Carinova Dichtbij nummer 2, 2023

Page 1

Magazine van Carinova no2 najaar/winter 2023

Positieve gezondheid

Uitgangspunten in de praktijk toepassen

De leefondersteuner

Warme zorg geeft rust

Uit & Thuis

Studenten aan het roer

Waardering

voor mantelzorgers

Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

Postzegelbeurs inclusief veiling


colofon Dichtbij is een uitgave van Carinova, Postbus 678, 7400 AR Deventer, Telefoon 0900 86 62

Positieve gezondheid

Concept en realisatie Branding Media B.V. Redactie Communicatie- en pr-afdeling Carinova, Carinova Thuizz en Branding Media Aan dit nummer werkten mee Ruud Gosse René de Graaff Irma van der Lubbe Moniek Moorman Sarah Saarberg Léonie Schutter - de Boer Els Wiegant Grafisch ontwerp Tein Janmaat Fotografie De Beeldredaktie Branding Media Carinova

p

Wat vindt u als cliënt zelf belangrijk als het gaat om vitaliteit en zo lang mogelijk zelfstandig blijven? Wat wilt u graag nog kunnen doen op latere leeftijd en hoe kunnen wij u daarbij helpen? Dat is wat we via de uitgangspunten van ‘positieve gezondheid’ centraal willen stellen.

Positieve gezondheid draagt bij aan zingeving en levensgeluk. Het vereist een andere manier van kijken naar de zorg. Het betekent niet zorgen vóór u als cliënt, maar faciliteren dat u zo lang mogelijk voor uzélf kunt zorgen. Met meer aandacht voor gezondheid, preventie, digitale zelfredzaamheid en vitaliteit. Samen maken we het mogelijk. Dat betekent dat we het leven voor u als thuiswonenende senior aangenamer maken en druk wegnemen bij wijkteams en mantelzorgers. We bevorderen uw zelfredzaamheid via cursussen over vitaliteit, door de warme zorg van de leefondersteuners en door mantelzorgers extra in het zonnetje zetten.

Hoewel bij het samenstellen van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kan de redactie niet aansprakelijk worden gehouden voor druk- of zetfouten. Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

inhoud

voorwoord

“Van zorgen vóór, samen met u zorgen dát”

CLIËNT

Zo persoonlijk mogelijke zorg

COLLEGA’S

Samen maken we het mogelijk Pag 4 DUBBELINTERVIEW Positieve gezondheid Pag 8 BLIJ MET De leefondersteuner Pag 19 DRIJFVEER Persoonlijke ontwikkeling

Pag 7 VOOR LEDEN Vitaal ouder worden Pag 9 VRAAGBAAK Vaccinatie corona Pag 16 IN DE WIJK Waardering mantelzorgers Pag 20 DOCUMENT De smaak van vroeger Pag 24 CARINOVA THUIZZ Kerstmarkt Münster

EN MEER… ORGANISATIE Carinova maakt mogelijk

Pag 13 OP STAP IJsbeeldenfestival

Pag 6 MOGELIJK MAKEN Veel doorzettingsvermogen

Pag 18 AAN TAFEL Koken met bier

Pag 10 UIT EN THUIS Studenten aan het roer

Pag 22 PUZZEL Win een entreebon voor 4 personen

Pag 14 ONTWIKKELINGEN Thuizz-tablet voor iedereen

Pag 23 LEZERSAANBIEDING Natuurmuseum Holterberg

Pag 23 CARINOVA THUIZZ Dienstenpakket

Ook in de woonzorg betekent het een nieuwe manier van kijken en werken. Frisse blikken helpen bij de vernieuwing van de zorg, dat hebben we geleerd in woonzorgcentrum Park Braband, waar studenten tijdens hun stage inbreng konden geven tijdens overleggen. Bij het maken van zorgplannen en het contact met de familie was hun input eveneens gewenst. U kunt er alles over lezen in deze uitgave van Dichtbij.

Henk van Zwam en Jan Griepink Raad van Bestuur Carinova

2 dichtbij

3


dubbelinteriew

TEKST Els Wiegant FOTOGRAFIE De Beeldredaktie

ewoud (56) bosch-Groen se ie R le o ic rinova. N ienst bij Ca ar in d is bijna 25 ja gewerkt, de woonzorg Ze heeft in haar beter. iszorg past maar de thu enkort n twee, binn va a m o is e Z en en ze r kleinkinder hopelijk vie Deventer. haar man in woont met

Van "kom maar, wij doen het wel" naar: "wat wilt u (nog) in uw leven en wat heeft u van ons nodig?" In de thuiszorg werken vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid vergt een omslag, zo hebben Patricia Nijkamp en Nicole RieseboschGroenewoud gemerkt. Het is een verandering die tijd vergt en die tot stand komt doordat er in de organisatie ‘vonkjes overslaan’. “Je kunt collega’s niet dwingen.”

l

Openheid

Eind vorig jaar had het project afgerond zullen zijn, maar het is verlengd. Patricia: “Het was een intens traject. Ambassadeurs en aandachtsvelders hebben affiniteit met positieve gezondheid, maar je moet ook de andere medewerkers meekrijgen. Dat is lastig. Je kunt mensen niet dwingen om

Door positieve gezondheid eenzaam is. Maar dat stempel plakken wíj erop. Omdat we zelf graag mensen om ons heen hebben.” Over stiltes heen walsen

Het project begon vorig voorjaar met een kick-off voor duizend thuiszorgmedewerkers. Daarna volgden Patricia en dertien ambassadeurs, onder wie Nicole, een zesdaagse training. De acht die daarvan overbleven, gaven cursussen aan zo’n honderd ‘aandachtsvelders’. Het is de bedoeling dat uiteindelijk

iedere medewerker de uitgangspunten van positieve gezondheid kent en in de praktijk kan toepassen. Geen eenvoudige opgave, vindt Patricia. “Tijdens de kick-off zeiden veel collega’s: ‘De cliënt centraal stellen, dat doe ik toch al?’ Ook in het begin van de training waren mensen terughoudend. Maar aan het eind gingen ze toch anders kijken en dingen uitproberen.” Positieve gezondheid is namelijk iets anders dan de cliënt centraal stellen, benadrukt Patricia. “Als je vraagt: ‘Wie bent u? Wat zou u nog graag willen in uw leven en

positieve gezondheid in hun houding en werkwijze mee te nemen, ze moeten het zich éígen maken. Positieve gezondheid is heel vrij, er zijn geen richtlijnen of protocollen. Hooguit een werkbeschrijving. Hoe je die gebruikt, hangt van jezelf af en van de persoon die je tegenover je hebt. Die openheid kan je nooit krijgen als je mensen dwingt. Ze moeten het leuk vinden en de meerwaarde ervaren.” Zelf deed Patricia dat bij een echtpaar waar ze al een tijdje over de vloer kwam. Meneer had serieuze pijnklachten en was inactief. Hij moest mobiliseren, maar fysiotherapie weigerde hij. Zijn vrouw wilde er graag op uit, maar deed dat steeds minder omdat ze haar man niet alleen wilde laten. “De emoties liepen hoog op. Op een ochtend waarop zij niet thuis was, heb ik hem het spinnenweb voor de neus gelegd en gevraagd waar hij het over wilde hebben. Er ontstond een mooi gesprek; over vroeger, over zijn leven. Wat zou u nog graag willen? vroeg ik. Bridgen, zei hij. Dat kon, maar dan moest hij wel zelf naar zijn auto kunnen komen. Zo is hij toch met de fysiotherapeut gaan oefenen. Je opent andere wegen als je mensen zo op hun intrinsieke motivatie aanspreekt. Fantastisch was dat.”*

Positieve gezondheid

krijg je een ander gesprek

Leuk, dacht coördinerend wijkverpleegkundige Patricia Nijkamp toen er een projectleider voor Positieve gezondheid in de wijk werd gezocht. “In de thuiszorg zijn we erg medicaliserend bezig, vind ik. Als je bij een cliënt komt, denk je gelijk in oplossingen. De vraag wat hij of zij zelf wil, wordt regelmatig overgeslagen.” “We oordelen vaak zo snel,” vindt Nicole Riesebosch-Groenewoud. Patricia: “Gelijk dagbesteding regelen voor een 85-jarige weduwnaar omdat we denken dat hij

4 dichtbij

Patricia Nijkam p (27)

is sinds januar i 2022 coördinerend w ijkverpleegkundige bij Cari nova. Ze werkt sinds 2013 in de zorg. Ze woo nt in Deventer, was als meisje al gek op paarde n en is sinds kort de trotse eigenares van ee n veulen, Treasure gehete n.

voeren aan de hand van het spinnenweb (zie kader). Ook met elkaar hebben zij gesprekken op die manier gevoerd. “Bij een collega kwam daar zoveel uit wat ik helemaal niet wist. Ik heb een heel andere kijk op haar gekregen, zoveel begrip en respect.” Voor Nicole persoonlijk leverde de andere manier van kijken nog iets op: ze stapte over naar een ander team. Lange tijd werkte ze in haar eigen woonwijk in Deventer. “Dan ziet iedereen wat je doet, ook als je een keer een iets mindere dag hebt. Als je in een andere stad werkt heb je daar minder last van. Dankzij de training heb ik de sprong gewaagd om naar het team van Patricia in Schalkhaar te gaan. Ik zit nu veel beter in mijn vel, ben zelfverzekerder en minder gestrest. Voor mijn eigen positieve gezondheid was het een erg goeie keuze.”

hoe kunnen we u daarbij helpen?’, dan krijg je een ander gesprek. Wij zijn erg geneigd om het gesprek te sturen, snel conclusies te trekken, dingen voor de cliënt in te vullen, over stiltes heen te walsen omdat ze zo ongemakkelijk voelen. Daardoor kom je niet tot de kern van wat iemand zélf graag zou willen.” Beter in mijn vel

Nicole probeert de collega’s in haar team voor het onderwerp te enthousiasmeren. Ze vraagt ze gesprekken met cliënten te

In de zorg gaat de aandacht vooral vaak uit naar iemands aandoening of beperking. Maar mensen zijn veel meer dan hun ziekte alleen. Positieve gezondheid richt zich op de andere aspecten van het leven, zoals mentaal welbevinden, meedoen en zingeving. Een tool, in de vorm van een spinnenweb, kan helpen om het gesprek met cliënten over de zes dimensies van het leven op gang te brengen. Wilt u meer weten? Kijk op iph.nl.

5


mogelijk maken

Carolien Booijink (24) woont bij haar ouders in het Overijsselse Raalte. Naast haar werk is ze met veel plezier leidinggevende bij Scouting Raalte, ook is ze actief bij de Realisten Academie. Ze is gek op haar hond Luna en dol op koken en bakken.

“Ik heb veel doorzettingsvermogen”

m

Carolien Booijink wilde altijd al in de zorg werken. Een lichte beperking leek die wens in de weg te staan. Tot ze Jong Carinova ontdekte, het netwerk van jonge Carinova-medewerkers dat mensen wil inspireren om voor ouderenzorg te kiezen.

Ledenpanel: Uw stem telt Doe mee en deel uw ervaring met Carinova Thuizz! Naast de kans om uw stem te laten horen, verzorgen wij ook een lekkere lunch en is het een gezellig samenzijn. Uw kennis, inzicht en ervaring hebben wij nodig om onze service te optimaliseren en uit te breiden. Helpt u ons mee onze dienstverlening te verbeteren? Aanmelden kan via 0900 86 62 of www.carinova.nl/ledenpanel Datum en tijd: Donderdag 25 januari van 11:00 tot 14:00 uur Locatie: Ruim, Hardenberg

tiesn goroa r led v

Vitaal ouder worden Zo gezond en gelukkig mogelijk oud worden. Dat kan als u zich energiek voelt en veerkrachtig bent. Wie wil dat nou niet? Onze leefstijlcoaches geven een presentatie over vitaal ouder worden, waarin zij tips delen over voeding, beweging en slaap. Bovendien beantwoorden ze al uw vragen. Leden van Carinova Thuizz kunnen gratis deelnemen aan deze bijeenkomst. Geïnteresseerd? Geef u op via 0900 86 62 of www.carinova.nl/vitaal-bijeenkomst Datum en tijd: Woensdag 29 november van 19:00 tot 21:00 uur Locatie: Carinova Hartkamp, Raalte

inclusief

grantcihs

TEKST Moniek Moorman FOTOGRAFIE De Beeldredaktie

niet-zichtbare beperking: “Mensen zien niets aan mij, dus moet ik steeds uitleggen dat bij mij alles stap voor stap gaat. Ik heb niet eens zoveel ondersteuning nodig, Mensen helpen en motiveren om zoveel “Dan leg ik bijvoorbeeld een extra schilmaar wel een klankbord met positieve mogelijk zelf te doen, én zorgen voor mesje neer. Dat werkt. Het maakt mensen feedback. Bij Jong Carinova heb ik veel afleiding en gezelligheid. Dat werk geeft blij om nog zelf dingen te doen.” geleerd. Je kunt er leuke workshops en Carolien Booijink veel voldoening. In lezingen volgen. Het heeft me veel zelf2019 is ze begonnen als gastvrouw in het Positieve feedback vertrouwen gegeven. Zo heb ik ontdekt Zelf staat ze ook niet stil, ondanks haar Grand Café van woonzorgcentrum De dat ik veel doorzettingsvermogen heb en ‘coördinatiestoornis’, waardoor ze meer Hartkamp. Na een tijdje wilde ze meer leergierig ben.” tijd nodig heeft om te uitdaging en ging ze als schakelen tussen verschil- Dit najaar start Carolien met de BBL-opleiwoonondersteuner aan de lende taken. Een uitdaslag. ding Begeleider Maatschappelijke Zorg. ging noemt ze het zelf. Dat gaat ze bij Zorggroep Raalte doen, “Jij straalt Zelf dingen doen “Bij mij gaat alles ietsje maar ze zal ook voor Carinova blijven werrust uit, Het mooiste van haar werk langzamer.” Gelukkig is ken. “Ik heb hier zoveel mooie en goede dat is vindt Carolien om echt iets fijn voor de dat voor de bewoners stappen gezet.”* mensen” voor de bewoners te betegeen bezwaar. Sterker kenen. “Ik vind het heerlijk nog: Carolien krijgt vaak om iets lekkers voor de mooie complimenten van Werken en leren mensen te maken.” Als haar collega’s: “Jij straalt Ontdek de vele mogelijkheden bij Carolien voor de bewoners gaat koken, rust uit en dat is zo fijn voor de mensen.” Carinova op www.werkenbijcarinova.nl probeert ze altijd of er iemand wil helpen. Toch ervaart ze ook nadelen van haar

6 dichtbij

voor leden

lu

tiesn goroa r led v

Vitale financiën Hoe voorkomt u dat u slachtoffer wordt van oplichting? Hoe regelt u uw administratie nu de wereld steeds digitaler wordt? Op welke financiële regelingen en subsidies heeft u recht? Carinova Thuizz organiseert voor leden een bijeenkomst waarin u antwoorden krijgt op dit soort vragen. Geïnteresseerd? Geef u op via 0900 86 62 of www.carinova.nl/financien-bijeenkomst Datum en tijd: Dinsdag 21 november van 11.00 tot 12.30 uur, Donderdag 23 november van 11.00 tot 12.30 uur, Locatie: Zaal Mulder Hardenberg & St Jozef Deventer

gvoroar letdiesn

Voor mantelzorgers Mantelzorgers houden veel balletjes in de lucht. Vaak nemen ze met liefde talrijke taken op zich. Het gevaar dreigt echter dat deze zorg té zwaar wordt. Mensen kiezen er niet zelf voor om mantelzorger te worden, maar het overkomt ze. Wanneer is het te zwaar als u het doet voor uw naaste? Wat zijn uw mogelijkheden? Carinova Thuizz helpt leden met deze gratis bijeenkomst een beetje op weg. Geïnteresseerd? Geef u op via 0900 86 62 of www.carinova.nl/mantelzorg-bijeenkomst Datum en tijd: Dinsdag 21 november van 14:00 tot 16:00 uur, Caroussel, Ommen Donderdag 23 november van 19:00 tot 21:00 uur, St Jozef, Deventer

7


blij met...

Linda Bouwmeester (35) is getrouwd en heeft twee hondjes, die meteen ook haar grootste hobby zijn. Daarnaast is ze mantelzorger voor haar oma.

(46) woont Miriam van Riel partner, zoon samen met haar vrije tijd zet en dochter. In haar jeugd bij de ze zich in voor de ngt ze in een voetbalclub en zi top-2000-groep.

m

TEKST Irma van der Lubbe FOTOGRAFIE De Beeldredaktie

De leefondersteuner

“Dat Miriam er was, gaf ons rust”

Door hun ‘warme’ zorg maken leefondersteuners het leven voor thuiswonende ouderen aangenamer en nemen ze druk weg bij wijkteams en mantelzorgers. Zoals bij Linda, die erg blij was dat Miriam bij haar oma Stien Bouwmeester kwam.

”Mijn vader is enig kind en woont nogal uit de buurt. Ik heb altijd een goede band met oma gehad, daarom was het eigenlijk vanzelfsprekend dat ik de mantelzorg op me nam,” legt Linda uit. “Oma had thuiszorg en huishoudelijke hulp, ik deed alles wat overbleef. Dat was goed te doen, totdat oma vergeetachtig werd en snel achteruitging. Carinova informeerde toen of een leefondersteuner niet iets voor ons was. Oma wilde er eerst niet aan, maar toen ze Miriam eenmaal had ontmoet, had ze het altijd over haar!” Luisterend oor

Miriam kwam drie keer per week tweeënhalf uur bij Linda’s oma. Ze bood

8 dichtbij

vooral een luisterend oor, signaleerde en rapporteerde aan de wijkverpleegkundigen, en ondernam actie waar nodig. “Ze vertelde bijvoorbeeld dat ze zich vaak eenzaam en nutteloos voelde,” vertelt Miriam. “Samen hebben we gezocht naar een dagstructuur en taken die ze zelf nog kon doen, zoals plantjes water geven en samen afwassen. Zo had ze weer een gevoel van eigen regie.” Ook dacht Miriam dat mevrouw Bouwmeester gebaat zou zijn bij een sociale activiteit. “Daarom zijn we samen bij een dagbesteding gaan kijken en dat vond ze leuk,” vertelt Miriam. “Dus dat heb ik geregeld. Maar ik merkte dat ze vooral genoot van kleine dingen als samen zingen en koffiedrinken.”

2

Heeft u een vraag voor de vraagbaak? Mail het aan info@carinova.nl

Loslaten

Inmiddels woont Linda’s oma in een verpleeghuis. Daarmee eindigde Miriams taak, hoewel zij soms nog even op bezoek gaat. Linda kijkt positief terug op Miriams hulp. “Als zij bij oma was, konden wij de zorg even loslaten,” vertelt ze. “Ze regelde van alles, maar overlegde altijd met oma en met mij, en met mijn vader. Ik wist eerst niet dat het bestond, maar wat een uitvinding, zo’n leefondersteuner!”*

Hulp nodig? De functie van leefondersteuner valt binnen de zorg van het Volledig Pakket Thuis (VPT) voor mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Bel met Carinova via 0900 86 62 voor meer informatie.

1

Coronaboosterprik, voor wie is de coronaprik?

Claudia van Schriek, deskundige infectiepreventie Carinova:

“Omdat het coronavirus blijft circuleren en de bescherming van de herhaalprikken tegen corona na verloop van tijd afneemt, blijft het belangrijk om mensen uit risicogroepen te beschermen tegen ernstig ziek worden, ziekenhuisopname of overlijden door corona. Daarom adviseert het RIVM de volgende groepen dit najaar de herhaalprik tegen corona te halen: mensen van 60 jaar en ouder, mensen in de leeftijd van 18 tot en met 59 jaar die jaarlijks een uitnodiging krijgen voor de griepprik, volwassenen en kinderen uit medisch hoog risicogroepen en zorgmedewerkers die direct contact hebben met cliënten. Op de website van de GGD vindt u informatie over wanneer herhaalprikken tegen corona worden aangeboden.”

Ik ben toe aan een nieuw matras, maar weet niet hoe ik uit de verschillende mogelijkheden kan kiezen. Eric Buitenhuis, slaapexpert Medipoint:

“Bij Medipoint vindt u hulpmiddelen voor in de slaapkamer die het leven wat makkelijker maken. Het slaapkamerassortiment bestaat onder andere uit hoog-laagbedden, kussens, matrassen, bedbodems en bedhulpmiddelen. Of u nu herstellende bent van een operatie of gemakkelijker in en uit bed wilt stappen, de slaapexperts van Medipoint adviseren u graag over wat het best bij u past. Leden van Carinova Thuizz ontvangen bovendien 50% korting op het ViscoClimate Ultra-matras. Zij betalen vanaf slechts € 449,00 in plaats van € 898,00. Voor advies en proefliggen kunt u langskomen tijdens de slaapadviesdagen op 17 en 23 november in Coevorden. U kunt ook bellen met de klantenservice via 088 10 20 100 (optie 3) om een afspraak aan huis in te plannen. Kijk voor meer informatie op medipoint.nl/slapen“

vraagbaak

3

Ik ben graag zelfstandig en trek bijvoorbeeld zelf mijn therapeutische kousen aan. Maar binnenkort moet ik een tijdlang oogdruppels gebruiken. Is daar ook een hulpmiddel voor? Tijne Verveda, projectmanager zorginnovatie Carinova:

“Carinova ondersteunt cliënten graag om zelfredzaam te zijn, bijvoorbeeld door het gebruik van een aantrekhulp voor therapeutische kousen. Hiermee kunnen mensen vaak nog lange tijd onafhankelijk therapeutisch elastische kousen aantrekken. De druppelbril is ook zo’n handig hulpmiddel. U kunt zelf, zonder hulp, uw ogen druppelen. De druppelbril is een uitkomst. Zeker als u trillende handen heeft of minder goede hand-oogcoördinatie. De druppelbril is zo ontworpen dat de meest gangbare maten flesjes en pompjes in de bril passen en stevig vastzitten. U kunt simpelweg de opening kiezen waar het flesje in past en eenvoudig zelf uw ogen druppelen. De bril kost € 15,00 en u kunt hem bestellen via medipoint.nl of www.druppelzorg.nl”

9


uit en thuis

TEKST Els Wiegant FOTOGRAFIE De Beeldredaktie

Studenten aan het roer Lotte heeft geleerd van verpleegkundige Eva. Maar Eva ook van Lotte. En locatiemanager Sjoerd heeft veel gehad aan de inzichten van Lotte en haar elf medestudenten verpleegkunde. Dat was ook de bedoeling van de nieuwe stagevorm die in het Schalkhaarse woonzorgcentrum Park Braband is uitgeprobeerd. “Om de ouderenzorg aantrekkelijk te maken voor jongeren moet je studenten een uitdagende leerplek aanbieden.” Gerda Eijsten (95) heeft twee zoons. Haar man is overleden. Totdat er een appartement vrijkomt, verblijft ze in een van de zit-slaapkamers in Park Braband. Ze kijkt graag naar sport op tv.

Eva Bonte (20) werkt sinds drieënhalf jaar bij Park Braband. Ze is verpleegkundige. Eva woont samen met haar vriend en heeft een hond, Alaska. Ze houdt van (berg)klimmen.

h

Hoe overbruggen we het gat tussen opleiding en praktijk? Die vraag bracht Sjoerd Versluis ter sprake tijdens een gesprek met hogeschool Saxion, waar de stagiairs vandaan komen. “Wij zagen dat de net gediplomeerde hbo-verpleegkundigen die bij ons aan de slag gingen, minder praktijkervaring hebben. Ze hebben veel theoretische kennis. Ze weten waar je kunt opzoeken hoe je een wond moet behandelen, maar ze hebben het nog nooit gedaan.” Saxion op zijn beurt had dringend behoefte aan stageplaatsen. In ziekenhuizen in onder andere Deventer had de hogeschool ervaring

“Frisse blikken bevorderen de vernieuwing van de zorg”

10 dichtbij

Lotte en Eva

opgedaan met zogeheten zorginnovatiecentra. Op deze afdelingen zijn studenten gedurende hun stage verantwoordelijk voor de héle zorg, vanzelfsprekend onder supervisie van het vaste personeel. Ze doen er niet alleen de dagelijkse verzorging, maar nemen ook deel aan overleggen, houden zorgplannen bij en hebben contact met familie. Daarnaast zijn ze bezig met onderzoek naar manieren om de zorg te verbeteren. “Saxion vroeg of wij wilden kijken of zo’n stagevorm ook in de ouderenzorg zou kunnen werken. Samen hebben we toen besloten een zorginnovatiecentrum bij ons op te zetten,” vertelt Sjoerd. Uitdagender

Twaalf studenten uit het tweede, derde en vierde jaar gingen vorig jaar september aan de slag op een afdeling met twaalf bewoners.

Nadat ze waren ingewerkt namen ze steeds meer taken voor hun rekening. Vaste personeelsleden, zoals Eva Bonte, traden op als hun coach. Lotte Kieftenbeld stond niet meteen te juichen toen ze hoorde dat ze haar eindejaarstage in de ouderenzorg ging doen. Ze had al eens stage gelopen in een kleinschalige woonvoorziening. “Ik dacht: niet wéér. Maar dankzij de introductie van Sjoerd kreeg ik er al gelijk meer zin in. Door de verantwoordelijkheid die we kregen, was deze stage veel uitdagender dan de vorige. Daar deden we eigenlijk alleen de dagelijkse verzorging. Ik kon hier veel meer van mezelf laten zien.” Van Lotte én van haar rol als coach heeft Eva veel opgestoken. “Studenten vragen je: waarom doen jullie dit of dat zo? Ja, waarom eigenlijk? Als iemand hier komt wonen bijvoorbeeld, gaan we ervan uit dat hij of zij elke dag gewassen wil worden.

11


uit en thuis Maar ja, dat vinden wíj belangrijk. Nu vragen we eerst wat de bewoner zelf wil. Bijvoorbeeld soms alleen tanden poetsen. Dat is een win-win situatie, de cliënt houdt zelf de regie en wij hoeven een dag minder te helpen wassen. De hbo-opleiding is erg gericht op positieve gezondheid [waarbij niet alleen het medische, maar ook alle andere aspecten van iemands welzijn bij de zorg worden betrokken. Zie ook het artikel op pagina 4, red]. Daar wist ik vrij weinig van. Op het mbo ben je erop gericht iets meteen op te lossen. Op het hbo vraag je je af: moet dit wel opgelost worden en zo ja, welke prioriteiten stel je?” Praatje maken

Net als Lotte en Eva kijkt Sjoerd met tevredenheid terug op de ervaringen van het afgelopen jaar. De stageperiode leverde adviezen op over onder meer

op stap de inzet van slim incontinentiemateriaal en technologische oplossingen om eenzaamheid te verminderen, zoals een robot-knuffelbeest. De bedoeling is dat de volgende groep stagiairs de adviezen uitwerkt en later in het zorgproces invoert. Een niet onbelangrijk voordeel van de nieuwe stagevorm is dat de werkdruk enorm is verminderd, zegt Sjoerd. “Voorheen hadden we één stagiaire, nu hadden we er in één klap twaalf. Het personeel kan daardoor meer tijd besteden aan de zorg of op

“Het zijn stuk voor stuk gigantische doorzetters”

andere afdelingen bijspringen.” Eva: “Je kunt weer eens rustig een praatje met een bewoner maken.” Frisse blikken bevorderen bovendien de vernieuwing van de zorg en dat is nodig, vindt Sjoerd. “Als we blijven doen wat we deden, krijgen we hetzelfde als wat we kregen.” Op haar tijdelijke kamer vertelt Gerda Eijsten dat ze goed te spreken is over de zorg van de studenten. “Ik vind het niet erg om elke dag iemand anders aan mijn bed te hebben. Als je even praat, heb je zo contact met elkaar. Het waren allemaal fijne meisjes. O ja, en één jongen. Ik moet nog vaak aan ze denken, we hebben een heel goeie tijd met ze gehad.”* Lotte Kieftenbeld (22) is net afgestudeerd als verpleegkundige en zoekt nu een baan. Ze woont met haar ouders en broer in Raalte. Lotte houdt van leuke dingen doen met haar vriendinnen.

De gezelligste tijd van het jaar is aangebroken. In het najaar en de winter is het extra leuk om eropuit te gaan, juist als het buiten waait en regent. Check altijd de website van de aanbieder om te kijken of de activiteit doorgaat.

Science Café Deventer

Hoogenweg, 28 oktober De jaarlijkse postzegelbeurs van PZV Coevorden-Hardenberg wordt gehouden bij gebouw De Hoogenweg. Het is een postzegelbeurs inclusief veiling, op een gezellige locatie met horeca en voldoende parkeergelegenheid. De toegang is gratis. Entree tussen 10.00 en 16.00 uur, de veiling begint om 14.00 uur. www.pzvcoevorden-hardenberg.nl Deventer, t/m 31 december 2023

De Oude Mariakerk is het kloppend hart van het Hanzejaar in Deventer. Nog tot en met 31 december is er De Hanze Experience te zien, een gratis multimediaal schouwspel over de middeleeuwen in Deventer. Via beeldprojecties, muziek en boeiende verhalen ontdekt u de belangrijkste Hanze-historie van de stad. Dinsdag tot en met zondag 13.00-17.00 uur. Deventerverhaal.nl/ hanze-experience

Sjoerd Versluis (36) begon in 2015 bij Carinova als verpleegkundige. Sinds 2020 is hij manager van drie locaties. Samen met zijn vrouw Gerlinde heeft hij vier kinderen. Hij houdt van voetbal.

12 dichtbij

Elke tweede woensdag van de maand kunt u zich laten inspireren bij het Science Café Deventer: een ontmoetingsplek voor iedereen die geïnteresseerd is in wetenschap. Het publiek krijgt de mogelijkheid om in debat te gaan met spraakmakende wetenschappers. De entree is gratis. Science Café Deventer vindt plaats in het Burgerweeshuis, Bagijnenstraat 9, Deventer. www.sciencecafedeventer.nl

Zwolle, 16 december 2023 25 februari 2024

Het IJsbeeldenfesitival in de IJsselhallen in Zwolle is een uniek winterevenement voor jong en oud. Dit jaar is het thema ‘Mythen en Legenden’. Als u tickets online bestelt bent u verzekerd van toegang binnen een tijdslot. Aan de deur een ticket kopen kan ook, maar misschien moet u wachten op een volgend vrij tijdslot. www.ijsbeelden.nl Balkbrug, 17 december

Vilsteren, elke derde zaterdag van de maand

Kom tussen 11.00 en 16.00 uur naar de Boerenmarkt. De kramen liggen vol met heerlijke en eerlijke producten van plaatselijke producenten. Zij krijgen een eerlijke prijs voor hun waar. Door op de Boerenmarkt te kopen bent u verzekerd van kwaliteit en steunt u de boeren. www.landgoedvilsteren.nl Kerstfair Nieuwleusen, 10 december

Van 15.00 tot 20.00 uur kunnen bezoekers de kerstsfeer proeven bij de ruim zestig kramen die staan opgesteld rond de Grote Kerk. Het evenement werd twaalf jaar geleden voor het eerst georganiseerd en werd meteen een groot succes. De voorgaande tien edities trokken duizenden bezoekers aan uit het gehele land.

Laat u in de Reestkerk betoveren door hemelse muziek, vooruitkijkend naar het licht van kerst. Een groot deel van het programma is gewijd aan Argentijnse volksmuziek, de Misa Criola van Ariel Ramirez. Daarnaast laat het Huygens Consort u genieten van eigen kerstmuziek. Een wondermooi concert in samenwerking met Stichting Kamermuziek Oud Avereest. Reestkerk.nl Voor meer informatie:

www.deventer.info/nl www.zwolletouristinfo.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.wandel.nl

13


ontwikkelingen

TEKST Léonie Schutter-de Boer

Renée Broka (28) woont met haar hond Pluk in Zwolle en begon in 2020 als verpleegkundige bij Carinova. Sinds een jaar werkt ze als accountmanager bij Carinova Thuizz. In haar vrije tijd loopt ze graag hard en doet trailruns, een soort hindernisbaan, met Pluk. Ook ontspant ze graag door te lezen en gezellig met haar vriendinnen af te spreken.

“Contact via een scherm? Niks voor mij!” Renée Broka, accountmanager bij Carinova Thuizz en verantwoordelijk voor de installatie van de Thuizz-tablet waarmee ouderen makkelijk op internet kunnen, hoort die opmerking regelmatig. “Wat blijkt? De mensen die het meest sceptisch zijn, zijn in de praktijk lovend over de mogelijkheden die de Thuizz-tablet biedt!”

wensen van de gebruiker. Hierdoor kunnen ook mensen met beginnende dementie het goed gebruiken.” Het navigeren is eenvoudig en mensen gaan makkelijk naar verschillende internetpagina’s. “Als je toch de weg kwijtraakt of het niet meer weet, is er altijd een knop die je terugbrengt naar het beginscherm.” Naast de eenvoudige Compaan Klassiek is er ook de Compaan Connect, die meer mogelijkheden biedt zoals online bankieren. “Ook veelgebruikte apps als Facebook en WhatsApp kunnen hierop worden gedownload.” Persoonlijke instructie

direct aan. Mensen vonden het fijn dat er iemand was op wiens schouder ze even konden leunen of even gezellig een praatje mee konden maken.” De kracht zit in de eenvoud

r 14 dichtbij

Iedereen

kan met Thuizz-tablet overweg, écht!

Renée Broka kijkt als accountmanager wat leden nodig hebben om veilig thuis te kunnen blijven wonen. Een van haar taken is het onderhouden van contact met verschillende leveranciers, waaronder Compaan. “Dit bedrijf ontwikkelde een tablet waarmee ouderen makkelijk op internet kunnen. Ik regel alles rondom de tablet, van aanvraag tot installatie. Eigenlijk is de Thuizz-tablet een smartphone maar dan vier keer zo groot én

simpel in gebruik. Echt iedereen, ook mensen die totaal niet digitaal vaardig zijn, kan ermee overweg!” Blijf verbonden met buitenwereld

Kort na het uitbreken van de coronapandemie en de daaropvolgende lockdowns werd duidelijk hoe belangrijk persoonlijk contact is voor mensen. “We merkten dat de eenzaamheid onder senioren toenam. Op dat moment werkte Carinova al

een tijdje met een tablet waarmee zorg op afstand werd gegeven. Een verpleegkundige had bijvoorbeeld via beeldbellen contact met een cliënt om te zorgen dat de medicatie op tijd werd ingenomen. Waarom dit niet ook inzetten voor sociaal contact?” Een medewerker huishoudelijke hulp die vanwege corona niet meer bij mensen thuis mocht komen, ging dagelijks beeldbellen en maakte zo praatjes met mensen. “Dat sloeg

Wie de Thuizz-tablet start, ziet een paar duidelijke pictogrammen en kernwoorden in grote letters. “Je kan bijvoorbeeld beeldbellen met de tablet, maar ook berichten, foto’s en video’s naar familie en vrienden sturen of ontvangen. De startpagina en apps worden aangepast naar de

Als Renée de tablet bij mensen thuis installeert, is er vaak een (klein)kind aanwezig waarop ze later kunnen terugvallen voor hulp. “Maar ze kunnen ook altijd bellen met Compaan. Tijdens de installatie leg ik uit hoe de tablet werkt en zorg dat de meest gebruikte apps in zicht staan.” Renée merkt regelmatig een zekere terughoudendheid bij mensen als ze te maken krijgen met nieuwe technologische ontwikkelingen. “Dat begrijp ik, toch stimuleer ik mensen om de tablet in ieder geval te proberen, anders ontneem je

Thuizz-tablet aanvragen? U kunt de Carinova Thuizztablet vrijblijvend een maand uitproberen en kiezen uit een standaardhoes of een houten (foto)lijst (€ 40,00). Leden krijgen € 30,00 korting en betalen € 269,00 (plus de maandelijkse abonnementskosten à € 12,95). De tablet aanvragen (of lid worden) kan via www.carinova.nl/thuizztablet. Bellen kan ook: 0900 86 62 of stuur een bericht naar thuizz@carinova.nl.

jezelf ook een mogelijkheid om makkelijker contact te hebben met familie en vrienden. Die krijgen toegang tot de online familieomgeving als zij de gratis app hebben geïnstalleerd op hun smartphone of tablet.” Renée zorgt ook dat een contactpersoon wordt aangesteld. “Die persoon kan andere contacten toevoegen en bevoegdheden toekennen, bijvoorbeeld tot de agenda. Wie toegang heeft kan alle (dokters)afspraken inzien of er zelf een afspraak in zetten zoals ‘10.00 uur koffiedrinken met Margriet’. De gebruiker krijgt een melding van elke afspraak, mits dit gewenst is.” Méér contactmogelijkheden

Ontspanning is ook mogelijk via de Thuizz-tablet. “Je kan spelletjes als patience en rummikub spelen, ook samen met familie en vrienden, of deelnemen aan de bingo op vrijdagmiddag. Vaak doen mensen daar nieuwe contacten op. Ook is het mogelijk om via de tablet online een kerkdienst bij te wonen of de krant te lezen. Op een smartphone moeten ze vaak zo inzoomen dat het niet mogelijk is om hele zinnen te lezen.” De meeste mensen die de tablet gebruiken, krijgen nog geen online zorg, maar met een kleine aanpassing is dit snel geregeld. “De impact van de tablet kan groot zijn. Een keer installeerde ik de tablet bij een vrouw wier man net was overleden. Mevrouw was erg emotioneel toen ze hierover vertelde. Ik gaf aan dat ze via beeldbellen met onze collega van Carinova contact kon hebben om over haar verlies te praten. Ze besloot het te proberen. Inmiddels heeft ze om de paar weken contact en voelt zich wat minder alleen met haar verdriet. Dit vind ik zo mooi aan de Compaan, je hoeft niet alleen te zijn.”*

15


in de wijk

Els Jentink

Lucinda Schuurman,

“Waardering en zelfvertrouwen”

“Dag én de Week van de Mantelzorg”

“Onze is zoon inmiddels 23 jaar en hij woont thuis bij mijn man en mij. Hij heeft meerdere gezondheidsproblemen, onder andere epilepsie, een licht verstandelijke beperking en autisme, waardoor er de hele dag iemand bij hem aanwezig moet zijn. Niet echt om hem bezig te houden of ’s ochtends aan te kleden, dat kan hij prima zelf, maar initiatief nemen is wel moeilijk voor hem. Dus ik moet hem roepen om koffie te komen drinken en ook beschermen in het sociaal verkeer. Voor mijn dochter is dat alles vroeger ook pittig geweest. Door zijn gecombineerde problematiek is het eigenlijk nooit gelukt om de juiste dagbesteding voor hem te vinden. Tegenwoordig hebben we één keer per week persoonlijke begeleiding om samen met hem iets leuks te doen, al is het alleen gezellig kletsen. Die heb ik gevonden via www.nationalehulpgids.nl, een online marktplaats voor het vinden van betrouwbare hulp in de buurt. Via Carinova Mantelzorgondersteuning heb ik twee trainingen gevolgd. Het is fijn om daar met gelijkgestemden te kunnen praten. Je krijgt tips en handvatten aangereikt en er is onderling veel herkenning. Ik kan het iedereen aanraden die in dezelfde situatie zit.”

“Jonge mantelzorgers groeien op met een broertje, zusje of ouders met een beperking, ziekte of verslaving. Ik help deze kinderen in de leeftijd van 6 tot 24 jaar door ontspanning en hulpverlening te bieden. De consulentes van Carinova Mantelzorgondersteuning verlenen in de eerste plaats een luisterend oor en we voeren indien gewenst individuele gesprekken. Daarnaast doen we leuke dingen: respijtzorg in de vorm van bioscoopbezoek of bowlen. Binnenkort gaan we samen het blotevoetenpad wandelen. In de derde plaats worden er verschillende groepen aangeboden, bijvoorbeeld de brusjesgroepen. Brusjes zijn broertjes of zusjes van kinderen met autisme of ADHD. We zorgen voor lotgenotencontact zodat ze elkaar kunnen steunen. In de media wordt vaak benadrukt hoe zwaar het is om mantelzorger te zijn, maar ik kijk liever naar de verhouding tussen de draagkracht en de draaglast. Mantelzorgen levert namelijk ook iets op: zingeving, waardering en zelfvertrouwen! Mijn dag is geslaagd als ik een lach op de gezichten van kinderen heb getoverd. Door verbinding te zoeken en te schakelen tussen gemeenten en andere hulpverleningsorganisaties kunnen we veel voor hen betekenen.”

Els Jentink (57), mantelzorger, is

Lucinda Schuurman (30)

“Om de mantelzorger in het zonnetje te zetten organiseert Carinova Mantelzorgondersteuning jaarlijks activiteiten rond de dag van de mantelzorger op 10 november. Uniek is dit jaar de voorstelling Zeikwijf in (mantel) zorgland. Over een (mantel)zorgmoeder die balanceert tussen overleven en verdrinken, zorgen en zeiken. Deze speelt in Theater de Voorvegter in de gemeente Hardenberg en in de Theaterzaal van de Bibliotheek Deventer. In Deventer wordt niet alleen een Dag, maar zelfs een Week van de Mantelzorg georganiseerd. Er zijn verschillende activiteiten van maandag 6 tot vrijdag 11 november! Zoals een creatieve workshop met verse bloemen, een workshop met fotografie, een pubquiz en een workshops specifiek voor jonge mantelzorgers. Raalte organiseert een pubquiz en een creatieve workshop gecombineerd met een High Tea. In Staphorst wordt aan alle mantelzorgers een diner aangeboden bij ‘Stien, eten & meer’. Alle mantelzorgers uit de betreffende gemeenten zijn van harte welkom en kunnen zich kosteloos aanmelden. Het complete programma in alle gemeenten en tal van andere activiteiten voor mantelzorgers zijn te vinden op www.carinova.nl/agenda”

zesentwintig jaar getrouwd met Herman en is docent Nederlands. Ze werkt op het moment als conducteur op de trein. Els houdt van lezen, wandelen in de bergen en van salsation, dat is fitness gecombineerd met salsadansen.

Carinova Consulente Jonge Mantelzorgers, heeft een achtergrond in de opvoedondersteuning en hulpverlening. Ze gaat graag sporten en houdt van yoga en dansen. Met haar backpack heeft ze verre reizen gemaakt naar Azië, Midden- en Zuid-Amerika.

“Herkenning, tips en handvatten” Voorstelling ‘Zeikwijf in (mantel)zorgland’

WAARDERING voor mantelzorgers Mantelzorgen betekent onbetaald en vaak langdurig zorgen voor een hulpbehoevende partner, kind, ouders of vrienden. Het is belangrijk om een goede balans te vinden tussen zorgen voor een ander en tijd nemen voor jezelf. Mantelzorgers vinden het zorgen vaak vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Het is bijzonder en verdient waardering. Carinova Mantelzorgondersteuning ondersteunt zowel volwassenen als kinderen. Op de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg op 10 november worden zij in het zonnetje gezet. Els, Lucinda en Bea vertellen wat mantelzorgondersteuning zo prettig maakt.

16 dichtbij

Kijk voor meer informatie over de activiteiten van Carinova Mantelzorgondersteuning op www.carinova.nl/mantelzorgondersteuning of bel met 0570 518 518.

Bea Kieskamp,

Bea Kieskamp (56) Manager Carinova Mantelzorgondersteuning, woont in de mooie Achterhoek, heeft twee studerende dochters, zingt in een popkoor, geniet van muziek en theater, kookt graag voor vrienden en reist graag.

17


aan tafel

drijfveer

TEKST Moniek Moorman FOTOGRAFIE De Beeldredaktie

Wat motiveert de medewerkers van Carinova?

Koken Met bier

tip:

Lekker met gebakken aardappelen

Koken met bier geeft de smaak van een gerecht een extra boost. Het geeft vaak net een zoetje of bittertje dat een recept nodig heeft. Koken met bier is helemaal niet moeilijk als u weet welk biertje u moet kiezen.

k

Kies voor bier met een smaak die lijkt op die van het hoofdingrediënt. Dus zoet met zoet, of bitter met bitter. Als het bier zelf geen uitgesproken smaak heeft, voegt het niets toe aan uw maaltijd. Kies daar niet voor. Hoe langer bier kookt, hoe sterker de smaak wordt. Gerechten die lang opstaan moeten niet bereid worden met bieren die te sterk of te bitter van zichzelf zijn. Als uw eten toch per ongeluk te bitter is geworden kunt u een beetje citroensap toevoegen om de smaken te neutraliseren. *

18 dichtbij

Stoofvlees met bier VOOR 2 TOT 4 PERSONEN VOOR 4 PERSONEN 800 GRAM SUCADELAPPEN 2 PLAKKEN ONTBIJTKOEK 1 UI 2 LAURIERBLAADJES 1 KLEINE LEPEL MOSTERD 250 ML RUNDVLEESBOUILLON 250 ML BELGISCH DUBBEL OF TRIPPEL BIER OLIJFOLIE ZOUT EN PEPER BEREIDING

Snijd het vlees in kleine stukken en bak het in de olijfolie rondom bruin in een grote braadpan. Breng op smaak met peper. Wees voorzichtig met zout omdat u er later bouillon bij giet. Pel en snipper de ui en voeg het samen met de mosterd en de laurierblaadjes bij het vlees. Verkruimel de ontbijtkoek bij het vlees en giet hier het bier en de bouillon bij. Doe de deksel op de pan en laat het ongeveer 3 uur sudderen op laag vuur.

Anne Nijman werkt sinds enkele jaren als basispsycholoog op diverse locaties van Carinova. Vanaf september dit jaar gaat ze haar werk combineren met de opleiding tot GZ-psycholoog.

“Bij Carinova krijg ik de ruimte om mezelf te ontwikkelen”

w

Waarom heb je voor de ouderenzorg gekozen?

“Tijdens mijn studie had ik een bijbaantje als begeleider op de afdeling psychogeriatrische zorg. Dat beviel me direct al goed. Mensen denken wel eens dat ouderenzorg saai is, maar voor mij als psycholoog is het juist een uitdagende werkomgeving omdat er zoveel complexe problematiek is, zowel lichamelijk als geestelijk." En waarom bij Carinova?

“Na mijn master klinische neuropsychologie zag ik een vacature bij Carinova en heb ik gesolliciteerd. Ik krijg hier de ruimte om te leren en mezelf te blijven ontwikkelen. Er wordt echt wat met mijn ideeën gedaan. Ik krijg het vertrouwen

om de opleiding tot GZ-psycholoog [postdoctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, red.] te doen. Dat is niet bij elke organisatie mogelijk.”

Anne Nijman (27 jaar) blijft ook in haar vrije tijd in beweging, ze doet aan volleybal en fietst regelmatig. Ook leest ze graag een boek.

Wat vind je het mooiste van je werk?

“Ik heb vaak te maken met mensen die er qua ziektebeeld alleen maar op achteruit kunnen gaan, zoals bijvoorbeeld bij de Hoe ga je de opleiding Ontdek de vele ziekte van Parkinmet je werk combinemogelijkheden van werken en leren son. Ik probeer de ren? bij Carinova: focus te verleggen “GZ-psychologie is naar de dingen die een praktijkgerichte www.werkenbijcarinova.nl ze nog wél kunnen. opleiding, je kunt deze Toch dat uitstapje alleen volgen als je er ook maken of die oude naast werkt. Per week heb ik vriend weer eens opzoeken. straks één opleidingsdag en vier Mensen worden daardoor echt werkdagen. Binnen die werkdagen krijg vrolijker. Dat zijn de momenten die de ik ook de ruimte om aan de opleiding te moeite waard zijn.” * besteden.”

19


TEKST Sarah Saarberg

document

Herkent u het? Het proeven van Haagse hopjes leidt tot een reis terug in de tijd. Naar een periode waarin smaken en geuren een onuitwisbare stempel drukten op het ervaren van geluksmomenten.

De smaak van vroeger

e

“Laatst ontdekte ik dat boterbabbelaars nog bestaan. Meteen toen ik zo’n snoepje in mijn mond stak, kwam er een volmaakte herinnering aan mijn grootvader terug. Hij bracht ze altijd voor me mee.” Karel (63)

Eén hap van een gerecht dat doet denken aan de keuken van oma kan een magische brug vormen tussen heden en verleden. Voedsel is stevig verstrengeld met herinneringen en emoties. De smaak van bepaald eten kan terugvoeren naar de jeugd of naar belangrijke momenten in het leven.

bepaalde smaken zo diepgeworteld zijn in ons geheugen, heeft te maken met de kracht van associatie. Onze hersenen koppelen geuren en smaken automatisch aan emotionele gebeurtenissen, waardoor ze in staat zijn om sterke herinneringen op te roepen bij het proeven van een vertrouwde smaak. Dit verklaart waarom een enkele hap van grootmoeders beroemde appeltaart niet alleen onze smaakpapillen streelt, maar ook een golf van vreugde en warmte teweegbrengt.

Kracht van associatie

Vertrouwd en troostend

Zintuigelijke herinneringen lijken het kind in ons los te maken. Kinderen nemen waar door te ruiken, zien, horen en proeven en herinneringen daaraan worden opnieuw opgeroepen bij ‘het proeven van oma’s groentesoep met balletjes’. Er komen geluksmomenten boven die allang waren vergeten. Dat

Proeven is persoonlijk: de een vindt het heerlijk om nieuwe smaken te leren kennen, de ander geniet juist van vlees, groenten en gekookte aardappelen. Dat laatste gerecht staat vaak op het menu in woonzorgcentra en bij maaltijdservices. Niet voor niets: het runderlapje met boontjes, aardappelen en jus wordt vaker besteld

20 dichtbij

dan de Mexicaanse burritoschotel. Zorginstellingen en zorgverleners weten dat voedsel een manier is om het welzijn van bewoners te bevorderen. Door menu’s aan te passen en gerechten op te nemen die aansluiten bij de persoonlijke geschiedenis van de bewoners, creëren we een omgeving waarin mensen zich thuis voelen. Het eten van vroeger is meer dan alleen een culinaire ervaring; het is een reis door de tijd naar dierbare herinneringen. In een wereld die voortdurend verandert, blijft het vertrouwde en troostende voedsel van vroeger een manier om de rijke en gevarieerde herinneringen uit hun leven te koesteren. Eetherinneringen

Rijstepap met krenten, hete bliksem (stamppot van zoete appels), Haagse bluf (opgeklopt eiwit met suiker en bessensap): het kan prachtige eetherinneringen oproepen. Probeert u eens de hete bliksem uit De Kleine Ik kan koken* van P.J. Sarels van Rijn uit 1955. *Voor de liefhebber: soms is deze nog via Marktplaats te koop.

Hete bliksem

Diëtiek Carinova Carinova beschikt over een speciale afdeling diëtiek, waar de diëtisten gespecialiseerd zijn in voeding voor senioren. Men kan hier terecht voor persoonlijk dieetadvies en een voedingsplan op maat. De diëtisten van Carinova komen op locatie of bij de mensen thuis. Meer informatie: www.carinova.nl/dietetiek

Maaltijdservice aan huis Het is niet altijd eenvoudig om dagelijks zelf een gezonde maaltijd op tafel te zetten. Gelukkig wordt het gemakkelijk gemaakt met de maaltijdservice voor leden van Carinova Thuizz. Verschillende leveranciers uit de regio verzorgen heerlijke en gezonde maaltijden aan huis, afgestemd op eventuele dieetwensen. De maaltijden worden warm aan de deur bezorgd, of om in de koelkast of diepvries te bewaren en later te verwarmen. Meer informatie: www.carinova.nl/maaltijdservice

INGREDIËNTEN

¼ kg zure appelen ¾ kg zoete appelen 1 kg aardappelen 1 dl water 40 gr boter, margarine of reuzel 5 gr zout De appelen schillen, in vieren snijden en de klokhuizen wegnemen. De aardappelen eveneens schillen, onder in de pan leggen met het water, het vet en het zout, eerste de zoete en ten slotte de zure appelen toevoegen en aardappelen en vruchten samen zachtjes laten gaar koken (½ à ¾ uur). Dan alles dooreen stampen en laten stoven met de boter of de reuzel. Men kan gebakken rolpens erbij geven.

21


puzzel

lezersaanbieding

thuizz

Woordzoeker

De gegeven woorden zijn – in alle richtingen – in het diagram verborgen. Sommige letters zijn meer dan één keer gebruikt. Plaats de resterende letters in het oplossingsbalkje voor de oplossing van deze puzzel. ASSOCIATIE

MENSEN HELPEN

DAGBESTEDING

NETWERK

DAGSTRUCTUUR

OMMEN

DE HARTKAMP

OPLEIDING

DIETIST

PARK BRABAND

DRUPPELBRIL

PROEFLIGGEN

GEZELLIGHEID

RAALTE

HAAGSE HOPJES

SCIENCE CAFE

HERHAALPRIK

SIGNALEREN

HULPMIDDELEN

SLAAPEXPERT

JONG CARINOVA

SPORT

KERSTFAIR

STAGE

Super Natuuronderzoeker

KERSTMUZIEK

STEUNKOUSEN

KOKEN MET BIER

SUCADELAPPEN

LEDENPANEL

VERGEETACHTIG

LOCATIEMANAGER

VERPLEEGHUIS

LUNA

WINTERUITJE

MATRAS

ZELFREDZAAM

Wisselende exposties, speurtochten kriskras door het museum, (klein)kinderen kunnen Super Natuuronderzoeker worden in het bos van Daantje Das. Het is allemaal leuk. Leren over de natuur met hart, hoofd en handen! Ons museum is uniek gelegen op de zuidelijke flank van Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug en Twents Reggedal en is hét startpunt voor mooie wandelingen en fietstochten. Op loopafstand vindt u de Canadese begraafplaats en diverse horecagelegenheden.

Natuurmuseum

Holterberg Natuurmuseum Holterberg is een van de oudste én bekendste natuurmusea van ons land. Levensgrote diorama’s geven u de beleving echt midden in de natuur te staan. Een grote collectie met meer dan duizend dieren laat u de natuur van wel heel dichtbij zien. Leuk én leerzaam voor jong en oud!

openingstijden

1 prijs e

Entreebon Natuurmuseum Holterberg voor 4 personen. www.museumholterberg.nl

Wat moet u doen? Stuur de oplossing met uw naam en adres voor 1 februari 2024 in naar Dichtbij, Postbus 4040, 2003 EA Haarlem of stuur een e-mail naar dichtbij@brandingmedia.nl. De uitgever neemt contact op met de prijswinnaars. De prijzen worden beschikbaar gesteld door de genoemde bedrijven.

22 dichtbij

Meer puzzelen? Wilt u elke week een puzzel maken? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief genaamd ‘Thuizz journaal’. Dit is een e-mail vol met leuke artikelen, activiteiten bij u in de buurt, nuttige tips en elke week een nieuwe puzzel. Als lid kunt u zich gemakkelijk inschrijven. Log in op uw persoonlijke Thuizz-account en klik op aanmelden voor de nieuwsbrief. Kijk voor meer informatie op www.carinova.nl/ledenservice/

April tot en met oktober: Maandag tot en met zaterdag geopend van 10:00 tot 17:00 uur, op zondag van 11:00 tot 17:00 uur. November tot en met maart: Woensdag tot en met zondag geopend van 11:00 tot 17:00 uur. Holterbergweg 12, 7451 JL Holten. Activiteitenoverzicht en aanvullende informatie? Bezoek onze site: www.museumholterberg.nl

Aanbieding

2e en 3e prijs 500 Bieren, een rondleiding door de wereld van bier. www.veltman-uitgevers.nl

Lezers van Dichtbij ontvangen tegen inwisseling van deze bon 10% korting op de normale entreeprijs.* De actie is geldig tot en met 30 maart 2024

10% kort ing

Carinova Thuizz

‘Thuizz is de beste plek om oud te worden’, dat is het motto van Carinova Thuizz. Daarom hebben wij verschillende gezondheids- en comfortdiensten aan huis voor u geselecteerd. Zo zijn leden van Carinova Thuizz altijd verzekerd van de beste dienstverlening en een vertrouwd gezicht. Kijk voor meer informatie op www.carinova.nl/ ledenservice of bel met 0900 86 62.

Vitaal Thuizz

Uit & Thuizz

• Audicien aan huis • Kapper aan huis • Opticien aan huis • Pedicure (medisch) aan huis • Schoonheidsspecialiste aan huis • Zorgverzekering voordeel • Bijeenkomst: Vitaal ouder worden • Bijeenkomst: Voor mantelzorgers • Bijeenkomst: Vitale financiën

• Dagtochten met de bus • Thuizz gesprek • Thuizz tablet • Go Mingle – platform voor vriendschap en uitjes • Uit & Thuizz-dag • Voorjaarsuitje • Winteruitje • Zwemmen

Gemak Thuizz • Belastinghulp • Financiën op orde • Klussendienst • Maaltijdservice • Schilder- en behangservice • Tuinman • Verhuisservice • Verzekeren met korting

Veilig Thuizz • Hulpmiddelen voor leden • Personenalarmering & alarmopvolging • Rijbewijskeuring • Scootmobieltraining • Fietscursus • Valpreventie voor leden

23


Carinova Thuizz

Winterwonderland Kerstmarkt Münster Ook dit jaar heeft Carinova Thuizz een reisje naar een kerstmarkt georganiseerd. Op donderdag 14 december gaan we naar Münster! Laat u betoveren door de sfeervolle kraampjes met ambachtelijke lekkernijen en prachtige handgemaakte geschenken. Ruik de geur van warme glühwein, versgebakken broodjes en heerlijke zoetigheden. Samen genieten van de prachtige decoraties en de feestelijke kerstsfeer. Ook niet-leden zijn van harte welkom als introducé. Dit is het perfecte moment om te delen in de warmte van het seizoen en herinneringen te creëren die een leven lang meegaan. Aanmelden De inschrijving voor het Carinova Thuizz Winteruitje sluit op 27 november. Geef u tijdig op via www.carinova.nl/kerstmarkt-munster of bel met 0900 86 62. Prijs leden: € 32,50 Niet-leden: € 37,50 Opstapplaatsen Hardenberg, Ommen, Dalfsen, Raalte, Deventer

Donderdag

14 dec.

Voor leden én niet-leden Abonnement 2023/2024 U bent al lid voor slechts € 21,95 per jaar. Het lidmaatschap geldt voor het gehele huishouden. Dat betekent dat ook eventueel uw partner, kinderen of huisgenoten gebruik kunnen maken van alle diensten, services en kortingsmogelijkheden die Carinova Thuizz u te bieden heeft. Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met Carinova via 0900 86 62 of kijk op www.carinova.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.