Page 1

ClariNet

102 Número Març 2016

Època III Revista del Centre Educatiu


III Una nova mirada a l’escola

23.Els educadors

4

Estimem

6

«Al límit»,

8

Globals

10

El nou repte

de l’Espai Migdia

12

A què vols jugar?

14

El dia de Sant Ignasi

16

el lema de la Pasqua Jove Claver 2016

i amb molts idiomes

Les 17 idees claus

18

Els científics

podem canviar el món

20

Projecte vital

22

de l’Horitzó 2020

Projecte

24

Que és

26

Unes portes obertes,

obertes al futur

28

Instragram

30

CREA

l’emprenedoria social?

Consell de redacció Educadores i educadors de l’escola Jesuïtes Sant Gervasi- Infant Jesús Jesuïtes Sant Gervasi-Escola Infant Jesús info.infantjesus@fje.edu Tel. 93.362.20.58 Disseny gràfic i maquetació: Mireia Barreras. Estudi Barreras

Camí de canvi,

camí de transformació Joan Blasco Director general

La proposta de transformació de l’escola que planteja l’H2020, comporta un canvi global de tots els processos i agents que conformen el procés d’ensenyament i aprenentatge i també de les seves finalitats. Continguts, metodologies, rols d’educadors, alumnat i famílies, projectes, espais, materials, treball, mobiliari, gestió del temps,... Però el moll de l’os de la proposta de canvi, rau en el món de les actituds. Dit planerament l’H2020 proposa un canvi d’actitud vital radical.


Una actitud de transformació personal, de flexibilitat davants dels esdeveniments, d’obertura al canvi, de voler desaprendre per tornar a construir uns aprenentatges nou. Una actitud positiva, de construcció del propi projecte vital a la llum de l’evangeli i d’acompanyament de les persones que t’envolten. Actitud de créixer, de recerca, de coneixement personal, de millora, d’acceptació dels reptes, de fruir del goig de viure amb i per als altres. Al cap i a la fi la transformació que proposa el model educatiu de Jesuïtes Educació, persegueix el desenvolupament global de les competències de la persona. De les seves competències. No en competència amb els altres, si no en competència amb un mateix. Per esperit de superació personal, per assolir el magis, allò d’excel·lent que cadascú, cadascuna de nosaltres porta dins seu i és la seva marca, allò que ens distingeix i que ens fa únics, úniques. Un magis que hem rebut de manera gratuïta i que podem oferir al proïsme. Persones competents, conscients, compassives, compromeses, creatives. En transformació constant, en creixement continu. Per aportar a la societat el millors de nosaltres i empènyer a aquesta societat vers la transformació fins aconseguir, ensems, una

societat compassiva, competent, compromesa, creativa i conscient. La transformació de les estructures només és possible amb la transformació de les persones que les construeixen i gestionen El temps de preparació i vivència de la Pasqua és per als cristians un espai de recerca, de reflexió, de retrobament. Un temps per plantejar, per examinar, per avaluar d’on vinc. Un temps també de canvi, de transformació. En el nostre tràfec diari, ple de neguits, incerteses i presses, ens calen trobar oasis, petits entorns protegits. El camí cap a la Pasqua ens possibiliten revisar d’on vinc i a on vull anar. Amb quina actitud emprendré de nou el camí de transformació vital, seguint l’exemple, les passes de Jesús. Jesús també dubta, també mostra febleses, també es troba sol i demana ajut al Pare. Es fa home, persona, com nosaltres Camí de canvi, camí de transformació. Sentit de vida, projecte vital. Moment de tornar a néixer amb nous projectes, amb nous compromisos. En la recerca de la justícia i de la pau universals i amb el deler de trobar a Déu en totes les coses. Amb el desig que la Pasqua ens aporti aquesta saba, aquesta força i vitalitat. Pau i bé


4 Clar i Net Jesuïtes Sant Gervasi

III Una nova mirada a l’escola

23.Els educadors Evidentment, dins del procés d’ensenyament i aprenentatge hi ha implícit també el verb ensenyar. Sense els educadors, és a dir, els mestres, els professors, els gestors i la resta de professionals de l’escola, no és possible l’educació (diguem que són agents necessaris però no suficients). Cal tenir present que en el nostre món la sola transmissió d’informació o la simple formació d’habilitats està cada vegada més a l’abast dels alumnes a través d’Internet. Aquest fet, lluny de ser un perill, ens permet aprofundir en

http://h2020.fje.edu/quaderns/Q1/

Transformant l’educació

Quadern 1. Enfoquem l’objectiu 40 consideracions per al canvi educatiu

el rol del mestre i del professor (ja hem vist que la renovació no és tècnica sinó adaptativa, és a dir, transformacional).I és que cal apostar decididament cap a un nou rol de l’educador, un rol centrat en acompanyar en l’adquisició de valors i actituds, dels hàbits que ajudin els alumnes a esdevenir persones íntegres, felices i compromeses. Aquest és el veritable paper de l’escola: estimular i guiar l’activitat d’aprendre per tal de formar persones. Els educadors tenen avui la gran responsabilitat d’assumir plenament aquest rol, canviant i incorporant els altres membres de la comunitat educativa


en el procés de transformació profunda de l’educació. Potenciar el protagonisme i la proactivitat dels alumnes trenca de manera radical amb la concepció tradicional de l’educació. Canviar aquesta cultura, per difícil que pugui resultar, és un repte que no podem defugir o ajornar. Per aconseguir-ho ens cal anar més enllà del treball individual i artesanal del docent a l’aula. La col·laboració i el treball en equip entre els professionals es mostra, doncs, essencial fins i tot en el disseny del currículum (menys atomització i més integració de coneixements). En resum: els mestres i professors esdevenen la peça clau a l’escola, però només si responen a les necessitats dels alumnes tant pel que fa al seu progrés personal com acadèmic. Els educadors només seran imprescindibles en la mesura que siguin capaços d’aprendre permanentment, d’orientar-se a l’assoliment de la responsabilitat educativa i d’aprenentatge que se’ls ha encomanat i de posar a l’alumne en el centre de la seva prioritat.

https://twitter.com/JesuitesEdu/ status/704261097973551104?lang=ca


6 Clar i Net Jesu誰tes Sant Gervasi

Estimem

Recerquem Cantem Creem

Aprenem

Celebrem

Ajudem

Gaudim Creixem Estimem:

Descobrim

Expressem


https://www.facebook.com/Perfil.Infant.Jesus

Juguem Riem

Despertem Experimentem

Compartim

Avancem https://twitter.com/JesuitesEdu/status/ 689018174986149889?lang=ca


8 Clar i Net Jesuïtes Sant Gervasi

Pasqua «Al límit»,

el lema de la Pasqua Jove Claver 2016

Col·legi Claver Jesuïtes Lleida (Raimat)

del 24 al 27 de març Insripcións www.magis.cat

Jove Claver

Amb aquest vídeo i amb el lema “Al límit” són convocats aquest any els i les joves que participaran a la Pasqua de Raïmat, que organitza la Companyia de Jesús a l’Escola Claver (Lleida). Viure al límit de l’amor i de l’esperança és la invitació que fan els responsables de la Pasqua als joves que hi participaran, perquè Jesús ens mostra, amb la seva vida, com es pot estimar amb una intensitat que va molt més enllà del que nosaltres podem somiar.     

El centre de la Pasqua són, naturalment, les celebracions on els joves participen de forma molt activa i intensa. Però són també importants els moments de compartir en grups petits, els tallers, els moments de passeig, de música, d’esport, de rialles...


A  quests dies han estat per a mi parar-me, reflexionar i treballar el meu interior des d’una profunditat que només es pot aconseguir en un ambient de silenci i de compartir amb els altres com és la Pasqua.  

Alex

Alumne de 4t d’ESO

J o és el tercer any que participo a la Pasqua. Per què? Perquè puc reflexionar sobre molts aspectes del meu dia a dia. Els de la Pasqua són dies molt importants per als cristians, i poder-ho compartir amb nois i noies de la meva edat amb les mateixes inquietuds i preocupacions m’ajuda a anar aprofundint en el meu compromís cristià.  

Núria

Alumne de Batxillerat

La Berta, que enguany participa en la seva segona Pasqua, ens explica el perquè.


10 Clar i Net Jesuïtes Sant Gervasi

autònomes capaces de treballar col·laborativament i en xarxa

multiculturals, sistèmiques i digitals

capaces d’integrar la realitat complexa i evolucionar amb ella

flexibles i obertes al canvi

globals i amb molts idiomes

amb espiritualitat i capacitat de conduir la pròpia vida

http://h2020.fje.edu/diaris/diari20132014/#p=8

Diari d’informació de l’Horitzó 2020 de Jesuïtes Educació

Juny 2013

Globals i amb molts idiomes Persona de mirada ample i d’horitzó amb perspectiva, més enllà de situacions puntuals o de limitacions concretes. Persones capaces de relacionar-se i d’entendre la diversitat de punts de visat, les cultures diferents o els contextos complexos. Persones que entenen que el món és casa seva. Per això, promovem diversitat d’experiències de relació amb altres països i continents i facilitem la mirada cap a altres mons des de la consciència de la pròpia identitat. Alumnes capaços de predisposar-se a aprendre i a comunicar-se en diversos idiomes per desenvolupar el seu propi projecte vital i professional.


Copenhagen Denmark

Our First Danish Exchange Brian O’Hogain Educador d’ESO

Being able to participate in an international exchange is of incalculable value to any student. It takes them out of what they know and are comfortable in and transports them to a different country, with a different language and way of doing things. This opens our students up and makes them citizens of the world. In the Department of Modern Languages at the school we are always looking for new opportunities for our students. We are strongly committed to the idea of citizens of the world. It was therefore an exciting opportunity to be able to offer to our students in 4t, the possibility of taking part in the first English language exchange. We were lucky enough to find a partner school in Copenhagen and completed the first leg of the exchange in September when 24 students came to our school. Our students brought their new friends around Barcelona and proudly showed them what this great city has to offer. In April, it will be the turn of the Danish. We are really looking forward to it. We have a jam packed programme to get through, of places to see and visit. In the next issue we will tell you all about it, so watch this space!

Chelles France

https://www.facebook.com/Perfil.Infant.Jesus

Échange avec l’école Gasnier Guy Núria Trullenque Educadora d’ESO

27 élèves de 4ème d’ESO partiront à Paris du 8 avril au 15 avril dans le cadre d’un échange avec l’école Gasnier-Guy, située à Chelles, en région parisienne. Ce trimestre les élèves se sont présentés aux élèves français à l’aide d’un prezzi. Ils ont parlé de leur caractère, leurs goûts et préférences, leur famille, leur maison. Nous avons reçu en retour des lettres où les élèves français se présentaient à leur tour. Ils ont commencé à correspondre et ils ont tous hâte de se rencontrer le mois prochain. Pendant notre séjour à Paris on va découvrir les sites les plus emblématiques de la ville, mais aussi d’autres aspects qu’on ne voit pas souvent sur les cartes postales. Nous espérons que ce séjour sera riche en expériences, non seulement du point de vue linguistique, mais surtout social et humain. Vous pourrez bientôt nous suivre sur le blog que les élèves ont préparé eux-mêmes dans le cadre de la matière optionnelle d’informatique !

https://www.facebook.com/Perfil.Infant.Jesus


12 Clar i Net Jesuïtes Sant Gervasi

El nou repte

Ens vam fer una pregunta ambiciosa i més complexa del que sembla: com fer possible que el menjador escolar es converteixi en un espai desitjat pels alumnes? Únicament essent capaços de dotar a aquest espai i moment d’unes eines que contribueixin de forma especial al desenvolupament i al creixement dels nostres infants i sempre integrat dins del projecte de l’Horitzó 2020. Tot un repte en el qual estem treballant amb l’ajut de quatre ingredients:

de l’Espai Migdia Sílvia Penón

Coordinadora de Serhs

Alba de Rosselló

Acompanyament als alumnes, per 1  part de l´equip de monitors, per tal que puguin crear les condicions necessàries per a un òptim aprenentatge i, alhora, gaudir-ne. Hem iniciat un procés de formació on l’Escola i Serhs aposten per donar als nostres monitors les eines necessàries per guiar el nostre alumnat: contingut nutricional, valors, normes, actituds i l´aprofitament lúdic.

Educadora Coordinadora de les activitats no reglades

El projecte d’Espai Migdia de l’Escola, conjuntament amb Serhs Food, volem que vagi més enllà del simple fet de “donar de menjar” en si. És important combinar el menjar sa i els bons hàbits amb un plantejament pedagògic per a guiar l´alumnat i la família.

2

Reforçar la comunicació entre el Centre i les famílies, recollint les seves opinions i vetllant per satisfer les seves expectatives.Hem fet sessions de focus grup, per recollir l´opinió dels pares i mares, convidant-los a visitar l´espai de migdia.

3

Menjar de qualitat i un servei impecable,

3

Una bona experiència per a l’alumne, vinculada a l’alimentació, disposant de taules, cadires, decoració i senyalització adients per tal d’afavorir l´aprenentatge i el vincle amb el projecte. Potenciant la comunicació directa amb el cuiner, el valors i el joc al pati, els bons hàbits a taula i l´autonomia de l’alumne segons les capacitats de cada edat.

supervisant que l´oferta sigui sempre adequada i equilibrada per a cada franja d´edat.


El nostre Espai Migdia comença a adquirir una nova personalitat, amb uns espais renovats, una oferta gastronòmica plenament adaptada a l’edat i amb un plantejament pedagògic que està dissenyant una programació de la qual es comencen a fer proves pilot, centrat en tres

Cor L’educació emocional, tot i ser present en tot el projecte que s’està construint, tindrà un espai específic en activitats que permetran la introspecció, el coneixement dels altres i la participació (assemblees per desenvolupar la participació, contes per fomentar el diàleg, voluntariat...).

eixos:

Cap Elements cognitius com la memòria o l’atenció que l’alumnat reforça en l’adquisició de coneixements, està present en l’Espai Migdia mitjançant jocs de taula (un ampli ventall que enriqueixi els seus recursos) i jocs informàtics (per conèixer què els agrada i donar-los nous recursos). S’està treballant amb el plantejament de noves activitats amb temàtiques que parteixen de les programacions escolars (l’alimentació, l’hort, els canvis climàtics...).

Cos Activitats que impliquen i generen un coneixement i control del cos mitjançant jocs de colla, jocs esportius i teatralitzats. Així com el coneixement d’allò què mengem i allò què necessitem (xerrades amb el cuiner, joc de la piràmide dels aliments a primer cicle de Primària…).

El nostre projecte està orientat principalment a l’alumnat i en la guia del seu camí. Volem que ell sigui el protagonista d´aquesta història que acaba d´iniciar-se i que s’anirà desenvolupant i desplegant des d´ara fins al curs vinent.


14 Clar i Net Jesuïtes Sant Gervasi

El projecte es basa en dues línies de treball: Activitats de racó o taller per exercitar algun concepte o capacitat

Els alumnes canvien de rol

i es transformen en creadors de materials Teresa Gabarró

Educadora de Primària - Coordinació TAC

El projecte DITS (Dispositius Interactius Tàctils) és fruit del treball en xarxa de les escoles de Jesuïtes Educació, i el seu objectiu és la implementació de les tauletes en les activitats d’ensenyamentaprenentatge a les aules d’infantil i cicle inicial de primària. A l’Infant Jesús el vàrem iniciar, amb els alumnes de P5, el curs 13-14 i actualment comprèn els nivells educatius de P4, P5, 1r i 2n de cicle inicial.

L’estratègia organitzativa dels tallers o racons ens permet distribuir els alumnes en petits grups, cadascun dels quals realitza una tasca diferent. Aquests tipus d’activitat pretenen complementar o reforçar l’objectiu treballat a classe amb l’ajuda d’aplicacions seleccionades pel professorat atenent als continguts del nivell. La majoria de les aplicacions són autocorrectives, presenten diferents graus de dificultat i permeten respectar els diferents ritmes d’aprenentatge. Són activitats on l’alumne és autònom, pot treballar individualment o en parelles i l’aplicació en sí és la que aporta el contingut d’aprenentatge. És el cas de les aplicacions per fer trencaclosques, de memorització d’imatges, d’orientació espaial, de numeració, etc. En aquest cas l’enfocament pedagògic de l’aplicació lliga amb l’objectiu a treballar amb els infants, sense haver de fer cap modificació de l’app.

Activitats de creació Es tracta d’activitats on la tauleta es converteix en una veritable aula multimèdia portàtil, aporta un canvi metodològic important, que s’integra a les innovacions metodològiques en la línia de l’Horitzó 2020. En primer lloc s’escull el tema, per exemple: els sentits, les figures geomètriques, els sentiments, etc. A continuació, es dissenya una activitat que després es pugui fer servir a l’aula per repassar els conceptes. Finalment, el material es posa a l’abast dels alumnes per tal que es faci servir com a material d’aprenentatge tant per a l’hora de treball amb tot el grup com a l’hora de treball per racons.


A partir de les possibilitats que ofereixen programes com el “Book Creator”, el “Tiny Tap”, el “Mike it” o el “Bitsboard” els alumnes creen activitats didàctiques que després utilitzen per consolidar el seus aprenentatges. Així doncs, estem parlant d’activitats dissenyades en funció de les necessitats educatives de cada moment. Heus ací alguns exemples.

Iniciació a la lectura i Projectes de treball Per motivar la iniciació a la lectura, els alumnes de P5 creen un joc on apareix la foto que han fet al company amb un quants noms, quan juguin hauran de seleccionar l’etiqueta que correspon al nom del company. Un altre tipus d’activitats que creen els alumnes de P5, 1r i 2n estan relacionades amb els projectes de treball i enfocades a treballar els continguts del tema.

Projecte Gaudí Algunes de les activitats d’aquest projecte consisteixen en que els alumnes creïn jocs en els que han d’aplicar el que han après. Per fer-ho utilitzen el programa Bitsboard.

Projecte Paul Klee Amb l’app Skitch els alumnes elaboren les seves pròpies creacions artístiques.

Em cordo les sabates

Tiny Tap

Els alumnes de 1r també han utilitzat la tauleta per crear els seus tutorials.

Les nenes i els nens de 2n amb el Tiny Tap creen jocs per practicar les normes ortogràfiques que estan aprenent


16 Clar i Net Jesuïtes Sant Gervasi

El dia de Sant Ignasi

Lema 6a edició

Amb aquesta empremta de la missió de la Companyia de Jesús, avancem per fer realitat el nostre somni de transformació de l’educació, de reforçar la nostra identitat ignasiana. Cerquem el creixement educatiu integral dels nostres alumnes, amb la força de la convicció del servei als altres.

Dimarts 8 de març celebrem el Dia de sant Ignasi, la festa que ens aplega al voltant del nostre partró, Ignasi de Loiola i que un any més tots, alumnes, educadors i famílies volem compartir.


Fer camí, sense límits. 

https://www.facebook.com/Perfil.Infant.Jesus

Lema 4a edició En un món canviant i en constant moviment, vull ser una persona amb identitat pròpia i un projecte vital que ajudi a transformar el món.

Som el que fem. petites coses que fan un millor. Lema 5a edició El canvi comença per nosaltres mateixos i amb moltes petites accions podem fer que el món, al menys en el nostre entorn, sigui una mica millor. Si convertim els valors en petites accions fomentem els actes d’altruisme i la interacció entre persones, motivant el canvi social. Valors com estimar, ajudar, compartir, somriure... els convertim en petites accions.

https://twitter.com/JesuitesEdu/ status/707215570362572800?lang=ca


18 Clar i Net Jesuïtes Sant Gervasi

2020 HORITZÓ Les 17 idees claus de l’Horitzó 2020 1 Evangelitzadora, que ajuda els alumnes a desenvolupar el seu projecte vital per ser persones competents, conscients, compassives i compromeses.

Les 56.000 idees aportades en el procés participatiu es sintetitzen en les 17 idees clau que formulen l’Horitzó 2020. No ha estat màgia, ha estat síntesi i visió per integrar totes les propostes i idees. Aquesta és l’escola que entre tots volem.

http://h2020.fje.edu/quaderns/Q3/#p=52

Transformant l’educació

Quadern 1. Enfoquem l’objectiu 40 consideracions per al canvi educatiu

2 Humanista, que promou el desenvolupament emocional i intel·lectual, així com el cultiu del món interior per dur una vida plena.

3 Del segle xxi, que situa a l’alumne al centre del procés d’ensenyament i aprenentatge prioritzant la integració experiencial dels coneixements.

4 Amb un nou model pedagògic, que es basa en la pedagogia ignasiana i les aportacions de la neurociència i la recerca en intel· ligències múltiples.


5 Que dóna suport als educadors per al seu desenvolupament humà i professional.

6 Físicament diferent, que ha renovat completa-

ment els seus espais per adaptar-los a la nova dinàmica del nou model pedagògic.

7 On hi hagi patis educatius ja que aquests no són només zones per jugar a pilota o esbravar-se, sinó espais de relació, convivència i joc.

8 Amb un nou model organitzatiu i de gestió basat en l’estructura en xarxa i que faciliti el lideratge pedagògic dels docents.

9 Facilitadora d’experiències de fe i compromís social, que desvetlli vocacions de servei laic

i religiós.

 Que incorpora l’estimulació primerenca

cognitiva i emocional com a metodologia per

 Amb una sola formació professi-

onal integrada en xarxa i impartida

en tres campus tot establint acords amb empreses per a la formació dual.

 Amb un batxillerat també en xarxa i amb especialitzacions potents per escoles i una divisió específica de batxillerat internacional jesuïta.

 En xarxa jesuïta local, dins de Jesuïtes Educació, i també com a membre de la xarxa jesuïta estatal, europea i internacional.

 Amb persones vocacionades i

compromeses, que desenvolupin projectes vitals arrelats en la interioritat i espiritualitat per conduir la pròpia vida.

reforçar el desenvolupament neuronal del més petits.

 Que integra i interrelaciona en un sol projecte

https://www.facebook.com/Perfil.Infant.Jesus

educatiu les activitats culturals, esportives i musicals.

 Sensible amb el medi ambient com un element important del seu projecte educatiu integral.

 Catalana i oberta al món, que viu vinculada al seu entorn més proper i a la dimensió internacional amb la xarxa d’escoles jesuïtes de tots els continents.

http://h2020.fje.edu/diaris/diari20122013/

Diari d’informació de l’Horitzó 2020 de Jesuïtes Educació

Juny 2013


20 Clar i Net Jesuïtes Sant Gervasi

Els científics

podem canviar el món En general som poc conscients que la ciència pot contribuir a canviar el món! Per aquest motiu, els alumnes de 2n d’ESO-NEI vam tenir l’oportunitat d’endinsar-nos en el món científic, podent començar a manipular materials de laboratori, aprendre a analitzar la matèria i saber-ne les seves propietats i veure com ho trobem en el nostre entorn.


A partir d’aquí vam veure quines conseqüències pot tenir la investigació científica sobre el nostre entorn i ens vam adonar que havíem de buscar alternatives i solucions a situacions crítiques que observem en el món que ens envolta. Volem difondre les nostres idees i així contribuir a fer un món millor. I és que, com us hem dit, els científics podem canviar el món!

Són representacions visuals, diagrames de textos escrits i gràfics que resumeixen i expliquen un concepte complex.

EXEMPLE INFOGRAFIA 2 D’ESO A

https://magic.piktochart.com/output/11027570-untitled-infographic-conflict-copy-conflict-copy-confli

El producte final del projecte ha estat l’elaboració d’una infografia amb la nostra anàlisi científica d’una situació nociva o perjudicial i la nostra proposta de canvi.

Voleu saber què és una

infografia?

Afegim pictogrames i imatges per tal de descriure i transmetre la informació de la manera més gràfica i atractiva possible.

El resultat és excel·lent!

EXEMPLE INFOGRAFIA 2 D’ESO B

https://magic.piktochart.com/ output/11027565-finder


22 Clar i Net Jesuïtes Sant Gervasi

Projecte vital Educar és acompanyar els alumnes en la vivència i construcció del seu projecte vital. I, com no podia ser d’altra manera, aquesta nova perspectiva repercuteix en els professionals de l’educació. Resulta imprescindible, per tant, una reconnexió profunda del professorat amb la seva vocació i el seu projecte vital.

http://h2020.fje.edu/quaderns/Q1/#p=64

http://h2020.fje.edu/diaris/diari20142015/#p=14

Transformant l’educació

Diari d’informació de l’Horitzó 2020 de Jesuïtes Educació

Quadern 1. Enfoquem l’objectiu 40 consideracions per al canvi educatiu

Juny 2013


Les TVP són espais de temps, reflexió i diàleg tant interior com en grup, en un entorn que en tot moment acompanya i ajuda a realitzar aquest procés d’una manera més profunda, més personal i que permet als educadors anar aprofundint en la seva vocació professional.” Jordi Rull,

Educador. Director TQE https://twitter.com/LucasMartinez77/ status/692639246402846721

No es pot transmetre allò que no es té, cal que els mestres i els professors tinguin projecte vital. La transformació de l’educació no serà possible si aquells que l’han de liderar no estan connectats amb allò que els apassiona i estan disposats a transmetre-ho. Atrevir-se a fer aquest camí és atrevir-se a viure. Explorar i desenvolupar aquesta dimensió de la persona és el que fem des de JE en les Trobades de Vocació Professional (TVP), per apropiar-nos d’allò que dóna sentit a les nostres vides. Desenvolupem el projecte vital des de diverses perspectives, que ens connecten amb nosaltres mateixos, els altres i la transcendència.

https://twitter.com/gloriadll/ status/692645175437479940


24 Clar i Net Jesuïtes Sant Gervasi

Projecte

CREA

«Quan començarem el CREA?» El projecte CREA és un projecte que pretén potenciar la creativitat dels alumnes, un element clau en la nostra societat i que cada cop pren més força. És per això que els alumnes s’agrupen per interès, podent escollir entre diversos àmbits: teatre, dansa, arts plàstiques, compromís social, gastronomia, fotografia, tecnologia, impressió 3D i ciència. Un cop hem realitzat aquests equips, el seu repte és fer una creació col·lectiva que mostrarem a les famílies al final del 2n trimestre, per això, cal que facin una pluja d’idees, que es posin d’acord, que dissenyin, que facin un prototip i que construeixin el que han imaginat. Tota una aventura que posa en marxa els talents dels nostres alumnes i els fa créixer.


“Quan començarem el CREA?”, pregunta una alumna de 2n d’ESO els primers dies de curs. Amb aquesta pregunta es fan evidents les ganes que tenen els alumnes de repetir el projecte. El CREA és un projecte que es realitza durant el segon trimestre i neix directament dels interessos i les inquietuds de l’alumne. A partir d’una activitat de motivació, on es projecten imatges i paraules engrescadores, animem als alumnes a identificar-se amb un àmbit de creació: científic, social, artístic, tecnològic... Un cop s’agrupen, els alumnes fan una pluja d’idees de possibles produccions que podrien realitzar i entre tots decideixen què volen fer i com ho faran. Acompanyats sempre pels professors, a cada sessió van desenvolupant les seves idees , a través del mètode d’aprenentatge i recerca, assaig-i-error. Els professors hauran de tractar de trobar allò que els estudiants estiguin buscant per tal d’ajudar-los a aconseguir-ho. Això farà necessari que el professor actuï de manera més conscient dins l’aula, especialment quan estigui parlant dels treballs amb els estudiants. Farà necessari que el professor participi de l’estructura de referència de l’estudiant, que comprengui el territori pel qual vol viatjar i que l’ajudi a aprendre a enfrontar-s’hi (Elliot W. Eisner). Aquell alumne que li encanta interpretar, cantar, ballar, dibuixar, construir... trobarà durant les setmanes del CREA la possibilitat d’investigar i d’aprofundir en aquests aspectes amb l’acompanyament dels professors. Els alumnes han de poder anar més enllà de la idea inicial que els ve al cap quan comencen a pensar en quina recerca volen fer i per això se’ls proposa un procés gradual: que facin una pluja d’idees, que en facin una selecció equilibrada des de les idees més sensates fins a les més trencadores, que en sintetitzin alguna i que les agrupin en tres categories: “la idea més racional”, “la idea més fàcil” i “la idea més engrescadora”. Han d’acabar seleccionant una idea que serà la que portaran a terme. Les sessions es fan un dia a la setmana i finalment hi dediquen una darrera setmana intensiva per tal d’acabar de concretar les propostes i fer-ne una presentació a la resta de companys i als pares. Ara ens trobem endinsats en el Projecte CREA i els alumnes estan gaudint molt.

https://www.facebook.com/Perfil.Infant.Jesus

https://twitter.com/gloriadll/ status/692645175437479940


26 Clar i Net Jesuïtes Sant Gervasi

Què és

l’emprenedoria social? L’emprenedoria social és una proposta de treball de recerca que busca fomentar en el nostre alumnat, a partir de l’acció social, la solidaritat, la justícia i la participació cívica. Pretén ajudar al nostre alumnat a prendre consciència de les necessitats de la societat, treballant en benefici dels altres, alhora que promou actituds com el compromís, el respecte, el diàleg i la reflexió.

Objectius del treball de recerca 

Fer créixer en responsabilitat i maduresa.

Valorar la importància de la reflexió i el coneixement abans de l’actuació.

Fer palès el sentit crític vers situacions injustes o de marginació.

Valorar el que jo puc fer per canviar situacions injustes o de marginació.

Actuar, en la mesura de les seves possibilitats, davant situacions injustes o de marginació.

Ser útils a altres persones i que serveixi a la vegada, d’enriquiment personalment.

Veure les possibilitats de continuar la tasca encetada més enllà del curs acadèmic.

Adoptar actituds de solidaritat, tolerància i imparcialitat per superar tot tipus de discriminació i perjudici.

Reflexionar sobre els conceptes treballats i les activitats realitzades.


Entintats amb les que col·laborem

A  Sant Joan de Déu he descobert que el món són moltes vides que ningú coneix, tanta gent que es mereix el més gran de tots el premis (...) És increïble la quantitat de coses que pots aprendre només escoltant. 

http://www.hsjdbcn.org

Inés Marrón A  questa emprenedoria social m’ha fet veure que les realitats dures també les podem trobar a Barcelona, només cal agafar el metro i unes parades més enllà de la nostra vida quotidiana tenim realitats que mai hauríem pogut imaginar... Històries com les que hem escoltat m’han ajudat a valorar el que tinc.  Pau Espejo L  a participació a la Llar Montjuïc ha estat molt commovedora, tots els dies han estat un regal, lliçons de bondat, de tendresa, de generositat. Me’n porto molt bons records però en particular haver descobert la importància dels petits detalls i m’ha confirmat que qui més rep és qui més dóna.  Andrea Esteve

V  aig voler fer un voluntariat a Sant Joan de Déu com a TR perquè crec que de treballs en farem i n’hem fet molts, però viure experiències com les que l’escola i l’hospital ens donen l’oportunitat de viure cal aprofitar-les. .  Marc Viñas

http://www.fundacionadsis.org/ca/page. asp?id=73&ui=274

http://www.fundaciohospitalitat.org/ llar-residencia-llar-montjuic.html


28 Clar i Net Jesuïtes Sant Gervasi

9a FELICITAT 8a CREATIVITAT

7a SOLIDARITAT 6a IMAGINACIÓ

5a INTERÈS 4a CURIOSITAT

grà

Unes portes obertes, obertes al futur Gràcies per fer possible de nou unes grans jornades de portes obertes.


Gràcies, de manera ben especial, a totes les famílies que ens van voler acompanyar en les presentacions de la nostra oferta educativa. En les presentacions de qui som, del model d’escola que cerquem, del projecte educatiu de Jesuïtes Educació, de la Nova Etapa Intermèdia, del nou Tercer i Quart d’ESO... i sobretot, per deixar-nos comunicar el model de persona integral que volem per a una societat diferent. Gràcies als educadors, pel seu compromís i vocació, que com sempre, han fet possible assolir l’objectiu de transmetre a la societat la nostra aposta decidida de formació integral dels nostres infants i joves. Gràcies als nostres proveïdors i col·laboradors que ens han donat suport i han entès el canvi de model que proposem i l’han incorporat amb força. En els dos dies de portes obertes hem atès més de 500 famílies interessades en el nostre projecte!!! Hem rebut un gran nombre de comentaris positius:

àcies «Enhorabona pel projecte.» «Molt bona explicació de la NEI.» «Felicitats per les explicacions dels alumnes.»

Gràcies per ser-hi, gràcies per creure en el futur i fer-lo possible amb il·lusió i generositat. Estem convençuts que les nostres Jornades de Portes Obertes hauran estat orientadores, aclaridores i que hauran ajudat, amb el bon criteri de les famílies, a facilitar la decisió de triar el millor per als seus fills/es. 


30 Clar i Net Jesuïtes Sant Gervasi

Instagram Connecta’t i segueix les activitats i els interessos de la comunitat educativa de Jesuïtes Sant Gervasi a Instagram. Et presentem una petita tria.

Segueix-nos!

https://instagram.com/jesuitesedu/


BONA PASQUA Elegir per somiar. La nostra vida està plena de petites

decisions, de moments en els quals els nostres valors, la nostra vida i el lloc que Déu ocupa en ella, són posats a prova.

Avenir, 19 Travessera de Gràcia, 53-65 08006 Barcelona

www.santgervasi.fje.edu

Clar i Net 102