STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE luty 2016

Page 1

www.petrolnet.pl

luty 2016 ROK XIX ISSN 1429-7914

Szkolenia pracowników Wydatek, czy inwestycja?

Ból zwalczony na stacji

LUKOIL BEZ STACJI W POLSCE?

O lekach OTC

Gorące paliwo kierowcy

Głosy wokół przejęcia

O kawie i przekąskach

Ireneusz Jabłonowski, prezes PSP Huzar

Stawiamy na rzetelność PetroTrend FORUM RYNKU PALIWOWEGO

.

media skutecznej komunikacji B2B www.brogmarketing.plSPIS TREŚCI

S

zanowni Państwo, Z radością witamy na łamach pierwszego w Nowym Roku wydania miesięcznika „Stacja Benzynowa & Convenience Store”. Wiele się wydarzyło przez ostatnie dwa miesiąca. Między innymi w tym czasie sieć stacji BP otworzyła 500. stację. Z kolei Lukoil Polska podpisała wstępną umowę sprzedaży swoich 116 stacji firmie AMIC Energy. Z uwagą będziemy śledzić kolejne dynamiczne zmiany na naszym rynku. Wielkimi krokami zbliża się XVI Forum Rynku Stacji Paliw PetroTrend 2016, które odbędzie się już 9 marca br. w Westin Warsaw Hotel. Mamy nadzieję, że z większością z Państwa będziemy mieli okazję spotkać się podczas interesujących dyskusji panelowych oraz uroczystej wieczornej gali, kiedy zostaną wręczone nagrody w konkursie Stacja Benzynowa Roku 2016. Z nadzieją na szybkie spotkanie, Edwin Kaniuk

20

22

Wywiad numeru 4 | S tawiamy na rzetelność Rozmowa z Ireneuszem Jabłonowskim, Huzar PSP

Panorama 6 | Panorama

Zarządzanie i finanse

28 | S tacje paliw są istotnym miejscem sprzedaży leków OTC Rozmowa z Aleksandrą Szarlińską, USP Zdrowie

FMCG 30 | Nowości, innowacje, produkty

Usługi dodatkowe 32 | Nocleg do paliwa Karolina Stępniak, Świat Hoteli

Gastronomia 34 | Gorące paliwo kierowcy Marta Kudosz, Nowości Gastronomiczne i Sweets & Coffee

36 | W tym roku poznamy kolejnego lidera gastronomii

Wyposażenie i technika 40 | Wszystko w porządku Rozmowa z Mateuszem Saładziakiem, BKF

34

36

42 | Dobrze oświetlona stacja przyciąga klientów Rozmowa z Zhao Gang, Panasign

44 | Ważny punkt programu Opr. redakcja

Wizytówki firm 46 | Dane teleadresowe i opisy

18 | B ranża apeluje do rządu

Na okładce: Ireneusz Jabłonowski, prezes PSP Huzar

Komunikat POPiHN

20 | S zkolenia – wydatek, czy inwestycja? Arkadiusz Bednarski

22 | K omu Lukoil sprzeda stacje w Polsce? Edwin Kaniuk

Sklep na stacji 24 | Oczaruj i zatrzymaj klienta 26 | W ysoka sprzedaż olejów na dolewkę Edwin Kaniuk

27 | Ból zwalczony na stacji Opr. redakcja

Wydawca BROG Marketing Sp. z o.o. S.K. ul. Okopowa 47 01-059 Warszawa tel. (22) 290-66-11 biuro@brogmarketing.pl, www.brogmarketing.pl Zespół redakcyjny Edwin Kaniuk – redaktor naczelny e.kaniuk@brogmarketing.pl tel. 664-463-085 Karolina Stępniak redaktor wydawnicza k.stepniak@brogmarketing.pl tel. 664-463-096

Opracowanie graficzne/Skład DTP: Studio Adekwatna, www.adekwatna.pl Prenumerata: roczna 160 zł + VAT; 2-letnia 299 zł + VAT. Redakcja nie odpowiada za treść materiałów reklamowych. Druk: TAURUS Reprodukcja lub przedruk wyłącznie za pisemną zgodą Wydawcy. © 2016 Co­py­ri­ght by BROG Marketing Sp. z o.o. All ri­ghts re­se­rved. Dołącz do nas: facebook.com

Dział reklamy Zbigniew Pąk – szef zespołu rynku paliwowego z.pak@brogmarketing.pl tel. 664-463-083

luty 2016 n Stacja Benzynowa

3


WYWIAD NUMERU

Fot. Huzar PSP

4

Stacja Benzynowa n luty 2016


WYWIAD NUMERU

Stawiamy na rzetelność – Chcemy osiągać coraz wyższe standardy na naszych stacjach, dlatego ciągle monitorujemy rynek w poszukiwaniu nowych rozwiązań, które spełniałyby oczekiwania naszych, bardzo wymagających klientów – mówi w rozmowie z naszą redakcją Ireneusz Jabłonowski, prezes Huzar PSP. czasie obserwu|W ostatnim jemy duże zmiany na polskim rynku paliwowym. Jak w tej sytuacji odnajdują się właściciele prywatnych stacji paliw? Dynamizm na rynku paliwowym związany jest z sytuacją w kraju i na świecie. Prowadzenie stacji paliw wymaga szerokiej wiedzy i niemałych umiejętności. Jest to ogromy obszar obejmujący bardzo szeroki zakres towarów i usług, wymagający nieustannego „bycia na bieżąco”, także w kwestiach prawnych. Właściciele prywatnych stacji paliw Huzar otrzymują wsparcie w postaci szkoleń i cyklicznych spotkań z prawnikami specjalizującymi się w branży paliwowej. Oczywiście życie generuje nam problemy, na które nie zawsze można się przygotować. Jednym z nich jest dynamika cen paliw. Jeszcze niedawno na giełdach mogliśmy obserwować wysokie ceny ropy, obecnie mamy znaczące ich obniżenie. „Czas taniej ropy” oznacza niskie ceny wszystkich rodzajów paliw i idący za tym wzrost sprzedaży na stacjach. Oznacza to także niższe koszty finansowania i mniejsze środki zaangażowane w obrót, dzięki czemu uzyskujemy więcej środków na inwestowanie. problemami boryka się |Z jakimi sieć PSP Huzar? Problemem całej branży, nie tylko PSP Huzar, jest stale rozwijająca się tzw. „szara strefa”, opierająca się głównie na wyłudzeniach podatku VAT, omijaniu przepisów akcyzowych, a także na zapasach obowiązkowych i realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego. Zjawisko

to zagraża stabilności branży i uderza przede wszystkim w prywatnych przedsiębiorców działających zgodnie z prawem. Rynek paliwowy ciągle boryka się z zagrożeniami związanymi z wprowadzeniem przepisów ograniczających konkurencyjność na rynku paliw, które mimo wszystko nie ograniczają przestępczości w obrocie paliwami. W związku z powyższym prywatne stacje paliw narażone są na nieuczciwych dostawców, których niestety nie brakuje. Dodatkowo sprawy nie ułatwia fakt, iż nie ma ściśle określonych procedur, które umożliwiałyby sprawdzanie dostawców, jednocześnie dających gwarancję uczciwości transakcji. Dotychczasowe zmiany w prawie, a w szczególności kaucja i koncesja na import, nie gwarantują ograniczenia oszustw, nie zatrzymały także napływającego z zagranicy paliwa z wątpliwą dokumentacją. Bez wątpienia natomiast ograniczyły konkurencyjność na rodzimym rynku, poprzez wyeliminowanie niedużych firm importujących paliwa. Nierzetelność dostawców odbiła się także na klientach, przez co prywatne stacje paliw tracą końcowych odbiorców, takich jak firmy transportowe czy duże gospodarstwa rolne. Apelujemy o wprowadzenie regulacji, które skutecznie wyeliminowałyby nadużycia w obszarze obrotu paliwami. Od szeregu lat mówi się o konieczności uporządkowania rynku paliwowego. Słyszymy o akcjach wymierzonych przeciwko mafiom paliwowym. Cały czas jednak brakuje systemowych rozwiązań, które wyeliminowałyby, lub

przynajmniej mocno ograniczyły nielegalne procedery. Straty wynikające z nielegalnych praktyk najbardziej uderzają w małych przedsiębiorców. Duże koncerny, ze względu na swoją skalę działania, nie odczuwają tego tak boleśnie. Huzar ma się czym |PSP pochwalić… Tak. Wkładamy duży wysiłek, aby nasi klienci wyjeżdżali ze stacji zadowoleni. Jakość sprzedawanych paliw i rzetelność stacji jest dla nas bardzo ważna. W minionym roku głośnym echem w branży odbiły się szczegółowe badania przeprowadzone przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dotyczące jakości paliw ciekłych sprzedawanych na polskim rynku. Na wielu stacjach należących do innych sieci i koncernów stwierdzono nieprawidłowości. Na żadnej stacji z sieci Huzar Urząd nie odnotował nieprawidłowości, co dowodzi naszej rzetelności w tej kwestii. Jak niejednokrotnie podkreślałem, wszystkie paliwa dostępne na naszych stacjach poddawane są bardzo rygorystycznej kontroli niezależnego laboratorium badawczego. Dbamy o satysfakcję klientów oraz pielęgnujemy zaufanie, jakim nas obdarzają. Dowodem na skuteczność naszych działań jest nagroda w konkursie Jakość Roku w kategorii Usługa. Nie spoczywamy na laurach. Chcemy osiągać coraz wyższe standardy na naszych stacjach, dlatego ciągle monitorujemy rynek w poszukiwaniu nowych rozwiązań, które spełniałyby oczekiwania naszych, bardzo wymagających klientów.

w branży paliwo|Konkurencja wej jest bardzo wymagająca, depcze Wam po piętach. Jak sobie radzicie z tą presją? W połowie 2015 roku, podczas Zjazdu Właścicieli stacji Huzar, przyjęte zostały Procedury Organizacyjne. Dzięki ujednoliceniu działań sieć może podnosić sprzedaż na stacjach paliw oraz utrwalać pozytywny wizerunek marki. w 2016 roku spodziewa się |Czy Pan większych przetasowań na rynku? Początek 2016 roku przyniósł nam informację na temat wycofania się z polskiego rynku Koncernu Łukoil. Jak donosiły prasa i radio decyzja o sprzedaży sieci na Litwie, Łotwie i w Polsce została podjęta w ramach programu optymalizacji aktywów detalicznych firmy Łukoil w Europie. Transakcja sprzedażowa ma mieć swój finał w drugim kwartale bieżącego roku. Czy firma, która nabyła stacje Łukoila będzie stanowiła konkurencję dla prywatnych stacji paliw, okaże się niebawem. Będzie to nowa firma na polskim rynku paliwowym. Nie ulega jednak wątpliwości, że posiada bardzo bogate doświadczenie w sektorze energetycznym i paliwowym w Europie Środkowej i Wschodniej. Nie wydaje się jednak, aby nowy gracz znacząco zmienił polski rynek paliwowy. Dziękujemy za rozmowę, a całej sieci życzymy dynamicznego rozwoju i sukcesów na rynku. luty 2016 n Stacja Benzynowa

5


PANORAMA

Koncern poszukuje współpracownika

Nietypowa nowość w menu Stop Cafe Bistro

W dniu 15 lutego 2016 roku firma Lukoil Polska ogłosiła otwarcie kolejnego przetargu. Tym razem koncern poszukuje osoby, która podjęłaby się prowadzenia stacji paliw Lukoil 111 Orońsko.

Rzadko kiedy można spotkać stację paliw, która nie miałaby w swojej ofercie hot dogów. Sieci prześcigają się oferując nowe typy parówek, bułek, czy dodatków. Jednak marka gastronomiczna Orlenu Stop Cafe Bistro postanowiła zaszokować klientów ekstrawagancką nowością.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu ofertowym na prowadzenie stacji paliw Lukoil 111 Orońsko powinni zarejestrować się za pomocą formularza dostępnego na stronie przetargowej koncernu do dnia 15 marca 2016.

Warunki rejestracji, jest posiadanie doświadczenia w zakresie prowadzenia stacji paliw Zarejestrowani oferenci otrzymają szczegółową specyfikację w dniu 16 marca 2016. W celu otrzymywania dalszych informacji zapytania należy kierować na adres e-mail podany na stronie Lukoil Polska w zakładce przetargów. R

Parówki, kabanosy, szaszłyki; grahamki, bułki francuskie; sałaty, prażona cebulka, ogórki; szereg kolorowych i aromatycznych sosów do wyboru. Zdążyliśmy się już przyzwyczaić do rozmaitych wariantów ciepłej przekąski, jaką jest hot dog. Wydaje się jednak, że poza pomnażaniem ilości wariantów bułki z parówką, niewiele można zrobić.

Lotos zwiększa wydobycie ropy naftowej Łączne wydobycie spółek Lotos Petrobaltic, Lotos Norge i Lotos Geonafta, które operują w Polsce, Norwegii i na Litwie, przekroczyło w lutym 2016 roku pierwszy milion baryłek. – Dzięki uruchomieniu wstępnego wydobycia na bałtyckim złożu B8 oraz stabilnej produkcji ze złoża B3, wydobyciu ze złóż litewskich i akwizycjom w Norwegii, Lotos zwiększył dzienne wydobycie węglowodorów do poziomu blisko 30 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej na dobę (boe/d) – komentuje Zbigniew Paszkowicz, wiceprezes Zarządu Grupy Lotos ds. poszukiwań i wydobycia, prezes zarządu Lotos Petrobaltic. Działania te pozwoliły spółce osiągnąć pierwszy milion baryłek w rekordowo krótkim czasie. Dla porównania w 2013 r. milionową baryłkę wydobyto pod koniec lipca, a w 2014 i 2015 r. – w marcu. Warto podkreślić, że ropa naftowa wydobywana na Litwie oraz na Bałtyku trafia do Naftoportu, skąd rurociągami kierowana jest do rafinerii Grupy Lotos w Gdańsku.

prowadzone jest przez platformę Baltic Beta. Obecna wielkość wydobycia na B3 wynosi ok. 3 tys. boe/d. 30 września 2015 r. uruchomiono produkcję na złożu B8, prowadzoną z platformy Lotos Petrobaltic. Wydobycie z 6 odwiertów produkcyjnych na tym złożu to ok. 3,5 tys. boe/d.

Morze Bałtyckie Produkcja na złożu B3 trwa nieprzerwanie od 1992 r. Wydobycie

Litwa Wydobycie Lotos Geonafty to około 1,2 tys. boe/d. R

6

Stacja Benzynowa n luty 2016

Morze Północne Na Norweskim Szelfie Kontynentalnym spółka Lotos Norge ma udziały w złożach produkcyjnych należących do pakietu Heimdal oraz pakietu aktywów na polu Sleipner. Finalizacja obu transakcji nastąpiła 30 grudnia – odpowiednio w 2013 r. (Heimdal) i w 2015 r. (Sleipner). Obecna wielkość produkcji przypadająca na Lotos Norge wynosi ponad 22 tys. boe/d – 6,3 tys. boe/d z pakietu Heimdal i 16 tys. boe/d z pól gazowych należących do pakietu Sleipner.

A co, gdyby parówkę w hot dogu zamienić na czekoladę, a keczup na sos wiśniowy? Nie to nie byłby już hot dog. Może w takim razie Choco Dog? Czy to zestawienie zbyt nierealne, aby było prawdziwe? A jednak! PKN Orlen na wybranych stacjach z ofertą gastronomiczną Stop Cafe Bistro wprowadził do menu Choco Doga. W chrupiącej, opiekanej bułce umieszczono rozpływającą się czekoladę w polewie wiśniowej. Jesteśmy ciekawi jak klienci ocenią awangardową przekąskę. R Fot. Stop Cafe Bistro

Orlen zwiększa udziały na rynku detalicznym w Czechach Unipetrol, czeska spółka z Grupy Orlen, przejmie 68 stacji paliw będących częścią czeskich aktywów koncernu OMV. Nowo nabyte obiekty funkcjonować będą pod marką Benzina. Finalizacja transakcji uzależniona jest m.in. od uzyskania zgody Urzędu Antymonopolowego w Republice Czeskiej. Segment detaliczny Grupy Orlen w Czechach funkcjonuje obecnie w ramach sieci liczącej 339 obiektów pod marką Benzina. Po zakończeniu procesu włączenia zakupionych stacji do sieci, ich liczba wzrośnie do ponad 400. Zarządzający siecią Benzina, Unipetrol RPA, stawia również na rozwój oferty pozapaliwowej, w tym kącików gastronomicznych Stop Cafe, które tworzone są zgodnie ze standardami obowiązującymi na rynku polskim. Obecnie w czeskiej sieci funkcjonuje ich już ponad 130. – Grupa Orlen, zgodnie z przyjętą strategią, konsekwentnie rozwija sprzedaż na rynkach

macierzystych. Ta transakcja pozwala nam na dalsze wzmocnienie pozycji lidera na rynku czeskim – powiedział Marek Podstawa, członek zarządu ds. sprzedaży. Grupa Orlen zarządza siecią stacji paliw liczącą ponad 2500 obiektów w Polsce, Czechach, Niemczech i na Litwie, których łączny przychód ze sprzedaży detalicznej za rok 2014 wyniósł ponad 36 mld zł. Akwizycja nowych stacji pozwoli również na bardziej efektywne wykorzystanie zwiększonych zdolności rafineryjnych Unipetrolu, które wzrosły w ubiegłym roku w wyniku nabycia aktywów rafineryjnych Shell i Eni. R


PANORAMA

Orlen testuje OZE na stacjach

Nowy program lojalnościowy

PKN Orlen pilotażowo montuje moduły fotowoltaiczne na jedenastu wybranych stacjach paliw w Polsce. Głównym celem realizacja pilotażowego projektu wykorzystania paneli fotowoltaicznych jest sprawdzenie efektywności technologii konwersji energii słońca w elektryczną w różnych lokalizacjach geograficznych o zróżnicowanym nasłonecznieniu.

Firma Statoil Fuel & Retail Polska wprowadza nową platformę lojalnościową Statoil Extra, która jest połączeniem znanego w Polsce programu Premium Club oraz programu Extra działającego w sieci stacji Statoil w Europie.

Energia elektryczna generowana ze światła słonecznego zasili część potrzeb własnych stacji generując zarówno efekt ekologiczny w postaci pozyskania czystego źródła prądu nie obarczonego skumulowaną emisją substancji takich jak dwutlenek węgla (CO2), tlenek węgla (CO), tlenku azotu (Nox), tlenki siarki (So2) oraz pyłu, jak też efekt ekonomiczny poprzez ograniczenie zakupu energii z sieci. W moduły fotowoltaiczne zostaną wyposażone stacje znajdujące się w Płocku, Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu, Sandomierzu, Radomiu, Bielsku-Białej, miejscowości Guzów przy trasie Sochaczew-Mszczonów, a także w terenach o dużym stopniu zapylenia jak Kraków i Katowice, co pozwoli dodatkowo sprawdzić w fazie testów wydajność instalacji w trudnych warunkach środowiskowych atmosferycznych. Panele o łącznej mocy około 180 kWp umieszczone będą na dachach i wiatach stacji paliw, wkomponowując się tym samym w dotychczasową architekturę obiektów. Ilości energii generowanej ze słońca, a także unikniętych w ten sposób emisji będą prezentowane na zainstalowanych

w pawilonach sklepowych monitorach. Głównym celem realizacja pilotażowego projektu wykorzystania paneli fotowoltaicznych jest sprawdzenie efektywności technologii konwersji energii słońca w elektryczną w różnych lokalizacjach geograficznych o zróżnicowanym nasłonecznieniu. Dzięki pozyskanym danym będzie można określić warunki co do opłacalności takiego rozwiązania na szerszą skalę na stacjach, czy też na innych budynkach o dobrym nasłonecznieniu i odpowiedniej konstrukcji dachu. Fotowoltaika (PV) jest technologią polegającą na konwersji energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Pozyskany z modułów fotowoltaicznych prąd jest prądem stałym, który zostaje przekształcony w zmienny przy zastosowaniu falowników (zwanych również inwerterami), działających w oparciu o układy elektroniczne. Moduły fotowoltaiczne zbudowane są zwykle z niewielkich ogniw krystalicznych, będących półprzewodnikami uzyskanymi z różnych związków. Na stacjach ORLENU wykorzystane moduły z ogniw krzemowych mono i polikrystalicznych. R

Program lojalnościowy Statoil Extra został uruchomiony dnia 11 lutego 2016 r. W tym dniu wszyscy aktywni uczestnicy programu Premium Club stali się uczestnikami Statoil Extra. Nowy program jest połączeniem standardowej oferty Statoil Extra, znanej już w innych krajach, w których działają stacje Statoil, z koncepcją punktów. To, co najbardziej atrakcyjne w Statoil Extra, a mianowicie: przejrzystość i podejście zorientowane na klienta zostało połączone z nagrodami, które mogą być odbierane przez klientów w zamian za zgromadzone punkty. – Doświadczenia zdobyte w trakcie 13 lat prowadzenia programu lojalnościowego opartego na koncepcji punktów pozwoliły nam wznieść Statoil Extra na całkiem nowy poziom – podkreśla Mirosław Caputa, dyrektor działu marketingu w Statoil Fuel & Retail Polska. Klienci stacji Statoil będą teraz nagradzani za swoją lojalność punktami, które będą mogli wymieniać na nagrody ze sklepów Statoil, takie jak: kawa, myjnia, paliwo, czy hot dogi, a także dokonywać nimi płatności za zakupy na stacjach Statoil w Polsce. Klienci będą również mogli wybierać spośród ponad 500 nagród z katalogu, pogrupowanych w rożnych kategoriach, takich jak: dom, kuchnia, sport, odzież outdoor, elektronika, zabawki i inne.

– Najważniejszą cechą, która wyróżnia Statoil Extra spośród naszej konkurencji na polskim rynku jest umożliwienie klientom używania dowolnej karty płatniczej, jako karty lojalnościowej. Żaden z programów lojalnościowych na polskim rynku nie umożliwia klientom używania dowolnej karty płatniczej, a tym samym rezygnacji z posiadania dodatkowej karty. Jesteśmy pierwsi w Polsce – podkreśla Iwona Kiljan, Marketing Manager w Statoil Fuel & Retail Polska. Jednym z głównych wyzwań dla klientów w poprzednim programie lojalnościowym była konieczność posiadania przy każdej transakcji dodatkowej karty lojalnościowej. W nowym programie klienci będą mogli zarejestrować dowolną kartę bankową, co jest dużym krokiem w stronę ułatwienia obsługi, poprawy szybkości i efektywności programu. Firma Statoil Fuel & Retail RPolska, obecna w Polsce od 1992 roku, prowadzi sieć liczącą 356 stacji paliw. Statoil Fuel & Retail Polska jest częścią spółki Statoil Fuel & Retail, firmy detalicznej, sprzedającej paliwa transportowe poprzez sieć 2.300 stacji paliw w Norwegii, Danii, Szwecji, Polsce, Estonii, Rosji na Łotwie i na Litwie. R REKLAMA

luty 2016 n Stacja Benzynowa

7


PANORAMA

Współpraca Shell i Lotos na rynku kart flotowych Firmy nawiązały porozumienie w kwestii warunków akceptacji kart flotowych euroShell w sieci Lotos oraz kart flotowych Lotos Biznes w sieci Shell Polska. W praktyce oznacza to, że Shell i Lotos podwajają liczbę stacji paliwowych akceptujących bezgotówkowe regulowanie opłat za paliwa, zakupy w sklepie oraz myjnie. Od połowy lutego 2016 roku karty flotowe euroShell są akceptowane na 900 stacjach paliw w Polsce. Obie spółki przygotowują się do wprowadzenia, w ciągu następnych kilku miesięcy, akceptacji kart flotowych Lotos Biznes w polskiej sieci stacji paliw Shell. To bardzo dobra wiadomość dla właścicieli flot i kierowców zawodowych. Dzięki kartom flotowym euroShell i Lotos Biznes będą mogli wygodnie i bezpiecznie uregulować kluczowe wydatki związane z transportem na strategicznie zlokalizowanych stacjach paliwowych w całej Polsce. Współpraca obu sieci stacji paliw to pierwszy przypadek zastosowania tzw. networkingu w branży paliwowej. Dzięki umowie podpisanej z Lotos Paliwa, na prawie 480 stacjach paliw w barwach sieci Lotos, kartą flotową euroShell będzie można nie tylko bezgotówkowo zatankować wszystkie rodzaje paliw, ale również pokryć koszty zakupu akcesoriów samochodowych, produktów chemicznych, a także opłat drogowych – w tym za przejazdy wszystkimi autostradami i odcinkami płatnych dróg w całej Polsce. Z rozszerzonej sieci punktów

akceptujących euroShell mogą korzystać posiadacze kart flotowych euroShell typu Multi (oznaczonych symbolem „M” na awersie karty), wydanych przez Shell Polska. – Poszerzenie zasięgu i liczby stacji, które akceptują karty euroShell to doskonałe dopełnienie naszej kompleksowej oferty. Co ważne, to kolejny krok w umacnianiu naszej silnej pozycji na polskim rynku. Niezależnie od tego, jaką trasą podróżują nasi klienci – po mieście czy przemierzają całą Polskę – z kartą euroShell zawsze jest im po drodze – powiedziała Monika Przybysz, dyrektor sprzedaży kart paliwowych w Polsce, na Ukrainie i w krajach bałtyckich. – Umowa daje nam możliwość zwiększenia wolumenów sprzedaży paliw – powiedział Krzysztof Strzelecki, dyrektor ds. handlu detalicznego, Lotos Paliwa. – Posiadacze kart euroShell na pewno docenią fakt, że sieć Lotos zarządza aż 18 stacjami zlokalizowanymi w Miejscach Obsługi Podróżnych, przy autostradach A1, A2, A4, A6 i drogach ekspresowych S3 czy S7. Oprócz wysokiej jakości paliw produkowanych w gdańskiej rafinerii, klientom flotowym naszego

Fot. Shell

partnera zaproponujemy szeroki wachlarz usług. Wszystkie zaawansowane technologicznie rozwiązania, które gwarantują bezpieczeństwo realizowanych za pomocą karty euroShell transakcji, są stosowane również na stacjach Lotos. Wysokie standardy i procedury bezpieczeństwa oraz system monitorowania poprawności operacji zostały ujednolicone dla całej sieci akceptującej kartę euroShell. Dzięki temu zagwarantowana jest pełna kontrola

nad całym procesem płatności – od momentu zatankowania paliwa po miesięczną fakturę rozliczającą wszystkie zawarte transakcje. Karty paliwowe euroShell umożliwiają bezgotówkowe tankowanie, zakupy na stacjach paliw, opłaty za serwisy drogowe (np. viaToll) oraz autostrady A1, A2 i A4 czy za przejazdy przez tunele i mosty. Dostępny jest również serwis zwrotu podatku VAT z transakcji zagranicznych. Karta euroShell daje gwarancję całodobowego dostępu do pomocy drogowej w 40 krajach w Europie. To sprawdzone i efektywne narzędzie dostępne obecnie na 900 stacjach w całej Polsce. Oferta bezgotówkowych kart flotowych Lotos Biznes to kierowany do firm pakiet nowoczesnych, funkcjonalnych i bezpiecznych rozwiązań z zakresu zakupu paliw, usług i towarów na stacjach. To także możliwość rozliczenia usług dodatkowych wspierających transport – np. opłaty drogowe i autostradowe ViaToll. Korzyści płynące z przystąpienia do Lotos Biznes: atrakcyjne rabaty na paliwa, wygodne fakturowanie, akceptacja na obszarze całego kraju, kontrola transakcji i elastyczność oferty. R

Ofensywa BP w grudniu W ostatnim miesiącu 2015 roku pracę rozpoczęło aż pięć nowych stacji BP. Są to: stacja BP Strykówka w miejscowości Sosnowiec-Pieńki (łódzkie), stacja partnerska BP Przasnysz (mazowieckie), stacja partnerska BP Przedbórz (łódzkie), stacja BP Lipnik w miejscowości Lipnik, obok Stargardu Szczecińskiego (zachodniopomorskie) i stacja partnerska BP Krynica-Zdrój (małopolskie).

Podajemy szczegóły dotyczące nowo otwartych stacji: • Stacja BP Strykówka jest zlokalizowana w Sosnowcu-Pieńkach 18A, przy drodze dojazdowej z Łodzi do skrzyżowania autostrad A1 i A2. W swojej ofercie posiada: cztery

8

Stacja Benzynowa n luty 2016

dystrybutory wieloproduktowe, trzy dystrybutory TIR (łącznie Fot. BP cztery stanowiska tankowania), dystrybutor LPG, sklep, kawiarenka WBC, dostęp do Wi-Fi, parking dla samochodów osobowych, odkurzacz, kompresor. • Stacja partnerska BP Przasnysz funkcjonuje przy ul. Makowskiej 23 w Przasnyszu. Kierowcom

oferuje: cztery dystrybutory wieloproduktowe, dystrybutor LPG, sklep, kawiarenka WBC, Havi. • Stacja partnerska BP Przedbórz mieści się przy ul. Radomszczańskiej 72. W jej ofercie znajdują się: trzy dystrybutory wieloproduktowe, LPG, HSD, sklep, kawiarenka WBC, restauracja. • Stacja BP Lipnik jest zlokalizowana przy ul. Starogardzkiej 1. Kierowcom oferuje: trzy dystrybutory

wieloproduktowe (sześć stanowisk), dystrybutor TIR (dwa stanowiska do tankowania), dystrybutor LPG, sklep, kawiarenkę WBC, myjnię CW, Wi-Fi, parking dla samochodów osobowych i ciężarowych, odkurzacz, kompresor. • Stacja BP Krynica-Zdrój działa przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 181a. W swojej ofercie posiada: dwa dystrybutory wieloproduktowe, HSD, LPG, kawiarenka WBC. R


PANORAMA

200 kawomat Costa Express stanął na Shellu Costa Express – sieć maszyn vendingowych należąca do Costa Coffee Polska – dynamicznie rośnie. Największa w Polsce marka kawiarni uruchomiła właśnie 200. kawomat samoobsługowy. W związku z rosnącą popularnością formatu wśród klientów i ogromnym zainteresowaniem partnerów biznesowych, spółka planuje dalszy intensywny rozwój sieci.

200. kawomat Costa Express stanął na krakowskiej stacji paliwowej sieci Shell, przy ul. Conrada 33. Shell jest strategicznym partnerem sieci Costa Express – większość maszyn obecnych w Polsce znajduje się właśnie na stacjach tego brytyjsko-holenderskiego koncernu. Poza siecią Shell, punkty Costa Express znajdują się także na stacjach Lotos, w punktach Sodexo,

a także w sklepach detalicznych, np. w sieci Piotr i Paweł. Tym samym, zarówno podczas wizyty w sklepie, jak i w trakFot. Shell cie podróży samochodem po mieście czy między miastami, klienci mogą napić się znakomitej kawy na bazie mieszanki Mocha Italia. Maszyny vendingowe Costa Express zlokalizowane są ponadto w biurach polskich i międzynarodowych firm. Na liście lokalizacji znajdują się także niestandardowe punkty – kubkiem kawy możemy ogrzać się np. na Stadionie Narodowym. Sieć stale pozyskuje

również nowych partnerów. Poza stacjami paliw, sklepami i restauracjami, maszyny mają pojawić się także

Fot. Costa

w szpitalach, prywatnych klinikach, klubach fitness czy na uniwersytetach. W związku z ogromną popularnością formatu maszyn vendingowych, Costa Coffee Polska ma w planach dynamiczny rozwój sieci Costa Express. Do końca bieżącego roku finansowego (do końca lutego 2016 r.) powstanie jeszcze około 10 maszyn vendingowych. Kolejny rok finansowy (do końca lutego 2017 r.) zakończy się dla sieci Costa z liczbą około 250 kawomatów w całej Polsce. Z kolei w perspektywie 5-6 lat liczba kawiarni Costa Coffee wzrośnie do około 200, a liczba maszyn vendingowych do około 550-600. Tym samym kawa marki Costa będzie oferowana w około 800 punktach w całym kraju. R REKLAMA

Wszystko wskazuje na BP Dołącz do najlepszych! Zostań Partnerem BP i zyskaj siłę marki, jakość paliw BP Ultimate oraz bezcenną wiedzę z zakresu marketingu i sprzedaży. Zapraszamy do współpracy.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: tel: 12 619 14 82, 12 619 14 78 | e-mail: bp.partnerzy@bp.com

luty 2016 n Stacja Benzynowa

9


PANORAMA

Zmodernizowany banknot 200 zł wkrótce w obiegu W piątek, 12 lutego Narodowy Bank Polski zaczął wprowadzać do obiegu banknoty 200 zł ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami. Banknoty o niższych nominałach ze zmienionymi zabezpieczeniami pojawiają się w naszych portfelach od kwietnia 2014 r. Stanowią one już ponad 30 proc. wszystkich banknotów o nominałach 50 i 100 złotych i prawie 60 proc. niższych nominałów. NBP kończy już modernizację banknotów obiegowych, a jednocześnie kontynuuje prace nad banknotem o nominale 500 zł, który trafi do obiegu najwcześniej w 2017 r. Projekt graficzny banknotu o nominale 200 zł nie zmienił się, jednak zastosowanie nowych, bardziej zaawansowanych technologicznie zabezpieczeń spowodowało, że różnice pomiędzy banknotami zmodernizowanej i dotychczasowej emisji są wyraźnie widoczne. Na nowym banknocie umieszczono m.in. nitkę okienkową z efektem zmienności optycznej. Fragmenty nitki płynnie zmieniają kolor ze złotego na zielony, a znajdujący się na niej wzór szachownicy porusza się w obu płaszczyznach. Na przedniej stronie banknotu znalazł się także ozdobny element graficzny, płynnie zmieniający kolor

ze złotego na zielony (tzw. królewski symbol), a na tylnej – złoty opalizujący ornament. Tak jak w przypadku niższych nominałów wzbogacono znak wodny: podczas oglądania pod światło oprócz wizerunku władcy widoczne jest także oznaczenie nominału. Zmieniono również znak recto-verso i obecnie elementy nadrukowane po obu stronach banknotu składają się w wizerunek korony w owalu dopiero oglądane pod światło. Lewa część banknotu, gdzie znajduje się znak wodny, jest niezadrukowana,

Dziewiętnasta Moya w Wielkopolsce

W swojej ofercie posiada benzynę 95, ON, uszlachetniony ON Moya Power (w 2016 roku w ofercie znajdzie się także LPG). Ad Blue dostępne jest w pojemnikach. Wewnątrz stacji działa sklep, koncept gastronomiczny Caffe Moya, dostępna jest sieć wi-fi. Stacja czynna jest 24h.

10

Stacja Benzynowa n luty 2016

z powodu uszkodzenia lub zużycia. Zmodernizowane banknoty czterech niższych nominałów, których emisję NBP rozpoczął w kwietniu 2014 r., stanowią obecnie około 40 procent wszystkich banknotów w obiegu. Z badań wynika, że Polacy są zadowoleni ze zmodernizowanych banknotów – powiedział prof. Marek Belka, prezes Narodowego Banku Polskiego. NBP prowadzi już prace nad banknotem 500 zł. Głównym celem wprowadzenia nowego nominału jest obniżenie kosztów emisji i sprawne zarządzanie zapasem strategicznym banknotów przechowywanych przez NBP. Na nowym banknocie znajdzie się wizerunek króla Jana III Sobieskiego, dzięki czemu zostanie zachowana chronologiczna ciągłość serii „Władcy polscy”. NBP nie planuje wprowadzenia banknotów 500 zł do obiegu przed rokiem 2017. R

Kolejna lokalizacja sieci MOMO

W ostatnich dniach starego roku pracę rozpoczęła stacja paliw w Kramsku, w woj. wielkopolskim. To trzeci obiekt tego samego partnera w sieci stacji Moya. Stacja położona przy drodze wojewódzkiej nr 266 Konin-Kramsk-Sompolno.

Fot. Moya

dzięki czemu banknot wydaje się nieco jaśniejszy, a znak wodny jest lepiej widoczny. Wprowadzono także dodatkowe ułatwienia dla osób niewidomych i niedowidzących. Pierwsze z nich to 10 ukośnych pasków umieszczonych Fot. NBP wzdłuż krótszych krawędzi banknotu. Taką samą technologię zastosowano również w nowej serii banknotów euro. Drugie ułatwienie to zmodyfikowany wzór geometryczny w lewym dolnym rogu – trójkąt w przypadku 200 złotych – wykonany z drobnych kółek, bardzo dobrze wyczuwalnych w dotyku. – Wprowadzanie zmodernizowanych banknotów do obiegu odbywa się płynnie i nie powoduje problemów. Przypominam, że banknoty te są wprowadzane do obiegu w miejsce znaków pieniężnych wycofanych

Stacja w Kramsku jest własnością spółki Eddar, która posiada już dwa inne obiekty w barwach sieci Moya – w Grodźcu i w Wierzbinku (także położone we wschodniej

Wielkopolsce). Nowa stacja w Kramsku jest dziewiętnastą działającą stacją sieci Moya w województwie wielkopolskim, a 111-stą w całym kraju (w sieci Moya pracuje obecnie 101 stacji partnerskich oraz 10 stacji własnych operatora sieci – spółki Anwim). R

Bezobsługowy obiekt należący do polskiej, niezależnej sieci został otwarty w dniu 18 grudnia w Legionowie. Stacja, budowana od października br., zlokalizowana jest przy drodze krajowej nr 61, na działce znajdującej się przy markecie Kaufland. Jest to piąty obiekt sieci. Na otwarcie obiektu przygotowano atrakcyjne promocje cenowe. Do świąt cena litra benzyny i oleju napędowego była nawet kilkanaście groszy niższa niż na innych stacjach. Plany budowy stacji benzynowej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 61 z ul. Piaskową w Legionowie sięgają 2014 r. Pozwolenie na budowę obiektu wraz całą jej infrastrukturą wydano jeszcze w grudniu 2014 r. Plany spółki MOMO zakładały do końca 2015 r. budowę pięciu obiektów na terenie woj. mazowieckiego i został wykonany. R


PANORAMA

Kolejny Dyskont Paliwowy Citronexu już otwarty W dniu 3 lutego 2016 r. w Siechnicach koło Wrocławia nastąpiło wielkie otwarcie kolejnego Dyskontu Paliwowego Citronex. Stacja, zgodnie z założeniami formatu, godzi ofertę obiektów z grupy premium z bardzo atrakcyjnymi cenami paliw.

Fot. Citronex

Charakterystyczny design obiektu oraz interesująca czarno-czerwona kolorystyka idealnie wpisują się w tło, którym jest kompleks najnowocześniejszych szklarni w Polsce. W ciągu czterech dni promocji z usług stacji

i marketu skorzystały tysiące klientów. Atrakcyjne były nie tyko ceny paliwa, ale również flagowych produktów Grupy Citronex, czyli bananów, pomidorów i ogórków. Benzyna Pb 95 oraz ON dostępne były tylko

za 3,33 złotych za litr. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się dżemy bananowe będące autorskim projektem Citronex. Zdaniem klientów stacja ma dużo do zaoferowania. Posiada

bogatą ofertę bistro oraz produkty najlepszej jakości. Na terenie stacji znajduje się samoobsługowa myjnia samochodowa, bankomat oraz duży parking. Oprócz oferty kierowanej do klientów indywidulnych obiekt obsługuje zarówno lokalnych przedsiębiorców, jak i klientów biznesowych. Dzięki możliwości posługiwania się kartą paliwową Citronex, honorowaną zarówno na stacjach paliw, jak i sieci myjni Tir Citronex, właściciele firm transportowych mają możliwość zakupu paliw w cenach opartych o formułę spotową oraz uzyskania dodatkowych rabatów na usługi myjni TIR. To nie koniec ekspansji formatu Dyskont Paliwowy. Citronex zapowiada kolejne otwarcia nowych stacji jeszcze w 2016 roku. R REKLAMA

luty 2016 n Stacja Benzynowa

11


PANORAMA

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Lotosu W dniu 27 stycznia br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Lotos, które na wniosek Ministerstwa Skarbu Państwa dokonało zmian w składzie IX kadencji Rady Nadzorczej spółki. Ze składu rady odwołano pięciu członków: Wiesława Skwarko, przewodniczącego; Agnieszkę Trzaskalską, wiceprzewodniczącą; Oskara Pawłowskiego, sekretarza oraz Małgorzatę Hirszel i Michała Rumińskiego.

BP znowu otwiera stacje W ostatnim czasie rozpoczęły działalność dwie nowa stacje BP – stacja partnerska BP Świebodzin (woj. lubuskie) oraz stacja BP Chemik w Kędzierzynie-Koźlu (woj. opolskie). Publikujemy szczegółowe informacje na temat nowo otwartych stacji.

W miejsce ww. osób powołano Roberta Pietryszyna, jako przewodniczącego rady oraz czterech członków: Katarzynę Lewandowską, Dariusza Figurę, Cezarego Krasodomskiego i Marię Sierpińską. R

Marcin Mastalerek dołączył do zespołu PKN Orlen – Marcin Mastalerek obejmuje funkcję dyrektora wykonawczego ds. komunikacji korporacyjnej PKN Orlen. Zastąpi Tomasza Filla, który trafił do paliwowego giganta w kwietniu 2010 przechodząc z Orange Polska – powiedzieli naszej redakcji pracownicy biura prasowego PKN Orlen. Jak czytamy w oświadczeniu przekazanym nam przez biuro prasowe Orlenu: Marcin Mastalerek jest absolwentem stosunków międzynarodowych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego (2008 r.). W 2015 roku współtworzył dwie zwycięskie kampanie wyborcze: prezydencką i parlamentarną. W latach 2011-2015 wykonywał mandat poselski posła na Sejm RP VII kadencji. W latach 2014-2015 rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości. Był współpracownikiem śp. Grażyny Gęsickiej, przewodniczącej Klubu Parlamentarnego PiS. W latach 2010-2011 był radnym sejmiku województwa łódzkiego. Już wcześniej media spekulowały o rzekomym objęciu stanowiska w Orlenie przez Mastalerka. Jeszcze w styczniu br. Radio Zet m.in. pisało o możliwej nominacji byłego polityka PiS na stanowisko dyrektora ds. strategii i zarządzania projektami. Ostatecznie Marcin Mastalerek objął kierownicze stanowisko w koncernie, jednak będzie miał inny zakres obowiązków, niż przewidywano. – Do zadań dyrektora komunikacji w PKN Orlen należy nadzór nad działaniami PR w Polsce oraz na rynkach zagranicznych. Orlen od kilku lat jest w czołówce firm, których działalność

12

Stacja Benzynowa n luty 2016

jest najczęściej relacjonowana przez media. W październiku 2015 Koncern po raz drugi z rzędu był liderem zestawienia Top Marka -najczęściej i najlepiej opisywanych marek z sektora paliwowego. Według tych badań w ciągu roku na temat ORLENU pojawia się więcej publikacji niż o czterech pozostałych, badanych markach paliwowych łącznie – informuje naszą redakcję biuro prasowe PKN Orlen. Marcin Mastalerek na stanowisku dyrektora wykonawczego ds. komunikacji korporacyjnej PKN Orlen zastępuje Tomasza Filla, który swoją funkcję pełnił – niemal przez sześć lat – od kwietnia 2010 roku. Wcześniej pracował m.in. dla Grupy TP, PZU SA, PZU Życie, PGNiG czy PKO BP. R

Fot. BP

Obecnie sieć BP liczy 502 stacje, w tym 235 stacji partnerskich i 28 lokalizacji przy autostradach i drogach ekspresowych. Stacja BP Świebodzin jest zlokalizowana przy ul. Poznańskiej 38 w Świebodzinie (woj. lubuskie). W swojej ofercie posiada: dwa dystrybutory wieloproduktowe, HSD, sklep, kawiarenkę Wild Bean Cafe.

Stacja BP Chemik jest usytuowana przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 51 w Kędzierzynie Koźlu (woj. opolskie). Kierowcom oferuje: trzy dystrybutory wieloproduktowe (sześć stanowisk), stanowisko do szybkiego tankowania diesla, dystrybutor LPG, sklep, kawiarenkę Wild Bean Cafe, Wi-Fi, parking dla samochodów osobowych, myjnię automatyczną, odkurzacz, kompresor. R

Zmiany w radzie PKN Orlen Nadzwyczajne walne zgromadzenie PKN Orlen w dniu 29 stycznia br. dokonało zmian w składzie rady nadzorczej spółki. Na wniosek Ministerstwa Skarbu Państwa odwołanych zostało pięciu jej członków. Walne zgromadzenie powołało pięciu nowych członków w tym czterech z rekomendacji MSP i jednego z rekomendacji akcjonariusza – Nationale-Nederlanden OFE.

Fot. PKN Orlen

Liczebność składu Rady wolą zgromadzenia została ustalona na dziewięć osób. Ze składu rady odwołani zostali: Adam Ambrozik, Cezary Banasiński, Grzegorz Borowiec, Cezary Możeński oraz Leszek Pawłowicz. Do rady nadzorczej zostali powołani: Mateusz Henryk Bochacik, Adrian Dworzyński, Agnieszka Krzętowska, Remigiusz Nowakowski oraz Arkadiusz Siwko. Obecnie w skład Rady Nadzorczej wchodzą następujące osoby Angelina Sarota, Artur Gabor, Radosław Kwaśnicki, Mateusz Henryk Bochacik, Adrian Dworzyński, Agnieszka Krzętowska, Remigiusz Nowakowski oraz Arkadiusz Siwko. R


PANORAMA

Już drugi Subway otwarty na stacji Lotos Z początkiem lutego kolejna stacja Lotos wzbogacona jest o nową restaurację z logo Subway. To efekt porozumienia podpisanego w ubiegłym roku między paliwowym koncernem i przedstawicielami Subway w Europie Środkowo-Wschodniej. Pierwszy lokal tej marki otwarty został w grudniu ubiegłego roku na stacji Lotosu w Rumii (woj. Pomorskie). Kolejna, czynna od poniedziałku 1 lutego lokalizacja, to stacja przy MOP (Miejsce Obsługi Podróżnych) Rudka koło Tarnowa przy autostradzie A4. Subway, w połowie ubiegłego roku przekroczył liczbę 100 restauracji w Polsce. Jednak tylko cztery z nich, jak dotychczas, funkcjonowały na czterech stacjach benzynowych. W skali globalnej marka ma jednak ponad 4300 takich lokalizacji na całym świecie, co stanowi niespełna 10 proc. ogólnej liczby lokali. To pokazuje możliwości i potencjał rozwoju właśnie w tym segmencie tzw. lokalizacji niestandardowych. Porozumienie z Lotosem otwiera drogę do poprawienia tego współczynnika. – Porozumienie przewiduje, że naszym franczyzobiorcą dla

wszystkich przewidzianych lokalizacji będzie Lotos Paliwa. Liczymy na uzyskanie wzajemnych korzyści z nawiązanej współpracy. Dzięki koncernowi i jego stacjom możemy upowszechniać naszą ofertę produktową i zaznajamiać z nią klientów stacji. Wierzę, że wpłynie to również na wzrost atrakcyjność stacji Lotos i znacząco poprawi w tych miejscach wyniki z działalności podstawowej, a więc sprzedaży paliw – wyjaśnia Michał Piasecki, regionalny agent ds. rozwoju Subway. – Subway to marka globalna, która wizerunkowo i produktowo utożsamiana jest ze świeżą żywnością. To pewien styl i jakość, do której

tak powszechnie przywiązujemy dzisiaj wagę. Chcemy by te właśnie cechy wpłynęły również na budowę wartości naszej marki. W najbliższym czasie przewidujemy uruchomienie restauracji Subway na kolejnych

dwóch stacjach w Warszawie i Poznaniu. Mam nadzieję, że spotka się to z uznaniem naszych klientów – dodaje Paweł Lisowski, prezes Lotos Paliwa Subway to – powstała w USA, obecnie największa na świecie, pod względem liczby lokali – sieć tzw. restauracji szybkiej obsługi. Globalnie posiada dziś prawie 45 tysiące punktów w 110 państwach. Według magazynu Fot. Lotos Forbes marka Subway za 2014 r. uplasowała się na 85 pozycji listy 100 najcenniejszych marek na świecie i jest wyceniana na sześć miliardów dolarów. Łączne przychody Subway za 2014 rok sięgnęły 18,2 miliarda dolarów. R REKLAMA

luty 2016 n Stacja Benzynowa

13


PANORAMA

Koniec pierwszego etapu modernizacji Shell Otwarciem poznańskiej stacji Shell firma zakończyła pierwszy etap modernizacji swoich obiektów w Polsce. Stacja przy ulicy 28 czerwca 1956 r. w Poznaniu przebudowana została według tzw. koncepcji „full format”, który powstał zarówno z myślą o zawodowych kierowcach flot, jak i lokalnych klientach. – Oferta stacji w Poznaniu została dostosowana do zmieniających się potrzeb klientów i opracowano ją na podstawie wyników badań przeprowadzonych wśród kierowców. Każda stacja jest indywidualnie badana pod kątem możliwości zastosowania poszczególnego formatu, a inwestycje dopasowane są do potrzeb rynkowych – zaznaczył Paweł Długoński, menadżer ds. sprzedaży detalicznej w Shell Polska. Obiekt powiększono i wyposażono go w kącik kawowy, który może spełniać funkcję miejsca odpoczynku. Umieszczone zostały w nim specjalne stanowiska, w których kierowcy w komfortowy sposób mogą skontaktować się ze swoimi bliskimi, jak również skorzystać z laptopa czy tabletu. Kierowcy mogą skorzystać z oferty świeżych kanapek i przekąsek Deli2go, napić się kawy z automatu Costa Express lub zamawianej

14

przy kasie i podawanej w porcelanowych naczyniach. Z myślą o kierowcach ciężarówek przygotowano wartościowe posiłki lunchowe. W sklepie zaopatrzyć się można również w artykuły spożywcze. Wprowadzone udogodnienia skierowane są do kierowców tirów, którzy będą mogli skorzystać z oferty środków smarnych i płynów eksploatacyjnych oraz artykułów, takich jak pasy transmisyjne czy linki celne. Na stacji umieszczono również zbiornik AdBlue, ułatwiający tankowanie samochodów ciężarowych. – Modernizacji poddano również myjnię. Budynek zyskał nowy wygląd, a do oferty dodano nowy program „Perfect Shine”. W 2015 r. odnowiono 25 proc. z wszystkich myjni na stacjach Shell. Kolejne remonty zaplanowano na najbliższy rok. Modernizacja stacji Shell jest częścią rozpoczętego w 2015 i kontynuowanego w 2016 roku projektu „Warta”, w ramach którego nowy wygląd zyskało już 15 obiektów w całej Polsce. Zaplanowano odnowienie toalet i zastosowanie oświetlenia LED na wszystkich stacjach Shell oraz zmianę dystrybutorów LPG na samoobsługowe – powiedział RPaweł Odrzywołek, Dyrektor Stacji Paliw Shell Polska. R Fot. Shell

Stacja Benzynowa n luty 2016

Oktan ma już prawie 20 stacji Do lokalnej sieci stacji paliw, działającej na Pomorzu, dołączył w styczniu kolejny, już 19 obiekt. O nowej inwestycji rozmawiamy z Mateuszem Brzeskim, koordynatorem ds. marketingu w sieci Oktan.

Fot. Oktan

Gdzie dokładnie jest położona stacja? Stacja zlokalizowana jest w Pucku przy ulicy Armii Krajowej. Leży na trasie Puck – Gdynia. Ta droga jest naprawdę dobrą alternatywą dla kierowców przemieszczających się pomiędzy Trójmiastem, a Półwyspem Helskim. Ponieważ obiekt znajduje się na skraju miasta, możemy także mówić o położeniu i sprzedaży lokalnej. Jakie jest wyposażenie stacji? Stacja wyposażona jest w trzy dystrybutory wieloproduktowe oraz dystrybutor LPG. Przy stacji uruchomiliśmy dwustanowiskowa myjnię bezdotykowa oraz dwustanowiskowy odkurzacz. Ile dni w tygodniu działa i w jakich godzinach? Stacja sprzedaje przez cały tydzień w formacie godzinowym 6:00–21:00. Jak duży jest sklep działający przy stacji i jaka oferta produktów została przygotowana dla kierowców? Średnio powierzchniowy sklep oferuje produkty spożywcze, towary pierwszej potrzeby. Duży nacisk położyliśmy na bogate zaopatrzenie olei, akcesoriów samochodowych czy kosmetyków do pielęgnacji auta. Klienci odwiedzający Oktan

w Pucku mogą skorzystać z nowoczesnego kącika kawowego Oktan Cafe, bądź zjeść ciepłe przekąski w strefie gastronomicznej. Stacje jest odwiedzana w znacznej mierze przez turystów, dlatego wśród asortymentu nie mogło zabraknąć unikatowych gadżetów i pamiątek regionalnych czy produktów ekologicznych marki Produkty Benedyktyńskie. Jak szeroka jest oferta gastronomiczna obiektu w Pucku? Na stacji działa kącik Oktan Cafe oferujący aromatyczna kawę, szereg smacznych i chrupiących hot dogów. W tej strefie znaleźć można również pyszną nowość w postaci Mega Hot Doga z sycącym szaszłykiem 100 proc. mięsa. Czym wyróżnia się nowy obiekt w Państwa sieci? Oktan w Pucku to stacja, w której zastosowaliśmy wiele nowości technologicznych. Nowoczesna automatyka oraz świeży i nieco rebrandingowany sklep to obszary, które z powodzeniem wdrożyliśmy na tej stacji. Szczególna uwagę skupiliśmy na elementach reklamowych, w których dużą rolę odgrywa gra świateł. Nowa designerska koncepcja daje niespotykany do tej pory efekt szczególnie wieczorem i w nocy. R


PANORAMA

Orlen chwali się dobrymi wynikami W 2015 roku PKN Orlen osiągnął rekordowy wynik EBITDA LIFO wynoszący 8,7 mld zł. Sprzedaż produktów wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim do poziomu 38,7 mln ton przy przerobie prawie 31 mln ton ropy. W 2015 roku PKN Orlen konsekwentnie realizował strategię rozwoju oraz wypłacił dywidendę w wysokości 1,65 zł na akcję. W 2015 roku PKN Orlen osiągnął: • 8,7 mld zł EBITDA LIFO (zysk operacyjny powiększony o amortyzację z wyłączeniem niegotówkowych efektów przeszacowania zapasów oraz odpisów aktualizujących majątek trwały) • Rekordowy wynik EBITDA LIFO segmentu detalu na poziomie 1,5 mld zł • Ponad 88 mld zł przychodów ze sprzedaży pomimo niższych notowań produktów w porównaniu z rokiem poprzednim • Wzrost łącznego poziomu zasobów rezerw ropy i gazu do ok. 97 mln boe (2P) • Dalszy wzrost wartości marki Orlen do poziomu 4,5 mld zł według rankingu dziennika Rzeczpospolita

W 2015 roku wynik operacyjny Koncernu EBITDA LIFO, przed uwzględnieniem wpływu odpisów wartości aktywów, wynosił 8,7 mld zł i był wyższy o 3,5 mld zł w porównaniu do roku poprzedniego. Na wyniki PKN Orlen w 2015 roku istotny wpływ miało bardzo dobre otoczenie makroekonomiczne oraz rekordowa sprzedaż. W 2015 roku średnia cena ropy Brent wynosiła 52,4 USD/bbl i była o (-) 47 proc. niższa niż rok wcześniej, złotówka osłabiła się względem USD o prawie 20 proc., a marża downstream wzrosła o 2,4 USD/bbl do poziomu 13,8 USD/bbl. – W ubiegłym roku PKN Orlen konsekwentnie realizował strategię, co pozwoliło osiągnąć bardzo dobre wyniki. Sytuacja makroekonomiczna jest dziś nieco inna niż w połowie

2014 r. kiedy była zatwierdzana strategia, dlatego cele finansowe mogą wymagać nowego spojrzenia. W związku z tym nie wykluczamy możliwości przeglądu strategii, by móc elastycznie reagować na zmiany w otoczeniu rynkowym. Chcemy także w większym stopniu wykorzystać potencjał Koncernu w obszarze innowacji – powiedział Wojciech Jasiński, Prezes Zarządu PKN Orlen. Istotnym elementem funkcjonowania Grupy Orlen jest stabilne zaopatrzenie w surowce, niezbędne do pracy instalacji. Przełom 2015 i 2016 roku to czas wygasania dwóch kontraktów długoterminowych: z Mercuria Energy Trading oraz z Rosneft Oil Company. W związku z tym PKN Orlen pod koniec grudnia 2015 roku zawarł dwa nowe kontrakty terminowe

z producentami (Rosneft i Tatneft) na dostawy ropy naftowej, uzyskując przy tym korzystne warunki cenowe oraz dużą elastyczność w zakresie wolumenów i punktów dostaw surowca. Obecnie Koncern dysponuje optymalną strukturą dostaw długoterminowych i spotowych by wykorzystywać sytuację rynkową, dążąc do dywersyfikacji zaopatrzenia w surowce na optymalnym poziomie, zabezpieczającym potrzeby produkcyjne. R REKLAMA

luty 2016 n Stacja Benzynowa

15


PANORAMA

Podgrzewacze na stacjach BP Na 150 stacjach sieci posiadających przewijaki dla niemowląt dostępne są już podgrzewacze do butelek i jedzenia firmy Philips Avent. Uzupełnieniem oferty są podgrzewacze do mleka. Będą znajdować się w strefie kasowej u sprzedawcy. Tam też będzie możliwość skorzystania z nich. Dziś decyzja o podróży z dzieckiem nie jest zdeterminowana wiekiem malucha. Panujące kiedyś przekonanie, że w dłuższą podróż można się wybrać tylko ze starszym dzieckiem zmieniło się po wprowadzaniu ułatwień w pielęgnacji nawet maleńkich dzieci, ich karmienia poza domem i zasad bezpiecznego przewożenia. Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców podróżujących z małymi dziećmi na wielu stacjach BP zamontowane zostały przewijaki. Podgrzewacz do mleka jest uzupełnieniem tej oferty. Będzie znajdował się w strefie kasowej u sprzedawcy i tam też będzie możliwość podgrzania posiłku dla dziecka. Podgrzewacz do butelek Philips Avent szybko i równomiernie podgrzewa mleko w 3 minuty. Jest łatwy w obsłudze,

wyposażony w przydatne ustawienie rozmrażania i może być używany do podgrzewania jedzenia dla dzieci. W ofercie sklepowej na stacji BP dostępne są też artykuły higieniczne. Ferie to czas rodzinnych podróży, zwiększonego ruchu i dłuższego czasu spędzonego rodzinnie w samochodzie. Dlatego przed wyjazdem warto odpowiednio przygotować samochód. Dziecko przewożone musi być zawsze w specjalnym foteliku, dostosowanym do jego wieku i masy ciała.

Przed wyruszeniem w drogę trzeba upewnić się, że fotelik jest dobrze przypięty pasem bezpieczeństwa!

Auto powinno być wywietrzone, a płyn do spryskiwaczy bez trującego metanolu. Osłonki przeciwsłoneczne przydadzą się nie tylko latem, ale też zimą. Drzwi w czasie jazdy powinny być zablokowane. Przed postojem warto pamiętać, żeby różnica między temperaturą na zewnątrz, a wewnątrz samochodu nie przekraczała 4 stopni. Podróżując z dzieckiem przerwy powinny być planowane średnio co dwie godziny. Nigdy nie zostawiajmy dziecka w samochodzie bez opieki. R Fot. BP

Nowa stacja Statoil 1-2-3 w Rudzie Śląskiej

Modernizują Bliską w Koluszkach

Firma Statoil Fuel & Retail Polska otworzyła nową stację paliw w Rudzie Śląskiej. Sieć Statoil w Polsce liczy obecnie liczy 356 stacji, w tym 190 stacji typu premium, 78 stacji franczyzowych oraz 88 segmentu ekonomicznego Statoil 1-2-3.

Stacja Bliska, ekonomiczny format należący do PKN Orlen, działa na zasadzie franczyzy. Jest zlokalizowana w Koluszkach przy ul. Towarowej 1a, przy drodze krajowej nr 715. Już niedługo obiekt powinien rozpocząć pracę w srebrnoczerwonych barwach.

Nowa stacja Statoil 1-2-3 została otwarta pod koniec grudnia ub.r. w Rudzie Śląskiej przy ulicy Górnośląskiej 18 (Bykowina). Nowo wybudowany obiekt należy do formatu Gas & Go z obsługą. W ofercie stacji są zarówno paliwa miles, gaz LPG, a także wybrane towary w kiosku. Stacja 1-2-3 wyposażona jest w dwa podwójne stanowiska do tankowania benzyny i oleju napędowego (jedno wyposażone w system automatyczny, umożliwiający tankowanie całą dobę) oraz stanowisko do tankowania gazu LPG. – To druga uruchomiona w ostatnim czasie nowo wybudowana stacja Statoil 1-2-3 w formacie Gas & Go z obsługą. Cieszy nas dobre przyjęcie stacji ze strony klientów i bardzo dobre wyniki sprzedaży, dlatego też planujemy kolejne otwarcia stacji w formacie ekonomicznym

16

Stacja Benzynowa n luty 2016

– mówi Robert Imiołek, Senior Business Manager w Statoil Fuel & Retail Polska. Stacja 1-2-3 w Rudzie Śląskiej czynna jest w godzinach od 6 do 22, a w niedzielę i święta od 7 do 21. W najbliższym czasie dla klientów dostępna będzie również oferta kawowa. Nowa stacja paliw Statoil akceptuje międzynarodowe karty paliwowe Routex, DKV, UTA oraz karty płatnicze umożliwiające tankowanie bezgotówkowe. Firma Statoil Fuel & Retail Polska obecna jest na polski rynku od 1992 roku i prowadzi sieć liczącą 356 stacji paliw. Statoil Fuel & Retail Polska jest częścią spółki Statoil Fuel & Retail, firmy detalicznej, sprzedającej paliwa transportowe poprzez sieć 2.300 stacji paliw w Norwegii, Danii, Szwecji, Polsce, Estonii, Rosji na Łotwie i na Litwie. R

Prace mające na celu przejście spod brandu Bliska do brandu Orlen w formacie Stop Cafe już trwają. Na stacji zamontowano już wygodne kanapy oraz stoliki, które umożliwią kierowcom odpoczynek w trasie. Wstawiono już wyspę kawową, na której już wkrótce zostanie zamontowany ekspres. Istotnym elementem zmiany jest wstawienie regałów, umożliwiających rozszerzenie oferty produktów FMCG, szczególnie tych z kategorii impulsowej, zlokalizowanych w pobliżu strefy kasowej. Na stacji wymieniane są elementy wizualizacji – zarówno te na zewnątrz, jak i wewnątrz. To niezbędny krok w celu unifikacji lokalizacji ze standardami panującymi na innych stacjach w formacie Orlen Stop Cafe.

Modernizacja stacji w Koluszkach jest efektem procesu rozszerzania i podnoszenia jakości usług w poszczególnych lokalizacjach sieci należącej do Orlenu. Choć władze spółki zarzekają się, że format stacji ekonomicznych Bliska nie zniknie całkowicie z rynku, dobry czas dla tego brandu już minął. Na koniec roku 2008 w Polsce działały 403 tego typu stacje. Pod koniec roku 2012 było ich aż 489. Jednak wraz z nadejściem 2013 roku stacje Bliska kolejno zaczęły przechodzić pod logo Orlenu. Wg. Danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego na dzień 30.09.2015 r. w Polsce działało już tylko 178 obiektów pod logo Bliskiej. R


PANORAMA

SNOSP ma już piętnaście lat Stowarzyszenie Niezależnych Operatorów Stacji Paliw 10 grudnia 2015 roku obchodziło 15-lecie swojego istnienia. Spotkanie poświęcono prezentacji zaproszonych firm, a także wspomnieniom z życia SNOSP ze szczególnym podkreślaniem osiągnięć Grupy Delfin. Formuła konferencji opierała się na aktywnym uczestnictwie obecnych, we wszystkim co było oferowane. Każdy mógł popróbować, dotknąć, zasięgnąć opinii. Najważniejsze było emocjonalne dotarcie do przybyłych partnerów. Spotkanie otworzył Marek Pietrzak witając wszystkich i dzieląc się kartką z historii powstania i początków działania SNOSP. Po tym wstępie zaproszone firmy pobudziły uczestników atrakcyjnymi prezentacjami. W panelu dyskusyjnym radzono, dzielono się informacjami, wymieniano kontakty, wyrażano opinie. Agencja Solidarni w Biznesie przedstawiła podstawowy zakres dokumentacji ODO. Na zakończenie pierwszej części konferencji było wystąpienie

gościa honorowego Pana Piotra Rudnickiego. Spotkanie zwieńczyła uroczysta kolacja. W tym miejscu Marek Pietrzak podziękował obecnym gościom za przybycie. Wyróżnione też zostały osoby, które swym działaniem szczególnie przyczyniły się do powstania i propagowania idei SNOSP. Można tu wymienić Pana Piotra Rudnickiego prezesa BROG Marketing, wydawcy m.in. miesięcznika „Stacja Benzynowa &

Convenience Store”, portalu Petrolnet.pl oraz organizatora Forum Rynku Stacji Paliw PetroTrend, czy też Pana Radosława Banaszyńskiego właściciela firmy Birex. Szczególne

podziękowania skierowano do Pana Przemysława Dymka z firmy Dymeks i Pani Mirosławy Zdmudczyńskiej właścicielki stacji paliw w Iłowie. Wyrazy wdzięczności skierowano do Pana Marka Zapióra właściciela firmy ZET. Podczas gali wymieniono jeszcze wiele zasłużonych osób, im wszystkim i tym którzy nie mogli przybyć jeszcze Fot. SNOSP raz składamy serdeczne podziękowania. Po złożeniu sobie wzajemnych życzeń świątecznych biesiadowano przy suto zastawionych stołach w atmosferze pełnej relaksu i serdeczności. R REKLAMA

luty 2016 n Stacja Benzynowa

17


ZARZĄDZANIE I FINANSE

Branża apeluje do rządu

Fot. Shutterstock

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, zrzeszająca główne podmioty działające w produkcji i handlu paliwami ciekłymi w Polsce, zaapelowała do rządu o uwzględnienie specyfiki handlu paliwami i wyłączenie paliw spod ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Komunikat POPiHN

P

roponowane obecnie przez Ministra Finansów rozwiązania nakładają nieproporcjonalnie duże obciążenia na handel paliwami. Marże w obrocie detalicznym paliwami znajdują się od lat na niskim poziomie – na przestrzeni ostatnich pięciu lat wynoszą one dla benzyny i oleju napędowego średnio 2,6 proc. Już obecnie podatki stanowią ponad 50 proc. ceny podstawowych paliw. W przypadku benzyn stanowią one ok. 55 proc. ceny (akcyza 33 proc., VAT 19 proc., opłata paliwowa 3 proc.), zaś w przypadku oleju napędowego ok. 51 proc. (akcyza 26 proc., VAT 19 proc., opłata paliwowa 6 proc.). Dodatkowe koszty są wynikiem obowiązku realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (wprowadzanie biopaliw), zapasów obowiązkowych, a także opłat koncesyjnych, środowiskowych i dozorowych. W tej sytuacji podatek od obrotu detalicznego w przypadku sprzedaży paliw staje się de facto podatkiem od innych podatków i zobowiązań cywilnoprawnych. Wątpliwości może też budzić zgodność proponowanych

18

Stacja Benzynowa n luty 2016

rozwiązań z tzw. dyrektywą horyzontalną, dotyczącą towarów akcyzowych. Dlatego też branża wnioskuje o wyłączenie sprzedaży paliw spod proponowanych rozwiązań – podobnie, jak to ma miejsce w przypadku takich nośników energii, jak gaz ziemny czy energia elektryczna. Uważamy również, że wprowadzenie podatku w proponowanej formie jest działaniem pomocowym i dyskryminującym z pieniędzy publicznych. Wprowadza on bowiem dyskryminację podmiotów, korzystających z formuły franczyzy, a zarazem pośrednio wspiera generujące małe obroty podmioty, nie działające w sieciach sprzedaży. W ten sposób podatnicy karani są za działania inwestycyjno-rozwojowe. Ponadto w przypadku stacji paliw z reguły umowy z franczyzodawcą dotyczą wyłącznie samego paliwa, lecz co do zasady nie dotyczą sklepów. Skutkiem objęcia sieci franczyzowych podatkiem może być ich likwidacja. Szczególnie negatywnie uderzy w stacje paliw i ich klientów, właśnie wtedy odbywających największą

liczbę podróży, obciążenie sprzedaży w soboty, niedziele i inne ustawowo dni wolne od pracy specjalną, najwyższą stawką. Sama sprzedaż paliw stanowi proces ciągły i stacje powinny umożliwić kierowcom ich zakup również w soboty, niedziele i inne dni wolne od pracy. Wszak niemożliwe jest zatankowanie na zapas w inny dzień tygodnia….Objęcie sprzedaży paliw podwyższoną stawką podatku w tych dniach może spowodować podjęcie przez niektórych właścicieli decyzji o ich zamknięciu w te dni, a co za tym idzie, skutkować trudnościami w tankowaniu pojazdów na niektórych obszarach kraju. Można też sobie wyobrazić powrót do czasów, kiedy kierowcy wozili ze sobą zapas paliwa w kanistrze, stwarzając realne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Należy zwrócić również uwagę, że od kilku lat branża paliwowa jest dotknięta nieuczciwą konkurencją ze strony podmiotów, działających w tzw. szarej i czarnej strefie. Wiele razy informowaliśmy o tym władze, apelując o podjęcie szybkich

i skutecznych działań w celu ukrócenia tego procederu. Uczciwi przedsiębiorcy nie są w stanie, handlując paliwami, konkurować z podmiotami działającymi z naruszeniem prawa. Obłożenie stacji paliw podatkiem od handlu detalicznego w proponowanej formie spowoduje zdecydowane pogorszenie rentowności uczciwych przedsiębiorców, a co za tym idzie utrudni im konkurencję z przestępcami, omijającymi przepisy. Może to w praktyce spowodować wycofanie się z rynku wielu przedsiębiorców, którzy już dziś funkcjonują na progu opłacalności. Będzie to negatywnie rzutować na poziom konkurencyjności rynku paliw i zdecydowanie ograniczy lokalną dostępność do paliw dla konsumentów, a także w ostatecznym rachunku zmniejszy wpływy do budżetu państwa. Pierwotna wersja projektu (z dnia 15 września 2015 r.) przewidywała wyłączenie spod opodatkowania sprzedaży paliw i branża liczyła na zachowanie tego wyłączenia w ostatecznej wersji projektu. RZARZĄDZANIE I FINANSE

Szkolenia – wydatek, czy inwestycja?

Fot. Shutterstock

Jak podkreśla Peter Drucker, każda firma powstaje po to, aby generować zysk, a tego nie da się osiągnąć inaczej niż coś tworząc, zdobywając lub rywalizując. W każdym z tych trzech przypadków potrzebne są odpowiednie kompetencje, zarówno kadry zarządzającej jak i pracowników. W każdej firmie są osoby posiadające rozwinięte kompetencje i te, które ich nie mają. Arkadiusz Bednarski, niezależny trener sprzedaży i biznesu, coach i mentor

1

6 lat pracy w szkoleniach i doradztwie pozwoliło mi zauważyć, że większość firm szkoli swoich sprzedawców w trzech obszarach. Są to: • Szkolenia twarde – produkt, procedury, obieg dokumentów, obsługa systemu, itd. • Szkolenia miękkie – techniki sprzedaży, negocjacji, komunikacja, itd. • Szkolenia motywacyjne Zdecydowanie tym, na co przeznacza się najwięcej czasu i środków są szkolenia produktowe. A co z resztą? W tym zakresie sprawa jest bardziej złożona. Po pierwsze większość firm poszukuje osób już przeszkolonych

20

Stacja Benzynowa n luty 2016

i znających się na swojej pracy, którym wystarczy przeszkolenie stanowiskowe. W przypadku dużych stacji paliwowych dotyczy to głównie obsługi kas, w mniejszych pełnego zakresu obsługi na każdym stanowisku. Po drugie szkolenia są wciąż traktowane jako wydatki, a nie jak inwestycje. Mimo istnienia metod pomiaru efektywności szkoleń firmy wciąż nie widzą korelacji pomiędzy szkoleniem, a efektami sprzedażowymi. Nie widzą, bo faktycznie trudno jest udowodnić, że przeprowadzone szkolenie sprzedażowe (ściślej mówiąc, z zakresu technik sprzedaży) wpłynęło na wyniki sprzedaży firmy. Co prawda w ostatnich latach to się zmienia, ale głównie dotyczy to dużych koncernów i części

franszyz. Firmy szkolą swoich pracowników, aby oprócz przyjmowania opłat za paliwa dokonywały dodatkowych sprzedaży (corss-selling). Istnieje co prawda model oceny szkoleń, który pozwala to zmierzyć, ale jego zastosowanie w praktyce wiąże się z dużym kosztem. Przekładając to na konkretny przykład: pełna ocena skuteczności szkolenia sprzedażowego, za które firma zapłaciła 5 tyś. zł może kosztować nawet trzy, cztery razy więcej. Dlaczego? Otóż aby ocenić efektywność takiego szkolenia, trzeba zmierzyć wiele wskaźników. Chociażby takich jak udział firmy w rynku, sezonowość produktu, trendy, stan gospodarki, itd. O ile duże firmy mogą sobie pozwolić na badanie efektywności

szkoleń, o tyle firmy mniejsze, czy pojedyncze stacje nie są w stanie ponieść takich wydatków. Skoro zaś nie można, albo raczej nie opłaca się mierzyć efektywności szkolenia sprzedażowego, to nie można zauważyć jego faktycznego wpływu na wyniki sprzedażowe firmy.


ZARZĄDZANIE I FINANSE Pośród wszystkich prowadzonych szkoleń w Polsce szkolenia sprzedażowe cieszą się największym zainteresowaniem. Skoro tak jest, to czym kierują się firmy w wyborze szkolenia? To, co deklarują firmy, można zawrzeć w następujących stwierdzeniach: • Chcemy poprawić (jakość sprzedaży, wiedzę sprzedawców, relacje z klientami, coś…) • Chcemy ujednolicić model sprzedaży, bo handlowcy reprezentują różny poziom • Chcemy coś zrobić dla naszych handlowców i myślimy o szkoleniu • Mamy budżet szkoleniowy i chcemy go wykorzystać • Chcemy, żeby handlowcy odświeżyli swoją wiedzę • Raz na jakiś czas trzeba handlowców przeszkolić Z wyjątkiem dwóch pierwszych powodów, pozostałe faktycznie mogą sprawiać wrażenie wydatków, a nie inwestycji. Nie dziwię się większości firm, że tak podchodzą do szkoleń sprzedażowych – widzą je jako wydatek, a nie jak inwestycję. Jaka jest różnica pomiędzy inwestycją, a wydatkiem? Najprościej rzecz ujmując – wydatek musimy ponieść i najlepiej, żeby był jak najniższy, dlatego jakość nie ma większego znaczenia. W przypadku inwestycji rzecz wygląda inaczej – im więcej i lepiej zainwestujemy, tym więcej zyskamy. Czy są zatem jakieś inne sposoby aby się przekonać o skuteczności szkolenia sprzedażowego, niż jego kosztowna ocena? Odpowiedź może być tylko jedna. Zawsze i każde szkolenie, pod warunkiem, że niesie ze sobą sprawdzoną wiedzę (są sposoby aby to sprawdzić) będzie miało wpływ na zachowanie. Czyli przyniesie efekt. Dlatego lepiej inwestować w szkolenia niż rezygnować z nich. Dodatkowo warto robić takie szkolenia, które nie tylko rozwijają kompetencje, ale także wpłyną pozytywnie na poziom motywacji pracowników. Mimo dobrze rozwiniętego rynku szkoleniowego, a może w związku z tym, że jest tak bardzo rozwinięty, niełatwo jest wybrać naprawdę dobre szkolenia. Co prawda znacznie wzrosła świadomość potrzeby szkoleń, ale przy tak ogromnym zróżnicowaniu zarówno co do jakości, jak i ceny

szkoleń, wybór właściwej oferty może sprawić kłopot. Jest wiele złych i wiele dobrych praktyk w tym zakresie. Są firmy, które mogłyby uchodzić za wzór, jednak większość popełnia niepotrzebne błędy. Najczęściej spotykane można ująć w kilku punktach: • Realizowanie przydzielonego budżetu • Kierowanie się ceną szkolenia • Ufanie niewłaściwym autorytetom • Podejmowanie decyzji na podstawie filmiku lub samplingu • Brak elastycznej ścieżki rozwoju • Niewłaściwa ewaluacja szkoleń lub jej brak Szkolić tylko po to, żeby szkolić, aby zrealizować budżet nie ma sensu. Jeżeli szkolenia mają przynieść firmie zyski, powinny być spójne z jej misją i realizować cele, które sobie stawia. Przed przystąpieniem do szkolenia lub całego projektu należy ustalić cele, jakie firma chce osiągnąć, następnie określić jakie umiejętności należy rozwinąć, aby te cele osiągnąć. Kolejnym krokiem powinna być analiza określająca deficyty i niezbędne obszary kształcenia. Warto wybrać taką firmę, która taką analizę przeprowadzi. Dopiero potem na podstawie tych danych należy opracować odpowiednie programy szkoleniowe i przeprowadzić szkolenia oraz ich ocenę w kontekście celów i potrzeb. Jednakże, aby działania w tym zakresie były skuteczne, wymienione działania powinny być traktowane jako proces całościowy. Firmy, które kierują się budżetem mają w czym przebierać. Duża i uznana firma szkoleniowa może wycenić dwa dni szkoleniowe nawet na 20 tys. zł. Nietrudno zgadnąć, że mniejszej firmy nie będzie stać na taką inwestycję. Niezależny trener, za podobne szkolenie, zażąda 5 tyś zł. Można także ogłosić przetarg i wybrać najtańszą ofertę szkolenia. Ceny szkoleń w takich przypadkach mogą nawet osiągnąć poziom 600 zł za dwa dni. Ale jeśli poszuka się lepiej, to okaże się, że można przeprowadzić to szkolenie całkiem za darmo! Są bowiem takie projekty unijne, które nie wymagają od firmy żadnego wkładu finansowego. Jest to dobra alternatywa dla małych firm,

ponieważ tylko takie mogą otrzymać nawet 100 proc. dofinasowania. Od pewnego czasu zaczynają pojawiać się tzw. „gwiazdy”, osoby medialne, znane głównie z telewizji i prasy. Część z nich to faktycznie trenerzy z doświadczeniem i solidnym wykształceniem. Jednak niestety spora część to osoby, które nie tylko niczego w życiu nie sprzedały, ale dodatkowo nie mają prawie żadnego doświadczenia trenerskiego, a ich wystąpienia nie wnoszą żadnej wartości. Są firmy i osoby, które podejmując decyzję o zatrudnieniu trenera szukają takowego na kanale youtube! Napisałem wykrzyknik na końcu zdania, bo dla kogoś, kto przeprowadził ponad 1000 szkoleń i wiele z nich poddawał ewaluacji, podejmowanie decyzji o zainwestowaniu w szkolenia handlowców kilkudziesięciu lub nawet kilkuset tysięcy zł, na podstawie trwającego dwie minuty filmu jest nieporozumieniem. Jeśli ktoś podchodzi poważnie do wyboru właściwej firmy i odpowiedniego szkolenia staje przed trudnym zadaniem. Komu powierzyć roz-

Jeśli ktoś podchodzi poważnie do wyboru właściwej firmy i odpowiedniego szkolenia staje przed trudnym zadaniem.

wój swoich handlowców? Znanemu z youtube i telewizji trenerowi, który na pewno zażąda sporego honorarium, chociażby dlatego, że jest znany i ma wiele propozycji? A może znanej firmie, która jest na rynku ponad 20 lat i posiada setki klientów, która na pewno także zażąda ogromnego wynagrodzenia, ponieważ jest znaną firmą o ugruntowanej pozycji? A może jakiejś małej firmie, która istnieje kilka lat, i która nie będzie oczekiwała dużego honorarium? A może jakiemuś freelancerowi, który jest świeżo po studiach i przeprowadzi takie szkolenie za przysłowiowe grosze? Czy warto kierować się budżetem? A może lepiej skoncentrować się na celach, jakie chce się osiągnąć

i nie żałować środków, bo warto inwestować w rozwój handlowców? Ale czy faktycznie jakość musi kosztować? Czy faktycznie szkolenie za 20 tys. zł jest cztery razy lepsze i przyniesie cztery razy większe efekty niż to za 5 tys.? Wybór szkolenia, a przede wszystkim tego, kto będzie szkolił pracowników jest kluczowy. Warto mieć szerszy obraz tego, jakie efekty firma chce osiągnąć i w jaki sposób te efekty będą mierzone. Warto dobrze przemyśleć, kto ma szkolić pracowników. Prawda jest taka, że nie ma jednoznacznego przepisu na sukces w tym zakresie. Na pewno nie warto kierować się ceną szkolenia. Drożej nie będzie oznaczać lepiej, ale tanio raczej też nie będzie oznaczać dobrze. Jednak na pewno warto patrzeć na to, czy i jaki rodzaj analizy potrzeb i oceny szkoleń oferuje firma (freelancer) i czy zawierają się one w cenie szkolenia (projektu). Warto przyjrzeć się bliżej trenerowi. Jakie są jego dokonania. Czy, ile i jakie publikacje ma na swoim koncie, bo to świadczy o tym, że nie tylko jest na bieżąco, ale także wyznacza trendy. Jak duże ma doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla przedsiębiorstw. Warto oglądać filmy ze szkoleniami. Warto także aby osoby decyzyjne same wzięły w pełnowartościowym (nie pokazowym) szkoleniu otwartym. A co z referencjami? Czy warto brać je pod uwagę? Na pewno tak, ale referencje powinny być dodatkowym źródłem decyzji co do wyboru szkolenia i trenera. Nikt i nic tak nas nie przekona jak my sami. A czymże innym jest firma, jak nie odzwierciedleniem osobowości jej właścicieli? Szkolenia nie muszą być tylko wydatkiem. Dobrze zaplanowane i zrealizowane przełożą się na efekty w sposób widoczny. A skoro przełożą się na efekty, w postaci większego zysku firmy, to stają się inwestycją. Jeżeli bowiem, jak podaje branżowa organizacja AFPD, większość zysku stacji paliw, nawet ok. 75 proc. pochodzi ze sprzedaży gorących przekąsek, lekarstw czy okularów przeciwsłonecznych, to każde, nawet niewielkie zwiększenie umiejętności sprzedażowych oraz motywacji pracowników stacji przełoży się znacznie na dochody. R luty 2016 n Stacja Benzynowa

21


ZARZĄDZANIE I FINANSE

Komu Lukoil sprzeda stacje w Polsce? Na początku lutego br. biuro prasowe spółki Lukoil opublikowało informację, wedle której Lukoil Europe Holdings BV oraz AMIC Energy Management GmbH podpisały umowę dotyczącą sprzedaży austriackiej firmie około 230 stacji paliw z terenów Litwy, Łotwy i Polski. Transakcja powinna zostać sfinalizowana w drugim kwartale 2016 roku, po zatwierdzeniu jej przez urzędy ochrony konkurencji tych państw. Edwin Kaniuk

Z

godnie z podpisanymi umowami, sieci na Litwie i Łotwie będą zarządzane przez UAB Luktarna (Litwa) i AS Viada Baltija (Łotwa), firmy powiązane z najwyższym kierownictwem UAB Lukoil Baltija. Decyzja dotycząca sprzedaży sieci detalicznej na Litwie, Łotwie i w Polsce została podjęta w ramach programu optymalizacji struktury detalicznej Lukoil w Europie. Jak czytamy w oświadczeniu firmy AMIC: „Sieci na Litwie i Łotwie nadal będą działać pod marką Lukoil przez okres pięciu lat, na podstawie licencji znaku towarowego. W trakcie roku 2016 AMIC Energy podejmie decyzję w sprawie ewentualnego rebrandingu polskich stacji paliw do marki Amic Energy, z powodzeniem już wprowadzonych na Ukrainie. W dłuższej perspektywie czasu, Amic Energy zamierza wprowadzać i promować własną markę we wszystkich przejętych placówkach.”

22

Stacja Benzynowa n luty 2016

Fot. Shutterstock

– To przejęcie jest kolejnym znaczącym krokiem do rozbudowy działalności detalicznej Amic Energy w Środkowej i Wschodniej Europie. Partnerstwo strategiczne z Viada oraz Luktarna stwarza konkurencyjną platformę operacyjną na rynkach bałtyckich i wnosi cenną lokalną wiedzę oraz silny zespół zarządzający – powiedział Gunter Maier, dyrektor zarządzający Amic Energy. Viada Baltija jest właścicielem i operatorem sieci 30 stacji paliw na Łotwie pod brandami Lukoil oraz Viada. Właścicielem 80 proc. udziałów w Viada Baltija posiada UAB Luktarna, natomiast 20 proc. udziałów należy do kadry zarządzającej. UAB Luktarna jest właścicielem i operatorem sieci 42 stacji benzynowych na Litwie, działających pod markami Lukoil, Luktarna i Baltic Petroleum. Właścicielem 60 proc. udziałów w firmie jest Ivan Paleicikand (wraz ze swoją rodziną),

pozostałe udziały należą do kadry zarządzającej firmy. Natomiast struktura udziałów Amic Energy prezentuje się następująco: w 50 proc. należą one do dra Johannesa Klezl-Norberga, w 40 proc. do dra Manfreda Kunze, a w 10 proc. do Heinza Sernetza. Z jednej strony informacja o sprzedaży austriackiej firmie rosyjskiej sieci stacji paliw w niektórych kręgach wywołała euforię. Lukoil bowiem wielokrotnie był poddawany akcjom bojkotu konsumenckiego. Akcje takie powstawały przy okazji rosyjskich embarg na polskie produkty, czy w ramach sprzeciwu wobec rosyjskich interwencji militarnych (Gruzja 2008, Ukraina 2014). Media społeczne przeszły prawdziwą burzę w styczniu 2015, kiedy powstała plotka o rzekomym przejęciu sieci 116 stacji Lukoil Polska przez Total. Wiele osób dopiero w lutym br odetchnęło z ulgą na wieść o sprzedaży aktywów koncernu w trzech

nadbałtyckich krajach. Informacja wydawała się tym bardziej pewna, a przy tym satysfakcjonująca, gdyż prezes Lukoil Wagit Alekperow, w wywiadzie dla telewizji Rossija-24 powiedział, że panujące na Litwie i Łotwie antyrosyjskie nastroje są przeszkodą w efektywnym prowadzeniu biznesu. Wreszcie miało nadejść to, co wcześniej spotkało stacje rosyjskiego koncernu na Ukrainie, Słowacji, Węgrzech i w Czechach – sprzedaż sieci stacji paliw europejskiej firmie. I stało się. Ale czy na pewno? W całej sytuacji wątpliwości nasuwają się w kilku mniej i bardziej racjonalnych punktach. Po pierwsze Rosja rzadko kiedy rezygnuje ze swoich ambicji. Pokazuje to m.in. upór w trwającym już prawie dwa lata konflikcie na Ukrainie – jak na razie, Krym już wrócił do „macierzy”. Jednak poważniejszą wątpliwość budzi fakt, że tak naprawdę trudno


ZARZĄDZANIE I FINANSE jest znaleźć informację o udziałowcach firmy Amic Energy i zależnych od niej Viada Baltija i UAB Luktarna. Większość portali „informacyjnych” zaraz po opublikowaniu przez Lukoil oświadczenia w sprawie sprzedaży 230 stacji w trzech krajach prześcigała się w publikowaniu newsa nie wdając się w szczegóły. Tezę o tym, że akcja Rosjan jest pozorna, wysunęła Nowaja Gazieta, na którą powołał się portal Biznes Alert. Postawiona zostaje teza, że austriacka firma jest właściwie mało znana, trudny do sprecyzowania jest także jej akcjonariat, a zatem i właściciel. Co ciekawe, Lukoil w swoim oświadczeniu poinformował, że transakcja dojdzie do skutku po zatwierdzeniu umowy przez instytucje antymonopolowe poszczególnych państw. Jak możemy przeczytać w artykule pt. Pozorna ucieczka Lukoil z Polski i z regionu opublikowanym na portalu Biznes Aler: „Transakcja sprzedaży przez Lukoila

austriackiej Amic Energy Management GmbH sieci stacji benzynowych na Litwie podlega jurysdykcji specjalnej komisji rządowej. Komisja prowadzi kontrolę tego na ile potencjalni, zagraniczni inwestorzy odpowiadają kryteriom bezpieczeństwa państwa. Pomimo tego transakcja powinna zostać zatwierdzona przez Radę ds. Konkurencji – litewski urząd antymonopolowy. Zarówno komisja rządowa jak i wspomniana Rada przekonują, że nie otrzymały od Lukoila żadnych informacji w tej sprawie”. Nasza redakcja z kolei wysłała kilka pytań do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie rzekomej sprzedaży stacji Lukoil firmie Amic Energy. Zapytaliśmy, czy urząd został poinformowany o zawartej umowie, czy rozpoczęto jakiekolwiek postępowanie w tej sprawie etc. Nie otrzymaliśmy jednak w tej sprawie żadnej odpowiedzi. Zamiast tego po kilku dniach w Biuletynie Informacji Publicznej UOKiK pojawiła się informacja o złożeniu do urzędu

wniosku przez AMIC Energy Management GmbH w sprawie przejęcia kontroli nad Lukoil Polska. Informacja w BIP potwierdza, że transakcja między spółkami jest faktem.

Informacja o sprzedaży austriackiej firmie rosyjskiej sieci stacji paliw w niektórych kręgach wywołała euforię.

Jednak redakcje zagranicznych portali cały czas zastanawiają się nad akcjonariatem i działalności firmy AMIC Energy. Do ciekawych informacji dotarł rosyjskojęzyczny portal „NefteRynok” („НефтеРынoк”). Redaktorzy portalu sugerują, że AMIC Energy nie dysponuje wystarczającymi, autoryzowanymi środkami, dzięki którym firma mogłaby dokonać tak dużej transakcji z rosyjskim operatorem. Poza tym na portalu możemy przeczytać, że „(…)

100 proc. udziałów w spółce AMIC Energy Management GmbH posiada Amic Energy Holding GmbH. Firma została założona 08.20.2013. Jej kapitał zakładowy wynosi 35 tys. euro”. Redaktorów portalu „НефтеРынoк” niepokoi jeszcze jeden fakt, który nakazuje im wątpić, czy rosyjska sieć w rzeczywistości trafi do austriackiego właściciela: „Redaktorzy НефтеРынoк odkryli również, że jeden z udziałowców AMIC Energy Holding GmbH, dr Manfred Kunze jest członkiem Alpinex Asset Management LLC. Biuro Alpinex Asset Management LLC ma swoją siedzibę w Moskwie (…). Firma posiada licencję na prowadzenie działalności w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi i funduszami emerytalnymi”. Mamy nadzieję, że już niedługo w sprawie sprzedaży sieci stacji Lukoil firmie Amic Energy pojawi się więcej informacji, które rozwieją pojawiające się wątpliwości, wynikające z niedostatecznej liczby informacji. R REKLAMA

luty 2016 n Stacja Benzynowa

23


SKLEP NA STACJI

Oczaruj i zatrzymaj klienta Stacje benzynowe już dawno przestały pełnić rolę przystanku na trasie czy miejsca służącego jedynie do zatankowania samochodu. Dziś zmieniają się w wielofunkcyjne punkty sprzedażowo-usługowe. W związku z tym, coraz istotniejsze staje się budowanie w nich pozytywnych doświadczeń klienta oraz jego przywiązania do danej marki.

J

ak można to zrobić? Jednym z najlepszych rozwiązań są usługi oferowane przez firmę IMS – europejskiego lidera w branży marketingu sensorycznego. Marketing sensoryczny jest doskonałym narzędziem nie tylko wspierającym realizację planów sprzedażowych, ale również budującym lojalność wobec marki. Wpływanie bezpośrednio na zmysły daje możliwość oddziaływania na klienta na głębszym, emocjonalnym poziomie. Badania potwierdzają, że właściwe zastosowanie marketingu sensorycznego może zwiększyć sprzedaż aż o 14-16 procent. Marketing

sensoryczny ma na celu przede wszystkim umilenie konsumentowi pobytu w miejscu sprzedaży. Według badań średnia długość wizyty klienta na stacji benzynowej trwa ok. 5-7 minut. Działania marketingu sensorycznego mogą wpłynąć na atmosferę do tego stopnia, że klient zwróci dodatkowo uwagę na promocje, oferowane nowości czy skorzysta z oferty gastronomicznej – spędza bowiem dzięki nim więcej czasu w danym miejscu. Budowanie pozytywnych doświadczeń podczas wizyty w placówce powoduje odczuwanie większego komfortu ze strony klienta. Dzięki temu zwiększamy szansę na to, że nie tylko wróci w dane miejsce, ale również poleci je swoim znajomym. Usługi marketingu sensorycznego wykorzystywane są już od dawna np. w branży handlowej, modowej, hotelar-

Fot. Shutterstock

24

Stacja Benzynowa n luty 2016

skiej czy turystycznej. Na taką formę wsparcia decyduje się również coraz więcej sieci stacji benzynowych, widząc możliwości i korzyści, jakie niesie za sobą marketing

sensoryczny. Doskonały przykład stanowi sieć stacji Lukoil, w których wykorzystywany jest aromamarketing. Zainteresowanie tego typu usługami w branży paliwowej systematycznie rośnie. Należy pamiętać, że wykorzystanie narzędzi marketingu sensorycznego na stacjach benzynowych różni się w pewnych aspektach od zastosowania go np. w centrach handlowych. Po pierwsze klient spędza na stacji zdecydowanie mniej czasu i zazwyczaj załatwia wszystko w pośpiechu. Lokalizacje stacji benzynowych są bardzo różne – od ruchliwych autostrad po stacje wewnątrz osiedli (pełniące często funkcję sklepu). Charakterystyka klienta odwiedzającego dany punkt jest często bardzo różna. Dodatkowym utrudnieniem dla usług np. aromamarketingu jest obecność części kawiarnianej czy restauracyjnej, która z założenia emituje własny zapach. Te wszystkie aspekty brane są pod uwagę przez ekspertów projektujących narzędzia marketingu sensorycznego, które są tworzone w taki sposób, aby powyższe zagadnienia nie stanowiły problemu. Dodatkowo przy ich tworzeniu uwzględniane są cechy i wartości marki, jej strategia i wizja, preferencje grupy docelowej, a także szereg innych czynników. Aromamarketing jest najczęściej wykorzystywaną usługą z portfolio marketingu sensorycznego na stacjach benzynowych. – Na stacji benzynowej najistotniejsze są dwie strefy: wejścia oraz okolice toalety. Rozmieszczamy urządzenia emitujące zapach przy drzwiach wejściowych, dzięki czemu klient jest „witany” przyjemnym aromatem. Odpowiednio dobrany zapach buduje właściwą atmosferę wizyty – tłumaczy Wojciech Grendziński, wiceprezes IMS. – Drugą istotną strefą są toalety. Tutaj naszym podstawowym

zadaniem jest zneutralizowanie nieprzyjemnego zapachu, a następnie nałożenie naszego aromatu – pozostałe nuty zapachowe zbudują właściwy klimat. Zapach ma największy wpływ na samopoczucie, nastrój i emocje. Doznania zapachowe są również tymi, które najsilniej zapadają w pamięć. Inną usługą oferowaną przez IMS jest audiomarketing. Badania przeprowadzone przez tę firmę wykazały, że średnia długość wizyty w sklepie, w którym jest właściwie dobrana muzyka, wydłuża się o 20 procent, a ponad 90 procent pytanych postrzega muzykę jako „zdecydowanie niezbędną” lub „raczej niezbędną” w miejscu sprzedaży. Najważniejsze w marketingu sensorycznym jest dobre samopoczucie odbiorcy tej usługi. Według ekspertów IMS 80 procent treści audiomarketingowej powinna stanowić odpowiednio dobrana muzyka, a jedynie 20 procent content reklamowy. Przygotowanie dedykowanej bazy muzycznej jest bardzo ważne. Korzystanie przez stacje benzynowe na przykład z radia jest wysoce ryzykowne, gdyż uniemożliwia kontrolowanie przekazu, który z niego płynie. Może na przykład zdarzyć się, że klienci usłyszą reklamę konkurencyjnej firmy. Dlatego warto zainwestować w narzędzie audiomarketingu – aby precyzyjnie docierać z komunikatami do klienta, ale również w odpowiedni sposób budować klimat miejsca poprzez odpowiednio dobraną muzykę. Marketing sensoryczny posiada niewątpliwie jedną najważniejszą zaletę – jako jedno z nielicznych narzędzi marketingowych dociera do wszystkich osób, które znajdą się w jej zasięgu. Jest nieodzownym narzędziem pomagającym zwiększyć sprzedaż, ale też zbudować relację i przywiązanie klienta do marki. RSKLEP NA STACJI

Wysoka sprzedaż olejów na dolewkę Z danych GiPA wynika, że w okresie między 2007 a 2012 rokiem udział stacji benzynowych w zakupie oleju na wymianę (do tego kanału oprócz stacji wlicza się także ASO, warsztaty niezależne, sklepy motoryzacyjne czy supermarkety) systematycznie maleje. W roku 2007 było to ok. 9 proc., a w roku 2012 ok. 5 proc., czyli o 4 punkty procentowe mniej. Edwin Kaniuk

C

hoć kierowcy z rzadka kupują na stacjach większe opakowania oleju – na wymianę – wielu z nich naprawdę często zaopatruje się przystacyjnym sklepie w opakowania oleju silnikowego o pojemności 1 litra – na dolewkę. W roku 2007 udział stacji w sprzedaży olejów na dolewkę wynosił 20 proc., nato-

k

toc

ers

utt

Sh ot.

miast w roku 2012 aż 29 proc. Obserwacje GiPA potwierdzają eksperci z branży stacji paliw. – Kilkanaście lat temu akcesoria samochodowe, w tym oleje silnikowe, były jednym z podstawowych towarów dostępnych w przystacyjnych sklepach. Ale czasy te bezpowrotnie minęły – dzisiaj kierowcy oleje silnikowe kupują głównie w marketach albo przy okazji ich wymiany w warsztatach. Na stacjach sprzedają się głównie oleje w małych opakowaniach (najpopularniejsze są te 1-litrowe), przeznaczone na dolewkę, zazwyczaj wykonywaną na miejscu. Chociaż oleje wciąż są pozycją F

26

Stacja Benzynowa n luty 2016

obowiązkową w asortymencie przystacyjnego sklepu, nie powinny w nim zajmować wiele miejsca. Sklep powinien być zaopatrzony w podstawowe rodzaje olejów, idealnie z różnych półek cenowych – aby dostępny był olej droższy i jego tańszy odpowiednik – mówi Paweł Ciężkowski, kierownik operacyjny regionu w sieci Moya. Wśród kierowców zwiększone zainteresowanie wymianą oleju lub dolewką może nastąpić w okresie wiosennym. W zimie codzienny rozruch auta w temperaturach poniżej zera, jazda w systemie start-stop, pokonywanie dróg pełnych śniegu, błota pośniegowego stanowią dodatkowe obciążenie dla silników samochodowych. Eksploatowane w takich warunkach auto wymaga odpowiedniej pielęgnacji. Aby

zapewnić właściwą pracę, trwałość oraz wydłużyć żywotność silnika samochodu, należy pamiętać o okresowej wymianie oleju silnikowego. – Generalnie można powiedzieć, że pierwsze sześć miesięcy roku kalendarzowego charakteryzuje się większym popytem na oleje silnikowe do samochodów osobowych niż drugie półrocze. Wynika to z konieczności przygotowania samochodu przed wyjazdami na ferie zimowe i wakacje. Zwiększony ruch na drogach w miesiącach wakacyjnych nie oznacza jednak automatycznie zwiększonego zapotrzebowania na oleje na stacjach paliw. Tym bardziej, że przygotowany przed wyjazdem samochód zazwyczaj ma właściwy poziom płynów – komentuje Piotr Niemiec, starszy specjalista w Biurze Wsparcia Technicznego, Lotos Oil. Półką z olejami na stacji paliw należy więc zarządzać w odpowiedni sposób. Zbyt duży wybór olejów może się okazać niepotrzebny – opakowania zajmą dużo miejsca, które można prze-

znaczyć na większą ofertę autokosmetyków lub akcesoriów samochodowych, które mogą być równie potrzebne w podróży. – Oferta olejowa na stacji paliw, bez względu na porę roku, powinna zawierać co najmniej jeden olej w klasie SAE 15W-40, jeden olej w klasie SAE 10W40, olej w klasie SAE 5W-40 o jakości A3/B4 wg ACEA oraz co najmniej cztery oleje w klasie lepkości SAE 5W-30 o jakości: A5/B5, C2, C3 i C4 wg ACEA. Istnieje wiele specyfikacji jakościowych dla olejów silnikowych, wszystkie one są jednak rozszerzeniem wymienionych wcześniej klas jakości wg ACEA. Minimalna półka olejów przeznaczonych na dolewkę powinna zatem składać się z olejów wszystkich klas aktywnych w obecnej specyfikacji ACEA – mówi Piotr Niemiec. R


SKLEP NA STACJI

Ból zwalczony na stacji Jak potwierdzają różnego rodzaju badania Polacy coraz częściej sięgają po leki OTC. Najczęściej kupują je w aptekach, choć popularny jest również ich zakup na stacjach benzynowych. Jakie zatem leki warto mieć w swojej ofercie i jak je wyeksponować, aby przyciągnąć wzrok klienta? Opr. redakcja

suplementów diety np. na odchudzanie. Lepiej zastąpić je środkami na zgagę czy dolegliwości żołądkowe. Nie można zapomnieć o lekach na chorobę lokomocyjną, szczególnie dla dzieci. Ważne jest także to, aby wyróżniać się na tle konkurencji. Może warto wzbogacić swoją ofertę np. o plastry opatrunkowe czy preparaty łagodzące ukąszenia owadów.

Ekspozycja Aby skutecznie sprzedawać leki OTC warto odpowiednio je na stacji wyeksponować. Z uwagi na wysoką

impulsowość kategorii oraz ograniczenia prawne, najczęstszą i najskuteczniejszą formą wspierania sprzedaży leków OTC jest dobrze ułożona półka zdrowia, obecność na kasach oraz dodatkowa ekspozycja. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca, na stacjach paliw, najczęściej spotkamy się z ekspozycją wyłącznie przy kasach. Na rynku pozaaptecznym, np. w hipermarketach, leki OTC znajdziemy w bezpośrednim sąsiedztwie takich produktów jak prezerwatywy czy pomadki ochronne. Również na stacji warto ulokować je w takim miejscu. R REKLAMA

t.

Fo

P

od koniec ubiegłego roku Federacja Konsumentów przedstawiła raport, z którego wynika, że większość Polaków kupujących leki bez recepty sięga po środki na ból głowy (50,8 proc.). Popularne są też przeciwgorączkowe (44 proc.), na przeziębienie (43 proc.), na ból i zapalenie gardła (38 proc.) oraz na ból mięśni i stawów (32 proc.). Tylko 6 proc. respondentów nie kupiło żadnego leku bez recepty w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dziewięć na dziesięć osób kupuje leki bez recepty w aptece. Co trzecia osoba kupuje te środki w małych sklepach osiedlowych, hipermarketach

k

oc

rst

tte

u Sh

lub dyskontach. Popularne są też zakupy na stacjach benzynowych i w kioskach.

Oferta Tworząc ofertę należy zwrócić uwagę na odpowiedni dobór kategorii produktów oraz poszczególne marki. Z uwagi na bardzo ograniczoną liczbę asortymentu na stacjach, właściciele powinni skupić się na głównych kategoriach oraz najlepiej rozpoznawalnych markach, największych producentów. Z uwagi na to, że głównym klientem stacji jest mężczyzna można zrezygnować ze sprzedaży witamin i minerałów, luty 2016 n Stacja Benzynowa

27


SKLEP NA STACJI

Stacje paliw są istotnym miejscem sprzedaży leków OTC Sprzedaż leków oraz suplementów diety na stacjach benzynowych rośnie i w 2015 roku osiągnęła poziom 30 mln. Wielu producentów z branży FMCG, jak również OTC postrzega ten kanał jako perspektywiczny pod kątem rozwoju dystrybucji swoich produktów – mówi w rozmowie z naszą redakcją Aleksandra Szarlińska, Customer & Shopper Marketing Specialist USP Zdrowie. Rozmawiał Edwin Kaniuk

ck

hu

t. S

Fo

sto tter

ile ważnym kanałem dla |Na sprzedaży leków OTC są stacje paliw? Znaczenie kanału stacji benzynowych w sprzedaży produktów OTC stale rośnie. Wynika to z faktu wygody robienia zakupów, nie trzeba szukać miejsca do zaparkowania ani stać w długiej kolejce. Stacje benzynowe postrzegane są przez konsumentów jako istotne miejscu sprzedaży produktów OTC, szczególnie w kontekście doraźnej potrzeby w sytuacji utrudnionego lub wręcz niemożliwego zakupu w aptece. Przemawia za tym również coraz większa

28

Stacja Benzynowa n luty 2016

liczba stacji benzynowych (ponad 6 tysięcy), a przede wszystkim dostępność 24h. Ma to największe znaczenie poza większymi miastami i w rejonach wiejskich oraz w godzinach nocnych czy dniach ustawowo wolnych od pracy. Sprzedaż leków oraz suplementów diety na stacjach benzynowych rośnie i w 2015 roku osiągnęła poziom 30 mln. Wielu producentów z branży FMCG, jak również OTC postrzega ten kanał jako perspektywiczny pod kątem rozwoju dystrybucji swoich produktów. Firma USP Zdrowie jako lider w kategorii OTC bardzo poważnie traktuje stacje benzynowe pod kątem budowania dystrybucji, ale także w kontekście edukacji na temat bezpieczeństwa obrotu oraz ekspozycji produktów leczniczych. Zgodnie z ustawą Prawa Farmaceutycznego,

sklepy ogólnodostępne, w tym stacje benzynowe zobowiązane są do zapewnienia przechowywania leków w sposób gwarantujący zachowanie ich właściwej jakości określonej przez podmiot odpowiedzialny, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu temperatury i wilgotności, zabezpieczenia przed bezpośrednim dostępem dla dzieci oraz sprzedaży tylko do upływu ich daty ważności. Nie mniej istotna pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i profesjonalizmu jest wiedza w zakresie informacji zawartych w ulotce o danym produkcie, którą powinien dysponować sprzedający. suplementów diety oraz |Jakich leków OTC najczęściej poszukują kierowcy odwiedzający stacje paliw?

Klienci stacji benzynowych poszukują preparatów na najczęściej występujące dolegliwości, w tym takie, które mogą objawić się podczas podróży. W związku z tym najczęściej kupowanymi produktami są środki przeciwbólowe (kategoria ta waży 62 proc. w sprzedaży produktów OTC w kanale stacji benzynowych), przeciwprzeziębieniowe, na zgagę, dolegliwości ze strony górnych dróg oddechowych oraz układu trawiennego. Konsumenci najczęściej sięgają po produkty sprawdzone, od wiodących marek na rynku (np. Ibuprom, Apap, Gripex). Klienci kupują produkty OTC na stacjach benzynowych doraźnie, często w celu zażycia na miejscu, stąd też najlepiej sprawdzają się mniejsze opakowania oraz silniejsze warianty (np. Ibuprom Sprint, Apap Extra).


SKLEP NA STACJI typu produkty (leki |W jakiego OTC oraz suplementy diety) powinny zostać wyposażone sklepy na stacjach paliw? Odpowiednio dobrany asortyment produktów OTC na stacjach benzynowych jest kluczową kwestią. Ważne aby znalazły się tam produkty, które są niezbędne przy najbardziej powszechnych, nagle występujących dolegliwościach. Oferta powinna zatem uwzględniać preparaty na ból, przeziębienie, zgagę czy też dolegliwości ze strony górnych dróg oddechowych oraz układu trawiennego. Warto stawiać na najlepsze produkty w poszczególnych kategoriach, pamiętając, że konsumenci najchętniej wybierają te produkty, które dobrze znają i które pomogły im już w przeszłości. Warto zaznaczyć, że najczęściej kupowanymi produktami na stacjach benzynowych, jak również na całym rynku pozaaptecznym, są leki przeciwbólowe, dlatego też kluczowe jest aby zadbać o ich dostępność. Wśród nich najlepiej sprzedają się preparaty Ibuprom i Apap (produkty te generują łącznie 76 proc. wartości sprzedaży kategorii przeciwbólowej na stacjach benzynowych), które od lat cieszą się dużym zaufaniem konsumentów. Ból jest dolegliwością mocno impulsową oraz szczególnie uciążliwą podczas jazdy autem, w zderzeniu z którą chcemy sobie przynieść natychmiastową ulgę. Dlatego warto, aby oferta asortymentowa uwzględniała produkty na ból o zwykłym nasileniu oraz ten silniejszy, aby zaspokoić zróżnicowane potrzeby konsumentów. Wśród nich można wyróżnić leki na bazie różnej substancji czynnej, jest to przede wszystkim ibuprofen (np. Ibuprom w postaci tabletki, bądź Ibuprom Sprint w formie szybko działającej kapsułki z płynną substancją) oraz paracetamol (Apap, bądź Apap Extra z dodatkiem kofeiny, przez co jest szczególnie zalecany przy uciążliwych bólach migrenowych). Częstym problemem, głównie w okresie jesienno-zimowym jest narażenie na infekcje wirusowe, które są szczególnie przykre z punktu widzenia podróżujących autem. Dlatego też warto zadbać o zapewnienie dostępności tych produktów, wśród których liderem jest Gripex Control (odpowiada za 49

proc. wartości sprzedaży kategorii przeciwprzeziębieniowej na stacjach benzynowych). W ofercie powinny znaleźć się również preparaty na dolegliwości ze strony górnych dróg oddechowych, które jednocześnie nawilżą podrażnioną śluzówkę gardła, także z powodu przebywania w klimatyzowanym pojeździe. Wśród nich świetnie sprawdzą się produkty,

które bazują na ziołowym składzie i przyniosą szybką ulgę, np. Herbitussin. Powszechnie występującą dolegliwością wśród Polaków jest również zgaga i niestrawność, które skutecznie potrafią uprzykrzyć podróż autem. Produktem wymierzonym w te dolegliwości jest Manti, który działa od ust do żołądka i przynosi szybką ulgę. Przy okazji warto

uwzględnić też produkty na dolegliwości ze strony układu trawiennego, którego funkcjonowanie może zostać zaburzone z uwagi na długie przebywanie w pozycji siedzącej oraz jedzenie w pośpiechu. Produktem, który dedykowany jest na różne kłopoty trawienne oraz ma działanie kompleksowe jest np. Verdin Complexx. R REKLAMA

luty 2016 n Stacja Benzynowa

29


NOWOŚCI FMCG / PRODUKTY

>

Redd’s Malina i Granat Malina z Granatem jest czwartym wariantem smakowym Redd’sa, który do szerokiej dystrybucji został wprowadzony na rynek 25 stycznia tego roku. Po: Redd’s Jabłko i Trawa Cytrynowa, Redd’s Gruszka i Chili i Redd’s Żurawina przyszła pora na nowy smak. To propozycja zarówno dla wielbicieli piw smakowych, jak i dla tych, którzy poszukują nietypowych „wariacji” na temat klasycznego lagera. Nowy, zaskakujący Redd’s wzbogacony o słodkie maliny i wyjątkowy, nietypowy składnik jakim jest granat, to propozycja zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Nowy smak kompozycji: Malina z Granatem zawiera 4,5 proc. alkoholu. Koncepcja wizualna i kolorystyczna butelek i puszek Redd’s jest spójna z poprzednimi wariantami piwa, które w 2015 roku przeszło rebranding opakowań. Pojemność butelek Redd’s Malina z Granatem niezmiennie wynosi 400 ml, a puszek 500 ml.

>

Angielska tradycja prosto z... Grybowa

Browar Pilsweizer z Grybowa wprowadza na rynek niezwykle ciekawą propozycję dla konsumentów poszukujących nowych smaków piwnych – piwo z kategorii extra special bitter pod marką Andy’ ESB. Jest to pierwsze piwo górnej fermentacji w ofercie browaru. Pilsweizer liczy na zainteresowanie nowym piwem zarówno ze strony kobiet jak i mężczyzn. Jego cena detaliczna wyniesie ok. 7 zł. Andy’s ESB posiada umiarkowanie intensywny aromat chmielowy, z umiarkowanie intensywną nutą karmelową, estry owocowe. Piwo ma kolor bursztynowy – głęboko miedziany i jest doskonale klarowne, z białoszarą pianą. Goryczka jest średnio mocna z wyczuwalnymi smakami słodowymi, słodkość umiarkowanie lekka, karmelowo-słodowa. W Andy’s ESB występują też intensywne chmielowe smaki owocowo-kwiatowe. Andy’s ESB to pierwsza nowość z browaru Grybów trafiająca na rynek w 2016 roku. W ub.r. browar wprowadził na rynek kilka nowości, m.in. piwo Femme Fatale (piwo dolnej fermentacji z kawowym smakiem) oraz serię jasnych piw lokalnych, dedykowanych poszczególnym miejscowościom górskim: Zakopiańczyk, Piwniczańskie, Sądeckie i Zakopiańczyk Miód Malina.

> >

Ballantine’s Hard Fired

Rodzina produktów marki Ballantine’s powiększa się. Na rynku pojawił się nowy wariant szkockiej whisky – Ballantine’s Hard Fired – który zawdzięcza swój smak nowatorskiemu sposobowi wypalania beczek. Sprawia on, że w whisky wyczuwalne są nuty wanilii, dymu i przypraw, co nadaje jej wyjątkowy charakter. Ballantine’s Hard Fired 40 proc. ma swoją światową premierę w Polsce, natomiast reszta krajów będzie musiała poczekać na premierę tego trunku aż do początku przyszłego roku. Polska jest trzecim rynkiem dla marki Ballantine’s pod względem sprzedaży. W Polsce kategoria whisky charakteryzuje się stabilnym wzrostem, który cały czas utrzymuje się na wysokim poziomie. W porównaniu z ubiegłym rokiem pod względem wolumenu odnotowała wzrosty na poziomie 16,3 proc. Ballantine’s Hard Fired jest uzupełnieniem dotychczasowego portfolio whisky Ballantine’s, na które składają się takie produkty jak: Ballantine’s Finest, Ballantine’s Brasil, Ballantine’s 12YO, Ballantine’s 17YO, Ballantine’s 21YO i Ballantine’s 30YO.

30

Stacja Benzynowa n luty 2016

Marani Mukuzani

Mukuzani to szczególny rejon uprawy winorośli. Wino, które wytwarzane jest z dojrzewających tam owoców ma zastrzeżone nazewnictwo miejsca pochodzenia upraw. Marani Mukuzani powstaje w 100 proc. z typowego dla Gruzji gatunku winogron – Saperavi. Dojrzałe owoce są ręcznie zbierane i tłoczone. Następnie fermentują w kadziach ze stali nierdzewnej w kontrolowanej temperaturze 23-28°C. Przez minimum 9 miesięcy wino dojrzewa w dębowych beczkach, a następnie – w butelkach. Uzyskane w ten sposób Marani Mukuzani ma wytrawny, pełny, zaokrąglony smak z wyczuwalnymi, ładnie rozpuszczonymi taninami. W złożonym bukiecie aromatycznym wyczujemy m.in. kawę, dojrzałe wiśnie, borówki, jeżyny, czekoladę, tytoń, ziemię, czarny pieprz i wanilię. Kolor wina to niezwykle głęboka czerwień. Doskonale smakuje w połączeniu z grillowanym mięsem, dziczyzną, kaczką i średnio dojrzałymi serami. Szczególnie dobrze komponuje się z pikantnymi potrawami.


NOWOŚCI FMCG / PRODUKTY

>

Słodki smak Wielkanocy z Colianem

>

Frytki z pieca w 1 minutę!

Na sezon wiosenno-świąteczny firma Colian przygotowała specjalną ofertę słodyczy, w której każdy znajdzie coś dla siebie i najbliższych. Obejmuje ona produkty o silnej pozycji rynkowej w opakowaniach z wiosenną kolorystyką lub w standardowej szacie graficznej: praliny, czekolady, cukierki, czekoladki, galaretki, ciastka, wafle rodzinne oraz wyroby skierowane do najmłodszych konsumentów. Proponowane słodkości sprawią, że świąteczne spotkania będą jeszcze słodsze i bardziej radosne. Wśród produktów dedykowanych dzieciom znajdują się figurki w czekoladzie Goplana z nadzieniem karmelowym, które kształtem i grafiką nawiązują do symboli Wielkanocy – zajączka, kurczaczka i baranka. Oryginalnym upominkiem dla dzieci będzie także puszka w kształcie jaja, zawierająca Galaretki Wiosenne w czekoladzie. Wsparciem sprzedaży dla handlowców są standy ekspozycyjne oraz dedykowane promocje. Innowacyjne frytki Quick Oven Fries firmy Farm Frites, to najszybsze frytki do profesjonalnych pieców! Ich największe atuty to połączenie cech użytkowych: błyskawiczny czas przygotowania i kontrola porcji z walorami jakościowymi: smak, złocisty kolor i wyjątkowa chrupkość. Dzięki bezzapachowemu przygotowywaniu w piecach pyszne frytki mogą być teraz serwowane tam, gdzie smażenie frytek było do tej pory utrudnione. Czas: pieczenie tylko 1-4min! Kontrola porcji: w ofercie produkt porcjowany – w opakowaniach o wadze 150g

> >

Szwajcarskie cukierki ziołowe

Ricola to znana w blisko 50 krajach na całym świecie marka wysokiej jakości cukierków o ziołowym smaku. Pyszne i aromatyczne cukierki Ricola zawierają wyciąg z aż 13 ziół, które uprawiane są na górzystym terenie Szwajcarii, w zgodzie z naturalnymi metodami wykluczającymi użycie herbicydów, środków owado – i grzybobójczych oraz sztucznych nawozów. Do grona tworzących cukierki Ricola ziół należy między innymi wyrazista mięta pieprzowa, ślaz, prawoślaz lekarski, antyseptyczna szałwia, przywrotnik pospolity, tymianek oraz przeciwzapalny bez czarny. Dzięki swoim naturalnym właściwościom zioła te sprzyjają załagodzeniu bólu gardła. Co ważne, cukierki Ricola nie zawierają cukru, dzięki czemu mogą być bez obaw spożywane przez osoby dbające o linię. W zależności od potrzeby możemy wybrać jeden spośród czterech wariantów smakowych – oryginalny ziołowy, orzeźwiający Alpin Fresh, owocową Żurawinę oraz łagodną Melisę.

Bakalie jakich jeszcze nie było

Słoneczne Trio to unikalna na rynku mieszanka składającą się wyłącznie z najlepszej jakości suszonych owoców. Przygotowana na bazie idealnie skomponowanej receptury, łączącej wyjątkowy kolor oraz smak słodyczy z kwaskowością, stanowi odżywczy koktajl witaminowy, w którego skład wchodzą 3 cenne dla zdrowia „Superowoce”: rodzynki sułtańskie, Złote Owoce, czyli miechunka peruwiańska oraz cała żurawina. Słodkokwaśny smak, najwyższa jakość naturalnie suszonych owoców oraz bogactwo witamin i minerałów to tylko kilka z licznych zalet bakaliowej mieszanki wprost z natury. Słoneczne Trio to naturalna dawka energii i zdrowia – zawarta w owocach witamina B1 (tiamina) utrzymuje prawidłowy poziom metabolizmu energetycznego. To także źródło błonnika, który korzystnie wpływa na przemianę materii, a także potasu usprawniającego pracę serca. Unikalna mieszanka starannie wyszukanych, dorodnych i dojrzałych owoców, to gwarancja najlepszego smaku i propozycja pełnowartościowej i niebanalnej przekąski w ciągu dnia.

luty 2016 n Stacja Benzynowa

31


USŁUGI DODATKOWE

Nocleg do paliwa Budowa hotelu, niezależne od lokalizacji i jego charakteru, wymaga odpowiedniego przygotowania. Dobrze opracowany i realny harmonogram, rzetelny budżet i dbałość o jego realizację – to kwestie, które właściciel stacji (planując inwestycję hotelową) powinien przede wszystkim wziąć pod uwagę. Gdy do tego dojdzie jeszcze jakość i wysoki standard obsługi oraz oryginalny element, który wyróżni obiekt na tle konkurencji, może generować wysoki zysk i być najlepszym (zaraz po gastronomii) uzupełnieniem usług na stacji. Karolina Stępniak, redaktor naczelna miesięcznika Świat Hoteli

K

westią najistotniejszą przy realizacji hotelu, która powinna przewijać się podczas całej inwestycji, jest oferta. Należy zastanowić się jaki ma być jej kształt, do kogo jest kierowana, jaki będzie jej wyróżnik. Warto dopasować ją nie tylko do oczekiwań przyszłych gości, ale także współczesnych trendów oraz wykształcić źródła przewag konkurencyjnych, które pozwolą na odróżnienie się od innych obiektów przystacyjnych. Wiedząc już co dokładnie będzie oferowane, kto będzie gościem, a co atutem, właściciele powinni zająć się kolejną sprawą – weryfikacją założeń cenowych oraz stworzeniem możliwie szczegółowej strategii. Na te potrzeby konieczna jest analiza pośredniej i bezpośredniej konkurencji, a także porównanie ofert oraz ich atutów. Kolejny krok to stworzenie identyfikacji wizualnej obiektu. Warto jednak zrobić to w momencie, gdy jest już określona jego tożsamość (grupa docelowa itd.). Dzięki temu można uniknąć niepożądanego efektu niespójności oferty z wizerunkiem, co z kolei mocno może utrudnić komunikowanie oferty docelowym

32

Stacja Benzynowa n luty 2016

klientom oraz efektywną sprzedaż. Odpowiednie określenie oferty, jej standardu i zakresu, ma przełożenie na kolejną istotną kwestię – personel. I trzeba zwrócić uwagę nie tylko na strukturę i liczbę pracowników, ale również na doświadczenie i umiejętności zespołu. Myślę, że kwestia zatrudnienia personelu mogłaby posłużyć jako temat oddzielnego (obszernego) testu, jednak nakreślę kilka elementów, które są najistotniejsze. Na początku powinno się dokonać podziału na działy, ustalić zależności, zakres obowiązków, a także godziny pracy, zmiany i liczbę pracowników na każdej z nich. Rekrutację należy rozpocząć od stanowisk kierowniczych. Osoby pełniące te funkcję powinny brać udział w doborze pracowników szeregowych, uczestniczyć w procesie tworzenia struktur personalnych oraz przygotowaniu do otwarcia obiektu. Niezwykle ważne jest,

Fot. Shutterstock

aby do zespołu możliwie wcześnie dołączyli pracownicy marketingu. Ich praca w zakresie współtworzenia oferty oraz przede wszystkim rozpoczęcia aktywnej prezentacji i sprzedaży usług, rozpocząć się powinna na długo przed uruchomieniem obiektu. Te osoby powinny także stworzyć różnego rodzaju formy promocji obiektu, który jest dodatkową usługą przy stacji. Ważne, aby reklamy, ulotki itd. były odniesieniem do lokalizacji oraz charakteru hotelu. Mogą oni przygotować także specjalne pakiety sprzedażowe i rabaty na usługi. Np. rezerwując pokój w obiekcie goście otrzymają 10 proc. zniżkę na paliwo lub gastronomię. Jeśli stacja i hotel zlokalizowane są przy jednej z głównych ulic, autostrad, może warto pomyśleć o karcie lojalnościowej dla stałych klientów,

np. kierowców, którzy regularnie przemierzają trasę , mijając naszą stację? Hotel lub inny obiekt noclegowy może być wartościowym uzupełnieniem oferty stacji i gastronomii. Pełen pakiet usług, jaki będzie zaoferowany podróżującym, może sprawić, że Ci – chcąc zaoszczędzić czas – wybiorą właśnie nasze miejsce. Goście, którzy przenocują w hotelu, później skorzystają z oferty gastronomicznej i zatankują samochód (lub autokar – i tu warto pomyśleć o miejscach parkingowych dla nich) przed dalszą podróżą, a może jeszcze go umyją lub wymienią opony. Dlatego też inwestycja hotelowa – ale tylko taka przemyślana, odpowiednio przygotowana – może przynieść wymierne korzyści dla właściciela stacji. R


ARTYKUŁ SPONSOROWANY

S.O.S. SANDWICH! Posiłek poza domem stał się nawykiem dla milionów ludzi, zwłaszcza dla osób podróżujących służbowo – mających zbyt mało czasu, aby zjeść obiad w restauracji. Idealnym rozwiązaniem dla coraz większej liczby osób jest zjedzenie gotowej kanapki podczas wizyty na stacji paliw. Jednakże gwałtowny wzrost zapotrzebowania na tego typu produkty, w ostatnich latach poskutkował obniżeniem jakości oferty na rzecz wzrostu przychodów ze sprzedaży.

W

aktualnym środowisku hiperkonkurencji, dla której najważniejszym czynnikiem są ceny, firma Partner wprowadziła w Polsce nową koncepcję kanapki, opatrzonej znakiem jakości produktu made in Italy. O słuszności tej idei niech świadczą opinie zadowolonych konsumentów, którzy docenili smak i jakość kanapek. Satysfakcja klientów przełożyła się także na wzrost sprzedaży punktu gastronomicznego. Im większe zadowolenie klienta, tym większa pewność że wróci do nas po swój ulubiony posiłek.

W przeciwieństwie do często spotykanych produktów znajdujących się na rynku, zwanych świeżymi z okresem przydatności do spożycia obowiązującym jedynie do kilku dni, kanapki firmy Partner są produktem świeżym, ale z gwarantowanym okresem do spożycia co najmniej 45 dni. Jest to możliwe, i to bez dodawania żadnego środka konserwującego do gotowego produktu – dzięki know-how wypracowanemu w ciągu 20 lat. Dobór surowców włoskiego i certyfikowanego pochodzenia o wysokiej jakości, sterylne otoczenie, wysoce wykwalifikowany personel, pakowanie

w atmosferze modyfikowanej i utrzymanie łańcucha chłodniczego przyczyniają się do utrzymania długiego terminu przydatności do spożycia. Dla menedżera, który nie musi zarządzać niesprzedanym towarem lub codziennym planowaniem zakupów surowca do skomponowania produktu, oznacza to przede wszystkim znaczną oszczędność czasu, która może przełożyć się na wydajność biznesu. Dla klienta natomiast oznacza to zawsze dostępny produkt o niezmiennej jakości. Nawet w przypadku większego napływu klientów, niż ten przewidywany przez operatora: długi

okres przydatności pozwala zachować zapas w magazynie i nie martwić się o jego bardzo krótki termin! Kanapki firmy Partner, jako posiłek z dużą możliwością personalizacji, mogą zostać przygotowane w oparciu o ściśle sprecyzowane potrzeby klienta. Nasi partnerzy handlowi mogą wybierać spośród: różnych rodzajów pieczywa (focaccia, ciabatta, Panpizza, bagietki itp), poprzez użycie różnych rodzajów sera (edamski, ementaler, brie, provolone, mozzarella), po wędliny (szynka, szynka parmeńska, salami, salami pikantne, suszona wołowina), sosy i warzywa. REKLAMA

luty 2016 n Stacja Benzynowa

33


GASTRONOMIA

Gorące paliwo kierowcy

Fot. Shutterstock

Żadnemu z właścicieli stacji paliw nie trzeba już przypominać, jak ważnym elementem tego biznesu jest gastronomia. Klient zatrzymując się na stacji, nie tylko tankuje paliwo, ale decyduje się na przerwę w podróży. Jak więc przyciągnąć go do swojego obiektu? To proste – warto zaoferować mu doskonałą kawę i przekąski. Marta Kudosz, redaktor naczelna miesięcznika Nowości Gastronomiczne, redaktor Sweets & Coffee

K

awa jest jednym z najbardziej popularnych napojów w Polsce – ponad 80 proc. dorosłych Polaków deklaruje jej regularne picie. Według danych CBOS 60 proc. sięga po nią co najmniej raz dziennie, a aż 16 proc. pije kilka każdego dnia. Zgodnie z różnymi szacunkami, przeciętnie wypijamy rocznie ponad 500 porcji kawy. Oprócz lokalnych kawiarni oraz sieci, coraz większą część rynku zdobywają punkty rozwijane przez

34

Stacja Benzynowa n luty 2016

Orlen, BP, Statoil, a także Biedronkę i McDonald’s. Rozwój rynku punktów w systemie „coffee to go” (w kubkach na wynos) widoczny jest zwłaszcza poprzez znaczący wzrost punktów firm sieciowych np. przy stacjach paliw. Najczęściej odwiedzanym barkiem kawowym jest Stop Cafe na stacji Orlen. Wybierając kawiarnię klienci kierują się przede wszystkim smakiem kawy i napojów (67 proc.) oraz dogodną lokalizacją (48 proc.). Najpopularniejszą kawą jest latte.

Jak to jest w sieciach? Sieć Orlen posiada kąciki gastronomiczne w dwóch formatach – Stop Cafe i Stop Cafe Bistro. Jak wynika z danych z końca 2015 roku, działają przy około 1308 z 1760 stacji Koncernu. To oznacza, że ustandaryzowane usługi gastronomiczne są już dostępne w 75 proc. punktów sieci. Chociaż w rzeczywistości statystyki te okazują się jeszcze wyższe. 1760 to liczba wszystkich obiektów należących do Grupy Orlen na terenie Polski. A zaliczają się do niej

także stacje w formacie ekonomicznym pod brandem Bliska. W tego typu placówkach oferta jest uboższa i raczej nie ma co liczyć na kawę marki własnej Stop Cafe. Do końca pierwszego półrocza 2015 roku na terenie Polski działało 187 stacji Bliska. To oznacza, że stacji pod srebrno-czerwonym brandem Orlenu obecnie działa nie 1760, a 1573. Dlatego de facto punkty Stop Cafe i Stop Cafe Bistro funkcjonują już na ponad 80 proc. obiektów, dla których są dedykowane oba brandy.


GASTRONOMIA do wypicia. Ponadto, do każdej może wybrać syrop smakowy zgodny z upodobaniami. Wszystkie parametry maszyny monitorowane są online, dzięki czemu sieć na bieżąco kontroluje stan zapasów i spraw-

Fot. Shutterstock

Nowym trendem wprowadzonym przez sieć Shell jest wprowadzenie na swoje stacje maszyn vendingowych jednej z najbardziej popularnych światowych marek kawowych, czyli Costa Express.

Samoobsługowe kawomaty umożliwiają zakup kawy przygotowanej na bazie wysokiej jakości mieszanki Mocha Italia, która jest wykorzystywana w sieci Costa Coffee. Klienci mogą wybrać smaki, które znają z kawiarni, ziarna mielone są indywidualnie do każdej porcji, a mleko jest utrzymywane w specjalnej lodówce o odpowiedniej temperaturze. – Klient w ciągu minuty otrzymuje np. Caffé Latte o temperaturze 67° Celsjusza, a więc kawę gotową

ność urządzeń. Co 3-4 tygodnie urządzenia kontrolowane są również osobiście – wówczas sprawdzany jest m.in. czas ekstrakcji espresso, temperatura kawy, jakość spieniania mleka czy stopień mielenia ziaren – mówi Tomasz Gruszczyński, Costa Express development director. 200. kawomat Costa Express stanął na krakowskiej stacji paliwowej sieci Shell, przy ul. Conrada 33. Shell jest strategicznym partnerem sieci Costa Express – większość maszyn obecnych w Polsce znajduje

Jak często korzysta Pan/ Pani z barków kawowych na stacjach benzynowych?

Źródło: Cafe Monitor 2015, ARC Rynek i Opinia, czerwiec 2015

Pamiętaj o... Przekąskach do kawy, które to są bardzo mile widziane przez klientów. Na stacjach benzynowych największą popularnością cieszą się z pewnością dania, które można „spałaszować” siedząc w samochodzie. Stąd szeroka oferta hot dogów i zapiekanek. Doskonale sprawdzą się też wszelkiego rodzaju ciastka, croissanty i pączki. Warto połączyć je w zestaw z kawą. Klient będzie miał poczucie, że zaoszczędził i otrzymał coś ekstra, a my sprzedamy więcej. Jeżeli stacja ma bardziej rozbudowaną strefę gastronomiczną, ze stolikami, to warto wprowadzić do oferty dania, których spożycie wymaga więcej czasu, takie jak jajecznica czy parówki. Taką propozycję również można połączyć z kawą i nazwać ofertą śniadaniową. Kierowcy z pewnością będą Wam wdzięczni.

się właśnie na stacjach tego brytyjsko-holenderskiego koncernu. Poza siecią Shell, punkty znajdują się także na stacjach Lotos. – Warto zaznaczyć, że na stacjach Shell w formacie deli2go mamy w ofercie dwa rodzaje kawy. Klienci, którzy się spieszą, mogą sięgnąć po kawę z samoobsługowego automatu Costa Express, zaś klienci mający więcej czasu, mogą zamówić kawę z ekspresu. Podajemy ją wtedy w porcelanowych filiżankach, ponieważ zauważyliśmy, że klienci oczekują, by standard obsługi gastronomicznej na stacji zbliżył się do tego w kawiarniach. Na tym jednak nie koniec. Dzięki takim rozwiązaniom, w naszej ofercie, która mieści się na niewielkiej powierzchni, zawieramy wszystko, czego klienci oczekują od gastronomii na stacji. Podkreślę, że pomysł zastosowania nowych rozwiązań nie pojawiłby się w naszej sieci bez rozmów z naszymi klientami. Bardzo często spędzamy czas na stacji, rozmawiając z nimi. Pytamy o to, co im się podoba w naszej ofercie, co by zmienili, czego oczekują – mówi Łukasz Kalisz, category manager Shell. Organizacja sprzedaży kawy na stacji paliw jest realizowana na różne sposoby. Łatwo zauważyć, czy jest to przemyślane działanie czy tylko

zapełnienie pozycji w menu pod nazwą „kawa”. – Najczęściej popełniany błąd to instalacja ekspresu w myśl zasady, że sam ekspres ma „załatwić” sprzedaż kawy. W konsekwencji oferta związana z kawą jak i miejsce instalacji ekspresu oraz całe otoczenie to sprawa przypadku, a nie przemyślanej koncepcji. W takiej sytuacji najczęściej dobór rodzaju kawy czy ekspresu pod względem rodzaju maszyny jest przypadkowy, bez uwzględnienia specyfiki miejsca oraz oczekiwań klientów. W najlepszym przypadku właściciele stacji podpatrują wiodące sieci i z lepszym lub gorszym skutkiem próbują kopiować zastosowane tam rozwiązania. Mało kto wie, że ekspresy automatyczne, które dominują na stacjach paliw mają swoje specyficzne wymagania co do samej kawy ziarnistej. Nie mówiąc już o braku wiedzy dotyczącej tego, jak sprzedawać kawę. W efekcie właściciel stacji łatwo może rozczarować się poziomem sprzedaży kawy – mówi Marek Robacha z firmy Primulator. – Biznes gastronomiczny na stacjach benzynowych w ciągu ostatnich lat wzrósł kilkakrotnie i według naszych obserwacji wciąż rozwija się dynamicznie – dodaje Łukasz Kalisz, category manager Shell. R luty 2016 n Stacja Benzynowa

35


GASTRONOMIA

W tym roku poznamy kolejnego lidera gastronomii W trakcie tegorocznego XVI Forum Rynku Stacji Paliw PetroTrend 2016 poznamy kolejnego zwycięzcę kategorii „Gastronomia na stacji benzynowej”. Przyjrzyjmy się dotychczasowym zdobywcom tego tytułu.

K

onkurs Stacja Benzynowa Roku towarzyszy Forum PetroTrend już od czterech lata. Natomiast stacje paliw

z całej Polski od trzech lat mogą rywalizować o tytuł stacji z najlepszą ofertą gastronomiczną. W przeddzień rozstrzygnięcia

piątej już edycji konkursu prezentujemy dotychczasowych zwycięzców kategorii „Gastronomia na stacji benzynowej”.

Stacja Benzynowa Roku 2013 W 2013 po raz pierwszy jurorzy konkursu wybrali zwycięzcę w kategorii „Gastronomia na stacji benzynowej”. Nagrodę w tej kategorii przyznano Stacji Paliw PKN Orlen nr 4390 Gnilec MOP II Gnilec A2, Słubice. Orlen nr 4390 to stacja autostradowa, ostatnia przed przejściem granicznym w Świecku. Jest jednym z największych i najnowocześniejszych obiektów w sieci PKN Orlen. Posiada rozszerzona ofertę gastronomiczną z salą konsumpcyjną na 65 miejsc. Obsługa licząca dziewięć osób na jedną zmianę, gwarantuje świeże posiłki przygotowywane 24 godziny na dobę przez Fot. PKN Orlen

wykwalifikowanych kucharzy. W restauracji można zakupić pieczywo prosto z pieca, świeżo wyciskane soki, świeże sałatki i surówki. Łączna powierzchnia sali sprzedażowej oraz baru przekracza 250 m kw. Jako ciekawostkę można dodać, że stacja jest monitorowana przez system aż 65 kamer.

36

Stacja Benzynowa n luty 2016


GASTRONOMIA

W tej edycji konkursu zwycięstwo w kategorii „Gastronomia na stacji benzynowej” przypadło Stacji Paliw PKN Orlen nr 4408 MOP II Wieszowa Południe. Stacja 4408 Wieszowa Południe zlokalizowana w województwie śląskim, na odcinku drogi od Pyrzowic do przejścia granicznego z Czechami w Gorzyczkach, jest jednym z najnowocześniejszych obiektów

zlokalizowanych w Miejscach Obsługi Podróżnych. Podróżni w Stop Cafe Bistro mogą kupić tradycyjne domowe dania, skorzystać z oferty śniadaniowej, szerokiego asortymentu napojów oraz gorących i zimnych przekąsek. Do dyspozycji klientów ustawiono wygodne kanapy w części restauracyjnej wraz z kącikiem do zabawy dla najmłodszych. Podróżujący z dziećmi mogą także skorzystać przewijaków dla maluchów oraz w sezonie letnim

z placu zabaw i specjalnego miejsca rekreacyjnego w strefie cichego wypoczynku. Stacja posiada również bogato wyposażony sklep oraz dostęp do Wi-Fi. Swoją powierzchnią imponuje restauracja, która liczy sobie 140 mkw. W ramach baru wydzielono specjalne miejsca do odpoczynku lub pracy z zamontowanymi w pobliżu gniazdkami elektrycznymi, umożliwiającymi naładowanie laptopa lub samrtphone’a. „Nagroda przyznawana na podstawie opinii ekspertów, często przedstawicieli konkurencyjnych firm z branży paliwowej, to dla nas zawsze wyjątkowa satysfakcja, ale też motywacja do dalszego rozwoju oferty. Nasze analizy pokazują, że konsumenci postrzegają stacje paliw już nie tylko jako punkt tankowania paliwa, ale także – a mamy nadzieję, że już niedługo jako przede wszystkim – miejsce odpoczynku, spotkań, gdzie w komfortowych warunkach mogą dobrze zjeść i nabrać sił do dalszej, bezpiecznej Podróży” – mówił naszej redakcji w 2014 roku Jan Tar, dyrektor biura rozwoju sprzedaży pozapaliwowej PKN Orlen.

Fot. PKN Orlen

Fot. Shutterstock

Stacja Benzynowa Roku 2014

luty 2016 n Stacja Benzynowa

37


Stacja Benzynowa Roku 2015 W 2015 roku nagrodę za najlepszą „Gastronomię na stacji benzynowej” otrzymała Stacja Paliw BP Parma, Polesie 131, Bełchów Jako główne zalety stacji można wymienić: dobrą lokalizację przy autostradzie A2, szeroką ofertę obiadową, profesjonalną obsługę. Obiekt jest naprawdę duży: posiada 240 miejsc parkingowych oraz 20 altanek dla gości – umiejscowionych na świeżym powietrzu. Łączna powierzchnia sali sprzedaży oraz baru to ponad 150 metrów. W ciągu jednej zmiany gości obsługuje aż ośmiu pracowników. „Duża stacja przyautostradowa. Różnorodna i ciekawa oferta gastronomiczna, pomimo, że w pobliżu jest McDonald. Bardzo dobrze, przejrzyście zaprojektowana część restauracyjna. Czysto i schludnie. Przyjemne miejsce na zdrowy posiłek dla całej rodziny” – tak walory stacji ocenił jeden z jurorów konkursu Stacja Benzynowa Roku 2015. R

38

Stacja Benzynowa n luty 2016

Fot. BP

GASTRONOMIAWYPOSAŻENIE I TECHNIKA

Wszystko w porządku – Tradycyjne zamiatanie, to jedynie czasowe odkrywanie placu spod piasku i liści, ponieważ wzniecony kurz opada w to samo miejsce, bądź kilka metrów dalej na dystrybutory, samochody naszych klientów, czy też okna stacji. Aby uzyskać oczekiwany efekt, powinniśmy zastosować zamiatarkę – mówi w wywiadzie z naszą redakcją Mateusz Saładziak, manager sprzedaży BKF. posadzki, w zależności od tego jakiego rodzaju jest posadzka i jakie występują na niej zanieczyszczenia. W biurze zostanie zastosowana inna chemia niż w warsztacie samochodowym. Chemia i mechanika (czyli urządzenie) zawsze muszą współgrać. Nie da się osiągnąć dobrego efektu bez odpowiednio dobranej chemii. Ponadto zwykły mop nigdy nie dorówna profesjonalnej maszynie. w maszyny czysz|Inwestycja czące przez właściciela posia-

Fot. Shutterstock

urządzenia i sprzęt do |Jakie sprzątania są najbardziej przydatne na stacji paliw? Które z nich najbardziej nadają się na zewnątrz, a które do wewnątrz budynku stacji? Każda stacja paliw posiada większy bądź mniejszy plac manewrowy np. parking, nawet jeśli są to miejsca tylko przy dystrybutorach paliwa, wypadałoby utrzymać porządek. Jesienią i latem, gdy nawiewa dużo liści i piasku, używanie popularnej miotły „od Baby Jagi” jest syzyfową pracą. Dlaczego? Ponieważ taka miotła kurzy! Takie zamiatanie, to jedynie czasowe odkrywanie placu spod piasku i liści, ponieważ wzniecony kurz opada w to samo miejsce, bądź kilka metrów dalej na dystrybutory, samochody naszych klientów, czy też okna stacji. Aby uzyskać oczekiwany efekt, powinniśmy zastosować zamiatarkę! W zamiatarkach szczotki umieszczone są pod maszyną, która jest obudowana dookoła gumami

40

Stacja Benzynowa n luty 2016

osłonowymi. W ten sposób efekt kurzenia występuje pod maszyną, a szczotki walcowe wciągają całe zanieczyszczenia, razem z kurzem, do zbiornika. Powietrze przepuszczane jest przez filtr i dopiero wydalane na zewnątrz. Większość zamiatarek BKF posiada szczotki boczne, które służą do podmiatania zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc pod szczotkę główną. W przypadku sprzątania wewnątrz obiektu musimy użyć sprzętu do mycia posadzek. Są to automaty szorująco-zbierające oraz wózki do sprzątania z popularnym „mopem” (koniecznie dwukomorowe!). Za pomocą takiej maszyny możemy doczyścić posadzkę. Przy odpowiednim doborze chemii, pożądany efekt możemy osiągnąć lekko, łatwo i tanio! Człowiek nigdy nie zastąpi profesjonalnej maszyny. Nacisk na posadzkę, liczba obrotów na minutę oraz pojemność zbiorników, to najważniejsze parametry

maszyny, jakie powinniśmy wziąć pod uwagę. Zaletą zmywarek do posadzek jest to, że na szczotki znajdujące się w urządzeniu zawsze podawana jest czysta woda ze zbiornika w maszynie. Dzięki temu nie rozmazujemy brudu i go nie konserwujemy. A w przypadku używania wózków (tym bardziej jednokomorowych) mycie popularnym mopem mija się z celem – ciągle moczymy mop w brudnej wodzie, przez co jedynie rozmazujemy brud po posadzce i go konserwujemy za pomocą chemii! To ma się nijak do sprzątania. do należytego utrzyma|Czy nia poziomu czystości posadzki oprócz specjalnej maszyny czyszczącej lub sprzątającej, potrzebujemy także odpowiednich środków chemicznych? Nie potrzebujemy specjalnych środków chemicznych do czyszczenia maszyny – potrzebujemy środków chemicznych do czyszczenia

dającego małą stację paliw, nie jest chyba zbyt opłacalne? Jak duży powinien być obiekt, aby inwestycja w automatyzację sprzątania, opłaciła się? Obecnie na rynku mamy bardzo szeroką gamę urządzeń. Są droższe, tańsze, większe, mniejsze – zawsze jest to oszczędność czasu i osiągnięcie lepszego efektu niż w przypadku zwykłego zamiatania tudzież zmywania. Zawsze oszczędzamy czas i pieniądze, bo efekt uzyskany przy pomocy popularnych sposobów sprzątania jest nie do osiągnięcia. Oczywiście zakup maszyny wiąże się z nie małym wydatkiem, ale użycie wody, czasu, środków chemicznych jest nieporównywalnie mniejsze. ile nieawaryjne, łatwe |Na w utrzymaniu i tanie w eksploatacji są maszyny do sprzątania i czyszczenia? Wszystko zależy od producenta maszyny. Im lepsza jakość wykonania, tym większa cena. Bardzo ważny jest też koszt części eksploatacyjnych i serwisowych. Można kupić maszynę taniej, natomiast ceny gum czy szczotek, które się po prostu zużywają, są kosmiczne. Naprawdę warto na to zwrócić uwagę przed zakupem. Ważne też jest wykonywanie przeglądów maszyn i urządzeń – pozwala to na zmniejszenie kosztów eksploatacji. R


ARTYKUŁ SPONSOROWANY

SpillAway™ – biotechnologiczny przełom w likwidacji zanieczyszczeń węglowodorowych. Użytkowanie paliw i innych produktów pochodzących z ropy naftowej związane jest z przedostawaniem się do środowiska gruntowowodnego surowej ropy naftowej, gotowych produktów oraz różnego rodzaju odpadów. Pod względem fizykochemicznym substancje te stanowią wieloskładnikowe mieszaniny, głównie węglowodorów (parafinowych, cykloparafinowych, mono – i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych) oraz związków heteroorganicznych. dr hab. inż. Kazimierz Grabas prof. nadzw. PWr inż. Aleksander Pawlik

N

ajczęściej do poważnych zanieczyszczeń środowiska wodno-gruntowego węglowodorami dochodzi w wyniku awarii podczas wydobycia, transportu i przetwarzania ropy naftowej, dystrybucji, magazynowania i transportu paliw płynnych, w czasie których następują wycieki tych zanieczyszczeń. Rzadko udaje się uniknąć lub znacząco ograniczyć ilość zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym, a ze względu na ich szkodliwość dla środowiska i zdrowia człowieka należy możliwie jak najszybciej przeprowadzić redukcję ich zawartości. Opracowane zostały metody oczyszczania i likwidacji tych zanieczyszczeń, które stale są rozwijane. Dobór metod oczyszczania uzależniony jest od wielu czynników w tym natury technicznej, biologicznej, kosztowej oraz prawnej. Do zalecanych metod remediacji i likwidacji zagrożonych środowisk gruntowo-wodnych należą metody biologiczne, opierają się one na naturalnych mechanizmach

degradacji związków organicznych przez mikroorganizmy zdolne do wykorzystywania węglowodorów w charakterze źródła węgla i energii. Efektywność procesów biologicznych wykorzystywanych do likwidacji skażeń środowiska gruntowo-wodnego węglowodorami zależy od bardzo wielu parametrów, m.in. od rodzaju i poziomu zanieczyszczeń oraz ich biodostępności. SpillAway to linia profesjonalnych biologicznych produktów, które są nowoczesnymi produktami biotechnologii, wytwarzanymi z materiałów odnawialnych pochodzenia biologicznego, opartych na występujących w naturze mikroorganizmach i pożywkach dzięki temu są nieszkodliwe i przyjazne dla środowiska naturalnego. Oferowane produkty są bezpieczne w użyciu, transporcie, magazynowaniu, są biodegradowalne, nietoksyczne, niepalne i nie zawierają rozpuszczalników, spełniają wszelkie normy bezpieczeństwa oraz normy ochrony środowiska.

Charakteryzujące się wysoką zdolnością przekształcania substancji zanieczyszczających do ditlenku węgla i wody przy wykorzystaniu procesów metabolicznych. Charakterystyka wybranych preparatów linii Spillaway.

Fleetkleen FleetKleen jest najbardziej uniwersalnym produktem marki SpillAway. Z łatwością usuwa węglowodory, tłuszcze i oleje z dowolnych powierzchni utwardzonych. Właśnie dlatego można go stosować we wszystkich sektorach przemysłu, na dowolnych etapach procesów produkcyjnych, a nawet w gospodarstwach domowych.

Liquid Remediact Liquid Remediact jest innowacyjnym preparatem rozwiązującym problemy związane z węglowodorowymi zanieczyszczeniami wód i gleb. Tym, co wyróżnia go spośród konkurencyjnych produktów, jest wysokie stężenie kultur bakterii, które sprawnie przeprowadzają proces bioremediacji.

Bio-W Bio-W jest pierwszym preparatem flotującym, przeznaczonym

do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni wody. Jego naturalne hydrofobowe włókna rozprowadzone na powierzchni cieczy efektywnie absorbują węglowodory, które są następnie rozkładane przez mikroorganizmy. Bio-W jest odporny na spłukiwanie i utrzymuje się na powierzchni wody nawet w pełni nasycony zanieczyszczeniem.

OWS-200 OWS-200 posiada zdolność znacznej redukcji zanieczyszczeń węglowodorowych, obniżając tym samym koszt związany z ich utylizacją poprzez eliminację nagromadzonych zanieczyszczeń węglowodorowych, mogących powodować zakłócenia procesu produkcji.

SpillAway + Absorbent SpillAway + Absorbent to innowacyjny środek usuwający zanieczyszczenia węglowodorowe z miejsc pracy. Dzięki wykorzystaniu nieszkodliwych dla człowieka mikroorganizmów, efektywnie absorbuje niepożądane substancje. Wysoka zdolność absorpcji czyni go idealnym środkiem do usuwania m.in. olejów, ropy naftowej, benzyny i nafty. luty 2016 n Stacja Benzynowa

41


WYPOSAŻENIE I TECHNIKA

Dobrze oświetlona stacja przyciąga klientów

Fot. Panasign

– Świtało daje dużo możliwość. Jego odpowiednio dobrany strumień oraz barwa mają wpływ na postrzeganie marki przez klientów. Ciepłe, podkreślające szczegóły logotypu, może wywołać przyjazne uczucia u klienta. Natomiast źle dobrane i ustawione światło, może negatywnie wpływać na postrzeganie marki – mówi w rozmowie z naszą redakcją Zhao Gang, dyrektor sprzedaży Panasign. korzyści dla klienta przy|Jakie nosi współpraca z Państwem? Dajemy naszym partnerem rozwiązania umożliwiające zarządzanie kontentem z dowolnego miejsca, dzięki specjalistycznemu

42

Stacja Benzynowa n luty 2016

systemowi Inteligent Management Platform. Dostarczamy i instalujemy systemy LCD oraz LED DysplayScreen na których np. w tym samym czasie mogą pojawić się takie same reklamy na stacjach

zlokalizowanych w całym kraju albo tylko w wybranych miejscach z wyselekcjonowanym materiałem. Zapewniamy także zdalne i szybkie usuwanie usterek w lokalizacjach naszych klientów.

stricte na stacje ben|A patrząc zynowe. Co możecie zaoferować ich właścicielom? Od początku do końca przygotujemy dla każdej stacji projekt oświetleniowy – tworzymy plan realizacji,


WYPOSAŻENIE I TECHNIKA wykonujemy go, a potem świadczymy usługi serwisowe. Gwarantujemy, że stacja z naszym oświetleniem LED i LCD wyróżni się na tle innych, będzie bardziej przyjazna klientom, a co równie ważne, utrzymanie naszych realizacji jest mniej kosztowne.

dokładnie wyróżnia firmę |A co na tle konkurencji? Nowoczesne podejście do projektów, dobre i sprawne wykonanie i serwis w czasie 48 h oraz pięcioletnia gwarancja obejmująca wady produkcyjne. Klienci sami decydują, czy chcą, abyśmy my świadczyli usługi serwisowe. Wiemy, że dla naszych klientów ważny jest czas, dlatego staramy się bezpośrednio i stale z nimi współpracować, aby na każdym etapie projektu klient mógł ocenić efekt naszych prac. Wtedy ma możliwość zasugerować ewentualne poprawki, które my uwzględnimy w wykonaniu zlecenia. Klienci nie muszą się martwić o czas wykonania i dostawy produktów z Chin, gdyż w Polsce mamy magazyn w Gliwicach z własnymi produktami. Wyjątek stanowią innowacyjne projekty. Gdy klient pragnie zamówić specjalnie zaprojektowane oprawy lamp, których nie mamy w portfolio, wówczas wykonanie i realizacja projektu trwa nieco dłużej. Stale budujemy naszą markę tak, aby była kojarzona z wysoką jakością produktów, dobrym wykonaniem, kompleksowym podejściem do Klienta i atrakcyjną ceną. Nasze konkurencyjne ceny wynikają ze sakli naszej działalności, jesteśmy firmą, która na świecie realizuje duże projekty dla wielu odbiorców. były najważniejsze pro|Jakie jekty firmy w ostatnim czasie? Ważnym, z uwagi na skalę przedsięwzięcia, był projekt realizowany w Chinach, w Szanghaju. Dostaliśmy zlecenie zaprojektowania i wykonania oświetlenia dla najwyższego budynku Shanghai Tower, mierzącego 632 m i 128 piętra. To był ważny projekt wizerunkowy, specjalnie

Fot. Panasign

Fot. Panasign

przygotowany z okazji Chińskiego Nowego Roku 2015. Cały budynek był oświetlony do ponad 600 m. W Polsce realizowaliśmy projekt dla 169 stacji BP. Projektowaliśmy oświetlenie wnętrz wraz z wymianą całego asortymentu. W Polsce przy wykonaniu projektów współpracujemy z polskimi firmami. We Francji, w mieście Bussy Saint Georges, zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy oświetlenie w całym mieście oraz w kilku urzędach i szkołach. najwięksi |A Państwa klienci to…

Naszymi klientami są m.in. BMW, BP, City Bank, Dom Mody Prada, Apple, Lenovo, Hilton, Marriott, Starbucks, Pizza Hut, KFC, Castrol. wyglądają plany rozwoju |Jak firmy w Polsce? W 2016 roku chcemy zwiększyć sprzedaż naszych produktów i powiększyć liczbę klientów. W ciągu pięciu lat chcemy obsługiwać co najmniej 20 proc. rynku stacji benzynowych. W tym okresie też chcemy podwoić obrót firmy. R

O AUTORZE... Panasign to firma chińska z siedzibą w Hangzhou. Produkuje i sprzedaje oświetlenie przemysłowe. Usługi firmy to projektowanie modeli i kompleksowych rozwiązań zgodnie z życzeniem klientów, produkcja i montaż oraz serwis. Firma zatrudnia ok 3 tys. osób. W ofercie posiada propozycje oświetleniowe nie tylko dla stacji benzynowych, ale także obiektów przemysłowych, hoteli, strefy publicznej w przestrzeni miejskiej. Wykonuje oświetlenie do pylonów cenowych, informacyjnych i innych elementów zabudowy stacji benzynowych – zarówno wewnątrz, jak i zewnętrznych. Fot. Panasign

luty 2016 n Stacja Benzynowa

43


WYPOSAŻENIE I TECHNIKA

Ważny punkt programu

Fot. Shutterstock

W dzisiejszych czasach modernizowanie stacji, ulepszanie i poszerzenie oferty to oczywistość i konieczność. Stworzenie nowoczesnego miejsca, odpowiadającego na potrzeby klientów, dla których liczy się przede wszystkim szybka i sprawna obsługa, wiąże się z zakupem odpowiedniego programu informatycznego zarządzającego stacją. Ważne jest jednak, aby nie był to przypadkowy wybór. System powinien być odpowiednio dostosowany do potrzeb danej stacji i znajdujących się na niej urządzeń oraz innych programów. Opr. redakcja

N

a rynku dostępne są systemu o różnej funkcjonalności, od programów zarządzających wyłącznie wydaniem gazu LPG, poprzez systemy obsługujące całą sprzedaż na stacji do rozbudowanych bezobsługowego wydawania paliwa z dołączonym systemem lojalnościowym i obsługą floty. Każdy z nich musi być przede wszystkim łatwy w obsłudze, elastyczny i uniwersalny. Ważna

44

Stacja Benzynowa n luty 2016

jest również możliwość rozbudowy w celu dostosowania do zmieniających się potrzeb. – System powinien być szybki i niezawodny, zintegrowany z automatyka stacyjną, zawierać obsługę programów lojalnościowych i flotowych, dający możliwości sterowania online cenami i promocjami i przesyłaniem ich z centrali sieci stacji na wybrane stacje paliw. Musi być zintegrowany z terminalami płatniczymi i automatyka stacji

paliw – podkreśla Marian Cichoń, wiceprezes zarządu Jantar. Ważną kwestią jest również serwis oraz możliwość poszerzenia systemu o kolejne opcje. Firma McComp oferuje swoim klientom zdalną naprawę oraz możliwość wzbogacenia programu o nowe funkcjonalności. Jak zaznacza Marian Cichoń w związku z ostatnimi zmianami w regulacjach prawnych dotyczących hipermarketów, system sprzedaży

powinien mieć także możliwości stosowania niestandardowych mechanizmów marketingowych i wprowadzania do sprzedaży produktów, które do tej pory nie były sprzedawane na stacjach paliw. – Nowe uregulowania mogą spowodować konieczność sprzedaży np. części towarów wagowych na stacjach paliw – tak, więc sprzedażowy system sklepowy powinien mieć możliwość obsługi np. wag sklepowych, jeżeli zajdzie


WYPOSAŻENIE I TECHNIKA konieczność sprzedaży na stacjach paliw np. tego typu towarów – zaznacza wiceprezes zarządu Jantar.

Korzyści Właściciel stacji, posiadający system, może zyskać przede wszystkich lepszą kontrolę kluczowych obszarów zarządzania siecią oraz łatwiejszą dostępność do danych sprzedażowych. Oprogramowanie ułatwia pracę centrali przy rozbudowaniu sieci, a także wprowadzenia jednakowych standardów pracy w istniejących oraz nowych placówkach. – Nowoczesne systemy dedykowane dla stacji paliw pozwalają korzystać z rozwiązań, które usprawniają zarządzanie sprzedażą na stacjach paliw. Przykładem jest Insoft PC Petrol, który pozwoli korzystać z najnowszych technologii w dziedzinie zarządzania siecią obiektów, wymiany informacji pomiędzy centralą sieci stacji, a poszczególnymi stacjami, ergonomii pracy, współpracy z wieloma urządzeniami peryferyjnymi

takimi jak sterowniki dystrybutorów, drukarki fiskalne, wagi, czytniki kodów kreskowych, itp. jak również zapewni wysoką niezawodność działania i zaawansowane stopnie ochrony danych – wymienia Marian Cichoń, wiceprezes zarządu Jantar. Jak dodaje Wojciech Kosiński, Business Development Manager MCComp, korzyści, które daje zakup systemu to przede wszystkim wsparcie sprzedaży. – Kasjer może w sposób szybki i wygodny przejść przed proces transakcji. Dodatkowo korzystanie

z oprogramowania to gwarancja najwyższego poziomu zabezpieczenia przed fałszerstwami – każdy dokument systemowy posiada swój unikalny kod oraz pozostawia trwały rekord w systemie – mówi Wojciech Kosiński, Business Development Manager MCComp. Fot. Shutterstock

Możliwości

System w zależności od potrzeb właściciela i konfiguracji daje szereg możliwości, które pozwalają na sprawne i efektywne zarządzanie stacjami paliw. – Można tutaj wspomnieć o funkcjach obsługi punktu handlowego jak m.in. ewidencja towarów i kontrahentów

oraz prowadzenie pełnej gospodarki magazynowej, kompletny obieg dokumentów, raportowanie finansowe, ilościowo-wartościowe, wydruk standardowych etykiet, cenników, dokumentów. Dedykowane systemy uwzględniają również specyficzne potrzeby stacji paliw – przykładowo moduł Petrol Serwer służący do komunikacji oprogramowania z urządzeniami automatyki stacyjnej – obsługuje sterowniki dystrybutorów, kontrolery urządzeń pomiarowych w zbiornikach, pylony cenowe – mówi wiceprezes zarządu Jantar. Systemy informatyczne to także możliwość kontroli oraz analiza wszystkich procesów na stacji, zarówno w skali jednego obiektu, jak całej sieci. – Nasi klienci mogą rozbudować program o mobilnego kasjera, opłatomat, płatności mobilne, moduły karty flotowej lub/i lojalnościowej – tłumaczy Wojciech Kosiński, Business Development Manager MCComp. R REKLAMA

luty 2016 n Stacja Benzynowa

45


WIZYTÓWKI FIRM

46

Stacja Benzynowa n luty 2016

Blue Solution ul. Puławska 481 02-844 Warszawa tel. (22) 244-14-42 fax (22) 855-51-03 biuro@bluesolution.pl www.bluesolution.pl

Blue Solution Sp. z o.o . jest dystrybutorem płynu NOXy® (dawniej AdBlue®). Firma posiada magazyny na terenie całej Polski. Oprócz dostaw realizowanych cysternami, Blue Solution Sp. z o.o. konfekcjonuje płyn NOXy® do mniejszych opakowań: opakowań DPPL o pojemności 1000 litrów, beczek i kanistrów. Blue Solution Sp. z o.o. realizuje dostawy na terenie całej Polski w ciągu 48 godzin, gwarantuje kompleksową obsługę stacji paliw oraz świadczy usługi serwisowe zbiorników do dystrybucji NOXy®.

BP Europa SE Oddział w Polsce – Kraków ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków tel. (12) 619-12-00, fax (12) 619-12-05 www.bp.pl

Jesteśmy liderem wśród zagranicznych koncernów paliwowych w Polsce. Siedziba BP w Polsce mieści się w Krakowie, a biuro działu olejowego BP, Castrol i Aral mieści się w Warszawie. Firma BP rozpoczęła działalność w Polsce w 1991 r. Początkowo w Polsce działało jedynie biuro handlowe olejów dla samochodów i przemysłu. Obecnie prowadzimy w Polsce działalność w ramach następujących działów: paliwowy, smarów i olejów oraz hurtowej sprzedaży paliw.

Dem G. Spyrides S.A. Group Head Office 24, Athinon Avenue P.C.: 10441 Athens Greece Telephone: +30.210.5228603 Fax:+30.210.5248347 sales@spyrides.gr

Dem G. Spyrides S.A. została założona w 1933 roku przez Demetriusza Spyrides jako prywatna firma i rozwija się obecnie jako S.A. pod nazwą " Dem . G. Spyrides S.A. ". Główna siedziba znajduje się przy 24 Athinon Avenue w własnym budynku o powierzchni 3200 m2. Spółka jest członkiem Petroleum Equipment Instytut od 1990 roku i od 1992 produkuje odmierzacze paliw. Działalność eksportową rozpoczęła w 1997 roku , tworząc jednocześnie globalną sieć przedstawicieli. W 2002 roku Grupa rozpoczęła rozwój systemów elektronicznego zarządzania dla przemysłu petrochemicznego .

Farm Frites International B.V. ul. Staromiejska 17E 84-300 Lębork tel. (59) 863-75-00 sprzedaz@farm-frites.pl www.farmfrites.pl

Farm Frites to rodzinna firma, która od ponad 40 lat specjalizuje się w produkcji wyrobów ziemniaczanych. Firma z międzynarodowym doświadczeniem, w 1994 roku rozpoczęła produkcję w fabryce w Lęborku. Farm Frites dba o to, by zagwarantować swoim Klientom najwyższą jakość i różnorodną ofertę, a nowości produktowe tworzone są w odpowiedzi na konkretne potrzeby rynku. Firma stworzyła m.in. linię innowacyjnych frytek Fast Fry, czy ostatnio Quick Oven Fries – najszybsze frytki do przygotowania w profesjonalnych piecach. Ostatnia nowość w ofercie, to linia ziemniaczanych specjalności Let’s go mini, które dzięki różnorodności smaków oraz wyjątkowej wydajności zawojują menu w restauracjach. Farm Frites to marka, która jednoznacznie kojarzy się z profesjonalizmem i wysoką jakością.

Green Steam Centrala Kraków Dojazdów 250 32-010 Kocmyrzów k. Krakowa tel. 662-408-561 tel. (12) 688-27-30 www.greensteam.pl

Firma Green Steam jest dostawcą wielu innowacyjnych rozwiązań czyszczących dla branży samochodowej, sprzątającej, hoteli, gastronomii i przemysłu. Dzięki długoletniej współpracy z najlepszymi dostawcami z całego świata zapewniamy naszym klientom nowatorski sprzęt charakteryzujący się najwyższą jakością oraz niezawodnością.

HUZAR PSP ul. Otolińska 21, 09-407 Płock tel. 519-327-507 huzar@huzar.eu www.huzar.eu

Pierwsza stacja testowa w barwach Polskich Stacji Paliw HUZAR powstała w 2005 roku. Od 2006 roku rozpoczęto nabór uczestników do sieci. Sieć PSP HUZAR od początku budowana była przez właścicieli stacji, jako alternatywne rozwiązanie do sieci franczyzowych. Jednym z elementów najbardziej cenionych przez właścicieli firm przynależących do PSP HUZAR jest zachowanie suwerenności i niezależności firmy, która jest ich całym dorobkiem. Sieć tworzą stacje paliwowe należące do osób fizycznych, które podpisują umowę bez zobowiązań finansowych. Organizatorem sieci była firma POLpetro. Firma swoją działalność rozpoczęła z początkiem 2000 roku. Została założona przez 22 akcjonariuszy posiadających własne stacje paliw. 8 stycznia 2014 r. została zarejestrowana nowa spółka HUZAR PSP, która zarządza marką PSP HUZAR.

Grupa LOTOS ul. Elbląska 13, 580-718 Gdańsk tel. (58) 308-71-11, fax (58) 301-88-38 lotos@grupalotos.pl www.lotos.pl

Rafineria Grupy LOTOS, dzięki najnowocześniejszym instalacjom wybudowanym w latach 2007– 2010 w ramach Programu 10+ przerabia 10,5 mln ton ropy rocznie. Program był największą, wartą blisko 1,43 mld EUR inwestycją przemysłową ostatniej dekady w Polsce. W jej realizację byli zaangażowani światowi dostawcy najnowszych technologii dla branży naftowej – Shell, ABB, CB&I, KBR, Technip czy Lurgi. Wykorzystanie najnowszych technologii sprawiło, że jest to „zielona rafineria” przyjazna i bezpieczna dla środowiska.


WIZYTÓWKI FIRM

Anwim ul. Ordona 1A, 01-237 Warszawa tel. (22) 496-00-00, fax (22) 496-00-03 biuro@anwim.com.pl www.moyastacja.pl

Oil Service Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa tel. (22) 863-83-54 fax (22) 863-23-40 sprzedaz@oilservice.pl www.oilservice.pl

Sieć stacji paliw Moya, własność polskiej spółki Anwim, jest obecnie największą, niezależną siecią paliwową w Polsce. Skupia ona ponad 100 obiektów zlokalizowanych na terenie całego kraju. W 2019 pod szyldem Moya pracować będzie 250 stacji paliw, w tym 50 stacji własnych. Dynamiczny rozwój sieci możliwy jest dzięki korzystnym warunkom współpracy z Partnerami i znajomości specyfiki prowadzenia stacji zarówno w małych, jak i dużych miejscowościach. Sieć stacji paliw Moya to: atrakcyjny program rabatowy Moya VIP, program flotowy Moya Firma (obsługujący UTA, DKV, Eurowag, BZA), uszlachetniony diesel ON Moya Power, sieciowy koncept gastronomiczny Caffe Moya, niezależny program badania jakości paliwa TankQ, produkty pod własnym logo i atrakcyjne promocje dla Klientów.

Oil Service jest autoryzowanym przedstawicielem największego producenta dystrybutorów paliw na świecie, amerykańskiej firmy Gilbarco. Firma wyposażyła w dystrybutory około 1600 stacji paliw w całej Polsce, nie tylko pod nazwą Gilbarco, lecz także Tankanlagen Salzkotten i Marconi.

PARTNER Via T. Ebner 13 39100 Bolzano, Italy info@partnersnack.com www.partnersnack.com Phone: +39 (0)471 916856 Kontakt w j. polskim: Beata Cebula +39 347 6819913

Firma Parter srl zaprasza do odwiedzenia naszego stoiska w Międzynarodowych Targach EuroGastro 2016, które odbędą się w Warszawie między 6 – 8 kwietnia 2016. Partner to włoska firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży kanapek: na ciepło (z pieca, kontakt grilla, itp) i na zimno. Dzięki wiedzy zdobytej w ponad 20 lat doświadczenia, korzystając z wysokiej jakości włoskich surowców oraz pakowaniu w atmosferze modyfikowanej (MAP) możemy dostarczać produkty o przydatności do spożycia ponad 60 dni bez dodania żadnych środków konserwujących do gotowego produktu. Produkt świeży, nie mrożony!

Petronova ul. Krotoszyńska 35, 63-400 Ostrów Wlkp. biuro@petronova.pl www.petronova.pl

Firma Petronova z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim działa od 2005 roku w zakresie obsługi rynku paliwowego. Specjalizuje się w dostawach urządzeń i dystrybutorów dla stacji paliw i LPG. Jest generalnym przedstawicielem firmy Petrotec, należącej do światowych liderów w produkcji dystrybutorów paliw i LPG. PETRONOVA buduje i dostarcza nowoczesne i ekologiczne myjnie samoobsługowe wraz z kompresorami i odkurzaczami a także terminale flotowe i płatnicze dla stacji samoobsługowych.

Petroster ul. B. Leśmiana 2, 30-220 Kraków tel. (12) 425-26-04, fax tel. wewn. 103 biuro@petroster.pl www.petroster.pl

Firma powstała w roku 1983 pod nazwą: Zakład Obsługi Technicznej Stacji Paliw „Petroster” jako spółka cywilna świadcząca drobne usługi na potrzeby stacji paliw, zwłaszcza dotyczące automatyzacji tankowania. „Petroster” jest Spółką Jawną świadczącą usługi produkcyjne, montażowe, pomiarowe i serwisowe dla branży paliwowej. Z bie­giem czasu rozrastał się zakres oferty a co za tym idzie także wielkość zatrudnienia.

UNITI expo Jägerstraße 6 10117 Berlin, Germany T. +49 30 755 414 – 348 F. +49 30 755 414 – 366 raschemann@uniti.de www.uniti-expo.de

Międzynarodowe targi branżowe UNITI Expo dedykowane są dla przedstawicieli branży retail sektora paliwowego z całego świata. Impreza odbędzie się w Stuttgarcie w dniach 14 – 16 czerwca tego roku. Wraz z wieloma wystawcami z 25 krajów, Uniti Expo spodziewa się ponad 10 000 odwiedzających z następujących branż: główne spółki naftowe, operatorzy stacji paliw, firmy dystrybucyjne, instalatorskie, serwisowe i zarządzające projektami, dystrybutorzy paliw, firmy przewozowe, operatorzy myjni, konsultanci, projektanci, operatorzy telekomunikacyjni, instytucje publiczne.

Walmark ul. Teatralna 9 41-200 Sosnowiec tel. 796-566-991 info@walmark.pl www.walmark.eu

Walmark to jedna z największych niezależnych firm Consumer Healthcare w Europie środkowo-wschodniej posiadająca 25 lat doświadczenia. Naszą misją jest dostarczenie innowacyjnych produktów wysokiej jakości i usług w sferze zdrowia, promowanie w aktywny sposób zdrowego stylu życia, doprowadzenie, aby nasi Klienci w odpowiedzialny sposób podeszli do swojego zdrowia, które jest warunkiem wartościowego i aktywnego życia. Poza silną pozycją w Republice Czeskiej, Walmark sukcesywnie rozwija działalność w 8 oddziałach w Europie: w Polsce, na Słowacji, w Rumuni, na Węgrzech, na Litwie i we Francji oraz prowadzi eksport do ponad 20 innych krajów na świecie.

luty 2016 n Stacja Benzynowa

47