Pulverheksa og valpen

Page 1Pulverheksa og valpen

Pulverheksa og valpen_Materie.indd 1

20.06.2019 17:39


© CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2019 ISBN 978-82-02-63751-4 1. utgave, 1. opplag 2019 Illustrasjoner: Ingunn Aamodt Omslagsdesign: Cappelen Damm Sats: Cappelen Damm AS Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2019 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

Pulverheksa og valpen_Materie.indd 2

20.06.2019 17:39


Ingunn Aamodt

Pulverheksa og valpen

Pulverheksa og valpen_Materie.indd 3

20.06.2019 17:39


Det er en hutrende høstdag med både regn og vind. Men inne i Pulverhuset er det varmt og koselig. Hokus og Pokus spiller Ludo sammen med Pulverheksa. - Hva er det som piper? spør Hokus. Pulverheksa lytter. - Jeg kan ikke høre noe. Kanskje det var vinden. - Jeg hører heller ikke noe som piper, sier Pokus. - Katter hører veldig godt, sier Hokus. - Og jeg er helt sikker på at det er noe som piper. Det er ikke vinden, det er noe like utenfor døra vår. - La oss se etter, sier Pulverheksa og går for å åpne.

4

Pulverheksa og valpen_Materie.indd 4

20.06.2019 17:39


Pulverheksa og valpen_Materie.indd 5

20.06.2019 17:39


Utenfor døra sitter det en skjelvende, liten skapning. Den ser opp på Pulverheksa med triste øyne. - Hva er det der? spør Pokus. - En valp, ser du vel, sier Hokus. - Den lukter rart, sier Pokus. - Den trenger nok et bad, sier Pulverheksa. Hokus og Pokus er enige i det. - Stakkar liten! sier Pulverheksa og løfter opp valpen. - Du må bli med inn. Du er jo iskald.

6

Pulverheksa og valpen_Materie.indd 6

20.06.2019 17:39


Pulverheksa og valpen_Materie.indd 7

20.06.2019 17:39


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.