HR Manager, no 75 preview

Page 1

EMPLOYEE EXPERIENCE

Cumconstruimexperien]ecentratepeom

Oameniireprezint`adev`ratavaloareauneicompanii–aceastaestemantra careartrebuis`\nsufle]easc`fiecareorganiza]ie.Iarcas`descoperimingredientele carecreeaz`unmediudelucrucarepuneomul\ncentrultuturoractivit`]ilorestenevoie doars`leacord`mangaja]iloraten]iacuvenit`.Cum?Prinimplicarealor\ndeciziile care\iprivesc,cultivareauneiculturiarespectului,personalizareaexperien]elor,comunicare deschis`[itransparent`,empatie,recunoa[tere[iapreciere,feedbackconstructiv [i\nv`]arecontinu`.Doara[aneputemdezvolta:caoameni[icaorganiza]ie.

ROBERTO FOLLACCHIO Vicepre[edinte Resurse Umane Ursus Breweries ANGELICA BARBU Chief People & Brand Officer CEZ România OANA BADEA HR Manager Alumil România

ECUA}IA EX

Employee Experience (EX) pune omul \n centrul tuturor ac ] iunilor organiza]iei. Nu mai este suficient s`-i percepem pe angaja]i ca pe ni[te resurse umane; acum este musai ca fiecare angajat s` devin` protagonistul propriei sale pove[ti profesionale.

Iar rela]ia dintre organiza]ie [i angaja]i este fundamentul pe care se bazeaz` EX. Acum nu mai vorbim doar despre sarcini [i obiective, ci despre a crea un parcurs unic [i personalizat pentru fiecare membru al echipei. EX devine harta care \i ajut` pe angaja]i s` descopere t`râmul neexplorat al poten]ialului lor.

|ns` ceea ce face EX cu adev`rat revolu]ionar este c` nu ofer` doar direc]ia, ci se ocup` de \ntreaga c`l`torie a fiec`rui angajat, de la prima interac]iune cu compania pân` la plecare. Experien]ele pl`cute nu sunt doar o excep]ie; ele devin norma. A[adar, este esen]ial s` cre`m momente memorabile, adaptate nevoilor individuale ale angaja]ilor, dar [i aliniate cu valorile [i misiunea companiei.

O astfel de ecua]ie complex` are cinci variabile. Primul factor care influen]eaz` experien]a angaja]ilor este nivelul de empowerment pe care ace[tia \l simt. Este esen]ial ca ei s` fie parte activ` \n procesele de luare a deciziilor din cadrul companiei. Acest lucru presupune includerea lor \n discu]iile legate de evaluarea performan]elor, de planurile de bonusare [i de aspectele legate de politica de echilibru \ntre via]a profesional` [i cea personal`. Fiecare angajat ar trebui s` simt` c` opinia sa conteaz`, indiferent de func]ia pe care o are sau de departamentul \n care lucreaz`.

Urm`toarea variabil` important` este rela]ia pe care angaja]ii o au cu superiorul lor direct. Aici conteaz` modul \n care managerii comunic` [i colaboreaz` cu subordona]ii lor, atitudinea lor influen]ând gradul de implicare a angaja]ilor, prioritizarea sarcinilor \n acord cu obiectivele companiei, engagementul, loialitatea, productivitatea [i multe altele.

Angaja]ii au nevoie s` [tie [i c` managementul superior \i sus]ine \n misiunea [i viziunea organiza]iei. Aprecierea adecvat` a eforturilor individuale este, de asemenea, esen]ial`, deoarece le va da \ncredere angaja]ilor \n capacitatea conducerii de a sprijini planurile de dezvoltare profesional` ale fiec`rui angajat [i \i va ajuta s`-[i ating` obiectivele de carier` \n cadrul companiei.

O alt` variabil` important` este viziunea companiei – sau cunoa[terea a ceea ce reprezint` organiza]ia [i cum \[i poate atinge obiectivele \ntr-un mediu de afaceri \n continu` schimbare. Atunci când angaja]ii v`d c` munca lor produce un impact asupra viziunii generale a companiei, se simt mai motiva]i [i mai implica]i \n activitatea lor, deoarece se conecteaz` la un scop mai \nalt.

Nu \n ultimul rând, atunci când companiile ofer` oportunit`]i de dezvoltare profesional`, angaja]ii simt c` au un viitor \n cadrul organiza]iei, unde li se pun la dispozi]ie cursuri de formare [i recalificare, mentorat [i alte forme de sus]inere pentru a-[i dezvolta cariera.

A[adar, ce rezultat are ecua]ia organiza]iei voastre?

REDAC}IA

Str. Ion Brezoianu, nr. 51, sc. A, et. 3, ap. 14, sector 1, Bucure[ti

ISSN 20654375

Tel: 021.410.83.58

Web: www.hrmanageronline.ro

TIPAR: ART GROUP PUBLISHING www.artdesign.ro

Revista HR Manager apare trimestrial.

Revista HR Manager este un produs al Editurii CARIERE [i este distribuit` profesioni[tilor de HR. Nicio parte a revistei nu poate fi reprodus`, par]ial sau integral, text sau imagini, pe un alt suport media, f`r` acordul scris al editorilor.

DIRECTOR GENERAL

Monica Neumorni monica.neumorni@cariereonline.ro

DIRECTOR DEZVOLTARE

Liliana Munteanu liliana.munteanu@cariereonline.ro

DIRECTOR FINANCIAR

C`t`lina {efer catalina.sefer@cariereonline.ro

DIRECTOR EXECUTIV

Dorin Valeriu Cozma dorin.cozma@cariereonline.ro

EDITOR COORDONATOR

Constantin Pescaru constantin.pescaru@cariereonline.ro

SENIOR EDITOR

Revista HR Manager este membr`

Mirabela Anghel mirabela.anghel@cariereonline.ro

EDITOR

Marilena Ispas marilena.ispas@cariereonline.ro

SECRETAR DE REDAC}IE

Vivina {erban viviana.serban@cariereonline.ro

ART DIRECTOR

Anca Damian ancadcariere@gmail.com

MANAGER EVENIMENTE

Andra Zikov andra.zikov@cariereonline.ro

Laura Lu]` laura.luta@cariereonline.ro

MANAGER PUBLICITATE Adriana Ghe]a adriana.gheta@cariereonline.ro

Loredana C\rlan loredana.cirlan@cariereonline.ro

COLABORATORI:

Angelica Barbu

Oana Badea

Roberto Follacchio

Mirela T`nase

Cititorii se pot abona pe site-ul www.hrmanageronline.ro,la tel. 0728 901 905, la email dorin.cozma@cariereonline.ro

[i prin: Manpres Distribution la abonamente@manpres.ro,Top Seven West la office@abonamente-presa.ro,

NR. 75 I SEPTEMBRIE 2023 3 HR EDITORIAL
HR
CONSTANTIN PESCARU Editor coordonator
MANAGER ESTE SINGURA REVIST~ DEDICAT~ PROFESIONI{TILOR DE HR DIN ROMÂNIA. POWERED BY EDITURA CARIERE.

HR FOCUS

5. {TIRI

HR DISCOVER

10. CUM CRE~M EXPERIEN}E POZITIVE PENTRU ANGAJA}I

HR ADVISOR

28. CUM DEVINE EMPLOYEE EXPERIENCE

CHEIA UNUI EMPLOYER BRANDING DE SUCCES

HR SPECIAL

32. DE CE DEPARTAMENTUL DE HR JOAC~ ROLUL UNUI ARHITECT-INFLUENCER CÂND

VINE VORBA DE EMPLOYEE EXPERIENCE

34. CUM PUTEM FRUCTIFICA LA JOB

VALOAREA LUI „|MPREUN~”

36. INOVA}IA {I PROFESIONALISMUL, ESEN}IALE |N CREAREA EXPERIEN}EI

MEDICALE PREMIUM

HR CULTURE

48. DESPRE RETEN}IA ANGAJA}ILOR - CU PLUSURI {I MINUSURI

51. CUM CONSTRUIE{TI O CULTUR~ DE RETEN}IE A ANGAJA}ILOR

HR RADAR

56. SENTIMENTUL DE APARTENEN}~ LA JOB

HR TRENDS

62. CRIZA TALENTELOR |N ERA DIGITAL~: ABORD~RI {I SOLU}II

Drag` cititorule, Avem nevoie de FEEDBACKUL t`u!

Te invit`m s` ne comunici p`rerea ta despre articolele publicate \n revist`.

|ntreab` [i exprim`-te liber

accesând adresa:

redactia@hrmanageronline.ro.

ROLUL ESEN}IAL AL MANAGERILOR |N CREAREA UNEI ORGANIZA}II DE SUCCES

HR SUMAR
NR. 75 I SEPTEMBRIE 2023 4
COVER STORY

Beneficiile muncii flexibile

Studiul „Work Flexibility, Job Satisfaction and Job Performance among Romanian Employees – Implications for Sustainable Human Resource Management“, realizat de un grup de profesori din cadrul ASE București, explorează relația dintre exibilitatea muncii, satisfacția și performanța la locul de muncă în rândul angajaților români, cu implicații pentru managementul sustenabil al resurselor umane (HRM).

Cercetarea folosește o metodă mixtă, combinând un sondaj național reprezentativ cu analiza de corespondență multiplă și regresia logistică binară pentru a măsura și evalua nivelul de exibilitate și satisfacție la locul de muncă al angajaților.

Astfel, au fost identi cate patru tipuri principale de exibilitate a muncii: contractuală, funcțională, temporală și spațială De asemenea, a fost dezvoltat și un indicator compozit de

exibilitate a angajaților, care ia în considerare aceste tipuri de exibilitate.

Studiul evidențiază impactul pozitiv al exibilității funcționale, temporale și spațiale, precum și al indicatorului compozit de exibilitate asupra nivelului general de satisfacție la locul de muncă al angajaților. Mai exact, angajații români preferă un mix de lucru la domiciliu și la birou, precum și lucrul în spații închiriate, care le oferă mai multe relații sociale și comunitare.

În concluzie, pentru a realiza un HRM sustenabil, este necesar să se acorde atenție dezvoltării angajaților și combinării exibilității timpului și spațiului de lucru, care pot crește satisfacția și performanța la locul de muncă, precum și bene ciile pentru mediu.

Angajații români încă preferă cash-ul

În România, o proporție semni cativă de angajați încă își primesc salariul în numerar. Astfel, ne plasăm pe locul al doilea în Uniunea Europeană în acest sens. Conform datelor Băncii Mondiale din 2021, un sfert dintre salariații români încă sunt plătiți exclusiv în numerar, iar aproape o treime nu au un cont bancar.

Deși numărul celor care preferă plata în numerar a scăzut comparativ cu 2014, când o treime dintre salariați primeau numerar, procentul rămâne ridicat în contextul avansului tehnologic și digitalizării din țările dezvoltate. Există diverse motive pentru această situație. Unul dintre ele este neîncrederea în sistemul bancar, mai ales printre persoanele mai în vârstă și cele din mediul rural. De asemenea, mulți români încă percep banii zici ca ind mai siguri decât plățile digitale, temându-se de riscul de fraudare sau atacuri cibernetice.

Locuri de muncă fără stres

Un nou trend viral s-a născut pe TikTok – angajații generației Z vor acum joburi fără stres (în engleză „lazy girl jobs“), care să le ofere un salariu bun, bene cii, exibilitate și echilibru între muncă și timp liber.

La fel ca în alte dăți, fenomenul a fost aspru criticat de celelalte generații a ate în câmpul muncii, etichetându-i pe tineri drept leneși. Însă există semne clare că toți angajații, indiferent de vârstă, simt aceeași repulsie față de factorii stresanți, demotivanți

sau deranjanți de la locul de muncă. Deși eticheta „lazy girl jobs“ este asociată mai degrabă tinerilor, probabil oricine și-ar dori un echilibru mai bun între muncă și viața personală ar trebui să țintească într-acolo: „Este important să privim acest lucru ca pe un mesaj social care nu este despre lene, ci despre oameni care doresc să simtă că trăiesc cu sens și pot avea timp pentru propria lor împlinire personală“, spune Daena Giardella, lector la MIT Sloan.

HR FOCUS NR. 75 I SEPTEMBRIE 2023 5

România are nevoie de angajați în domeniul energiei nucleare

România este prima țară din Europa și a doua din lume care implementează tehnologia SMR (reactoare nucleare modulare de mici dimensiuni), iar acest proiect este susținut de o vizită importantă a o cialilor americani, inclusiv a reprezentantului special al președintelui SUA pe probleme climatice, John Kerry. În acest context, rectorul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București, Mihnea Costoiu, subliniază că Centrul E2 din cadrul acestei instituții de învățământ contribuie la pregătirea viitorilor ingineri în domeniul nuclear și că țara noastră va avea nevoie de aproximativ 20.000 de angajați pentru întregul său program nuclear până

în 2030. Acesta reprezintă un moment extrem de important în contextul parteneriatului strategic dintre SUA și România în domeniul energiei nucleare. La rândul său, John Kerry subliniază importanța luptei împotriva schimbărilor climatice și a poluării și vede România ca pe un centru de educație și formare nucleară pentru întreaga regiune. El anunță, de asemenea, lansarea proiectului Phoenix, care va utiliza tehnologii inovatoare de energie curată pentru a reduce emisiile globale. Acesta evidențiază că tehnologia SMR se bazează pe experiența de peste un sfert de secol a României în operarea nucleară în siguranță

Siguranța psihologică la locul de muncă, prioritatea principală a companiilor din România

Marile organizații active în România încep să își concentreze eforturile în a doua jumătate a anului 2023 pe componenta umană, printr-un focus din ce în ce mai mare pentru asigurarea unui mediu de lucru în care primează siguranța emoțională a angajaților, conform unei analize realizate de compania de executive search Arthur Hunt România.

Aceasta în contextul în care provocările economice induc, de peste 2 ani, presiuni majore asupra managerilor din organizații, forțându-i în permanență să se adapteze contextului economic și geopolitic în continuă schimbare. În plus, impredictibilitatea scală și politica locală dezvoltă un stres suplimentar asupra executivilor, dar și a echipelor care deseori se simt suprasolicitate și ajung la epuizare, potrivit analizei Arthur Hunt România.

Aceste schimbări majore de pe piața muncii din România au loc în contextul în care organizațiile au fost supuse deja unor

planuri complexe de transformare și restructurare, ca urmare a pandemiei sau a contextului geopolitic, precum restructurări, procese masive de digitalizare sau e cientizare de procese.

Echipele formate din persoane cu experiență profesională și de viață cât mai diversă pot aduce și ele un plus de valoare companiilor, prin identi carea unor soluții creative și mai rapide la problemele actuale ale pieței.

Să nu uităm că, la nivel european, 8 din 10 lideri de companii sunt preocupați de nivelul de stres din cadrul organizațiilor lor, potrivit cifrelor o ciale ale Comisiei Europene, în contextul în care jumătate dintre angajații din UE consideră stresul ca ind comun la locul lor de muncă. Asigurarea unui mediu sănătos de lucru în cadrul organizațiilor, prin care sunt combătute problemele legate de sănătatea emoțională, este o prioritate și pentru Comisia Europeană. Instituția nanțează programe prin care angajații UE sunt protejați.

Inteligența Artificială și joburile

Locurile de muncă axate pe Inteligența Arti cială (IA) sunt în creștere pe LinkedIn. Potrivit unui raport publicat de curând de această platformă, numărul anunțurilor de joburi care menționează termeni precum „ChatGPT“ sau „GPT“ a înregistrat o creștere semni cativă, de 21 de ori, de la lansarea chatbotului în luna noiembrie a anului trecut până în prezent.

În special, anunțurile pentru posturile de ingineri AI s-au dublat în perioada cuprinsă între aprilie și iunie, ceea ce le-a

adus poziția de al treilea domeniu de ocupare a forței de muncă cu cea mai rapidă creștere pe platformă. Platforma Indeed a înregistrat, de asemenea, o creștere semni cativă a numărului de anunțuri de joburi care includ Inteligența Arti cială generativă, cu o creștere de aproximativ 50% între iulie 2022 și iulie 2023. În același timp, căutările pentru locuri de muncă ce presupun abilități în domeniul IA au înregistrat o creștere și mai spectaculoasă, cu un impresionant 12.300% în aceeași perioadă.

HR FOCUS NR. 75 I SEPTEMBRIE 2023 6

Angajații care lucrează de la distanță sunt din ce în ce mai demotivați

Un semnal de alarmă în ceea ce privește motivația angajaților care lucrează de acasă atrage atenția asupra unei noi situații îngrijorătoare. Conform unui sondaj recent realizat de Gallup, angajații care desfășoară activități la distanță par să se simtă din ce în ce mai puțin conectați la misiunea și scopul organizațiilor pentru care lucrează

Deși nivelul de implicare pare să e mai ridicat printre cei care lucrează în totalitate de la distanță, doar 28% dintre aceștia a rmă că se simt în continuare conectați la misiunea și scopul angajatorului lor. Această cifră constituie un minim istoric pentru acești profesioniști. Dar ce stă în spatele acestei tendințe alarmante? Experții susțin că discrepanțele evidente dintre angajați și angajatori în contextul post-pandemic ar putea explica această scădere a motivației. Companiile care insistă asupra revenirii la birou pot, în mod involuntar, să creeze un sentiment de inutilitate sau de inferioritate în rândul angajaților care optează pentru munca la distanță, chiar dacă acest lucru nu este intenția lor.

Sondajul subliniază importanța încrederii și a autonomiei în stimularea implicării angajaților și sugerează că managerii ar trebui să se concentreze mai mult pe creșterea motivației generale decât pe impunerea prezenței zice la birou. De fapt, obligarea angajaților care lucrează de la distanță să revină la birou ar putea avea efectul contrar dorit, adică o scădere și mai mare a motivației, a încrederii și a loialității în ansamblu. Este crucial ca organizațiile să ia în considerare aceste aspecte pentru a păstra angajații motivați și conectați, indiferent de locul unde își desfășoară activitatea.

Românii și echilibrul între slujbă și casă

Există o tendință de fragilitate crescută în ceea ce privește echilibrul între viața personală și cea profesională în rândul românilor, potrivit celui mai recent studiu realizat în martie 2023 de CIPRA, în colaborare cu Reveal Marketing Research. Datele relevă că numai jumătate dintre participanți se simt mulțumiți de modul în care își gestionează această echilibrare, în scădere semni cativă față de rezultatele din 2021, când proporția era de 58%. Mai exact, 17% dintre respondenți sunt total nemulțumiți de acest echilibru, comparativ cu 14% în anul precedent. În ceea ce privește factorii care in uențează această percepție asupra echilibrului, prioritățile rămân neschimbate. Majoritatea respondenților consideră că petrecerea timpului cu familia (58%) și interacțiunile cu prietenii (49%) sunt aspectele esențiale ale vieții lor personale. În contrast, tra cul (38%), aglomerația (38%) și nivelul de stres (34%) rămân sursele

principale de frustrare. De asemenea, studiul arată că 46% dintre respondenți își doresc să aibă mai mult timp pentru activitățile lor preferate, în timp ce 44% simt că o mai bună organizare ar putea contribui la echilibrul lor personal și profesional, iar 43% sunt dispuși să facă schimbări semni cative pentru a-și îmbunătăți calitatea vieții.

În ceea ce privește preferințele de timp liber ale românilor, plimbările în aer liber se a ă în top (64%), urmate de activitatea de cumpărături (51%) și vizionarea de lme (48%).

Aceste date relevă că menținerea unui echilibru între viața personală și cea profesională devine o provocare tot mai stringentă pentru români. În acest context, este important ca managerii și decidenții să acorde o atenție sporită nevoilor și priorităților individuale ale angajaților, în vederea îmbunătățirii calității vieții lor.

HR FOCUS NR. 75 I SEPTEMBRIE 2023 7

Angajații români își înghesuie concediile în timpul verii

Aproape 60% dintre angajaţii români își aglomerează vacanţele pe timpul verii și își rezervă între 5 și 10 zile libere în această perioadă, arată un sondaj realizat de o platformă de recrutare online.

„Perioada verii este asociată în mod tradiţional concediilor, iar tra cul de la graniţe con rmă acest lucru. Astfel, în ziua de 12 august a fost înregistrat recordul acestui an, de aproximativ 600.000 de oameni care au intrat sau au ieșit pe/de pe teritoriul ţării noastre, potrivit datelor Poliţiei de Frontieră. Sărbătoarea legală de pe 15 august, care a fost într-o zi de marţi, a permis multor angajaţi români să facă punte cu zilele de weekend și să se bucure astfel de mai mult timp liber. În plus, aproape 60% dintre angajaţi așteaptă vara pentru a-și plănui concediul și își rezervă între 5 și 10 zile libere în această perioadă“, reiese din cel mai recent sondaj bestjobs.

În percepţia angajaţilor români, volumul de muncă a crescut anul acesta, ampli când nevoia de timp liber. 57% dintre respondenţi spun că au muncit mai mult în comparaţie cu anul trecut, iar 30% consideră că cerinţele sunt la fel.

Astfel, nevoia de liniște și relaxare este principalul motiv pentru care își iau concediu, așa cum declară 63% dintre participanţii la sondajul bestjobs, urmată de dorinţa de explorare, aventură și experienţe inedite (31%) și rezolvarea unor chestiuni administrative sau gospodărești (22%).

Potrivit sursei citate, mulţi dintre ei folosesc perioadele libere pentru a căuta noi oportunităţi profesionale, volumul aplicărilor pe bestjobs ind foarte crescut în lunile de vară, în special în rândul segmentului 18-34 de ani. Totodată, în ultima lună, aplicările de pe mobil au crescut cu 30%, semn că utilizatorii platformei continuă să exploreze ofertele de muncă și din vacanţă

Cu 20 de zile de concediu plătite pe an conform Codului Muncii, România se a ă printre ţările europene cu cea mai scurtă vacanţă de odihnă oferită angajaţilor din mediul privat,

întrucât cei din sectorul public își pot lua între 21 și 25 de zile de concediu, în funcţie de vechimea în muncă. Totuși, numai anul acesta au fost 15 sărbători legale considerate zile libere, iar cele mai multe dintre ele au fost în zile de marţi sau joi, oferind angajaţilor posibilitatea de a se lega de cel mai apropiat weekend și a se bucura de mai multe minivacanţe, folosind în mod e cient zilele de concediu, se arată în sondajul menţionat.

„În plus, angajatorii care recunosc nevoia de odihnă a angajaţilor și oferă ca bene ciu zile libere suplimentare, cu ocazia zilelor de naștere a angajatului, ale copiilor săi, pentru vechime sau pentru a sărbători o zi speci că industriei, sunt mai apreciaţi de către candidaţi. În ultimele 30 de zile, joburile care oferă acest bene ciu au înregistrat peste 8.000 de căutări“, potrivit bestjobs. Ridicarea restricţiilor de după pandemie a deschis multor români apetitul pentru călătorii internaţionale, iar aproape 20% dintre ei declară în cadrul sondajului bestjobs că și-au plănuit întregul concediu de anul acesta în afara graniţelor. Alţi 28% și-au împărţit concediul între destinaţii din ţară și unele din străinătate, în timp ce 44% se bucură exclusiv de turismul local. Doar 8% dintre participanţii la sondaj nu și-au făcut încă planuri concrete pentru vacanţa din acest an. Sondajul mai arată că pentru a-și realiza planurile de vacanţă, aceștia alocă o parte semni cativă din buget. Cu toate acestea, 43% dintre angajaţi vor încerca anul acesta să nu cheltuiască mai mult decât anul trecut, în timp ce 30% estimează că bugetul alocat va mai mare, iar 21% speră să aibă costuri mai mici.

„Aproape jumătate dintre respondenți au mărturisit că nu au rămas cu nicio zi din concediul de anul trecut, tot mai mulţi pro tând de orice zi liberă disponibilă. Această tendinţă favorizează redobândirea echilibrului între viaţa personală și cea profesională, aspect in uenţat în anii trecuţi de contextul sanitar“, se precizează în sondajul platformei de recrutare.

Sondajul a fost realizat în perioada iulie-august, pe un eșantion de 956 de utilizatori de internet.

Salariile la început de drum sunt prea mici pentru tineri

Rata șomajului în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani este de aproape 22%, potrivit celor mai recente date transmise de Institutul Național de Statistică.

Totodată, dintre cei care au un loc de muncă, 40% sunt înregistrați în Comerț și Agricultură, chiar dacă au studii superioare. Principalul motiv este că salariile pentru joburile de la început de drum sunt prea mici pentru a acoperi nevoile tinerilor, așa cum declarau 64% dintre respondenții celui mai recent sondaj bestjobs efectuat în rândul publicului de 18-24 de ani. Astfel, 40% dintre ei ajung să-și înceapă cariera într-un domeniu nou, pentru care nu au studii sau care nu necesită un

anumit set de abilități, doar pentru a câștiga un salariu mai bun și experiență în CV. Candidații de 18-24 de ani reprezintă 20% din totalul utilizatorilor platformei de recrutare online bestjobs și au efectuat aproape un milion de aplicări de la începutul anului și până în prezent. Cele mai multe au fost în Retail, E-commerce, Call Center, Marketing, Administrativ, Turism, HoReCa, Logistică sau Curierat. O bună parte dintre candidați vizează și internshipurile sau joburile entry-level în Inginerie, IT sau Financiar, iar mulți dintre ei se orientează către joburi din mediul digital, unde își pot construi o carieră care să le asigure exibilitate și opțiuni de lucru remote.

HR FOCUS NR. 75 I SEPTEMBRIE 2023 8

HR DISCOVER

10. EMPLOYEE EXPERIENCE

EMPLOYEE EXPERIENCE

CUM CRE~M EXPERIEN}E

POZITIVE PENTRU ANGAJA}I

HR DISCOVER NR. 75 I SEPTEMBRIE 2023 10

EmployeeExperience(EX)reprezint`sumatuturorinterac]iunilor,tr`irilor [ipercep]iilorpecareangaja]iileau\ncadruluneiorganiza]ii.

A[adar,nu\nseamn`numaiatmosferadelaloculdemunc`,ciesteuncadrumai amplucarecuprindetoateaspecteleinterac]iunilordintreangaja]i[iorganiza]ie, influen]ânddirectengagementul,satisfac]ia[iperforman]aacestora.

DeCONSTANTINPESCARU

HR DISCOVER NR. 75 I SEPTEMBRIE 2023 11

este rezultatul tuturor punctelor de contact pe care angajații le au cu organizația pe parcursul ciclului lor de angajare. Acesta include recrutarea, orientarea, dezvoltarea profesională, relațiile cu colegii, munca în echipă, cultura organizațională și chiar momentul plecării din companie. Fiecare dintre aceste interacțiuni contribuie la modul în care angajatul percepe și experimentează locul de muncă

CE ESTE EMPLOYEE EXPERIENCE?

Specialiștii Gartner de nesc acest termen ca ind modul în care angajații internalizează și interpretează interacțiunile pe care le au cu organizația lor, precum și contextul care stă la baza acestor interacțiuni.

La rândul său, SAP menționează că Employee Experience cuprinde absolut tot ceea ce întâlnește un angajat la o companie: de la aplicarea la job până la ultima zi de lucru –și tot ce se a ă între ele. Prin urmare, practicile tradiționale de Resurse Umane s-au transformat din managementul

capitalului uman (HCM) în managementul experienței umane (HXM). În completare, Qualtrics susține că, pentru ca o organizație să stăpânească experiența angajaților, trebuie să-și asculte oamenii la ecare etapă a EX și să creeze experiențe personalizate.

IMPORTANȚA EMPLOYEE EXPERIENCE

Conform studiilor realizate de Gartner1, organizațiile care investesc în EX pot obține o creștere cu până la 25% în angajamentul angajaților și cu până la 50% în productivitate. În plus, un studiu realizat de Social Market Foundation2 a constatat că angajații fericiți la job sunt cu 20% mai performanți decât cei nemulțumiți de locul lor de muncă. Employee Experience este o strategie esențială pentru succesul unei organizații. Prin investiții în EX, companiile pot crea un mediu de lucru care să-i inspire pe angajați să aibă o contribuție maximă și să ră mână loiali, generând astfel bene cii pe termen lung pentru întreaga organizație.

HR DISCOVER NR. 75 I SEPTEMBRIE 2023 12
1. eModernEmployeeExperience:IncreasingtheReturnsonEmployeeExperienceInvestments,Gartner,2020 2.Happinessandproductivity:Understandingthehappy-productiveworker,SocialMarketFoundation,2015
EX
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.