Advertisement
The "Fent Història. Associació Catalana d'Estudis Històrics" user's logo

Fent Història. Associació Catalana d'Estudis Històrics

Som una associació creada amb la intenció d’agrupar un col·lectiu dispers, d’intercanviar experiències i cercar solucions comunes a problemes concrets de les persones llicenciades en història des d’una perspectiva plural i participativa, potenciant la diversitat i treballant el major nombre de camps i temes possibles, tant per èpoques com per tendències historiogràfiques.

Publications

Butlletí fh 08


November 16, 2016

Butlletí fh 07


November 16, 2016

Butlletí fh 10


November 16, 2016

Butlletí fh 02


November 16, 2016

Butlletí fh 11


November 16, 2016

Butlletí fh 09


November 16, 2016

Butlletí fh 25


December 15, 2015

Butlletí FH 24


December 13, 2015

Butlletí fh 3


November 1, 2015

Butlletí fh 1


November 1, 2015

Butlletí fh 4


November 1, 2015

Butlletí fh 6


November 1, 2015

Butlletí fh 23


January 14, 2015

Butlletí fh 22


October 5, 2014

Butlleti FH 21


September 25, 2013

Butlleti FH 20


September 14, 2012

Butlletí FH 19


January 30, 2012

Butlleti FH 18


January 31, 2011

Butlleti 16


October 24, 2010

Butlleti FH 17


October 24, 2010

Butlleti 13


October 24, 2010

Butlleti 15


October 24, 2010

Butlleti 12


October 24, 2010

Butlleti 14


October 24, 2010