Page 1

nr 14 – 2012

Tanum Bokklubber logo – horisontal versjon. Oppdatert 20.06.2012 ©2012 Tanum Bokklubber | Oppdatert 20.06.2012

Fargeversjoner (Cmyk) Mørk Tanum-grønn

Lys Tanum-grønn

Farge- og hvit versjon til bruk mot mørke bakgrunner (Cmyk)

Avstand mellom ordene

Minimumsavstander rundt logo (Cmyk)

Alternative versjoner – svart og hvit Svart

Hvit (negativ)

Energica-14-12.indd 1

10.08.12 14.26


nr 14 – 2012

Tanum Bokklubber logo – horisontal versjon. Oppdatert 20.06.2012 ©2012 Tanum Bokklubber | Oppdatert 20.06.2012

Fargeversjoner (Cmyk) Mørk Tanum-grønn

Lys Tanum-grønn

Farge- og hvit versjon til bruk mot mørke bakgrunner (Cmyk)

Avstand mellom ordene

Minimumsavstander rundt logo (Cmyk)

Alternative versjoner – svart og hvit Svart

Hvit (negativ)

Energica-14-12.indd 1

10.08.12 14.26


Energica_plakat_nær døden opplevelser_Layout 1 08.08.12 12.01 Side 1

Energica

Plakaten

www.energica.no for kurs, reiser og seminarer rg ene ica

Les bøkene! Se side 13

S

e for deg at Gud puster ut og inn i lange, dype drag. Når han puster ut i et Big Bang, opplever vi separasjon fra kilden for vårt opphav, brudd i sammenhengen. Når han puster inn, opplever vi helhet, enhet med kilden, gjenoppbygging av sammenhengen. Nå i bevissthetsskiftets tid starter Gud på et innpust, og vi blir trukket hjem, tilbake til sammenhengen, til enhet, til kilden. Vel hjemme blir vi usynlige, for vi er nå fullkommen enhet og væren – ren bevissthet. Når vi pustes ut igjen, skiller vil lag med kilden og vokser gradvis inn i materien igjen der vi blir synlige. Vi pendler mellom materie og ikkematerie. Prosessen tar tid, laaang tid – det sies at vi i Lemuria var usynlige. Og det er jo en stund siden …

P. M. H. Atwater

Pionerforsker
innen
nær
døden-studier.
Siden
1978
har
hun
skrevet
10 bøker
basert
på
et
unikt
studium
av 4000
tilfeller
hos
barn
og
voksne.Jon Schau


To
nær
døden-opplevelser
sendte
ham på
en
indre
reise
som
endret
livet
hans totalt.
Han
har
skrevet
to
bøker
om sine
opplevelser
fra
den
andre
siden
og den
innsikt
han
har
tilegnet
seg.

Terje Toftenes


Aktiv
i
filmproduksjon
om
ny
vitenskap,
spiritualitet
og
filosofi. Presenterer
unikt
materiale
om
sitt siste
prosjekt
om
nær
døden-opplevelser.

Audun Myskja

Har
fulgt
mange
i
livets
avslutning som
overlege
ved
Hospice
Lovisenberg.
Han
har
nettopp
gitt
ut
boka Døden er en del av livet.

Rune Amundsen 


Skrev
hovedoppgave
i
psykologi
om nær
døden-opplevelser.
Kjent
for
sitt arbeid
om
ekstraordinære
tilstander med
omfattende
TV-produksjon, bøker
og
foredrag.

Program: Fredag
 Audun Myskja: Døden
nær
–
hva
dør?
 Jon Schau: Hva
BETYR
alt
dette
snakket
om HER
og
NÅ? Lørdag
 P. M. H. Atwater: Nær
døden-fenomenet Terje Toftenes: Kvantefysikk
og
bevissthet

 Rune Amundsen: Nær
døden-forskning
 P. M. H. Atwater: Ettervirkningene


Underlig? Dette og mer til utdypes av forskere og vitenskapsfolk i Hazel Courteneys tankevekkende bok basert på hennes egne mystiske erfaringer. Selv er hun ikke i tvil om at det er mer mellom himmel og jord enn noe annet sted. Enten det handler om orber, reinkarnasjon, telepati, bønn, helbredelse ved håndspålegging og tilgang til andre tidslinjer via sinnet, mener hun at nå får det være opp til skeptikerne å bevise at slike fenomener ikke er en realitet!

Nina Normann Ferguson redaksjonssjef

Søndag


 P. M. H. Atwater: Barn
og
nær døden-opplevelser
 Audun Myskja: Dødsprosessen
i lys
av
Den
tibetanske
dødeboken Terje Toftenes: Sjelskonseptet
 Rune Amundsen: Livsrevyen


Priser for Energica-medlemmer: Kun fredag: kr 450,Lørdag + søndag: kr 2100,Hele konferansen: kr 2300,Prisen inkl. lunsj lørdag og søndag.

www.solahelsefarm.com

Energica-14-12.indd 2

10.08.12 14.26


Om menneskets muligheter, av en som har fått mer enn et glimt av dem.

B

En nær døden-opplevelse utløste en rekke utrolige paranormale hendelser som drev journalisten Hazel Courteney til å oppsøke åndelige mestere og ledende vitenskapsfolk for å avdekke hva som egentlig hadde skjedd. Svarene deres mer enn forbløffet henne.

evisstheten vender nesen hjem Vi er i ferd med å dra tilbake dit vi kommer fra, til sammenheng, dit alt er ett. Bevissthetens endelige hjemreise er begynt, nedtellingen til enhet er i gang. Når vi er hjemme, vil universet slik vi kjenner det, forsvinne ... Ord fra et forrykt sinn? Så feil som du overhodet kan ta – ord fra fysikere på høyt nivå! I jakten på en forklaring på sine oversanselige opplevelser oppsøkte Hazel Courteney vitenskapen – og fikk svar som overgår den heftigste fantasy-roman!

Energica-14-12.indd 3

rg ene ica «Vi er på vei hjem, til å la vår bevissthet smelte sammen med kilden, til å bli ikke-fysiske skapninger igjen.» Hazel Courteney

10.08.12 14.26


Helsejournalist Hazel Courteney om sin indre og ytre reise for å åndelig krise og nær døden-

V

i er på vei tilbake til den store sammenhengen «Beslutningen om å stikke innom Harrods, det verdensberømte varemagasinet i hjertet av London, for å kjøpe påskeegg til familien som skulle feire høytiden sammen med meg, hadde virket harmløs. Allikevel hadde den nesten kostet meg både livet og forstanden!» Av Kari Kahrs Hazel Courteney fortsetter: «Mens jeg gikk gjennom telleapparatet ved inngangen, ble det stående fast. Og i løpet av disse få sekundene følte jeg det som om en vulkan hadde utbrudd i kroppen min. Rystelser som minnet om strøm skjøt opp langs ryggraden og skapte intense smerter i hjertet og hodet. I løpet av tre eller fire sekunder ble det på uforklarlig vis bevegelse i telleapparatet igjen. Da jeg snudde for å komme meg ut av magasinet og tilbake i sikkerhet i bilen min mens panikken steg i halsen, ‹ropte› en stemme i hodet mitt som jeg visste ikke kom fra mitt eget sinn: ‹Kom deg til lege – nå!›»

tankene, «følte» hun umiddelbart flere svar i hodet, men hadde ingen anelse om hvilket av svarene som var det rette, om noen. Hun som alltid hadde vært glad i å spise, oppdaget nå at hun ikke engang orket å se mat, og hun ble stadig sykere og svakere. Mens en venn holdt henne i hånden, gjennomgikk hun en nær døden-opplevelse der bevisstheten hennes forlot kroppen. I løpet av påskehelgen inngikk Hazel Courteney en pakt med åndeverdenen om at hun hvis hun overlevde, skulle fortelle den sanne historien om det som hadde skjedd henne.

En pakt med åndeverdenen

Hun vendte tilbake. Etter hvert som dagene ble til uker, begynte hun å arbeide bevisst med den sterke energien som nå pulserte i og omkring henne. Hun lærte å lede energien fra sine egne øyne og inn i andres; hun bare visste det ville være til hjelp for dem. Hun var også blitt intenst oversanselig og telepatisk, noe som frembrakte flere interessante avsløringer av hva andre egentlig tenkte sammenlignet med det de faktisk sa. I tillegg påvirket hun, og ble påvirket av, elektrisk utstyr, og ved flere anledninger manifesterte aske seg omkring henne.

Det var ingenting i veien med Hazel Courteneys hjerte, men til hennes store forbløffelse kunne hun «føle» legens tanker. Så begynte øynene hennes å forandre farge, men hun orket knapt å betrakte seg selv i speilet, for speilbildet forårsaket intens smerte. Hver gang et spørsmål dukket opp i

Et år senere, i desember 1999, utga hun boken Divine Intervention med det resultat at hun mistet troverdigheten som seriøs helsejournalist. Men innerst inne visste hun at det hun hadde opplevd var noe hun selv hadde sagt seg enig i å gjennomføre før

«I løpet av et kvarter lå jeg på benken hos legen min. Ta mitt ord for det – hvis du virkelig tror at du bare har minutter igjen å leve, blir sinnet virkelig konsentrert. Mens jeg tårefylt buste ut med kjærlighetsfulle farvelbudskap til mannen min og døtrene mine, festet legen i all hast hjertesensorer til brystet mitt. Han trodde jeg var blitt rammet av et hjerteanfall. Så begynte det å bli virkelig interessant ……»

4

hun ble født i dette livet, og at hun skulle formidle det hun hadde lært med tanke på å hjelpe andre. Nå foreligger Nedtelling til enhet.

Reisen mot forståelse Professorene William Tiller, Klaus Heinemann og Frederick Travis, forfatter Gary Renard, psykolog Gary Schwartz, professor og sjaman Alberto Villoldo, kosmolog Jude Currivan og grunnleggeren av Damanhur, Oberto Airaudi – Hazel Courteney har snakket med dem alle. I prosessen med å finne ut hva som egentlig skjedde med henne den dagen på Harrods i 1998 og hvordan hun klarte å utføre mirakler i tiden som fulgte, har hun fått tilgang til informasjon som både er spennende lesning og som kan gagne oss alle. De anerkjente ekspertene fra flere fagområder beskriver universet vårt som en forent enhet som er sammenhengende forbundet utover tid og rom, materie og energi, via et opprinnelig kosmisk felt som består av informasjon og intelligens.

Atomer fra tidenes begynnelse Av «ekspertene» fikk Courteney blant annet vite at alt i den fysiske verdenen – personer, dyr, planter, gjenstander, planetene, ja hele universet – grunnleggende sett er skapt av atomer som ble dannet etter Big

Bo kklub b e n E nergica

Energica-14-12.indd 4

10.08.12 14.26

sam opp


rå n-

en

samle kunnskap om hva som egentlig skjedde med henne under en opplevelse sent på 1990-tallet.

Bang. Vi er alle en del av den guddommelige bevisstheten som utforsker seg selv. All virkelighet er forbundet, og alt utstråler sin egen personlige frekvens som bærer i seg informasjon; alt overfører og mottar informasjon. Ethvert system på et hvilket som helst nivå – enten det dreier seg om en subatomær partikkel, en kjerne, et atom, et molekyl, en celle, et organ, en organisme, mennesker, kloden, solsystemet, en galakse – det spiller ingen rolle hvilket nivå – har hukommelse.

samfunn – som Atlantis – og på hver innpustsyklus vender disse samfunnene, vi, tilbake til sammenheng. Alt dette skjer om og om igjen. Gud føder seg selv kontinuerlig. Det finnes en mengde virkeligheter som eksisterer side om side med vår virkelighet, men enn så lenge er det kun de færreste som kan se dem. Fantastisk viten? Hazel Courteney kan fortelle at hun personlig har sett og hørt altfor mye til å kunne avvise det.

En av Courteneys intervjupersoner hevder at vi som vandrer på jorden i dag kan ha atomer i oss som en gang i tiden kan ha vært en del av Jesus, av en av fortidens gatefeiere, ja, av hvem som helst. Poenget er å bli så følsom at man blir i stand til å gjenvinne den informasjonen som finnes i disse atomene. Selv opplevde Hazel Courteney under sin nær døden-opplevelse at det større jeget som hun var forbundet med, faktisk stammet fra tidenes begynnelse. I dag er hun overbevist om at dette større jeget er vesentlig eldre enn klodens 4,6 milliarder år.

Linselus fra åndeverdenen Har du hørt om orber? Mange avfeier dem som juks og fanteri, men en rekke forskere som arbeider på dette området er enige om at orbene er ikke-fysiske, men høyst reelle fenomener – plasmalignende kuler av subtil energi, en energi som nå kan avdekkes ved hjelp av fysiske metoder. Klaus Heinemann

er en av dem som forsker på orber og mener at de er utstrålinger fra åndevesener. Han forteller Hazel Courteney at takket være den digitale fototeknologien kan vi nå se orbene på fotografier der de dukker opp aldeles ubedt. Alberto Villoldo forteller at medisinmenn og -kvinner i Andes har hatt kjennskap til orber i tusener av år. Han beskriver det åttende chakraet – det som befinner seg utenfor og over den fysiske kroppen – som en orb. Når den fysiske kroppen dør, lastes all informasjon i de sju chakraene ned i det åttende chakraet som blir til et ikke-fysisk vesen – en orb. Når tiden er inne, setter orben kursen mot et nytt jordisk liv, mot den familien som kan tilby mest læring. Informasjonen i orben – det åttende chakraet – lastes ned i en ny kropp, og vi fødes på ny.

Reiser i tid Alberto Villoldo forteller om profetiske samfunn. William Tiller har en teori om at vi har utviklet oss fra ikke-fysiske samfunn som Mu og Lemuria som intenderte («ville-ønsket») vårt univers til væren lenge før Big Bang. Frederick Travis forteller at vi mellom søvn og drøm reiser gjennom den universelle intelligensens felt som forvalter alt liv og rommer all informasjon, og også hvordan det er mulig at vi kan oppleve eksistenser i andre dimensjoner og legge ut på astralreiser. Flere av de intervjuede fortalte henne at vi i egenskap av å være sjeler som eksisterer utenfor tid og rom faktisk kan komme til å bli i stand til å reinkarnere i en hvilken som helst periode i tiden, og at vi da til og med kan foreta forandringer i fortiden som kan påvirke nået. William Tiller mener at vårt fysiske univers slik vi kjenner det, vil fortsette å utvide seg i milliarder av år hvis vi ikke ødelegger det. Han mener at vi alle er på vei «hjem», det handler om bevissthetens reise tilbake til sin kilde, tilbake til sammenheng. Han har en teori om at universet puster. På hver utpustsyklus dannes

Hazel Courteney har virket som spaltist og forfatter innenfor helse og metafysikk fra 1993. Hun har vært bidragsyter til flere tidsskrifter og riksaviser, og har skrevet to bøker der hun forteller historien om sine paranormale opplevelser, Divine Intervention og The Evidence for the Sixth Sense, samt flere bøker om helse. I 1997 ble hun valgt til Health Journalist of the Year for spørrespalten «What’s the Alternative?» i Daily Mail. Courteney bor i Henleyon-Thames i Storbritannia. www.hazelcourteney.com

HOVEDBOKEN: Hazel Courteney: NEDTELLING TIL ENHET

Originaltittel: Countdown to Coherence Oversatt av Kari Kahrs Innb. 280 s. Vanlig pris: kr 342,DIN PRIS: kr 299,Bestillingsnr. 89839

B ok k l ub b e n En e r g i c a

Energica-14-12.indd 5

5

10.08.12 14.26


Tarot – en nøkkel som kan åpne indre dører

T

arot gir svar! en

ergica

For nye og erfarne tarotister

Tarotkortene speiler ditt indre og ytre univers og kan hjelpe deg til bedre å forstå det som skjer i livet ditt. Tarotkortene representerer arketypiske energier som styrer våre liv, som de fire elementene luft, vann, ild og jord; 22 klassiske arketyper som blant annet sol, måne, død, djevel, skjebne, styrke og rettferdighet; fem hierarkiske energier som pasje, knekt, dronning, konge og ess. I tillegg kommer tallsymbolikk, fargesymbolikk, esoterisk symbolikk og svært mye mer. Kompendiet fungerer som et kurs som hjelper deg til å forstå kortenes allsidige innhold, lærer deg å legge dem ut og ikke minst tolke det «kartet» et utlegg viser. Kompendiet inneholder sort hvitt-bilder av kortene i Rider Waite-stokken og har god plass til egne notater.

6

Et innføringskurs i tarot som inviterer deg inn i tarotverdenens magi og mystikk – så langt inn som du selv vil gå. …

Lena Eide og Annette Behrens (red.): TAROT KURSKOMPENDIUM

Hft. 224 s. Vanlig pris: kr 298,DIN PRIS: kr 259,Bestillingsnr. 92494

Rider Waite Rider Waite-kortene, med sine kraftfulle og inspirerende illustrasjoner, er den klassiske tarot-kortstokken. Kortene ble tegnet av Pamela Colman Smith etter anvisninger fra Arthur Edward Waite i 1910. Begge var medlemmer av den magiske ordenen Golden Dawn. RiderWaite anbefales som den første kortstokken å kjøpe, siden kurs og bøker oftest er lagt opp etter denne. Stokken er likevel ikke kun beregnet på nybegynnere, da mange profesjonelle tarotister sverger til denne som sitt arbeidsverktøy. 78 kort, 7 x 12 cm, og veiledningshefte med norsk tekst.

Bo kklub b e n E nergica

Energica-14-12.indd 6

10.08.12 14.26


Energica

Bazar

www.energica.no for flere varer

Duk og pose til orakelkort en

ergica

Klassiske tarotkort!

Dine orakelkort holder din energi. Legg kortene på et fast underlag når du bruker dem, for å bevare og høyne kortenes energi, og oppbevar dem i en egen pose når du ikke bruker dem for å beskytte energien deres. Firkantet duk i mørkblå kraftig velour kantet med lysgrå «silkebånd» og med påbroderte stjerner og halvmåner. Mål: 80x80 cm Pose i mørkblå kraftig velour med mørkblå «silkesnor» og med påbroderte stjerner og halvmåner. Mål: 20x20 cm DUK OG POSE TIL ORAKELKORT DIN PRIS: kr 229,Bestillingsnr. 89284

ergica en

Duk og pose

229,RIDER WAITE - TAROTKORT DIN PRIS: kr 259,Bestillingsnr. 74260

en

ergica

Vakker velourpose til dine orakelkort!

B ok k l ub b e n En e r g i c a

Energica-14-12.indd 7

7

10.08.12 14.26


Se filmen om Neale Donald Walsch' spennende liv!

N

F

år taket glipper HIMMELSKE SAMTALER 1

en

ergica

Hft. 212 s. Vanlig pris: 149,DIN PRIS: kr 99,Bestillingsnr. 56432

Basert på den sanne historien om NEALE DONALD WALSCH

Maya Space

ergica en

Maya Fiennes chanter sine egenkomponerte mantraer på sanskrit backet av musikere på piano, keyboard, HIMMELSKE 2 gitar, bassgitar, elektriskSAMTALER gitar, akustisk Hft. 276 s. fiolin, cello, fløyte, tabla og percusVanlig pris: 149,sion.

DVD med norsk tekst!

Sterkt nakkeskadet etter en bilulykke, jobbløs, hjemløs og skilt – et temmelig håpløst scenario for den som møter alt sammen på en gang. Det gjorde middelaldrende Neale Donald Walsch. Men, nærmest lik fugl Føniks som gjenoppstod fra asken, løftet han seg selv bokstavelig talt opp fra rennestenen, og greide å møte livet igjen, med fornyet kraft. Hvordan det er mulig? Svaret har han gitt oss i trilogien Himmelske samtaler og i filmversjonen av samme, som du får tilbud om her. Vi kan imidlertid røpe såpass: En desperat Neale roper på gammeltestamentlig vis ut sin fortvilelse til Gud – og får svar: en dialog mellom menneske og guddom, himmel og jord – om alt mellom himmel og jord –

8

er i gang, og den fortsetter gjennom hele ni bøker (som alle er til salgs i Energica).

DIN PRIS: kr 99,rg ene ica Bestillingsnr. 56440 Åtte spor som understøtterSe denside form12 for yoga Maya praktiserer, og som forPåflere hun presenterer i Yoga for livet. et bøker! av sporene kan du også høre Deepak Chopra resitere «Beloved» av Rumi. MAYASPACE Spilletid: 2 timer DIN PRIS: kr 158,Bestillingsnr. 92528

Sterkt, gripende og ikke minst sant, om livets fallgroper og hvordan finne tilbake til livet igjen. Spilletid: 1 time og 45 minutter + bonusmateriale Med norsk tekst

HIMMELSKE SAMTALER 3 HIMMELSKE SAMTALER (DVD) DIN PRIS: kr 159,Bestillingsnr. 83592

Hft. 390 s. Vanlig pris: 149,DIN PRIS: kr 99,Bestillingsnr. 56457

Bo kklub b e n E nergica

Energica-14-12.indd 8

10.08.12 14.26


Ny bok av lege Knut Flytlie, forfatteren av suksessboken Vitaminrevolusjonen med over 60 000 solgte eksemplarer i Skandinavia!

F

inn din vitaminprofil

Om hvilke vitaminer og mineraler akkurat du trenger, og hvor mye Lege Knut Flytlie har helbredet tusenvis av pasienter som helsevesenet har gitt opp. I Nye vitaminrevolusjonen presenterer han ny og tankevekkende innsikt i årsaken til sykdom. «Vi er alle forskjellige,» sier Flytlie, «vi behøver ulikt kosthold, og noen av oss har i tillegg behov for vitamin- og mineraltilskudd.» I Nye vitaminrevolusjonen hjelper han deg til å finne din vitaminprofil – hvilke vitaminer og mineraler akkurat du har behov for. Vondt i hodet eller i muskler og ledd? Lav energi? Nye Vitaminrevolusjonen hjelper deg til å finne ut hvorfor og forteller hvilke vitaminer og mineraler som kan gjøre deg friskere. Benskjør? Vitamintilskudd kan hjelpe. Pollen- eller matallergiker? Vitaminer og mineraler kan dempe reaksjoner og styrke kroppens motstandsapparat. Uforklarlig vondt i magen og/eller halsbrann? En bedret ph-balanse ved hjelp av vitaminer kan være svaret. Nye Vitaminrevolusjonen er en verdig arvtaker til populære Vitaminrevolusjonen!

ergica en Alt du bør vite om vitaminer og mineraler!

Knut Flytlie er norsk spesialist i allmennmedisin med egen klinikk i Vejle i Danmark der han arbeider etter komplementærmedisinske prinsipper. Han svarer på spørsmål fra seerne i TV- programmet «Lægens bord» på dansk TV og underviser leger i alternativ medisin. Han har mange norske pasienter og svarer også på spørsmål på sin nettside: www.vitamindoktor.dk

Knut T. Flytlie: NYE VITAMINREVOLUSJONEN

Innb. 168 s. Vanlig pris: kr 299,DIN PRIS: kr 262,Bestillingsnr. 92569

B ok k l u b b e n En e r g i c a

Energica-14-12.indd 9

9

10.08.12 14.26


Tegn, varsler og overtro var en gang levende realiteter man måtte kjenne til og beskytte seg mot. Ikke slik lenger – eller … ?

Energica Musikk

Bank i bordet! en

ergica

Hvorfor frykter vi fredag 13.?

Den nye tiden La Morten Eriksen guide deg gjennom fire healende meditasjoner til myke bakgrunnstoner av Egil Fylling.

Hvorfor betyr svart katt over veien ulykke, og hvorfor tror vi fredag 13. bringer uhell? Og hvorfor banker vi i bordet for at det ikke skal gå «troll i ord»? Svart katt over veien forteller om tegn, varsler og overtro som menneskene har tatt lærdom av i hundrevis av år. Den forklarer bakgrunnen for slike forestillinger og skikker, knyttet til for eksempel svarte katter, aprilsnarr og runer, og gir et interessant innblikk i tenkemåter som kan være vanskelige å forstå i dag, men som en gang var både logiske og meningsbærende.

Ronald Grambo er folklorist og tidligere førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, nå pensjonist. Boken kom første gang ut i 1993. Denne utgaven er en oppdatert versjon.

Levninger av gammel folketro holdes imidlerRonald Grambo: tid fortsatt i hevd; varsler og overtro har til SVART KATT OVER VEIEN dels fortsatt en naturlig plass i folks liv, selv Innb. 272 s. om begrunnelsen for dem ofte er gått tapt. En spennende veiviser i en verden av tidligere tiders forestillinger og skikker!

10

Morten Eriksen har arbeidet som lærer og veileder innenfor meditasjon og selvutvikling siden 1994; Egil Vihanga Fylling regnes som landets mest fremtredende musiker innenfor meditasjonsmusikk. www.morten-eriksen.no www.egilfylling.no Guidet healing og meditasjon med musikk.

DEN NYE TIDEN Spilletid: 54 minutter Vanlig pris: kr 179,DIN PRIS: kr 158,Bestillingsnr. 90852

Vanlig pris: kr 329,DIN PRIS: kr 288,Bestillingsnr. 92577

Bo kklub ben E nergica

Energica-14-12.indd 10

10.08.12 14.26


Tema: Om healingkraftens magiske virkning

Inna Segal: KROPPENS HEMMELIGE SPRÅK

Eric Pearl: VEKK DIN INDRE HEALER

Deb Shapiro: DIN KROPP SPEILER DITT SINN

Vanlig pris: kr 329,DIN PRIS: kr 159,Bestillingsnr. 70904

Vanlig pris: kr 365,DIN PRIS: kr 249,Bestillingsnr. 12633

Vianna Stibal: THETAHEALING

Matthew Manning: SINNET HEALER KROPPEN

Jonette Crowley: BRING SJELEN INN I KROPPEN

Vanlig pris: kr 365,DIN PRIS: kr 259,Bestillingsnr. 85530

Vanlig pris: kr 342,DIN PRIS: kr 199,Bestillingsnr. 10645

Vanlig pris: kr 342,DIN PRIS: kr 299,Bestillingsnr. 88872

Adam: DRØMMEHEALEREN

Caroline Myss: HEALINGKRAFTENS HELLIGE DIMENSJON

Heather Cumming og Karen Leffler: JOHN OF GOD

Vanlig pris: kr 365,DIN PRIS: kr 319,Bestillingsnr. 88948

Vanlig pris: kr 342,DIN PRIS: kr 159,Bestillingsnr. 23531

Vanlig pris: kr 342,DIN PRIS: kr 159,Bestillingsnr. 83535

Vanlig pris: kr 342,DIN PRIS: kr 159,Bestillingsnr. 83543 B okk l u b b e n En e r g i c a

Energica-14-12.indd 11

11

10.08.12 14.26


Energica

Bibliotek

www.energica.no for flere bøker

Neale Donald Walsch: SAMHØRIGHET MED GUD Samhørighet med Gud, som er en frittstående fortsettelse av de fire foregående bøkene, utfordrer alle som søker å utvikle sitt eget forhold til Gud – en Gud som er i oss og overalt omkring oss.

Utfordrende samtaler med Gud om et av livets største mysterier: døden. Hilser Gud oss velkommen, finnes det et helvete – eller skjer det ingenting? Boken er et forbløffende åndelig skrift med overraskende avsløringer.

Vanlig pris: kr 129,DIN PRIS: kr 99,Bestillingsnr. 78295

Vanlig pris: kr 342,DIN PRIS: kr 129,Bestillingsnr. 23481

Neale Donald Walsch: DE NYE ÅPENBARINGENE

Neale Donald Walsch: VENNSKAP MED GUD

Verden er ille ute, den har større problemer enn noen gang før. Boken bidrar med en forklaring på krisen vi står overfor og hvordan vi skal løse den, bevege oss fremover og endelig bygge en ny verden av fred og harmoni basert på nye oppfatninger om Gud og livet.

Nærkontakt med en vennligsinnet, fordomsfri og humørfylt Gud forandret livet til Neale Donald Walsch fullstendig. Hans lekende og lette, dypsindige og kloke samtaler med Gud, om det meste av betydning i livet, inspirerer og utfordrer både den som har et forhold til Gud, og den som ikke har det.

Vanlig pris: kr 129,DIN PRIS: kr 99,Bestillingsnr. 10090

Vanlig pris: kr 129,DIN PRIS: kr 99,Bestillingsnr. 78253

Neale Donald Walsch: MORGENDAGENS GUD

Neale Donald Walsch: HIMMELSKE SAMTALER MED MENNESKEHETEN 1

Vi mennesker vil snart gjenskape opplevelsen av Gud på en slik måte at vi endelig kan leve i fred med hverandre. Enten ditt ståsted er i troens verden eller ei, vil du neppe unngå å bli revet med av den overraskende og dype visjonen om vår nærmeste fremtid – de neste 30 årene.

Vanlig pris: kr 342,DIN PRIS: kr 129,Bestillingsnr. 72116

12

Neale Donald Walsch: HJEMME HOS GUD

Neale Donald Walsch har nedtegnet sine samtaler med Gud i en lang rekke bøker. Nå er han i gang med en ny bokserie for alle som er bekymret for fremtiden: Himmelske samtaler med menneskeheten.

Vanlig pris: kr 349,DIN PRIS: kr 305,Bestillingsnr. 90845

Bo kklub b en E nergica

Energica-14-12.indd 12

10.08.12 14.27


rg ene ica

Møt forfatterne! Se s. 2

P.M.H. Atwater: INDIGOBARNA

Jon Schau: JONS BOK 2

Indigobarna er blant de første betydelige undersøkelsene av dagens barn og deres plass i vår verden, som er i rask endring. Objektiv forskning og mystiske avsløringer og profetier forklarer hvorfor disse barna lager bølger på planeten og hvorfor det skjer akkurat nå.

Om stillhet, tro og tillit. Og om reisen til seg selv. Side på side med store og små sannhetskorn som gjør godt å lese!

Vanlig pris: kr 349,DIN PRIS: kr 305,Bestillingsnr. 88021

Vanlig pris: kr 342,DIN PRIS: kr 129,Bestillingsnr. 10132

Audun Myskja: LEVE MED KREFT

Audun Myskja: PÅ VEI MOT EN INTERGRERT MEDISIN

Når du selv eller en av dine nærmeste har fått en kreftdiagnose, melder det seg tusen spørsmål. Med sin lange erfaring og varme medmenneskelighet veileder lege Audun Myskja deg gjennom den første vanskelige tiden, med praktiske råd og eksempler på hvordan andre har opplevd sin sykdom.

Den første boken i sitt slag i Norge som gir et oversiktlig bilde av ulike medisinske retninger og helbredelsesmetoder. Med praktiske råd, øvelser for sjel, kropp og sinn og en rekke illustrerende pasienthistorier.

Vanlig pris: kr 325,DIN PRIS: kr 259,Bestillingsnr. 80531

ergica en

DVD

THE DAY BEFORE DISCLOSURE (DVD) Hva om vi ikke er alene i universet? Hva om våre myndigheter har vært klar over en utenomjordisk tilstedeværelse siden 1940-tallet, men at de har valgt å legge lokk på all informasjon for å hindre verden i å få vite sannheten? Banebrytende dokumentaren som tar et dypdykk i UFO-fenomenets historie, og presenterer et overveldende innblikk i hva som egentlig foregår.

Vanlig pris: kr 349,DIN PRIS: kr 69,Bestillingsnr. 92593 ergica en

DVD

LEVENDE HELSE (DVD) Hva er de bakenforliggende årsakene til de mange kroniske sykdommene, og hvilken rolle spiller genene når det gjelder sykdom og helse? Norsk grensesprengende dokumentar om vår helse!

Vanlig pris: kr 250,DIN PRIS: kr 199,Bestillingsnr. 92262

DIN PRIS: kr 249,Bestillingsnr. 86058 B okkl u b b e n En e r g i c a

Energica-14-12.indd 13

13

10.08.12 14.27


Som liten jente snakket Carole med Gud, ikke kirkens fryktinngytende Gud, men en kjærlighetsfull og hjelpsom Gud. Under en mystisk erfaring i tenårene inngikk hun en avtale med Gud om å bli utøvende kunstner i første halvdel av livet og arbeide for Gud i andre halvdel. Begge holdt sin del av avtalen. Etter et halvt liv som musiker erfarte hun i 50-årene til fulle sine medfødte oversanselige evner og forsto hun at hun nå hadde et hellig ansvar som formidler av åndelige sannheter. Carole Lynne har skrevet en rekke prisbelønnede bøker, Consult Your Inner Psychic, How to Get a Good Reading from a Psychic Medium og Heart and Sound. www.carolelynnecosmicconnection.com

Slik med

VELKOM Gjelder

HOVED Får du ti avbestille gebyr pe under 1 over 2 k hovedbo

CAROLE SPØR – KOSMOS SVARER

RETUR Ifølge lov ubeskadi må selv b i original belastet

AVTALE Avslutte over, må

Carole Lynne spør hvordan og hvorfor, og Kosmos svarer, på mange forskjellige måter: gjennom klardrømmer, ut-avkroppen-opplevelser, visjoner i våken tilstand, åpenbaringer, forutviten og inspirerte opplevelser mens Carole befinner seg i lett transe. Les hva som skjer under en kanaliseringsprosess, og følg Carole Lynne på hennes fantastiske åndelige reise fra å være et spirende medium til å bli en aktiv mystiker!

Carole Lynne: KOSMISK KONTAKT

Oversatt av Kari Kahrs Innb. 280 s. Vanlig pris: kr 342,DIN PRIS: kr 299,Bestillingsnr. 86850

rg ene ica

En åpen kanal for Kosmos

BETALIN Benytt in bokpakk medlems gjelder.

BESTILL Du kan b hovedbo døgnet. N får oppg Du kan o Husk å r siden. Ha du konta

Chakrapendel med månesten De syv perlene i kjedet representerer chakraene og hjelper til med å balansere energiene dine. Kjedet har karabinlås slik at du kan feste det på en annen pendel eller bruke det som et kraftfullt armbånd slik at du beholder energibalansen hele dagen.Total lengde: 24 cm.

CHAKRAPENDEL MED MÅNESTEN DIN PRIS: kr 259,Bestillingsnr. 86892 14

Bo kklub ben E nergica

Energica-14-12.indd 14

10.08.12 14.27

KUNDE Åpent al kl. 09.00 Telefon: Energica E-post: S

For be 815 5 For En

ANSVARL REDAKSJ REDAKSJ DESIGN/ TRYKK: Å


Husk frimerke. Porto som brev.

Energica, 0055 Oslo A l l e henvend el s er 815 59 200 ev. w w w. energ ic a .no

Slik virker ditt medlemskap i Energica

Servicekupong

Kupongen må være oss i hende innen 19. september 2012

92494 Tarot kurskompendium

83543 John of God

VELKOMSTTILBUD Gjelder kun ved første gangs innmelding.

74260

Rider Waite – tarotkort

78295 Samhørighet med Gud

89284

Duk og pose til orakelkort

23481 Hjemme hos Gud

HOVEDBOKEN Får du tilsendt ca. hver tredje uke hvis du ikke avbestiller innen fristen. Porto og ekspedisjonsgebyr per pakke er: Hovedbok kr 21,-. Pakker under 1 kg kr 39,-. Pakker opptil 2 kg kr 79,- og over 2 kg kr 98,-. Bestilles det varer sammen med hovedboka, gjelder satsene per kg.

56457 Himmelske samtaler 3

10090 De nye åpenbaringene

56432 Himmelske samtaler 1

72116 Morgendagens Gud

56440 Himmelske samtaler 2

78253 Vennskap med Gud

83592 Himmelske samtaler (DVD)

90845 Himmelske samtaler med menneskeheten 1

92569 Nye vitaminrevolusjonen

10132 Indigobarna

RETUR Ifølge lov om angrefrist kan du returnere uleste/ ubeskadigede produkter innen 2 uker, men du må selv betale porto og produktet må returneres i originalemballasjen. Ufrankert retur vil bli belastet med kr 65,-.

92577 Svart katt over veien

88021 Jons bok 2

90852 Den nye tiden (CD)

92262 Levende helse (DVD)

23531 Drømmehealeren

80531 På vei mot en intergrert medisin

70904 Thetahealing

86058 The Day Before Disclosure (DVD)

18887 Vekk din indre healer

92593 Leve med kreft

88948 Kroppens hemmelige språk

86850 Kosmisk kontakt

10645 Sinnet healer kroppen

86892

Chakrapendel med månesten

12633 Din kropp speiler ditt sinn

55202

Armbånd, vevd med sølv og steiner

88872 Bring sjelen inn i kroppen

92551 Engletarot

AVTALEN Avsluttes medlemskapet før avtalt bindingstid er over, må du betale full pris for velkomstpakken. BETALING Benytt innbetalingskortet som ligger ved i hver bokpakke.Ved betaling på annen måte, oppgi ditt medlemsnummer og det kidnummer betalingen gjelder. BESTILLE/AVBESTILLE Du kan bestille ekstraprodukter og avbestille hovedboken på vår ordretelefon 815 59 200, hele døgnet. Noter alltid ned kvitteringsnummeret du får oppgitt ved avbestilling. Du kan også gå inn på www.energica.no. Husk å registrere deg første gang du benytter siden. Ha alltid medlemsnummeret foran deg når du kontakter oss. KUNDESERVICE Åpent alle hverdager mellom kl. 09.00 og 15.00 Telefon: 815 59 200, tastevalg 9 Energica, 0055 Oslo E-post: Se www.energica.no

For bestilling hele døgnet: 815 59 200 For Energica tast 5 ANSVARLIG UTGIVER: Cappelen Damm AS REDAKSJONSSJEF: Nina Normann Ferguson REDAKSJONSSEKRETÆR: Bia Settem DESIGN/LAYOUT: Elin Sollesnes TRYKK: Ålgård Offset

83535 Healingkraftens hellige dimensjon

Nei takk! Jeg avbestiller hovedboken Best.nr. 89839 Navn:

Ved adresseendring vennligst benytt Postens adresseendringskort.

Adresse: Postnr./ -sted: Husk medlemsnummer (9 sifre): Mitt medlemsnummer

Vevd armbånd Iøynefallende og vakkert vevd armbånd med særpreg! Armbåndene er individuelt laget, og du finner ikke to som er helt like. Energica kan derfor ikke garantere at du får akkurat det armbåndet som er avbildet. Til gjengjeld vil du få et armbånd som er helt unikt. Lengde: ca. 20 cm

ARMBÅND, VEVD MED SØLV OG STEINER DIN PRIS: kr 299,Bestillingsnr. 55202

Energica-14-12.indd 15

Nedtelling til enhet

ergica en

299,10.08.12 14.27


Returadresse: Energica, Postboks 780 Sentrum, 0106 Oslo

Engler, alver og drager møter Den store og lille arkana

Englene inntar tarot! Doreen Virtue, kjent for et utall bøker og kortstokker med engler, alver og feer, har sammen med tarotisten Radleigh Valentine skapt en helt ny kortstokk for alle engleelskere – og for tarotister en helt ny tarotstokk! I likhet med alle tarotstokker består Engletarot av 78 kort fordelt på Den store arkana og Den lille arkana. Kortstokken er bygget opp etter tarotkunstens regler, men symbolikken er hentet fra Doreen Virtues univers: Luftelementet gjenspeiles i enhjørningen, havfruer symboliserer vann, drager står for ild mens alvene viser til jordelementet. Noe er trukket fra og noe er lagt til, som de fjorten erkeenglene som er til stede i Den store arkana og budskapet påskrevet hvert kort. Et veiledningshefte som forklarer kortene og viser hvordan du bruker dem, følger med.

en

ergica

Ny orakelkortstokk fra DOREEN VIRTUE!

En spennende ny orakelkortstokk fra Doreen Virtue, vakkert og fantasifullt utformet av fantasykunstner Steve A. Roberts. 78 orakelkort, 9 x 12,5 cm + instruksjonsbok på 135 sider

en

ergica

Kjent med engler, ukjent med tarot? Doreen Virtue: ENGLETAROT DIN PRIS: kr 250,Bestillingsnr. 92551

Energica-14-12.indd 16

Se side 6.

10.08.12 14.27


Energica_plakat_nær døden opplevelser_Layout 1 08.08.12 12.01 Side 1

Energica

Plakaten

www.energica.no for kurs, reiser og seminarer rg ene ica

Les bøkene! Se side 13

S

e for deg at Gud puster ut og inn i lange, dype drag. Når han puster ut i et Big Bang, opplever vi separasjon fra kilden for vårt opphav, brudd i sammenhengen. Når han puster inn, opplever vi helhet, enhet med kilden, gjenoppbygging av sammenhengen. Nå i bevissthetsskiftets tid starter Gud på et innpust, og vi blir trukket hjem, tilbake til sammenhengen, til enhet, til kilden. Vel hjemme blir vi usynlige, for vi er nå fullkommen enhet og væren – ren bevissthet. Når vi pustes ut igjen, skiller vil lag med kilden og vokser gradvis inn i materien igjen der vi blir synlige. Vi pendler mellom materie og ikkematerie. Prosessen tar tid, laaang tid – det sies at vi i Lemuria var usynlige. Og det er jo en stund siden …

P. M. H. Atwater

Pionerforsker
innen
nær
døden-studier.
Siden
1978
har
hun
skrevet
10 bøker
basert
på
et
unikt
studium
av 4000
tilfeller
hos
barn
og
voksne.Jon Schau


To
nær
døden-opplevelser
sendte
ham på
en
indre
reise
som
endret
livet
hans totalt.
Han
har
skrevet
to
bøker
om sine
opplevelser
fra
den
andre
siden
og den
innsikt
han
har
tilegnet
seg.

Terje Toftenes


Aktiv
i
filmproduksjon
om
ny
vitenskap,
spiritualitet
og
filosofi. Presenterer
unikt
materiale
om
sitt siste
prosjekt
om
nær
døden-opplevelser.

Audun Myskja

Har
fulgt
mange
i
livets
avslutning som
overlege
ved
Hospice
Lovisenberg.
Han
har
nettopp
gitt
ut
boka Døden er en del av livet.

Rune Amundsen 


Skrev
hovedoppgave
i
psykologi
om nær
døden-opplevelser.
Kjent
for
sitt arbeid
om
ekstraordinære
tilstander med
omfattende
TV-produksjon, bøker
og
foredrag.

Program: Fredag
 Audun Myskja: Døden
nær
–
hva
dør?
 Jon Schau: Hva
BETYR
alt
dette
snakket
om HER
og
NÅ? Lørdag
 P. M. H. Atwater: Nær
døden-fenomenet Terje Toftenes: Kvantefysikk
og
bevissthet

 Rune Amundsen: Nær
døden-forskning
 P. M. H. Atwater: Ettervirkningene


Underlig? Dette og mer til utdypes av forskere og vitenskapsfolk i Hazel Courteneys tankevekkende bok basert på hennes egne mystiske erfaringer. Selv er hun ikke i tvil om at det er mer mellom himmel og jord enn noe annet sted. Enten det handler om orber, reinkarnasjon, telepati, bønn, helbredelse ved håndspålegging og tilgang til andre tidslinjer via sinnet, mener hun at nå får det være opp til skeptikerne å bevise at slike fenomener ikke er en realitet!

NINA NORMANN FERGUSON redaksjonssjef

Søndag


 P. M. H. Atwater: Barn
og
nær døden-opplevelser
 Audun Myskja: Dødsprosessen
i lys
av
Den
tibetanske
dødeboken Terje Toftenes: Sjelskonseptet
 Rune Amundsen: Livsrevyen


Priser for Energica-medlemmer: Kun fredag: kr 450,Lørdag + søndag: kr 2100,Hele konferansen: kr 2300,Prisen inkl. lunsj lørdag og søndag.

www.solahelsefarm.com

Energica-14-12.indd 2

10.08.12 14.26


Om menneskets muligheter, av en som har fått mer enn et glimt av dem.

B

En nær døden-opplevelse utløste en rekke utrolige paranormale hendelser som drev journalisten Hazel Courteney til å oppsøke åndelige mestere og ledende vitenskapsfolk for å avdekke hva som egentlig hadde skjedd. Svarene deres mer enn forbløffet henne.

evisstheten vender nesen hjem Vi er i ferd med å dra tilbake dit vi kommer fra, til sammenheng, dit alt er ett. Bevissthetens endelige hjemreise er begynt, nedtellingen til enhet er i gang. Når vi er hjemme, vil universet slik vi kjenner det, forsvinne ... Ord fra et forrykt sinn? Så feil som du overhodet kan ta – ord fra fysikere på høyt nivå! I jakten på en forklaring på sine oversanselige opplevelser oppsøkte Hazel Courteney vitenskapen – og fikk svar som overgår den heftigste fantasy-roman!

Energica-14-12.indd 3

rg ene ica «Vi er på vei hjem, til å la vår bevissthet smelte sammen med kilden, til å bli ikke-fysiske skapninger igjen.» Hazel Courteney

10.08.12 14.26


Helsejournalist Hazel Courteney om sin indre og ytre reise for å åndelig krise og nær døden-

V

i er på vei tilbake til den store sammenhengen «Beslutningen om å stikke innom Harrods, det verdensberømte varemagasinet i hjertet av London, for å kjøpe påskeegg til familien som skulle feire høytiden sammen med meg, hadde virket harmløs. Allikevel hadde den nesten kostet meg både livet og forstanden!» Av Kari Kahrs Hazel Courteney fortsetter: «Mens jeg gikk gjennom telleapparatet ved inngangen, ble det stående fast. Og i løpet av disse få sekundene følte jeg det som om en vulkan hadde utbrudd i kroppen min. Rystelser som minnet om strøm skjøt opp langs ryggraden og skapte intense smerter i hjertet og hodet. I løpet av tre eller fire sekunder ble det på uforklarlig vis bevegelse i telleapparatet igjen. Da jeg snudde for å komme meg ut av magasinet og tilbake i sikkerhet i bilen min mens panikken steg i halsen, ‹ropte› en stemme i hodet mitt som jeg visste ikke kom fra mitt eget sinn: ‹Kom deg til lege – nå!›»

tankene, «følte» hun umiddelbart flere svar i hodet, men hadde ingen anelse om hvilket av svarene som var det rette, om noen. Hun som alltid hadde vært glad i å spise, oppdaget nå at hun ikke engang orket å se mat, og hun ble stadig sykere og svakere. Mens en venn holdt henne i hånden, gjennomgikk hun en nær døden-opplevelse der bevisstheten hennes forlot kroppen. I løpet av påskehelgen inngikk Hazel Courteney en pakt med åndeverdenen om at hun hvis hun overlevde, skulle fortelle den sanne historien om det som hadde skjedd henne.

En pakt med åndeverdenen

Hun vendte tilbake. Etter hvert som dagene ble til uker, begynte hun å arbeide bevisst med den sterke energien som nå pulserte i og omkring henne. Hun lærte å lede energien fra sine egne øyne og inn i andres; hun bare visste det ville være til hjelp for dem. Hun var også blitt intenst oversanselig og telepatisk, noe som frembrakte flere interessante avsløringer av hva andre egentlig tenkte sammenlignet med det de faktisk sa. I tillegg påvirket hun, og ble påvirket av, elektrisk utstyr, og ved flere anledninger manifesterte aske seg omkring henne.

Det var ingenting i veien med Hazel Courteneys hjerte, men til hennes store forbløffelse kunne hun «føle» legens tanker. Så begynte øynene hennes å forandre farge, men hun orket knapt å betrakte seg selv i speilet, for speilbildet forårsaket intens smerte. Hver gang et spørsmål dukket opp i

Et år senere, i desember 1999, utga hun boken Divine Intervention med det resultat at hun mistet troverdigheten som seriøs helsejournalist. Men innerst inne visste hun at det hun hadde opplevd var noe hun selv hadde sagt seg enig i å gjennomføre før

«I løpet av et kvarter lå jeg på benken hos legen min. Ta mitt ord for det – hvis du virkelig tror at du bare har minutter igjen å leve, blir sinnet virkelig konsentrert. Mens jeg tårefylt buste ut med kjærlighetsfulle farvelbudskap til mannen min og døtrene mine, festet legen i all hast hjertesensorer til brystet mitt. Han trodde jeg var blitt rammet av et hjerteanfall. Så begynte det å bli virkelig interessant … »

4

hun ble født i dette livet, og at hun skulle formidle det hun hadde lært med tanke på å hjelpe andre. Nå foreligger Nedtelling til enhet.

Reisen mot forståelse Professorene William Tiller, Klaus Heinemann og Frederick Travis, forfatter Gary Renard, psykolog Gary Schwartz, professor og sjaman Alberto Villoldo, kosmolog Jude Currivan og grunnleggeren av Damanhur, Oberto Airaudi – Hazel Courteney har snakket med dem alle. I prosessen med å finne ut hva som egentlig skjedde med henne den dagen på Harrods i 1998 og hvordan hun klarte å utføre mirakler i tiden som fulgte, har hun fått tilgang til informasjon som både er spennende lesning og som kan gagne oss alle. De anerkjente ekspertene fra flere fagområder beskriver universet vårt som en forent enhet som er sammenhengende forbundet utover tid og rom, materie og energi, via et opprinnelig kosmisk felt som består av informasjon og intelligens.

Atomer fra tidenes begynnelse Av «ekspertene» fikk Courteney blant annet vite at alt i den fysiske verdenen – personer, dyr, planter, gjenstander, planetene, ja hele universet – grunnleggende sett er skapt av atomer som ble dannet etter Big

Bo kklub b e n E nergica

Energica-14-12.indd 4

10.08.12 14.26

sam opp


rå n-

en

samle kunnskap om hva som egentlig skjedde med henne under en opplevelse sent på 1990-tallet.

Bang. Vi er alle en del av den guddommelige bevisstheten som utforsker seg selv. All virkelighet er forbundet, og alt utstråler sin egen personlige frekvens som bærer i seg informasjon; alt overfører og mottar informasjon. Ethvert system på et hvilket som helst nivå – enten det dreier seg om en subatomær partikkel, en kjerne, et atom, et molekyl, en celle, et organ, en organisme, mennesker, kloden, solsystemet, en galakse – det spiller ingen rolle hvilket nivå – har hukommelse.

samfunn – som Atlantis – og på hver innpustsyklus vender disse samfunnene, vi, tilbake til sammenheng. Alt dette skjer om og om igjen. Gud føder seg selv kontinuerlig. Det finnes en mengde virkeligheter som eksisterer side om side med vår virkelighet, men enn så lenge er det kun de færreste som kan se dem. Fantastisk viten? Hazel Courteney kan fortelle at hun personlig har sett og hørt altfor mye til å kunne avvise det.

En av Courteneys intervjupersoner hevder at vi som vandrer på jorden i dag kan ha atomer i oss som en gang i tiden kan ha vært en del av Jesus, av en av fortidens gatefeiere, ja, av hvem som helst. Poenget er å bli så følsom at man blir i stand til å gjenvinne den informasjonen som finnes i disse atomene. Selv opplevde Hazel Courteney under sin nær døden-opplevelse at det større jeget som hun var forbundet med, faktisk stammet fra tidenes begynnelse. I dag er hun overbevist om at dette større jeget er vesentlig eldre enn klodens 4,6 milliarder år.

Linselus fra åndeverdenen Har du hørt om orber? Mange avfeier dem som juks og fanteri, men en rekke forskere som arbeider på dette området er enige om at orbene er ikke-fysiske, men høyst reelle fenomener – plasmalignende kuler av subtil energi, en energi som nå kan avdekkes ved hjelp av fysiske metoder. Klaus Heinemann

er en av dem som forsker på orber og mener at de er utstrålinger fra åndevesener. Han forteller Hazel Courteney at takket være den digitale fototeknologien kan vi nå se orbene på fotografier der de dukker opp aldeles ubedt. Alberto Villoldo forteller at medisinmenn og -kvinner i Andes har hatt kjennskap til orber i tusener av år. Han beskriver det åttende chakraet – det som befinner seg utenfor og over den fysiske kroppen – som en orb. Når den fysiske kroppen dør, lastes all informasjon i de sju chakraene ned i det åttende chakraet som blir til et ikke-fysisk vesen – en orb. Når tiden er inne, setter orben kursen mot et nytt jordisk liv, mot den familien som kan tilby mest læring. Informasjonen i orben – det åttende chakraet – lastes ned i en ny kropp, og vi fødes på ny.

Reiser i tid Alberto Villoldo forteller om profetiske samfunn. William Tiller har en teori om at vi har utviklet oss fra ikke-fysiske samfunn som Mu og Lemuria som intenderte («ville-ønsket») vårt univers til væren lenge før Big Bang. Frederick Travis forteller at vi mellom søvn og drøm reiser gjennom den universelle intelligensens felt som forvalter alt liv og rommer all informasjon, og også hvordan det er mulig at vi kan oppleve eksistenser i andre dimensjoner og legge ut på astralreiser. Flere av de intervjuede fortalte henne at vi i egenskap av å være sjeler som eksisterer utenfor tid og rom faktisk kan komme til å bli i stand til å reinkarnere i en hvilken som helst periode i tiden, og at vi da til og med kan foreta forandringer i fortiden som kan påvirke nået. William Tiller mener at vårt fysiske univers slik vi kjenner det, vil fortsette å utvide seg i milliarder av år hvis vi ikke ødelegger det. Han mener at vi alle er på vei «hjem», det handler om bevissthetens reise tilbake til sin kilde, tilbake til sammenheng. Han har en teori om at universet puster. På hver utpustsyklus dannes

Hazel Courteney har virket som spaltist og forfatter innenfor helse og metafysikk fra 1993. Hun har vært bidragsyter til flere tidsskrifter og riksaviser, og har skrevet to bøker der hun forteller historien om sine paranormale opplevelser, Divine Intervention og The Evidence for the Sixth Sense, samt flere bøker om helse. I 1997 ble hun valgt til Health Journalist of the Year for spørrespalten «What’s the Alternative?» i Daily Mail. Courteney bor i Henleyon-Thames i Storbritannia. www.hazelcourteney.com

HOVEDBOKEN: Hazel Courteney: NEDTELLING TIL ENHET

Originaltittel: Countdown to Coherence Oversatt av Kari Kahrs Innb. 280 s. Vanlig pris: kr 342,DIN PRIS: kr 299,Bestillingsnr. 89839

B ok k l ub b e n En e r g i c a

Energica-14-12.indd 5

5

10.08.12 14.26


Tarot – en nøkkel som kan åpne indre dører

T

arot gir svar! en

ergica

For nye og erfarne tarotister

Tarotkortene speiler ditt indre og ytre univers og kan hjelpe deg til bedre å forstå det som skjer i livet ditt. Tarotkortene representerer arketypiske energier som styrer våre liv, som de fire elementene luft, vann, ild og jord; 22 klassiske arketyper som blant annet sol, måne, død, djevel, skjebne, styrke og rettferdighet; fem hierarkiske energier som pasje, knekt, dronning, konge og ess. I tillegg kommer tallsymbolikk, fargesymbolikk, esoterisk symbolikk og svært mye mer. Kompendiet fungerer som et kurs som hjelper deg til å forstå kortenes allsidige innhold, lærer deg å legge dem ut og ikke minst tolke det «kartet» et utlegg viser. Kompendiet inneholder sort hvitt-bilder av kortene i Rider Waite-stokken og har god plass til egne notater.

6

Et innføringskurs i tarot som inviterer deg inn i tarotverdenens magi og mystikk – så langt inn som du selv vil gå.

Lena Eide og Annette Behrens (red.): TAROT KURSKOMPENDIUM

Hft. 224 s. Vanlig pris: kr 298,DIN PRIS: kr 259,Bestillingsnr. 92494

Rider Waite Rider Waite-kortene, med sine kraftfulle og inspirerende illustrasjoner, er den klassiske tarot-kortstokken. Kortene ble tegnet av Pamela Colman Smith etter anvisninger fra Arthur Edward Waite i 1910. Begge var medlemmer av den magiske ordenen Golden Dawn. RiderWaite anbefales som den første kortstokken å kjøpe, siden kurs og bøker oftest er lagt opp etter denne. Stokken er likevel ikke kun beregnet på nybegynnere, da mange profesjonelle tarotister sverger til denne som sitt arbeidsverktøy. 78 kort, 7 x 12 cm, og veiledningshefte med norsk tekst.

Bo kklub b e n E nergica

Energica-14-12.indd 6

10.08.12 14.26


Energica

Bazar

www.energica.no for flere varer

Duk og pose til orakelkort en

ergica

Klassiske tarotkort!

Dine orakelkort holder din energi. Legg kortene på et fast underlag når du bruker dem, for å bevare og høyne kortenes energi, og oppbevar dem i en egen pose når du ikke bruker dem for å beskytte energien deres. Firkantet duk i mørkblå kraftig velour kantet med lysgrå «silkebånd» og med påbroderte stjerner og halvmåner. Mål: 80x80 cm Pose i mørkblå kraftig velour med mørkblå «silkesnor» og med påbroderte stjerner og halvmåner. Mål: 20x20 cm DUK OG POSE TIL ORAKELKORT DIN PRIS: kr 229,Bestillingsnr. 89284

ergica en

Duk og pose

229,RIDER WAITE - TAROTKORT DIN PRIS: kr 259,Bestillingsnr. 74260

en

ergica

Vakker velourpose til dine orakelkort!

B ok k l ub b e n En e r g i c a

Energica-14-12.indd 7

7

10.08.12 14.26


Se filmen om Neale Donald Walsch' spennende liv!

N

F

år taket glipper HIMMELSKE SAMTALER 1

en

ergica

Hft. 212 s. Vanlig pris: 149,DIN PRIS: kr 99,Bestillingsnr. 56432

Basert på den sanne historien om NEALE DONALD WALSCH

Maya Space

ergica en

Maya Fiennes chanter sine egenkomponerte mantraer på sanskrit backet av musikere på piano, keyboard, HIMMELSKE 2 gitar, bassgitar, elektriskSAMTALER gitar, akustisk Hft. 276 s. fiolin, cello, fløyte, tabla og percusVanlig pris: 149,sion.

DVD med norsk tekst!

Sterkt nakkeskadet etter en bilulykke, jobbløs, hjemløs og skilt – et temmelig håpløst scenario for den som møter alt sammen på en gang. Det gjorde middelaldrende Neale Donald Walsch. Men, nærmest lik fugl Føniks som gjenoppstod fra asken, løftet han seg selv bokstavelig talt opp fra rennestenen, og greide å møte livet igjen, med fornyet kraft. Hvordan det er mulig? Svaret har han gitt oss i trilogien Himmelske samtaler og i filmversjonen av samme, som du får tilbud om her. Vi kan imidlertid røpe såpass: En desperat Neale roper på gammeltestamentlig vis ut sin fortvilelse til Gud – og får svar: en dialog mellom menneske og guddom, himmel og jord – om alt mellom himmel og jord –

8

er i gang, og den fortsetter gjennom hele ni bøker (som alle er til salgs i Energica).

DIN PRIS: kr 99,rg ene ica Bestillingsnr. 56440 Åtte spor som understøtterSe denside form12 for yoga Maya praktiserer, og som forPåflere hun presenterer i Yoga for livet. et bøker! av sporene kan du også høre Deepak Chopra resitere «Beloved» av Rumi. MAYASPACE Spilletid: 2 timer DIN PRIS: kr 158,Bestillingsnr. 92528

Sterkt, gripende og ikke minst sant, om livets fallgroper og hvordan finne tilbake til livet igjen. Spilletid: 1 time og 45 minutter + bonusmateriale Med norsk tekst

HIMMELSKE SAMTALER 3 HIMMELSKE SAMTALER (DVD) DIN PRIS: kr 159,Bestillingsnr. 83592

Hft. 390 s. Vanlig pris: 149,DIN PRIS: kr 99,Bestillingsnr. 56457

Bo kklub b e n E nergica

Energica-14-12.indd 8

10.08.12 14.26


Ny bok av lege Knut Flytlie, forfatteren av suksessboken Vitaminrevolusjonen med over 60 000 solgte eksemplarer i Skandinavia!

F

inn din vitaminprofil

Om hvilke vitaminer og mineraler akkurat du trenger, og hvor mye Lege Knut Flytlie har helbredet tusenvis av pasienter som helsevesenet har gitt opp. I Nye vitaminrevolusjonen presenterer han ny og tankevekkende innsikt i årsaken til sykdom. «Vi er alle forskjellige,» sier Flytlie, «vi behøver ulikt kosthold, og noen av oss har i tillegg behov for vitamin- og mineraltilskudd.» I Nye vitaminrevolusjonen hjelper han deg til å finne din vitaminprofil – hvilke vitaminer og mineraler akkurat du har behov for. Vondt i hodet eller i muskler og ledd? Lav energi? Nye Vitaminrevolusjonen hjelper deg til å finne ut hvorfor og forteller hvilke vitaminer og mineraler som kan gjøre deg friskere. Benskjør? Vitamintilskudd kan hjelpe. Pollen- eller matallergiker? Vitaminer og mineraler kan dempe reaksjoner og styrke kroppens motstandsapparat. Uforklarlig vondt i magen og/eller halsbrann? En bedret ph-balanse ved hjelp av vitaminer kan være svaret. Nye Vitaminrevolusjonen er en verdig arvtaker til populære Vitaminrevolusjonen!

ergica en Alt du bør vite om vitaminer og mineraler!

Knut Flytlie er norsk spesialist i allmennmedisin med egen klinikk i Vejle i Danmark der han arbeider etter komplementærmedisinske prinsipper. Han svarer på spørsmål fra seerne i TV- programmet «Lægens bord» på dansk TV og underviser leger i alternativ medisin. Han har mange norske pasienter og svarer også på spørsmål på sin nettside: www.vitamindoktor.dk

Knut T. Flytlie: NYE VITAMINREVOLUSJONEN

Innb. 168 s. Vanlig pris: kr 299,DIN PRIS: kr 262,Bestillingsnr. 92569

B ok k l u b b e n En e r g i c a

Energica-14-12.indd 9

9

10.08.12 14.26


Tegn, varsler og overtro var en gang levende realiteter man måtte kjenne til og beskytte seg mot. Ikke slik lenger – eller … ?

Energica Musikk

Bank i bordet! en

ergica

Hvorfor frykter vi fredag 13.?

Den nye tiden La Morten Eriksen guide deg gjennom fire healende meditasjoner til myke bakgrunnstoner av Egil Fylling.

Hvorfor betyr svart katt over veien ulykke, og hvorfor tror vi fredag 13. bringer uhell? Og hvorfor banker vi i bordet for at det ikke skal gå «troll i ord»? Svart katt over veien forteller om tegn, varsler og overtro som menneskene har tatt lærdom av i hundrevis av år. Den forklarer bakgrunnen for slike forestillinger og skikker, knyttet til for eksempel svarte katter, aprilsnarr og runer, og gir et interessant innblikk i tenkemåter som kan være vanskelige å forstå i dag, men som en gang var både logiske og meningsbærende.

Ronald Grambo er folklorist og tidligere førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, nå pensjonist. Boken kom første gang ut i 1993. Denne utgaven er en oppdatert versjon.

Levninger av gammel folketro holdes imidlerRonald Grambo: tid fortsatt i hevd; varsler og overtro har til SVART KATT OVER VEIEN dels fortsatt en naturlig plass i folks liv, selv Innb. 272 s. om begrunnelsen for dem ofte er gått tapt. En spennende veiviser i en verden av tidligere tiders forestillinger og skikker!

10

Morten Eriksen har arbeidet som lærer og veileder innenfor meditasjon og selvutvikling siden 1994; Egil Vihanga Fylling regnes som landets mest fremtredende musiker innenfor meditasjonsmusikk. www.morten-eriksen.no www.egilfylling.no Guidet healing og meditasjon med musikk.

DEN NYE TIDEN Spilletid: 54 minutter Vanlig pris: kr 179,DIN PRIS: kr 158,Bestillingsnr. 90852

Vanlig pris: kr 329,DIN PRIS: kr 288,Bestillingsnr. 92577

Bo kklub ben E nergica

Energica-14-12.indd 10

10.08.12 14.26


Tema: Om healingkraftens magiske virkning

Inna Segal: KROPPENS HEMMELIGE SPRÅK

Eric Pearl: VEKK DIN INDRE HEALER

Deb Shapiro: DIN KROPP SPEILER DITT SINN

Vanlig pris: kr 329,DIN PRIS: kr 159,Bestillingsnr. 70904

Vanlig pris: kr 365,DIN PRIS: kr 249,Bestillingsnr. 12633

Vianna Stibal: THETAHEALING

Matthew Manning: SINNET HEALER KROPPEN

Jonette Crowley: BRING SJELEN INN I KROPPEN

Vanlig pris: kr 365,DIN PRIS: kr 259,Bestillingsnr. 85530

Vanlig pris: kr 342,DIN PRIS: kr 199,Bestillingsnr. 10645

Vanlig pris: kr 342,DIN PRIS: kr 299,Bestillingsnr. 88872

Adam: DRØMMEHEALEREN

Caroline Myss: HEALINGKRAFTENS HELLIGE DIMENSJON

Heather Cumming og Karen Leffler: JOHN OF GOD

Vanlig pris: kr 365,DIN PRIS: kr 319,Bestillingsnr. 88948

Vanlig pris: kr 342,DIN PRIS: kr 159,Bestillingsnr. 23531

Vanlig pris: kr 342,DIN PRIS: kr 159,Bestillingsnr. 83535

Vanlig pris: kr 342,DIN PRIS: kr 159,Bestillingsnr. 83543 B okk l u b b e n En e r g i c a

Energica-14-12.indd 11

11

10.08.12 14.26


Energica

Bibliotek

www.energica.no for flere bøker

Neale Donald Walsch: SAMHØRIGHET MED GUD Samhørighet med Gud, som er en frittstående fortsettelse av de fire foregående bøkene, utfordrer alle som søker å utvikle sitt eget forhold til Gud – en Gud som er i oss og overalt omkring oss.

Utfordrende samtaler med Gud om et av livets største mysterier: døden. Hilser Gud oss velkommen, finnes det et helvete – eller skjer det ingenting? Boken er et forbløffende åndelig skrift med overraskende avsløringer.

Vanlig pris: kr 129,DIN PRIS: kr 99,Bestillingsnr. 78295

Vanlig pris: kr 342,DIN PRIS: kr 129,Bestillingsnr. 23481

Neale Donald Walsch: DE NYE ÅPENBARINGENE

Neale Donald Walsch: VENNSKAP MED GUD

Verden er ille ute, den har større problemer enn noen gang før. Boken bidrar med en forklaring på krisen vi står overfor og hvordan vi skal løse den, bevege oss fremover og endelig bygge en ny verden av fred og harmoni basert på nye oppfatninger om Gud og livet.

Nærkontakt med en vennligsinnet, fordomsfri og humørfylt Gud forandret livet til Neale Donald Walsch fullstendig. Hans lekende og lette, dypsindige og kloke samtaler med Gud, om det meste av betydning i livet, inspirerer og utfordrer både den som har et forhold til Gud, og den som ikke har det.

Vanlig pris: kr 129,DIN PRIS: kr 99,Bestillingsnr. 10090

Vanlig pris: kr 129,DIN PRIS: kr 99,Bestillingsnr. 78253

Neale Donald Walsch: MORGENDAGENS GUD

Neale Donald Walsch: HIMMELSKE SAMTALER MED MENNESKEHETEN 1

Vi mennesker vil snart gjenskape opplevelsen av Gud på en slik måte at vi endelig kan leve i fred med hverandre. Enten ditt ståsted er i troens verden eller ei, vil du neppe unngå å bli revet med av den overraskende og dype visjonen om vår nærmeste fremtid – de neste 30 årene.

Vanlig pris: kr 342,DIN PRIS: kr 129,Bestillingsnr. 72116

12

Neale Donald Walsch: HJEMME HOS GUD

Neale Donald Walsch har nedtegnet sine samtaler med Gud i en lang rekke bøker. Nå er han i gang med en ny bokserie for alle som er bekymret for fremtiden: Himmelske samtaler med menneskeheten.

Vanlig pris: kr 349,DIN PRIS: kr 305,Bestillingsnr. 90845

Bo kklub b en E nergica

Energica-14-12.indd 12

10.08.12 14.27


rg ene ica

Møt forfatterne! Se s. 2

P.M.H. Atwater: INDIGOBARNA

Jon Schau: JONS BOK 2

Indigobarna er blant de første betydelige under undersøkelsene av dagens barn og deres plass i vår verden, som er i rask endring. Objektiv forskning og mystiske avsløringer og profetier forklarer hvorfor disse barna lager bølger på planeten og hvorfor det skjer akkurat nå.

Om stillhet, tro og tillit. Og om reisen til seg selv. Side på side med store og små sannhetskorn som gjør godt å lese!

Vanlig pris: kr 349,DIN PRIS: kr 305,Bestillingsnr. 88021

Vanlig pris: kr 342,DIN PRIS: kr 129,Bestillingsnr. 10132

Audun Myskja: LEVE MED KREFT

Audun Myskja: PÅ VEI MOT EN INTERGRERT MEDISIN

Når du selv eller en av dine nærmeste har fått en kreftdiagnose, melder det seg tusen spørsmål. Med sin lange erfaring og varme medmenneskelighet veileder lege Audun Myskja deg gjennom den første vanskelige tiden, med praktiske råd og eksempler på hvordan andre har opplevd sin sykdom.

Den første boken i sitt slag i Norge som gir et oversiktlig bilde av ulike medisinske ret retninger og helbredelsesmetoder. Med praktiske råd, øvelser for sjel, kropp og sinn og en rekke illustrerende pasienthistorier.

Vanlig pris: kr 325,DIN PRIS: kr 259,Bestillingsnr. 80531

ergica en

DVD

THE DAY BEFORE DISCLOSURE (DVD) Hva om vi ikke er alene i universet? Hva om våre myndigheter har vært klar over en utenomjordisk tilstedeværelse siden 1940-tallet, men at de har valgt å legge lokk på all informasjon for å hindre verden i å få vite sannheten? Banebrytende dokumentaren som tar et dypdykk i UFO-fenomenets historie, og presenterer et overveldende innblikk i hva som egentlig foregår.

Vanlig pris: kr 349,DIN PRIS: kr 69,Bestillingsnr. 92593 ergica en

DVD

LEVENDE HELSE (DVD) Hva er de bakenforliggende årsakene til de mange kroniske sykdommene, og hvilken rolle spiller genene når det gjelder sykdom og helse? Norsk grensesprengende dokumentar om vår helse!

Vanlig pris: kr 250,DIN PRIS: kr 199,Bestillingsnr. 92262

DIN PRIS: kr 249,Bestillingsnr. 86058 B okkl u b b e n En e r g i c a

Energica-14-12.indd 13

13

10.08.12 14.27


Som liten jente snakket Carole med Gud, ikke kirkens fryktinngytende Gud, men en kjærlighetsfull og hjelpsom Gud. Under en mystisk erfaring i tenårene inngikk hun en avtale med Gud om å bli utøvende kunstner i første halvdel av livet og arbeide for Gud i andre halvdel. Begge holdt sin del av avtalen. Etter et halvt liv som musiker erfarte hun i 50-årene til fulle sine medfødte oversanselige evner og forsto hun at hun nå hadde et hellig ansvar som formidler av åndelige sannheter. Carole Lynne har skrevet en rekke prisbelønnede bøker, Consult Your Inner Psychic, How to Get a Good Reading from a Psychic Medium og Heart and Sound. www.carolelynnecosmicconnection.com

Slik med

VELKOM Gjelder

HOVED Får du ti avbestille gebyr pe under 1 over 2 k hovedbo

CAROLE SPØR – KOSMOS SVARER

RETUR Ifølge lov ubeskadi må selv b i original belastet

AVTALE Avslutte over, må

Carole Lynne spør hvordan og hvorfor, og Kosmos svarer, på mange forskjellige måter: gjennom klardrømmer, ut-avkroppen-opplevelser, visjoner i våken tilstand, åpenbaringer, forutviten og inspirerte opplevelser mens Carole befinner seg i lett transe. Les hva som skjer under en kanaliseringsprosess, og følg Carole Lynne på hennes fantastiske åndelige reise fra å være et spirende medium til å bli en aktiv mystiker!

Carole Lynne: KOSMISK KONTAKT

Oversatt av Kari Kahrs Innb. 280 s. Vanlig pris: kr 342,DIN PRIS: kr 299,Bestillingsnr. 86850

rg ene ica

En åpen kanal for Kosmos

BETALIN Benytt in bokpakk medlems gjelder.

BESTILL Du kan b hovedbo døgnet. N får oppg Du kan o Husk å r siden. Ha du konta

Chakrapendel med månesten De syv perlene i kjedet representerer chakraene og hjelper til med å balansere energiene dine. Kjedet har karabinlås slik at du kan feste det på en annen pendel eller bruke det som et kraftfullt armbånd slik at du beholder energibalansen hele dagen.Total lengde: 24 cm.

CHAKRAPENDEL MED MÅNESTEN DIN PRIS: kr 259,Bestillingsnr. 86892 14

Bo kklub ben E nergica

Energica-14-12.indd 14

10.08.12 14.27

KUNDE Åpent al kl. 09.00 Telefon: Energica E-post: S

For be 815 5 For En

ANSVARL REDAKSJ REDAKSJ DESIGN/ TRYKK: Å


Husk frimerke. Porto som brev.

Energica, 0055 Oslo A l l e henvend el s er 815 59 200 ev. w w w. energ ic a .no

Slik virker ditt medlemskap i Energica

Servicekupong

Kupongen må være oss i hende innen 19. september 2012

92494

Tarot kurskompendium

83543

John of God

VELKOMSTTILBUD Gjelder kun ved første gangs innmelding.

74260

Rider Waite – tarotkort

78295

Samhørighet med Gud

89284

Duk og pose til orakelkort

23481

Hjemme hos Gud

HOVEDBOKEN Får du tilsendt ca. hver tredje uke hvis du ikke avbestiller innen fristen. Porto og ekspedisjonsgebyr per pakke er: Hovedbok kr 21,-. Pakker under 1 kg kr 39,-. Pakker opptil 2 kg kr 79,- og over 2 kg kr 98,-. Bestilles det varer sammen med hovedboka, gjelder satsene per kg.

56457

Himmelske samtaler 3

10090

De nye åpenbaringene

56432

Himmelske samtaler 1

72116

Morgendagens Gud

56440

Himmelske samtaler 2

78253

Vennskap med Gud

83592

Himmelske samtaler (DVD)

90845

Himmelske samtaler med menneskeheten 1

92569

Nye vitaminrevolusjonen

10132

Indigobarna

RETUR Ifølge lov om angrefrist kan du returnere uleste/ ubeskadigede produkter innen 2 uker, men du må selv betale porto og produktet må returneres i originalemballasjen. Ufrankert retur vil bli belastet med kr 65,-.

92577

Svart katt over veien

88021

Jons bok 2

90852

Den nye tiden (CD)

92262

Levende helse (DVD)

23531

Drømmehealeren

80531

På vei mot en intergrert medisin

70904

Thetahealing

86058

The Day Before Disclosure (DVD)

18887

Vekk din indre healer

92593

Leve med kreft

88948

Kroppens hemmelige språk

86850

Kosmisk kontakt

10645

Sinnet healer kroppen

86892

Chakrapendel med månesten

12633

Din kropp speiler ditt sinn

55202

Armbånd, vevd med sølv og steiner

88872

Bring sjelen inn i kroppen

92551

Engletarot

83535

Healingkraftens hellige dimensjon

AVTALEN Avsluttes medlemskapet før avtalt bindingstid er over, må du betale full pris for velkomstpakken. BETALING Benytt innbetalingskortet som ligger ved i hver bokpakke.Ved betaling på annen måte, oppgi ditt medlemsnummer og det kidnummer betalingen gjelder. BESTILLE/AVBESTILLE Du kan bestille ekstraprodukter og avbestille hovedboken på vår ordretelefon 815 59 200, hele døgnet. Noter alltid ned kvitteringsnummeret du får oppgitt ved avbestilling. Du kan også gå inn på www.energica.no. Husk å registrere deg første gang du benytter siden. Ha alltid medlemsnummeret foran deg når du kontakter oss. KUNDESERVICE Åpent alle hverdager mellom kl. 09.00 og 15.00 Telefon: 815 59 200, tastevalg 9 Energica, 0055 Oslo E-post: Se www.energica.no

For bestilling hele døgnet: 815 59 200 For Energica tast 5 ANSVARLIG UTGIVER: Cappelen Damm AS REDAKSJONSSJEF: Nina Normann Ferguson REDAKSJONSSEKRETÆR: Bia Settem DESIGN/LAYOUT: Elin Sollesnes TRYKK: Ålgård Offset

Nei takk! Jeg avbestiller hovedboken Best.nr. 89839 Navn:

Ved adresseendring vennligst benytt Postens adresseendringskort.

Adresse: Postnr./ -sted: Husk medlemsnummer (9 sifre): Mitt medlemsnummer

Vevd armbånd Iøynefallende og vakkert vevd armbånd med særpreg! Armbåndene er individuelt laget, og du finner ikke to som er helt like. Energica kan derfor ikke garantere at du får akkurat det armbåndet som er avbildet. Til gjengjeld vil du få et armbånd som er helt unikt. Lengde: ca. 20 cm

ARMBÅND, VEVD MED SØLV OG STEINER DIN PRIS: kr 299,Bestillingsnr. 55202

Energica-14-12.indd 15

Nedtelling til enhet

ergica en

299,10.08.12 14.27


Returadresse: Energica, Postboks 780 Sentrum, 0106 Oslo

Engler, alver og drager møter Den store og lille arkana

Englene inntar tarot! Doreen Virtue, kjent for et utall bøker og kortstokker med engler, alver og feer, har sammen med tarotisten Radleigh Valentine skapt en helt ny kortstokk for alle engleelskere – og for tarotister en helt ny tarotstokk! I likhet med alle tarotstokker består Engletarot av 78 kort fordelt på Den store arkana og Den lille arkana. Kortstokken er bygget opp etter tarotkunstens regler, men symbolikken er hentet fra Doreen Virtues univers: Luftelementet gjenspeiles i enhjørningen, havfruer symboliserer vann, drager står for ild mens alvene viser til jordelementet. Noe er trukket fra og noe er lagt til, som de fjorten erkeenglene som er til stede i Den store arkana og budskapet påskrevet hvert kort. Et veiledningshefte som forklarer kortene og viser hvordan du bruker dem, følger med.

en

ergica

Ny orakelkortstokk fra DOREEN VIRTUE!

En spennende ny orakelkortstokk fra Doreen Virtue, vakkert og fantasifullt utformet av fantasykunstner Steve A. Roberts. 78 orakelkort, 9 x 12,5 cm + instruksjonsbok på 135 sider

en

ergica

Kjent med engler, ukjent med tarot? Doreen Virtue: ENGLETAROT DIN PRIS: kr 250,Bestillingsnr. 92551

Energica-14-12.indd 16

Se side 6.

10.08.12 14.27

Energicas medlemsblad 14 - 2012  
Energicas medlemsblad 14 - 2012  

Blad for medlemmer av Energica