Livsbalance

Page 1

Livsbalance. 7 veje til mere energi og overskud.

© Gitte Just og Gads Forlag 20224

1. udgave, 1. oplag

ISBN: 978-87-12-07782-4

Forlagsredaktion: Lise Bech Olsen

Omslag: Jan Rasmussen, Tombolacph

Grafisk tilrettelæggelse og sats: Klahr | Grafisk Design

Tryk: ScandBook, Sverige

Bogen citerer på side 239-241 fra Særligt sensitive mennesker af Elaine N. Aron, udgivet af forlaget Borgen, oversat af August Sigvaldi og Rasmus Sigvaldi.

Denne bog er beskyttet i medfør af gældende dansk lov om ophavsret. Kopiering må kun ske i overensstemmelse med loven. Det betyder bl.a., at kopiering til undervisningsbrug kun må ske efter aftale med Copydan Tekst og Node. Det er tilladt at citere med kildeangivelse i anmeldelser.

Læs om Gads Forlags klimakompensering af vores bogproduktion på gad.dk

Nye bøger fra Gads Forlag

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.gad.dk og få information om nye bøger og følg Gad Sundhedsfag på Facebook og LinkedIn.

Indledning 9

INDHOLDSFORTEGNELSE

Kapitel 1: Mærk, hvordan du egentlig har det 15

Livsbalance på 4 dimensioner 18

Trivselsanalyse 22

Bryd vanen for at opnå forandring 35

Vaneudfordringer 52

Kapitel 2: Søvn er alfa og omega 59

Natteroderi og søvnproblemer 62

Din vej til søvnen 69

Øvelser 77

Søvndagbog 82

Vaneudfordringer 92

Kapitel 3: Få et tættere forhold til naturen 99

Naturen som terapi 103

Øvelser 107

Vaneudfordringer 115

Kapitel 4: Skab ro med fordybelse 123

Kampen om vores opmærksomhed 126

Find din vej til fordybelse 132

Øvelser 142

Vaneudfordringer 147

Kapitel 5: Din livsstil er nøglen til dit helbred 151

Hvad er et godt helbred? 154

En velduftende prut 158

Bevægelse gør dig glad 177

Øvelser 179

Vaneudfordringer 188

Kapitel 6: Dit åndedræt er en superkraft 193

Åndedrættets funktion 195

Det ubevidste nervesystem 201

Øvelser 203

Vaneudfordringer 214

Kapitel 7: Mærk verden med dine sanser 219

De fem dominerende sanser 222

Øvelser 228

Er dine sanser på overarbejde? 232

Øvelser 244

Vaneudfordringer 249

Efterskrift 255

Kildeliste 259

”Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom.”
Forfatter og neurolog Viktor E. Frankl

Indledning

Livet er en balancegang. At holde og genfinde balancen kan være svært i en tid, hvor fartsyge, præstation og perfektion er de mest fremherskende værdier. En tid, hvor vi i vores jagt på at opnå mere giver os selv mindre og mindre tid til at være til stede. Tid til at være og mærke, at vi er hele mennesker.

Mange af os har mistet evnen til at lytte til kroppens signaler. Vi er så meget i vores hoved, at vi ikke ved, hvordan vi har det i kroppen. Vi søger hurtige løsninger og er straks videre, hvis de ikke virker efter nogle dage. Resultatet er, at vi ofte sidder tilbage med modstridende viden og råd, som gør os mere rådvilde. Vi skal turde stole på os selv, på hvad kroppen fortæller os, frem for at lade sundheds-apps, algoritmer, pulsure og influencere fortælle os, hvordan vi har det eller bør have det. Vi skal kunne lytte og mærke efter for at kunne balancere mellem ydre og indre krav og forventninger. For at kunne fokusere på det, som vi har kontrol over, og som vi kan ændre.

Jeg er ikke imod, at man bruger teknologi som motivation til at opnå et sundere helbred, men det er helt centralt,

I NDLEDNING 9

at vi selv kan mærke, hvordan vi har det, og ikke overlader vores sundhed og velbefindende til teknologien. Først når vi lytter til kroppens signaler, kan vi handle og skabe et stærkere, sundere og mere balanceret fundament for krop og sjæl.

Det er dig, der ved, hvordan du har det. Det er dig, der kan handle, forandre og fortælle andre, hvad du har brug for, når der er ubalance i dit liv. I min optik er vejen til et balanceret liv forbundet med at se og handle ud fra, at vi er hele mennesker, og at alt hænger sammen. I denne bog er mit fokus at komme rundt om den mentale, fysiske, sociale og åndelige dimension.

Bogen er skrevet for at hjælpe og inspirere dig i den svære balanceakt. Jeg har brugt mine livserfaringer, min faglige viden og mine mangeårige erfaringer som leder, coach og underviser til at skrive Livsbalance – 7 veje til mere energi og overskud.

Jeg har selv levet i liv i overhalingsbanen og mærket på egen krop, at fart, tempo og præstationer kan lede til stress og få en ud af balance. Ubalancen blev anledning til et livsog karriereskifte med en ambition om at nytænke fremtidens arbejdsliv og trivsel med afsæt i det hele menneskes behov og udfordringer.

Uden at vide det startede denne bog en morgen for otte år siden, hvor jeg ikke kunne komme ud af sengen. Jeg kunne ikke bevæge mig uden meget store smerter, men

LIVSBALANCE 10

jeg var sikker på, at jeg bare havde sovet dårligt og havde fået en forstrækning.

Det viste sig, at jeg havde ikke mindre end to diskusprolapser i lænden. En omfattende undersøgelse af mit helbred afslørede ydermere, at jeg var tyndfed, havde galoperede kolesterol, var i underskud på mineraler og vitaminer – og oven i det havde jeg en autoimmun sygdom.

Kort sagt var jeg et work alcoholic-vrag. Hvilken kliché.

Forud for dette var der gået en lang periode, hvor jeg arbejdede 24/7, rejste til møder forskellige steder i verden og var begyndt at afkorte min søvn for at få mere tid til opgaverne. Uden at være rigtig opmærksom på det tog jeg flere og flere smertestillende piller for at holde mig kørende.

Noget sagde mig, at det var uholdbart, men alligevel fortsatte jeg, fordi jeg var sikker på, at det bare var en overgang med et lidt stort pres. Alt ville blive godt igen, når jeg fik tid til at holde ferie. Jeg skulle bare lige være færdig med den opgave og den opgave og … så skulle jeg holde fri. Jeg nåede ikke til ferien.

Lænket til sengen med store smerter var der masser af tid til at reflektere over mit liv og helbred. Her startede min livsforandrende rejse mod et stærkere og sundere helbred ved at tage kontrol over og ansvar for mit liv ved at lære at lytte til, hvad kroppen kan og gerne vil fortælle mig, og så handle på det.

Min historie er ikke unik. Jeg møder mange i mine livsbalanceforløb, der fortæller lignende historier, og som sø-

I NDLEDNING 11

ger viden, inspiration og hjælp til at lære at mærke efter i tide og få praktiske redskaber til at gøre noget, når der er ubalance. Derfor deler jeg i denne bog min egen læring og mine erfaringer fra at arbejde med klienter, der ønsker mere balance i livet.

Som mennesker er vi forskellige. Vi har forskellige behov på forskellige tidspunkter på dagen, ugen, måneden og generelt i livet, og vi har ikke mindst forskellige måder at opfylde vores behov på. One size fits none.

Livsbalance er skrevet ud fra den erkendelse, at vi har brug for at søge forskellige veje til at opnå ro, balance og overskud i en travl og hektisk hverdag. Bogen består af 7 kapitler, som dels kan hjælpe dig til at være mere opmærksom på, hvordan du har det, dels guide dig til mere balance i krop og sind.

Bogens kapitler indeholder viden, redskaber og øvelser, som kan inspirere dig til dagligt at praktisere fysisk, mental, social og åndelig omsorg.

Kapitel 1 ”Mærk, hvordan du egentlig har det” er et must read og det oplagte sted at starte. Her finder du gennem spørgsmål frem til dit personlige afsæt for, hvordan du bedst bruger bogens øvrige kapitler, mere generel viden om hjernen og nervesystemet samt teknikker til at br yde uønskede vaner. Kapitel 2-7 kan læses uafhængigt af hinanden og er tænkt som dit personlige opslagsværk og en kilde til inspiration til, hvordan du kan opnå mere

LIVSBALANCE 12

livsbalance. Om du følger kapitlerne kronologisk igennem bogen eller springer frem og tilbage mellem de forskellige kapitler, er helt op til dig.

Bogen er handlingsorienteret. Den er en invitation til at undersøge og prøve forskellige teknikker, øvelser og metoder af. Den er en guide til dagligt at opøve din bevidsthed i at kunne vurdere og mærke dine behov, så du kan reagere og handle, når du føler dig overvældet og udmattet og savner fokus. At mærke dig selv er at få bevidsthed om dine fysiske såvel som mentale, sociale og åndelige behov.

Målsætningen med en daglig praksis af egenomsorg er at øge din trivsel og livskvalitet i hverdagen, i arbejdslivet og generelt i dit liv, uanset hvor du er.

Tag dig tid til at læse de enkelte kapitler, smag på ideerne og øvelserne, prøv redskaberne af, og observér, hvad de gør for din evne til at være mere opmærksom. Find ud af, om du bliver motiveret til at handle på dine behov for forandring, og om din opmærksomhed på dig selv, dit fokus og dit nærvær skærpes.

Hvert kapitel kunne være en eller flere bøger, men jeg har kondenseret den viden, jeg har fra bøger, forskning, artikler og egne erfaringer til et overskueligt kapitel om hvert tema med viden, øvelser og redskaber, som er lige til at gå i gang med. Hvis du bliver nysgerrig efter at vide mere, kan du tage et kig i kildelisten bagerst i bogen.

Jeg håber, at bogen giver dig lyst til at udforske mere og selv tilføje dine egne indsigter, ritualer og øvelser, som

I NDLEDNING 13

du kan dele med kolleger, venner og familie. At dele sine intentioner og ønsker om at forandre små eller store ting i livet er ikke alene givende, men øger også din motivation for at holde fast i dit ønske om at opnå livsforandringer.

Tag en dyb indånding, sæt farten ned, og start med at mærke dig selv. Og husk, at man ikke kan forandre alt på samme tid, så vælg et område og begynd der.

Gitte Just

LIVSBALANCE 14

K ap ITEL 1

Mærk, hvordan du egentlig har det

”The minute you begin to do what you really want to do, it’s really a different kind of life.”

Forfatter, opfinder og arkitekt Richard Buckminster Fuller

Ja, hvordan har du det? Mange svarer ”Jeg har det godt” uden at mærke efter. Mange kan heller ikke overkomme at skulle forklare de finere nuancer. Ofte er min oplevelse, at de fleste heller ikke selv ved, hvordan de helt oprigtigt har det, eller sågar tør tage stilling til det, fordi det kan kræve handling og måske stikker dybere, end man orker at forholde sig til. Vi lever i konstant travlhed og under så stort pres, at det dræner vores indre ressourcer og i værste fald vores kærlighed til livet. Vi er ude af balance. Ofte er vi så udmattede, at vi end ikke i ferien når at komme dybere ned og finde ud af, hvad vi har brug for og længes efter. Vi sidder fast og har svært ved at finde ud, hvordan vi kommer ud af centrifugen, som vi er blevet vant til er vores liv.

Kap ITEL 1 · Mæ RK , HV ORD a N D u E GENTLIG H a R D ET 15

Når vi kører på dampene alt for længe, går det ud over vores relationer, vores arbejde og vores overskud. Vi mister vores gnist, mangler inspiration, spiser usundt, får ikke bevæget os, sover dårligt og har svært ved at komme ud af sengen. Vi er trætte helt ind i knoglerne og mangler energi.

Hvis du har det sådan, er det på tide at hoppe ud af centrifugen, ud af hovedet og stemple ind i livet. Begynd med at lytte og have tillid til dig selv frem for at lade dig forstyrre af støjen fra alle andre, af jagten på hurtige og lette løsninger, samt af mængden af undskyldninger for at blive hængende i det samme liv.

Det giver energi at tage beslutningen om at stoppe op og ændre det, som sluger overskud og livskraft. Men husk: Ingen kan lave alt om på én gang. Alt stort starter med at tage et lille skridt, som man kan overkomme og få succes med. Det kan være en beslutning om pause fra skærmen 5 minutter hver anden time. Det kan blive gnisten til noget større, fordi du bliver gladere og mere nærværende ved at slippe skærmene.

Alt hænger sammen. Vi får det ganske enkelt bedre, når vi anerkender, at vi som hele mennesker har behov at balancere både det fysiske, det mentale, det sociale og det åndelige.

Der kan være perioder, hvor man føler, at man har mindre overskud på enten det fysiske, det mentale, det sociale eller det åndelige område. Når man er opmærksom på, hvor der er ubalance, kan man hente energi fra et af de

LIVSBALANCE 16

andre områder ved for eksempel at tage en hjernepause, gå en tur, træne, meditere, lytte til et stykke musik, læse en bog eller bare drikke noget vand. Tænk på det som din egen private ladestation, hvor du hele tiden har blik for, hvor der er behov for at tilføre energi, og hvor og hvordan du kan hente energi til at genoprette balancen.

Kap ITEL 1 · Mæ RK , HV ORD a N D u E GENTLIG H a R D ET 17

Fysisk

Livsbalance på 4 dimensioner

Nedenfor får du et overblik over, hvordan du kan skabe livsbalance på alle fire dimensioner. Nogle af emnerne behandles i bogen, mens andre indgår indirekte i øvelserne.

Mentalt

Fysisk

Det hele menneske

Socialt

Åndeligt

Mentalt

Fysisk

Træn sanserne

Bevæg dig og leg

Vær i naturen

Få god søvn

Spis sundt

Få mindst 15 min. dagslys udenfor hver dag

Mentalt

Tag pause fra skærme og sociale medier

Dyrk nærvær og fordybelse

Meditér og opsøg stilhed

Træn åndedrættet

Dyrk et positivt mindset

prioritér søvn

Vær i naturen

Gør noget med hænderne

Socialt

Socialt

Se mennesker

Opbyg og fasthold relationer

Gør noget med og for andre

udvis empati

Engagér dig i andre

Gå med i frivilligt arbejde

Hav hobbyer

Åndeligt

Åndeligt

Søg mening i livet

Vær tilfreds

Vær mindful

Respektér egne værdier

Dyrk livsglæde

Vær håbefuld

Vær taknemmelig

LIVSBALANCE 18

Kom godt i gang

• Tag trivselsanalysen på side 22.

• Afklar, om det er den fysiske, den mentale, den sociale eller den åndelige dimension, som er vigtig for dig at prioritere.

• Hvilke kapitler tiltaler og motiverer dig? Hvilke er du nysgerrig på? Hvilke har du lyst til at prøve kræfter med?

• Vælg det eller de temaer, som passer til den forandring, du har behov for.

• Læs, hvordan du skaber forandringer ved at bryde vanerne på side 35.

• Få mere generel viden om, hvordan hjernen og nervesystemet fungerer og reagerer på pres og stimulering i kapitel 1.

Kap ITEL 1 · Mæ RK , HV ORD a N D u E GENTLIG H a R D ET 19

Oversigt over kapitler

Nedenfor finder du en samlet oversigt over de 7 kapitler, og hvilke områder kapitlerne understøtter forandringer i. Fluebenet viser dig, hvilke af de 4 dimensioner kapitlet handler om: den fysiske, mentale, sociale og åndelige. Se også oversigten over, hvordan du skaber livsbalance på alle 4 dimensioner på side 18.

Du kan vælge at starte med de områder, hvor du har størst behov for at få viden og redskaber i henhold til din score fra trivselsanalysen på side 22.

LIVSBALANCE 20

Kapitel 1: Mærk, hvordan du egentlig har det

Fysisk MentaltSocialt Åndeligt

Kapitel 2: Søvn er alfa og omega

Kapitel 3: Få et tættere forhold til naturen

Kapitel 4: Skab ro med fordybelse

Kapitel 5: Din livsstil er nøglen til dit helbred

Kapitel 6: Dit åndedræt er en superkraft

Kapitel 7: Mærk verden med dine sanser

Kap ITEL 1 · Mæ RK , HV ORD a N D u E GENTLIG H a R D ET 21

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.