Page 1

driesteden

regionaal zakenmagazine | Jaargang 28 | nummer 2 | APRIL 2014

De Sterkste Schakel Trofee 2014

Verkiezing van het meest klantgerichte bedrijf

Jeroen Keus

‘Motivatie is het allerbelangrijkste’

Screening: barrière tegen bedrijfsfraude Integriteit begint bij de poort

business

Autotestdag 14 mei www.driestedenbusiness.nl

Hans Biesheuvel:

‘Klein is het nieuwe groot’


Het Zeker Zakelijk Plus Pakket van Univé In het Zeker Zakelijk Plus pakket brengt u samen met onze adviseur eerst de risico’s van uw bedrijf in beeld. Dat levert u een uitgebreid advies op. En omdat ieder bedrijf vraagt om maatwerk, helpt onze adviseur u graag met een oplossing-op-maat. Maar natuurlijk bepaalt u zelf welke risico’s u wel en niet verzekert.

Christiaan Geurtsweg 8 Apeldoorn | T (055) 599 55 40 | bedrijvenstadenland@unive.nl www.unive.nl/zakelijk

VERBINDEN KEIHARD WERKEN AAN EEN HECHTE BAND TUSSEN ZENDER EN ONTVANGER, TUSSEN MENS EN MERK. DAT IS HET SPEELVELD VAN ONGEWOON RECLAMEBUREAU.

Bergsingel 85, 7411 CN Deventer www.ongewoon.nl


DRIESTEDEN

REGIONAAL ZAKENMAGAZINE | JAARGANG 28 | NUMMER 2 | APRIL 2014

De Sterkste Schakel Trofee 2014

Verkiezing van het meest klantgerichte bedrijf

Jeroen Keus

Screening: barrière tegen bedrijfsfraude Integriteit begint bij de poort

‘Motivatie is het allerbelangrijkste’ business

 

6 9

Coverstory: ‘Motivatie is het allerbelangrijkste’ Vreemd gegaan: rechten op alimentatie verspeeld?

Special gemeente Elburg 11 Knokken voor bedrijvigheid

Hans Biesheuvel:

‘Klein is het nieuwe groot’

Zakenmagazine voor de regio Stedendriehoek, Noord-Veluwe, Raalte en Lochem. JAARGANG 28 april 2014, editie 2 REDACTIE ADRES Hatertseweg 576-B, 6535 ZW Nijmegen Tel. (024) 350 45 35 | Fax (024) 350 45 36 E-mail: redactie@driestedenbusiness.nl REDACTIEMEDEWERKERS Ton Brands, Henk-Jan Hoekjen, Wilma Schreiber, Gerrit Tenkink, Toon van der Stappen REDACTIE BIJDRAGEN Hans Bakker, Dries Crama, Bas Bronkhorst, Barthold Dijkers, Hilmi Bulbul, Sietze Henstra en Gerardy Hulsbergen13 “Je moet als bedrijvenkring alert blijven” 14 Het notariaat op het elastiek tussen gouden jaren en moderne dienstverlening

21 Beter Benutten daagt bedrijfsleven uit 23 Opvolging familiebedrijf? Begin op tijd! 24 Ontboezemingen aan de ontbijttafel…

nationaal II

FOTOGRAFIE Móric van der Meer, Deventer Evert van de Worp, Twello‘Klein is het nieuwe groot’

Hans Biesheuvel heeft met ONL de tijdgeest mee

VORMGEVING Tomatos© - Deventer

VI Sleutelrol voor mens en organisatie

WEBSITE www.driestedenbusiness.nl

Succesvol innoveren is meer dan alleen

DRUK Veldhuis Media BV, Raalte

investeren in R&D

X ‘Pas op voor het Kodak-syndroom’

ADVERTENTIE-­EXPLOITATIE Tel. (024) 350 45 35 | Fax (024) 350 45 36 E-mail: sales@driestedenbusiness.nl www.driestedenbusiness.nl MEMBER PAKKETTEN De deelname als Member kan op elk gewenst tijdstip ingaan. Lidmaatschappen lopen tot 1 januari en worden automatisch verlengd, tenzij de Member uiterlijk vóór1 november schriftelijk opzegt. Voor de vele voordelen die Members genieten, zie www.driestedenbusiness.nl Tel. (024) 350 45 35 E-mail: klantenservice@driestedenbusiness.nl UITGEVER Pieter van de Mosselaar uitgever@driestedenbusiness.nl COPYRIGHT Het auteursrecht op de in dit tijdschrift verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden.

B U S I N E S S N AT I ON A A L Landelijk katern van de regionale magazines Postbus 14101, 3508 SE Utrecht I www.business-national.nl EINDREDACTIE: Hans Hajée REDACTIEMEDEWERKERS: William ten Brink, Arie Craanen, Paul de Gram, Cees Louwers, Mart Rienstra, Tony Vos ADVERTENTIE-EXPLOITATIE T 024-3504535 E sales@driestedenbusiness.nl VORMGEVING bpMedia + Design

06

We willen meer brengen dan mensen in een gebouw zetten met een emmer sop. En het contact met onze medewerkers niet beperken tot enkel het verzenden van de loonstrook.

Hoe matchen belangen werkgevers en werknemers in de toekomst?

13

Het is goed voor de gemeente om bedrijven echt te leren kennen en te weten welke bedrijven Elburg huisvest.

29 Arbeidsparticipatie en quotum 31 Vakmanschap moet terug in de spotlight 32 De nieuwe dynamische website van

Driesteden BUSINESS

35 Ben ik zomaar aansprakelijk? 36 De gelegenheid maakt de dief 40 Zorgen over ICT de deur uit 46 Screening: barrière tegen bedrijfsfraude 48 Milieusubsidies: een veelkoppig monster 49 Wie wint de Sterkste Schakel Trofee 2014? 50 Tafelen in de Stedendriehoek

46

Wij kiezen voor een externe partij om ontzorgd te worden. Wij hebben geen verstand van telefoonverbindingen en willen er geen kopzorgen over hebben.


UNKNOWN EXCEP T FOR T HE ON E S W HO KN OW

Etro Jacob Cohën Trend Corneliani Borrelli Just Cavalli Romanelli Gran Sasso

CustomMade Suits CustomMade Shirts

aldino moda Smedenstraat 38-44 Deventer T 0570 - 618 194 • Maagjesbolwerk 16 Zwolle T 038 - 422 92 91 www.aldinomoda.nl


bedrijfsprofiel

Interieur en architectuur komen samen bij MTB Architecten

MTB Architecten is al ruim 40 jaar actief in de regio. “Het is een stevig Apeldoorns bureau, met tevens een vestiging in Amsterdam om breder door het land te kunnen werken”, aldus directeur Eddy van IJzendoorn. “Sinds enige tijd hebben wij ook een interieurdiscipline in huis. Dat voegt veel toe aan onze eigen projecten en we bieden deze expertise ook aan in projecten door derden.” Het integreren van de interieurbranche binnen MTB Architecten is de verantwoordelijkheid van interieurarchitect Eline van Duijn. Zij is inmiddels vier jaar werkzaam bij MTB Architecten. Het is een uitdaging een goed evenwicht te vinden tussen de architectuur en het interieur. “Wij merken dat er een fijne samenhang ontstaat tussen binnen en buiten. Een goed voorbeeld is de transformatie van verpleegtehuis Randerode in een revalidatie en herstelhotel, waarbij het bestaande gebouw wordt voorzien van een nieuwe schil. De overgang van buiten naar binnen is hierin belangrijk en dit wordt benadrukt en weerspiegeld in het interieur. Belangrijke uitgangspunten voor een volwaardig interieur, en waarin wij als bureau een meerwaarde leveren, zijn de beleving van de binnenruimte, logistiek, kleurgebruik, sfeer en de detaillering in de afwerking.”De samenhang tussen exterieur en interieur zorgt voor een optimaal eindresultaat, is de overtuiging van Van IJzendoorn en Van Duijn. “Dankzij de toegevoeg-

de kwaliteit op het gebied van interieurarchitectuur is MTB Architecten in staat de combinatie in uiteenlopende projecten professioneel op te pakken en een totaalconcept aan te bieden. Dit samenspel tussen architect en interieurarchitect heeft bij het congrescentrum voor Remeha goed uitgepakt, waardoor we nu ook de vestigingen in het buitenland van de BDR groep waar Remeha toe behoort, mogen gaan ontwerpen”, aldus Van IJzendoorn. En ook kozijnenproducent Finstral Nederland koos om die reden voor MTB Architecten voor het ontwerp van hun nieuwe hoofdkantoor in Apeldoorn. “We werken vanuit een 3D-omgeving, met visualisaties en bemonstering. Kleuren, tapijten, alles moet zichtbaar en voelbaar zijn.” Eline van Duijn wijst op het feit dat binnen MTB Architecten elk project als een uitdaging wordt gezien. “We streven altijd naar een mooie totaaloplossing die zowel bij de opdrachtgever, de gebruiker, de omgeving en de bestemming past, vanaf de initiatieffase tot aan de oplevering. Altijd met het accent op inhoud en meerwaarde.” �

MTB Architecten Nieuwstraat 27, 7311 HZ, Apeldoorn, T 055-5216177 info@mtbarchitecten.nl - www.mtbarchitecten.nl

D r i e s t e d e n b u s i n e s s | n u m m e r 2 | A P RI L 2 0 1 4

5


COVERSTORY

‘Motivatie is het allerb Tekst WILMA SCHREIBER fotografie EVERT VAN DE WORP

Jeroen Keus, directeur Keus Schoonmaak en Diensten, wist al op jonge leeftijd dat hij de schoonmaak in wilde. Hij noemt Keus Schoonmaak en Diensten een moderne dienstverlener met traditionele normen en waarden. Contact onderhouden met de klant én de medewerker is essentieel. “Hoe meer energie je in hen steekt, hoe langer ze bij je blijven.” Keus geeft gelijk toe dat het allemaal heel cliché klinkt: afspraak is afspraak, doen wat je zegt, zeggen wat je doet. Toch zijn dergelijke traditionele normen en waarden enorm belangrijk in zijn ogen. Net als het bieden van toegevoegde waarde. “Voor het onderhouden van het contact met klanten en schoonmakers gunnen wij onze rayonleiding twee keer zo veel tijd als collega-schoonmaakbedrijven. We zijn meer dan een uitzendbureau, wij

moeten mensen opleiden, begeleiden en controleren. En dat kan alleen op locatie”, aldus de Apeldoorner ondernemer. “We willen meer brengen dan mensen in een gebouw zetten met een emmer sop. En het contact met onze medewerkers niet beperken tot enkel het verzenden van de loonstrook.” Een net bedrijf zijn voor klanten en zuinig zijn op je medewerkers, daar staat

Keus voor. “Hoe meer energie je in hen steekt, hoe langer ze bij je blijven. Als een medewerker om hulp vraagt bij een vlek die hij niet weg krijgt en wij reageren niet, dan meldt hij dat na twee keer niet meer. Omdat we veel bij klanten komen en onze medewerkers goed kennen, voelen mensen zich gehoord en gezien. Door die aandacht is het ook moeilijker om je ziek te melden als er niks aan de hand is. Beide factoren leiden tot een laag ziekteverzuim.”

Blijven signaleren

Zuinig zijn op medewerkers betekent ook dat Keus niet meedoet aan Europese aanbestedingen. “Je ziet dat schoonmaakbedrijven inschrijven voor te weinig uren en dus doe je kwaliteit geweld aan. Dan vraag je het onmogelijke van medewerkers. Je moet bij ons echt hard werken, maar je krijgt wel de tijd om kwaliteit te leveren. Ik wil immers zelf ook naar huis met het tevreden gevoel dat ik mijn werk zo goed mogelijk heb kunnen doen en mijn mensen gun ik hetzelfde”, verklaart hij. Ontzorgen van de klant houdt in dat de rayonleiding nieuwe medewerkers begeleidt op locatie en onder andere toont waar de spullen staan. “Bij veel bedrijven zitten hier verborgen kosten, die zijn druk bezig zelf het schoonmaakbedrijf aan te sturen. Die tijd kunnen ondernemers beter in andere zaken steken.” Ook op andere terreinen houdt de rayonleiding een oogje in het zeil. “Wij moeten meer doen dan ons kunstje, het schoonmaken van een gebouw. Bijvoorbeeld kijken of

6

D r i e s t e d e n b u s i n e s s | n u m m e r 2 | A P RI L 2 0 1 4


belangrijkste’

het buiten schoon is. Blijven signaleren is onze taak. Het is aan de klant om te bepalen wat hij er vervolgens mee doet.”

Volwaardig vak

Elke medewerker wordt in het interne opleidingscentrum - een verplichte faciliteit volgens de CAO - opgeleid voor het diploma vakgeschoold schoonmaken. Dat omvat meer dan alleen de kunst van het schoonmaken. “We trainen onze mensen in hoe zij zich dienen te gedragen bij de klant. Ze moeten beseffen dat zij daar te gast zijn en zich schikken naar de huisregels van de klant. Een ondergeschikte rol, waarin niet opvallen belangrijk is. Net als mensen gedag zeggen, een hand geven, informeren naar de stand van zaken. Kortom, de normale omgangsvormen die tegenwoordig weleens vergeten worden.” Voor de ondernemer Keus zijn drie termen leidend: motivatie, communicatie en

knowhow. “Motivatie is voor mij het allerbelangrijkste. Ik heb mijn hele leven in de schoonmaak willen werken. Alles wat ik nu heb, komt voort uit mijn motivatie. Ik heb mensen om me heen verzameld die dat ook hebben”, zegt hij. “Communicatie is nodig om te komen tot de doelen die je je stelt. Die kun je alleen bereiken door afstemming en terugkoppeling.” Knowhow betreft niet alleen vakkennis maar ook kennis van wet- en regelgeving. “Vakkennis is dan nog makkelijk, je krijgt veel mee via leveranciers. Maar je wordt ook geacht de wet te kennen en het is steeds moeilijker bij te houden waar je allemaal aan moet voldoen. Soms worden spelregels gaandeweg aangepast, dat maakt het lastig.” Net als menig ander ondernemer is Keus dag en nacht met zijn bedrijf bezig.

Schoonmaak blijft hem boeien. “Het is een dynamisch vak en het wordt ook steeds meer een volwaardig vak, net als het ambacht van timmerman. Ik ben continu bezig voor het voetlicht te brengen hoe wij het uitoefenen en dat wij het verschil maken. In een auto kun je een proefrit maken, ons kunnen opdrachtgevers pas ervaren als ze een contract hebben. Ik broed op manieren om mijn klanten ook die proefrit te laten maken.” �

Keus Schoonmaak en Diensten Jeroen Keus staat sinds 1998 aan het roer van Keus Schoonmaak en Diensten. Als algemeen directeur runt hij het bedrijf samen met zijn broer, die de functie van commercieel directeur vervult. Bij Keus Schoonmaak en Diensten werken 350 medewerkers, verdeeld over drie vestigingen in Zwolle, Hengelo en Apeldoorn.

D r i e s t e d e n b u s i n e s s | n u m m e r 2 | A P RI L 2 0 1 4

7


Wanneer het gaat om arbeidsuitval hebben u en uw werknemer een gezamenlijk belang: werkhervatting. Wanneer u in Spoor 1 geen passend werk voorhanden heeft en interne herplaatsing niet mogelijk blijkt, komt uw werknemer in een outplacement traject, Spoor 2. EEGA Expertise biedt haar diensten aan in de vorm van arbeidsdeskundige inzet en een traject op weg naar een nieuwe passende baan voor uw werknemer. Zodat zowel ú als uw werknemer verder kunnen.

Oplossingen bij arbeidsuitval.

Zutphenseweg 33, Deventer | Tel.: (0570) 63 84 70 | www.eegaexpertise.nl

“Onpartijdig in conflicthantering”

Meetsma | Advies interstate black

Brengt structuur in uw organisatie 0,100,0,25 pms 227c

76,0,18,0 pms 3125c

K WA L I T E I T S Z O R G & C E R T I F I C E R I N G O R G A N I S AT I E O N T W I K K E L I N G C O A C H I N G CO N F L I C T HA N T E R I N G B E D R I J F SO P L E I D I N G E N W W W . M E E T S MA . N L

136-012 Advertentie_3steden-4_typen.indd 1

19-02-2009 13:24:17

SOS?

Wij ontvangen uw noodsignaal! Meer tijd nodig om bezig te zijn met uw core business? U zoekt ondersteuning in de vorm van telefoonservice, binnendienst werkzaamheden of een helpende hand in tijden van drukte? De oplossing: een personal assistant! Zowel incidenteel, structureel als projectmatig. Neem contact op met Monique Sterenberg.

advertentieIII.indd 1

Korte Assenstraat 1 7411JP Deventer T 0570-760322 M 06-34065222 E info@supportonthespot.nl I www.supportonthespot.nl

23-03-12 18:07


ADVOCATUUR

Vreemdgegaan: rechten op alimentatie verspeeld? Niets zo veranderlijk als de mens; niets zo verraderlijk als een gekwetste (bijna) ex. Emoties kunnen hoog oplopen. Niet alleen tijdens (en voorafgaand) aan een echtscheiding, maar zeker ook daarna. Weliswaar blijft alimentatie steeds vooral een kwestie van rekenen, als de alimentatiegerechtigde ex-partner zich ernstig misdraagt, kan het recht op alimentatie worden verspeeld. De enige voorwaarde om in Nederland te kunnen scheiden is dat het huwelijk duurzaam is ontwricht. Hoe die duurzame ontwrichting is ontstaan, en door wie, is niet van belang. Meent een van beiden dat het huwelijk duurzaam is ontwricht, dan spreekt de rechter weliswaar de echtscheiding uit maar de (financiële) zorgplicht voor de ander blijft bestaan. Dit is het gevolg van de zogenaamde ‘lotsverbondenheid’ die als gevolg van het huwelijk is ontstaan. De omvang van die zorgplicht, ook wel “alimentatie,” wordt slechts afgeleid van de mate van welstand waarin is geleefd: schuld, wangedrag of anderszins speelt geen rol. Het lijkt dus slechts een kwestie van rekenen. Maakt de rechthebbende partij het echter al te bont, en is het gedrag jegens de betalende ander onnodig kwetsend en grievend, dan kan de rechter oordelen dat van enige lotsverbondenheid niet langer sprake is. Daarmee komt dan dus een einde aan de financiële zorgplicht. Juicht u overigens niet te vroeg. Bijzondere omstandigheden zijn noodzakelijk

en moeten door u worden bewezen. En ja: de titel van dit stuk is misleidend want nee: vreemdgaan is anno 2014 niet zo’n bijzondere omstandigheid. En ook alle verwerpingen en toewensingen die u naar het hoofd geslingerd kreeg tellen niet mee. Een echtscheiding gaat, aldus rechters, nu eenmaal met heftige emoties gepaard. Het gedrag van de ander wordt daarmee grotendeels en gemakshalve goedgepraat. Wil een rechter aannemen dat van enige ‘lotsverbondenheid’ geen sprake meer is met als gevolg dat van de een (de alimentatieplichtige) niet langer kan worden gevergd dat nog voor de ander moet worden gezorgd, moet sprake zijn van wangedrag. En van wangedrag in juridische zin is niet snel sprake, en bovendien lastig te bewijzen. Worden echter leugens over u verspreid waardoor bij voorbeeld uw inkomstenbron direct of indirect wordt aangetast, of wordt u ten onrechte beschuldigd van sexueel misbruik, dan maakt u kans. Ook als uw eer en goede naam op grove wijze zijn aangetast, of als sprake is van zware mishandeling, is de alimentatiegerechtigde bij dezen alvast gewaarschuwd. U dient echter wel te beschikken over een goed gedocumenteerd dossier, en u moet de ingrijpende gevolgen voor u van het wangedrag kunnen aantonen.

uiteindelijk en alsnog tegen u keert... Maar handelt u verstandig, laat u juist in dit soort gevallen niet de emotie de boventoon voeren maar blijft u koelbloedig, ondertussen een goed gedocumenteerd dossier opbouwend, dan is zeker niet uitgesloten dat u het geleden nadeel uiteindelijk in uw voordeel ombuigt.

En mocht u door het wangedrag van de ander in razernij zijn ontstoken en probaat tegenactie hebben ondernomen, kijkt u dan niet vreemd op als zich dat

En dat klinkt u, als ondernemer, ongetwijfeld vertrouwd muzikaal in de oren: kansen zien, en kansen pakken. Nietwaar? �

Barthold P.G. Dijkers, sectie familierecht Fiévez Advocaten.

D riestede n busi n ess | n ummer 2 | A P R I L 2 0 1 4

9


bedrijfsprofiel

Het gemak van Matz Carwash Matz Carwash is de meest geavanceerde volautomatische carwash in Deventer en omgeving. Het bedrijf aan de Hanzeweg 25-27 beschikt over een computergestuurde wasstraat van 55 meter en 23 overdekte stofzuigerplekken. Vanaf het moment dat de eerste borstel de auto raakt tot het moment van uitrijden zit slechts vijf minuten. De wasstraat kan maximaal 140 auto’s per uur verwerken. Volgens manager Adriaan Kok zijn ‘gemak’ en ‘klantvriendelijkheid’ de sleutelwoorden van zijn bedrijf. “We proberen het de klant in alle opzichten zo makkelijk mogelijk te maken. Denk daarbij aan openingstijden, factureringen en wasprogramma’s. We maken gebruik van krasvrije borstels voorzien van softtecs foam, wat ervoor zorgt dat het vuil zich niet in de borstels kan nestelen. We zijn de meest volledige wasstraat in deze regio, gerekend naar het aantal borstels, contactmomenten, de hoeveel-

heid zijborstels, de meelopende dak- en zijborstels en het polish station. Verder beschikken we over een speciaal programma voor de velgen, een bandenzwartprogramma en een speciale mattenreiniger.”

Milieu

Ook op milieugebied voldoet de wasstraat aan de hoogste eisen. Het water wordt onthard en ontijzerd en na gebruik voor 85 procent gereinigd en hergebruikt. Jaarlijks wordt 50.000 kilogram slib en vuil opgevangen en afgevoerd naar een gespecialiseerd bedrijf, dat het vervolgens gebruikt voor de productie van asfalt. De wasstraat is geschikt voor auto’s en bedrijfswagens met een maximale hoogte van 2.25 meter en breedte van 2.40 meter. Bovendien is de straat zo opgebouwd dat bedrijfswagens met een dakdrager er zonder problemen gebruik van kunnen maken. De wasstraat is zeven dagen per week geopend (maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur en op zondag van 10.00 tot 16.00 uur), waarbij de klant kan kiezen uit twee programma’s (9,95 euro of 7,50 euro).

Beleving

Matz Carwash is ingericht voor particulieren en bedrijven. “Bedrijven kunnen hier met hun auto’s door de wasstraat , waarna ze achteraf de factuur thuisgestuurd krijgen. Dat overzicht is zo gedetailleerd als de klant wil”, zegt Kok, die bij de inrichting van de wasstraat steeds de vraag voor ogen heeft gehouden wat de behoefte van de klant is. “Ik wil dat een wasstraat een soort beleving is. Dat begint met de klantvriendelijke wijze waarop onze medewerkers de klant ontvangen. We gaan zelfs zo ver dat kinderen die meekomen een cadeautje krijgen op het moment dat ze bij pa of ma in de auto door de wasstraat gaan.” �

Matz Carwash Hanzeweg 25-27, 7418 AV Deventer, T 06-52341616 info@matzcarwash.nl - www.matzcarwash.nl

10

D r i e s t e d e n b u s i n e s s | n u m m e r 2 | A P RI L 2 0 1 4


Gemeente ELBURG - Special

Knokken voor bedrijvigheid Tekst WILMA SCHREIBER

fotografie EVERT VAN DE WORP

Wethouder Rien Boukema, in Elburg verantwoordelijk voor onder andere economische zaken, toerisme en recreatie en coördinatie van de binnenstad, benoemt net voor de gemeenteraadsverkiezingen de sterke punten en kansen van deze Veluwse gemeente. “Werkgebied en woongenot zijn uitstekend te noemen. En met de historische vesting hebben we iets unieks in handen. Onze uitdaging is om toeristen nog langer vast te houden.” Eind vorig jaar gaf de gemeenteraad groen licht aan het plan bedrijventerrein De Glinde, ondanks bezwaren van burgers. Rien Boukema is blij met de uitkomst. “Het is de laatste mogelijkheid, want de komende twintig jaar blokkeert de provincie verdere expansie van bedrijventerrein. Door clustering van bedrijven en het bieden van meer ruimte spelen we in op de lokale vraag. Als rasoptimist denk ik dat het terrein spoedig verkocht zal zijn. Je moet als gemeente actief kansen benutten en knokken voor bedrijvigheid.”

Goed ontsloten

Verder is bedrijventerrein Broeklanden nu in eerste fase uitgegeven. “Dat druppelt aardig door, momenteel zijn we met twee bedrijven serieus in gesprek. Qua prijsstelling kunnen we niet concurreren met Flevoland. Maar Elburg biedt werkgevers en werknemers weer een goed ontsloten bedrijventerrein en een leef- en werkplek waar de polder niet aan kan tippen. Daarnaast zijn er veel onderwijsen zorgvoorzieningen.” Het bedrijventerrein Broeklanden kent verplichte deelname aan parkmanagement, iets wat Boukema graag wil uitbreiden naar

andere bedrijventerreinen. “We moeten het samen doen. Dat is goed voor de kwaliteit en levert ook financieel voordeel op.” In de kern ’t Harde is bedrijventerrein De Koekoek opgeknapt. Infra, verlichting en de riolering zijn vernieuwd en er is glasvezel aangebracht. In het centrum verrijst een compleet nieuw winkelcentrum; binnenkort start de uitvoering van de tweede fase. Boukema: “De ondernemers moeten zo snel mogelijk weer kunnen ondernemen. Het winkelcentrum is jarenlang een maanlandschap geweest.” Hij wijst op het belang van een gedifferentieerd winkelaanbod in de hele gemeente. “In de zomerperiode kan iedereen goed de kost verdienen, in de winter moet de winkelier vol aan de bak.”

Kansen

Jaarlijks trekt Elburg 900.000 toeristen. “En terecht”, aldus een trotse wethouder, “we hebben hun veel natuur en cultuur te bieden. En met de historische vesting hebben we iets unieks in handen.” Op dat vlak ligt er nog een wens. “We zouden onze gasten graag langer vast willen houden, maar er is nu nog te weinig verblijfsaccommodatie. Gelukkig zijn

plannen voor een nieuw hotel in ontwerp gereed en worden bestaande accommodaties uitgebreid. Natuurlijk vergt dit investeringen en zijn er hobbels te nemen, maar hier liggen kansen voor Elburg. De investeringen worden later dubbel terugverdiend met meer werkgelegenheid, meer bestedingen bij onze ondernemers en inkomsten uit de toeristenbelasting.” �

D riestede n busi n ess | n ummer 2 | A P R I L 2 0 1 4

11


bedrijfsprofiel

Breman Brandbeveiliging BV Eén op de drie ondernemingen gaat failliet na een brand. Er is soms zoveel schade dat er maanden lang niet gewerkt kan worden. Uit onderzoek blijkt dat bij een beginnende brand, ongeveer 90% van de gevallen wordt geblust door één sprinkler. De bedrijfsvoering wordt binnen 24 uur voortgezet en de ontstane schade blijft meestal beperkt tot de brandschade en schoonmaakkosten.

van nieuwe technieken die tot kwaliteitsverbetering of kostenbesparing leiden. Dit biedt onze relaties een absolute meerwaarde. Want met goed opgeleide mensen in alle lagen van de organisatie wordt er klantgericht gewerkt. Wij bedenken samen met onze klanten de beste oplossingen. Onze medewerkers doen op een professionele wijze hun werk. Dit komt voort vanuit een stuk vakmanschap maar ook creativiteit en ambitie spelen daarbij een belangrijke rol. We zoeken naar realistische oplossingen en zetten met elkaar de schouders eronder! Medewerkers van Breman participeren actief binnen vakgroepen en worden betrokken op de werkvloer bij de implementatie van nieuwe technieken.

Onderdeel van de Breman Installatiegroep

Breman Brandbeveiliging BV weet als geen ander dat een sprinklerinstallatie veel leed kan voorkomen. Wij zijn gespecialiseerd in het terugbrengen van brandrisico’s in computerruimten, datacenters en technische ruimten. Wij leveren sprinklerinstallaties, schuimblusinstallaties, blusgasinstallaties, brandmeldinstallaties, watermistinstallaties en ontruimingsinstallaties. Om zeker te zijn van de juiste installatie geven wij demonstraties in onze demonstratieruimte. Hier wordt brand gesticht om de voordelen van diverse brandbeveiligingssytemen te laten zien. Regelmatig laten wij Nederlandse brandweerlieden en andere gebouwen- en woningbeheerders zien hoe verschillende sprinklerinstallaties werken.

Waarom Breman?

Ook in deze uitdagende economische tijden blijven wij investeren in kennis. Omdat juist daar het verschil gemaakt kan worden. Zo neemt Breman zelf het voortouw bij het ontwikkelen

12

D r i e s t e d e n b u s i n e s s | n u m m e r 2 | A P RI L 2 0 1 4

Breman Brandbeveiliging BV is onderdeel van de Breman Installatiegroep. Met 40 vestigingen in Nederland en Duitsland zijn wij een toonaangevende speler in de installatiebranche. Het familiebedrijf wil haar opdrachtgevers volledig ontzorgen en is met 1.500 medewerkers actief op een breed speelveld. Naast zeer uiteenlopende installatiewerkzaamheden heeft Breman zich inmiddels een prominente positie verworven op het gebied van brandbeveiligingsinstallaties, sprinklersystemen, dakbedekking, elektrotechniek, rookgasafvoersystemen en ventilatietechniek. Breman is een vooruitstrevende organisatie met een bijzondere bedrijfsstructuur, waarin aandeelhouders en medewerkers samen optrekken volgens het principe van gedeelde medezeggenschap. De aandeelhouders onttrekken geen financiële middelen aan het bedrijf en ontvangen over hun geïnvesteerde vermogen uitsluitend een reële rentevergoeding. Dit leidt tot een stabiele financiële positie en uitstekende beoordeling door Dun & Bradstreet. Met de D&B Rating 1 wordt Breman ingedeeld in de hoogste kredietwaardigheidsklasse en een minimaal risico op faillissement. Ook de AA-rating, toegekend door Graydon, is hiervan een overtuigend bewijs. �

Breman Brandbeveiliging BV De Rietkraag 21, 8082 AA Elburg, T 0525-659666 Meer info: www.bremanbrandbeveiliging.nl


Gemeente ELBURG - Special

“Je moet als bedrijvenkring alert blijven” Tekst WILMA SCHREIBER

fotografie EVERT VAN DE WORP

Momenteel zijn 77 van de circa 120 bedrijven in Elburg lid van de Bedrijvenkring Elburg (BKE). Hoe meer leden hoe beter, meent Cor Wijnolts, al 15 jaar actief bij de BKE. “Samen bereik je meer dan alleen en je bent ook een betere gesprekspartner voor de gemeente en andere partijen.” Een aantal jaar geleden presenteerde de BKE samen met de Kamer van Koophandel een economische aanjaagnotitie. “We wilden de kansen voor bedrijven in de toekomst inventariseren. Delen ervan

ontwikkeling tussen Zwolle en Harderwijk, relevante thema’s en behoefte qua soort bedrijven. “Momenteel nemen zorg en ICT een grote plaats in. Dergelijke bedrijven hebben hoger opgeleid personeel nodig. Daarom hebben we de mogelijkheid besproken om een mbo- of hboopleiding naar Elburg te halen. Dat kan ook weer leer- en stageplekken opleveren.” Een lastige opgave: “Zwolle en Harderwijk houden de opleiding en de studenten liever zelf.”

Voortvarendheid

zijn inmiddels opgenomen in de Structuurvisie van de gemeente. De bal ligt nu bij de raad om verder beleid te ontwikkelen.” Gekeken werd naar type gebieds-

De dialoog tussen BKE en gemeente resulteerde verder in voortvarendheid rond bedrijventerreinen. “Net voor de crisis was er veel animo in Doornspijk, 26 bedrijven hadden zich gemeld. Door de economische omstandigheden zijn dit er waarschijnlijk nu wat minder.” Daarnaast heeft de BKE stappen gezet op het gebied van parkmanagement. “We hebben een partij gevonden die het met ons wil opzetten voor Broeklanden. Dan kunnen we naar de notaris om een stichting op te richten en bestuur samen te stellen.” Verplichte deelname van de 24 bedrijven omvat het gezamenlijk verzorgen van bewegwijzering, groenonderhoud en beveiliging, taken die door een toekomstig parkmanager worden aanbesteed.

Havenvisie

Wijnolts noemt het contact met de gemeente goed. “Er is ruimte voor overleg. Het bedrijfsbezoek mag misschien nog intensiever. Bedrijven hebben de behoefte om gezien te worden, ook de kleintjes. En het is goed voor de gemeente om bedrijven echt te leren kennen en te weten welke bedrijven Elburg huisvest.” Waar in het verleden de gemeente weleens partijen van buiten inschakelde bij aanbestedingen, ligt nu de primaire voorkeur in de regio. Prima, maar je moet de concurrentie wel levend houden, aldus de BKE-secretaris: “Het kan niet zo zijn dat voordelige aanbiedingen buiten de regio niet aan bod komen. Je moet partijen ook scherp houden.” De BKE is ook betrokken bij de Havenvisie: een plan dat voorziet in een nieuw parkeerterrein, een andere bestemming van het huidige parkeerterrein en een plan voor de noordzijde van de haven, direct grenzend aan industrieterrein Kruismaten. “Dit betreft onder meer woningbouw en dus moet je als bedrijvenkring alert blijven. Gevestigde ondernemers moeten niet belemmerd worden door klachten over overlast of geremd worden in hun groei.” �

D r i e s t e d e n b u s i n e s s | n u m m e r 2 | A P RI L 2 0 1 4

13


BRANCHEGENOTEN

Het notariaat op het elastiek tussen gouden jaren en moderne dienstverlening Tekst Toon van der Stappen fotografie Evert van de Worp

De cijfers die Leo Kok (De Notarissen van Naam, Apeldoorn) paraat heeft, schetsen een weinig rooskleurig beeld. “Sinds 2007 hebben tweehonderd mannelijke notarissen het vak verlaten. Daar staat tegenover dat er vijftig vrouwelijke notarissen zijn bijgekomen, maar op dit moment ‘zweven’ er nog vijftig notarissen tussen wel of niet te stoppen. Dat betekent een behoorlijke krimp van de 1500 standplaatsen die er in 2007 in het hele land nog waren. Het is eveneens verontrustend dat er in dezelfde periode vijfhonderd van de tweeduizend kandidaat-notarissen besloten hebben om het vak de rug toe te keren. Van de ondersteunende medewerkers zijn er ongeveer vierduizend ontslagen. Landelijk is het notariaat dus flink gekrompen en die krimp is nog niet gestopt.” Is het vak van notaris nog boeiend? Marck Slaghekke (Van Drimmelen Noordman Slaghekke, Twello) werkt al zeventien jaar in het notariaat. Hij vindt zijn vak boeiender geworden. “Herhaling of hetzelfde kunstje uitvoeren is er niet meer bij. Er wordt veel meer van ons verwacht. Daardoor worden we geprikkeld en uitgedaagd in een wereld die steeds ingewikkelder wordt. We nemen uitgebreid de tijd om onze klanten optimaal te adviseren en aandacht te geven voor hun wensen.” “Het vak is dynamischer en minder stoffig geworden,” meent Bas Bronkhorst (Blankhart & Bronkhorst Netwerknotarissen, Beekbergen.) “Het vak groeit mee met de ontwikkelingen in de maatschappij en de regelgeving die steeds complexer wordt. In die zin is het notariaat een elastisch ambt. Een notaris moet meer in huis hebben en moet zich harder inspannen om alle ontwikkelingen bij te

14

kunnen houden. Er wordt nu echt een beroep gedaan op zijn innoverend vermogen.” Roderik de Wilde is notaris in Zutphen bij DWR Notarissen. Hij vertelt dat hij de ‘oude tijd’ niet heeft meegemaakt. “Notarissen mochten vanaf 1999 als ondernemers met elkaar gaan concurreren. Daar ben ik sinds het begin van mijn carrière mee geconfronteerd. Gelukkig wel, durf ik te zeggen, want vroeger werd er veel meer in sjablonen gedacht. Toen bepaalde de notaris wat goed was voor zijn cliënt. Aan een testament kon je zien welke notaris die had opgesteld. Tegenwoordig leveren we maatwerk en dat is aanzienlijk boeiender. Dat houdt in dat een notaris niet alleen over juridische kennis moet beschikken, maar ook over mensenkennis en inlevingsvermogen.” Leo Kok maakte de ‘oude tijd’ wel mee. “In 1977 verhuisden we naar ons huidige

D r i e s t e d e n b u s i n e s s | n u m m e r 2 | A P RI L 2 0 1 4

pand in Zutphen. We hadden een naambord naast de voordeur en ik weet nog dat we ons afvroegen of er aan de zijkant van het pand een extra naambord moest komen. We twijfelden of zich dat gedroeg met de beroepsregels. Eén naambord was eigenlijk wel genoeg om ons te profileren. Ik ken ook nog het verhaal over een echtscheiding in Uddel, een groot aantal jaren geleden. Het voormalig echtpaar maakte ruzie over het eigendom van het echtelijk bed. De notaris die met de zaak was belast bepaalde dat de man het recht op het bed had, want zo stond het volgens hem in de ‘beddenwet’. Dat illustreert de voormalige rol van de notaris als autoriteit. Zelfs als hij toentertijd een wet verzon, werden zijn woorden niet in twijfel getrokken. Tegenwoordig moeten wij in concurrentie met elkaar functioneren. Daarom worden er hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van de organisatie en aan de communicatie met de samenleving. Dat maakt het vak zeker boeiender.” “Het zijn je klanten die het vak boeiend houden,” zegt Haije Bonga, notaris bij Notariskantoor Wille in Apeldoorn. “Dat is voor mij een constante factor, want ik vind het fijn om mensen te helpen. De laatste decennia hebben we veel veranderingen meegemaakt. Zoals de enorme sprong die de automatisering heeft gemaakt, terwijl onze voorgangers nog met een kroontjespen in de weer waren. Daarnaast heeft ‘boeien’ voor ons een urgente tweede betekenis gekregen. Voordat je het weet, kan een notaris in de boeien geslagen worden en dat is geen grapje. odigna ZoEd etummodio


als gezegd heb ik dienstbaarheid hoog in het vaandel staan. Maar er kleven grote risico’s aan als je met personen zaken doet die achteraf niet blijken te deugen. Bijvoorbeeld bij een aandelenoverdracht is de notaris bijna aansprakelijk als de koper niet deugt.” Roderik de Wilde: “Maar je weet wat er speelt in de plaats waar je kantoor houdt. Je weet wie je klanten zijn. Volgens mij hoeven wij niet overdreven bang te zijn. Je signalen gaan vanzelf op rood als er iemand uit Groningen of Limburg ineens voor je bureau in Zutphen staat.” Weet de gemiddelde ondernemer welke diensten een notaris hem kan bieden? Bas Bronkhorst: “De gemiddelde ondernemer kent de notaris van de rechtsvormkeuze, de oprichting van zijn BV en eventueel een aandelenoverdracht. Maar de notaris heeft veel meer te bieden. Zoals waar het gaat over de continuïteit van een bedrijf bij uitval van de eigenaar. Of waar het gaat om huurovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten, firmacontracten, overdrachtsbelasting, estate planning, statuten voor familiebedrijven en nog veel meer zaken die belangrijk zijn voor de ondernemer. Wij mogen de hand in eigen boezem steken. Wij moeten als beroepsgroep veel beter uitleggen wat

wij allemaal te bieden hebben. Bijvoorbeeld ook bij bedrijfsoverdrachten. Een notaris kan daarbij een veel prominentere rol vervullen als hij in een vroegtijdig stadium voor de regie ingeschakeld wordt.” “In ieder geval heeft een ondernemer meer notarisbesef en een betere kijk op onze diensten dan een particulier,” meent

goed geïnformeerd. Als je als raadgever van zo’n ondernemer mag optreden, komt hij in een vroege fase van plannen maken al bij je langs om zijn ideeën voor te leggen. Al is het alleen maar om te sparren of hij op het goede spoor zit. Vergeet niet dat de ondernemer van nu een andere is dan de ondernemer van twintig jaar geleden. Dat geldt ook voor notarissen. Wij zijn veel toegankelijker geworden. Wij

Een notaris moet niet alleen over juridische kennis beschikken, maar ook over mensenkennis en inlevingsvermogen

Marck Slaghekke. “Een particulier komt hooguit eens in de tien jaar bij ons langs als hij gestuurd is door de makelaar. Met een ondernemer kun je een relatie opbouwen.” Roderik de Wilde is het daarmee eens. “Met een ondernemer die een notaris alleen maar ziet als een noodzakelijk kwaad kun je niets opbouwen. Maar de meeste ondernemers zijn wel degelijk

treffen de ondernemers bij netwerkbijeenkomsten en andere activiteiten. Dan gaan de gesprekken niet over brieven op geschept papier, maar men vraagt gewoon over hoe zaken of regelingen in elkaar steken. Wij hebben dus veel meer contactmomenten en die bieden kansen.” Haije Bonga: “Het is ook mijn ervaring dat ondernemers terugkomen in goede en in slechte tijden. Als ze niet weten wat ik

D r i e s t e d e n b u s i n e s s | n u m m e r 2 | A P RI L 2 0 1 4

15


Super voor ondernemers. Van uw leasemaatschappij verwacht u kwaliteit, service en gunstige tarieven. Maar XLLease is meer! Wij nemen u alle werkzaamheden rondom mobiliteit uit handen en staan u met advies en kennis van zaken terzijde. Transparantie en een leasecontract op maat maken leasen bij XLLease eenvoudig en duidelijk.

Ambachtsveld 10, 7327 AZ Apeldoorn. T (055) 539 53 33 Het interview met Frank van Splunter leest u op XLLEASE.NL


ten die mij zichtbaarder maken en die mij de gelegenheid bieden om over uiteenlopende zaken uitleg te geven.”

Bas Bronkhorst

Het verdienmodel van een notariskantoor is veranderd. Wat betekent dit voor jullie economische toekomstverwachting? “Die is uiterst somber,” antwoordt Haije Bonga. “In economisch slechtere tijden hebben wij als beoefenaars van een dienstverlenend beroep ook minder te doen en ik verwacht niet dat de welvaart op het niveau van vóór de crisis terugkeert. Uiteraard onderschrijf ik voor de volle honderd procent de noodzakelijkheid van ons beroep, maar ik ben bang dat de tendens zich voortzet dat er minder om onze diensten gevraagd wordt. Laat ik er hoopvol aan toevoegen dat mijn voorspellende gaven nagenoeg nihil zijn.” “Het is juist goed dat het notariaat zich aanpast aan de omstandigheden,” meent Roderik de Wilde. “Elke beroepsgroep profiteert er uiteindelijk van als er beweging is. Het is zinloos om terug te kijken naar een tijd waarin het allemaal beter leek te gaan. Wij moeten naar voren kijken. Naar onze toegevoegde waarde en een veranderd verdienmodel.”

Leo Kok

Haije Bonga

te bieden heb, dan vind ik dat ik zelf tekortschiet. Tijdens een gesprek is het immers gebruikelijk om de ander op de mogelijkheden te wijzen die voor hem of haar in het heden of in de toekomst van toepassing zijn.” Leo Kok: “Als mensen je kennen, komen ze gemakkelijker naar je toe. Om die redenen werk ik mee aan programma’s voor de lokale radio en het lokale televisiestation. Ik onderneem allerlei activitei-

Marck Slaghekke: “Ik geloof dat we als notarissen best een goede economische toekomst tegemoet gaan, maar we moeten niet verwachten dat het weer net zo wordt als in de jaren negentig. Toevallig bezocht ik onlangs nog het kantoor waar ik vroeger werkte. Mijn oude baas maakte in die tijd ruim 3500 akten per jaar op, tegen een tarief van drie keer zo hoog als nu en daar hoefde hij niet eens reclame voor te maken. Die tijd hoeft voor mij niet terug te keren, want laten we eerlijk zijn: we kunnen nog steeds een passende beloning genieten.”

Marck Slaghekke

Roderik de Wilde

nisaties als de overheid zouden nog veel meer gebruik kunnen maken van notariële diensten.” “Als dat gebeurt – en volgens mij kan dat snel gaan als de economie weer aantrekt – dreigt er een ander gevaar,” besluit Bas Bronkhorst. “Het tij van de leegloop van het notariaat dient gekeerd te worden, ander zijn er straks te weinig mensen om het werk te doen. We moeten het vak weer duidelijk op de kaart zetten, zeker ook voor aankomende studenten die overwegen om voor notarieel recht te kiezen.” �

Leo Kok: “We hebben inderdaad te lang, te gemakkelijk, teveel verdiend. Mede daardoor is de sympathie voor onze beroepsgroep onder de bevolking behoorlijk afgenomen. Het zal nog enige tijd duren totdat wij weer de erkenning en de waardering krijgen die hoort bij de inhoud van ons vak. Ons product is goed en leent zich ervoor om nog verder uit te bouwen. Zowel, particulieren, ondernemers, orgaD r i e s t e d e n b u s i n e s s | n u m m e r 2 | A P RI L 2 0 1 4

17


bedrijfsprofiel

Alles voor kantoor JWS Alles voor kantoor begon 35 jaar geleden met kopieermachines. Het bedrijf is de oudste Konica Minolta dealer van Nederland. “Dit is nog steeds onze corebusiness, maar tegenwoordig kan de klant bij ons ook terecht voor ICT-oplossingen, kantoor- en projectinrichting, presentatiesystemen, inbindsystemen en kantoorartikelen”, aldus directeur Jurik Okma en zijn compagnon Arno van Dijk. De omgeving van de klant vormt voor JWS Alles voor kantoor het vertrekpunt voor advies omtrent kopieer- en printoplossingen. “Hoe organiseert de klant het op dit moment, waar liggen zijn kosten en met name zijn verborgen kosten?”, verklaart Okma. “In een redelijk grote omgeving, zeg een kantoor met twintig werkplekken, zie je meestal centraal één grote multifunctionele machine en verder een aantal kleinere laserprinters. De kosten van de grote machine zijn vaak wel bekend, want die zijn vastgelegd in een contract. De kosten van de kleinere printers zijn echter niet altijd inzichtelijk. Met onze tools weet een ondernemer precies hoeveel daarop geprint is en wat de kosten zijn.” Kijkend naar de kostenstructuur van het kopieer- en printwerk, stelt JWS Alles voor kantoor dat in negen van de tien gevallen een besparing mogelijk is en er tevens een efficiencyslag te maken is. Van Dijk: “We kunnen er mooiere en betere apparaten neerzetten voor minder geld. Maar nog belangrijker is de softwareondersteuning van tegenwoordig. Van digitaal archiveren tot een volledig factuurherkenningsprogramma dat inkomende facturen automatisch verwerkt in het boekhoudprogramma van de ondernemer.” Waar de meeste aanbieders met totaalcontracten werken, kiest JWS Alles voor kantoor voor aparte contracten voor lease en onderhoud. “Wij streven naar transparantie in de kosten, dat wekt vertrouwen in de markt. Bovendien bieden gescheiden contracten de klant meer flexibiliteit”, zegt Okma. Vertrouwen is belangrijk, aldus de Raalter ondernemer. “Noem het de oostelijke manier van werken. Het gaat ons niet om snelle handel of eenmalige acties, maar om aandacht voor de klant en langdurige klantrelaties. Sommige ondernemers zijn hier al 35 jaar klant.” JWS Alles voor kantoor bedient klanten in Nederland, België en Duitsland.

18

D r i e s t e d e n b u s i n e s s | n u m m e r 2 | A P RI L 2 0 1 4

‘Alles voor kantoor’ blijkt geen loze kreet, de webshop van JWS Alles voor kantoor bevat zo’n 22.000 kantoorartikelen en schoolproducten voor retailwinkels als Bruna en Primera. Verder is het bedrijf dealer van de Ergobalance-stoel van Rovo, een bureaustoel om medewerkers met rugklachten langer in het arbeidsproces te houden. Klanten kunnen de stoel twee weken uitproberen en krijgen tevens zitinstructies. Service blijft de boventoon voeren. Van Dijk: “Ondernemers werken 24/7 en wij scoren punten met onze ondersteuning. De reactie van de klant als je hem geholpen hebt - daar doen we het voor.” �

JWS Alles voor kantoor Overkampsweg 20, 8102 PH Raalte, T 0572-381560 info@jwsraalte.nl - www.jwsraalte.nl


Bedrijfsprofiel

Maak van uw businessbijeenkomst een performance van theater-allure UNIEK! n Theater e te im u vergaderr in oorn ld e p A

Hart voor gras

Vergadering • Presentatie Voorstelling • Productintroductie Training • Voorlichting Evenement • Bedrijfsdag Opleiding Lunch

Gladsaxe 51 • 7327 JZ Apeldoorn Tel. 055 3015347 • 06 533 64 803 info@hetoffis.nl • www.hetoffis.nl

Hetoffis

Samen aan het O f f i s het werk!

SAMEN STERK!

Arbeidsongeschiktheid

• Verzuimbegeleiding • 2e spoor re-integratie • Burn-out/stressbegeleiding

SAMEN STERK!

Personeel & Organisatie • P&O vraagstukken

• Organisatieadvies • Psychologisch onderzoek/assessment • Outplacement

Samen aan het werk

www.bureaustreefkerk.nl info@bureaustreefkerk.nl 088 - 443 44 10

Apeldoorn | BAArn | Borne | deventer | elst | HArderwijk | veenendAAl

De verrassing van de dag: het heeft ’s nachts geregend, waardoor greenkeeper Eric Metselaar op golfbaan Het Rijk van Nunspeet zijn onderhoudsschema moet aanpassen. “We zouden holle pennen prikken om vilt te verwijderen, maar bij deze vochtige omstandigheden valt de modder los en wordt het gras zwart, dat is geen gezicht.” De zorg voor de greens draagt Metselaar met een team van tien mensen. “We gebruiken diverse soorten struisgras. Risicospreiding, want bij ziekte wordt dan niet al het gras aangetast. Elk type heeft zijn eigen pluspunt: het één is bestand tegen kort maaien, het ander tegen ziekte, betreding of schaduw. We zaaien vier keer per jaar door om goed gras erin te krijgen. Slechte grassen proberen we weg te pesten, bijvoorbeeld door weinig water te geven, daar kunnen ze slecht tegen.” Intensief werk, aldus Metselaar. “Het is op de knietjes erbij liggen om te kijken of je het juiste grasbestand hebt. Als zich dood materiaal in de grond ophoopt, kan er vilt ontstaan. Bij te veel vilt kan het water niet doorlopen, de grond eronder wordt te droog en die erboven te nat. Daardoor ontstaan schimmels, die ziekte veroorzaken in het gras. Dan heb ik een volgend probleem.” Goed bewateren en beluchten van de grond is essentieel. “Als dat lukt, ontstaat een optimaal bodemleven met de juiste voedingsstoffen om gras te laten groeien. Dat resulteert in een gezond grasplantje dat sneller herstelt na beschadiging, en in een dichtere grasmat.” �

Golfbaan Het Rijk van Nunspeet Plesmanlaan 30, 8072 PT Nunspeet, Tel.: 0341-255255 Meer info: www.golfenophetrijk.nl/golfbanen/golfbaan-nunspeet

D r i e s t e d e n b u s i n e s s | n u m m e r 2 | A P RI L 2 0 1 4

19


bedrijfsprofiel

Perspectief met Verder in Techniek Uitzendbureau Match 4U en industriële groothandel KIM Komeetstaal hebben de handen ineengeslagen om het tekort aan vakbekwame werknemers in de metaaltechniek aan te pakken. Hun gezamenlijk initiatief Verder in Techniek biedt bedrijven binnen 8 weken gemotiveerde en gekwalificeerde CNCoperators op mbo-niveau 2+. De aanleiding voor het initiatief is het grote tekort aan gespecialiseerde vakmensen dat op korte termijn dreigt te ontstaan in de metaalbranche. Belangrijkste oorzaak, aldus het UWV-rapport ‘Sectorbeschrijving Metalelektro en Metaalnijverheid’, is dat er te weinig gediplomeerden voor de sector beschikbaar komen om aan de vervangingsvraag te voldoen. Dit geldt nog sterker voor moeilijk vervulbare vacatures, zoals mig-, magentig-lassers of CNC-verspaners. De toenemende vraag naar hoogwaardige, samengestelde producten en vakbekwame mensen die deze kunnen produceren met behulp van geavanceerde machines, maakt het probleem nog urgenter. Met Verder in Techniek willen Match4U en KIM Komeetstaal gemotiveerde mensen tussen de 25 en 55 jaar uit sectoren met een overcapaciteit aan personeel opleiden of omscholen tot vakbekwame werknemers in de metaaltechniek. Het initiatief biedt metaalbedrijven veel voordelen. Zo zijn kandidaten al na 4 maanden op contract te nemen. Verder betreft het gemotiveerde werknemers op flexibele basis, die een uniek opleidingstraject

op maat hebben gevolgd. “Doorgaans nemen dergelijke trajecten 1 tot 2 jaar in beslag, via Verder in Techniek kunnen werkgevers binnen 8 weken over een gekwalificeerde CNC-operator op mbo-niveau 2+ beschikken”, zegt Monique Berendsen, directeur Match4U. “Dankzij de strenge selectieprocedure, intensieve coaching en begeleiding zal de uitval bovendien beperkt zijn.” Verder in Techniek richt zich op de Stedendriehoek, de Achterhoek en Twente, en wil jaarlijks circa 80 technici opleiden met baangarantie. De opleidingen zijn opgezet door vakmensen die hun sporen hebben verdiend in de metaalindustrie. Ook de docenten zijn ervaren vakmensen die kandidaat-operators in versneld tempo met passie alle kneepjes van het verspaningsvak kunnen bijbrengen. De opleidingen van Verder in Techniek worden ondersteund door de top van de industrie en zijn opgezet in samenwerking met Sandvik, Siemens, DMG en Zoller. Cursisten leren zowel CNC-draaien als CNC-frezen, met én op ultramoderne CNCmachines voorzien van de nieuwste besturingssystemen en software. Ze worden uitgebreid gescreend op motivatie, verantwoordelijkheid en zelfrespect, en verder zijn praktisch denken, handelen en uitvoeren, en kwaliteitsbesef belangrijke pijlers. Het opleidingsniveau is gebaseerd op de Kenteq- en Crebo-richtlijnen voor allround verspaner niveau 2. “Met ons modulaire programma leren kandidaten 40 uur per week precies wat ze nodig hebben. Daarna zijn ze functiebekwaam en kunnen ze ook zelfstandig producten maken”, aldus Berendsen. �

Meer informatie op verderintechniek.nl

MATCH Match 4U Nieuwstad 1, 7241 DL Lochem - Tel.: 0573 250 185 info@match4u.nl - www.match4u.nl

20

D r i e s t e d e n b u s i n e s s | n u m m e r 2 | A P RI L 2 0 1 4


THEMA MOBILITEIT

Beter Benutten daagt bedrijfsleven uit Tekst GERRIT TENKINK

fotografie EVERT VAN DE WORP

Het bestaande verkeersnetwerk in de Stedendriehoek kent de nodige knelpunten. Als in 2017 gestart wordt met de verbreding van de A1, zullen de problemen in eerste instantie alleen maar groter worden. Meer asfalt ligt voor de hand, maar kost geld en tijd. De overheid zoekt het in het beter en slimmer benutten van het bestaande verkeersnetwerk. Onlangs ondertekenden Jos Penninx (burgemeester van de gemeente Voorst), Rob Becker (directievoorzitter Distributie van Achmea) en Melanie Schulz van Haegen (minister van Infrastructuur en Milieu) de bereikbaarheidsverklaring Beter Benutten. “De Stedendriehoek is een van de regio’s die meedoet met dit landelijk initiatief. We dagen het bedrijfsleven uit om met innovatieve mobiliteitsoplossingen te komen”, zegt Penninx. Voor de Stedendriehoek is een bedrag van 11 miljoen euro beschikbaar, bijeengebracht door Rijk, de twee provincies en het bedrijfsleven. Slechts een klein deel daarvan zal gebruikt worden voor het aanpassen van wegen en fietspaden, het grootste deel is ter ondersteuning van innovatieve ideeën. “Dit past in het totaalplaatje en de huidige kanteling in de maatschappij. De overheid stoot steeds meer taken af naar burgers en bedrijfsleven. Laat hen ook meedenken over oplossingen betreffende mobiliteit.”

Financieel zetje

Bedrijven die een andere invulling aan mobiliteit willen geven, kunnen een financieel zetje in de rug krijgen. Bijvoorbeeld voor het opzetten van een fietsen-

plan of een alternatief leaseautoplan. Dat kost in eerste instantie geld voor onderzoek of het opstellen van nieuwe contracten. Maar ook het moderniseren van de reiskostenregeling komt in aanmerking. Penninx hoopt dat Beter Benutten bijdraagt aan de veranderende mindset betreffende mobiliteit. “Veel mensen denken nog altijd dat we allemaal een eigen auto moeten hebben, maar in steden zie je al een tegenbeweging. De auto als bezit is niet meer in trek, het gaat om het vervoer. Hoe en hoe snel kom je op een andere plek?”, zegt Penninx. “Het gaat echter niet alleen om minder auto’s op de weg, ook het slimmer benutten van het bestaande verkeersnetwerk is een mogelijkheid. Ik weet dat er plannen zijn om via navigatiesystemen of mobiele telefoons op ieder moment de snelste route van A naar B door te geven. Staat er een file op de A1, dan krijg je direct een alternatief op je scherm.“

crete plannen. “Social media zijn in beeld en er komen ronde tafels, waarbij we daadwerkelijk ook mensen bij elkaar aan tafel zetten om te brainstormen. Een eerste aanzet is gegeven met de presentatie van de website www.slimreizenstedendriehoek.nl. En verder is iedereen met een slim en innovatief idee van harte welkom.” �

Ideeën delen

Voorwaarde voor ideeën is wel dat ook anderen ervan kunnen profiteren. Voor dit delen van ideeën bestaan nog geen con-

D riestede r i e s t e d e n busi b u s i n ess e s s | n ummer ummer 2 | APR RII L 2 0 1 4

21


Coach van ondernemers. www.jonglaan.nl

Ondernemende Accountants

INSPIRATIE & ENERGIE OM TE ONDERNEMEN

Ondernemen vraagt om energie en inspiratie. Ons prachtige uitzicht over de IJssel, heeft al mening ondernemer op nieuwe ideeën gebracht. Diners en lunches, maar ook vergaderbijeenkomsten, zijn voor veel ondernemers oplaadmomenten. Tijd voor elkaar, smakelijke en verrassende gerechten en vruchtbare gesprekken: ideaal voor ondernemers!

U bent welkom!

Restaurant ’t Diekhuus Bandijk 2 7396 NB Terwolde Tel: 0571-273968 www. diekhuus.nl/contact

Restaurant ’t Diekhuus waar u zowel zakelijk als privé een welkome gast bent


ADVOCATUUR

Opvolging familiebedrijf? Begin op tijd! Tekst WILMA SCHREIBER fotografie Evert van de Worp

De crisis en de impact ervan op de waarde van hun onderneming was voor menig ondernemer reden tot uitstel van overdrachtsplannen. Een aantrekkende economie leidt naar verwachting tot een inhaalslag, aldus Erna Pieters van JPR Advocaten in Deventer. Bedrijfsoverdracht in het familiebedrijf gebeurt primair door opvolging binnen de familie; is daar geen opvolger, dan wordt intern of extern verder gezocht. Een deugdelijke voorbereiding is een aandachtspunt, juist met het oog op de familierelaties. “Je wilt geen scheve gezichten als er meerdere kinderen in het bedrijf werkzaam zijn. Een opvolgingstraject neemt doorgaans vier tot vijf jaar in beslag. Je moet als overdrager dus ruim van tevoren beginnen. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat degene met de meeste ondernemerscapaciteiten ook de opvolger wordt. Dat kan gevoelig liggen binnen de familie.” Een ondernemer moet verder bepalen hoe hij of zij de opvolging wil inrichten aangaande juridische vormgeving, eigendom en zeggenschapsverhoudingen. “Met één kind is het goed te overzien, maar dat verandert als er meer kinderen in het bedrijf werkzaam zijn, als je kinderen die nu nog niet in het bedrijf werken wilt binnenhalen of hen in financieel opzicht wilt laten meedelen,” zegt Pieters. “In een Flex BV kun je als ondernemer spelen met verschillende soorten aandelen: met winst- én zeggenschapsrechten, alleen zeggenschap of alleen winst.” Dankzij de nieuwe Flex BV ontstaat meer flexibiliteit voor de juridische inrichting

van het familiebedrijf. “Bijvoorbeeld de mogelijkheid om afspraken tussen aandeelhouders in statuten vast te leggen. Denk aan beperkingen ten aanzien van de overdraagbaarheid van aandelen of de mogelijkheid om rechten uit de aandelen op te schorten zo lang een aandeelhouder een bepaalde afspraak tussen aandeelhouders niet is nagekomen.” Statuten bieden volgens Pieters doorgaans meer houvast dan een overeenkomst. “Aan de andere kant zijn statuten wel openbaar en moet je je afvragen of je wilt dat bepaalde afspraken bekend worden. Dan kan een aandeelhoudersovereenkomst weer passender zijn.” JPR Advocaten begeleidt en adviseert ondernemers in alle aspecten van de opvolging. “In het voortraject kunnen wij op basis van onze ervaring meedenken over de opzet en vormgeving van de opvolging en adviseren over de juridische mogelijkheden en praktische aspecten daarbij.” Ook op de waardering van de onderneming en de financiering van de opvolgingstransactie moet een ondernemer zich vroegtijdig oriënteren. “Die financiële onderdelen moeten zo objectief mogelijk worden ingestoken, om discussies met andere familieleden te voorkomen.”

Vervolgens kan JPR Advocaten ondernemers en/of opvolgers tevens in de uitvoering terzijde staan. “De keuzes in het voortraject voor de betrokkenen op een begrijpelijke manier vastleggen in contracten en statuten, zoals een koopovereenkomst, financieringsafspraken, de oprichting van een nieuwe vennootschap, etc. Ten slotte kan voor de overdragende partij estate planning aan de orde komen.” �

D r i e s t e d e n b u s i n e s s | n u m m e r 2 | A P RI L 2 0 1 4

23


Ontboezemingen aan de ontbijttafel…

…Over voetsporen, leren & pensioneren Tekst Toon van der Stappen fotografie EVERT VAN DE WORP

Als de ochtend ontluikt en de dagelijkse beslommeringen zich nog schuilhouden achter de horizon, is de ontbijttafel de behaaglijke plek om ontspannen over jezelf te keuvelen. Roy Lammerink adviseert zijn kinderen niet om in zijn voetsporen te treden. “Als ondernemer ben je eigenlijk altijd aan het werk. Ik gun mijn kinderen hun rust, daarom raad ik ze aan om bij een werkgever in dienst te treden. Dan hebben ze in ieder geval tijd voor zichzelf. Ik probeer weliswaar een goede balans te houden tussen privé en zakelijk, maar dat vergt wel discipline.” “Ik raad het mijn kinderen ook niet aan,” reageert Pieter Mulder. “Dat komt mede omdat ik de derde generatie vorm van het familiebedrijf. Ik ben naast de zaak opgegroeid. Toen ik het bedrijf van mijn vader overnam, koos ik er bewust voor om niet in de nabijheid van de zaak te gaan wonen. Mijn kinderen hoeven niet de vierde generatie van het bedrijf te worden. Ik heb ze er een aantal jaren geleden wel op geattendeerd dat dit tot de mogelijkheden behoort als ze de competenties en de vaardigheden weten te vergaren. Maar het initiatief ligt bij hen. Het moet hun vrije keuze zijn en ik wil ze absoluut geen druk opleggen.” “Het is voor mij evenmin een thema,” zegt Gerrit Jan Hendriks. “Ik probeer mijn kinderen van alles en nog wat mee te geven en te laten proeven van al het bijzonders dat deze wereld te bieden heeft. Door wie ik ben en wat ik doe, maak ik uiteraard duidelijk wat ik prettig en belangrijk vind en ik hoop dat ze daar iets van meekrijgen. Ik wil vooral dat ze zichzelf ontwikkelen en zelf hun pad kiezen.”

24

Ruim gezichtsveld

Bert Hendriksen: “Ik heb geen kinderen, maar ik wil wel op dit onderwerp ingaan. “Voor mij geldt dat ik niet in de voetsporen van mijn ouders ben getreden en dat ik dat wel zo prettig vond. Ik wilde mijn eigen keuzes maken en van mijn eigen fouten leren. Veel heb ik geprobeerd, ook om een ruim gezichtsveld te krijgen op de mogelijkheden die er voor mij waren. Het heeft daarom even geduurd voordat ik had gevonden wat echt bij mij paste. Ik denk – in algemene zin – dat het voor kinderen goed is om de ruimte te krijgen. Je moet ze niet teveel sturen. Laat ze maar doen waar ze goed in zijn en waar ze plezier aan beleven.”

Speelgoedautootjes

“Ik vind het allerbelangrijkste dat mijn kinderen de dingen gaan doen waar ze gelukkig van worden,” zegt Eric Steinebach. “Maar ik laat ze wel de mogelijkheden zien die zij kunnen pakken in het leven. Ze hoeven mij niet te volgen in de installatietechniek. De voordelen van het ondernemerschap laat ik ze wel zien. Ze waren een jaar of zeven toen ze speelgoedautootjes wilden verkopen tijdens Koninginnedag. Ik raadde ze aan om de autootjes gratis weg te geven bij aankoop van een flesje cola en een zakje chips. Dat werd zo’n succes dat ze steeds naar de supermarkt moesten om nieuwe voorraden cola en chips aan te schaffen.”

D r i e s t e d e n b u s i n e s s | n u m m e r 2 | A P RI L 2 0 1 4

Gitaar en Chinees

Op de vraag ’Wat zou je nog graag willen leren?’ antwoordt Bert Hendriksen: “Ik leer elke dag, want vrijwel dagelijks komen er nieuwe vraagstukken op me af. Ik kan echter niet goed voorspellen welke specifieke scholing of cursus ik nodig zal hebben. In mijn vrije tijd wil ik graag gitaar leren spelen en mijn Italiaans en Frans verbeteren.” Voor Eric Steinebach is de dagelijkse praktijk eveneens een belangrijke leerschool. “De veranderingen van alledag wil ik bijhouden. Daar sta ik voor open en die houding wil ik blijven koesteren. In mijn vak steek ik elke dag iets op van nieuwe samenwerkingsvormen.” Gerrit Jan Hendriks vertelt: “Ik ben altijd nieuwsgierig naar nieuwe ideeën, nieuwe visies en nieuwe gedachten, daar leer ik voortdurend van. Verder ben ik van plan om Chinees te gaan studeren. Althans de basis. Waarschijnlijk ga ik samen met mijn zoon een cursus volgen.”

Psychologie en drummen

Pieter Mulder: “Ik ben buitengewoon geïnteresseerd in de drijfveren en motieven van mijn medemensen. Daarom zou ik me meer in de psychologie willen verdiepen. Ik vind mensen nu eenmaal boeiend en intrigerend. Hoe zit iemand in elkaar buiten dat schilletje dat mij getoond wordt?” Roy Lammerink: “Het ICT-vak is dagelijks aan veranderingen onderhevig. Omdat wij onze klanten zo goed mogelijk willen adviseren en enthousiasmeren, moeten wij nauwgezet bijhouden wat er speelt en als eersten op de hoogte zijn van nieuwe mogelijkheden en


Roy Lammerink (43) Commercieel directeur van NETZOZEKER, Deventer (Een fullservice ict-organisatie met hosting, applicatieontwikkeling, websites, webshops en telefonie als specialisaties.) Grootste hobby: Sport. “Spinning in de winterperiode en mountainbiken in de zomer. Sportief bewegen voelde aanvankelijk als een verplichting. Ik begon ermee omdat ik op mijn gewicht wilde letten. Nu is het genieten.” Boek: “Alle boeken van John Grisham.” Muziek: Anouk en Ilse de Lange. TV-programma: CSI. Favoriete reisbestemming: “Sri Lanka en de Malediven. Die combinatie maakten we tijdens onze huwelijksreis.” Lievelingskostje: Entrecote, medium gebakken.

Pieter Mulder (53) Mede-eigenaar Mulder Systems, Apeldoorn (Familiebedrijf dat zich heeft ontwikkeld als specialist op het gebied van elektrotechniek, beveiligingsoplossingen, communicatiesystemen en informatietechnologie.) Grootste hobby: “Ik ben een fanatieke muziekliefhebber, een audiofiel. Ik kan dag en nacht bezig zijn met het hele spectrum, inclusief de geluidstechniek. Ik bezoek graag concerten.” Boek: “Historische boeken.” Muziek: Jazz fusion. TV-programma: ‘Vrije Geluiden’. Favoriete reisbestemming: De Canadese Rocky Mountains. Lievelingskostje: Tournedos met gorgonzolasaus, knoflook en spaghetti.

Gerrit Jan Hendriks (59) Tweenulvijf Communicatie, Lochem / Deventer (Gerrit Jan Hendriks was journalist bij de Haagsche Courant en copywriter bij grotere reclamebureaus. Tien jaar geleden startte hij zijn communicatiebureau Tweenulvijf.) Grootste hobby: “In vroeger jaren was ik een fanatieke hockeyer. Ik speelde bij de Wassenaarse club De Kieviten in de hoogste klasse. Tegenwoordig probeer ik een beetje soepel te blijven met fitness en golf.” Boek: ‘Dit zijn de namen’ van Tommy Wieringa. Muziek: Tom Waits en Nick Cave. TV-programma: CSI. Favoriete reisbestemming: “Ik reis voornamelijk in mijn hoofd.” Lievelingskostje: Jacobsschelpen.

25


Bert Hendriksen (45) Regiomanager Timing Uitzendteam, Deventer (Uitzendorganisatie met 53 vestigingen in heel Nederland en meer dan 450 medewerkers. Bert Hendriksen is manager voor de regio Deventer-Doetinchem.) Grootste hobby: Voetballen. “Ik heb het ooit tot de betaalde jeugd van De Graafschap geschopt en ook daarna ben ik blijven voetballen. Tot twee jaar geleden was ik voorzitter en secretaris van SVDW’75 in Doetinchem.” Boek: ‘Vita’ van Matthijs Kleyn. Muziek: Alternatieve rock. TV-programma: Studio Sport en ‘Later… with Jools Holland’. Favoriete reisbestemming: “Ik wil een rondreis door de USA gaan maken.” Lievelingskostje: Karnemelkse saus. “Een Achterhoeks gerecht dat mijn oma vroeger maakte met gekookte aardappelen, stukjes spek, sla, ui en een dikke saus van karnemelk.”

Eric Steinebach (48) Vestigingsdirecteur Valstar Simonis, Apeldoorn (Landelijk opererend onafhankelijk ingenieursbureau. De ruim tachtig medewerkers adviseren bedrijven, overheden en ontwikkelaars bij alle aspecten van installatietechniek bij nieuwbouw en verduurzaming van bestaande gebouwen.) Grootste hobby: Muziek maken. “Ik speel al basgitaar sinds ik dertien was. Ik speel in verschillende bandjes, waaronder Carmic – samen met mijn vrouw Carmen – en Wiesel’s Delight.” Boek: ‘What’s Next?’ Essays met de toekomstvisies van jonge wetenschappers, samengesteld door Max Brockman. Muziek: Sting. TV-programma: ‘Nederland van Boven’ en ‘De TV Kantine’. Favoriete reisbestemming: Indonesië. Lievelingskostje: “Echte Italiaanse lasagne, zoals je die in Rome krijgt.”

toepassingen. Dat is een permanent leerproces. Daarnaast wil ik mijn golfvaardigheidsbewijs halen en leren drummen.”

De sleutels overhandigen

Gerrit Jan Hendriks denkt nog helemaal niet aan zijn pensioen. “Over vijf jaar ben ik 65 en dan werk ik gewoon door. Zolang ik mijn liefde voor het communicatievak en mijn gedrevenheid behoud, ga ik door. Zo lang mogelijk, mag ik hopen.” Ook Roy Lammerink wil blijven werken nadat hij zijn pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. “Ik ben nu eenmaal een workaholic. Ik hoop wel dat ik dan werken beter kan combineren met golfen en reizen.” Pieter Mulder: “Ik ben

26

al vijftien jaar actief in de instroombevordering in het technisch onderwijs, onder meer als voorzitter van het Platform Techniek Stedendriehoek. Als senior wil ik op dat gebied nog wel iets blijven betekenen. Dat hoeft niet fulltime. Over twaalf jaar ben ik 65, dan bestaat Mulder Systems honderd jaar en dat vind ik wel een mooi moment om de sleutels te overhandigen aan de opvolgers.”

Racen en een eigen cdwinkeltje

Voor Eric Steinebach is de toekomstige pensioenleeftijd geen stip op de horizon. “En al helemaal geen mijlpaal om naartoe te leven. Ik leef in het nu. Maar ooit zal

D r i e s t e d e n b u s i n e s s | n u m m e r 2 | A P RI L 2 0 1 4

het moment wel aanbreken dat ik het qua werk rustiger aan ga doen. Dan wil ik echt goed piano leren spelen en als ik genoeg geld heb, ga ik mijn racelicentie halen. Zeker wil ik dan met Carmen nog heel veel leuke stedentrips maken.” Bert Hendriksen koestert een eigen cdzaak als wensscenario voor na zijn pensionering. “Een winkeltje met alleen maar muziek die ik zelf leuk vind en collectors items. Als er klanten langs komen is dat mooi, komen ze niet langs is het ook goed. Ik ben dan in ieder geval de hele dag omringd door mijn favoriete muziek.” �


Duim omhoog voor uw Keus!

Net zoals bij de verkiezingen scoren regionale bedrijven steeds beter. Dat is niet verwonderlijk, zij kennen de menTweelingenlaan 25 7324 AP Apeldoorn 055 - 368 33 88 info@keusschoonmaak.nl www.keusschoonmaak.nl

sen, de cultuur en spreken dezelfde taal. Keus Schoonmaak en diensten BV is zo’n regionaal bedrijf. Betrouwbaar, no-nonsense bedrijfsvoering en een gezonde dosis maatschappelijke verantwoording. Met onze gemotiveerde mensen werken wij aan een schone leef-, woon- en werkomgeving.

Tweelingenlaan 25 7324 AP Apeldoorn 055 - 540 15 95 info@gssbv.nl www.gssbv.nl

>>> De politiek is klaar voor een frisse wind, nu uw bedrijf nog!

Op www.kieskeus.nu leest u meer over uw Keus.


Pantone warm gray 11 M

IJSSELHOTEL www.ijsselhotel.nl tie van de Stichting van de Arbeid afwachten en daarmee rekening houden bij de wijziging van de ontheffingsvoorwaarden. Vr alles geldt dat het recht van toepassing is dat u zelf heeft gekozen. Het verdrag geeft u de mogelijkheid van een rechtskeuze (zie hierna onder: Recht in eigen hand). Als u geen rechtskeuze heeft gemaakt of als uw rechtskeuze ongeldig blijkt te zijn, dan bepalen de regels van het verdrag welk recht van toepassing is op uw nalatenschap. Het verdrag kent drie hoofdregels. Wanneer welke regel wordt gebruikt, wordt hierna besproken. Maar eerst nog het volgende.In de regels van het verdrag wordt de term ‘gewone verblijfplaats’ gebruikt. Uw gewone verblijfplaats is niet helemaal hetzelfde als de plaats waar u woont. De feitelijke omstandigheden bepalen waar u uw gewone verblijfplaats heeft. Een belangrijk aspect hierbij is de bedoeling van uw verblijf. Een vakantie of een verblijf voor korte duur in het buitenland, bijvoorbeeld voor werk of studie, maakt niet dat u daar uw gewone verblijfplaats heeft.Een Nederlandse man woont en werkt in Rotterdam. Hij wordt door zijn bedrijf voor 6 maanden overgeplaatst naar New York, waar zijn bedrijf k een kantoor heeft. Zijn vriendin blijft in Den Haag wonen. De man houdt zijn huis in Rotterdam aan. Hij woont in New York maar Rotterdam blijft zijn gewone verblijfplaats. Na dit half jaar wordt de man aangeboden voor onbepaalde tijd te blijven werken op het kantoor in New York. Hij accepteert dit aanbod. Zijn vriendin zegt haar baan op en vestigt zich ook in New York. Zij zeggen ieder de huur op. New York is dan de gewone verblijfplaats van de man. Ook voor de vriendin wordt New York haar gewone verblijfplaats.Bestuurdersaansprakelijkheid Bij de Pantone warm gray 11 C beoordeling van mogelijke aansprakelijkheid van bestuurders tegenover de stichting staat centraal de wettelijke regel: iedere bestuurder moet zijn bestuurstaak behoorlijk uitoefenen. Uitgangspunt van de wet is een collectieve aansprakelijkheid van het bestuur, als onbehoorlijk besturen schade voor de stichting veroorzaakt en de bestuurder daarover een ernstig verwijt kan worden gemaakt. In geval van faillissement van de stichting zal de faillissementscurator het initiatief kunnen nemen tot aansprakelijkstelling van de [ex]bestuurders. De aansprakelijkheid van stichtingsbestuurders tegenover anderen ontstaat allereerst als de stichting niet is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Overigens zal bij de oprichting van de stichting de notaris meestal zorgdragen voor inschrijving. Tevens - en dit vormt de belangrijkste grond voor bestuurdersaansprakelijkheid - kan de bestuurder tegenover anderen persoonlijk aansprakelijk zijn voor het plegen van een onrechtmatige daad, of een wanprestatie, dan wel wegens misleiding. Maar dan moet de bestuurder wel vooraf geweten hebben dat de stichting niet tot nakoming van de door hem aangegane verplichtingen in staat zal zijn. De overige bestuursleden kunnen ook worden aangesproken als gehandeld is op basis van een collectief bestuursbesluit. De (kandidaat-)notaris kan u hierover nader kunnen informeren. 1. Wanneer krijg ik te maken met de bouwregelgeving? De bouwregelgeving draait om het begrip bouwen. Wanneer u dus iets gaat bouwen of verbouwen krijgt u te maken met de bouwregelgeving. 2. Welke bouwregels zijn er? De Woningwet vormt de kern van de bouwregelgeving. En dan met name de bouwparagraaf van deze wet. Onder de Woningwet hangen drie zogenoemde Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s): • het Bouwbesluit met de bouwtechnische voorschriften waaraan bouwwerken moeten voldoen • het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken, waarin het bouwvergunningregime is uitgewerkt • het Besluit Indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning, waarin staat hoe een bouwaanvraag moet worden ingediend.Verder speelt ook de gemeentelijke welstandsnota, het bestemmingsplan en de bouwverordening een rol. Kijk voor een uitgebreide uitleg in de ‘gids bouwregelgeving’ op de introductiepagina van dit dossier. 3. Wat is het doel van de bouwregelgeving? De bouwregelgeving is opgesteld om een veilige en gezonde gebouwde omgeving te waarborgen. Bouwwerken moeten immers niet alleen voldoen aan uw wensen en behoeften, maar mogen ook geen gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van anderen. De bouwregelgeving zorgt voor een minimumniveau; een hogere kwaliteit bouwen mag natuurlijk altijd. Daarnaast draagt de bouwregelgeving ook bij aan energiebesparing. 4. Wie stelt de bouwregelgeving op? De regels op het gebied van bouwen worden opgesteld door de rijksoverheid in samenwerking met vertegenwoordigers van gemeenten, ontwerpers, bouwers en gebruikers van gebouwen. 5. Welke rol heeft de gemeente in de bouwregelgeving? De gemeente zorgt er voor dat de bouwregelgeving goed wordt uitgevoerd en nageleefd. Zij zorgt voor de vergunningverlening, toetsing en handhaving van de regelgeving. Gemeenten mogen daarbij niet afwijken van de rijksregelgeving. Zij moeten wel in een bouwverordening en een welstandsnota op een aantal punten aanvullende voorschriften vastleggen. Ook moeten gemeenten in een bestemmingsplan aangeven op welke locaties wel of niet gebouwd mag worden. 6. Heeft de Europese regelgeving invloed op de Nederlandse bouwregelgeving? Ja. Om een eerste www.ijsselhotel.nl stap te zetten in de harmonisatie van de Europese bouwsector is tien jaar geleden de Europese richtlijn voor bouwproducten opgesteld. Na een harmonisatie van ca. 1500 Europese normen werden ook de procedures voor de kwaliteitsborging van bouwproducten op Europees niveau geregeld. De lidstaten moeten deze richtlijn inpassen in hun bouwregelgeving. Zie verder het dossier CE-markeringen. 7. Wanneer wijzigen de Woningwet en het Bouwbesluit? Het Bouwbesluit is onlangs gewijzigd; de laatste wijziging hebben plaatsgevonden per 1 januari 2006 (aanscherping EPC voor woningbouw van 1,0 naar 0,8) en per 1 september 2005 (o.a. brandveiligheid kinderdagverblijven). Meer informatie over de wijzigingen leest u bij ‘vraag en antwoord’ over het Bouwbesluit. Er worden op korte termijn geen ingrijpende wijzigingen van het Bouwbesluit verwacht. Het voorstel tot wijziging van de Woningwet is nog in behandeling bij de Eerste Kamer. Naar verwachting zal de wijziging per 1 januari 2007 in werking treden. 8. Wat is het Gebruiksbesluit en per wanneer treedt dat in werking? De Woningwet schrijft voor dat gemeenten voorschriften over brandveilig gebruik van bouwwerken moeten opnemen in de gemeentelijke bouwverordening. Deze voorschriften verschillen per gemeente. Het ‘Gebruiksbesluit brandveilige bouwwerken’ , kortweg het Gebruiksbesluit genoemd, trekt op landelijk niveau de voorschriften voor het brandveilig gebruik van bouwwerken gelijk (unifor mering). In het Gebruiksbesluit, worden de brandveiligheidseisen voor iedereen in elke gemeente gelijk. Meer rechtsgelijkheid dus. Daarnaast wil VROM met de unformering ook het aantal gebruiksvergunningplichtige bouwwerken fors verminderen, met 80%. Dit verlaagt ook de administratieve lastendrukl. Het Gebruiksbesluit zal naar verwachting medio 2007 in werking treden. Meer informatie is te lezen in het informatieblad ‘Brandveiligheid - landelijke uniformering voorschriften brandveilig gebruik bouwwerken, te downloaden onder publicaties.Organisatie Nederlandse Orde van Advocaten Wat doet de Orde? De Nederlandse Orde van Advocaten (de Orde), gevestigd in Den Haag, is de publiekrechtelijke beroepsorganisatie van alle (ruim 14.000) advocaten in Nederland. Iedereen die in Nederland het beroep van advocaat wil uitoefenen moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden staan beschreven in de Advocatenwet die dateert uit 1952. Uiteraard is een van de belangrijkste voorwaarden dat voor het uitvoeren van het beroep van advocaat de juiste opleiding en beroepsopleiding is gevolgd.Daarnaast is de advocaat verplicht zich in te schrijven in het zelfde arrondissement waarin het kantoor, waar de advocaat werkt, gevestigd is.Nederland telt negentien van dergelijke arrondissementen. Ieder arrondissement heeft een Orde van Advocaten die geleid wordt door een Raad van Toezicht met als voorzitter de (plaatselijke) Deken. Naast de negentien plaatselijke Orden bestaat er één landelijke Orde; de Nederlandse Orde van Advocaten.Een advocaat die in Nederland wordt ingeschreven, wordt automatisch lid van de Nederlandse Orde en van zijn (of haar) plaatselijke Orde. De advocaten regelen hun bevoegdheden in de Advocatenwet. De wettelijk vastgelegde kernfunctie is de zorg voor de kwaliteit van advocatendiensten. Dat omvat onder andere: • een omvangrijk opleidingsprogramma voor de advocatuur • het opstellen van verordeningen en andere bindende regels voor ad vocaten • de zorg van de tuchtrechtspraak • voorlichting en dienstverlening aan de leden • advisering aan de overheid over beleidsvoornemens en wetsontwerpen Wat doet een advocaat? Vroeg of laat kan iedereen te maken krijgen met een juridisch probleem. Een echtscheiding, ontslag of een conflict over de huur van een woning bijvoorbeeld. Eenvoudige problemen zijn vaak op te lossen met hulp van collega’s, familie of vrienden. Maar soms liggen de zaken moeilijker en is een deskundig advies nodig. Op zo’n moment kunt u het beste terecht bij een advocaat. Die kent de wet en weet wat uw rechten zijn. Met zijn kennis en ervaring helpt hij u een goede oplossing te vinden. Schakel tijdig een advocaat in Als u rondloopt met een juridische vraag of met een probleem dat te maken heeft met de wet- en regelgeving in ons land, kan een advocaat u daarbij helpen. Wacht niet te lang voordat u een advocaat inschakelt. Voorkomen is beter dan genezen. Soms is één brief of gesprek voor een advocaat genoeg om een vervelende situatie op te lossen. Alleen doortobben maakt de kwestie vaak ingewikkelder dan nodig. Dat kan tot nare situaties leiden. Bovendien kost het uw advocaat waarschijnlijk meer tijd om tot een oplossing te komen. Uw kosten lopen daardoor hoger op dan wanneer u tijdig aan de bel trekt.Ga dus op tijd naar een advocaat. Niet alleen als een conflict dreigt maar ook als u andere juridisch vragen heeft. Soms is een advocaat verplicht U bent wettelijk verplicht een advocaat in te schakelen als u voor een civiele procedure moet verschijnen bij de rechtbank, het Gerechtshof of de Hoge Raad. Bij de kantonrechter mag u wél verschijnen zonder advocaat. Ook in strafzaken is dat het geval, bijvoorbeeld als u een bekeuring heeft gekregen omdat u door het rode stoplicht reed. Officieel mag u ook uzelf verdedigen in strafzaken bij de rechtbank en het Gerechtshof, bijvoorbeeld als u reed onder invloed of wanneer u bent beschuldigd van mishandeling. Maar in dergelijke gevallen kan een advocaat de omstandigheden en achtergronden vaak beter aan de rechter uitleggen dan uzelf. En de consequenties van dit soort zaken (misdrijven) kunnen veel ingrijpender zijn dan bij overtredingen. Daarom is het vaak toch verstandig een advocaat in te schakelen.Voor bepaalde procedures tegen de overheid, bijvoorbeeld over een vergunning of een wijziging van een bestemmingsplan, geldt hetzelfde. U bent niet verplicht een advocaat in te schakelen, maar het is wel goed om u te realiseren dat deze zaken juridisch ingewikkeld kunnen zijn. Deskundige hulp komt dus vaak goed van pas. Voor meer informatie over de juridische stappen die u kunt nemen heeft de Orde een aantal publieksbrochures uitgebracht.Aanscherping regels voor uitzondering bedrijfstak-cao per 1 januari 2007 Vanaf volgend jaar gelden er scherpere voorwaarden waaronder bedrijven Font Universe LT 45kunnen Light worden uitgezonderd van cao-bepalingen die bindend zijn voor de hele bedrijfstak. Na raadpleging van werkgevers en werknemers heeft minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten de regels in deze zin te wijzigen. Voortaan is het alleen mogelijk dat een zogeheten algemeen verbindend verklaarde cao niet geldt voor een bedrijf, als dat op essentiële punten verschilt van andere ondernemingen in de bedrijfstak en als de eigen cao is afgesloten met een onafhankelijke vakbond. Deze wijziging sluit de mogelijkheid uit dat bedrijven ontheffing gebruiken om te concurreren door inperking van arbeidsvoorwaarden. De Geus heeft de gewijzigde ontheffingsvoorwaarden naar de Stichting van de Arbeid en de Tweede Kamer gestuurd. Algemeenverbindendverklaring (avv) wil zeggen dat cao-bepalingen gaan gelden voor een hele bedrijfstak. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verklaart cao’s algemeen verbindend. Het ministerie kan bedrijven daarvan ook ontheffen. Dat gebeurde tot nu toe bijna automatisch als de aanvrager(s) een eigen rechtsgeldige cao had(den). Maar door een uitspraak van de Raad van State moesten er heldere regels komen voor aanvraag van en besluit over ontheffing. Verder is er in een aantal gevallen discussie ontstaan over de onafhankelijke positie van cao-partijen. Het gaat daarbij concreet bijvoorbeeld om zogeheten ‘gele vakbonden’ (door werkgevers opgerichte vakbonden, waarmee eigen cao’s kunnen worden afgesloten). Uitgangspunt van de wijziging van de ontheffingsvoorwaarden is dat werkgevers en werknemers uitzondering van algemeenverbindendverklaring zoveel mogelijk zelf regelen, bijvoorbeeld door ontheffingsbepalingen op te nemen in de bedrijfstak-cao. Wordt er een ontheffingsverzoek ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dan kijkt het ministerie of er zwaarwegende redenen zijn om niet onder de bedrijfstak-cao te vallen. Ook moeten de partijen die een ontheffingsverzoek indienen onafhankelijk van elkaar zijn. De Geus wil voorwaarden wijzigen voor uitzondering algemeenverbindendverklaring CAO Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil per 1 juli 2006 de voorwaarden wijzigen waaronder bedrijven ontheffing kunnen krijgen van de CAO voor hun bedrijftak. Het gaat hierbij om zogeheten algemeen verbindend verklaarde CAO’s. Met deze wijziging wil de minister ervoor zorgen dat bedrijven de ontheffingsmogelijkheid niet langer kunnen gebruiken om te concurreren door inperking van arbeidsvoorwaarden. Dit schrijft hij in een brief aan de Stichting van de Arbeid, die hij ook naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Door algemeenverbindendverklaring (AVV) gaan CAO-bepalingen gelden voor een hele bedrijfstak. Bedrijven of delen van een bedrijfstak kunnen hiervan echter worden uitgezonderd. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verklaart CAO’s algemeen verbindend en kan ook ontheffing verlenen. Die werd tot nu toe bijna automatisch verleend als de aanvrager(s) een eigen rechtsgeldige CAO had(den). Dit automatisme vervalt door een uitspraak van de Raad van State dat partijen een ontheffingsbesluit moeten kunnen aanvechten. Dit betekent dat er heldere regels moeten komen voor aanvraag van en besluit over ontheffing. Verder is er in een aantal gevallen discussie ontstaan over de onafhankelijke positie van CAO-partijen. Het gaat daarbij concreet om zogeheten ‘gele vakbonden’ (door werkgevers opgerichte vakbonden, waarmee eigen CAO’s kunnen worden afgesloten). Uitgangspunt van de wijziging is dat werkgevers en werknemers uitzondering van algemeenverbindendverklaring zoveel mogelijk zelf regelen, bijvoorbeeld door ontheffingsbepalingen op te nemen in de bedrijfstak-CAO. Wordt er een ontheffingsverzoek ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dan kijkt het ministerie of het betreffende bedrijf of de deelsector zodanig verschilt van de rest van de bedrijfstak dat eigen collectieve arbeidsvoorwaarden terecht zijn. Ook moeten de partijen die een ontheffingsverzoek indienen onafhankelijk van elkaar zijn. Minister De Geus zal eerst de reactie van de Stichting van de Arbeid afwachten en daarmee rekening houden bij de wijziging van de ontheffingsvoorwaarden. Vr alles geldt dat het recht van toepassing is dat u zelf heeft gekozen. Het verdrag geeft u de mogelijkheid van een rechtskeuze (zie hierna onder: Recht in eigen hand). Als u geen rechtskeuze heeft gemaakt of als uw rechtskeuze ongeldig blijkt te zijn, dan bepalen de regels van het verdrag welk recht van toepassing is op uw nalatenschap. Het verdrag kent drie hoofdregels. Wanneer welke regel wordt gebruikt, wordt hierna besproken. Maar eerst nog het volgende.In de regels van het verdrag wordt de term ‘gewone verblijfplaats’ gebruikt. Uw gewone verblijfplaats is niet helemaal hetzelfde als de plaats waar u woont. De feitelijke omstandigheden bepalen waar u uw gewone verblijfplaats heeft. Een belangrijk aspect hierbij is de bedoeling van uw verblijf. Een vakantie of een verblijf voor korte duur in het buitenland, bijvoorbeeld voor werk of studie, maakt niet dat u daar uw gewone verblijfplaats heeft.Een Nederlandse man woont en werkt in Rotterdam. Hij wordt door zijn bedrijf voor 6 maanden overgeplaatst naar New York, waar zijn bedrijf k een kantoor heeft. Zijn vriendin blijft in Den Haag wonen. De man houdt zijn huis in Rotterdam aan. Hij woont in New York maar Rotterdam blijft zijn gewone verblijfplaats. Na dit half jaar wordt de man aangeboden voor onbepaalde tijd te blijven werken op het kantoor in New York. Hij accepteert dit aanbod. Zijn vriendin zegt haar baan op en vestigt zich ook in New York. Zij zeggen ieder de huur op. New York is dan de gewone verblijfplaats van de man. Ook voor de vriendin wordt New York haar gewone verblijfplaats.Bestuurdersaansprakelijkheid Bij de beoordeling van mogelijke aansprakelijkheid van bestuurders tegenover de stichting staat centraal de wettelijke regel: iedere bestuurder moet zijn bestuurstaak behoorlijk uitoefenen. Uitgangspunt van de wet is een collectieve aansprakelijkheid van het bestuur, als onbehoorlijk besturen schade voor de stichting veroorzaakt en de bestuurder daarover een ernstig verwijt kan worden gemaakt. In geval van faillissement van de stichting zal de faillissementscurator het initiatief kunnen nemen tot aansprakelijkstelling van de [ex]bestuurders De aansprakelijkheid van stichtingsbestuurders tegenover anderen ontstaat allereerst als de stichting niet is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Overigens zal bij de oprichting van de

IJSSELHOTEL

…met het accent op betrókken!

www.sandton.nl

SANDTON HOTELS Gotlandstraat 2 Postbus 6150 7401 HD Deventer

T (0570) 61 33 27 F (0570) 61 62 36 I www.fievezadvocaten.nl

IJSS

www

IJSS

www


THEMa ARBEIDSMARKT

Arbeidsparticipatie en quotum Tekst SIETZE HENSTRA fotografie EVERT VAN DE WORP

De Participatiewet is erop gericht om de participatie te bevorderen en de instroom in de Wajong te beperken. De gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor mensen, ook jongeren, met arbeidsvermogen. Jongehandicapte mensen met arbeidsvermogen stromen daardoor niet meer in de Wajong. De mobiliteitsbonus voor werkgevers wordt verhoogd en er wordt een quotum ingevoerd. Het uitgangspunt dat mensen zoveel mogelijk in reguliere banen bij reguliere werkgevers werken, wordt in de samenleving breed onderschreven. Er is immers ook een dringende Sietze Henstra noodzaak dat iedereen die kan werken aan de slag gaat. Door de vergrijzing en de ontgroening neemt de totale beroepsbevolking in Nederland af, waardoor er op termijn, ondanks de huidige crisis, krapte ontstaat op de arbeidsmarkt. Een actieve rol van werkgevers is noodzakelijk om ook mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt in een reguliere baan te laten

werken. Om meer werkgevers te bewegen mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, is de laatste jaren vooral ingezet op het ondersteunen en faciliteren van werkgevers. De reguliere werkgevers en hun medewerkers moeten hun deuren wijder open zetten voor mensen met een beperking. Daarom is er een quotumregeling vastgesteld. Het quotum is geen vrijblijvend systeem. Een quotum van 5% bij ondernemingen met meer dan 25 werknemers en als het bedrijf daaraan niet voldoet, heeft dat financiële gevolgen. Met het quotum ontstaan banen voor mensen die in staat zijn om bij een reguliere werkgever aan de slag te gaan, maar die op basis van het huidige systeem mogelijk in de Wsw of de Wajong waren ingestroomd. Deze mensen kunnen straks met ondersteuning vanuit de Participatiewet aan de slag op banen die door het quotum beschikbaar komen. Op deze manier vallen mensen die niet meer instromen in de

Wajong en Wsw niet tussen de wal en het schip. Het moet voor werkgevers eenvoudig(er) zijn/worden om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. UWV en gemeenten beschikken over een breed scala aan instrumenten om werkgevers en mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen bij het vervullen van een werkplek. Te denken valt onder meer aan inzet van begeleiding zoals jobcoaching, loondispensatie, no-riskpolis of aanpassing van de werkplek. De mobiliteitsbonus en de introductie van een quotumregeling betekenen een grotere financiële prikkel voor werkgevers om te investeren in banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarmee accommoderen deze regelingen ook een lager re-integratiebudget bij UWV en gemeenten.Terwijl de financiële mogelijkheden voor re-integratiemiddelen bij gemeenten en UWV afnemen, neemt het belang van werkgevers om hierin zelf te investeren dus toe. �

D r i e s t e d e n b u s i n e s s | n u m m e r 2 | A P RI L 2 0 1 4

29


HÊ‌ Nieuw? Sterke reclame licht op. Verheldert. Wijst de weg. Door de juiste beelden, vormen en typografie. En dan wel in de goede context, natuurlijk. Soms is het een kwestie van perspectief. Dezelfde - of nieuwe - doelstellingen, andere invalshoek. Onverwacht. Anders dan anders. Dat kan een heel nieuw licht werpen. Op betere resultaten, bijvoorbeeld. Dus als het aan ons licht? Dan doen wij het creatieve (denk)werk voor je.

Tel. 0570 600499

TOMATOS.NL


DETAILHANDEL

Vakmanschap moet terug in de spotlight Tekst HILMI BULBUL

fotografie JOKE TULAR

Dit doet het straat- en stadsbeeld geen goed. Aankopen via internet zijn gevoelloze aankopen. Men doet geen moeite voor hun aankopen. Dat komt doordat ze te weinig gestimuleerd worden. Modebladen zijn te duur en vakmensen, met verstand van zaken, verdwijnen uit de winkelstraten. Daarmee verdwijnt ook goed kledingadvies. “Perfect geklede klanten zijn onze visitekaartjes. Dat geldt ook voor andere ambachtslieden. Zij hebben de kennis en de aandacht voor de klant. Webshops en ketens niet. Daardoor verslonst het straatbeeld. Dat is zonde, want wie wil er nu niet goed uitzien?

Samenwerking

Het vakmanschap verdwijnt uit de winkelstraten. Vergeet internet en help elkaar. Ondernemers, gemeenten, pandeigenaren moeten samen de detailhandel laten opleven. Lagere lasten en meer overleg. Zo komt vakmanschap weer in de spotlights, zegt Hilmi Bulbul van Aldino Moda.

Straatbeeld

Op straat lopen jonge mannen met afgetrapte schoenen en trainingsjacks. Gevolg van de crisis? Die kleding is juist hartstikke duur. “Jongeren durven hun eigen smaak niet te volgen en kopen achter hun computer eenheidsproducten die totaal geen uitstraling hebben’’.

Veel detaillisten hadden verwacht via internetverkoop zo succesvol te worden als Zalando. Dat lukt niet. Zelfs Zalando maakt geen winst. Het verkopen van oude voorraad en hoge Google-kosten hebben hieraan bijgedragen. Ook Aldino Moda betaalde duizenden euro’s aan Google om goed vindbaar te zijn, maar het leverde niets op. Ondernemers moeten niet naar het internet kijken, maar om zich heen. “We moeten samenwerken. We bieden unieke service en producten. Ondernemers en ambtenaren uit Deventer, Apeldoorn , Zutphen, Almelo, Hengelo en Enschede moeten om tafel. Zo’n samenwerking kan een kettingreactie teweeg brengen. Ons straatbeeld verbeteren, kosten beheersbaar maken en elkaar versterken. Kappers, kledingzaken,

schoenmakers, stuk voor stuk vakmensen. Zo brengen we vakmanschap weer in de spotlights.

Gemeenten en pandeigenaren

Om de opleving van de lokale mode-industrie een impuls te geven moeten ook gemeenten en pandeigenaren hun verantwoordelijkheden pakken. “Pandeigenaren vragen te hoge huren. Het wordt voor ondernemers te zwaar. Ik betaalde 65.000 euro per jaar huur in Zwolle, nu 42.000. Door de kosten bespreekbaar te maken kom je nader tot elkaar. “Veel gemeenten zitten hierbij te slapen! Zij moeten gemeentelijke heffingen verlagen en diverse vorderingen versoepelen. Ze bieden hierdoor een helpende hand aan veel detaillisten. Ondernemers krijgen daardoor mogelijkheden om zich te ontwikkelen en dit komt het niveau van het vakmanschap ten goede. De stad komt tot leven, de werkgelegenheid wordt beter en beginnende ondernemers hebben weer een kans. Dat betekent winst voor iedereen.’’ �

D r i e s t e d e n b u s i n e s s | n u m m e r 2 | A P RI L 2 0 1 4

31


SPECIAL

De nieuwe dynamische we van Driesteden BUSINESS Tekst Toon van der Stappen fotoBEWERKING PATRICK NIJHUIS

De geheel vernieuwde website van Driesteden BUSINESS is in de lucht. Met gepaste trots nodigen wij u uit om een bezoek te brengen aan www.driestedenbusiness.nl. Ongeacht of u gebruikt maakt van uw smartphone, tablet, laptop of desktop: de nieuwe website is overzichtelijk en toegankelijk. Net zoals dit zakenmagazine en de netwerkactiviteiten verenigt de website de belangrijkste doelstellingen van Driesteden BUSINESS. Ondernemers met elkaar verbinden en het informeren van het bedrijfsleven. De openingspagina van driestedenbusiness.nl biedt een overzicht van de actuele ontwikkelingen van de bedrijvige regio Stedendriehoek, Noord-Veluwe, Raalte en Lochem. U treft hier, naast de nieuwswaardige artikelen van dit zakenmagazine, tevens het laatste businessnieuws aan dat de redactie continu voor u selecteert. De handige zoekfunctie biedt u de mogelijkheid om te speuren naar verhalen in eerdere edities van Driesteden BUSINESS. Heeft u een afspraak met een relatie die u nog niet zo goed kent? Grote kans dat u dankzij het archief van www.driestedenbusiness.nl goed beslagen ten ijs komt.

Netwerkevenementen

Eveneens op de openingspagina kunt u de agenda raadplegen. Daarin staan de gevarieerde netwerkevenementen vermeld die Driesteden BUSINESS organiseert. Samen met andere netwerkbijeenkomsten die vermeldenswaardig zijn voor ondernemers in de regio. Verdient uw netwerkevenement een plaats op de digitale agenda van Driesteden BUSINESS? Dan kunt u uw activiteit eenvoudig melden via uitgever@driestedenbusiness.nl.

32

Regionale ondernemersindex

Zoals u ongetwijfeld weet is Driesteden BUSINESS het grootste en best gelezen zakenmagazine van uw regio. Onlangs is het verspreidingsgebied uitgebreid met de gemeenten Harderwijk, Ermelo, Putten en Nijkerk. Driesteden BUSINESS bereikt alle belangrijke ondernemers, managers en andere beslissers in de brede regio. Die sterke positie is mede te danken aan de vele netwerkactiviteiten, een nu nog dynamischere website en de levendige communicatie via de sociale media.U kunt zich eenvoudig aansluiten bij het wijdvertakte netwerk van Driesteden BUSINESS. Wilt u snel gevonden worden door collega-ondernemers? En door andere bezoekers van www.driestedenbusiness.nl? Dan kunt u op de website uw bedrijfsgegevens invullen voor de regionale ondernemersindex. Van deze service kan iedere ondernemer in de regio vrijblijvend en zonder kosten gebruikmaken.

Video’s

Met elke maand gemiddeld meer dan 3.000 unieke bezoekers en ruim 5.000 paginaweergaves is de belangstelling voor de website van Driesteden BUSINESS groot en groeiend. De

D r i e s t e d e n b u s i n e s s | n u m m e r 2 | A P RI L 2 0 1 4

video’s op de site vormen een populair onderdeel. Er zijn zowel interessante inkijkjes in diverse regionale bedrijven te bekijken als boeiende reportages van netwerkevenementen.

De Sterkste Schakel

Driesteden BUSINESS is organisator van ‘De Sterkste Schakel’. De jaarlijkse verkiezing van het meest klantgerichte bedrijf in de regio. De Sterkste Schakel is een bijzondere verkiezing. De kandidaten worden namelijk genomineerd door andere bedrijven. U bent van harte welkom om via de website uw meest gewaardeerde businesspartner als kandidaat aan te melden. U mag ook meerdere kandidaten aanmelden. De Sterkste Schakel spoort bedrijven op die service en klantvriendelijkheid als vanzelfsprekend beschouwen. De uiteindelijke winnaar ontvangt de Sterkste Schakel Trofee. In het voorjaar van 2015 vindt de uitreiking plaats tijdens de feestelijke Finaleavond. Op de website kunt u alle actuele ontwikkelingen rondom De Sterkste Schakel op de voet volgen. U treft daar tevens een overzicht aan van alle genomineerde bedrijven. Opnieuw een reden om de vernieuwde website van Driesteden BUSINESS regelmatig te bezoeken.


ebsite

Members

hebben een streepje voor! U kunt optimaal profiteren van alle mogelijkheden die Driesteden BUSINESS u kan bieden. Als u zich aanmeldt als Special Member of als Premium Member maakt u ten volle gebruik van de vele activiteiten die Driesteden BUSINESS ontplooit en van heel veel commerciële en financiële voordelen. U kunt kiezen uit twee pakketten. Het lidmaatschap van Driesteden BUSINESS is voorbehouden aan beslissers van organisaties met twee of meer medewerkers.

Als Special Member (€ 195,- per jaar) ontvangt u: n

Zes edities van Driesteden BUSINESS per jaar n Negen keer de Nieuwsbrief n Gratis plaatsing van uitgebreide bedrijfsinformatie op www.driestedenbusiness.nl n Gratis toegang tot twee BOB Borrels (Bedrijven Ontmoeten Bedrijven)

n

Gratis toegang tot twee andere netwerkevenementen n Gratis plaatsing van uw bedrijfsvideo op www.driestedenbusiness.nl n Gratis doorplaatsing van uw bedrijfsprofiel in het magazine naar www.driestedenbusiness.nl n 25% Korting op online adverteren n 25% Korting op evenementen georganiseerd door kennispartners n 25% Korting op betaalde evenementen

Als Premium Member (€ 365,- per jaar) ontvangt u:

n

Zes edities van Driesteden BUSINESS per jaar n Negen keer de Nieuwsbrief n Gratis plaatsing van uitgebreide bedrijfsinformatie op www.driestedenbusiness.nl n Gratis toegang tot tien netwerkevenementen n Gratis toegang tot twee BOB Borrels

(Bedrijven Ontmoeten Bedrijven) n Gratis plaatsing van uw bedrijfsvideo op www.driestedenbusiness.nl n Gratis doorplaatsing van uw bedrijfsprofiel in het magazine naar www.driestedenbusiness.nl n Gratis een maand lang een link naar uw bedrijfsinformatie op de homepage van www.driestedenbusiness.nl n Gratis een heel jaar een banner van uw bedrijf in de Nieuwsbrief n 50% Korting op online adverteren n 50% Korting op evenementen georganiseerd door kennispartners n 50% korting op betaalde evenementen

Corporate Member / in overleg Mogelijk wilt u met meerdere beslissers binnen uw organisatie Corporate Member worden. Neemt u dan u contact met ons op via members@ driestedenbusiness.nl voor een passend voorstel.

D r i e s t e d e n b u s i n e s s | n u m m e r 2 | A P RI L 2 0 1 4

33


Topnotaris Dagelijks in topvorm met geactualiseerde dienstverlening.

Blankhart & Bronkhorst Netwerk Notarissen

15529

Wolterbeeklaan 3 7361 ZD Beekbergen T (055) 506 33 33 F (055) 506 31 01 E info@bbnetwerknotarissen.nl

15539

www.blankhartbronkhorst.nl

Vakinformatie in de webwinkel van Uitgeverij Gelderland Vakinformatie Sustainable Value Creation Informatief en nuttig boek dat de dringende cultuurverandering aangeeft als het gaat om duurzaam ondernemen.

Zin en onzin van LED Alle ontwikkelingen rondom LED op een rijtje

Teun Wolters Taal: Engels

Prijs: 34,95

Henk-Jan Hoekjen en Egbert Keen

Prijs: 29,95

Hoofdstraat 143 - 8162 AE Epe Postbus 334 - 8160 AH Epe T 0578 - 629061 info@uitgeverijgelderland.nl www.uitgeverijgelderland.nl ZOS en Sustainable.indd 1

|

| 24-09-2013 15:50:10


NOTARIEEL

Ben ik zomaar aansprakelijk? Veel ondernemers oefenen hun bedrijf uit in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Het is voor hen niet altijd duidelijk in welke gevallen ze dan toch in privé kunnen worden aangesproken. Onderstaand een aantal aandachtspunten/ valkuilen. Een ondernemer met een eenmanszaak of een VOF is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de onderneming. Bij een BV is er een duidelijke scheiding tussen zakelijk en privé. Toch kun je als bestuurder in privé worden aangesproken. De hoofdtaak van het bestuur (ook “de directie” genoemd) is het op een correcte manier besturen van de BV. Een curator kan het bestuur van een failliete BV aansprakelijk stellen als er sprake is van wanbeleid en het faillissement daardoor is veroorzaakt. Van wanbeleid is o.a. sprake als de administratie niet op orde is, de jaarstukken niet op tijd zijn gedeponeerd of de bestuurder onverantwoord grote risico’s heeft genomen. Van dat laatste is bijvoorbeeld sprake als er aanzienlijke contractuele verplichtingen zijn aangegaan, terwijl het twijfelachtig was of de BV die verplichtingen kon nakomen. Een bestuurder mag zichzelf ook niet onrechtmatig bevoordelen ten laste van de BV. Wanneer de enige bestuurder tevens alle aandelen heeft, vervagen soms de grenzen.

Van belang is ook om bij liquiditeitsmoeilijkheden een melding te sturen naar de Belasting mocht je onverhoopt de loonbelasting of de omzetbelasting niet kunnen afdragen. Let ook altijd op de doelomschrijving van de BV! In de loop van de jaren ontwikkelen de activiteiten van de BV zich soms, terwijl de doelstelling in de statuten daarmee niet meer overeenstemmen. Doeloverschrijding is dan het resultaat, met alle gevolgen van dien. Sinds de ingang van de nieuwe Flex-BVwetgeving per 1 oktober 2012 dient het bestuur haar goedkeuring te verlenen aan een uitkering van dividend. Deze goedkeuring kan alleen worden verleend als de vennootschap door de dividenduitkering in staat is haar opeisbare schulden te voldoen. Mocht dit niet het geval zijn dan kan de bestuurder hoofdelijk worden aangesproken voor het ontstane tekort. Conclusie: de BV is een prima rechtsvorm om mee te ondernemen, maar blijf voortdurend alert en raadpleeg bij twijfel uw notaris! �

Bas Bronkhorst van Blankhart & Bronkhorst Netwerk Notarissen en Beekbergen

D r i e s t e d e n b u s i n e s s | n u m m e r 2 | A P RI L 2 0 1 4

35


DESKUNDIGEN AAN HET WOORD

De gelegenheid maakt de dief Tekst Toon van der Stappen fotografie EVERT VAN DE WORP

Als een bedrijf het slachtoffer is van inbraak of diefstal, kan de dader een gelegenheidsdief, een eigen medewerker of een professionele crimineel zijn. Tegen gelegenheidsdaders kan een ondernemer zich effectief wapenen door – al dan niet collectief – preventieve maatregelen te treffen. Zo blijkt uit een gesprek met drie beveiligingsdeskundigen. Het verkleinen van het risico op diefstal door eigen medewerkers is ingewikkelder. Een doelmatige beveiliging tegen professionele criminelen is nauwelijks mogelijk.

“Criminaliteit is een gegeven en zal altijd blijven bestaan,” constateert Geert Roelofs van Vigilat Beveiligingen (Apeldoorn, Deventer). “Door het nemen van maatregelen kun je criminaliteit wel verplaatsen. De meeste bedrijfsinbraken worden gepleegd door gelegenheidsdaders. Die zoeken per definitie naar de makkelijkste weg. Als ze bijvoorbeeld geconfronteerd worden met stevige sloten, gaan ze naar een pand verderop waar het hang- en sluitwerk minder problemen oplevert.” Jos Reijerink is bij de gemeente Deventer stafmedewerker veiligheid. Als lid van de gemeenteraad van Apeldoorn was hij regelmatig woordvoerder over hetzelfde thema. Hij stelt: “Preventiemaatregelen die door de ondernemers zelf genomen worden, vormen de beste methode om de criminaliteitscijfers omlaag te brengen. In Deventer zagen we een daling met 9 procent van bedrijfsinbraken en -insluipingen vanaf 1 januari 2013. Dat was het moment dat we van start gingen met een systeem van cameratoezicht op bedrijventerreinen in combinatie met kentekenherkenning aan de poort.”

36

Slimme camera’s

“Hoe meer je weet, hoe beter je conclusies kunt trekken,” reageert Geert Roelofs. “Alleen al daarom is een camera een fantastisch hulpmiddel. Op elke situatie waar een camera toezicht houdt, kun je sneller inspelen. Bedenk echter wel dat het interpreteren van de beelden mensenwerk is. Daarom is het een hulpmiddel dat alleen optimaal kan werken in combinatie met fysieke aanwezigheid. Helaas wordt die combinatie nog te weinig toegepast. Je kunt het vergelijken met een alarmsysteem. Als er niemand komt kijken als er een alarm afgaat, dan heeft zo’n systeem geen waarde. Maar weet de inbreker dat er na het afgaan van het alarm binnen drie minuten iemand op de stoep staat, dan krijgt hij absoluut haast.” Jos Reijerink: “Met alleen camera’s hou je inderdaad geen criminaliteit tegen. Bij verdacht gedrag heb je iemand op de plek zelf nodig om te bepalen wat er aan de hand is. Het gaat er dus juist om dat camera’s gerichte surveillance mogelijk maken. Slimme camera’s reageren op verdachte bewegingen en verdachte geluiden. Daardoor kan een beveiligingsbedrijf of de politie sneller op de juiste plek

D r i e s t e d e n b u s i n e s s | n u m m e r 2 | A P RI L 2 0 1 4

zijn. De kentekenherkenning aan de poort kun je koppelen aan de gegevens van camera’s langs snelwegen en verbindingswegen. Daarmee is de politie op de hoogte van de eventuele vluchtroute.”

Sleutelplannen

De ‘CES Gruppe’ is in 1840 als sleutelmakerij begonnen en is uitgegroeid tot een internationaal toonaangevende fabrikant van mechanische en elektronische sluitsystemen. Steven Hartemink van ‘CESnederland’ (Apeldoorn) legt het belang uit van degelijk hang- en sluitwerk. “Wij leveren bijvoorbeeld cilinders die voor een deel uit gehard materiaal bestaan. De inbreker die het slot wil forceren door in de kern te gaan boren, is daar een flinke tijd zoet mee. Als het hem al lukt. Wij adviseren ondernemers altijd om naar het geheel te kijken. Hoe veilig het slot ook is, als de scharnieren van een deur uit de jaren vijftig stammen of er ligt een ladder langs de oprit, dan verklein je het risico op een inbraak er niet mee.” “Veiligheid is een concept,” knikt Geert Roelofs. “Het gaat om een manier van denken en een manier van handelen.” “En daar is jammer genoeg nog niet elke


ondernemer van doordrongen,” zegt Jos Reijerink. “Op bedrijventerreinen doen sommige ondernemers niet mee aan het cameratoezicht. Die camera’s zijn aangeschaft door de ondernemers zelf, maar niet alle ondernemers willen daar aan meebetalen. Daardoor zitten er blinde vlekken in het systeem.“ Steven Hartemink: “Wij stellen in overleg met de gebruiker sluitplannen met gecertificeerde sleutels op. Alleen op vertoon van het bijgeleverde veiligheidscertificaat

Criminaliteit is een gegeven en zal altijd blijven bestaan

kunnen dan sleutels worden bijgemaakt. Op deze manier voorkom je dat een sleutel ongeoorloofd nagemaakt kan worden. Het sleutelplan bepaalt verder wie waar naar binnen mag. Een directielid kan bijvoorbeeld alle deuren openen;

een medewerker alleen de deuren van die ruimtes waar hij moet zijn om zijn functie uit te oefenen. Zo’n sleutelplan is vaak een puzzel waar een ondernemer zich samen met ons stevig in verdiept. Toch zie je dat het systeem na verloop van tijd niet meer waterdicht is, omdat sleutels worden uitgeleend aan personen die ze niet teruggeven of de sleutels kwijtraken.”

Economisch belang

Geert Roelofs: “De ondernemer kan inderdaad alle maatregelen nemen die hij maar kan bedenken - dubbele sloten, driedubbele sloten, hekwerken, een batterij camera’s – maar als hij een etalage van zijn bedrijf maakt of verzuimt om ‘s avonds het alarm in te schakelen, helpt dat niet zoveel. Het is frappant dat ondernemers die elke dag bezig zijn om de continuïteit van hun bedrijf te waarborgen, investeringen in veiligheid op een laag pitje hebben staan. Het is meestal een hele opgave om iedereen op een bedrijventerrein aan een beveiligingsprogramma mee te laten doen. Terwijl je daarmee zowel de kosten als de risico’s verlaagt. Dat is zo tegenstrijdig.”

“De beveiliging van het bedrijf en de goederen is primair de verantwoordelijkheid van de ondernemer zelf,” zegt Jos Reijerink. “Een gemeente is er ook niet voor verantwoordelijk dat inwoners goede sloten op hun deuren hebben. Maar verantwoordelijkheid is iets anders dan belang. Als gemeente hebben wij een economisch belang. Wij willen graag dat ondernemers een prettig vestigingsklimaat hebben en voor werkgelegenheid zorgen. Daarom hanteren wij het ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’. Cruciaal is daarbij de samenwerking met korte lijnen. De ondernemers mogen mij of de politie altijd bellen als er iets aan de hand is. De politie heeft speciale mensen die alleen voor dit project worden ingezet. Periodiek zijn er vergaderingen waarin we nieuwe ontwikkelingen bespreken en de mogelijke antwoorden op die ontwikkelingen formuleren. In dit kader is ook het ‘veelplegerbeleid’ belangrijk. Het gros van de criminele feiten staat op het conto van veelplegers. De politie gaat bij veelplegers op bezoek. Als er geen sprake is van een traject naar woning, werk en/of zorg en het vermoeden bestaat dat het criminele pad weer

D r i e s t e d e n b u s i n e s s | n u m m e r 2 | A P RI L 2 0 1 4

37


Hoe voorkom ik dat ik failliet ga na een brand?

Wist u dat één op de drie ondernemingen failliet gaat na een brand? Vaak veroorzaakt brand zoveel schade dat er maanden lang niet gewerkt kan worden. Met een goede brandbeveiligingsinstallatie wordt de schade beperkt, omdat een beginnende brand in een vroeg stadium ontdekt wordt. Laat u niet verrassen door brand. Bel een Breman voor advies.

bremanbrandbeveiliging.nl T 0525 - 65 96 66

BRANDBEVEILIGING

DE NIEUWE HONDA CIVIC TOURER

AL VANAF € 22.990-, HONDA WESSELINK APELDOORN Laan van de Dierenriem 35 7324 AB Apeldoorn tel: 055-3602386 apeldoorn@honda-wesselink.nl

HONDA WESSELINK DEVENTER Solingenstraat 7 7421 ZN Deventer tel: 0570-500980 deventer@honda-wesselink.nl

A-LABEL

HONDA WESSELINK EMST Hoofdweg 20-22 8166 AE Emst tel: 0578-661439 emst@honda-wesselink.nl

ZEER RUIM ULTRAZUINIG 20% BIJTELLING

HONDA IS DOOR DE CONSUMENTENBOND UITGEROEPEN TOT BETROUWBAARSTE AUTOMERK

DE HONDA CIVIC TOURER IS VERKRIJGBAAR VANAF A-LABEL. CO 2 -UITSTOOT: MIN. 99 G/KM - MAX. 149 G/KM. GEMIDDELD BRANDSTOFVERBRUIK: MIN. 1 OP 26,3 KM (3,8 L/100 KM) - MAX. 1 OP 15,6 KM (6,4 L/100 KM).


DESKUNDIGEN AAN HET WOORD

tijdelijk in dienst zijn kunnen een extra risico vormen. Zij krijgen in korte tijd veel informatie en kunnen die doorspelen aan derden. Ik vermoed dat de omvang van interne criminaliteit in Nederland veel groter is dan iedereen denkt. Om begrijpelijke redenen geven ondernemers daar niet graag informatie over. Ik weet dat veel ondernemers al blij zijn als de schade beperkt blijft tot anderhalf procent van de jaaromzet.”

bewandeld wordt, dan bouwen we een dossier op. De wet ‘Inrichting Stelselmatige Daders’ (sinds 1 oktober 2004 in werking, red.) maakt het mogelijk om een veelpleger om opvoedkundige redenen voor maximaal twee jaar in een daartoe aangewezen inrichting te plaatsen. Veelplegers hebben daar angst voor.”

Onwerkbare vesting

Geert Roelofs: “Het is duidelijk dat een ondernemer het risico om slachtoffer te worden van criminaliteit kan verkleinen door in wezen simpele maatregelen te nemen. Tegen de gelegenheidsdief kun je je redelijk gemakkelijk beveiligen. Dat verhaal gaat niet op voor georganiseerde misdaad. Professionals die erop uit zijn om in jouw bedrijf hun slag te slaan, hou je moeilijk tegen. Die kennen de technieken om alarmapparatuur onklaar te maken, camera’s te misleiden en kentekens te vervalsen. Bovendien deinzen ze er niet voor terug om geweld te gebruiken. Begrijp me goed, ik zeg dit niet om mensen bang te maken. Het is een realis-

Geert Roelofs

tische constatering. Tegelijkertijd is het goed om te beseffen dat veiligheid twee kanten op werkt. Je wilt graag degene buitenhouden die binnen niets te zoeken heeft. Maar als je jezelf opsluit, ben je niet meer voor anderen te bereiken. Je kunt van je woonhuis een bunker maken en van je bedrijf een vesting. Je hebt

Jos Reijerink

echter niets gewonnen als de situatie dan onleefbaar of onwerkbaar wordt. Laten we eerlijk zijn: niemand gaat ontspannen op bezoek bij een bedrijf met tralies in plaats van ramen, een hekwerk van drie meter hoog eromheen en een ring van camera’s.” Jos Reijerink: “Er is een verschil tussen objectieve en subjectieve veiligheid. Objectief is wat er feitelijk gebeurt en hoe groot de kans is dat je daar slachtoffer wordt. De beleving van veiligheid is daarentegen subjectief. Een mens lijdt nu eenmaal het meest onder het lijden dat hij vreest. Het kan ergens relatief veilig zijn, maar wie het gevoel heeft dat het onveilig is, leeft en handelt daarnaar. Bij de inrichting van openbare ruimten spelen zowel de objectieve als de subjectieve veiligheid een rol. In ieder geval zijn voldoende zicht, sociale controle en goede verlichting randvoorwaarden. Bij elke ruimtelijke ontwikkeling hebben wij daar aandacht voor. Ik bemoei me zelfs met bestemmingsplannen waar het gaat om zichtlijnen, groeninrichting en het voorkomen van achterpaden die gebruikt kunnen worden als vluchtwegen.”

Jos Reijerink beaamt dat het alleen in besloten kring mogelijk is om over dit aspect ervaringen van ondernemers uit te wisselen. “Er gaan nogal wat negatieve verhalen rond. Bijvoorbeeld over ondernemers die na het ontslag van een op diefstal betrapte medewerker nog twee maanden salaris mee moesten geven, plus een juridisch afgedwongen vergoeding. Deze verhalen schrikken anderen af om deze vorm van criminaliteit adequaat aan te pakken. Om het onderwerp voorzichtig op de agenda te zetten hebben wij binnen de samenwerking van ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’ een informatieavond belegd met een advocaat die gepokt en gemazeld is in het arbeidsrecht. Het is slechts een begin om naar oplossingen te zoeken voor dit hardnekkige probleem.” �

Eigen medewerkers

Geert Roelofs: “Diefstallen door het eigen personeel vormen een vaak onderbelicht aspect van veiligheid. Maar die kosten ondernemers wel een vermogen. De eigen medewerkers weten de weg en kennen de patronen. Medewerkers die

Steven Hartemink

D r i e s t e d e n b u s i n e s s | n u m m e r 2 | A P RI L 2 0 1 4

39


Emil Roosen is commercieel directeur van H4 Car Lease in Deventer. Een leasebedrijf voor personenauto’s en lichte bedrijfswagens dat bestaat sinds 1976. Het label H4 Mobility biedt totaaloplossingen voor mobiliteit. Frank Bokkers is directeur van Hanze ICT in Deventer. Een allround ICT-dienstverlener voor het midden- en kleinbedrijf met telecommunicatie als specialisatie. Beiden beantwoorden vragen over het uitbesteden van de ICT-omgeving, waar telefonie inmiddels een onlosmakelijk onderdeel van is.

40

D r i e s t e d e n b u s i n e s s | n u m m e r 2 | A P RI L 2 0 1 4


DUBBELINTERVIEW

Zorgen over ICT de deur uit Tekst Toon van der Stappen fotografie EVERT VAN DE WORP

Waarom vindt een bedrijf als H4 Car Lease het nodig om externe deskundigen in te schakelen voor de ICT-omgeving? Emil Roosen: “Wij kiezen voor een externe partij om ontzorgd te worden. Wij hebben geen verstand van telefoonverbindingen en willen er geen kopzorgen over hebben. De technologische ontwikkelingen op dat gebied gaan zo snel, dat wij die als leken niet bij kunnen houden. Het is ook geen optie om daar een interne kracht voor aan te nemen. Voor het bedrag dat wij voor externe deskundigheid en service uittrekken, kunnen we geen interne medewerker in dienst nemen. Bovendien hebben we geen telefooncentrale of server meer in ons bedrijfspand staan.” Hoe geldt dit in algemene zin voor het midden- en kleinbedrijf? Frank Bokkers: “Vroeger was er bij de wat grotere mkb-bedrijven een verantwoordelijke in dienst voor ICT. Dat was in een tijd dat een bedrijf met slechts twee of drie applicaties werkte en de verantwoordelijke wist van de hoed en de rand. Tegenwoordig werkt een bedrijf al snel met twintig tot dertig applicaties, variërend van webapplicaties en lokale applicaties tot cloudtoepassingen. Daarbij beweegt de markt zich helemaal richting telefonieoplossingen via internet. De traditionele manier van telefoneren gaat echt verdwijnen. Telefonie is dus volledig geïntegreerd in de ICT-omgeving. Je kunt onmogelijk van een interne medewerker verwachten dat hij of zij al die expertises in huis heeft. Daarom huren bedrijven steeds vaker de deskundigheid in. Ook bedrijven met het volume om eigen ICT-

mensen in dienst te nemen, gaan outsourcen. Daar zijn tevens combinaties mogelijk van eigen ICT-medewerkers en externe deskundigen. Dat geldt voor bedrijven die de kennis over de bedrijfsprocessen in eigen huis willen houden.” Welke specifieke eisen en wensen heeft H4 Car Lease op het gebied van ICT? Emil Roosen: “Al onze applicaties gaan via internet. Als de verbinding eruit vliegt, hebben we geen internet en geen telefoon meer. Dat betekent ook dat de klant die onderweg strandt, onze hulpdienst niet kan bereiken. Dat mag dus niet gebeuren. In het verleden kwam het voor dat we soms meerdere keren per dag problemen hadden met de verbinding. Wij zochten daarom naar een partij die voor stabiliteit van de verbinding kon zorgen. En naar een partij waar we ogenblikkelijk contact mee kunnen leggen als er onverhoopt toch iets mis gaat. Tijdens de gesprekken met Hanze ICT zijn daar andere wensen bijgekomen. Zoals extra functionaliteiten.” Frank Bokkers: “Telefonie gaat via internet. Applicaties werken in combinatie en samenhang met de telefoniesoftware. En minstens de helft van de programma’s die bedrijven gebruiken gaan via internet. De beschikbaarheid van internet is 24 uur per dag, zeven dagen per week essentieel. Die ader is meer dan ooit van levensbelang.” Welke eisen en wensen hebben mkb-ondernemers in het algemeen? Frank Bokkers: “Zij vragen vooral naar extra functionaliteiten. Bedrijven zijn op

zoek naar koppeling en integratie van applicaties. Alles moet met alles kunnen samenwerken. Een veelgestelde vraag gaat over de koppeling van telefonie met CRM-software. (Custumor relationship Management, oftewel klantrelatiebeheer, red.) Op het moment dat de klant belt heb je •meteen al zijn gegevens bij de hand. Exercidunt augue modignim En omgekeerd kun je de klant direct ing ero corpera esequat la bellen vanuit hetiliquis beheerprogramma. Ook facinim at augait iniam vragen ondernemers mogezzrit pratem velvaak ilisitnaar volsdenoslijkheden van hetdo opnemen en bewaren to euscilis duismodiamet van gesprekken. En naar automatische landre vel dolobore digna routering. Een medewerker is bijvoorfaci tat. beeld niet bereikbaar van dinsdagmiddag drie uur tot donderdagochtend elf uur. Het systeem kan vooraf zo ingesteld worden dat gedurende die tijdstippen een collega automatisch de binnenkomende gesprekken ontvangt. Overigens stellen ondernemers over het algemeen in eerste instantie een algemenere vraag. Zij vragen ons om adviezen om de efficiency te verbeteren en kosten te besparen.” Is het voor mkb-bedrijven noodzakelijk om voortdurend mee te gaan met wat technisch mogelijk is? Frank Bokkers: “De traditionele ICT-leverancier zal proberen de nieuwste technische ontwikkelingen te promoten. Die praat nog verkoopgeoriënteerd. In onze adviezen staat het bedrijfsproces van de klant centraal. Het is pas verstandig om over te stappen naar nieuwe toepassingen als die een relevante en significante kostenbesparing opleveren. Of als daarmee wezenlijke efficiencyverbeteringen mogelijk zijn.”

D r i e s t e d e n b u s i n e s s | n u m m e r 2 | A P RI L 2 0 1 4

41


‘Te midden van de moeilijkheid ligt de mogelijkheid.’ Albert Einstein

Uw bedrijf, product of dienst onderscheidend in de markt zetten? Organisaties hebben vaak meer onderscheidende commerciële kwaliteiten dan ze zelf denken. Brainsturm maakt ze zichtbaar en helpt ze verder te ontwikkelen. Bel voor een afspraak en ontdek het zelf!

brain sturm goed in positioneren , marketing - en communicatiestrategie, marketing & communicatie creatieve realisatie en begeleiding

055 843 2720

|

06 397 68 939

|

info@brainsturm.nl

|

www.brainsturm.nl

adv_Brainsturm_190x130.indd 1

16-04-14 14:11

Staat u binnenkort

op een beurs?

Deelnemen aan beurzen werkt! Tenminste, als uw beursaanpak klopt. Wij helpen u daarbij. Met super efficiënte modulaire beursstands en beursmaterialen waarmee u niet alleen uw doelstellingen realiseert, maar ook bespaart op uw budget. Met minder inspanningen en lagere kosten een beter beursresultaat, dát is al 28 jaar onze belofte. Kom langs in één van onze showrooms, bespreek met ons uw wensen en ontvang zonder enige verplichting een gratis 3D design!

Showroom Apeldoorn Jean Monnetpark 31, 7336 BA Apeldoorn Tel. 055-323 85 55

Showroom Schiphol-Rijk Tupolevlaan 103, 1119 PA Schiphol-Rijk Tel. 020-653 0018

Showroom Best Industrieweg 158B, 5683 CG Best Tel. 040-2180006

Showroom Antwerpen Draaiboomstraat 6/9, BE-2160 Wommelgem, België Tel. +32 (3) 385 21 96


Volgt H4 Car Lease de mogelijkheden van nieuwe ICT-toepassingen op de voet? Emil Roosen: “Uitsluitend als die een relatie hebben met onze hoofdactiviteiten. Wij zijn bijvoorbeeld zeer geïnteresseerd in telematica-oplossingen (samenvoeging van telecommunicatie en informatica, red.) Die passen wij toe bij onze leasecontracten op basis van werkelijk gereden kilometers. In de auto is een gps-unit ingebouwd. Die unit geeft ons informatie over het werkelijke gebruik van de auto. Het is een uiterst betrouwbaar systeem, voorzien van een keurmerk. Hoe minder

Emil Roosen

lijk werken, ook wel het ‘nieuwe werken’ genoemd. Vroeger moest iemand aan zijn bureau zitten om de telefoon op te kunnen nemen. De medewerker werkt nu thuis, maar kan nog steeds bereikt worden via zijn doorkiesnummer. Hij is thuis gewoon onderdeel van het bedrijfsnetwerk. Dat kan inmiddels ook mobiel en dat biedt tal van nieuwe mogelijkheden. Waar die medewerker ook is - desnoods op een strand aan de Costa del Sol – hij blijft bereikbaar via zijn vaste doorkiesnummer. Ik benadruk dat het hier om een volledige integratie in het bedrijfsnetwerk gaat en niet om een traditionele en vaak ingewikkelde manier van ‘doorschakelen’, waar kosten aan verbonden zijn. Deze ontwikkeling biedt vergezichten over een virtuele kantooromgeving, waarbij er geen duur pand meer nodig is.” De communicatie tussen ICT-aanbieder en opdrachtgever wil nog wel eens stranden in een technische spraakverwarring. Hoe verloopt dit bij jullie? Frank Bokkers: “We doen ons best om technisch jargon te vermijden. We leggen in gewone mensentaal uit wat we doen of van plan zijn. Als het nodig is gebruiken we een notitieblok voor overzichtelijke tekeningen. Wij vinden het ook belangrijk om telkens te toetsen of de opdrachtgever de informatie goed begrepen heeft. Want van hem worden bepaalde handelingen verwacht. Als we bijvoorbeeld vertellen dat een medewerker thuis kan inloggen op het bedrijfsnetwerk, moet de ander precies begrijpen hoe dat in zijn werk gaat.”

kilometers de klant rijdt, hoe lager zijn rekening. Deze vorm van leasing maakt het voor de klant mogelijk om zijn mobiliteit zo flexibel als hij maar wil in te vullen. Hij kan de ene dag de leaseauto gebruiken, de volgende dag met iemand meerijden en op dag drie het openbaar vervoer nemen.”

Emil Roosen: “Ik heb een commercieel plan in mijn hoofd en wil een partner die dat kan vertalen in technische uitvoerbaarheid. Als ik dat ga bespreken, neem ik een collega mee die heel structureel de procesmatige details over kan brengen. Dat doe ik heel bewust, want ik wil voorkomen dat er miscommunicatie van mijn kant kan ontstaan.”

Welke technische ontwikkeling is in de nabije toekomst in ieder geval van belang voor het bedrijfsleven? Frank Bokkers: “Dat is de verdere ontwikkeling van plaats- en tijdonafhanke-

Welke criteria hanteert H4 Car Lease bij de keuze voor een ICT-bedrijf? Emil Roosen: “Het moet een bedrijf zijn waar wij ons aan kunnen spiegelen vanwege eenzelfde benadering van

Frank Bokkers

zakendoen. De steekwoorden daarbij zijn transparant, betrokken en flexibel. Een bijkomend criterium is dat het bedrijf in onze regio gevestigd moet zijn. Wij hechten namelijk aan waardevolle lokale en regionale verbindingen. Het is grappig dat dit tegenstrijdig lijkt te klinken nu internet mondiale verbindingen vanzelfsprekend heeft gemaakt.” �

D r i e s t e d e n b u s i n e s s | n u m m e r 2 | A P RI L 2 0 1 4

43


Groen drukken High-Tech Offset

met 5 kleuren

Een super kwaliteit

Veldhuis Media niet zomaar een drukker! Met 45 medewerkers verzorgen we dagelijks de productie van vele brochures, magazines, kalenders en boeken. Met onze DTP-studio en moderne prepress verwerken we de orders via internet en ftp applicaties. Onze drukkerij beschikt over drie 5-kleuren persen op het formaat 72 x 102 (16 pag. A4 per drukvel). In onze binderij verzorgen we het vouwen, hechten en de postale verwerking van periodieken en brochures. Bovendien beschikken we over apparatuur om Wire-O kalenders te maken. Veldhuis Media is FSC- en ISO 12647 gecertificeerd. Daarnaast zijn we een erkend BPV-bedrijf. Dit betekent voor U: • Prettige samenwerking op menselijke maat. volgens • Een leverancier die metHigh-Tech u mee denkt,Off óókset op het gebied van MVO. • Al uw grafische wensenVeldhuis worden door één bedrijf uitgevoerd. Media • Door vergaande automatisering en onderlinge afstemming een Veldhuis Media heeft het drukvoorspelbaar drukresultaat. Kortom: Uw drukwerk top proces verzorgd, is voorgeïntegreerd, u een zorg minder. volledig geautomatiseerd en gedigitaliseerd. Meer informatie? en slimme concept Neem contact op met éénDit vansupersnelle onze account managers. noemen we High-Tech Offset.

Volg ons ook op Twitter: @veldhuismedia Door uw en ons drukwerkproces volledig en naadloos op elkaar aan

Veldhuis Media daar krijg je een kleur van!

te sluiten, krijgt u uw kwaliteitsdrukwerk een stuk sneller, efficiënter en toch voordelig. Een super kwaliteit voor een nog

8102 HL Raalte

F 0572 - 34 97 99

F I ME

D

I

T. 0572 - 34 97 00 F. 0572 - 34 97 99 info@veldhuis.nl www.veldhuis.nl info@veldhuis.nl www.veldhuis.nl

C

ER

T I FI C EE

R

E

D

SCGM ISO 12647 G

Veldhuis Media b.v. Kanaaldijk OZ 3 8102 HL Raalte Postbus 2 8100OZAA Kanaaldijk 3 Raalte T 0572 - 34 97 00

RA

A

G

betere prijs.


bedrijfsprofiel

Hanze ICT heeft alles in huis Hanze ICT, opgericht in 2008, profileert zich als allround dienstverlener in de automatisering. De klant kan er terecht met alle vragen over softwareoplossingen, kantoorautomatisering, telefonie en internet. “Mede door de crisis is kostenbesparing belangrijker dan ooit. Op het gebied van ICT en telefonie kunnen bedrijven nog veel winst behalen, mits ze de goede keuzes maken. Je moet echter wel expertise in huis halen om die juiste keuzes te kunnen maken. Wij helpen daarbij en omdat wij breed georiënteerd zijn, kunnen wij het complete totaalpakket overzien. Dat is belangrijk, want telefonie en ICT zijn tegenwoordig niet meer los van elkaar te zien“, aldus Frank Bokkers en Rudolph Quist, oprichters van het bedrijf. “We startten in 2008, toen de crisis net begon. Maar vanaf het begin hebben we groei weten te realiseren.”

Merkonafhankelijk

In 2011 verhuisde Hanze ICT van de oorspronkelijke vestiging in Heeten naar Deventer. In november 2013 werd Centre ICT uit Vroomshoop overgenomen en sinds enkele maanden is Hanze ICT gevestigd aan de Visbystraat in Deventer. Op dit moment heeft het bedrijf negen medewerkers in dienst. “De overname van Centre ICT paste naadloos in onze ambitie om verder te groeien. Het betekent een aanvulling op de reeds aanwezige expertise, maar bovenal meer stabiliteit”, vult compagnon en derde directielid Jeffrey Molemans aan. “Als het gaat over connectivity, oftewel telefoon- en internetverbindingen, dan is de meerwaarde van ons bedrijf dat we merkonafhankelijk kunnen opereren. De keuze voor een van de landelijke operatoren, bijvoorbeeld KPN, is veelal afhankelijk van de locatie van een bedrijf”, vertelt Molemans. Het klantenbestand van Hanze ICT varieert van eenmansbedrijven tot en met grote landelijk opererende bedrijven, zoals Euromaster Nederland. “Maar de focus ligt op Oost-Nederland. Als er problemen bij de klant zijn, dan wil men toch graag dat er iemand fysiek aanwezig is, die de problemen oplost. En het liefst zo snel mogelijk”, zegt Bokkers.

Maatwerk en flexibiliteit

“De kracht van ons bedrijf is het persoonlijk contact met de klant en ons dienstbare karakter. Als het een nieuwe klant betreft, doen we een intake, waarna een analyse en daarna een

advies volgt, vaak op het gebied van VoIP en telefonie en aanpassingen van internetverbindingen. Bijvoorbeeld glasvezel of netwerkoplossingen, zoals de voordelen van al dan niet werken ‘in the cloud’. Wat telefonie betreft, zie je dat veel bedrijven op dit moment behoefte hebben aan meer functionaliteiten, zoals integratie van mobiele en vaste telefonie in het bestaande netwerk”, zegt Quist, die benadrukt dat maatwerk en flexibiliteit de sleutel vormen tot succes. “Groeit het bedrijf, dan zorgen wij voor een maandelijkse opschaling van de voorzieningen en bij krimp doen we het tegenovergestelde.” �

Hanze ICT Visbystraat 23, 7418 BE Deventer, T 0570-760060 info@hanze-ict.nl - www.hanze-ict.nl

D r i e s t e d e n b u s i n e s s | n u m m e r 2 | A P RI L 2 0 1 4

45


THEMA LEIDINGGEVEN

Screening: barrière tegen bedrijfsfraude Tekst WILMA SCHREIBER

fotografie EVERT VAN DE WORP

Cozijnsen is managing director bij Cozijnsen Consultancy in Apeldoorn. Zijn bedrijf is sinds 2000 gespecialiseerd in integriteitsmanagement. “Integriteit begint bij de poort, door middel van screening werp je al een barrière op. Per functie bekijken we hoeveel schade iemand kan berokkenen binnen de organisatie. Bij iemand met weinig autorisatie is dat weinig en die persoon krijgt een lichte screening. Maar ICT’ers of directiesecretaresses bijvoorbeeld komen in aanmerking voor een zwaardere screening.” Screening is nodig op alle niveaus, ook directie, raad van bestuur en raad van commissarissen: gelijke monniken, gelijke kappen. Op dit moment is het onderwerp weer bijzonder actueel, volgens Cozijnsen. “Als je honderden sollicitatiebrieven hebt verstuurd en steeds wordt afgewezen, is de verleiding aanwezig om een aantrekkelijker CV te creëren en er zo uit te springen. Bijvoorbeeld door een opleiding of referenties te verzinnen of functies zwaarder weer te geven.” Jaarlijks besluiten opdrachtgevers in 7 procent van de gevallen op basis van screening niet met de betreffende persoon verder te gaan. “Aanleiding zijn onder andere aanvaringen met justitie, problemen met de Belastingdienst of financiële problemen. En er wordt natuurlijk ook meer gecontroleerd. We zien bovendien een piek in het niet doorgaan van sollicitatiegesprekken zodra bekend wordt dat er een screening aan vastzit.”

Referenten

Screening heeft betrekking op de afgelopen vijf jaar, waarbij Cozijnsen Consul-

46

tancy verifieert of het verhaal van de kandidaat en diens CV kloppen met de werkelijkheid, zowel in Nederland als het buitenland. Hiervoor wordt onder meer gebruikgemaakt van openbare registers voor ondercuratelestelling en faillissement. “Dit gebeurt met medeweten van de persoon in kwestie en doorgaans geheel geautomatiseerd. Alleen voor de hogere regionen vindt een persoonlijk gesprek plaats.” Het belangrijkste volgens Cozijnsen is hoe referenten zich verhouden tot de persoon in kwestie. “Ik heb meegemaakt dat een garagebedrijf iemand had aangenomen, van wie bij navraag bleek dat hij eerder gefraudeerd had. Elk bedrijf gaf een positieve referentie af, puur om de medewerker kwijt te raken. Dat gebeurt vaak wanneer iemand fraudeert of niet functioneert.” Een verklaring omtrent goed gedrag zegt niets over iemands justitiële achtergrond, waarschuwt Cozijnsen. “Justitie kijkt of er verband is tussen het justitieel verleden en de gewenste betrekking. Als dat ontbreekt, wordt de verklaring meestal gewoon afgegeven.” Gevallen van fraude halen slechts zelden de krant, waardoor menig ondernemer denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen. “Het tegendeel is waar. Er wordt heel veel gefraudeerd. Maar de imagoschade is veel groter dan de fraudeschade, dus doen bedrijven enorm hun best om fraudegevallen binnenskamers te houden”, aldus Cozijnsen. “Daarom moeten organisaties bij tijdelijke en vaste krachten weten wie ze binnenhalen.” De basisscreening die Cozijnsen aanbiedt, kent

D riestede n busi n ess | n ummer 2 | A P R I L 2 0 1 4

een doorlooptijd van 3 tot 5 werkdagen en geeft een goed beeld van de beoogde kandidaat. Kosten: nog geen 100 euro. “En daar krijg je een hoop zekerheid voor.”

Juridisch juist

Wie denkt dat screening alleen iets is voor beursgenoteerde bedrijven, heeft het mis volgens Cozijnsen. “Imago en omgevingsbekendheid zijn ook voor het mkb van levensbelang. Als naar buiten komt dat een medewerker niet integer is, heeft dat effect op de klantenkring.” Onderzoek dient op een juridisch juiste manier plaats te vinden. “Waar je op mag screenen, verschilt per land. In Nederland heb je te maken met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet registratie persoonsgegevens. Niet alle screeningsbureaus kennen de juridische consequenties als het verkeerd gebeurt.” Wat kan een bedrijf doen om integriteit onder medewerkers te bevorderen? “Medewerkers laten zien: dit zijn onze normen en waarden, daar houden we ons aan. En die gelden voor iedereen, van directie tot werkvloer.” Een dergelijke bedrijfscode is een eerste stap naar een concreet integriteitsbeleid. Verder noemt Cozijnsen het van belang werknemers houvast te geven. “Bijvoorbeeld door middel van een fraudemeldpunt, waar ze zonder vervelende gevolgen voor zichzelf of hun carrière, eventueel anoniem, terecht kunnen. Want als een leidinggevende fraudeert, denkt de werknemer: ik heb een gezin, een hypotheek, ik neem geen risico.” De impact van fraude op de


Gevallen van fraude halen slechts zelden de krant, waardoor menig ondernemer denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen. “Het tegendeel is waar. Er wordt heel veel gefraudeerd. Maar de imagoschade is veel groter dan de fraudeschade, dus doen bedrijven enorm hun best om fraudegevallen binnenskamers te houden”, aldus Alex Cozijnsen.

werkvloer is groot. “Als een collega bepaalde niet-integere handelingen verricht, voelen collega’s zich onzeker en bekocht.”

Fraudebeheersing

Een ander bekend gegeven is dat fraude vaak wordt gepleegd door medewerkers die al langere tijd in dienst zijn. Daarom is het zaak tijdens het dienstverband medewerkers te blijven volgen. “Sterfgevallen of echtscheiding kunnen medewerkers in financiële problemen brengen. Iedereen heeft zijn prijs, de omstandigheden zijn ernaar en dan kan iedereen een misstap begaan. Vroeger kwamen bedrijven pas in actie nadat de ramp zich had voltrokken. Nu gebeurt dat preventief. Doorgaans vatten mensen screening positief op, als teken dat de werkgever integriteit belangrijk vindt.”

Vroeger kwamen bedrijven pas in actie nadat de ramp zich had voltrokken

Vastgesteld integriteitsbeleid kan vervolgens de basis vormen voor een integraal plan voor veiligheid rond fraudebeheersing. “Een bedrijf moet het zo organiseren dat medewerkers zich wel twee keer bedenken voor ze de grenzen overschrijden. En je moet hen leiden door regels. Bijvoorbeeld ‘werkplek opruimen’ om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie op bureaus blijft liggen voor het oog van beveiligers of schoonmakers. Of ‘gasten begeleiden’ zodat die niet door het pand kunnen gaan zwerven”, aldus Cozijnsen. “Je moet niet blijven praten of mailen over integriteit, want op een gegeven moment treedt verzadiging op. Integriteitsbeleid moet tussen de oren gaan zitten.” �

D r i e s t e d e n b u s i n e s s | n u m m e r 2 | A P RI L 2 0 1 4

47


THEMA SUBDIDIES

Milieusubsidies: een veelkoppig monster Tekst GERRIT TENKINK fotografie Evert van de Worp

Milieusubsidie. Het woord roept bij veel ondernemers gemengde gevoelens op. Enerzijds is het een mooie kans om de kosten van een investering naar beneden te brengen, anderzijds betekent het uitzoeken en aanvragen van de subsidie vaak veel ‘gedoe’. “Geen wonder”, zegt Jan Wassink van Pienter Subsidieadvies in Apeldoorn. “Regelingen en verstrekkers ervan wijzigen voortdurend.” Eén ding blijft: een subsidie mag nooit leidend zijn. “Gezonde omzet is altijd belangrijker. Een ondernemer moet nooit zijn plannen aanpassen om subsidie binnen te halen.” Wassink adviseert al 20 jaar bedrijven over subsidies, complexe materie. “Je hebt subsidies op gemeentelijk, provinciaal, landelijk en Europees niveau. Soms zijn er dan ook nog regionale samenwerkingsverbanden of organisaties die subsidies beschikbaar stellen. De crisis zorgt voor een verschuiving. Vroeger waren milieusubsidies probleemgeoriënteerd, tegenwoordig zijn ze meer kansgeoriënteerd. In het verleden vroeg je subsidie aan voor het opruimen van vervuiling, tegenwoordig om een energiezuiniger productieproces te realiseren of een product te maken van een milieuvriendelijker grondstof.”

Moeilijke materie

Wassink richt zich met Pienter Subsidieadvies op de maakindustrie. Hij snapt dat ondernemers rode vlekken in de nek krijgen van dit onderwerp. “Bij grote investeringen is het altijd de moeite waard om de subsidiemogelijkheden te onderzoeken. Via een bureau of door als ondernemer zelf aan de slag te gaan, al zul je ook een afweging moeten maken

48

tussen opbrengst en tijdsinvestering. Simpelweg de vraag neerleggen bij een aannemer, installateur of architect werkt niet. Ook voor die partijen is het moeilijke en bewerkelijke materie.” Veel dynamiek dus, al lopen sommige regelingen ook al langere tijd, zoals de VAMIL en MIA. Volgens Wassink zijn dat vaak de beste, zeker als het gaat om de stimulerende werking. “Veel subsidieregelingen hebben een beperkt potje. Dan moet je als aanvrager goed opletten dat je op tijd al je gegevens aanlevert. Een extra moeilijkheid dus plus het risico dat de aanvraag binnenkomt op het moment dat het geld op is.”

Professionalisering

Daarnaast signaleert Wassink in subsidieland duidelijk een verdere professionalisering, vooral wat toetsing betreft. “Aanvragen moeten objectief toetsbaar zijn en ook achteraf gecontroleerd kunnen worden. Die controle en beoordeling is nu stukken beter en je moet niet denken dat je met een halve waarheid een subsidie binnenhaalt. Verder hoop ik dat de professionalisering doorzet, met name als het gaat om het beperken van de versplintering van budgetten”, zegt Wassink

D r i e s t e d e n b u s i n e s s | n u m m e r 2 | A P RI L 2 0 1 4

die besluit met een tip. “Als je een aanvraag indient, doe het dan goed. Half werk wordt door de subsidieverstrekker aan de kant gelegd. Bovendien krijg je niet altijd de kans om alsnog met aanvullende informatie te komen. En ook dan kost het veel meer tijd en energie dan alles in één keer goed doen.” �


BUSINESSNETWERK

Verkiezing van het meest klantgerichte bedrijf in de regio

Wie wint de Sterkste Schakel Trofee 2014? Tekst Toon van der Stappen

Driesteden BUSINESS is gestart met de organisatie van ‘De Sterkste Schakel’. De jaarlijkse verkiezing van het meest klantgerichte bedrijf van de regio Stedendriehoek, Noord-Veluwe, Lochem en Raalte. De Sterkste Schakel is een bijzondere verkiezing. De kandidaten worden namelijk genomineerd door andere bedrijven. U bent van harte welkom om uw meest gewaardeerde businesspartner als kandidaat aan te melden. De Sterkste Schakel spoort bedrijven in de regio op die service en klantvriendelijkheid als vanzelfsprekend beschouwen. De uiteindelijke winnaar ontvangt de Sterkste Schakel Trofee. In het voorjaar van 2015 vindt de uitreiking plaats tijdens de feestelijke Finaleavond. Een netwerkevenement van formaat dat publicitair volop in de schijnwerpers komt te staan.

Wie is uw meest gewaardeerde businesspartner? Onafhankelijke jury

De kandidaten doen allereerst mee aan de jurybeoordeling per bedrijfssector. De onafhankelijke jury bestaat uit vertegenwoordigers van regiobreed opererende branche- en ondernemersorganisaties. De juryleden beoordelen alle kandidaten nauwgezet en kunnen de genomineerde bedrijven bezoeken. Hun oordeel leidt tot de benoeming van de sectorwinnaars.

Alle sectorwinnaars nemen het tijdens de finaleavond tegen elkaar op. Op grond daarvan bepaalt de jury welk bedrijf zich winnaar mag noemen van de Sterkste Schakel Trofee 2014.

Wie is uw kandidaat?

Welke businesspartner van u verdient het om genomineerd te worden voor de Sterkste Schakel Trofee 2014? U kunt uw kandidaat aanmelden per e-mail: uitgever@driestedenbusiness.nl. Het is ook mogelijk om meerdere kandidaten aan te melden. Uiteraard is uw medewerking geheel vrijblijvend. Ook voor uw kandidaat of kandidaten zijn er geen kosten verbonden aan de deelname aan de verkiezing. Desgewenst kan een genomineerde ervoor kiezen om gebruik te maken van een uitgebreid promotiepakket.

Website

Op de vernieuwde website driestedenbusiness.nl kunt u alle actuele ontwikkelingen rondom De Sterkste Schakel op de voet volgen. U treft daar ook een overzicht aan van alle genomineerde bedrijven. Wie weet prijkt de naam van uw bedrijf binnenkort ook op die lijst.

D riestede n busi n ess | n ummer 2 | A P R I L 2 0 1 4

49


STEDENDRIEHOEK

Tafelen in de Stedendriehoek Tekst Gerardy Hulsbergen fotografie EVERT VAN DE WORP

De regio Stedendriehoek wil het regionale vestigingsklimaat verder versterken. Dit doet ze onder andere door, samen met partners, kansrijke projecten op het gebied van Leefomgeving uit te werken. Dit gebeurt in de vorm van Tafels. Aan een tafel zitten verschillende partners die ‘brood’ zien in een opgave en hier de schouders onder willen zetten. Op het gebied van Leefomgeving zijn nu twee tafels actie: Woonklimaat en Routenetwerken.

Tafel Woonklimaat

De Tafel Woonklimaat houdt zich bezig met de toekomst van de regionale woningmarkt. Deze tafel is al een tijdje actief. De eerste analyse leert dat voor de hele regio een (flinke) stijging van de behoefte aan huurwoningen wordt voorzien.

en de omliggende kernen, Zutphen en omliggende kernen en tussen Apeldoorn en omliggende kernen. Belangrijk is om in een uitwerking de afstemming in de woningmarkt en de afstemming van bouwgrond in deze gebieden te zoeken en daarvoor ook de kwalitatieve overwegingen van de verhuizingen daarbij te kennen. In de huursector lijkt de conclusie te kunnen worden getrokken dat sprake is van een regionale woningmarkt maar dat de woningzoekende huurders minder gemeentegebonden zijn. De komende periode zal de tafel zich onder andere ook verdiepen in kansen voor duurzame innovatieve woonvormen voor jongeren. Het is ook de bedoeling om bewonersdebatten te organiseren over gewenste woonvormen in de regio. Daarnaast wordt een onderzoek verricht naar kansen voor investeringsimpulsen voor een toekomstbestendig woonklimaat.

Tafel Routenetwerken

De Tafel heeft bovendien geconstateerd dat er sprake is van samenhangende woningmarktgebieden: tussen Deventer

50

De Tafel Routenetwerken is in maart 2014 opgericht. Deze tafel verkent de mogelijkheden voor het uitbouwen en verbeteren van de routenetwerken. Dit om de beleefbaarheid en toegankelijkheid van het landschap te vergroten en de (plattelands)economie te versterken.

D r i e s t e d e n b u s i n e s s | n u m m e r 2 | A P RI L 2 0 1 4

Rijke variatie aan landschappen

De Stedendriehoek kenmerkt zich door een rijke variatie aan landschappen en heeft zowel de Veluwe, Salland, de Achterhoek als de IJssel en IJsselvallei in huis. Een unieke combinatie! Kenmerk van al die landschappen is de afwisseling van stad, land, dorpen en landgoederen op relatief korte afstand van elkaar. Er valt daarmee een hoop te beleven in de Stedendriehoek, zowel voor de recreant als de toerist. Maar de potentie hiervan is nog vele malen groter. Er liggen nog volop kansen om zowel de economie als de beleefbaarheid en toegankelijkheid van het landschap te vergroten. Niet alleen ten dienste van de eigen inwoners en bedrijven, maar ook om aantrekkelijk te zijn voor bezoekers van buiten. De tafel gaat als eerste kijken of het mogelijk is het routenetwerk voor wandelen, fietsen, mountainbiken en paardrijden in de Stedendriehoek verder te verbeteren en uit te bouwen.

Deelnemers

Tafel Woonklimaat: Ten Hag Makelaarsgroep, Rabobank Salland, regio Stedendriehoek, IJsseldal wonen, gemeente Apeldoorn, Bouwfonds. Tafel Routenetwerken: op dit moment de regio Stedendriehoek, Landschapsbeheer Gelderland, ANWB, Salland Marketing, Wandelnet, gemeente Apeldoorn en Rustpunt.nu. Ook is er expertise vanuit regio Twente bij de tafel betrokken en zijn studenten van Saxion actief. �


MATCH Meer dan een uitzendbureau

Uitzenden Werving & Selectie HR support Testen & Assessments Training & Coaching Payrolling

8,0 Klanten en uitzendkrachten waarderen de dienstverlening van Match 4U met een 8,0 in 2013.

Match 4U • Nieuwstad 1 • 7241 DL LOCHEM • info@match4u.nl • www.match4u.nl


“Wij zijn

advocaten.

We denken als

ondernemers.”

Juridische analyses? Liever heeft u als ondernemer praktische oplossingen. Daarom werken onze 55 advocaten vanuit úw ondernemersperspectief. Ze doen dat persoonlijk, betrokken, creatief en oplossingsgericht. Eigenzinnig professioneel noemen we dat. Kijk op www. jpr.nl voor meer informatie.

Deventer 0570 – 61 40 80

Doetinchem 0314 – 37 23 11

Enschede 053 – 433 11 33

Ondernemingsrecht ■ Vastgoed ■ Verzekeringsrecht ■ Arbeidsrecht ■ Familierecht

Driestedenbusiness magazine 02 2014  
Advertisement