FriaFöretagare #3 2021

Page 1

2021 #3 WWW.FF.SE

FRIA FÖRETAGARE

Tareq välkomnar stöd – men oroas inför uppstarten Skev ersättning vid sjukdom • SD störst om småföretagarna skulle välja idag Ökat intresse för grön märkning • Så här funkar matchning på arbetsmarknaden REKO-marknaden fortsätter stiga • EU-stöd – fler möjligheter än många vet om


INNEHÅLL Aktuella frågor

4-6

Det var som om allt stannade av när pandemin kom förra året. Tareq Taylor om det tuffa året och ljusglimtar.

9-10 11-12 13

Företagarförbundets medlemmar har klart för sig – förtroendet för regeringen är lågt. Sjuk som egenföretagare? Variationen på ersättning är stor mellan olika företagsformer.

Hållbarhetsmärkning är inget nytt fenomen, men fler och fler branscher börjar få upp ögonen och efterfrågan ökar.

Näringspolitik

19

Möjligheterna till att få ekonomiskt stöd från EU är stora, men få småföretagare känner till möjligheterna.

20-21 22

Småföretagens tid är nu!

S

veriges arbetslöshet har i krisen nått nya rekordhöjder i och med kostnader för samhället för att försörja alla dessa olyckliga som mist sina jobb. Därför måste Sverige skapa (minst) 250 000 nya jobb och låta dem som idag uppbär A-kassa och försörjningsbidrag får möjlighet till egna arbeten. Alternativet är drakoniska skattehöjningar om vi ska klara välfärdskostnader för vård, skola, omsorg, polis, försvar, infrastruktur med mera. Så många jobb kan inte Sveriges stora industriföretag skapa, även om det nu hurras över upp emot 20 000 nya jobb i Norrland. Sveriges största företag, de med över 250 anställda är nämligen inte fler än drygt tusen företag och sysselsätter en miljon anställda. Att dessa skulle öka sin personalstyrka med motsvarande 25 procent är det ingen som tror på, varken politiker eller ledningar i storföretagen. Nej – Sverige måste vända blicken mot den dryga miljon små och medelstora företag som idag sysselsätter 1,7 miljoner anställda. Om vi kan förmå vart fjärde företag att anställa en person så har vi klarat utmaningen med arbetslösheten. Och för att klara det måste vi fokusera på de trösklar som finns för de minsta företagen och som hindrar dem, eller gör dem tveksamma till, att anställa.

Om vi kan förmå var fjärde företag att anställa en person så har vi klarat utmaningen med arbetslösheten.

• Sänk arbetsgivaravgiften. (Almega har räknat på att 3 procents sänkning skulle skapa ca 100 000 jobb.) • Etablera Företagarförbundets förslag Tillväxtjobb, där företagen kan anställa och kompetensutveckla samtidigt (En sorts moderna lärlingsjobb som omfattar alla företag och branscher.) • Flytta sjuklöneansvaret och administrationen från företagen till Försäkringskassan. • Genomför förenklingarna av LAS för att småföretag enklare ska kunna kompetensväxla. • Tillsätt en Småföretagarminister som får ansvaret för att detta och andra förenklingar för småföretagare sker, så kommer arbetslösheten att lösas av Sveriges jobbskapare inom nästa mandatperiod. MATS ASSARSSON ORDFÖRANDE FÖRETAGARFÖRBUNDET

REKO-ringar ploppar upp som svampar, på kort tid har hundratusentals svenskar testat.

Utredare ska ge förslag på regelförenklingar för mikroföretag och anpassningar i bokföringslagen.

Annorlunda affärer

KONTAKTINFO

SÄLJANSVARIG

REDAKTÖR

ÖVRIGT

Fria Företagare är organ

Mellansvenska

Dennis Oscarsson

Åsikter uttryckta i denna publikation är

för Företagarförbundet

Telemarketingtjänsten AB

redaktion@ff.se

antingen skribenternas egna eller de

Box 1132, 262 22 Ängelholm

ANNONSBOKNING

TIPS

intervjuades och speglar nödvändigtvis

www.ff.se

bo.furevi@ff.se

Skickas till redaktion@ff.se.

inte den ansvarige utgivarens eller

e-post: info@ff.se

WEBBEN

Märk med Fria Företagare.

FöretagarFörbundets åsikter. Det är fritt

Telefon: 020-760 761

Facebook: FöretagarFörbundet

REDAKTIONSRÅD

att citera Fria Företagare, källan ska dock

Semesterstängt V27–30

www.ff.se

Mats Assarsson, Bo Furevi

alltid uppges.

BLI MEDLEM?

ANSVARIG UTGIVARE

Dennis Oscarsson, Petri Savolainen

Tel: 020-760 761 (anknytning 1)

Mats Assarsson

LAYOUT/ORIGINAL

TRYCKERI

OMSLAGSFOTO

New Copywriting

V-TAB

Peter Carlsson

FÖRETAGAR FÖRBUNDET

Visste du att...

30-31 2

Mjölkbonden Per Brunberg har hittat ett nytt ben att stå på – han storsatsar på egen glass.

...Vi på Företagarförbundet har en enda uppgift, att förbättra villkoren för de svenska småföretagen. Vi jobbar hårt med att skapa kvalificerade medlemstjänster och att skapa ett stort utbud av förmåner till mycket gynnsamma storkundsrabatter. Medlemmar som använder förmåner från våra partners sparar i genomsnitt 6100 kr per år på medlemskapet,. Läs mer på www.ff.se/medlemsformaner

www.ff.se

info@ff.se


UPPSNAPPAT FOTO: MOSTPHOTOS

Stark uppgång för dagligvaruhandeln

FOTO: ADOBE STOCK

FOTO: MOSTPHOTOS

Nytt LAS-förslag kan träda i kraft i juni -22

arbetade hemifrån första kvartalet 2021

Att jobba hemifrån har blivit ett allt vanligare inslag i svenskarnas yrkesvardag till följd av pandemin. Och trenden pekar fortsatt uppåt visar ny statistik från SCB. Drygt 40 procent av personerna i arbete i åldern 15-74 år jobbade hemifrån under årets första kvartal. Att jämföra med fjolårets tredje kvartal, då siffran landade på 29,2 procent. – Det är sedan i höstas en högre andel kvinnor än män som arbetar hemifrån. Under det första kvartalet 2021 arbetade 40,3 procent av männen och 44 procent av kvinnorna hemifrån, säger Eric Hellsing, statistiker på SCB.

Om jag fick leva om mitt liv idag så skulle jag antagligen ha varit entreprenör.

Gästnätter ökade med 104 procent I takt med att solen dykt upp och en viss ljusning i pandemitunneln kan skådas med vaccinering och minskad smittspridning, så ökar det totala antalet gästnätter i april på de kommersiella boendeanläggningarna med 104 procent i jämförelse med samma tid förra året. Det är dock fortsatt en bra bit till nivån 2019, 39 procent färre gästnätter i jämförelse. Ökningen i sig kan dock ses som en indikation på en viss återhämtning av turismen. Antalet utländska gästnätter uppgick under april 2021 till cirka 205 000, vilket var en ökning med 106 procent jämfört med april år 2020. FOTO: MOSTPHOTOS

Nyligen presenterade LAS-utredningen sitt förslag om förändringar av anställningsskyddet. Bland annat så får arbetsgivare ökad flexibilitet att anpassa kompetensen efter verksamhetens behov. Alla företag ska till exempel få undanta fem personer från turordningen vid arbetsbrist, och anställda som är aktuella för omplacering ska klara de nya arbetsuppgifterna, utan upplärning eller utbildning. Reglerna för uppsägning av personliga skäl förtydligas och arbetsgivaren bär inte lönekostnaden vid tvister om uppsägning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 30 juni 2022.

42 %

Väljarstödet minskar för Socialdemokraterna och Krist demokraterna. Och Liberalerna har det lägsta stödet i SCB:s partisympatiundersökning sedan mätningarna startade 1972. De partier som går bäst just nu är Centerpartiet och Sverigedemokraterna. – För både Centerpartiet (9,5 procent, ökning med 1,9 procentenheter sedan november) och Sverigedemokraterna (18,9 procent, ökning med 1,3 procentenheter sedan november) är det statistiskt säkerställda ökningar såväl jämfört med den senaste mätningen som med riksdagsvalet 2018, säger Amanda Hansson, statistiker på SCB. Socialdemokraterna minskar med 1,2 procentenheter sedan i november och det är andra mätningen i rad som partiet trendar nedåt. Moderaterna har ökat under hela mandatperioden, men ligger allt som allt med sina 22,4 procent i nivå med senaste mätningen. FOTO: MOSTPHOTOS

Läget har varit och är fortsatt ansträngt för flera branscher, men en bransch som sticker ut åt andra hållet är dagligvaruhandeln. Förra året ökade försäljningen med 3,7 procent jämfört med 2019 och i alla län utom gränslänen Värmland, Jämtland och Västra Götaland växte dagligvaruhandeln. – Den svaga gränshandeln drog ner den totala försäljningen där, säger Daniel Lennartsson, statistiker på SCB. I gränskommunerna minskade försäljningen med 35 procent. I tätorter med minst 100 000 invånare ökade försäljningen med 6,8 procent.

Vind i seglen för C och SD

”Den första månaden har drygt 20 000 ansökningar inkommit, det är att jämföra med cirka 60 000 den första månaden i fjol. Det tyder på att svensk ekonomi är på väg att återhämta sig och att vi är i ett bättre läge än förra våren”, säger Tim Brooks, avdelningschef på Tillväxtverket.

Carl-Henric Svanberg, Volvos ordförande.

www.ff.se

Färre permitterade under 2021

info@ff.se

3


ENTREPRENÖREN

I vintras visades Tareq Taylors matresa i Sveriges Television. En bok med samma titel finns även utgiven på Bonnier Fakta. Foto: Peter Carlsson

4

www.ff.se

info@ff.se


ENTREPRENÖREN

Välkommet stöd efter tufft år för

TAREQ TAYLOR Pandemin har slagit hårt mot den svenska restaurangnäringen. En av dem som engagerat sig för att få till anpassade stöd och villkor är Tareq Taylor, tv-kock och krögare med restaurang i Malmö.

S

tjärnkocken och tv-personligheten Tareq Taylor har haft ett tufft år. På tv har det kanske sett ut som att allt rullat på som vanligt, bland annat med en ny säsong av populära långköraren Trädgårdstider på Sveriges Television och med en uppmärksammad matresa till Jerusalem. Men den andra delen av hans verksamhet, där den egna restaurangen Kockeriet spelar huvudrollen, har haft det kämpigare. – Trots att min verksamhet är privilegierad var det som att allt stannade av när pandemin kom förra året, berättar Tareq. Då tömdes min och alla andra restauranger fullständigt på gäster.

Under pandemin har vi kunnat följa en allvarlig och stundtals ganska bister Tareq Taylor i sociala medier. Med kraft har han engagerat sig för att restaurang- och besöksnäringen ska omfattas av rimliga stöd och villkor. – När det första stödet kom tidigt i pandemin var det tydligt att det var skräddarsytt för industrin. Det var en smart arbetsmarknadspolitisk åtgärd men inte alls avsett för servicenäringen. När tillverkande företag kan pausa vissa delar av sin process samtidigt som de producerar och lägger på lager, så måste en restaurang ha alla

funktioner på plats. Oavsett om adjö till tidigare för att kunna använda oss av korttidspermittevi har en eller hundra gäster ringen. Många blev arbetslöi lokalen. I n o m r e s Tillsammans med andra sa över en natt. Nu kan vi taurangbranschen h ha personal på plats och krögare, branschförbund a r 5 0 0 0 och intresseorganisatio- p 0 ta emot våra gäster på ett e r s o n e r b li tryggare sätt. Med personer har Tareq jobbat för vit arbetslö s a att uppmärksamma brannalen tillgänglig har vi ockunder pand emin. schens situation och beså möjlighet att arbeta med . hovet av anpassat stöd. Till våra företag för att komma åt slut verkar det också ha gett omsättning genom nya vägar, resultat. marknader och arbetssätt. – Det har tagit tid och varit enerverande eftersom beslutsfattande politiker så Även om Tareq är glad över det nya stödpaketet tydligt visat att de inte haft intresse av att dis- så är han bekymrad inför en kommande uppkutera med oss, säger Tareq. Men nu i maj, ef- start. I likhet med många andra krögare har ter mycket kämpande från många håll, rösta- han själv sagt upp timanställd personal under de riksdagen igenom ett nytt stödpaket som är krisen och haft tuffa månader ekonomiskt. Unanpassat för tjänstesektorn. Bland annat inklu- der januari och februari tappade han 40 proderas lönekostnader i omställningsstödet, nå- cent av sin omsättning, tog igen en del under got som gör att vi i fortsättningen kan behål- mars och april, men tror att det kan ta lång tid la vår timanställda personal. Det här är en ar- att hämta tillbaka den stora delen av omsättbetsmarknadspolitisk åtgärd av rang och något ningstappet. som gör mig väldigt glad. – En uppstart kräver personal och kompetens, förklarar Tareq. Inom restaurangbranTareq berättar att nästan a lla som arbetar som tim- schen har 50 000 personer blivit arbetslösa anställda antingen är nya i branschen, utrikes under pandemin. De flesta blev det redan i ett födda eller ungdomar. tidigt skede och sökte sig då in i arbetsmark– Den här gruppen var vi tvungna att säga nadspolitiska åtgärder eller a-kassa.

www.ff.se

info@ff.se

5


FRIA FÖRETAGARE Eftersom de flesta krogar i nte kan erbjuda fast anställning direkt tror Tareq att det kan bli svårt att få tidigare restauranganställda att lämna det de gör nu, speciellt när det handlar om att gå tillbaka till en bransch som är så pass svängig. – Vi märker det nu när vi söker personal inför sommaren. Det är svårt att hitta rätt eftersom de flesta som har erfarenhet är upptagna med a-kassa eller olika åtgärNamn: Tareq Taylor Yrke: Krögare, kock, der. Men i det peregenföretagare, tv-personlighet spektivet är det och kokboksförfattare. åtminstone skönt Bor: I Lomma utanför Malmö. att veta att det nya På meritlistan: Startat och drivit flestödet ger oss förra restauranger i Malmö. Lagat mat i utsättningar att tv-produktioner som Trädgårdstider, behålla kompeGo’kväll, Stjärnorna på slottet, tensen i fortsättLyckomaten, Tareq Taylors matresa ningen. samt internationella Tareq Taylor’s Nordic Cookery som sänts i fler än 100 länder. Vunnit Kockarnas kamp i TV4 2017. Skrivit flera kokböcker. Sommarpratat i P1.

att regeringen har lagt alldeles för lite fokus på restaurang- och besöksnäringen. Han berättar om uppväxtens Malmö, där uteserveringar var förbjudna och där stadskärnan var en lekplats för ungdomar och huliganer efter att butiker och restauranger bommat igen för kvällen. – När man senare tillät uteserveringar levde staden upp, säger han. Innerstaden blev tryggare och attraktivare, fastighetspriserna steg och Malmö kunde konkurrera med Köpenhamn när folk skulle ha en trevlig kväll. Eftersom restaurang- och besöksnäringen dessutom skapar massor med arbetstillfällen för ungdomar så vill jag mena att det rör sig om en extremt samhällsviktig bransch. Den är verkligen värd att stötta.

första t e d r ä N ar det v m o k t stöde t det var t a t g i l d ty ytt för s r a d d ä skr n. industri

Tareq menar också

Tareq Taylor gläds åt det nya stödpaketet, som är anpassat för tjänstesektorn och ökar möjligheterna att behålla timanställd personal.

TEXT: STEFAN HEDNER FOTO: PRESSBILD

SEX VIKTIGA ÅR

1969 Tareq föds i Malmö.

6

2000 2009 Öppnar sin första egna restaurang, Trappaner i Malmö.

Blir en av programledarna i Trädgårdstider på Sveriges Television.

www.ff.se

2014

2017

2020

Öppnar nuvarande restaurangen Kockeriet i Malmö.

Vinner Kockarnas kamp i TV4.

Engagerar sig för att restaurangoch besöksnäringen ska få anpassade pandemistöd och kunna verka under rimliga villkor.

info@ff.se


MEDLEMSERBJUDANDE

OKQ8 Laddar din bil

Hemma OCH på jobbet!

OKQ8 vill förenkla laddningen av elbilar i Sverige. OKQ8 har under många år erbjudit Företagarförbundets medlemmar förmånliga drivmedelsavtal med rabatt på både drivmedel och tillbehör för dig som kör bil i tjänsten eller privat. Nu tar de nästa steg och bygger ett av Sveriges största nätverk för säker och smidig billaddning för företagen. 70 stationer erbjuder laddning idag Och närmare 40 erbjuder snabbladdning, men de närmaste åren ska OKQ8 och Skellefteå Kraft etablera supersnabbladdare på fler än 300 stationer runt om i landet, vilket blir det största och mest omfattande nätverket i Sverige.

Helhetslösning Med företagskortet - Business Basic El är det enkelt att följa upp och administrera laddningen för de anställda, samtidigt som kortet kan användas för tankning av andra drivmedel och bilprodukter på OKQ8:s stationer. Allt samlat på en och samma faktura gör det lätt att hantera fordonsflottan på företaget.

Vi vill göra det enkelt att vara elbilist

säger Erik Stenströmer Moglia. Vår bedömning är att huvuddelen av laddningarna kommer att ske i hemmet och på jobbet men med stöd av laddning längs vägen.

Uppkopplade laddboxar Oavsett om företaget installerar laddboxar på företaget eller hemma hos föraren får företaget koll på laddningen tack vare att boxarna är uppkopplade och ger därmed möjlighet till uppföljning och skattemässig kompensation. Säkert och snabbt med laddbox Installation och laddbox kostar en slant, men är samtidigt viktigt för att laddningen i hemmet ska ske säkert och inte överbelasta eluttag och kablar. Att ladda via ett vanligt uttag natt efter natt belastar kablage i huset på ett hårdare sätt än de är avsedda för och kan leda till brand. Vi rekommenderar därför starkt att installera en laddbox som dessutom laddar bilen avsevärt snabbare.

Vårt mål är att bilister ska kunna ladda bilen på alla stationer.

Tillsammans med Skellefteå Kraft är målet att till 2026 ha etablerat snabbladdning på 300 stationer. säger Erik Stenströmer Moglia, Fuel Manager på OKQ8.

Smidiga lösningar för laddningsbara bilar Försäljningen av laddningsbara bilar ökar och under 2021 väntas fyra av tio nya bilar vara en laddbar bil. OKQ8 vill möta den utvecklingen och erbjuda både företag och privatpersoner en smidig laddlösning på vägen.

Vi vill hjälpa till att ställa om OKQ8 hjälper våra kunder att ställa om för framtiden genom att erbjuda Sveriges största stationsnät med förnybara drivmedel på över 700 tankställen runt om i landet. Som medlem i Företagarförbundet och kortkund får du tillgång till hela OKQ8:s laddnätverk med appen OKQ8 Elbilsladdning. Varmt välkommen till OKQ8

Scanna QR-koden och få tillgång till ett av Sveriges smidigaste kort för el och bensin. Med förmånlig rabatt som medlem i Företagarförbundet

www.ff.se

info@ff.se

7


MEDLEMSENKÄTEN Företagarförbundets medlemmar har lågt förtroende för våra styrande politiker i regeringen. Allra lägst får Per Bolund (MP), Amanda Lind (MP) och Ibrahim Baylan (S). Högst förtroende, om än fortsatt relativt lågt, får Magdalena Andersson (S), Lena Hallengren (S) och Mikael Damberg (S).

Lågt förtroende för regeringen Oppositionspolitikerna har avsevärt mycket högre förtroende. Ulf Kristersson (M) högst, följd av Jimmie Åkesson (SD) och Ebba Bush (KD). Lägst förtroende får Nooshi Dadgostar (V), följd av Annie Lööf (C). Medan Nyamko Sabuni placerar sig mittemellan topptrion och bottenduon. Riksdagsledamöterna i näringsutskottet som

ska driva företagar-, och näringslivsfrågor får lägst förtroende och är för de flesta småföretagare helt okända och osynliga! Regeringspartierna bedöms totalt sakna en näringspolitik som omfattar småföretag, medan Moderaterna anses ha den bästa småföretagarpolitiken. Sverigedemokraterna skulle få flest röster av

småföretagarna om det var val idag. Hela 41 procent anger att de skulle röstat på SD medan 31 procent säger att de skulle kryssa Moderaterna på sin röstsedel. Anmärkningsvärt är att över 8 procent skulle välja ett annat alternativ än de åtta riksdagspartierna, alltså fler än de som skulle rösta på trean bland partierna – KD (6,5 procent).

Viktigare än någonsin att skapa bra förutsättningar för småföretag! Med en arbetslöshet på nästan tio procent och hela 521 000 människor som står utan jobb i kölvattnet av en pandemi och en alltför passiv jobbpolitik under många år, står Sverige inför stora utmaningar. Samtidigt som stora satsningar behövs göras i skola, vård och omsorg, vilket pandemin har visat, så måste Sverige välja att satsa på att trycka tillbaka arbetslösheten som annars kommer att kosta stora summor av våra skattemedel och kasta in landet i en ond spiral med skattehöjningar och bromsad tillväxt. Småföretagen är lösningen Att stimulera jobbskapande i de över en miljon små och medelstora företagen är den en-

8

skilt största möjligheten för att lyckas vända utvecklingen. Det krävs bara att var fjärde företag i denna kategori anställer en person. Om ett av fyra små och medelstora företag skapar ett jobb resulterar det i 250 000 jobb och halverar arbetslösheten. För de stora företagen går det inte Sverige har nämligen endast drygt tusen stora industriföretag, med över 250 anställda. De sysselsätter idag ungefär en miljon anställda och att de skulle öka den totala bemanningen med 25 procent är inte sannolikt, Volvo med sina 25 000 anställda skulle exempelvis behöva anställa ytterligare 7 000 personer. Det är inte troligt. www.ff.se

info@ff.se

Trösklar som står i vägen Ett litet företag måste kunna ta lagom stora steg. Att anställa en person om man är ett enmansföretag är ett lika stort steg för det företaget som om Volvo skulle anställa 25 000. För att ta sig över trösklar måste regler, skatter, anställningar formas efter en trappstegsprincip. Helt enkelt för att företagen ska kunna ta lagom små eller stora steg för att utvecklas, anställa och ta sig över trösklarna. Här behöver de små företagen dock hjälp för att klara uppgiften. Politiker behöver lyssna på småföretagen Det behöver fattas politiska beslut om regelförenklingar och genomförda LAS-förbättring-


MEDLEMSENKÄTEN

ar med ett slopande av turordningsreglerna. Administrationen av sjuklönen behöver flyttas bort från småföretagen till Försäkringskassan som är avsevärt flinkare med dylika uppgifter än vad en snickare eller frisör är. Tillväxtjobb* behöver införas där en arbetslös kan få en halvtidsanställning och kompetensutveckla sig på plats på företaget på resterande tid. Slutligen måste arbetsgivaravgiften sänkas för att företagen ska kunna erbjuda detta löneutrymme för att fler ska kunna gå till ett jobb. Sänk arbetsgivaravgiften Slopa den allmänna löneavgiften för de små företagen med 1-10 anställda. Det innebär skattebortfall på cirka 15-18 mdr kronor men möj-

liggör 100 000 nya jobb vilket motsvarar nya skatteintäkter med motsvarande belopp. Därtill minskar kostnaderna för bidrag, A-kassa och andra samhällskostnader som arbetslöshet för med sig. Tillsätt en småföretagarminister I medlemsenkäten får näringsminister Ibrahim Baylan bland de lägsta förtroendesiffrorna och en möjlig förklaring är hans låga intresse för de mindre företagen och avsaknad av reformer och insatser som möjliggör arbetsskapande i småföretagen. Förklaringen är sannolikt också en välfylld arbetsdag med stora infrastrukturfrågor, elförsörjning, exportvillkor för våra tunga basinduwww.ff.se

info@ff.se

strier. Kanske inte så konstigt att de minsta företagens villkor blir styvmoderligt behandlade? Av den anledningen kräver Företagarförbundet en småföretagarminister i nästa regering, en minister som bara har småföretagarfrågor på sitt skrivbord, en minister som förstår och har till uppgift att skapa villkor för de minsta företagen att skapa nya jobb och anställa. Jobbskapande som halverar den svenska arbetslösheten. *Tillväxtjobb är en modern lärlingsutbildning som Företagarförbundet föreslagit för att arbetslösa ska kunna erbjudas en anställning på deltid och utbilda sig för att kunna växla upp till heltid efter en period. Modellen ska kunna genomföras på alla företag inte enbart på hantverksyrken

9


MEDLEMSFOKUS

Stor skillnad mellan olika företagsformer vid sjukdom Företagare med enskild firma kan ha så lite som en karensdag vid sjukdom. Den som är anställd i sitt aktiebolag måste betala sjuklönen ur det egna bolaget de första 14 dagarna. Under årens lopp har det framförts skarp kritik mot att ägare till små aktiebolag missgynnas vid sjukdom jämfört med dem som driver enskilda firmor. Fram till det år man fyller 55 år går det nämligen att byta till endast en karensdag i enskild firma, och då är skyddsnätet detsamma som för en vanlig arbetstagare. Men så är det inte för den som driver aktiebolag.

alla utbetalningar från Försäkringskassan baseras på SGI, det vill säga den sjukpenninggrundande inkomsten.

I ett aktiebolag räknas SGI på den lön man tagit ut medan förmåner inte räknas in. I en enskild firma beräknas däremot SGI på den deklarerade nettoinkomsten som omfattar även värdet av till exempel bilförmån, vilket ger en högre SGI. Oavsett företagsform gäller det att inte ta ut för låg lön ur sitt aktiebolag eller deklare-

TEXT: PETER FREDRIKSSON FOTO: MOSTPHOTOS

Trots att det numera är möjligt att få en del av sjuklönekostnaderna återbetald året efter till företagets skattekonto, har det i praktiken visat sig vara en omständlig process där företagarens sjukdom ofta ska nagelfaras innan utbetalningen sker. Inte sällan utgår Försäkringskassans handläggare från att det rör sig om fusk och kräver in utförliga beskrivningar varför man varit sjuk och inte kunnat utföra sitt arbete, trots att det i många fall finns ett läkarintyg som styrker detta. Även ägare till enskilda firmor kan råka ut för granskning i efterhand av den ersättning de fått, men enligt flera kontakter som Fria Företagare haft med såväl enskilda företagare som redovisningsbyråer tycks det som att Försäkringskassan inriktat sig just på ägare till fåmansbolag. Skillnaderna stannar inte där eftersom

10

ra för låg inkomst från en enskild firma, utan om möjligt försöka nå upp till taket för socialförsäkringarna. För att få maximal ersättning från sjukförsäkringen behöver man under 2021 ta ut lön eller deklarera inkomst motsvarande 31 733 kronor i månaden, vilket motsvarar en årslön på 380 800 kronor. Tänk på att inkomst av kapital i form av aktieutdelning från eget aktiebolag eller positiv räntefördelning för enskild firma inte ingår i underlaget för SGI.

www.ff.se

info@ff.se


MEDLEMSFOKUS

Så förbättrar du ditt skydd Stora företag har kollektivavtalade försäkringar som ger skydd för de anställda. Driver du eget aktiebolag kan du komma åt samma skydd för din egen del genom att teckna hängavtal med facket, som förutom förmånliga tjänstepensionslösningar även omfattar skydd vid sjukdom och arbetsskada. Det finns såväl förbund som organiserar specifika yrkesgrupper som bredare fackförbund som till exempel Unionen som omfattar alla typer av tjänstemän. Den stora fördelen med de kollektivavtalade trygghetslösningarna som följer med hängavtalet är att kostnaden ofta är lägre än om du skulle teckna motsvarande skydd via ett vanligt försäkringsbolag. Dessutom ger de ett bra skydd vid till exem-

www.ff.se

info@ff.se

pel långtidssjukdom, där de efter tre månader kompletterar sjukpenningen från Försäkringskassan. För den som till exempel normalt tar ut en lön på 40 000 kronor i månaden innebär det att Försäkringskassan betalar ut en sjukpenning på 24 280 kronor, men sedan täcker försäkringen upp med ytterligare 8 540 kronor. Vid en arbetsskada som orsakar sjukskrivning mer än tre månader tillkommer ytterligare 7 160 kronor, vilket totalt ger 40 000 kronor i månaden. Nackdelen med hängavtalet är att som anställd i sitt eget aktiebolag måste man själv vara medlem i det fackförbund som företaget tecknat hängavtal med. TEXT & FOTO: PETER FREDRIKSSON

11


MILJÖ & KLIMAT

4

Växande intresse för hållbarhetsmärkningar 3

Fler och fler branscher omfattas av någon typ av märkning eller certifiering som ska visa på ett fungerande hållbarhetsarbete. För branschveteranen Svanen märks det att efterfrågan ökar. – Företagen vill, på ett trovärdigt sätt, kunna visa upp sitt miljöarbete, och konsumenterna ser det som ett sätt att göra ett enkelt val, säger Sara Bergman, kriterie- och hållbarhetschef på Miljömärkning Sverige. Ett område där Miljömärkning Sverige – som är ansvarig för Svanen-märkningen i Sverige – märkt att betydelsen av certifieringar ökat är inom offentlig upphandling. Där hänvisar underlagen ofta till att kraven ska motsvara de som ställs av en etablerad aktör som Svanen. – Det blir ett sätt att se att hållbarhetskraven är uppfyllda utan att upphandlaren behöver specificera dem var för sig och kontrollera dem. Samtidigt ökar efterfrågan på att företags

hållbarhetsarbete ska granskas av en oberoende part, säger Sara Bergman. Bland många mindre företag finns ofta en bild av att olika typer av certifieringar kan vara dyra att Sara Bergman, kriterie- och hållskaffa och krång- barhetschef på Miljömärkning Sveriliga att uppfylla ge ser ett ökande intresse från förekraven för. tag att certifiera sig. – Vi känner till att den bilden finns, men det är svårt att säga hur väl det stämmer. Som mindre företagare behöver du kanske göra mer själv än ett stort företag med egna experter, och det är vi medvetna om. Vi

Några av miljömärkningarna i Sverige 1. Bra Miljöval – Naturskyddsföreningens märkning. Finns inom tolv områden. 2. Svanen – Gemensam märkning för de nordiska länderna. Förvaltas i Sverige av statliga bolaget Miljömärkning Sverige. 3. EU Ecolabel / EU-blomman – EU-motsvarigheten till Svanen. 4. KRAV – Svensk märkning för ekologisk mat, med delvis hårdare kriterier än det EU-gemensamma lövet för ekologisk mat. 5. FSC – Certifieringssystem för skog, med krav på skogsbruk och miljöarbete.

12

www.ff.se

info@ff.se

2

5

är därför noga när vi formulerar våra krav så att det inte ska bli onödigt kostnadsdrivande och att det ska gå att uppfylla kraven oavsett företagets storlek, säger Sara Bergman. Svanen-märkningen ska 1 vara till större delen självfinansierat och bygger därför på licensavgifter. – Den årliga avgiften baseras på hur mycket av den Svanenmärkta produkten företaget säljer. Däremot är engångsavgiften för att ansöka lika för alla idag, oavsett storlek, så det kanske man skulle kunna se över för att förenkla för mindre företag, säger Sara. TEXT: HANS OLOFSSON FOTO: PRESSBILD & MOSTPHOTOS


MILJÖ & KLIMAT

Trots namnet växer denna smak tyvärr inte i marken – varumärket Ekobryggeriets granskott är populär.

Vi ger en tre djedel av bolagets vinster till miljön eller människor som behöve r hjälp.

Östgötsk succétonic ger eko – även utomlands Det tidigare lilla garageföretaget The Nordic Soda Company AB i Norrköping har idag snott åt sig nästan hälften av den allt hetare svenska marknaden för premiumtonic på flaska - under varumärket Ekobryggeriet. Dryckesresan startade 2016 med att de tre killarna från Norrköping ville utmana bryggerigiganterna med en bättre läsk – ekologisk, fri från koffein och med mindre socker än vanligt. Varumärket Dirtwater Fox Brewery med sina färgglada 25-centilitersburkar blev en succé. Då föddes även en dröm om ekologisk premiumtonic – och vips var produktionen i gång med klassiska svenska smaker som blåbär, rabarber, fläder och hjortron i glasflaskor. – Det häftiga är att vi i konkurrens med både stora svenska och utländska dryckesjättar idag har 38 procent av marknaden för premiumto-

Visste du att... ÂÂ Vid framställning av tonic används oftast ämnet kinin. Det sägs ha upptäckts i Peru under tidigt 1600-tal när spanska pilgrimer prövade att blanda vatten med bark av Cinchona-trädet. Det presenterades då som potentiellt botemedel mot malaria. ÂÂ The Nordic Soda Company använder i stället naturlig quassia (en bittervedsväxt) i sin tonic – som passar bättre för att få till en ekologisk produktion.

nic, framhåller VD:n Fredrik Fjellman. Både läsken och tonicen är listade av alla de stora matbutikerna runt om i Sverige – och exporteras även till ett 15-tal internationella marknader. Antalet anställda har vuxit till 30 och med nya verksamheter inom mat beräknas omsättningen öka till 85 miljoner kronor. Förutom sitt hållbara och miljömedvetna

www.ff.se

info@ff.se

arbete vill företaget också ge något tillbaka under devisen ”A third to the world”. – Vi ger en tredjedel av bolagets vinster till miljön eller människor som behöver hjälp. Självklart vill vi tjäna peng- Fredrik Fjellman, VD för The Nordic ar, men inte till Soda Company. vilket pris som helst. Vi ser det som framtidens företagande, säger Fredrik Fjellman. TEXT: JOAKIM LÖWING FOTO: BENNY BYSTRÖM

13


Vad är h ng oc i n h c t a m det r a r e g n u hur f en? egentlig 14

www.ff.se

info@ff.se


FÖRETAGSAMT

SamJobb lyser upp

VÄGEN TILL ARBETE S

Matchning handlar om att hitta rätt både ur arbetsgivarens och arbetssökandens perspektiv. Tack vare sitt framgångsrika koncept tillhör SamJobb landets främsta att föra dem samman. Men hur ser egentligen deras metod ut och hur lyckas de bidra till att få ner arbetslösheten?

amJobb bildades i Göteborg 2016 – med uppdraget att hjälpa personer som står utanför arbetsmarknaden att få en meningsfull sysselsättning och hjälp på vägen till ett arbete. Den största delen i verksamheten heter Stöd & Matchning – ett program som upphandlats av Arbetsförmedlingen och pågår i tre månader. Detta bedrivs runt om i landet. SamJobb finns på ytterligare tio orter och tillhör de mest framgångsrika företagen vad gäller att få ut sina deltagare i sysselsättning. – Våra anställda har en stark känsla och ett stort driv, vi vill inte förvara våra deltagare hos oss – utan hjälpa dem ut i arbetslivet så snart som möjligt. Det känns väldigt bra för oss att jobba med något som har en så pass stor samhällsnytta, framhåller matchningscoachen Matz Wallander. Vad är egentligen matchning? – När man hittar rätt ur samtliga synvinklar – både att arbetsgivaren får perfekt träff på den kompetens de söker och att arbetssökanden finner det yrke som han eller hon är utbildad för och/eller har erfarenhet inom. Det är brist på arbetskraft i Sverige inom vissa områden och gäller att pricka rätt. Hur ser programmet Stöd & Matchning ut? – Det är en arbetsmarknadsåtgärd för de

som kan jobba, men som behöver mer stöd för att komma ur sin arbetslöshet till arbete eller studier. Det kan se väldigt olika ut beroende på hur mycket och med vad deltagaren behöver hjälp. Stödet har fyra olika nivåer. Om man inte talar svenska eller engelska har man rätt att delta på sitt modersmål. Vi är specialiserade på att hjälpa de som behöver utveckla sin svenska, samt personer som står långt från arbetsmarknaden att komma vidare mot arbete.

Framgångarna för SamJobb – som lett till minskad arbetslöshet – beror på flera olika orsaker: • Kompetens från olika branscher hos de anställda – Hos oss i Göteborg är det en blandning av arbetsterapeuter, socionomer, företagsledare och en person som jobbat många år inom just matchning. Vi har helt enkelt en väldigt bra mix från både den offentliga och privata sektorn. • Ett brett kontaktnät och nätverk – Tack vare våra olika kompetenser och erwww.ff.se

info@ff.se

farenheter från tidigare arbetsplatser har vi ett stort nätverk av företag och företagsledare – som vi har mycket nytta av i förmedlande av arbetskraft. Vi har en lång erfarenhet, bred branschkunskap och goda kontakter med företag som söÂÂ Matz Wallander, ker personal. Gematchningscoach på nom att lära känSamJobb. Foto: SamJobb na deltagarna och se till deras kunskaper och önskemål, matchar vi ihop varje person med rätt utbildning eller arbetsgivare. • En mycket god kommunikation – Vi jobbar inte var för sig, utan samarbetar tätt med fullt fokus på deltagarna. Allt vi gör är med deras behov i första rummet för att få i gång dem i systemet. Vi vill få ut personer i arbete – har de viljan, har vi verktygen som krävs. • En väl fungerande support – För att alla deltagare ska känna sig trygga när de ska börja arbeta, erbjuder Stöd & Matchning viktig support från dag ett. Våra

15


FÖRETAGSAMT FAKTA Det nystartade bolaget förvärvades januari 2015 4 delägare med bakgrund inom, Almi/Af/SFI/Komvux, idag 6 delägare. Uttalat: Göra skillnad på riktigt för deltagarna, tydligt integrationsspår. Anställda Sverige: 28 personer. Kontor Sverige: 12.

Vi har en s spridning– tor allt if analfabeter rån högskoleutb till ildade.

Mycket glädje på SamJobb. Här firas nya jobb in.

jobbcoacher hjälper till med allt från motivation och vägledning till förberedande korttidsutbildningar. Tillsammans lägger vi upp en plan för hur alla ska hitta rätt. Att peppa och stötta är väldigt viktigt för oss, vi är inte någon pappersvändande part. Han fortsätter: – Vi har en mycket stor spridning på våra deltagare – allt från analfabeter till högskoleutbildade. Många utrikesfödda har väldigt fina utbildningar, men, gäller att få dem validerade

till svenska mått – genom exempelvis att skriva prov eller göra kunskapskompletteringar för att matcha de svenska kraven i ett visst yrke.

Hittills har SamJobb haft flera s eminarier i veckan – under pandemin har det funnits digitalt. – Där avhandlar vi bland annat information om betydelsefulla pusselbitar för att komma in i det svenska samhället och att starta eget. Stöd & Matchning (STOM) kommer i september att gå över till Rusta och matcha

(KROM) – för att hjälpa fler människor i arbete genom förbättrad matchning på arbetsmarknaden. Skillnaden mellan KROM och STOM är att kraven på leverantörerna är annorlunda, bland annat ställs krav på två tidigare referensuppdrag. Ersättningsmodellen är också förändrad och bygger på en lägre grundersättning och med hög resultatersättning. TEXT: JOAKIM LÖWING FOTO: SAMJOBB

SEX VIKTIGA ÅR

2015- 17-20 Arbetsträning med arbetsförmågebedömning.

16

Initierade/var med och grundande Mashallahgruppen EK= Arbetsintegrerat socialt företag.

2017

2018

2019

20-21

Fyra nya kontor i Sthlm, ett kontor i Linköping.

SFI Folkhögskola i SamJobb Gbg lokaler.

Fyra nya kontor i Malmö, ett kontor i Helsingborg.

Tre nya kontor i Sthlm, två nya i Gbg samt ett kontor i Karlstad.

www.ff.se

info@ff.se


NYHETER FRÅN TIDNINGEN RESULTAT

Digital inlämning – vinst för företag Det är enkelt, snabbt och säkert att lämna årsredovisningen digitalt. Dessutom får du som företagare en omedelbar bekräftelse från Bolagsverket. Med en affärskedja som är helt digital kan vinsterna bli ännu större. Digitalt inlämnade årsredovisningar för aktiebolagen som tillämpar K2 eller K3 bör bli obligatoriskt för räkenskapsår som inleds närmast efter 30 juni 2021. Regeringen rekommenderas även i närtid fatta beslut om att ge Bolagsverket i uppdrag att samordna etableringen av Standard Business Reporting (SBR) i Sverige. Det skriver Bolagsverket i sin slutrapport om digital ingivVisste du... ning av årsredovisningar för alla företagsformer. ... att tidningen Resultat – Som företagare bör man nyttja de digitala förges ut av FAR – branschdelarna, men också som konsument av informaorganisationen för tion. Kan hela affärskedjan bli digital, så kommer revisorer, redovisningsvinsterna bli ännu större om man tittar på den konsulter, lönekonsulter tidskrävande administration många företagare och skatterådgivare. Resultat skriver om har idag, säger Lena Munther, chef för årsredosenaste nytt inom skatt, visningsavdelningen på Bolagsverket, till Resultat.

Förra året kunde Bolagsverket summera ihop 100 000

moms, redovisning och andra företagsaktuella ämnen. Tidningen ges ut sex gånger om året och finns även på tidningenresultat.se och Facebook.

digitalt inlämnade årsredovisningar, att jämföra med knappt 40 000 under 2019. – Det är enkelt, snabbt och säkert att lämna årsredovisningen digitalt. Det finns kontroller i uppladdningen som indikerar om det exempelvis skulle finnas kvalitetsbrister. Ett sätt kan vara att testa tillsammans med sin revisor eller redovisningskonsult. Man måste vara beredd på att ställa om, säger Lena Munther på Bolagsverket. Camilla Carlsson är auktoriserad redovisningskonsult på FAR, håller i utbildningar och har ständigt kontakt med medlemmar som har företagare som kunder. Hon håller med om att nyttan med att lämna in årsredovisningar digitalt är stor. – I höstas var handläggningstiden efter att man hade lämnat in årsredovisningen på papper 45–50 dagar. Laddar du upp den digitalt får du en direkt bekräftelse. Det är dessutom ett hållbart sätt att hantera årsredovisningen, i stället för att behöva befatta sig med papper och transporter, säger Camilla Carlsson. TEXT: SOFIA HADJIPETRI GLANTZ

Skattelättnader för förmånscyklar föreslås

Skyddet för Swish och kontokort stärks

Två alternativ för skattelättnader för förmånscyklar föreslås av regeringen. Det ena är att förmån av cykel blir skattefri upp till ett förmånsvärde på 1 200 kronor per beskattningsår, vilket motsvarar det årliga förmånsvärdet av en cykel med ett nypris på omkring 5 000 kronor. Cyklar med förmånsvärde under takbeloppet blir helt skattefria med denna modell. Det andra alternativet innebär att endast 40 procent av förmånsvärdet ska tas upp till beskattning. Skattefriheten gäller i detta fall inte till den del förmånsvärdet per beskattningsår överstiger 5 000 kronor.

Brottsbalken ändras så att betalningsverktyg som kontokort och Swish får ett starkare skydd mot bedrägerier och förfalskningar. Beslutet innebär att det blir straffbart att skaffa ett betalningsverktyg som kontokort på olaglig väg, förvanska eller skapa falska betalningsverktyg, som kontokort och Swish, samt använda ett betalningsverktyg som är olagligt införskaffat, förvanskat eller falskt. Lagen börjar gälla 31 maj i år.

www.ff.se

info@ff.se

17


NÄRINGSPOLITIK

Pandemin ställer nya krav på näringspolitiken Vid tidigare ekonomiska kriser har ofta en, eller ett fåtal, branscher drabbats. Under Covid-pandemin har läget blivit ett annat. Bo Persson, biträdande professor vid Linköpings universitet, har forskat på näringslivspolitiken och hur den förändras i kris. – Det som har börjat hända är att näringspolitiken kommer högre upp på prioriteringsordningen, säger han.

I sin forskning har Bo Persson tittat främst på hur kommuner och regioner arbetar med att stötta företag under kriser. En bild han fått är att många företagare ofta tror att kommunerna och regionerna har makt att göra mer än vad som är tillåtet. – Det skapas en väldig press på exempelvis kommunledningen att agera under en kris, både från små och stora företag på orten. Företagen vänder sig till kommunen och förväntar stöd och hjälp, men möjligheten kan vara

begränsad. Kommuner får inte enligt kommunallagen ge ekonomiskt stöd direkt till enskilda företag. Däremot får ju kommunerna ge stöd till generella insatser som kan gynna ett större antal företag. Hur kommunerna tolkar detta kan ju dock skilja sig åt från kommun till kommun. Vissa väljer att röra sig mer i ett gränsland, och då kan företagare i andra kommuner kanske reagera på det., säger Bo Persson, och fortsätter: – Men eftersom vi i den svenska modellen har ett kommunalt styre kan det här skilja sig åt från kommun till kommun. Vissa väljer att röra sig mer i ett gränsland, och då kan företagare i andra kommuner kanske reagera på det. Från regional sida går mycket av näringslivspolitiken under kris ut på att samordna insatser. – Exempelvis i Östergötland har regionen tagit ett ansvar som den inte tidigare har haft, där fokus har legat på att samla kommunerna

och skapa arenor för samverkan. Vi har också sett att de stora kommunerna, Norrköping och Linköping, tagit på sig en typ av ledarroll och bidragit till att stötta de mindre kommunerna. I samband med de senaste årens ekonomiska kriser, och nu Covid-pandemin, går det att se hur den tidigare modellen med ett kommunägt näringslivsbolag – som ofta varit lite isolerat från den kommunala ledningen – börjat försvinna. I stället kommer näringslivsfrågorna allt högre upp i hierarkin. – Vi ser att näringspolitiken kommer närmare och närmare kommunledningen. Trenden att uppvärdera näringspolitiken på kommunal nivå tror jag kan förstärkas av den här situationen, säger Bo Persson.

TEXT: HANS OLOFSSON FOTO: MOSTPHOTOS

Så har näringspolitiken förändrats i kristider Fram till 1980-talet hade svenska staten en strategi att aktivt stötta olika företag och branscher. – Ett exempel på det är akutmottagningarna som fanns på slutet av 70-talet för bland annat varvsbranschen, säger Bo Persson, biträdande professor vid Linköpings universitet, och fortsätter: – Men det ledde inte riktigt till någon omvandling. Efter det blev staten försiktigare med den typen av stöd, och efter inträdet i EU fick Sverige regler för statsstöd att förhålla sig till. Det är än så länge för tidigt att säga hur bra stöden varit under Covid-pandemin, säger Bo Persson. – Men under den här krisen kan man säga att

18

www.ff.se

info@ff.se

staten brassat på med ganska mycket medel för att hålla företagen flytande. Andra kriser kan ofta vara att en specifik bransch drabbas under en konjunkturnedgång, och där har man tidigare sett att det på längre sikt är svårt att hjälpa företagen ekonomiskt, på ett sätt som är hållbart i längden. Bo Persson poängterar dock att näringspolitik under kriser också i stor utsträckning handlar om symbolpolitik. – Man vill visa upp för väljarna att man gör något och har handlingskraft. Det är inte alltid som åtgärderna är så effektiva. Men det är samtidigt viktigt att visa att man faktiskt gör något från statens sida, säger han. TEXT: HANS OLOFSSON


NÄRINGSPOLITIK

Stora möjligheter – men få känner till EU-stöd till företag Många företagare kan ha möjlighet att söka stöd som kommer från EU-medel, men medvetenheten om vilka stöd som finns och hur de söks kan ibland vara låg. – Det behövs fortfarande mycket information, säger Stefan Dahlhielm, affärsutvecklare på LTU Business i Luleå och partner i organisationen EU SME Support. En stor del av stödmedlen till företag fördelas genom de olika regionerna i landet, där finansiering till stöden ofta kommer från EU:s strukturfonder, staten och regionerna själva. Det kan handla om mikrostöd på några tiotusentals kronor till saker som innovationer, investeringar, marknadsanalys och produktutveckling, till större summor som regionalt investeringsstöd – som kan sökas i bland annat Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland,

Jämtland och Dalarna. Grundförutsättningen är ofta att verksamheten som söker ska verka på en större marknad än regionalt, och inte ha etablerade konkurrenter i närheten. – Man ska dock känna till att det inte handlar om rena bidrag, utan om medel som kan användas för att växla upp befintliga pengar. Om du som företagare går in med en viss summa pengar, antingen själv, från

www.ff.se

Bra att veta • Tillväxtverket har översiktlig information om Regionala företagsstöd på sin webbplats, men för information om vad som gäller i din region är det bäst att se regionens egen information om företagsstöd. • Vinnova har fortlöpande utlysningar om finansiering för små- och medelstora företag. • EU SME Support hjälper till med ansökningar om EU-finansiering. Besök whttps://eusme.se/ för mer information. • SME är en engelsk förkortning för små och medelstora företag, vilket definieras som företag med upp till 249 anställda och en årsomsättning om högst 50 miljoner euro.

info@ff.se

banken eller någon extern finansiär, kan du öka på investeringen med de här EU-medlen. Oftast kan du dubblera dina egna medel, säger Stefan Dahlhielm. TEXT: HANS OLOFSSON FOTO: MOSTPHOTOS

ÂÂ Stefan Dahlhielm.

19


NÄRINGSPOLITIK

Köttproducenterna Erik och Anna Thorén på Ulås lamm och gris säljer sina produkter på fem olika REKO-ringar

Gå med i REKO-ring? Som odlare, livsmedelsproducent och som konsument kan du gå med i din lokala REKO-ring, om det finns en sådan. Enklast söker du på Facebook efter exempelvis REKO-ring + namnet på din ort. Ansök om att gå med och vänta på att administratören godkänner din förfrågan. Sedan kan du läsa om de lokala reglerna som finns för att sälja och köpa.

Starta REKO-ring? Saknas det en REKO-ring på din ort? Då kan du ta initiativ till en. REKO-ringarna är fristående och kan startas var som helst av vem som helst. På hushallningssallskapet.se kan du se var det finns REKO-ringar och hur det går till att starta en ny. Principen är dock att det alltid handlar om livsmedelsprodukter från egen produktion, utan mellanhänder.

20

Reko ger eko – lokalt fenomen sprider sig www.ff.se

info@ff.se


NÄRINGSPOLITIK På bara några år har 500 000 svenskar lärt sig att handla lokalt producerad mat från småskaliga odlare och producenter. REKO-ringar är idag en viktig del av det lokala företagsklimatet, med en försäljning helt utan mellanhänder. REKO-ringar är en finsk idé som kom till Sverige 2016. REKO står för Rejäl Konsumtion och det finns idag hundratals fristående REKO-ringar runt om i landet, både i städer och på landsbygden. I dessa kan småskaliga odlare och livsmedelsproducenter sälja sin lokalt producerade mat direkt till konsumenter, utan mellanhänder. Allt administreras i lokala Facebook-grupper och med Swish som betalningsmedel. – Vi som säljer genom en REKO-ring gör ett inlägg i vår lokala Facebook-grupp och berättar vilka produkter vi erbjuder och vad de kostar, berättar Erik och Anna Thorén, som driver Ulås lamm och gris på sin gård en mil utanför Värnamo. De konsumenter som vill handla av oss svarar på inlägget och vi bekräftar att de får det de beställt. Sedan betalar de via Swish och så ses vi på det lokala utlämningsstället.

Varje REKO-ring har i f örväg utannonserade utlämningsställen och tider. Där möts samtliga anslutna producenter och konsumenter för en smidig överlämning av allt från ägg och grönsaker till bröd, kött och drycker. – Vi har en egen gårdsbutik och var väl inte helt övertygade om att REKO-ringar var något för oss när vi startade, säger Erik och Anna. Men vi insåg snart att det är ett bra sätt för oss att hitta nya kunder. Många som beställer grönsaker av en odlare passar till exempel också på att beställa lite kött eller korv från oss. De hade säkert inte åkt ut till vår gårdsbutik i stället.

Idag säljer Ulås lamm och gris sina produkter i fem olika REKO-ringar. Erik och Anna märker att många konsumenter uppskattar möjligheten att köpa helt färska produkter direkt från lokala odlare och producenter. – Som liten livsmedelsproducent är det här ett jättebra sätt att nå kunderna. Speciellt för dem som saknar egen gårdsbutik. Vi är en av de större producenterna i våra REKO-ringar och har mellan 10 och 20 procent av vår försäljning därifrån. TEXT OCH FOTO: STEFAN HEDNER

www.ff.se

info@ff.se

21


NÄRINGSPOLITIK

Förenklat regelverk föreslås i ny utredning Den 30 juni 2021 redovisas resultatet av regeringsutredningen ”Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag”. Utredaren ska ge förslag på regelförenklingar för mikroföretag samt anpassa bokföringslagen, bland annat genom att förenkla för företag att använda molntjänster i sin bokföring och digitalisera hanteringen av kvitton och fakturor. Utredningen leds av Kristina Alsér, som är styrelseordförande i Tillväxtverket och före detta landshövding i Kronobergs län. Hon ska ge förslag på hur bokföringslagen kan omvandlas till ett modernt, teknikneutralt och enkelt regelverk som är anpassat till dagens förhållanden med digital och i många fall även molnbaserad bokföring. Enligt Kristina Alsér ä r utredningen en del av regeringens arbete med att identifiera mikrobolagens största tillväxthinder och att samtidigt analysera vilka regelförenklingar som

22

kan underlätta mest för dem. Många företagare anser att dagens bokföringslag, som tillkom i slutet av 1990-talet, är ett hinder för bokföringens och i förlängningen även företagens fortsatta digitalisering. I dagsläget behöver kvittot sparas så som det kom företaget till del, det vill säga i sin ursprungliga form. Även om de har ett digitalt kvitto så behöver företag ändå spara papperskvitton och fakturor i tre år. Kristina Alsér ska därför se över möjligheten till digital arkivering och hur man kan organisera det.

www.ff.se

info@ff.se

ÂÂ Kristina Alsér

Grundtanken vad gäller moderniseringen av bokföringslagen är en lag som anpassats utifrån dagens digitala verklighet. Det kan i sin tur minska småföretagens bokföringsoch administrationskostnader. Utredaren ska även se över det befintliga lagkravet på att spara exempelvis fakturor i pappersform fysiskt i tre år efter bokföringsdatumet. Framöver kan alltså kraven anpassas så det räcker att spara materialet digitalt. TEXT: ANNIKA WIHLBORG FOTO: MOSTPHOTOS


NÄRINGSPOLITIK

Utredare: ”Min målsättning är att öka företagares trygghet” Ett grundläggande trygghetsproblem för många företagare är att socialförsäkringen inte är utformad utifrån deras behov., vilket gör det svårt att veta vilken ersättning man kan räkna med vid sjukskrivning eller föräldraledighet. Regeringsutredningen ”Tydligt, enkelt och förutsägbart – företagares trygghetssystem”, som avslutas i december 2021, ska ge förslag på hur trygghetssystemen för företagare kan bli tydligare, enklare och mer förutsägbara. Utredningen, som leds av riksdagsledamoten Mathias Tegnér, ska bland annat lämna förslag på hur förutsägbarheten kan öka vid fastställande av företagares sjukpenninggrundande inkomst. Regelverket för deltidssjukskrivning och rehabilitering ska ses över, liksom reglerna för karens och sjuklön. På utredarens bord finns bland annat frågan hur

www.ff.se

info@ff.se

sjukpenninggrundande inkomst ska fastställas för företagare som driver enskild firma. Han ska även undersöka om 55 år är en rimlig åldersgräns för möjligÂÂ Mathias Tegnér heten att själv välja karenstid i sjukförsäkringen. –Ambitionen är att ta fram förslag som förbättrar trygghetssystemen för företagare. Reglerna behöver också bli tydligare och lättare att tolka. Min målsättning är att öka företagares trygghet, säger Mathias Tegnér. TEXT: ANNIKA WIHLBORG FOTO: PRIVAT

23


NÄRINGSPOLITIK

Förenklade regler får fler småföretag att nappa på offentliga upphandlingar Många småföretagare avstår från att lämna in anbud i offentliga upphandlingar eftersom det upplevs som administrativt tungrott. Det gör att de vinnande anbuden i många offentliga upphandlingar i stället lämnas in av större koncerner som ofta saknar lokal förankring. Nu har allt fler kommuner börjat anpassa sina upphandlingar utifrån de lokala småföretagens villkor, vilket förstås främjar lokal tillväxt.

utifrån småföretagens villkor. Upphandlande kommuner och andra offentliga aktörer kan själva göra mycket för att motivera fler småföretag att lämna in anbud. Fler kommuner borde se till de lokala småföretagens intressen när de upphandlar varor och tjänster, säger Bo Häggroth, näringslivsstrateg i Överkalix kommun.

Kommuner kan göra mycket för att göra

det enklare för småföretag att delÂÂ Leif Nilsson I Överkalix kommun brinner komta i offentliga upphandlingar, exmunalrådet Leif Nilsson för att empelvis arrangera utbildningar i främja det lokala småföretagandet geanbudsskrivande och, inte minst, förtydnom att få fler småföretag att vilja delta i ofliga och förenkla kraven för att kunna lämna fentliga upphandlingar. Därför har kommunen in ett anbud. Genom att underlätta anbudsproinlett en satsning som ska göra det mer till- cessen sänks trösklarna för företag som är ingängligt för småföretag att bli leverantör till tresserade av att göra affärer med offentlig sekkommunen. tor. På senare år har allt fler kommuner satsat – Det är inte i första hand LOU, lagen om på centraliserade upphandlingar, vilket effekoffentlig upphandling, som behöver anpassas tiviserar upphandlingsprocessen och pressar

24

www.ff.se

info@ff.se

priserna. Samtidigt riskerar det att utarma det lokala näringslivet när stora koncerner vinner upphandlingarna. – Coronapandemin har tydliggjort hur sårbart det lokala näringslivet är. Vi som kommun har ett stort ansvar i att främja den lokala tillväxten genom att öka möjligheten att välja lokala småföretag framför stora jättar när vi upphandlar. Företagen bidrar till att behålla lokal handel och service, de skapar arbetstillfällen, skatteintäkter och tillväxt i en kommun. Företagen är trogna den lokala marknaden, de handlar lokalt i första hand. Det finns alltså ett stort mervärde i att vi blir bättre på att stödja lokalt näringsliv, det är helt avgörande för små kommuners framtid, säger Bo Häggroth.

TEXT: ANNIKA WIHLBORG FOTO: MOSTPHOTOS


NÄRINGSPOLITIK

Stadler Q-fläkt. Med den här konstnärliga friska fläkten från Stadler slår du två flugor i en smäll – håll dig cool i sommarhettan och stick ut med en fläkt som inte är som alla andra. Tillverkad av rostfritt stål med tre olika hastigheter och justerbar lutningsvinkel. Formgiven av Carlo Bore. Pris: från 1 990 kr, clasohlson.se

Skrivbord Snake Valnöt. Börjat tröttna på vita kantiga skrivbord? Kanske sugen på något som sticker ut på kontoret? Då är det här tjusiga, strömlinjeformade skrivbordet något för dig. Klädd med faner i valnöt, med kromade handtag i stål och fyra lådor för snygg förvaring. Retro och modernt på samma gång. Pris: från 12 980 kronor, wohnzimmer.se

Curva tidningsställ. Trött på röran med tidningar som ligger och dräller? Med Curva tidningsställ får du inte bara ordning utan även ordning med stil. Stället från AYTM är tillverkat i pläterat järn och har en mjuk form som sticker ut. Lär garanterat dra ögonen till sig. Finns i flera olika färger. Pris: från 1 499 kr, nordicnest.se

5

prylar som lyxar till kontoret Kastor från Alessi. Det hör kanske inte till vanligheterna att man vässar blyertspennan 2021, men håll med om att den här pennvässaren från Alessi i form av en bäver, är riktigt snygg? Nästan som den där åsnan som levererade cigaretter från baken när man drog i öronen. Det är bara att stoppa pennan i munnen på bävern Kastor så gnager han den vass. Formgiven för Alessi av Rodrigo Torres.

BeoSound Stage. Man är inte först ut på marknaden när det handlar om soundbars, men som vanligt när Bang & Olufsen är i farten så är det stiligt som bara den. Med BeoSound Stage får du en kraftfull soundbar som kan monteras på vägg eller sättas på en hylla. Kanske något för konferensrummet? Eller varför inte fikarummet? Den yttre ramen är gjord av aluminium, antingen naturlig eller bronstonad, eller rökt ek. Minimalistiskt. Stilfullt. Kraftfullt. Precis som en Bang ska vara. Pris: från 15 990 kr, Elgiganten

Pris: cirka 42 euro, Alessi.com

www.ff.se

info@ff.se

25


RÅDGIVNINGSPANELEN FOTO: MOSTPHOTOS

Jag driver ett framgångsrikt aktiebolag med ett 40-tal anställda och vi har gjort stora vinster årligen. Jag har för egen del inte haft anledning att göra omotiverat höga löneuttag genom åren, utan har i stället nöjt mig med en skälig lön och den lågbeskattade utdelning som jag har rätt till. För mig har det alltid varit viktigt att vinsterna i första hand återinvesteras. Nu har det emellertid uppkommit ett privat behov för en större investering, men jag vill inte ta ut mer lön från företaget med de kostnader ett sådant löneuttag kan komma att medföra. Företaget har betydande bankmedel och jag hade tänkt låna pengar från företaget under en kortare tid (max 2-3 år). Naturligtvis är jag villig att betala marknadsmässig ränta på det lånade beloppet. Kan jag göra det och vad måste jag då göra för att allt ska gå rätt till? SVEN-GÖRAN B, SMÅLAND

SVAR. Tack för frågan Sven-Göran! Jag gratulerar dig till att framgångsrikt driva företag. Du utgör en viktig del i det svenska företagandet och du bidrar därmed till det svenska välståndet. Däremot vill jag bestämt avråda dig ifrån att, som du skriver, låna pengar från företaget. I aktiebolagslagen finns en bestämmelse om så kallat låneförbud. Det är ett absolut förbud mot penninglån, som innebär att ett svenskt aktiebolag (eller ett annat bolag i samma koncern) inte får låna ut pengar till bolagets aktieägare, styrelseledamöter, VD eller revisorer. I den förbjudna kretsen ingår även närstående personer. Ett förbjudet lån anses vara ogiltigt alldeles oberoende av mottagarens uppsåt eller oaktsamhet och måste därmed alltid återbetalas. Bestämmelsen innebär för det första att utlåningen kan bestraffas och i straffskalan ingår såväl böter som fängelse. För det andra kan hela beloppet komma att beskattas som inkomst av tjänst och därmed anses utgöra sedvanlig lön (men utan sociala avgifter, eftersom det inte är fråga om ersättning för utfört arbete). Bolaget å sin sida får inte göra avdrag för lånebeloppet/tjänsteinkomsten. Ett förbjudet lån kan endast undgå beskattning om det finns synnerliga skäl, t.ex. om hela lånet betalas tillbaka före kalenderårsskiftet. Det ska i så fall vara en slutlig återbetalning där inget nytt lån tas upp efter årsskiftet. Bedömningen är dock restriktiv och jag skulle i alla lägen avråda ifrån att lämna eller ta emot förbjudna lån. MAGNUS HEDENBERG Advokatfirman Hedenberg & Partner KB, Göteborg

26

Jag är en glad företagare i en personalintensiv bransch. Jag är väldigt mån om personalen och alla anställda utgör enligt min mening nyckelpersoner. Vi har alltid tyckt att det har varit viktigt att behålla personalen så länge som möjligt. Dock har lönenivåerna nu trissats upp och jag skulle därför vilja erbjuda de anställda andra möjligheter till utväxling för utfört arbete och även motivera dem att stanna kvar. Det kan också ha betydelse för kommande generationsväxling (jag börjar nu närma mig de sjuttio och har ingen naturlig efterträdare inom familjen). Jag har mot denna bakgrund funderat på att utöka delägarkretsen och jag har hört talas om personaloptioner. Kan det vara ett alternativ för oss? JOHAN A I MALMÖ

SVAR. T ack för din fråga Johan! De anställda är naturligtvis väldigt viktiga och att d u dessutom redan nu börjar tänka på framtiden är bra. Förmåner som en anställd får från sin arbetsgivare är som huvudregel alltid skattepliktiga, men just personaloptioner kan under vissa förutsättningar undantas från beskattning. En

www.ff.se

info@ff.se

personaloption är en rätt att i framtiden förvärva värdepapper på förmånliga villkor. För skattefrihet krävs dock att optionerna utnyttjas för förvärv av andelar i det företag som optionerna har erhållits ifrån. Högsta förvaltningsdomstolen har i ett relativt färskt fall ansett att de aktuella reglerna om skattefrihet är tillämpliga även när optionerna ger den anställde rätt att omedelbart förvärva aktier genom användande av så kallade teckningsoptioner. I det aktuella fallet uttalades särskilt att personaloptionerna var utformade på så sätt att om den anställde valde att utnyttja optionerna, skulle det ovillkorligen leda till att han också blev delägare i bolaget samt att tillvägagångssättet även i övrigt uppfyllde kraven i aktiebolagslagen. Det är alltså fullt möjligt att ställa ut personaloptioner och jag skulle råda dig att söka sakkunnig hjälp för genomförandet. Lycka till! MAGNUS HEDENBERG Advokatfirman Hedenberg & Partner KB, Göteborg


RÅDGIVNINGSPANELEN FOTO: MOSTPHOTOS

Vårt företag har, enligt vår och vår revisors uppfattning, av misstag betalat ett större belopp till en tidigare anställd, men han vägrar nu att betala tillbaka pengarna. Vad ska vi göra? BEKYMRAD FÖRETAGARE I ÖSTERGÖTLAND

SVAR. Tack för frågan! Enligt huvudregeln ska misstagsbetalningar alltid återgå, alldeles oavsett om betalningen skett på grund av en så kallad villfarelse eller till följd av en felskrivning. Under vissa förutsättningar kan dock betalningsmottagaren behålla pengarna. Så kan vara fallet om mottagaren har varit i god tro, det vill säga haft en befogad anledning att tro att han eller hon hade rätt till pengarna, och med anledning därav agerat som om betalningen var korrekt. Av betydelse för bedömningen kan vara vilken text företaget, som betalat det felaktiga beloppet, angett på kontoutdraget, sättet för betalningen samt hur snabbt företaget reagerat på felaktigheten och kontaktat mottagaren. När det gäller ett pågående eller tidigare anställningsförhållande bör undersökas om det föreligger någon omständighet som tyder på att den anställde har ett (berättigat eller obe-

rättigat) utestående krav på exempelvis provision, arvode, semesterersättning eller dylikt, eller om det finns, eller fanns, tvistigheter i samband med att anställningen upphörde. Även beloppets storlek i förhållande till tidigare lönevillkor kan påverka bedömningen, liksom hur beloppet hanterats av mottagaren, till exempel om det konsumerats eller sparats. Nu har jag alldeles för få uppgifter för att kunna ge ett slutligt råd i just det här ärendet,

men enligt min mening bör du utreda saken ytterligare och, om kravet kvarstår, vidta rättsliga åtgärder mot den tidigare anställde för att utfå pengarna. Det finns flera domar som gett ett företag rätt att få tillbaka pengar som betalats av misstag. Lycka till! MAGNUS HEDENBERG Advokatfirman Hedenberg & Partner KB, Göteborg

RÅDGIVNINGSPANELEN Medlemmar i Företagarförbundet har kostnadsfri rådgivning från våra experter i Rådgivningspanelen. I varje nummer av Fria Företagare samlar vi några av de frågor som panelen har stött på eller frågor som är intressanta att dela med sig av till alla medlemmar. Har du någon fråga, kontakta kansliet. Rådgivningen är begränsad till max tre x 15 minuter per år och medlem. LASSE GÄRDLUND Advokataktiebolaget Gärdlund AB Norrtälje

PER LARSSON Per Larsson AB, Sundsvall

REBECCA EDMAN Säkra Stenstaden AB Stockholm

THORBJÖRN HILLESKOG Advokat Thorbjörn Hilleskog Malmö

GÖRAN SMEDBERG Advokatfirman Göran Smedberg AB

JOHAN ENGBORG Astra Advokater Stockholm

www.ff.se

LARS ANDERSSON Advokataktiebolaget Janson & Partners, Helsingborg

MARIA LIDSTRÖM Advokatbyrån Kaiding, Skellefteå

FRÅGA OSS!

Skicka in din fr åga till kansliet! E-po st: info@ff.se

MAGNUS HEDENBERG Advokatfirman Hedenberg & Partner KB, Göteborg

info@ff.se

27


FRIA FÖRETAGARE

ETT STORT TACK TILL ER OVÄRDERLIGA HJÄLP! Över 15 000 företagare stöder arbetet med att förbättra villkoren för småföretagare! Företagarförbundet arbetar tillsammans med våra medlemmar för att få upp företagarens viktigaste frågor på den politiska agendan, såsom: • Slopa sjuklöneansvaret helt för småföretagare – admi-

nistrationen stjäl dyrbar tid och det kan inte vara rätt att

28

småföretagen ska låna ut pengar till staten i väntan på återbetalning från Försäkringskassan. • Sänk arbetsgivaravgiften för småföretagare – ett otal företagare har vittnat om att de skulle anställa fler om så blev fallet och då ökar tillväxten samtidigt som arbetslösheten minskar. • Förändra arbetsrätten! Det ska bli enklare att anställa och kompetensutveckla företaget. • Minska regelkrånglet – det är idag enkelt att starta ett

www.ff.se

info@ff.se

företag – bra! Nu måste arbetet fortsätta med att göra det enkelt att driva företag vidare och enklare att expandera. Mindre regelkrångel och större förståelse för att småföretagen gör mest nytta med att skapa värde för sina kunder, inte administrera appar och blanketter till myndigheter. Vi tackar speciellt alla er som valt att delta med en radannons/logotype i tidningen, ert bidrag är en ovärderlig hjälp i arbetet!


FRIA FÖRETAGARE RIVIAXIE AB BOX 49114 100 28 STOCKHOLM

FSS FASTIGHETSSERVICE AB ATTERBOMSVÄGEN 42 112 57 STOCKHOLM

MISTY MUSIC AB BOX 10149 100 55 STOCKHOLM

EXORO CAPITAL AB BOX 55642 C/O VIREDO AB 102 14 STOCKHOLM

PROCELLA VENTILATION AKTIEBOLAG CALAMUS INVEST AB FYRVERKARBACKEN 36 GREVGATAN 65 112 60 STOCKHOLM C/O HASSELSTRÖM 114 59 STOCKHOLM FASTIGHETSSKÖTSEL AB STRÅLGATAN 12 JOSEPHSON, EVA 112 63 STOCKHOLM STYRMANSGATAN 52 LGH 1601 114 60 STOCKHOLM TANEKO AB PRIMUSGATAN 110 C/O NILS STORA SKUGGANS ENTREPRENAD AB THORSTEN WANNGREN STORA SKUGGANS VÄG 24 112 67 STOCKHOLM 115 42 STOCKHOLM

GROTH INVEST AB BOX 6107 102 32 STOCKHOLM

PROTOTYP STOCKHOLM AB INDUSTRIGATAN 4 A 112 46 STOCKHOLM

ANN HEDBERG BONDEGATAN 21 A 116 33 STOCKHOLM

GROTH & CO KOMMANDITBOLAG BOX 6107 102 32 STOCKHOLM

NYTT HEM SVERIGE AB ODENGATAN 82 113 22 STOCKHOLM

SPECTRUM ARKITEKTER AB BONDEGATAN 41 116 33 STOCKHOLM

EU. RO LAWYERS ADVOKATFIRMA BOX 3066 103 61 STOCKHOLM

ENGSTJÄRNA AB KARLBERGSVÄGEN 13 113 27 STOCKHOLM

BORG & MERIO FASTIGHETSFÖRVALTNING AB MALMGÅRDSVÄGEN 16 116 38 STOCKHOLM

VIREDO AB BOX 55642 102 14 STOCKHOLM

ICA BRON BUTIK 35025 105 49 STOCKHOLM SCHELANDER LIVS AB BUTIK 11891 105 49 STOCKHOLM BILMETRO I MORA AB BILMETRO AB / EPP FACK 110 89 REFERENS: ATTENTION 901011 106 54 STOCKHOLM BRAND NEW COMMUNICATION I STOCKHOLM AB DALAGATAN 7 111 22 STOCKHOLM NXT LEVEL AUDIT AB STORA NYGATAN 21 A 111 27 STOCKHOLM NORDFORS CONSULTING AB BOX 528 111 30 STOCKHOLM IMEK VVS RÅDGIVANDE INGENJÖRER AB REGERINGSGATAN 82 111 39 STOCKHOLM RISKPOINT AB BIRGER JARLSGATAN 43 7 TR 111 45 STOCKHOLM MASKOT BILDBYRÅ AB MALMSKILLNADSGATAN 32 111 51 STOCKHOLM ROB ENGSTRÖM AB DROTTNINGGATAN 32 111 51 STOCKHOLM ASTRA ADVOKATER KB DROTTNINGGATAN 98 111 60 STOCKHOLM LEOMAX AB MAILBOX 400 111 73 STOCKHOLM

DET HÄR ÄR BETALD ANNONSPLATS PROFFESIONAL CAR REPAIR STOCKHOLM AB UPPLANDSGATAN 82 KV 113 44 STOCKHOLM

SAVEDENT AB LINNÉGATAN 52 114 54 STOCKHOLM

DI LUCA & DI LUCA AB ALSNÖGATAN 11 116 41 STOCKHOLM TELENACHOS AB C/O SYRE’N, BLECKTORNSSTIGEN 6 116 66 STOCKHOLM

ÅKE WIDÉN MÅLERI EXPRESS AB NORRTULLSGATAN 65 113 45 STOCKHOLM

LERO BYGGKONSULT AB LÅNGHOLMSGATAN 9 B 117 33 STOCKHOLM

AWAVE AB YNGLINGEGATAN 2 113 46 STOCKHOLM

BERK KONSULT AB HORNBRUKSGATAN 15 117 34 STOCKHOLM

HAGA TRAFIK AKTIEBOLAG SURBRUNNSGATAN 49 113 48 STOCKHOLM

ACC GLAS OCH FASADKONSULT AB HORNSBRUKSGATAN 19 A 117 34 STOCKHOLM

PROGNOSCENTRET I SVERIGE AB TULEGATAN 11 113 53 STOCKHOLM

GNESTA BERGBYGGARE AB TRANSPORTVÄGEN 9 117 43 STOCKHOLM

BAS FÖRVALTNING AB TEGNERGATAN 28 113 59 STOCKHOLM

LAVAZZA NORDIC AB MÜNCHENBRYGGERIET SÖDERMÄLARSTRAND 75 118 25 STOCKHOLM

BOM ENTREPRENAD AB EKHAGSVÄGEN 12 114 18 STOCKHOLM EPISCOPE MONITORING SYSTEMS AB SKÖLDUNGAGATAN 7 114 27 STOCKHOLM HAMMER & HANBORG SVERIGE AB BIRGER JARLSGATAN 58 114 29 STOCKHOLM IMVACO AB GREV TUREGATAN 59 LGH 5311 114 38 STOCKHOLM LIVIS OMSORG AB JUNGFRUGATAN 13 0TR 114 44 STOCKHOLM

FRANK & CORDINATA AB JUNGFRUGATAN 6 LENNART GULLBERG CONSULTING AB 114 44 STOCKHOLM POLHEMSGATAN 13 112 36 BROMMA JOHAN BÄCKE AB RIDDARGATAN 13 A ELPLANERING SVERIGE AB C/O PRIVATE EQUITE ADMINISTRATOR SANKT GÖRANSGATAN 95 114 53 STOCKHOLM 112 45 STOCKHOLM KARLAKLINIKEN AB YTTERMAN PROJEKT AB STYRMANSGATAN 45 ALSTRÖMERGATAN 14 114 54 STOCKHOLM 112 47 STOCKHOLM

PoddTips!

LK MEDICAL AB HÖGBERGSGATAN 50 118 26 STOCKHOLM ELECTRO-ENGINEERING I STOCKHOLM AKTIEBOLAG SWEDENBORGSGATAN 20 B 118 27 STOCKHOLM R ECOSYSTEM SPECIALISTS AB HAMMARBY ALLÉ 47 120 30 STOCKHOLMS LÄN SOAW ELEKTRISKA AB SILJANS VÄG 39 A 120 55 ÅRSTA SIMPLICATA AB POLLARGATAN 16 LGH 1203 120 71 STOCKHOLM P TILLBERGS BYGGSERVICE AB OSTMÄSTARGRÄND 3 120 40 ÅRSTA NYGRENS CATERING & EVENT HANDELSBOLAG BORENSVÄGEN 31 A 120 52 ÅRSTA SICARAT MÅLERI AB BJULEVÄGEN 69 122 41 ENSKEDE

SNÖKEDJAN AB DÖRRVÄGEN 11 NB 122 44 ENSKEDE PETER SJÖSTRÖM BYGG & ALLSERVICE KAGGEHOLMSVÄGEN 76 122 60 ENSKEDE MÅLARMÄSTARNS FÄRGBUTIK I STOCKHOLM AB SOCKENVÄGEN 368 122 63 ENSKEDE SVENSK VVS OCH FASTIGHETSSERVICE I STOCKHOLM AB ÖSTMARKSGATAN 11 123 42 FARSTA HELPFUL STRANGERS AB BÄVERBÄCKSGRÄND 44 C/O FREDRICK AVÉN 124 62 BANDHAGEN B. EKSTRÖM PLÅTSLAGERI & BYGGNATION HB HERR STENSVÄG 51 125 30 ÄLVSJÖ TOMAS MÄKLARBYRÅ AB VALLVÄGEN 15 125 33 ÄLVSJÖ

VECKHOLMS PLÅT OCH ENTREPENAD AB SKARPNÄCKSVÄGEN 69 128 38 SKARPNÄCK

TINGSTRÖMS VVS- & FASTIGHETSSERVICE AB ENKÄRRSVÄGEN 27 134 63 INGARÖ

AMW FASTIGHETSVÅRD AB BOX 452 129 04 HÄGERSTEN

MIKAB VVS-KONSULT AB BOX 2142 135 02 TYRESÖ

SÄKERHETSTEKNIK LINDHOLM OCH KOMPANI (SLOK) AB SEDELVÄGEN 34 129 32 HÄGERSTEN

BILDELAR I NACKA AB RADIOVÄGEN 15 135 48 TYRESÖ

AT DRIFT AB STÖTTINGSGRÄND 27 129 45 HÄGERSTEN GASSERVICE I STOCKHOLM AB TELEMARKSGRÄND 14 129 48 HÄGERSTEN VERONICA WIRSBORGS SIFFERBYRÅ JENNY NYSTRÖMS GATA 15 129 50 HÄGERSTEN WIKLUNDIN BEMANNING AB VANTÖRSVÄGEN 245 LGH 1403 129 55 HÄGERSTEN INGMARSÖ SJÖTJÄNST AB NYBYGGSVÄGEN 15 C 130 25 INGMARSÖ

STB SVENSKA TAKBELÄGGNINGAR AB VIKTORIAVÄGEN 32 VÄRMDÖ 125 34 STOCKHOLM SKÄRGÅRDSTRANSPORTER AB SVARTSÖ LÅDNA 125 TVÄTTERIETT AB 130 33 GÄLLNÖBY MALMKÖPINGSVÄGEN 44 125 40 ÄLVSJÖ TRANSPORTER & TAXI PÅ MÖJA AB BOX 83 MJF REDOVISNING OCH KONSULT AB 130 43 MÖJA SNÖRIPSVÄGEN 6 125 56 ÄLVSJÖ REDERIAKTIEBOLAGET SKÄRGÅRDSGRUS AB SVENSK ENERGI & KYLANALYS AB LÅDNA PRÄSTGÅRDSGRÄND 4 130 33 GÄLLNÖBY 125 44 ÄLVSJÖ NACKA SNICKERIER AB KEAB GRUPPEN AB ÄLTAVÄGEN 95 BOX 42215 131 33 NACKA 126 17 STOCKHOLM N TRAFIKSKOLA AB GAMLA NORDISK VVS-TEKNIK AB VÄRMDÖVÄGEN 6 DRIVHJULSVÄGEN 32 1TR 131 37 NACKA 126 30 HÄGERSTEN STARPARS CONSULTING AB CONDOR KARTONG AB SKOGALUNDSKLIPPAN 22 DRIVHJULSVÄGEN 32 131 39 NACKA 126 30 HÄGERSTEN OANADE MÖJLIGHETER AB KYLGRUPPEN AB STUBBSUNDSVÄGEN 17 VRETENSBORGSVÄGEN 20 131 41 NACKA 126 30 HÄGERSTEN MARIES DJURSHOP AB VÄSTBERGA PLÅT & LACK AB FORUMVÄGEN 12 ELEKTRAVÄGEN 43 131 53 NACKA 126 30 HÄGERSTEN DIESELVERKSTADENS BIBLIOTEK AB 3L´S GOLV AB MARCUSPLATSEN 17 TOMBOLAVÄGEN 7 131 54 NACKA 126 31 HÄGERSTEN T & P ALL EL AB EYESEC LARMTEKNIK AB BOX 2 SVANDAMMSVÄGEN 6 132 21 SALTSJÖ-BOO 126 32 HÄGERSTEN MAGNUS SCHAKT AB WILHELMS RÖR AB BADHUSVÄGEN 17 SPIKVÄGEN 7 132 37 SALTSJÖ-BOO 126 38 HÄGERSTEN FOTOGRAF STEFAN JÖNSSON AB WÄLLSTEDTS REDOVISNINGSBYRÅ SNICKARVÄGEN 3 AKTIEBOLAG 132 38 SALTSJÖ-BOO FLYGFÄLTSGATAN 4 128 30 SKARPNÄCK BURSELLS FASTIGHETSSER. & FÖRVALTNING AB INGENJÖRSFIRMA VIKINGAVÄGEN 17 E LARS OLOF CARLHEIM 133 33 SALTSJÖBADEN SVARTBÄCKSVÄGEN 28 128 44 BAGARMOSSEN ALAN TRANSPORTUTBILDNINGAR AB HÖJDHAGSVÄGEN 12 134 31 GUSTAVSBERG

DET HÄR ÄR BETALD ANNONSPLATS

Ö-TRANSPORTER AB MÄSTERLOTSENS VÄG 1 LGH 1001 137 70 DALARÖ 59 NORTH ADVENTURE AB HÄSTBYN 19 137 91 VÄSTERHANINGE TE SNICKARE PIPARTORPSVÄGEN 12 137 94 NORRA SORUNDA MBK MARK AB SANDEMAR VÄSBY 137 95 ÖSTERHANINGE

PASS FORM AB VENDELSÖVÄGEN 26 135 51 TYRESÖ

L HÖCKNE EKONOMIKONSULT AB MELLANSTIGEN 19 C/O LAILA HÖCKNE 137 97 ÅRSTA HAVSBAD

RAITIM BYGG AB TALGOXEVÄGEN 11 135 68 TYRESÖ

SALTSJÖ RENINGS TEKNIK AB ROSENHILLSVÄGEN 15A 137 36 VÄSTERHANINGE

ANKEBO TRANSPORT AB VATTENKRAFTSVÄGEN 5 135 70 STOCKHOLM

MILEBA GRUPPEN AB FRUVIKSVÄGEN 4 139 34 VÄRMDÖ

LBH ADVANCED BIOSERVICES AB SOLKRAFTSVÄGEN 18B 135 70 STOCKHOLM

BROHÄLL MARIN AB BULLANDÖ MARINA 139 56 VÄRMDÖ

P MATTSSON LARM & PASSAGE SYSTEM AB VATTENKRAFTSVÄGEN 7 BV 135 70 STOCKHOLM

BULLANDÖ MARINA AB BULLANDÖVÄGEN 30 139 56 VÄRMDÖ

MONTERA PLÅT & BYGG AB VATTENKRAFTSVÄGEN 7 135 70 STOCKHOLM

EM TJÄNSTER AB SOLLENKROKAVÄGEN 186 139 74 DJURHAMN

CONTAINERTJÄNST I TYRESÖ AKTIEBOLAG LYFTKRANSVÄGEN 23 142 50 SKOGÅS FRISKA HUS I STOCKHOLM AB DUMPERVÄGEN 3 142 50 SKOGÅS EURODRILLINGCENTER AB SLIPSTENSVÄGEN 11 142 50 SKOGÅS SDL FASTIGHETS AB SLIPSTENSVÄGEN 12 142 50 SKOGÅS RUTH ÖHMAN REDOVISNING & RÅDGIVNING AB HAGENVÄGEN 22 142 65 TRÅNGSUND MEDI MENTOR AB HJÄRTERVÄGEN 19 142 66 TRÅNGSUND PS GOLV AB FORSFARARVÄGEN 1 142 66 TRÅNGSUND HCB FASTIGHETER AB SJÖUDDSVÄGEN 18 144 64 RÖNNINGE

DET HÄR ÄR BETALD ANNONSPLATS TULLINGE TRAFIKSKOLA AB KVÄLLSVÄGEN 14-16 146 31 TULLINGE

SEV TIDSYSTEM AB RUDSJÖTERRASSEN 1 136 40 HANDEN

P.T.C.J HALL BYGG ENTREPRENAD AB TOMTA ALLÉ 7 ECONOMICA BOKFÖRING AB 139 75 DJURHAMN PLÅTSLAGARVÄGEN 49 146 36 TULLINGE MEKANISKA PRÖVNINGSANSTALTEN MPA AB TEAM JSM MÅLERI AB BOX 6037 TULLINGEBERGSVÄGEN 14 141 06 KUNGENS KURVA 146 45 TULLINGE

M.T LUNDGREN BYGGSERVICE AB MARINENS VÄG 30 136 40 HANINGE

TM KONSULT I LÅNGGARN AB BRINKVÄGEN 1 141 33 HUDDINGE

TUMBA TRÄNINGSCENTER AB GRÖDINGEVÄGEN 51 A 147 31 TUMBA

HANINGE BILPARK AB VENDELSÖVÄGEN 53 136 44 HANDEN

ÅKARE U ANDERSSON I TUMBA AB GYMNASIEVÄGEN 22 141 38 HUDDINGE

UTTRANS LARMTEKNIK AB TORPVÄGEN 5 A 147 63 UTTRAN

SAAF SAFE AB MARKÖRGATAN 10 BV 136 44 HANDEN

BALDELJÄREN KONSULT AB FRÖSÖVÄGEN 24 141 39 HUDDINGE

BILLIES EL AB BYRSTA KVARN 25 147 91 GRÖDINGE

TÄCKERÅKER INVEST AB BOX 156 136 23 HANINGE

2L MARKETING AND COMMUNICATION AB RÖKÄRRSVÄGEN 1 136 48 HANDEN ELLGE-CISTERNTEKNIK AB RÖRVÄGEN 59 136 50 JORDBRO

DET HÄR ÄR BETALD ANNONSPLATS RPM SERVICE AB DALHEMSVÄGEN 42 141 46 HUDDINGE

J2 VENTILATIONSTEKNIK AB ICA SUPERMARKET VÄSTERHANINGE STAMBANEVÄGEN 68 TUNGELSTAVÄGEN 24 141 39 HUDDINGE 137 36 VÄSTERHANINGE SUNDAB RONALD SUNDBERG BEJI’S DAMFRISERING AKTIEBOLAG HANDELSBOLAG DUMPERVÄGEN 8 ÅKERVÄGEN 2 142 50 SKOGÅS 137 41 VÄSTERHANINGE EDDING & ÅBERG BILSKADOR AB ANDERS MÖLLMARK KONSULT AB FRÄSARVÄGEN 14 LÅNGVÄGEN 42 142 50 SKOGÅS 137 55 TUNGELSTA 247 BETONGHÅLTAGNING AB HP RÖR AB LYFTKRANSVÄGEN 2 ALBYBERGSRINGEN 106 142 50 SKOGÅS 137 69 ÖSTERHANNGE JÄRNET SMIDE STOCKHOLM AB AREMO FÖRVALTNING AB LYFTKRANSVÄGEN 13 B DAMMLIDEN 1 142 50 SKOGÅS 137 69 ÖSTERHANINGE

RYBERGS PLAST O FINMEKANIK AB TEKNIKERVÄGEN 12 A 149 45 NYNÄSHAMN HAGBERG’S MARK & SJÖ AB GRANHAGA 1 TORÖ 149 92 NYNÄSHAMN SUG & BLÅSBIL SVERIGE AB BOX 5205 151 13 SÖDERTÄLJE J&S MARKSERVICE AB LINNÉGATAN 2 A LGH 1101 151 44 SÖDERTÄLJE CECENTA AB GENETALEDEN 7 151 59 SÖDERTÄLJE BT BODINGH BYGGNADS AB NORRLÖT 30 151 96 ENHÖRNA MEHDRAF AB EKENSBERG 16 151 96 ENHÖRNA

Perfekt ordning och reda i företaget och livet – så gör du

Lyssna här

Podden går igenom de viktigaste verktygen och strategierna för ordning och reda, bland annat: Den optimala metoden för att få saker gjorda. Bästa sättet att skapa to do-listor. Smarta program för att spara tid Sätten att få ordning på fysiska saker. Bästa prioriteringsverktygen för ordning och reda. Ett smart sätt att återanvända texter

www.ff.se

info@ff.se

29


ANNORLUNDA AFFÄRER

ga har n å m r o r Jag t artifin e d å p tröttnat en hos glasak ciella sm arknadernas m sen i stor iskar. frysd

30

www.ff.se

info@ff.se


ANNORLUNDA AFFÄRER

Hållbart i bägaren

L

antbrukaren och mjölkbonden Per Brunberg, Björketorps gård i Blekinge, storsatsar på egen glasstillverkning. Mjölken och grädden kommer från de egna kossorna medan äggen köps in från en granngård. – Mer hållbart och närproducerat än så här går det inte att komma, säger han och tillägger att intresset för den lokalproducerade glassen har visat sig vara större än han vågat drömma om. – Jag tror att många tröttnat på den artificiella smaken hos glassen i stormarknadernas frysdiskar. I min glass finns det inga essenser utan allt görs av naturliga råvaror. Inte helt oväntat finns en hel del vaniljstänger i förrådet och travar med äggkartonger som utgör basen i vaniljglassen. Men här finner vi även ett rejält lager med olika spritsorter där till exempel mörk rom visat sig vara en effektfull smakförhöjare. – Sedan handlar det mycket om choklad, gärna med hög kakaohalt. Och polkagrisar förstås. Inspirationen till glassen kommer dels från resor som familjen tidigare gjort i bland annat Sydafrika, Italien, England, Frankrike och USA, där det finns ett stort utbud av småskaliga glassproducenter. Men sedan handlar det mycket om egna experiment, om att våga testa olika kombinationer och arbetsmetoder. – Glassen kan få olika smak beroende på när och hur ingredienserna tillsätts i tillverkningen, skillnaden kan faktiskt vara så stor som mellan varm och kall mjölk. Text & foto: Peter Fredriksson

www.ff.se

info@ff.se

31


FRIA FÖRETAGARE HENNINGSSON & CO MÅLERI AB OXELGRENSVÄGEN 20 152 42 SÖDERTÄLJE

HLL HYRESLANDSLAGET AB VANDAGATAN 3 164 74 KISTA

BYGG & INDUSTRIASSISTANS I SÖDERTÄLJE AB MORABERGSVÄGEN 9B LOKAL 25 152 42 SÖDERTÄLJE

DEFA AB FINLANDSGATAN 40 NB 164 74 KISTA

PLATUS CONSULTING AB ORRDALSVÄGEN 15 152 52 SÖDERTÄLJE DYKSMEDEN HANS AUSTA AB SKATSTIGEN 2 152 54 SÖDERTÄLJE HANS SJÖDINS ÅKERI AB VRETENSVÄGEN 5 152 57 SÖDERTÄLJE THORIDAN AB SKILLEBY BACKE 5 153 91 JÄRNA BLIXTEL I SÖDERTÄLJE AB IDALUNDSVÄGEN 10 155 92 NYKVARN

STOCKHOLMS AVLOPPS SANERING AB 175 43 JÄRFÄLLA

JHINOVA AB FLÖTVIKSVÄGEN 17 165 72 HÄSSELBY

MAEVE TEKNIKKONSULT AB BANJOGRÄND 4 175 48 JÄRFÄLLA

BJÖRNTJÄNST AB DROTTNINGSHOLMSVÄGEN 260 167 32 BROMMA

P L GOLV & HANTVERK CAPELLAVÄGEN 35 175 60 JÄRFÄLLA

TULLIE FASTIGHETER AB ÅLSTENSGATAN 13 167 65 BROMMA

OSKAR FINNBJÖRNSSON AB BANVÄGEN 6 175 67 JÄRFÄLLA

ICA ABRAHAMSBERG ABRAHAMSBERGSVÄGEN 8 168 30 BROMMA DETALJHANDELSEKONOMI AB / MATLEDAREN AB TUNNLANDET 1-3 168 36 BROMMA

HUSS ENTREPRENAD KONSULT AB RABATTVÄGEN 31 LGH 1303 162 43 VÄLLINGBY

DIRECTPARTNER STOCKHOLM AB BÄLLSTAVÄGEN 171 168 59 BROMMA

FASTCORE AB TUMULTGRÄND 198 162 47 VÄLLINGBY

CITY SOLFILM & SÄKERHET I SVERIGE AB ADOLFSBERGSVÄGEN 15 168 66 BROMMA

V. BJÖRKLUNDS SNICKERI AB SIKTGATAN 5 162 50 VÄLLINGBY ERICSSONS PLATTSÄTTNING AB SORTERAGATAN 23 A 162 50 VÄLLINGBY ACKENÄS BYGG & MONTAGE AB MARKVÄGEN 11 162 71 VÄLLINGBY TORPPA RÖRPROJEKT AB BOX 8112 163 08 SPÅNGA NEX FLYTT AB BOX 8007 163 08 SPÅNGA

ELECTRO TRADING ET AB GÅRDSFOGDEVÄGEN 16 168 66 BROMMA DUVBO BYGG AB KARLSBODAVÄGEN 15 A 168 67 BROMMA PROFILOGEN BROMMA AB JOHANNESFREDSVÄGEN 11 168 69 BROMMA DEBET- OCH KREDITKORDINATORN BJ AB DARTANJANGS GATA 68 168 70 BROMMA BROMMA CHARKS FABRIKSBOD AB PIPPI LÅNGSTRUMPS GATA 39 LGH 1503 168 70 BROMMA

N.H.L. SNICKERIER AB MAGASINSVÄGEN 13 163 43 SPÅNGA

CLS ELEKTRONIKSERVICE I STOCKHOLM AB SÖDRA LÅNGGATAN 22 169 59 SOLNA

VÄSTERORTS PIZZA GROSSIST AKTIEBOLAG AVESTAGATAN 46 163 53 SPÅNGA

CLEANMAKER ENTREPRENAD STOCKHOLM AB RÅSTA STRANDVÄG 13C 169 79 SOLNA

IT-TEAM STOCKHOLM AB DOMNARVSGATAN 11 163 53 SPÅNGA

TIKAB STRUKTURMEKANIK AB BJÖRNSTIGEN 87 170 73 SOLNA

JLEAF IT & MEDIA AB DREVKROKEN 46 163 54 SPÅNGA

HÄGERSTENS HÅLTAGNING AB SMIDESVÄGEN 10 6TR 171 41 SOLNA

HAGSLÄTT MARKSERVICE AB NORRGÖKSVÄGEN 28 163 54 SPÅNGA

HEIMDALL FASTIGHETSFÖRVALTNING AB ANKDAMMSGATAN 42 171 67 SOLNA

GRANDONS SERVICE AB BOX 6016 164 06 KISTA

DET HÄR ÄR BETALD ANNONSPLATS

BYGGFAB AB FINLANDSGATAN 56 164 74 KISTA

NILSSON SCHAKT OCH GRÄV AB BJÖRKBROGÅRD 1 155 93 NYKVARN

DET HÄR ÄR BETALD ANNONSPLATS

HELLMAN SOFTWARE AB HUMBLEGATAN 29 B LGH 1001 172 39 SUNDBYBERG

BEGRAVNINGSBYRÅERNAS TRANSPORT AB TRÄDGÅRDSG 23 172 38 SUNDBYBERG

FREDRIK SUNDBERG FASTIGHETER AKTIEBOLAG STOCKHOLMSVÄGEN 18 181 50 LIDINGÖ

LTM LIERMANN TRÄDGÅRD O MARKANLÄGGNING AB ÅKERBYVÄGEN 374 18738 TÄBY

APENDO AB BOX 7 182 11 DANDERYD

ALPHAGLOBE LOGISTICS AB BOX 1 190 45 STOCKHOLM-ARLANDA

FORSBERG EL & DATATEKNIK AB DANDERYDSVÄGEN 8 K 182 68 DJURSHOLM

RÖNNMARKS UNDERTAK AB BOX 57 191 21 SOLLENTUNA

VIGOR HANDELSBOLAG LÅNGÄNGSVÄGEN 9 182 75 STOCKSUND

FILLAUER EUROPE AB BOX 760 191 27 SOLLENTUNA

VI ALLMONTAGE AB BROVÄGEN 5 C/O COMPLETT REDOVISNING AB 182 76 STOCKSUND

WINEC AB BESVÄRSBACKEN 19 191 40 SOLLENTUNA

ASPLUNDS INDUSTRI PRODUKTER AB JANEWRET BOX 38 TRANSPORT & DISTRIBUTION AB 183 21 TÄBY GRANVÄGEN 7 A OLSSON, SANDBERG VVS AB 191 41 SOLLENTUNA GYLLENSTIERNAS VÄG 27 FIRMA JENS ROSSANDER 176 76 JÄRFÄLLA ASKRIKEVÄGEN 1 MGP MATTES GOLV PUMPERI AB 183 51 TÄBY STUDIEVÄGEN 17 PLASTBITEN I JÄRFÄLLA AB 191 50 SOLLENTUNA KAMINVÄGEN 6 FLORENS I TÄBY AB FLYGVILLEVÄGEN 176 77 JÄRFÄLLA 6 -1TR LANDIN & PETTERSSON BILSERVICE I 183 67 TÄBY SOLLENTUNA AB JÄRFÄLLA BADRUMSRENOVERING AB BERGKÄLLAVÄGEN 30 SKARPRÄTTARVÄGEN 11 SILVER BYGGKONSULT AB 192 79 SOLLENTUNA 176 77 JÄRFÄLLA CATALINAVÄGEN 4 183 68 TÄBY BRAND THEATER AB EL & FASTIGHETSSERVICE SKOLBACKEN 63 I JÄRFÄLLA AB RETORA KONSULT AKTIEBOLAG 193 30 SIGTUNA VASAVÄGEN 104 NORRA CATALINAGRÄND 21 177 52 JÄRFÄLLA 183 68 TÄBY GÖTELID ÅKERI O ENTREPRENAD FLÄDERVÄGEN 49 AURAN INDUSTRIES AB HIROY AB 194 64 UPPLANDS VÄSBY HÄLLVÄGEN 3 KEMISTVÄGEN 2 A 177 60 JÄRFÄLLA 183 79 TÄBY NEWFIELDS COMMUNICATION AB BACKVÄGEN 4 B4MK TECHNOLOGIES AB TREVEBO LIVS AB 194 44 UPPLANDS VÄSBY POMONAVÄGEN 4 TREVEBOVÄGEN 1 178 33 EKERÖ 184 32 ÅKERSBERGA DET HÄR ÄR BETALD JOHAN TÖRNBLOMS MÅLERI AB GRÄSÅKERSVÄGEN 7 E 178 36 EKERÖ

GW ISOLERING AB KRONSKOGSVÄGEN 5 184 91 ÅKERSBERGA

SHL NÄTVERKSSERVICE O TRANSPORTER ENVÄGEN 5 178 53 EKERÖ

IASSIST SWEDEN AB FREJVÄGEN 9 184 92 ÅKERSBERGA TMA-BILAR I STOCKHOLMS LÄN AB GROPGÄRDESVÄGEN 1 184 95 LJUSTERÖ

NYMEDICIN SVERIGE AB TUREHOLMSVÄGEN 49 179 75 SKÅ STENHAMRA ENTREPRENAD & TRANSPORT AB SMEDSBACKSVÄGEN 12 179 61 STENHAMRA ÖSTLUNDS SCHAKT & ÅKERI AB KARLSLUND SOLBACKAVÄGEN 35 179 96 SVARTSJÖ GUNGUS AB FREGATTVÄGEN 9 10TR 181 37 LIDINGÖ LIDINGÖ NYA LASTBILSCENTRAL AB FÖRRÅDSVÄGEN 6 181 41 LIDINGÖ G INREDNINGAR AB STOCKHOLMSVÄGEN 60 181 42 LIDINGÖ TALLUDDENS MEKANISKA VERKSTAD HB GÅSHAGALEDEN 103 181 63 LIDINGÖ MERCADO MEDIC AB BOX 1074 181 22 LIDINGÖ

BAUDIN KONSULT AB ANDELUNDEN 3 184 95 LJUSTERÖ ISOHEAT AB BOX 69 186 03 BROTTBY VALLENTUNA STENUGNSBAGERI AB ALLÉVÄGEN 6 186 39 VALLENTUNA RITZLER EL- OCH ALLSERVICE AB SVARGRÄND 4 C/O RITZLER 187 42 TÄBY ICA DRAGONEN VALLATORPSVÄGEN 6 187 52 TÄBY CLP SYSTEM AB RITARSLINGAN 5 187 66 TÄBY ALLTRAC MARKENTREPRENAD AKTIEBOLAG RÖNNINGE BY 187 69 TÄBY

ANNONSPLATS

MIZOO AB ÅVÄGEN 2 194 44 UPPLANDS VÄSBY BALKEN AB FRESTAVÄGEN 7 194 54 UPPLANDS VÄSBY LARS NITZ ÅKERI AB ROSENDALSVÄGEN 1 194 63 UPPLANDS VÄSBY SVENSK ENTREPRENADTEKNIK SET AB BOX 2022 195 02 MÄRSTA VEEN HUIS EKONOMI AB SÖDERBYVÄGEN 1 C 1TR 195 60 ARLANDASTAD SÖDERBERG & HAAK TC AB METALLV 61 195 72 ROSERSBERG SKÅNELA TRANSPORT AB BJÖRKBACKEN 195 96 ROSERSBERG KOSTERFISKARN´S DELIKATESSER S-M AB KUNGSVÄGEN 6 A 196 41 KUNGSÄNGEN HÅTUNALAB AB KUNG BIRGERS VÄG 1 197 92 BRO

RONNY SUNDBERG ELEKTRISKA AB MARIEDALSVÄGEN 4 197 92 BRO PÅGEN AB BOX 8143 200 41 MALMÖ TURE FASTIGHETS AB BOX 243 201 22 MALMÖ

DET HÄR ÄR BETALD ANNONSPLATS RESTAURANG HAMN O PEPPAR KINAGATAN 7 211 20 MALMÖ HANDELS AB SKANDIVAROR VÄSTERGATAN 22 211 21 MALMÖ NORDISK SANERING & RIVNINGS SERVICE AB BJURÖGATAN 48 211 24 MALMÖ AURELLS BLECK & PLÅTSLAGERI AB VÄDERÖGATAN 1 211 24 MALMÖ DREWEX AB SLUSSGATAN 10 B 211 30 MALMÖ BRORMAN FASTIGHETER AB GENERALSGATAN 5 211 33 MALMÖ FAMILJETERAPEUTERNA SYD AB DJÄKNEGATAN 2 211 35 MALMÖ FRISELLS ADVOKATBYRÅ AB DJÄKNEGATAN 31 211 35 MALMÖ ARKITEKT AXEL CARLSSON AB ROSKILDEVÄGEN 5 A 211 47 MALMÖ CAD STUDION I SKÅNE AB ÖSTERGATAN 18 21125 MALMÖ NOVA LIFE MEDICAL AB SALLERUPSVÄGEN 10 212 18 MALMÖ AG MALMSTRÖMS RÖR AB VÄSTRA SKRÄVLINGEVÄGEN 4 B 212 31 MALMÖ INOMHUSMILJÖTEKNIK BO BÖRSTELL AKTIEBOLAG HÖJDRODERGATAN 4 212 39 MALMÖ F MÅRTENSSONS BYGG FASTIGHETER AB STEKELGATAN 2 212 23 MALMÖ KAPELL & ANNAT I MALMÖ AB KANTYXEGATAN 25 L 213 76 MALMÖ KLIMATBYRÅN AB TRAVBANEGATAN 6 213 77 MALMÖ WASSLEX AB HYLLIE STATIONSTORG 31 215 32 MALMÖ EXTRA MYCKET SERVICE EKONOMI & PERSONAL I MALMÖ AB HYLLINGE STATIONSTORG 2 215 32 MALMÖ

ST HUSHÅLLSSERVICE I MALMÖ HB HENRIK MENANDERS VÄG 46 C/O LINDHOLM-ABELSSON 215 84 MALMÖ PLÅTEXPRESSEN I MALMÖ AKTIEBOLAG OLSGÅRDSGATAN 9 21579 MALMÖ SPOT ELECTRONIC AB BOX 60271 216 09 MALMÖ STEFAN QVARNSTRÖM AB ÖSTRA ANSGARIGATAN 78 216 13 LIMHAMN FÖRSÄKRINGSHUSET SKÅNE AB ÖSTRA BERNADOTTERSGATAN 88 216 17 LIMHAMN NW SWEDEN PRODUCTION AB STJÄRNPLAN 3 216 18 LIMHAMN EPR BYGGKONSULT AB BOX 51 218 24 BUNKEFLOSTRAND AUTOELEKTRA STJÄRNSERVICE I LIMHAMN AB GOTTORPSVÄGEN 58 C 218 45 VINTRIE AKTIEBOLAGET CERVITROL BOX 11015 220 11 LUND PRIMEPROJECT AB SPOLEGATAN 10 C 222 20 LUND

AGFS FASTIGHETSSERVICE AB KALKSTENSVÄGEN 21 224 78 LUND DALBY BILLACKERING BRAS AB KALKSTENSV. 20 224 78 LUND

DET HÄR ÄR BETALD ANNONSPLATS AKTIEBOLAGET LUNDS NYA BLECK- & PLÅTSLAGERI AB MAGISTRATSVÄGEN 13 226 43 LUND GLOBAL PRODUCT COMPLIANCE AB MARKASKÄLSVÄGEN 6 226 47 LUND WESTERBERGS ÅKERI I LUND AB HUSARVÄGEN 30 226 51 LUND

STATIBA AB LANDSVÄGEN 1477 231 95 TRELLEBORG AB JORDBERGA GÅRD JORDBERGA GÅRD 231 99 KLAGSTORP QLOSS AB TRUCKVÄGEN 6 231 62 TRELLEBORG

Sveriges enkaste fraktbokning? Med ordentliga rabatter på frakter och paket inom Sverige, Europa och Världen! Jämför snabbt fraktbolag och alternativ i portalen - priser, tider och bokning direkt på mindre än 1 minut

32

www.ff.se

info@ff.se

ENTOMED MEDTECH AB STORGATAN 7 233 31 SVEDALA SKÅNES PORT & MONTAGESERVICE AB MARBÄCKSGATAN 60 233 34 SVEDALA G.R ELKONSULT AB MALMÖVÄGEN 44 233 38 SVEDALA LJUNGQVIST & BLOMBERG AB SVETSAREGATAN 1 233 51 SVEDALA INSTALLATIONS TEAMET AB INDUSTRIG 11 233 51 SVEDALA PROAL GOLF AB BOX 71 234 22 LOMMA ROLENCA AB PRÄSTBERGAVÄGEN 103 234 35 LOMMA

DET HÄR ÄR BETALD ANNONSPLATS COLLINDER MÄRKSYSTEM AB TENNGATAN 11 234 35 LOMMA FOC VENTURE AB SEGELMAKAREGRÄND 19 234 40 LOMMA

ITACIH AB SCHEELEVÄGEN 2 223 81 LUND

VAG - VATTEN OCH AVLOPPSGRUPPEN AB TRANSPORTVÄGEN 9 231 62 TRELLEBORG

CERADO I MALMÖ AKTIEBOLAG BURLÖVSV. 10 232 91 ARLÖV

BERGSTRÖMS KUNSKAPSFÖRETAG AB DOMHERREGATAN 27 235 37 VELLINGE AB KJELL PETERSSON KONSULTERANDE VVS-BYRÅ SIDENSVANSGATAN 10 235 38 VELLINGE PRO SUPPORT SCANDINAVIA AB MODEMGATAN 3 235 39 VELLINGE SCANDI CANDY AB BRUKSVÄGEN 11 235 42 VELLINGE SKANÖRSÅKAREN ÄNGAVÄGEN 70-7 235 91 VELLINGE ILG - TEKNIK BÄCKAVÄGEN 12 235 93 VELLINGE STEFAN KRISTIANSSONS ÅKERI AB DALSJÖVÄGEN 26 235 99 VELLINGE HULTEMARKS EL AB GRÄNSVÄGEN 26 236 33 HÖLLVIKEN DAJOL BYGG AB VÄSTRA MÖLLEDALSVÄGEN 17 236 34 HÖLLVIKEN RR ENTERPRISE AB STJÄRNDALAVÄGEN 18 236 34 HÖLLVIKEN BJÖRN SÄLLSTRÖM AB RINGBOVÄGEN 23 B 236 61 HÖLLVIKEN

Du tjänar tusenlappar varje år som medlem


FRIA FÖRETAGARE INREDNINGSKURSER SVERIGE AB JÄRAVALLSVÄGEN 80 237 33 BJÄRRED

BLINKFYRAR AB INDUSTRIVÄGEN 6 245 34 STAFFANSTORP

AKTEC AB BALDERSGATAN 15 254 54 HELSINGBORG

EPS VASCULAR HAMNPLANEN 24 263 61 VIKEN

JEMA MASKINDELAR & SERVICE HALMSTAD 3445 268 78 KÅGERÖD

ICA NÄRA HANSSONS I LÖVESTAD AB NELFAB SWEDEN AB BOX 74 JÄRNVÄGSGATAN 5 286 22 ÖRKELLJUNGA 275 75 LÖVESTAD

C.A.N BYGG AB KORNETTVÄGEN 4 237 41 BJÄRRED

KLIMABOLAGET AB VÄSTANVÄGEN KRONOSLÄTTS FÖRETAGSPARK 245 42 STAFFANSTORP

PLATCON BYGGNADS AB GEVÄRSGATAN 5 254 66 HELSINGBORG

KULLAFRUKT AB MANDELGRENSVÄGEN 239-5 263 94 MJÖHULT

BESLAG DESIGN AB BOX 1036 269 21 BÅSTAD

RÖNÅS BYAKROG AB RÖNÅSVÄGEN 5 275 95 SJÖBO

BENTECH INGENJÖRSAKTIEBOLAG BOX 135 286 22 ÖRKELLJUNGA

CAPERNUM SVERGIE AB LILLA GARNISONSGATAN 31 254 67 HELSINGBORG

TONI SNICKERI AB SÖNDRABY 7632 264 37 KLIPPAN

JAKOBSSONS BJÄREMÄKLAREN AB BÅTSMANSGATAN 14 269 77 TOREKOV

LJUNGA CHARK I ÖRKELLJUNGA AB VALHALLAVÄGEN 18 286 31 ÖRKELLJUNGA

TGTEKNIK AB STACKARPSVÄGEN 2 264 39 KLIPPAN

MICKES TRÄDGÅRDSSERVICE AB HERRGÅRDSVÄGEN 35 269 96 BÅSTAD

REDOVISNINGSKONSULTERNA I SYDOST AB BYGATAN 5 276 30 BORRBY

NEBBHUSET AB VESSMANTORP 1340 264 54 LJUNGBYHED

ÅKE PERSSON LANTMÄTERIKONSULT AB FYLKESKUNGAVÄGEN 97 269 96 BÅSTAD

HARI INTERNATIONAL AB SVÄNGEDAMMSGATAN 1 238 37 OXIE SLOTTSSTADENS BEGRAVNINGSBYRÅ AB BOX 75 241 21 ESLÖV NILSSONS BEGRAVNINGSBYRÅ BOX 75 241 21 ESLÖV ESLÖVS BETONGHÅLTAGNING AB VINDELVÄGEN 11 241 38 ESLÖV SKÅNE-DÄCK ESLÖV AB MASKINVÄGEN 2 241 38 ESLÖV LÖBERÖDS HÄSTKLINIK AB LÖBERÖDS GÅRD 241 61 LÖBERÖD ROLF SVENSSON TRANSPORT AB SOLBACKAVÄGEN 3 241 75 STENHAG NILSSONS GOLVSERVICE GRÄV & SCHAKT AB SLÅNGATAN 7 242 34 HÖRBY BR. ANDERSSONS ÅKERI & GRÄV AB SVETSAREGATAN 4 242 35 HÖRBY D-PERSSONS ELTEKNIK I HÖRBY AB EKEBODA 5129 242 95 HÖRBY GÖSTA PALM MASKIN AB STAVRÖD 5060 242 95 HÖRBY GRYETS GRAVYR AB BOX 195 244 23 KÄVLINGE HARTMANS VÄRME SANITET AB FRIDHEMSGATAN 4 244 31 KÄVLINGE HOGLAND HOLDING AB SÖDRA LJUNGV 35 244 65 FURULUND VÄSTRA KARABY PLAST AB DOMÄNVÄGEN 9 244 71 DÖSJEBRO LILLA HARRIE PRODUKTER AB FREDRIKSROVÄGEN 256 244 91 KÄVLINGE ULF PERSSON BYGG & SERVICE VIRKEVÄGEN 221 244 91 KÄVLINGE DENTZ MÅLERI AB RUDOLF BÅÅTS VÄG 6 245 32 STAFFANSTORP EDP CONSULT AB JÄRNVÄGSGATAN 93 245 34 STAFFANSTORP IMPLEMENTA SOL AB TRAVERSVÄGEN 1 245 34 STAFFANSTORP

AppTips!

KÅGE REKLAM AB GAMLA DALBYVÄGEN 225 245 92 STAFFANSTORP

IYC LANTBRUK AB STORA MÖLLEBERGA FASTIGHETS AB SÖDRA STRÖVELSTORPSVÄGEN 230 MÖLLEBERGA BYVÄG 100-28 254 71 HASSLARP 245 93 STAFFANSTORP STUREHOLMS JORDBRUKS AB SPUHR I DALBY AB STUREHOLMS GÅRD TERMINALVÄGEN 19 254 76 ALLERUM 246 42 LÖDDEKÖPINGE ASONDO AB VFL BEMANNING AB NORRA TORSHULTSBÄGEN 59 BLÅMESVÄGEN 5 254 76 ALLERUM 247 35 SÖDRA SANDBY JRL FLENINGE AB VÄSTKUSTVÄGEN 257 DET HÄR ÄR BETALD 254 77 FLENINGE

ANNONSPLATS

28:ANS BYGG & FASTIGHETSSERVICE AB GENARP 1152 247 72 GENARP NILS H. RESTAURANG AB BOX 22065 250 22 HELSINGBORG RELEVANS STRATEGI & KOMMUNIKATION AB BOX 1371 251 13 HELSINGBORG SCANDINAVIAN SILVER EEL AB BOX 902 251 09 HELSINGBORG KRAHBICHLER INTELLECTUAL PROPERTY ADVISORS AB DROTTNINGGATAN 11 252 21 HELSINGBORG MATS ASSARSSON AB BRUKSGATAN 30 252 23 HELSINGBORG FRANCELINK TRANSPORT AB STRANDBADSVÄGEN 19 252 29 HELSINGBORG WAHLQUIST, PER INGVAR OLOF LAGESTORP 96 253 42 VALLÅKRA MOLKEBACKENS SERVICE AB NORRA VALLÅKRAVÄGEN 473 253 42 VALLÅKRA UET AB RÄTTAREGATAN 14 253 56 MÖRARP ULF JÖNSSONS ÅKERI AB BUNKAGÅRDSGATAN 14 253 68 HELSINGBORG K9 COMPETITION AB BÅRSLÖVSVÄGEN 3 253 73 GANTOFTA

GERT ANDERSSON TRANSPORT AB NORRA HAGTORNSGATAN 5 256 61 HELSINGBORG L.R. SYSTEM AB KLOSTERGATAN 5 260 70 LJUNGBYHED ENGELHOLMS TRANSPORTCENTRAL AB VEJBYSTRADSVÄGEN 187 260 83 VEJBYSTRAND

PMS CISTERN & DRIVMEDELS SERVICE AB BRÖDERNAS GATA 8 264 71 ÖSTRA LJUNGBY GLECO AB BOX 90 265 21 ÅSTORP AVIAGEN SWECHICK AB STÅLGATAN 3 265 38 ÅSTORP CONSILIANI AB IDROTTSGATAN 29 265 72 KVIDINGE

DET HÄR ÄR BETALD ANNONSPLATS

FÖRSLÖVS RÖR AB VANTINGEVÄGEN 200 260 91 FÖRSLÖV

TMP ENTREPRENAD I SKÅNE AB EVALDSVÄG 3 265 72 KVIDINGE

SKANDINAVISK BETONG OCH GOLVTEKNIK AB HJALMAR BRANTINGS VÄG 27 261 43 LANDSKRONA

ARVIDSSONS OLJETRANSPORTER AB HEDVALLAVÄGEN 63 26590 ÅSTORP

HOLMS KÖTT & CHARK AB DREVGATAN 9 261 51 LANDSKRONA AB TÅGERUPS TRÄDGÅRD TÅGERUPSVÄGEN 115 261 93 LANDSKRONA BRISAM TRANSPORT AB NYBROVÄGEN 6 262 66 ÄNGELHOLM PM SWEDEN AB TRANSPORTG 7-9 262 71 ÄNGELHOLM TRYCKSERVICE I ÄNGELHOLM AB METALLGATAN 21 C 262 72 ÄNGELHOLM CRANEMECH AB METALLGATAN 21 A 262 72 ÄNGELHOLM HJÄRNARPS DEKOR & DESIGN AB EKHÖGSVÄGEN 84 262 74 ÄNGELHOLM

FÄRGHUSET I ÄNGELHOLM AB HUGINGATAN 5 FÄRG OCH TAPET I HELSINGBORG AB 262 71 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLMSVÄGEN 10 254 42 HELSINGBORG HJ CUSTOM COMPOSITE PRODUCTION AB SOLSKENSBYRÅN ADM. SERVICE ENERGIGATAN 14 C/O GIT MELLGREN ROSENBERGSGA- 262 73 ÄNGELHOLM TAN 18 B 254 44 HELSINGBORG HÖGANÄS FRAKT AB BOX 161 263 22 HÖGANÄS

BAGERIET SJÖSTRANDS & ERICS BRÖD AB FÖRETAGAREGATAN 18 266 32 MUNKA-LJUNGBY ROTATIONSPLAST I MUNKA-LJUNGBY AB FÖRETAGAREGATAN 13 266 32 MUNKA-LJUNGBY S.A BIL & MASKIN AB ELLENBERGAVÄGEN 11 266 32 MUNKA-LJUNGBY THOMAS NILSSON HÄCKEBERGAGATAN 7 266 34 MUNKA-LJUNGBY MAGNUSSON ENTREPRENAD VEJBYSTRAND AB TRANBÄRSVÄGEN 7 266 52 VEJBYSTRAND LM BYGG I VEJBYSTRAND HB MAGNARPS BYAVÄG 368 266 55 VEJBYSTRAND CO TEKNIK I HELSINGBORG AB LJUNGAGÅRDSVÄGEN 32 266 95 MUNKA-LJUNGBY PEDGO AB HULEBÄCKSERÖDSBACKEN 20 266 98 HJÄRNARP VENTOKLIMA AB JÄRNVÄGSGATAN 1 268 31 SVALÖV MARDAM AGENTUR AB ÅVÄGEN 7 268 75 TÅGARP

TRAK, TRANSPORT- OCH ANLÄGGNINGSKONSULTATIONER AB KOFODSGATAN 16 271 31 YSTAD AB COOL & CANDY NORRA KOBOLTSGATAN 1 271 39 YSTAD TANDHÄLSAN I LÖDERUP FABRIKSGATAN 11 271 76 LÖDERUP RICKARD ÅKESSON KÄRRAGÅRDSVÄGEN 120 271 91 YSTAD DEN GLADE KRÖGAREN MENSALVÄGEN 6 A 271 98 YSTAD HAGSTRÖMS TRANSPORT AB STAVHÖGSVÄGEN 23 271 77 LÖDERUP EDVARDSSONS KIOSK AB SKOLVÄGEN 272 61 GÄRSNÄS JÖRGEN MÅNSSON GISLÖV 282 BRAGEVÄGEN 12 272 92 SIMRISHAMN HANNELUNDS HUS & GRÖNSERVICE HANNELUND 273 92 SKÅNE-TRANÅS MONTAGESPECIALISTEN I SJÖBO AB PILVÄGEN 19 275 31 SJÖBO PACKARNA I SKÅNE AB SÖDERGATAN 7 275 31 SJÖBO GEMELLO ENGINEERING AB VILDSVINSVÄGEN 14 275 62 BLENTARP JOCKES BYGGMIX O INTERIÖR VILLAVÄGEN 7 275 62 BLENTARP LIGHT PRO AKTIEBOLAG KLÄGGERÖD 71 275 64 BLENTARP ICA NÄRA TORGET 8 275 66 VOLLSJÖ STÄLLNINGSMONTAGE SYD AB ÖSTRA KÄRRSTORPSVÄGEN 29 275 67 VOLLSJÖ JESPER PERSSON BJÄLKAVÄGEN 179 275 68 VOLLSJÖ

DET HÄR ÄR BETALD ANNONSPLATS MALMÖ VENTILATIONSCENTER AB NORRA TUVEVÄGEN 14 276 35 BORRBY

ROOS SAFETY AB KÖRSBÄRSLIDEN 16 286 36 ÖRKELLJUNGA ASK INDUSTRI AB INDUSTRIGATAN 19 286 36 ÖRKELLJUNGA

SANDBERGS SMIDE& MEKANISKA AB INDUSTRIGATAN 27 295 39 BROMÖLLA GRÖDBYGÅRDEN AB GRÖDBYVÄGEN 263 295 91 BROMÖLLA FÖRETAGSDATA I ÅHUS AB NORDANVÄGEN 5 296 32 ÅHUS JOACHIM GRAN MASKINTJÄNST AB ÅHUSKÄRRVÄGEN 42 296 92 YNGSJÖ NICKLAS REIJOSSONS ÅKERI SAXAMÖLLEVÄGEN 12 297 32 DEGEBERGA

MANSDALA LANTBRUK HAMMENHÖG MANSDALA 276 55 HAMMENHÖG

MATMARKNADEN I ÖRKELLJUNGA AB (ICA SUPERMARKET) TEMPO I EVERÖD DAVID ANDERS GATA 6 STORA V. 54 286 37 ÖRKELLJUNGA 297 72 EVERÖD

MTH SCANDINAVIA AB NYHEMSGATAN 18 276 60 SKILLINGE

BENGT I ÖRKELLJUNGA AB SKÅNEPORTEN 2 286 38 ÖRKELLJUNGA

WIDTSKÖFLE AB VITTSKÖVLEVÄGEN 100 297 91 VITTSKÖVLE

BYGGFIRMA K. ROOS AB ELDAREGATAN 6 276 60 SKILLINGE

WALLDÉNS MURTJÄNST AB KVINNHULT 1177 287 91 STRÖMSNÄSBRUK

GUNNARS GRANAR AB NORRLIAVÄGEN 35 297 95 DEGEBERGA

ALBO REDOVISNINGSBYRÅ AB RAVLUNDA BYAVÄG 12 277 37 KIVIK

HENRIK PERSSON STEN & ENTREPRENAD AB BYGGATAN 10 288 32 VINSLÖV

NAMI LIFT AB BOX 36 298 21 TOLLARP

JOHANSSONS MUR O PUTS ELLAVÄGEN 38 280 10 SÖSDALA BERGENDAHL & SON AKTIEBOLAG BOX 14 281 21 HÄSSLEHOLM MABYCON AB KANSLIHUSVÄGEN 13 A 281 35 HÄSSLEHOLM TORMESTORPS STENSÄTTNING AB ÄPPELSTIGEN 12 281 46 TORMESTORP MENTROBYGG AB LJUNGAMÖLLA 2569 281 95 VANKIVA KRISTIANSTAD WATER AB SKÖNABÄCK 9241 281 95 VANKIVA PERSSON, ROGER VÄSTRA HÄGLINGE 2142 282 73 SÖSDALA BJÄRNUMS FÄRG AB SÖDRA VÄGEN 2 282 61 BJÄRNUM OSBY VVSSERVICE AB HALLARYDSVÄGEN 6 283 36 OSBY FOREST TECHNICS ELMHULT AB SKINNEMYRA 809 283 93 LÖNSBODA CATRELO AB ELEKTRODVÄGEN 21 284 33 PERSTORP 3 K BYGG I MARKARYD AB BOX 131 285 23 MARKARYD BYGG BKBIS AKTIEBOLAG BARKVÄGEN 3 285 40 MARKARYD

916 SVENSK SPÅRSÄKERHET AB KÅLABERGA TRÄDGÅRDSODLING HB HALLONGATAN 27 KÅLABERGAVÄGEN 205-55 298 33 TOLLARP 288 90 VINSLÖV JOBBET HUARÖD AB FVS FASTIGHET & VÄGSERVICE AB KARLINS VÄG 58 ÅRASLÖV HAGABORG 1094 298 93 HUARÖD 288 90 VINSLÖV PETRO MONTAGE I KRISTIANSTAD AB PRÄSTVÄGEN 5 289 50 HANASKOG GULDSMED BJÖRN NILSSON AB BOX 68 291 21 KRISTIANSTAD M.ÖSTERBERGS GOLV AB ÅÄNGAVÄGEN 31 291 50 KRISTIANSTAD

DET HÄR ÄR BETALD ANNONSPLATS OLANDERS RECYCLING TOOLS AB BOX 4081 300 04 HALMSTAD ANETTES & MARIES HUDVÅRD AB KLOSTERGATAN 10 302 43 HALMSTAD

OTTOSSON & WOLRATH ARKELSTORP TRÄDGÅRDSMASKINER BYGGKONSULT AKTIEBOLAG TORPAREBACKEN 1 BREDGATAN 1 291 55 ARKELSTORP 302 45 HALMSTAD DE 3 INTERIÖR AB SÄVVÄGEN 12 291 59 KRISTIANSTAD

GÖMA VIBORG APS DROSKVÄGEN 5 302 60 HALMSTAD

RÖRTJÄNST I FJÄLKINGE STEGSLITSVÄGEN 1 291 67 FJÄLKINGE

KORVPOJKARNA AB VERKSTADSGATAN 8 302 60 HALMSTAD

PMA INSTALLATION AB ALFRED FJELNERS VÄG 2 291 67 FJÄLKINGE

JONAB ANLÄGGNINGS AB SLAGFÄLTSVÄGEN 1 302 62 HALMSTAD

PHADEBAS AB FJÄLKESTADSVÄGEN 336-15 291 94 KRISTIANSTAD

AJ’S GALLRINGSTJÄNST AB BJEREVÄGEN 1 A 305 64 GULLBRANDSTORP

HKB I LJUNGRYDA AB LJUNGRYDAVÄGEN 230 293 72 JÄMSHÖG

FYLLINGE SMIDE AB ÅRNARP, FRIDHEM 385 305 94 HALMSTAD

CELLTECH SOLUTIONS I SÖLVESBORG AB TREDENBORGSVÄGEN 16 294 35 SÖLVESBORG VALJE RÖKERI AB SISSEBÄCKSVÄGEN 71 294 77 SÖLVESBORG

Säkerhetscenter (utgivare Svensk handel)

AppStore

DET HÄR ÄR BETALD ANNONSPLATS GOLVLYFTARNA I SVERIGE AB SENAPSVÄGEN 14 305 96 ELDSBERGA

GooglePlay

Svensk Handels säkerhetsapp Säkerhetscenter är en kostnadsfri och smidig tjänst som du kan ladda ner till din smartphone. Appen erbjuder en rad smarta och lättanvända funktioner, bland annat varningslista och möjligheten att anmäla stöldbrott.

www.ff.se

info@ff.se

33


ANNORLUNDA AFFÄRER

Isaac

Jonathan

Daniel

34

www.ff.se

info@ff.se


ANNORLUNDA AFFÄRER

Jacob Enoch

Brädspelsbröder med utomjordisk succé

E

nligt Wikipedia finns det ungefär 950 brädspelstillverkare i världen. En av dem är svenska FryxGames, som ägs och drivs av fyra bröder. Ytterligare två bröder är anställda i företaget. – Vi var 16 syskon som växte upp i ett hem utan tv, berättar Jonathan Fryxelius. Vi spelade mycket brädspel och både vår pappa och flera syskon gjorde egna spel. 2011 startade man företag, tillverkade ett antal spel för hand och åkte till en stor spelmässa i Tyskland. Spelen sålde snabbt slut och bröderna fick både uppmärksamhet och motivation. Efter att ha massproducerat tre spel och gjort ytterligare en lansering, började saker verkligen hända 2015. – Då närmade vi oss lansering av Terraforming Mars, ett spel om att göra planeten Mars beboelig. Min bror Jacob, som är en duktig spelutvecklare, hade jobbat med

www.ff.se

spelet i flera år. Timingen var också bra, för det talades mycket om Mars i nyhetsflödet. 2016 släpptes spelet. Den första tryckningen sålde slut i förbeställningarna och sedan följde ett flertal tryckningar. Idag måste spelet beskrivas som en jättesuccé. Med flera expansioner har det tryckts på 25 språk, sålt i åtminstone 500 000 exemplar och fått flera internationella priser. En lycklig slump för bröderna Fryxelius är att alla kompletterar varandra kompetensmässigt. Här finns vassa speldesigners, en ekonom och entreprenör, konstnärliga illustratörer och en datakille. Nu laddar alla inför den största lanseringen hittills. – Angel Fury blir ett strategiskt stridsspel mellan 100 änglar och 100 demoner, avslutar Jonathan. Vi har aldrig tidigare gjort ett spel där det ingår 200 plastfigurer. Text: Stefan Hedner Foto: FryxGames

info@ff.se

35


FRIA FÖRETAGARE HK BYGGKONSULT AB TREKANTSGATAN 5 305 97 ELDSBERGA

EXMO AB VÄSTRA GÖTGATAN 4 334 32 ANDERSTORP

ALLT I PLÅT AB BOX 124 364 21 ÅSEDA

EMILSSON, JONAS PETER NYLYCKEVÄGEN 4 382 92 NYBRO

FORTEX INTERNATIONAL AB VALLGATAN 16 411 16 GÖTEBORG

BULK & TANK HALMSTAD AB BJÖRKÅS GÅRD 310 305 94 HALMSTAD

FORMTEKNIK VERKTYG ANDERSTORP AB VÄSTRA GÖTGATAN 5 334 32 ANDERSTORP

TAK & MONTAGE I ÅSEDA AB ÖSTRA VÄGEN 21 364 30 ÅSEDA

K J BYGG O HANDEL HÖKAHULT 107 382 96 NYBRO

STEN JOHANSSON I ÅSEDA AB HAMMARVÄGEN 1 A 364 31 ÅSEDA

ALVINSSONS AB BOX 15 383 21 MÖNSTERÅS

MALMSTRÖM & EDSTRÖM ARKITEKTER AB VASAGATAN 46 411 37 GÖTEBORG

DET HÄR ÄR BETALD ANNONSPLATS

ÅKRELLS AB STYRMANSVÄGEN 4 383 34 MÖNSTERÅS

AKTFAST FÖRVALTNINGS AB ÅGATAN 11 A 311 30 FALKENBERG DAGLIGVARUHALLEN I VESSIGE AB STATIONSGATAN 2 311 64 VESSIGEBRO MATS JOSEFSSON SJÖNEVAD ÅGÅRD 102 311 65 VESSIGEBRO FLAKTRANSPORTER FALKENBERG KILAVÄGEN 40 311 94 FALKENBERG TOLA PLÅT I FALKENBERG AB RÖRVÄGEN 4 311 95 FALKENBERG ROSENDALS CAMPING ROSENDAL BENGTSAGÅRD 122 311 98 GLOMMEN

GÅRÖ PLÅTPRODUKTER BOX 134 335 23 GNOSJÖ HILLERSTORPS SCHAKT AB NYGÅRDSVÄGEN 6 335 73 HILLERSTORP SMEMO AB STORÅGATAN 12 335 73 HILLERSTORP GUNNARS TRÅD AB ÖSTERSKOGSVÄGEN 2 335 73 HILLERSTORP JOMA AB MÅLSKOG 335 91 GNOSJÖ

UPPVIDINGE LASTBILCENTRAL AB VAGNVÄGEN 1 364 42 LENHOVDA

LECTUS PRODUKTION AB VERKSTADSGATAN 2 383 36 MÖNSTERÅS

E. LINDGREN & SÖNER ÅKERI AB BOTILLABO SÖDRAGÅRDEN 6 364 93 ALSTERMO

ÖLANDSCHOKLAD AB INDUSTRIGATAN 2 386 32 FÄRJESTADEN

DIREKT LOGISTIK & TRANSPORT SVERIGE AB ORRVÄGEN 10 365 42 HOVMANTORP

TELY FÖRSÄLJNING & KONSULT AB HAMMARSKJÖLDSGATAN 4 386 34 FÄRJESTADEN

MATS SJÖBERG INDUSTRISERVICE AB STURKÖ CYKELVERKSTAD FABRIKSGATAN 3 AKTIEBOLAG 335 73 HILLERSTORP STURKENVÄGEN 50 MORUPS ÅKERI AB 370 43 STURKÖ MORUP 503 SCHMIDTS POLERMEDEL AB 311 90 MORUP KUNGSGATAN 65 ROXTEC INTERNATIONAL AKTIEBOLAG 341 32 LJUNGBY BOX 540 SVENSK HYTT-COMFORT I LAHOLM AB 371 23 KARLSKRONA KULLGÅRDSVÄGEN 21 SÄLLEBRÅTENS GRUPPBOSTAD AB 312 34 LAHOLM SÄLLEBRÅTEN GRUPPBOSTAD EKONOMINAVIGATION 341 72 LIDHULT I KARLSKRONA AB LYNGAGÅRDENS LANTBRUK AB NORRA SMEDJEGATAN 2 STORA MENLÖSA VISLANDA MEKANISKA AB 371 33 KARLSKRONA 312 98 VÅXTORP HÄSTHAGEN 342 52 VISLANDA TRYCKCENTRUM I BLEKINGE AB A TILL Ö ENTREORENAD. TENNVÄGEN 11 B ALLT INOM BYGG AB VATTUGATAN 7 H.L. BYGGNADSPLÅT AB 371 50 KARLSKRONA 313 32 OSKARSTRÖM BORGGATAN 3 343 36 ÄLMHULT DET HÄR ÄR BETALD DELEX TEKNIK AB ANNONSPLATS FORSNÄSVÄGEN 11 FÖRSKOLAN BLÅBÄRSSTÄLLET AB 330 12 FORSHEDA HÖGSTORPSV 155 352 42 VÄXJÖ LINDAHLS MÖBLER AB REFTELE GJUTERI AB JÄRAVÄGEN 7 BOX 54 VÄXJÖ PORTTEKNIK AB 371 50 KARLSKRONA 330 21 REFTELE LJUNGADALSGATAN 4 352 46 VÄXJÖ IKETT PERSONALPARTNER AB KRONQVIST MEK AB ROMBVÄGEN 7 SKAFTARPS KVARN EKSTRÖMS FÄRGHUS AB 371 65 LYCKEBY 330 15 BOR SMEDJEGATAN 24 352 46 VÄXJÖ PP LACK AB APM AUGUST PETTERSSON AB GULLBERNAVÄGEN 20 BOX 526 AKROMAT AB 371 42 KARLSKRONA 331 25 VÄRNAMO ARABYGATAN 82 B 352 46 VÄXJÖ LÅGPRIS I RONNEBY AKTIEBOLAG ACCENT ARKITEKTER I VÄRNAMO AB KUNGSGATAN 33 SKOLGATAN 2 D INUTECH INDUSTRISYSTEM 372 30 RONNEBY 331 31 VÄRNAMO I VÄXJÖ AB SYSTRATORPSVÄGEN 14 ICA NÄRA BRÄKNE-HOBY NIJA AB 352 46 VÄXJÖ BRÄKNEVÄGEN 24 KRÖGARVÄGEN 11 372 61 BRÄKNE-HOBY 331 53 VÄRNAMO SYDISOLERING AB JARLENS VÄG 7 SKÄRSJÖHULTS SÅG KEMPPAISES STÄD AB 352 55 VÄXJÖ SKÄRSJÖKVARN NEDRE KVARNVÄGEN 2 372 98 ERLINGSBODA 331 72 FORSHEDA FINAGOLV I KRONOBERG AB LUGNETSVÄG 27 STURKÖHALLEN, EKONOMISK KJELL ANDERSSONS MÅLERI AB 352 63 GRIMSLÖV FÖRENING HORSHAGA LÖNNHAGA STURKÖVÄGEN 81 332 91 GISLAVED KLAFRESTRÖMS STÅLGJUTERI AB 0455-42012 BOX 24 373 61 STURKÖ KJELLS MÅLERI 360 72 KLAVRESTRÖM HORSHAGA LÖNNHAGA DUVERUMS MARKTJÄNST AB 332 91 GISLAVED ICA NÄRA LENHOVDA DUVERUM 208 STORGATAN 51 373 74 JÄMJÖ 360 73 LENHOVDA DET HÄR ÄR BETALD NBJ I KARLSHAMN AB ANNONSPLATS LINDAHLS YRKESKLÄDER AB VETTEKULLAVÄGEN 111-1 STENVÄGEN 6 374 30 KARLSHAMN SÅGCENTER I 361 31 EMMABODA SMÅLANDSSTENAR AB MATS NILSSON TRANSPORT AB DALSGATAN 18 SVETS- & MASKINSERVICE AB GRÖNA VÄGEN 10 333 30 SMÅLANDSSTENAR VERKTYGSVÄGEN 4 374 32 KARLSHAMN 361 42 LINDÅS JAKOBSSONS TRÅDGNISTTEKNIK AB KARLSKRONA NORRA NISSASTIGEN 25 BÖRJES TINGSRYD AKTIEBOLAG SKÄRGÅRDSCAMPING AB 333 31 SMÅLANDSSTENAR STORGATAN 66-68 HUNNEMARAVÄGEN 16 LGH 1101 362 30 TINGSRYD 374 34 KARLSHAMN MATS MARIN & MASKIN GRANHULT KARLSSONS GRAFISKA AB HÖGABÖKE TRÄDGÅRDSSERVICE 333 76 REFTELE RAMNÅSAVÄGEN 1 ÖJAMÅLAVÄGEN 11 363 91 BRAÅS 376 92 SVÄNGSTA

36

FEFFES VVS AB HÄLLSTIGEN 10 387 50 KÖPINGSVIK KÄLLA FORDONSERVICE AB WIJ 10 387 71 LÖTTORP KVADRATENS PLATTSÄTTNING AB VÄSTRA BLÄSINGEVÄGEN 11 387 71 LÖTTORP BYGGFIRMAN F NILSSON AB BOCKETORP GÅRDSVÄG 6 387 73 LÖTTORP VR HUS AB RÄLSVÄGEN 10 388 30 LJUNGBYHOLM BERGS BEGRAVNINGSBYRÅ I KALMAR AB ÖLANDSGATAN 5 392 31 KALMAR TAKLÄGGAREN I KALMAR AB KUNGSGÅRDSVÄGEN 9 B LGH 1202 392 37 KALMAR MARK OCH KABELSERVICE I KALMAR AB FÖLEHAGSVÄGEN 8 392 39 KALMAR HT & C SCANDINAVIA AB SÖDRA VÄGEN 58 392 45 KALMAR MÅLERISERVICE ANDREASSON OCH PERSSON AB FATABURSVÄGEN 19 A 393 66 KALMAR

SVENSKA IDEBYRÅN AB PARKGATAN 12 A 411 38 GÖTEBORG HI MASKINMONTAGE SWEDEN AB BERZELIIGATAN 13 A LGH 1101 412 53 GÖTEBORG SCIL AB SKÅRSLED 3 B 412 63 GÖTEBORG EPSILON BYGGKONSULT AB MÖLNDALSVÄGEN 42 412 63 GÖTEBORG HÄLSANDE AKTIEBOLAG GRÅGÅSGATAN 15 412 62 GÖTEBORG ACANTHUS ARKITEKTUR OCH KULTURVÅRD AB PUSTERVIKSGATAN 15 413 01 GÖTEBORG REKORDI REDOVISNING AB SÖDERLINGSGATAN 1 C 414 66 GÖTEBORG THORLIN MÅLERI AB SLOTTSSKOGSGATAN 31 B LGH 1001 414 70 GÖTEBORG JÄRNTORGETS UR AB SLOTTSSKOGSGATAN 46 414 70 GÖTEBORG

DET HÄR ÄR BETALD ANNONSPLATS AKTIEBOLAGET JAKOBSDALS CHARKUTERI SLAKTHUSET 415 02 GÖTEBORG

VARBERGS BILOCH MOTORTEKNISKA AB BOX 164 432 24 VARBERG

RAMMING INTERIÖR AB KÄRRA 20 B 439 65 STRÅVALLA

HÖGSBO BRODYR & PROFIL AB FÄLTSPATSG. 6 421 30 VÄSTRA FRÖLUNDA

RÖRLÄGGARNA I VARBERG AB SMÄLTUGNSGATAN 7F 432 32 VARBERG

PMK REDOVISNING I GÖTEBORG AB AUGUST BARKS GATA 21 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA

MISAN & DIXIES SALONG AB KYRKOGATAN 29 432 41 VARBERG

DMC SERVICE AB GANLEVÄGEN 50 421 59 VÄSTRA FRÖLUNDA

LAANCON AB HÄRLANDAVÄGEN 50 416 72 GÖTEBORG PMW KONSULT AB ÄTTEHÖGSGATAN 2 C LGH 1401 416 74 GÖTEBORG

CAPAROL SVERIGE AB BOX 36115 400 13 GÖTEBORG

HELGEREDS RÖR AB GODEMANSGATAN 9 417 06 GÖTEBORG

ALEKTUM GROUP AB NILS ERICSONSGATAN 17 4 VÅN 401 03 GÖTEBORG

TRANSPORTÖREN I GÖTEBORG AB KNIPPLEKULLEN 3 417 49 GÖTEBORG

GB STÄD & VAKTMÄSTERI AB BOX 2034 403 11 GÖTEBORG

HISINGENS INDUSTRI & SKEPPSSERVICE AB ANDERS CARLSSONSGATAN 30 417 55 GÖTEBORG KOOPERATIVET I GÖTEBORG AB ANDERS CARLSSONS GATA 2 417 55 GÖTEBORG ODDBIRD INTERNATIONAL AB BROR NILSSONS GATA 16 417 55 GÖTEBORG

info@ff.se

GRIPSO AB INDUSTRIGATAN 1 432 67 VEDDIGE

WIGSON RIV & SANERING AB BACKA BERGÖGATA 11 422 46 HISINGS BACKA

KONFEKTBODEN PERNILLA ANDERSSON VÄSTRA RINGVÄGEN 2 432 67 VEDDIGE

MURBITEN TEGEL & PUTS AB IMPORTGATAN 19 422 46 HISINGS BACKA

MALÉNS KYLSERVICE AB OLSBJÄRNSVÄGEN 2 432 92 VARBERG

CS MASKIN I GÖTEBORG AB SALSMÄSTAREGATAN 19 B 422 46 HISINGS BACKA

FEM M AB SMEDVÄGEN 3 432 92 VARBERG

DANIEL HELLMARK CONSULTING AB KRYSSPRICKSVÄGEN 22 423 39 TORSLANDA

GULLBERGSVASS FORDONSLACKERING AB JÄRNSTÅNGSVÄGEN 51 433 30 PARTILLE

NORDIC IT ARCHITECTURE AB SKOMAKAREGÅRDEN 29 423 55 TORSLANDA SKROTFRAG AB BOX 11 424 21 ANGERED VÄSTSVENSKA SPOL OCH SLAM AB TAGENEVÄGEN 34 C 425 37 HISINGS KÄRRA ROT-PROJEKT I KÄRRA AB KÄRRFIBBLESTIGEN 9 425 42 HISINGS KÄRRA

BYGGNADS AKTIEBOLAGET BRÖDERNA OLSSON IRISGATAN 4 B 426 68 VÄSTRA FRÖLUNDA

TRANSPORTÖREN AB KNIPLEKULLEN 3 417 05 GÖTEBORG

www.ff.se

SWEDTIRE AB DÄCKMAN FÄLGFIXAR’N INGELA GATHEILMS GATA 7 421 30 VÄSTRA FRÖLUNDA

BREKKE & STRAND AKUSTIK AB SÖDRA GUBBEROGATAN 4 416 63 GÖTEBORG

ASKERBERG BYGG AB BRONSÅLDERSVÄGEN 29 395 94 ROCKNEBY

PAGERO AB BOX 11006 404 21 GÖTEBORG

PETERSONS & PÄRLBÄCKS BYGG & FÖRVALTNINGS AB FLYGNÄS FLYGSDAL 1 438 95 HÄLLINGSJÖ

CALPEDA AB KLANGFÄRGSGATAN 15 426 52 VÄSTRA FRÖLUNDA

SK STYRTEKNIK AB SKÖRDEVÄGEN 11 416 76 GÖTEBORG

WISTRAND ADVOKATBYRÅ BOX 11920 404 39 GÖTEBORG

MH SHIPPING CONCEPT AB FOTBOLLSGATAN 33 C/O MAGNUS HAVING 431 69 MÖLNDAL

LOKALBYGGEN GÖTEBORG AB MARIEHOLMSGATAN 10 B 415 02 GÖTEBORG

KAMPU TEKNIK AB DRAG 126 395 94 ROCKNEBY

SVENSKA GOLFRESTAURANGER AB BOX 2371 403 16 GÖTEBORG

SPETS PROJEKTLEDNING MARIE SJÖLANDER AB OSTINDIEFARAREN 13 LGH 1801 417 65 GÖTEBORG

FLATÅS MÅLERI AB TRANEREDSVÄGEN 43 426 77 VÄSTRA FRÖLUNDA SÖDERQVIST ENGINEERING SWEDEN AB BILLDALS ASPVÄG 70 427 39 BILLDAL

BRION GRAVYR & SKYLTFABRIK AB BRODALSVÄGEN 13 C 433 38 PARTILLE PARTILLE MÄKLARBYRÅ AB GÖTEBORGSVÄGEN 101 433 63 SÄVEDALEN SMC BYGG AB TVÄRBACKAVÄGEN 12 433 76 JONSERED LARS J ENTREPRENAD AB GÖTEBORGSV 371 434 95 KUNGSBACKA FASTIGHETSSKÖTARNA LARS-GUNNAR & TONY AB ASSERDALSVÄGEN 164 434 99 KUNGSBACKA QSEMA MÖLNLYCKE AB GUNNAR RUNFORS GRÄND 11 435 30 MÖLNLYCKE

MÖLNLYCKE DÄCK AB ÅVÄGEN 7 435 44 MÖLNLYCKE HMP INSTALLATIONER AB SÖDRA LÅNGEBERGSGATAN 34 436 32 ASKIM

PAIP AB KLINTSTENSVÄGEN 1 428 37 KÅLLERED

CIRCIUS PHARMA AB VARPMOSSEVÄGEN 13 436 91 ASKIM

ALICE & TED PAPER INDUSTRY AKTIEBOLAG BOX 149 429 23 KULLAVIK

AB BOVIBO LINDOMEBYVÄGEN 29 437 36 LINDOME

DET HÄR ÄR BETALD ANNONSPLATS BEWICO AB PLÅTVÄGEN 2 430 10 TVÅÅKER AVASTAR AB ÅBÄCKSGATAN 6 A 431 67 MÖLNDAL

KLIPPA FRISÖRERNA SVERIGE AB GOTTSKÄRSVÄGEN 150 C 439 94 ONSALA VÄSTSVENSKA KULVERTMONTAGE AB BOX 1 439 05 ÅSA

DET HÄR ÄR BETALD ANNONSPLATS SWEDISH HYDRO SOLUTIONS AB KRISTINEHOLMSVÄGEN 26 A 441 39 ALINGSÅS FLOWLOQ AB GAMLA ÖDENÄSVÄGEN 99 441 95 ALINGSÅS KACAB TEKNIK AB BULTG 11 A 442 40 KUNGÄLV YTTERBY RÖR AB TRUCKGATAN 2 442 40 KUNGÄLV LOHMAN NORDIC AB ARNTORPSGATAN 10 442 45 KUNGÄLV AB JÖRLANDA BUSS HAMMAR 505 442 96 KODE LM-GRUPPEN AB BOX 3054 443 03 LERUM AGITAR ELSERVICE AB VÅTHULTSVÄGEN 25 443 61 STENKULLEN GÖTEBORGS ELEMENTMONTAGE AB VÅRLÖKSVÄGEN 1 443 70 GRÅBO SPARKÖP I LERUM AB HULANSTORG 1 443 51 LERUM

BRANDFORS REDOVISNINGSBYRÅ AB TVÅ GRÄVARE AB ÅVÄGEN 3 K 1TR MEJSELVÄGEN 5 435 44 MÖLNLYCKE 444 32 STENUNGSUND

TINTER AB BANGÅRDSVÄGEN 12 C 428 35 KÅLLERED

STOREPRO AB STRANDÄNGEN 18 429 42 SÄRÖ

TVÄTTKILLARNA & SERVICE I VÄST AB LOVISAS VÄG 3 439 73 FJÄRÅS

ULLEVI EL & SVAGSTRÖMSMONTAGE AB HAGLIDEN 15 438 91 LANDVETTER AG. ANLÄGGNING & GRÖNT ENTREPRENAD AB GRÖÄNGVÄGEN 6 438 91 LANDVETTER BIAB TRUCKSERVICE AB INDUSTRIVÄGEN 4 438 92 HÄRRYDA

SVENSHÖGENS HÖGTRYCKSRENGÖRING HÄLSOVÄGEN 9 444 97 SVENSHÖGEN STRÖMBERGS RÖR OCH SVETS AB KVARNVÄGEN 3 445 57 SURTE NOREKO EMBALLAGE AB FABRIKSVÄGEN 13 446 37 ÄLVÄNGEN MABOTECH AB SKÖNNINGARED 382 446 94 SKEPPLANDA UTBY BENSIN & SERVICE AKTIEBOLAG KROKSTORP 255 446 95 ÄLVÄNGEN ASFALT & MARK I VÄST AB BOX 163 447 24 VÅRGÅRDA HEDÉNS REPARATIONSVERKSTAD AB KORSGATAN 13 447 35 VÅRGÅRDA UDDEVALLA SPECIALTRANSPORTER AKTIEBOLAG BOX 729 451 25 UDDEVALLA


glePlay

FRIA FÖRETAGARE ANSO LANTMÄTERIKONSULT AB VÄSTGÖTAVÄGEN 19 451 34 UDDEVALLA ELIS JOHANSSON SMIDES AB JUNOGATAN 1 451 42 UDDEVALLA TUNGSERVICE I VÄST HB GUSTAF MATTSSONS VÄG 2 451 50 UDDEVALLA ELCITY I UDDEVALLA AB UNDERÅSGATAN 3 451 51 UDDEVALLA STORKÖKS SERVICE I TRESTAD AB BULTVÄGEN 2 451 75 UDDEVALLA ELITKOMPOSIT AB KÄRRANÄSVÄGEN 9 451 76 UDDEVALLA URBAN OLSSON BYGG & INDUSTRISERVICE AB HAVÅS 107 451 91 UDDEVALLA SÄLLSTRÖMS SVETS & ÅKERI AB SÖRBO 425 451 93 UDDEVALLA TUNGBÄRGARNA I VÄST AB KÄRRA SOTÅSEN 112 451 94 UDDEVALLA MILA ÅKERI AB MAGISTERVÄGEN 19 451 77 UDDEVALLA KAFFEDOPPET I STRÖMSTAD AB BUKTEN 452 31 STRÖMSTAD G M J DVD & CD AB NORDBY SHOPPINGCENTER 452 70 STRÖMSTAD CAFÉ KUNGSGATAN I LYSEKIL STENGATAN 24 A LGH 1001 453 33 LYSEKIL HH BYGG I BRASTAD AKTIEBOLAG BRODALSVÄGEN 31 454 94 BRASTAD WIKTORSSONS BYGGSERVICE AB PRÄSTGÅRDEN 31 455 97 DINGLE HUNNEBO SERVICEBUTIK AB SJÖBACKARNA 13 456 94 HUNNEBOSTRAND LOFAB I HAMBURGSUND AB PARKV. 13 457 45 HAMBURGSUND VEDBRASAN AB VARLÖS 457 91 TANUMSHEDE PLÅTTEKNIK I STIGEN AB PLOGVÄGEN 4 458 30 FÄRGELANDA SKÅPAFORS SPRÄNGTJÄNST ARRENDATORSVÄGEN 5 458 70 HÖGSÄTER UDDEVALLA BEMANNING AB LANDHULT 2 458 96 HÖGSÄTER EJE´S GOLV AB TINGVALLAVÄGEN 34 461 32 TROLLHÄTTAN

BokTips!

TONY O SAINIS HANDELSBOLAG DEW CONSULTING AB GRAFITENS INDUSTRICENTRUM GBN. BOX 1216 17 501 12 BORÅS 461 38 TROLLHÄTTAN SÖDERKULLA TUNG TRAFIK BINAR QUICK-LIFT SYSTEMS AB AKTIEBOLAG HEDEKULLEVÄGEN 24 SEGLORAVÄGEN 6 461 38 TROLLHÄTTAN 504 41 BORÅS STAVRE CENTER LIVS AKTIEBOLAG (ICA KVANTUM JÄTTEN) SKOGMANSGATAN 22 461 41 TROLLHÄTTAN

EMILS MÅLERI AB GÄSSLÖSAVÄGEN 28 504 41 BORÅS

HJORTMOSSEN LIVS AB HJORTMOSSEG. 121 461 51 TROLLHÄTTAN

YKK (U.K.) LIMITED, ENGLAND FILIAL, SVERIGE KATRINEDALSGATAN 13 B 504 51 BORÅS

MEKSI TRANSPORT AB VÄSTRA FJÄRILSVÄGEN 214 461 64 TROLLHÄTTAN

DÖRRTEKNIK BORÅS AB FJÄRDE VILLAGATAN 28 BV LGH 1102 504 53 BORÅS

DET HÄR ÄR BETALD ANNONSPLATS EMIL FRÖJD RÅGLANDA KULLEN 461 95 TROLLHÄTTAN KABELANVISNING VÄST AB KAROLINERVÄGEN 29 46198 TROLLHÄTTAN FRÄNDEFORS GOLV AB BYGGMÄSTARGATAN 20 464 31 MELLERUD JA HEKTORS TÄCKDIKNING AB STENEN 3 464 66 MELLERUD DALBO KVARTSIT AB ULLERUD 120 464 72 HÅVERUD VEDBYHOLM LANTBRUK AB ÖSTRA VÄSBY 1 464 94 MELLERUD VEFOSS AB ESSUNGA VÄGATORP 412 465 93 NOSSEBRO ANDERSSON & WERNLUND AB LILLESKOGSVÄGEN 47 468 31 VARGÖN VÄNERSNÄS RÖRSERVICE AB FRUGÅRDEN 170 ÄNGEN 468 90 VÄNERSNÄS OLSSON & AXELSSON PLÅT AKTIEBOLAG SÖDRA HAMNEN 11 471 32 SKÄRHAMN ALMÖ LIVS AB CENTRUMHUSET 471 60 MYGGENÄS OPR TRANSPORT & ENTREPRENAD AB VALSÄNG 161 471 92 KLÖVEDAL TORGERSSON TRANSPORT AB LUNDENS INDUSTRIOMRÅDE 473 31 HENÅN POLYDRESS MÖBELOMKLÄDSEL HEINÖV 84 475 40 HÖNÖ MODEXA AB BOX 958 501 10 BORÅS

DET HÄR ÄR BETALD ANNONSPLATS

ÅBY HORSELINE AB ODENS VÄG 28 D 517 36 BOLLEBYGD ZEEME AB BJÖRKEDAL /FLAHULT 2 519 93 KUNGSÄTER AKTIEBOLAGET PR-SLAMSUGNING MOSSVÄGEN 39 521 30 FALKÖPING TRYGG INTERIÖR AB HOLLENDERGATAN 28 521 41 FALKÖPING SKARABORGS FÄLTGEO AB ÖSTERGATAN 2 521 60 STENSTORP

PILTAGÅRDENS TRANSPORT AB PILTAGÅRDEN 2 BYGGCENTER I BORÅS BYGGNADS AB 521 62 STENSTORP GÖTEBORGSVÄGEN 155 504 63 BORÅS ELKONTAKTEN I FALKÖPING AB VILLAGATAN 28 BENGT NORDS ÅKERI AB 521 95 KÄTTILSTORP SEGLORAVÄGEN 34 504 64 BORÅS AB GYLLENSVAANS MÖBLER STORGATAN 6 GETÄNGS ÅKERI AB 521 95 KÄTTILSTORP GETÄNGSVÄGEN 8 504 68 BORÅS K E KARLSSONS ÅKERI & GRUSTAG AB SVENSKA DMIXAB AB TORESTORP NYBACKEN VÄVLAGARGATAN 6G 521 96 FALKÖPING 507 30 BORÅS K E KARLSSONS HASSE SVENSSON ÅKERI ÅKERI & GRUSTAG AB AKTIEBOLAG GÅNGHESTERVÄGEN 140 DET HÄR ÄR BETALD 507 65 BORÅS

ANNONSPLATS

MARGRET GARDINKONFEKTION AB BOX 303 511 24 KINNA CRS I KINNA AB VARBERGSVÄGEN 67 511 61 SKENE MAT I MARK AB KLEVAGÅRDSGATAN 3 511 62 SKENE CARLSSONS I SÄTILA AB HYSSNAVÄGEN 2 511 69 SÄTILA BERGHEMS VÄVERI AB BÄCKÄNGSVÄGEN 9 511 96 BERGHEM JOHANSSON & LJUNGGREN AB BYGGNADSFIRMA BORÅSVÄGEN 31 512 53 SVENLJUNGA FURULIDS SNICKERI & ÅKERI AB BOSGÅRDEN FURULID 512 65 MJÖBÄCK BERTIL HAGSTRÖM KÄLLERED 2 512 91 SEXDREGA AKTIEBOLAGET FRISTADS BLECK & PLÅTSLAGERI TRUMSLAGAR BLOMGRENS VÄG 8 513 33 FRISTAD MATT-SEPPO HANDELSBOLAG IDROTTSGATAN 2 514 70 GRIMSÅS J EKDAHL KONSULT I LINDÅS AB LAGMANSHAGA-TALLUDDEN 1 514 55 LJUNGSART

ALBOGA STOMMEN 6 524 96 LJUNG JOHANSSONS ÅKERI I OD AKTIEBOLAG OD GAMLA PRÄSTGÅRDEN 524 96 LJUNG HUSVAGN-SVENSSON I LIDKÖPING AB BOX 2407 531 02 LIDKÖPING JOBA RÖRTEKNIK AB ÄNGHAGSGATAN 13 531 40 LIDKÖPING

CREATIV LOKALVÅRD & SANERING I JÖNKÖPING AB HUSKVARNAVÄGEN 105 561 32 HUSKVARNA

INGVAR ANDERSSON PLÅTSLAGERI AB FRIDHEMSVÄGEN 19 553 02 JÖNKÖPING MÅLERISPECTRA AB VERKTYGSVÄGEN 10 553 02 JÖNKÖPING

ICA NÄRA GUNNARSSONS LIVS VARAV. 2 531 71 VINNINGA

LARMTEKNIK MARIESTAD AB HANTVERKARGATAN 13 542 39 MARIESTAD

AIRBORNE HYDROGRAPHY AB KLUBBHUSGATAN 15 553 03 JÖNKÖPNG

KINNEKULLE BYGG AB ÖVÄGEN 7 531 73 KÄLLBY

PA:S BYGG AB BÄCKAVÄGEN 17 542 72 MARIESTAD

SKARA BYGGNADS OCH FÖRVALTNINGS AB BOX 43 532 21 SKARA

MAGNUSSONS LIVS I TIBRO AB ALLÉTORGET 8 543 30 TIBRO

PERSSON & ANDERSSON BILSERVICE AB OSKARSHALLSGATAN 14 553 03 JÖNKÖPING

LÖVGRENS BIL I SKARA AB BOX 113 532 22 SKARA JULA AB BOX 363 532 24 SKARA

MAGNI INVEST AB MUNKATORPS GÅRD 532 95 SKARA

TANDLÄKARE THOMAS SWENNE AB JÖNKÖPINGSVÄGEN 37 523 36 ULRICEHAMN

MURARN KINNEKULLE SMEDJEVÄGEN 3 533 94 HÄLLEKIS

LP VENT AB MASKINVÄGEN 6 B 523 38 ULRICEHAMN

KINNE-VEDUM HANDELSTRÄDGÅRD KINNE-VEDUM MÅLARGÅRDEN 3 533 97 GÖTENE

WR CONTROLS AB STATIONSVÄGEN 4 523 72 TIMMELE

FAGRELIUS ENTREPRENAD AB ÖSTERÄNG NYBORG 533 97 GÖTENE

TORSTEN HEDIN AB PLANTVÄGEN 4 523 72 TIMMELE

ENO ENERGY SWEDEN AB GRADGATAN 2 1TR 534 50 VARA

BRÖDERNA FYHR AB SKOLHUSV. 8 523 76 BLIDSBERG

ULFSTORPS SÄTERI ULVSTORPS EGENDOM 1 534 90 VARA

ASFALTERARNA I TIDAHOLM AKTIEBOLAG BRUNN 124 523 90 ULRICEHAMN

TRÅVAD BYGG O BETONG AB KÖPMANSGATAN 47 534 92 TRÅVAD

ARNES PLÅTSLAGERI I ALBOGA AB

DET HÄR ÄR BETALD ANNONSPLATS

B M K SKOGSTJÄNST AB KÄMPEVÄGEN 26 553 02 JÖNKÖPING

PACSON VÄST AB GNEJSVÄGEN 2 553 03 JÖNKÖPING

STENSTORPS BUSS AB SVEAVÄGEN 1 521 60 STENSTORP

TAK & FASADTVÄTT I HERRLJUNGA AB TARSLED SPÅRABO 3 524 91 HERRLJUNGA

JÖRGENS BYGG I VÄRING AB VÄRING SÖRGÅRDEN 6 541 96 VÄRING

ALESTUBBEN AB THULEVÄGEN 2 561 32 HUSKVARNA

MARIESTADS LACKCENTER AB HAMMARSMEDSGATAN 10 542 35 MARIESTAD

SKARA LOGISTIK AB GÖTALA GLASLIDEN 532 94 SKARA

GRÖNBERGS S YSTEMINTEGRATION AB EKESLUNDA STOREGÅRDEN 151 523 98 HÖKERUM

WHISQU GRAPHIC AB LARS OLOFS GATA 3 A 541 44 SKÖVDE

BLM KYL & STORKÖK AB DVÄRGGATAN 2 553 02 JÖNKÖPING

IDCC I LIDKÖPING AB KARLSTORPSVÄGEN 7 531 57 LIDKÖPING

TORESTORP NYBACKEN 521 96 FALKÖPING

KARLSSONS ÅKERI I HÖSSNA AB RYDASKOGEN 523 97 ULRICEHAMN

SKÖVDE BOKFÖRING & REDOVISNING AB VÄLTVÄGEN 1 541 38 SKÖVDE

RAPP FASTIGHETER AB RÅDHUSGATAN 1 541 30 SKÖVDE DEN LILLA KROGEN SKÖVDE AB RÅDHUSGATAN 9 541 30 SKÖVDE R-GOLV I SKARABORG AB VIPANS GRÄND 3 541 31 SKÖVDE ANDERSSON GRUS & TANSPORT I SKÖVDE AB VAROLAVÄGEN 5 541 36 SKÖVDE

SONIMA AB STIGSTAHOLMSVÄGEN 41 543 34 TIBRO TIBRO FÄRGEKONOMI AB NORRA VÄGEN 7 A 543 35 TIBRO SCANDINAVIAN CELLULOSE PRODUCTION SCP AB ÖDTORPSGATAN 1 543 51 TIBRO HÖKENSÅS INDUSTRISERVICE ROTEVÄGEN 9 C/O GUSTAFSSON 543 95 FAGERSANNA

FRIBO REHABILITERING AB SMEDSBOVÄGEN 35 553 08 JÖNKÖPING KALI SNICKERIER AB BARNARPGATAN 24 1TR 553 16 JÖNKÖPING FÖRSÄKRINGSHUSET GÖRAN DAHLBERG AB SÖDRA STRANDGATAN 9 553 20 JÖNKÖPING KVÄNUM KÖK I JÖNKÖPING AB SMEDJEGATAN 42 553 20 JÖNKÖPING ADVOKAT PETER SCHÖNEWALD AB SLOTTSGATAN 14 5 TR 553 22 JÖNKÖPING

TÖRBOLACK AB INDUSTRIGATAN 14 545 31 TÖREBODA

JÖNKÖPINGS TAK TEKNIK AB STENHUGGARGATAN 26 553 23 JÖNKÖPING

MARTIN PETTERSSON FÄRED BYGÅRDEN 1 545 90 TÖREBODA

GOLVLÄGGARNA I JÖNKÖPING AB KÄRRVIOLSVÄGEN 5 553 93 JÖNKÖPING

RASK’S SVETS OCH SMIDE AB BORREBODAGATAN 28 54531 TÖREBODA

BARNARPSDROTTNINGEN AB BARNARPSGATAN 36 553 16 JÖNKÖPING

R. OLSSONS KONSULTBYRÅ AB FLYGFÄLTSVÄGEN 29 546 30 KARLSBORG

GUNNARS FÖRSÄLJNINGS AB DALVIKSRINGEN 20 554 45 JÖNKÖPING

ICA SUPERMARKET STORGATAN 26 547 30 GULLSPÅNG

DET HÄR ÄR BETALD ANNONSPLATS

STRUPPKÄRRS SKOG AB STRUPPKÄRRS GÅRD 2 548 92 HOVA

CRETIVA COMMUNICATION AB GUNNAR ZILOS VÄG 6 554 48 JÖNKÖPING

EKONOMITJÄNST MELLANSJÖ MARIESTADSVÄGEN 1 A 548 32 HOVA

WÄTTERSTADS FASADRENOVERING AB KONVALJESTIGEN 4 554 56 JÖNKÖPING

AW TRÄDGÅRDS SÄCKESTAD 69 549 92 MOHOLM YXHAGE LÅS EUROPALARM AB BOX 2047 550 02 JÖNKÖPING KALI SNICKERIER AB BOX 304 551 15 JÖNKÖPING

BYGGSTALLET AB STRÅGATAN 4 A 554 73 JÖNKÖPING JIGAB GOLV AB KYLVÄGEN 3 556 52 JÖNKÖPING

R & T JONSONS BIL AB HUSKVARNAVÄGEN 168 A 561 32 HUSKVARNA BETONGHÅLTAGARNA PATRICK MALMQVIST I HUSKVARNA A TENHULTSVÄGEN 52 561 42 HUSKVARNA RAGGES WINDSURFING & ENTREPRENAD DRÄTTINGE STEFANSDAL 1 561 92 HUSKVARNA NHVT ALLTJÄNST AB VIREDATORP 1 561 93 HUSKVARNA VETERINÄR GERT SVENSSON AKTIEBOLAG ÖSTRA VÄGEN 5 561 62 TENHULT

DET HÄR ÄR BETALD ANNONSPLATS GREVINNANS RUM GRÄNNA AB SKIFTESVÄGEN 14 563 31 GRÄNNA BERGDAHL IT AKTIEBOLAG BERGSTIGEN 4 565 97 BOTTNARYD GRÄVENTREPRENAD I NISSADALEN AB BYSKOLEVÄGEN 25 565 97 BOTTNARYD LED-ECO LIGHTS & SIGNS AB FANERGATAN 17 C 566 33 HABO AKTIEBOLAGET HABO RÖR KYRKVÄGEN 17 566 34 HABO LANTBRUK DAN WALDEMARSSON LÅNGHULT VÄSTERGÅRDEN 566 92 HABO SKILLINGARYDS BLOMSTERHANDEL AB CENTRALPLAN 2 A 568 30 SKILLINGARYD SKILLINGARYDS BEGRAVNINGSBYRÅ STORGATAN 24 568 32 SKILLINGARYD CW AUTOMATION IDROTTSVÄGEN 1 570 76 RUDA FVD DIRECT AB BOX 17 571 21 NÄSSJÖ NA-FORM AB TRYCKERIGATAN 6 571 34 NÄSSJÖ ÄNGS MASKINCENTRAL AB JÖNKÖPINGSVÄGEN 1 571 34 NÄSSJÖ SAMUELSSONS VENT.& BYGGPLÅT AB BRÅNAVÄGEN 3 A 571 38 NÄSSJÖ

Se boken här

Bli företagarinna!

Sverige anses vara ett av världens mest jämställda länder, men andelen kvinnor som startar företag är långt ifrån lika stor som bland män. Varför? I nya boken Bli företagarinna sticker författaren Sandra Kastås hål på myter om kvinnors företagande och inspirerar andra kvinnor att starta eget.

www.ff.se

info@ff.se

37


ANNORLUNDA AFFÄRER

SKÄNKER PENGAR TILL IDROTTEN

Lika som bär flyttar – enligt dem själva – varje dag, förutom de dagar IFK Norrköping spelar match! Tvillingarnas idrottsengagemang visar sig bland annat i att de avsätter tre procent av omsättningen till det lokala idrottslivet i de städer de är verksamma i. Allt från ideella småklubbar till elitlag. I dag erbjuder inte företaget bara flytt – utan även städ, magasinering och roliga idéer. Det sista kan vara i princip vad som helst. Alla på företaget ser inte likadana ut – det är enbart tvillingarna Billy och Dennis som gör. Om nu någon trodde något annat…

38

www.ff.se

info@ff.se


ANNORLUNDA AFFÄRER

Det bär sig för flyttbolaget

D

e stora IFK Norrköping-supportrarna Billy och Dennis Petersson hjälpte frivilligt till att kånka fotbollsklubbens möbler till nya lokaler. Kvar till sist blev ett otympligt kassaskåp. När någon tyckte att de skulle ringa en flyttfirma högg bröderna i stället i – och fick en ny idé. – Båda var arbetslösa och jag kom på att vi själva borde starta en flyttfirma – under namnet Tvillingarnas flyttfirma: Lika som bär. Min bror tyckte att det var klockrent, så det var bara att köra, ler Billy efter det urbra namnförslaget. Under premiäråret 2012 hade ingen av dem körkort för lastbil. Därför hjälpte deras pappa att köra flyttbilen, tills båda hade korten klara. – Under tiden kallade vi oss för Lika som bär och en far, berättar Dennis. För de som inte vet om att företaget grundades av två tvillingar är det lätt att missa ordvitsen i namnet Lika som bär. – Det har till och med hänt att det tagit flera månader innan vissa anställda fattat poängen, säger Billy med ett skratt. Men det bar sig bättre i Språktidningen – vars läsare röstade fram dem till Sveriges roligaste företagsnamn. Idag finns bolaget inte bara i Norrköping – utan även i Linköping, Gävle och Leksand. Frånsett flytt, erbjuder de städ, magasinering och roliga idéer. Omsättningen beräknas till 35-40 miljoner kronor i år.

Text: Joakim Löwing Foto: Robin Björk

www.ff.se

info@ff.se

39


FRIA FÖRETAGARE SMÅLANDS PLATTSÄTTNING AB LERBACKSGATAN 1 571 38 NÄSSJÖ

VVS-PROJEKTERING I LINKÖPING AB BOX 1056 581 10 LINKÖPING

HL GALLRING AB LILLA KLOCKAREGÅRDEN 590 94 BLACKSTAD

BAKFICKAN I VIMMERBY AB STORA TORGET 5 598 37 VIMMERBY

ORAX BYGG SNÖVELTORP TALLSTIGEN 1 605 96 NORRKÖPING

CRESCIS CONSULTING AB PILVÄGEN 13 613 37 OXELÖSUND

MAJA’S MATSAL GREDBYV 18 632 21 ESKILSTUNA

CHRISTER MALMLÖF AB LINGONBACKEN 642 96 MALMKÖPING

BODAFORS BEHANDLING & UTSLUSSNINGSENHET AB UDDEBERG 571 66 BODAFORS

DIDRIKSONS MURNING AB BOX 1020 581 10 LINKÖPING

ME ÅKERI AB MÖCKELHULT HYDDAN 590 96 ÖVERUM

BULLEBOARN AB BJÖRKESNÄS 711 598 72 SÖDRA VI

BUTÄNGENS ÅKERI AB EKSUNDSV 15 605 97 NORRKÖPING

LARS-ERIK FREDBORG AB VIVESTA BRASSTORP 42 613 41 OXELÖSUND

GUTEKRAFT AB LÅNGVINKELSGATAN 17 632 22 ESKILSTUNA

OVATA KRAFT & FÖRVALTNING AB SANDVIKSTORP 642 96 MALMKÖPING

N-G ANDERSSON ENTREPRENAD AB ORREMÅLA 204 598 72 SÖDRA VI

ENTREPRENADSCHAKT I KIMSTAD AB ASPA GÅRD 1 610 20 KIMSTAD

JAN-OLOF ANDERSSON BYGG AB ÅKERGATAN 10 643 31 VINGÅKER

VIMAB AKTIEBOLAG BOX 279 591 23 MOTALA

FRÖDINGE HÄLLERUM TIMBER AB VÄSTERVIKSVÄGEN 35 598 95 VIMMERBY

ADVOKATFIRMAN SVEN OLSSON FORSUM FORSÖN 1 610 41 RINGARUM

MITAB BYGG AB KOLLBERG 614 92 SÖDERKÖPING

ESKILSTUNA ELEKTRONIKÅTERVINNING EKONOMISK FÖRENING FILARGATAN 3 632 29 ESKILSTUNA

TEXT OCH BILD I MOTALA AB FABRIKSGATAN 12 B 591 37 MOTALA

MATHÖRNAN I MARIANNELUND AB LINGSTRÖMSGATAN 4 598 97 MARIANNELUND

LARS ANDERSSON BJÖRKTORP 1 610 55 STIGTOMTA

T.K:S FASTIGHETSSERVICE AB SLÄGGATAN 10 615 33 VALDEMARSVIK

RIEDELS REDOVISNING LUXORGATAN 1 591 39 MOTALA

VIMMERBY PREFAB BETONG AB KRÖNSNÄS 707 598 92 VIMMERBY

BCT SCHAKTFRI TEKNIK AKTIEBOLAG SILLE SÖRGÅRD 610 70 VAGNHÄRAD

VÄSTERUMS MUR & PUTS AB VÄSTERUM SKÄRKULLEN 615 92 VALDEMARSVIK

MOTALA FORDONSREPARATIONER AB GREENEST FORM AB DYNAMOVÄGEN 6 BOX 36 591 61 MOTALA 599 21 ÖDESHÖG

ÅKE IVAR ÖSTEN LUNDQVIST TOBO 6 610 27 VIKBOLANDET

TRIKÅBY AB HYDRAULVÄGEN 10 616 34 ÅBY

KREESE, KARL GUSTAV HENRIK KETTSTAKA 608 591 99 MOTALA

ELEKTRO-PÄR AB BOX 29 599 21 ÖDESHÖG

OÄNDLIGA MÖJLIGHETER BORGAREGATAN 9 611 30 NYKÖPING

ÅDA GODS AB ÅDA SÄTERI 619 91 TROSA

NOLO LANTBRUKS AB HERTIG JOHANS GATAN 18 592 40 VADSTENA

NARR CHOCOLATE AB LIEVÄGEN 12 599 31 ÖDESHÖG

TELECOM MONTAGE I NYKÖPING AB ÖSTRA RUNDGATAN 6 611 33 NYKÖPING

ONEMECH AB FÄN KVARNBACKEN KOLARTORPET 619 94 VAGNHÄRAD

VÄSTERVIKS STORMARKNAD AB BOX 213 593 23 VÄSTERVIK

ALVARBÅTAR AB BOX 4035 600 04 NORRKÖPING

EKLUNDS VENT & PLÅT AB BOX 1239 621 23 VISBY

AJ:S DATA & REDOVISNING ANDRA VÄSTRALUNDSGATAN 38 593 37 VÄSTERVIK

MIKAEL MOEN BYGG AB BOX 7094 600 07 NORRKÖPING

GOLVMATERIAL, HANS JOHANSSON AB HEMGÅRDSVÄGEN 6 611 38 NYKÖPING

ANSEC AB ABEL BECKERS GATA 17 A 602 17 NORRKÖPING

AKTIEBOLAGET FORSERUMS VERKTYGSINDUSTRI SÖRBYVÄGEN 3 571 78 FORSERUM

LARM & TELE FUNKTION I LINKÖPING AB BOX 1270 581 12 LINKÖPING

GEOCON AB BOX 634 572 27 OSKARSHAMN

BK SERVICES AB FRIDTUNAG 24 582 13 LINKÖPING

NTAC AB DUNKELIDSVÄGEN 71 572 74 PÅSKALLAVIK

DRIVSYSTEM 05 AB PLATENSGATAN 5 582 20 LINKÖPING

PIMEK AB SKURÖ SKOLAN 2 572 95 FIGEHOLM

SPORTALITY AB ÅGATAN 25 BV 582 22 LINKÖPING

TGM BRO AB BOX 464 573 25 TRANÅS

DENNIS BARBERSHOP S:T LARSGATAN 21 582 24 LINKÖPING

SOMMENBYGDENS MARINTEKNIK AB KROSSTEKNIK I LINKÖPING AB HAMNVÄGEN 1 FÄRGAREGATAN 1 D 573 34 TRANÅS 582 52 LINKÖPING BROSTORPS HEMLAGADE BROSTORP HÖJDEN 1 573 94 YDRE

PARS PLÅTGRUPPEN AB GILLBERGAGATAN 7 582 73 LINKÖPING

RYDBERG, ARNE LINNEBERG 2 573 77 YDRE

MJ:S BYGGTJÄNST SLÖJDGATAN 29 582 77 LINKÖPING

DET HÄR ÄR BETALD ANNONSPLATS

KÖTTGROSS I LINKÖPING AB FINNÖGATAN 17 582 78 LINKÖPING

DET HÄR ÄR BETALD ANNONSPLATS

BOHMANS TRAFIKSKOLA AB LASARETTSGATAN 10 E 574 32 VETLANDA

VISAGE TECHNOLOGIES AB DISKETTGATAN 11 A BV 583 35 LINKÖPING

BRORSSONS GRÄVSERVICE I VÄSTERVIK AB MORÄNGATAN 13 593 37 VÄSTERVIK

MC-GUIDEN I VETLANDA AB STÅLVÄGEN 11 574 38 VETLANDA

HARSTAD VVS HB HARSTAD OXELBERGA 1 585 63 LINGHEM

BYGGANDERS I VÄSTERVIK AB SKOGSHAGAGATAN 12 593 41 VÄSTERVIK

ASPENGRENS MÅLERI TÖRNROSVÄGEN 11 574 50 EKENÄSSJÖN

DANIEL BERGSTENS BYGG & HANTVERKSSERVICE HIMNA STORGÅRD 1 585 64 LINGHEM

BYGGANDERS I VÄSTERVIK AB SKOGSHAGAGATAN 12 593 41 VÄSTERVIK

HOLSBY FÖNSTER AB BRUNNSVÄGEN 13 574 53 HOLSBYBRUNN PUTTES LANTHANDEL I RAMKVILLA AB HALLSNÄSVÄGEN 2 574 74 RAMKVILLA

CANDELLS ENTREPRENAD AB STORA GILLBERGA KRÖKEN 585 99 LINKÖPING BERZELII VÅRD & OMSORG AB EKOLLONGATAN 20 587 25 LINKÖPING

JP FORDONS SERVICE SKEDE HANDELSBOLAG HÄLLARYD MAREBÄCK 1 574 93 VETLANDA

STRAGNEFELDT SKOGSENTREPRENAD AB SÅGVÄGEN 44 589 65 BESTORP

STURE STENBÄCKS LIVS AB ALBERT ENGSTRÖMSVÄG 36 HULT 575 92 EKSJÖ

J BERGS BYGG AB FALKVÄGEN 4 590 11 BOXHOLM

GUSTAFSSON, TOBIAS ANDERS LENNART RUSSNÄS 25 575 95 EKSJÖ

JR ENERGI & LANTBRUKS AB VIBY LILLGÅRD 590 17 MANTORP

BIL & LASTVAGNSERVICE I SÄVSJÖ AB HANTVERKAREGATAN 11 576 35 SÄVSJÖ GUNILLA HÄGGS HÅRATELJÉ AB VÄSTRA LÅNGGATAN 49 577 30 HULTSFRED

TORD HÄGGKVIST LOTS AB GALOPPGRÄND 13 590 23 MANTORP OPPLUNDA EKO ÄGG AB OPPLUNDA SÄTERI 590 51 VIKINGSTAD KYLLENBECK ASSOCIATED AB BOX 135 590 85 MARIANNELUND

PLIVIT TRADE AB LUCERNAVÄGEN 10 A 593 50 VÄSTERVIK TFL LICENSSVETS & MONTAGE AB VERKEBÄCK 593 96 VÄSTERVIK ANDERS OLOFSSON BIL & VVS SERVICE DALHEM LÖNNEBERGA 594 92 GAMLEBY ODENSVIHOLM MJÖLK AB ODENSVIHOLM GAMLA MEJERIET 594 94 ODENSVI MJÖLBY BIL- & MASKINSERVICE AB TRANSFORMATORGATAN 3 595 35 MJÖLBY BÖRJE JACOBSSON FÖRSÄLJNING OCH KONSULT AKTIEBOLAG KVARTÄRVÄGEN 9 595 44 MJÖLBY LACKERINGSTEKNIK I ÖSTERGÖTLAND AB ALBACKSVÄGEN 6 595 50 MJÖLBY PERFECT CLINIC BY WELANDER AB KUMMELBY KÄLLGÅRD 1 595 93 MJÖLBY

NM 8 KÖK & INTERIÖR AB SANDGATAN 9 602 21 NORRKÖPING L & K BJÖRKMAN FÖRSÄLJNINGS AB MALMGATAN 18 602 23 NORRKÖPING

RÖR & PROCESSINSTALLATION I NYKÖPING AB INDUSTRIGATAN 12-14 611 38 NYKÖPING

DET HÄR ÄR BETALD ANNONSPLATS BERGSPRÄNGARN FORSBERG AKTIEBOLAG FÖRETAGSVÄGEN 4 611 45 NYKÖPING

DET HÄR ÄR BETALD ANNONSPLATS

HEJDENBERGS BYGG HB POLHEMSGATAN 25 621 39 VISBY JONSSONS EL AB HOBURGSVÄGEN 26 623 35 BURGSVIK GÖRAN BÅTELSSON NÄS SIGVARDS 604 623 37 HAVDHEM NÄRS BIL & TRAKTOR NÄR BOSARVE 174 623 48 STÅNGA

IVARSSONS BYGG I NORRKÖPING AB LINNÉGATAN 28 4TR 602 23 NORRKÖPING

SÖRMLANDS BYGG & ANLÄGGNING AB TEXTILVÄGEN 5 611 57 NYKÖPING

PETTERSSONS GOLV AB JÄRNGATAN 25 602 23 NORRKÖPING

SF CONSTRUCTION AB BJÖRNBÄCKSVÄGEN 6 611 70 JÖNÅKER

BJÖRN ERIKSSON GAMMELGARN ROMMUNDS 612 623 67 KATTHAMMARSVIK

DIABAS ARKITEKTER AB DROTTNINGGATAN 32 602 24 NORRKÖPING

ERICSSON & NAESSÉN ENTREPRENAD AB BRÄNN-EKEBY SÖRBY 1 611 92 NYKÖPING

LJUNGGRENS ÅKERI AB LAU FIE 290 623 62 LJUGARN

NORDÉNS POOL OCH SPA AB LINDÖVÄGEN 47 602 28 NORRKÖPING TJ,S BYGG & FASTIGHETSSERVICE AB FJÄRILSGATAN 2 B 603 61 NORRKÖPING INDUSTRISUPPORT AB SVÄRMAREGATAN 18 603 61 NORRKÖPING SUSANN DILLQVIST STÄD AB SEGLARGATAN 24 603 65 NORRKÖPING BULKTRANSPORTER PETER ANDERSSON AB ÅNESTADSGATAN 207 603 70 NORRKÖPING

UTTERVIK SERVICE AB STORA UTTERVIK 5 611 95 NYKÖPING BÅKTORP AB KROGNÄS TUNAHOLM 1 611 95 NYKÖPING SANDBERGS GRÄV TYSTBERGA NORRHEM LÄNGTAN 1 611 99 TYSTBERGA KL INDUSTRI AB BOX 2039 612 02 FINSPÅNG J LIDELL ENTREPRENAD AB TALLUDDSVÄGEN 4 A 613 37 OXELÖSUND

ÅHLBERGS BEGRAVNINGSBYRÅ AB STORGATAN 4 623 50 HEMSE

JBT SECURITY AB KÄLLSTÄDE 1150 624 53 LÄRBRO PETERS SCHAKT FÅRÖ LAUTER 2717 624 66 FÅRÖ BRÖDERNA BENGTSSONS RÖR AB VARVSVÄGEN 27 624 70 FÅRÖSUND EKLUNDS HYDRAULIKSERVICE AB BOX 525 631 07 ESKILSTUNA PALMGREN & CARLSSON LASTBILSLACKERING AKTIEBOLAG BJÖRKSGATAN 6 B 632 21 ESKILSTUNA

35% rabatt på katalogsortiment - Nettoprislista på frekventa kontorsvaror. - Fraktfria leveranser oavsett ordervärde på lagerlagt sortiment. - 30 dagar netto, inga övriga fakturerings- eller expeditionsavgifter tillkommer.

40

www.ff.se

info@ff.se

MÄLARPLAST AB HEJARGATAN 14 632 29 ESKILSTUNA FRANSSONS BYGGSERVICE NISTINGSÖ BYGGSERVICE 632 50 VÄCKELSÅNG INNEVÄDER AB SUNDBYVÄGEN 33 633 44 ESKILSTUNA ESKILSTUNA THERMISKA AB LAGERKVISTSGATAN 5 633 46 ESKILSTUNA E:A ELPROJEKTERING AB STENSBORGSGATAN 19 633 55 ESKILSTUNA BYGGRUPPEN I ESKILSTUNA AB GUSTAFSVÄGEN 7 633 46 ESKILSTUNA STRENGBOHM ENEBY AB ENEBY 6 635 09 ESKILSTUNA

EKSTRÖMS ELEKTRISKA I VINGÅKER AB VANNALAVÄGEN 11 643 33 VINGÅKER TRAILER SCANDINAVIA KATRINEHOLM AB VIALA VILLA SIESTA C/O BRUNELL 643 92 VINGÅKER HYDRAULPARTNER I SVERIGE AB ENGELBREKTSGATAN 31 643 31 VINGÅKER INREDNINGSCENTER STRÄNGNÄS AB TRÄDGÅRDSGATAN 24 645 31 STRÄNGNÄS SNÄTTRINGE IT KONSULT AB SUNDBYSTRANDSVÄGEN 57 645 61 STALLARHOLMEN T.T ALLSERVICE KLITSBERGA 3 645 96 STALLARHOLMEN 11:EBERGS MÅLERI AB SKILLINGAGATAN 64 646 32 GNESTA

KLINGMILL AB RÅDJURSVÄGEN 4 635 11 ESKILSTUNA

TEKNISKA KONSULTBYRÅN I GNESTA AB BACKAGATAN 16 646 35 GNESTA

FIRMATUM AB LÖVSTA BJÖRKEBO 635 11 ESKILSTUNA STRIMELLS ENTREPRENAD AB KOLUNDA NYÄNG 635 19 ESKILSTUNA LISTA MASKIN AB LISTA GÅRD 3 635 14 ESKILSTUNA

OVELLE TRANSPORT AB SKENDA BLÅKULLA GÅRD 2 646 50 BJÖRNLUNDA MÄLBY BYGG FREDRIK KARLSSON AB MASKINCENTER I SPARREHOLM 646 91 SPARREHOLM

LEBROGÅRD ENTREPRENAD & TRANSPORT AB ADVOKATBYRÅN HUMANISTERNA AB LEBRO GÅRD KÖPMANGATAN 18 A 646 93 GNESTA 641 30 KATRINEHOLM LEIF KARLSSONS GRÄVMASKINER AB BECT QUALITY AB NORRBY ANNEBERGSGATAN 10 646 95 BJÖRNLUNDA 641 46 KATRINEHOLM INGENJÖRSFIRMA INGEMAR TOTALKONSULT INSTALLATIONSPRO- HEDLUND AB JEKTÖREN NORDEN AB HÄSSELBY 4 MOSSVÄGEN 5 646 96 STJÄRNHOV 641 49 KATRINEHOLM KAFJÄRDEN PROJEKT AB FÄRGHUSET I KATRINEHOLM AB NYBO 6 STARRVÄGEN 16 647 91 MARIEFRED 641 49 KATRINEHOLM WRENDA LARSSON JAN O CHRISTIN ROSENHOLMSVÄGEN 13 ABBOTNÄS SÄTERI 648 30 HÄLLEFORSNÄS 641 97 KATRINEHOLM BVA BYGG- OCH CLIMATE SOLUTIONS SWEDEN INDUSTRISERVICE AB YNGERSSTRAND 5 BOX 5118 641 98 BJÖRKVIK 650 05 KARLSTAD LOCATION NIELSEN TEGNEBOL JÄMKARKÄRR 641 98 BJÖRKVIK

NF’S ELSERVICE I VÄRMLAND AB GJUTERIGATAN 1 652 21 KARLSTAD

FIRMA KENT ERIKSSON ÅLGÖLET 641 98 BJÖRKVIK

PPS CONSULTING AB LÄGATAN 9 652 21 KARLSTAD

Du tjänar tusenlappar varje år som medlem


FRIA FÖRETAGARE AELIAS REVISION AB VÄSTRA TORGGATAN 15 652 24 KARLSTAD

BERGQVIST SKOR AKTIEBOLAG BIVÄGEN 2 A 663 41 HAMMARÖ

WÄRMLANSVÄRDEN FILIPSTAD AB SPÅNGBERGSVÄGEN 17 C 682 31 FILIPSTAD

PSM PROJECT & SITE MANAGEMENT AB ÖSTRA TORGGATAN 11 652 24 KARLSTAD

WIPAB WERMLANDS INDUSTRI PLÅT AB BOX 36 664 21 GRUMS

J. THÖRNQVIST BYGG I FILIPSTAD AB BERGSKALHYTTAN 20 682 91 FILIPSTAD

CPL CENTRAL PALLOGISTIK AB SÅGVERKGSGATAN 22 652 21 KARLSTAD

GRUMS ELSERVICE HB SVEAGATAN 126 664 34 GRUMS

SOLEIL IT SWEDEN AB DROTTNINGGATAN 21 652 25 KARLSTAD

CAD DESIGN I KARLSTAD AB HASSELDALEN 19 664 91 GRUMS

PROMT DESIGN AB DROTTNINGGATAN 40 652 25 KARLSTAD

KRAN & BODTRANSPORTER I KARLSTAD AB ÖSTRA GLÄNNE TOMTA 24 665 92 KIL

EMELCO PROJEKTLEDNING AB NORRA KARLSGRUNDSGATAN 2 653 42 KARLSTAD KARLSTAD MILJÖTEKNIK & ENTREPRENAD AB ZAKRISDALSVÄGEN 26 BOX 203 653 42 KARLSTAD MIRKA SCANDINAVIA AB FRÖGATAN 9 653 43 KARLSTAD DÄCK-CARLSSON I ILANDA AB FJÄRRVIKSVÄGEN 27 653 50 KARLSTAD MB SERVICE AB FJÄRRVIKSVÄGEN 25 653 50 KARLSTAD HAKKARAINEN ERIK SERVICE AB TRYSILVÄGEN 4 SKÅRE CENTRUM 653 50 KARLSTAD PIGGA PRODUKTIONER AB ERIKSBORGSGATAN 9 654 64 KARLSTAD KARLSTAD FASTIGHET & REKLAMUPPSÄTTNING FASANSTIGEN 9 654 68 KARLSTAD LIETPAK SWEDEN AB SÖDRA SANNA 413 655 91 KARLSTAD LARS JOSEFSSON MONTAGE AB FÅGELVIKS-SUNDSTORP 515 655 94 KARLSTAD BYGG DESIGN PER ARWIDSON AB GRAVA-RUD 749 655 91 KARLSTAD ANDERSSON & HULTKRANTZ TRANSPORT AB NORRLANDSVÄGEN 43 661 40 SÄFFLE HULTKRANTZ ÅKERI AB SUNDSBORGSGATAN 21 661 42 SÄFFLE RAMSERUDS GRUS & ÅKERI AB RAMSERUD 2 661 95 VÄRMLANDS NYSÄTER FRANK SCHOAS GRANBÄCK GRANÄNGEN 1 661 95 VÄRMLANDS NYSÄTER LBC VÄRM-DAL AB BOX 122 662 23 ÅMÅL HAMMARÖ RÖRINSTALLATIONER AB BÖRJESSONSV 4 A 663 33 SKOGHALL

DET HÄR ÄR BETALD ANNONSPLATS KRAN & BODTRANSPORTER I KARLSTAD AB ÖSTRA GLÄNNE TOMTA 24 665 92 KIL MOUNT POSITION BYGGNADSSTÄLLNINGAR AB STRANDVÄGEN 26 666 30 BENGTSFORS DALSLANDS BILSERVICE AB MAJBERGSVÄGEN 25 666 31 BENGTSFORS COMMERSHUSET I ED AB JORDBROVÄGEN 16 668 32 ED ALLTORPS GÅRD ALLTORPS GÅRD 1 668 95 ÖDSKÖLT ARVIKA OPTIK AB STORGATAN 26 671 31 ARVIKA ANDERSSON & OLSSON PLÅTSLAGERI AB MÖTTERUDSVÄGEN 4 671 34 ARVIKA ELTJÄNST I ÅRJÄNG AB HÖGERUDVÄGEN 40 672 30 ÅRJÄNG TORSBY SOTNINGSDISTRIKT AB KLARÄLVSVÄGEN 40 680 60 SYSSLEBÄCK GUMMIVERKSTAN I SYSSLEBÄCK AB KLARÄLVSVÄGEN 77 680 60 SYSSLEBÄCK HALVARSSONS ENTREPRENAD & ALLSERVICE MÖRBACKA 4 680 63 LIKENÄS RÖRTJÄNST L LARSSON AB AMNERUD 24 680 63 LIKENÄS VÄSTBYGG I KRISTINEHAMN AB BODALSVÄGEN 2 681 43 KRISTINEHAMN KRONTORP AB KRONTORPS GÅRD 681 92 KRISTINEHAMN PM ÅKERI AB ANSGÅRD 5 681 92 KRISTINEHAMN

MOLKERS DÄCK AB GÖRSJÖVÄGEN 2 A 683 33 HAGFORS RÅDA LASTVAGNSSERVICE AB HOVJÄGMÄSTARVÄGEN 6 683 93 RÅDA AMV EQUIPMENT AB RÖNNA VÄG 17 686 31 SUNNE MONTERA I STORFORS UTEMILJÖ AB DJUPADALSGATAN 12 688 30 STORFORS MG REDOVISNINGSBYRÅ I KARLSKOGA AB BÅGSPÄNNARVÄGEN 3 691 44 KARLSKOGA AB RSG CONNEXION BAGGÄNGSVÄGEN 18 691 45 KARLSKOGA DATAKONKRET BUSINESS INTELLIGENCE AB GRODDVÄGEN 49 691 48 KARLSKOGA SWETECH AB KONTORSVÄGEN 2 691 80 KARLSKOGA ENDIT AB MARSVÄGEN 9 692 34 KUMLA ANDERSSON BILCENTER I KUMLA AB STENEVÄGEN 18 692 35 KUMLA TRUCKSERVICE I KUMLA AB YXHULTSVÄGEN 28 692 72 KUMLA DEGEREF AB KRANVÄGEN 4 693 33 DEGERFORS SKOGLUNDS MEKANISKA AB GJUTERIGATAN 4 693 35 DEGERFORS AB ALLSON ÅTORP 129 693 94 ÅTORP ELSERVICE AB BOX 145 694 23 HALLSBERG ATV & MASKIN I HALLSBERG AB LÅNGSTORP PIRÖN 423 694 99 SKYLLBERG CARLSSONS LIVSMEDEL I FINNERÖDJA AB SKAGERSHOLMSVÄGEN 49 695 50 FINNERÖDJA RENT & FRÄSCHT ST.BJÖRSTORP EDENSBORG 331 696 92 ASKERSUND BERGLUNDA BULKTRANSPORT AB STADSKVARN BERGLUNDA 161 696 92 ASKERSUND SALTORP MASKIN AB SALTORP 548 697 91 PÅLSBODA

ERIKSSONS MASKIN & SPECIALTRANSPORTER AB SKOGAHOLMSVÄGEN 57 697 92 PÅLSBODA AKTIEBOLAGET H. BRUNNER BOX 9036 700 09 ÖREBRO SVENSK KVALITETSSANERING AB OSKARSVÄGEN 38 702 14 ÖREBRO ÖREBRO FOGFRIA GOLV AB SKOMASKINSGATAN 6 702 27 ÖREBRO PECKANOR KONSULT AB MOSÅSVÄGEN 58 702 28 ÖREBRO MELLANSVENSKA TELEMARKETINGTJÄNSTEN AB IDROTTSVÄGEN 37 702 32 ÖREBRO AMAX KONSULT AB IDROTTSVÄGEN 33 702 32 ÖREBRO ÖREBRO LACKCENTER AB BERGLUNDAVÄGEN 26 702 36 ÖREBRO 4125397 ÖREBRO I HÖRNET AB ÅSTADALSVÄGEN 3 702 81 ÖREBRO KVARNSTRÖM & LJUSHED GOLV & BYGG AB GAMLA VÄGEN 10 A 702 27 ÖREBRO

DET HÄR ÄR BETALD ANNONSPLATS KVARNSTRÖM & LJUSHED GOLV & BYGG AB GAMLA VÄGEN 10 A 702 27 ÖREBRO ÖREBRO BYGG & SANERING AB LÖVÄNGSVÄGEN 3 703 58 ÖREBRO STRUCTOR ÖREBRO AB BETTORPSGATAN 10 703 69 ÖREBRO NIKLAS RÖNNSKÄR AB MÖLLEVÄGEN 42 705 91 ÖREBRO EMB KONSULT & BOKFÖRING AB LINDBACKA BRUK 705 93 ÖREBRO FROSTHS EFTR. KONDITORI ÖSTLUND & CO AKTIEBOLAG KRISTINAVÄGEN 16 711 30 LINDESBERG J. AHL MASKINSERVICE AB SKOGALUNDSVÄGEN 9 711 31 LINDESBERG ROJE AB BACKGRÄND 3 711 31 LINDESBERG

ÖSKEBOHYTTE ENTREPRENAD AB ÖSKEBOHYTTAN 137 713 94 NORA

PETTERSSON, ERIK LENNART SVARTTORP 6 726 91 SKULTUNA

LISJÖ SÄTERI AB LISJÖ SÄTERI 1 735 91 SURAHAMMAR

SÖRBOM FIBER & ENTREPRENAD AB BOX 10 74521 ENKÖPING

SMP ELEKTRONIK AB VALLGATAN 43 716 31 FJUGESTA

HÖRNSJÖFORS GÅRD PL. 105 730 70 VÄSTERFÄRNEBO

NESTORIES AB TOMTAVÄGEN 18 719 32 VINTROSA

KUSZLIS MEKANISKA VERKSTAD AB BRUKSGATAN KOLSVA INDUSTRIOMRÅDE 731 12 KOLSVA

JÖRGEN & KJELLS MÅLERISERVICE I KUNGSÖR AKTIEBOLAG ÅSGATAN 43 736 31 KUNGSÖR

JOHANSSON SCHAKT & ENTREPRENAD AB SKIFFERVÄGEN 29 746 41 BÅLSTA

SVEN ERIK ANDERSSON SVARTHÄLL 101 736 91 KUNGSÖR

PÄRFEKT ELSERVICE I BÅLSTA AB VIKINGAVÄGEN 4 746 50 BÅLSTA

SECO TOOLS AB BJÖRNBACKSVÄGEN 10 737 30 FAGERSTA

MEKAN & FRIKTION I UPPLAND AB FRESTA 102 747 91 ALUNDA

ELKURIREN BRÖDERNA ASK AB SOLLIDEN 7 738 33 NORBERG

TC LIVS AB UPPSALAVÄGEN 5 748 40 ÖRBYHUS

ÄNGEBY I KÖPING AB ÄNGEBY 731 98 KÖPING

NORBERGS INREDNINGS & DÖRR SNICKERI AB NYTGATAN 1 738 34 NORBERG

GSP PRODUKTION AB STATIONSVÄGEN 4 748 41 ÖRBYHUS

ITALIA BIKE CENTER BOX 208 732 24 ARBOGA

MAGNUS SÖDERLUNDS ÅKERI AB STUREVÄGEN 21 738 35 NORBERG

SIFFERBYRÅN I VÄSTERÅS AB ÄNGSGÄRDSGATAN 10 721 30 VÄSTERÅS BYGGKOMPANIET I VÄSTERÅS AB ÄNGSGÄRDSGATAN 10 721 30 VÄSTERÅS BOSSES JURIDIK AB ÄNGSGÄRDSGATAN 10 721 30 VÄSTERÅS AWD AUTOMATIONSTEKNIK AB VARVSGRÄND 6 721 30 VÄSTERÅS PLÅTSERVICE BRÖDERNA JONSSON AB KOKILLGATAN 6 721 33 VÄSTERÅS LA VIE AB HEJARGRÄND 2 721 33 VÄSTERÅS BLÅSBO TRANSPORT AKTIEBOLAG FRILEDNINGSGATAN 3 B 721 37 VÄSTERÅS ELEKTRONIK MEKANIK I VÄSTERÅS AKTIEBOLAG BASTBORREGATAN.7 721 34 VÄSTERÅS

JOHAN ACKESTENS ÅKERI AB JÖNSARBO 1 731 15 KOLSVA ROOS ALLTJÄNS AB KRAMSTAGATAN 11 731 50 KÖPING

POLYTERM ISOLERING AB HAGALUNDSVÄGEN 14 732 71 FELLINGSBRO VERKSTADS AB MIKRO BOX 71 732 71 FELLINGSBRO EMCOMP INTERNATIONAL AB BOX 7 732 71 FELLINGSBRO BORRWIK´S AB OPPEBY 193 732 73 FELLINGSBRO

MÄLARSTADENS TRAFIKSKOLA AB MÄSTER AHLS GATA 2 722 12 VÄSTERÅS

GÖTLUNDA CEMENTVARUFABRIK AB SÖDRA LUNGER 150 732 98 ARBOGA

MÄSTERBLOMMAN I SVERIGE AB STUREGATAN 18 722 13 VÄSTERÅS

SILVERSTADENS TRAFIKSKOLA AB RÅDHUSGATAN 3 733 30 SALA

AROSPROJ BYGGKONSULTER AB STUREGATAN 12 722 13 VÄSTERÅS

ÅKRAHALLEN AB BERGGATAN 13 733 35 SALA

JAPE KONSULT AB ÖSTERMALMSGATAN 8 B LGH 1201 722 14 VÄSTERÅS

FINNTORPETS BYGG OCH KONSULT AB VERKSTADSGATAN 6 733 38 SALA

PLANNING & LOGISTIC I OSKARSHAMN AB MIMERGATAN 1 B 722 14 VÄSTERÅS

HALLBYGGARNA SALA AB NORRÄNGSGATAN 20 733 38 SALA

MEDINS MÅLERI I VÄSTERÅS AB SVARVARGATAN 3 E LGH 1201 723 37 VÄSTERÅS

HALLBYGGARNA SALA AB NORRÄNGSGATAN 20 733 38 SALA

EK-SERVICE AB PORTRÄTTVÄGEN 16 724 71 VÄSTERÅS

SKULTUNA PLÅTVERKSTAD AB KVARNBACKSVÄGEN 3 733 95 SALA

DINGTUNA EKOGÅRD AB DINGTUNA EKEBY 1 725 92 VÄSTERÅS

TALLROTH SKOGSKÖRNINGAR AB BRODDBO 204 733 97 SALA

VÄSBY JORD & SKOG AB SEVALLA VÄSBY STENSNÄS SERVICE & MASKIN, NORA 725 95 VÄSTERÅS KNUTSBERGSVÄGEN 14 713 30 NORA KENNETH ÖHMAN BIL & MASKIN AB LÅNGBY GÅRD KINDSTRÖMER, AXEL GUNNAR 725 96 VÄSTERÅS KOLBJÖRN HUSBY 173 SÖRBY LANTBRUK 713 91 NORA BADELUNDA SÖRBY 4 725 96 VÄSTERÅS

DET HÄR ÄR BETALD ANNONSPLATS HEMKÖP KOLBÄCK BOX 4 734 28 KOLBÄCK A-L VÄG & VAKT AB FINNTORPET 6 734 91 HALLSTAHAMMAR

Erbjudande från OKQ8 till medlemmar Bensin Diesel Etanol

43 öre per liter 78 öre per liter 43 öre per liter

Fordonsgas Automattvätt Smörjmedel Trafikprodukter

35 öre/kg 15% 15% (butiksförpackningar) 15% (glödlampor, spolarvätska mm)

www.ff.se

info@ff.se

BRA TAK GRILLBY AB 749 51 GRILLBY

OYSTERBERRY COMMUNICATION AB HANTVERKAREGATAN 1 EKLUND & HÖGLUND SNICKARNA AB 749 52 GRILLBY RYSSÄNGEN 5 740 10 ALMUNGE DET HÄR ÄR BETALD AKTIEBOLAGET RUNOL JANSSONS GRÄVMASKINER NÖTMYRVÄGEN 9 740 47 HARBO EINARSSON RECYCLING CONSULTANT AB BOX 101 742 21 ÖSTHAMMAR

ANNONSPLATS

BYGGCONSTRUCT UPPSALA AB LIBRO RINGVÄG 34 752 28 UPPSALA UPPSALA VÄRDESKYDD TEKNIK AB HYTTÖGATAN 7 752 28 UPPSALA

LINDGRENS BIL AKTIEBOLAG GAMMELBYGATAN 36 742 34 ÖSTHAMMAR

EL-LJUS I UPPLAND AB LIBRO RINGVÄG 8 752 28 UPPSALA

LÅNGÅKERS ELSERVICE AB GÄVLEVÄGEN 306 743 72 BJÖRKLINGE

UB-CONSULTING AB TRÄDGÅRDSGATAN 7 A LGH 1303 753 09 UPPSALA

N-G LARSSONS ÅKERI AB GYSTA 28 743 82 BÄLINGE

FIRE AND RISK ENGINEERING NORDIC AB HAMNPLAN 11 753 19 UPPSALA

VITISA AB BOX 47 744 21 HEBY

MEGASOL TECHNOLOGIES KB S:T PERSGATAN 6 753 20 UPPSALA

SWEDETECH FÄGATAN 5 744 31 HEBY

OSKAR THÖRN FASTIGHETSKONSULT AB STÅNGJÄRNSGATAN 8 753 23 UPPSALA

TIEM AB NÄSSELSTA 409 744 95 VITTINGE SIGGEFORA CAMPING AB BLACKBO 50 744 97 JÄRLÅSA ACKES FÄRGCENTER AB BOX 49 745 21 ENKÖPING

SCIENTA SCIENTIFIC AB DANMARKSGATAN 22 753 23 UPPSALA INGENJÖRSFIRMA KENT HORTLUND HANDELSBOLAG LIGGARGATAN 9 754 20 UPPSALA

RÖR 3:AN I ENKÖPING AB VÄSTRA JÄRNVÄGSGATAN 6 745 39 ENKÖPING

CHRISTER ÖSTLING GRÄV & SCHAKT AB FERLINSGATAN 71 LGH 1001 754 28 UPPSALA

ENA OPTO MONTAGE AB LINJEGATAN 3 745 62 ENKÖPING

MÖBLER OCH SLÖJD I UPPSALA AB SYLVENIUSGATAN 7 754 50 UPPSALA

FRANCKS BYGG AB LÅNGTORA-NYBY 5 745 96 ENKÖPING

SALLÉN ELEKTRISKA AB HANSELLISGATAN 1 754 50 UPPSALA

ALLERGENA HANDELSBOLAG BOGLÖSA 25 745 97 ENKÖPING

KUMLINS ELEKTRISKA AB HJORTONGATAN 34 754 52 UPPSALA

Du tjänar tusenlappar varje år som medlem

41


FRIA FÖRETAGARE HIFI EXPERIENCE UPPLAND AB FYRISLUNDSG 68 754 50 UPPSALA CUTTERWAY AB RASBO-ÅRSTA 8 755 96 UPPSALA RENDO BYGG AB DANMARKS-MYRBY 10 755 98 UPPSALA MT TECHNOLOGY PARTNER KRUSENBERG RAPPAKLÖS 42 755 98 UPPSALA RAE SWEDEN AB NYA VALSÄTRAVÄGEN 4 756 46 UPPSALA RÄFSNÄS SÅG AB BERGHAMNSVÄGEN 15 760 15 GRÄDDÖ REFNES SJÖTRANSPORT RÄVNÄS BRYGGVÄG 7 760 15 GRÄDDÖ BERGSHAMRA ÅKERI AKTIEBOLAG SVENSBODAVÄGEN 37 761 11 BERGSHAMRA HUSBY700 ISOLERING AB SÄTTRAVÄGEN 164 761 13 RIALA PERNILLA SJÖMAN AB RIALA EKEBY 45 761 13 RIALA

DET HÄR ÄR BETALD ANNONSPLATS LUNDAHL TRANSFORMERS AB TIBELIUSGATAN 7 761 50 NORRTÄLJE BLIDÖ CENTRALRÖR AB GRANSÄTERSGATAN 51 761 60 NORRTÄLJE SLOTTSSKOGENS ÅKERI AB RÖNNBÄRSV. 26 761 63 NORRTÄLJE EL-KONTAKTEN I NORRTÄLJE AB SVANBERGAVÄGEN 32 761 73 NORRTÄLJE SPILL OIL AB SPILLERSBODAVÄGEN 138 761 97 NORRTÄLJE GRÖNING ENTREPRENAD AB SÖDRA LIMMARVÄGEN 2 761 97 NORRTÄLJE IIAS I INTELLIGENT ACCOUNTING SERVICES AB NILS FERLINS GRÄND 4 1103 76130 NORRTÄLJE

PÅLGÅRD & SÖNER KRAN AKTIEBOLAG ÅSBYVÄGEN 22 762 98 EDSBRO EXACTA LOGISTICS AB LUNDÅSVÄGEN 10 763 30 HALLSTAVIK VÄDDÖ BÅTCENTER AB ELMSTAUDDE 1 764 31 VÄDDÖ ROSLAGENS SANITET OCH MARKPLANERING / ROSOM GAMLA LANDSV 51 764 56 GRISSLEHAMN

RE VVS AB BYVÄGEN 1 780 67 SÄLEN

FAIR BYGG & MONTAGE AB ENKÖPINGSVÄGEN 77-79 791 24 SUNDBYBERG

UNOBENCH AB UTJORDSVÄGEN 9 H 802 91 GÄVLE

AB KARL HEDIN BYGGHANDEL - FALUN BOX 320 791 27 FALUN

LINGVALLS MOTOR AB KRYDDSTIGEN 12 802 92 GÄVLE

DET HÄR ÄR BETALD ANNONSPLATS SNÖTORGETS MATBUTIK AB (ICA NÄRA LINDVALLEN BOX 12 780 67 SÄLEN

ARBETSKÄLLAN AB (SVB) SKOLVÄGEN 3 771 42 LUDVIKA

BEGENS EL AB FORSKARGATAN 3 781 70 BORLÄNGE

AH’S SALES AND SERVICE AB / CIRKLE K FALUVÄGEN 3 77131 LUDVIKA

AKTIEBOLAGET DALA PLÅTTEKNIK FILARGATAN 6 781 71 BORLÄNGE

AVESTA RENHÅLLNING AB FÖRRÅDSVÄGEN 9 774 35 AVESTA DALA TRUCK OCH ENTREPENAD AB KROKVÄGEN 33 774 67 HORNDAL HW ENTREPRENAD AB TOMMESBOVÄGEN 15 774 68 HORNDAL BOMANKÖK AB GRYTNÄS 37 774 92 AVESTA GRYTNÄS MUSIK & SNICKERIDESIGN AB KYRKBYVÄGEN 5 774 92 AVESTA MUR & AVJÄMNINGSTEKNIK I AVESTA AB BJURFORS 44 774 93 AVESTA GT PLASTMONTAGE AB BOX 135 77423 AVESTA TOMAS REP O MEK I KRYLBO AB TROLLES VÄG 7 775 54 KRYLBO ANDERS HELGESSON LANTBRUK VIGGESNÄS 12 776 90 HEDEMORA HEDEMORA VÄGENTREPRENAD AB TURBOVÄGEN 26 776 93 HEDEMORA

AJKO ARMERINGJÄRNKONSTRUKTIONER AB VALLBYVÄGEN 23 762 51 RIMBO

BÄVERSTIGENS BENSIN AB BÄVERSTIGEN 2 777 34 SMEDJEBACKEN P&V RÖRSVETS AB FLATENBERGSVÄGEN 1 777 34 SMEDJEBACKEN BLOMKVIST BYGG & KONSULT I DALARNA AB EGNAHEMSVÄGEN 11 777 51 SMEDJEBACKEN

PoddTips! 42

S H TRANSPORTER AB UTMARKSVÄGEN 10 802 91 GÄVLE

ANDERS HANSSON RÖRSERVICE AB SIDFJÄRDSVÄGEN 1 764 92 VÄDDÖ

SVENSK YTBEHANDLING AB NYA ÅGATAN 21 777 32 SMEDJEBACKEN

PÅLGÅRD & SÖNER KRAN AKTIEBOLAG ÅSBYVÄGEN 22 762 98 EDSBRO

FREDRIK & MORGAN BYGG AB HESSELIUS VÄG 7 790 90 SÄRNA

JOCKE LÖVS BYGG & SNICKARSERVICE AB GLANS VÄG 47 781 68 BORLÄNGE

RIMBO RÖRSERVICE AB MINERVAVÄGEN 6 762 31 RIMBO

ÅKERIAKTIEBOLAGET N G CARLSSON & CO FINSTAVÄGEN 329 762 92 RIMBO

S.K.M.A. ANLÄGGNINGS AB LAPPHEDEN 10 780 54 ÄPPELBO

ANDERSSONS ALLFRAKT AB MEJSELGATAN 1 781 71 BORLÄNGE GYLLE MEC AB SVETSGRÄND 7 781 72 BORLÄNGE GRANBO TRAFIK AB BOX 53 781 72 BORLÄNGE HYDROSTANDARD MÄTTEKNIK NORDIC AB HERRGÅRDSGATAN 26 -28 781 72 BORLÄNGE BJÖRNS STÅLMAGASIN AB HERRGÅRDSGATAN 22 781 72 BORLÄNGE TJÄRNA C MATMARKNAD AB TJÄRNA CENTRUM 784 50 BORLÄNGE CONTUB AB HEMGATAN 57 784 73 BORLÄNGE PBP VATTENRALLAR’N AB HÖGBERGET 86 785 43 MOCKFJÄRD ÅKERLUNDS ÅKERI AB ROOS GATTU 5 785 60 DJURÅS LISSELBO ENTREPRENAD AB KÅRTÄKT 118 790 15 SUNDBORN DÄCK 80 AB SKÄRBACKEN 7 790 20 GRYCKSBO NORDLANDERS EKOLOGISKA GÅRDAR AB BORGLINDSVÄGEN 10 790 23 SVÄRDSJÖ RP MASKINSERVICE AB ASPVÄGEN 22 790 23 SVÄRDSJÖ HEDLUNDS GRÄV GRÅSALA 264 790 24 TOFTBYN CEDERVALLS BENSIN & SERVICE AB TÄNGERVÄGEN 1 790 26 ENVIKEN

TS STANSEN AB VERKSTADSV 27B 791 45 FALUN J.NOTES BLOMMOR AB SLAGGATAN 1 791 71 FALUN

SÖDERBLOMS RÖR AB STRÖMSBROVÄGEN 22 803 09 GÄVLE LJP KONSULT AB STRÖMSBROVÄGEN 33 803 09 GÄVLE

BYGGKONSTRUKTÖREN I GÄVLE AB INGENJÖRSGRUPPEN STÅHLKLOO AB NORRA SLOTTSGATAN 5 NYBROGATAN 23 803 20 GÄVLE 791 72 FALUN SPL VERKSAMHETSUTVECKLING AB BBM I DALARNA AB ALVÄGEN 2 SKYFALLSV 2 806 27 GÄVLE 791 77 FALUN UTTERKLON AB FALU SVETS & BYGGSMIDE AB TEGELVÄGEN 19 BOX 7049 806 28 GÄVLE 79107 FALUN J.K JÄRNVÄGSKONSULT AB MOSSBÄCKS SMÖRBOLLSVÄGEN 7B FÖRVALTNING I MORA AB 806 47 GÄVLE ÄLVGATAN 36 792 32 MORA DILÉN DETALJHANDEL AB GAVELSTIGEN 70 EKLÖWS ISOLERING AB 810 22 ÅRSUNDA PIKVÄGEN 3 792 34 MORA RA DÄCKSHOPEN I SANDVIKEN AB GÄVLEVÄGEN 70 PETER MATTSSON BIL AB 811 32 SANDVIKEN MOSSV 22 792 36 MORA DET HÄR ÄR BETALD FORD MORA BIL & TRAKTOR AB TALLVÄGEN 3 792 52 MORA STERNER PRODUCTS AB BOX 47 793 21 LEKSAND UNE-PRODUKTER AB BOX 58 793 22 LEKSAND ERIKSSONS JOUR OCH ALLSERVICE AB ÅLVÄGEN 28 793 40 INSJÖN JKV ENERGI & VVS TEKNIK AB MATS OLLESGATTU 10 VÄSTANVIK 793 92 LEKSAND OLLAS TIMMERSTUGOR AB INDUSTRIVÄGEN 8 795 32 RÄTTVIK RÄTTVIKS VVS AB SNICKERIVÄGEN 1 D 795 32 RÄTTVIK

ANNONSPLATS

POLYWELD AB OPPSÄTTARVÄGEN 28 811 71 JÄRBO TS SKOG AB DALSÄNGSVÄGEN 201 811 91 SANDVIKEN TC MASKINTJÄNST AB ÄNGSJÖVÄGEN 9 811 95 JÄRBO TOTALBYGG I GÄVLEBORG & UPPLAND AB FALKNÄSVÄGEN 19 811 99 ÅRSUNDA J.J TAK OCH BYGG AB RINGVÄGEN 38 811 52 SANDVIKEN SMESS’ CATERING STORVIKS BYVÄG 7 812 30 STORVIK STORVIK STORMARKNAD AB TINGSGATAN 5 812 30 STORVIK

ÄLVDALENS SKOGSENTREPRENAD AB NÄSVÄGEN 49 SB GASTEKNIK AB 796 90 ÄLVDALEN VRETGATAN 3 813 36 HOFORS DIGERBERGS SKOGSTJÄNST AB ÅSEN DIGERBERGSVÄGEN 1 HÄLLSJÖ ÅKERI AB 796 90 ÄLVDALEN ÅSVÄGEN 7 813 95 TORSÅKER LEVAB SECURITY BOX 300 AW GEODESIKONSULT AB 801 04 GÄVLE TEGELBRUKSVÄGEN 8 814 93 SKUTSKÄR GÄVLE BILRIKT AB RÄLSGATAN 11 802 91 GÄVLE

NYMANS ADVOKATBYRÅ AB BOX 24 824 21 HUDIKSVALL

NORRLANDSÄGG AB VALNE 235 835 95 NÄLDEN

HL NORDGRENS ÅKERI AKTIEBOLAG NORRA INDUSTRIVÄGEN 7 824 34 HUDIKSVALL

LITS MEKANISKA AB VERKSTADSVÄGEN 10 836 31 LIT

DELSBOHALLEN AB EDEVÄGEN 5 824 71 DELSBO

INGVAR SAMUELSSONS MÅLERI SÅÅ 229 B 837 97 ÅRE

ÅKES BYGG & REP I HUDIKSVALL AB HÄLSINGTUNA 60 824 92 HUDIKSVALL

KLBR PROJEKT AB FE9703 838 76 FRÖSÖN

HUDIK-FLYTT AB TUNAVÄGEN 34 824 34 HUDIKSVALL

BONNAYA AB FE 5922 838 77 FRÖSÖN

SÖRENS KRAFT OCH MONTAGE AB ULLSÄTTERSVÄGEN 21 824 35 HUDIKSVALL

NÄSSÉNS SVETS & MASKIN AB HAMMAR 321 840 12 FRÄNSTA

LEVA NYKTER I HÄLSINGLAND AB STORA VÄGEN 9 825 31 IGGESUND

LENNART DAHLBERGS ELEKTRISKA VISSLANDSDALEN 111 840 12 FRÄNSTA

MITAB BYGG AB BJÖRKEBÄCKSVÄGEN 7 818 41 FORSBACKA

SÖDERHAMNS TRAILERKONSULT AKTIEBOLAG MILSTENSVÄGEN 7 826 40 SÖDERHAMN

ERIKSGÅRDENS FJÄLLHOTELL AB VINTERGATAN 3 840 95 FUNÄSDALEN

SKRAPAN BETONG AB FIOL-ELIS VÄG 10 818 92 VALBO

SPANSK ELEKTRISKA AB HEMBYGDSVÄGEN 5 826 61 SÖDERALA

STÅHLBERG SKOG O MARK BUILDING AB LÖTÄNDAN 2 818 92 VALBO

ICA NYPLAN AB BLÄCKHORNSVÄGEN 1 826 73 SANDARNE

REAB, RALF ERIKSSON ENTREPRENAD AB INDUSTRIGATAN 11 814 41 SKUTSKÄR CC GRUPPEN AB N ÅSGATAN 48 816 31 OCKELBO

DET HÄR ÄR BETALD ANNONSPLATS OCKELBO LEGO-MEK AB HAMRÅNGEVÄGEN 10 816 31 OCKELBO NILSSONS ENTREPRENAD I BRO AB SMALBYVÄGEN 29 816 92 LINGBO BERNT SEGERQVIST FÄBOVÄGEN 9 817 92 BERGBY GÄVLEBORGS PLASTKEMI AB MACKMYRAVÄGEN 19 818 32 VALBO

STÅHLBERG SKOG O MARK BUILDING AB LÖTÄNDAN 2 818 92 VALBO TURE ERIKSSONS SNICKERI AB EDSÄTRA 179 819 63 HÅLLNÄS BERGVIK SWEDEN AB BOX 46 820 23 BERGVIK BJÖRS SVETS AB ÄLVSÄTRAVÄGEN 17 820 40 JÄRVSÖ LANTBRUK KENT HANSSON GRÖNÅS JONSVÄGEN 2 820 40 JÄRVSÖ LOTTABODEN GÄRDESVÄGEN 3 820 50 LOOS SENSEAIR AB STATIONSGATAN 12 820 60 DELSBO FÄRGHUSET I BOLLNÄS AB INDUSTRIGATAN 21 821 41 BOLLNÄS BOLLNÄS VETERINÄRPRAKTIK AB RENSHAMMARVÄGEN 4 821 50 BOLLNÄS ÅBERGS GRÄV AB FJÄLE 6016 821 93 BOLLNÄS SÖDERHAMNS ENTREPRENAD AB LOKALBACKEN 1B 823 92 HOLMSVEDEN SEGERSTA ENGINEERING AB STRÖMHEDEN 4261 823 93 SEGERSTA

MACKES GRÄV AB BONDARV HAMREGATAN 6C 827 52 JÄRVSÖ FALLBACKE LANTBRUK AB KALVSTIGEN 56 827 54 JÄRVSÖ SKOG O LANDSERVICE VATTLÅNG 164 829 91 ILSBO SKOG & LAND SERVICE ROBERT BERGSTRÖM AB VATTLÅNG 164 829 91 ILSBO BRATTLANDS ÅKERI AB BRATTLAND 301 830 10 UNDERSÅKER AB BERNER & CO BOX 363 831 25 ÖSTERSUND ÖSTERSUNDS LASTBILSSERVICE AB HAGAVÄGEN 10 831 48 ÖSTERSUND RYDELLS FASTIGHETSFÖRVALTNING AB BOX 1 832 21 FRÖSÖN HJÖRTUR THORDARSON DESIGNER & MÖBELSNICKARE MJÄLLEVÄGEN 42 832 53 FRÖSÖN KILT IT SOLUTIONS AB FRÖSÖ-BERGE 126 832 96 FRÖSÖN TRÄ & BYGG I LOCKNE AB LÖTBACKEN 110 834 97 BRUNFLO ALFS TRAPP & SPECIALSNICKERI AB OTTSJÖN 121 B 835 62 FÖLLINGE

Perfekt ordning och reda i företaget och livet – så gör du

LINSELL SKOTER & MOTOR AB LINSELL 152 842 91 SVEG GLENN RENSBERG SÖRVATTNET 900 842 99 SVEG VERONICA OCH MARIAS LIVS AB SJÖVÄGEN 15 845 95 RÄTAN KLÖVSJÖFJÄLL AB KATRINAVÄGEN 21 A 845 97 KLÖVSJÖ ICA LJUNGDALEN LJUNGDALEN 700 845 99 LJUNGDALEN SKS DENTAL AB BOX 154 851 03 SUNDSVALL ELTEKNISKA INGENJÖRSBYRÅN I SUNDSVALL AB STORGATAN 28 852 30 SUNDSVALL OURENERGY AB CENTRALGATAN 14 852 32 SUNDSVALL SCA FOREST PRODUCTS AB SKEPPARPLATSEN 1 852 34 SUNDSVALL SFP I STENSTAN AB THULEGATAN 51 852 35 SUNDSVALL WIKLUNDS RÖR AB TEGELVÄGEN 13 853 50 SUNDSVALL PETRUS OLSSON MARK & MASKIN STOCKMAKARGATAN 8 853 56 SUNDSVALL R-K VERKTYG AB BJÖRNEBORGSGATAN 70 854 62 SUNDSVALL LARS O. HÄLLEBERG AB ÖSTERMALMSGATAN 48 854 60 SUNDSVALL

Lyssna här

Podden går igenom de viktigaste verktygen och strategierna för ordning och reda, bland annat: Den optimala metoden för att få saker gjorda. Bästa sättet att skapa to do-listor. Smarta program för att spara tid Sätten att få ordning på fysiska saker. Bästa prioriteringsverktygen för ordning och reda. Ett smart sätt att återanvända texter

www.ff.se

info@ff.se


FRIA FÖRETAGARE PORTUCASTAS AB VÄSTERRO 214 855 91 SUNDSVALL INKEL TAPE AKTIEBOLAG HAGAVÄGEN 34 856 44 SUNDSVALL T. LUNDGRENS ENTREPRENAD AB CENTRUMV. 77 860 35 SÖRÅKER BENGTS MARK LAGGABERG GUDMUNDSBYVÄGEN 27 861 91 TIMRÅ WIIKS BYGG AB MJÖSUNDSVÄGEN 44 862 40 NJURUNDA STORBUTIKEN I SUNDSVALL AB ANTENNVÄGEN 11 863 37 SUNDSVALL ARNERSTEDT SKOGS AB RUDE 194 864 91 MATFORS ALNÖ DETALJHANDEL AB RAHOLMSVÄGEN 12 865 31 ALNÖ DOCKSTA MASKIN AB HERRESTA 112 870 33 DOCKSTA NORRLANDS HÄRDINDUSTRI AB SMEDJEVÄGEN 8 871 54 HÄRNÖSAND HÖGA KUSTEN PLÅTSLAGERI I HÄRNÖSAND AB KORSMÄSSV 9 871 65 HÄRNÖSAND ROBERT S ENTREPRENAD AB BRUNNEVÄGEN 48 872 32 KRAMFORS BEARBETNINGSCENTER I VÄSTERNORRLAND AKTIEBOLAG GRÄNSGATAN 60 872 32 KRAMFORS LENA SJÖDIN OVANMO 172 880 40 RAMSELE HJULHEMS BYGG & REPARATIONER LASSARETTVÄGEN 7 880 50 BACKE

BRÖDERNA JAKOBSSONS SLAKTERI AB TJÄLL 317 881 93 SOLLEFTEÅ

FASTIGHET MARK TEKNIK FÖRVALTNING NORR AB INDUSTRIVÄGEN 2 901 30 UMEÅ

MIKAB AB VIKENGATAN 4 882 30 LÅNGSELE

SCHERMANS BETONGPUMPAR AB BOX 3180 903 04 UMEÅ

LÅNGSELE LIVS AB HAMREVÄGEN 4 882 30 LÅNGSELE

NÄSLUNDS KONDITORI AB KUNGSVÄGEN 40 A 914 32 NORDMALING

KOMAB INDUSTRITEKNIK AB SÖDRA JÄRNVÄGSGATAN 50 931 32 SKELLEFTEÅ

CAFE HOLKEN AB STORGATAN 87 933 33 ARVIDSJAUR

SÖDERHOLM, JAN-ERIK DJUPSJÖ 257 914 91 NORDMALING

WIKLUNDS SNICKERIFABRIK AB METALLVÄGEN 8 931 36 SKELLEFTEÅ

LEGOSVETS & MONTAGE I BYSKE AB MASKINGATAN 1 934 52 BYSKE

OS CAPITAL GROUP AB STORGATAN 41 903 25 UMEÅ

PETTERSSONS BIL & TRAKTOR I ÅNÄSET AKTIEBOLAG GALGBACKEN 4 915 94 ÅNÄSET

SKELLEFTEÅ RÖRMONTÖRER AB STRANDVÄGEN 4 931 37 SKELLEFTEÅ

NK TRÄ & TRAKTOR AKTIEBOLAG HEMLING 266 890 51 LÅNGVIKSMON

THORENGRUPPEN AB JÄRNVÄGSALLÉN 24 903 28 UMEÅ

KÖKSMONTÖRN I BYGDEÅ AB SKINNARBYVÄGEN 13 915 98 BYGDEÅ

DET HÄR ÄR BETALD ANNONSPLATS

RP:S TRAKTOR VALLMOVÄGEN 57 903 52 UMEÅ

BORGAFJÄLLENS LANTHANDEL AB CENTRUMVÄGEN 18 917 04 BORGAFJÄLL

JONNY SAHLEN BYGG I HEMLING AB HEMLING 235 890 51 LÅNGVIKSMON

MULTIGRUPPEN I UMEÅ AB RIKSVÄGEN 2 R 904 31 UMEÅ

KONDITORI KRONAN AB LILLG. 7 91932 ÅSELE

LINNÉA OCH PETER AB FABRIKSGATAN 12 B 891 33 ÖRNSKÖLDSVIK

INDUSTRI TEKNIK I VÄSTERBOTTEN AB STUGUNÄS 82 905 83 UMEÅ

LIDSTRÖM, LINDA KARLSGÅRDSVÄGEN 53 922 32 VINDELN

STANLEYS CHIROPRAKTIK STRANDGATAN 12 E 891 33 ÖRNSKÖLDSVIK NOLASKOGS TRAFIKSKOLA AKTIEBOLAG STORGATAN 25 891 34 ÖRNSKÖLDSVIK

WESTBERGS BIL, BRÖDERNA FORMVÄGEN 11 906 21 UMEÅ BULA BUTIKS & LAGERAKUTEN AB CEMENTVÄGEN 18 906 21 UMEÅ

IE GOLV & KAKEL AB HÄSTMARKSVÄGEN 2 B 891 38 ÖRNSKÖLDSVIK

MARIEDALS ZOO AB BJÖRNVÄGEN 9 906 40 UMEÅ

CA PRECISION TOOLS AB TALLSTIGEN 113 892 92 DOMSJÖ

STRANDBERGS ELEKTRISKA I UMEÅ AB SOFIEHEMSVÄGEN 74 907 38 UMEÅ

LÖVSJÖ ENTREPRENAD AB HAPPSTA 102 894 91 SJÄLEVAD HUSUMS MEKANISKA AB HUSBYN 162 896 91 HUSUM GULDSMEDJAN BOX 403 901 08 UMEÅ

FAMILJEDAGHEMMET LYRAN AB STORVÄGEN 17 922 32 VINDELN

ANTONSSON, LENNART ÖVRE BÄCK 253 930 15 BUREÅ

MARK & GRUND AB EKONOMIVÄGEN 6 911 35 VÄNNÄSBY

FLYTTFÅGELN I SKELLEFTEÅ AB BOX 20933 931 02 SKELLEFTEÅ

IVAN LUNDBERG NORRMALM 14 911 91 VÄNNÄS TORSTEN ERLINGSSONS FÄRG AB STORGATAN 23 912 33 VILHELMINA

STREMA AB STENBACKAVÄGEN 47 931 42 SKELLEFTEÅ NORÉNS BETONGHÅLTAGNING OCH ALLSERVICE AB NÅLVÄGEN 4 931 57 SKELLEFTEÅ

TRÄ I KVADRAT PRODUKTION AKTIEBOLAG OSTVIK 132 934 91 KÅGE

BRÖDERNA GUSTAFSSONS BIL AKTIEBOLAG TJÄRNVÄGEN 40 B 931 61 SKELLEFTEÅ

RENFORS ÅKERI AKTIEBOLAG GRUVG. 14 936 31 BOLIDEN

YTTERVIKS ÅKERI AB YTTERVIK 15 931 91 SKELLEFTEÅ RENSTRÖM, HELGE VIKDAL 5 931 92 SKELLEFTEÅ

IMS INDUSTRY MACHINE SERVICE AB BLÅVÄGEN 300 CURT NORDGREN ÅKERI AB 923 32 STORUMAN RIDHUSGATAN 11 93150 SKELLEFTEÅ E-ROTOR AB LÅNGGATAN 6 KÖKSFÖRNYAR´N MÄTSTOCKEN AB 924 31 SORSELE FINSLIPARVÄGEN 13 932 37 URSVIKEN

DET HÄR ÄR BETALD ANNONSPLATS

MANNBERG FASTIGHETER AB NYGATAN 40 B 931 31 SKELLEFTEÅ

DET HÄR ÄR BETALD ANNONSPLATS

MR COOL KYL & VVS AB ÖSTERJÖRN 14 936 94 JÖRN BURTRÄSK JÄRN & FÄRG AB SUNDBROGATAN 14 937 31 BURTRÄSK A.E. DÄCKCENTER AB KÄLLBOGATAN 72 941 36 PITEÅ ROBERT BERGS PRODUKTIONSKONSULT AB TORGGATAN 13 941 42 PITEÅ

BR. NILSSONS TRAKTORTJÄNST AB NYBORGSVÄGEN 369 952 91 KALIX LASSE BERGWALL INSTALLATIONSKONSULT AB VÄSTERÅKERVÄGEN 7 955 32 RÅNEÅ LARSONS JÄRN I ÖVERKALIX AKTIEBOLAG STORGATAN 24 956 31 ÖVERKALIX STEN MIKAEL JOHANSSON TOLVMANSVÄGEN 33 956 98 LANSJÄRV REDOVISNING & EKONOMI I TORNEDALEN AB HEMVÄGEN 15 957 31 ÖVERTORNEÅ HAPARANDA TRAFIKSKOLA EKORUNDAN 10 957 32 ÖVERTORNEÅ AXELSSON RAIL AB KARETVÄGEN 9 961 42 BODEN JONO SKOG AB SVEDJEVÄGEN 43 961 43 BODEN MARKUS LARSSON TRAKTORRÖRELSE KB VERKSTADSV. 5 961 68 BODEN B&P LANTBRUK AB ÅKERBY 1 961 95 BODEN

NOLBYNS LANTBRUK AB NOLBYN 220 932 93 LÖVÅNGER

GRÄV OCH TRANSPORT I PITEÅ AB MEJSELVÄGEN 6 943 36 ÖJEBYN

KS REKLAM AB SANDBACKSGATAN 27 933 33 ARVIDSJAUR

PITEÅ MASKIN KOMPETENS AB CIRKELVÄGEN 22 944 73 PITEÅ

ARVIDSJAURS ALLMÄNNINGSFÖRVALTNING GAMLA LANDSVÄGEN 5 933 33 ARVIDSJAUR

TOMAS ERIKSSONS VVS AB HARRTRÄSKVÄGEN 258 945 91 NORRFJÄRDEN

MÅTTSUNDS VINTERSPORTANLÄGGNING AB TROLLEBERGSVÄGEN 20 972 51 LULEÅ

ALTERHEDENS RABARBERI DALBACKAV 47 945 92 ALTERSBRUK

LL BOLAGET AB ERIKSLUNDSVÄGEN 20 973 42 LULEÅ

ANDERS ÖHMAN SKOG AB SÖRVÄGEN 236 946 92 LILLPITE

NORRBOTTENS MEK & REP AB KALLAXVÄGEN 256 975 95 LULEÅ

ARVIDSJAUR FLYGPLATS AB ARVIDSJAUR FLYGPLATS LA VOGUE I SKELLEFTEÅ AKTIEBOLAG 933 91 ARVIDSJAUR TRÄDGÅRDSGATAN 8 931 31 SKELLEFTEÅ

JOKKMOKKS BLOMMOR & BEGRAVNINGSBYRÅ KÖPMANGATAN 20 962 32 JOKKMOKK

POLAR LIGHT AB KALLE JONS VÄG 5 981 07 ABISKO MASKINAFFÄREN B LUNDSTRÖM AB BOX 828 981 28 KIRUNA NECAB NORTH ENGINEERING CONSULTING AB LINBANEVÄGEN 2 981 30 KIRUNA DEGERBJÖRKS MOTOR MASKIN AB FORVÄGEN 19 B 981 38 KIRUNA PFK SPÅR I KIRUNA AB STÄLLVERKSVÄGEN 39 981 38 KIRUNA TT TRADING AB STÄLLVERKSVÄGEN 9 981 38 KIRUNA LINDSTRÖMS PLÅTSLAGERI I GÄLLIVARE AB VUOSKOJÄRVIVÄGEN 3 982 38 GÄLLIVARE TUNGA TRANSPORTER I MALMFÄLTEN AB BORRVÄGEN 18 982 38 GÄLLIVARE LM VATTEN&VÄRME AB BILVÄGEN 4 982 38 GÄLLIVARE

DET HÄR ÄR BETALD ANNONSPLATS PJ INTRA I NORR AB HERMELINSGATAN 8 B 983 31 MALMBERGET ANDOR MASKIN & FRITID AB TEKNIKVÄGEN 2 984 32 PAJALA

Vi har en* enda uppgift – att förbättra villkoren för de svenska småföretagen. * Och erbjuda våra medlemmar kvalificerade medlemstjänster och ett stort utbud av förmåner.

FÖRETAGARFÖRBUNDET www.ff.se

info@ff.se

43


G

klimatsmartare – på 5 m l i b s g inute ta e r r ö f in d ör – Din dieseldrivna företagsbil, ja hela företagets dieselbilsflotta, kan bli klimatsmartare på bara fem minuter. Välj pumpen med Neste MY Förnybar Diesel HVO100 när du tankar, då hjälper du till att minska växthusgasutsläppen markant jämfört med vanlig diesel, säger Erik Stenströmer Moglia, Fuel Manager på OKQ8.

Idag ser många eldrift som enda vägen till en hållbar fordonsflotta, något som kan innebära en kostsam omställning. Men det finns ett enklare sätt att göra skillnad redan här och nu, med befintliga resurser. – När du tankar bilen, bussen, lastbilen eller annat dieseldrivet fordon med Neste MY Förnybar Diesel (HVO100), minskar fordonets utsläpp av växthusgaser markant jämfört med vanlig diesel, säger Erik Stenströmer Moglia, Fuel Manager på OKQ8 och fortsätter: – Du behöver varken byta bil eller motor och kan snabbt ställa om mot ökad hållbarhet. Samtidigt som du gör en viktig insats för miljön kan detta också vara en konkurrensfördel i till exempel upphandlingar.

Finns över hela Sverige Drivmedlet HVO100 har funnits hos OKQ8 sedan 2014. Tack vare ett samarbete med finska Neste, världens största tillverkare av förnybar diesel, kan OKQ8 nu erbjuda Sveriges bredaste stationsnätverk* med Neste MY Förnybar Diesel (HVO100), från Trelleborg i söder till Kiruna i norr.

Neste MY Förnybar Diesel (HVO 100) Minskar utsläpp av växthusgaser markant jämfört med vanlig diesel

Så hjälper vi dig att göra skillnad

Konkurrensfördel i upphandlingar

Laddutrustning för hemmet och på arbetsplatsen

Kan tankas på 193 stationer från norr till söder i OKQ8:s stationsnätverk* Producerat av 100 procent förnybara råvaror som vegetabiliska oljor, avfalls-, rest-, och animaliska fetter

+ 1 000 laddplatser för elbilar över hela Sverige*

Krav för att kunna tanka Neste MY Förnybar Diesel (HVO100)

Hyrbilar som körs på el, biogas och HVO100

» Fordon som går på diesel » Bilmodell med märkning XTL (se tanklock eller instruktionsbok)

Solpaneler som ger dig 100 % fossilfri elförsörjning

» Allt fler dieselfordon godkänns för Neste MY Förnybar Diesel i takt med att fordonstillverkare blir färdiga med sina tester för kompabilitet

Sveriges största nätverk* för biogas med 71 stationer HVO100

Sveriges största nätverk* av Neste MY Förnybar Diesel (HVO100)

*Tillsammans med våra samarbetspartners