Page 1

Innhold

K A PI T T E L 1 H U D E N S F U N K S J O N O G O PP BY G N I NG ............................

11

Arne Langøen Hudens funksjon ............................................................................ Hudens oppbygning ........................................................................ Hypodermis/subcutis .................................................................. Dermis .................................................................................... Epidermis ................................................................................. Epidermale vedhengsorganer ......................................................... Hudens overflate ........................................................................... Frie radikaler................................................................................. Hva er frie radikaler?.................................................................... Litteratur .....................................................................................

11 12 12 13 14 19 25 27 28 29

K A PI T T E L 2 PR E PA R AT E R T I L B E H A N D L I N G AV H U D ..........................

31

Hanne Hjorth Tønnesen Inndeling av hudpreparater etter framstillingsprinsipp og konsistens .............. Preparatenes viskositet .................................................................... Preparatenes stabilitet ..................................................................... Fettstoffer i salvegrunnlaget .............................................................. Prinsipper ved framstilling av hudpreparater........................................... Homogene systemer (enfaseprodukter)............................................. Finfordelte systemer (multifaseprodukter) ......................................... Pulverblandinger (pudder)............................................................. Konserveringsmidler, antioksidasjonsmidler og andre tilsetningsstoffer .......... Krav til dokumentasjon av råvarer og ferdig produkt ................................. Emballasje.................................................................................... Inndeling av hudpreparater etter bruksområde........................................ Fuktighetsbevarende hudpreparater ................................................. Midler til rengjøring av huden.........................................................

32 36 37 38 40 40 41 51 52 54 57 57 58 62

0000 102039 GRMAT Sa rbehandling og hudpleie 120401.indb 7

27.02.12 12.00


8 innhold Midler til desinfeksjon og sårbehandling ............................................ Deodoranter og antiperspiranter ..................................................... Hudpreparater med beskyttende effekt ............................................. Hudpreparater med dybdeeffekt ..................................................... Systemisk effekt av hudpreparater ................................................... Hudpreparater til for tidlig fødte barn .................................................. Litteratur .....................................................................................

65 66 67 72 77 77 78

K A PI T T E L 3 PL E I E AV F R I S K H U D I U L I K E A L D E R S G RUPPE R ................. Arne Langøen Hudens karakteristika ved ulike alderstrinn ............................................ Barnehuden .............................................................................. Huden hos ungdom og voksne ........................................................ De eldres hud ............................................................................ Rengjøring av huden ....................................................................... Historikk .................................................................................. Bruk av hudpleiemidler ................................................................. Hudpleie for ulike aldersgrupper ......................................................... Hudpleie til premature ................................................................. Stell av barnehuden ..................................................................... Stell av ungdomshuden................................................................. Noen gode råd ........................................................................... Stell av voksnes hud ..................................................................... Stell av eldres hud ....................................................................... Hudpleieprinsipper ut fra hudtype....................................................... Normal hud .............................................................................. Tørr hud .................................................................................. Fet hud .................................................................................... Blandingshud............................................................................. Svette ..................................................................................... Apokrin svette ........................................................................... Huden – sjelens ansikt ..................................................................... Hudkontakt under fødselen ........................................................... Hudkontakt i den første tiden etter fødselen ....................................... Kutan kommunikasjon i barneårene.................................................. Kutan kommunikasjon i ungdomsårene ............................................. Sammenheng mellom samfunnsstruktur og kutan kommunikasjon ............ Litteratur .....................................................................................

83 83 84 86 87 92 93 96 99 99 104 108 109 109 110 112 112 112 117 117 118 122 124 125 125 128 131 134 134

K A PI T T E L 4 S T E L L AV F R I S K H U D S OM U T S E T T E S FO R S TORE PÅKJENN I NGER ........................................................... 139

Arne Langøen Ultrafiolette stråler – til glede eller til besvær? ........................................ 139 Solvettreglene ........................................................................... 141 Hudtyper og solbeskyttelse ............................................................... 143

0000 102039 GRMAT Sa rbehandling og hudpleie 120401.indb 8

27.02.12 12.00


innhold 9 Overdreven soleksponering ............................................................... Akutte problemer som følge av ultrafiolett stråling ............................... Tiltak ved solforbrenning .............................................................. Langsiktige virkninger av solforbrenning og overdreven soleksponering ....... Problemer med tørr hud .................................................................. Årsaker til tørrhudsproblemer hos eldre ............................................ Behandling av tørrhudsproblemer hos eldre ........................................ Lokale tørrhudsproblemer ................................................................ Bleiedermatitt ............................................................................... Årsaker til bleiedermatitt .............................................................. Forebygging og behandling av bleiedermatitt ...................................... Hudkløe ...................................................................................... Årsaker til hudkløe ...................................................................... Forebygging og behandling av hudkløe .............................................. Maserasjon .................................................................................. Årsaker til maserasjon .................................................................. Forebygging og behandling av maserasjon .......................................... Litteratur .....................................................................................

144 144 145 146 148 149 150 151 154 154 157 158 158 159 160 161 161 162

KA PI T T EL 5 SÅRB EHAND LI NG, GENE R E LLE PR I N S I PPE R ...................... 165

Arne Langøen og Marcus Gürgen Historikk ..................................................................................... Sårheling ..................................................................................... Faser i sårhelingen ....................................................................... Sårhelingsalternativer .................................................................. Patofysiologi i ikke-helende sår ....................................................... Den generelle helsens betydning ved sårheling (systemiske faktorer) .......... Klassifikasjon av sår ........................................................................ Inndeling etter etiologi ................................................................. Inndeling etter morfologi .............................................................. Sår med dårlig granulasjonsvev ....................................................... Hjelpemidler i sårbehandlingen .......................................................... Omslag.................................................................................... Midler og metoder ved vask og rengjøring av sår .................................. Bandasjer – typer og bruk ............................................................. Andre hjelpemidler i sårbehandlingen ............................................... Kompresjonsbehandling ............................................................... Hudtransplantasjoner .................................................................. Behandlingsprinsipper, morfologisk inndelt ............................................ Rene, granulerende sår ................................................................. Sår med nekrotisk vev .................................................................. Sår med bakteriell ubalanse............................................................ Sår med betydelig væskeoverskudd .................................................. Dårlig oksygenerte sår .................................................................. Sår med hypergranulasjonsvev ........................................................ Litteratur .....................................................................................

0000 102039 GRMAT Sa rbehandling og hudpleie 120401.indb 9

166 169 169 174 177 187 191 191 192 199 200 201 202 205 225 228 234 238 238 239 241 243 244 245 246

27.02.12 12.00


10 innhold K A PI T T E L 6 F O R E BY G G I NG O G B E H A N D L I N G AV S Å R . E T I O LOG I S K I N N D E L I N G ............................................................... 251

Arne Langøen og Marcus Gürgen Diagnostisering av sår ...................................................................... Inndeling av beinsår ........................................................................ Arterielle beinsår ........................................................................... Bakgrunn og diagnose .................................................................. Forebygging og behandling ............................................................ Venøse beinsår .............................................................................. Bakgrunn og diagnose .................................................................. Lokal behandling ........................................................................ Lymfatiske beinsår .......................................................................... Bakgrunn og diagnose .................................................................. Forebygging og behandling ............................................................ Diabetiske beinsår .......................................................................... Bakgrunn og diagnose .................................................................. Forebygging og behandling ............................................................ Forebygging av sår hos diabetiker .................................................... Dekubitus – trykksår ....................................................................... Bakgrunn og diagnose .................................................................. Forebygging og behandling ............................................................ Lokal trykkavlastning ................................................................... Behandling av dekubitus ............................................................... Kroniske sår og livskvalitet ................................................................ Livskvalitet hos pasienter med venøse leggsår ...................................... Livskvalitet hos pasienter med diabetessår .......................................... Behandlerens oppgave ................................................................. Sykehusets organisering av sårbehandlingen ........................................... Sårbehandling i kommunehelsetjenesten ........................................... Utdanning innenfor sårbehandling ................................................... Litteratur .....................................................................................

252 253 255 255 257 259 259 268 269 269 270 270 270 276 276 281 281 286 293 294 301 302 303 304 305 309 310 311

S T I KKORD ................................................................................... 315

0000 102039 GRMAT Sa rbehandling og hudpleie 120401.indb 10

27.02.12 12.00

Sårbehandling  

Innholdsfortegnelse

Sårbehandling  

Innholdsfortegnelse