Page 1

Q3/2019 45 lei

Mark Beacom, BSOG

Midia Gas Development este un proiect offshore de pionierat pentru România Midia Gas Development, a pioneering offshore project for Romania 069

Camelia Ene, MOL Romania

Obiectivul MOL România: o rețea de stații de servicii multifuncționale MOL România’s goal: a network of multipurpose service stations

Livioara Șujdea, Electrica

Contorizarea inteligentă – o oportunitate pentru digitalizarea rețelelor și electromobilitate Smart metering – an opportunity for digitalization of networks 098 050 and electromobility

WITH THE SUPPORT OF

T H I S M A G A Z I N E I S D E L I V E R E D S U C C E S S F U L LY T O T H E M O S T I N F L U E N T I A L D E C I S I O N - M A K E R S I N T H E E N E R G Y I N D U S T R Y B Y


EDITORIAL

Concurență regională în domeniul energiei

O

nouă dinamică a industriei energetice se manifestă în Europa Centrală și de Est, precum și în țările învecinate; din Ungaria până în Turcia și din Muntenegru până în Ucraina, investitorii sunt vizați prin intermediul unor ample investiții și programe publice, în condiții legislative îmbunătățite și proiecte de infrastructură interstatale care se apropie de finalizare. Toate acestea înseamnă un plus de concurență pentru România în atragerea de investitori străini, într-un moment în care și companiile locale sunt din ce în ce mai interesate să-și extindă sau să își mute afacerile în regiune. Acesta este contextul în care revenirea la piețele liberalizate și deschise trebuie să se producă rapid, dacă România își dorește să nu piardă oportunități prezente și viitoare. Instrumente noi - cum ar fi contractele pentru diferență (CfD) sau posibilitatea de încheia contracte de vânzare a electricității pe termen lung - sunt urgent necesare pentru a permite dezvoltarea de proiecte noi, aceste instrumente facilitând finanțarea, dar și secondary market deals – reașezarea pieței cu noi jucători interesați să cumpere, în al doilea val, capacități existente. Clarificarea regimului fiscal și stabilitate pe termen lung, inclusiv în zonele reglementate, sunt, de asemenea, necesare, în condițiile în care vecinii noștri avansează constant în garantarea acestora. Experiența consistentă pe care o are România, atât în sectorul privat, cât și în cel public, dezvoltată de-a lungul istoriei pe baza unui sistem energetic național complex și diversificat, este un avantaj pe care noi toți suntem chemați să îl valorificăm. Energynomics este aici pentru a sprijini companiile și autoritățile în acest efort, odată cu lansarea unei noi serii de inițiative sub conceptul „Abordare regională”, cu prima conferință pe care o organizăm la Chișinău. Veniți alături de noi pentru o solidă expansiune și integrare regională!

Competition in energy across the region

Experiența consistentă pe care o are România, atât în sectorul privat, cât și în cel public, este un avantaj pe care noi toți suntem chemați să îl valorificăm.

Romania’s strong expertise, both in the private and public sector, is an advantage we all must capitalize on. Varinia Radu Founding Partner & CEO Wing Media Energy Consulting

A

new dynamics in under way in the energy industry across the Central and Eastern Europe, and also in the neighboring countries; from Hungary to Turkey, and from Montenegro to Ukraine, investors are targeted by means of major public investments and programs, improved legislative framework and interstate infrastructure projects advancing to completion. This brings forward new competition for Romania in attracting foreign investors, at a time when local companies are more and more interested in expanding or moving their businesses in the region. This is the context when the return to liberalized and open markets must happen at increased speed, should Romania not lose present and future opportunities. New instruments – among which contracts for difference (CfD) or the possibility of concluding long-term sales contracts for electricity – are urgently needed to allow the development of new projects, such tools facilitating financing, but also secondary market deals – re-structuring the market with new players interested in buying, in a second wave, existing capabilities. Clarifications and long term stability in the fiscal regime and in the regulated segments are also needed, as the neighboring jurisdictions advance on providing them. Romania’s strong expertise, both in the private and public sector, developed during its long history and based on its complex and diverse national energy system, is an advantage we all must capitalize on. Energynomics is here to support the companies and the authorities in such an endeavor, as we started the new series of initiatives under the Regional Approach concept, with our first conference in Chișinău. Join us for a sound expansion and regional integration!

Q3 2019


SUMAR

/ CONTENT

GENERAL INTEREST

012 Guvern șchiop, caut susținere parlamentară! Crippled government, looking for parliamentary support!

016 Recomandările Comisiei Europene cu privire la PNIESC European Commission recommendations on Romania’s NECP

050

020 Energy Strategy Summit 2019 - Viitorul este deja aici! Energy Strategy Summit 2019 - The future is already here!

026

098

Întoarcerea la normalitate? (Alex Șerban) Going back to normal? (Alex Șerban)

030 Cei mai profitabili angajați din companiile energetice de stat The most profitable employees in the SOEs in the energy sector

112

040 Eficiență prin abordări comune – energie și industrie agroalimentară Efficiency through common approaches – energy and agro-food industry O&G

050 Obiectivul MOL România: o rețea de stații de servicii multifuncționale MOL România’s Goal: A network of multipurpose service stations

150

058 OUG 114/2018 a mai adus României două dosare de infringement OUG 114/2018 has brought Romania two more infringement cas

069 Midia Gas Development este un proiect offshore de pionierat pentru România Midia Gas Development, a pioneering offshore project for Romania

4

090


076 O nouă rundă de licitație pentru concesiuni petroliere A new round of bidding for oil concessions

080 Abordarea The Sniffers în gestionarea emisiilor din industria de petrol și gaze naturale The Sniffers’ approach on emission management in the O&G industry

090 VALMET - România trebuie să accepte viitorul, să adopte cele mai eficiente soluții VALMET - Romania needs to embrace the future, take in the most efficient solutions

069

ELECTRICITY

098 Contorizarea inteligentă - o oportunitate pentru digitalizarea rețelelor și electromobilitate Smart Metering - an opportunity for digitalization of networks and electromobility

112

118

Cooperarea cu SUA este una strategică! (Cosmin Ghiță, Nuclearelectrica) Cooperation with the US is a strategic one! (Cosmin Ghiță, Nuclearelectrica)

118 WATTO Stations - un proiect pentru mobilitate electrică WATTO Stations - A project for electric mobility THERMO

140 146

ELCEN-RADET: război juridic, dezastru tehnic și comercial ELCEN-RADET: legal dispute, technical and commercial disaste

142 Incineratorul de deșeuri - un proiect cu șanse minime de concretizare Waste incinerator - a project with small chances of materialization

Q3 2019


SUMAR

/ CONTENT

146 Noua lege a termiei și bonusul de cogenerare vor relansa piața The new thermal energy law and the cogeneration bonus will relaunch the market

150 Rockwool: Investiție de 50 de milioane de euro lângă Ploiești Rockwool: 50 million euro investment near Ploiești

090

RENEWABLES

168 Entuziasmul viitorilor prosumatori a blocat aplicația AFM The enthusiasm of future prosumers has blocked the AFM online app

170 Suficientă biomasă pentru nevoile energetice Enough biomass to cover energy needs

172 Pași timizi pentru descurajarea depozitării deșeurilor municipale Timid steps towards discouraging the storage of municipal waste

176 România ar putea face mult mai multe în domeniul energiilor regenerabile Romania could do a lot more in the area of renewable Founding Partner & CEO VARINIA RADU

Business Development Executive CLARA IAMANDI

Chief Editor GABRIEL AVĂCĂRIȚEI

Events Manager DENISA NICOLA

varinia.radu@wing-media.com

ISSN 2344 – 6447

a product by

gabriel.avacaritei@wing-media.com

Senior Editor BOGDAN TUDORACHE

bogdan.tudorache@wing-media.com

Edited by

WING MEDIA ENERGY CONSULTING Address: 13 Tudor Stefan St, 4th floor, 1st District, Bucharest 011655 Tel.: +4 021 230 20 22 www.wing-media.com Printed at

6

office@energynomics.ro

Monitorul Oficial R.A.

Art Director FLORIN PĂTRAȘCU

clara.iamandi@wing-media.com

email denisa.nicola@wing‑media.com

PR specialist VIOLETA BÎLTAC

violeta.biltac@wing-media.com

florin.patrascu@wing-media.com

Photographer MIHAI CONSTANTINEANU

Senior Business Developer GABI PETREA

Legal affairs GABRIELA CURELEA

gabi.petrea@wing-media.com

Strategic Partners

gabriela.curelea@wing-media.com


GENERAL INTEREST Q3 2019


GENERAL INTEREST

| macroeconomie / macroeconomy

Bugetele tensionate afectează mersul economiei BOGDAN TUDORACHE

The economy, under the strain of the budgets

Î

n timp ce marile economii intră într-o zonă de stagnare, România raportează creșteri peste nivelul european. Însă o analiză a datelor celor mai importante companii relevă că nu stăm chiar atât de bine. Iar stagnările sau chiar scăderile prezentate de țări dezvoltate precum Italia, Germania, Marea Britanie și Suedia nu par de bun augur. Un lucru este cert: este doar o chestiune de timp până când vom plăti politicile pro-ciclice. România a înregistrat, în perioada aprilie-iunie 2019, comparativ cu trimestrul precedent, a doua cea mai importantă creștere a economiei din Uniunea Europeană, după Ungaria, arată o estimare publicată de Oficiul European pentru Statistică - Eurostat. Atât în Uniunea Europeană, cât și în zona euro, produsul intern brut (PIB) a crescut cu 0,2% în trimestrul al doilea al acestui an, comparativ cu trimestrul precedent. Aceasta după ce, în primul trimestru din 2019, față de ultimul trimestru din 2018, PIB-ul crescuse cu 0,4% în zona euro și cu 0,5% în Uniunea Europeană. Aproape toate țările UE au raportat creșteri ale PIB-ului în perioada aprilie-iunie 2019, iar cel mai semnificativ avans a fost în Ungaria (1,1%), România (1%), Bulgaria, Danemarca, Grecia, Cipru, Lituania și Polonia – toate cu o creștere de 0,8%. Singurele state în care PIB-ul a scăzut de la un trimestru la altul au fost Marea Britanie (minus 0,2%), precum și Germania și Suedia (minus 0,1%). Inflația din România rămâne însă în jurul a 4% spre finalul anului, iar cursul de schimb, acum ceva

8

W

hile the big economies are entering a stagnation zone, Romania is reporting growths above the European average. But an analysis of the data of the most important companies shows that we are not doing so well. And the stagnations or even the decreases presented by developed countries such as Italy, Germany, Great Britain and Sweden do not seem to help us in the future. One thing is certain: following pro-cyclical policies, we will settle the bill later. Romania recorded, between April and June 2019, compared to the previous quarter, the second most important growth of the economy in the European Union, after Hungary, shows an estimate published by the European Bureau for Statistics - Eurostat. In both the European Union and the euro area, the Gross Domestic Product increased by 0.2% in the second quarter of this year, compared to the previous quarter. This after, in the first quarter of 2019, compared to the last quarter of 2018, GDP increased by 0.4% in the euro area and by 0.5% in the European Union. Almost all EU countries reported GDP growths during April-June 2019, and the most significant advance was in Hungary (1.1%), Romania (1%), Bulgaria, Denmark Greece, Cyprus, Lithuania and Poland (all with an increase of 0.8%). The only countries where GDP fell from quarter to quarter were the United Kingdom (mi-


mai stabil, marchează, totuși, o creștere care ne face să credem că în termeni reali, creșterea economiei este anulată. Iar extra-presiunile pe buget nasc dezechilibre pe care le vom deconta tot noi, ulterior. CE NE SPUN COMPANIILE? Companiile mari din România și-au diminuat semnificativ investițiile în anul 2018 – astfel, ponderea activelor imobiliare (mașini, echipamente, construcții, utilaje, investiții financiare pe termen lung, licențe, brevete, aplicații software) în totalul activelor a scăzut la doar 52%, minimul ultimului deceniu, reiese dintr-o analiză realizată de Iancu Guda, președinte al Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România - AAFBR. Investițiile au ajuns la un minimumul ultimului deceniu, iar durata medie de rotație a stocurilor a fost de 60 de zile (față de 50 zile acum zece ani). S-au făcut eforturi mari pentru recuperarea banilor din piață (medie de 66 zile la colectarea creanțelor, față de 115 zile media națională). Astfel, valoarea contabilă a activelor imobilizate a crescut doar cu 1,6% (cel mai slab ritm de creștere din ultimul deceniu), de la 238 de miliarde de lei (2017), la 242 de miliarde de lei (2018). În plus, companiile mari au produs semnificativ pe stoc – durata medie de rotație a stocurilor crescând la finalul anului 2018 la maximumul ultimului deceniu, respectiv 38 de zile. Astfel, valoarea contabilă a stocurilor a crescut mult mai accelerat decât nivelul veniturilor. Companiile mari încearcă să-și ia banii din piață, prin eficientizarea politicilor de management al riscului de credit și îmbunătățirea colectării creanțelor. Astfel, chiar dacă durata medie de colectare a creanțelor a crescut în medie cu câteva zile în ultimii ani pentru cele mai mari 1.000 de companii, ajungând la aproximativ 66 de zile pe parcursul anului 2018, performanța acestora este net superioară mediei naționale de aproape 115 zile.

nus 0.2%), as well as Germany and Sweden (minus 0.1%). Inflation, however, remains at around 4% towards the end of the year, and the exchange rate, now somewhat more stable, marks, however, an increase that makes us believe that in real terms, the growth of the economy is canceled. And the extra pressures on the budget give rise to imbalances that we will settle later. WHAT DO COMPANIES SAY? Large companies in Romania significantly reduced their investments in 2018 – thus, the share of real estate assets (cars, equipment, construction, machinery, long-term financial investments, licenses, patents, software applications) in total assets PIB-ul României a crescut cu 1% decreased to only 52% , the în perioada aprilie-iunie 2019. minimum of the last decade, says an analysis by Iancu Guda, Romania's GDP increased by 1% president of the Association of in T2 2019, compared to T1. Financial and Banking Analysts of Romania - AAFBR. The investments reached a minimum of the last decade, and the average duration of the stock rotation was of 60 days (compared to 50 days ten years ago). Great efforts were made to recover the money from the market (average of 66 days when collecting debts, compared to 115 days national average). Thus, the book value of the fixed assets increased only by 1.6% (the slowest growth rate in the last decade), from RON 238 billion (2017) to RON 242 billion (2018). In addition, large companies have produced significantly on the stock - the average duration of stock rotation increasing at the end of 2018 to the maximum of the last decade, respectively 38 days. Thus, the book value of stocks has grown much faster than the level of revenues. Large companies try to take their money from the market, by making credit risk management policies more efficient and to improve debt collection. Thus, even though the average duration of debt collection has increased on average by several days in the last years for the largest 1,000 companies, reaching approximately 66 days during 2018, their performance is significantly higher than the national average of almost 115 days.

1%

Q3 2019


GENERAL INTEREST

Reducerea la zero a ratei dobânzii de politică monetară s-ar putea să nu mai fie suficientă pentru stimularea ieșirii din recesiune.

Reducing the monetary policy rate to zero may no longer be sufficient to stimulate the exit from recession. LUCIAN CROITORU Analist BNR Analyst NBR

10

| macroeconomie / macroeconomy

INSTABILITATEA LEGISLATIVĂ CONDUCE ÎN CLASAMENTUL RISCURILOR Riscul de incertitudine legislativă continuă să fie major, relevă un sondaj al Băncii Naționale a României. Impactul OUG 114/2018 și OUG 19/2019 au fost caracterizate prin risc ”sever”. Pe locul secund se situează dezechilibrele macroeconomice interne, și nu se mai poate vorbi de dobânzi real-pozitive. Astfel, pe locul terț se situează creșterea costului de finanțare, cu efecte negative asupra capacității de plată viitoare. De vină sunt măsurile pro-ciclice luate de guvern: o creștere a pensiilor și salariilor care ar trebui plafonată, dacă nu vrem să ne trezim în recesiune, după cum spune analistul BNR, Lucian Croitoru, consilier al guvernatorului BNR, Mugur Isărescu. ”Ca și înainte de anul 2009, politica fiscală contribuie la supraîncălzirea economiei și intrările de capitaluri sunt mari. Rezultatele sunt similare cu cele înregistrate înainte de 2009: avem dezechilibre fiscale structurale nesustenabile, dezechilibre externe relativ mari (al doilea cel mai mare deficit de cont curent din UE) și o datorie externă de 103,7 miliarde euro (iunie 2019)”, susține Croitoru. ”Într-o democrație tânără cu instituții slabe, unul și același partid guvernează în virtual toate fazele ascendente ale ciclului de afaceri și de fiecare dată promovează politici fiscale pro-ciclice, atunci apar trei efecte negative grave. Primul efect este pierderea politicii fiscale. Politica fiscală rămâne pro-ciclică și în faza de recesiune, adâncind-o pe aceasta din urmă și prelungind perioada în care producția rămâne mai mică decât nivelul ei potențial. Al doilea efect este pierderea democrației... Al treilea efect este pierderea politicii monetare convenționale. Acest efect apare dacă ratele dobânzii și inflația sunt scăzute la momentul apariției recesiunii. În aceste condiții, reducerea la zero a ratei dobânzii de politică monetară s-ar putea să nu mai fie suficientă pentru stimularea ieșirii din recesiune și a revenirii rapide a producției la nivelul potențial, băncile centrale fiind nevoite să apeleze la politici monetare neconvenționale, cum sunt relaxările cantitative”, a mai spus Croitoru. În concluzie, dacă România continuă să majoreze salariile și pensiile prin dislocare de la investiții (și anul acesta se vor plăti divindende speciale), vom ajunge să ne împrumutăm din ce în ce mai scump, vom pierde calificativele de rating și vom plăti factura politicilor pro-ciclice prin inflație, un curs majorat și o re-dimensionare a bugetelor companiilor, deja stresate. O creștere stimulată de majorările salariale nu poate produce decât inflație.

LEGISLATIVE INSTABILITY LEADS THE RISK TOP The risk of legislative uncertainty continues to be high, a survey by the National Bank of Romania reveals. The impact of GEO 114/2018 and GEO 19/2019 were characterized by “severe” risk. On the second place lies the internal macroeconomic imbalances, and we cannot speak anymore of real-positive interest rates. Thus, the third place is the increase of the financing cost, with negative effects on the future payment capacity. The pro-cyclical measures taken by the government are to blame: an increase in pensions and salaries that should be capped, if we do not want to wake up in recession, as BNR analyst Lucian Croitoru, adviser to the central bank governor Mugur Isarescu, says. "As before 2009, fiscal policy contributes to the economy's overheating and capital inflows are higher. The results are similar to those recorded before 2009: we have unsustainable structural fiscal imbalances, relatively large external imbalances (the second largest current account deficit in the EU) and an external debt of 103.7 billion euros (June 2019),” argues Croitoru. "In a young democracy with weak institutions, one and the same party virtually governs all the ascending phases of the business cycle and each time promotes pro-cyclical fiscal policies, then there are three serious negative effects. The first effect is the loss of fiscal policy. Fiscal policy remains pro-cyclical even in the recession phase, deepening the latter and prolonging the period when production remains lower than its potential level. The second effect is the loss of democracy... The third effect is the loss of conventional monetary policy. This effect occurs if interest rates and inflation are low at the time of recession. Under these conditions, reducing the monetary policy rate to zero may no longer be sufficient to stimulate the exit from recession and the rapid return of output to the potential level, central banks being forced to resort to unconventional monetary policies, such as quantitative easing," Croitoru said. In conclusion, if we continue to increase wages and pensions by dislocation from investments (and also this year special dividends will be paid), we will end up borrowing more and more expensively, we will lose the ratings and we will pay the bill of pro-cyclicity by inflation, an increased exchange rate and a re-sizing of the budgets of companies, already stressed. An increase stimulated by wage increases can only produce inflation.


GENERAL INTEREST

| status

Guvern șchiop, caut susținere parlamentară! Crippled government, looking for parliamentary support!

D

upă aproape 20 de luni de exercițiu administrativ, bilanțul guvernului Dăncilă în domeniul economic este dominat de adoptarea OUG 114/2018. Măsura a bulversat sectoarele de electricitate și gaze naturale, a încurajat decizii de exit din partea unor jucători esențiali (CEZ și Enel) și a blocat orice investiții importante în sectorul de gaze naturale. OUG 114 a reactivat un dosar de infringement împotriva României și a provocat deschiderea încă unuia, privind piața de gaze naturale. Măsura a produs efecte chiar fără să primească susținerea Parlamentului; paradoxal, tulburările politice sunt cele care, în prezent, mențin încă în vigoare prevederile în cauză. Cu câteva săptămâni înainte de a-și depune demisia, împreună cu alți doi miniștri din partea ALDE, Anton Anton a prezentat un bilanț al ministerului Energiei.

INVESTIȚII Accelerarea investițiilor era unul dintre punctele evidențiate de ministrul Energiei, care s-a referit la câteva proiecte care țin mai degrabă de companiile din subordine: centrala de la Iernut (Romgaz), instalația de desulfurare de la Paroșeni (CE Oltenia), lucrările de mentenanță și retehnologizare de la Hidroelectrica, proiectul de retehnologizare a reactorului 1 de la Cernavodă (Nuclearelectrica). Restul proiectelor amintite sunt încă doar intenții, deocamdată departe de concretizare și unde, încă o dată, responsabilitatea este în principal la managementul companiilor vizate: un grup nou pe gaze naturale la Mintia (Romgaz) și la Craiova (CE Oltenia), construcția reactoarelor 3-4 de la Cernavodă (Nuclearelectrica). Între reușite, putem menționa promovarea unor hotărâri de guvern care permit deschiderea unor noi perimetre miniere pen-

12

A

fter almost 20 months of administrative efforts, the achievements of the Dăncilă government in the economic field is dominated by the adoption of GEO 114/2018. The measure has disrupted the electricity and natural gas sectors, encouraged exit decisions by key players (CEZ and Enel) and blocked all major investments in the natural gas sector. GEO 114 reactivated an infringement file against Romania and caused another one to be opened, in respect to the natural gas market. The measures produced effects even before receiving Parliament's approval; ironically, political disturbances are those which, at present, still maintain these provisions in place. Few weeks before his resignation, along with two other ministers from ALDE, Anton Anton presented a report of the Ministry of Energy.

INVESTMENTS The acceleration of investments was one of the points highlighted by the minister of Energy, who mentioned several projects that have


tru CE Oltenia, precum Roșiuța, Roșia și Jilț Sud. De asemenea amintit de ministrul Anton Anton, Fondul de investiții în energie kazah-român, înființat în 2018, a aprobat în martie 2019 primele investiții, între care o termocentrală nouă la Midia, cu termen de finalizare 2024. CETĂȚENI Anton Anton s-a referit la extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale, atunci când a vorbit despre reușitele mandatului său cu impact direct la nivelul cetățenilor. Clarificările legislative și birocratice au contribuit la trecerea a 200 de dosare de la nivel central la nivelul unităților administrative. Nu este clar câte din aceste dosare s-au concretizat sau sunt pe cale să fie realizate, pentru ca obiectivul guvernului – reducerea ponderii cetățenilor fără acces la rețelele de gaze naturale – să fie atins. Potrivit datelor de la Institutul Național de Statistică, rețeaua de conducte de gaze a României a crescut cu 4.000 de kilometri între 2011 și 2016,

been most likely under the subordinate companies’ job description: the Iernut power plant (Romgaz), the desulphurization installation in Paroseni (CE Oltenia), the maintenance works and refurbishment at Hidroelectrica, the refurbishment project of Cernavoda reactor 1 (Nuclearelectrica). The rest of the projects mentioned by the minister are nothing more than intentions, for now, far from being complete; for them, once again, the responsibility is mainly for the management of the companies involved: new natural gas units in Mintia (Romgaz) and Craiova (CE Oltenia), the construction of reactors 3-4 at Cernavoda (Nuclearelectrica). Among the achievements, one can mention the promotion of government decisions that allow the opening of new mining perimeters for CE Oltenia, such as Roșiuța, Roșia and Jilț Sud. Also mentioned by the Minister Anton Anton, the Kazakh-Romanian Energy Investment Fund, established in 2018, approved in March 2019 the first investments, among which a new thermal power plant in Midia, with a deadline in 2024.

Q3 2019


GENERAL INTEREST

| status

ajungând în 2016 la o lungime totală de aproape 39.700 de kilometri, în condițiile în care doar circa 36% din gospodăriile din România sunt conectate la rețeaua de distribuție a gazelor naturale. Creșterea acestei ponderi se va dovedi dificilă, ținând cont de costurile ridicate și în creștere nu doar la lucrările de infrastructură, ci și la materia primă – gazul natural. Clarificarea condițiilor legale, fiscale și tehnice pentru a deveni prosumator este unul dintre câștigurile ultimilor ani, cu atât mai mult cu cât programul de sprijin a micilor producători de electricitate din resurse solare este de așteptat să accelereze crearea unei piețe reale, cu un număr în creștere de instalatori specializați.

Clarificarea condițiilor legale, fiscale și tehnice pentru a deveni prosumator este unul dintre câștigurile ultimilor ani.

Clarifying the legal, fiscal and technical conditions to become a prosumer is one of the gains of recent years. Anton Anton s-a mai referit la proiectul de reconversie profesională pentru forța de muncă din regiunile carbonifere, programat să înceapă în luna octombrie. În dezvoltarea acestui proiect, RWEA, Monsson – RESS și CEZ România sunt principalii actori, care s-au înscris în linia detaliată de platforma UE „Regiuni Carbonifere în Tranziție” prin care regiunile carbonifere europene vor fi sprijinite pentru o tranziție mai blândă către surse de energie cu emisii reduse de carbon. Raportul din 2018 al Comisiei Europene arată că România se află în topul țărilor care ar urma să sufere cel mai mult de pe urma tranziției energetice. Per total, raportul estimează că, dintr-un total la nivel UE de aproape 500.000 de joburi directe și indirecte în minerit și producția de energie pe bază de cărbune, Europa va pierde circa 160.000 până în 2030. Polonia ar putea pierde până la 41.000 de locuri de muncă, iar alte Cehia, România și Bulgaria ar putea pierde peste 10.000 de locuri de muncă; România se află pe locul 4 în UE ca număr de persoane angajate în industria carboniferă (minerit și termocentrale), respectiv 18.600, după Polonia (112.500), Germania (35.700) și Cehia (21.600).

14

CITIZENS Anton Anton referred to the expansion of natural gas distribution networks, when he spoke about the achievements of his mandate with a direct impact on the people. Legislative and bureaucratic clarifications have contributed to the transfer of 200 files from the central level to the administrative units. It is yet unclear how many of these files have materialized or are about to be completed, in order for the government's goal - to reduce the share of citizens without access to natural gas networks - to be achieved. According to data from the National Institute of Statistics, Romania's gas pipeline network increased by 4,000 kilometers between 2011 and 2016, reaching a total length of almost 39,700 kilometers in 2016; only about 36% of households in Romania are now connected to the natural gas distribution network. Increasing this share will prove difficult, considering the high and rising costs not only for infrastructure works, but also for the primary resource - natural gas. Clarifying the legal, fiscal and technical conditions to become a prosumer is one of the gains of recent years, all the more so as the support program for small electricity producers from solar resources is expected to accelerate the creation of a real market, with a growing number of specialized installers. Anton Anton also mentioned the project for professional reconversion of the labor force in the mining regions, scheduled to start in October. However, in the development of this project, RWEA, Monsson - RESS and CEZ Romania are the main actors, as they joined the plans detailed in the EU platform "Coal Regions in Transition", through which the European mining regions will be supported for a smoother transition to low carbon energy sources. The European Commission's 2018 report shows that Romania is in the top of the countries that would suffer the most from the energy transition. Overall, the report estimates that, out of an EU-wide total of nearly 500,000 direct and indirect jobs in coal mining and coal-based energy generation, Europe will lose about 160,000, by 2030. Poland could lose up to 41,000 jobs, while Czech, Romania and Bulgaria could lose more than 10,000 jobs. Romania ranks the 4th in the EU as the number of people employed in the coal industry (mining and power plants), respectively 18,600, after Poland (112,500), Germany (35,700) and the Czech Republic (21,600).


STRATEGII În ministeriatul lui Anton Anton, autoritățile a făcut un pas mereu amânat, dar esențial în buna realizare și implementare a oricăror strategii: un inventar credibil al capacităților de generare disponibile la nivel național. Oficialii ministerului Energiei au anunțat că începând din luna octombrie, ANRE va începe să retragă licențele de producător pentru societățile care dețin unități de generare care, în realitate, nu mai sunt funcționale. “România are teoretic o putere instalată de foarte mari dimensiuni, 24.000 de MW, iar disponibili efectiv sunt undeva la 16.000”, a declarat Dumitru Chiriță, președintele ANRE, într-o conferință organizată de Focus Energetic. “Ceilalți 8.000 MW sunt, în mare măsură, megawați care nu mai există fizic sau nu mai sunt disponibili de foarte multă vreme", a spus șeful ANRE. Autoritatea estimează că va retrage în acest an licențele de producere a energiei pentru capacități de 3.800 de MW. Strategia energetică a României a rămas în stadiul de proiect, ba chiar pare să fi devenit un subiect mai puțin presant decât Planul Național Integrat Energie-Schimbări Climatice – PNIESC. Înaintea demisiei ministrului Anton Anton, instituția programase pentru 15 octombrie o nouă dezbatere publică, de această dată nu doar pe proiectul de strategie, ci și pe raportul de mediu și studiul de evaluare adecvată. Cu termen limită mai presant din partea Comisiei Europene, Planul Național Integrat Energie-Schimbări Climatice a fost finalizat la termen, în decembrie 2018, într-o formă care impune reveniri consistente atât în ceea ce privește obiectivele, cât și măsurile de adoptat pentru atingerea acestora. Fără ministru titular la portofoliul Energiei și fără o susținere puternică în Parlament, este greu de crezut că guvernul Dăncilă va mai putea realiza ceva relevant înainte de clarificarea raporturilor de forță dintre principalele partide parlamentare, cel mai devreme în urma alegerilor prezidențiale din noiembrie. Rămân de finalizat, după eliminarea măsurilor din OUG 114, dosare grele și importante, precum legea termiei, introducerea mecanismului contractelor pentru diferență, revizitarea legii offshore, simplificarea încheierii de contracte bilaterale în piața de energie. În lipsa acestora, investițiile, obiectivele strategice și siguranța în aprovizionare a cetățenilor cu energie la prețuri suportabile nu sunt cu adevărat realiste.

STRATEGIES During the mandate of Anton Anton’s, the authorities have taken an always deferred step, though essential in the good drafting and implementation of any strategies: a credible inventory of the generation capacities available at national level. Ministry of Energy officials announced that starting this October, ANRE will begin to withdraw producer licenses for companies that have generation units that are, in reality, no longer functional. "Romania has theoretically a very large installed capacity, 24,000 MW, and there are actually available only 16,000", said Dumitru Chiriță, president of ANRE, in a conference organized by Focus Energetic. "The other 8,000 MW are, to a large extent, megawatts that are no longer physically available or have not been available for a long time," said the head of ANRE. Romania's energy strategy has rePe 15 octombrie este mained in draft stage, and it even programată o nouă dezbatere seems to have become a less pressing publică pe tema strategiei topic than the National Energy and energetice. Climate Plan - NECP. Prior to the resOn September 15th is scheduled ignation of Minister Anton Anton, the new public debate on the institution had scheduled yet another energy strategy. public debate for October 15, this time not only on the draft strategy, but also on the environmental report and on the appropriate evaluation study. With a deadline beyond the European Commission, the NECP was finalized in December 2018, in a form that requires consistent updates both in terms of objectives and of measures to be adopted in order to reach these objectives. Without a full minister in the Energy portfolio and without strong support in Parliament, it is hard to believe that the Dăncilă government will be able to accomplish anything relevant before clarifying the power relations between the main parliamentary parties, at the earliest after the November presidential elections. After the elimination of the measures from GEO 114/2018, heavy and important files, such as the Heating Law, the introduction of the mechanism of contracts for difference (CfDs), the revision of the Offshore Law, the simplification of the conclusion of bilateral contracts in the energy market (PPAs), remain to be finalized. Without them, investments, strategic objectives and security of energy supply for citizens at affordable prices are not really realistic.

15 oct

Q3 2019


GENERAL INTEREST

| strategie / strategy

Recomandările Comisiei Europene cu privire la PNIESC European Commission recommendations on Romania’s NECP

E

bine, dar… Pe scurt, aceasta este poziția exprimată de Comisia Europeană (CE) în evaluarea proiectului României privind Planul național integrat energie și schimbări climatice 2021-2030 (PNIESC). Evaluarea include 10 seturi de recomandări, iar cele mai multe dintre acestea solicită mai multe detalii privind politicile, măsurile și acțiunile specifice. Comisia salută faptul că proiectul PNIESC al României este structurat în conformitate cu prioritățile Uniunii Energetice și vizează o abordare holistică „oferind astfel o bază bună pentru elaborarea unui plan final complet și coerent”. Cu toate acestea, există câteva domenii în care CE consideră că „nivelul de ambiție al contribuțiilor prevăzute este foarte scăzut”. Primul este contribuția generală la energia regenerabilă, etichetată drept „semnificativ sub cota de cel puțin 34% pentru regenerabile în 2030, așa cum rezultă din formula inclusă în Regulamentul privind guvernanța Uniunii Energetice și a acțiunilor climatice”. CE solicită României să ridice semnificativ nivelul de ambiție pentru 2030 până la o cotă de cel puțin 34% pentru regenerabile, dar și să vină cu politici și măsuri detaliate și cuantificate pentru a permite o „realizare rentabilă din perspectivă financiară a acestei contribuții”. De asemenea, CE solicită României să aplice măsurile adecvate pentru a-și atinge obiectivul privind ponderea surselor regenerabile în transporturi și „să asigure sustenabilitatea în aprovizionarea și utilizarea biomasei în sectorul energetic, având în vedere contribuția importantă a biomasei în mix-ul energetic al României, în special pentru încălzire și răcire”. A doua recomandare majoră este „creșterea substanțială a obiectivului de reducere a consumului final și primar de energie în 2030”. Experții CE solicită mai multă claritate cu privire la politicile existen-

16

I

t’s all good, but… In nutshell, this is the position taken by the European Commission (EC) in evaluating Romania’s draft for the National Energy and Climate Plan 2021-2030 (NECP). The assessment for Romania includes 10 sets of recommendations, and most of these are focused on the necessity of more details on specific policies, measures and actions. The Commission salutes the fact that the Romanian draft NECP is structured along the Energy Union dimensions and aims at a holistic approach „thus providing a good basis for the development of a complete and coherent final plan”. However, there are to specific areas where the EC considers “the ambition level of the foreseen contributions appears very low”. The first is the overall renewable energy contribution, labeled as “significantly below the renewable share of at least 34% in 2030 that results from the formula of the Governance Regulation”. EC asks Romania to significantly raise the level of ambition for 2030 to a renewable share of at least 34%, but also to come with detailed and quantified policies and measures in order to enable a “cost-effective achievement of this contribution”. EC also asks Romania to put in place adequate measures to meet the target for renewables in transport, and “to ensure sustainability for biomass supply and use in the energy sector, given the important contribution of biomass to Romania across the energy mix, especially in heating and cooling”. The second major recommendation is to “substantially increase the ambition for reducing both final and primary energy consumption in 2030”. The EC experts ask for more clarity on existing policies and more detailed information on the planned policies and measures for the whole 2021 to 2030 period, “in particular on their expected savings and impacts as well as timeline for implementation”. In respect to the energy security objectives on diversification and reduction of energy dependency, the EC asks Romania to specify the measures supporting this targets, “in particular measures ensuring flexibility and a robust gas diversification strategy including relevant underlying infrastructure projects and the elimination of the undue restrictions to investments in gas production considering the regional potential of the reserves


te și informații mai detaliate cu privire la politicile și măsurile planificate pentru întreaga perioadă 20212030, „în special legat de reducerile preconizate și impactul acestora, precum și de calendarul de punere în aplicare”. În ceea ce privește obiectivele de securitate energetică privind diversificarea și reducerea dependenței de energie, CE solicită României să specifice măsurile care susțin aceste obiective, „în special măsuri care să asigure flexibilitatea și o strategie robustă de diversificare a surselor de gaze naturale, inclusiv proiecte de infrastructură subiacente relevante și eliminarea restricțiilor nejustificate aplicate investițiilor în producția de gaze, având în vedere potențialul regional al rezervelor din Marea Neagră”. Legat de această chestiune, România este chemată să dezvolte piețe angro și cu amănuntul lichide și competitive, atât prin încurajarea concurenței în interiorul țării, cât și prin eliminarea barierelor în calea comerțului transfrontalier, inclusiv a restricțiilor la export. În același alineat, evaluarea CE menționează, de asemenea, că sunt așteptate măsuri țintite pentru protejarea consumatorilor vulnerabili. De asemenea, România trebuie să vină cu „o imagine de ansamblu asupra necesarului de investiții anticipat a atinge obiectivele incluse în PNIESC”, simultan cu o evaluare generală a surselor pentru respectivele investiții, fie ele finanțare la nivel național, regional sau al Uniunii Europene. CE îndeamnă România să ia în considerare ca sursă de finanțare generarea de transferuri rentabile către alte state membre UE ale unor părți din alocarea sa anuală de emisii. De menționat, de asemenea, este solicitarea ca România să „listeze toate subvențiile acordate sectorului energetic, inclusiv și în special pentru combustibilii fosili, precum și acțiunile întreprinse și planurile de eliminare a acestor subvenții”. Este nevoie de multă muncă și de putere la nivelurile de decizie pentru a avea răspunsuri adecvate la aceste recomandări, iar perioada de timp este destul de mică, întrucât PNIESC-urile finale urmează să fie depuse de toate statele membre înainte de sfârșitul anului 2019.

in the Black Sea”. Connected with this issue, Romania is called to develop liquid and competitive wholesale and retail markets, both by fostering competition within the country and by eliminating barriers to cross-border trade, including export restrictions. In the same paragraph, the EC assessment also mentions that targeted measures to protect vulnerable customers are expected. Romania also must provide “a general overview of investment needs to reach the objectives of its NECP”, besides a general assessment of the sources of that investment, be them financing at national, regional and Union level. EC urges Romania to consider as funding source the cost-effec-

tive generation of transfers to other EU member states of part of its annual emission allocation. It is also worth mentioning the request that Romania should “list all energy subsidies, including in particular for fossil fuels, and actions undertaken as well as plans to phase them out”. A lot of work and strong leadership are needed for these recommendations to be properly addressed, and the timeframe is rather tight, as the final NECPs are due to be submitted by all member states by the end of 2019.

Q3 2019


GENERAL INTEREST

| guest writer

PNIESC

Angajament sau negociere?

Commitment or negotiation?

P

roiectul Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNIESC) a primit în luna iunie recomandări din partea Comisiei Europene. Ajustările propuse corijează lipsa de ambiție și substanță a documentului propus de România. Reacția Comisiei Europene este una normală. România a intrat într-un club european ce oferă multe avantaje, dar care presupune și respectarea unor condiții și asumarea unor contribuții. PNIESC este o proiecție a măsurilor ce vor fi luate de România în domeniul energiei în următorul deceniu, ținând cont de contextul climatic actual. Practic, România nu poate fi preocupată doar de acoperirea în siguranță a nevoii interne de energie, ci trebuie să și participe concret, alături de alte state membre, la efortul de a limita creșterea temperaturii globale și de a ajunge la orizontul anilor 2050 la o Europă fără emisii.

Marian Mândru Coordonator de campanii Greenpeace România Campaign Coordinator - Greenpeace România

18

VREA STATUL ROMÂN SĂ COMBATĂ SCHIMBĂRILE CLIMATICE? Nu. „Tranziția energetică” – fără de care nu putem fi preocupați cu adevărat de climă - este doar enunțată sforăitor în discursurile oficialilor de rang înalt. Din păcate, proiectul PNIESC reflectă clar prioritățile deraiate ale decidenților, inspirate mai ales de draftul fantezist de strategie energetică națională. E foarte îngrijorător faptul că nu avem încă un plan pentru eliminarea cărbunelui (și a altor combustibili fosili). Mai mult de jumătate din statele membre ale UE au anunțat că vor renunța la energia pe bază de cărbune până în 2030, cel târziu. Guvernanții evită, mai ales din motive politice, acest subiect și erodează șansele unei tranziții juste, treptate, în zonele unde se exploatează și utilizează cărbunele. Cei care vor avea de suferit vor fi localnicii, amăgiți cu promisiuni, în loc să li se ofere alternative de dezvoltare, care nu doar că sunt posibile, dar pot fi și finanțate cu bani europeni. De asemenea, evoluția energiei regenerabile a fost stopată, ținta propusă de România pentru 2030 fiind doar de 27,9%, cu numai câteva procente peste

I

n June, the Integrated National Energy and Climate Change Plan project 2021-2030 (PNIESC) has received recommendations from the European Commission. The proposed adjustments correct the lack of ambition and essence of the document proposed by Romania. The reaction of the European Commission is normal. Romania has entered in an European club that offers many advantages, but which also entails observing certain conditions and undertaking certain contributions. PNIESC is a projection of the measures that are to be taken by Romania in the energy field throughout the following decade, considering the current climate context. Practically, Romania can’t only be preoccupied by safely covering its internal energy needs, but it also needs to take a fair part, side by side with other member states, in the effort of limiting the increase of the global temperature and reaching, in the horizon of year 2050, an Europe without emissions. DOES THE ROMANIAN STATE WANT TO FIGHT AGAINST CLIMATE CHANGE? No. „The energy transition” – without which we could not really be preoccupied by the climate – is only barely mentioned in the speeches of high-ranked officials. Unfortunately, the PNIESC project clearly highlights the derailed priorities of decision markers, mostly inspired by the fantastical draft of the national energy strategy. The fact that we still lack a plan for eliminating coal (and other fossil fuels) is very alarming. More than half of the EU member states announced that until 2030 at the latest they will give up coal-powered energy. Officials avoid this subject, especially due to political reasons, eroding the chances of a just, gradual transition, in the areas where coal is exploited and used. Those who will suffer will be the locals, deceived with promises, instead of being offered alternatives for development, which are not only possible, but which can also be funded through European money. Furthermore, the evolution of renewable energy has been stopped, the target proposed by Romania for year 2030 being of only 27,9%, only a few percentages above what we are currently at. The reaction of


FOTO: JEAN-YVES LEBLON/GREENPEACE

ce am atins deja. Nu e surprinzătoare reacția Comisiei Europene, care penalizează această tentativă de „negociere”, solicitând un obiectiv de minimum 34% și un cadru favorabil pentru prosumatori, conform noii directive europene pentru regenerabile.

the European Commission is not surprising at all, penalising this „negotiation” attempt, and requiring a minimum target of 34% and a framework favourable for prosumers, according to the new European Directive on Renewables.

ENERGIE = CLIMĂ Planul României pentru următorii 10 ani trebuie să accepte realitățile europene și criza climatică. Nu mai putem vorbi despre energie fără să ne gândim la climă. Nu ne mai putem plânge de povara măsurilor de mediu sau a certificatelor de CO2. Nu mai putem să semnăm acorduri climatice și să nu facem nimic sau prea puțin. Nu mai putem amâna deciziile importante pentru mandatele politice viitoare, eventual ale altor politicieni. Nu mai putem acționa pentru climă doar sub presiunea Uniunii Europene, bifând minimul posibil. România trebuie să vadă acest proces ca pe o oportunitate și să construiască un plan curajos, care să privească chiar și dincolo de 2030, cu obiective de decarbonare clare. Timpul negocierilor a trecut, a venit vremea angajamentelor. P.S. Ca parte interesată, Greenpeace România a solicitat Ministerului Energiei calendarul consultărilor pentru PNIESC, informații despre organizarea unor grupuri de lucru și modalitățile de diseminare către publicul larg. Deși mai sunt puține luni până la termenul limită de depunere a planului, ni s-a recomandat să urmărim periodic site-ul ministerului...

ENERGY = CLIMATE Romania’s plan for the next 10 years needs to accept the European reality and the climate crisis. We can no longer speak about energy without thinking about climate. We can no longer complain about the burden of environmental measures or of CO2 certificates. We can no longer sign climate agreements and do nothing or too little. We can no longer postpone important decisions for future political mandates, eventually for other politicians. We can no longer act in the benefit of climate only under the pressure of the European Union, checking only the possible minimum. Romania needs to see this process as an opportunity and build a bold plan that looks beyond 2030, with clear decarbonisation goals. The time for negotiations has passed, the time of commitments has came. P.S. The interesting part is that Greenpeace Romania has asked the Ministry of Energy the consultation calendar for PNIESC, information regarding the organization of work groups and the methods used for informing the general public. Even though there are only a few months left until the deadline for submitting the plan, we were recommended to check the ministry’s website periodically...

Q3 2019


E

LACE OF BU L PA CH YA AR O R E ST

TH

GENERAL INTEREST

| energy strategy summit

Viitorul este deja aici! The future is already here!

A

m lansat a cincea ediție a Energy Strategy Summit – “Scriem harta viitorului” – având în minte metafora navigatorului care descoperă teritorii îndeJUNE 11, 2019 părtate, având la îndemână indicii puține, dar o viziune îndrăzneață, riscându-și propriile resurse pentru a înlocui petele albe din cunoașterea lumii cu informații esențiale pentru toți ceilalți. Ne-am dorit să avem alături astfel de navigatori, pentru ca suprapunând perspectivele lor, inevitabil parțiale și particulare, să cartografiem o hartă a viitorului industriei energetice din România. Odată rostite ultimele discursuri, odată formulate ultimele concluzii, am constatat că metafora potrivită este alta – cea a jocului de puzzle. Ideea centrală este că viitorul este deja aici (Mihai Bălan, RWEA); aproape toate elementele de care avem nevoie pentru a răspunde la provocările zilei de mâine sunt deja disponibile. Soluțiile tehnologice există, produse de marile companii globale, la câteva click-uri și doar câteva zile distanță, pentru integratori competenți (Cristian Pîrvulescu, Enevo Grup). În multe locuri, managerii și echipele lor pun în practică strategii de sustenabilitate a afacerilor care țin cont de realitățile locale și nu depind esențial de structura sau originea acționarilor (Ondrej Safar, CEZ România). LINIILE DE FORȚĂ Contururile principale ale desenului care va rezulta odată finalizat acest puzzle sunt și ele cunoscute. Unele țin de specificul industriei energetice naționale, pentru că avantajele unui mix echilibrat de resurse energetice primare trebuie menținute (Elena Popescu, Ministerul Energiei). Altele țin de apartenența României la Uniunea Europeană: pe lângă interconectarea și liberalizarea piețelor, decarbonificarea este o tendință pe care nu o putem ignora; cărbunele va cunoaște o perioadă de lentă moarte asistată (Adrian Șuta, Transelectrica), iar generarea de energie pe baza resurselor regenerabile se va amplifica, contând

20

W

e launched the 5th edition of the Energy Strategy Summit - “Mapping the Future!” - having in mind the implicit metaphor of a navigator discovering distant territories, with few clues but a bold vision, risking its own resources to replace the white spots in the knowledge of the world with information essential for us all. We strived to bring together such navigators, and intended to overlap their inevitably fragmentary and particular perspectives in order to draw a map of the future for the Romanian energy industry. On June 11, once the last speeches were delivered, once the final conclusions were drawn, we found that the right metaphor is different - the puzzle game. The central idea is that the future is already here (Mi-


tot mai puțin pe sprijin financiar din afara pieței. O altă categorie de tendințe care determină desenul jocului de puzzle reunește sub numele de digitalizare un grup extins de sub-tendințe precum cloud computing, cyber security (despre care a vorbit Victor Gânsac, Safetech Innovations), industry 4.0 etc. Transformarea digitală întărește rolul consumatorilor - prin generarea distribuită (prosumatori), demand-response și eficiență energetică – și aduce un plus de flexibilitate, dinamică și adecvanță în lanțul valoric al energiei. Adoptarea acestora este un proces continuu și incremental prin care performanțele operaționale și financiare ale companiilor sunt îmbunătățite (Mihai Dârzan, Ringhel). Pentru companiile strategice, adoptarea inovației trebuie totuși să fie ponderată de atenția la riscurile pe care noile tehnologii sau sisteme informatice le pot introduce (Mircea Modran, Electrica SA). PIESE LIPSĂ Lipsește încă o definiție a consumatorului vulnerabil (Anca Dragu, E.On România), dar avem acum înțelegerea clară a necesității acestui mecanism, precum și o propunere concretă cu privire la modul în care

hai Bălan, RWEA); almost all the elements we need to meet the challenges of tomorrow are already available. Technological solutions exist, produced by major global companies, a few clicks and only a few days away for competent integrators (Cristian Pîrvulescu, Enevo Grup). In many places, managers and their teams implement business sustainability strategies that take into account local realities and do not depend essentially on the structure or the origin of the shareholders (Ondrej Safar, CEZ România). STRONG GUIDELINES The outlines of the image to result once the puzzle has been completed are also known. Some are specific to the national energy industry as the benefits of a balanced mix of primary energy resources must be maintained (Elena Popescu, the Minister of Energy). Others are related to Romania’s membership of the European Union: besides the interconnection and free markets, decarbonization is a tendency we cannot ignore; coal will have a slow-paced assisted dying (Adrian Șuta, Transelectrica), and the generation of energy based on renewable resources will increase, with less and less financial support from outside the market. Another category of tendencies influencing the design of the puzzle brings together a large cluster of sub-trends such as cloud computing, cyber security (Victor Gânsac, Safetech Innovations, talked about it), industry 4.0 etc. Digital transformation strengthens the role of consumers - through distributed generation (prosumers), demand-response and energy efficiency - and brings more flexibility, dynamism and relevance into the energy value chain. Adopting them is a continuous and incremental process by which companies’ operational and financial performance are improved (Mihai Dârzan, Ringhel). For critical companies, the adoption of innovation must, however, be weighted by the risk that new technologies or computer systems can introduce (Mircea Modran, Electrica SA). MISSING PARTS We still have no useful definition of vulnerable consumer (Anca Dragu, E.On România), but we now have a clear understanding of the need for this mechanism, as well as a concrete proposal on how it might work (Franck Neel, FPPG). We need to update the legal framework so that financial instruments already tested elsewhere to be put to work also in Romania. Contracts for difference are an example and could be

Mi se pare că am ajuns în viitor și vorbim tot de proiectele vechi. Cred că e momentul să lăsăm fiecare generație să-și construiască propriile proiecte.

It seems to me that we have reached the future, but we are still talking about old projects. I think it’s time to let each generation build its own projects. MIHAI BĂLAN Policy Officer, RWEA

Q3 2019


GENERAL INTEREST

| energy strategy summit

ar putea el să funcționeze (Franck Neel, FPPG). Este nevoie de actualizarea cadrului legislativ pentru ca instrumente financiare testate deja în alte părți să fie puse la lucru și în România. Contractele pentru diferență reprezintă un exemplu și ar putea fi operaționale până la finalul anului (Anton Anton, Ministerul Energiei); la fel, noul Plan Național de Investiții. Prin modificarea legii 123 ar putea fi eliminate o parte dintre barierele identificate în proiectul pentru contractele bilaterale PPA (Martin Moise, PATRES), iar prin adoptarea legii termiei ar putea fi create condițiile pentru noi Avem nevoie de încă 3 mmc în capacități de înmagazinare a investiții în sectorul cogenerării. Până gazelor naturale. la urmă, orice nou proiect depinde de măsura în care randamentul anticipat We need 3 bcm in additional al investiției depășește oportunitățile storage for natural gas. de profit pe care le permit alte tipuri de plasamente, în alte jurisdicții (Saniya Melnicenco, ROPEPCA) sau chiar în alte piețe financiare (Cosmin Ghiță, Nuclearelectrica). Sectorul bancar așteaptă proiecte majore pe care să le susțină (Ramona Kurko, BCR), iar lista acestora începe să se populeze, chiar dacă momentan aproape exclusiv în zona de cogenerare (Petre Stroe, MET România Energy; Constantin Văduva, SAPE SA, Argentina Tătaru, Romgaz). Este nevoie de o nouă rundă de concesionare a

3

22

operational by the end of the year (Anton Anton, the Minister of Energy); the new National Investment Plan is another. Amending Law 123 could remove some of the barriers identified in concluding bilateral agreements - PPA (Martin Moise, PATRES), and by adopting the district heating law, the conditions for new investments in the cogeneration sector could also be created. After all, any new project depends on the extent to which the anticipated return on investment exceeds the profit opportunities that other types of placements allow in other jurisdictions (Saniya Melnicenco, ROPEPCA) or even locally, in other markets (Cosmin Ghiță, Nuclearelectrica). The banking sector is expecting major projects to support (Ramona Kurko, BCR), and a list of such projects in under construction, even if currently almost exclusively in the cogeneration area (Petre Stroe, MET România Energy; Constantin Văduva, SAPE SA, Argentina Tătaru, Romgaz). There is a need for a new round of concession for new oil perimeters and this should be launched very soon (Florin Radu Ciocănelea, Romanian Government), but the success in attracting new investments is largely due to the general functioning framework of the O&G market, from access to technical and geological data, the reduced bureaucracy, the stability of legislation and more liquidity in centralized markets (Saniya Mendicancy, ROPEPCA). To the achievement of the latter will contribute both to


unor noi perimetre petroliere și aceasta ar urma să fie lansată foarte curând (Florin Radu Ciocănelea, Guvernul României), dar succesul în atragerea de noi investiții ține în mare măsură de cadrul general de funcționare a pieței, de la accesul la date tehnice și geologice, la reducerea birocrației, la stabilitatea legislației și la un plus de lichiditate în piețe (Saniya Melnicenco, ROPEPCA). La atingerea acestui din urmă deziderat vor contribui atât interconectarea rețelelor de gaze naturale, cât și noile volume produse onshore și offshore; în plus, trebuie crescută capacitatea de înmagazinare de gaze naturale (Dumitru Chiriță, ANRE). Cel mai mare producător de gaze naturale din România și principalul operator al capacităților de înmagazinare răspunde prezent (Argentina Tătaru, Romgaz), chiar dacă planurile pe următorii ani sunt departe de necesarul suplimentar de 3 miliarde de metri cubi identificat de autorități. Respectarea planurilor de investiții (în special de către Transgaz și Transelectrica este esențială, iar exemplul din sectorul hidro poate fi un model, măcar prin proiectele anunțate pentru următorii ani (Marian Bratu, Hidroelectrica). Viitorul depinde de noile generații, care dau direcția noilor tehnologii și tendințe. Tendințele sunt de digitalizare și decarbonatare, dar în același timp, dincolo de inovare, ar trebui să ne adunăm toate resursele pentru a inova în aceste direcții (Carmen Neagu, EnergoBit). Finanțarea sustenabilă a trecut de la

the interconnection of natural gas networks as well as new volumes of onshore and offshore products. In addition, the natural gas storage capacity has to be increased (Dumitru Chiriță, ANRE). The largest natural gas producer in Romania, also the main storage capacity operator is ready for this (Argentina Tatar, Romgaz) even if the plans for the next years are far from the additional 3 billion cubic meters identified by the authorities. Compliance with investment plans (especially by Transgaz and Transelectrica is essential, and the example in the hydro sector can be a model, at least through the announced projects for the next years (Marian Bratu, Hidroelectrica). The future depends on the new generations, who are heading the new technologies and trends. Trends are digitization and decarbonisation, but at the same time, beyond innovation, we should gather all our resources to innovate in these directions (Carmen Neagu,

Avem nevoie de meticulozitatea tonică a inginerului care, secondat de tehnolog, înțelege imaginea de ansamblu și așază cu răbdare piesă lângă piesă.

What we need is the tonic meticulosity of the engineer who, side by side with the technologist, understands the overall picture and patiently places in their places all the pieces.

Q3 2019


GENERAL INTEREST

| energy strategy summit

faza de concept la un fenomen de amploare, cu sute de miliarde de euro alocate doar în ultimul an (Oana Mogoi, ING Bank). ELEMENTUL CRUCIAL – UN DIALOG REAL ȘI CINSTIT Pentru ca recomandările provenite din fiecare sector să fie utilizate în conturarea strategiilor naționale, este nevoie de un plus de generozitate din partea tuturor părților implicate Avem deja la dispoziție solide analize realizate de consultanți credibili (între care Deloitte, EPG, Emerton, PwC, KPMG, Nera Economic Consulting și CMS) pentru sectorul regenerabilelor și pentru sectorul de petrol și gaze, pentru sectorul nuclear și cel al cărbunelui. Îndemnul autorităților este ca asemenea analize să ia în considerare întregul sistem electro-energetic național (Elena Popescu, Ministerul Energiei), ceea ce, în unele cazuri, se întâmplă, deja (Mihai Bălan, RWEA). Oricum, totul depinde de recăpătarea încrederii, grav subminată de modificările subite de legislație și de reglementare din ultimii ani – retragerea sprijinului pentru regenerabile (din 2013), modul de adoptare a legii offshore și OUG 114 (2018) sunt doar cele mai vizibile exemple. Parte din acest exercițiu de transparență și încredere este respectarea principiilor de guvernanță corporativă (Johan Meyer, Fondul Proprietatea); un alt element este participarea cu bună-

24

EnergoBit). Sustainable funding has passed from the concept phase to a large phenomenon, with hundreds of billions of euros allotted over the past year alone (Oana Mogoi, ING Bank). THE CRUCIAL ELEMENT A REAL AND HONEST DIALOGUE In order for the recommendations from each sector to be used in shaping national strategies, there is a need for extra generosity on behalf of all stakeholders. We already have robust analyzes by credible consultants (among them Deloitte, EPG, Emerton, PwC, KPMG, Nera Economic Consulting and CMS etc.) for the renewable and oil and gas sectors, for the nuclear and coal sectors. The authorities demand that such analyzes take into account the national electro-energetic system as a whole (Elena Popescu, Ministry of Energy), and in some cases this is already happening (Mihai Balan, RWEA). However, it all depends on the recovery of trust, seriously undermined by the sudden changes in legislation and regulation in recent years - the withdrawal of support for renewable energies (from 2013), how the offshore law and GEO 114 were adopted (2018) are just the most visible examples. Part of this exercise of transparency and trust is respecting the principles of corporate governance (Johan Meyer, Fondul Proprietatea); another element is participation in public


credință la consultările publice și un plus de ambiție din partea marilor companii cu capital majoritar de stat (Florin Radu Ciocănelea, Guvernul României).

consultations the good faith and extra ambition from the side of big state owned companies (Florin Radu Ciocănelea, Romanian Government).

NU VIZIUNEA LIPSEȘTE, CI INSISTENȚA TONICĂ A INGINERULUI La Energy Strategy Summit 2019, autoritățile și mediul privat s-au întâlnit în constatarea, exprimată în aproape aceleași cuvinte, că România este binecuvântată cu resurse naturale abundente și variate (Anton Anton, Ministerul Energiei; Johan Meyer, Fondul Proprietatea). Este astfel bine poziționată pentru a-și asigura durabilitatea și independența producției, distribuției și furnizării de energie pentru nevoile proprii și are potențialul de a dezvolta aceste resurse pentru de a deveni un jucător cheie pe piața europeană. Mai avem avantajul de a putea pune la un loc baza fermă a tradiției cu deschiderea noilor tehnologii, experiența seniorilor cu entuziasmul tinerilor. Nu de viziunea îndrăzneață a unui Cristofor Columb avem nevoie și nu ne-ar ajuta prea mult nici încurajarea benevolentă a unei noi regine Isabella, pentru a ne aduce înainte un viitor intangibil pentru moment; avem nevoie de meticulozitatea tonică a inginerului care, secondat de tehnolog, înțelege imaginea de ansamblu și așază cu răbdare piesă lângă piesă, decupând, strunjind sau lipind acolo unde este nevoie, pentru a obține un mecanism funcțional.

NOT VISION IS WHAT WE MISS, BUT THE LIGHT HEARTED ENGINEER’S PERSISTENCE At the 2019 Energy Strategy Summit, the authorities and the private sector met, in almost the same words, under the idea that Romania is blessed with abundant and varied natural resources (Anton Anton, Ministry of Energy, Johan Meyer, Fondul Proprietatea). Romania is well positioned to ensure the sustainability and independence of production, distribution and supply of energy for its own needs and it has the potential to develop these resources to become a key player on the European market. We also have the advantage of being able to put together a firm foundation of tradition with the opening to new technologies, the experience of seniors with the enthusiasm of young people. Not the bold vision of a Christopher Columbus is what we need and also the benevolent encouragement of a new Queen Isabella would not help too much to bring us closer to an intangible future; what we need is the tonic meticulosity of the engineer who, side by side with the technologist, understands the overall picture and patiently places in their places all the pieces – cutting, lathing or welding them when needed, in order to obtain a functional mechanism.

Q3 2019


GENERAL INTEREST

| guest writer

Întoarcerea la normalitate?

Going back to normal?

M

Alex Șerban Non-resident Senior Fellow, Brent Scowcroft Center on International Security Atlantic Council

26

ai multe decizii privitoare la piețele de gaze și de energie sunt așteptate în perioada următoare, iar o vară agitată din punct de vedere politic se poate transforma, de-a lungul toamnei acesteia, într-o perioadă benefică pentru sectorul energetic din România, având drept cuvânt cheie reîntoarcerea la normalitatea în reglementare. Autoritatea Română de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE este așteptată să ia, așa cum media de specialitate a scris recent, mai multe decizii în sectorul gazelor naturale prin modificarea deja renumitei OUG 114/2018. Deciziile se referă la dereglementarea prețurilor gazelor naturale și la dreptul de a le vinde pe piețele externe. Informațiile au apărut inițial în nota de însoțire a unui proiect de ordin ANRE, prin care reprezentanții Autorității doresc să modifice mai multe reglementări din sector, precum codul rețelei și metodologia de stabilire a cantităților de gaz natural din producția internă pe care producătorii trebuie să le vândă ca o prioritate pentru consumul populației, fapt ce ar încălca legislația europeană în vigoare. Pentru a evita amenzi de 500.000 euro/zi pe procedura de infringement ce poate fi deschisă de Comisia Europeană, după 26 septembrie, împotriva Guvernului României, este așteptat ca autoritatea în materie de reglementare să adopte o măsură prin care să modifice legislația referitoare la piața gazelor naturale. De asemenea, odată cu reluarea activității legislative în Parlament, este realist să ne așteptăm la decizii ce au în vedere adoptarea unui program de dereglementare a prețurilor în următoarele 18 luni, instituția legislatoare urmând să voteze, de asemenea, pentru abrogarea impozitului de 2% pe cifra de afaceri a companiilor din energie și revenirea la nivelul anterior de 0,2%. Aceste venituri ajung în conturile ANRE, pe care reglementatorul le-ar putea investi mai departe în programe de reducere a sărăciei energetice, plătite în cele din urmă tot de consumatorul final. De fapt, primul semnal în acest sens a fost dat la

S

everal decisions regarding the gas and power markets are expected in the next period, and a politically agitated Summer can turn, throughout this Fall, into a beneficial season for the Romanian energy sector, so we could summarize in a key phrase: going back to normal in regulation. The Romanian Energy Regulatory Authority - ANRE is expected to make, as the specialized media has written recently, several decisions in the natural gas sector by modifying the already famous GEO 114/2018. The decisions concern the deregulation of natural gas prices and the right to sell them on foreign markets. The information initially appeared in the accompanying note of a draft ANRE order, through which the representatives of the Authority wish to modify several regulations in the sector, such as the network code and the methodology for determining the quantities of natural gas from the domestic production that the producers have to sell, with priority, for the consumption of the population, measure which would violate the European legislation in force. In order to avoid fines of 500,000 euros per day in the infringement procedure that can be opened by the European Commission, after September 26, against the Romanian Government, it is expected that the regulatory authority will adopt a measure to amend the legislation regarding the natural gas market. Also, with the resumption of legislative activity in Parliament, it is realistic to expect decisions to consider adopting a price deregulation program over the next 18 months, the legislative institution also voting to repeal the 2% tax on the turnover of the energy companies and the return to the previous quota of 0.2%. These revenues go to the ANRE accounts, and the regulator could further invest them in energy poverty reduction programs, finally paid by the final consumer, too. In fact, the first signal in this regard was given at the end of August when the Committee for Industries and Services of the Chamber of Deputies voted to repeal the 2% tax measure for energy companies and to renounce regulated prices for gas and electricity, all imposed by GEO 114/2018. Even if the attributes of the Committee are limited (it issued a favorable opinion, with amendments), even if they were supported by the opposition alone (the governing party refraining from voting), and the final amendments, preliminary to the debate and vote in the plenary of the Chamber, within the meaning of


finalul lunii august când Comisia pentru industrii și servicii din Camera Deputaților, a votat abrogarea măsurii impozitului de 2% pentru companiile din energie și renunțarea la prețurile reglementate pentru gaz și electricitate, toate impuse de OUG 114/2018. Chiar dacă atributele Comisiei sunt limitate (a emis un aviz favorabil, cu modificări), chiar dacă au fost făcute cu susținerea opoziției (partidul care susține Guvernul s-a abținut de la vot), iar modificările finale, preliminare dezbaterii și votului din plenul Camerei, în sensul celor de mai sus, revin Comisiei de buget, un semnal important a fost totuși transmis, un semnal pe care scrie: reîntoarcere la piața liberă și la o modalitate europeană, unitară, și „mai predictibilă” de a face business și de a atrage investiții în sectorul energetic. La această imagine contribuie și decizia recentă luată de statul român, prin Agenția Națională pentru Resurse Minerale, de a scoate la licitație încă 28 de perimetre petroliere, din care 6 offshore, în vederea explorării și exploatării. Cele 22 de perimetre onshore au între 650 și circa 1.000 de kilometri pătrați și sunt distribuite în toate regiunile țării. Cele 6 blocuri offshore au între 867 și 915 kilometri pătrați. Statul mai avea disponibile nouă perimetre în platforma continentală a Mării Negre. Licitațiile vin într-un context în care piața este blocată de mai mulți ani, de când nu am mai fost organizate licitații pentru perimetre petroliere și din cauza deselor modificări legislative despre care investitorii spun că nu oferă premisele necesare demarării de noi investiții. Așadar, după 10 ani de la ultima licitație pentru concesionarea unor perimetre petroliere în vederea explorării și exploatării, statul pune pe masă noi oportunități de afaceri, dând astfel încă un semnal ce poate fi subsumat reîntoarcerii la un cadru favorabil și la o modalitate mai transparentă de a trata cu mediul de afaceri autohton sau străin. În acest context, și având în vedere perioada electorală care urmează, Atlantic Council Global Energy Center desfășoară o evaluare strategică a sectorului energetic din România. Aceasta va fi lansată în cursul anului 2020, la Washington și la Bruxelles, atât către decidenți, cât și pentru companiile interesate în investiții.

the above, are to be decided by the Budget Committee, however, an important signal has been transmitted, a signal that can be read as a return to the free market and to a European, unitary, and "more predictable" way of doing business and attracting investment in the energy sector. Add to this image the recent decision taken by the Romanian state, through the National Agency for Mineral Resources, to auction another 28 oil perimeters, of which 6 offshore, for exploration and exploitation. The 22 onshore perimeters have between 650 and about 1,000 square kilometers and are distributed in all regions of the country. The 6 offshore blocks have

between 867 and 915 square kilometers. The state still has another nine perimeters available on the continental shelf of the Black Sea. The auctions come after the market has been blocked for many years, since no longer have been organized auctions for oil perimeters and because of the many legislative changes that investors said they do not provide the necessary premises for starting new investments. Therefore, 10 years after the latest bid for the concession of oil perimeters for exploration and exploitation, the state offers new business opportunities, thus giving another signal that can be understood as a return to a more favorable framework and to a more transparent way of dealing with the domestic or foreign business companies. In this context, and taking into account the following election period, Atlantic Council Global Energy Center is conducting a strategic evaluation of the energy sector in Romania. This will be launched in 2020, in Washington and Brussels, both for decision-makers and for companies interested in investments.

Q3 2019


GENERAL INTEREST

| analiza˘ / analysis

TERMIA TAIE DIN PROFITABILITATEA SECTORULUI ENERGETIC DE STAT THERMAL POWER PLANTS CUT THE PROFITABILITY OF THE STATE OWNED ENERGY SECTOR

28


Profit/pierdere net pe angajat, 2018 (lei) Net profit / loss per employee, 2018 (lei) HIDROELECTRICA

586.771

ROMGAZ

242.781

NUCLEARELECTRICA

205.101

SAPE SA

123.805

TRANSGAZ

115.704

TRANSELECTRICA

38.679

CONPET UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA ICSITPML

37.111 30.494 4.207

OIL TERMINAL

303

RATEN MIOVENI

122

CN A URANIULUI

1

HIDRO TARNIŢA

0

SN DE ÎNCHIDERI MINE VALEA JIULUI

-500

ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI

-6.325

SC PENTRU ÎNCHIDEREA ŞI CONSERVAREA MINELOR, CONSERVSMIN

-9.612

ELECTROCENTRALE GRUP

-81.539

CE OLTENIA

-86.470

ELECTROCENTRALE CONSTANŢA CE HUNEDOARA

-87.055 -290.460

Lista de mai sus reprezintă sinteza financiară a principalelor companii energetice aflate în proprietatea statului, reflectată în datele comunicate Ministerului de Finanțe, aferent anului 2018. Am calculat profitabilitatea angajaților ca raport între profitul net, respectiv pierderea netă, și numărul mediu al salariaților în anul de referință. Calculele au fost realizate în lei. Am sintetizat cifrele privind rezultatele financiare din 2018 pentru 24 de societăți. Am exclus companiile aflate în faliment (4), iar pentru celelalte am calculat profitabilitatea pe angajat folosind datele publice accesibile pe site-ul Ministerului de Finanțe (cifra de afaceri, profit/pierdere, forța de muncă). Trei dintre companiile analizate sunt în prezent în insolvență, iar una dintre acestea este pe profit (ICSITPML). The list above represents the financial synthesis of the main energy companies owned by the state, reflected in the data communicated to the Ministry of Finance, for the year 2018. We calculated the profitability of the employees as a ratio between the net profit, respectively the net loss, and the average number of employees in the year of reference. The calculations were performed in lei. We have summarized the figures regarding the financial results for 2018 for 24 companies. We excluded the companies in bankruptcy (4), and for the rest, we calculated the profitability per employee using the public data accessible on the website of the Ministry of Finance (turnover, profit / loss, labor force). Three of the companies analyzed are currently insolvent, and one of them is in the black (ICSITPML).

Q3 2019


GENERAL INTEREST

| analiza˘ / analysis

Cei mai profitabili angajați din companiile energetice de stat The most profitable employees in the SOEs in the energy sector

P

entru al patrulea an la rând, energynomics. ro vă propune o analiză a performanțelor financiare obținute de companiile energetice aflate în subordonarea guvernului. Față de anul anterior, observăm că în 2018 s-a accelerat tendința de reducere a numărului de angajați în cele 24 de companii energetice monitorizate (-7,37%, față de -4,29%). În total, companiile analizate au ajuns ca la finalul anului 2018 să adune puțin peste 41.000 de angajați, cu peste 30% mai puțini față de finalul lui 2012 (circa 63.500). 2018 a însemnat o cifră de afaceri cumulată pe sectorul energetic de stat de 21,4 miliarde de lei, cea mai ridicată din 2011 până în prezent. Mai important, însă, este faptul că profitul cumulat al acestor societăți s-a redus la aproape 2 miliarde de lei, față de 5,45 de miliarde de lei, nivelul record atins in 2017; totuși, rezultatul este mai bun decât profiturile anuale din 2015 și 2016. 13 dintre aceste societăți au terminat anul 2018 pe profit, față de 15 în 2017, iar volumul pierderilor cumulate a urcat la 2,42 de miliarde de lei față de circa 789 de milioane de lei (în 8 companii). Numărul societăților de stat care au înregistrat profit în 2018 este la minimul atins în fiecare an din intervalul 20122017. Profitul cumulat al companiilor profitabile depășește 4,35 miliarde de lei, cu 30% mai puțin decât era cazul în 2017, când nivelul de 6,24 de miliarde de lei a fost, cel mai probabil, un record istoric. Raportat la cifra de afaceri cumulată a performerilor (16,51 miliarde de lei, în scădere cu 17,7%), profitul însumat al acestora reprezintă 26,3%, o marjă încă respectabilă, deși mai mică decât în 2017 (31,07%). Pe ansamblu, marja de profit a sectorului energetic administrat de stat coboară însă puternic (la

30

F

or the fourth year in a row, energynomics.ro offers an analysis of the financial performances of the energy companies that are subordinated to the Government. Compared to the previous year, we observe that in 2018 the tendency of reducing the number of employees in the 24 monitored energy companies has accelerated (-7.37%, compared to -4.29%). In total, the companies analyzed reached the end of 2018 with just over 41,000 employees, in total, by 30% less than at the end of 2012 (about 63,500 employees). 2018 meant a total turnover on the state energy sector of 21.4 billion lei, the highest since 2011. More important, however, is the fact that the total net profit of these companies declined to almost 2 billion lei, compared to 5.45 billion lei, the record level achieved in 2017; however, the result is better than the total annual profits in 2015 and 2016, respectively. 13 of these companies ended the year 2018 in the black, compared to 15 in 2017, and the volume of the total losses rose to 2.42 billion lei, compared to about 789 million lei (in 8 companies) the previous year. The number of stateowned companies that registered profit in 2018 is at the minimum in the years between 2012 and 2017. The total profit of the profitable companies exceeds 4.35 billion lei, 30% less than it was in 2017, when the level of 6.24 billion lei was, most likely, a historical record. Compared to the cumulative turnover of performers (16.51 billion lei, down 17.7%), their total profit represents 26.3%, a respectable margin, although lower than in 2017 (31.07 %). Overall, the profit margin of the energy sector managed by the state goes down strongly (to 9%, compared to 26.5% in 2017), an expression of the strong growth in losses, about 3 times, in 2018, compared to 2017. The companies’ losses represent almost 30% of the cumulative turnover of the energy companies controlled by the Government, almost 10 times higher than in 2017 (3.83%). The reason is the loss from three energy majors - CE Oltenia, Electrocentrale București and Electrocentrale Constanta, which together have a turnover of 4.62 billion lei. Based on the available data, we can see that the number of employees in the state energy sector decreased in 2018 by more than 7% com-


9%, față de 26,5% în 2017), expresie a pierderilor în creștere puternică, de circa 3 ori, în 2018, față de 2017. Companiile aflate pe pierdere reprezintă aproape 30% din cifra de afaceri cumulată a companiilor energetice controlate de guvern, de aproape 10 ori mai mare decât în 2017 (3,83%). Explicația constă în trecerea pe pierdere a trei coloși energetici – CE Oltenia, Electrocentrale București și Electrocentrale Constanța, care au împreună o cifră de afaceri de 4,62 de miliarde de lei. Pe datele disponibile, putem constata că numărul de angajați din sectorul energetic de stat a scăzut în 2018 cu peste 7% față de 2017. În același timp, profitul net s-a redus cu 64%, până la 1,93 de miliarde de lei. Pe ansamblul sectorului, deci, randamentul angajaților s-a redus drastic la mai puțin de un milion de lei. Performanțele individuale au devenit mai omogene, iar apele par să se limpezească: termia și cărbunele dau societățile care produc pierderi. CE Oltenia (13.000 de angajați) și CE Hunedoara (4.200 de angajați) contribuie împreună cu aproape 98% la pierderi (2,37 miliarde de lei, dintr-un total de 2,42 miliarde de lei), în vreme ce alte 5 societăți adună 41 de milioane de lei pe minus, cu un total de 2.678 de salariați. Odată cu revenirea pe minus a CE Oltenia, numărul angajaților din societățile aflate pe pierdere să urce dramatic în 2018 (20.075) față de 2017 (6.968). PROFITURI DE PESTE UN MILIARD DE LEI ÎN DOUĂ COMPANII Doar două societăți au reușit profituri de peste un miliard de lei în 2018 (Hidroelectrica și Romgaz); iese din această categorie SAPE SA, care obținea, în mod excepțional, în 2017, un profit de 1,8 miliarde de lei. La mare distanță, Nuclearelectrica (SNN) și Transgaz completează plutonul fruntaș în 2018. SNN a consemnat un profit net de 410 milioane de lei, în creștere cu 35%, iar Transgaz, cu 495 de milioane de lei (în scădere cu 15% față de 2017) ocupă poziția a treia în clasamentul profiturilor nete. Hidroelectrica a avut în 2018 cel mai mare profit cu un număr de angajați ușor mai mare decât în 2017, ceea ce face să consemneze cea mai bună profitabilitate pe salariat: 586.000 de lei. Compania a continuat să valorifice liberalizarea pieței de electricitate și creșterea prețurilor de vânzare, pentru a obține o cifră de afaceri record: 4,26 miliarde de lei. Cu aproape 500 de angajați mai puțini în 2018

pared to 2017. At the same time, the net profit decreased by 64%, to 1.93 billion lei. Therefore, the efficiency of the across the sector has reduced drastically to less than one million lei. The individual performances have become more homogeneous, and things seem to be more clear now: the heating and the coal sectors provide the companies in the red. ECE Oltenia (13,000 employees) and CE Hunedoara (4,200 employees) contribute together with almost 98% to losses (2.37 billion lei, out of a total of 2.42 billion lei), while 5 other companies total 41 million lei in losses, with 2,678 employees in total. Once CE Oltenia returned to in the red, the number of employees in the losing companies went up dramatically in 2018 (20,075), compared to 2017 (6,968). 2 COMPANIES WITH OVER 1 BILLION LEI NET PROFIT Only two companies reported profits of over one billion lei each, in 2018 (Hidroelectrica and

Q3 2019


GENERAL INTEREST

| analiza˘ / analysis

HIDROELECTRICA

ROMGAZ

NUCLEARELECTRICA

BOGDAN BADEA

ADRIAN VOLINTIRU

COSMIN GHIȚĂ

director general general manager

director general general manager

director general general manager

586.771 LEI

242.781 LEI

LEI

Profit pe angajat 2018 2018 Profit per employee

Profit pe angajat 2018 2018 Profit per employee

Profit pe angajat 2018 2018 Profit per employee

205.101

Cifra de afaceri Turnover

Profit/pierdere netă Profit/net loss

Cifra de afaceri Turnover

Profit/pierdere netă Profit/net loss

Cifra de afaceri Turnover

Profit/pierdere netă Profit/net loss

2018 2017 2016 2015 2014

2018 2017 2016 2015 2014

2018 2017 2016 2015 2014

2018 2017 2016 2015 2014

2018 2017 2016 2015 2014

2018 2017 2016 2015 2014

CONPET

UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA

ICSITPML

TIMUR-VASILE CHIȘ

CHEMAL TURGAY

FORINSOLV SPRL

director general general manager

director general general manager

administrator judiciar judicial administrator

37.111 LEI

30.494 LEI

4.207 LEI

Profit pe angajat 2018 2018 Profit per employee

Profit pe angajat 2018 2018 Profit per employee

Profit pe angajat 2018 2018 Profit per employee

Cifra de afaceri Turnover

Profit/pierdere netă Profit/net loss

Cifra de afaceri Turnover

Profit/pierdere netă Profit/net loss

Cifra de afaceri Turnover

Profit/pierdere netă Profit/net loss

2018 2017 2016 2015 2014

2018 2017 2016 2015 2014

2018 2017 2016 2015 2014

2018 2017 2016 2015 2014

2018 2017 2016 2015 2014

2018 2017 2016 2015 2014

(5.604) față de 2017 (6.046), Romgaz își menține poziția a doua în clasamentul profitabilității pe salariat (242.000 de lei), chiar dacă profitul s-a redus cu 26,4%. Cifra de afaceri a continuat să crească și se apropie de 5 miliarde de lei în 2018. Compania a adunat circa 9 miliarde de lei profit cumulat în ultimii șapte ani și își consolidează astfel poziția de principal generator de profit între companiile de stat. Nuclearelectrica continuă consolidarea datelor financiare în 2018, cu un profit net în creștere și o profitabilitate pe salariat de 205.000 de lei, mai bună cu 34% față de cea din 2017. Cu doar 27 de angajați, Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – SAPE – se menține în partea superioară a clasamentului, chiar dacă profitul s-a redus drastic la 3,3 milioane de lei, față de 1,8 miliarde de lei în 2017. SAPE are un profit pe angajat de 123.000 de lei.

32

Romgaz); SAPE SA left this group, after it had, in 2017, in an exceptional context, 1.8 billion lei net profit. At a great distance, Nuclearelectrica (SNN) and Transgaz completes the leading group in 2018. SNN recorded a net profit of 410 million lei, up by 35%, while Transgaz, with 495 million lei (down by 15% compared to of 2017) occupies the third position in the ranking by net profits. Hidroelectrica had the highest profit in 2018, with a slightly higher number of employees than in 2017, which allows it to record the best profitability per employee: 586 thousand lei. The company continued to capitalize on the liberalization of the electricity market and the increase in sales prices, to obtain record turnover: 4.26 billion lei. With almost 500 fewer employees in 2018 (5,604), compared to 2017 (6,046), Romgaz maintains its second position in the ranking of profit-


SAPE SA

TRANSGAZ

TRANSELECTRICA

BOGDAN STĂNESCU

ION STERIAN

MARIUS CARAȘOL

președinte al Directoratului president of the Management Board

director general general manager

director general general manager

123.805 LEI

115.704 LEI

38.679 LEI

Profit pe angajat 2018 2018 Profit per employee

Profit pe angajat 2018 2018 Profit per employee

Profit pe angajat 2018 2018 Profit per employee

Cifra de afaceri Turnover

0

0

0

0

Profit/pierdere netă Profit/net loss

Cifra de afaceri Turnover

Profit/pierdere netă Profit/net loss

Cifra de afaceri Turnover

Profit/pierdere netă Profit/net loss

2018 2017 2016 2015 2014

2018 2017 2016 2015 2014

2018 2017 2016 2015 2014

2018 2017 2016 2015 2014

2018 2017 2016 2015 2014

0

2018 2017 2016 2015 2014

OIL TERMINAL

RATEN MIOVENI

SORIN VIOREL CIUTUREANU

CN A URANIULUI

CRISTIAN GENTEA

IULIAN-OVIDIU SANDU

director general general manager

director general general manager

303 LEI

122 LEI

n.a.

Profit pe angajat 2018 2018 Profit per employee

Profit pe angajat 2018 2018 Profit per employee

Profit pe angajat 2018 2018 Profit per employee

director general general manager

Cifra de afaceri Turnover

Profit/pierdere netă Profit/net loss

Cifra de afaceri Turnover

Profit/pierdere netă Profit/net loss

Cifra de afaceri Turnover

Profit/pierdere netă Profit/net loss 2018 2017 2016 2015 2014 na na na

2018 2017 2016 2015 2014

2018 2017 2016 2015 2014

2018 2017 2016 2015 2014

Monopolul de transport al gazelor naturale Transgaz, din subordinea Ministerului Economiei, are al doilea cel mai bun profit net (495 de milioane de lei, în scădere), la o cifră de afaceri constantă (1,74 miliarde de lei), aproape de nivelul maxim istoric. Numărul de angajați a continuat să scadă (-5,8%, până la 4.284), ceea ce explică menținerea unei profitabilități pe angajat de peste 115.000 de lei. Totodată, Transgaz își menține o marjă de profit net foarte bună (28,4%), chiar dacă în scădere față de cota de 32,3% din 2017. CREȘTE PROFITUL TRANSELECTRICA Dintre restul companiilor pe profit în 2018, Transelectrica, Uzina Termoelectrica Midia și Conpet sunt singurele cu profitabilități pe angajat de peste 30.000 de lei. Al doilea monopol de transport din subordinea Ministerului Economiei, Transelectrica, are potențialul

2018 2017 2016 2015 2014

na na na 2018 2017 2016 2015 2014

ability per employee (242 thousand lei), even though the profit reduced by 26.4%. The turnover has continued to grow and it was near 5 billion lei, in 2018. The company has collected about 9 billion lei total profit over the last seven years and, thus, consolidates its position as the main generator of profit among the state-owned companies. Nuclearelectrica continued in 2018 to consolidate its financial data, with an increased net profit and a profitability per employee of 205 thousand lei, by 34% better than in 2017. With only 27 employees, the Energy Participation Management Company - SAPE remains at the top of the ranking, even though the profit drastically reduced to 3.3 million lei, compared to 1.8 billion lei in 2017. SAPE has a profit per employee of 123 thousand lei. The natural gas transport monopoly Transgaz,

Q3 2019


GENERAL INTEREST

| analiza˘ / analysis

de a se încadra între lideri, prin prisma cifrei de afaceri – 2,67 de miliarde de lei, dar nivelul marjei de profit rămâne cu mult mai mic. Deși în creștere puternică față de 2017, profitul din 2018 (81 de milioane de lei) este la mare distanță de cele consemnate de Transgaz sau Nuclearelectrica. Chiar dacă numărul de salariați a crescut (2,47%), rentabilitatea pe angajat s-a triplat, în condițiile în care profitul raportat rămâne departe de cotele din intervalul 2013-2016. Directorul general al Transelectrica, Marius Carașol, a insistat, de altfel, pe rolul strategic al companiei și a pus în contrapondere profitabilitatea cu dezvoltarea și investițiile. „În prima parte a perioadei de reglementare investițiile au fost realizate la un nivel suboptimal, iar profitabilitatea a fost peste un nivel normal, ceea ce a produs efecte-bumerang în com-

Avem nevoie de o companie mai suplă, adaptată propriilor nevoi reale, adaptată misiunii sale de societate strategică la nivel național, aceea de a asigura siguranța în funcționare a sistemului electroenergetic național.

We need a more flexible company, adapted to its real needs, adapted to its mission of a strategic company at national level – which is ensuring the operational safety of the national power system. MARIUS CARAȘOL  Directorul General al Transelectrica / CEO of Transelectrica

portamentul companiei în ultima parte a perioadei de reglementare”, a declarat Carașol, într-un interviu pentru financialintelligence.ro. „Partea tehnică a companiei a fost ignorată în ceea ce privește dezvoltarea, investițiile și mai ales resursa umană. S-a ignorat de fapt obiectul de activitate al companiei și s-a creat un colos organizațional greoi și ineficient, în detrimentul dezvoltării permanente a sectorului tehnic, care de fapt este motorul. În acest sens, putem spune că da!, avem nevoie de o companie mai suplă, adaptată propriilor nevoi reale, adaptată misiunii sale de societate strategică la nivel național, aceea de a asigura siguranța în funcționare a sistemului electroenergetic național”, a explicat Carașol. Conpet a pierdut din profitabilitatea pe angajat pentru prima dată din 2011, în condițiile unui declin

34

subordinated to the Ministry of Economy, had the second best net profit, although lower (495 million lei), at a constant turnover (1.74 billion lei), close to the historical maximum. The number of employees continued to decrease (-5.8%, to 4,284), which explains maintaining a profitability per employee of over 115 thousand lei. At the same time, Transgaz keeps a very good net profit margin (28.4%), although down from the 32.3% quota, in 2017. HIGHER PROFIT FOR TRANSELECTRICA Among rest of the profitable companies in 2018, Transelectrica, Termoelectrica Midia and Conpet are the only ones with a profit per employee of over 30,000 lei. The second energy transport monopoly subordinated to the Ministry of Economy - Transelectrica has the potential to rank among the leaders, in terms of turnover - 2.67 billion lei, but the profit margin remains much lower. Although on strong growth compared to 2017, the profit in 2018 (81 million lei) is far from those recorded by Transgaz or Nuclearelectrica. Even though the number of employees has increased (by 2.47%), the profitability per employee has tripled, as the profit reported remains far from the levels between 2013 and 2016. The general director of Transelectrica, Marius Carașol, insisted, on the other hand, on the strategic role of the company and put in balance its profitability against the development and investments. "In the first part of the regulatory period, the investments made were at a suboptimal level, and the profitability was above normal, which came back against the company's behavior in the last part of the regulatory period", stated Carașol, in - an interview for financialintelligence. ro. “The technical side of the company was ignored in terms of development, investments and especially human resources. The object of activity of the company was ignored and a huge and inefficient organizational colossus was created, to the detriment of the permanent development of the technical side, which is in fact its engine. In this sense, we can say that yes, we need a more flexible company, adapted to its real needs, adapted to its mission of a strategic company at national level – which is ensuring the operational safety of the national power system”, explained Carașol.


SN DE ÎNCHIDERI MINE VALEA JIULUI

HIDRO TARNIŢA

ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI

DAN CÂRLAN

PAVEL DREGHICI VASILE

CLAUDIU CREȚU

președinte CA president of the Board of Administrators

director general general manager

administrator special special administrator

n.a.

-500 LEI

-6.325 LEI

Profit pe angajat 2018 2018 Profit per employee

Profit pe angajat 2018 2018 Profit per employee

Profit pe angajat 2018 2018 Profit per employee

Cifra de afaceri Turnover

Profit/pierdere netă Profit/net loss na

na 0 0 0 0 2018 2017 2016 2015 2014

0

Cifra de afaceri Turnover

Profit/pierdere netă Profit/net loss

Cifra de afaceri Turnover

Profit/pierdere netă Profit/net loss

2018 2017 2016 2015 2014

2018 2017 2016 2015 2014

2018 2017 2016 2015 2014

2018 2017 2016 2015 2014

0

2018 2017 2016 2015 2014

SC PENTRU ÎNCHIDEREA ŞI CONSERVAREA MINELOR, CONSERVSMIN ION PURCARU STAMIN

ELECTROCENTRALE GRUP ALEXANDRU MĂDĂLIN BOȚONEA

director general general manager

SORIN BOZA director general general manager

director general general manager

-9.612 LEI Profit pe angajat 2018 2018 Profit per employee

CE OLTENIA

-81.539 LEI

-86.470 LEI

Profit pe angajat 2018 2018 Profit per employee

Profit pe angajat 2018 2018 Profit per employee

Cifra de afaceri Turnover

Profit/pierdere netă Profit/net loss

Cifra de afaceri Turnover

Profit/pierdere netă Profit/net loss

Cifra de afaceri Turnover

Profit/pierdere netă Profit/net loss

2018 2017 2016 2015 2014

2018 2017 2016 2015 2014

2018 2017 2016 2015 2014

2018 2017 2016 2015 2014

2018 2017 2016 2015 2014

2018 2017 2016 2015 2014

ELECTROCENTRALE CONSTANŢA

CE HUNEDOARA

CITR

SAMUEL DIOANE

administrator judiciar judicial administrator

director general general manager

-87.055 LEI

-290.460 LEI

Profit pe angajat 2018 2018 Profit per employee

Profit pe angajat 2018 2018 Profit per employee

Cifra de afaceri Turnover

Profit/pierdere netă Profit/net loss

Cifra de afaceri Turnover

Profit/pierdere netă Profit/net loss

2018 2017 2016 2015 2014

2018 2017 2016 2015 2014

2018 2017 2016 2015 2014

2018 2017 2016 2015 2014

Q3 2019


GENERAL INTEREST

| analiza˘ / analysis

de 18,5% al profitului net, în vreme ce Uzina Termoelectrică Midia – UTM – și-a crescut cifra de afaceri cu 8,7%, dar a pierdut 30% în dreptul profitului net. În contextul general al termiei din România, UTM are un profit pe angajat de peste 30.000 de lei și se menține pe un meritoriu loc 8! Oil Terminal a înregistrat un profit minuscul, deși menține o cifră de afaceri de circa 150 de milioane de lei și aproape 1.000 de angajați. CRESC NUMĂRUL ȘI IMPORTANȚA SOCIETĂȚILOR PE PIERDERE Șapte dintre principalele companii deținute de Ministerul Energiei au raportat în 2018 pierderi totale de 2,42 miliarde de lei, față de un total de 789 de milioane de lei, consemnat de 5 societăți, în 2017. Cifra de afaceri cumulată s-a apropiat de 5 miliarde de lei, în creștere de peste 10 ori față de cele 497 de milioane de lei însumate în 2017. Cu un total de peste 20.000 Șapte dintre principalele de angajați, acestea sunt societățile companii deținute de Ministerul Energiei au raportat de stat aflate pe drumul dispariției sau pierderi în 2018. în mare pericol. Pierzătorii provin exclusiv din minerit Seven of the main companies și termie, unde reorganizările eșuate și owned by the Ministry of tendințele ultimilor ani au efecte implacaEnergy reported losses bile. Pierderile de la CE Hunedoara au crescut in 2018. puternic până la 1,24 de miliarde de lei (un avans de 62%); chiar dacă numărul de angajați a scăzut cu 26%, până la 4.288, rentabilitatea pe angajat este negativă (-290.000 de lei). Cu un deficit net de 1,13 miliarde de lei, CE Oltenia revine în categoria pierzătorilor pentru a cincea oară în ultimii șase ani. Numărul de salariați a continuat să scadă, dar într-un ritm mai redus (-4,34%, față de -7.8% în 2017). Electrocentrale București a trecut pe minus pentru prima dată din 2011, pe fondul lipsei de decizie în diferendele juridice și financiare din Capitală. Pierderea de 11,5 milioane de lei este mică, raportată la cifra de afaceri (1,66 miliarde de lei), dar viitorul rămâne incert și tot mai sumbru odată cu extinderea perioadei de insolvență. Tot în insolvență, Electrocentrale Constanța a avut fost în 2018 pe minus pentru al patrulea an în ultimii cinci, cu pierderi de circa un sfert din cifra de afaceri. Aici a început deja înstrăinarea activelor în speranța de reconstruire a unui sistem centralizat de încălzire funcțional. Electrocentrale Grup pierde peste 3 milioane de lei în 2018, la o cifră de afaceri de 4,2 milioane de lei!

7

36

Conpet have lost in terms of profitability per employee for the first time since 2011, as the net profit declined by 18.5%; the Midia Thermoelectric Plant - UTM increased its turnover by 8.7%, but lost 30% in net profit. In the general context of the Romanian thermal sector, UTM has a profit per employee of over 30 thousand lei and remains on a praiseworthy 8th position! Oil Terminal made a very small profit, but it still maintains a turnover of around 150 million lei and almost one thousand employees. MORE COMPANIES IN THE RED AND MORE IMPORTANT Seven of the main companies owned by the Ministry of Energy reported total losses of 2.42 billion lei, in 2018, compared with a total of 789 million lei, recorded by 5 companies, in 2017. The cumulated turnover has neared 5 billion lei, more than 10 times higher than the 497 million lei in 2017. With a total of over 20 thousand employees, these state-owned companies seems deep on the way to extinction or in great danger. The losers come exclusively from mining and thermal sectors, where the failed reorganizations and the macro-tendencies in the last years have implacable effects. The losses from the CE Hunedoara increased strongly to 1.24 billion lei (higher by 62%); even if the number of employees decreased by 26%, to 4,288, the profitability per employee is negative (-290 thousand lei). With a net deficit of 1.13 billion lei, CE Oltenia returns among the for the fifth time in the last six years. The number of employees continued to decline, but at a lower rate (-4.34%, compared to -7.8% in 2017). Electrocentrale București has entered the red for the first time since 2011, due to the lack of decision in the legal and financial disputes in the Capital. The 11.5 million lei loss is small, compared to the turnover (1.66 billion lei), but the future remains uncertain and increasingly bleak with the extension of the insolvency period. Also in insolvency, Electrocentrale Constanța has been in the red in 2018, for the fourth year in the last 5, with losses of about a quarter of the turnover. In this case, selling the assets has already begun in the hope of rebuilding a functional centralized heating system. Electrocentrale Grup lost over 3 million lei in 2018, at a turnover of 4.2 million lei!


stiri , / news | GENERAL INTEREST

Doar 2,3 miliarde de euro din 9,2

România a absorbit 2,3 miliarde de euro din cele 9,2 miliarde de euro disponibile în fonduri UE alocate pentru proiecte de infrastructură mare prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020. Nivelul de absorbție este în prezent de 25%, au precizat oficialii Ministerului Fondurilor Europene, citați de zf.ro „Avem 30% dintre plăți efectuate către beneficiarii Programului Operațional Infrastructură Mare, parte ce include și prefinanțarea primită de la UE“, a declarat Roxana Mînzatu, ministrul fondurilor europene. POIM finanțează activități din patru sectoare: infrastructura de transport, protecția mediului, managementul riscurilor și adaptarea la schimbările climatice, energie și eficiență energetică. Cele mai mari proiecte de infrastructură finanțate prin fonduri europene vizează reabilitarea tronsoanelor de cale ferată, construcția de autostrăzi și a magistralei de metrou 5, Drumul Taberei – Eroilor.

Only EUR 2.3 Billion, Out Of 9.2 Romania has absorbed EUR 2.3 billion out of the EUR 9.2 billion available in EU funds allocated for large infrastructure projects through the Operational Programme for Large Infrastructure (POIM) 2014-2020. The absorption level is currently 25%, officials of the Ministry of European Funds stated, quoted by zf.ro "30% of the payments were made to the beneficiaries of the Operational Programme for Large Infrastructure, which also includes the pre-financing received from the EU," said Roxana Mînzatu, the Minister of European Funds. POIM finances the activities in four sectors: transport infrastructure, environmental protection, risk management and adaptation to climate change, energy and energy efficiency. The largest infrastructure projects financed by European funds aim at the rehabilitation of railway sections, the construction of motorways and the 5th subway throughway, Drumul Taberei - Eroilor.

Consumul a accelerat în iulie

Consumption Accelerated in July

Prima lună din trimestrul al treilea din 2019, arată o revenire puternică a consumului după ce în T2 avansul lunar s-a situat între 3,9% și 7,7% față de T2 2018. Analiștii BT spun că evoluția din primele șapte luni, în special în segmentul bunurilor nealimentare, este susținută de „climatul pozitiv din piața forței de muncă și din piața creditului“. Cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul, cel mai bun indicator pentru consum, a crescut în iulie 2019 cu 8,3% față de luna similară din 2018 și dublează astfel ritmul de creștere în condițiile în care în iunie avansul era de 4,9% (față de iunie 2018), iar în mai de numai 3,9 (față de mai 2018). Iulie devine astfel a treia lună din acest an când consumul crește cu peste 8% față de perioada similară din 2018, după februarie și martie (9,1%, respectiv 8,4%).

The first month of the third quarter of 2019, shows a strong recovery of consumption while in Q2 the monthly advance was between 3.9% and 7.7% compared to Q2 2018. Analysts from Transilvania Bank say that the evolution of the first seven months, in particular in the segment of non-food items, is backed by the "positive climate in the labour market and the credit market". The turnover in retail trade, the best indicator for consumption, increased in July 2019 by 8.3% compared to the same month of 2018, thus doubling the growth rate given the fact that the advance was 4.9% in June (compared to June 2018), and in May of only 3.9 (compared to May 2018). July thus becomes the third month of this year when consumption increases by over 8% compared to the similar period of 2018, after February and March (9.1% and 8.4% respectively).

Q3 2019


GENERAL INTEREST

| educatie , / education

Şcoala de Vară EPG 2019, ediţia a II-a 2019 EPG Summer School, the 2nd Edition

A

II-a ediţie a Şcolii de Vară a Energy Policy Group, Smart Transformation in the Energy Sector, a fost organizată în Bucureşti, între 25 iulie şi 2 august. Şcoala de vară EPG nu reprezintă doar un proces de învăţare, explică organizatorii, dar este şi o excelentă oportunitate de a dezbate, a interacţiona şi a construi un simţ al comunităţii; care poate facilita ulterior o colaborare transdisciplinară și transfrontalieră pentru a spori obiectivele de tranziție energetică. În acest an, programul s-a bucurat de o participare globală a 19 studenți și tineri profesioniști în energie, având 10 naționalități diferite. Cu o vârstă medie de 28 de ani, au fost reprezentanți ai companiilor de utilități, care lucrează în sectorul industrial, urmează o carieră academică sau își continuă studiile. Mai mult, printr-o selecție atentă a participanților, s-a obținut o participare echilibrată între sexe. Printr-un program intensiv de 8 zile, şcoala de vară le-a oferit o imagine de ansamblu a problemelor

38

T

he second edition of Energy Policy Group’s Summer School, Smart Transformation in the Energy Sector, was organized in Bucharest between 25 July and 2 August. EPG Summer School does not only represent a learning process, explain the organizers, but it also serves as a great opportunity to debate, interact, and build a sense of community; that can afterwards facilitate a cross-disciplinary and cross-border collaboration in order to enhance the energy transition goals. This year the program enjoyed an overall participation of 19 students and young energy professionals coming from 10 different nationalities. With an average age of 28 years old, they were representatives of utilities companies, working in the industry sector, pursuing an academic career, or still advancing their studies. Moreover, through an attentive selection of the attendees, a gender-balanced participation was achieved. Through an intensive 8 days program, the summer school offered them an acute insight into the problems faced by the energy sector and the varying impacts of different prospective solutions. During seminars and lectures, more than 20 speakers (high-level scholars from academia, reputed international experts, and practitioners from leading energy companies) explored critical questions for the future of energy markets. Significant attention was given to decarbonization initiatives and the role renewable energy plays in this new framework. For a better understanding of the progress that has been made in integrating renewables, a visit


cu care se confruntă sectorul energetic şi al impactului diferenţiat al unor soluţii prospective. În timpul seminariilor și prelegerilor, peste 20 de vorbitori (reprezentanţi la nivel înalt ai mediului academic, renumiţi experţi internaţionali şi practicieni de la principalele companii din sectorul energetic) au explorat problemele critice pentru viitorul pieţelor de energie. O atenție semnificativă a fost acordată inițiativelor privind decarbonizarea şi rolului pe care îl joacă energia regenerabilă în acest nou cadru. Pentru o mai bună înţelegere a progreselor înregistrate în integrarea energiilor regenerabile, a fost organizată o vizită la un parc eolian onshore Monsson din Constanța. Mai mult, au fost oferite două instruiri profesionale autorizate la centrul de instruire Wind Power Energy, aprobat conform standardului Global Wind Organization (GWO). Tranziția către un sistem de generare a energiei curate și sigure nu poate fi abordată fără a discuta despre riscurile și oportunitățile sectorului nuclear. O bună ocazie de a discuta aceste aspecte a reprezentat-o vizita la Centrala Nucleară de la Cernavodă. În plus, pe ordinea de zi a fost inclusă o discuţie despre transformarea transportului. Pentru a pune în practică viziunea unei economii neutre din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon, sunt necesare politici mult mai puternice pentru decarbonizarea sectorului de transport. În timpul școlii de vară au fost abordate diferite opțiuni care ar putea contribui la decarbonizarea acestuia, incluzând biocombustibili avansați, hidrogen, gaz ecologic și combustibili sintetici. În acest context, proiecția documentarului “Frontera Invisible” a fost eficientă pentru a trage concluzia că politicile ar trebui să fie concepute cu atenţie, deoarece fără luarea în considerare a consecinţelor de distribuţie există riscul de reacţii sociale. „Datorită conținutului și structurii sale, programul le-a permis participanților să înțeleagă sectorul energetic în întreaga sa complexitate și le-a oferit o platformă de interacțiune și colaborare”, a declarat Andrei Covatariu (directorul Şcolii de Vară). Pentru a înțelege mai bine efectele acestor politici, participanţii au efectuat un exerciţiu de joc (şi anume World Energy Simulation Game), prin care au experimentat măsuri care vizează atingerea obiectivelor Acordului de la Paris. Facilitat de Denisa Diaconu (analist politic la EPG), jocul a fost destinat să depăşească unghiurile moarte existente în ceea ce priveşte abordarea schimbărilor climatice.

to a Monsson onshore wind park in Constanța was organized. Furthermore, two professional certified trainings were provided at the Wind Power Energy training facility, approved according to the Global Wind Organization (GWO) standard. Transition toward a clean and safe power generation system cannot be addressed without discussing the risks and opportunities of the nuclear sector. What better chance to discuss these aspects than through a visit to Cernavodă Nuclear Power Plant. Additionally, a discussion about the transformation of transport was included in the agenda. To achieve the vision of a carbon-neutral economy, much stronger policies are required for decarbonizing the transport sector. Various options that could contribute to its decarbonization were approached during the summer school, including advanced biofuels, hydrogen, green gas and synthetic fuels. In this context, the screening of the Frontera Invisible documentary was effective in drawing the conclusion that policies should be carefully designed because without extensive consideration

of their distributional consequences there is a risk of social backlash. “Due to its content and structure, the program allowed its attendees to understand the energy sector in its full complexity and provided them a platform of interaction and networking”, stated Andrei Covatariu (Summer School Director). In order to better comprehend the effects of these policies, the participants engaged in a role play exercise (i.e. World Energy Simulation Game), through which they tried out measures aiming at reaching the Paris Agreement goals. Facilitated by Denisa Diaconu (Policy Analyst at EPG), the game was intended to overcome the existing blind spots when it comes to tackling climate change.

Q3 2019


GENERAL INTEREST

| eveniment / event

Eficiență prin abordări comune – energie și industrie agroalimentară Efficiency through common approaches – energy and agro-food industry

Î

n 2019, energynomics.ro și TMT PR au lansat, sub titlul „Bioeconomie și eficiență energetică în industria agroalimentară”, o serie de seminarii dedicate specialiștilor din energie și din industria agro-alimentară. Prima ediție, la Brașov (20 iunie) a reunit cinci vorbitori și peste 50 de persoane în asistență. În deschiderea seminarului, reprezentanții organizatorilor au prezentat obiectivele acestei inițiative – informarea și educarea factorilor de decizie din agricultura și industria alimentară din România, pentru o mai bună înțelegere cu privire la necesitatea și beneficiile aplicării auditurilor energetice, cu exemple de acțiuni și tehnologii pentru creșterea eficienței energetice. În cuvântul de întâmpinare, Ion Stan, directorul executiv al Direcției pentru Agricultură Județeană Brașov, DAJB, a subliniat că Direcția promovează orice tehnologie nouă, chiar dacă în România acestea sunt adoptate cu pași mici.

Franța și-a stabilit ținte transversale, aceasta însemnând eficiență energetică, energie regenerabilă și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și politici multisectoriale – construcții, transporturi, agricultură, mediu.

France have set cross-cutting targets, which means energy efficiency, renewable energy and the cutting greenhouse gas emissions, which means multisectoral policies – in construction, transport, agriculture, environment.

40

I

n 2019, energynomics.ro and TMT PR started the series of seminars for specialists in energy and agro-food industries under the “Bioeconomy – Energy Efficiency in Agro-Food Industry” concept. First edition, held in Brașov (June 20th), meant five speakers and more than 50 participants The organizers’ representatives started by presenting the objectives of this initiative – informing and educating decision-makers in the agriculture and food industry in Romania, for a better understanding of the necessity and benefits of implementing energy audits, with examples of actions and technologies for increasing efficiency energy. As a guest speaker, Ion Stan, the executive director of the Brasov County Department of Agriculture – DAJB, underlined that the Directorate promotes any new technology, although they are not so enthusiastically adopted in Romania. THE FRENCH MODEL Marie Luce-Ghib, Counsellor for Agriculture at the French Embassy in Bucharest, presented the approach to bioeconomy in Hexagon, where it is seen as the best response to the climate change challenges. France and President Emmanuel Macron are the main supporters of the Paris Agreement, Marie Luce-Ghib reminded: “We draw attention to climate change at international level.


MODELUL FRANCEZ Marie Luce-Ghib, consilier pentru agricultură, în cadrul Ambasadei Franței la București, a prezentat abordarea din Hexagon cu privire la bioeconomie, înțeleasă drept răspunsul optim la provocările schimbărilor climatice. Franța și președintele Emmanuel Macron sunt principalii suporteri ai Acordului de la Paris, a amintit Marie Luce-Ghib: „Atragem atenția la nivel internațional asupra schimbărilor climatice. Concret, am stabilit ținte transversale, aceasta însemnând eficiență energetică, energie regenerabilă și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Asta înseamnă politici multisectoriale – construcții, transporturi, agricultură, mediu, precum și în insulele deținute de Franța, pentru care am stabilit obiectivul de 100% energie regenerabilă, acolo unde resursele solare sunt abundente”. Țintele sunt foarte ambițioase, a subliniat Marie Luce-Ghib, care a arătat că Franța intenționează ca, pe lângă obiectivele clasice, să obțină acopere necesarul de energie termică în proporție de 39% din biogaz până în anul 2028, ceea ce va însemna o creștere de cinci ori a ponderii din prezent a biogazului. „Aceasta poate să ajute și agricultura. Conform unui studiu din Germania, 20% din veniturile din agricultură provin din biogaz și din valorificarea deșeurilor, precum și din instalații care utilizează alte tipuri de resurse regenerabile.” Franța a prezentat deja o strategie și un plan de acțiune în domeniul bioresurselor, care sunt monito-

In particular, we have set cross-cutting targets, which means energy efficiency, renewable energy and the cutting greenhouse gas emissions. This means multi-sectoral policies – in construction, transport, agriculture, the environment, as well as in the islands owned by France, for which we set the target of 100% renewable energy, there where the solar resources are abundant.” Targets are very ambitious, said Marie LuceGhib, who also pointed out that, in addition to the other common targets, France intends to cover the demand for thermal energy with biogas (a share of 39%) by 2028, which will mean five times more than the current share for biogas. “This can also help agriculture. According to a study in Germany, 20% of the income in agriculture comes from biogas and waste recovery as well as from other renewable sources.” France has already presented a strategy and an action plan for bio-resources, which are monitored annually. “Bio-products must be a reality in the market, to be asked for, and we as a state can support Romania in this respect,” Ghib said, exemplifying through some actions taken in France in intermediate crops, for innovation, to facilitate the penetration of bio-sourced products, as well as through public communication campaigns and prizes awarded to the best projects in the field.

Q3 2019


GENERAL INTEREST

| eveniment / event

rizate anual. „Bioprodusele trebuie să fie o realitate de piață, să fie cerute, iar noi ca stat putem sprijini România în acest sens”, a spus Ghib, exemplificând prin acțiuni întreprinse în Franța la nivelul culturilor intermediare, pentru inovație, pentru facilitarea penetrării produselor biosurse, precum și prin campanii de comunicare către public și premii oferite celor mai bune proiecte din domeniu.

Marie Luce-Ghib Consilier pentru agricultură în cadrul Ambasadei Franței la București Counsellor for Agriculture at the French Embassy in Bucharest

Daniel Bertalan Sales & project Manager la Control Point Sales & Project Manager, Control Point

42

SOLUȚIILE CONTROL POINT Grupul Control Point are proiecte implementate în zona termiei și hidro, dar și în alte zone ale pieței energetice. În România, Control Point are 25 de angajați și este partener al Valmet, furnizor de soluții pentru piața energetică, în special în waste-to-energy, hârtie și celuloză și utilizarea biomasei, biogaz și automatizare. „Control Point realizează instalații electrice, de la punere în funcțiune la mentenanță, iar cel mai recent segment lansat este cel solar, unde funcționăm ca integrator de soluții fotovoltaice”, a spus Daniel Bertalan, sales & project manager la Control Point. Firma poate instala sisteme fotovoltaice pe hale de producție sau magazine. În zona agro, Control Point a colaborat cu Vel Pitar - Fabrica de Pâine și Moara Șapte Spice din Brașov, dar și cu PetKus, furnizori de tehnologie pe partea de silozuri. Daniel Bertalan a prezentat serviciile de proiectare și execuție a instalațiilor electrice și automatizare pe care le propune echipa Control Point, precum și câteva dintre proiectele internaționale pentru energie din deșeuri din portofoliul companiei. FINANȚARE PRIN FONDUL ROMÂN PENTRU EFICIENȚA ENERGIEI Mihai Voronca, directorul executiv al Fondului Român pentru Eficiența Energiei, FREE, a prezentat istoricul organismului înființat în anul 2000, pe baza unui grant al Băncii Mondiale, pentru creditarea proiectelor de economie de energie. Primul proiect a fost finanțat în anul 2004, după care, până în prezent, au urmat 42 de contracte de credit cu o valoare totală a împrumuturilor de circa 27 de milioane de dolari. La început, fondul de investiții a fost de 8 milioane de dolari în regim revolving, iar din rambursări FREE a reușit să reinvestească de aproape patru ori fondul inițial. Proiectele au atras cofinanțare din partea băncilor în valoare de circa 83 milioane de dolari, iar valoarea finală a proiectelor a fost de 357 de milioane de dolari, a mai spus Voronca.

CONTROL POINT SOLUTIONS The Control Point Group has projects implemented in the thermal and hydro area but also in other areas in the energy market. In Romania, Control Point has 25 employees and is a partner of Valmet, a provider of solutions for the energy market, especially in waste-to-energy, paper and pulp, biomass, biogas and automation. “Control Point manufactures electrical installations from commissioning to maintenance, and our most recent segment is solar, where we operate as a photovoltaic integrator,” said Daniel Bertalan, Sales & Project Manager, Control Point. The company can install photovoltaic systems on production halls or stores. In agriculture, Control Point collaborated with Vel Pitar Bread Factory and Seven Spice Mill in Braşov, but also with PetKus, supplier of silos technology. Daniel Bertalan presented the design and execution services for power and automation as proposed by the Control Point team, but also some of the international waste-to-energy projects in the company’s portfolio. FINANCING THROUGH THE ROMANIAN ENERGY EFFICIENCY FUND Mihai Voronca, Executive Director of the Romanian Energy Efficiency Fund – FREE, shortly presented the history of the body. Set up in 2000, based on a World Bank grant, for crediting energy saving projects, the Fund had its first financing project in 2004, after which, up to now, 42 credit contracts of about 27 million dollars in total have followed. At first, the fund available for investments was 8 million dollars revolving, and FREE managed to reinvest almost four times the initial amount. The projects attracted co-financing form the banks (about 83 million dollars), and the final value of the supported projects was 357 million dollars, Voronca said. The director of FREE also pointed out that the interest rate on the funds offered, without fees, is linked to a three months LIBOR, thus, the interest rate can drop to below 6.5% per year. The main advantage of co-financing energy efficiency projects through FREE is that, besides money, the fund provides technical expertise, which guarantees, according to Voronca, that “the project pays its credit”.


Directorul FREE a subliniat că rata dobânzii la fondurile oferite, fără comisioane, este legată de o marjă LIBOR la trei luni. Astfel, rata dobânzii poate coborî la sub 6,5% pe an. Principalul avantaj al cofinanțării proiectelor de eficiență energetică prin intermediul FREE este că fondul pune la dispoziție, pe lângă bani, și expertiza tehnică, ceea ce garantează, potrivit lui Voronca, faptul că „proiectul își plătește creditul”. EFICIENȚĂ MAXIMĂ CU TEHNOLOGIA EATON Eaton este o companie specializată în managementul energiei, iar la nivel global este unul dintre principalii producători de componente industriale și comerciale, și-a început expunerea Cristian Trifan, area sales manager Brașov în cadrul Eaton Electric. El a prezentat gama de produse disponibile a Eaton pentru eficiență energetică, cu accent pe convertizoarele de frecvență, sisteme de UPS și soluții de stocare a energiei, pentru a reduce consumul din rețele. În România, Eaton are 2.500 de angajați și trei fabrici proprii; două sunt situate lângă Baia Mare și produc aparataj de comandă și protecție, confecții metalice și accesorii. O a treia fabrică, situată la Arad, produce corpuri de iluminat de siguranță. COGENERAREA DIN BIOGAZ AJUTĂ LA VALORIFICAREA DEȘEURILOR BIOLOGICE Horia-Matei Bărdeanu, director la Genesis Biopartner, specialist waste-to-energy fermentație anaerobă, a prezentat proiectul realizat la Filipeștii de Pădure, în județul Prahova. Stația de cogenerare din biogaz, cu o putere instalată de 1 MW, reprezintă o investiție de 5 milioane de euro, demarată în 2013. „Ne-am poziționat într-o zonă agricolă nu întâmplător. Investiția a utilizat tehnologie germană cu tancuri de fermentație și automatizări, utilizând porumbsiloz pentru fermentare. Materiile prime sunt folosite pentru biogaz prin fermentare anaerobă, care este tratat și trimis către centrala de cogenerare; aceasta generează energie electrică injectată în rețea, precum și apă caldă și abur tehnologic, comercializate sau utilizate în procesul propriu tehnologic”, a explicat Bărdeanu. Inițial, materia primă utilizată era biomasa din agricultură, dar adaptările din ultimii ani au făcut ca proiectul de la Filipeștii de Pădure să fie sustenabil nu doar financiar, ci și prin prisma impactului social: „În permanență am făcut eforturi și ne-am luptat pentru protecția mediului, înlocuind biomasa din agricultură cu deșeuri organice nepericuloase”, a explicat el.

MAXIMUM EFFICIENCY WITH EATON TECHNOLOGY Eaton is a company specialized in energy management, and one of the global leading manufacturers of industrial and commercial components, said Cristian Trifan, Area Sales Manager Braşov, for Eaton Electric. He presented the product range of Eaton’s for energy efficiency, focusing on frequency converters, UPS systems and energy storage solutions to reduce power consumption. In Romania, Eaton has 2,500 employees and three factories; two are located near Baia Mare and they produce control and protection devices, metallic garments and accessories. A third factory, located in Arad, produces safety lighting. COGENERATION FROM BIOGAS HELPS TO CAPITALIZE ON BIO-WASTE Horia-Matei Bărdeanu, Genesis Biopartner Director, Specialist Waste-to-Energy Anaerobic Fermentation, presented the project in Filipeștii de Pădure, Prahova County. The biogas cogeneration plant, with an installed capacity of 1 MW, is an EUR 5 million investment, launched in 2013.. “We intently chose an agricultural area. The investment used German technology with fermentation tanks and automation using corn-silo for fermentation. The raw materials are used for producing biogas by anaerobic fermentation, the biogas is treated and sent to the cogeneration plant; it generates electricity which injected into the grid, as well as hot water and technological steam, sold or used for the technological process”, Bărdeanu explained. Initially, biomass from agriculture was the raw material used, but adaptations in recent years have made the project in Filipeștii de Pădure sustainable not only financially, but also in terms of social impact: “We have always made efforts and fought for protecting the environment by replacing biomass from agriculture with non-hazardous organic waste”, he said.

Mihai-Marius Voronca Director executiv al Fondului Român pentru Eficienţa Energiei – FREE Executive Director of the Romanian Energy Efficiency Fund – FREE & Asociaţii

Cristian Trifan Area sales manager Brașov, Eaton Electric Area Sales Manager Brașov, Eaton Electric

TECHNOLOGY KEEPS YOU AHEAD OF THE COMPETITION – OLYMPUS During a visit to the Olympus dairy plant, the participants at the seminar organized by energynomics.ro and TMT PR had the opportunity to

Q3 2019


GENERAL INTEREST

Teodor Vintilă Inginer biotehnolog, șef de lucrări la USAMVB Timișoara Biotechnology engineer, Chief of Works at USAMVB Timişoara

Cătălin Crivineanu Partner account manager, Power Quality Department, Eaton Electric România Partner Account Manager, Power Quality Department, Eaton Electric România

44

| eveniment / event

TEHNOLOGIA TE MENȚINE ÎN FAȚA CONCURENȚEI – OLYMPUS În vizită la fabrica de lactate Olympus, participanții la seminarul organizat de energynomics.ro și TMT PR au avut ocazia să descopere, cu sprijinul managementului companiei, „cea mai mare și mai tehnologizată unitate de procesare a laptelui din sud-estul Europei”. Dacă nu ești în prima linie a noutăților tehnologice, riști să te trezești că ai pierdut oportunități în fața competitorilor – este o frază repetată în mai multe rânduri atât de Adrian Cornea, plant manager, cât și de Dimitris Kelas, general manager la Olympus Brașov. Cel mai vizibil și mai spectaculos exemplu de adoptare a noilor tehnologii este setul de roboți de paletizare pe care se bazează fabrica din comuna brașoveană Hălchiu – „Nu știu ce ne-am fi făcut fără asemenea roboți”, spun reprezentanții Olympus. Soluția aleasă elimină necesitatea de a avea în echipă 27 de motostivuitoriști – o sarcină imposibilă în condițiile actuale de pe piața muncii din România. În aceeași abordare se înscrie și stația de biogaz construită în 2017, cu o investiție de 4 milioane de euro. „Nu ne-am gândit să facem o afacere din producția de energie”, a explicat Dimitris Kelas. „Ceea ce ne-am propus a fost să avem o soluție de protecție a mediului și economisire a resurselor naturale.” Biogazul este produs din apa uzată și lactoza rezultată în fluxul de producție, printr-un proces de fermentare într-un reactor anaerob. Stația are o capacitate medie de producție de biogaz de 600 m3/h și o capacitate de stocare de 2.000 de metri cubi. Consumul biogazului produs astfel a redus necesarul de gaz metan al fabricii de la Brașov cu până la 60%; în plus, contribuie la reducerea emisiilor de dioxid de carbon. STAȚIE DE BIOGAZ LA COM ABM La Timișoara (3 iulie), prezentările vorbitorilor invitați au fost din nou completate de o vizită în teren. De această dată am fost la stația de biogaz a companiei COM ABM, la circa 40 de kilometri de Timișoara. Înființată în anul 1995, compania COM ABM desfășoară activități în cultura cerealelor, comerțul angro cu cereale, servicii de condiționare si depozitare cereale, tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase, cât și producția de energie electrică. Pentru extinderea activității, compania a finalizat în 2015 un proiect cu finanțare europeană (Programul Operațional

discover, under the guidance of the company’s management, “the largest and most technologically advanced milk processing plant in South East Europe”. If you are not at the forefront of technological novelties, you risk discovering that you have missed opportunities and lost ground against competitors – this phrase was repeated on many occasions by Adrian Cornea, plant manager and also by Dimitris Kelas, general manager of Olympus Brasov. The most visible and spectacular example of adopting new technologies is the set of palletizing robots on which the plant in Hălchiu, Braşov, counts on – “I do not know what we would have done without such robots,” say Olympus representatives. The chosen solution eliminates the need to have a team of 27 forklift trucks operators – an impossible task under the current labor market conditions in Romania. The biogas plant built in 2017, with an investment of 4 million euros, comes under the same approach. “We did not think of doing a business in energy generation,” said Dimitris Kelas. “What we were about was a solution to protect the environment and save natural resources.” Biogas is produced from waste water and lactose resulting in production through a fermentation process in an anaerobic reactor. The plant has an average production capacity of 600 cubic meters biogas per hour and a storage capacity of 2,000 cm. Consumption of biogas produced this way reduced the natural gas needs of the Brasov plant by up to 60%; in addition, it contributes to the reduction of carbon dioxide emissions. BIOGAS PLANT AT COM ABM In Timisoara (July 3rd), the speeches of the guests were, once again, supplemented with a field trip; this time we visited the COM ABM biogas plant, about 40 kilometers near Timisoara. Established in 1995, COM ABM carries out activities in cereals crop and wholesale trade, electricity production, treatment and disposal of non-hazardous waste. In order to expand its activity, the company finalized in 2015 a project with European financing (Sectoral Operational Program 2007-2013 – CCE, Priority Axis IV) – “Biogas and Biomass Power Plant”, with a total investment value of 25.62 million lei, out of which 30% was


Sectorial 2007-2013 – CCE, Axa Prioritară IV) – „Centrala de Producere a Biogazului și a Energiei Electrice din Biomasă”, cu o valoare totală a investiției de 25,62 milioane de lei, cu 30% cofinanțare. Capacitatea de producție a instalației este de 0,988 MW electric și 0,99 MW termic. Activitatea constă în depozitarea și însilozarea masei verzi, preluarea și alimentarea acesteia în fermentatoare. Are loc un proces de fermentare anaerobă a acesteia în cele două digestoare, rezultând biogazul care este captat și condus la grupul de cogenerare unde are loc procesul de producere a energiei electrice și termice. În urma fermentării, nămolul rezultat este administrat pe terenuri agricole, fiind un excelent îngrășământ natural. În stația de biogaz de la COM ABM, necesarul de biomasă anual este de 20.000 tone, pentru o centrală de 1 MW pe oră. Peste jumătate din masa verde necesară producției de energie provine din surse proprii – cultura de triticale, un hibrid de grâu și secară, cu potențial ridicat de biomasă. La triticale se adaugă și dejecțiile din fermele de animale (urină de vacă în mod special), cât și resturi din industria alimentară procurate de la fermieri și procesatori din zonă, eliminându-se astfel costurile mari cu transportul. Producția asigură necesarul energetic al stației, iar energia este valorificată în rețeaua națională, la un preț de 160 lei și 1,5 certificate verzi pe MW. Până la închiderea CET Arad în vara lui 2018, societatea valorifica și energia termică. SUFICIENTĂ BIOMASĂ PENTRU NEVOILE ENERGETICE Omenirea se află într-un punct de turnură, trecând de la revoluția industrială și epoca petrolului la bioeconomie, a susținut dr. Teodor Vintilă, inginer biotehnolog, șef de lucrări la USAMVB Timișoara, Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere, Departamentul de Biotehnologii. Calculele prezentate de domnia sa arată că doar în zona de vest a țării „din reziduuri putem produce 3,4 TWh, adică 89% din consum”. EFICIENȚA ENERGETICĂ CREȘTE ODATĂ CU CONSUMUL Dependența de electricitate crește, însă în egală măsură crește și eficiența energetică, a subliniat Cătălin Crivineanu, partner account manager, Power Quality Department, la Eaton Electric România. Ea-

co-financing. The production capacity of the plant is 0.988 MW electric and 0.99 MW thermal. The activity consists in storing and ensiling the green mass, taking it over and feeding it into the fermenters. An anaerobic fermentation process takes place in the two digestors, resulting in the biogas that is captured and led to the cogeneration group where electric and thermal energy is generated. Following fermentation, the resulting sludge is given on farmland, as it is an excellent natural fertilizer. At the COM ABM biogas plant, 20,000 tons of biomass is needed each year for the 1 MWh plant. Over half of the green mass needed to generate energy comes from its own sources – triticale crops, a wheat and rye hybrid with high biomass potential. Manure from animal farms (especially cow’s urine) as well as food industry residues from farmers and processors in the area are also added, for reducing the high transport costs. The production ensures the energy needs of the station and the energy is injected in the national network at a price of 160 lei and 1.5 green certificates per MW. Until the closure of CET Arad in the summer of 2018, the company also exploited the thermal energy. ENOUGH BIOMASS TO COVER ENERGY NEEDS Mankind is at a turning point, moving from the industrial revolution and the oil age to the bioeconomy, said Dr. Teodor Vintilă, biotechnology engineer, Chief of Works at USAMVB Timişoara, Faculty of Bioengineering of Animal Resources, Department of Biotechnologies. According to the calculations he presented the West region alone “we could generate 3.4 TWh from waste, which means 89% of the consumption”. ENERGY EFFICIENCY REDUCES ENERGY DEPENDENCY Dependence on electricity increases, but also increases energy efficiency, said Cătălin Crivineanu, Partner Account Manager, Power Quality Department, Eaton Electric România. Eaton is a company specialized in energy management and globally is one of the leading manufacturers of industrial and commercial components. “We offer medium voltage solutions, switchboards, fuses, and recently we also have bought a transformer

Constantin Ichimoaei Executive manager în cadrul ABB România Executive manager at ABB Romania

Ion Stan directorul executiv al Direcției pentru Agricultură Județeană Brașov – DAJB The executive director of the Brasov County Department of Agriculture – DAJB

Q3 2019


GENERAL INTEREST

| eveniment / event

ton este o companie specializată în managementul energiei, iar la nivel global este unul dintre principalii producători de componente industriale și comerciale. „Oferim soluții de medie tensiune, tablouri de distribuție, siguranțe și mai nou am achiziționat și o fabrică de transformatoare, despre care vom auzi mai multe în lunile ce urmează. Oferim soluții de iluminat, iluminat de siguranță, soluții pentru medii grele, iar în zona agroindustrială, soluții pentru acționări cu convertizoare și soft-startere, unde putem acționa motoare electrice, contactoare, automatizări și alte soluții, inclusiv UPS-uri și soluții de stocare în baterii litiu-ion.” FOTOVOLTAICUL ESTE PIAȚA CU CEA MAI MARE DEZVOLTARE În prezentarea sa, Constantin Ichimoaei, executive manager în cadrul ABB România, a subliniat că ABB produce echipamente pentru producția energie regenerabile. În ceea ce privește aplicațiile solare, are în derulare contracte pentru livrarea de invertoare care anul acesta vor totaliza în România o putere totală de peste 15 MW pe acoperișurile unor clădiri. Evenimentul de la Brașov a fost susținut de Ridgid-Emerson, Eaton Electric, Control Point powered by Valmet și s-a bucurat de încrederea partenerilor strategici Ambasada Franței, CCI Francaise en Roumanie, Camera de Comerț și Industrie Brașov, Direcția pentru Agricultură Județeană Brașov, AIIR-FV, SAMER, Olympus.

The event in Brașov was supported by Ridgid-Emerson, Eaton Electric, Control Point powered by Valmet and it had enjoyed the trust of the following strategic partners: Ambasada Franței, CCI Francaise en Roumanie, Camera de Comerț și Industrie Brașov, Direcția pentru Agricultură Județeană Brașov, AIIR-FV, SAMER, Olympus. Piața cu cea mai mare dezvoltare este cea fotovoltaică. „Dacă în urmă cu 10 ani vorbeam despre instalarea proiectelor solare de 10-25-50 MW, proiecte la care am participat cu partea de invertoare solare, cu partea de joasă sau medie tensiune, transformatoare, stații de 110 / 20 KV, acum vorbim despre proiecte mici, distribuite. Nu mă aștept să mai vedem curând proiecte pe câmp în România. Vorbim, deci, despre rezidențial, despre Casa Verde. În cadrul proiectelor rezidențiale, există proiecte cu sau fără stocare. La nivelul clădirilor industriale sau supermarketurilor, sunt importante invertoarele trifazate, conectabile și monitorizate de la distanță. În

46

factory, which we will hear more about in the coming months. We offer lighting, safety lighting, solutions for heavy environments, and in the agro-industrial area, automation solutions with converters and soft starters where we can operate electric motors, contactors, automation and other solutions, including UPS and lithium-ion battery storage solutions”. PV IS THE MARKET WITH THE HIGHEST DEVELOPMENT In his speech, Constantin Ichimoaei, executive manager at ABB Romania, focused on the fact that ABB produces equipment for generating renewable energy. In respect to solar applications, it is involved in contracts for delivering invertors totaling over 15 MW this year in Romania, on buildings’ rooftops. The highest development is recorded in the photovoltaic market. “If 10 years ago we were talking about installing solar projects of 10-25-50 MW, projects where we participated with either the solar inverters, the low or medium voltage equipment, the transformers, or the 110/20 KV stations, at present we are talking about small, distributed projects. I do not expect to see large projects in the ground soon in Romania. We are talking about residential area, about the Green House – a program I hope to see started very soon. Within residential projects, there are projects with or without storage. At the level of industrial buildings or supermarkets, three-phase inverters, connectable and remotely monitored are important. We are currently deliver solar invertors for three major projects in Romania on the roof of supermarket chains “. TECHNOLOGIES FOR WASTE-TO-ENERGY The representative of Control Point, Daniel Bertalan, presented some of the numerous projects the company have been involved in the biomass and waste to energy area. “We have implemented projects on everything related to gas turbines, biomass, biogas, while on the agrobusiness we have several projects implemented for silos automation. Last year there was a project in Satu Mare, with Control Point as a subcontractor for electrical installations and automation.” The company is also present in the area of waste recovery, including the production of bi-


acest moment livrăm invertoare solare pentru trei proiecte mari în România, pe acoperișul unor lanțuri de supermarketuri.” TEHNOLOGII PENTRU VALORIFICAREA ENERGETICĂ A DEȘEURILOR Reprezentantul Control Point, Daniel Bertalan, a expus câteva dintre numeroasele proiecte pe biomasă și energie din deșeuri în care compania s-a implicat în anii din urmă. „Am implementat proiecte pe tot ceea ce înseamnă turbine de gaz, biomasă, biogaz, iar pe partea de angro avem câteva proiecte implementate pe automatizări de silozuri. Anul trecut a existat un proiect la Satu Mare, Control Point fiind subcontractor pentru instalații electrice și automatizare.” Firma este prezentă și în zona valorificării deșeurilor, inclusiv prin producere a biogazului prin flux anaerob, ardere, obținere de ipsos și alte procese. „Dintr-o tonă de deșeuri municipale neorganice se pot obține circa 1.100 KVh energie electrică sau încălzire centralizată. Din cenușa procesului de ardere se pot recupera metale feroase și neferoase. În Anglia avem un proiect de 68 MW.” El a prezentat și proiecte ale firmei din zona de utilizare a deșeurilor organice. „Utilizăm 32.000 tone de biomasă sau deșeuri organice, prin care producem 3,8 milioane mc de biogaz anual sau echivalentul a 660 KVh pe tonă de energie electrică”, a mai spus el.

ogas through anaerobic digestion, biogas burning, gypsum and other processes. “From one ton of municipal inorganic waste about 1,100 KVh of electricity, or centralized heating can be obtained. From the ash resulted in the combustion process, ferrous and non-ferrous metals can be recovered. We had a 68 MW such a project in England.” He also presented the company’s projects in the area of organic waste use. “We use 32,000 tons of biomass or organic waste, producing 3.8 million cubic meters of biogas annually or the equivalent of 660 KVh per ton of electricity,” he said. Evenimentul de la Timișoara a fost susținut de ABB România, Eaton Electric, Ridgid-Emerson, Control Point powered by Valmet și s-a bucurat de încrederea partenerilor strategici Ambasada Franței, CCI Francaise en Roumanie, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Timiș, Direcția pentru Agricultură Arad, AIIR-FV, SAMER, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara, COM ABM Arad.

The event in Timisoara was supported by ABB România, Eaton Electric, Ridgid-Emerson, Control Point powered by Valmet and enjoyed the trust of strategic partners such as the France Embassy, CCI Francaise en Roumanie, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Timiș, Direcția pentru Agricultură Arad, AIIR-FV, SAMER, Universitatea de Ști-ințe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului in Timișoara, COM ABM Arad.

Q3 2019


GENERAL INTEREST

| stiri , / news

BREXIT-ul s-ar putea amâna din nou Membrii Camerei Comunelor au aprobat o moțiune ce permite opoziției să stabilească agendei Parlamentului de la Londra, acesta fiind primul pas în cadrul unui proces ce ar permite blocarea planului premierului Boris Johnson de a scoate Marea Britanie din Uniunea Europeană fără un acord. Opoziția va propune Uniunii Europene să amâne BREXIT-ul până la 31 ianuarie 2020, în afara cazului în care un acord de BREXIT este aprobat de Parlament ori Legislativul de la Londra acceptă ieșirea fără acord din blocul comunitar.

BNR: Crește riscul de credit în energie și transporturi Băncile au indicat majorări semnificative ale riscului de credit asociat firmelor din sectoarele energie și transporturi și creșteri moderate în cazul celor din domeniul tranzacțiilor imobiliare, pentru cel de-al doilea trimestru al anului 2019, potrivit unui Sondaj BNR realizat în luna august. Conform sondajului, companiile din sectorul construcții și cel de intermediere financiară consemnează o creștere marginală a riscului de credit. În schimb, pentru firmele din agricultură și industrie, riscul de credit s-a diminuat marginal în trimestrul analizat. Sondajul este efectuat trimestrial de BNR, pe baza unui chestionar transmis primelor 10 bănci alese după cota de piață aferentă creditării companiilor și populației. Opiniile acoperă evoluțiile din ultimele trei luni, iar așteptările se referă la următoarele trei luni.

48

BREXIT Could Be Again Delayed The Members of the House of Commons have approved a motion that allows the opposition to determine the London Parliament's agenda, which is the first step in a process that would block Prime Minister Boris Johnson's plan to remove Great Britain from the European Union without an agreement. The opposition will propose to the European Union to postpone BREXIT until January 31, 2020, unless a BREXIT agreement is approved by the Parliament or unless the London Legislature agrees to leave the community block without an agreement.

NBR: The Credit Risk in Energy and Transport Is increasing Banks indicated significant increases in the credit risk associated to the companies in the energy and transport sectors and moderate increases in real estate transactions sector, for the second quarter of 2019, according to a NBR Survey conducted in August. According to the survey, companies in the construction sector and the financial intermediation sector report a marginal increase in credit risk. On the other hand, for companies in agriculture and industry, the credit risk decreased marginally in the analysed quarter. The survey is conducted quarterly by the NBR, based on a questionnaire sent to the first 10 banks chosen according to the market share related to the lending of companies and the population. The opinions cover the evolution over the past three months, and the expectations relate to the next three months.


050

069

090

OIL & GAS


OIL & GAS

| strategie / strategy

Camelia Ene CEO & Country Chairman MOL Romania

Obiectivul MOL România: o rețea de stații de servicii multifuncționale MOL România’s goal: a network of multipurpose service stations

50


S

tabilizarea prețurilor la țiței dincolo de cota 60 de dolari pe baril s-a produs simultan cu un avans economic spectaculos în România și cu creșterea consistentă a veniturilor pentru majoritatea românilor. Cererea de carburanți s-a menținut solidă, cu toate majorările de fiscalitate (reintroducerea supraaccizei în 2017). Am discutat cu Camelia Ene, CEO & country chairman al MOL România, despre tendințele de profunzime din piața downstream locală și despre modul în care strategiile și obiectivele regionale ale grupului se transferă în activitatea din România. Stimată doamnă Camelia Ene, cifrele operaționale ale MOL în România sunt foarte solide și cresc mai repede decât media pieței în fiecare an. Care considerați că este elementul principal al abordării MOL care contribuie la aceste evoluții? Rezultatele companiei reflectă succesul strategiei noastre de business. MOL a venit prima dată în România în urmă cu aproape 25 de ani, în 1995, când a deschis prima stație în Salonta, județul Bihor. De atunci, am parcurs un drum lung, ajungând astăzi la o rețea de 227 de stații și totul se datorează strategiei noastre de business care a fost orientată spre o creștere sustenabilă. Cu toate acestea, credem că ceea ce face diferența în cazul nostru este abordarea orientată către client. La baza activităților și operațiunilor MOL se află grija permanentă pentru a răspunde tuturor nevoilor și așteptărilor clienților noștri. Ne-am angajat să devenim și să rămânem prima alegere a clienților noștri. Pentru a atinge acest obiectiv, dezvoltăm continuu cele mai bune soluții pentru nevoile clienților aflați permanent în mișcare. În același timp, ne-am angajat să transformăm rețeaua noastră actuală de stații de servicii într-o rețea de stații de servicii multifuncționale pentru a satisface constant cererea consumatorilor. Grupul MOL funcționează deja de ani buni în baza așa-numitei Strategii 2030. Care sunt elementele principale ale acestei viziuni și cum se manifestă ele în România? MOL Group a implementat cu succes strategia pe care a stabilit-o în 1999. Prin stabilirea ritmului la momentul potrivit am devenit o companie internațională de petrol și gaze cu poziții de lider pe piața Europei Centrale de Est. Modelul nostru de bu-

T

he stabilization of oil prices over 60 dollars per barrel happened simultaneously with a spectacular economic advance in Romania and with the consistent increase of the income for the majority of Romanians. Fuel demand has remained strong, with all tax increases (reintroduction of the over excise tax in 2017). We discussed with Camelia Ene, MOL Romania CEO & Country Chairman about the deep trends in the local Downstream market and how the group's regional strategies and objectives are transferred to the Romanian business.

Dear Mrs. Camelia Ene, the operational figures of the MOL in Romania are very solid and grow faster than the market average each year. What do you consider to be the main element of the MOL approach that contributes to these developments?

Cafeaua Fresh Corner a reprezentat un obiectiv major pentru noi, pentru că studiile au arătat că este principalul produs preferat de clienții aflați mereu în mișcare, și s-a dovedit a fi un succes..

The Fresh Corner coffee represented a major focus for us, as researches showed that it was the main product people on the go really needed and it proved to be a success. Our results reflect the success of our business strategy. MOL first came to Romania almost 25 years ago, in 1995, when it opened the first station in Salonta, Bihor county. Since then, we have come a long way, reaching a network of 227 stations today, and it is all due to our business strategy which was oriented toward sustainable growth. However, we believe that what makes the difference for us is our approach when it comes to the customers. At the core of MOL’s activities and operations is our permanent care to meet all of our clients’ needs and expectations. We are committed to become and to remain our clients’ first choice. In order to achieve this goal, we continuously develop the best solutions for their needs while they are on the go. At the same time, we are committed to transform our current network of service stations to a network of

Q3 2019


OIL & GAS

| strategie / strategy siness integrat oferă o rentabilitate stabilă și robustă pentru următorii 10-15 ani și ne oferă echilibrul de care avem nevoie pentru a ne putea deplasa în direcții noi. Lumea în general, domeniul energiei, precum și nevoile clienților se schimbă rapid, iar industria petrolului și a gazelor se schimbă și ea. Considerăm aceste schimbări fundamentale drept o oportunitate clară de a deveni mai buni. Credem că acesta este momentul potrivit pentru a stabili din nou ritmul. Avem capacitatea, mijloacele financiare și poziția de piață de care putem profita pentru a construi mai departe, capitalizând oportunitatea schimbării. Strategia Enter Tomorrow (Strategia 2030) este proiectată în acest scop.

Cu peste 200 de stații de alimentare, MOL are o amprentă extinsă la nivel național și este unul dintre motoarele modernizării comerțului în orașele mici și pe drumurile României, prin conceptul Fresh Corner. În ce măsură răspunde acesta la noile obiceiuri de consum ale românilor? În România, planul este de a Am lansat primul Fresh Coravea 21 de stații de încărcare ner din România în Blejoi (lângă instalate până în 2020. Ploiești, județul Prahova) în iulie In Romania the plan is to 2015. De atunci am fost constant have 21 charging stations impresionați de feedbackul pozitiv installed by 2020. primit și de succesul acestui proiect în România. Cafeaua Fresh Corner a reprezentat un obiectiv major pentru noi, pentru că studiile au arătat că este principalul produs preferat de clienții aflați mereu în mișcare, și s-a dovedit a fi un succes. De exemplu, în România în 2018 am vândut 7 milioane de cafele, iar la nivelul grupului MOL s-au vândut 47 de milioane de cafele în întreaga regiune CEE. Când ne-am propus să implementăm Fresh Corner, am vrut să le oferim clienților noștri cea mai bună cafea proaspătă. Prin urmare, acum avem în stațiile MOL Fresh Corner până la 26 de tipuri de cafea pe care clienții și le pot pregăti singuri la aparatele cu autoservire, pe lângă cafeaua servită de operatori și produsă de aparatele profesionale de cafea. Dispunem de aparate de cafea de ultimă generație, dar în același timp avem și cafea de foarte bună calitate. De la lansare, vânzările de cafea s-au dublat aproape, iar ritmul de creștere este și mai mare în România.

21

52

multipurpose service stations to constantly meet consumer demand. The MOL Group has been operating for many years on the basis of the so-called “2030 Strategys”. What are the main elements of this vision and how do they manifest themselves in Romania? MOL Group successfully implemented the strategy it set out in 1999. By setting the pace at the right time we became an international oil and gas company with market-leading positions in Central-Eastern Europe. Our integrated business model provides stable and robust profitability for the next 10-15 years and gives us the balance to move in new directions. The world, energy and customer needs are changing rapidly and the oil and gas industry is changing too. We view these fundamental changes as a clear opportunity to make ourselves better. We believe that this is the right time to set the pace again. We have the capability, the financial means, and the market position to leverage and build on previous successes to grab the opportunity of the changing world. The Enter Tomorrow strategy (2030 Strategy) is designed for that. With more than 200 filling stations, MOL has a national footprint and is one of the engines of modernization of trade in small towns and on the roads of Romania, through the concept of Fresh Corner. To what extent does it respond to the new consumption habits of Romanians? We have launched the first Fresh Corner in Romania in Blejoi (near Ploiesti, Prahova County) in July 2015. Ever since then we have been constantly impressed by the amount of positive feedback and the success of this project in Romania. The Fresh Corner coffee represented a major focus for us, as researches showed that it was the main product people on the go really needed and it proved to be a success. For example, in Romania, in 2018 we sold 7 million coffees and at MOL Group level 47 million coffees were sold, throughout the entire CEE region. When we set out to implement Fresh Corner, we wanted to serve our customers the best Fresh Coffee. Therefore, we now have in the MOL Fresh Corner stations up to 26 types of coffee that the customers can prepare themselves at the self-service machines, besides the coffee served


Cu toate acestea, Fresh Corner nu este în niciun caz doar despre cafea și sandvișuri. De asemenea, în Fresh Corner avem produse de patiserie și pâine proaspăt coaptă, hotdog, hamburger cu cartofi prăjiți sau coaste. Aveți în vedere dezvoltarea acestui concept, eventual prin introducerea de noi servicii disponibile în stațiile MOL? Introducem constant servicii și produse noi în stațiile noastre, pe baza unor evaluări complexe care iau în considerare în principal nevoile clienților, dar și tendințele actuale. Pe de o parte, trebuie să ținem

by the operators with a barista machine. We have excellent quality beans and state of the art coffee machines. Since launch coffee sales have almost doubled, and the pace of growth is even higher in Romania. However, Fresh Corner is in no way only about coffee and sandwiches. Also, in Fresh Corner we have pastry, hotdogs, hamburger with French fries or ribs. Do you consider developing this concept, possibly by introducing new services available in MOL stations?

Q3 2019


OIL & GAS

| strategie / strategy cont întotdeauna de ceea ce vor clienții noștri. Și acest lucru înseamnă că trebuie să furnizăm oferte adaptate, deoarece vedem obiceiuri diferite ale consumatorilor în diferite domenii. Dar filosofia de bază este să oferim produse de cea mai bună calitate, ca regulă generală. Încercăm întotdeauna să ne dezvoltăm ofertele și să le facem cea mai bună alegere pentru clienți. Grupul MOL este încrezător în evoluția vânzărilor pe segmentul non-fuel în viitor. Compania a înțeles faptul că, pe baza portofoliului de stații de servicii pe care îl gestionează în toată regiunea, ar putea fi un jucător important nu numai pe zona de combustibil, dar și în alte zone de retail. MOL Group estimează că vânzările non-fuel vor crește într-un ritm susținut în următorii ani. De exemplu, în primul semestru al anului 2019, rezul-

We constantly introduce new services and new products in our stations, based on complex assessments that take into consideration mainly the customers’ need but also the current trends. On one side, we must always keep in mind what our customers want. And this means that we have to supply tailored offers, as we see different consumer habits in different areas. But the core philosophy is to provide best quality products as a general rule we are always trying to develop our offers and make them the best choice for our customers. MOL Group believes in the growth of non-fuel sales in the future. The company has realized the fact that with our region-wide service station portfolio, we could be an important player not only in fuel but in other retail areas as well.

Pilonii strategiei Enter Tomorrow (Strategia 2030)

The pillars of the The Enter Tomorrow strategy (2030 Strategy)

54

Model de business integrat pentru segmentele upstream și downstream. Segmentul upstream rămâne un pilon principal al modelului de business integrat al grupului MOL. Ambiția noastră este de a maximiza valoarea din baza de active existente, de a menține producția cel puțin la nivelul de astăzi, de a menține costul unitar la un nivel competitiv scăzut, în timp ce continuăm să căutăm oportunități de creștere. Stabilirea unei noi linii de business prin intermediul transformării industriale. Vom implementa o strategie de creștere ofensivă până în 2030, adăugând noi produse de-a lungul lanțului valoric și intrând pe noi segmente de piață. Vom determina transformarea industrială în regiune, investind în modernizarea activelor existente și în dezvoltarea de noi linii de afaceri, realizând produse petrochimice mai valoroase. Scopul este să valorificăm expertiza noastră de piață, precum și dimensiunea noastră (10 milioane de clienți, 1 milion de tranzacții zilnice și 10 achiziții pe secundă) pentru a construi o nouă linie de business care să ofere cele mai bune servicii oamenilor aflați în mișcare, să ia parte la reinventarea transportului în regiune și să ofere servicii industriale competitive. Grupul MOL va fi alegerea angajaților, clienților și investitorilor. MOL Group este una dintre cele mai mari companii din regiune. Odată cu implementarea Strategiei 2030 la nivelul întregului grup MOL, vom deveni cea mai bună alegere a clienților, angajaților și investitorilor.

Integrated business model of upstream and downstream. Upstream remains a core pillar of the integrated business model of the MOL Group. Our ambition is to maximize value from our existing asset base, keep production at least at today’s level, keep unit cost competitively low, while opportunistically investigate and pursue inorganic growth opportunities. Set up a new business line by driving an industrial transformation. We will implement an offensive growth strategy by 2030, adding new products along the value chain and entering new market segments. We will drive industrial transformation in the region by investing to upgrade existing assets and develop new business lines, producing more valuable petrochemical products. Our aspiration is to leverage our market expertise, size and knowledge of our 10 million customers, 1 million daily transactions and 10 purchases per second to build a new business line in order to provide the best and most desirable services to people on the move, to take part in the reinvention of transportation in CEE and to offer competitive industrial services. MOL Group will be the choice of employees, customers and investors. MOL Group is one of the greatest companies in the region. With the implementation of the MOL Group 2030 strategy we will make it the best choice of customers, employees and investors.


tatul EBITDA pentru segmentul Consumer Services a crescut cu 6% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Una dintre cele mai vizibile acțiuni ale anului din partea MOL România este implicarea în proiectul paneuropean NEXT-E, pentru instalarea a peste 250 de stații de alimentare pentru mașini electrice. În ce stadiu sunteți cu acest proiect? În luna iulie 2017, proiectul NEXT-E a fost selectat de Comisia Europeană pentru cofinanțare prin intermediul programului Connecting Europe Facility (CEF). Consorțiul NEXT-E va primi 18,84 milioane euro în vederea implementării proiectului, aceasta fiind cea mai mare finanțare CEF acordată unui proiect privind vehiculele electrice. În cadrul acestuia, vor fi instalate, până în anul 2020, un număr de 222 de stații de încărcare rapidă multistandard (50 kW) și 30 de stații de încărcare ultrarapidă (150-350 kW) de-a lungul principalelor coridoare europene de transport și al rețelei transeuropene de transport (TEN-T). Ca o premieră absolută, călătoria pe distanțe lungi bazată 100% pe electricitate va fi posibilă în șase state membre, cu legături către țările vecine. Consorțiul este format din companiile din cadrul grupului E.ON (Zapadoslovenská energetika în Slovacia, E.ON Czech Republic, E.ON Hungary, E.ON Romania), grupului MOL (filialele din cele șase țări participante), Hrvatska elektroprivreda din Croația, Petrol (în Slovenia și Croația), precum și Nissan și BMW. Rețeaua dezvoltată de acest consorțiu are ca scop crearea unei infrastructuri în Cehia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Croația și România. Foarte important, această rețea va fi conectată cu rețeaua de stații de încărcare electrice din Europa de Vest, datorită coordonării cu alte proiecte finanțate prin intermediul CEF. În România, planul este de a avea 40 de stații de încărcare instalate până în 2020 în cadrul proiectului NEXT-E, dintre care 19 vor aparține E.ON, iar 21 vor fi ale MOL România. În prezent, există 11 staţii de încărcare electrică deschise în cadrul proiectului NEXT-E, implementat de partenerii noștri de consorțiu de la E.ON, 4 dintre ele fiind plasate în stații MOL (1 la Iași și 3 în Sovata și Gheorghieni). În plus, avem alte 4 stații de încărcare instalate separat în stațiile MOL România.

MOL Group estimates that non-fuel sales will grow constantly in the next years. For example, in H1 2019, Consumer Services EBITDA increased by 6% year-on-year. One of the most visible actions of the year of MOL Romania is the involvement in the panEuropean NEXT-E project, for the installation of over 250 power stations for electric cars. At what stage are you with this project? As of July 2017, the NEXT-E project was selected by the European Commission for co-financing through the Connecting Europe Facility (CEF). The NEXT-E consortium will receive EUR 18.84 million to implement the project, this being the largest CEF funding for a project on electric vehicles. Within this framework, 222 fast multi-standard (50 kW) fast load stations and 30 ultra-fast (150-350 kW) load stations will be installed, by 2020, along the main European corridors and the trans-European transport network (TEN-T). As an absolute first, long distance travel, 100% based on electricity, will be possible in six Member States with links to neighbouring countries.

Modelul nostru de business integrat oferă o rentabilitate stabilă și robustă pentru următorii 10-15 ani și ne oferă echilibrul de care avem nevoie pentru a ne putea deplasa în direcții noi.

Our integrated business model provides stable and robust profitability for the next 10-15 years and gives us the balance to move in new directions. The Consortium consists of companies from the E.ON Group (Zapadoslovenská energetika in Slovakia, E.ON Czech Republic, E.ON Hungary, E.ON Romania), the MOL Group (the subsidiaries of the six participating countries), Hrvatska elektroprivreda from Croatia, Petrol (in Slovenia and Croatia) as well as Nissan and BMW. The network developed by this consortium aims to create an infrastructure in the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Croatia and Romania. Importantly, this network will be connected to the Western European electrical charging network, thanks to coordination with other projects funded through CEF. In Romania the plan is to have 40 charging stations installed by 2020, under the NEXT-E project,

Q3 2019


OIL & GAS

| strategie / strategy Ce alte tendințe europene privind mobilitatea se vor reflecta în viitorul apropiat în portofoliul MOL România? Evaluăm în mod constant tendințele, încercăm să anticipăm cerințele clienților și ne modelăm oferta în funcție de ceea ce își doresc și de ceea ce au nevoie clienții noștri. Din perspectiva noastră, orice discuție punctuală despre viitor și stațiile de servicii din viitor trebuie să ia în considerare două aspecte specifice: cererea de energie alternativă și dorința de servicii. În ceea ce privește primul aspect – respectiv cererea de energie alternativă - considerăm că aceasta este o tendință în creștere pe termen lung, cu variații la nivel global și regional, în funcție de nivelurile de venit și de gradul de conștientizare a problematicii de mediu.

În ceea ce privește dorința de acces la anumite servicii, ne așteptăm la schimbări în comportamentele clienților. Este adevărat că, deși în opinia noastră clienții adulți de astăzi vor rămâne oarecum tradiționali (și, de exemplu, mai atașați de mașinile și serviciile tradiționale), generația tânără va fi foarte diferită și știm că în mare parte pentru ei este esențial să dezvoltăm noi servicii și soluții de mobilitate. Pe baza acestor schimbări pe care le anticipăm, MOL intenționează să transforme în continuare stațiile sale de servicii în locuri unde clienții pot găsi mult mai mult decât simple puncte de alimentare și unde pot avea experiențe pozitive depline care le vor forma sau amplifica loialitatea față de brand.

What other European mobility trends will be reflected in the near future in the MOL Romania portfolio? We constantly assess the trends, we are trying to foresee the future customers’ demands and we shape the offer based on what our customers want and need. From our perspective, any specific discussion about the future and the service stations of the future must take into consideration 2 specific aspects: the demand for alternative energy and the desire for services. Regarding the first aspect – the demand for alternative energy – we see this as an increasing trend on a long term, with global and regional trends that will differ, depending on the income levels and environment consciousness. Regarding the desire for services, we expect to see changes in the customers’ behaviors. It is true that while we believe that our today’s adult customers will remain somewhat traditional (and, for instance, more attached to the traditional cars and services) the young generation will be very different and we know that mostly for them developing new mobility services and solutions will be essential. Based on these changes that we anticipate, MOL plans to further transform its service stations into “great places to be”, in places where customers can find much more than mere fueling points and where they can have full positive experiences that will increase or build their loyalty to the brand.

Spre deosebire de marii competitorii locali, MOL nu dispune de o rafinărie proprie, ci importă carburanții distribuiți. În ce fel poate fi redus impactul financiar al transportului de carburanți pentru optimizarea afacerilor companiei? Întrucât eficiența businessului a fost întotdeauna printre prioritățile noastre, căutăm continuu noi mijloace pentru a optimiza procesul de aprovizionare și întreg businessul, oferind totodată produse și soluții de cea mai bună calitate pentru nevoile în continuă schimbare ale clienților noștri.

Unlike the big local competitors, MOL Romania does not have its own refinery and must import fuels. How can the financial impact of fuel transportation be reduced in order to optimize the company's business? As our business’ efficiency has always been among our top priorities, we are continuously searching for new means to optimize the sourcing process and the entire business, while delivering best quality products and solutions to the ever-changing needs of our customers.

MOL Group estimează că vânzările non-fuel vor crește într-un ritm susținut în următorii ani.

MOL Group believes in the growth of non-fuel sales in the future.

56

out of which 19 will belong to E.ON and 21 to MOL Romania. By now, there are 11 EVC opened under the NEXT-E project, implemented by our consortium partners from e-on, 4 of them being placed in MOL stations (1 in Iasi and 3 in Sovata and Gheorghieni). Additionally, we have another 4 charging stations installed separately in MOL Romania stations.


OIL & GAS

| reguli si , valori / rules and values

OUG 114/2018 a mai adus României două dosare de infringement GEO 114/2018 has brought Romania two more infringement cases

D

in cele 65 de dosare de infringement în curs ale României la Comisia Europeană, 15 se referă la încălcări ale dreptului UE în domeniile mediu și politici climatice, iar șase dosare privesc direct domeniul energetic. Două au fost lansate în 2019, în urma adoptării și implementării Ordonanței de Urgență a Guvernului (OUG) 114 din decembrie 2018. Ambele se referă la impactul OUG 114 în sectorul gazelor naturale. Sunt analiști care avertizează că noi proceduri de infringement sunt probabile, din 2020, dacă măsurile din OUG 114 rămân în vigoare; mai întâi de toate în domeniul energiei electrice, odată cu publicarea, în iunie 2019, a Regulamentului UE 2019/943 privind piața internă de energie electrică. Potrivit lui

58

O

ut of the 65 on-going infringement cases that Romania has at the European Commission, 15 refer to violations of the EU right in the environmental and climate policies areas, and six dossiers refer directly to the energetic field. Two were launched in 2019, following the adoption and implementation of the Government Emergency Ordinance (GEO) 114 of December 2018. Both refer to the impact of GEO 114 in the natural gas sector. Some analysts are warning that there is a chance of new infringement procedures, starting with 2020, should the measures of GEO 114 remain in force; first of all, in the field of electricity, along with the publishing, in June 2019, of the EU Regulation 2019/943 regarding the internal electricity market. According to Dumitru Chisăliță, president of the Smart Energy Association („Asociația Energie Inteligentă“), the Regulation which will apply starting with January 1st, 2020, will trigger substantial changes on the Romanian electricity market; of which, the expert mentioned long-term contracting, elimination of the obligation to trade on the stock market, the removal of capacity limits. “This electricity regulation needs to be viewed as a big warning for the Romanian authorities in the field of natural gas,


Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energie Inteligentă, Regulamentul, care se va aplica de la 1 ianuarie 2020, va obliga la modificări substanțiale în piața energiei electrice din România; între acestea, expertul menționează contractarea pe termen lung, eliminarea obligației de a tranzacționa pe bursă, eliminarea barierelor de capacitate. „Acest regulament pentru energie electrică ar trebui să fie văzut ca un mare semnal de alarmă pentru autoritățile române din domeniul gazelor naturale, dată fiind situația în care se găsesc sectorul și piața de gaze din România, situație care probabil nu va mai putea fi ascunsă de ochii europenilor.” Piața internă a energiei Comisia solicită României să elimine barierele din calea exporturilor de gaze naturale; în acest sens, a trimis un aviz motivat suplimentar României din cauză că nu a eliminat restricțiile impuse comerțului cu gaze naturale dintre statele membre, așa cum se prevede în normele UE privind piața internă în sectorul gazelor naturale (articolele 35 și 36 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, TFUE; Directiva 2009/73/CE). Primul apel în această speță datează din iulie 2014. După evaluarea modificărilor recente ale legii energiei adoptate de România, Comisia a constatat că este menținută obligația de a vinde gaze naturale cu prioritate pe piața română, ceea ce reprezintă o încălcare

given the situation of the Romanian gas sector and market, situation which probably can no longer be hidden from the eyes of Europeans”. The internal energy market The Commission requires Romania to remove the barriers limiting natural gas exports; in this respect, it sent an additional reasoned opinion to Romania, because it failed to eliminate the restrictions imposed on natural gas trading between the member states, as provided in the EU norms regarding the internal market in the sector of natural gas (articles 35 and 36 of the Treaty on the Functioning of the European Union, TFUE; Directive 2009/73/CE). The first appeal in this case is dated July 2014. After the assessment of the recent modifications brought to the Energy Law adopted by Romania, the Commission established that it maintained the obligation of selling natural gas with priority on the Romanian market, which represents a violation of the EU law. The Commission considers that the current Romanian legal framework, because it obligates Romanian producers to grant priority to internal market sales, creates unjustified barriers for the Romanian gas export and it therefore requested the removal of these barriers. Romania has the option to reply to the arguments presented by the Commission; otherwise, the Commission can decide to notify the EU Court of Justice.

Q3 2019


OIL & GAS

Comisia consideră că actualul cadru juridic român creează bariere nejustificate în calea exporturilor de gaze din România.

The Commission considers that the current Romanian legal framework creates unjustified barriers against the Romanian gas export.

60

| reguli si , valori / rules and values a dreptului UE. Comisia consideră că actualul cadru juridic român, prin faptul că impune producătorilor din România obligația de a acorda prioritate vânzărilor de pe piața internă, creează bariere nejustificate în calea exporturilor de gaze din România și, prin urmare, a solicitat eliminarea acestor bariere. România are posibilitatea să răspundă argumentelor prezentate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE. Deja din 7 martie 2019 Comisia deschisese un alt dosar de infringement cu privire la nepunerea corectă în aplicare a anumitor cerințe prevăzute de Directiva privind gazele naturale (Directiva 2009/73/CE) și de Regulamentul privind siguranța furnizării de gaze [Regulamentul (UE) 2017/1938]. Aceste instrumente vizează asigurarea competitivității pe piețele gazelor din UE, garantând în același timp aprovizionarea în condiții de securitate a gospodăriilor și a altor clienți care necesită o protecție specială. În urma analizării măsurilor legislative adoptate de România în decembrie 2018 (OUG 114), Comisia a constatat că sistemul prețurilor angro reglementate nou introduse pe piața gazelor din România este contrar cerințelor juridice ale UE. De asemenea, Comisia consideră că aceste măsuri nu sunt adecvate pentru atingerea în mod sustenabil a obiectivului de a proteja consumatorii casnici împotriva creșterilor excesive de preț. Eficiența energetică a clădirilor În ianuarie 2019, Comisia a deschis procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor comunitare întrucât România nu a prezentat rapoarte privind progresele înregistrate în ceea ce privește atingerea nivelurilor optime, din punctul de vedere al costurilor, al cerințelor minime de performanță energetică a clădirilor și al elementelor acestora. Clădirile reprezintă aproximativ 40% din consumul total de energie final și mai mult de o treime din emisiile de CO2 la nivelul Uniunii Europene. Calitatea aerului Comisia solicită României să se asigure că instalațiile industriale funcționează în baza unor autorizații adecvate în temeiul Directivei privind emisiile industriale (Directiva 2010/75/UE). Directiva reglementează emisiile, inclusiv dioxidul de sulf, oxizii de azot și praful din aer, în scopul reducerii emisiilor respective și a riscurilor pentru sănătatea umană și mediu pe care acestea le pot cauza. Ca urmare a unor plângeri din partea cetățenilor și a ONG-urilor, Comisia a constatat că mai multe instalații, inclusiv patru instalații mari de ardere și o fermă mare de porcine, nu dispun de autorizații care

Already on March 7th, 2019, the Commission had opened another infringement dossier regarding the failure of correctly applying certain requirements provided by the Natural Gas Directive (Directive 2009/73/EC) and by the Security of Gas Supply Regulation [the (EU) Regulation 2017/1938]. These instruments aim at ensuring competitiveness on the EU gas markets, guaranteeing, at the same time, the safe supply of households and other clients in need of special protection. After analysing the legislative measures adopted by Romania in December 2018 (GEO 114), the Commission established that the newly regulated wholesale pricing system introduced on the Romanian gas market goes against the EU legal requirements. Furthermore, the Commission considers that these measures are not appropriate for the sustainable fulfilment of the objective of protecting household consumers against excessive price increases. Energy efficiency of buildings In January 2019, the Commission started the procedures for establishing the failure of observing community obligations, since Romania had failed to present reports regarding the progress made in the matter of achieving optimal levels, in terms of costs, for the minimum energy performance requirements of buildings and their components. Buildings represent about 40% of the total final energy consumption and more than a third of the CO2 emission at the level of the European Union. Air quality The Commission asks Romania to ensure that industrial facilities operate based on adequate authorisation, as per the Directive on industrial emissions (Directive 2010/75/EU). The Directive regulates emissions, including sulphur dioxide, nitrogen oxides and dust in the air, with the purpose of reducing those emissions and the risks against human health and the environment that they might cause. As a result of several complains issued by citizens and NGOs, the Commission ascertained that several facilities, including four large combustion plants and a large pig farm, did not have authorisations establishing operational conditions in compliance with the EU legislation. In the absence of an authorisation, compliance with the emission limit values cannot be verified, and environmental risks cannot be efficiently avoided. The Commission also became aware of


să stabilească condiții de funcționare în conformitate cu legislația UE. În absența unei autorizații, conformitatea cu valorile-limită de emisii nu poate fi verificată, iar riscurile pentru mediu nu pot fi evitate în mod eficace. Comisia a aflat, de asemenea, că două instalații mari de ardere care au făcut inițial parte din planul național de tranziție al României, dar care au fost de atunci retrase, nu respectă valorile-limită de emisii aplicabile pentru dioxidul de sulf, oxidul de azot și praf. România are la dispoziție două luni pentru a răspunde la scrisoare. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat. Lista aprobată prin ordin guvernamental în 2018 include 32 de instalații mari de ardere, operate de 15 societăți comerciale, majoritatea din domeniul energetic. Împreună, acestea ar urma să emită peste 18.000 de tone de oxid de azot în 2019; mai mult de jumătate din acest volum de emisii provine de la unitățile deținute de CE Oltenia. Eficiență energetică Din noiembrie 2018 este deschis un dosar în care Comisia reclamă aplicarea în mod incorect a unor cerințe din Directiva privind eficiența energetică (Directiva 2012/27/UE). Deșeuri radioactive În fine, din mai 2018 da-

the fact that two large combustion plants, which had initially been part of Romania’s national transition plan, but which since have been withdrawn therefrom, do not observe the emission limit values applicable for sulphur dioxide, nitrogen oxide and dust. Romania has two months to issue a reply. Otherwise, the Commission can opt to send a reasoned opinion. The list approved by Governmental Order in 2018 includes 32 large combustion plants, operated by 15 companies, most of them from the energetic field. Together, they are to issue over 18,000 tons of nitric oxide in 2019; more than half of this emissions volume comes from the units owned by CE Oltenia. Energetic efficiency In November 2018 a dossier was open in which the Commission complains against the incorrect application of certain requirements in the Energy Efficiency Directive (Directive 2012/27/EU). Radioactive waste Finally, starting with May 2018, two infringement dossiers have been opened in the nuclear field. The Commission sent letters of formal notice to Romania and another

Q3 2019


OIL & GAS

| reguli si , valori / rules and values

tează două dosare de infringement din domeniul nuclear. Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere României și altor opt state pentru că nu au transpus în mod corect anumite cerințe din Directiva privind combustibilul uzat și deșeurile radioactive (Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului). Directiva menționată instituie un cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive pentru a nu impune sarcini inutile generațiilor următoare. În plus, Comisia a cerut României, dar și altor 15 state membre să adopte programe naționale de gestionare a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive. Gropile de gunoi ilegale Cel mai avansat dosar dintre cele analizate de energynomics este cel privind gropile de gunoi neconforme și ilegale. După o primă notificare în 2012, dosarul a ajuns în februarie 2017 la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care a condamnat România, în octombrie 2018. În acest stadiu, CJUE a decis că România nu va fi supusă unor sancțiuni financiare, ci va trebui să plătească cheltuielile de judecată și să ia măRomânia a ajuns în fața CJUE în patru dosare de infringement. suri urgente pentru a închide gropile de gunoi ilegale. Romania was called before the Curtea a stabilit totuși că RomâCJEU in four infringement nia nu și-a îndeplinit obligațiile care îi cases. revin în temeiul Directivei 1999/31, referitor la 68 de depozite de deșeuri ilegale. Reprezentanții Ministerului Mediului au replicat, la finalul lui 2018, că începând cu anul 2015, din cele 109 depozite de deșeuri neconforme, la acea dată a reușit să închidă 41 de depozite. Pentru închiderea celorlalte 68 de depozite ar fi nevoie de o serie de modificări de ordin legislativ, potrivit Ministerului Mediului. Măsurile necesare sunt numeroase, iar o parte dintre ele sunt enumerate în cel mai recent raport de evaluare a punerii în aplicare a politicilor de mediu de către România, lansat în mai 2019 de Comisia Europeană. În procedurile de infringement, Comisia Europeană parcurge, treptat, mai multe faze, iar dacă Bruxelles-ul consideră că statul membru nu s-a conformat legislației europene după toate avertismentele, dă în judecată țara respectivă la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în cele mai multe cazuri cerând sancțiuni în bani. În prezent, patru dosare de infringement au ajuns în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, trei dintre ele în legătură cu încălcarea obligațiilor de mediu.

4

62

eight states because they failed to correctly apply certain requirements included in the Directive on spent fuel and radioactive waste (Directive 2011/70/Euratom of the Council). The aforementioned Directive establishes a community framework for the responsible and safe management of used fuel and radioactive waste, to avoid imposing useless burdens on future generations. Furthermore, the Commission has asked Romania, along with another 15 member states, to adopt national programs for the management of used fuel and radioactive waste. Illegal dumping The most advanced dossier out of those analysed by energynomics is the one regarding the non-compliant and illegal landfills. After a first notification in 2012, the dossier arrived in February 2017 before the Court of Justice of the European Union, which condemned Romania in October 2018. In this stage, CJUE decided that Romania will not be subjected to financial sanctions, but it will have to bear all court costs and take urgent measures in order to close the illegal landfills. However, the court established that Romania had failed to observe the obligations it had undertaken based on Directive 1999/31, in relation to 68 illegal landfills. Representatives of the Ministry of the Environment replied, at the end of 2018, that, starting with 2015, out of the 109 noncompliant landfills, to that date they had managed to close 41 landfills. Closing the other 68 deposits would require a series of legislative changes, declared the Ministry of the Environment. Many are the necessary measures, and some of them are listed in the most recent Report evaluating the implementation of environmental policies by Romania, launched in May 2019 by the European Commission. Within the infringement procedures, the European Commission undergoes, step by step, several phases, and should Brussels ascertain that a member state failed to comply with the European legislations after all notifications, it will act against that country at the Court of Justice of the European Union, in most cases requesting monetary sanctions. Until now, four infringement dossiers reached the European Union Court of Justice, three of them related to the violation of environmental obligations.


OIL & GAS

| orizont / horizon

OUG 114 - să rămână, să se modifice sau să dispară GEO 114 - to remain, to change or to disappear

T

oate variantele sunt pe masă, fiecare susținută de câte un centru de autoritate la nivelul statului român. Mediul de afaceri vrea să scape de prevederile nocive, dar se teme că o abordare prea energică (simpla abrogare) ar putea produce încă și mai mult haos în piețele de energie și gaze naturale. PARLAMENTUL Cu toată victoria de etapă din Comisia pentru Industrii din Camera Deputaților, opoziția parlamentară nu reușește să impună în fața PSD modificarea OUG 114/2018, în chestiunile care țin de energie. Prin opoziția sau lipsa de interes a parlamentarilor PSD, niciuna dintre comisiile raportoare - Comisia de buget-finanțe, Comisia de muncă și Comisia de tehnologia informației - nu s-a reunit pentru a întocmi un raport, așa că OUG 114 întârzie să ajungă în plenul Camerei Deputaților pentru un vot final. ”Trebuie anulate măsurile legate de energie care au condus la creșterea în lanț a tuturor prețurilor la energia termică, electrică, gaze naturale”, susținea liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, în august. O poziție similară au exprimat reprezentanții USR. MINISTERUL ENERGIEI Fără titular, în ciuda nominalizării unui (fost) membru ALDE – Ion Cupă, în locul demisionarului Anton Anton, ministerul Energiei încearcă să convingă Comisia Europeană că România este pregătită să respecte legislația comunitară, dar nu imediat. Mai exact, oficialii guvernamentali cer înțelegere pentru ca dosarul de infringement pe tema restrângerii exporturilor de gaze naturale să nu ajungă în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. Pentru aceasta, ar putea fi suficient un angajament ferm că legislația neconformă va fi eliminată potrivit unui calendar clar. Ar putea fi vorba despre 18 luni, așa cum propun unele voci, sau mai puțin.

64

A

ll options are on the table, each supported by a center of authority in the Romanian state. (Most of ) the companies wants ask for the harmful provisions to be eliminated, but they are afraid that an overly energetic approach (simply repealing the ordinance) could cause even more chaos in the energy and natural gas markets. THE PARLIAMENT Despite of a small victory in the Committee on Industries in the Chamber of Deputies, the parliamentary opposition fails to gain ground against PSD on the amendment of GEO 114/2018, in the energy matters. Due to the opposition or lack of interest of the PSD parliamentarians, none of the rapporteur committees - the Finance Committee, the Labor Committee and the Information Technology Commission – met to draw up a report, so GEO 114 is still on its way to reach the plenary of the Chamber of Deputies. for a final vote. "The measures related to energy that led to the chain increases for all prices for thermal energy, electricity, natural gas, must be abolished", the leader of the PNL deputy, Raluca Turcan, said in August. A similar position was expressed by the representatives of the USR. MINISTRY OF ENERGY Without a minister, despite the nomination of a (former) ALDE member - Ion Cupă, after the resignation of Anton Anton, the Ministry of Energy tries to convince the European Commission that Romania is ready to comply with EU law, even though not immediately. Specifically, government officials are seeking clemency in respect to the infringement case on the barriers to exports of natural gas. For the file not to be referred to the Court of Justice of the European Union, a firm commitment might be enough, from the Romanian side, that the non-compliant legislation will be eliminated according to a clear timetable. It could last 18 months, as some voices suggested, or less. A second issue concerns the electricity market. With the entry into force of EU Regulation 943/2019, from January 1, 2020, Romania will be at fault once again, if it maintains regulated prices for domestic consumers, and as long as prices in the competitive segment are strongly distorted by the intervention of the legislator and the regulator.


O a doua chestiune ține de piața de energie electrică. Odată cu intrarea în vigoare a Regulamentul UE 943/2019, de la 1 ianuarie 2020, România va fi în culpă încă o dată, întrucât menține prețuri reglementate pentru consumatorii casnici, iar prețurile din segmentul competitiv sunt puternic distorsionate prin intervenția legiuitorului și a reglementatorului. REGLEMENTATORUL Prima instituție care a reacționat vizibil la perspectiva ca România să fie sancționată pentru încălcarea legislației europene a fost Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei ANRE. Autoritatea a arătat la începutul lunii septembrie că urmărește modificarea normelor de aplicare a OUG 114/2018 și a lansat în dezbatere publică un proiect de ordin în acest sens. Odată concretizată, inițiativa ANRE ar elimina o mare parte din prevederile introduse prin OUG 114 și ar face oarecum inutile sau cel puțin nu la fel de urgente, eforturile din Parlament. Oficialii ANRE arată că, în baza principiilor supremației dreptului european și al cooperării loiale, statele membre au obligația de a abroga normele naționale contrare dreptului UE sau de a le lăsa neaplicate, după caz, obligație care incumbă tuturor autorităților naționale, inclusiv cele administrative. Sub amenințarea procedurilor avansate în care a intrat un dosar de infringement, ANRE descrie cadrul legal național pentru a restrânge drastic aplicarea măsurilor din OUG 114/2010 și OUG 19/2019 care au distorsionat piața de petrol și gaze naturale. Astfel, sunt invocate Legea energiei electrice și a gazelor naturale și Legea 160/2012.. În principal este vorba despre reducerea intervalului de aplicabilitate a prețurilor reglementate pentru producția internă de gaze naturale până în martie 2020, față de februarie 2022, termen introdus prin OUG 114/2018. Ar urma să fie eliminată mai devreme producătorii au obligația să le vândă cu prioritate pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienților casnici și al producătorilor de energie termică, principala observație a Comisiei Europene în dosarul de infringement deschis împotriva României.

THE REGULATOR The National Energy Regulatory Authority - ANRE was the first institution that reacted visibly to the prospect of Romania being sanctioned for violating European law. At the beginning of September, the Authority stated that it was seeking to change the rules for applying GEO 114/2018 and it has launched a public order draft in this regard. Once implemented, the ANRE initiative would eliminate much of the provisions introduced by GEO 114 and make the efforts of Parliament somewhat unnecessary or at least not as urgent. ANRE officials point out that, based on the principles of European law supremacy and loyal cooperation, Member States have the obligation to repeal national rules contrary to EU law or not to apply them, as the case may be, an obligation for all national authorities, including administrative ones. Under threat

of the advanced procedures in which an infringement file was entered, ANRE discovered that it had the national legal framework to drastically restrict the application of the measures of GEO 114/2010 and GEO 19/2019 that have distorted the oil and natural gas market. Thus, ANRE speaks about the Law on electricity and natural gas no. 123/2012 and Law 160/2012. The changes are mainly meant to reduce the duration of applicability of regulated prices for domestic natural gas production until March 2020, against February 2022, a term currently in place, as introduced by GEO 114/2018. ANRE intends to eliminate earlier the producers’ obligation to sell their production with priority in order to ensure the complete consumption needs of domestic customers and heat producers; this was the main observation of the European Commission in the infringement file opened against Romania.\

Q3 2019


OIL & GAS

| guest writer

Soluții pentru securitate energetică Solutions for energy security

G

Daniel Apostol External Affairs Director, Federația Patronală Petrol și Gaze - FPPG External Affairs Director, Oil and Gas Employers' Federation - FPPG

66

azele naturale reprezintă pentru România o oportunitate reală de relansare economică, de reindustrializare și de dezvoltare sustenabilă pe termen lung. Nu poate exista dezvoltare economică fără dezvoltarea sectorului energetic și a producției de energie. La nivel global, cererea de energie este în creștere, consumul global a crescut cu 60% față de începutul anilor ’90, ca urmare a îmbunătățirii standardelor de viață. Gazele naturale reprezintă energia pentru viitor: cel mai curat dintre combustibilii fosili, care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și care susține sursele regenerabile de energie prin adăugarea unor capacități flexibile. În prezent, gazele naturale reprezintă cea mai importantă sursă de energie pentru economia națională a României, ocupând 31% din consumul de energie primară. În plus, exploatarea zăcămintelor descoperite în Marea Neagră poate contribui ca România să rămână independentă din punct de vedere energetic, să crească veniturile bugetului de stat și să creeze locuri de muncă. Fără dezvoltarea de noi proiecte de investiții în sectorul de gaze, producția internă va continua să scadă, sporind astfel dependența României de importuri și accentuând sărăcia energetică și numărul de consumatori de energie vulnerabili. Pe de altă parte, consumatorul vulnerabil nu poate fi protejat și sărăcia energetică nu poate fi combătută prin reglementări haotice. Evoluția sectorului de gazelor naturale din România către o piață matură și atractivă este îngreunată de obstacole majore. Dintre acestea, lipsa de transparență și de predictibilitate în ceea ce privește reglementările și mecanismele care funcționează în piață face ca sectorul gazelor naturale să fie învăluit în incertitudine, limitând masiv atractivitatea pentru posibili noi actori pe această piață. În plus, absența unei scheme eficiente de protejare a consumatorilor de energie vulnerabili este un alt obstacol în calea dezvoltării pieței de gaze naturale. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018

F

or Romania, natural gas represents a real opportunity for economic re-launching, reindustrialisation and long-term sustainable development. There can be no economic development without the development of the energy and energy-production sector. At a global level, energy demand is increasing, global consumption has increased with 60% compared to the beginning of the ’90s, as result of the improvement of living standards. Natural gas represents the energy of the future: the cleanest of all fossil fuels, which contributes to the reduction of greenhouse gas emissions and which supports renewable energy sources by adding flexible capacities. Currently, natural gas represents the most important source of energy of Romania’s national economy, holding 31% of the primary energy consumption. Furthermore, the exploitation of the deposits discovered in the Black Sea can help Romania remain energetically independent, increase the revenues of the state budget and create new jobs.


(modificată la sfârșitul lui martie 2019) a impus un plafon de 68 de lei/MWh asupra unei părți substanțiale a volumelor de gaze comercializate. Cu toate că o astfel de măsură pare că protejează consumatorii casnici români, punerea ei în aplicare va genera efecte dăunătoare pe termen mediu și lung asupra securității aprovizionării și accesibilității financiare a clienților finali și va continua să agraveze obstacolele care împiedică o dezvoltare eficientă și echilibrată a sectorului. Haosul produs de OUG 114 poate fi prezentat simplist în câteva idei: ordonanța cu pricina ne-a adus în conflict cu legislația europeană (este deschisă deja procedura de infringement); reglementarea adoptată ad-hoc pune în pericol securitatea de aprovizionare, fiind descurajate investițiile, deci se provoacă scăderea producției; statul pierde bani, veniturile la bugetul de stat fiind reduse cu circa 1 miliard lei pe an; ordonanța distorsionează piața (prin trecerea la contracte pe termen scurt, prin tratamentul discriminatoriu aplicat producătorilor de cărbune față de cei de gaze și electricitate) etc.

Without developing new investment projects in the gas sector, internal production will keep on decreasing, therefore increasing Romania’s dependence on imports and accentuating energy poverty and the number of vulnerable energy consumers. On the other hand, the vulnerable consumer cannot be protected and energy poverty cannot be fought through chaotic regulations. The evolution of Romania’s natural gas sector towards a more mature and attractive market is hindered by major obstacles. Among them, the lack of transparency and predictability in regard with the regulations and mechanisms acting within the market veil the natural gas sector in uncertainty, massively limiting the attractiveness towards possible new actors in the market. Furthermore, the absence of an efficient scheme for protecting vulnerable energy consumers is yet another obstacle for the development of the natural gas market. The Government Emergency Ordinance no. 114/2018 (modified at the end of March 2019) has

Q3 2019


OIL & GAS

| guest writer Un studiu realizat recent de compania Emerton face o radiografie a sectorului și propune un pachet de măsuri concrete care să stimuleze dezvoltarea producției de gaze și diversificarea surselor de importuri și opțiunilor de export. Aceasta va garanta aprovizionarea cu gaz la preturi accesibile a consumatorilor casnici și noncasnici din România pe termen lung. Pentru România este esențială implementarea unui program cuprinzător de combatere a sărăciei energetice, care să combine măsuri financiare, nefinanciare și de eficiență energetică, în scopul protejării consumatorilor de energie vulnerabili din România. Studiul propune adaptarea obligațiilor de pe piața centralizată, astfel încât să genereze vizibilitate și predictibilitate privind volumele de gaze disponibile pe piață. Nu în ultimul rând, se impune consolidarea capacitaților de interconectare cu Uniunea Europeană. Potrivit experților de la Emerton, dacă astfel de măsuri vor fi acceptate de autoritățile relevante, acest pachet va putea fi implementat într-un orizont de timp extrem de rezonabil, de doar de 18 luni. Condiția esențială, strict necesară pentru succesul unui astfel de pachet de măsuri, este dispariția OUG 114/2018 și a altor reglementări „heirupiste” care au produs doar haos acolo unde trebuia să facă lumină.

68

imposed a limit of 68 lei/MWh on a substantial part of the traded gas volume. Even though such a measure seems to protect the Romanian household consumers, its implementation will generate medium and long-term negative effects on the security of financial supply and accessibility of final clients and will continue to worsen the obstacles preventing an efficient and balanced development of this sector. The chaos generated by GEO 114 can be presented in a simple manner through a few ideas: this ordinance has put us in conflict with the European legislation (the infringement procedure is already open); the adhoc adopted regulation endangers the supply security, as investments are discouraged, therefore generating a drop in production; the state looses money, state budget revenues being reduced with about 1 billion lei per year; the ordinance distorts the market (through its transitioning to short-term contracts, through the discriminatory treatment applied to coal manufacturers, compared to those of gas and electricity) etc. A recent study carried out by the Emerton company makes a radiography of the sector and proposes a package of concrete measures that stimulate the development of the gas production and the diversification of import sources and export options. This will guarantee the long-term supply of gas at accessible prices for household and non-household consumers in Romania. For Romania, the implementation of a comprehensive program for fighting against the emerging poverty, that combines financial, non-financial, and energy-efficiency measures, with the purpose of protecting vulnerable energy consumers in Romania. The study proposes adapting the obligations on the centralized market, so that they generate visibility and predictability in relation to the gas volumes available on the market. Finally, it is necessary to strengthen the interconnection capacities with the European Union. According to the Emerton experts, if such measures will be accepted by the relevant authorities, this package can be implemented within an extremely reasonable time horizon, of only 18 months. The essential condition, strictly necessary for the success of such a package of measures, is the disappearance of GEO 114/2018 and of other forced regulations that produced only chaos where they should have brought light.


interviu / interview | OIL & GAS

Midia Gas Development este un proiect offshore de pionierat pentru România Midia Gas Development, a pioneering offshore project for Romania BOGDAN TUDORACHE

B

SOG a luat decizia îndrăzneață de a investi în România, însă speră că impozitarea suplimentară introdusă prin legea offshore va fi anulată, a declarat, pentru energynomics.ro, Mark Beacom, CEO al Black Sea Oil & Gas (BSOG). Compania, deținută de Carlyle International Energy Partners și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a semnat recent un memorandum de înțelegere cu Transgaz și un contract care marchează începerea lucrărilor celor două proiecte pentru preluarea gazului de la Midia (Proiectul MGD) în Sistemul Național de Transport (SNT). Care este valoarea principalelor investiții pe care BSOG le-a efectuat până acum în România? BSOG, împreună cu acționarii noștri mai noi sau mai vechi, au investit peste 200 de milioane de dolari în activități de explorare offshore în cadrul acestei concesiuni. În prezent, compania are în lucru proiectul de Dezvoltare a Gazelor Midia, un proiect de 400 milioane de dolari pentru care a fost luată decizia finală de investiții (FID) în februarie 2019. Care sunt detaliile noului parteneriat cu Transgaz? Transgaz asigură o conexiune către SNT de la stația de tratare a gazelor (GTP) prin construirea unei conducte de 25 de kilometri către linia de tranzit T1. În plus, companiile au semnat un memorandum de înțelegere (MoU) pentru a coopera în această activitate, precum și în domenii de cercetare, inovare, transfer de tehnologie, decarbonizare și utilizarea de noi tehnologii, contribuind astfel la atenuarea schimbărilor climatice.

B

SOG took the bold decision to invest in Romania, however, it hopes that supplemental taxation will be revoked, tells energynomics.ro Mark Beacom, CEO of Black Sea Oil & Gas (BSOG). The company, owned by Carlyle International Energy Partners and the European Bank for Reconstruction and Development, has recently signed a memorandum of understanding (MoU) with Transgaz and a contract that marks the works start of the two projects to take over the Midia Gas Development Project (MGD Project) production into the National Transmission System (NTS).

How much money have been invested by BSOG in Romania? BSOG, along with current and past titleholders, have spent over $200m in exploration activities offshore on this concession. Currently the company is leading the Midia Gas Develop-

Mark Beacom CEO al Black Sea Oil & Gas

Care este părerea domniei-voastre în legătură cu viitorul conductei BRUA și rolul său în exporturile românești? Deși proiectul MGD al BSOG nu necesită o conexiune la BRUA, acest proiect va fi util tuturor

Q3 2019


OIL & GAS

| interviu / interview participanților din industria gazelor și consumatorilor, prin asigurarea fluxului liber de gaze în interiorul și în afara României, în funcție de cerere. Faza 1 a BRUA este aprobată și avansează, dar se pare că faza a 2-a BRUA și linia BRUA Podișor-Tuzla sunt blocate, întrucât necesită volume de gaz angajate, precum și o certitudine legată de proiectul Neptun Deep al Exxon, care ar contribui la asigurarea acestor volume. Care este starea actuală a legii offshore și cum ar trebui să fie schimbată pentru a satisface nevoile investitorilor? Legea offshore a fost adoptată în noiembrie 2018 și a fost foarte utilă în stabilirea unui cadru de reglementare care să permită dezvoltatorilor de gaze offshore o foaie de parcurs pentru trecerea prin procesul de reglementare. Fără o astfel de legislație, pentru BSOG și partenerii săi ar fi fost foarte dificil să fi luat decizia finală de investiții în februarie 2019. Pe de altă parte, în legislație a fost adăugată impozitarea suplimentară, care este extrem de oneroasă, foarte regre-

Impozitarea suplimentară este extrem de oneroasă, foarte regresivă în structură, complet diferită față de legislația altor jurisdicții offshore. Printr-un singur act legislativ, s-a reușit cel mai probabil împiedicarea dezvoltării proiectelor din Marea Neagră.

The supplemental taxation is hugely onerous, very regressive in structure, completely outside what other offshore compatible regions have in place. A single piece of legislation will likely ensure that the Black Sea in Romania does not get developed. sivă în structură, complet diferită față de legislația altor jurisdicții offshore și, printr-un sigur act legislativ, s-a reușit cel mai probabil împiedicarea dezvoltării proiectelor din Marea Neagră. BSOG a mers înainte și a luat decizia de a investi pe baza faptului că această prevedere va fi revocată și credem în continuare că acest lucru se va întâmpla, în caz contrar, țara nu va obține niciodată beneficii majore de pe urma dezvoltărilor pe care le poate oferi Marea Neagră. În ce fel sunt afectate piața și industria din România de înghețarea prețului la gazele na-

70

ment Project which is a $400m project that took Final Investment Decision (FID) in February 2019. What are the details of the new Transgaz partnership? Transgaz is providing an NTS connection at our gas treatment plant (GTP) site by building a 25 kilometers pipeline from the GTP to T1 transit line. In addition, the companies entered a MoU to cooperate on this activity as well as in fields of research, innovation, technology transfer, decarbonization and the use of new technologies, thus contributing to the mitigation of the climate changes. What is your opinion about the BRUA pipeline’s future and its role in Romanian exports? Although BSOG’s MGD Project does not require BRUA, it will be helpful to all gas industry participants and the consumers to ensure free flow of gas into and out of Romania depending on need. BRUA Phase 1 is approved and is moving forward. However, it appears that BRUA Phase 2 and the BRUA Podișor to Tuzla line are stalled as they require committed volumes of gas and the assumption was that Exxon’s Neptun project would make that contribution. What is the current status of the Offshore Law and how should it be amended to satisfy investors’ needs? The Offshore Law was passed in November 2018 and was very helpful in establishing a regulatory framework in order to allow offshore gas developers a road map for moving through the regulatory process. Without such legislation it would have been very difficult for BSOG and its partners to have taken final investment decision in February 2019. However, added to the legislation was the insertion of supplemental taxation which was hugely onerous, very regressive in structure, completely outside what other offshore compatible regions have in place and, as a single piece of legislation will likely ensure that the Black Sea in Romania does not get developed. BSOG moved forward taking FID on the basis that this provision will be revoked and we still believe that this will happen otherwise the country will never see the ground changing benefits that the development of the Black Sea can offer.


turale din producția internă? Ce părere aveți How do you think the frozen price on domesde decizia recent anunțată de anulare a OUG tic natural gas is affecting the market and the 114/2018 și OUG 19/2019? industry in Romania? How about the recentlyÎnghețarea prețurilor la gazelor determină o scăannounced annulment of GEO 114/2018 and dere a investițiilor și o producție mai scăzută în țară, GEO19/2019? ceea ce va duce inevitabil la prețuri mult mai mari pe Frozen gas prices lead to under investment and termen mediu, întrucât România va apela lower production in the country, which will din ce în ce mai mult la importuri, care inevitably lead to much higher prices in în mod clar nu pot fi supuse unui the medium to long run as Romania plafon de preț. Să ne reamintim că will look more and more O conductă de 126 de km to imports which clearly înainte de 2012 România plătea va lega platforma Ana de țărm și de noua stație de tratare a un preț puternic diminuat producannot be subjected to price gazelor. cătorilor proprii și apoi recurgea control. Recall before 2012 that la achiziția de gaze importate Romania was paying a heavily A 126 km gas pipeline will link din Rusia de 3 până la 4 ori mai discounted price to its own prothe Ana platform to the scumpe decât prețul pe care îl ducers and then turning around shore and to a new gas primeau producătorii autohtoni. Plato buy imported gas from Russia at treatment plant fonarea poate fi atractivă din punct de 3 to 4 times the price that domestic vedere politic, dar nu are nici un sens econoproducers receive. The measure may have mic pentru industrie sau pentru consumatori. Aceaspolitical appeal, but it makes no economic sense for tă legislație promovată prin OUG 114 / OUG 19 va fi the industry or for consumers. This GEO 114 / GEO modificată, este inevitabil, astfel încât acțiunile între19 will be reversed, it is inevitable, so the actions prinse recent pentru a anula aceste prevederi erau de being taken recently to reverse these provisions are așteptat. not unexpected.

126

Q3 2019


OIL & GAS

˘ , / new reality | noi realitati

Mișcări atipice pe piața de gaze naturale Irregular movements in the natural gas market GABRIEL AVĂCĂRIȚEI

A

nul 2019 a însemnat schimbări majore de legislație. Cumulate cu tendințele dominante din piețele regionale, acestea au provocat mișcări atipice în piața de gaze, cu volume mari de importuri și noi jucători dominanți în segmentul de trading și furnizare. Datele comunicate de Autoritatea de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, pentru intervalul ianuarie-mai 2019 arată că numărul de producători interni a crescut în ultimul an de la 8, la 9, cu Serinus Energy România (o cotă de piață de 0,94%, în mai 2019). Numărul de furnizori a crescut de la 84, la 85; au ieșit sau și-au schimbat denumirea 11 societăți și au apărut 12 nume noi. Uneori vorbim despre noi vehicule comerciale pentru jucători deja activi în piață, alteori despre actori cu adevărat noi. Valahia Gaz este unul dintre noii veniți care atrage atenția prin contribuția la importurile de gaze naturale din ultima lună pentru care avem date oficiale. Înființată în 2017, Valahia Gaz SRL a avut în 2018 o cifră de afaceri de 341,8 milioane lei și o pierdere de 44,2 milioane lei, potrivit Ministerului de Finanțe. În mai 2019, Valahia Gaz a fost al doilea mare importator de gaze din România, cu o cotă de 41,16%, după OMV Petrom Gas care a contat cu 45,3% în importuri. IMPORTURI ÎN CREȘTERE PUTERNICĂ Volumul importurilor a crescut puternic începând din luna aprilie, odată cu intrarea în vigoare a prevederilor OUG 114/2018, care au înghețat prețurile pentru producția internă (68 lei/MWh) și au impus producătorilor locali să ofere gazele produse cu prioritate pentru consumul populației și pentru termocentralele care asigură serviciile de termoficare. Datele ANRE arată că importurile din aprilie-mai 2019 au fost de peste 360 de ori mai mari decât în aprilie-mai 2018! În plus, datele Institutului Național de Statistică - INS, care acoperă perioada 1 ianuarie-30 iulie 2019, arată că importurile au fost cu 56,7% mai

72

T

he year 2019 marked major changes in the legislation. Together with the dominant tendencies in the regional markets, these have caused irregular movements in the gas market, with large volumes of imports and new dominant players in the trading and supply segment. The data communicated by the Energy Regulatory Authority - ANRE, for the period January-May 2019 shows that the number of domestic producers increased in the last year from 8, to 9, with Serinus Energy Romania (a market share of 0.94% , in May 2019). The number of suppliers increased from 84 to 85; 11 companies went out or changed their name and 12 new names appeared. Sometimes we talk about new commercial vehicles for players already active in the market, other times about really new players. Valahia Gaz is one of the newcomers that draws attention with its contribution to natural gas imports in the last month for which we have official data. Established in 2017, Valahia Gaz SRL had a turnover of 341.8 million lei in 2018 and a loss of 44.2 million lei,


mari față de aceeași perioadă a anului trecut, ponderate de variația anulă mică aferentă lunilor ianuariemartie (+9,5%). Și proveniența gazelor de import s-a schimbat total! În mai 2018, toate importurile de gaze naturale proveneau din Federația Rusă (3.353 MWh), prin doi furnizori: Wiee România (95,91%) și Conef Gaz (4,09%). În mai 2019, dintr-un volum cu mult mai mare (1.185 GWh), 99,59% din gazele de import veneau din Uniunea Europeană, și numai 0,41% din Federația Rusă. Wiee România atinge o cotă de piață de numai 0,5% din importuri, Conef Gaz coboară la numai 0,01%, iar numărul jucătorilor relevanți crește de la 2, la 9. Pe lângă OMV Petrom Gas și Valahia Gaz, alte trei societăți aveau cote de piață de peste 3% din totalul importurilor din mai 2019: MET România Energy (5,2%), Vitol Gas and Power BV (3,83%) și Engie Energy Management România (3,03%). OBLIGAȚII DE ÎNMAGAZINARE Creșterea importurilor se justifică parțial prin reducerea producției interne, în medie cu 2,43% în

according to the Ministry of Finance. In May 2019, Valahia Gaz was the second largest gas importer in Romania, with a share of 41.16%, after OMV Petrom Gas which accounted for 45.3% in imports. STRONG GROWTH IN IMPORTS The volume of imports has increased strongly since April, with the entry into force of the provisions of GEO 114/2018, which frozen the prices for domestic production (68 lei/MWh) and forced the local producers to offer their gas with priority for the consumption of the population and for the thermal power plants providing the public heating services. ANRE data shows that imports in April-May 2019 were over 360 times higher than in April-May 2018! In addition, data from the National Institute of Statistics - INS, which covers the period from January 1 to July 30, 2019, shows that imports were 56.7% higher compared to the same period last year, weighted by the small annual variation in the January-March interval (+ 9.5%). The origin of the imported gas has also completely changed! In May 2018, all imports of natural gas came from the Russian Federation (3,353 MWh), by two suppliers: Wiee Romania (95.91%) and Conef Gas (4.09%). In May 2019, out of a much larger volume (1,185 GWh), 99.59% of the imported gas came from the European Union, and only 0.41% from the Russian Federation. Wiee Romania shrinks to a market share of only 0.5% of imports, Conef Gaz drops to only 0.01%, and the number of relevant players increases from 2 to 9. Besides OMV Petrom Gas and Valahia Gaz, three other companies had market shares of over 3% of total imports from May 2019: MET Romania Energy (5.2%), Vitol Gas and Power BV (3.83%) and Engie Energy Management Romania (3.03%).

Dacă prețul gazelor de producție internă este mai mare decât gazele de import, industria se va orienta către gazele de import. Nu văd care e problema.

If the gas produced at home is more expensive than the imported gas, the industry will focus on imported gas. I don't see what the problem is.  ANTON ANTON Ministrul Energiei, mai 2019 / Minister of Energy, May 2019

Q3 2019


OIL & GAS

˘ , / new reality | noi realitati primele 5 luni din 2019, față de 2018. STORAGE OBLIGATIONS Avansul volumelor de gaze naturale înmagaziThe increase of imports is partially explained by nate a avut de asemenea o contribuție, chiar dacă the reduction of domestic production, on average mai puțin vizibilă în intervalul ianuarie-mai 2019. by 2.43% in the first 5 months of 2019, compared Cifrele ANRE arată că volumele înmagazinate până to 2018. The advance of stored gas volumes also în luna iunie 2019 au fost comparabile cu cele had a contribution, although less visible between consemnate în primele 5 luni din 2018 (+0,17%). January-May 2019. ANRE figures show that the volReducerea cantităților înmagazinate din umes stored before June 2019 were comparable producția internă (-4,51%) a fost to those recorded in the first 5 months of compensată de gazele natura2018 (+0.17%). The reduction of the le importate, în total 541,79 quantities stored from the MWh, față de 0 în 2018. domestic production (-4.51%) Într-un an, numărul Evoluția s-a accelerat was compensated by the imjucătorilor relevanți pe piața de în lunile următoare. La fiported natural gas, in total 541.79 import a crescut de 2, la 9. nal de august, în depoziMWh, compared to 0 in 2018. In one year, the number of tele operate de Depogaz This evolution accelerated in relevant players in the import (Romgaz) erau înmagazinați the following months. At the end market increased from 2 21,77 TWh, iar la Depomureș of August, the deposits operated by to 9. (ENGIE), alți 1,83 TWh, pentru Depogaz (Romgaz) stored 21.77 TWh, un total de 23,6 TWh, cu 100 GWh and the deposits of Depomureș (ENGIE), peste obligativitatea legală impusă de reanother 1.83 TWh, for a total of 23.6 TWh, with glementator. ANRE a majorat cu 10%, la 23,5 TWh, 100 GWh more than the legal obligation imposed obligațiile de depozitare ale furnizorilor pentru by regulator, increased by ANRE for this winter by această iarnă. 10%, to 23.5 TWh.

9

STIMULENTE ȘI CONTRA-STIMULENTE Furnizorii au fost încurajați să crească volumele de gaze naturale înmagazinate. Pe de o parte, la fel ca tot restul Europei, România se pregătește de iarna viitoare având o perspectivă incertă asupra cantităților care vor putea fi importate pe ruta Ucraina; nu se știe dacă Gazprom va prelungi contractul de tranzit prin Ucraina, care expiră la 1 ianuarie 2019. În septembrie, Gazprom a confirmat o ofertă de livrări directe cu un discount de 25% pentru Ucraina, dar nu este deloc sigur că negocierile dintre producătorul rus și compania ucraineană Naftogaz se vor concretiza și se vor materializa favorabil și fără sincope. Până la urmă, disputa contractuală dintre cele două părți se menține; la fel și tensiunile politice generate de războiul de facto din estul Ucrainei. Totodată, prețurile gazelor de import au fost în general mai mici decât prețurile celor din producția autohtonă. Limitarea cantităților disponibile pe piața liberă (OUG 114/2018 și obligația de a livra gazele cu prioritate pentru consumatorii finali, la prețuri fixe) a urcat prețurile pentru producția autohtonă, câtă a mai rămas pentru piața liberă. ”În

74

STIMULANTS AND COUNTER-INCENTIVES Suppliers were encouraged to increase the volumes of natural gas stored. On the one hand, like all the rest of Europe, Romania is preparing for next winter with an unclear outlook on the quantities that will be imported on the Ukraine route; it is not sure whether Gazprom will extend the Ukrainian gas transit contract, which expires on January 1, 2019. In September, Gazprom confirmed an offer of direct deliveries with a 25% discount for Ukraine, but it is not at all certain that negotiations between the Russian manufacturer and the Ukrainian company Naftogaz will conclude and then materialize favorably and without hiccups. In the end, the contractual dispute between the two side is still hot; as well as the political tensions generated by the de facto war in Eastern Ukraine. At the same time, the prices of imported gas were generally lower than the prices of domestic production. The limitation of the quantities available on the free market (GEO 114/2018 and the obligation to deliver gas with priority to final consumers, at fixed prices) raised the prices for the domestic production, as much as remained for the free mar-


2017 și 2018 am tranzacționat câte 70 TWh – aproape 70% din volumele de pe piețele de gaze din România”, a explicat Septimiu Stoica, Președintele Adunării Generale a Acționarilor a Bursei Române de Mărfuri – BRM, în cadrul evenimentului Energy Breakfast Club: Oil &Gas – E&P, Transport și Procesare, organizat de energynomics.ro în august. “Ce s-a întâmplat din ianuarie până în mai? [Suntem] mult sub 1 TWh/lună. Abia în lunile iunie, iulie și august am depășit câțiva TWh: 3 TWh în iunie, 1 TWh în iulie și 4 TWh în august.” Simultan, cererea în vederea tezaurizării (înmagazinării) de gaz din producție internă, subevaluat prin prețul reglementat, a crescut, așa cum observă Florin Rusu, într-un articol publicat de profit.ro. “Pentru a cumpăra cât mai mult gaz la preț plafonat, furnizorii și-au supraevaluat cererea de consum. Cum gazul achiziționat la prețul de 68 de lei a depășit consumul clienților lor casnici și pe cel al sistemelor de încălzire centralizată, furnizorii s-au trezit cu un volum de gaz fără ‘cerere’ reglementată în portofoliu. [...] Singura soluție identificată a fost depozitarea cantităților suplimentare consumului efectiv realizat”, explică Florin Rusu.

ket. "In 2017 and 2018 we traded 70 TWh each year – almost 70% of the volumes on the gas markets in Romania", explained Septimiu Stoica, President of the General Meeting of Shareholders of the Romanian Commodities Exchange - BRM, at Energy Breakfast Club: Oil & Gas - E&P, Transport and Processing, organized by energynomics.ro, in August. "What happened from January to May? [We are] well below 1 TWh / month. It was only in June, July and August that we exceeded a few TWh: 3 TWh in June, 1 TWh in July and 4 TWh in August.” At the same time, the demand for amassing (storing) gas from domestic production, undervalued by the regulated price, has increased, as Florin Rusu observes, in an article published by profit.ro. “In order to buy as much gas as possible, the suppliers overestimated their consumption demand. As the [volumes of] gas purchased at the price of 68 lei exceeded the [level of] consumption of their domestic customers and that of the centralized heating systems, the suppliers discovered they had some volumes of gas without 'regulated' demand in their portfolio. [...] The only solution identified was storing additional quantities over the actual consumption”, explains Florin Rusu.

IMPORTURILE SUNT BUNE, DAR... Un plus de înmagazinare înseamnă un plus de siguranță în asigurarea gazelor naturale necesare peste iarnă; la un cost care va fi acoperit de populație, dar va crește încasările la Depogaz și Depomureș. Mișcările de piață arată cum actorii liberi se adaptează la circumstanțe complexe, pentru a identifica soluțiile optime. Rămânem însă cu impactul negativ al reglementării prețurilor la producător, care descurajează investițiile în industria locală și dezvoltarea afacerilor la începutul lanțului valorii. În acest context, insistența fostului ministru al Energiei, potrivit căruia importurile masive nu reprezintă o problemă se dovedesc a da seama doar de o parte a balanței. Este adevărat că importurile sunt bune pentru că oferă consumatorilor acces la cele mai ieftine gaze naturale, dar înghețarea prețurilor la producția din România (în condițiile actuale, o plafonare ar fi fost mai puțin nocivă!) nu lasă prea mult spațiu de manevră și perspective neclare companiilor din industria autohtonă. O politică păguboasă pe termen mediu și lung, mai ales pentru o țară care se bazează preponderent pe sonde puțin eficiente și zăcăminte mature.

IMPORTS ARE GOOD, BUT... Increased storage leads to increased safety in providing the necessary natural gas over winter; at a cost that will be supported by the population, while it will increase revenues at Depogaz and Depomureș. Market movements show how free actors adapt to complex circumstances, in order to identify optimal solutions. However, we are left with the negative impact of regulating prices for producers, which discourages investments in local industry and business development at the very beginning of the value chain. In this context, the insistence of the former Minister of Energy, that massive imports are not a problem is proving to be aware of only one side of the coin. It is true that imports are good because they provide consumers with access to the cheapest natural gas, but freezing prices for Romanian production (under current conditions, a capping would have been less harmful!) does not leave much room for maneuver and for sound forecasting to companies in the domestic industry. A bad policy in the medium and long term, especially for a country that relies mainly on not less efficient wells and mature fields.

Importurile din aprilie-mai 2019 au fost de peste 360 de ori mai mari decât în aprilie-mai 2018.

Imports in April-May 2019 were over 360 times higher than in AprilMay 2018.

Q3 2019


OIL & GAS

| oportunitate / opportunity

O nouă rundă de licitație pentru concesiuni petroliere A new round of bidding for oil concessions

U

Reformarea ANRM prin acordarea de competențe și alocarea de resurse sporite este absolut necesară.

The reform of the NAMR by granting competences and the allocation of increased resources is absolutely necessary.

76

ltimii cinci ani au dus la o reducere semnificativă a investițiilor în sectorul de petrol și gaze naturale, cu efecte negative inclusiv în industria pe orizontală, respectiv în producția de instalații, echipamente și servicii petroliere. Într-o piață matură din punct de vedere al istoricului în exploatare, de-a lungul a peste 150 de ani, la petrol și 110 ani, la gaze naturale, în prezent activează aproximativ cincisprezece operatori onshore și cinci offshore. Din punct de vedere al producției, piață este dominată de altfel de cei doi producători mari, Romgaz și OMV Petrom, în proporție de aproximativ 90%. Astfel, odată cu restabilirea cotațiilor la prețul petrolului pe piețele internaționale, trebuie create oportunități de investiții suplimentare, pentru a stimula intrarea în piața locală a mai multor producători care să ducă la formarea unei piețe competitive. România oferă încă oportunități, din punct de vedere geologic, fiind una din zonele cu cel mai mare potențial rămas neexplorat din Europa. Așa cum s-a conturat în ultimii 10-15 ani, există oportunități interesante atât pentru companii de talie mică-mijlocie, cât și pentru companiile mondiale de top. Pentru prima categorie, oportunitățile par a fi în zona de reabilitare a perimetrelor mature, unde aplicarea tehnologiilor și echipamentelor moderne și a unui management eficient pot crește factorul final de recuperare a rezervelor, asigurând continuitatea în exploatare a multor perimetre care sunt în curs de abandonare. Pentru companiile mari, multinaționale, așa numiții “super-majors”, care au acces la capital semnificativ și la tehnologie de ultimă oră pentru a desfășura ample campanii de explorare, potențialul ar fi la mare adâncime, dincolo de 2.500 de metri, având în vedere că o vastă majoritate din rezervele descoperite au fost până acum exploatate din zone aflate până la această adâncime.

T

he last five years have led to a significant reduction in investments in the oil and gas natural sector, with negative effects including in the horizontal industry, respectively in the production of installations, equipment and services. In a mature market in terms of operating history, over 150 years, in oil and 110 years, in natural gas, currently operates about fifteen onshore and five offshore operators. In terms of production, the market is dominated by the two big producers, Romgaz and OMV Petrom, in a proportion of about 90%. Thus, with the re-establishment of oil price quotations on international markets, additional investment opportunities need to be created to stimulate the entry into the local market of more producers leading to the formation of a competitive market. Romania still offers opportunities, from a geological point of view, being one of the areas with the greatest potential unexplored in Europe. As has been seen over the last 10-15 years, there are exciting opportunities for both small and mediumsized companies as well as for top global companies. For the first category, the opportunities seem to be in the area of rehabilitation of mature perimeters, where the use of modern technologies and equipment and also, of an efficient management can increase the final recovery factor of the reserves, ensuring the continuity in operation of many perimeters that are in the process of being


ESTE NEVOIE DE NOI ACTORI Trebuie luată în calcul, la nivel mondial, tendința companiilor mari de petrol și gaze de a face o tranziție spre sectorul de electricitate. Astfel, se observă în ultima decadă că investițiile acestora se orientează în afara business-ului principal de până acum, aceștia diversificându-și portofoliul prin investiții sau achiziții în zona de cogenerare sau energie regenerabilă. De aceea, cel puțin în România, piața tradițională de gaze naturale are nevoie de mai mulți actori dedicați sectorului Upstream – explorare și producție țiței și gaze naturale, pentru a facilita noi descoperiri și finalmente pentru a crește rezervele dovedite. După o criză a prețului țițeiului la nivel mondial care s-a resimțit dramatic pe piața românească, agravată de multiple măsuri fiscale negative și lipsa oportunităților de intrare pe piață a unor noi investitori, acum mai mult decât oricând în ultimii 25 de ani este nevoie de semnale pozitive pentru a genera un reviriment. Pentru ca acest fenomen să se întâmple, este necesar un climat investițional și operațional stabil, predictibil. PUNCT DE INFLEXIUNE Un punct important de inflexiune din ultimii zece ani, în ceea ce privește semnalul pe care îl da România investitorilor străini, este anunțul Agenției Naționale de Resurse Minerale în iulie 2019 privind lansarea unei noi runde de licitație publică privind concesiuni petroliere pentru explorare, dezvoltare și exploatare, Runda XI, pentru 22 de perimetre onshore și 6 perimetre offshore, cu termen estimat de începere în această

abandoned. For large, multinational companies, socalled "super-majors", who have access to significant capital and cutting-edge technology to carry out extensive exploration campaigns, the potential would be at great depth, beyond 2,500 meters, considering that a vast majority of the discovered reserves have so far been exploited from areas up to this depth. WE NEED NEW ACTORS The worldwide trend of large oil and gas companies transitioning to the electricity sector must be considered. Thus, it is observed in the last decade that their investments are oriented outside the main business so far, diversifying their portfolio through investments or acquisitions in the area of cogeneration or renewable energy. Therefore, at least in Romania, the traditional natural gas market needs more actors dedicated to the Upstream sector - exploration and production of oil and natural gas, in order to facilitate new discoveries and finally to increase the proven reserves. Following a crisis of the global crude oil price that has been dramatically felt on the Romanian market, aggravated by multiple negative fiscal measures and the lack of opportunities for new investors accessing the market, now more than ever in the last 25 years, positive signals are needed to generate a revival. For this to happen, a stable, predictable investment and operational climate is required.

Varinia Radu Partener, Head of Energy, Projects and Construction Sector Group Romania și CEE, Head of Oil and Gas Practice, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP – SCP

Ramona Dulamea Senior Associate în cadrul biroului din România al CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP – SCP

Q3 2019


OIL & GAS

| oportunitate / opportunity toamnă. Ultima rundă similară a fost desfășurată între 2009-2010 și s-a bucurat de un real interes, însă perioada imediat următoare rundei a fost mai puțin propice companiilor câștigătoare, având în vedere toate circumstanțele care au dus la obstacole și întârzieri în finalizarea lucrărilor asumate. În condițiile în care, în regimul actual, acordurile petroliere sunt încheiate între titular și Agenția Națională de Resurse Minerale – ANRM, însă intrarea în vigoare este condiționată de aprobarea acestora prin Hotărâre de Guvern, se pune, cel puțin la nivel teoretic, problema clarificării prerogativelor ANRM pentru a aduce aceste modificări acordurilor petroliere, precum și regimul juridic al acestor acte. În afară de acest aspect, reformarea ANRM prin acordarea de competențe și alocarea de resurse sporite este absolut necesară, pentru a avea o instituție modernă, eficientă, care să poată gestiona sutele de acorduri existente și cele care urmează, să poată lua decizii în ceea ce privește aspectele tehnice ale activităților petroliere desfășurate, să monitorizeze și să controleze activitatea din teren a companiilor, să emită norme și reglementări secundare necesare și utile pentru operatori.

Legislația primară și secundară trebuie privită și tratată ca un ansamblu de norme care să fie coordinate și armonizate, începând cu accesul la teren, regimul concesiunilor publice, legislația de mediu, de muncă, regimul construcțiilor temporare sau permanente legate de săparea sondelor etc.

Primary and secondary legislation should be viewed and treated as a single set of rules that will be coordinated and harmonized, starting with the land access, the regime of public concessions, the environmental and the labor legislation, the regime of temporary or permanent constructions related to the digging of the wells etc. Procedura de aprobare și intrare în vigoare a acordurilor, profund birocratică, a generat întârzieri chiar și de doi-trei ani în începerea operațiunilor petroliere efective. Acest aspect în sine constituie unul dintre motivele de îngrijorare în primă instanța pentru un operator nou, care nu are astfel un orizont cert de începere, mobilizare și finalizare a investițiilor și a lucrărilor asumate. Prin urmare,

78

TURNING POINT An important turning point in the last ten years, regarding the signal that Romania gives to foreign investors, is the announcement of the National Agency for Mineral Resources in July 2019 regarding the launch of a new public tender for concessions for petroleum exploration, development and exploitation, Round XI, for 22 onshore and 6 offshore perimeters, with an estimated start time this fall. The last similar round was held between 2009-2010 and enjoyed real interest, but the period immediately following the round was less favorable to the winning companies, given all the circumstances that led to obstacles and delays in completing the undertaken works. Considering that, under the current regime, the petroleum agreements are concluded between the titleholder and the National Agency for Mineral Resources - NAMR, but the actual enforcement is subject to the approval by Government Decision, the problem of clarifying NAMR’s prerogatives is raised, at least theoretically in the area of potential amendments to be brought at a later date, as well as the legal regime of these documents. Apart from this aspect, the reform of the NAMR by granting competences and the allocation of increased resources is absolutely necessary, in order to have a modern, efficient institution, which can manage the hundreds of existing and future agreements, able to take decisions on the technical aspects of the petroleum activities carried out, to monitor and control the field activity of companies, to issue necessary and useful secondary rules and regulations for operators. The procedure of approval and enforcement of the agreements, deeply bureaucratic, has generated delays even of two or three years in the actual start of the effective oil operations. This aspect itself is one of the reasons for concern in the first instance for a new operator, which does not have a certain horizon of beginning, commissioning and finalizing the investments and the undertaken works. Therefore, these issues are important to be clarified, at the same time as updating the primary legislation in this area. Petroleum Law no. 238/2004 was promulgated in 2004 and has undergone few substantial changes since then; the law requires an update that addresses the practical legal problems encountered in the field, as well as the harmoniza-


aceste aspecte sunt important de clarificat, în același timp cu actualizarea legislației primare în materie. Legea Petrolului nr. 238/2004 a fost promulgată în 2004 și a suferit puține modificări substanțiale de atunci; actul necesită o actualizare care să adreseze problemele legale practice întâlnite în teren, dar și armonizarea cu alte norme legislative în domeniu. Nu în ultimul rând, având în vedere importanța legislației în construcții pentru derularea activităților de foraj, realizarea instalațiilor de suprafață, conducte, drumuri de acces, dar și aspectele legate de concesiunile publice, legislația în domeniu ar trebui armonizată și particularizată, astfel încât să nu existe interpretări diferite sau contradictorii. De asemenea, autoritățile locale ar trebui să lucreze în strânsă legătură cu autoritățile centrale care gestionează și monitorizează activitățile de exploatare și producție țiței și gaze naturale, care trebuie să fie reciproc informate de existența sau eventuală suprapunere a unor lucrări de infrastructură / construcții civile cu operațiunile petroliere și invers. Datorită specificului activității de explorare și exploatare țiței și gaze naturale, legislația primară și secundară trebuie privită și tratată ca un ansamblu de norme care să fie coordonate și armonizate, începând cu accesul la teren, regimul concesiunilor publice, legislația de mediu, de muncă, regimul construcțiilor temporare sau permanente legate de săparea sondelor și infrastructură de suprafață etc. OPORTUNITĂȚI ȘI CONCURENȚĂ În orice caz, Runda XI, nou anunțată, pare să atragă interesul companiilor străine care așteptau această oportunitate și care urmăresc lansarea efectivă a perioadei de pregătire a ofertelor, odată cu publicarea anunțului în Jurnalul European, în această toamnă. Este un moment important ca România să își recâștige reputația și să atragă noi investitori din piața internațională, care este mult mai sofisticată decât acum zece ani; de multe ori finanțările pentru explorare sunt atrase de la fonduri sau bănci de investiții care așteaptă un profit mult mai rapid decât o companie “clasică” de petrol și gaze. Mai mult decât atât, țările din regiune deja oferă în ultimii ani, în mod repetat, oportunități similare – Bulgaria, Ungaria, Croația, Ucraina au lansat și ele concursuri publice pentru concesiuni petroliere, așa încât competitivitatea țării noastre, dialogul cu decidenții și părțile interesate, modernizarea aparatului administrativ și riscul politic și de reglementare sunt elemente cheie de care atârnă decizia unui nou investitor.

tion with other legislative norms in this sector. Last but not least, given the importance of construction legislation for drilling, surface installations, pipelines, access roads, but also aspects of public concessions, the legislation in this field should be harmonized and tailored, so that there are no different or contradictory interpretations. Also, the local authorities should work closely with the central authorities that manage and monitor the petroleum and natural gas exploitation and production activities, which should be mutually informed of the existence or eventual overlap of infrastructure / civil works with the petroleum operations and vice versa. Due to the specific activity of the exploration and exploitation of oil and natural gas, the primary and secondary legislation must be viewed and treated as a set of rules that will be coordinated and harmonized, starting with the access to the land, the regime of public concessions, the environmental, labor law, the regime of temporary or permanent constructions related to drilling wells and surface infrastructure, etc.

2009

Legea Petrolului a fost promulgată în 2004 și a suferit puține modificări substanțiale de atunci.

OPPORTUNITIES AND COMPETITION In any case, the newly announced Round XI seems to The Oil Law was enacted in attract the interest of foreign 2004 and has undergone few substantial changes companies who were waiting for since then. the bid to be effectively launched , once published in the European Journal, later this autumn. It is an important moment for Romania to regain its reputation and attract new investors from the international market, which is much more sophisticated than it was ten years ago; Often times, financing for exploration work programs is secured from investment funds or investment banks, who are typically expecting a much faster return than a "traditional" oil and gas company. Moreover, the countries of the region have already repeatedly offered similar opportunities in recent years - Bulgaria, Hungary, Croatia, Ukraine have also launched public tenders for petroleum concessions; therefore the competitiveness of our country, the dialogue with decisionmakers and stakeholders , the modernization of the administrative apparatus and the political and regulatory risk are key elements that count in the decision of a new investor.

Q3 2019


OIL & GAS

| servicii / services

Abordarea The Sniffers în gestionarea emisiilor din industria de petrol și gaze naturale The Sniffers’ approach on emission management in the O&G industry

D

e trei ani, The Sniffers, alături de compania‑mamă WTS Energy, are două sedii, unul în București și altul în Ploiești. Prezența lor aici se datorează recunoașterii faptului că România este o țară a UE cu o importantă industrie petrolieră. Discutăm cu Bart Wauterickx, CEO al ¨companiei The Sniffers, despre provocările întâlnite în asigurarea unui mediu sigur și verde în sectorul O&G; contrar părerii generale, nu toate îmbunătățirile sunt costisitoare!

Bart Wauterickx CEO al Companiei The Sniffers CEO of The Sniffers

80

Stimate dle Bart Wauterickx, de mai mult de patru ani conduceţi compania belgiană The Sniffers, iar anterior, aţi acumulat o importantă experienţă cu Atlas Copco şi Brady Corporation. În baza acestei experienţe, vă rugăm să ne oferiți o scurtă privire de ansamblu asupra pieței europene de petrol și gaze, cu câteva puncte de vedere despre ceea ce este specific pentru fiecare dintre regiunile Europei Centrale, de Nord și de Sud. The Sniffers a început în 1991, ajutând companiile din industria O&G să identifice scurgerile de gaz în atmosferă. Inițial, acest lucru era efectuat cu ajutorul câinilor care puteau găsi aceste scurgeri, în active aflate deasupra sau sub pământ. De-a lungul anilor, a fost dezvoltat echipament specializat și acum este folosit zi de zi. Încă mai avem câini care adulmecă, deoarece oferă servicii superioare în circumstanțe foarte dificile, în comparație cu echipamentele mobile de măsurare. De ce erau scurgerile atât de importante în anii 1990? Gazele din industria petrolului și a gazelor, industria chimică și petrochimică, sunt adesea hidrocarburi; în contact cu aerul, formează ozon și creează

S

ince 3 years, The Sniffers, and its mother company WTS Energy, established 2 offices in Romania: one in Bucharest and another in Ploiesti. Their presence here is due to recognizing the fact that Romania is a EU country with an important oil & gas industry. We discussed with Bart Wauterickx, the CEO of The Sniffers, about the challenges in securing a safe and green environment in the O&G sector; against common knowledge, not all improvement comes with a cost!

Dear Mr. Bart Wauterickx, for more than 4 years you have been leading the Belgian company The Sniffers, while previously, you had gathered strong expertise with Atlas Copco and Brady Corporation. Based on this experience, please give us a short overview of the European oil and gas market, with a few points on what is specific to each of the Central, Northern & Southern Europe Region. The Sniffers started in 1991 helping companies in the O&G business to identify gas leaks to the atmosphere. Initially this started with dogs who were able to find these leaks in assets above or under the ground. Over the years, specialized equipment was developed and is now in use day in and day out. For the record, we still have Sniffing dogs as they deliver a superior service in very difficult circumstances compared to mobile measuring equipment. Why were leaks so important in the nineties? Gasses in the Oil and Gas, Chemical and Petrochemi-


smog. În Europa, o directivă a UE și legislația mai multor țări au impus companiilor să reducă aceste emisii în atmosferă. Începând cu 2015, o atenție deosebită se acordă reducerii metanului, sau CH4, deoarece acest gaz este responsabil pentru 25% din efectele încălzirii globale cauzate de om. În fiecare țară a EU, observăm diferite abordări pentru a diminua emisiile din industria petrolului și a gazului. Unele dintre aceste abordări sunt foarte eficiente, altele mai puțin. În anumite țări din EU, populația este foarte orientată spre dezvoltarea durabilă a mediului: acolo se observă performanțe foarte bune în privința emisiilor. Datorită tranziției energetice în curs de desfășurare, există o puternică creștere a utilizării gazelor natural, în locul cărbunelui și al petrolului (deși unele țări interzic deja extinderea suplimentară a rețelei de distribuție a gazelor naturale). Gazul natural (având metanul component de bază) este produs în UE, importat printr-o importantă infrastructură de conducte sau importat prin terminalele GNL. Din cauza creșterii puternice a producției de energie în SUA, investiţiilor din Orientul Mijlociu şi tensiunii de pe piaţa economică mondială, mult GNL trece în Europa. Există proiecte ale The Sniffers finalizate în România? Da, împreună cu specialiștii noştri români în domeniul emisiilor am executat deja mai multe proiecte în țara dvs. De fiecare dată, am avut oportunitatea să demonstrăm abordarea noastră robustă în timpul

cal industry are often hydrocarbons; in contact with the air, they form ozone and create smog. In Europe, a EU Directive and in several countries legislation required companies to reduce these emissions to the atmosphere. Since 2015, a lot of attention has gone to the reduction of Methane or CH4 as this gas is responsible for 25% of the effects of global warming caused by man. In each EU country, we observe different approaches to minimize emissions from the oil & gas industry. Some of these approaches are very effective, some are not so effective. There are EU countries with a population that is very outspoken towards sustainable and environmental development: there we see very good emission performances. Due to the ongoing energy transition, there is a strong increase in the use of natural gas replacing coal and oil (although some countries are already banning the further expansion of the gas distribution network). Natural gas (with base component methane) is produced in the EU, imported through important pipeline infrastructure or imported via LNG terminals. Because of the strong increase of energy production in the USA, the investments in the Middle East and the tension on the world economic market, a lot of LNG is flowing into Europe.

The Sniffers continuă în România cu câteva proiecte, care urmează să fie executate înainte de sfârșitul anului.

The Sniffers continues in Romania with some projects to be executed before year end.

Are there any projects The Sniffers completed in Romania? Yes, with our Romanian emission specialists we have already executed several projects in your coun-

Q3 2019


OIL & GAS

| servicii / services studiilor la locaţie şi în privinţa oportunităţilor de reducere a emisiilor pentru client. Este de aşteptat să existe 1 până la 2% din echipamente care au scurgeri; un efort concentrat pentru reparații poate duce foarte repede la o reducere a emisiilor cu 70%. În alte cazuri, reducerea emisiilor de gaze în atmosferă necesită investiții; ardere în loc de ventilare sau înlocuirea pompelor sau supapelor cu gaz, cu unități electrice, sunt câteva exemple. The Sniffers continuă în România cu câteva proiecte, care urmează să fie executate înainte de sfârșitul anului, şi suntem în discuţii cu mai mulţi jucători de pe piaţă pentru a îi ajuta să ia măsurile corecte pentru o dezvoltare durabilă a companiei. România a fost una dintre primele țări din lume care au extras petrol și gaze. A avut o dezvoltare puternică în deceniile de după al doilea război mondial, urmate de multe decenii cu investiţii minime în reparaţii sau dezvoltări. Care sunt oportunităţile majore pe care le vedeţi pentru The Sniffers aici? Compania The Sniffers este activă în aproximativ 35 de ţări din lume şi continua să se extindă pe plan geografic. Putem să comparăm legislația și practicile

82

try. Every time, we were given the opportunity to demonstrate our robust approach during our site surveys and the emission reduction opportunities for the customer. One can expect about 1 to 2% leaking equipment; a focused repair effort can lead very quickly to an emission reduction of 70%. In some other cases, reducing gas emission to the atmosphere requires investments; flaring instead of venting, or replacing gas driven pumps or valves with electrical units, are some examples. The Sniffers continues in Romania with some projects to be executed before year end and we are speaking with several players in the market to help them to do the right actions for a sustainable development of the company. Romania was one of the first countries in the world to extract oil and gas. It had a strong development in the decades after the WW2, followed by many decades of little to no investments in repairs or new developments. What are the major opportunities you see for The Sniffers here? The Sniffers is active in about 35 countries over the world and continues to grow geographically. We are able to compare legislation and practices between different countries and see very effective implementations and not so effective approaches. In general we see two effective approaches. The first approach is driven by effective country legislation. Among the components there are Zero Routine Flaring (and of course no venting); use of BAT’s (Best Available Techniques) for new investments from day one, and for existing installations within a period of 3 years; mandatory annual survey for unintended leaks or fugitive emissions, so-called LDAR programs, executed by an accredited party with obligatory short repair slots. This refers to the complete installation: wells, refineries, gas processing plants, tank storage, compressor stations, transportation and distribution pipelines, in other words, from Well to Market. There are also mandatory surveys for underground pipelines to prevent corrosion (cathodic protection and coating surveys), and reporting of the progress in all the above to the Ministry of Environment or equivalent. A non-compliance to the legislation or not reaching the emission reduction targets can lead to consequences in the permit or can even temporarily take out the business from


între diferite țări şi să vedem implementări foarte eficiente şi abordări mai puţin eficiente. În general vedem două tipuri de abordări eficiente. Prima abordare este determinată de legislația națională eficientă. Printre componente găsim Zero Arderi de Rutină (şi desigur fără ventilaţie); utilizarea celor mai performante tehnici disponibile, pentru noile investiţii, încă din prima zi, şi pentru instalaţiile existente, pentru o perioadă de trei ani; supraveghere anuală obligatorie pentru scurgeri neintenţionate sau emisii fugitive, aşa-numitele programe LDAR, executate de o parte acreditată cu sloturi scurte de reparaţii. Aceasta se referă la instalaţia completă: puțuri, rafinării, instalații de procesare a gazelor, rezervoare de depozitare, stații de compresie, conducte de transport și distribuție, cu alte cuvinte, de la puţuri pe piaţă. Există, de asemenea, supravegheri obligatorii pentru conductele subterane, pentru a preveni coroziunea (supravegherea acoperirii şi protecţiei catodice), şi raportarea progreselor către Ministerul Mediului sau echivalent. Nerespectarea legislației sau a obiectivelor de reducere a emisiilor poate duce la consecinţe, în privinţa obţinerii aprobărilor, sau chiar la sistarea temporară a activităţii companiei. Numeroase exemple din Europa, din ultima perioadă, demonstrează că respectarea legislaţiei şi a obiectivelor de mediu trebuie să fie luate foarte, foarte în serios. Al doilea mod eficient de a obţine rezultate convingătoare se bazează pe o iniţiativă condusă de CEO. Când consiliul de administraţie al companiei şi CEO-ul acesteia îşi asumă responsabilitatea pentru sustenabilitatea corporativă (CSR), ei pot mandata în întreaga companie un program similar cu cel descris mai sus. Compania The Sniffers a întâlnit numeroase exemple în întreaga lume, în care CEO-ul stabileşte obiective mai ridicate decât legislaţia locală (dacă aceasta există) pentru toate entităţile. Toate acestea devin foarte tangibile atunci când schemele de bonus ale directorilor sunt legate de o țintă de reducere a amprentei de carbon a companiei. În legătură cu acest scenariu, observăm numeroşi acţionari activi din aceste companii cotate la bursă, care solicită un puternic plan de acţiuni pozitive, pentru a minimiza daunele asupra mediului. De asemenea, mai multe fonduri de investiții refuză să participe la capitalul companiilor cu un scor ESG scăzut. Atât opinia publică, cât şi vocea capitalului pot determina o companie să elaboreze un plan convingător de reducere a emisiilor şi să îl respecte.

operating. Several examples in Europe of the latter demonstrate that adherence to the legislation and the environmental ambition targets, must be taken very, very seriously. The second effective way for reaching convincing results is based on a CEO driven initiative. When the board of the company and its CEO are taking up their Corporate Sustainability Responsibility (CSR), they can mandate throughout the whole company a program similar as described above. The Sniffers has encountered several examples around the world where the CEO sets higher targets than the local legislation (if any) for all entities wherever they are. All this becomes very tangibles when the bonus schemes of the executives are linked to a reduction target of the carbon foot print of the company.

The Sniffers este activă în aproximativ 35 de ţări din lume şi putem să comparăm legislația și practicile între diferite țări şi să vedem implementări foarte eficiente şi abordări mai puţin eficiente.

The Sniffers is active in about 35 countries over the world and we are able to compare legislation and practices between different countries and see very effective implementations and some that are not as effective. In connection with this scenario, we observe several active shareholders from these pubic traded companies, that demand a strong positive environmental action plan to minimize the environmental damage. Also, several investment funds refuse to participate in the capital of companies with a low ESG score. Both events, the public opinion and the voice of the capital, require the company to make a convincing emission reduction plan and deliver upon it. Some of the activities in the O&G sector are endangered (at least from a financial perspective) by the ever more stricter regulations on methane emission and the associated costs. What are the most frequent recommendations you give such companies? Correct, our world is getting warmer: an important contributor to that phenomenon is the combustion of fossil fuel. Hence we see several initiatives

Q3 2019


OIL & GAS

| servicii / services

Unele dintre activitățile din sectorul O&G sunt puse în pericol (cel puțin din perspectivă financiară) prin reglementările din ce în ce mai stricte privind emisiile de metan și costurile aferente. Care sunt cele mai frecvente recomandări pe care le faceți pentru astfel de companii? Corect, lumea noastră se încălzește: o cauză importantă a acestui fenomen este arderea combustibililor fosili. Prin urmare, vedem numeroase iniţiative în această tranziţie energetică, de trecere de la cărbune şi petrol la gaz şi, în final, la electricitate şi hidrogen. În plus, abia în 2015 Acordul Climatic de la Paris a făcut cunoscut publicului larg şi organizaţiilor de reglementare, că metanul CH4 este un poluant cu eliberare lentă sau SLCP şi are un efect de încălzire globală de 84 de ori mai mare decât CO2. Pentru conservarea climei, este necesar să reducem emisiile de CO2 și CH4. Este, deci, necesar ca societățile din industria petrolieră să-și îmbunătățească performanța activelor. Metanul are un efect de Dar trebuie să subliniez că acest încălzire globală de 84 de ori lucru nu implică neapărat costuri! De mai mare decât CO2. fapt, unele îmbunătățiri aduc un câștig. Agenția Internațională pentru EnerMethane has an 84 times gie, IEA, a calculat în mod special pentru higher global warming effect than CO2. România costul pentru fiecare dintre tehnologiile de reducere disponibile. Aproximativ 38% dintre emisii pot fi realizate fără costuri. Sunt incluse activități cum ar fi gestionarea pierderilor din arderi (și fără ventilație), prin executarea unui program annual LDAR pentru a reduce emisiile fugitive, și prin înlocuirea echipamentelor cu gaz. Așadar o mulțime de oportunități pentru a putea lucra, care sunt deja în vigoare în multe țări /companii.

84

Mai mult ca oricând, companiile din industria petrolieră depun eforturi pentru a se califica drept companii „verzi”. Cum îi puteți ajuta în această privință? Managementul reputației pentru o companie din O&G devine foarte important. Emisia benzenului câteva săptămâni, eliberarea uleiului în apă sau în sol, evacuarea metanului în atmosferă… toate acestea sunt practici inacceptabile în actualul climat de afaceri. Spiritul inovator este demonstrat la Inițiativa Climatică privind Petrolul și Gazele Naturale OGCI. Aceste 10 importante companii din industria petrolieră au promis, în mod deliberat, că își vor reduce emisiile de metan la 0,25% până în 2025. Aceste calcule și mă-

84

in this energy transition to move away from coal and oil to gas and finally to electricity and hydrogen. On top, it was only in 2015 that the Paris Climate Agreement made it known to the wider public and regulatory organizations, that Methane CH4 is a Slow Living Climate Pollutant or SLCP and has an 84 times higher global warming effect than CO2. To preserve our climate, we have to reduce the emission of CO2 and CH4. That requires O&G companies to improve the environmental performance of their assets. But I need to underline that this does not all come with a cost! In fact, some improvement activities come with a gain. The International Energy Agency IEA calculated specifically for Romania the abatement cost for each of the available abatement technologies. About 38% of the emission reduction can be realized at no cost. This includes activities such as flaring loss management (and no venting), executing an annual LDAR program to reduce fugitive emissions, and replacing gas driven equipment. So a lot of opportunities to start working on, and already in place in a lot of countries/companies. More than ever, the O&G companies make efforts for qualifying themselves as “green” companies. How can you help with it? Reputation management for an O&G company becomes very important. Emitting benzene for some weeks, releasing oil into the water or the ground, venting methane into the atmosphere… all these are unacceptable practices in our current business climate. Thought leadership is demonstrated at the Oil and Gas Climate Initiative OGCI. These 10 major O&G companies have deliberately promised to reduce their methane emissions to 0.25% by 2025. These methane measurements and calculations are executed by a 3rd party accredited company like The Sniffers. This provides the customer and its stakeholders the comfort of receiving reliable and trustworthy figures. The Sniffers’ Methane Accounting Program was designed specifically for the methane challenge of global and local gas companies. The program brings all emissions in the equation: from well to market, unintended and intended emissions. The transparency of the emission data helps the customer to


surători privind metanul sunt executate de o a treia parte, o companie acreditată precum The Sniffers. Acest lucru oferă clientului și părților interesate confortul de a primi cifre sigure și de încredere. Programul de calcul al nivelului de metan al companiei The Sniffers a fost conceput special pentru provocarea metanului pentru companiile locale şi mondiale din industria petrolieră. Programul ia în calcul toate emisiile: de la puțur, până pe piață, emisii intenționate sau neintenționate. Transparența datelor privind emisiile ajută clientul, în primul rând, în abordarea celor mai mari oportunităţi şi în efectuarea îmbunătăţirilor continue printr-o evaluare comparativă detaliată. O abordare sigură elimină discuţiile despre incertitudinea asupra cifrelor şi ajută la concentrarea asupra îmbunătățirilor în privința emisiilor. Progresele tehnologice reprezintă factori cheie în toate industriile. Cum se manifestă acestea în domeniul dumneavoastră de activitate? Aș dori să ofer două exemple de trenduri tehnologice pe care le-am implementat. Experţii noştri în domeniul emisiilor lucrează în zone sensibile la explozie. În ultimii ani am reuşit să achiziţionăm şi să dezvoltăm măsurători specifice şi echipament IT care să ne permită să organizăm campanii pe teren la o instalaţie de gaz şi să obţinem informaţiile obţinute din măsurători, direct în baza noastră de date: mai sigur şi mai rapid, fără niciun fel de erori. Pe lângă efectuarea unor campanii anuale de măsurare, este de interes să oferim măsurători continue pentru a reacţiona mai rapid în cazul unui incident de emisie (supapă deschisă, sigiliu rupt, PSV defect etc.). Compania The Sniffers oferă atât senzori speciali IoT (Internetul Lucrurilor), cât şi senzori ce pot fi amplasaţi într-o reţea la distanţă în jurul unei instalaţii. Împreună cu un proces de îmbogățire a datelor bazat pe inteligența artificială, putem să oferim informații utile clientului. Credem cu tărie că viitorul gestionării emisiilor nu se realizează cu una sau două tehnologii, dar va avea la bază un set de tehnici de măsurare fiabile și solide, fiecare cu avantajele şi dezavantajele sale, care se completează reciproc și oferă o imagine de ansamblu a emisiilor de la o instalație. Asta va permite clientului să abordeze o emisie dintr-o componentă defectă atunci când este încă la scară mică.

tackle the biggest opportunities first and drive continuous improvements through detailed benchmarking. A reliable approach takes away the discussion about the uncertainty of the figures and brings the focus on improving the biggest emitters. Technological advances are key drivers in all industries. How do they manifest in your field of work? I'd like to provide two examples of technology trends we have implemented. Our emission experts work in explosion sensitive areas. Over the recent years we were able to acquire and develop specific measuring and IT equipment in order to organize a field campaign in a gas plant, and acquire the data seamlessly from measurement straight into our database: faster and safe, errorproof.

Transparența datelor privind emisiile ajută clientul, în primul rând, în abordarea celor mai mari oportunităţi şi în efectuarea îmbunătăţirilor continue printr-o evaluare comparativă detaliată.

The transparency of the emission data helps the customer to tackle the biggest opportunities first and drive continuous improvements through detailed benchmarking. Besides executing a yearly measurement campaign, it is interesting to provide continuous measurements in order to react faster on an emission incident (open valve, broken seal, defective PSV etc.). The Sniffers offers both dedicated IoT (Internet of Things) sensors as well as sensors to be place in a remote network around a plant. Together with a data enriching process based on Artificial Intelligence, we are able to provide useful information to the customer. We strongly believe that the future of emission management is not with one or two technologies, but will be based on a set of reliable and robust measuring techniques, each with its pros and cons, that complement each other and provide a total picture of the emissions from an installation. It will enable the customer to tackle an emission from a defective component when it is still small.

Q3 2019


OIL & GAS

| eveniment / event

26 iunie

S

Proiectele de cogenerare așteaptă clarificarea legislației și noua schemă de bonusare Cogeneration projects await for clear legislation and the new bonus scheme

ectorul cogenerării din România este într‑unul dintre cele mai promițătoare momente din ultimele decenii, dar fereastra de oportunitate nu se va menține la nesfârșit. Lipsa de decizie din partea autorităților, o oarece lipsă de informare și de apetit din partea industriei fac ca situația prielnică să întârzie a fi fructificată. Peste 40 de experți au luat parte la cea de-a patra ediție a anului din seria Energy Breakfast Club – „Cogenerare – industrie, casnici și sistem electroenergetic”, organizată de energynomics.ro la Palatul Cesianu-Racoviță, din centrul Capitalei. Piața așteaptă finalizarea modificărilor Legii 325, a cogenerării și bonusarea cogenerării. „Au fost multe drafturi… Așteptăm să vedem forma finală. Este unul dintre aspectele care vor da încredere investito-

Cristian Athanasovici Business development manager la Kawasaki Gas Turbine Europe

86

T

he Romanian cogeneration sector is now at one of the most promising turning points in the past decades, but this window of opportunity will not last indefinitely. The lack of decision from the authorities, some lack of information and appetite from the industry make this good fortune to be not yet exploited. Over 40 experts took part in the fourth edition of the Energy Breakfast Club series this year – “Cogeneration – Industry, Households and the National Energy System”, organized by energynomics.ro at the Cesianu-Racoviță Palace, in downtown Bucharest. The market is waiting for the amendments to the cogeneration Law 325, and co-generation subsidies law to be completed. ”There have been many drafts… We are waiting to see the final form. This is one thing

Bogdan Cojocaru, Business development manager la Stratum Enclosures


rilor pentru soluțiile de cogenerare. Sper ca în noua formă bonusul să fie orientat către investiții și nu doar către acoperirea costurilor de operare“ a afirmat Cristian Athanasovici, business development manager la Kawasaki Gas Turbine Europe. Deocamdată, industria românească, care, prin axa 6.4 din Programul Operațional Infrastructură Mare – POIM, ar putea să beneficieze de fonduri europene (peste 65 de milioane de euro), nu a venit cu proiecte.

that will give confidence to investors for cogeneration solutions… I hope the new formula of the bonus will aim at investing rather than simply covering operating costs”, said Cristian Athanasovici, Business Development Manager, Kawasaki Gas Turbine Europe. For the moment, the Romanian industry, which could benefit from more than 65 million euros in European funds, through Axis 6.4 of the Operational Program for Infrastructure – POIM, did not come up with projects.

KAWASAKI POATE VENI ȘI CU FINANȚARE În contextul în care țările din comunitatea europeană se îndreaptă către producerea de energie electrică pe baza surselor regenerabile și au în vedere reducerea emisiilor poluante, echipamentele care utilizează combustibilii clasici trebuie să aibă o eficiență cât mai mare pentru producția de energie electrică, a susținut Cristian Athanasovici. „Toate echipamentele și soluțiile pe care le propunem trebuie să fie prietenoase cu mediul – milităm, conform devizei noastre, pentru o planetă mai bună. În acest sens, Kawasaki a dezvoltat inclusiv un echipament care arde 100% hidrogen”, a spus Athanasovici, prezentând produsele companiei; între acestea se regăsesc turbine pe gaze între 1,7 și 34 MWe, motoare cu ardere internă – de 7,8 MW și, respectiv

KAWASAKI CAN ALSO PROVIDE FINANCING As countries in the European community are moving towards renewable electricity generation and are looking to reduce pollutant emissions, equipment using classic fuels must be as efficient as possible for electricity generation, said Cristian Athanasovici. “All the equipment and solutions we propose must be environmentally friendly – we militate, according to our vision, for the good of the planet. In this regard, Kawasaki has also developed equipment that burns 100% hydrogen”, said Athanasovici, presenting the company’s products; among these gas turbines (between 1.7 and 34 MWe), internal combustion engines (7.8 MW and 5.2 MW) respectively. Kawasaki is the only global manufacturer to provide both these cogeneration technologies.

Claudiu Crețu Administrator special al ELCEN. ELCEN administrator

Daniel Bertalan Sales & Project Manager Control Point

Q3 2019


OIL & GAS

| eveniment / event 5,2 MW. Kawasaki este singurul producător la nivel global care asigură ambele tehnologii de cogenerare. „La capitolul servicii asigurăm încă din faza de prefezabilitate implementarea proiectului și ulterior contracte de mentenanță de lungă durată. Cu ajutorul partenerilor, încercăm să venim și cu finanțări de la guvernul japonez”, a mai spus Athanasovici.

Energy Breakfast Club a fost organizat de energynomics. ro și susținut de partenerii noștri: Energy Breakfast Club was organized by energynomics. ro and supported by our partners: Control Point powered by Valmet, Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH, MET România Energy, Stratum Enclosures.

STRATUM ENCLOSURES EXPORTĂ MAJORITATEA PRODUCȚIEI Stratum Enclosures produce echipamente în România precum centrale de microcogenerare și stații de încărcare electrice, însă marea majoritate a acestora merg către export, susține Bogdan Cojocaru, Business development manager în cadrul companiei. ”Producem micro-griduri de până în 2 MW. Producem energia la locul de consum. Aceste motoare pot fi pe diesel sau gaz, în funcție de client, și instalăm aceste soluții peste tot în lume, asumându-ne responsabilitatea pentru soluții la cheie. Utilizăm în mare parte însă energie eoliană sau solară, pe care o stocăm în baterii și o livrăm la locul de consum. Folosim baterii VLRA, mai accesibile, pentru care putem avea capacități de stocare de până la 3.000 de Ah/baterie și putem face serii de baterii. Soluțiile sunt customizate pentru fiecare client în parte și sunt modulare. Venim din zona telecomunicațiilor și am făcut pasul către partea de e-charging, alături de parteneri în fiecare țară unde suntem activi”, a spus Cojocaru, prezentând produsele produse la fabrica din București, dedicate atât clienților privați, cât și primăriilor sau supermarketurilor. „Echipamentele sunt foarte performante și pot fi utilizate cu succes și în România.” „Tindem mult către zona de electromobilitate, pe care o facem împreună cu cogenerarea. Electromobilitatea e în creștere și în România. În momentul de față avem în România peste 10.500 de mașini hibride, plug in sau electrice. Următorul pas este zona de încărcare a autobuzelor electrice. Vrem ca toate soluțiile noastre să fie utilizate în mod real, în trafic. Vor urma sistemul de car sharing și scoaterea mașinilor cu motoare cu combustie internă din marile orașe”, a mai spus el. AUTOMATIZARE DE LA CONTROL POINT Compania Control Point a fost înființată în 2005. Acum, firma brașoveană își dorește să aibă mai multe proiecte pe plan local. „Momentan, cele mai multe proiecte ale noastre sunt realizate în afara Români-

88

“From the pre-feasibility stage, we ensure the implementation of the project and then long-term maintenance contracts. With the help of our partners, we also try to come with financing from the Japanese government”, Athanasovici added. STRATUM ENCLOSURES EXPORTS MOST OF ITS PRODUCTION Stratum Enclosures produces in Romania equipment such as micro-cogeneration plants and echarging stations, but the vast majority of them go for export, says Business Development Manager Bogdan Cojocaru. “We produce micro-grids up to 2 MW. We produce energy where consumption takes place. Our engines can be diesel or gas, based on the customer needs, and we install such solutions all over the world, assuming our responsibility for turnkey solutions. But we mostly use wind or solar energy, which we store in batteries and deliver to the consumer site. We use more affordable VLRA batteries for which we can have up to 3,000 Ah, and we can make battery packs. The solutions are customized for each client and are modular. We come from the telecommunications sector and took the step towards the e-charging sector, alongside our partners in each country where we are active”, said Cojocaru, presenting what Stratum Enclosures produces at the Bucharest plant, for private clients, city halls or supermarkets. “Our equipment is very efficient and can be used successfully in Romania.” “We tend to move towards the electromobility area, which we do with at the same time with cogeneration. Electromobility is growing in Romania. At present, there are over 10,500 hybrid, plug or electric cars in Romania. The next step is the electric bus charging area. We want all our solutions to be used in real traffic. Then the car sharing system will come, and the removal of internal combustion engine engines from major cities”, he said. AUTOMATION FROM CONTROL POINT Control Point was established in 2005, in Brașov, România. Now, the company wish having more projects locally. “At the moment, most of our projects are done outside of Romania,” said Daniel Bertalan, Control Point representative. He presented two examples of their contributions, one in Stendal Zellstoff – Arneburg and the other in Zielitz, Unterbreizbach, Hattorf, both in Germany.


ei”, a declarat Daniel Bertalan, reprezentant al Control Point. El a prezentat două exemple de contribuție avută la Stendal Zellstoff – Arneburg și Zielitz, Unterbreizbach, Hattorf, în Germania. Grupul Control Point are proiecte implementate în zona termiei și hidro, dar și în alte zone ale pieței energetice. Partener al Valmet în România, Control Point are 25 de angajați și este furnizor de soluții pentru piața energetică, în special în waste-to-energy, hârtie și celuloză și utilizarea biomasei, biogaz și automatizare. „Realizăm instalații electrice, de la punere în funcțiune, la mentenanță, iar ultimul segment lansat este cel solar, unde suntem integrator de soluții fotovoltaice”, a mai spus Bertalan. „Am participat, de asemenea, la câteva proiecte internaționale pentru producție a energiei din deșeuri.“ ELCEN: AVEM NEVOIE DE INVESTIȚII. EFICIENȚA VINE DIN INVESTIȚII Claudiu Crețu, administrator special al ELCEN s-a referit la noul plan de reorganizare a ELCEN-RADET, care urma să fie supus aprobării creditorilor pe data de 9 iulie. „Saga fără sfârșit a ELCEN-RADET continuă… Din păcate, statutul juridic al ELCEN nu s-a schimbat, iar în ceea ce privește situația actuală a societății, precizăm că pregătim funcționarea pentru sezonul rece, efectuăm toate reparațiile pentru ca iarna viitoare să nu existe sincope. Asigurăm pe toată lumea că vom funcționa rezonabil în condițiile în care funcționăm cu patru centrale din care doar una este modernă, două fiind din 1964. În acest an modernizăm arzătoarele, ca să ne încadrăm în restricțiile impuse de normele europene de mediu”, a explicat Crețu. Există potențial pentru cogenerare, a mai spus el, dar este nevoie de coerență în implementare. „Exemplele de bune practici în cogenerare în România sunt puține”, a continuat Crețu. ”Avem nevoie de investiții. Eficiența vine din investiții”, a mai spus el. Au asistat la prezentări și au participat la discuții peste 40 de persoane, reprezentanți ai AIIR Valahia, Aktron SRL, Alianței pentru Energie Regenerabilă, BCR, Bioterpena System Ltd., Bursa, Consiliul Concurenței, Control Point, Eco Solution SA, EFdeN, EFE Energy SRL, Electrocentrale București, EnergoBit, Gazeta de Sud, Grup Omir, ICI, INCDE – ICEMENERG București, Investisia Group, Kawasaki Gas Turbine Europe Gmb, Maria Art Group, MET România Energy, MGM Energo, Stratum Enclosures, TEB Energy Business, Trust Finance, Turbo Tech, UniCredit Bank, Uzinsider General Contractor.

The Control Point Group has projects implemented in the thermal and hydro area, but also in other areas of the energy market. A Valmet partner in România, Control Point has 25 employees and is a provider of solutions for the energy market, especially in waste-to-energy, paper and pulp and biomass, biogas and automation. “We make electrical installations, from commissioning to maintenance and the last segment we entered is solar, where we are integrating photovoltaic solutions,” said Bertalan. They have also participated in several international projects for waste energy generation. WE NEED INVESTMENT. EFFICIENCY COMES FROM INVESTMENT Claudiu Crețu, ELCEN administrator mentioned the new ELCEN-RADET reorganization plan, scheduled to be approved by creditors on July 9th. “The endless saga of ELCEN-RADET continues… Unfortunately, the legal status of ELCEN has not changed, and Puțin interes pentru axa 6.4 a POIM, cu fonduri disponibile de as far as the current situation of the peste 65 de milioane de euro. company is concerned, we are preparing to operate for the cold season, we No interest for the POIM axis are doing all the repairs so that there 6.4, with available funds of will be no syncope in the next winter. over 65 million euros. We assure everyone that we will operate reasonably in the conditions we operate with four plants, and only one of which is modern, while two are from 1964. This year, we wil modernize the burners to meet the restrictions imposed by the European environmental norms,” Crețu stated. There is potential for cogeneration, he said, but consistency in implementation is needed. “Examples of good practices in cogeneration in Romania are few,” Crețu continued. “We need investment. Efficiency comes from investment”, he said. Over 40 representatives from AIIR Valahia, Aktron SRL, Alianța pentru Energie Regenerabilă, BCR, Bioterpena System Ltd., Bursa, Consiliul Concurenței, Control Point, Eco Solution SA, EFdeN, EFE Energy SRL, Electrocentrale București, EnergoBit, Gazeta de Sud, Grup Omir, ICI, INCDE – ICEMENERG București, Investisia Group, Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH, Maria Art Group, MET România Energy, MGM Energo, Stratum Enclosures, TEB Energy Business, Trust Finance, Turbo Tech, UniCredit Bank, Uzinsider General Contractor attended the presentations and participated in discussions.

65

Q3 2019


OIL & GAS

| investitii , viitoare / future investments

VALMET

România trebuie să accepte viitorul, să adopte cele mai eficiente soluții

Romania needs to embrace the future, take in the most efficient solutions BOGDAN TUDORACHE

Dr. Markus Bolhàr-Nordenkampf Director al Departamentului de Vânzări și Servicii în Energie pentru Europa Centrală, EMEA, la Valmet Valmet Director, Sales and Service for Energy, Central Europe North, EMEA

90


V

almet este aici pentru a rămâne, iar România adoptă tot mai multe soluții eficiente pentru obţinerea energiei și căldurii, cum ar fi obţinerea energiei din deșeuri etc., renunțând treptat la cărbuni și nu i se mai permite să depoziteze deșeuri în gropi de gunoi, a declarat pentru energynomics.ro dr. Markus Bolhàr-Nordenkampf, director al Departamentului de Vânzări și Servicii în Energie pentru Europa Centrală, EMEA, la Valmet. Când a venit Valmet pentru prima dată în România? Care era principalul său interes aici, în acel moment? Noi am avut primul contact cu industria de celuloză și hârtie de aici cu mult timp în urmă, acum aproximativ 20-25 de ani, însă în segmentul energetic am devenit activi cu 7-8 ani în urmă. Am înființat o reprezentanță locală condusă de Ada Bacalum, iar acum suntem și mai apropiați de partenerii și clienții noștri, înțelegându-le mai bine nevoile. Cât de mare este piața regională a CEN? Piața are un domeniu de cuprindere anual de aproximativ 100 de milioane de euro. Cota noastră de piață variază pe diferite segmente de afaceri și tehnologii. Suntem implicați în centrale electrice și termice, controlul emisiilor în aer, automatizări pentru policarburant și biomasă, sau transformarea deșeurilor în energie și căldură combinată și centrale electrice cu ciclu combinat, însă suntem implicați și în industria de celuloză și hârtie. În industria de celuloză și hârtie avem o cotă de piață de aproximativ 60%, dat fiind faptul că nu mai există prea mulți jucători. În zona de biomasă avem o cotă de 35-45% în boilere noi, în zona patului fluidizat. Care este dimensiunea companiei Valmet la nivel mondial? Care sunt rezultatele sale financiare de bază? Valmet este o companie foarte mare, avem aproximativ 12.500 de angajați și un rulaj anual de 3,8 miliarde de euro. Anul trecut EBITDA a fost de peste 7.2%. Suntem prezenți peste tot în lume, nu numai în Europa, ci și în Asia, Pacificul de Vest, America de Sud și Australia. Cum a schimbat Acordul de la Paris modul în care societățile încearcă să fie mai eficiente?

V

almet is here to stay, and Romania is embracing more and more waste to energy and other new, highly efficient power and heat solutions, as it phases out of coal and as it is no longer allowed to throw the waste into landfills, tells energynomics.ro Dr. Markus Bolhàr-Nordenkampf, Valmet Director, Sales and Service for Energy, Central Europe North, EMEA.

When did Valmet first come to Romania? What was the main interest here at that time? We established first contacts with the pulp and paper industry here, a long time ago, 20-25 years ago, but in the energy segment we have started being active here 7-8 years. We have established a local representation lead by Ada Bacalum, and we are now even closer to our partners and clients, better understanding their needs.

România se va alătura celorlalte țări în utilizarea energiilor sustenabile, cu o gestionare adecvată a deșeurilor, în special a biomasei, pentru crearea unei societăți sustenabile.

Romania will join the other countries in sustainable energy usage, with a proper waste management, especially for biomass, to create a sustainable society. How big is the CEN regional market? The market has an annual depth of about 100 million euro. Our market share varies on various business segments and technologies. We are involved into power and heating plants, air emission control, automation for multifuel and biomass, or waste to energy and combined heat and combined cycle and gas power plants, but also we’re involved into pulp and paper industry. In the pulp and paper industry we have a market of about 60%, as there are not many players left. In the biomass area we have a share of 35-45% in new boilers, in the fluidized bed area. What is the dimension of Valmet, worldwide? What are its core financial results? Valmet is a very big company, we have about 12.500 employees and an annual turnover of 3.8 billion euro.

Q3 2019


OIL & GAS

| investitii , viitoare / future investments Există, în mod cert, un efect asupra prețului cărbunelui, certificatele de emisii CO2 afectează profund această afacere. Acum crește din nou, de la 7-9 euro a ajuns la 17 euro, iar acum la 25, având un efect puternic, iar oamenii au început să se gândească la emisiile de CO2 și la ceea ce pot face pentru a le diminua și pentru a nu-și irosi banii achiziționând acele certificate. Fluxurile de deșeuri pot fi utile în acest sens. De exemplu, industria de celuloză și hârtie își folosește propriile deșeuri pentru a-și acoperi necesarul de energie și pentru a nu le depozita în altă parte, iar acest lucru stimulează industria.

3,8 Valmet are 12.500 de angajați și un rulaj anual de 3,8 miliarde de euro. Valmet has 12.500 employees and an annual turnover of 3.8 bln. euro.

How did the Paris Agreement change the way that the businesses are trying to be more efficient? There’s definitely an effect on the coal price, the CO2 certificate deeply affecting this business. Now

Cum se dezvoltă afacerile din România și care sunt domeniile de bază vizate? Ne dezvoltăm lent, însă constant. Renunțarea la cărbune este o problemă care va apărea mai devreme sau mai târziu, pe măsură ce alte țări din Europa renunță la el – mai puțin în Europa de Est, însă și aceasta va urma trendul, dat fiind că societatea se orientează către energia fără carbon. Acest lucru va închide bucla deșeu-energie și vor apărea mai multe mici pante deșeuri-energie descentralizate. Acest lucru va oferi căldură și electricitate. Iar pentru România, acestea sunt probleme cheie pentru viitorul apropiat. Ce aport puteți avea în schimbarea industriei cărbunelui din România? De exemplu, în Germania am transformat o centrală electrică alimentată cu cărbuni într-una alimentată cu deșeuri de lemn. Au schimbat complet combustibilul. Putem asigura trecerea centralelor ce folosesc în continuare combustia cu lignit cu mare eficiență pe lemn sau deșeuri, dat fiind faptul că, în mod normal, o centrală electrică poate rezista 30-35 de ani, iar combustibilul ars va fi diferit peste 10-15 ani. Centralele electrice mai flexibile, care în prezent se concentrează pe lignit, pot fi trecute treptat pe biomasă și deșeuri în viitor. Acest lucru ne interesează foarte mult. Luați în considerare și gazul când vine vorba de crearea soluțiilor de alimentare? Gazul, spre deosebire de cărbuni, este mult mai flexibil și are un nivel mai mic de emisii, fiind mai ușor de ars. Însă gazul trebuie importat în majoritatea țărilor, având un preț fluctuant, în funcție de rata de schimb, pe când deșeurile sunt produse local, avându-și origi-

92

The EBITDA of the last year was over 7.2%. We are present all around the globe, not only in Europe, but also in Asia, West Pacific, South America and Australia.

is increasing again, and from 7-9 euro it reached 17 euro and now 25, and there is a strong effect and people start to think about the CO2 emissions and what they need to do mitigate them and not waste their money on buying those certificates. Waste streams can help do that. For example, pulp and paper industry uses its own waste to cover their own energy needs and not dump it somewhere else, and that is pushing the industry forward. How is the Romanian business developing and which are the core targeted areas?


nea aici, în România, fiind taxate oricum la depozitarea lor în gropi de gunoi, lucru care nu mai este permis în UE. Așadar, va apărea nevoia procesării acestora. UE a declanșat deja câteva proceduri de infringement împotriva României cu privire la gestionarea deșeurilor și probabil va deschide și altele cât de curând, dat fiind faptul că noi nu am îndeplinit obiectivele impuse.

We are developing slowly, but steadily. Coal phase out is an issue that will come up sooner or later, as coal is being phased out in other countries in Europe – less in the Eastern Europe, but it will follow as well here, as the society drive itself towards a carbon-free energy. This will close the waste to energy loop, and more small decentralized waste to energy pants will emerge. This will offer heat and electricity. And these are the key issues in Romania for the near future. How can you help the coal industry in Romania change? For example, we have changed in Germany a coal fired power plant to waste wood. They switched the fuel completely. We can provide the plants that still fire lignite with high efficiency to be switched to wood or waste, because normally a power plant can last 30-35 years, and the fuel you are burning now will be different in 10-15 years. Higher flexibility power plants that focus for the moment on lignite, can be switched gradually to biomass and waste in the future. That is something of a high interest. Are you also considering gas to power solutions? Gas, in comparison to coal, is more flexible and has smaller emissions, easier to burn. But gas has to be imported in most countries, has a fluctuating price on the exchange, while waste is produced locally, are originating here, in Romania, and anyhow it has to be taxed if discarded to a landfill, which is no longer allowed by the EU. So there will appear the need to be processed.

În România schimbările nu pot apărea peste noapte, însă timpul lucrează în favoarea soluţiilor corecte, deși drumul este încă lung. Însă România se va alătura celorlalte țări în utilizarea energiilor sustenabile, cu o gestionare adecvată a deșeurilor, în special a biomasei, pentru crearea unei societăți sustenabile. Cu siguranță acesta este viitorul. Există în alte țări subvenții pentru procesarea deșeurilor? Da, există. Există taxe de acces, ce sunt plătite la fiecare tonă de deșeuri arse. În Austria, de exemplu,

EU already started a few infringement procedures against Romania on waste management and will probably start new ones soon, as we are missing the imposed targets. Changes cannot come over night in Romania, but time is working on the right side, although there is still a long way. But Romania will join the other countries in sustainable energy usage, with a proper waste management, especially for biomass, to create a sustainable society. That is definitely the way forward. Are there any subsidies in other countries for waste processing? Yes, they are. There are gate tariffs, which are

Q3 2019


OIL & GAS

94

| investitii , viitoare / future investments acestea ajung la 85 de euro pe tonă. Practic aceasta este calea prin care sunt finanțate centralele care transformă deșeurile în energie. Acestea sunt plătite pentru reducerea deșeurilor. În România încă nu există un astfel de sistem, însă el va apărea. El este necesar pentru a asigura fezabilitatea centralelor. În acest moment, prețul electricității fiind de 43-45 de euro per MWh, nu se poate crea o centrală fezabilă care transformă deșeurile în energie. Subvențiile vin și de la societăți, care trebuie să plătească pentru a elimina deșeurile, deoarece nu le mai pot depozita în gropi de gunoi.

paid per each ton of waste burned, in Austria for, example, these are reaching to 85 euros per ton. This is basically how waste-to-energy plants get financed. They are paid for reducing the waste. In Romania you don’t have such a system yet, but it will come. Because it needs to be installed to make the plants feasible. At the moment, with the electricity price being of 43-45 euro per MWh, you cannot create a feasible waste to energy plant. The subsidies come also from the companies, which need to pay to get rid of the waste, as they are no longer landfill them anymore.

Ce evoluţii preconizaţi în România pe viitor? Cu siguranță preconizez dezvoltări pe partea de distribuție, pentru electricitate, în facilităţi mari, în diferite orașe care pot fi trecute la centrale mai verzi pentru termoficare și producția de electricitate, însă și în câteva complexe industriale care produc deșeuri. Industria hârtiei este și ea în vizor, alături de alte industrii care pot folosi deșeurile pentru a produce abur și electricitate și pentru a le încorpora în procesele lor de producție. Aceste industrii se vor afla în fruntea investițiilor viitoare în România.

What do you see in Romania developing further? I see definitely developments in the distribution side, for the electricity, in large utilities, in different cities that can be changed to greener plants of district heat and electricity production, but also several industrial complexes that produce waste. Paper industry is also in target, other industries that can use waste and produce steam and electricity and incorporate them into their production processes. These industries will be the frontrunners for future investments in Romania.


stiri , / news | OIL & GAS

Rompetrol ajunge la 940 de benzinării Rompetrol reaches 940 fuel stations

Rompetrol Downstream, divizia de retail a Grupului KMG International în România, a deschis în august o nouă stație sub franciza Rompetrol Partener în comuna Pătrăuți, județul Suceava. Stația a necesitat investiții de 1,5 milioane de dolari. Rompetrol Downstream opera la final lunii iulie 939 de puncte de comercializare a carburanților (stații proprii, stații Rompetrol Partner, stații Rompetrol Expres, baze interne de 9 și 20 de metri cubi), în creștere cu 70 de unități comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. La acestea se adaugă și 6 depozite de carburanți (Arad, Craiova, Mogoșoaia, Șimleul Silvaniei, Vatra Dornei și Zărnești), dar și cele 3 stații de îmbuteliere a gazului petrolier lichefiat (Bacău, Arad și Pantelimon). „Planul pentru următorii cinci ani este să parafăm cel puțin șapte parteneriate noi în fiecare an. Este un ritm alert, dar realizabil”, a spus Serghei Șevcenco, director general al Rompetrol Downstream.

Profitul net al Conpet crește cu 44,2% în primul semestru Transportatorul național de țiței și produse petroliere Conpet a obținut un profit net de 31,18 milioane de lei în primul semestru al acestui an, mai mare cu 9,55 milioane de lei (44,2%) față de perioada corespunzătoare din anul precedent. Profitul din exploatare realizat la 30 iunie 2019, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018, a înregistrat o creștere de 9,804 milioane de lei (42,1%). Compania a raportat, în primul semestru, o cifră de afaceri de 200 de milioane de lei, în creștere cu 8,5% față de perioada similară din 2018. Veniturile din transport dețin o pondere de 98% în cifra de afaceri.

Rompetrol Downstream, the retail division of the KMG International Group in Romania, has opened a new station under the Rompetrol Partner franchise in Pătrăuți village, Suceava county after an investment worth 1.5 million USD. At the end of July, Rompetrol Downstream operated 939 fuel points (own stations, Rompetrol Partner stations, Rompetrol Expres stations, internal bases of 9 and 20 cubic meters), increasing by 70 units compared to the same period last year. To these are added 6 fuel deposits (Arad, Craiova, Mogoșoaia, Șimleul Silvaniei, Vatra Dornei and Zărnești), but also the 3 bottling stations for liquefied petroleum gas (Bacău, Arad and Pantelimon). ”The plan for the next 5 years is to initiate at least 7 new partnerships every year. It is an alert but achievable pace”, said Serghei Șevcenco, general manager of Rompetrol Downstream.

Conpet’s net profit increased by 44.2% in the first half The national carrier of oil and petroleum products Conpet obtained a net profit of 31.180 million lei in the first half of this year, higher by 9.554 million lei (44.2%) compared to the corresponding period of the previous year, when it was of 21.626 million lei. The operating profit realized on June 30, 2019, compared to the same period of the year 2018, registered an increase of 9.804 million lei (42.1%). The company reported, in the first semester, a turnover of 200.6 million lei, increasing by 8.5% compared to the similar period of 2018. The transport revenues have a 98% share in the turnover.

Q3 2019


OIL & GAS

| stiri , / news

KELLER AG: Manometru digital pentru analiza vârfurilor de presiune și înregistrarea datelor KELLER AG für Druckmesstechnik se bucură să lanseze primul manometru digital de înaltă rezoluție de nouă generație. Modelul LEO 5 dispune de: senzori de înaltă precizie, o procesare rapidă și de înaltă rezoluție a semnalului, tehnologie de înregistrare a maximelor și stocarea datelor cu timbru de timp. Conceput pentru a fi utilizat în medii ostile, LEO 5 dispune de o carcasă robustă din oțel inoxidabil, ecran din sticlă de siguranță, un ecran de 16 mm cu retroiluminare și butoane tactile capacitive. Cu o rezoluție înaltă pentru o măsurare precisă, analiza vârfurilor de presiune și înregistrarea datelor de măsurare, LEO 5 este considerat un instrument indispensabil de către mecanicii de sisteme pneumatice sau hidraulice.

KELLER AG: Digital manometer for analyzing pressure peaks and recording measurement data KELLER AG für Druckmesstechnik proudly introduces the first of a new generation of high-resolution digital manometers. The LEO 5 features precise sensor technology, fast, high-resolution signal processing, peak recording and data storage with a time stamp. Designed for deployment in hostile environments, the LEO 5 features a robust stainless steel housing, safety glass front, a 16 mm backlit display and capacitive touch controls. With high resolution for accurate measurement, pressure peak analysis and measurement data recording, the LEO 5 is quickly adopted as an indispensable tool by the pneumatic or hydraulic system mechanic.

Romgaz vrea să intre în acționariatul terminalului de GNL din Alexandropolis Producătorul național de gaze, Romgaz, analizează posibilitatea de a intra în acționariatul companiei care realizează terminalul de gaz natural lichefiat (GNL) de la Alexandropolis, din Grecia, a declarat Adrian Volintiru, directorul general al producătorului de gaze. „Acolo este o structură deja definită, cu cinci acționari, iar noi am dori o participație de 20%. [...] Deocamdată suntem în procesul de evaluare de risc și din punct de vedere economic al indicatorilor, așa cum ne-au fost prezentați de partea grecească”, a precizat Volintiru. El a mai spus că investiția inițială a Romgaz ar fi de 12,5 milioane de euro, plus o sumă comparabilă în cei doi ani de execuție.

Romgaz wants a stake of the LNG terminal in Alexandropolis The national gas producer, Romgaz, is considering the possibility of entering into the shareholding of the company that makes the liquefied natural gas (LNG) terminal in Alexandropolis, Greece, said Adrian Volintiru, general manager of the gas producer. “There is a structure already defined, with five shareholders, and we would like a 20% stake. […] For now, we are in the process of risk and economic assessment of the indicators, as presented to us by the Greek side,” Volintiru said. He also said that the initial investment for Romgaz would be 12.5 million euros, plus a similar value in the two years of execution.

96


098

112

118

ELECTRICITY


ELECTRICITY

| interviu / interview

CONTORIZAREA INTELIGENTĂ o oportunitate pentru digitalizarea rețelelor și electromobilitate

SMART METERING

an opportunity for digitalization of networks and electromobility

Livioara Șujdea Director Executiv Distribuție, Electrica Chief Distribution Officer, Electrica

98

D

istribuția și furnizarea de energie electrică vor deveni mai flexibile prin utilizarea soluțiilor de management al cererii, care vor putea fi implementate în activitățile reglementate sau în cele competitive, crede Livioara Șujdea, Director Executiv Distribuție, în cadrul grupului Electrica. Am discutat cu domnia sa despre viitorul conectivității și cum ne ajută contorizarea inteligentă la eficientizarea consumului și a stocării în rețelele de energie electrică. Stimată doamnă Livioara Șujdea, la ce ne ajută contorizarea inteligentă? De ce acest interes generalizat pentru introducerea de contoare inteligente? Dezvoltarea la scară largă a contorizării inteligente este determinată de contextul evoluției pieței europene a energiei, de necesitatea funcționării optime și în condiții de siguranță a infrastructurii operatorilor de distribuție și de gestionarea mai eficientă a energiei electrice distribuite consumatorilor, inclusiv din perspectiva asigurării unui înalt standard de calitate al serviciului de distribuție, la nivelul indicatorilor de performanță reglementați. Schimbările legislative de la nivel european și evoluția tehnologiilor au contribuit, în ultimii zece ani, la schimbări majore pe întreg lanțul de valoare din cadrul sectorului energetic, înregistrându-se un progres considerabil în trecerea de la un sistem centralizat de producție a energiei, la un sistem descentralizat. Mai mult decât atât, odată cu dezvoltarea sistemelor de producție a energiei regenerabile, consumatorii se transformă în prosumatori, determinând transformări semnificative la nivelul sistemelor de distribuție a energiei electrice. Una dintre cele mai mari provocări ale sistemului energetic, dacă ne referim la racordarea surselor de energie descentralizate, o reprezintă gestionarea fluxului energetic astfel încât distribuția energiei să fie realizată conform indicatorilor de calitate și de continuitate stabiliți prin standarde specifice. Odată cu dezvoltarea surselor de generare descentralizate, se vorbește deja de mai mulți ani și despre o schimbare de paradigmă în distribuția energiei electrice, inclusiv a modului de transmitere și recepționare a informației, ceea ce conduce la o diversificare a tehnologiilor de comunicații și a sistemelor de măsurare, coroborată cu o creștere a volumului de date măsurate. În același timp, consumato-


rul devine mai interesat de nivelul de consum propriu și de gestionarea acestuia, conturându-se premisele unui rol activ, în baza unui sistem bidirecțional de comunicații. Concret, în ce fel se integrează contorizarea inteligentă în aceste tendințe? În acest context, contorizarea inteligentă joacă un rol esențial, întrucât echipamentele de măsurare trebuie să furnizeze informațiile necesare despre consumul de energie al consumatorilor finali, al operatorilor de rețea sau al producătorilor, în timp real. Sistemele de măsurare inteligentă facilitează tranziția către conceptul mai larg al „rețelelor inteligente” și creează condițiile pentru implementarea stimulentelor necesare îmbunătățirii eficienței energetice la consumatori. Un sistem de măsurare inteligentă trebuie să asigure distribuitorilor de energie instrumente pentru diversificarea tarifării energetice, pentru implementarea managementului cererii (Demand Side Management - DSM), pentru detectarea consumurilor neautorizate din rețea și calculul pierderilor pe zone, precum și pentru identificarea întreruperilor din anumite zone de rețea. Principalele beneficii obținute de operatorii de distribuție din Romania prin implementarea proiectelor pilot de contorizare inteligentă, cu aproximativ cinci ani în urmă, aveau legătură, în principal, cu reduceri ale costurilor unor activități operaționale pentru care nu a mai fost necesară deplasarea personalului în teren, precum și la reducerea pierderilor în rețelele de distribuție. Contoarele inteligente și sistemele de măsurare în ansamblul lor, privite ca o componentă esențială a rețelelor inteligente, vor contribui la optimizarea distribuției și utilizării energiei, alături de sistemele de automatizare cu funcționalități avansate de monitorizare și control, prin facilitarea echilibrării nevoilor diferitelor părți interesate, adică producători, consumatori și furnizori, și prin utilizarea elementelor de stocare. Sistemele inteligente de contorizare vor permite reîncărcarea vehiculelor electrice în perioadele din afara vârfului de sarcină, iar pe termen lung, aceste vehicule vor putea injecta energia din baterii din nou în rețea, în intervalele cu o cerere generală mare de energie electrică. În ceea ce privește beneficiile pentru consumatori, acestea au început deja să se contureze și vor fi resimțite și mai mult in viitor - pe de o parte prin îmbunătățirea calității serviciului de distribuție și, pe

P

ower distribution and supply will become more flexible by using demand management solutions that can be implemented in regulated or competitive activities, believes Livioara Șujdea, Chief Distribution Officer, within the Electrica group. We talked about the future of connectivity and how smart metering helps us to make consumption and storage more efficient in the electricity networks.

Dear Mrs. Livioara Șujdea, what does smart metering help us with? Why this widespread interest in the introduction of smart meters? The large-scale development of smart metering is determined by the context of the evolution of the European energy market, the need for optimal and safe operation of the distribution infrastructure and the more efficient management of electricity distributed to consumers, including from the perspective of ensuring a high standard of energy quality of the distribution service, as reflected by regulated perforElectrica va integra în mance indicators. sistemele inteligente peste 1,3 mil. de consumatori, până în Legislative changes at European 2029. level and the evolution of technolo-

1,3

gies have contributed, during the last Electrica group would integrate ten years, to major changes throughout into smart systems over 1.3 the value chain within the energy sector, million consumers, with considerable progress being made in moving from a centralized energy production system to a decentralized system. Moreover, with the development of renewable energy production systems, consumers change into prosumers, causing significant transformations in electricity distribution systems. One of the biggest challenges of the energy system, if we refer to the connection of decentralized energy sources, is the management of the energy flow so that the distribution of energy is realized according to the quality and continuity indicators established by specific standards. With the development of decentralized generation sources, there has already been talk for several years about a paradigm shift in electricity distribution, including about how information is transmitted and received, which leads to a diversification of communications technologies and measurement systems, in conjunction with an increase in the volume of measured data. At the same time, the consumers becomes more interested in how much

Q3 2019


ELECTRICITY

| interviu / interview

de altă parte, prin utilizarea informațiilor oferite de contoarele inteligente, momentan pentru optimizarea consumului propriu (prin precizia măsurării și utilizarea informațiilor de consum real cu rezoluție la 15 minute), dar ulterior vor putea fi utilizate și pentru optimizarea cheltuielilor proprii cu energia, odată cu implementarea tarifelor dinamice. Aceste aspecte au și rolul de a stimula consumatorul să își optimizeze consumul propriu de energie în funcție de diverse intervale orare, contribuind astfel și la reducerea cererii de energie în orele de vârf. De asemenea, prin limitarea perioadelor de întrerupere a alimentării cu energie electrică, se va reduce disconfortul creat consumatorilor. Nu în ultimul rând, funcțiunile de deconectare/ reconectare inteligentă de la distanță nu doar că vor optimiza activitatea operațională a distribuitorilor, dar pot fi utile, de exemplu, și pentru integrarea unor consumatori cu sarcină flexibilă. Pe termen lung, această flexibilitate poate oferi o sursă adițională de venit. În plus, consumatorii vor beneficia de acces

Contoarele inteligente și sistemele de măsurare vor contribui la optimizarea distribuției și utilizării energiei, alături de sistemele de automatizare cu funcționalități avansate de monitorizare și control.

Smart meters and metering systems will help optimize energy distribution and utilization, along with automation systems with advanced monitoring and control capabilities. online la datele de consum și la informații referitoare la parametrii energiei electrice furnizate (de exemplu nivelul tensiunii de alimentare, puterea maximă absorbită pe intervale de consum, perioadele de întrerupere a alimentării etc.), aferente perioadei curente și istoricului de consum, ceea ce nu ar fi posibil prin sistemul de contorizare clasică. Prin extinderea la scară largă a contorizării inteligente, ne așteptăm și la o evoluție a serviciilor de tip smart home/IoT oferite, în special, consumatorilor de energie din mediul urban, ceea ce va conduce la creșterea gradului de confort al acestora. Ce investiții ați efectuat până în prezent și câte contoare au fost instalate deja în progra-

100

they consume and the management of this consumption, outlining the premises of an active role, based on a two-way communications system. Specifically, how does smart metering integrate into these trends? In this context, smart metering plays a vital role, as measuring equipment must provide the necessary information about the energy consumption of final consumers, network operators or producers, in real time. Smart metering systems facilitate the transition to the broader concept of "smart grids" and create the conditions for implementing the incentives needed to improve energy efficiency for consumers. A smart metering system should provide energy distributors with tools for diversifying energy pricing, for demand side management (DSM) implementation, for detecting unauthorized network consumption and calculating area's losses, as well as for identifying outages in certain network areas. The main benefits achieved by distribution operators in Romania by implementing smart metering pilot projects, about five years ago, were mainly linked to cost reductions in operational activities, as there was no need for them to send people in the field, as well as to decrease losses in distribution networks. Smart meters and measurement systems as a whole, viewed as an essential component of smart grids, will help optimize energy distribution and use, alongside automation systems with advanced features of monitoring and control, by facilitating the balancing of the needs of different stakeholders, i.e. energy producers, consumers and suppliers, and by using storage elements. Smart metering systems will allow recharging electric vehicles when off-peak, and in the long term, such vehicles will be able to inject energy from the batteries again in the grids, at times with a high overall demand of electricity. As regards consumer benefits, they have already begun to shape and will be felt even further in the future - on the one hand, by improving the quality of the distribution service and, on the other hand, by using the information provided by smart meters, currently for optimizing their consumption (by measuring accuracy and using real-time consumer information with resolution to 15 minutes), but subsequently can also be used to optimize their


mul de smart metering, ce investiții și număr de contoare este planificat pentru 2019? Dar pentru perioada următoare de reglementare? Pentru 2018 încă nu există date publice disponibile, însă până în anul 2017, gradul de implementare a contorizării inteligente la nivel național era de 4,8%. Operatorii de distribuție din cadrul Grupului Electrica au realizat investiții în contorizare inteligentă în valoare de peste 35 milioane lei și au implementat proiecte pilot de contorizare inteligentă atât în mediul urban, cât și în cel rural. În prezent avem instalate peste 200.000 de contoare telecitite. În perioada curentă de reglementare se estimează implementarea contorizării inteligente la peste jumătate de milion de consumatori, continuând în paralel un program de investiții echilibrat, care să permită modernizarea infrastructurii într-un concept orientat către rețelele inteligente. În cadrul programului național de implementare

own spending with energy, with the implementation of dynamic tariffs. These aspects also have the role of stimulating the consumers to optimize their own energy consumption according to various hourly intervals, thus contributing to the reduction of energy demand in peak hours. Also, by limiting the downtime of electricity supply, it will reduce the discomfort created to consumers. Last but not least, intelligent remote disconnect/reconnect functions will not only optimize the operational activity of distributors, but will be useful, for example, for the integration of consumers with flexible load. In the long term, this flexibility can provide an additional source of income. In addition, consumers will benefit from online access to their data and information about the electricity parameters provided to them (e.g. voltage level, maximum power per consumption intervals, periods of shut-down etc) instantaneous and from the past,

Q3 2019


ELECTRICITY

| interviu / interview which would be impossible with a traditional metering system. Through the widespread expansion of smart metering, we also expect a development of smart home/IoT services offered, in particular, to energy consumers in the urban environment, which will lead to increased comfort.

a contorizării inteligente, aprobat recent de către ANRE, s-a estimat ca până la sfârșitul anului 2028, la nivelul Grupului Electrica, să fie integrați în sistemele inteligente peste 1,3 milioane de consumatori, adică, în medie, 35% din numărul total și circa 34% din programul național. Care sunt cele mai mari probleme întâmpinate în cazul programelor de smart metering și în instalare? Cum vedeți remedierea lor? Aspectele care solicită atenție ridicată încă de la definirea strategiei de implementare sunt cele legate de asigurarea interoperabilității sistemelor, a protecției și securității datelor. Diferitele modalități de implementare a contorizării inteligente în țări din Uniunea Europeană au demonstrat faptul că, la selectarea variantei adecvate de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă, trebuie luate în considerare particularitățile pieței din fiecare țară. În România, toți operatorii de distribuție se află în faza de pregătire a implementării la scară largă a contori-

102

What investments have you made so far and how many counters have already been installed in the smart metering program, what investments and number of counters is planned for 2019? What about the next regulatory period? For 2018 there is still no public data available, but by the year 2017, the degree of implementation of smart metering at national level was 4.8%. The distribution operators within the electricity group have made smart metering investments worth over 35 million lei and implemented smart metering pilot projects in both urban and rural environments. We currently have over 200,000 remote reading meters installed. In the current regulatory period, it is estimated to implement smart metering to more than half a million consumers, while continuing in parallel a balanced investment program, enabling the modernization of infrastructure in a concept targeting smart grids. In the framework of the National Smart Metering Implementation program recently approved by ANRE, it was estimated that by the end of 2028, Electrica group would integrate into smart systems over 1.3 million consumers, That is, on average, 35% of the total number and about 34% of the national program. What are the biggest problems encountered with smart metering and installation programs? How do you see them fixed? Issues that require high attention from the very definition of the implementation strategy are those related to ensuring the interoperability of data systems, protection and security. Different ways of implementing smart metering in countries in the European Union have shown that, when selecting the appropriate variation for the implementation of smart measurement systems, the specificities of the market in each country must be taken into


zării inteligente, o parte dintre aceștia beneficiind și de experiența mai timpurie a implementării în propriile companii sau chiar de experiența internațională a Grupurilor de care aparțin. Considerând complexitatea, amploarea și schimbarea continuă a tehnologiilor, există unele riscuri identificate chiar pentru etapa de pregătire a implementării la scară largă a contorizării inteligente. Printre cele mai importante am putea menționa: selectarea tehnologiei de comunicație adecvate pentru îndeplinirea condițiilor de securitate a infrastructurii operatorilor de distribuție, respectarea condițiilor de protecție a datelor (GDPR) și a vieții private a utilizatorilor. La fel de importantă este și asigurarea unui grad maxim de interoperabilitate, pentru a permite integrarea cu sistemele de automatizare existente, precum și prețuri competitive pe piața producătorilor de echipamente. Apoi, pe parcursul derulării, în funcție de modelul de operare, este posibilă confruntarea cu o lipsă de capabilități specifice și cu o limitare a pieței în ceea ce privește personalul specializat pentru execuția lucrărilor. De asemenea, în funcție de starea rețelelor fiecărui operator și de soluția de comunicații aleasă, pot apărea disfuncțiuni care să necesite efort și cheltuieli suplimentare pentru soluționare. Costurile efectiv realizate pot influența, pe de o parte, respectarea calendarului aprobat pe termen mediu și, pe de altă parte, sustenabilitatea programului pe termen lung. Identificarea și implementarea soluțiilor optime pentru fiecare dintre aceste potențiale situații pornește de la înțelegerea cât mai bună a realității specifice fiecărui distribuitor, asigurarea unui dialog constructiv cu furnizorii de soluții și echipamente pentru a putea elabora strategii viabile de implementare, continuarea utilizării experiențelor și lecțiilor învățate pe parcursul implementării proiectelor pilot și planificarea foarte riguroasă a etapelor de desfășurare. Cu o viziune clară, o analiză cost-beneficiu solidă, cu măsuri pentru asigurarea capabilităților și planuri de contingență care să anticipeze și să stabilească măsuri de tratare a riscurilor, putem spune că asigurăm, deopotrivă, un început corect și un plan sustenabil de operaționalizare a strategiei adoptate de către fiecare operator. Nu în cele din urmă, colaborarea și comunicarea deschisă și eficientă cu toți stakeholder-ii contribuie la succesul acestui ambițios program național.

account. In Romania, all distribution operators are in the preparation phase of the large-scale deployment of smart metering, some of them benefiting from the earlier experience of implementation in their own companies or even from the international experience of the groups they belong to. Considering the complexity, scale and continuous change of technologies, there are some risks identified even for the preparation phase of the large-scale deployment of smart metering. Among the most important we could mention: selecting the appropriate communication technology to meet the security conditions of the infrastructure of distribution operators, compliance with data protection conditions (GDPR) and privacy of users. It is equally important to ensure a maximum degree of interoperability in order to allow integration with existing automation systems, as well as competitive prices on the equipment manufacturers market. Then, in the course of the operation, depending on the operating model, it is possible to confront a lack of specific capabilities and with a market limitation in respect of specialized personnel for the execution of the works. Also, depending on the state of the networks of each operator and the chosen communication solution, malfunction may occur requiring additional effort and expense for resolution. The actual costs incurred may influence, on the one hand, compliance with the approved timetable in the medium term and, on the other hand, the sustainability of the long-term program. The identification and implementation of optimal solutions for each of these potential situations starts from an optimal understanding of the specific reality of each distributor, ensuring a constructive dialogue with solutions and equipment providers to be able to develop viable implementation strategies, continue to use the experiences and lessons learnt during the implementation of pilot projects and a very rigorous planning of deployment phases. With a clear vision, a solid cost-benefit analysis, with measures to ensure capabilities and contingency plans that anticipate and establish risk-handling measures, we can say that we also ensure a fair start and a plan to operationalize the strategy each operator adopted. Finally, open and efficient collaboration and communication with all stakeholders contributes to the success of this ambitious national program.

Lipsa de informare a utilizatorilor asupra beneficiilor aduse de aceste sisteme poate crea dificultăți și întârzieri în derularea programelor de investiții.

Failure to inform users about the benefits of these systems can create difficulties and delays in running investment programs.

Q3 2019


ELECTRICITY

| calendar / schedule

Contorizarea inteligentă un nou calendar Smart metering a new calendar

C

BOGDAN TUDORACHE

ontorizarea inteligentă face parte din procesul de digitalizare a distribuției de energie electrice. Beneficiile implementării contorizării inteligente în România sunt prezente atât în sfera distribuitorului de energie electrică, dar mai ales în cea a consumatorului final de energie electrică. Conform noului calendar de instalare aprobat în acest an de ANRE, un procentaj de 33%-70% din consumatorii fiecărui operator vor avea instalate contoare inteligente până în 2028. ”Un prim beneficiu al contorizării inteligente este acela că oferă posibilitatea consumatorului final de a-și eficientiza consumul de energie electrică, urmând ca în viitorul apropiat acesta să aibă posibilitatea de a-și verifica datele de consum”, ne-a declarat Ondřej Šafář, Manager de țară al Grupului CEZ în România și președinte al Directoratului CEZ. El susține că Distribuție Oltenia a făcut progrese în acest sens, începând pregătirea unui portal pentru consumatorii finali de energie din aria sa operațională. Portalul va conține datele de consum ale utilizatorilor care vor putea să le acceseze în timp aproape real. ”Prin intermediul sistemului, se va asigura citirea, conectarea și deconectarea la distanță a contoarelor, sporindu-se astfel confortul clientului. Pentru consu-

Prin intermediul sistemului, se va asigura citirea, conectarea și deconectarea la distanță a contoarelor, sporindu-se astfel confortul clientului.

Through the system, one will ensure the distance reading, connecting and disconnecting the meters, thus increasing the customer's comfort. ONDŘEJ ŠAFÁŘ  Manager de ţară al Grupului CEZ în România / Country Manager CEZ Group România

104

S

mart metering is part of the process of digitizing electricity distribution. The benefits of implementing smart metering in Romania are present both in the realm of the electricity distributor, but especially in the one of the final electricity consumer. According to the new installation calendar approved this year by ANRE, a percentage of 33% to 70% of the consumers of each operator will have smart meters installed until 2028. ”A first benefit of smart metering is that it offers the possibility of the final consumer to make electricity consumption more efficient and, in the near future, the possibility to verify one’s consumption data”, declared Ondřej Šafář, Country


mator, beneficiile se concretizează astfel: citirea contorului se realizează cu precizie, de la distanță, fără a fi necesar accesul la locul de consum; se elimină eventualele erori de citire; citirile se transmit automat, transmisia datelor fiind securizată, iar eventualele defecțiuni ale aparatelor de măsură sunt monitorizate în timp real”, a mai spus oficialul CEZ. De asemenea, din punctul de vedere al operatorului de distribuție, contorizarea inteligentă îl ajută în procesul de optimizare a schemelor de distribuție a energiei electrice. Astfel, operatorul are posibilitatea de a vedea în timp real care este cererea de energie și necesitatea de stocare a energiei produse, rezultând astfel o eficientizare a producției, consumului și stocării energiei electrice.

Manager of the CEZ Group in Romania and President of the CEZ Board. He claims that Distribuție Oltenia has made progress in this regard, starting with the preparation of a portal for final energy consumers in its operational area. The portal will contain consumer data of users who will have the possibility to access them in near real time. "Through the system, one will ensure the distance reading, connecting and disconnecting the meters, thus increasing the customer's comfort. For the consumer, the benefits are materialized as follows: the meter reading is made accurately, from distance, with no need to reach the place of consumption; any possible reading errors are eliminated; the readings are transmitted automatically,

Q3 2019


ELECTRICITY

| calendar / schedule

400.000 DE CONTOARE PÂNĂ ÎN ANUL 2024, 600.000 PÂNĂ ÎN 2028 Distribuție Oltenia a început implementarea contorizării inteligente în aria sa operațională încă din anul 2013. În prezent operatorul Distribuție Oltenia înregistrează aproximativ 34.000 de contoare inteligente implementate în județele Dolj, Argeș, Mehedinți și Olt. ”În plin proces de transformare într-o companie SMART, complet digitalizată, contorizarea inteligentă rămâne una dintre prioritățile Distribuție Oltenia. În anul 2019, Distribuție Oltenia are în vedere implementarea a 10.000 de contoare în Craiova. Pe termen lung, obiectivul Distribuție Oltenia este atingerea unui prag de aproximativ 400.000 de contoare inteligente până în anul 2024 și aproximativ 600.000 de contoare inteligente până în anul 2028. PRINTRE PRINCIPALELE PROBLEME: ACCESUL ÎN LOCUINȚE Având în vedere faptul că tehnologia de comunicație se bazează pe utilizarea liniilor de distribuție a energiei electrice ca și mediu de comunicație, fiecare contor inteligent instalat reprezintă un punct important în rețeaua de comunicație. Pentru a crea o rețea de comunicații completă, este necesară asigurarea accesului la locurile de consum pentru instalarea contoarelor inteligente. Pentru ca această acțiune să fie derulată în timp util, utilizatorii de energie trebuie să permită accesul pentru înlocuirea contoarelor existente cu noile contoare inteligente. Este important de precizat că aceste lucrări nu presupun niciun cost din partea utilizatorilor în nici una dintre etapele procedurii, la fața locului sau după momentul montării contoarelor, ne-au transmis oficialii CEZ. Distribuție Oltenia a pregătit numeroase campanii de informare a consumatorilor finali vizați de implementarea contorizării inteligente precum și un program flexibil pentru instalarea acestora. ”O altă provocare este cea adusă de prezența perturbațiilor de comunicație în rețeaua de distribuție, generate de echipamentele electrocasnice. În acest sens, Distribuție Oltenia face demersuri în vederea identificării unor soluții tehnice avansate de gestionare a comunicației între contoarele inteligente și sistemul de achiziție a datelor”, au mai spus oficialii CEZ. DELGAZ GRID: INVESTIȚII PROGRAMATE DE 45 DE MILIOANE DE LEI Delgaz Grid, parte a grupului E.ON România, a instalat la consumatori, prin programe succesive în va-

106

the data transmission is secured and the possible failures of the measuring devices are monitored in real time”, said the CEZ official. Also, from the point of view of the distribution operator, the smart metering helps it in the process of optimizing the schemes of distribution of the electricity. Thus, the operator has the possibility to see in real time what the demand for


energy is and how much of the energy produced has to be stored, thus resulting an efficient production, consumption and storage of electricity. 400,000 METERS BY 2024 – 600,000 BY 2028 Distribuție Oltenia has started the implementation of smart metering in its operational area since 2013. Currently, the operator Distribuție Oltenia registers approximately 34,000 smart meters implemented in Dolj, Argeș, Mehedinți and Olt counties. "In the process of becoming a fully digitalized SMART company, smart metering remains one of Distribuție Oltenia's priorities. In 2019, Distribuție Oltenia is considering the implementation of 10,000 meters in Craiova. In the long term, the goal of Distribuție Oltenia is to reach a number of approximately 400,000 smart meters by 2024 and about 600,000 smart meters by 2028.

Pentru 2019-2028 ținta noastră este să montăm peste 397.000 de contoare, valoarea investițiilor fiind de circa 135 milioane de lei.

For 2019-2028, our goal is to install over 397,000 meters, the value of investments being about 135 million lei. FERENC CSULAK  Director General Delgaz Grid / General Manager Delgaz Grid

loare de aproximativ 127 de milioane de lei, un număr de circa 315.000 de contoare inteligente, cele mai multe în județele Bacău și Neamț, afirmă Ferenc Csulak, Director General Delgaz Grid ”Mai exact, 73% dintre consumatorii din județul Bacău și 43% dintre cei din județul Neamț au instalate contoare inteligente. La momentul de față avem în derulare, în municipiul Iași, un proiect cu finanțare eu-

AMONG THE MAIN PROBLEMS: ACCESS TO HOUSEHOLDS Given that communication technology is based on using electricity distribution lines as a communication medium, each smart meter installed is an important point in the communication network. To create a complete communications network, it is necessary to provide access to the places of consumption for the installation of smart meters. In order for this action to happen in a timely manner, energy users must allow access to replace existing meters with new smart meters. It is important to note that these works do not involve any cost from the users in any of the steps of the procedure, on site or after the moment of setting up the meters, CEZ officials have said. Distribuție Oltenia has prepared numerous

Q3 2019


ELECTRICITY

| calendar / schedule

ropeană, în valoare de circa 45 milioane lei, pentru instalarea a 10.000 de contoare și modernizarea rețelei de distribuție aferente, precum și pentru implementarea infrastructurii hardware și a aplicațiilor software necesare funcționării sistemului. Pentru 2019-2028 ținta noastră este să montăm peste 397.000 de contoare, valoarea investițiilor fiind de circa 135 milioane de lei. În 2019 ne-am propus instalarea a circa 17.500 de unități”, susține Csulak. Singura problemă rămâne accesul în locuințe. ”Problemele întâmpinate în implementarea programelor de smart metering sunt cele generate de lipsa de acces în cazurile în care contorul se găsește în interiorul proprietății clientului. Pentru rezolvarea acestor probleme avem în vedere informarea clienților și planificarea intervenției de comun acord cu aceștia în vederea asigurării accesului”, afirmă Csulak. E-DISTRIBUȚIE ALOCĂ 53 DE MILIOANE DE LEI ÎN 2019 Companiile E-Distribuție din România, respectiv E-Distribuție Muntenia, E-Distribuție Banat și E-Distribuție Dobrogea, sunt liderii procesului de implementare de contoare inteligente din țară, pe baza experienței internaționale din grupul Enel. Între 2015

campaigns to inform the final consumers in regard to the implementation of smart metering, and also a flexible program for their installation. “Another challenge is the presence of communication disruptions in the distribution network, generated by the electrical appliances. In this regard, Distribuție Oltenia is taking steps to identify advanced technical solutions for managing the communication between smart meters and the data acquisition system”, CEZ officials said. DELGAZ GRID: SCHEDULED INVESTMENTS OF 45 MILLION LEI Delgaz Grid, part of the E.ON Romania group, installed to consumers, in successive programs worth about 127 million lei, about 315,000 smart meters, most of these in Bacău and Neamț counties, said Ferenc Csulak, General Manager Delgaz Grid. ”Specifically, 73% of consumers in Bacău County and 43% of those in Neamț County have smart meters installed. At the moment, we have, in the city of Iasi, a project with European funding, worth about 45 million lei, for the installation of 10,000 meters and the modernization of the related distribution network, as well as for the implementation of the necessary hardware infrastructure and software applications for system operation. For 2019-2028, our goal is to install over 397,000 meters, the value of investments being about 135 million lei. In 2019, we set out to install about 17,500 units”, says Csulak. The only problem is access to households. "The problems encountered in the implementation of smart metering programs are those generated by the lack of access when the meter is inside the client's property. In order to solve such problems, we are considering informing clients and planning the intervention together with them in order to grant us access”, says Csulak. E-DISTRIBUȚIE ALLOCATES 53 MILLION LEI IN 2019 E-Distribuție companies in Romania, respectively E-Distribuție Muntenia, E-Distribuție Banat and E-Distribuție Dobrogea, are the leaders in the process of implementing smart meters in the country, based on international experience from the Enel group. Between 2015 and 2018,

108


și 2018, companiile E-Distribuție au instalat aproximativ 500.000 de contoare inteligente în cadrul programelor aprobate de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE, susține Gino Celentano, director general E-Distribuție În 2019, companiile E-Distribuție vor instala peste 171.000 de noi contoare inteligente în zonele în care operează, în cadrul unui proiect de investiții de peste 53 de milioane de lei (circa 11 milioane de euro). Astfel, cele trei societăți E-Distribuție vor avea peste 670.000 de clienți care beneficiază de sisteme de contorizare inteligentă, până la sfârșitul acestui an. ”Avem în plan să introducem contorizarea inteligentă pentru toți cei 2,9 milioane de clienți ai rețelelor noastre de distribuție, în funcție de programele aprobate de către ANRE. Conform propunerilor actuale ale ANRE, companiile E-Distribuție vor fi în continuare lideri în contorizarea inteligentă, cu un grad de penetrare între 60% și 70% din totalul clienților până în 2028”, spune Celentano. ”Grupul Enel este pionier în domeniul contorizării inteligente la nivel mondial, având peste 45 de milioane de contoare instalate în țările în care desfășoară activități de distribuție. Scopul nostru este să utilizăm vasta experiență intonațională a Grupului Enel în beneficiul clienților din România. Rețelele inteligente, energia curată, mobilitatea sustenabilă și eficiența energetică ajung în casele clienților noștri cu ajutorul inovațiilor aduse de smart meter. În țări cum este Italia, cu peste 30 de milioane de contoare inteligente instalate începând cu peste 15 ani în urmă, beneficiile zilnice aduse de aceste echipamente au ajuns să fie considerate ceva obișnuit. Vrem să aducem aceste beneficii tuturor clienților din România, dar aceasta depinde și de cadrul de reglementare”, a mai spus Celentano. Beneficiile oferite clienților de sistemele de contorizare inteligentă sunt facturarea pe baza consumului real în fiecare lună, creșterea gradului de conștientizare a consumului de energie electrică, posibilitatea de a beneficia de tarife diferențiate din partea furnizorului, realizarea mai ușoară a schimbărilor de contract și a altor operațiuni comerciale. De asemenea, întrucât contoarele inteligente pot comunica cu distribuitorul de energie în timp real și de la distanță, operatorul de distribuție va avea o imagine mult mai clară a zonelor în care clienții sunt afectați de întreruperi și unde sunt necesare investiții iar distribuitorul de energie va putea rezolva mai ușor și mai

The benefits of smart metering Smart meters offer a number of facilities for consumers, both in terms of contributing to the accuracy of billing, as well as simplifying the acquisition of data related to the energy consumed and delivered to the network, if they have production sources. • The index is obtained automatically, it is no longer necessary to transmit it by the client or a visit in place. The visit of the distributor representative will continue to be necessary only in cases where a check of the meter is necessary or for the elimination of communication problems • The invoice will accurately reflect the consumption, eliminating the estimation invoices, allowing a better management of the consumption and of the clients budget. • The index being sent automatically, the reading errors and the billing errors are eliminated. Also, smart metering can contribute to the efficiency and reduction of electricity consumption. Based on the consumer reports to which the customer will have access, one can develop a strategy for optimizing and reducing consumption. By the possibility of differentiated pricing per hour, the consumer can redistribute his consumption so as to reduce it during the peak periods, when the price is higher. In addition to the consumption data, the meters also transmit different types of alarms to the central system, where remote or on-site intervention measures are analyzed and established, as appropriate. Smart metering, through the multiple functionalities it offers, also ensures a better monitoring of energy flows, allowing the identification of areas with losses (losses with various causes: network / equipment malfunctions, loading under or over capacity of network portions, unauthorized connections to the network etc) and establishing appropriate measures to reduce them. E-Distribuție companies installed approximately 500,000 smart meters in the programs approved by the National Energy Regulatory Authority ANRE, says Gino Celentano, general manager of E-Distribuție. In 2019, E-Distribuție companies will install over 171,000 new smart meters in the areas in which they operate, within an investment value of over 53 million lei (about 11 million euros). Thus, the three E-Distribuție companies will have over 670,000 customers to benefit from smart metering systems, by the end of this year. "We plan to introduce smart metering for all 2.9 million customers of our distribution networks, ac-

Q3 2019


ELECTRICITY

| calendar / schedule

eficient problemele, îmbunătățind calitatea serviciului de distribuție. Mai mult decât atât, sistemul de contorizare inteligentă al Grupului Enel sprijină integrarea prosumatorilor, întrucât asigură măsurarea atât a cantităților de energie livrate în rețea cât și a energiei consumate din rețea. În concluzie, contoarele inteligente reprezintă baza viitoarelor rețele inteligente. Companiile E-Distribuție au digitalizat deja mare parte a rețelelor de înaltă și de medie tensiune, astfel că echipamentele de rețea pot fi controlate de la distanță. Următorul pas firesc este digitalizarea rețelelor de joasă tensiune cu ajutorul contoarelor inteligente, care nu sunt doar un echipament pasiv de măsură ci o componentă activă a rețelei.

Beneficiile contorizării inteligente Contoarele inteligente oferă o serie de facilități pentru consumatori, atât în ceea ce privește contribuția la acuratețea facturării, cât și a simplificării achiziției datelor aferente energiei consumate și livrate în rețea, dacă aceștia dispun de surse de producere. • Indexul este preluat în mod automat, nu mai este necesară transmiterea acestuia de către client sau vizita cititorului. Vizita reprezentantului distribuitorului va fi necesară în continuare doar în cazurile în care este necesară o verificare a contorului sau eliminarea unor probleme de comunicație • Factura va reflecta exact consumul realizat, fiind eliminate facturile de estimare, permițând o mai bună gestionare a consumului și a bugetului clienților • Indexul fiind transmis automat, sunt eliminate erorile de citire și implicit erorile de facturare. De asemenea, contorizarea inteligentă poate contribui la eficientizarea și scăderea consumului de energie electrică. În baza rapoartelor de consum la care clientul va avea acces, acesta își poate elabora o strategie de optimizare și reducere a consumului. Prin posibilitatea de tarifare diferențiată pe paliere orare, consumatorul își poate redistribui consumul astfel încât să-l reducă în perioada vârfurilor de sarcină, când prețul este mai mare. Pe lângă datele referitoare la consum, contoarele transmit și diferite tipuri de alarme către sistemul central, unde sunt analizate și sunt stabilite măsuri de intervenție de la distanță sau în teren, după caz. Contorizarea inteligentă, prin funcționalitățile multiple pe care le oferă, asigură și o mai bună monitorizare a circulațiilor de energie, permițând identificarea zonelor cu pierderi (pierderi cu diverse cauze: disfuncționalități ale rețelelor/echipamentelor, încărcarea sub sau peste capacitate a unor porțiuni de rețea, conectări neautorizate la rețea etc.) și stabilirea unor măsuri adecvate pentru reducerea acestora.

110

cording to the programs approved by ANRE. According to ANRE's current proposals, E-Distribuție companies will continue to be leaders in smart metering, with a penetration of between 60% and 70% of total customers by 2028,” says Celentano. "The Enel Group is a pioneer in the field of smart metering worldwide, with over 45 million meters installed in the countries where it carries out distribution activities. Our goal is to use the vast international experience of the Enel Group for the benefit of clients in Romania. Smart networks, clean energy, sustainable mobility and energy efficiency reach our customers' homes with the help of smart meter innovations. In countries such as Italy, with over 30 million smart meters installed over 15 years ago, the day-to-day benefits of these equipment have become commonplace. We want to bring these benefits to all clients in Romania, but this also depends on the regulatory framework,” Celentano said. The benefits offered to customers by smart metering systems are billing based on actual consumption each month, increasing awareness of electricity consumption, the possibility of benefiting from differentiated rates from the supplier, simpler steps in order to change contracts and other commercial operations. Also, since smart meters can communicate with the energy distributor in real time and from a distance, the distribution operator will have a much clearer picture of the areas where customers are affected by interruptions and where investments are needed and the energy distributor will be able to solve problems easier and more efficiently, improving the quality of the distribution service. Moreover, the smart metering system of the Enel Group supports the integration of prosumers, as it ensures the measurement of both the quantities of energy delivered to the network and the energy consumed from the network. In conclusion, smart meters are the basis of future smart networks. E-Distribuție companies have already digitized most of the high- and medium-voltage networks, so that the network equipment can be controlled remotely. The next natural step is to digitize low-voltage networks using smart meters, which are not only a passive measuring equipment but an active component of the network.


ELECTRICITY

| interviu / interview Cosmin Ghiță, Nuclearelectrica:

Cooperarea cu SUA este una strategică! Cooperation with the US is a strategic one! BOGDAN TUDORACHE

112


V

izita președintelui Klaus Iohannis în SUA s-a materializat printr-o declarație comună a președintelui Statelor Unite Donald Trump și a președintelui României, care reiterează importanța exploatării gazelor din Marea Neagră, precum și a proiectului nuclear de la Cernavodă. Practic, pentru prima dată în ultimele decenii, SUA manifestă interes pentru proiectul românesc de „energie nucleară civilă” de la Cernavodă. Potrivit declarației, Marea Neagră „are o importanță strategică pentru securitatea transatlantică”. ”Statele Unite și România recunosc că securitatea energetică reprezintă securitatea națională. Subliniem opoziția noastră față de Nord Stream 2 și alte proiecte care fac ca aliații și partenerii noștri să depindă de energia din Rusia”, relevă comunicatul. ”Cooperarea cu Statele Unite ale Americii este una strategică, pe termen foarte lung, încă de la punerea în funcțiune a Unităților 1 și 2 de la CNE Cernavodă, prin furnizarea de echipamente și servicii esențiale în operarea Unităților 1 și 2”, susține Cosmin Ghiță, director general al Nuclearelectrica, în cadrul unui interviu exclusiv acordat energynomics.ro. Chiar dacă, oficial, nu se poate vorbi de o implicare americană în construcția reactoarelor 3 și 4, este clar că războiul comercial SUA-China, care a determinat administrația americană să blameze utilizarea echipamentelor Huawei în Europa, ar putea duce la tergiversări ale proiectului cu CGN și chiar la încetarea acestuia, conform unor specialiști. Iar declarațiile oficialilor români, conform cărora România și-ar putea construi singură un reactor, nu fac decât să întărească această ipoteză. Stimate domnule Cosmin Ghiță, vă propun să începem de la proiectul reactoarelor 3 și 4? Care este situația în acest moment? Proiectul Unităților 3 și 4 CNE Cernavodă a fost reluat de către Guvernul României în anul 2014 prin lansarea noii strategii de continuare a proiectului. În același an, a fost lansată public, transparent la nivel internațional procedura de selecție de investitori pentru continuarea Proiectului. Singurul investitor care a aplicat în cadrul procedurii și care a fost calificat în baza îndeplinirii criteriilor de selecție a fost China General Nuclear Power Corporation. Strategia guvernamentală de continuare a proiectului a fost

P

resident Klaus Iohannis' visit to the US ended with a joint statement by US President Donald Trump and the President of Romania, which reiterates the importance of the Black Sea gas exploitation as well as the Cernavoda nuclear project. Basically, for the first time in the last decades, the US has shown interest in the Romanian project of "civil nuclear energy" from Cernavoda. According to the statement, the Black Sea "has strategic importance for transatlantic security". "The United States and Romania recognize that energy security is national security. We underscore our opposition to Nord Stream 2 and other projects that make our allies and partners dependent on energy from Russia”, the statement said. "Cooperation with the United States of America is a strategic one, in the very long term, even since the commissioning of Units 1 and 2 from Cernavoda NPP, by providing equipment and services essential in the operation of Units 1 and 2", says Cosmin Ghiță , general director of Nuclearelectrica, in an exclusive interview with energynomics.ro. Although there is no official mention of US involvement in the construction of reactors 3 and 4, it is clear that the US-China trade war, which prompted the US administration to blame the use of Huawei equipment in Europe, could lead to delays in the project involving CGN and even to its termination, according to some specialists. Statements made by some Romanian officials, according to which Romania could build a reactor by its own, only reinforce this hypothesis.

Creșterea capacității nucleare este un răspuns cert la problemele de mediu.

Increasing nuclear capacity is a definite answer to environmental problems.

Dear Mr. Cosmin Ghita, I suggest we start from the reactors 3 and 4? What is the situation at the moment? The project of Units 3 and 4 at Cernavoda NPP was resumed by the Romanian Government in 2014 when a new strategy to continue the project was launched. The same year, the selection procedure of investors for the continuation of the project was publicly launched, internationally transparent. The only investor to apply in the procedure and qualified based on the selection criteria was China General Nuclear Power Corporation. The governmental strategy for the continuation of the project was reviewed and approved by the shareholders in September 2018, in the sense of accelerating the work

Q3 2019


ELECTRICITY

| interviu / interview

revizuită și aprobată de acționari în septembrie 2018, în sensul accelerării etapelor de lucru prin demarcarea atribuțiilor SNN și ale statului român. Ulterior au fost inițiate negocierile în proiect, s-au finalizat discuțiile (pe 15 martie 2019) cu privire la Acordul Investitorilor în formă preliminară și la Actul Constitutiv ale noii companii de proiect, un joint-venture, așa cum era prevăzut în strategia guvernamentală de continuare a proiectului. Pe 8 mai 2019, părțile au semnat Acordul Investitorilor, care prevede inițierea demersurilor de înființare a noii companii de proiect. Cât de avansate sunt discuțiile cu partenerul chinez? Credeți că ar fi posibil să construim mai degrabă pe cont propriu un singur reactor nou? Semnarea acestui acord preliminar înseamnă de fapt înființarea noii companii de proiect. Acordul preliminar nu este un decizie finală de investiție. În tot acest timp, până la semnarea acordului, au avut loc negocieri. Un proiect nuclear este unul extremextrem de complex care necesită atenție sporită fiecărui aspect. În ceea ce privește ipoteza realizării unui singur reactor de către România, adusă în discuție de oficiali din cadrul Ministerului Energiei, este perfect rezonabil să existe alternative de realizare a proiectului. Creșterea capacității nucleare este o mare parte din

stages by demarcating the attributions of SNN and the Romanian state. Subsequently negotiations on the project were initiated, discussions were concluded (on March 15, 2019) on the Investor Agreement in preliminary form and the Constitutive Act of the new project company, a joint venture, as provided for in the governmental strategy for continuation of the project. On May 8, 2019, the parties signed the Investor Agreement, which provides for the initiation of the steps for setting up the new project company. How advanced are the discussions with the Chinese partner? Do you think it would be possible for us to build a single new reactor? Signing this preliminary agreement actually means setting up a new project company. The preliminary agreement is not a final investment decision. During the recent period of time, since the agreement have been signed, negotiations took place. A nuclear project is an extremely complex one that requires increased attention to each aspect. Regarding the idea of building of a single reactor by Romania alone, as brought up by officials from the Ministry of Energy, I think it is perfectly reasonable to have alternatives for any project implementation. Increasing nuclear capacity covers a large part of the long-term consumption need and it is a definite answer to environmental problems, by reach-

SNN: Principalele investiții și proiecte

SNN: The main investments and projects

• •

Oprirea planificată a Unității 2 CNE Cernavodă (inspecții generale regulate și reparații capitale) – finalizată Depozitul intermediar de combustibil ars (inclusiv SICA Unitatea 2), o construcție modulară, investiție pe termen lung Modernizarea și extinderea sistemului de protecție fizică, întrucât o centrală nucleară trebuie să dețină permanent cele mai adecvate capabilități de a face față diferitelor categorii de posibile amenințări Îmbunătățirea răspunsului CNE Cernavodă, respectiv a funcțiilor de securitate nucleară în cazul evenimentelor din afară bazelor de proiectare Extinderea duratei de viață a Unității 1 prin retubarea reactorului și retehnologizarea sistemelor principale - studii Instalația de detritiere, proiect care face din preocupările continue ale SNN de îmbunătățire a performanțelor de mediu

114

• •

• •

Planned stop of Unit 2 Cernavoda NPP (regular general inspections and capital repairs) – completed in 2019 Intermediate fuel tank (including SICA Unit 2), modular construction – long-term investment Modernization and extension of the physical protection system, because a nuclear power plant must have permanently the most suitable capabilities to cope with different categories of possible threats Improvement of the Cernavoda NPP response, respectively of the nuclear safety functions in the case of events outside the design bases Extending the life of Unit 1 by retubing the reactor and refurbishing the main systems - studies Detritiation facility, a project that is part of the SNN's ongoing concerns to improve its environmental performance


necesarul de consum pe termen lung și un răspuns cert la problemele de mediu, prin atingerea țintelor de decarbonizare și securitate a furnizării. Așadar, realizarea acestui proiect ține de asigurarea unor capacității care să ofere niște certitudini în SEN. Care este opinia domniei-voastre referitoare la construcția unor reactoare modulare în România? Putem colabora cu americanii? În ceea ce privește cooperarea cu Statele Unite ale Americii, această este una strategică, pe termen foarte lung, încă de la punerea în funcțiune a Unităților 1 și 2 de la CNE Cernavodă, prin furnizarea de echipamente și servicii esențiale în operarea/exploatarea Unităților 1 și 2. Cooperarea strânsă la nivel de industrie din perspectiva securității nucleare cu INPO (Institute of Nuclear Power Operations), cooperarea în ceea ce privește dezvoltarea și promovarea industriei nucleare civile că soluție fermă în atingerea țintelor de decarbonizare prin aderarea României la inițiativa internațională Clean Energy Ministerial și implicarea activă a SNN în NICE Future, inițiativa internațională de lucru dedicată integral industriei nucleare, că parte a CEM. De asemenea, cooperarea la nivel tehnic în industrie prin afilierea SNN la organizații din SUA concură la îmbunătățirea constanța a standardelor de securitate nucleară, exploatare, mentenanță, cercetare aferente operării industriei nucleare civile. Recent, Nuclearelectrica a semnat un Memorandum de înțelegere cu NuScale care vizează un schimb de informații și acces la o tehnologie nucleară inovativă, reactoarele modulare mici. Cooperarea în acest domeniu vizează evoluțiile tehnologice pe termen lung în industria nucleară prin raportare la țintele de mediu și necesitățile de sistem energetic. Reactoarele mici modulare (SMR) au la baza o construcție modulară capabilă să genereze 60 MW de electricitate utilizând o versiune sigură, redusă că dimensiune și scalabilă a tehnologiei reactoarelor cu apă sub presiune. Proiectul scalabil al NuScale înseamnă o centrală nucleară care poate acomoda până la 12 module individuale și care ar oferi beneficiile unei tehnologii fără emisii de carbon și ar reduce angajamentele financiare asociate unei centrale nucleare cu o producție de ordinul gigawaților. Reactorul de tip SMR este în faza de autorizare în SUA. După autorizare, această tehnologie

ing the targets of decarbonization and security of supply. Therefore, the realization of this project is all about ensuring power generation capacity that offers some certainties for the national power system. What is your opinion on the construction of modular reactors in Romania? Is it possible to have a partnership with the US in this respect? As for the cooperation with the United States of America, this is a strategic one, in the very long term, even since the commissioning of Units 1 and 2 from Cernavoda NPP, by providing equipment and services essential in the operation / maintenance of Units 1 and 2. We are talking about close cooperation at industry level from the point of view of nuclear safety with INPO (Institute of Nuclear Power Operations), cooperation regarding the development and promotion of the civil nuclear industry as a firm solution in reaching the decarbonization targets, by means of Romania's accession to the international initiative Clean Energy Ministerial and active involvement of SNN in NICE Future, the international work initiative dedicated entirely to the nuclear industry, as part of the EMC. Also, the technical cooperation in the industry through the affiliation of SNN to US organizations contributes to the improvement of the standards of nuclear safety, exploitation, maintenance and research related to the operation of the civil nuclear industry. Recently, Nuclearelectrica has signed a Memorandum of Understanding with NuScale aiming at exchanging information and having access to innovative nuclear technology, small modular reactors. Cooperation in this area aims at long-term technological developments in the nuclear industry in relation to environmental targets and energy system needs. The small modular reactors (SMR) are based on a modular equipment capable of generating 60 MW of electricity using a safe, small and scalable version of the pressure water reactor technology. NuScale's scalable project means a nuclear power plant that can accommodate up to 12 individual modules, which would provide the benefits of carbon-free technology and reduce the financial commitments associated with a larger nuclear power plant. The SMR type reactor is in the authorization phase in the US. After approval, this technology must be verified by the developer, used at industrial

Q3 2019


ELECTRICITY

| interviu / interview

trebuie verificată de către dezvoltator, utilizată industrial și apoi utilizată de către alte state. Este un parcurs lung, însă acest MoU vizează un schimb de informații și date tehnologice util industriei nucleare din România.

Este imperios necesar să se identifice consumatorul vulnerabil și să se creeze un cadru legal care să susțină acest consumator.

It s imperative to identify the vulnerable consumer and to create a legal framework to support this consumer.

116

În legătură cu lucrările de retehnologizare, există parteneri americani interesați de refacerea (retubarea) reactoarelor 1 și 2? Care vor fi costurile aproximative pentru fiecare reactor? Retehnologizarea Unității 1 este un proiect compus din trei faze. În prezent, suntem în plin proces de derulare a primei faze, cea de realizare a studiilor și analizelor tehnice ale componentelor și echipamentelor centralei că bază pentru studiul de fezabilitate ce va fi finalizat în anul 2021, ca ultimă etapă a primei faze a proiectului. Până în prezent, într-o structura logistică și organizațională bine pusă la punct, am realizat pași esențiali: documentația aferentă prelungirii duratei de funcționare a componentelor actuale ale reactorului Unității 1 și documentația aferentă; elaborarea planului de documentație de asigurare a calității specific proiectului; evaluarea stării tehnice a structurilor, sistemelor și componentelor Unității 1 (Condition Assessment); identificarea soluțiilor existente la momentul actual pentru înlocuirea canalelor de combustibil nuclear, a tuburilor calandria și a fiderilor, particularizată și adaptată la reactorul U1 a CNE Cernavodă, precum și gestionarea deșeurilor rezultate din acest proces; documentațiile aferente serviciilor tehnice privind modificările de proiect necesar a fi implementate în cadrul opririi pentru retehnologizarea Unității 1 și studiului privind conservarea sistemelor tehnologice în perioada retehnologizării U1. Costul estimat pentru retehnologizarea Unității 1, pe baza comparației cu alte centrale CANDU care au trecut prin acest proces, este de 1,2-1,5 miliarde de euro. Practic, încă 30 de ani de operare la mai puțin de jumătate din costul unui reactor nuclear nou, evident, în aceleași condiții optime de securitate nucleară. Fiind un proiect gestionat 100% de SNN, costul, care fi dat cu acuratețe de studiul de fezabilitate din 2021, va fi susținut din surse interne acumulate special și surse atrase (împrumuturi), dar și valorificări ale potențialului pieței de capital, SNN fiind o companie listată, foarte bine poziționată în piață în prezent. De asemenea, studiul de fezabilitate va oferi și

scale and then implemented by other states. It is a long way, but the MoU aims at an exchange of information and technological data useful to the nuclear industry in Romania. In respect to the refurbishment work, are there any American partners interested in retubing reactors 1 and 2? What will be the approximate costs for each reactor? The refurbishment of Unit 1 is a three-phase project. Currently, we are in the process of developing the first phase, which is carrying out the studies and technical analyzes of the components and equipment of the plant as the basis for the feasibility study to be completed in 2021, as the last stage of the first phase of the project. So far, in a well-established logistics and organizational structure, we have taken the essential steps: the documentation related to the extension of the operating life of the current components of the Unit 1 reactor and the related documentation; elaboration of the project quality assurance documentation plan; assessment of the technical state of the structures, systems and components of Unit 1 (Condition Assessment); identifying existing solutions for the replacement of nuclear fuel channels, calender tubes and nozzles, customized and adapted to Cernavoda NPP U1 reactor, as well as waste management resulting from this process; the documentation related to the technical services regarding the project modifications necessary to be implemented during the shutdown for refurbishing Unit 1 and the study on the conservation of technological systems during the U1 refurbishment period. The estimated cost for the refurbishment of Unit 1, based on comparison with other CANDU plants that have gone through this process, is 1.2-1.5 billion euros. Basically, another 30 years of operation at less than half the cost of a new nuclear reactor, obviously, under the same optimal conditions of nuclear safety. Being a project managed 100% by SNN, the cost, which will be accurately established by the feasibility study due on 2021, will be supported by specially accumulated internal sources and attracted sources (loans), but also capitalization of the capital market potential, because SNN is a listed company, very well positioned in the market at present. Also, the feasibility study will also provide the perspective of the final investment decision. Only


perspectiva deciziei finale de investiție. De abia din acel moment putem discuta de încheierea de contracte, evident cu respectarea legislației aplicabile.

from that moment can we discuss the conclusion of any contracts, obviously in compliance with the applicable law.

În final, cum credeți că va fi afectată piața de revenirea asupra măsurilor din OUG 114/2018? Pentru producători înseamnă predictibilitate în vânzări, ceea ce este esențial, și capitalizarea integrală a prețului de piață. De asemenea, orice astfel de modificare, necesită o abordare precaută și realizată în timp util a ANRE. Spun acest lucru tot din prisma producătorului, întrucât deocamdată 65% din producție este rezervat în baza OUG 114, până la sfârșitul anului, pentru anul 2020. În ceea ce privește consumatorul final, este imperios necesar să se identifice consumatorul vulnerabil și să se creeze un cadru legal care să susțină acest consumator.

Finally, how do you think the withdraw of measures in GEO 114/2018 will affect the market? For producers it means predictability in sales, which is essential, and the full capitalization of the market price. However, any change like this calls for a careful and timely approach from ANRE. I say this, once again, from the perspective of a power generator, as for now 65% of the production is reserved under the GEO 114 provisions, until the end of the year, for 2020. With regard to the final consumer, it is imperative to identify the vulnerable consumer and to create a legal framework to support this consumer.

Beneficiile instalației de detritiere

The benefits of the detritiation facility

Instalația de detritiere va permite extragerea tritiului care se formează în apă grea că urmare a procesului de operare, în tehnologia CANDU. Detritierea apei grele din moderator și din circuitul primar va permite reducerea costurilor cu asigurarea radioprotecției personalului implicat în activitățile de retehnologizare a Unității 1, dar și îmbunătățirea condițiilor de acces, prin care se va obține o reducere a duratei opririi cu circa 40-50 de zile, cu impact direct asupra economicității proiectului de retehnologizare. Proiectul este dezvoltat de SNN pe baza de tehnologie românească furnizată de ICSI Rm. Vâlcea la un cost de 190 milioane de euro. Dincolo de proiectul major al retehnologizării, proiectul va permite • reducerea cheltuielilor conexe dezafectării • reducerea costurilor operaționale prin reducerea semnificativă a necesarului de materiale de radioprotecție • reducerea costurilor cu managementul deșeurilor rezultate din funcționarea normală a unităților • reducerea duratelor opririlor planificate • reducerea costurilor cu managementul deșeurilor rezultate din retehnologizare • reducerea costurilor retehnologizării prin reducerea semnificativă a necesarului de materiale de radioprotecție necesare pe durata opririi de retehnologizare

The detritiation facility plant will allow the extraction of tritium that is formed in heavy water as a result of the operating process in CANDU technology. Detritiating the heavy water from the moderator and from the primary circuit will allow to reduce the costs by ensuring the radioprotection of the personnel involved in the Unit 1 refurbishment activities, but also the improvement of the access conditions, which will result in a reduction of the shutting down time by about 40-50 days, with direct impact on the economics of the refurbishment project. The project is developed by SNN on the basis of Romanian technology provided by ICSI Rm. Vâlcea at a cost of 190 million euros. Beyond the major refurbishment project, the project will allow • reducing the costs related to decommissioning • reducing operational costs by significantly reducing the need for radiation protection materials • reduction of costs with waste management resulting from the normal functioning of the units • reducing the duration of the planned shut downs • cost reduction with waste management resulting from refurbishment • reducing the costs of re-technologization by significantly reducing the need for radiation protection materials needed during the retechnologization shut down

Q3 2019


ELECTRICITY

| start-up

WATTO Stations, un proiect pentru mobilitate electrică A project for electric mobility

Stațiile WATTO sunt gândite pentru a permite alimentarea atât a mașinilor electrice individuale, cât și a viitoarelor camioane electrice.

WATTO stations are designed so that they enable powering both individual electric cars, as well as future electric trucks.

118

W

ATTO Stations este un start-up românesc care își propune să construiască o rețea regională de stații de încărcare ultrarapide pentru vehicule electrice. Firma a primit o finanțare de la fondul de investiții Early Game Ventures, care este alimentat în principal prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 și cofinanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională. Am discutat acest proiect cu Daniel Pintilie, fondator și CEO al WATTO Stations, fost director de țară al Statkraft, unul dintre principalii traderi de energie electrică din regiune. Care sunt principalele investiții derulate de WATTO în 2019? Ce investiții pregătiți pe termen mediu și lung? Misiunea WATTO este să facem posibilă călătoria cu o mașină electrică, pe distanțe lungi, în condiții optime. Construim o infrastructură unică, de importanță strategică pentru întreaga regiune. Vom conecta oamenii prin electromobilitate, vom conecta lumea la viitor. Față de soluțiile existente, stațiile WATTO sunt gândite încă de la început pentru a permite alimentarea atât a mașinilor electrice individuale, cât și a viitoarelor camioane electrice. Soluțiile de încărcare WATTO vor permite alimentarea facilă a autovehiculelor autonome și vor integra servicii moderne și ușor de folosit, totul într-un ecosistem inteligent, orientat spre simplitate și o experiența unică a utilizatorului. Suntem în faza de definire a conceptului și de definitivare a strategiei de business. În această toamnă avem anunțat un concurs național de idei. În paralel, evaluăm cele mai potrivite locații pentru construcția stației pilot. Într-o primă etapă vom dezvolta câteva zeci de locații în România, pe principalele coridoare rutiere.

W

ATTO Stations is a Romanian start-up that aims to build a regional network of ultra-fast charging stations for electrical vehicles. The company has received funding from an investment fund, Early Game Ventures, which is mainly powered through the Operational Program for Competitiveness 2014-2020 and co-funded by the European Regional Development Fund. We have discussed about this project with Daniel Pintilie, founder and CEO of WATTO Stations, former country manager of Statkraft, one of the ain electricity traders in the region.

What are the main investments carried out by WATTO in 2019? What medium and long term investments are you preparing? WATTO’s mission is to enable optimal, long-distance travelling with electric vehicles. We are building a unique infrastructure, of strategic importance for the entire region. We will connect people through electro-mobility, we will connect people to the future. Compared to existing solutions, WATTO stations are designed from the start so that they enable powering both individual electric cars, as well as future electric trucks. WATTO charging solutions will enable the reliable charging of autonomous vehicles and will integrate modern and easy-to-use services, all in one intelligent, simple ecosystem that will ensure a unique user experience. We are in the phase of defining the concept and finalizing the business strategy. This autumn we’ve announced a national ideas competition. At the same time, we are assessing the most adequate locations for building the pilot station. In the first stage we will develop several dozen locations in Romania, on the main road corridors. Subsequently, the plan is to cover all strategic areas in South-Eastern Europe. What are the funding sources and what IRR does the fund target? When will the exit take place? WATTO is a start-up funded by Early Game Ventures (www.earlygame.vc), a venture capital investment fund. In the up-coming period we are expecting new rounds of investments and new strategic partnerships that will strengthen our position and expansion plans. The investment strategy is a long-term one, considering the fact that the electrical mobility


Ulterior, planul este să acoperim zonele strategice din sud-estul Europei. Care sunt sursele de finanțare și ce IRR urmărește fondul? Când va avea loc exitul? WATTO este un start-up finanțat de Early Game Ventures (www.earlygame.vc), un fond de investiții cu capital de risc (venture capital). În perioada următoare sunt așteptate alte noi runde de investiții și noi parteneriate strategice care ne vor consolida poziția și planurile de expansiune. Strategia de investiții este una pe termen lung, având în vedere că industria mobilității electrice este abia la început. Tocmai din acest motiv, domeniul mobilității electrice este unul foarte „capital intensive”. Este greu să faci profit, în acest moment, având în vedere o piață de doar câteva mii de mașini electrice, destul de fragmentată și cu numeroase provocări. Dar acest lucru se va schimba în perioada următoare și ne bucurăm că putem contribui la această revoluție electrică. Nu urmărim câștiguri imediate. Construim mai mult pentru viitor decât pentru prezent. Când momentul va fi potrivit și condițiile vor fi prielnice, vom lua în calcul un exit.

Daniel Pintilie Fondator și CEO al WATTO Stations Founder & CEO WATTO Charging Stations

Cât de mare va fi rețeaua WATTO de încărcare și ce cotă de piață se urmărește? Plănuim să dezvoltăm câteva zeci de locații în România și în total, câteva sute, în toată regiunea SEE. Cum va ajuta rețeaua WATTO la dezvoltarea infrastructurii și vânzărilor de mașini electrice? Anticipați că stațiile pe care le pregătiți vor impulsiona și alți investitori? Ca orice industrie la început de drum și industria mobilității electrice are nevoie de condiții economice prielnice pentru a se putea dezvolta. În prezent, există două mari cauze care încetinesc dezvoltarea industriei:

Q3 2019


ELECTRICITY

10-12 Tehnologia folosită va permite reducerea timpului de așteptare la 10-12 minute pentru a încărca 80% din baterie. The technology used will enable reducing the waiting time to 10-12 minutes for charging 80% of the battery.

| start-up

prețul (încă mare) al unei mașini electrice și lipsa unei infrastructuri solide de încărcare. Rezolvând problema infrastructurii, se va rezolva, treptat, și problema prețului. Oamenii ezită să-și cumpere mașini electrice ca mijloace principale de transport, mai ales pentru că nu pot călători pe distanțe lungi și pentru că este prea scump să facă această achiziție doar pentru a folosi vehiculul pe distanțe scurte. Prin WATTO, vom contribui în mod direct la dezvoltarea acestei industrii și, mai ales, la reducerea dependenței de carburanții fosili. Suntem mândri de inițiativa noastră și de perspectiva construirii unui viitor electric și sustenabil. Știu că mai există inițiative în piața mobilității electrice din România și m-aș bucura să apară și alți investitori cu preocupări investiționale similare. Este loc pentru toată lumea. Până vom avea cu adevărat concurență și o masă critică de mașini electrice, văd multe posibile parteneriate și un dialog constructiv între toți jucătorii pieței, care, în final, ne va folosi tuturor. Ce tehnologie folosiți și care sunt caracteristicile generale ale stațiilor? Vom construi în afara localităților, pe suprafețe mari de câteva mii de metri pătrați. Tehnologia folosită va permite încărcări rapide și ultrarapide, simultan cu reducerea timpului de așteptare la 10-12 minute pentru a încărca 80% din baterie. Parțial, amplasamentele vor fi alimentate cu energie regenerabilă și vor fi integrate într-un ecosistem inteligent bazat pe simplitate, inovație și respect față de natură. Zone ultratehnologizate, cafenele moderne și spații de relaxare pentru adulți și copii vor completa experiența premium a utilizatorilor. Cât de mult vă ajută programul AFM de subvenționare a infrastructurii de încărcare? Vă va ajută în viitor? În orice țară, dezvoltarea mobilității electrice are nevoie, cu precădere, de suportul activ al autorităților. Un cadru legislativ favorabil și predictibil este condiția esențială în acest sens. România se bucură de o schemă suport generoasă pentru achiziția mașinilor electrice, fapt ce se vede în vânzările din acest segment. Programul AFM este o altă veste bună, care sperăm să țină cât mai mult. Astfel de programe sunt extrem de

120

industry is just at its beginning. For this reason, the area of electric mobility is very capital intensive. For now it’s hard to make profit, considering a market of only a few thousand electrical cars, quite fragmented and with various challenges. But this will change in the next period and we are happy that we can contribute in this electrical revolution. We are not targeting immediate income. We are building more for the future than for the present. When the time is right and conditions will be favourable, we will consider an exit. How large will be the WATTO charging network and what market share are you targeting? We are planning to develop a several dozen locations in Romania and a few hundreds in total in the entire SEE region. How will the WATTO network help develop the infrastructure and the sale of electric vehicles? Do you believe that the stations you are preparing will impel other investors as well? As any new industry, the electric mobility industry requires favourable economic conditions to develop. Currently, there are two main causes that hinder the development of the industry: the price (still high) of an electrical vehicle and the lack of a solid charging infrastructure. Solving the infrastructure problem, will


also gradually solve the price problem. People are hesitant when it comes to buying electrical vehicles as main transportation means, especially because they cannot travel long distances and because it is too expensive to purchase such a vehicle only for using it on short distances. Through WATTO, we will have a direct contribution in developing this industry and, especially in reducing dependence on fossil fuels. We are proud of our initiative and of the perspective of building an electric and sustainable future. I know there are other initiatives on the Romanian electric mobility market, and I would be glad if other investors with similar investment interests would appear. There is room for everybody. Until we will really have competition and a critical mass, I see a lot of possible partnerships and a constructive dialogue between all players in the market which, in the end, will help all of us.

importante și ajută întreaga piață. Sunt inițiative bune, dar insuficiente pentru a putea ține pasul cu realitățile economice mondiale. Birocrația excesivă, lipsa de predictibilitate, fiscalizarea excesivă sau lipsa unei strategii energetice clare și sustenabile sunt doar câteva dintre problemele cu care ne confruntăm în România. Cum vedeți dezvoltarea pieței auto electrice în România și în regiune în următorii ani? Industria transporturilor este responsabilă de 27% din totalul emisiilor de carbon din Uniunea Europeană. Reducerea poluării, a dependenței de combustibilii fosili și adoptarea mobilității electrice sunt condiții esențiale pentru un viitor sustenabil. Mobilitatea electrică este deja o soluție validată și un prim pas făcut în acest sens. La nivel mondial, electrificarea transportului e în plină dezvoltare. În Europa, deși s-au făcut pași importanți, lipsa unei infrastructuri sistematizate de încărcare descurajează posibilii cumpărători și astfel, îngreunează adoptarea în masă a mobilității electrice. Dezvoltarea unei astfel de infrastructuri devine strategică în viitor, atât pentru România, cât și pentru restul Europei. În fiecare an apar noi modele de mașini electrice, mai performanțe și mai inteligente; tehnologia avansează și prețurile sunt în continuă scădere. Toate politi-

What technology are you using, and which are the general characteristics of the stations? We will build outside localities, on large areas, of several thousand square meters. The technology used will enable fast and ultra-fast charges, together with reducing the waiting time to 10-12 minutes for charging 80% of the battery. Partially, the establishments will be powered by renewable energy and will be integrated in an intelligent ecosystem based on simplicity, innovation and respect towards nature. High-tech areas, modern coffee shops and relaxation areas for adults and children alike will complete the premium experience users will enjoy. How much will the AFM program of subsidizing the charging infrastructure help you? Will it help you in the future? In any country, the development of electric mobility requires, mainly, the active support of the authorities. A favourable and predictable legal framework is the essential condition in this regard. Romania enjoys a generous support scheme for the purchase of electrical vehicles, which can also be seen in the sales of this segment. The AFM program is good news, which we want to last as long as possible. Such programs are extremely important and help the entire market. They are good initiatives, but insufficient in order to keep up with the world economic realities. Excessive bureaucracy, the lack of predictability, excessive taxation or the lacks of a clear, energy

Q3 2019


ELECTRICITY

| start-up

cile energetice ale Uniunii Europene impun noi restricții privind poluarea transportatorilor, promovând în același timp electrificarea și eficientizarea mobilității. Semnalele sunt clare; întrebarea este cât de repede ne putem mișca și cu ce costuri. Cum credeți că va afecta piața în general și cea a producției, distribuției și furnizării de electricitate în special revenirea asupra OUG 114? Emiterea OUG 114 și încercarea de a o modifica, fără o analiză de impact prealabilă și fără un dialog transparent cu mediul privat, sunt exemple concret de cum n-ar trebui să funcționeze o piață liberă. Predictibilitatea este una din condițiile necesare oricărui mediu economic. Orice decizie politică de acest fel destabilizează întreaga piață și în final, afectează întreaga populație.

Toate companiile au nevoie de profit că să funcționeze; atunci când, prin astfel de acțiuni politizate îți sunt afectate strategiile de dezvoltare și, implicit, veniturile, ești obligat să îți recuperezi pierderile de undeva. Se ajunge astfel ca, în final, aceste pierderi să se regăsească tot în facturile populației, indiferent că vorbim despre gaze naturale sau electricitate.

122

strategy are only a few of the problems we are facing with in Romania. How do you see the development of the electric vehicles market in Romania and in the region, in the next years? The transport industry is responsible for 27% of the total carbon emissions in the European Union. Reducing pollution, together with dependence on fossil fuels, and adopting electric mobility are essential conditions for a sustainable future. Electric mobility already is a valid solution and a first step taken for this purpose. Worldwide, electrification of transport is in full boom. In Europe, although important steps were made, the lack of an systematized charging infrastructure discourages potential buyers and therefore hinders the mass adoption of electric mobility. The development of such an infrastructure becomes strategic in the future, both for Romania and for the rest of Europe. Each year brings new models of electric cars, ever more reliable and intelligent; technology is advancing and prices keep on getting lower. All energy policies of the European Union impose new restrictions with regard to the pollution generated by transporters, promoting, at the same time, the electrification and efficiency of mobility. Signals are clear; the question is how fast we can move and at which costs. How do you think the general market, and the electricity production, distribution and supply market especially will be affected by the return to GEO 114? The issuing of GEO 114 and the attempt of modifying it, without a previous impact analyse and a transparent dialogue with the private sector, are clear examples of how a free market shouldn’t work. Predictability is one of the main conditions necessary for any economic environment. Any such political decision destabilises the entire market and, in the end, affects the entire population. All companies need profit in order to function; when, through such political actions, your development strategies, and therefore your income, are affected, you are forced to recover your losses somehow. This is how, in the end, such losses end up billed to the population, when it comes to both natural gas and electricity.


stiri , / news | ELECTRICITY Enel a demarat procesul de vânzare a activelor din România Enel started the process of selling its assets in Romania

Grupul italian Enel, cea mai mare companie europeană de utilități, a demarat procesul de vânzare a operațiunilor din România și se așteaptă ca activele să fie evaluate la aproximativ un miliard de euro, a anunțat Reuters. Procesul este condus de banca franceză BNP Paribas. Enel este cel mai mare investitor privat în sectorul energetic din România, unde grupul italian este prezent din 2005 cu operațiuni în distribuția de electricitate și gaze naturale (E-Distribuție Banat, E-Distribuție Dobrogea, E-Distribuție Muntenia), furnizare (Enel Energie și Enel Energie Muntenia), producție de energie regenerabilă (Enel Green Power Romania) și servicii energetice (Enel X). “BNP încearcă acum să sondeze terenul să vadă dacă există apetit și dacă Enel își va vinde toate sau doar o parte din afaceri. Depinde de cumpărători”, au declarat surse citate de Agerpres.

Italian group Enel, the largest European utility company, has started the process of selling operations in Romania and expects assets to be valued at around one billion euros, sources close to this file have told Reuters. The process is conducted by the French bank BNP Paribas. Enel is the largest private investor in the Romanian energy sector, where the Italian group has been present since 2005 with operations in the field of electricity and gas distribution E-Distribuție Banat, E-Distribuție Dobrogea, E-Distribuție Muntenia), supply (Enel Energie, Enel Energie Muntenia), renewable energy production (Enel Green Power Romania) and energy services (Enel X). “BNP is now trying to probe the land to see if there is an appetite and whether Enel will sell all or only part of the business. It depends on the buyers,” another source said, according to Agerpres.

ANRE: Investiții în rețele de minim 10 miliarde de lei până în 2023

ANRE: At least 10 billion lei investments in networks by 2023

10 miliarde de lei sunt alocate pentru rețelele de distribuție din sectorul energiei electrice și al gazelor naturale, a anunțat Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE. Operatorii din sectorul energiei electrice au transmis planurile de investiții pentru perioada a patra de reglementare cu o durată de cinci ani, în valoare totală de circa 9 miliarde lei, din care din fonduri proprii ale operatorilor de transport și de distribuție de aproximativ 7,2 miliarde lei. Diferența între cele două valori o reprezintă contribuții de la terțe părți (solicitanți de racordare, autorități locale pentru extinderi, fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană), conform ANRE. Valoarea totală a investițiilor programate a fi realizate de toți operatorii de rețea din sectorul energiei electrice și al gazelor naturale în perioada 2019-2024 este de circa 17 miliarde lei.

10 billion lei are allocated for distribution networks in the electricity and natural gas sector, announced the National Energy Regulatory Authority - ANRE. The operators in the electricity sector transmitted their investment plans for the fourth regulatory period with a duration of five years, totaling about 9 billion lei, of which from the own funds of the transmission and distribution operators of about 7.2 billion lei. The difference between the two values is represented by contributions from third parties (applicants for connection, local authorities for enlargements, nonreimbursable funds from the European Union). The total value of the planned investments to be made by all the network operators in the electricity and natural gas sector during 2019-2024 is about 17 billion lei.

Q3 2019


ELECTRICITY

| eveniment / event

a promovat furnizori și soluții de eficiență energetică la Craiova, Brașov și Timișoara featured energy efficiency suppliers & solutions in Craiova, Brașov and Timișoara

124

S

eria „Eficiență energetică pentru rezultate care contează” a continuat cu încă trei evenimente organizate cu recomandarea și sprijinul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, ANRE, la Craiova (22 mai), Brașov (19 iunie) și Timișoara (2 iulie). La Craiova, conferința a fost deschisă de Bogdan Anton, reprezentând Departamentul pentru Eficiență Energetică al ANRE. Domnia sa a amintit de semnarea Acordului de la Paris în anul 2015, în urma căruia s-a elaborat Pachetul Clean Energy for all Europeans – Energie Curată pentru toți europenii –, pe care și România încearcă să-l implementeze. Pachetul vizează trei obiective – o importanță mai mare pentru eficiența energetică, preponderența resurselor regenerabile în mix și protecția consumatorilor. Parte a acestui pachet legislativ, directiva privind performanța energetică a clădirilor a fost printre primele modificate,


în iulie 2018, „întrucât în Europa clădirile sunt responsabile pentru 40% din consumul final brut de energie, iar în România pentru 45%”, a subliniat Bogdan Anton. Domnia sa a mai prezentat câteva cifre relevante din rapoartele ANRE privind eficiența energetică și a expus oportunitățile de finanțare prin Programul Horizon 2020. PROGRAMUL GEFF PENTRU FINANȚAREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN ROMÂNIA Tractebel ajută băncile să înțeleagă și să finanțeze proiectele de eficiență energetică, a explicat Mark Velody, project manager – EBRD GEFF Romania. Prin intermediul celui mai recent program în execuție – GEFF, în valoare de 100 de milioane de euro – sunt finanțate proiecte rezidențiale verzi, prin intermediul Băncii Transilvania și al UniCredit. Tractebel asigură training și consultanță tehnică pentru proiecte de finanțare, spune Velody.

T

his year’ “Energy Efficiency for Big Results” series continued with three more events organized with the recommendation and the support of the National Regulatory Authority for Energy – ANRE, in Craiova, Brașov and Timișoara. In Craiova, the conference was opened by was opened by Bogdan Anton, a representative of the Department for Energy Efficiency of ANRE. He reminded the audience about the signing of the Paris Agreement in 2015, which led to the elaboration of the Clean Energy for All Europeans legislative package, which Romania is also trying to implement. The package targets three objectives – a greater role for energy efficiency and for renewable resources in mix, and consumer protection. As part of this legislative package, the Energy Performance of Buildings Directive was the first to amended in July 2018, “as buildings in Europe are responsible for 40% of gross final energy consumption and 45% in Romania,” said Bogdan Anton. He also presented several relevant figures from the ANRE’s Energy Efficiency Reports and exposed the financing opportunities through the Horizon 2020 Program. GEFF – GREEN ECONOMY FINANCING FACILITY IN ROMANIA Tractebel helps banks to understand and finance energy efficiency projects, explained Mark Velody, Project Manager, EBRD GEFF Romania. The most recent program in execution – the 100 million Euro GEFF – means financing of green residential projects, through Banca Transilvania and UniCredit. Tractebel provides training and technical consultancy for funding projects, said Velody. “We are addressing people who can be funded by banks. Credit is cheaper, because EBRD uses concessional financing from TaiwanICDF. EBRD also has financing from the Global Environment Facility (GEF) for technical assistance. So far, we have funded more than 1,900 projects totaling 60 million euros.”

KAWASAKI: COGENERATION, A SUBJECT OF NATIONAL IMPORTANCE Cogeneration is one of the ways to increase energy efficiency, both in the industrial sector and in the public sector, says Cristian Athanasovici, Development Director, Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH. New technologies proposed by Kawasaki include

Q3 2019


ELECTRICITY

| eveniment / event

„Ne adresăm persoanelor finanțabile de către bănci. Creditul este mai ieftin, deoarece BERD utilizează finanțare concesională din partea TaiwanICDF. BERD are, de asemenea, finanțare din partea Facilității Globale de Mediu (GEF) pentru asistență tehnică. Până acum am finanțat proiecte de 60 de milioane de euro, în peste 1.900 de proiecte”. KAWASAKI: COGENERAREA, SUBIECT DE IMPORTANȚĂ NAȚIONALĂ Cogenerarea este una din măsurile de creștere a eficienței energetice, atât la nivelul sectorului industrial, cât și al administrației publice, susține Cristian Athanasovici, director de dezvoltare la Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH. Noile tehnologii propuse de Kawasaki includ turbinele cu gaze și motoarele cu ardere internă. Alegerea tehnologiei de cogenerare se face în funcție de curbele de consum, de variația cantităților de căldură

și energie electrică. Trebuie analizate evoluțiile acestora la nivel anual și cotidian, în funcție de care trebuie calculate necesarul de energie, cu luarea în considerare a pierderilor din rețele. După analiza profilului de consum și a simultaneității consumurilor (electric și termic), rezultă consumuri minime, medii și maxime, atât pentru industrie, cât și pentru municipalități. După alegerea tehnologiei, se efectuează analiza CAPEX și impactul asupra profitului. Se ține cont de criteriile de cogenerare de înaltă eficiență și de costurile de operare. Apoi, se analizează soluția de finanțare: fonduri nerambursabile – fonduri pentru cogenerare de înaltă eficiență pentru industrie și municipalități, respectiv fonduri proprii.

126

gas turbines and internal combustion engines. The selection of the cogeneration technology is based on the consumption curves, the variation of the heat and electricity volumes. Their annual and daily developments need to be analyzed, according to which energy needs should be calculated, with taking into consideration of network losses. After analyzing the consumption profile and the simultaneity of consumption (electric and thermal), there are calculated minimal, average and maximum consumption for both industry and municipal beneficiaries. After selecting the technology, CAPEX analysis and impact on profit are performed. High efficiency cogeneration criteria and operating costs are taken into account. Then, the financing solution is analyzed: grants – money for high efficiency cogeneration for industry and municipalities, respectively own funds. Another financing solution is the BOT (Build-Operate-Transfer) or BOOT (Build-Own-Operate-Transfer) systems, where the price of energy sold by the operator should be attractive. EATON: ENERGY EFFICIENCY MEANS COST SAVINGS Everything is possible today due to energy, and dependence on energy will increase, said Cătălin Crivineanu, Partner Account Manager, Power Quality Department, Eaton Romania. “Throughout its history, Eaton has grown mainly as a result of acquisitions. We can offer a large portfolio of electrical infrastructure products. In Romania, in addition to offices, we are present with three factories, where we produce part of the product portfolio.” Eaton UPSs installed since 2009 have saved about 214 GWh to date. At the same time, Eaton’s energy storage solutions cover both residential and industrial sectors, in partnership with Nissan, using automotive batteries. Batteries can be managed according to consumer wishes. Another solution presented was UPS as a reserve, the energy in the batteries being injected in the grid in order to generate additional revenue and for adjusting the frequency of the grid according to customer-selected scenario. ENEVO: WE WOULD LIKE TO HAVE MORE PROJECTS IN ROMANIA Enevo is not a manufacturer of equipment, but a system integrator, explained Cristian Dragomir, project manager at Enevo Group. Enevo deals with engineer-


O altă soluție de finanțare sunt sistemele BOT (Build-Operate-Transfer) sau BOOT (Build-Own-Operate-Transfer), în care prețul energiei vândut de către operator trebuie să fie atractiv. Calculele trebuie să includă economiile obținute la factura energetică anuală. EATON: EFICIENȚA ENERGETICĂ ÎNSEAMNĂ REDUCERI DE COSTURI Totul este astăzi posibil datorită energiei, iar dependența față de energie va crește, a spus Cătălin Crivineanu, partner account Manager, Power Quality Department, la Eaton România. ”De-a lungul istoriei sale, Eaton a crescut în principal ca urmare a unor achiziții. Putem oferi un portofoliu mare de produse pentru infrastructura electrică. În România, pe lângă birourile de reprezentanță suntem prezenți cu trei fabrici, unde producem parte din portofoliul de produse.” UPS-urile Eaton instalate din 2009 au economisit, până în prezent, circa 214 GWh. În același timp, soluțiile de stocare a energiei acoperă atât sectorul rezidențial cât și industrial, în parteneriat cu Nissan, utilizând bateriile auto. Bateriile pot fi gestionate în funcție de dorințele consumatorilor. O altă soluție prezentată a fost UPS ca rezervă, bateriile fiind descărcate în rețea, generând venituri suplimentare și reglând frecvența din rețea în funcție de managementul ales de client. ENEVO: NE-AM DORI SĂ AVEM MAI MULTE PROIECTE ÎN ROMÂNIA Enevo nu este producător de echipamente, ci integrator de sistem, a explicat Cristian Dragomir, manager de proiect în cadrul Enevo Group. Enevo se ocupă de proiectare, automatizări, SCADA, stații electrice. „În legătură cu eficiența energetică, ne preocupă proiectele de corectare a factorului de putere, convertizoare si automatizări.” Enevo a început cu proiecte în România în urmă cu cinci ani, când a intrat pe piața de energie regenerabilă, dar și-a extins constant portofoliul de proiecte atât local, cât și internațional. „Acum vorbim de generare de energie electrică, transport, distribuție, eficiență energetică, cogenerare și toate domeniile conexe. Lucrăm cu majoritatea producătorilor mari de tehnologie din lume, venim cu inginerie și servicii peste soluțiile lor consacrate, oferind clienților noștri soluții personalizate la cheie. Ne ocupăm și de partea de proces tehnologic și de cea de dispecerate. Totodată, reabilităm

ing, automation, SCADA, power stations. “In terms of energy efficiency, we are involved in power factor correction projects, drives and automation.” Enevo began with projects in Romania five years ago when it entered the renewable energy market, but constantly expanding the projects’ portfolio both locally and international markets. ”We are now talking about power generation, transmission, distribution, energy efficiency, cogeneration and all related fields. We work with most of the big technology vendors in the world, we bring engineering and services over their established solutions, delivering for our customers turn-key and customized applications. We are also involved in the technological and dispatching processes. At the same time, we are rehabilitating medium-voltage and high-voltage substations, and we have done this in critical projects and even a record 10-day period for a steel plant”, said Cristian Dragomir. Enevo works especially in Saudi Arabia and the Middle East, but it would like to work more in Romania. “We would like to have more projects in Romania,” says Dragomir, but for now about 60% of the group’s turnover comes from exports. Conferința de la Craiova a fost organizată de energynomics.ro cu susținerea partenerilor noștri: Control Point powered by Valmet, Eaton România, EBRD GEFF România / Tractebel Engineering, Enevo Group, Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH.

The conference was organized by energynomics.ro with the support of our partners: Control Point powered by Valmet, Eaton România, EBRD GEFF România / Tractebel Engineering, Enevo Group, Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH. LARGE CITIES ASKED TO PLAN THEIR ENERGY EFFICIENCY ACTIONS The conference in Brașov was opened by Camelia Raţă, Director of Community Energy Manager, Energy Management Agency – ABMEE. She noted that Romanian administrations have already implemented programs for low-carbon communities but are looking for new solutions in order to increase the volume of investments. ”Municipalities are looking for solutions and they really want more. Braşov has a long tradition of efficient energy planning and use, especially in the sectors under the authority of the Brasov Local Council: in particular public buildings, but also in private projects through structural funds, the public

Q3 2019


ELECTRICITY

| eveniment / event

APEL LA ADRESA MARILOR ORAȘE La Brașov, conferința a fost deschisă de Camelia Rață, Director, community energy manager la Agenția pentru Managementul Energiei Brașov – ABMEE. Domnia sa a observat că administrațiile din România au implementat deja programe pentru comunități cu emisii reduse de carbon, dar caută soluții noi pentru a mări volumul investițiilor. „Municipiul Brașov are o

lighting sector, public transport, thermal energy supply and landscaping”, said Camelia Rață. “Braşov has an IT platform that monitors the annual energy consumption of buildings, analyzes and makes the annual investment plans for buildings with the highest emission reduction potential”, she said. Unfortunately, this information is not accessible to the general public, nor to companies involved in improving energy efficiency. Bogdan Anton (ANRE) mentioned that only 46 of the 107 major cities of Romania have submitted their energy efficiency programs to the Authority. “Unfortunately, in the case of the medium-sized localities with 5,000-20,000 inhabitants, only 64 out of 669 have submitted such plans.” From Brasov county, only Brașov and Codlea have sent to ANRE reports on energy efficiency action plans; no sign from Făgăraș, Săcele, Ghimbav, Predeal, Râşnov, Rupea or Victoria.

tradiție lungă în planificarea și utilizarea eficientă a energiei, în special în sectoarele aflate sub autoritatea Consiliului Local Brașov: în special clădirile publice, dar și în proiecte private prin fonduri structurale, sectorul iluminatului public, al transportului public, furnizarea energiei termice și amenajarea teritoriului”, a susținut Camelia Rață. „Municipiul Brașov dispune de o bază IT prin care monitorizează consumurile anuale ale clădirilor, efectuând analize și planurile anuale de investiții pentru clădirile cu cel mai mare potențial de reducere a emisiilor”, a mai spus ea. Din păcate, aceste informații nu sunt accesibile nici publicului larg și nici companiilor

CĂTĂLIN LEPINZEAN, PHOENIX CONTACT: WE NEED TO THINK LONG-TERM SOLUTIONS A German company set up in 1923, with private investors and own financing, Phoenix Contact manufactures electrical engineering solutions in automation and in connection technology. “The changes in the European mobility Directive require for the new parking facilities to have the necessary infrastructure for e-cars charging stations,” recalled Cătălin Lepinzean, Business Development Manager. Phoenix Contact manufactures power station components and makes them available for the integrators to build

stații de medie și înaltă tensiune și am făcut acest lucru în proiecte critice și în perioade record de 10 zile, pentru o oțelărie”, a afirmat Cristian Dragomir. Enevo activează în special în Arabia Saudită și Orientul Mijlociu, dar ar dori să lucreze mai mult în România. „Ne-am dori să avem mai multe proiecte în România”, spune Dragomir, dar deocamdată circa 60% din cifra de afaceri a grupului provine din exporturi.

128


implicate în îmbunătățirea eficienței energetice. Bogdan Anton (ANRE) s-a referit la faptul că doar 46 dintre cele 107 mari orașe ale României au transmis programe privind eficiența energetică. „Din păcate, și pentru localitățile medii, cu 5.000-20.000 de locuitori, doar 64 din 669 au transmis astfel de planuri”. La nivelul județului Brașov, doar localitățile Brașov și Codlea au transmis către ANRE raportări cu privire la planurile de acțiune pentru eficiență energetică; niciun semn de la Făgăraș, Săcele, Ghimbav, Predeal, Râșnov, Rupea sau Victoria. CĂTĂLIN LEPINZEAN, PHOENIX CONTACT: TREBUIE SĂ GÂNDIM SOLUȚII PE TERMEN LUNG Companie germană înființată în 1923, cu investitori privați și finanțare proprie, Phoenix Contact produce soluții de inginerie electrică, în domeniul automatizărilor și pe segmentul tehnologiilor de conectare. „Modificările în directiva europeană privind mobilitatea electrică prevăd obligația dotării parcărilor noi cu infrastructura necesară pentru stațiile de încărcare a mașinilor electrice”, a reamintit Cătălin Lepinzean, business development manager Phoenix Contact produce componente pentru stații electrice și le pune la dispoziția integratorilor pentru construcția de infrastructură electrică. Prezentând portofoliul companiei, precum și pachetul software care asigură interfața cu clienții, reprezentantul Phoenix Contact s-a referit și la pachetele care asigură siguranța în comunicații și securitate cibernetică. STUDII DE CAZ DE LA CONTROL POINT ÎN SEGMENTUL PV „Compania noastră realizează instalații electrice, de la punere în funcțiune la mentenanță, iar cel mai recent segment lansat este cel solar, unde funcționăm ca integrator de soluții fotovoltaice”, a spus Daniel Bertalan, sales & project manager la Control Point, la Brașov. Firma poate instala sisteme fotovoltaice pe hale de producție sau magazine, oriunde spațiul disponibil permite o expunere solară suficientă. Bertalan s-a referit în detaliu la patru studii de caz pe tema eficientizării energetice prin instalarea de sisteme fotovoltaice, toate realizate pentru beneficiari din Brașov – Dedeman, Vel Pitar, Kronospan, Media Galaxy. La o durată de viață de 30 de ani, acoperită de garanții, costul cu finanțarea proiectelor se amortizează în 7-8 ani, pentru a oferi a rată de rentabilitate de 300400%, a explicat Daniel Bertalan.

e-cars infrastructure. Presenting the company’s portfolio, as well as the software package that provides the customer interface, Phoenix Contact’s representative also referred to packets for security in communications and cyber security. PV CASE STUDIES FROM CONTROL POINT “Control Point manufactures electrical installations from commissioning to maintenance, and our most recent segment is solar, where we operate as a photovoltaic integrator,” said Daniel Bertalan, Control Point Sales & Project Manager. The company can install photovoltaic systems on production halls or stores, wherever available space allows sufficient sun exposure. Bertalan presented in detail four case studies on energy efficiency by installing photovoltaic systems, all drafted for beneficiaries in Brasov – Dedeman, Vel Pitar, Kronospan, Media Galaxy. At a 30-year lifetime covered by guarantees, the cost of project is recovered in 7-8 years, with a total return rate of 300400%, said Daniel Bertalan. Conferința din Brașov a fost organizată de energynomics.ro cu susținerea partenerilor noștri: Control Point powered by Valmet, EximBank, Eaton Electric, Phoenix Contact.

The Brasov conference was organized by energynomics.ro with the support of our partners: Control Point powered by Valmet, EximBank, Eaton Electric, Phoenix Contact.

Q3 2019


ELECTRICITY

| eveniment / event

EXIMBANK – PARTENER PENTRU AFACERILE DIN ENERGIE Simona Cențiu, director regional și director agenție Brașov, rețea corporate la EximBank, a reprezentat încă o odată o organizație cu o istorie de 25 de ani, care s-a transformat puternic în anii din urmă. „EximBank oferă soluții unice de finanțare în mediul bancar, având o experiență vastă în finanțarea exportatorilor, dar și tuturor celorlalți agenți economici, inclusiv prin emiterea scrisorilor de confort, garanțiilor sau asigurărilor de stat”, a precizat Simona Cențiu. EximBank se adresează exclusiv clienților corporate, ceea ce permite specialiștilor băncii să-și concentreze întreaga atenție pe specificul și nevoile companiilor. La Timișoara, șapte experți de top, au reprezentat mediul de afaceri, industria și mediul academic în cadrul celei de-a cincea ediții a anului din seria “Eficiență energetică pentru rezultate care contează”. CONSTANTIN ICHIMOAEI, ABB ROMÂNIA: IMAGINAȚI-VĂ UN ORAȘ CU ZERO EMISII! Grupul ABB, înființat în urmă cu mai mult de 130 de ani (prin fuziunea Asea și Brown Bovery), a crescut ca urmare a investițiilor în cercetare și dezvoltare (C&D), a spus Constantin Ichimoaei, executive manager în cadrul ABB România. Astăzi ABB are în jur de 147.000 de angajați în peste 100 de țări, o cifră de

130

EXIMBANK – PARTNER FOR ENERGY BUSINESS Simona Cențiu, Regional Manager and Director of Corporate Network, Braşov Branch, EximBank, presented an organization with a history of 25 years, that undergoes strong modernization during the last few years. “EximBank offers unique financing solutions in the banking environment, having extensive experience in financing exporters, but also to all other economic agents, including by issuing letters of comfort, guarantees or state insurances”, said Simona Centiu. EximBank works exclusively with corporate clients, which allows bank specialists to focus their attention on the specifics and needs of companies. In Timisoara 7 top experts represented the business environment, industry and academia in the fifth edition of the communication “Energy Efficiency for big results” campaign. CONSTANTIN ICHIMOAEI, ABB ROMANIA: IMAGINE A ZERO EMISSIONS CITY! ABB was founded more than 130 years ago (through the merger of Asea and Brown Bovery) and has grown as a result of investments in research and development (R&D), said Constantin Ichimoaei, executive manager of ABB Romania. Today, ABB has around 147,000 employees in over 100 countries, a turnover of over 30 billion euros, investing more than 1.5


afaceri de peste 30 de miliarde de euro, investind în fiecare an în C&D peste 1,5 miliarde de euro. „Avem peste 7.900 de cercetători și ingineri care lucrează în dezvoltarea de soluții inovatoare. ABB colaborează și cu universitățile din România, punând la dispoziția studenților tehnologie de ultimă generație.“ În prezentarea sa, Constantin Ichimoaei a insistat asupra faptului că, tot mai mult, „clienții rezidențiali și comerciali devin participanți activi la revoluția energetică prin optimizarea resurselor locale”. „Imaginați-vă un oraș cu zero emisii, cu energie produsă din surse regenerabile. Este ceva ce se petrece deja în multe orașe Europa și, la o scală mult mai mică, în România – fotovoltaice montate pe acoperișuri, stații de încărcare, sisteme de stocare etc. Toate acestea trebuie controlate și monitorizate de o suită de aplicații informatice – cum ar fi platforma ABB Ability – conectate în cloud. Un proiect dezvoltat în România de ABB și partenerii săi a integrat tot sistemul, pornind de la producția energiei, prin panouri solare de acoperiș, încărcătoare fast-charger în parcare și până la consum – lăzi frigorifice, iluminat, consumul obișnuit; se ia din rețea doar ceea ce trebuie pentru consumul suplimentar”. În intervenția domniei sale, reprezentantul Kawasaki a militat pentru o distribuție descentralizată a energie termice. „Avem soluții și pentru consumatorii individuali de energie, precum campusuri universitare, hoteluri sau aeroporturi. Toate echipamentele și soluțiile pe care le propunem trebuie să fie prietenoase cu mediul – milităm, conform devizei noastre, pentru o planetă mai bună. Privim către o distribuție descentralizată a energiei electrice și am dezvoltat un echipament care arde 100% hidrogen”, a spus Athanasovici, prezentând produsele companiei. În România, Kawasaki a dezvoltat soluții diverse – câteva exemple fiind turbina cu gaze la Chimcomplex, de 7,8 MWe, un proiect la fabrica de BCA de la Călărași dezvoltat cu fonduri europene și un altul dezvoltat pentru sectorul de încălzire centrală la Bacău. PHOTON ENERGY – ASIGURĂM ÎNTREG CICLUL DE DEZVOLTARE PENTRU PROIECTELE SOLARE „Suntem furnizori de tehnologie, investiții și operare – acoperim întreg ciclul de viață, de la punctul zero și până la finalizare”, a spus Lauru Bădiță, country manager la O&M România. Înființată în 2008, compania Photon Energy are un sediu principal în Olanda, iar biroul din Praga,

Avem în plan achiziția a 15 autobuze electrice, prin fonduri structurale. Am insistat cel puțin în centrul istoric să nu mai avem poluare.

We are planning to purchase 15 electric buses with structural funds. We have insisted for no longer having [car] pollution at least in the historic center. CAMELIA RAŢĂ,  Director, community energy manager, ABMEE Director of Community Energy Manager, ABMEE

billion euros in R&D each year. “We have over 7,900 researchers and engineers working on developing innovative solutions. ABB also collaborates with the universities of Romania, making the latest technology available to students”. In his presentation, Constantin Ichimoaei insisted that, increasingly, “residential and commercial customers become active participants in the energy revolution by optimizing local resources”. “Imagine a zero-emission city with energy from renewable sources. This is something that is already happening in many cities in Europe and, on a much smaller scale, in Romania – roof-top photovoltaics, charging stations, storage systems, etc. All of this must be controlled and monitored by a suite of computer applications connected to the cloud – such as the ABB Ability platform. A project developed in Romania by ABB and its partners has integrated the whole system, starting from the production of energy, with solar roof panels, fast-chargers in parking facilities and up to consumption – refrigerated crates, lighting, regular consumption; only what is needed for extra consumption is taken from the network.” In his intervention, the representative of Kawasaki campaigned for decentralized heating distribution. “We have solutions for individual energy consumers, Conferința din Timișoara a fost organizată de energynomics.ro cu susținerea partenerilor noștri: ABB România, Control Point powered by Valmet, EximBank, Eaton Electric, Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH, Phoenix Contact, Photon Energy.

The Timisoara conference was organized by energynomics.ro with the support of our partners: ABB România, Control Point powered by Valmet, EximBank, Eaton Electric, Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH, Phoenix Contact, Photon Energy.

Q3 2019


ELECTRICITY

| eveniment / event

cu 90 de angajați, reprezintă compania în Europa Centrală și de Est, inclusiv în România. În prezent, Ungaria este în special atractivă datorită tarifului fix oferit. „Sper să dezvoltăm mai multe proiecte și în România. Pe zona de mentenanță punem accent pe soluții personalizate, avem o experiență de 10 ani, și cum parcurile de la noi au deja cinci-șase ani vechime, putem preveni din timp eventuale defecțiuni de care ne-am lovit în alte țări. Punem accent pe servicii de mentenanță preventivă, servicii garantate de intervenție rapidă, monitorizare, activitate administrativă și suport pentru sistemele de securitate”, a mai spus Lauru Bădiță.

such as university campuses, hotels or airports. All the equipment and solutions we propose must be environmentally friendly – we advocate, according to our motto, for a better planet. We are looking at a decentralized distribution of electricity and we have developed equipment that burns 100% hydrogen”, said Athanasovici, presenting the company’s products. In Romania, Kawasaki has developed many solutions – such as the gas turbine at Chimcomplex, of 7.8 MWe, a project at the AAC plant in Călărași developed with European funds and another one developed for the central heating sector in Bacău. PHOTON ENERGY – WE COVER THE ENTIRE DEVELOPMENT CYCLE FOR SOLAR PROJECTS “We are providers of technology, investments and operations – we cover the whole life cycle, from the beginning to the end,” said Lauru Bădiță, Country Manager O&M Romania. Established in 2008, Photon Energy is headquartered in the Netherlands, and the Prague office, with 90 employees, represents the company in Central and Eastern Europe, including Romania. Currently, Hungary is particularly attractive due to the fixed tariff it offers. “We hope to develop more projects in Romania. In the maintenance area we focus on customized solutions; we have 10-years experience, and since our parks are already five to six years old, we can prevent in advance any malfunctions that we have met in other countries. We focus on preventive maintenance services, guaranteed rapid intervention services, monitoring, administrative activity and support for security systems.”

TEORIE ȘI PRACTICĂ PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ Prof. Nicolae Muntean, Ph. D., de la Universitatea Politehnică Timișoara, Departamentul Inginerie Electrică și reprezentant al Tehnoconcept, a prezentat trei proiecte pe care le-a coordonat. Unul dintre acestea a vizat creșterea eficienței energetice prin implementarea acționărilor electrice cu turație variabilă la combinatul Azomureș. Proiectul realizează economii de energie care variază între 20% și 50%. Un alt proiect prezentat se referă la conversia și stocarea energiei folosind tehnologii de tip smart grid. Obiectivele studiului teoretic și experimental se referă la implementarea distribuției energiei electrice în curent continuu, cu integrarea producției distribuite din surse regenerabile, asistată de medii de stocare și tehnologii informaționale.

132

THEORY AND PRACTICE FOR ENERGY EFFICIENCY Prof. Nicolae Muntean, Ph. D., at the University Politehnica Timisoara, the Department of Electrical Engineering, also representative of Tehnoconcept, presented three projects in which he was involved. One of the projects realized is the increase of the energy efficiency by implementing the variable speed drives at the Azomureș Chemical Plant. The project achieves energy savings ranging from 20% to 50%. Another project presented is related to conversion and storage of energy using smart grid technologies. The objectives of the theoretical and experimental study refer to the implementation of the distribution of electricity in DC, assisted by storage solutions and information technologies.


ELECTRICITY

| transport

Tramvaie și autobuze electrice pentru reducerea emisiilor poluante în municipiul Iași Electrical trams and busses for reducing polluting emissions in Iași Municipality

M

unicipiul Iași a prevăzut în planul de acțiune privind energia durabilă și climă (conform Convenției Primarilor) – PAEDC – măsuri de reducere a emisiilor de carbon cu peste 40% până în anul 2030. Conform planului de mobilitate urbană durabilă, PMUD Iași, traficul este una dintre sursele majore de emisii de gaze cu efect de seră (în principal CO2). Pentru diminuarea lor, Primăria Municipiului Iași a demarat în primul semestru al anului 2019 mai multe proiecte de achiziție tramvaie noi și autobuze electrice. Incluse atât în PAEDC, cât și în programul de îmbunătățire a eficienței energetice, PIEE, proiectele au fost întocmite și sunt reactualizate cu sprijinul societății de servicii energetice Total Energy Solutions SRL, firma care asigură managementul energetic al municipiului Iași. Toate proiectele privind achiziția de tramvaie noi și de autobuze electrice se vor finaliza până la sfârșitul anului 2022. “Investițiile prezentate vor servi drept exemplu de bună practică pentru celelalte orașe din județ și nu numai, întrucât vor contribui la creșterea standardelor de civilizație și de protecție a mediului”, spune Teodor Poiată, manager energetic de localități în cadrul Total Energy Solutions. 16 TRAMVAIE MODERNE PRIN MDRAP Un prim proiect, la care procedura de achiziție e derulată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, se referă la achiziționarea a 16 tramvaie moderne, cu lungimea de 30 de metri. Valoarea totală estimată a contractului este de 184 milioane lei (aproximativ 38,73 milioane de euro), respectiv 2,42 milioane de euro pentru fiecare tramvai. Durata contractului este de 24 de luni, livrarea primului tramvai fiind planificată pentru luna decem-

134

I

ași Municipality has provided in its Sustainable Energy and Climate Action Plan (according to the Mayors’ Convention) – PAEDC measures for the reduction of carbon emissions by over 40% until 2030. According to the Sustainable Urban Mobility Plan - PMUD IAȘI, traffic is one of the major sources of greenhouse gas emissions (mainly CO2). In order to reduce them, The Iași City Hall has started, during the first semester of 2019, several projects for the acquisition of new trams and electrical buses. Included both in the PAEDC, and in the Energy Efficiency Improvement Program – PIEE, the projects have been drafted and are updated with the support of the energy solutions company,


brie din 2020. După implementarea proiectului, emisiile de gaze cu efect de seră – GES – vor scădea cu 133 tone CO2 echivalent pe an. Cele 16 tramvaie vor fi prevăzute cu podea 100% coborâtă pe toată suprafața disponibilă pentru pasageri, acționate în curent alternativ, cu echipamente electronice de putere și comandă cu microprocesor, cu recuperare de energie la frânare, cu viteză maximă de circulație de 70 km/oră, limitată electronic la 50 km/oră. Toate tramvaiele vor fi prevăzute cu aer condiționat și dotate cu instalație de încălzire corespunzătoare pentru sezonul rece, sistem de numărare a călătorilor, sistem de supraveghere video interior și exterior, echipament pentru anunțuri vocale exterioare în stații pentru persoanele cu dizabilități de vedere, instalație electrică a echipamentelor de ticketing și o instalație de informare a călătorilor atât la interior, cât și la exterior. În ceea ce privește sistemul de numărare a călătorilor, această facilitate va fi implementată cu senzori video inteligenți 3D și un analizor de informații. Tramvaiele trebuie să aibă o capacitate de transport totală de minimum 220 de locuri, din care minimum 55 pe scaune fixe, nerabatabile. Producătorul

Total Energy Solutions SRL, the company ensuring the energetic management of the Iași Municipality. All the projects having as object the acquisition of new trams and electrical buses will be completed until the end of 2022. “The investments presented will serve as an example of good practice for all the other cities in the county and for other stakeholders, as they will contribute to the enhancement of civilisation and environmental protection standards”, according to Teodor Poiată, Local Energy Manager with Total Energy Solutions. 16 MODERN TRAMS THROUGH MDRAP A first project, for which the procurement procedure is carried out by the Ministry of Regional Development and Public Administration, aims at purchasing 16 modern trams, with a length of 30 meters. The total estimated value of the contract is 184 million lei (about 38.73 million euros), namely 2.42 million euros for each tram. The duration of the contract is 24 months, the delivery of the first tram being planned for the moth of December 2020. Following the implementation of this project, greenhouse gas emissions - GES will decrease by 133 tons of CO2 equivalent per year. All 16 trams will be equipped with a floor 100% lowered on the entire surface available for passengers, powered by alternate current, with electronic powering and control equipment endowed with microprocessors,

Q3 2019


ELECTRICITY

| transport

poate suplimenta numărul de locuri pentru călători din tramvai prin montarea de scaune rabatabile. Potrivit documentației, scaunele pentru călători vor fi singulare, și nu de tip banchetă, realizate din material armat cu fibră de sticlă sau mase plastice cu tratament antistatic, vopsea înglobată, proprietăți antigraffiti, antivandalism, cu tapițeria rezistentă la uzură și murdărie. Nu în ultimul rând, fiecare tramvai va trebui să aibă cel puțin un loc marcat corespunzător pentru cărucior de copii și un loc rezervat căruciorului rulant pentru persoanele cu dizabilități locomotorii. De asemenea, cel puțin patru locuri vor fi rezervate pentru persoanele cu mobilitate redusă, bătrâni, invalizi sau femei însărcinate, locuri ce trebuie realizate în apropierea ușilor duble. Tramvaiele vor fi prevăzute cu o rampă pentru facilitarea accesului persoanelor cu mobilitate redu-

with energy recovery during braking and a maximum travel speed of 70 km/hour, electronically limited to 50 km/hour. All trams will be provided with air conditioning and equipped with a heating system adequate for the cold months, passenger counting system, indoor and outdoor video surveillance systems, equipment for external voice announcements in stations, destined for the visually impaired passengers, ticketing equipment electrical installation and indoor and outdoor passenger notification system. As regards the passenger counting system, this facility will be implemented through 3D smart video sensors and an information analyser. Trams need to have a total transport capacity of at least 220 seats, out of which at least 55 are on fixed, non-folding chairs. The manufacturer can supplement the number of passenger seats in trams by installing folding chairs. According to the documentation, the passenger seats will be individual, rather than bench-type, made of a material reinforced with fibre glass or plastics with antistatic treatment, embedded paint, with antigraffiti and anti-vandalism properties, with upholstery resistant to wear and dirt. Last but not least, each tram needs to have at least one adequately-marked place for baby strollers and one place reserved for people with locomotor disabilities in wheelchairs. Furthermore, at least 4 seats will be reserved for people with reduced mobility, senior citizens, invalids or pregnant women, seats which need to be installed close to the double doors. Trams will be equipped with a ramp, in order to facilitate access for people with reduced mobility. The ramp destined for the ascent of passengers with reduced mobility needs to have a simple and reliable controlled drive mechanism, easy and quick to operate. OTHER 16 TRAMS WILL BE PURCHASED BY THE IAȘI CITY HALL For the second tender for the purchase of another 16 new trams, the contracting authority is the Iași Municipality. Trams will have a length of 26 m and will cost 142 million lei. During the first year of project implementation, GES emissions will be reduced by 143 tons of CO2. Trams will be equipped with air conditioning, passenger information facility, an on-board computer with at least 5 functional modules: 1. self-diagnosis

136


să. Rampa pentru urcarea persoanelor cu mobilitate redusă trebuie să aibă un mecanism cu acționare comandată, simplu și fiabil, ușor și rapid de manevrat. ALTE 16 TRAMVAIE VOR FI CUMPĂRATE DE PRIMĂRIA IAȘI Pentru cea de-a două licitație privind achi­ ziționarea altor 16 tramvaie noi, autoritatea contractantă este municipalitatea ieșeană. Tramvaiele vor avea o lungime de 26 m și vor costa 142 milioane lei. În primul an după implementarea proiectului, emisiile de GES vor scădea cu 143 tone de CO2. Tramvaiele vor fi echipate cu aer condiționat, instalație informare călători, computer de bord cu minimum 5 module funcționale: 1. autodiagnoză și semnalizare pentru facilitarea conducerii tramvaiului, 2. diagnoză și mentenanță cu indicarea consumului specific, 3. interfațare și comunicație wireless precum și IT radio și comunicare multiplex Master only, 4. e-ticketing, 5. măsurare consum energie după recuperare. Prin achiziționarea tramvaielor noi se preconizează o creștere medie a numărului de pasageri transportați în cadrul transportului public de călători cu 5,40% pentru primul an după finalizarea implementării proiectelor. 44 DE AUTOBUZE ELECTRICE Pe lângă achiziția celor 32 de tramvaie, parcul auto al Companiei de Transport Public Iași va fi modernizat și cu 44 de autobuze electrice, proiectele fiind finanțate tot din fonduri europene. Pentru aceasta, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a organizat două licitații pentru care deschiderea ofertelor a avut loc în luna iulie. O licitație are în vedere achiziția a 24 autobuze electrice cu lungimea de 10 metri, 24 stații de încărcare lentă și 7 stații de încărcare rapidă în depouri și la capete de traseu, valoarea acestora fiind de 54,5 milioane lei. O a doua licitație prevede achiziția a 20 autobuze electrice cu lungimea de 12 metri. Valoarea proiectului de achiziție a autobuzelor electrice este de 50.000.000 de lei, la care se adaugă șase stații de încărcare rapidă (3.000.000 de lei) și 20 de stații de încărcare lentă (2.000.000 de lei). Achiziționarea autobuzelor electrice va avea ca efect reducerea emisiilor de GES cu 1.743 tone de CO2 și la creșterea cu 988.715 pe an a numărului de pasageri / oră de vârf.

and signalling to facilitate tram management, 2. diagnosis and maintenance with indication of the specific consumption, 3. wireless interface and communication and IT radio and Master only multiplex communication, 4. e-ticketing, 5. energy consumption measurement – after recovery.

Pe lângă unităţile de transport electrice, vor fi construite şi 44 de staţii de alimentare simple şi 13 staţii de alimentare rapide, toate instalate pe capetele de traseu şi în garajul CTP.

In addition to the electric transport units, 44 simple power stations and 13 fast charging stations will be built, all installed at the end of the routes and in the CTP garage. MIHAI CHIRICA  Primarul municipiului Iași / the mayor of Iași

It is estimated that the purchase of the new trams will generate an increase in the number of public transportation passengers by 5,40% during the first year following the completion of the project implementation. 44 ELECTRICAL BUSES In addition to the purchase of the 32 trams, the vehicle fleet of the Iași Public Transportation Company will also be updated with 44 electrical buses, the projects being also financed by European funds. In this respect, the Ministry of Regional Development and Public Administration organized two tenders for which the offers were opened in the month of July. One tender aims at purchasing 24 electric buses with a length of 10 meters, 24 slow charging stations and 7 fast charging stations in roundhouses and at the end of routes, their value amounting to 54,5 million lei. The second tender covers the purchase of 20 electrical buses with a length of 12 meters. The value of the electric bus procurement project is 50,000,000 lei, to which six fast charging stations (3,000,000 lei) and 20 slow charging stations (2,000,000 lei) are added. The purchase of these electrical buses will result in a reduction of GES emission by 1,743 tons of CO2 and a yearly increase of the number of passengers at rush hour by 988.715.

Q3 2019


ELECTRICITY

| stiri , / news

CEZ vrea să vândă, dar nu se grăbește Pe 26 iunie, acționarii grupului CEZ au votat o nouă strategie, care descrie principalele direcții de dezvoltare în viitor și care include renunțarea la activele din România. ”Dorim să începem procesul de retragere, dar nu suntem presați de timp ca să încheiem acest proces într-un timp foarte scurt și cum suntem încă fericiți aici, credem că putem primi oferte foarte interesante și competitive”, a declarat Ondrej Safar, country manager CEZ România. Oficialul a mai precizat că derularea proiectelor deja începute va

continua, că grupul ceh își menține investițiile și rămâne un partener important pentru mediul în care activează, astfel că nu se vor schimba foarte multe, iar activitatea în companie își urmează cursul normal. Grupul ceh este prezent pe piața de la noi din țară din anul 2005, prin zece companii - Distribuție Oltenia, CEZ România, CEZ Vânzare, CEZ Trade, Tomis Team, MW Invest, Ovidiu Development, TMK Hydroenergy Power, CEZ ESCO România și High Tech Clima.

CEZ wants to sell, but does not rush On June 26, the shareholders of the CEZ group voted a new strategy, which describes the main directions of development in the future and which includes the renunciation of the assets in Romania. "We want to start the withdrawal process, but we are not pressured to finish this process in a very short time and as we are still happy here, we believe we can receive very interesting and competitive offers," said Ondrej Safar, country manager CEZ Romania. The official also stated that the development of the on-going projects will con-

tinue, that the Czech group maintains its investments and remains an important partner for the environment in which it operates, so that not much will change, and the activity in the company follows its normal course. The Czech group has been present on the Romanian market since 2005, now with ten companies - Oltenia Distribuție, CEZ Romania, CEZ Vânzare, CEZ Trade, Tomis Team, MW Invest, Ovidiu Development, TMK Hydroenergy Power, CEZ ESCO Romania and High Tech Climate.

Peste 30.000 de rezervări pentru mașina electrică ID.3 de la VW

Over 30,000 reservations for the VW’s ID.3 electric car

Peste 30.000 de persoane au comandat în avans prima mașină electrică ID.3 construită de Volkswagen. Cel mai mare producător auto din lume a precizat că majoritatea clienților locuiesc în Germania, Norvegia, Suedia și Marea Britanie. “Din ce în ce mai mulți oameni doresc să treacă la e-mobilitate”, au observat reprezentanții companiei într-un comunicat de presă. VW a investit într-o companie de tip joint-venture cu Northvolt, o firmă suedeză din domeniul bateriilor, pentru a construi o fabrică de baterii litiu-ion.

More than 30,000 people have put in a reservation for Volkswagen’s first purpose-built electric car ID.3. The world’s largest carmaker said most of the pre-bookers live in Germany, Norway, Sweden and the United Kingdom. “More and more people want to switch over to e-mobility,” according to a press release. The company also said it had finalized a 50/50 joint venture with Swedish battery specialist Northvolt to build a factory for lithium-ion batteries.

138


146

150

THERMO


THERMO

˘ / war | razboi

ELCEN-RADET război juridic, dezastru tehnic și comercial legal dispute, technical and commercial disaster BOGDAN TUDORACHE

400 Primăria a împrumutat 400 de milioane de lei pentru a plăti datoriile din iarnă. The City Hall has borrowed 400 million lei to pay the debts from last winter.

140

P

rimăria Capitalei a reușit să ia un credit direct de la Trezoreria statului de 400 de milioane de lei și să finanțeze datoriile restante la termoficare, însă doar până în luna aprilie, a declarat pentru energynomics.ro Claudiu Crețu, administratorul ELCEN. Deocamdată planul de reorganizare a sistemului de termoficare a Bucureștiului se amână, iar Capitala riscă să rămână fără apă caldă. În plus, în calitate de creditor al RADET, ELCEN va încerca să obțină în instanță ca Primăria să plătească datoriile Regiei. Planul de reorganizare al ELCEN-RADET va fi aprobat în următoarele săptămâni. ”Deocamdată nu s-a reușit întrunirea cvorumului necesar aprobării planului de reorganizare al ELCEN, în cadrul ședinței din iulie. Ședința s-a amânat, urmează să discutăm acum, în septembrie-octombrie”, a declarat Claudiu Crețu. El susține că Primăria Capitalei a reușit să ia 400 de milioane de lei printr-un împrumut efectuat direct la Trezoreria statului, cu care s-au achitat datoriile din iarnă. ”Acum însă au din nou restanță, cu suma împrumutată fiind acoperită doar perioada ianuarie-aprilie. Din luna mai s-au acumulat din nou restanțe”, a spus Crețu. Comitetul Creditorilor ELCEN se va întruni pentru a discuta posibila sistare apei calde în Capitală, ca urmare a refuzului Primăriei Municipiului București (PMB) de a plăti subvenția către RADET, a anunțat recent administratorul ELCEN, Sierra Quadrant. Creanțele curente neîncasate de ELCEN au ajuns la 217,5 milioane lei, din care 110,3 milioane cu scadența întârziată cu peste 90 de zile. ”Oprirea apei calde în Capitală este o măsură extremă, pe care am încercat să o evităm în permanență. Am livrat agentul termic către RADET, deși ELCEN nu era plătită, sperând la nesfârșit că doamna primar Gabriela Firea va înțelege la un moment dat că responsabilitatea ei numărul unu o reprezintă calitatea vieții cetățenilor… Este imposibil pentru o companie aflată deja în insolvență să presteze servicii pe gratis, acumulând datorii la rândul ei către furnizori și privând creditorii

T

he Capital city hall managed to take a direct loan from the state treasury of 400 million lei and to finance the outstanding debts on heating, but only until April, Claudiu Crețu, the administrator of ELCEN, told energynomics.ro. So far, the plan to reorganize the district heating system in Bucharest has not been approved, and the capital risks running out of hot water, ELCEN officials said. The City Halls denies the possibility of ceasing the supply of hot water. In addition, as the main creditor of RADET, ELCEN will try to obtain in court the City Hall to pay the debts of RADET. The reorganization plan of ELCEN-RADET will be approved in the coming weeks. "So far the meeting of the quorum necessary for the approval of the reorganization plan of ELCEN has not been possible, during the July meeting. The meeting has been postponed, we will discuss now, in September-October, ”stated Claudiu Crețu. He claims that the City Hall managed to get 400 million lei through a loan made directly to the State Treasury, which paid off the debts for the winter. "But now they have a backlog, as that amount covered only debts from January to April. Since May, arrears have accumulated again,” said Crețu. The ELCEN Lenders Committee will meet to discuss the possible cessation of hot water in the Capital, following the refusal of the Bucharest City Hall (PMB) to pay the subsidy to RADET, announced recently the ELCEN manager, Sierra Quadrant. Current receivables not received by ELCEN reached 217.5 million lei, out of which 110.3 million lei exceeded a 90-day maturity delay. “Stopping hot water in the capital is an extreme measure, which we have tried to avoid permanently. We delivered the heat agent to RADET, although ELCEN was not paid, hoping finally that the mayor Gabriela Firea will understand


de șansa recuperării creanțelor. De aceea, probabilitatea ca ELCEN să oprească livrarea apei calde în maximum o lună este destul de mare”, a declarat Ovidiu Neacșu, partener fondator Sierra Quadrant. Reprezentanții Sierra mai spun că Primăria Capitalei întârzie preluarea RADET de către compania Termoenergetica și sacrifică ELCEN astfel încât să furnizeze agent termic „pe datorie”. „Preluarea serviciului de transport si distribuție a energiei termice de la RADET de către Termoenergetica ar obliga PMB să asigure capitalizarea noii companii și plata subvenției la zi, astfel încât aceasta să-și onoreze obligațiile de plată către furnizori, respectiv către ELCEN. Strategia primarului Capitalei, doamna Gabriela Firea, de a sacrifica ELCEN, mizând pe faptul că aceasta va continua să livreze agentul termic către RADET ‘pe datorie’, este o alegere nu doar neinspirată, ci extrem de periculoasă pentru cetățeni”, precizează compania. Primăria Capitalei asigură bucureștenii că procesul de furnizare a apei calde se desfășoară normal, fără a fi pus în pericol de actuala situație juridică sau financiară a RADET sau ELCEN. Primarul General Gabriela Firea a declarat că ”Guvernul nu va fi de acord cu sistarea apei calde acum, pe timp de vară, și a apei calde și a căldurii, pe timp de iarnă, indiferent de sincopele juridice și financiare dintre ELCEN și RADET”. Sincopele amintite vor căpăta o nouă formă juridică, odată ce ELCEN va merge în instanță pentru a obliga municipiul București să plătească în totalitate datoriile RADET, în urma votului din adunarea creditorilor.

at a moment that her number one responsibility is the quality of life of the citizens… It is impossible for a company already insolvent to provide free services, accumulating debts in turn to suppliers and depriving creditors of the chance of recovering debts. Therefore, the probability that ELCEN will stop the delivery of hot water in a maximum of one month is quite high,” said Ovidiu Neacșu, founding partner of Sierra Quadrant. The representatives of Sierra also say that the City Hall of the Capital is delaying the takeover of RADET by the company Termoenergetica and sacrifices ELCEN so as to provide the thermal agent “on debt”. “The acquisition of the thermal energy transport and distribution service from RADET by Termoenergetica would oblige PMB to ensure the capitalization of the new company and the payment of the up-to-date subsidy, so that it will fulfill its payment obligations to the suppliers, respectively to ELCEN. The strategy of the mayor of the capital, Mrs. Gabriela Firea, to sacrifice ELCEN, relying on the fact that it will continue to deliver the heat agent to RADET ’on debt’, is a choice not only uninspired, but extremely dangerous for citizens,” the company said. The capital’s mayoralty assures Bucharestians that the process of supplying hot water is carried out normally, without being jeopardized by the current legal or financial situation of RADET and ELCEN. The Mayor Gabriela Firea announces that “the Government will not agree with the stop of hot water now, in summer time, and of hot water and heat, in winter, regardless of the legal and financial syncopes between ELCEN and RADET”. The aforementioned syncopes will take on a new legal form, once ELCEN will go to court to force Bucharest to pay RADET debts in full, following the vote of the creditors' meeting in this respect.

Q3 2019


THERMO

| proiect / project

Incineratorul de deșeuri - un proiect cu șanse minime de concretizare Waste incinerator - a project with small chances of materialization

C

onsiliul General al Municipiului București a votat la finalul lunii august o hotărâre prin care aprobă master planul pentru sistemul de management integrat al deșeurilor. Una dintre principalele prevederi ale master planului este construirea unui incinerator de deșeuri reziduale, rămase după colectarea separată a deșeurilor reciclabile și a biodeșeurilor. Valoarea incineratorului este estimată la 146,5 milioane de euro și ar urma să fie construit până în 2022 pe amplasamentul actualei centrale CET Progresu, în sectorul 4, pe Strada Pogoanelor 1A. Planul de investiții pe termen lung, în valoare de 462 de milioane de euro, prevede investiții majore, pe lângă instalația de incinerare, în sisteme de colectare separată, stații de sortare și în instalații de tratare a deșeurilor reziduale. Documentul adoptat este unul strategic, a precizat la RFI consilierul PNL Ciprian Ciucu. „Cu alte cuvinte, este un document care ghidează acțiunea Primăriei în ceea ce privește managementul deșeurilor. Vor avea loc noi discuții cu reprezentanții Comisiei Europene, pornind de la acest proiect. Nu avem un studiu de fezabilitate și nici un proiect scris, o aplicație de finanțare depusă, este doar un document strategic." Construcția propriu-zisă are șanse minime de concretizare, în condițiile în care va exista o puternică rezistență din partea locuitorilor Capitalei și a organizațiilor de mediu, care vor avea și susținerea politică a partidelor astăzi de opoziție (USR și PNL), dar bine plasate electoral în perspectiva viitoarelor alegeri locale și naționale. „Ar fi bine să reconsiderăm această soluție", a declarat consilierul PNL Ciprian Ciucu, la RFI. El consideră că Bucureștiul nu produce atât gunoi cât va trebui să ardă acel incinerator, astfel că pentru ca investiția să fie justificată, ceea ce ar descuraja colectarea selectivă și reciclarea, ba chiar ar conduce la nevoia de a importa deșeuri în

142

T

he General Council of Bucharest Municipality voted on Tuesday a decision approving the Master Plan for the integrated waste management system. One of the main provisions of the Master Plan is the construction of a waste incinerator, using what remains after the separate collection of recyclable waste and bio-waste. The value of the incinerator is estimated at 146.5 million euros show the calculations of the City Hall consultant, Ramboll South East Europe, and would be built by 2022 on the site of the current CET Progresu power station, in Sector 4, on 1A Pogoanelor Street. The long-term investment plan, worth 462 million euros, provides for major investments in separate collection systems, sorting stations and waste treatment plants, in addition to the incineration plant. The document adopted is a strategic one, the PNL councilor Ciprian Ciucu said at RFI. “In other words, it is a document that guides the City Hall’s action regarding waste management. There will be new discussions with representatives of the European Commission, starting from this Plan. There is no feasibility study and no written project, a funding application – it is nothing more than a strategic document”. The construction itself has small chances of materialization, as a strong resistance from the inhabitants of the Capital and environmental organizations is expected. They will also have the political support of the parties which are in opposition today (USR and PNL), but well placed in the perspective of near local and national elections. “It would be good to reconsider this solution”, PNL councilor Ciprian Ciucu told at RFI. He considers that Bucharest does not produce enough waste for the incinerator to burn, so that for the investment to be justified, which would discourage selective collection and recycling, and it would even lead to the need to import waste to the Capital. Also, USR representatives are critical to the idea


Capitală. De asemenea, reprezentanții USR și-au exprimat reținerea față de construirea unui incinerator de deșeuri în București și au lansat deja un proiect de act legislativ prin care să fie introdusă o taxă de incinerare a deșeurilor, în cuantum de 85% din taxa de depozitare. Adoptarea unei asemenea taxe ar modifica drastic sustenabilitatea economică a incineratorului. Dincolo de aceasta, asigurarea materiei prime și garanțiile de protecție a mediului sunt chestiuni extrem de delicate. Practic, incineratorul ar urma să ardă deșeurile reziduale depozitate acum în gropile de gunoi din jurul Capitalei, după ce în prealabil au fost sortate deșeurile valoroase. Potrivit master planului adoptat de PMB, sectoarele Capitalei trebuie să asigure minimum 235.000 tone de deșeuri reziduale pe an pentru instalația de incinerare cu valorificare ener-

of building a waste incinerator in Bucharest and they have already launched a draft legislative act introducing a waste incineration tax, amounting to 85% of the landfill tax. Adopting such a tax would drastically alter the economic sustainability of the incinerator. Beyond that, ensuring raw materials and safeguards for the environment are extremely delicate issues. Basically, the incinerator would burn the residual waste now deposited in the landfills around the Capital,

Nu avem un studiu de fezabilitate și nici un proiect scris, o aplicație de finanțare depusă, este doar un document strategic. [...] Ar fi bine să reconsiderăm această soluție.

There is no feasibility study and no written project, a funding application – it is nothing more than a strategic document. [...] It would be better to reconsider this solution. CIPRIAN CIUCU  Consilier general (PNL) / General Councillor (PNL)

Termocentrala pe bază de deșeuri Spittelau din Viena este modelul pentru incineratorul din București. The Spittelau waste incineration plant in Wien is the model for the incinerator in Bucharest.

Q3 2019


THERMO

| proiect / project getică. Conform estimărilor făcute de consultantul after previously valuable waste was sorted. According Primăriei București - Ramboll South East Europe - , to the Master Plan adopted by the PMB, the capital's în 2016 în municipiul București au fost generate districts must provide at least 235,000 tons of residpeste un milion de tone de deșeuri municipale. În ual waste per year for the incineration plant with eninstalație se vor trata numai deșeurile reziduale, ergy recovery. According to the estimates made by the rămase după colectarea separată a deșeurilor reciconsultant of the Bucharest City Hall - Ramboll South clabile și a biodeșeurilor. În prezent, cea mai mare East Europe -, in 2016 in the municipality of Bucharest parte a deșeurilor este colectată în amestec; doar over one million tons of municipal waste were gener27.000 de tone de deșeuri reciclabile au fost colecated. The plant will treat only the residual waste, which tate separat în 2016. Simplu spus, fără un sistem remains after the separate collection of the recyclable funcțional de colectare și sortare a deșeurilor muwaste and the bio-waste. Currently, most of the waste nicipale nu va exista suficientă materie primă. is collected in the mix; only 27,000 tons of recyclable Din perspectiva protecției mediului, consiliewaste were collected separately in 2016. Simply said, rul USR, Alexandru Gâdiuță, citat de Agerpres, a without a functional system for municipal waste colafirmat: „Ceea ce e tehnologie cumva perimată lection and sorting, there will not be enough raw matenoi o luăm ca mare investiție a orașului rial for the incinerator. nostru”. La rândul său, consilieFrom the perspective of environmental protecrul PNL Ciprian Ciucu, arată tion, USR councilor Alexandru Gâdiuță, quoted într‑o postare pe Facebook by Agerpres, said: "what is somewhat că cenușile rezultate din outdated technology we take as arderi sunt extrem de a great investment for our city." In Bucureștiul reciclează în jur de 27.000 de tone de deșeuri toxice, „filtrele sunt exturn, PNL councilor Ciprian Ciucu, said in municipale pe an. trem de scumpe și nu a Facebook post that the ashes resultam încredere că vor fi ing from the combustion are extremely Bucharest recycles around schimbate permanent", toxic; also "the filters are extremely ex27,000 tonnes of iar depozitarea acestora pensive and I do not trust that they will be municipal waste per year. poate fi o altă problemă. changed permanently", and their storage can În același timp, toată lumea be yet another problem. admite că Bucureștiul are o probleAt the same time, everyone admits that Buchamă serioasă cu gropile de gunoi, la rândul lor deja rest has a serious problem with the waste landfills, generatoare de poluare. which in turn generate pollution already. Pe termen scurt, pentru următorii câțiva ani In the short term, for the next few years, the citibucureștenii va trebui să aleagă ce formă de pozens of Bucharest will have to choose which form of luare preferă: fie cea rezultată din gropile de gunoi pollution they prefer: either the one resulting from the unde depozitează deșeurile nesortate, la pachet cu landfills where the unsorted waste is stored, which will sancțiuni financiare din partea Comisiei Europene, bring financial sanctions from the European Commisfie cea, potențial mai mică, generată de un incinesion, or the one, potentially smaller, generated by an inrator. În cazul acestei soluții, nu sunt de neglijat cinerator. In the latter case, the strategic issues should nici chestiunile strategice. Incineratorul ar urma not be neglected either. The incinerator would produce să producă energie electrică și termică, devenind electricity and heat, and become an important contribun contributor important la acoperirea necesaruutor to meeting the city's energy needs. By doing so, lui energetic al orașului. Prin aceasta, Bucureștiul Bucharest could become dependent for a few decades ar putea deveni dependent pentru câteva decenii on a solution questionable from the perspective of the de o soluție discutabilă din perspectiva mediului și environment and public acceptability. Romania already acceptanței sociale. O situație similară avem deja confronts itself with a somehow similar situation in cu producătorii de bază de cărbune care rămân în respect to the coal-based power generators that refuncțiune din considerente de stabilitate a sistemain in operation as they are considered critical to the mului, cu toate neajunsurile financiare și de mediu energy system stability, against the financial and enviunanim recunoscute. ronmental shortcomings unanimously recognized.

27.000

144


tendinte , / trends | THERMO

Lemnul de foc se scumpește accelerat The firewood gets more and more expensive

C

ererea de masă lemnoasă cu destinația lemn de foc a fost mai mare decât oferta, în perioada august 2016 – august 2018, ceea ce a condus la creșteri semnificative ale prețurilor și la disfuncționalități în aprovizionarea populației cu lemn de foc, constată Consiliul Concurenței (CC). Autoritatea de concurență a publicat rezultatele unei analize realizate în patru județele (Brașov, Brăila, Ialomița și Hunedoara), care mai arată că obligațiile privind trasabilitatea au făcut ca masa lemnoasă recoltată ilegal să fie utilizată preponderent ca lemn de foc. Cantitatea de lemn de foc comercializată la nivelul celor patru județe, a crescut cu 44,25%, dar nu a acoperit necesarul și, ca urmare, prețul lemnului de foc a înregistrat o creștere de peste 50%, a constatat CC. În august 2018, în cele patru județe analizate, prețurile medii pentru lemnul de foc erau de 220 lei/ tonă la producătorii de masă lemnoasă, de 300-450 lei/tonă în depozitele comercianților și 600-650 lei/ tonă în rețelele de bricolaj. Lemnul de foc este principala sursă de încălzire în România, numărul gospodăriilor care se utilizează lemnul de foc ca mijloc de încălzire fiind estimat de CC la 3,415 milioane, reprezentând 45,71%, din totalul gospodăriilor înregistrate la nivel național în statisticile oficiale. În mediul rural, ponderea crește la 85% din totalul locuințelor înregistrate. Consiliul Concurenței subliniază că randamentul de transformare al lemnului de foc în energie termică pentru sobe uzuale este, în general, foarte scăzut, respectiv între 20-40%. Spre comparație, randamentul de transformare al energiei electrice și a gazului metan în energie termică ajunge la 99%. Și din perspectiva costului calculat de CC, lemnul de foc este mai puțin convenabil: obținerea unei gigacalorii folosind lemnul de foc variază între 200 și 349 lei, în timp ce costul pentru gaz metan este între 169,3 și 178,7 lei, în cazul instalațiilor utilizate în general de populație pentru obținerea energiei termice.

T

he demand for firewood was higher than the supply, between August 2016 - August 2018, which led to significant increases in prices and to malfunctions in the supply of the population with firewood, notes the Competition Council (CC). The competition authority published the results of an analysis carried out in four counties (Brașov, Brăila, Ialomița and Hunedoara), which also shows that the traceability obligations made the illegally harvested wood to be used mainly as firewood. The quantity of firewood sold in the above mentioned four counties, increased by 44.25%, but did not cover the demand and, as a result, the price of firewood increased by more than 50%, CC noted. In August 2018, in the four counties analyzed, the average prices for firewood were 220 lei / ton at timber producers, 300-450 lei / ton in the merchants' warehouses and 600-650 lei / ton in the DIY networks. Firewood is the main source of heating in Romania, with the number of households using firewood estimated by the CC at 3.415 million, which is 45.71%, of the total households registered nationally in official statistics. In the rural area, the share increases to 85% of the total registered housing. The Competition Council emphasizes that the efficiency of converting firewood into thermal energy for common stoves is generally very low, respectively between 20-40%. For comparison, the efficiency of converting electricity and methane gas into thermal energy reaches 99%. Also from the perspective of the cost calculated by CC, the firewood is less convenient: obtaining one Gcal using firewood costs between 200 and 349 lei, while the cost for methane gas is between 169.3 and 178.7 lei, for the installations generally used by the population to obtain their thermal energy.

Consiliul Concurenței recomandă extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale astfel încât să se renunțe treptat la încălzirea cu lemne

The Competition Council recommends expansion of the natural gas distribution networks so that firewood is gradually phased out from heating.

Q3 2019


THERMO

| cogenerare / cogeneration

Noua lege a termiei și bonusul de cogenerare vor relansa piața The new thermal energy law and the cogeneration bonus will relaunch the market BOGDAN TUDORACHE

P Proiectul incineratorului aprobat de Primăria Bucureștiului ridică multe probleme.

The project of the waste incinerator approved by the Bucharest City Hall raises a lot of question marks.

146

roiectul Primăriei Bucureștiului de construcție a incineratorului de deșeuri în interiorul orașului ridică mai multe probleme, susține Șerban Țigănaș, membru al Consiliului de Administrație și acționar TEB, companie pe care a creat-o în 2004, acum deținută în proporție majoritară de fondul de investiții cu capital privat închis GED. În același timp, peste 60 de orașe cu centrale cu infrastructură veche și pierderi imense, subvenționate de cetățeni, au nevoie de cogenerare de înaltă eficiență. Portofoliul TEB include mai multe stații de cogenerare, realizate de-a lungul timpului. TEB a realizat și cea mai mare fabrică de biogaz din țară, în Suceava, care utilizează circa 38.000 de tone pe an de porumb-siloz, într-o centrală de 3 MW. În prezent piața așteaptă noua lege a termiei, noul bonus de cogenerare și legislația în domeniul contractelor bilaterale pe termen lung, care vor duce la relansarea cogenerării în România, ne-a declarat Șerban Țigănaș, în cadrul unui interviu în exclusivitate oferit energynomics.ro. PROBLEME CU INCINERATORUL Proiectul incineratorului aprobat de Primăria Bucureștiului ridică multe probleme, spune Șerban Țigănaș. ”Ar fi nevoie de câteva sute de camioane zilnic pentru a căra materia primă. Cantitatea de gunoi are nevoie de o logistică extraordinară, pentru că se va aduna gunoi din jurul Bucureștiului cu camioane care trebuie să ajungă la timp... Ca să cureți gazele rezultate în urma arderii gunoiului este o altă problemă, foarte mare, cu soluții extrem de costisitoare. Eu personal nu sunt adeptul unei astfel de soluții, gândindu-ne doar la logistică – încărcare, descărcare, transport și infrastructură de transport. Eu sunt adeptul soluțiilor locale, care înseamnă închiderea gropilor de gunoi și construcția unor stații de cogenerare, la fața locului. Alternativ, dacă nu se fac stații de cogenerare,

T

he project of the Bucharest City Hall for the construction of the waste incinerator inside the city raises several problems, says Șerban Țigănaș, a member of the Board of Directors and shareholder of TEB, a company he created in 2004, now majority owned by the private equity fund GED. At the same time, over 60 cities with old infrastructure and huge losses, subsidized by citizens, need high efficiency cogeneration. TEB portfolio include several cogeneration stations, built over time. TEB also built the largest biogas plant in the country, in Suceava, which uses about 38,000 tons per year of maize, for a 3 MW plant. Currently the market is waiting for the new thermal energy law, the new cogeneration bonus and the legislation in the field of long-term bilateral contracts, which will lead to the relaunch of cogeneration in Romania, says Șerban Țigănaș, in an exclusive interview offered to energynomics.ro. PROBLEMS WITH THE INCINERATOR The project of the waste incinerator approved by the Bucharest City Hall raises a lot of question marks, says Șerban Țigănaș. "It would take several hundred trucks daily to carry the raw materials. The quantity of garbage needs an extraordinary logistics because the waste will be gathered from around Bucharest with trucks that have to arrive on time... To clean the gases resulting from the burning of waste is another problem, a very big one, with extremely expensive solutions. I personally am not a supporter of such a solution, thinking only of logistics - loading, unloading, transport and transport infrastructure. I am the adept of local solutions, which means closing the landfills and building cogeneration stations on the spot. Or, if you do not have cogeneration stations, because the landfills


întrucât gropile de gunoi sunt construite în afara orașelor și nu există neapărat un consumator de energie termică, din groapa de gunoi poți obține energie electrică cu costuri foarte mici. Nu trebuie să mergi cu camioane în altă parte, totul este la fața locului…”, spune el. ”Este o situație care trebuie rezolvată la nivel național. Noi suntem în infringement pentru că nu am rezolvat problema gropilor de gunoi”. Pentru aceasta există un program național care prevede gropi ecologice, la care se pot alătura stațiile de biogaz, spune Țigănaș.

are built outside the cities and there are not necessarily consumers of thermal energy, from the garbage dump you can get electricity at very low costs. One do not have to bring in trucks from elsewhere, everything is on the spot...", he says. "It is a situation that needs to be resolved at national level. We are in infringement because we did not solve the problem of landfills.” To solve this problem, there is a national program for ecological pits, to which biogas stations could be added, says Țigănaș.

COGENERARE PENTRU MARILE FERME ȘI COMPANII Există și posibilitatea creării unui program național de investiții în soluții de ardere și utilizare a gazului rezultat în urma dejecțiilor animaliere. ”Marile ferme nu au ce face cu aceste dejecții, pentru că se pot folosi ca îngrășământ natural doar în anumite proporții. Altfel, dejecțiile atacă solul. Există posibilitatea ca marile ferme să aibă stații de biogaz care folosesc motoarele termice. Gazele industriale ar putea fi folosite în același fel, iar noi am avut un proiect interesant la Galați, la fostul Sidex. Când compania încă aparținea ArcelorMittal, General Electric a proiectat un motor special conceput pentru gazul respectiv. Proiectul nu s-a dezvoltat, deși a fost făcut împreună cu francezii, iar ei l-au implementat la fabrica lor din Franța. Între timp s-a schimbat conducerea și proiectul local nu s-a mai realizat”, spune Șerban Țigănaș.

COGENERATION FOR LARGE FARMS AND COMPANIES There is also the possibility of creating a national program for investments in combustion solutions and the use of gas resulting from animal manure. “The big farms can do nothing with these manures, because they can only be used as natural fertilizer in certain proportions. Otherwise, the manure attacks the soil. Large farms may have biogas stations that use heat engines. Industrial gas could be used in the same way - and we had an interesting project in Galați, the former Sidex. When the company still belonged to ArcelorMittal, General Electric designed a gas engine specifically for that gas. The project did not

TERMOFICARE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ PENTRU 60 DE ORAȘE În mod normal, toate marile orașe care dispun de termoficare ar trebui să beneficieze de soluții de cogenerare. ”Orașele sunt încă tributare sistemelor de termoficare, care înseamnă centrale cu echipamente foarte vechi, cu randamente foarte mici și costuri foarte mari. Este nevoie de un program și o legislație corespunzătoare, prin care să încurajăm demand side management. Aceasta înseamnă să producem energia electrică și termică în apropierea consumatorului. Adică, în loc să am centrale mari în sudul și vestul Bucureștiului, care să transporte în tot orașul energia termică prin conducte de sute de kilometri, se fac centrale locale în zonele de consum. În fiecare cartier se poate face câte o centrală mai mică. Beneficiile

Șerban Țigănaș Membru al Consiliului de Administrație și acționar TEB Member of the Board of Directors and shareholder of TEB

Q3 2019


THERMO

| cogenerare / cogeneration sunt multiple: costurile sunt foarte mici, iar pierderile de transport, care acum sunt imense, sunt eliminate. Toată lumea vorbește despre pierderile de apă caldă provocate de conductele vechi, nereparate. Sunt însă costuri foarte mari cu transportul din cauza energiei electrice necesare pentru pomparea apei calde pe sute de kilometri”. Motoarele de cogenerare ar putea fi instalate chiar în cadrul punctelor termice din cartiere, spune Țigănaș. ”În București există o astfel de centrală, deținută de Vest Energo, care alimentează rețeaua RADET din zona Preciziei. Centrala București Vest,

o centrală veche cu turbine și cazane vechi a fost modernizată după privatizare, iar acum funcționează foarte bine. Marea problemă este în nordul Capitalei, unde centrala Pipera a fost închisă după privatizare, astfel încât acum trebuie adusă energia din sudul Bucureștiului, cu pierderi mari pentru RADET”. În prezent, industria așteaptă noua schemă de bonusare și legea termiei. Va începe apoi o perioadă în care se va discuta nevoia de cogenerare, în toate orașele în care este cazul. „Din peste 300 de orașe, acum doar 60 mai au termoficare centralizată. Și toate au nevoie de sisteme de cogenerare de mare eficiență”, anticipează Țigănaș.

148

develop, although it was done together with the French, and they implemented it at their factory in France. In the meantime, the local leadership has changed and the local project has not been completed”, said Țigănaș. EFFICIENT HEATING FOR 60 CITIES Normally, all large cities that have district heating should benefit from cogeneration solutions. "Cities are still dependent on district heating systems, which means plants with very old equipment, very low yields and very high costs. A proper program and legislation are needed, in order to support demand side management, which means the production of electricity and heat near the consumption place. That is, instead of having large power stations in the South and West of Bucharest, which will transport heat throughout the city by means of hundreds of kilometers of pipelines, there are local power stations in the consumption areas. In each neighborhood a smaller power station can be installed. The benefits are multiple: the costs are very low, and the transport losses, which now are huge, are eliminated. Everyone talks about hot water losses caused by old, unrepaired pipes. But there are very high transport costs with the electricity needed to pump hot water for hundreds of kilometers.” The cogeneration engines could be installed even within the district thermal points, says Țigănaș. "In Bucharest there is one such plant, Vest Energo, which has such a plant and supplies the RADET network in the Precision area. The Bucharest West power station, an old power station with old turbines and boilers, was modernized after privatization, and now works very well. Now the big problem is in the north of the Capital, where the Pipera plant was closed after privatization, so now the energy from the South of Bucharest has to be brought, with great losses for RADET.” In conclusion, the industry awaits for the new bonus scheme and the thermal energy law. Then a period will begin in which, in all the cities where it is the case, the need for cogeneration will be discussed. “Out of over 300 cities, only 60 now have central heating. And all need high efficiency cogeneration systems”, anticipates Țigănaș.


INDUSTRIA E ÎN AȘTEPTARE INDUSTRY AWAITS Din 2009 și până în 2021, industria dispune de Since 2009 and still until 2021, the industry subvenții sub forma bonusului de cogenerare. ”S-a has subsidies in the form of the cogeneration considerat că în această perioadă se va acoperi nebonus. "It was considered that during this period cesarul de cogenerare”, spune Șerban Țigănaș. “Nu the cogeneration demand will be covered”, says s-a întâmplat acest lucru. Cert este că din 2016 și Șerban Țigănaș. “This has not happened. It is cerpână acum nu s-a mai făcut nici un proiect de cogetain that since 2016 and until now no cogeneranerare, nici privat, nici de stat. Acum se discută de tion project has been made, neither private nor o nouă lege care să aducă o nouă schemă de bonustate-owned. We are now discussing a new law sare. Legea este în discuție la ministerul Energiei. that will bring in a new bonus scheme. The law Probabil că în acest an va fi lansată – ministerul a is under discussion at the Ministry of Energy. It is promis că vor fi promovate atât noua lege a termiei, likely that this year will be launched – the ministry cât și schema de bonusare”. promised that both the new thermal law and the Subvenția poate fi făcută fie la investiție (CAbonus scheme will be promoted.” PEX), fie prin bonus de operare (OPEX). Bonusul The subsidy can be made either on investment de cogenerare se aplică pe zona de operare. ”Pro(CAPEX) or as an operating bonus (OPEX). The coiectele care sunt derulate prin POIM (programul generation bonus is applied on the operating area. de infrastructură), cu fonduri europene, se referă "The projects that are carried out through POIM la CAPEX. În momentul în care ai aplicat (the infrastructure program), with European pentru un astfel de proiect nu mai funds, refer to CAPEX. When one applies ai dreptul și la celălalt sistem de for such a project, one no longer has bonusare, într-un anumit rathe right to the other boport”, subliniază Țigănaș. nus system, in a certain raO altă problemă este letio”, highlights Țigănaș. Din peste 300 de orașe, 60 mai gată de finanțarea bancară Another problem is related au termoficare centralizată. a proiectelor, unde este neto the bankability of projects, voie de demonstrarea vewhere there is asked for a longOut of over 300 cities, 60 still niturilor pe termen lung, iar term revenue proof, and for this have central heating. pentru aceasta este nevoie de one needs bilateral contracts or contracte bilaterale pe termen long-term power purchase agreelung de tip PPA (power purchase ments (PPAs). agreement). The big companies were able to present Firmele mari au putut prezenta garanții protheir own guarantees, and those who wanted to prii, iar cele care au dorit să investească prin coinvest through bank co-financing were hit by this finanțare bancară s-au lovit de acest blocaj. ”A hurdle. "It was one of the important reasons why fost unul din motivele importante pentru care nu not many projects have been done... In my opinion, s-au putut face multe proiecte… După părerea the new bonus scheme will relaunch all cogeneramea, noua schemă de bonusare va relansa toate tion projects. This is something that is expected proiectele de cogenerare. E un lucru așteptat de by the entire market because we are discussing toată piața pentru că discutăm de foarte multe many capacities that need to be replaced.” In adcapacități care trebuie înlocuite.” Sunt însă foarte dition to all these, there are many elements that multe alte elemente care trebuie luate în discuție, need to be considered, Țigănaș also says. ”The mai spune Țigănaș. “În prezent, legea prezintă o current law has an ambiguity regarding the right ambiguitate în ceea ce privește dreptul unei noi of a new power station to connect to the RADET centrale de a se conecta la rețeaua RADET sau network or other similar networks. The new theralte rețele similare. Noua lege a termiei, care tremal law, which is due to appear this year, already buie să apară anul acesta, fiind deja discutată și being discussed and approved by the parliament, aprobată de parlament, obligă deținătorul rețelei obliges the network owner to provide access to să ofere acces la rețea.” the networks.”

60

Q3 2019


THERMO

| interviu / interview

Rockwool: Investiție de 50 de milioane de euro lângă Ploiești Rockwool: 50 million euro investment near Ploiești BOGDAN TUDORACHE

R

ermoizolațiile sunt din ce în ce mai importante pentru asigurarea eficienței energetice a clădirilor și reducerea amprentei de carbon, o mare parte (conform unor studii, până la 40%) din emisiile de carbon aparținând clădirilor. Rockwool investește în România 50 de milioane de euro într-o fabrică de vată minerală bazaltică de lângă Ploiești, un material ignifug care poate aduce economii de energie de 30-70%, spune Florin Popescu, Business Unit director Rockwool Balkans. Care sunt principalele investiții și proiecte derulate de Rockwool în 2019 și cât s-a investit deja în România? Principalul obiectiv pentru noi, în ultimul an, a fost fabrica de vată minerală bazaltică de la Ariceștii Rahtivani, în Prahova, o investiție în valoare de 50 de milioane de euro. Lucrările la fabrica din Ploiești West Park au demarat în vara anului 2018, acum suntem foarte aproape de a începe producția comercială. Va fi nu doar prima unitate construită de Rockwool în România, va fi cea mai mare fabrică de acest fel din țară, cu o producție anuală de mai multe zeci de mii de tone. Noi vedem acest proiect ca încununarea efortului Rockwool în România, unde a intrat de 20 de ani prin echipa sa de vânzări. Ce investiții urmăriți pe termen mediu și lung? Deocamdată ne concentrăm pe deschiderea fabricii și pe continuarea creșterii afacerii noastre. Suntem optimiști, mai ales văzând că produsele noastre sunt tot mai apreciate de clienți, iar atât piața termoizolațiilor cât și vânzările Rockwool au crescut în ultimii ani. Sperăm să beneficiem și de o schimbare a legislației în zona siguranței la incendiu și a eficienței energetice.

150

Florin Popescu Business Unit director Rockwool Balkans Business Unit Director Rockwool Balkans

T

hermal insulations are getting increasingly important for ensuring the energy efficiency of buildings and reducing the carbon footprint, as a large of the carbon emissions, part (according to some studies, up to 40%) are due to buildings. Rockwool invests 50 million euros in Romania in a basaltic mineral wool factory near Ploiești, a flame retardant material that can bring energy savings of 30-70%, says Florin Popescu, Business Unit director of Rockwool Balkans.

What are Rockwool's main investments and projects in 2019 and how much has already been invested in Romania? The main goal for us in the last year was the basaltic mineral wool factory at Ariceştii Rahtivani, in Prahova, an investment worth 50 million euros. Work on the factory in Ploiesti West Park started in the summer of 2018, now we are very close to starting commercial production. It will not only be the first unit built by Rockwool in Romania, it will be the largest factory of its kind in the country, with an annual output of several tens of thousands of tons. We see this project as the culmination of the


Rockwool effort in Romania, where it entered 20 years ago through a sales team. What is the investment forecast for the medium and long term? For now, we are focusing on opening the factory and continuing to grow our business. We are optimistic, especially seeing that our products are increasingly appreciated by customers, and both the thermal insulation market and Rockwool sales have increased in recent years. We also hope to benefit from a change in legislation in the area of fire safety and energy efficiency. If we have significant changes, we can think of a more accelerated development of our business.

Dacă vom avea schimbări importante, ne putem gândi la o dezvoltare mai accelerată a afacerii noastre. Cum ajută materialele Rockwool în eficientizarea energetică a clădirilor? Vata minerală bazaltică este un material foarte bun pentru termoizolarea clădirilor, dar și a instalațiilor industriale și are avantajul că este foarte versatilă. Într-o clădire se poate folosi la izolarea fațadei, pentru acoperișuri, podele, pereți despărțitori și așa mai departe. Un imobil izolat cu vată bazaltică își poate reduce cu ușurință consumul de energie cu 30-50%, ba chiar cu 70% în cazul renovărilor profunde. Dacă se folosesc și alte soluții complementare se poate ajunge și la un consum aproape zero de energie. Nu sunt singurele beneficii: Fibrele de vată sunt incombustibile, reducând riscurile în caz de incendiu și ajutând la protejarea vieților, au proprietăți de izolare fonică și sunt durabile. Vata minerală bazaltică Rockwool poate fi utilizată și în condiții extreme, deoarece își păstrează proprietățile de izolare atât la temperaturi foarte scăzute, cât și foarte ridicate. Vata Rockwool e cunoscută pentru calitatea sa excelentă, de aceea suntem lideri mondiali în soluții bazate pe vată minerală bazaltică.

How does Rockwool materials help to make buildings more energy efficient? Basaltic mineral wool is a very good material for the thermal insulation of buildings, but also of industrial plants and has the advantage that it is very versatile. In a building it can be used to insulate the facade, for roofs, floors, separating walls and so on. An isolated building with basaltic wool can easily reduce its energy consumption by 30-50%, even by 70% in case of deep renovations. If other complementary solutions are used, it can also reach almost zero energy consumption. These are not the only benefits; wool fibers are non-combustible, reducing fire risks and helping to protect lives, they have soundproofing properties and are durable. Rockwool basaltic mineral wool can also be used in extreme conditions, as it retains its insulating properties both at very low and very high temperatures. Rockwool wool is known for its excellent quality, which is why we are world leaders in solutions based on basaltic mineral wool. What are the main markets you are currently looking at and what market shares do you have?

Sperăm la o schimbare a legislației în zona siguranței la incendiu și a eficienței energetice.

We look forward to a change in legislation in respect to fire safety and energy efficiency.

Q3 2019


THERMO

| interviu / interview Care sunt principalele piețe urmărite în prezent și ce cote de piață aveți? Grupul Rockwool este prezent de peste 20 de ani pe piața locală prin intermediul filialei locale de vânzări, iar cererea ridicată, care ne-a determinat să construim prima noastră fabrică în țară, este o premisă puternică pentru ca noi să ne concentrăm în continuare pe România, care e una dintre cele mai mari piețe din Europa. Vom livra produse și către țările din regiune, precum Bulgaria, Macedonia, Grecia și altele. În acest moment avem în România o cotă de piață de circa 30%, lucru cu care ne mândrim, mai ales că pe piață au intrat mulți jucători în ultimii ani. Care este creșterea preconizată pentru 2019? Consumul de vata minerală bazaltică este în creștere, atât pe plan local, cât și la nivel european. Anul trecut a fost un an excepțional și am înregistrat creșteri pe toate segmentele, însă la începutul acestui an am asistat la o încetinire a creșterii, ca urmare a incertitudinii din domeniul construcțiilor, pe fondul modificărilor legislative. Mai multe proiecte au fost amânate, iar activitatea întregului sector a fost afectată. Ne așteptăm la o creștere a afacerilor odată cu demararea producției, creștere care va continua cu siguranță anul următor. Numărul angajaților Rockwool va fi de aproximativ 170 de persoane la finele acestui an, majoritatea angajați la fabrică. Am mizat încă de la începutul procesului de recrutare pe forța de muncă locală, astfel încât cea mai mare parte a angajaților noștri sunt din județul Prahova. Care sunt principalele probleme cu care v-ați confruntat în România? Care ar fi soluția pentru remedierea lor? Cea mai mare problemă este legislația învechită, mai ales în ceea ce privește siguranța la incendiu, unde avem normativul P118-1999, vechi de 20 de ani. Este foarte important să se țină cont de factorii de risc ai fiecărei clădiri, fie că este vorba de o un spital, o școală sau o clădire de birouri. De asemenea, autoritățile trebuie să pună mai mult accent pe renovarea clădirilor, mai ales pe renovările profunde, care au impact mare în privința consumului de energie. Acum se fac mai mult renovări de blocuri superficiale, prea puțin eficiente din punctul de vedere al costurilor și beneficiilor. Nu în ultimul rând, ar trebui creat un program de renovare finanțat din fonduri publice pentru casele unifamiliale. Așa cum proprietarilor de apartamente din blocuri statul le asigură renovări gratis sau aproape gratis, ar trebui să asigure măcar un ajutor pentru cei care stau la casă.

152

Rockwool Group has been present on the local market for over 20 years through the local sales branch. The high demand, which has led us to build our first factory in the country, is a strong premise for us to continue focusing on Romania, one of the largest markets in Europe. We will also deliver products to countries in the region, such as Bulgaria, Macedonia, Greece and others. At the moment we have a market share of about 30% in Romania, which we are proud of, especially since many players have entered the market in recent years. What is the expected growth for 2019? The consumption of basaltic mineral wool is increasing, both locally and in Europe. Last year was an exceptional year and we had growth in all segments, but earlier this year we witnessed a slowdown in growth, due to the uncertainty in the field of construction, amid legislative changes. Several projects were postponed and the activity of the whole sector was affected. We expect business growth as production starts, growth that will certainly continue next year. The number of Rockwool employees will be around 170 by the end of this year, mostly employees at the factory. We bet since the very beginning of the recruitment process on the local labor force, so that most of our employees are from Prahova County. What are the main problems you have faced in Romania? What would be the solution to fix them? The biggest problem is the outdated legislation, especially with regard to fire safety, where we have the 20-year-old normative P118-1999. It is very important to take into account the risk factors of each individual building, be it a hospital, a school or an office building. The authorities also need to put more emphasis on building renovations, especially deep renovations, which have a big impact on energy consumption. There are now more superficial block renovations, which are less cost-effective. Last but not least, a publicly funded renovation program for single family homes should be created. In the same way in which to the apartment owners in the blocks the state provide free or almost free renovations, the ones staying at houses should at least be provided assistance.


THERMO

| insolventa , ˘ / insolvency

Perspectivele sistemului centralizat de termoficare din Constanța Prospects for the centralized heating system in Constanţa

E

lectrocentrale Constanța este cea mai nouă intrare în insolvență dintre companiile energetice aflate în coordonarea Ministerului Energiei. Cu circa 300 de angajați la sfârșitul anului 2018, Electrocentrale Constanța a fost pe pierdere în patru din cei cinci ani de la înființare; în total pierderile însumează 66,2 milioane de lei, din care 25,5 milioane înregistrate doar în 2018. Electrocentrale Constanța, care deține centrala termoelectrică Palas și rețeaua de transport primar al energiei termice, a apărut în ideea ca Primăria Constanța să preia în administrare termoficarea orașului. Rețeaua primară Deocamdată, în august 2019, Consiliul Local Constanța a aprobat cumpărarea rețelei de transport al energiei termice de la Electrocentrale Constanța. Consilierii au alocat pentru aceasta 2,2 milioane de lei, iar Primăria a anunțat că vrea să investească în modernizarea rețelei aproximativ 65 de milioane de euro. Societatea Electrocentrale Constanța SA este în insolvență din mai 2019, pe fondul situației financiare curente a societății, rezultată din neîncasarea creanțelor de la clienți, pierderile generate de vechimea infrastructurii de transport și acumularea datoriilor înregistrate la furnizori și alți parteneri. CITR a fost desemnat administrator judiciar provizoriu și, urmare a deciziei Comitetului Creditorilor, Electrocentrale Constanța a primit o propunere de a își exprima o ofertă fermă de cumpărare a rețelei primare de transport, a declarat primarul Constanței, Decebal Făgădău. Inițial, consilierii PNL au votat împotriva propunerii, reclamând lipsa unei expertize tehnice din care să reiasă stadiul rețelei și nivelul de erodare, precum și un document de intenție din partea primarului Decebal Făgădău cu privire la „scopul achiziționării rețelei termice și finanțarea din fonduri guvernamentale sau europene”. Decebal Făgădău a mai precizat ulterior că Primăria dorește modernizarea acestei rețele, cu fonduri

154

E

lectrocentrale Constanța is the newest company to declare insolvency of all the energy companies coordinated by the Ministry of Energy. With about 300 employees at the end of 2018, Electrocentrale Constanța declared loss in four out of the five years since its establishment; its losses amount to a total of 66.2 million lei, out of which 25.5 million registered in 2018 alone. Electrocentrale Constanța, which owns the Palas thermoelectric power plant and the thermal energy primary transport network, has been established


europene, și a invocat un studiu de fezabilitate realizat de Electrocentrale Constanța în 2015. Potrivit acestuia, valoarea investiției s-ar ridica la aproximativ 65 de milioane de euro. Oricum, studiul urmează să fie actualizat, astfel încât să se poată trece la înlocuirea magistralelor de transport al energiei termice cu conducte moderne, dotate cu senzori. “Proiectul înseamnă redimensionarea tuturor magistralelor, înlocuirea magistralelor mari și ciuruite astăzi cu conducte moderne, preizolate, cu senzori, cu un sistem de pompare în lanț […]”, a declarat Făgădău, citat de news.ro. „Va exista un sistem de monitorizare care să te alerteze [...] în sistemul electronic, modern”, a mai spus Decebal Făgădău. CET Palas Preluarea de către Primărie a centralei termice CET Palas este în continuare incertă. În ianuarie 2019, primarul încă aștepta ca Ministerul Energiei să aprobe transferul unității către autoritatea locală. În lipsa acestui transfer, în orice formă

so that the Constanța City Hall could take over the management of the city’s heating. The primary network Until now, in August 2019, the Local Council of Constanța has approved the purchase of the thermal power transmission network from Electrocentrale Constanța. For this purpose, council members allocated 2.2 million lei, while the City Hall announced that it wishes to invest about 65 million euros for modernizing the network. The company Electrocentrale Constanța SA is in insolvency since May 2019, because of the current financial situation of the company, resulting from the failure of cashing receivables from clients, the losses generated by the wear and tear of the transport infrastructure and the accumulation of debts to suppliers and other partners. CITR was assigned as temporary judicial administrator and, following the decision of the Creditors' Committee, Electro-

Proiectul înseamnă redimensionarea tuturor magistralelor, introducerea de conducte moderne, preizolate, cu senzori, cu un sistem de pompare în lanț...

The project entails resizing all lines, introducing modern, preinsulated pipelines, with sensors, with a chain pumping system… DECEBAL FĂGĂDĂU Primarul Constanţei The mayor of Constanţa

Q3 2019


THERMO

Decebal Făgădău Primarul Constanței The mayor of Constanța

156

| insolventa , ˘ / insolvency s-ar concretiza, perspectiva de a finanța o investiție într-o centrală modernă rămâne iluzorie. În mai, ministrul energiei, Anton Anton, afirma că există un studiu de fezabilitate și o schemă de finanțare care intră în vigoare din 2020 prin care s-ar putea realiza, pe amplasamentul actual al CET-ului, „o centrală nouă de cogenerare, dacă se poate, de trigenerare de foarte înaltă eficiență”. Totuși, în luna iunie, Ministerul Energiei a transmis Comisiei Europene o listă cu 14 proiecte propuse pentru finanțare prin schema EU-ETS. Pentru proiectele de până în 12,5 milioane de euro, prin Mecanismul 10c, statele membre erau obligate să trimită lista cu proiecte până pe 30 iunie 2019. Pe aceasta listă nu apare nimic legat de Constanța. Aceeași directivă mai prevede finanțări și pentru

centrale Constanța received a proposal to express a firm offer for buying the primary transport network, declared the mayor of Constanța, Decebal Făgădău. Initially, PNL council members voted against the proposal, alleging the lack of a technical expert’s report showing the status of the network and the erosion level, as well as a document of intent from Mayor Decebal Făgădău, regarding the “purpose of purchasing the thermal network and funding it from government or European funds”. Decebal Făgădău also added that the City Hall wishes to modernize this network, through European funds, and invoked a feasibility study carried out by Electrocentrale Constanța in 2015. According to it, the value of the investment would amount to 65 million euros. In any case, the study must be updated, so that it can advance to the replacement of the thermal power transmission lines with modern pipelines, equipped with sensors. “The project entails resizing all lines, replacing the big and warn out lines with modern, preinsulated pipelines, with sensors, with a chain pumping system […]”, he declared, being quoted by news.ro. “There will be a monitoring system, that will issue alerts [...] in the electronic, modern system”, added Decebal Făgădău. CET Palas The City Hall’s taking over the CET Palas thermal power plant is still uncertain. In January 2019, the Mayor was still waiting for the Minister of Energy to approve the transfer of the unit to the local authority. In the absence of such a transfer, regardless of the form in which it would materialize, the prospects of funding an investment in a modern plant remains an illusion. In May, the Minister of Energy, Anton, declared that there is a feasibility study and a funding scheme that shall come into force in 2020 through which they could erect, in the CET’s current location, “a new cogeneration plant, if possible, of trigeneration, with very high efficiency”. However, in June, the Ministry of Energy sent the European Commission a list of 14 projects proposed for funding through the EU-ETS scheme. For projects of up to 12.5 million euro, through the 10c Mechanism, member states were obligated to send the list of projects until June 30th, 2019. This list contained no mention about Constanța. The same directive also provides funding for projects exceeding 12.5 million euros, through the Modernization Fund (Article 10d). Up to this mo-


proiecte de peste 12,5 milioane de euro, prin Fondul ment there is no official list of projects for this line pentru Modernizare (Articolul 10d). Încă nu există of funding, with more generous amounts and more o listă oficială de proiecte pentru această linie de flexible funding mechanisms. According to a docufinanțare, cu sume mai generoase și mecanisme mai ment consulted by energynomics.ro, if the value of flexibile de finanțare. Potrivit unui document consulan ETS grant is of 20 euros (the minimum scenario), tat de energynomics.ro, dacă valoarea unei alocări Romania will have at its disposal, until 2030, about ETS este de 20 de euro (scenariul minim), România 5.3 billion euros for investments, through the Modva avea la dispoziție până în 2030 aproximativ 5,3 ernization Fund. miliarde de euro pentru investiții prin Fondul de MoThe distribution network RADET Constanța, dernizare. which owns the 900 kilometres of thermal energy Rețeaua de distribuție RADET Constanța, care distribution network in Constanța, declared insoldeține cei 900 de kilometri de rețea de distribuție a vency in June 2019. The company is also the owner energiei termice din Constanța, a intrat în insolvență of 13 urban thermal points connected to the cenîn iunie 2019. Societatea mai deține 13 de puncte tralized thermal energy supply system. termice urbane racordate la sistemul de alimentare According to the local press, at the end of centralizată cu energie termică. 2018, RADET Constanța provided the heating serPotrivit presei locale, la finalul lui 2018, RADET vices for about 55,600 conventional apartments Constanța asigura serviciile de termoficare pentru in Constanța Municipality, with a market share of circa 55.600 de apartamente convenționale din almost 65% of the thermal energy consumers. municipiul Constanța, cu o cotă de piață RADET had debts of over 258 million lei de aproximativ 65% din consumatorii towards Electrocentrale Constanța de energie termică. RADET avea only, and before the court of law datorii de peste 258 milioane was pending a case for yet lei doar către Electrocentrale another debt, of almost Constanța, iar pe rolul instanței 163 million lei, which RADET RADET Constanța a intrat în insolvență în iunie 2019. se judeca un proces pentru o refuses to acknowledge. The altă datorie, de aproximativ 163 representatives of the company RADET Constanța declared de milioane de lei, pe care RADET under State’s supervision exinsolvency in June 2019. nu o recunoaște. Reprezentanții plained the financial situation by Regiei explicau situația financiară the great number of disconnections prin numărul mare de debranșări din of the past years, which led to a loss of ultimii ani, care au dus la pierderea a peste over 35% of its clients, while RADET costs 35% din clienți, în condițiile în care costurile RADET have constantly increased. According to the publicaau crescut constant. Potrivit publicației „Cuget Liber”, tion „Cuget Liber”, in 2019 alone, 2.415 disconnecnumai în 2019 au fost depuse 2.415 de solicitări de tion requests were submitted, of which 1.934 were debranșare, dintre care 1.934 au fost aprobate. approved. Primarul Constanței insistă că sistemul centraliThe Mayor of Constanța insists that the centralzat de termoficare are un viitor. „Conducerea RADET ized heating system has a future. „RADET’s manlucrează, în momentul de față, la o ofertă pe care să agement is currently working on an offer to preo prezinte asociațiilor de proprietari de schimbare sent to the owners' associations, for changing the a sistemului de distribuție de la sistemul clasic, cu distribution system, from the classical system, with două țevi de tur, două țevi de retur, la un sistem pe two flow pipes and two return pipes, to a horizonorizontală, care să permită contorizarea individutal system, which enables individual metering”, said ală”, spunea Făgădău pe 5 august. “Îmi doresc ca Făgădău on August 5th. “I wish that Constanța Mumunicipiul Constanța să investească, fie cu fonduri nicipality would invest, either from structural funds, structurale, fie cu fonduri atrase, fie cu fonduri proor from raised funds, or from its own funds, in an prii, într-o companie energetică atât pentru partea energy company, both for the thermal energy part, de energie termică, cât și pentru partea de energie and for the electric energy part”, added the Mayor electrică”, a adăugat primarul Constanței. of Constanța.

2019

Q3 2019


THERMO

˘ de drum / end of the road | capat

Companii în faliment – fantomele care nu se dau duse Bankrupt companies – the ghosts that don't go away

D

intre cele 24 de companii energetice aflate în proprietatea statului, 4 sunt în faliment și cumulează pierderi contabile de peste 17 milioane de lei, în 2018. Doar Termoelectrica mai raportează la Ministerul Finanțelor un număr semnificativ de salariați, 90, în vreme ce restul se bazează cu totul pe forța de muncă și expertiza societăților profesionale de practicieni în insolvență (SPRL). Am discutat cu aceștia despre situația și perspectivele companiilor energetice care apar încă în portofoliul Ministerului Energiei. RAAN - VENITURI DIN ÎNCHIRIEREA ACTIVELOR Regia Autonomă pentru Activități Nucleare – RAAN a intrat în faliment în vara anului 2016, după 3 ani de insolvență, la 18 ani de la înființare. SCP Tudor & Asociații SPRL a preluat insolvența RAAN în septembrie 2013, iar în ianuarie erau identificați peste 300 de creditori, cu o datorie totală evaluată la 1,8 miliarde de lei. Cea mai mare creanță apărea în dreptul CE Oltenia – 207 milioane de lei în contul cărbunelui livrat și neplătit de ROMAG TERMO, sucursala RAAN de producție a energiei electrice și termice, în termocentrala de la Halânga. În toamna lui 2013, RAAN avea peste 3300 de angajați și un stoc de apă grea evaluat la 1,2 miliarde de euro. Au urmat 5 ani în care RAAN SA a adunat pierderi de aproape 323 de milioane de lei, iar numărul angajaților a scăzut la mai puțin de o sută. Euro Insol SPRL a fost declarat lichidatorul RAAN SA în vara lui 2016. “Falimentul înseamnă valorificarea activelor de pe platformă”, spunea atunci Remus Borza, liderul casei de insolvență Euro Insol SPRL. După recordul negativ din 2015, când RAAN a consemnat o pierdere de 168 de milioane de lei, bilanțul anual s-a ameliorat constant, pentru a ajunge la o pierdere de 237.000 de lei în 2018.

158

O

f the 24 state-owned energy companies, 4 are bankrupt and totaled accounting losses of over 17 million lei in 2018. Among them, only Termoelectrica also reports to the Ministry of Finance a significant number of employees (90), while the rest relies entirely on the workforce and the expertise of professional companies of insolvency practitioners (SPRL). We discussed with the latter about the situation and prospects of the former.

RAAN - INCOME FROM RENTS The Romanian Authority for Nuclear Activities RAAN went bankrupt in the summer of 2016, after 3 years of insolvency, 18 years after its establishment. SCP Tudor & Asociații SPRL took over the insolvency of RAAN in September 2013, and in January


Pe 30 august, Termoelectrica a vândut CET Doicești pentru 5,14 milioane de euro (fără TVA).

De unde provin pierderile RAAN în prezent, la 3 ani de la intrarea în faliment? Adrian Munteanu, practician coordonator Euro Insol (AM): Pierderile înregistrate de RAAN în perioada falimentului se datorează cheltuielilor necesare conservării și administrării bunurilor, care în perioada de referință, de exemplu 2018, au fost mai mari față de veniturile obținute din vânzarea bunurilor și recuperarea creanțelor. Între aceste cheltuieli apar cele cu paza, cu utilitățile, cu personalul rămas în cadrul RAAN etc. Unul dintre principiile de bază ale activității unui lichidator judiciar este cel al maximizării valorii averii debitorului. În ce fel s-a concretizat activitatea Euro Insol SPRL în sensul aplicării acestui principiu?

more than 300 creditors were identified, with a total debt valued at 1.8 billion lei. The largest claim belonged to CE Oltenia - 207 million lei in the account of coal delivered and unpaid by ROMAG TERMO, RAAN’s branch of electricity and thermal production, in the Halânga thermal power plant. In the Fall of 2013, RAAN had more than 3,300 employees and a heavy water stock valued at 1.2 billion euro. In the following 5 years, RAAN SA totaled losses of almost 323 million lei, and the number of employees decreased to less than one hundred. Euro Insol SPRL was declared RAAN's insolvency administrator in the summer of 2016. “Bankruptcy means capitalizing on the assets on the platform”, said at that time Remus Borza, the head of the Euro Insol SPRL. After the negative record of 2015, when RAAN had a 168 million lei loss, the

On August 30, Termoelectrica sold CET Doiceşti for 5.14 million euros (excluding VAT).

Q3 2019


THERMO

1,5 Totalul datoriilor RAAN către creditori este de aproximativ 1,5 miliarde lei. RAAN's total debt to creditors is about 1.5 billion lei.

˘ de drum / end of the road | capat AM: Euro Insol a respectat și va respecta cu strictețe principiul privind maximizarea valorii averii RAAN, sens în care a avut în vedere închirierea unor active din patrimoniul companiei, cu acordul creditorilor, până la valorificare acestora. Sumele de bani au fost folosite pentru acoperirea cheltuielilor necesar, între care amintesc menținerea în siguranță a stocului de apă grea. Astfel, lichidatorul judiciar nu a fost nevoit să vândă bunurile RAAN pentru acoperirea cheltuielilor, sumele de bani obținute din valorificarea bunurilor urmând a fi distribuite creditorilor în ordinea prevăzută de Legea nr. 85/2006. În prezent, totalul datoriilor RAAN către creditori este de aproximativ 1,5 miliarde lei. Euro Insol a mai acționat pentru evaluarea unor bunuri ca ansambluri și subansambluri funcționale și promovarea valorificării acestor bunuri prin licitație publică, precum și pentru valorificarea bunurilor la prețuri competitive, cât mai apropiate de prețul pieței. În ce constă, în prezent, activitatea Euro Insol SPRL în cadrul procedurii de lichidare a RAAN și care sunt veniturile anuale înregistrate societate în calitate de lichidator al RAAN SA, în intervalul 2016-2018? AM: Activitatea Euro Insol constă în principal în recuperarea creanțelor RAAN, dar și în reprezentarea intereselor Regiei în litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată. De la deschiderea procedurii falimentului au fost înregistrate aproximativ 500 de dosare din care un număr de aproximativ 250 de litigii cu asociațiile de proprietari din Drobeta Turnu Severin. Ne ocupăm, de asemenea, și de finalizarea obligațiilor de mediu, precum și a evaluării patrimoniului debitoarei și întocmirea regulamentelor de vânzare. Continuăm licitațiile publice având că obiect valorificarea bunurilor debi-

De la deschiderea procedurii falimentului au fost înregistrate aproximativ 500 de dosare din care un număr de aproximativ 250 de litigii cu asociațiile de proprietari din Drobeta Turnu Severin.

Since the opening of the bankruptcy procedure, about 500 files have been registered, of which about 250 disputes have been registered with the homeowners' associations in Drobeta Turnu Severin. ADRIAN MUNTEANU  Practician coordonator Euro Insol / Euro Insol coordinating practitioner

160

annual balance sheet steadily improved to reach a loss of 237,000 lei in 2018. Where does RAAN's losses come from, today, 3 years after going bankrupt? Adrian Munteanu, Euro Insol (AM) coordinating practitioner: The losses recorded by RAAN during the bankruptcy period are due to the expenses necessary for the preservation and administration of the assets, which in the reference period, for example, 2018, were higher than the revenues obtained from the sale of the goods and the recovery of claims. Included in these expenses are those with security, utilities, the remaining staff in RAAN etc. One of the basic principles of the work of a judicial insolvency administrator is that of maximizing the value of the debtor's wealth. How did Euro Insol SPRL activity materialized in order to abide by this principle? AM: Euro Insol has complied with and will strictly comply with the principle of maximizing the value of RAAN's estate, meaning that it envisaged the leasing of some of the company's assets, with the creditors' agreement, until they were capitalized. The sums of money were used to cover the necessary expenses, among which keeping safe the heavy water stock as mentioned. Thus, the judicial insolvency administrator did not have to sell the RAAN assets to cover the expenses, the amounts of money obtained from the capitalization of the assets will be distributed to the creditors in the order provided by Law no. 85/2006. Currently, RAAN's total debt to creditors is about 1.5 billion lei. Euro Insol has also acted for the evaluation of goods as functional assemblies and sub-assemblies and for promoting salvaging these goods through public auction, as well as for capitalization of the goods at competitive prices, as close to the market price as possible. At present, what is the activity of Euro Insol SPRL in the liquidation procedure of RAAN and what are the annual revenues registered as an insolvency administrator of RAAN SA, between 2016-2018? AM: The activity of Euro Insol mainly consists in the recovery of the claims of RAAN, but also in representing its interests in the litigations that are in the courts. Since the opening of the bankruptcy


toarei și distribuim sumele către creditorii RAAN. În intervalul 14.06.2016-21.08.2019, Euro Insol a încasat onorariu în cuantum total de 152.000 lei, reprezentând aproximativ 4.000 lei/lună. CNH – pierderi contabile de 43 de ori mai mari în 2018 Compania Națională a Huilei -CNH a intrat în procedură de lichidare în 2012, la 14 ani de la înființare. Adunase între timp datorii la bugetul de stat de circa un miliard de euro. Guvernul a mutat angajații și activele la Societatea Națională a Huilei, pe care a fuzionat-o imediat cu Complexul Energetic Hunedoara. Datoriile au rămas la CNH. În vara lui 2013, Expert Insolvență SPRL Deva a fost declarat lichidatorul CNH - companie care avea atunci active evaluate la 1,11 milioane de lei și datorii de 4,92 miliarde de lei. De la 7433 de angajați la finalul lui 2012, CNH a închis anul 2013 cu doar 8. Din punct de vedere financiar însă, primul an de după intrarea în lichidare a însemnat un profit net de aproape 45 de

procedure, about 500 files have been registered, of which about 250 disputes have been registered with the home-owners' associations in Drobeta Turnu Severin. We also deal with the completion of environmental obligations, as well as with the assessment of the debtor's patrimony and the preparation of sales regulations. We continue the public auctions in order to capitalize the assets of the debtor and distribute the amounts to the RAAN creditors. Between 14.06.2016-21.08.2019, Euro Insol received a fee in total amount of 152,000 lei, representing approximately 4,000 lei / month. CNH - ACCOUNTING LOSSES 43 TIMES HIGHER IN 2018 The National Coal Company - CNH entered the liquidation procedure in 2012, 14 years after its establishment. Meanwhile, it had raised debts to the state budget of about one billion euros. The government moved the employees and assets to the National Coal Society, which it immediately merged

Q3 2019


THERMO

˘ de drum / end of the road | capat milioane de lei, în condițiile în care în anteriorii doi ani, CNH adunase o pierdere totală de aproape 600 de milioane de lei. Din 2014 în 2018, societatea aflată în procedură de lichidare a însumat pierderi contabile care se apropie, de asemenea, de 600 de milioane de lei, din care 10 milioane de lei doar în 2018, de 43 de ori mai mari decât în 2017.

Esența „principiului celerității procedurii de insolvență” nu presupune a acționa doar rapid, cu orice cost care, finalmente, poate fi în detrimentul intereselor creditorilor, ci cu respectarea tuturor condițiilor legale și regulilor specifice.

The essence of the "principle of celerity in the insolvency procedure" does not mean to act only quickly, at any cost, which may ultimately be to the detriment of the creditors' interests, but in compliance with all the legal conditions and rules specific to a bankruptcy procedure. De unde provin pierderile CNH în prezent, la atâția ani de la debutul procedurii de lichidare? Emil Gros, asociat coordonator Expert Insolvență SPRL Deva (EG): Pierderile provin din înregistrarea în contabilitate a creanțelor solicitate de creditori a fi înscrise în tabelul preliminar, respectiv definitiv, creanțe care nu erau anterior înregistrate în evidențele contabile ale societății deoarece reprezentau accesorii (dobânzi și penalități) calculate de creditori conform legii, la data deschiderii procedurii de faliment. O a doua componentă a pierderii contabile este dată de admiterea parțială a acțiunii de desființare a unor decizii ale curții de conturi, în urma căreia o parte semnificativă din creanțele de recuperat, înregistrate în evidențele contabile, au fost înlăturate. A treia cauză a pierderii contabile este obligarea CNH SA de către instanța penală la plata unor despăgubiri către familiile victimelor exploziilor din anul 2008 de la Mina Petrila. Ce s-a întâmplat cu datoriile de peste un miliard de euro înregistrate în 2013? EG: Totalul datoriilor CNH la data deschiderii procedurii simplificate de faliment era de 5,42 miliarde de lei. În prezent, acestea sunt de 5,41 miliarde de lei, diminuându-se cu sumele distribuite către creditori în

162

with the Hunedoara Energy Complex. The debts remained at CNH. In the summer of 2013, Expert Insolvență SPRL Deva was declared the insolvency administrator of CNH - a company that then had assets valued at 1.11 million lei and debts of 4.92 billion lei. From 7,433 employees at the end of 2012, CNH ended 2013 with just 8. From a financial point of view, however, the first year after entering into liquidation meant a net profit of almost 45 million lei, given that during the previous two years, the CNH had collected a total loss of almost 600 million lei. From 2014 to 2018, the company under liquidation totaled accounting losses that are also close to 600 million lei, of which 10 million lei in 2018 alone, 43 times higher than in 2017. Where does CNH's losses come from today, so many years after the start of the liquidation procedure? Emil Gros, associate coordinator of the Expert's Insolvency SPRL-Deva (EG): The losses come from the recording in the accounts of the debts requested by the creditors to be entered in the preliminary table, respectively definitive table, debts that were not previously included in the accounting records of the company because they represented accessories (interest and penalties) calculated by the creditors according to the law, at the opening of the procedure of bankruptcy. A second component of the accounting loss is given by the partial admission of the action of cancelling some decisions of the Court of Accounts, after which a significant part of the receivables to be recovered, recorded in the accounting records, were removed. The third cause of the accounting loss is that the Criminal Court ordered CNH to pay compensation to the families of the victims of the 2008 explosion at the Petrila mine. What happened to the debts of over one billion euros recorded in 2013? EG: The total debt of CNH at the time of the opening of the simplified bankruptcy procedure was 5.42 billion lei. Currently, they are of 5.41 billion lei, decreasing with the amounts distributed to the creditors in the bankruptcy procedure from the funds obtained from the sale of the assets and the recovery of the claims. What is the value of CNH's assets at present? EG: At 30.06.2019, the value of the assets is


cadrul procedurii de faliment din fondurile obținute din vânzarea bunurilor și recuperarea creanțelor. Care este valoarea activelor CNH în prezent? EG: La 30.06.2019, valoarea activelor este de 3,36 milioane de lei, din care creanțe de recuperat de la clienți în valoare de 1,51 milioane de lei și creanțe de recuperat de la debitori diverși în valoare de 1,84 milioane de lei. Suma de 1,84 milioane de lei conține și creanțe izvorâte din Raportul Curții de Conturi în valoare de 692.983 de lei, care au fost trecute pe pierdere în luna iulie 2019. De ce durează atât de mulți ani lichidarea CNH și care sunt veniturile înregistrate de Expert Insolvență SPRL Deva în calitate de lichidator? EG: Există pe rolul instanțelor și a executorilor judecătorești litigii, inclusiv pentru recuperarea creanțelor, care trebuie finalizate. Aceste proceduri nu depind exclusiv de măsurile lichidatorului judiciar, iar procedura de faliment nu poate fi închisă și societatea nu poate fi radiată decât ulterior finalizării acestora. Expert Insolvență SPRL are stabilit un onorariu lunar de 1.500 de euro +TVA și un onorariu procentual de 1% +TVA din încasări.

3.36 million lei, of which debts to be recovered from clients amounting to 1.51 million lei and debts to be recovered from various debtors worth 1.84 million lei. The sum of 1.84 million lei also contains claims arising from the Court of Accounts report of 692,983 lei, which were written off in July 2019. Why does it take so many years to liquidate CNH and what are the revenues recorded by Expert Insolvență SPRL Deva as insolvency administrator? EG: There are disputes, including for the recovery of the debts, that have to be finalized before the courts and executors. These procedures do not depend exclusively on the measures of the judicial insolvency administrator, and the bankruptcy procedure cannot be closed, and the company can be deleted only after their completion. Expert Insolvență SPRL has established a monthly fee of 1,500 euro + VAT and a percentage fee of 1% + VAT of revenues.

TERMOELECTRICA PAID 7 MILLION EURO TO CREDITORS Established in 2000, Termoelectrica SA entered liquidation procedure in 2013. In the fall of 2013, Muşat & Asociaţii - Restructuring / Insolvency beTERMOELECTRICA A PLĂTIT 7 MILIOANE DE came the insolvency administrator of Termoelectrica EURO CĂTRE CREDITORI - a company that had assets valued at around 400 Înființată în anul 2000, Termoelectrica SA a inmillion lei and debts of about 350 million lei (of which trat în procedură de lichidare în 2013. În toamna more than half were short-term debts). lui 2013, Mușat & Asociații – Restructuring From 1,027 employees at the end / Insolvency a deveni lichidatorul Termoof 2012, Termoelectrica ended electrica - companie care avea atunci 2013 with only 230. active evaluate la aproximativ 400 de From the financial point milioane de lei și datorii de circa 350 of view, however, the first Valoarea curentă a activelor de milioane de lei (din care mai mult year after going into liquidaCNH este de 3,36 milioane de lei. de jumătate, datorii pe termen scurt). tion meant an accounting net The current value CNH’s assets De la 1.027 de angajați la finalul profit of almost 234 million lei. is 3.36 million lei. lui 2012, Termoelectrica a închis anul In the previous two years, Ter2013 cu doar 230. Din punct de vedere moelectrica had collected a total financiar însă, primul an de după intrarea loss of almost 1.6 billion lei, almost în lichidare a însemnat un profit net contabil de entirely in the account of 2011-1.59 bilaproape 234 de milioane de lei. În anteriorii doi ani, lion lei. From 2014 to 2018, the company under liquiTermoelectrica adunase o pierdere totală de aproape dation amounted to accounting losses of about 110 1,6 miliarde de lei, aproape integral în contul anului million lei, of which almost 8 million lei in 2018 alone. 2011 – 1,59 miliarde de lei. Din 2014 în 2018, societatea aflată în procedură de lichidare a însumat Where do Termoelectrica's losses come from pierderi contabile de circa 110 milioane de lei, din care today and what happened to the debts the aproape 8 milioane de lei doar în 2018. company had in 2013?

3,36

Q3 2019


THERMO

˘ de drum / end of the road | capat De unde provin pierderile Termoelectrica în prezent și ce s-a întâmplat cu datoriile pe care le avea compania în 2013? Pierderile contabile înregistrate de Termoelectrica se datorează în principal cheltuielilor cu scoaterea din evidență a activelor și ajustărilor privind imobilizările corporale și necorporale, operațiuni comune procedurii de insolvență. În cadrul distribuirilor efectuate până acum în procedură au fost achitate sume de peste 7 milioane de euro. În concluzie, datoriile Termoelectrica la nivelul anului 2013 (născute înainte de deschiderea procedurii de faliment) au fost ajustate că urmare a sumelor distribuite creditorilor. Care este valoarea evaluată a activelor Termoelectrica în prezent? Valoarea de piață a tuturor activelor rămase în patrimoniul Termoelectrica este de aproximativ 27 de milioane de euro și a fost determinată de către societatea de evaluare Darian DRS S.A., desemnată conform hotărârii Comitetului creditorilor din data de 16.12.2016. În ce constă, în prezent, activitatea Mușat & Asociații – Restructuring / Insolvency și de ce durează atât de mult lichidarea Termoelectrica? În prezent, societatea noastră organizează licitații periodice pentru valorificarea celor două termocentrale din patrimoniu, precum și a creanței deținute împotriva Moldtranselectro, concomitent cu parcurgerea unor proceduri curente de recuperare a creanțelor împotriva debitorilor Termoelectrica. Totodată, ac-

The accounting losses recorded by Termoelectrica are mainly due to the expenses related to the removal of assets and adjustments related to tangible and intangible assets, operations common to insolvency procedures. In the distributions made so far in the procedure, sums of over 7 million euros were paid. In conclusion, the debts of Termoelectrica in 2013 (born before the opening of the bankruptcy procedure) were adjusted as a result of the amounts distributed to the creditors. What is the estimated value of Termoelectrica's assets at present? The market value of all remaining assets in Termoelectrica's patrimony is approximately 27 million euro and was determined by the evaluation company Darian DRS S.A., designated in accordance with the decision of the creditors' committee dated 16.12.2016. What is currently the activity of Muşat & Asociaţii - Restructuring / Insolvency and why does Termoelectrica liquidation take so long? Currently, our company organizes periodic auctions for the capitalization of the two thermal power plants in the patrimony, as well as of the debt held against Moldtranselectro, concurrently with the current procedures for recovering the debts against Termoelectrica debtors. At the same time, the activity of the judicial insolvency administrator at the moment involves practical aspects related to the conservation, maintenance and management of the assets remaining in the debtor's patrimony,

Nu sunt cumpărători pentru Borzești

No buyers for Borzești

Pe 27 septembrie 2019, Musat & Asociații – Restructuring/ Insolvency, lichidator judiciar al Termoelectrica SA, scoate la vânzare prin licitație publică centrala termoelectrică Borzești, pentru un preț minim de 7 milioane de euro (fără TVA). Prima încercare a fost făcută în iulie 2014, la un preț minim de 17,5 milioane de euro. Au mai urmat 19 încercări, fără rezultat. Centrala termoelectrică Doicești a fost scoasă la licitație, împreună cu alte active, inițial în 2014, la un preț minim de 21,5 milioane de euro (fără TVA). Au mai urmat circa 30 de apeluri, fara rezultat. Activul aflat în proprietatea Termoelectrica, compus din Centrala termoelectrică Doicești și stația intermediară de comprimare din comuna Aninoasa a fost adjudecat în cadrul ședintei de licitație din data de 30 august 2019, la prețul de 5,14 milioane de euro (fără TVA).

On September 27, 2019, Mușat & Asociaţii-Restructuring/ Insolvency, the judicial insolvency administrator of Termoelectrica SA, put up for sale by public auction the Borzeşti thermal power plant for a minimum price of 7 million euros (excluding VAT). The first attempt was made in July 2014 at a minimum price of 17.5 million euro. 19 more attempts followed, with no results. The Doiceşti thermal power plant was auctioned, together with other assets, initially in 2014, at a minimum price of EUR 21.5 million (excluding VAT). About 30 calls followed, with no results. On August 30, 2019, CET Doiceşti, together with the intermediate compression station in Aninoasa, was bought for 5.14 million euros (excluding VAT).

164


tivitatea lichidatorului judiciar în momentul de față presupune aspecte practice ce țin de conservarea, întreținerea și gestionarea activelor rămase în patrimoniul debitoarei, relația cu foștii angajați, proceduri de concediere colectivă, relația cu autoritățile de mediu, reprezentarea în diversele litigii existente pe rolul instanțelor etc. Etapele procedurii de faliment implică operațiuni specifice care necesită o perioadă de timp variabilă raportat la factori procedurali specifici fiecărui caz, complexitatea procedurii, numărul creditorilor, amploarea și particularitățile patrimoniului debitoarei etc. O situație care a necesitat o atenție specială a fost cea referitoare la Grupul energetic nr. 7 din cadrul sucursalei Borzești. Acest activ, în special, stația electrică de 110 kV, contribuie la asigurarea securității energetice din zona Moldovei și a fost menținut în rezerva Sistemului Energetic Național. Astfel, demersurile realizate de lichidatorul judiciar au necesitat o atenție particulară și întâlniri numeroase cu autoritățile competente în domeniu, pentru asigurarea conformității procedurii de faliment cu implicațiile practice și de reglementare specială, raportate la importanța acestui bloc energetic. Esența „principiului celerității procedurii de insolvență” nu presupune a acționa doar rapid, cu orice cost care, finalmente, poate fi în detrimentul intereselor creditorilor, ci cu respectarea tuturor condițiilor legale și regulilor specifice unei proceduri concursuale.

the relationship with the former employees, collective dismissal procedures, the relationship with the environmental authorities, the representation in the various litigations existing on the court etc. The stages of insolvency procedure involve specific operations that require a variable period of time, reported on the factors that the enforcement officers specific to each individual case, the complexity of the procedure, the number of creditors, the extent and the peculiarities of the heritage of the debtor etc. A situation that required special attention was that of Energy Group no. 7 from Borzeşti branch. This asset, in particular, the 110 kV Power Station, contributes to ensuring energy security in the area of Moldova and has been maintained in the reserve of the National Energy System. Thus, the actions made by the judicial insolvency administrator required particular attention and numerous meetings with the competent authorities in the field, in order to ensure the bankruptcy procedure compliance with the practical and special regulatory implications, related to the importance of this energy block. The essence of the "principle of celerity in the insolvency procedure" does not mean to act only quickly, at any cost, which may ultimately be to the detriment of the creditors' interests, but in compliance with all the legal conditions and rules specific to a bankruptcy procedure.

Care sunt veniturile anuale înregistrate de Mușat & Asociații – Restructuring / Insolvency în calitate de lichidator al Termoelectrica? Conform Hotărârii Adunării creditorilor din 17.11.2016, lichidatorului judiciar i-a fost aprobat un onorariul lunar de 1.500 de euro + TVA și un onorariu variabil constând în 4,5 % + TVA din sumele distribuite creditorilor în cadrul procedurii.

What are the annual revenues recorded by Muşat & Asociaţii-Restructuring / Insolvency as insolvency administrator of Termoelectrica? According to the decision of the assembly of creditors of 17.11.2016, to the judicial insolvency administrator was approved a monthly fee of 1,500 euro + VAT and a variable fee consisting of 4.5% + VAT from the amounts distributed to creditors in the procedure.

PROFIT, LA 5 ANI DE LA INTRAREA ÎN FALIMENT Înființată în 1997, Societatea Națională a Cărbunelui – SNC a intrat în insolvență în 2010 și în faliment în 2013, la peste patru ani de la primul demers în acest sens. În 2019, societatea încă există, ba chiar raportează profituri contabile de aproape 2 milioane de lei în intervalul 2017-2018. Anii cu profit apar după pierderi cumulate de aproape 21 de milioane de lei în trei ani de insolvență și trei de faliment.

PROFIT, 5 YEARS AFTER ENTERING BANKRUPTCY Established in 1997, the National Coal Society SNC went into insolvency in 2010 and went bankrupt in 2013, more than four years after the first step in this regard. In 2019, the company still exists, and even reports accounting profits of almost 2 million lei in the period 2017-2018. The profit years appear after total losses of almost 21 million lei in three years of insolvency and three of bankruptcy.

Q3 2019


176

RENEWABLES


RENEWABLES

| marile sperante , / great expectations

Entuziasmul viitorilor prosumatori a blocat aplicația AFM The enthusiasm of future prosumers has blocked the AFM online app

P

rogramul de instalare a panourilor solare de către micii producători-consumatori de energie, numiți prosumatori, a debutat pe 10 septembrie, iar aplicația online, asaltată de cereri, s-a blocat. Conform declarațiilor Autorității Fondului de Mediu – AFM, pentru energynomics.ro, au fost constatate niște erori în aplicație și s-a trecut la remedierea programului informatic. Primele informații arată că fondurile pentru regiunea Oltenia s-au epuizat – cel puțin teoretic, întrucât solicitările finale vor fi re-analizate. După prima zi, ar mai fi fost disponibile 60% din fondurile alocate pe țară și într-o mare măsură cele alocate regiunii București-Ilfov. Aplicația a funcționat timp de doar șase ore și jumătate, în prima sesiune, pe 10 septembrie. La ora 16.30, pe site-ul AFM a apărut mesajul: “Accesul în aplicație, pentru înscrierea persoanelor fizice în Program, se va relua în cel mai scurt timp, după finalizarea analizelor efectuate”. ”În aplicația informatică pentru gestionarea Programului Casă Verde Fotovoltaice au fost înscrise, în 10.09.2019, 13.271 cereri de finanțare. Administrația Fondului pentru Mediu este în proces de analiză a acestor cereri de finanțare, urmând a fi anunțată din timp reluarea înscrierilor în Program”, se mai arăta pe site-ul AFM. Un calcul efectuat pe baza faptului că au fost validați circa 245 de instalatori, relevă o medie de aproximativ 54 de aplicații per instalator. AU APĂRUT PROBLEME DE CASH-FLOW În piață au apărut informații legate de unele probleme în asigurarea fondurilor operaționale (cash flow). ”În piață au apărut probleme de cashflow, iar instalatorii, conform unor declarații ale

168

T

he program for installing solar panels by small energy producers, called prosumers, started on Tuesday, September 10, and the online application, assaulted by a huge demand, has been blocked. According to the statements of the Environmental Fund Authority – AFM, for energynomics.ro, there were some errors in the application and the software program entered in repairs. According to the first information, funds for the Oltenia region have run out – in principle at least, because the final applications will be re-analyzed. After the first day, 60% of the funds allocated in the country would be available, and to a large extent those allocated to the Bucharest-Ilfov region. The application ran for only six and a half hours, in the first session, on September 10th. Around 4.30 PM, a message in the AFM website wrote: "The access in the application, for the registration of the natural persons in the Program, will resume in the shortest time, after the completion of the analyzes”. ”In the computer application for the management of the Green House Photovoltaic Program, on 10.09.2019, 13,271 financing applications were registered. The administration of the Environmental Fund is in the process of analyzing these financing applications, and it will be announced in advance the resumption of enrollments in the Program,” the AFM website showed. A calculus made based on the fact that about 245 installers were validated, reveals an average of about 54 applications per installer. CASH FLOW PROBLEMS HAVE BEEN REPORTED In the market there were some information in respect with problems related to the provision of operational funds (cash flow). "Cash flow problems have arisen in the market, and the installers, according to some applicants' statements, resorted to requesting funds from applicants, because the funds will be received from AFM only after the completion of the installations," told energynomics.ro Mihai Toader-Pasti, Co-Founder, EnergiaTa. The Regional Operational Program will finance the investments of the prosumers with 115 million euros. At the same time, in addition to the 115 million euros of European money, AFM had previously announced that it would make available to the small producers a buffer fund for the financing of the projects, precisely to avoid the problems related to the


solicitanților, au recurs la a le cere acestora fonduri, pentru că banii vor fi primiți de la AFM abia după finalizarea instalațiilor”, a declarat pentru energynomics.ro, Mihai Toader-Pasti, co-fondator, energiaTa. Programul Operațional Regional va finanța investițiile prosumatorilor cu 115 milioane de euro. Totodată, pe lângă cei 115 milioane de euro din bani europeni, AFM anunțase anterior că va pune la dispoziția micilor producători un fond-tampon pentru finanțarea proiectelor, tocmai pentru a evita problemele legate de fondurile operaționale. ”Acest fond-tampon nu este reglementat ca atare, ca fond-tampon. Este însă una din măsurile pe care AFM le-a luat tocmai ca să îmbunătățească mecanismul de decontare. Noi, la rândul nostru, depindem de această finanțare prin Programul Operațional Regional, am găsit la rândul nostru o modalitate de a nu ține instalatorii cu dosarele. Nu are relevanță cât de mare este acest fond-tampon”, ne-a declarat anterior Iorgulescu. El a spus că AFM a angajat o echipă suficient de mare pentru a face față cererilor de finanțare în circa două-trei săptămâni. ”Relevanță are faptul că noi, în avans, am pregătit aceste două măsuri: o echipă mai mare de implementare și un fond din care să asigurăm fluiditatea finanțării”, a mai spus Iorgulescu. Totodată, marii furnizori de energie s-au oferit să ajute cu kit-uri de instalare, pentru a grăbi lucrările, după cum au declarat surse din piață pentru energynomics.ro. ”Marile firme oferă deja kit-urile de instalare. Problema lipsei banilor dispare, astfel, dar nici instalatorii nu vor mai ține tot profitul. Însă o problemă ar fi că ar putea apărea în piață lucrări preferențiale”, au spus sursele citate. O altă problemă majoră este însă numărul mare de lucrări per instalator. La un număr de 30.000 de instalări și 245 de instalatori, dacă luăm în calcul numărul de zile lucrătoare, rezultă că o firmă trebuie să instaleze un proiect o dată la două zile.

operational funds. "This buffer fund is not regulated as such, as a buffer fund. However, it is one of the measures that AFM has taken precisely to improve the settlement mechanism. We, in our turn, depend on this funding through the Regional Operational Program, we also found a way not to keep the installers with the files. It is not relevant how big this buffer fund is,” Iorgulescu previously told us. He said that AFM hired a team large enough to handle funding applications in about two to three weeks. "The relevance is that we, in advance, have prepared these two measures: a larger implementation team and a fund to ensure the smooth flow of funding," Iorgulescu said. At the same time, major energy providers have offered to help with installation kits, to speed up the work, as market sources told energynomics.ro. "Large companies already offer installation kits. The problem of lack of money disappears, thus, but neither installers will keep all the profit. But one problem would be that preferential works could appear on the market,” said the quoted sources. However, another major problem is the large number of works per installer. At a number of 30,000 installations and 245 installers, if we consider the number of working days, it turns out that a company has to install a project every two days.

Q3 2019


RENEWABLES

analiza˘ /verzi analysis / green resources | resurse

Suficientă biomasă pentru nevoile energetice

Enough biomass to cover energy needs

O

menirea se află într-un punct de turnură, trecând de la revoluția industrială și epoca petrolului la bioeconomie, susține dr. Teodor Vintilă, inginer biotehnolog, șef de lucrări la USAMVB Timișoara, Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere, Departamentul de Biotehnologii. În cadrul unui eveniment organizat de energynomics la Timișoara, el a precizat că „fără implicarea zonei de industrie, a zonei de reglementare, mai ales, și a zonei de busi­ness, nu putem face această trecere, deși toată lumea știe că trebuie să o facem, întrucât resursele sunt aproape de epuizare. Pe de altă parte, societatea umană tinde spre creșterea gradului de confort, care se traduce mai ales prin consum sporit de energie și alte materiale de larg consum.” Consumul generează reziduuri. De aceea este nevoie de construirea unei economii circulare. În acest context, trebuie să luăm în calcul faptul că biomasa este „cea mai verde” sursă de energie,

170

M

ankind is at a turning point, moving from the industrial revolution and the oil age to the bioeconomy, says Dr. Teodor Vintilă, biotechnology engineer, Chief of Works at USAMVB Timişoara, Faculty of Bioengineering of Animal Resources, Department of Biotechnologies. At the event organized by energynomics in Timișoara, he highlighted that “without the involvement of the industry, the business area, and especially the regulatory area, we cannot make this step, although everyone knows we have to do it, because resources are near exhausted. On the other hand, human society tends to increase the degree of comfort, which means mainly an increased consumption of energy and other materials for mass consumption.“ Consumption generates waste. That is why building a circular economy is needed.” In this context, we have to take into account that biomass is the “greenest” source of energy, Professor Vintilă urged. “Biomass takes up the solar energy and stores it in molecules, which we can process in terms of consumer products – from food to energy and the chemical industry. All this must be done intelligently, without waste.” USAMVB Timişoara has already carried out a study covering the West region, which established the methanogenic potential of various organic waste materials from agriculture and municipal waste. “We use a system containing 15 bioreactors, in which we process organic matter in an anaerobic system and convert it into methane. Over time, we have approached various raw materials, from fats, slaughtering waste, sewage,


a îndemnat profesorul Vintilă. „Biomasa preia energia solară și o stochează sub formă de molecule, pe care noi le putem procesa în ceea ce înseamnă produse de larg consum – de la alimente la energie și industrie chimică. Toate acestea trebuie făcute inteligent, fără risipă.” USAMVB Timișoara a efectuat deja un studiu care acoperă zona de vest, prin care s-a stabilit potențialul metanogen al diferitelor materii organice reziduale din agricultură și din reziduuri municipale. „Folosim un sistem care conține 15 bioreactoare, în care procesăm materia organică în sistem anaerob și o convertim în metan. De-a lungul timpului am abordat diferite materii prime, de la grăsimi, reziduuri de abatorizare, ape uzate, nămol, dejecții, diferite tipuri de biomasă, pe care le-am analizat și am cuantificat potențialul producției de metan, al energiei conținute în acest metan și modul în care aceste materii organice pot fi transformate în electricitate și energie termică”, a mai spus el, prezentând diverse rezultate ale studiului. „Avem un potențial total de 8,6 TWh pe an energie care poate fi produsă din reziduuri – care oricum există, metan care se eliberează în atmosferă prin degradarea acestora și care are amprenta de carbon de 20 de ori mai mare decât a dioxidului de carbon. Acesta ar putea fi captat și transformat prin ardere în dioxid de carbon, producând energie pentru societate în loc să fie eliberat în atmosferă”, a mai spus profesorul Vintilă. Colectând deșeurile organice din regiunea de vest și convertindu-le la biogaz și energie, ar putea fi alimentate astfel unități de cogenerare de cu o capacitate totală de 460 MW – cam cât două unități de la termocentrala Mintia. „Avem în zona de vest un consum de 3,8 TWh, pe an, în cele patru județe. Din reziduuri putem produce 3,4 TWh, care înseamnă 89% din consum. Așadar, prin preluarea acestor reziduuri organice, putem acoperi 89% din consumul regiunii, prin transformarea lor în metan, apoi, în electricitate și energie termică și în îngrășământ organic.” În România există în prezent circa 11 stații de biogaz, pe când în țări precum Germania există 10.000. Teodor Vintilă a subliniat necesitatea unei scheme-suport, cum ar fi tariful preferențial, sau de preluare, în care energia e plătită în funcție de sursele ei. „Noua lege trebuie discutată și implementată cât mai repede posibil, pentru a putea face progrese în acest domeniu.”

sludge, manure, different types of biomass, which we have analyzed and quantified the potential of methane production in each case, the energy contained in this methane and how these organic materials can be transformed into electricity and heat”, he said, presenting various results of the study. “We have a total potential of 8.6 TWh per year of energy that can be produced from waste – which exists already – with methane being released into the atmosphere by degradation of this waste, with a carbon footprint 20 times higher compared to carbon dioxide. It could be captured, transformed by burning into carbon dioxide, producing energy for society instead of allowing it to be released into the atmosphere”, Professor Vintilă said. By collecting organic waste from the West region and converting it to biogas and energy, cogeneration units with a total capacity of 460 MW could be fed – about two units from the Mintia thermal power plant. “We have a consumption of 3.8 TWh in the West area per year in the four counties. From waste we can produce 3.4 TWh, which means 89% of the consumption. So, by using these organic waste, we can cover 89% of the region’s consumption by turning them into methane, then into electricity, heat and organic fertilizer.” There are currently about 11 biogas stations in Romania, while in countries like Germany, there are 10,000. Teodor Vintilă stressed the need for a support scheme, such as a preferential take-over tariff, where energy is paid according to its sources. “The new law needs to be discussed and implemented as soon as possible in order to make progress in this area.”

Noi, în cadrul departamentului de Biotehnologii de la Universitatea de Științe Agricole din Timișoara, aplicăm aceste procese biotehnologice, atât la scară de laborator, cât și la scară micropilot, ca activități de cercetare-inovare.

We, at the Department of Biotechnologies at the University of Agricultural Sciences of Timisoara, apply these biotechnological processes, both on a laboratory scale and on a micro-pilot scale, as research and innovation activities. DR. TEODOR VINTILĂ  Inginer biotehnolog, șef de lucrări la USAMVB Timișoara Biotechnology Engineer, Head of Works at USAMVB Timișoara

Q3 2019


RENEWABLES

| amânare / delay

Pași timizi pentru descurajarea depozitării deșeurilor municipale Timid steps towards discouraging the storage of municipal waste

R

aportul de evaluare a punerii în aplicare a politicilor de mediu de către România, lansat în mai 2019 de Comisia Europeană, constată rata foarte scăzută de reciclare a deșeurilor municipale (14%, care include 7% din reciclarea materialelor și 7% din compostare) față de o medie de aproape 50% la nivelul UE, și rate foarte ridicate de depozitare a deșeurilor contrar ie­ rarhiei deșeurilor și obiectivelor de reciclare stabilite la nivelul UE. Ratele de reciclare stagnează din 2013, în timp ce rata de incinerare a crescut ușor la 4%. Documentul mai arată că România trebuie să investească masiv în reciclare în următorii ani pentru a atinge obiectivul stabilit pentru 2020, mai ales că România a folosit deja opțiunea de a amâna cu patru ani atingerea țintei pentru anul 2016 privind reducerea cu 35% a volumului de deșeuri destinate depozitării. Între cele șase acțiuni prioritare pentru 2019, raportul include coordonarea interministerială a programului de lucru pentru deșeuri, asigurarea închiderii și a reabilitării depozitelor de deșeuri care nu corespund standardelor, dar și introducerea de urgență a unei taxe de depozitare a deșeurilor și majorarea progresivă a acesteia pentru a evita eliminarea deșeurilor reciclabile în depozitele de deșeuri. Comisia Europeană se mai referă la elaborarea și punerea în aplicare a unor programe pentru municipalități prin care să se sprijine eforturile de organizare a colectării separate și să se îmbunătățească performanțele de reciclare. Îmbunătățirea și extinderea colectării separate a deșeurilor, inclusiv a deșeurilor biologice, s-ar putea susține eventual prin stabilirea unor standarde minime în materie de servicii pentru colectarea separată în municipalități.

172

T

he report for assessing the implementation of environmental policies by Romania, launched in May 2019 by the European Commission, acknowledged the very low rate of municipal waste recycling (14%, which includes 7% from the recycling of materials and 7% from composting) compared to the average of almost 50% at the level of the EU, and very high waste storage rates, contrary to the waste hierarchy and the recycling goals established at EU level. Recycling rates are stagnant since 2013, while the incineration rate has slightly increased to 4%. The document also shows that Romania needs to invest a lot in recycling during the next few years in order to reach the goal established for 2020, especially since Romania has already used the option of postponing with 4 years the reaching of the goal for year 2016, regarding the 35% reduction in the volume of deposited waste. Among the six priority actions for 2019, the report included inter-ministerial coordination for the waste work program, ensuring the closing and rehabilitation of waste deposits that fail to meet the standards, but also the emergency introduction of a tax for the storage of waste and its gradual increase, in order to avoid the disposal of recyclable waste in landfills. The European Commission also refers to the drafting and


La nivelul publicului larg, Ministerul Mediului va lansa o campanie națională de educare și conștientizare cu privire la colectarea separată a deșeurilor. Proiectul a fost aprobat în iulie 2019 și va fi finanțat cu 10 milioane de lei, printr-un program al Administrației Fondului pentru Mediu - AFM. Alte inițiative ale autorităților răspund parțial acestor priorități, dar ritmul este redus, iar perspectiva unor rezultate semnificative rămâne îndepărtată. ISTORIA TAXEI DE GROAPĂ În 2005, prin OUG 196, a fost introdusă o taxă încasată de la operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deșeurilor valorificabile. Abia în 2010, prin legea 167 este introdusă o contribuție de 100 lei/tonă, datorată de municipalitățile care nu își îndeplineau obiectivul anual de reducere cu 15% a cantităților de deșeuri trimise la groapă. Plata se făcea pentru diferența dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual de diminuare și cantitatea corespunzătoare obiectivului efectiv realizat prin activități specifice de colectare selectivă și valorificare. Din 2013, România încearcă să introducă o așa‑numită „taxă de groapă” (”landfill tax”) prin care să descurajeze depozitarea și să creeze condițiile pentru apariția și dezvoltarea unei piețe de valorificare a deșeurilor. Calendarul adoptat

implementation of certain programs for municipalities, through which they could support efforts for organizing separate collection and improve recycling performances. The improvement and extension of separate waste collection, including biological waste, which could eventually be supported through the establishment of certain minimum standards for separate collection services in municipalities. At general public level, the Ministry of the Environment will launch a national education and awareness campaign regarding the separate collection of waste. The project was approved in July 2019 and will be funded by 10 million lei, through a program of the Administration of the Environment Fund - AFM. Other initiatives of the authorities are offering partial answers to these priorities, but their rhythm is a slow one and the prospect of significant results is still far away.

În vara lui 2018, taxa de groapă a fost redusă și redenumită „contribuție pentru economia circulară“.

In the summer of 2018, the landfill tax was cut and renamed „contribution for the circular economy“.

HISTORY OF THE LANDFILL TAX In 2005, GEO 196 introduced a tax cashed from all companies using new lands for storing recyclable waste. It was only in 2010 when the law no. 167 introduces a contribution of 100 lei/ton, due by the municipalities who failed to meet their annual objective of reducing by 15% the waste quantities sent to the landfill. The payment was due for the difference

Q3 2019


RENEWABLES

| amânare / delay

prin OUG 31/2013 prevedea o taxă pe deșeurile between the quantity corresponding to the annual depozitate de 50 de lei/tonă în 2014, 80 de lei/ mitigation goal and the quantity corresponding to the tonă în 2015 și 120 de lei/tonă în 2016. La adopactual result accomplished through specific collection tarea în Parlament, prin Legea nr. 384/2013, inand recycling activities. troducerea taxei a fost amânată pentru 2017, la Since 2013, Romania tried to introduce a so-called valoarea de 80 de lei pe tonă, urmând ca nivelul să landfill tax that would discourage storage and create crească la 120 de lei din 2018. conditions for the occurrence and development of a În fine, după o amânare de trei ani, de la 1 iawaste recycling market. The calendar adopted through nuarie 2017 a intrat în vigoare taxa de 80 de lei GEO 31/2013 provided a tax for stored waste, amountpe tonă, prin care se urmărea reducerea cantității ing 50 lei/ton in 2014, 80 lei/ton in 2015 and 120 lei/ deșeurilor depozitate și încurajarea colectării selecton in 2016. Upon its adoption in Parliament, through tive a deșeurilor și reciclarea. Nu a rezistat decât câLaw no. 384/2013, the introduction of the tax was teva luni, pentru că Ordonanța de Urgență 48/2017, postponed for year 2017, at the amount of 80 lei per aprobată pe 30 iunie, suspenda aplicarea taxării la ton, followed by its increase to 120 lei in 2018. groapă a deșeurilor, până în data de 1 ianuarie 2019. In the end, after a 3 years delay, on 1st of January „S-a ajuns la necesitatea modificării ordonanței din 2017 entered in force the 80 lei per ton tax, which motive de neaplicabilitate“, spunea was to reduce the quantity of stored waste and în vara lui 2017 Dumitru Mihaencourage the selective collection and the lache, președintele Asociației recycling of waste. It only held for a few Române pentru Managemonths, because the Emergency mentul Deșeurilor, citat Ordinance 48/2017, approved de zf.ro. „În toate țările in June 30th, suspended the appli500 de milioane de lei, pentru europene unde se aplication of the landfill tax until 1st of instalații de sortare a deșeurilor. că această penalitate la January 2019. „It became necessary to 500 mln lei for waste sorting depozitare s-a realizat modify the ordinance on non-applicabilplants. infrastructura necesară ity grounds, said, in the summer of 2017, colectării selective, ei au sisDumitru Mihalache, president of the Waste teme viabile de deviere de la Management Romanian Association, quoted depozitare, adică stații de sortare, by zf.ro. “In all European countries where this storde tratare și alte mecanisme. În România nu avem age penalty is applied, the infrastructure necessary for infrastructura necesară. În cazul nostru, a fost pus selective collection was developed, they have viable carul înaintea boilor.” La rândul său, Ministerul Mesystems for avoiding storage, namely sorting, treatdiului constata o „creștere a depozitării ilegale de ment plants, as well as other mechanisms. In Romania deșeuri în România”, dar se referea și la faptul că we do not have the necessary infrastructure. In our taxa „a condus la majorarea tarifelor practicate pencase, we’ve put the cart before the horse”. In his own, tru activitățile specifice serviciului de salubrizare a the Ministry of the Environment noticed „an increase localităților cu contravaloarea acestei obligații fisof illegal waste storage in Romania”, but he was also cale datorată la Fondul pentru Mediu, reflectândureferring to the fact that the tax „had led to the inse asupra veniturilor populației”. crease of tariffs imposed for the activities specific to Ordonanța 48/2017 a modificat și obligațiile local sanitation services, with the counter value of this municipalităților, în sensul în care contribuția se redufiscal obligation due to the Environmental fund, being ce de la 100 la 50 de lei pe tonă și este introdus un careflected on the income of the population”. lendar al obiectivelor anuale de reducere a cantităților Ordinance 48/2017 has also modified the obligade deșeuri municipale eliminate prin depozitare: 5% tions of municipalities, meaning that the contribution din 2017, 35% din 2018, respectiv 45% din 2019. is reduced from 100 to 50 lei per ton and introduces În vara lui 2018, o nouă ordonanță de urgență a calendar of the annual objectives of reducing the redenumește taxa datorată de proprietarii sau admiquantities of municipal waste disposed of by landfill: nistratorii depozitelor de deșeuri „contribuție pentru 5%, in 2017, 35%, in 2018, namely 45%, in 2019. economia circulară”, iar cuantumul datorat este redus In the summer of 2018, a new emergency ordinance

500

174


la 30 de lei pe tonă pentru anul 2019 și se amână pentru 2020 introducerea nivelului de 80 de lei pe tonă. În fine, cea mai recentă ordonanță de urgență relevantă – OUG 50/2019 – menține contribuția de 100 lei/tonă, datorată de municipalități, dar extinde sau clarifică aplicarea și la unitățile administrativ-teritoriale care nu au organizat serviciul public de salubrizare. În aceste situații, contribuția se calculează pentru întreaga cantitate de deșeuri municipale estimate ca fiind generate potrivit indicilor prevăzuți în planul național de gestionare a deșeurilor, respectiv de 233 kg/locuitor/an în mediul urban și 105 kg/locuitor/an în mediul rural. Bani pentru instalații de sortare a deșeurilor Pe site-ul AFM apar primele informații cu privire la o schemă de ajutor de stat regional pentru investiții având ca scop reducerea efectelor negative ale deșeurilor asupra mediului și reducerea consumului de resurse primare. Aceasta urmează să pună la dispoziția operatorilor economici până la 500 de milioane de lei, dar nu mai mult de 50% din valoarea proiectului. Potențialii beneficiari trebuie să fie autorizați pentru cel puțin unul dintre următoarele domenii de activitate: comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor, tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase, tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase, recuperarea materialelor reciclabile sortate. Proiectul a primit avizul Consiliul Concurenței. Urmează să fie aprobat ghidul de finanțare, după care vor putea fi organizate primele sesiuni de finanțare. AFM anticipează că ar putea finanța un număr maxim de 100 de proiecte. Depozite ilegale În aprilie 2019, Ministerul Mediului a lansat programul privind închiderea gropilor de gunoi municipale neconforme, cu o listă de 12 localități. Acestea vor putea beneficia de alocări financiare din partea Administrației Fondului pentru Mediu, AFM, prin programul de 100 de milioane de lei pentru închiderea depozitelor de deșeuri municipale neconforme. La finalul lunii august erau acceptate în program doar cinci municipalități – Victoria (4,47 milioane de lei), Zărnești (2,82), Râșnov (4,97), Săcele (8,92) și Făgăraș (7,99) – care au reușit să atragă finanțări în sumă totală de aproape 30 de milioane de lei. Aparent, potrivit site-ului AFM, doar alte două municipalități și-au exprimat interesul față de acest program și au fost respinse: Vatra Dornei și Codlea. Nu au depus solicitări municipalitățile din Tuzla, Brașov, Uricani, Orșova și Huși.

renames the tax due by landfill owners or administrators: “contribution for a circular economy”, while the amount due is reduced to 30 lei per ton, for year 2019 and it delays for 2020 the introduction of the 80 lei per ton level. Finally, the most recent emergency ordinance is relevant – GEO 50/2019 –, it maintains the contribution of 100 lei/ton, due to the municipality, but it extends or clarifies its application also to administrative-territorial units that have not organized organised a public sanitation service. In these situations, the contribution is calculated for the entire quantity of municipal waste estimated to be generated, according to the indices provided in the National waste management plan, namely 233 kg/resident/year in the urban environment and 105 kg/resident/year in the rural environment. Money for waste sorting plants The AFM website introduces the first information with regard to a regional state aid scheme for investments, having the purpose of reducing the negative effects of waste on the environment, and reducing the consumption of primary resources. It is to provide companies with up to 500 million lei, but no more than 50% of the value of the project. Potential beneficiaries need to be authorized for at least one of the following fields of activity: wholesale trade of waste and debris, treating and disposing of hazardous waste, treating and disposing of non-hazardous waste, recovering the sorted recyclable materials. The project received the approval of the Competition Council. The Funding Guide is to be approved, after which the first funding session can be organized. AFM expects that it will be able to fund a maximum number of 100 projects. Illegal deposits In April 2019, the Ministry of the Environment has launched the program regarding the closing of non-compliant municipal landfills, with a list of 12 localities. They will be able to beneficiate of financial allocations from the Environment Fund Administration – AFM, through the 100 million lei program for closing non-compliant municipal landfills. At the end of August, only five municipalities were accepted into the program – Victoria (4.47 million lei), Zărnești (2.82), Râșnov (4.97), Săcele (8.92) and Făgăraș (7.99) – which managed to attract founding in a total amount of almost 30 million lei. Apparently, according to the AFM website, only two other municipalities have expressed their interest with regard to this program and have been rejected: Vatra Dornei and Codlea. No requests were filed by the municipalities in Tuzla, Brașov, Uricani, Orșova and Huși.

Q3 2019


RENEWABLES

| perspective

România ar putea face mult mai multe în domeniul energiilor regenerabile BOGDAN TUDORACHE

Romania could do a lot more in the renewable sector

R

omânia are una dintre cele mai puțin ambițioase ținte pentru 2030 pentru regenerabile, spune Sonja Risteska, Project Manager Southeast Europe, Agora Energiewende, pentru energynomics.ro. România ar avea posibilități enorme de a-și dezvolta sectorul de energie regenerabilă. De exemplu, potrivit IRENA, cel mai mare potențial suplimentar pentru fotovoltaice competitive din punct de vedere al costurilor din Europa de Sud-Est este în România (până la 16,9 GW). Țara deține, de asemenea, un potențial eolian enorm, cu până la 50 GW care ar putea fi dezvoltat economic, spune Risteska. Cum este percepută România de către comunitatea energetică internațională, din punct de vedere al stabilității politice, al angajamentului pentru un viitor cu zero carbon și pentru regenerabile? Dacă analizăm cel mai recent document strategic al României, Planul național pentru energie și schimbări climatice pentru 2030 – PNIESC, vedem loc pentru îmbunătățirea angajamentului țării față de un viitor cu emisii de carbon zero și o utilizare sporită a surselor regenerabile. România ar avea capacitatea și potențialul de a face mult mai multe în domeniul regenerabilelor. Momentan, acest potențial este restricționat, deoarece România își propune să păstreze cele mai multe centrale electrice pe cărbune în funcțiune în următorul deceniu. Acest lucru pune țara într-o poziție particulară, deoarece parcul de generare pe bază de cărbune îmbătrânește, investițiile în noul cărbune vor deveni neeconomice în următorul deceniu, având în vedere creșterea prețurilor la CO2 și întărirea reglementării UE privind calitatea aerului și controlul emisiilor. Comisia Europeană, în comentariile sale cu privire la prima formă

176

R

omania has one of the least ambitious 2030 targets for renewables, tells energynomics.ro Sonja Risteska, Project Manager Southeast Europe, Agora Energiewende. Romania would have enormous possibilities to develop its renewables sector. For instance, according to IRENA, the largest additional potential for cost-competitive solar PV in South East Europe is in Romania (up to 16.9 GW). The country also possesses enormous wind potential where up to 50 GW could be developed economically, says Risteska.


How is Romania perceived by the international energy community, in terms of political stability, commitment for the zero-carbon future and renewables? If we look into the latest policy document from Romania, its National Energy and Climate Plan – NECP for 2030, we see room for improvement in the country’s commitment to a zero-carbon future and increased utilization of renewables. Romania would have the capacity and potential to do a lot more in the area of renewables. This potential is at the moment restricted because Romania intends to keep most of its coal-fired power plants on-line in the next decade. This puts the country in a peculiar position as its coal fleet is ageing, investments in new coal will be become uneconomic in the next decade given rising CO2 prices and tightened EU regulation on air quality and emissions. The European Commission in its comments on the first draft of the Romanian NECP stated that Romania should “significantly raise the level of ambition for 2030 to a renewable share of at least 34% as Romania’s contribution to the Union’s 2030 target for renewable energy.” Currently Romania has one of the least ambitious 2030 targets, namely 27.9% RES. Hence the country needs to step-up in its contributions to the overall EU target of renewables but also utilize its enormous potentials in wind and solar for securing affordable and clean energy for its population.

a PNIESC, a declarat că România „ar trebui să ridice în mod semnificativ nivelul de ambiție pentru 2030 până la o cotă de cel puțin 34% pentru regenerabile ca parte a contribuției României la obiectivul Uniunii pentru țintele privind energiile regenerabile în 2030.” În prezent România are una dintre cele mai puțin ambițioase ținte pentru anul 2030, respectiv 27,9%. Prin urmare, țara trebuie să își intensifice contribuțiile la ținta globală a energiilor regenerabile și, de asemenea, să-și utilizeze potențialul enorm de energie eoliană și energie solară pentru a-și asigura energie curată la prețuri accesibile pentru populație.

Sonja Risteska Project Manager Southeast Europe Agora Energiewende

Romania intends to build two new nuclear reactors (or at least one) and to keep coal until 2030. Meanwhile, renewables subsidies are cut for large projects, and a small-prosumers project for financing solar panels for homes and small companies has started. How is that seen from your perspective? Romania would have enormous possibilities to develop its renewables sector. For instance, according to IRENA, the largest additional potential for cost-competitive solar PV in South East Europe is in Romania (up to 16.9 GW). The country also possesses enormous wind potential where up to 50 GW could be developed economically. At the same time, in many countries in South East Europe, including Romania, investors into renewables perceive huge financial and policy risks (complex permitting provisions, lacking market liberalization, non-existent

Q3 2019


RENEWABLES

| perspective

România intenționează să construiască două noi reactoare nucleare (sau cel puțin unul) și să menține cărbunele până în 2030. Între timp, subvențiile regenerabile sunt tăiate pentru proiecte mari și a fost lansat un proiect de finanțare a panourilor solare pentru micii producători. Cum vedeți această situație? România ar avea posibilități enorme de a-și dezvolta sectorul de energie regenerabilă. De exemplu, potrivit IRENA, cel mai mare potențial suplimentar pentru fotovoltaice solare competitive din punct de vedere al costurilor din Europa de Sud-Est este în România (până la 16,9 GW). De asemenea, țara deține un potențial eolian enorm, unde până la 50 GW ar putea fi dezvoltate economic. În același timp, în multe țări din Europa de SudEst, inclusiv în România, investitorii în surse regenerabile percep riscuri financiare și politice uriașe (prevederi complexe pentru permise, lipsuri în liberalizarea pieței, scheme firave de sprijin sau inexistente pentru proiectele din sectorul regenerabilelor etc). Aceste riscuri ridicate se traduc prin costuri mai mari decât ar fi necesar pentru proiectele din sector. Potențialul suplimentar Dacă ar exista un mediu de pentru fotovoltaice în România reglementare și financiar mai bun în este estimat la 16,9 GW. țările din Europa de sud-est, costurile proiectelor regenerabile ar putea The untapped potential for scădea ușor cu 20% - creând astfel un photovoltaics in Romania is estimated at 16.9 GW. model de afaceri convingător pentru regenerabile. Dacă guvernele continuă să investească în cărbune și în centrale nucleare, ele nu vor renunța astfel doar la avantajele economice ale regenerabilelor, ci și la alte beneficii ale energiilor regenerabile, precum securitatea energetică, aerul curat și protecția mediului. Odată cu creșterea prețurilor la dioxidul de carbon în Europa, costurile cu investiția în energia nucleare cresc în loc să scadă, iar proiectele sunt întârziate (vezi cazul Hinkley Point C, care va costa aproape dublu față de cât era prevăzut inițial și va avea o întârziere de 6-7 ani), pur și simplu nu există suficient timp de pierdut pentru a înlocui centralele electrice pe cărbune cu centrale nucleare. Prin urmare, sunt argumente puternice pentru a investi în surse regenerabile, care sunt mai ieftine și se pot construi mai repede, fără să riști cu active pe bază de cărbune sau energie nucleară.

16,9

178

or weak support schemes for RES etc). These high risks translate into higher than necessary cost of renewable projects. If a better regulatory and financial environment would be in place in SEE countries, the cost of renewables projects could easily decrease by 20% - thus making a compelling business case for renewables. If governments continue investing in coal and nuclear plants however, they will not only forego economic advantages of renewables but also other co-benefits of renewables, such as energy security, clean air, and climate protection. With CO2 prices increasing in Europe, investment costs of nuclear increasing rather than decreasing, projects being delayed (see Hinkley Point C which will cost almost double than initially envisaged and with a delay of 6-7 years), there is simply not enough time to wait to substitute the coal-fired power plants with nuclear. Hence the case is strong for renewables investments which are cheaper and take less time to build without then risking stranded coal and nuclear assets. What should a country like Romania do in order to attract more renewable investments of scale? Romania’s possibilities in the renewables are substantial. In order to attract more investment, it needs to first increase its RES target to the proposed 34% for 2030. Second, a tailored set of public “de-risking policies” in order to mitigate the risks of renewables investments, should be implemented. Such a policy set should comprise reliable, long-term RES remuneration regimes, including long-term binding RES targets, provisions to allow corporate PPAs and open and well-functioning balancing and intraday markets. Those measures need to be tailored to the Romanian situation having in mind the security of supply, emission reductions and power prices as energy poverty is a big issue in the country. Further, there is a proposal that the new Commission should within the new European budget, that will apply from 2021-2027, offer high cost-of-capital countries in Europe like Romania the option of developing renewable energy projects with the financial backing of an EU budget guarantee mechanism. It remains to be seen in what capacity will that materialize. A recent study by Agora Energiewende and regional organizations has shown that it is possi-


Ce ar trebui să facă o țară ca România pentru a atrage mai multe investiții regenerabile de mare anvergură? România are numeroase posibilități în zona surselor regenerabile. Pentru a atrage mai multe investiții, trebuie mai întâi să își crească obiectivul privind regenerabilele propus pentru 2030 la 34%. În al doilea rând, ar trebui să fie pus în aplicare un set adaptat de „politici de reducere a riscurilor” pentru a atenua riscurile asociate cu investițiile în regenerabile. Un asemenea ansamblu de politici ar trebui să cuprindă regimuri de remunerare a regenerabilelor pe termen lung, care să includă ținte obligatorii, dispoziții care să permită PPA-urile corporative, precum și piețe de echilibrare și intra-day libere și funcționale. Aceste măsuri trebuie adaptate la situația românească, având în vedere securitatea în aprovizionare, reducerile de emisii și prețurile la energie, în condițiile în care sărăcia energetică este o problemă majoră. În plus, există o propunere ca, încadrându-se în limitele bugetare aplicabile pentru intervalul 2021-2027, noua Comisie să ofere țărilor europene cu costuri ridicate ale capitalului, precum România, opțiunea de a dezvolta proiecte de energie regenerabilă cu sprijinul financiar al unui Mecanism de garanții. Rămâne de văzut cât de amplu va fi acest mecanism când se va concretiza. Un studiu recent realizat de Agora Energiewende și unele organizații regionale a arătat că este posibilă ca întreaga regiune a Europei de sudest să ajungă la o cotă de 50% pentru regenerabile în mix-ul energetic, până în 2030, fără a pune în pericol securitatea în aprovizionarea. Studiul a arătat că utilizarea unui amestec divers de tehnologii de generare flexibilă în (hidro, biomasă flexibilă, gaze naturale și stocare) poate facilita integrarea în special a surselor eoliene și a celor fotovoltaice. Cea mai eficientă este integrarea transfrontalieră a sistemelor energetice. Astfel, opțiunea fără riscuri pentru România este să-și crească gradul de interconexiune transfrontalieră cu vecinii și să accelereze cooperarea regională. Împreună cu un mediu de reglementare și financiar optimizat, acest lucru ar contribui la reducerea costurilor sistemului energetic la consumatori, maximizând în același timp securitatea în aprovizionare și introducerea rapidă a energiilor regenerabile.

ble for the entire region of SEE to have a share of 50% renewables in the power mix by 2030 without jeopardizing the security of supply. The study showed that having a diverse mix of flexible generation technologies in (hydro, flexible biomass, natural gas and storage) can facilitate the integration of especially wind and PV. Most effectively is the cross-border integration of power systems. Thus, it is a no-regret option for Romania to increase cross-border interconnection with its neighbors and speed up regional cooperation. Together with an optimized regulatory and financial environment, this would help to minimize power system costs for consumers while maximizing supply security and fast-tracking renewables deployment.

Q3 2019


RENEWABLES

| stiri , / news

Germania: Subvenția pentru energia verde va crește în 2020 Subvenția pentru regenerabile din Germania (EEG) este de așteptat să crească ușor de la 6,41 eurocenți pe kilowatt-oră (kWh) anul acesta la 6,5 și 6,7 eurocenți în 2020, conform calculelor realizate de think tank-ul Agora Energiewende. Motivele principale ale creșterii preconizate sunt creșterea capacității eoliene și scăderea soldului în „contul de energie verde” din Germania. Agora Energiewende prognozează că taxa va atinge un maxim de aproximativ 7 eurocenți pe kWh în 2021. Peste doi ani vor ieși din sistemul de subvenție primele centrale verzi, care își vor atinge maximumul de 20 de ani de tarifare ”feed-in”, iar acest lucru va duce la „scăderea treptată” a volumului subvențiilor.

Nou country manager pentru Enel în România Carlo Pignoloni De la finalul lunii august, Carlo Pignoloni, anterior manager al operațiunilor Enel Green Power în Italia, a preluat funcția de country manager al Enel România, înlocuindu-l pe Georgios Stassis. Stassis a părăsit Grupul Enel pentru a prelua conducerea companiei de utilități Power Public Corporation din Grecia. Carlo Pignoloni s-a alăturat Grupului Enel în 1990, ocupând de-a lungul anilor mai multe poziții în arii diferite

Germany: Renewable Energy Subsidies Shall Increase in 2020

de business ale Grupului. În perioada 2008-2011 a condus operațiunile

The German Renewable Energy Sources Subsidy (EEG) is expected to increase slightly from 6.41 eurocents per kilowatt-hour (kWh) this year to 6.5 and 6.7 eurocents in 2020, according to calculations made by the Agora Energiewende think tank. The main reasons for the expected increase are the increase of wind capacity and the decrease in the balance in the "green energy account" of Germany. Agora Energiewende predicts that the tax will reach a maximum of about 7 eurocents per kWh in 2021. In two years, the first green power plants will exit the subsidy system, which will reach their maximum 20 years of feed-in pricing, and this this will lead to a "gradual decrease" in the volume of subsidies.

New Country Manager for Enel in Romania Carlo Pignoloni

180

din România ale Enel Green Power.

Since the end of August, Carlo Pignoloni, formerly the head of Enel Green Power's operations in Italy, has taken over the Country Manager role of Enel Romania, replacing Georgios Stassis. Stassis left the Enel Group to take over the management of the utility Power Public Corporation in Greece. Carlo Pignoloni joined the Enel Group in 1990, where he held several positions across the various business segments of the Group. Between 2008 and 2011 he ran Enel Green Power’s operations in Romania.


Vestas a vândut 3 parcuri eoliene pentru 136 milioane euro Vestas Sold 3 Wind Power Plants for EUR 136 M Grupul danez Vestas, cel mai mare producător de turbine eoliene din Europa, a anunțat că a ajuns la un acord privind vânzare a 80% din acțiuni la subsidiarele care dețin parcurile eoliene Pantelimon, Pegasus și Apollo din România către un cumpărător căruia nu a dorit să îi dezvăluie identitatea. Surse neconfirmate afirmă că acesta ar fi grupul suedez Ikea, care își propune să devină independent energetic în România. Prețul de vânzare este de 136 milioane de euro, iar finalizarea tranzacției ar urma să aibă loc în opt-zece săptămâni. Parcul eolian Pantelimon are o putere totala instalată de 150 MW. Parcul eolian Apollo are o putere de 6MW și este amplasat în comuna Frumușica, județul Galați.

The Danish group Vestas, Europe's largest wind turbine manufacturer, has announced that it has reached an agreement to sell 80% of the shares in the subsidiaries owning the Pantelimon, Pegasus and Apollo wind power plants to a to a non-disclosed buyer. Unconfirmed sources claim that the buyer is the Swedish group Ikea, which aims at becoming energyindependent in Romania. The selling price is EUR 136 m and the completion of the transaction would take place in eight-to-ten weeks. The Pantelimon wind power plant has a total installed capacity of 150 MW. The Apollo wind power plant has a power of 6MW and is located in the village of Frumușica, Galați County.

Stab: Instalațiile solare de acoperiș vin cu economii de 25-30% Sunt nenumărate moduri de a economisi energie, cu impact direct asupra buzunarului și implicit asupra mediului înconjurător, susține CEOul ENGIE România, Eric Stab, citat de Republica.ro. ”Uitați-vă la câte acoperișuri se văd de la fereastra biroului meu. Pe multe ar putea fi montate instalații solare, astfel încât să ajutăm orașul să scadă și consumul, dar și poluarea. În cele mai multe cazuri [...] soluțiile pot duce la o economie de 25-30%”, a apreciat Stab. ”Gazul va fi combustibilul care ne va însoți în tranziția spre soluțiile verzi de producere a energiei, bazate pe resurse regenerabile. [...] Anul trecut, aproape jumătate din energia pe care am vândut-o în România a venit din surse verzi”, a mai spus Stab.

Stab: Roof Solar Installations Can Save 25-30% There are countless ways to save energy, with a direct impact on the pocket and implicitly on the environment, says ENGIE Romania CEO Eric Stab, quoted by Republica.ro. "Look at how many roofs you see from my office window. Solar installations could be installed on many, so as to help the city reduce its consumption and pollution. In most cases [...] the solutions can lead to a saving of 25-30%”, reckoned Stab. "Gas will be the fuel that will accompany us in the transition towards green energy generating solutions, based on renewable resources. [...] Last year, almost half of the energy we sold in Romania came from natural sources”, Stab said.

Q3 2019


EDITORIAL

Este o chestiune de timp

D

inamica redusă și piețele în declin au fost factori cruciali în anii de dinainte, dar 2019 a venit cu schimbări dramatice în legislație și în zona de reglementare. Pentru mulți dintre noi, anul 2019 a însemnat un blocaj complet și pași înapoi în efortul lent și dureros către liberalizarea piețelor locale de gaze naturale și electricitate. Realități ignorate de prea mult timp și-au arătat fețele urâte în minerit și în generarea de electricitate pe bază de cărbune, precum și în sistemele centralizate de încălzire - producție, transport și distribuție. Cu toate acestea, abordările bazate pe tehnologie (între care mobilitatea electrică, fotovoltaicele de scară mică, eficiența energetică) și presiunea constantă din partea Uniunii Europene au făcut ca România să își mențină aceeași destinație - o industrie descrisă de trăsături precum liberalizare, concurență, interconectare și perspectivă regională. Nu am ajuns acolo, dar cei mai mulți dintre noi ne pregătim pentru acest viitor, întrucât trecutul nu mai răspunde nevoilor din prezent! Suntem în mijlocul unui salt, cu garanții firave că în partea cealaltă ne așteaptă pământ sigur; este nevoie de curaj, încredere în parcursul realizat, ba chiar un pic de credință. Unii au spus „Până aici!” și caută oportunități mai bune, încercând să își vândă activele de aici sau să își mute afacerile în alte părți. Alții se pregătesc pentru noul început pe care România și-l proiectează, în condițiile în care pare că este gata să revină în grafic. Durata acestui proces este crucială pentru a-i convinge pe primii să revină și pentru a oferi mai multe argumente celor din urmă.

It’s a matter of time

Anul 2019 a însemnat un blocaj complet și pași înapoi în efortul lent și dureros către liberalizarea piețelor locale de gaze naturale și electricitate.

2019 brought a full-stop and reverse in the slow and painful effort for liberalizing the local natural gas and electricity markets.. Gabriel Avăcăriței Redactor-șef energynomics.ro Magazine Chief Editor energynomics.ro Magazine

L

ack of dynamism and depressed markets have been crucial factors before, but 2019 is the year of dramatic changes in the legislation and regulatory areas. For many of us, 2019 brought a full-stop and reverse in the slow and painful effort for liberalizing the local natural gas and electricity markets. Long time ignored realities showed their ugly faces in mining and coal-based generation, as well as in in centralized heating systems - production, transport and distribution. However, technology driven approaches (among which e-mobility, small scale PVs, energy efficiency), and constant push from the European Union provide for the same destination – an industry described by features such as liberalization, competition, interconnection and regional awareness. We are not there yet, but most of us prepare for this future, as the past has stopped to deliver! We are in the middle of a jump, with little guarantees that firm ground awaits for us on the other side. It takes courage, confidence on the journey went through, and even a leap of faith. Some said “Enough!”, and they are look for better opportunities, while trying to sell their assets here or to move their businesses elsewhere. Others prepare for the new beginning Romania envisions for itself, as it seems it is ready to come back on track. It’s a matter of time, because the duration of this process is crucial to entice the former and to give more reasons to the latter.


Profile for energynomics.ro Magazine

energynomics.ro Magazine Autumn 2019 web issue  

energynomics.ro Magazine Autumn 2019 web issue  

Advertisement