__MAIN_TEXT__

Page 1

RAPORT 2017 Wydanie specjalne miesięcznika STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE

Stacje Paliw – Sprzedaż Detaliczna LIPIEC-SIERPIEŃ 2017

Jedzenie w podróży

Dobry rok dla sektora paliwowego

Rozwiązania prawne ograniczyły szarą strefę

Social media

Kierowcy

oceniają stacje

.

media skutecznej komunikacji B2B www.brogmarketing.pl


V EDYCJA SERII INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ BIZNESOWYCH DOSTAWCÓW Z „KUPCAMI” NAJWIĘKSZYCH SIECI

FOTORELACJA Z XVII FORUM PETROTREND 2017

business speed dating

NAJWAŻNIEJSZE SPOTKANIE BRANŻY STACJI PALIW

PetroTrend XVIII FORUM RYNKU STACJI PALIW 2018

WWW.PETROTREND.PL Udział w PetroTrend daje bardzo wymierne efekty i wyniki w naszej pracy, dlatego też na pewno będziemy prezentować swoją ofertę i spotykać się z „kupcami” podczas przyszłych edycji tego wydarzenia. Zbigniew Baranowski, dyrektor ds. rozwoju DLG

Patroni medialni: Organizator BROG Marketing: tel. 664-463-083, 22 290-66-11 petrotrend@brogmarketing.pl, www.brogmarketing.pl


SPIS TREŚCI

Raport

Social media

Rozwiązania prawne zdecydowanie ograniczyły szarą strefę

68

24 Rynek paliw

Sektor paliw ciekłych w 2016 r. okiem regulatora Rynek gazu płynnego LPG w Polsce w 2016 r. Dobry rok dla sektora paliwowego Rośnie popularność autogazu Gwarantujemy jakość

................................................................................

4

Właściciele stacji potrzebują atrakcyjnych warunków współpracy Ponad 150 stacji na 25-lecie Anwim Tworzymy nowe standardy Przeprowadzamy kolejne inwestycje

..................

58 60 62 63

...............

64

.......................

65

.................

...................

............................................

6 10 14 16

..............................................................................

........................

.....................................

..............................................................

Ceny i marże Rewolucja technologiczna – co dalej z cenami ropy naftowej? Ceny gazu płynnego LPG Ceny paliw napędzały sprzedaż

......................................................

.....................................................

.................................

18 22 23

Franczyza i partnerstwo Wierzymy w moc relacji z partnerami Polskie Stacje Paliw Huzar – znacząca marka na polskim rynku

Nowoczesne technologie Elektromobilność będzie się rozwijać Social media

.................

.........................................................................................

66 68

Sklep i gastronomia

Prawo i finanse Rozwiązania prawne zdecydowanie ograniczyły szarą strefę Skuteczny system kontroli wpłynął na jakość paliw Odzyskiwanie oparów paliwa Nowe reguły w koncesjonowaniu Rynek paliw w Polsce jest porządkowany Kontrowersje wokół pakietu paliwowego – przeznaczenie paliwa jest najważniejsze Wybrane problemy polskiego rynku LPG

............

.......................................................

......................................

............................

......

.......

........

28 29 30 31

Napoje energetyzujące cieszą się rosnącą popularnością Jedzenie w podróży Kabanosy wkraczają w segment przekąsek Ważne są kompromisy Kierowcy oceniają Napędzamy stacje paliw Wdrażamy nowe produkty Sprzedaż piwa na stacjach urosła

...................................................................

72 74

..........................

78 80 84 86 88 90

...................................

91

..............................................................

..........................................................

.........................................................................

....................................................

..............................................

32 36

BROG Marketing Sp. z o.o. S.K. ul. Okopowa 47 01-059 Warszawa tel. (22) 290-66-11 biuro@brogmarketing.pl, www.brogmarketing.pl Zespół redakcyjny

........................................................

24

Wydawca

Dział reklamy Zbigniew Pąk szef zespołu rynku paliwowego z.pak@brogmarketing.pl tel. 664-463-083 Opracowanie graficzne i DTP: Jarosław Skrzypkowski Prenumerata: roczna 160 zł + VAT; 2-letnia 299 zł + VAT. Redakcja nie odpowiada za treść materiałów reklamowych. Druk: TAURUS

Edwin Kaniuk redaktor naczelny e.kaniuk@brogmarketing.pl tel. 664-463-085

Reprodukcja lub przedruk wyłącznie za pisemną zgodą Wydawcy.

Karolina Stępniak redaktor wydawnicza k.stepniak@brogmarketing.pl tel. 664-463-096

© 2017 Copyright by BROG Marketing Sp. z o.o. All rights reserved.

Dołącz do nas: facebook.com/Stacja Benzynowa & Convenience Store Obserwuj nas na Twitterze: Petrolnet.pl @PetrolnetPL

Rynek produktów i usług

Plany inwestycyjne

Ofertę stacji trzeba uzupełniać

BP chce pozostać czołowym dostawcą energii Rok pod znakiem rebrandingu Naj nie bierze się znikąd Wkraczamy w nowy etap budowy marki Wzbudzamy zaufanie Cały czas rozwijamy ofertę Chcemy zaskakiwać naszych klientów Niezależność daje nam dużo energii Z troską o klientów – zmieniamy się

............................................................................

....................................

........................................................

......

............................................................

..............................................

............

..................

....................

40 44 46 47 48 50 52 53 56

Jak przyciągać klientów do myjni bezdotykowej? Usługi parowego prania tapicerki sprawdzają się przy myjniach

......................................................

92

......................................

94

.............................................

98

Mocno rozwinęliśmy ofertę

....................................

99

...................................................................

99

Odczuwamy zmiany na rynku Wszechstronna pielęgnacja pojazdów z Kärcher

Wizytówki firm

.......................................................................

Kierowcy oceniają

84

100

3


Raport

RYNEK PALIW

Sektor paliw ciekłych w 2016 okiem regulatora Wyprodukowane w 2016 r. przez rodzimych producentów benzyny silnikowe, olej napędowy i oleje opałowe niemal w całości zaspokoiły zapotrzebowanie krajowe na te paliwa. Poważnych zmian w obszarze zasad udzielania i cofania koncesji w zakresie paliw ciekłych dokonał jednak wprowadzony od połowy ubiegłego roku tzw. pakiet paliwowy, w ramach którego wprowadzono definicję paliw ciekłych w ustawie Prawo energetyczne. Departament Komunikacji Społecznej, Urząd Regulacji Energetyki

P

rodukcja paliw ciekłych w procesie przerobu ropy naftowej w 2016 r., podobnie jak w latach ubiegłych, prowadzona była głównie w rafineriach należących do Polskiego Koncernu Naftowego Orlen oraz Grupy Lotos. Według danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN), niezmiennie podstawowe źródło dostaw ropy naftowej stanowiły kraje byłego Związku Radzieckiego (ponad 80 proc.). Stosunkowo nieznaczne jej ilości pochodziły z krajów arabskich (ok. 13 proc.) oraz ze złóż krajowych (ok. 3 proc.).

4

Wyprodukowane przez krajowych producentów benzyny silnikowe, olej napędowy i oleje opałowe niemal w całości zaspokoiły zapotrzebowanie na te gatunki paliw. Jedynie ok. 9-26 proc. dostaw tych paliw na rynek krajowy pochodziło z zagranicy. Odwrotna proporcja miała miejsce w przypadku rynku LPG, który w 84 proc. był zaopatrywany z dostaw zagranicznych.

Rynek detaliczny W stosunku do 2015 r. wzrosła liczba stacji paliw, na których prowadzony był obrót detaliczny benzynami silnikowymi, olejem

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

napędowym oraz autogazem. W 2016 r. na terenie kraju funkcjonowało ok. 6 800 stacji paliw, tj. prawie 200 więcej niż w 2015 r. Wśród właścicieli stacji, niezmiennie dominuje Polski Koncern Naftowy Orlen, posiadający ok. 1 770 stacji (w tym placówki pod logo Bliska). Drugim operatorem pod względem liczby użytkowanych stacji paliw jest Grupa Lotos, z liczbą ok. 490 placówek (część pod logo Optima). W tym samym czasie koncerny zagraniczne posiadały ponad 1470 stacji paliw. Liderami pod tym względem były BP i Shell. Niezależni operatorzy operowali w Polsce na

ok. 2900 stacjach paliw. Stacje w sieciach operatorów niezależnych posiadających w 2016 r. więcej niż 10 stacji paliw to było blisko 800 obiektów. Nieznacznie wzrosła również liczba stacji należących do sieci sklepowych. W 2016 r. liczba takich stacji paliw to ponad 180 obiektów. Ceny paliw ciekłych w dalszym ciągu nie podlegają regulacji Prezesa URE. Są one wyznaczane na zasadach rynkowych – zasadniczo uzależnione są od cen ropy naftowej na rynkach światowych, wysokości stawek podatku akcyzowego i opłaty paliwowej, a także od kursu USD oraz euro.


RYNEK PALIW

Jakość paliw w 2016 r. W 2016 r. do URE wpłynęło łącznie 79 informacji, przekazanych przez Prezesa UOKiK, dotyczących podmiotów, u których w wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono wykonywanie działalności z naruszeniem obowiązujących przepisów, polegających na wprowadzaniu do obrotu paliw ciekłych o jakości niezgodnej z obowiązującymi normami. Skala liczby przekazanych informacji o ujawnionych przypadkach jakości paliw ciekłych niezgodnej z obowiązującymi w tym zakresie normami była zatem mniejsza niż w 2015 r., w którym to roku regulator otrzymał informacje o 86 przypadkach wykonywania działalności z naruszeniem prawa, dotyczących możliwości wprowadzania do obrotu paliw ciekłych o niewłaściwej jakości.

Koncesje na działalność na rynku krajowym i obrót z zagranicą W 2016 r. udzielono 6 koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych. Wydano również 44 decyzje w przedmiocie zmiany koncesji tego rodzaju, obejmujących oznaczenie siedziby koncesjonariusza lub zmiany przedmiotu i zakresu wykonywania działalności koncesjonowanej. Ponadto, 26 koncesji utraciło swoją moc zarówno na skutek ich cofnięcia, jak też upływu terminu ich ważności. W ubiegłym roku nie nastąpiły zmiany w odniesieniu do koncesji na przesyłanie paliw ciekłych. Koncesję w tym zakresie w dalszym ciągu posiadają dwa przedsiębiorstwa: Polski Koncern Naftowy Orlen oraz PERN. W 2016 r. Prezes URE udzielił 5 koncesji na magazynowanie paliw ciekłych. Dokonano również

3 zmian decyzji. W 2016 r. utraciły moc obowiązującą 3 koncesje wobec ich cofnięcia lub upływu terminu ich ważności. Prezes URE w 2016 r. udzielił 542 koncesji na obrót paliwami ciekłymi, co oznacza spadek o połowę w stosunku do 2015 r. (udzielono wówczas 1077 tego rodzaju koncesji). Nie oznacza to jednak, że na rynek paliw ciekłych weszła tak liczna grupa nowych podmiotów. Zdecydowana większość nowo udzielonych koncesji stanowi kontynuację koncesji, których przedłużenie nie było możliwe w trybie ich zmiany, lecz wymagało udzielenia nowej koncesji podmiotowi, który na rynku paliw ciekłych funkcjonował już w latach wcześniejszych. Równocześnie Prezes URE odmówił udzielenia koncesji w 73 przypadkach. Dokonano również 500 zmian obowiązujących koncesji.

Raport

Wprowadzenie w 2014 r. regulacji dotyczących koncesjonowania obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą przełożyło się na konieczność kontynuacji obsługi przez prezesa URE wniosków w sprawie udzielenia tego rodzaju koncesji także w 2016 r. Dotyczyły one zarówno obrotu z zagranicą gazem płynnym LPG, który do 1 września 2016 r. nie wymagał złożenia zabezpieczenia majątkowego, jak również innymi rodzajami paliw, objętymi obowiązkiem złożenia tego zabezpieczenia. W 2016 r. prezes URE udzielił 19 koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą oraz dokonał 111 zmian decyzji. Ponadto swoją ważność utraciło 71 koncesji tego rodzaju. W 2016 r. utraciło moc obowiązującą 831 koncesji na obrót paliwami ciekłymi, aczkolwiek liczba ta obejmuje koncesje, których okres ważności zakończył się w 2016 r. 

REKLAMA

WYDANIE SPECJALNE Stacja Benzynowa

5


Raport

RYNEK PALIW

Rynek gazu płynnego LPG w Polsce w 2016 Branża gazu płynnego LPG odnotowała wzrost konsumpcji w kraju w 2016 r. o 4,9 proc. w stosunku do 2015 r. Konsumpcja LPG wyniosła 2 355 tys. ton, podczas gdy rok wcześniej było to 2 245 tys. ton. Wskazany poziom jest pozytywnym zaskoczeniem dla wielu firm, szczególnie mając na uwadze szereg niekorzystnych lub nieprecyzyjnych uregulowań prawnych dla branży LPG w 2016 r. ANDRZEJ OLECHOWSKI dyrektor Polskiej Organizacji Gazu Płynnego

P

odobnie jak w ciągu minionych dwóch dekad głównym źródłem zaopatrzenia były dostawy z zagranicy. Jakkolwiek produkcja krajowa LPG wzrosła o 17,3 proc. osiągając poziom 440 tys. ton, stanowiło to jednak tylko 18,6 proc. krajowego zapotrzebowania na ten produkt. W 2016 r., tak jak w latach poprzednich, rynek polski bazował na dostawach z Rosji, Kazachstanu i Białorusi. Globalny import produktu, w tym dostawy wewnątrzwspólnotowe, wzrósł o 5 proc. r/r i wyniósł 2 195 tys. ton, z czego na wyżej wymienione trzy

6

kraje przypadło 83,4 proc. całości dostaw. Kluczową rolę w dostawach LPG na rynek polski odgrywał import z Rosji, który stanowił 59 proc. całości dostaw, rok wcześniej było to 52,9 proc., a w 2014 r. – 50,2 proc. Kolejne pozycje to Kazachstan – 18,1 proc. oraz Białoruś – 6,3 proc. całości dostaw. Z kierunku wschodniego, a więc z Rosji, Kazachstanu, Białorusi i Litwy pochodziło prawie 90 proc. łącznych dostaw do Polski. Import z Niemiec (31 tys. ton) oraz z Republiki Czeskiej (17 tys. ton) stanowił dość znaczącą pozycję,

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

jakkolwiek dostawy z Wielkiej Brytanii (32 tys. ton), Szwecji (43 tys. ton) oraz Belgii (28 tys. ton) miały większy wpływ na polski rynek. Podobnie jak w latach ubiegłych większość produktu tj. 75,6 proc. dostarczona została transportem kolejowym. Cysternami samochodowymi przewieziono 13,8 proc., a drogą morską ponad 11,6 proc. całości dostaw. Struktura segmentowa rynku LPG w Polsce w 2016 r. nie uległa zasadniczej zmianie w stosunku do 2015 r. Należy jednakże odnotować, że udział segmentu autogazu

w całości rynku wzrósł o 1,1 proc. osiągając poziom 76 proc., a udział segmentu butlowego kształtował się na poziomie 12,1 proc. Sprzedaż gazu do zbiorników (poza autogazem) stanowiła 11,9 proc. łącznej sprzedaży w Polsce. Łączna sprzedaż autogazu wyniosła 1 790 tys. ton w 2016 r., co oznacza wzrost o 5,9 proc. r/r. Osiągnięty poziom konsumpcji w segmencie autogazu był rezultatem wielu czynników wpływających na zachowanie indywidualnych kierowców, w tym rozszerzenia oferty koncernów motoryzacyjnych


Na zdjęciu: Business Speed Dating podczas XVII Forum Rynku Stacji Paliw 2017

PetroTrend XVIII FORUM RYNKU STACJI PALIW 2018

BUSINESS SPEED DATING Realna szansa na

KONTRAKT ROKU! Tylko podczas najważniejszego w Polsce spotkania właścicieli stacji paliw

Serie bezpośrednich spotkań dostawców z największymi odbiorcami

WWW.PETROTREND.PL

business speed dating


Raport

RYNEK PALIW

o samochody fabrycznie wyposażone w instalację LPG oraz postępujących zmian postrzegania LPG jako paliwa pełnowartościowego. Na koniec 2016 r. łączna ilość punktów napełniania pojazdów gazem płynnym (LPG) wyniosła 5 390 szt., co oznacza spadek o 30 szt. w stosunku do 2015 r. W zdecydowanej większości spadek ten dotyczył małych niezależnych operatorów. Duże firmy paliwowe już od kilku lat traktują LPG jako pełnowartościowe paliwo w swojej ofercie produktowej, a po umożliwieniu samoobsługi LPG jeszcze większą wagę przyznają temu produktowi.

tradycyjnych. Zauważyć też trzeba, że rozwój infrastruktury do tankowania LPG następował samoczynnie, bez tworzenia specjalnych programów wsparcia i budowy odpowiedniej infrastruktury. Najpierw tworzyły się małe, niezależne (samodzielne) stacje gazu płynnego, a dopiero wraz ze wzrostem popularności tego paliwa koncernowe stacje paliw płynnych zaczęły je oferować użytkownikom”. Średnioroczna sprzedaż LPG w 2016 r. na jednej stacji w Polsce wyniosła 332,1 tony, podczas gdy rok wcześniej było to 311,8 ton. W stosunku do 2015 r. średnioroczna sprzedaż LPG na stacji wzrosła

W 2016 r. kontynuowany był proces dostosowywania modułów autogazowych do samoobsługi. Według dostępnych danych wyniki sprzedaży na takich stacjach są wysoce satysfakcjonujące dla operatorów paliwowych. W stacjach koncernowych odnotowano większy wzrost sprzedaży LPG (sprzedaż dokonywana przez jedną stację), niż to ma miejsce w przypadku indywidualnych modułów. Należy podkreślić, że według informacji rządowych „w Polsce nigdy nie powstał rządowy program wsparcia wykorzystania gazu płynnego LPG. Jedynym czynnikiem wsparcia jest niższa stawka akcyzy na gaz płynny LPG. O popularności tego paliwa zdecydowali konsumenci kierując się przede wszystkim jego niższą ceną w stosunku do paliw

o 6,5 proc., co było wynikiem spadku ilości stacji o 30 szt. oraz wzrostu sprzedaży o 110 tys. ton. Ogólna ilość pojazdów samochodowych zasilanych gazem płynnym LPG na początku 2016 r. wyniosła 2 977 tys. szt., co oznaczało wzrost netto o 63 tys. szt. w stosunku do roku poprzedniego. Szansą dla rynku autogazu mogą być planowane zmiany prawne uwzględniające emisyjność użytkowanych pojazdów, a szczególnie wyeliminowanie patologicznych zjawisk związanych z samochodami napędzanymi olejem napędowym. Pomimo osiągniętego poziomu technologicznego w segmencie autogazu, istnieje szansa rozwoju chociażby w zastosowaniach LPG/ Diesel, jakkolwiek gaz płynny nie został należycie uwzględniony w

8

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

założeniach rozwoju gospodarki niskoemisyjnej czy też tzw. pakiecie na rzecz czystego transportu. Pojawiające się tezy o rzekomym preferencyjnym traktowaniu tego produktu przez polski rząd były pozbawione podstaw biorąc pod uwagę politykę fiskalną innych państw UE. Stosunek stawki akcyzy na LPG autogaz do stawki akcyzy na benzynę był w Polsce wyższy o 7,3 proc. niż we Włoszech, gdzie jeździło 2,1 mln szt. pojazdów według stanu na koniec 2015 r. W Holandii stawka akcyzy na LPG autogaz stanowiła 24,5 proc. stawki akcyzy na benzynę, a w Niemczech tylko 15,5 proc. stawki akcyzy na benzynę o zawartości siarki poniżej 10 ppm. Podobnie jak w latach ubiegłych, zaobserwowano spadek globalnej sprzedaży gazu w butlach. W 2016 r. sprzedano w tym segmencie 285 tys. ton LPG, co oznaczało spadek o 1,7 proc. w stosunku do 2015 r. W całej Unii Europejskiej praktycznie odnotowuje się stagnację w tym segmencie rynku. Wciąż nowe i możliwe zastosowania gazu w butlach nie mają większego znaczenia w globalnej sprzedaży. Należy zaznaczyć, że w naszym kraju coraz większą popularność zaczynają odgrywać takie urządzenia jak grille na gaz – szczególnie wygodne w ogrodach przydomowych czy też zewnętrzne ogrzewacze. Sprzedaż gazu do zbiorników (poza autogazem) wyniosła 280 tys. ton w 2016 r., co oznaczało wzrost o 5,7 proc. r/r. W 2016 r. zainstalowano 3 780 szt. nowych zbiorników, co spowodowało, że łączna ilość zbiorników na gaz LPG wynosiła na koniec roku 94 880 szt. Producenci i dostawcy zbiorników potwierdzają informację o znacznie większej sprzedaży oraz zainteresowaniu ze strony indywidualnych klientów. Wzrost zamożności społeczeństwa powoduje, że klienci decydują się w coraz częściej na zakup zbiornika na własność licząc na możliwość zakupu gazu po niższych cenach. Z uwagi na charakter instalacji pomijane są często, niezwykle ważne z punktu widzenia ostatecznego klienta, kwestie związane

z utrzymaniem właściwego poziomu bezpieczeństwa użytkowania instalacji. Instalacja zbiornikowa wymaga okresowych przeglądów i badań technicznych ze strony UDT, o czym bardzo często indywidualni użytkownicy zapominają. Innym zagadnieniem są właściwe kwalifikacje osób napełniających te zbiorniki, na co również klienci indywidualni rzadko zwracają uwagę. Wydaje się, że w świetle ostatnich działań ze strony rządu i jednostek samorządu terytorialnego dotyczących zanieczyszczeń powietrza oraz biorąc pod uwagę ekologiczne właściwości LPG, szanse na rozwój tego segmentu rynku są bardzo duże. Prognozy dla rynku gazu płynnego LPG w najbliższej przyszłości wyglądają bardzo optymistycznie pod warunkiem zachowania pewnych elementów dotychczasowej polityki fiskalnej państwa. Należy jednoznacznie stwierdzić, że ostatnia dekada pomimo różnych perturbacji charakteryzowała się stosunkowo racjonalnym podejściem władz państwowych do LPG. Poziom obciążeń fiskalnych (VAT, akcyza) pozostawał na tej samej wysokości. Władze utrzymywały stawki podatku na niezmienionym poziomie, jakkolwiek było to porównywalne do stawek w innych państwach UE. Pogorszenie efektywności ekonomicznej w branży gazu płynnego LPG oraz konkurencyjności tego produktu wobec innych nośników energii nastąpiło m.in. z powodu obciążenia produkcji i przywozu mało uzasadnioną opłatą zapasową. Rządowa i samorządowa walka ze smogiem również może przyczynić się do wykorzystywania paliw gazowych do różnych celów w zastępstwie paliw stałych. Z uwagi na zalety ekologiczne gazu LPG istnieją szanse na rozwój rynku tak autogazu, jak również zastosowaniu tego produktu do procesów grzewczych. Polityka ochrony i poprawy jakości powietrza będzie odgrywać wyjątkową rolę w najbliższych latach. Branża LPG liczy na równorzędne traktowanie tego paliwa wobec gazu ziemnego. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że są to


RYNEK PALIW

produkty o zbliżonych parametrach fizyko – chemicznych, a przede wszystkim bardzo podobnych walorach ekologicznych.

Udział procentowy produktu CN 2711 1900 w całości importu/przywozu

Zmiany na rynku LPG w I połowie 2017 roku W związku z uregulowaniami pakietu paliwowego oraz energetycznego, a w szczególności nową definicją wytwarzania oraz koncesjami na wytwarzanie (WPC) branża LPG przestawia się w błyskawicznym tempie na import i przywóz wewnątrzwspólnotowy produktu o kodzie CN 2711 1900. Udział przywozu produktu o kodzie CN 2711 1900 w I półroczu w latach 2015-2017 w całości importu/przywozu przedstawia poniższy wykres. Należy zaznaczyć, że w/w zasygnalizowana tendencja jest reakcją rynku na nowe przepisy prawne w Polsce, jak również wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii

Źródło: POGP

Europejskiej z dnia 26 maja 2016 r. w sprawie C-286/15 SIA „Latvijas propāna gāze”. W wyroku tym Trybunał uznał, że gazu płynny stanowiący mieszaninę frakcji propanu i butanu w proporcjach ok. 60 proc. do 40 proc. powinien być na gruncie Nomenklatury Scalonej klasyfikowany do kodu CN

2711 1900 jako „Gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe, skroplone, pozostałe” – co istotnie zmieniło dotychczasowe podejście do klasyfikacji LPG. Wcześniejsze podejście prezentowane przez organy klasyfikacyjne (służby celne) zakładało klasyfikację mieszanin gazu płynnego

Raport

w zależności od większościowego udziału danej frakcji do kodu CN: • 2711 1297 – jako Propan pozostały, o czystości mniejszej niż 90 proc. – do innych celów – pozostały lub • 2711 1397 – jako Butany do innych celów, o czystości mniejszej niż 90 proc. (pozostałe) Skutkiem wyroku Trybunału była powszechna zmiana praktyki w zakresie klasyfikowania gazu LPG – poza mieszaninami o czystości powyżej 90 proc., gaz płynny zaczął być klasyfikowany zarówno przez przedsiębiorców LPG jak i przez krajowe organy klasyfikacyjne do kodu CN 2711 1900. Organy te m.in. dokonały zmian z urzędu wcześniejszych Wiążących Informacji Taryfowych, tak aby decyzje były zgodne z wyrokiem TS UE (w praktyce wcześniejsze WIT-y dla kodów CN 2711 12 oraz CN 2711 13 zmieniono na CN 2711 1900). 

REKLAMA

Citronex I Sp. z o.o., właściciel marki Dyskont Paliwowy, jest zainteresowana zakupem działających stacji paliw. Chcesz sprzedać swoją stację paliw? Zadzwoń albo napisz! Tel.: 75 77 219 31 E-mail: paliwa@citronex.pl Czekamy na oferty sprzedaży z terenu całego kraju. dyskontpaliwowy.pl WYDANIE SPECJALNE Stacja Benzynowa

9


Raport

RYNEK PALIW

DOBRY ROK dla sektora paliwowego Zasadniczy wzrost oficjalnej konsumpcji paliw ciekłych w 2016 roku potwierdził ocenę Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego oraz innych analityków rynkowych, że znaczna część rynku była opanowana przez szarą i czarną strefę. KRZYSZTOF ROMANIUK dyrektor ds. analiz rynku paliw POPiHN Pakiet paliwowy Większa oficjalna konsumpcja paliw miała swoją główną przyczynę w skutecznym ograniczeniu nielegalnej sprzedaży paliw, ale też sprzyjał jej wzrost gospodarczy, korzystne dla kierowców ceny paliw, istotne zwiększenie zakupów pojazdów (nowych i używanych), chęć spędzenia wakacji w kraju oraz stale poprawiająca się jakość polskich dróg, co zachęcało do podróży samochodem, a nie innymi środkami lokomocji. Przyjęcie w 2016 roku „pakietu paliwowego” (ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw) oraz „pakietu energetycznego” (ustawa z dnia

10

22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw), wsparte przez intensywne działania kontrolne służb celnych i skarbowych, spowodowały znaczące uszczelnienie obrotu paliwami w Polsce, a co za tym idzie wzrost oficjalnego popytu. Poprawa sytuacji na rynku ma miejsce od sierpnia 2016 roku, kiedy zaczęły obowiązywać zapisy „pakietu paliwowego”. W kolejnych miesiącach wchodziły w życie poszczególne elementy „pakietu energetycznego”, a także przyjętego w marcu 2017 r. „pakietu przewozowego” (ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów). Wszystkie te elementy sprawiają,

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

że pole działania dla szarej i czarnej strefy w obrocie paliwami płynnymi w Polsce staje się coraz bardziej ograniczone.

Obrót paliwami Rynek paliw silnikowych (BS, ON i autogaz) wzrósł w stosunku do roku 2015 o 13 proc., a cały sektor paliw ciekłych o 12 proc. Najlepsze wyniki odnotowano w obrocie olejem napędowym, choć wciąż (szczególnie w I połowie roku 2016) miała miejsce intensywna konkurencja ze strony szarej i czarnej strefy. Łączna oficjalna krajowa konsumpcja 6 gatunków paliw ciekłych przekroczyła 29 mln m sześc. i była wyższa o 3,1 mln m sześc. od konsumpcji z roku 2015. Oficjalny wzrost rynku

wyniósł 12 proc., w tym importu o 34 proc. z udziałem w całości rynku na poziomie 31 proc. Oznacza to, iż oficjalnie do Polski sprowadzono 2,3 mln m sześc. paliw więcej, niż w roku poprzednim. Udział w rynku sprowadzanego z zagranicy paliwa był o 5 punktów procentowych większy, niż w roku 2015, a wolumenowo całkowity import paliw ciekłych wyniósł 9,1 mln m sześc. Najwięcej paliwa do silników z zapłonem iskrowym sprowadzono do Polski z Niemiec i ze Słowacji, a głównymi rynkami zaopatrzeniowymi dla oleju napędowego były Niemcy i Rosja, a uzupełniająco też Białoruś, Litwa i Słowacja. Podobnie jak w latach poprzednich import


RYNEK PALIW

Rycina 1. Konsumpcja krajowa paliw ciekłych w roku 2016 l 2015 [tys. m3]

Źródło: Opracowanie własne POPiHN

łączny dla benzyn silnikowych, oleju napędowego, gazu płynnego LPG i lekkiego oleju opałowego, zrealizowany przez tzw. niezależnych operatorów (firmy inne niż członkowie POPiHN), był wyższy, aniżeli import największych operatorów rynkowych. Warto jednak zauważyć, iż w końcówce roku to właśnie koncerny sprowadzały więcej benzyn i paliwa do silników Diesla niż operatorzy niezależni. W całym roku 2016 – po raz pierwszy od kilku lat – to dynamika zakupów zagranicznych największych operatorów polskiego rynku była wyższa, niż dynamika wzrostu importu uzupełniającego. Spora grupa odbiorców paliw przeniosła miejsce zaopatrzenia z szarej strefy do legalnie działających przedsiębiorców.

Rynek krajowej produkcji Nieco zmalała krajowa produkcja paliw – głównie z powodu ograniczenia wytwarzania oleju napędowego. Więcej wyprodukowano benzyn silnikowych, gazu płynnego LPG, lekkiego oleju opałowego oraz paliwa lotniczego JET. Całkowita produkcja paliw ciekłych w roku 2016 wyniosła 25,1 mln m sześc., co oznacza, iż na rynek z krajowych rafinerii trafiło o 2 proc. mniej produktów, niż w roku 2015. Obniżenie produkcji wyniosło 0,4 mln m sześc. Wynik szeroko rozumianego importu był wyższy niż w 2015 r. z powodu większych ilości oleju napędowego oraz gazu płynnego LPG zakupionych za granicą i wykazanych w oficjalnych

statystykach. Mniej niż rok wcześniej sprowadzono lekkiego oleju opałowego i paliwa lotniczego JET. Gaz płynny LPG stracił pozycję lidera importu na rzecz oleju napędowego. Paliwa, których nie udało się ulokować na rynku krajowym (razem około 5 mln m sześc.), sprzedano za granicę. Warto zaznaczyć, iż eksport paliw z Polski w roku 2016 był znacznie niższy niż w roku poprzednim, a paliwa zwykle kierowane w poprzednich latach za granicę trafiły na rynek krajowy, wypełniając przestrzeń zwolnioną przez szarą i czarną strefę. W roku 2016 przewaga szeroko rozumianego importu nad eksportem paliw była prawie dwukrotna, podczas gdy jeszcze przed rokiem wynosiła jedynie około 500 tys. m sześc. Sytuacja wraca powoli do stanu obserwowanego przed rokiem 2013, kiedy to import paliw znacznie przekraczał ich eksport. Polskie rafinerie przerobiły 25,8 mln ton ropy naftowej – o 3 proc. mniej niż przed rokiem. Około 81 proc. przetwarzanej ropy stanowiła ropa typu REBCO, dostarczana z kierunku wschodniego głównie transportem rurociągowym. Wzrosła o 8 punktów procentowych skala dywersyfikacji dostaw ropy do krajowych rafinerii. Ropa inna niż REBCO stanowiła w strukturze zaopatrzenia PKN Orlen 12 proc. przywozu, a dla Grupy Lotos było to około 25 proc. dostaw. Trendy obserwowane na rynku paliw ciekłych w roku 2016, a szczególnie w jego II połowie, były

kontynuowane w pierwszej połowie 2017 roku. Po 5 miesiącach rynek wzrósł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o około 14 proc. (ON o 18 proc., zaś benzyny o 7 proc.). Zwiększeniu uległ oficjalny import paliw do kraju, obserwowano dalsze ograniczanie eksportu produktów paliwowych wytworzonych w krajowych rafineriach. Niewątpliwie obraz rynku został nieco zniekształcony przez 1,5 miesięczny remont w rafinerii Grupy Lotos, ale dynamika wzrostów konsumpcji – szczególnie dla rynku oleju napędowego – utrzymywała się wciąż na poziomach dwucyfrowych.

Sprzedaż detaliczna kształtowana przez głównych operatorów Wartość obrotów na detalicznym rynku paliwowym w Polsce wyniosła w roku 2016 około 90 mld PLN, a jego wolumen określono na ponad 24 mld litrów (benzyny silnikowe, olej napędowy i autogaz). Wpływy do budżetu z tytułu zapłaconych podatków (VAT, akcyza, opłata paliwowa) od tego typu sprzedaży wyniosły około 49 mld PLN. Sprzedaż realizowana była przez sieć stacji paliw, która – według pozyskanych przez POPiHN danych, dotyczących ogólnodostępnych obiektów realizujących sprzedaż co najmniej 2 gatunków paliw (BS, ON) – na koniec 2016 roku liczyła około 6800 obiektów. Firmy członkowskie POPiHN (koncerny krajowe i zagraniczne) obsługiwały 3,7 tys.

Raport

stacji, a około 3,1 tys. obiektów pozostawało w rękach operatorów niezależnych, w tym w ramach sieci hipermarketów pracowały 184 stacje. Koncerny krajowe i międzynarodowe systematycznie powiększają sieć swoich stacji o nowe obiekty, stosując formułę franczyzy lub budując nowe stacje – głównie przy drogach szybkiego ruchu i przy autostradach. Liderem rynku stacji paliw pozostaje PKN Orlen, posiadając na koniec 2016 roku 1 766 stacji. Grupa Lotos kontynuowała program powiększania sieci i na koniec roku obsługiwała 487 stacji. Liczba stacji będących własnością koncernów międzynarodowych zwiększyła się docelowo o 20 i na koniec roku wyniosła 1467. O 4 wzrosła ilość stacji należących do sklepów wielkopowierzchniowych. Liczba pozostałych stacji paliw wyniosła około 2 900, z czego około 900 operowało pod logami sieci niezależnych. Około 33 proc. udział w ogólnej liczbie stacji mają stacje koncernów krajowych, 22 proc. udział notują koncerny międzynarodowe. 43 proc. procent rynku stacji to stacje niezależne. Coraz bardziej zauważalne na rynku i to w skali całego kraju są sieci największych operatorów niezależnych, tworzące pod jednym brandem sieci zakupowe lub stowarzyszenia handlowe. Część prywatnych operatorów, dotąd niezrzeszonych, szukając bardziej efektywnych form działalności, zmienia barwy na koncernowe lub

Rycina 2. Stacje paliw w Polsce na koniec 2016 roku

Źródło: Dane własne POPiHN

WYDANIE SPECJALNE Stacja Benzynowa

11


Raport

RYNEK PALIW

na barwy innego franczyzodawcy – dziś już często prywatnego, niezależnego od największych koncernów operujących na polskim rynku. Zauważalne było zwiększenie liczby stacji paliw operujących w ramach brandów firm członkowskich POPiHN i to w każdej z kategorii własnościowych. Największe procentowe wzrosty zanotowano w kategorii COCO + CODO, czyli stacji będących własnością firm paliwowych. Formuła DODO nadal funkcjonuje, choć stopniowo jest zastępowana przez DOFO, wykorzystującą jako podstawę działalności umowy franczyzowe. Postępuje konsolidacja rynku stacji paliw poprzez przejmowanie stacji niezależnych przez największych operatorów rynkowych – w tym przez największe sieci niezależne. Na rynku detalicznym rosła sprzedaż paliw standardowych, rosła też – i to z większą dynamiką – sprzedaż paliw premium. Wzrost dotyczył zarówno benzyny, jak i oleju napędowego oraz autogazu. Sprzedaż paliw typu premium jest w większości realizowana tylko przez stacje będące własnością koncernów paliwowych, choć niektóre sieci niezależne coraz chętniej próbują wejść na ten rynek poprzez ofertę własnych gatunków paliw wyższej jakości. Rok 2016 był kolejnym, w którym sprzedaż tego typu paliw rosła, czemu sprzyjały niższe od ubiegłorocznych ceny paliw. Popyt na paliwa premium – zawsze droższe od paliw standardowych – zwykle rośnie, kiedy ceny paliw spadają. Ich udział w całości sprzedaży benzyn silnikowych firm członkowskich POPiHN utrzymał się na poziomie 11 proc. Olej napędowy premium stanowił 16 proc. w całym detalicznym rynku paliwa do silników wysokoprężnych i było to o 1 punkt procentowy więcej, niż w roku poprzednim. W tym przypadku trend wzrostowy trwa już od roku 2012. W całości rynku detalicznego benzyn silnikowych w kraju udział gatunku premium wyniósł około 8 proc., a oleju napędowego około 8,5 proc. Kierowcy coraz bardziej doceniają aspekty eksploatacyjne, związane z zakupem lepszych

12

gatunkowo paliw, i gdy tylko ceny na to pozwalają, kupują je w większych ilościach. W przypadku paliwa do silników wysokoprężnych istotna jest też pora zimowa, kiedy udział paliw premium jeszcze bardziej wzrasta. Sprzedaż standardowej benzyny 95 rosła i było to utrwalenie trendu z roku poprzedniego, a zapewne także zapowiedź wzrostu w latach następnych. Na zwiększenie zainteresowania benzynami wpłynęły korzystne ceny tego gatunku paliwa, ale też zmniejszenie tempa dieselizacji floty pojazdów osobowych i stabilizacja liczby samochodów posiadających instalacje do alternatywnego zasilania autogazem.

Sprzedaż artykułów nonfuel W roku 2016 na stacjach paliw wzrosła sprzedaż tzw. artykułów pozapaliwowych, do czego przyczynił się również rozwój małej gastronomii. Rosła ilość sklepów przy stacjach paliw, zwiększał się oferowany asortyment, prowadzono liczne akcje promocyjne. Często ofertę stacji wzbogacano prostymi usługami serwisowymi, jak mycie pojazdów, czy utrzymanie w nich czystości. Dbano też o rozwój kompleksowości usług poprzez chociażby oferowanie dostępu do internetu, umożliwianie realizowania transakcji pieniężnych (bankomat, płatność telefonem, wypłata gotówki z kasy, ubezpieczenia), możliwość zatankowania gazu sprężonego CNG lub naładowania akumulatorów samochodów elektrycznych. Stacje paliw stają się coraz bardziej miejscami, gdzie można załatwić podstawowe czynności codzienne, a nie tylko zatankować pojazd. Tak, jak w latach poprzednich, marże z bezpośredniej sprzedaży paliw pozostawały w roku 2016 na poziomie niewystarczającym do utrzymania stacji paliw i dlatego ważnym elementem ich działania był sklep, w którym dokonywano sprzedaży towarów pozapaliwowych i gdzie w coraz szerszej skali oferowane były usługi małej gastronomii. Dzięki zabiegom branży i innych organizacji skupiających podmioty

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

zajmujące się handlem, na razie udało się zneutralizować próby wyeliminowania ze sprzedaży na stacjach wyrobów alkoholowych, tytoniowych i podstawowych ogólnodostępnych leków. Asortyment pozapaliwowy to z jednej strony wspomaganie utrzymania stacji paliw, a z drugiej, źródło zaopatrzenia ludności w najpotrzebniejsze artykuły w miejscowościach pozbawionych apteki czy sklepu spożywczego działającego w niedzielę. Niestety nadal trwają zabiegi legislacyjne mające pogorszyć warunki funkcjonowania stacji paliw, a wręcz zakazać ich działalności w niedziele. Byłoby to działanie sprzeczne z podstawowymi potrzebami osób podróżujących po kraju i przemieszczających się w tranzycie, i mogłoby znacznie pogorszyć bezpieczeństwo na polskich drogach.

Co dalej? Obserwując dzisiejszy rynek paliw ciekłych w Polsce można bez większych obaw zakładać wzrost wyników sprzedaży w kolejnych latach. Wciąż dużą niewiadomą dla rynku polskiego pozostaje skuteczność w walce z szarą i czarną strefą w najbliższych latach. Pierwsze efekty działania nowej legislacji są bardzo zadowalające. Trzeba jednak pamiętać, że przestępcy działający w tym segmencie rynku wciąż szukają nowych sposobów ominięcia prawa. Dlatego też należy z dużą starannością analizować wszelkie propozycje zmian prawa, które mogłyby dać nowy bodziec podmiotom, omijającym prawo. W polskiej gospodarce wciąż jest miejsce na solidny wzrost popytu na paliwa. Odradzające się zainteresowanie benzynami silnikowymi powinno ten trend jeszcze wzmocnić. Nad przyszłością paliw transportowych stoi sporo znaków zapytania, dotyczących na przykład wykorzystania energii elektrycznej w transporcie, czy zastosowania innych paliw alternatywnych, ograniczania ruchu samochodowego w dużych aglomeracjach czy coraz

szerszego stosowania car sharingu. W najbliższej perspektywie sektor produkcji paliw ciekłych nie ma się jeszcze czego obawiać, ponieważ to paliwa tradycyjne pozostaną najważniejszym nośnikiem energii wykorzystywanym w transporcie, jednak w dalszej perspektywie firmy naftowe będą zmuszone wejść w nowe obszary generowania zysków. Dlatego konieczna jest rzetelna analiza skutków wprowadzania na rynku europejskim, za wszelką cenę, pojazdów elektrycznych – ostatnie badania wskazują, że ich przyjazność dla środowiska jest zdecydowanie przeceniana, głównie ze względu na wysokoemisyjną i mało przyjazną dla środowiska produkcję akumulatorów stosowanych do ich napędu, podobnie kwestie związane z ich utylizacją, a także fakt, że w wielu krajach – w tym w Polsce – energia elektryczna produkowana jest głównie z węgla. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że surowce do produkcji akumulatorów, stosowanych w pojazdach elektrycznych, wydobywane są w niewielu państwach, co stwarza możliwość uzależnienia od dostaw z tych krajów i w przyszłości może stanowić zagrożenie dla gospodarki światowej i bezpieczeństwa energetycznego. Na razie pojazdy elektryczne w naszym kraju stanowią jedynie promil w całej flocie samochodowej. To, czego możemy oczekiwać w najbliższej przyszłości, to ograniczenie zakupów nowych pojazdów osobowych z silnikami Diesla na rzecz pojazdów zasilanych benzynami. Ten trend jest już wyraźnie zauważalny i na pewno będzie kontynuowany. Będzie to pewnym wyzwaniem dla krajowych rafinerii nastawionych głównie na produkcję oleju napędowego, ale i z tym problemem można sobie poradzić modyfikując instalacje produkcyjne i stosując inny gatunek surowca do przerobu. Koncerny krajowe już od jakiegoś czasu na taki scenariusz się przygotowują i można mieć w zasadzie pewność, że i z tymi wyzwaniami polski sektor paliwowy sobie poradzi. 


Raport

RYNEK PALIW

Rośnie popularność

autogazu Kilkanaście lat temu w powszechnej świadomości samochód napędzany LPG kojarzył się z wysłużonym Żukiem lub Polonezem. Czasy jednak wyraźnie się zmieniły. Obecnie po polskich drogach jeździ blisko 3 miliony samochodów na autogaz, co czyni z niego najbardziej popularne paliwo alternatywne w naszym kraju. SYLWESTER ŚMIGIEL prezes zarządu Gaspol

S

woisty renesans autogazu doskonale obrazują liczby przedstawione w raporcie rocznym Polskiej Organizacji Gazu Płynnego za 2016 r. Wynika z niego, że w ubiegłym roku największy wzrost sprzedaży gazu płynnego (6 proc.) nastąpił właśnie w segmencie autogazu. W dużej mierze jest to efekt zmiany postrzegania LPG przez największe koncerny motoryzacyjne, które w ostatnich latach zdecydowały się poszerzyć swoją ofertę o samochody fabrycznie wyposażone w instalację LPG i to widać we wzroście ich sprzedaży. Najwięksi producenci wyszli tym samym naprzeciw potrzebom

14

konsumentów poszukujących pełnowartościowego, a jednocześnie niedrogiego paliwa. Autogaz spełnia te wymagania. W 2016 r. średnia cena LPG wynosiła 1,81 zł za litr, co stanowiło wyraźną konkurencję względem najpopularniejszej benzyny EU 95. Gaz płynny do samochodów to nie tylko efektywne i ekonomiczne paliwo, ale także recepta na ograniczanie zanieczyszczenia powietrza generowanego przez transport. Według danych Światowej Organizacji Gazu Płynnego (WLPGA) samochody napędzane autogazem emitują o 96 proc. mniej dwutlenku azotu niż te napędzane dieslem. Co

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

więcej, w porównaniu do benzyny, jazda na LPG pozwala zmniejszyć o 10-12 proc. emisję CO2. To między innymi z tego powodu wiele miast na całym świecie zaleciło wykorzystanie autogazu w autobusach i taksówkach, aby skuteczniej walczyć z zanieczyszczeniem powietrza. Wszystkie te liczby robią wrażenie i powinny skłaniać do głębszego zastanowienia się, na przykład przed podjęciem decyzji o zakupie nowego samochodu. W Polsce oddychamy złej jakości powietrzem, które ma zgubny wpływ na nasze zdrowie. Warto o tym pamiętać przy wyborze paliwa.

Według wstępnych prognoz najbliższa przyszłość dla autogazu rysuje się dobrze. W 2017 r. powinniśmy być świadkami kolejnego, chociaż już nie tak znaczącego, wzrostu sprzedaży w tym segmencie. Co ważne dla konsumentów, ceny LPG na stacjach powinny być stabilne i wciąż wyraźnie konkurencyjne w stosunku do benzyny. Osobiście życzyłbym sobie, aby rynek autogazu w Polsce wyglądał podobnie jak turecki, gdzie 1 na 6 samochodów napędzanych jest właśnie tym paliwem. Aby osiągnąć taki efekt, branża motoryzacyjna musi ostatecznie przekonać się do tego ekonomicznego, czystego paliwa. 


www.gaspol.pl

Dostarczamy LPG do największych sieci paliwowych, indywidualnych stacji paliw, hipermarketów, lokalnych i ogólnokrajowych hurtowni paliw płynnych oraz zrzeszeń kupieckich.

Zyskujesz: • •

niezmiennie najwyższą jakość LPG każdorazowo poświadczoną świadectwem jakości GASPOLU transparentność cen zakupu LPG bazujących na niezależnych notowaniach krajowych lub zagranicznych

+48 800 190 190 •

stałość i terminowość dostaw paliwa w najwyższych standardach technicznych oraz w optymalnych formach obsługi klienta (telemetria, e-faktura, stałe harmonogramy dostaw bez konieczności składania zamówień)


Raport

RYNEK PALIW

Gwarantujemy

jakość

Rynek paliw jest bardzo dynamiczny. Wpływ mają na niego liczne czynniki makro i mikroekonomiczne. Niestety nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że tylko współpracując z pewnymi dostawcami mogą zaoszczędzić sobie stresów związanych z nagłym brakiem produktu i przestojem na stacji – mówi w rozmowie z naszą redakcją JAROSŁAW TYC, prezes zarządu Orlen Paliwa. Spółka oferuje swoim klientom udział w programie monitorowania jakości paliw pod nazwą Paliwa BAQ. Jednocześnie po połączeniu z Orlen Gaz w 2015 roku spółka Orlen Paliwa przejęła pieczę nad programem QGAZ. Jak radzą sobie obecnie te dwa programy? Coraz lepiej. Programem Paliwa BAQ objętych jest blisko 500 stacji w całej Polsce, a program QGAZ, przeznaczony dla stacji sprzedających LPG, zrzesza już prawie 250 punktów sprzedaży.

Jak działają te dwa programy? Czy ograniczają się do działań związanych z obrandowaniem stacji paliw, czy korzystacie Państwo także z innych narzędzi? Każda stacja w programie Paliwa BAQ i QGAZ jest odpowiednio oznakowana za pomocą elementów wizualnych takich jak banery, tablice informacyjne, znaki najazdowe, plakaty i wiele innych. Ale elementy wizualne i materiały reklamowe to tylko zewnętrzne oznaki działań, które realizujemy dla stacji. Podstawą obydwu Programów są atrakcyjne warunki umów handlowych oraz stabilna jakość produktu spełniającego wszystkie wymogi obowiązujących norm. Program Paliwa BAQ zapewnia stały monitoring jakości paliw finansowany przez Orlen Paliwa. Dzięki temu firmy objęte naszym programem otrzymują nie tylko możliwość utwierdzenia klientów stacji w tym, że paliwa są najwyższej jakości ale mogą także liczyć chociażby na eksperckie wsparcie w zarządzaniu produktem w trakcie zmian sezonowych, jak również, monitorować prawidłowość funkcjonowania infrastruktury na stacjach. Natomiast Uczestnicy programu QGAZ otrzymują nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne. Reasumując jest wiele wymiernych korzyści dla tych klientów.

16

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

Jak spółka przekonuje kolejnych właścicieli stacji, aby dołączyli do programów? Przypomnijmy, że warunkiem koniecznym jest podpisanie umowy na wyłączność. Faktycznie udział w programach jest związany z wymogiem wyłączności i nie każdy właściciel stacji jest gotowy na takie zobowiązanie. Celem nadrzędnym spółki jest sprostanie oczekiwaniom naszych klientów, a Ci oczekują pewności dostaw i gwarancji jakości. Jako jedna z największych polskich firm i spółka z Grupy Orlen jesteśmy w stanie im to dać, w zamian oczekujemy tylko, że Orlen Paliwa będzie dla nich wyłącznym dostawcą. Współpraca ze sprawdzonym partnerem biznesowym, jakim jest nasza spółka, to dla właścicieli stacji także bezpieczeństwo formalne. Gwarantujemy, że realizujemy wszelkie nakładane na branżę obowiązki prawne, co więcej, wspieramy w tym zakresie naszych klientów swoją wiedzą i doświadczeniem np. organizując szkolenia na temat nowych regulacji dotyczących obrotu paliwami ciekłymi. Istotne jest też bezpieczeństwo ciągłości zaopatrzenia i nasze możliwości logistyczne.

Na ile programy Paliwa BAQ i QGAZ są rozpoznawalne wśród kierowców? Zaletą obydwu programów jest spójna identyfikacja wizualna, jak np. charakterystyczne tablice Paliwa BAQ lub czerwone Q na elementach QGAZ. Budowanie świadomości marki w dużym stopniu zależy oczywiście od właścicieli stacji i od tego jakie relacje zbudują ze swoimi klientami lokalnymi. Każdy kierowca przekonany do jakości na stacjach Paliwa BAQ lub QGAZ, udając się w inny region Polski bez obaw zatankuje na stacji z tym oznaczeniem. Może także znaleźć wszystkie stacje na stronach internetowych programów i zaplanować swoją podróż tak, aby


RYNEK PALIW

zatankować na stacji Paliwa BAQ lub QGAZ. Nam, jako organizatorowi tych dwóch programów, zależy aby przekonało się do nich jak największe grono kierowców. Dlatego pracujemy obecnie nad rozwiązaniami, które podniosą efektywność komunikacji zalet korzystania z usług tych stacji. Dodatkowo w najbliższym czasie rozpoczniemy proces wymiany elementów z logo Paliwa BAQ na nowe, z których jasno będzie wynikać, że o jakość na tych stacjach dba Grupa Orlen. Jest to nasza reakcja na potrzeby wyrażane przez klientów, którzy chcą się identyfikować z nami i naszą marką.

Czy uważa Pan, że na rynku paliw faktycznie istnieje jeszcze coś takiego jak zagrożenie ciągłości dostaw? Oczywiście. Rynek paliw jest bardzo dynamiczny. Wpływ mają na niego liczne czynniki makro i mikroekonomiczne. Niestety nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że tylko współpracując z pewnymi dostawcami mogą zaoszczędzić sobie stresów związanych z nagłym brakiem produktu i przestojem na stacji. Nie bez znaczenia jest więc fakt, że Orlen Paliwa posiada rozbudowaną sieć magazynową i logistyczną, co gwarantuje naszym klientom bezpieczeństwo. Podobnie jest z kontrolowaniem jakości produktu. Brak regularnych badań to także zagrożenie dla stacji, które może doprowadzić do problemów nie tylko formalnych, ale także związanych z odpowiedzialnością za szkody spowodowane klientom stacji.

Raport

No właśnie, skoro już mowa o jakości. To jeden z kluczowych atrybutów Państwa oferty? Tak, nieustannie budujemy wśród naszych klientów, i nie tylko, świadomość konieczności regularnych badań jakości paliw. To, że jakaś firma legitymuje się certyfikatem jakości produktu nie oznacza, że ten produkt od momentu wyprodukowania do chwili wlania do baku auta utrzyma te same parametry. Ponadto w Polsce mamy określone ustawowo sezonowe parametry paliw. Dodajmy do tego ciągłą rotację paliwa w zbiornikach i różne źródła transportu, a stanie się jasne, że konieczne jest nadzorowanie jakości w całym łańcuchu dostaw. Dla nas jakość dostarczanych produktów jest priorytetem. Dlatego współpracujemy z certyfikowanymi laboratoriami i badamy tysiące próbek rocznie.

Jakie cele stawia sobie spółka Orlen Paliwa na najbliższe lata? Od 2012 roku, kiedy to spółka zaczęła działać pod obecną nazwą, bardzo dużo się zmieniło. Firma rozwija się dynamicznie, a kolejne procesy konsolidacji sprawiły, że jest obecnie organizacją multipaliwową, która nie tylko odpowiada na potrzeby rynku, ale również sama kreuje standardy rynkowe. Naszym planem jest dalsze poszerzanie grona odbiorców, a tym samym umacnianie pozycji lidera.  REKLAMA

WYDANIE SPECJALNE Stacja Benzynowa

17


Raport

CENY I MARŻE

co dalej z cenami ropy naftowej? 20 stycznia 2016 r. ceny ropy naftowej typu WTI i Brent w kontrakcie „month ahead” spadły do poziomu 27 USD/bbl za baryłkę, czyli najniższego od 2003 r. (wykres 1). Podkreślmy, że spadki dotknęły także rosyjską ropę Urals, która była notowana na poziomie 24,51 USD/bbl oraz referencyjną cenę OPEC Basket Price, podawaną przez kraje należące do OPEC, która wyniosła 22,48 USD/bbl1. ANDRZEJ SIKORA, MATEUSZ SIKORA Instytut Studiów Energetycznych

B

ez wątpienia była to jedna z najważniejszych informacji ubiegłego roku. Wpływ na taki spadek, w znaczącym stopniu, miała przede wszystkim decyzja amerykańskiego Kongresu oraz Senatu, która po 40 latach zniosła zakaz eksportu ropy naftowej z USA, nałożony jeszcze 22 grudnia 1975 r. przez prezydenta Geralda Forda tzw. The Energy Policy and Conservation Act of 1975 (EPCA). Spadki w cenach pociągnęły za sobą spadki wydobycia głównie w Stanach Zjednoczonych z poziomu 9,1 mln bbl/d na początku stycznia 2016 r. do ok. 8,5 mln bbl/d i taki poziom utrzymywał się do listopada 2016 r. (wykres 2). Jednocześnie niewielkie obniżki wydobycia miały miejsce w krajach należących do kartelu OPEC, przy czym dwaj główni producenci, Arabia Saudyjska i Iran poważnie ze sobą rywalizowali. Wystarczyło 1

to jednak, by cena zaczęła wzrastać początkowo do 30 USD/bbl, a później do 35 USD/bbl2. Mimo iż giełdy notowały spadki, to przez pierwsze półrocze 2016 r. obserwowaliśmy tendencję wzrostową ceny ropy naftowej na światowych rynkach (wykres 1). Na początku czerwca udało się im nawet przekroczyć długo oczekiwaną granicę 50 USD/bbl. Było to jednak chwilowe, gdyż w drugim półroczu ceny spadły i do listopada oscylowały na granicy ok. 45 USD/bbl. Spadki wyhamowały dzięki mocno nagłaśnianym informacjom medialnym dotyczącym planowanego spotkania krajów należących do kartelu OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries). Nieformalne odbyło już we wrześniu, natomiast oficjalne, 170. spotkanie miało miejsce 30 listopada 2016 r. Cały

świat zwrócił wtedy oczy na Wiedeń, gdzie debatowali królowie ropy. Była to druga z najważniejszych informacji ubiegłego roku. Porozumienie produkcyjno-cenowe podpisało 30 krajów należących do kartelu

Wykres 1. Cena kontrakcie month ahead dla ropy typu Brent i WTI

Opracowanie: Instytut Studiów Energetycznych; Źródło: ICE

Sikora A., Sikora M., „In Oil we trust” CIRE, 28.01.2016; 2 Sikora M., Sikora A., „Wzrost cen nie do uniknięcia”, Stacja Benzynowa & Convenience Store - Raport 2016, wrzesień 2016, str. 78-81.

18

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

OPEC oraz tzw. kraje non-OPEC w tym Rosja (drugi największy producent ropy naftowej na świecie, ok. 10 mln bbl/d). Historycznie było to pierwsze porozumienie między krajami OPEC i non-OPEC od 2001 r.3


CENY I MARŻE

Wykres 2. Średnie miesięczne wydobycie ropy naftowej w USA

Raport

Wykres 4. Porównanie średnich miesięcznych ceny w kontrakcie month ahead dla ropy Brent w pierwszych półroczach 2016 i 2017

Opracowanie: Instytut Studiów Energetycznych; Źródło: EIA

i pierwszy raz od 2008 r. zgodnie zadecydowano o cięciach w produkcji ropy naftowej4. Po dwóch latach, podczas których Arabia Saudyjska, największy producent ropy naftowej na świecie (ok. 10,5 mln bbl/d – 1/3 produkcji kartelu OPEC) stopniowo zwiększała produkcję starając się odpowiedzieć na tzw. rewolucję łupkową w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej5, uzgodniono, że od 1 stycznia 2017 r. wydobycie zostanie zmniejszone o 1,2 mln bbl/d. Arabia Saudyjska zgodziła się na ograniczenie od 486 000 bbl/d, a kraje non-OPEC o 558 000 bbl/d z czego 300 000 bbl/d Rosja. Celem porozumienia było doprowadzanie do podwyżek cen ropy naftowej, mimo, że eksperci zgodnie potwierdzali, że OPEC znany jest w historii w oszukiwaniu szczególnie co do głoszonej wielkości wydobycia. Efekt porozumienia był prawie natychmiastowy, a ceny zaczęły rosnąc przekraczając 50 USD/bbl, by pod koniec stycznia dojść do granicy 56 USD/bbl. W maju 2017 r. OPEC potwierdził, że porozumienie zostanie przedłużone do marca 2018 r. a cięcia wyniosą łącznie 1,8 mln bbl/d. Miało ono jeszcze jeden efekt, którego obawiały się kraje OPEC oraz non-OPEC, a o którym wspominaliśmy już w październiku 2015 r6. Wzrost ceny spowodował stopniowy wzrost produkcji ropy naftowej w USA, która równoważyła cięcia produkcji członków porozumienia. 3 6

Obecnie osiąga ona poziom 9,3 mln bbl/d (wykres 2), a amerykańska Energy Information Administration (EIA) prognozuje, że produkcja może osiągnąć nawet średnio 9,9 mln bbl/d w 2018 r.7 (poprzedni rekord 9,6 mln bbl/d został osiągnięty w 1970 r.). Obecnie (na koniec lipca 2017 r.) ceny oscylują znowu na poziomie ok. 50 USD/bbl, granicą jest cena na poziomie 52 USD/bbl, a kolejne spotkanie OPEC ma mieć miejsce 30 listopada 2017 r. Do tego czasu nie da się stwierdzić, jak zachowają się kraje, które obecnie są związane porozumieniem. Patrząc na analizę techniczną (wykres 3) cena ropy naftowej powinna rosnąć, jednak znajduje się przed nią sporo technicznych ograniczeń. Z czasem,

Opracowanie: Instytut Studiów Energetycznych

Wykres 5. Porównanie średnich miesięcznych ceny w kontrakcie month ahead dla ropy WTI w pierwszych półroczach 2016 i 2017

Opracowanie: Instytut Studiów Energetycznych

Wykres 3. Analiza ceny dla ropy typu Brent

Opracowanie: Instytut Studiów Energetycznych

w naszej ocenie, cena powinna przełamać barierę 52 USD/bbl i kierować się do poziomu 62,5 USD/ bbl natomiast dolną i nadal możliwą granicą pozostaje 45 USD/bbl. Zwróćmy jeszcze uwagę jak w porównaniu kształtują się średnie miesięczne ceny ropy typu Brent i WTI w pierwszych półroczach 2016 i 2017 r. W obu przypadkach widać ciekawą zależność, 2016 r. ceny ropy Brent i WTI rosły do swoich obecnych poziomów. W 2017 r. ceny systematycznie spadają. Mimo, iż rynek wydaje się być ogólnie zadowolony z ceny na poziomie 50 USD/bbl i dąży do większych wzrostów to jak pokazują wykresy tendencja jest zupełnie odwrotna.

http://www.reuters.com/article/us-opec-meeting-idUSKBN13Z0J8; 4 http://www.reuters.com/article/us-opec-meeting-idUSKBN13P0JA; 5 Sikora A., Sikora M., „Rewolucja po amerykańsku”, Chemia przemysłowa, 3/2016, str. 70 Krupa M., Sikora M., Sikora A., „The Yankee has struck oil (Jankesom uderzyła ropa)”, Przemysł Chemiczny 94/10, październik 2015r., DOI: 10.15199/62.2015.10.2, str. 1641-1645; 7 https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=32192

WYDANIE SPECJALNE Stacja Benzynowa

19


Raport

CENY I MARŻE

Wykres 6. Prognoza dla ceny ropy* do końca 2018 roku

Opracowanie: Instytut Studiów Energetycznych; Źródło: MFW

Analiza fundamentalna jest bardziej problematyczna. Jak już wspomnieliśmy, wzrost ceny ropy naftowej powoduje automatyczny wzrost produkcji w USA. Te wzrosty wydobycia w USA powodowane są także decyzją nowego amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, który zdecydował o wycofaniu się USA z porozumień paryskich dotyczących klimatu. Zostało to odebrane przez rynek jako wsparcie i powrót do węglowodorowych paliw kopalnych (ceny ropy powodują wypychanie z rynku węgla). W efekcie, przy zrównoważonej cenie, nadpodaż surowca, która już od dawna króluje na rynku oraz której nie jest wstanie zbalansować popyt i wchłonąć rynek, powinna się utrzymać. Nie bez znaczenia są też geopolityczne ruchy, które praktycznie codziennie wpływają na nastroje rynku (trudne relacje między Rosją i USA oraz fakt, że Rosja podpisała porozumienie OPEC; Arabia Saudyjska oraz embargo nałożone Katar; ciągle podkreślana przez Iran (sojusznika Kataru) chęć zwiększania własnej produkcji; itp.). Te oraz inne międzynarodowe układy będą miały znaczący wpływ na to, jak będzie kształtowała się cena przez najbliższe miesiące. Podkreślmy, że w swojej prognozie (wykres 6), Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) zakłada stabilizację ceny ropy do końca 2018 r. Według

*Średnia cena dla ceny spot ropy typu Brent, WTI, Dubai

MFW, średnia cena powinna utrzymać się właśnie na poziomie 50 USD/bbl. Wbrew oczekiwaniom światowych ekspertów, spadki cen ropy naftowej nie wywołały większych spadków światowej produkcji tego surowca. Bezpośrednio jest za to odpowiedzialna poprawa efektywności i rozwój technologii, który miał i nadal ma niebagatelne znaczenie – głównie podczas trudnych warunków rynkowych. W swoich analizach eksperci Instytutu Studiów Energetycznych podkreślali, że przy zmiennych cenach ropy naftowej różne technologie wydobycia zaczynają być bardziej ekonomicznie opłacalne. Wyższa cena surowca pozwala ponosić większe koszty, a co za tym idzie pozwala na eksploatację trudniej dostępnych złóż, w trudniej dostępnych strefach geograficznych. W czasach, gdy surowiec jest drogi, łatwiej przychylić się inwestorom, firmom oraz bankom do finansowania oraz umożliwienia użycia droższych i bardzo często innowacyjnych technologii8. Informowaliśmy również, że cena ekonomicznej opłacalności wydobycia (oczywiście różni się dla poszczególnych złóż!), tzw. „breakeven price” znacząco się obniżyła. Jednocześnie, zauważamy, że odwierty łupkowe stawały się bardziej efektywne z każdym rokiem (między 2013 a 2015 breakeven price spadła aż o około 40 proc.).

8

Informacje te zdają się potwierdzać bezpośrednio przedstawiciele firm wydobywczych, którzy oficjalnie mówią, że każdy wzrost cen powyżej 50 USD/bbl może napędzać ponowne odrodzenie w amerykańskim przemyśle łupkowym9. Najbardziej przykrą dla geologicznego świata konsekwencją obecnego od 2014 r. na rynku trendu spadkowego cen ropy są przede wszystkim spowolnienia aktywności poszukiwawczej nowych złóż. Zdaniem Międzynarodowej Agencji Energetycznej światowe nowe odkrycia złóż naftowych spadły do rekordowo niskiego poziomu 2,4 mld baryłek w 2016 r.

Francuski Total, norweski Statoil, hiszpańksi Repsol10, włoskie Eni i holenderski Royal Dutch Shell odnotowują zyski, pierwsze od prawie 3 lat. Oznacza to, że cięcia kosztów, restrukturyzacje i poprawa efektywności wymuszona przez warunki rynkowe przynoszą wreszcie efekty. Amerykańskie ExxonMobil i Chevron dodają, że największe koncerny sektora oil&gas na świecie stopniowo wychodzą z głębokiego kryzysu z ostatnich trzech lat11. To gdzie ta rewolucja? Ona się tworzy w naszych głowach. Zakazy użytkowania samochodów z silnikiem diesla, będące wynikiem

Wykres 7. Światowe zatwierdzone zasoby oraz nowe odkryte zasoby ropy naftowej na świecie

Opracowanie: Instytut Studiów Energetycznych; Źródło: MAE

(wykres 7). W porównaniu, na przestrzeni ostatnich 15 lat średnia wynosiła 9 mld baryłek. Jednocześnie wielkość zatwierdzonych do wydobycia zasobów w ubiegłym roku spadła do 4,7 mld baryłek. Oznacza to spadek o 30 proc. w porównaniu do 2015 r. i jest to najniższy poziom od lat czterdziestych XX wieku. Zauważamy także dobre informacje, które również powinny pozytywnie wpłynąć na rynek. Przedstawiciele największych spółek z sektora oil&gas mówią, że wreszcie, przy 50 USD/bbl, mogą spokojnie wypłacić dywidendy, spłacać zadłużenie, utrzymywać inwestycje w celu rozwoju biznesu i nadal widzieć szansę na dalszą poprawę.

między innymi złych praktyk stosowanych przez koncerny motoryzacyjne, zakazy wjazdu samochodom spalinowym do centrów miast, decyzje koncernów (np. Volvo) o odejściu od użytkowania silników diesla w ogóle, rozwój technologiczny hybryd, a szczególnie baterii skłania nas do refleksji, że za chwilę  (15-20 lat w przemyśle wydobywczym, energetyce to chwila) będziemy się zastanawiać, nie skąd i za ile wydobywać ropę naftową (tak jak 30-40 lat temu węgiel kamienny), ale pierwiastki ziem rzadkich, które stosowane są przy produkcji baterii i ogniw słonecznych12. A przed nami era wodorowa jeszcze… 

Sikora A., Sikora M., „Rewolucja po amerykańsku”, Chemia przemysłowa, 3/2016, str. 70; 9 Sikora A., Sikora M., „Rewolucja po amerykańsku”, Energetyka Cieplna i Zawodowa, 4/2016, str. 40 10 S https://www.ft.com/content/dc8c8994-7295-11e7-93ff-99f383b09ff9; https://www.ft.com/content/9d8beb94-7381-11e7-aca6-c6bd07df1a3c 12 17 pierwiastków chemicznych, w skład której wchodzą skandowce i lantanowce, tj. skand, itr, lantan, cer, prazeodym, neodym, promet, samar, europ, gadolin, terb, dysproz, holm, erb, tul, iterb i lutet. Karierę technologiczną robi lantan. W najczystszej postaci używany jest przy produkcji soczewek (np. do okularów). 11

20

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE


PetroTrend

business speed dating

XVIII FORUM RYNKU STACJI PALIW 2018

NAJBARDZIEJ PRESTIŻOWY KONKURS POLSKIEJ BRANŻY STACJI PALIW

duma właścicieli

uznanie dla zespołu

sukces marketingowy

prestiż w branży

zaufanie klientów

Sprawdź szczegóły

WWW.PETROTREND.PL Organizator BROG Marketing: tel. 664-463-083, 22 290-66-11


Raport

CENY I MARŻE

Ceny gazu płynnego LPG Rok 2016 był wyjątkowo pomyślny dla kierowców tankujących swoje pojazdy gazem LPG, co miało związek z cenami zaopatrzeniowymi na wszystkich etapach dystrybucji. Ceny hurtowe autogazu były kształtowane przez poziom cen zaopatrzeniowych, a tym samym wszelkie trendy zmian cen w Europie Zachodniej oraz na naszej granicy wschodniej i miały błyskawicznie odzwierciedlenie w ofertach dostawców tego produktu. ANDRZEJ OLECHOWSKI dyrektor Polskiej Organizacji Gazu Płynnego

O

bniżki krajowych cen hurtowych pokrywają się z wielkością obniżek na rynkach międzynarodowych. Rynek polski odzwierciedla międzynarodowe tendencje cenowe i brak jest na nim możliwości dyktowania cen przez poszczególnych operatorów. Średnioroczna cena detaliczna autogazu w 2016 r. wynosiła 1,81 PLN za 1 litr tego paliwa i była niższa o 18 gr (8,9 proc.) od ceny w 2015 r. W porównaniu do 2014 r. była to cena niższa aż o 29,3 proc., co w wartościach bezwzględnych oznaczało spadek ceny o 76 gr na 1 litrze produktu. Podobnie jak w ciągu ubiegłych trzech lat utrzymywała się wyjątkowo korzystna proporcja średniomiesięcznych cen autogazu do cen benzyny

22

EU 95. Na początku 2016 r. cena jednego litra autogazu wynosiła 46,3 proc. ceny detalicznej za jeden litr benzyny EU 95, w maju-czerwcu 35,4–36,3 proc., a w grudniu 2016 r. – 47,9 proc. Ostatecznie średnioroczna cena detaliczna autogazu wyniosła 41,7 proc. średniorocznej ceny detalicznej benzyny EU 95. Tak korzystne relacje cenowe dla tego produktu przyczyniły się do nienotowanego od lat zainteresowania autogazem i w konsekwencji znaczącego wzrostu sprzedaży w tym segmencie rynku LPG. Warto przypomnieć, że w 2015 r. ta proporcja wynosiła 43,2 proc., a w latach 2013–2014 odpowiednio 48,8 proc. Bezwzględna różnica pomiędzy średnioroczną ceną jednego litra

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

benzyny EU 95 w 2016 r. a średnioroczną ceną jednego litra autogazu wyniosła około 2,54 PLN/l. Oznaczało to, że nawet po uwzględnieniu zwiększonego spalania autogazu w porównaniu do benzyny EU 95 jazda z wykorzystaniem LPG była dwukrotnie tańsza. Główne obciążenia podatkowe w postaci stawki podatku akcyzowego oraz stawki VAT mają bardzo duży wpływ na poziom cen detalicznych. Obciążenia podatkowe w segmencie autogazu w 2016 r. wynosiły: • podatek akcyzowy – 670 PLN/t, • opłata paliwowa – 159,71 PLN/t, • opłata zapasowa – 99 PLN/t, • VAT – 23 proc. W stosunku do 2015 r. wysokości tych obowiązkowych danin nie uległy zmianie. Łączna wielkość

obciążeń podatkowych, bez VAT, wyniosła 928,71 PLN/t. W 2016 r. obciążenia fiskalne wyniosły 46,5 proc. średniorocznej ceny detalicznej autogazu, co stanowiło wzrost o 2,5 proc. w stosunku do 2015 r., oraz wzrost o 9,8 proc. w stosunku do 2014 r. Według średniego ważonego kursu euro za 2016 r. wysokość stawki podatku akcyzowego wynosiła 153,49 euro/t, co oznaczało wyższą o 22,8 proc. stawkę w stosunku do europejskiego minimum w wysokości 125 euro/t. Uwzględniając opłatę paliwową oraz niespotykaną w krajach europejskich opłatą zapasową, łączne obciążenie podatkowe, bez VAT, wynosiło około 212,7 euro/t, a więc o 70 proc. więcej niż minimum rekomendowane przez UE. 


CENY I MARŻE

Raport

Ceny paliw napędzały sprzedaż Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego poprawnie przewidziała kierunek zmian średnich rocznych cen detalicznych benzyn silnikowych i oleju napędowego w roku 2016. Zgodnie z oczekiwaniami ceny te były niższe, niż w roku 2015, choć skala obniżek była mniejsza, niż przy porównaniu lat 2015/2014. KRZYSZTOF ROMANIUK dyrektor ds. analiz rynku paliw POPiHN

L

itr benzyny 95 był średnio w roku tańszy o 27 gr, a oleju napędowego o 36 gr. Potaniał też autogaz o 16 gr za litr. Cena detaliczna benzyny 95 była przez cały rok wyższa od ceny oleju napędowego. Średnioroczna różnica ceny obu gatunków paliwa wyniosła 22 gr/l, co oznacza, iż była wyższa od takiej samej różnicy w roku 2015 o 9 gr/l. Różnica pomiędzy najniższą ceną benzyny 95 w lutym 2016 i w końcówce roku wyniosła 84 gr/l. Podobnie było w przypadku oleju napędowego, gdzie ta różnica wyniosła 99 gr/l. Na koniec roku poziom cen obu gatunków paliw był identyczny z tym, który obserwowano w lipcu 2015 roku. Relatywnie tanie paliwa skłaniały do większych zakupów – nawet tych kierowców, którzy tankują zawsze za tę samą kwotę pieniędzy – i tym samym, po raz drugi z rzędu, notowano na rynku większą sprzedaż benzyn, niż w roku poprzednim.

Wyniki ekonomiczne, przedstawione przez krajowych producentów paliw, świadczą o tym, iż podmioty te wykorzystały miniony rok do podniesienia swojej wartości. Skorzystali też polscy kierowcy. Niestety, możliwość większych obniżek cen detalicznych ograniczyła skala fiskalizmu jakiemu podlega sprzedaż paliw w Polsce. Generalnie, podatki i pokrewne opłaty stanowią w kraju już ponad 50 proc. ceny detalicznej benzyny i oleju napędowego. Według wyliczeń POPiHN, struktura ceny poszczególnego litra paliwa kształtuje się obecnie następująco: Kierowcy przyzwyczaili się już do tego, że w trakcie roku obserwuje się znaczne zróżnicowanie poziomu

a. Cena netto w rafinerii: b. Podatek akcyzowy: c. Opłata paliwowa: d. Podatek VAT: e. Marża:

cen paliw w poszczególnych rejonach kraju, a często nawet na terenie jednego miasta i na stacjach poszczególnych operatorów. Na poziom ceny wpływ ma głównie lokalizacja stacji i jej standard. Różnice cen w końcówce roku dochodziły do 50 groszy na litrze, a w przypadku stacji przy autostradach było to jeszcze więcej. Niezmienne pozostały czynniki wyznaczające poziom cen detalicznych w różnych rejonach kraju. Decydował popyt i skala konkurencji pomiędzy różnymi operatorami, ale też kompleksowość oferowanych usług. Na poziom cen wpływała też łatwość zakupu paliwa z szarej lub czarnej strefy w danym regionie. W roku 2016 pomiędzy poszczególnymi rejonami kraju, ale też na

1. Dla benzyn: 42 proc. (1,97 PLN) 33 proc. (1,54 PLN) 3 proc. (0,13 PLN) 19 proc. (0,87 PLN) 3 proc. (0,16 PLN)

2. Dla ON: 45 proc. (2,06 PLN) 26 proc. (1,17 PLN) 6 proc. (0,29 PLN) 19 proc. (0,85 PLN) 4 proc. (0,16 PLN)

głównych ciągach komunikacyjnych, sezonowo utrzymywała się duża rozpiętość cenowa. Statystycznie najdroższymi województwami w kraju były: mazowieckie, małopolskie, podkarpackie i zachodniopomorskie. W okresach wakacyjnych zdecydowanie drożej było na głównych trasach tranzytowych i w samych kurortach. Większa ilość Polaków spędzających wakacje w kraju też nie pozostała bez wpływu na wysokość cen. Drożej jest zwykle także na stacjach w pobliżu granic z krajami unijnymi. Mimo znaczących obciążeń ceny detaliczne paliw w Polsce po przeliczeniu na euro należą do najniższych w Unii Europejskiej. Co za tym idzie, polskie firmy transportowe, obsługujące transport europejski, zaopatrują się w paliwo głównie w naszym kraju. To samo dotyczy ruchu tranzytowego. Od lat kwitnie też przyjazdowa turystyka zakupowa – głównie w pobliżu zachodniej i południowej granicy. 

WYDANIE SPECJALNE Stacja Benzynowa

23


Raport

PRAWO I FINANSE

Rozwiązania prawne zdecydowanie ograniczyły szarą strefę W mojej ocenie rozwiązania pakietu paliwowego w sposób zdecydowany ograniczyły oszustwa na rynku paliwowym skupiające się na mechanizmach wewnątrzwspólnotowych nabyć paliw realizowanych za pośrednictwem zarejestrowanych odbiorców, wykorzystujących mechanizmy trójstronnych transakcji uproszczonych oraz brak realnego nadzoru nad podmiotami korzystającymi z koncesji OPZ – powiedział mł. insp. Piotr Walczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej w rozmowie z Edwinem Kaniukiem, redaktorem naczelnym naszego miesięcznika „Stacja Benzynowa & Convenience Store”. W 2015 roku Ministerstwo Finansów stwierdziło nieprawidłowości w przedsiębiorstwach obracającymi paliwami ciekłymi na kwotę 6,5 mld zł. Jakiego uszczerbku z tytułu szarej strefy w branży paliw doznał Skarb Państwa w 2016 roku, przed wprowadzeniem tzw. pakietu paliwowego? Bardzo trudno jest precyzyjnie oszacować wielkość strat z tytułu nielegalnej działalności w branży paliwowej, ale wdrażanie pakietu paliwowego i transportowego przyniosło ok. 2,5 mld zł dodatkowych wpływów budżetowych. Wysokość tych wpływów pokazuje, z jakiej wielkości szarą strefą mieliśmy do czynienia. Uszczegóławiając zaś dane dotyczące szarej strefy na rynku paliw podam, że wielkość oficjalnego importu rozumianego jako suma nabyć wewnąrzwspólnotowych

24

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

i importu z państw trzecich wzrosła o prawie 50 procent porównując pierwsze półrocze 2016 i 2017 roku. Przełożyło się to bezpośrednio na wpłaty należności skarbu państwa.

Czy może Pan Minister wymienić najistotniejsze regulacje pakietu paliwowego, które pozwoliły skutecznie ograniczyć szarą strefę? Podstawowym celem zmian wprowadzonych przez tzw. pakiet paliwowy było uszczelnienie poboru podatku VAT w zakresie obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą, w szczególności poprzez uporządkowanie zasad przywozu paliw do kraju. Wcześniej kilka ustaw dotyczyło tej samej czynności, tj. przywozu paliw do kraju, ale w różnych aspektach tego zagadnienia, co powodowało, że


PRAWO I FINANSE

żadna z nich nie przynosiła pożądanego efektu. Mieliśmy więc takie sytuacje, że VAT nie był płacony, bo handlujący nie musiał być podatnikiem VAT. Z kolei podatnicy akcyzy (zarejestrowani odbiorcy i składy podatkowe) obsługiwali podmioty nieuprawnione do handlu paliwami, i kwestia ta pozostawała poza kompetencjami Prezesa URE, który miał ograniczone możliwości odmowy udzielenia koncesji, w tym także mało wiarygodnym podmiotom spoza naszego kraju. Podmioty sprowadzające paliwa nie utrzymywały zapasów obowiązkowych. Stąd intencją pakietu paliwowego było uregulowanie zasad dokonywania przez zarejestrowanych odbiorców i składy podatkowe nabyć paliw (w rozumieniu podatku akcyzowego) na rzecz innych podmiotów. Warunki takiej usługi pozwalają identyfikować właściciela paliwa, a tym samym podmiot zobowiązany do zapłaty VAT i posiadania koncesji OPZ (koncesja na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą). Zmiany legislacyjne pozwoliły na uregulowanie systemu nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw na rzecz tzw. odpraw akcyzowych. To umożliwia lepszy nadzór nad wprowadzaniem paliwa do kraju, bowiem odprawa może być dokonana wyłączenie na rzecz polskiego podatnika VAT, będącego właścicielem paliwa i posiadającego koncesję OPZ. W nowej sytuacji prawnej każdy podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw jest podatnikiem VAT, niezależnie czy siedzibę ma w Polsce, czy zagranicą, bowiem podmiot zagraniczny musi działać poprzez oddział w Polsce. Nastąpiła zmiana zasad rozliczania WNT paliw (tzw. przyśpieszony VAT). Pobór podatku VAT następuje już w momencie przywozu paliwa, a nie za miesiąc lub kwartał po jego sprzedaży w kraju. Podmiotem odpowiedzialnym za pobór podatku (dokonującym zapłaty) jest zarejestrowany odbiorca lub skład podatkowy obsługujący nabywcę paliwa jako płatnik tego podatku. Pobór podatku już w momencie dokonania transportu paliwa sprawia, że potencjalne oszustwo w postaci złożenia nierzetelnej deklaracji miesięcznej jest znacznie mniej prawdopodobne. Pakiet paliwowy wprowadził zaostrzenie warunków ubiegania się o koncesję na obrót paliwami z zagranicą (powiązano je również z obowiązkiem utrzymywania zapasów obowiązkowych). Prezes URE został wyposażony w szersze kompetencje do obierania koncesji. Wprowadzenie obowiązku rejestracji dla celów VAT dla oddziałów podmiotów zagranicznych w Polsce wykluczyło stosowanie mechanizmów wyłączających odpowiedzialność podatkową podmiotów zagranicznych wprowadzających paliwa na terytorium kraju. Dodatkowo wprowadzono nowe przepisy na gruncie Kodeksu karnego skarbowego. Nowe regulacje prawnokarne mają zastosowanie w przypadkach prób wprowadzania do kraju paliwa pod pozorem transportu lub tranzytu olejów smarowych, antykorozyjnych i rzepakowych. Zmiana przeznaczenia takiego wyrobu (zlanie na stacji paliw) stanowi samoistne przestępstwo skarbowe, naruszenie warunków przewozu wyrobów akcyzowych.

Ponad rok temu, 1 sierpnia 2016 roku, został wprowadzony pakiet paliwowy. Jakie efekty udało się osiągnąć dzięki zmianom prawa? Jakie są wnioski ministerstwa po tych 12 miesiącach? W mojej ocenie rozwiązania pakietu paliwowego w sposób zdecydowany ograniczyły oszustwa na rynku paliwowym

Raport

skupiające się na mechanizmach wewnątrzwspólnotowych nabyć paliw realizowanych za pośrednictwem zarejestrowanych odbiorców, wykorzystujących mechanizmy trójstronnych transakcji uproszczonych oraz brak realnego nadzoru nad podmiotami korzystającymi z koncesji OPZ. System poboru podatku VAT z tytułu WNT znacznie zmniejsza kwotę mogącą być przedmiotem oszustwa na dalszym etapie obrotu paliwami. Zmiany w obrocie paliwami silnikowymi po wprowadzeniu pakietu paliwowego oraz efekty podatkowe wprowadzonych rozwiązań są widoczne w analizach statystycznych. Szacunkowa wielkość konsumpcji paliw ciekłych w kraju po I kwartale 2017 roku w porównaniu do I kwartału 2016 roku była większa o 5 proc. w przypadku benzyn i 15 proc. w przypadku oleju napędowego. Wzrost legalnej konsumpcji paliw ciekłych spowodował zmiany w strukturze ich przywozu do Polski. Analiza nabyć wewnątrzwspólnotowych i importu paliw ciekłych dokonywanych w I kwartale 2016 r. i I kwartale 2017 r. potwierdziła, że na krajowy rynek wprowadzono w tych okresach podobne ilości paliw. Jednak znacząco zmieniła się struktura nabyć w zakresie kanałów, którymi paliwa ciekłe są wprowadzane na krajowy rynek. Globalny oficjalny przywóz benzyny i oleju napędowego w I kw. 2017 wzrósł odpowiednio o 37 proc. i 72 proc. Ocena skutków regulacji przewidywała wzrost dochodów budżetowych w 2017 r. o kwotę 2,5 mld zł. Dla oceny wielkości wpływów budżetowych z podatku VAT, akcyzy i opłaty paliwowej wykorzystane zostały szacunkowe dane o dodatkowych wpływach z VAT. W wyniku analizy wybranej grupy podmiotów posiadających koncesje na obrót paliwami ciekłymi (OPC) oraz deklaracji podatkowych VAT-7 i VAT-14 stwierdzono, że w I kwartale 2017 r. obrót deklarowany przez podmioty w stawce podstawowej 23 proc. wzrósł z 40,7 mld do 52,5 mld zł. Wzrost deklarowanego podatku do wpłaty analizowanej grupy podmiotów wyniósł 966 mln zł. Obserwujemy, że nielegalny obrót paliwami przenosi się do tzw. czarnej strefy. Obecnie grupy przestępcze próbują przywozić paliwo, przemycając je pod pozorem transportu lub tranzytu olejów smarowych, antykorozyjnych i rzepakowych.

Minister Wiesław Jasiński w wywiadzie opublikowanym na łamach naszej ubiegłorocznej publikacji „Stacje Paliw – Sprzedaż Detaliczna – Raport 2016” powiedział, że „skuteczne i szybkie reagowanie na występujące nieprawidłowości, w tym w branży paliwowej” powinno być możliwe po powołaniu Krajowej Administracji Skarbowej. KAS działa od 1 marca br. Jakie są efekty powołania tego organu? Czy rzeczywiście MF uzyskało nową jakość przeciwdziałania nieprawidłowościom w branży paliwowej? Skonsolidowane organy KAS podejmują działania operacyjne i kontrolne, mające zapewnić prawidłową egzekucję pakietu paliowego, w sposób znacznie lepiej skoordynowany niż miało to miejsce przed reformą naszej administracji. Uprawnienia KAS i zmiany organizacyjne w naszych służbach pozwalają skuteczniej przeciwdziałać „czarnej strefie” w branży paliwowej. KAS na bieżąco podejmuje działania, które uszczelniają system obrotu paliwami. Realizujemy ponawiane kontrole prewencyjne WYDANIE SPECJALNE Stacja Benzynowa

25


Raport

PRAWO I FINANSE

cystern, wspomagane posiadanymi uprawnieniami w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowych. Posiadamy odpowiednie zabezpieczenie logistyczne do badań próbek i przechowywania zajętego paliwa. Utworzenie KAS pozwoliło na skoordynowaną kontrolę podmiotów uczestniczących w przywozie paliw do kraju w ramach WNT pod kątem przestrzegania wymagań pakietu paliwowego. Połączenie w jeden organizm służb skarbowych i celnych wyeliminowało dotychczasowe problemy ze skutecznym egzekwowaniem prawa, kiedy to Służba Celna nie odpowiadała za VAT krajowy, ale nadzorowała akcyzowo składy podatkowe i zarejestrowanych odbiorców. Natomiast kontrola skarbowa kontrolowała VAT, ale nie miała bezpośredniego dostępu do danych o przemieszczeniach paliw i podmiotach w nich uczestniczących. W kwietniu br. weszły w życie regulacje tzw. pakietu przewozowego. W myśl nowych przepisów firmy oraz osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą zostały zobowiązane do rejestrowania w internetowym systemie każdego transportu paliwa powyżej 500 litrów. Czy nowe przepisy w zakresie transportu paliw przyniosły spodziewane efekty? Co możemy powiedzieć po trzech miesiącach obowiązywania nowego prawa? Na przestrzeni ostatnich kilku lat ewolucja oszustw podatkowych, szczególnie w obszarze VAT, związana jest z powstaniem skomplikowanych i zorganizowanych mechanizmów o typowo przestępczym charakterze, w których udział biorą także zorganizowane grupy przestępcze. W związku z tym działania administracji skarbowej i przepisy prawa muszą być nastawione na ograniczenie tzw. szarej strefy oraz uszczelnianie systemu podatkowego. System monitorowania drogowego przewozu obowiązuje w Polsce od 18 kwietnia 2017 r. i stanowi uzupełnienie wprowadzonych w II połowie 2016 r. rozwiązań w ramach tzw. pakietu paliwowego i pakietu energetycznego. Polega na gromadzeniu, przetwarzaniu, analizowaniu danych o przewozie towarów oraz kontroli wypełniania obowiązków wynikających z ustawy. W praktyce wygląda to tak, że od 18 kwietnia do 7 sierpnia br., dokonano rejestracji 945 000 przewozów towarów. Przeprowadzonych zostało 106 816 kontroli, w trakcie których ujawniono 1059 nieprawidłowości związanych z realizowanym przewozem. Efektem wdrożenia nowych przepisów jest przede wszystkim ich prewencyjne oddziaływanie na podmioty gospodarcze. Nieuchronność kontroli oraz wysokość sankcji za naruszenie przepisów skutecznie odstraszają potencjalnych, nieuczciwych przedsiębiorców. Wprowadzane rozwiązania mają na celu wyeliminowanie nieewidencjonowanego obrotu towarami i wyrobami akcyzowymi, a przez to wzmocnienie konkurencyjności i stabilności gospodarki. Założeniem zmian legislacyjnych było to, że łączne dochody na przestrzeni 10 lat wzrosną o 6,5 mld. Dla przykładu, odnotowywany obecnie wzrost sprzedaży paliwa przez koncerny paliwowe na poziomie 25-30 proc. automatycznie przekłada się na wzrost wpłaconych podatków do budżetu państwa.

Czy ministerstwo zaobserwowało nowe metody działania szarej strefy? Jeśli tak, to na czym one polegają?

26

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

Obok działań sprawdzających i kontrolnych cały czas, na bieżąco prowadzony jest monitoring i analiza tego, co dzieje się na rynku. W sytuacji gdy grupy przestępcze próbują „omijać” wprowadzane rozwiązania, następuje reakcja z naszej strony i  może to przekładać się na zmiany legislacyjne bądź organizacyjne w naszych służbach. Z uwagi na to, że oszuści podatkowi również uważnie obserwują nasze działania, nie mogę mówić o szczegółach. Chciałbym jednak podkreślić, że w reakcji na działania „szarej strefy” w 2017 r., obok zmian legislacyjnych, dokonano zmiany w podejściu KAS do zwalczania przestępczości podatkowej. Obecnie w przypadkach stwierdzenia podejrzenia przestępstwa uruchamiane są postępowanie przygotowawcze, a kontrola celno-skarbowa wspomaga te działania jedynie w uzasadnionych przypadkach, jako narzędzie pomocnicze. Koncentrujemy nasze działania w obszarach szczególnie zagrożonych przestępczością podatkową m.in. wyłudzaniem zwrotów VAT, nieopodatkowanym obrocie paliwami i innymi wyrobami akcyzowymi. Nastąpiła też automatyzacja czynności weryfikujących rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania, umożliwiających wykrywanie powiązań biznesowych. Nasze działania prowadzone są z wykorzystaniem Jednolitego Pliku Kontrolnego i innych narzędzi analitycznych wspomagających proces wykrywania nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych. Wprowadzane od 2016 r. rozwiązania, usprawniają wykrywanie nieprawidłowości i pozwalają skuteczniej zwalczać przestępczość podatkową. Ostatnie dane potwierdzają, że działania służb skarbowych skutecznie wpływają na poprawę ściągalności podatku od towarów i usług ograniczając skalę nadużyć przy równoczesnym skróceniu okresu wypłaty należnych zwrotów VAT.

Jakie dalsze działania planuje podjąć KAS w celu ograniczania szarej strefy w obrocie paliwami? Na jakie nowe regulacje powinna przygotować się branża? Do działań KAS zmierzających do dalszego ograniczania występowania szarej strefy zaliczyć należy wprowadzenie obowiązku przekazywania danych geolokalizacyjnych środka transportu. Ustawą o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów wprowadzono jeden z elementów systemu monitorowania czyli rejestr SENT. Podjęliśmy prace nad uzupełnieniem systemu o przesyłanie danych geolokalizacyjnych. Projektowane zmiany będą stanowić uzupełnienie dla zgłoszenia przewozu przez wskazania geolokalizacyjne tak, by kontrola przewozu była jeszcze bardziej skuteczna i efektywna. Obowiązkiem przewoźnika, w sytuacji gdy nie będzie użytkował własnych systemów lokalizacji, będzie wyposażenie środka transportu w lokalizator, zaś obowiązkiem kierującego będzie włączenie lokalizatora w momencie rozpoczęcia przewozu i wyłączenie w chwili zakończenia przewozu w ostatnim miejscu rozładunku. Planujemy również wprowadzenie systemu monitorowania w stosunku do przewozu realizowanego koleją. Zmiany prawne w tym zakresie mają na celu ograniczenie możliwości wykorzystania transportu kolejowego do realizacji nielegalnych przewozów „towarów wrażliwych” m.in. paliw płynnych, alkoholu skażonego i suszu tytoniowego. 


Raport

PRAWO I FINANSE

Skuteczny system kontroli wpłynął na jakość paliw Kontrolujemy paliwo na wszystkich stacjach, nawet na tych, które nie mają koncesji. W przypadku podejrzenia istnienia szarej strefy możliwości podejmowania działań mają inne organy, z którymi współpracujemy, wymieniamy się informacjami – mówi w rozmowie z redakcją publikacji „Stacje Paliw – Sprzedaż Detaliczna – Raport 2017” MAREK NIECHCIAŁ, prezes Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji. Rozmawiał Edwin Kaniuk Mija rok od czasu wprowadzenia w życie pakietu paliwowego, którego głównym celem jest zwalczanie szarej strefy w obrocie paliwami. Czy UOKiK obserwuje, wpływ zmian prawnych na poprawę konkurencyjności na polskim rynku dystrybucji paliw? Istnienie szarej strefy, szczególnie tak dużej jak w latach poprzednich, stanowiło nieuczciwą konkurencję do podmiotów działających zgodnie z prawem. Widać wyraźną poprawę wyników finansowych największych spółek paliwowych, które nie są związane z szarą strefą. Podsumowując wyniki najnowszych badań, nadal kwestionujemy najczęściej po jednym parametrze w próbce. W oleju wymagań nie spełnia głównie temperatura zapłonu, a w benzynach zawartość węglowodorów aromatycznych i skład frakcyjny. Nadal problemy przynosi zmiana wymagań w okresie letnio-zimowym. Prężność par kwestionujemy na przełomie okresów monitorowania kwiecień-maj, kiedy zmieniają się wymagania w tym zakresie z max. 90 w okresie przejściowym do 60 w okresie letnim.

28

Czy ograniczenie szarej strefy w Państwa odczuciach przekłada się na poprawę jakości paliw dostępnych na stacjach paliw w Polsce? Kontrolujemy paliwo na wszystkich stacjach, nawet na tych, które nie mają koncesji. W przypadku podejrzenia istnienia szarej strefy możliwości podejmowania działań mają inne organy, z którymi współpracujemy, wymieniamy się informacjami. Jaka była jakość paliw w Polsce w pierwszym półroczu 2016 roku, a jaka była ich jakość w 2017 roku? Czy UOKiK i IH zaobserwowały znaczące różnice w efektach kontroli w ujęciu rok do roku? Zacznę od wyników gazu skroplonego (LPG). W I poł 2016 r. inspektorzy Inspekcji Handlowej pobrali 225 próbek LPG. 9 próbek nie spełniało wymagań jakościowych określonych w przepisach, czyli 4 proc. W analogicznym okresie tego roku sprawdziliśmy tylko o jedną próbkę LPG mniej - 224. Pięć nie spełniało wymagań jakościowych, co stanowi 2,23 proc. zbadanych w tym zakresie.

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

Odnośnie paliw ciekłych, to w I poł. 2016 r. inspektorzy pobrali 883 próbki, z których zakwestionowali 29, czyli 3,28 proc. zbadanych w tym zakresie. Dla porównania, w I poł 2017 r. sprawdziliśmy 759 próbek paliw ciekłych, kwestionując 25, czyli 3,29 proc. Jak często w ostatnich latach konsumenci zwracali się do UOKiK z prośbą o przeprowadzenie kontroli jakości paliwa na konkretnych stacjach? Czy z biegiem lat liczba skarg spada? Porównując dane zebrane w ciągu trzech ostatnich lat mogę powiedzieć, że rocznie dostajemy około 730 skarg. W ubiegłym roku skarżących było ponad 840, w tym mamy już 380 zgłoszeń. Czy zdaniem UOKiK polskie władze mogą lub powinny podjąć dodatkowe działanie, dzięki którym możliwe byłoby poprawienie jakości paliw na stacjach? Formalnie system kontroli paliw jest częścią europejskiego sytemu prawa, a jego głównym celem jest ochrona środowiska i eliminacja paliw, które nie spełniają wymagań

jakościowych. Wprowadzenie kontroli wiele lat temu przyniosło widoczny i odczuwalny efekt. Możemy to dziś powiedzieć i rekomendować innym organom. Gdy zaczynaliśmy kontrole w 2003 roku, kwestionowaliśmy 30 proc. badanych próbek. W 2016 r. – 2,36 proc. System działa sprawnie, a z efektów korzystają jego użytkownicy. Kilkanaście lat temu kierowca obawiał się, czy w ogóle odjedzie ze stacji po zatankowaniu. Teraz, dzięki systematycznym kontrolom i upublicznianiu wyników, mamy wymierny efekt tych działań – spadek obaw, strachu kierowców, że wleją do baku niewłaściwej jakości paliwo. Publikowane regularnie wyniki kontroli są źródłem wiedzy dla konsumentów i przedsiębiorców. Można je znaleźć na naszej stronie internetowej www.uokik.gov.pl w postaci interaktywnej mapy zbadanych stacji paliw. Jednak za zmianę stanu rzeczy w największym stopniu odpowiadają konsumenci, którzy bojkotowali stacje ze złym paliwem. 


PRAWO I FINANSE

Raport

Odzyskiwanie oparów paliwa

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o dozorze technicznym, zgodnie z którą Urząd Dozoru Technicznego będzie kontrolował sprawność urządzeń służących do odzyskiwania oparów paliwa na stacjach paliw. MACIEJ ZAGROBELNY rzecznik prasowy Urzędu Dozoru Technicznego

U

stawa o zmianie ustawy o dozorze technicznym wdraża nowelizację unijnej dyrektywy nr 2009/126/WE w sprawie odzyskiwania oparów paliwa na etapie II podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliw. Celem unijnych przepisów jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery poprzez prowadzenie

regularnych kontroli wydajności urządzeń umożliwiających wychwytywanie par paliwa uwalnianych podczas tankowania i przekazywania ich z powrotem do zbiornika zgodnie z normami europejskimi. Urząd Dozoru Technicznego jest organem właściwym m.in. do kontroli zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych

do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, znajdujących się na stacjach paliw, stąd ustawodawca zdecydował się powierzyć zadanie wynikające z unijnej dyrektywy nr 2009/126/WE właśnie tej jednostce dozoru technicznego. Ustawa wchodzi wprawdzie w życie w ciągu 30 dni od dnia jej ogłoszenia, ale przedsiębiorcy mają

czas na wyposażenie swoich stacji w urządzenia do odzyskiwania par paliwa do 31 grudnia 2018 r. (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2011 r. (Dz. U. Nr 276, poz. 1633)). Ponieważ szacujemy, że ilość nalewaków na stacjach paliw to ponad 60 tys. szt., dlatego też pierwsze badania Urząd planuje rozpocząć już w 2018 r.  REKLAMA

WYDANIE SPECJALNE Stacja Benzynowa

29


Raport

PRAWO I FINANSE

Nowe reguły w koncesjonowaniu Kwestie dotyczące koncesjonowania paliw ciekłych zostały uregulowane w ustawie Prawo energetyczne, przy czym regulacje prawne dotyczące obowiązku koncesjonowania w zakresie paliw ciekłych w 2016 r. uległy istotnej zmianie. W dalszym ciągu nie wymaga uzyskania koncesji wykonywanie działalności w zakresie obrotu gazem płynnym (LPG), jeżeli roczna wartość tego obrotu nie przekracza równowartości 10 tys. euro. Departament Komunikacji Społecznej, Urząd Regulacji Energetyki

P

ocząwszy od 2 września 2016 r., likwidacji uległo natomiast zwolnienie z obowiązku koncesyjnego dla obrotu benzyną lotniczą oznaczoną symbolem PKWiU 23.20.11-40 oraz objętą kodem CN 2710 11 31, które uprzednio obowiązywało w przypadku rocznej wartości obrotu nieprzekraczającej równowartości 1 mln euro. Dodatkowo, obowiązek koncesyjny uległ rozszerzeniu także o przeładunek paliw ciekłych, którego realizacja wymaga teraz koncesji. Zmianie uległo również samo pojmowanie tego, czym są paliwa ciekłe, a to za sprawą szczegółowej ich definicji określonej w Prawie energetycznym oraz rozporządzenia paliwowego, które weszło w życie 16 grudnia 2016 r. Zaostrzeniu uległy także przesłanki udzielenia oraz cofnięcia koncesji na paliwa ciekłe. Podmioty objęte obowiązkiem koncesyjnym zobowiązane zostały do złożenia w określonych terminach kolejnych wniosków. Niedotrzymanie któregoś z tych terminów skutkowało z reguły

30

wygaśnięciem posiadanej koncesji na paliwa ciekłe. Z perspektywy prezesa URE wyraźne zaostrzenie reguł funkcjonowania na rynku paliw ciekłych dopełnione zostało również określeniem daleko idących uprawnień kontrolnych oraz wzbogaceniem katalogu sankcji, w tym surowych kar pieniężnych, za nieprzestrzeganie tych reguł. Nadrzędnym celem, jaki przyświecał zmianom, była walka z szarą strefą na rynku paliw ciekłych, zapobieganie próbom wyłudzania podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie paliwami ciekłymi oraz ograniczenie negatywnego wpływu tego procederu na funkcjonowanie rynku. Zmiany w ustawie Prawo energetyczne, nakierowane na walkę z tymi zjawiskami, zapoczątkowane zostały już w 2014 r. Wprowadzono wówczas dodatkowe reguły obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą, skutkujące m.in. odrębnym koncesjonowaniem tego obrotu oraz zabezpieczeniami

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

majątkowymi określonych należności publicznoprawnych w wysokości 10 mln zł, składanymi przez koncesjonariuszy posiadających koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub obrót paliwami ciekłymi z zagranicą. Do 1 września 2016 r. funkcjonowało wyłączenie spod obowiązku złożenia tego zabezpieczenia dla gazu płynnego LPG, jednak po tej dacie wyłączenie to zostało zlikwidowane. Spotkało się to z krytyczną oceną większości podmiotów operujących wyłącznie na rynku LPG. W 2016 r. najczęściej stosowaną przez przedsiębiorców formą zabezpieczenia okazała się gwarancja bankowa, której zalecana treść została opublikowana na stronie internetowej urzędu. Na drugim miejscu uplasowało się upoważnienie Prezesa URE do wyłącznego dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku lokaty terminowej. Od września 2016 r. uległ zmianie także organ właściwy do obsługi ww. zabezpieczeń majątkowych.

Przed tą datą był nim Prezes URE, który został pozbawiony tej kompetencji na rzecz naczelników właściwych urzędów celnych, a obecnie organów skarbowych. Wprowadzone w 2014 r. i 2016 r. nowe reguły koncesjonowania rynku paliw ciekłych, przysporzyły przedsiębiorcom licznych trudności, począwszy od interpretacji definicji paliw ciekłych, wytwarzania paliw ciekłych i zjawiska obrotu z zagranicą, a skończywszy na terminowym złożeniu prawidłowego wniosku o zmianę posiadanej koncesji. Dopiero na koniec 2016 r. (15 grudnia ub.r.) rozporządzenie ministra energii określiło „Wykaz paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących”, zatem początek 2017 r. był bardzo intensywny i burzliwy dla sektora paliwowego. 


PRAWO I FINANSE

Raport

Rynek paliw w Polsce jest porządkowany Wprowadzenie pakietu paliwowego, który w znacznym stopniu uporządkował detaliczny rynek paliw i ograniczył działalność szarej strefy doprowadziło do uwierzytelnienia części nielegalnego obrotu paliwami na stacjach paliw. KRZYSZTOF ŁAGOWSKI dyrektor wykonawczy ds. sprzedaży detalicznej PKN Orlen

Z

yskała na tym cała branża, nie tylko PKN Orlen. Oprócz samego skutku w postaci wzrostów w sprzedaży, zrobiono znaczący krok w kierunku uporządkowania rynku paliw w Polsce. Zmiany dotyczące koncesji, zwiększenia obowiązków

sprawozdawczych, publikowania wykazów, samokontroli uczestników rynku i nowe zasady nadzoru nad rynkiem paliw, w tym także współpraca różnych organów kontroli, uporządkowała rynek korzystnie wpływając na budowanie uczciwej konkurencji na rynku. Bo szara strefa

to oczywiście przestępczość i ubytek dochodów dla państwa, ale przede wszystkim zachwianie konkurencji na rynku paliw ciekłych. Podsumowując – wprowadzone zmiany legislacyjne mają pozytywny wpływ na poziom generowanych przychodów i zysków wszystkich

stacji paliw, w tym sieci Orlen. Na przestrzeni najbliższych lat zyskają na tym nasi klienci ponieważ zgodnie z naszą strategią stawiamy na ciągły rozwój naszej sieci, a w obecnej sytuacji mamy możliwość szybszej realizacji planów rozwojowych.  REKLAMA

WYDANIE SPECJALNE Stacja Benzynowa

31


Raport

PRAWO I FINANSE

Kontrowersje wokół pakietu paliwowego przeznaczenie paliwa jest najważniejsze Regulacje prawne dotyczące rynku paliwowego okazały się skuteczne i przyniosły zamierzony efekt. Jednak rygorystyczna wykładnia niektórych regulacji niejednokrotnie stawia przedsiębiorców w trudnej sytuacji. PAWEŁ KACZMAREK doradca w zespole doradztwa podatkowego Grant Thornton Jednym ze sztandarowych przedsięwzięć legislacyjnych ubiegłego roku było wprowadzenie tzw. Pakietu paliwowego, czyli ustawy z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1052 ze zm.). Zmieniła ona również m. in. ustawę o podatku akcyzowym oraz Prawo energetyczne. Wprowadzone regulacje miały na celu ograniczenie nieprawidłowości w zakresie podatku od towarów i usług występujących w obrocie paliwami silnikowymi, głównie olejem napędowym. Istota tych

32

zmian polegała na powiązaniu przepisów zawartych w powyższych ustawach oraz wprowadzeniu tzw. przyśpieszonej płatności podatku VAT. Po wejściu w życie nowych przepisów nabywca wewnątrzwspólnotowy paliw silnikowych, którymi obrót lub których produkcja wymaga koncesji, oprócz obowiązku zapłaty akcyzy i opłaty paliwowej, ma obowiązek uiszczenia podatku VAT w terminie 5 dni od dnia odbioru paliwa oraz wykazania tego podatku w deklaracji VAT-14. Dopiero w dalszej kolejności nabywca

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

wewnątrzwspólnotowy rozlicza podatek na ogólnych zasadach, czyli może skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego. Nieprawidłowości w zakresie przywozu do kraju paliw silnikowych związane były często z wykorzystaniem usługowych składów podatkowych oraz zarejestrowanych odbiorców, o których mowa w przepisach akcyzowych. Podmioty te dokonywały nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw silnikowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, na rzecz innych podmiotów i z tego tytułu płaciły akcyzę i opłatę

paliwową. Jednak, jako że nie były one podatnikami VAT, nie ponosiły w tym zakresie żadnej odpowiedzialności. Tymczasem te podmioty, które ten status posiadały, nie deklarowały należnego podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa, ukrywając w ten sposób fakt jego sprowadzenia, a następnie nie rozliczały się również ze sprzedaży tego paliwa w kraju. Żeby wyeliminować powyższy proceder, do ustawy o podatku akcyzowym wprowadzono zapis, iż takie nabycie wewnątrzwspólnotowe


PRAWO I FINANSE

paliw silnikowych możliwe jest pod warunkiem, że podmiot, na którego rzecz skład podatkowy lub zarejestrowany odbiorca tego nabycia dokonuje, jest właścicielem sprowadzanego paliwa, posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą wydaną na podstawie Prawa Energetycznego (tzw. koncesję OPZ) oraz przekaże numer NIP poprzedzony kodem PL użyty na potrzeby podatku VAT. Ponadto w opisanej wyżej sytuacji prowadzącemu skład podatkowy, jak i zarejestrowanemu odbiorcy, nadano status płatnika podatku VAT, zobowiązanego do jego poboru i odprowadzenia do budżetu państwa w terminie 5 dni od odbioru paliwa. W przepisach Prawa energetycznego Pakiet paliwowy w szczególności wprowadził wymóg posiadania przez podmiot zagraniczny siedziby na terytorium kraju lub prowadzenia działalności koncesjonowanej przez

taki podmiot za pośrednictwem oddziału w kraju. Ponadto zmiany nałożyły na ww. podmiot obowiązek rejestracyjny dla celów podatku VAT. Miało to powiązać obowiązek koncesjonowania obrotu paliwami płynnymi ze statusem podatnika podatku VAT. Dodatkowo wprowadzono w Prawie energetycznym jednolitą definicję paliw płynnych. Powyższe regulacje szybko przyniosły zamierzony efekt. Dochody budżetowe z tytułu podatku VAT od paliw silnikowych zauważalnie wzrosły, co świadczy o tym, że nowe przepisy przyczyniły się do ograniczenia nieprawidłowości. Jak wynika z komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej resortu finansów, w wyniku wprowadzenia nowych regulacji, już po miesiącu wzrosła skokowo sprzedaż paliw odnotowywana przez krajowe rafinerie, co w efekcie przełożyło się na to, że wpływy budżetu z tytułu akcyzy i VAT wzrosły co najmniej o 200 mln zł miesięcznie (czyli ok. 2,4 mld zł rocznie). Jednak to nie wszystko. Równie szybko bowiem okazało się, że po wejściu w życie nowych regulacji Minister Finansów przyjął ich rygorystyczną wykładnię. Warto tu zwrócić uwagę na interpretacje indywidualne z dnia 24.11.2016 r. nr 0461-ITPP3.4512.581.2016.1.APR oraz z dnia 06.12.2016 r. nr 1061-IPTPP2.4512.374.2016.2.JS. Uznano w nich, iż nowe przepisy powinny mieć zastosowanie nie tylko do kupowanych za granicą i wprowadzanych do obrotu w kraju paliw silnikowych, ale również do sytuacji, gdy przedmiotem nabycia wewnątrzwspólnotowego są oleje napędowe przywożone do Polski jedynie w celu ich przerobienia na inny towar, np. na olej smarowy, który następnie jest wywożony z kraju. Powyższa interpretacja przepisów postawiła w trudnej sytuacji przedsiębiorców prowadzących usługowe składy podatkowe, zajmujących się produkcją olejów smarowych z powierzonych im przez inne podmioty surowców przywożonych do kraju z zagranicy. Pomimo tego, że w powyższej sytuacji przywóz

oleju napędowego nie podlega obowiązkowi koncesjonowania (nie występuje bowiem obrót), to jednak organy podatkowe koncesji Prezesa URE wymagają, że dodatkowo podmiot wykonujący usługę przetworzenia, jako płatnik podatku VAT jest zobowiązany pobrać ten podatek i uiścić w terminie 5 dni. Kolejną sporną kwestią, która zaistniała na tle stosowania powyższych regulacji jest to, czy olej napędowy przeznaczony do zużycia w produkcji innego wyrobu (np. wspomnianego już oleju smarowego), jest paliwem silnikowym. W przekonaniu Ministra Finansów przystosowanie olejów napędowych do napędu silników spalinowych decyduje generalnie o ich przeznaczeniu do użycia do napędu silników spalinowych. Zatem oleje napędowe, bez względu na to, do czego zostaną wykorzystane, są paliwami silnikowymi również w przypadku, gdy mają zostać wykorzystane do produkcji olejów smarowych czy preparatów smarowych. Poruszona powyżej problematyka była niedawno przedmiotem orzeczeń sądów administracyjnych (wyrok z dnia 22.06.2017 r. sygn. akt I SA/Łd 376/17 oraz z dnia 21.06.2017 r. sygn. akt I SA/Gd 443/17). W orzeczeniach tych zakwestionowano stanowisko organów podatkowych, zgodnie z którym w analizowanej sytuacji mamy do czynienia z paliwem silnikowym. Jak zauważono, skoro Ustawa VAT nie definiuje pojęcia „paliwa silnikowego”, a Prawo energetyczne posługuje się sformułowaniem „paliwa ciekłe”, to przy interpretowaniu art. 103 ust. 5a Ustawy VAT, należy oprzeć się na definicji przewidzianej przez art. 86 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z tym przepisem paliwami silnikowymi są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych. Skoro – zdaniem Sądu – ustawodawca posłużył się w Ustawie VAT pojęciem „paliwa silnikowego”, to należy uznać, że na potrzeby

Raport

stosowania tej ustawy należy mieć na uwadze wyłącznie te oleje napędowe, które są przeznaczone do napędu silników spalinowych. Jednocześnie Sąd stwierdził, że przez przeznaczenie rozumie się praktyczny cel, do którego coś jest przeznaczone, zakwalifikowane, któremu dana rzecz służy. Przeznaczenia nie należy rozumieć jako hipotetycznej, czy też potencjalnej możliwości wykorzystania danego wyrobu, ale jako zamiar wykorzystania wyrobów do określonych celów. Z powyższych rozważań wynika, że skoro nabywany wewnątrzwspólnotowo olej napędowy sprowadzany jest do kraju w celu jego przerobienia na olej smarowy, nie można go uznać za paliwo silnikowe, a w konsekwencji nie podlega rygorom art. 103 ust. 5a Ustawy VAT, nakazującego zapłatę podatku w terminie 5 dni od dnia odbioru paliwa. Należy podkreślić, że te pierwsze precedensowe orzeczenia sądów stanowią nadzieję dla tych podatników, którzy pozostają obecnie w toczących się sporach z organami podatkowymi, włącznie z tymi, których pozbawiono zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. Jednak spór w zakresie Pakietu paliwowego nie ogranicza się jedynie do kwestii pojęcia „paliw silnikowych”. Toczy się on jeszcze na dwóch płaszczyznach: Po pierwsze: czy przywóz oleju napędowego w celu przerobienia i uzyskania oleju smarowego jest nabyciem wewnątrzwspólnotowym w rozumieniu Ustawy VAT (z uwagi na brzmienie art. 12 ust. 1 pkt 6) – zgodnie bowiem z przepisami tej ustawy nie uznaje się za takie nabycie sytuacji, gdy towary są na terytorium kraju przedmiotem usług na rzecz podatnika polegających m.in. na wykonaniu na nich prac, i po wykonaniu tych usług są z powrotem przemieszczane na terytorium państwa członkowskiego, z którego zostały pierwotnie wywiezione. Po drugie: skoro w opisanej wyżej sytuacji przywóz oleju napędowego nie jest czynnością podlegającą

WYDANIE SPECJALNE Stacja Benzynowa

33


Raport

PRAWO I FINANSE

koncesjonowaniu na podstawie Prawa energetycznego, to czy organy podatkowe mogą jednak, na potrzeby przepisów o podatku akcyzowym, takiej koncesji wymagać – zgodnie bowiem z art. 48 ust. 9 tej ustawy warunkiem dokonania przez prowadzącego skład podatkowy nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych na rzecz innego podmiotu, jest m. in. posiadanie przez ten podmiot koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą. Jeżeli chodzi o wewnątrzwspólnotowe nabycie paliw silnikowych, organy podatkowe nie podzieliły stanowiska podatników, że w analizowanej sytuacji występuje przypadek, o którym mowa w powołanym wyżej art. 12 ust. 6 Ustawy VAT. Ich zdaniem przemieszczany na terytorium kraju olej napędowy stanowi surowiec do wytworzenia oleju smarowego, a więc zupełnie innego towaru, posiadającego inne właściwości i zastosowanie oraz inny kod klasyfikacji statystycznej. W związku z tym nie występuje tutaj wykonanie prac na danym towarze, olej napędowy jest bowiem zużywany w procesie produkcji oleju smarowego. W konsekwencji nie ma możliwości, aby sprowadzony do Polski towar klasyfikowany jako „olej napędowy” został z terytorium kraju wywieziony do kraju jego pochodzenia. Tożsamość towaru nie jest bowiem w tym przypadku zachowana. Przytoczoną wyżej argumentację organów podatkowych należy ocenić jako nietrafioną. Zadać można bowiem pytanie, dlaczego w przypadku przerobu oleju napędowego na olej smarowy odmawia się prawa do uznania tej czynności jako usługi polegającej na wykonaniu prac na towarze, a nie kwestionuje się, iż taką usługą są inne czynności np. szycie ubrań czy produkcja koszy z powierzonych surowców. W takich bowiem przypadkach Minister Finansów nie miał wątpliwości wydając wcześniejsze interpretacje indywidualne (nr ITPP2/443-885/10/ EŁ z15.11.2010 r. i nr IPPP3/4512-169/

34

16-4/JF z 10.05.2016 r.), aby ww. czynności zakwalifikować jako uzasadniające zastosowanie art. 12 ust. 6 Ustawy VAT. W tym zakresie stanowisko resortu finansów jest więc niekonsekwentne. Stanowi naruszenie zasady równości podatkowej, dyskryminuje bowiem działalność przedsiębiorców usługowo przerabiających oleje napędowe. To, że branża paliwowa jest szczególnie narażona na nieprawidłowości, nie usprawiedliwia nadinterpretowania przepisów Pakietu paliwowego i obejmowania nim działalności, która tym przepisom nie podlega.

wprowadza do analizowanego przepisu warunek, którego ten przepis nie przewiduje, a nawet jest sprzeczny z jego brzmieniem. Powyższy przepis wprost zakłada, że wwiezione towary mają zostać poddane pracom. Przy tym, przepis ten nie określa, jakie to mają być prace. W tym stanie, nie można przyjmować, że mogą to być jakieś prace, które nie będą ingerowały w przywieziony towar, albo też nie będą prowadziły do jego przekształcenia. Odnośnie koncesji Prezesa URE, organy podatkowe przyznają wprawdzie, że w rozpatrywanej

nabycia wewnątrzwspólnotowego paliwa silnikowego. Powyższe stanowisko nie zasługuje na akceptację. Prowadzi ono bowiem do sytuacji, w której podatnik chcąc zadośćuczynić żądaniu organu podatkowego i występując w związku z tym o uzyskanie koncesji, musiałby we wniosku o jej wydanie albo zadeklarować zamiar prowadzenia działalności nie podlegającej koncesjonowaniu, albo działalności, która wprawdzie podlega koncesjonowaniu, ale której nie zamierza prowadzić. W pierwszej sytuacji najprawdopodobniej odmówiono by wydania koncesji,

Warto jest również przywołać argument podatnika, który został przytoczony w jednym z komentowanych wyroków. Skoro organ podatkowy uważa, że w analizowanej sytuacji faktycznej, nie znajdzie zastosowania przepis art. 12 ust. 1 pkt 6 Ustawy VAT, to musi zatem przyjmować, że przepis ten znajdzie zastosowanie jedynie wtedy, gdy towar wwieziony do Polski w celu poddania go przerobowi zostanie wywieziony z Polski w stanie nieprzerobionym. Taki sposób rozumienia tego przepisu jest zupełnie nielogiczny. Ponadto

sytuacji na podatniku nie ciąży w świetle Prawa energetycznego obowiązek jej posiadania, niemniej z uwagi na to, że przedmiotem przywozu jest olej napędowy, którym obrót obiektywnie jej wymaga, więc podatnik mimo wszystko powinien nią dysponować. W związku z tym, według organów podatkowych, w sytuacji gdy określony podmiot nie posiada koncesji, ponieważ nie dokonuje obrotu w rozumieniu Prawa energetycznego, to podmiot prowadzący skład podatkowy nie może dokonać na jego rzecz

w drugiej, mielibyśmy do czynienia z wprowadzaniem organu koncesyjnego w błąd co do rzeczywistych planów wnioskodawcy. Pomimo pozytywnych efektów obowiązywania Pakietu paliwowego, nie można jednak zapominać, że nadmierne rozszerzanie zakresu jego zastosowania i obejmowanie nim działalności nie związanej z obrotem paliwami przeznaczonymi do napędu silników, prowadzić może do skutków, które nie były intencją ustawodawcy, w tym do utrudniania działalności prowadzonej przez usługowe składy podatkowe. 

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE


Raport

PRAWO I FINANSE

Wybrane problemy polskiego rynku LPG W 2016 r. trwały prace legislacyjne związane z nowymi regulacjami, które miały istotne znaczenie dla całej branży LPG. Część z nich ukończono, inne kontynuowano. Dominowały zagadnienia związane z podatkiem od sprzedaży detalicznej, pakietem paliwowym, pakietem energetycznym oraz gospodarką niskoemisyjną. ANDRZEJ OLECHOWSKI dyrektor Polskiej Organizacji Gazu Płynnego Podatek od sprzedaży detalicznej Projekt ustawy obejmował obciążenie sprzedaży detalicznej gazu LPG tzw. podatkiem od sprzedaży detalicznej (podatek od hipermarketów). Ostatecznie w dniu 6 lipca 2016 r. ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej została podpisana przez Prezydenta RP. Ustawa wyłączyła spod opodatkowania sprzedaż detaliczną: energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz ciepła i wody dostarczanych do konsumentów, paliw stałych

36

używanych do celów opałowych, pozostałych węglowodorów gazowych, olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych, olejów opałowych oraz innych. Na mocy decyzji z dnia 19 września 2016 r. Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej. W grudniu 2016 r. Sejm znowelizował ustawę w punkcie dotyczącym terminu wejścia w życie – tj. ma obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

Pakiet paliwowy/energetyczny W 2016 r. władze państwowe podjęły szereg inicjatyw legislacyjnych związanych z regulacją sektora paliw ciekłych w Polsce argumentując to rozproszeniem unormowań w wielu aktach prawnych, brakiem jednolitego nadzoru nad rynkiem, a w rezultacie funkcjonowaniem tzw. „szarej strefy” w tym obszarze gospodarki. Według uzasadnienia rządowych projektów nowelizacji ustaw, określanych jako pakiet paliwowy i pakiet energetyczny, działania

podmiotów gospodarczych w tzw. „szarej strefie” oraz „czarnej strefie” polegały na m.in. unikaniu opodatkowania lub wyłudzaniu podatku od towarów i usług, unikaniu podatku akcyzowego, niewnoszeniu opłaty paliwowej czy unikaniu realizacji obowiązku tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy i paliw, a także prowadzeniu działalności bez wymaganej koncesji. Tak zwany pakiet paliwowy (nowelizacje ustaw o VAT i akcyzie, prawa energetycznego oraz ustawy


Raport

PRAWO I FINANSE

o zapasach paliw) był elementem przygotowywanego przez resort finansów całościowego pakietu „uszczelniającego” pobór VAT przy tzw. wewnątrzwspólnotowych nabyciach paliwa i koncesjonowaniu obrotu paliwami z zagranicą. Ostatecznie przyjęto ustawę wprowadzającą pakiet paliwowy (główne regulacje dotyczyły podatku VAT), która weszła w życie w dniu 1 sierpnia 2016 r. Wprowadzone przez rząd zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług dotyczyły przede wszystkim nabycia paliw w ramach rynku wewnętrznego UE. Możliwość prowadzenia działalności koncesjonowanej w zakresie wytwarzania paliw ciekłych (koncesja WPC) oraz obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą (koncesja OPZ) została ograniczona wyłącznie do podmiotów mających siedzibę/miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz podmiotów zagranicznych posiadających w Polsce oddział. W połowie roku wpłynął do Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne, który został poddany szybkiemu procesowi legislacyjnemu i w przeciągu miesiąca został uchwalony. Główne zmiany dotyczące branży LPG: • uzależnienie udzielenia koncesji na obrót paliwami z zagranicą (OPZ) i wytwarzania paliw ciekłych (WPC) w zakresie gazu płynnego LPG od złożenia zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 mln PLN (jak w przypadku innych paliw ciekłych). Podmioty posiadające OPZ na gaz płynny LPG miały 3 miesiące od wejścia w życie ustawy, tj. od 2 września 2016 r., na złożenie zabezpieczenia majątkowego, • zmiany definicji wytwarzania paliw ciekłych i magazynowania paliw ciekłych, • przeniesienie odpowiedzialności w zakresie „zarządzania” złożonymi przez koncesjonariuszy OPZ i WPC zabezpieczeniami majątkowymi z Prezesa URE na właściwych dla tych koncesjonariuszy naczelników urzędu celnego, • stworzenie odrębnego rodzaju koncesji na przeładunek paliw ciekłych,

38

• rozszerzenie zakresu przesłanek pozwalających na cofnięcie koncesji OPZ i WPC, • utworzenie Rejestru Podmiotów Przywożących – wpis do tego rejestru jest obowiązkowy przy nabywaniu paliw z zagranicy na m in. własny użytek. W trakcie opracowywania projektu i prac legislacyjnych nie uwzględniono szeregu uwag zgłaszanych przez branżę LPG charakteryzującą się inną specyfiką obrotu, skalą działalności oraz borykającą się z innymi problemami funkcjonowania „szarej strefy” w porównaniu chociażby z olejem napędowym. Nowa definicja wytwarzania/produkcji paliw ciekłych oraz koncesje na wytwarzanie i produkcję LPG wraz z obowiązkiem zabezpieczenia spowodowały największe problemy w branży LPG. Definicja w odniesieniu do branży LPG zupełnie nie pasuje do specyfiki branży. Podmioty z branży bazują na imporcie i nabyciu wewnątrzwspólnotowym gotowego produktu/gotowych mieszanin gazowych, jakkolwiek mogą to być mieszaniny o różnych kodach CN. Napełnianie zbiornika produktami o dwóch kodach CN uważa się za produkcję. Polscy producenci: PKN Orlen oraz GK Lotos uzyskują ten produkt w procesie rafineryjnym, a PGNiG oraz częściowo GK Lotos pozyskują produkt z wydobycia naturalnego. Pozostałe podmioty bazują na imporcie gotowego produktu lub nabyciach wewnątrzwspólnotowych. W większości przywozu są to gotowe mieszaniny gazowe. Nie dochodzi do wytwarzania nowego produktu, nie ma również specjalnych instalacji do produkcji – brak procesów mieszania komponentów. Temat niezmiennie budzi duże różnice interpretacyjne na gruncie dotychczasowych przepisów. Zjawisko produkcji poza w/w trzema firmami nie występowało, a firmy z branży LPG de facto występowały o koncesje na produkcję mając na uwadze wyłącznie spory interpretacyjne. Przyjęte rozwiązania prawne w tzw. pakiecie energetycznym wraz z rozporządzeniami

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

wykonawczymi, stwarzają możliwość sprowadzania gazu płynnego LPG o kodach CN 2711 12, 2711 13, 2711 19 00, 2711 14 00 oraz o kodzie 2901 1000 bez wymaganej koncesji OPZ, a wyłącznie po wpisaniu się do rejestru podmiotów przywożących. Po krótkim okresie obowiązywania znowelizowanych przepisów ustawy Prawo energetyczne można jednoznacznie stwierdzić, że nowo wprowadzone przepisy normujące wytwarzanie paliw ciekłych nie spełniły oczekiwań ustawodawcy. Z publicznie dostępnych danych o podmiotach posiadających koncesje WPC w odniesieniu do LPG wynika, że praktycznie tylko podmioty, które posiadały koncesje WPC ponowiły swoje wnioski. Niewielka ilość nowo wydanych koncesji WPC świadczy o zupełnym niedopasowaniu przepisów do specyfiki branży LPG. W naszej opinii, przedstawione powyżej argumenty przemawiają za koniecznością ponownej dokładnej analizy dokonanych zmian pod względem celowości i racjonalności ekonomicznej.

Kody CN Regulacje zawarte w rozporządzeniu winny być, w ocenie POGP, tożsame z definicją gazu płynnego LPG zawartą w rozdziale 4.1 pkt 8 załącznika B do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1099/208 z dnia 22.10.2008 r. w sprawie statystyki energii: „LPG. Gazy ciekłe to lekkie węglowodory parafinowe uzyskane z procesów rafineryjnych, stabilizacji ropy naftowej oraz zakładów przetwarzania gazu ziemnego. Składają się one głównie z propanu (C3H8) i butanu (C4H10) lub połączenia tych dwóch związków. Mogą również zawierać propylen, butylen, izopropylen i izobutylen. Gazy LPG są zwykle skraplane pod ciśnieniem w celach transportu i magazynowania. POGP uważa, że na gruncie prawa europejskiego istnieje tylko jeden rodzaj paliwa ciekłego określanego jako „gaz płynny (LPG)” – jeden produkt, bez względu na jego rodzaj i kod CN. Mieszaniny poszczególnych

rodzajów gazu płynnego to jeden produkt (gaz płynny LPG), jeżeli klasyfikują się do kodu CN 2711 i nie są substancjami o kodach CN 2711 11, 2711 21 i 2711 29 (te bowiem są gazem ziemnym lub pozostałymi węglowodorami w stanie gazowym). Zdaniem POGP, najbardziej prawidłowe byłoby zatem określenie w rozporządzeniu gazu płynnego LPG jedynie poprzez wskazanie kodu CN 2711 bez jego uszczegółowiania z wyłączeniem gazu ziemnego.

Otoczenie prawne przedsiębiorców W 2016 r. trwały prace nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. W projekcie zmian do ustawy Prawo Budowlane wnioskowano o dodanie słowa „gazowych” w punkcie dotyczącym budowy na podstawie zgłoszenia instalacji elektroenergetycznych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku. Wniosek uzasadniano procesami inwestycyjnymi w sektorze gazowym, tj. w sektorze gazu ziemnego oraz gazu płynnego, w których każda inwestycja polegająca na uzupełnieniu wewnętrznej infrastruktury technicznej o instalację gazową wymaga pozwolenia na budowę, co zdecydowanie wydłuża cały proces. Budowa przyłączy jest uregulowana w innych przepisach i wymaga formy zgłoszenia na budowę. Uznano, że aktualny stan wiedzy technicznej i konieczność takiego zgłoszenia w zupełności wystarczy w celu budowy wewnętrznej instalacji gazowej w już użytkowanym budynku. Do ustawy o dozorze technicznym zgłoszono minimalne propozycje zmian dotyczące przywrócenia pewnych uprawnień eksploatacyjnych, które istniały w okresie obowiązywania poprzednich ustaw o dozorze technicznym z 1961 r. i 1987 r. Ustawy te wprowadzały dozór w pełnym jak i w uproszczonym zakresie oraz dawały możliwość


PRAWO I FINANSE

wykonywania niektórych czynności dozorowanych przez pracowników podmiotów gospodarczych posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Fundusz Transportu Niskoemisyjnego W 2016 r. trwały prace nad ustawą o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, w której przewidywano powołanie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. POGP stała na stanowisku konieczności częściowego uwzględnienia LPG w projektowanych zapisach. Paliwa gazowe, w tym gaz płynny LPG, są w pełni popierane przez instytucje europejskie poprzez odpowiednio promujące je uregulowania. W dokumentach europejskich stwierdza się, że głównymi paliwami alternatywnymi wykazującymi potencjał w zakresie długoterminowego zastępowania ropy naftowej są obecnie energia elektryczna, wodór, biopaliwa, gaz

ziemny oraz gaz płynny LPG, zwany dalej „LPG”, również w świetle możliwego jednoczesnego oraz łączonego wykorzystania na przykład za pomocą systemów technologii dwupaliwowej. Polska zaliczana jest do światowych liderów w zakresie rozwoju autogazu (gazu płynnego LPG), a wśród krajów UE plasuje się na pierwszym miejscu pod względem ilości samochodów osobowych z instalacją LPG. Zdaniem POGP, jako kraj posiadamy wystarczającą i w pełni rozwiniętą infrastrukturę do obsługi tego sektora paliw. Polscy producenci i dystrybutorzy instalacji autogazowych, w tym zbiorników samochodowych, to ścisła światowa czołówka. POGP uważa, że wciąż istnieją szanse rozwoju tego rynku – jesteśmy pionierami w zastosowaniu mieszanki Diesel-LPG-mix. Dodatkowo, trwają prace nad wdrożeniem zastosowania

gazu LPG i CNG do ciągników rolniczych oraz udoskonalające instalacje zasilania pojazdów. Pomijanie LPG w ustawie na wiele lat zablokuje wszelkie prace badawczorozwojowe ze szkodą dla konkurencyjności branży wobec innych państw i sektorów gospodarki.

Opłata zapasowa POGP wnioskowała o dokonanie korekty wysokości stawek opłaty zapasowej z tytułu produkcji i przywozu LPG oraz doprecyzowania podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłaty, jak również precyzyjnego określenia podmiotu uprawnionego do odliczania opłaty zapasowej w przypadku wywozu z terytorium Polski. Biorąc pod uwagę notowania cen ropy naftowej w 2015 r. i w 2016 r., które osiągały poziom nawet poniżej 40 USD za baryłkę oraz uwzględniając kurs dolara w stosunku do PLN, POGP nie widzi racjonalnych

Raport

przesłanek do utrzymywania opłaty z tytułu LPG na dotychczasowym poziomie (99 PLN/t). Branża zapłaciła więcej, niż wynosiły potrzeby odpowiednich struktur rządowych w tym zakresie. Kwestia wysokości opłaty zapasowej była i jest regulowana rozporządzeniem Ministra Energii i może być korygowana nie tylko w górę, ale i w dół. Według raportu NIK nadwyżka środków finansowych z opłat zapasowych z lat 2015–2016 wyniesie łącznie około 520 mln PLN pod koniec 2017 r. Uwzględniając wszelkie ryzyka związane z notowaniami, POGP nie widzi powodów dla których branża ma ponosić obciążenia w prawie podwójnej wysokości w świetle aktualnie obowiązujących regulacji prawnych. Konieczność zmiany rozporządzenia w zakresie stawek opłat, w tym ich urealnienie, zostało zasygnalizowane przez NIK w opracowaniu z końca 2016 r.  REKLAMA

WYDANIE SPECJALNE Stacja Benzynowa

39


Raport

PLANY INWESTYCYJNE

BP

chce pozostać czołowym dosta

Ciągle obserwujemy tendencje na rynku oraz zmieniające się potrzeby naszych klientów i zgodnie z nimi dbamy o wzbogacanie oferty paliwowej i pozapaliwowej. Jest to zarówno realizacja rosnących oczekiwań konsumentów, jak i dbałość o optymalną rentowność stacji. PIOTR PYRICH dyrektor generalny BP Europa SE, oddział w Polsce Najważniejsze wydarzenia i inwestycje w roku 2016 oraz w pierwszym półroczu 2017 roku Na sytuacje i tempo inwestycji na rynku stacji paliw w 2016 i w tym roku miały i mają wpływ zmiany w prawie uszczelniające rynek paliw (pakiet paliwowy, energetyczny i przewozowy), czynniki związane z ceną baryłki ropy, czy problemy z pozyskaniem pracowników. Jednym z najważniejszych wydarzeń w 2016 r. z konsekwencjami na kolejne lata było wprowadzenie przepisów prawnych do walki z szarą i czarną strefą (pakiet

40

paliwowy i pakiet energetyczny). Branża paliwowa w Polsce od lat walczyła z szarą strefą, która miała duży wpływ na jej kondycję i atrakcyjność inwestycyjną. Szara strefa utrudniała funkcjonowanie legalnie działającym przedsiębiorcom i uszczuplała dochody budżetu państwa. W roku 2016 weszły w życie dwa akty prawne o zasadniczym znaczeniu dla walki z przestępczością w obrocie paliwami: ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (tzw. pakiet paliwowy) i ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

energetyczne oraz niektórych innych ustaw (tzw. pakiet energetyczny). Wg POPiHN-u efekty wprowadzenia pakietu paliwowego i energetycznego były widoczne we wzroście oficjalnej konsumpcji o około 13 proc. (ON o 15 proc., benzyny o 10 proc.). Dalej widoczny jest wzrost oficjalnego popytu na benzyny silnikowe, wzrost oficjalnego importu paliw, czy wzrost ilości stacji paliw rozpoznanych przez POPiHN. Wpływ na branże miały i nadal mają też: wzrost sprzedaży w sklepach stacji paliw i niższe ceny detaliczne paliw silnikowych w Polsce (w stosunku do ubiegłego roku).

Obserwujemy zachodzące zmiany, na pewno jest dużo lepiej niż w latach ubiegłych, ale jeszcze daleko jest do sytuacji idealnej. Ponadto pojawiły się nowe zagrożenia, związane m.in. z planowanymi nowymi regulacjami dotyczącymi stacji paliw. Mam na myśli planowany zakaz handlu w niedziele, ograniczenia w asortymencie leków bez recepty, ograniczenia w sprzedaży alkoholu czy regulacje prawa budowlanego – pomieszczenie do przewijania i karmienia dzieci. Nie uwzględniają one specyfiki handlu paliwami i tym samym grożą pogorszeniem konkurencyjności przedsiębiorców


PLANY INWESTYCYJNE

realizowane w Polsce wydaliśmy ponad 10 mln dolarów.

BP w 2016 i 2017 roku

wcą energii

branży paliwowej działających zgodnie z prawem. Muszę też zwrócić uwagę na niepokojące zjawisko dzielenia przedsiębiorców na polskich, czyli dobrych, i pozostałych, czyli złych. Tymczasem znacznie ważniejsze jest rozróżnienie przedsiębiorców uczciwych od nieuczciwych. Niedawna wypowiedź prominentnego polityka namawiająca do tankowania wyłącznie na polskich stacjach benzynowych jest niesprawiedliwa i nie uwzględnia tego, że firma BP w ciągu 25 lat obecności na polskim rynku wpłaciła 15 miliardów złotych do budżetu państwa w VAT, akcyzie i opłacie paliwowej, dała zatrudnienie ponad 3,5 tysiącom pracowników i zainwestowała w Polsce 1,5 miliarda dolarów, z czego większość to zapłata za usługi setkom polskich firm. Widzę też ogromną rolę mediów w piętnowaniu nieuczciwych przedsiębiorców – z zaznaczeniem, że uważnie ilustrują swoje materiały

i nie wykorzystują logotypów legalnie i uczciwie działających firm. Ponadto, firma BP działając na polskim rynku od ćwierć wieku wprowadziła innowacyjne rozwiązania wspierające partnerów społecznych, dając klientom możliwość przekazywania punktów, które gromadzą w programie lojalnościowym, na cele charytatywne. Najpierw, to właśnie my, jako pierwszy koncern paliwowy połączyliśmy program marketingowy z elementem charytatywnym, tworząc w 2000 r. program lojalnościowy BP partnerclub. Od września 2009 r. roku klienci BP zbierali punkty u wielu partnerów na karcie Payback mogąc przekazywać je na Pajacyka. W 2015 roku – znów jako innowatorzy na rynku – włączyliśmy do multipartnerskiego programu Payback, w którym dotąd była tylko Polska Akcja Humanitarna, naszych pozostałych partnerów społecznych: Siemachę, Hospicjum Św. Łazarza, TOPR i Stowarzyszenie Wiosna. W sumie na projekty społeczne

Ciągle obserwujemy tendencje na rynku i zmieniające się potrzeby naszych klientów i zgodnie z nimi dbamy o wzbogacanie oferty paliwowej i pozapaliwowej. Jest to zarówno realizacja rosnących oczekiwań konsumentów, jak i dbałość o optymalną rentowność stacji. BP jest wśród czołowych firm w Polsce, w rankingu pięciuset największych przedsiębiorstw przygotowanym przez Rzeczpospolitą. W branży paliwowej jesteśmy na 4 pozycji (po dwóch spółkach Orlenu i Lotosie). Rośniemy najszybciej na rynku, gdyż posiadając ponad 520 stacji otwieramy 25–30 nowych punktów rocznie – otwierane przez nas obiekty zlokalizowane są w dobrych miejscach, zazwyczaj w dużych miastach bądź przy autostradach i głównych traktach komunikacyjnych. Mamy potencjał, żeby szybko rozwijać też inne gałęzie naszego biznesu.

Oferta paliwowa W 2016 roku z sukcesem wprowadziliśmy nasze najlepsze dotychczas paliwa z technologią Active. Są to zarówno paliwa wzbogacone: BP Ultimate z technologią Active, jak i paliwa regularne z technologią Active. Na wszystkich rynkach w Europie, na których je wprowadziliśmy, mieliśmy do czynienia z pozytywną reakcją klientów. W Polsce udział paliwa Ultimate w łącznej sprzedaży paliw na stacjach zwiększył się po wprowadzeniu technologii Active i wynosi obecnie kilkanaście procent.

Oferta pozapaliwowa Udział sprzedaży sklepu w ogólnym obrocie stacji benzynowej systematycznie rośnie, tak jak rośnie liczba klientów odwiedzających stacje tylko z powodu oferty sklepowej lub gastronomicznej i myjni. Zmiana stacji BP w centra obsługi Klientów trwa już od pewnego czasu. Nasze myjnie to najnowocześniejsza i największa w kraju sieć myjni

Raport

automatycznych i bezdotykowych. Są one stale ulepszane i modernizowane. Na kilkudziesięciu stacjach znajdują się też najnowsze myjnie automatyczne Car Wash Premium, które wyróżniają się dodatkowymi funkcjonalnościami i oferują udoskonalone programy i lepszą jakość mycia niż w myjni standardowej. Oferta w sklepach przy stacjach benzynowych BP jest obecnie porównywalna z asortymentem sklepów osiedlowych, a nawet części dyskontów. Poza żywnością i napojami są w niej m.in. produkty typu fit i wyroby regionalne oraz żywność dla diabetyków. Łącznie znajduje się w niej ponad 2,5 tys. produktów. Przystacyjne sklepy konkurują też liczbą codziennych promocji: każdego dnia w obniżonej cenie jest ponad 500 produktów, podczas gdy dyskonty mają ich kilkadziesiąt. Coraz więcej klientów chętnie jada poza domem – trendy w kategorii punktów convenience on the go bardzo nam sprzyjają. Już co trzeci tankujący u nas klient kupuje także kawę. Zdecydowana większość spożywczej oferty BP przygotowana jest na miejscu z użyciem świeżych składników. Nasze kanapki z łososiem, z szynką dojrzewającą lub grillowane we włoskim stylu mają ogromne powodzenie. Kawiarenki Wild Bean Cafe działają na wszystkich stacjach własnych BP, a od trzech lat wprowadzamy je także na stacjach partnerskich. Wprowadzony w 2016 program „Barista” pozwala klientom na kreowanie smaku swojej kawy oraz wybór nowych, spienianych ręcznie kaw, których do tej pory nie mogli zakupić w kawiarniach przy stacjach benzynowych. Klienci mogą wybierać spośród dwóch mieszanek kawy 100 proc. Arabica o różnorodnych charakterach: intensywna Forza – połączenie nut ciemnej czekolady, karmelu i orzechów makadamii lub łagodna Dolce – zbalansowana kompozycja wolno palonych ziaren Arabica, z nutą suszonych moreli i prażonych orzechów ziemnych. Do wyboru jest także rodzaj mleka: pełne, sojowe lub odtłuszczone. Program „Barista”

WYDANIE SPECJALNE Stacja Benzynowa

41


Raport

PLANY INWESTYCYJNE

sprawił, że teraz z ofertą kawową bliżej nam do kawiarni w centrum miasta niż do punktu kawowego na stacji. Nasze kawiarenki Wild Bean Cafe zyskają nowy wygląd, nazywamy ten nowy format WBC Evolution. Jednym z trendów jest, jak wspomniałem, rozwój segmentu convenience, który – jak sama nazwa wskazuje – stawia przede wszystkim na wygodę. Wzięliśmy to pod uwagę i pod szyldem „Piotr i Paweł po drodze” na naszych stacjach powstaje nowy format sklepów typu convenience. Oferta skierowana jest nie tylko do kierowców, ale również do innych osób ceniących wygodę. Na razie to tylko pilotażowy projekt na trzech stacjach. Wspólna oferta, poszerzona w stosunku do standardowej oferty stacji paliwowej, jest

bogatsza o wiele produktów typu on the go, takich jak: napoje, przekąski, dania gotowe, ale także wędliny, nabiał i innego rodzaju produkty kupowane podczas codziennych zakupów. Klienci znajdą na półkach także szeroki wybór artykułów wysokiej jakości marki własnej „Piotr i Paweł”. Jeśli koncept się obroni, realne jest uruchomienie nawet 150 takich placówek w ciągu najbliższych dwóch lat. Poza ofertą produktową BP rozwija też usługi, z których można skorzystać na stacjach paliw. Już kilka lat temu firma BP zdecydowała się na wprowadzenie kącika kwiatowego, w którym przez całą dobę klienci mogą kupić świeże kwiaty. Na większości stacji dostępne są bankomaty, a coraz częściej – paczkomaty InPostu,

Na zdjęciu: Stacja BP w Lubieniu Kujawskim

42

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

w których, bez względu na porę dnia, można wygodnie odebrać przesyłkę.

Plany na przyszłość Niezależnie od ww. czynników zmienia się cały rynek motoryzacyjny. Ofertę stacji i ich funkcje modyfikują potrzeby klientów i to zarówno, jeśli chodzi o ofertę paliwową (prawdopodobnie w perspektywie dekady nadal dominujące będą paliwa konwencjonalne, ale niewątpliwie rosła będzie rola paliw alternatywnych), jak i pozapaliwową (w jej ramach też dokonują się znaczące zmiany). Ale niezależnie od wszystkich wymienionych czynników i tendencji BP chce pozostać czołowym dostawcą energii dla transportu oraz spełniać obecne i przyszłe potrzeby swoich klientów.

Od kilku lat na inwestycje w Polsce przeznaczamy ponad 100 mln zł rocznie. Otwieramy corocznie po kilkadziesiąt stacji benzynowych i zatrudniamy po kilkaset osób. W 2017 roku planujemy inwestycje rzędu 100–150 mln zł, przy czym warto wspomnieć, że są to środki pozostające na polskim rynku, bo korzystamy z polskich biur projektowych, robimy zakupy u polskich dostawców, mamy polskich wykonawców i podwykonawców. Podsumowując – nasza firma uczestniczyła i nadal chce uczestniczyć w rozwoju Polski niezależnie od wydarzeń na rynku paliwowym i zmieniających się trendów. BP chce pozostać czołowym dostawcą energii dla transportu oraz spełniać obecne i przyszłe potrzeby swoich klientów. 


Paliwa BP z technologią

Skontaktuj się z nami: tel.: 12 619 14 82, 12 619 14 78, e-mail: bp.partnerzy@bp.com.


Raport

PLANY INWESTYCYJNE

Bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem dla naszej firmy w 2017 r. było rozpoczęcie procesu zmiany marki naszych stacji ze Statoil na Circle K. Prace związane ze zmianą logotypów na stacjach są prowadzone sukcesywnie w kolejnych regionach Polski. MIROSŁAW CAPUTA dyrektor ds. marketingu i komunikacji Circle K Polska 2016 – rok innowacyjnych rozwiązań W 2016 roku wprowadziliśmy szereg innowacyjnych rozwiązań: od lutego na wszystkich naszych stacjach umożliwiliśmy dokonywanie płatności zbliżeniowych i znacząco unowocześniliśmy funkcjonowanie naszego programu lojalnościowego Statoil Extra (obecnie Circle K Extra Club), który tym samym zastąpił dawny program PremiumClub. Nowe funkcjonalności objęły m.in. możliwość płacenia punktami za zakupy w sklepie, samodzielnego zarządzania kontem, a także rejestrację programu na dowolnej

44

karcie płatniczej. Nowy program umożliwił także korzystanie z wirtualnych kuponów uprawniających do odbioru produktów i usług gratis bez konieczności zbierania stempli lub naklejek. Nowoczesne rozwiązania w ramach naszego programu lojalnościowego zostały dostrzeżone przez kapitułę plebiscytu Loyalty Awards, która przyznała nagrodę główną w kategorii „Loyalty Innovation of the Year 2016”. W ten sposób program Statoil Extra (teraz Circle K Extra Club) znalazł się w gronie najlepszych programów lojalnościowych w kraju u boku tak prestiżowych i znanych

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

marek, jak Ikea Family, Vitay czy Mój Empik. Poprzedni rok to również bardzo dobry okres dla segmentu spożywczego na naszych stacjach. W listopadzie 2016 r. odświeżyliśmy ofertę naszych słynnych hot dogów pod hasłem „Real Hot Dogs”. Przygotowując się do 20-lecia hot dogów na naszych stacjach, już w ubiegłym roku zdecydowaliśmy się zainstalować tradycyjne, płaskie grille, dzięki którym nasze kiełbaski mają jeszcze bardziej wyrazisty smak. Na stacjach w Krakowie i w Warszawie wprowadziliśmy także szeroką ofertę świeżo wypiekanych

ciastek oraz pieczywa, którą w tym roku chcemy wdrożyć na kolejnych stacjach.

Rok 2017 – nowa nazwa, Ci sami ludzie Bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem dla naszej firmy w 2017 r. było rozpoczęcie procesu zmiany marki naszych stacji ze Statoil na Circle K. Inauguracja rebrandingu miała miejsce w maju podczas uroczystego otwarcia pierwszej stacji przy ul. Puławskiej 86 w Warszawie. Prace związane ze zmianą logotypów na stacjach są prowadzone sukcesywnie


PLANY INWESTYCYJNE

stacjach Circle K, podobnie jak na Statoilu, będzie można znaleźć wysokiej jakości paliwa miles® i milesPLUS®, a od listopada także paliwa milesPLUS diesel arktyczny. Miłośnikom naszych Prawdziwych Hot Dogów i kawy Simply Great Coffee możemy zagwarantować, że znany i lubiany smak naszych produktów pozostanie na równie wysokim poziomie jak dotychczas. Bez zmian pozostaną także zasady funkcjonowania programu lojalnościowego Statoil Extra, który obecnie nosi nazwę Circle K Extra Club. Wszystkie dotychczas zebrane punkty są automatycznie przenoszone na nową kartę, którą będzie można otrzymać przy okazji wizyty na naszej stacji. Nie zmieniamy także warunków korzystania z kart paliwowych. Nadal proponujemy karty typu prepaid, bezgotówkowe oraz gotówkowe ID, które od teraz mają odpowiednio nowe nazwy: karta Circle K Prepaid, karta Circle K Polska, karta Circle K Europe oraz karta Circle K ID 1-2-3. Rok 2017 to dla nas nie tylko zmiana nazwy, ale konsekwentny rozwój naszej działalności

organicznej. W kwietniu br. otworzyliśmy dwie nowoczesne stacje paliw pod marką Circle K przy autostradzie A-1 w Miejscach Obsługi Podróżnych Machnacz (trasa Łódź-Gdańsk) i Lubień (trasa Gdańsk-Łódź). Nowe inwestycje usytuowane po przeciwległych stronach autostrady należą do segmentu premium. Obie stacje składają się z bogato wyposażonego sklepu o powierzchni ok. 450 mkw. oraz restauracji z zapleczem kuchennym, która może gościć do 50 podróżnych. Dla pojazdów ciężarowych (TIR) udostępniono trzy stanowiska z możliwością szybkiego tankowania. Co więcej w sierpniu, wspólnie z Fundacją Truckers Life, na miejscu otworzyliśmy także plenerową siłownię z myślą o propagowaniu aktywności fizycznej wśród kierowców. Bieżący rok to także otwarcie pierwszej franczyzowej stacji Circle K, która od początku istnienia funkcjonuje pod nową nazwą. Pozostałe stacje w systemie franczyzy przechodzą obecnie proces zmiany nazwy podobnie jak nasze stacje własne.

Raport

Zarówno w 2016, jak i 2017 r. polscy konsumenci docenili jakość obsługi na naszych stacjach w ramach badania przeprowadzonego przez Polski Program Jakości. Circle K Polska po raz kolejny zdobyła prestiżowe wyróżnienie w postaci Gwiazdy Jakości Obsługi. To szczególne wyróżnienie, które jest dowodem satysfakcji naszych klientów, a dla nas jeszcze większą motywacją do dalszej pracy.

Plany na przyszłość W ciągu najbliższych miesięcy chcemy się nadal rozwijać – nie wykluczamy otwarcia kolejnych stacji i na pewno będziemy się skupiać na tym, żeby proces rebrandingu przebiegał równie sprawnie, jak dotychczas. Nadal jesteśmy otwarci na współpracę w systemie franczyzy. Chcemy rozwijać koncept Great Bakery, w ramach którego oferujemy świeżo wypiekane ciastka i pieczywo. W najbliższych miesiącach planujemy wprowadzenie stoisk ze świeżym pieczywem konceptu na ok. 90 stacjach własnych w kraju. 

w kolejnych regionach Polski. Już teraz stacje pod nową nazwą funkcjonują z sukcesem m.in. w stolicy, w Łodzi, Krakowie, a także na Śląsku. Proces rebrandingu to bardzo ważny moment w historii naszej firmy i jednocześnie element naszej globalnej strategii. W 2012 r. właściciel Circle K Polska, czyli Grupa Alimentation Couche-Tard Inc., przejęła Statoil Fuel & Retail, tym samym otrzymując prawo do korzystania z nazwy Statoil do 2021 r. Trzy lata później grupa Couche-Tard podjęła decyzję, że Circle K jako najsilniejsza marka stanie się globalnym brandem całej sieci. W wyniku tego nowe logo zostało już wprowadzone na stacjach Statoil w Norwegii, Szwecji i Danii, a proces zmiany nazwy, poza Polską, odbywa się obecnie także na Litwie, Łotwie i w Estonii. Podkreślamy, że z punktu widzenia naszych klientów zmiana nazwy w żadnym stopniu nie wpływa na obowiązujące umowy i dotychczasową jakość naszej oferty. Na Na zdjęciu: Stacja Circle K w Kolbuszowej

WYDANIE SPECJALNE Stacja Benzynowa

45


Raport

PLANY INWESTYCYJNE

Sieć stacji Lotos zakończyła w 2016 roku etap szybkiego rozwoju ilościowego. W roku 2017 i kolejnych latach Lotos skupia się na rozwoju jakościowym tj. zwiększeniu sprzedaży paliw na już istniejących stacjach, na standaryzacji stacji oraz rozwoju oferty pozapaliwowej. ADAM PAWŁOWICZ wiceprezes zarządu Lotos Paliwa Lotos korzysta z uszczelnienia obrotu paliwami Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem dla całej branży paliwowej było wprowadzenie przez rząd i parlament w sierpniu 2016 r. pierwszego pakietu paliwowego, a następnie przyjęcie kolejnych zmian ustawowych mających na celu uszczelnienie obrotu paliwami. Przyniosło to wyraźny skutek w postaci skokowego wzrostu sprzedaży paliw. Sieć Lotos wykorzystała tę szansę rynkową lepiej niż inne koncerny – z danych POPiHN wynika, że dynamika sprzedaży paliw na stacjach Lotos jest w 2017 r. nieco wyższa niż średnia dla wszystkich koncernów.

Rozwój jakościowy Tak szybki wzrost sprzedaży paliw był możliwy dzięki temu, że w ostatnich 2 latach Lotos postawił na rozwój stacji premium, w szczególności MOP. Na koniec 2016 r. Lotos miał 20 stacji MOP zajmując pod tym względem drugie miejsce w kraju. Warto przypomnieć, że Lotos wygrał postępowanie organizowane przez GDDKiA na kolejne cztery inne obiekty powstające przy drodze ekspresowej S3 i S7: MOP Kochlice Zachód (woj. dolnośląskie), MOP Kochlice Wschód (woj. dolnośląskie),

46

MOP Mała Holandia (woj. pomorskie) i MOP Pawliki (woj. warmińskomazurskie). Tym samym koncern zapewnia swojej sieci dalszy rozwój w tym segmencie w roku 2018 i 2019. Kolejną istotną zmianą była rezygnacja z funkcjonalnego rozróżnienia pomiędzy stacjami segmentu premium i segmentu economy. W czerwcu wprowadziliśmy karty programu premiowego Navigator na stacjach Lotos Optima, co przyniosło znaczący wzrost sprzedaży paliw w tym segmencie. Stopniowo wprowadzamy też paliwa premium na wszystkich stacjach Optima, gdzie są do tego odpowiednie warunki techniczne. Systematycznie prowadzone są też modernizacje najstarszych stacji i ujednolicanie ich wyglądu. Wszystkie te działania poprawiają percepcję sieci stacji Lotos.

Gastronomia Rok 2016 i 2017 to szybki rozwój oferty gastronomicznej w sieci Lotos. W grudniu 2015 r. rozpoczęliśmy współpracę z Subway otwierając pierwszą restaurację pod tym szyldem w Rumi. Koncept sprawdził się w okresie testowym i dlatego Lotos postawił na szybki rozwój sieci Subway zlokalizowanych na

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

najlepszych stacjach naszej sieci. Obecnie jest ich już 17 i do końca roku planujemy mieć ich co najmniej 20. Warto podkreślić, że choć Subway jest konceptem franczyzowym, restauracje te prowadzone są przez personel pracujący na naszych stacjach, a Lotos jest największym operatorem tej marki w Polsce. Rozwój Subway uzupełniany jest stałą poprawą i rozwojem własnej oferty gastronomicznej pod marką Cafe Punkt. Najważniejszym zadaniem była standaryzacja oferty gastronomicznej tak, aby konsument wchodząc na stację Lotos wiedział, jakich produktów może się spodziewać. Poza standardowymi hot dogami i kawą na wszystkich stacjach wprowadziliśmy zapiekanki i kanapki oraz świeże ciastka. Na największych rozszerzamy ofertę o gorące bagietki, tortille i zupy. Lotos intensywnie inwestuje w markę Cafe Punkt i rozszerza zasięg jej działania na wszystkie stacje franczyzowe. Kluczowym zadaniem będzie standaryzacja jakości oferty gastronomicznej pod tą marką na stacjach prowadzonych przez partnerów. Przekonujemy ich do przyjęcia pakietu Cafe Punkt wysoko ocenianego przez ekspertów i konsumentów.

Wszystkie te działania doprowadziły do niezwykle dynamicznego wzrostu sprzedaży w segmencie gastronomicznym, w którym notujemy nie tylko historyczne rekordy, ale również niespotykaną nigdzie na rynku dynamikę – przychody w tym segmencie wzrosły aż o 33 proc. rdr.

Pozytywna ocena klientów Wszystkie te działania wspierane są przez stały wysiłek całej organizacji zmierzający do nieustannej poprawy jakości pracy i zadowolenia klientów. Wyniki tych działań są już widoczne – w tegorocznym badaniu satysfakcji klientów stacji paliwowych po raz pierwszy sieć stacji Lotos zajęła pierwsze miejsce wyprzedzając swoich głównych konkurentów. Jest to dla nas źródłem ogromnej satysfakcji ale również zobowiązaniem do dalszej pracy i zaangażowania. Jak mówi hasło z kampanii wizerunkowej Lotos: „Naj nie bierze się znikąd”. W moim przekonaniu bierze się przede wszystkim z codziennej pracy i zaangażowania wszystkich pracowników i współpracowników Lotosu, w tym naszych partnerów franczyzowych. 


PLANY INWESTYCYJNE

Raport

Ubiegły i bieżący rok są dla sieci Arge latami bardzo ważnymi, o ile nie nazwać ich nawet przełomowymi. Marka z 25 letnią tradycją wkracza w nowy rozdział konsekwentnego budowania swej pozycji na rynku stacji paliw w południowej Polsce. AGNIESZKA RUSIN członek zarządu Arge Paliwa

N

ajważniejszym wydarzeniem 2016 roku dla firmy Arge Paliwa było zaprojektowanie, budowa oraz otwarcie nowej stacji paliw w Krakowie, dziewiętnastej w portfolio spółki. Stacja ta, zaprojektowana ze szczególną starannością, wyznacza nową jakość wśród obiektów Arge. Nowoczesny obiekt, posadowiony w bardzo atrakcyjnym miejscu, został od początku zaakceptowany i polubiony przez klientów zarówno jako stacja paliw, miejsce spotkań, jak i miejsce odpoczynku w czasie dłuższej podróży. W jej ofercie oprócz standardowych paliw znajduje się olej napędowy Vigor oraz benzyna bezołowiowa 98 Vigor oraz nowoczesna, czterostanowiskowa myjnia ręczna. Asortyment sklepu i gastronomii to odpowiedź na zmieniające się potrzeby klienta. W ofercie odświeżonego Pit Stop Café znajduje się szeroka gama świeżych kanapek, sałatki oraz zapiekanki według oryginalnego przepisu z krakowskiego Kazimierza. Nie zapomniano także o klasycznej ofercie hot dogów w pięciu wariantach do wyboru. Wysoką jakość naszej kawy zapewnia renomowana polska palarnia Etno Cafe, która znana jest z dbałości o produkt od początku do

końca procesu. Wspólnie wybraliśmy odpowiednio wyselekcjonowaną mieszankę cytrusowych ziaren etiopskich i delikatniejszych odmian brazylijskich i kolumbijskich – wypalanych metodą rzemieślniczą. Dodatkowo na amatorów kawy smakowej czekają do wyboru syropy francuskiej firmy Monin. Pit Stop Café zostało finalistą konkursu „Sweets and Coffee”. Obiekt na Rybitwach został zbudowany jako stacja wzorcowa i wyznacza kierunek, którym niebawem podążą kolejne stacje. Obecnie przygotowujemy się do przeprowadzenia procesu rebrandingu pozostałych stacji paliw sieci Arge, związanego z wprowadzeniem nowego Pit Stop Cafe na większości stacji oraz przebudową strefy wypoczynku. Równolegle od kilkunastu miesięcy wymieniane są portale myjni automatycznych i przeprowadzane remonty myjni ręcznych. Proces wizualnej modernizacji nie jest jedyną zmianą, którą można już dostrzec na naszych stacjach. Chcąc zadbać o stale zmieniające się gusta naszych klientów – rozpoczęto projekt przebudowy oferty towarów dostępnych w sklepach przystacyjnych.

W części spożywczej z powodzeniem zostały wdrożone wysokojakościowe i atrakcyjne cenowo marki premium takie jak Starbrook, Cavendish&Harvey, Cachet czy Jacobsens. Pozwoliło to na wprowadzenie na stacjach unikalnej oferty docenionej przez klientów powtarzalnością zakupów. Kolejnym działaniem, zgodnym z oczekiwaniami klientów, było poszerzenie asortymentu piw o marki importowe i rozszerzenie oferty o rodzimy browar Amber. W grupie artykułów samochodowych (przemysłowych) w tym roku dokonano gruntownego przeglądu asortymentu pod kątem jakości i atrakcyjności towarów. Wzięto przy tym również pod uwagę wartość towarów, aby to, co proponujemy naszym klientom, było jak najlepsze, ale również przystępne cenowo. W grupie chemii i kosmetyków samochodowych między innymi rozszerzono gamę produktów firmy Carplan – angielskiej marki, która jest już znana na polskim rynku ze swojej niezawodności i wysokiej jakości. W grupie płynów eksploatacyjnych postawiono na wysokiej jakości produkty marki Axenol oraz płyn do spryskiwaczy marki własnej.

Podobnie w grupie olejów zaoferowano klientom wysokiej jakości oleje renomowanych marek, przede wszystkim Castrol oraz Axenol. Arge to nie tylko stacje paliw, ale także hurt paliw oraz hurt olejów i akcesoriów samochodowych. Latem 2017 roku została uruchomiona nowoczesna hala magazynowa w Krośnie, która jest przystosowana do sprzedaży nie tylko olejów i akcesoriów, ale także części samochodowych. Arge wkracza w nowy etap rozwoju marki. Zmieniając wizerunek, dostosowując się do rynkowych trendów, chcemy ugruntować naszą pozycję na południu Polski, wbudowując się w świadomość klienta jako stabilna, polska marka, nieustępująca zachodnim koncernom. Oferując bardzo dobrej jakości paliwa w dobrych cenach, zapewniając atrakcyjną ofertę w sklepach na naszych stacjach paliw, rozbudowując propozycje gastronomiczne w PitStop Cafe, proponując szeroką gamę usługi dodatkowych – pragniemy aby Arge była kojarzona jako sieć przyjazna klientom, do której warto wracać. 

WYDANIE SPECJALNE Stacja Benzynowa

47


Raport

PLANY INWESTYCYJNE

zaufanie

Właściciele stacji dostrzegają już fakt, że paliwo jest specyficznym towarem – klient nie ma szansy zweryfikować jego jakości przed dokonaniem zakupu. Dlatego wybiera sprzedawcę, któremu ufa. MAGDALENA MYSZCZYSZYN dyrektor działu stacji i hurtu paliw Total Polska Jak mija rok 2017 z punktu widzenia Total Polska? Nie brakuje w nim sukcesów – nasza stacja w Bukowcu (pow. nowotomyski) okazała się najlepszą w VI edycji konkursu Stacja

48

Benzynowa Roku 2017 (w kategorii stacja partnerska/franczyzowa z regionu Polska zachodnia). Nie byłoby to możliwe bez wzorowej współpracy z naszymi partnerami – takimi jak firma Hurtpetrol, będąca

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

właścicielem zwycięskiej stacji. Szczególnie cieszy nas zaufanie franczyzobiorców, którzy decydują się na otwarcie kolejnych lokalizacji paliw pod naszym szyldem. Sytuacja, gdy jeden partner ma

dwie, cztery czy nawet pięć stacji w naszej sieci, jest zupełnie nowym, wyższym poziomem współpracy. Myślę, że właściciele stacji dostrzegają już fakt, że paliwo jest specyficznym towarem – klient nie


PLANY INWESTYCYJNE

ma szansy zweryfikować jego jakości przed dokonaniem zakupu. Dlatego wybiera sprzedawcę, któremu ufa. Dobrze rozpoznawalne logo globalnej firmy – takiej jak Total – wzbudza zaufanie, zatem dla właściciela stacji wejście do naszej sieci partnerskiej jest sposobem na pozyskanie nowych klientów, którzy dotąd nawet nie zajrzeliby na jego stację. Z kolei Total Polska, rozbudowując zespół odpowiedzialny za stacje i rozszerzając swoje działanie także na region centralny i wschodni, ułatwia potencjalnym partnerom nawiązanie współpracy.

Oczekiwania klientów stacji paliw nieustannie się zmieniają. Co jest dla nich priorytetem w 2017 roku? Niezmienny jest właściwie wzrost wymagań. Już nie wystarczy paliwo dobrej jakości, to obecnie standard, którego nie można nie spełniać. Klient odwiedzający stację oczekuje kulturalnej, kompetentnej obsługi. Trudno wyobrazić sobie dobrze prosperującą lokalizację bez odpowiednio zatowarowanego sklepu oraz choćby podstawowej oferty gastronomicznej. Coraz więcej punktów posiada ofertę świeżych, przygotowanych na

miejscu posiłków, w tym tak bardzopopularnych pozycji fit odpowiednich dla osób dbających o zdrowie. Produkty te cieszą się rosnącym znaczeniem szczególnie w dużych miastach. Klienci zawsze lubili nagrody, ale dziś chcą je mieć szybciej. Zbieranie punktów przez tygodnie, miesiące czy lata ciągle jeszcze funkcjonuje, ale nabywca szuka natychmiastowych benefitów za swoją lojalność. Znacznie atrakcyjniejsze są mniejsze nagrody, ale do odbioru „tu i teraz”. Taki trend obowiązuje nie tylko dla klientów stacji paliw, ale również w innych branżach, np. w branży spożywczej, gdzie różnorodność oferty jest tak duża, że lojalność kupującego jest bezcenna. Właśnie dlatego niedawno wystartowaliśmy z Total Club – błyskawicznym programem lojalnościowym. Już jedno tankowanie wystarcza, by odebrać pierwszą nagrodę. Przy czym skupiamy się na produktach, które są kluczowe z punktu widzenia kierowcy i mają bezpośredni związek z zaspokojeniem potrzeb klienta na stacji. Stworzyliśmy Total Club jako nowoczesne rozwiązanie technologiczne, w pełni oparte na aplikacji mobilnej. Nasi klienci mają możliwość korzystania z programu przy użyciu swojego smartfona. Jeśli natomiast wolą pozostać przy tradycyjnej metodzie, dla ich wygody mamy podwójną kartę – breloczek do kluczy oraz standardową kartę, którą można schować w portfelu. Pierwsze reakcje pokazują, że trafiliśmy w dziesiątkę. Dla kierowców ważne są też paliwa premium. W Polsce samochody to istotne składniki majątku –istnieje zatem liczna grupa kierowców, którzy starają się dbać o swoje auta. Jednym z przejawów tej troski jest stosowanie paliw Total Excellium. Ich niemieckie pochodzenie i doskonałe właściwości, czyszczące wnętrze silnika, powodują że wyższa cena zakupu uważana jest przez klientów za rozsądną inwestycję w swój samochód.

Właściciele stacji paliw w ciągu kilkunastu ostatnich miesięcy pilnie muszą śledzić propozycje

Raport

zmian przepisów regulujących ich działalność bądź mających na nią bezpośredni wpływ. Jak ocenia Pani zmiany w otoczeniu prawnym? Ten okres minął pod znakiem pakietu paliwowego oraz energetycznego. Branża od lat borykała się z problemem szarej strefy, która po nowelizacji przepisów została znacznie ograniczona. W zależności od źródła podawane są różne wartości, jednak wniosek pozostaje ten sam – widać bardzo wyraźny trend wzrostowy w konsumpcji paliw płynnych, pochodzących od uczciwych dostawców. Zmiany w ustawodawstwie dały nadzieję legalnie działającym podmiotom na lepszą przyszłość w branży, pozytywnie wpłynęły na kondycję uczciwie działających przedsiębiorstw, a także zwiększyły przychody do budżetu państwa z tytułu podatku VAT. Jednak trzeba dodać, że zmiana przepisów to też więcej obowiązków nałożonych na firmy działające na rynku paliw płynnych. Dzięki uszczelnieniu systemu egzekwowania należnego podatku, sytuacja branży zmieniła się na lepsze. Trzeba jednak zachować czujność i monitorować rynek, ponieważ zawsze istnieje ryzyko pojawienia się nowych, nielegalnych praktyk, przy wykorzystaniu luk prawnych. Z pewnością niektóre pomysły, jak np. konfiskata rozszerzona majątku czy kampanie informacyjne, zachęcające klientów stacji paliw do pobierania paragonów, odegrają ważną rolę w utrzymaniu efektu wprowadzenia nowych przepisów. Kluczowe znaczenie będą miały jednak działania podmiotów odpowiedzialnych za kontrole i egzekwowanie przepisów. Wciąż nierozstrzygnięta pozostaje kwestia zakazu handlu w niedzielę. Jak każda zmiana status quo, można ją potraktować jako wyzwanie i okazję do zwiększenia obrotów. Trudno jednak o bardziej konkretny komentarz, gdy nie znamy ostatecznego kształtu tej propozycji. Nie obawiałabym się jednak widoku zamkniętych stacji paliw nawet po wprowadzeniu tych przepisów w życie. 

WYDANIE SPECJALNE Stacja Benzynowa

49


Raport

PLANY INWESTYCYJNE

Cały czas rozwijamy ofertę W ostatnich kwartałach bardzo intensywnie inwestujemy w rozwój sieci stacji paliw Shell, ich modernizację oraz wzbogacanie oferty convenience tak, by stale odpowiadać na potrzeby naszych klientów. PAWEŁ ODRZYWOŁEK dyrektor działu stacji paliw Shell Polska

N

aszą najbardziej widoczną inwestycją w pierwszym półroczu br. było wprowadzenie na polski rynek nowych paliw wzbogaconych innowacyjną technologią – Dynaflex, wspomagającą wydajność pracy silnika. W tym celu na początku czerwca br. na błoniach PGE Narodowego w Warszawie zorganizowaliśmy otwarty dla wszystkich event – Shell V-Power Show. Ściągnęliśmy do Polski legendarnego kierowcę Ferrari, Kimiego Räikkönena, zapewniając wszystkim gościom naszego wydarzenia niepowtarzalną okazję zobaczenia mistrza Formuły 1 na żywo. Oprócz tego w ostatnich kwartałach bardzo intensywnie inwestujemy w rozwój sieci stacji

50

paliw Shell, ich modernizację oraz wzbogacanie oferty convenience tak, by stale odpowiadać na potrzeby naszych klientów. Mowa tutaj zarówno o tych prowadzących samochody osobowe, jak i ciężarowe. Obecnie posiadamy ponad 420 stacji w całej Polsce, a infrastruktura ponad 100 z nich jest dostosowana do potrzeb kierowców TIR-ów. Równocześnie rozwijamy także naszą ofertę gastronomiczną deli2go – zapewniając naszym klientom szeroki wybór produktów najwyższej jakości. Co ciekawe, Polska jest rynkiem, gdzie klienci poszukują zdrowej żywności, co chcemy uwzględnić w naszych placówkach. Celem Shell jest intensywny rozwój oferty pozapaliwowej na wszystkich

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

rynkach, na jakich działamy. Mowa zarówno o sklepach na stacjach, ale i usługach związanych z obsługą samochodów i zapewnieniem komfortu i bezpieczeństwa podróżnym, takich jak myjnie, kompresory, odkurzacze itd. Poza tym oczywiście skupiamy się na wzmocnieniu jakości obsługi na naszych stacjach, które niedawno przeszły gruntowny remont. W ostatnim czasie uruchomiliśmy trzy nowe stacje. Dwie przy autostradzie S8 i jedną koło Wrocławia (Bielany Wrocławskie). Kilka projektów jest w toku. Na wszystkich istniejących już stacjach w ciągu ostatnich 2-3 lat zainstalowaliśmy oświetlenie LED, wyremontowaliśmy toalety, inwestujemy także w nowe formaty

sklepowe i poszerzenie oferty stacji. Nieustannie wzbogacamy ofertę dla klientów zarówno o nowe produkty m.in. grupa produktów Food by Ann, ale również usługi, takie jak DHL Parcel Shop. Jako pionier na rynku programów lojalnościowych nie zapominamy o naszym programie Shell ClubSmart. Niezmiennie, samodzielnie rozwijamy nasz program, z którego już teraz korzysta około 1 mln aktywnych użytkowników. W najbliższym czasie chcemy także spersonalizować naszą ofertę, co jak wiemy, jest bardzo oczekiwane przez naszych klientów. Pracujemy także nad odświeżeniem i uatrakcyjnieniem naszej oferty dla franczyzobiorców – zaprezentujemy ją w najbliższym czasie. 


Raport

PLANY INWESTYCYJNE

Chcemy zaskakiwać naszych klientów Rok 2016 oraz pierwsza połowa 2017 roku obfitowały w wydarzenia istotne dla branży. Regulacje prawne związane z zakupem i sprzedażą paliw dały możliwość swobodnego rozwoju wszystkim podmiotom działającym na rynku legalnie. Dzięki temu także i my mogliśmy sukcesywnie realizować zakładane cele. ROBERT ZARZECKI wiceprezes Citronex

J

uż na początku roku zakończyliśmy proces przekształcenia jednej z największych stacji paliw Statoil w kolejny Dyskont Paliwowy Citronex. Stacja jest zlokalizowana w miejscowości Stok, przy trasie numer 92, zaledwie 54 kilometry od przejścia granicznego w Świecku. Stacja wraz z kompleksem handlowousługowym zajmuje powierzchnię około 20 hektarów. Na tym terenie znajduje się parking, całodobowy sklep Carrefour, Myjnia TIR Citronex, restauracja „Picaro Pod Strzechą” oraz trzygwiazdkowy Hotel Picaro. Parking liczy niemal 300 miejsc postojowych przeznaczonych dla samochodów ciężarowych oraz 150 dla samochodów osobowych. Jest to jeden z największych tego typu kompleksów w Europie. Sama stacja paliw jest największym z dotychczas wybudowanych

52

Dyskontów Paliwowych Citronex – na podjeździe jednorazowo może tankować aż 10 samochodów osobowych i 9 ciężarowych! Obiekt został całkowicie odnowiony zgodnie ze standardami pozostałych stacji naszej sieci. Również oferta sklepowa i gastronomiczna została poszerzona i urozmaicona. Zmianę brandu przejętej stacji uznajemy za dobre posunięcie, dzięki któremu pozyskaliśmy nowych klientów, a dotychczasowym umożliwialiśmy płatność naszą kartą flotową przy jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych w Polsce. Również sieć myjni TIR Citronex wzbogaciła się o kolejny, jedenasty już obiekt. Myjnia została wybudowana obok marketu Citronex w Świecku, w pobliżu „słubickiego” zjazdu na autostradę A2. Kierowcom udostępniono cztery tunele

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

wyposażone w jeden z najnowocześniejszych systemów automatycznych bram myjących marki Artus. Na terenie kompleksu, obok Myjni TIR, znajdują się również stacja paliw Shell, kantor wymiany walut, bankomat oraz restauracja Picaro Bistro. W roku 2018 planujemy uruchomić kolejny Dyskont Paliwowy zlokalizowany w Zgorzelcu. Obiekt będzie zlokalizowany pomiędzy zjazdem z autostrady A4, a obwodnicą Zgorzelca, co umożliwi kierowcom zjeżdżającym z autostrady uniknięcie wjazdu do jego centrum. Na etapie planowania szczególną uwagę przykładaliśmy do wystroju wnętrza oraz zagospodarowania terenu. Zamierzamy zachwycić klientów nowymi rozwiązaniami oraz nowoczesnym designem. Chcemy stworzyć miejsce przyjazne nie tylko zawodowym kierowcom, ale

i tysiącom zwykłych podróżnych przekraczających codziennie polsko-niemiecką granicę w obu kierunkach. W budynku stacji mieścić się będzie Restauracja Picaro, supermarket, kantor oraz sala zabaw dla najmłodszych klientów. W skład kompleksu wejdzie również kolejna, czterotunelowa Myjnia TIR Citronex, a także stacja ładowania samochodów elektrycznych. Dodatkowo w Gubinku otworzymy nową stację w barwach BP. To już trzeci obiekt w naszej sieci działający pod tym brandem. W planach mamy również rozpoczęcie prac koncepcyjnych nad kolejnymi obiektami! Co roku chcemy zaskakiwać klientów nowymi i nietypowym pomysłami, by wciąż zdobywać zarówno uznanie ich, jak i jurorów przyznających nagrody w konkursie Stacja Benzynowa Roku! 


PLANY INWESTYCYJNE

Raport

Niezależność daje nam dużo energii Działalność Grupy Delfin to ciągła kampania o poszanowanie niezależnego właściciela stacji paliw kierowana do Urzędów Państwowych i całego sektora. Agencja Solidarni w Biznesie to w 2017 roku filar działania „Delfina”. MAREK PIETRZAK Grupa Delfin, Agencja Solidarni w Biznesie

C

iągle jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw – zajmujących się prowadzeniem stacji paliw, handlem hurtowym, detalicznym – aby pod wspólną marką integrować poczynania gospodarcze. Tak naprawdę, my służymy każdemu pomocą, równocześnie nie narzucając krępujących zobowiązań. Do nas „tulą się” wszyscy Ci, którzy pozostali na rynku jako niezależni i muszą trwać, aby nie zmarnować kilkudziesięcioletniego dorobku. Trudno mówić o cyfrach. Wszystko zmienia się nieraz z dnia na dzień. Ciągle dostajemy sygnały, że jesteśmy potrzebni, że istnienie nasze jest wsparciem mentalnym dla niejednego niezależnego właściciela. Dla wielu przedsiębiorców sama świadomość, że w razie potrzeby mają do kogo

zwrócić się z prośbą o pomoc, daje realne poczucie bezpieczeństwa. Takie nastawianie niezależnego sektora wyzwala w nas energię do podejmowania dalszych działań. Od początku bieżącego roku jako grupa wzięliśmy udział w kilku spotkaniach branżowych. Jednym z nich było XVII Forum Rynku Paliwowego PetroTrend, podczas którego zrzeszona w naszej organizacji stacja Good Oil zwyciężyła w konkursie Stacja Benzynowa Roku 2017, w kategorii „Stacja Benzynowa działająca w ramach organizacji właścicieli stacji prywatnych / niezależnych”. W kwietniu zaś zorganizowaliśmy konferencję, w trakcie której zajęliśmy się zagadnieniami związanymi z SENT. Absolutnie nie mogliśmy narzekać na brak frekwencji.

W Grupie Delfin na bieżąco podejmujemy problematykę nowych uwarunkowań prawnych. Każdy może się zgłosić z prośbą o pomoc – zawsze staramy się doradzać w sprawach dotyczących nowych pakietów prawnych czy rozporządzeń. Interpretujemy sposoby zachowań pod kątem konkretnych przypadków. Uczestnictwo w Grupie Delfin pomogło nam wszystkim przystosować się do nowych warunków działania. Wielokrotnie w imieniu naszych kolegów występowaliśmy do Urzędów i Instytucji Państwowych. Wszyscy w „Delfinie” mogą liczyć na wsparcie w każdym aspekcie prowadzonej działalności. Tym, co robimy, interesuje się praktycznie większość niezależnych właścicieli stacji paliw. Jak się okazuje, nasze działania są ważne

dla dużo szerszego grona przedsiębiorców. Poprzez ASwB rozszerzyliśmy zakres wspólnych zakupów uzyskując atrakcyjniejsze warunki współpracy ze stałymi i nowymi kontrahentami. Tu będziemy dalej rozpowszechniać nasze przedstawicielstwo handlowe w zakresie handlu wzajemnego i zewnętrznego ze szczególnym nastawieniem na grupy. Będziemy wzmacniać i poszerzać rolę ASwB jako mediatora w różnych, nawet skomplikowanych, sytuacjach. W drugiej połowie roku mamy w planach organizację dwóch spotkań, w tym jak zawsze grudniowego (świątecznego). Na oba już teraz serdecznie zapraszamy. Zapraszamy też do naszej grupy, gdzie zakres jej działań pomaga każdemu z nas realizować własne cele. 

WYDANIE SPECJALNE Stacja Benzynowa

53


Raport

PLANY INWESTYCYJNE

Z troską o klientów zmieniamy się Priorytetem sieci Polskie Stacje Paliw Huzar jest jakość – nie tylko oferowanych paliw, produktów, ale także usług. Najważniejszy jest dla nas klient i to jego oczekiwaniom chcemy sprostać, dlatego właściciele stacji systematycznie modernizują swoje obiekty, dbając nie tylko o wizualizację, ale także o poszerzanie swojej oferty handlowej. HUBERT KOZIŃSKI koordynator ds. rozwoju i zaopatrzenia sieci Huzar

D

o najczęściej wykonywanych prac na stacjach, w roku 2016 i w pierwszej połowie 2017, należą modernizacje pylonów cenowych. Pylony z manualnym systemem zmiany cen sukcesywnie zastępowane są pylonami z wyświetlaczami elektronicznymi, wyposażonymi dodatkowo w energooszczędne oświetlenie LED. Takie rozwiązanie sprzyja nie tylko bezpieczeństwu, ale także dbałości o środowisko – wpływa na mniejsze zużycie energii, a zarazem stacja paliw jest lepiej widoczna dla kierowców. W ostatnim czasie właściciele czerwono-żółtych obiektów prowadzili także remonty przystacyjnych sklepów. Inwestycje te opierały się głównie na wymianie mebli i wystroju

56

sklepu. Nierzadko dotyczyły również rozbudowy powierzchni sprzedażowej. Uatrakcyjniana była także oferta gastronomiczna stacji Huzar. Na kolejnych stacjach instalowaliśmy kąciki kawowe „Najlepsza kawa Huzar”, które cieszą się coraz większą popularnością wśród klientów, a w strefie fast food pojawiły się nowe ciepłe i zimne przekąski. W ubiegłym roku wiele naszych stacji zmodernizowało toalety, tak aby spełniały wysokie standardy i były przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wiele z czerwono-żółtych stacji posiada na swoim terenie bary i restauracje. Tu również właściciele uatrakcyjniali wnętrza, dostosowując je do potrzeb klientów, zadbali

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

także o wymianę urządzeń gastronomicznych. W 2016 roku stacje Huzar kontynuowały rozszerzanie wachlarza oferowanych usług. Dla przykładu, przy stacji w Morągu otwarta została dwustanowiskowa, samoobsługowa myjnia oraz czterostanowiskowy warsztat samochodowy. Nowoczesne myjnie samochodowe wzbogaciły także ofertę stacji w Inowrocławiu, Wąbrzeźnie, Sokołowicach, Żychlinie, Radomiu oraz w Nowym Targu. Stacja Huzar w Nowy Targu wzbogacona została ponadto o nowo wybudowaną hurtownię motoryzacyjną. W miejscowości Gielniów, przy drodze krajowej nr 12, oferta dobrze znanego kierowcom baru, została

powiększona o salę weselną na 200 osób oraz kilkadziesiąt miejsc noclegowych. Kilkadziesiąt miejsc noclegowych, a także sala bankietowa powstały także przy stacji Huzar w Sokołowicach, w województwie małopolskim. Na stacjach Huzar nie zapominamy o najmłodszych podróżnych. W zeszłym roku powstało kilka przystacyjnych placów zabaw i kolorowych kącików dla dzieci. Lubimy miło zaskakiwać. Chcemy także, spełniać najwyższe oczekiwania naszych klientów, dlatego w najbliższym czasie planujemy kontynuację modernizacji pylonów cenowych, dalsze modernizacje wyposażenia sklepów przystacyjnych, a także rozszerzanie oferty produktów i usług stacji PSP Huzar. 


Raport

PLANY INWESTYCYJNE

Właściciele stacji potrzebują atrakcyjnych warunków współpracy Pod koniec 2016 r. Unimot – największy, niezależny dystrybutor paliw w Polsce – podpisał umowę stowarzyszeniową z Avia International. Na bazie tego porozumienia Unimot rozpoczął budowę sieci stacji paliwowych w Polsce pod wspólną marką Avia. O ile jest doskonale znana na zachodzie Europy, gdzie pod szyldem Avia funkcjonują 3 tysiące stacji paliw, to w naszym kraju jest to jej początek. PAWEŁ WYDYMUS dyrektor segmentu detalicznej sprzedaży paliw Unimot Tym bardziej cieszy nas, że pierwsze uruchomienia stacji w barwach Avia miały miejsce już w I półroczu 2017 r. Poprzedziły je kilkumiesięczne prace przygotowawcze, związane m.in. z kwestiami prawnymi, spójną koncepcją wyglądu stacji na zewnątrz i wewnątrz czy stworzeniem konceptu kawowego „Esenso Cafe”. Pierwsza stacja pod marką Avia

58

została otwarta 5 czerwca 2017 r. w Łomży (woj. podlaskie). Następne stacje uruchomiliśmy kolejno w: Turku (woj. wielkopolskie), Warszawie i Józefowie (woj. mazowieckie) oraz w Zawadzkiem (woj. opolskie). Obecnie trwa proces rebrandingu kilku stacji, zlokalizowanych w różnych częściach kraju, które zdecydowały

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

się przyłączyć do sieci Avia. Do końca bieżącego roku zamierzamy uruchomić 15 placówek, a do 2020 r. planujemy dysponować siecią 100 stacji paliw. Naszym partnerom w projekcie Avia oferujemy pełną wizualizację stacji, w tym kącik „Esenso Cafe” i efektywną aranżację sklepu. Dajemy też możliwość zaopatrzenia

w sprawdzone jakościowo paliwa, jednak – w odróżnieniu do innych umów franczyzowych – nie wymagamy od naszych partnerów wyłączności dla naszych dostaw. Ponadto oferujemy pełne wsparcie naszego doświadczonego zespołu w prowadzeniu biznesu (koncept sklepu, aspekty prawne, marketing). Stworzyliśmy też prostą umowę jako


PLANY INWESTYCYJNE

bazę do późniejszych partnerskich rozmów o tym, jak wspólnie zwiększać wolumen i zadowolenie klientów. Naszą ambicją jest stworzenie takiej sieci stacji, która spełniałaby zarówno oczekiwania prywatnych właścicieli, jak i klientów ostatecznych – indywidualnych i biznesowych. W maju uruchomiliśmy także inną usługę dedykowaną sektorowi detalicznej sprzedaży paliw – Tankuj24. Jest to nasz autorski, innowacyjny projekt, którym chcemy zmienić dość skostniałe podejście do handlu paliwami. Tankuj24 to aplikacja na smartfony, która umożliwia kierowcom tańsze, wygodne kupowanie paliwa z poziomu telefonu. W aplikacji zainstalowanej w telefonie, użytkownik widzi na mapie Polski stacje paliw, które biorą udział w projekcie. Przy każdej stacji widzi też cenę paliwa wyświetlaną na pylonie oraz cenę dla użytkownika

aplikacji Tankuj24, która jest zawsze niższa. Aby dokonać transakcji, należy wybrać na mapie stację i zarezerwować jego ilość. Po dokonaniu płatności mobilnej, aplikacja wygeneruje specjalny kod, dzięki któremu zautoryzujemy płatność na stacji, po zatankowaniu. Nie bez znaczenia jest też fakt, że korzystający z aplikacji Tankuj24 klienci biznesowi mogą otrzymywać zbiorczą fakturę za zakupy. Obecnie w ramach projektu współpracuje z nami już 80 stacji paliw. Warto dodać, że aplikacja Tankuj24 zapewnia stacjom partnerskim dostęp do nowych klientów detalicznych w nowoczesny sposób, bez ponoszenia nakładów inwestycyjnych na rozwój własnych systemów IT. Dodatkowo Tankuj24 oferuje swoim partnerom wsparcie techniczne oraz marketingowe. Stacje paliw potrzebują marki, bo to ona daje kierowcy poczucie bezpieczeństwa. Właściciele stacji

potrzebują atrakcyjnych warunków współpracy, żeby prowadzić biznes zyskownie i móc dalej go rozwijać. Zespół Avia Polska buduje unikalną ofertę łączącą powyższe elementy w oparciu o siłę Grupy Unimot i pół wieku doświadczeń europejskich Avia. Ta kombinacja, dopasowana do Państwa sytuacji, zapewni sukces!

Raport

Unimot – największy, niezależny importer paliw w Polsce i Avia – międzynarodowe stowarzyszenie skupiające podmioty ceniące swoją niezależność to połączenie dające gwarancję dynamicznego działania i prostego, niekorporacyjnego patrzenia na biznes stacji paliw.  REKLAMA

WYDANIE SPECJALNE Stacja Benzynowa

59


Raport

PLANY INWESTYCYJNE

Na ćwierćwiecze działalności firmy Anwim, jednej z największych niezależnych firm sektora paliwowego w Polsce, przypada najbardziej intensywny okres rozwoju sieci stacji paliw Moya – kluczowego projektu w portfolio spółki. Istniejąca od 8 lat polska marka Moya przekroczyła w połowie roku próg 150 placówek w sieci. Tym samym zwiększa swoją rozpoznawalność wśród klientów detalicznych i umacnia pozycję rynkową, zajmując już 6. miejsce pod względem liczby obiektów, działających w barwach jednej sieci w naszym kraju. Choć ostatnich kilkanaście miesięcy było dla sieci bardzo intensywne, to w najbliższym czasie operator wcale nie zamierza zwalniać tempa. PAWEŁ GRZYWACZEWSKI członek zarządu Anwim

W

ostatnich dwóch latach sieć Moya weszła do czołówki najszybciej rozwijających się marek stacji paliw w Polsce zarówno pod względem liczby otwieranych stacji jak i w ujęciu procentowym. Rok 2017 okazuje się pod tym względem najbardziej dynamiczny – z planowanych na cały rok 40 obiektów, w pierwszych siedmiu miesiącach do użytku oddane zostały 23, z czego 9 to obiekty własne firmy Anwim w tym 2 stacje automatyczne. Pozostałe placówki należą do niezależnych właścicieli i przystąpiły do sieci na podstawie umowy franczyzowej. Łącznie sieć Moya powinna się w tym roku powiększyć o blisko jedną trzecią. W zeszłym roku do sieci dołączyło 18 stacji franczyzowych i 8 własnych

60

placówek, co pozwoliło zamknąć rok 2016 liczbą 132 obiektów w sieci. Wśród flagowych inwestycji z ubiegłego roku nie sposób nie wymienić oddanych do użytku stacji własnych w Elblągu i Tychach. To nowe obiekty zaprojektowane z myślą o kluczowych potrzebach klientów z większych miast. Zarówno lokalizacja tych placówek, jak i zastosowane w nich rozwiązania wyznaczyły dalszy kierunek rozwoju standardów w ramach sieci. Ubiegły rok okazał się również przełomowy dla segmentu stacji automatycznych funkcjonujących w sieci. To placówki dedykowane obsłudze klientów flotowych, zlokalizowane w kluczowych dla przewoźników lokalizacjach. W zeszłym roku uruchomiono aż pięć tego typu obiektów – w Porcie

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

Świecko, Gorzyczkach, Gdyni, Lublinie i Wolicy koło Warszawy. Wprowadzono także szereg udogodnień w ramach programu Moya Firma: do obrotu wprowadzono co-brandową kartę Moya IQ Card (umożliwiającą płatność za paliwo i opłaty drogowe w ponad 1200 punktach na terenie 13 państw Unii Europejskiej), klientom udostępniono nową platformę e-commerce, skrócono czas wydawania kart, rozwinięto dział Biura Obsługi Klientów, oraz uruchomiono możliwość płatności zbliżeniowych dzięki emisji nowych kart z tą funkcją. Wśród najważniejszych czynników zewnętrznych, które wpłynęły na realizację planów rozwoju naszej sieci należy wymienić wejście w życie rozporządzeń w ramach

„pakietu paliwowego”. Na efekty nowych regulacji trzeba było poczekać do końca 2016 roku. W wyniku ograniczenia działalności szarej strefy, zaobserwowaliśmy jeszcze większe zainteresowanie współpracą ze strony właścicieli stacji paliw. Już początek bieżącego roku przyniósł poprawę nastrojów i widoczne ożywienie w inwestycjach. Istotnie już początek roku przyniósł zwiększone tempo rozwoju, zarówno w kontekście dołączania nowych partnerów, jak i oddawania do użytku stacji własnych. Docelowo do końca 2019 roku obiekty własne mają stanowić 20 proc. z 250 planowanych stacji. Na początku lutego Moya uruchomiła stację własną w Rudzie Śląskiej, a pod koniec kwietnia w Warszawie przy ul.


PLANY INWESTYCYJNE

Ordona 1A. Nowa placówka w stolicy pod każdym względem wyróżnia się w sieci – została zaprojektowana przez renomowane studio projektowe Kaniewski Design, funkcjonuje w niej rozszerzony, autorski koncept gastronomiczny Pizza&Caffe Moya i posiada bogato wyposażony sklep z asortymentem typu convenience. W połowie roku uruchomiono także 5 stacji w aglomeracji śląskiej: 2 placówki w Siemianowicach Śląskich i po jednej w Katowicach, Sosnowcu i Świerklanach. Niektóre z nich to obiekty funkcjonujące wcześniej w innych barwach, część to całkiem nowe inwestycje. Jednak wszystkie spełniają najwyższe standardy sieci zarówno pod kątem oferty paliwowej, jak i rozbudowanej oferty gastronomicznej. Do końca roku planowane jest jeszcze oddanie m.in. stacji w Szczecinie, Opolu oraz w Zatorze, po sąsiedzku z największym parkiem rozrywki w Polsce. Oprócz

konsekwentnie realizowanego planu dalszego wzrostu, marka Moya stale rozwija koncepty sklepowe i gastronomiczne obecne na stacjach sieci, wprowadzając m.in. wspomniane już rozwiązanie Pizza&Caffe Moya. Równocześnie dalej stabilnie rozwijany jest segment stacji automatycznych. W tym roku uruchomiono już placówki dla floty w Rusocinie obok Pruszcza Gdańskiego oraz nowoczesny obiekt przy terminalu kontenerowym w Gdańsku. Dzięki dogodnym lokalizacjom stacji Moya w pobliżu przejść granicznych i parków logistycznych oraz przy głównych trasach tranzytowych, firma Anwim jest wiarygodnym partnerem dla klientów flotowych. Obok dołączania nowych stacji partnerskich, operator zadba także o podniesienie standardu w placówkach już funkcjonujących w sieci. W odpowiedzi na potrzeby klientów i w trosce o utrzymanie jednolitych

wzorców, w tym roku zmodernizowanych zostanie około 20 obiektów w sieci Moya. Nowe stacje w niebieskich barwach coraz częściej pojawiają się w dużych miastach. To istotny ruch dla operatora w kontekście zwiększenia dotarcia do klientów indywidualnych. We wzmocnieniu świadomości marki pomagają też zintensyfikowane działania promocyjne, których kulminacyjny moment nastąpi jesienią. Cieszymy się, że okres najbardziej intensywnego wzrostu sieci Moya przypada właśnie na 25-lecie firmy Anwim. To pokazuje tylko, że tak rozbudowane zaplecze i wieloletnie doświadczenie są silnymi filarami sukcesu sieci Moya. Innym jest nasze podejście do partnerów. Od początku budujemy swoją pozycję w oparciu o relacje z właścicielami stacji niezależnych – do każdego podchodzimy indywidualnie i elastycznie. Nie wychodzimy do partnerów z pozycji siły, a oni to

Raport

czują i doceniają – stąd coraz więcej chętnych do ubrania swojej nowej lub istniejącej stacji w nasze barwy. Cały czas pracujemy też nad tym, by nasze stacje spełniały jednolite standardy, w pełni odpowiadały na zmieniające się potrzeby klientów oraz oferowały najwyższą jakość usług. To wielkie wyzwanie, ale wysiłek włożony w ten obszar zauważają zarówno nasi klienci jak i partnerzy. Ogół działań operacyjnych i wizerunkowych prowadzi do stałego umacniania pozycji spółki w ogólnopolskich rankingach. W ostatnim zestawieniu „1000 Największych firm w Polsce”, opracowanym przez „Gazetę Finansową” spółka Anwim znalazła się na 131. miejscu z przychodem na poziomie 2 587 032 tys. zł w 2016 roku. Z kolei na liście 500 dziennika „Rzeczpospolita”, spółka awansowała na 129. miejsce w stosunku do pozycji 138. z ubiegłego roku.  REKLAMA

WYDANIE SPECJALNE Stacja Benzynowa

61


Raport

PLANY INWESTYCYJNE

nowe standardy Sieć PKN Orlen uległa znacznej ewolucji m.in. poprzez maksymalizację wykorzystania potencjału istniejących obiektów, na których sukcesywnie wprowadzane są nowe usługi, jako odpowiedź na rosnące potrzeby klientów oraz zmieniające się trendy na rynku. KRZYSZTOF ŁAGOWSKI dyrektor wykonawczy ds. sprzedaży detalicznej PKN Orlen

W

ciągu minionego półrocza sieć stacji paliw Orlen zwiększyła się do 1754 obiektów. Rozwój dotyczył 41 nowych stacji paliw w tym 12 własnych oraz 29 franczyzowych. Wśród nowych obiektów otwarte zostało Miejsce Obsługi Podróżnych przy drodze ekspresowej S8 w miejscowości Sięganów. Kolejne tego typu stacje powstaną z końcem roku przy autostradzie A1. Będą to dwa Miejsca Obsługi Podróżnych – Wiśniowa Góra oraz w drugiej połowie przyszłego roku MOP Michałowice Północ. Mając na uwadze rosnące oczekiwania klientów związane z poszerzeniem oferty gastronomicznej

62

oraz asortymentu sklepu stworzony został nowy standard stop.cafe 2.0 wraz z O!Shop, który sukcesywnie wdrażany jest zarówno na nowych, jak i istniejących stacjach paliw. Dotychczas w przeciągu sześciu miesięcy zmodernizowaliśmy 89 stacji, przy czym proces będzie kontynuowany, i obejmie docelowo całą sieć. Warto podkreślić, iż w dziewięciu lokalizacjach dokonano już pełnego procesu odbudowy obiektów, w oparciu o nowy standard. Natomiast jedna stacja zrealizowana została w formule niestandardowej – jako dwupoziomowa, wpisując się tym samym w śródmiejską tkankę architektoniczną warszawskiej Starej Pragi.

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

Wprowadzony został również proces optymalizacji sieci, który objął 19 obiektów, zakwalifikowanych do likwidacji. Nie spełniły one aktualnych wymogów odnośnie potencjału sprzedaży lub decyzja stanowiła efekt zmian układów komunikacyjnych. Sieć PKN Orlen uległa znacznej ewolucji również poprzez maksymalizację wykorzystania potencjału istniejących obiektów, na których sukcesywnie wprowadzane są nowe usługi, jako odpowiedź na rosnące potrzeby klientów oraz zmieniające się trendy na rynku. W połowie bieżącego roku PKN Orlen zaangażował się w rozwój usługi carsharingu. Nowa funkcjonalność związana

z wypożyczeniem samochodu na minuty udostępniona została na wytypowanych stacjach w Warszawie i Krakowie. W roku bieżącym, na dwóch stacjach paliw uruchomione zostały punkty ładowania samochodów elektrycznych marki Tesla. Pojawiły się także inne liczne udogodnienia, które w sposób znaczący przyczyniają się do podniesienia komfortu obsługi klientów stacji jak np. rozwój aplikacji mobilnej mFlota, umożliwiającej realizację transakcji flotowych bezpośrednio przy dystrybutorze, czy unowocześnienie systemu kasowo-zarządzającego funkcjonującego w sieci stacji paliw koncernu PKN  Orlen. 


PLANY INWESTYCYJNE

Raport

Przeprowadzamy kolejne inwestycje Rok 2016 i 2017 zaowocował wieloma inwestycjami, które zostały wdrożone w sieci stacji Lukoil. Poniżej prezentujemy kilka najważniejszych wydarzeń w zakresie rozwoju i podniesienia jakości usług na stacjach Lukoil, zarządzanych przez Amic Polska. AGNIESZKA CZAPSKA retail convenience manager Amic Polska

W

marcu 2016 roku rozpoczęliśmy proces wprowadzania nowych paliw klasy premium ECTO Plus i ECTO Diesel na stacjach Lukoil. Proces trwał ponad rok i zakończył się w czerwcu 2017 roku. Obecnie paliwa ECTO są sprzedawane na 109 stacjach: 65 stacji oferuje Diesel ECTO, a 44 stacje sprzedają paliwo ECTO Plus. Paliwa ECTO posiadają innowacyjne składniki, które zwiększają moc silnika i chronią go w trakcie jazdy. Nowe paliwa zawierają więcej środka zmniejszającego tarcie, dzięki czemu silnik pracuje wydajniej, a poszczególne jego elementy są bardziej odporne na zużycie. Benzyna ECTO Plus i olej napędowy ECTO Diesel to najbardziej zaawansowane technologicznie paliwa na stacjach Lukoil, przygotowane po to, by poprawiać osiągi silnika i zapewnić niezapomniane wrażenia z jazdy już od pierwszego tankowania.

Amic Polska konsekwentnie podąża za trendami panującymi na rynku paliwowym, które pokazują, że nowoczesna stacja paliw spełnia również funkcje restauracyjnożywieniowe. W związku z tym od 2016 r. i w 2017 r. Amic Polska realizuje inwestycje związane z modernizacją wybranych stacji i wprowadzeniem nowego konceptu Food Point, który zakłada nowoczesny design sklepu, bogaty asortyment produktów, szeroką ofertę przygotowywanych na miejscu kanapek z dodatkami świeżych warzyw, zapiekanki, panini, sałatki, frytki, świeżo wyciskane na miejscu soki, wypiekane pieczywo i ciastka. W obecnych czasach klienci poszukują smacznych, tanich i świeżych przekąsek przygotowanych na bazie wysokiej jakości produktów. Wszystkie te właściwości są wpisane w koncept Food point. Wnętrze zmodernizowanych stacji jest całkowicie odmienione

i posiada cechy nowoczesnej stacji segmentu premium. Warto zaznaczyć, że w tych lokalizacjach pojawią się nowe rozwiązania – na przykład w zakresie digital marketingu. Stacje zostaną wyposażone w nowoczesne monitory, które uzupełnią komunikację prezentowaną na menuboardach. Obecnie w nowym koncepcie działa 6 stacji: stacja Lukoil 8 Koziegłowy, stacja Lukoil 44 Warszawa Puławska, stacja Lukoil 23 Łazy, Stacja Lukoil 24 Słubice, stacja Lukoil 31 Kraków Libertów, stacja Lukoil 59 Piotrków Trybunalski. Pod koniec sierpnia zostały zakończone prace modernizacyjne na kolejnych trzech stacjach: Stacja Lukoil 21 Katowice Bytkowska, Stacja Lukoil 66 Częstochowa Wojska Polskiego, Stacja Lukoil 76 Wrocław Armii Krajowej. Do końca roku w naszej sieci będzie 14 stacji działających w nowym koncepcie Food point. W przyszłym roku zamierzamy

kontynuować pracę nad kolejnymi stacjami. W 2017 roku w sieci stacji Lukoil został również wprowadzony nowy koncept kawy. Od czerwca na wszystkich stacjach funkcjonują nowe wysokiej jakości ekspresy do kawy Franke A600 oraz Franke Pura. Wprowadzona kawa to nowa mieszanka 100 proc. kawy Arabica pochodzącej z certyfikowanych upraw i opatrzonej logiem jakości UTZ. Asortyment kawy został wzbogacony o dwie nowe pozycje w menu tj. kawa Mocha z dodatkiem czekolady oraz Latte Macchiato. Design kącików kawowych również został mocno odświeżony zgodnie z nowoczesnymi założeniami estetycznymi konsumentów. Zarówno szeroka oferta paliwowa, jak i gastronomiczna na zmodernizowanych stacjach, z pewnością zaspokoją potrzeby klientów indywidualnych oraz flotowych. 

WYDANIE SPECJALNE Stacja Benzynowa

63


Raport

FRANCZYZA I PARTNERSTWO

Wierzymy w moc relacji z partnerami W tym roku sieć Moya przekroczyła liczbę 150 stacji w sieci. Ten sukces nie byłby możliwy gdyby nie zaufanie ze strony właścicieli niezależnych stacji, bo obecnie 130 placówek w barwach Moya to właśnie obiekty franczyzowe. Naturalnie cały czas konsekwentnie rozwijamy naszą ofertę w tym zakresie, jednak jej stałym elementem jest indywidualne podejście do obecnych i potencjalnych partnerów. W połączeniu z atrakcyjnymi warunkami zakupu paliwa i dodatkowymi korzyściami z obecności w sieci tworzy to wyróżnik, dzięki któremu chętnych na dołączenie do niej jest coraz więcej. PIOTR NIEMCZYK dyrektor ds. rozwoju Moya

I

ntensywnie pracujemy nad zwiększeniem liczby stacji własnych w sieci, jednak rozwój franczyzy dalej stanowi dla nas kluczowy element wzrostu, jeden z głównych priorytetów i kół zamachowych prowadzonego biznesu. Nasza oferta dla właścicieli stacji zakłada oczywiście zakup paliw w atrakcyjnych cenach, wsparcie w zakresie modernizacji i dostosowania obiektu do standardów obowiązujących w sieci i szereg korzyści wynikających z obecności w niej i prowadzenia działalności w barwach Moya. Przede wszystkim jednak w biznesie stawiamy na relacje. Od samego początku budujemy swoją pozycję wspólnie z partnerami. Nigdy nie prowadzimy negocjacji z pozycji siły. Rozmawiamy z naszymi partnerami i wspólnie wypracowujemy najlepsze rozwiązania, adekwatne do możliwości i lokalnych uwarunkowań. Staramy się pozostawić właścicielom sporo swobody i wiemy, że to doceniają. Stąd coraz więcej chętnych do ubrania swojej, nowej lub już istniejącej, stacji w nasze barwy. Takie podejście to obopólne

64

korzyści, a współpraca oparta na zaufaniu szybciej procentuje. W kontekście zaopatrzenia w paliwo oferujemy je w bardzo atrakcyjnych warunkach cenowych – niewykluczone, że najkorzystniejszych na rynku. Co więcej, dzięki własnemu programowi badania jakości paliw jesteśmy w stanie ją zagwarantować. Tak samo jak ciągłość dostaw, co bezpośrednio przekłada się na stabilność prowadzonego biznesu, a w przypadku dispatchingu również na wygodę związaną z monitorowaniem stanów magazynowych i planowaniem dostaw właśnie przez dostawcę, a nie właściciela stacji. Dbamy również o wszelkie aspekty związane ze stroną wizualną stacji. W przypadku nowych obiektów doradzamy już na etapie projektowania, a przy rebrandingu służymy pomocą w zakresie jak najbardziej efektywnej modernizacji. To dotyczy nie tylko nowych stacji w sieci, ale również obecnych. W tym roku obok dołączania nowych stacji rozpoczęliśmy również proces podnoszenia standardu w placówkach już

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

funkcjonujących w sieci. To zarówno odpowiedź na zmieniające się potrzeby klientów, jak i dążenie do utrzymanie jednolitych wzorców. W ramach tych działań w tym roku zmodernizowanych zostanie około 20 obiektów w sieci Moya. Nasze rozwiązania franczyzowe umożliwiają również zakup asortymentu sklepowego od centralnych dostawców. I w miarę rozwoju sieci obserwujemy coraz większy stopień zainteresowania naszą ofertą centralną. Jest to spowodowane realnymi korzyściami dla właścicieli stacji, przede wszystkim w postaci wynegocjowanych przez sieć rabatów, ale także pod względem wygody i pewności – nasi franczyzobiorcy mają możliwość zamawiania większości asortymentu u jednego dostawcy, co wiąże się ze znaczącą oszczędnością czasu. Korzystanie z usług dostawcy centralnego pozwala również na przeprowadzanie atrakcyjnych akcji promocyjnych i konkursów dla kasjerów. Niezaprzeczalną korzyścią z obecności w sieci jest również możliwość prowadzenia wspólnych akcji

marketingowych czy promocyjnych. Stale pracujemy nad tym, by i ten segment był dla naszych partnerów jak najbardziej atrakcyjny. Przede wszystkim jednak również rozwijamy go we współpracy z nimi, ponieważ obok działań centralnych pomagamy dobrać aktywności, które pomogą wzmocnić wizerunek danej stacji w środowisku lokalnym. Dodatkowo na bieżąco reagujemy na zmieniające się otoczenie rynkowe, podwyższamy standardy wykonania sklepu, rozwijamy ofertę gastronomiczną, pracujemy nad kompetencjami sprzedażowymi kasjerów. Nawiązujemy współpracę z liderami rynku w swoich segmentach jak np. z ubezpieczycielem Link4, z którym już kolejny rok realizujemy projekt ubezpieczeń komunikacyjnych na stacjach paliw Moya. Rozwijamy naszą ofertę flotową zarówno w ramach karty Moya Firma jak i zwiększania liczby operatorów flotowych, którzy są akceptowani na naszych stacjach. Słuchamy partnerów i klientów. To pozwala nam rosnąć, a naszym partnerom razem z nami. 


FRANCZYZA I PARTNERSTWO

Raport

Polskie Stacje Paliw Huzar znacząca marka na polskim rynku Rynek stacji paliw w ostatnich latach uległ ogromnemu przeobrażeniu. Jedne stacje znikają, inne pojawią się, jeszcze inne zmieniają swojego właściciela. Dotyczy to zarówno stacji koncernowych, jak i prywatnych. Kierowca ma do wyboru duży pakiet różnych stacji, ale do której wróci i zostanie jej stałym klientem, w dużej mierze zależy od właściciela oraz standardów, jakie wdraża i konsekwentnie utrzymuje. Pośród wielu sieci alternatywnymi w stosunku do dużych koncernów i ich stacji franczyzowych są Polskie Stacje Paliw Huzar, należące do prywatnych właścicieli. IRENEUSZ JABŁONOWSKI prezes Huzar PSP

S

przedaż paliw na stacjach Huzar to główny profil działalności sieci, której kluczowym aspektem jest dbałość o kompleksową ofertę dla kierowców. Szanując swoich klientów i odpowiadając na ich potrzeby sieć PSP Huzar podejmuje wielorakie działania, dzięki którym staje się coraz silniejszą, rozpoznawalną i rozwojową marką. By móc utrzymać ten poziom zadowolenia i satysfakcji klientów, zarówno tych stałych, jak i tych, którzy dopiero poszukują odpowiedniego dostarczyciela paliwa, sieć stacji Huzar (w ścisłej współpracy z właścicielami stacji) dąży do umacniania pozycji sieci, opierając współpracę na partnerstwie, otwartości i zaufaniu. Tylko w ten sposób działanie biznesowe jest możliwe, a osiąganie zamierzonych, wspólnych celów realne. Korzyści takiej współpracy dla obydwu stron są obopólne i widoczne. Już po raz kolejny na żadnej stacji należącej do sieci Huzar Inspekcja Handlowa nie stwierdziła nieprawidłowości w pobranych próbkach paliwa. Jest to zatem oznaką dużej dbałości o jakość oferowanych produktów i usług.

Unikatowy model biznesowy, który proponuj Polskie Stacje Paliw Huzar pozwala na prowadzenie swojej działalności bez utraty niezależności i własności, przy jednoczesnym korzystaniu z atutów silnej grupy. W przeciwieństwie do franczyzy, która narzuca konkretne zasady działania, sieć PSP Huzar stwarza możliwość współpracy opartej na dialogu i partnerstwie. Przedsiębiorcy, którzy dołączają do Huzara otrzymują także profesjonalne wsparcie marketingowe, pomoc i doradztwo przy uruchomianiu stacji oraz rebrandingu, bogatą ofertę szkoleń dla pracowników, jak również możliwość łatwego zaopatrywania przystacyjnych sklepów. Badania i analizy polskiego rynku paliwowego pokazują, że prowadzenie biznesu polegającego na sprzedaży paliw płynnych jest znacznie łatwiejsze i korzystniejsze dla właścicieli stacji, gdy przynależą oni do większej całości. Argumentów przemawiających za dołączeniem do naszej sieci jest kilka, natomiast te najważniejsze, które nierzadko podkreślają nasi nowi współpracownicy, to wyłącznie polski kapitał,

możliwość zachowania niezależności, przy jednoczesnym korzystaniu z profitów grupy i realny wpływ na jej rozwój. Dodatkowo właściciele stacji Huzar ponoszą tylko realne koszty związane z powstaniem stacji oraz opłaty na działalność marketingową. Nie ma u nas (tak jak w przypadku franczyzy) opłat od obrotu czy innych ukrytych kosztów. Stawiamy na przejrzystość i jasność w zawieranych przez nas umowach z właścicielami obiektów. Podpisujemy kontrakty na czas nieokreślony, dzięki czemu to właściciel sam decyduje o czasie trwania umowy. Prywatni właściciele stacji z siecią PSP Huzar mogą osiągnąć sukces i umocnić swoją pozycję na rynku branży paliwowej, nie zatracając przy tym swoich, nierzadko wieloletnich tradycji. Potrzeby współczesnego klienta stacji paliw zmieniają się tak szybko, jak otaczająca nas rzeczywistość gospodarcza. Motywuje to sieć PSP Huzar do dynamicznego reagowania na ich oczekiwania, wzbogacania ofertę i rozwijania się, zachowując przy tym najwyższą jakość. Nie osiągnęlibyśmy tego sukcesu,

gdyby nie właściciele stacji, którzy mając dużą samodzielność w decydowaniu o rozwoju swojego biznesu, realizują go, nie zapominając jednocześnie o zachowaniu wysokich standardów. Właściciele stacji dbają o należytą jakość swoich działań, monitorują oczekiwania swoich klientów, ich poziom satysfakcji z obsługi i asortymentu oraz nieustannie dążą do rozwoju zgodnego z obowiązującymi trendami. W tym działaniu mogą liczyć na wzajemną współpracę z innymi uczestnikami sieci PSP Huzar, z którymi wspólnie, podczas cyklicznych spotkań, opracowują strategię działania. Rynek branży paliwowej, nie jest łatwy, dlatego ugruntowanie się na nim wymaga ogromnego zaangażowania i chęci do ciągłego rozwoju. Filozofia działalności PSP Huzar stawia właśnie na takie podejście – aktywny kontakt z klientem, życzliwość i otwartość pracowników stacji oraz atrakcyjne promocje i programy lojalnościowe przygotowane dla klientów to aspekty, dzięki którym Huzar jest doceniamy przez swoich klientów. 

WYDANIE SPECJALNE Stacja Benzynowa

65


Raport

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

Elektromobilność będzie się rozwijać To pewne, że na świecie będzie przybywać aut elektrycznych. Aby rynek tych nowoczesnych pojazdów mógł rosnąć w kolejnych latach, niezbędna jest m.in. infrastruktura umożliwiająca ich ładowanie. O perspektywach i możliwościach rozbudowy na terenie Polski sieci stacji ładowania aut elektrycznych rozmawiamy z RAFAŁEM CZYŻEWSKIM, prezesem zarządu Greenway Infrastructure Poland. Rozmawiał Edwin Kaniuk

Jak według Pana prognoz będzie zmieniał się rynek aut elektrycznych w Polsce? Pewne jest to, że liczba samochodów będzie rosła, początkowo stosunkowo wolno, później, kiedy cena tego typu pojazdów będzie spadała, znacznie szybciej. Kluczowy wpływ na to będzie miała polityka dużych koncernów motoryzacyjnych, które zapowiedziały znaczny wzrost nakładów na rozwój takich pojazdów. Większość z nich zapowiada, że w połowie lat 20-tych udział samochodów elektrycznych w łącznej sprzedaży wynosić będzie 20-30 proc. Oczywiście w tempie wzrostu tego rynku będzie odgrywać też rolę rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów – nie tylko stacji szybkich, ale też półszybkich i wolnych, ulokowanych w miejscach postoju nocnego. Warto dodać, że rozwój elektromobilności to nie tylko zwiększenie liczby samochodów elektrycznych i rozbudowa stacji ładowania, konieczne jest wprowadzenie rozwiązań systemowych, uwzględniających cały ekosystem elektromobilności. Dla rozwoju elektromobilności konieczne jest wprowadzenie zachęt dla kupujących (ulgi w podatkach, dopłaty dla kupujących), a także ułatwień w poruszaniu się takimi pojazdami.

66

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

Ile stacji ładowania elektrycznego powinno być budowanych rocznie, aby odpowiedzieć na potrzeby rosnącego rynku aut elektrycznych? Przede wszystkim, infrastruktura ładowania musi być znacznie liczniejsza niż tankowania. Jako przykład można podać stan Kalifornia w USA, gdzie stopień nasycenia rynku samochodami elektrycznymi kształtuje się na poziomie 2-3 proc., a punktów ładowania jest więcej, niż stacji paliw. To pokazuje, jak duża musi być skala infrastruktury ładowania, by zaspokoić potrzeby. Rozbudowa infrastruktury zależy też od tego, jak duże jest zapotrzebowanie na usługę ładowania w danym miejscu. Już w tej chwili w niektórych miejscach w Polsce kierowcy aut elektrycznych odczuwają niedosyt, choć wg danych takich samochodów jest w kraju tylko ok. 1200. Tak jest np. w Warszawie, gdzie do stacji tworzą się kolejki. Stopień obłożenia naszej testowej ładowarki, znajdującej się w Galerii Mokotów, wynosi ok. 40 proc., co jest bardzo wysokim wynikiem. Zdecydowanie infrastruktura ładowania szybkiego powinna powstawać wzdłuż tras przelotowych, aby zapewnić kierowcom możliwość ładowania na trasie, zaś wolnego i półszybkiego w miejscach postoju nocnego oraz w miejscu pracy, w okolicach centrów biurowych.


NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

Wstępem do budowy sieci stacji ładowania w Polsce mogą być plany rządu, zgodnie z którymi, do 2020 r. ma powstać publicznie dostępna sieć składająca się z 400 punktów szybkiego i 6 tys. punktów wolnego ładowania. Taka infrastruktura ma obsługiwać 50 tys. pojazdów elektrycznych w Polsce w 2020 r. Rząd zadeklarował też wcześniej cel miliona samochodów elektrycznych w 2025 r.

Ile gniazd / stanowisk ładowania powinna posiadać jedna stacja, aby zapewnić sprawną obsługę elektrycznych aut? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na takie pytanie, gdyż uzależnione jest to przede wszystkim od zapotrzebowania na takie usługi w danym miejscu. W ruchliwych punktach, takich jak miejsca obsługi podróżnych przy autostradach, duże centra handlowe w miastach, już w niedalekiej przyszłości trzeba będzie budować stacje wielostanowiskowe. Ważne, by ładowarka obsługiwała wszystkie istniejące standardy ładowania szybkiego, tj. CHAdeMO, CCS oraz różne wtyczki dla ładowania prądem zmiennym (Typ 1 i 2). Zapewnia to możliwość ładowania różnych marek samochodów elektrycznych, w których producenci stosują zróżnicowane rozwiązania.

Jaki jest koszt budowy całej stacji ładowania samochodów elektrycznych i jaki jest koszt budowy stanowiska ładowania dla jednego samochodu? Koszt budowy stacji to suma kilku składników: zakupu ładowarki, prac projektowych i instalacyjnych. W przypadku szybkiego

Raport

ładowania koszt samej ładowarki to kwota ok. 80-120 tys. zł w zależności od specyfikacji technicznej takiego urządzenia. Koszty prac projektowych i instalacyjnych zależą głównie od odległości od miejsca przyłączenia do sieci. Mogą się wahać między 20 a 80 tys. zł. Zatem całkowity koszt wynosi między 100 a 200 tys. zł. Koszty te nie obejmują zakupu gruntu i przygotowanie miejsca dla parkowania samochodów w trakcie ładowania. Jeśli to się dodatkowo uwzględni, koszt jednego punktu może być istotnie większy. Czy obiekty takie, jak stacje paliw, powinny spełnić dodatkowe normy prawne lub techniczne, aby wybudować na swoim terenie punkty ładowania samochodów elektrycznych? Urządzenia do ładowania nie mają określonych norm, które należy spełniać przy ich lokowaniu. To, co ważne, to zapewnienie miejsc postojowych tylko dla pojazdów podczas ładowania, oznakowanie takiego miejsca. Jednak lokowanie punktów ładowania w takich miejscach pociąga za sobą spełnienie norm, jakie spełniać muszą konwencjonalne stacje paliw. Zatem wybudowanie punktu ładowania na stacji paliw musi je uwzględniać. Warto dodać, że stacje paliw są bardzo dobrymi miejscami do lokowania punktów ładowania. Samochód elektryczny ładuje się min. 20-30 minut i tyle czasu kierowca spędza na stacji. Posiadanie sklepu lub punktu gastronomicznego, toalety w punkcie ładowania sprawia, że kierowca może spędzić ten czas korzystając z tych udogodnień. Dane z rynków zachodnich wskazują, że zwłaszcza posiadanie ładowarki sieciowej znacząco zwiększa obroty w danej lokalizacji.  REKLAMA

WYDANIE SPECJALNE Stacja Benzynowa

67


Raport

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

Social Z roku na rok w działaniach marketingowych wzrasta znaczenie mediów społecznościowych, które stają się głównym kanałem komunikacji digitalowej. Z jakich więc narzędzi powinny skorzystać firmy, by jak najlepiej wykorzystać potencjał mediów społecznościowych? PAWEŁ DĄBROWA, ekspert ds. social media

M

edia społecznościowe są narzędziem, którego celem jest stworzenie społeczności wokół marki. To one umożliwiają budowanie relacji z klientami, która następnie przekłada się na intencje zakupowe Co zatem zrobić, aby to spowodować? Nie da się w prosty sposób odpowiedzieć na to pytanie. Wszystko zależy od wielu czynników, m.in. specyfiki danej marki czy segmentacji jej klientów. Przecież zupełnie inne komunikaty marketingowe należy kierować do

68

lokalnego taksówkarza, inne do kierowcy tira, udającego się w dalekie trasy, a jeszcze inne do kierującej samochodem osobowym matki trójki dzieci. W artykule skupię się więc na trzech uniwersalnych narzędziach, które większość marek w branży paliwowej może wykorzystać w swojej strategii. Będą to: research sieci w celu budowy odpowiednich treści, funkcja geolokalizacji oraz wykorzystanie bazy CRM klientów, dzięki narzędziu grupy niestandardowych odbiorców.

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

Research sieci i budowa odpowiednich treści Marki po-winny sobie uświadomić, że jeśli w dzisiejszym świecie, pełnym setek komunikatów, chcą zainteresować klienta, muszą odpowiedzieć na jego oczekiwania. Muszą nadawać na tych samych falach co konsument. Muszą wejść w jego buty. Aby to zrobić konieczna jest analiza słów kluczowych, czyli zapytań kierowanych przez użytkowników wyszukiwarek internetowych. W tym celu warto skorzystać

z narzędzia Answer The Public (http://answerthepublic.com), które przedstawia co użytkownicy Google i Bing szukają w sieci, jakie są ich potrzeby oraz w jaki sposób formułują zapytania. Dzięki temu narzędziu będzie wiadomo, co interesuje użytkowników, więc będzie można stworzyć treści, które są najbardziej pożądane przez grupę docelową. W końcu skuteczny marketing treści zależy od stworzenia użytecznego, atrakcyjnego materiału, ale nawet najlepszy artykuł nie będzie


NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

interesujący, jeśli odpowiada on na pytanie, o które nikt nie pyta. Do wykonania analizy rynku pomocne mogą być także narzędzia, takie jak Google Trends (https:// trends.google.pl), planer słów kluczowych (https://adwords.google. pl/KeywordPlanner) czy monitoring mediów (Brand24, Sentione). Posłużyć mogą one do zbadania trendów marketingowych oraz monitorowania określonych wypowiedzi w internecie na temat marki lub interesującego zagadnienia. Po wykonaniu takiej analizy będzie wiadomo czym żyją konsumenci w sieci i co ich interesuje. Z researchu sieci dowiedziałem się, że przedsiębiorcy szukają informacji o tym, jak powinni księgować faktury za paliwo oraz czy paliwo na stacji XYZ jest dobrej jakości. Natomiast kierowców tirów interesują stacje z prysznicem oraz punkty z darmowym obiadem, w zamian za zatankowanie określonej ilości paliwa. Jeszcze inne grupy klientów interesuje jakość kawy czy promocje hot dogów. Dzięki tej wiedzy niezależne stacje paliw mogą walczyć z markerem somatycznym, jakim jest przekonanie, że niezrzeszone stacje benzynowe oferują paliwo gorszej jakości. Mając tę wiedzę, niezależne stacje paliw mogą stworzyć kampanię w social mediach, prezentującą jakość ich paliw czy oferującą zwrot pieniędzy niezadowolonym klientom. Natomiast duże sieci mogą targetować reklamy do kierowców tirów, informując ich, na której stacji znajdą interesujące ich usługi.

słabe punkty i błędy w marketingu mediów społecznościowych. Najczęściej powtarzającym się błędem, także dużych marek, była zła segmentacja, a następnie złe targetowanie reklam. Jestem zdania, że klienci lubią reklamy, które mają ciekawą, angażującą kreację, odpowiadającą na ich potrzeby. Nie cierpią natomiast reklam, które nie są do nich dopasowane. Ten drugi rodzaj reklam zazwyczaj prowadzi ich do irytacji, gdyż zabiera im cenny czas. Bo niby dlaczego kierowcę, jadącego z Krakowa do Warszawy, ma zainteresować promocja na stacji w pobliżu Wrocławia? Co więc należy zrobić, aby precyzyjnie trafić do klientów? Odpowiedź tkwi w geolokalizacji, czyli narzędziu Facebooka, który daje możliwość emisji reklamy w określonym miejscu. Umożliwia to funkcja GPS, lokalizująca użytkownika. Dzięki temu można dotrzeć z reklamą do konkretnego użytkownika w odpowiednim miejscu i czasie. Dopasowanie komunikatów do potrzeb potencjalnych klientów wpływa na efektywność kampanii reklamowych. Korzystając z tej funkcji, można dotrzeć do lokalnej społeczności. Oprócz kierowcy, wpływ na wybór stacji mają także pasażerowie, którzy sporą część podróży spędzają na przeglądaniu aktualności na Facebooku. Mając tę wiedzę, przy użyciu geolokalizacji jest możliwe targetowanie do nich reklamy. Wówczas dotrze ona do pasażerów, którzy są na trasie w pobliżu danej stacji benzynowej. Można im również rozdać na Facebooku specjalny kod rabatowy czy zaproszenie na darmową kawę, która zmotywuje ich do odwiedzenia stacji.

W jaki sposób to zrobić? W menedżerze reklam Facebooka lub Power Editorze (zaawansowanym narzędziu reklamowym Facebooka) wybierz cel reklamy „Wizyty w firmie”. W sekcji „Grupa odbiorców” kliknij opcję „Wybierz lokalizację”. Dzięki temu będziesz mógł określić lokalizację swojej kampanii. Oczywiście, jeśli posiadasz więcej punktów, warto dodać więcej lokalizacji. Możesz to zrobić przez opcję „Dodaj wiele lokalizacji”. Po zakończeniu koniecznie zapisz wszystkie lokalizacje, by móc je wykorzystywać w kolejnych kampaniach. Lokalizacje możesz dodawać przez upuszczenie pinezki lub wpisanie adresu lokalizacji. Gdy określiłeś już swoje lokalizacje, pozostaje Ci tylko określenie terenu, wokół którego reklama ma działać np. promień 10 km.

Raport

Facebooku, a przez to targetować do ściśle określonej bazy reklamy. W czym może Ci to pomóc? Jak wykazują badania firmy doradczej McKinsey & Company, różnica 5 groszy na litrze paliwa na stacji markowej i 10 groszy na litrze paliwa na stacji niezależnej powoduje tzw. punkt przegięcia, czyli zmianę stacji, w której kierowca zatankuje paliwo (Harvard Business Review Polska nr 37, artykuł: Chcesz zwiększyć zyski? Podziel rynek na mikrorynki, Sz. Józefowicz i D. Zapłata). Przyznanie więc rabatu przez social media, w postaci kodu lub kuponu o określonej wadze względem konkurencji, powinno spowodować, że klient wróci do naszej sieci. Żeby korzystać z tego narzędzia, należy stworzyć grupę niestandardowych odbiorców, czyli w tym wypadku osób, które posiadają

media Jak nie przepalać budżetów? Analizując kampanie reklamowe różnych stacji paliw, znalazłem Zapytanie

Odpowiedź marki

Jak księgować faktury za paliwo?

Stworzenie tutoriali na Youtube, prezentujących sposób rozliczania faktur paliwowych

Czy paliwo na stacji XYZ jest dobrej jakości?

Reklama prezentująca jakość paliwa

Gdzie znajdę stacje z prysznicem?

Prezentacja mapy z zaznaczonymi stacjami benzynowymi z prysznicami, skierowana do kierowców tirów

Źródło: Opracowanie własne autora

Źródło: www.business.facebook.com

CRM Co zrobić, aby klient wrócił? Dane branżowe pokazują, że kierowcy posiadają kilka kart lojalnościowych różnych sieci stacji paliw. Taka karta stwarza dodatkowe możliwości kontaktu z klientem. Mając jego numer telefonu lub adres mailowy można połączyć właścicieli karty lojalnościowej z ich profilami na

kartę lojalnościową Twojej stacji paliw. W tym celu w programie Power Editor przejdź do zakładki Zasoby -> Grupy odbiorców -> Utwórz grupę odbiorców -> Grupy niestandardowych odbiorców. Przy tworzeniu tego typu kampanii dostępne są różne opcje. Kliknij plik z danymi klientów.

WYDANIE SPECJALNE Stacja Benzynowa

69


Raport

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

Źródło: www.business.facebook.com

Następnie wybierz funkcję „Dodaj klientów z własnego pliku lub skopiuj i wklej dane”. Źródło: www.business.facebook.com

Plik może mieć format CSV lub TXT. Pamiętaj, aby oddzielić każdy typ danych osobną komórką, tj. imiona, nazwiska, adres mailowy, numer telefon etc. Dzięki temu możliwe będzie automatyczne wykrywanie typów danych przez Facebooka. Po dodaniu danych i zmapowaniu ich możesz targetować reklamy do swojej bazy CRM.

Źródło: www.business.facebook.com

Po kliknięciu pojawi Ci się panel, gdzie będziesz mógł dodać swoją bazę CRM.

Źródło: www.business.facebook.com

70

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE


NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

Raport

Targetując reklamy przy pomocy bazy CRM, warto zastanowić się także nad stosunkowo nową funkcją utworzenia grupy podobnych odbiorców, określaną na podstawie pomiaru wartości życiowej klienta (LTV). Wartość życiowa klienta to wartość zysku netto, jaki osiągnie przedsiębiorstwo, dzięki transakcjom z danym konsumentem w określonym czasie w przyszłości. Poprzez udostępnienie Facebookowi informacji dotyczącej LTV naszych klientów, jesteśmy w stanie dotrzeć do osób podobnych do najbardziej dochodowych klientów w branży. Dzięki temu można pozyskać najlepszych klientów. Oczywiście, dotarcie do nich jest dużo droższe, ale często jest warte swojej ceny. Aby to zrobić, należy w sekcji grupy niestandardowych odbiorów -> plik z danymi -> wybrać opcję „Utwórz grupę niestandardowych odbiorców z LTV”.

Źródło: www.business.facebook.com

Źródło: www.business.facebook.com

Następnie należy zmapować wartość klienta z resztą wgranych danych.

Po otrzymaniu takiej bazy, Facebook sam wyszuka osoby podobne do najlepszych klientów. Dzięki temu będzie można kierować do nich swoje reklamy. Jak widzisz, metod wykorzystania narzędzi w social mediach jest wiele. W artykule pokazałem Ci tylko część z nich, starając się wybrać te, które będą uniwersalne w tej branży. Mam nadzieję, że zachęcą Cię one do przetestowania różnych kreacji i sposobów targetowania reklam w celu wybrania najefektywniejszej.  REKLAMA

PAWEŁ DĄBROWA ekspert ds. social media. Obecnie zarządza mediami społecznościowymi w Tchibo Polska, odpowiada za prowadzenie kampanii reklamowych oraz kampanii z influencerami. Prowadzi także zewnętrzne projekty konsultingowe z zakresu mediów społecznościowych. Wykorzystując swoje kompetencje w marketingu internetowym stworzył kampanię społeczną „Możesz to zmienić”, która dotarła do blisko 10 mln osób i została wybrana Kampanią Społeczną Roku 2015. Zarządzał strategią marketingową, komunikacją zewnętrzną i public relations kampanii. Odpowiadał także za media społecznościowe kampanii. Jego publikacje dotyczące kampanii w social media pojawiały się w branżowych serwisach, takich jak nowymarketing.pl, proto.pl czy marketingprzykawie.pl

STACJA BENZYNOWA NA SPRZEDAŻ Przedmiotem sprzedaży jest działająca Stacja Paliw wraz z myjnią bezdotykową i działkami pod dodatkową inwestycję, położona w powiecie żywieckim (koncesja do 31 XII 2030 r.) Szczegóły oferty dostępne po kontakcie z: Kancelaria Prawna „Replika” s.c. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 40. Telefony: 18/33 71 537 lub 604 798 568. e-mail kancelariareplika@op.pl

WYDANIE SPECJALNE Stacja Benzynowa

71


Raport

SKLEP I GASTRONOMIA

Napoje energetyzujące cieszą się rosnącą popularnością Jak wynika z danych CMR, w ciągu ostatniego roku obroty sklepów małoformatowych do 300 mkw. wzrosły o blisko 4 proc. w porównaniu do roku ubiegłego (porównaniu lipiec 2016 – czerwiec 2017 vs. lipiec 2015 – czerwiec 2016). Napoje energetyzujące, które w tym formacie sklepów odpowiadają za blisko 1 proc. całkowitej wartości sprzedaży oraz niemal 3 proc. wszystkich transakcji (lipiec 2016 – czerwiec 2017), cieszą się rosnącą popularnością, a obroty generowane przez tę kategorię systematycznie wzrastają. MARZENA LECH Centrum Monitorowania Rynku

T

ylko w ciągu ostatniego roku (lipiec 2016 – czerwiec 2017) wartość sprzedaży napojów energetyzujących wzrosła o 10 proc. w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej oraz o 25 proc. w porównaniu do okresu lipiec 2014 – czerwiec 2015. W sklepach spożywczych do 300 mkw. sprzedaż charakteryzuje się silną sezonowością, liczba transakcji wzrasta w okresie wiosennym, natomiast szczyt sprzedaży przypada na miesiące letnie. Podobna sezonowość występuje dla napojów energetyzujących. Im wyższe temperatury, tym chętniej klienci sklepów małoformatowych wkładają do koszyków

72

energetyki. W czerwcu 2017 liczba paragonów zawierających napoje energetyzujące była niemal dwukrotnie wyższa niż w styczniu 2017. Popularne energetyki mają zapewnione miejsce na półkach sklepów przez cały rok, w okresie od lipca 2016 do czerwca 2017 sprzedawane były w ok. 96 proc. sklepów spożywczych do 300 mkw. Latem właściciele sklepów dbają jednak, aby zapewnić konsumentom szerszy wybór. W styczniu 2017 na półkach sklepów małoformatowych dostępnych było średnio 10 warian tów napojów energetyzujących, w czerwcu 2017 klienci wybierać mogli już spośród trzech

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

wariantów więcej niż w okresie zimowym. Na rynku napojów energetyzujących niemal 70 proc. obrotów generowane jest przez trzech głównych graczy: Food Care ze swoją topową marką Black, Red Bull oraz Maspex z marką Tiger. Pod względem udziałów w wartości sprzedaży liderem jest marka Red Bull, która w czerwcu 2017 odpowiadała za ponad 22 proc. całkowitej wartości sprzedaży energetyków w sklepach małoformatowych. Pozostałe miejsca

na podium zajmują Black – blisko


SKLEP I GASTRONOMIA

22 proc. udziałów w obrotach oraz Tiger, z udziałami na poziomie 18 proc. Pod względem udziałów w liczbie transakcji najczęściej wybieraną marką jest Black, który w czerwcu 2017 roku znalazł się na niemal co czwartym paragonie z napojem energetyzującym. W ciągu ostatniego roku rosnącą popularnością cieszy się Monster (Monster Beverage), w okresie od lipca 2016 do czerwca 2017 udziały marki w wartości sprzedaży wzrosły o ponad 2 punkty procentowe w porównaniu

do analogicznego okresu rok wcześniej. Konsumenci od popularnych energetyków nie oczekują już tylko pobudzającego działania, coraz częściej szukają produktów, które przyciągają również wyjątkowym smakiem. CMR z roku na rok obserwuje rosnące znaczenie segmentu energetyków smakowych. W czerwcu 2017 warianty smakowe odpowiadały już za ok. 15 proc. całkowitej wartości sprzedaży napojów energetyzujących. W ostatnim miesiącu najchętniej wybieranym produktem spośród wariantów smakowych był Black Mojito 250 ml (Food Care), który odpowiadał za ok. 2 proc. wszystkich transakcji z zakupem napojów energetyzujących w sklepach małoformatowych do 300 mkw. Również producenci dbają, aby

Raport

Napoje energetyzujące – udział producentów w wartości sprzedaży (sklepy małofrmatowe do 300 m kw., lipiec 2016 r. – czerwiec 2017 r.)

24%

28%

Food Care Red Bull Maspex Monster Beverage

8%

23%

18%

Pozostali

Źródło: CMR

w portfolio marki nie zabrakło wariantów smakowych. Spośród nowych produktów wprowadzonych na rynek w 2017 ponad połowę stanowiły nowości smakowe, a wśród nich kolejne energetyki od takich gigantów jak Red Bull (Red Bull Summer Edition kiwi-jabłko 250 ml) czy Tiger (Tiger Wall Street mango-acailimonka 250 ml), które w czerwcu 2017 generowały po blisko 1 proc. całkowitej wartości sprzedaży napojów o działaniu pobudzającym. Klienci sklepów małoformatowych chętnie sięgają po energetyki w trakcie całego tygodnia, nieco większa liczba transakcji raportowana jest w piątki. Relatywnie często napoje energetyzujące trafiają do koszyków porannych, wraz z rogalikami czy batonami. Napoje

energetyzujące często są powodem wizyty w sklepie, niemal 30 proc. klientów sklepów spożywczych do 300 mkw., którzy dokonali zakupu popularnych napojów, nie włożyło do swojego koszyka nic więcej. W rankingu top 1000 produktów w sklepach małoformatowych przygotowanym przez Centrum Monitorowania Rynku w czerwcu 2017 (na podstawie udziałów w liczbie transakcji) znalazło się jedenaście napojów energetyzujących. Na szesnastej pozycji wśród najczęściej kupowanych produktów zaraportowany został Black 250 ml (Food Care), a na dwudziestej Tiger 250 ml (Maspex). Wśród artykułów najchętniej wybieranych przez klientów znalazły się również energetyki N-Gine, Red Bull, Monster oraz Rockstar. Biorąc pod uwagę wielkość opakowania, napojów energetyzujących konsumenci najczęściej decydują się na zakup najmniejszych opakowań produktu. Energetyki w opakowaniu 250 ml stanowią ponad 80 proc. wszystkich transakcji. Dokonując zakupów, klienci sklepów spożywczych do 300 mkw. najczęściej decydują się na kupno jednego opakowania produktu. Średnia cena za 250 ml napoju energetyzującego w sklepach małoformatowych wyniosła w ciągu ostatniego roku ok. 2,3 zł. Najdroższą marką pozostaje Red Bull – za 250 ml tego napoju energetyzującego w czerwcu 2017 konsumenci zapłacili średnio 4,7 zł. Wśród najtańszych wariantów znalazły się natomiast marki własne. 

WYDANIE SPECJALNE Stacja Benzynowa

73


Raport

SKLEP I GASTRONOMIA

Jedzenie podróży

w

Czy polscy kierowcy lubią zatrzymywać się podczas podróży na posiłek? Jakie posiłki wybierają? Co jest dla nich najważniejsze przy wyborze miejsca? – między innymi na te pytania odpowiada badanie ARC Rynek i Opinia „Jedzenie w podróży”. ADAM CIOŁEK Project Manager ARC Rynek i Opinia Posiłek podczas dłuższej podróży najchętniej w lokalu sieciowym Niemal połowa kierowców (49 proc.) przyznaje, że podczas podróży dłuższej niż 150 km lubi zatrzymać się na posiłek. 41 proc. kierowców wybiera w tym celu lokal sieciowy, np. KFC czy McDonald’s, a 43 proc. ma nawet stałe miejsca, w których robi przerwę. Najbardziej istotnymi aspektami przy wyborze miejsca na posiłek są dla respondentów: świeżość serwowanych produktów oraz czystość lokalu. Najmniej istotnym – możliwość zakupu posiłku w systemie drive-through. Tylko co piąty kierowca twierdzi, że woli zjeść posiłek w samochodzie, bez zatrzymywania się.

sobie podróży samochodem bez kawy – na trasach dłuższych niż 150 km aż 80 proc. kierowców kupuje kawę zawsze lub bardzo często. Co trzeci kierowca przyznaje, że nie akceptuje spożywania posiłków w samochodzie.

A może kuchnia tradycyjna?

Co najchętniej wybierają kierowcy?

Kierowcy biorący udział w badaniu ARC Rynek i Opinia wskazują na potrzebę większej różnorodności potraw, np. wzbogacenie oferty o większy wybór zup, pierogów czy sałatek. Już teraz taka oferta dostępna jest w wybranych placówkach. Z badania dotyczącego satysfakcji klientów stacji paliw wynika, że najlepszą ofertę gastronomiczną ma zdaniem kierowców sieć stacji paliw prowadzona przez koncern PKN Orlen. 

Kierowcy w drodze zwracają mniejszą uwagę na zasady zdrowego odżywiania – często pozwalają sobie na jedzenie typu fast food, czyli hot dogi, zapiekanki, hamburgery – głównie ze względu na szybkość podania. Jest to bowiem trzeci najważniejszy czynnik przy wyborze lokalu. Pierwszym jest świeżość potraw, drugim zaś – czystość lokalu. Niemal połowa respondentów (48 proc.) przyznaje, że nie wyobraża

Informacje o badaniu: Badanie zostało zrealizowane w maju 2017 roku przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI na celowej próbie N = 1051 kierowców, którzy w ciągu ostatniego roku odbyli co najmniej 3 podróże samochodem na odległość co najmniej 150 km oraz podczas co najmniej jednej z nich skorzystali z zakupu posiłku lub przekąsek.

74

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

76

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE


Dostęp do treści publikowanych w tym miejscu mogą mieć wyłącznie podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub handlem artykułami alkoholowymi/tytoniowymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

WYDANIE SPECJALNE Stacja Benzynowa

77


Raport

SKLEP I GASTRONOMIA

Kabanosy wkraczają w segment przekąsek Na rynkach zachodnich obserwujemy dynamiczny rozwój kategorii przekąsek mięsnych. Widzimy ten trend i on zaczyna być coraz bardziej zauważalny w Polsce – mówi TOMASZ TARCZYŃSKI, dyrektor marketingu Tarczyński w rozmowie z naszą redakcją. Dlaczego warto mieć kabanosy w swojej ofercie na stacji benzynowej? Kategoria spożywcza prężnie się rozwija, a jej najszybciej zmieniającym i rozrastającym się segmentem są przekąski. Dziś wiemy, że kabanosy są przez konsumentów zaliczane do produktów postrzeganych jako przekąski. Zdajemy sobie też sprawę jak ważne jest dla stacji budowanie atrakcyjnej oferty przekąskowej, szczególnie wariantów typowo impulsowych, stąd też rekomendujemy, aby znalazły się w niej właśnie kabanosy. Na rynkach zachodnich obserwujemy dynamiczny rozwój kategorii przekąsek mięsnych. Mięso w ciekawej formie może stanowić znakomite zaspokojenie głodu w ciągu dnia – czy to do posiłku, czy jako przekąska pomiędzy posiłkami. Widzimy ten trend i on zaczyna być coraz bardziej zauważalny w Polsce. Kabanosy są świetną, pełnowartościową przekąską. To porcja elegancko zapakowanego, szlachetnie suszonego mięsa, a zatem solidna dawka naturalnego białka. Można je zjeść szybko i wygodnie, co jest ważne dla klientów stacji, którzy zwykle spieszą się i chcą szybko przekąsić coś sycącego. Potrzebują energii do dalszej drogi lub chcą kupić szybko coś, co będzie im towarzyszyć w dalszej podróży – będzie smaczne i sycące. Kabanosy w 100 proc. odpowiadają na te potrzeby. Warto dodać także, że kabanosy to produkty całoroczne, nie wykazują sezonowości, która bywa uciążliwa

78

w przypadku niektórych kategorii produktowych. Kabanosy dobrze sprzedają się przez cały rok.

Jakie rodzaje kabanosów są najchętniej wybierane na stacjach benzynowych? Im kabanosy cieńsze, tym bardziej kojarzą się przekąskowo. Stąd też w przypadku stacji zdecydowanie najlepiej rotują cienkie kabanosy Exclusive. Tarczyński ma sporo wariantów opakowań w tej linii produktowej. Z doświadczenia wiemy, że na stacjach dobrze sprzedają się nawet te duże warianty gramatur, z którymi konsument jest już od lat oswojony – 120 g lub 90 g. Mocną stroną tej oferty jest szeroki wachlarz smaków do wyboru. Kabanosy te są wybierane często w ramach zakupów planowanych – gdy konsument przyjeżdża na stację po małe zakupy. Wierzymy jednak, że przyszłością dla stacji są przede wszystkim warianty impulsowe – takie jak 50 g, czy Mini GO! 25 g. One funkcjonują zarówno jako typowy impuls, konsumowany samodzielnie, na mały głód w ciągu dnia lub jako produkt komplementarny dla innych kategorii – na przykład różnego rodzaju napojów. Z racji dostępności różnych formatów, sięgają po nie zarówno mężczyźni, jak i kobiety, czy rodzice z myślą o podróżujących z nimi dzieciach. Warto więc mieć różne rodzaje w ofercie, aby każdy konsument znalazł wariant dla siebie.

Gdzie kabanosy powinny być eksponowane?

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

Zaletą kabanosów jest fakt, że nie muszą być przechowywane w lodówce. To produkt suszony, więc zalecana jest temperatura pokojowa. Dla stacji to komfort – kabanosy mogą być wyeksponowane praktycznie w każdym miejscu. Mogą generować obrót z przestrzeni dotąd niehandlowych – Tarczyński ma w ofercie szeroką gamę standów i niestandardowych materiałów POS, z których można zbudować przyjemną wizualnie i skuteczną ekspozycję – szytą na miarę i możliwości stacji. Na pewno warto przemyśleć w jakich okolicznościach klienci mogą sięgnąć po kabanos. Spora część konsumentów kupi kabanosy przy okazji zakupów komplementarnych – zwłaszcza piwa, czy innych alkoholi lub przekąsek słonych. Warto zatem znaleźć się wśród nich. Z doświadczenia wiemy także, że kabanosy w małych gramaturach świetnie rotują w strefach przykasowych. Są racjonalnym impulsem – można je wszędzie zabrać ze sobą, zjeść szybko i wygodnie, a zaspokoją głód na dłużej. Mięso jest postrzegane jako pewny posiłek w trakcie podróży – daje siłę i energię do dalszej drogi.

Czy planujecie Państwo nowości produktowe z myślą o klientach stacji benzynowych? Na pewno planujemy rozwijać ofertę produktów impulsowych. W tym roku wyszliśmy z inicjatywą wykraczającą poza kategorię

kabanosów i wprowadziliśmy nowość: kabanosa wieprzowego w bułce: Snaxy. Zauważyliśmy, że istnieje spora grupa konsumentów, którzy na mały głód mają w zwyczaju kupować kabanosy i pieczywo. Postanowiliśmy im wyjść naprzeciw i zaoferować gotowy produkt. To bardzo praktyczna przekąska, a dla niektórych gotowy mini posiłek, który można spokojnie zjeść w samochodzie, bo Snaxy jest tak przygotowany, że nie kruszy się i nie brudzi rąk. Jesteśmy przekonani, że to produkt, który świetnie sprawdzi się na stacjach benzynowych – szczególnie dla tych osób, którzy nie mają czasu czekać na ciepłego hot-doga, lub chcieliby coś podobnego zjeść później. Snaxy można zjeść jak batonik, zachowując czyste ręce. I można go zabrać ze sobą wszędzie.

Jak widzicie przyszłość kabanosów? Mamy ambitne plany rozwoju, bo widzimy, że idea jedzenia mięsa w charakterze przekąski przyjmuje się w Polsce. Wiemy, że kabanosy już od dawna nie są produktem konsumowanym wyłącznie w domu – to świetne produkty do zabrania ze sobą i do przekąszenia również w pracy, na wycieczce, czy w szeroko rozumianej podróży – zarówno wakacyjnej, jak i tej codziennej – do pracy, szkoły, czy z powrotem do domu. Konsument przyzwyczaja się, że te produkty są w ofercie każdego sklepu – będzie ich więc szukał także na stacjach. 


Raport

SKLEP I GASTRONOMIA

W 2017 roku nadal trwają dyskusje na temat kształtu regulacji, które będę miały wpływ na polską branżę handlową, w tym również na rynek sklepów działających przy stacjach paliw. MACIEJ PTASZYŃSKI dyrektor generalny Polskiej Izby Handlu Ustawa o przewadze kontraktowej

WAŻNE są kompromisy

80

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

12 lipca weszła w życie ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Ma ona rozwiązywać spory między dostawcami, a odbiorcami produktów spożywczych i rolnych, a także chronić mniejszych producentów. Uważam, że stanie się odwrotnie, bo rynek producentów żywności jest w Polsce zdominowany przez zagraniczne koncerny. Na przykład w kategoriach: jogurtów, piwa, żywności dziecięcej czy karmy dla zwierząt udział pięciu największych producentów wynosi ponad 90 proc. W kolejnych kilku kategoriach (przetwory, alkohole, żywność w puszkach czy przekąski) udział pięciu największych producentów wynosi ponad 80 proc. Według danych Polskiej Izby Handlu dystrybucja żywności jest w dużo większym stopniu rozdrobniona. To powoduje olbrzymią dysproporcję, która w świetle ustawy, zostanie jeszcze powiększona. Dlatego pierwszym z naszych postulatów była konieczność uwzględnienia w ustawie katalogu nieuczciwych praktyk stosowanych przez wielkich dostawców wobec nabywców, w szczególności mniejszych. Możliwość wprowadzenia anonimowych zgłoszeń o wykorzystywaniu przewagi przez sieci handlowe może doprowadzić do wypchnięcia z rynku mniejszych producentów. Duże podmioty, aby zminimalizować ryzyko, będą chciały podpisywać umowy z podobnymi wielkością firmami spożywczymi, by uniknąć potencjalnego zagrożenia skarżenia ich. To może doprowadzić do bankructwa wielu producentów szczególnie mniejszych, likwidacji wielu miejsc pracy i nadpodaży żywności na rynku.

Podatek od handlu Komisja Europejska podjęła decyzję – podatek obrotowy od handlu narusza zasady uczciwej konkurencji i jest nieuzasadnioną pomocą państwa. Wobec tego trzeba odstąpić od nałożenia podatku na handel w Polsce, jeżeli wersja podatku ze skalą progresywną nie może wejść w życie. Podatek liniowy na poziomie np. 1 proc. sprawi, że obciążenie handlu niezależnego wzrośnie pięciokrotnie. Skorzystają na tym jedynie sieci dyskontów, bo ich rentowność to ok. 3-4 proc., a mniejszych sklepów to 0,5-1,5 proc. Zatem po zapłaceniu podatku liniowego tylko dyskonty nadal będą dochodowe. Spowoduje to likwidację tysięcy sklepów, miejsc pracy i spadek przychodów budżetowych większy niż planowane zyski z podatku od handlu.

Zakaz handlu w niedzielę Przedstawiciele branży handlu reprezentowani przez kilka organizacji przedstawili wspólne rozwiązanie dotyczące zakazu handlu w niedzielę. Zaproponowaliśmy dwie wolne niedziele zagwarantowane w Kodeksie Pracy. Jest to kompromis – da on pracownikom czas wolny w niedzielę, ale nie będzie trzeba zamykać sklepów. W opinii całej polskiej branży handlowej, jest to jedyne rozwiązanie zabezpieczające wszystkie strony – zarówno pracowników, konsumentów, jak i przedsiębiorców. A co najważniejsze, jest to najwyższa forma ochrony dla pracowników handlu sieciowego i sieci kupieckich, spośród których już teraz ponad 90 proc. zatrudnionych jest na podstawie umowy o pracę. Odpowiednia nowelizacja Kodeksu Pracy spełnia więc założenia obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. 


Raport

SKLEP I GASTRONOMIA

Kierowcy oceniają Monitor Satysfakcji Klientów Stacji Paliw ARC Rynek i Opinia pokazuje, że kierowcy są zadowoleni z poziomu usług świadczonych przez stacje. Na co zmotoryzowani zwracają największą uwagę? Co jest dla nich kluczowe przy wyborze stacji? Czy marka sieci ma znaczenie? – odpowiedzi między innymi na te pytania można znaleźć w raporcie. GRZEGORZ SYGNOWSKI Senior Project Manager ARC Rynek i Opinia

T

egoroczne badanie satysfakcji klientów stacji paliw jest dowodem na to, że zdaniem kierowców nie ma dużych różnic między poszczególnymi sieciami. Oczywiście w niektórych sieciach wyżej oceniana jest oferta gastronomiczna, w innych jakość obsługi czy paliwa, jednak finalna ocena satysfakcji jest zbliżona. Mimo wyrównanych wyników najlepiej ze wszystkich sieci oceniany jest Lotos, tuż za nim Statoil (obecnie Circle K), a następnie Orlen.

Wybierając stację paliw kierowcy zwracają jeszcze uwagę na jakość obsługi, oznakowanie stacji, czystość oraz gęstość sieci. Warto podkreślić, że lider głównego rankingu satysfakcji jest jednocześnie najlepiej oceniany w trzech z czterech pozostałych czynników wpływających na satysfakcję. Jedynym, spośród TOP 5 czynników, gdzie Lotos nie jest liderem, jest gęstość sieci – w tym przypadku numerem jeden jest sieć Orlen.

Jakość paliwa numerem jeden

Wyrównany poziom między konkurentami

Wyniki badania pokazują, że jakość paliwa jest dla kierowców najważniejsza przy wyborze stacji. Lider zestawienia – Lotos – w realizowanej w czerwcu bieżącego roku kampanii „Naj nie bierze się znikąd” podkreślał wyjątkowość oferowanego przez sieć paliwa. W spotach reklamowych wyjaśniane były kolejne etapy produkcji paliw właśnie po to, by przekonać odbiorców o wyjątkowości paliwa na stacjach Lotos.

Stacje paliw, zdaniem ich klientów, prezentują bardzo wyrównany poziom. Między liderem a najniżej ocenianą siecią są tylko 3 punkty różnicy w skali 100 stopniowej. Można więc uznać, że sieci stają się względem siebie coraz bardziej konkurencyjne i w coraz mniejszym stopniu się wyróżniają. Taka tendencja wpływa z kolei na spadek lojalności – wraz z rosnącą satysfakcją klientów w odniesieniu do wszystkich sieci, obniża się ich lojalność względem

84

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

Ranking satysfakcji klientów stacji paliw 100%

80

79

79

78

77

Lotos

Statoil (Circle K)

Orlen

Shell

BP

80% 60% 40% 20% 0%

Źródło: Badanie satysfakcji klientów stacji paliw, ARC Rynek i Opinia, maj 2017 r.

Ranking lojalności klientów stacji paliw 100% 80%

73

71

70

70

69

Lotos

Shell

BP

Statoil (Circle K)

Orlen

60% 40% 20% 0%

Źródło: Badanie satysfakcji klientów stacji paliw, ARC Rynek i Opinia, maj 2017 r.


SKLEP I GASTRONOMIA

poszczególnych placówek. Jeśli wszystkie sieci gwarantują podobną jakość i ofertę, klient wie, że może spodziewać się odpowiedniego standardu, niezależnie od tego, którą z nich wybierze. Być może jest to sygnał dla właścicieli stacji, że konieczna jest odpowiednia komunikacja wyróżniająca sieć na rynku, jak również znalezienie nowych rozwiązań, na przykład w obszarze usług dodatkowych, które spowodują, że kierowcy częściej będą wybierali ich sieć.

Znaczenie programu lojalnościowego Każda sieć stacji paliw posiada swój program lojalnościowy. Z naszego badania – Monitora Programów Lojalnościowych – wynika, że najpopularniejszym programem lojalnościowym stacji paliw jest program Orlen Vitay, tuż za nim plasuje się Payback. Jednak to Payback

Raport

Co oprócz tankowania? Popularność poszczególnych usług dodatkowych zależy od sieci. Orlen i Statoil (Circle K) to stacje, na których najczęściej kupowane są ciepłe napoje – kawa i herbata. W przypadku Lotosu oraz Shella klienci najczęściej korzystają z usługi mycia szyb, zaś na BP kierowcy najczęściej korzystają z asortymentu, jaki oferuje sklep na stacji. Podsumowując: w oczach kierowców poszczególnie sieci stacji paliw są do siebie bardzo zbliżone i żadna z nich nie ma specjalnych wyróżników. Odróżnienie się od konkurencji nie jest w takiej sytuacji łatwe i wymagałoby zagospodarowania niszy, którą dotychczas żadna z sieci się nie zajęła, a która mogłaby być przez kierowców przyjęta z entuzjazmem. Jak pokazuje bowiem nasze badanie, wysoka jakość jest już standardem. 

Odsetek osób, dla których program lojalnościowy ma duży lub decydujący wpływ na wybór danej sieci 50%

40% 40%

29%

30%

28% 25% 20%

20%

10%

0% BP

Lotos

Orlen

Statoil (Circle K)

Shell

Źródło: Badanie satysfakcji klientów stacji paliw, ARC Rynek i Opinia, maj 2017 r.

cieszy się największym uznaniem kierowców. To kierowcy korzystający z BP najczęściej przyznają, że program lojalnościowy skłania ich do korzystania z placówek sieci. Niewątpliwie zaletą programu lojalnościowego BP jest fakt, iż jest to program multipartnerski, co pozwala na szybsze zbieranie punktów i ich wymianę w wielu placówkach handlowych i usługowych.

Informacje o badaniu: Badanie przeprowadzono metodą CAWI (ankiety online) na panelu konsumenckim epanel.pl w terminie luty-maj 2017 na próbie N = 1724 respondentów. Respondentami byli kierowcy tankujący regularnie na stacjach: BP, Lotos, Orlen, Shell oraz Statoil (badanie było realizowane przed rebrandingiem sieci Statoil na Circle K). WYDANIE SPECJALNE Stacja Benzynowa

85


Raport

SKLEP I GASTRONOMIA

Kawomaty samoobsługowe Costa Express stanowią istotną gałąź działalności Costa Express Polska. Aktualnie sieć Costa Express liczy ok. 300 maszyn serwujących kawę w biurach oraz w sklepach detalicznych, a przede wszystkim na stacjach benzynowych. Dla klientów naszych partnerów, zakup kaw w kawomatach Costa Express jest dziś drugim pod względem ważności powodem zatrzymywania się na wybranych stacjach benzynowych. Co ważne, nasze kawy to niezmiennie ta sama gwarancja smaku i jakości produktu, jaką klienci znają z kawiarni Costa Express w całym kraju – mówi naszej redakcji TOMASZ GRUSZCZYŃSKI, Development Director Costa Express. Jak kształtuje się rynek kawomatów w Polsce? Zgodnie z aktualnymi statystykami w Polsce na jeden kawomat przypada 900 osób, w przypadku Europy Zachodniej jest to 150 osób na automat, a u dalekich sąsiadów w Japonii – 25 osób. Analiza tych danych pozwala nam ocenić potencjał polskiego rynku do dalszego rozwoju w tej dziedzinie. Zgodnie z prognozami ekspertów – rynek kawomatów w Polsce będzie rósł w tempie ok. 5 proc. rocznie. Obecnie jego wartość oceniana jest na 420-470 mln złotych. Dlatego też nasz cel na 2017 rok pozostaje niezmienny – kontynuujemy realizację strategii potrojenia biznesu Costa Express w Polsce w ciągu najbliższych 5 lat. Rozwijamy się organicznie i stale wzmacniamy sprzedaż w obecnych lokalizacjach, planujemy do końca obecnego roku finansowego poszerzyć naszą sieć co najmniej o kolejne 70-100

86

kawomatów. Stale też przyglądamy się potencjałowi rozwoju Costa Express w innych segmentach, np. w wybranych formatach sklepowych czy w miejscach typu fitness lub transport.

Czy obecne trendy na rynku kawiarnianym przekładają się na branżę kawomatów? Jednym z trendów, który obserwujemy już od kilku lat jest coraz większa świadomość konsumentów, co wyraźnie przekłada się na wybieranie produktów wyższej jakości. Jako liderzy rynku kawowego w Polsce dostrzegamy tę tendencję nie tylko w naszych kawiarniach, ale także przy okazji korzystania z oferty kawomatów. Rozwój tego sektora zawdzięczamy zmianom w stylu życia Polaków, którzy dzisiaj coraz częściej piją kawę na mieście lub w drodze do pracy. Zawsze jednak oczekują doskonałego produktu.

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

W tym tkwi jedno ze źródeł sukcesu Costa Express – kawa parzona jest na bazie tej samej mieszanki, którą klienci znają z kawiarni Costa Coffee. W naszych kawomatach zawsze oferujemy świeży produkt – do każdego kubka kawy z Costa Express ziarna są świeżo mielone, korzystamy wyłącznie ze świeżego mleka. Zdajemy sobie doskonale sprawę, że zarówno w kawiarniach, jak i kawomatach, oferta powinna być dopasowywana do potrzeb klientów, dlatego też stale ją rozszerzamy. Obok takich propozycji jak Caffe Latte, Cappuccino czy klasyczne Americano, w maszynach Costa Express, proponujemy m.in. gorącą czekoladę, a także na lato i zimę, kawę sezonową.

Co otrzymują klienci Costa Express? Na finalny smak kawy, którą pijemy, wpływ ma nie tylko

mieszanka ziaren, ale także jakość sprzętu, która bezpośrednio przekłada się na jakość oferowanego produktu. Podczas procesu parzenia kawy bardzo istotny jest stopień zmielenia ziarna czy ciśnienie, z jakim woda przepływa przez kolbę. Aby przygotować aromatyczną, dobrą kawę niezbędny jest przede wszystkim wysokiej klasy ekspres ciśnieniowy. Swoim partnerom oferujemy kawomaty premium, które obok najwyższej jakości produktu – wyróżniają się wygodą korzystania i obsługi oraz atrakcyjnym, nowoczesnym designem. W ostatnim czasie intensywnie pracujemy nad kolejnymi zaawansowanymi projektami, które bazują na innowacjach technologicznych. Inteligentne AGD to rozwiązanie, które znakomicie wpisuje się w potrzeby współczesnych konsumentów, gwarantując im kompleksową obsługę oraz


Raport

SKLEP I GASTRONOMIA

dostępność usług i produktów przez całą dobę. Stale dążymy do tego, by niemal w pełni zautomatyzowana obsługa ekspresów Costa Express minimalizowała zaangażowanie obsługi stacji benzynowych, a samo korzystanie z naszych kawomatów było jeszcze wygodniejsze. Każdy kawomat wyposażony jest w zaawansowany system online, który pozwala na zdalne monitorowanie urządzenia – kontroluje m.in. stan zapasów i powiadamia z wyprzedzeniem o konieczności uzupełnienia poszczególnych produktów. To funkcja, która ułatwia pracę obsługi stacji, a także znacząco usprawnia wewnętrzne procesy zarządcze. Model współpracy

pomiędzy Costa Coffee Polska a naszymi Partnerami został tak opracowany, aby był dla nich jak najmniej absorbujący, dzięki czemu sieć Costa Express jest stale poszerzana. Oferując nasze kawomaty dostarczamy produkt gwarantujący wysokiej jakości kawę, której aromat i smak klienci znają z naszych kawiarni.

Stale poszerzacie sieć kawomatów – jak Costa Express oceniania jest przez gości stacji benzynowych? Z badań przeprowadzonych na początku roku wiemy, że to właśnie obecność Costa Express jest czynnikiem znacząco podnoszącym

atrakcyjność danej stacji. Klienci korzystający z Costa Express potwierdzili, że chętnie polecają stacje z naszymi kawomatami, często nadkładając drogi, tak aby skorzystać z usług stacji z naszymi maszynami. Skłonność do rekomendowania stacji benzynowej jest aż o ponad 46 proc. większa wśród klientów kupujących kawę Costa Express. Aż 51 proc. klientów jest gotowa do przejechania dodatkowego kilometra, tylko po to, aby zatrzymać się na stacji oferującej Costa Express. 37 proc. badanych jest skłonna przejechać dodatkowe pięć kilometrów, 24 proc. dodatkowe 10 kilometrów, a 12 proc. nawet 50 kilometrów. Klienci doceniają

w naszych kawomatach nie tylko prostotę obsługi, szybkość przygotowania napoju, czy jakość kawy, ale także bezawaryjność, wygodę korzystania i design kawomatu. Korzystanie z maszyn Costa Express dobrze ocenia 94 proc. klientów, w tym 74 proc. bardzo dobrze. Bardzo ważnym czynnikiem dla odwiedzających jest porządek, a tym samym czystość maszyny i to, czy kawa nie rozlewa się obok kubka. Wszystkie powyższe parametry w przypadku Costa Express są ocenione bardzo wysoko Jednocześnie Costa Express jest najczęściej wskazywaną przez uczestników badania marką kawomatów. 

Wdrażamy nowe produkty

Dan Cake Polonia jest częścią międzynarodowej grupy, której produkty piekarnicze obecne są w całej Europie. Rozpiętość naszej aktywności jest dość duża. Produkujemy zarówno pod marką Dan Cake jak i wdrażamy marki prywatne na zlecenie sieci handlowych. Posiadamy ofertę produktów dla kanału vendingowego, HoReCa oraz B2B. WIKTOR KOWALSKI Brand Specialist Dan Cake Polonia

J

ako marka istniejąca na rynku europejskim od 1931 roku nieustannie obserwujemy trendy, aby proponować produkty, które w jak najlepszy sposób odpowiadać będą na potrzeby konsumentów. Obecnie istotnym obszarem, w którym wdrażamy nowe produkty, są przekąski z ciasta drożdżowego w formie babeczek (brioszek). Format ten funkcjonuje zarówno w wersjach z nadzieniami: kakaowym, waniliowym, z chudego twarogu, marcepanem, cynamonem, jak i bardziej

88

klasycznej ze słodką kruszonką. Wszystkie wypiekane są w specjalnej papierowej kapsułce z perforacją, która ułatwia konsumpcję. Obserwujemy, że swego rodzaju powrót do tradycji drożdżówki jako słodkiej przekąski do kawy lub jako drugiego śniadania, ale w nowoczesnej odsłonie, jest słusznym kierunkiem. Rygorystyczna polityka Clean Label, zaawansowane technologie produkcyjne i wysoki reżim higieniczny pozwalają nam oferować produkt o przedłużonym terminie przydatności bez używania

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

substancji konserwujących. Produkt oferowany jest w wersji ambient oraz głęboko mrożonej – do rozmrażania. W tym momencie obecni jesteśmy na stacjach benzynowych w Polsce, Czechach i na Słowacji z popularnymi i cenionymi muffinkami, biszkoptowym krążkiem z mlecznym kremem oferowanym pod nazwą Ciacho oraz croissantem z ciasta półfrancuskiego z nadzieniem nugatowo-orzechowym i mlecznokarmelowym. Przekąski te

doskonale odnajdują się zarówno w strefie przykasowej, jak i w strefie bistro, obok ekspresu do kawy. We wszystkich naszych produktach wykorzystujemy domowe receptury, które z sukcesem przekładamy na grunt produkcji przemysłowej. Dzięki temu, nasze słodkie przekąski nie gubią swojego autentycznego charakteru wyrobu piekarniczego. Niezależnie od poziomu zaawansowania technologii to smak i receptura pozostają najistotniejsze. 


TEKST SPONSOROWANY

Producentem zapachów samochodowych marki Aroma Car jest MTM Industries – nowoczesna firma zlokalizowana w centrum Europy.

F

irma powstała w 2008 roku i od samego początku wyróżniała się innowacyjnością, dynamiką działania i tempem rozwoju. Zawsze stawialiśmy na badania i współpracę z producentami perfum dlatego w krótkim czasie zaczęliśmy oferować szeroką gamę kompozycji zapachowych i bogaty asortyment produktów. Na początku były to odświeżacze zapachowe do aut. Z czasem w ofercie pojawiły się także kosmetyki samochodowe. Od początku produkty marki Aroma Car wyróżniały się wysoką jakością wykonania, ciekawym wzornictwem oraz pięknymi aromatyzacjami, dlatego szybko znalazły uznanie klientów na rynkach międzynarodowych. Naszą obecność i dynamiczny rozwój dostrzegło także wielu ekspertów ekonomicznych

oraz opiniotwórcze media czego dowodem są liczne wyróżnienia i nagrody, z których jesteśmy bardzo dumni min: Konsumencki Lider Jakości 2014 i 2016, Gazele Biznesu 2014 i 2015, Gepardy Biznesu 2016, Złota Siódemka 2016 i wreszcie Diamenty Forbsa 2017. Własne laboratorium oraz dostęp do najnowszych technologii gwarantują wszystkim klientom MTM Industries wysoką jakość i szeroki wybór produktów marki Aroma Car. Sztandarową serią produktów Aroma Car, której nie da się nie zauważyć na półce jest seria Prestige. Wyróżnia ją nowoczesne, atrakcyjne wzornictwo, najwyższa jakość wykonania oraz wyjątkowe, niepowtarzalne aromatyzacje. Prestige to kolekcja zapachów z linii Aroma Car przeznaczonych

dla osób, które codziennie tworzą własną rzeczywistość. Nie czekają na decyzje innych, podążają własną drogą, wybierając najwyższą jakość. To właśnie jest Prestige – nowoczesny styl i aromat francuskich perfum. Aroma Car kreuje także trendy rynkowe oferując najnowsze produkty polimerowe w segmencie zapachów do aut. Polimery to nowoczesny materiał, który ma bardzo atrakcyjny wygląd a przy tym jest bardzo dobrym nośnikiem kompozycji zapachowych. Loop, Manny, Fresh Bag i Clips od Aroma Car na stałe zagościły w autach klientów na całym świecie. Ventis to z kolei najnowocześniejszy na rynku odświeżacz samochodowy w korpusie z tworzywa. Schowana w nim lakierowana butelka ma

wąską szyjkę co zmniejsza odparowanie kompozycji zapachowej tym samym wydłużając żywotność produktu. Szeroki i idealnie dopasowany do butelki knot zwiększa intensywność zapachu a technologia Odourco sprawia, że Ventis błyskawicznie wyeliminuje z auta niepożądane aromaty, a wyjątkowy kształt plastykowego korpusu dzięki któremu aromatyzacja cyrkuluje w powietrzu, rozprowadzi zapach czystości i świeżości do każdego zakamarka samochodu. Zawsze blisko swoich klientów oraz najnowszych trendów rynkowych MTM Industries wciąż poszerza swój asortyment i wciela w życie nowe idee. Odkryj świat naszych odświeżaczy samochodowych Aroma Car!  REKLAMA

WYDANIE SPECJALNE Stacja Benzynowa

89


Raport

SKLEP I GASTRONOMIA

p na stacjach urosła Piwo jest zdecydowanie największą kategorią spożywczą w kanale stacji benzynowych – w pierwszej połowie 2017 roku piwo odpowiadało za ponad 25 proc. sprzedaży wartościowej w tym kanale, a więc o ponad 10 punktów procentowych więcej, niż w przypadku całej Polski. Stacje benzynowe są kanałem o drugim największym (po małych – tj. do 50 mkw. – sklepach spożywczych) udziale piwa w wartościowej sprzedaży spożywczych artykułów FMCG. ADAM DUŻYŃSKI client specialist Nielsen

Z

arówno wolumenowa, jak i wartościowa sprzedaż piwa w Polsce w pierwszej połowie 2017 spadała, względem analogicznego okresu rok wcześniej. Na tym tle wyróżniają się stacje benzynowe – były jednym z dwóch (obok dużych sklepów spożywczych – o powierzchni od 150 do 300 mkw.) kanałów, w których sprzedaż piwa urosła. Same stacje zwiększyły swój wolumenowy udział kategorii z 2,4 proc. do 2,5 proc., natomiast wartościowy z 3,3 proc. do 3,4 proc. Relatywnie duża różnica między udziałem wartościowym i wolumenowym wynika z wyższej średniej ceny piwa w kanale stacji benzynowych.

90

Standardowa cena pojemności 0,5 litra piwa typu lager jest o około 33 proc. wyższa niż średnia dla całego kraju. W przypadku rodzajów opakowań, to o ile na całym rynku puszka i butelka mają porównywalny, 50-procentowy udział, to w kanale stacji benzynowych możemy mówić o zdecydowanej przewadze aluminiowych opakowań – prawie 70 proc. wolumenu piwa na stacjach benzynowych jest sprzedawanych właśnie w puszkach, a ich udział w sprzedaży stale rośnie. Jeśli chodzi o typy piwa, to kanał stacji benzynowych zasadniczo odzwierciedla trendy, które mają miejsce na szerszym rynku całej

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

Polski. Niezmiennie najpopularniejszym typem piwa są lagery (wraz z niepasteryzowanymi lagerami), które utrzymują wolumenowy udział w kategorii na poziomie ok. 90 proc. Najszybciej rosnącymi segmentami na rynku są piwne specjalności (takie jak IPA czy portery), a także piwa pszeniczne i bezalkoholowe. Pierwsze dwa segmenty w kanale stacji benzynowych rosną szybciej niż w całej Polsce – odpowiedni o 57 proc. i 71 proc., a więc ponad dwukrotnie szybciej niż w przypadku całej Polski. Ma to związek z dynamicznie rozwijającą się dystrybucją tych segmentów w kanale stacji

benzynowych – oba segmenty pomiędzy wiosną 2016 i 2017 zdołały podnieść swoją dystrybucję numeryczną o kilkanaście punktów procentowych, do około 60 proc. Ciekawe zjawisko ma miejsce w przypadku piw bezalkoholowych, których sprzedaż na stacjach benzynowych nie wykazuje dynamiki wzrostu, podczas gdy na poziomie całej Polski segment ten jest jednym z najszybciej rosnących. Łącznie piwne specjalności, piwa pszeniczne i bezalkoholowe w pierwszej połowie 2017 roku odpowiadały za około 3 proc. wartościowej sprzedaży kategorii, wobec 4,4 proc. w całej Polsce. 


Ofertę stacji trzeba uzupełniać Ostatni rok to bardzo duże ożywienie rynku. Zauważyliśmy wzrost zainteresowania klientów wielostanowiskowymi myjniami z bogatym wyposażeniem dodatkowym. Nowo powstałe myjnie to często baza dla całych obiektów zapewniających kompleksowe usługi związane z dbałością o czystość pojazdów. OKTAWIAN HES, CarWash Manager Ehrle Bardzo popularne są nadal także mniejsze obiekty dwu, trzy i czterostanowiskowe, często jako dodatek do prowadzonej działalności, m.in. prywatnych stacji paliw. Dziś duet – stacja paliw i myjnia – to standard. Możliwość umycia czy odkurzania pojazdu to dodatkowy wabik, przyciągający klientów na stację benzynową i na odwrót – klient stacji chętnie skorzysta z myjni. Te dwie usługi wzajemnie się uzupełniają i w znaczący sposób podnoszą atrakcyjność obiektu, a co za tym idzie zwiększają przychody. Uzupełnienie oferty stacji o myjnię samoobsługową to również możliwość zbudowania atrakcyjnych programów lojalnościowych i zdobycia stałych klientów.

Nowości w ofercie Jako lider w branży wciąż wyznaczamy kierunek rozwoju myjni bezdotykowych. Wprowadzamy innowacyjne systemy i nowatorskie rozwiązania. Warto wspomnieć chociażby o systemie zdalnego monitorowania i zdalnego serwisowania myjni. Jest to całkowita nowość na rynku już wprowadzona do myjni Ehrle. Dla przykładu – usterka na myjni zlokalizowanej w Szwecji może być z powodzeniem zdalnie zweryfikowana i naprawiona przez naszych inżynierów bez konieczności fizycznej wizyty w myjni. Wyróżnikiem myjni Ehrle, który bardzo przypadł do gustu klientom, jest zdecydowanie system piany aktywnej. Niezwykle efektowny

i jednocześnie efektywny program pozwala na zdobycie nowych klientów poszukujących samoobsługowej myjni do zadań specjalnych. Program pozwala usunąć nawet bardzo trudne zabrudzenia, takiej jak owady, czy też uporczywy brud drogowy przy zachowaniu technologii bezdotykowej.

Ehrle w Polsce Niemiecka firma Ehrle to aktualnie największy producent bezdotykowych myjni samoobsługowych w Europie oraz jednocześnie najprężniej działająca i rozwijająca się firma produkująca myjnie w Polsce. W ciągu 13 lat działalności na polskim rynku oddział polski zamontował ponad 1300 myjni. Jako lider w branży

Ehrle cieszy się ogromnym zaufaniem największych polskich firm sieciowych działających w branży stacji paliw, m.in. BP Europa Se, Oddział w Polsce. Jakość mycia na Ehrle doceniają także najlepsi i tym samym najbardziej wymagający producenci samochodów. Nasze myjnie obecne są dziś w salonach i autoryzowanych serwisach najbardziej ekskluzywnych marek. Tylko Ehrle spełnia rygorystyczne wymagania dotyczące mycia nowych aut, co niewątpliwie potwierdza dwukrotnie zdobyty certyfikat VDA. Wysoką jakość mycia aż trzykrotnie potwierdzili także polscykierowcy przyznając myjniom Ehrle Złoty Laur Konsumenta w latach 2015-2017.  REKLAMA

WYDANIE SPECJALNE Stacja Benzynowa

91


Raport

RYNEK PRODUKTÓW I USŁUG

Jak przyciągać klientów do myjni bezdotykowej? Branża myjni samochodowych w naszym kraju cały czas rośnie. Składa się na to wiele aspektów tj. rozwój branży motoryzacyjnej, popyt na nowe auta oraz narzędzia i rozwiązania, które podnoszą rentowność myjni. BKF

P

rzewiduje się, że taka sytuacja utrzyma się w kolejnych latach, ponieważ nadal na mapie Polski znajdują się tzw. „białe plamy”, czyli miejsca, w których okolicy nie ma myjni. Większość nowych inwestycji dotyczy terenów mniej zurbanizowanych, inwestycje w dużych miastach są dużo rzadziej spotykane, niż przed laty, jednak i tu nie brakuje inwestorów. Można to porównać do rynku gastronomicznego, gdzie mimo obecności wielu kawiarni, powstają nowe. Szacuje się, że w ciągu ostatnich 10 lat w Polsce powstało ponad 2 tys. nowych myjni, a mówimy tu tylko o myjniach bezdotykowych. Szybko można zauważyć, że na rynku obecnych jest wielu graczy. Jak zatem odnaleźć się w takiej sytuacji, by skutecznie walczyć o klienta i sprawiać, aby nasza myjnia była bardziej konkurencyjna od propozycji innych? Co powinno znaleźć się w ofercie, by przyciągać chętnych na mycie auta? 1) Oferta programów mycia. Coraz popularniejsze jest montowanie programów: szczotki i aktywnej piany, które zwiększają skuteczność mycia auta.

92

— Znaczny odsetek naszych klientów decyduje się na rozwiązania dodatkowe. Wiele myjni, które teraz produkujemy, ma zamontowany moduł płatności kartą i program mycia szczotką – mówi Piotr Andrzejewski, dyrektor ds. rozwoju firmy BKF. 2) Różne formy płatności na myjni. Szczególnie kłopotliwa jest sytuacja, gdy klient nie ma przy sobie drobnych. Musi szukać miejsca, gdzie będzie mógł rozmienić pieniądze. Na myjni z pomocą może przyjść rozmieniarka banknotów na monety. Właściciel może też zaoferować dodatkowe metody płatności: poprzez kartę zbliżeniową Paypass oraz np. poprzez aplikację mobilną na smartfony z wirtualną portmonetką. 3) Obsługa klientów flotowych. Klienci z wieloma autami mogą mieć znaczny udział w całościowych przychodach. Warto wykorzystać ten potencjał w szczególności, jeśli twoje rozwiązania pozwalają na zaproponowanie lepszych warunków dla klientów flotowych od propozycji konkurencji oraz zapewniają nadzór nad myciem. 4) Myjnia jako rozszerzenie większej oferty. Coraz częściej na myjnie bezdotykowe decydują się

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

właściciele działających już stacji paliw, stacji kontroli pojazdów, warsztatów samochodowych czy też komisów samochodowych, dając tym samym możliwość swoim klientom na umycie auta niejako „przy okazji”. Dobrym uzupełnieniem myjni samoobsługowej jest również odkurzacz do wnętrz aut. 5) Zewnętrzne stanowisko mycia to rozwiązanie pozwalające przyciągnąć pojazdy, które nie mieszczą się w na standardowych stanowiskach. Może to być kolejny atut twojej myjni w przyciąganiu klientów flotowych, nie każda myjnia posiada takie udogodnienia. — Rozwiązanie Carwash Manager (dostęp do myjni przez Internet i aplikację mobilną) oferowane przez BKF i system kart lojalnościowych umożliwiają sprawną obsługę klientów flotowych. Właściciel myjni może mieć ciągłą kontrolę nad finansami, a swoich kontrahentów fakturować w określonym interwale np. co miesiąc – tłumaczy Przemysław Krzywania, szef działu eBKF. — Nic nie stoi na przeszkodzie, by program lojalnościowy wprowadzić również dla klientów indywidualnych. Wielu właścicieli myjni BKF stosuje to rozwiązanie z powodzeniem. Cieszy

nas bardzo, że za pomocą rozwiązań IoT jesteśmy w stanie zaproponować klientom skuteczny model biznesowy, oparty na myjniach, który zarabia – dodaje. 6) Mówi się, że najlepszą reklamą myjni bezdotykowej jest „poczta pantoflowa”. Zaniedbana myjnia, niska jakość środków myjących, słabe ciśnienie na pewno nie przyczynią się do popularności miejsca. Każde działania reklamowe spowodują najwyżej jednokrotne pojawienie się danego klienta (a wszystkim najbardziej zależy na takich wielokrotnie odwiedzających, a w dodatku polecających myjnię swoim znajomym). Konieczne jest dodanie swojej myjni do mapy miejsc w okolicy oraz do katalogów myjniowych. Myjnia powinna posiadać również stronę www wizytówkę oraz kanał do komunikacji z klientami (obecnymi oraz potencjalnymi). Dzięki temu w łatwy i szybki sposób można m.in. dać znać swoim klientom o nowej promocji, uzyskać informację zwrotną (ich opinie i sugestie). Takie działania spowodują wyróżnienie spośród konkurencji, nie jest to jeszcze standardem i mało kto stosuje działania marketingowe. 


Raport

RYNEK PRODUKTÓW I USŁUG

Usługi parowego prania tapicerki sprawdzają się przy myjniach Usługi dodatkowe w postaci prania tapicerek, wykładzin samochodowych czy dywanów, na myjniach samoobsługowych i stacjach paliw zaczynają być coraz bardziej pożądane przez ich właścicieli oraz samych konsumentów. Rynek istniejących jak i ciągle nowo budowanych myjni wymusza na inwestorach szukania rozwiązań innowacyjnych, które będą wyróżniały ich miejsce od konkurencji. Klient także oczekuje iż w jednym miejscu będzie mógł skorzystać z szerokiego wachlarza dostępnych usług. ADAM SZARWIŁO krajowy kierownik sprzedaży Green Steam

O

we wymagania spełniają produkty firmy Green Steam czyli samoobsługowe parowe odkurzacze do prań tapicerek Self Service. Urządzenie pozwala wyprać tapicerkę bądź dywan z prawie natychmiastowym efektem wysychania. Prosty i szybki montaż wymaga tylko podłączenia do prądu. Nasze urządzenia uzupełniają ofertę myjni czy stacji benzynowej nie kanibalizując obrotu istniejących usług , a wręcz odwrotnie, możemy spodziewać się

94

efektu synergii ponieważ konsument piorący tapicerkę chętnie skorzysta z myjni, kawy, czy możliwości zatankowania auta. Dodatkowo nowością w ofercie Green Steam jest automat Self Servis Combo który oferuje w jednym urządzeniu możliwość zwykłego odkurzania oraz prania tapicerki. To szczególnie ważna użyteczność w lokalizacjach dysponujących małą ilością miejsca, a chcących zaoszczędzić na inwestycjach w zwykłe odkurzacze.

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

Samodzielne pranie kusi ceną Dzisiaj aby wyprać tapicerkę trzeba umówić się do specjalistycznego punktu, gdzie za komplet zapłacimy około 150 zł. Odkurzacz parowy Self Service oferuje możliwość samodzielnego prania – w takim zakresie, jakiego aktualnie potrzebujemy, przykładowo tylko i wyłącznie siedziska kierowcy na które wylała nam się kawa. Koszt 2,5 minuty prania w Self Service to tylko 5 zł, czas ten pozwala na wypranie jednego siedzenia, czyli

komplet foteli w aucie wyniesie nas 25 zł, a w przypadkach szczególnie brudnych miejsc, gdzie pranie trzeba będzie powtórzyć, czy użyć większej ilości chemii, okaże się, iż nie powinniśmy wydać więcej niż 30 zł. Jest to pięciokrotnie mniej niż w punktach zewnętrznych, a dodatkowo nie ogranicza nas czas, zakres oraz ryzyko długiego wysychania tapicerki, ponieważ gorąca para pozwala ograniczyć ten proces do minimum.


RYNEK PRODUKTÓW I USŁUG

Gdzie warto montować? Odkurzacz parowy Self Service montujemy w wielu miejscach: od myjni samoobsługowych, stacji benzynowych, aż po indywidualne instalacje przy galeriach handlowych, a nawet ostatnio przy ośrodku zdrowia. W tych ostatnich przypadkach świetnie sprawdza się automat typu Self Service Combo, który oferuje możliwość zarówno prania tapicerki czy dywanów, jak i zwykłego odkurzania. Automat jest wyposażony z dwóch stron w oddzielne węże dedykowane właśnie praniu i odkurzaniu.

Liczba urządzeń dopasowana do lokalizacji By dobrać odpowiednią ilość urządzeń dla danej lokalizacji, zaczynamy od wyboru typu urządzenia spośród Self Service do prania lub odkurzacza parowego Self Service Combo, posiadającego

dodatkowy wąż do zwykłego odkurzania. Combo pozwala zaoszczędzić ilość „zwykłych” odkurzaczy na myjni czy stacji benzynowej. Co do ilości automatów do prania to oczywiście ważna jest lokalizacją i obrót w danym miejscu, ale praktyka pokazuje, iż jedno urządzenie wystarcza na myjni do czterech stanowisk.

możliwość płynnego korzystania z różnych usług w ramach danej myjni, w zakresie potrzebnym klientowi. Jestem także przekonany, że pakiety to także przyszłość i atrakcja dla klienta indywidualnego. Dzięki pakietom dana myjnia może wyróżnić się na tle konkurencji, tym samym zapewniając klientowi kompleksowe usługi.

Usługi w pakiecie

Większa skuteczność dzięki nowej technologii

Pakietowanie najczęściej pojawia się przy współpracy myjni z flotami samochodowymi, cykliczność uzależniona jest od potrzeby danej floty na pranie tapicerek. Wiadomo, iż właściciel busów czy taksówek, ze względu na specyfikę swojej pracy, ma częstszą potrzebę korzystania z takich usług. Odkurzacz parowy Self Service wyposażony jest w czytnik kluczy / kart które są kompatybilne (po zestrojeniu) z takowymi na myjniach samochodowych. Daje to

Rynek prania tapicerek oparty jest o trzy technologie: ekstrakcyjną, pianową i parową. Szczególnie pranie ekstrakcyjne (stanowi nawet 80 proc. rynku), polegające na użyciu chemii w postaci płynnej, mocno namacza tapicerkę, a przede wszystkim gąbkę, która schnie godzinami. Przy tego typu metodzie w okresie zimowym bez dmuchaw, czy innych suszarek może się nie obejść. Pranie parowe zastosowane

Raport

w naszym automacie Self Service korzysta z tzw. suchej pary, bardzo nisko nasyconej wodą. Para ma właściwości odtłuszczające, a jej wysoka temperatura właściwości dezynfekujące, dzięki czemu możliwe jest pozbycie się z tapicerki także nieprzyjemnych zapachów. Dzięki zastosowaniu tej technologii nie namaczamy gąbki, a pierzemy tapicerkę, która sama w sobie jest łatwa do wyschnięcia i wystarczy na to średnio 15-20 minut.

Łatwe w utrzymaniu Mamy przykłady myjni gdzie nie ma obsługi, a właściciel serwisuje automat tylko raz w tygodniu. Do tych czynności należy uzupełnienie wody i chemii w zbiorniku, opróżnienie pojemnika na zanieczyszczenia. Cyklicznie – co miesiąc, a czasami co kwartał (wraz z innymi czynnościami serwisowymi na myjni) – należy wyczyścić węże i filtr. 

REKLAMA

WYDANIE SPECJALNE Stacja Benzynowa

95


TEKST SPONSOROWANY

Tworzymy więzi biznesowe oparte na zaufaniu Dlaczego chłodnictwo? Chłodnictwo to ekscytujący dział fizyki. Zaawansowana inżynieria, gdzie nie ma miejsca na zerojedynkowe myślenie za to mnóstwo przestrzeni dla otwartego umysłu. Nas, fascynatów chłodnictwa, fizyka zadziwia każdego dnia i każdego dnia udowadnia nam, że sprawa z nią nie należy do prostych. W JBG-2 prawie 40 inżynierów pracuje nad tym, żeby nasze produkty spełniały oczekiwania klientów na całym świecie.

Skąd nazwa JBG-2? JBG to skrót od pierwszych liter imion założycieli Spółki. Cyferka 2 pojawiła się po wybudowaniu fabryki w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Do dzisiaj JBG-2 to Firma rodzinna, gdzie zasadnicze wartości, takie jak tradycja, rzetelność, współpraca, są motorem rozwoju.

Progres Firma powstała w 1989 roku w Katowicach. W 2001 roku oddano

96

do użytku nowoczesną fabrykę w SSE, Podstrefie Żorsko-Jastrzębskiej, w miejscowości Warszowice. Do 2015 roku fabryka była trzykrotnie rozbudowywana. Obecnie zakład wyposażony jest najnowsze maszyny i urządzenia produkcyjne, najnowszą w tej części Europy malarnię proszkową. Szczególnym powodem do dumy są 4 notyfikowane laboratoria badawcze.

Logistyka Położenie fabryki przy drodze krajowej nr 81 wraz z infrastrukturą naszego regionu powoduje, że wszędzie stąd jest blisko. W promieniu 100 km od naszej siedziby znajdują się: dwa międzynarodowe lotniska (Katowice 60 km, Kraków 100 km) autostrada A1 (5 km), autostrada A4 (25 km), DK 86 (30 km), bogactwo Aglomeracji Śląskiej (40 km), oferta kulturalna Krakowa (110 km), dwa drogowe przejścia graniczne (Cieszyn Boguszowice 35 km, Gorzyczki 35 km).

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

Ekipa w Polsce Dzisiaj JBG-2 to struktura 11 departamentów, 14 wydziałów, 6 sektorów produkcyjnych i 700 doskonale wyszkolonych pracowników produkcji, operujących w systemie trójzmianowym.

Ekipa za granicą Posiadamy własne oddziały w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Skandynawii, Rosji, Rumunii, Włoszech, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Republice Południowej Afryki oraz w Australii i Meksyku. Do tego dochodzi międzynarodowa sieć dealerska i serwisowa.

Dzisiaj Marka JBG-2 znana jest na wszystkich rynkach handlowych świata, począwszy od Zachodniej Europy a skończywszy na Dalekim Wschodzie. Zasada działania polegająca na otaczaniu klienta wszechstronną opieką, fachowym

doradztwem i elastycznym podejściem do biznesu spowodowała, że utrzymujemy wieloletnie relacje z klientami wielu kultur.

Jutro Obecnie buduje się kolejna fabryka JBG, w której produkcja rozpocznie się w przyszłym roku. Będzie to najnowocześniejsza fabryka chłodnicza w tej części Europy. Już dzisiaj szkolimy pracowników, którzy obejmą stanowiska w naszym nowym zakładzie.

Pojutrze Mimo ustawicznego rozwoju planujemy pozostać firmą rodzinną, utrzymać najlepsze tradycje związane z wysoką jakością produktów, być krok do przodu przed konkurencją, a nade wszystko tworzyć klimat długofalowej, opartej na zaufaniu więzi biznesowej. Zapraszamy do współpracy. 


jbg2.refrigeration

www. ww ww..jbg2 g2.com


Raport

RYNEK PRODUKTÓW I USŁUG

Mocno rozwinęliśmy ofertę Od początku roku zaszło szereg zmian na rynku paliw płynnych. Najistotniejszymi sprawami było uzupełnienie lub wręcz złożenie nowych dokumentów do URE, wprowadzenie pakietu paliwowego i pakietu przewozowego. Z punktu widzenia serwisu stacji nie miały one istotnego wpływu na dodatkowe wydatki dla właścicieli. ANDRZEJ KOŹBIAŁ współwłaściciel Petroster-Serwis

J

ednak w wakacje została podpisana nowelizacja ustawy o UDT nakładająca na tę instytucję dodatkowe obowiązki związane z kontrolą odbioru par benzyn pierwszego i drugiego stopnia. Jest to kapitalne zadanie dla naszej firmy, posiadającej pełne zaplecze wyposażeniowe i od wielu lat zajmującej się serwisowaniem systemów VRS wszystkich typów i autoramentu. Jesteśmy gotowi do działania i zobaczymy jaka będzie rzeczywistość. Niemniej pełna hermetyzacja stacji paliw płynnych wymaga sond i systemu pomiarowego, aby podczas dostawy nie otwierać szczelnego systemu odbioru par paliw w celu dokonania pomiarów jego (paliwa) ilości przed i po dostawie. Dlatego wyprodukowaliśmy nowe, niedrogie i niezawodne sondy pomiarowe mierzące ilość produktu, ilość wody

98

i temperaturę w pełni spełniające wymagania metrologiczne dla wszystkich rodzajów paliw płynnych, spirytusu i Adblue. W tym roku powstały też nowe, bardzo zaawansowane technologicznie i w dobrej cenie czujniki oparów pracujące ze wszystkimi centralkami znanych producentów. Jesteśmy tak pewni trwałości i wysokiej jakości naszych produktów, że na sondy i czujniki udzielamy 36-miesięcznej gwarancji. Rozwinęliśmy też – poprzez dosprzętowienie, przyjęcie nowych specjalistów i rozbudowę – pracownię elektroniczną „Serwis dla serwisów”. Co to takiego? Wyszliśmy z założenia, że na rynku działa wiele jedno i dwuosobowych firm serwisujących stacje. Część samodzielnie naprawia podzespoły, inni po prostu wymieniają je na nowe. Aby ograniczyć koszty naprawy i serwisu systemów, sond

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

i dystrybutorów, postanowiliśmy ich podzespoły (o ile jest to możliwe lub dozwolone) naprawiać. Jako, że posiadamy uprawnienia do produkcji podzespołów pracujących w strefie zagrożenia wybuchem (EX), zaczęliśmy z dużym powodzeniem naprawiać podzespoły do tej pory, wydawałoby się, nienaprawialne. Dlatego nasi klienci znacznie ograniczyli wydatki na naprawy i utrzymanie swoich urządzeń. Aby rozszerzyć naszą ofertę, zaproponowaliśmy naprawę podzespołów elektronicznych (czasami leżących bezużytecznie na magazynie) dla Serwisów. Odbywa się to na preferencyjnych warunkach i udzielamy na te naprawy gwarancji. „Serwis dla serwisów” był dobrym posunięciem i zdecydowanie pozyskaliśmy nowych sympatyków. W tym roku wejdzie również do sprzedaży nowy model Tank Rangera

do pomiaru ilości paliw i kontroli wycieków. Zmniejszone zostaną gabaryty, poszerzony zakres zadań, raportów i uproszczona obsługa. W zaawansowanym opracowaniu jest nasze najnowsze dziecko – Tank Robot – zapewniający bezpieczeństwo zakładów produkujących, przeładowujących i przechowujących łatwopalne substancje płynne. Tank Robot będzie integratorem wszystkich urządzeń odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w rafinerii, składzie paliw lub zakładzie chemicznym, począwszy od instalacji p.poż poprzez pomiary ilości cieczy, kontroli pomp, frontów załadunkowych, a skończywszy na kontroli wycieków z rur lub zbiorników. Tank Robot, stosując mechatronikę, stanie się autonomicznym systemem eksperckim dbającym o ludzkie bezpieczeństwo. Brzmi jak marzenia? To my je spełniamy. 


RYNEK PRODUKTÓW I USŁUG

Raport

Odczuwamy zmiany na rynku

Rok 2017 jest ciężki dla firm z naszej branży. Zmiany zachodzące od zeszłego roku w gospodarce i polityce spowodowały, że duże firmy wstrzymały sporą część planowanych na ten rok inwestycji. Odczuliśmy to, tak samo jak inne firmy, z którymi mamy kontakt. GRZEGORZ BARTKIEWICZ, Petroster

P

rawo rynku wskazuje, że takie zmiany mniejsze firmy odczuwają z opóźnionym efektem i ten efekt zaczyna już nas dotykać. Rozwijająca się do tej pory prężnie branża natrafiła mniejszy niż się spodziewano rynek, a w pamięci mamy kryzys z lat 2009-2011, który zakończył się stosunkowo niedawno i którego konsekwencje wiele firm odczuwa do dziś. W efekcie tego firmy zaczęły dość szybko godzić się na niższe stawki usług praktycznie w każdym sektorze naszego rynku. Właściciele stacji mogą obecnie

cieszyć się atrakcyjniejszymi cenami usług, co powinno spowodować większą ilość prac zlecanych przez sektor małych firm prywatnych. Jeśli jednak taka tendencja się utrzyma, to mniejsze firmy również odczują efekt gorszej sytuacji rynkowej w przyszłym roku. Z kolei zaniżone stawki usług w dłuższym okresie odbiją się na jakości świadczonych usług. By rynek się ustabilizował, potrzeba bezpiecznego systemu oraz uruchomienia celowych zamówień rządowych, na co jednak z pewnością się nie zanosi. Patrzymy

zatem na przyszły czas branży z obawami. Nasza firma, nie bazując jedynie na branży paliwowej, jest dobrze przygotowana na ciężkie okresy, stąd mamy dość komfortową sytuację. Jako producent urządzeń zabezpieczających dla sektora przemysłowego, takich jak zakłady chemiczne, spożywcze, duże obiekty petrochemiczne, pracujemy z dużymi przedsiębiorstwami, które mają wysoką świadomość zagrożeń w swoich obiektach i zapotrzebowanie na urządzenia zabezpieczające rośnie. Obiekty te

dodatkowo należą w większości do grup z zagranicznym kapitałem, co otwiera nam drogę na eksport naszych urządzeń. Kolejno prowadzimy usługi oczyszczania skażonych gruntów, wraz z własnym laboratorium biochemicznym, a świadomość potrzeby dbania o środowisko i ekologię oraz potrzeba pozyskiwania atrakcyjnych gruntów poprzemysłowych również rosną. Dzięki temu nie martwimy się, mimo niekorzystnych rokowań dla rynku usług związanych z rynkiem paliwowym. 

Wszechstronna

pielęgnacja pojazdów z Kärcher

W 2017 Kärcher wprowadził na rynek nowe rozwiązania dla stacji paliw – urządzenia do pielęgnacji pojazdów. Dzięki nim na stacjach i myjniach pojazdów klienci będą mogli skorzystać z pełnej gamy usług z zakresu dbałości o pojazd w jakości, z której znana jest niemiecka marka. KÄRCHER TEAM

P

ierwszym z czterech nowych rozwiązań jest urządzenie do czyszczenia mat samochodowych MA 80. Nadaje się zarówno do gumowych, jak i tekstylnych dywaników o szerokości do 80 cm. Dwie szczotki walcowe, obracające się w przeciwnych kierunkach, dokładnie oczyszczają maty z suchych zabrudzeń. Urządzenie dodatkowo może być wyposażone w półkę, na której można wygodnie

położyć dywaniki podczas czyszczenia. Natomiast wieża zapachowa (PT) posiada do wyboru cztery różne rodzaje zapachów. Z jej pomocą można skutecznie zneutralizować nieprzyjemne zapachy z wnętrza samochodu, np. charakterystyczne zapachy papierosów lub zwierząt domowych. Wieża powietrza (AT) pozwala na dokładną regulację ciśnienia

w oponach aż do 8 barów. Klient ma możliwość wygodnej kontroli ciśnienia przy pomocy przycisków +/- oraz wyświetlacza cyfrowego. Model AWT (Air Water Tower) składa się zarówno z wieży powietrza jak i dystrybutora wody. Łączy w sobie funkcje kontroli ciśnienia i podawania wody, co daje możliwość wygodnego uzupełnienia zbiornika płynu do szyb. Tym samym można zrezygnować z trzymania na stacji

osobnych kanistrów na wodę, a to ułatwia utrzymanie porządku oraz gwarantuje oszczędność. Co więcej, elektroniczny wrzutnik we wszystkich nowych urządzeniach można zaprogramować do obsługi monet lub żetonów, a czas pracy regulować w zależności od indywidualnych potrzeb. Ostatnia funkcja może okazać się szczególnie przydatna zwłaszcza podczas zwiększonego natężenia ruchu. 

WYDANIE SPECJALNE Stacja Benzynowa

99


Raport

WIZYTÓWKI FIRM

MTM Industries ul. Metalowców 6, 62-800 Kalisz tel.: +48 627 67 33 21, +48 627 67 33 79 info@mtm-industries.eu www.mtm-industries.eu

Aviko ul. Polska 20, 81-339 Gdynia tel. (58) 662-43-00 www.avikofoodservice.pl

Aviko firma z ponad 50-letnim doświadczeniem w branży jest jednym z czterech największych producentów wyrobów ziemniaczanych na świecie. Posiada 22 proc. udział w Europie oraz 8 proc. udział na rynku światowym. Oferta Aviko to wysokiej jakości produkty ziemniaczane: świeże, chłodzone i mrożone, frytki, specjalności cięte i puree, placki, przekąski, gratiny.

BKF Skarbimierzyce 22, 72-002 Dołuje k/Szczecina Tel. + 48 91 8147 121 Fax: + 48 91 8147 129 biuro@bkf.pl www.bkfmyjnie.pl

BKF od roku 1990 specjalizuje się w systemach mycia pojazdów, kładąc szczególny nacisk na mycie bezdotykowe – technologię, która chroni lakier. Wieloletnie doświadczenie umożliwiło powstanie najnowszej generacji urządzeń do samoobsługowego mycia, które spełniają wymogi światowego rynku motoryzacyjnego. Swoim klientom firma oferuje skuteczny model biznesowy, dostarczając narzędzia do kalkulacji rentowności biznesu oraz konstruktor myjni. W 2009 roku BKF uruchomił własny dział technologii – dzięki temu jest w stanie tworzyć i udoskonalać rozwiązania. Dla wszystkich klientów firma zapewnia opiekę gwarancyjną i serwisową. Obecnie zatrudnia ponad 130 osób. Do dnia dzisiejszego BKF wyprodukował ponad 1500 urządzeń myjących, które oprócz Polski trafiają do 19 krajów Europy i Azji.

BP Europa SE Oddział w Polsce – Kraków ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków tel. (12) 619-12-00, fax (12) 619-12-05 www.bp.pl

Jesteśmy liderem wśród zagranicznych koncernów paliwowych w Polsce. Siedziba BP w Polsce mieści się w Krakowie, a biuro działu olejowego BP, Castrol i Aral mieści się w Warszawie. Firma BP rozpoczęła działalność w Polsce w 1991 r. Początkowo w Polsce działało jedynie biuro handlowe olejów dla samochodów i przemysłu. Obecnie prowadzimy w Polsce działalność w ramach następujących działów: paliwowy, smarów i olejów oraz hurtowej sprzedaży paliw.

CEDC International ul. Bobrowiecka 6 00 – 728 Warszawa Tel. + 48 22 456 60 00 Fax: + 48 22 456 60 01

CEDC jest czołowym producentem wódki na świecie oraz największą w Europie środkowej i wschodniej zintegrowaną firmą z branży napojów alkoholowych. Firma produkuje i sprzedaje znane marki z segmentu wódek, jak m. in.: Żubrówka, Bols, Soplica, Absolwent, Green Mark, Zhuravli, Parliament, Royal oraz wiele innych, eksportowanych do ponad 50 krajów świata. CEDC jest także wiodącym importerem napojów alkoholowych w Polsce, Rosji i Węgrzech. W Polsce CEDC oferuje najbardziej znane marki alkoholi na świecie, jak np.: Metaxa, Remy Martin, Carlo Rossi, Grant’s, Jägermeister, Gancia, Campari, Cinzano czy Old Smuggler.

COSTA COFFEE POLSKA ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa tel: (22) 332 79 00 costacoffee.pl

COSTA COFFEE to największa sieć kawiarni w Polsce. Aktualnie zarządza 134 lokalami w 19 miastach i siecią ok. 250 kawomatów samoobsługowych COSTA Express. Marka stawia na dalszy intensywny rozwój – w perspektywie najbliższych 5-6 lat planuje potroić liczbę kawomatów oraz dwukrotnie zwiększyć liczbę kawiarni. Tym samym będzie docierać do swoich konsumentów z około 800 punktów w całym kraju.

Dan Cake Polonia ul. Transportowców 15, 32-500 Chrzanów tel. (32) 626 39 00, fax (62) 626 37 00 dzial.handlowy@dancake.pl www.dancake.pl

100

MTM Industries Sp. z o.o., nowoczesna firma zlokalizowana w centrum Europy, jest producentem zapachów samochodowych marki Aroma Car. Firma wyróżnia się innowacyjnością, dynamiką działania i tempem rozwoju, stawia na badania i współpracę z producentami perfum z Francji. Oferuje szeroką gamę kompozycji zapachowych i bogaty asortyment produktów. Produkty z logo Aroma Car wyróżniają się wysoką jakością wykonania, ciekawym wzornictwem oraz pięknymi aromatyzacjami dlatego szybko znalazły uznanie klientów na polskim rynku oraz w 52 krajach na całym świecie.

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

Dan Cake Polonia jest częścią międzynarodowej grupy, której produkty piekarnicze obecne są w całej Europie. Rozpiętość naszej aktywności jest dość duża. Produkujemy zarówno pod marką Dan Cake jak i wdrażamy marki prywatne na zlecenie sieci handlowych. Posiadamy ofertę produktów dla kanału vendingowego, HoReCa oraz B2B.


WIZYTÓWKI FIRM

Dr.Marcus International ul. Aleja Wojska Polskiego 2c 62-800 Kalisz tel. (62) 760 07 00, fax (62) 760 07 59 drmarcus@dr-marcus.com www.dr-marcus.pl

Raport

Od samego początku Firma Dr.Marcus International uczestniczyła w licznych imprezach targowych prezentując swój asortyment na wielu kontynentach. Obecnie po przez Rosję, Ukrainę, Czechy, Węgry, Amerykę Północna i Południową kończąc na Azji marka Dr.Marcus dociera do blisko 40 krajów świata. Wszystko co robimy to dążenie do perfekcji, która gwarantuje stuprocentowe zadowolenie naszego Klienta.

Citronex I ul. Boh. II AWP 64, 59-900 Zgorzelec tel. (75) 772 19 40 fax (75) 772 19 46 sekretariat@citronex.pl www.citronex.pl

Grupa Kapitałowa Citronex to powiązane własnościowo spółki działające w sektorach: dojrzewalni bananów, produkcji pomidorów, spedycji, logistyce, myjniach samochodowych oraz w branży HoReCa (Hotele i Restauracje). Firma systematycznie inwestuje w najnowsze technologie, zapewniając swoim Klientom zawsze najwyższy standard obsługi.

EHRLE Warzymice 45, 72-005 Przecław tel. (91) 814 55 55 fax (91) 814 55 60 info@ehrle.pl www.ehrle.pl

Na przestrzeni lat firma EHRLE stała się jednym z wiodących dostawców myjni. Od początku istnienia EHRLE opiera działalność o innowacyjne technologie, wizjonerskie pomysły oraz doskonałą obsługę. Nasze produkty odznaczają się ponadprzeciętną jakością, przekonują nowoczesnym designem, wyjątkowo długą żywotnością, a także wydajnością ekonomiczną.

GASPOL Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa tel. (22) 530-00-00, fax (22) 530-00-01 kontakt@gaspol.pl www.gaspol.pl

GASPOL ENERGY dostarcza nowoczesną energię dla domu i dla biznesu. Dziś jesteśmy firmą multienergetyczną dostarczającą rozwiązania energetyczne oparte o: gaz płynny (LPG), skroplony gaz ziemny (LNG), gaz ziemny z sieci, systemy hybrydowe, procesy kogeneracji (czyli produkcji ciepła i prądu w skojarzeniu), energię elektryczną i energię odnawialną (słoneczną, geotermalną). Wprowadzamy na polski rynek innowacje energetyczne (systemy, technologie, urządzenia), dzięki którym nasi klienci lepiej zarządzają zużyciem energii i w efekcie, płacą za nią mniej. Najwyższą jakość produktów, bezpieczeństwa i procesów zarządzania w GASPOL ENERGY potwierdzają prestiżowe międzynarodowe certyfikaty: ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007 oraz unikalny w polskiej branży energetycznej: ISO 22301:2012.

GLOBAL-MSI ul. Działowskiego 13, 30-399 Kraków tel. (12) 641 67 02, fax (12) 641 66 96 poczta@global-msi.pl www.global-msi.pl

Firma Global-MSI Sp. z o.o. działa w Polsce od 1997r. bazując na doświadczeniu Global-MSI plc., – światowego lidera w konstrukcjach stalowych wiat, sklepów i myjni samochodowych dla stacji paliw. Obecnie w naszym portfolio znajduje się ponad 1000 konstrukcji wiat na stacjach paliw wielu różnych Inwestorów w kraju i za granicą. Oprócz wiat, wykonujemy również budynki sklepów i myjni samochodowych, wykonane w konstrukcji szkieletu stalowego z lekką obudową ścian z płyt warstwowych i przeszkleniem. Wykonujemy prace projektowe mające na celu kontrolę poprawności wykonania konstrukcji z dokumentacją oraz naprawy i remonty konstrukcji stalowych na stacjach paliw.

Green Steam Centrala Kraków Dojazdów 250 32-010 Kocmyrzów k. Krakowa tel. 662-408-561 tel. (12) 688-27-30 www.greensteam.pl

Firma Green Steam jest dostawcą wielu innowacyjnych rozwiązań czyszczących dla branży samochodowej, sprzątającej, hoteli, gastronomii i przemysłu. Dzięki długoletniej współpracy z najlepszymi dostawcami z całego świata zapewniamy naszym klientom nowatorski sprzęt charakteryzujący się najwyższą jakością oraz niezawodnością.

HUZAR PSP ul. Otolińska 21, 09-407 Płock tel. (24) 366 10 01 e-mail: huzar@huzar.eu www.huzar.eu

Pierwsza stacja testowa w barwach Polskich Stacji Paliw HUZAR powstała w 2005 roku. Od 2006 roku rozpoczęto nabór uczestników do sieci. Sieć PSP HUZAR od początku budowana była przez właścicieli stacji, jako alternatywne rozwiązanie do sieci franczyzowych. Jednym z elementów najbardziej cenionych przez właścicieli firm przynależących do PSP HUZAR jest zachowanie suwerenności i niezależności firmy, która jest ich całym dorobkiem. Sieć tworzą stacje paliwowe należące do osób fizycznych, które podpisują umowę bez zobowiązań finansowych. Organizatorem sieci była firma POLpetro. Firma swoją działalność rozpoczęła z początkiem 2000 roku. Została założona przez 22 akcjonariuszy posiadających własne stacje paliw. 8 stycznia 2014 r. została zarejestrowana nowa spółka HUZAR PSP, która zarządza marką PSP HUZAR.

WYDANIE SPECJALNE Stacja Benzynowa

101


Raport

WIZYTÓWKI FIRM

Instytut Studiów Energetycznych ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa tel. (22) 629 97 46 fax (22) 621 74 88 office@ise.com.pl www.ise.com.pl

102

Instytut Studiów Energetycznych Spółka z o.o. z kapitałem 500 000 PLN to wiodąca firma doradcza w obszarze „ropa naftowa & gaz ziemny & energia” dedykowana dla Klientów branży energetycznej Europy Środkowej i Wschodniej. Mając unikalną wiedzę dotyczącą w/w rynków firma specjalizuje się w projektowym doradztwie strategicznym, strukturyzacji transakcji przejęć i połączeń. Partnerzy firmy słyną na rynku z wysokiej jakości prac, bardzo dobrych umiejętności budowania złożonych biznes planów i wyszukanych modeli biznesowo-finansowych. Uczestniczyli jako szefowie projektów lub członkowie zespołów, komitetów sterujących w największych ostatnich inwestycjach polskich i zagranicznych. Zespół ISE to eksperci mający szerokie doświadczenie w sektorach energetycznym, chemicznym, R&D oraz nowych technologii, których doświadczenie wspar te jest wykształceniem i wiedzą z zakresu finansów, marketingu i zarządzania, którzy zarządzali największymi krajowymi projektami w sektorze energetycznym.

Jamrozowa Polana Hotel & Browar 57-340 Duszniki Zdrój ul. Olimpijska 1 tel. (74) 866-75-00, 506-290-535 recepcja@jamrozowapolana.eu www.jamrozowapolana.com

Hotel & Browar Jamrozowa Polana jest urokliwie położony w jednej z najpiękniejszych części DusznikZdroju – na rozległej polanie wśród szczytów Pogórza Orlickiego, skąd rozpościerają się rozległe widoki na zbocza pobliskiego Zieleńca – i otoczony świerkowymi lasami. Morze zieleni, cisza, szmer strumienia, śpiew ptaków, owoce lasu – to wszystko jest gwarancją głębokiego relaksu dla tych, którzy lubią mieć przyrodę na wyciągnięcie ręki. Natomiast bogactwo atrakcji turystycznych, pobliskie centrum Polskiego Biathlonu i szerokie możliwości uprawiania sportu o każdej porze roku to prawdziwa gratka dla wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku. Odbywające się w Dusznikach-Zdroju międzynarodowe festiwale muzyczne to także doskonała okazja dla melomanów, by posłuchać największych gwiazd światowej pianistyki lub spotkać czołowych polskich muzyków.

JBG-2 ul. Gajowa 5 43-254 Warszowice tel. (32) 494 00 00 www.jbg2.com

JBG-2 od niemal 30 lat produkuje urządzenia chłodnicze i mroźnicze. Elastyczne podejście do potrzeb rynku powoduje, że dzisiaj oferujemy Państwu urządzenia nowoczesne, energooszczędne, proekologiczne, ergonomiczne i oczywiście estetyczne. Marka JBG-2 kojarzona jest z wysokim poziomem produktów, obsługi handlowej i serwisowej. Ustawicznie powiększany katalog pozwala nam zdobywać nowe rynki i zaufanie nowych klientów. Oferowane rozwiązania i wypracowane patenty potwierdzają naszą rynkową pozycję. Jesteśmy przekonani, że wprowadzane na rynek nowości pomagają jeszcze lepiej wykorzystywać potencjał Państwa biznesu.

Kärcher ul. Stawowa 138-140, 31-346 Kraków Infolinia: 801-811-234 lub (12) 639-71-05 (numer dostępny z telefonów komórkowych) fax (12) 639-71-23 biuro@karcher.com.pl www.karcher.pl

Urządzenia Kärcher na rynku polskim były obecne już od połowy lat 70-tych. Natomiast w październiku 1993, w Krakowie, powstała firma Kärcher, przedstawicielstwo niemieckiej firmy Alfred Kärcher GmbH. Od tego momentu Kärcher prowadzi na terenie całej Polski sprzedaż, marketing i serwis urządzeń czyszczących przeznaczonych do użytku domowego i zastosowań profesjonalnych. Sprzedaż prowadzona jest przez sieć dealerską oraz współpracę handlową z sieciami hipermarketów. W ofercie firmy Kärcher znajdują się wysokociśnieniowe urządzenia czyszczące z i bez podgrzewania wody, odkurzacze domowe i przemysłowe, urządzenia piorące, urządzenia do czyszczenia parą (bez użycia środków chemicznych), szorowarki, zamiatarki, stacjonarne urządzenia ciśnieniowe i stacjonarne odkurzacze samoobsługowe, myjnie samochodowe, systemy recyrkulacji wody oraz firmowe środki czyszczące i szerokie wyposażenie dodatkowe dla urządzeń profesjonalnych i domowych.

Lantmannen Unibake Poland ul. Unii Lubelskiej 1, 61-249 Poznań tel. (22) 772 42 54, fax. (22) 772 40 46 info@schulstad.pl

Na rynku polskim firma działa od początku lat dziewięćdziesiątych. Produkcja odbywa się w dwóch piekarniach, gdzie działa łącznie 7 linii produkcyjnych, na których wypiekane są m.in. produkty takich marek jak: Schulstad i Schulstad Bakery Solutions. Firma ma doświadczenie w produkcji pieczywa świeżego i mrożonego z przeznaczeniem do gastronomii i sprzedaży detalicznej. Oferuje szeroki wybór różnorodnych wyrobów piekarskich od bułek do fast foodu, poprzez pieczywo dla cateringu, ofertę słodką: ciastek i croissantów, aż po pieczywo świeże pakowane typu tosty, chleby żytnie, pełnoziarniste, mieszane i inne. Nowoczesne technologie stosowane przy wypieku pieczywa, zapewniają powtarzalną jakość produktów, bezpieczeństwo i produkcję w zgodzie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Produkcja w obu zakładach odbywa się w zgodzie z normami HACCP i BRC Global Standard Food.

Grupa LOTOS ul. Elbląska 13, 580-718 Gdańsk tel. (58) 308-71-11, fax (58) 301-88-38 lotos@grupalotos.pl www.lotos.pl

Rafineria Grupy LOTOS, dzięki najnowocześniejszym instalacjom wybudowanym w latach 2007–2010 w ramach Programu 10+ przerabia 10,5 mln ton ropy rocznie. Program był największą, wartą blisko 1,43 mld EUR inwestycją przemysłową ostatniej dekady w Polsce. W jej realizację byli zaangażowani światowi dostawcy najnowszych technologii dla branży naftowej – Shell, ABB, CB&I, KBR, Technip czy Lurgi. Wykorzystanie najnowszych technologii sprawiło, że jest to „zielona rafineria” przyjazna i bezpieczna dla środowiska.

Anwim ul. Ordona 1A, 01-237 Warszawa tel. (22) 496-00-00, fax (22) 496-00-03 biuro@anwim.com.pl www.moyastacja.pl

MOYA to założona w 2009 roku, należąca do spółki ANWIM S.A. ogólnopolska sieć stacji paliw, licząca obecnie ponad 140 placówek, w tym 22 stacje własne. Stacje sieci MOYA obecne we wszystkich województwach przy głównych trasach tranzytowych, przy drogach lokalnych i w miastach oferują pełną gamę usług od sprzedaży paliwa, przez własny koncept gastronomiczny Caffe MOYA, sklep z produktami pod własną marką, aż po myjnie i ofertę dla klientów biznesowych. Swój dynamiczny rozwój sieć MOYA zawdzięcza korzystnym warunkom współpracy z Partnerami. Wszystkie stacje działające w ramach sieci spełniają jednolite standardy obsługi i jakości. Gwarancją jakości paliwa na stacjach w barwach MOYA jest niezależny program badania paliw – TankQ. Plany sieci to 250 stacji do roku 2019, z czego 50 obiektów będzie stacjami własnymi spółki ANWIM S.A.

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE


WIZYTÓWKI FIRM

Raport

ORLEN Paliwa 36-145 Widełka +48 801 805 541 z tel. stacjonarnych +48 (24) 365 72 91 z tel. komórkowych

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. prowadzi hurtową sprzedaż produktów paliwowych, w tym benzyn, olejów napędowych i grzewczych, LPG oraz energii elektrycznej. Jest Organizatorem Programów Paliwa BAQ oraz QGAZ. Odpowiedzialnie prowadzony biznes oraz kompleksowa oferta czynią spółkę solidnym partnerem, otwartym na budowanie długofalowych relacji handlowych. ORLEN Paliwa Sp. z o.o. conducts wholesale sales of fuel products including petrol, diesel fuel, heating oil, LPG and electricity. The company organizes Paliwa BAQ and QGAZ Programs. The business carried on responsibly and a comprehensive offer make the company a reliable partner willing to build long-term business relationships.

Petronova ul. Krotoszyńska 35, 63-400 Ostrów Wlkp. biuro@petronova.pl www.petronova.pl

Firma Petronova z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim działa od 2005 roku w zakresie obsługi rynku paliwowego. Specjalizuje się w dostawach urządzeń i dystrybutorów dla stacji paliw i LPG. Jest generalnym przedstawicielem firmy Petrotec, należącej do światowych liderów w produkcji dystrybutorów paliw i LPG. PETRONOVA buduje i dostarcza nowoczesne i ekologiczne myjnie samoobsługowe wraz z kompresorami i odkurzaczami a także terminale flotowe i płatnicze dla stacji samoobsługowych.

Petroster ul. B. Leśmiana 2, 30-220 Kraków tel. (12) 425 26 04, fax tel. wewn. 103 biuro@petroster.pl www.petroster.pl

Firma powstała w roku 1983 pod nazwą: Zakład Obsługi Technicznej Stacji Paliw „Petroster” jako spółka cywilna świadcząca drobne usługi na potrzeby stacji paliw, zwłaszcza dotyczące automatyzacji tankowania. „Petroster” jest Spółką Jawną świadczącą usługi produkcyjne, montażowe, pomiarowe i serwisowe dla branży paliwowej. Z biegiem czasu rozrastał się zakres oferty, a co za tym idzie także wielkość zatrudnienia.

Petroster-Serwis ul. Królowej Jadwigi 282 B, 30-218 Kraków tel. (12) 425 30 90, fax tel. wewn. 103 biuro@petroster-serwis.pl www.petroster-serwis.pl

Firma Petroster powstała w roku 1983 świadcząc drobne usługi na potrzeby stacji paliw, zwłaszcza dotyczące automatyzacji tankowania. Z czasem powiększył się zakres oferty oraz wzrosło zatrudnienie. Jako jedni z pierwszych zajęliśmy się wdrażaniem nowoczesnych, nieznanych wcześniej w Polsce technologii i rozwiązań technicznych (systemy wahadła gazowego i hermetyzacji nalewu, systemy pomiaru elektronicznego ilości paliwa i detekcji wycieków, systemy bezobsługowej dystrybucji paliw w obiektach zakładowych). Obecnie świadczymy usługi produkcyjne, montażowe, pomiarowe i serwisowe dla branży paliwowej i chemicznej.

Tarczyński Ujeździec Mały 80, 55-100 Trzebnica tel/fax: (071) 312 12 83 biuro@tarczynski.pl www.grupatarczynski.pl

Tarczyński S.A. to jeden z czołowych producentów przetwórstwa mięsnego w Polsce i zdecydowany lider sprzedaży kabanosów. Tarczyński istnieje na rynku już od ponad 25 lat, a silną pozycję zbudował dzięki produktom najwyższej jakości oraz dzięki wprowadzaniu na rynek nowości przystających do stylu życia konsumentów. W ostatnim czasie marka poszerzyła portfolio o produkty impulsowe – kabanosy w małych opakowaniach oraz kabanos w bułce Snaxy. Dzięki tym produktom, strefy przekąsek mogą być wzbogacone o atrakcyjną alternatywę – produkty mięsne, czyli pożywne przekąski, które zaspokoją głód na dłużej.

TOTAL Polska Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa tel. (22) 244 11 01 www.total.com.pl www.elf.com.pl

Total Polska w 2014 roku weszła na detaliczny rynek sprzedaży paliw, otwierając dwie pierwsze stacje paliw działające na zasadzie franczyzy. Korzystając z dotychczasowych doświadczeń koncernu, Total Polska oferuje swoim partnerom między innymi paliwa premium, kącik kawowy i multimedialny. Total jest piątym koncernem naftowo-gazowym na świecie. Prowadzi ponad 15 000 stacji paliw głównie w Europie, Afryce i Azji. Total Polska działa w Polsce od 1992 roku i ma ugruntowaną pozycję na rynku olejów silnikowych, asfaltów, przemysłowych płynów specjalnych oraz hurtowej sprzedaży paliw.

UNIMOT ul. Świerklańska 2 a 47-120 Zawadzkie tel. (77) 461 65 48, (77) 461 64 96 ug@unimot.pl

UNIMOT S.A. jest spółką giełdową, specjalizującą się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Firma zaopatruje w paliwa płynne i gazowe takie sektory jak: usługi, rolnictwo, przemysł oraz odbiorców indywidualnych i hurtowych. Unimot S.A. zyskał prawo do posługiwania się marką AVIA w Polsce. Celem jest rozwój detalicznej sprzedaży paliw poprzez stworzenie sieci ok. 100 stacji paliw pod tą marką. Firma inwestuje również w nowe technologie – Tankuj24 to aplikacja mobilna, dzięki której kierowca będzie mógł kupić paliwo taniej i odebrać je na wybranej stacji.

Lotte Wedel ul. Zamoyskiego 28/30, 03-801 Warszawa tel. 801 811 011 tel. (22) 349 14 12 kontakt@wedel.pl www.wedel.pl

E.Wedel to najsilniejsza czekoladowa marka w Polsce, która od ponad 160 lat dostarcza swoim konsumentom radość i przyjemność płynącą z intensywnego i głębokiego smaku najlepszej jakości czekolady. W portfolio marki znajdują się m.in. takie słodycze, jak Ptasie Mleczko®, Mieszanka Wedlowska, czekolady, ciastka, wafle i batony. Od września 2010 roku Wedel jest częścią japońskiej Grupy LOTTE, która jest międzynarodowym koncernem, założonym w 1948 roku. Obecnie Grupa działa w różnych dziedzinach biznesu, włączając w to sektor spożywczy, słodyczy, handlu, podróży i turystyki, chemiczny, rynek budowlany oraz finansowy.

WYDANIE SPECJALNE Stacja Benzynowa

103


Profile for BROG B2B Sp. z o.o. S.K.

STACJE PALIW - SPRZEDAŻ DETALICZNA - RAPORT 2017  

Publikacja roku dostępna całkowicie bezpłatnie dla: min. 12 tys. użytkowników www.petrolnet.pl oraz 10 tys. imiennych odbiorców egzemplarzy...

STACJE PALIW - SPRZEDAŻ DETALICZNA - RAPORT 2017  

Publikacja roku dostępna całkowicie bezpłatnie dla: min. 12 tys. użytkowników www.petrolnet.pl oraz 10 tys. imiennych odbiorców egzemplarzy...