BRUZZ - editie 1777

Page 11

is een klacht tegen bij de Europese Commissie.

Hoe doet België het in vergelijking met de ons omringende landen? PETRE: België loopt absoluut achterop. In vergelij-

king met Duitsland, Nederland en Frankrijk zijn we een ontwikkelingsland qua privacy.

nog niet besproken, en dat is de onverschilligheid van veel mensen. Het baart me zorgen dat er zo weinig reactie op komt. Mensen denken dat ze niks te verbergen hebben, maar iedereen heeft iets te verbergen, neem nog maar de pincode van je bankkaart. Maar ook wat je doet met je partner, de dingen in jouw eigen leven. Dat heet intimiteit en daar is niks verkeerd mee. Integendeel, het is heel menselijk.

Dit alles gebeurt met de liberalen in de regering Vincent Van Quickenborne (Open VLD) is zelfs een van de voortrekkers van meer surveillance. Wat vindt u daarvan?

Hoe komt het dat mensen daar niet van wakker liggen?

PETRE: (stilte) Ik vind dat zielig. Mijn persoonlijke

PETRE: Ik zou het ook graag weten. Ik denk dat we

politieke voorkeur is normaal gezien liberaal, maar het is echt triestig om te zien waar die partijen vandaag voor staan. Maar ik zie dat vrienden die andere politieke ideeën hebben evenzeer ontgoocheld zijn: welke voorkeur je ook hebt, alle politieke partijen vegen vandaag hun voeten aan privacy en grondrechten.

allemaal een beetje suf zijn. Dat men denkt dat men als individu niks kan doen aan al die camera’s, maar dat is niet waar. Het is een kwestie van burgerzin. Daarom net brengt Charta21 dingen aan het licht, en daarom stappen we naar de rechtbank indien nodig. Iedereen moet dezelfde regels volgen, ook overheden. Zoniet is het hek van de dam, en kunnen we niet langer van een rechtsstaat spreken.

Wat baart u nu het meeste zorgen? PETRE: Wat mij het meest zorgen baart hebben we

« VIE PRIVÉE ? L’ÉTAT DE DROIT EST EN PÉRIL » La semaine passée, Charta21 a montré que sur Bruvax, les employeurs, banques et assureurs pouvaient contrôler en un seul clic si une personne était vaccinée ou non. Selon le cofondateur Hubert Petre, il ne s’agit malheureusement pas d’une exception. Il constate que le gouvernement collecte énormément de données de citoyens et que son utilisation des données laisse à désirer. Ils ont fait un procès contre l’appli CovidScan, car celle-ci permettrait aussi de savoir qui a reçu son vaccin et quand. Et il réprouve la nouvelle proposition de loi du CD&V qui permet d’exiger un échantillon d’ADN des citoyens, même s’ils ne sont liés à aucun crime. Mais ce qui l’inquiète le plus, c’est que peu de gens se soucient de leur vie privée. Selon lui, passer à l’action est une question de civisme car l’état de droit, qui protège le citoyen du gouvernement, est mis en péril. FR

“PRIVACY? THE RULE OF LAW IS IN JEOPARDY” Last week, Charta21 revealed that employers, banks and insurers can check whether you are vaccinated or not with one click on Bruvax. According to Charta21 co-founder Hubert Petre, this is unfortunately no exception. He notes how the government collects a lot of data from us and uses it very carelessly. For example, they are now taking legal action against the CovidScan app, because it would also make it possible to find out who received their vaccine and when, and he denounces CD&V’s new proposal which aims to make it possible to demand a DNA sample from citizens, even if there is no crime to link them to. But what worries him the most is that so few people are concerned about privacy. Taking action is a matter of civic responsibility, he says, because the rule of law, which protects citizens from government, is in jeopardy. EN

24 NOVEMBER 2021

I 11