Almanach TOP Zaměstnavatelé 2022

Page 1

A L M A N A C H TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022 Nejprestižnější žebříček TOP zaměstnavatelů v ČR podle hodnocení 11 856 studentů VŠ.


dovolte mi vás přivítat u čtení nového Almanachu TOP Zaměstnavatelů 2022. Do pomyslné TOP 125 těch nejlepších jste je svými hlasy vybrali právě vy a za to bych vám chtěl velmi poděkovat. Díky vašemu hodnocení můžeme letos sestavit již jedenáctý žebříček těch nejatraktivnějších zaměstnavatelů na českém trhu a připravit pro vás tak tohoto průvodce.

MĚSTNAVA ZA

LÉ TE

TO P

Vážení studenti, budoucí absolventi,

2022

Dostává se vám do rukou unikátní publikace. Usnadní vám orientaci na trhu práce, umožní sesbírat informace o možnostech spolupráce s firmami a pomůže s rozhodováním o směřování vaší kariéry. Na následujících stránkách najdete nejucelenější přehled těch nejzajímavějších a nejatraktivnějších zaměstnavatelů ve 13 oborových kategoriích. Můžete si porovnat firmy mezi sebou, dozvědět se více o jejich firemní kultuře a hodnotách, nakouknout do jejich pracovního prostředí skrze rozhovory s HR leadery vítězných firem a zjistit, jestli mají pro vás to, co hledáte. A nově pro vás máme aktuální pracovní příležitosti firem rovnou jako na dlani v aplikaci ABSOLVENTI.cz. Sami se rozhodněte, se kterou společností chcete nastartovat svou kariéru. Ze studie TOP Zaměstnavatelé vycházejí i zajímavá data. Ukazují trendy, jakými se přístup vás, studentů a budoucích absolventů, vyvíjí a jaká máte od svých budoucích zaměstnavatelů očekávání. Porovnejte je se svými spolužáky a vrstevníky napříč Českou republikou. Tyto informace jsou doplněny pohledy pracovníků, kteří na vašem místě byli jen před několika málo měsíci nebo roky. Dočtete se, jak vidí svá očekávání v porovnání s realitou a zkušeností prvního zaměstnání. Tento pohled jsme ještě doplnili o rady, doporučení a zkušenosti kariérních center VŠ z celé ČR. Letošní ročník se pomalu navrátil k normálu před celosvětovou pandemií, a tak není překvapující, že se mzdová očekávání respondentů posunula zpět na úroveň roku 2020. Celých 85 % z vás si představuje nástupní mzdu do 40 000 Kč hrubého měsíčně. Až půjdete na své první pohovory, myslete na to, ale zároveň nezapomínejte, že mzda není tím jediným, co vás v práci dlouhodobě udrží a bude motivovat. Podle našich dat chcete pracovat v přátelském kolektivu, sledujete a hodnotíte složení pracovních týmů a dáváte přednost firmám s dobrou pověstí na trhu. Očekáváte ale také zajímavější nabídky s vyšší nástupní mzdou.

2

Z toho lze vypozorovat, že chcete v práci pracovat na něčem smysluplném, dlouhodobém a tvořit tak zajímavé projekty, ale nechcete v práci žít – svůj život si rádi užijete s kamarády mimo kancelářské komplexy. Nováčky v TOP 10 jsou i Dobrá pověst firmy a Výše nástupního platu, což přisuzuji naplněnému trhu práce a poptávce po nových lidech napříč trhem. Nejnovějším trendem poslední doby, na který firmy přicházejí, je adaptace na digitální věk, tedy komunikace s uchazeči, čili vámi, na „vašich“ platformách – sociálních sítích, pomocí videí, chatbotů, v aplikacích atd. – jako to například dělá koncept ABSOLVENTI.cz.

Pro studenty zůstává stále velmi zajímavé mít možnost potkat se přímo se zástupci a manažery firem, nahlédnout jim „pod ruce“ a vidět naživo, jak práce ve firmě funguje, jak se tam pracuje a jací jsou tam lidé. Na předních místech zájmu se objevuje možnost stáže přímo ve firmě, případně spolupráce na bakalářské nebo diplomové práci. Firmy si toto všechno velmi dobře uvědomují, a tak vás čeká vskutku zajímavá a široká paleta možností, ze kterých můžete tyto zážitky a zkušenosti vybírat.

Závěrem vám přeji příjemné počtení a děkuji za pozornost a vaši přízeň. Držím vám pěsti jak ve studiu a jeho úspěšném dokončení, tak i v budoucím rozhodování o startu kariéry.

Mezi klíčové a dlouhodobé trendy patří určitá „profesionalizace“ práce, tedy vnímání pracovní doby a vůbec pobytu ve firmě jako skutečného pracovního času, během kterého se mladí soustředí na vykonání pracovních úkolů a povinností, které mají. Do tohoto vnímání pak významně zasahuje požadavek právě na work-life balance, zejména díky vzniku nových způsobů a forem práce v posledních dvou letech.

Jakub Hořický ředitel studie TOP Zaměstnavatelé

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022

zjisti více


KOVNICTVÍ & INVESTICE & PETROCHEMICKÝ NICTVÍ & INVESTICE 22 22 PRŮMYSL

erční ankabanka átelna spořitelna eisenbank ank

Skupina ČEZ 24 Unipetrol 26 ČEPS 28

OBSAH

24 26 28

HOCHTIEF

74

30 TELEKOMUNIKACE 32 TELEKOMUNIKACE

ZDRAVOTNICTVÍ 76 76& FARMACIE

ADVOKÁTNÍ 10 T-Mobile 34 KANCELÁŘE Sanofi / Zentiva T-Mobile 78 78 AK Havel & Partners O2 80 36 Fakultní nemocnice v Motole 12 O2 80 AK Brož & Sokol & Novák 16 Vodafone Bayer Jak to vidí kariérní centra 18 Vodafone 82 82 Radiokomunikace RGETIKA & PLYNÁRENSTVÍINFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ČeskéČeské AGEL 38 Radiokomunikace 84 84 IKA & PLYNÁRENSTVÍ AUTOMOBILOVÝ & STROJÍRENSKÝ PRŮMYSL 20 TROCHEMICKÝ PRŮMYSL 30 Seznam.cz 40 CHEMICKÝPŘEDSTAVENÍ PRŮMYSLSTUDIE TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 30 Valeo 22 2022 4–7 Jak to vidí 26 ina ZDRAVOTNICTVÍ &centra FARMACIE ZÁVĚREČNÉ 86 MINISTRYNĚ Tieto Czech 32 32 42&kariérní P Z ČEZ ZDRAVOTNICTVÍ FARMACIE 86SLOVO etrol 34 Sanofi / Zentiva 88 SPECIÁLNÍ KATEGORIE TOP ZAMĚSTNAVATELŮ 8–9 A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MICHAELY MA 34 Sanofi / Zentiva 88 BANKOVNICTVÍ & INVESTICE 28 Česká spořitelna 30 Fakultní nemocnice v Motole 36 36 Fakultní nemocnice v Motole 90 90 34 PŘEDSTAVENÍ DAT STUDIE A TOP ZAMĚSTNAVATELŮ 10–149 Bayer Raiffeisenbank 92 Bayer 92 Jak to vidí kariérní centra 36 ORMAČNÍ TECHNOLOGIE AGEL AGEL 94 94 ČNÍ TECHNOLOGIE 38 38 ENERGETIKA & PLYNÁRENSTVÍ & PETROCHEMICKÝ PRŮMYSL 38 am.cz 40 40 Skupina ČEZ 40 ZÁVĚREČNÉ SLOVO MINISTRYNĚ PRÁCE skupina ORLEN Unipetrol 44 hCzech 42 42 ZÁVĚREČNÉ SLOVO MINISTRYNĚ PRÁCE ČEPS

POD ZÁŠTITOU

POD ZÁŠTITOU POD ZÁŠTITOU

A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MICHAELY MARKSOVÉ A SOCIÁLNÍCH MICHAELY 96 Jak to VĚCÍ vidí kariérní centra MARKSOVÉ

POD ZÁŠTITOU

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Seznam.cz Oracle Jak to vidí kariérní centra

OBCHOD & ECOMMERCE IKEA Lidl ODBORNÝ GARANT Kaufland ODBORNÝ GARANT Jak to vidí kariérní centra

ODBORNÝ GARANT

MEDIÁLNÍ PARTNER

ME

52 54 58 60 62 64 68 70 74

MEDIÁLNÍ PARTNER MEDIÁLNÍ PARTNER

POHOSTINSTVÍ McDonald’s Jak to vidí kariérní centra

76 78 82

POJIŠŤOVNICTVÍ Generali Česka pojišťovna Všeobecná zdravotní pojišťovna Allianz pojišťovna Jak to vidí kariérní centra

84 86 90 92 94

TOP ZAMĚSTNAVATELÉ TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2017 2017 1

ODBORNÝ GARANT

48 50

96

1

PORADENSTVÍ & AUDIT & DANĚ KPMG Česká republika EY BDO Jak to vidí kariérní centra

96 98 102 104 106

SPOTŘEBITELSKÝ PRŮMYSL Coca-Cola HBC Česko a Slovensko Plzeňský Prazdroj Unilever Procter & Gamble Jak to vidí kariérní centra

108 110 114 116 118 120

STAVEBNICTVÍ STRABAG EUROVIA CS Saint-Gobain Jak to vidí kariérní centra

122 124 128 130 132

TELEKOMUNIKACE T-Mobile Jak to vidí kariérní centra

134 136 140

ZDRAVOTNICTVÍ & FARMACIE Zentiva Fakultní nemocnice Hradec Králové Jak to vidí kariérní centra

142 144 148 150

TOP Z

3


MĚSTNAVA ZA

LÉ TE

TO P

TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022

2022

NEJPRESTIŽNĚJŠÍ STUDIE ZAMĚSTNAVATELSKÉ ATRAKTIVITY MEZI ČESKÝMI VYSOKOŠKOLÁKY S VÍCE NEŽ DESETILETOU HISTORIÍ

Děkujeme vám! Projekt TOP Zaměstnavatelé 2022 je každoroční studií Asociace studentů a absolventů, která probíhá mezi studenty českých vysokých škol již jedenáctým rokem. Probíhá ve spolupráci s prestižní výzkumnou agenturou GfK, univerzitami, studentskými organizacemi a firemními partnery. Je realizována pod záštitami Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí. 4

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022

Cílem projektu je poskytnout jedinečné údaje vysokoškolskému prostředí o tom, kdo jsou TOP zaměstnavatelé a kde by se studenti, budoucí absolventi, měli ucházet o práci. Projekt má zároveň naznačit firmám, jak se stát preferovaným zaměstnavatelem.


PŘEDSTAVENÍ STUDIE PŘÍNOSY PROJEKTU

METODIKA STUDIE

Objektivní informace

Dotazník byl připraven výzkumnou agenturou GfK ve spolupráci s organizátory studie. Při přípravě dotazníku byly využity profesionální zkušenosti sociologů GfK a know-how z předchozích deseti ročníků.

Studie poskytuje studentům, univerzitám i firmám aktuální, reálný a detailní pohled na TOP zaměstnavatele pro rok 2022 v České republice.

Užitečný nástroj Výstupy studie mohou sloužit firmám jako zdroj informací pro akční plány ve vztahu k cílové skupině vysokoškoláků. V dlouhodobém horizontu získávají všechny zainteresované skupiny soustavnou zpětnou vazbu o vývoji a trendech.

Důvěryhodné poměření s trhem Žebříček byl před jedenácti lety založen s vizí objektivní metodiky, která umožňuje identifikovat nejlepší zaměstnavatele bez ohledu na velikost, známost či sektor.

Pořadí společností v jednotlivých kategoriích je stanoveno dle výsledků vyplněných dotazníků. Každý rok probíhá revize otázek ve studii, která reflektuje trendy v oblasti zaměstnávání studentů a absolventů vysokých škol.

POČET RESPONDENTŮ

TOP ZAMĚSTNAVATELÉ

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE PhD. 4,6 %

Studenti vysokých škol vyplňují odpovědi na otázky studie v on-line dotazníku za použití profesionálního dotazníkového nástroje.

11 856

ROČNÍK STUDIA

Mgr. 37,7 % Bc. 57,7 %

POHLAVÍ

43,2 % 56,8 %

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ EKONOMICKÉ ZAMĚŘENÍ

32,6 %

TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ

42,6 %

PRÁVO

5,3 %

ZDRAVOTNICTVÍ / LÉKAŘSTVÍ / FARMACIE

10 %

HUMANITNÍ A SOCIÁLNÍ VĚDY, PEDAGOGIKA

5,3 %

UMĚNÍ

2,7 %

PŘÍRODNÍ VĚDY

13,5 %

ZEMĚDĚLSTVÍ / LESNICTVÍ

2,4 %

JINÉ

1,1 %

5


4. MÍSTO

5. MÍSTO

AUTOMOBILOVÝ & STROJÍRENSKÝ PRŮMYSL

ŠKODA AUTO

ŠKODA TRANSPORTATION

Hyundai Motor Manufacturing Czech

Bosch

SIEMENS

BANKOVNICTVÍ & INVESTICE

Česká spořitelna

ČSOB

Komerční banka

Raiffeisenbank

Česká národní banka

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Seznam.cz

Microsoft

Avast

Oracle

IBM Česká republika

OBCHOD & ECOMMERCE

IKEA Česká republika

Alza.cz

Lidl Česká republika

Kaufland Česká republika

Rohlik Group

POJIŠŤOVNICTVÍ

Generali Česká pojišťovna

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Allianz pojišťovna

Kooperativa pojišťovna, Vienna Insurance Group

UNIQA pojišťovna

SPOTŘEBITELSKÝ PRŮMYSL

L'Oréal

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko

Nestlé Česko

Plzeňský Prazdroj

Red Bull Česká republika

STAVEBNICTVÍ

STRABAG

Metrostav

Skanska

EUROVIA CS

Saint-Gobain Česká republika

FARMACIE & ZDRAVOTNICTVÍ

Zentiva

Bayer

Fakultní nemocnice v Motole

Roche

Pfizer

VEŘEJNÁ SPRÁVA

Armáda České republiky

Česká televize

Ministerstvo financí

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo zahraničních věcí

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

HAVEL & PARTNERS

AK Brož & Sokol & Novák

Dentons

Baker McKenzie

ROWAN LEGAL

DOPRAVA & LOGISTIKA

Zásilkovna (Packeta Group)

Student Agency

DHL

Smartwings

Leo Express

ENERGETIKA & PLYNÁRENSTVÍ & PETROCHEMICKÝ PRŮMYSL

Skupina ČEZ

skupina ORLEN Unipetrol

E.ON Česká republika

ČEPS

MOL Česká republika

POHOSTINSTVÍ

McDonald’s ČR

Starbucks

Tchibo Praha

Hilton

KFC

PORADENSTVÍ & AUDIT & DANĚ

Deloitte Česká republika

KPMG Česká republika

EY

PwC Česká republika

BDO

REALITY & DEVELOPMENT

Penta Real Estate

CENTRAL GROUP

FINEP HOLDING

Trigema

KKCG Real Estate

TELEKOMUNIKACE

T-Mobile Czech Republic

Vodafone Czech Republic

O2 Czech Republic

CETIN

Nordic Telecom

2022

6

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022

SKOKAN ROKU 2022

BDO

MĚSTNAVA ZA

LÉ TE

SKUPINA ČEZ

MĚSTNAVA ZA

LÉ TE

JASNÁ VOLBA

LÉ TE

MĚSTNAVA ZA

TO P

3. MÍSTO

TO P

2. MÍSTO

TO P

1. MÍSTO

SPECIÁLNÍ KATEGORIE 2022

PRÁVNÍK / AK BROŽ & SOKOL & NOVÁK TECHNIK / SKUPINA ČEZ EKONOM / GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA FARMACEUT & LÉKAŘ / F AKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE


TOP 10 CHARAKTERISTIK ATRAKTIVNÍCH ZAMĚSTNAVATELŮ PRO ROK 2022 6. MÍSTO

7. MÍSTO

8. MÍSTO

9. MÍSTO

10. MÍSTO

ABB Česká republika

Valeo

Continental Automotive Czech Republic

Tatra Trucks

Honeywell Česká republika

Air Bank

MONETA Money Bank

J&T Banka

UniCredit Bank

mBank

Red Hat Czech

ESET

Unicorn

Livesport

LEGO

MALL Group

Albert Česká republika

Slevomat

MAKRO Cash & Carry

DATART Česká podnikatelská pojišťovna, Vienna Insurance Group

1. FIRMA NABÍZÍ PŘÁTELSKÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 2. SLOŽENÍ PRACOVNÍHO TÝMU 3. ROVNOVÁHA MEZI PRACÍ A VOLNÝM ČASEM 4. SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIRMY

NN Pojišťovna

ČSOB pojišťovna

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZPMV ČR)

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)

Kofola

Unilever

HEINEKEN Česká republika

Procter & Gamble

Pivovary Staropramen

6. JISTOTA A STABILITA ZAMĚSTNÁNÍ

HOCHTIEF

OHLA ŽS

SMP CZ

VCES

SYNER

Fakultní nemocnice Brno

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Útřední vojenská nemocnice Praha

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

7. ŠANCE NA BUDOUCÍ VYSOKÉ PŘÍJMY

AGEL

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Policie České republiky

Ministerstvo spravedlnosti

Český rozhlas

5. PLACENÉ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ FIRMOU

8. VEDENÍ PODPORUJÍCÍ ROZVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 9. DOBRÁ POVĚST FIRMY 10. VÝŠE NÁSTUPNÍHO PLATU

pracovní náplň

odměňování a možnost růstu ve firmě

lidé a kultura ve firmě

pověst a image firmy

13,2 % 30,8 %

12,4 % 31,5 %

2021

26,1 % 30 %

25,9 %

2022

30,1 %

Oblasti charakteristik atraktivních zaměstnavatelů s největším významem 7


TO P

JASNÁ VOLBA

MĚSTNAVA ZA

LÉ TE

MĚSTNAVA ZA

LÉ TE

TO P

TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022 TECHNIK

2022

2022

Skupina ČEZ

Společnost získala ocenění JASNÁ VOLBA a TECHNIK jako volba studentů techniky s nejlepšími výsledky.

Získali jste prestižní ocenění JASNÁ VOLBA, co pro vás titul absolutního vítěze znamená a jak je pro vás zavazující? Ocenění Jasná volba je pro nás potvrzením, že studenti vidí Skupinu ČEZ jako atraktivního a především perspektivního zaměstnavatele. Práce v energetice navíc jednoznačně dává smysl, už kvůli produktům, jako je elektřina nebo teplo, které přinášíme společnosti a bez kterých se jednoduše neobejdeme. Ocenění je pro nás zavazující, protože současní studenti jsou pro nás hnacím motorem budoucích proměn energetiky. Obhájili jste prestižní ocenění TECHNIK, jak je pro vás volba studentů techniky s nejlepšími studijními výsledky zavazující? Co pro vás znamená? Intenzivně pracujeme s téměř stovkou škol po celé České republice. Ocenění je pro nás odrazem dlouhodobé a systematické práce. O to více nás těší, vzhledem k velké konkurenci mezi technickými firmami na českém trhu, že nám dali hlasy právě top studenti. Znamená to pro nás potvrzení, že jdeme správným směrem, a i díky tomu máme chuť hledat stále nové aktivity, kterými studentům můžeme umožnit nás lépe poznat „na vlastní kůži“.

MĚSTNAVA ZA

LÉ TE

TO P

Co podle vás děláte jinak, čím se odlišujete od konkurence? Klademe velký důraz na to, aby nás studenti mohli poznat takříkajíc zevnitř. Kromě přednášek s našimi odborníky realizujeme řadu aktivit pro studenty přímo v provozech. Příkladem může být dvoutýdenní stáž Letní univerzita na našich jaderných elektrárnách. Podobným způsobem studentům představujeme i oblast distribuce elektřiny, moderních energetických řešení nebo obchodování s energetickými komoditami. Studenti tak získají ucelenou představu o tom, jak by jejich budoucí profesní uplatnění mohlo vypadat.

PRÁVNÍK 2022

MICHAELA CHALOUPKOVÁ

Ředitelka divize Správa a členka představenstva, Skupina ČEZ

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák

Advokátní kancelář získala ocenění PRÁVNÍK jako volba studentů práv s nejlepšími studijními výsledky.

Získali jste prestižní ocenění právník od studentů práv s nejlepšími studijními výsledky. Jak je pro vás zavazující a co pro vás znamená? Ocenění, které jsme získali, nás těší a velmi si jej považujeme. To především. Asi každé takové ocenění je již samo o sobě silnou motivací pokračovat tak, aby dosažená úroveň vztahů a podmínek v kanceláři minimálně zůstala stejná, ale pokud možno se ještě zlepšovala. Určitě je to tak i v tomto případě a nadále se budeme snažit, abychom byli vnímáni stejně pozitivně jako doposud. Co podle vás děláte jinak, čím se odlišujete od konkurence? Prvé, co jsem zjistil, když jsem před dávnými lety nastoupil do advokátní poradny, což je tehdejší obdoba advokátní kanceláře, byly velmi dobré vzájemné vztahy mezi všemi, kteří v poradně pracovali. Pojem kolegiální není zcela přesný, byly vysloveně vlídné, ne-li přátelské, a to se považovalo za společenskou normu. Primárně se tedy snažíme, aby to bylo stejné i aktuálně. Snažíme se také pro všechny vytvářet co nejlepší pracovní podmínky, ať již jde o – v mezích možností – pohyblivou pracovní dobu nejen v čase, ale i v místě, dostatečné technické vybavení na současné úrovni atd. TOMÁŠ SOKOL

Společník, AK Brož & Sokol & Novák

8

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022


MĚSTNAVA ZA

LÉ TE

TO P

SPECIÁLNÍ OCENĚNÍ FIREM EKONOM 2022

Generali Česká pojišťovna

Společnost získala ocenění EKONOM jako volba studentů ekonomie s nejlepšími studijními výsledky.

Získali jste prestižní ocenění EKONOM od studentů ekonomie s nejlepšími studijními výsledky. Čím jste podle vás pro ty nejlepší ekonomy tak atraktivní? V kategorii Pojišťovnictví jsme obhájili prvenství již po osmé v řadě a každým rokem pro nás tento závazek roste. Letos jsme navíc získali i ocenění ve speciální kategorii EKONOM. I toto ocenění nás pohání dál v intenzivní práci se studenty. Studentům nabízíme již během studia množství odborných stáží a praxí, při kterých spolupracují s těmi největšími odborníky, které v Česku máme. Dáváme jim průběžně zpětnou vazbu a podporujeme je v jejich růstu. Zároveň jsme velmi aktivní na pracovních veletrzích, ať už v online, nebo prezenční formě, a každý rok pro studenty připravujeme něco nového a zajímavého. Studenti si toho opravdu cení a nás to povzbuzuje k dalším aktivitám. Pojišťovnictví je velmi specifický obor a pro studenty může být setkání s odborníky právě to, co vyhrává.

MĚSTNAVA ZA

SKOKAN ROKU 2022

LÉ TE

TO P

Co podle vás děláte jinak, čím se odlišujete od konkurence? Pozice lídra na trhu je vždy velkým závazkem k tomu chovat se příkladně i odpovědně. Stabilita, velikost naší společnosti a zkušenosti a znalosti nejen českého, ale i mezinárodního prostředí jsou jen jedny z mnoha důvodů, proč máme v současnosti tolik uchazečů o spolupráci. I přestože jsme firma s mnohaletou tradicí, jsme si vědomi toho, že pokud chceme uspět v měnícím se světě, musíme se neustále transformovat, inovovat systémy a reflektovat potřeby klientů. Mezi našimi kolegy máme špičkové experty, od kterých se můžou studenti učit a čerpat inspiraci. Studenti u nás nejsou jen jedni z mnoha – uvědomujeme si totiž, že právě jejich energie, neotřelý pohled na věc a nadšení nás dokážou inspirovat a přinášet nová řešení.

KATARÍNA BOBOTOVÁ

Chief HR and Strategy Officer, Generali Česká pojišťovna

BDO

Společnost získala ocenění SKOKAN ROKU za největší posun v hodnocení studentů bez ohledu na studijní zaměření a výsledky.

Získali jste v naší anketě TOP Zaměstnavatelů 2022 titul Skokan roku. Jak je to pro vás zavazující? Co to pro vás znamená? Titulu si velmi vážíme. Vnímáme jej jako ocenění každodenní práce našich partnerů a manažerů se svými lidmi. Jsou to totiž oni, kdo svým osobním přístupem, důrazem na dobré vztahy, férovost a špičkovou odbornost vytvářejí firemní kulturu, která je atraktivní nejen pro naše stávající zaměstnance, ale i pro studenty, kteří u nás ještě nepracují. Umístění v anketě je pro nás také povzbuzením k tomu, abychom i nadále propagovali lásku k poradenské profesi prostřednictvím různorodých akcí pořádaných pro a se studenty, jako jsou např. účetní olympiády, odborné kurzy na VŠ, ale i neformální setkání se studenty typu „pub kvíz“. Co podle vás děláte jinak, čím se odlišujete od konkurence? Máme zdravou firemní kulturu. Naši lidé mají na BDO nejradši přátelskou atmosféru, dobré vztahy, velkou autonomii a ochotu všech včetně vedení řešit problémy konstruktivně, otevřeně a se snahou najít férové řešení. Smysl je obvykle více než proces. To by samo o sobě nefungovalo bez vysoké odbornosti, schopnosti poskytovat prvotřídní služby klientům a díky tomu se realizovat na zajímavých zakázkách a jako firma prosperovat a zdravě růst.

TOMÁŠ HAKEN HR Director, BDO

9


TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022 HAVEL & PARTNERS  AK Brož & Sokol & Novák Dentons Baker McKenzie ROWAN LEGAL

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE



VÝSLEDKY STUDIE 2022

Chtěli byste po dostudování pracovat ve stejném oboru, který nyní studujete? Spíše ne

Nevím

3,6 %

0,5 %

Určitě ne

10,4 %

52,3 % Určitě ano Spíše ano

33,2 %

2012–2022

10

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022


ODPOVĚDI PROFESIONÁLŮ Z PRAXE NA OTÁZKU: Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali?

Můj obor se nezaměřoval na jednu specifickou oblast, díky čemuž jsem měl možnost volit mezi více profesemi. Lákala mě práce v HR. V praxi jsem ale zjistil, že více než s lidmi na pohovorech si rozumím s čísly v účetních výkazech. Proto mě zaujala práce v auditu.

V zásadě jsem po dokončení školy chtěla pracovat v oboru, i když připouštím, že při náročném a intenzivním učení se na státnice došlo i na chvíle, kdy jsem váhala.

JOHANA NĚMEČKOVÁ Advokátní koncipient

VÍTEK ŠPOULA Audit Analyst

Výzkum léčiv mi přijde velice zajímavý a důležitý, proto jsem se během studií rozhodla pro práci v tomto oboru. Práce ve farmaceutickém prostředí mi navíc dává pocit, že mohu něčím přispět celé společnosti. Přestože mým hlavním oborem byla analytická chemie, po studiích jsem se rozhodla se soustředit na něco trochu jiného a pro mě nového – formulaci léčivých přípravků. Tento obor pro mě znamená opravdovou výzvu, jelikož je velmi komplexní a člověk v něm neustále musí sledovat aktuální trendy.

Ano, v advokacii jsem pracoval již během studia na právnické fakultě, takže když jsem se rozhodoval, co dál dělat, advokacie pro mě byla jasná volba.

JUDR. MARTIN SLIVONĚ Advokátní koncipient

DITA SPÁLOVSKÁ Formulation Scientist Junior

11


ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE

POZITIVNÍ REFERENCE JE ČASTO ROZHODUJÍCÍM FAKTOREM Jedna z nejprestižnějších advokátních kanceláří nemá o kandidáty nouzi, chce ale zaměstnávat ty nejlepší lidi na trhu. Jakými nástroji je získávají a čím se HAVEL & PARTNERS liší od ostatních velkých advokátních kanceláří, nám prozradil HR ředitel Daniel Soukup. 12

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022


I poměrně konzervativní prostředí, jakým advokacie bezesporu je, při náboru sází na online pohovory a sociální sítě, v HAVEL & PARTNERS ale věří hlavně referencím a spolupráci s právnickými fakultami, kde vidí zrod nových talentů na vlastní oči. Co přesvědčí dostudované právníky, aby pracovali u vás místo vlastní praxe? Právníci u nás pracují na významných projektech, až 70 procent z nich má mezinárodní prvek, uplatní tedy u nás určitě cizí jazyky. Čeká je spolupráce s klienty, mezi které patří 150 největších světových společností podle Fortune 500, téměř 50 společností z Czech Top 100, ale i nejvýznamnější čeští i slovenští podnikatelé, investoři a majitelé či manažeři firem a také třetina nejbohatších Čechů a Slováků. Obrovskou výhodou je právě naše komplexnost a unikátní know-how, kdy jsme schopní klientům v rámci jedné kanceláře zajistit veškeré služby, které potřebují. Zároveň ale pracujeme v týmech sestavených nejen podle právních specializací, ale i podle jednotlivých podnikatelských oborů. Kolegové tedy mají šanci se v rámci těchto týmů specializovat na obory, které je zajímají a baví. Mohou přitom využívat špičkové moderní a profesionální zázemí. Rád bych také zmínil i přátelskou atmosféru, kterou by možná někdo u firmy naší velikosti tak úplně neočekával. Jaké formy náboru používáte? Čekáte, až se vám zájemci ozvou, nebo sami hledáte talentované lidi? Dnes rozhodně nestačí čekat, až se vám ozve nějaký nadějný kandidát. Vedle běžné inzerce na pracovních portálech tedy jdeme mnohem dál, naším cílem je totiž získat ty nejlepší lidi na trhu. Klíčové jsou pro nás především reference, ať už od našich kolegů, ale také klientů. Máme širokou síť kontaktů, kterou můžeme pro tyto účely využívat. A velmi efektivně používáme při náboru i sociální sítě, především LinkedIn a Facebook, kde máme široký dosah a kde umíme také dobře cílit na kandidáty z oboru. Jak jsem již zmínil, intenzivně zároveň spolupracujeme s právnickými fakultami či přímo se studentskými organizacemi. Jaká základní kritéria by měl splňovat člověk zaměstnaný ve vaší firmě? Hledáme kvalitní právníky a daňové poradce, kteří jsou zároveň i týmovými hráči. Rozhodující je pro nás určitě nadšení, zapálení do práce a zájem učit se nové věci a neustále se rozvíjet. Kolegy intenzivně podporujeme v jejich odborném i manažerském rozvoji, všímáme si tedy toho, zda kandidáti mají nejen přehled ve svých oborech, ale zda jim nechybí také schopnost kritického myšlení a umí přistupovat k problémům komplexně.

Za dvacet let na trhu jsme získali unikátní know-how ve všech oborech práva i podnikání.

DANIEL SOUKUP Vystudoval bankovní management na Bankovním institutu vysoké škole Praha, dlouhodobě se věnoval oblasti HR v několika velkých firmách. Od roku 2015 pracuje jako HR ředitel v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS. Jak se v průběhu let mění uchazeči o práci ve vaší advokátní kanceláři? Jak na tyto změny reagujete? Vnímáme, že uchazečů je mnohem méně. Ti skutečně nejkvalitnější nemají o práci nouzi a vždy se na trhu práce uplatní. Pokud je tedy chceme získat na svou stranu, musíme být v náboru aktivnější. Ze stejného důvodu se spoléháme právě na osobní kontakty a doporučení kolegů či klientů. Velkou výhodou je to, že umíme nabídnout i flexibilní možnosti spolupráce.

Celý rozhovor si můžeš přečíst v aplikaci ABSOLVENTI.cz

13


ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE

„ NEJLEPŠÍ LIDÉ DĚLAJÍ NEJLEPŠÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ.

HAVEL & PARTNERS O společnosti

Jsme největší nezávislou právní firmou ve střední Evropě a nejžádanějším zaměstnavatelem mezi právními kancelářemi v ČR. I nadále chceme zůstat moderním a inovativním lídrem česko-slovenského advokátního trhu oceňovaným za odbornost, kvalitu služeb a výjimečnou značku.

Naše firemní kultura

I přes velikost naší firmy u nás vládne neformální a přátelská atmosféra. Standardem je tykání a řada tmelících akcí v průběhu roku, ať už je to velkolepá novoroční party, nebo office weekend a samozřejmě různé pro bono aktivity.

Naše hodnoty

Příležitosti pro studenty

Studenti právnických fakult pracují pod vedením zkušených kolegů. Získávají praktické dovednosti a orientaci v jednotlivých právních i podnikatelských odvětvích. Mohou využívat veškeré zázemí a know-how kanceláře. Po ukončení školy nabízíme koncipientskou praxi.

Šance pro absolventy

Absolventi začínají jako koncipienti s dobrým platovým ohodnocením a možností rychlého kariérního růstu. Naše kolegy podporujeme v dalším vzdělávání, včetně zahraničních stáží.

Proč se k nám přidat...

Zakládáme si na špičkových odbornících, dlouhodobém partnerství s klienty, individuálním přístupu, vysoké kvalitě a komplexnosti služeb, inovativnosti a v neposlední řadě na podpoře veřejně prospěšných projektů. Tyto hodnoty zastřešuje naše motto „Úspěch spojuje“.

Možnosti profesního rozvoje

Dokážeme ocenit pracovitost, zodpovědný přístup, kolegialitu a loajálnost. Nehrajeme na výsluhy, věk ani pohlaví. Všichni u nás mají stejné šance a mohou i z juniorních pozic vyrůst až na partnerskou úroveň.

Neustále investujeme do rozvoje zaměstnanců a spolupracovníků. Jsme mezinárodně zaměřená kancelář, sledujeme světové trendy a dokážeme je rychle adaptovat na lokální prostředí. Ve všem, co děláme, chceme být chytří, inovativní a inspirativní. VÁCLAV AUDES Společník a partner

HAVEL & PARTNERS Florentinum, Na Florenci 2116/15 110 00 Praha 1 JAROSLAV HAVEL Řídící partner

14

+420 255 000 111 dita.vackova@havelpartners.cz www.havelpartners.cz

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

HAVELPARTNERS havel&partners

Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!


Největší česko-slovenská advokátní kancelář

LÍDR ADVOKÁTNÍHO TRHU V ČESKÉ REPUBLICE I NA SLOVENSKU ABSOLUTNÍ VÍTĚZ SOUTĚŽE PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU V ČR

ČR 5 vítězství 21 ocenění celkově

Vítěz kategorií SR 2 vítězství 12 ocenění celkově

Nejlepší domácí kancelář ČR Nejlepší klientské služby ČR i SR Fúze a akvizice ČR i SR Telekomunikace a média ČR Zdravotnické právo ČR


ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE

„ ZDE SE STANU ADVOKÁTEM!

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ BROŽ & SOKOL & NOVÁK O společnosti

Již téměř 30 let naše advokátní kancelář působí v České republice a skrze naše partnery také téměř po celém světě. Tradičně nejznámější je naše práce na poli trestního práva, ale také civilní sporná agenda je naší silnou stránkou.

Šance pro absolventy

Staňte se jedním z nás, pomůžeme vám stát se advokátem, který bude zdatný v poskytování právních služeb, ale také v přístupu k advokacii.

Naše firemní kultura

Víme, že advokacie je především o lidech. Nasloucháme potřebám našich kolegů stejně jako potřebám našich klientů a to nám pomáhá poskytovat kvalitní právní služby.

Naše hodnoty

Dbáme na dodržování tradičních hodnot výkonu advokacie. Součástí těchto hodnot je důraz na kvalitní koncipientskou praxi. Bez kvalitní koncipientské praxe nebudou kvalitní advokáti, a tedy ani naše budoucnost.

Možnosti profesního rozvoje

Vynasnažíme se, aby váš první profesní krok – řádná koncipientská praxe v naší advokátní kanceláři – vedl k úspěšně složené advokátní zkoušce. Tím ale nic nekončí a doufáme, že k oboustranné spokojenosti budeme spolupracovat i nadále.

JIŘÍ NOVÁK Společník

Neustále investujeme do náboru nových spolupracovníků a rozvoje našich stávajících kolegů. Vždy se snažíme vyhovět potřebám a specifickým požadavkům našich klientů. Jsme česká advokátní kancelář s mezinárodním přesahem a sledujeme světové trendy.

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák Sokolská 60 120 00 Praha 2

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák

+420 224 941 946

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák

advokati@akbsn.eu www.akbsn.eu

16

Proč se k nám přidat...

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022

JIŘÍ NOVÁK Společník

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!


Jsme advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák Řadíme se mezi nejatraktivnější zaměstnavatele v ČR. I v letošním ročníku ankety TOP Zaměstnavatelé jsme se opět umístili na jedné z předních pozic. Od roku 2010 do současnosti držíme titul Právnická firma roku v oboru Trestní právo. Od roku 2012 jsme doporučovanou právnickou firmou v oboru Řešení sporů a arbitráže. Chambers & Partners Europe nás hodnotí jako Doporučovanou právnickou firmu v ČR. Jsme členy mezinárodní sítě advokátních kanceláří GGI. Naše služby poskytujeme českým klientům v zahraničí, ale i zahraničním klientům v ČR.

Získaná ocenění Získaná ocenění


TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022 Volí studenti své první zaměstnání / kariérní směřování v souladu se studovaným oborem?

Záleží na oboru. Máme zde fakultu lékařskou, pedagogickou či právnickou, tam obvykle ano. Nebývá výjimkou, že absolventi jiných fakult se uplatňují mimo svůj vystudovaný obor.

Ing. KRISTÝNA POSPÍŠILOVÁ Vedoucí Kariérního centra UP, Univerzita Palackého v Olomouci

Na VŠEM mají studenti jedinečnou možnost změnit profesní zaměření i v jeho průběhu. Pokud tedy získají zajímavou pracovní nabídku z jiné oblasti, kterou chtějí přijmout, mohou si své studium upravit tak, aby pro ně bylo stále aktuální a přinášelo přesně ty znalosti a zkušenosti, které potřebují. Obecně se však studenti pohybují stále ve stejné oblasti. Ing. BARBORA VALÁŠKOVÁ StartUp VŠEM, Manažerské centrum VŠEM

Velká část studentů Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha zvolí zaměstnání v souladu se studovaným oborem. Z dotazníkových průzkumů nám vychází, že absolventi nejčastěji pracují v diplomacii, na manažerských pozicích v mezinárodních institucích a korporacích, v politice, v neziskových organizacích nebo si zakládají vlastní podnikání. DENIS MELAS, MSc. Marketingový ředitel, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

18

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022


JAK TO VIDÍ KARIÉRNÍ CENTRA

Naši studenti už při studiu pracují v konzultačních společnostech, bankách, start-upech atd. Většina z nich uplatňuje aspoň část znalostí získaných ve škole. Absolventi, kteří pracují zcela mimo studovaný obor, by mohli být v každém ročníku posčítáni v jednotkách, někdy ani to ne. Mgr. ELIŠKA KROHOVÁ Kariérní poradkyně, Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd, UK

K A R IÉR N Í CEN T RU M

Tuto oblast chceme posílit. Dle dat z roku 2019 zůstává v oboru 45–60 % studentů v závislosti na konkrétní fakultě.

Mgr. PETR RYPL Koordinátor Kariérního centra SLU, Slezská univerzita

Více než dvě třetiny absolventů naší vysoké školy své profesní uplatnění nachází v profesích odpovídajících studovanému oboru. Výsledky dotazníkových absolventských šetření ukazují, že ve svých pozicích do velké míry využívají poznatky získané během studia. Ing. VLADIMÍR DRAGON Obchodní ředitel, Centrum kariéry a rozvoje VŠPP

Ano, z naší zkušenosti ve většině případů absolventi zůstávají v oboru.

MARCELA LUFINKOVÁ Career Office, University of New York in Prague

19


TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022

AUTOMOBILOVÝ & STROJÍRENSKÝ PRŮMYSL

ŠKODA AUTO ŠKODA TRANSPORTATION Hyundai Motor Manufacturing Czech Bosch SIEMENS ABB Česká republika Valeo  Continental Automotive Czech Republic Tatra Trucks Honeywell Česká republika

VÝSLEDKY STUDIE 2022

Jaké máte zkušenosti při studiu? Pracovní zkušenost v oboru mého studia v zahraničí Pracovní zkušenost v oboru mého studia v ČR

4,7 %

50,9 %

Pracovní zkušenost mimo obor mého studia v ČR

71,7 % 13,2 %

Jiné vzdělávací programy nabízené zaměstnavateli (např. workshopy, případové studie apod.)

Samostatná výdělečná činnost (OSVČ)

13,7 %

13,7 %

17,5 %

Jiná dobrovolná (neplacená) činnost mimo vysokou školu

Členství ve studentské organizaci / studentském projektu na vysoké škole

2012–2022

20

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022


ODPOVĚDI PROFESIONÁLŮ Z PRAXE NA OTÁZKU: Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Začal jsem ve Valeu pracovat poslední semestr, když jsem měl již splněný studijní plán, tudíž na mě nepůsobil takový tlak zvládnout pracovat a zároveň stíhat vše do školy. Přesto jsem některé předměty v týdenním rozvrhu měl a jednoduché to rozhodně nebylo. Člověk měl méně volného času, ale zvládnout se to dá.

Po druhém ročníku bakaláře jsem absolvovala letní stáž v EY, poté jsem se do firmy zhruba po roce vrátila na full-time pozici a během magistra zde pracovala.

ANNA MIČKOVÁ Junior konzultantka, EY-Parthenon

JAN FILIP Software Engineer

Vzhledem k tomu, že jsem se kvůli VŠ přestěhovala 200 km od rodiny a začala se starat sama o sebe, bylo nutné si začít i přivydělávat. Pracovala jsem během celého studia, nejprve na poloviční úvazek a později i na tříčtvrteční. Skloubení se studiem bylo jednodušší díky tomu, že jsem si mohla plánovat směny a bylo možné pracovat i o víkendu. Volného času jsem moc neměla, ale práce pro mě byla i koníčkem, takže mi to nevadilo.

V rámci svého studijního zaměření jsem při studiu magisterského oboru pracovala zhruba 3–4 dny v týdnu. Začátky byly náročné. Skloubit školu a zaměstnání bylo náročnější, než jsem si představovala. Naučilo mě to si efektivněji plánovat pracovní, školní, ale i osobní čas.

ADÉLA JANÁKOVÁ CRM Analyst

BARBORA KOPPOVÁ Leadership Trainee – Sales

21


AUTOMOBILOVÝ & STROJÍRENSKÝ PRŮMYSL

ELEKTRIFIKACE A AUTONOMNÍ ŘÍZENÍ Vývoj chytrých a ekologických vozidel je oborem s velkým potenciálem. Společnost Valeo, jeden z klíčových hráčů českého automobilového průmyslu, se věnuje jak výrobě nových technologií, tak i výzkumu. Aby mohla i nadále držet prst na tepu doby, při náboru cílí na mladé talenty z technicky zaměřených vysokých škol. 22

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022


O tom, co společnost Valeo nabízí studentům, absolventům a zaměstnancům, i o tom, jak ustála problémy s dodávkami materiálu spojené s pandemií, jsme si povídali s personálním ředitelem společnosti Františkem Škrdlantem. Bylo vaše HR oddělení připraveno na turbulence spojené s pandemií? To, co jsme zažili v rámci pandemie, neočekával ani největší pesimista. Naše HR organizace prošla za poslední roky velkou obměnou a jsem přesvědčený, že právě to nám zásadně pomohlo zvládnout potíže související s pandemií velmi dobře. Automobilový průmysl jako takový zažíval během pandemie těžké časy. Jak se vám dařilo získávat a udržet nové zaměstnance? Nejsložitější bylo flexibilně reagovat na změny, které pandemie přinášela. Bohužel těžké časy s pandemií neodešly, naopak nedostatek materiálu u výrobců automobilů je z hlediska plánování lidských zdrojů ještě horší. Vzhledem k situaci na českém trhu je získávání nových zaměstnanců stále velkým problémem, se kterým se potýká většina firem. V České republice Valeo působí už od roku 1995 a momentálně zaměstnává přibližně 4 000 lidí. Jakým způsobem svoje zaměstnance dále vzděláváte a rozvíjíte? Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců patří mezi priority naší společnosti a je absolutní nutností vzhledem k technologickým změnám, které automobilový průmysl ovlivňují. Elektrifikace a autonomní řízení jsou po technické stránce velmi zajímavé oblasti pro rozvoj kompetencí. Valeo si zakládá na podpoře wellbeingu pracovníků na všech pozicích. Jakým způsobem pracujete na životní spokojenosti zaměstnanců? Potřeby a požadavky na wellbeing jsou samozřejmě hodně rozmanité a záleží na věku, lokalitě a vkusu zaměstnance. Proto je i náš program benefitů a výhod velmi rozmanitý. Tím nejzásadnějším je 6 týdnů volna, protože odpočatý zaměstnanec má předpoklad být i spokojený zaměstnanec. Velmi oblíbená je například Multisport karta nebo Cafeteria, kde si zaměstnanec může své benefity vybrat. V neposlední řadě také nabízíme příspěvky na stravu, dopravu, stěhování, penzijní připojištění i volnočasové aktivity. Změnil se v posledních letech způsob náboru nových zaměstnanců? V roce 2018 jsme se rozhodli jít cestou vlastního náborového oddělení a vytvořili jsme tým Talent Acquisition Center. Již v prvním roce se projevila očekávaná efektivita toho-

Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců patří mezi priority naší společnosti a je absolutní nutností vzhledem k technologickým změnám, které automobilový průmysl ovlivňují.

to řešení a v tomto modelu pokračujeme i nadále. Změna ve způsobu náboru je patrná hlavně v nutnosti aktivního oslovení kandidátů, protože pasivní inzerce funguje jen ve velmi omezené míře. Nabízíte prostor studentům formou stáže nebo brigád? Čím je motivujete, aby se stali vašimi stálými zaměstnanci? V rámci Valeo organizace dáváme možnost využít částečných a flexibilních úvazků, které preferujeme na dobu delší než půl roku. Pro studenty je to tedy jedinečná možnost spojit studium a zaměstnání. Máme připravené i trainee programy, kde se studenti mohou podívat do několika oddělení. Během této spolupráce načerpají mnoho zkušeností a stávají se tak těmi nejvhodnějšími kandidáty na budoucí zaměstnance ve stálém pracovním poměru.

FRANTIŠEK ŠKRDLANT Vystudoval obor průmyslové inženýrství na Střední odborné škole Hořovice. Do společnosti Valeo nastoupil v roce 1999 jako inženýr kvality, během následujících 21 let si v rámci firmy vyzkoušel několik manažerských pozic v oblasti kvality, logistiky a HR. Od roku 2017 je personálním ředitelem Valeo Česká republika.

Celý rozhovor si můžeš přečíst v aplikaci ABSOLVENTI.cz

23


AUTOMOBILOVÝ & STROJÍRENSKÝ PRŮMYSL

„ TECHNIKA NÁS BAVÍ OD DĚTSTVÍ A NEPUSTILA NÁS DODNES.

VALEO O společnosti

Příležitosti pro studenty

Tvoříme budoucnost automobilů díky práci R&D v Praze a spolupráci se známými automobilkami. V České republice máme pět výrobních závodů – v Humpolci, Podbořanech, Rakovníku a Žebráku. Soustředíme se na nové technologie, které tvoří polovinu všech našich objednávek.

Studentům nabízíme stáže i trainee programy. Mohou poznat jednotlivá oddělení nebo pracovat i na studentských projektech, které jsou součástí větších celků. Rádi se podělíme o své zkušenosti ve spolupráci na semestrálních či diplomových pracích.

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

Udáváme společně směr, jakým se budou ubírat nové technologie automobilového průmyslu. Vyvíjíme produkty, které se jednou stanou nepostradatelnou součástí každého vozu. Vyrábíme díly, které potřebují automobily již dnes.

Absolventi se mohou uplatnit v následujících pozicích: Mechanical engineer, Hardware engineer, Software engineer, Test engineer, System test engineer, Process engineer, Logistik

Naše hodnoty

Ve Valeo se snažíme vytvářet prostředí postavené na několika základních principech – etice, politice otevřených dveří, profesionálním přístupu a týmové práci. Naši kolegové a jejich pracovní pohodlí stojí ve středu všech našich projektů.

Možnosti profesního rozvoje

Kariérní a profesní rozvoj podporujeme propracovaným systémem technických i manažerských školení. Naši experti registrují přes 2 000 patentů ročně. Přes 12 % tržeb investujeme do výzkumu a vývoje. Takto vznikající inovace tvoří 47 % našich zakázek.

Proč se k nám přidat... Ve Valeo se snažíme zachovávat start-up přístup s jistotou, kterou poskytuje nadnárodní firma. Na jednu stranu stojíme u naprostých novinek a víme, jak bude automotive vypadat za pár let. Na druhou máme k dispozici na pomoc týmy po celém světě. VERONIKA KNOBOVÁ

Koordinátor pro sběr dat z testovacích aut

FRANTIŠEK ŠKRDLANT Personální ředitel

24

Valeo Sazečská 247/2 108 00 Praha

Valeo.Group

+420 225 355 111

ValeoCzechRepublic

cz.recruitment.mailbox@valeo.com

Valeo_Group

www.valeo.cz

valeo_group

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

Valeo Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!


Co si kamarádi myslí, že děláme.

Co si máma myslí, že děláme.

Co si moji kolegové myslí, že děláme.

Co si já myslím, že děláme.

Co skutečně děláme.

Chceš taky? Přidej se!

valeo.jobs.cz


TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022

Jakou formou získávají studenti zkušenosti při studiu?

Pracovními zkušenostmi ve studovaném oboru v ČR i v zahraničí, pomocí workshopů nebo vlastního podnikání.

Ing. KRISTÝNA POSPÍŠILOVÁ Vedoucí Kariérního centra UP, Univerzita Palackého v Olomouci

Naším cílem je pomoci studentům získat nejen teoretické znalosti, ale také co nejvíce znalostí a zkušeností z praxe tak, aby je mohli využít ve svém budoucím kariérním životě. V rámci výuky spolupracujeme s řadou firem a ročně na VŠEM vítáme více než 100 odborníků z praxe v rámci projektů Hosté VŠEM, Skill-Port VŠEM a Mind-Power VŠEM Startup VŠEM. Ing. BARBORA VALÁŠKOVÁ StartUp VŠEM, Manažerské centrum VŠEM

Studenti VŠMVV získávají zkušenosti přes různá média, ať už se jedná o již zmiňované projekty s experty z praxe, nebo přes zajištěné stáže v České republice či cizině. Studenty managementu a marketingu také čeká v posledním semestru studia půlroční praxe ve firmě, která působí v oboru. Díky tomu mají studenti možnost aplikovat své poznatky do praxe a zároveň si najít trvalé pracovní místo po studiu. DENIS MELAS, MSc. Marketingový ředitel, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

26

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022


JAK TO VIDÍ KARIÉRNÍ CENTRA

Běžná je praxe ve firmě, workshopy jsou také poměrně časté, stejně jako vycestování do zahraničí na jinou univerzitu – to už je dnes přirozenou součástí života studentů na IES. Pokud by podobná zkušenost některému z našich absolventů chyběla, už by byl znevýhodněný, takže myslím, že se je snaží posbírat opravdu všichni. Mgr. ELIŠKA KROHOVÁ Kariérní poradkyně, Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd, UK

K A R IÉR N Í CEN T RU M

Většinou jde o praxe, stáže, brigády a nejrůznější projekty.

Mgr. PETR RYPL Koordinátor Kariérního centra SLU, Slezská univerzita

Jsme profesní vysokou školou – univerzitou. Naše vysoká škola pořádá ve spolupráci s partnery z praxe řadu seminářů, workshopů, soutěží a exkurzí. Ve výuce jsou odborníci z praxe. Máme profesně orientované studijní programy. Součástí studijních programů je absolvování odborné praxe v posledním ročníku studia. Praxi je možné absolvovat formou zahraniční stáže. Vzhledem k zaměření školy na oblast podnikání a podnikavosti studenti při studiu často podnikají. Ing. VLADIMÍR DRAGON Obchodní ředitel, Centrum kariéry a rozvoje VŠPP

Jsou to zejména pracovní příležitosti, stáže, studium v zahraničí, aktivity v rámci studentských klubů na UNYP, ale také dobrovolnictví či praktické workshopy organizované KC.

MARCELA LUFINKOVÁ Career Office, University of New York in Prague

27


TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022

BANKOVNICTVÍ & INVESTICE

Česká spořitelna  ČSOB Komerční banka Raiffeisenbank  Česká národní banka Air Bank MONETA Money Bank J&T Banka UniCredit Bank mBank

VÝSLEDKY STUDIE 2022

Jak dlouho očekáváte, že zůstanete u svého prvního zaměstnavatele? 31,2 % 21 % 4%

Do 1 roku

8%

Do 2 let

Do 3 let

Do 5 let

6,8 %

8%

7,4 %

Do 7 let

Do 10 let

Více než 10 let

10,2 %

Ideálně celý život

3,4 %

Jiné

2012–2022

28

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022


ODPOVĚDI PROFESIONÁLŮ Z PRAXE NA OTÁZKU: Je pro Vás důležité, aby komunikace od zaměstnavatele směrem k Vám byla osobní a personalizovaná přímo na míru pro Vás a Vaše potřeby?

Pokud se myslí ve stylu např. zpětné vazby, která bude osobní a pomůže vyzdvihnout silné stránky a stránky ke zlepšení, tak ano. Jestli mluvíme o normální komunikaci a zadávání úkolu, tak ta tolik personalizovaná být nemusí.

Ano, je to pro mě důležité.

JIŘÍ ČERVINKA IT Test Specialist

LUKÁŠ VORÁČEK Senior Consultant, Tax

Určitě záleží na druhu sdílených informací. Pokud se jedná o obecné informace, tak není nutné, aby komunikace byla příliš personalizovaná. Ale je mi skutečně příjemnější, když jsou informace předávány osobnějším stylem. Nejsem fanda firemních oběžníků, ke kterým se člověk musí půl dne přemlouvat, aby si je přečetl.

To záleží na situaci. Je pochopitelné, že ne vždy má zaměstnavatel možnost personalizované komunikace a ne vždy je nutné, aby byla komunikace personalizovaná.

ALICE ŽEBEROVÁ Customer Journey Expert

JAKUB BOUDA Circular hub co-worker

29


BANKOVNICTVÍ & INVESTICE

BANKA, KTERÁ POMÁHÁ KLIENTŮM ŽÍT FINANČNĚ ZDRAVĚ Konzervativní banky ztrácejí na popularitě – klienti i zaměstnanci volají po větší flexibilitě, inovacích a moderním přístupu. Na tento trend v posledních letech reaguje i Česká spořitelna, největší banka na tuzemském trhu.

30

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022


Změna z dinosaura v moderní banku – tak popisuje změny ve směřování České spořitelny ředitel lidských zdrojů Scott Marlowe. Prozradil také, jaké změny právě probíhají, jaké se chystají a co se naopak nemění. Česká spořitelna je jedním z nejatraktivnějších zaměstnavatelů v kategorii finančních institucí. Co za tím stojí? Primárně je to proto, že se Česká spořitelna neustále snaží být mnohem lepší banka, než byla dřív. Máme moderní produkty, krásné pobočky, nové a uživatelsky přívětivé internetové bankovnictví. Myslím, že budoucí zaměstnanci se dívají, co jimi vyhlédnutá firma dělá a jak to dělá. Lidé v dnešní době hledají víc než jen práci, za kterou dostanou výplatu. Chtějí dělat něco, co dává smysl. Kromě toho u nás mohou pracovat s technologiemi, které jinde nenajdete. Navíc se o zaměstnance dobře staráme a nabízíme spoustu benefitů.

Je pro nás důležité, aby uchazeč věřil ve smysl toho, co děláme.

Změnily se v posledních letech priority zájemců o zaměstnání ve vaší společnosti? Pokud ano, jak na to reagujete? Uchazeči velmi často hledají flexibilitu. Jestliže dříve byl home office okrajovou záležitostí, dnes je to v podstatě podmínka. Lidé v posledních letech vlivem pandemie přehodnotili svoje priority směrem k work-life balance. Chtějí zkrátka žít, ne jen pracovat. Banky se často prezentují jako flexibilní a pružné, ve skutečnosti to tak ale není. My se to snažíme změnit. Jak postupujete při náboru nových zaměstnanců? Jaké platformy využíváte, odkud k vám nejčastěji přicházejí a jak probíhá samotné výběrové řízení? K náboru používáme všechny prostředky, které jsou k dispozici, ať jsou to sociální sítě, job portály a podobně. Hlavním kanálem ale zůstávají naše kariérní stránky. Konkrétní způsob náboru se často liší podle obsazované pozice. Často k nám také přichází lidé z konkurenčních bank nebo pojišťoven, od telefonních operátorů. Výběrové řízení probíhá klasickým způsobem, snažíme se však, aby finální výběr nezáležel jen na jednom člověku, ale na celém týmu. Po práci z kanceláře přišlo období home office. Teď se zdá, že pro výkonnost i psychickou pohodu zaměstnanců je nejlepší kombinace obojího, tzv. hybridní práce. Jak k tomuto konceptu přistupujete vy? Jak už jsem říkal, v bankách nebyl do této chvíle tento koncept příliš běžný. Jsme si vědomi toho, že naši zaměstnanci mají o podobnou formu práce zájem, a pracujeme na tom. Máme za sebou pár měsíců pilotního programu, během kterého probíhaly schůzky s klienty na dálku. V zahraničí je tento koncept velmi úspěšný. Banky mají často otvírací dobu, která se kryje s pracovní dobou většiny lidí, takže pokud si někdo potřebuje

SCOTT MARLOWE Vystudoval filozofii a politické vědy na Univerzitě ve Vermontu. 19 let pracoval v globální poradenské společnosti Hay Group, nejprve na pozici konzultanta, poté jako ředitel poboček. Od roku 2017 je ředitelem lidských zdrojů v České spořitelně, která je součástí mezinárodní skupiny Erste Group. cokoliv vyřídit, musí kvůli tomu odejít z práce, což není zrovna nejlepší zákaznický servis. Banky na to reagovaly otevřením poboček v nákupních centrech s dlouhou otevírací dobou, což části zákazníků vyhovuje, další část by ale raději všechno vyřešila online z pohodlí domova. V tom je budoucnost. Vyhýbáme se však tomu, aby někdo dlouhodobě pracoval pouze z domu. Setkávání s kolegy je důležité pro firemní kulturu i kolektiv.

Celý rozhovor si můžeš přečíst v aplikaci ABSOLVENTI.cz

31


BANKOVNICTVÍ & INVESTICE

„ JSME SPOŘKA, VELKÉ MOŽNOSTI PRO VÁŠ TALENT A ROZVOJ.

ČESKÁ SPOŘITELNA O společnosti

Příležitosti pro studenty

Nejsme jen banka. Jsme společnost, která pomáhá svým klientům starat se o jejich finanční zdraví. Usilujeme o to, aby se lidem lépe dařilo a aby byli #silnější. Plně podporujeme i talent našich kolegů a kolegyň, kterým dáváme možnost rozvíjet nejen profesní schopnosti.

Nabízíme krátkodobé i dlouhodobé brigády – celoročně napříč všemi odděleními. Aktuální nabídky najdete na kariera.csas.cz. S našimi experty se můžete potkat také na partnerských vysokých školách při zajímavých přednáškách a workshopech.

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

Postupně se ve Spořce měníme. Nastavujeme progresivnější formy vedení (agilní týmy) a šlapeme do technologických inovací. Věříme, že týmy složené z kolegů z IT a businessu zajistí z dlouhodobého hlediska lepší implementaci změn a rychlejší reakce na potřeby klientů.

Čerstvým absolventům a studentům posledních ročníků vysokých škol nabízíme pracovní příležitosti také v našem ročním Trainee programu.

Naše hodnoty

Spolupracuji. Věřím tomu, co dělám. Mám rád/a lidi. To jsou naše hodnoty, které se snažíme propisovat do všeho, co děláme. Stejnou pozornost věnujeme i svým kolegům – chceme, aby se cítili dobře, jejich práce jim dávala smysl a zároveň měli prostor se rozvíjet.

Možnosti profesního rozvoje

Ve Spořce je růst a posuny v týmech i mezi odděleními samozřejmostí. K tomu nám skvěle slouží třeba interní aplikace MyCraft. V ní jsou mapovány kompetence kolegů a nastavovány individuální rozvojové plány, díky kterým si mohou rozšiřovat znalosti i v jiných řemeslech.

Proč se k nám přidat... Spořka vás nepřestane překvapovat. To, co nás dělá #silnější, je právě příležitost a důvěra, kterou svým lidem dává. Současně nabízí možnosti realizovat nápady a vize, které mají zlepšovat životy milionům lidí. MICHAL KOSAŘ

Head of Employer Branding

KATEŘINA PITŘÍKOVÁ Head of Recruitment

32

Česká spořitelna Olbrachtova 1929/62 140 00 Praha 4

Česká spořitelna Kariéra

+420 956 711 333

Česká spořitelna

hr@csas.cz

Ceskasporitelna

kariera.csas.cz

zivot_se_sporkou

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

ceska-sporitelna Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!BANKOVNICTVÍ & INVESTICE

„ U NÁS JE TO O VÁS!

RAIFFEISENBANK O společnosti

Příležitosti pro studenty

Ve svém podnikání, aktivitách, rozvoji a inovacích jsme inspirováni jak klienty, tak i zaměstnanci. Neustálým zlepšováním chceme vytvářet mimořádnou zákaznickou zkušenost a naplnit vizi banky – být nejvíce doporučovanou finanční skupinou.

Při studiu u nás můžete budovat kariéru jako brigádník nebo trainee. Na brigádě očekávejte jasně danou agendu. Jako trainee se naopak dostanete k odborné práci, ve které budete mít prostor pro vlastní iniciativu. Bližší informace naleznete na rb.jobs.cz.

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

Nestojíme na byrokracii a excelových tabulkách, ale na lidském přístupu, otevřenosti a flexibilitě. Záleží nám na tom, aby každý dělal smysluplnou práci a měl prostor pro rozvoj. Vytváříme prostředí, ve kterém se naši lidé cítí bezpečně. To je jen malá ochutnávka naší kultury.

Naše hodnoty

Jsme jeden tým a podporujeme jedinečnost každého z nás. Úspěch celku je pro nás důležitější než individuální úspěch. Zvídavost a učení jsou základem našeho růstu a inovací. Jsme odhodlaní věci měnit a vždy hledáme cestu, jak dojít k cíli jako první.

Možnosti profesního rozvoje

Aktivně podporujeme a pomáháme každému, kdo chce a má potenciál profesně růst. Interní trh pracovních příležitostí je otevřen všem zájemcům jak o kariérní posun (v hierarchii směrem vzhůru), tak profesní růst (posun na seniornější pozici ve stejné či jiné oblasti).

Absolventy rádi uvítáme na juniorních obchodních i neobchodních pozicích. V Raiffce na vás čeká spousta možností, jak se v kariéře rychle posunout a využít svůj talent naplno.

Proč se k nám přidat... Raiffka mě prostě baví. Dává mi příležitost růst a pracovat na skvělých projektech, které mě posouvají dopředu. Denně mě inspirují kolegyně a kolegové, kteří umí do práce vnést nejen odbornost, ale i opravdové přátelství a otevřenost. DAVID LIBICH

Social Media Manager

Raiffeisenbank a.s. Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 DANA FAJMONOVÁ Head of People & Culture

34

+420 412 440 000 info@rb.cz rb.jobs.cz

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022

RaiffeisenbankCZ

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

Raiffeisenbank Česká republika raiffeisencz zivotvraiffce

Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!


rb.jobs.cz


TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022 Jaké kariérně-poradenské služby pro studenty / budoucí absolventy plánujete v roce 2022?

Připravujeme veletrh pracovních příležitostí Okno do praxe, který by se po loňském online provedení měl tentokrát uskutečnit prezenčně. Současně chystáme další ročník cyklu přednášek z oblasti digitálního marketingu DigiUP. Stálicí je i CV fashion week, kdy kontrolujeme životopisy a máme i akci spojenou s focením na životopis. Ing. KRISTÝNA POSPÍŠILOVÁ Vedoucí Kariérního centra UP, Univerzita Palackého v Olomouci

Plánujeme se držet stanoveného směru, který se plně osvědčil.

Ing. BARBORA VALÁŠKOVÁ StartUp VŠEM, Manažerské centrum VŠEM

V roce 2022 plánujeme i nadále podporovat studenty při sestavování životopisů, motivačních dopisů, přípravě na pracovní pohovory a věnovat se seznamování studentů s potenciálními zaměstnavateli. Připravujeme i workshopy a coachingy.

DENIS MELAS, MSc. Marketingový ředitel, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

36

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022


JAK TO VIDÍ KARIÉRNÍ CENTRA

V tuto chvíli stejné jako v minulosti. Plánujeme však rozšiřovat počet spolupracujících firem, které nějakým způsobem participují v konkrétních předmětech. Tato spolupráce nám umožňuje spojit praxi s akademií a přináší to velmi pozitivní synergie pro všechny strany. Mgr. ELIŠKA KROHOVÁ Kariérní poradkyně, Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd, UK

K A R IÉR N Í CEN T RU M

Plánujeme podporovat a rozšiřovat nabídku konzultací a koučinku. Zaměříme se i na inzerci na portálech a systém identifikace talentů.

Mgr. PETR RYPL Koordinátor Kariérního centra SLU, Slezská univerzita

Naše Centrum kariéry a rozvoje bude opět pokračovat v Kariérních dnech, během kterých se studenti mohou seznámit se zástupci zaměstnavatelů. Seznámí se s oblastí působení firem, jejich firemní kulturou, aktuálními pracovními nabídkami, případně si mohou vyslechnout jejich prezentace. Ing. VLADIMÍR DRAGON Obchodní ředitel, Centrum kariéry a rozvoje VŠPP

Semináře externích odborníků z různých organizací a firem začleňujeme aktivně do hodin relevantních kurzů na UNYP.

MARCELA LUFINKOVÁ Career Office, University of New York in Prague

37


TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022

ENERGETIKA & PLYNÁRENSTVÍ & PETROCHEMIE

Skupina ČEZ  skupina ORLEN Unipetrol E.ON Česká republika ČEPS  MOL Česká republika



VÝSLEDKY STUDIE 2022

Čemu dáváte přednost ve svém budoucím zaměstnání? Jistota, stabilita

81,4

18,6

Změna

Tvůrčí přístup

77,0

23,0

Používání známých, předem daných postupů

Soutěživé prostředí

10,1

89,9

Přátelské prostředí

Práce na jednom místě

58,4

41,6

Časté cestování

Teoretické vzdělávání

7,9

92,1

Získávání zkušeností z praxe

Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení

59,0

41,0

Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

Náročná pracovní pozice

11,4

88,7

Rovnováha mezi prací a volným časem

Strategické, dlouhodobé úkoly

66,3

33,7

Operativní, krátkodobé úkoly

Úzká specializace

35,4

64,6

Získávání obecných dovedností

Sdílení odpovědnosti v týmu

55,1

44,9

Přijetí vedoucí role

Samostatná práce

34,3

65,7

Spolupráce v týmu

hodnoty v %

2012–2022

38

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022


ODPOVĚDI PROFESIONÁLŮ Z PRAXE NA OTÁZKU:

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost?

• Jistota • Stabilita • Používání známých, předem daných postupů • Přátelské prostředí • Časté cestování • Získávání zkušeností z praxe • Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu • Rovnováha mezi prací a volným časem • Strategické, dlouhodobé úkoly • Získávání obecných dovedností • Přijetí vedoucí role • Spolupráce v týmu

• Jistota • Stabilita • Používání známých, předem daných postupů • Přátelské prostředí • Práce na jednom místě • Získávání zkušeností z praxe • Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení • Rovnováha mezi prací a volným časem • Strategické, dlouhodobé úkoly • Úzká specializace • Přijetí vedoucí role • Spolupráce v týmu MARKÉTA BUBNOVÁ HR specialistka pro nábor a employer brand

SEBASTIAN RYGL Specialista energetického obchodu

• • • • • • • • • • •

LUKÁŠ VORÁČEK Senior Consultant, Tax

• • • • • • •

Změna Tvůrčí přístup Přátelské prostředí Práce na jednom místě Získávání zkušeností z praxe Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu Rovnováha mezi prací a volným časem Operativní krátkodobé úkoly Získávání obecných dovedností Přijetí vedoucí role Spolupráce v týmu

• • • • •

Jistota Stabilita Tvůrčí přístup Přátelské prostředí Časté cestování Získávání zkušeností z praxe Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení Rovnováha mezi prací a volným časem Strategické, dlouhodobé úkoly Získávání obecných dovedností Sdílení odpovědnosti Spolupráce v týmu

LUCIE BLECHOVÁ HR Specialista

39


ENERGETIKA & PLYNÁRENSTVÍ & PETROCHEMICKÝ PRŮMYSL

ENERGETIKA JAKO JEDEN Z NEJSMYSLUPLNĚJŠÍCH OBORŮ Skupina ČEZ aktuální trendy na poli energetiky nejen určuje, ale často i vytváří. Kromě dynamického vývoje se soustředí i na oblast dekarbonizace nebo zvyšování energetické efektivity.

40

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022


O aktuálních tématech na poli energetiky i o tom, co může jeden z největších zaměstnavatelů v Česku nabídnout zájemcům o práci, jsme si povídali s ředitelkou divize Správa Michaelou Chaloupkovou. Jaké trendy aktuálně hýbou energetikou? Tématem číslo jedna je v energetice již několik let dekarbonizace, tedy snižování emisí skleníkových plynů. Postupně se do této snahy, která má za cíl předejít nezvratným klimatickým změnám, zapojuje celý svět a dnes o uhlíkovou neutralitu usiluje už přes 135 států. Je to obrovský úkol a energetika se na něm podílí zásadním způsobem. Řešíme uzavírání zdrojů založených na fosilních palivech, výstavbu obnovitelných zdrojů, zvyšování energetické efektivity, rozvoj elektromobility, nové technologie jako například využívání vodíku, skladování elektřiny a další. V energetice se toho zkrátka aktuálně děje mnoho a je skvělé být u toho.

V energetice se toho aktuálně děje mnoho a je skvělé být u toho.

V anketě TOP Zaměstnavatelů se vám podařilo zvítězit potřetí za sebou. Co děláte jinak než ostatní? Ve strategickém náboru dlouhodobě sázíme na osobní kontakt a zážitky. Již více než 12 let intenzivně budujeme síť partnerských středních a vysokých škol a v rámci řady programů ukazujeme studentkám a studentům velké množství atraktivních pracovních příležitostí, které energetika nabízí. Velmi populární jsou třeba naše stáže Letní univerzita, kdy skupinky vysokoškoláků bereme přímo do provozu jaderných elektráren. Jaké vlastnosti či dovednosti ČEZ u kandidátů hledá? ČEZ je jedním z největších zaměstnavatelů v České republice. Najdete u nás stovky pozic v nejrůznějších oborech. Kromě techniků a energetiků u nás nacházejí uplatnění i odborníci na finance, IT, obchod, právo, prodej, evropskou agendu a další oblasti. Co ale všechny pozice spojuje a co u všech kandidátů hledáme, je odpovědnost, nadšení a chuť učit se novým věcem. Kde vidíte ČEZ za 10 let? Loni jsme vyhlásili ambiciózní program Vize 2030 – Čistá Energie Zítřka, ve kterém jsme se přihlásili k velmi konkrétním cílům v oblasti životního prostředí, sociálních vztahů a řízení společnosti. Klíčovou ambicí je snížení emisí Skupiny ČEZ o 55 % ve srovnání s rokem 2019. To znamená především ukončení výroby v uhelných elektrárnách a přeměnu uhelných tepláren na nízkoemisní. Současně se v příštích několika letech zaměříme na rozvoj bezemisních zdrojů. Do konce desetiletí vybudujeme celkem 6 GW obnovitelných zdrojů, tedy stejně jako dva a půl Temelínu, připravujeme se

MICHAELA CHALOUPKOVÁ Vystudovala právnickou fakultu ZČU a MBA na University of Pittsburgh. Ve společnosti ČEZ, a.s., pracuje od roku 2003, je ředitelkou divize Správa a členkou představenstva ČEZ, a.s. V roce 2012 se poprvé objevila v žebříčku 25 žen českého byznysu a od té doby je jeho stálou součástí.

na výstavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech. Zároveň budeme i nadále rozvíjet e-mobilitu, programy energetických úspor, modernizovat a digitalizovat distribuční sítě i zákaznické procesy. Věřím, že v roce 2030 bude Skupina ČEZ stejně jako dnes přední evropskou energetickou společností, v níž je radost pracovat.

Celý rozhovor si můžeš přečíst v aplikaci ABSOLVENTI.cz

41


ENERGETIKA & PLYNÁRENSTVÍ & PETROCHEMICKÝ PRŮMYSL

„ ÚSPĚŠNÁ KARIÉRA ZAČÍNÁ SPRÁVNÝM ROZHODNUTÍM.

SKUPINA ČEZ O společnosti

Příležitosti pro studenty

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

Jsme jednou z největších energetik v Evropě. Naší vizí je přinášet inovace pro řešení energetických potřeb a přispívat k vyšší kvalitě života. Přinášíme zákazníkům nejmodernější produkty od fotovoltaik, sítí dobíjecích stanic po chytrá energetická řešení.

Naše firemní kultura je orientována na bezpečnost, podporu vnitřní efektivity a inovativní pojetí energetiky. Mezi našimi zaměstnanci najdete zkušené profesionály i absolventy, kteří díky sdílení znalostí a dovedností přináší ta nejlepší řešení pro zákazníka.

Naše hodnoty

Rozlišujeme pět základních pilířů hodnot: bezpečnost, výkonnost, inovace, odbornost, spolupráce. V rámci firmy uplatňujeme rovnocenný přístup k zaměstnancům. Hledáme cesty, jak podporovat kolegy a kolegyně s nejrůznějšími omezeními a zajistit kvalitní pracovní prostředí.

Možnosti profesního rozvoje

Zaměstnanci mohou využít velké množství odborných kurzů i rozvojových programů jako ČEZ Talent nebo Women Hub. Díky širokému poli působnosti je možný profesní rozvoj na vedoucí/manažerské úrovně, ale i různé pozice v v rámci více než 200 firem Skupin ČEZ.

Studenti u nás mají širokou možnost zapojení – na praxi, stáži, Letní univerzitě na jaderných elektrárnách, při konzultaci závěrečné práce nebo během ročního ESCO trainee programu. Je to pro ně skvělá příležitostí poznat na vlastní kůži naše provozy a konkrétní pozice.

Absolventy propojujeme v rámci týmu se zkušenými kolegy. Nabízíme řadu pozic přímo pro absolventy anebo je v rámci ročních programů systematicky připravujeme na budoucí role.

Proč se k nám přidat... Získáte zaměstnání ve společnosti, která se pravidelně umísťuje mezi nejlepšími v anketách o nejatraktivnějšího zaměstnavatele. Smyslem naší práce je zajistit bezpečnou a spolehlivou energii našim zákazníkům. JOSEF LEJČEK

Ředitel útvaru Personalistika

MICHAELA CHALOUPKOVÁ Ředitelka divize Správa

42

Skupina ČEZ Duhová 2/1444 140 53 Praha 4

Práce v ČEZ

+420 211 041 111

SkupinaCEZ

kdejinde@cez.cz

SkupinaCEZ

www.kdejinde.cz

cez_group

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

ČEZ Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!


ÚSPĚŠNÁ KARIÉRA ZAČÍNÁ SPRÁVNÝM ROZHODNUTÍM


ENERGETIKA & PLYNÁRENSTVÍ & PETROCHEMICKÝ PRŮMYSL

PRÁCE NA INOVATIVNÍCH PROJEKTECH Chemický průmysl patří mezi nejatraktivnější obory současnosti. Poptávka po kvalitních zaměstnancích však i v tomto odvětví převyšuje nabídku. Skupina ORLEN Unipetrol proto pracuje s mladými talenty už na vysokých školách a hned po jejich absolvování v rámci speciálních programů. 44

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022


O tom, v čem spočívá unikátnost jednoho z největších českých zaměstnavatelů a co u něj absolventi hledají, nám řekla Petra Jirkovská, vedoucí odboru náboru a vzdělávání. Studenti vysokých škol vás považují za jednoho z nejlepších zaměstnavatelů v daném oboru. Čím si myslíte, že je to způsobeno? Myslím, že je to způsobeno naší tvrdou prací. A nemyslím jen HR oddělení, ale celé firmy. Jsme velká, stabilní a jedinečná společnost v oboru rafinérie – jsme jediným zpracovatelem ropy v České republice, což je jistě něco, co studenty láká. Pracujeme na mnoha inovativních projektech, do kterých se nastupující studenti mohou zapojit. Navíc se snažíme dělat vše pro to, aby se u nás naši zaměstnanci cítili dobře. Pravidelně také vyhráváme různé soutěže v oblasti vzdělávání, do které opravdu významně investujeme. Každý náš zaměstnanec se zkrátka může rozvíjet a pracovat na sobě. Jakým způsobem zaučujete nově příchozí zaměstnance? Máme dva programy, první z nich se jmenuje Absolvent a je určený absolventům vysokých škol. Každý rok má otevřené určité množství pozic, absolventi tím vstoupí do takového trainee programu, v následujících dvou letech si vyzkouší kolečko celou naší firmou, postupně si vyzkouší všechny pozice v provozu, aby vnímali všechny procesy a toky, aby pochopili, že to není jen o tom, že nám někde přiteče ropa, ale že to obnáší určité plánování dodávek, logistiku. A mají k sobě po celou dobu mentora, experta, který se jim věnuje. Většinou jde o absolventy specializovaných vysokých škol, kteří ocení, že mohou klást dotazy odborníkům. Máme také tréninkové centrum pro operátorské pozice – každý zaměstnanec, který nastupuje na pozici operátora, jím musí projít. Toto centrum je nové, jde v podstatě o zmenšenou část rafinérie, kde zaměstnanci nejprve prochází teoretickou výukou, poté si všechno osahají a vyzkouší v bezpečném prostředí mimo ostrý provoz. Máme i virtuální realitu a další technologie pro trénink. Co od vaší firmy žadatelé o práci chtějí a očekávají? Peníze většinou nejsou na prvním místě. Většina absolventů přichází s tím, že vědí, jaké máme technologie a na jakých projektech by u nás mohli pracovat. Vědí, že přicházíme s inovacemi a že jsme velká firma se spoustou pracovních příležitostí a možností kariérního postupu. Například jeden z našich jednatelů je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Máme ve firmě zkrátka plno důkazů, že to jde, stačí jen chtít. V poslední době mi dělá radost, že uchazeči přicházejí s určitým posláním a jasnou vizí o tom, co chtějí dělat, a hledají zaměstnání, které jejich vizi dokáže naplnit.

Noví operátoři si provoz vyzkouší v bezpečném prostředí tréninkového centra.

PETRA JIRKOVSKÁ V HR oblasti se pohybuje přes 10 let, aktuálně působí jako vedoucí odboru náboru a vzdělávání ve skupině ORLEN Unipetrol. Petra vystudovala andragogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského a kromě vzdělávání dospělých se ráda věnuje cestování, surfingu, kultuře a četbě.

Co teď řešíte v rámci HR? Zkoušíme v rámci náboru nové kanály, jako je například rádiová reklama, v Ústeckém kraji jsme spustili billboardovou kampaň, do které se zapojili naši reální zaměstnanci.

Celý rozhovor si můžeš přečíst v aplikaci ABSOLVENTI.cz

45


ENERGETIKA & PLYNÁRENSTVÍ & PETROCHEMICKÝ PRŮMYSL

„ VÁŽÍME SI TĚCH, KTEŘÍ CHTĚJÍ BÝT SOUČÁSTÍ SKUPINY ORLEN UNIPETROL. PŘIDEJTE SE K NÁM.

ORLEN UNIPETROL O společnosti

Příležitosti pro studenty

Naše rafinérie a výrobní areály postupně měníme na fabriky moderního střihu. Vyvíjíme alternativní paliva s využitím dřevní štěpky, zabýváme se vodíkovým řešením pro elektromobily nebo chemickou recyklací plastů.

Pro nadané studenty přírodních věd s důrazem na chemii otevíráme příležitosti ve formě studijních stipendií. V našich výrobních závodech mohou středoškoláci získat i praxi anebo si přes léto přivydělat na brigádě. Běžně pořádáme exkurze a účastníme se veletrhů.

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

Diverzita hraje v naší firemní kultuře významnou roli. Patříme mezi největší zaměstnavatele v České republice a je naším posláním podporovat mladé talenty, zkušené matadory, rodiče dětí i ženy ve vedoucích pozicích.

Naše hodnoty

Odpovědnost, rozvoj, energie, lidé a spolehlivost: vážíme si našich zákazníků, akcionářů, zaměstnanců, lidí v našem okolí a životního prostředí. Vytváření přidané hodnoty stojí na lidech, jejich schopnostech, znalostech a odhodlání. Přinášíme kvalitní produkty a služby.

Možnosti profesního rozvoje

Zaměstnáváme bezmála 5 000 lidí, kterým se intenzivně věnujeme. Nabízíme jim zajímavá školení, provozujeme unikátní tréninkové centrum a důraz klademe na výchovu vedoucích zaměstnanců z vlastních řad.

Program Absolvent je určený absolventům do dvou let od ukončení studia. Ti absolvují dvouleté kolečko ve společnostech skupiny, a pokud se osvědčí, mohou si zvolit pracovní pozici.

Proč se k nám přidat... Každý, kdo na sobě chce pracovat, má u nás dveře otevřené. Uplatnění u nás najdou zájemci bez ohledu na praxi a vzdělání. O zaměstnání se může ucházet vysokoškolák stejně jako středoškolák, čerstvý absolvent nebo člověk se zkušenostmi.

ING. VOJTĚCH LAMBL

Vedoucí technologického oddělení Z-PVC | Manager Engineering PVC Plant

PETRA JIRKOVSKÁ Vedoucí odboru náboru a vzdělávání

46

ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o. Milevská 2095/5 140 00 Praha

ORLENUnipetrol

+420 736 508 897

SkupinaUNIPETROL

petra.jirkovska@orlenunipetrol.cz

ORLENUnipetrol

orlenunipetrol.jobs.cz

orlenunipetrol

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

orlenunipetrol Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!ENERGETIKA & PLYNÁRENSTVÍ & PETROCHEMICKÝ PRŮMYSL

„ JEDINEČNOST, ODBORNOST, ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGIE – VAŠE CESTA DO SVĚTA ENERGETIKY VEDE K NÁM.

ČEPS O společnosti

Příležitosti pro studenty

Jsme jediným provozovatelem elektroenergetické přenosové soustavy ČR. Dispečersky zajišťujeme rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektřiny v každém okamžiku. Obnovujeme, udržujeme a rozvíjíme přenosovou soustavu s vedením o napětí 220 kV a 400 kV.

Studentům VŠ nabízíme stáže, stipendijní programy, brigády, naši odborníci spolupracují se studenty na bakalářských a diplomových pracích. Každý rok se s námi můžete potkat na Letní škole, která umožňuje studentům poznat během jednoho týdne firmu ze všech úhlů pohledu.

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

Přestože u nás pracuje zhruba 600 zaměstnanců, jsme skoro rodinnou firmou. Sdílení, podpora a opravdový zájem jsou klíčem, který nám pomáhá, aby se u nás lidé cítili dobře. Dbáme na vyváženost pracovního a osobního života, nezapomínáme na potřebu vzdělávání i rozvoje.

Naše hodnoty

Jsme si vědomi své odpovědnosti vůči uživatelům přenosové soustavy ČR. Aktivně se podílíme na transformaci a rozvoji evropské energetiky, společně tvoříme budoucnost naší země. Jednáme vždy otevřeně, transparentně a čestně.

Možnosti profesního rozvoje

Při vzdělávání dbáme na znalosti, orientaci v oboru i uplatnění vědomostí v praxi. Vždy vítáme nové kolegy z řad studentů a čerstvých absolventů, jimž rádi předáváme naše zkušenosti. Víme, že kooperace zkušených odborníků a absolventů je nejlepší cesta k úspěchu.

Absolvent u nás spolupracuje s respektovanými odborníky, účastní se zajímavých moderních projektů, vidí výsledky své práce a také za ně přijímá odpovědnost, čímž dál roste.

Proč se k nám přidat... ČEPS díky svému unikátnímu postavení mezi účastníky trhu s elektřinou představuje jedinečnou pracovní příležitost podílet se nejenom na samotném provozu přenosové soustavy, ale i na tvorbě budoucnosti energetického sektoru v celé Evropě. SEBASTIAN RYGL

Specialista energetického obchodu

DIANA PROCHÁZKOVÁ Ředitelka sekce HR a korporátní služby

48

ČEPS, a.s. Elektrárenská 774/2 101 52 Praha 10

Skupina ČEPS

+420 211 044 111

Skupina ČEPS

ceps@ceps.cz

CEPSvidea

www.ceps.cz

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!


TO P

LÉ TE

MĚSTNAVA A Z

2022

PŘENESTE K NÁM SVOU ENERGII A TRANSFORMUJTE KARIÉRU NA NEJVYŠŠÍ NAPĚTÍ

Zajišťujeme spolehlivý provoz, rozvoj a bezpečnost české přenosové soustavy. Jsme společnost ČEPS.

www.ceps.cz


TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022

Jaké faktory u studentů rozhodují při výběru zaměstnání?

Jedná se o mix. Důležité je pracovní uplatnění a nabízená pozice, mzda, pracovní podmínky, prestiž zaměstnavatele, benefity a také stabilita a perspektiva. Častým faktorem je pro dnešní absolventy i vidina smyslu ve vykonávané práci.

Ing. KRISTÝNA POSPÍŠILOVÁ Vedoucí Kariérního centra UP, Univerzita Palackého v Olomouci

Mezi nejčastější faktory určitě patří „work-life balance“, kdy je pro studenty velmi důležitá rovnováha mezi studiem, prací a volným časem. Často vyhledávají přátelské prostředí a stabilitu zaměstnavatele. Do popředí se dostávají i faktory jako společenská odpovědnost společnosti či principy udržitelného rozvoje. Ing. BARBORA VALÁŠKOVÁ StartUp VŠEM, Manažerské centrum VŠEM

U studentů vidíme čtyři hlavní kritéria výběru zaměstnání: kariérní postup, finanční ohodnocení, flexibilitu a smysl práce. Většina studentů chce znát alespoň pár let dopředu, jaký kariérní postup by je čekal a jaké finanční ohodnocení i benefity by mohli získat v budoucnosti. Řada studentů nechce pracovat v tzv. 9-to-5 zaměstnáních, ale chtějí mít větší flexibilitu, aby mohli lépe skloubit pracovní a soukromý život. Zajímá je i samotná podstata práce – mladí lidé chtějí vidět její dopad v reálném životě. DENIS MELAS, MSc. Marketingový ředitel, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

50

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022


JAK TO VIDÍ KARIÉRNÍ CENTRA

Work-life balance je v poslední době hlavním kritériem při výběru. Už to není jako před deseti lety, kdy studenti byli připraveni nechat se sedřít z kůže, zůstat v příslušné firmě 4–5 let a pak jít do něčeho klidnějšího. Nyní chtějí mít čas na své koníčky, na cestování, na zábavu. Určitá skupina stále preferuje prestižní zaměstnavatele, kteří mají ve světě businessu dobré jméno, a ta pak je ochotna tomuto snu hodně obětovat. Z mého pohledu však začíná převažovat „zaměstnanecká udržitelnost“ – tedy příjemné pracovní prostředí. Mgr. ELIŠKA KROHOVÁ Kariérní poradkyně, Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd, UK

Studenti a absolventi se při výběru zaměstnavatele rozhodují zejména dle finančního ohodnocení, možnosti kariérního růstu a míry využití znalostí a zkušeností získaných studiem. Důležitým faktorem je pochopitelně také atraktivní a přátelské pracovní prostředí. Řada absolventů hledá stabilitu a jistotu, mnoho absolventů se však nebojí ani dynamiky začínajících firem. Ing. VLADIMÍR DRAGON Obchodní ředitel, Centrum kariéry a rozvoje VŠPP

Tyto informace s námi studenti/absolventi nesdílí.

MARCELA LUFINKOVÁ Career Office, University of New York in Prague

51


2015

52

2022

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022 20,3 22,7

26,6

18

5,8

Tisk: speciální přílohy denního tisku o absolventech

52,5

Úřady práce

Seznam.cz  Microsoft Avast Oracle  IBM Česká republika

E-mailem (od vysoké školy, studentské organizace, firmy)

38,9

42,1

Další sociální sítě či aplikace (Snapchat, Instagram atd.)

54,7

Veletrhy pracovních příležitostí (jobfairy) na univerzitě

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

LinkedIn

50,9 58,8

Tisk: studentské časopisy

56,1

Facebook

56,2

Pracovní servery (webové portály pracovních příležitostí)

Webové stránky firmy

Rady od přátel, spolužáků nebo známých

TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022 Red Hat Czech ESET Unicorn Livesport LEGO

VÝSLEDKY STUDIE 2022

Jak/kde získáváte tipy na nabídky zaměstnání? 66,6

53,6

43,9

29,5 19,8 18,4 11,1

0

3,5

hodnoty v %

2012–2022


ODPOVĚDI PROFESIONÁLŮ Z PRAXE NA OTÁZKU: Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání? Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

Zaměstnání a pracovní nabídky jsem nikdy aktivně nevyhledával. Během studia jsem jako OSVČ získal projekty díky osobním kontaktům.

Tipy a nabídky jsem získávala na LinkedInu, navíc naše fakulta spolupracuje se zaměstnavateli v IT.

TOMÁŠ TRUXA Produktový manažer pro udržitelnost

JANA GREGOROVÁ Software Engineer in Test

Práci jsem si hledala na klasických portálech jako jobs.cz a s tím spojený Atmoskop nebo LinkedIn. Využívala jsem i platformy jako Welcometothejungle nebo Startupjobs. Dále také z pracovních veletrhů, doporučení od kamarádů nebo kolegů z minulé práce. O Unilever Leadership programu jsem se dozvěděla ze zveřejněné pozice na jobs.cz, ale se společností jako takovou jsem přišla do kontaktu už při bakaláři na pracovním veletrhu. LAN ANH TRAN BA HR People Partner v rámci Unilever Future Leaders programu

Mnoho nabídek mi zprostředkovala samotná vysoká škola. Jinou možností také byly nabídky práce na odděleních, kde jsem vykonávala praxi. O současném zaměstnavateli jsem věděla hlavně díky mnoha známým, kteří ve fakultní nemocnici pracují.

VERONIKA ČIPEROVÁ Odborný pracovník nemocniční hygieny

53


INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

DĚLÁME VĚCI TAK, ABY TO DÁVALO SMYSL Seznam je přední českou technologickou společností a rozvíjí služby pro miliony uživatelů. I proto si zakládá na vysoké profesionalitě svých zaměstnanců, ale také na pověstné firemní kultuře. O to, jak v Seznamu hledají nové talenty, se s námi podělil manažer náboru David Koláček. 54

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022


Jako společnost založená na inovacích Seznam vítá nové přístupy v oblasti HR, která se v průběhu let mění a modernizuje. Cíl však zůstává stejný – najít dalšího člena početné rodiny Seznamáků. Jste jedničkou na trhu, v České republice Seznam v podstatě nemá adekvátní konkurenci. Projevuje se tato skutečnost při náboru? Odráží se v něm současná nízká nezaměstnanost? Mladí lidé by Seznam mohli ocenit jako velmi zajímavého zaměstnavatele nejen v oblasti vývoje produktů a služeb, ale i v dalších oblastech profesní dráhy. Nabízíme mnoho různorodých pozic v obchodních týmech, provozujeme však i televizi, rozhlasové stanice a redakci Seznam Zpráv. Je opravdu mnoho nabídek, ze kterých lze vybírat.

Naše značka je pro odborníky i začínající talenty zárukou, že o nich bude slyšet.

Našim kandidátům nenabízíme jen „volnou pozici“, ale současně s ní i možnost rozvíjet své znalosti a dovednosti, tedy učit se od profesionálů v dané oblasti. Naše práce má smysl, vždy je vidět, v čem jsme pro veřejnost užiteční. Pracujeme s těmi nejnovějšími technologiemi, s obrovským množstvím dat. A ačkoliv jsme velikostí již velká korporace, stále v týmech panuje spíš startupový duch. Vždy mezi sebou najdeme někoho, na koho se lze obrátit pro radu, pro povzbuzení. Je pravdou, že nezaměstnanost je v posledních letech skutečně nejnižší, jaká kdy byla, říká se, že „lidi nejsou“. To ale platilo vždy, zejména u seniorních specialistů. Naše značka je nejen pro tyto odborníky, ale i pro začínající talenty zárukou, že o výsledky jejich práce bude na trhu zájem, že o nich bude slyšet, a proto má smysl svou kariéru budovat právě u nás. V Seznamu sledujete nábor už 12 let. Jak se za tu dobu změnil? Říkáte, že vaší prací je „prodej“ pracovní pozice kandidátovi, že fungujete částečně jako obchodní tým. Jak tedy takový prodej probíhá? Celou tuto dobu jsem člen HR týmu, z toho nábor vedu oficiálně přes 3 roky. Hlavní změnu vidím v tom, že je na straně zaměstnavatele potřeba jasně a pravdivě prodat danou pozici, poskytnout k ní kandidátům veškeré informace. I s jejími méně oblíbenými stránkami. Mám na mysli například nutnost vést pečlivě historii komunikace s klientem, být pečliví v dotahování i sebemenších úkolů, třeba i opravit chyby, na které se v průběhu projektů přijde. Už není ta doba, kdy kandidát byl uchazeč s velkou konkurencí a zaměstnavatel si mohl dovolit několikakolové výběrové řízení. Dnes je potřeba s kandidáty komunikovat velmi pružně, narovinu a v co nejkratším čase zjistit, zda se vzájemná očekávání protínají a mohli bychom si spolu rozumět.

DAVID KOLÁČEK Vystudoval Ekonomicko-správní fakultu Univerzity Pardubice a od roku 2019 působí jako manažer náboru ve společnosti Seznam.cz. Do té doby měl v Seznamu na starosti vedení oddělení vzdělávání. V Seznamu je přes dvanáct let, a jak on sám říká, je hrdým členem seznamácké rodiny.

Neoddělitelnou součástí práce v náboru je i využívání sociálních sítí k promu volných pozic, ale i k prezentování společnosti a atmosféry mezi zaměstnanci, uvnitř společnosti. Lidé se rádi podívají na svého budoucího zaměstnavatele, zjistí, co o něm píší zaměstnanci, rádi se podívají tzv. pod pokličku. A naším úkolem je nabídnout tuto možnost kandidátům na různých platformách.

Celý rozhovor si můžeš přečíst v aplikaci ABSOLVENTI.cz

55


INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

„ PRACUJEME NA TOM, ABY BYL INTERNET NEJSILNĚJŠÍ ČESKÉ MÉDIUM A SEZNAM.CZ MÍSTEM PRVNÍ VOLBY.

SEZNAM.CZ O společnosti

Příležitosti pro studenty

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

Seznam.cz je česká internetová jednička. Díky vlastním technologickým řešením přinášíme uživatelům užitečné produkty a služby, které jim pomáhají – ať už doma, v práci, nebo třeba na cestách. Naším cílem je umožnit lidem bezpečné a smysluplné užívání internetu.

Zapomeňte na dress code a formality. V Seznamu si všichni tykáme, pomáháme a vzájemně se motivujeme a podporujeme. Máme příjemné pracovní prostředí, které je přívětivé i pro domácí mazlíčky. Neustále se zajímáme o to, jak udělat pro naše zaměstnance co nejvíce.

Studenti si mohou práci pro Seznam.cz vyzkoušet na krátkodobých i dlouhodobých stážích, které pravidelně vypisujeme v našem Trainee programu. Pořádáme hackathony a spolupracujeme s několika tuzemskými vysokými školami, jejichž studenti mohou pracovat s našimi daty.

Seznam.cz je zejména technologická společnost, najdete u nás však velké množství dalších zajímavých profesí vhodných i pro začínající nadějné absolventy.

Naše hodnoty

Vyvíjíme služby a produkty, které reálně pomáhají našim uživatelům, a to jak v běžném životě, tak v podnikání. Ačkoli jsme obchodní společnost, nejde nám primárně o zisk. Na prvním místě je pro nás vždy uživatel a jeho spokojenost.

Možnosti profesního rozvoje

Seznam.cz dává příležitost všem, kteří o ni stojí. Není výjimkou, že se řadový zaměstnanec časem vypracuje na manažera či ředitele. V Seznamu se umíme poučit z vlastních chyb a jsme rádi za smysluplné podněty. Každý, kdo má co říct a čím přispět, dostane šanci.

Proč se k nám přidat... Moderní technologie, produkty, které dávají smysl, a lidé je proto využívají, férový přístup k zaměstnancům, neustálé zlepšování našich dovedností. Atmosféru Seznamu lze zažít jen u nás. Osobně doporučuji. DAVID KOLÁČEK Manažer náboru

Seznam.cz Radlická 3294/10 150 00 Praha 5 HELENA KUKLÍKOVÁ HR ředitelka

56

+420 234 694 111 kariera@firma.seznam.cz kariera.seznam.cz

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022

sledujseznam

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

seznam.cz seznam_cz seznam_cz

Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

„ U NÁS MŮŽETE BÝT SAMI SEBOU.

ORACLE O společnosti

Příležitosti pro studenty

V Oracle využíváme technologie zítřka k řešení skutečných problémů dneška. Záleží nám na tom, aby byl svět lepším místem. Jsme odhodláni měnit životy tím, že budeme rozvíjet vzdělávání, chránit planetu a podporovat naše komunity.

V rámci programu Oracle Academy, spolupráce s univerzitami a prostřednictvím studentských stáží se snažíme seznamovat studenty s našimi technologiemi a poskytnout jim nástroje a podporu k naplnění jejich potenciálu.

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

Zakládáme si na rozmanitém pracovním prostředí a jsme pyšní na to, že v naší české pobočce najdeme až šedesát pět národností. Věříme, že takové prostředí podněcuje k rozšíření perspektivy při řešení problémů a podporuje inovativní nápady.

Absolventi přinášejí nový pohled a energii do našich týmů a projektů. Proto je jejich úspěch naší prioritou a pomáháme jim profesně růst už od nástupu.

Naše hodnoty

Spolupracujeme na tom, abychom věci dělali co nejlépe, a sdílíme nápady, znalosti a konstruktivní zpětnou vazbu. Vítáme inovaci a troufáme si zkoušet nové věci, protože problémy se řeší tam, kde se setkává kreativita a technická odbornost.

Možnosti profesního rozvoje

Ve společnosti Oracle podporujeme vaši cestu vpřed, ať je jakákoli. Vaše kariérní cesta je u nás plně podporována nejen kulturou učení, ale také lídry, kteří naslouchají a jsou vybavení nástroji a zdroji, které vám pomohou pochopit vaše silné stránky a potřeby rozvoje.

RADKA ŠVEJNOHOVÁ Director, EMEA Talent Acquisition

58

Proč se k nám přidat... Nejlepší na práci u nás v Oracle jsou lidé. Každé ráno se těším, až budeme společně s kolegy řešit komplexní, ale zajímavé projekty. BJORN MARTENSSON

Viceprezident pro software development Oracle Česká republika

Oracle Global Services Czech Republic U Trezorky 921/2 158 00 Praha 5

OracleCareers

+420 735 791 472

CareersAtOracle

radka.svejnohova@oracle.com

oraclecareers

www.oracle.com/corporate/careers

oraclecareers

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

oracle Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022

Kde získávají studenti tipy na nabídky zaměstnání?

Mimo jiné získávají studenti tipy na pracovní nabídky i na webu a facebookovém profilu našeho centra.

Ing. KRISTÝNA POSPÍŠILOVÁ Vedoucí Kariérního centra UP, Univerzita Palackého v Olomouci

Snažíme se různými cestami představit našim studentům možnosti budoucího zaměstnání a kariérní nabídky ze strany firem a našich firemních partnerů. Informace předáváme za pomoci sociálních sítí, přes vyučující, kteří na naší škole působí, a máme i vlastní databázi na internetových stránkách školy, kterou pravidelně aktualizujeme. Ing. BARBORA VALÁŠKOVÁ StartUp VŠEM, Manažerské centrum VŠEM

Studenti mají možnost najít nabídky stáží a práce v informačním systému, mají je také zveřejněny ve svém studentském klubu. Marketingové oddělení zajišťuje přednášky od expertů z různých firem, na kterých mají studenti také možnost si zajistit stáž/práci.

DENIS MELAS, MSc. Marketingový ředitel, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

60

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022


JAK TO VIDÍ KARIÉRNÍ CENTRA

Naši studenti často hledají pracovní příležitosti na našem webu IES nebo na sociálních sítích, kde si sdílí nabídky mezi sebou. A pak samozřejmě hledají i po vlastní ose, prohlížejí stránky firem, které je zajímají, nebo chodí na náborové kampaně, které se čas od času v rámci představování firem konají. Mgr. ELIŠKA KROHOVÁ Kariérní poradkyně, Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd, UK

Studenti hledají informace a tipy z nejrůznějších zdrojů. I naše vysoká škola zveřejňuje nabídky zaměstnání pro studenty a absolventy. Dále využívají pracovní agentury, internetové portály, veletrhy, webové stránky firem apod. Studenti rovněž čerpají z osobních kontaktů mezi absolventy, známými, přáteli a rodinnými příslušníky. Ing. VLADIMÍR DRAGON Obchodní ředitel, Centrum kariéry a rozvoje VŠPP

Absolventi i studenti často hledají pracovní příležitosti na našem kariérním portálu a v uzavřených skupinách na FB a LinkedIn, kde pravidelně inzerujeme nabídky.

MARCELA LUFINKOVÁ Career Office, University of New York in Prague

61


TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022 IKEA Česká republika

OBCHOD & ECOMMERCE



Alza.cz Lidl Česká republika Kaufland Česká republika





Rohlik Group

MALL Group Albert Česká republika Slevomat MAKRO Cash & Carry DATART

VÝSLEDKY STUDIE 2022

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty by Vás zajímaly a zúčastnil/a byste se jich? 64,1 %

Studentské stáže

56,8 %

Den otevřených dveří ve firmě / exkurze

56,0 %

Odborné přednášky

49,2 %

Setkání se zaměstnanci, debata o jejich práci

44,7 %

Workshopy související s přípravou na hledání práce

42,9 %

Spolupráce na bakalářské/diplomové práci

38,9 %

Online odborné přednášky (např. OnlineDays.cz, TechnicDays.cz)

30,8 %

Společenská akce (párty)

27,6 %

Sportovní akce / teambuilding

24,9 %

On-line soutěže (zasílání zadání prostřednictvím internetu)

15,7 %

Soutěž typu business game ve firmě

4,7 %

Soutěž typu „nejlepší esej“

0,5 %

Jiné

2012–2022

62

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022


ODPOVĚDI PROFESIONÁLŮ Z PRAXE NA OTÁZKU: Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Skvěle hodnotím Akademii HAVEL & PARTNERS. Získala jsem tam nejen spoustu odborných znalostí, ale na takových akcích si cením i toho, že potkáte kolegy z jiných fakult a poznáte spoustu zajímavých a inspirativních lidí.

JOHANA NĚMEČKOVÁ Advokátní koncipient

Velice přínosné. Obecně vzato především akce, které studentům přinášejí styk s praxí, jako například diskuze s odborníky, praktické exkurze a podobně.

JIŘÍ PALYZA Junior nákupčí

V každém případě mi přišel zajímavý pracovní veletrh, ale více akcí pro studenty jsem neabsolvoval. Na střední škole nás navštěvovali různí zástupci firem a ukazovali nám materiály svých společností, samozřejmě společnost musela být relevantní pro náš typ studia. K druhé části otázky bych se vyjádřil tak, že v zájmu rozhodování studenta o jeho budoucnosti jsou tyto akce doslova klíčové a měly by být snad i ve studijních osnovách.

Účastnila jsem se veletrhu Šance. I díky tomu jsem následně při škole nastoupila do jedné z poradenských firem „velké čtyřky“. Studenti se na veletrhu dozví spoustu přínosných informací přímo od zaměstnanců nebo pracujících studentů a rozhodování o zaměstnání pro ně tak může být mnohem snazší.

ADÉLA JANÁKOVÁ CRM Analyst

JAKUB BOUDA Circular hub co-worker

63


OBCHOD & ECOMMERCE

PRACOVAT V IKEA JE JAKO PRACOVAT S PŘÁTELI Obchodní domy IKEA už dávno nejsou jen klasickými prodejnami nábytku. Zejména v období pandemie se firma musela zaměřit i na e-shop nebo odbavování online objednávek. Kromě práce IKEA nabízela i podporu zaměstnancům, kteří museli zůstat doma s dětmi nebo se dostali do nepříznivé životní situace. 64

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022


O fungování fondu na podporu zaměstnanců a další podpoře a benefitech, které IKEA nabízí, jsme si povídali s Valentinou Cirellou, Country People & Culture manažerkou pro IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko. Jak jste se vyrovnali s půlročním uzavřením obchodů v souvislosti s covidem? Našli jste v tomto období využití pro všechny zaměstnance? Celé období pandemie bylo velkou výzvou. Naplno ukázalo jednu z našich klíčových firemních hodnot, a to pospolitost. Mnoho věcí jsme se museli rychle naučit a všichni zaměstnanci se museli přizpůsobit nové realitě. Ze dne na den jsme přešli výhradně na online provoz. Naše síly jsme vrhli na odbavování online objednávek a postupně jsme celý proces vylepšovali. Mnozí zaměstnanci měli možnost se naučit nové věci a často objevili oblast, které se pak věnovali i po znovuotevření obchodních domů. Navíc i během pandemie jsme stále přijímali nové zaměstnance. Jak jste v této těžké době motivovali a odměňovali zaměstnance a jaké benefity svým zaměstnancům nyní nabízíte? V první fázi jsme zajišťovali bezpečnost našich zaměstnanců a snažili se je podporovat. Založili jsme vlastní fond na podporu zaměstnanců, kteří se kvůli pandemii dostali do složité životní situace – např. když jejich partneři ztratili práci. Prostřednictvím tohoto fondu jsme v Česku podpořili osm desítek zaměstnanců celkovou částkou 4 miliony korun. Na úrovni celého regionu Česko, Maďarsko a Slovensko pak šlo o dvě stovky našich kolegů v nouzi a celkovou investici přesahující 10 milionů korun. Jednou z intenzivně podporovaných skupin byli a jsou rodiče samoživitelé. Skloubení pracovních povinností a péče o děti není jednoduché, natož pak v době pandemie. IKEA pomáhala svým zaměstnancům, kteří se o děti starají sami, vyplacením 100 % mzdy i v případě, kdy museli zůstat s dětmi doma kvůli uzavření škol nebo nařízené karanténě. Podobně IKEA zaměstnancům na nemocenské nebo v karanténě kvůli covidu-19 zaručovala, že dostanou výplatu v plné výši. IKEA takto dorovnala výplaty částkou v celkové výši 700 tisíc Kč. Náročné pracovní dny však pomáhaly zaměstnancům lépe zvládat i další benefity… Ano, IKEA například na podzim 2020 a 2021 proplácela svým zaměstnancům náklady na očkování proti chřipce. Zaměstnanci navíc ke standardně nabízeným pěti týdnům volna

Chceme, aby naše zaměstnance práce bavila.

VALENTINA CIRELLA Získala magisterský titul na University of Florence. Ve společnosti IKEA pracuje od roku 2010. Nejprve působila v italských pobočkách, v roce 2022 přesídlila do Prahy, kde působí jako Country People & Culture Manager IKEA pro Českou republiku, Maďarsko a Slovensko.

měli nárok na jeden den navíc, aby ho využili pro regeneraci a odpočinek. Dále zaměstnanci v období zavřených obchodních domů měli obědy zdarma pro sebe a během uzavření škol také pro své děti. IKEA takto poskytla více než 4 000 obědů pro děti ve věku do 15 let.

Celý rozhovor si můžeš přečíst v aplikaci ABSOLVENTI.cz

65


OBCHOD & ECOMMERCE

„ KAŽDÝ MŮŽE PŘISPĚT SVÝM JEDINEČNÝM DÍLEM.

IKEA O společnosti

Příležitosti pro studenty

Naše vize „vytvářet lepší každodenní život pro mnoho lidí“ se odráží ve všem, co děláme. Jak ale tuto vizi naplňujeme? Vždy se snažíme mít pozitivní dopad. Na naše zákazníky, zaměstnance, ale i komunity s námi spřízněné.

Ne každý ví, že každý náš obchodní dům má vlastní kancelářské zázemí. Mnoho našich šikovných manažerů u nás začínalo na řadových pozicích. Stejně tak můžeš i ty! Pracovních příležitostí je u nás mnoho a otevíráme i nevšední pozice, které by tě ani nenapadly.

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

Švédské kořeny se promítají do naší činnosti na každém kroku. Ať už je to udržitelnost našeho podnikání, nebo rovný přístup k našim zaměstnancům. Základem firemní kultury IKEA je otevřené, přátelské a podporující prostředí, ve kterém oceňujeme práci každého člena týmu.

Naše hodnoty

Vždy k sobě hledáme kolegy, kteří sdílí naše firemní hodnoty a jsou správní parťáci do týmu. Důležité je pro nás hledat nekonvenční způsoby, jak dělat něco lépe než včera. Jsme společnost s nadšením vedená touhou jít příkladem. Světu i sobě navzájem.

Možnosti profesního rozvoje

Pomáháme rozvíjet potenciál všem, kteří se chtějí posouvat dál. Možností máme spoustu a lze se posouvat různými směry. Ať už je to rozvoj napříč odděleními, hierarchickými stupni, různorodými projekty, nebo zeměmi. Každý má u nás otevřené příležitosti.

Při výběru nových kolegů se důkladně věnujeme měření potenciálu. Často je pro nás důležitější právě rozvojový potenciál člověka a hodnoty, které zastává, nežli údaje ze životopisu.

Proč se k nám přidat... V IKEA můžete vlastně každý den cestovat. Pohybujeme se v mezinárodním prostředí, které je plné inspirace a různorodosti, ale stále se cítíme navzájem propojeni, ať už jsme odkudkoliv. Takové kreativní a přátelské prostředí mě baví. JAKUB BOUDA Recovery co-worker

LADISLAV ONDERKA Recruitment Selection & Onboarding Leader CZ, HU, SK

66

IKEA Česká republika, s.r.o. Skandinávská 131/1 155 00 Praha 13-Třebonice

IKEAceska

+420 234 567 890 ikea.info@ikea.cz

IKEA Česká Republika

www.ikea.com/cz/cs

ikea_cesko

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

IKEA ikeaceska

Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!


Andrea a Jakub už svou vysněnou práci našli Zkus to i ty, v IKEA dáváme příležitost všem. Uplatnit se můžeš jako manažer prodejního odělení, lídr projektu, dekoratér, vedoucí restauračního provozu, marketingový specialista, koordinátor v logistice a v řadě dalších profesí.

© Inter IKEA Systems B.V. 2022

Vyber si z volných pozic na IKEA.cz/pracevikea


OBCHOD & ECOMMERCE

„ U NÁS SI KARIÉRU VYCHUTNÁTE!

LIDL O společnosti

Lidl tvoří lidé a my si jich vážíme. Dlouhodobě patříme k nejžádanějším zaměstnavatelům v maloobchodě. V České republice jsme od roku 2003 a z prvních pár stovek zaměstnanců jsme se posunuli na více než 12 000 kolegů a kolegyň. Staňte se i vy naší jedničkou!

Naše firemní kultura

Jsme stabilní společnost s velkou chutí posouvat se vpřed. Spokojenost našich zaměstnanců je pro nás klíčová, a proto je rádi rozvíjíme a plně podporujeme v jejich růstu. Férové jednání je pro nás základ a pravidelné navyšování mzdy samozřejmostí.

Naše hodnoty

Hodnoty Lidlu jsou založeny na vzájemné důvěře a otevřené komunikaci. V každodenní práci jsme si vědomi odpovědnosti vůči našim zaměstnancům a partnerům, ale také vůči životnímu prostředí a společnosti. Ve všech oblastech pracujeme efektivně a s vysokým nasazením.

Možnosti profesního rozvoje

Naši zaměstnanci u nás často zůstávají mnoho let a přes různé pracovní pozice se posouvají výš. V rámci programu talent managementu jim pomáháme se neustále rozvíjet a pracovat na sobě. Zároveň jako mezinárodní společnost nabízíme i pracovní uplatnění po celém světě.

Příležitosti pro studenty

Studenti celoročně využívají široké škály pozic v prodejnách, logistice a administrativě. Vážíme si znalostí a dovedností, které do Lidlu přinesete, a na oplátku vám dáme veškeré know-how, které máme my.

Šance pro absolventy

Pro absolventy máme několik vyladěných trainee programů, kde dostanete příležitost nastartovat profesní dráhu. Uplatníte se na prodejně, v logistice i na naší centrále v Praze.

Proč se k nám přidat... Chtěl jsem pracovat pro úspěšnou a zavedenou mezinárodní firmu. Práce, jejíž výsledky můžete vidět téměř obratem po celé ČR a mnohdy i po celé Evropě, je velice motivující a uspokojující. Pracovitým a ambiciózním lidem mohu Lidl vřele doporučit. JIŘÍ PALYZA Junior nákupčí

Lidl Česká republika v.o.s. Nárožní 1359/11 158 00 Praha

68

SIMONA HRYZÁKOVÁ

nabor@lidl.cz

Ředitelka personálního resortu

https://kariera.lidl.cz

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022

lidlcesko

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

Lidl Česká republika LIDLCeskaRepublika lidlcz lidlcz

Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!OBCHOD & ECOMMERCE

SÁZKA NA STABILITU, PEVNÝ POSTOJ A JISTOTU Společnost Kaufland je lídrem na trhu s potravinami a jen v České republice zaměstnává přibližně 25 000 lidí. Viera Uríková, vedoucí recruitingu a HR marketingu, nám prozradila, jak se firma stará o zdraví a rozvoj všech svých zaměstnanců. 70

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022


Pohoda a profesionalita zaměstnanců je alfou a omegou úspěšné společnosti. To v Kauflandu dobře vědí, a proto věnují těmto oblastem mimořádnou pozornost. Kaufland nabízí širokou škálu benefitů. Které z nich se v současnosti těší největší popularitě? Kromě toho, že jsme našim zaměstnancům od 1. 3. 2022 zvýšili mzdy, zaměřili jsme se na kolegy a kolegyně, kteří nám už několik let projevují důvěru a jsou nám věrní. Na mušku jsme si vzali otázku retence zaměstnanců. Těm, kteří u nás pracují více než pět let, jsme navýšili počet dní dovolené a zdvojnásobili jim příspěvek v naší kafeterii. Musím s radostí přiznat, že tento krok se setkal s velkou vlnou nadšení. Staráte se i o zdraví vašich zaměstnanců? Jednoznačně, a to už delší dobu. Před zhruba čtyřmi lety jsme začali s aktivitou nazvanou Zdraví nás baví, ze které jsme vybudovali komplexní a pečlivě propracovaný program pro naše zaměstnance. Obsahuje aktivity, jako jsou například kurzy odvykání kouření, sportovní aktivity, workshopy a kurzy zaměřené na zdravé stravování nebo péči o psychiku a relaxaci, lékařské preventivní vyšetření od dermatologa, vyšetření prsou, masáže a podobně. Covid nás donutil některé z aktivit na čas přerušit nebo je přesunout do online světa, ale už teď můžu s radostí konstatovat, že se vracíme a realizujeme vše podle původního plánu. Zajímavostí je, že program Zdraví nás baví uskutečňujeme ve všech našich oblastech, tedy nejen na centrále společnosti, ale i na obchodních domech, v našich logistických centrech i v masozávodě. Jak u vás probíhá hodnocení zaměstnanců? K hodnocení zaměstnanců používáme sofistikovaný systém, který nazýváme talent management. Toto označení jsme zvolili záměrně, výraz „hodnocení“ v nás vyvolává často pocit zkoušení a testování ve škole. A my chceme něco jiného, chceme odhalovat talenty našich kolegů a kolegyň. A to, že má každý z nás nějaký talent, je nezpochybnitelné. Samozřejmě, pracujeme v obchodě, a i tvrdá data, fakta a čísla patří do našeho každodenního života. V talent managementu se ale zaměřujeme na člověka jako na osobnost. Jednou za rok proběhne rozhovor se zaměstnancem, při kterém vycházíme z kompetenčního modelu vypracovaného pro každou pozici. Spolu zhodnotíme, jaké kompetence a v jakém rozsahu každý konkrétně potřebuje, jakými už disponuje, které je potřeba ještě získat nebo pouze doladit a které jsou talentem, které tím pádem budeme speciálně rozvíjet. Co si pod tím máme představit? Velmi jednoduše řečeno člověk, u kterého objevíme talent, tedy některou nadprůměrnou kompetenci, bude zařazen do roz-

Nechceme hodnotit, ale odhalovat talenty.

VIERA URÍKOVÁ Vystudovala němčinu a filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Oblasti HR se věnuje více než 16 let, ve společnosti Kaufland pracuje od roku 2014, aktuálně na pozici vedoucí Recruitingu a HR marketingu.

vojového programu. Rozvojových opatření máme celou řadu, od školení a workshopů přes mentoring a koučování až po mezinárodní výměnu zkušeností v rámci našeho koncernu. Často se stává, že po absolvování některého z našich rozvojových programů zaměstnanec změní pozici – buď povýší, nebo začne pracovat v jiném oddělení, v jiné oblasti. Proto u nás není žádným překvapením, že máme zaměstnance, kteří u nás pracují více než 20 let a za tu dobu změnili několikrát pozici a druh práce. Nebo dokonce i lokalitu – v rámci ČR anebo i mezinárodně.

Celý rozhovor si můžeš přečíst v aplikaci ABSOLVENTI.cz

71


OBCHOD & ECOMMERCE

„ VYPĚSTUJ SI V KAUFLANDU SKVĚLOU KARIÉRU.

KAUFLAND O společnosti

Příležitosti pro studenty

Jsme lídrem na trhu s potravinami. Zakládáme si na čerstvosti, kvalitě a vstřícném jednání se zákazníky. Po celé České republice máme 138 prodejen, 2 logistická centra, vlastní masozávod a centrálu. U nás si každý může vybrat svoji práci snů.

S nadsázkou říkáme, že jsme jedna firma se stovkou příležitostí. Začni u nás jako brigádník třeba na prodejně nebo si přivydělej roznosem našich letáků. Pokud umíš jazyky, můžeš vítat hosty na recepci naší centrály.

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

Naším mottem je: za dobrou práci skvělé peníze – vážíme si našich zaměstnanců a nadstandardně je odměňujeme. Ale není to jen o penězích – pomáháme i těm, kteří to potřebují. Jsme partnerem nadace Světluška, Loono, Paraple, pomáháme opuštěným dětem, stavíme hmyzí hotely a komunitní zahrady.

Pokud jsi ve škole nezahálel a teorii máš už za sebou, my tě rádi provedeme praxí. U nás se určitě nebudeš nudit, v maloobchodě s potravinami je o zábavu celoročně postaráno.

Proč se k nám přidat...

Naše hodnoty

Úspěch, férovost, jistota. Pro nás, naše zaměstnance, naše zákazníky i naše obchodní partnery. U nás rozhodují činy. A co ty? Cítíš, že u tebe nastal čas na změnu? Sdílej tyto hodnoty s námi za #tymkaufland.

Možnosti profesního rozvoje

Pokud se nebojíš udělat změnu a chceš na sobě pracovat, my ti to umožníme. Kvalitní zapracování, průběžná školení, kariérní postupy, jazykové kurzy… To vše je tu pro tebe připraveno, stačí po tom sáhnout. A je jedno, co jsi vystudoval.

V Kauflandu, a především v CRM týmu je skvělé, že se nejedná pouze o rutinu, ale náplň práce je dost různorodá. Dennodenně jsme v kontaktu s naší německou centrálou a díky tomu je zde možnost i aktivně využívat cizí jazyky a zdokonalovat se v nich. ADÉLA JANÁKOVÁ CRM Analyst

Kaufland Česká republika v.o.s. Bělohorská 2824/203 169 00 Praha 6 VIERA URÍKOVÁ Vedoucí oddělení Recruiting a HR marketing

72

+420 251 051 111 personal@kaufland.cz www.kaufland.cz/kariera

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022

Kaufland Česká republika

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

Kaufland Česká republika v.o.s. Kaufland ČR kauflandcesko

Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022 Jaké akce představující potenciální zaměstnavatele jsou mezi studenty nejoblíbenější?

Kariérní veletrh Okno do praxe.

Ing. KRISTÝNA POSPÍŠILOVÁ Vedoucí Kariérního centra UP, Univerzita Palackého v Olomouci

Kariérním veletrhům odzvonilo! Nejvhodnější formou představení zaměstnavatele jsou pro studenty odborné přednášky, výběrová řízení přímo v budově školy a osobní setkávání s potenciálními zaměstnavateli.

Ing. BARBORA VALÁŠKOVÁ StartUp VŠEM, Manažerské centrum VŠEM

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha má několik projektů, kde se studenti mohou seznámit s hosty z praxe. Kupříkladu Projekt AMBASÁDA, kde se seznamují s lidmi nejen z velvyslanectví a ministerstev, ale i s lidmi, kteří se v protokolárním světě pohybují. Dalším projektem jsou Q&A, kdy na školu dorazí různí manažeři firem a institucí. DENIS MELAS, MSc. Marketingový ředitel, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

74

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022


JAK TO VIDÍ KARIÉRNÍ CENTRA

Tradičně to jsou akce spojené s konzumací něčeho dobrého nebo v dobré restauraci za účasti zástupců firem. Velmi oblíbené jsou také odborné soutěže, kde se studenti mohou probojovat do mezinárodních kol, podívat se tak do zahraničí a ještě se leccos naučit.

Mgr. ELIŠKA KROHOVÁ Kariérní poradkyně, Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd, UK

K A R IÉR N Í CEN T RU M

Nejoblíbenější jsou prezenční i virtuální veletrhy. Dobře však funguje také doporučení známých, internet a různé promo akce.

Mgr. PETR RYPL Koordinátor Kariérního centra SLU, Slezská univerzita

Naše vysoká škola každý rok organizuje tzv. Týden profesního vzdělávání, během kterého studenti navštěvují workshopy a přednášky odborníků ze soukromého sektoru i veřejné správy. Informace získávají rovněž od odborníků z praxe – vyučujících na VŠPP. Studenti dále navštěvují nejrůznější veletrhy pracovních příležitostí v Praze, v Ostravě či v Brně. Ing. VLADIMÍR DRAGON Obchodní ředitel, Centrum kariéry a rozvoje VŠPP

Mezi našimi studenty se největší oblibě těší Job Fair v rámci kariérního eventu Career Days.

MARCELA LUFINKOVÁ Career Office, University of New York in Prague

75


TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022 McDonald’s ČR Starbucks Tchibo Praha Hilton KFC

POHOSTINSTVÍ



VÝSLEDKY STUDIE 2022

Na jaké úrovni hovoříte anglicky? Výborná úroveň (hovořím téměř jako rodilý mluvčí)

14,4 % 20,9 %

Velmi dobrá úroveň (hovořím plynně, mám dostatečnou slovní zásobu a nedělám gramatické chyby)

37,2 %

26,1 % 1,4 %

Dobrá úroveň (hovořím plynně, mám dostatečnou slovní zásobu a dělám málo gramatických chyb)

Dostatečná úroveň (nedokážu rychle reagovat v cizím jazyce, nemám tak velkou slovní zásobu a dělám gramatické chyby)

Nedostatečná úroveň (v cizím jazyce se nedomluvím)

2012–2022

76

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022


ODPOVĚDI PROFESIONÁLŮ Z PRAXE NA OTÁZKU: Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky?

Komunikoval jsem anglicky každodenně, převážně psanou formou (v práci a v komunikaci s přáteli po internetu), mluveným slovem v práci.

JAN FILIP Software Engineer

Mluvila jsem na úrovni B2.

MICHAELA ŠOTOLOVÁ Agile Coach

Vzhledem k tomu, že jsem na vysoké škole studovala obor, který je vyučovaný převážně v angličtině, strávila nějakou dobu na univerzitách v zahraničí a při škole pracovala pro mezinárodní firmy, tak jsem s angličtinou naštěstí problém neměla.

ANNA MIČKOVÁ Junior konzultantka, EY-Parthenon

Angličtinu se učím již od základní školy a v posledním ročníku bakalářského studia jsme měli jako součást studijního plánu předmět oborová angličtina, aktuálně disponuji úrovní C2.

ELENA CHADŽIEVA Marketing Specialist

77


POHOSTINSTVÍ

MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA A DIVERZITA Společnost McDonald’s je pro studenty středních a vysokých škol častou první volbou zejména kvůli přátelskému prostředí a možnosti přizpůsobit pracovní úvazek rozvrhu. Studenti ale nejsou zdaleka jedinými zaměstnanci tohoto úspěšného fast foodu. 78

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022


O tom, jakými prostředky se firma snaží brigádníky měnit ve stálé zaměstnance a proč už si každý nováček nemusí projít populárním „kolečkem“, jsme si povídali s Rastislavem Tesárem, Senior HR & Training managerem v McDonald’s. Během pandemie se McDonaldu podařilo navýšit počet zaměstnanců z 6 250 na 6 500. Zůstali i poté, co se uvolnila opatření v dalších odvětvích, nebo odcházeli? Během pandemie jsme začali nabírat. Dělali jsme nábor online formou, čímž se celý proces zefektivnil. Zaměstnance, kteří nastoupili během pandemie, se nám podařilo udržet, procento výpovědí bylo minimální. Čím je McDonald typický a co svědčí všem jeho licenčním partnerům v České republice, je to, že co slíbíme, ať už ohledně mezd, nebo benefitů, všechno splníme. To je také důvod, proč u nás zaměstnanci zůstávají. Jsou loajální. Přibližně 70 % vašich zaměstnanců pracuje na částečný úvazek nebo brigádně. Co děláte pro to, aby zůstávali nebo si navyšovali úvazky? Největší benefit, který u nás všichni zaměstnanci mají, je flexibilní pracovní doba. Napíšou si, které dny nebo časy můžou přijít, a my se jim snažíme vyhovět. Zkrátka umožníme, aby pracovali tehdy, kdy jim to vyhovuje. Velkou část brigádníků tvoří studenti ve věku 16 až 19 let, kteří jsou rádi, že u nás můžou pohodlně skloubit studium a práci. Jsme rádi, že se k nim v poslední době přidávají i vysokoškoláci. Dříve platilo, že každý nováček musel projít celým „kolečkem“ a projít si všechny pozice v rámci restaurace. Dnes už je to jinak. Znamená to i rychlejší možnost kariérního růstu než dříve? Už není podstatné, aby každý zaměstnanec absolvoval všechna stanoviště a byl pro nás flexibilně využitelný tam, kde je v rámci restaurace třeba. Jako se vyvíjí trh práce v České republice, vyvíjí se i naše společnost. HR a Learning & Development oddělení zavedly změnu, kdy každý může pracovat jen na jedné konkrétní pozici. Od toho se odvíjí i náborový proces, který musí pokrývat všechna stanoviště. A ano, díky tomuto přístupu může být kariérní růst rychlejší a efektivnější. Mladým středoškolákům, kteří tvoří značnou část vašich zaměstnanců, často chybí tzv. soft skills. Jak je to učíte? Pracují u nás mladí lidé, generace Z. V rámci provozního a HR oddělení samozřejmě vnímáme, koho v našich restauracích máme, a snažíme se o individuální přístup. Motivujeme zaměstnance, aby se aktivně zamýšleli nad tím, jak bychom mohli společně být ještě úspěšnější. Děláme brainstormingová setkání, organizujeme meetingy pro zaměstnance, pro

Máme otevřené dveře pro každého.

RASTISLAV TESÁR Vystudoval Slovenskú polnohospodársku univerzitu v Nitre. Do McDonald’s nastoupil v roce 2001, během let vystřídal v souladu s filozofií firmy několik pozic, nyní působí jako Senior HR & Training manager. Věnuje se managementu, HR poradenství, koučování a mentoringu. trenéry nebo pro vedoucí směn a restaurací. Na základě toho, co se na podobných setkáních dozvíme, se potom věnujeme rozvoji soft skills a předávání know-how. Odkud k vám nejčastěji přichází noví zájemci o zaměstnání? 80 % nabraných zaměstnanců přichází přes kariérní stránky. Jednou za rok až dva jim proto dáváme nový šat, aby vypadaly atraktivně a abychom šli s dobou. Vyplácí se to – naše kariérní stránky mají opravdu vysokou návštěvnost.

Celý rozhovor si můžeš přečíst v aplikaci ABSOLVENTI.cz

79


POHOSTINSTVÍ

„ BRIGÁDA U NÁS TI MŮŽE PŘINÉST KARIÉRU MANAŽERA, STAČÍ MÍT CHUŤ A PÍLI SE ROZVÍJET.

McDONALD’s O společnosti

Příležitosti pro studenty

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

McDonald’s ti nemusíme dlouze představovat, ale o nějaké zajímavosti se s tebou rádi přece jen podělíme. Věděl jsi, že: v ČR najdeš 105 našich restaurací | v Česku třídíme odpad za naše zákazníky už 21 let | dlouhodobě podporujeme nadační fond – Dům Ronalda McDonalda.

Jsme jedna rodina, a proto se pravidelně setkáváme i mimo práci. Také během roku máme nespočet teambuildingů, na kterých sportujeme, soutěžíme, tancujeme. Prostě se bavíme. :) A také je dobré vědět, že si všichni tykáme bez ohledu na pozici.

Naše hodnoty

Začít můžeš brigádně v restauraci a postupně se vypracovat. Případně se můžeš zúčastnit našich stáží v restauracích či na naší centrále, které ti také pomohou rozjet kariéru. Sleduj naše kariérní stránky nebo nás kontaktuj napřímo.

U nás získáš schopnosti, které tě budou provázet celým životem. Nabízíme pozice jak pro studenty, tak čerstvé absolventy. Ozvi se a přesvědč se o tom na vlastní kůži.

Proč se k nám přidat...

Staráme se – Své zákazníky a lidi stavíme na první místo | Dáváme příležitost každému – U nás mají všichni otevřené dveře | Jsme zodpovědní – Děláme správné věci | Pomáháme – Jsme dobří sousedé | Jsme rodina – Společně jsme lepší.

Možnosti profesního rozvoje

V McDonald’s je jediným měřítkem hodnocení zaměstnanců jejich pracovní nasazení, výsledky a chuť na sobě pracovat. Všichni proto mají stejnou příležitost. Díky naší velikosti máš možnost růstu prakticky neomezenou.

V McDonald’s máte možnost se neustále rozvíjet dle svých přání a potřeb. Líbí se mi, že je na každém z nás, jak tuto příležitost využijeme. Pokud máte svůj cíl a jdete si za ním, jsou zde neomezené možnosti. To vše navíc v příjemném kolektivu. MIROSLAV SVOZÍLEK

HR Supervisor & Rewards Lead CZ&SK

McDonald’s ČR spol. s r. o. Radlická 740/113c 158 00 Praha 5 RASTISLAV TESÁR Senior HR & Training manager at McDonald’s CZ & SK

80

+420 222 007 111 pripominky@cz.mcd.com www.mcdonalds.cz

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022

McDonalds.CZ

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

mcdonalds-cz McDonald’s Česko a Slovensko mcdonalds.cz

Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!


Plný nebo zkrácený úvazek ve tvé režii Plánuj si směny, jak potřebuješ.


TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022 Jakou úroveň angličtiny mají dnešní studenti posledního ročníku vysoké školy?

Vzhledem k širokému rozpětí profilů našich studentů (po maturitě, pracující manažeři, podnikatelé apod.) nelze na tuto otázku jednoznačně odpovědět.

Ing. BARBORA VALÁŠKOVÁ StartUp VŠEM, Manažerské centrum VŠEM

Na VŠMVV se snažíme, aby všichni absolventi měli úroveň angličtiny C1, jelikož v dnešním světě je dobrá znalost angličtiny zásadní. Rovněž podporujeme studenty i ve studiu jiných jazyků na naší škole, například němčiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny či ruštiny.

DENIS MELAS, MSc. Marketingový ředitel, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Na IES je téměř 90 % magisterských předmětů v angličtině, takže si troufám říci, že úroveň angličtiny našich absolventů je vysoká. Závěrečné práce studenti také píší v angličtině, takže tak prokážou schopnost formulovat své myšlenky v AJ. Stejně tak zahraniční zkušenost má v současné době téměř každý, takže lze říci, že znalost jazyka je opravdu aktivní. Mgr. ELIŠKA KROHOVÁ Kariérní poradkyně, Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd, UK

82

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022


JAK TO VIDÍ KARIÉRNÍ CENTRA

K A R IÉR N Í CEN T RU M

V rámci univerzity je to velmi individuální. Máme obory vyučované v angličtině i Ústav cizích jazyků. Matematický a Fyzikální ústav studují do značné míry v angličtině, Ústav historických věd nebo Ošetřovatelství bude pochopitelně na nižší jazykové úrovni. Záleží samozřejmě na jednotlivcích. Mgr. PETR RYPL Koordinátor Kariérního centra SLU, Slezská univerzita

Výuka angličtiny se soustřeďuje na vylepšení jazykových dovedností především v obchodní sféře, oblasti marketingu a angličtiny pro právníky. Studenti posledních ročníku dosahují obvykle úrovně B2 (dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky), středně pokročilý. Individuálně jsou mezi studenty jedinci dosahující úrovně B2+. Ing. VLADIMÍR DRAGON Obchodní ředitel, Centrum kariéry a rozvoje VŠPP

Velmi dobrou. Studují celé bakalářské nebo magisterské studium na UNYP v angličtině. Při zahájení studia už musí mít požadovanou úroveň anglického jazyka zvládnutou.

MARCELA LUFINKOVÁ Career Office, University of New York in Prague

83


TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022 Generali Česká pojišťovna



Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Allianz pojišťovna



Kooperativa pojišťovna, Vienna Insurance Group UNIQA pojišťovna

POJIŠŤOVNICTVÍ

NN Pojišťovna ČSOB pojišťovna Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZPMV ČR) Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) Česká podnikatelská pojišťovna, Vienna Insurance Group

VÝSLEDKY STUDIE 2022

Chtěli byste mít možnost kontaktovat zaměstnavatele přes sociální sítě? 1,6 % Rozhodně ne Spíše ne

10,4 % 32,1 % Rozhodně ano

Ani ano, ani ne

18,6 %

37,3 % Spíše ano 2012–2022

84

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022




ODPOVĚDI PROFESIONÁLŮ Z PRAXE NA OTÁZKU: Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Ne, nekontaktoval jsem současného zaměstnavatele přes sociální síť, použil jsem klasickou komunikaci pomoci e-mailu. Komunikace e-maily mi připadá formálnější a vhodnější.

Tuto možnost jsme nevyužily. Rozhodně se jedná o zajímavý postup. Nicméně si nemyslíme, že bychom tuto cestu pro kontaktování zaměstnavatele volily.

ŠTĚPÁNKA BENEŠOVÁ, MARIE BENEŠOVÁ Kontrolor specialista junior

ANDREI KACHANOV Junior business analyst

Svého současného zaměstnavatele jsem poprvé kontaktoval přes sociální síť LinkedIn, pomocí tlačítka „Apply“ u vypsané nabídky práce.

Nekontaktoval a nevyžadoval bych to. Dávám přednost osobnímu setkání.

ING. DAVID MAREŠ Vedoucí odd. správy CRP a přerozdělování

JAN POKORNÝ Programátor

85


POJIŠŤOVNICTVÍ

PRÁCE VE VYVÁŽENÉM HYBRIDNÍM MODELU Jaké výhody plynou ze spojení Generali České pojišťovny a Generali na Slovensku a jak probíhá spolupráce společnosti se studenty středních a vysokých škol, nám prozradila Katarína Bobotová, ředitelka pro HR a strategii v ČR a na Slovensku. 86

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022


Stabilita a velikost Generali České pojišťovny je podle Kataríny Bobotové jen jedním z důvodů, který ji pravidelně vynáší na přední příčky oblíbenosti u vysokoškolských studentů. Dalším podstatným aspektem je i neustálá snaha o inovace, zapojování nových technologií a aktivní komunikace se studenty ještě během studia. Generali Česká pojišťovna se koncem loňského roku sloučila se slovenskou Generali. Ovlivní toto spojení koncept náboru, případně přinese jiné změny v HR oblasti? Spojení Generali České pojišťovny a Generali na Slovensku vnímáme jednoznačně jako výhodu ve všech směrech. Práce ve vyváženém hybridním modelu, který nám umožňuje podporovat životní pohodu, využívá výhody fyzické, vzdálené i digitální práce a respektuje flexibilitu jednotlivce. V oblasti náboru tak můžeme využít potenciál a sílu obou trhů a rozšířit náborové zdroje v obou zemích. V HR oblasti obecně máme širší možnost sdílet navzájem know-how a best practice každé země, pilotovat a škálovat projekty, propojovat talentové programy a vzdělávat se v oblasti transformace a digitalizace. Někteří vaši zaměstnanci u vás začínali jako brigádníci při škole. Jaké možnosti nabízíte studentům středních a vysokých škol a kde se o nich mohou dozvědět? Se studenty se v průběhu celého roku potkáváme na několika veletrzích pracovních příležitostí, kde s nimi probíráme aktuální možnosti spolupráce. Navíc jim umožňujeme absolvovat u nás povinnou školní praxi a pomáháme jim i při bakalářských a diplomových pracích. Pravidelně připravujeme dlouhodobý program stáží, kde studenti získávají reálnou praxi i zkušenosti, které mohou využít u naší společnosti i v budoucnu. V průběhu programu stážisti pracují na společných projektech, účastní se adaptačních i vzdělávacích aktivit a mimo jiné i řady neformálních setkání. Spolupracujeme s několika středními i vysokými školami a realizujeme odborné přednášky, ať už z oblasti pojišťovnictví, IT, nebo HR. I brigádníkům poskytujeme průběžnou zpětnou vazbu, aby se mohli už jako junioři posouvat dál na pozice specialistů nebo budoucích lídrů. O všech našich aktivitách se studenti mohou kromě kariérních veletrhů dozvědět také na sociálních sítích a našich kariérních stránkách ve speciální sekci Studenti a absolventi. U nás nejsou studenti jen jedněmi z mnoha – uvědomujeme si totiž, že právě jejich energie, neotřelý pohled na věc a nadšení nás dokážou inspirovat a přinášet nová řešení. Jak probíhá samotný nábor a onboarding? Jaké nástroje k němu používáte? Nábor nových kolegů je spojený s celou řadou činností. Na základě vydefinovaných kritérií a požadavků připravíme inzerát, který publikujeme v interních systémech, na našich kariérních

Respektujeme flexibilitu jednotlivce.

KATARÍNA BOBOTOVÁ Ve skupině Generali je od roku 2016, aktuálně v roli ředitelky pro HR a strategii v ČR a na Slovensku, zároveň je členkou představenstva. Má rozsáhlé zkušenosti z oblasti řízení HR, pracovala devět let v jedné z největších evropských personálních agentur, kde zastávala mimo jiné i pozici Country manažerky pro Slovensko. Vystudovala ekonomiku a management na Slovenské poľnohospodárské univerzitě v Nitře. stránkách i mnoha dalších pracovních portálech. V rámci náboru využíváme naši databázi uchazečů, nástroje aktivního hledání, jako je např. LinkedIn, ale velmi dobře nám slouží i doporučení našich stávajících zaměstnanců, které v rámci doporučujícího programu finančně odměňujeme. Většina externě inzerovaných pozic je vhodná i pro absolventy bez praxe v pojišťovnictví, neboť každý nováček projde školením, kde ho vše potřebné naučíme a na všechno připravíme.

Celý rozhovor si můžeš přečíst v aplikaci ABSOLVENTI.cz

87


POJIŠŤOVNICTVÍ

„ U NÁS NEBUDETE JEN JEDNOU/ JEDNÍM Z MNOHA. INSPIRUJTE NÁS A PŘINÁŠEJTE NOVÁ ŘEŠENÍ.

GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti

Příležitosti pro studenty

Generali Česká pojišťovna představuje moderní finanční instituci se silnou znalostí českého trhu a mezinárodním zázemím. Je jedničkou na trhu s více než 190letou bohatou tradicí poskytování životního i neživotního pojištění.

Studentům VŠ nabízíme odborné stáže v různých atraktivních oblastech společnosti a spolupracujeme s nimi při tvorbě závěrečných prací. Uplatnění u nás mohou najít především formou dlouhodobých brigád s možností pokračování na hlavní pracovní poměr.

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

Jsme tým, který má rád svou práci. Baví nás společně vymýšlet nové cesty. Ctíme zkušenosti, ale jdeme naproti modernizaci. Využíváme home office a flexibilní úvazky. Work-life balance u nás není pouze heslo. Jsme experti, ale především zůstáváme lidmi. To je náš úspěch.

Naše hodnoty

Držíme slovo. Vážíme si našich lidí a investujeme do vzdělávání a profesního růstu. Jsme hrdí na to, že patříme do globální skupiny se silnými, udržitelnými a dlouhotrvajícími vztahy. Jsme přístupní novým myšlenkám a na věci se díváme z různých úhlů pohledu.

Možnosti profesního rozvoje

Zaměstnanci mají maximální příležitost rozvíjet svůj potenciál. Každý je u nás vnímán jako talent. Ke vzdělávání a rozvoji přistupujeme individuálně. Pracujeme s rozvojovými potřebami konkrétních skupin zaměstnanců či týmů a stavíme jim vzdělávací aktivity na míru.

Čerstvým absolventům dokážeme poskytnout velkou podporu na startu kariéry. Juniorní pozice napříč celou společností jim umožní se dále vzdělávat a získávat know-how našich expertů.

Proč se k nám přidat... Generali Česká pojišťovna mi umožňuje dělat zodpovědnou práci, která má smysl, podílet se na mezinárodních projektech a rozvíjet se. Začínala jsem zde již při škole jako podpora týmu, dnes náborový tým vedu a mohu tak získané zkušenosti předávat dál. KRISTÝNA ZÁRUBOVÁ Koordinátor týmu náboru

KATARÍNA BOBOTOVÁ Chief HR and Strategy Officer

88

Generali Česká pojišťovna a.s. Na Pankráci 123 140 21 Praha 4 – Pankrác recruitment@generaliceska.cz www.generaliceska.jobs.cz

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022

Generali Česká pojišťovna

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

Generali Česká pojišťovna Generali Česká generaliceska generaliceska

Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!


Hledáme chytré hlavy

mov váš do pravy, e d u b tek jen o ůj maje roplatíme ne M m í n p tě S pojiš sný. Teď vám y. ka.cz. s e c i l v á a a r r r ene stále k estetické úp tivte G š v i a n ě v mov a ale no vůj do s a n e Myslet

Staňte se součástí jedničky na trhu! Myslíte si, že v pojišťovně pracují jen samí pojišťováci? Omyl! U nás najdete spoustu atraktivních oborů. • Marketing, PR, komunikace a HR • Likvidace, call centrum, správa smluv • Finance, analýzy, pojistná matematika • Produktový management a risk management • IT – vývoj i správa a mnoho dalších... Nabízíme jak práci na HPP, tak i brigády.

recruitment@generaliceska.cz www.generaliceska.jobs.cz

Inzerat_GCP_2020-02-26__210_x_267.indd 1

26.02.2020 15:24:02


POJIŠŤOVNICTVÍ

„ ZDRAVÍ JE TO NEJCENNĚJŠÍ A DÁVÁ NAŠÍ PRÁCI SMYSL.

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR O společnosti

Příležitosti pro studenty

VZP ČR je lídrem českého systému veřejného zdravotního pojištění již 30 let. Naším hlavním úkolem je hradit zdravotní služby našich pojištěnců z vybraného pojistného na zdravotní pojištění. Tím významně ovlivňujeme kvalitu a dostupnost zdravotní péče.

Pro studenty máme trainee programy, kde získáte praxi, a to kdekoli v ČR. Nebojte, nebudete jen sedět a dělat nudnou práci, kterou na vás hodí kolega. Zapojíte se do reálných projektů. Získáte nové zkušenosti a sebevědomí.

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

Zdraví našich klientů a dostupnost zdravotní péče je pro nás prioritou. Ve Všeobecné zdravotní pojišťovně neděláme rozdíly, a proto nabízíme uplatnění vhodné pro ženy i muže, stejně tak i pro osoby se zdravotním znevýhodněním.

Absolventi jsou u nás vítáni. I když jsou některé pracovní pozice náročné a na začátek se toho budete muset hodně naučit, nenecháme vás v tom plavat.

Naše hodnoty

Proč se k nám přidat...

Zdraví je to nejcennější a dává naší práci smysl. Můžete počítat s fér jednáním a podporou v různých životních situacích. To je u nás samozřejmost. Jsme spolehlivý a stabilní zaměstnavatel, který o své zaměstnance pečuje.

Do pojišťovny jsem nastoupil jako absolvent brněnské VUT, obor biomedicínské inženýrství, a nelituji. Dostal jsem zde možnost pracovat ve velmi zajímavém, ale i náročném oboru datových skladů. Práce ve VZP není třeba se bát a určitě ji můžu doporučit.

Možnosti profesního rozvoje

Chcete-li kariérně růst, podpoříme vás. Všem zaměstnancům umožňujeme profesní a osobní rozvoj. Naši kolegové využívají pestrou škálu interních a externích školení a mají možnost přejít v rámci pojišťovny na jinou pozici. U nás získáte know-how od zkušených spolupracovníků.

ALENA STAŇKOVÁ HR ředitelka

90

Analytik ICT

VZP ČR Orlická 2020/4 130 00 Praha 3

vzpcr

+420 952 220 741

VZP ČR

ustredi.prace@vzp.cz

VZPtweetuje

www.zdravakariera.cz

vzpcr

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022

MICHAL VENCEL

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

vzp Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!


PRÁCE, KTERÁ

MÁ SMYSL I VY MŮŽETE POMÁHAT ČESKÉMU ZDRAVOTNICVÍ

Začněte u nás jako trainee nebo absolvent. Vybírat můžete z oborů: ekonomie, účetnictví, marketing, právo, zdravotnictví nebo ICT. www.zdravakariera.cz


POJIŠŤOVNICTVÍ

„ SPOLEČNĚ VYTVÁŘÍME PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM MŮŽEME RŮST A UTVÁŘET LEPŠÍ BUDOUCNOST.

ALLIANZ POJIŠŤOVNA Příležitosti pro studenty

O společnosti

Allianz zajišťuje bezpečný život pro své klienty a dává jim odvahu splnit si své sny. Kromě pojištění se zaměřujeme i na podporu moderních technologií. Implementujeme poslední trendy do své práce a jsme lídrem v hybridním stylu práce.

Dáváme příležitost mladým a nadějným talentům, kteří si jdou za svým cílem – naučíme je propojovat teorii s praxí, dáme jim podporu i skvělou příležitost věnovat se odborné práci. Uplatnění u nás najdou studenti matematických oborů, ekonomického zaměření i informatiky.

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

Zakládáme si na stabilitě a bezpečnosti, osobním růstu a rozvoji. Klademe důraz na společenskou odpovědnost. Hledáme kolegy, kteří se chtějí učit, posouvat a spolupracovat. Důležité je, aby přemýšleli nad tématy, a hlavně abychom si navzájem rozuměli.

Naše hodnoty

V Allianz celosvětově ctíme tyto hodnoty: zaměření na zákazníka a trh, podnikavost, důvěra a spolupráce. Ty považujeme za důležité, a proto by se měly promítat do naší každodenní práce. Podporujeme talent, navzájem si nasloucháme a sdílíme best practice.

Možnosti profesního rozvoje

Allianz podporuje budoucí kariérní ambice svých zaměstnanců, a proto nabízí širokou škálu vzdělávacích programů a školení. Věříme, že správným směrem je podpora flexibility, agility, získání zahraničních zkušeností a smysluplný rozvoj.

V Allianz fandíme absolventům. Neočekáváme od nich praktické zkušenosti, ale určitě oceníme nadšení pro práci a touhu učit se. Možností k růstu je u nás spousta, stačí jen začít.

Proč se k nám přidat... V Allianz jsem získala zkušenosti, které považuji za nezbytné pro začátek pracovní kariéry. Nejvíc oceňuji přátelský přístup a podporu zkušených kolegů. Moc si vážím možnosti zkoušet nové věci a neustále se zlepšovat v tom, co mě opravdu baví. KSENIA KARATUN Controller

EVA KOUBÍKOVÁ Ředitelka Human resources

92

Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici 656/3 186 00 Praha 8

AllianzPojistovnaCZ

+420 724 368 286

Allianz pojišťovna

HR-info@allianz.cz

AllianzCZ

www.allianz.cz

allianz.pojistovna

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

allianz-ceska-republika Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!


Naše ocenění

Pohání nás touha zvítězit 1. místo Pojišťovnictví

První v ČR EDGE certifikát rovných příležitostí

2. místo Pojišťovna roku

1. místo Pojištění průmyslu a podnikatelů

1. místo Životní pojištění

2021

2021

2021

1. místo Neživotní pojištění

1. místo Životní pojištění

3. místo Doplňkové penzijní spoření

1. místo Pojištění občanů

1. místo Autopojištění

1. místo Rizikové životní pojištění

3. místo Cestovní pojištění


TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022 Oslovují studenti potenciální zaměstnavatele prostřednictvím sociálních sítí? Pokud ano, o které se jedná?

Ano, ale opět jde o individuální věc. Nejčastější volbou je LinkedIn a Facebook.

Ing. KRISTÝNA POSPÍŠILOVÁ Vedoucí Kariérního centra UP, Univerzita Palackého v Olomouci

Nejsme si vědomi, že by naši studenti oslovovali potenciální zaměstnavatele prostřednictvím sociálních sítí. Studenti si převážně domlouvají praxe či zaměstnání osobně během projektů vedených Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů Praha, případně jim kontakt se zaměstnavatelem zprostředkuje naše kariérní centrum nebo marketingové oddělení. DENIS MELAS, MSc. Marketingový ředitel, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Přesná čísla nemáme, ale firmy prostřednictvím sociálních sítí studenty oslovují, takže nepochybuji, že tam nějaká interakce může probíhat. Jedná se o Instagram, Facebook a samozřejmě LinkedIn.

Mgr. ELIŠKA KROHOVÁ Kariérní poradkyně, Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd, UK

94

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022


JAK TO VIDÍ KARIÉRNÍ CENTRA

K A R IÉR N Í CEN T RU M

Ano, zaměstnavatelé používají populární kanály typu LinkedIn.

Mgr. PETR RYPL Koordinátor Kariérního centra SLU, Slezská univerzita

Studenti využívají ke komunikaci se zaměstnavateli mimo jiné i sociální sítě. Oblíbený je LinkedIn, na kterém sdílí své profesní profily a hledají možnosti propojení. Současně využívají možnosti komunikace přes Instagram, který je velmi populární.

Ing. VLADIMÍR DRAGON Obchodní ředitel, Centrum kariéry a rozvoje VŠPP

Tyto informace nemáme od studentů k dispozici, nabízíme jim ale možnost hledání práce na LinkedIn. Ohledně tohoto tématu pořádáme pravidelné workshopy.

MARCELA LUFINKOVÁ Career Office, University of New York in Prague

95


TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022

PORADENSTVÍ & AUDIT & DANĚ

Deloitte Česká republika KPMG Česká republika  EY  PwC Česká republika BDO 

VÝSLEDKY STUDIE 2022

Jaký typ pracovního zařazení po skončení školy myslíte, že budete upřednostňovat? Samostatné podnikání

10,2 %

Nevím, ještě nejsem zcela rozhodnut(a)

23,5 %

?

Zaměstnanecký poměr

66,3 %

2012–2022

96

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022


ODPOVĚDI PROFESIONÁLŮ Z PRAXE NA OTÁZKU: Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

Můj obor se na škole přezdíval jako přípravka pro podnikání. Byznysové nápady jsem měl, ale hlavně kvůli finanční nedostupnosti jsem šel zatím cestou zaměstnaneckého poměru. Navíc při práci v organizaci typu KPMG člověk získá zajímavé kontakty, pozná, jak funguje byznys, a později může rozjet vlastní firmu.

Věděl jsem, že chci zkusit něco svého, a proto jsem si otevřel svůj start-up projekt. Úspěch se dostavil velmi brzo, ale byly zde důvody, které mi nedovolily pokračovat. Následně jsem si našel práci v P&G, což je také manažerská pozice, a to mi vyhovuje.

DMYTRO HRYDOVYI Procesní Inženýr na oddělení MSG (Making Syndets Granules)

VÍTEK ŠPOULA Audit Analyst

Podnikání mě nikdy nelákalo a zatím jsem ani nedostala nějaký unikátní podnikatelský nápad. Vyhovují mi jasně vymezené kompetence a zodpovědnost a chtěla jsem se především specializovat. Během pracovních zkušeností jsem také zjistila, že mi sedí práce ve větší firmě, kde je právě možnost relativně úzké specializace. Podnikání vnímám jako velmi komplexní a široký záběr, v kterém bych se asi „uvařila“.

Chci se podílet na realizaci významných zakázek, a proto jsem zvolila zaměstnanecký poměr ve velké stavební skupině, která mi toto umožní.

ING. ŠARLOTA DUŠKOVÁ Asistentka stavbyvedoucího

MARKÉTA BUBNOVÁ HR specialistka pro nábor a employer brand

97


PORADENSTVÍ & AUDIT & DANĚ

V AUDITU JE POŘÁD CO SE UČIT Krátké výběrové řízení, pravidelné vzdělávání, svižná kariéra. A také flexibilita, přátelská atmosféra a zábava. Nejen takto popisuje KPMG jeden z jejích partnerů Ondřej Fikrle.

98

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022


Česká kancelář globální sítě KPMG nabírá 150 nováčků, hlavně do oddělení auditu, ale i daní a poradenství. Šance uspět a užít si to je velká, říká Ondřej, který s auditem a KPMG spojil svou kariéru v tuzemsku i zahraničí. Jak v KPMG vypadá nábor? Každoročně nabíráme přibližně 150 lidí, z nichž velkou část tvoří čerství absolventi. Výběrko je krátké, absolventy netrápíme dlouhými assessment centry, mnozí jdou rovnou na pohovor s manažery.

V auditu člověk získá robustní základ, na kterém může stavět, ať už se později vydá jakýmkoliv směrem.

Na co se mohou nováčci v KPMG těšit? Hned zkraje na takový „seznamovák“. Pro nováčky organizujeme čtyřtýdenní onboarding, kdy se seznámí také s nejvyšším vedením. Pak se mohou těšit na to, že se rychle stanou profíky. Dostanou kariérní mapu, ve které ti obzvlášť úspěšní mohou přeskakovat stupně, takže se u nás lze rychle vypracovat. Absolventi prý po nástupu do KPMG zjišťují, že vlastně pokračují ve studiu… To má dva důvody. Jednak naši experti učí třeba na VŠE, takže je někteří studenti poznají jako pedagogy a vzápětí jako spolupracovníky v KPMG. Druhý důvod je ale důležitější – máme propracovaný systém vzdělávání. Zaměstnance soustavně vzděláváme i v oblastech, které přímo nesouvisí s jejich prací. Rozvíjíme hodně i měkké dovednosti. Samozřejmostí je výuka angličtiny či němčiny na pracovišti. Všichni mají k dispozici certifikované kouče, což není běžné. Zaměstnanci si mohou vybrat z více než 40 oborových certifikací relevantních k jejich práci a my je podpoříme ve snaze dané certifikace získat. Přesto to v KPMG není jen o práci a studiu… To opravdu není. Na patrech máme fotbálky, pingpongové stoly a hrajeme i celofiremní šachový turnaj. Kolegové často chodí po práci na skleničku nebo sportovat. Například dvakrát týdně společně běháme. Výjimkou nejsou ani skupinové výlety, a to i do exotických zemí. Máme i celofiremní akce typu pikniků, sportovních dnů, večírků a podobně. Co jsou další lákadla? Nadstandardní a rychle rostoucí mzda, flexibilní pracovní doba, home office, stáže v cizině, možnost skloubit kariéru a další studium nebo rodičovství. A hlavně inspirativní kolegové a prestižní klienti ze všech sektorů ekonomiky. Náplň práce je zajímavá a pestrá, už v začátcích si člověk sáhne na projekty, ke kterým by se jinde dostal stěží. Navíc máme velkou vnitřní prostupnost, takže z jednoho oddělení se může zájemce časem přesunout do jiného. A pak je to ta naše pověstná přátelská atmosféra. Tedy otevřená komu-

ONDŘEJ FIKRLE, FCCA Vystudoval Vysokou školu ekonomickou, odkud zamířil do KPMG. Od roku 2008 působí jako partner v auditu finančních institucí. Dlouhodobě pracoval v Kanadě, Švýcarsku, Pobaltí a Kazachstánu. Je českým statutárním auditorem. Ve volném čase běhá a vaří pivo.

nikace a smysl pro legraci a nadsázku. To je ostatně poznat i na našich náborových kampaních. Teď navíc chystáme balík novinek, které práci zpříjemní.

Celý rozhovor si můžeš přečíst v aplikaci ABSOLVENTI.cz

99


PORADENSTVÍ & AUDIT & DANĚ

„ PRÁCE, KDE ZA TŘI ROKY VYROSTEŠ MEZI NEJLEPŠÍ.

KPMG O společnosti

Příležitosti pro studenty

KPMG je celosvětová síť poradenských firem. Fungujeme ve více než 150 zemích světa, kde zaměstnáváme přes 200 tisíc odborníků. V České republice máme pobočku v Praze, Brně, Ostravě nebo Českých Budějovicích.

Placené stáže a zkrácené úvazky jsou v KPMG samozřejmostí. Práci si přizpůsobíš podle toho, jestli zrovna zápasíš se zkouškami, nebo máš semestr úspěšně za sebou. Nastartuj kariéru už během studia. Odměnou ti bude obrovský profesní náskok.

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

Otevřenou a přátelskou atmosférou je KPMG proslulá nejen v Česku. U nás tuto firemní kulturu dotváří mimo jiné to, že si všichni tykáme a setkáváme se také mimo kanceláře, třeba na sportovních utkáních. Naše týmy vynikají v hokeji, volejbalu, fotbalu nebo basketbalu.

Naše hodnoty

Etické a transparentní jednání je pro nás samozřejmostí. Stejně jako odborná pomoc neziskovým organizacím prostřednictvím mentoringu, školení a pro bono služeb. K odpovědnosti inspirujeme na poli podnikání i každodenního fungování.

Možnosti profesního rozvoje

Vyrůst ti pomohou kolegové v českých i zahraničních pobočkách. Díky časté spolupráci na mezinárodní úrovni můžeš na kariéře pracovat odkudkoli. Vedle pracovní schůzky může být cílem tvé zahraniční cesty také školení nebo stáž.

Praxe není podmínkou. Stačit ti bude základní přehled o problematice a chuť učit se. Vzdělávání se půjde ruku v ruce s tvým kariérním růstem hned od prvního dne.

Proč se k nám přidat... Když jsem po škole začal pracovat v auditu, bavilo mě sledovat, jak se dennodenně posouvám. Tehdy jsem si řekl, že dokud se budu učit nové věci, tak tady zůstanu. Audit dělám už 25 let a učit jsem se nikdy nepřestal. ONDŘEJ FIKRLE Partner

LUDMILA PETRÁKOVÁ Head of Recruitment

100

KPMG Česká republika Pobřežní 648/1a 186 00 Praha 8

kpmgvceskerepublice

+420 222 123 796

kpmgczechrepublic

recruitment@kpmg.cz

kpmg_cz

www.vyrostlijsme.cz

kpmg_cz

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

kpmg-czech-republic Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!


Běž pracovat tam, kde dostaneš víc než lajky První práce po škole je důležitá.

Dělej audit, daně nebo consulting v KPMG a rozběhni kariéru dobře hned od startu. www.vyrostlijsme.cz


PORADENSTVÍ & AUDIT & DANĚ

„ MYSLÍŠ SI, ŽE Z KANCELÁŘE NIC NEZMĚNÍŠ?

EY O společnosti

Příležitosti pro studenty

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

Jsme konzultanti. Klientům pomáháme uspět, realizovat jejich sny a dělat práci den za dnem efektivněji. EY už není jenom audit a daně. Specializujeme se také na forenzní služby, consulting, právo nebo strategie a transakce.

Studentům nabízíme pozice na part-time s možností přechodu na full-time. Zvládneš tak skloubit práci, školu i osobní život. Vyjdeme ti vstříc při plánování práce. Rádi bychom tě ale v EY měli k dispozici alespoň na 20 hodin týdně.

Zakládáme si na přátelskosti, otevřenosti a vzájemné spolupráci. Na tvé cestě s EY tě budeme maximálně podporovat a vytvoříme ti ty nejlepší podmínky jak pro práci, tak pro vzdělávání a osobní rozvoj.

Většina našich pozic je vhodná pro absolventy. Více informací najdeš na našem kariérním webu www.cestasey.cz.

Naše hodnoty

Naším globálním cílem je „building a better working world“, tedy vytvářet lépe fungující svět. Prosazujeme čestné a poctivé jednání, respekt k druhým, týmového ducha a inkluzi. Máme energii, nadšení a vůli vést.

Proč se k nám přidat... V EY dostaneš příležitost osobního rozvoje, možnost vycestovat do zahraničí, vyzkoušíš si práci pro klienty z různých odvětví a získáš tak plno nových zkušeností a znalostí, které se ti budou v životě zajisté hodit.

Možnosti profesního rozvoje

Od začátku své kariéry se budeš podílet na zajímavých projektech s nejrůznějšími klienty. Rozvineš své dovednosti, rozšíříš si obzory a získáš know-how a nástroje, které ti umožní růst. Profesně i lidsky.

ANNA MIČKOVÁ

Junior konzultantka, EY-Parthenon

SANDRA JIRÁSKOVÁ Recruitment manager

102

EY Na Florenci 2116/15 110 00 Praha 1

EY Careers

+420 735 729 285

EY Česká republika

hr.cz@cz.ey.com

EY Česká republika

www.cestasey.cz

EY Česká republika

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

EY Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!


Čtyři rady, jak zvládnout pohovor do EY Záleží nám na lidech, se kterými pracujeme. Pohovor tedy nevnímáme jako nutné zlo, ale jako důležitou schůzku, při které se vzájemně poznáme. Sepsali jsme pro tebe pár užitečných rad, se kterými se bez stresu připravíš na svůj velký den.

1. 2.

Vyber si, co tě bude bavit V EY pracujeme rovnou v sedmi odděleních. Než se k nám přihlásíš, rozmysli si, co tě bude nejvíc naplňovat a v čem se chceš rozvíjet. Vybereš si u nás, ať už máš po škole nebo ještě studuješ.

Neboj se dvojitého zkoušení Abychom tě zvládli dobře poznat a vybrali si takové lidi, kteří k nám zapadnou, mají naše pohovory dvě části. První část pohovoru je pro všechny stejná a tvoří ji online testy. V nich si zkusíš numerické myšlení, verbální schopnosti a obecnou angličtinu. Pokud to zvládneš, pozveme si tě do dalšího kola. To už bude osobnější. Sejdeš se s recruiterkami a se seniory, manažery nebo rovnou partnery. Konkrétní podoba druhého kola pohovoru se v každém týmu liší.

3.

Nepodceň přípravu Na pohovoru je důležité být hlavně v pohodě. Všechno bude snazší, když se trochu připravíš. Jaké jsou naše nejlepší tipy k přípravě? • Pořádně si pročti inzerát, ať víš, na co se hlásíš. Dobré je taky ujasnit si, proč se o pozici zajímáš. • Napiš si otázky na věci, které tě zajímají. Jsme rádi, když se na pohovoru neptáme jenom my. • Zdravé sebevědomí působí dobře, ale pokora ještě líp. • Je to banalita, ale důležitá: na pohovor přijď včas.

4.

Inspiruj se u budoucích kolegů Potkej se s námi ještě před svým dnem D a poznej nás osobně. Pro zájemce pořádáme spoustu workshopů a potkáváme se se studenty i na kariérních veletrzích. O všech akcích se dozvíš v sekci Potkejme se na webu www.cestasey.cz nebo na Facebooku EY Careers.


PORADENSTVÍ & AUDIT & DANĚ

„ POMÁHÁME LIDEM PLNIT SI SVÉ PROFESNÍ SNY.

BDO O společnosti

Příležitosti pro studenty

BDO je největší sítí nezávislých poradenských firem na světě, která čítá více než 1 700 kanceláří ve 167 zemích světa. V ČR působíme v 6 městech a zaměstnáváme cca 500 profesionálů nejen v auditu, daních, účetnictví, advokacii, znalectví a IT consultingu.

Umíme nabídnout stáž, ale ještě raději vás na zkrácený úvazek zapojíme do skutečného týmu. Budeme vám oporou v každodenním sebevzdělávání a velmi rychle vám otevřeme dveře k samostatné, inspirativní a odpovědné práci. Plnohodnotným kolegou můžete být už od 1. ročníku VŠ.

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

Každý den se snažíme být firmou pro lidi, kteří si v ní chtějí plnit své profesní sny a kteří chtějí pomáhat klientům plnit si zase jejich sny, ty podnikatelské. Máme neformální kulturu menší firmy a menších týmů, které drží pohromadě dobré vztahy a ochota si pomoci.

Naše hodnoty

Jsme firma vedená českými vlastníky, špičkovými odborníky ve svých oborech, kteří se snaží tvořit takové pracovní prostředí, jež přitáhne a udrží další chytré, schopné a osobnostně skvělé lidi, kteří budou tvářemi firmy v dalších generacích, a pomůže jim vyrůst.

Možnosti profesního rozvoje

Budete součástí týmů poskytujících špičkové poradenství klientům, kteří jsou ve svých oborech pojmem. Můžete se rozvíjet v mnoha poradenských oblastech a učit se prakticky každý den. Pokud budete chtít, dopracujete se až do pozice partnera, spolumajitele firmy.

Perspektivní a dlouhodobou kariéru u nás mohou začít absolventi financí, auditu, účetnictví, daní, oceňování, práva, IT a dalších příbuzných oborů. Nabíráme prakticky neustále.

Proč se k nám přidat... Na BDO mě nejvíce baví různorodost, práce není stereotypní. Člověk se dostane k zajímavým zakázkám, které nejen rozšíří znalosti, ale jsou spojeny i s příjemnými zážitky. Největším přínosem je pro mě dostupnost široké nabídky odborného vzdělávání. LUCIE POLÁŠKOVÁ Manager, Accounting

BDO Czech Republic s.r.o. Nádražní 344/23 150 00 Praha 5 TOMÁŠ HAKEN HR ředitel

104

+420 601 394 289 kariera@bdo.cz www.bdo.cz

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022

BDOCzechRepublic

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

bdoczechrepublicc BDOCzech bdoczechrepublic

Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022 Volí studenti po absolvování studia zaměstnanecký poměr, nebo začínají podnikat?

To úzce souvisí s vystudovaným oborem a možnostmi, které mají.

Ing. KRISTÝNA POSPÍŠILOVÁ Vedoucí Kariérního centra UP, Univerzita Palackého v Olomouci

Z posledních dostupných údajů vyplývá, že stále převládá zaměstnanecký poměr. Začínající podnikatele se snažíme na VŠEM maximálně podpořit, máme dva vlastní podnikatelské inkubátory, Startup a Akcelerátor VŠEM. Poskytujeme studentům mentoring, kanceláře i finanční podporu. Máme tak mezi studenty řadu podpořených projektů/podnikatelů, kteří se svému businessu věnují i po absolutoriu. Ing. BARBORA VALÁŠKOVÁ StartUp VŠEM, Manažerské centrum VŠEM

Po absolvování studia volí většina studentů zaměstnanecký poměr. Je to dáno hlavně tím, že většina studentů mezinárodních vztahů a diplomacie plánuje pracovat v diplomacii nebo ve veřejném sektoru, kde je velmi obtížné začít podnikat. U absolventů marketingu a managementu zaznamenáváme, že po pár letech si řada z nich zakládá své vlastní firmy. DENIS MELAS, MSc. Marketingový ředitel, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

106

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022


JAK TO VIDÍ KARIÉRNÍ CENTRA

V případě IES se jedná spíš o zaměstnanecký poměr, vlastní firmy zakládají až ti starší absolventi, když nasbírají zkušenosti.

Mgr. ELIŠKA KROHOVÁ Kariérní poradkyně, Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd, UK

Studenti a absolventi naší vysoké školy mají o podnikání velký zájem. Při určité míře zjednodušení je možné říci, že třetina absolventů získá dříve či později během své kariéry zkušenosti s vlastním podnikáním, třetina o podnikání uvažuje a třetina nemá o podnikání zájem. Řada studentů a absolventů působí v rodinných firmách. Ing. VLADIMÍR DRAGON Obchodní ředitel, Centrum kariéry a rozvoje VŠPP

Zaměstnanecký poměr převažuje.

MARCELA LUFINKOVÁ Career Office, University of New York in Prague

107


TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022

SPOTŘEBITELSKÝ PRŮMYSL

L'Oréal Coca-Cola HBC Česko a Slovensko Nestlé Česko Plzeňský Prazdroj  Red Bull Česká republika Kofola Unilever  HEINEKEN Česká republika Procter & Gamble  Pivovary Staropramen



VÝSLEDKY STUDIE 2022

Jaké jsou pro vás nejdůležitější charakteristiky atraktivních zaměstnavatelů?

30,1 % lidé a kultura ve firmě

13,2 %

pověst a image firmy

25,9 %

odměňování a možnost růstu ve firmě

30,8 % pracovní náplň

2012–2022

108

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022


ODPOVĚDI PROFESIONÁLŮ Z PRAXE NA OTÁZKU: Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy? Pro mě osobně nehrála firemní kultura při výběru zaměstnavatele až tak zásadní roli. Přesto jsem sama při nástupu do Coca-Cola HBC pocítila, že přátelská atmosféra a jasné nastavení hodnot je přínosné jak pro adaptaci nových zaměstnanců, tak pro jejich fungování v rámci společnosti. Nejpříjemnějším překvapením pro mě byla přátelskost a ochota všech zaměstnanců.

Firemní kultura má obrovský vliv na nové kolegy, jako jsem já. Když je firemní kultura ve firmě dobře nastavená a všichni se snaží ji dodržet, tak to má vliv na celý kolektiv.

DMYTRO HRYDOVYI Procesní Inženýr na oddělení MSG (Making Syndets Granules)

BARBORA KOPPOVÁ Leadership Trainee - Sales

Firemní kultura u nás v Unileveru je otevřená a přátelská. Zní to jako klišé, ale myslím si, že největším testem firemních kultur byla práce z domova v rámci covidové pandemie. Do Unileveru jsem nastupovala v 2. pandemické vlně, proto můj první rok byl hlavně o práci z domova. Nastupovat do nové práce na home office je výzva, ale hlavně díky kolegům, kteří se podílejí na tvorbě firemní kultury, pro mě byly začátky mnohem jednodušší. LAN ANH TRAN BA HR People Partner v rámci Unilever Future Leaders programu

Myslím si, že firemní kultura má na nové kolegy značný vliv. Atmosféru v Plzeňském Prazdroji bych popsala jako velmi přátelskou a otevřenou. Myslím si, že firma je dobrý mix mezi velkým korporátem a malou lokální firmou – opravdu si dokáže vzít to nejlepší z obou světů.

TEREZA NEUWIRTHOVÁ Trainee, HR & CA (Human Resources & Corporate Affairs)

109


SPOTŘEBITELSKÝ PRŮMYSL

FIRMU A JEJÍ VÝSLEDKY TVOŘÍ LIDÉ Světová značka zabývající se výrobou nealkoholických nápojů nabízí příležitosti k osobnímu růstu studentům, mladým talentům i zkušeným seniorům. Široká nabídka pozic i možnost profesního rozvoje láká absolventy středních i vysokých škol v konkurenci ostatních firem spotřebitelského průmyslu jednoznačně nejvíc. 110

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022


Co čeká nováčky v buddy programu, jaké programy nabízí Coca-Cola HBC studentům a jak funguje hodnocení systémem zpětné vazby, nám vysvětlila HR ředitelka společnosti Markéta Pavelková. V HR se pohybujete už 15 let. Jaká změna, která se v tomto oboru za tu dobu udála, vás nejvíc potěšila? Jako zásadní vidím vnímání HR (People and Culture) týmu jako strategického partnera pro business. Pryč jsou doby, kdy HR bylo výkonným článkem firmy, který zastřešil administrativu a vyplatil mzdy. HR oddělení je v dnešní době klíčové pro úspěch celé firmy, protože firmu a její výsledky tvoří lidé a péče o ně a práce s nimi je klíčem k úspěchu. Spousta manažerů si toto uvědomuje, a tak nás díky tomu vnímá jako partnery, kteří dokážou širokou škálou aktivit pomáhat manažerům zaměstnance rozvíjet, připravovat na nové role, identifikovat jejich potenciál a podpořit ve chvíli, kdy si manažer neví rady v různých situacích. Jakým způsobem hledáte nové talenty? Způsobů, jak identifkovat a získat nové talenty, je mnoho – záleží na konkrétních potřebách. Mladé talenty se snažíme oslovovat již v době studia a nabízíme jim možnosti, jak se k nám do společnosti dostat a ochutnat naší firemní kulturu díky několika zajímavým programům, jako je Coke Summership, Management Challenge anebo nový Early Talent Program, který jsme odstartovali v tomto roce a má za cíl nabídnout studentům zkrácený úvazek těsně před dokončením studia. Talenty, kteří již mají pracovní zkušenosti, se snažíme nalákat hlavně na mezinárodní prostředí. Coca-Cola podporuje a nabízí příležitosti učit se a rozvíjet napříč všemi zeměmi Coca Cola HBC (29 zemí). Jak v rámci holdingu zajišťujete vzdělávání? Na jaké oblasti se zaměřujete? Klíčový je pro nás buddy program pro nově nastoupivší kolegy a kvalitně připravených první 90 dnů každého nováčka. Noví kolegové z oblasti prodeje si projdou Sales akademií s naším Sales Capability týmem a po absolvování samotného školení získávají tzv. „Licence to Sell.“ Každý zaměstnanec má pak v rámci ročního hodnocení i plán svých priorit a rozvojový plán na míru, kde je pro nás důležité pravidlo 70/20/10. V Coca-Cole je dáván velký důraz na on the job vzdělávání (zmíněných 70 %) následované klasickým „in class“ tréninkem. Podporujeme také mentoring, kdy máme širokou síť interních mentorů, kteří podporují rozvoj kolegů nejen ve své zemi, ale je možné si najít mentora i v jiných zemích.

Talenty s pracovními zkušenostmi se snažíme nalákat hlavně na mezinárodní prostředí.

Jakým způsobem naplňujete potenciál, ambice a talent nových zaměstnanců? V rámci roku máme pravidelný systém zpětné vazby, kdy každé čtvrtletí věnujeme prostor rychlé zpětné vazbě a tomu, co se u každého jednotlivce za dané období podařilo, co je potřeba zlepšit a na co se zaměřit v dalším období. Zaměstnanci dostávají zpětnou vazbu nejen od svého nadřízeného, ale i podřízení dávají tzv. upward feedback na své nadřízené. A vše je doplněno tzv. peer feedbackem, kdy si dávají zpětnou vazbu navzájem kolegové z týmu. Toto dává každému zaměstnanci velmi dobrý obrázek o tom, jak je vnímaný, v čem je dobrý a kde se ještě může zlepšit. Tento proces hodnocení výkonu je doplněný talentovým hodnocením, kde se díváme do budoucna a manažer se zaměstnancem diskutuje možnosti dalšího posunu a rozvoje. Na základě těchto vstupů se vytvoří plán interního nástupnictví, který je pro nás během roku prioritou při obsazování volných pozic.

MGR. MARKÉTA PAVELKOVÁ Působí ve společnosti Coca-Cola HBC jako HR ředitelka pro Česko a Slovensko. Má bohaté profesní zkušenosti s různými oblastmi HR od řízení a získávání talentů, vzdělávání až po komplexní kulturní transformaci firmy v souladu s jejími dlouhodobými strategiemi.

Celý rozhovor si můžeš přečíst v aplikaci ABSOLVENTI.cz

111


SPOTŘEBITELSKÝ PRŮMYSL

„ NASTARTUJ SVOU KARIÉRU SE SVĚTOVOU ZNAČKOU!

COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO O společnosti

Příležitosti pro studenty

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko je součástí skupiny Coca-Cola HBC a provozuje závod na výrobu nealkoholických nápojů v Praze-Kyjích a Teplicích nad Metují. Naši zákazníci jsou v srdci všeho, co zde děláme, stejně tak jako důraz na udržitelnost a životní prostředí.

Několik tisíc studentů již získalo v rámci soutěže Coca‑Cola HBC Management Challenge možnost poprat se s případovými studiemi a ukázat, že mají na to být manažerem světové značky. Letos opět nabízíme letní vzdělávací stáž Coke Summership.

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

Ať už jste úžasní s čísly, skvělí při budování vztahů se zákazníky nebo umíte inspirovat tým, máme spoustu příležitostí uplatnění, ve kterých se můžete neustále posouvat dál a dál. Chceme udivovat, a to se zapálením a rychlostí.

Naše hodnoty

Jsme odhodláni pomáhat v růstu každému zákazníkovi a potěšit každého spotřebitele prostřednictvím silného a motivovaného týmu lidí a zároveň obohacovat naše komunity a pečovat o životní prostředí. Zaměřujeme se na efektivní využívání vody a péči o vodní zdroje.

Možnosti profesního rozvoje

Baví nás rozvoj našich lidí. Na míru připravené programy pro každý segment v organizaci vám nabídnou skvělou příležitost k osobnímu růstu. Naši lídři vás budou motivovat k tomu, abyste se soustředili na rozvoj své kariéry. Využít můžete i interní vzdělávací kurzy.

Pro absolventy vysokých škol nabízíme Early Talent Program. Na této pozici získáte velice brzy odpovědnost za důležité projekty a budete pracovat na svém rozvoji.

Proč se k nám přidat... Naší tajnou ingrediencí jsou lidé. Energie zaměstnanců výrazně přispívá k úspěchům celé společnosti. Nikdo se tu nebojí přijít s novým nápadem a zeptat se, když ho něco zajímá nebo potřebuje cokoli objasnit. LADISLAV JELEN

CSR & Community Manager

112

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko Českobrodská 1329 198 21 Praha 9

Coca-Cola HBC Careers

MARKÉTA PAVELKOVÁ

+420 704 878 566

Coca-Cola HBC

People & Culture Director CZ&SK

anna.wojtkova@cchellenic.com

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko

cz.coca-colahellenic.com

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!


113


SPOTŘEBITELSKÝ PRŮMYSL

„ V PRAZDROJI VĚŘÍME MLADÝM LIDEM. BUĎ PRAZDROJ I TY!

PLZEŇSKÝ PRAZDROJ O společnosti

Pro studenty a studentky máme připravené placené stáže na léto i v akademickém roce, kde si vyzkouší, jaké to je pracovat na vlastním projektu, který na konci odprezentují vedení společnosti. Nabízíme také částečné úvazky nebo spolupráci při psaní závěrečných prací.

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

Náš úspěch se opírá o talent, nadšení a profesionalitu našich zaměstnanců, a proto o ně pečujeme stejně jako o kvalitu našeho piva. V Prazdroji věříme mladým lidem a ceníme si každého nápadu, který nás posune dál.

Naše hodnoty

Myslíme na budoucnost a vážíme si úspěchu. Příroda, etika, trvale udržitelný rozvoj a prosperita regionů – to všechno jsou pro nás důležité hodnoty. Přistupujeme odpovědně ke každému aspektu našeho podnikání.

Možnosti profesního rozvoje

Pravidelně se obracíme na studenty i absolventy, kterým nabízíme možnost poznat svět tradiční české a světově uznávané firmy. Rozvíjíme jejich schopnosti a potenciál, aby se našli v tom, v čem jsou dobří a co je bude bavit.

114

Příležitosti pro studenty

Jsme lídry pivovarnického průmyslu v České republice a vyrábíme řadu oblíbených značek. Jejich prostřednictvím naplňujeme smysl našeho podnikání: přinášet milovníkům piva v Česku a po celém světě skrze naše nápoje radost a potěšení.

Absolventi a absolventky se mohou uplatnit v našem speciálním rozvojovém GO Graduate programu a také na různých pozicích na plný úvazek v České a Slovenské republice.

Proč se k nám přidat... Vážíme si našich zaměstnanců. Snažíme se o ně proto náležitě pečovat a poskytujeme jim uplatnění skrze projekty, se kterými se můžou rozvíjet, a širokou škálu benefitů. Naším největším přáním totiž je, aby byli spokojeni v práci i mimo ni. TEREZA NEUWIRTHOVÁ Trainee – Human Resources/ Corporate Affairs

Plzeňský Prazdroj, a.s. U Prazdroje 64/7 301 00 Plzeň

Plzeňský Prazdroj

JANA SLOVENSKÁ

+420 724 617 072

Plzeňský Prazdroj, a. s.

Senior Talent Management & Employer Branding Specialist

jana.slovenska@asahibeer.cz

prazdroj1

www.prazdroj.cz

zijeme.prazdroj

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

Plzeňský Prazdroj Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!


VYBER SI PRÁCI, KTERÁ TĚ BAVÍ! LETNÍ A CELOROČNÍ STÁŽE TRAINEE PROGRAM BRIGÁDY PRÁCE NA PLNÝ ÚVAZEK PLZEŇ | PRAHA | NOŠOVICE | VELKÉ POPOVICE

WWW.PRAZDROJ.CZ ZIJEME.PRAZDROJ 115


SPOTŘEBITELSKÝ PRŮMYSL

„ POJĎTE ZMĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU – SPOLEČNĚ.

UNILEVER O společnosti

Příležitosti pro studenty

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

Unilever zaměstnává 148 000 pracovníků po celém světě a vlastní na 400 značek dostupných ve více než 190 zemích. Prioritou naší společnosti v České republice je důraz na udržitelné podnikání, budování značek s posláním a podpora našich zaměstnanců.

Když se zeptáte zaměstnanců Unileveru, čeho si na své práci nejvíce váží, nejčastější odpovědí bude: kolektiv a atmosféra. Kolegové se u nás upřímně motivují a za dobře odvedenou práci se i navzájem ocení. Nezáleží, z jakého týmu, všichni držíme spolu!

Naše hodnoty

Prioritou naší společnosti v České republice je udělat z udržitelnosti samozřejmost. Budujeme značky s posláním, například Hellmann‘s bojuje proti plýtvání potravinami a značka Dove je známá tím, že dlouhodobě podporuje ženské sebevědomí.

Možnosti profesního rozvoje

Pro nás jsou nejcennější naše značky a naši lidé. Rozvoj zaměstnanců je klíčovým faktorem úspěšného a dlouhodobě udržitelného byznysu, který bude schopný sloužit i příštím generacím. Náš Unilever vzdělávací model = 70 (on the job) : 20 (from others) : 10 (formal courses).

116

Unilever nabízí celou řadu příležitostí pro talentované studenty, kteří mají zájem pracovat na skutečných projektech a získat praktické zkušenosti z různých oddělení. Nabízíme placené internships na zkrácené úvazky, možnost zapojení do prestižní marketingové soutěže.

Unilever nabízí absolventům manažerský program UNILEVER FUTURE LEADERS. Za tři roky absolventi projdou různá oddělení a následně si zvolí kariérní cestu, která je nejvíc baví.

Proč se k nám přidat... Unilever poskytuje širokou škálu pracovních pozic od marketingu, prodeje, logistiky až po finance. Za krátkou dobu se dokážete hodně naučit od seniornějších kolegů, a máte-li zájem a chuť, Unilever je otevřený vašim nápadům a kariérním plánům.

Internal Communication & HR Marketing Specialist

UNILEVER ČR, spol. s r.o. Voctářova 2497/18 180 00 Praha 8

UnileverCRSR

SVĚTLANA TULACHOVÁ

+420 602 353 852

Unilever

HR Talent Advisor & Employer Brand Lead CZSK

svetlana.tulachova@unilever.com

careersatunilever

www.unilever.cz

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022

ZUZANA DRGOVÁ

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!


I, C Á R P O VÍ U L L M S I Y N M H S C I Á Š V V Á D Á R E KT

M I J MY

! E ÁM

PŘIDEJ SE K NÁM NA UNILEVER.CZ/CAREERS 117


SPOTŘEBITELSKÝ PRŮMYSL

„ PROCTER & GAMBLE RAKONA, MÍSTO PRO TVŮJ PROFESNÍ START.

PROCTER & GAMBLE O společnosti

Příležitosti pro studenty

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

Jsme Procter & Gamble, jedna z nejvýznamnějších firem v oblasti vývoje a výroby rychloobrátkového zboží na světě. Nabízíme skvělé vzdělávání, výzvy a příležitosti. Vyber si svoji roli v rakovnickém závodě Rakona, kde vychováváme odborníky světového formátu.

Čtvrtá průmyslová revoluce je moderní pojem. Hodně se o něm mluví a řada firem zvažuje, zda se do toho pustit. To už máme dávno za sebou. Pro nás je industry 4.0 každodenní realita a přirozený způsob, jak dělat věci efektivnější. Právem jsme považování za průkopníky.

Naše hodnoty

Značky a naši zaměstnanci Procter & Gamble jsou základem úspěchu firmy. Bezpečnost – Kvalita – Společenská odpovědnost – Správcovství, to vše propojeno největší hodnotou, a to jsou NAŠI LIDÉ .

Možnosti profesního rozvoje

Naší zásadou je povyšování z vlastních řad. I současný ředitel Rakony začal na pozici procesního inženýra. Je to jen na tobě, kam se bude tvoje kariéra ubírat. Vlastnictví technologií, vedení lidí nebo zahraniční kariéra? To vše je možné, pokud sám/a budeš chtít.

Jsi student 2.–5. ročníku VŠ a chceš si zkusit, jaké je to pracovat v moderní výrobě? Není nic jednoduššího než se přihlásit na Traineeship. 6–12 měsíců praxe tě naučí víc, než si myslíš. Nechceš se vázat? Pak je Internship – letní stáž na 3 měsíce, je to pravé.

Procesní inženýr, role pro čerstvé absolventy VŠ, kde nejsou potřeba předešlé zkušenosti. Staneš se vlastníkem technologie nebo zařízení, budeš se o něj starat a vymýšlet zlepšení.

Proč se k nám přidat... V Rakoně se budeš podílet na výrobě produktů, které používají lidé po celém světě. Od první chvíle budeš mít možnost věci ovlivnit, zkoušet si vlastní nápady a učit se z chyb. Nabízíme ti možnost stát se odborníkem světového formátu. MARTIN RYLICH Line Manager

Procter & Gamble - Rakona, s.r.o. Ottova 402 269 01 Rakovník TOMÁŠ ANDRAŠČÍK Ředitel společnosti P&G Rakona

118

+420 313 522 797 kariera@procter-gamble.cz https://pg.jobs.cz

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022

Jsme Rakona

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

Jsme Rakona RAKONA jsmerakona

Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!


Make an impact from DAY1

PROCESNÍ INŽENÝR Buď součástí procesů na výrobních linkách, najdi řešení ke zjednodušení práce Tvých kolegů nebo dopadu na životní prostředí. Můžeš zavádět nové technologie, projekty. Budeš mít prostor pro nové nápady a inovace. Výroba není nuda.

procter-gamble.cz 119


TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022 Jak se z Vašeho pohledu změnil pracovní trh během posledních dvou let a sledujete zde nějaké nové trendy?

Kvůli nutnosti přechodu do online prostředí i tam, kde to před 2 lety tolik obvyklé nebylo, došlo v dané oblasti k akceleraci a tento sektor ještě posílil. Tím vzrostla i potřeba získat zaměstnance v oblasti IT. Daná oblast ovšem dnes už zahrnuje celou škálu profesí, i nově vznikající. Ing. KRISTÝNA POSPÍŠILOVÁ Vedoucí Kariérního centra UP, Univerzita Palackého v Olomouci

Řada institucí i potenciálních zaměstnanců se nadchla pro volnou pracovní dobu a práci z domova. Vítáme tento trend, nicméně je nutné se s ním naučit pracovat a přijmout fakt, že uvedené zkrátka nelze aplikovat na všechny pracovní pozice ani osobnostní tipy zaměstnanců. I VŠEM nabízí v rámci studia maximální flexibilitu. Ing. BARBORA VALÁŠKOVÁ StartUp VŠEM, Manažerské centrum VŠEM

Zaměstnavatelé nově dávají zaměstnancům relativně velkou flexibilitu v jejich pracovním životě hlavně díky práci z domova. I když firmy a instituce, u kterých studenti prováděli praxe a stáže, umožnily v souladu s vládními nařízeními online přístupy k požadovaným činnostem, u studentů jsme zaznamenali nespokojenost s tím, že jim chybí sociální kontakt. DENIS MELAS, MSc. Marketingový ředitel, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

120

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022


JAK TO VIDÍ KARIÉRNÍ CENTRA

Stejně jako naše aktivity i pracovní trh se překlopil do onlinu. Tedy tam, kde to šlo. Vzhledem k tomu, že absolventi i studenti IES často působí na pozicích, kde je opravdu jedno, odkud práci vykovávají, změnil se i pohled na to, jak žít. Naši absolventi už nemusí striktně volit mezi životem ve městě a na vesnici, jednoduše proto, že i z vesnice mohou vzdáleně pracovat. Častěji také pracují v zahraničních společnostech. Mgr. ELIŠKA KROHOVÁ Kariérní poradkyně, Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd, UK

K A R IÉR N Í CEN T RU M

Dramaticky narostla poptávka firem, snížily se požadavky na zaměstnance, naopak zaměstnavatelé se předhánějí v nabídce benefitů. Projevuje se nedostatek lidí ve všech odvětvích a vzrůstají požadavky na soft skills.

Mgr. PETR RYPL Koordinátor Kariérního centra SLU, Slezská univerzita

Rozhodně se změnil. Některé oblasti podnikání pandemie utlumila a některým oblastem se dařilo, obzvláště v IT, logistice apod. Změnila se forma pracovní činnosti. Během pandemie přes 60 procent společností využívalo home office. Pandemie zdigitalizovala fungování firem a podobný trend nastal i u nás na univerzitě. Ing. VLADIMÍR DRAGON Obchodní ředitel, Centrum kariéry a rozvoje VŠPP

Podle odborníků je stále dostatek, ne-li více otevřených pracovních pozic, které mohou uchazeči nově vykonávat také online nebo formou home office. Personalisté u uchazečů hledají nové dovednosti a zaměření, které jdou ruku v ruce s digitalizací, flexibilitu a adaptibilitu. MARCELA LUFINKOVÁ Career Office, University of New York in Prague

121


TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022

STAVEBNICTVÍ

STRABAG  Metrostav Skanska EUROVIA CS  Saint-Gobain Česká republika HOCHTIEF OHLA ŽS SMP CZ VCES SYNER



VÝSLEDKY STUDIE 2022

Jakou hrubou měsíční nástupní mzdu očekáváte v budoucím (absolventském) zaměstnání? 14,6 %

21,4 %

26,3 %

20,8 % 9,2 %

1,9 %

méně než 20 000 Kč

20 000 Kč až 25 000 Kč

25 000 Kč až 30 000 Kč

30 000 Kč až 35 000 Kč

35 000 Kč až 40 000 Kč

40 000 Kč až 45 000 Kč

5,8 %

více než 45 000 Kč

Po loňském abnormálním roce jsme se v rámci mzdového očekávání absolventů VŠ dostali na čísla podobná roku 2020. Většina budoucích absolventů by si tedy představovala nástupní mzdu v rozmezí 22 500 až 40 000 Kč měsíčně, celých 76,8 %. 2012–2022

122

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022


ODPOVĚDI PROFESIONÁLŮ Z PRAXE NA OTÁZKU: Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

Moje představa o nástupním platu byla okolo 40 000 až 45 000 Kč. Vycházel jsem z vlastní zkušenosti a projektů, na kterých jsem při studiu pracoval. A také z vývoje průměrné mzdy v ČR.

35 až 38 tisíc korun. Odvozeno od spolužáků, po konzultaci s rodinou apod.

TOMÁŠ TRUXA Produktový manažer pro udržitelnost

JIŘÍ ČERVINKA IT Test Specialist

Částku jsem odvodila od finančního ohodnocení brigád, které jsem měla v oboru.

ING. ŠARLOTA DUŠKOVÁ Asistentka stavbyvedoucího

Vycházel jsem z vlastních zkušeností a analýzy trhu.

JOSEF SCHREIER Specialista kalkulací

123


STAVEBNICTVÍ

KAŽDÝ MLADÝ TALENT, KTERÝ SE OBJEVÍ, JE TŘEBA PODPOŘIT A ROZVÍJET Práce ve stavebnictví nabízí pestrost i možnost uplatnění široké škály schopností. Společnost STRABAG je v této oblasti jedničkou – ocenění TOP zaměstnavatele si vysloužila už po osmé.

124

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022


O tom, co stojí za oblibou společnosti STRABAG mezi vysokoškolskými studenty stavebních oborů a jak si firma hýčká mladé talenty, jsme si povídali s HR manažerkou Karin Bílkovou. Podle výsledků naší ankety je STRABAG nejatraktivnějším zaměstnavatelem na poli stavebnictví. Co stojí za jeho úspěchem? Za tímto úspěchem stojí usilovná týmová práce našich kolegyň a kolegů napříč společností. Především je to o přímém kontaktu s mladými lidmi, umění jim ukázat, co vše stavebnictví v sobě skrývá, přiblížit jim praxi ještě před tím, než opustí brány své alma mater a nadchnout je pro náš obor. Neboť jak všichni dobře víme z různých statistik, ne všichni po ukončení studia v oboru setrvají.

Chceme mladé lidi nadchnout pro náš obor.

Specializujete se na dopravní, pozemní a inženýrské stavitelství. To znamená i široké spektrum zaměstnanců. Jak se vám daří přizpůsobovat výběrové řízení jednotlivým pozicím? Asi bych nemluvila o přizpůsobení výběrového řízení. Každé řízení má jednotlivé části, které jsou shodné pro všechny typy pozic, a individualizované části pro přizpůsobení určité pozici, abychom se pokusili získat toho pravého kandidáta. Proto je vždy ideální, když se výběrového řízení účastní jak kolega z personálního oddělení, tak potenciální nadřízený, ale i kolegové z týmu, případně z nejužšího vedení společnosti. Jaké nástroje se vám při náboru nejvíce osvědčily? Každá organizace má své nástroje, které se jí osvědčily. Za nás je vždy nejlepší osobní setkání a případně doplňkové testy. Samozřejmě pokud se jedná o pozici v managementu, řídí se pak nábor ještě dalšími pravidly. Věnujete se tzv. managementu potenciálu. Můžete to přiblížit? Práce s talenty je zásadní pro vývoj firmy. Máme v rámci koncernu vypracovaný program práce s talenty a snahou je ho neustále inovovat tak, aby byl co nejefektivnější pro obě strany. Tento program je monitorován naší matkou v Rakousku, což znamená, že má zásadní postavení v rámci HR činností. Každý mladý talent, který se objeví, je třeba podpořit a rozvíjet. Někdy je obtížnější sladit všechny pracovní činnosti s dalšími aktivitami povinnými v programu. Je to vždy časově náročnější pro obě strany, jak pro mentora, který doprovází v rámci jednotlivých okruhů činností, tak pro mladého člověka, který je musí absolvovat. Ale o to je to více přínosné a zvyšuje to motivaci a podporuje dobrého ducha týmu.

KARIN BÍLKOVÁ Vystudovala personalistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Do HR oddělení společnosti STRABAG nastoupila v roce 2000, nyní působí jako vedoucí personálního oddělení. Jaké změny pro vás znamenal covid v rámci HR? Každá mimořádná situace znamená přetržení zajetého každodenního režimu a nutnost rychle reagovat na aktuální situaci. Pro oddělení to znamenalo být maximální podporou pro vedení, a především pro zaměstnance, aby dostali vždy všechny dostupné relevantní informace. Koronavirus nás naučil novým e-kompetencím a do určité míry krizovému řízení. Znamenalo to také nárůst dalších činností a administrativy. Ale mohu obecně říct, že po nastavení všech mechanismů se koronavirová situace zvládla velmi dobře a společnost nemusela přerušovat své činnosti. A to i přesto, že většina zaměstnanců pracuje na projektech v terénu.

Celý rozhovor si můžeš přečíst v aplikaci ABSOLVENTI.cz

125


STAVEBNICTVÍ

„ STAVÍME NA TÝMOVÉ SPOLUPRÁCI.

STRABAG O společnosti

Příležitosti pro studenty

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

Jsme součástí nadnárodního stavebního koncernu STRABAG. Realizujeme i ty nejkomplexnější stavební projekty, a to ve všech oblastech stavebnictví – od budov po silnice, železnice, mosty i tunely. Díky tomu si u nás můžete postavit pevné základy pro svou kariéru.

Základním kamenem úspěchu projektů a dobré pracovní atmosféry je pro nás fungující týmová spolupráce. Podporujeme své zaměstnance v osobním i profesním růstu a usilujeme o to, aby každý člen týmu mohl uplatnit své silné stránky a přispět ke kvalitní realizaci projektu.

Naše hodnoty

Nejlepší cestou, jak si otestovat teoretické znalosti, je okusit praxi u nás na brigádě nebo na stáži. Zkušenosti můžete nasbírat při práci na konkrétním projektu při stavbě silnic, budov, železnic, mostů či tunelů. A po studiích na Vás bude čekat trvalý „job“!

Absolventům bakalářských, magisterských či inženýrských oborů nabízíme oblíbený Trainee program. Pod vedením zkušených mentorů se tak připravíte na svou budoucí pozici.

Proč se k nám přidat...

Naše hodnoty se odvíjí od principů týmové spolupráce, kvality, inovativního přístupu a udržitelnosti. Na pracovišti je u nás na prvním místě zdraví a bezpečnost našich lidí. V pracovních i obchodních vztazích pak sázíme na partnerský přístup, respekt a spolehlivost.

Možnosti profesního rozvoje

Naše koncernová akademie zajišťuje širokou nabídku vzdělávacích aktivit, díky kterým získáte nové dovednosti a prohloubíte si své znalosti, a to v závislosti na konkrétní pracovní pozici. Zaměříme se na Váš potenciál a budeme ho rozvíjet.

• protože na svou práci můžeme být hrdí, • protože naše firma nabízí mnoho příležitostí, • protože jsme TOP zaměstnavatel, • protože využíváme nejmodernější technologie, • protože utváříme stavebnictví budoucnost.

JOSEF SCHREIER Specialista kalkulací

KARIN BÍLKOVÁ Vedoucí odboru řízení lidských zdrojů

126

STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Praha 5-Jinonice +420 222 868 111 info.cz@strabag.com www.strabag.cz

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022

Strabag_Česko

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

STRABAG STRABAG strabag_cesko

Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!


Za vysněnou kariérou. V týmu. Hledáš perspektivní a zajímavou práci? Nabízíme Ti celou řadu možností: brigády, stáže, trainee program nebo práci na plný úvazek. Volba je na Tobě! Vybrat si můžeš z technických i ekonomických pozic. Stavíme na zkušenostech a využití těch nejmodernějších technologiích. Realizujeme všechny druhy staveb – budovy, silnice, železnice, mosty i tunely. Díky mezinárodnímu zázemí našeho koncernu a možnostem dalšího růstu si u nás můžeš postavit pevné základy pro svou budoucí kariéru. Jaké jsou Tvé silné stránky? Dej nám vědět a staň se součástí našeho týmu! STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Praha 5 www.strabag.cz/kariera


STAVEBNICTVÍ

„ VYDEJTE SE NA SPOLEČNOU CESTU S JEDNIČKOU V DOPRAVNÍM STAVITELSTVÍ.

EUROVIA CS

Almanach_210x267mm_2021_ver02.indd 4

O společnosti

25.02.2021 22:54

Příležitosti pro studenty

Patříme k nejvýznamnějším stavebním firmám v České republice, pyšníme se již 70letou historií a jsme jedničkou v oblasti dopravně inženýrského stavitelství. Budujeme moderní infrastrukturu a stojíme za významnými projekty, které zlepšují životní podmínky nás všech.

Studentům vysokých škol nabízíme odborné praxe, stáže, částečné úvazky během roku i možnost letních brigád, dále spolupráci na bakalářských a diplomových pracích. Pořádáme také setkání, odborné přednášky a semináře na školách.

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

V EUROVIA CS jsme tým a spoléháme jeden na druhého. Naši zaměstnanci jsou tím nejcennějším bohatstvím, jejich práce totiž ovlivňuje naše postavení na trhu a spoluvytváří image celé společnosti. Důraz klademe také na bezpečnost, je jednou z našich dlouhodobých priorit.

Absolventům, kteří si chtějí v praxi vyzkoušet vědomosti ze školy, nabízíme příležitost k nastartování kariéry na mnoha pozicích napříč celou Českou republikou.

Naše hodnoty

Naše pověst stojí na kvalitní, včasné a odborně odvedené práci. Klíčoví jsou pro nás talentovaní, kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci, kteří jsou odpovědní za své výsledky. Odpovědný přístup zastáváme i vůči svým partnerům, zákazníkům a životnímu prostředí.

Možnosti profesního rozvoje

Své zaměstnance aktivně vzděláváme. Podporujeme všechny, kteří mají chuť se posouvat, nabízíme jim uplatnění v mnoha profesích i kariérní růst. Praktické i teoretické vzdělávání zajišťujeme ve vlastním školicím středisku EUROVIA Academy.

Proč se k nám přidat... Práce ve skupině EUROVIA CS Vám umožní podílet se na významných projektech. Na mé pozici mi vyhovuje kombinace práce v terénu a práce v kanceláři a také to, že každý den je jiný. Stavba je živý organismus. ŠARLOTA DUŠKOVÁ

Asistentka stavbyvedoucího

128

EUROVIA CS U Michelského lesa 1581/2 140 00 Praha 4

Stavební skupina EUROVIA CS

MARTIN BOROVKA

+420 731 602 689

Skupina EUROVIA CS

Předseda představenstva a generální ředitel

www.eurovia.cz

kariera@eurovia.cz

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

EUROVIA CS EUROVIA CS

Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!


Jsme tým. Spoléháme jeden na druhého.

ZA NAŠIMI STAVBAMI STOJÍ TI NEJLEPŠÍ!

Lidé jsou naším nejcennějším bohatstvím.


STAVEBNICTVÍ

„ KAŽDÝ ČTVRTÝ PRODUKT VYRÁBĚNÝ SAINT-GOBAIN PŘED PĚTI LETY NEEXISTOVAL. INOVUJTE S NÁMI.

SAINT-GOBAIN O společnosti

Příležitosti pro studenty

Jsme největším výrobcem stavebních materiálů v ČR i ve světě s více než 350letou historií. Vyrábíme skla a materiály pro stavebnictví a automobilový průmysl. Do Skupiny Saint-Gobain patří v ČR aktuálně 5 společností spravujících 13 výrobních závodů, 13 značek.

Se studenty rádi a dlouhodobě spolupracujeme. Pro úspěšné nastartování kariéry nabízíme možnost praxe, školení, brigád, exkurzí, spolupráce na ročníkových pracích či účast na námi pořádaných studentských soutěžích. Naši odborníci také dělají mentoring, např. na ČVUT.

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

Máme zásady chování a jednání, které prostupují firemní kulturou. Naslouchání, dialog, péče, solidarita a respekt k odlišnosti jsou pro nás zásadní. To je hluboká ambice našeho záměru: jednat každý den, abychom učinili svět krásnějším a udržitelnějším místem k životu.

Naše hodnoty

Jednáme tak, abychom učinili svět příjemnějším místem pro život nás i budoucí generace. Naším posláním je: MAKING THE WORLD A BETTER HOME. Navrhujeme a vyrábíme takové materiály, které přispívají k našemu komfortu a zároveň jsou ohleduplné k naší planetě.

Možnosti profesního rozvoje

Svoji další pozici v Saint-Gobain můžete získat nejen v rámci České republiky, ale také ve všech zemích skupiny. Vzdělávání šijeme na míru každému zaměstnanci. Vytváříme podmínky pro rozvoj potenciálu a neustále vyhledáváme talenty, kterým nabízíme nové příležitosti.

Absolventi jsou u nás vítáni, máme Talent program a celou paletu vhodných pozic. Záleží nám na diverzitě našich týmů. Spojujeme zkušené profíky s nápaditými absolventy.

Proč se k nám přidat... Skupina nabízí stabilitu a možnost profesního růstu. Hlavním cílem je spolupráce na kvalitních a udržitelných stavbách ohleduplných k životnímu prostředí. Oceňuji možnost podílet se na vývoji novinek v oblasti stavebnictví. TOMÁŠ TRUXA

Produktový manažer pro udržitelnost

130

Saint-Gobain Česká republika Smrčkova 2485/4 180 00 Praha 8

Saint-Gobain

ROBERT KUDRNA

+420 220 406 506

Saint-Gobain CZ&SK

Personální ředitel Saint-Gobain Východní Evropa

www.saint-gobain.cz

superprace@saint-gobain.com

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

Saint-Gobain Česká republika Saint-Gobain

Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!


JSME HRDÍ, ŽE JSME SOUČÁSTÍ SAINT-GOBAIN

Skupina Saint-Gobain ČR již po SEDMÉ získala prestižní nezávislou certifikaci TOP EMPLOYER www.saint-gobain.cz


TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022 Jaké nástroje vašeho KC jsou mezi studenty/absolventy nejpopulárnější?

Oblíbené jsou třeba cykly o digitálním marketingu či hledání podnikatelského nápadu. Stálicemi jsou pak koučování, kariérové poradenství i kontrola životopisů. Vyhledávaná je také nabídka stáží, brigád a zaměstnání.

Ing. KRISTÝNA POSPÍŠILOVÁ Vedoucí Kariérního centra UP, Univerzita Palackého v Olomouci

Nabízíme širokou škálu aktivit tak, aby si každý vybral směr, který je pro něj vyhovující. V rámci VŠEM nepracujeme pouze se studenty, kteří hledají první zaměstnání, ale i se seniorními zaměstnanci, kteří chtějí změnit obor, zaměstnavatele nebo se chtějí zaměřit na podnikání. Mezi oblíbené aktivity patří přednášky známých osobností, povinně volitelné předměty pod vedením konkrétních firem, Elitní program VŠEM, Manažerské centrum VŠEM nebo poradenství Rozvojového centra VŠEM. Ing. BARBORA VALÁŠKOVÁ StartUp VŠEM, Manažerské centrum VŠEM

Studentům nejvíce pomáháme s vypracováním životopisů, motivačních dopisů a také je připravujeme na pracovní pohovory. Také je naše KC velmi nápomocné i při zajišťování práce a stáži, jelikož aktivně komunikuje s desítkami partnerů školy.

DENIS MELAS, MSc. Marketingový ředitel, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

132

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022


JAK TO VIDÍ KARIÉRNÍ CENTRA

Nejčastěji jsou využívány osobní konzultace, rady s CV či motivačními dopisy nebo program mentoringu. Velmi populární jsou také panelové diskuze absolventů se současnými studenty.

Mgr. ELIŠKA KROHOVÁ Kariérní poradkyně, Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd, UK

K A R IÉR N Í CEN T RU M

Nejpopulárnější je kariérní a absolventský portál. Realizujeme spoustu odborných akcí, kulatých stolů, zveme odborníky z praxe a absolventy do výuky. Kariérní veletrh jsem po 5 letech zrušil pro minimální účast studentů, spolupracujeme s VŠB na veletrhu Kariéra Plus. Mgr. PETR RYPL Koordinátor Kariérního centra SLU, Slezská univerzita

Veškeré aktivity, při kterých dochází k aktivnímu zapojení firem v rámci výuky nebo připravených akcí v podobě Kariérních dnů na vysoké škole nebo Týdne profesního vzdělávání. Ing. VLADIMÍR DRAGON Obchodní ředitel, Centrum kariéry a rozvoje VŠPP

Osobní konzultace nad životopisy a hledáním práce/stáže. Možnost setkat se se zástupci firem na UNYP Job Fair.

MARCELA LUFINKOVÁ Career Office, University of New York in Prague

133


TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022

TELEKOMUNIKACE

T-Mobile Czech Republic Vodafone Czech Republic O2 Czech Republic CETIN Nordic Telecom



VÝSLEDKY STUDIE 2022

Chtěl/a byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? ano – jen několikaměsíční praxe

28,4 % 17,1 %

8%

22,7 %

ano – rok nebo dva

ano – dva až tři roky

ano – v případě zajímavé nabídky i natrvalo

21,9 % nemám zájem

2012–2022

134

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022


ODPOVĚDI PROFESIONÁLŮ Z PRAXE NA OTÁZKU: Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži?

Rád bych strávil část své budoucí kariéry v jedné ze zemí DACH. Důvodem je poznání nové kultury, znalostí a přístupů a zdokonalení se v jazykových dovednostech.

Necítím potřebu pracovat v zahraničí.

ING. DAVID MAREŠ Vedoucí odd. správy CRP a přerozdělování

JIŘÍ PALYZA Junior nákupčí

Nikoliv, v mé profesi by zahraniční zkušenost nebyla až takovým přínosem. Na pracovní stáži v zahraničí jsem byl, a to měsíc v Dominikánské republice. Největším přínosem byl náhled do fungování jiné advokátní kanceláře.

Práce v zahraničí mě aktuálně neláká.

MICHAELA ŠOTOLOVÁ Agile Coach

JUDR. MARTIN SLIVONĚ Advokátní koncipient

135


TELEKOMUNIKACE

ŠPIČKOVÁ AGILNÍ TRANSFORMACE A PODPORA WELL-BEINGU Na covidový přesun zaměstnanců do online prostředí byla málokterá společnost připravená tak jako T-mobile, přesto si Jitka Adámková, Chief Human Resources Officer & Executive Board Member, pochvaluje částečný návrat k jednání „face to face“ během práce i náboru. 136

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022


Protože společnost T-mobile nabírá ročně desítky zaměstnanců, povídali jsme si také o tom, jak probíhá samotný nábor a proč je tou pravou volbou právě Téčko. Na poli mobilních operátorů jsou v ČR tři velcí hráči. Proč by si mezi nimi měli uchazeči o práci vybrat právě T-Mobile? Výborná otázka! Podle mě je to z několika důvodů. Jsme česká a zároveň mezinárodní společnost s naší matkou Deutsche Telekom v Bonnu. Jak v Česku, tak i na Slovensku jsme na špičce ve firmách podporujících zdraví a wellbeing zaměstnanců. Dále je to naše agilní transformace, což je veliká příležitost nejen pro naše stávající zaměstnance, ale i pro uchazeče. Zároveň jsme spolu se Slovak Telekom československou společností, takže pro některé kandidáty může být právě ona československá nostalgie jedním z faktorů.

Postupně se vracíme do kanceláří. Člověk je přece jenom tvor společenský, ne primárně onlinový.

Jaké náborové strategie používáte? Inzerujeme na našich kariérních stránkách, na job portálech; využíváme inzerci a „active search” na LinkedIn. Dále aktivně pracujeme s naší interní databází kandidátů a také spolupracujeme s agenturami na specifických úzkoprofilových profilech zaměstnanců. Mimo to se snažíme využívat pool kandidátů v rámci Deutsche Telekom skupiny, kam T-Mobile patří. Používáte při náboru nějaké diagnostické nástroje, nebo spoléháte hlavně na „nos“ HR managerů? Využíváme hlavně „nos“ recruitera a hiring managera. U některých pozic využíváme i osobnostní dotazníky nebo např. assessment centra, tj. hodnocení kandidáta v různých zátěžových situacích třetí, nezávislou stranou. Přesunuli jste během pandemie firemní vzdělávání do online prostoru? Pokud ano, zůstane v něm, nebo se vracíte k osobnímu setkávání? Online prostor pro nás byl běžný už před pandemií, takže jsme na něj byli poměrně dobře připraveni. Fungujeme totiž společně se sesterskou společností Slovak Telekom jako jedna společnost, a to vyžaduje tento typ fungování. Nicméně není nad osobní setkávání, ať už pracovní, nebo méně formální, takže se částečně vracíme i k němu. Souvisí to i s postupným návratem do našich kanceláří. Člověk je přece jenom tvor společenský, ne primárně onlinový. Jak nyní vnímáte situaci na trhu práce a jak se vaše společnost tomuto stavu přizpůsobuje? Trh práce v Česku se zdá být poměrně vyčerpaný. Každá firma se teď musí snažit, aby svým chováním vůči zákazníkům a zaměstnancům přesvědčila kandidáty o tom, že právě ona je tou

JITKA ADÁMKOVÁ Je Chief Human Resources Officer & Executive Board Member v T-Mobile a Slovak Telekomu. Získala doktorát z práva na Masarykově univerzitě v Brně a je držitelkou titulu MBA. Má dlouholeté zkušenosti z oblasti HR, B2C, změnových a restrukturalizačních projektů. Do roku 2019 spojila svůj profesní rozvoj s energetikou, jako HR ředitelka skupiny RWE v ČR koordinovala HR aktivity ve střední a jihovýchodní Evropě. nejlepší volbou. A toto je úkolem nejen HR, ale všech našich zaměstnanců. Prostě vystupovat a prezentovat Téčko jako super zaměstnavatele. Protože takový zaměstnavatel jsme.

Celý rozhovor si můžeš přečíst v aplikaci ABSOLVENTI.cz

137


TELEKOMUNIKACE

„ VYTVÁŘEJTE S NÁMI INOVACE, KTERÉ LIDEM UMOŽŇUJÍ BÝT BLÍŽ K DIGITÁLNÍMU SVĚTU PŘÍLEŽITOSTÍ.

T-MOBILE O společnosti

Příležitosti pro studenty

Informační a komunikační technologie, ve zkratce ICT, jsou naší doménou. Díky nim můžeme být všichni propojeni. Jako digitální leader přispíváme k digitalizaci Česka. Firmám nabízíme nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat.

Nejlepší kombinací je propojení teorie s praxí. Proto máme dveře pro studenty otevřené. V našem trainee programu vám pomůžeme připravit se na budoucnost jak po odborné, tak po osobní stránce. A naši ostřílení profíci vás rádi podpoří při získávání nových zkušeností.

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

Agilní přístup je nám blízký a s ním i growth mindset. Kulturu máme postavenou na lidech, jejich osobním zapojení a zodpovědnosti. Nebojíme se dělat chyby, a když je uděláme, učíme se z nich. Ještě raději máme naše úspěchy, které si společně užíváme. Protože #TjsmeMy.

Naše hodnoty

Zákaznická zkušenost a spokojenost jsou pro nás prioritou číslo jedna. Jsme jeden tým – vyhráváme a prohráváme společně. Snažíme se věci dělat jednoduše a vybírat si cestu s co největším přínosem. A hlavně věříme tomu, že každý začíná nejdříve sám u sebe.

Možnosti profesního rozvoje

Bude z vás expert, nebo manažer? U nás jsme připraveni na všechno. Díky naší interní T-Univerzitě si každý najde něco pro sebe – workshopy, přednášky, koučink, mentorink i mezifiremní networkingové aktivity.

Státnice máte za sebou a přemýšlíte, co dál? Kromě nadstandardní dovolené u nás na vás čekají nové výzvy, kterými můžete měnit svět. Tak co, challenge accepted?

Proč se k nám přidat... Jako „Téčkař” se stanete členem rodiny nejen T-Mobile, ale dalších společností v Evropě, Americe a Asii, které patří do koncernu Deutsche Telekom. Takže vaše možnosti mohou přesáhnout hranice Česka a vaše výsledky ovlivnit životy milionů lidí. MARTINA HARŠÁNYI

Specialista interní komunikace

LUKÁŠ ONDŘEJ Head of People Experience and Talent Management, T-Mobile CZ a Slovak Telekom

138

T‑Mobile Czech Republic Tomíčkova 2144/1 148 00 Praha 4 t-kariera@t-mobile.cz www.t-kariera.cz

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022

TMobileCZKariera

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

T-Mobile Czech Republic T-Mobile CZ tmobile_cze zivot_v_tmobilu

Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022 Je i během aktuální situace zájem o Erasmus či podobné programy?

Zájem je konstantní.

Ing. BARBORA VALÁŠKOVÁ StartUp VŠEM, Manažerské centrum VŠEM

Zájem o Erasmus+ je stále vysoký. Studenti si jsou vědomi, že vycestování do zahraničí na semestr či déle je velkým přínosem nejen jazykovým, ale i kulturním. Také se rozrůstají řady studentů, kteří vycestují s Erasmem za praxí, ať už na velvyslanectví, do Evropského parlamentu, či do korporátní sféry. DENIS MELAS, MSc. Marketingový ředitel, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Zájem je, i když trochu menší. Co se týče programu Erasmus stáží, ten teď na rok téměř ustrnul. Myslím, že jedním z důvodů je i právě to, že spousta lidí zjistila, že může v zahraničí pracovat i z Česka, a tudíž nemusí nikam jezdit.

Mgr. ELIŠKA KROHOVÁ Kariérní poradkyně, Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd, UK

140

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022


JAK TO VIDÍ KARIÉRNÍ CENTRA

K A R IÉR N Í CEN T RU M

Podle mne nabídka převyšuje poptávku.

Mgr. PETR RYPL Koordinátor Kariérního centra SLU, Slezská univerzita

Ve srovnání s minulými dvěma lety je zájem o absolvování studijních pobytů a pracovních stáží ze strany studentů enormní. Nominace studentů v rámci Erasmus+ studijních stáží jsou na partnerských školách akceptovány bez omezení a výběr přijímacích institucí je každoročně aktualizován. Během posledních let VŠPP rozšířila spolupráci na zahraničních školách o nové obory, jako jsou marketingové komunikace a právo v podnikání. Ing. VLADIMÍR DRAGON Obchodní ředitel, Centrum kariéry a rozvoje VŠPP

Zájem o Erasmus a jiné výměnné programy byl samozřejmě nižší během pandemie. Jak se cestování uvolňuje, zájem o tyto programy pomalu roste.

MARCELA LUFINKOVÁ Career Office, University of New York in Prague

141


TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022

Zentiva  Bayer Fakultní nemocnice v Motole Roche Pfizer Fakultní nemocnice Brno Fakultní nemocnice Hradec Králové  Útřední vojenská nemocnice Praha Všeobecná fakultní nemocnice v Praze AGEL

ZDRAVOTNICTVÍ & FARMACIE

VÝSLEDKY STUDIE 2022

Jste ochotni přestěhovat se do jiného města v České republice za zajímavou pracovní nabídkou? spíše ano určitě ne

spíše ne

nevím

7,9 %

17 %

16,5 %

určitě ano

44,7 %

13,9 %

Kolik času jste ochotni za prací dojíždět denně v jednom směru? méně než 15 minut

max. 45 minut

max. 90 minut

1,7 %

31,7 %

9,1 %

29,6 %

26,8 %

1,1 %

max. 30 minut

max. 60 minut

více než 90 minut 2012–2022

142

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022


ODPOVĚDI PROFESIONÁLŮ Z PRAXE NA OTÁZKU: Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat? Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum? Ne. Narodil jsem se a stále žiji v Praze. Díky tomu jsem nemusel o přestěhování za prací vůbec uvažovat. Do práce cestuji prostřednictvím městské hromadné dopravy, cesta mi zabere přibližně půl hodiny. V letních měsících jezdím do práce na kole, což je o poznání rychlejší, a navíc se vždy proberu a vyčistím si hlavu.

Nemusel jsem se stěhovat, přestěhoval jsem se do Prahy už pro studium na VŠE. Po ukončení studia jsem našel práci ve stejném městě. Do práce dojíždím 20 minut. Za snesitelné maximum si představuji cestu v jednom směru 45 až 50 minut.

SEBASTIAN RYGL Specialista energetického obchodu

ANDREI KACHANOV Junior business analyst

Musela jsem se stěhovat už kvůli studiu na univerzitě. V Praze jsem šťastná, a tak jsem se tu rozhodla zůstat a pracovat. Práci, kterou chci dělat, bych navíc ani ve svém domovském městě nebo jeho okolí nemohla získat. Do práce mi jezdí přímý autobus. Cesta mi trvá přibližně 30 minut, což je pro mě maximálně přijatelná doba.

DITA SPÁLOVSKÁ Formulation Scientist Junior

Nemusela jsem se stěhovat. Dojíždím do 15 minut od bydliště. Přijatelné by pro mě bylo dojíždění do 1 hodiny.

VERONIKA ČIPEROVÁ Odborný pracovník nemocniční hygieny

143


ZDRAVOTNICTVÍ & FARMACIE

ÚSPĚCH VYŽADUJE NADŠENÍ PRO TO, CO DĚLÁTE Farmaceutická společnost Zentiva byla zvolena nejžádanějším zaměstnavatelem v oboru již po sedmé. Mimo stabilní zázemí a možnost uplatnění v neustále se vyvíjejícím odvětví studentům nabízí i dostatečný prostor pro kariérní růst.

144

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022


V posledních letech se Zentiva zaměřila na talent management a podporu svých zaměstnanců na cestě za vysněnou pozicí. „Ve společnosti Zentiva cítíme odpovědnost za každého člena našeho týmu a aktivně podporujeme jeho kariérní rozvoj,“ potvrzuje filozofii firmy Ines Windisch, Head of HR, Communications & Sustainability. V Česku se nachází sídlo Zentivy, její obchodní jednotka a také centrum výzkumu a vývoje. Kde hledáte nové zaměstnance pro všechna tato odvětví? Naše česká historie sahá až k malé pražské lékárně založené před více než 530 lety – lékárna U Černého orla existuje dodnes. K této zemi máme mimořádný vztah. V našem pražském kampusu zaměstnáváme 1 500 lidí, včetně lidí v našem výrobním závodě, v mezinárodním výzkumném a vývojovém centru, v obchodní jednotce a v centrále. Spolupracujeme se školami a univerzitami, abychom přilákali mladé talenty, a zároveň hledáme zkušené lidi na evropském trhu i mimo něj. Každý z nás je jedinečný, odlišný, ale spojuje nás společné poslání pomáhat lidem žít kvalitní život prostřednictvím vývoje a dodávek vysoce kvalitních a cenově dostupných léků. Naše různorodost je zdrojem velké energie a síly, každý by se měl cítit vítán, mít možnost být sám sebou a přispívat podle svých nejlepších schopností. Zentiva je firma podporující diverzitu, pracuje pro ni mnoho tuzemských i zahraničních zaměstnanců. Liší se nábor u uchazečů z Česka a ostatních zemí? Zentiva působí ve více než 30 zemích Evropy i mimo ni a na úspěchu naší společnosti pracuje 4 700 lidí 51 národností. Jen na naší centrále pracuje 28 národností. Přibližně 40 % všech našich zaměstnanců tvoří Češi, a jsou tak nejpočetnější skupinou. Postup náboru je vždy stejný. Co je v náboru českých lidí jiné, je to, že Zentiva je v zemi vnímána jako silná značka – jsme dobře známí jako lokální výrobce a partner ve zdravotnictví. Zejména studentům se zájmem o vědu nabízíme mnoho příležitostí, jak nastartovat kariéru v rámci platformy The Parc, která nabízí možnost postgraduálního farmaceutického výzkumu a je založena na spolupráci akademických a průmyslových partnerů. V rámci rozvoje zaměstnanců se soustředíte na talent management. Jak tento přístup vypadá v praxi? Ve společnosti Zentiva cítíme odpovědnost za každého člena našeho týmu a aktivně podporujeme jeho kariérní rozvoj. Máme strukturovaný proces řízení talentů a úzce spolupracujeme se zaměstnanci, manažery a HR partnery. Podporujeme lidi, aby od začátku otevřeně mluvili o svých kariérních ambicích. Pomáháme identifikovat silné stránky a odhalu-

Každý z nás je jedinečný, odlišný, ale spojuje nás společné poslání pomáhat lidem žít kvalitní život.

INES WINDISCH Již téměř 25 let pracuje ve farmaceutickém průmyslu. Do Zentivy přešla v roce 2018 na pozici Head of Corporate affairs a od ledna 2022 vede oddělení HR, Communications & Sustainability. jeme potenciál. Umisťujeme lidi ve správný čas na správné pracovní místo, nabízíme příležitosti na našem trhu s talenty a podporujeme je iniciativami v oblasti vzdělávání a rozvoje, jako je například naše Zentiva Academy. Pokud má někdo vůli a dovednosti, neexistuje žádná překážka, která by bránila ve skvělé kariéře. V naší společnosti nemusíte čekat 3 roky na další kariérní posun – v Zentivě se posunete hned, jakmile budete připraveni.

Celý rozhovor si můžeš přečíst v aplikaci ABSOLVENTI.cz

145


ZDRAVOTNICTVÍ & FARMACIE

„ POMÁHEJ ZLEPŠOVAT PŘÍSTUP KE KVALITNÍM DOSTUPNÝM LÉKŮM. PŘIDEJ SE K NAŠEMU VÍTĚZNÉMU TÝMU!

ZENTIVA O společnosti

Příležitosti pro studenty

Zentiva je výrobcem vysoce kvalitních a dostupných léčivých přípravků pro pacienty v Evropě i mimo ni. Věříme, že zdravotní péče má být právem, nikoli výsadou. Jsme hrdí na to, že naše portfolio naplňuje každodenní potřeby lidí v oblasti zdravotní péče.

Nabízíme širokou škálu stáží pro studenty vysokých a středních škol. Vítáme i zájem čerstvých absolventů, kteří u nás najdou uplatnění a přátelský kolektiv ve všech odděleních. Založili jsme mimo jiné i doktorandský program The Parc, který propojuje výzkum s průmyslem.

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

V Zentivě jsme jeden vítězný tým, nehledě na pracovní náplň či postavení v organizaci. Abychom dosáhli společného cíle, inspirujeme se a pomáháme si. Jsme hrdí, že jsme si za svou práci vysloužili uznání v podobě prestižního mezinárodního ocenění TOP Employer.

Naše hodnoty

Naše práce stojí na důvěře a odpovědnosti, pacienti jsou v jádru všeho, co děláme. Zentiva uplatňuje šest SuperpowerZ – ty tvoří rámec hodnot a chování, díky kterým se nám daří dělat to, na čem opravdu záleží.

Možnosti profesního rozvoje

Naše srdce bije pro Česko. Historie Zentivy se začala psát před 530 lety v malé lékárně v centru Prahy. Dnes zde máme výrobní závod, výzkumné centrum, českou obchodní jednotku a centrálu pro více než 30 zemí. Příležitostí k rozvoji je spousta napříč všemi částmi firmy.

Zentiva je společnost s dlouhou historií, která pohání náš současný úspěch. Rádi v našich řadách přivítáme absolventy s mladistvým přístupem, kteří nám na naší cestě pomohou.

Proč se k nám přidat... Jako jeden z nejmladších členů týmu mohu s jistotou říct, že je Zentiva i přes svou dlouholetou tradici otevřena novým nápadům. Inspirativní lidé, neformální firemní kultura, flexibilita, a hlavně spousta příležitostí pro rozvoj. Přidej se k nám! HANA KRATOCHVÍLOVÁ Junior HR Generalist

Zentiva U kabelovny 130 102 37 Praha 10 BORIS SANANES Generální ředitel Zentiva CZ

146

+420 267 241 111 zentiva.cz@zentiva.com www.zentiva.cz

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

Zentiva Česká republika Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!


147


ZDRAVOTNICTVÍ & FARMACIE

„ ROZVAHA, NADHLED, EMPATIE, OCHOTA A SPOLUPRÁCE.

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ O společnosti

Příležitosti pro studenty

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

Řadíme se mezi největší poskytovatele zdravotnických služeb v celé ČR. Se stejnou péčí, jakou se věnujeme svým pacientům, se staráme také o své zaměstnance, a proto se dlouhodobě umísťujeme na předních příčkách průzkumů nejlepších českých nemocnic.

„Lidé pro lidi“. Spokojení zaměstnanci jsou pro nás základním stavebním kamenem k naplnění poslání pomáhat lidem. Věnujeme se jejich potřebám stejně jako jejich profesnímu rozvoji, abychom mohli poskytovat péči pacientům na profesionální úrovni.

Naše hodnoty

Díky novým trendům a moderním postupům rozvíjíme medicínu i lidi, kteří v ní pracují. Spokojení zaměstnanci znamenají spokojeného pacienta a jeho blízké. Úspěch a prestiž naší nemocnice stavíme na odbornosti, spolupráci, profesním růstu a důrazu na kvalitu a bezpečí.

Možnosti profesního rozvoje

Nabízíme získání praxe ve specializovaných oborech pod vedením uznávaných odborníků a s nejmodernějšími technologiemi. Svým zaměstnancům umožňujeme také absolvování stáží v prestižních zahraničních nemocnicích a zapojení se do vědeckých a výzkumných projektů.

Studentům nabízíme příležitost připojit se k nám prostřednictvím praxí, stáží, brigád nebo zkrácených pracovních úvazků. Pořádáme např. oblíbené internistické kempy, kde si mohou vyzkoušet své znalosti v praxi. Podporujeme je také zajímavými stipendijními programy.

Každoročně přijímáme do svých řad nejen zkušené profesionály, ale také absolventy, kterým věnujeme maximální péči a staráme se o jejich profesní rozvoj.

Proč se k nám přidat... Nabízíme smysluplnou práci v prostředí moderní a prosperující nemocnice. Podporujeme profesní růst našich zaměstnanců a s potěšením sledujeme jejich cestu mezi špičkové odborníky v daném oboru. ING. MILENA HUDSKÁ, PH. D. Personální náměstkyně

Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská 581 500 05 Hradec Králové +420 607 159 718 BARBORA DORIS NYPLOVÁ Specialista náboru

148

barbora.nyplova@fnhk.cz www.fnhk.cz

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!


Nastartujte Vaši kariéru ve Fakultní nemocnici Hradec Králové Milé budoucí kolegyně, milí budoucí kolegové, staňte se součástí našeho týmu v největším zdravotnickém zařízení v kraji. Fakultní nemocnice Hradec Králové Vám nabízí: • pracovní místa v nejrůznějších oborech, • praxi ve špičkovém zdravotnickém zařízení pod vedením uznávaných odborníků všech specializací, • aktivní podporu dalšího vzdělávání včetně finančního zajištění, • úzkou spolupráci s LF UK v Hradci Králové, • možnost absolvování specializačního vzdělávání přímo na pracovištích FN HK, • možnost odborného i vědeckého růstu, • možnost absolvování stáže v prestižních zahraničních nemocnicích, • stipendijní program pro absolventy, • zaměstnanecké konto s příspěvkem přes 13 000 Kč ročně, ze kterého lze hradit volnočasové aktivity (dovolená, sport, kultura, zájmové a vzdělávací aktivity), využívat další slevu na stravování či příspěvek na penzijní připojištění, • v prvním roce možnost ubytování na ubytovně FN HK, či ve startovacím bytě, • 25 dní dovolené a 5 sick days, • přátelský, profesionální kolektiv a mnohem více. Více informací získáte na www.fnhk.cz nebo na personálním oddělení (personalni@fnhk.cz). Těšíme se na Vás. za kolektiv FN HK prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c. ředitel FN HK

149


TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022 Pozorujete u studentů trend stěhování za prací, nebo studenti spíše hledají pracovní příležitosti v okolí svého bydliště?

Absolventi často bývají ochotní se za dobrou pracovní nabídkou odstěhovat, pokud v původním místě nemají trvalé vazby atd.

Ing. KRISTÝNA POSPÍŠILOVÁ Vedoucí Kariérního centra UP, Univerzita Palackého v Olomouci

Co se týče stěhování za prací a hledání pracovních příležitostí v okolí bydliště, jedná se o individuální volbu každého studenta/absolventa. V tomto případě neshledáváme žádný převažující trend. Velkou výhodou VŠEM je flexibilita studia, kdy mohou studenti studovat téměř odkudkoliv, a to hlavně díky uzpůsobení výuky online a dostupným studijním materiálům. Pokud se tedy musí kvůli své kariéře přestěhovat do jiného města či státu, VŠEM jim dokáže vyjít maximálně vstříc. Ing. BARBORA VALÁŠKOVÁ StartUp VŠEM, Manažerské centrum VŠEM

I když je velká část studentů VŠMVV mimopražská, po absolvování studia zůstávají v Praze z důvodu lepších pracovních příležitostí. Nicméně v posledních letech dostáváme informace od našich absolventů, že se pracovně přestěhovali i do jiných zemí, nejdále do Japonska do top managementu jedné firmy v Tokiu. DENIS MELAS, MSc. Marketingový ředitel, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

150

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022


JAK TO VIDÍ KARIÉRNÍ CENTRA

Pokud se to týká zahraničních velmi zajímavých příležitostí, tak ano. Naši studenti – absolventi se často stěhují do Bruselu nebo jiných měst, kde sídlí ECB, WB nebo OECD, protože to jsou pro mnohé opravdu ti vysnění zaměstnavatelé. Často také pozorujeme určité zakotvení v zemích, kde studenti studovali na Erasmu, případně následném magisterském studiu, a pak si tam našli práci. Mgr. ELIŠKA KROHOVÁ Kariérní poradkyně, Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd, UK

K A R IÉR N Í CEN T RU M

Studenti často zůstávájí spíše v okolí, po absolutoriu ale pozorujeme vyšší zájem o opuštění regionu.

Mgr. PETR RYPL Koordinátor Kariérního centra SLU, Slezská univerzita

Absolventi se po ukončení studia rozhlíží a rozhodují se, kam povedou jejich životní kroky. Pokud se někteří rozhodnou změnit prostředí, hlavním impulsem nemusí být vždy práce. Ještě pár let zpět jsme sledovali vyšší míru trendu stěhování nejen za prací, epidemiologická situace tyto trendy změnila. V dnešní době jsme postaveni před další výzvu, kterou je mír a svoboda v Evropě. Politické a ekonomické dopady budou mít vliv na rozhodování v rámci zaměstnanecké mobility. Ing. VLADIMÍR DRAGON Obchodní ředitel, Centrum kariéry a rozvoje VŠPP

Většina českých studentů zůstává pracovat v Praze, kde vystudují. Někteří naopak směřují do zahraničí. U zahraničních studentů je to různé – někteří zůstávají v Praze, jiní odjíždí za prací do zahraničí, ale velká část z nich se vrací do svých domovských zemí.

MARCELA LUFINKOVÁ Career Office, University of New York in Prague

151


PARTNEŘI

KARIÉRNÍ CENTRA

K A R IÉR N Í CEN T RU M

152

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022


BIG 5 PRACUJTE U

www.generaliceska.jobs.cz

mcdonalds.jobs.cz

www.kdejinde.cz

prestižních zaměstnavatelů v ČR

www.unipetrol.jobs.cz

www.valeo.cz

153


Vyber si

TOP ZAMĚSTNAVATELE pro start své kariéry! POZNEJ ZBLÍZKA TOP ZAMĚSTNAVATELE V JEDNOTLIVÝCH OBORECH A VYBER SI TU PRAVOU KARIÉRNÍ PŘÍLEŽITOST PRO TEBE.

VŠECHNY AKTUÁLNÍ POZICE na webu