Page 1

Olav Njaastad

Nyhetsjournalistikk

Nyhetsarbeidet er kjernen i det journalistiske oppdraget. Nyheter er «ferskvarer». De har kort levetid og blir fort gamle og uinteressante, men vi kan ikke tenke oss et samfunn uten! Hovedmålet med denne boka er å drøfte nyhetsbegrepet og å belyse journalistens samfunnsrolle, nyhetsutviklingen, etiske problemstillinger og objektivitetskravet som journalisten møter i sitt arbeid. Et annet mål er å vise hvordan et daglig, kaotisk og ofte tilfeldig nyhetsbilde blir til. I denne boka vises hvordan en nyhetssak best kan lages og hva som skal til for å lykkes som nyhetsjournalist. Nyhetsarbeidets faser og metoder – fra hypotese til evaluering – beskrives i korte trekk. Det er lagt vekt på å gjøre teori relevant i forhold til praktisk journalistisk virke. Målet med boka er å gjøre vordende journalister tryggere når de selv skal i ilden. Dessuten å tilby en metode som gir grunnlag for å lage gode nyhetssaker. www.gyldendal.no

Gyldendal Akademisk | tlf: 22 03 41 00 | www.gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Samfunnsfag


Forfatternavn

Nyhetsjournalistikk

Boktittel Undertittel

NB! Fargefelt, stripe og logo skal stå fast i plassering og størrelse, må ikke endres!

Bestill med kupongen eller via: kundeservice@gyldendal.no | Telefon: 22 03 41 00 www.gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Samfunnsfag

Jeg bestiller:

Bestillingskupong

_____ eks. Nyhetsjournalistikk, 124 sider Olav Njaastad à kr 248,– ISBN: 978-82-05-42634-4

Navn: Firma: Adresse: Postnr./sted: E-post:

Gyldendal Akademisk Svarsending 0479 0090 Oslo

Meld deg på vårt nyhetsbrev på: www.gyldendal.no/Nyhetsbrev-fra-Gyldendal

Gyldendal Akademisk | tlf: 22 03 41 00 | www.gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Samfunnsfag

12 123 005

Olav Njaastad arbeider som redaksjonsleder i NRK. Han har siden 2007 arbeidet med produksjon av dokumentarfilmer basert på undersøkende journalistikk i Brennpunkt-redaksjonen og i andre redaksjoner i NRK. Njaastad var leder i Norsk Journalistlag fra 1999 til 2003. Han var ansatt i TV 2 fra starten i 1992. I TV 2 arbeidet han i starten med opplæring i TV-journalistikk og reportasje. Siden jobbet han i nyhetsredaksjonen og seinere i Dokument 2-redaksjonen. Han har også vært redaktør i avisen Kommunal Rapport.

Nyhetsjournalistikk  

Hovedmålet med denne boka er å drøfte nyhetsbegrepet og å belyse journalistens samfunnsrolle, nyhetsutviklingen, etiske problemstillinger og...