BRUZZ - editie 1777

Page 28

eerste instantie werden de besefte ook astronoom en EN STEM OP BRUZZ.BE metingen zowel in statisticus Adolphe Zes maanden nana haar OpOp hethet eerste gezicht lijkt Zes maanden eerste gezicht lijkt Sint-Joost als inhaar Ukkel Quetelet. Al voor het huwelijk met dede graaf beviel ditdit een absurde vraag. Het huwelijk met graaf beviel een absurde vraag. Het STEL ZELF JE VRAAG uitgevoerd. Zo kon ook het ontstaan van ons land, in STEL ZELF JE VRAAG ze al van haar eerste zoon. woord ‘steenweg’ is voor ze al van haar eerste zoon. woord ‘steenweg’ is voor verschil in temperatuur 1827 overtuigde hij koning EN STEM OP BRUZZ.BE EN STEM OP BRUZZ.BE Vermoedelijk was haar man deze smalle straat al al Vermoedelijk was haar man deze smalle straat binnen envan buiten de stad Willem IEr der Nederlanden de vader hethet kind, overschat, staan er er toenniet nog landelijke en valtlaat heel wat tedat vertellen niet de vader van kind, overschat, laat staan dat worden bestudeerd. Maar ervan om een Sterrenwacht maar wel de Zonnekoning opop deze plek ruimte hoger gelegen Ukkel. In over het weer inzou België. maar wel de Zonnekoning deze plek ruimte zou Dat STEL ZELF JE VRAAG toen de activiteiten zo goed te bouwen ineen Sint-Joost. eerste instantie werden de besefte ook astronoom en zelve. Ze was een van zijn zijn voor stadspaleis. zelve. Ze was een van zijn zijn voor een stadspaleis. EN STEM OP BRUZZ.BE alszowel volledig werden HetEn werd een Observatorimetingen inen statisticus Adolphe maîtresses en werd door toch. Brussel zou maîtresses werd door En toch. Brussel zou Zes maanden nana haar OpOp hethet eerste gezicht lijkt Zes maanden haar eerste gezicht lijkt Sint-Joost als in Ukkel intot Quetelet. Al voor het overgenomen Ukkel, um Brussel voor Sterrenkunde, hem zelfs benoemd niet zijn, mochten huwelijk met de graaf beviel een absurde vraag. Het hem zelfs benoemd tot Brusselditniet zijn, mochten huwelijk met de beviel dit een absurde vraag. Het STEL ZELF JEJE VRAAG uitgevoerd. Zo graaf kon ook ontstaan van STEL ZELF VRAAG monitoren en De halsbandparkiet isons de land, in raakte het oude gebouw maar er werden ook eerste hofdame, dehet hoogste er er hier enwoord daar geen ze ze al LIFE-project van haar eerste zoon. ‘steenweg’ eerste hofdame, de hoogste hier en daar geen is voor al van haar eerste zoon. woord ‘steenweg’ is voor STEL ZELF JE VRAAG verschil inwas temperatuur 1827 overtuigde hij koning EN STEM OP BRUZZ.BE beheren. Hoe dat concreet bekendste exoot insmalle het straat EN STEM OP BRUZZ.BE Vermoedelijk man deze smalle al al vrouwelijke positie het verdoken architecturale van dehaar Sterrenwacht in dagelijks meteorologische Vermoedelijk was haar manaan deze straat vrouwelijke positie aan het verdoken architecturale binnen envan buiten de stad Willem I maar der Nederlanden zal gebeuren, weten we nogOp het niet de vader hethet kind, overschat, laat staan dat er Brussels Gewest, er EN STEM OP BRUZZ.BE Franse hof. parels zijn, precies op diestaan Sint-Joost in verval. waarnemingen gehouden, niet de vader van kind, overschat, laat dat er Franse hof. parels zijn, precies op die worden bestudeerd. Maar ervan om een Sterrenwacht maar wel de Zonnekoning opje deze plek ruimte zou niet.” Of dat als voedsel zijnplek eronder nog veel meer. En ze maar wel de Zonnekoning op plek ruimte zou Steeg het allemaal waar ze het minst plateau inhaar Ukkel daarentezoals meer temperaSteeg het haar allemaal plek jedeze ze het minst toen de activiteiten zo goed tewaar bouwen ineen Sint-Joost. zelve. ZeZe was een van zijn zijn voor stadspaleis. — BART UIT SINT-AGATHA-BERCHEM zelve. was een van zijn zijn voor een stadspaleis. verkocht kan worden? bedreigen de inheemse naar het hoofd? Misschien verwacht. gen kon de Sterrenwacht tuurmetingen. Quetelet mat naar het hoofd? Misschien verwacht. als volledig werden HetEn werd een Observatorimaîtresses enen werd door toch. Brussel zou maîtresses werd doordan En toch. Brussel zou —— JULIAN “Liever niet, want biodiversiteit. wel, want ze raakte In In dede Vlaamsesteenweg JULIANUIT UITSINT-JOOST-TEN-NODE SINT-JOOST-TEN-NODE wel, want ze raakte Vlaamsesteenweg uitbreiden en in 1913 en noteerde vier keer per overgenomen in Ukkel, um voor Sterrenkunde, hem zelfs benoemd tot Brussel niet zijn, mochten hem zelfs benoemd tot vraag, die Brussel niet zijn, mochten creëer je weer een “Wij werken heel erg op verwikkeld in verschillende dieer verrassing verwikkeld in verschillende wacht die verrassing raakte het oude gebouw maar er werden ook eerste hofdame, dede hoogste hier en daar geen splitste de organisatie in dagwacht hoe warm het was. Dat eerste hofdame, hoogste er hier en daar geen juist tot meeraan zoetwaterpreventie,” zegt Olivier Beck moordschandalen. Ze werd de gevel van vrouwelijke positie het verdoken architecturale van demoordschandalen. Sterrenwacht in dagelijks meteorologische achter de gevel van twee: de aan Koninklijke wasachter voor die tijd ongebruivrouwelijke positie het Ze werd verdoken architecturale kreeften leidt.” (44),nummer bioloog en binnen het niet enkel verdacht van dede 46, waar het Franse hof. parels zijn, precies diedie Sint-Joost in verval. Op en het waarnemingen gehouden, niet enkel verdacht van 46, waar het Franse hof. parels zijn, precies Sterrenwacht het kelijk.nummer Daardoor behoren de opop Steeg het haar plek waar je ze hethet minst En de halsbandparkiet? departement biodiversiteit moord opallemaal haar eigen man, Huis voor Podiumkunsten plateau in Ukkel daarentezoals onder meer temperaSteeg het haar allemaal plek waar je ze minst moord op haar eigen man, Huis voor Podiumkunsten Koninklijk MeteorologiBrusselse temperatuur— BART UIT SINT-AGATHA-BERCHEM naar hethet hoofd? Misschien verwacht. De groene kwetteraars zien van La Leefmilieu maar van diedie opop andere Bellone teBrussel vinden is.is. mat gen kon deook Sterrenwacht tuurmetingen. Quetelet naar hoofd? Misschien verwacht. maar ook van La Bellone te vinden sche Instituut, het andere KMI. waarnemingen tot de —— JULIAN UIT SINT-JOOST-TEN-NODE wel, want ze raakte In de Vlaamsesteenweg JULIAN UIT SINT-JOOST-TEN-NODE wel, want ze raakte In de Vlaamsesteenweg uitbreiden en in 1913 en noteerde vier keer per er dan wel mooi en vrolijk verantwoordelijk voor het maîtresses van Lodewijk Langs de straatkant straalt maîtresses van Lodewijk Langs de straatkant straalt verwikkeld in verschillende wacht die verrassing De dagelijkse temperaoudste ter wereld en was verwikkeld in verschillende wacht die verrassing splitste de organisatie in dag beleid. hoeweinig warm het was. Dat ANONIEM uit,XIV. het zijn holenbroeders, soortgericht “Sinds Ze werd verbannen van hethet gebouw XIV. Ze werd verbannen van gebouw weinig moordschandalen. ZeZe werd achter de gevel van in Ukkel België een van dedie eerste moordschandalen. werd achter de gevel van twee: detuurmetingen Koninklijke was voor tijd ongebruiwaardoor ze in concurrentie 2012 mag je bepaalde het Franse hof en kwam in inzijn bijzonders uit: een het Franse hof en kwam bijzonders uit: een niet enkel verdacht van dede nummer 46,46, waar hethet niet enkel verdacht van nummer waar nog altijd deEerst referentie landen die de meteorologie Sterrenwacht en het kelijk. Daardoor behoren de Brussel terecht. zou kleurloze gevel met staan meteigen inheemse soorten niet meer verkomoord op haar man, Huis voor Podiumkunsten Brussel terecht. Eerst zou kleurloze gevel met moord op haar eigen man, Huis voor Podiumkunsten Koninklijk MeteorologiBrusselse temperatuurvoor België. Omdat die al uitgebreid bestudeerden. ze een tijdje in het kasteel een mooie oplossing ligt erin de zegt Beck, “en ecologische nog een mail met de exacte broedvogels zoals de pen,weliswaar gratis of tegen een maar ook van die op andere La Bellone te vinden is. ze een tijdje in het kasteel weliswaar een mooie maar ook van die op andere La Bellone te vinden is. sche Instituut, het KMI.dat plateau waarnemingen tot de zo lang vanaf Quetelet was sterk van Tervuren gewoond omkadering rond destraatkant maîtresses van Lodewijk Langs dede straatkant straalt parken veel minder verarming. Daarenboven locatie. Daar wordt dan een spreeuw en de koolmees, vergoeding overdragen, maîtresses van Lodewijk Langs straalt van Tervuren gewoond omkadering deen was De dagelijkse temperaoudste terrond wereld gebeuren, zal daar overtuigd van verregaande XIV. Ze werd verbannen van het gebouw weinig hebben, maar omdat zeook het niet voordeur. Achter die intensief te beheren. vreten ze alles kaal, vertrapénZe dewerd vleermuis. Toch ruilen of aanschaffen. Het XIV. verbannen van het gebouw weinig vangkooi gezet, waarna die hebben, maar omdat voordeur. Achter die tuurmetingen in Ukkel zijn ze het België een vanuit: de een eerste hethet Franse hof enze kwam inmaakte, bijzonders snel verandering in komen, samenwerking tussen Franse hof en kwam in bijzonders uit: een ook daar te bont voordeur ligt een nauwe Vroeger moest het gras in pelen ze de oevervegetatie, naar het opvangcentrum fl adderen nog altijd is verboden om ze te ookde daar te bont maakte, voordeur ligt nauwe nog terecht. altijd referentie landen die een degevel meteorologie Brussel Eerst zou kleurloze met Brussel terecht. Eerst zou kleurloze gevel met gaat.” En dan? want dat zou de nauwkeuverschillende landen. Dan werd ze verplaatst naar het gang, en wie die neemt, een park overal als een en veroorzaken de lustig rond. “We krijgen ze herintroduceren of bewust werd ze verplaatst gang, en wie die neemt, voor België. Omdat die al naar het uitgebreid bestudeerden. ze een tijdje in in het kasteel weliswaar een mooie een tijdje het kasteel weliswaar een mooie Bellonahuis. Daar ziet het ‘Bellonahuis’ righeid dewoonde langeterkonden immers gegevens gazon getrimd zijn. Waar vanzezo uitwerpselen een enorme “Dan wordt die niet meer weg,” zegt Beck, in de natuur los te laten. Bellonahuis. Daar woonde ziet het ‘Bellonahuis’ lang vanaf datvan plateau Quetelet was sterk Tervuren gewoond omkadering rond dede van Tervuren gewoond omkadering rond ze een paar jaar. Het valt te mogelijk, wordt nu nog vervuiling, zeker in de “het is te laat, ze zijn metgedrang te Datverschijnen. zorgt er voordeur. in de eerste mijnstudies inniet het worden uitgewisseld en detedie geëuthanaseerd,” zegt Beck. gebeuren, zal daar ook overtuigd van verregaande ze een paar jaar. verschijnen. Het valt hebben, maar omdat ze het Achter hebben, maar omdat ze het voordeur. Achter die Na haar volgden bestempelen een maar twee keer per jaar periode dat ze ruien, en vier “De veearts beslist hoe, veel. zijn er nu naar Tempeplaats al voor dat er niet snel verandering in komen, samenwerking tussen kunnen brengen. veranderingen inals de ook daar teEr bont maakte, voordeur ligteen een nauwe Na haar volgden bestempelen als ook daar te bont maakte, voordeur ligt een nauwe bewoners verborgen parel, maar het want dat zou15.000 de nauwkeuverschillende landen. Danmaar doorgaans is dat met zewelgestelde verplaatst naar het gang, enen wie diedie neemt, gemaaid. Een extensiever werd weken niet kunnen schatting van, langer invasieve diersoorten ratuurmetingen atmosfeer voorspeld. welgestelde bewoners verborgen parel, maar het werd ze verplaatst naar het zijn gang, wie neemt, Bellonahuis. Daar woonde ziet het ‘Bellonahuis’ righeid van deop. langeterkonden immers gegevens een spuitje. Ook Canadese elkaar op. In 1913 liet is ook een stedenbouwbeheer is goedkoper en vliegen.” vooral in het noorden van in parken en vijvers Bellonahuis. Daar woonde ziet het ‘Bellonahuis’ elkaar In 1913 liet is ook een stedenbouwimmers precisiewerk. Dankzij de inspanningen een paar jaar. verschijnen. Het valt te mijnstudies in het gedrang worden uitgewisseld en deganzen burgemeester Karel Buls kundige fl ater. Er werd een paar jaar. verschijnen. Het valt te ecologisch waardevoller.” ze ze Toch wordt niet altijd – die groter en het Brussels Gewest. Ze terechtkomen. tweede burgemeester Karel Buls kundige flTen ater. Er werd Vandaag gebeuren de van Quetelet had België in Na haar volgden bestempelen een kunnen brengen. Tempeveranderingen inals de Na haar volgden bestempelen als een sterker zijn dan onze eigen het huis opkopen door dede volledig rond Welke planten- en ingegrepen. Zo heeft het laten zich heel moeilijk zijnimmers erimmers wel effectieve het huis opkopen door volledig rond metingen met automati1876 alook weerbulletins. welgestelde bewoners verborgen parel, maar hethet ratuurmetingen zijn atmosfeer voorspeld. welgestelde bewoners verborgen parel, stad Brussel. Debeweeglijk politie gebouwd, waardoor hethetmaarganzen diersoorten prioritair Zoniënwoud een optimum – worden bijvoorvangen, zijn heel maatregelen om die dieren stad Brussel. gebouwd, waardoor thermometers, Naarmate de elkaar op.op. Insche 1913 lietliet De politiemaar is jaren ook een stedenbouwelkaar In 1913 is ook een stedenbouwimmers precisiewerk. Dankzij de inspanningen heeft er een bureau gehad, vrijwel onzichtbaar is. worden aangepakt, wordt bereikt, en hebben zelfs beeld in de vleugel geprikt.” en ze eten geen korrels, daar weg te halen.” heeft er een bureau vrijwel onzichtbaar is. burgemeester Karel Buls kundige fl ater. Er werd elke dag, Buls stipt omgehad, acht uur vorderden, werden die burgemeester Karel kundige flater. Er werd Vandaag gebeuren de de van Quetelet had België in de kostuums van Dat Bellonahuis had net mee bepaald door Europa. hethet invasieve exoten het waardoor voedsel met Daarbij isimmers het cruciaal huis opkopen devan volledig rond de de er nog Dat Bellonahuis had net Maar waarom moet er huis opkopen door de immers volledig rond ’skostuums morgens, wandelt steeds accurater, ook omdat metingen metdoor automati1876 al weerbulletins. Ommegang zijn er er bewaard goed op dede Grote Markt Brussel. DeDe politie gebouwd, waardoor hethet Want behalve de Brusselse stad moeilijk om daar binnen te ingegrepen worden: gaat de anticonceptie in – maar wat dat zo er zo zo snel mogelijk Ommegang bewaard goed op Markt stad Brussel. politie gebouwd, waardoor sche thermometers, Naarmate deGrote jaren iemand hetzijn grasveld van er altijd meer samenwerhet was ook een kunnen staan, want heeft eren een bureau gehad, vrijwel onzichtbaar is.is.natuur niet juist om de lijst van invasieve soorten, dringen: alle ecologische gebruikt wordt tegen wordt ingegrepen. Dat heeft er een bureau gehad, vrijwel onzichtbaar en het was ook een kunnen staan, want elke dag, stipt omop, achtnaar uur een van werden die het KMI kingarchitect wasvorderden, tussen landen. de kostuums van de Dat Bellonahuis had net bezienswaardigheid tijdens Jan Cosijn de kostuums van de Dat Bellonahuis had net isde erjaren ook nog niches al ingenomen. ‘survival of the fittest’? – niet werkt. gebeurt met hetJan ‘Early De “In site van het KMI inzijn Ukkel, hier gefotografeerd in 1920.een veel bezienswaardigheid tijdens architect Cosijn ’sduiven morgens, wandelt er Bijna nog steeds accurater, ook omdat de witte houten bakken, Quetelet beperkte zich Ommegang zijn erIn bewaard zozo goed op dede Grote Markt Expo 58. de jaren 1980 tekende ook het Bakkerszijn er bewaard goed op Grote Markt © PHOTONEWS dwingendere Europese lijst, Ommegang “Daarom blijft bijvoorbeeld West-Europa is er haast elke Europese hoofdstad warning rapid response’Expo 58. In de jaren 1980 tekende ook het Bakkersiemand het grasveld van er altijd meer samenwerenen hethet was ook een kunnen staan, want om opeen eenhuis kwikthermomeechter niet tot de het meteorowas ook kunnen staan, werd het een voor huis, waar nu café Lewant Bellonahuis dateert uitSiberische de de late zeventiende dieeeuw. de lid- en deelstaten tot bezienswaardigheid de populatie van heeft een probleem met systeem van waarneminhet KMI op, naar eenhuis van king was tussen landen. werd het een voor huis, waar nu het café Le geen wilde natuur meer, enHetHet Bellonahuis dateert uit late zeventiende eeuw. tijdens architect Jan Cosijn De site van het KMI in Ukkel, hier gefotografeerd in de jaren 1920. bezienswaardigheid tijdens architect JaninCosijn ter teenobserveren in welke logie, hij“Stel verrichtte ook podiumkunsten. DeDe ruimte Roy d’Espagne wordt © BELGA deparkieten witte houten bakken, Quetelet beperkte zich actie aanzet. grondeekhoorns heel moet je ingrijpen om een geen enkele gen.be. dat een podiumkunsten. ruimte Roy d’Espagne wordt ©er BELGA Expo 58. In de jaren 1980 tekende ook hethet Bakkers© PHOTONEWS Expo 58. In de jaren 1980 tekende ook Bakkersstemming de temperatuur bestuderen en gebruikte andere domeinen pioniersbestuderen. Ook de steeds meer. Ook de wijken tussen het oude huis en hethet uitgebaat. Het Bellonahuis om op een kwikthermomeechter niet tot de meteoroklein, en kunnen we die biologisch optimum te raakt ervan af. Daarom wandelaar een grijze tussen het oude huis en uitgebaat. Het Bellonahuis werd het een huis voor huis, waar nu het café Le Het Bellonahuis dateert uit de late zeventiende eeuw. werd het een huis voor huis, waar nu het café Le Het Bellonahuis dateert uit de late zeventiende eeuw. ons die dag zal brengen. statistiek om bijvoorbeeld werk. Zo paste hij de temperatuurmetingen rond de Sterrenwacht, die nieuwe huis werd een ontwierp hij voor Nicolaas ter te observeren in welke logie, hij verrichtte ook in VOEDSEL podiumkunsten. De ruimte Roy d’Espagne wordt ongemoeid laten zolang we © BELGA staannieuwe ze zelfshuis niet op de eekhoorn – dieRoy in Engeland werd een ontwierp hij voor Nicolaas podiumkunsten. De ruimte d’Espagne wordtbereiken. Als je dat niet zou © BELGA stemming delijst, temperatuur bestuderen en gebruikte andere domeinen pioniersbestuderen. Ookisde steeds meer. Ook de wijken Het oude gebouw de criminaliteit, huwelijksen ze alleen kansberekening en waren minder accuraat.tussen De toen aan deterugvinden. Schaarbeekseoverdekte binnenkoer, waar vermoedelijk een het oude huis en het uitgebaat. Het Bellonahuis daar doen, worden enkele overdekte binnenkoer, waar Europese het ishet van Bally, vermoedelijk een zijnBally, rode broeder verdrijft Op dit moment Brussel tussen het oude huis en uitgebaat. Het Bellonahuis ons diede dag zal brengen. statistiek om bijvoorbeeld werk. Zo paste hij dezou temperatuurmetingen rond de Sterrenwacht, die huis werd een ontwierp hij voor Nicolaas weer symbool voor de culturele instelling dede centrale Er zijn Dat zou zijn opvolgster: Sterrenwacht staatLaer zelfmoordcijfers in kaart te Oppoort statistiek, die tot dan toe dichte bebouwing hieldnieuwe –nieuwe lag, raakten dichter huis werd een ontwierp hij voor Nicolaas weer symbool voor culturele instelling La centrale poort. Er zijn wapenhandelaar. Dat zijn opvolgster: Olympia andere plaatsen, zoals soorten al snelpoort. dominant. simpelweg niet haalbaar – inwapenhandelaar. het Zoniënwoud spot, prioritair bezig metOlympia Het Bellone oude gebouw van dealtijd, het criminaliteit, huwelijksen kansberekening en een waren minder accuraat. De toen aan deDe Schaarbeekseoverdekte binnenkoer, waar Bally, vermoedelijk opoffering. nu geregeld nog andere indicaties naar verklaring kunnen Mancini, bekend maar overdekte binnenkoer, waar Bally, vermoedelijk trouwens nog brengen. vooral werden gebruikt toen al een – waterplanten de warmte vast bebouwd. eerste opoffering. Bellone nu geregeld nog andere indicaties naar in nieuw een verklaring kunnen zijneen Mancini, een bekend maaren ingerichte parken, De Canadese gans bijvoorom ze nog weg te krijgen. daneen krijg ik diezelfde daginzijn verschillende weer symbool voor dede centrale poort. zijn culturele instelling Laer wapenhandelaar. Dat zou zijn opvolgster: Olympia Sterrenwacht staat zelfmoordcijfers in Er kaart te statistiek, dichte bebouwing hield –aan dede poort lag, raakten dichter weer symbool voor centrale poort. Er zijn culturele instelling La wapenhandelaar. Dat zou zijn opvolgster: Olympia optredens, ontmoetingen het oorlogsen het voor de verschillende vooral berucht fi guur ligt aan het naar de stichter de astronomie, toedie intot dedan toe dat beïnvloedde de straatverlichting maakte optredens, ontmoetingen het oorlogsen het voor de verschillende vooral berucht figuur veel meer beweging en beeld, isnog zo struis sterk naar is eropoffering. Vandaar dat we zo inzetten en zoetwaterkreeften, die aan andere indicaties nunu geregeld een verklaring kunnen Mancini, een bekend maar trouwens nog altijd, het brengen. vooral werden gebruikt inzijn toen al – de warmte en Bellone bebouwd. De eerste VAN DEDE opoffering. nog andere indicaties naar MINNARES Bellone geregeld een verklaring kunnen zijn Mancini, een bekend maar en culturele activiteiten jachtleven te vinden in in dede verwijzingen die in in dede het Franse hof, in vast de tijd VERHUIZING MINNARES VAN genoemde Queteletplein, sociale wetenschappen. Hij waarnemingen. De het voor het instituut en culturele activiteiten jachtleven te vinden verwijzingen die het Franse hof, in de tijd dus verstoring, en hebben dat de vos de strijd er niet op preventie en snelle actie vegetatie kortknippen, en hethet oorlogsenen hethet optredens, voor dede verschillende vooral berucht figuur ligt aanontmoetingen het naar de stichter de astronomie, toe in de dat beïnvloedde de aan straatverlichting maakte oorlogsoptredens, ontmoetingen voor verschillende vooral berucht figuur aan ZONNEKONING organiseert. DeDe schoonheid maar verscholen zitten. Zode van Zonnekoning LodeZONNEKONING MINNARES VAN DEDE organiseert. schoonheid façade, maar evengoed gevel verscholen zitten. Zode van Lode- culturele inactiviteiten de schaduw van wougevel de variabelen van Sterrenwacht verhuisde moeilijker de sterren Infaçade, de negentiende eeuw het makkelijker mee aangaat, watevengoed hij wel bij populaties die nog nietde vissen enZonnekoning kevers eten. jachtleven te vinden in in dede exoten verwijzingen diedie in in het Franse hof, in in de tijd VERHUIZING MINNARES VAN genoemde Queteletplein, sociale wetenschappen. Hij waarnemingen. De het voorveel hetom instituut jachtleven te vinden culturele activiteiten verwijzingen het Franse hof, de tijd“Als enen mag dan wel verdoken zijn, staat er op het dak een prijkt het beeld van wijk XIV. Daar kwam ze Het is niet duidelijk welke ZONNEKONING mag dan welde verdoken zijn, staat er opmaar het dak een het beeld van van evengoed organiseert. DeDe schoonheid gevel verscholen zitten. Zo wijk XIV. Daar kwam ze Het is aan niet duidelijk welke Lodeomgoed er voet grond te doet de andere ontwikkeld zijn. jeSterrenwacht erZonnekoning niks aanin doet, heb je er ZONNEKONING Astro Tower. socialeprijkt fenomenen daarom 1890 naar het waar tede nemen en te van verstedelijkte Brussel façade, maar evengoed organiseert. schoonheid gevel verscholen zitten. Zo met van Zonnekoning Lodeinsterk de schaduw van wou de variabelen verhuisde moeilijker om de sterren Infaçade, de negentiende eeuw er wordt gelukkig wel nog standbeeld van een Bellona, de Romeinse terecht toen ze trouwde met versieringen Nicolaas Bally staat er op het dak een mag dan wel verdoken zijn, prijkt het beeld van wijk XIV. Daar kwam ze Het is niet duidelijk welke er wordt gelukkig wel nog standbeeld van een Bellona, de Romeinse terecht toen ze trouwde met versieringen Nicolaas Bally Zoals deduidelijk Japanse jeBrussel diedak een krijgen. Alleen zo verdoken is goed beheer indaarom éénXIV. vijver duizend van,” staatAls er op het mag danTower. wel zijn, het beeld van vogelsoorten. wijk kwam Het is niet welke Astro socialeprijkt fenomenen inDaar 1890 naarze het goed waar te nemen en te verstedelijkte altijd mee uitgepakt. pelikaan. DieDie staat dan godin van de oorlog, boven deBeck. graaf Eugène dezullen Savoie. liet aanbrengen enen welke standbeeld van een er er wordt gelukkig wel nog Bellona, dede Romeinse toen ze trouwde met versieringen Nicolaas Bally standbeeld van een wordt gelukkig wel nog Bellona, Romeinse terecht toen ze trouwde met versieringen Nicolaas Bally terecht altijd mee uitgepakt. pelikaan. staat dan godin van de oorlog, boven ongemoeid de graaf Eugène de Savoie. liet aanbrengen welke — duizendknoop in het park laat, krijg je al mogelijk.” zegt “Daarom BRAM pelikaan. DieDie staat dan altijd mee uitgepakt. godin van dede oorlog, boven dede graaf Eugène dede Savoie. lietliet aanbrengen enen welke pelikaan. staat dan altijd mee uitgepakt. godin van oorlog, boven graaf Eugène Savoie. aanbrengen welke van Thurn & Taxis. De exponentiële groeicurves,” we dat via een Europees VAN RENTERGHEM

Big BigCity City

Waarom wordt de gemiddelde Wat verhaal Watisishet hettemperatuur verhaal van onsde land gemeten achter achter deverstopte verstopte Waarom wordt in Ukkel? van La Bellone? gevel van Latemperatuur Bellone? degevel gemiddelde

Big City

BRUZZ | BIG CITY

BRUZZ | BIG CITY BRUZZ | BIG CITY

BRUZZ | BIG CITY BRUZZ | BIG CITY

BRUZZ | BIG CITY

BRUZZ | BIG CITY

Wat Watisishet hetverhaal verhaal van onsde land gemeten Wat wordt er gedaan aan achter achter deverstopte verstopte invasieve, dierinexotische Ukkel? gevel van La Bellone? gevel van La Bellone? soorten in parken en vijvers?

Lees enen bekij k de Lees bekij k de Lees bekij kk de Lees enen bekij k de Leesen en bekij de Lees Lees en bekij kbekij de k de antwoorden antwoorden antwoorden antwoorden antwoorden antwoorden antwoorden opop dede Big-Cityvragen via viavia opop dede Big-Cityvragen Big-Cityvragen Big-Cityvragen op de via op de Big-Cityvragen Big-Cityvragen via via op de Big-Cityvragen via bruzz.be/bigcity bruzz.be/bigcity bruzz.be/bigcity bruzz.be/bigcity BRUZZ.be/bigcity bruzz.be/bigcity bruzz.be/bigcity © SHUTTERTOCK

VOLGENDE KEER

Check ook onze Instagrampagina, Check ook onze Instagrampagina, Check ook onze Instagrampagina, Check ook onze Instagrampagina, Check ook onze Instagrampagina, Check ook onze Instagrampagina, elke donderdagnamiddag vertelt Luana elke donderdagnamiddag vertelt Luana elke donderdagnamiddag vertelt Luana elke donderdagnamiddag vertelt Luana elkeelke donderdagnamiddag vertelt Luana donderdagnamiddag vertelt Luana Difficile een nieuw Big City-verhaal. Difficile een nieuw Big City-verhaal. Difficile een nieuw Big City-verhaal. Difficile een nieuw Big City-verhaal. Difficile een nieuw Big City-verhaal. Difficile een nieuw Big City-verhaal.

VOLGENDE KEER VOLGENDE KEER VOLGENDE KEER VOLGENDE WEEKWEEK VOLGENDE VOLGENDE WEEK Waarom wordt dede Waarom wordt dede Waarom wordt Waarom wordt Hoe hoog is Wat gebeurt er als er onder Wat gebeurt er als er onder gemiddelde temperatuur gemiddelde temperatuur gemiddelde temperatuur gemiddelde temperatuur de energiefactuur mij nons huis een n mij nons huis een metrolij nmetrolij van ons land gemeten in in van ons land gemeten in in van land gemeten van land gemeten van de MIVB? wordt gebouwd? Ukkel? wordt gebouwd? Ukkel? Ukkel? Ukkel?

2 8 2I 8 1 0I M2 4A AF ER BT R2U0A2R1 I 2 0 22 01 2 1

2 8 2I 82180I MI2 4A2AF4ER2FBT8ER2BUI0RA2U2R14AI FR2EI0B22R01U2A1 R I

D I E R D De Weik van I E E B I R D I L E E E ‘t Brussels G LIBER ID E E B I G R L E GELIB PRESENTEIT

18 t/m 29 november

brusseleir.eu

word Brusseleir met ‘n