Page 1

LĂŚremidler 2014/2015 Barnetrinnet


SMART-VERKTØY

SMART – en ny generasjon læreverktøy

SMART er Gyldendals nye serie digitale læreverktøy. Se etter ikonene i katalogen. De viser deg enkelt hvilke digitale verktøy som finnes til hvert enkelt læreverk. Serien består foreløpig av Smartbok, Smart Tavle, Smart Time og Smart Vurdering.

Levende bok, personlig læring

Aktiverer læreboka, samler fokus

Fra læreverk til presentasjon

Enklere vurdering, bedre oppfølging

www.smartbok.no

www.smarttavle.no

www.smarttime.no

www.smartvurdering.no

Smartbok er den digitale utgaven av Gyldendals kjente lærebøker.

Smart Tavle er lærerens undervisningsverktøy – en aktivering av lærebøkene for interaktive tavler.

Et Smart-verktøy for planlegging og klasseromspresentasjoner. Bruk materiell fra dine læreverk og nettet – del med elevene.

Smart Vurdering er et verktøy for vurdering og oppfølging med utgangspunkt i læreboka.


1

Norsk

Salto 1–4 NYHET! .................................................................. 5 Saltos bokhylle NYHET! .......................................................... 9 Salto Smart Tavle NYHET! ..................................................... 10 Engelsk 1–10 RLE 1–10 Mona Kristin Austad

mka@gyldendal.no Tlf.: 22 99 04 08

Salto Smart Vurdering NYHET! ............................................... 11 Salto Øverom NYHET! .......................................................... 12 Safari 1–2 Lese- og skrivestart ............................................... 61 Safari 1–2 ABC .................................................................... 62 Safari 3–7 ........................................................................... 63 Agora 3–7 ........................................................................... 63

Matematikk Multi 1–4, 2. utgave ............................................................. 16 Matematikk 1–7 Digitale læremidler Camilla Bruseland cbr@gyldendal.no Tlf.: 22 99 04 57

Multi 5–7, 2. utgave NYHET! ................................................. 18 Multi 1–7 Smart Tavle NYHET! ............................................... 20 Multi 1–7 Smart Vurdering NYHET! ......................................... 21 Multi 1–7 Smartbok NYHET! .................................................. 22 Multi 1–7 Nettoppgaver NYHET! ............................................ 23 Multi Tilleggskomponenter .................................................... 24

Engelsk Norsk 1–10 Naturfag og samfunnsfag 1–7 Marianne Isaksen mis@gyldendal.no Tlf.: 22 99 05 48

Explore 1–4 NYHET!............................................................. 27 Explore Smart Tavle NYHET! ...................................................31 Explore Øverom NYHET! ....................................................... 32 Steps 1–7 ............................................................................ 70

Naturfag og samfunnsfag Nye Gaia 1–4 Naturfag og samfunnsfag NYHET 2015 ............... 36 Nye Gaia 5–7 Naturfag NYHET 2015 ...................................... 38 Nye Gaia 5–7 Samfunnsfag NYHET 2015 ................................ 40

Matematikk 8–10 Naturfag og samfunnsfag 8–10 Øyvind Stenseth ost@gyldendal.no Tlf.: 22 99 05 23 Salaby Karin Wikstrøm kwi@gyldendal.no Tlf.: 47 29 14 18

Nye Gaia 1–7 Smart Tavle NYHET 2015 .................................. 43 Nye Gaia 5–7 Smartbok NYHET 2015 ..................................... 44 Gaia 1–7 Naturfag og samfunnsfag ......................................... 71

Religion, livssyn og etikk Vivo 1–4 ............................................................................. 50 Vivo 5–7 ............................................................................. 51 Vivo Fortellingsbok ............................................................... 52 Vivo Smartbok ..................................................................... 53

2. fremmedspråk Skoleservice 22 03 42 01 undervisning@gyldendal.no www.gyldendal.no/grs Gyldendal Undervisning

Postadresse Postboks 6860 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: Sehesteds gate 4

Fransk: C’est chouette ........................................................... 56 Spansk: Amigos.................................................................... 56 Tysk: Auf Deutsch ................................................................. 56 Velg språk! .......................................................................... 57 Gyldendals ordlister .............................................................. 57 Salaby.no ............................................................................ 46 1001 leker .......................................................................... 58 Prisliste .............................................................................. 59 Lærerplanlegger ................................................................... 77

INNHOLD / KONTAKT

Kontakt oss!

Innhold


2 LEDER

Nye muligheter for bedre læring! I fjor sommer ble læreplanene i norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag revidert. Vi er svært stolte over de nye og reviderte læreverkene vi presenterer i år, og håper at du også vil la deg begeistre over de nye mulighetene som åpner seg. Vårt mål er å gi deg som lærer best mulig støtte i skolehverdagen. Vi vil bidra til å legge til rette for mer tid til undervisning, bedre muligheter for tilpasning og tettere oppfølging av elevene. Vi ser at digitale læreverktøy kan gjøre stor nytte i samspill med læreboka. Det er med stolthet vi lanserer en ny serie med brukervennlige og effektive digitale læreverktøy, som vi kaller SMART: Smart Tavle, Smart Vurdering, Smartbok og Smart Time. Her har vi gjort store fremskritt i å utnytte mulighetene som ligger i det digitale. Multi Smart Tavle gir aktiv læring og samler fokus i matematikkundervisningen, stadig flere lærere bruker læreverktøyet daglig i undervisningen. I år regner vi med at oppimot 100 000 elever gjennomfører digitale prøver i Multi Smart Vurdering. Og det er en glede å kunne sitere Anita Westgaard, lærer ved Moen skole i Askim: «Jeg er en matematikklærer som jubler høyt og lykkelig om dagen. Det nye digitale vurderingsverktøyet til Multi er en gavepakke til lærere og, ikke minst, elever!» Les mer på www.gyldendal.no/smart Med gode ønsker om et spennende skoleår!

May-Elin Bruneau Redaksjonssjef

www.gyldendal.no/grs


3 REDAKSJONEN

Grunnskoleredaksjonen

May-Elin Bruneau redaksjonssjef Telefon: 22 99 04 79 meb@gyldendal.no RLE 5–10 2. fremmedspråk

Hilde Lenhartzen redaksjonssekretær Telefon: 22 99 04 35 hle@gyldendal.no

Norsk 1–4, Barnehage Sissel Tveter Nicolaisen redaktør Telefon: 22 99 04 30 sni@gyldendal.no

Saltos bokhylle Line Krauss-Larsen redaktør Telefon: 22 03 41 91 lkr@gyldendal.no

Norsk 5–7 Cathrin Kaspersen redaktør Telefon: 22 03 41 95 cka@gyldendal.no

Norsk 8–10, fransk Birgitte Larsen redaktør Telefon: 22 03 43 17 bla@gyldendal.no

Matematikk 1–7 Thor-Atle Refsdal redaktør Telefon: 22 03 43 18 tar@gyldendal.no

Matematikk 8–10, naturfag 8–10 Åse Bergundhaugen redaktør Telefon: 22 03 42 59 aab@gyldendal.no

Engelsk 1–7 Camilla Glende redaktør Telefon: 22 99 04 65 cgl@gyldendal.no

Engelsk 8–10 Kristine Uldal redaktør Telefon: 22 03 42 62 kul@gyldendal.no

Naturfag og samfunnsfag 1–7, RLE 1–4 Bjørn Møst redaktør Telefon: 22 03 43 81 bjm@gyldendal.no

Samfunnsfag 8–10 Trond Gjellum redaktør Telefon: 22 03 42 29 tgj@gyldendal.no

Samfunnsfag 5–7 Mona Bruland redaktør Telefon 22 99 04 29 mbr@gyldendal.no

www.gyldendal.no/grs


5

Lesing og skriving første stund • Systematisk arbeidfra med skriveutvikling Gjennomgående fokus og på lesestrategier grunnleggende ferdigheter • Vekt på leseforståelse Differensiertemed lesetekster • Skrivetrening støtte i tydelige eksempeltekster Salto Smart Vurdering det enkelt å differensiere • Gjennomgående fokus gjør på grunnleggende ferdigheter Salto Smart Tavle, aktiviserende og differensiering • Digitale verktøy forsamlende vurdering,og tavleundervisning www.gyldendal.no/salto

NORSK

1.–7. trinn

• Differensierte lesetekster og oppgaver


6

NYHET – Følger revidert læreplan 2013

NORSK

1.–7. trinn

Kari Kolbjørnsen Bjerke, Siw Monica Fjeld, Astrid Granli, Linn T. Sunne og Ingvill Krogstad Svanes

Salto 1–2

– lesing og skriving fra første stund

Med stor vekt på leseforståelse, leseglede og mestring bidrar Salto til å gi elevene en god start i lese- og skriveopplæringen. Et bredt utvalg av differensierte lesetekster og arbeidsoppgaver gjør det enkelt å tilrettelegge undervisningen. Læreverket har gjennomgående fokus på grunnleggende ferdigheter. Elevbok                 

Elevboka er elevens egen bok og læreverkets grunnbok. I Salto 1 er det lagt stor vekt på å gi elevene en helhetlig og systematisk lese- og skriveopplæring. I Salto 2 legges det vekt på videre utvikling av elevenes leseforståelse og leseglede, og innføring i arbeidsmetoder som støtter skriveutviklingen. Med Salto Elevbok får elevene: • trening av ord og begreper • modelltekster som verktøy for å utvikle egen tekst • felles lesestoff i ulike sjangrer • oppstartprøve og underveisvurderinger

Arbeidsbok

Oppgavene i arbeidsboka er knyttet til kapitlene i elevboka. Salto 1 Arbeidsbok har oppgaver som trener elevenes evne til å: • Lytte ut lyder i ord • Gjenkjenne bokstaver • Forme bokstaver, ord og setninger • Følge instruksjoner I Salto 2 Arbeidsbok møter elevene: • Differensierte lese- og skriveoppgaver på tre nivåer • Lesing og skriving gjennom meningsfulle og motiverende oppgaver

www.gyldendal.no/salto


7

NYHET – Følger revidert læreplan 2013

Helhetlig og systematisk bokstavinnlæring

Illustrerte ordbilder

Fra Salto 1, Elevbok

Konkrete og varierte oppgaver til hver bokstav Elevene får trene på egenvurdering av eget arbeid

Forslag til lekser Fra Salto 1, Arbeidsbok

www.gyldendal.no/salto

NORSK

1.–7. trinn

Differensierte lesetreningstekster


8

NYHET – Følger revidert læreplan 2013

NORSK

1.–7. trinn

Salto Lærerens bok Følger elevboka side for side

Bygge, snekre, mekke I dette kapitlet trener vi på

bygge

bygge

Bror og Ebba bygger bil.

Bror og Ebba bygger bil.

olabil

olabil

De bygger olabil.

De bygger olabil.

bever

bever

Den er blå.

Den er blå.

Ebba bygger bil.

Ebba bygger bil.

Ordbanken Snakk med elevene om ordene. Her er noen forslag til formuleringer som kan brukes i samtalen.

Bod:: Et mindre rom til å oppbevare for eksempel mat og utstyr, kjellerbod. Lite hus hvor noe selges, pølsebod. Bror har en gammel barnevogn i boden. Bror har en gammel barnevogn i boden. – Denne kan bli en bil, sier Bror. – Denne kan bli en bil, sier Bror. – En bil? spør Ebba. – En bil? spør Ebba. – Ja, en olabil, svarer Bror. – Ja, en olabil, svarer Bror. De finner fram hammer og sag, planker og spiker. De finner fram hammer og sag, planker og spiker. har blå maling og Ebba har en pensel. Bror har blå maling og Ebba har en Bror pensel. Byggingen kan begynne. Byggingen kan begynne.

B

114

Forslag til faste aktiviteter for vurdering i det korte løp, se vurdering i det korte løp, se side 152. side 152.

Bygge, snekre, mekke

114

Introduksjon av b-lyden – Hva slags lyd finner vi først i bygge?? Lag lyden i kor. – Hva skjer i munnen vår når vi lager lyden?

Samtale Dette oppslaget handler om å bygge olabil. Olabil er et hjemmelaget kjøretøy for barn, som ble oppkalt etter olabuksa rundt 1953 i Oslo. – Hva betyr å bygge? – Hva kan vi bygge? – Hva trenger vi når vi skal bygge? – Er det noen som har bygget noe noen gang? Hva bygget dere?

E

L

R

O

M

V

Snakk om:

side 114–115

Bildesamtale

Lesing

– Hva ser du på bildet? – Hva bygger barna? – Hva slags verktøy bruker jenta og gutten? Ser dere andre verktøy? – Hvorfor har gutten på seg briller?

N

J

F

Å

T

G

U

Ø

D

Se Saltos forslag til organisering av leseaktivitetene på side IX.

H

Y

P

K

Æ

B

Q

W

C

X

bever

bod

Snakk olabilom:

bever

B

bod

Trinn 1: Repeter bokstaver elevene har lært. Fortell at dere skal lese om gutten på bildet.

Snakk først om hvordan B og b ser ut. Samtal deretter om form og plassering i bokstavhuset: Stor B har en loddrett strek og to buer som møtes midt på den loddrette streken. Buene peker mot høyre. Liten b har en loddrett strek og én bue. Buen går fra midt på den loddrette streken og ned. Buen peker mot høyre. Både stor og liten B bor i stua og på loftet.

Arbeid med sidene

A

Bygge, snekre, mekke

Introduksjon av bokstav

Lyden lages ved at leppene holdes sammen, men slippes fra hverandre idet luften presses gjennom. B-lyden er stemt, i motsetning til p-lyden, som lages på samme måte, men uten at vi bruker stemmebåndene. Modeller mens elevene øver.

Ixi lager mat, så kommer hun på at hun mangler noe. Kanskje elevene kan hjelpe henne?

B

– Hva slags bokstav har gutten på t-skjorta? – Er det flere som bygger i bildet? Hvem er det? – Hvilke ord har b-lyd?

Konkrete mål i tråd medFøraktiviteter reviderte lærerRammefortelling planer av 2013

S

Z

Trinn 2: Les teksten sammen med elevene til den er overlært. Hva bygger Ebba? Trinn 3: Hvor er b-lyden i Ebba? Finn ord med b-lyd i bildet og skriv dem på tavla. Lag ord som slutter på -bil. Trinn 4: La elevene øve på automatisering av -teksten.

Trinn 1: Fortell elevene at dere skal lese om barna på bildet. Trinn 2: Les hele teksten for elevene før dere samtaler om innholdet. Hvem bygger bil? Hva slags bil bygger Bror og Ebba? Hvorfor tror dere bilen heter olabil? Hva har dere lyst til å bygge? Trinn 3: Finn bokstaver du kjenner, stav ordene. Snakk om at ordet bror

115

olabil

B

115

kan ha to betydninger, her er det et navn og skrives derfor med stor bokstav. Finner du flere navn som starter på B? Hvilke ord finner vi i ordet olabil? Lag flere ord som slutter på –bil og lag setninger. Skriv setningene på tavla og les i kor. Trinn 4: La elevene øve på automatisering av -teksten. Hvilke ord er vanskelige?

Olabil:: Et hjemmelaget kjøretøy for barn.

Skriving

Elevene skriver • byggeord • en liste med ting de har lyst til å ting de har lyst til å bygge

Mer utfordring Elevene skriver • en fortelling om hvordan det går da Ebba og Bror skal prøvekjøre olabilen • en beskrivende tekst om fritidsinteressen sin

Arbeidsbok B, side 50–53 Her finner du mange ulike oppgaver knyttet til lese- og skriveopplæringen. Oppgavene kan vises og forklares på Salto Smart Tavle. Forslag til lekseoppgaver: 3 og 6.

Trinn 1: Fortell elevene at dere skal lese om barna på bildet. Trinn 2: Les gjennom teksten sammen før dere samtaler om innholdet. Hva har Bror? Hva skal Bror gjøre med barnevogna? Hvilke verktøy finner Bror og Ebba fram? Hva slags farge skal olabilen ha? Vet dere om andre typer biler? Kan man bygge noe annet av en barnevogn?

www.gyldendal.no/salto

Tydelig veiledning til de ulike nivåtekstene

Lærerens bok er en praktisk og oversiktlig ressurs som gir trygghet og variasjon i undervisningen. Boka følger elevboka side for side. Lærerens bok inneholder:

• • • • • •

Tips til flere aktiviteter, høytlesing, sanger og språkleker

Bever:: En stor gnager som har en flat hale med skjell. Beveren lever i elver, og feller trær for å skaffe seg mat.

Vurdering

I

Trinn 4: La elevene øve på automatisering av -teksten. Er noen ord vanskelige?

Olabilen har bremser og ratt. Olabilen har bremser og ratt.

• å samtale om personer, ting og handling i bilde og i tekst • å samtale om egne erfaringer • å leke og eksperimentere med språket • å lytte ut b-lyden • å gjenkjenne og forme bokstaven B – b • å trekke sammen lyder til ord • avkodings- og forståelsesstrategier • staving og tekstforming • ordforståelse • å bruke relasjonsbegreper • å finne sammensatte ord • sjangertrekk ved saktekster

114

Trinn 3: Bygg ut setningen: «Ja, en olabil, svarer bror.» Stokk bokstavene i hammer, sag, spiker og pensel og finn opp navn på fantasiverktøy. Øv på å lese med tonefall. Lag setninger etter mønsteret: «Olabilen har …»

Konkret veiledning til undervisningen Tydelige mål til hver enkelt side Forslag til vurderingsaktiviteter Differensierte skriveoppgaver Forslag til aktiviteter Veiledning til vurderingssider i elevog arbeidsbok (Salto 1)

Lærerens bok for 2. klasse er delt i A og B bok. Salto Lærerens bok har spiralbundet rygg.

www.gyldendal.no/salto

115


9

NYHET – Følger revidert læreplan 2013

Saltos bokhylle er en nivådelt leseserie med to nivåer i hvert hefte. Tekstene har ulik vanskegrad og består av både sakprosa og skjønnlitterære tekster. • • • • •

24 hefter tilgjengelig på nivå 1–4 Skrevet av kjente norske forfattere Godt egnet til veiledet lesing Er trinnuavhengig, og brukes ut fra elevenes nivå Har oppgaver i hvert lesehefte

Tekstene i heftene har tilknytning til temaene i elevbøkene i Salto 1 og 2. Saltos bokhylle er et supplement til Salto, og kan også brukes som en frittstående leseserie. Se side 60 for full oversikt.

Digital utgave Saltos bokhylle er også tilgjengelig i digital versjon. Heftene er lest inn med lyd i ulike versjoner. Saltos bokhylle, digital versjon kan brukes på PC, Mac, nettbrett og interaktiv tavle.

www.gyldendal.no/salto

NORSK

– skaper leseglede, mestringsfølelse og motivasjon

1.–7. trinn

Saltos bokhylle, nivå 1–4


NYHET – Følger revidert læreplan 2013

1.–7. trinn

Salto Smart Tavle

NORSK NORSK

10

– smart læring, engasjerte elever

Gratis skoleå ret 2014/ 2015

Salto Smart Tavle er et brukervennlig og intuitiv verktøy, utviklet for å gjøre norskundervisningen rikere for læreren og læringen bedre for eleven. Salto Smart Tavle er boknært, og gir mange muligheter til å arbeide med norskfaget gjennom lek med bilder, ord, lyd og bakgrunner.

Alt innhold i Salto Elevbok og Salto Arbeidsbok er tilgjengelig i Salto Smart Tavle.

Som lærer kan du enkelt oppsummere, igangsette, repetere, variere og differensiere undervisningen.

+

Smart Tavle

Smart Time

• Hele læreboka på interaktiv tavle • Skap fokus og elevaktivitet i klassen • Visualiser og konkretiser

Et Smart-verktøy for planlegging og klasseroms-presentasjoner. Bruk materiell fra dine læreverk og nettet – del med elevene.

– aktiverer læreboka, samler fokus

– fra læreverk til presentasjon

www.gyldendal.no/salto


NYHET – Følger revidert læreplan 2013

Salto Smart Vurdering er et nyttig og oversiktlig verktøy for elevvurdering i norskfaget. På en enkel og effektiv måte kan læreren følge med på elevenes progresjon og få forslag til oppfølging. Salto Smart Vurdering inneholder oppstart- og kartleggingsprøver. Med Salto Smart Vurdering får læreren:

• • • • •

Hjelp til å vurdere elevenes kompetanse og progresjon Enkel oversikt over enkeltelever og klassens resultater Forslag til videre arbeid tilpasset den enkelte elevs ferdighetsnivå Full integrasjon med Vokal (www.vokal.no) Kartlegging på nettbrett og PC

Smart Vurdering

– enklere vurdering, bedre oppfølging • Tidsbesparende og effektiv kartlegging • Resultatoversikt over enkeltelever og klasser • Forslag til personlig oppfølging av hver elev

www.gyldendal.no/salto

Gratis skoleå ret 2014/ 2015

NORSK

1-4. trinn

– enklere vurdering, bedre oppfølging

SALTO 1.–7. trinn

Salto Smart Vurdering

11


NYHET – Følger revidert læreplan 2013

1.–7. trinn

Salto Øverom

NORSK

12

Gratis skoleå ret 2014/ 2015

I Salto har elevene sitt eget digitale øverom. Her finnes spennende digitale øvingsoppgaver knyttet til lese- og skriveopplæringen. Øverommet er differensiert på samme måte som elevboka slik at læreren enkelt kan henvise til oppgaver tilpasset elevens nivå. Oversiktlig struktur gjør det lett for eleven å finne frem på egenhånd. I tillegg til oppgaver knyttet til kapitlene i elevbøkene inneholder øverommet mange tekster med lyd og lesestøtte.

Salto Øverom kan brukes på nettbrett, PC og mac. I øverommet ligger oppgaver som trener • bokstavkunnskap • fonologisk bevissthet • lesing • skriving • ord- og begrepsinnlæring

Salto Lærerrom Salto lærerrom er lærerens eget ressursrom. Her finner læreren blant annet: • Årsplan • Oppstartprøver og underveisvurderinger • Ekstra undervisningsopplegg • Arbeidsark/kopioriginaler

www.gyldendal.no/salto


13

Utgivelsesplan

SALTO 1-4

1

2

3

4

Salto Elevbok *

2015

2016

Salto Arbeidsbok A og B

2015

2016

Salto Lærerens bok A og B

2015

2016

Saltos bokhylle

2015

2016

Salto Smart Tavle

2015

2016

Saltos bokhylle, digital versjon

2015

2016

Salto Smart Vurdering

2015

2016

Salto Øverom

2015

2016

Salto Lærerrom

2015

2016

✓ ✓ ✓

✓ ✓

2015

2016

2015

2016

KJERNEMATERIELL

DIGITALE LÆREVERKTØY

TILLEGGSMATERIELL Bokstavplansjer Oppstartprøve Kartleggingsprøver

SALTO 5–7 Salto

flergangsbok

engangsbok

digitale læreverktøy

5

6

7

2015

2016

2017

✓ i salg

* A og B bok fra 2. trinn

www.gyldendal.no/salto

NORSK

SALTO

Salto 1–7 utgivelsesplan


15

• Unike muligheter for kartlegging med Multi Smart Vurdering • Enda større utvalg av digitale øvingsoppgaver – også tilgjengelig på iPad • Multi Smart Tavle konkretiserer matematikk på en helt ny måte • Gjennomgående fokus på grunnleggende ferdigheter • Stort utvalg og varierte oppgaver på alle trinn www.gyldendal.no/multi

MATEMATIKK

1.–7. trinn

Norges ledende matematikkverk er bedre enn noensinne!


Følger revidert læreplan 2013

1.–7. trinn

Bjørnar Alseth, Ann-Christin Arnås, Henrik Kirkegaard, Gunnar Nordberg og Mona Røsseland

MATEMATIKK

16

Multi 1–4, 2. utgave

– styrking av de grunnleggende ferdighetene i matematikk

Multi 1–4, 2. utgave har fokus på grunnleggende ferdigheter og begrepsforståelse. Læreverket fremhever læreplanmål som er sentrale i hvert kapittel og på hver side. Multi 1–4, 2. utgave sikrer god progresjon i begynneropplæringen og skaper faglig trygghet for læreren. Ved hjelp av de digitale ressursene skaper Multi 1–4, 2. utgave et unikt samspill mellom trykte og digitale læreverktøy. Multi 1–4, 2. utgave er et engasjerende, meningsfullt og morsomt matematikkverk. Kapitlene er konkrete i starten, de begynner med et samtalebilde som det kan knyt tes aktiviteter til, og blir etter hvert mer abstrakte og formelle. Gode og fargerike illustrasjoner med utgangspunkt i kjente situasjoner motiverer til læring. Nye emner i læreplanen, som måling, presenteres i egne kapitler. Nye faglige perspektiver, som bruk av tallinje, er grundig innarbeidet i

læreverket. Multi 1–4, 2. utgave gir en presisering av kompetansemålene i læreplanen på hvert trinn, og fremhever hvilke mål som er sentrale i hvert kapittel og på hver side. Multi 1–4, 2. utgave består av følgende bøker:

• Grunnbok A og B med god progresjon kapittel for kapittel • Parallellbok, en forenklet utgave av grunnboka • Oppgavebok, organisert tematisk etter samme kapitler som grunnboka. Kapitlene har oppgaver på ulike nivå • Lærerens bok er lærerens nøkkelverktøy. Følger grunnboka side for side

www.gyldendal.no/multi


Følger revidert læreplan 2013

Min er 3 høyere enn din.

8

– =

5

= 3

– = Hva er forskjellen?

– =

S

ra

– = – = – =

– =

til

SPILLEREGLER

8

– = – = – =

5

. n

e

3

– = – = – =

Informasjon til leksehjelpere 44

2 • Pluss og minus med tallene opp til 20 S illet ver å telle nedover fra hvilket

• Skriv hvor mange det er, hvor mange som forsvinner og hvor mange som blir igjen. som helst tall mellom og .

www.gyldendal.no/multi • Samtalebilde om sammenligning.

45

Tell klossene i hvert tårn, skriv antallet og finn forskjellen mellom dem.

Fra Multi 2A, Grunnbok

Faglige mål for kapitlet Matematisk innhold n

Subtraksjon ved endring og ved sammenligning

Følger grunnboka side for side Mine ideer

Hvor mange er igjen? Min er 3 høyere enn din.

Hva skal gjøres?

 Side 44 Subtraksjon ved endring Illustrasjonene til oppgavene er laget som tegneserier. Elevene teller hvor mange det er i den opprinnelige mengden, og hvor mange som tas bort. Så finner de svaret og skriver alt som et minusstykke under tegningene. Spill: Fra 20 til 0 Antall spillere: 2–3 Noen ganger er det lurt å snakke med elevene om hvorfor vi spiller spill i matematikktimene. Det gir elevene innblikk i spill som en nyttig læringsstrategi. Når vi spiller spill, regner vi ofte det samme regnestykket mange ganger. Dermed får vi mange repetisjoner, noe som gjør at vi husker bedre. I tillegg kan vi utvikle raskere måter å regne på. Elevene spiller sammen to eller tre. Elevene holder opp 1, 2 eller 3 fingrer etter tur og teller seg bakover fra 20. Den som sier «null», vinner. Hvis første elev holder opp tre fingrer, skal hun telle «19, 18, 17». Hvis neste elev holder opp én finger, skal han fortsette tellingen bakover med å si «16». Hvis neste elev holder opp to fingrer, skal hun fortsette tellingen med «15, 14» osv. Legg merke til at den første eleven sier «19» for den første fingeren, ikke 20. Hensikten med det er at aktiviteten da blir enklere å gjennomføre også med konkreter, se Forenkling.

5

= 3

– = Hva er forskjellen?

– =

S

ra

SPILLEREGLER

8

– = – = – =

– =

til

– = – = – =

5

e

3

. n

– = – = – = 44

2 • Pluss og minus med tallene opp til 20 • Skriv hvor mange det er, hvor mange som forsvinner og hvor mange som blir igjen. som helst tall mellom og .

Oppgaven Fibo og Fiboline skal løse, kan dermed løses ved at vi fjerner fem klosser fra Fibolines tårn. Hvor mange klosser har hun igjen da? Vi kan også stille tårnene til Fibo og Fiboline inntil hverandre og telle de klossene som er høyere hos Fiboline. n Dersom Fibo har tre klosser i sitt tårn, hvor mange flere klosser har Fiboline da? (5) n Hvordan tenkte du for å finne svaret?

Ideer til hvordan lærestoffet kan gjøres både enklere og mer utfordrende Side 45  Samtalebilde om sammenligning Når vi sammenligner, vil vi vite hvor mange flere det er i den største mengden enn i den minste. Det finner vi ved å ta bort like mye fra den største mengden som det er i den minste mengden, for så å se hvor mange det er igjen i den største.

8

– =

Et annet godt hjelpemiddel til å forstå forskjell er tallinjen. Tegn en tallinje på tavla, marker de to mengdene, og tell hvor langt det er mellom dem. Subtraksjon ved sammen sammenligning Tell antallet i hvert tårn. Skriv disse tallene under tårnene. Finn forskjel-

S illet ver å telle nedover fra hvilket

len i antall klosser i de to tårnene, og skriv sammenligningen som et minusstykke.

Forenkling Bruk konkreter til å representere regneoppgavene. Til side 45 kan elevene gjerne bygge slike tårn med legoklosser, centikuber eller lignende. De kan i så fall godt lage egne oppgaver og løse dem. Spillet nederst på side 44 kan konkretiseres med klosser eller perlesnor. Legg 20 klosser i en gruppe på bordet. Hvis første elev holder opp tre fingrer, flyttes tre av klossene til siden. Med perlesnor kan elevene først sette en klype på 20. Så flyttes klypa mot venstre etter hvor mange fingrer hver av elevene holder opp.

www.gyldendal.no/multi • Samtalebilde om sammenligning.

45

Tell klossene i hvert tårn, skriv antallet og finn forskjellen mellom dem.

I begge tilfellene er det viktig at elevene forsøker å telle bakover samtidig som de enten flytter klosser eller perler. Sett gjerne en svak og en flink elev sammen. Da kan de telle i kor, slik at til eksemplet nederst på side 44 vil begge elevene telle først «19, 18», og deretter «17, 16, 15» osv.

Mer utfordring Spill: Fra 50 til 0 Antall spillere: 2–3

La elevene spille med større tall, for eksempel fra 50 til 0. De kan da holde opp 1, 2, 3 eller 4 fingrer i hver runde. Elevene kan oppfordres til å prøve å tenke ut en vinnestrategi. Men det er viktig å ikke fortelle

denne strategien til elevene. De må prøve å pønske den ut selv! Er det noe en kan gjøre på slutten for å være sikker på å vinne? n Hvis spiller A tar så mange at det er igjen 5, må spiller B ta slik at det blir igjen 1–4. Dermed vil spiller A vinne. Spiller A kan sikre seg dette ved å sørge for å la det være igjen 10. Da må spiller B ta 1–4, slik at det blir igjen 6–9. Spiller A vil dermed vinne hvis han alltid passer på å ta ned til tallene i 5-gangen.

Dersom en gjør denne aktiviteten med hel gruppe, anbefaler vi at dere bruker overheaden og gjennomsiktige cuisenairestaver for overhead. Skriv regnestykket 20 – 13 = på tavla. Illustrer oppgaven ved hjelp av to oransje tierstaver som legges etter hverandre. Legg så en ny tierstav og en lysegrønn treerstav under disse.

«Subtraksjon ved sammenligning – differanse»: n Hvor mye mangler på at de to rekkene blir like lange? (Jo, en må legge til en svart sjuerstav i den nederste rekken. Sju er forskjellen mellom 20 og 13.)

n

Flere aktiviteter

Cuisenairestaver Dersom dere har cuisenairestaver, kan de være veldig fine til å vise sammenhengen mellom «forskjell» og «ta bort» (endring) i subtraksjon.

Subtraksjon ved endring: Hvis en trekker 13 fra 20, hvor mye vil være igjen da?

n

Begge disse rekkene representerer nå 20. Dersom vi tar bort 13 fra den nederste rekken, hvor mange vil være tilbake da?

Tips til flere aktiviteter med samme faglige mål

Bli kjent med cuisenairestaver Som en introduksjon til arbeid med cuisenairestaver som konkretiseringsmateriell anbefaler vi Kopioriginal 53–57b og litt mer utfordrende oppgaver på 57b–58 i Kopiperm 1–4. 45

44

Fra Multi 2A, Lærerens bok

www.gyldendal.no/multi

MATEMATIKK

1.–7. trinn

Hvor mange er igjen?

17


18

NYHET – Følger revidert læreplan 2013

MATEMATIKK

1.–7. trinn

Bjørnar Alseth, Gunnar Nordberg og Mona Røsseland

Multi 5–7, 2. utgave

– styrking av de grunnleggende ferdighetene i matematikk

Multi 5–7, 2. utgave har samme metodikk og solide og tydelige struktur som Multi 1–4, 2. utgave. Dette sikrer en god overgang mellom trinnene. I Multi 5–7, 2. utgave er det flere refleksjonsoppgaver, tekstoppgaver og diskusjonsoppgaver enn tidligere. Dette er gjort for å utvikle elevenes evne til å regne, lese, skrive og uttryk ke seg muntlig. Lærestoffet er samlet i lengre delkapitler for å strukturere undervisningen på en bedre måte, og dermed sikre god progresjon gjennom hver time. Multi 5–7, 2. utgave gir læreren konkrete tips til hvordan lærestoffet kan tilpasses hver enkelt elev og forslag til spill, problemløsingsoppgaver og praktiske aktiviteter. I slutten av hvert kapittel får elevene nå muligheten til egenvurdering, det er også lagt inn repetisjonsoppgaver basert på tidligere kapitler.

Multi 5–7, 2. utgave består av følgende bøker:

• Grunnbok A og B med god progresjon kapittel for kapittel • Parallellbok, en forenklet utgave av grunnboka • Oppgavebok, organisert tematisk etter samme kapitler som grunnboka. Kapitlene har oppgaver på ulike nivå • Lærerens bok er lærerens nøkkelverktøy. Følger grunnboka side for side

www.gyldendal.no/multi


NYHET – Følger revidert læreplan 2013

Multiplikasjon med flersifrede tall

Før vi regner ut nøyaktig svar på et multiplikasjonsstykke, kan det være greit å finne ut omtrent hva svaret blir. Da runder vi av tallene slik at de blir enklere å regne med i hodet.

Eksempel Tegn tiere og enere til tallene og regn ut. Hvor mye er 13 · 5?

Vi lager en tegning.

1 3 · 5 3 · 5=1 5 1 0 · 5=5 0 =6 5

Jeg tegner 13 fem ganger. Vi er tre venner som skal til Florida. Hvor mye vil det omtrent koste oss til sammen?

7.25 Jeg runder av prisen og gjør overslag: 3 · 6000 = 18 000. Det blir omtrent 18 000 kr.

Tegn tiere og enere til tallene og regn ut. a 12 · 4

c 14 · 6

e 11 · 7

g 17 · 4

b 15 · 3

d 18 · 3

f 12 · 8

h 21 · 3

2 4 · 4 7.22

Omtrent hvor mye vil det koste til sammen? Rund av prisene og regn ut.

4 · 4=1 6

a En familie på fem personer skal til Tyrkia.

2 0 · 4=8 0

b Sju venner skal til Riga.

=9 6

c En familie på fire skal til Thailand. d Seks venner skal til Tunisia. 7.26

e En familie på åtte skal til Tyrkia. f Fem venner skal til Florida.

Tegn tiere og enere til tallene og regn ut. a 22 · 3

c 24 · 6

e 31 · 3

g 27 · 7

b 25 · 5

d 28 · 3

f 32 · 4

h 41 · 3

Omtrent hva blir svarene på oppgavene? Rund av tallene og regn ut. 7.23

d 198 · 3

g 415 · 3

b 108 · 5

e 287 · 6

h 319 · 6

c 89 · 7

f 311 · 4

i

a 8995 · 4

c 5988 · 5

e 7905 · 12

b 10 100 · 7

d 12 945 · 3

f 9875 · 21

Informasjon til leksehjelpere 7.24

82

Lag regnestykker til tekstoppgavene. Regn ut.

a 69 · 8

7.27

Silje sparer 32 kr hver uke. Hvor mye har hun spart etter sju uker?

7.28

Thomas tjener 45 kr hver dag. Hvor mye har han tjent etter seks dager?

7.29

Elise bruker 27 kr hver dag på lunsj. Hvor mye bruker hun på lunsj på fem dager?

797 · 8

7 • Multiplikasjon og divisjon

www.gyldendal.no/multi

83

Fra Multi 5B 2. utgave, Grunnbok

Faglige mål for kapitlet

Følger grunnboka side for side Mine Mine ideer ideer

Multiplikasjon Multiplikasjonmed med flersifrede flersifredetall tall

Å finne Å finne omtrentlig omtrentlig svar svar Før Før vi regner vi regner ut nøyaktig ut nøyaktig svarsvar på et påmultiplikasjonsstykke, et multiplikasjonsstykke, kankan det det være være greit greit å finne å finne ut hva ut hva omtrent omtrent svaret svaret blir.blir. Da runder Da runder vi av vitallene av tallene slik slik at de at de blir blir enklere enklere å regne å regne i hodet i hodet med. med.

Elevene Elevene skal skal kunne kunne n n multiplisere multiplisere et et ensifret ensifret talltall med med et et tosifret tosifret tall,tall, med med metoder metoder dede utvikler utvikler selv selv

Multiplikasjon Multiplikasjon med med flersifrede flersifrede tall tall Eksempel Eksempel Tegn tiere og enere til tallene og regn Tegn tiere og enere til tallene og regn ut. ut. Hvor er ·13 Hvor myemye er 13 5? · 5?

Vi lager Vi lager en tegning. en tegning.

1 31·35· 5 3 ·35·=51=51 5 1 01·05·=55=05 0 = 6=56 5

Matematisk Matematiskinnhold innhold Multiplikasjonstabellen Multiplikasjonstabellen Avrunding Avrunding ogog overslagsregning overslagsregning n Multiplikasjon Multiplikasjon avav flersifrede flersifrede talltall

n n n n

n

Vi erVitre er venner tre venner som som skal skal til Florida. til Florida. HvorHvor mye mye vil det vil omtrent det omtrent kostekoste oss til osssammen? til sammen?

7.25 7.25 Tegn Tegn tiere tiere og enere og enere til tallene til tallene og regn og regn ut. ut. Jeg runder Jeg runder av prisen av prisen og gjør og gjør overslag: overslag: 3 · 6000 3 · 6000 = 18=000. 18 000. Det Det blir omtrent blir omtrent 18 000 18 000 kr. kr.

a 12 a ·12 4 ·4

c 14 c ·14 6 ·6

e 11 e ·11 7 ·7

g 17 g ·17 4 ·4

b 15 b ·15 3 ·3

d 18 d ·18 3 ·3

f 12 f ·12 8 ·8

h 21 h ·21 3 ·3

2 42·44· 4 7.22 7.22 Omtrent Omtrent hvorhvor myemye vil det vil det koste koste til sammen? til sammen? Rund Rund av prisene av prisene og regn og regn ut. ut.

4 ·44·=41=61 6

a En a familie En familie på fem på fem personer personer skalskal til Tyrkia. til Tyrkia.

„ „ Side Side 8282 Samtalebilde Samtalebilde Å kunne Å kunne anslå anslå omtrent omtrent hvor hvor mye mye noe noe blirblir er er enen viktig viktig kompetanse. kompetanse. Det Det er er lurtlurt å kunne å kunne vitevite omtrent omtrent hvahva svaret svaret påpå et et regnestykke regnestykke blir,blir, forfor å sjekke å sjekke omom svaret svaret kankan være være rimelig. rimelig. Det Det ikke ikke minst minst viktig viktig å kunne å kunne dette dette i hverdagen. i hverdagen. Mange Mange ganger ganger trenger trenger vi ikke vi ikke et et nøyaknøyaktigtig svar, svar, forfor detdet holder holder å vite å vite cirka. cirka. DaDa kankan vi blant vi blant annet annet kontrollere kontrollere omom detdet vi betaler vi betaler er er riktig riktig eller eller omom vi har vi har nok nok penger penger til til å betale å betale med. med. Minn Minn elevene elevene påpå at at vi da vi da kankan runde runde avav tallene tallene til til nærmeste nærmeste hele hele tier, tier, hundrer, hundrer, tusener, tusener, osv. osv. ogog regne regne med med disse disse enklere enklere tallene. tallene. DaDa klarer klarer vi kanskje vi kanskje å finne å finne svar svar med med enkel enkel hoderegning. hoderegning. Hvor Hvor mye mye vi runder vi runder avav er er avhengig avhengig avav hvor hvor nøyaktig nøyaktig vi vi trenger trenger at at svaret svaret skal skal være. være.

2 02·04·=48=08 0

b Sju b Sju venner venner skalskal til Riga. til Riga.

Hva Hvaskal skalgjøres? gjøres?

= 9=69 6

godt godt få få ekstra ekstra utfordrende utfordrende lister, lister, med med varer varer som som koster koster opptil opptil 5050 kroner. kroner. PåPå listen listen skal skal detdet også også ståstå hvor hvor mange mange dede skal skal kjøpe kjøpe avav hver hver vare. vare. Det Det skal skal være være mellom mellom 2 og 2 og 10.10. Elevene Elevene multipliserer multipliserer sammen sammen forfor å finne å finne hvor hvor mye mye hvert hvert vareslag vareslag koster. koster. TilTil slutt slutt legger legger dede sammen sammen forfor å finne å finne totalbeløpet. totalbeløpet. Dette Dette kankan dede gjerne gjerne gjøre gjøre i en i en tabell: tabell:

c En c familie En familie på fire på fire skalskal til Thailand. til Thailand. d Seks d Seks venner venner skalskal til Tunisia. til Tunisia. 7.26 7.26 Tegn Tegn tiere tiere og enere og enere til tallene til tallene og regn og regn ut. ut.

e En e familie En familie på åtte på åtte skalskal til Tyrkia. til Tyrkia. f Fem f Fem venner venner skalskal til Florida. til Florida.

a 22 a ·22 3 ·3

c 24 c ·24 6 ·6

e 31 e ·31 3 ·3

g 27 g ·27 7 ·7

b 25 b ·25 5 ·5

d 28 d ·28 3 ·3

f 32 f ·32 4 ·4

h 41 h ·41 3 ·3

Omtrent Omtrent hvahva blir blir svarene svarene på oppgavene? på oppgavene? Rund Rund av tallene av tallene og regn og regn ut. ut. a 69 a ·69 8 ·8 7.23 7.23 b 108 b 108 ·5 ·5 c 89 c ·89 7 ·7

d 198 d 198 ·3 ·3

g 415 g 415 ·3 ·3

e 287 e 287 ·6 ·6

h 319 h 319 ·6 ·6

f 311 f 311 ·4 ·4

i

c 5988 c 5988 ·5 ·5

e 7905 e 7905 · 12· 12

d 945 12 945 d 12 ·3 ·3

f 9875 f 9875 · 21· 21

LagLag regnestykker regnestykker til tekstoppgavene. til tekstoppgavene. Regn Regn ut. ut. 7.27 7.27 SiljeSilje sparer sparer 32 kr 32hver kr hver uke.uke. Hvor Hvor myemye har har hunhun spart spart etter etter sju uker? sju uker?

797 i 797 ·8 ·8 7.28 7.28 Thomas Thomas tjener tjener 45 kr 45hver kr hver dag.dag. Hvor Hvor myemye har har hanhan tjent tjent etter etter seksseks dager? dager?

7.24 7.24 a 8995 a 8995 ·4 ·4 b 100 10 100 b 10 ·7 ·7 82 82

7.29 7.29 EliseElise bruker bruker 27 kr 27hver kr hver dagdag på lunsj. på lunsj. Hvor Hvor myemye bruker bruker hunhun på lunsj på lunsj på fem på fem dager? dager?

7 • Multiplikasjon 7 • Multiplikasjon og divisjon og divisjon

„ „ Side Side 8383 Eksempelrute Eksempelrute Eksemplet Eksemplet viser viser hvordan hvordan vi kan vi kan regne regne 1313 · 5· ved 5 ved å tenke å tenke påpå tallet tallet 1313 som som delt delt i tier i tier ogog enere. enere. DaDa kankan vi regne vi regne 1010 · 5· og 5 og 3 ·35· hver 5 hver forfor seg, seg, ogog så så legge legge dede to to produktene produktene sammen, sammen, slikslik detdet er er ført ført til til høyre. høyre. Nr. Nr. 7.22 7.22 I eksemplet er er 1313 deltdelt i 10 i 10 + 3, + 3, Rund Rund avav tallene tallene i bildet i bildet ogog bruk bruk dem dem n n I eksemplet multipliserte med 5 og og og så så er er 1010 multipliserte med 5 og å finne omtrentlig svar til til å finne et et omtrentlig svar påpå 3 multipliserte med 5. Kunne vi delt 3 multipliserte med 5. Kunne vi delt oppgavene. Det helt i orden oppgavene. Det er er helt i orden at at dede annen måte? 1313 inninn påpå enen annen måte? (Ja,(Ja, forfor runder nærmeste hele tusener. runder avav til til nærmeste hele tusener. eksempel 7 og eksempel i 7i og 6.)6.) n n Hvordan Hvordan blirblir utregningen utregningen da?da? Nr. 7.23–7.24 7.23–7.24 Nr. · 5· =5 35 = 35 = 30. (7 (7 og og 6 ·65· =5 30. TilTil Rund tallene finn omtrentlig Rund avav tallene ogog finn et et omtrentlig sammen + 30 = 65.) sammen blirblir detdet 3535 + 30 = 65.) svar multiplikasjonsstykkene. I en svar påpå multiplikasjonsstykkene. I en Hva synes synes dere dere er er enklest? enklest? oppsummering elevene elevene n n Hva oppsummering er er detdet fintfint omom forteller hvordan regnet, særlig forteller hvordan dede regnet, særlig Mange Mange elever elever vil vil oppleve oppleve at at detdet er er ikke utelukkende brukte omom dede ikke utelukkende brukte enklest enklest å dele å dele i tiere i tiere ogog enere, enere, særlig særlig automatisert faktakunnskap. automatisert faktakunnskap. nårnår tallene tallene blirblir større, større, som som 4545 · 6· 6 (nr.(nr. 7.28). 7.28). Det Det er er best best omom elevene elevene selv selv oppdager oppdager fordelene fordelene med med å dele å dele i i tiere tiere ogog enere, enere, så så la elevene la elevene gjerne gjerne løse løse oppgavene oppgavene påpå ulike ulike måter måter til til å å

Ideer til hvordan lærestoffet kan gjøres både enklere og mer utfordrende

www.gyldendal.no/multi www.gyldendal.no/multi

begynne begynne med. med. I en I en oppsummering oppsummering kankan detdet være være fintfint å fåå få fram fram fordeler fordeler med med nettopp nettopp denne denne inndelingen. inndelingen. Nr. Nr. 7.25–7.26 7.25–7.26 Elevene Elevene tegner tegner tiere tiere ogog enere enere til til hver hver oppgave. oppgave. Det Det er er ikke ikke meningen meningen at at dede skal skal tegne tegne «fint». «fint». Det Det holder holder i i massevis massevis omom dede lager lager enen strek strek forfor enen tiertier ogog enen liten liten sirkel sirkel eller eller kvadrat kvadrat eller eller enen prikk prikk forfor enen ener. ener. Deretter Deretter regner regner dede ut ut svar svar påpå oppgaven. oppgaven. Nr. Nr. 7.27–7.29 7.27–7.29 Elevene Elevene tegner tegner ogog regner regner som som dede selv selv ønsker. ønsker. SeSe omom elevene elevene løser løser oppgaoppgavene vene påpå ulike ulike måter. måter. I såI så fallfall er er detdet fintfint å fokusere å fokusere påpå fordeler fordeler ogog ulemper ulemper med med disse disse ulike ulike måtene måtene i en i en oppsumoppsummering. mering.

Forenkling Forenkling Arbeid Arbeid mye mye med med hvordan hvordan multiplikamultiplikasjonsstykker sjonsstykker kankan illustreres illustreres med med

rutenett, rutenett, ogog dernest dernest hvordan hvordan rutenettene rutenettene kankan deles deles opp opp i mindre i mindre deler deler slikslik at at multiplikasjonsstykkene multiplikasjonsstykkene blirblir enklere. enklere. EnEn alternativ alternativ konkretisering konkretisering er er med med penger penger eller eller tierstaver. tierstaver. Del Del dada dede tosifrede tosifrede beløpene beløpene opp opp i én i én tiertier pluss pluss kronestykker, kronestykker, ogog multipliser multipliser tierne tierne forfor segseg ogog enerne/kronestykenerne/kronestykkene kene forfor seg. seg. VisVis gjerne gjerne hvordan hvordan disse disse to to konkretiseringsformene konkretiseringsformene henger henger sammen. sammen. Men Men hvis hvis elevene elevene blirblir forvirret forvirret avav det, det, kankan dede godt godt holde holde segseg til til kun kun énén avav dem. dem. Det Det er er viktig viktig at at dede fårfår arbeidet arbeidet mye mye med med dette dette slikslik at at dede gradvis gradvis fjerner fjerner segseg frafra konkretene konkretene ogog gårgår over over til til mer mer effektive effektive ogog symbolske symbolske metoder. metoder. PåPå side side 8383 kankan elevene elevene eventuelt eventuelt vente vente med med talltall over over 20.20.

83 83

Mer Merutfordring utfordring PåPå side side 8282 kankan elevene elevene oppfordres oppfordres til til å finne å finne et et nokså nokså nøyaktig nøyaktig overslag, overslag, forfor eksempel eksempel ved ved å runde å runde avav til til nærnærmeste meste tiertier eller eller hundrer. hundrer. PåPå side side 8383 kankan elever elever som som mestrer mestrer dette dette godt godt få få arbeide arbeide med med større større tall.tall. BeBe dede ta ta enen terning terning ogog forfor hvert hvert multiplikasjonsstykke multiplikasjonsstykke skal skal dede kaste kaste terningen terningen enen gang. gang. Tallet Tallet den den viser viser er er antall antall hundrere hundrere dede skal skal sette sette fremfor fremfor detdet tosifrete tosifrete tallet tallet i hver i hver oppgave. oppgave. Alternativ Alternativ kankan terningtallet terningtallet være være antall antall tiere tiere i det i det ensifrede ensifrede tallet tallet i i hver hver oppgave, oppgave, slikslik at at dede fårfår to to tosifrede tosifrede talltall dede skal skal multiplisere. multiplisere.

Flere Flereaktiviteter aktiviteter Hvor Hvor mye mye koster koster det? det? Utstyr: Utstyr: Handleliste, Handleliste, tabell tabell (Kopiorigi(Kopioriginalnal 7 bak 7 bak i boka) i boka) LagLag enen handleliste handleliste til til elevene. elevene. Den Den består består avav seks seks til til ti varer ti varer som som koster koster mellom mellom 1010 ogog 2020 kroner. kroner. Elevene Elevene kankan

Vare Vare

Pris/stk. Pris/stk.Antall Antall Å betale Å betale

AvisAvis

15 15

6 6

90 90

Bussbillett Bussbillett

13 13

4 4

52 52

Spill: Spill: Fire Fire påpå rad rad Utstyr: Utstyr: Lommeregner, Lommeregner, spillebrikker spillebrikker i i to to forskjellige forskjellige farger, farger, spillebrett spillebrett (Kopioriginal (Kopioriginal 5.51) 5.51) ToTo spillere spillere eller eller to to ogog to to påpå samme samme lag.lag. Spillerne Spillerne velger velger to to talltall frafra detdet lillelille kvadratet kvadratet etter etter turtur ogog multipliserer multipliserer dem dem med med hverandre. hverandre. DeDe kankan gjerne gjerne bruke bruke lommeregner, lommeregner, men men først først etter etter at at to to talltall er er valgt. valgt. Hvis Hvis svaret finnes påpå brettet, ogog ruta er er svaret finnes brettet, ruta ledig, legger spillerne enen brikke i sin ledig, legger spillerne brikke i sin farge i denne ruta. farge i denne ruta. Første spiller med firefire brikker brikker påpå Første spiller med rad, vannrett, loddrett eller diagonalt, rad, vannrett, loddrett eller diagonalt, vinner. vinner. Etter hvert vil vil mange elever innse Etter hvert mange elever innse at at detdet lønner segseg å tenke ut ut hvilke talltall lønner å tenke hvilke dede måmå velge forfor å fåå få detdet tallet dede velge tallet ønsker, påpå brettet. Når dede harhar tretre ønsker, brettet. Når brikker påpå rad, ønsker dede selvsagt å fåå få brikker rad, ønsker selvsagt den fjerde ruta. Der står detdet forfor den fjerde ruta. Der står eksempel 72,72, ogog dada måmå dede velge to to eksempel velge talltall som som girgir 7272 til til svar. svar. Den Den som som klarer klarer å pønske å pønske ut ut detdet førfør hun hun skal skal velge velge to to tall,tall, vil vil haha enen betydelig betydelig fordel. fordel.

Tips til andre aktiviteter med samme faglige mål

8383

8282

Fra Multi 5B 2. utgave, Lærerens bok

www.gyldendal.no/multi

MATEMATIKK

1.–7. trinn

Å finne omtrentlig svar

19


NYHET – Følger revidert læreplan 2013

1.–7. trinn

Multi Smart Tavle

MATEMATIKK

20

– konkretiserer matematikkundervisningen

Læreren kan gjennomgå og konkretisere begreper, eksempler og oppgaver

Alle sider fra boka kan hentes opp på tavle/lerretet

Fra Multi 2A, Smart Tavle

Ved hjelp av interaktive verktøy kan læreren gjennomgå oppgaver og konkretisere matematikkundervisningen på nye måter. Multi Smart Tavle selges i en samlet pakke for 1.–7. trinn. Multi Smart Tavle skaper nye og spennende muligheter for matematikkundervisningen. Innholdet i Multis grunnbøker er tilpasset interaktive tavler, på denne måten kan man

+

enkelt vise frem aktuelle sider i boka og samle klassens oppmerksomhet. Dette gir en unik mulighet til å diskutere matematiske problemstillinger på en mer konkret måte.

Smart Tavle

Smart Time

• Hele læreboka på interaktiv tavle • Skap fokus og elevaktivitet i klassen • Visualiser og konkretiser

Et Smart-verktøy for planlegging og klasseroms-presentasjoner. Bruk materiell fra dine læreverk og nettet – del med elevene.

– aktiverer læreboka, samler fokus

– fra læreverk til presentasjon

www.gyldendal.no/multi


NYHET – Følger revidert læreplan 2013

Multi Smart Vurdering er et vurderingsverktøy for 1.–7. trinn. Det består av en prøvemodul for elevene og en oppfølgingsmodul for læreren. Prøvene gjennomføres hvert halvår. Fordeler med Multi Smart Vurdering:

• Automatisk retting, fører til mindre arbeid for læreren • Læreren får forslag til oppfølging med henvisning til Lærerens bok, oppgavebok, kopiperm og nettoppgaver

• • • •

Umiddelbar oversikt over klassens resultater Umiddelbare rapporter for hver enkelt elev Følger elevens utvikling over tid Normering på landsbasis: Kritisk grense og gjennomsnitt

Smart Vurdering

– enklere vurdering, bedre oppfølging • Selvrettende kartleggingsprøver • Resultatoversikt over enkeltelever og klasser • Forslag til personlig oppfølging av hver elev

www.gyldendal.no/multi

Over 70.00 0 bruker e!

MATEMATIKK

– tidsbesparende og solid vurderingsverktøy

1.–7. trinn

Multi Smart Vurdering

21


Følger revidert læreplan 2013

1.–7. trinn

Multi 5–7 Smartbok

MATEMATIKK

22

– digital utgave av grunnboka Å finne omtrentlig svar Før vi regner ut nøyaktig svar på et multiplikasjonsstykke, kan det være greit å finne ut omtrent hva svaret blir. Da runder vi av tallene slik at de blir enklere å regne med i hodet.

Multiplikasjon med flersifrede tall Eksempel Tegn tiere og enere til tallene og regn ut. Hvor mye er 13 · 5?

Vi lager en tegning.

1 3 · 5 3 · 5=1 5 1 0 · 5=5 0 =6 5

Jeg tegner 13 fem ganger. Vi er tre venner som skal til Florida. Hvor mye vil det omtrent koste oss til sammen?

7.25 Jeg runder av prisen og gjør overslag: 3 · 6000 = 18 000. Det blir omtrent 18 000 kr.

Tegn tiere og enere til tallene og regn ut. a 12 · 4

c 14 · 6

e 11 · 7

g 17 · 4

b 15 · 3

d 18 · 3

f 12 · 8

h 21 · 3

2 4 · 4 7.22

Omtrent hvor mye vil det koste til sammen? Rund av prisene og regn ut.

4 · 4=1 6

a En familie på fem personer skal til Tyrkia.

2 0 · 4=8 0

b Sju venner skal til Riga.

=9 6

c En familie på fire skal til Thailand. d Seks venner skal til Tunisia. 7.26

e En familie på åtte skal til Tyrkia. f Fem venner skal til Florida.

Tegn tiere og enere til tallene og regn ut. a 22 · 3

c 24 · 6

e 31 · 3

g 27 · 7

b 25 · 5

d 28 · 3

f 32 · 4

h 41 · 3

Omtrent hva blir svarene på oppgavene? Rund av tallene og regn ut. 7.23

7.24

82

a 69 · 8

d 198 · 3

g 415 · 3

b 108 · 5

e 287 · 6

h 319 · 6

c 89 · 7

f 311 · 4

i

Lag regnestykker til tekstoppgavene. Regn ut. 7.27

Silje sparer 32 kr hver uke. Hvor mye har hun spart etter sju uker?

7.28

Thomas tjener 45 kr hver dag. Hvor mye har han tjent etter seks dager?

7.29

Elise bruker 27 kr hver dag på lunsj. Hvor mye bruker hun på lunsj på fem dager?

797 · 8

a 8995 · 4

c 5988 · 5

e 7905 · 12

b 10 100 · 7

d 12 945 · 3

f 9875 · 21

7 • Multiplikasjon og divisjon

www.gyldendal.no/multi

83

Multi Smartbok er en digital utgave av grunnboka. Boka er tilført verdifull funksjonalitet for både elever og lærer. Multi Smartbok har innlest tekst som er synkronisert med boka. Dette kan være en støtte for lesesvake elever, spesielt i lengre matematiske tekstoppgaver.

+

I Multi Smartbok kan man skrive egne notater, legge inn bokmerker, søke etter ord og forstørre deler av sidene i boka. Multi Smartbok egner seg for bruk på PC/Mac og nettbrett.

Smartbok

Smart Time

• Digital lærebok til PC, Mac og nettbrett. • Online eller nedlastbar til bruk uten internett. • Norges mest solgte digitale lærebok

Et Smart-verktøy for planlegging og klasseroms-presentasjoner. Bruk materiell fra dine læreverk og nettet – del med elevene.

– levende bok, personlig læring

– fra læreverk til presentasjon

www.gyldendal.no/multi


NYHET – Følger revidert læreplan 2013

Multi Nettoppgaver er Norges mest brukte digitale læringsressurs. Multis nye nettoppgaver 5–7 kan gjennomføres på iPad og andre nettbrett. Nye nettoppgaver lanseres i takt med revisjonen av bøkene for 5.–7. trinn. Nettstedet har oppgaver på tre nivåer knyttet til hvert kapittel i bøkene. Dette gir læreren god hjelp til tilpasset opplæring. Oppgavene er laget for mengdetrening, og er derfor generiske. Dette gir elevene nye utfordringer hver gang de går inn på nettstedet.

Hver oppgave og hvert nivå har sin egen URL. Det er derfor en enkel sak for læreren å legge inn lenke til ulike oppgaver og nivåer i læringsplattformen. Nettoppgavene til Multi 1 og 2 har lydstøtte til og med 4. trinn. Alle oppgavene finnes på www.gyldendal.no/multi og kan brukes uten brukernavn og passord.

www.gyldendal.no/multi

MATEMATIKK

– engasjerende og levende læring

1.–7. trinn

Multi 1–7 Nettoppgaver

23


NYHET – Følger revidert læreplan 2013

1.–7. trinn

Multi 1–4 og 5–7 Kopipermer

MATEMATIKK

24

Kopioriginalene kan brukes til alt fra repetisjon og drill til utforsking og problemløsing. Det at permene inneholder alle ressursene for 1.– 4. trinn og 5.– 7. trinn, gir god oversikt. I Lærerens bok er det henvisninger til alle kopioriginalene i kopipermene. Det gjør det enkelt å innlemme kopioriginalene der det passer faglig sett i forhold til arbeidet i grunnboka. I tillegg kan aktivitetene i kopipermen brukes til andre tider, til repetisjon eller fordypning. Det er laget en egen fasit til oppgavene i kopipermen. Du finner også kopioriginalene på Multis nettsted.

Multi 1–4 og 5–7 Grublishefter Grublisheftene er ment å styrke elevenes evne til problemløsing. De består av kopioriginaler med en kort veiledning til hver original. Oppgavene kan også brukes for å gi bedre tilpasset opplæring til de flinkeste og raskeste elevene.

Multi 5–7 Oppdrag: Tall og regning Dette heftet inneholder en spennende samling oppgaver som alle tar utgangspunkt i livet utenfor klasserommet. Oppgavene er formulert som oppdrag til elevene, og de utfordrer elevene til å bruke sin matematiske kompetanse i praktiske situasjoner. Oppdragene vektlegger praktisk bruk av begreper, samarbeidslæring, formulering av ideer og argumentasjon både skriftlig og muntlig, utforsking og problemløsing.

Multi Foreldrebok 1–3 Multi Foreldrebok er en støtte til foreldre som ønsker å følge opp elevene hjemme. Den gir forslag til aktiviteter og spill som gir gode og morsomme matematiske erfaringer. I tillegg har den en ordliste som forklarer mange matematiske begreper. Multi Foreldrebok tar for seg kapitlene i elevenes bøker.

www.gyldendal.no/multi


25

Utgivelsesplan

Komponentoversikt MULTI 2. utgave 1–4

Komplett

KJERNEMATERIELL Multi Grunnbok A og B

Multi Oppgavebok

Multi Lærerens bok

DIGITALE LÆREVERKTØY Multi Smartbok

Multi Smart Tavle

Multi Smart Vurdering

Multi Nettoppgaver

TILLEGGSMATERIELL Multi Parallellbok

Multi Kopiperm

Multi Grublishefte

✓ ✓ ✓

Multi Oppdrag

Multi Kopiperm

Multi Foreldrebok

Multi Halvårs- og helårsprøver

Utgivelsesplan

MULTI 2. utgave 5–7

5

6

7

MULTI 2. utgave 5–7

2015

flergangsbok

engangsbok

digitale læreverktøy

✓ i salg

www.gyldendal.no/multi

MATEMATIKK

Multi

Multi 1–7:


27

• Systematisk ordinnlæring og progresjon • Gjennomgående fokus på grunnleggende ferdigheter • Gradvis innføring av lesing og skriving • Smart Tavle med unike funksjoner for engelsk • Øverom for elevene med engasjerende digitale oppgaver og filmer www.gyldendal.no/explore

ENGELSK

1.–7. trinn

• Utforskende for eleven, trygt for læreren


28

NYHET – Følger revidert læreplan 2013

ENGELSK

1.–7. trinn

Ellen M. Tudor Edwards, Mona Evelyn Flognfeldt, Elisabeth Moen

Explore 1–3

– Utforsk engelsk med elevene

Explore 1–3 gir elevene en god start i engelsk gjennom trygg progresjon og gjennomtenkt ordinnlæring. Elevene lærer ord, setningsmønstre og strategier slik at de raskt kan forstå og bruke språket. Explore gir lærer og elever støtte og inspirasjon til å snakke engelsk fra første stund. Læreverket er i tråd med revidert læreplan i engelsk fra 2013. Explore møter elevene med • muntlig vektlegging gjennom å lytte, snakke, synge og dramatisere • tilrettelegging for differensiering og egenvurdering • gradvis innføring av skriftlig kommunikasjon • egenvurdering på slutten av hvert kapittel • god forberedelse til kartleggingsprøver og nasjonale prøver i engelsk

My Book er elevens bok. Den inneholder tekster og oppgaver som sikrer systematisk ordinnlæring og progresjon. Elevenes bok har gjennomgående fokus på grunnleggende ferdigheter, og er enkel og intuitiv for både elevene selv og foresatte. Explore gir gode muligheter for differensiert og tilpasset opplæring gjennom et stort utvalg av oppgaver og muntlige aktiviteter.

www.gyldendal.no/explore


NYHET – Følger revidert læreplan 2013

It is ...

I can see …

arm

jumper

hand

T-shirt

leg

trousers

foot

skirt

orange

socks

Alle kapitlene starter med et myldrebilde 7

black

8

9

10 11 12

shoes

14

15

Fra My Book 1, myldrebilde

1 Let’s rap

4 Listen and colour

My arm, my hand, my finger, my leg, my foot, my toe. My head on top of my body,

red

arm

hand

5

green

leg

foot

7

2 Circle My and my

6

blue

Fokus på høyand I am ready to go! frekvente ord

4

pink

3

yellow

3 Listen and circle

2

orange

1

black

5 Read and colour orange

red

black

16

green

blue

black

green

re d

blue

pink

red

1 Si verset sammen og gjør bevegelser som passer til sangen. Forslag til bevegelser finnes i Teacher’s Book. 2 Sett ring rundt det høyfrekvente ordet My og my i verset i oppgave 1. 3 Lytteoppgave. Fargelegg klærne og skoene og sett ring rundt riktig kroppsdel.

blue

green

pink

4 Lytteoppgave. Fargelegg klossene. 5 Les ordene og fargelegg bildet. Hvilket tall finner dere? Pek og si: I can see yellow. It is orange.

Fra My Book 1

www.gyldendal.no/explore

yellow

red

green

yellow yellow

red

Unike sanger og rapper, bare i Explore

orange

blue

Oppgaver med ekstra utfordring er markert med et black forstørrelsesglass

yellow

orange

Snakk sammen om fargene i bildet.

17

ENGELSK

1.–7. trinn

Rundt hvert bilde står øveordene som elevene skal lære i løpet av kapitlet

2 This is me

29


NYHET – Følger revidert læreplan 2013

1.–7. trinn

Explore Teacher’s Book

ENGELSK

30

Teacher’s Book er en praktisk og oversiktlig ressurs for læreren som gir trygghet og variasjon i undervisningen. • Teacher’s Book følger My Book side for side • Støtte og tips til ulike arbeidsmetoder, differensiering og uttaletrening • Tips til hvordan man kan gi elevene gode læringsstrategier • Forslag til hvordan man kan bruke Smart Tavle i undervisningen • Forslag og ideer til variert bruk av ordkort for konkretisering • Har spiralbundet rygg • På Explores nettsted finnes det flere ressurser for læreren: kopioriginaler, årsplaner og uttalefilmer

Praktisk støtte til planlegging og gjennomføring av undervisningen 22This Thisisisme me

2 This is me

Konkrete Konkretelæringsmål læringsmål Elevene Elevene skal skal kunne kunne • •finne finne transparente transparente ord ord i i myldrebildet myldrebildet • •forstå forstå ogog bruke bruke ord ord forfor kroppsdelene kroppsdelene arm, arm, hand, hand, leg, foot, fargene orange leg, foot, fargene orange black klesplaggene ogog black ogog klesplaggene jumper, T-shirt, trousers, jumper, T-shirt, trousers, skirt, socks ogog shoes shoes skirt, socks forstå bruke tallene • •forstå ogog bruke tallene 7–12 7–12 • •forstå ogog bruke forstå bruke setningsmønstrene setningsmønstrene I can I can see ogog see …… It It is is …… oppleve engelsk gjennom • •oppleve engelsk gjennom bruk bruk avav digitale digitale ressurser ressurser

Konkrete læringsmål

I can see …

gjennom gjennom varierte varierte aktiviteter aktiviteter vilvil dede etter hvert begynne å gjenkjenne etter hvert begynne å gjenkjenne ordbildet. ordbildet. Se på Se på øveordene øveordene rundt rundt myldre myldre bildet bildet ogog la la elevene elevene finne finne dem dem i bildet. i bildet. • •Introduser Introduser setnings setnings mønstrene mønstrene It is It … is … ogog I can I can see see …… i samtalen. i samtalen. LaLa elevene elevene etter etter turtur trekke trekke et et ordkort ordkort ogog bruke bruke setningssetningsmønstrene mønstrene til til å beskrive å beskrive det det dede serser påpå ordkortet. ordkortet. I can I can see see a cap. a cap. It is It red. is red. • •Let’s Let’s sort! sort! Plasser Plasser ord ord kortene kortene som som viser viser tall, tall, farger farger ogog klær klær slikslik at at alle alle kan kan sese dem. dem. LaLa enen ogog enen elev elev komme komme fram fram ogog velge velge et et ordkort, ordkort, si si ordet ordet ogog legge legge det det i riktig i riktig bunke. bunke. Now Now then, then, let’s let’s sort sort these these words. words. Find Find allall thethe colours, colours, please. please. PutPut allall thethe numbers numbers over over here. here. • •Aktivisere Aktivisere elevene: elevene: LaLa elevene elevene etter etter turtur trekke trekke et et ordkort, ordkort, si ordet si ordet ogog finne finne det det i myldre i myldre bildet bildet eller eller i klasserommet. i klasserommet. I can I can see see a T-shirt. a T-shirt.

It is ...

arm

jumper

hand

T-shirt

leg

trousers

foot

skirt

Lyttetekster Lyttetekstertiltilbildet bildet

Resirkulering Resirkulering Tallene Tallene 1–6, 1–6, ordene ordene boy boy ogog girl, girl, fargene fargene blue, blue, green, green, red, red, pink, pink, yellow. yellow. Elevene Elevene øver øver videre videre påpå setningsmønstrene setningsmønstrene Hi,Hi, MyMy name name is …, is …, I am I am five/six. five/six.

orange

Transparente Transparente ord ord Shorts, Shorts, cap, cap, hat, hat, finger, finger, toe, toe, show, show, box, box, ball, ball, dancing, dancing, singing, singing, piano. piano.

black

socks

7

9

8

10 11 12

shoes 15

14

Uttale Uttale • •/dʒ/ /dʒ/ jumper, jumper, orange, orange, Jack Jack • •Uttaletrening, Uttaletrening,side side 1818 • •Uttalefilm: Uttalefilm: Jack’s Jack’s orange orange jumper jumper

Vurdering Vurdering • •Now Now I know, I know, side side 1919 • •Generell Generell del, del, side side XX

Sanger Sanger • •If you’re If you’re happy, happy, side side 1919

Bruk Brukavavmyldre myldre bildet bildet Let’s Let’sexplore! explore!

Hva Hva tror tror elevene elevene at at dede skal skal lære lære i dette i dette kapitlet? kapitlet? Bevisstgjør Bevisstgjør elevene elevene påpå ord ord i bildet i bildet dede allerede allerede kan. kan. Det Det kan kan være være transparente transparente ord, ord, farger farger ogog tall. tall. Snakk Snakk omom at at det det å lytte å lytte ut ut kjente kjente ord ord er er enen lurlur måte måte å lære å lære seg seg å forstå å forstå engelsk engelsk på.på.

1414

EXPLORE EXPLORE 1 1

Fra Teacher’s Book

Resirkuler Resirkulertall tallog ogfarger farger

Introduser Introdusernye nyeord ord

Repeter Repeter ogog resirkuler resirkuler navn navn påpå talltall ogog farger farger frafra kapittel kapittel 1. 1. • •Let’s Let’s see, see, can can you you find find something something yellow yellow in in thethe picture? picture? Good, Good, a yellow a yellow T-shirt. T-shirt. • •PutPut your your finger finger onon something something green. green. Well Well done! done! • •Come Come upup and and show show usus something something blue, blue, please. please. • •How How many many trousers trousers can can you you see? see?

Introduser Introduser nye nye ord ord ogog setningssetningsmønstrene mønstrene I can I can see see …… ogog It is It .… is .… i samtalene i samtalene rundt rundt myldre myldre bildet. bildet. • •Look Look here! here! I can I can see see a jumper. a jumper. Can Can you you see see a jumper? a jumper? It is It green. is green. TaTa enen runde runde der der alle alle fårfår peke peke påpå bildet bildet ogog øve øve påpå å bruke å bruke ordene ordene ogog setnings setnings mønstrene. mønstrene.

Finn Finnspråklige språkligelikheter likheter LaLa elevene elevene få få høre høre dede transparente transparente ordene ordene ogog resonnere resonnere seg seg fram fram til til hva hva dede betyr betyr ogog hvordan hvordan dede likner likner dede norske norske ordene. ordene. • •Look Look at at meme and and listen! listen! I can I can see see a hat. a hat. What What dodo you you think think a hat a hat is?is?

Tell Tellmed medelevene elevene ØvØv påpå tallene tallene 1–12 1–12 ved ved å telle å telle ting ting i bildet. i bildet. • •Now Now then, then, how how many many T-shirts T-shirts can can you you see? see? Let’s Let’s count count them them together! together! LaLa elevene elevene vise vise fram fram ordkortet ordkortet som som viser viser riktig riktig tallsymbol tallsymbol slikslik at at dede flere flere ganger ganger fårfår øvd øvd påpå å koble å koble talltall ogog symbol. symbol.

2 THIS 2 THIS IS ME IS ME

Lytt Lyttog ogletleti bildet i bildet

• •Elevene Elevene kan kan komme komme fram fram ogog markere markere elementer elementer i bildet i bildet ved ved Lytt, Lytt, med med støtte støtte i myldrebildet, i myldrebildet, til til å tegne å tegne enen sirkel sirkel rundt. rundt. Deretter Deretter kan kan lyttetekstene lyttetekstene som som hører hører til til bildet. bildet. Hva Hva dede telle telle ogog sortere sortere ord ord i grupper. i grupper. snakker snakker barna barna om? om? LaLa elevene elevene lytte lytte Let’s Let’s circle circle and and count count allall thethe hats. hats. etter etter kjente kjente ord ord ogog resonnere resonnere seg seg fram fram til til hva hva barna barna snakker snakker om, om, selv selv omom ikke ikke alle alle ordene ordene er er kjente. kjente. Gjennom Gjennom Ordkort samtalen samtalen lærer lærer elevene elevene å bruke å bruke det det dede Ordkort Bruk Bruk gjerne gjerne ord ord kortene kortene til til små små doser doser allerede allerede kan. kan. Å lytte Å lytte aktivt aktivt etter etter ord ord engelsk engelsk hver hver dag. dag. ogog uttrykk uttrykk forfor å skape å skape mening mening i det i det • •Introduser Introduser nye nye ord ord ogog ordbilder: ordbilder: som som forfor midles, midles, er er enen nyttig nyttig strategi strategi Hold Hold ordkortet ordkortet opp, opp, si ordet si ordet ogog la la nårnår enen skal skal lære lære et et nytt nytt språk. språk. elevene elevene gjenta. gjenta. Dette Dette kan kan også også gjøres gjøres påpå Smart Smart Tavle Tavle ved ved å klikke å klikke påpå bildene, bildene, lytte lytte til til ordene ordene ogog Smart SmartTavle Tavle gjenta. gjenta. • •Klikk Klikk påpå hvert hvert øveord øveord rundt rundt bildet. bildet. Introduser Introduser dede nye nye begrepene begrepene Lytt Lytt ogog gjenta gjenta ordet. ordet. Finn Finn ordet ordet gruppevis. gruppevis. Lær Lær klassen klassen dede nye nye i myldre i myldre bildet. bildet. tallene tallene først, først, deretter deretter ordene ordene forfor • •Repeter Repeter både både nye nye ogog kjente kjente ord ord kroppsdeler kroppsdeler ogog så så videre. videre. Det Det er er ved ved å klikke, å klikke, lytte lytte ogog gjenta. gjenta. ikke ikke forventet forventet at at elevene elevene skal skal kunne kunne • •Lytt Lytt til til tekstene tekstene som som hører hører til til bildet. bildet. lese lese på på dette dette tidspunktet, tidspunktet, men men Hva Hva snakker snakker barna barna om? om?

2 THIS 2 THIS HIS IS ME IS ME

Forslag til samtaler rundt myldrebilde

www.gyldendal.no/explore

1 Hi! 1 Hi! Look Look at at me! me! I am I am Molly. Molly. I like I like singing. singing. 2 My 2 My name name is Emma. is Emma. I am I am six.six. MyMy hathat is black. is black. Can Can you you see see me? me? 3 –3 This – This is me, is me, Jack. Jack. I like I like singing, singing, but but I like I like dancing dancing best. best. Wow, Wow, look look at at these these blue blue shoes! shoes! – Can – Can you you find find Jack? Jack? 4 Oh 4 Oh no!no! This This blue blue jumper jumper is too is too small. small. Where Where is my is my T-shirt? T-shirt? It is It is yellow. yellow. Can Can you you see see it?it? 5 5Come Come on!on! Let’s Let’s count count thethe T-shirts. T-shirts. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-101-2-3-4-5-6-7-8-9-1011-12! 11-12! 6 61-2-3-4-5-61-2-3-4-5-67-8-9-10 7-8-9-10 stamp stamp stamp stamp 1-2-3-4-5-61-2-3-4-5-67-8-9-10 7-8-9-10 stamp stamp stamp stamp 1-2-3-4 1-2-3-4 clap clap clap clap 5-6-7-8 5-6-7-8 clap clap clap clap 1-2-3-4-5-61-2-3-4-5-67-8-9-10 7-8-9-10 stamp stamp stamp stamp

EXPLORE EXPLORE 1 1

1515


NYHET – Følger revidert læreplan 2013

– lærerens digitale undervisningsverktøy

Gratis skoleå ret 2014/ 2015

Explore Smart Tavle løfter språkundervisningen til et nytt nivå. Læreren kan hente opp sider fra My Book og utforske språket på en ny måte sammen med elevene.

Gjennomtenkt innlæring av ord og setningsmønstre ved hjelp av lyd- og bildestøtte gjør at elevene raskt blir i stand til å kommunisere på engelsk. All tekst er innlest av engelsktalende barn og voksne.

+

Med Explore Smart Tavle kan læreren

• Demonstrere for elevene hvordan oppgavene i My Book kan løses • Aktivisere elevene gjennom oppgaver og tekster innlest av engelsktalende barn • Spille av sanger og rapper som er laget spesielt for Explore

Smart Tavle

Smart Time

• Hele læreboka på interaktiv tavle • Skap fokus og elevaktivitet i klassen • Visualiser og konkretiser

Et Smart-verktøy for planlegging og klasseroms-presentasjoner. Bruk materiell fra dine læreverk og nettet – del med elevene.

– aktiverer læreboka, samler fokus

– fra læreverk til presentasjon

www.gyldendal.no/explore

ENGELSK

1.–7. trinn

Explore Smart Tavle

Smart Tavle gir mange muligheter til å arbeide med språket gjennom å leke med bilder, ord, lyd og bakgrunner. Som lærer kan du enkelt oppsummere, igangsette, repetere, variere og differensiere undervisningen.

31


NYHET – Følger revidert læreplan 2013

1.–7. trinn

Explore Øverom

ENGELSK

32

Explore Øverom er digitale øvingsoppgaver for elevene. Her finner de engasjerende oppgaver med naturlig progresjon. Elevene kan øve på nye ord, setningsmønstre og vanskelige lyder gjennom et variert utvalg av oppgaver og filmer. Øvingsoppgavene er knyttet til hvert kapittel og gir mengdetrening til viktige ord og setningsmønstre. Elevene får også jobbe med tidligere innlærte ord i nye sammenhenger. Explore Øverom er gratis og kan brukes på nettbrett, PC og Mac.

Explore Flash Cards Explore Flash Cards brukes til å konkretisere øveord og modellere setninger for elevene. Ordkortene er tilpasset hvert kapittel i My Book. Øveordene og setningsmønstrene som elevene lærer, er blant de mest brukte ordene og uttrykkene i det engelske språket. Ordkortene kan brukes til mange ulike aktiviteter, blant annet gjetteleker med innøving av nye ord. Både i esken og i Teacher’s Book finnes det flere tips og ideer til variert bruk av kortene i undervisningen.

www.gyldendal.no/explore


33

Utgivelsesplan

EXPLORE 1–4

1

2

3

4

KJERNEMATERIELL Explore My Book 1–3 My Textbook 4

2015

My Workbook 4

2015

2015

Explore Smart Tavle

2015

Explore Øverom

2015

Explore Smart Vurdering

2015

2015

5

6

7

2015

2016

2016

Explore Teacher’s Book

DIGITALE LÆREVERKTØY

TILLEGGSMATERIELL Explore Ordkort Explore CD

EXPLORE 5–7 Explore

flergangsbok

engangsbok

digitale læreverktøy

✓ i salg

www.gyldendal.no/explore

ENGELSK

Explore

Explore 1–7 utgivelsesplan


35

• Konkrete læringsmål for elevene • Gode muligheter for differensiering • Varierte oppgaver, praktiske aktiviteter og enkle forsøk • Systematisk trening av fagbegreper • Digitale verktøy for både lærer og elev www.gyldendal.no/nyegaia

NATURFAG OG SAMFUNNSFAG

1.–7. trinn

Lanse res 2015


NYHET – Lanseres 2015

1.–7. trinn

Anne Grete Ingebretsen Husan, Inger Kristine Jensen, Marit Johnsrud, Guri Langholm

NATURFAG OG SAMFUNNSFAG

36

Lanse res 2015

Nye Gaia 1–4 Naturfag og samfunnsfag – engasjerende læring for små forskere

Nye Gaia 1–4 er et læreverk som gir gode muligheter for differensiering og variert undervisning. Gjennom spennende aktiviteter og engasjerende innfallsvinkler oppfordres elevene til å stille spørsmål og utforske verden rundt seg. Grunnbok

I Nye Gaia 1–4 presenteres naturfag og samfunnsfag i samme bok. Hvert kapittel i grunnbøkene, fra og med 2. trinn, starter med en kollasj. I grunnboka for 1. trinn starter hver fagdel med en kollasj. Kapittelstart inneholder tydelig informasjon om hva elevene skal lære, og hvilke ferdigheter de skal øve spesielt på i kapitlet.

Arbeidsbok

I arbeidsbøkene er det oppgaver til alle sidene i grunnbøkene. Arbeidsbøkene gir ytterligere trening i begreper, grunnleggende ferdigheter og faglig kompetanse.

I Nye Gaia 2–4 er det egne oppgavesider til slutt i hvert kapittel, i tillegg til oppgaver underveis. Nye Gaia har gjennomgående fokus på hovedområdene Forskerspiren i naturfag og Utforskeren i samfunnsfag. Læreverket er utviklet i tråd med revidert læreplan fra 2013.

www.gyldendal.no/nyegaia


37

NYHET – Lanseres 2015

1-4. trinn

Hvert kapittel starter med en kollasj

5 Dyr, planter og sopp I DETTE KAPITLET SKAL DU LÆRE

• noen kjennetegn på planter og dyr • å plassere dyr i grupper

DU SKAL ØVE PÅ

• å gjøre undersøkelser i området der du bor • å fortelle om forskjellige naturtyper

74

Fra Nye Gaia 2, naturfag, Grunnbok

Tydelig informasjon om hva elevene skal lære og øve på i kapitlet

75

4 NATUREN

Vi bruker sansene

Hvert tema i grunnbøkene behandles på en dobbeltside

Vi kan se på en sommerfugl med lupe.

Vi kan høre musikk.

Ord som er viktige i teksten, er samlet Vi kan føle pelsen til en katt. i en egen ramme

1 Hva kan du lukte? 2 Kan du høre en flue? 3 Hvordan kan du føle musikk? Vi kan smake en drue.

48

ORD Å LÆRE

• smake • lukte • føle

Vi kan lukte en blomst.

NYE GAIA 1 NATURFAG

Fra Nye Gaia 1, naturfag, Grunnbok

Dobbeltsidene avsluttes med tre spørsmål knyttet til temaet

www.gyldendal.no/nyegaia

KAPITTEL 4 NATUREN

49

NATURFAG OG SAMFUNNSFAG

1.–7. trinn

Egner seg godt som introduksjon og oppsummering


38

NYHET – Lanseres 2015

NATURFAG OG SAMFUNNSFAG

1.–7. trinn

Ingrid Spilde, Maren Klemetsen Grindstad, Berit Bungum

Nye Gaia 5–7 Naturfag – inspirerer elevene til å utforske verden

Lanse res 2015

Nye Gaia 5–7 Naturfag har fokus på begrepstrening, trening av de grunnleggende ferdighetene og faglig kompetanse. Læreverket har fokus på hovedområdet Forskerspiren gjennom hele verket. Grunnbok

Kapitlene i grunnboka har spørsmål og oppgaver både underveis og til slutt som trener begreper, grunnleggende ferdigheter og naturfaglig kompetanse. Gjennom tekster i ulike sjangre trenes elevene i å lese og skrive naturfaglige tekster. I tillegg inneholder boka: • Flotte kapittelkollasjer som egner seg godt til introduksjon og oppsummering • Rikt illustrerte oppslag som underbygger teksten • Konkrete læringsmål

Arbeidsbok

Arbeidsboka inneholder oppgaver til alle temaene i grunnboka. Arbeidsboka hjelper elevene med systematisk trening av begreper, grunnleggende ferdigheter og faglig kompetanse. I arbeidsboka møter elevene andre tekstsjangre enn det som blir presentert i grunnboka. Til disse tekstene er det laget egne oppgaver i lese- og skrivestrategier.

www.gyldendal.no/nyegaia


NYHET – Lanseres 2015

3 Livet på jorda I dette kapitlet skal du lære • å forklare hvordan vi ordner livet på jorda i ulike grupper • å beskrive kjennetegn ved artene i noen grupper av dyr

Visste du at du er i slekt med både aper, fisk, maur og roser? Men hvilke av dem slekter du mest på? I dette kapitlet kan du lese om hvordan livet på jorda har utviklet seg. Du får også lære om hvordan vi deler alt som lever, inn i mange grupper.

Du skal øve på • å bruke tekster og tabeller til å lage en presentasjon

60

Fra Nye Gaia 5, naturfag Grunnbok

Allemannsretten Kan alle gå hvor de vil i norske skoger?

Vi som bor i Norge, er heldige. Vi har lov til å gå på tur i skogene i hele landet. Det kalles allemannsretten. Men alle som går i skogen, har også ansvar for ikke å skade trær og dyr. Vi kan heller ikke kaste søppel i skogen.

Hvert tema starter medFamilien din eier kanskje en leilighet eller et hus med en hage. Men hvem eier skogen? Tilhører den alle som bor i Norge? Nei! et spørsmål som får fram Landet Norge eier bare en firedel av skogen. Resten tilhører mange personer. Mennesker som eier skog, kalles skogeiere. I de elevenes forkunnskaperulike fleste land kan skogeierne kreve at folk skal holde seg unna Noen eier skogen

I vinterhalvåret har du lov til å tenne bål i skogen mellom 15. september og 15. april.

Tydelig informasjon om hva elevene skal lære og øve på i kapitlet

Du har rett til å være i skogen I norsk skog har du rett til • å gå turer nesten overalt • å gå og sykle på stier og skogsveier • å plukke bær og sopp og blomster som ikke er fredet • å bruke greiner og kvister som ligger på bakken • å slå leir og overnatte • å tenne bål om vinteren, mellom 15. september og 15. april

Rett gir ansvar til ikke å skade skogen Du har rett til å bruke skogen så mye du vil. Men denne retten betyr også at du har et stort ansvar. Du må oppføre deg skikkelig og passe på at du ikke ødelegger for dyr og planter.

skogen deres. Men slik er det ikke i Norge.

I norsk skog har du ansvar for • ikke å forstyrre fugler og dyr • ikke å skade trærne • ikke å kaste fra deg søppel • å rydde etter deg, så det ser like fint ut når du drar videre som da du kom • ikke å tenne bål om sommeren, mellom 15. april og 15. september

Fredede planter og dyr Noen planter og dyr er fredet. Det betyr at du ikke har lov til å gjøre noe som kan skade dem. Orkideen marisko er en fredet blomst, og det er forbudt å plukke den.

30

GAIA 5 NATURFAG

Fra Nye Gaia 5, naturfag, Grunnbok

61

Faktarammer med interessante tilleggsopplysninger

www.gyldendal.no/nyegaia

Du har et ansvar for ikke å skade skogen.

Temaene i grunnboka avsluttes med faktaog refleksjonsspørsmål

1 Hvem eier skogene i Norge? 2 Nevn to ting du ikke har lov til å gjøre i skogen.

KAPITTEL 2 SKOGEN

31

NATURFAG OG SAMFUNNSFAG

1.–7. trinn

Egner seg godt som introduksjon og oppsummering Hvert kapittel starter med en kollasj

39


40

NYHET – Lanseres 2015

NATURFAG OG SAMFUNNSFAG

1.–7. trinn

Siv Eie, Dagny Holm, Harald Skjønsberg, Anne-Elisabeth Utklev

Nye Gaia 5–7 Samfunnsfag – se verden på nye måter

Lanse res 2015

Nye Gaia 5–7 Samfunnsfag har gjennomgående fokus på begrepstrening og grunnleggende ferdigheter. Utforskeren, det nye hovedområdet i faget, er godt integrert i hele verket. Grunnbok

I grunnboka behandles alle temaer på en dobbeltside. Kapitlene har spørsmål og oppgaver som trener grunnleggende ferdigheter og stimulerer til undring og refleksjon. I tillegg inneholder boka: • Flotte kapittelkollasjer som er godt egnet til introduksjon og oppsummering • Rikt illustrerte oppslag som underbygger teksten • Konkrete læringsmål

Arbeidsbok

Arbeidsboka inneholder oppgaver til alle temaene i grunnboka. Den åpner for systematisk trening av begreper og grunnleggende ferdigheter. I arbeidsboka møter elevene andre tekstsjangre enn det som blir presentert i grunnboka.

www.gyldendal.no/nyegaia


NYHET – Lanseres 2015

41

Det gamle Hellas Fra ca. 800 f.Kr.–30 f.Kr. I dette kapitlet skal du lære

hvordan vi kan vite noe om det gamle Hellas om noe av det vi har lært av grekerne om de to viktigste statene, Sparta og Athen om greske guder om noen kjente grekere

For 2500 år siden var det grekerne som visste og kunne mest i Europa. De diskuterte hvordan menneskene bør leve, og hvordan et land skal styres. Grekerne lagde også flotte bygninger og fantastisk kunst. Vi som lever nå, har lært mye av de gamle grekerne. Men hva har vi lært? Og hvordan kan vi vite noe om dem?

42

43

Fra Nye Gaia 5, samfunnsfag, Grunnbok

Et land med en spennende historie En ruin er restene etter et gammelt byggverk. Har du sett en ruin noen gang?

Hvert år drar over 200 000 nordmenn til Hellas på ferie. Der kan vi bade og sole oss. Men vi kan også finne spor etter landets helt spesielle fortid.

Parthenon – en verdensberømt ruin Hovedstaden Hovedstaden i Hellas heter Athen. Der er det varmt om sommeren. Men selv på de aller varmeste dagene kan du se svette turister som strever seg oppover bratte bakker mot et gammelt, ødelagt tempel. Tempelet heter Parthenon. Det ligger på Akropolis, som er en Tempelet heter høyde over Athen. høyde over Athen. Dette tempelet er en av verdens mest kjente bygninger. I nesten Dette tempelet 2 00 år har det ruvet over Athen. Og dette er ikke den eneste 00 år har gamle ruinen du finner i Hellas. Overalt kan du finne spor av gamle ruinen grekernes spennende historie.

Hvert tema starter med et spørsmål som får fram elevenes forkunnskaper tempel – en bygning der folk ber til gudene sine

Her ser du ruinene på Akropolis. Her ser du ruinene på Akropolis.

Tydelige læringsmål

Akropolis – en høyde full av kilder Det gamle tempelet er en historisk kilde fordi det blant annet viser oss hva slags bygninger de gamle grekerne klarte å bygge. I tempelet Parthenon tilba grekerne gudene sine, og vi forstår at gudene var viktige for dem. Hvorfor skulle de ellers lage en så flott bygning til ære for gudene? I nærheten av tempelet har arkeologer gravd fram deler av statuer som ble laget lenge før Parthenon. Arkeologene har også funnet rester av en festning som er 1000 år eldre enn det berømte tempelet.

Mange kilder fra det gamle Hellas

DET GrESkE AlFAbETET I DAG bokstav

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ

Uttale

bokstav

A

Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

b,V G D E (kort) Z E (lang) TH I K l M

Uttale N kS O P R S T Y F H PS O, Å

Det er ikke bare bygninger og statuer som forteller oss om livet i det gamle Hellas. Det finnes også mange andre kilder. Vaser og krukker var ofte dekorerte, og viser mennesker både i arbeid og på fest. Dekorasjonene viser mennesker som sliter i gruvene eller på åkeren, og vi kan se at de pynter seg til selskap. Vi kan se dem lese opp historier for hverandre, eller at de spiller instrumenter. Dekorasjonene gir oss en idé om hvordan menneskene levde. menneskene levde. Også skriftlige tekster er viktige kilder til å forstå det gamle grekerne skrev, er bevart. Hellas. En del av det som de gamle grekerne skrev, er bevart. Grekerne skrev på papyrus. Tekstene ble ofte skrevet av, og det er disse avskriftene som er bevart og som studeres av historikerne.

Temaene i grunnboka avsluttes med et refleksjonsspørsmål Vasen er 2600 år gammel. Vi ser gårdsarbeidere som plukker oliven.

Hm … Hvorfor tror du tempelet Parthenon ligger på en høyde?

44

GAIA SAMFU

SFAG

kAPITTEl DET GAMlE HEllAS

Fra Nye Gaia 5, samfunnsfag, Grunnbok

www.gyldendal.no/nyegaia

45

NATURFAG OG SAMFUNNSFAG

1.–7. trinn

4

Kapittelstart med kollasj som kan brukes til introduksjon og oppsummering


NYHET – Lanseres 2015

1.–7. trinn

Nye Gaia 1–7 Lærerens bok

NATURFAG OG SAMFUNNSFAG

42

Et land med en spennende historie

Tips til arbeid med nye ord og begreper

Kommentarer til oppgavene

Et land med en spennende historie En ruin er restene etter et gammelt byggverk. Har du sett en ruin noen gang?

Forslag til delmål

Parthenon – en verdensberømt ruin

Eleven skal kunne: • forklare hva arthenon er. • skrive tre faktasetninger om Akropolis. • gi tre eksempler p historiske kilder. • nevne noe som kildene kan fortelle oss. • forklare ordene tempel , historisk kilde» og «arkeolog».

Hvert år drar over 250 000 nordmenn til Hellas på ferie. Der kan vi bade og sole oss. Men vi kan også finne spor etter landets helt spesielle fortid.

tempel – en bygning der folk ber til gudene sine

Hovedstaden i Hellas heter Athen. Der er det varmt om sommeren. Men selv på de aller varmeste dagene kan du se svette turister som strever seg oppover bratte bakker mot et gammelt, ødelagt tempel. Tempelet heter Parthenon. Det ligger på Akropolis, som er en høyde over Athen. Dette tempelet er en av verdens mest kjente bygninger. I nesten 2 00 år har det ruvet over Athen. Og dette er ikke den eneste gamle ruinen du finner i Hellas. Overalt kan du finne spor av grekernes spennende historie.

Her ser du ruinene på Akropolis.

Det gamle tempelet er en historisk kilde. Tempelet viser oss hva slags bygninger menneskene klarte å lage for mer enn 2000 år siden. I tempelet Parthenon tilba grekerne gudene sine, og vi forstår at gudene var viktige for dem. Hvorfor skulle de ellers lage en så flott bygning til ære for gudene? I nærheten av tempelet har arkeologer gravd fram deler av arkeologer arkeologer gravd fram deler av statuer som ble laget lenge før Parthenon. Arkeologene har også funnet rester av en festning som er 1000 år eldre enn det berømte tempelet.

Mange kilder fra det gamle Hellas

G A I A 5 S A M F U N N S FA G

arkeolog – en som finner spor etter mennesker som har levd før oss

bokstav

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ

Uttale

bokstav

A

Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

b,V G D E (kort) Z E (lang) TH I k l M

Uttale N kS O P R S T Y

• Steder der man tilber gudene ligger ofte på høyder. Slik er det også i Norge. De før-kristne gudehovene lå som regel høyt, og kirkene ble gjerne lagt på samme sted. • Det var tidligere en festning der Parthenon ligger. Festninger ligger ofte på høyder, for der er de vanskeligere å erobre. Det kan vises til mange norske eksempler.

F H PS O, Å

Vasen er 2600 år gammel. Vi ser gårdsarbeidere som plukker oliven.

19. Se kommentar under Illustrasjoner. Utfordring: Gi elevene følgende ord i tillegg som de må ha med i svaret: ruin, tempel, Parthenon og guder. 20. Elever som klarer å svare raskt, kan skrive flere navn med greske bokstaver. Alternativ: Skriv navnene på den digitale tavla, og løs oppgaven i fellesskap.

Hmm ... Hvorfor tror du tempelet Parthenon ligger på en høyde?

4

DET GAMlE HEllAS

GAIA 5 SAMFUNNSFAG

Sokrates’ siste dager da han fikk valget mellom å tømme giftbegeret eller bli landsforvist. Derimot kan tolking av skriftene by på utfordringer: Vi kan ikke automatisk overføre vårt verdensbilde til de gamle grekerne. Deres oppfatning av verden var en annen enn vår.

Nyttig informasjon om foto og illustrasjoner

4

historisk kilde – noe som l ærer oss om fortiden og menneskene som levde da

DET GrESkE AlFAbETET I DAG

Det er ikke bare bygninger og statuer som forteller oss om livet i det gamle Hellas. Det finnes også mange andre kilder. Vaser og krukker var ofte dekorerte, og viser mennesker både i arbeid og på fest. Dekorasjonene viser mennesker som sliter i gruvene eller på åkeren, og vi kan se at de pynter seg til selskap. Vi kan se dem lese opp historier for hverandre, eller at de spiller instrumenter. Dekorasjonene gir oss en idé om hvordan menneskene levde. Også skriftlige tekster er viktige kilder. En del av det som de gamle grekerne skrev, er bevart. Grekerne skrev på papyrus. Tekstene ble ofte skrevet av, og det er disse avskriftene som er bevart.

Fagstoff Hvordan kan vi vite noe om hva som skjedde for om lag 2500 år siden? Spørsmålet er viktig. Kompetansemålene i læreplanen legger stor vekt på historisk metode og kildegransking. Alt fra tidlige klassetrinn skal elevene reflektere over metodiske spørsmål. De skal ikke bare lære om ulike historiske hendelser, de skal også lære hva historisk vitenskap er. I flere hundre år har arkeologer foretatt utgravinger i Hellas. Arbeidet skjøt særlig fart etter at Hellas ble en selvstendig nasjon i 1830. Man har klart å rekonstruere templer, teaterscener og andre bygninger, og man har funnet rester etter statuer, mosaikker, vaser osv. Alt har bidratt til at man kan danne seg et inntrykk av den gamle greske kulturen. Og arbeidet fortsetter. Utgravinger i det nordlige Hellas avdekket for eksempel i 2009 nye funn som kaster lys over kongeriket Makedonias historie. Aleksander den store var konge i Makedonia. Også skriftlige kilder er viktig når man skal danne seg et bilde av gammel gresk historie. Det finnes mange skriftlige kilder. Mange grekere kunne lese og skrive. I de fleste byene var det skoler der gutter fra bedrestilte familier fikk utdannelse. De færreste skriftlige kildene er bevart i original, men via avskrift. Likevel hersker det liten tvil om ektheten i for eksempel Platons skildring av

Hmm … -spørsmålet La elevene diskutere fritt. Det er to gode forklaringer:

Akropolis – en høyde full av kilder

Illustrasjoner Generelt om illustrasjoner: La elevene fortelle hva bildene viser. Hva kan vi lære når vi ser på disse bildene? Kan vi lære en ting fra hver illustrasjon? Side 4: Parthenon, slik det ligger i dag, på fjellet Akropolis Klassesamtale: Har noen elever vært på Akropolis? La dem fortelle. Felles diskusjon i klassen: Du får valget mellom å se Parthenon eller å dra på stranda. Hva ville du valgt? Hvorfor? Vis også elevene at det er andre ruiner på bildet. Dette kan kobles til teksten på side 5, «Akropolis – en høyde full av kilder».

Side 5: Gårdsarbeidere som plukker oliven Spørsmål (individuelt, i klassen eller i grupper): Hvem var disse arbeiderne? Folk som selv eide trærne? Gårdsarbeidere som fikk lønn? Eller kanskje slaver? Her finnes det ikke fasitsvar, men spørsmålene kan fungere som introduksjon til det som skrives om slaver på side 9. Læreren kan fortelle at oliven er en stor gresk eksportartikkel, og at grekerne ennå bruker svært mye oliven, for eksempel i salater. Har noen av elevene spist oliven? Liker de det?

Viktige ord

Introduksjon til temaet

Ressurser i andre komponenter

• Oppvarmingssp rsm let. let er få fram kunnskap som elevene har om ruiner. Finnes det ruiner i nærområdet deres? Har noen hørt om eller sett ruiner i Norge eller i andre land?

• Tempel. Ordet vil være kjent fra RLE. Samtal kort om hvordan ordet blir brukt i dette faget. • Historisk kilde. Noen elever vet hva en kilde er i forbindelse med søk etter informasjon. Her presiseres og avgrenses begrepet til «historisk kilde». • Arkeolog. Forklar at en arkeolog på mange måter arbeider som en detektiv. Han/hun skal finne spor og opplysninger om hendelser i fortiden.

• Kopiperm, arbeidsark 6. Tankekart om historiske kilder. Ta utgangspunkt i læreboka og arbeid gjerne i samlet klasse. Elevene bør oppmuntres til å komme med forslag til hva vi kan lære av hver av kildene utover det som boka nevner.

Tips til ulike faser i undervisningsforløpet

5

• Kopiperm, arbeidsark 7. Eksempel på utfylt tankekart om historiske kilder. • Kopiperm, arbeidsark 3. Viktige ord. Arbeid i samlet klasse. Fyll inn forklaringer på ordene «tempel», «historisk kilde» og «arkeolog». • Kopiperm, arbeidsark 8. Gresk dekor. Elevene øver på noen greske border og bruker dem til dekor.

Fasit Faktaspørsmål 1 2 3 4

Akropolis Ruiner Arkeolog Papyrus

Arbeidsark 27 1a Zevs elsker Hera (av og til).

Flere aktiviteter • Tidslinjen. Bruk tidslinjen i klassen, og minn elevene om når Parthenon ble bygd. Understrek at perioden heter antikken. • Internett/oppslagsverk. Finn ut hva ordet «akropolis» betyr. Bruk gjerne to ulike kilder. (Ordet betyr byhøyde, en festning som ligger høyt i en gammel gresk by.)

DET GAMLE HELLAS

Lærerens bok er en praktisk og god ressurs for læreren. Den inneholder fasit, undervisningstips og forslag til differensiering. Lærerens bok er bygd opp på samme måte for alle trinn. Nye Gaia 1–7 Lærerens bok

• • • • •

følger grunnboka side for side inneholder faglig bakgrunnsstoff til lærer gir tips til ulike faser i undervisningsforløpet kommer med støtte og tips til differensiering har forslag til flere aktiviteter knyttet til temaet • viser til arbeidsbok, kopiark og Smart Tavle • har spiralbundet rygg

Nye Gaia 1–7 Lærerrom På nettstedet til Nye Gaia finnes det et eget lærerrom. På lærerrommet er det nyttige tips, forslag til årsplaner, undervisningsopplegg og kopioriginaler.

www.gyldendal.no/nyegaia

5


NYHET – Lanseres 2015

Nye Gaia Smart Tavle gir læreren god støtte til å konkretisere, visualisere og forklare fagstoff og begreper i naturfag og samfunnsfag. Alle sidene fra grunnbøkene kan vises på interaktiv tavle, og i tavlerommet kan læreren hente for eksempel begreper, begrepsforklaringer, interaktive elementer og bilder som ikke finnes i boka.

Nye Gaia Smart Tavle gir læreren hjelp til å oppsummere, sette i gang undervisning, variere og differensiere. På 1.–4. trinn er all tekst lest inn.

Nye Gaia Smart Tavle gir mange muligheter til å bearbeide og utvide stoffet i grunnbøkene. Klassen kan arbeide med fagbegreper, løse oppgaver sammen og studere bilder og animasjoner.

• • • •

+

Med Nye Gaia Smart Tavle kan læreren:

visualisere og forklare fagbegreper for elevene arbeide med tidslinjer i samfunnsfag vise animasjoner i naturfag bruke interaktive elementer som tabeller og diagrammer til å konkretisere oppgaver

Smart Tavle

Smart Time

• Hele læreboka på interaktiv tavle • Skap fokus og elevaktivitet i klassen • Visualiser og konkretiser

Et Smart-verktøy for planlegging og klasseroms-presentasjoner. Bruk materiell fra dine læreverk og nettet – del med elevene.

– aktiverer læreboka, samler fokus

– fra læreverk til presentasjon

www.gyldendal.no/nyegaia

NATURFAG OG SAMFUNNSFAG

– lærerens digitale undervisningsverktøy

1.–7. trinn

Nye Gaia 1–7 Smart Tavle

43


NYHET – Lanseres 2015

1.–7. trinn

Nye Gaia 5–7 Smartbok

NATURFAG OG SAMFUNNSFAG

44

Smartbok er en digital utgave av grunnboka som er tilført verdifull funksjonalitet. Elevene kan lage egne notater, markere viktige setninger og lage bokmerker. Med Nye Gaia 5–7 Smartbok kan man søke etter ord og begreper og få opp sidene som inneholder relevant informasjon. Man kan også forstørre deler av boka, fokusere på enkeltelementer og lytte til all tekst. Dette kan være spesielt nyttig for elever med lærevansker.

+

Nye Gaia 5–7 Smartbok kan brukes på PC, Mac, interaktive tavler og nettbrett.

Smartbok

Smart Time

• Digital lærebok til PC, Mac og nettbrett. • Online eller nedlastbar til bruk uten internett. • Norges mest solgte digitale lærebok

Et Smart-verktøy for planlegging og klasseroms-presentasjoner. Bruk materiell fra dine læreverk og nettet – del med elevene.

– levende bok, personlig læring

– fra læreverk til presentasjon

www.gyldendal.no/nyegaia


45

Utgivelsesplan

NYE GAIA 1–4

1

2

3

4

Nye Gaia Grunnbok

2015

2015

2016

2017

Nye Gaia Arbeidsbok

2015

2015

2016

2017

Nye Gaia Lærerens bok

2015

2015

2016

2017

Nye Gaia Tidslinje

2015

Nye Gaia Smart Tavle

2015

2015

2016

2017

Nye Gaia Øverom

2015

2015

2016

2017

NYE GAIA 5–7 Nye Gaia 5–7

flergangsbok

engangsbok

5

6

7

2015

2016

2017

digitale læreverktøy

www.gyldendal.no/nyegaia

NATURFAG OG SAMFUNNSFAG

Nye Gaia

Nye Gaia 1–7 utgivelsesplan


Norges største digitale læremiddel: Over 200.000 brukere!

- alle fag på ett sted! • Salaby er et dynamisk læremiddel som støtter skolens læreplanmål • Det utvikles stadig med flere klasseaktiviteter, temapakker, læreverktøy og nytt innhold i alle fag • Salaby kan brukes på iPad, nettbrett, PC og interaktiv tavle

• Kanal S er komplett i alle fag for 5.–7. trinn • Julekalenderen i 2014 handler om julefeiringen i Norge under andre verdenskrig • Salaby er også i år samarbeidspartner med NRK TV-aksjonen og tilbyr egne undervisnings sider fra skolestart 2014

Les mer og bestill på www.salaby.no


NYHETER SKOLEĂ…RET 2014/15

August - Kunst i Norden

MaiMai - Grunnlovsjubileet - Grunnlovsjubileet

September - Historie 5-75-7 September - Historie

Oktober - TV-aksjonen

Januar - Engelsk 1-7

November/desember - Ny julekalender!

Februar - Samenes dagdag Februar - Samenes

Mars - pĂĽskepakke

April - Historie 3-4


49

• Praktisk struktur og tydelig oppbygging

• Engasjerende temaer og flotte illustrasjoner • Gode muligheter for differensiering og repetisjon • Innholdsrikt nettsted med filmer, bilder og oppgaver Smartbok – digital utgave avspråk elevboka for 5.–7. trinn •• Motiverende start på et nytt www.gyldendal.no/vivo www.gyldendal.no/xxx

RLE

1.–7. trinn

Andre titler

• Flertrinnsbøker som gir stor fleksibilitet


50 RLE

1.–7. trinn

Elen Egeland, Anne Grete Ingebretsen Husan, Kjerstin C.D. Jacobsen og Ariane Schjelderup

VIVO 1–4

– fleksibelt, praktisk og levende Vivo 1–4 består av flertrinnsbøker som gir stor fleksibilitet i undervisningen, og som enkelt kan tilpasses ulike lokale læreplaner. Hvert kapittel er delt i to deler. Religionskapitlene har en A-del med fortellinger og tekster om gudshus, og en B-del som handler om høytider og leveregler. Hvert kapittel starter med en dobbeltsidig kollasj som inneholder elementer fra hele kapitlet. I Vivo 1–2 er det lite tekst og store bilder på sidene.

Hvert tema behandles på en dobbeltside Å VOKSE OG GRO ET LITE FRØ KAN BLI TIL EN FIN BLOMST.

Et lite egg blir først til en larve. Så blir

ET LITE FRØ KAN OGSÅ BLI TIL ET STORT TRE.

larven til en puppe. Til slutt kryper en sommerfugl ut av puppen. Et lite egg

Hvordan kan noe vokse og bli til noe helt annet?

ble til en vakker sommerfugl. Så rart.

Et egg kan bli til en sommerfugl.

Det finnes samtaleHva kan et egg bli til? Hva slags oppgaver til hvert oppslag

1 Hva kan et frø bli til? 2

forskjellige egg kommer du på? Et lite frø kan bli til en stor blomst.

10

ETIKK OG FILOSOFI

DEL A: LIVET

Fra Vivo 1–2 Grunnbok

www.gyldendal.no/vivo

11


51

– fleksibelt, praktisk og levende Vivo 5−7 Grunnbok er en fleksibel flertrinnsbok i RLE. Strukturen er oversiktlig, og religioner og livssyn blir framstilt i hvert sitt kapittel. Kapitlene er inndelt i tre deler som kan brukes hver for seg på hvert sitt trinn eller til fordypning på samme trinn: • A) Leveregler og høytider • B) Hellige tekster og fortellinger • C) Kunst, arkitektur og musikk Hvert kapittel avsluttes med sammendrag, repetisjonsspørsmål og ulike oppgaver. For at læreren lettere skal kunne differensiere undervisningen, er oppgavene inndelt i ulike nivåer.

Islam Motiverende samtalebilder

Passer til å bruke i oppstart og som avslutning av kapitlet 166

Fra Vivo 5–7 Grunnbok

www.gyldendal.no/vivo

RLE

VIVO 5–7

1.–7. trinn

John Harald Bondevik, Anne Borgersen og Ariane Schjelderup


52 RLE

1.–7. trinn

John Harald Bondevik, Anne Borgersen og Ariane Schjelderup

VIVO Fortellingsbok – opplevelse gjennom tekst og bilder Fortellingsboka består av sentralt og spennende fortellingsstoff fra ulike religioner og livssyn. Boka består av kjente fortellinger, nyskrevne og oversatte tekster samt utdrag fra tegneserier. Fortellingsboka er et viktig supplement til grunnboka 5.–7. trinn, og fungerer også bra som høytlesning på 1.–4. trinn, eller helt uavhengig av læreverket Vivo. Til hver fortelling er det en ingress som setter teksten i en sammenheng. Ordforklaringer og faktabokser i margen er også med på å gjøre stoffet tilgjengelig for elevene.

Elevene kan arbeide selvstendig eller i grupper med fortellingene og oppgavene Prins Siddhartha var en klok, vennlig og kjærlig gutt som elsket og tok vare på de små dyrene som levde i parken utenfor slottet. Derfor var ingen av dyrene redd for prinsen, og de kunne komme så nær ham at de spiste av hånden hans.

Siddharta og svanen

Da Siddhartha ble født, hadde en vismann sagt at prinsen enten skulle bli en stor konge eller en hjemløs munk.

244

Siddharta vokste opp i farens slott og ble kjærlig og omsorgsfull, med et stort hjerte. Han var så flink med skolearbeidet at lærerne ikke greide å holde følge med ham. Snart kunne han mer enn de gjorde. Han lærte også å slåss med sverd og skyte med pil og bue. For kong Suddhodana husket vismannens ord. Han ville at Siddharta skulle bli en stor konge og herske etter ham. Og en god konge måtte kunne alt dette. Men når undervisningen var over, gikk Siddharta ofte ut i slottshagen og så på fuglene og dyrene. En dag satt Siddharta ved innsjøen. Da kom en flokk hvite svaner flygende over hodet på ham. Plutselig falt en av svanene ned fra himmelen og landet ved føttene til Siddharta. En pil satt fast i vingen. «Stakkars svane,» sa Siddharta. «Jeg skal hjelpe deg. Ikke vær redd.» Svært forsiktig trakk han ut pila. Så tullet han den sårede svanen inn i skjorta si for å holde den varm. I det samme kom Devadatta, slektningen hans, løpende. Han hadde med seg pil og bue og var svært opphisset. «Hva er det du gjør?» ropte han til Siddharta. «Det der er min svane, ikke din. Jeg skjøt den, rett og slett. Gi den til meg, ellers!» Men Siddharta nektet, og så begynte de to guttene å krangle. De kranglet og kranglet, men ingen av dem ville gi seg. Til slutt bestemte de seg for å gå til kongen og la ham avgjøre hvem som hadde rett.

Kongen og ministrene hans hørte nøye på det de fortalte. Først beskrev Devadatta det som hadde skjedd. Så var det Siddhartas tur. Men hvem tilhørte svanen? «Det var Devadatta som skjøt svanen, derfor er den hans,» sa en av ministrene. «Men det var Siddharta som fant svanen, derfor er den hans,» sa en annen. Ikke engang ministrene greide å avgjøre saken. «Jeg kan hjelpe dere,» sa en skjelvende stemme. Alle snudde seg. I døråpningen sto en svært gammel mann som ingen hadde sett før. «Ingen ønsker å kjenne smerte eller dø, og slik er det for dyrene også,» sa han. «Gi svanen til den gutten som prøvde å redde livet dens, ikke til ham som ville drepe den.» Dermed fikk Siddharta beholde svanen, og han stelte den til den var frisk igjen. Da tok han den med seg til innsjøen i slottshagen og lot den fly av sted for å finne vennene sine.

Bakerst i boka finnes det en tematisk oversikt over fortellingene BUDDHISMEN

BUDDHISMEN

Fra Vivo 5–7 Fortellingsbok

www.gyldendal.no/vivo

245


53

Vivo Smartbok 5–7 er en digital utgave av elevboka. Vivo Smartbok levendegjør RLE-faget på en ny måte. Bøkene er tilført verdifulle funksjoner som filmer og flotte, høyoppløselige bilder.

+

Elevene kan skrive egne notater, legge inn bokmerker, søke etter ord og forstørre deler av sidene i boka. All tekst er innlest av profesjonelle skuespillere og er synkronisert med boka. Vivo Smartbok egner seg til bruk på PC, Mac og nettbrett.

Smartbok

Smart Time

• Digital lærebok til PC, Mac og nettbrett. • Online eller nedlastbar til bruk uten internett. • Norges mest solgte digitale lærebok

Et Smart-verktøy for planlegging og klasseroms-presentasjoner. Bruk materiell fra dine læreverk og nettet – del med elevene.

– levende bok, personlig læring

– fra læreverk til presentasjon

www.gyldendal.no/vivo

RLE

– fantastiske filmer og høyoppløselige bilder

1.–7. trinn

VIVO Smartbok 5–7


54 RLE

1.–7. trinn Utgivelsesplan

Vivo 1–7: VIVO 1–7

Komplett

KJERNEMATERIELL Vivo Grunnbok

Vivo Arbeidshefte

Vivo Lærerens bok

DIGITALE LÆREVERKTØY Vivo 5–7, Grunnbok, Smartbok

Vivo 5–7, Grunnbok, Smartbok Pluss

TILLEGGSMATERIELL Vivo, Fortellingsbok

Vivo 1–2, Kopiperm

Vivo 1–2, CD

flergangsbok

engangsbok

digitale læreverktøy

✓ i salg

www.gyldendal.no/vivo


55

chouette

2. fremmedspråk www.gyldendal.no

2. FREMMEDSPRÅK

5.–7. trinn

c‘est


56 2. FREMMEDSPRÅK

5.–7. trinn

Fransk, Spansk og Tysk 5–7

– motiverende start på et nytt språk

C’est Chouette Débutant C’est Chouette Débutant er et engangshefte for de elevene på barnetrinnet som ønsker å begynne med fransk før ungdomsskolen. Heftet består av åtte kapitler med blant annet enkle tekster, dialoger, sanger og regler. C’est Chouette Débutant består av: • Elevbok • Ressursperm • Språkkort • CD Nettsted - www.gyldendal.no/chouette

Amigos Cero Amigos Cero er en engangsbok som gjør det spennende å lære spansk på et tidlig stadium. Amigos Cero har fokus på muntlige ferdigheter, mange forskjellige typer oppgaver og spansk musikk. Amigos Cero består av: • Elevbok • Ressursperm • Språkkort • CD Nettsted - www.gyldendal.no/amigos

Auf Deutsch – Wir starten A Auf Deutsch Wir starten A gjør det enkelt og morsomt å lære tysk. Som en første innføring er det fokus på muntlig språk, varierte og aktiviserende oppgaver og enkle sanger. Auf Deutsch Wir starten A består av: • Elevbok (tekster og oppgaver) • Ressursperm • Språkkort • CD Nettsted - www.gyldendal.no/aufdeusch

www.gyldendal.no


57

– prøv deg på fransk, tysk og spansk

Velg språk! er en enkel innføring i praktisk fransk, tysk og spansk der elevene får mulighet til å sammenlikne språkene, slik at de lettere kan velge hvilket fremmedspråk de har lyst til å fortsette med. Heftet kan brukes i arbeidet med valg av språk – enten på barnetrinnet eller på ungdomstrinnet. CD med innspilte ord og dialoger kan kjøpes i tillegg. Innhold

Alle tre språk er samlet i samme hefte, og det er de samme emnene som tas opp, slik at eleven lærer • litt om landet og språket • å hilse og si navnet sitt • å fortelle hvor han/hun bor • å telle til 12 • å si hvor gammel han/hun er • navnet på fargene • noen yrkesbetegnelser • navnet på månedene • å spørre hva noe koster • noen vanlige ord og uttrykk Dag Gundersen

Gyldendals bokmålsordliste – ordliste med tilbehør!

Gyldendals bokmålsordliste har alfabetiske fingermarkører og solid plastomslag. Ordlisten har eget tillegg med oppgaver i ordlistebruk, kort oversikt over grammatikk, ordlære, rettskriving, tegnsetting og verb. Ordklasser til oppslagsordene er oppgitt. I ordlisten finnes: • nyord • fullstendige bøyningsformer • ordforklaringer • synonymer og eksempelsetninger • uttale av vanskelige ord • fremmedord • forkortinger

www.gyldendal.no

TILLEGGSMATERIELL SPRÅK

Velg språk!

5.–7. trinn

Ingrid Markham og Ann-Christine Wagner


Stein Eriksen St

Tr Trenger du tips til gjennomføring av fysisk aktivitet? Boka ak inneholder ideer til aktiviteter året rundt. Her finner du forslag til ak leker både inne og ute, på liten og stor plass le og med og uten utstyr. Daglig fysisk aktivitet er viktig for helse, trivsel D og læring. Boka o aktivitet er en idébank du kan hente inspiraa ssjon fra i det daglige arbeidet som lærer. I tillegg gis det generelle tips til gjennomføring av fysisk aktivitet, samt konkrete forslag til hele økter med lek.

Kr 334,– 248 sider

Boka er delt inn i: • sangleker og regler • leker for mange • sisten • stafetter • balleker • sommerleker • vinterleker • vannleker • kampleker

egle stadig g hopper tauet går 180 Lan tidig som pes hopper sam en det hop En og en . Bokstav betet sies i navnet på raskere. Alfa første bokstaven a. den el M … Min feil på, er for eksemp kjæresten, r ja eller Sva ? meg a, elsker du blir ja, Mina, Min . (Hvis det ja, nei osv nei. Ja, nei, pe videre.) sette å hop kan en fort

ta i bakken se, bamse, 178 Bam tidig med , gjøres sam Alt som sies son hopper. at en per ken! se, ta i bak Bamse, bam om! se, snu deg Bamse, bam tilbake se, vend Bamse, bam kom. n som du samme veie

beck og Fia 179 Fiin tidig. hopper sam En eller flere » » og «sko Ved «støvler på hælen. slår en seg Fiinbeck

og Fia på

landeveien

ler hadde støv Fiinbeck sko. Fia hadde det var Rett som på do måtte Fia beck mens Fiin og sto utafor lo. gliste og Ho – ho –

ho!

og

e deg i? skal du gift hopper: Hva ss … Gutt som naken, dre erbukse, Dress, und e deg i? skal du gift hopper: Hva jole ... Jente som en, brudek , truse, nak Brudekjole

dro.

en, dere? Kirk dere gifte Hvor skal en … huset, kirk parken, råd et? Kalkun,

e i bryllup dere spis Hva skal … ner, kalkun pølser, rosi

et? ke i bryllup dere drik Hva skal … n, melk, vin Vin, øl, van Taxi, e hjem i? dere kjør Hva skal el, taxi … buss, sykk hestetaxi, , Slott, villa dere bo i? Hva skal t… utedo, slot hus, telt, En, to, dere ha? ge barn skal ) Hvor man stopper opp . (helt til det tre, fire osv , Lina, e? Ole, Kaja het na bar Hva skal n) en like nav Per osv. (ing

Sistenyr Uten utst

sisten 181 Ape flest mulig prøve å ta en og skal tatt, får en To har sist De som blir et. For å bli sekunder. e på sted på 30–60 de skal gjør lse ansikt til ege e seg opp apekattbev er tatt, still ikke under. som lsen i 10 sek fri må en r bevege ette ape ansikt og

torsisten øre dem. 184 Dok ved å ber ta andre eller en og skal stedet han En har sist holde på å ta jakten for blir tatt, må Den som tidig ta opp ger en på, og sam rføres, tren ove hun ble tatt en sist tatt. andre. Når der en ble et en av de sted er på e seg leng ikke hold

nen og medisi . 182 Basillen er medisin en annen s ill, mens En er bas t mulig, men smitte fles som blir Basillen skal e igjen. De frisk en. gjør dem på medisin medisinen er rop stille og smittet, står

isten øre dem. 185 Dos ved å ber de andre at de en og tar Det vil si 1–2 har sist til en do. ken tatt, fryses en fot i bak De som blir et kne og med er seg seg ned noen sett må sette en opp. Når ved å arm er ned hold og trekker mens de r på kneet igjen. sitte med . dvs kan være på doen, befridd og en, er de dra i arm

t-sisten å berøre er den ved 183 Bli kjen og overfør en som tas. har sisten på person En eller to si navnet samtidig andre og

på tesisten flest mulig 186 Dus prøve å ta tete en og skal , får en dus 1–2 har sist som blir tatt es under. Den lsen må hold 30–60 sek til tar. Bevege opp ansikt av den som stiller seg bevegelse fri, er sekunder. av dem som tidig i 10 sam helt til en lsen gjør bevege ansikt og

notater:

75

74


Prisliste 2014

Priser gyldig t.o.m. 31.12.2014 Prisene er veiledende og vi tar forbehold om trykkfeil og prisendringer.


60 PRISLISTE

Klassetrinn/forfatter/læreverk

ISBN Bokmål

ISBN Nynorsk

978-82-05-43446-2

978-82-05-43447-9

Veil. pris

Norsk 1–2 1. trinn KUNNSKAPSLØFTET Revidert læreplan 2013 Fjeld m.fl.: Salto 1 NY! Salto 1, Elevbok, Store bokstaver

355,–

Salto 1, Elevbok, Store og små bokstaver

978-82-05-42181-3

978-82-05-43445-5

355,–

Salto 1, Arbeidsbok A, Store bokstaver

978-82-05-43453-0

978-82-05-43454-7

122,–

Salto 1, Arbeidsbok A, Store og små bokstaver

978-82-05-42183-7

978-82-05-43448-6

122,–

Salto 1, Arbeidsbok A, Stavskrift

978-82-05-43449-3

978-82-05-43450-9

122,–

Salto 1, Arbeidsbok A, Løkkeskrift

978-82-05-43451-6

978-82-05-43452-3

122,–

Salto 1, Arbeidsbok B, Store bokstaver

978-82-05-43461-5

978-82-05-43462-2

122,–

Salto 1, Arbeidsbok B, Store og små bokstaver

978-82-05-43455-4

978-82-05-43456-1

122,–

Salto 1, Arbeidsbok B, Stavskrift

978-82-05-43457-8

978-82-05-43458-5

122,–

Salto 1, Arbeidsbok B, Løkkeskrift

978-82-05-43459-2

978-82-05-43460-8

122,–

Salto 1, Lærerens bok

978-82-05-42182-0

978-82-05-43463-9

405,–

Salto 1, Bokstavplansjer

978-82-05-43464-6

Digitale læreverktøy til Salto

www.gyldendal.no/grs/Salto

252,–* se nettside

2. trinn KUNNSKAPSLØFTET Revidert læreplan 2013 Bjerke m.fl.: Salto 2 NY! Salto 2, Elevbok A

978-82-05-45140-7

978-82-05-45141-4

225,–

Salto 2, Elevbok B

978-82-05-45142-1

978-82-05-45143-8

275,–

Salto 2, Arbeidsbok A, Trykkskrift

978-82-05-45144-5

978-82-05-45145-2

135,–

Salto 2, Arbeidsbok A, Stavskrift

978-82-05-45146-9

978-82-05-45147-6

135,–

Salto 2, Arbeidsbok A, Løkkeskrift

978-82-05-45148-3

978-82-05-45149-0

135,–

Salto 2, Arbeidsbok B, Trykkskrift

978-82-05-45152-0

978-82-05-45153-7

165,–

Salto 2, Arbeidsbok B, Stavskrift

978-82-05-45154-4

978-82-05-45155-1

165,–

Salto 2, Arbeidsbok B, Løkkeskrift

978-82-05-45156-8

978-82-05-45157-5

165,–

Salto 2, Lærerens bok A

978-82-05-45160-5

978-82-05-45161-2

275,–

Salto 2, Lærerens bok B

978-82-05-45158-2

978-82-05-45159-9

Digitale læreverktøy til Salto

www.gyldendal.no/grs/Salto

325,– se nettside

Lesehefter Div. forfattere: Saltos bokhylle, Nivå 1-2 NY! Saltos bokhylle, Nivå 1–2, Asif skader seg

978-82-05-42599-6

978-82-05-44381-5

56,–

Saltos bokhylle, Nivå 1–2, Dinosaurenes våpen

978-82-05-44385-3

978-82-05-44390-7

56,–

Saltos bokhylle, Nivå 1–2, Ixi og Smule

978-82-05-44418-8

978-82-05-44398-3

56,–

Saltos bokhylle, Nivå 1–2, Kim er spent

978-82-05-44401-0

978-82-05-44396-9

56,–

Saltos bokhylle, Nivå 1–2, Kim løper

978-82-05-44399-0

978-82-05-44419-5

56,–

Saltos bokhylle, Nivå 1–2, Kom, jul

978-82-05-44393-8

978-82-05-44400-3

56,–

Saltos bokhylle, Nivå 1–2, Kule kroppen

978-82-05-44387-7

978-82-05-44392-1

56,–

Saltos bokhylle, Nivå 1–2, Papirfly

978-82-05-44391-4

978-82-05-44388-4

56,–

Saltos bokhylle, Nivå 1–2, Per får en venn

978-82-05-44383-9

978-82-05-44384-6

56,–

Saltos bokhylle, Nivå 1–2, Pål og Pia hjelper

978-82-05-44389-1

978-82-05-44394-5

56,–

Saltos bokhylle, Nivå 1–2, Snekkeren

978-82-05-44395-2

978-82-05-44386-0

56,–

Saltos bokhylle, Nivå 1–2, Superhelten Jan

978-82-05-44397-6

978-82-05-44402-7

56,–

* Veil. pris ekskl. mva.

www.gyldendal.no/grs


61 ISBN Bokmål

ISBN Nynorsk

Saltos bokhylle, Nivå 1–2, Samlepakke

978-82-05-44658-8

978-82-05-44663-2

Saltos bokhylle, Nivå 1–2, Samlepakke digital versjon

www.gyldendal.no/grs/Salto

Veil. pris

Norsk 1–2 Lesehefter 605,– se nettside

Div. forfattere: Saltos bokhylle, Nivå 3-4 NY! Saltos bokhylle, Nivå 3–4, Adam og klokka

978-82-05-44759-2

978-82-05-44760-8

56,–

Saltos bokhylle, Nivå 3–4, Aldri si aldri

978-82-05-44757-8

978-82-05-44758-5

56,–

Saltos bokhylle, Nivå 3–4, Den store skatten

978-82-05-44747-9

978-82-05-44748-6

56,–

Saltos bokhylle, Nivå 3–4, God helse

978-82-05-44755-4

978-82-05-44756-1

56,–

Saltos bokhylle, Nivå 3–4, Kattekameratene

978-82-05-44763-9

978-82-05-44764-6

56,–

Saltos bokhylle, Nivå 3–4, Katten til Kalle

978-82-05-44761-5

978-82-05-44762-2

56,–

Saltos bokhylle, Nivå 3–4, Kule dyr

978-82-05-44745-5

978-82-05-44746-2

56,–

Saltos bokhylle, Nivå 3–4, Pilotpiratene

978-82-05-44765-3

978-82-05-44766-0

56,–

Saltos bokhylle, Nivå 3–4, Sammen klarer vi alt

978-82-05-44753-0

978-82-05-44754-7

56,–

Saltos bokhylle, Nivå 3–4, Svømmetimen

978-82-05-44749-3

978-82-05-44750-9

56,–

Saltos bokhylle, Nivå 3–4, Tall er ikke tull

978-82-05-44743-1

978-82-05-44744-8

56,–

Saltos bokhylle, Nivå 3–4, Ødelagt!

978-82-05-44751-6

978-82-05-44752-3

56,–

Saltos bokhylle, Nivå 3–4, Samlepakke

978-82-05-44769-1

978-82-05-44770-7

605,–

Saltos bokhylle, Nivå 3–4, Samlepakke digital versjon

www.gyldendal.no/grs/Salto

se nettside

1.–2. trinn KUNNSKAPSLØFTET Læreplan 2006 Kverndokken m.fl.: Safari 1–2, Lese- og skrivestart og Bokstavbøker, Store bokstaver Safari 1–2, Lese- og skrivestart, Store bokstaver

978-82-05-33377-2

978-82-05-33441-0 978-82-05-38446-0

142,–

Safari 1–2, Lese- og skrivestart og Bokstavbøker, Ressursperm

978-82-05-38445-3

Safari 1–2, A–Å, Store bokstaver (Boks med 25 hefter)

978-82-05-34430-3

1082,–

810,–

Safari 1–2, A-boka, Store bokstaver

978-82-05-34399-3

57,–

Safari 1–2, B-boka, Store bokstaver

978-82-05-34400-6

57,–

Safari 1–2, C, Q, W, X, Z-boka, Store bokstaver

978-82-05-34401-3

57,–

Safari 1–2, D-boka, Store bokstaver

978-82-05-34402-0

57,–

Safari 1–2, F-boka, Store bokstaver

978-82-05-34404-4

57,–

Safari 1–2, H-boka, Store bokstaver

978-82-05-34407-5

57,–

Safari 1–2, I-boka, Store bokstaver

978-82-05-34408-2

57,–

Safari 1–2, J-boka, Store bokstaver

978-82-05-34409-9

57,–

Safari 1–2, K-boka, Store bokstaver

978-82-05-34410-5

57,–

Safari 1–2, L-boka, Store bokstaver

978-82-05-34411-2

57,–

Safari 1–2, M-boka, Store bokstaver

978-82-05-34412-9

57,–

Safari 1–2, N-boka, Store bokstaver

978-82-05-34413-6

57,–

Safari 1–2, O-boka, Store bokstaver

978-82-05-34414-3

57,–

Safari 1–2, P-boka, Store bokstaver

978-82-05-34416-7

57,–

Safari 1–2, R-boka, Store bokstaver

978-82-05-34418-1

57,–

Safari 1–2, S-boka, Store bokstaver

978-82-05-34419-8

57,–

Safari 1–2, T-boka, Store bokstaver

978-82-05-34421-1

57,–

Safari 1–2, U-boka, Store bokstaver

978-82-05-34422-8

57,–

Safari 1–2, V-boka, Store bokstaver

978-82-05-34424-2

57,–

* Veil. pris ekskl. mva.

www.gyldendal.no/grs

PRISLISTE

Klassetrinn/forfatter/læreverk


62 PRISLISTE

Klassetrinn/forfatter/læreverk

ISBN Bokmål

ISBN Nynorsk

Veil. pris

Norsk 1–2 1.–2. trinn KUNNSKAPSLØFTET Læreplan 2006 Safari 1–2, Y-boka, Store bokstaver

978-82-05-34426-6

57,–

Safari 1–2, Ø-boka, Store bokstaver

978-82-05-34428-0

57,–

Safari 1–2, Å-boka, Store bokstaver

978-82-05-34429-7

57,–

Kverndokken m.fl.: Safari 1–2, Lese- og skrivestart og Bokstavbøker, Små bokstaver Safari 1–2, Lese- og skrivestart, Små bokstaver

978-82-05-37796-7

978-82-05-38015-8

142,–

Safari 1–2, Lese- og skrivestart og Bokstavbøker, Ressursperm

978-82-05-38445-3

978-82-05-38446-0

810,–

Safari 1–2, A–Å, Små bokstaver (Boks med 25 hefter)

978-82-05-37540-6

978-82-05-38269-5

1082,–

Safari 1–2, B-boka, Små bokstaver

978-82-05-37516-1

57,–

Safari 1–2, C, Q, W, X, Z-boka, Små bokstaver

978-82-05-37517-8

57,–

Safari 1–2, D-boka, Små bokstaver

978-82-05-37518-5

57,–

Safari 1–2, E-boka, Små bokstaver

978-82-05-37519-2

57,–

Safari 1–2, F-boka, Små bokstaver

978-82-05-37520-8

57,–

Safari 1–2, G-boka, Små bokstaver

978-82-05-37521-5

57,–

Safari 1–2, H-boka, Små bokstaver

978-82-05-37522-2

57,–

Safari 1–2, I-boka, Små bokstaver

978-82-05-37523-9

57,–

Safari 1–2, J-boka, Små bokstaver

978-82-05-37524-6

57,–

Safari 1–2, K-boka, Små bokstaver

978-82-05-37525-3

57,–

Safari 1–2, L-boka, Små bokstaver

978-82-05-37526-0

57,–

Safari 1–2, M-boka, Små bokstaver

978-82-05-37527-7

57,–

Safari 1–2, N-boka, Små bokstaver

978-82-05-37528-4

57,–

Safari 1–2, O-boka, Små bokstaver

978-82-05-37529-1

57,–

Safari 1–2, P-boka, Små bokstaver

978-82-05-37530-7

57,–

Safari 1–2, R-boka, Små bokstaver

978-82-05-37531-4

57,–

Safari 1–2, S-boka, Små bokstaver

978-82-05-37532-1

57,–

Safari 1–2, T-boka, Små bokstaver

978-82-05-37533-8

57,–

Safari 1–2, U-boka, Små bokstaver

978-82-05-37534-5

57,–

Safari 1–2, V-boka, Små bokstaver

978-82-05-37535-2

57,–

Safari 1–2, Y-boka, Små bokstaver

978-82-05-37536-9

57,–

Safari 1–2, Æ-boka, Små bokstaver

978-82-05-37537-6

57,–

Safari 1–2, Ø-boka, Små bokstaver

978-82-05-37538-3

57,–

Safari 1–2, Å-boka, Små bokstaver

978-82-05-37539-0

57,–

Kverndokken m.fl.: Safari 1–2, ABC Safari 1–2, ABC, Små bokstaver

978-82-05-34374-0

Safari 1–2, ABC, Store bokstaver

978-82-05-34376-4

Safari 1–2, ABC, Lærerens bok

978-82-05-34393-1

Safari 1–2, ABC, Oppgavebok A, Små bokstaver

978-82-05-34377-1

978-82-05-34375-7

344,– 344,–

b/n

623,–

978-82-05-34378-8

117,–

Safari 1–2, ABC, Oppgavebok A, Store bokstaver

978-82-05-34302-3

Safari 1–2, ABC, Oppgavebok B

978-82-05-34379-5

978-82-05-34380-1

117,–

Safari 1–2, ABC, Skrivebok A, Løkkeskrift

978-82-05-34381-8

978-82-05-34382-5

117,–

Safari 1–2, ABC, Skrivebok A, Stavskrift

978-82-05-34383-2

978-82-05-34384-9

117,–

Safari 1–2, ABC, Skrivebok A, Trykkskrift

978-82-05-34385-6

978-82-05-34386-3

117,–

* Veil. pris ekskl. mva.

www.gyldendal.no/grs

117,–


63 ISBN Bokmål

ISBN Nynorsk

Veil. pris

Safari 1–2, ABC, Skrivebok B, Løkkeskrift

978-82-05-34388-7

978-82-05-34389-4

129,–

Safari 1–2, ABC, Skrivebok B, Stavskrift

978-82-05-34391-7

978-82-05-34392-4

129,–

Safari 1–2, ABC, CD med tekster

978-82-05-34396-2

Norsk 1–2 1.–2. trinn KUNNSKAPSLØFTET Læreplan 2006

264,–*

Kverndokken m.fl.: Safari 1–3, Les mer Safari 1–3, Les mer A

978-82-05-34431-0

978-82-05-38273-2 978-82-05-34432-7

147,–

Safari 1–3, Les mer B

978-82-05-34436-5

Safari 1–3, Les mer C

978-82-05-34705-2

147,–

Safari 1–3, Les mer D

978-82-05-34706-9

147,–

Safari 1–3, Les mer B, Oppgaver

978-82-05-34435-8

978-82-05-34434-1

147,–

62,–

Safari 1–3, Les mer C, Oppgaver

978-82-05-34707-6

62,–

Safari 1–3, Les mer D, Oppgaver

978-82-05-34708-3

62,–

Barnehage Hals, Janne: Trampoline Trampoline, Aktivitetshefte for barnehagen

978-82-05-39472-8

978-82-05-39474-2

99,–

Trampoline, Veiledning

978-82-05-41062-6

143,–

Digitale læreverktøy til Trampoline

www.trampoline.no

se nettside

Valle m.fl.: Tall- og språksprell

978-82-05-39475-9

866,–

Språksprell i skolen, Metodiske språkleker

978-82-05-33454-0

757,–

Språksprell i skolen, Aktivitetsbok

978-82-05-33455-7

101,–

1.–2. trinn Olvik, Valle: Språksprell i skolen

Norsk 3–7 3. trinn KUNNSKAPSLØFTET Læreplan 2006 Kverndokken m.fl.: Safari 3, Leseverk Safari 3, Lesebok A

978-82-05-33373-4

978-82-05-33374-1

293,–

Safari 3, Lesebok B

978-82-05-33428-1

978-82-05-33447-2

293,–

Safari 3, Lesehefte til Lesebok A og B

978-82-05-33449-6

978-82-05-33450-2

117,–

Safari 3, Fasit, Lesehefte til Lesebok A og B

978-82-05-37883-4

Safari 3, Lærerens bok

978-82-05-33452-6

978-82-05-33453-3

623,–

Agora 3, Språkbok

978-82-05-32631-6

978-82-05-32634-7

299,–

Agora 3, Øvebok

978-82-05-32632-3

978-82-05-32635-4

171,–

Agora 3, Øvehefte

978-82-05-39760-6

978-82-05-39761-3

Agora 3, Lærerens bok

978-82-05-32633-0

142,–

Bech m.fl.: Agora 3, Språkverk

* Veil. pris ekskl. mva.

www.gyldendal.no/grs

b/n

108,– 623,–

PRISLISTE

Klassetrinn/forfatter/læreverk


64 PRISLISTE

Klassetrinn/forfatter/læreverk

ISBN Bokmål

ISBN Nynorsk

978-82-05-34270-5

978-82-05-34271-2

Veil. pris

Norsk 3–7 4. trinn KUNNSKAPSLØFTET Læreplan 2006 Kverndokken m.fl.: Safari 4, Leseverk Safari 4, Lesebok A

293,–

Safari 4, Lesebok B

978-82-05-34272-9

978-82-05-34273-6

293,–

Safari 4, Lesehefte til Lesebok A og B

978-82-05-34276-7

978-82-05-34277-4

117,–

Safari 4, Fasit, lesehefte til Lesebok A og B

978-82-05-38504-7

Safari 4, Lærerens bok

978-82-05-34278-1

978-82-05-34279-8

623,–

Agora 4, Språkbok

978-82-05-34252-1

978-82-05-34253-8

299,–

Agora 4, Øvebok

978-82-05-34254-5

978-82-05-34255-2

171,–

Agora 4, Øvehefte

978-82-05-39762-0

978-82-05-39763-7

Agora 4, Lærerens bok

978-82-05-34256-9

142,–

Bech m.fl.: Agora 4, Språkverk

b/n

108,– 623,–

5. trinn KUNNSKAPSLØFTET Læreplan 2006 Kverndokken m.fl.: Safari 5, Leseverk Safari 5, Lesebok A

978-82-05-33456-4

978-82-05-33458-8

316,–

Safari 5, Lesebok B

978-82-05-33457-1

978-82-05-33459-5

316,–

Safari 5, Lesehefte til Lesebok A og B

978-82-05-33461-8

978-82-05-33464-9

117,–

978-82-05-33467-0

623,–

Safari 5, Fasit, Lesehefte til Lesebok A og B

978-82-05-37882-7

Safari 5, Lærerens bok

978-82-05-33466-3

142,–

Bech m.fl.: Agora 5, Språkverk Agora 5, Språkbok

978-82-05-33435-9

978-82-05-33436-6

319,–

Agora 5, Øvebok

978-82-05-33437-3

978-82-05-33462-5

171,–

Agora 5, Lærerens bok

978-82-05-33439-7

b/n

623,–

6. trinn KUNNSKAPSLØFTET Læreplan 2006 Kverndokken m.fl.: Safari 6, Leseverk Safari 6, Lesebok A

978-82-05-34286-6

978-82-05-34287-3

316,–

Safari 6, Lesebok B

978-82-05-34296-5

978-82-05-34288-0

316,–

978-82-05-34291-0

Safari 6, Lesehefte til Lesebok A og B

978-82-05-34290-3

Safari 6, Fasit, Lesehefte til Lesebok A og B

978-82-05-38453-8

117,–

Safari 6, Lærerens bok

978-82-05-34293-4

978-82-05-34294-1

623,–

Agora 6, Språkbok

978-82-05-34257-6

978-82-05-34259-0

319,–

Agora 6, Øvebok

978-82-05-34260-6

978-82-05-34262-0

171,–

Agora 6, Lærerens bok

978-82-05-34263-7

142,–

Heggem m.fl.: Agora 6, Språkverk

* Veil. pris ekskl. mva.

www.gyldendal.no/grs

b/n

623,–


65 ISBN Bokmål

ISBN Nynorsk

978-82-05-37826-1

978-82-05-37824-7

Veil. pris

Norsk 3–7 7. trinn KUNNSKAPSLØFTET Læreplan 2006 Kverndokken m.fl.: Safari 7, Leseverk Safari 7, Lesebok A

316,–

Safari 7, Lesebok B

978-82-05-37827-8

978-82-05-37828-5

316,–

Safari 7, Lesehefte til Lesebok A og B

978-82-05-37830-8

978-82-05-37831-5

117,–

Safari 7, Fasit, Lesehefte til Lesebok A og B

978-82-05-39052-2

Safari 7, Lærerens bok

978-82-05-37833-9

978-82-05-37832-2

623,–

Agora 7, Språkbok

978-82-05-38193-3

978-82-05-38194-0

319,–

Agora 7, Øvebok

978-82-05-38195-7

978-82-05-38196-4

171,–

Agora 7, Lærerens bok

978-82-05-38197-1

142,–

Heggem m.fl.: Agora 7, Språkverk

b/n

623,–

Tilleggsmateriell – Norsk Aga, Thaugland: Smånøtter arbeidshefte

978-82-05-07949-6

Aga, Thaugland: Større nøtter arbeidshefte

978-82-05-07777-5

Aga, Thaugland: Kokosnøtter lesebok

978-82-05-07784-3

Aga, Thaugland: Kokosnøtter arbeidshefte

978-82-05-07785-0

125,– 978-82-05-07873-4

114,– 108,–

978-82-05-07966-3

108,–

Skorge: Les og løs Les og løs A, Stillelesningshefte med arbeidsoppgaver

978-82-05-20368-6

119,–

Les og løs B, Stillelesningshefte med arbeidsoppgaver

978-82-05-20369-3

119,–

Fasit B

978-82-05-20372-3

119,–

Les og løs C, Stillelesningshefte med arbeidsoppgaver

978-82-05-20370-9

119,–

Fasit C

978-82-05-20373-0

119,–

Les og løs D, Stillelesningshefte med arbeidsoppgaver

978-82-05-23380-5

119,–

Fasit D

978-82-05-23667-7

119,–

Les og løs E, Stillelesningshefte med arbeidsoppgaver

978-82-05-23381-2

119,–

Fasit E

978-82-05-23668-4

119,–

Gundersen: Gyldendals bokmålsordliste for barnetrinnet

978-82-05-34696-3

196,–

Gyldendals arbeidshefter i norsk se s. 74

Matematikk 1–7 1. trinn, KUNNSKAPSLØFTET Revidert læreplan 2013 Alseth m.fl.: Multi 1, 2. utgave Multi 1A, 2 utg. Grunnbok

978-82-05-39260-1

978-82-05-39383-7

103,–

Multi 1B, 2. utg. Grunnbok

978-82-05-39384-4

978-82-05-39385-1

103,–

978-82-05-39391-2

Multi 1, 2. utg. Oppgavebok

978-82-05-39390-5

Multi 1A, 2 utg. Lærerens bok

978-82-05-39393-6

b/n

123,–

Multi 1B, 2. utg. Lærerens bok

978-82-05-39396-7

b/n

123,–

Multi 1, Helårsprøve (pakke à 15)

978-82-05-40956-9

Multi 1, Foreldrebok

978-82-05-40950-7

978-82-05-41499-0

* Veil. pris ekskl. mva.

www.gyldendal.no/grs

136,–

235,– 170,–

PRISLISTE

Klassetrinn/forfatter/læreverk


66 PRISLISTE

Klassetrinn/forfatter/læreverk

ISBN Bokmål

ISBN Nynorsk

Veil. pris

Matematikk 1–7 1. trinn, KUNNSKAPSLØFTET Revidert læreplan 2013 Digitale læreverktøy til Multi

www.gyldendal.no/grs/Multi

se nettside

Multi 1–7 Smart Tavle, NY!

www.gyldendal.no/grs/Multi

se nettside

Multi 2–7 Smart Vurdering NY!

www.gyldendal.no/grs/Multi

se nettside

2. trinn KUNNSKAPSLØFTET Revidert læreplan 2013 Alseth m.fl.: Multi 2, 2. utgave Multi 2A, 2. utg. Grunnbok

978-82-05-40495-3

978-82-05-40496-0

183,–

Multi 2B, 2. utg. Grunnbok

978-82-05-40497-7

978-82-05-40498-4

183,–

Multi 2, 2. utg. Oppgavebok

978-82-05-40499-1

978-82-05-40500-4

183,–

Multi 2, 2. utg. Fasit oppgavebok

978-82-05-40501-1

b/n

93,–

Multi 2A, 2. utg. Lærerens bok

978-82-05-40502-8

b/n

203,–

Multi 2B, 2. utg. Lærerens bok

978-82-05-40503-5

b/n

203,–

Multi 2, 2. utg. Halvårs- og helårsprøve (pakke à 15)

978-82-05-40504-2

Multi 2, Foreldrebok

978-82-05-40951-4

978-82-05-40505-9

414,– 170,–

3. trinn KUNNSKAPSLØFTET Revidert læreplan 2013 Alseth m.fl.: Multi 3, 2. utgave Multi 3A, 2. utg. Grunnbok

978-82-05-40354-3

978-82-05-40506-6

183,–

Multi 3B, 2. utg. Grunnbok

978-82-05-40507-3

978-82-05-40508-0

183,–

Multi 3, 2. utg. Oppgavebok

978-82-05-40509-7

978-82-05-40510-3

183,–

Multi 3, 2. utg. Fasit oppgavebok

978-82-05-40511-0

b/n

93,–

Multi 3A, 2. utg. Lærerens bok

978-82-05-40512-7

b/n

203,–

Multi 3B, 2. utg. Lærerens bok

978-82-05-40513-4

Multi 3, 2. utg. Halvårs- og helårsprøve (pakke à 15)

978-82-05-40514-1

Multi 3, Foreldrebok

978-82-05-40952-1

b/n 978-82-05-40515-8

203,– 414,– 170,–

4. trinn KUNNSKAPSLØFTET Revidert læreplan 2013 Alseth m.fl.: Multi 4, 2. utgave Multi 4A, 2. utg. Grunnbok

978-82-05-40516-5

978-82-05-40517-2

183,–

Multi 4B, 2. utg. Grunnbok

978-82-05-40518-9

978-82-05-40519-6

183,–

Multi 4B, Parallellbok

978-82-05-41682-6

978-82-05-42001-4

177,–

Multi 4, 2. utg. Oppgavebok

978-82-05-40520-2

978-82-05-40521-9

183,–

Multi 4, 2. utg. Fasit for Grunnbok 4B, Parallellbok 4B og Oppgavebok 978-82-05-40522-6 Multi 4A, 2. utg. Lærerens bok

93,–

978-82-05-40523-3

203,–

Multi 4B, 2. utg. Lærerens bok

978-82-05-40524-0

Multi 4, 2. utg. Halvårs- og helårsprøve (pakke à 15)

978-82-05-40525-7

978-82-05-40526-4

414,–

Multi 1–4, Kopiperm

978-82-05-35625-2

978-82-05-37023-4

688,–

Multi 1–4, Kopiperm, Fasit

978-82-05-37715-8

Multi 1–4, Grublishefte

978-82-05-39833-7

* Veil. pris ekskl. mva.

www.gyldendal.no/grs

203,–

b/n 978-82-05-39834-4

81,– 435,–


67 ISBN Bokmål

ISBN Nynorsk

978-82-05-44443-0

978-82-05-44444-7

Veil. pris

Matematikk 1–7 5. trinn KUNNSKAPSLØFTET Revidert læreplan 2013 Alseth m.fl.: Multi 5, 2. utgave NY! Multi 5A, 2. utg. Grunnbok Multi 5A, 2. utg. Grunnbok, Smartbok

www.smartbok.no

Multi 5B, 2. utg. Grunnbok

978-82-05-44448-5

Multi 5B, 2. utg, Grunnbok, Smartbok

www.smartbok.no

Multi 5A, 2. utg. Parallellbok

978-82-05-44445-4

Multi 5A, 2. utg. Parallellbok, Smartbok

www.smartbok.no

Multi 5B, 2. utg. Parallellbok

978-82-05-44450-8

Multi 5B 2. utg, Parallellbok, Smartbok

www.smartbok.no

Multi 5, 2. utg. Oppgavebok

978-82-05-44452-2

204,– se nettside

978-82-05-44449-2

204,–

978-82-05-44446-1

184,– se nettside

978-82-05-44451-5

184,– se nettside

978-82-05-44453-9

204,–

Multi 5, 2. utg. Oppgavebok, Smartbok

www.smartbok.no

Multi 5, 2. utg. Fasit

978-82-05-44454-6

b/n

180,–

Multi 5A, 2. utg. Lærerens bok

978-82-05-44447-8

b/n

224,–

Multi 5A, 2. utg. Lærerens bok, Smartbok

www.smartbok.no

b/n

se nettside

se nettside

Multi 5B, 2. utg. Lærerens bok

978-82-05-44457-7

b/n

224,–

Multi 5B, 2. utg. Lærerens bok, Smartbok

www.smartbok.no

b/n

se nettside

Digitale læreverktøy til Multi

www.gyldendal.no/grs/Multi

se nettside

Multi 1–7 Smart Tavle NY!

www.gyldendal.no/grs/Multi

se nettside

Multi Smart Vurdering 2–7 NY!

www.gyldendal.no/grs/Multi

se nettside

5. trinn KUNNSKAPSLØFTET Læreplan 2006 Alseth m.fl.: Multi 5 Multi 5A, Grunnbok

978-82-05-33340-6

Multi 5A, Grunnbok, Smartbok

www.smartbok.no

Multi 5B, Grunnbok

978-82-05-33995-8

978-82-05-33341-3

204,– se nettside

978-82-05-33996-5

204,–

Multi 5B, Grunnbok, Smartbok

www.smartbok.no

Multi 5A, Parallellbok

978-82-05-39821-4

978-82-05-39822-1

184,–

Multi 5B, Parallellbok

978-82-05-39823-8

978-82-05-39824-5

184,–

Multi 5, Oppgavebok

978-82-05-33998-9

978-82-05-33999-6

204,–

se nettside

Multi 5, Fasit Grunnbok A og B og Oppgavebok

978-82-05-35617-7

b/n

160,–

Multi 5A, Lærerens bok

978-82-05-34000-8

b/n

224,–

Multi 5B, Lærerens bok

978-82-05-35525-5

b/n

224,–

Multi 5, Halvårsprøver (Høst- og vårprøve) (pakke à 15)

978-82-05-38004-2

978-82-05-38007-3

414,–

978-82-05-44800-1

978-82-05-44801-8

204,-

6. trinn KUNNSKAPSLØFTET Revidert læreplan 2013 Alseth m.fl.: Multi 6, 2. utgave NY! Multi 6A, 2. utg. Grunnbok Multi 6A, 2. utg. Grunnbok, Smartbok

www.smartbok.no

Multi 6B, 2. utg. Grunnbok

978-82-05-44802-5

Multi 6B, 2. utg. Grunnbok, Smartbok

www.smartbok.no

Multi 6A, 2. utg. Parallellbok

978-82-05-44804-9

Multi 6A, 2. utg. Parallellbok, Smartbok

www.smartbok.no

se nettside 978-82-05-44803-2

204,se nettside

978-82-05-44805-6

* Veil. pris ekskl. mva.

www.gyldendal.no/grs

184,se nettside

PRISLISTE

Klassetrinn/forfatter/læreverk


68 PRISLISTE

Klassetrinn/forfatter/læreverk

ISBN Bokmål

ISBN Nynorsk

Veil. pris

Multi 6B, 2. utg. Parallellbok

978-82-05-44806-3

978-82-05-44807-0

Multi 6B, 2. utg. Parallellbok, Smartbok

www.smartbok.no

Multi 6, 2. utg. Oppgavebok

978-82-05-44808-7

Multi 6, 2. utg. Oppgavebok, Smartbok

www.smartbok.no

Multi 6, 2. utg. Fasit

978-82-05-44810-0

b/n

ikke fastsatt

Multi 6A, 2. utg. Lærerens bok

978-82-05-44811-7

b/n

224,-

Multi 6A, 2. utg. Lærerens bok, Smartbok

www.smartbok.no

b/n

se nettside

Multi 6B, 2. utg. Lærerens bok

978-82-05-44812-4

b/n

224,-

Multi 6B, 2. utg. Lærerens bok, Smartbok

www.smartbok.no

b/n

se nettside

Digitale læreverktøy til Multi

www.gyldendal.no/grs/Multi

se nettside

Multi 1–7 Smart Tavle NY!

www.gyldendal.no/grs/Multi

se nettside

Multi Smart Vurdering 2–7 NY!

www.gyldendal.no/grs/Multi

se nettside

Matematikk 1–7 6. trinn KUNNSKAPSLØFTET Revidert læreplan 2013 184,se nettside 978-82-05-44809-4

204,se nettside

6. trinn KUNNSKAPSLØFTET Læreplan 2006 Alseth m.fl.: Multi 6 Multi 6A, Grunnbok

978-82-05-34005-3

Multi 6A, Grunnbok, Smartbok

www.smartbok.no

978-82-05-34006-0

204,– se nettside

Multi 6B, Grunnbok

978-82-05-34007-7

Multi 6B, Grunnbok, Smartbok

www.smartbok.no

978-82-05-34008-4

204,–

Multi 6A, Parallellbok

978-82-05-39825-2

978-82-05-39826-9

184,–

Multi 6B, Parallellbok

978-82-05-39827-6

978-82-05-39828-3

184,–

978-82-05-34019-0

se nettside

Multi 6, Oppgavebok

978-82-05-34009-1

Multi 6, Fasit Grunnbok A og B og Oppgavebok

978-82-05-35620-7

b/n

160,–

204,–

Multi 6A, Lærerens bok

978-82-05-34011-4

b/n

224,–

Multi 6B, Lærerens bok

978-82-05-35629-0

b/n

224,–

Multi 6, Halvårsprøver (Høst- og vårprøve) (pakke à 15)

978-82-05-38008-0

978-82-05-38009-7

978-82-05-34014-5

414,–

7. trinn KUNNSKAPSLØFTET Læreplan 2006 Alseth m.fl.: Multi 7 Multi 7A, Grunnbok

978-82-05-34013-8

Multi 7A, Grunnbok, Smartbok

www.smartbok.no

Multi 7B, Grunnbok

978-82-05-34015-2

Multi 7B, Grunnbok, Smartbok

www.smartbok.no

204,– se nettside

978-82-05-34016-9

204,– se nettside

Multi 7A, Parallellbok

978-82-05-39829-0

978-82-05-39830-6

184,–

Multi 7B, Parallellbok

978-82-05-39831-3

978-82-05-39832-0

184,–

Multi 7A, Oppgavebok

978-82-05-34018-3

978-82-05-34010-7

103,–

Multi 7B, Oppgavebok

978-82-05-38613-6

978-82-05-38616-7

103,–

Multi 7, Fasit til Grunnbok A og B og Oppgavebok

978-82-05-35623-8

b/n

160,–

Multi 7A, Lærerens bok

978-82-05-34021-3

b/n

224,–

Multi 7B, Lærerens bok

978-82-05-35631-3

b/n

224,–

Multi 7, Halvårsprøver (Høst- og vårprøve) (pakke à 15)

978-82-05-38385-2

* Veil. pris ekskl. mva.

www.gyldendal.no/grs

978-82-05-38386-9

414,–


69 ISBN Bokmål

ISBN Nynorsk

Veil. pris

Multi 5–7, Kopiperm. Ringperm med ilegg til 5. trinn

978-82-05-35633-7

978-82-05-37016-6

376,–

Multi 5–7, Kopiperm. Konvolutt med ilegg til 6. trinn

978-82-05-35634-4

978-82-05-37447-8

185,–

978-82-05-37806-3

185,–

Matematikk 1–7 7. trinn KUNNSKAPSLØFTET Læreplan 2006

Multi 5–7, Kopiperm. Konvolutt med ilegg til 7. trinn

978-82-05-37805-6

Multi 5–7, Kopiperm. Fasit 5. trinn

978-82-05-37716-5

61,–

Multi 5–7, Kopiperm. Fasit 6. trinn

978-82-05-37802-5

61,–

Multi 5–7, Kopiperm. Fasit 7. trinn

978-82-05-37804-9

61,–

Multi 5–7, Grublishefte

978-82-05-39835-1

978-82-05-39836-8

435,–

Multi 5–7, Oppdrag: Tall og regning

978-82-05-43008-2

978-82-05-43203-1

340,–

Tilleggsmateriell – Matematikk Gjone, Bergem: Kasparia Kasparia, Elevbok 5. klasse

978-82-05-33151-8

365,–

Matematikkspørreboka 1

978-82-05-28442-5

126,–

Matematikkspørreboka 2

978-82-05-28443-2

152,–

Nordberg: Matematikkspørreboka

Gyldendals arbeidshefter i matematikk se s. 74

Engelsk 1–7 1.–3. trinn KUNNSKAPSLØFTET Revidert læreplan 2013 Edwards m.fl.: Explore 1 NY! Explore 1, My Book

978-82-05-42601-6

Explore 1, Teacher’s Book

978-82-05-42603-0

978-82-0542602-3

Explore 1, CD

978-82-05-45644-0

316,– *

Explore 1, Flash Cards

978-82-05-45642-6

156,– *

Digitale læreverktøy til Explore

www.gyldendal.no/grs/Explore

b/n

97,– 147,–

se nettside

Edwards m.fl.: Explore 2 NY! Explore 2, My Book

978-82-05-43130-0

978-82-05-43131-7 b/n

119,–

Explore 2, Teacher’s Book

978-82-05-42604-7

Explore 2, CD

978-82-05-45645-7

316,– *

169,–

Explore 2, Flash Cards

978-82-05-45643-3

156,– *

Digitale læreverktøy til Explore

www.gyldendal.no/grs/Explore

se nettside

Edwards m.fl.: Explore 3 NY! Explore 3, My Book

978-82-05-45194-0

Explore 3, Teacher's Book

978-82-05-45198-8

978-82-05-45195-7 b/n

225,– 275,–

Explore 3, CD

978-82-05-46404-9

471,–*

Explore 3, Flash Cards

978-82-05-46403-2

156,–*

Digitale læreverktøy til Explore

www.gyldendal.no/grs/Explore

* Veil. pris ekskl. mva.

www.gyldendal.no/grs

se nettside

PRISLISTE

Klassetrinn/forfatter/læreverk


70 PRISLISTE

Klassetrinn/forfatter/læreverk

ISBN Bokmål

ISBN Nynorsk

Veil. pris

Engelsk 1–7 1.–2. trinn KUNNSKAPSLØFTET Læreplan 2006 Munden, Elind m.fl.: Steps 1–2 Steps 1–2, Pupil’s Book

978-82-05-33593-6

108,–

Steps 1–2, CD (2 stk.)

978-82-05-33598-1

490,–*

Steps 1–2, Posters

978-82-05-35421-0

499,–

Steps, Hånddukke Freddy

978-82-05-35519-4

240,–*

Steps 1–2, Ressursperm

978-82-05-33599-8

b/n

818,–

3. trinn KUNNSKAPSLØFTET Læreplan 2006 Munden, Elind m.fl.: Steps 3 Steps 3, Pupil’s Book

978-82-05-34150-0

978-82-05-34151-7

164,–

Steps 3, CD (2 stk.)

978-82-05-34154-8

490,–*

Steps, Språkkort

978-82-05-35561-3

121,–

Steps 3, Ressursperm

978-82-05-34152-4

b/n

818,–

4. trinn KUNNSKAPSLØFTET Læreplan 2006 Munden, Elind m.fl.: Steps 4 Steps 4, Textbook

978-82-05-34157-9

978-82-05-34158-6

185,–

Steps 4, Activity Book

978-82-05-34159-3

978-82-05-34160-9

136,–

Steps 4, CD (2 stk.)

978-82-05-34162-3

Steps 4, Ressursperm

978-82-05-34161-6

498,–* b/n

818,–

5. trinn KUNNSKAPSLØFTET Læreplan 2006 Munden, Elind m.fl.: Steps 5 Steps 5, Textbook

978-82-05-33600-1

978-82-05-33601-8

282,–

Steps 5, Activity Book

978-82-05-33602-5

978-82-05-34694-9

158,–

Steps 5, CD (4 stk.)

978-82-05-33604-9

Steps 5, Ressursperm

978-82-05-33603-2

733,–* b/n

818,–

6. trinn KUNNSKAPSLØFTET Læreplan 2006 Munden, Elind m.fl.: Steps 6 Steps 6, Textbook

978-82-05-34164-7

978-82-05-34165-4

293,–

Steps 6, Activity Book

978-82-05-34166-1

978-82-05-34167-8

158,–

Steps 6, CD (4 stk.)

978-82-05-34169-2

Steps 6, Ressursperm

978-82-05-34168-5

602,–* b/n

810,–

7. trinn KUNNSKAPSLØFTET Læreplan 2006 Munden, Elind m.fl.: Steps 7 Steps 7, Textbook

978-82-05-34801-1

978-82-05-36593-3 978-82-05-37994-7

Steps 7, Activity Book

978-82-05-36594-0

Steps 7, CD (4 stk.)

978-82-05-38204-6

Steps 7, Ressursperm

978-82-05-36595-7

* Veil. pris ekskl. mva.

www.gyldendal.no/grs

293,– 158,– 750,–*

b/n

810,–


71 ISBN Bokmål

ISBN Nynorsk

Gaia Start, Natur- og samfunnsfag, Aktivitetsbok

978-82-05-34659-8

978-82-05-34658-1 978-82-05-34661-1

Veil. pris

Naturfag og samfunnsfag 1–4 1.–2. trinn KUNNSKAPSLØFTET Læreplan 2006 Jensen m.fl.: Gaia 1–2, Natur- og samfunnsfag Gaia 2, Natur- og samfunnsfag, Elevbok

978-82-05-34660-4

Gaia 2, Natur- og samfunnsfag, Elevbok, Smartbok

www.smartbok.no

Gaia 2, Natur- og samfunnsfag, Arbeidsbok

978-82-05-34662-8

Gaia 1–2, Natur- og samfunnsfag, Lærerveiledning

978-82-05-34139-5

118,– 304,– se nettside

978-82-05-34663-5 b/n

83,– 623,–

3. trinn KUNNSKAPSLØFTET Læreplan 2006 Holm m.fl.: Gaia 3, Natur- og samfunnsfag Gaia 3, Natur- og samfunnsfag, Elevbok

978-82-05-34135-7

Gaia 3, Natur- og samfunnsfag, Elevbok, Smartbok

www.smartbok.no

Gaia 3, Natur- og samfunnsfag, Arbeidsbok

978-82-05-34665-9

Gaia 3, Natur- og samfunnsfag, Lærerveiledning

978-82-05-34140-1

978-82-05-34136-4

304,– se nettside

978-82-05-34666-6 b/n

83,– 623,–

4. trinn KUNNSKAPSLØFTET Læreplan 2006 Holm m.fl.: Gaia 4, Natur- og samfunnsfag Gaia 4, Natur- og samfunnsfag, Elevbok

978-82-05-34141-8

Gaia 4, Natur- og samfunnsfag, Elevbok, Smartbok

www.smartbok.no

Gaia 4, Natur- og samfunnsfag, Arbeidsbok

978-82-05-34667-3

Gaia 4, Natur- og samfunnsfag, Lærerveiledning

978-82-05-34143-2

978-82-05-34142-5

370,– se nettside

978-82-05-34668-0 b/n

83,– 623,–

Naturfag 5–7 5. trinn KUNNSKAPSLØFTET Læreplan 2006 Spilde m.fl.: Gaia 5, Naturfag Gaia 5, Naturfag, Elevbok

978-82-05-33590-5

Gaia 5, Naturfag, Elevbok, Smartbok

www.smartbok.no

Gaia 5, Naturfag, Arbeidsbok

978-82-05-34675-8

Gaia 5, Naturfag, Lærerveiledning

978-82-05-33592-9

978-82-05-33591-2

422,– se nettside

978-82-05-34676-5 b/n

83,– 623,–

6. trinn KUNNSKAPSLØFTET Læreplan 2006 Spilde m.fl.: Gaia 6, Naturfag Gaia 6, Naturfag, Elevbok

978-82-05-34127-2

Gaia 6, Naturfag, Elevbok, Smartbok

www.smartbok.no

Gaia 6, Naturfag, Arbeidsbok

978-82-05-34677-2

Gaia 6, Naturfag, Lærerveiledning

978-82-05-34130-2

978-82-05-34128-9

422,– se nettside

978-82-05-34679-6 b/n

83,– 623,–

7. trinn KUNNSKAPSLØFTET Læreplan 2006 Spilde m.fl.: Gaia 7, Naturfag Gaia 7, Naturfag, Elevbok

978-82-05-38202-2

Gaia 7, Naturfag, Elevbok, Smartbok

www.smartbok.no

Gaia 7, Naturfag, Arbeidsbok

978-82-05-34680-2

Gaia 7, Naturfag, Lærerveiledning

978-82-05-38201-5

978-82-05-38203-9

422,– se nettside

978-82-05-34682-6

Gyldendals arbeidshefter i naturfag se s. 76

* Veil. pris ekskl. mva.

www.gyldendal.no/grs

b/n

83,– 623,–

PRISLISTE

Klassetrinn/forfatter/læreverk


72 PRISLISTE

Klassetrinn/forfatter/læreverk

ISBN Bokmål

ISBN Nynorsk

Gaia 5, Samfunnsfag, Elevbok

978-82-05-33190-7

978-82-05-33586-8

Gaia 5, Samfunnsfag, Elevbok, Smartbok

www.smartbok.no

Gaia 5, Samfunnsfag, Arbeidsbok

978-82-05-34669-7

Gaia 5, Samfunnsfag, Lærerveiledning

978-82-05-33587-5

Veil. pris

Samfunnsfag 5–7 5. trinn KUNNSKAPSLØFTET Læreplan 2006 Holm m.fl.: Gaia 5, Samfunnsfag 422,– se nettside 978-82-05-34670-3 b/n

83,– 623,–

6. trinn KUNNSKAPSLØFTET Læreplan 2006 Holm m.fl.: Gaia 6, Samfunnsfag Gaia 6, Samfunnsfag, Elevbok

978-82-05-34131-9

Gaia 6, Samfunnsfag, Elevbok, Smartbok

www.smartbok.no

Gaia 6, Samfunnsfag, Arbeidsbok

978-82-05-34671-0

Gaia 6, Samfunnsfag, Lærerveiledning

978-82-05-34134-0

978-82-05-34133-3

422,– se nettside

978-82-05-34672-7 b/n

83,– 623,–

7. trinn KUNNSKAPSLØFTET Læreplan 2006 Holm m.fl.: Gaia 7, Samfunnsfag Gaia 7, Samfunnsfag, Elevbok

978-82-05-38199-5

Gaia 7, Samfunnsfag, Elevbok, Smartbok

www.smartbok.no

Gaia 7, Samfunnsfag, Arbeidsbok

978-82-05-34673-4

Gaia 7, Samfunnsfag, Lærerveiledning

978-82-05-38198-8

978-82-05-38200-8

422,– se nettside

978-82-05-34674-1 b/n

83,– 623,–

Gyldendals arbeidshefter i geografi se s. 75

Tilleggsmateriell – Samfunnsfag Gaia 1–7, tidslinje samfunnsfag

978-82-05-36465-3

469,–

Gyldendals skoleatlas

978-82-05-32864-8

379,–

Religion, Livssyn og Etikk (RLE) 1–7 1.–2. trinn KUNNSKAPSLØFTET Læreplan 2006 Egeland m.fl.: Vivo 1–2 Vivo 1–2, Grunnbok

978-82-05-38787-4

978-82-05-38788-1 978-82-05-39402-5

218,–

Vivo 1–2, Arbeidshefte

978-82-05-39401-8

Vivo 1–2, Lærerens bok

978-82-05-39404-9

b/n

250,–

101,–

Vivo 1–2, Kopiperm

978-82-05-39405-6

b/n

484,–

Vivo 1–2, CD

978-82-05-39403-2

228,–*

3.–4. trinn KUNNSKAPSLØFTET Læreplan 2006 Egeland m.fl.: Vivo 3–4 Vivo 3–4. Grunnbok. BM

978-82-05-38789-8

978-82-05-38790-4 978-82-05-39370-7

316,–

Vivo 3–4. Arbeidshefte

978-82-05-39367-7

Vivo 3–4. Lærerens bok

978-82-05-39371-4

b/n

365,–

Vivo 3–4, Kopiperm

978-82-05-39373-8

b/n

484,–

Vivo 3–4, CD

978-82-05-39374-5

b/n

238,–*

* Veil. pris ekskl. mva.

www.gyldendal.no/grs

101,–


73 ISBN Bokmål

ISBN Nynorsk

978-82-05-38791-1

978-82-05-38792-8

Veil. pris

Religion, Livssyn og Etikk (RLE) 1–7 5.–7. trinn KUNNSKAPSLØFTET Læreplan 2006 Bondevik m.fl.: Vivo 5–7 Vivo 5–7, Grunnbok

365,–

Vivo 5-7, Grunnbok, Smartbok

www.smartbok.no

Vivo 5–7, Arbeidshefte

978-82-05-39406-3

Vivo 5–7, Lærerens bok

978-82-05-39408-7

b/n

386,–

Vivo 5–7, Kopiperm

978-82-05-39410-0

b/n

649,–

b/n

384,–*

se nettside 978-82-05-39407-0

157,–

Vivo 5–7, CD (2 stk)

978-82-05-39409-4

Vivo, Fortellingsbok

978-82-05-39411-7

978-82-05-39412-4

332,–

C’est chouette Débutant

978-82-05-33509-7

978-82-05-33510-3

117,–

C’est chouette Débutant, CD

978-82-05-33514-1

C’est chouette Débutant, Ressursperm

978-82-05-33517-2

C’est chouette, Språkkort

978-82-05-35157-8

2. fremmedspråk 5–7 Fransk KUNNSKAPSLØFTET Læreplan 2006 Jorand: C’est chouette Débutant 230,–* b/n

494,– 122,–

Spansk KUNNSKAPSLØFTET Læreplan 2006 Mikalsen m.fl.: Amigos cero Amigos cero

978-82-05-35303-9

Amigos cero, CD

978-82-05-35305-3

Amigos cero, Lærerveiledning

978-82-05-35307-7

Amigos, Språkkort

978-82-05-35558-3

978-82-05-35304-6

136,– 230,–*

b/n

492,– 122,–

Tysk KUNNSKAPSLØFTET Læreplan 2006 Heimdal m.fl.: Auf Deutsch, Wir starten A Auf Deutsch, Wir starten A

978-82-05-33608-7

Auf Deutsch, Wir starten A, CD

978-82-05-33607-0

Auf Deutsch, Wir starten A, Lærerens bok

978-82-05-33609-4

Auf Deutsch, Språkkort

978-82-05-35563-7

978-82-05-33605-6

136,– 230,–*

b/n

494,– 122,–

Velg språk! Velg språk!

978-82-05-39420-9

Velg språk! CD

978-82-05-39422-3

978-82-05-39421-6

* Veil. pris ekskl. mva.

www.gyldendal.no/grs

71,– 230,–*

PRISLISTE

Klassetrinn/forfatter/læreverk


74 PRISLISTE

Klassetrinn/forfatter/læreverk

ISBN Bokmål

ISBN Nynorsk

Veil. pris

978-82-05-28414-2

978-82-05-30740-7

71,–

978-82-05-28415-9

978-82-05-30741-4

307,–

Gyldendals arbeidshefter Norsk Primo A Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Primo B Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Primo C Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Medio A Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Medio B Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Medio C Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Ultimo A Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Ultimo B Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Ultimo C Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit

978-82-05-28416-6

978-82-05-30742-1

71,–

978-82-05-28417-3

978-82-05-30743-8

307,–

978-82-05-28418-0

978-82-05-30745-2

71,–

978-82-05-28419-7

978-82-05-30746-9

307,–

978-82-05-26976-7

978-82-05-27362-7

71,–

978-82-05-27412-9 978-82-05-26977-4

307,– 978-82-05-27363-4

71,–

978-82-05-27413-6

978-82-05-30750-6

307,–

978-82-05-26978-1

978-82-05-27364-1

71,–

978-82-05-27414-3

978-82-05-30752-0

307,–

978-82-05-28420-3

978-82-05-31208-1

978-82-05-28421-0

103,– 448,–

978-82-05-28422-7

978-82-05-31210-4

103,–

978-82-05-28423-4

978-82-05-31211-1

448,–

978-82-05-28424-1

978-82-05-31212-8

103,–

978-82-05-28425-8

978-82-05-31213-5

448,–

Matematikk Primo A Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Primo B Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Primo C Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Medio A Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Medio B Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Medio C Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Ultimo A Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Ultimo B Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Ultimo C Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit

978-82-05-28372-5

978-82-05-28373-2

71,–

978-82-05-28399-2

978-82-05-28400-5

307,–

978-82-05-28370-1

978-82-05-28371-8

71,–

978-82-05-28397-8

978-82-05-28398-5

307,–

978-82-05-28368-8

978-82-05-28369-5

71,–

978-82-05-28395-4

978-82-05-28396-1

307,–

978-82-05-26982-8

978-82-05-27348-1

71,–

978-82-05-27398-6

978-82-05-27399-3

307,–

978-82-05-26983-5

978-82-05-27349-8

71,–

978-82-05-27400-6

978-82-05-27401-3

307,–

978-82-05-26985-9

978-82-05-27350-4

71,–

978-82-05-27402-0

307,–

978-82-05-28366-4

978-82-05-28367-1

103,–

978-82-05-28392-3

978-82-05-28393-0

448,–

978-82-05-28364-0

978-82-05-28365-7

103,–

978-82-05-28390-9

978-82-05-28391-6

448,–

978-82-05-28361-9

978-82-05-28362-6

103,–

978-82-05-28388-6

978-82-05-28389-3

448,–

* Veil. pris ekskl. mva.

www.gyldendal.no/grs


75 ISBN Bokmål

ISBN Nynorsk

Veil. pris

Gyldendals arbeidshefter Engelsk Primo A Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Primo B Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Primo C Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Medio A Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Medio B Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Medio C Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Ultimo A Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Ultimo B Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Ultimo C Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit

978-82-05-28374-9

b/n

71,–

978-82-05-28375-6

b/n

307,–

978-82-05-28376-3

b/n

71,–

978-82-05-28378-7

b/n

307,–

978-82-05-28379-4

b/n

71,–

978-82-05-28381-7

b/n

307,–

978-82-05-26973-6

b/n

71,–

978-82-05-27395-5

b/n

307,–

978-82-05-26974-3

b/n

71,–

978-82-05-27396-2

b/n

307,–

978-82-05-26975-0

b/n

71,–

978-82-05-27397-9

b/n

307,–

978-82-05-28382-4

b/n

103,–

978-82-05-28383-1

b/n

448,–

978-82-05-28384-8

b/n

103,–

978-82-05-28385-5

b/n

448,–

978-82-05-28386-2

b/n

103,–

978-82-05-28387-9

b/n

448,–

Geografi Primo A Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Primo B Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Primo C Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Medio A Norge Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Medio B Europa Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Medio C Verden Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Ultimo A Norge Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Ultimo B Europa Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Ultimo C Verden Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit

978-82-05-28445-6

978-82-05-28446-3

71,–

978-82-05-28447-0

978-82-05-28448-7

307,–

978-82-05-28449-4

978-82-05-28450-0

71,–

978-82-05-28451-7

978-82-05-28452-4

307,–

978-82-05-28453-1

978-82-05-28454-8

71,–

978-82-05-28455-5

978-82-05-28456-2

307,–

978-82-05-26931-6

978-82-05-27354-2

103,–

978-82-05-27387-0

978-82-05-27389-4

448,–

978-82-05-26932-3

978-82-05-27355-9

103,–

978-82-05-27390-0

978-82-05-27392-4

448,–

978-82-05-26933-0

978-82-05-27356-6

103,–

978-82-05-27393-1

978-82-05-27394-8

448,–

978-82-05-28340-4

978-82-05-28341-1

103,–

978-82-05-28338-1

978-82-05-28339-8

448,–

978-82-05-28342-8

978-82-05-28343-5

103,–

978-82-05-28344-2

978-82-05-28345-9

448,–

978-82-05-28336-7

978-82-05-28337-4

103,–

978-82-05-28347-3

978-82-05-28348-0

448,–

* Veil. pris ekskl. mva.

www.gyldendal.no/grs

PRISLISTE

Klassetrinn/forfatter/læreverk


76 PRISLISTE

Klassetrinn/forfatter/læreverk

ISBN Bokmål

ISBN Nynorsk

Veil. pris

978-82-05-28359-6

978-82-05-28360-2

71,–

978-82-05-28405-0

978-82-05-28406-7

307,–

Gyldendals arbeidshefter Natur- og miljøfag Primo A Uteboka Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Primo B Uteboka Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Primo C Uteboka Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Medio A Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Medio B Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Medio C Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Ultimo A Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Ultimo B Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit Ultimo C Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit

978-82-05-28357-2

978-82-05-28358-9

71,–

978-82-05-28403-6

978-82-05-28404-3

307,–

978-82-05-28355-8

978-82-05-28356-5

71,–

978-82-05-28401-2

978-82-05-28402-9

307,–

978-82-05-26979-8

978-82-05-27351-1

103,–

978-82-05-27404-4

978-82-05-27405-1

448,–

978-82-05-26980-4

978-82-05-27352-8

103,–

978-82-05-27406-8

978-82-05-27408-2

448,–

978-82-05-26981-1

978-82-05-27353-5

103,–

978-82-05-27409-9

978-82-05-27411-2

448,–

978-82-05-28353-4

978-82-05-28354-1

103,–

978-82-05-28411-1

978-82-05-28412-8

448,–

978-82-05-28351-0

978-82-05-28352-7

103,–

978-82-05-28409-8

978-82-05-28410-4

448,–

978-82-05-28349-7

978-82-05-28350-3

103,–

978-82-05-28407-4

978-82-05-28408-1

448,–

Skoledagbøker og lærerplanlegger Skoledagbøker Min skoledag 1

978-82-05-40932-3

71,–

Min skoledag 2

978-82-05-40933-0

71,–

Min skoledag 3

978-82-05-40934-7

71,–

Min skoledag 4

978-82-05-40935-4

71,–

978-82-05-46414-8

225,-

Materiell til læreren Holst m.fl.: Lærerplanlegger for grunnskolen 2014–2015

Priser gyldig t.o.m. 31.12.2014 Prisene er veiledende og vi tar forbehold om trykkfeil og prisendringer.

www.gyldendal.no/grs


Kjell Holst og Kari Lise Barstad

Lærerplanleggeren 2014–2015

– en nyttig planleggingsbok i skolehverdagen

ISBN 978-82-05-46414-8

Et praktisk verktøy for

• • • •

dokumentasjon av timeaktiviteter avtaler om prøver, planer og lekser elevobservasjoner, fravær, ukeplaner og halvårsplaner prosjekt- og temaarbeid

Lærerplanleggeren er skreddersydd for lærerens pedagogiske virksomhet. Den egner seg ypperlig som planleggingsverktøy i undervisningen og fungerer som et praktisk hjelpemiddel for dokumentasjon av pedagogisk arbeid. Boka letter arbeidet med karakterer, elevsamtaler, fravær, halvårsplaner m.m. Den er i A4-format og har solid stivbind og inneholder blant annet kalenderoversikt over skoleåret 2014–2015, loggskjema og klassekart.

Bestill på nett! 1 stk 2–9 stk 10–20 stk 21 eller flere

kr 225,– pr. bok kr 215,– pr. bok kr 205,– pr. bok kr 195,– pr. bok

Bestilling gjøres enkelt på

www.gyldendal.no/grunnskole Vi dekker porto (kr 55) på bestilling av 5 eller flere.


Hold deg oppdatert! • • • •

Vurderingseksemplar av aktuelle læreverk Gratis tilgang til utvalgte digitale komponenter Invitasjoner til kursdager Nyhetsbrev med fagstoff og undervisningstips

Meld deg på her:

14-100-071 | Foto: Ingeborg Thorsland | Trykk: 07 Media | Design: www.melkeveien.no

www.gyldendal.no/gu/nyhetsbrev

Postboks 6860 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Sehested gate 4 Telefon: 22 03 42 01 | E-post: undervisning@gyldendal.no www. gyldendal.no/undervisning

Gyldendal Undervisning katalog barnetrinnet 2014  
Gyldendal Undervisning katalog barnetrinnet 2014  

Katalog over alle Gyldendal Undervisnings læreverk for barnetrinnet (1.-7. trinn) 2014