Page 1


[innh_start]

Innhold FORORD..................................................................................... 5

del 1  GRUNNLAGET Kapittel 1

HVA ER GOD, PROFESJONELL KOMMUNIKASJON? ....................... 13 Innledning..................................................................................... 14 Kapittel 2

MESTRING I HVERDAG OG KRISE ................................................. Mestring i hverdag og krise................................................................... Tilnærming–unngåelse – en modell for mestring........................................... Hverdagsmestring............................................................................. Krisemestring..................................................................................

45 45 49 53 66

Kapittel 3

ETIKK OG ETISK REFLEKSJON ...................................................... Relasjonsetikk.................................................................................. Etisk refleksjon................................................................................. Tvang eller ikke tvang?........................................................................

83 84 89 95

del 2  FERDIGHETER Kapittel 4

AKTIV LYTTING OG SAMTALENS STRUKTUR ................................ 115 Aktiv lytting.................................................................................... 116 Å strukturere en samtale...................................................................... 118


8

innhold Kapittel 5

NONVERBAL KOMMUNIKASJON ................................................. Et responderende språk....................................................................... Ansiktsuttrykk................................................................................. Øyekontakt.................................................................................... Stemmens klang............................................................................... Berøring........................................................................................ Stillhet og ikke-ord............................................................................

133 133 139 142 145 146 148

Kapittel 6

EMPATI OG BEKREFTENDE FERDIGHETER ..................................... Anerkjennelse og respekt..................................................................... Empati.......................................................................................... Bekreftende ferdigheter......................................................................

153 153 155 162

Kapittel 7

UTFORSKENDE FERDIGHETER. . .................................................... 189 Kapittel 8

INFORMERENDE FERDIGHETER ................................................... 215 Kapittel 9

UTFORDRENDE FERDIGHETER ..................................................... 235

del 3  OMRÅDER Kapittel 10

ENDRINGSVEILEDNING OG MOTIVASJON ................................... Å veilede i endringsprosesser................................................................. Faser i endringsarbeidet...................................................................... Tre tilnærminger: verdier, tanker og løsninger.............................................. Veiledning med digitale hjelpemidler........................................................

255 255 260 270 282

Kapittel 11

KOMMUNIKASJON MED BARN OG UNGE .................................... Å skape en god relasjon....................................................................... Barns reaksjoner på krise – mestring......................................................... Psykososialt og kognitivt utviklingsnivå og kommunikasjon................................ Når noe alvorlig skjer......................................................................... Å formidle dårlige nyheter til barn...........................................................

285 287 290 291 304 305


innhold Kapittel 12

KOMMUNIKASJON MED ELDRE................................................... Aldringsprosessen – vitalitet og sårbarhet .................................................. Kommunikasjon og helsehjelp i dagliglivet.................................................. Livshistorier. . .................................................................................. Kommunikasjon med afasirammede......................................................... Demens og kommunikasjon. . ................................................................

307 307 313 315 318 324

Kapittel 13

SAMARBEID I GRUPPER OG TEAM................................................ Gruppers utviklingsfaser...................................................................... Hva er en god gruppe?........................................................................ Samarbeid og ledelse......................................................................... Konflikter og konflikthåndtering.............................................................

337 338 342 347 350

del 4  BAKGRUNN Kapittel 14

BAKGRUNNSFORSTÅELSER.......................................................... Relasjonsorienterte sykepleieteorier......................................................... Psykologiske perspektiver..................................................................... Avsluttende refleksjoner......................................................................

357 357 366 389

STIKKORD .................................................................................. 393

9

Eide - Kommunikasjon i relasjoner  

Gyldendal Akademisk 2017

Eide - Kommunikasjon i relasjoner  

Gyldendal Akademisk 2017