Page 1

SELECT

NL

FA L L 2 0 2 0

FR

EEN UITGAVE VAN VLAAMS-BRUSSELSE MEDIA VZW FLAGEYPLEIN 18 PLACE FLAGEY 1050 ELSENE/IXELLES

EN

AFGIFTEKANTOOR ANTWERPEN X P303153

UIT IN BRUSSEL | VOS SORTIES À BRUXELLES | OUT AND ABOUT IN BRUSSELS

COUNTER CORONA WITH CULTURE

The new season in 100+ highlights


KVS breekt uit

Nood breekt wet. De KVS breekt uit zijn gebouw. Het achterplein op, de stad in. Breek mee met de oude gewoontes in tien avontuurlijke theater- en dansproducties. www.kvs.be

Unpredictable Saturdays

Les Brigittines lanceert het nieuwe seizoen met een glimlach. Elke tweede zaterdag van de maand zijn er solo’s, concerten, video-installaties en een kindershow. Binnen én buiten. www.brigittines.be

Every Inside Has an Outside

Wie hoort bij de ruimte en wie wordt buitengesloten? Het vijfdaagse festival buigt zich erover in performances, debatten en installaties van 4 tot en met 8 september op verschillende binnen – en buitenlocaties in Schaarbeek. www.kfda.be

Detours Festival

Hiphop en hedendaagse dans ontmoeten elkaar voor het beursgebouw en op andere plaatsen in Brussel van 23 tot en met 26 september. www.detoursfestival.be

www.agenda.brussels


Inhoud | Sommaire | Inside

COLOFON BRUZZ Flageyplein 18, 1050 Brussel, 02-650.10.65 ALGEMEEN DIRECTEUR Dirk De Clippeleir

06

Music

HOOFDREDACTEUR Kristof Pitteurs REDACTIECHEF Mathias Declercq CULTUUR & UIT Gerd Hendrickx REDACTIE Gerd Hendrickx, Heleen Rodiers, Kurt Snoekx, Sophie Soukias, Tom Zonderman MEDEWERKERS Gilles Bechet, Michaël Bellon, Tom Peeters, Niels Ruëll EINDREDACTIE Kurt Snoekx, Sophie Soukias, Geert Van der Hallen, Tom Zonderman

16

Theatre & Dance

ART DIRECTOR Heleen Rodiers VERTALING John Arblaster, Frédérique Beuzon, Laura Jones ABONNEMENTEN Josiane De Troyer (abo@bruzz.be), 02-650.10.80, Gratis in Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Rest van België: 25 euro per jaar; IBAN: BE98 3631 6044 3393 van Vlaams Brusselse Media vzw Buiten België: 30 euro per jaar. ADVERTEREN? Marthe Paklons, 02-650.10.61, sales@bruzz.be DISTRIBUTIE Ute Otten, 02-650.10.63, ute.otten@bruzz.be Voer uw evenement in op Encodez votre événement sur Enter your event on www.agenda.brussels VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Kristof Pitteurs Flageyplein 18, 1050 Elsene

26

Cinema

36

Art & Books

Bruzz is een uitgave van de Vlaams Brusselse Media vzw, wordt gedrukt op de persen van Eco Print Center (De Persgroep) en wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. ONLINE www.bruzzculture.be

3


Culture is the cure!

4

NL/ In september wordt traditioneel het nieuwe cultuurseizoen afgetrapt in Brussel, en – het wordt ook al een beetje een traditie – verschijnt er een fonkelnieuwe BRUZZ Select waarmee we vooruitblikken op het najaar. Elke BRUZZ Select maken we met veel plezier en overtuiging, maar deze keer toch met nog meer overtuiging dan de vorige keren. Anders dan in een gezond en recent verleden zijn alle aangeprezen events hierin onder groot voorbehoud. We weten niet wat de toekomst brengt, maar wat we wel weten is dat NU het moment is om de zo zwaar gehavende culturele sector te steunen. De vertrouwde look met gescheurde foto’s van deze BRUZZ Select krijgt in deze context plots een heel andere betekenis. Wil je dus dat je favoriete Brusselse concertzaal, bioscoop, theater en museum na deze ellendige crisis nog alive and kicking zijn, dan moet je ze nu bezoeken. Cultuur beleven is je stad beleven. Er is geen Brussel zonder de cultuur. Zie deze BRUZZ Select dan ook als een statement en een oproep. Brusselaar: laat je niet verlammen door angst. Kom uit je kot. Hou je aan de veiligheidsmaatregelen en duik het culturele leven in. De culturele sector zorgt er heel

correct en professioneel voor dat alles veilig kan gebeuren. Zoals gewoonlijk hebben we het nieuwe cultuuraanbod in een handig overzicht per discipline gegoten. De selectie voor theater & dans, kunst & literatuur en film oogt ondanks de huidige crisis nog steeds verrassend ambitieus, enkel die van muziek is bescheidener dan gebruikelijk: grote, buitenlandse artiesten wagen zich – voorlopig – amper in ons land. Maar ook het beperkte aantal toegelaten toeschouwers van 200 voor indoorconcerten maakt het boeken van buitenlandse vedetten financieel onmogelijk. Daardoor zal je op de volgende pagina’s nog meer dan anders Brusselse en Belgische artiesten ontdekken. Dat is hoegenaamd geen zwaktebod: want wie kan er klagen met een seizoen getrokken door Maaike Neuville, Bruno Vanden Broecke, Anne Teresa De Keersmaeker, Serge Aimé Coulibaly, Koenraad Tinel, Vincent Glowinski, Precy Numbi, Jacques Feyder, Chantal Akerman, Brihang en Sylvie Kreusch? Dus, tot gauw, voor een van de vele podia, kunstcollecties of bioscoopschermen die Brussel rijk is. Kristof Pitteurs, hoofdredacteur & Gerd Hendrickx, coördinator cultuur


FR/ Traditionnellement, le mois de septembre donne le coup d’envoi de la nouvelle saison culturelle à Bruxelles et comme le veut la tradition, un nouveau BRUZZ Select paraît en prévision de l’automne. Nous réalisons chaque BRUZZ Select avec beaucoup de plaisir et de conviction, mais cette fois-ci avec encore plus de conviction que les fois précédentes. Tous les événements annoncés sont soumis à de vives réserves. Nous ne savons pas ce que l’avenir nous réserve, et surtout dans le cas du secteur culturel bruxellois. Mais nous savons que c’est le moment de soutenir ce secteur, qui a tant souffert. Si vous voulez que votre salle de concert, votre cinéma, votre théâtre et votre musée préférés à Bruxelles soient encore bien vivants après cette terrible crise, vous devriez vous y rendre

maintenant. Profiter de la culture, c’est profiter de la ville. Profiter de Bruxelles. Il n’y a pas de Bruxelles sans culture. Considérez ce BRUZZ Select comme une déclaration et un appel. Bruxellois : ne laissez pas la peur vous paralyser ! Sortez de chez vous. Respectez les mesures de sécurité et immergez-vous dans la vie culturelle. Le secteur culturel veille de façon correcte et professionnelle à ce que tout puisse se dérouler en toute sécurité. Comme à l’accoutumée, nous avons réuni l’offre culturelle en un aperçu pratique par discipline. Malgré la crise actuelle, la sélection théâtre & danse, art & littérature et cinéma semble toujours étonnamment ambitieuse, seule la partie musique est plus modeste : les grands artistes étrangers s’aventurent à peine,

pour le moment, dans notre pays. Et le nombre limité de spectateurs (200) pour les concerts en salle rend également la venue de célébrités étrangères financièrement impossible. C’est pourquoi, dans les pages qui suivent, vous découvrirez encore plus d’artistes bruxellois et belges que d’habitude. C’est loin d’être un signe de faiblesse : qui pourrait se plaindre que la saison soit portée par Maaike Neuville, Serge Aimé Coulibaly, Anne Teresa De Keersmaeker, Léa Drouet, Precy Numbi, Koenraad Tinel, Vincent Glowinski, Jacques Feyder, Chantal Akerman, Brihang et Stef Kamil Carlens ? Alors, à bientôt devant l’une des nombreuses scènes, collections d’art ou écrans de cinéma que compte Bruxelles !

EN/ September traditionally marks the beginning of the new cultural season in Brussels, accompanied – it is becoming something of a tradition – by a brand-new BRUZZ Select in which we look forward to the cultural autumn. Each BRUZZ Select is made with great joy and dedication, but this issue required even more dedication than usual. In contrast to the recent and healthy past, all of the events listed here are subject to change. We do not know what the future holds, especially for Brussels’s cultural sector. We do know that NOW is the time to support the crippled sector. The familiar appearance of torn photos in this BRUZZ Select has suddenly taken on a whole new meaning in this context. If you want your favourite concert hall, cinema, theatre, or museum in Brussels to be alive and kicking

after this terrible crisis, you will have to visit them now. To experience culture is to experience your city. There is no Brussels without culture. Think of this BRUZZ Select as a statement and an appeal. Readers: do not be crippled by fear. Come out of your house. Stick to the safety measures and dive into our cultural life. The cultural sector is ensuring meticulously and professionally that every event and activity will be organized in the safest possible way. As usual, we have arranged the new cultural season into handy overviews by discipline. The selection for theatre & dance, art & literature, and film is surprisingly ambitious despite the current crisis, only the music category is slightly smaller than you would otherwise expect: big international artists are not – for the time being at least – venturing to come

here. But the limited number of audience members of 200 people for indoor concerts also makes booking international stars financially impossible. As a result, on the following pages you will discover more Brussels and Belgian artists than ever. This is by no means a weakness. Indeed, who could complain about a season headlined by Lisbeth Gruwez, Serge Aimé Coulibaly, Anne Teresa De Keersmaeker, Koenraad Tinel, Precy Numbi, Vincent Glowinski, Jacques Feyder, Chantal Akerman, Sylvie Kreusch, and Stef Kamil Carlens? So we’ll see you soon in front of one of the many stages, art collections, or cinema screens in the capital.

Kristof Pitteurs, rédacteur en chef & Gerd Hendrickx, coordinateur culture

Kristof Pitteurs, editor-in-chief & Gerd Hendrickx, culture coordinator

5


Music

Clockwise (from the top left corner): Die Tote Stadt, NΔBOU, Admiral Freebee, Sylvie Kreusch, Donder


NL/ De concertzalen

FR/ Les salles de concert

EN/ Brussels’s concert

worden gewurgd door de coronamaatregelen, maar ze bieden ons alsnog een mooi najaar aan. Met onder meer de grote terugkeer van de Admiraal, flikkerende postjazz, volledig naar het nieuwe (ab)normaal aangepaste opera’s en rap rauw als de Brusselse straten. Mondkapje aan en moshen maar!

ont été étranglées par les mesures corona, mais elles nous promettent tout de même un bel automne. Avec entre autres la musique de Charlie Chaplin, des sons dadaïstes universels, du jazz céleste et une perle méconnue de la pop belge. Masques buccaux et pogos !

halls are in the stranglehold of the corona measures, but they nevertheless have a fine autumn in store for you. Look forward to Miles Davis’s old comrades, ecstatic global sounds, Covid-proof operas, and heavy noise from the godfather of indie rock. Get moshing with your mouth mask on! — TOM PEETERS, TOM ZONDERMAN

September - F E ST I VA L-

LES ATELIERS CLAUS @ CIRCULARIUM NL/ MI CASA ES SU CASA. Les Ateliers Claus vangt zijn beperkte capaciteit op met een verblijf in het Anderlechtse Circularium. HOMBRE ECLECTICO. De Zimbabwaanse mbira-virtuoze Stella Chiweshe trapt de eclectische tweedaagse op gang, waarna gitarist Geoffrey Burton (Hong Kong Dong) zichzelf solo komt presenteren. Net zo spannend is het jazztrio met Teun Verbruggen, Vitja Pauwels en Cesar De Sutter. Op dag twee is het uitkijken naar Ugne & Maria en de beats van Tolouse Low Trax. WAAR EN WANNEER? 11 & 12/9, Circularium, www.lesateliersclaus.com -OPERA-

IS THIS THE END? EN/ THE END... The opera season kick-off could not be more symbolic with this three-part “pop requiem” by Jean-Luc Fafchamps. ...IS NOT THE END. Dead Little Girl, the first part, tells the story of a

teenaged girl who gets stuck in limbo between life and death. In this “live filmed opera”, the entire auditorium becomes the stage, and your living room the stands. We bet you will be on the edge of your sofa. WHERE AND WHEN? 12 & 13/9, La Monnaie, www.lamonnaie.be -CLASSIQUE-

BRUSSELS PHILHARMONIC FR/ BANDE SONORE. Comme le veut la tradition, la nouvelle saison culturelle débute avec un classique du cinéma, accompagné par le Brussels Philharmonic qui interprète la bande originale en live. CHARLIE THE KID. En plus d’être comédien et réalisateur, Charlie Chaplin était aussi un compositeur hors pair, comme l’icône du cinéma britannique à moustache le prouve ici avec son premier long métrage, Le Kid, qui n’a rien perdu de sa magie cent ans plus tard. OÙ ET QUAND ? 19 & 20/9, Flagey, www.flagey.be -JA Z Z-

NΔBOU NL/ EEN DRIEHOEK. Als de jonge Antwerpse tromboniste Nabou

Claerhout van de A uit haar voornaam een ∆ maakt, is dat om aan te geven dat ze op trot is met de band die haar dromerige composities al sinds 2016 inkleurt met frisse grooves. EEN KWARTET. Op Saint-Jazz stelt ze samen met gitarist Roeland Celis, contrabassist Trui Amerlinck en drummer Mathias Vercammen de vorig najaar uitgebrachte debuutep Hubert voor en hoort u misschien al een voorsmaakje van het in 2021 te verschijnen full album. WAAR EN WANNEER? 25/9, Jazz Station, www.jazzstation.be

October -GLOBAL SOUNDS-

DIJF SANDERS EN/ ECLECTIC? Yes, the term is often bandied about, but it is the best description we can think of for the musical universe of the Flemish Alan Lomax. After the jungle trip (and cult hit) Moonlit Planetarium (2016) and the travelogue Java (2017), now check out Pula. PULA? Using the tape recorder that he had previously taken to Indone-

sia, Sanders went to take the measure of the atmosphere in Nepal, where between Buddhist monks, Hindu gods, and Himalaya voodoo, trance is never far away. WHERE AND WEN? 1/10, Atelier 210, www.atelier210.be -JA Z Z-

JOHN GHOST FR/ LES DIRIGEABLES SONT-ILS DES ORGANISMES ? Pour le guitariste et compositeur gantois Jo De Geest, c’est le cas. Il a baptisé le deuxième album de son intriguant groupe instrumental avec le saxophoniste Rob Banken, le vibraphoniste Wim Segers, le claviériste Karel Cuelenaere, le bassiste Lieven Van Pée et le batteur Elias Devoldere Airships Are Organisms. OÙ JETTERONT-ILS L’ANCRE ? Entraîné dans le sillage du producteur norvégien Jørgen Træen, le sextuor haut dans les nuages ne perd rien de son élan d’exploration et de son charme cinématographique. En live aussi, ce « jazz » riche en images est fermement ancré dans le krautrock et le rock progressif, l’electronica et la musique classique contemporaine. OÙ ET QUAND ? 6/10, Pilar, pilar.brussels

7


Music

-RAP-

KRANKK, ROEDEL & BERRY NL/ JONGE HONDEN. Het Antwerpse Roedel debuteerde met Hondsdolheid. Hun stadsgenoten van KRANKk met het grimmige Dark. De Brusselse rapper BERRY met Breed & boos. ZOU ER IETS OP HUN LEVER LIGGEN? Probeer het zelf uit te vissen als het VUB-muziekkot zich omtovert in een hotspot voor urban talent. Spot een hiphopcrew met panache, UK garage en grime uit uw eigen achtertuin en een lokale mc die zich breed maakt met een bedwelmend apocalyptisch geluid. WAAR EN WANNEER? 8/10, Pilar, pilar.brussels

-GLOBAL SOUNDS-

EVA QUARTET EN/ FROM BULGARIA WITH LOVE. Les Voix Bulgares sends out its daughters. THE MYSTERY UNVEILED. Le Mystère des Voix Bulgares has been enchanting the Western pop world for decades. Artists like Lady Gaga and Gorillaz have used their wondrous music, and Drake has sampled them. Four young soloists from the many-membered choir have left the nest to form their own quartet, which blends tradition with touches of electronica and jazz. WHERE AND WHEN? 9/10, Muziekpublique, www.muziekpublique.be - F E ST I VA L-

-ROCK-

ADMIRAL FREEBEE NL/ EEN NATTE DROOM. Vier jaar nadat hij ons gebood om wakker te worden en te dromen, vaart de Antwerpse admiraal opnieuw uit. HET RUIME SOP. Elk nadeel heb zijn voordeel: een armblessure dwong Tom Van Laere om zijn gitaar aan de kant te leggen, maar zo ontdekte hij de synths en drumcomputers die de sound van zijn nieuwe ep én zijn album Don’t follow me I’m lost de verruiming gaven die hij nodig had. WAAR EN WANNEER? 9/10, Ancienne Belgique, www.abconcerts.be

© TIMO VERGAUWEN

KRANKK, ROEDEL & BERRY

8

PILAR ASAP NL/ GENDERFLUÏDE. De nieuwe editie van Pilar Asap, het halfjaarlijkse multidisciplinaire festival van het cultuurcentrum van de VUB, focust dit jaar op gender. M, V OF X? Wie hoopt dat Theo Francken komt uitklaren wie er nu precies man, vrouw of geen van de twee is, komt van een kale reis thuis. Stellen zich wel van hun meest fluïde kant op: onder meer Sylvie Kreusch, Peenoise, Susobrino, Chibi Ichigo, Ruby Grace en, euhm, CasseCouilles. WAAR EN WANNEER? 15/10 > 10/11, Pilar, pilar.brussels

SOUND THE ALARM

“I feel as though everyone is powerless, but doing nothing is not an option” Tommy De Nys

Manages programming, communications, and administration at Les Ateliers Claus. Plays bass guitar with Steve Gunn and Ignatz EN/ “We can’t just keep waiting,” Tommy De Nys says. “Even if everybody barely gets paid and the events make a loss.” Ten days ago, he organized such a three-day event at the cultural hub LaVallée, with performances for one hundred music lovers, and on 11 and 12 September, Les Ateliers Claus is heading to the Circularium, the centre of innovation and circular production on an old industrial site in Anderlecht. This autumn, there are also scheduled shows in the Molenbeek arts centre Q-O2 and Kanal. In other words, there will be many extra muros events because with the current corona measures, Les Ateliers Claus only has space for 22 people. “It’s absurd because we need at least one hundred of our maximum capacity of 180 to be able to operate,” De Nys says. “That is why we started focusing on residencies. Until December, artists like Schroothoop and Ben Bertrand will be able to rehearse, compose, and record here. The idea is that this will result in an album, and that they will at least be able to earn something. Normally that is guaranteed by our revenue from the bar and ticket sales.” Les Ateliers Claus had just invested in a new sound system and recording equipment at the beginning of this year. “We suddenly had a shortfall of 40,000 euro. We were able to get out of the red by becoming technically unemployed.” Les Ateliers Claus will manage to survive this, De Nys thinks. “We have the good fortune not to have to pay rent because the building belongs to the Claus family. But it is a great shame that the government is responding so passively to the needs of the cultural sector. There is always a delay in the way the new measures affect us. I wonder if anyone from the department of culture or any virologists have actually gone to look at the concrete situation of cultural organizations. I feel as though everyone is powerless, and that the sector itself thus cannot generate very much energy. But doing nothing is not an option.”


9


Semi-Annual, Multidisciplinary Festival

15 oCt— 12 nov 2020 THE FLUID IDENTITY edItIon

A THEATRE BY AND FOR MANY.

ASAP

Info & Tickets: www.pilar.brussels PILAR at VUB, Triomflaan (Entrance 6) 1050 Brussels

This autumn, there will be no price categories at Kaaitheater.

For each performance you pay € 10. SEP-DEC AT KAAITHEATER: Het TheaterFestival 2020 Kyoko Scholiers Femke Gyselinck Khadija El Kharraz Alami Anne Teresa De Keersmaeker/Rosas Antigone/Action Zoo Humain buren Ecopolis 2020 Einat Tuchman Radouan Mriziga Négar Djavadi/Passa Porta Mestizo Arts Platform Coral Labs María Acasso Kyoko Scholiers Lotte van den Berg Emke Idema Julie Pfleiderer/Ictus Pieter De Buysser The Mouvement Anoek Nuyens & Rebekka de Wit Ivana Müller Myriam Van Imschoot & HYOID Simon Allemeersch/Lucinda Ra Gérald Kurdian/Kunstenfestivaldesarts Tibaldus/Toneelhuis Ahilan Ratnamohan/Globe Aroma

KYOKO SCHOLIERS, MISCONNECTED © NICK HANNES

With amongst others: run SOFA, Nazanin Fakoor, Susobrino, Warda El-Kaddouri, Chibi Ichigo, Ozferti, Club Efemeer, Ruby Grace, Clare-Lane Lens, Stef Van Looveren, Loulou João, Benediction Party, Dolly Bing Bing aka Elisabeth Van Dam, EMY, Peenoise, Radna Fabias, Jaouad Alloul & Sylvie Kreusch

WWW.KAAITHEATER.BE

KaaiAd_BRUZZ_CS_200902.indd 1

07/08/2020 12:59


SPOT ON I MESKEREM MEES

-POP-

NL/ WILLEM WIE? Willem Ardui, de bleke helft van het soulvolle Antwerpse hiphopduo blackwave. WILLEM WAT? Wanneer hij niet over het podium botst in het bijzijn van mederapper Jean Atohoun, bedenkt de 22-jarige producer en zanger even mysterieuze als fluisterzachte kleinkunstpopsongs die luisteren naar titels als ‘Meander’ en ‘Beziel me’. Spinvis en Bazart samen onder een dekentje. WAAR EN WANNEER? 16/10, Ancienne Belgique, www.abconcerts.be - G LO B A L JA Z Z-

ORCHESTRE TOUT PUISSANT MARCEL DUCHAMP FR/ RÉALISME ? Le meilleur nom de groupe depuis Gaye Bykers on Acid. DADAÏSME ! Cet orchestre genevois de quatorze musiciens vous fait voir double : chaque instrument, du marimba à la contrebasse, est présent deux fois sur scène. Le groupe fait ainsi le lien entre les légendaires ensembles africains, le dadaïsme de Marcel Duchamp et le post-rock de Tortoise. Vous n’avez pas le droit de danser, mais vous serez en transe. OÙ ET QUAND ? 17/10, Le Brass, www.lebrass.be -POP-

SCHOOL IS COOL NL/ BIJ DE LES. Hounds of love van Kate Bush, Nebraska van Bruce Springsteen en So van Peter Gabriel: de favoriete platen van frontman Johannes Genard geven veel weg over zijn sound. Doe daar gerust een lik Killers en The War on Drugs bij. BIJ DE TRASH. Toen Genard zijn nieuwe plaat Things that don’t go right noemde, had hij corona niet eens in gedachten. Maar wel die andere honderd-en-een dingen die je in deze “trash fire century” somber zouden kunnen stemmen. Gelukkig spoelen zijn grootse songs elk beetje pessimisme meteen weg!

© PATRICK BLOMME

WILLEM ARDUI

De magie van Joe NL

Met Meskerem Mees stuurt Gent opnieuw een rastalent richting hoofdstad. Met ingetogen folkpopliedjes zoals ‘Joe’, simpel maar smaakvol begeleid op akoestische gitaar en cello, raakt de singersongwriter met Ethiopische roots een gevoelige snaar. — TOM PEETERS De Joe in de onverwachte zomerhit van Meskerem Mees is niet “goin’ down to shoot my old lady” omdat “I caught her messin’ ’round with another man”, zoals de rockklassieker ‘Hey Joe’ ons vertelt. Nee, haar Joe “loved me as a friend” en “as a lover took my hand”, om daarna – zoals dat weleens gaat als tieners hun onschuld verliezen – weer te verdwijnen. Het kon het verhaal van elk negentienjarig meisje zijn. Het liedje met eenvoudige tekst, dito rijmschema, maar universeel appeal zorgde ervoor dat ze in volle coronazomer maar liefst dertien concerten in haar agenda mocht noteren. Een huzarenstuk voor iemand die tot een dik jaar geleden amper op een podium had gestaan. Of het moest die keer zijn in de preselecties van Junior Eurosong, nu zeven jaar geleden. Pas eind vorig jaar verscheen Mees opnieuw op de voorgrond, als een van de laureaten van Sound Track, en dit voorjaar zou ze favoriet geweest zijn op Humo’s Rock Rally, maar de pandemie legde alles stil. Nu ja, alles. De trein van Meskerem, die intussen twintig is geworden en in Gent een opleiding voor muzieklerares volgt, dendert gewoon voort. Je

kon haar minimalistische liedjes vol zelfreflectie inmiddels horen in de voorprogramma’s van Ásgeir, Stef Kamil Carlens en Ronny Mosuse, die haar coachte bij Junior Eurosong en haar aankondigde als de Vlaamse Nina Simone, al houdt haar ontwapenende, folky voordracht eerder het midden tussen de jonge Carla Bruni en Yael Naim. Intussen heeft producer Koen Gisen haar onder zijn vleugels genomen. “Op dit moment ben ik heel veel aan het schrijven en uittesten. Er komt een nieuw nummer aan, en volgend jaar ook een album, maar ik heb geen haast,” klonk het onlangs bij radiozender Studio Brussel, waar The Killers nodig waren om haar te onttronen in De afrekening. Live wordt de zangeres, die de smaak te pakken kreeg door de Beatles-collectie van haar adoptievader en een boon heeft voor singer-songwriters met een hoek af, meestal vergezeld door celliste (en tweede stem) Febe Lazou. Wie Joe is en of ze hem persoonlijk gekend heeft, vindt ze niet relevant. Het zou de magie breken. MESKEREM MEES Concert te bevestigen

11


Music SPOT ON I NICOLAS MICHAUX

WAAR EN WANNEER? 17/10, Ancienne Belgique, www.abconcerts.be -CHANSON-

STEF KAMIL CARLENS

Harmonie rustique et funk perroquet FR

« Une a aque frontale qui vise le conformiste et le lâche qui est en chacun de nous. » C’est ainsi que l’artiste bruxellois Nicolas Michaux décrit « Parrot », le singulier single avec lequel il fait connaître son deuxième album, par ailleurs apaisant, Amour Colère. — TOM PEETERS « Écoutez les mots que le perroquet dit et essayez de les répéter », chante Nicolas Michaux dans « Parrot ». C’est de l’ironie sur un son quelque peu atypique pour l’auteur-compositeur-interprète et producteur bruxellois, mais c’est exactement dans l’esprit du temps. Le clip vidéo impertinent de Yoann Stehr souligne encore davantage sa pertinence. Son montage d’images d’actualité issues d’internet des manifestations de gilets jaunes, des écologistes, des sympathisants de Black Lives Matter et de MeToo est aussi haut en couleur que révoltant. Mais il colle parfaitement au groove funky. Après « Harvesters » et « Retrouvailles », le single est déjà la troisième étape d’Amour Colère, le deuxième album solo de Michaux après À La Vie À La Mort qui remonte à quatre ans. Il n’y avait qu’un seul titre anglais dessus. Sur le nouvel album, l’équilibre a été rétabli. Ce qui n’est pas nouveau. Avec Été 67, le groupe que le chanteur a fondé en 1998 à Esneux, il chantait déjà des chansons en anglais. Aujourd’hui, il partage son temps entre Bruxelles et l’île danoise de Samsø, où il séjourne avec sa compagne et leur fille de quatre ans et où il a écrit les chansons du nouveau disque. Ce n’est pas étonnant. Lors de la sortie de son premier album solo, il disait déjà

12

que les voyages et le chaos urbain lui prenaient beaucoup d’énergie et qu’il préférait travailler au calme sur ses compositions. Sur la chanson d’amour rêveuse « Harvesters » qui ouvre le nouvel album, il dépeint cette vie plus simple à la campagne. « Je m’intéressais alors à l’Ayurveda, la biologie védique traditionnelle », expliquet-il. « Une vision holistique de la vie, l’idée que nous sommes tous une proportion unique des cinq mêmes éléments qui composent l’univers, la rencontre du microcosme et du macrocosme : tout cela a joué un rôle dans le voyage spirituel qui m’a conduit à cette chanson. » La plupart des autres morceaux dégagent également une simplicité quasi naturelle sur un lit de chanson folk et de country. Comme si le dandy postmoderne avait évolué en une version plus harmonieuse de lui-même. La paternité y est sans doute aussi pour quelque chose, ne serait-ce que pour se libérer des frustrations liées au monde cruel qui attend sa fille à l’aide d’une bonne dose de funk perroquet. NICOLAS MICHAUX 31/10, Botanique, www.botanique.be Amour Colère sortira le 25 septembre sur Capitane Records.

FR/ MAKING SENSE OF ∞ ? Non, la chanson militante et obsédante « Lament On General Smedley D. Butler » de l’album a connu un succès radiophonique inattendu, mais pour le festival FrancoFaune, Stef Kamil Carlens se consacrera au répertoire francophone. ALORS, ON DANSE ? Aux temps du coronavirus, c’est moins risqué dans votre tête. Sur les versions solos des duos que Carlens a enregistrés avec Arno, Miossec et Axelle Red, l’œuvre francophone de Zita Swoon et une sélection de classiques de la chanson française. On croise quand même les doigts pour « Alexandrie Alexandra ». OÙ ET QUAND ? 17/10, Le 140, www.le140.be -OPERA-

DIE TOTE STADT NL/ HIEP HIEP HIEP... De honderdste verjaardag van de operabewerking van Bruges-la-morte, een van de meesterwerken van het symbolisme. ... HOERA? De Munt gaat tot het uiterste om deze grootse opera in het coronakorset te wurmen: geen 95 maar 57 musici in de orkestbak, een nieuwe partituur en een ingekorte duur. En nu hopen dat de exuberante muziek van de toen 23-jarige Erich Korngold honderd jaar na datum overeind blijft. WAAR EN WANNEER? 22/10 > 13/11, De Munt, www.demunt.be -JA Z Z-

JOHN SCOFIELD/DAVE HOLLAND DUO EN/ TWICE MILES. If you play it safe, you damage your chances of growing: bassist Dave Holland, who collaborated on Miles Davis’s Bitches Brew, once imparted this insight to us. It remains his leitmotif, including when he’s onstage with the inventive and funky guitarist John Scofield, who


worked with the master during the first half of the 1980s. RIPENED AFTERTASTE. Two eternal searchers who, like fine wine, become better over the years will alternate between their own work and jazz classics. WHERE AND WHEN? 23/10, Flagey, www.flagey.be -RAP-

BRIHANG NL/ TRAPJE OP. 2020 had een boerenjaar moeten worden voor Brihang, de Knoks-Brusselse rapper met de poëtische pen klom in 2019 dankzij ‘Steentje’ en zijn album Casco naar het hoogste schavot. TRAPJE AF. Vorig jaar dook Brihang nog in een volgepakte AB van een trapladder de mensenzee in, dit jaar moet hij het noodgedwongen met een kabbelend beekje stellen. Een buitenkans wel voor de allerkleinsten, want de kersverse vader brengt ook een concert op kindermaat. WAAR EN WANNEER? 24/10, Ancienne Belgique, www.abconcerts.be -POP-

LIESA VAN DER AA EN/ TAKE IT EASY. With Easy Alice, the Antwerp-based singer who was raised in Brussels made a pop album

LAS LLORONAS

that skips back and forth between frisky funk, Pasolini, Britney Spears, and Alice in Wonderland. DOWN THE RABBIT HOLE. Liesa Van der Aa found kindred spirits in Lander Gyselinck and Baloji to streamline the plethora of sounds and images in her associative head, creating her most accessible songs to date. You can prep by watching her film of the same name, in which she emulates Grace Jones, David Bowie, Leonard Cohen, and Prince. WHERE AND WHEN? 26/10, Ancienne Belgique, www.abconcerts.be

November -POP-

BOMBATAZ EN/ GLITCHY. Eighties neon, dazzling outfits, and jumpy synths from a crew of Brussels jazz musicians who are addicted to pop. KITSCHY. Last year, Bombataz gave you a whack squarely on the jaw with their colourful debut EP ¡Kapao!. Their album debut Olympics of Love, which is slated for release at the end of September, drank even more deeply from the

Het is muisstil in AB en in zoveel andere concertzalen. Niet alleen artiesten, maar ook backliners, stagehands, boekingsagenten, roadies en veel anderen via solidariteitsfonds LIVE2020.


Music

eighties well. Forget jazz, post-jazz has arrived! WHERE AND WHEN? 5/11, Botanique, www.botanique.be -GLOBAL SOUNDS-

LAS LLORONAS FR/ UNE LARME... Un trio de « pleureuses » bruxellois qui aime à verser une larme pour une bouffée de musique du monde et une dose de hip-hop. ... ET UN SOURIRE. Après leur EP Take Space, sort maintenant l’album Indiegogo, le premier de l’une des formations les plus passionnantes de la scène world music bruxelloise et par extension belge. Vous y retrouverez aussi bien de vieilles chansons espagnoles, du klezmer, que l’espièglerie du groupe Ibeyi et les rythmes de la rappeuse Noname. OÙ ET QUAND ? 7/11, Muziekpublique, www.muziekpublique.be -ROCK-

THURSTON MOORE GROUP EN/ INDIE KING. The former kingpin of pivotal indie-rock band Sonic Youth does not rest on his laurels. LIGHT IT UP! A year after the mind-blowing, experimental triple album Spirit Counsel, Thurston Moore is releasing a new solo album, his seventh. By the Fire, preceded by the single “Hashish”, has guitars energized by the spirit of Sonic Youth. Have your rolling papers ready! WHERE AND WHEN? 10 & 11/11, Kanal, www.lesateliersclaus.com -JA Z Z-

TOINE THYS & GUILLAUME VIERSET FR/ RAPPROCHEMENT LIÈGEBRUXELLES. Le club de jazz liégeois L’An Vert avait donné carte blanche au saxophoniste et clarinettiste basse bruxellois Toine Thys fin 2018. Il avait donc invité en premier le Liégeois Guillaume Vierset, guitariste polyvalent qui se fait remarquer ces dernières années avec son propre trio et le nostal-

14

gique Harvest Group. CADRE INTIMISTE. Grâce aux Lundis d’Hortense, les Bruxellois auront la chance de pouvoir écouter cet ensemble poétique dans le charmant intérieur de l’élégant Musée Charlier à Saint-Josse. OÙ ET QUAND ? 17/11, Charlier Museum, www.charliermuseum.be -OPERA-

DER SCHAUSPIELDIREKTOR EN/ THEN... This “singspiel” was composed by Wolfgang Amadeus Mozart in 1786. ... AND NOW. The large-scale De kinderen der zee (“The Children of the Sea”) had to be postponed due to the corona measures, so La Monnaie opted for this brief, comic opera by Mozart in which an impresario has to find the money to finance his production and pay his singers. Written more than 200 years ago, but still as relevant as ever. WHERE AND WHEN? 22 > 24/11, La Monnaie, www.lamonnaie.be -JA Z Z-

DONDER FEAT. SIGBJØRN APELAND NL/ APELAND. Nee, we gaan geen grapjes maken over de familienaam van de Noorse harmonium- en kerkorgelspeler (en professor etnomusicologie aan de universiteit van Bergen). Daarvoor klinkt het nieuwe project van pianist Harrison Steingueldoir, bassist Stan Callewaert en drummer Casper Van De Velde, kortweg Donder, te veelbelovend. HOE ZOU JAZZ GEKLONKEN HEBBEN ALS HAAR ROOTS HIER LAGEN? En dus niet in de Afro-Amerikaanse jazztraditie. De winnaars van Jong Jazztalent Gent 2019 zullen het antwoord van die vraag niet alleen live maar ook op hun nieuwe album proberen te formuleren. WAAR EN WANNEER? 27/11, Flagey, www.flagey.be

SOUND THE ALARM

“Er is te weinig kennis van onze sector om ons te vertrouwen” Peter de Caluwe

Directeur-intendant bij De Munt en lid van het Europees Cultureel Parlement NL/ “De drive is groot om weer te beginnen,” zegt Peter de Caluwe gedecideerd. “Bij de artiesten, de organisatoren, én het publiek.” Voor een huis dat leeft van grote producties met véél volk in de zaal, op de bühne én in de orkestbak, blijft De Caluwes strijdlust groot, ook in dit zware weer. “Maar het is niet makkelijk, omdat men op beleidsniveau angst heeft. Er is blijkbaar te weinig kennis van onze sector om ons voldoende te vertrouwen. Wij zien politici veel te weinig.” Evenementen met het huidige maximum van tweehonderd personen zijn voor De Caluwe niet werkbaar. “Wij gaan ervan uit dat we na overleg met de burgemeester, met de protocollen die we hebben en met de voorbereiding die we hebben gedaan, dat aantal zullen kunnen verhogen. De opening is gemaakt, ik heb er vertrouwen in dat we naar vijfhonderd mensen in de zaal kunnen evolueren zonder eenieders veiligheid in gevaar te brengen. Qua publieksstromen controleren, zijn wij een van de meest ervaren sectoren.” Is this the end?, de opera die het seizoen opent, doet dat nog zonder publiek. “Héél symbolisch,” vindt De Caluwe. Andere stukken, zoals het immense Die tote Stadt, zijn aangepast aan een kleinere bezetting. De opera De kinderen der zee zal vervangen worden door het kleinere Der Schauspieldirektor van Mozart, een samenwerking met het Théâtre National en de KVS, en volgens De Caluwe “een stuk dat heel erg aansluit bij wat we vandaag meemaken.” Op de horeca en de toeristische sector is De Caluwe niet jaloers. “Maar ik heb er wel een raar gevoel bij. Cultuur wordt altijd gezien als iets bijkomstigs, een meerwaarde, maar cultuur heeft ook waarde. Alleen past dat niet in een neoliberaal discours. Maar we moeten durven te spreken over de filosofie die achter het participeren aan cultuur zit. En iets anders bieden waar mensen ook nood aan hebben op dit moment. Je kan niet alleen maar winkelen of op restaurant gaan, soms heb je ook een ander soort voeding nodig.”


15


Theatre & Dance

Clockwise (from the top left corner): Anne Teresa De Keersmaeker & Pavel Kolesnikov, Wakatt, Des hommes endormis, Nadine Baboy, Killjoy Quiz


NL/ Van Anne Teresa De

FR/ De la nouvelle créa-

EN/ From Anne Teresa

Keersmaeker tot breakdancers, van Femke Gyselinck over Mohamed Toukabri tot Het nieuwstedelijk: na een rampvoorjaar vol besparingen en virusdreiging zijn ze er weer klaar voor. Graag een denderend applaus voor de podiumkunsten!

tion de Léa Drouet aux sciences-fictions de Selma Alaoui en passant par du hip-hop à l’Espace Magh et le livre pop-up d’Isabelle Wéry : après des mois entiers ruinés par le coronavirus, le spectacle vivant est de retour. Applaudissements !

De Keersmaeker to breakdancers, from Serge Aimé Coulibaly and Mohamed Toukabri to Lisbeth Gruwez: after a disastrous spring marred by cost-cutting and viral threats, they are ready for kick-off. Give a warm hand to the performing arts! — GILLES BECHET, MICHAËL BELLON, GERD HENDRICKX

September -T H E AT E R -

JONATHAN

NL/ TONGBREKERS. KVS-gezichten Valentijn Dhaenens en Bruno Vanden Broecke etaleerden de voorbije jaren hun virtuoze vertelkunst in internationaal succesvolle monologen. ONDRAAGLIJKE LICHTHEID. Voor Jonathan staan de heren voor het eerst met z’n tweeën op een podium. Ze brengen het verhaal van Claudine, die in een woonzorgcentrum verblijft dat door corona in lockdown gaat en er kennismaakt met Jonathan, een palliatieve zorgrobot. Een ernstige thematiek dus, al willen Dhaenens en Vanden Broecke het publiek vooral met lichtheid aan het denken brengen. WAAR EN WANNEER? 4 > 6/9, KVS Achterplein, www.kvs.be - F E ST I VA L-

KUNSTENFESTIVALDESARTS EN/ BETTER LATE THAN NEVER. The KunstenfestivaldesArts usually comes to Brussels and the world in May. In exchange for the festival’s cancellation, we are now getting

three festivals in the autumn. The Diasporic Schools in October, the weekend festival News from Home at the end of November, and coming soon in September, Every Inside Has an Outside. BETTER OUTSIDE THAN INSIDE? Our use of space will be the central focus of this five-day open-air event. The programme features Alice Ripoll, who is conducting a political-choreographic exploration of cleaning and cleanliness, Anne Teresa De Keersmaeker and Radouan Mriziga who will dance together at the Maison des Arts, and Gwendoline Robin, whose neighbourhood project will literally set off fireworks. WHEN AND WHERE? 4 > 8/9, Maison des Arts, Les Halles, www.kfda.be -DANS-

JUST AS LONG AS YOU ARE THERE NL/ WOORDEN EN DADEN. Bij de Brusselse danseres, choreografe, actrice, en dichteres Nadine Baboy vloeien tekst en beweging voortdurend in elkaar over. DRIE VOOR ÉÉN. Met de solo Un nouveau souffle is Baboy een van de vijf dansers die Jagger en Bowie

achternagaan tijdens de triple bills van Just as long as you are there, die te zien zijn op het achterplein van de KVS. Voor één ticket krijg je dus drie solo’s in première in de openlucht. En in november (26 > 28/11) volgt Baboys groepsstuk Désintégration culturelle. WAAR EN WANNEER? 15 & 17/9, KVS, www.kvs.be -T H É ÂT R E -

ZOO

FR/ T’AS QUOI DANS LE CAILLOU ? Trois personnages inadaptés face à la modernité numérique réunis dans un chalet de montagne en bordure d’un lac. Ils vont refaire le monde face à un débatteur hors pair, Pedro, un robot-caillou sur pattes. TECHNO OU BRICOLO ? Sous le voile de leur naïveté un peu bancale, les personnages de Jean Le Peltier, décortiquent avec gourmandise les promesses fuyantes de la technologie en célébrant l’imperfection de l’intelligence humaine. OÙ ET QUAND ? 15 > 26/9, Atelier 210, www.atelier210.be -DANCE-

WAKATT EN/ DARKNESS. What if rejecting

the other is not human nature, but rather the result of a manipulation and a social construct? In a powerful show, ten dancers explore the seduction and repulsion of bodies as an antidote to the blindness of crowds. LIGHT. Combining poetic power and militant engagement, the choreographer Serge Aimé Coulibaly from Burkina Faso shines a light, with a sense of urgency, on our various fears. WHEN AND WHERE? 22 > 26/9, Théâtre National, www.theatrenational.be -T H É ÂT R E -

DES HOMMES ENDORMIS FR/ LES INVITÉS DE DEUX HEURES. En pleine nuit, deux jeunes gens débarquent dans l’appartement d’un couple de cinquantenaires sans enfant. C’est le début d’un étrange face-à-face aux dialogues étincelants qui tend un miroir mordant à une société déboussolée. LE RIRE ET L’EFFROI. Ce sont les retrouvailles du metteur en scène Michael Delaunoy avec l’écriture drôle, cruelle et imprévisible de l’Anglais Martin Crimp. OÙ ET QUAND? 22/9 > 10/10, Le

17


Theatre & Dance

EDWARD

SOUND THE ALARM

“We hebben ons seizoen gepland alsof er niets aan de hand is” Veerle Kerckhoven

Artistiek leider Bronks-jeugdtheater

Rideau, www.rideaudebruxelles.be -BREAKDANCE-

ABSTRKT

EN/ ONE TO WATCH. Three virtuoso dancers from the hip-hop galaxy join forces in a piece choreographed by the Belgian Milan Emmanuel, a big name in breakdance and founder of the Detours festival. THREE IS A CROWD. When Meshake Lusolo from the Congo, Enano from Venezuela, and Martin Klukas from Germany fuse their energies and their experiences under the leadership of a choreographer trained in breakdance, the individual energy reinvents the collective in opposition to conformism. WHEN AND WHERE? 26/9, La Raffinerie, www.charleroi-danse.be -J E U G D T H E AT E R -

EDWARD

NL/ GRIEZELIG GOED. Christiaan Mariman gooide al hoge ogen met de afstudeervoorstelling Spoken voor zijn master theaterregie aan het RITCS. Sindsdien was hij aan de slag bij Monty en De Maan.

18

HARIGE HARRY. Mariman maakt beeldend theater waarin hij zonder tekst het ongrijpbare tracht vorm te geven. In zijn eerste Bronks-productie Edward laat hij samen met choreografe Michelle Peters het routineuze leven van een uitgebluste ambtenaar (Atta Nasser) botsen met het spannende universum van een harig monstertje. WAAR EN WANNEER? 26 > 30/9, 6+, Bronks, www.bronks.be -PERFORMANCE-

PONEY FLOTTANT FR/ CONTE INITIATIQUE. À dix ans, le corps de Sweetie Horn refuse de grandir. Délurée et avide d’expériences, la gamine ne s’en laisse pas conter. Elle rue dans les brancards et dynamite la famille dans un feu d’artifice de langage. LIVRE POP-UP. Isabelle Wéry donne chair à son formidable roman iconoclaste dans une performance scénique débridée entre la musique électronique de Orphan Swords et les peintures monumentales de Marcel Berlanger. OÙ ET QUAND ? 30/9 & 1/10, Théâtre 140, www.le140.be

NL/ Ergens begin juli landde er een gigantisch ijshoorntje met bollen aardbei en stracciatella headfirst op de Varkensmarkt, vlak voor de deur van het jeugtheater Bronks. Bronks à l’ijs, het kunstwerk van Katrien Vanderlinden, zorgde voor hoop tijdens deze maanden in mineur. Artistiek leider Veerle Kerckhoven vertelt: “Sinds maart hebben we een negentigtal van onze internationale en nationale reisvoorstellingen moeten annuleren, en in Bronks zelf hebben we meer dan dertig familievoorstellingen, al onze workshops, ons jeugdfestival en het circusfestival UP! geschrapt. In totaal gaat dat om 215 geannuleerde activiteiten tot eind juni. Begin juli kregen we weer wat strijdlust toen de theaterateliers mochten doorgaan in bubbels, en we de repetities voor de nieuwe productie Edward mochten beginnen.” “Nu is het bang afwachten of de schoolvoorstellingen voor het lager en het secundair onderwijs zullen mogen doorgaan. Samen met de kunsteducatieve werking rond de voorstellingen maken de schoolvoorstellingen het grootste deel van de Bronks-werking uit. Ze stellen veel mensen tewerk, genereren inkomsten, en zijn een belangrijk deel van het onderwijscurriculum.” Bronks heeft nochtans de draaiboeken om alles corona-proof te laten verlopen, en zijn gebouw leent er zich ook toe om in bubbels te werken. Volgens de huidige regels kunnen er zestig mensen in de zaal tijdens de familievoorstellingen, en meer tijdens schoolvoorstellingen. Kerckhoven: “We hebben ons seizoensprogramma dus opgesteld alsof er niets aan de hand is, met onze eigen producties, de gastvoorstellingen en het Ménage à deux-festival met La Montagne Magique.” De start is voorzien op autoloze zondag.


CENTRE FOR FINE ARTS BRUSSELS

THEATRE & DANCE

THEATER & DANS

nL to An

2020 — 2021

y hk ac

THEATER OP DE MIDDAG Nederlandstalige of Franstalige Belgische gezelschappen palmen jouw middagpauze in en zetten hun beide voeten in de actualiteit. rre Pie

THE INTERNATIONAL SELECTION

s ler ou Dr

Topartiesten en beloftevolle stemmen uit de internationale scène.

DANS EN PERFORMANCES Coronaproof optredens en live art performances in de tentoonstellingsruimtes.

Info: BOZAR.BE

Ga

ëll eB

ou rg es

Peter Van den Eede, Mohamed El Bachiri, Joke Emmers, Fabrice Adde, Françoise Bloch, Aminata Abdoulaye Hama, Sidney Leoni, Matty Davies, Ben Gould, Alain Platel, Tatiana Baganova, Bruno Latour, Frédérique Aït-Touati, Anne Teresa De Keersmaeker, …

www.charleroi-danse.be 071 20 56 40

PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN BRUSSEL PALAIS DES BEAUX-ARTS BRUXELLES Rue Ravensteinstraat 23 1000 Brussels +32 2 507 82 00 / bozar.be

Copyright image: © Carriage – Matty Davies

DT200000 - Theater op de middag 2020 2021_Bruzz_97x270mm.indd 1

30/07/2020 16:05


Theatre & Dance SPOT ON I KRISTIEN DE PROOST & BWANGA PILIPILI

October -DANS-

MOVING BALLADS

NL/ GOED NIEUWS. Danseres en choreografe Femke Gyselinck (ex-P.A.R.T.S.) vergastte ons recent op het ontwapenende duet Flamer met haar drummende broer Lander Gyselinck. Nu gaat ze de scène op met drie dansers, een reeks synthesizers en jazzpianist Hendrik Lasure. NOG BETER NIEUWS. Gyselinck voegt ook Joni Mitchell toe in de vergelijking. Geïnspireerd door de Canadese folklegende componeerde Lasure voor Moving ballads een ballad die op verschillende manieren gespeeld en gedanst zal worden. WAAR EN WANNEER? 1 & 2/10, Kaaitheater, www.kaaitheater.be -DANCE-

Duet vol valse noten NL

Backstage waren Paul Simon en Art Garfunkel allesbehalve een harmonisch duo. In Simon, Garfunkel, my sister and me doen Kristien De Proost en Bwanga Pilipili hun voordeel met die schone schijn.

— MICHAËL BELLON Kristien De Proost kennen Kaaitheater-bezoekers al een tijd. Ze maakte jarenlang deel uit van het olijke Brusselse theatercollectief Tristero – bekend van tragikomisch werk op locatie en in piekfijne decors, en zijn collaboraties met Transquinquennal. In 2013 liet De Proost zich al solo opmerken met de monoloog Toestand. Sinds ze Tristero verliet, oogstte ze lof voor haar rol in All inclusive van Julian Hetzel. Voor Simon, Garfunkel, my sister and me gaat De Proost dus in dialoog – of zeg maar ‘in duet’ – met een actrice die langs Franstalige kant almaar hogere ogen gooit. Bwanga Pilipili is een allesdoener. Sinds ze in 2012 afstudeerde als actrice, speelde ze rollen in Les monologues du vagin van Eve Ensler, Hate radio van Milo Rau, en nadien steeds meer hoofdrollen, zoals recent in Kaniama Show van Baloji. Bioscoopgangers kennen haar van Black van Adil en Bilall, Franstalige televisiekijkers van tal van series. Daarnaast schrijft Pilipili ook zelf theater en poëzie. Ze organiseert en presenteert mee de

20

literaire ontmoetingen van vzw Lingeer, die focust op Afrikaanse culturen, en schreef en regisseerde in 2018 Datcha Congo, een bewerking van De kersentuin van Tsjechov. Ze is ook medeoprichtster van het festival Bruxelles/ Africapitales. Bwanga Pilipili is zelf afkomstig uit de Kivu-streek in Congo, en werkte voor de Special Olympics vooraleer ze besloot om in Brussel deel te nemen aan het toelatingsexamen voor de theaterschool INSAS. Hoewel de eerste productiebeelden van Simon, Garfunkel, my sister and me alvast een vermakelijke portie crossdressing suggereren, belooft er ook heel wat troubled water onder de bridge te stromen. Uitgangspunt is een re-enactment van het legendarische afscheidsconcert van Simon en Garfunkel in New York in 1981, toen de twee het eigenlijk allang gehad hadden met elkaar. Dat belooft een knalsfeer in het Kaai. SIMON, GARFUNKEL, MY SISTER AND ME 28 & 29/11, Kaaitheater, www.kaaitheater.be

PIANO WORKS DEBUSSY EN/ CLASSICAL. After pieces featuring electronic music and songs by Bob Dylan, the Antwerp-based choreographer Lisbeth Gruwez is now focusing on the classical music by the French composer Claude Debussy, and she is collaborating with the successful Franco-Belgian pianist Claire Chevallier. UNCONVENTIONAL. Three unconventional artists joining forces will undoubtedly be fascinating to watch and hear. In Piano Works Debussy, Gruwez promises to present a watercolour of flowing tones and movements. WHEN AND WHERE? 2 > 10/10, KVS BOL, www.kvs.be -T H E AT E R -

OP EEN BANKJE OP EEN DAG NL/ TV-TOUCHÉ. De Brusselse Maaike Neuville kent u als lid van het theatercollectief Compagnie Marius en van opgemerkte rollen in tv-series als De dag en De twaalf. (LINK)LATER. Op een bankje, op een dag schreef Neuville als vervolg op Twee mensen praten… misschien, een


21


Theatre & Dance SPOT ON I LÉA DROUET

relatiedrama dat ze tien jaar geleden maakte samen met acteur en muzikant Roy Aernouts. Die is nu opnieuw van de partij in wat een licht-absurdistische trilogie over de liefde moet worden. Klinkt een beetje als de Before-filmtrilogie van Richard Linklater met Julie Delpy en Ethan Hawke. Een compliment. WAAR EN WANNEER? 5 & 6/10, KVS Achterplein, www.kvs.be -T H É ÂT R E -

© BEA BORGERS

SCIENCES-FICTIONS

La violence tout en douceur FR

Funambule de l’expression, Léa Drouet n’a pas fini de surprendre. Celle qui vient d’endosser le costume de directrice artistique de l’Atelier 210, présente sa nouvelle création, Violences, dans le cadre du Kunstenfestivaldesarts. Un conte pour voir, agir et vivre autrement. — GILLES BECHET L’artiste française, installée à Bruxelles depuis 2010 après des études de mise en scène à l’INSAS, aime expérimenter avec les corps, le son, la poésie, la musique et les images pour titiller l’imaginaire du spectateur à partir d’une réalité sociale. Qu’elle rassemble un ensemble de 20 performeurs pour un concert de magnétophone cassettes ou qu’elle dialogue avec trois jeunes skateurs autour de leurs blessures et de leur rapport au risque. Dans Violences, sa dernière création, Léa Drouet est seule dans un espace tapissé de sable. Elle nous parle de ces violences qui nous submergent, par médias interposés et qui nous sidèrent. Pour résister à la passivité qui pourrait nous gagner, elle veut revenir à des histoires. Il y a l’histoire de sa grand-mère Mado qui, petite fille, dut traverser des champs et des routes pour échapper à la rafle du Vél d’Hiv’. Et puis il y a celle de la petite Mawda, la fillette de deux ans, abattue par le tir d’un policier lors d’une course-poursuite alors qu’elle tentait avec

22

d’autres familles d’atteindre les rivages de l’Angleterre. Un drame qui est survenu alors qu’elle-même était mère d’un enfant de cinq mois. « Pour faire entendre la violence, on ne peut pas la restituer avec violence, ça ne marche pas. Il faut de la douceur. » Si le spectacle énonce les faits avec la rigueur d’une enquête, il adopte aussi le ton du conte construit dans la douceur et la fragilité des grains de sable. « La violence qui nous sidère nous empêche de voir des choses plus en périphérie, des réactions, des actions qu’on essaie de remettre au centre. » En juin de cette année, elle a été nommée directrice artistique de l’Atelier 210, une responsabilité qu’elle aborde avec la même soif de pluridisciplinarité qu’elle met dans ses spectacles. « Il y a la même volonté de sortir le spectateur de la position de témoin passif. » VIOLENCES 26 > 29/11, Raffinerie, www.kfda.be

FR/ RETOUR VERS LE FUTUR. Dans un futur low-tech où priment le récit oral et les rites magiques, des humains s’amusent d’un vieux film de science-fiction qui décrit un monde ultra-technologique gouverné par d’incompréhensibles obsessions. RECONSTRUIRE DEMAIN. À l’heure des catastrophes annoncées, Selma Alaoui ose regarder vers le futur. En s’inspirant de l’autrice américaine Ursula K. Le Guin, elle imagine une fable futuriste qui interroge nos angoisses et nos espoirs. OÙ ET QUAND ? 6 > 22/10, Théâtre Varia, www.varia.be -DANSE-

RÉPERCUSSION – ID FR/ L’ÉLÉPHANT QUI DANSE. Aux carrefours des rythmes, des mots et des mouvements, quatre danseurs hip-hop se laissent porter par la voix de Farida Boujraf et les sons de la section rythmique de Rêve d’Éléphant Orchestra, un des combos les plus exubérants et inventifs de la scène jazz belge. ÉCHANGES D’IDENTITÉS. Cette performance ouvre en fanfare et tremblements les trois semaines du festival pluridisciplinaire Origin’Aléas qui confronte les identités et les appartenances multiples. OÙ ET QUAND ? 8 > 10/10, Espace Magh, www.espacemagh.be -T H É ÂT R E -

UNE CÉRÉMONIE FR/ CHEVALIERS RÊVANT. C’est quoi la politique, la vraie ? Si ce n’est la volonté de croire à un idéal et de


chercher à métamorphoser le présent pour y arriver. Le Raoul Collectif y ajoute les armes d’un imaginaire débridé, une certaine candeur sans oublier le sens de la mélodie. LA PREUVE PAR TROIS. En deux spectacles, le collectif liégeois a conquis une réputation d’imprévisibilité et de générosité. Après Le Signal du promeneur en 2012, et Rumeur et petits jours en 2015, ils nous invitent à une cérémonie sans règles mais en costume. OÙ ET QUAND ? 10 > 18/10, Théâtre National, www.theatrenational.be -DANCE-

THE POWER (OF ) THE FRAGILE EN/ YOUNG BUT EXPERIENCED. Brussels-based choreographer and dancer Mohamed Toukabri started breakdancing when he was twelve, came to P.A.R.T.S. in 2008, and has worked with Sidi Larbi Cherkaoui, Needcompany, and Anne Teresa De Keersmaeker. And yet, with his first own works, he is still part of the category of young talent. FRAGILE BUT STRONG. In The Power (of) The Fragile, Toukabri places a powerful young body beside a fragile old body for a poetic trip through our life-cycle, from womb to grave. WHEN AND WHERE? 23 & 24/10, Beursschouwburg, www.beursschouwburg.be

THE POWER (OF) THE FRAGILE

November -J E U G D T H E AT E R -

MÉNAGE À DEUX NL/ THEATRALE FLIRT. Voor het festival Mènage à deux gaat jeugdtheater Bronks in zee met zijn Franstalige tegenhanger La Montagne Magique en wisselen ze elkaars artiesten uit. LET’S DANCE! Dit wordt een topeditie met Koper & vel van Zonzo Cie en Pied de poule van Studio Orka, die eerder door corona geannuleerd werden. Pak de poen! van Compagnie Barbarie gaat in avant-première. Ook benieuwd naar La fonte van Iceberg Company, met een fishstick en Magnum-ijs in de hoofdrollen, en Ballon Bandit van Inti Théâtre over een criminele David Bowie. WAAR EN WANNEER? 11 > 15/11, meerdere locaties, www.bronks.be -CIRQUE-

THE SHOW FR/ CHOISIS TON CAMP. Dans les camps de rééducation politique de Corée du Nord, Anna Nielsen rassemble une acrobate aérienne, un vieux chanteur et une comédienne pour un spectacle qui n’a pas oublié d’être aussi léger et coloré. GARDE LE SOURIRE. Pour Petri Dish, le cirque n’est jamais qu’une voie de traverse pour parler d’autre chose.

SOUND THE ALARM

« On est perturbés par la rigueur imposée à la culture au regard des autres secteurs » Fabrice Murgia

Directeur du Théâtre National

FR/ Fabrice Murgia ne voit pas la période de contraintes d’après-confinement comme un aiguillon pour la créativité et des solutions, mais plutôt comme une longue liste de tout ce que l’on n’a pas pu faire. Dans le vaisseau de verre du Boulevard Jacqmain, comme dans beaucoup d’autres institutions théâtrales, il a d’abord fallu jouer avec les plannings et la programmation. Recaser en automne une partie des spectacles qui n’ont pu être joués en fin de saison précédente et ensuite repousser le plus loin possible les spectacles à grande distribution prévus dans la grande salle qui ne peut actuellement accueillir en principe plus de 173 spectateurs. Ça en fait 450 qui ne verront pas le spectacle et qui ne le verront probablement jamais. « On est assez perturbés par la rigueur de ce qui est imposé à la culture au regard des autres secteurs », déplore Murgia. Alors que dans une salle, les gens restent assis et regardent toujours dans la même direction. Le caractère fluctuant de ces décisions n’arrange rien à l’affaire, d’autant plus que chaque niveau de la lasagne institutionnelle belgo-bruxelloise se renvoie la balle. Dernier motif de courroux, l’interdiction des sorties culturelles scolaires, ce qui représente non seulement un manque à gagner mais également un renoncement à une mission sociale. À la suite des bagarres à Blankenberge, on a peu entendu qu’il fallait plus de culture et d’éducation. Seule petite éclaircie dans ce ciel plombé, c’est la fidélité du public d’abonnés qui, dans sa grande majorité, a manifesté sa volonté de toujours venir au théâtre.

23


Theatre & Dance

Jouant avec les limites de l’équilibre et du burlesque, la compagnie démonte les mécanismes de la propagande pour chatouiller ceux de l’empathie et de l’indifférence. OÙ ET QUAND ? 12 > 21/11, Théâtre de la Vie, www.theatredelavie.be -PERFORMANCE-

KILLJOY QUIZ NL/ LOL! In Killjoy quiz gebruikt de Braziliaanse actrice en schrijfster Luanda Casella het format van een televisiequiz om haar punt te maken. Punten scoren met feitenkennis zonder een benul te hebben van de complexiteit achter die feiten? Niet in Killjoy quiz! TAZ! Opgelet met Casella, die als geen ander het publiek op het verkeerde been kan zetten. In de intelligente monoloog Short of lying, waarmee ze de Sabam-prijs won op Theater Aan Zee, demonstreerde ze al haar kennis van de mechanismen van de misleiding. WAAR EN WANNEER? 20 & 21/11, Beursschouwburg, www.beursschouwburg.be -VO C A L E P E R F O R M A N C E -

NEWPOLYPHONIES NL/ PROTESTSTEMMEN. Meerstemmigheid in de middeleeuwen, dat heette polyfonie. Newpolyphonies is dan misschien een goede naam voor de scanderende stemmen van de menigten die samen de manifestaties en marsen van vandaag uitmaken. BRUSSELSE STEMMEN. Meerstemmigheid is volgens Myriam Van Imschoot wat je hoort in deze vocale performance, waarin ensemble HYOID op de scène staat met een groep Brusselse zangers. Een voorstelling over kleine verschillen met grote impact. WAAR EN WANNEER? 21 & 22/11, Kaaitheater, www.kaaitheater.be - F E ST I VA L-

NEWS FROM HOME FR/ DES NOUVELLES DU KUNSTEN. Bousculé par le Covid, mais pas mis à terre, le Kunstenfestivaldesarts revient en version courte en invitant

24

sept artistes basé.es à Bruxelles à célébrer par leurs créations le riche et complexe tissu culturel de la ville. DANS LE MIROIR DE LA VILLE. Léa Drouet (voir SPOT ON) plonge les mains dans le sable pour évoquer les violences passées et présentes, Ayur de Radouan Mriziga et Jezebel de Cherish Menzo célèbrent des figures féminines transcendantales, Effi & Amir interrogent la langue qui sauve ou trahit les migrants dans By The Throat, Sarah Vanhee dans Lecture For Every One-20 et Gerald Kurdian dans HOT BODIES – TV, travaillent avec des jeunes Bruxellois et dans SICK SAD WORLD, Tarek Lakhrissi crée un monde où l’opéra du XVIIe siècle croise Buffy contre les vampires. OÙ ET QUAND ? 26 > 29/11, divers lieux, www.kfda.be - M U LT I D I S C I P L I N A R Y -

MARÉE HAUTE EN/ REBIRTH. Just as we can let ourselves be invaded by a vague sense of unease, Estelle Delcambre lets herself be submerged by a viscous black wave. Forgetting her identity, she finds the strength to be reborn in material and movement. EXPRESSION. A mixture of dance, performance, and visual art, the work of the Belgian choreographer, who trained at the CNDC in Angers, explores the expressive capacity of the body and its relationship with nature. WHERE AND WHEN? 26 > 28/11, Les Brigittines, www.brigittines.be

Linsmaux et Aurelio Mergola ont développé un singulier langage sans paroles. Leurs spectacles grinçants et décalés partent d’une situation anodine pour se métamorphoser dans le chaos et la monstruosité. OÙ ET QUAND ? 1 > 12/12, Les Tanneurs, www.lestanneurs.be -DANCE-

THE GOLDBERG VARIATIONS, BWV 988 EN/ HOUSEHOLD NAMES. Neither Anne Teresa De Keersmaeker, the Russian pianist Pavel Kolesnikov – described by The Guardian as “a poet of the keyboard” – nor The Goldberg Variations by Johann Sebastian Bach require any further explanation. GRANDE DAME. With recent choreographies for West Side Story, Così fan tutte, and A Love Supreme, De Keersmaeker has amply demonstrated that she has arrived at a moment in her career in which a monumental composition like The Goldberg Variations is in very good hands with her. WHERE AND WHEN? 3 > 13/12, Kaaitheater, www.kaaitheater.be -T H E AT E R -

GEEL HESJE NL/ WERELDTONEEL... Ze markeerden de straten met fluo: de

SCIENCES-FICTIONS

December -PERFORMANCE-

SHOWTIME

FR/ COLLÉS SERRÉS. La danse de salon est une discipline exigeante. Sous le satin de la grâce et de la volupté se cachent la contrainte des corps et des apparences. Seul le rythme soutenu permet de tenir bon. Pour éviter le délabrement. CRAQUER AUX COUTURES. Avec leur compagnie Still Life, Sophie

protestbeweging van de gele hesjes, die vooral in Frankrijk maar ook bij ons zorgden voor hete standjes in de straten en nog meer verhitte gemoederen in het maatschappelijk debat. ... IN DE SCHOUWBURG. U markeert dus met fluo de speeldata van deze nieuwe voorstelling van Het nieuwstedelijk in uw agenda. Persoonlijke en sociale tragiek na een ongeval met een truckchauffeur, van toneelauteur Stijn Devillé, en met Kris Cuppens, Sara Vertongen, Aïcha Cissé en Pieter-Jan De Wyngaert in de hoofdrollen. WAAR EN WANNEER? 5 & 6/12, KVS BOL, www.kvs.be -T H É ÂT R E J E U N E S S E -

KOSMOS

FR/ AVANT NOUS. Yasmina Douieb et Lara Hubinont ont rassemblé objets et jouets pour raconter aux enfants l’origine du monde avec un petit coup de pouce de Gaïa et de la mythologie grecque. LA DERNIÈRE FRONTIÈRE. Avant nous, avant le Big Bang, avant les étoiles: qu’y avait-il dans l’univers au-dessus de nos têtes ? Qu’est-ce qui remplissait le grand rien ? Avec humour et poésie, ce spectacle répond à ces troublantes questions métaphysiques OÙ ET QUAND ? 19 > 23/12, Atelier 210, www.atelier210.be


modern 02.10 2020 > 24.01 2021

@FineArtsBelgium #expomodern fine-arts-museum.be


Cinema

Clockwise (from the top left corner): The Personal History of David Copperfield, Rocks, West Side Story, Undine, Soul


NL/ Nieuwe films van

FR/ Les nouveaux

EN/ Brand-new films by

Spielberg, Vinterberg en Villeneuve, de langverwachte release van Wonder Woman 1984 en Soul, festivals als Pink Screens en Filem’on: dit seizoen valt je mond gegarandeerd open van verbazing achter je masker in de bioscoop!

Maïwenn, Villeneuve et Spielberg, la sortie de Wonder Woman 1984, les festivals Pink Screens et Millenium : la nouvelle saison cinéma risque bien de vous laisser bouche bée plus d’une fois derrière votre masque buccal !

Spielberg, Vinterberg, and Villeneuve, the long-awaited release of Wonder Woman 1984 and Soul, festivals like Pink Screens and Millenium: you will gasp with amazement when you see the cinema billings this season! — GERD HENDRICKX, NIELS RUËLL, SOPHIE SOUKIAS

September -STILLE FILM-

JACQUES FEYDER NL/ FRENCH KISSIN’... De in Elsene geboren Jacques Feyder geldt als een van de grote technische vernieuwers van de Franse stille film. ...IN THE USA. Als regisseur wist hij het rijke innerlijk leven van zijn personages te vatten in strakke cadrages en sfeervolle decors. Aanraders zijn het op locatie in de Sahara gedraaide L’Atlantide (1921), de onsentimentele evocatie van de kindertijd Visages d’enfants (1923) en het in Hollywood gedraaide The Kiss (1929) met diva Greta Garbo. WAAR EN WANNEER? 3/9 > 8/10, Cinematek, www.cinematek.be -DRAMA-

THE PERSONAL HISTORY OF DAVID COPPERFIELD EN/ HERE COMES DICKENS AGAIN. For captivating storytelling, humour, colourful characters, and compelling life stories, Charles Dickens has been the go-to author for the past 200 years. David Copperfield, about a child who seems to have been born under a bad sign, was his

personal favourite. COLOUR-BLIND. You need not fear a pallid adaptation. Director Armando Iannucci is the wacky brain behind the political satire of the TV show Veep and The Death of Stalin. Dev Patel has been cast as the leading man; he made his breakthrough in the Dickensian film Slumdog Millionaire. RELEASE? 9/9 -CYCLE-

À LA FOLIE! FR/ QU’EST-CE QUE LA FOLIE ? Le septième art ne serait pas le septième art s’il ne s’était pas inlassablement posé la question. Et le Nova ne serait pas le Nova s’il ne s’était pas mis en tête de questionner la notion même de folie à la manière qu’on lui connaît : sans limites et sans tabous, avec passion. SI C’EST PAS FOU. En résulte le cycle incontournable de la rentrée À la folie ! Soit un ensemble de fictions, documentaires, productions de laboratoire, live soundtracks, concerts, performances, rencontres avec les artistes et des professionnels de la psychiatrie. La folie n’aura bientôt plus de secrets pour vous. OÙ ET QUAND ? 9/9 > 25/10, Nova, www.nova-cinema.org

-KLASSIEKERS-

RAINER WERNER FASSBINDER NL/ HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH. Fassbinder zou op 31 mei 75 jaar geworden zijn, ware het niet dat de even legendarische workaholic als notoire relnicht zich al op zijn 37e dood gefilmd en gefeest had. ACHTUNG BABY! Flagey herdenkt de Duitse iconoclast met de vertoning van klassiekers als Angst essen Seele auf, Lola en Lili Marleen. Fassbinders zwanezang, de Jean Genetadaptatie Querelle (1982), met in de hoofdrol Brad ‘Midnight Express’ Davis, krijgt zelfs een rerelease in gerestaureerde versie. WAAR EN WANNEER? 9/9 > 29/11, Flagey, www.flagey.be -ACTION-

THE KING’S MAN EN/ RA RA RASPUTIN. For a historically accurate depiction of Rasputin, we do not recommend this prequel to the Kingsman films. The sinister, power-mad sage is just the colourful villain in a British blockbuster. KICK ASS. Expect unpretentious, cartoonish entertainment with hyperactive action and plenty of nods to other films. To recoup his

investment, director and producer Matthew Vaughn (see Kick-Ass and X-Men) is counting on Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Tom Hollander, and Stanley Tucci. RELEASE? 16/9 -DRAME-

THE PAINTED BIRD FR/ LES AILES BRISÉES. Dans son fameux roman L’Oiseau bariolé, Jerzy Kosinski décrit un garçon juif qui traverse la campagne polonaise pendant la Seconde Guerre mondiale et se retrouve confronté à des situations dégradantes d’une violence et d’une misère extrêmes. CHEF-D’ŒUVRE INSUPPORTABLE ? Le fait que le Tchèque Václav Marhoul dépeigne l’horreur à peine soutenable, l’antisémitisme et la torture sans compassion est resté en travers de la gorge de certains critiques de cinéma. D’autres admirent l’effet brut et la cinématographie monochrome. SORTIE ? 16/9 -DRAMA-

LARA

NL/ LA PIANISTE. Last van een veeleisende, gefrustreerde moeder? Het kan altijd erger. Meer verklap-

27


Cinema

pen is de pret bederven, geloof maar gewoon dat er goede redenen zijn waarom de zestigjarige ex-pianolerares Lara niet is uitgenodigd op het grote pianoconcerto van haar virtuoze zoon. OH BOY. Eindelijk een nieuwe film van Jan-Ole Gerster. In 2012 verbaasde de Duitser met Oh boy: tegelijk een knappe grootstadsfilm en het tragikomische portret van een weifelende generatie. RELEASE? 23/9

SPOT ON I WONDER WOMAN 1984

-DRAMA-

ROCKS

Gal Gadot can’t wait EN

A superheroine can also draw big crowds, as Gal Gadot proved three years ago with Wonder Woman. With an enormous grin, the Israeli actress is squeezing back into her tight bodysuit. — NIELS RUËLL In 2017, Patty Jenkins’s Wonder Woman destroyed the idea that the world is not interested in blockbusters in which a superheroine is in charge. Finally, a film presented boys and girls with a female role model who could easily stand her ground beside Superman. The sequel, Wonder Woman 1984, was finished last summer, but the cinema release keeps getting postponed. It’s enough to make someone sad, but the hyper-positive actress who plays Wonder Woman will have none of that. In March, after only eight days of self-isolation, Gal Gadot felt that she was “becoming philosophical” and tried to save the world by making a video in which she starts singing “Imagine” by John Lennon and leaving the rest of the song to other celebrities (e.g. Natalie Portman, Mark Ruffalo, Will Ferrell, and Kristen Wiig), with limited vocal talent and far too much wealth to make “imagine no possessions” sound even remotely plausible. The cringeworthy result will soon be forgotten when Gadot dons her skin-tight red and blue

Amazon outfit, cracks her whip and outsmarts and outfights villains like Cheetah and media mogul Maxwell Lord in Wonder Woman 1984. Gadot’s life story to a large extent explains her positive outlook. As a teenager, she was ‘discovered’ by a modelling scout, to her surprise she won the Miss Israel competition, and after two years of military service, she landed a role in a popular TV series. She was cast in her first film role in 2009, playing the drugs smuggler and weapons expert Gisele in the fourth instalment of the insanely popular street race franchise Fast & Furious. She did all her own stunts and was invited back for films five, six, and seven. Her performance as Wonder Woman was one of the few highlights of the disappointing duel Batman V Superman: Dawn of Justice. This led to her solo in the first Wonder Woman film. Its incredible success made her an instant megastar. Imagine. WONDER WOMAN 1984 Release: 30/9

EN/ ENERGETIC URBAN YOUTH. The fifteen-year-old British-Nigerian Shola, alias Rocks, has no time to plan her future carefully. After her mother suddenly leaves, she has to take care of her younger brother. Fortunately, she has friends who, just like her, are bursting with zest for life. BRITISH BANDE DE FILLES. The British newspaper The Guardian likens the film to Kes by Ken Loach and Bande de filles by Céline Sciamma. High praise. RELEASE? 23/9 -HORROR FUN-

BIFFF

FR/ FUMÉE. En avril dernier, l’immanquable festival BIFFF a vu son programme partir en fumée à cause d’un virus que vous connaissez bien. À COUPER LE SOUFFLE. Bonne nouvelle : le BIFFF va pouvoir investir trois soirées le festival en plein air Movie Drive. Le programme n’est pas encore fixé, mais le spectaculaire Coma de Nikita Argunov, le film d’ouverture de l’édition annulée Guns Akimbo de Jason Lei Howden avec Daniel Radcliffe, et Assassination Nation, la comédie horrifique de Sam Levinson, ont déjà été confirmés. OÙ ET QUAND ? 25 > 27/9, Tour & Taxis, www.moviedrive.be. - C U LT -

B TOT Z NL/ ABRUPT. Het onvolprezen

28! FA N D

OR

W

The Best of European Series and Beyond on www.lumiereseries.com

BETWEEN US

FLEABAG SEIZOEN 1

FLEABAG SEIZOEN 2

MY BRILLIANT FRIEND

THE NEW POPE

ZERO ZERO ZERO

/LUMIEREBENL

/LUMIERESERIES

/LUMIERE_BENELUX


Offscreen Film Festival werd in maart abrupt de mond gesnoerd door een venijnig virus dat uit een van hun films ontsnapt leek. PULPFACTOR 10. Gelukkig stelt Offscreen ook iedere maand bij Cinematek de cultreeks B tot Z samen. Geïnspireerd door de naderende Amerikaanse presidentsverkiezingen presenteert Torn in the USA drie subversieve sociopolitieke allegorieën: eighties horrorfun in House, smerige seventies vigilante in Massacre at Central High en campy horror in The ninth configuration. WAAR EN WANNEER? 25/9, 30/10 & 27/11, Cinematek, www.cinematek.be -DRAME-

JEANNE DIELMAN

FR/ AKERMAN, NOM D’UNE PIPE ! Chantal Akerman avait à peine 25 ans quand elle a livré une œuvre clé du cinéma moderne en 1975 : Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles avec Delphine Seyrig dans le rôle de l’éplucheuse de pommes de terre bruxelloise, mère, bonne, femme de ménage et prostituée, prisonnière de la routine. Aucune étude sur le féminisme et le cinéma ne peut faire l’impasse sur ce film. Gus Van Sant est l’un des nombreux fans notoires. GRAND ÉCRAN. Les qualités formelles et plastiques du chefd’œuvre s’expriment le mieux sur grand écran. C’est donc une bonne chose que la Cinematek sort la version restaurée à Flagey. SORTIE ? 27/9 -DRAMA-

BABYTEETH EN/ NOTHING TO LOSE. To the horror of her desperate parents, a seriously ill and stubborn adolescent starts a relationship with a young drug dealer who has very little sense of responsibility. What has she got to lose? REVELATION. Without any false sentiment but with acerbic humour and tremendous courage, the Australian Shannon Murphy looks death right in the eye in this universally acclaimed, iridescent

film debut. Eliza Scanlen is an actress we will certainly be seeing again. RELEASE? 30/9

SOUND THE ALARM

October -DRAMA-

CORPUS CHRISTI NL/ PRIESTER ZONDER PAPIEREN. Een vrijgekomen delinquent doet zich in een van de vele oerkatholieke en conservatieve dorpen in Polen voor als de vervanger van de lokale priester. Snel even googelen hoe je de biecht afneemt en klaar is kees. De bittere grap: de valse priester is een betere dan de echte. AMEN. Met deze weinig heilige, mistoestanden en hypocrisie hekelende film zet de ambitieuze Poolse regisseur Jan Komasa zijn opmars verder. Soms filosofisch, soms spannend. RELEASE? 7/10 - F E ST I VA L-

MILLENIUM FR/ UN GOÛT DE PRINTEMPS. Le festival Millenium qui, pandémie oblige, n’a pas pu égayer le mois de mars de perles du cinéma documentaire international, reporte son édition 2020 au mois d’octobre. ALERTE ROUGE. En route donc pour les focus « Docs for Climate » et « Lanceurs d’Alerte » dont l’urgence n’est plus à signaler, une sélection, tout aussi actuelle, autour des soixante ans d’indépendance du Congo, et des invités de marque tels que le frondeur russe Vitaly Mansky connu pour son film choc sur Vladimir Poutine. OÙ ET QUAND ? 16 > 25/10 -DRAMA-

DRUK NL/ DRONKEN. Geïnspireerd door Churchill die een wereldoorlog won door te ontbijten met whisky, besluiten vier bevriende leerkrachten op een middelbare school om uit te testen of hun levens aangenamer zijn als ze het alcoholpromille in

“Cinematek heeft het nooit breed gehad, dus wij zijn van nature al overlevers” Tomas Leyers

Conservator Cinematek

NL/ Tomas Leyers werd op 12 maart conservator ad interim van Cinematek, en twee dagen later mocht hij het filmmuseum al sluiten. “Door onze succesvolle filmconcerten op Facebook, de uitzonderlijke onlinestreaming van enkele films, en een trimesterbrochure die ook na de lockdown meer redactionele artikels zal bevatten, hebben we de band met ons publiek gelukkig wel kunnen behouden,” zegt Leyers nu, “en dat is het belangrijkste.” Op 1 juli is Cinematek opnieuw opengegaan met inachtneming van alle veiligheidsprotocollen – handen wassen, mondmaskers, circulatie- en zaalplan… “Het team van de zaal heeft echt prachtig werk geleverd om iedereen goed te kunnen ontvangen. Onze zaalverantwoordelijke noemt het haar ‘Tetrisplan’: we laten twee stoelen en een rij tussen om de mensen een plaats te kunnen toewijzen, en zo zitten we vandaag aan een capaciteit van 25 procent in de grote zaal. We proberen zelfs tegemoet te komen aan habitués die het gewoon zijn op een vaste plaats te zitten.” (Lacht) En voor de kleine zaal zijn er ook ‘50 films à la carte’. “Met die formule verhuren we de kleine zaal één keer per dag exclusief aan een bubbel van vijf, uitgebreid met hun sociale bubbel van maximaal vijf. Die kunnen kiezen uit 50 films, en dat zorgt echt voor een unieke ervaring.” Vanaf 9 september zijn er ook opnieuw films in Flagey, al liggen ook daar de frequentie en de zaalcapaciteit voorlopig nog lager. Omdat Cinematek over het algemeen regelmatig uitverkoopt, leidt dat tot inkomensverlies, maar voorlopig lijkt de storm dus overleefd. “Cinematek heeft het nooit breed gehad,” weet Leyers, “dus wij zijn van nature al overlevers.”

31


Cinema

hun bloed constant houden. De eerste resultaten van hun ‘wetenschappelijk’ experiment zijn bemoedigend. Kan niet misgaan. SCHOL. Kan niet misgaan. De regie was in handen van Thomas Vinterberg, de Deen die doorbrak met het controversiële Festen en bevestigde met Jagten. Mads Mikkelsen is een van de dronkaards. Goedgekeurd door het Festival van Cannes. RELEASE? 21/10

time, but superhero factory Marvel preferred to use the ex-KGB agent as part of the ensemble in the extremely popular Avengers series. Fans of the phenomenal Scarlett Johansson (Marriage Story, Lost in Translation) can’t believe their luck. BOLD CHOICE. Marvel entrusted the film to Cate Shortland, the Australian director who impressed us with Lore, an arthouse gem about the flight of a Nazi daughter. RELEASE? 28/10

-DRAME-

- F E ST I VA L-

FR/ SIRÈNE. Christian Petzold, l’actuel porte-drapeau du cinéma allemand, réunit de nouveau le couple qui a joué avec tant de force dans son mélodrame poignant Transit : Paula Beer et Franz Rogowski. Bien vu. Le Festival de Berlin a récompensé Beer pour son interprétation d’Ondine, une historienne de la ville de Berlin qui doit tuer ses amants quand l’amour est tari. PLUS OU MOINS. Petzold (Barbara, Phoenix) fait de la magie réaliste et utilise le mythe de la sirène ... pour plonger dans l’urbanisme de Berlin. SORTIE? 28/10

NL/ EEUWIG JONG. Het Brusselse jeugdfilmfestival Filem’on richt zich op kijkers tussen 2 en 16 jaar, maar iedere filmliefhebber die jong van hart is, kan er terecht. RED DE PLANEET. Onder het motto ‘Filem’on heeft een oogje op de wereld’ focust deze veertiende editie op ecologie met films uit maar liefst veertig landen. Om maar te zeggen: er is meer voor kids dan Disney en Pixar. Focus is deze keer Litouwen. Reis de wereld rond met Veins of the world uit Mongolië, H is for happiness uit Australië, Flukten over grensen uit Noorwegen en The castle uit Litouwen. WAAR EN WANNEER? 28/10 > 7/11, verschillende locaties, www.filemon.be

UNDINE

-ACTION-

BLACK WIDOW EN/ SUPER RUSSIAN. The idea of letting Natasha Romanoff alias Black Widow go solo in a superhero film has been circulating for a long

FILEM’ON

FILEM’ON

-DRAME-

ADN

FR/ LIEN DE SANG. La mort de son

grand-père algérien provoque pas mal de troubles dans la vie d’une mère de trois enfants divorcée. Un test ADN va aider cette Française à sortir d’une crise identitaire. AMAÏ. La réalisatrice et actrice Maïwenn a remporté le Prix du Jury au Festival de Cannes en 2011 avec Polisse, un portrait intense d’une brigade des mœurs parisienne. Si la crise de la covid-19 n’était pas passée par là, elle aurait pu présenter ADN au fameux festival en présence des acteurs Louis Garrel, Fanny Ardant et Marine Vacth. SORTIE ? 28/10 -HORROR-

CANDYMAN EN/ HORROR WITH A PREHISTORY. In 1992, a short film by the horror maestro Clive Barker about a murderer with a hook hand who appears when you say his name five times in the mirror, resulted in a progressive slasher set in an African American neighbourhood. The update is set in the same, now heavily gentrified neighbourhood in Chicago. GET OUT NOW. Director Nia DaCasto is currently working on Captain Marvel II. She collaborated on the script with producer Jordan Peele, who is well-known for the ground-breaking horror films Get Out and Us. It promises the worst (i.e., the best). RELEASE? 28/10

November -ACTION-

NO TIME TO DIE

EN/ NO TIME TO WASTE. At this point, Bond, James Bond needs no introduction. The famous spy is returning for the 25th time to save the world from villainy and destruction. TIME TO WASTE. For the fifth and probably final time, Daniel Craig is lending his sculpted body and poker face to secret agent 007. The trailer promises exotic locations, deadly women, and a luxury car with machine guns where you would expect headlights. The film’s release was postponed from the spring to the autumn due to the corona crisis. RELEASE? 11/11 - F E ST I VA L-

PINK SCREENS FR/ NOVEMBRE ROSE. Impossible de surmonter les débuts moroses de l’hiver sans Pink Screens : le festival du cinéma qui renvoie au placard les poussiéreuses injonctions hétéronormatives pour mieux célébrer les milles et une façons d’être soi. PARTIR OU RESTER. Ne manquez pas le film d’ouverture No Hard Feelings, gagnant du prix Teddy à la Berlinale, Lingua Franca, l’histoire d’une femme trans et sans papiers à Brooklyn, repris dans le focus Should I Stay or Should I Go, ou encore le documentaire Petite Fille, sur un petit garçon hors du commun. On croise les doigts pour la Pink Night ! OÙ ET QUAND ? 12 > 21/11, divers lieux, www.pinkscreens.org -DRAME-

ROUGE FR/ DILEMME. Une infirmière dans une usine chimique, pilier de l’économie locale, découvre à l’aide d’une journaliste des malversations telles que des mensonges sur la gestion des déchets. Mais si elle donne l’alerte, elle risque de discréditer son père, une figure importante de l’entreprise. FEU VERT. Farid Bentoumi avait

32


réalisé auparavant une comédie désarmante sur le ski avec un Français qui veut participer aux J.O. d’hiver pour l’Algérie. Son œuvre plus sérieuse a reçu la bénédiction (sous la forme d’un label) du Festival de Cannes. SORTIE ? 25/11

SPOT ON I LUCAS BELVAUX

- A N I M AT I E -

SOUL

NL/ ZIELTJE TERUGWINNEN. Een muziekleraar die eindelijk de kans krijgt om in een notoire jazzclub op te treden, verliest per ongeluk zijn ziel. Hij belandt in het centrum waar zielen worden voorzien van passies alvorens ze een lichaam krijgen toegewezen. ER IS EEN DOKTER IN DE ZAAL. Klinkt de korte inhoud maf, spiritueel of vergezocht? Trust the process. Soul is niet alleen een computeranimatiefilm van het keurmerk Pixar. Soul is het kind van het nieuwe creatieve opperhoofd van Pixar: Pete Docter. Met Up en Inside out bewees hij jong én oud onvergetelijke belevenissen te kunnen bezorgen. RELEASE? 25/11 - F E ST I VA L-

CINEMAMED FR/ PEAU NEUVE. Pour son vingtième anniversaire, le Festival du Cinéma Méditerranéen rafraîchit son nom mais garde intacte son identité : célébrer la richesse du cinéma des pays bordant la Méditerranée, éclairant ce faisant les espoirs, les colères, les joies, les défis et les peines spécifiques au territoire, mais pas moins universels. I COMME ICARE. Au programme, un focus sur les enjeux climatiques avec, entre autres, un documentaire de Patrick Jean qui plonge en Méditerranée pour questionner la démesure technologique. Sans oublier une attention particulière pour l’exil et les communautés à travers des films comme Josep du réalisateur Aurel, film d’animation sélectionné à Cannes cette année. OÙ ET QUAND ? 26/11 > 5/12, divers lieux, www.cinemamed.be

De Belvaux die mens en maatschappij bevraagt NL

Laat het aan de doorgewinterde Belgische filmregisseur Lucas Belvaux om Frankrijk via film te confronteren met pijnpunten zoals de nooit verwerkte Algerijnse oorlog. Des hommes kreeg het label ‘Cannes 2020’ mee. — NIELS RUËLL Tot het kransje filmregisseurs dat wellicht héél luid gevloekt heeft dat het Festival van Cannes dit jaar afgelast werd, behoort ook een Belg: Lucas Belvaux. Veertien jaar na La raison du plus faible zou hij opnieuw deel hebben uitgemaakt van de officiële selectie van het belangrijkste filmfestival ter wereld. Door de afgelasting moet hij genoegen nemen met het label ‘Cannes 2020’ voor Des hommes, een adaptatie van de roman van Laurent Mauvignier. Een verjaardagsgeschenk lokt nare herinneringen en hevige emoties uit bij enkele Fransmannen die rond 1960 in Algerije meevochten in de oorlog die geen oorlog mocht worden genoemd en die vervolgens nooit meer hebben mogen/ willen/kunnen/durven praten over opgelopen trauma’s, onverwerkte schuldgevoelens en geselende herinneringen. Vooral Feu-de-Bois, vertolkt door filmreus Gérard Depardieu, is Algerije nooit te boven gekomen. Het is niet de eerste keer dat Belvaux zich in een speelfilm buigt over etterende wondes en de

lelijkere facetten van Frankrijk. Met Chez nous deed hij wat zijn Franse collega’s nalieten: het Front National van Marine Le Pen ontmaskeren als een ordinaire postfascistische partij. In Rapt, geïnspireerd door de ontvoering van baron Empain, was de reconstructie van de ontvoering van een topindustrieel ook een bevraging van de maatschappij. In 38 témoins analyseerde Belvaux hoe het kan dat 38 buurtbewoners vanachter hun raam getuige zijn van een moord op een jonge vrouw, maar niet ingrijpen. Hij werd pas halverwege de jaren 1990 filmregisseur. In de jaren 1980 verdiende hij zijn brood als acteur voor onder meer Claude Chabrol. De broer van Rémy Belvaux, de vroeggestorven regisseur van de cultfilm C’est arrivé près de chez vous, was op achttienjarige leeftijd naar Parijs gelift om het als acteur te proberen. Aan culot heeft het Belvaux nooit ontbroken. DES HOMMES Release: 11/11

33


Cinema

December --SCI-FI-

DUNE EN/ SAND AS FAR AS THE EYE CAN SEE. Fans of the six-part Dune saga by sci-fi author Frank Herbert, which began in 1965, will probably not like it if we describe Dune as Game of Thrones in space and sandworms instead of dragons. But it’s just the easiest way. David Lynch made an adaptation in 1984, but it was a complete washout. DO WE NEED MORE SAND? The director of the new adaptation is Canadian. You will know Denis Villeneuve from Blade Runner 2049, Arrival, and Prisoners. He managed to convince Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Josh Brolin, and Zendaya to don Star Wars-esque costumes. RELEASE? 16/12 - A N I M AT I E -

THE CROODS 2 NL/ OERTIJD. Deze computeranimatiefilm van Dreamworks (Shrek, Kung Fu Panda) beeldt de prehistorie (fantasierijk) uit en gaat over de riva-

DUNE

34

liteit tussen twee gezinnen: de Croods en de zich bovenontwikkeld wanende Bettermans. OVER TIJD. Deze sequel liet lang op zich wachten. De tienjarigen die in 2012 genoten van The Croods, een vermakelijke mix van The Flintstones, Ice age en Tim Burtons Alice in Wonderland, zijn intussen meerderjarig. RELEASE? 16/12 -MUSICAL-

WEST SIDE STORY EN/ WHAT WENT BEFORE. One William Shakespeare peaked with a tragic love story about Romeo and Juliet. That source material formed the basis for a Broadway musical with a score by Leonard Bernstein and lyrics by Stephen Sondheim about young lovers from rival youth gangs in New York: the Sharks and the Jets. The film adaptation by Robert Wise won no fewer than nine Oscars in the early 1960s. WHAT MADMAN WOULD DARE TO MAKE AN UPDATE? Steven Spielberg, one of the greatest and most successful directors, so there’s no reason to worry, Maria. RELEASE? 16/12

SOUND THE ALARM

« On va perdre de l’argent mais le plus important c’est de continuer de se rencontrer » Gwenaël Breës Bénévole au Nova

FR/ Le confinement aura eu le mérite de générer une prise de conscience de la fonction sociale du cinéma : une expérience qui se vit ensemble, devant un grand écran, enfoncé dans un confortable siège de velours. C’est ce qui s’est confirmé du côté du Nova, temple du cinéma indépendant à Bruxelles géré par des bénévoles, et dont les activités affichaient complet cet été et ce malgré les restrictions sanitaires aussi contraignantes que fluctuantes. Entre briefing sur les règles (pas de réservation obligatoire), distanciation (la jauge a été réduite à la moitié de sa capacité), port du masque devenu obligatoire en cours de route et placement des spectateurs par bulles sociales. « Dans le public, il y a différentes manières d’appréhender les choses », dit Gwenaël Breës du Nova. « On met en place des mesures en essayant que tout le monde se sente à l’aise, mais c’est trop pour certains et pas assez pour d’autres. » Un autre désagrément tient à la nature même du lieu : un espace d’échanges fait de discussions avec les réalisateurs, prolongées autour d’un verre. « Le bar fonctionne avec le cinéma. Il est important de pouvoir se rencontrer, voir une expo, aller à la Microboutiek mais pour l’instant, seules 30 personnes peuvent se rendre au bar. » Pour la rentrée, le Nova a choisi de maintenir sa programmation intacte en espérant que le virus se gardera de la saboter. «¶On a déjà une artiste marseillaise qui doit se produire à la mi-septembre dont la ville est placée en zone rouge. On a aussi programmé des DJ sets dans l’espoir que les mesures se seront assouplies d’ici-là. » Même topo pour le festival incontournable Pink Screens logé, entre autres salles, au Nova. « On discute déjà des moyens d’accueillir davantage de séances pour ne pas devoir sacrifier une partie du public », dit Breës. « C’est sûr qu’on va perdre de l’argent, mais le plus important c’est de continuer une activité sociale et culturelle, de se rencontrer. »


ASCULINITIES E.R. : D.LAURENT, RUE DU POIVRE 1, 1000 BRUXELLES GRAPHIC DESIGN: KIDNAP YOUR DESIGNER SWEATSHIRT: MOSAERT

MODE & KANT MUSEUM FASHION & LACE MUSEUM

MASCULINITIES

MASCULINITIES

EXPO 28.08.20 › 13.06.21 RUE DE LA VIOLETTE 12 VIOLETSTRAAT 1000 BRUXELLES - BRUSSEL(S) WWW.FASHIONANDLACEMUSEUM.BRUSSELS

35


Art & Books

Clockwise (from the top left corner): “Be Modern”, “Chaise. Stoel. Chair.”, “Cinéma ABC”, “Assaf Shoshan”, “Hotel Beethoven”


NL/ Ja, er komen mond-

FR/ Oui, il y aura des

EN/ There will be mouth

kapjes, handgel en reservaties aan te pas, maar in ruil schotelen de Brusselse kunst- en literatuurhuizen u een behoorlijk imposant najaar voor. Maak je bed op met Tracey Emin, doe een stoelendans in ADAM of stap mee op in de Parade van Koenraad Tinel!

masques, du gel pour les mains et des réservations à faire, mais en échange, les maisons d’art et de littérature de Bruxelles se chargent d’illuminer votre automne. Passez une nuit avec Toni Morrison, risquez tout au Wiels ou plongez dans les Trente Glorieuses !

masks, hand sanitizer, and advance bookings, but in exchange the arts and literature centres in Brussels are presenting an impressive autumn line-up. Book a hotel room with Beethoven, join David Mitchell for a walk down Utopia Avenue, or get modern with Klee and Tuymans!

— GILLES BECHET, MICHAËL BELLON, GERD HENDRICKX, KURT SNOEKX, SOPHIE SOUKIAS

September -GROUP SHOW-

I LOVE TODAY, I CAN’T WAIT FOR TOMORROW EN/ THE TIME IS NOW. Opening a new arts space in the current circumstances is by no means an easy undertaking. But there is all the more urgency, thought Ann Cesteleyn, an art historian at Ghent University, when she heard the cries of distress from a generation of young artists in Brussels. HOME IS WHERE THE (HE)ART IS. That is why she is opening up her house to show and discuss contemporary art, with a focus on female artists from Brussels. This first exhibition brings together work by Kato Six, Meggy Rustamova, Laurie Charles, and Chris Goennawein. WHEN AND WHERE? 30/8 > 31/10, Beige Brussels, www.beige.brussels

-SCULPTUREN/TEKENINGEN-

KOENRAAD TINEL

NL/ KLEIN. Zijn groeispurt moet Koenraad Tinel nog krijgen, maar in onze ogen is niemand groter dan de 86-jarige tekenaar en beeldhouwer.

IN DE GROEI. Scheisseimer, het beeldverhaal waarin hij zijn omzwervingen als kind van collaborerende ouders tijdens WO II aan het papier toevertrouwde, was een mijlpaal in zijn oeuvre. Maar het is verre van een eindpunt. Wat Tinel sindsdien uit inkt, ijzer en plaaster tot leven schopt en stampt en streelt, is even kostbaar, even hartverscheurend, even hoopvol, even menselijk. Een oude ziel die maar blijft groeien. WAAR EN WANNEER? 3/9 > 18/10, Galerie DYS & 3/9 > 1/11, Thurn & Taxis, www.koenraadtinel.be - M U LT I D I S C I P L I N A R Y -

MARCIN DUDEK EN/ THE DUDE. We first met Marcin Dudek back in 2013, and since then the Polish-born, Brussels-based artist has never let us down when we came craving contemporary art with heart, guts, courage, emotion, and humanity. THE LEGEND. At Harlan Levey Projects, Marcin Dudek continues his exploration of the underground hooligan culture that he participated in during his youth in Poland, as a supporter of FC Cracovia. He will be “going Heysel” with sculpture, collage, and performance the year round, both at the gallery in Ixelles

and its new space in Molenbeek. WHEN AND WHERE? 3/9 > 12/12 & 5/11 > 26/6, Harlan Levey Projects, hl-projects.com -PEINTURE & SCULPTURE-

XAVIER NOIRETTHOMÉ & HENK VISCH FR/ CIRCULEZ, IL Y A TOUT À VOIR. Peintre français établi à Bruxelles, Xavier Noiret-Thomé et le sculpteur néerlandais Henk Visch ont conçu leur dialogue comme un cheminement mental et physique. Dans Panorama, on voyage entre peintures, installations, sculptures et collages ainsi que du figuratif à l’abstrait. (RE)CONNAÎTRE LE MONDE. L’échange entre les deux artistes est aussi un panorama de la création qui n’est concevable qu’à partir de la curiosité et la soif de connaissance du monde, des êtres et de l’histoire dont ils font partie. OÙ ET QUAND ? 3/9 > 17/1, La Centrale, www.centrale.brussels -PEINTURE-

5 ARTISTES BELGES DURANT LES TRENTE GLORIEUSES FR/ ABSTRACTION AU FÉMININ. La Patinoire poursuit son exploration

patrimoniale de la peinture belge abstraite d’après-guerre par une rétrospective qui se concentre sur la riche scène artistique féminine. VALSE À CINQ TEMPS. De la tentation minimaliste de Marthe Wéry, à la douceur constructiviste d’Antonia Lambelé, à la force primitiviste de Francine Holley, en passant par l’abstraction silencieuse de Berthe Dubail, pour aboutir au lyrisme gestuel de Gisèle Van Lange, cette exposition revient sur cinq tempéraments majeurs des Trente Glorieuses. OÙ ET QUAND ? 3/9 > 7/11, La Patinoire Royale, www.prvbgallery.com -FOTOGRAFIE-

KAREL FONTEYNE NL/ DE CIRKEL IS ROND. Karel Fonteyne begon in de jaren 1970 als kunstfotograaf, brak begin jaren 1980 internationaal door als modefotograaf in de slipstream van de Antwerpse Zes, om vervolgens opnieuw de kunstfotograaf te worden die hij was. THE CIRCLE IS DE TITEL VAN DE RETROSPECTIEVE op een carrière van vijftig jaar die naar aanleiding van Fonteynes zeventigste verjaardag werd samengesteld. Tweehonderd beelden dompelen je onder in

37


Art & Books

het zacht schemerende universum van deze meester. WAAR EN WANNEER? 5/9 > 24/10, Hangar, www.hangart.art -V I D E O -

TONY COKES EN/ READ THIS: “If UR Reading This It’s 2 Late, Vol. 3” is the first major Belgian exhibition devoted to the American artist Tony Cokes. Ranging from videos made in the late 1980s to newly commissioned work. THEN READ AGAIN because Cokes is the man who selects and remixes texts, lyrics, images, and music by people like Aretha Franklin and Morrissey, Malcolm X and Louis Althusser into a painful and incisive critique of pop culture, mass entertainment, capitalism, and race issues in bright colours. WHERE AND WHEN? 6/9 > 20/12, Argos & Horta Hall, www.argosarts.org

KAREL FONTEYNE

38

-STRIP-

LITERAIRE VERSTRIPPING NL/ HEILIGSCHENNIS. Jane Eyre, De avonden, Frankenstein, Turks fruit, zelfs Anne Franks Het achterhuis en Homerus’ Odyssee werden ooit uit hun heilige literaire huisjes gelokt door striptekenaars. Het Stripmuseum wijdt nu een expo aan het genre van de literaire verstripping. BEKERINGSDRANG. Of de strip beter is dan het boek, tja, dat durft nogal eens te verkeren. Maar het mag ook eens wat anders zijn dan een Harry Potter om de jeugd aan de canonieke letteren te krijgen. WAAR EN WANNEER? 8/9 > 1/3, Stripmuseum, www.stripmuseum.be -EXPO DE GROUPE-

RISQUONS-TOUT FR/ DERNIÈRES FRONTIÈRES. Alors qu’on a parfois l’impression qu’en

SOUND THE ALARM

“We gaan terug naar de kern: de intieme ontmoeting tussen schrijver en lezer” Ilke Froyen

Directrice van het internationale literatuurhuis Passa Porta NL/ “Wat eerst een onaangename pauzeknop leek, dient zich nu aan als een diepgaande crisis,” verwoordt Ilke Froyen, directrice van Passa Porta, de dreun die de cultuursector te verwerken krijgt. “Voor de zomer hadden we het gevoel dat we vooral moesten bijsturen en opvangen, terwijl we nu beseffen dat het niet snel weer business as usual zal zijn.” Het noopt het team achter de literaire vrijhaven – die de voorbije maanden hongerige lezers nog op terraslezingen, literaire wandelingen en digitale ‘Berichten aan de bevolking’ trakteerde – tot een heroriëntering. “Onze ruimte is mooi en gezellig, maar ze is te klein voor deze omstandigheden. We hebben ons afgevraagd of we naar een grotere zaal moesten, maar uiteindelijk hebben we beslist om terug te gaan naar de kern: die intieme ontmoeting tussen schrijver en lezer.” Dat die anders zal verlopen, is duidelijk. “Een crisis is als een boekenkast die omvalt. Alle boeken liggen op de grond en jij moet ze weer op het rek plaatsen. Dan is de vraag: zet je ze terug zoals ze stonden of geef je de niet meer zo belangrijke boeken een plek onderaan en laat je wat ruimte voor nieuwe boeken? Dit seizoen willen we als een laboratorium werken, met als focus: hoe zorgen we ervoor dat we die verbinding echt mogelijk maken? Op een waardevolle, duurzame manier. Die zoektocht reikt verder dan een technische oplossing en het einde van deze crisis. Ze zal nieuwe allianties en nieuwe vormen met zich meebrengen, en ze zal in dienst staan van publiek en makers.” Wat heeft Passa Porta daarvoor nodig? “We hebben het geluk om een gesubsidieerde organisatie te zijn. Dat vertrouwen van een overheid in onze maatschappelijke bijdrage hebben we nu het meest nodig. Om naar een meer experimentele aanpak te kunnen gaan, om onze plannen tijdelijk los te laten voor iets wat nog niet zo helder is, maar waar we ons met hart en ziel voor willen smijten.”


NIEUWE GALERIJ VANAF 11.09.2020

LEVENDE PLANEET PARCOURS, PROMOTARIEF NOCTURNES & ONLINE TICKETS (VERPLICHT) OP NATUURWETENSCHAPPEN.BE


Art & Books SPOT ON I DANSER BRUT

art plus rien ne peut choquer, on assiste à une homogénéisation des esprits et à un lissage de l’expression artistique. Le Wiels réagit par une exposition de groupe ambitieuse qui explore le potentiel de la transgression et de l’imprévisible. PASSAGES ET PRÉDICTIONS. L’entièreté du bâtiment sera occupée par 38 artistes les plus innovants et influents venus de l’Eurocore, une région qui s’étend de Bruxelles, à Amsterdam, Paris, Cologne, Düsseldorf et Londres. OÙ ET QUAND ? 10/9 > 10/1, Wiels, www.wiels.org -STRIP-

BEN GIJSEMANS

Twisting human machinery EN

Do you also enjoy quietly and unashamedly watching groups of people dancing loudly with abandon? If so, you will love the exhibition “Danser brut”. — MICHAËL BELLON Let us not try to say too many clever things about this exhibition. It is simply premised on a very good idea, and the two organizers – Bozar and Museum Dr. Guislain in Ghent – are not ashamed to admit who they brazenly stole this idea from: the Lille Métropole Museum (LaM), which not only presents modern and contemporary art, but also art brut in its excellent exhibitions. At the end of 2018, the LaM organized “Danser brut”, juxtaposing different kinds of representations of the dancing, expressive, or otherwise exuberantly moving human body. The body as we perhaps do not often get to see it in the broad light of day: full of abandon, in strange positions, without paying too much heed to its awkwardness, and by turns emphasizing its relative beauty.

FROM SPASMS TO THE SPLITS “Danser brut” shows the ecstatic, hysterical, stylized body and all its parts through modern and contemporary art, old film footage, film stills, magazines, art brut, outsider art, and

40

– because Museum Dr. Guislain is involved and “Danser brut” is a Brussels-Ghent diptych – medical archival documents. You are thus presented with an overview of dance and art history, but also a kaleidoscopic view of the twisting human machinery, caught and frozen in the midst of the action. From snapshots of whirligigs to dance epidemics, from trances to hysteria, from spasms to the splits, from the institution to the stage. And from painter Michaël Borremans to naïve visual artist Ulrich Bleiker, from filmmaker Charlie Chaplin to outsider Aloïse Corbaz, from observer Henri de Toulouse-Lautrec to performance artist Rebecca Horn, from dancer and choreographer Vaslav Nijinsky to dancer and choreographer Mary Wigman, from author and painter Henri Michaux to the indefatigable genius Adolf Wölfli... And always back again, of course. Like a conga, with arms and hands waving in the air. DANSER BRUT 24/9 > 10/1, Bozar, www.bozar.be

NL/ HELD. Geslepen Potlood Ben Gijsemans werd met zijn eerste beeldverhaal Hubert meteen een van de helden van de Brusselse stripscene. Zes jaar na dat veelvuldig vertaalde, verrukkelijk gedetailleerde en onmodieus schoorvoetende debuut is zijn tweede strip klaar. SUPERHELD. Hubert wierp een droef uitziende, teruggetrokken man met een liefde voor niet-terugkijkende vrouwen in de schilderijen van de KMSKB op als hoofdpersonage. Aaron duikt in de maalstroom waarin een jonge superheldenstripfanaat terechtkomt als hij ontdekt én wil ontkennen wie hij is. WAAR EN WANNEER? 10/9, Muntpunt, www.muntpunt.be -EXPO COLLECTIVE-

ARTS CONGO EZA FR/ ICI ET LÀ-BAS. Une dizaine d’artistes belges d’ascendance congolaise se posent au parc avec des reproductions très grand format de leurs peintures collages et techniques mixtes. Une occasion unique de plonger dans la création de la diaspora qui offre un regard aigu et décomplexé sur leur double appartenance. PASSÉ, PRÉSENT, FUTUR. Parmi les invités incontournables figurent l’artiste visuel et futuriste Precy Numbi, l’artiste multidisciplinaire Lisette Lombé, cofondatrice de L-Slam, la peintre de l’intimité Odette Watshini Messager ou


encore le peintre à fleur de peau Mufuki Mukuna. OÙ ET QUAND ? 17/9 > 18/10, Parc Royal, wetsi-art-gallery.com -LIVRE-

JIMMY PANTERA FR/ COQUIN. Jimmy Pantera est le connaisseur par excellence à Bruxelles de tout ce qui est underground, culte et coquin. RÊVE HUMIDE. Pantera a passé deux ans à travailler sur le projet de ses rêves : un livre sur l’histoire du cinéma ABC, le célèbre temple du porno à Rogier, qui, de 1972 à 2013, combinait des projections de films avec des spectacles de strip-tease. 300 pages de sous-culture avec des témoignages, des analyses et plus de 400 photographies vintage, des affiches et des publicités peintes à la main provenant du fonds ABC géré par le Cinéma Nova. OÙ ET QUAND ? Maison CFC, présentation du livre 17/9, expo 17 > 19/9, www.maisoncfc.be, journée ABC, Cinema Nova, 19/9, www.nova-cinema.org - W E R K O P PA P I E R -

PHILIPPE VANDENBERG NL/ BIJTEN. Op 29 juni 2009 legde Philippe Vandenberg de hand aan zichzelf, na een te kort leven lang een meedogenloos bijtend, volstrekt uniek, radicaal en subversief oeuvre te hebben opgebouwd in tekeningen, schilderijen en teksten. BRANDEN. Een paar jaar voor dat verdwijnen verruilde Vandenberg zijn Gentse thuis voor een atelier in Molenbeek, waar vandaag zijn kinderen het vuur van de genereuze rebel brandend houden. Uit dat atelier plukt Bozar late werken op papier die stad en binnenwereld versmelten en in lichterlaaie zetten. WAAR EN WANNEER? 17/9 > 3/1, Bozar, www.bozar.be -PHOTOGRAPHIE-

MARC MARTIN FR/ LA MAUVAISE RÉPUTATION. Repoussoir pour les uns, hygiénisées par les autres, les pissotières

publiques représentent aussi un lieu de fantasmes, de rencontres et d’identification pour la communauté LGBTQI+. CACHE-CACHE AMBIGU. Inaugurée en 2018 au Schwules Museum de Berlin, l’exposition Les Tasses de Marc Martin, sur les urinoirs publics, crée une passerelle entre les générations et invite l’art contemporain à dialoguer avec le passé. Elle arrive chez nous dans le cadre du Pride Festival. OÙ ET QUAND ? 18/9 > 3/10, LaVallée, rainbowhouse.be -GROUP SHOW-

INSPIRE

EN/ THE MASTERS OF TIME. Through works by Maarten Vanden Eynde, Edith Dekyndt, Wolfgang Laib, Fabrice Samyn, Elise Peroi, Manon de Boer, and David Claerbout, “Inspire” alters our perception of time. THE PASSAGE OF TIME. Time has no concrete reality. Like art, it is but a perception. When you let yourself be captivated by the pieces, the visit can be an experience that evokes the passage of time, accompanied by music, poetry, and moments of meditation. WHEN AND WHERE? 18/9 > 28/11, Iselp, www.iselp.be -POÉSIE-

NUIT DE LA POÉSIE FR/ LE POUVOIR DES MOTS. Pendant le confinement, la fondation Thalie a organisé les soirées Equinoxes ouvertes à la lecture de poèmes. Elle leur consacre maintenant une soirée où se relayeront une vingtaine de poètes(ses), lecteurs et lectrices. L’ART D’ÊTRE FRAGILE. Les mots et les voix des intervenants résonneront avec les questions que posent les fragilités, en chacun de nous et dans le monde de demain. L’événement sera retransmis en direct sur les sites web de la Fondation Thalie et du Centre Pompidou. OÙ ET QUAND ? 19/9, Fondation Thalie, www.fondationthalie.org - L I T E R AT U U R -

41


Art & Books

DEAD LADIES SHOW NL/ AAN INTERESSANTE DODE VROUWEN GEEN GEBREK! Dus gaan schrijfster en curatrice Gaea Schoeters en Passa Porta door met het vanonder de aarde halen van baanbrekende vrouwelijke kunstenaars in de Dead Ladies Show. NU OOK EXTRA QUEER! Actrice Joke Devynck, schrijfster Fleur Pierets en uitgeefster Annette Portegies eren de lesbische schrijfster Doeschka Meijsing, de Franse beeldhouwster Camille Claudel en de Amerikaanse polyamoreuze auteur Natalie Clifford Barney. Sopraan Naomi Beeldens en pianiste Lies Colman voorzien Duitse cabaretmuziek. WAAR EN WANNEER? 24/9, Beurscafé, www.passaporta.be - M U LT I D I S C I P L I N A R Y -

JOHN M. ARMLEDER EN/ LAST STOP BEFORE THE RENOVATION WORKS. The Swiss artist John M. Armleder was given the keys to the former glazed garage on square Sainctelette for seven months. On six levels that contain immersive installations, he exhibits his monumental sculptures alongside works by guest artists. INTERDISCIPLINARY AND POLYPHONIC. This unconventional exhibition, somewhere between an

TRACEY EMIN

42

ideal museum and an experiment, also contains a restaurant, a social space for events, and a temporary print shop. WHEN AND WHERE? 24/9 > 25/4, Kanal – Centre Pompidou, www.kanal.brussels

SOUND THE ALARM

October -OVERVIEW EXHIBITION-

BE MODERN

EN/ KEEP CALM AND BE MODERN. Now that the Ai Weiwei exhibition has been postponed to 2022 due to corona, the Royal Museums of Fine Arts are instead presenting an overview of 150 works from its Modern and Contemporary Collection. Ranging from Paul Klee and Henri Matisse to Man Ray and Marc Chagall, from Lili Dujourie and Francis Bacon to David Hockney and Luc Tuymans… SO BE WISE AND BE THERE. This collection is usually hidden in the warehouse, but the exhibition is now functioning as a clever lesson in art history and is supplemented by new acquisitions by Georges Meurant, Chéri Samba, Agnès Guillaume, and Rinus Van de Velde. WHEN AND WHERE? 2/10 > 24/1, Royal Museums of Fine Arts, www.fine-arts-museum.be

« Heureusement que le public est là pour nous faire tenir » Pauline Caplet

Curatrice de la galerie L’Enfant Sauvage FR/ En imaginant une galerie internationale dédiée à la photographie « sauvage » - comprendre indomptée, tremblante et à fleur de peau, dans la lignée de Michael Ackerman et Anders Petersen - Pauline Caplet était loin de se figurer que son espace niché au cœur de Bruxelles ouvrirait ses portes au beau milieu d’une pandémie mondiale. Plutôt que de baisser les bras, la jeune curatrice affrontait le virus de front au mois de juillet avec une première exposition mettant à l’honneur le photographe bruxellois Christopher de Béthune ainsi que la Néerlandaise Margaret Lansink. Le vernissage fit un carton plein, au point que les mesures sanitaires, renforcées depuis, peinèrent à s’imposer entre les quatre murs de la petite galerie. « Beaucoup de gens ne respectent pas l’inscription obligatoire mais nous faisons quand même au mieux pour que tout le monde puisse accéder à l’exposition tout en respectant les mesures », dit Pauline Caplet. Pas question non plus pour la curatrice de priver son lieu des échanges, talks et workshops, qui forment l’ADN de l’Enfant Sauvage. « On limite les ateliers à cinq participants, le port du masque est obligatoire et les distances sont maintenues.°» La curatrice explique vouloir limiter les frustrations à l’heure où « il y a déjà tellement d’événements annulés ou reportés. » Si la crise sanitaire a sans doute eu un impact défavorable sur les fréquentations de l’Enfant Sauvage, Caplet se réjouit de l’enthousiasme qui accompagne l’ouverture du lieu. « Je n’arrête pas de recevoir des mails et des demandes de collaboration. La situation pour le secteur culturel est catastrophique, c’est le flou total et on ne reçoit aucune aide, heureusement que le public est là pour nous faire tenir. » Une bienveillance qui, selon la curatrice, dépasse son espace et s’étend au réseau des galeries bruxelloises. « On s’envoie nos publics respectifs. Je sens énormément de solidarité. »


EXPO EXPO

DISCOVER OUR FALL EXHIBITIONS DISCOVER OUR FALL EXHIBITIONS Philippe Vandenberg Gallery of Futures

29.09 - 01.11.20 PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN

BRUSSEL PALAIS DES BEAUX-ARTS BRUXELLES PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN BRUSSEL PALAIS DES BEAUX-ARTS Rue Ravensteinstraat 23 BRUXELLES 1000 Brussels +32 2 507 82 00 / bozar.be Rue Ravensteinstraat 23 1000 Brussels +32 2 507 82 00 / bozar.be

Heatwaves, Conflicts and Solidarity Gallery Futures 08.10.20of- 18.04.21 Heatwaves, Conflicts and Solidarity HOTEL BEETHOVEN 08.10.20 - 18.04.21 13.10.20 - 17.01.21

HOTEL BEETHOVEN Facing Eyck 13.10.20Van - 17.01.21 30.10.20 - 17.01.21 Facing Van Eyck Solid Senses 30.10.20 - 17.01.21 URA Kiki Verbeeck Yves Malysse Solid Senses 20.11.20 - 10.01.21 URA Kiki Verbeeck Yves Malysse 20.11.20 - 10.01.21

CENTRE CENTRE FOR FINE FORARTS FINE ARTS BRUSSELS BRUSSELS

Molenbeek Philippe Vandenberg 17.09.20 - 03.01.21 Molenbeek Danser Brut 17.09.20 - 03.01.21 24.09.20 - 10.01.21 Danser Brut STARTS ’20 24.09.20Prize - 10.01.21 Speculating on the Future through Art and Science STARTS ’20 26.09 - Prize 25.10.20 Speculating on the Future through Art and Science Next Generation, 26.09 - 25.10.20Please! 29.09 - 01.11.20 Next Generation, Please!

John Baldessari, Beethoven‘s Trumpet (With Ear) Opus # 133, 2007 © The Estate of John Baldessari. Courtesy the Estate of John Baldessari and Sprüth Magers. Photo: Timo Ohler

John Baldessari, Beethoven‘s Trumpet (With Ear) Opus # 133, 2007 © The Estate of John Baldessari. Courtesy the Estate of John Baldessari and Sprüth Magers. Photo: Timo Ohler

Danser Brut_BRUZZ_220x270mm.indd 1

06/08/2020 15:22

Danser Brut_BRUZZ_220x270mm.indd 1

06/08/2020 15:22


Art & Books SPOT ON I VINCENT GLOWINSKI & CHLOÉ SCHUITEN - P H OTO G R A P H Y-

NICOLAS PROVOST EN/ PLOT POINT. The Invader (2011) was a great success for Nicolas Provost. But that poetic pearl, set in a scintillatingly shot Brussels, does not stand alone. With projects like his Plot Point Trilogy, which dropped unsuspecting passers-by into a thriller, Provost is constantly tearing shreds out of the thin layer between reality and fiction. THE PLOT THICKENS. “The Warning” shows the fruits of Provost’s stay in New York, where he devoted himself to street photography between 2016 and 2018. In The Agprognostic Temple, you can recite heretical verses to stave off the picturesquely beautiful threat of the point of no return. WHEN AND WHERE? 3 > 31/10, The Agprognostic Temple, agprognostictemple.com

Nouvelles peaux FR

- L I T E R AT U U R -

Comme deux explorateurs qui guident leur chemin à la lueur de leurs pinceaux et du reflet de leurs couleurs, Vincent Glowinski et Chloé Schuiten découvrent de nouvelles contrées artistiques dont ils étalent les cartes dans l’espace de LaVallée à Molenbeek. — GILLES BECHET Voici deux artistes qui manient l’art de l’esquisse avec sérieux et avec élégance. Des artistes qui ne peuvent se résoudre à se laisser emprisonner et couper les ailes par un seul médium, des artistes qui ont besoin de rapprocher les contraires de voir ce qui se tend sous la peau. Vincent Glowinski a connu bien des vies, dans l’une de celles-ci, il était Bonom, une ombre qui hantait la ville, la traversait aux petites heures de la nuit. Avec l’assurance d’un funambule des hauteurs, il plongeait des carcasses d’animaux antédiluviens dans le sommeil de l’acrylique. Sur des murs aveugles de la cité, il pratiquait ses dessins monumentaux comme une performance, comme une expédition, titillé par l’adrénaline de l’interdit et du danger. D’autres fois, on l’a vu devant un écran, dessiner avec son corps et avec la lumière une faune marine et végétale évanescente et changeante. Dans la solitude de son atelier, il se souvient d’animaux géants dont il assemble les squelettes en cuir parcheminé. Chloé Schuiten souscrit à l’art comme on s’engage dans des expériences de vie. Elle aime se perdre et se retrouver dans la nature où elle

44

imagine d’étranges rituels qui la maintiennent à distance respectable de ce qu’elle appelle le bordel humain. Dans la forêt, elle peut dessiner, coudre, raconter, performer et organiser. Parfois, elle aime simplement ne rien faire et écouter. L’un comme l’autre aiment les rencontres artistiques pour partager leurs savoirs, leurs désirs et leurs incompétences. Vincent dans des performances improvisées avec de l’encre, des pinceaux, des ciseaux et du papier, accompagné et précédé par le batteur Teun Verbruggen, Chloé dans ses retraites en suspension du temps et de l’espace avec Clément Thiry. Depuis trois ans, Vincent et Chloé collaborent dans des spectacles de dessin improvisé, dans la création de sculptures communes ou la recherche de nouvelles formes artistiques. Pour Mue, ils changent de peau, laissent leurs créations solitaires derrière eux pour marier et les remanier et créer des œuvres à quatre mains. MUE 10 > 31/10, La Vallée Facebook : La Vallée

MOHAMED OUAAMARI NL/ MOHAMED OUAAMARI WOONT IN ANTWERPEN, MAAR Passa Porta en het Vlaams-Marokkaans culturenhuis Darna toonden zich zo gastvrij om de sinjoor in Brussel uit te nodigen om te kijken of ook jonge Brusselaars zich in zijn verhaal herkennen. TALENT HEEFT OUAAMARI IN IEDER GEVAL ZAT. Hij studeerde grafische media en werkt als ontwerper en online redacteur. Zijn columns lees je regelmatig in De Morgen en zijn eerste boek, Groetjes uit Vlaanderen, verscheen onlangs bij uitgeverij Prometheus. WAAR EN WANNEER? 7/10, Passa Porta, www.passaporta.be -PHOTOGRAPHIE-

ASSAF SHOSHAN FR/ PAYSAGES D’UNE VIE. Photographe et vidéaste, Assaf Shoshan a réalisé plusieurs séries de portraits, de paysages et de vidéos en Israël et dans les Territoires palestiniens. Il y capte la fragilité d’une vie entre réalité et fiction, guerre et paix. FRONTIÈRES POÉTIQUES. Dans les images de cette rétrospective où les


frontières apparaissent et disparaissent, se dessinent les contours d’un monde et d’une région tantôt irréels et poétiques, tantôt intensément humains. OÙ ET QUAND ? 7/10 > 21/2, Musée Juif de Belgique, www.mjb-jmb.org - M U LT I D I S C I P L I N A R Y -

HOTEL BEETHOVEN EN/ ODE TO JOY! Germany is currently chairing the European Council and it is 250 years since Beethoven was born, so the hard-of-hearing cult composer definitely deserves a party. SHARPEN ALL YOUR BEST SENSES because “Hotel Beethoven” is an ambitious project occupying many rooms. With an audio tour, a series of live events, a broad vista on Ludwig’s life and legacy, but also with an exhibition of contemporary artists, original manuscripts, historical musical instruments, a film programme, and 250 public pianos spread around the whole city! WHEN AND WHERE? 13/10 > 17/1, Bozar, www.bozar.be - I N S TA L L AT I E -

YOEL PYTOWSKI

NL/ EEN MAN VAN BIJ ONS. Yoel Pytowski (1986) studeerde af aan zowel LUCA School of Arts als La Cambre. Hij was de winnaar van de eerste Art Contest 2019-prijs, waardoor hij nu exposeert in de Galerie van de Botanique. NIETS IS WAT HET LIJKT. Pytowski’s installaties nemen ongemerkt hun plaats in in de publieke of private ruimtes waar hij ingrijpt. Het bestaande decor wordt zachtjes uit zijn hengsels gelicht. Elementen worden toegevoegd en andere verwijderd zonder dat duidelijk wordt welke precies. WAAR EN WANNEER? 22/10 > 22/11, Botanique, www.botanique.be -GROUP SHOW-

THE LIGHTHOUSE

EN/ TO FEEL THE LIGHT. This exhibition invites the public to have a succession of individual and collective experiences with light,

mostly immersive, thanks to works by nineteen major contemporary artists, who represent almost 60 years of artistic output. BANISH THE DARKNESS. Like culture, light is what brings us out of the darkness. To celebrate that power, “The Light House” also extends beyond the Villa Empain in partner venues and in public spaces. WHEN AND WHERE? 29/10 > 31/1, Villa Empain, www.villaempain.com -SCHILDERIJEN/TEKENINGEN-

TRACEY EMIN

NL/ EEN LEVEND ICOON VAN DE BRITART. Tracey Emin was een rebel ten tijde van de Young British Artists in de jaren 1980, werd en wordt erg verzamelbaar geacht door de Elton Johns, George Michaels, David Bowies en Madonna’s van deze wereld, en werd in 1999 bijna met de Turner Prize bedacht voor haar beslapen en bevuilde bed in Tate Gallery. Intussen is ze een stabiel lid van de Royal Academy of Arts. EMIN LIET GEEN ENKEL MEDIUM ONGEMOEID maar bij Hufkens zal de expo (met als werktitel Detail of love) vooral schilderijen en werken op papier tonen, en wellicht enkele van haar neonwerken. WAAR EN WANNEER? 30/10 > 19/12, Xavier Hufkens, www.xavierhufkens.com

November - L I T E R AT U R E -

DAVID MITCHELL EN/ OF COURSE YOU KNOW THE BRIT DAVID MITCHELL from the film adaptation of his bestseller Cloud Atlas. But the brilliant and prolific writer never takes a moment’s rest, so you might be five novels behind by now. IF YOU WANT TO KEEP UP, hurry to Bozar, which is organizing two meetings with Mitchell. One about his brand-new novel Utopia Avenue, about a British psychedelia band in the 1960s, and one about The Reason I Jump, a biographical book

45


Art & Books

about autism, a condition that Mitchell’s son has. WHEN AND WHERE? 1/11, Bozar, www.bozar.be - L I T T É R AT U R E -

A NIGHT WITH TONI MORRISON AND FRIENDS FR/ CONSCIENCE NOIRE. Toni Morrison est une des voix et des consciences les plus inspirantes de la culture noire, aux États-Unis et dans le monde. Elle est aussi une grande écrivaine qui a su faire parler les femmes et les personnes oubliées et invisibilisées. MOTS D’AMOUR. Aux commandes de ces deux moments de célébration, la comédienne, productrice et activiste sociale, Priscilla Adade et l’activiste féministe et antiraciste, Sarah Diedro Jordão, ainsi que Cécilia Kandonka, comédienne elle aussi. OÙ ET QUAND ? 8 & 10/11, Le Rideau, www.midisdelapoesie.be -PEINTURE & DESSIN-

NADIA VALENTINE & CÉLINE GUICHARD FR/ MIROIRS DÉFORMANTS. Toutes deux dessinent et peignent des personnages transgressifs. L’une déforme avec délectation et férocité les clichés d’une vision colonialiste de nos semblables, l’autre imagine des corps pulpeux et velus batifolant dans les hautes herbes. SAUVÉS PAR LE TRAIT. Nadia Valentine retourne comme un gant l’idéologie publicitaire pour chatouiller les ressentiments et les non-dits. L’univers grotesque et surréaliste de Céline Guichard caresse les corps de l’extérieur pour mieux remuer l’intérieur. QUAND ET OÙ ? 12/11 > 19/12, Sterput, www.sterput.org -T E X T ES & M U S I Q U E -

ANNE-JAMES CHATON & ANDY MOOR FR/ PAIRE ÉLECTRIQUE. Anne-James Chaton, le poète sonore et Andy Moor, guitariste du groupe postpunk néerlandais The Ex ont consacré un disque et un spectacle à

46

quelques hérétiques de l’histoire. DÉFIER LES NORMES. Le Caravage, William S. Burroughs, José Mujica, le Marquis de Sade ou Johnny Rotten ont en commun d’avoir contesté normes et conventions. Magnifiée par les mots de Chaton et les sons électriques de Moor, l’hérésie se hérisse. OÙ ET QUAND ? 21/11, Les Brigittines, www.brigittines.be

December - M U LT I D I S C I P L I N A R Y -

CÉCILE MASSART EN/ BENEATH THE CONCRETE, THE ATOM. Radioactivity prolongs the life of nuclear waste far beyond the length of a human life. Through her work, Cécile Massart aims to turn the sarcophagi containing that waste into markers of the scale of the issue. A PART OF ETERNITY. Through her drawings, engravings, installations, photography, video, and the use of operational equipment, Cécile Massart invites us to think and dream about our energy policies, which affect the whole of humanity. WHEN AND WHERE? 3/12 > 31/1 Botanique, www.botanique.be -DESIGN-

CHAISE. STOEL. CHAIR NL/ ZET U. Daenerys Targaryen, Anne Teresa De Keersmaeker, Liza Minelli en Emmanuelle, allemaal weten ze er blijf mee: een stoel. ADAM, het Brusselse designmuseum, blikt terug op 100 jaar iconisch zitcomfort. KOM VAN DAT GAT AF. Comfort en comfort is twee. Of uw door lockdowns en thuiswerk gegeselde bips zich beter nestelt in Marcel Breuers Wassily dan wel in Joe Colombo’s Tube Chair, daarvoor komt u best van dat gat af en rept u zich naar het ADAM voor wat zalvende inspiratie. WAAR EN WANNEER? 10/12 > ?, ADAM, adamuseum.be

SOUND THE ALARM

“The forced delay was seen as an opportunity” Yves Goldstein

Director of Kanal – Centre Pompidou

EN/ For Kanal – Centre Pompidou, the first consequence of the health crisis was the postponement of the John M. Armleder exhibition, the last one before the centre closed for works to be carried out from 2 April to 24 September. Director Yves Goldstein reckons that that was not a bad thing. “The forced delay was seen by the Swiss artist and the teams at the art centre as an opportunity to fine-tune this ambitious exhibition, which explores themes around our relationships with others and with the world.” Contrary to what was originally planned, the exhibition will take a break from December to February. During that time, different actors and artists, as well as organisations within society, will reflect on what a museum should be in the twenty-first century and on its relationship with the world and with the city around it. This period of reflection is totally in keeping with Kanal’s original project, which is developing step by step. John M. Armleder was given carte blanche for seven months as an experiment exploring the DNA of what Kanal will become. The museum is not treated like something that is dreamt up by an artistic elite who are cut off from the rest of the city. “The role of the institution is not to be an archive for artworks, but rather to transmit and to create projects with its environment that are rooted in the reality of Brussels.” Moreover, the absence of visitors from other countries has further strengthened the desire to speak primarily to the highly diverse population of Brussels, which already made up 60% of the visitors to the “Kanal Brut” exhibition.historia-europa.ep.eu