Allir krakkarnir 2

Page 1


6


!""#$ !"#!!#"$%"

!

!"#$%&'(#)'*+,-+ '.&'&/0&($%-* /12/1#)3

Gunnar Kr. Sigurjรณnsson bรฆรฐi samdi og safnaรฐi 3


Allir krakkarnir 2

Kærleiksríkt og kvikindislegt nafnarím ©2013 Gunnar Kr. Sigurjónsson. Bókaútgáfan Hólar, Reykjavík. Netfang: holar@holabok.is Veffang: www.holabok.is Umbrot: Kápuhönnun og teikningar: Prófarkalestur me! tillögurétti: Prentun og bókband:

G10 ehf. umbrot og hönnun | gunnar@g10.is Gunnar Kr. Sigurjónsson. Bö!var Björnsson og Gu!jón Ingi Eiríksson. Litlaprent ehf., Skemmuvegi 4, Kópavogi.

Bók "essa má ekki afrita me! neinum hætti, svo sem ljósmyndun, prentun, hljó!ritun e!a m HUUHU ZHTI¤YPSLNHU Om[[ mU ZRYPÅLNZ SL`ÄZ skrásetjara og útgefanda. ISBN: 978-9935-435-42-2

4


Formáli Nú eru li!in slétt 20 ár sí!an bókin Allir krakkarnir kom út, en í hana safna!i ég "ví sem kalla! hefur veri! „kærleiksríkt og kvikindislegt nafnarím“. Sumt af nafnaríminu, sem var í fyrri bókinni, kom frá hlustLUK\T )`SNQ\UUHY LU SHUNÅLZ[ ZL[[P tN ZHTHU TLò ð]x Hò ÅL[[H x NLNU\T ZxTHZRYmUH VN ZQ}òH ZHTHU LP[[hva! sem smellpassa!i saman, bæ!i hva! rím var!a!i og einnig húmor, en samkvæmt hef!inni "arf hann oftar en ekki a! vera svartur og kaldhæ!inn. : I}R ZLSKPZ[ ÅQ}[[ \WW VN ðHò OSñ[\Y Hò ]LYH ]PZZ gæ!astimpill á henni, a! mörgum eintökum — sem voru til á bókasöfnum landsins — var stoli!. Sem K¤TP Tm ULMUH Hò }ULMU[ ZR}SHI}RHZHMU RL`W[P ÄTT eintök af henni á nokkurra mána!a tímabili, "ar sem bókin hvarf alltaf. A! lokum var ákve!i! a! geyma hana í skrifbor!sskúffu bókavar!ar og lána hana alls ekki út af safninu. Ekki er vita! fyrir víst hva!an "etta nafnarím er upprunni!, en hef!in er mjög vel "ekkt á Nor!urlönd\U\T x )YL[SHUKP üñZRHSHUKP VN ]xòHY \T OLPT Vegna fjölda óska inniheldur "essi bók a! hluta til ðHò ZLT ]HY x N TS\ I}RPUUP LU LPUUPN OLPSTHYN[ Uñ[[ UHMUHYxT ZHT[HSZ ]LS m ZQ [[H O\UKYHò 5VRRYHY UñQHY samsetningar koma frá „Fimmaurabrandarafjelaginu á Feisbúkk“ og kann ég „fjelögum“ "ar bestu "akkir fyrir áhugann. Sérstaklega "arf a! hafa í huga, vi! lestur bókarinnHY Hò ð}[[ SHUNÅLZ[ YxTPò I`YQP m VYò\U\T! (SSPY RYHRRarnir …, geta „krakkar“ í "essu tilfelli veri! á öllum aldri, allt frá yngstu börnum og upp í elstu öldunga. Kópavogi, í október 2013, Gunnar Kr. Sigurjónsson 5


6


Allir krakkarnir borgu!u me! smápeningum, nema Lísa – hún borga!i me! VISA Allir krakkarnir voru alvarlegir í kirkjunni, nema Lauga – hún var alltaf a! spauga Allir krakkarnir ZRLTT[H ZtY `ÄY OY`SSPUNZT`UKPUUP nema Elfur – hún situr og skelfur Allir krakkarnir létu sér lei!ast, nema Thor – hann lék sér me! hor Allir krakkarnir prjóna í handavinnutímanum, nema Hlí!ar – hann smí!ar Allir krakkarnir voru svo blankir, nema Grjóni – hann haf!i efni á "jóni Allir krakkarnir bor!u!u jólamatinn, nema Mist – hún haf!i ekki lyst Allir strákarnir dönsu!u vangadans, nema Blær – hann hélt sig fjær Allir krakkarnir fá bankalán, nema Huldar – hann skuldar 7


Allir krakkarnir kveiktu á jólakertum, fyrir utan Nökkva – hann vildi slökkva Allir krakkarnir OVYMò\ m ÄZRHI YPò fyrir utan Knút – hann horf!i út Allir krakkarnir LY\ x Z\THYI ò\T Hò ØSÅQ}[Z]H[UP nema Máni – hann spókar sig á Spáni Öllum krökkunum "ótti maturinn gó!ur, fyrir utan Braga – hann haf!i engan maga Allir krakkarnir notu!u badmintonspa!a á Íslandsmótinu, fyrir utan Nönnu – hún nota!i pönnu Allir krakkarnir keyptu sér grænan Tópas, nema Kjartan – hann keypti sér svartan Allir krakkarnir björgu!ust úr slysinu, nema Da!i – en "a! var svo sem enginn ska!i Allir krakkarnir földu sig "egar löggan kom, nema "ór – hann var einfaldlega of stór Allir krakkarnir settu gel í hári!, nema Jón – hann setti bón 8


Allar stelpurnar áttu kærasta, nema Rikka – hún kunni ekki a! blikka Allir krakkarnir drukku heitt kókó í snjóhúsinu sínu, nema Mundi – "ví hans hrundi Allir krakkarnir áttu í vandræ!um me! a! tjá ást sína, nema Mó!i – hann tjá!i hana me! ljó!i Allir krakkarnir pissu!u í koppinn, fyrir utan Pál – honum var ekki mál Allir krakkarnir kunnu a! blanda Malt og Appelsín, fyrir utan Ugga – en hann kunni a! brugga Allir krakkarnir hvíslu!u á bókasafninu, nema Svala – hún fór a! gala Allir krakkarnir skemmtu sér í leikhúsinu, fyrir utan "óru – hún sá ekki glóru Allir krakkarnir fengu lús, nema Sær – hann fékk ŤY Allir krakkarnir voru settir á leikskóla, nema Hrafn – hann var settur á safn 9


Allir krakkarnir sömdu vi! lögfræ!inginn, fyrir utan Bjart – hann fór í hart Allir krakkarnir gátu tjá! sig, nema Binni – "ví hann er Finni Allir krakkarnir skemmtu sér á hnefaleikunum, fyrir utan Hauk – hann var laminn í mauk Allir krakkarnir horf!u á Spaugstofuna, nema Kalli – hann var á balli Allir krakkarnir vöknu!u vi! vekjaraklukkuna, fyrir utan Júlla ¶ OHUU ñ[[P m ÉZUVVaL¸ VN ]PSKP lúlla Allir krakkarnir voru í hreinum fötum, nema Bubbi – hann var allur í gubbi Allir krakkarnir fóru á tónleika me! The Rolling Stones, nema Ægir – honum fannst "eir ekki nógu frægir Allir krakkarnir Umò\ `ÄY OYHòIYH\[PUH nema Dögg – hún var ekki nógu snögg Allir krakkarnir voru sorgmæddir "egar einhver dó, nema Doddi – hann lék á als oddi 10


Allir krakkarnir fengu sér hamborgara, nema Hrabba – hún fékk sér krabba 11


6


Allir krakkarnir lásu bókina „Allir krakkarnir 2“, !ví hún inniheldur nærri 600 skemmtilegar samsetningar af kærleiksríku og kvikindislegu nafnarími!!!

Útgefandi: Bókaútgáfan Hólar holar@holabok.is www.holabok.is


Allir krakkarnir klifu fjalli!, fyrir utan Hring – hann fór hringinn í kring Allir krakkarnir fóru á hestbak, nema Gudda – hún fór á bak tudda Allir krakkarnir syngja í kirkjukórnum, nema Gar!ar – hann jar!ar Allir krakkarnir sög!u brandara, nema Binni – hann haf!i ekkert minni Allir krakkarnir hétu eitthva!, nema Rafn – hann átti ekkert nafn Allir jólasveinarnir fóru til bygg!a, nema Stúfur – hann fór út um "úfur

82


6