Kaptein Sabeltann og Pinky på tokt med Den Sorte Dame

Page 1Terje Formoe Tegnet av Egil Nyhus

KAPTEIN SABELTANN OG

PINKY PÅ TOKT MED

DEN SORTE DAME

KS_på tokt med den sorte dame_materie.indd 1

07.03.2019 20:02


På alle hav er Kaptein Sabeltann kjent som verdens verste sjørøver. Det fortelles at Den Sorte Dame har seilt i flere hundre år og spredd skrekk og gru.

KS_på tokt med den sorte dame_materie.indd 2

07.03.2019 20:02


Når skutene ligger i havn, fortelles fantastiske historier om Kongen på Havet. En skjelvende olding kan fortelle at han en gang hørte Kaptein Sabeltanns latter gjennom nattevinden, så iskald og uhyggelig at han øyeblikkelig bestemte seg for å mønstre av for godt og bli landkrabbe. En annen påstår at han en gang sto ansikt til ansikt med selveste Kaptein Sabeltann. Han kom seg unna så vidt det var. Slike folk blir møtt med den største respekt!

KS_på tokt med den sorte dame_materie.indd 3

07.03.2019 20:02


KS_på tokt med den sorte dame_materie.indd 4

07.03.2019 20:02


– Kaptein Sabeltann, hvisker Pinky lavt der han står i måneskinnet ved rekka på Den Sorte Dame. Ikke fordi han er redd. Nei, mest fordi han er så ubeskrivelig stolt. Selveste Kongen på Havet har latt ham få bli med på tokt. Det må bety at han er godtatt som en av hans menn. – Verdens yngste sjørøver, sier Pinky og smaker på ordene.

Nede under dekk mellom tønner og tauverk har Pinky sin lille sovekrok. I en hengekøye som svinger sakte i takt med bølgene, faller han snart i søvn.

KS_på tokt med den sorte dame_materie.indd 5

07.03.2019 20:02


KS_på tokt med den sorte dame_materie.indd 6

– Alle mann på rekke! Sjørøverne hopper ut av køyene, løper opp trappene og styrter ut på dekk. De vet at det er livsfarlig å komme for sent til oppstilling.

07.03.2019 20:02


Pinky rekker så vidt å komme seg på plass ved siden av Benjamin før døra slår opp med et smell. Kaptein Sabeltann skrider ut. – Hva krever Kaptein Sabeltann av sine menn? Spørsmålet lyder som et piskeslag mot mennene som krymper seg under sjefens granskende blikk. – Lydighet, kæpten! Kapteinen har fått det svaret han ville ha. Hans iskalde latter overdøver vinden og bølgene. Selv måkeskrikene stilner.

KS_på tokt med den sorte dame_materie.indd 7

07.03.2019 20:02


– Hør godt etter, latsabber! Ett døgns seilas i den retningen ligger Apeøya, forteller sjørøverkongen mens han peker med en skinnrull. Ifølge dette kartet gjemte Kong Alfons den tredje av Marmeladene sin fantastiske gullskatt i borgruinene på øya. Vi reiser ikke derfra før alt gullet er lastet om bord på Den Sorte Dame! – Nei, kæpten! svarer mannskapet i samstemt kor. Kaptein Sabeltanns ord er lov.

KS_på tokt med den sorte dame_materie.indd 8

07.03.2019 20:02


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.