Moltubak - Gnistrende samarbeid

Page 1

gnistrende samarbeid

Jørgen Moltubak

håndbok i skoleutvikling for lærere er en praksisnær og nyttig bok for lærerfellesskap som vil samarbeide om å utvikle skolen som lærende organisasjon. Boken tar for seg forutsetninger for samarbeid, som tidsstyring, informasjonsflyt og møtekultur. Den inneholder omfattende opplegg for kollegaobservasjon og et rikt utvalg utviklingsprosjekter. Gnistrende samarbeid bygger på boken Gnistrende undervisning. Håndbok i klasseledelse og undervisningsdesign og er en innholdsrik verktøykasse for alle som ønsker å skape en skolehverdag preget av god struktur og inspirerende møter, slik at tiden kan brukes til det viktigste: Å følge opp hver enkelt elevs faglige og sosiale utvikling.

Gnistrende samarbeid

jørgen moltubak (f. 1972) er utdannet litteraturviter og lektor. Han har i en årrekke jobbet som kursutvikler og lærer innenfor områder som kreativ skriving, studieteknikk og entreprenørskap, og har undervist på alle nivåer i skolen. Moltubak har tidligere utgitt boka Gnistrende undervisning. Håndbok i klasseledelse og undervisningsdesign.

Jørgen Moltubak

Gnistrende samarbeid Håndbok i skoleutvikling for lærere

i 1 2

det som skal til. samarbeid som slår gnister Samarbeid og skoleutvikling Verdier, mangfold og relasjoner

ii helheten og en million detaljer 3 Jeg og vi. Organisasjonsforståelse 4 Mål, ledelse og struktur 5 Tid 6 Informasjonsflyt 7 Møtekultur 8 Masterplanen: Planlegging og samarbeid på ulike nivåer iii 9 10

hvordan det kan gjøres? la oss være helt konkret Å se hverandre. Kollegaobservasjon Forslag til ti tidsbegrensede og konkrete utviklingsprosjekter


Innhold

forord  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 innledning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 Skolearbeid er lagarbeid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 Metode og faglig grunnlag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 Hvordan skjer endring?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 Reell endring  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

del 1  det som skal til  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 kapittel 1  samarbeid og skoleutvikling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 Hvorfor drive utviklingsarbeid?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 Hva inneholder denne boken?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 Er samarbeid alltid av det gode? Samarbeid – samhandling – samspill  . . . . . . . .  24 Skal alle med? Autonomi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 Kan man velge bort samarbeid?   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 Gruppearbeid er ikke ekteskap  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 All endring skjer i en utstrekning av tid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 Tidshorisont  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 Samarbeid og konkurranse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 Kompromisser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35

7

GA604 book.indb 7

2016-05-13 09:24:09


innhold Hva betyr det at noe slår gnister?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 Konflikter er en forutsetning for samarbeid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37 Lukke kløften mellom ledelse og ansatte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 Annerledeshet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 Om å utvide kollegiets felles språk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42 Samarbeid og samhandling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 Eksempel – fire lærere klipper i papir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44 «Keiserens nye klær» og skoleutvikling. Hvorfor-spørsmålet  . . . . . . . . . . . . . . . . .  47 Trivsel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 Oppsummering av kapittelet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51

kapittel 2  verdier, mangfold og relasjoner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52 Tillit og kontroll  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53 Kan man eie ideer? Kan man eie kunnskap?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54 Ja-mennesker og nei-mennesker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57 Ulike modus og perspektiver  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59 Felles modus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60 Individuelle verdier og organisasjonens verdier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61 Om å møte det fremmede  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62 Personlig og profesjonell  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65 Respekt for motstand mot endringer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68 Følelser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70 Ulikt kompetansenivå: Dunning-Krüger-effekten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71 Reell endring – endring av praksis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75 Oppsummering av kapittelet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77

del 2  helheten og en million detaljer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79 kapittel 3  jeg og vi. organisasjonsforståelse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 Å forskyve perspektivet til et utenfrablikk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 Organisasjonskart  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82 Nettverksframstilling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87 Hva er en lærende organisasjon?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88 Kunnskap er en ressurs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93 Dokumentasjon og institusjonalisering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93 Virkelighetsforståelse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94 Hvordan skape endring? Ressursgruppen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95 Å bygge organisasjonskultur – som å etablere et drivhus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 Modeller for endring  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  102

8

GA604 book.indb 8

2016-05-13 09:24:09


innhold Å skape en organisasjonskultur og en identitet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organisasjonskultur og assimilasjon og akkomodasjon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . «Slik har vi det hos oss». Individer tilpasser seg normen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Omdømme og utenfra-blikk. Hva sier andre om oss?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organisasjonens historie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organisasjonens språk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102  104  107  108  109  110

kapittel 4  mål, ledelse og struktur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112 Målsettinger og kartlegginger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mål  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kartlegginger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Struktur: Endelig november  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tydelig ledelse og strukturer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gi meg ett fast punkt og jeg skal løfte verden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Om å lede eller ledes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oppsummering av kapittelet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112  113  117  120  121  122  124  125

kapittel 5  tid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  126 Tid som strukturerende prinsipp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mer tid?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tidstyver?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tid som ressurs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Effektivitet, grundighet og kvalitet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nye måter å måle tid på  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oppsummering av kapittelet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126  128  129  130  134  136  136

kapittel 6  informasjonsflyt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  138 Kjennetegn ved god informasjon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjennetegn ved god informasjonsflyt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Velsignelse for avsender – forbannelse for mottaker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asymmetri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Årshjul. Totaloversikt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Internt nyhetsbrev  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distribusjonen – papir eller digital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Når det skjer noe uforutsett  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Innsamling av informasjon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idéfangere – «burde-boks»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaos og kollaps i informasjonsarbeidet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oppsummering av kapittelet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

138  139  141  142  142  143  148  149  150  150  153  154

9

GA604 book.indb 9

2016-05-13 09:24:09


innhold

kapittel 7  møtekultur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155 Hakkebakkeskogen 2. Fellesmøte i skogen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Planlegging av enkeltmøter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Innkalling – dagsorden – sakliste – agenda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møteledelse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Referat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bruk av referatet. Tilgjengelighet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møtenes varighet og skalering av innhold  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møblering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møteplan for året  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fellesmøtetid eller felles møtetid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beslutningsprosesser og delegering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funksjon og person  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Om å kutte ut møter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si nei til møter?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idéutviklingsmøter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strukturering av møtekulturen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1-møter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oppsummering av kapittelet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157  160  160  164  166  167  168  168  168  169  170  174  174  176  176  177  178  178  178

kapittel 8  masterplanen: planlegging og samarbeid på ulike nivåer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  180 Digital lagring  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Standardiserte maler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arbeidsdeling og delegering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prosjektplaner – prosjektstyring  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oppsummering av kapittelet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

182  183  183  183  186

del 3  hvordan det kan gjøres?   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189

kapittel 9  å se hverandre. kollegaobservasjon  . . . . . . . . . . . . . . .  190 Felles kompetanseheving – ikke vurdering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Angsten for kollegaobservasjon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metodikk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tidsbruk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gevinster ved kollegaobservasjon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hva skal man observere?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

190  192  195  196  197  197

10

GA604 book.indb 10

2016-05-13 09:24:09


innhold Kollegaobservasjon fokusområde 1: De fem kontrollpunktene  . . . . . . . . . . . . .  198 Kollegaobservasjon fokusområde 2: Kroppsspråk og utstråling  . . . . . . . . . . . . .  201 Kollegaobservasjon fokusområde 3: Motivasjon – instrukser  . . . . . . . . . . . . . . .  205 Kollegaobservasjon fokusområde 4: Undervisningsdesign  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  208 Kollegaobservasjon fokusområde 5: Gnistrende klasseledelse. Hvordan få med alle?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  210 Kollegaobservasjon fokusområde 6: Lederstil. Motivere, inspirere, kontrollere  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  212 Kollegaobservasjon som del av større utviklingsprosjekt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  214 Tema for utviklingsprosjektet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  216 Oppsummeringer og felles standarder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  218 Gnistretoppen skole. Kollegaobservasjon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  220

kapittel 10  forslag til ti tidsbegrensede og konkrete utviklingsprosjekter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  222 «5 om dagen». Samarbeid i det daglige  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mal for utviklingsprosjektene (eksempel på en dynamisk plan)  . . . . . . . . . . . . . I. Forbedring av tiltak fra resultat på elevundersøkelsen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Stemmebruk. Sangpedagog  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Den vanskelige samtalen. Empatisk kommunikasjon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Videoobservasjon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Aspergers, ADHD og Tourettes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Vurdering uten karakter. Vurdering underveis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Lese, skrive, regne − i alle fag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII. Tidsressursgjennomgang  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX. Kulturbygging  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X. Skole−hjem-samarbeid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utviklingsplan: Fordelen med 5-ukersformatet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

222  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235

avslutning  tilbake til hakkebakkeskogen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  237 Harmoni og konflikt i Hakkebakkeskogen   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  238

litteratur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  241 register  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  244 takk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  248

11

GA604 book.indb 11

2016-05-13 09:24:09