EMI op Zuid

Rotterdam, NL

EMI is een, door Hogeschool Rotterdam geïnitieerde, aan Rotterdam-Zuid verbonden netwerkorganisatie die werkt aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken op het gebied van wonen, werken, zorg, onderwijs en cultuur.

https://www.emiopzuid.nl/