Page 1

0000 101868 GRMAT R#419528.book Page 7 Friday, January 20, 2012 1:54 PM

Innhold

kapittel 1 forståelser av rehabilitering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Per Koren Solvang og Åshild Slettebø Uklarheter og definisjonsforsøk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vår innkretsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kunnskapsbasert rehabiliteringspraksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Normalitet eller annerledeshet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rehabilitering som fagfelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Individ og prosess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rehabilitering og livsfaser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Samarbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 17 19 22 23 26 27 29 31 32

del 1 rehabilitering som fagfelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

kapittel 2 fra abnormskole til samfunnsorientert rehabilitering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

Marte Feiring Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abnormskoleorientert dannelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sykdomsorientert etterbehandling og arbeidskur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yrkesorientert attføring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Samfunnsorientert rehabilitering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36 38 39 41 44 49 50

kapittel 3 rehabilitering som koordinering og samhandling 52 Johans Sandvin Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52


0000 101868 GRMAT R#419528.book Page 8 Friday, January 20, 2012 1:54 PM

8 innhold Den nye rehabiliteringspolitikken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rehabilitering i helse- og sosialpolitikken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koordinering, dialog og samstyring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Governance eller governmentality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53 56 59 60 62 64

kapittel 4 et faglig kryssfelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Per Koren Solvang Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konstruksjonsprosesser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institusjonelle uttrykk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noen drivkrefter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etablering av et helhetlig rehabiliteringsbegrep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ICF som arena for kritisk diskusjon og faglig fellesnevner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66 66 67 69 71 73 77 79 80

kapittel 5 funksjonshemning som begrep og fenomen – fysiologiske eller politisk-sosiale forklaringsmekanismer?

84

Jan Grue Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teoretiske modeller av funksjonshemning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Interessepolitikk og lovgivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Likestilling og antidiskriminering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avslutning: Den fleksible definisjonen og den tverrfaglige orienteringen . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84 86 89 91 94 95

kapittel 6 universell utforming handler om deltakelse . . . Inger Marie Lid Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rehabilitering i et samfunnsperspektiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De ytre omgivelsene skal tilpasses et stort menneskelig mangfold . . . . . . . . . . . Gapmodellen og universell utforming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deltakelse sosialt og i samfunnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Respekt for menneskers verdighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tar universell utforming hensyn til menneskelig mangfold?. . . . . . . . . . . . . . . . . Avslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 97 99 100 102 105 106 107 110 110


0000 101868 GRMAT R#419528.book Page 9 Friday, January 20, 2012 1:54 PM

innhold 9

kapittel 7 etiske fordringer i møtet mellom tjenesteyter og tjenestemottaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Åshild Slettebø Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bruker – profesjon – samfunn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113 121 125 125

kapittel 8 profesjonsutøvelse i møte med etniske minoriteter 127 Jonas Debesay og Åshild Slettebø Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Migrasjon og helseprofesjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helseprofesjoners interkulturelle paradigme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heterogenitet og kompetanseutfordringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fortolkningsrammer og likebehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127 128 129 132 136 139 140

del 2 individ og prosess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 kapittel 9 læring i rehabilitering. eit sosiokulturelt perspektiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Øyvind Førland Standal Innleding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tre tilnærmingar til læring i rehabilitering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korleis kan vi forstå læring i rehabilitering? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Praksisfellesskapet som ressurs for læring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avslutning: Lærande subjekt i rehabilitering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147 147 150 154 158 159

kapittel 10 mestring som mulighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Grace Inga Romsland Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Muligheter for mestring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mestringens vilkår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valg av strategier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Livsstil som mestringsmåte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hverdagslivets trygghet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kritiske erfaringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Underliggende betydninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontinuitet som mål og virkemiddel for mestringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Betydningen av kontinuitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontinuitet i helseinstitusjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160 161 161 162 164 165 166 167 169 169 170


0000 101868 GRMAT R#419528.book Page 10 Friday, January 20, 2012 1:54 PM

10 innhold Kontinuitet og samhandlingsstrategier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tilbaketrekning som strategi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Å være på utsiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nye livsstiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

171 173 174 175 176 177

kapittel 11 brukerperspektiv. en annen kunnskap om rehabilitering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

179

Tone Alm Andreassen Nye posisjoner for mennesker med pasienterfaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Medvirkning – organisering og representasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virkninger av brukermedvirkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Et brukerperspektiv? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fra brukerperspektiv til helsetjenesteomforming – et representasjonsarbeid . . Avslutning: Et brukerperspektiv på helse- og rehabiliteringstjenestene . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

179 181 183 186 188 191 192

del 3 rehabilitering og livsfaser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

195

kapittel 12 habilitering av barn. deltakelse og hverdagsliv 197 Sigrid Østensjø og Ingvil Øien Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Habilitering av barn og unge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Familiesentrert habilitering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utvikling og læring gjennom deltakelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deltakelse som mål for habilitering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deltakelsesorientert habilitering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

197 197 198 200 201 203 207 208

kapittel 13 arbeidsrettet rehabilitering. komplekse situasjoner med mange arenaer og aktører . . . . . . . . . . . . . . . . . .

211

Randi Wågø Aas Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vellykket arbeidsrettet rehabilitering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kunnskapsgrunnlaget (KG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontekst (K) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiltakene (T). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fasilitørene (F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eksempler på forskning innenfor arbeidsrettet rehabilitering . . . . . . . . . . . . . . .

211 212 213 215 217 219 221


0000 101868 GRMAT R#419528.book Page 11 Friday, January 20, 2012 1:54 PM

innhold 11 Avslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

kapittel 14 rehabilitering for en god alderdom . . . . . . . . . . . . . Kariann Krohne og Astrid Bergland Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perspektiver på aldring og alderdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hva er de typiske geriatriske problemstillingene? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rehabilitering og behandling som parallelle prosesser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rehabiliteringsprosessen i faser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tverrprofesjonell og helhetlig vurdering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Standardiserte tester – et viktig element i rehabiliteringsplanleggingen . . . . . . . Presentasjon, tilbakemelding og verdighet i testsituasjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . Avslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

232 232 233 235 236 236 237 238 242 244 244

del 4 samarbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 kapittel 15 tverrprofesjonelle praksisfellesskap. . . . . . . . . . . . . 251 Hanne Hagland og Per Koren Solvang Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Profesjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tre former for praksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Praksisfellesskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grenseområder og grenseobjekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En studie av tverrprofesjonell praksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elektronisk pasientjournal – oppdeling og sammenbinding. . . . . . . . . . . . . . . . . . Tverrfaglig møte – innordning og meningsforhandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informasjonshefter – forbindelser mellom kunnskapsfelter . . . . . . . . . . . . . . . . . Diskusjon av studiens funn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

251 252 253 255 256 257 257 258 261 262 264 265

kapittel 16 individuell plan som arbeidsmetode i rehabiliteringsprosesser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 Åshild Slettebø og Vigdis Helen Madsen Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Individuell plan som mål og prosess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Samarbeid foregår via interaksjon i relasjon mellom partene . . . . . . . . . . . . . . . . Relasjonene er avhengig av tillit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Relasjonen mellom tjenestemottakere og tjenesteytere er asymmetrisk . . . . . . . Asymmetrien i maktforholdet i individuell plan-prosesser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kunnskap er makt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

267 267 269 270 271 272 273


0000 101868 GRMAT R#419528.book Page 12 Friday, January 20, 2012 1:54 PM

12 innhold Språk er makt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kunnskapsmakt og verbale ferdigheter gir definisjonsmakt . . . . . . . . . . . . . . . . . Samarbeidets kvalitet varierer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Omsorgsfullt samarbeid med varierende medvirkning fra tjenestemottakeren . Et begrensende samarbeid som kan svekke tjenestemottakerens deltakelse i prosessen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

273 274 275 277 278 280 280

kapittel 17 koordinerende enhet som uttrykk for reformprosesser i offentlig forvaltning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

282

Janne Paulsen Breimo og Hanne Thommesen Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datagrunnlag og problemstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bakgrunn for og lovmessig forankring av koordinerende enhet. . . . . . . . . . . . . . Etablering og implementering av koordinerende enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forvaltningsreformer i norske kommuner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koordinerende enhet – underlagt operativ tjenesteenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koordinerende enhet – underlagt sentralt vedtakskontor . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koordinerende enhet – underlagt kollegialt team eller utvalg . . . . . . . . . . . . . . . Avslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

282 284 285 287 289 291 292 294 295 296

kapittel 18 icf som begrepsapparat og klassifikasjonssystem 298 Sigrid Østensjø og Helene L. Søberg Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fra ICIDH til ICF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ICF som begrepsapparat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ICF som klassifikasjon og kodeverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Implementering av ICF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anvendelse av ICF i klinisk virksomhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anvendelse av ICF i klinisk forskning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

298 298 300 302 304 306 307 310 310

kapittel 19 cbr – en modell for samfunnsorientert rehabilitering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

314

Arne H. Eide og Lisbet Grut Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CBR – en generalisert modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organisering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En fleksibel strategi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CBR – utvikling og nye retningslinjer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

314 314 317 319 321


0000 101868 GRMAT R#419528.book Page 13 Friday, January 20, 2012 1:54 PM

innhold 13 CBR-forskning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Relevansen for norsk rehabiliteringstjeneste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328

register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331

Rehabilitering  

Innholdsfortegnelse