Læremidler grunnskolen Cappelen Damm 2022

Page 1

NYE LÆREMIDLER 2022

Grunnskole Fagfornyelsen LK20Innhold Innhold .................................................................................................... 3 Forord ..................................................................................................... 4 Læremidler fra Cappelen Damm .............................................................. 5 Skolen fra Cappelen Damm...................................................................... 6 1.–4. trinn ............................................................................................... 7 Norsk 1–4 .........................................................................................................8 Matematikk 1–4 .............................................................................................10 Engelsk 1–4 ....................................................................................................12 Samfunnsfag 1–4 ..........................................................................................14 Naturfag 1–4 ..................................................................................................16 Digitale vurderingseksemplarer ............................................................. 18 5.–7. trinn ............................................................................................. 19 Norsk 5–7 .......................................................................................................20 Matematikk 5–7 .............................................................................................22 Engelsk 5–7 ....................................................................................................24 Naturfag 5–7 ..................................................................................................26 Arbeidshefter ..................................................................................................28 8.–10. trinn ........................................................................................... 29 Norsk 8–10 .....................................................................................................30 Matematikk 8–10 ...........................................................................................32 Engelsk 8–10 ..................................................................................................34 Samfunnsfag 8–10 ........................................................................................36 Naturfag 8–10 ................................................................................................38 Tysk 8–10 .......................................................................................................40 Mat og helse 8–10 .........................................................................................42 KRLE 8-10 .......................................................................................................44 Unibok – digitale lærebøker ................................................................... 45 Prisliste ................................................................................................. 46 Kontakt oss .......................................................................................... 58 Illustrasjonsliste .................................................................................... 59

3


Full fart med fagfornyelsen Skoleåret 2022/23 blir første skoleår hvor læreplanen LK20 ikke er ny for noen av trinnene. Alle ti trinn har allerede vært gjennom en første eller andre runde, men likevel er det nok mange lærere som kjenner på følelsen av å ikke ha kommet helt ut av startblokka. Pandemien som nå har pågått i over to år, har dessverre gjort det utfordrende å implementere en ny læreplan, og det har samtidig vært krevende å orientere seg i markedet for å skaffe nye læremidler. :M L VIV SQ JVYWXVEWNSR SZIV QERKPIRHI ƼRERWMIVMRK EZ MRRON T :M L VIV OPEKIV SZIV KEQPI læremidler. Mange roper om digitale alternativer. Og andre sier at de fortsatt ønsker lærebok av papir. Ønskene er varierte, og din skoles valg av hva dere vil bruke i undervisningen er ikke enkelt å ta. Vi i Cappelen Damm har lang erfaring med å lage læremidler. Både digitale og på papir. Og helt siden Ludvigsen-utvalget publiserte sine NOU-er om fremtidens skole i 2014 og 15, har vi fulgt og deltatt i prosessen frem til fagfornyelsen av Kunnskapsløftet 2020. I løpet av de siste syv–åtte årene har vi investert tusenvis av arbeidstimer med å bryte ned, tolke og forstå alle kjerneelementer og kompetansemål, for så å omsette den innsikten i å utvikle gode læremidler. Læremidler som skaper undring, lærelyst og engasjement. Læremidler som gjenspeiler den tiden vi lever i, både når det gjelder design og relevans, så vel som didaktiske og metodiske læringsforløp. Bruk denne katalogen til å gjøre deg kjent med alle mulighetene i Cappelen Damms brede spekter av læremidler. Gjør dine egne undersøkelser, eller samarbeid med de andre lærerne på skolen din. Hvis du ønsker å vurdere nye lærebøker, har du tilgang til digitale vurderingseksemplarer av alle nye bøker på Min side på cdu.no. Eller om du er nysgjerrig på de digitale læremidlene, så kan du få gratis prøvetilgang for å prøve dem ut. Om du trenger noen gode råd eller litt veiledning underveis, så er vi tilgjengelig på telefon og e-post for en pedagogisk prat om læremidler. Nå har du tiden frem til skolestart med å ta gode valg. Vi hjelper deg gjerne. Velkommen til å ta kontakt! Fredrik Pharo, Salgs- og markedssjef

4


Læremidler fra Cappelen Damm Én tjeneste for alle fag og trinn, nyutviklet til fagfornyelsen 1 Disse fagene følger med: norsk, matematikk, engelsk, WEQJYRRWJEK REXYVJEK OYRWXɸSKɸLʟRHZIVO QYWMOO /60) OVSTTW ZMRK QEXɸSKɸLIPWI Ɓ X]WO Ɓ JVERWO Ɓ WTERWO Ɓ

Pakker med alle fag 1* • 1.–4. trinn • 5.–7. trinn • 8.-10. trinn

*

Noen fag selges også enkeltvis.

0]HVIWWYVWIV XMP EPPI WTVʟOJEK J PKIV QIH MɸEPPI TEOOIRI JVE 7OSPIR Lærer får tilgang til 1.–10. trinn uavhengig av hvilken pakke som kjøpes.

Ressurser i Skolen Fagtemaer • læringsstier • fordypningsstoff • mengdetrening • elevproduksjon • ƼPQIV TSHOEWXIV SK WTMPP • aktualiteter og nyheter • prøver • klasseaktiviteter

Generelle ressurser • fagstruktur med årsplan • bibliotek • ƼPQIV TSHOEWXIV SK WTMPP • aktualiteter og nyheter • ordbøker • tjenester - tilordning - statistikk - se elevarbeid og gi tilbakemelding - søk

Digitale terminprøver Digitale terminprøver i norsk og engelsk

Skolens ressurser fungerer svært godt med våre lærebøker og øvehefter.

Bøker for alle fag og trinn, nyutviklet til fagfornyelsen

Øve- og grammatikkhefter Øve- og grammatikkhefter i norsk og engelsk

Bøker Grunnbok + Arbeidsbok + Lærerveiledning 3 1.–7. trinn

Grunnbok + Lærerens bok 4 8.–10. trinn

Unibok 5.–10. trinn

Tavlebok 1.–10. trinn

Digital lærerressurs Alle trinn / alle fag Tavlebøker Lydressurser til alle språkfag

3 Matematikk 1.–7. har Grunnbok A og B. 4 Matematikk 8.–10. har Oppgavebok.

Handlevognsymbolet markerer hvilke ulike produkter man kan kjøpe fra Cappelen Damm.

5


Til skolestart lanserer vi helt nye øverom i norsk 17, engelsk 57 og matematikk 14.

Én tjeneste for alle fag og trinn, nyutviklet til

Her får elevene tusenvis av nivåtilpassede selvrettende oppgaver som gir dem mengdetrening i språk, grammatikk og matematikk. Oppgavene er spillbaserte og lekne, med umiddelbar respons som motiverer og engasjerer elevene.

fagfornyelsen • alle fag og verktøy du trenger for å drive undervisning i tråd med fagfornyelsen • strukturerte årsplaner inndelt i temaer basert på kompetansemålene • læringsstier med gode undervisningsopplegg, oppgaver og aktiviteter • tverrfaglige konsepter for utforsking og dybdelæring • produksjonsverktøy for elever og lærere

- som møter elevene i øyehøyde • -,-2) /" -/,Õ)"/ #,/ /+ ,$ 2+$" 0,* samarbeidspartnere • markedets største digitale bibliotek, med bøker i alle sjangrer • inspirerende og elevvennlig miljø

- og alltid har aktuelt innhold • undervisningsopplegg knyttet til samfunnsaktuelle hendelser som politiske valg, FN-dagen, høytider osv. • (12"))" -,!( 01"/ ,$ Õ)*0"/&"/

Digitale terminprøver I Skolen fra Cappelen Damm tilbyr vi nå digitale terminprøver i norsk og engelsk til ny eksamensform og læreplan. Prøvene er utviklet i tråd med sentralt gitt eksamen, og vil gi elevene god trening til eksamen.

Skolen Total koster kun kr 288 ekskl. mva. per elev. Oppfyller alle krav for søknad om midler gjennom Den teknologiske skolesekken.

Be om prøvetilgang i dag

Kontakt oss

Vi vil gi dere muligheten til å bli godt kjent med tjenesten og innholdet før dere kjøper.

E-post: skolen@cappelendamm.no Tlf: 21 61 66 70 skolen.cdu.no


1–

4

1.–4.

Mate ma tik k

trinn (Y ƼRRIV HMKMXEPX MRRLSPH XMP EPPI fag og trinn i Skolen fra Cappelen Damm.

–4

En ge l

1 sk

Nors

4

Na

g1 rfa tu –4

Sa m f

k 1–4

n un

g 1– sfa


Norsk 1–4 Norskverket som motiverer til lesing og skriving!

Forfattere: Marte Tovsrud Syverinsen, Karine Aambø, Sylvelin Vatle, Ingeborg Anly, Anneli Klepp, Roy-Petter Kjekstad Johansen og Steffen R. M. Sørum

I Norsk 1–4 fra Cappelen Damm møter du et systematisk arbeid med ord og begreper.

Norsk 1–4:

Tekstene er nøye utvalgt, med leseglede og opplevelse i tankene. Fagfornyelsen setter sosial læring og faglæring i sammenheng, og dette preger verket gjennom samarbeidsoppgaver, WEQXEPIV HMPIQQEIV SK VIƽIOWNSR ,IV ƼRRIV HY XMPTEWWIHI SK HMJJIVIRWMIVXI XIOWXIV WTVʟO

• • • •

lett å forstå og enkelt å bruke vektlegger lek og kreativitet ivaretar de tverrfaglige temaene legger opp til systematisk arbeid med ord og begreper • har en helhetlig tilnærming til lese- og skriveopplæringen

og grammatikksider, samt lesetekster som legger til rette for leselyst og leseglede. Skriveopplæringen er både utforskende og formålsrettet, og elevene skaper tekst i ulike sjangre, akkurat der de er i skriveutviklingen. Det er ingen tvil om at dette skaper elever som blir glade i å skrive! Norsk 1–4 fra Cappelen Damm skaper engasjerte elever og trygghet hos deg som lærer.

(Y ƼRRIV HMKMXEPX MRRLSPH XMP EPPI JEK SK XVMRR M 7OSPIR JVE 'ETTIPIR (EQQ

8

1.–4. trinn


Grunnbok

Arbeidsbok

Lærerveiledning

Digital lærerressurs

Skolen fra Cappelen Damm

Læreverket består av: Norsk 1 Grunnbok

Norsk 2 Grunnbok

Norsk 3 Grunnbok

Norsk 4 Grunnbok

Norsk 1 Bokstavbok

Norsk 2 Arbeidsbok

Norsk 3 Arbeidsbok

Norsk 4 Arbeidsbok

Norsk 1 Lærerveiledning

Norsk 2 Lærerveiledning

Norsk 3 Lærerveiledning

Norsk 4 Lærerveiledning

Digital lærerressurs

Lærerveiledning

Lærerressursen inneholder

KMV HIK XMTW XMP LZSVHER HY OER EVFIMHI WTIWMƼOX QIH WMHIRI M FSOE - XMPPIKK JʟV HY QERKI

tavlebøker med lyd, forslag

råd og tips om utfyllende læringsaktiviteter som kan danne utgangspunkt for videre arbeid.

til årsplan og arbeidsark.

Forfatterne viser til velprøvde arbeidsmetoder og krydrer med kreative og lekpregede innfallsvinkler. Samlet sett vil du få et godt utgangspunkt for å skape motiverende norsk-

Digitale elevbøker

timer med høy grad av aktivitet og mestringsfølelse hos elevene.

Grunnbøkene kommer også som Brettbok.

1.–4. trinn

9


Matematikk 1–4

Nytt verk av forfatterne bak suksessen Radius 1–4!

Forfattere: Hanne Hafnor Dahl og May-Else Nohr

Matematikk 1–4 fra Cappelen Damm tar intensjonene i fagfornyelsen på alvor! Verket legger til rette for en variert undervisning som får elevene til å tenke selv, tenke sammen, snakke matematikk, visualisere, generalisere og utfordre seg videre. Matematikk 1–4 fra Cappelen Damm er skrevet av forfatterne bak Radius 1–4. Temaene introduseres gjennom spennende rammefortellinger og sjarmerende KNIRRSQKERKWƼKYVIV WSQ IPIZIRI OER ONIRRI WIK MKNIR M Oppgavene innbyr til aktiv samhandling og matematiske diskusjoner i klassen. Matematikk 1–4 støtter deg i EVFIMHIX QIH ʟ Jʟ IPIZIRI XMP ʟ VIƽIOXIVI SK YXZMOPI IR helhetlig matematisk forståelse.

Med Matematikk 1–4 får du: • spennende oppgaver spesielt egnet for utforsking, problemløsing og matematisk samtale • kjerneelementene gjennomgående integrert • tydelig struktur og progresjon med fokus på dybdeforståelse • kontekster hentet fra elevenes hverdag • en rik lærerveiledning med metodiske tips og det læreren trenger for å planlegge en spennende og variert undervisning • tips og råd til foresatte så de kan ta del i elevenes læring

(Y ƼRRIV HMKMXEPX MRRLSPH XMP EPPI JEK SK XVMRR M 7OSPIR JVE 'ETTIPIR (EQQ

10

1.–4. trinn


Grunnbok

Øvebok

Lærerveiledning

Digital lærerressurs

Skolen fra Cappelen Damm

Læreverket består av: Matematikk 1A Grunnbok

Matematikk 2A Grunnbok

Matematikk 3A Grunnbok

Matematikk 1B Grunnbok

Matematikk 2B Grunnbok

Matematikk 3B Grunnbok

Matematikk 1 Øvebok

Matematikk 2 Øvebok

Matematikk 3 Øvebok

Matematikk 1A Lærerveiledning

Matematikk 2A Lærerveiledning

Matematikk 3A Lærerveiledning

Matematikk 1B Lærerveiledning

Matematikk 2B Lærerveiledning

Matematikk 3B Lærerveiledning

Matematikk 4A Grunnbok

Digital lærerressurs

Matematikk 4B Grunnbok

Den digitale lærerressursen inneholder tavlebøker

Matematikk 4 Øvebok

av elevbøkene, forslag til årsplan, arbeidsark

Matematikk 4A Lærerveiledning

(kopioriginaler) og innlest lyd til

Matematikk 4B Lærerveiledning

matematikkfortellingene.

1.–4. trinn

11


Engelsk 1–4 Lekent og systematisk!

Forfattere: Kristin Morten Johansen, Marianne Undheim Vestgård, Emily Haegi

Visste du at hvis du lyser med en lykt gjennom en gekkos øre så kan du se lyset komme ut av det andre øret? Eller at halloween begynte som en keltisk festival for over 2000 år siden? - %YWXVEPME ƼRRIW HIX SQVʟHIV QIH Wʟ ZEVQX klima at husene bygges under jorden. Dette og mye mer lærer elevene med verket Engelsk 1–4 fra Cappelen Damm. For å lære å snakke og skrive engelsk er det i tillegg til tekster som skaper nysgjerrighet og utforskertrang, grammatikkleker, øvelser med høyfrekvente

Engelsk 1–4: • systematisk innlæring av engelske ord og uttrykk • rikt illustrerte tekster på ulike nivå • muntlige og skriftlige oppgaver og aktiviteter som kan løses i grupper, sammen med læringspartner eller individuelt • tydelig progresjon og differensiering

ord og rollespill. Hvert kapittel avsluttes med oppgaver som fordrer nettvett og som bevisstgjør elevene når de sammenligner tradisjoner i ulike engelskspråklige land. De tverrfaglige temaene ivaretas gjennom aktiviteter, oppgaver og tematikk. I tillegg til å oppfylle kompetansemålene i fagfornyelsen legger verket til rette for variasjon og elevenes forskjellige interessefelt. Metodikken for tidlig språkinnlæring er videreført fra tidligere verk der både lærere og elever har satt stor pris på den systematiske, men lekne tilnærmingen. Her er det mange aktiviteter å velge mellom!

12

1.–4. trinn

(Y ƼRRIV HMKMXEPX MRRLSPH XMP EPPI JEK SK XVMRR M 7OSPIR JVE 'ETTIPIR (EQQ


Grunnbok

Arbeidsbok

Lærerveiledning

Skolen fra Cappelen Damm

Digital lærerressurs

Læreverket består av: Den digitale lærerressursen inneholder tavlebøker av elevbøkene, arbeidsark

Engelsk 1+2 Workbook

og forslag til årsplaner.

Engelsk 1+2 Lærerveiledning

Tavlebøkene er lydsatt.

Engelsk 1+2 Flash Cards Engelsk 3 Textbook

I Skolen fra Cappelen Damm

Engelsk 3 Workbook

ƼRRIV IPIZIRI IX JEVKIVMOX SK

Engelsk 3 Lærerveiledning

WTIRRIRHI YRMZIVW ,IV ƼRRIV

Engelsk 3 Flash Cards

elevene også lyden til verket.

Engelsk 4 Textbook Engelsk 4 Workbook Engelsk 4 Lærerveiledning Engelsk 4 Flash Cards Engelsk 1–4 Digital lærerressurs Digital elevressurs Skolen 1–4 Engelsk

1.–4. trinn

13


Samfunnsfag 1–4 Gjør undervisningen variert og inspirerende!

Forfattere: Frøya Elisabeth Astrup, Anneli Klepp, Magnus Henrik Sandberg, Anne Synnøve Steinset, Harald M. Stoltenberg og Mariann Youmans

Samfunnsfag 1–4 fra Cappelen Damm vekker elevenes engasjement gjennom dilemmaer, kreative fortellergrep og utforskende spørsmål. Her blir elevene motivert til undring, utforsking og læring, både i og utenfor klasserommet. I Samfunnsfag 1–4 følger vi gjennomgangskarakteren Bom. Han er helt ny i verden og har fryktelig mye han lurer på og ønsker å utforske og lære. Uansett hvor han er, eller hva han gjør, blir Bom satt i situasjoner som konkretiserer og levendegjør kjerneelementer og kompetansemål, og gir gode innganger til fagstoffet. Samfunnsfag 1+2 Elevbok er en kombinert lese- og aktivitetsbok. For 3. og 4. trinn er det én grunnbok per trinn.

Med Samfunnsfag 1–4 får du: • varierte, nivåtilpassede tekster med engasjerende fortellergrep • strukturerte undervisningsopplegg som er tilrettelagt for tverrfaglighet og dybdelæring • et rikt utvalg oppgaver som lar elevene ta i bruk alle de grunnleggende ferdighetene i arbeid med faget • oppgaver som vektlegger lek og OVIEXMZMXIX QIR SKWʟ VIƽIOWNSR og kritisk tenking

Lærerveiledningene gir rikelig med bakgrunnsstoff til temaene i elevbøkene, og konkrete forslag til praktisk undervisning.

(Y ƼRRIV HMKMXEPX MRRLSPH XMP EPPI JEK SK XVMRR M 7OSPIR JVE 'ETTIPIR (EQQ

14

1.–4. trinn


Elevbok

Grunnbok

Lærerveiledning

Skolen fra Cappelen Damm

Digital lærerressurs

Læreverket består av: Samfunnsfag 1+2 Elevbok Samfunnsfag 1+2 Lærerveiledning Samfunnsfag 3 Grunnbok Samfunnsfag 3 Lærerveiledning Samfunnsfag 4 Grunnbok Samfunnsfag 4 Lærerveiledning Digital lærerressurs Den digitale lærerressursen inneholder tavlebøker av elevboka og grunnbøkene, arbeidsark og forslag til årsplaner. Tavlebøkene er lydsatt med ulike stemmer. Digitale elevbøker Grunnbøkene for 3. og 4. trinn kommer også som Brettbok.

1.–4. trinn

15


Naturfag 1–4

Hjelper elevene med å utvikle forståelse for sammenhengene i naturen.

Forfattere: Heidi Antell Haugen og Liv-Tone Nilsen

Naturfag 1–4 fra Cappelen Damm er utviklet med tanke på å skape forståelse for naturen og sammenhengen mellom mennesket og naturen. Dybdelæring og tverrfaglige temaer er integrert i lærestoffet. Du får støtte til å jobbe utforskende og systematisk sammen med elevene gjennom observasjon, forsøk og lek. Oppsummeringssiden i slutten av hvert kapittel inneholder differensierte oppgaver, slik at alle elever kan

Med Naturfag 1–4 får du: • en helt ny naturfagserie utviklet til fagfornyelsen • en tydelig struktur og sammenheng i lærestoffet • morsomme oppgaver og HMPIQQEIV XMP VIƽIOWNSR • en praktisk lærerveiledning med tilleggsstoff

vise hva de har lært. Naturfag 1+2 Elevbok Elevboka er en alt-i-ett-bok. med oppgaver til utfylling. Det gir gode muligheter for repetisjon, underveisvurdering og elevmedvirkning. Boka dekker kompetansemålene i naturfag etter 2. trinn i fagfornyelsen. Naturfag 3 og 4 Grunnbok Grunnbøkene for 3. og 4. trinn er lesebøker med begreper, fagstoff og oppgaver i slutten av hvert tema.

16

1.–4. trinn

(Y ƼRRIV HMKMXEPX MRRLSPH XMP EPPI JEK SK XVMRR M 7OSPIR JVE 'ETTIPIR (EQQ


Elevbok

Grunnbok

Lærerveiledning

Skolen fra Cappelen Damm

Digital lærerressurs

Læreverket består av: Oppsummeringssiden i slutten av hvert kapittel videreføres fra Elevbok 1+2. I Naturfag 4 Grunnbok er det en fagtekst

Naturfag 1+2 Elevbok

før oppsummeringen i hvert kapittel. Fagtekstene har ulik

Naturfag 1+2 Lærerveiledning

vanskelighetsgrad og legger til rette for dybdelæring.

Naturfag 3 Grunnbok

Egne oppgaver til tekstene er plassert i lærerveiledningen.

Naturfag 3 Lærerveiledning

Grunnbøkene dekker kompetansemålene etter 4. trinn i

Naturfag 4 Grunnbok

fagfornyelsen.

Naturfag 4 Lærerveiledning

Lærerveiledning Lærerveiledningene består av en generell del og en metodisk del. Den metodiske delen følger elevbøkene side for side.

Digitale elevbøker Grunnbøkene for 3. og 4. trinn kommer også som Brettbok.

I tillegg får du faktaruter som supplement til lærestoffet,

Digital lærerressurs

tilleggsoppgaver og forslag til opplegg i dybdelæring og

Den digitale lærerressursen inneholder tavlebok av

hvordan jobbe med tverrfaglige temaer.

elevboka og grunnbøkene, forslag til årsplaner og arbeidsark (kopieringsoriginaler).

1.–4. trinn

17


Digitale vurderingseksemplarer

Bla i bøkene akkurat når det passer deg! Nå har du tilgang til digitale vurderingseksemplarer av alle nye bøker til fagfornyelsen på Min side på cdu.no. Mine undervisningsfag på cdu.no Dersom du ønsker relevant informasjon fra oss, må du huske å oppdatere undervisningsfagene dine under Mine undervisningsfag på cdu.no!

18


5.–7.

N

sk or

5–7

trinn

7 5– En

Natu r fa

g

(Y ƼRRIV HMKMXEPX MRRLSPH XMP EPPI fag og trinn i Skolen fra Cappelen Damm.

sk gel

5–7

M

m a te

atikk 5–7


Norsk 5–7 Autentiske tekster som treffer elevene!

Forfattere: Ingeborg Anly og Stig Erlend Kvinge

I Norsk 5–7 fra Cappelen Damm jobber elevene med lesing, skriving og muntlige ferdig-

Med Norsk 5–7 får du:

heter i sammenheng. Verket legger til rette for

• én elevbok per trinn som ivaretar både norskfaglige og tverrfaglige temaer • lese- og skriveopplæring som gir resultater • begrepslæring som inkluderer og gir mestring • autentiske tekster som motiverer og inspirerer • relevante rettskrivingsemner og funksjonell grammatikk

dybdelæring. Mange av kapitlene munner ut i elevprodukter der elevene kan anvende det de har lært på kreative måter. Bøkene inneholder et oppdatert og variert utvalg autentiske tekster av god kvalitet. Tekstene er prøvd ut på elever slik at vi vet at de treffer! Lærerveiledningen følger grunnboka side for side og inneholder mange konkrete tips og ideer til undervisningen. I tillegg får du en grundig innføring i det moderne norskfaget etter fagfornyelsen. Velger du Norsk 5–7 fra Cappelen Damm, får du et oppdatert læreverk med god sammenheng og tydelig progresjon. Verket gir faglig trygghet, rom for dybdelæring og gode muligheter for vurdering og differensiering.

20

5.–7. trinn

(Y ƼRRIV HMKMXEPX MRRLSPH XMP EPPI JEK SK XVMRR M 7OSPIR JVE 'ETTIPIR (EQQ


Grunnbok

Lærerveiledning

Digital lærerressurs

Skolen fra Cappelen Damm

Læreverket består av: Norsk 5 Grunnbok

Digital lærerressurs

Norsk 5 Lærerveiledning

,IV ƼRRIV HY FPERX ERRIX

Norsk 6 Grunnbok

• tavlebøker med lyd og lenker

Norsk 6 Lærerveiledning

• årsplaner, progresjonsplan og andre oversikter

Norsk 7 Grunnbok

• arbeidsark tilpasset temaer, kapitler og tekster

Norsk 7 Lærerveiledning

• innspilt lyd til alle lesetekstene

Norsk 5–7 fra Cappelen Damm Digital lærerressurs

• ressurser til lesing og skriving

Skolen 5–7 Norsk

Digitale elevbøker: Grunnbøkene kommer også som Unibok og Brettbok.

5.–7. trinn

21


Matematikk 5–7 Gjør det enkelt å inkludere alle elever!

Forfattere: Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen, Kristin Måleng og Vibeke Saltnes Olsen

Matematikk 5–7 fra Cappelen Damm tar intensjonene i fagfornyelsen på alvor! Verket legger til rette for en variert undervisning som stimulerer elevene til å tenke selv, tenke sammen, lytte til hverandres løsninger, snakke matematikk, visualisere, generalisere og utfordre seg videre. Matematikk 5–7 er en videreutvikling av Radius 5–7. Elevene blir presentert for mange ulike regnestrategier

Matematikk 5–7 fra Cappelen Damm: • legger til rette for en variert matematikkundervisning • har tematisk innhold som åpner for utforsking og dybdelæring • hjelper elevene med å utvikle KSHI SK ƽIOWMFPI VIKRIWXVEXIKMIV • har en gjennomarbeidet progresjon

og metoder, som legger til rette for modellering og anvendelser og trener opp evnen til abstraksjon og generalisering. Hvert kapittel introduseres med en rammefortelling som illustrerer et matematisk problem til diskusjon. Kapitlene har utforskende oppgaver, temaoppgaver, oppsummerende oppgaver og spill som stimulerer XMP H]TIVI VIƽIOWNSR SK TVSFPIQP WMRK

22

5.–7. trinn

(Y ƼRRIV HMKMXEPX MRRLSPH XMP EPPI JEK SK XVMRR M 7OSPIR JVE 'ETTIPIR (EQQ EQQ


Grunnbok

Oppgavebok

Lærerveiledning

Digital lærerressurs

Skolen fra Cappelen Damm

Læreverket består av: Matematikk 5 Grunnbok

Digital lærerressurs

Matematikk 5 Oppgavebok

Den digitale lærerressursen inneholder tavlebøker av

Matematikk 5 Parallellbok

grunnbøkene og oppgavebøkene, årsplaner, kapittel-

Matematikk 5 Lærerveiledning

prøver, arbeidsark (kopieringsoriginaler), fasiter og lyd

Matematikk 6 Grunnbok

til rammefortellingene som står i lærerveiledningene.

Matematikk 6 Oppgavebok Matematikk 6 Parallellbok Matematikk 6 Lærerveiledning

Parallellboka

Matematikk 7 Grunnbok

Parallellboka er en engangsbok med plass til å skrive.

Matematikk 7 Oppgavebok

Den følger grunnboka oppslag for oppslag og erstatter

Matematikk 7 Parallellbok

både grunnboka og oppgaveboka for elever som trenger

Matematikk 7 Lærerveiledning

en forenklet utgave.

Digitale elevbøker: Grunnbøkene og oppgavebøkene kommer også som Unibok og Brettbok. 5.–7. trinn

23


Engelsk 5–7 Dybdelæring i engelskfaget

Forfattere: Hege Dahl Unnerud, Cecilie Solberg, Emily Haegi, Christian Didrik Goveia Jacobsen

I Engelsk 5–7 fra Cappelen Damm er fagets tre kjerneelementer, kommunikasjon, språklæring SK Q XI QIH IRKIPWOWTVʟOPMKI XIOWXIV ƽIXXIX inn i temaene for hvert kapittel. Elevene vil møte tekster og oppgaver der de øver på språk, setter ord på det de har lært, lærer i fellesskap og drøfter mening i ulike tekster og ytringer. Bøkene har en ryddig struktur og en tydelig progresjon, og hjelper elevene dine, skritt for skritt, mot å nå kompetansemålene i faget. Bøkene har få kapitler, og

Engelsk 5–7: • ryddig struktur • tydelig progresjon som ivaretar kompetansemålene • få kapitler – egnet for dybdelæring • tekster og temaer tilpasset ulike nivåer og barns interessefelt • ulike teksttyper fra autentisk engelskspråklig litteratur • ivaretar de tverrfaglige temaene

hovedtemaene er inndelt i delkapitler som legger til rette for dybdelæring. Tekster og oppgaver er tilpasset barn på forskjellige nivåer, og med ulike interesser. Oppbygningen gjør det enkelt å samle alle elever rundt samme tema. Engelsk 5–7 inneholder også autentisk engelskspråklig skjønnlitteratur for barn og unge i form av hele tekster og utdrag fra bøker. Ønsker du deg et verk hvor kjerneelementene faktisk er kjernen i undervisningen, hele tiden? Da er Engelsk 5–7 fra Cappelen Damm læreverket for deg.

24

5.–7. trinn

(Y ƼRRIV HMKMXEPX MRRLSPH XMP EPPI JEK SK XVMRR M 7OSPIR JVE 'ETTIPIR (EQQ


Grunnbok

Arbeidsbok

Lærerveiledning

- HIR HMKMXEPI P VIVVIWWYVWIR ƼRRIV HY XEZPIF OIV EZ elevens textbook med lydspor til klasseromsundervisningen. Ressursen har et rikt innhold som hjelper deg med å gjennomføre undervisningen på en variert måte. I tillegg XMP XEZPIFSOE ƼRRIV HY EVFIMHWEVO XMP OETMXPIRI M FSOE SK kapittelprøver med lytte-/lesetekster.

Skolen fra Cappelen Damm

Digital lærerressurs

Læreverket består av: Engelsk 5 Textbook Engelsk 5 Workbook Engelsk 5 Lærerveiledning Engelsk 6 Textbook Engelsk 6 Workbook Engelsk 6 Lærerveiledning

0]H XMP IPIZF OIRI ƼRRIV HY M Skolen fra Cappelen Damm.

Engelsk 7 Textbook Engelsk 7 Workbook Engelsk 7 Lærerveiledning Engelsk 5–7 Digital lærerressurs

Digital elevressurs Skolen 5–7 Engelsk

5.–7. trinn

25


Naturfag 5–7 Bygger bro mellom småtrinnet og ungdomstrinnet!

Forfattere: Guro Barstad Corneliussen og Svend Kristian Eidsten (red.)

Naturfag 5–7 fra Cappelen Damm er utviklet til fagfornyelsen. Et delikat design og en god vekting av kompetansemål, i kombinasjon med morsomme aktiviteter og en tydelig struktur, gjør verket enkelt å bruke. Grunnbøkene har en tydelig og oversiktlig struktur, og hvert oppslag skal vekke undring, nysgjerrighet og engasjement for naturfaget. Kapitlene innledes med en stor tegning med tekst som gir elevene en pekepinn om hva kapittelet handler

Med Naturfag 5–7 får du: • elevnære tekster, oppgaver og aktiviteter som legger til rette for undring • store, relevante bilder • pedagogiske tegninger som letter forståelsen av fagstoffet • en grundig lærerveiledning

om. Rammer med korte ordforklaringer, enkle eksperimenter og visste du at-rammer er plassert underveis i kapitlene, og det er oppgaver både underveis i kapitlene og til slutt i hvert kapittel. Lærerveiledningene inneholder blant annet nyttig informasjon, konkrete tips og forslag til undervisningen, og forslag til vurdering.

(Y ƼRRIV HMKMXEPX MRRLSPH XMP EPPI JEK SK XVMRR M 7OSPIR JVE 'ETTIPIR (EQQ

26

5.–7. trinn


Grunnbok

Lærerveiledning

Digital lærerressurs

Skolen fra Cappelen Damm

Læreverket består av: Naturfag 5 Grunnbok Naturfag 5 Lærerveiledning Naturfag 6 Grunnbok Naturfag 6 Lærerveiledning Naturfag 7 Grunnbok Naturfag 7 Lærerveiledning Digital lærerressurs Den digitale lærerressursen inneholder tavlebøker av grunnbøkene, forslag til årsplaner, svar på oppgavene i grunnbøkene, veiledning til fagstoffet og kommentarer til forsøkene. Digitale elevbøker Grunnbøkene kommer også som Unibok og Brettbok.

5.–7. trinn

27


Arbeidshefter

Norsk 1-4:

Norsk 5-7:

Engelsk 5-7:

Les og øv

Skriv og øv

Les og øv

En serie engangshefter hvor elevene

En serie engangshefter hvor

En serie engangshefter hvor elevene

kan øve opp leseforståelse gjennom

Elevene jobber med grammatikk i

trener på leseforståelse, ordforråd og

selvforklarende oppgaver.

kontekst gjennom varierte og selv-

grammatikk gjennom varierte og selv-

forklarende oppgaver.

forklarende oppgaver.

I heftene møter elevene den eksent-

Ved hjelp av humor, fargerike

riske familien Grammarson, som tar

illustrasjoner, underholdende tekster

elevene med på en spennende reise

og nivåtilpassede oppgaver, trener

gjennom ulike historiske epoker mens

elevene leseforståelse og grammatikk

de jobber med språk- og grammatikk.

i kontekst. Heftene foreligger på tre

Heftene foreligger på tre nivåer.

nivåer.

Elevene jobber på ord- og setningsnivå, løser kryssord, tegner og fargelegger bilder. ,IJXIRI JSVIPMKKIV Tʟ ƼVI RMZʟIV SK OER benyttes til særskilt tilrettelegging.

Utviklet til fagfornyelsen, og kan brukes uavhengig av læreverk.

28

Arbeidshefter 1.–7. trinn


Norsk 8–10

8.–10. trinn

(Y ƼRRIV HMKMXEPX MRRLSPH XMP EPPI fag og trinn i Skolen fra Cappelen Damm.

a tem

tikk 8–10

En

Ma

g

0 8–1 k s el

Na g he 8–10 lse

funnsfag 8–10 Sam

KRLE 8–10

Tysk 8

–1 0

8–10 fag tur

Ma to


Norsk 8–10 Hele norskfaget gjennom hele skoleåret.

Forfattere: Marte Blikstad-Balas, Mette Haustreis og Christoffer Beyer-Olsen

Integrer hele norskfaget i undervisningsforløp som skaper sammenheng, gir tydelig progresjon og legger til rette for dybdelæring. Med Norsk 8–10 fra Cappelen Damm i klasserommet står de spennende temaene og de gode tekstene i sentrum av undervisningen, og elevene møter norskfaget på en helhetlig måte i hvert kapittel. Lærerens bok – en helt ny type bok for læreren • Lærerens eneste bok, med samme visning av alle sidene som i elevboka • Ekstra marg med nyttig informasjon, konkrete tips og forslag til undervisningen, og veiledning til vurdering «Norskverket som setter en ny standard?

Med Norsk 8–10 får du: • én elevbok pr. trinn med spennende elevnære, norskfaglige og tverrfaglige temaer • en tydelig struktur bygd rundt kjerneelementene og de grunnleggende ferdighetene • lesevennlige innganger til fagstoffet • gode autentiske tekster, og oppgaver på både hovedmål og sidemål i hvert kapittel • oppgaver til underveisvurdering i hvert kapittel, i både skriftlig og muntlig norsk

Med det nye læreverket Norsk 8, Norsk 9 og Norsk 10 virker det vanskelig å feile i norskundervisningen. Et så gjennomtenkt og gjennomarbeidet verk hører til sjeldenhetene.» NORSKNYTT ½ 2021

30

8.–10. trinn

(Y ƼRRIV HMKMXEPX MRRLSPH XMP EPPI JEK SK XVMRR M 7OSPIR JVE 'ETTIPIR (EQQ


Lærerens bok – den eneste boka læreren trenger.

Grunnbok

Lærerens bok

Digital lærerressurs

Skolen fra Cappelen Damm

Læreverket består av: Norsk 8 Grunnbok

Digital lærerressurs

Norsk 8 Lærerens bok

• tavlebøker av grunnbøkene

Norsk 9 Grunnbok

• forslag til årsplaner for hvert trinn

Norsk 9 Lærerens bok

• innlest lyd til tekstene

Norsk 10 Grunnbok

• ulike arbeidsark til elevene

Norsk 10 Lærerens bok

ƍ ERMQEWNSRWƼPQIV SQ YPMOI WOVMZIWNERKVI

Norsk 8–10 Digital lærerressurs

• ekstra fagstoff til elevene om for eksempel litteraturhistoriske perioder, muntlige presentasjonsformer og skriving i ulike sjangre

Digitale elevbøker: Grunnbøkene kommer også som Unibok og Brettbok.

• podkaster om ulike kapitteltema med «Elevrådet fra Cappelen Damm» • faglig bakgrunnsstoff til læreren • skjemaer til vurderingsarbeidet i skriftlig og muntlig norsk, og til ulike former for egenvurdering

8.–10. trinn

31


Matematikk 8–10 Et matematikkverk på elevenes premisser!

Forfattere: Espen Hjardar og Jan-Erik Pedersen

I Matematikk 8–10 fra Cappelen Damm møter

Matematikk 8–10 fra Cappelen Damm er en videreutvikling

elevene faget med en tydelig struktur og

av Faktor 8–10.

gjennomarbeidet progresjon bygd opp rundt kjerneelementene i læreplanen. Her får elevene anledning til å øve, utforske, resonnere og argumentere for egne løsninger, samt oppøve evnen til kritisk tenking. Oppgaveboka – et viktig verktøy for differensiering Oppgaveboka inneholder oppgaver til alle kapitlene i grunnboka. Oppgavene er differensiert i tre nivåer, noe som gjør det enklere å gi tilpasset opplæring til hver enkelt elev. På slutten av hvert kapittel er det repetisjonsoppgaver og fordypningsoppgaver. Lærerens bok – en helt ny type bok for læreren • lærerens eneste bok, med samme visning av alle

Med Matematikk 8–10 får du: • læringsforløp som legger til rette for dybdelæring og matematisk forståelse • tydelig struktur • gjennomarbeidet progresjon • utprøvde tekster og oppgaver • tydelig differensiering og oppgaver på tre nivåer • underveisvurdering, halv- og helårsvurdering

sidene som i grunnboka • ekstra marg med nyttig informasjon, konkrete tips og forslag til undervisningen, og veiledning til vurdering

32

8.–10. trinn

(Y ƼRRIV HMKMXEPX MRRLSPH XMP EPPI JEK SK XVMRR M 7OSPIR JVE 'ETTIPIR (EQQ


Lærerens bok – den eneste boka læreren trenger.

Grunnbok

Oppgavebok

Lærerens bok

Digital lærerressurs

Skolen fra Cappelen Damm

Læreverket består av: Matematikk 8 Grunnbok

Digitale elevbøker:

Matematikk 8 Oppgavebok

Grunnbøkene og oppgavebøkene kommer også som

Matematikk 8 Lærerens bok

Unibok og Brettbok.

Matematikk 9 Grunnbok Matematikk 9 Oppgavebok Matematikk 9 Lærerens bok

Digital lærerressurs

Matematikk 10 Grunnbok

Den digitale lærerressursen inneholder tavlebøker av

Matematikk 10 Oppgavebok

grunnbøkene og oppgavebøkene, forslag til årsplaner,

Matematikk 10 Lærerens bok

kapittelprøver med fasit og vurderingsskjema og terminprøver med fasit og vurderingsskjema. Det blir lagt ut nye terminprøver hver vår og høst. I tillegg kommer det et digitalt hefte som ivaretar kompetansemålene i programmering.

8.–10. trinn

33


Engelsk 8–10 Setter språkfaget i sentrum!

Forfattere: Emily Haegi, Tone Madsen og Siri Mohammad-Roe

Gjennom dybdelæring, tydelig progresjon og systematisk stillasbygging blir elevene trygge engelskbrukere. Elevnære og autentiske tekster gir dem mulighet til å oppleve, vurdere, forstå og VIƽIOXIVI SZIV ZMOXMKI SK IRKEWNIVIRHI XIQEIV Læreverket kjennetegnes av gode spørsmål som åpner for undring og gir elevene anledning til å få trent opp sin evne til kritisk tenkning. Lærerens bok – en helt ny type bok for læreren • Lærerens eneste bok, med samme visning av sidene som i elevboka • Ekstra marg med kompetansemål, didaktiske tips,

Med Engelsk 8–10 får du: • én elevbok • engasjerende læringsforløp som dekker alle grunnleggende ferdigheter • oppgaver som legger til rette for underveisvurdering – både skriftlige og muntlige • oppgaver som fordrer kritisk lesing og kildekritikk • differensierte tekster og oppgaver • forslag til muntlig fordypning

språkleker, differensiering og forslag til vurdering Engelsk 8–10 fra Cappelen Damm har alt du trenger for en motiverende engelskundervisning!

(Y ƼRRIV HMKMXEPX MRRLSPH XMP EPPI JEK SK XVMRR M 7OSPIR JVE 'ETTIPIR (EQQ

34

8.–10. trinn


Grunnbok

Lærerens bok

Digital lærerressurs

Skolen fra Cappelen Damm

Læreverket består av: Engelsk 8 Student’s Book

Digital lærerressurs

Engelsk 8 Teacher’s Book

• forslag til årsplaner

Engelsk 9 Student’s Book

• tavlebøker

Engelsk 9 Teacher’s Book

• innlest lyd til tekstene

Engelsk 10 Student’s Book

• kapittelprøver

Engelsk 10 Teacher’s Book

• skriverammer, tekstanalyse og andre ressurser til

Engelsk 8–10 Digital lærerressurs Skolen 8-10 Engelsk

lesing og skriving • ƼPQIV SK IOWXVE P]XXIXIOWXIV QIH XMPL VIRHI STTKEZIV • arbeidsark knyttet til oppgaver i Student’s Book og

Digitale elevbøker

Teacher’s Book

Grunnbøkene kommer også som Unibok og Brettbok. Digital elevressurs Skolen 8–10 Engelsk

8.–10. trinn

35


Samfunnsfag 8–10 Skaper engasjement!

Forfattere: Bår Stenvik, Haakon Larsen, Abderrahim Mokhtari, Sølve Kuraas Karlsen, Svein Hammer, Liv Bredahl, Vilde Kaasen Krogsrud, Marie Samuelsen, Erik Dehle, Ella Mæhlumshagen, Robert Hansen, Christian Ranheim, Ingerid Salvesen, Kristina Quintano

Samfunnsfag 8–10 fra Cappelen Damm tar for seg det nye samfunnsfaget som helhet, belyser

Samfunnsfag 8–10:

alle de sentrale aspektene og problemstillingene i samfunnet, konsentrerer seg rundt læreplanens tverrfaglige temaer og fagets kjerneelementer. Bøkene viser sammenhengen mellom hendelser i nåtid og M JSVXMH SK MRZMXIVIV IPIZIRI XMP VIƽIOWNSR HMWOYWNSR SK undring gjennom engasjerende tekster og varierte oppgaver. Dette for at de skal bli bevisste og aktive medborgere med god evne til kritisk tenkning. Det er viktigere enn noen gang å få elevene til å bli engasjert i de store samfunnsspørsmålene! Da trenger de gode kilder til kunnskap formidlet med et tilsvarende engasjement.

• helt nytt samfunnsfagverk skrevet for fagfornyelsens nye læreplan • skaper engasjement hos elevene med samfunnsaktuelle temaer • igangsetter undring og utforsking LSW IPIZIRI QIH VIƽIOWNSRW spørsmål og oppgaver • tydelige temaer som gjør bøkene ƽIOWMFPI M FVYO • forankret i læreplanens kompetansemål, kjerneelementer og tverrfaglige temaer

Temaer, språk, bilder og design – alt i Samfunnsfag 8—10 fra Cappelen Damm – er valgt slik at bøkene skal oppleves som relevante for dagens ungdommer.

(Y ƼRRIV HMKMXEPX MRRLSPH XMP EPPI JEK SK XVMRR M 7OSPIR JVE 'ETTIPIR (EQQ

36

8.–10. trinn


Grunnbok

Lærerens bok

Samfunnsfag 8

Digital lærerressurs

Skolen fra Cappelen Damm

Læreverket består av:

Gir elevene en innføring i de sentrale samfunnstemaene og

Samfunnsfag 8 Grunnbok

begrepene og deres historiske bakgrunn, som demokrati,

Samfunnsfag 8 Lærerens bok

bærekraft, identitet, mangfold og kildekritikk. Boka har fokus

Samfunnsfag 9 Grunnbok

på det nære og Norge.

Samfunnsfag 9 Lærerens bok Samfunnsfag 10 Grunnbok

Samfunnsfag 9

Samfunnsfag 10 Lærerens bok

Gir elevene en dypere forståelse av de samme temaene, men denne gangen i et europeisk perspektiv. Her blir elevene

Digital lærerressurs

introdusert for europeisk historie og politikk, og blir utfordret

Lærerressursen inneholder grunnbøkene som

til å tenke kritisk.

tavlebøker, forslag til årsplan, fordypningsstoff om ulike temaer, ekstra arbeidsoppgaver, skjemaer til

Samfunnsfag 10

bruk i undervisningen, arbeid med lesestrategier

Gir elevene en enda dypere forståelse for samfunnstemaer

og mye mer.

som bærekraftig utvikling og internasjonalt samarbeid og globalisering, i tillegg til de vanskelige livsvalgene vi

Digitale elevbøker

mennesker står overfor. Boka avslutter med et kapittel som

Grunnbøkene kommer også som Unibok og Brettbok.

trekker de store linjene og oppsummerer utfordringene og mulighetene som verden står overfor – i dag og i framtiden. Eleven blir dermed godt rustet til å besvare eksamen på en KSH SK VIƽIOXIVX QʟXI

8.–10. trinn

37


Naturfag 8–10 Videreutvikling av suksessen Nova 8–10!

Forfattere: Erik Steineger og Andreas Wahl

Naturfag 8–10 fra Cappelen Damm gir elevene den faglige tryggheten de trenger for å forstå hvorfor og hvordan vi skal ta vare på naturen, artene og oss selv. Læreverket er skrevet til ny læreplan i naturfag til fagfornyelsen og er en videreutvikling av Nova 8–10. Her får elevene utviklet sine kunnskaper om og holdninger til naturen gjennom dybdelæring, undring, drøfting og argumentasjon. Lærerens bok – en helt ny type bok for læreren

Med Naturfag 8–10 får du: • lesevennlige og rikt illustrerte tekster • tekster som inspirerer til nysgjerrighet og undring • et godt grunnlag for dybdelæring og helhetsforståelse • motiverende aktiviteter og oppgaver, som skaper begeistring for naturfaget

• lærerens eneste bok, med lesbar visning av alle sidene i elevboka • ekstra marg med nyttig informasjon, konkrete tips til undervisningen, og forslag til underveisvurdering.

(Y ƼRRIV HMKMXEPX MRRLSPH XMP EPPI JEK SK XVMRR M 7OSPIR JVE 'ETTIPIR (EQQ

38

8.–10. trinn


Grunnbok

Lærerens bok

Digital lærerressurs

Skolen fra Cappelen Damm

Læreverket består av: Naturfag 8 Grunnbok Naturfag 8 Lærerens bok Naturfag 9 Grunnbok Naturfag 9 Lærerens bok Naturfag 10 Grunnbok Naturfag 10 Lærerens bok Digital lærerressurs Den digitale lærerressursen inneholder tavlebøker av grunnbøkene, forslag til årsplan, svar på oppgavene i bøkene, veiledning til fagstoffet, kapittelprøver med fasit og kommentarer til forsøkene. Digitale elevbøker Grunnbøkene kommer også som Unibok og Brettbok. 8.–10. trinn

39


Tysk 8–10 Lærelyst i tyskfaget!

Forfattere: Simen Braaten og Mona Gundersen-Røvik

Tysk 8–10 fra Cappelen Damm handler ikke bare om hvordan språket er bygget opp, men viser

Tysk 8–10:

elevene hvorfor det er gøy og nyttig å mestre

• legger vekt på sammenhengen mellom tysk og andre språk elevene kan fra før • inviterer elevene til å lete etter mønstre i språket • legger til rette for at elevene skal ta språket i bruk • inspirerer elevene til å sammenlikne dagligliv, tradisjoner og skikker i tyskspråklige land med egen hverdag og kultur

tysk. Grunnboka er en kombinert tekst- og arbeidsbok, og har tekster om reelle situasjoner elevene møter. Elevene oppfordres til å sammenlikne eget språk, egen hverdag, egne erfaringer og andre språk i møtet med det tyske språket. Dette gjelder også i grammatikk, der tysk sammenliknes med norsk og engelsk. I Lærerens bok er det kommentarer og forslag til hvordan læreren kan stille spørsmål slik at elevene tar utgangspunkt i egne opplevelser når de skal utforske det tyske språket og den tyske kulturen. Lærerens bok er identisk med elevenes tekst- og arbeidsbok, men har et bredere format. I margen har læreren tilgang til fasit og forslag til opplegg og gjennomføring.

(Y ƼRRIV HMKMXEPX MRRLSPH XMP EPPI JEK SK XVMRR M 7OSPIR JVE 'ETTIPIR (EQQ

Verket erstatter JETZT 8–10 og kan brukes parallelt i samme klasse.

I Tysk 9 reiser vi til Sveits og Østerrike, og temaene som blir gjennomgått, er blant annet sommerferie, skolehverdag, hus,

I Tysk 8 skal elevene bli kjent med det tyske språket og med

hjem og fritidstinteresser. Det blir også et kort blikk på tysk

deler av Tyskland. De lærer blant annet å snakke om hobbyer,

historie.

en sport de liker, om hverdagen sin og om familie og venner, og å bestille mat på kafé. De får også prøve seg på en reise

I Tysk 10 ser vi blant annet på forholdet mellom Norge og

til Berlin.

8]WOPERH :M KNIRRSQKʟV IQRIV WSQ X]WO KISKVEƼ LMWXSVMI

40

8.–10. trinn


Grunnbok

Lærerveiledning

og politikk. Elevene tas også med på en spennende reise MRR M X]WO ƼPQZIVHIR (IX WMWXI OETMXXIPIX FIWXʟV EZ OSVXI modelltekster som hjelper elevene slik at de kan følge et kjent mønster når de selv skal produsere egne tekster. I Skolen fra Cappelen Damm ƼRRIV IPIZIRI IR VMO HMKMXEP ressurs i Tysk 8–10. Her er det tema- og grammatikkƼPQIV QERKI KSHI STTKEZIV SK WEQPIRHI STTPIKK XMP JIPPIW YRHIVZMWRMRK ,IV ƼRRIV HY SKWʟ P]HIR XMP ZIVOIX

Digital lærerressurs

Skolen fra Cappelen Damm

Læreverket består av: Tysk 8 Grunnbok Tysk 8 Lærerens bok Tysk 9 Grunnbok Tysk 9 Lærerens bok Tysk 10 Grunnbok Tysk 10 Lærerens bok Digitale elevbøker Elevbøkene fås også i digital versjon både som Unibok og Brettbok. Tysk 8–10 Digital lærerressurs Digital elevressurs Skolen 8–10 Tysk

8.–10. trinn

41


Mat og helse 8–10 Komplett læreverk i mat og helse til fagfornyelsen!

Forfattere: Gunn Helene Arsky, Cathrine Borchsenius, Cathrine Fulland og Ranveig Hammeren

Mat og helse 8–10 fra Cappelen Damm lærer elevene gode matlagingsteknikker og riktig bruk av redskaper, slik at de kan lage god, sunn og bærekraftig mat. Læreverket er en videreutvikling av Mat og helse-boka 8–10, skrevet av to mat og helse-lærere og to ernæringsfysiologer. Grunnboka har egne kapitler til hver matvaregruppe, med omtale av råvarene, kostråd og tips om oppbevaring av råvarer og bruk i restemat. Sansene er viktige i både matlaging og ved kvalitetsvurdering av mat og drikke, og dette temaet har fått et eget kapittel. Matsikkerhet og bærekraftig matproduksjon blir også viet stor plass. Lærerveiledningen inneholder forslag til hvordan du kan bryte

Med Mat og helse 8–10 får du: • beskrivelser av redskaper og teknikker du bruker på kjøkkenet • tekster og oppskrifter som inspirerer til å lage sunn og god mat som er bra for miljøet • tekster og oppskrifter som gjør elevene kjent med ulike matkulturer • bevisstgjørende tekster om miljø og klima, ulike typer kostråd og matsikkerhet • ZMRKWSTTKEZIV VIƽIOWNSRW oppgaver og praktiske oppgaver til hvert kapittel

ned kompetansemålene i læreplanen til delmål, sette opp en årsplan, gjennomføre underveisvurdering, organisere undervisningsøktene og gjennomføre den praktiske opplæringen. Du får også nyttige tips om hvordan du kan bruke teorien, oppskriftene og oppgavene i grunnboka kapittel for kapittel.

42

8.–10. trinn

(Y ƼRRIV HMKMXEPX MRRLSPH XMP EPPI JEK SK XVMRR M 7OSPIR JVE 'ETTIPIR (EQQ


Grunnbok

Lærerveiledning

Digital lærerressurs

Skolen fra Cappelen Damm

Læreverket består av: Mat og helse 8–10 Grunnbok Mat og helse 8–10 Lærerveiledning Digital lærerressurs Den digitale lærerressursen inneholder tavlebok av grunnboka, forslag til årsplan, veiledning til fagstoffet SK ƼPQIV 2SIR EZ ƼPQIRI ZMWIV STTWOVMJXIV WXIK JSV steg, mens andre beskriver teknikker. Digitale elevbøker: Grunnboka kommer også som Unibok og Brettbok.

8.–10. trinn

43


KRLE 8 – 10 Kommer skoleåret 2022/2023!

Grunnbok

Lærerveiledning

Digital lærerressurs

Skolen fra Cappelen Damm

KRLE 8–10 fra Cappelen Damm møter

Grunnbøkene består av temabaserte kapitler og oppslag

KRLE-faget på en nytenkende og utforskende

som gir elevene en kortfattet presentasjon av hovedtrekkene

måte, og gir en solid og interessant base for undervisningen.

i de største religionene og ulike livssyn. Elevene utfordres til å utforske eksistensielle og etiske dilemma, samtidig som de får innblikk i religionenes betydning i samfunnet. Hvordan leve sammen selv om man er grunnleggende uenige? Hvordan tåle ulike meninger? Hva innebærer respekt?

Læreverket består av:

Med KRLE 8–10 får du: KRLE 8 Grunnbok KRLE 9 Grunnbok KRLE 10 Grunnbok Hefter med undervisningsforslag til alle trinn og eksamensoppgaver til 10. trinn Digital lærerressurs Den digitale lærerressursen inneholder tavlebøker av grunnbøkene, forslag til årsplan, generelt bakgrunnsstoff

• temabaserte grunnbøker til hvert enkelt trinn • hefter med forslag til undervisningsopplegg til hvert kapittel • undervisningsopplegg som tar utgangspunkt i kjerneelementene • forslag til ulike eksamensopplegg

og arbeidsark (kopieringsoriginaler). Digitale elevbøker Grunnbøkene kommer også som Unibok og Brettbok.

44

8.–10. trinn

(Y ƼRRIV HMKMXEPX MRRLSPH XMP EPPI JEK SK XVMRR Tʟ WOSPIR GHY RS


Unibok – digitale lærebøker Ønsker du å jobbe digitalt, men samtidig ha strukturen som læreboka gir? Unibok er den digitale utgaven av læreboka og har verktøy som hjelper elevene til å være aktive lesere og øke leseforståelsen. %PPI ƽIVKERKWF OIV JSV QIPPSQXVMRRIX SK YRKHSQWXVMRRIX YXKMW SKWʟ WSQ YRMFSO Digitalt innhold som ordbok, innlest tekst og interaktive oppgaver beriker lærestoffet i Unibok samtidig som elevene alltid har læreboka tilgjengelig – også på mobil. Progresjonslinjen nederst på siden viser hvilken side du er på i den trykte boka. Uniboka har: • MRXIKVIVX SVHFSO Tʟ ƽIVI WTVʟO • enkel markerings- og notatfunksjon • innlest læreboktekst i tillegg til tekst-til-tale som lesestøtte Unibok tilfredsstiller kravene til universell utforming. Les mer på unibok.no.

45


PRISLISTE Skolen fra Cappelen Damm

46

Skolen 1–4 Total Elevlisens

Bestilles på cdu.no

kr 288

Skolen 1–4 Norsk Elevlisens

Bestilles på cdu.no

kr 120

Skolen 1–4 Matematikk Elevlisens

Bestilles på cdu.no

kr 120

Skolen 1–4 Engelsk Elevlisens

Bestilles på cdu.no

kr 120

Skolen 1–4 Samfunnsfag Elevlisens

Bestilles på cdu.no

kr 120

Skolen 1–4 Naturfag Elevlisens

Bestilles på cdu.no

kr 120

Skolen 5–7 Total Elevlisens

Bestilles på cdu.no

kr 288

Skolen 5–7 Norsk Elevlisens

Bestilles på cdu.no

kr 120

Skolen 5–7 Matematikk Elevlisens

Bestilles på cdu.no

kr 120

Skolen 5–7 Engelsk Elevlisens

Bestilles på cdu.no

kr 120

Skolen 5–7 Samfunnsfag Elevlisens

Bestilles på cdu.no

kr 120

Skolen 5–7 Naturfag Elevlisens

Bestilles på cdu.no

kr 120

Skolen 8–10 Total Elevlisens

Bestilles på cdu.no

kr 288

Skolen 8–10 Norsk Elevlisens

Bestilles på cdu.no

kr 120

Skolen 8–10 Matematikk Elevlisens

Bestilles på cdu.no

kr 120

Skolen 8–10 Engelsk Elevlisens

Bestilles på cdu.no

kr 120

Skolen 8–10 Samfunnsfag Elevlisens

Bestilles på cdu.no

kr 120

Skolen 8–10 Naturfag Elevlisens

Bestilles på cdu.no

kr 120

Skolen 8–10 Tysk Elevlisens

Bestilles på cdu.no

kr 120

Skolen 8–10 Spansk Elevlisens

Bestilles på cdu.no

kr 120

Skolen 8–10 Fransk Elevlisens

Bestilles på cdu.no

kr 120

Digitale terminprøver i norsk Elevlisens

Bestilles på cdu.no

kr 24

Digitale terminprøver i engelsk Elevlisens

Bestilles på cdu.no

kr 24

Prisene gjelder til og med 31. desember 2022. Vi tar forbehold om feil og endringer. Priser på mva-pliktige produkter er oppgitt ekskl. mva.


Norsk 1–4 fra Cappelen Damm 2SVWO JVE 'ETTIPIR (EQQ +VYRRFSOɸ

978-82-02-70491-9

Norsk 1 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

Norsk 1 fra Cappelen Damm Bokstavbok

978-82-02-56020-1

978-82-02-56025-6

kr 269

Norsk 1 fra Cappelen Damm Lærerveiledning

978-82-02-63839-9

Fellesutgave

kr 619

Norsk 2 fra Cappelen Damm Grunnbok

978-82-02-67084-9

978-82-02-67104-4

kr 409

Norsk 2 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

2SVWO JVE 'ETTIPIR (EQQ %VFIMHWFSOɸ

978-82-02-67105-1

978-82-02-67106-8

kr 289

Norsk 2 fra Cappelen Damm Lærerveiledning

978-82-02-63840-5

Fellesutgave

kr 619

2SVWO JVE 'ETTIPIR (EQQ +VYRRFSOɸ

978-82-02-56138-3

978-82-02-56139-0

kr 409

Norsk 3 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

2SVWO JVE 'ETTIPIR (EQQ %VFIMHWFSOɸ

978-82-02-57602-8

978-82-02-57603-5

kr 289

2SVWO JVE 'ETTIPIR (EQQ 0 VIVZIMPIHRMRKɸ

978-82-02-66755-9

Fellesutgave

kr 619

2SVWO JVE 'ETTIPIR (EQQ +VYRRFSOɸ

978-82-02-56140-6

978-82-02-56141-3

kr 409

Norsk 4 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

2SVWO JVE 'ETTIPIR (EQQ %VFIMHWFSOɸ

978-82-02-57604-2

978-82-02-57605-9

kr 289

2SVWO JVE 'ETTIPIR (EQQ 0 VIVZIMPIHRMRKɸ

978-82-02-66756-6

Fellesutgave

kr 619

Norsk 1–4 fra Cappelen Damm Digital lærerressurs

Bestilles på cdu.no

978-82-02-70492-6

kr 409 kr 109

kr 99

kr 99

kr 99

kr 300

Skolen 1–4 Norsk, se s. 46

Les og øv 1-4 Les og øv Øvehefte 1

978-82-02-76201-8

978-82-02-76367-1

kr 79

Les og øv Øvehefte 2

978-82-02-76288-9

978-82-02-76368-8

kr 79

Les og øv Øvehefte 3

978-82-02-76289-6

978-82-02-76377-0

kr 79

Les og øv Øvehefte 4

978-82-02-76379-4

978-82-02-76381-7

kr 79

1EXIQEXMOO % JVE 'ETTIPIR (EQQ +VYRRFSOɸ

978-82-02-60726-5

ɸ

kr 169

1EXIQEXMOO & JVE 'ETTIPIR (EQQ +VYRRFSOɸ

978-82-02-60728-9

978-82-02-60730-2

kr 169

1EXIQEXMOO JVE 'ETTIPIR (EQQ ZIFSOɸ

978-82-02-60731-9

ɸ

kr 169

Matematikk 1–4 fra Cappelen Damm

Prisene gjelder til og med 31. desember 2022. Vi tar forbehold om feil og endringer. Priser på mva-pliktige produkter er oppgitt ekskl. mva.

47


1EXIQEXMOO % JVE 'ETTIPIR (EQQ 0 VIVZIMPIHRMRKɸ

978-82-02-63842-9

Fellesutgave

kr 239

Matematikk 1B fra Cappelen Damm Lærerveiledning

ɸ

Fellesutgave

kr 239

1EXIQEXMOO % JVE 'ETTIPIR (EQQ +VYRRFSOɸ

ɸ

978-82-02-60735-7

kr 239

1EXIQEXMOO & JVE 'ETTIPIR (EQQ +VYRRFSOɸ

978-82-02-60736-4

978-82-02-60737-1

kr 239

1EXIQEXMOO JVE 'ETTIPIR (EQQ ZIFSOɸ

ɸ

978-82-02-60753-1

kr 199

1EXIQEXMOO % JVE 'ETTIPIR (EQQ 0 VIVZIMPIHRMRKɸ

978-82-02-66900-3

Fellesutgave

kr 239

1EXIQEXMOO & JVE 'ETTIPIR (EQQ 0 VIVZIMPIHRMRKɸ

ɸ

Fellesutgave

kr 239

1EXIQEXMOO % JVE 'ETTIPIR (EQQ +VYRRFSOɸ

978-82-02-60754-8

978-82-02-60755-5

kr 239

1EXIQEXMOO & JVE 'ETTIPIR (EQQ +VYRRFSOɸ

978-82-02-60756-2

978-82-02-60757-9

kr 239

1EXIQEXMOO JVE 'ETTIPIR (EQQ ZIFSOɸ

978-82-02-60758-6

978-82-02-60759-3

kr 199

1EXIQEXMOO % JVE 'ETTIPIR (EQQ 0 VIVZIMPIHRMRKɸ

978-82-02-63847-4

Fellesutgave

kr 239

1EXIQEXMOO & JVE 'ETTIPIR (EQQ 0 VIVZIMPIHRMRKɸ

978-82-02-69333-6

Fellesutgave

kr 239

Matematikk 4A fra Cappelen Damm Grunnbok

978-82-02-60760-9

978-82-02-60761-6

kr 239

Matematikk 4B fra Cappelen Damm Grunnbok

978-82-02-60764-7

978-82-02-60765-4

kr 239

Matematikk 4 fra Cappelen Damm Øvebok

978-82-02-60766-1

978-82-02-60767-8

kr 199

Matematikk 4A fra Cappelen Damm Læreveiledning

978-82-02-69334-3

Fellesutgave

kr 239

Matematikk 4B fra Cappelen Damm Læreveiledning

978-82-02-69336-7

Fellesutgave

kr 239

1EXIQEXMOO Ɓ JVE 'ETTIPIR (EQQ 8EPPOSVXɸ

ɸ

Fellesutgave

kr 207

Matematikk 1–4 fra Cappelen Damm Tallinje til bruk på gulv

978-82-02-63450-6

Fellesutgave

kr 207

Matematikk 1–4 fra Cappelen Damm Tallslange 1–100

978-82-02-65214-2

Fellesutgave

kr 207

Matematikk 1–4 fra Cappelen Damm Digital lærerressurs

Bestilles på cdu.no

kr 150

Skolen 1–4 Matematikk, se s. 46

Engelsk 1–4 fra Cappelen Damm

48

)RKIPWO JVE 'ETTIPIR (EQQ ;SVOFSSOɸ

ɸ

Fellesutgave

kr 209

)RKIPWO JVE 'ETTIPIR (EQQ 0 VIVZIMPIHRMRKɸ

978-82-02-65053-7

Fellesutgave

kr 649

)RKIPWO JVE 'ETTIPIR (EQQ *PEWL 'EVHWɸ

978-82-02-60806-4

Fellesutgave

kr 463

)RKIPWO JVE 'ETTIPIR (EQQ 8I\XFSSOɸ

ɸ

978-82-02-60677-0

kr 259

Engelsk 3 fra Cappelen Damm Textbook Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 79

Prisene gjelder til og med 31. desember 2022. Vi tar forbehold om feil og endringer. Priser på mva-pliktige produkter er oppgitt ekskl. mva.


)RKIPWO JVE 'ETTIPIR (EQQ ;SVOFSSOɸ

978-82-02-60675-6

978-82-02-60680-0

kr 199

)RKIPWO JVE 'ETTIPIR (EQQ 0 VIVZIMPIHRMRKɸ

978-82-02-66800-6

Fellesutgave

kr 649

Engelsk 3 fra Cappelen Damm Flash Cards

978-82-02-60807-1

Fellesutgave

kr 463

)RKIPWO JVE 'ETTIPIR (EQQ 8I\XFSSOɸ

978-82-02-60681-7

ɸ

kr 259

Engelsk 4 fra Cappelen Damm Textbook Brettbok

Bestilles på brettboka.no

)RKIPWO JVE 'ETTIPIR (EQQ ;SVOFSSOɸ

978-82-02-60683-1

ɸ

kr 199

)RKIPWO JVE 'ETTIPIR (EQQ 0 VIVZIMPIHRMRKɸ

ɸ

Fellesutgave

kr 619

Engelsk 4 fra Cappelen Damm Flash Cards

978-82-02-60808-8

Fellesutgave

kr 463

Engelsk 1–4 fra Cappelen Damm Digital lærerressurs

Bestilles på cdu.no

kr 79

kr 150

Skolen 1–4 Engelsk, se s. 46

Samfunnsfag 1–4 fra Cappelen Damm 7EQJYRRWJEK JVE 'ETTIPIR (EQQ )PIZFSOɸ

978-82-02-63211-3

978-82-02-63212-0

kr 239

7EQJYRRWJEK JVE 'ETTIPIR (EQQ 0 VIVZIMPIHRMRKɸ

978-82-02-63843-6

Fellesutgave

kr 619

Samfunnsfag 3 fra Cappelen Damm Grunnbok

ɸ

978-82-02-68633-8

kr 299

Samfunnsfag 3 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

Samfunnsfag 3 fra Cappelen Damm Lærerveiledning

978-82-02-68635-2

Fellesutgave

kr 619

Samfunnsfag 4 fra Cappelen Damm Grunnbok

978-82-02-68634-5

978-82-02-68632-1

kr 299

Samfunnsfag 4 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

Samfunnsfag 4 fra Cappelen Damm Lærerveiledning

978-82-02-68636-9

Samfunnsfag 1–4 fra Cappelen Damm Digital lærerressurs

Bestilles på cdu.no

kr 89

kr 89 Fellesutgave

kr 619 kr 159

Skolen 1–4 Samfunnsfag, se s. 46

Naturfag 1–4 fra Cappelen Damm 2EXYVJEK JVE 'ETTIPIR (EQQ )PIZFSOɸ

978-82-02-57264-8

978-82-02-60712-8

kr 249

2EXYVJEK JVE 'ETTIPIR (EQQ 0 VIVZIMPIHRMRKɸ

978-82-02-63844-3

Fellesutgave

kr 619

Naturfag 3 fra Cappelen Damm Grunnbok

978-82-02-63844-3

978-82-02-60705-0

kr 279

Naturfag 3 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

Naturfag 3 fra Cappelen Damm Lærerveiledning

978-82-02-66809-9

kr 79 Fellesutgave

kr 619

Prisene gjelder til og med 31. desember 2022. Vi tar forbehold om feil og endringer. Priser på mva-pliktige produkter er oppgitt ekskl. mva.

49


Naturfag 4 fra Cappelen Damm Grunnbok

978-82-02-60708-1

Naturfag 4 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

Naturfag 4 fra Cappelen Damm Lærerveiledning

978-82-02-66810-5

Naturfag 1–4 fra Cappelen Damm Digital lærerressurs

Bestilles på cdu.no

ɸ

kr 279 kr 79

Fellesutgave

kr 619 kr 150

Skolen 1–4 Naturfag, se s. 46

Norsk 5–7 fra Cappelen Damm 2SVWO JVE 'ETTIPIR (EQQ +VYRRFSOɸ

ɸ

ɸ

Norsk 5 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 169

Norsk 5 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 169

2SVWO JVE 'ETTIPIR (EQQ 0 VIVZIMPIHRMRKɸ

978-82-02-63841-2

Fellesutgave

kr 649

2SVWO JVE 'ETTIPIR (EQQ +VYRRFSOɸ

978-82-02-56176-5

978-82-02-56177-2

kr 649

Norsk 6 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 169

Norsk 6 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 169

2SVWO JVE 'ETTIPIR (EQQ 0 VIVZIMPIHRMRKɸ

ɸ

Fellesutgave

kr 649

2SVWO JVE 'ETTIPIR (EQQ +VYRRFSOɸ

978-82-02-57610-3

978-82-02-57611-0

kr 649

Norsk 7 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 169

Norsk 7 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 169

Norsk 7 fra Cappelen Damm Lærerveiledning

978-82-02-64441-3

Norsk 5–7 fra Cappelen Damm Digital lærerressurs

Bestilles på cdu.no

Fellesutgave

kr 649

kr 649 kr 300

Skolen 5–7 Norsk, se s. 46

Skriv og øv 5-7 Skriv og øv Grammatikk 1

978-82-02-76256-8

978-82-02-76385-5

kr 79

Skriv og øv Grammatikk 2

978-82-02-76278-0

978-82-02-76386-2

kr 79

Skriv og øv Grammatikk 3

978-82-02-76279-7

978-82-02-76387-9

kr 79

ɸ

978-82-02-56092-8

kr 389

Matematikk 5–7 fra Cappelen Damm 1EXIQEXMOO JVE 'ETTIPIR (EQQ +VYRRFSOɸ

50

Prisene gjelder til og med 31. desember 2022. Vi tar forbehold om feil og endringer. Priser på mva-pliktige produkter er oppgitt ekskl. mva.


Matematikk 5 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 109

Matematikk 5 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 109

1EXIQEXMOO JVE 'ETTIPIR (EQQ 3TTKEZIFSOɸ

978-82-02-60768-5

Matematikk 5 fra Cappelen Damm Oppgavebok Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 109

Matematikk 5 fra Cappelen Damm Oppgavebok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 109

Matematikk 5 fra Cappelen Damm Parallellbok

978-82-02-73992-8

978-82-02-73993-5

kr 279

1EXIQEXMOO JVE 'ETTIPIR (EQQ 0 VIVZIMPIHRMRKɸ

978-82-02-64443-7

Fellesutgave

kr 649

1EXIQEXMOO JVE 'ETTIPIR (EQQ +VYRRFSOɸ

ɸ

978-82-02-56094-2

kr 389

Matematikk 6 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 109

Matematikk 6 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 109

1EXIQEXMOO JVE 'ETTIPIR (EQQ 3TTKEZIFSOɸ

978-82-02-60800-2

Matematikk 6 fra Cappelen Damm Oppgavebok Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 109

Matematikk 6 fra Cappelen Damm Oppgavebok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 109

Matematikk 6 fra Cappelen Damm Parallellbok

978-82-02-73995-9

978-82-02-73996-6

kr 279

1EXIQEXMOO JVE 'ETTIPIR (EQQ 0 VIVZIMPIHRMRKɸ

978-82-02-64444-4

Fellesutgave

kr 649

1EXIQEXMOO JVE 'ETTIPIR (EQQ +VYRRFSOɸ

978-82-02-56095-9

978-82-02-56096-6

kr 389

Matematikk 7 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 109

Matematikk 7 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 109

1EXIQEXMOO JVE 'ETTIPIR (EQQ 3TTKEZIFSOɸ

ɸ

Matematikk 7 fra Cappelen Damm Oppgavebok Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 109

Matematikk 7 fra Cappelen Damm Oppgavebok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 109

Matematikk 7 fra Cappelen Damm Parallellbok

978-82-02-74003-0

978-82-02-74005-4

kr 279

1EXIQEXMOO JVE 'ETTIPIR (EQQ 0 VIVZIMPIHRMRKɸ

ɸ

Fellesutgave

kr 649

Matematikk 5–7 fra Cappelen Damm Digital lærerressurs

Bestilles på cdu.no

978-82-02-60799-9

978-82-02-60801-9

978-82-02-60803-3

kr 299

kr 299

kr 299

kr 300

Skolen 5–7 Matematikk, se s 46

Engelsk 5–7 fra Cappelen Damm Engelsk 5 fra Cappelen Damm Textbook

978-82-02-56048-5

Engelsk 5 fra Cappelen Damm Textbook Unibok

Bestilles på cdu.no

978-82-02-60688-6

kr 389 kr 109

Prisene gjelder til og med 31. desember 2022. Vi tar forbehold om feil og endringer. Priser på mva-pliktige produkter er oppgitt ekskl. mva.

51


Engelsk 5 fra Cappelen Damm Textbook Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 109

)RKIPWO JVE 'ETTIPIR (EQQ ;SVOFSSOɸ

978-82-02-60692-3

978-82-02-60693-0

kr 199

)RKIPWO JVE 'ETTIPIR (EQQ 0 VIVZIMPIHRMRKɸ

978-82-02-63845-0

Fellesutgave

kr 649

)RKIPWO JVE 'ETTIPIR (EQQ 8I\XFSSOɸ

ɸ

978-82-02-60689-3

kr 409

Engelsk 6 fra Cappelen Damm Textbook Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 109

Engelsk 6 fra Cappelen Damm Textbook Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 109

)RKIPWO JVE 'ETTIPIR (EQQ ;SVOFSSOɸ

978-82-02-60694-7

978-82-02-60696-1

kr 199

)RKIPWO JVE 'ETTIPIR (EQQ 0 VIVZIMPIHRMRKɸ

978-82-02-66989-8

Fellesutgave

kr 649

)RKIPWO JVE 'ETTIPIR (EQQ 8I\XFSSOɸ

ɸ

978-82-02-60691-6

kr 409

Engelsk 7 fra Cappelen Damm Textbook Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 109

Engelsk 7 fra Cappelen Damm Textbook Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 109

)RKIPWO JVE 'ETTIPIR (EQQ ;SVOFSSOɸ

978-82-02-60698-5

978-82-02-60697-8

kr 199

)RKIPWO JVE 'ETTIPIR (EQQ 0 VIVZIMPIHRMRKɸ

978-82-02-66990-4

Fellesutgave

kr 649

Engelsk 5–7 fra Cappelen Damm Digital lærerressurs

Bestilles på cdu.no

kr 300

Skolen 5–7 Engelsk, se s. 46

Les og øv Engelsk 5-7 Les og øv Engelsk 5-7 Øvehefte 1

978-82-02-76257-5

Fellesutgave

kr 79

Les og øv Engelsk 5-7 Øvehefte 2

978-82-02-76259-9

Fellesutgave

kr 79

Les og øv Engelsk 5-7 Øvehefte 3

978-82-02-76262-9

Fellesutgave

kr 79

2EXYVJEK JVE 'ETTIPIR (EQQ +VYRRFSOɸ

978-82-02-56063-8

ɸ

kr 389

Naturfag 5 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 109

Naturfag 5 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 109

Naturfag 5 fra Cappelen Damm Lærerveiledning

978-82-02-51476-1

Fellesutgave

kr 599

2EXYVJEK JVE 'ETTIPIR (EQQ +VYRRFSOɸ

978-82-02-60790-6

978-82-02-60791-3

kr 389

Naturfag 6 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 109

Naturfag 6 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 109

Naturfag 5–7 fra Cappelen Damm

52

Prisene gjelder til og med 31. desember 2022. Vi tar forbehold om feil og endringer. Priser på mva-pliktige produkter er oppgitt ekskl. mva.


Naturfag 6 fra Cappelen Damm Lærerveiledning

978-82-02-51478-5

Fellesutgave

kr 599

2EXYVJEK JVE 'ETTIPIR (EQQ +VYRRFSOɸ

978-82-0260792-0

978-82-02-60793-7

kr 389

Naturfag 7 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 109

Naturfag 7 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 109

Naturfag 7 fra Cappelen Damm Lærerveiledning

978-82-02-51484-6

Naturfag 5–7 fra Cappelen Damm Digital lærerressurs

Bestilles på cdu.no

Fellesutgave

kr 599 kr 300

Skolen 5–7 Naturfag, se s. 46

Norsk 8–10 fra Cappelen Damm 2SVWO JVE 'ETTIPIR (EQQ +VYRRFSOɸ

978-82-02-49496-4

ɸ

Norsk 8 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 189

Norsk 8 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 189

2SVWO JVE 'ETTIPIR (EQQ 0 VIVIRW FSOɸ

978-82-02-54417-1

kr 709

2SVWO JVE 'ETTIPIR (EQQ 0 VIVIRW FSOɸ9RMFSO

Bestilles på unibok .no

2SVWO JVE 'ETTIPIR (EQQ +VYRRFSOɸ

978-82-02-56022-5

Norsk 9 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 189

Norsk 9 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 189

2SVWO JVE 'ETTIPIR (EQQ 0 VIVIRW FSOɸ

978-82-02-65793-2

kr 709

Norsk 9 fra Cappelen Damm Lærerens bok Unibok

Bestilles på cdu.no

2SVWO JVE 'ETTIPIR (EQQ +VYRRFSOɸ

978-82-02-58577-8

Norsk 10 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 189

Norsk 10 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 189

2SVWO JVE 'ETTIPIR (EQQ 0 VIVIRW FSOɸ

978-82-02-65794-9

kr 709

Norsk 10 fra Cappelen Damm Lærerens bok Unibok

Bestilles på cdu.no

Norsk 8–10 fra Cappelen Damm Digital lærerressurs

Bestilles på cdu.no

kr 669

Følger nynorskutgaven

Ikke

av grunnboka

fastsatt

978-82-02-60478-3

kr 669

Følger nynorskutgaven

Ikke

av grunnboka

fastsatt

978-82-02-60479-0

kr 699

Følger nynorskutgaven

Ikke

av grunnboka

fastsatt kr 300

Skolen 8–10 Norsk, se s. 46 Digitale terminprøver i norsk, se s. 46

Prisene gjelder til og med 31. desember 2022. Vi tar forbehold om feil og endringer. Priser på mva-pliktige produkter er oppgitt ekskl. mva.

53


Matematikk 8–10 fra Cappelen Damm 1EXIQEXMOO JVE 'ETTIPIR (EQQ +VYRRFSOɸ

ɸ

Matematikk 8 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 149

Matematikk 8 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 149

1EXIQEXMOO JVE 'ETTIPIR (EQQ 3TTKEZIFSOɸ

978-82-02-60738-8

Matematikk 8 fra Cappelen Damm Oppgavebok Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 149

Matematikk 8 fra Cappelen Damm Oppgavebok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 149

1EXIQEXMOO JVE 'ETTIPIR (EQQ 0 VIVIRW FSOɸ

ɸ

Fellesutgave

kr 709

1EXIQEXMOO JVE 'ETTIPIR (EQQ +VYRRFSOɸ

978-82-02-56132-1

978-82-02-56133-8

kr 539

Matematikk 9 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 149

Matematikk 9 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 149

1EXIQEXMOO JVE 'ETTIPIR (EQQ 3TTKEZIFSOɸ

978-82-02-60740-1

Matematikk 9 fra Cappelen Damm Oppgavebok Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 149

Matematikk 9 fra Cappelen Damm Oppgavebok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 149

1EXIQEXMOO JVE 'ETTIPIR (EQQ 0 VIVIRW FSOɸ

978-82-02-65789-5

Fellesutgave

kr 709

1EXIQEXMOO JVE 'ETTIPIR (EQQ +VYRRFSOɸ

978-82-02-56134-5

978-82-02-56135-2

kr 539

Matematikk 10 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 149

Matematikk 10 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 149

1EXIQEXMOO JVE 'ETTIPIR (EQQ 3TTKEZIFSOɸ

978-82-02-60744-9

Matematikk 10 fra Cappelen Damm Oppgavebok Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 149

Matematikk 10 fra Cappelen Damm Oppgavebok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 149

1EXIQEXMOO JVE 'ETTIPIR (EQQ 0 VIVIRW FSOɸ

978-82-02-65790-1

Matematikk 8–10 fra Cappelen Damm Digital lærerressurs

Bestilles på cdu.no

kr 300

Skolen 8–10 Matematikk, se s. 46

Bestilles på cdu.no

kr 359

978-82-02-56097-3

ɸ

ɸ

978-82-02-60745-6

Fellesutgave

kr 539

kr 389

kr 389

kr 389

kr 709

Engelsk 8–10 fra Cappelen Damm

54

)RKIPWO JVE 'ETTIPIR (EQQ 7XYHIRXƅW &SSOɸ

ɸ

Engelsk 8 fra Cappelen Damm Student’s Book Unibok

Bestilles på cdu.no

978-82-02-60668-8

kr 559 kr 169

Prisene gjelder til og med 31. desember 2022. Vi tar forbehold om feil og endringer. Priser på mva-pliktige produkter er oppgitt ekskl. mva.


Engelsk 8 fra Cappelen Damm Student’s Book Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 169

)RKIPWO JVE 'ETTIPIR (EQQ 8IEGLIVƅW &SSOɸ

978-82-02-65795-6

Fellesutgave

kr 709

Engelsk 8 Teacher’s Book Unibok

Bestilles på cdu.no

Fellesutgave

kr 169

)RKIPWO JVE 'ETTIPIR (EQQ 7XYHIRXƅW &SSOɸ

ɸ

978-82-02-60670-1

kr 569

Engelsk 9 fra Cappelen Damm Student’s Book Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 169

Engelsk 9 fra Cappelen Damm Student’s Book Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 169

Engelsk 9 Teacher’s Book Unibok

Bestilles på cdu.no

Fellesutgave

kr 169

)RKIPWO JVE 'ETTIPIR (EQQ 7XYHIRXƅW &SSOɸ

978-82-02-60672-5

978-82-02-60674-9

kr 569

Engelsk 10 fra Cappelen Damm Student’s Book Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 169

Engelsk 10 fra Cappelen Damm Student’s Book Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 169

)RKIPWO JVE 'ETTIPIR (EQQ 8IEGLIVƅW &SSOɸ

978-82-02-65797-0

Engelsk 8–10 fra Cappelen Damm Digital lærerressurs

Bestilles på cdu.no

Fellesutgave

kr 709 kr 300

Skolen 8–10 Engelsk, se s. 46 Digitale terminprøver i engelsk, se s. 46

Samfunnsfag 8–10 fra Cappelen Damm Samfunnsfag 8 fra Cappelen Damm Grunnbok

978-82-02-56060-7

978-82-02-60813-2

Samfunnsfag 8 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 169

Samfunnsfag 8 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 169

Samfunnsfag 8 fra Cappelen Lærerens bok

978-82-02-64458-1

kr 689

Samfunnsfag 9 fra Cappelen Damm Grunnbok

978-82-02-60814-9

Samfunnsfag 9 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 169

Samfunnsfag 9 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 169

Samfunnsfag 9 fra Cappelen Lærerens bok

978-82-02-64459-8

kr 689

Samfunnsfag 10 fra Cappelen Damm Grunnbok

978-82-02-60818-7

Samfunnsfag 10 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 169

Samfunnsfag 10 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 169

Samfunnsfag 10 fra Cappelen Lærerens bok

ɸ

kr 689

Samfunnsfag 8–10 fra Cappelen Damm Digital lærerressurs

Bestilles på cdu.no

kr 150

978-82-02-60816-3

978-82-02-60820-0

kr 609

kr 609

kr 609

Skolen 8–10 Samfunnsfag, se s. 46

Prisene gjelder til og med 31. desember 2022. Vi tar forbehold om feil og endringer. Priser på mva-pliktige produkter er oppgitt ekskl. mva.

55


Naturfag 8–10 fra Cappelen Damm 2EXYVJEK JVE 'ETTIPIR (EQQ +VYRRFSOɸ

978-82-02-56061-4

Naturfag 8 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 159

Naturfag 8 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 159

2EXYVJEK JVE 'ETTIPIR (EQQ 0 VIVIRW FSOɸ

978-82-02-64451-2

kr 709

2EXYVJEK JVE 'ETTIPIR (EQQ +VYRRFSOɸ

978-82-02-59591-3

Naturfag 9 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 159

Naturfag 9 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 159

2EXYVJEK JVE 'ETTIPIR (EQQ 0 VIVIRW FSOɸ

978-82-02-64452-9

kr 709

2EXYVJEK JVE 'ETTIPIR (EQQ +VYRRFSOɸ

978-82-02-59592-0

Naturfag 10 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 159

Naturfag 10 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 159

2EXYVJEK JVE 'ETTIPIR (EQQ 0 VIVIRW FSOɸ

978-82-02-64453-6

kr 709

Naturfag 8–10 fra Cappelen Damm Digital lærerressurs

Bestilles på cdu.no

kr 300

978-82-02-60815-6

978-82-02-60817-0

978-82-02-60819-4

kr 559

kr 559

kr 559

Skolen 8–10 Naturfag, se s. 46

Tysk 8–10 fra Cappelen Damm

56

Tysk 8 fra Cappelen Damm Grunnbok

978-82-02-68282-8

978-82-02-68442-6

Tysk 8 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 139

Tysk 8 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 139

Tysk 8 fra Cappelen Damm Lærerens bok

978-82-02-68449-5

Fellesutgave

kr 709

Tysk 9 fra Cappelen Damm Grunnbok

978-82-02-68283-5

978-82-02-68447-1

kr 559

Tysk 9 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 139

Tysk 9 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 139

Tysk 9 fra Cappelen Damm Lærerens bok

978-82-02-68450-1

Fellesutgave

kr 709

Tysk 10 fra Cappelen Damm Grunnbok

978-82-02-68284-2

978-82-02-68448-8

kr 559

Tysk 10 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 139

Tysk 10 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 139

Tysk 10 fra Cappelen Damm Lærerens bok

978-82-02-68491-4

Fellesutgave

kr 559

kr 709

Prisene gjelder til og med 31. desember 2022. Vi tar forbehold om feil og endringer. Priser på mva-pliktige produkter er oppgitt ekskl. mva.


Tysk 8–10 fra Cappelen Damm Digital lærerressurs

Bestilles på cdu.no

kr 300

Skolen 8–10 Tysk, se s. 46

Mat og helse 8–10 fra Cappelen Damm ɸ

Mat og helse 8–10 fra Cappelen Damm Grunnbok

978-82-02-68286-6

Mat og helse 8–10 Grunnbok fra Cappelen Damm Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 139

Mat og helse 8–10 Grunnbok fra Cappelen Damm Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 139

Mat og helse 8–10 fra Cappelen Damm Lærerveiledning

978-82-02-68408-2

Mat og helse 8–10 fra Cappelen Damm Digital lærerressurs

Bestilles på cdu.no

Fellesutgave

kr 499

kr 339 kr 300

KRLE 8-10 FRA Cappelen Damm KRLE 8 fra Cappelen Damm Grunnbok

978-82-02-71438-3

978-82-02-71463-5

kr 179

KRLE 9 fra Cappelen Damm Grunnbok

978-82-02-76342-8

978-82-02-76343-5 |

kr 179

KRLE 10 fra Cappelen Damm Grunnbok

978-82-02-76344-2

978-82-02-76345-9

kr 179

KRLE 8-10 Lærer

978-82-02-71494-9

Fellesutgave

kr 288

KRLE 8–10 fra Cappelen Damm Digital lærerressurs

Bestilles på cdu.no

kr 300

Prisene gjelder til og med 31. desember 2022. Vi tar forbehold om feil og endringer. Priser på mva-pliktige produkter er oppgitt ekskl. mva.

57


Kontakt oss! Les mer og bestill på cdu.no

58

Bestillinger og lisenser

Spørsmål om læreverk og innhold

Skolen fra Cappelen Damm

Kontakt vår kundeservice

Kontakt markedsavdelingen

Kontakt salgsteamet

21 49 70 00

21 61 66 71

21 61 66 70

cdukunde@cappelendamm.no

grunnskole@cappelendamm.no

skolen@cappelendamm.no

Vigdis Pedersen

Kine Sundby

Markedsansvarlig språk og samfunnsfag vigdis.pedersen@cappelendamm.no 913 21 596

Salgs- og markedskonsulent kine.sundby@cappelendamm.no 938 84 842

Cathrine Taxt-Bassant

Henriette Garnaas

Markedsansvarlig språk og samfunnsfag cathrine.taxt-bassant@cappelendamm.no 900 64 117

Salgs- og markedskonsulent henriette.garnaas@cappelendamm.no 988 43 193

Hilde Bjørklund

Anette Buck Christoffersen

Markedsansvarlig realfag hilde.bjorklund@cappelendamm.no 930 85 213

Salgs- og markedskonsulent annette.buck.christoffersen@cappelendamm.no 917 44 042

Fredrik Pharo

Kari Kleven

Salgs- og markedssjef fredrik.pharo@cappelendamm.no 478 58 384

Salgskonsulent kari.kleven@cappelendamm.no 991 61 916

Dag Petter Breivik

Kjetil Ødegårdstuen

Salgssjef digitale læremidler dag.petter.breivik@cappelendamm.no 901 37 811

Salgskonsulent/Redaktør kjetil.odegardstuen@cappelendamm.no 906 72 641

Ida Havikbotn Høiby

Martin Asheim

Salgskonsulent ida.havikbotn.hoiby@cappelendamm.no 976 28 088

Salgskonsulent martin.asheim@cappelendamm.no 404 90 565

Fotograf: Ansgar Valbø


Illustrasjoner Forside:

Mona Finden

Side 6:

ptasha/iStock, Cappelen Damm

Side 7:

Fredrik Rättzen, Leonard Furuberg, Ingebjørg Faugstad Mæland,

Side 11:

Fredrik Rättzen

Side 13:

Bård Sletvold Torkildsen

Side 15:

Leonard Furuberg

Side 18:

Simonapilolla/iStock

Side 19:

Mona Finden, Peter Donnelly, Henning Skogstad,

Bård Sletvold Torkildsen

Silje Amundsen Faugli Side 22:

Henning Skogstad

Side 27:

Silje Amundsen Faugli

Side 28:

Cappelen Damm

Side 29:

Maciej Sidorowicz, Getty Images / xavierarnau, Getty Images / James Woodson, Brand X Pictures / Getty Images, Irina Big / Shutterstock, NTB, tracks5 / Getty Images, prapassong / iStock / Getty Images Plus, Getty Images / hekakoskinen, Getty Images / nerudol, Makasana/iStock

Side 39:

Tora Marie Norberg

Side 43:

Getty Images / HadelProductions

Side 44:

Makasana/iStock

Side 45:

Adobe Stock

Cappelen Damms miljøkrav og etiske retningslinjer for produksjon Cappelen Damm bestreber seg på å minske miljøbelastningen mest mulig. :M NSFFIV OSRXMRYIVPMK QIH ZʟVI IKRI SK WEQEVFIMHWTEVXRIVIW WIVXMƼWIVMRKIV SK IJJIOXMZI TVSHYOWNSRIV 'ETTIPIR (EQQ IV WIVXMƼWIVX 1MPN J]VXʟVR *7' 4)*' SK FIR]XXIV 46)47 'ETTIPIR (EQQ LEV WMKRIVX +V RRZEWOMRKWTPEOEXIR IR veileder for bedrifter i Norge som vil unngå grønnvasking og bidra positivt til at det grønne skiftet skjer raskere. Vi arbeider kontinuerlig med å gjøre produksjonen og bøkene våre enda mindre miljøbelastende og utarbeider årlige energi- og klimaregnskap. Alle forlagets innkjøp av varer og tjenester skal være forankret i våre ufravikelige krav om bærekraftige anskaffelser slik som kontroll, åpenhet, respekt for menneskerettigheter og etisk adferd. Skolebøkene fra Cappelen Damm er laget for å tåle mye og vare lenge Cappelen Damm har utviklet en egen Troy-innbinding, som betyr at bøkene har en forsterket innbinding. Tester viser at denne innbindingen tåler vesentlig hardere bruk over tid sammenliknet med bøker uten denne forsterkningen. Les mer på www.cappelendamm.no, om forlaget.


ISBN 978-82-02-75777-9 Design: Bonanza Trykk: Livonia

Besøksadresse Akersgata 47/49 0180 Oslo Postadresse Cappelen Damm AS Postboks 1900 Sentrum 0055 Oslo 21 61 65 00 www.cdu.no