Page 1

I Kultur- og Aktivitetsfag 2 er anvendt følgende litteratur og hjemmesider: Litteratur: Basisbog i ergoterapi – aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Tove Borg, Ulla Runge, Jytte Tjørnov, Åse Brandt og Annette J. Madsen. Munksgaard, 2007. Det fleksible fællesskab. Kirsten Hastrup. Forlaget Univers, 2004. Empowerment på dansk. M.L. Andersen, P. Brok og H. Mathiasen. Dafolo, 2000. Ergonomi, krop og belastning. M. Böcher og M. Jakobsen. Arnold Busck, 2006. Etniske minoriteter – kulturmøder i sundhedsvæsenet. Jens Hjort Andersen og Roland Jensen (red.). Munksgaard, 2007. Evidensbaseret sygepleje - en bro mellem forskning og den kliniske virksomhed. Ania Willman m.fl. Gads Forlag, 2007, s.103-125. Flow theory - om opplevelse av aktiviteter. Carina Ryssdal. Ergoterapeuten nr. 11, Norsk Ergoterapeutforbund, 2003. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer. AT- vejledning, 3. juli 2004. Forflytningskundskab – Aktivering, hjælp og træning ved forflytning. P. H. Lunde. Gads Forlag, 2008. Fortællinger fra praksis – om livshistorier og pædagogik. Ida Schwarz (red.). Hans Reitzel, 2003. Fysisk Aktivitet - håndbog om forebyggelse og behandling. Bente Klarlund Pedersen og Bengt Saltin. Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse, 2003. Fysisk aktivitet og Ældre 2008. N. Beyer og L. Puggaard. Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse, 2008 Gerontologi, livet som gammel - en tværfaglig lærebog i gerontologi. C. E. Swane, A. L. Blaakilde og K. Amstrup. Munksgaard, 2007. Gravides og ammendes arbejdsmiljø. AT- vejledning. 8. februar 2002. Grundbog i Kulturforstaaelse. Iben Jensen. Roskilde Universitetsforlag, 2005. Grænseland. Minoriteter, rettigheder og den nationale idé. Kirsten Hvenegaard-Lassen. Det Danske Center for Menneskerettigheder, 1996. Kultur og pædagogik. Benedicta Pécseli (red.). Hans Reitzel, 1996. (Artiklen ”Genkendelsens glæde og gru – om mødet med det fremmede” af Anne Knudsen). Kulturel intelligens. Elisabeth Plum m.fl. Børsens Forlag, 2007. Livets fortællinger – en bog om livshistorier og identitet. Marianne Horsdal. Borgen, 1999. Livshistorier i pædagogisk arbejde. Birthe Juhl Clausen. Semi-forlaget, 1997. Livskvalitet – en udfordring. Bjarne Lenau Henriksen. Gads Forlag, 2007.


Motion og sundhed for social- og sundhedsuddannelserne. Christina Rasmussen-Rubaek. Århus Social- og Sundhedsskole, 2008. Recept på motion – motion som forebyggelse. Bente Klarlund Pedersen. Arnold Busck, 2004. Rehabilitering, teori og praksis, samfundsmæssige rammer og barrierer for en helheds- og brugerorienteret rehabiliteringsindsats. L. Jensen, L. Petersen og G. Stokholm. FADL's Forlag, 2007. Set med patientens øjne. Susanne Fortmeier og Gitte Thanning. FADL's Forlag, 1994. Skridttællerbogen. Bente Klarlund Pedersen. Arnold Busck, 2007. Utgangspunkt for aktivitetsperspektivet. Nils Erik Ness. Ergoterapeuten nr. 13, Norske Ergoterapeutforbund, 1997. Hjemmesider: http://www.motiononline.dk/ – praktisk information om kost og motion. http://www.sundhedsstyrelsen.dk/ – Sundhedsstyrelsens hjemmeside. http://www.forflyt.dk/ – om forflytning. http://www.at.dk/ – Arbejdstilsynets hjemmeside. http://www.uvm.dk/ - Undervisningsministeriet, Det nationale kompetence regnskab, dokumentationsrapport.

0da80e5a2a01464a835f963f176226a2  

Fysisk Aktivitet - håndbog om forebyggelse og behandling. Bente Klarlund Pedersen og Bengt Saltin. Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggels...

0da80e5a2a01464a835f963f176226a2  

Fysisk Aktivitet - håndbog om forebyggelse og behandling. Bente Klarlund Pedersen og Bengt Saltin. Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggels...