Głos Garbowa Nr 380-381 listopad-grudzień 2022

Page 1

ROK WYDANIA XXXII Listopad - Grudzień 2022 (380-381)
ISSN 1505-1749
Pismo ukazuje się przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Garbowskiej

Minęły dwa miesiące

Listopad

1.11. Wszystkich Świętych.

2.11. Dzień Zaduszny.

6.11. Odpust św. Leonarda w Parafii Przemienienia Pańskiego w Garbowie.

7.11. Posiedzenie Komisji Rolnictwa. 10.11. Uroczystość Święta Niepodległości w Przedszkolu Sióstr Salezjanek.

11.11. Narodowe Święto Niepodległości. Poświęcenie i przekazanie samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Garbów. 13.11. Ognisko patriotyczne w DS w Garbowie przygotowane przez KSM działające przy parafii Garbów.

15.11. Sesja sołtysów.

17.11. Pokaz kulinarny zorganizowany przez LGD „Kraina wokół Lublina” w Złotej Rybce.

19.11. Jubileusz 60lecia KGW Leśce. 21.11. Gminny Dzień Seniora w SP w Przybysławicach. 23.11. Spotkanie założycielskie LOM w Trybunala Koronnym w Lublinie. 23.11. i 24.11. Uroczystości pogrzebowe śp. księdza kanonika Stanisława Wąsika zmarłego 19.11. 2022r. 24.11. Wieczornica Niepodległościowa w SP w Przybysławicach. 26.11. Jubileusz 40lecia Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Sali Kolumnowej LUW. 28.11. Posiedzenie Komisji Finansów. 29.11. XXXVII sesja Rady Gminy.

Grudzień

4.12. Barbórka- Dzień Górnika.

6.12. Mikołajki.

8.12. Posiedzenie Komisji Finansów, Rolnictwa i Edukacji. 9.12. V Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Bronisław Pietrakchłopski piewca lubelszczyzny”w SP w Garbowie. 11.12. Kiermasz bożonarodzeniowy w Gminnej Bibliotece Publicznej. 13.12. Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego. 13.12. Sesja sołtysów.

13.12. Spotkanie wigilijne w Domu Dziecka „Dworek” w Dąbrowicy. 15.12. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

15.12. Posiedzenie Komisji Skarg i Wniosków. 15.12. Posiedzenie Zarządu Gminnego OSP. 21.12. XXXVIII sesja Rady Gminy. 22.12. Spotkanie wigilijne i jasełka w SP w Garbowie. 24.12. Wigilia. 25.12. Boże Narodzenie. 31.12. Sylwester.

Spis treści

Z GMINNEGO KALENDARZA

A. 104 rocznica odzyskania niepodległości ....................................... 4 Ognisko Patriotyczne .......................... 5 60 - lecie KGW Leśce .......................... 6 Gminny Dzień Seniora ........................ 8 Wspomnienie ks. Stanisława Wąsika....................................................... 9

NASZE SAMORZĄDOWE SPRAWY

Inwestycje gminne 13 XXXVI sesja Rady Gminy 14 XXXVI sesja Rady Gminy 14 Dystrybucja węgla w gminie Garbów 16

Z ŻYCIA SZKÓŁ

Wieczornica Niepodległościowa w Szkole Podstawowej w Przybysławicach 17 Konkurs plastyczno - graficzny 18 V Wojewódzki Konkurs Recytatorski 19 Porządki na starym cmentarzu 19

Z ŻYCIA PARAFII

Marana Tha .......................................... 20 Odpust św. Leonarda ....................... 20

KULTURA, SZTUKA I TRADYCJA

Jest treść_ Jest forma! 21 Kiermasz bożonarodzeniowy 21

SPORT Jesienne InO ........................................ 22

REGIONALIŚCI I HISTORIA

Jubileusz 40-lecia Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie..............................................23

XVI Ogólnopolskie Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli 24 Genealogia – moja pasja 25

Drodzy Czytelnicy!

Mija kolejny rok. Przepełniony wydarzeniami lokalnymi, które opisywanie zostały w poszczególnych numerach „Głosu Garbowa”. Mija pierwszy rok mojej pracy dla Garbowskiej społeczności. Listopad jak i grudzień to miesiące niosące ze sobą smutek, tęsknotę ale także radość. To także czas przemyśleń, podsumowań. Cytat Michaela Jordana idealnie podsumowuje rok pracy redakcji „Nic nie jest podawane na tacy – każdy zawsze trafia na jakieś przeszkody po drodze. Kiedy się pojawią, zastanów się jak je pokonać, a nie myśl o tym, że to już koniec drogi.” Na te nadchodzące Święta Bożego Narodzenia pragnę złożyć Państwu w imieniu redakcji najlepsze życzenia: zdrowych, pogodnych, spędzonych w gronie najbliższych Świąt Bożego Narodzenia. Niech niosą ze sobą wiele radości, ciepła oraz refleksji dotyczących minionego roku. A Nowy Rok przyniesie wiele zadowolenia i sukcesów. Miłej lektury i miejmy nadzieję, że do zobaczenia w nowym 2023 roku!

W imieniu redakcji, Kinga Szymczak

Nakład 500egz Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej

ISSN 1505-1749

Zdjęcia niepodpisane stanowią własność wydawcy. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści publikowanych artykułów. Autorem zdjęcia na okładce (str. 28) jest Karolina Parakowska

Redakcja czasopisma: redakcja.glosgarbowa@gmail.com Halina Stępniak Kinga Szymczak

Współpracujący z redakcją: Małgorzata Sanaluta Małgorzata Drozd Kazimierz Firlej Piotr Chabros

Redakcja techniczna, skład, druk Arcana Polska tel.: 509170015

OD REDAKCJI 3

A. 104 rocznica odzyskania niepodległości

11 listopada 1918r. to data, która tkwi w pamięci każdego z nas. Dzień ten zapisał się jako jeden z najważniejszych. Polska po 123 latach niewoli odzyskała Niepodległość.

Gminne obchody tego święta rozpoczęła uroczysta Msza św. sprawowana w intencji Ojczyzny. Przybyli goście, przedstawiciele samorządu gminnego, powiatowego, druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich i mieszkańcy gminy wypełnili mury świątyni pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie. Była to podniosła uroczystość, którą swoją obecnością uświetniła również Garbowska Orkiestra Dęta, chór parafialny i poczty sztandarowe. Po Mszy św. ks. Zenon Małyszek – proboszcz parafii w Garbowie pobłogosławił nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Garbów.

Następnie uczestnicy przeszli barwnym korowodem, prowadzonym przez nowy wóz strażacki pod budynek OSP

Garbów. Tam nastąpiło uroczyste przekazanie samochodu przez Wójta Gminy Garbów i przedstawicieli władzy zwierzchniej Straży Pożarnej na ręce druhów OSP.

Kazimierz Firlej – Wójt Gminy Garbów, Piotr Adamczyk – przewodniczący rady Gminy Garbów i Tadeusz Szopa – kombatant, złożyli kwiaty przed Pomnikiem 100-lecia odzyskania niepodległości.

Kolejnym punktem świętowania było widowisko pt. „Rozśpiewana Niepodległa” .Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Zofii Trzcińskiej- Kamińskiej z Lesiec w specjalnie przygotowanych na tę okazję strojach przypomnieli przybyłym gościom wydarzenia historyczne m.in. scenę buntu młodego Józefa Piłsudskiego, który sprzeciwiał

się mówieniu w szkole w języku rosyjskim, następnie scenka strajku „parasolkowego” kobiet z 1918 roku i jako ostatnia scenka werbowania kawalerzysty do oddziałów Kawalerii. Występ urozmaiciły pieśni śpiewane przez aktorów, a także publiczność bo śpiewać mógł każdy. Widzowie mogli także zapoznać się z wystawą pt. „Matki Niepodległości”.

Garbowskie społeczeństwo nie zapomniało o tych, którzy walczyli o Niepodległą Polskę. Przy akompaniamencie orkiestry tworzonej przez ochotników na czele z Wiesławem Sołdejem, złożone zostały wieńce na cmentarzu wojennym w Garbowie i na cmentarzu Legionistów w Jastkowie.

4 Z GMINNEGO KALENDARZA

Ognisko Patriotyczne

Po raz kolejny mieszkańcy Garbowa i okolic mieli okazję spotkać się na Ognisku Patriotycznym by uczcić 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. KSM Filii Dei oraz Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie po raz czwarty zadbały by w naszej małej społeczności nie zabrakło kształtowania postaw obywatelskich i przekazywania trudnej historii naszego kraju.

Hasło towarzyszące spotkaniu brzmiało ,,Wolna. Niepodległa”. Treść hasła miała być przypomnieniem tego, co jest nam teraz dane i co powinniśmy doceniać- żyjemy w wolnym i suwerennym kraju oraz nie musimy się bać się o własne bezpieczeństwo. Na Ognisku nie zabrakło krótkich wspomnień poprzednich spotkań, po których ksiądz proboszcz Zenon Małyszek oficjalnie otworzył tegoroczne spotkanie, meldując, że sala i jej uczestnicy są gotowi do przeżycia Ogniska Patriotycznego. Oprócz wspólnego śpiewu pieśni patriotycznych wystąpili również soliści: Julia Bieniek, która wykonała utwór ,,Rozkwitały pąki białych róż”, jeden z prowadzących- Ksiądz Michał, który

poprowadził śpiew pieśni ,,Z dawna Polski Tyś Królową” oraz Julia Gil, która dla odmiany zagrała dla nas kilka utworów na flecie.

Każdy z uczestników na początku spotkania otrzymał pamiątkowe gadżety, a na końcu- coś słodkiego. Na uczestników czekała również loteria z wieloma ciekawymi nagrodami, a były to między innymi kubki, torby oraz gra planszowa.

W tym roku w organizację włączyła się również Gminna Biblioteka Publiczna im. Bronisława Pietraka w Garbowie, a wydarzenie wspierały: Dom Weselny KaPaMa oraz Państwo Małgorzata i Tomasz Jóźwiakowie.

Z GMINNEGO KALENDARZA 5
Kamila Bogusz

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz gminnych na czele z wójtem Kazimierzem Firlejem, z-cą wójta Małgorzatą Sanalutą, radnymi i sołtysami. Przybyły również delegacje KGW z całej gminy, druhowie jednostek OSP oraz seniorki KGW w Leścach.

Gości powitała przewodnicząca KGW Bożena Grabarz, która przedstawiła zgromadzonym historię Koła:

„Tak to się zaczęło…

Koło Gospodyń Wiejskich w Leścach zostało założone w 1962r. z inicjatywy

Pani Stanisławy Usarek, Genowefy Gawron i Marii Królik. Pani Stanisława i Maria zostały odznaczone honorową odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej”. Tą samą odznakę w roku 2012 z okazji 50-lecia istnienia otrzymało KGW w Leścach.

Pierwszą przewodniczącą była Pani Bogumiła Kamińska a następnie Pani Stanisława Olszak, Maria Podolska, Danuta Beda. Działalność Koła rozpoczęła się od remontu Klubu Rolnika i wzajemnej pomocy w prowadzeniu ogródków warzywnych. Członkinie Koła wspólnie spędzały

czas na nauce, zabawie i wspólnej, sąsiedzkiej, bezinteresownej pomocy. Uczyły się nowocześnie i oszczędnie żywić swoje rodziny organizując kursy masarskie, kulinarne i piekarskie. Prowadziły także zespołowy chów kurcząt. Doradztwem służyli instruktorzy – pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Gospodynie prowadziły teatr pod kierunkiem Pani Ireny Trepki. Co roku członkinie KGW robiły barwne palmy wielkanocne i wieńce dożynkowe. Uczestniczyły w obchodach świąt państwowych takich

3 maja, 11

60 - lecie KGW Leśce Jubileusz 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Leścach przeszedł do historii. W sobotę 19 listopada 2022r. w restauracji „Podolanka” przybyło ponad 80 zaproszonych gości aby świętować tą wspaniałą uroczystość. 6 Z GMINNEGO KALENDARZA
jak:

listopada. Obchodziły dzień kobiet na ludowo. Brały udział w spotkaniach opłatkowych dla osób samotnych i starszych oraz w procesjach podczas odpustów parafialnych.

Dziś…

W roku 2008 Koło zostało reaktywowane. Od 2008r. do chwili obecnej funkcję przewodniczącej pełni Bożena Grabarz. Obecnie do KGW Leśce należy 14 kobiet. Jesteśmy członkiniami Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Leśce. Podczas swojej wieloletniej działalności współorganizowałyśmy bale sylwestrowe i festyny rodzinne w swojej miejscowości. Należymy do Grupy Teatralnej, w której świetnie odnalazłyśmy się jako aktorki. W naszym repertuarze mamy 18 różnych inscenizacji – w tym 4 skecze.

W grudniu 2018r. Koło zarejestrowało swoją działalność w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Elizówce, aby z mocy ustawy korzystać z dotacji przeznaczonych na cele statutowe czyli na działalność Koła. Coraz częściej sięgamy po środki zewnętrzne. Piszemy liczne projekty i dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej możemy jeszcze bardziej zaangażować się w pracę na rzecz środowiska lokalnego.

Od roku 2021 do 2023 bierzemy udział w projekcie „Akademia

Ambasadorek KGW”. Dzięki strategii, którą stworzyłyśmy udało się wydać z okazji obchodzonego jubileuszu kalendarz na 2023 rok z członkiniami Koła w czterech odsłonach – wiosna, lato, jesień i zima. Bierzemy także udział w inicjatywie ekologicznej. A z nowości… już w pierwszych dniach grudnia nagrałyśmy swój pierwszy tutorial!

W wolnym czasie, który czasem trudno znaleźć jeździmy na wycieczki nie tylko jednodniowe ale także te dłuższe. Razem zwiedziłyśmy już Licheń, Kalisz, Łódź, Zakopane, Kraków oraz te bliższe miejsca jak Kazimierz

Dolny czy Sandomierz. Co następne? Marzymy o locie samolotem! A jak wiemy – marzenia są po to aby je spełniać. Dodają nam skrzydeł aby ciągle działać i realizować nasze plany.”

Z okazji tak pięknego jubileuszu przedstawiciele samorządu gminnego wręczyli na ręce kobiet z KGW w Leścach kwiaty, list gratulacyjny oraz nagrodę pieniężną.Dziękując za wyjątkowe dzieło łączenia przeszłości z teraźniejszością, za całokształt działalności na rzecz zachowania ciągłości kultury i tradycji Ludowej poprzez kultywowanie zwyczajów i obrzędów polskiej wsi.

Po podziękowaniach nadszedł czas części artystycznej. Panie przedstawiły, krótkie przedstawienie, którym to przeniosły nas prosto do Lesiec.

Był to wieczór pełen radości, wdzięczności i wspomnień. Dziękujemy wszystkim członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich w Leścach za ich zaangażowanie, upiększanie uroczystości samorządowych oraz za poczucie humoru, które nigdy ich nie opuszcza. Drogie Panie, realizujcie swoje plany i marzenia. Twórzcie kabarety, skecze i pokazujcie je całemu światu!

Z GMINNEGO KALENDARZA 7

Gminny Dzień Seniora

I tak też 21 listopada w murach Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Przybysławicach spotkali się seniorzy z Gminy Garbów. Był to czas pełen uśmiechu i radości ale także czas refleksji. Minutą ciszy uczciliśmy pamięć zmarłego ks. Stanisława Wąsika.

Spotkanie poprowadziła Marta Plecha, kierownik GminnegoOśrodka Pomocy Społecznej w Garbowie oraz Małgorzata Sanaluta zastępca wójta gminy Garbów, która serdecznie powitała przybyłych gości i podkreśliła jak ważna jest aktywność, przyjaźń w życiu każdego seniora.

Przybyli na wydarzenie mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu autorskim Jacka Łapińskiego – pisarza, prawnika, przedsiębiorcy, pasjonata psychologii pozytywnej, autorem książek „Z uśmiechem Ci do twarzy”, „Dlaczego warto czytać?!”, „Jak być lepszym?”. Z uśmiechem na twarzy tłumaczył seniorom jak ważny jest uśmiech, poczucie humoru, chęć spotkania z drugim człowiekiem. Panie z Klubu Seniora w Przybysławicach działajacego w ramach projektu „Kluby Seniora w Gminie Garbów”, dofinanowywanego ze środkow UE. Drugi klub ma swoją siedzibę w remizie OSP w Piotrowicach Wielkich. przedstawiły Ballady i Romanse Adama Mickiewicza. Bogusława Szopa, lokalna poetka z Zagród, opowiedziała swoją historię, przeczytała kilka swoich wierszy oraz zapowiedziała premierę najnowszego tomiku, który ukaże się w tym roku.

Już po raz kolejny Wójt Gminy Garbów, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbowie i Gminna Biblioteka Publiczna im. Bronisława Pietraka zaprosili seniorów na obchody ich święta.
8 Z GMINNEGO KALENDARZA

Wspomnienie

ks. Stanisława Wąsika

Ks. kanonik Stanisław Wąsik urodził się 15 kwietnia 1938 roku w Kłodnicy Górnej. Po ukończeniu Gimnazjum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie (1955r.), Stanisław Wąsik wstąpił do Seminarium Duchownego w Lublinie, gdzie 9 kwietnia 1961 roku, na tydzień przed swoimi dwudziestymi trzecimi urodzinami, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ks. bp. Piotra Kałwy. Zmarł 19 listopada 2022r. w szpitalu w Lublinie.

Pracował duszpastersko w parafiach:

ƒ Kraczewice, Najświętszego Serca Pana Jezusa – wikariusz: 1961-1966 ƒ Żółkiewka, św. Wawrzyńca – wikariusz: 1966-1969

ƒ Kazimierzówka, MB Częstochowskiej (Świdnik) – wikariusz: 1969-1979 ƒ Garbów, Przemienienia Pańskiego –wikariusz adiutor: 1979-1983 ƒ Garbów, Przemienienia Pańskiego –proboszcz: 16.06.1983 – 21.06.2008 ƒ Od 21 czerwca 2008 roku – emeryt-rezydent w Garbowie.

Ostatnie pożegnanie księdza kanonika Stanisława Wąsika wygłoszone na mszy sw. w dniu 23 XI 2022r. przez wójta gminy Garbów Pogrążeni w smutku spotykamy się dziś, by wspólnie pożegnać śp. księdza kanonika Stanisława Wąsika, wieloletniego proboszcza naszej garbowskiej parafii. Jego śmierć przyjęliśmy z głębokim smutkiem.

Jest nam niezwykle ciężko rozstać się z człowiekiem, którego życie i działalność tak wiele wniosły w naszą codzienność. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za ponad 60 lat posługi duszpasterskiej, za głoszenie przez 43 lat Dobrej Nowiny w naszej parafii.

Dziękujemy za pracę pełną troski, serdeczności, wrażliwości na ludzką niedolę, dziękujemy za każdy uśmiech i słowa otuchy.

Wyrażamy wdzieczność za współtworzenie i kształtowanie oblicza naszej garbowskiej społeczności, ogromne zaangażowanie w życiu społecznym i kulturalnym parafii i gminy.

Chyba nie przesadzę zbytnio, jeśli powiem, że był dla nas trochę jak ojciec. Troskliwy, uważny, wrażliwy na problemy innych, ale także świadomy, kiedy należy się wycofać, odsunąć na bok i pozwolić działać innym. Wspierał KGW, jako kapelan diecezjalny straży pożarnej otaczał opieką duchową strażaków, interesował się działalnością chóru kościelnego.

Jesteśmy tu przede wszystkim po to, by wspólnotą naszych serc i myśli zaświadczyć o tym, że pamięć o śp. księdzu kanoniku Stanisławie Wąsiku nigdy nie zostanie zatarta, że jego dzieło a także wspaniała osobowość będą żyły w nas na zawsze.

Każde pożegnanie, a zwłaszcza to ostatnie, skłania do zadumy i refleksji. Dziś wspominamy wszystkie sprawy i działania, które łączyły nas ze śp. księdzem kanonikiem Stanisławem Wąsikiem. Było ich bardzo wiele i trudno je wszystkie wymienić. Jednak stale przewijają się dobre cechy

charakteryzujące śp. zmarłego: otwartość na ludzi, obowiązkowość, sumienność, zaangażowanie, pracowitość, wrażliwość i życzliwość w stosunku do drugiego człowieka.

Dziś żegnamy śp. księdza Stanisława Wąsika ze smutkiem ale i z chrześcijańską nadzieją, że miłościwy Bóg przyjmie go do swojego Królestwa i obdarzy wiekuistą nagrodą.

Niechaj ta ziemia garbowska przyjmie Cię teraz w swe ramiona i jak najlepsza matka utuli do snu aż do momentu wezwania przez Pana do Swego Domu.

Z GMINNEGO KALENDARZA 9

W roku 2000, roku Jubileuszowym ks. Stanisław Wąsik udzielił wywiadu. Rozmawiała z nim wtedy Halina Stępniak. Pragniemy przypomnieć, na nowo odkryć przed Państwem tamten artykuł .

k/Świdnika (1969 - 79), nowoczesnego miasta bez kościoła i wreszcie parafia Garbów, w przeciwieństwie do poprzednich, ze wspaniałą, największą w diecezji świątynią.

Od jakich decyzji i działań rozpoczął Ksiądz pracę w nowej parafii?

Czy pamięta Ksiądz moment, w którym podjął decyzję o wstąpieniu do Seminarium?

Decyzję o wstąpieniu do Seminarium podjąłem po zdaniu matury. Oczywiście ta decyzja kształtowała się wcześniej, już od szkoły podstawowej, pod wpływem ks. proboszcza z mojej rodzinnej parafii - ks. Józefa Perskiewicza, kapłana wielkiej wiary, niezwykle szlachetnego, wiezionego na Zamku Lubelskim przez ówczesne władze. Imponował mi również niezwykłą gorliwością i radością ówczesny student teologii, który zastępował uwięzionego ks. proboszcza - ks. Bronisław Pylak -obecny arcybiskup senior. Dlaczego właśnie mnie, spośród wspaniałych Kolegów, Pan Bóg powołał - zostanie tajemnicą. Myślę jednak, że atmosfera domu rodzinnego, modlitwy mojej Mamy, przykład wspaniałych Kapłanów, zaprowadziły mnie do Kapłaństwa.

Jaka była Księdza droga do Garbowa?

Parafia Garbów jest czwartą na mojej kapłańskiej drodze. Najpierw była parafia Kraczewice k/ Poniatowej - dużego osiedla bez kościoła (w latach 196166), potem zróżnicowana wyznaniowo parafia Żółkiewka (1966 - 69), przez 10 następnych lat parafia Kazimierzówka

Od działań remontowych - pokrycia dachu kościoła i jednej wieży blachą miedzianą (podczas wymiany dachu zużyto ok. 13 ton miedzi) i decyzji budowy punktów katechetycznych w siedmiu miejscowościach. Okoliczności przemian w Ojczyźnie sprzyjały tym decyzjom, to był wspaniały okres w moim życiu. W poszczególnych wioskach rozległej parafii tworzyły się wspólnoty wiernych zaangażowane w budowę pierwszych wersji punktów katechetycznych, przemienionych już w czasie budowy na bardzo skromne świątynie. Tak, to miało być pięć punktów katechetycznych i dwie kaplice.

Lata osiemdziesiąte, to budowa kaplic i remont wnętrza świątyni w Garbowie?

Tak, w 1981 roku rozpoczęto budowę kaplicy w Woli Przybysławskiej, rok później w przystąpiono do budowy w Borkowie, Gutanowie, Ożarowie, Moszenkach i Piotrowicach, a w 1983 - Garbowie - Cukrowni. Bardzo szybko, bo w ciągu jednego roku prace były zakończone i wierni mogli uczestniczyć w poświęceniu kaplic przez ks. bpa Ryszarda Karpińskiego, ks. bpa Bolesława Pylaka, ks. bpa Jana Śrutwę.

W latach 1983-1985 przeprowadzony był remont wnętrza kościoła. On nowa wykonano instalację elektryczną i nagłośniającą. Tam, gdzie było to potrzebne odkuto stary i położono nowy tynk, całe wnętrze pomalowano. W latach 19901991 poprawione i pomalowane zostały tynki na wieżach i elewacjach. Przez kolejne cztery lata, gruntownej konserwacji i nowym złoceniom poddano wszystkie

elementy wyposażenia świątyni. W 1996 roku wymieniona została dachówka na całym ogrodzeniu cmentarza przykościelnego. W roku 1997 odrestaurowano drugi obraz w ołtarzu głównym pędzla Antoniego Michalaka ,,Męczeństwo św. Wojciecha”. Wykonany też został posąg św. Wojciecha wg szkicu gipsowego Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej, a w ubiegłym roku zakończono remont organów. Na Jubileusz 2000 roku, na wieczną pamiątkę parafianie ufundowali dzwon, który nosi imię Jana Pawła II.

Jak Ksiądz Proboszcz ocenia religijność garbowskiego społeczeństwa, w tym i młodzieży?

Społeczeństwo garbowskie jest bardzo ambitne, w którym wielkość świątyni parafialnej harmonizuje z wielkością serc i przywiązania do wiary ojców. Wielkość kaplic pobudza do szlachetnej rywalizacji pomiędzy wiernymi, skupionymi wokół swojej niewielkiej świątyni. Każda kaplica ma swoją służbę ołtarza, lektorów, scholę, a nawet grających na elektrycznych organach. Przychodzący na niedzielna Eucharystię nie są anonimowi, jak w kościele parafialnym, ale dają świadectwo swoją aktywnością.

Cieszy obecność młodzieży zarówno w kościele, jak i kaplicach. Uczestnictwo w niedzielnej mszy świętej łączy ze spotkaniem rówieśników zarówno przed, jak i po Eucharystii. Szkoda, że nie mamy przy naszej ogromnej świątyni zaplecza w postaci sal, w których mogłaby się gromadzić właśnie młodzież, również poza nabożeństwami. Na dzisiejsze czasy mamy wspaniałą młodzież.

Które spotkanie z Ojcem Świętym utkwiło Księdzu najbardziej w pamięci?

Spotkanie w czasie pielgrzymki parafialnej w maju 1991 roku, kiedy to mieliśmy szczęście być na audiencji

10 Z GMINNEGO KALENDARZA

prywatnej: „A wy skąd?” - zapytał Ojciec Święty. „Z parafii Garbów w Diecezji Lubelskiej” - odpowiedzieliśmy chórem. „Może z tego, co ma kościół z wieżami na trasie z Lublina do Warszawy?”. „Tak Ojcze Święty” - padła odpowiedź. „Pamiętam, jak z KUL-u jeździłem do Warszawy” - powiedział Ojciec Święty. Ośmielona taką rozmową jedna z uczestniczek odważyła się złożyć życzenia urodzinowe i zapewniła w imieniu wszystkich o pamięci w modlitwie.

„Modlicie się za mnie?” - zapytał Ojciec Święty. „Tak”- odpowiedzieliśmy chórem! „Módlcie się módlcie, bo się starzeję” - powiedział Ojciec Święty z charakterystycznym uśmiechem. To było coś wspaniałego. Tego nigdy się nie zapomni.

Czego życzyłby Ksiądz

Proboszcz sobie oraz swoim parafianom w 2000 roku? Sobie?

Większej gorliwości, bo ja również się starzeję. Parafianom? Odrodzenia wiary w Roku Jubileuszowym, poczucia wspólnoty parafialnej i odpowiedzialności za wiarę i Ojczyznę oraz aby wszyscy rolnicy, mieszkający na tej przepięknej ziemi doczekali się czasów chociażby tylko trochę przychylniejszych rolnictwu.

Głos Garbowa nr 2 (110) 2000r.

W imieniu parafian, ks. Stanisława Wąsika na mszy św. pogrzebowej dnia 24.11.2022 r. pożegnała przedstawicielka rady parafialnej: ks. kanonik Stanisław Wąsik na swoim pamiątkowym obrazku z okazji 50- lecia święceń kapłańskich w 2011r.- napisał; Wdzięczny: Panu Bogu - za powołanie Matce Bożej Kębelskiej – za opiekę Wiernym z parafii- za pomoc

A, my garbowscy parafianie, jesteśmy wdzięczni, za to że w 1979r. Bóg posłał ks. Stanisława do nas do Garbowa. W kapłańskiej posłudze pozostał z nami do końca swoich ziemskich dni. Tutaj przez 43 lata wiernie służył Bogu i nam -Parafii Przemienienia Pańskiego. Od pierwszych dni posługi był blisko nas, ożywiał istniejące grupy i wspólnoty, szybko poznawał mieszkańców rozległej parafii. Potrafił docierać do serc i umysłów i jednoczył nas wokół ołtarza. W latach 80. i 90. gruntownie remontował naszą ogromną świątynię, ale równolegle też integrował wioski i przybliżał wiernym dostęp do uczestnictwa w Mszy świętej, poprzez budowę 7 kaplic.

Dzięki swojej pracowitości, mądrości i zaradności ks. Stanisław w tamtych trudnych latach podejmował ogromne wyzwania i dokonywał rzeczy niemożliwych. Rozwijał życie religijne, był otwarty na wszelkie inicjatywy parafian i je wspierał. W latach kierowania parafią zainicjował: drogi krzyżowe ulicami Garbowa, nabożeństwa Fatimskie, procesje palmowe i nabożeństwa na cmentarzach.

Pokazywał, że Boga można wielbić także przez sztukę, zapraszał artystów- organizował dla nas wspaniałe koncerty organowe i wokalne. Zachęcał do pielgrzymowania i rekolekcji w drodze, ale też do zwiedzania i poznawania Polski i Europy,( gdyż sam pasjonował się historią i był ciekawy świata.)

Interesował się życiem samorządu gminnego, uczestniczył w wielu wydarzeniach lokalnych, mobilizował Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotnicze Straże Pożarne, był honorowym członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Garbowskiej. Wrósł w naszą ziemię, stał się Garbowianinem i pozostanie wśród nas- w sercach i pamięci.

Jako proboszcz, ksiądz Stanisław był całkowicie oddany nam- swoim parafianom. W potrzebie o każdej porze zawsze służył pomocą, radą i pocieszeniem. Wrażliwy na ludzkie nieszczęście, wspierał także materialnie i organizował zbiórki charytatywne. Był bezpośrednirozmawiał z przedszkolakiem i seniorem. Zauważał i doceniał każdego człowieka, pochwalił, ale i pouczył- pięknie dziękował, ale umiał też przepraszać.

W czasie swojej posługi wielokrotnie gościł w każdym naszym domu, w każdej naszej parafialnej rodzinie. Udzielił wielu z nas i wielu bliskim nam osobom Sakramentu Chrztu, błogosławił małżeństwa. Przygotowywał do godnego przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej i Sakramentu Bierzmowania. Ale też wiele bliskich nam osób odprowadził na miejsce wiecznego spoczynku. A w ostatnich latach - najczęściej cierpliwie czekał w konfesjonale, słuchał naszych spowiedzi, wspierał

Z GMINNEGO KALENDARZA 11

swoim kapłańskim doświadczeniem i jednoczył nas z Bogiem. Teraz pozostanie Jego puste krzesło w prezbiterium, a w nas serdeczna wdzięczność.

Ks. Stanisławie - jesteśmy tu dzisiaj wszyscy parafianie garbowscy: radni, przedstawiciele działających grup i wspólnot parafialnych, samorządu, szkół, organizacji i instytucji i dziękujemy Ci nade wszystko, za dar kapłańskiej modlitwy.

Wyrażamy wdzięczność i modlitewne podziękowanie za to wszystko dobro, którego, dzięki Tobie doświadczyliśmy. Zapamiętamy Twój głos, żarty, uśmiech oraz spojrzenie prosto w oczy z ojcowską troskę i pytanie - co u ciebie słychać? I choć dzisiaj żegnamy się z Tobą- tu na ziemi, - to jesteśmy pełni wiary w to, że jeszcze się spotkamy.

Zakończę wierszem pani Bogumiły Szopy, również parafianki ks. Stanisława

Deo Gratias

Jak w Galilei-Ciągle w drodze Siejąc nadzieję-tam-Gdzie zwątpienie Przybity Do krzyża sutanny -Wciąż Bliżej Chrystusa Idziesz Przez świat-Do Ojca

By dojść – pewnego dnia.

Księże Stanisławie - doszedłeś do Ojca w wigilię uroczystości Jezusa Chrystusa -Króla Wszechświata. Boże obdarz ks. Stanisława wiecznym odpoczynkiem w Tobie !

Małgorzata Sanaluta

Ewa Pochwatka Ostatnie pożegnanie ks. kan. Stanisława Wąsika

Odszedłeś Księże, dobry Przyjacielu szybko i cicho nocą bezszelestnie Choć nadzieja drżąco pukała do drzwi choć tak pragnąłeś ujrzeć wiosnę jeszcze. Lecz Bóg miał inny plan i zamierzenia po ludzku smutne lecz po Bosku piękne Choć Anioł Stróż wciąż czuwał dniem i nocą i niósł pociechy słowa tak serdeczne. Życie zamknęło się w kapsule zdarzeń pozostawiając wspomnień nieścieralny ślad Byłeś nam wiernym szczerym Powiernikiem i Przewodnikiem od dziesiątek lat. Twe wielkie serce, szczodrość i wrażliwość niechaj torują Ci podniebny szlak A w progu nieba niechaj Aniołowie wyścielą dla Cię jasny boski trakt. Wszak to, jak żyłeś, jak kochałeś ludzi to, co się Panu Bogu podobało Niech Pan powiększy darem Swego serca niechaj otoczy Twoją duszę chwałą. Już wiesz, co znaczy być Pielgrzymem świata co znaczy walczyć tak na każdym kroku odrzucać zło i głosić chwałę Pana Dopomóż więc nam stać przy Jego boku! Twoją spuścizną wzniesione kaplice Niechaj nam służą aż po wszystkie czasy Ty zaś, Kapłanie, czuwaj w czas tak trudny by wypełniały je po brzegi masy. Wspomnij na biednych swych parafian, Księże na zagubionych, udręczonych ludzi którzy tak wiele zawdzięczają Tobie bo Ty umiałeś w nich nadzieję wzbudzić. Wielki szacunek dziś dla Ciebie mamy za ogrom trudów, ciepłe tkliwe serce A łzy wdzięczności nie przestają płynąć Tyś niejednego wyrwał poniewierce! Żegnaj Kapłanie, drogi Kanoniku! Niechaj nasz dobry Pan i miłosierny obmyje wszystkie cienie Twojej duszy w swym Majestacie pięknym i niezmiennym! Od dziś codziennie będziesz witał wiosnę i dnia każdego będzie Boże Narodzenie Po ziemskich trudach, doli i niedoli Twa dusza znajdzie słodkie odpocznienie. Niechaj Cię przyjmie Bóg, przytuli Matka otoczą Święci i Twoja Rodzina Abyś oddychał teraz chwałą Boga żył Jego Duchem i Światłością Syna!

Garbów, 23 listopada 2022r.

12 Z GMINNEGO KALENDARZA

Inwestycje gminne

Możemy zaobserwować wyraźny postęp prac przy budowie SP ZOZ wraz ze stacją wyjazdową Pogotowia Ratunkowgo. Budynek jest w stanie surowym zamkniętym. Ze wględu na porę roku i warunki pogodowe, obecnie prace są prowadzone wewnątrz budynku. Wykonane zostały m.in. instalacje elektryczne, sanitarne, tynki.

Została wykonana nawierzchnia asfaltowa o długości 237 m na drodze wewnętrznej w Gutanowie. Na starym, zniszczonym asfalcie została położona warstwa wiążąca o grubości 3 cm a następnie warstwa ścieralna o grubości 4 cm. Wartość wykonanych prac wyniosła 73.689zł z czego 36.844 zł pokryła gmina Garbów. Pozostałą kwotę wyłożyła gmina Nałęczów.

Pragnę serdecznie podziękować burmistrzowi Nałęczowa Wiesławowi Partyce oraz Radzie Miasta i Gminy Nałęczów za zrozumienie potrzeby budowy drogi i bardzo dobrą współpracę przy realizacji tej inwestycji.

Nastąpił odbiór końcowy kotłowni gazowej w budynku OSP Garbów. Wartość inwestycji wyniosła 218.384 zł. Wykonawcą była firma HYDROGAZ z Warszawy.

Został opracowany program funkcjonalno-użytkowy na przebudowę ok. 8 km dróg gminnych położonych w Piotrowicach Wielkich, Przybysławicach, Leścach, Garbowie i Bogucinie. Drogi będą budowane z funduszu Polskiego Ładu. Gmina pozyskała na ten cel 4.750.000zł tj. 95% szacunkowych kosztów inwestycji, które przewidywane są na kwotę 5.000.000 zł.

Dokładny koszt budowy dróg będzie znany po przeprowadzeniu przetargu, który będziemy chcieli ogłosić jeszcze w tym roku.

Po kilku miesiącach starań uzyskaliśmy opinię i wytyczne wojewódzkiego konserwatora zabytków dla inwestycji polegającej na przebudowie i rewaloryzacji dawnego dworu oraz parku w Przybysławicach z przeznaczeniem na potrzeby utworzenia centrum integracji i aktywności społecznej oraz warsztatów terapii zajęciowej. Teraz będziemy mogli przystąpić do prac nad procedurą ogłoszenia przetargu na realizację tego przedsięwzięcia.

Kazimierz Firlej wójt gminy

SP ZOZ wraz ze stacją Pogotowia Ratunkowego
NASZE SAMORZĄDOWE SPRAWY 13
Kotłownia gazowa w Domu Strażaka w Garbowie

XXXVI sesja Rady Gminy

W dniu 27 X 2022 r. odbyły się obrady XXXVI sesji Rady Gminy. Po przyjęciu porządku obrad głos zabrał wójt składając sprawozdanie z działalności gminy między sesjami, tj. od 29 IX do 27 X 2022r. Informacje na ten temat znajdują się w październikowym Głosie Garbowie.

W kolejnym punkcie obrad skarbnik gminy K. Miszczuk przedstawiła zmiany w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmiany w budżecie gminy na rok 2022.

W toku dalszych obrad przewodniczący Piotr Adamczyk zapoznał radnych z pismami jakie wpłynęły do Rady Gminy od poprzedniej sesji: - pismo mieszkańców Kolonii Piotrowice w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej Leśce- Osówka

- obecny na sesji mieszkaniec Garbowa wnioskował o nadanie nazwy drodze wewnętrznej, budowy oświetlenia przy drodze wojewódzkiej między Garbowem a Zagrodami, przywrócenia przystanku PKS koło boiska Zawiszy oraz budowę chodnika w stronę hotelu „Garbów”; - radny A. Filipek wnioskował o dofinansowanie z budżetu gminy wyjazdów na strzelnicę;

- radny P. Chabros pytał o zainteresowanie klubami seniora;

- radny Stanisław Garnek pytał o wypłatę dodatku węglowego oraz poruszył sprawę obrotu węglem po preferencyjnej cenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący radny P. Adamczyk podziękował radnym i zamknął obrady sesji.

XXXVI sesja Rady Gminy

Głównym punktem obrad było uchwalenie stawek podatkowych jakie będą obowiązywały w roku 2023. W związku z powyższym na sesję przybyli właściciele firm transportowych, którzy przedstawili pismo z prośbą o niepodwyższanie stawek podatkowych od środków transportowych. Mieli też pretensję, że nikt z nimi nie konsultował wysokości podatków. Wójt stwiersził, że nie jest zwolennikiem wysokich podatków. W gminie Garbów podatki są jednymi z najniższych biorąc pod uwagę inne gminy. W ciagu 3 lat nie było podwyżek podatków, ale niestety obecna sytuacja gospodarcza w kraju, a więc powszechna drożyzna, wysoka inflacja, gwałtowny wzrost kosztów bieżących, wymusza podwyżki podatków, żeby zaewnic bieżące funkcjonowanie gminy i mieć środki na wklad własny do

prowadzonych inwestycji, które są oczekiwane przez społeczeństwo.

W kolejnym punkcie obrad wójt przedstawił sprawozdanie z działalności gminy między sesjami, tj. od 27X a 29 XI 2022r. Informacje przedstawione w sprawozdaniu są zawarte w bieżącym Głosie Garbowa.

Wójt poinformował, że 23 i 24 XI 2022r. odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. księdza kanonika Stanisława Wąsika wieloletniego proboszcza parafii Garbów, w której spedził 43 lata, w tym 25 lat jako proboszcz. Zawsze interesował się sprawami gminy. Szczególnie był wdzięczny za budowę dróg, z których częst korzystał jeżdżąc do kaplic i w odwiedziny do chorych. Na wniosek wójta wszyscy zebrani na sali obrad minutą ciszy uczcili pamięć ksiedza kanonika Stanisława Wąsika.

W kolejnym punkcie obrad Rada podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny żyta ustalonej przez przezesa GUS z 74.05zł za 1q do kwoty 47zł za 1 q (tj. 63,5% stawki maksymalnej przyjmowanejdo obliczenia podatku rolnego na 2023rok. )

W toku dalszych obrad rada podjęła uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości:

1. od gruntów

a. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,80zł od 1m2.

b. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi, jezior i zbiorników sztucznych- 5,30 zł od 1ha powierzchni.

c. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

W dniu 29 XI 2022r. Odbyły się obrady XXXVII sesji Rady Gminy Garbów.
14 NASZE SAMORZĄDOWE SPRAWY

przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł od 1m2 powierzchni.

2. Od budynków lub ich częśći:

a. mieszkalnych – 0,46 od 1m2 powierzchni użytkowej

b. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 22,06 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

c. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym6,52 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

d. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych- 3,82 zł od 1m2 powierzchi użytkowej;

e. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,90 zł od 1m2 powierzchi użytkowej;

3. Od budowli- 2% ich wartości.

Mimo 10% podwyżki, stawki podatku od nieruchomości będą i tak znacznie niższe od stawek maksymalnych ustalonych przez ministra. Będą także niższe niż w większości innych gmin. Należymy także do nielicznych gmin, gdzie nie jest zbierany podatek od mieszkań.

W kolejnym punkcie obrad rada podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

I. Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 929zł b. powyżej do 9 ton włącznie- 1289 zł c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1370 zł

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton stawki podatku określone są w załączniku nr 1 do uchwały.

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów od 3,5tony i poniżej 12 ton – 1450zł

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do uchwały.

5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjatkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 930 zł

6. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzeniapoza miejscem kierowcy

a. mniejsze niż 22 miejsca- 1533 zł b. równej lub wyższej niż 22 miejsca – 2741 zł

Stawki podatku od środków transportowych mimo 10% podwyżki są znacznie niższe od stawek maksymalnych podanych przez ministra finansów.

W toku dalszych obrad radni ustalili stawkę za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców w wysokości:

1. dla pojazdu o pojemności skokowej silnika do 900cm3 – 0,5214zł 2. dla pojazdu o pojemności skokowej silnika powyżej 900cm3 – 0,8358 zł

W kolejnym punkcie obrad rada podjęła uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

W toku dalsych obrad rada podjęła uchwałę w sprawie programu współpracy gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023.

W sprawach bieżących przewodniczący P. Adamczyk zapoznał radnych z pismami jakie wpłynęły do Rady Gminy od poprzedniej sesji. Po wyczerpaniu porządku obrad podziękował radnym i zamknął obrady sesji.

Kazimierz Firlej Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia życzymy wszystkim mieszkańcom gminy Garbów ciepła, spokoju, wzajemnej życzliwości, pogody ducha i radosnych chwil spędzonych w gronie najbliższych. A nowy 2023 rok niech przyniesie spełnienie oczekiwań i marzeń.
NASZE SAMORZĄDOWE SPRAWY 15
Wójt Gminy Garbów Kazimierz Firlej Przewodniczacy Rady Gminy Garbów Piotr Adamczyk

Dystrybucja węgla w gminie Garbów

Gmina Garbów przystąpiła do programu o preferencyjnym zakupie węgla dla gospodarstw domowych. Cena węgla sprzedawanego przez gminę Garbów (sortyment -orzech, groszek) wynosi 1 700 zł brutto za tonę

22.11.2022 podpisałem umowę z kopalnią Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A, która została odgórnie wyznaczona do zaopatrzenia gmin w naszym powiecie .

23.11.2022 gmina podpisała umowę z firmą wyłonioną w drodze zapytania ofertowego do transportu węgla z kopalni , dystrybucji i wydawania na rzecz uprawnionych mieszkańców.

Pierwszy transport węgla do Garbowa przywieziony został 25 listopada i rozpoczęła się sprzedaż.

przypominamy NASZE SAMORZĄDOWE SPRAWY

Do 15 grudnia do Urzędu Gminy mieszkańcy złożyli 830 wniosków na zakup, około 500 wnioskodawców powiadomiliśmy o możliwości odbioru oraz wydaliśmy 265 upoważnień do odbioru opału, już sprowadziliśmy do gminy 450 ton węgla.Oczekujemy na potwierdzenie przez Kopalnię możliwości odbioru kolejnych zamówionych dostaw węgla.

1. Prawo do zakupu węgla w cenie preferencyjnej mają Mieszkańcy Gminy Garbów z tych gospodarstw domowych, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego.

2. Pracownicy Urzędu Gminy Garbów zawiadamiają telefonicznie osoby uprawnione i zweryfikowane przez GOPS o szczegółach zakupu węgla - według kolejności składanych wniosków.

3. Gmina Garbów będzie sprzedawała węgiel systematycznie, wg przydziału przez Kopalnię Bogdanka.

4. Odbiór węgla odbywać się będzie z punktu składowania tj. firmy Krzysztof Markiewicz Garbów ul. Widokowa 33, we własnym zakresie lub z zamówioną dodatkową usługą w firmie transportowej.

Wójt Gminy Garbów Kazimierz Firlej 15.12.2022 16

Wieczornica Niepodległościowa w Szkole Podstawowej w Przybysławicach

W pierwszej część uroczystości wystąpili uczniowie z klas IV- VIII. Zaprezentowali oni wiersze i pieśni patriotyczne. Montaż słowno – muzyczny obejmował dzieje od zaborów, poprzez powstania, aż do odzyskania przez Polskę niepodległości. Przez muzykę, śpiew i recytację młodzież opowiedziała burzliwą historię Polski. Całość przygotowały Panie Anna Gnieciak, Agata Usarek, Magdalena Klimczak i Bernadetta Węglińska-Korzan.

Następnie Panie z Koła Emerytów i Rencistów w Zagrodach, Julia Drozd, Panie Bernadetta Węglińska–Korzan, Magdalena Klimczak, Magdalena Jaroszuk zaśpiewały pieśni patriotyczne. Utwory grane na akordeonie zaprezentował Makary Dąbrowski. Całość przeplatana była wierszami wykonywanymi przez naszych uczniów: Adę Sołygę, Amelię Wiraszkę, Karolinę Czarnecką oraz absolwentów szkoły: Franciszka Matraszka i Liwię Gnieciak. Na koniec swój repertuar zaprezentował chór z Niedrzwicy Dużej Ad Dei Gliriam pod kierunkiem Pana Grzegorza Konecznego. Licznie przybyli goście mieli możliwość wspólnego śpiewania znanych utworów patriotycznych, przy akompaniamencie Pani Magdaleny i Bernadetty.

Naszą uroczystość swoją obecnością zaszczycili również goście: Kazimierz Firlej – Wójt Gminy Garbów, Małgorzata Sanaluta - Zastępca Wójta , Małgorzata Leszek - radna powiatu lubelskiego, radni oraz pracownicy Gminy Garbów,

Ksiądz Marian Szuba, delegacja Związku Piłsudczyków RP z Okręgu Ziemi Lubelskiej, Przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z Zagród i Przybysławic, Seniorzy oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Wydarzeniu towarzyszyła podniosła i patriotyczna atmosfera.

Z ŻYCIA SZKÓŁ 17
Dnia 24 listopada 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Przybysławicach po raz piąty odbyła się Wieczornica Niepodległościowa. Agata Usarek, Anna Gnieciak

Konkurs plastyczno - graficzny

22 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej spotkali się na uroczystym apelu, aby podsumować działania podjęte w ramach obchodów roku 2022, którego patronką jest Maria Konopnicka.

W ubiegłym semestrze uczniowie wzięli udział w szeregu różnorodnych działań: przygotowywali inscenizacje wierszy, tworzyli zakładki do książek, rysowali portrety patronki.

Tym razem, zmierzyli się z zadaniem poznania Marii Konopnickiej jako “nauczycielki przyrody”. W związku z tym

ogłoszony został konkurs na pracę graficzną lub plastyczną ilustrującą wiersz o tematyce przyrodniczej.

Ogłoszenie wyników konkursu poprzedzone zostało częścią artystyczną, którą zaprezentowali uczniowie klas pierwszej b, trzeciej , czwartej a oraz piątej.

Maria Konopnicka wprowadzała czytelników w świat prawdziwej poezji, uczyła ich zachwytu dla piękna przyrody, miłości do ziemi ojczystej i jej historycznej tradycji oraz umiejętności odczuwania pięknego słowa. Mamy nadzieję, że jej poezja ta będzie nadal żywa, a uczniowie

szkoły, której jest patronką, będą po nią sięgali nie tylko przy okazji konkursów.

Wręczenia nagród i dyplomów laureatom konkursu i uczniom wyróżnionym dokonały pani Dyrektor Nina Bartoszcze-Wylaź oraz pani Kinga Szymczak, przedstawicielka Gminnej Biblioteki Publicznej im. Bronisława Pietraka.

Wyniki konkursu

W kategorii klasy 1 – 3 komisja przyznała:

Miejsce I Amelia Och klasa 1b

Miejsce II Mikołaj Kuflewski klasa 3 Miejsce III Amelia Zarychta klasa 1a oraz wyrożnienia

W kategorii klasy 4-6 komisja przyznała:

Miejsce I Alicja Meksuła klasa 4a

Miejsce I Iga Jaroszuk klasa 6b

Miejsce II Jakub Jóźwiak 6b

Miejsce II Zofia Wójcik 6b

Miejsce III Mateusz Rutkowski 5 oraz wyróżnienia.

W kategorii klas 7 – 8 komisja przyznała wyróżnienia.

Dziękujemy bibliotece publicznej za ufundowanie nagród dla laureatów.

Anna Zając, nauczyciel bibliotekarz

18 Z ŻYCIA SZKÓŁ
Maria Konopnicka – pierwsza nauczycielka przyrody

V Wojewódzki Konkurs Recytatorski

9 grudnia 2022r. odbył się już po V Wojewódzki Konkurs Recytatorski pod hasłem „Bronisław Pietrak – chłopski piewca Lubelszczyzny”, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Garbowie, wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych „Wektor” w Garbowie we współpracy Z Gminną Biblioteką Publiczną im. Bronisława Pietraka w Garbowie.

Swoim patronatem konkurs objął Lubelski Kurator Oświaty i Wójt Gminy Garbów. Recytatorów oceniało jury w składzie dr Marek Dudek-wizytator, Lubelskiego Kuratorium Oświaty, skarbnik Katarzyna Miszczuk , przedstawiciele Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego. Przyznali oni nagrody w dwóch kategoriach wiekowych:

Klasy IV-VI

ƒ I miejsce – Oliwia Mirosław ƒ II miejsce – Wiktor Michałek, Oliwia Gorączka ƒ III miejsce – Klaudia Sygnowska, Maria Zarzeka

Wyróżnienia: Martyna Chatała, Tymoteusz Dadej, Oliwia Pietrak, Milena Twardowska.

Kategoria uczniów klas VII-VIII ƒ I miejsce – Julia Majchrzak ƒ II miejsce – Nadia Paluch ƒ III miejsce – Julia Siwiec, Natalia Goljanek

Wyróżnienia: Witold Gąska, Julia Jędrejek, Hanna Mytyk, Wiktoria Nalewajek, Maja Patrzylas, Amelia Wiraszka.

Porządki na starym cmentarzu

Dnia 20 października uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Garbowie udali się na „Stary cmentarz”, aby uporządkować zabytkowe pomniki. W tym roku prace podjęli uczniowie klasy 6b i 8a pod opieką księży katechetów. Działanie to wynika z patronatu Szkoły Podstawowej nad „Starym Zabytkowym cmentarzem”. Równocześnie dzięki temu młodzi ludzie uczą się szacunku do naszych przodków, oraz dbania o mogiły.

ks. Michał Śliwka

Z ŻYCIA SZKÓŁ 19

Marana Tha

W pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Będziemy go przeżywać pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”.

Będziemy go przeżywać pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. W chrzcielnym wyznaniu wiary, powtarzanym uroczyście podczas sakramentu bierzmowania, wyznajemy wiarę w „święty Kościół powszechny”. To wyznanie zapisane jest także w najstarszym symbolu wiary chrześcijańskiej, którym jest Skład Apostolski. Podczas niedzielnej Mszy Świętej, zaraz po wyznaniu wiary w Ducha Świętego, przyznajemy się do wiary „w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół”.

Okolicznością towarzyszącą podjęciu tego tematu jest zwołanie przez papieża Franciszka synodu o synodalności Kościoła. Ojciec Święty chce nas prowadzić ku Kościołowi synodalnemu, rozumianemu jako „komunia, uczestnictwo i misja”. W tematykę tak rozumianego Kościoła wpisuje się także trwający III Synod Archidiecezji

Lubelskiej. W modlitwie synodalnej wyrażamy nadzieję, że „postanowienia i owoce Synodu uczynią nasz Kościół diecezjalny domem i szkołą komunii, abyśmy odkrywając Eucharystię jako źródło jedności i miłości, stawali się autentyczną wspólnotą wiary, w której każdy znajduje swoje miejsce”.

Pan Bóg daje nam teraz, przez Kościół, w Adwencie, czas na przygotowanie się do godnego przeżycia świąt Narodzenia Pańskiego.

Tradycyjnie w tych dniach uczestniczymy w mszach świętych wotywnych o Najświętszej Maryi Pannie – „Roratach”. Zostały również poświęcone opłatki na stół wigilijny, którymi będziemy dzielić się z bliskimi w wigilijny wieczór.

- parafia pw. Macierzyństwa NMP w Garbowie- Cukrowni

Odpust św. Leonarda

6 listopada w Parafii Przemienienia Pańskiego w Garbowie obchodzono odpust na cześć św. Leonarda, jednego z patronów.

Księdzu Marianowi Szubie, proboszczowi parafii Macierzyństwa NMP w Garbowie-Cukrowni wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci ojca

śp. Jana Szuby

składają Mieszkańcy i wójt gminy Garbów oraz redakcja Głosu Garbowa

20 Z ŻYCIA PARAFII

Jest treść_ Jest forma!

Czytaj PL - największa akcja czytelnicza w kraju a być może także i na świecie.

Akcja ma charakter bezpłatnej wypożyczalni bestsellerowych ebooków i audiobooków. Aby wziąć w niej udział, należy pobrać aplikację mobilną Woblink i przy jej pomocy zeskanować kod QR umieszczony na jednej z oficjalnych grafik akcji. Kod QR jest kluczem do wirtualnej biblioteki, w której można znaleźć wyjątkowe

bestsellery. Już po raz kolejny w ramach akcji „Upoluj swoją książkę”, organizowanej z inicjatywy Instytutu Książki, plakaty akcji umożliwiające bezpłatny dostęp do bestsellerowych ebooków i audiobooków trafią także do szkół ponadpodstawowych na terenie całego kraju.

Kiermasz bożonarodzeniowy

W niedzielę 11 grudnia Gminna Biblioteka Publiczna im. Bronisława Pietraka zorganizowała kiermasz bożonarodzeniowy. Podziwiać, a także zakupić można było stroiki, bombki, kartki świąteczne i wiele innych ozdób świątecznych wykonanych przez lokalnych twórców rękodzielniczych.

KULTURA, SZTUKA I TRADYCJA 21

Jesienne InO

19 listopada 2022 roku w lasach Woli Przybysławskiej UKS JUNIOR PRZYBYSŁAWICE pod patronatem Lasów Państwowych w ramach programu SPORTOWA NATURA zorganizował imprezę popularyzującą tzw. Orienteering czyli połączenie ruchu w różnych formach z orientacją w terenie za pomocą mapy.

Impreza pod hasłem JESIENNE InO (w warunkach zimowych) na starcie zgromadziła prawie setkę uczestników począwszy od zupełnych nowicjuszy, którzy mapę mieli pierwszy raz w dłoniach aż po starych „wyjadaczy”, którzy z mapą przemierzyli niejedną knieję Sędzia główny imprezy – Sławek Juraszewski – zadbał o to aby tras dla wszystkich kategorii nie były zbyt łatwe a organizatorzy postarali się o właściwą oprawę – było ognisko, kiełbaski i przede wszystkim dobry humor!

Kilkugodzinna impreza zakończyła się rozdaniem nagród dla najlepszych

Mamy nadzieję, że JESIENNE InO na stałe już zagości na mapie lubelskiego

(a może i o większym zasięgu?) Orienteeringu czyli obcowania z naturą z mapą w rękach!

Do zobaczenia za rok!

Organizatorzy:

Marcin Filipiak, Jacek Okuniewski UKS JUNIOR PRZYBYSŁAWICE

22 SPORT

Jubileusz 40-lecia Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie

W sobotę i niedzielę 26 i 27 listopada 2022 roku odbył się jubileusz 40-lecia Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie i jednocześnie XVIII Sejmik Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny. Była to okazja do spotkania i podsumowania 40 lat działalności WRTR na terenie województwa lubelskiego.

Sobotnia część jubileuszu, odbyła się w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego, wzięli w niej udział: marszałek Jarosław Stawiarski, wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski, członek zarządu Bartłomiej Bałaban. Gościem specjalnym był Pan Kazimierz Spaleniec, który przyczynił się do powstania kilkudziesięciu towarzystw regionalnych na terenie Lubelszczyzny i poświęcił im wiele lat swojego życia.

Podczas spotkania najbardziej zasłużonym członkom z ponad 90 zrzeszonych towarzystw regionalnych wręczone zostały odznaczenia od Ministra Kultury, Marszałka i Wojewody oraz dyplomy uznania Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych.

Wśród nagrodzonych znaleźli się regionaliści z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Garbowskiej.

Dyplom Uznania Wojewody Lubelskiego otrzymali: Małgorzata Sanaluta i Kazimierz Firlej, za aktywne uczestnictwo w życiu społeczno-kulturalnym małej ojczyzny, pielęgnowanie i popularyzowanie tradycji regionalnych, współorganizowanie uroczystości patriotyczno-religijnych, zaangażowanie w ochronę zabytków oraz upamiętnienie miejsc pamięci narodowej.

Dyplom Uznania Marszałka Województwa Lubelskiego otrzymał Stanisław M. Stępniak , za szczególne zaangażowanie w działalność społeczno-kulturalną, upowszechnianie wiedzy na temat bogactwa rodzimej tradycji oraz nieoceniony wkład w rozwój i promocję naszego regionu.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej zostało zarejestrowane w Wojewódzkiej Radzie Towarzystw Regionalnych w Lublinie, w 1994 roku.

Zrzesza ona 117 tego typu organizacji. W listopadzie 2021 roku przypadała rocznica 30-lecia działalności TPZG, z powodu pandemii i restrykcji koronawirusowych została przełożona na rok 2022.

Głównym celem naszej działalności jest dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o historii Garbowa, jego zabytków, dawnych tradycji i zwyczajów oraz aktywizowanie społeczeństwa do udziału w życiu społecznym i kulturalny.

Wśród zrzeszonych regionalistów mamy nauczycieli, dyr. szkół, nauczycieli emerytów, pracowników samorządowych, malarzy, poetów. Regionaliści to ludzie, którzy ukochali swoje małe ojczyzny i z wielkim zaangażowaniem oddają im swój wolny czas, zainteresowanie i talenty.

REGIONALIŚCI I HISTORIA 23

XVI

Ogólnopolskie Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli

W siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbył się 17 listopada 2022 roku wernisaż Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli.

W wydarzeniu wziął udział członek Zarządu Województwa Lubelskiego. Bartłomiej Bałaban. Do udziału w Biennale zgłosiło się ok. 40 osób pracujących lub emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty i kultury zajmujących się twórczością

artystyczną, którzy zaprezentowali ponad 140 swoich najnowszych prac w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki warsztatowej lub grafiki komputerowej a także fotografii. Autorzy najlepszych prac plastycznych otrzymali nagrody w trakcie zakończenia biennale.

Wśród nagrodzonych była Krystyna Zlot z Garbowa, artysta plastyk, członek ZPAP okręg Lublin, TPSP Lublin, która za wystawione dwie prace: MROKI PRZESZŁOŚCI i Z NADZIEJĄ DO WOLNOŚCI (akryl, płótno, 80x80) uzyskała nagrodę Tadeusza Sławeckiego dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Biennale jest cykliczną formą prezentacji najnowszych dokonań plastycznych pracowników oświaty, będąca jednocześnie konfrontacją postaw twórczych i międzypokoleniowej wymiany doświadczeń. Spełnia również rolę integracji środowiska pracowników oświaty.

Wystawa w Galerii Biblioteki będzie prezentowana do końca grudnia. Zapraszamy do zwiedzania ekspozycji.

H.S. 24 REGIONALIŚCI I HISTORIA

Genealogia –moja pasja

„…A kiedyś Cię znajdę, znajdę Cię, A w końcu znajdę Jestem coraz bliżej, wiem…”

fragm. „Kiedyś Cię znajdę” Reni Jusis

- Dlaczego mam błękitne oczy i drobną figurę? Dlaczego lubię odkrywać i uwielbiam się śmiać? Po kim odziedziczyłam te i inne cechy? Jacy byli ludzie, dzięki, którym jestem na świecie? Postanowiłam sprawdzić.

Poszukiwania przodków zaczęłam dość późno, bo mając 27 lat. Nie żyli już moi dziadkowie i babcia, ale nie poddałam się. Pomyślałam, że jeszcze mam szansę uzyskać informacje, których na pewno nie zdobędą już moje dzieci czy wnuki.

Zaczęłam od wywiadów z najbliższymi.

Rozmawiałam z rodzicami, babcią, rodziną. Pytałam, co pamiętają z przeszłości – kim byli ich przodkowie, jak się nazywali, gdzie mieszkali, jak wyglądali, czym się zajmowali, jacy byli z charakteru, co było ich pasją, jakie mieli wady. Prosiłam o odszukanie starych dokumentów, na których widniały odręczne podpisy. To było niesamowite zobaczyć litery, które kreślił swą ręką pradziadek, dotknąć starych kartek, które on trzymał w dłoni. Była to dla mnie prawdziwa podróż w czasie. Wisienką na torcie było zobaczenie starych zdjęć i spojrzenie w twarz przodkom.

Oczywiście fotografie były zazwyczaj nie opisane, bo… przecież wiadomo, kto na nich jest, no.. ale ja już tego nie wiedziałam. Szybko zapisywałam ołówkiem na odwrocie imiona, nazwiska, stopień pokrewieństwa… To wbrew pozorom informacje, które szybko wylatują z głowy, zawsze należy je zanotować.

Informacje, które usłyszałam o przodkach, były niesamowite. Nie wiedziałam o nich, bo wcześniej nie pytałam, a i okazji do wspomnień, nie było. Usłyszałam o tym, jak moja babcia, na początku II wojny światowej, narażając życie, poszła na posterunek gestapo w Lublinie ze skargą, aby oddali jej pieniądze, zabrane podczas rewizji w pociągu, a oni byli tak osłupieni jej odwagą, że to zrobili. Dowiedziałam się, że mój dziadzio po wojnie szkolił ogrodników oraz zakładał w Józefowie nad Wisłą i innych wioskach (w pow. opolskim) pierwsze sady drzewek niskopiennych. Drugi dziadzio uwielbiał kinematografię, był na wszystkich seansach obwoźnego kina, które przyjeżdżało do miasta, miał też jeden z pierwszych modeli aparatu fotograficznego Leica, niestety, gdy płyną łódką po rzece Wieprz, na randkę z babcią, to aparat wpadł do wody i zatonął. Na szczęście, zostało sporo zdjęć zrobionych przez niego, na wielu z nich była oczywiście moja babcia, którą bardzo kochał.

Jakież było moje zdziwienie, gdy okazało się, że wcale nie jest prawdą, że daleka rodzina i młodsze rodzeństwo rodziców – wiedzą mniej o przodkach, których szukam. Młodszy brat mamy, często spędzał wakacje u swoich dziadków, zapamiętał wiele szczegółów z ich codziennego życia, o których mama nie

wiedziała. Wujek ze szczegółami opowiadał, jak mój pradziadek (w młodości felczer, odznaczony przez Piłsudskiego) przed przystąpieniem do pracy cyrulika, przygotowywał brzytwę – ostrząc ją o skórzany pas, sprawdzał jej ostrość – przecinając w powietrzu skrawki papieru, następnie golił kolegów –szybkim pociągnięciem brzytwy po skórze i odkażał twarz – przeźroczystym kamieniem. Dzięki moim pytaniom o historie rodzinne, szwagier taty, opowiedział o przeżyciach z dzieciństwa mojego dziadzia, który bardzo wcześnie, w wieku 7 lat, stracił rodziców i musiał sobie radzić sam. Życie miał tak ciężkie, że nigdy nie opowiedział o tym swoim dzieciom, aby ich nie martwić. Mimo trudnego dzieciństwa świetnie poradził sobie w życiu i był radosnym człowiekiem. Podczas przypadkowej rozmowy z bardzo dalekimi kuzynami okazało się, że posiadają oni świetnie zachowane zdjęcia pradziadków, o których istnieniu nikt z nas nie wiedział. Zebrane wśród rodziny informacje, należało sprawdzić i osadzić w datach.

Zaczęłam szukać urzędowych dokumentów.

Te sięgające 100 lat wstecz, znajdują się w USC. Do urzędów jeździłam osobiście, oczywiście po wcześniejszym umówieniu się, ale

REGIONALIŚCI I HISTORIA 25
Obecne drzewo genealogiczne, ale nie ostatnie, liczy 580 osób.

także kontaktowałam się mailowo i telefonicznie. Za każdym razem musiałam przedstawić linię pokrewieństwa pomiędzy mną, a poszukiwaną osobą. Najbardziej interesowały mnie oryginalne dokumenty, mniej odpisy, chociaż czasami i te musiały wystarczyć. W odpisach nie ma wszystkich informacji, zawartych w akcie. Poza tym, to fascynujące przeżycie zobaczyć księgę i zapisy wykonywane w obecności przodków. Gdy już odnalazłam właściwy dokument, prosiłam o xero, albo zgodę na zrobienie zdjęcia. Najcenniejszymi dokumentami są akty ślubu, to w nich jest najwięcej wartościowych informacji, są tam imiona, nazwiska nowożeńców oraz imiona, nazwiska rodziców młodej pary. Można zbudować drzewo genealogiczne bazując tylko na danych z aktów ślubu. Akty urodzenia i zgonu dostarczają dodatkowych informacji, ale trzeba uważać… Miałam takie przypadki, że na przestrzeni zaledwie 5 lat były w księgach trzy akty urodzenia dzieci o tym samym imieniu i nazwisku. Które z nich było moim przodkiem? Musiałam sprawdzić odszukując akt ślubu tej osoby i odczytując imiona rodziców.

Dokumenty starsze niż 100 lat, znajdują się w Archiwum Państwowym.

Spędziłam tam wiele godzin, zamawiając po kilka roczników ksiąg i szukając, kartka po kartce, zapisów dotyczących mojej rodziny. To była bardzo mozolna praca. Często wracałam do domu załamana, bo przez cały dzień wertowania wielkich, starych ksiąg, albo przewijania setek mikrofilmów, nic nie znalazłam. Teraz jest dużo łatwiej, bo księgi USC w AP zostały zdigitalizowane, czyli można je obejrzeć przez Internet.

Istnieje też portal Lubelskie Korzenie – Lubgens.

To wyszukiwarka, w której można odszukać dokumenty dotyczące danej osoby i czasami zobaczyć skany.

W kolejnych latach moich poszukiwań sama korzystałam z tej wyszukiwarki. A ponieważ czułam wdzięczność za możliwość szybkich poszukiwań (wiedziałam ile czasu trzeba poświęcić, gdy szuka się „na piechotę” wertując księgi w AP lub na parafii) postanowiłam dołożyć swoją cegiełkę i dołączyłam do 410 wolontariuszy wykonujących spisy aktów dla Lubgens.

W „okienkach” dotyczących danej osoby, umieściłam odnalezione daty urodzenia, ślubu, zgonu, opisy, ciekawe historie, autografy. Miałam ogromny dylemat z wyborem zdjęć – czy dać zdjęcia dziadków z czasów ich młodości, czy już starszych, takich jak ich pamiętałam? Nie mogłam się zdecydować. W końcu postanowiłam zamieścić kilka zdjęć jednej osoby, z różnych etapów życia. To była świetna decyzja! Dopiero po takim zestawieniu zobaczyliśmy kto do kogo w rodzinie jest podobny. Po lewej stronie plakatu zamieściłam stare zdjęcia i obrazy kościołów, do których chodzili przodkowie. Odnalazłam np.: akwarelę Z. Vogla „Kościół parafialny i ratusz” w Kocku z 1796 roku, widok Katedry w Lublinie z 1860 roku, kościół św. Aleksandra w Warszawie z 1886 roku... Patrzę sobie często ze wzruszeniem na te widoki, bo wiem, że dokładnie to samo widzieli moi przodkowie, w ważnych chwilach swego życia, gdy szli brać ślub, lub ochrzcić dziecko.

Odnalezione przeze mnie korzenie obejmują 13 pokoleń, sięgają roku 1662, a drzewo liczy obecnie 580 osób. Ale to nie jest koniec poszukiwań. Wiem, że wykonywane są kolejne spisy, kolejne archiwa i biblioteki udostępniają swoje zbiory. Ciągle szukam… odnajdę Cię mój Przodku… jestem coraz bliżej… Poszukiwań genealogicznych nie można zakończyć, bo wciągają i uzależniają.

Wokół plakatu powiesiłam pamiątki rodzinne, portrety: Stanisława pradziadka po mieczu i Karoliny prababci po kądzieli, zdjęcia starych dokumentów, pamiątki należące do babć i dziadków, jest także (wspomniana wcześniej) brzytwa pradziadka Władysława. Pod drzewem ustawiłam, odnowiony przez mnie, 100 letni kufer, który babcia dostała, od swoich rodziców, w dniu ślubu na wiano.

Kochani moi Przodkowie, dziękuję Wam, że w swym życiu podjęliście takie, a nie inne decyzje, że byliście tam gdzie byliście, nie gdzie indziej, że związaliście się z tymi osobami, a nie innymi, bo… dzięki temu JA jestem na świecie.

Dziękuję Wam moi przodkowie, których miałam zaszczyt poznać osobiście, za wszystkie moje cechy, które po Was odziedziczyłam: tobie Babciu Zosiu – za zamiłowanie czystości, porządku, perfekcję i gust, tobie Babciu Natalko – za me rysy twarzy, opanowanie i ogromną wrażliwość, tobie Dziadziu Waciu – za umiłowanie przyrody i radość z ogrodnictwa, tobie Dziadziu Edziu – za humor, wytrzymałość fizyczną i umiejętność majsterkowania, tobie Tato Stasiu – za spostrzegawczość, refleks i otwartość na ludzi, tobie Mamuś Halu – za cierpliwość, dobre serce i zdolność przewidywania niebezpieczeństw.

Dziękuję też Wam przodkowie, których nie znałam osobiście, za wszystkie odziedziczone po Was cechy, za zalety i wady, tak… za słabości też dziękuję. Dzięki nim jestem właśnie taka, jaka jestem, a skoro jestem kochana, przez moją Rodzinę i Przyjaciół – to znaczy, że właśnie taka miałam być.

Na podstawie zgromadzanych danych, stworzyłam rodzinne drzewo genealogiczne, które zmieściło się na plakacie o wymiarach 2,3 m x 1,6 m.
26 REGIONALIŚCI I HISTORIA
Renowacja kufra

Wigilia w nowym Auschwitz

W Betlejem gwiazda Pana przybladła i małe Dziecię jest smutne Tyle miłości dał Pan Światłości a czyny ludzi okrutne!

Auschwitz wciąż płonie, gwiazdy w koronie cierniowej Pana usłane Dymy kominów zakryły miłość kolędy niewyśpiewanej.

Szlocha Dzieciątko, w obozie w kątku ogarek świecy się pali Bezwolni ludzie w rozpaczy smudze hołd Panu Bogu oddali.

Plotą różańce, niby swe szańce z okruszyn chleba czarnego: - Ratuj nas, Panie i zetrzyj znamię cierpienia tak nieludzkiego!

Narody płaczą, dolę tułaczą ofiarowują Dziecięciu Krótkie swe życie w boleści rycie składają w darze Książęciu.

Cierpi przez brata Syn Boga świata splata rączęta w rozterce Radość zabrana, miłość zszargana nadzieja jest w poniewierce.

Rządzący radzą, ranking prowadzą kto więcej niesie pomocy A ludzie giną, co jest przyczyną że państwo z państwem się droczy?

Cierpią kobiety, dzieci niestety wywóz przemocą w nieznane Z dala od kraju, wiary, zwyczajów kto teraz będzie ich panem?

Mały Jezusku zrodzony w żłóbku zapal miłością tę ziemię! Zmień ludzkie serca i przymnóż szczęścia niechaj zaniknie cierpienie!

Ludu stroskany, zapomnij rany i ufaj wciąż wbrew nadziei Okrutne chwile, zło - wszystko minie Bądź jako wierna Noemi!

Garbów, grudzień 2022

27
Ewa Pochwatka