Page 1

NUMMER 4

21. FEBRUAR - 2011 - 34. ÅRGANG

Skibsfart: Køge havn på vækstkurs Side 12

Tema: IT · Flådestyring Telefoni Side 7

Danmark styrer gennem katastrofen Logistik-eksperter søges: Nødhjælp er forbundet med masser af logistik. Danmark stiller med nogle af de første medarbejdere, der rykker ind i katastrofeområder.

om distribution, lagerfaciliteter, få disse til at fungere mm. - Det lyder nemt, men man skal huske, at store dele af in-

Når de logistik-eksperterne rykker ind i katastrofeområder – som her i Haiti - så skal hele forsyningskæden etableres fra bunden af. kring fire medarbejdere, der flyver ud i kriseområdet for at sikre en effektiv forsyningskæde i de næste fire måneder. - Det er ikke sikkert, at vi skal være derude så længe. Vi skal være der indtil den umiddel-

bare katastrofefase er overstået og der etableres nogle mere holdbare overgangsløsninger, forklarer Susanne Klitgaard.

Fundamentet Emergency Response Units

opgave er så at sige at bygge fundamentet, som der siden kan bygges videre på i katastrofeområdet. For ERU med logistik som speciale består det blandt andet i at opbygge forsyningskæder i form af aftaler

og EG samarbejder om >> FDE den nye SaaS-løsning til vognmænd/kvinder

Med EG Transport - Software as a Service-løsning (SaaS) - får du en anerkendt og komplet it-løsning, der sætter strøm til din forretning.

Underdirektør Kim Høi, FDE og Business Manager Mille L. Knudsen, EG underskriver aftalen.

Fortsættes side 3

Specialisterne

Af Gwyn Nissen Danmark er et af de fem lande i verden, der har ansvaret for logistikken, når det internationale Røde Kors rykker ud i forbindelse med katastrofer og kriser. 20-25 danske logistikfolk står standby til at rykke ud med kort varsel, men set i lyset af et stigende antal naturkatastrofer i verden, er der brug for flere professionelle logistikfolk, der kan træde til med deres erfaring og ekspertise. - Når vi ved, at vi skal af sted, har vi en forpligtelse til at rykke ud inden for 48 timer, forklarer Susanne Klitgaard, der koordinerer den danske logistik-indsats i forbindelse med akutte nødhjælpsopgaver. Indsatsen består af en Emergency Response Unit på om-

frastrukturen ofte er ødelagt, fortæller Susanne Klitgaard.

Kontakt: Michael Wøhlk, FDE på mw@fde.dk eller Steen Baggersgaard, EG på stbag@eg.dk

ERU står for Emergency Response Unit og er enheder under Røde Kors, som bliver udsendt med 48 timers varsel i forbindelse med kriser og naturkatastrofer, f.eks. oversvømmelser, jordskælv mm. ERU-enhederne består af særligt trænede, professionelle medarbejdere og udstyr (telte, overlevelsesudstyr, mad, senge, kommunikationsudstyr, generatorer, kontorudstyr mm). En ERU-enhed er selvforsynende i en måned og kan være udsendt i op til fire måneder. Enhederne kan bestå af specialister, f.eks. læger, sygeplejersker, ingeniører, logistikfolk, teknikere mm. Danmark er blandt de seks nationale Røde Kors selskaber i verden, der koordinerer logi-

stik-indsatsen. ERU-medarbejdere er aflønnede fra Røde Kors. Udover at medarbejderne skal have kørekort og gerne have fem års erhvervserfaring, stilles der ingen formelle krav til ERU’ere.

Interesserede kan læse mere om ERU på: http://www.drk.dk/ roede+kors+internationalt/ katastrofeberedskabet/eru'erne eller henvende sig direkte til Susanne Klitgaard på: suk@drk.dk Evt. ansøgere til Dansk Røde Kors beredskabet kan kontakte Dansk Røde Kors via: http://drk.dk/ roede+kors+internationalt/ katastrofeberedskabet/ hjaelpearbejder


2    TRANSPORTTIDENDE   UGE 08 - 2011

LEDER

Pirater kræver handling devejsrøvere, der gør det usikkert at køre gennem Centraleuropa.

Leder

M

Gwyn Nissen, chefredaktør gn@transporttidende.dk

B

eklager, men vi kan ikke gøre noget ved problemet. Kør uden om Europa i stedet for.

D

er ville lyde et ramaskrig, hvis europæiske landvejstransportører – og for den sags skyld turister fik at vide, at de blev nødt til at køre uden om Europa, fordi der er lan-

WWW NEWS transporttidende.com

16. FEBRUAR

Ministerbesøg hos Frode Laursen

Transportbranchens arbejdsvilkår og barrierer for ansættelse af samfundets svageste stod på dagsordnen, da beskæftigelsesminister Inger Støjberg gæstede Frode Laursen A/S.

15. FEBRUAR

Tysk EU-revisor: Pyntet Femern-budget

Femern A/S afviser anklager fra tysk medlem af Europaparlamentets budgetudvalg om alt for optimistiske trafikprognoser. 14. FEBRUAR

Dansk krigsskib befrier gidsler

To yemenitiske fiskere blev befriet, da det danske orlogsskib Esbern Snare tvang piratmoderskib til at overgive sig. 11. FEBRUAR

Ønske om flere 30 meter lange lastbiler

Det svenske modulvogntogsforsøg ETT - ”en trave till” – skal udbredes i andre dele af Sverige. Læs alle nyhederne i deres fulde længde på: www.transporttidende.com under fanen: Nyheder/Tidligere nyheder

en det er faktisk den besked rederierne har fået i forbindelse med piratproblemerne i Aden Bugten. Ruten via Suez-kanalen, der sparer den lange omvej uden om Afrika, bliver stadig mere usikker og får nu et stigende antal rederier til at tage omvejen omkring Afrika.

H

verken mandskab eller materiel er nemlig sikkert i de piratfyldte farvande.

D

et tager både længere tid og koster flere penge at sejle omkring

Afrika, men det er konsekvensen efter et årelangt pirateri-problem, som det internationale samfund ikke har evnet at løse.Tværtimod, så bliver tilstandene værre og værre.

M

agtesløsheden blev understreget yderligere forleden, da det danske orlogsskib Esbern Snare måtte løslade en gruppe pirater, fordi disse ikke kunne retsforfølges.

D

et er ikke kun et slag i ansigtet på rederierne, det tilskynder også endnu flere fattige somaliske pirater til at tage hyre i piratflåden, når deres kriminelle handlinger ikke har nogen konsekvenser. Formentlig ser

de endda frem til at blive fanget igen, fordi de har det bedre i fangenskab på et internationalt krigsskib end de har på deres skiffs.

også, når de globale forsyninger er truet og vi ikke længere modtager vores varer.

S

D

D

E

elvfølgelig ville de europæiske regeringer gøre noget for at komme landevejsrøverier til livs. Men hvorfor er det så lige, at de samme politikere ikke reagerer på problemerne i Aden Bugten. Fordi det er ”out of reach – out of mind”? et skulle vi hilse og sige, at det er det ikke for rederierne og deres søfolk. For dem er piratproblemet så tæt på, som det overhovedet kan komme. Og lidt tæt på er det da

erfor bør det være slut med at gemme sig bag den hjemlige ligusterhæk: Aden Bugtens pirater kræver en massiv militær tilstedeværelse og konsekvens, så fattige somaliere mister lysten til at sejle under Jolly Roger-flaget – og så det igen bliver sikkert at sejle i området. ller hvad ville du sige til at skulle køre over Rusland og Balkan på din bilferie til Italien?

I forbifarten Første kandidat fundet Dansk Møbeltransport Forening har valgt Hvejsel Møbeltransport A/S, Aarhus, til at repræsentere foreningen i Årets Transportvirksomhed 2011, som kåres på Dansk Transport & Logistiks generalforsamling 7. maj i Aalborg. Hvejsel Møbeltransport A/S er en traditionel familievirksomhed, der på samme tid er vokset med tiden og er blevet en meget moderne drevet virksomhed. I sin begrundelse for indstillingen skriver Dansk Møbeltransport Forening: ”Vi har bl.a. valgt Hvejsel, fordi virksomheden binder den traditionelle flyttevirksomhed sammen med de moderne behov for hurtig og konkurrencedygtig transport af mindre partier bragt frem til kunden.Virksomheden har taget netværkssamarbejde og teknologien til sig, og på den måde udviklet en niche i flyttebranchen. Samtidig er det lykkedes virksomheden at fastholde de gode værdier i forhold til professionalisme, personalepleje og udvikling, samt ikke mindst rene linjer i forhold til kunderne.” Traditionen har virksomheden videreført gennem tre generationer, som hver på deres måde har evnet at tilpasse virksomheden til de aktuelle kundebehov. Virksomheden har næsten gennemført det seneste generationsskifte, hvor Peter Hvejsel løbende har overtaget roret de seneste ti år. Hvejsel er specialist i at transportere uemballeret stykgods. Derudover foretager virksomheden også almindelige flytninger for private og for erhverv i det omfang, det kan nås. Virksomheden siger hellere nej til en opgave, end at foretage noget, der kunne opfattes som uprofessionelt. Styrken i virksomheden udgøres desuden af tre grundpiller: Netværkssamarbejde, moderne IT og dygtige, loyale medarbejdere. Hvem der bliver Årets Trans-

Eftertragtet 100-årig Omkring 100 medlemmer, venner og forretningsforbindelser kiggede forbi, da Dansk Møbeltransport Forening fejrede sit 100 års jubilæum på Børsen i København. Det var en hyggelig eftermiddag, hvor underholdningen bl.a. bød på en række talere, som ud over formand Niels Justesen også talte DTLs formand Jørgen Egeskov Jensen, oldermanden fra Kjøbenhavns Vognmandslaug Jørgen Kjeld Jensen og medlem siden 1958 Christian Giørtz. Et gennemgående tema i talerne var, at Dansk Møbeltransport Forening er en forening, som stiller høje portvirksomhed 2011 afgøres mellem fire kandidater. De øvrige tre findes på åbne, regionale DTL-arrangementer i den kommende tid.

Eivind Kolding bankformand Maersk Line er kommet i god gænge og det giver nu selskabets CEO, Eivind Kolding, tid til også at blive formand for Danske Bank. Her afløser han på den kommende generalforsamling Alf Duch-Pedersen. Formandsskiftet signalerer ikke en ny strategi i Danske Bank. Men det er nye tider i banken, forklarer Maersk Line-chefen til Børsen: - Vi er i en situation, hvor vi nu kan se mere fremad og fokusere på kunderne og udvikle forretningen. Det bliver en spændende periode – men den var sket uanset skiftet på formandsposten, siger Eivind Kolding. Vi skal have indtjeningen tilbage på et tilfredsstillende niveau, og vi skal have rettet op på Danske Banks image.

krav til medlemmernes etiske niveau og til deres kompetencer på flytteområdet. Derfor blev det i talerne flere gange omtalt med beundring og slet skjult misundelse, at hos Dansk Møbeltransport Forening står nye medlemmer i kø for at komme ind i foreningen - i modsætning til de fleste andre organisationer på transportområdet. Det er også et faktum, at en del ansøgere ikke kommer igennem det fintmaskede net, som DMF lader medlemsaspiranterne passere. I anledning af jubilæet havde bestyrelsen ønsket bidrag til en dirigentklokke, en fane og en formandskæde. DMF Kolding har siddet i bankens bestyrelse i en længere periode, og kender derfor koncernen indgående.

Freja styrker organisationen Lars Bakkegaard er blevet ansat i koncerndirektionen i Freja som ny Group Director IT & Business Development. Lars Bakkegaard tiltræder den nyoprettede stilling 1. marts. Det sker med baggrund i et ønske om, at Freja vil optimere sin produktivitet og gøre selskabet til kundens selvfølgelige ”first choice”. Freja forventer en organisk vækst i 2011 på ca. 15 procent i forbindelse med den igangværende proces med optimering af IT værktøjer og forretningsudvikling i alle lande i den nordiske koncern. Lars Bakkegaard indtræder i koncerndirektionen med ansvaret for IT, kvalitet & miljø samt controlling. Han kommer oprindeligt fra Norge, men er nu bosat i Danmark. Lars Bakkegaard kommer se-

Møbeltransportørernes 100 års jubilæum blev markeret i passende rammer på det gamle Børsen. har modtaget mange flotte bidrag og får mulighed for at realisere et enkelt af deres ønsker. Derudover fik organisationen en række andre gaver nest fra en stilling som CFO hos Itella Danmark og Norge, og har tidligere været CEO i Universal Spedisjon i Norge.

– blandt andet flyttekasser - som kommer medlemmerne til gavn i forbindelse med den festlige jubilæumsgeneralforsamling den 10. september i København. Freja beskæftiger ca. 500 medarbejdere og forventer i 2011 en omsætning på ca. 1,95 milliarder kroner.

Ny filialchef for Dachser i Oslo Hans-Thomas Andersen (38) er ny filialchef for Dachsers aktiviteter i Oslo. Hans-Thomas Andersen, der kommer fra en stilling som logistikkonsulent for virksomheder inden for transport- og logistikbrancen, har 16 års solid brancheerfaring. Siden 1995 har han haft flere stillinger hos TNT og Norwegian Logistics AS, som har givet ham en bred erfaring indenfor områderne udvikling af IT og kundeservice.Ydermere har han 3 års international erfaring fra sin tid, som customer service development manager, hos TNTs hollandske hovedkontor.

Hans-Thomas Andersen er ikke fremmed for Dachser i Oslo, da han har været med til at udvikle filialen her, der i dag beskæftiger 30 ansatte. - Jeg ser både udfordringer og store muligheder med Dachsers aktiviteter i Norge og filialen i Oslo. Jeg ser frem til, at udvikle den eksisterende organisation af højt-motiverede medarbejdere, siger HansThomas Andersen.


2011 - UGE 08   TRANSPORTTIDENDE    3

Egnede lagerfaciliteter hører med til opbygningen af en effektiv forsyningskæde og er blot en af de opgaver, som danske Emergency Response Units kan komme ud for at skulle løse – som for eksempel her i Pakistan, hvor Susanne Klitgaard selv var udsendt i forbindelse med oversvømmelserne.

Erfarne logistikfolk til katastrofen Udvikling: Medarbejdere, der har været udsendt til katastrofeområder med Dansk Røde Kors, får nogle helt nye kvalifikationer. Af Gwyn Nissen Det kræver erfarne logistikfolk, gerne med udlandserfaring, når Dansk Røde Kors sender sine logistik-enheder ud til kriseområder rundt omkring på kloden. - Vi fik trænet 10-12 nye folk i 2006 og otte mere for to år

siden, så vi har et sted mellem 20-25 at trække på. Men når man skal rykke ud med så kort varsel så skal vi ofte hele vejen rundt, for at få samlet et hold, siger Susanne Klitgaard, logistikansvarlig i Dansk Røde Kors. Nogle af Dansk Røde Kors’ eksperter sidder i jobs, som de ikke bare kan forlade med det samme, mens andre kan have familiære hensyn at tage. Derfor består et dansk ERUhold ofte af flere medarbejdere, der afløser hinanden undervejs på missionen, så medarbejderne for eksempel kan rykke ud i anden bølge. - Det betyder også, at vore medarbejdere ikke nødven-

facts

Susanne Klitgaard Susanne Klitgaard, 52 år, er ansat ved Dansk Røde Kors, hvor hun bl.a. er teknisk ansvarlig for de logistikenheder der bliver udsendt. Hun er uddannet i shippingbranchen hos det daværende Thor Jørgensen A/S i Aalborg, og skiftede siden til selskabets afdeling i Århus, der beskæftigede sig med linjeagenturer. Herefter arbejdede Susanne Klitgaard tre år indenfor containerleasing, og var i en periode rederiagent for Orient Overseas Container Line inden hun kom til eksportørfirmaet handelshuset Uhrenholt A/S. I 1996 rykkede hun teltpælene op og flyttede til Atlanta i USA, hvor hun i seks år arbejde for to forskellige firmaer. Efter hjemkomsten til Danmark blev hun i 2004 efter kort tids ledighed ansat ved Dansk Røde Kors. Hun har i forbindelse med katastrofer og kriser været udsendt til Bahamas (orkan), Indonesien (tsunami), Haiti (jordskælv) og som teamleder i Pakistan (oversvømmelse). Derudover har hun støttet hovedparten af operationerne fra kontoret i København.

get together med Mick Øgendahl og der alte Torsdag er der åbent til kl. 20. Herefter inviterer vi til Get together med mulighed for lidt at spise, en øl samt topunderholdning af Mick Øgendahl og bandet Der Alte. Tag kollegerne med, når hele branchen mødes på Transport 2011.

digvis er der i alle fire måneder. Det er trods alt hårdt arbejde under primitive forhold, ekstreme vejrforhold, lange arbejdsdage, syv dage om ugen, forklarer Susanne Klitgaard.

Udviklende Selv om det ikke er den bedste job-beskrivelse, håber Susanne Klitgaard at kunne rekruttere flere danske logistik-folk indenfor spedition, supply chain, shipping, luftfart, lager mm. Dansk Røde Kors holder således sit næste uge-kursus i løbet af maj, hvor nye medarbejdere bliver klædt på til nødhjælpslogistik i katastrofeområder. - Det er meget personligt udviklende, at være udsendt med et ERU-hold – det slår ethvert andet ugekursus, siger Susanne Klitgaard, der selv har været udsendt flere gange. Socialt ansvar Hun ser gerne, at Dansk Røde Kors laver aftaler med danske virksomheder om at stille interesserede medarbejdere til rådighed. - Det vil være helt i tråd med tidens tankegang omkring Corporate Social Responsibility, vurderer hun. Fra tilbagemeldinger fra virksomheder ved jeg, at de får en endnu bedre medarbejder hjem, der kan tænke ud af boksen, finde kreative løsninger, arbejde under pres, samarbejde med andre mennesker og tage et lederansvar, siger Susanne Klitgaard.

print din gratis billet pÅ transport2011.dk Åbningstider 6. april 2011 9.00 -17.00 · 7. april 2011 9.00 -20.00 8. april 2011 9.00 -17.00 · 9. april 2011 9.00 -17.00


4    TRANSPORTTIDENDE   UGE 08 - 2011

AKTUELT

Nummerplader på flere nye lastbiler Økonomer: Stor fremgang i antallet af nyindregistrerede lastvogne og varebiler i januar er tegn på tilbagevendende investeringslyst i erhvervslivet. Af Lars Lassen Der blev sat nummerplader på 319 nye lastbiler i januar 2011, hvilket svarer til en fremgang på 75 procent sammenlignet med samme måned sidste år. Men den positive udvikling udløser kun behersket glæde hos De Danske Bilimportører. - Fremgangen i procent er jo imponerende, men sammenligningsgrundlaget er desværre en af de dårligste måneder nogensinde, pga. krisen, der netop ramte markedet hårdest omkring nytår 2009/2010. Det er dog værd at glæde sig over fremgangen og det passer også ganske godt med at lastbilstatistikkerne altid er noget efter udviklingen i person- og varebilsstatistikkerne, siger brancheforeningens adm.

direktør Bent Mikkelsen. Til sammenligning blev der nyindregistreret 576 lastvogne i januar 2008 – godt et halvt år før finanskrisen begyndte at kradse samme efter.

Varebiler i kraftig fremgang De Danske Bilimportører kan notere en næsten lige så stor fremgang i januar på varebilsmarkedet, der har været på dybfrost siden ændringen af afgiftsreglerne på varebiler i 2007. Der blev nyindregistreret 1605 varebiler i Danmark i januar, hvilket er en forbedring på 62,1 procent i forhold til januar 2010. - Varebilssalget kommer fra et meget lavt niveau og selvom vi er under niveauet fra før krisen, så er det utroligt po-

sitivt, at vi nu i 5 måneder i træk har kunnet se vækst i dette marked. Ca. 90 procent af varebilssalget sker til virksomheder, så den stabile vækst er en klar indikation på, at investeringslysten er ved at komme tilbage i de små og mellemstore virksomheder, siger Bent Mikkelsen.

Ny efterspørgsel Nyindregistreringer af både lastvogne og varebiler ligger også markant højere end i måneden før, da der her er tale om en fremgang på 17 procent. Den positive udvikling i salget af vare- og lastbiler ses af økonomer som et klart tegn på at investeringslysten er vendt tilbage i dansk erhvervsliv. - Der er formentlig tale om en kombination af opsparede

Salget af vare- og lastvogne er en god indikator for investeringslysten i mindre og mellemstore danske virksomheder. behov og så ny efterspørgsel trukket af især de større eksportorienterede virksomheder, som er kommet forholdsvis stærkt ud af krisen, siger seniorøkonom Niels Røn-

holdt, Jyske Bank, til dagbladet Børsen. Kollegaen Las Olsen i Danske Bank er enig. - Salget af vare- og lastbiler er en af de bedre indikatorer, vi

har for investeringslysten, og der er ingen tvivl om, at det er begyndt at pege i den rigtige retning, siger forbrugerøkonomen til Børsen. ll@transporttidende.dk

Transportcenter ser grøde i transportbranchen Vækstkurs: Skandinavisk Transportcenter ved Køge starter byggemodning af en halv million nye kvadratmeter i år. Af Lars Lassen Skandinavisk Transportcenter ved Køge har praktisk taget ikke mere ledig plads på det eksisterende transportcenterareal. Men der er mere plads på vej og interessen for nyt logistikareal er så små på vej i transportbranchen.

- Der er næsten totalt udsolgt på de oprindelige 130 hektar, så der bliver brug for de ekstra 500.000 kvadratmeter, vi går i gang med at byggemodne hen over foråret og sommeren. Det vil sige, at dem kan vi begynde at aktivere allerede i slutningen af 2011 og starten af 2012, siger Køge Havn og Skandina-

visk Transportcenters direktør Thomas Kampmann. Der har allerede været mange forespørgsler på de nye arealer på Skandinavisk Transportenter og Thomas Kampman forventer, at det kommer til at gå rimeligt hurtigt med at få arealerne afsat. - Transport- og logistikbranchen er helt klart i bedring. Dem der er kommet igennem krisen, står styrket. Og vi kan mærke, at der er grøde i vejgodstransporten. Han forventer, at den tiltagen-

de konsolidering i branchen vil bidrage til øget efterspørgsel efter logistikarealer i de kommende år. - Jeg tvivler ikke på, at vi får brug for nye arealer inden for en overskuelig årrække og her har vi sammen med Køge Kommune allerede nu så småt overvejelser om, hvad der skal ske mere langsigtet, siger Thomas Kampmann.

Kombiterminalplaner lever Skandinavisk Transportcenter har ikke opgivet drømmen om

Transportbarometer

EU

EU

50

50

Fragt i %

DK

BE 21

DK

DE 23

DK

ES

DK

FR

DK

HU

DK

IT

DK

NL

DK

PL

6 42 10 8 58 10

Esben Alstrup Jensen Kundechef

Laderum i %

79 77 94 58 90 92 42 90

Leasi ng · F i nan si eL sp r edn i ng er Far i ng · e ksp erti se

BE

DK 47

DE

DK 45

ES

DK 53

FR

DK 33

HU

DK 37

IT

DK 64

NL

DK 20

PL

DK 77

53 55 47 67 63 36 80 23

Det europæiske spotmarket for fragt til og fra Danmark ser ud til at være i balance med ligevægt mellem fragtrum og lastrum. Men reelt er der fortsat store forskelle. Der er fortsat meget rigeligt med ledigt laderum på trafikkerne ud af Danmark. Den eneste destination ud af Danmark, hvor det tilgængelige laderum er mindre end fragten er til Holland. Situationen er vanen tro omvendt på lastbiltransporterne mod Danmark, men her er ubalancen dog marginal. Talværdier fra 03.02.2011 - 16.02.2011.

Sådan virker TimoComs markedsbarometer: TimoCom tæller antallet af fragt-tilbud og laderums-tilbud i selskabets internationale fragtbørs. Afhængig af om der er mere fragt eller mere laderum på lastbilerne, slår barometeret ud. Tallene er udregnet på baggrund af tilbud i fragtbørsen de seneste 14 dage.

Mobil: +45 51 28 57 37 E-mail: eaj@kronekapital.dk

Hans Åbo Sørensen Kundechef

Mobil: +45 20 90 66 04 E-mail: has@kronekapital.dk

Jan Schøler Nielsen Kundechef

Mobil: +45 23 44 57 27 E-mail: jsn@kronekapital.dk

- Læs mere om leasing af person-, vare- og lastbiler på www.kronekapital.dk Krone Kapital A/S · Havnegade 15 · 7900 Nykøbing Tlf. +45 96 70 34 00 · Fax +45 96 70 34 01 · www.kronekapital.dk

en ny moderne kombiterminal syd for transportcenteret, selv om regeringen med en ekspertvurdering i ryggen, har droppet projektet. - Vi har ikke rigtigt politisk medvind her lige i øjeblikket. Men jeg er ikke i tvivl om, at det er det rigtige at gøre, hvis der skal tænkes fremsynet af hensyn til både trængsel og miljø. Det kræver en seriøs indsats, hvis man for alvor ønsker at flytte gods fra vej til jernbane. Her vil en kombiterminal ved Køge i forbindelse med den nye jernbanestrækning ned til den faste forbindelse over Femern Bælt være den ultimative løsning, siger Thomas Kampmann. Han mener ikke, at kombiterminalen i Høje Taastrup er en reel langsigtet løsning. - Høje Taastrup ligger glimrende placeret for de nationale trafikker, som containertransporterne fra Århus. Men

terminalen er ikke optimalt placeret i forhold den nye jernbanelinie over Køge og videre ned over Femern Bælt. Det er via den korridor, som de helt store stigninger i godstrafikken kommer til at ske. Ikke mindst når det gælder transittrafikken mellem Sverige og kontinentet. En trafik, som alle herhjemme taler om vi gerne skal have fat i for, udnytte Øresundsregionens økonomiske og beskæftigelsesmæssige potentiale som godsknudepunkt. Det kommer ikke til at ske, hvis vi ikke opbygger et moderne logistikknudepunkt, der er placeret direkte på fremtidens godsbanekorridor til Tyskland. Derfor er jeg også sikker på, at vi får en kombiterminal til Køge. Det kommer bare til at tage lidt længere end vi havde håbet på, siger Thomas Kampmann. ll@transporttidende.dk

Cramo A/S til STC Skandinavisk Transport Center i Køge har indgået en aftale med Just Gruppen A/S om salg af et total areal på 34.000 kvadratmeter. Spaden er allerede sat i jorden, idet Just Gruppen har indgået en længerevarende lejeaftale med Cramo A/S, omkring etablering af centrallager samt de nødvendige faciliteter til at huse Cramos udlejningsforretning.

- Cramo har allerede en udlejningsafdeling i Køge, så der er ikke tale om en nyetablering, men derimod en flytning. Flytningen er således et led i Cramos optimering af afdelings-netværket i Danmark. Skandinavisk Transport Center ligger langt mere centralt og lettere tilgængelig for kunderne og det er netop tilgængelighed og synlighed, der er afgørende for Cramos nye placering, siger adm. direktør Martin Henriksen fra for Cramo A/S.


2011 - UGE 08   TRANSPORTTIDENDE    5

AKTUELT

Brugbar information Market Intelligence: SeaIntel tilbyder kunderne et praktisk anvendeligt beslutningsgrundlag.

facts

Stifterne CEO Lars Jensen, 41, SeaIntels CEO, har en sjældent solid analytisk bagage med ind i virksomheden. En Ph.D i teoretisk fysik blev kombineret med arbejde inden for teknisk og analytisk innovation i olie- og gas industrien. Denne erfaring blev siden udnyttet og udbygget, da Lars Jensen begyndte at arbejde med analyser af markedet for containershipping for A.P. MøllerMærsk koncernen. Igennem sammenlagt syv år har Lars Jensen ledet indhentningen og analysearbejdet på eksisterende og nye markeder for Maersk Line, Maersk Logistics og The Containership Company. Dertil kommer to år som adm. direktør for det rent onlinebaserede containerrederi Youship, samtidig med han havde ansvaret for udvikling og implementering Maersk Lines eCommerce strategi.

Af Lars Lassen Selv om der ikke er havudsigt fra det nystiftede rådgivningsog analysefirma SeaIntels kontor på Amager, så ved stifterne Lars Jensen, 41 og Alan Murphy, 30, rigtigt meget om, hvad der foregår til søs i containerskibsbranchen lige nu. De har begge en solid teoretisk og ikke mindst praktisk erfaring i indsamling og analyse af markedsdata for blandt andre Maersk Line. - Der er en utroligt stor mængde data tilgængeligt på markedet, som det er let at få adgang til enten ved at finde data selv eller ved at købe sig adgang til en af de mange databaser, der findes. Men data får først værdi for virksomheden, når den bliver praktisk anvendelig. Her har vi selv siddet som købere af data og oplevet, at der ofte er et stort spænd mellem de data man får i hånden og så det virksomhedens operationelle medarbejdere reelt har brug for, siger Lars Jensen. - Hos de store aktører på markedet har man egne analyseafdelinger, der sorterer og fortolker data. Det vi kan er at tilbyde alle – store, mellemstore og mindre virksomheder – er dels at udvælge netop de data, der er relevante for den pågældende virksomhed og gøre dem praktisk anvendelige. De fleste har hverken ressourcer til eller reelt behov for at drive egne market intelligence-afdelinger og her er vi

Partnerne Alan Murphy, 30, og Lars Jensen, 41, startede SeaIntel ved årsskiftet. Virksomheden er allerede i stærk vækst. et oplagt alternativ, fortæller Lars Jensen.

Rå og raffineret data Målgruppen tæller ikke bare rederier, men også speditører og havne. - Der er mange globale analyser til rådighed. Men de har ofte begrænset værdi, fordi virksomhederne kun er aktive på en mindre eller lille del af markedet. De er typisk baseret på overordnede data fra store databaser, der ikke tager hensyn til regionale forhold eller særlige forhold i specielle segmenter. Her kan vi gå ind og fokusere på de lokale og regionale forhold, ved at finde rå data selv fra feederrederier, havne og skibsmæglere i området, der lige netop har betydning for den enkelt kunde, samtidig med vi sætter analysen i relation til det globale marked, siger Alan Murphy.

Effekt på bundlinjen - Market intelligence får først rigtigt værdi, når virksomheden får data, som den kan handle ud fra så det skaber mere værdi for virksomheden. Derfor har vi også fokus på at supportere vores kunders salgsfunktion. Sælgerne skal have brugbar viden, hvis det skal have effekt på bundlinjen, siger Lars Jensen. Der er noget, der tyder på at SeaIntel er i stand til at levere varen. Selv om de to partnere først tog beslutningen om at starte rådgivniningsvirksomheden i december sidste år, så vokser kundeskaren så hurtigt, at SeaIntel allerede har ansat to medarbejdere, mens man leder efter en tredje. - Det er vores mål, at blive førende i verden, når det gælder leveringen af brugbare analyser. Vi koncentrer os indledningsvis om containershipping, fordi det er der vi selv har eksperti-

Den svære kunst at spå Hvad der sker på Stillehavet og hvad det betyder for Europa. Seaintels adm. direktør, Lars Jensen, nævner Stillehavet som et interessant fokusområde. - Det er ubetinget det største marked for containerskibsfarten overhovedet og analytikerne skændes i øjeblikket om væksten bliver seks, syv eller otte procent i år. Men det er slet ikke sikkert det holder stik. Lagrene i USA er fortsat på et meget lavt niveau og hvis industrien og detailhandlen her beslutter at fylde dem op, så kommer vi måske til at se vækstrater på 20

procent eller mere, siger Lars Jensen. Han henviser til situationen efter Dot-com boblen brast i 2001, hvor containermarkedet oplevede en tilsvarende situation. - Det lyder måske ikke særligt spændende for en dansk speditør, der sejler containere fra Asien til Europa. Men hvis volumener stiger kraftigt over Stillehavet, så følger raterne trop og så er containerrederierne lynhurtigt til at flytte skibe fra andre trafikker til

Stillehavet. Det så vi i 2002. Resultatet kan blive en stoleleg, hvor de containerkunder, der skal have transporteret containere fra Fjernøsten til Europa risikere at blive ladt tilbage på kajen når containerskibet sejler, siger Alan Murphy. - Her må transportkøberen så overveje, om han kan og skal købe sig til større loyalitet hos containerrederiet på forhånd. Det er et eksempel på, hvor vi kan bidrage med et godt og anvendeligt beslutningsgrundlag, siger Lars Jensen.

sen. Men på længere sigt vil vi også dække andre segmenter inden for maritim transport, siger Lars Jensen.

COO Alan Murphy, 30, COO og partner i SeaIntel, har en uddannelse i økonomisk analyse fra CBS og har specialiseret sig at gøre markedsinformation tilgængelig, herunder automatisering af indsamling og analyse til et brugbart resultat. Han har seks års praktisk erfaring fra Maersk Lines globale efterretnings-sektion, hvor han både har stået for den praktiske indsamlingen af markedsdata, opbygningen af modeller og databaser, til uddannelse af operative medarbejdere i og implementeringen af de udviklede værktøjer i containerrederiet. Desuden har Alan Murphy drevet egen konsulentvirksomhed ARM Consulting, hvor han har rådgivet mindre virksomheder.

ll@transporttidende.dk

Den professionelle

transportkøber – I ÅRHUS FRA 2. MARTS Praktisk planlægning og gennemførelse af transport 8 dages kursus fordelt over 4 moduler Kurset er sammensat af AMU-uddannelser, og der kan opnås VEU-godtgørelse.

ess.aabc.dk

busin Læs mere på

Sønderhøj 9 I 8260 Viby J Tlf. 8936 3000 I business@aabc.dk


6    TRANSPORTTIDENDE   UGE 08 - 2011

Svensk toldservice udvider Svenske KGH Customs Services har købt hollandske Kuper Duaneservice. Købet styrker KGH Customs Services position, som angiveligt Europas førende og hurtigst voksende toldserviceudbyder, på det europæiske marked yderligere. Svenske KGH Customs Services vil efter overtagelsen beskæftige mere end 430 ansatte i otte europæiske lande. Kuper Duaneservice, der blev stiftet i 1924, har hovedkontor i Nieuw Amsterdam, samt kontorer i Rotterdam og i Schiphol-lufthavnen uden for Amsterdam. Købet betyder, at KGH Customs Services fremover kan tilbyde told og moms-repræsentation, samt told-rådgivning og kurser i toldhåndtering til kunderne i regionen. Johan Kuper fortsætter i virksomheden og overtager posten som chef for KGH Customs Services selskaber i Holland, Belgien og UK. Svenske KGH Customs Services har tre kontorer i Danmark – et i Frederikshavn, et i Greve og et i Hirtshals.

Posten rykker ud med mad Posten i København er begyndt at levere mad til ældre medborgere, der er med i kommunens madordning. Siden årsskiftet har posten også leveret mad til 50 skoler i området. Men for også at kunne levere varm mad ud til de ældre, har posten skullet ombygge en række postbiler. 19 Fiat’er er hos Knud Hansen One Stops afdeling i Tinglev blevet forsynet med en indvendig glasfiberkasse, som gør bilen i stand til at leve op til de krav der følger med, når der skal leveres fødevarer. Bilerne er indrettet på den måde, at maden opbevares i en køledel. Der er dog også installeret en ovn, så maden bliver opvarmet, mens posten kører rundt med portionerne til ca. 2000 pensionister. De specielle postbiler leverer ikke pakker eller breve, men kun mad.

Det blev en tunnel Forligspartierne bag det gældende trafikforlig, der blandt andet omfatter den faste forbindelse over – eller under – Femern Bælt – har besluttet sig for en tunnelløsningen. Bortset fra Enhedslisten, så står alle partier i Folketinget bag det nuværende trafikforlig. En bro-løsning var længe den foretrukne danske løsning i Folketinget, men da nye beregninger viste, at en tunnel og en broløsning blev omtrent lige dyre, samt at tunnelløsningen er den mest miljøvenlige, så vendte stemningen. Politikerne har desuden skelet til, at en tunnel har sikkerhedsmæssige fordele for skibsfarten i området, at det er den mest skånsomme miljøløsning og at der er flere danske arbejdspladser ved en tunnelløsning.

aktuelt

Speditøren tilfører værdi Supply chain: Ohl Logistics har udviklet sig fra en transportvirksomhed til en logistikvirksomhed med mange ydelser på hylderne. Af Gwyn Nissen Logistik er rykket op i direktionsgangene hos mange transportkøbere. Hvor det før var lagermanden, der også bestilte transporten, er virksomhedernes forsyningskæde i dag af så vital betydning, at der i forbindelse med logistikken træffes strategiske beslutninger på chefniveau. Det er en udvikling, som direktør Gert Nicolaisen fra Ohl Logistics i Padborg bifalder. - Vi har hele tiden arbejdet hen imod, at speditøren skulle ses som en logistikvirksomhed og en samarbejdspartner, siger bestyrelsesmedlemmet i Danske Speditører. Han forudser, at der i forbindelse med det øgede transportbehov i fremtiden er behov for et tættere samarbejde mellem transportkøbere og -leverandører. - Ikke mindst, fordi jeg tror, der bliver mangel på transportmateriel. Derfor er der behov for, at parterne indgår i strategiske samarbejder og udvikler optimale løsninger sammen, siger Gert Nicolaisen. For Gert Nicolaisen betyder det en verden, hvor kvalitet og leveringssikkerhed kommer før pris. - En drømmeverden? Måske, men jeg tror helt klart, at det er opnåeligt, siger Ohl-direktøren. Uden vores branche går den globale verden i stå. Vores produkt er bedre end et designet og superflot apparat – for uden os ville det ikke nå ud til kunderne. Vi har hidtil bare fået alt for lidt credit for at løse den opgave.

Udvikling Gert Nicolaisen peger på, at Ohl Logistics selv har udviklet sig fra at være en transportvirksomhed til at være en logistikvirksomhed, som kan tilbyde kunderne hele paletten af ydelser. - Det er det vi har arbejdet hen på i alle årene, siger Gert Nicolaisen.

facts

Ohl Logistics Ohl råder over 240 lastbiler i hele gruppen, som beskæftiger 500 medarbejdere. Den danske del, Ohl Logistics, har 220 medarbejdere fordelt på kontorerne i Padborg (hovedkvarter), Hamborg, Kiel, Malmø, Oslo og Flensborg. - Det er alt sammen brancher, der stiller krav til innovation – både hvad løsninger, materiel og sikkerhed angår, påpeger Gert Nicolaisen - samt ikke mindst dokumentation. Ohl-Logistics har derfor været ISO 9001-certificeret siden 1993, hvor en kunde gjort virksomheden på det, og siden har Ohl set mulighederne i forskellige økonomiske og sikkerhedsmæssige certificeringer og de muligheder det giver – herunder AEO-certifcering og SQAS samt XL-certificerede trailere.

- Vi satser i stigende omfang på kontraktlogistik, hvor vi overtager flere og flere opgaver for kunderne. Gert Nicolaisen

Allerede i 1993 etablerede virksomheden således et stort lagerhotel i Padborg i tilknytning til virksomhedens nybyggede domicil fra 1987. Det var tidligt, for selv i dag er der stadig flere virksomheder, der får øjnene op for, at de kan spare investeringerne i dyre lagerbygninger, medarbejdere og følgeomkostninger ved at outsource opgaverne til logistikvirksomheder som Ohl Logistics. - Vi satser i stigende omfang på

kontraktlogistik, hvor vi overtager flere og flere opgaver for kunderne, forklarer Gert Nicolaisen. Det går lige fra at transportere varerne til landet, lagerføre dem, pakke dem om, sætte andre mærkater på, fakturere dem og distribuere dem videre ud til kunderne - alt efter kundens behov. - Det kræver noget særligt af vore medarbejdere, fordi de er kundernes forlængede arm – uanset om de bringer varerne

ud eller håndterer dem på lageret, siger Gert Nicolaisen.

Drive udviklingen Er det udelukkende et kundedrevet fænomen? - Nej, ikke kun. Vi forsøger også at påvirke kunderne og rådgive kunderne for at drive denne proces fremad, siger Gert Nicolaisen, der ikke lægger skjul på, at logistikbranchen skal være fremme i skoene med innovative tiltag. - Ellers står kunden pludselig i døren hos dig sammen med en konsulent. Og det bør ikke være nødvendigt, for vi har jo den viden, der er behov for, fastholder Ohl-direktøren. Ohl Logistics klarer enhver form for speditionsforretning, men har gennem årene især specialiseret sig i logistik i forbindelse med håndtering af levnedsmidler, kemikalier, samt bil- og papirindustrien.

Skærper sanserne Arbejdet med certificeringer præger også dagligdagen på andre områder. Det skærper således opmærksomheden omkring kvalitet og miljø i Padborg-virksomheden. Det gælder blandt andet uddannelse af chauffører i for eksempel ladsikring/surring, der dels sikrer kundernes varer, men generelt også giver færre skader i virksomheden. - Vi var også tidligt med på vognen omkring brugen af euro 5-køretøjer, idet vi altid har sat fokus på miljø og CO2-udslip, siger Nicolaisen. Han ser gerne, at Ohl Logistics fortsætter med at vokse – både organisk og eventuel ved opkøb. - Vi må godt være større endnu, så vi er åbne for nye tiltag og opkøb. Men det skal ikke være for en hvilken som helst pris: det skal passe ind i vores forretning, siger Gert Nicolaisen. gn@transporttidende.dk

Årets Transportvirksomhed vokser Konkurrence: Der bliver nu seks partnere mod fem i de foregående år, og Danmarks Transport-Tidende bliver herudover ny mediepartner. Af Gwyn Nissen Udover DTL er Scania, Codan, TomTom, VBG og Dansk Autohjælp partnere i kon-

kurrencen, der går ud på at finde årets virksomhed i transportbranchen. Konkurrenceparametrene er i år bl.a. virksomhedsudvikling,

miljø, teknologi og ledelse. - Vi er glade for den store partneropbakning af en bred vifte af respekterede virksomheder med tilknytning til vejtransporten i Danmark. Og det er os også en stor glæde at præsentere Danmarks TransportTidende som mediepartner til konkurrencen. Det sikrer, at vi kommer bredt ud i den danske transportbranche, hvad enten transporten foregår på sø, land

eller i luften, siger DTLs adm. direktør Erik Østergaard.

Godt for image Hos Danmarks Transport-Tidende understreger direktør Gwyn Nissen, at Årets Transportvirksomhed er vigtig for erhvervets image, og at der derfor ikke var brug for den store betænkningstid, da muligheden for at blive mediepartner dukkede op.

- Årets Transportvirksomhed er blevet en god tradition i den danske transportbranche, og vi glæder os over, at få lov til at være med til at løfte dette spændende arrangement, siger Gwyn Nissen. Årets Transportvirksomhed 2011 kåres på DTLs generalforsamling 7. maj i Aalborg, hvor prisen overrækkes af transportminister Hans Christian Schmidt.


IT · Flådestyring · Telefoni 2. SEKTION DANMARKS TRANSPORT-TIDENDE

Uge 08 - 2011 - 34. ÅRGANG

Flådestyring skal endnu længere ind i transportvirksomhederne Integration: Prispres og nye udgifter tvinger transport- og speditionsbranchen til at blive endnu bedre til at udnytte mulighederne it- og flådestyring. Af Lars Lassen Flådestyringssystemer har været udbrede i vejgodstransporten i mere end et årti. Det er efterhånden blevet svært at finde transportvirksomheder, der ikke har indført en eller anden form IT-teknologi for at forbedre udnyttelsen af det rullende produktionsapparat. Men virksomhederne i transportbranchen er langt fra færdig med at høste gevinsterne fra flådestyringssystemer og andre it-optimeringsværktøjer. Tvært imod. Mange mindre og mellemstore virksomheder har hidtil nøjes med afgrænsede løsninger, hvor der ligger en lang række produkter på hylderne hos itleverandørerne, som kunne forbedre produktiviteten og ressourceudnyttelsen markant. Men selv hos de store aktører på markedet med avancerede og kostbare løsninger, bliver der brug for den nye generation af flådestyringssystemer, der er på vej.

Roadpricing Det er især indførelsen af roadpricing på kørte lastbilkilometer, der i de kommende år vil tvinge branchen til at investere i nye IT-løsninger. Men også den forventede fortsatte konsolidering i branchen øger behovet for automatiseret overblik over hvor biler og gods befinder sig hvornår. - Indførelsen af roadpricing vil presse transportfirmaerne til at effektivisere deres kørsel endnu mere, end de har gjort i dag. I dag har de for længst høstet de lavthængende frugter - hvis der skal effektiviseres yderligere, kræver det ny teknologi i form af de nyeste fleet-management systemer, siger specialkonsulent Søren Christiansen fra DTL til fagbladet Ingeniøren. Han påpeger, at de øgede driftsomkostninger betyder, at investeringer i it-løsninger, der forbedrer udnyttelsen af det rullende materiel, tjenere sig selv hjem endnu hurtigere end før. Selv om de fleste lastvogne

er, at selv om der er GPSlokation på praktisk taget alle de lastvogne, der kører i koncernens danske operation, så er det langt fra tilfældet i de andre lande, hvor DSV er aktive. Problemet forstærkes af, at der anvendes indlejede vognmænd. DSV forsøger at løse problemet delvist ved at montere GPSudstyr på koncernens egne trailere – omkring 6.300.

LogPlan på skyen Mindre danke virksomheder

DSV jagter effektiviseringsgevinster med indførelsen af kapacitetsstyringsværktøjer, der oprindeligt stammer fra luft- og skibsfarten. Mindre og mellemstore transportvirksomheder er også nødt til at udvide brugen af it, hvis de skal forblive konkurrencedygtige i fremtiden. og varebiler i dag er udstyret med GPS – om ikke andet så simple navigationssystemer, så er GPS hastigt på vej til at blive en nøgleteknologi, der ikke bare hjælper chaufføren med at finde vej og disponenten med at lokalisere bilerne lige her og nu. Kunderne forventer i stigende grad, at de kan få lov til at kigge disponenten over skulderen, så de kan se, hvor godset er henne og hvornår det ankommer. Derfor bliver der også behov for en langt større grad af integration mellem virksomhedens forskellige it-løsninger, så flådestyringssystemer taler endnu bedre sammen med bookingsystemer og de andre værktøjer, som virksomheden anvender i driften.

Tomkørsel Speditionsgiganten DSV A/S har ligefrem etableret en afdeling, der blandt andet skal finde og implementere nye IT-teknologier, der kan øge effektiviteten på tværs af landegrænser og afdelingsskel. For selv om DSV har store integrerede booking og flådestyringssystemer, så er der stadig for mange tilfælde, hvor den højre hånd ikke ved, hvad den venstre foretager sig.

- Vores problem er, at ingen i virksomheden har et samlet overblik over de mange køretøjer. Det har den konsekvens, at vores speditører er milevidt fra at kunne udnytte materiellet så effektivt som muligt, fortæller Annemarie Brorsen, der er ’head of business change management’ i DSV, til ingenioren.dk. DSV disponerer dagligt et sted mellem 16.000 og 18.000 lastvogne. - En trafikafdeling på kontoret i Brøndby kan mangle plads på en lastbil til noget gods fra Barcelona, mens en trafikafdeling på kontoret i Malmø samtidig sender en tom eller halvtom lastbil af sted fra samme by. Vi skal opbygge et it-værktøj, som kan hjælpe os til hurtigt at finde den nærmeste lastbil, når vi skal bruge den, siger Annemarie Brorsen. DSV A/S investerer i øjeblikket i kapacitetsstyringssystemet ’PreCom’, der skal give alle koncernens speditører et realtidsbillede af samtlige lastvognes position og ledige kapacitet. Systemet forventes ikke bare at reducere tomkørslen, det skal også begrænse den tid, hvor transportkoncernens trailere står stille. En af udfordringerne for DSV

har måske svært ved at se DSV som et brugbart forbillede på IT-området – blandt andet fordi det traditionelt har været ganske kostbart at indføre nye it-systemer. Cloud-computing – hvor virksomheden blot lejer adgang til servere og programmer og datalagring online – er dog allerede i gang med at gøre det langt billigere, at springe på vognen. Der er tilmed mulighed for at kombinere virksomhedens eksisterende bookingsystemer

med eksterne flådestyrings. Et interessant eksempel er LogPlan ApS, der tilbyder adgang til et avancerede ruteoptimeringssystem, som en web service, der integreres med virksomhedens eksiterende bookingsystem. LogPlan flådeoptimeringssystem fortager automatisk den daglige ruteplanlægning og lover effektiviseringsgevinster på helt op til 30 procent, set i forhold til manuel disponering.

Læs mere på side 9

Reducer transportudgiften – og få lynhurtigt det fulde overblik

TourMaster fra Grontmij | Carl Bro er en online it-løsning til dig, der vil optimere alle aspekter af transportopgaven. TourMaster kombinerer elektronisk kørselsplanlægning, GPS-navigation og trådløs kommunikation i et effektivt arbejdsredskab, der kan effektivisere dine transportopgaver. TourTrack er din hurtige genvej til at se, hvor en vogn/lastbil kører. Så er du konstant på omgangshøjde med din chaufførs placering. Læs mere om alle fordelene ved TourMaster og TourTrack på TourMaster.dk


8    TRANSPORTTIDENDE   UGE 08 - 2011

IT · Flådestyring · TELEFONI

Sladrehank til kølekæden Termometer: BASF vil sætte billig temperatur-mærkning på fødevarer, så forbrugeren kan tjekke om den frosne kylling eller fisk har været tøet op under turen fra fabrikken til supermarkedets frysedisk. Af Lars Lassen Temperatursladrehanke – der røber brud på køle-kæden – er ikke nogen nyhed. Men den tyske kemigigant BASF er på vej med avanceret blæk, der ændrer farve i takt med temperaturen stiger. Dermed kan fødevarefabrikanterne fremover påtrykke pakninger eller mærkater på hver enkelt fødevareemballage, der kræver transport og opbevaring ved dybfrost (mindst -18 grader celsius). Vinder teknologien indpas, så bliver det ikke kun producenten, grossisten eller butikken, der kan se om der været hul i kølekæden. Forbrugeren kan selv let tjekke om den let fordærvelige vare har fået ’en tanke’ eller det der er værre. - Producenter, detailhandlen og forbrugerne vil snart kun-

ne se med et enkelt kig, om vaniljeisen, pizza’en, fisken eller ethvert anden fødevare, har været opbevaret konstant ved dybfrost, som den skal, eller om varen i stedet bør kasseres, fordi der har været betydelige brud på kølekæden, fortæller Martin Angehrn, der er projektchef i BASD Future Business-selskab, og tilføjer: - Og de kan træffe den beslutning med langt højere sikkerhed, end ved bare at set på ’sidste salgs-dato’. BASD kalder produktet ‘OnVu™ ICE’ og beskriver fordelene i en pressemeddelelse.

Aktiveres ved pakning Blækket aktiveres først som temperatur-sladrehank, når det udsættes for en kraftig ultraviolet belysning hos fødevarefabrikanten, når produktet er frosset ned til op-

BASFs OnVu™ ICE består af et tydeligt trykt thermometer-symbol, hvor den mørkeblå ‘kviksølv-søjle’ bliver lysere, i takt med temperaturen stiger over dybfrost-niveau og varigheden af ’hullet’ i kølekæden. bevaringstemperaturen. Det betyder at blækket får en mørk blå farve. Kontakt:

Transportskolen i

af Danmark

– specialskole for transportuddannelser

Virksomhedskonsulent Jørgen Færch, tlf. 3089 8067 Projektleder Tor Reinert, tlf. 6122 2378

Tag en videregående transportuddannelse som kørsels- eller lagerdisponent (Trin 3) Vi har også lærlingeuddannelser inden for: • Chauffør: gods, tank, kran og bus • Lager og Transport • Lager og Logistik

Husk også AMU-kurser: • EU-efteruddannelse • Tankvogn • Særtransportchauffør • Blokvognskursus

Interesseret – kontakt skolen!

Teknikervej 2 | 7000 Fredericia | Tlf. 7920 1111 info@euclillebaelt.dk | www.euclillebaelt.dk

Hvis temperaturen stiger vil blækket blive gradvist blegere – jo højere temperatur, jo lysere farve. Den temperaturfølsomme blæk kan tilmed justeres, så det først begynder at ændre farve ved temperaturændringer af en bestemt størrelse og varighed. Almindeligt print i den oprindelige mørkeblå farve om-

Forbrugeren kan tilmed konstatere, hvis kølekæden er brudt på vejen fra supermarkedets frostboks til familiens spisebord. Eksempelvis hvis en strømafbrydelse har ramt husholdningens egen dybfryser, så kan ‘OnVu™ ICE’ mærkatet vise, om temperaturen har været oppe på et ’kriminelt’ niveau. ll@transporttidende.dk

Scania slås mod snyderi Fusk: Lastvognsleverandørerne bliver også sorteper, når der fuskes med tachografen - og dermed ved antallet af kørte kilometer. Af Finn Bjerremand

Husk præmie/ bonusordning på op til kr. 70.000

kring det temperaturfølsomme print sikre forbrugeren en reference, så det er let at se, hvis kølekæden er brudt. BASF fremhæver, at ‘OnVu™ ICE’ også er et værdifuld teknologi for producenterne når det gælder markedsføringen af produktet, fordi producenten leverer en synlig garanti for varens kvalitet direkte til forbrugeren.

Lige for tiden raser debatten i medierne omkring anvendelse af magneter til manipulation af tachografer og hastighedsbegrænsere samt anvendelse af flere førerkort. Når der manipuleres med gyroen tachografen, så der ikke registreres noget, mens lastvognen f.eks. kører, så er det ikke bare systemet med køreog hviletid, der snydes. Er lastvognen f.eks. lejet eller leaset på basis af en kilometerafregning eller der er etableret en servicekontrakt, der er baseret på antallet af kørte kilometer, så kan det få store uoverskuelige konsekvenser for flere parter. Når lastvognene kommer til det lovpligtige eftersyn af fart-

skriveren og når der laves anden service på en moderne lastvogn, vil det ofte fremgå af vognens computer, at der har været et uautoriseret indgreb i systemet. Derfor har vi spurgt en af Danmarks største leverandører af lastvogne over 16 ton totalvægt, Scania Danmark, hvordan selskabet tackler disse problemer, der tilsyneladende er eskaleret inden for de seneste år. -I den danske Scania-organisation er det fast politik, at ejeren af køretøjet skriftligt orienteres, såfremt der konstateres indgreb i køretøjets elektroniske systemer. Dette kan f.eks. være hastighedsbegrænser, tachograf eller motorstyring, siger Scania Danmarks pressechef Mikael Friis til Trans Inform. Såfremt indgrebene skaber tvivl om registreringen af kørte kilometer, informeres kunden altid om, at Scania tager forbehold ved eventuelle fremtidige reklamationer, som kan henføres til bilens kørestrækning. - Såfremt der er indgået serviceaftale (vedligeholdelses- el-

ler reparationsaftale), drivlineaftale, tilbagekøbsaftale mv. på køretøjet, informeres køretøjets ejer om, at aftalevilkårene er overtrådt, hvorfor Scaniaorganisationen forbeholder sig ret til at opsige aftalen, tilføjer han. Mikael Friis oplyser desuden, at Scania Danmark allerede for flere år siden pålagde de autoriserede danske Scania-forhandlere at indberette eventuelle ulovlige ombygninger, komponentudskiftninger, ændringer i elektroniske systemer mv., som er omfattet af køretøjets typegodkendelse. På baggrund af den seneste tids medieomtale af ulovligheder i lastbilbranchen har Scania Danmark indskærpet over for de autoriserede Scania-forhandlere, at de skal indberette uregelmæssigheder, så Scaniaorganisationen kan tage de nødvendige forholdsregler i forbindelse med reklamationer, serviceaftaler mv. - Disse vilkår gælder for alle de autoriserede danske Scania-forhandlere, fastslår Mikael Friis.


2011 - UGE 08   TRANSPORTTIDENDE    9

IT · Flådestyring · TELEFONI

Flådeoptimering i skyen 30 procent: LogPlan har mange års erfaring i flådeoptimering inden for eksempelvis kollektiv trafik – en selskabet tilbyder nu en meget attraktiv løsning til godstransportbranchen Af Lars Lassen Med annonceringen af samarbejdet med Easy Cargo Systems bookingløsning til transportbranchen easy4WARD i november sidste år, trådte LogPlans avancerede flådeoptimeringsværktøj for alvor ind på vejgodstransportmarkedet. Baggrunden for samarbejdet var, at Easy Cargo Systems i stigende grad fik forespørgsler på løsninger, der kan kombinere ruteoptimering og automatisk disponering af transportenheder. For mange i branchen ved godt, at der er store besparelser at hente, for transportvirksomheder, der transporterer stykgods eller distribuerer med flere stop. En sådan løsning er nu mulig med Easy Cargo Systems samarbejdsaftale med LogPlan ApS, der dog også kan tilbyde løsningen med en række andre

almindelige ERP-systemer. Logplan ApS flådeoptimeringsløsning trækker automatisk på alle data i transportvirksomhedens eksisterende bookingsystem om transportopgaver, køretøjer og chauffører og så beregnes den optimale ruteplan automatisk. - Det er ikke nogen nyhed, at flådeoptimeringssystemer er langt bedre til at udnytte ressourcerne effektivt sammenlignet med menneskelig disponering. Gevinsterne ligger typisk mellem 10 og 30 procent – faktisk ser vi ofte forbedringer, der ligger oppe i nærheden af 30 procent – og det er virkeligt noget, der kan mærkes på bundlinien, siger direktør Leif Dahl Petersen fra LogPlan til Transport-Tidende.

Lille startinvestering - Det nye er, at det er tilgæn-

geligt for transportvirksomhederne uden store startinvesteringer. Vores løsningen er baseret på Informi GIS geografiske optimeringsværktøjer, der er ganske tunge systemer, der er dyre at anskaffe og drive.Vi giver adgang til systemet som en web service, hvor kunden kun betaler abonnement efter hvor hyppigt og hvor længe de bruger løsningen. Alle taler om cloud computing i øjeblikket, det her er et godt eksempel på de mange fordele ved en sådan løsning. Kunden får fuld adgang til faciliteterne uden nogen initialinvestering, fortæller Leif Dahl Petersen ivrigt. Flådeoptimeringsløsningen fra LogPlan har den styrke, at den ikke bare basere sin ruteplanlægning på alle de relevante data, der findes i transportvirksomhedens system i forvejen. Den gør det hver dag – og

løbende, hvis virksomheden ønsker det – så ruteplanlægningen aldrig bliver til gammel vane – noget der hurtigt kan koste dyrt, fordi den menneskelige hjerne ikke er skrap til

at tænke i helheder, men fokuserer på konkrete opgaver og løsninger. - Vi er allerede i dialog med andre systemudbydere til godstransportbranchen og

derfor kommer vi til at kunne tilbyde endnu flere transportvirksomheder adgang til LogPlans webservice i fremtiden, siger Leif Dahl Petersen. ll@transporttidende.dk

Der er bedre måder at spare brændstof på • • • •

Kør færre kilometer Få en bedre brændstoføkonomi Undgå køerne Vær online med dine køretøjer

Bliv bedre til at disponere, send den nærmeste bil på den næste opgave, spar brændstof gennem øget økonomikørsel og hold bilerne kørende ved at styre udenom kø og tæt trafik. Find selv ud af, hvordan du og din virksomhed kan spare på brændstofomkostningerne med business-løsninger fra TomTom.

Let’s drive business™ www.tomtom.com/business TTB_AD_Fuel2_170x120_DK.indd 1

11/8/10 5:41 PM


10    TRANSPORTTIDENDE   UGE 08 - 2011

DanTruck overtager Hyster Danmark Storleverandør: DanTruck A/S har overtaget Hyster Danmark fra Sawo A/S. Af Gwyn Nissen DanTruck A/S styrker med denne overtagelse positionen på det danske marked og øger med dette tiltag den del af virksomheden med op mod 50 procent. DanTruck A/S bliver hermed den største uafhængige leverandør af gaffeltruck og serviceydelser på det danske marked. - Det er naturligvis glædeligt, at DanTruck A/S efter en svær tid, lykkes med at styrke forretningen på denne for alle meget positive måde, siger adm. direktør Niels H. Lauritzen, der ser frem til at byde de nye kollegaer og kunder velkommen i DanTruck A/S. DanTruck A/S har gennem længere tid haft et ønske om at styrke den danske del af forretningen og da muligheden for at overtage Hyster Danmark opstod, var betænkningstiden kort.

Med dette opkøb er det lykkedes DanTruck A/S at øge forretningen og styrke positionen på det danske marked betragteligt - uden samtidig at øge de faste omkostninger. - Hyster Danmark og DanTrucks forretningsområder komplementerer hinanden perfekt, siger adm. direktør Niels H. Lauritzen, og opkøbet styrker DanTrucks muligheder for at tilbyde endnu bedre og bredere løsninger på såvel trucksom servicesiden. Hyster Danmark var en del af Sawo A/S, der som et led i et generationsskifte og den generelle tilpasning af virksomheden, hvor de oprindelige grundprodukter prioriteres, har valgt at sælge truckafdelingen til DanTruck A/S. Sawo fortsætter dog med bl.a. at sælge og servicere Moffett medbringertruck. gn@transporttidende.dk

TachoGraf-data Vi gør det nemt! - Hvad gør du?

TachoGraf Service ApS Telefon 70 222 337 · info@tachografservice.dk www.tachografservice.dk

IT · Flådestyring · TELEFONI

En farlig joker ved fusion og opkøb ste ret højt på listen, men er det nu rigtigt at forvente væsentlige besparelser på dette felt?

Af Claus Jensen Vi oplever en sand bølge af opkøb og fusioner indenfor transportbranchen, som ændrer strukturen radikalt. Inden der skrives under på aftalen er optimismen ofte helt i top. IT-fordelene kan virke umiddelbare og åbenlyse, men de lader som regel altid vente på sig. Blandt de mindre og mellemstore transportvirksomheder sker opkøb og fusion mange gange mere af nød end af lyst. Der kan være mange grunde til at lade sig opkøbe eller fusionere. Af de mest typiske grunde kan nævnes, stigende konkurrence, dårlige fremtidsudsigter, generel dårlige økonomi og manglende lyst og/ eller en trykkende alder. Det er typisk de større transportvirksomheder, som sikrer sig markedsandele ved at opkøbe de mindre, men vi ser også en konsolidering blandt de mindre og mellemstore både lokalt og i udvalgte nicheområder. Uanset hvilket niveau vi befinder os på, vil der i forbindelse med et opkøb eller en fusion skulle findes stordriftsfordele og besparelser. IT-området ligger for det me-

Hvor går det galt? Alle organisationer, som har været med i en fusion eller en opkøbsproces ved, at det tager meget længere tid end forventet, før to organisationer føler sig som én. Processen forsinkes for det første af, at personalet belastes med mange forandringer, for det andet, tager alle beslutninger længere tid end før og for det tredje, gør flere geografiske lokationer, at tilblivelsen af en fælles kultur tager længere tid. For at finde svaret skal vi helt tilbage til grundlaget for fusionen eller opkøbet. Det er min erfaring, at IT bliver fejlvurderet i selve grundlaget. Mit bud på hvorfor det sker, er oftest en dårlig IT-funderet ledelse. IT-området bliver ikke tilstrækkeligt prioriteret og afklaret før der skrives under og det medfører, at IT bliver en farlig joker i gennemførelsen af en fusions- eller en opkøbsproces. Prioriter IT Desværre betragter mange transportledere stadig IT som et nødvendigt onde og ikke som det vigtigste værktøj for virksomhedens vigtigste ressource - nemlig medarbejderne. Eksempelvis, så kan en vognmand ikke forstille sig at bruge en chauffør uden kørekort, men sagtens have medarbej-

dere, som ikke har kørekort til en PC. IT bør derfor prioriteres både før, under og efter en eventuel fusion.

Før Gør virksomheden klar til opkøb eller fusion ved at få opgraderet IT området og her tænker jeg meget bredt. Eksempelvis vil det være en god ide at have sin IT-infrastruktur (server og netværk m.m) og telefoniområdet udbygget og opdateret, så det ikke bliver en forsinkende faktor. En anden god ide er at få vurderet medarbejdernes IT-niveau og om nødvendigt løfte dem på dette område. At have et velfungerende og opdateret forretningssystem, som kan håndtere den nye virksomhed, vil alt andet lige øge chancerne for gevinst på mellemkort sigt. Under Få IT-området med på dagsordenen fra start i forhandlingerne, så der kan foretages de nødvendige vurderinger af de to virksomheders IT-status. En sådan status vil i mange tilfælde være hensigtsmæssigt at få foretaget af en ekstern ITkonsulent. Det sker desværre ikke særlig ofte, at der bruges en ekstern IT konsulent, da mange revisorer og advokater fejlagtig påtager sig ”ITkonsulent-rollen” med dårligt resultat til følge. Jeg vil endvidere anbefale, at en fusion og et opkøb bliver betragtet som et projekt, der skal have tilført ressourcer.

I et projekt skal der være en projektleder, som har tid til at køre fusionen eller opkøbet igennem. Her er det en god ide, at ledelsen meget tidligt får tilført ekstra ressourcer til organisationen, da det ofte bliver den knappe faktor. Pga. af økonomi overvurderer ledelsen oftest virksomhedens egne ressourcer og det gør igen, at eksempelvis samkøringen af IT forsinkes pga. af manglende ressourcer.

Efter Sørg for - meget tidligt - at få personalet orienteret omkring, hvordan IT-området forventes samkørt. Her kan det anbefales, at der straks udvælges en repræsentant fra begge organisationer som det øvrige personale kan bruge som IT-talerør. Alle ved, at det kommer til at tage tid for personalet at samkøre systemerne. Den tid kan som regel kun tages fra medarbejdernes fritid, da det daglige arbejde skal udføres ved siden af. Derfor ligger der en stor opgave i at ”sælge” projektet til personalet. Normalt vil det være en opgave for ledelsen, men i ”efter perioden” er ledelsen bagefter på mange områder, så opgaven udføres som regel ikke. Helt basalt får IT-samkøringsprojektet ikke tilført rette ressourcer, i rette mængde og ikke mindst i rette tid. Et dårligt forankret IT-projekt bliver således altid dyrere både på kort og lang sigt - og derved mistes de forventede ITbesparelser.


2011 - UGE 08   TRANSPORTTIDENDE    11

IT · Flådestyring · TELEFONI

TourMaster er blevet smart App: Tracking fra Grontmij | Carl Bro er rykket ud på de nye smartphones. Af Gwyn Nissen Med de mange smartphones indtog i såvel privat- som erhvervslivet er det oplagt, at nogle af de systemer og programmer, som virksomhederne bruger, også rykker ud på de nye, smarte telefoner. Grontmij | Carl Bro har således i forbindelse med firmaets track n ’trace-modul til TourMaster-systemet også gjort det muligt at få programmet som en såkaldt app på sin smartphone. TourTrack giver dels via computer/internet og dels via smartphone-app mulighed for, via en hjemmeside, at se hvor en vogn/lastbil kører henne og dermed fås et lynhurtigt overblik, når nye opgaver presser sig på. Det betyder, at virksomheder som private, i realiteten via TourTrack hjemmesiden kan følge en transport i realtid fra afgang til ankomst. For virksomheder betyder det desuden at ruteplanlægningen kan optimeres, ligesom tomkørsel kan reduceres, da den tætteste vogn hurtigt kan identificeres ligesom vognenes status tydeligt fremgår af TourTrack. - Smartphones er noget der er stigende interesse for, forklarer afdelingsleder Mette BåstrupLarsen fra Grontmij | Carl Bros afdeling Transportation & Mobility.

Smartphones vinder frem overalt og nu skal de også bruges af erhvervslivet. Blandt andet til at få overblik over lastbilernes position

Flere muligheder Hun peger på, at der i fremtiden er mange ting, der kan laves via en smartphone. - TourTrack er noget af det første og det var oplagt at lave til brug på smartphone. Men det er langt fra det sidste, der kommer til smartphone-brug, siger Mette Båstrup-Larsen. Fordelen ved smartphone er, at den udover at kunne håndtere TourTrack-modulet også kan bruges i den direkte kommunikation mel-

Jubilæum: 3x34 har gennem 40 år tilbudt transport, flytning og opbevaring til hr. og fru Danmark og til størstedelen af dansk erhvervsliv.

I 1971 blev 3x34 etableret i en kælder på Nørrebro som en udbrydergruppe fra en etableret budcentral. Det lykkedes for gruppen at opkøbe telefonnummeret 34 34 34 fra det hedengangne Krone Taxa og i løbet af nogle år blev det velkendte telefonnummer også navnet på selve selskabet. - Vi har udviklet os fra at have små biler, der kørte med breve og mindre kasser, til også at køre med paller og håndtere vanskelige logistiske opgaver. Det er lettere at kunne hjælpe kunderne, når vi kan tilbyde stort set alle former for flytning og transport, siger 3x34’s formand Kaj Søndergaard.

De danske veje skal hjælpe med til at nedbringe CO2udslippet. Fem partnere fra den danske forskningsverden skal således forbedre rullemodstanden på vejene via et stort forskningsprojekt. Det strategiske forskningsråd har netop bevilliget 13,8 millioner kr. til COOEE-projektet (CO2 Engergy Efficiency), der skal reducere vejtransportens udledning af CO2 og kvælstof, og som indebærer et samarbejde mellem Vejdirektoratet, Roskilde Universitet, Danmarks Tekniske Uni-versitet, NCCRoads og Dynatest A/S. Et forstudie har set på effekten ved en udskiftning af belægningen på alle statsveje over en 15-årig periode. Det forventes, at der kan spares 3-5 procent af brændstofforbruget, svarende til minimum 48 millioner liter brændstof årligt.

Volvo bedst fra start

3x34 blev 40 Af Gwyn Nissen

Bedre veje

Siden har 3x34 udvidet sit i dag velkendte koncept til at omfatte transport, flytning og opbevaring i alle størrelser. I dag håndterer selskabet således også store logistikopgaver med møbellevering og specialtransport med køl, kran eller farligt gods. De fleste kender 3x34 på de grønne biler i gadebilledet, og skolebørn har igennem årtier leget 3x34-legen, hvor man må slå en ven på skulderen, når man ser en 3x34 i gadebilledet. Der findes dog også en fredeligere version, hvor man i stedet skylder en sodavand. - Det er rart, at folk kender os, når vi kommer ud til en flytning eller skal hente en pakke, siger Kaj Søndergaard.

lem chaufføren og kontoret. - Derudover er det yderligere en valgmulighed i forhold til hvilken type computer der er brug for: Nogen har måske brug for en fast monteret computer i bilen, andre vil hellere bruge en bærbar og nu er der altså også mulighed for at tage det hele med i lommen, påpeger Mette Båstrup-Larsen.

Fleksibilitet Smartphone-app’en giver ikke mindst kontormedarbej-

dere den fleksibilitet, at de via en hjemmeside på et kort kan følge med i bilflådens bevægelser uanset hvor de befinder sig. - Indtil for kort tid siden var det kun muligt, at gøre dette med en stor specialcomputer i lommen. Men med de nye smartphones er der opstået nye muligheder, understreger Mette Båastrup-Larsen. Via TourTracker kan brugeren bl.a. få et hurtigt overblik over hvor chaufførerne er, hvor de

har kørt, håndtere dokumentations-rapporter, opdatere information fra tilsluttet udstyr som f.eks. temperaturføler og/eller andre sensorer.

Positionering Senest er løsningen implementeret til registrering positioner for containere, affaldsbeholdere og lignende for at kunne anvende disse til optimering af planlægning og drift. gn@transporttidende.dk

Der blev i januar indregistreret 289 nye lastbiler over 16 tons. Det er mere end dobbelt så mange som i januar 2010 - der til gengæld også var finanskrisens absolutte lavpunkt. 289 lastbiler i januar er dog ganske pænt alligevel - tiderne taget i betragtning og for hele året tyder det på et samlet registreringstal på omkring 3000-3500, som også har været de flestes lastbilimportørers bud på niveauet i 2011. Volvo er kommet bedst fra start med 86 nyregistrerede lastbiler og en markedsandel på 29,8 procent foran Scania med 65 køretøjer (22,5 procent), Mercedes med 57 (19,7), MAN med 48 (16,6), DAF 26 (9,0), Iveco med 6 (2,1) og Renault med 1 (0,3).

BAWER VÆRKTØJSKASSER Bredt kvalitetsprogram i rustfrit stål • 3 standardserier - flere størrelser • Materiale i rustfrit stål med forskellige efterbehandlinger • Materialetykkelse 1,5 mm • Euroinox låsesystem • Attraktive priser Bawer Værktøjskasser kan anvendes som godkendt sideværn

Bjerringbrovej 116 • DK-2610 Rødovre Tlf. (+45) 39 69 68 00 • www.ermax.dk


12    TRANSPORTTIDENDE   UGE 08 - 2011

Piratløsladelser er en falliterklæring Søværnet mere end en snes somaliske piratmistænkte i første halvdel af februar Af Lars Lassen Først måtte Statsadvokaten for Særlige Internationale Straffesager opgive at føre en straffesag imod de seks somaliere, der i mere end en måned havde siddet varetægtsfængslet på det danske krigsskib Esbern Snarre, fordi de havde udvist en mildest talt mistænkelig interesse for containerskibet Elly Mærsk. Få dage senere måtte Esbern Snarres besætning sætte endnu et hold somaliske pirater i land på Somalias kyst, selv om det danske krigsskib havde pågrebet de 16 pirater sammen med to yemenitiske fiskere, de havde holdt som gidsler i næsten et år. I ingen af tilfældene har henholdsvis Statsadvokaten eller Søværnet givet nogen præcis begrundelse for, hvorfor man har opgivet at retsforfølge de piratmistænkte somaliere.

Juridisk falliterklæring Lektor Birgit Feldtmann, SDU, der er ekspert i piratbekæmpelse, fastslår, at den manglende vilje til at retsforfølge pirater udgør et alvorligt problem. - Hvis mistanken ikke kan bekræftes, så bliver man nødt til at opgive sagen, erkender lektor Birgit Feldtmann fra Syddansk Universitetscenter, over for dagbladet Politiken i en kommentar til den første frigivelse. Hun understreger, at hun ikke kender detaljerne i sagen, men betegner den som endnu et eksempel på de vanskeligheder, som Vesten har, når det gælder om at retsforfølge de somaliske pirater. FN vurderer, at kun en af 10 pågrebne piratmistænke stilles for en dommer. - Det er påfaldende, at vi gang på gang ikke gennemfører straffesager. Det er et grundlæggende problem. De lande, der har en interesse i, at vi kan sejle frit på havene, bør tage deres del af ansvaret og tilpasse deres lovgivning, så vi kan retsforfølge dem her. Lige nu er det ret usandsynligt for en pirat at blive retsforfulgt, siger lektor Birgit Feldtmann. Hun oplyser, at der er omkring 1.500 aktive somaliske pirater, der truer en af klodens allermest centrale maritime motorveje. ll@transporttidende.dk

SKIBSFART

Dansk krigsskib befrier gidsler Adenbugten: To yemenitiske fiskere blev befriet, da det danske orlogsskib Esbern Snare tvang piratmoderskib til at overgive sig Af Lars Lassen Men de 16 somaliske pirater, der blev pågrebet ved aktionen, måtte sættes i land på den somaliske kyst i ly af mørket. Den særligt nedsatte danske ’task force’, der skal vurdere mulighederne for at retsforfølge piraterne, måtte nemlig konkludere, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for en retsforfølgelse, skriver Søværnets Operative Kommando (SOK). Det er ikke nærmere begrundet, hvorfor det ikke er muligt at retsforfølge piraterne selv om, der er to vidner, som an-

giveligt har været holdt som gidsler i næsten et år.

Varselsskud Esbern Snare’s Lynx-helikopter opdagede fredag morgen under en rekognosceringsflyvning et mindre skib, der så mistænkeligt ud, da det havde to hurtigtgående motorbåde – såkaldte skiffs – stuvet ombord på dækket. Da det lille skib således mest af alt lignde et piratmoderskib, besluttede chefen på Esbern Snare at undersøge fartøjet nærmere. Det krævede dog varselsskud fra Lynx-helikoptren, før det

mistænkelige fartøj standsede. Om bord fandt Esbern Snares besætning ud over de to skiffs – der anvendes af piraterne til selve kapringen af større handelsskibe – automatrifler, raketstyr, ammunition og entringsstiger, samt store mængder benzin. Blandt de 18 ombordværende fandt man 16 formodede pirater og to yemenitiske søfolk, der kommer fra et fiskeskib, der blev kapret for næsten et år siden. De to yemenitiske fiskere formodes at være holdt som gidsler – formentlig for at varetage praktiske opgaver ombord,

Søværnet har jagtet pirater i Adenbugen i flere år. Men kun en håndfuld af de mange piratmistænkte, som de to flexfregatter Absalon og Esbern Snare har pågrebet, er blevet stillet for retten – det skete vel og mærke ved en hollandsk domstol. (Arkivfoto: Søværnet) skriver SOK – er siden blevet overført til et patruljefartøj fra deres eget hjemland. Forinden havde Esbern Snare

besætning sprunget piratmoderskibet og de to skiffs i luften, samt ilandsat de 16 piratmistænke somaliere.

Køge Havn på vækstkurs Vejsalt: To hårde vintre og den deraf følgende appetit på vejsalt har trukket godsomsætningen op på Køge Havn, der dog også kan notere vækst på skrot og korn. Af Lars Lassen Efterspørgslen efter vejsalt har været i top i denne vinter, lige som sidste vinter for kulden også bed til. Det har man kunnet mærke på Køge Havn, hvor losningen af salt har ligget væsentligt over gennemsnittet i de to sidste vintre. Det pynter på godsomsætningen, men vejsalt er langtfra den eneste årsag til at Køge Havn kunne noterer rekordomsætning i 2010. - Køge Havn er en bulkhavn og det gør at vi ikke er nær så konjunkturfølsomme som mange andre havne. I kriseåret 2009 mistede vi kun omkring

Køge Havn har fremgang på alle segmenter bortset fra byggeri- og anlæg. fem procent af vores godsomsætning målt i tons, mens vi i 2010 øgede godsomsætningen med 23 procent. Ud overvejsalt, så kan vi notere en betydelig fremgang på korn og på udskibningen af skrot. Skrot

blev forholdsvis hårdt ramt under finanskrisen, fordi efterspørgslen på stål fra især Kina faldt drastisk. Men her kunne vi i 2010 se, at skrot flyttede sig utroligt hurtigt igen, fortæller adm. Direktør Tho-

mas Kampmann, Køge Havn. Byggematerialer halter fortsat stærkt efter førkriseniveauet, men også her kan Køge Havn notere en vis fremgang fra 2009 til 2009. - Vi oplever generelt en frem-

gang på alle de produkttyper, der går over kaj her i Køge, men byggematerialer halter lidt bag efter. Det ser ud til at den positive udvikling fortsætter i 2011, siger Thomas Kampmann.

Ophugningsbølge peger mod højere bulk-rater Bloomberg vurderer at tørlastmarkedet står over for stigende fragtrater. Af Lars Lassen Der er lys i horisonten for de hårdt prøvede tørlast-rederier, selv om fragtraterne er på det laveste nivaeu i to år. Baggrunden for den positive vurdering fra Bloomberg News er, at en betydelig tørlasttonnage nu er under ophugning eller på vej til ophugning. Der skal angiveligt være tale om det største antal tørlastskibe i 28 år, der er på vej til skærebrænderens hærgen.

Bloomberg citerer verdens største fartøjsmægler, Clarkson Plc, der oplyser at 38 capesize-skibe står til ophugning i 2011. Det betyder, at der forventes en beregnet gennemsnits charterpris på 22.000 USD i 2011 – et kraftigt spring i forhold til det nuværende niveau på lidt under 5.800 USD, oplyser Phillipe Van den Abeele, der er adm. Direktør I Castalia Fund Management (U.K.) Ltd., der rådgiver kapitalfonde

om handler med shippingderivater. - Jeg har svært ved at se nye betydelige fald fra det nuværende fragtrateniveau, siger Phillipe van den Abeele. Han har tidligere haft ret, når han har spået vækst i fragtraterne.

Optimistisk prognose Det store antal skrotninger skyldes antageligt, at ejerne af ældre tørlasttonnage har oplevet, at charterraterne på en

måned faldt med 71 procent, ved chartring til enkeltture. Skrotningsbølgen virker dog beskeden sammenlignet med tilgangen af nye tørlastskibe, der forventes at nå op på omkring 200 skibe alene i år. Van den Abeele’s rateprognose ligger mindst 22 procent højere end nogen af de kvartalsvise ’Forward Freight Agreements’, der bliver handlet for 2011 ifølge Baltic Exchange i London, skriver Bloomberg. Det meget lave rateniveau, der

har plaget tørlastrederierne i de sidste par år skyldes ikke kun den økonomiske krise. Under højkonjunkturen, hvor de gennemsnitlige dagsrater nåede op på 111.000 USD, bestilte rederierne alt for mange nye skibe i 2007 og 2008. I juni nåede den gennemsnitlige dagsrate op på 234.000 USD og så startede en voldsom rutsjetur, hvor raterne faldt med 99 procent på bare seks måneder. ll@transporttidende.dk


2011 - UGE 08   TRANSPORTTIDENDE    13

SKIBSFART

Norsk post tager ThyFerries ThyFerries har indgået en fragtaftale om transport af trailere og lastvogne mellem Hanstholm og Kristiansand i Norge med Posten Norge. Aftalen beskrives som vigtig for det nystartede rederi. - Da vi startede, udså vi os nogle få firmaer, som vi ønskede skriftlige aftaler med, fortæller bestyrelsesformand i Thy Ferries, Rasmus Haugaard. Netop Posten Norge med datterselskaberne Bring og Bring Logistics stod højt på ønskesedlen, skriver Transportmagasinet. Hos Posten Norge begrundes aftalen med ThyFerries blandt andet med den øgede konkurrence, som den nye rederi skaber på fragttrafikkerne over Skagerrak.

Maersk forventer containerrater på før-krise-nivau A.P. Møller-Mærsks topchef spår at containerraterne når op på niveauet fra før finanskrisen allerede i år. Rederigigantens adm. direktør Nils Smedegaard Andersen, sagde lørdag på et pressemøde i Singapore: - Raterne vil komme tilbage til ’før krise’-niveauer til et niveau, hvor industrien kan få et afkast på sine investeringer. Det skriver nyhedsbureauet Direkt med Singaporeavisen Business Times, som kilde. Smedegaard vurderer ikke, at en eventuel opbremsning i Kinas økonomi kommer til at påvirke containerraterne, men mener at en sådan udvikling vil ramme tørlast- og tankskibsmarkedet.

Skibsofficerer takker nej til overenskomsttilbud 83 procent af medlemmerne i Søfartens Lederes og Maskinmestrenes Forening har stemt net til overenskomsttilbud fra Danmarks Rederiforening. Det skete ved en urafstemning, som de faglige organisationer gennemførte hos medlemmerne. Med henvisning til det klokkeklare nej, har Søfartens Lederes og Maskinmestrenes Forening nu forespurgt Danmarks Rederiforening, om den er villig til at genoptage overenskomstforhandlingerne.

Mærsk åbner nye ruter Maersk Line er på vej med en ny direkte rute mellem Barcelona/Valencia til den amerikanske østkyst. Det oplyser Maersk Line i en meddelelse. Der ud over er havnene New Orleans, Houston og Port Everglades blevet tilføjet til rutenetværket sammen med Barcelona, Valencia og Cagliari.

Vil havnene virkeligt bryde is? Pligt: Mens Danske Havne jubler over ny aftale om arbejdsfordelingen mellem Statens Isbrydertjeneste og havnene, så er begejstringen afdæmpet i Skibsmæglerforeningen. Af Lars Lassen Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech aflivede den gamle – forhadte – isbryderordning, hvor havnene betalte en årlig isbryderafgift på omkring 20 millioner kroner til Staten – i slutningen af 2010. Fremover skal havnene selv stå for isbrydningen inde i havnene og ud til anduvningsbøjen, mens Statens Isbrydertjeneste har ansvaret for at holde de maritime hovedveje – herunder også Limfjorden – i de øvrige danske farvande farbare. Men selv om erhvervshavnenes brancheorganisation Danske Havne i januar fornøjet kunne konstatere, at havnene havde klaret deres andel af isbrydningen til topkarakter, så nager tvivlen hos skibsmæglerne, nu hvor forsvarsministerens udkast til en ny permanent isbryderordning er på trapperne. I det seneste nyhedsbrev skri-

ver, Danmarks Skibsmæglerforening: - I sekretariatet mener vi ikke, at havnenes både er gode nok, hvis der kommer en alvorlig vinter, men vi afventer ministerens udspil. Skibsmæglerforeningens bekymring gælder ikke bare kvaliteten af det materiel, som havnene har tænkt sig at bryde is med. Foreningens sekretariat påpeger også, at der er behov for at alle erhvervshavne skal have pligt til at bryde is. - Vi noterer, at Danske Havne udtaler, at havnene skal bryde isen og afholde udgiften. Men de kommende regler vil forhåbentlig forholde sig til, om der alene er tale om en hensigtserklæring eller om det er et egentlig krav til havnen – og gælder det for alle havne uanset selskabsforhold?, skriver sekretariatet, der henviser til en konkret eksempel på det modsatte i Holbæk Havn. Her har Holbæk Havnevæ-

Skibsmæglerne mener, at en ny permanent isbryderordning skal forpligte alle erhvervshavne skal forpligtes til at bryde is. sen angiveligt afvist den lokale skibsmægler Holship forspørgsel om isbrydning i december: ”Holbæk Havnevæsen tilbyder ikke (og har i de seneste mange år ikke tilbudt) en reel serviceydelse, der omhandler isbrydning i Holbæk Havn. Holbæk Havnevæsen har i enkelte år dog ladet udføre isbrydning pr. konduite. Denne mulighed foreligger desværre ikke mere, bl.a. fordi Havne-

væsnet ikke for tiden råder over et egnet sødygtigt fartøj til formålet,” hedder det i svaret fra Holbæk Havnevæsen. Kystdirektoratet skal have accepteret, at Holbæk Havnevæsen ikke tilbyder isbrydning. Havnen påpeger også, at Holships lejekontrakt med Holbæk Kommune ikke fordrer isbrydning. - I Holbæk vil man hverken forsøge at gøre noget ved

isen eller betale andre for det! Omfanget af isbrydning indenfor havnens område, hvem der skal gøre det og hvem der skal betale, er et relevant emne for medlemmerne at få drøftet med havnen, så konsekvenserne af ministerens udspil kan vurderes, når det bliver offentliggjort, skriver Skibsmæglerforeningens sekretariat.

ESPO vil opretholde TEN-tærskel Infrastrukturstøtte: EU-Kommissionens planer om at koncentrere TEN-T-midler på færre modtagere, for at fremskynde de udvalgte infrastrukturprojekter, vækker modstand i de europæiske erhvervshavne Af Lars Lassen Tildelingen af TEN-midlerne – der skal støtte udbygningen af den transnationale europæiske infrastruktur – er efter Europakommissionens mening spredt på for mange modtagere. Det betyder, at de valgte projekter skal finde en forholdsvis større andel af finansieringen hos andre kilder og det betyder reelt, at det tager længere tid før projekterne står færdige. Der går simpelthen for lang tid før EU-borgerne får gavn af investeringerne.

Derfor vil kommissionen forhøje tærsklen for at få TENstøtte, så miderne kan koncentreres på færre projekter, der så kan gennemføres hurtigere. Men forslaget vækker ikke begejstring i de europæiske erhvervshavnes paraplyorganisation ESPO. Kommissionens arbejdspapir lægger op til prioritering af havne i en 1. og 2. division. De såkaldte kernehavne, der skal prioriteres højest, når det skal uddeles TEN-T-midler skal have en årlig godsomsætning på mindst en procent af den samlede europæiske gods-

omsætning på havne – enten på bulk eller non-bulk gods. En ’kernehavn’ skal altså have en årlig godsomsætning på mindst 24,4 millioner tons bulk ller 13,5 millioner tons non-bulk, for at stå i første række til TEN-T-støtte. Anden division – den såkaldte udvidede havnenetværk – omfatter havne, der har en årlig gods- eller passageromsætning på en tusindedel af den samlede europæiske godsomsætning på havne. Det vil sige at havnen skal omsætte for godt 2,4 mio. ton bulkgods eller 1,4 mio. ton

Blue Water åbner kontor på Lindø Blue Water Shipping har pr. 1. februar åbnet kontor på Odense Staalskibsværft - i daglig tale kaldet Lindø Det er udviklingen af helt nye virksomheder inden for vindmølle- og offshore-industrien på Odense Staalskibsværfts arealer, der har lokket Blue Water Shipping til at åbne en afdeling for projektlaster ved Lindø. Danmarks største skibsværft, der er ejet af A.P. Møller-Maersk A/S, er under forvandling

til et nyt dynamisk industriområde, og mange produktionsvirksomheder har derfor allerede etableret sig på Lindø, der er under afvikling som nybygningsværft. - Med etableringen på Fyns nyeste udviklingsområde, kan Blue Water Shipping tilbyde vores ekspertise og erfaring fra et mangeårigt samarbejde med virksomheder inden for vindmølle- og offshoreindustrien, skriver Blue Water Shipping i en pressemeddelelse. Til at varetage ansvaret for den

nye projektaktivitet har speditions- og shippingvirksomheden som projektchef ansat speditør Bent Lange, der har mange års erfaring som leder af Maersk / Thor Jørgensen i Odense. Udviklingen på Lindø understøttes af LORC (Lindoe Offshore Renewables Center) med tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen som formand. Målet er at skabe 2.000 nye arbejdspladser på området over en femårig periode.

non-bulk-gods eller 411.233 passagerer årligt for at kvalificere sig til EU-støtte til udbygning af infrastrukturen. Mens ESPO anerkender behovet for prioritering af de store kernehavne, så mener organisationen at kvalifikationskravene til havnene i 2. division er alt for skrappe. - For det udvidede netværk, hvor Kommissionen foreslår, at havne der årligt håndterer en promille af den totale gennemsnitlige volumen i alle europæiske havne, så vil det reelt betyde en betydeligt højere tærskel for at kunne

søge TEN-T-støtte end under den nuværende ordning med et krav om en godsomsætning på 1,5 millioner tons eller 200.000 passagerer. Vores støtte til prioritering af kernehavnene er netop betinget af opbakning til udbygningen af infrastrukturen på alle havne med international trafik, siger ESPO’s generalsekretær Patrick Verhoeven - Derfor opfordrer vi kraftigt Kommissionen til at revidere kriterierne til det udvidede havnenetværk, så de nuværende krav bevares.

RECEPTION Efter 14 år på posten som CEO og administrerende direktør for BaltShip A/S har Flemming Rung valgt at gå på pension den 15. april 2011. I den forbindelse er Søren Pham Søe tiltrådt som ny CEO den 1. februar 2011. For at fejre direktørskiftet afholder vi reception i Århus

torsdag d. 3. marts 2011 kl. 14:30 - 17:00

Flemming Rung, afgående CEO hos BaltShip A/S.

på Restaurant Varna, Ørneredevej 3, Århus C. Kunder, samarbejdspartnere og forretningsforbindelser er velkomne. Med venlig hilsen

BALTSHIP A/S

Søren Pham Søe, ny CEO hos BaltShip A/S.


14    TRANSPORTTIDENDE   UGE 08 - 2011

Nyt milliardtab hos SAS Ups: SAS kom ud af 2010 med et nyt underskud – denne gang på 3,1 milliarder svenske kroner. Af Gwyn Nissen Askesky, bøder og snevejr får skylden for, at SAS på ny fik et milliardunderskud. Efter 3,4 milliarder svenske kroner i 2009, var ”regningen” denne gang med 3,4 milliarder svenske kroner kun marginalt bedre. Omsætningen faldt markant fra 44,9 milliarder til 40,7 milliarder svenske kroner. SAS giver de mange utilsigtede hændelser skylden for den faldende omsætning, og dermed det store underskud. SAS’ fungerende direktør, viceadm. direktør John Dueholm, forventer dog overskud i 2011. - Hvis genopretningen af hjemmemarkedet fortsætter, og ingen uforudsete begivenheder indtræffer, er der gunstige betingelser til stede for SAS Gruppen i forhold til at opnå et positivt resultat skat for helåret 2011, lyder det fra John Dueholm i regnskabsmeddelelsen. SAS fik ny topchef 1. februar i år, hvor Rickard Gustafson afløste Mats Jansson, der fratrådte i oktober i fjor.

DSV er ikke kun til lastvogne Indsats: DSV Air & Sea sætter i løbet af foråret en kampagne i gang for at få en større andel af den danske luftfragt. Af Herbert Nielsen Luk øjnene og tænk på DSV. Hvad ser du for dit indre blik? En lastvogn. Og det er ganske rigtig en vigtig del af den store danske koncern. Men der er andre forretningsområder, der måske ikke er så lette at få øje på: DSV er således også DSV Air & Sea – Og det er ikke nogen lille forretning, siger Henrik Nielsen, DSV adm. direktør i DSV Air & Sea. På globalt plan er DSV Air & Sea faktisk den største division inden for koncernen. Og det betyder, at vi får taletid, der lyttes til os, og vi repræsenterer et stort potentiale for fortsat vækst både i Danmark og udenfor. Hidtil har DSV lagt stor vægt på at opdyrke potentialet i markeder som USA og Fjernøsten. - Nu, fra 2. kvartal 2011, sætter vi fokus på det danske marked. Vi er kendt af alle for vore lastvogne, der henter og bringer gods til og fra erhvervslivets virksomheder. Nu skal vi slå på tromme for at tage dette som basis for en indsats over for kunderne, når det gælder luft- og søfragtspedition, siger Henrik Nielsen. Vi skal ud og gøre os salgbare over for kunderne, før opgaverne bliver lagt ud i licitationer.Vi skal lytte til

Plan virker Til gengæld peger SAS i regnskabsmeddelelsen på, spareplanen ”Core SAS” virker. Det kan blandt andet aflæses af regnskabstallene for fjerde kvartal 2010, hvor SAS fik et resultat før skat på minus 464 mio. svenske kr. mod et tab på 1,5 milliarder kroner i samme periode 2009. SAS skriver, at selskabet er nået i mål med 86 procent af spareplanen, og at effekten løber op i 800 millioner svenske kroner alene i sidste kvartal i 2010. I alt har SAS hentet 3,6 milliarder på spareplanen, hvilket er bedre end budgetteret – og på den baggrund forventes et plus på bundlinjen i 2011.

kunderne, høre hvad de ønsker, og fortælle dem, hvad vi er i stand til at tilbyde. DSV kan skræddersy en pakke af elementer helt efter kundens behov – omfattende alt lige fra emballering, scanning, advis til modtagere og al form for rådgivning. - Vi skal sikre, at vi kender kunderne ønsker, og at kunderne kender til vore produkter og services, siger Air & Sea-direktøren. Vi har et fuldt dækkende IT-system, der sætter os i stand til at følge forsendelsen gennem hele forløbet, lige fra afhentning ved afsender til modtagelse verden over hos slutkunden. IT hjælper os langt på vej, men vi lægger også vægt på at have folk, der tager telefonen og ringer til kunden for at sikre den tætte dialog og opfølgning.

100 procent dansk - DSV Air & Sea har størrelsen til at tilbyde en globalt dækkende service. Vi har også fleksibiliteten til at sikre kunden en skræddersyet løsning. Og endelig er vi et 100 procent dansk firma, siger Henrik Nielsen, der peger på, at det danske ejerskab for få år siden tilsyneladende ikke var en faktor af betydning. Det er vendt nu. - Nu ser både markedet og

vi selv det som en yderligere kvalitet. Det er jo ikke uden betydning, at der stort set overalt på vore kontorer verden over vil være en eller flere danskere. Det giver alt andet lige en særlig attention på en fjern destination, at der står en dansker med hånd om en dansk forsendelse, vurderer Henrik Nielsen. I den kommende indsats over for det danske marked, drager DSV også næring af Jørgen Rasmussens store og omfattende erfaring fra speditionsbranchen. - Han kender virkelig branchen indefra og ved, hvor problemerne kan ligge for kunden. Og han er eminent til at få ideer og rydde knaster af vejen, siger Henrik Nielsen. Han peger på, at det var Jørgen Rasmussen, der fik ideen til at opbygge færdige paletter mellem Danmark og Australien. De færdige paletter stryger lige igennem og er derfor to dage hurtigere fremme end løse forsendelser. - Det betyder noget for vore kunder – og vi har alt udstyret til at bygge paletter her i Horsens, hvor vi er sikkerhedsgodkendte fra SLV.

Projekter DSV Air & Sea har også en projektafdeling ledet af Ole Christiansen. Den producerer

Vi skal nu ud at vise, at vi er værd at lytte til og værdige til at blive indbudt til deltagelse i de licitationer, der finder sted året igennem, siger Henrik Nielsen, direktør i DSV Air & Sea. årligt omkring 4-500 charteroperationer, styret fra Horsens. De allerfleste af disse operationer kommer aldrig i nærheden af Danmark, men foregår mellem 3. lande. - De ses ikke her, men de er med til at opbygge en stor ekspertise og en tæt global mar-

kedstilgang, forklarer Henrik Nielsen. I 2010 viser CASS-tallene, at DSV havde en samlet fremgang i IATA-fragten på ca. to procent i mængder. Men når det handler om mængderne på ikke-IATA selskaber, var væksten på 27 procent.!

Fragten stagnerede i Københavns Lufthavn

Fragtmængder: Lille tilbagegang på 0,9 procent skyldes nedgang i Askesky og bøder SAS oplyser, at retssager og transferfragten. forlig har kostet selskabet omkring 1 milliard svenske kroner. Det er bl.a. kartelbøder, som SAS er blevet idømt i USA og EU. Askeskyen, der hærgede den europæiske flytrafik i foråret 2010, har kostet SAS omkring 700 millioner svenske kroner.

LUFTFART

Af Herbert Nielsen Omverdenen har længe famlet i blinde i forsøg på at anslå fragtens udvikling i København gennem 2010 – selv har lufthavnen nemlig ikke publiceret sine tal siden midten af året. Men sluttallet for fragten viser altså en stagnation - eller rettere en let tilbagegang - på 0,9 procent i de samlede mængder, der nåede op på 309.236 tons. Det, der trak ned i 2010 for

Københavns vedkommende, var et fald i transferfragten, der er selve lokomotivet i lufthavnens fragtmængder. Takket være lufthavnens status som hoved-hub for SAS og partnere, er det disse forsendelser, der ryger ind og ud af lufthavnen efter omlastning til andre fly. Her var faldet på tre procent til 215.052 tons. Nok til at rykke ved den samlede performance. Importfragten med sine 41.603 tons var på samme niveau som i 2009, mens eksporten gik op med seks procent til 53.580 tons. Men altså ikke nok til at afbalancere faldet i transferfragten.

Lufthavnen forklarer Lufhavnens fragtchef, Lars

Korup, har dog ikke uventet et par synspunkter på læsningen af statistikken for 2010: - Nedgangen skyldes først og fremmest det faktum, at DHL i efteråret 2010 åbnede sin europæiske fragt-hub i Leipzig. Dermed mistede lufthavnen en trafik, der for få år siden bidrog med 70-75.000 tons årligt. Og det var jo en beslutning, som vi var aldeles uden mulighed for at påvirke, siger Korup. Men hvis vi tager dette DHL-bidrag ud af statistikken, viser det sig, at vi faktisk har haft en fremgang på omkring 10 procent inden for det segment, som vi har en mulighed for at påvirke. En anden ting er så også, at i

modsætning til mange andre store lufthavne i Europa, som f. eks Frankfurt og Amsterdam - for ikke at tale om de andre nordiske lufthavne - kom Københavns Lufthavn lettere gennem krisen og ikke mindst det kritiske 2009.

- Vi led ikke som mange andre den store nedgang i mængderne på 25-30 procent. Derfor er sammenligningsgrundlaget også anderledes for os i 2010. Vi havde ikke et stort geninvindings-potentiale at pynte med, siger Lars Korup.

facts

Fragtfremgang i januar Den samlede startvægt for fragtfly nåede i januar i år op på 31.633 ton, mod 27.593 ton i januar 2010. En fremgang på 14,6 procent i forhold til sidste år. Fremgangen er dog mindre markant, når der tælles antallet af bevægelser med rene fragtfly. Her noterede Københavns Lufthavne 334 rene fragtflyvninger i januar, mod 331 i januar 2010. Det svarer til en forbedring på 0,9 procent. Trafiktallene fra Copenhagen Airports A/S viser en generel tendens mod færre, men større fragtfly.

Billund fortsætter opturen Af Herbert Nielsen Billund Lufthavn sluttede med rekord i fragtmængder i 2010. Men har skam ikke tabt pusten. Fremgangen fortsatte i hvert fald gennem januar, hvor lufthavnen håndterede i alt 4744 tons luftfragt.

Det svarer til en fremgang på 20,6 procent i forhold til samme måned 2010 – og det tegner jo godt for 2011. Ud af de 4744 tons udgjorde 2553 tons importgods, der steg med 17,4 procent. Endnu flottere blev det dog for eksportfragten, der røg i vejret med

hele 24,5 procent, til 2191 tons. Nu skal det så vise sig, om fremgangen holder. I april 2010 startede DHL Aviation en daglig fragter til og fra Leipzig, så fra den måned i 2011 bliver sammenligningsgrundlaget mere realistisk. Billund Lufthavns fragtchef,

der i øvrigt nu skal tituleres VP Cargo, har i øvrigt tidligere løftet sløret for planer om eventuelt at starte en udbygning af fragtterminalen for at kunne håndtere de stigende mængder af gods. Så måske skal håndværkerne i området snart i arbejdstøjet igen.

Billund Lufthavn i 2011

Jan (tons)

%

Import Eksport

2553 2191

17,4 24,5

Total

4744

20,6


2011 - UGE 08   TRANSPORTTIDENDE    15

UDLAND

Lidt for meget handyman Farligt: Nordtyske betjente gjorde store øjne, da de stødte på en lettisk chauffør og hans ”lastbil”. Ønske om flere 30 meter lange lastbiler Det svenske modulvogntogsforsøg ETT - ”en trave till” – skal udbredes i andre dele af Sverige. ETT drejer sig om 30 meter lange og op til 90 ton tunge skovvogntog og det svenske forskningsinstitut Skogforsk i Uppsala vil gerne have testområdet udvidet. – Fra Skogforsks side foreslår vi at forsøget udvides for at få flere erfaringer. Beslutningen om udvidelsen skal dog tages af Trafikverket, siger M Sc Forestry, researcher og PhD student Gunnar Svenson til TTN. De nuværende forsøg med ETT (en trave till – eller på dansk en tømmerstak mere) fortsætter endnu et år. - Vi tror at ETT vil kunne anvendes mange steder, hvor vejnettet tillader det, siger Gunnar Svenson, der peger på, at broer og vejgeometri skal være i orden. Lige nu er der ikke udpeget nogen specielle områder, hvor man påtænker at indføre ETTvogntog.

BAG øger kontrollen Det tyske transportpoliti oplever stadig hyppigere at der fuskes med tachografen. Det er ikke kun i Danmark at debatten om fusk med lastbilernes tachograf raser. Også det tyske transportpoliti BAG oplever i stadig stigende omfang, at der bliver manipuleret med tachografen. - Den kriminelle energi på dette område er stigende i hele Europa, lyder det fra BAG, der ikke har tal på overtrædelserne. Der fuskes blandt andet ved hjælp af magneter og ved ændringer af motorstyringen, ligesom BAG ikke udelukker, at der fuskes med tachografernes software. BAG kontrollerede i 2010 hele 600.000 lastbiler.

Fragtrekord i München 275.000 tons luftfragt i 2010 er ny rekord på lufthavnen i München. Dermed er lufthavnen kommet sig meget hurtigere over finanskrisen, end ledelsen havde forventet. Antallet af fragtflyvninger lå ganske vist 1,7 procent under 2009-tallene, men det skyldes ikke konjunkturerne. Derimod holdt askesky, pilotstrejke og snevejr i flere perioder flyene på jorden over flere dage. Fragtmængderne steg derimod med 27 procent.

Hamborg-kandidat går ind for MVT Den socialdemokratiske kandidat Frank Horch vil tillade modulvogntog i delstaten Hamborg hvis socialdemokra-

Af Gwyn Nissen Politiet kunne ikke undgå at overse lastbilen, da den slog gnister under kørsel på motorvejen A1. Da politiet stoppede lastbilen tabte de nærmest kæben – aldrig nogensinde havde de set noget lignende før, skriver det tyske medie shz.de Den 40-årige lette kunne ikke

forstå, hvorfor han blev pillet du af trafikken – han var nærmest begejstret og stolt over selv at have klargjort lastbilen. ”Klargøringen” bestod i: Plexiglas-forrude monteret med skruer og PU-skum, beskadiget førerhus, knækket A-søjle, sidedøren fastgjort med skum, spartelmasse og spændebånd (døren kunne ikke åbnes), smadret og skæv førerhus-top,

utætte trykluft- og bremseanlæg, skarpe kanter ragede ud hele vejen rundt om lastbilen, ledninger var porøse, hjulkasser var løse (eller var der slet ikke), dækkene var slidte og porøse, samt oliesmurte hydraulikslanger. Og det var kun trækkeren. Anhængeren havde mindst lige så mange fejl og mangler herunder blandt andet defek-

te bremser, manglende lygter. På ladet havde chaufføren løstliggende dæk, der ikke var sikret – og en Audi 100, der var i noget bedre stand. Så mens politiet konfiskerede lastbilen og udskrev bøder, kunne den lettiske chauffør og hans beifahrer fortsætte turen. Og de tyske motorveje var blevet sikrere at færdes på…

Kombiverkehr gik frem Den tyske kombitransportør Kombiverkehr flytter 9,1 procent mere lastbilgods fra vejene til skinner. I tørre tal betyder det, at Kombiverkehr transporterede godt 77.000 flere lastbiltransporter på skinner i 2010 end i 2009. Total transporterede Kombiverkehr 933.039 lastbilsendinger, svarende til næsten 1,9 millioner TEU. Kombiverkehr noterer, at selskabet sammenlangt spaterne kommer til magten ved valget den 20. februar – hvilket meningsmålingerne tyder på. Dermed vil vejen være banet for, at også Hamborg tilslutter sig det tyske feltforsøg med de 25,25 meter lange modulvogntog. - Et sådant forsøg vil kunne afklare om det er økonomisk, økologisk og sikkert, at slippe disse køretøjer løs i trafikken, siger Frank Horch, der stiller op til posten som erhvervssenator.

Tyskland på vej mod billion Tysklands eksport forventes i år at komme tæt på 1 billion– 1000 milliarder – euro. I fjor steg værdien af den tyske eksport med 18,5 procent til 951,9 milliarder euro. For 2011 forventer det tyske industri- og handelskammer – efter en analyse blandt 28.000 virksomheder - en vækst på tre procent. - Virksomhederne har tillid til opsvinget, forlyder det fra handelskammeret. Det ses blandt andet på virksomhedernes vilje til rekordhøje investeringer. 90 procent af de tyske virksomheder betegner deres situation som værende god eller tilfredsstillende. Det er især Kina, Brasilien og

Flot fjerde kvartal for UPS UPS offentliggjorde en justeret indtjening per aktie med en forbedring på 44 procent i forhold til samme periode året før. Pakke-giganten leverede i alt 3,9 milliarder pakker i 2010, hvilket svarer til gennemsnitligt 15,6 millioner pakker om dagen. Omsætningen steg med 9,4 procent til 49,5 milliarder USD, hvilket gav et driftsresultat på 5,8 milliarder USD, en forbedring på 47 procent i forhold til 2009. - UPS har igen demonstreret exceptionel indtjeningsvækst ved at øge styrken i koncernens netværk til gavn for kunderne, siger bestyrelsesformand og CEO, Scott Davis, UPS. UPS forventer at fremgangen fortsætter i 2011.

TNT og Gucci i grønt parløb

rer klimaet for mere end 870.000 tons CO2, sammenlignet med hvis transporteren skulle foregå på lastbil. - Disse tal viser, at både klimaet og Kombiverkehr-kon-

cernen profiterer ved hver eneste kombinerede transport, siger Kombiverkehrs topchef Robert Breuhahn. Han anser fremgangen som bevis på, at industrien og

Indien, der driver den tyske eksport fremad og det i brancher som maskiner, automobilindustri, kemi og elektronik. Eksporten steg med 26 procent til disse lande, mens eksporten til det øvrige Europa steg med 12,7 procent.

pere, kroghejs og renovationsaggregater til lastvogne har netop overtaget HMF Sverige AB. Selskabet har indtil nu været et fuldtejet datterselskab til Højbjerg Maskinfabrik A/S i Aarhus. Hos HMF ser man salget af datterselskabet som et naturligt og vigtigt trin i den fortsatte fokusering på kernevirksomheden med udvikling og fremstilling af teknisk markedsførende hydrauliske kraner. HMF producerer kraner i segmentet fra et halvt ton/m op til 85 ton/m. - HMF Sverige skal fortsat drives med sin egen markedsorganisation, der har Helsingborg og Täby som udgangspunkter, siger Jan Olsson, ejer af Joab koncernen til TTN.

Italiensk opsving En Confetra-analyse bekræfter, at det også går fremad i støvlelandet. Opsvinget efter krisen har dog ikke taget nogen stejl kurve. Den nationale landevejstransport er i 2010 steget med to procent, stykgodstransporter er oppe med seks procent og internationale transporter er steget med otte procent. Trafikken over alperne er steget med henholdsvis 10,9 og 7,0 procent via Mont-Blanc-tunnellen og Frejus, mens Brenner-passet kun kunne notere et plus på 2,9 procent. Søtransporten i Italien er steget med ni procent og luftfragten med 18 procent. Milanos Malpensa-lufthavn tegner sig for 50 procent af den italienske luftfragt. Kun på skinnerne gik det ikke fremad: Jernbanegodset faldt med otte procent.

Joab overtager HMF Sverige Joab der er kendt for liftdum-

DAF styrker sin position I 2010 styrkede DAF sin position på det europæiske lastbilmarked yderligere. I det tunge segment (over 15 tons) opnåede DAF en markedsandel på 15,2 procent og er dermed nummer tre i Europa. DAFs mål på mellemlangt sigt er en markedsandel på 20 procent. Det skal ses i lyset af, at det ikke er mere end 10 år siden, at DAF hvad angår volumen, var den mindste af de

logistikbranchen i stigende grad vælger jernbanetransport på grund af den tiltagende trængsel på vejene og den gavnlige effekt på miljøet. syv lastbilproducenter i det tunge segment. I Holland, Belgien, Storbritannien, Tjekkiet, Polen og Ungarn er DAF markedsleder. I Tyskland og Italien er DAF størst blandt de importerede mærker. I 2010 blev der i de 27 EUlande (plus Norge og Schweiz) registreret ca. 183.000 lastbiler i segmentet over 15 tons. Dette er en stigning på mere end 9 % sammenlignet med det foregående år, hvor ca. 168.000 lastbiler blev registreret. Det forventes, at salget i segmentet over 15 tons i Europa kommer til at ligge mellem 220.000 og 240.000 enheder i 2011. DAF opnåede en stigning i næsten alle lande i Europa: I Holland steg markedsandelen i det tunge segment fra 33,3 til 34,7 procent og i Belgien steg det fra 18,5 til 22,2 procent. I Tyskland, som er Europa’ største lastbilmarked, gik markedsandelen op fra 10,6 til 11,1 procent, medens markedsandelen i Frankrig og Spanien steg til henholdsvis 14,6 og 14,4 procent. Ligeledes styrkede DAF sin position i lande i Central- og Østeuropa; i Tjekkiet gik markedsandelen i segmentet over 15 tons op fra 15,5 til 20,9 procent, medens markedet i Polen landede på 19,3 procent.

Mens modeugen i København kørte på sit højeste, annoncerede TNT et nyt grønt pilotprojekt. Sammen med Gucci og Iveco tester den hollandske transportgigant et miljøvenligt ”zero emission”-logistikkoncept for Guccis butikker i modebyen Milano. Konceptet sigter mod at effektivisere ‘pick ups’ og ‘deliveries’ (PUD) for Guccis butikker i modebyens centrum. PUDs bliver normalt håndteret af forskellige biler flere gange i løbet af dagen, men det skal pilotforsøget gøre noget ved for at spare kørsler og sænke CO2-udledningen. Iverco leverer elektriske varebiler til TNT og Guccis grønne fragtkoncept, der er en del af TNTs globale initiativ City Logistics. Her afprøves nye miljøvenlige logistikløsninger til kunder i storbyer. Netop nu afprøver TNT fire alternative supply chain-koncepter i europæiske storbyer. Bl.a. en model med eldrevne fragtcykler og satellit-hubs i Bruxelles’ bykerne.

DAF kører også fremad i Sverige 2010 har været et fremgangsrigt år for DAF Trucks og det gælder også i Scania og Volvos hjemland, hvor DAF er repræsenteret af Cosmo Truckcenter i Markaryd. På trods af en nedgang i det totale antal solgte lastvogne i Sverige lykkedes det alligevel sidste år for Cosmo Truckcenter at sælge mere end 150 nye DAF lastvogne i Sverige. - Fremgangen er et resultat af et moderne sortiment, større tro på fremtiden blandt vore kunder og engagerede sælgere, siger administrerende direktør for Cosmo Truckcenter Lex Zandbergen til TTN. - Vi fortsætter i 2011 med at udvide servicenettet i Sverige. Flere og flere kunder har opdaget merværdien ved DAF lastvognene i form af høj pålidelighed og lave driftsomkostninger, siger Lex Zandbergen.


16    TRANSPORTTIDENDE   UGE 08 - 2011

JURA

Udsat britisk rasteplads Sø- og Handelsretten har i to omgange truffet afgørelse i sag om stjålne computerspil

Jura Af adv. Henrik Kleis, Advokatfirma Delacour Dania, Århus

Af og til kan en domstol komme til at behandle samme sag flere gange, nemlig i tilfælde hvor der er uenighed mellem parterne om rette værneting – altså stedet hvor sagen kan anlægges, og sker det, vil denne processuelle uenighed sædvanligvis blive behandlet særskilt og først. En domstol kan altså få forelagt spørgsmålet om den selv overhovedet er kompetent til at behandle sagen, i og med den ene part påstår sagen afvist, og når domstolen frem til, at den selv mener at være kompetent eller får at vide af en højere instans, at den er det, skal den så i næste step forholde sig til de såkaldte materielle spørgsmål i sagen – eksempelvis om der skal betales erstatning for en transportskade eller ej. Sø- og Handelsretten har den 7. februar 2011 afsagt dom vedrørende de materielle spørgsmål i en sag, hvor retten oprindeligt havde afvist at behandle sagen, men senere under anke af dette

spørgsmål til Højesteret af denne retsinstans fik at vide, at den rent faktisk skulle behandle sagen, og dette er så sket nu. I korthed drejede sagen sig om et dansk speditionsfirma eller dette firmas underleverandør havde handlet groft uagtsomt i forbindelse med tyveri af et parti computerspil under en CMRtransport fra Rugby i England til Brabrand i Danmark, og da godset blev konstateret stjålet, rejste legetøjsfirmaets (ordregiverens) forsikringsselskab et regreskrav mod speditøren på DKK 2.006.497,28 eller rettere modværdien EUR 269.661,50 med fradrag af DKK 184.271,24, som var det beløb, speditøren i første omgang betalte i henhold til ansvarsbegrænsningsreglerne i CMR-lovens § 29, stk. 2, jf. stk. 1. Et ofte forekommende tema i disse spalter er spørgsmålet, om transportøren er afskåret fra påberåbe sig sin ellers lovfæstede ret til ansvarsbegrænsning fordi den skadeforvoldende handling er sket med vilje eller ved grov uagtsomhed (§ 37), og som ofte tidligere set drejede denne sag sig i virkeligheden også i bund og grund om speditøren vidste eller burde vide, at godset vare særligt attraktivt for tyve (tyvetække-

ligt/værdigods), hvilket i givet fald medfører at der ikke kan begrænses, og at skadelidte dermed har krav på fuld erstatning. Meet the Robinsons Begivenhedsforløbet startede den 16. juli 2007 da Ordregiveren bestilte 21.051 computerspil af mærket ”Meet the Robinsons” til en pris af 368.092,53 EUR. Computerspil vil sædvanligvis være ”tyvetækkeligt gods”, som altså forudsætter en særlig opmærksomhed fra transportørens side (”the good guys”) – og som under alle omstændigheder tiltrækker en særlig opmærksomhed hos ”the bad guys”. Ordregiveren rettede herefter henvendelse til Speditøren med henblik på udførelse af transporten fra et lager hos Afsenderen i Rugby, England til Ordregiveren i Brabrand. Ved e-mail af 18. juli 2007 meddelte Afsenderen til Ordregiveren med kopi til Speditøren, at bestillingen var klar til afhentning den 20. juli 2007. Af e-mailen fremgår blandt andet følgende: ”… GN7A0002SO 2,010 PCE Meet the Robinsons – Wii GN4D0010TO 6,000 PCE Meet the Robinsons – NDS

Tema

IT STYRER UDVIKLINGEN IT • Telefoni • Flådestyring • Transport 2011

September

Engelsk søster Speditøren kontraherede vedrørende transporten i England til sit engelske søsterselskab Speditøren UK Ltd., der viderekontraherede opdraget til endnu en engelsk speditør, og denne antog en engelsk vognmand til at udføre transporten fra Rugby til færgen i Immingham, hvorfra godset skulle sejles til Esbjerg. Den 19. juli 2007 kl. 16.25 afhentede Vognmanden med en presenningstrailer godset hos Afsenderen i Rugby. Godset var lastet på 8 paller. Chaufføren kørte derefter mod Beccles for at afhente yderligere gods fra en anden ordregiver. På vejen til Beccles afbrød chaufføren transporten for at overholde køre- og hviletidsbestemmelserne. Han parkerede på en vigeplads (lay-by) på hovedvejen i nærheden af Newmarket og tog natophold i lastbilen. Om morgenen den 20. juli 2007 var trailerens presenning skåret op, og der var fjernet 6 af de 8 paller til Ordregiveren. Ved fragtbrev af 21. juli 2007 fra Speditøren blev de resterende to paller under betegnelsen ”SOFTWARE” leveret til Ordregiveren i Brabrand. Af en besigtigelsesrapport af 17. oktober 2007 fra en havariagent fremgik blandt andet følgende: ”…

Har du løsninger til transport- og logistikbranchen, så få dit budskab frem ved at annoncere i Trans Inform.

…”

IT styrer udviklingen er også temaet i Trans Inform nummer:

November

…”

CAUSE OF LOSS On the information to hand we are of the opinion that the loss under review is the result of theft by persons unknown whilst goods were in the care of the haulier, who parked in an unsecured roadside lay-by.

udkommer uge 12 med deadline den 7. marts

9

Please see attached collection form for you to complete and return to me prior to collection taking place, and ensure driver quotes attached pass code upon arrival.

Der udvikles hele tiden nye tekniske landvindinger og opfindes nye it-løsninger til brug inden for transport og logistik. Trans Inform sætter fokus på de seneste nyheder inden for it og telefoni, som gør dagligdagen lettere for aktørerne i transportsektoren – hvad enten de befinder sig til lands, til vands eller i luften.

Trans Inform nr. 3

21

GN4A0019TO 1,536 PCE Meet the Robinsons – GBA GX2B0001AO 1,500 PCE Meet the Robinsons – XBOX360 GN1B0019TO 10,005 PCE Meet the Robinsons – PS2 ….

Annoncekontakt Anne Gall Seward – ags@transinform.com Trine Philipsen – tp@transinform.com Redaktionel kontakt info@transinform.com Med venlig hilsen Salgsteamet på Transinform – Telefon 70 10 05 06

TEMA I NÆSTE NUMMER · Kraner · Specialtransport · Læssegrej · Vestfyn Trækker

Udsat område Under sagen blev dokumenteret en række oplysninger om sikrede parkeringspladser og deres geografiske placering. Af det dokumenterede materiale fremgik, at nærmeste alternative overnatningsplads var Hilltop Café med plads til 52 overnattende lastbiler. Pladsen, der var uden sikkerhedshegn, var sikret med et overvågningskamera ved indkørslen. Disse og de følgende oplysninger har bl.a. betydning for vurderingen af den grove uagtsomhed, og dermed for størrelsen af erstatningen. Endvidere blev dokumenteret en række statistiske oplysninger om tyveri under transport mv., herunder Europaparlamentets rap-

port ”Organised Theft of Commercial Vehicles and their Loads in the European Union”(bilag 12) fra juli 2007 for perioden 2003-06. Heraf fremgår blandt andet, at den næstmest stjålne produktgruppe er forbrugerelektronik med 16 %. Det samlede antal fragttyverier fordeler sig med 4 % fra sikrede parkeringspladser, 27 % fra ikke-sikrede parkeringspladser, 28 % fra lasteller losningsophold og 41 % fra øvrige ophold under transporten. England topper listen med en andel på 29 % af samtlige fragttyverier i Europa. Af rapporten fremgår endvidere, at Englands procentandel var faldende fra 41 % i 2003 til 24 % i 2006 med følgende bemærkning: ”… Although no hard proof exists, this dramatic drop may be one of the results of strong anti-theft action plans that have been effective in this period. Examples of these actions are: Truckpol, a UK national police database and support system making information available to industry …” (“Selvom der ikke er håndfast dokumentation herfor, så kan det dramatiske fald være et af resultaterne af en stærk aktionsplan mod tyveri fra lastbiler, der blev gennemført i denne periode. Et af elementerne i denne aktionsplan var ’Truckpol’ – en national britisk politidatabase, der gjorde information om problemet tilgængelig for transportbranchen.”/oversættelse red.) Ifølge Truckpols kvartalsrapport (bilag G1) fra juli-september 2007 foregår fragttyveriet i 22 % af tilfældene fra køretøjet. I rapporten er Newmarket med postkode CB 8 markeret i laveste risikokategori med ingen registrerede tilfælde af fragttyveri. I Europols rapport ”Cargo Theft Report” (bilag 11) fra 2009 topper England i 2007 listen over lande med den højeste tabsrate for fragttyveri i forhold til landets BNP og kategoriseres ved internationale transporter i samme risikogruppe som eksempelvis Italien, Polen og Rumænien. Medieprodukter Sø- og Handelsretten startede med at lægge til grund, at godset, der bestod af otte paller, blev transporteret i en presenningstrailer, og at der under et natophold på en vigeplads i nærheden af Newmarket i England skete tyveri ved opskæring af trailerens presenning. Ved tyveriet blev der stjålet seks paller. De resterende to paller blev efterfølgende leveret til Ordregiveren. Retten fandt, at Speditøren ved udbetaling af en erstatning på 184.271,24 DKK, svarende til ansvarsbegrænsningsbeløbet efter CMR-lovens § 29, stk. 2, jf. stk. 1, havde anerkendt ansvaret for bortkomsten af de 6 paller. Efter de nedlagte påstande skulle retten alene tage stilling til, om Speditøren var berettiget til ansvarsbegrænsning, eller om skaden var forvoldt ved grov uagtsomhed. Retten lagde til grund, at Speditøren gennem en længere årrække havde transporteret gods fra Afsenderen i Rugby, England

til Ordregiveren i Brabrand, og at parterne havde standardiseret bookingproceduren, således at Speditøren og Ordregiveren fik besked ved samme e-mail, når godset var klar til afhentning fra Afsenderen. Efter de forklaringer der var afgivet i Retten, kunne det endvidere lægges til grund, at i hvert fald halvdelen af transporterne fra England vedrørte medieprodukter, herunder computerspil. Afsenderens e-mail til Ordregiveren med kopi til Speditøren om godsets afhentning indeholdte stykantal og produktnavnene (”Meet the Robinsons”) efterfulgt af betegnelserne (”Wii, NDS, GBA, XBOX360 og PS2”), samt en (”collection form”) der skulle udfyldes og returneres af Speditøren til Afsenderen inden afhentningen af godset. Små rapserier Under afhøringerne i retten havde en repræsentant fra Ordregiveren i Danmark forklaret, at der tidligere var sket ”små rapserier” af Ordregiverens leverancer, hvilken problemstilling han personligt havde drøftet med en repræsentant fra den danske Speditør, og dette sammenholdt med indholdet af e-mailen fra Afsenderen og parternes langvarige samarbejde, gjorde at Retten fandt det godtgjort, at Speditøren vidste, at godset fra Afsenderen bestod af computerspil til forskellige medieafspillere. Retten fandt det herefter ubetænkeligt at lægge til grund, at en professionel fragtfører som Speditøren vidste eller burde have vidst, at gods i form af computerspil var særligt tyveritækkeligt og derfor krævede iagttagelse af visse forholdsregler, og Speditøren var, selvom transportopdraget blev viderekontraheret til andre som kontraherende fragtfører, ansvarlig for transporten, jf. CMR-lovens § 4. Retten lagde til grund, at chaufføren, efter at have lastet godset hos Afsenderen, kørte mod Beccles, hvor han undervejs tog natophold på en vigeplads til hovedvejen for at overholde køre- og hviletidsbestemmelserne. Vigepladsen, hvor der kunne holde op til flere lastbiler i forlængelse af hinanden, var, i modsætning til den alternative og nærmeste beliggende parkeringsplads Hilltop Café, uden nogen former for sikring eller belysning. Uanset om området Newmarket kunne anses for et lavrisikoområde, var det rettens opfattelse, at natophold på en vigeplads med tyveritækkeligt højværdi gods i en presenningstrailer, under disse omstændigheder var udtryk for en sådan kvalificeret uforsigtighed, at skaden kunne anses forvoldt ved grov uagtsomhed, og at Speditøren derfor ikke kunne begrænse sit ansvar, jf. CMR-lovens § 37, stk. 1, jf. stk. 2. Herefter, og da kravet var ubestridt, blev Forsikringsselskabets påstand taget til følge med 146.350 DKK. Dommen kan ankes til Højesteret, og sker dette vil Højesteret altså også skulle behandle samme sag for anden gang.


2011 - UGE 08   TRANSPORTTIDENDE    17

AKTUELT

Kontrol med stort K Hjælp til selvhjælp: Der var klar besked fra branchen til transportministeren på dialogmøde: Vi kan heller ikke acceptere snyderiet. Af Gwyn Nissen Transportminister Hans Christian Schmidt fik en klar melding fra branchens organisationer, da ministeren havde indkaldt til dialogmøde ovenpå en flere uger lang debat om snyderi i branchen med køre-/hviletider: Snyderiet er uacceptabelt og der er behov for mere kontrol. Men regelrytteriet har til gengæld også nået grænsen påpeger International Transport Danmark, der ønsker mennesket tilbage i centrum i lastbilernes dagligdag. - Regelrytteriet omkring køre-hvile-tid har nået et absurd leje, og derfor er endnu flere regler og sindrige bødesystemer den dårligst tænkelige løsning på de aktuelle problemer omkring overtrædelser af køre-hvile-tiderne. Lad os i stedet begynde at tage udgangspunkt i, at det er mennesker, vi har med at gøre, sagde ITD’s adm. direktør Jacob Chr. Nielsen.

Nidkært regelsæt Om baggrunden for de mange mindre overtrædelser forklarede Jacob Chr. Nielsen: - Vi har at gøre med et regelsæt, der er så nidkært og detaljeret, at det på det nærmeste regulerer chaufførernes toiletbesøg. En simpel tastefejl kan føre til bøder – og endda til frakendelse af førerbeviset. Det medfører et enormt pres på chaufførerne og en tung administrativ byrde for transportvirksomhederne i hverdagen. Ingen andre brancher har lignende regler, og det er jo dybt urimeligt. Og hvad værre er: Det virker hverken fremmende på trafiksikkerheden eller på arbejdsmiljøet som tiltænkt, sagde Jacob Chr. Nielsen. Michael Svane fra DI Transport ønsker overtrædelserne delt op i tre grupper: - For det første betjeningsfejl og fejl uden trafiksikkerhedsmæssig betydning. For det andet almindelige overtrædelser, hvor chauffør og vognmand

kan blive tvunget på et kursus. Og så den tredje kategori: Bevidst snyd, manipulation, fusk, bedrag – det skal vi slet ikke forklare eller forsvare i branchen. Her handler det ikke om, at reglerne ikke er gode nok eller at man er ude i en gråzone. Det skal straffes hårdt og det skal følges op ved, at organisationerne smider disse medlemmer ud, siger Michael Svane.

Et udbredt problem Svane mener til gengæld ikke, at der kun tale om nogle få sorte får, der snyder. - Transportbranchen må tage det på sig, at det her ikke handler om nogle få brodne kar og en lille udefinerlig gruppe, men at der et stort omfang af snyd og uregelmæssigheder med køre-/ hviletider – og det kan ikke nytte, at vi lukker øjnene herfor, siger Michael Svane, der efterlyser kontrol – med stort K. Dansk Transport og Logistik

ønsker de ”sorte får” straffet, fordi deres opførsel er ukollegial, kriminel og underminerende for konkurrencen. - Det kan og vil vi ikke acceptere i DTL. Omvendt er der også mange transportvirksomheder, der bliver urimeligt dømt for bagateller, f.eks. fejlbetjening af fartskriveren. Udover at det er urimeligt, så tager det også ressourcer fra det væsentlige, nemlig at forfølge ”de sorte får”. Og det vil DTL have gjort noget markant ved, så det kan undgås fremover, siger Erik Østergaard, direktør i DTL, der blandt andet foreslår fratagelse af vognmandstilladelse ved bevidst manipulation af fartskriver, medvirkeransvar til transportkøber, større fokus på køre- og hviletid på vognmandsuddannelsen og chaufføruddannelsen, øget og hyppigere vejkontrol fra politiets side, oprettelse af en særlig tungvognsmyndighed i stil med tyske BAG mm.

Dansk BAG Frie Danske Lastbilvognmænd har i mange år efterlyst forbedrede kontrolmuligheder i Danmark, og ønsker en effektiv kontrol i lighed med BAG i Tyskland. - Der findes i dag cirka 10 politibetjente rundt om i Danmark, som har den uddannelse, der er nødvendig for at udføre en effektiv kontrol i Danmark. Disse betjente hjælper i dag Rigspolitiet, når de kan frigives til dette arbejde. Der nemlig tilknyttet en politikreds og indgår derfor i politikredsens arbejde på lige vilkår med andre politibetjente i de pågældende kredse. Som FDL ser det, vil kontrollen hurtigt kunne gøres mere effektiv ved at overføre de 10 betjente, så de bliver tjenstgørende direkte under Rigspolitiets tungvogns-kontrol, lyder det fra Christian Jensen og Torbjørn Bay fra FDL. gn@transporttidende.dk

Signhouse genopstår Konkursbegæringen var indgivet og direktør Søren Frederiksen var efterhånden indstillet på at sige farvel til sit firma SignHouse i Padborg, som han selv stiftede i 2005. Men nu er der kommet en redningsplanke i form af eksterne investorer, skriver JydskeVestkysten. Det ligger i aftalen med investorerne, at selskabet skal trimmes. Derfor bliver det formentligt ikke muligt at hyre alle de 15 medarbejdere, der hidtil har arbejdet i SignHouse, oplyser Søren Frederiksen til avisen. Selskabet har hidtil produceret og solgt design og dekorationsopgaver til transportbranchen - og det bliver også fremtidens arbejdsområde for det reetablerede selskab. SignHouse kom i heftig modvind under finanskrisen, da antallet af nye lastbiler faldt drastisk – og dermed også dekorationsopgaverne.

Bring Logistics ændrer navn Bring Logistics Danmark A/S har skiftet navn til Bring Cargo Danmark A/S. Derudover sker der dog ingen ændringer ift. kunder, CVRnumre, telefoner mm.

Messe-markedsføring med helt nye muligheder Når transportmessen vender tilbage til MCH Messecenter Herning i dagene 6.-9. april 2011, så bliver det med to medie-nyheder, der giver transportbranchen helt nye muligheder for at markedsføre sig før og under Transport 2011: Transportmagasinet og Danmarks Transport-Tidende/ Trans Inform er gået sammen om en fælles messeoptaktsavis samt en aktuel messeavis, der udkommer på de fire messedage.

FÆLLES OPTAKTSAVIS De to medier udgiver som noget nyt også en fælles messe-optaktsavis sammen. Den udkommer sammen med Transportmagasinet og Danmarks Transport-Tidende henholdsvis 10 og 3 dage inden messen og når dermed ud til mere end 40.000 læsere. Derudover udsendes optaksavisen til mere end 1000 MCH-kunder. 1/1 side: 14.000 kr.

1/2 side: 9000 kr.

1/4 side: 6000 kr.

FIRE AKTUELLE MESSEAVISER Messegæster og – udstillere kan på messen se frem til hver morgen – fra onsdag til lørdag - at få en dugfrisk ottesiders messeavis med nyheder og baggrund fra Transport 2011. Artiklerne skrives af de to blades journalister i løbet af messedagen og trykkes i Skive, for derefter at blive kørt til Herning, hvor de dugfriske aviser så er klare ved indgangene og på standene, når de besøgende strømmer ind om morgenen. De aktuelle messeaviser får et samlet oplag på omkring 20.000. 262 x 108 mm: 5000 kr.

129 x 108 mm: 3000 kr. Side 4

Giamcommy

DEN OFFICIELLE MESSEAVIS

14.000 kr.

Giamcommy nulla corem

Succes på vej

XXL: Store førerhuse er vejen frem

Ugiamconsed tat autatet, velit, 0veliscin ulpu tat autatet, velit, veliscin ulpu Side 2

Kineserne kommer med fuld fart

feu feugue faccumsan

Det tunge skyts Tat autatet, velit, veliscin ulpu tat autatet, velit, veliscin ulpu.

9000 kr.

6000 kr.

Offroad på vej

Side 4

Publikum strømmer til årets messe

Side 7

5000 kr.

MARKEDSFØRING Hvis du skal være med i enten messeoptaktsavisen, de aktuelle messeaviser på Transport 2011 i Herning eller i vores månedsmagasin Trans Inform, så ring allerede nu til din annoncekonsulent. Spørg efter Anne Seward eller Trine Philipsen på 7010 0506 eller mail til annoncer@transporttidende.dk

3000 kr.

3000 kr.

PRISER OG DEADLINES Herover kan du se eksempler på annonceformaterne og priserne. Vi skal have din annonce til optaktsavisen senest den 11. marts. og til den ottesidet messeavis senest den 21. marts.


18    TRANSPORTTIDENDE   UGE 08 - 2011 Konkurs i Kalundborg Kalundborg Kran og Container A/S, Hareskovvej 15 A, Kalundborg er ved dekret af 3. februar af Skifteretten i Holbæk taget under konkursbehandling efter en begæring, der er modtaget den 14. januar. Kurator er advokat Michael Gregersen, Lilletorv 6, Århus C. BF Transport konkurs Ved dekret af 7. februar har Skifteretten i Holstebro taget BF Transport ApS under tvangsopløsning, Vestergade 53, Hvidbjerg, Thyholm under konkursbehandling efter en begæring, der er modtaget den 7. februar. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 31. januar truffet beslutning om tvangsopløsning af selskabet. Selskabet har hjemsted i Struer kommune og har drevet virksomhed fra ovennævnte adresse.

NOTERET

Kurator er advokat Bjarne Rosbjerg Korsgaard, Advokathuset A/S, Brotorvet 2 A, Holstebro.

ling og eventuel stadfæstelse af udkast til regnskab og udlodning med en dividende på 8,8391% til §97 krav.

Spectre konkurs Skifteretten i Holbæk har ved dekret af 2. februar taget Spectre Logistics A/S, Nørreled 12, Mørkøv under konkursbehandling efter en begæring, der er modtaget den 20. januar. Advokat Ole Vestergaard, Selandia Advokat, Havnevej 19, Holbæk er kurator i boet.

Ændringer hos dækkoncern John Campbell McNaught er den 9. februar tiltrådt som formand for bestyrelsen ved Bridgestone Danmark A/S, Sigma 1, Søften, Hinnerup. Samtidig er Gerard Duffy og Stéphane Désirè Evenepoel udtrådt af selskabets bestyrelse, og Patrick Fitzgerald Curran, Ballingarry, Roserea, County Tipperary, Irland er indtrådt i bestyrelsen.

Afsluttende skiftesamling i Løgumkloster I konkursboet Preben Mathiesen, Industrivej 9, Løgumkloster holdes der afsluttende skiftesamling i Retten i Sønderborg, Skifteretten, mødelokale E, Stationsvej 10, Sønderborg, tirsdag den 22. februar kl 9. På mødet vil der ske behand-

Udskiftning i bestyrelsen hos krankoncern Hans Bundgaard og Ingvar Bundgaard Jensen er den 4. februar udtrådt af bestyrelsen ved HMF Group A/S, Oddervej 200, Højbjerg. I stedet er senior VP Finance Søren Bjerregaard Madsen, Porsevænget

35, Hasselager og adm. direktør Brian Stage, Hejrevej 12, Ry indtrådt i bestyrelsen.

Lakeringsselskab ændrer i organisationen Hos P. Schmidt Ringsted A/S, Huginsvej 11, Ringsted, er Svend Aage Nielsen og Marianne Lusty, den 1. februar trådt ud af bestyrelsen. Samtidig er Tonny Elgaard Andersen, (formand), Marievej 55, Høng og Rene Sahlmann Andersen, Kildebæksvej 22,Vetterslev, Ringsted indtrådt i bestyrelsen. Nyt udlejningsselskab i Padborg Selskabet L.T. Rental A/S, Hermesvej 31, Padborg, har den 4. februar stiftet et nyt selskab med navnet Paul Günther Rental A/S, Hermesvej 31, Padborg. Etableringen af det nye selskab er sket ved kontant indbetaling af 5 mio Euro til kurs 100. Advokat Peter Dahl,

(formand), Varnæsvej 163, Aabenraa, Aloysius Schnelte, Grüner Weg 13, Meppen,Tyskland og Karl-Heinz Schweer, Brombeerweg 15, Horneburg, Tyskland har sæde i det nye selskabs bestyrelse, hvor Anselm Johannes Brackert, Bäckerweg 3, Flintbek, Tyskland og Dirk Graszt, Mühlenweg 6, Garlstorf, Tyskland begge er indtrådt i direktionen.

Holdingselskab bag SKN konkurs Ved dekret af 1. februar har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Skn Tuning Holding ApS, Baldersbuen 45-47, Hedehusene under konkursbehandling på grundlag af en begæring, der er modtaget den 28. januar. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 30. August 2008, og likvidator har været udmeldt den 21. december. Som kurator er udpeget advokat Ole Erlich-Eriksen, Grønningen 17, 1.,København K. Fordringerne skal prøves i Adsersen I konkursboet Per Adsersen Transport A/S, Præstefælledvej 136, Kastrup indkaldes der til møde til prøvelse af fordringer på kurator, advokat Niels E. Valdals kontor, Øster Allé 33, København Ø, tirsdag den 22. februar kl. 10 og tirsdag den 29. marts kl 10.

Når man har gentaget ting tre gange, så er det en tradition. Når der så er tale om, at vi i 2011 igen laver et nummer udelukkende med positive nyheder, så er det en god tradition. Vi lancerede vores første Godt Nyt-nummer midt i krisen, og selv om vi nu så småt er på vej ud af krisen, holder vi fast i, at vi vil lave en hel avis kun med Godt Nyt. Ikke fordi vi lukker øjnene overfor virkeligheden eller vi ikke vil stå ved den avis, vi laver til daglig. Men fordi der sker så mange posi-

tive ting i transport- og logistikbranchen, som vi gerne vil fortælle om i et stort nummer. Responsen på Godt Nyt har været overvældende de seneste to år. Måske også fordi Godt Nyt er forbundet med et godt tilbud til annoncørerne: Avisen er nemlig pakket ind i en XL-udgave – du husker den store broadsheet-avis fra gamle dage hvor du som annoncør får dobbelt så mange millimeter til normalpris. Foruden Godt Nyt har vi i samme nummer fokus på: Finansiering, forsikring, leasing og ejendomme.

bliver i stort format og du får din annonce i dobbelt mm-størrelse

- selvfølgelig til normal pris Kontakt os på: Anne Gall Seward – ags@transporttidende.com · Trine Philipsen – trine.philipsen@transporttidende.com Har du bidrag/indlæg til temaet, er du velkommen til at kontakte redaktionen på tlf. 70 10 05 06, fax 74 67 40 47 eller mail: info@transporttidende.com

Danmarks Transport-Tidende nr. 5 udkommer 7. marts med deadline 28. februar

Afsluttende skiftesamling I konkursboet Herborg Vognmandsforretning ApS, Tolsgaardsvej 6, Herborg, Aalestrup holdes der afsluttende skiftesamling i Retten i Herning, Fuldmægtigkontoret, Nygade 3, Indgang C, Herning, fredag den 25. Februar kl 9. På mødet vil der ske behandling og eventuel stadfæstelse af udkast til regnskab og udlodning med en dividende på 0,1582592% til § 97 krav. Shipping-selskab ændrer I selskabet Continental Shipping ApS, Strandvejen 102E, Hellerup er vedtægterne den 27. december blevet ændret og binavnene Alliance Shipping ApS og Trader Maritime ApS, er blevet tilføjet. Samtidig er der genemført en kapitalforhøjelse på 2.000 kr, der er indbetalt ved fusion til kurs 100. Selskabet, der samtidig er fusionere med Trader Maritime ApS og Alliance Shipping ApS, der efterfølgende begge er opløst, har nu en kapital på 502.000 kr. Kendt firma likvideret og opløst Ekspor tvognmandsfir maet Johs. Hansen A/S International Transport, Engsig 7, Aabenraa, der er stiftet tilbage i 1987, er blevet likvideret og opløst. Logistikselskab ændrer Knud Erik Bisgaard er den 24. Januar trådt ud af direktionen ved NT Logistik ApS, der samtidig har skiftet adresse til Skipper Clement Allé 10, København S. I stedet er Dennis Bartels Petersen, Skipper Cle-

ments Allé 10, 1., København S indtrådt på direktionsposten.

Gammelt vognmandsfirma mod likvidation Advokat Birgit Thomsen, Jernbanegade 18, Padborg er den 31. januar tiltrådt som likvidator i det 33 år gamle selskabet Leo Paulsen, Padborg ApS, Nygade 37, Padborg. Selskabet, der blev etableret den 1. september 1978, tegnes nu af likvidator. Ingen midler i TBE I konkursboet TBE Cargo ApS, Blegdamsvej 34, 4 tv., København N er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1. sal, København K, hvilken afholdes fredag den 4. marts kl. 12. Direktørskifte i tidligere vognmandsfirma Ved selskabet Kato Transport ApS, Bavnegårdsvej 55, Kolt, Hasselager, er Tommy Kirketerp Gundestrup den 31. januar trådt ud af direktionen. I stedet er Kok Anne Kathrine Brink Gundestrup, Bavnegårdsvej 55, Kolt, Hasselager indtrådt på direktionsposten. Selskabet, der i september 2009 fik tildelt to godskørselstilladelser, kørte sidste sommer ind i et tilladelsesproblem, da den tidligere ansvarlige leder, Tommy Gundestrup den 12. juli blev erklæret personlig konkurs ved Skifteretten i Århus, og det automatisk medførte at han faldt ud som ansvarlig leder. Kato Transport ApS ophørte derfor som vognmandsfirma, da firmaets midlertidige godskørselstilladelser løb ud sidste efterår, uden at der var blevet søgt om nye tilladelser med en ny ansvarlig leder. Kapitalen forhøjes ved N&K selskab Vedtægterne er den 31. januar blevet ændret ved N & K Spedition Skandinavien Holding A/S, Malervej 12, Esbjerg V., og samtidig er en kapitalforhøjelse på 6.500.000 kr gennemført ved konvertering af gæld til kurs 100, så selskabets kapital nu udgør 7.500.000 kr. Paysen afløses af Paysen Direktør Klaus Paysen, (adm. dir), Skovbakken 69, Aabenraa har den 31. januar afløst Jytte Paysen på direktionsposten ved Thermo-Transit Ejendomme ApS, Langelandsvej 6, Middelfart. Formalia på plads i Toftlund I det to selskaber TLT - Toftlund Logistik & Transport A/S og Toftlund Truckcenter A/S, Brundtlandparken 10, Toftlund er Erik Dreyer, Jørn Kudsk og Jens Mortensen udtrådt af bestyrelserne, og Jens Lautrup er samtidig udtrådt af bestyrelsen i Toftlund Truckcenter A/S. I begge selskabers bestyrelse er Direktør Ib Rossen Nissen,


2011 - UGE 08   TRANSPORTTIDENDE    19

NOTERET Molevej 18, Kollund, Kruså, konsulent Søren Overgaard Laursen, Sugebækvej 7, Them og advokat Nis Møller, Bjergholt 18, Aabenraa trådt ind. Direktør Ib Rossen Nissen er indtrådt på formandsposten i bestyrelsen for TLT - Toftlund Logistik & Transport A/S mens advokat Nis Møller, Bjergholt 18, Aabenraa er tiltrådt som formand for Toftlund Truckcenter A/S. Jens Mortensen er udtrådt fra direktionsposten i begge selskaber, hvor direktør Ib Rossen Nissen samtidig er indtrådt i direktionen ved Toftlund Truckcenter A/S.

Mogens Hegelund udtræder Mogens Kjær Hegelund Pedersen er den 20. januar trådt ud af både bestyrelse og direktion i selskabet Vognmand Mogens Hegelund A/S, Toften 5, Faaborg. Ændringer ved Windships Merete Bringsværd er den 2. januar trådt ud af bestyrelsen i selskabet Wind-Ships A/S, Klodskovvej 95, Byskov, Eskilstrup, hvor Anders Sven Nordlund, Östernäsvägen 34, Mariehamn, Finland i stedet er trådt ind. Samtidig er der gennemført en kapitalforhøjelse på 50.000 kr, der er indbetalt kontant til kurs 500 så kapitalen nu udgør 1.040.000 kr. Nyt navn og adresse Ved Ready Logistic A/S, Hermesvej 19, Padborg er vedtægterne den 2. februar blevet ændret. Selskabet har ændret navn til Kirk Logistic A/S og adressen er nu Bajstrup Bygade 47, Tinglev. To selskaber kører mod opløsning i Otterup Anmodning om opløsning af selskaberne STS Transport ApS og STS-Transport Holding ApS, Hjorslevvej 31, Otterup, jf. selskabslovens § 225 er den 2. februar sendt til skifteretten i Odense. Tre redningsselskaber er forlist Selskaberne Totempo Ringsted ApS, Huginsvej 27, Ringsted, Totempo Scandinavia Holding A/S, Agenavej 15, Greve og Totempo Stenlille ApS, Stenmaglevej 33, Stenmagle, Stenlille er efter afsluttet konkursbehandling den 31. januar blevet opløst. Nyt bestyrelsesmedlem ved Total Ved Total Oil Scandinavia ApS, Aldersrogade 6C, København Ø. er Bruno Fabrice Brouard den 5. januar trådt ud af bestyrelsen. Den samme dag er

Jean-Francois Lucien Garnier, (formand), 3 Allée du champ des tulipes, l’Etang la Ville, Frankrig indtrådt i olieselskabets bestyrelse.

Vester-selskaber forhøjer Ved Vester’s Grusgrav ApS, Vester’s Grusgrav, Mors ApS og Vester’s Holding, Rødding ApS, der alle tre er hjemmehørende på Røddingvej 24, Rødding, Tjele er vedtægterne blevet ændret og kapitalen forhøjet. I Vester’s Grusgrav ApS er kapitalen forhøjet med 1000 kr, der er indbetalt kontant til kurs 70.000, så kapitalen nu udgør 126.000 kr. I Vester’s Grusgrav, Mors ApS er der også gennemført en forhøjelse på 1.000 kr, som er indbetalt kontant til kurs 30.000 og selskabets kapital udgør nu 126.000 kr, og i selskabet Vester’s Holding, Rødding ApS, er der ligeledes sket en kapitalforhøjelse på 1.000 kr, som er betalt ind kontant til en kurs på 100.000, og selskabets kapital er nu på 126.000 kr. Fordringerne skal prøves i AP I konkursboet AP Logistik A/S Enghaven 19, Sdr. Omme indkaldes der i medfør af konkurslovens § 131, stk. 2 til møde på kurator, advokat Niels Aamanns kontor, Advodan, Hedemarken 23, Grindsted, torsdag den 10. marts kl. 9. på mødet vil der ske prøvelse af anmeldte simple krav over 3.500 kr jf. § 153, stk. 1. To selskaber skifter navn Vedtægterne er den 4. februar ændret ved A.M.Sørensen Transport ApS, Katmsoevej 16, Viborg der samtidig har skiftet navn til Selskabet af 17. januar 2011 ApS. Samme dato er vedtægterne blevet ændret ved selskabet Sørensen Fragt A/S, Katmosevej 16,Viborg, der har skiftet navn til Selskabet af 18. januar 2011 A/S. Nyt selskab i Brøndby Henrik Berthelsen, Pileparken 84, Brøndby og selskabet Anders Berthelsen Holding ApS, Pileparken 70, Brøndby har den 3. februar ved kontant indbetlaing af 80.000 kr til kurs 100 stiftet et nyt selskab med navnet Brdr. Berthelsen Transport ApS, Pileparken 70, Brøndby. Anders Berthelsen, Pileparken 70, Brøndby og Henrik Berthelsen, Pileparken 84, Brøndby er indtrådt i det nye selskabs direktion. Sidste kørsel ved Dan Frigo Dan Frigo SmbA, Vestergade 125, Skanderborg, der er et selskab med begrænset ansvar,

er efter afsluttet konkursbehandling den 27. januar blevet opløst.

Helge Jensen tilbage i direktionen Direktør Helge Bruno Jensen, Åhavevej 95, 3., Silkeborg er den 31. januar igen indtrådt i direktionen ved transportkoncernen Dantra A/S i Hjøllund. Nye binavne Vedtægterne er den 31. januar blevet ændret ved Inter-Scan Airfreight A/S, Fuglebækvej 3, Kastrup og navnene LincoFragt A/S, Linco-Fragt Logistics A/S og Linco-Freight A/S er blevet tilføjet som nye binavne. Binavnene Union Transport A/S og UTI Danmark A/S er ved samme lejlighed blevet slettet. Ny bestyrelse og direktion ved Midtfyns Kjeld Ahrenkiel Frederiksen, (formand), Sarabjerg 6, Skanderborg, Jørn Skov, (næstformand), Johannelunden 5, Virring, Skanderborg, Carsten Djurhuus Appelt, Sankelmarksvej 42, Silkeborg, og Peter Bjerregaard Jepsen, Bjødstrupvej 27, Højbjerg er den 4. februar indtrådt i bestyrelsen ved Midtfyns Godstransport A/S, Industrivej 4, Ringe. Samtidig er Peter Bang-Olsen, Morten Jensen og Anders Jensen trådt ud af bestyrelsen i selskabet, der for kort tid siden blev overtaget af Danske Fragtmænd. Jan Erik Soll Sunde, (adm. dir), Fasanvej 1, Kollund, Kruså og driftsdirektør Anders Jensen, Degnemarken 12, Ringe er indtrådt i selskabets direktion.

Tidligere vognmand søger gældssanering I gældssaneringssagen for Michael Frahm Larsen og Gitte Kaas Larsen, Slogsherredsvej 45, Bylderup-Bov indkaldes kreditorerne til møde, mandag den 7. marts kl 10:30, til behandling af skyldnerens forslag til gældssanering. Mødet finder sted i retten i Sønderborg, Skifteretten, mødelokale E, Stationsvej 10, Sønderborg og Michael Frahm Larsen har drevet virksomheden Vognmand Michael Frahm Larsen, Ellum Bygade 1, Løgumkloster. Omstødelsessag på vej i fynsk konkursbo I konkursboet Thomas Skjøth International Transport A/S under konkurs, Håndværkervangen 11, Årslev indkaldes til kreditormøde hos kurator, advokat Henning Moritzen, Havnepladsen 3 A, 2. sal, Svendborg, torsdag den 3. marts kl. 11. På mødet vil kurator forelægge de nærmere omstændigheder i relation til den eventuelle omstødelsessag og den eventuelle erstatningssag med et kort referat og derefter lade det være op til kreditorerne, om enkelte eller flere i forening af kreditorerne ønsker at stille sikkerhed for gennemførelse af boets omstødelses- og/eller erstatningssag, eller om enkelte kreditorer selv ønsker at gennemføre omstødelses- og/eller erstatningssagen. Samtidig skal der ske prøvelse af fordringer, der er anmeldt i boet i henhold til konkurslovens § 94.

Tæt på transportbranchen

Aktuelle tal OMXC20-indeks

500 400 300 200 100 0

Feb. 10 Marts

April

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Alle indextal er månedsgennemsnit. Kilde: Københavns Fondsbørs.

Valutakurser

19/1

1/2

16/2

EUR

758,17

758,54

758,68

USD

566,88

554,95

567,09

GBP NOK SEK

903,48 96,55 84,68

894,78 95,89 85,40

905,58 96,60 86,68

Kilde: Danske Bank

  Autodiesel – listepriser i kroner (kilde: Energi- og Olieforum) 30/11

1/12

31/12

1/1

16/1

30/1

1/2

13/2

10,06

10,18

10,56

10,62

10,80

10.57

10,64

10.86

Mangler du en kok, en pædagog, en ekspedient eller en livredder? Nej, vel Find dine nye medarbejdere til transport- og logistikbranchen blandt tusindvis af vore læsere.

Din daglige samarbejdspartner i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN Advokater: Birgit Thomsen & Henrik Lüth Jernbanegade 18 · 6330 Padborg · Telefon 74 67 26 40 Fax 74 67 13 55 · www.bt-advokat.dk · padborg@bt-advokat.dk

LASTBILER & TRAILERE KØBES KONTANT AFREGNING

For jobannoncering kontakt Anne Gall Seward eller Trine Philipsen på telefon 70 10 05 06 eller annoncer@transporttidende.com

Send tilbud til mail@euronor.dk

Hermesvej 15 | 6330 Padborg | www.euronor.dk Kenneth Nielsen | +45 4035 2007 Lars Iversen | +45 4035 2008

Uafhængigt nyhedsmagasin for det danske transporterhverv Dansk Transport Forlag A/S Jernbanegade 18 6330 Padborg Tlf.: 7010 0506 Fax: 7467 4047 Åbningstider: Man.-tors. kl. 8.30-16.30 Fredag kl. 8.30-14.00

Redaktion: Chefred. Gwyn Nissen (ansvh.) Finn Bjerremand Andersen Lars Lassen Herbert Nielsen, luftfart dtt@transporttidende.com www.transporttidende.com

3332 0928 7734 2345 3332 0724 4499 8008

Vedr. abonnement ring venligst 70 10 05 06

Administration: Postboks 352, 6330 Padborg Tlf.: 7010 0506 · Fax 7467 4047 E-mail: annoncer@transporttidende.com Gwyn Nissen, adm. dir. Annoncer: Anne Seward ags@transporttidende.com Trine Philipsen trine.philipsen@transporttidende.com

Modtagergrupper: Speditører, vognmænd, luftfartsselskaber, shippingfirmaer, rederier, transportkøbere m.fl.

Prepress: Tom Nielsen, Dansk Transport Forlag A/S

Oplag: Kontrolleret nettooplag iflg. Dansk Oplagskontrol for perioden 1/1 2010-30/6 2010: 2.371 DTT udkommer hver anden uge, undtaget juli Årsabonnement kr. 1036,00 incl. moms/lev. Medarbejder-/pensionistrabat 50%

Tryk: Skive Folkeblad ISSN: 0106.0724 Eftertryk af artikler eller dele af disse, er kun tilladt med tydelig kildeangivelse.


Renault har taget første skridt i noget, der kunne ligne en åben priskrig på varebilsmarkedet, med slagtilbud på alle vans frem til udgangen af juni. En Renault Kangoo kan købes med omkring 20.000 kroner i rabat, mens Trafic og Master – der jo blev kåret til Årets Varebil i Danmark 2011 – kan købes med 30.000 kroner i rabat i forhold til listeprisen. Den aggressive prissætning kommer på et tidspunkt, hvor salget af nye varebiler endelig så småt er på vej op efter flere år i dybfryseren. Renault i Danmark kan endda noterer en markedsandel på nær ved 10 procent i januar i år, en forbedring på 82 procent i forhold til samme måned sidste år. Til sammenligning er det samlede varebilsmarked kun vokset med 24 procent. Men en femteplads er ikke nok for Renault og derfor skyder importøren nu gang i rabatkampagnen, hvor prisen på Renault Kangoo Van er sænket med 20.000 kroner til en startpris på kun 109.000 kroner. Her er målet at gøre indhug i Fiat,

Af Lars Lassen

Vanflash: Det er stadigt muligt et gøre en god varebilhandel, selv om salget endelig viser tegn på bedring. Hos Renault behøver man nu ikke engang at prutte om prisen.

Årets varebil på tilbud I den tunge ende er Renault klar med store prisfald på Trafic og Master. For Renault Trafics vedkommende er der et prisfald på hele 30.000 kr. Trafic L1H1 med 2.0 Dci motor og

Peugeot og VW’s dominans i det lette varebilssegment. Renault tilbyder samme rabat på Scenic Van og Grand Scenic Van.

90 hk koster nu 139.900 kr. Årets Varebil i Danmark 2011 – Renault Master – får ikke lov til at hvile på laurbærrene. Her tilbyder Renault også 30.000 kroners rabat, så modellen L1H1 med 100 hk Dci nu koster 140.900 kroner. Renault er ikke det første store varebilsmærke, der har gået åbent ud med klækkelige rabatter. Sidste år kunne Mercedes eksempelvis tilbyde bestemte

Vito-modeller til en attraktiv startpris. Men reelt har det været muligt at opnå betydelige prisnedslag på både små og store varebiler i flere år. Enten direkte eller indirekte ved at få ekstraudstyr med i handlen. Renault kampagne giver bare rabat til alle – ikke kun dem med et veludviklet prangergen. ll@transporttidende.dk

Renault sælger Årets Varebil 2011 – Renault Master – med en rabat på 30.000 kroner frem til 30. juni.

Rabat på varebiler

Jernbanegade 18 · 6330 Padborg · Tlf.: 7010 0506 · Fax: 7467 4047 · annoncer@transporttidende.com

"Som abonnent har du adgang til daglige nyheder på mailen"

Yderligere inform ation kontakt Edel Jens en på telefon 77 34 2310 eller på mail: edel.jens en@transporttid ende.com

Maskinel Magasinpost MMP ID-nr. 42460

DTT04_2011_ISSUU  

Danmarks Transport-Tidende skriver blandt andet om national og international godstransport (landevejstransport, luftfragt, skibsfart, jernba...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you