Page 1


Til Maria


Jes Fabricius Møller

Hal Koch en biografi

GADS FORLAG


Hal Koch © 2009 Jes Fabricius Møller og Gads Forlag Forlagsredaktion: Grethe Jensen Projektledelse: Marianne Moring Omslag: Lene Nørgaard, Propel Omslagsillustration: Polfoto Prepress: Lymi DTP-Service Tryk: Narayana Press, Gylling ISBN 978-87-12-04269-3 1. udgave, 1. oplag Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Det er tilladt at citere med kildeangivelse i anmeldelser.

Udgivelsen er støttet af G.E.C. Gads Fond Landsdommer V. Gieses Legat


Indhold

Indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Kapitel 11. I begyndelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Familien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hans Koch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indre Mission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tidehverv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hal Koch og Tidehverv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 14 16 22 27 32

Kapitel 12. Adel m책 der til: dannelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metropolitanskolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36 38

Kapitel 13. Patristiker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eros og Agape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Disputatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46 56 59

Kapitel 14. Regnum og Sacerdotium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Erik Arup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kirke og konge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Videnskabssynet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professorkonkurrencen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65 67 68 72 75


Kapitel 15. Krigens forfærdende barmhjertighed . . . . . . . . . . Grundtvig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danskhed og kristendom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forelæsningerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79 82 86 88

Kapitel 16. Det politiske. Dansk Ungdomssamvirke . . . . . . . Formand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ny strategi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Det daglige arbejde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Demokrati og historie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kritisk loyal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95 99 107 112 114 118

Kapitel 17. Norske tilstande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Hetzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Kære Kaj Munk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Kapitel 18. Den vise mand i Capua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bomben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Det udeblevne nej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scavenius-Best-aksen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Det beståendes forsvarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Demokratiet som politisk våben . . . . . . . . . . . . . Arbejdsdelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142 144 149 154 156 160 162

Kapitel 19. Vandene skilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Horserød . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fremtids fortid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Land og by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Attentaterne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166 171 176 184 188

Kapitel 10. Plager Fanden jer? – retsopgøret . . . . . . . . . . . . . 192 Hal Kochs version af fortiden . . . . . . . . . . . . . . . 194 Udrensningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199


Kapitel 11. Demokratiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Socialdemokratiet og det demokratiske . . . . . . . . Socialisme og demokrati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Den byzantinske konservesfabrik . . . . . . . . . . . . Alf Ross . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

208 211 215 218 221

Kapitel 12. Krogerup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Ungdomskommissionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Krisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Kapitel 13. Humanisme og kristendom . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Løgstrup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Afskeden med Grundtvig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Kapitel 14. Syv år for Rakel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 Institut for Dansk Kirkehistorie . . . . . . . . . . . . . . 272 Kapitel 15. Kejserens mønt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Den konstantinske syntese . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 Kapitel 16. “Jeg hænger ikke ved livet” . . . . . . . . . . . . . . . . . Ydre Mission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eftermælet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teologen Hal Koch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noter

297 300 302 305

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Personregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350


Indledning

E

n historisk biografi bygger på den enkle biologiske forudsætxning, at et menneske fødes og siden dør. I det tidsrum lever det i en historisk sammenhæng. Det er sjældent, et sådant liv lader sig sammenfatte i et velstruktureret plot, hvis man også skal yde forløbet af det faktisk levede liv en vis retfærdighed. Sådan hænger intet liv sammen, og i hvert fald ikke Hal Kochs. Et liv lader sig heller ikke gengive i størrelsesforholdet 1:1. Det ville tage et liv at læse og endnu længere at skrive. Man må prioritere i stoffet og samtidig give et nogenlunde troværdigt billede af den biograferede i hele livets udstrækning. Jeg har fremdraget de to elementer af Hal Kochs liv, hvor han ydede den væsentligste indsats: hans arbejde som akademiker og intellektuel og hans rolle i dansk politik under og umiddelbart efter Besættelsen. Meget mere kunne være uddybet og vil forhåbentlig blive det på et tidspunkt, men som sagt må man jo prioritere i stoffet. Hal Koch er vanskelig at portrættere i helfigur, fordi han i grunden var et blufærdigt menneske. Jeg har her og der givet nogle streger til et billede af privatpersonen Hal Koch, men nogen sjælegranskning kan der aldrig blive tale om alene af den grund, at blufærdigheden har givet sig udslag i, at størstedelen af hans private korrespondance er destrueret.

INDLEDNING 9


Et hovedtema i Hal Kochs liv var forholdet mellem humanisme og kristendom, politik og religion, stat og kirke. Han behandlede det allerede i sin ungdom og vendte tilbage til det igen og igen, for han betragtede både humanismen og kristendommen som bærende elementer i den europæiske kultur. Problemet bestod for Hal Koch i, at forholdet mellem dem var uafgjort og spændingsfyldt, men at netop intet var løst ved at udelukke en af delene eller ved at lade en få overtaget. Hvis verden havde udviklet sig anderledes i det 20. århundrede, var Hal Koch måske blevet overladt til at gennemtænke sit problem gennem et ubrudt og fredeligt akademisk liv. Men han levede – som det hedder i en gammel kinesisk forbandelse – i interessante tider. Historien greb ind i hans liv, prægede hans prioriteringer, satte rammerne for synspunkter og valg. Han blev af Den Anden Verdenskrig revet ud af sin intellektuelle sammenhæng og placeret i centrum af dansk politik som formand for repræsentantskabet i Dansk Ungdomssamvirke. Dermed blev han en instans i den danske offentlighed, en rolle, som han påtog sig med en særegen autoritet og bevarede til sin død. Efter krigen kunne han langsomt vende tilbage til sin gerning som professor i kirkehistorie og dermed også til beskæftigelsen med forholdet mellem humanisme og kristendom. På denne vis udgjorde besættelsestiden og årene umiddelbart derefter en parentes i hans liv, men unægtelig en stor og betydningsfuld en. Hans liv – og dermed denne bog – falder dermed i tre dele: før, under og efter Besættelsen. Det lader sig næppe skjule for læseren, at en biografi ikke kan skrives uden en grad af fascination eller beundring for den biograferede. Det er også tilfældet med denne bog. Hal Koch forenede i sjælden grad intellektuel styrke med personlig integritet. Faktisk er det vanskeligt overhovedet at opdrive nogen, der har haft noget ufordelagtigt at sige om ham. Men ingen er en helt for sin kammertjener, og det er klart, at han lige så lidt som nogen anden var et overmenne-

10 HAL KOCH


ske. Den demokratiske idealtænker Hal Koch var ikke altid så ideel en demokrat. Den fejrede højskoleforstander Hal Koch måtte se sin skole tage en anden retning, end hvad han oprindeligt havde tænkt sig. Den brillante kirkehistoriker Hal Koch overgik egentlig aldrig sig selv som videnskabsmand, efter han var blevet professor i en alder af blot 32 år. Det er mit håb, at facetterne er kommet med, og at de følgende sider giver et retvisende billede af en vidtfavnende og sammensat personlighed. Jeg har fået god hjælp til stort og småt af mange mennesker, der er kommet med håndsrækninger, henvisninger eller har stillet sig til rådighed for samtaler: Tak til Tove Sørensen, K.E. Bugge, Henning Nielsen, Knud J.V. Jespersen, Bent Jakobsen, Erling Christiansen, Birgitte Possing, Harald Engberg-Petersen, Hanne og Allan Nielsen, Hanne Engberg, Johs. Engberg, Lars Andersen, Jakob Balling, Søren Bald, Martin Pihl, Arne Søby Christensen, Jørgen Mikkelsen, Michael Ahlström, Anders Holm Rasmussen, Jens Erik Skydsgaard, Jan Unold, Henrik Bach, Esben Albrectsen, Hans Sode-Madsen, Jens Rahbek Rasmussen, Jens Holger Schjørring, Jesper Valeur Mogensen, Palle Roslyng-Jensen, Poul Otto Gedde, Sven Skovmand, Michael Kjeldsen, Marianne Haslund-Christensen, Margit Svendsen, Kirsten Lylloff, Theodor Jørgensen, Martin Schwarz Lausten, Birthe Rønne og flere til. En særlig tak til fhv. minister Dorte Bennedsen og sognepræst Ole Bang for meget venlig imødekommenhed, til den uovertrufne Palle Sigaard på Rigsarkivet for at finde det, der er blevet væk, til Niels Wium Olesen, Joachim Lund, Henrik Lundbak og Rasmus Mariager for uegennyttig kollegial bistand, til dr.phil. Ole Vind for generøst at lade mig læse nogle upublicerede arbejder igennem, som har været

INDLEDNING 11


en kilde til indsigt og uenighed, og til mine svigerforældre, Ida og Claus Harms, for mange gode samtaler og hjælp i stort og småt. Bogen tilegnes min kone, Maria, uden hvem jeg var ilde stedt. Ellen, Ingrid og Anders har ikke hjulpet med noget, men vi holder jo skrækkeligt meget af dem alligevel. Roskilde og København, februar 2009 Jes Fabricius Møller

Alle citater i bogen er principielt gengivet med den retskrivning og den ortografi, som er anvendt det sted, hvorfra der citeres (se noteapparatet). Hvor der er tale om trykte udgaver af håndskrevne kilder eller om citater, der refereres på anden hånd, kan gengivelsen derfor i enkelte tilfælde afvige fra den i den oprindelige kilde anvendte skrivemåde.

3ad3c95f08314f1db8ecdf99e305880e  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you