Flows Magazine maart 2019 - Special Intermodaal

Page 34

ITE NIEUWE REDERIJ

WAT BRENGT 2017

Nieuwkomer op het shortseatoneel

I-Motion Shipping speelt mult

Hans Duthoo, business development manager bij I-Motion Shipping (Foto Jean-Louis Vandevoorde)

I

-Motion Shipping biedt sinds eind mei vorig jaar een ‘quay to quay’ containerdienst tussen Gent en het Verenigd Koninkrijk. De nieuwe rederij mikt in de eerste plaats op operatoren die aan verladers geïntegreerde intermodale diensten aanbieden, en voor het maritieme luik een neutrale dienstverlener zoeken om hun lane management tussen het

I-Motion Shipping zit na acht maanden op schema, met groeiende volumes op de route tussen Gent en Hull. De nieuwkomer op het shortseatoneel broedt op nieuwe ontwikkelingen. De aansluitingen die de ITG-terminal in Gent biedt op spoor en binnenvaart, spelen daarbij een centrale rol. JEAN-LOUIS VANDEVOORDE

tievelijk naar Hull en Thamesport. De lijn op Thamesport sneuvelde in september, onder meer omdat de afstand naar Londen te groot bleek voor klanten die de regio rond de Britse hoofdstad willen bedienen. De focus kwam zo op Hull te liggen. Het containerschip ‘Marus’ (3.950 dwt, 380 teu) vaart vanuit Gent op maandag, woensdag

“We hebben Gent in de markt gezet als gateway voor shortseacontainers naar het VK” VK en het continent te verbeteren. Het concept slaat aan, stelt Johan De Raeve, ceo van Stukwerkers, een van de twee partners in I-Motion Shipping (zie kader). “We zijn er in geslaagd om Gent in de markt te zetten als gateway voor shortseacontainers naar het VK.”

Focus op Hull Aanvankelijk pendelden twee schepen heen en weer, respec-

32

en vrijdag af naar die haven. Op woensdag en vrijdag zit het schip “zo goed als vol”, met containers die ook uit het Ruhrgebied of Noord-Frankrijk komen. Op de terugreis is wel nog heel wat ruimte vrij. “Dat is bij andere operatoren niet anders. Het VK is nu eenmaal meer een consumptie- dan een productiemarkt”, zegt business development manager Hans Duthoo. De dienst op Hull kreeg in januari een duw in de rug toen short-

sea-operator Samskip zijn eigen dienst tussen Antwerpen en de Engelse haven inruilde voor een samenwerking met I-Motion.

Plannen op Londen De idee van een tweede link naar de Londense regio blijft leven. “We hopen in het tweede kwartaal die draad opnieuw op te nemen, eventueel via een andere haven dan Thamesport”, geeft Duthoo aan. Heel wat klanten op Hull hebben volumes die naar de regio Londen moeten, stipt hij aan. “Het gaat dan wel om aparte flows, maar werken via één gateway is voor hen interessanter.” Welke capaciteit het schip op die tweede route zal hebben, zal afhangen van wat op de chartermarkt beschikbaar is. Met een tweede schip kan de rederij wel flexibiliteit inbouwen. Bij de lancering van I-Motion Shipping speelde de verwachting mee dat de uitstap van Groot-Brittannië uit de Europese Unie deels om douanetechnische redenen zou leiden tot een verschuiving van trafieken van de


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.