Page 1

Mit bedste karriere råd

Maria Holkenfeldt Behrendt

85 topfolk afslører opskriften på succes

JØRGEN BODUM BODUM / NIELS B. CHRISTIANSEN DANFOSS / MERETE ELDRUP TV2 / DITLEV ENGEL VESTAS / KAREN FRØSIG SYDBANK / CHARLOTTE JORST SKAGEN / JØRGEN VIG KNUDSTORP LEGO / PETER LANGDAL BETTY NANSEN / LARS LARSEN JYSK / JAN LESCHLY CARE CAPITAL / ANDERS HOLCH POVLSEN BESTSELLER / ELISABETH SANDAGER HELENA RUBINSTEIN / og mange flere …


Maria Holkenfeldt Behrendt

MIT BEDSTE KARRIERERÅD 85 topfolk afslører opskriften på succes

Gads Forlag

Mit bedste karriererad.indd 1

23/02/11 14.38


© 2011 Forfatteren og Gads Forlag Projektledelse: Karen Ellehøj Forlagsredaktion: Dorte Skovgaard Wihre Omslag: Lene Nørgaard, Propel Omslagsfoto: Mew.dk Sats: Lymi DTP-Service Tryk: Bookwell, Finland ISBN: 978-87-12-04616-5 1. udgave, 1. oplag Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med COPYDAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Det er tilladt at citere med kildeangivelse i anmeldelser.

www.gadsforlag.dk

Mit bedste karriererad.indd 2

23/02/11 14.38


Indhold Forord.............................................................................................

1

7

Om at have lysten............................................... 9

– med råd fra Niels B. Christiansen, Jørgen Bodum, Lisbeth Knudsen, Preben Damgaard, Stig Andersen, Lise Kingo, Christian Stadil, Pernille Spiers-Lopez, Jan Leschly, Ulf Wiinberg, Charlotte Jorst, Christian Scherfig, Torben Mogensen, Casper Bengtson, Tue Mantoni, Peter Eng­ berg Jensen, Birthe Madsen, Carsten Bjerg, Elisabeth Toftmann Klintholm, Tom Knutzen, Cecilia Bonefeld-Dahl, Lars Rasmussen, Jens Moberg, Anders Holch Povlsen, Lars Storr-Hansen, Per Mikael Jensen og Jørgen Dirksen.

2

3

Mit bedste karriererad.indd 3

Om at lægge planer..........................................

31

– med råd fra Elisabeth Sandager, Jesper Møller, Pernille Spiers-Lopez, Alfred Josefsen, Kasper Rørsted, Jesper Lien, Steen Riisgaard, Maarten van Engeland, Agi Csonka, Mimi Jakobsen, Charlotte Jorst, K.B. Pedersen, Jørgen Dirksen, Agnete Gersing, Tue Mantoni, Peter Kürstein, Anders Colding Friis, Jørgen Bardenfleth, Preben Damgaard, Lisbeth Lollike, Thomas Hofman-Bang, Peter Loft, Peter Engberg Jensen, Elisabeth Toftmann Klintholm, Jens Klarskov, Kurt Larsen, Peter Aalbæk, Vagn Sørensen, Lars Dalgaard, Anders Holch Povlsen, Jesper Brøckner Nielsen, Jens Moberg, Gaute Høgh, Per Mikael Jensen, Henrik Zederkof og Henrik Poulsen.

Om at komme godt fra start......................

63

– med råd fra Lars Frederiksen, Elisabeth Sandager, Ditlev Engel, Pernille Spiers-Lopez, Jørgen Vig Knudstorp, Merete Eldrup, Jørgen Bodum, Lykke Friis, Lone Scherfig, Casper Bengtson, Finn Helmer, Jesper Møller, Vagn Sørensen, Kasper Rørsted, Jens Klarskov, Agnete Gersing, Char-

23/02/11 14.38


lotte Sahl-Madsen, Jukka Pertola, Kristian Dur­huus, Lars Dalgaard, Christian Stadil, Niels Fennet, Peder Tuborgh, Jan Leschly og Thomas Hofman-Bang.

4

5

Om at omgås andre..........................................

83

– med råd fra Cristina Lage, Jørgen Vig Knudstorp, Niels B. Christiansen, Peder Tuborgh, Louise Ertman Bauns­ gaard, Anette Wad, Carsten Koch, Karen Frøsig, Jan ­Leschly, Ditlev Engel, Michael Christiansen, K.B. Pedersen, Kurt Larsen, Jukka Pertola, Kasper Rørsted, Lisbeth Lollike, Elsebeth Gerner Nielsen, Casper Bengtson, Jens Klarskov, Tue Mantoni, Birthe Madsen, Charlotte Jorst, Martin Thorborg, Peter Loft, Lars Dalgaard, Kristian Durhuus, Tom Knutzen, Peter Kürstein, Maarten van Engeland, Elisabeth Sandager, Jesper Møller, Agnete Gersing, Cecilia Bonefeld-Dahl, Lone Scherfig, Lars Rasmussen, Peter Langdal, Gaute Høgh, Lars Storr-Hansen, Christian Scherfig og Per Mikael Jensen.

Om at vælge til og fra.....................................

119

– med råd fra Per Mikael Jensen, Troels Bech, Steen Riis­ gaard, Kristian Durhuus, Jens Moberg, Søren Eriksen, Lisbeth Knudsen, Ditlev Engel, Pernille Spiers-Lopez, Kurt Larsen, Lars Frederiksen, Casper Bengtson, Birthe Madsen, Sophus Garfiel, Peter Engberg Jensen, Elisabeth Toftmann Klintholm, Tue Mantoni, Janos Flösser, Lars Larsen, Lars Storr-Hansen, Lise Kingo, Jens Klarskov, Christian Scherfig og Charlotte Jorst.

6

7

Mit bedste karriererad.indd 4

Om at manøvrere blandt mænd............

139

– med råd fra Cecilia Bonefeld-Dahl, Lisbeth Lollike, Stine Bosse, Mimi Jakobsen, Birthe Madsen, Charlotte Jorst, Agnete Gersing og Charlotte Eskildsen.

Om at gøre det godt lige nu.......................

147

– med råd fra Steen Riisgaard, Niels B. Christiansen, Jan Lesch­ly, Stine Bosse, Jørgen Vig Knudstorp, Søren Eriksen, Janos Flösser, Cristina Lage, Lars Rasmussen, Vagn Søren-

23/02/11 14.38


sen, Christian Stadil, Casper Bengtson, Peder Tuborgh, Carsten Bjerg, Preben Damgaard, Lars Larsen, Ditlev Engel, Merete Eldrup, Brian Petersen, Sophus Garfiel, Agnete Gersing, Lars Frederiksen, Anette Wad, Tom Knutzen, Louise Ertman Baunsgaard, Jesper Møller, Cecilia Bonefeld-Dahl, Lars Mikkelgaard-Jensen, Lars Rasmussen, Jens Klarskov og Christian Scherfig.

8

9

Om at træffe beslutninger..........................

171

– med råd fra Peter Kürstein, Ditlev Engel, Jørgen Bodum, Birthe Madsen, Alfred Josefsen, Tue Mantoni, Janos Flösser, Peter Aalbæk, Lars Dalgaard, Maarten van Engeland, Jan Leschly, Lisbeth Knudsen, Cecilia Bonefeld-Dahl, Kurt Larsen og Agi Csonka.

Om at blive den bedste...................................

185

– med råd fra K.B. Pedersen, Jørgen Bodum, Lisbeth Lollike, Jesper Lien, Lykke Friis, Ditlev Engel, Pål Thore Krosby, Jan Leschly, Peter Engberg Jensen, Louise Ertman Bauns­gaard, Jens Klarskov, Kristian Durhuus, Christian Stadil, Christian Scherfig, Charlotte Jorst, Michael Christiansen, Peder Tuborgh, Steen Riisgaard, Lars MikkelgaardJensen, Tue Mantoni, Lars Larsen, Anders Colding Friis, Peter Kürstein, Jukka Pertola, Martin Thorborg, Thomas Hofman-Bang, Per Mikael Jensen, Elisabeth Toftmann Klintholm, Maarten van Engeland, Pernille Spiers-Lopez, Kasper Rørsted, Lars Frederiksen, Tom Knutzen, Vagn Sørensen, Agnete Gersing, Niels Fennet, Lars Dalgaard og Christian Kurt Nielsen.

10

Om at tro på dig selv........................................

221

– med råd fra Kasper Rørsted, Karen Frøsig, Lars Larsen, Christian Scherfig, Sophus Garfiel, Niels Fennet, Elisabeth Toftmann Klintholm, Lone Scherfig, Lars Frederiksen, Jens Klarskov, Peter Kürstein, Charlotte Jorst, Jørgen Dirksen, Gaute Høgh og Jan Leschly.

Indeks.............................................................................................

Mit bedste karriererad.indd 5

233

23/02/11 14.38


Mit bedste karriererad.indd 6

23/02/11 14.38


FORORD Hvad har filmen “De uovervindelige” til fælles med et par våde bukser og en havkat i hyttefadet? De spiller alle en markant rolle i de råd, som topchefer, iværksættere og kreative entreprenører leverer i denne bog. Mit bedste karriereråd er nemlig fyldt med skarpe, konkrete, provokerende og til tider stærkt overraskende råd – om uddannelse og kompetencer, om personlig karriereplanlægning, kunsten at motivere og omgås andre, svære valg og beslutninger, selvtillid og strategi. Blandt andet. For vi kan alle få brug for et rigtig godt råd – og for at lære af dem, der har prøvet det hele selv. Derfor er bidragyderne til denne bog blevet bedt om at komme med netop deres bedste karriereråd til inspiration og eftertanke for alle, der vil noget mere med deres arbejdsliv – om det så er opad, fremad eller simpelthen derhen, hvor man selv kan bestemme, følge sine drømme eller skabe noget nyt. Bogen er blevet til, fordi jeg altid selv har været nysgerrig, når det handler om det at komme til tops. Hvad driver dem, der allerede er der? Hvilke dos and don’ts skal man altid huske? Og er der nogle staldtips til alle os, der ikke orker akademiske ledelseshåndbøger, men i stedet helst vil blive klogere på vores karriere(valg) ved at lytte til dem, der rent faktisk har taget turen, haft modet, begået fejlene – og lært af dem. Det er der kommet mere end 250 råd ud af fra i alt 85 markante personer i både ind- og udland. De er alle blevet bedt om at afsløre det bedste råd, de nogensinde selv har fået – eller det råd, de ville ønske, nogen havde givet dem. Nogle af de medvirkende har givet et råd, mens andre har givet flere. De er langtfra enige om alt, men nogle ting går igen: Hvis du vil have succes, skal du brænde for det, du laver, du skal knokle i dit nuværende job, du skal til udlandet tidligt i din karriere – og du skal have evnen til at lytte. Muligheden for det sidste får du her, og det er ikke svært.

7

Mit bedste karriererad.indd 7

23/02/11 14.38


I Mit bedste karriereråd er teoretiserende udredninger nemlig forbudt. I stedet er bogen fyldt med markante personligheder, der konstruktivt, konkret og uden snik-snak deler ud af de erfaringer, de har gjort sig på deres vej mod toppen og succes’en. Uanset om det er i Danmark eller udlandet, i det private erhvervsliv eller i det offentlige, som bestyrelsesformand eller som filminstruktør. Læs blandt andet, hvorfor man altid skal vælge sin chef med omhu. Hvorfor man godt må spille på sit køn. Hvorfor man skal give æren for succeserne til andre. Hvorfor man aldrig skal tage et job på grund af lønnen. Hvorfor man godt må gå bag ryggen på sin chef – og hvorfor uddannelse ikke altid er en fordel. Målet med bogen har været at samle en skatkiste af gode råd, der kan bruges i praksis af alle – lige fra den studerende til lederen, der føler sig låst fast i sit job eller kæmper med ensomme udfordringer. Som læser vil du indimellem blive bekræftet i ting, du måske vidste i forvej­ en, men der vil også være gedigne overraskelser undervejs. Der er med andre ord dømt speed-mentoring af høj klasse, når du har tid og lyst til at blive klogere – og til at blive udfordret. Brug bogen som dit personlige kompas i din egen karriere, og pluk blandt emnerne, i takt med at du får brug for input om netop din udfordring. Under alle omstændigheder er det dyrebar viden, du får. Og viden er som bekendt magt. Brug den.

Maria Holkenfeldt Behrendt København, februar 2011

8

Mit bedste karriererad.indd 8

23/02/11 14.38


Kapitel 3

Om at komme godt fra start Haves: Spritnyt eksamensbevis og ­ambitioner. Søges: Job med karriere­muligheder. Læs, hvordan du bevæger dig opad.

63

Mit bedste karriererad.indd 63

23/02/11 14.38


Vær tålmodig Lars Frederiksen Adm. direktør for Chr. Hansen Holding siden 2005. Cand.merc. Født 1958. Har været udstationeret i USA og Frankrig, divisionschef og koncernchef for Bio Ingredients i Chr. Hansen.

“Jeg ser så mange unge mennesker, der har så sindssygt travlt og så ophakket et cv, fordi de kun bliver et sted to år ad gangen. De skifter ganske enkelt, hvis ikke de bliver direktører med det samme. Den form for utålmodighed kan jeg ikke anbefale. Det er jo sådan, at er man arbejdsom og leverer nogle nogenlunde resultater, så bemærker ledelsen det også. Og så skal man nok avancere, når der er mulighed for det. Det er altså lidt ærgerligt, at den yngre generation – med risiko for at lyde oldgammel – ikke har tid til at stoppe lidt op og være tålmodige. Men vi har selvfølgelig også levet i en tid de sidste fem-ti år, hvor man har kunnet få det hele. Man har både taget på sommer- og vinterferie, og også en tur til Spanien. Man har ikke været nødt til at vælge. Det afspejler sig i arbejdslivet, hvor man åbenbart er blevet mindre tålmodig. Men jeg er selvfølgelig også præget af, at jeg har været det samme sted i 30 år.”

Gå direkte til direktøren Elisabeth Sandager International direktør for Helena Rubinstein, Biotherm, Shu Uemura og Yu Sai siden 2009. Master fra l’Académie Commerciale Internationale de Paris

64

Mit bedste karriererad.indd 64

23/02/11 14.38


(CCIP). Født 1959. Har været direktør for B&O i Frankrig og adm. direktør for Kookaï. Har boet det meste af sit liv i udlandet.

“Til de unge, som begynder på deres første job, vil jeg råde til aldrig at være genert, sky eller tilbageholdende, hvad angår kontakten til topchefen i firmaet. Tag altid kontakt til vedkommende med en idé og sæt dig i hans sted. Hvad kan du gøre for at lette eller forandre hans arbejde? Det er i øvrigt også en god idé, selvom man er kommet et stykke vej i sin karriere. Det har jeg altid selv gjort, hvad enten der var tale om den adm. direktør, indehaveren eller aktionærerne. OG det har virket hver gang.”

Et valg har sin pris Ditlev Engel Koncernchef i Vestas Wind Systems A/S siden 2005. Uddannet i Hempel, HD. Født 1964. Har været udstationeret i bl.a. Holland og Hongkong og adm. direktør for Hempel-koncernen.

“Flere af mine bekendte ville være børsmæglere. Jeg valgte at blive elev i Hempel og arbejde i en kedeldragt på bunden af en tørdok. Fordi jeg ville til udlandet at arbejde. Det gælder om altid at være afklaret med, at når du foretager ét valg, så vælger du noget andet fra. Så gør det, du inderst inde synes er allersjovest, og lad være med at fokusere på, om andre forstår det valg eller vil det samme. Men når du har truffet dit valg, så er det no regrets. Alt har en pris.

65

Mit bedste karriererad.indd 65

23/02/11 14.38


Vær realistisk omkring, hvad jobbet kræver – og om du reelt er villig til at levere det, der skal til. Også når det går ud over weekender, familiefester eller grillhygge med vennerne. At være topchef er sgu ikke et skånejob. Hvis det er det, du vil have, så drop ambitionen om at ville være topchef.”

Få en mentor Pernille Spiers-Lopez Global HR-manager i IKEA siden 2008. Journalist. Født 1959. Har importeret dansk design til USA, været salgschef i IKEA Californien, HR-manager og pre­sident i IKEA North America og medlem af IKEA’s koncernledelse.

“At få sig en mentor – og måske én, der er lidt ældre og mere erfaren end én selv – kan også være en god idé. Det har jeg selv. Det er godt at have en person, man kan diskutere alle former for problemer eller tvivlsspørgsmål med – uden at være bange for, om man siger noget dumt, ødelægger sin karriere eller udleverer nogen. Det behøver ikke være institutionaliseret. Du skal bare vide, at der er en person, som du har tillid til, og som du kan vende tingene med, hvis du har behov for det.”

66

Mit bedste karriererad.indd 66

23/02/11 14.38


Lev og ånd for det Jørgen Vig Knudstorp Adm. direktør for LEGO A/S siden 2004. Cand.oecon. Født 1968. Har været projektleder McKinsey & Co, director, senior director, vice president, senior vice president og direktør i LEGO A/S.

“Tænk mere som en kreativ kunstner end som en forretningsmand, når det gælder din karriere.

Forfølg det, du brænder for, dyrk det intensivt. Lev og ånd for det, så du bliver dygtig og passioneret omkring det. Så kommer succesen også, men søg den ikke for pengene eller resultaterne. Du skal søge den for processen med at blive det, du vil og drømmer om – og nyd at udnytte dine evner fuldt ud i gode venners og kollegers selskab.”

67

Mit bedste karriererad.indd 67

23/02/11 14.38


Drop de langsigtede planer Merete Eldrup Adm. direktør for TV2 Danmark siden 2007. Cand.polit. Født 1963. Har været ansat i Finansministeriet, Erhvervsministeriet, Energistyrelsen og JP/Politikens Hus A/S.

“Som ung skal man ikke tænke i langsigtede karriereplaner. Glem dem. Det er her og nu, det gælder, og man kan ikke være så strategisk i de første år af sit arbejdsliv, at man kan tænke, at a fører til b, som så fører til c. For det ved man ikke noget om. Man skal hellere tænke på, om man har lyst til at lave det, man laver og så nikke det job, man nu en­ gang sidder i, en skalle. På den måde kan man finde ud af, hvad det er i jobbet, man synes er sjovt, og så komme videre til et nyt job, der måske rummer mere af det, man kan lide og er god til. Så kan karrieren udvikle sig derfra. Så selvom man har drømt om at sidde i en international virksomhed, skal man altså hellere få noget ud af det job, man indtil videre har.”

68

Mit bedste karriererad.indd 68

23/02/11 14.38


Udøv selvkritik Jørgen Bodum Adm. direktør og ejer af BODUM siden 1974. Uddannet isenkræmmer. Født 1948.

“Man skal begynde ret tidligt med at tænke over, om man overhovedet egner sig til det, man er gået i gang med. Selv tog jeg en helt almindelig lærlingeuddannelse. Det er synd, det er gået sådan af mode. Der er jo en masse unge mennesker, som bliver pushet til at tage fx en studentereksamen – hvad de måske slet ikke er modne til. Derudover er det efterhånden også blevet sådan, at de fleste tror, det kun er gennem studier, man kan komme videre i verden. Det giver et stort hul i systemet i øjeblikket. Der er nemlig en masse unge, som kommer ud med en halvdårlig uddannelse, de måske slet ikke har egnet sig til. Jeg presser da også min egen søn til at tage en boglig uddannelse, fordi tiderne har ændret sig. Men man kan gøre tingene på mange måder, også i dag.”

69

Mit bedste karriererad.indd 69

23/02/11 14.38


Rejs ud Lykke Friis Klima-, energi og ligestillingsminister siden 2009. Cand. scient.-pol., ph.d. Født i 1969. Har været fuldmægtig i Industriministeriet, forsker og forskningschef på Dansk Udenrigspolitisk Institut, Europapolitisk chef for DI og prorektor på Københavns Universitet.

“Rejs ud, brug den ’license to leave’, som det danske uddannelsessystem udstyrer dig med. I en international verden er globale kompetencer, netværk og kulturforståelse alfa og omega.”

Kend dit værd Lone Scherfig Filminstruktør. Uddannet på Den Danske Filmskole. Født 1959. Har instrueret en række reklamefilm og spillefilm, bl.a. “Når mor kommer hjem”, “Italiensk for begyndere”, “Wilbur begår selvmord” og “An Education”.

“Jeg har undervist en del og holder mig i kontakt med generationen efter min, og jeg må konstatere, at der ikke er noget særligt logisk sammenfald mellem, hvem der har mest selvtillid, og hvem der har mest talent. De, der tror på deres egen originalitet og går målrettet frem, når hurtigere frem til klarere resultater. Hvis man kender sit værd, men også sine begrænsninger, er det nemmere at få hjælp og inspiration fra mere erfarne eller nye samarbejdspartnere.”

70

Mit bedste karriererad.indd 70

23/02/11 14.38


Spil bredt ud Casper Bengtson Adm. direktør for Universal Music Denmark siden 2008. Cand.merc. Født 1974. Har været ansat på mediebureauerne OMD og Carat og landechef for MTV i Danmark.

“I begyndelsen af min karriere havde jeg en helt klar idé om, hvad der ville være spændende at arbejde med, og hvad jeg ville være rigtig god til. Jeg troede fx, at reklamebranchen var lige mig, men ændrede ret hurtigt synspunkt. Gudskelov var mit første job på et mediebureau af en karakter, som gjorde, at jeg fik lov at snuse både til mediebranchen, reklamebranchen og alle de forskelligartede brancher, i hvilke bureauets kunder befandt sig. Så jeg havde – mere eller mindre utilsigtet – spillet bredt ud fra start, og der var masser af muligheder for at gå videre derfra.”

71

Mit bedste karriererad.indd 71

23/02/11 14.38


Regneark duer ikke Jens Klarskov Adm. direktør for Dansk Erhverv siden 2008. Cand.jur. Født 1960. Har ­været konsulent i Håndværksrådet, adm. direktør for Danske Anlægsgartner­ mestre, afdelingschef og adm. direktør i Byggeriets Arbejdsgivere, adm. direk­tør for Dansk Byggeri.

“At tro, at man fra uddannelsens slutning skal have lagt en plan for sin karriere, holder ikke. Det er fint nok at have ambitioner og prøve at planlægge retningen, men at sætte sin karriere ind i et regneark fungerer simpelthen ikke. Man skal være åben over for, hvad der kan vise sig af muligheder. Ellers kan man risikere både at få sagt nej til noget sjovt og ende med ikke at kunne indfri sin egen plan alligevel.”

Bliv ikke fanget i et guldbur Agnete Gersing Direktør for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen siden 2010. Cand.polit. Født 1963. Har været fuldmægtig i Økonomiministeriet, direktionsfuldmægtig i DA, kontorchef og afdelingschef i Finansministeriet, direktør for SJFI og departementsråd i Statsministeriet, direktør for Konkurrencestyrelsen.

76

Mit bedste karriererad.indd 76

23/02/11 14.38


“En vigtig ting, man skal huske, når man gerne vil have en karriere – og noget, jeg ofte siger til yngre medarbejdere – er, at man skal vælge nogle job, hvor man udvikler sig og lærer en masse. Nogle gange kan man komme i en situation, hvor man får tilbudt et job med højere løn, men hvor mulighederne for at udvikle sig til gengæld er mindre gode. I den situation skal man virkelig overveje grundigt, hvor det velbetalte job kan føre én hen. For man kan godt blive fanget i et guldbur.”

God uddannelse = spændende job Charlotte Sahl-Madsen Videnskabsminister siden 2010. Uafsluttet jurastudium. Executive Education fra Harvard Business School. Født 1964. Har været arrangementschef på Herning Kunstmuseum, direktør for Glasmuseet Ebeltoft, udviklingschef i LEGO, direktør for LEGO Visionlab, CEO i Danfoss Universe, fondsdirektør for Universe Fonden.

“Jeg vil råde alle unge til at tage en uddannelse. På fremtidens jobmarked spiller viden en så afgørende rolle, at alle danske unge bør gribe muligheden – som vi fra dansk side stiller gratis til rådighed – nemlig en uddannelse af høj faglig kvalitet. Det er ofte den letteste vej til et spændende arbejde.”

77

Mit bedste karriererad.indd 77

23/02/11 14.38

515b966a549e4ac99cfc1d5199c52a95  

85 topfolk afslører opskriften på succes Maria Holkenfeldt BeHrendt JØRGEN BODUM BODUM / NIELS B. CHRISTIANSEN DANFOSS / MERETE ELDRUP TV2 /...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you