Page 1

Wydanie specjalne czasopisma STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE

LIDERZY RYNKU Dostawcy dla stacji paliw RAPORT 2018 STYCZEŃ 2018

Sklep i gastronomia Opinie operatorów i dostawców

Rynek usług i produktów FMCG przegląd

Franczyza Oferta sieci

Trendy sprzedaży w 2017 roku

Alkohol Lider kategorii na stacjach media efektywnej komunikacji


SPIS TREŚCI

Raport

Polacy robią impulsowe zakupy na stacjach benzynowych

4

Stacja paliw (nie)dalekiej przyszłości

Sklep i gastronomia

Franczyza i partnerstwo – Głos rynku – Operatorzy

Polacy robią impulsowe zakupy na stacjach benzynowych

..........................................................................................

Stacja paliw (nie)dalekiej przyszłości

.........................

.........................................

................................................................................................

6

Obiecujący rynek

.........................................

12

............................................................................

14

.....................

Sklep i gastronomia – Głos rynku – Dostawcy

................................................

......................................................

Edukacja skuteczniejsza niż restrykcje

................

50

18

Nowości produktowe i innowacyjne rozwiązania

56

.................................

60

...........................................................................

72

22 24

Wizytówki firm

Karolina Stępniak redaktor wydawnicza k.stepniak@brogb2b.pl tel. 664-463-096

Dział reklamy Zbigniew Pąk dyrektor sprzedaży z.pak@brogb2b.pl tel. 664-463-083 Agata Kowal menedżer ds. kluczowych klientów a.kowal@brogb2b.pl tel. 664-463-079 Monika Sanecka menedżer ds. kluczowych klientów m.sanecka@brogb2b.pl tel. 664-463-072 Adam Stępniak menedżer ds. kluczowych klientów m.sanecka@brogb2b.pl tel. 664-463-072 Opracowanie graficzne i DTP: Jarosław Skrzypkowski

Prenumerata: roczna 160 zł + VAT; 2-letnia 299 zł + VAT. Redakcja nie odpowiada za treść materiałów reklamowych. Druk: TAURUS

16

Nowe regulacje wciąż budzą wiele wątpliwości

36

BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. ul. Okopowa 47 01-059 Warszawa tel. (22) 290-66-11 biuro@brogb2b.pl Zespół redakcyjny Edwin Kaniuk redaktor naczelny e.kaniuk@brogb2b.pl tel. 664-463-085

..............................................................................................

........................................................................

Dokąd zmierza rozwój rynku kawy?

.........................................

Technika i wyposażenie – Głos rynku

Polacy spożywają coraz więcej whisky single malt

Sklep i gastronomia – Głos rynku – Operatorzy

8

Rynek piwa w Polsce – rola piwa w handlu małoformatowym

26

4

Sprzedaż w sklepach małoformatowych w 2017 roku

Wydawca

6

Reprodukcja lub przedruk wyłącznie za pisemną zgodą Wydawcy.

© 2018 Copyright by BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. All rights reserved. Dołącz do nas: facebook.com/Stacja Benzynowa & Convenience Store Obserwuj nas na Twitterze: Petrolnet.pl @PetrolnetPL

Rynek piwa w Polsce

Dokąd zmierza rozwój rynku kawy?

Nowe regulacje wciąż budzą wiele wątpliwości

12

18

22

WYDANIE SPECJALNE Stacja Benzynowa

3


Raport

SKLEP I GASTRONOMIA

Polacy robią impulsowe zakupy spożywcze na stacjach benzynow Jak wynika z danych Panelu Handlu Detalicznego Nielsena, niemal 48 proc. wartości sprzedaży artykułów spożywczych na stacjach benzynowych stanowią napoje alkoholowe, w tym piwo. Kolejną ważną grupą są napoje bezalkoholowe – generują niemal 32 proc. sprzedaży. Istotny udział w koszyku spożywczym stacji benzynowych mają również słodycze – odpowiadają za niemal 11 proc. jego wartości. Na stacjach benzynowych dominuje sprzedaż produktów impulsowych. ANNA OSTROWSKA, Client Specialist w Nielsen Rośnie sprzedaż produktów spożywczych na stacjach benzynowych Mimo nieznacznego spadku numeryki stacji benzynowych w Polsce o 1,3 proc. w stosunku

4

do roku 2016, sprzedaż wartościowa produktów spożywczych audytowanych w tym kanale przez Nielsena wykazuje dodatnią dynamikę (5,4 proc.). Stacje benzynowe

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

odpowiadają za niespełna 2 proc. wartości koszyka spożywczego w całym rynku, na który składają się zarówno sklepy wielkopowierzchniowe, jak i małopowierzchniowe (poniżej 300 m kw.).

Alkohol niezmiennie króluje na stacjach benzynowych Coraz większa liczba stacji benzynowych wprowadza do swojej oferty napoje alkoholowe – w ostatnim roku piwo było


SKLEP I GASTRONOMIA

sprzedawane niemal na każdej stacji benzynowej (99,8 proc.), wódka i wino sprzedawane były na ponad 70 proc. stacji benzynowych. Whisky było sprzedawane już na 66 proc. stacji (rok wcześniej było to 62 proc.). Wśród napojów alkoholowych, największą sprzedaż wartościową osiąga piwo, stanowiące ponad 25 proc. wartości koszyka spożywczego na stacjach benzynowych, natomiast wódka plasuje się na drugim miejscu z udziałami na poziomie 17,4 proc. Choć udział whisky i wina wciąż jest niewielki (odpowiednio 2,4 proc. i 1,4 proc. w koszyku spożywczym), kategorie cechują się dwucyfrowym wzrostem sprzedaży rok do roku, wpisując się w ogólnorynkowe trendy. Według danych Nielsena na stacjach benzynowych najwięcej sprzedaje się win stołowych – są one obecne już w 6 na 10 stacji, stanowią również ponad połowę dostępnego asortymentu win, który systematycznie się poszerza.

ych

Struktura sprzedaży wartościowej koszyka spożywczego stacji benzynowych w Polsce

3,5

6,0

10,7

47,7 32,1

Napoje alkoholowe Sųodycze

Napoje bezalkoholowe

Sųone przekČski

Źródło: Panel Handlu Detalicznego Nielsen, Dane za Grudzień 2016 - Listopad 2017.

Inne

Raport

Struktura sprzedaży wartościowej koszyka spożywczego stacji benzynowych w Polsce

0,3 0,2

3,5 1,7

2,2 1,7

0,0

10,7

47,7 32,1

Napoje alkoholowe

Napoje bezalkoholowe

Sųodycze

Sųone przekČski

Produkty mroǏone

Gumy doǏƵĐŝĂ

Nabiaų

Produkty Ƒniadaniowe

Parafarmaceutyki

SuchaǏywnoƑđ

Źródło: Panel Handlu Detalicznego Nielsen, Dane za Grudzień 2016 - Listopad 2017.

Jak wódka to głównie małpka Sprzedaż wartościowa wódki rośnie z większą dynamiką niż na rynku Total Poland. Ponad połowa sprzedawanych produktów to wódki smakowe. Najwięcej sprzedaje się opakowań o małej pojemności – ponad 70 proc. to opakowania o pojemności 100 i 200 ml i wciąż obserwujemy tendencję wzrostową. Mniej sprzedaje się natomiast opakowań o pojemności 500 i 700 ml – obecnie stanowią łącznie niespełna 30 proc.

Polacy kupują na stacjach whisky premium chętniej niż w innych kanałach Według danych Panelu Handlu Detalicznego Nielsena na stacjach benzynowych o wiele większy udział w sprzedaży wartościowej whisky mają produkty z segmentu cenowego premium – jest to 30 proc. w porównaniu do niespełna 20 proc. na całym rynku Natomiast o wiele mniejszy udział stanowią produkty economy – niewiele ponad 1 proc. w porównaniu do 13 proc. na całym rynku.

Napoje bezalkoholowe – napoje energetyczne i mrożona kawa Warto zwrócić uwagę na specyfikę napojów bezalkoholowych na stacjach benzynowych. Podczas gdy na całym rynku za największą sprzedaż wartościową odpowiada woda, na stacjach benzynowych liderem są napoje energetyczne, odpowiadając tym samym za ponad 15 proc. sprzedaży tej kategorii w całym kraju. Na uwagę zasługuje również kategoria mrożonej kawy, która generuje niemal 13 proc. sprzedaży wartościowej na rynku. Wzrost wartości sprzedaży produktów spożywczych na stacjach benzynowych mimo spadku liczebności placówek pokazuje potencjał rozwoju tego kanału dystrybucji. Szybszy wzrost sprzedaży ilościowej i wartościowej w stosunku do wolumenu sprzedaży najważniejszych kategorii pokazuje tendencję wzrostową dla małych opakowań, co potwierdza impulsowy charakter zakupów w tym kanale. 

WYDANIE SPECJALNE Stacja Benzynowa

5


Raport

SKLEP I GASTRONOMIA

Stacja paliw (nie)dalekiej

przyszłości O perspektywach, jakie nowe technologie, a w tym przede wszystkim rozwijająca się elektromobilność, otwierają przed branżą paliw rozmawiamy z dr. ADAMEM CZARNECKIM, Wiceprezesem ARC Rynek i Opinia, firmy badającej m.in. satysfakcję klientów ze stacji paliw. Państwa firma przeprowadza m.in. badania dotyczące klientów na stacjach paliw, ich satysfakcji i oczekiwań. Jaki obraz stacji kształtuje się z tych wyników? Klienci stacji paliw są generalnie zadowoleni z jakości usług otrzymywanej na stacjach. Oczywiście są stacje lepiej i gorzej oceniane, ale te różnice w ocenie nie są duże. Doszliśmy już w Polsce do takiego poziomu, że klient jadąc na stację oczekuje pewnego poziomu usług i go otrzymuje. Są sieci, w przypadku których wyżej oceniana jest np. jakość kawy czy zaopatrzenie sklepu lub czystość, jednak generalnie ta ocena jest dobra.

Jakiego kierunku rozwoju stacji można się w tej sytuacji spodziewać? Kierunek rozwoju stacji paliw będzie w dużym stopniu zdeterminowany popularyzacją samochodów elektrycznych. Oczywiście powstaje pytanie, kiedy realnie będzie taka liczba samochodów elektrycznych, by miała ona rzeczywisty wpływ na stacje paliw. Jednak obserwując, jak szybko wprowadzane

6

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

są różne nowości technologiczne, można postawić tezę, że od samochodów elektrycznych nie ma odwrotu, dlatego warto zastanowić się, jak zmienią się oczekiwania kierowców wobec stacji paliw/stacji elektrycznych.

Jakie wyzwania stoją przed właścicielami stacji w kontekście popularyzacji samochodów elektrycznych? Pierwszą rzeczą, nad którą stacje paliw/elektryczne będą musiały się pochylić jest kwestia ładowania. Z pewnością z czasem stacje będą musiały być wyposażone w szybkie ładowarki, do czego obecnie w dużej części nie są przygotowane. Jednak niezależnie od szybkości ładowarek należy się spodziewać, że proces ładowania samochodu będzie istotnie dłuższy niż tankowanie paliwa. To z kolei wydłuży czas pobytu kierowców na stacji. Biorąc pod uwagę fakt, że obecnie dla wielu producentów czy usługodawców to właśnie czas konsumenta jest największą wartością, otwiera się tutaj wiele możliwości, jak ten czas wypełnić, tak aby i stacja zyskała i klient była zadowolony.


SKLEP I GASTRONOMIA

Czyli powstaje pytanie, jak efektywnie zapełnić klientowi czas na stacji, aby było to korzystne i dla klienta i dla sieci? Dokładnie tak. Na pewno można się spodziewać, że już teraz popularne kąciki gastronomiczne i kawowe będą zyskiwały na znaczeniu. Z naszego badania Cafe Monitor 2017 wynika, że kąciki kawowe na stacjach paliw to obecnie po kawiarni sieciowej drugie najpopularniejsze miejsce picia kawy „na mieście” – aż 70 proc. osób pijących kawę na mieście deklaruje, że pije kawę m.in. na stacjach paliw. Kierowcy korzystający z kącików kawowych na trasie podkreślają, że ich zaletą jest oferta jedzeniowa, w tym specjalna oferta dla dzieci oraz dość duża dostępność różnych produktów w sklepie przy stacji. Jest to więc olbrzymi potencjał do wykorzystania. Kierowcy spędzający więcej czasu w jednym miejscu na pewno będą w większym stopniu korzystali zarówno z napojów jak i jedzenia. Warto zauważyć, że już teraz kierowcy oceniający kąciki kawowe przyznają, że czasami na stacjach jest za mało stolików, przy których można dokonać konsumpcji. Doskwiera też brak gniazdek, do których można podpiąć komputer lub podładować komórkę.

Wygląda więc na to, że parę ułatwień dla kierowców można byłoby wprowadzić?

Raport

Zdecydowanie. Na takich stacjach mogłyby się pojawić „centra biznesowe” przystosowane do pracy zawodowej, analogiczne do tych, które już teraz oferują lotniska – niewielkie przestrzenie biurowe z miejscami ładowania laptopów oraz świetnie działającym wi-fi. Być może pojawi się przestrzeń na inne formy rozrywki – na przykład kąciki rozrywki interaktywnej. Dłuższy czas spędzany na stacji benzynowej to też okazja do zrobienia zakupów. Być może pojawi się potrzeba wzbogacenia stacji o większy sklep, co zwłaszcza teraz, w kontekście zakazu handlu w niedziele, może okazać się opłacalne. Można sobie wyobrazić, że opłacalne byłyby nie tylko sklepy spożywcze, lecz również sklepy z elektroniką czy odzieżą. Mimo iż nie są to towary kojarzone ze stacją paliw, to jednak warto wykorzystać czas, który kierowca spędza tak czy owak w danym miejscu. Można przypuszczać, że część samochodów elektrycznych będzie funkcjonowała w formule przesiadkowej i niektórzy kierowcy, wypożyczający samochód będą chcieli właśnie na stacji wymienić go na już naładowany. Wówczas stacje paliw mogłyby pełnić funkcję garażu dla samochodów na wymianę. Wymagałoby to od nich potencjalnie więcej miejsca, ale mogłoby być opłacalne w koalicji z firmami wypożyczającymi samochody. Tak więc wyraźnie widać, że rozwój technologii otwiera przed stacjami wiele nowych możliwości i może się okazać, że te zmiany będą musiały nastąpić szybciej niż się prognozuje.  REKLAMA

WYDANIE SPECJALNE Stacja Benzynowa

7


Raport

SKLEP I GASTRONOMIA

w sklepach małoformatowych w 2017 roku W 2017 r. kluczowym trendem nie tylko w sklepach małoformatowych był wzrost cen. W ostatnich 12 miesiącach znacząco podrożały nie tylko masło, jajka czy owoce, ale więcej trzeba było zapłacić za większość produktów spożywczych. Wyższe ceny przełożyły się na kilkuprocentowy wzrost obrotów sklepów małoformatowych w porównaniu z 2016 r., mimo iż liczba transakcji w tym czasie nieznacznie spadła. ELŻBIETA SZAREJKO, Centrum Monitorowania Rynku

Z

danych CMR wynika, że w 2017 r. średnia wartość koszyka zakupowego w placówkach małoformatowych wyniosła 13 proc., co oznacza wzrost o prawie 7 proc. w porównaniu z 2016 r. Warto jednak pamiętać, że sklepy małoformatowe do 300 m kw. są zwykle miejscem zakupów

8

uzupełniających i impulsowych, dlatego bardzo często zdarzają się tam transakcje dotyczące zakupu jednego lub dwóch produktów o niewielkiej wartości – w minionym roku wartość co trzeciego paragonu nie przekraczała 5 zł. Mimo kurczącej się liczby placówek sklepy małoformatowe wciąż

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

stanowią ważny kanał sprzedaży produktów FMCG, a dla wielu kategorii, m.in. alkoholowych i tytoniowych, pozostają najczęstszym miejscem zakupu. Niezmiennie największy udział w obrotach i w liczbie transakcji w sklepach małoformatowych mają papierosy, piwo, wódka, napoje

gazowane, soki, nektary i napoje niegazowane, woda, mleko, ciastka, czekolada i słodycze impulsowe, a także chipsy. Ulubionym trunkiem klientów sklepów małoformatowych pozostają piwo (w ostatnim półroczu sięgał po nie co czwarty kupujący) oraz wódki smakowe i czyste. W ostatnich dwunastu miesiącach


Gdy szukamy wytrzymałego, wszechstronnego ekspresu

X8

Przyjemność picia kawy – świeżo mielonej, nie z kapsułki ƒ Centralna podwójna wylewka i oznaczenie tacy ułatwiające ustawienie filiżanki zapewniają doskonałą przyjemność picia kawy za naciśnięciem jednego przycisku ƒ Zamykany pojemnik na ziarna kawy i zbiornik na wodę dla ochrony przed wpływem czynników zewnętrznych ƒ Umieszczone z przodu, duże przyciski do intuicyjnej samoobsługi

Zalecana dzienna wydajność:  filiżanek

www.jura.com

JURA – If you love coffee

Idealne obszary zastosowań: strefy samoobsługowe, duże przestrzenie biurowe, stołówki, catering


Raport

SKLEP I GASTRONOMIA

na co piątym paragonie w typowym sklepie osiedlowym występowały napoje bezalkoholowe, co siódmy klient kupował papierosy, a co niemal ósmy sięgał po produkty mleczne. W najcieplejszych miesiącach do grona najczęściej kupowanych produktów tradycyjnie dołączają lody impulsowe, tak też było np. w czerwcu 2017 r., kiedy ich udział w liczbie transakcji przekroczył 6 proc. Jak pokazują dane paragonowe gromadzone przez CMR, klienci sklepów małoformatowych z każdym rokiem chętniej sięgają też po produkty łatwe w przygotowaniu i oszczędzające czas, takie jak np.

markami z segmentu mainstream (Żubrówką Białą, Żołądkową Gorzką Czystą de Luxe oraz Krupnikiem Czystym), która później przeniosła się także do segmentu ekonomicznego. Spadek cen wódek czystych nie zatrzymał rozwoju kategorii wódek smakowych – w porównaniu z 2016 r. wartość ich sprzedaży wzrosła o 14 proc. Firmy alkoholowe nieustannie poszerzają ofertę o nowe kompozycje smakowe, a półka z tą kategorią wciąż się rozszerza, wskutek czego klienci sklepów małoformatowych mogą wybierać już średnio spośród 50 wariantów wódek smakowych.

zarówno w liczbie opakowań, jak i w wartości odnotowano niewielkie wzrosty sprzedaży papierosów w porównaniu z ubiegłym rokiem, trudno zatem mówić o sukcesie tej akcji. W szeroko rozumianej kategorii napojów bezalkoholowych sprzedaż wyrażona liczbą transakcji wzrosła o około 3 proc. z 2016 r., natomiast wartość sprzedaży zwiększyła się o 6 proc. Najwyższe wzrosty odnotowały napoje energetyzujące i izotoniczne (liczba paragonów, na których się pojawiały była o kilkanaście procent wyższa niż rok wcześniej), ale klienci częściej niż

Udział najważniejszych grup produktów w wartości sprzedaży i łącznej liczbie transakcji sklepy małoformatowe do 300 m2, 2017 r. 35%

32%

30% 25% 25%

22% 19%

20%

16% 15%

12%

10%

12%

7% 4%

5%

4%

0% ALKOHOLE

PRODUKTY TYTONIOWE

NAPOJE

udziaųy wartoƑciowe w caųkowitej sprzedaǏy (%)

SBODYCZE

PRODUKTY MLECZNE

udziaųy w liczbie transakcji (%)

Źródło: CMR.

różnego rodzaju dania gotowe, wyraźnie rośnie również zainteresowanie artykułami zaliczanymi do tzw. zdrowej żywności. W mijającym roku wzrosła zarówno liczba transakcji, jak i wartość sprzedaży wszystkich trzech najważniejszych dla handlu małoformatowego kategorii, czyli wyrobów tytoniowych, alkoholu i napojów, które łącznie generują ponad 50 proc. obrotu wartością sprzedaży w tego typu sklepach. W branży alkoholowej mijający rok zapisze się pod znakiem wojny cenowej między trzema głównymi

10

Najważniejszą kategorią pod względem udziałów w wartości sprzedaży pozostają papierosy, które w omawianym okresie odpowiadały za 17 proc. obrotów sklepów małoformatowych. Ich sprzedaży nie są w stanie zahamować ani rosnące ceny, ani też regulacje prawne mające na celu ograniczenie zainteresowania wyrobami tytoniowymi. Na początku 2017 r. w sprzedaży pojawiły się nowe opakowania papierosów ze zdjęciami, które miały działać zniechęcająco na palaczy. Z danych CMR wynika jednak, że w sklepach małoformatowych do 300 m kw.

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

przed rokiem wkładali do koszyków również napoje gazowane oraz soki, nektary i napoje niegazowane. Półka z napojami systematycznie się poszerza, głównie dzięki nowym wariantom smakowym – w lipcu 2017 r. klienci typowego sklepu małoformatowego mogli wybierać spośród około 185 różnego rodzaju wariantów napojów, soków i wód, podczas gdy rok wcześniej średnia liczba SKU wynosiła 171. Na półkach i w lodówkach z napojami wyraźnie przybywa też napojów niezawierających cukru, co przekłada się na wzrost ich sprzedaży – z danych

CMR wynika, że w 2017 r. w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej wolumen sprzedaży napojów gazowanych bez cukru wzrósł o ponad 8 proc. CMR przygotowuje cyklicznie zestawienie Top 1000, do którego trafiają produkty FMCG o najwyższych udziałach w liczbie transakcji. Większość czołowych pozycji w tym rankingu zajmują zazwyczaj alkohole i papierosy, ale na wysokich pozycjach plasują się też najpopularniejsze produkty z pozostałych ważnych dla sklepów małoformatowych kategorii. W zestawieniu najczęściej kupowanych produktów w 2017 r. znalazło się m.in. ponad 100 piw, 30 wódek czystych i 25 wódek smakowych. Silną reprezentację w zestawieniu mają również napoje bezalkoholowe (można tam znaleźć np. 64 soki, nektary i napoje niegazowane oraz 55 napojów gazowanych), a także słodycze (m.in. 26 batonów, 20 wafelków impulsowych i 16 gum do żucia). Pierwsza dziesiątka rankingu tradycyjnie okupowana jest przez piwa – liderem jest Żubr w butelce 500 ml, za nim plasują się inne piwa z niższej i średniej półki cenowej, takie jak: Harnaś, Tatra Jasne Pełne, Tyskie. Jak wynika z rankingu, najlepiej rotującymi wódkami w 2017 r. były Żytniówka w opakowaniu 100 ml (uplasowała się na 12 pozycji) i Żubrówka Biała 500 ml (14. miejsce). Najwyżej notowany w tym zestawieniu produkt spoza kategorii alkohol i wyroby tytoniowe pojawia się na pozycji 12. – jest to napój energetyzujący Black. W pierwszej dwudziestce zestawienia znalazły się również m.in. półtoralitrowe butelki wody niegazowanej Żywiec Zdrój i Cisowianka oraz napoje Coca Cola i Pepsi w puszkach 330 ml. W rankingu Top 1000 znalazło się też kilka nowości, które weszły na rynek w 2017 r. i podbiły serca oraz podniebienia klientów sklepów małoformatowych – były to m.in. lody Rożek Kaktus i Magnum Double Raspberry, nowe warianty piw: Warka Radler Malina i Cytryna, Lech Ice Bloody Orange oraz Dziki Sad Śliwka, a także napoje Coca Cola Lime i Fanta Shokata Maldives. 


Raport

SKLEP I GASTRONOMIA

rola piwa w handlu małoformatowym Przyzwyczajenia polskich konsumentów sprawiają, że mimo zmian zachodzących na rynku handlu detalicznego sklepy małoformatowe wciąż pozostają głównym kanałem dystrybucji dla wielu artykułów spożywczych. Niezmiennie jednym z najchętniej kupowanych w nich produktów jest piwo. BARTŁOMIEJ MORZYCKI, Dyrektor Generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie

12

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE


SKLEP I GASTRONOMIA

Z

danych firmy Nielsen wynika, że w 2016 r. na polskim rynku działały 85 461 placówki handlowe posiadające piwo w asortymencie. Tylko co dwunasty sklep (8,4 proc.) sprzedający złocisty trunek należał do kategorii sklepów wielkopowierzchniowych. Znakomitą większość (91,6 proc.) stanowiły sklepy małoformatowe, czyli takie, których powierzchnia nie przekracza 300 m.kw. Choć w 2016 r. liczba małych punktów handlowych zmniejszyła się o 2 proc. w porównaniu z rokiem 2015, to nadal utrzymały one pozycję lidera, jeśli chodzi o wolumen sprzedaży piwa. Z danych wynika, że za ich pośrednictwem do konsumenta trafiają aż dwa z każdych trzech (64,4 proc.) sprzedanych piw. Jednocześnie w najmniejszych sklepach spożywczych piwo stanowi 29 proc. obrotów kategoriami spożywczymi. Oznacza to, że prawie co trzecia złotówką wydana przez konsumentów w tego typu sklepie przypada na zakup chmielowego trunku. Jak więc widać, mimo rosnącego znaczenia sieci wielkopowierzchniowych związek kategorii piwa z handlem małoformatowym jest silny i obustronny. Małe sklepy nadal pozostają najważniejszym kanałem sprzedaży piwa, a jednocześnie – z perspektywy obrotów tych sklepów – piwo jest kluczową kategorią spożywczą. Z roczną produkcją na poziomie 40 mln hl Polska jest trzecim największym producentem chmielowego trunku na Starym Kontynencie, a przemysł piwowarski – największym pracodawcą w krajowym sektorze alkoholowym. Całkowite zatrudnienie generowane przez browary w polskiej gospodarce wynosi 205 tys. etatów, z czego ponad 46 tysięcy przypada na miejsca pracy generowane w sektorze handlu. Od kilku lat w Polsce spożycie piwa per capita utrzymuje się na stabilnym poziomie, oscylując w granicach 96-98 litrów. Choć największym zainteresowaniem polskich piwoszy wciąż cieszą się lagery, czyli popularne „jasne pełne”, stopniowo, ale konsekwentnie rośnie popularność piw o niskiej zawartości alkoholu oraz piw

bezalkoholowych. W ubiegłym roku to właśnie piwa o zawartości alkoholu do 0,5 proc. odnotowały najbardziej dynamiczny wzrost tak wartości (58 proc.), jak i wolumenu sprzedaży (64 proc.). Jednocześnie na nasyconym i dojrzałym rynku piwa zachodzą spore zmiany, które

są odpowiedzią na zmieniające się preferencje konsumentów. Zaznajomieni z piwną kulturą, otwarci na innowacje wielbiciele złotego trunku oprócz piw niskoalkoholowych chętnie sięgają także po piwne specjalności. Jak wynika z badań GfK Polonia , w przypadku

Raport

jednych i drugich głównym kryterium wyboru jest smak (56 proc. wskazań). Piwosze zwracają ponadto uwagę na markę (38 proc.), gatunek i jakość napoju z pianką (po 21 proc.). Dla zaledwie 11 proc. z nich znaczenie ma zawartość alkoholu. 

Piwo-_-m7;Ѵl-joformatowy Piw at Liczba placówek handlowych rovb-7-f.1‹ch piwo w asortymencie:

gastronomia 15 proc. 5,7 mln hl

sklepy wielkoformatowe

37,9 mln mln hl hl

......................................................

(powy৵ej 300 m2)

8,4 proc./7225 sklepów

sklepy majoformatowe

handel detaliczny 85 proc. 32,2 mln hl

(poni৵ej 300 m2)

91,6 proc./78 236 sklepów

KONSUMPCJA PIWA W POLSCE ......................................................

-m-j‹ sprz;7-৵‹ piwa: 2,4%

stacje benzynowe

O PIWO PIW

91,8% 91,8% 64,4%

l-j‹ format

bez dyskontów

Czy ‰b;vŒķ৵e...? ‰b;Œh-৵7‹1_|uŒ;1_0†|;Ѵ;hŒjo1bv|;]o|u†mh† ŐѵƓķƓruo1ĺő|uaC-f.7ohovŒ‹h-hѴb;m|ॕ‰vhѴ;rॕ‰ l-jofoul-|o‰‹1_ĺ

19,3%

13,9%

dyskonty

wielki format bez dyskontów

b;l-Ѵ1o|uŒ;1b-Œjo|ॕ‰h-‰‹7-m-‰l-j‹lvhѴ;rb; ruŒ‹r-7-m-rb‰oŋvruŒ;7-৵|;]o|u†mh†o7ro‰b-7- za ƑƖruo1ĺ‰-u|oঋ1bo0uo|ॕ‰];m;uo‰-m‹1_ruŒ;Œ l-j;vhѴ;r‹

Zatrudnienie

.............................................................. Piwom-rॕjh-1_roѴvhb1_vhѴ;rॕw to:

46 377 lb;fv1ru-1‹ wv;h|ouŒ;_-m7Ѵ†7;|-Ѵb1Œm;]o. To tyle ilu mieszk-ࡥ1ów ma np. Kojo0uŒeg. ࢑uॕ7jo7-m‹1_Ĺb;Ѵv;mķ$_;u;‰;uvo= †uor;ķ;;u"|-ঞvঞ1v;7bঞomƑƏƐƕĺ

WYDANIE SPECJALNE Stacja Benzynowa

13


Raport

SKLEP I GASTRONOMIA

rynek Rynek alkoholi luksusowych w Polsce jest jednym z szybciej rozwijających się segmentów dóbr luksusowych w kraju. Choć jest on wciąż stosunkowo niewielki w porównaniu do krajów Europy Zachodniej i stanowi zaledwie ułamek całego rynku alkoholowego w Polsce, to perspektywy wzrostu w najbliższych latach są bardzo obiecujące.

O

gólna wartość polskiego rynku luksusowych alkoholi w 2017 roku szacowana jest na 856 mln zł, podczas gdy cały rynek alkoholi wart jest 62,2 mld zł. Prognozy wskazują, że do 2021 roku segment alkoholi luksusowych może zanotować wzrost o 36 proc. i wynieść blisko 1,2 mld zł. Odzwierciedla to aktualną tendencję na rynku i rosnące zainteresowanie alkoholami z wyższej półki. Na popularności zyskuje głównie whisk(e)y, importowana przede wszystkim ze Szkocji oraz luksusowa wódka, której wartość sprzedaży szacowana jest na 324 mln zł w 2017 roku. Segment win zanotował znaczne wzrosty w ciągu ostatnich lat, a prognozy wskazują dalsze optymistyczne perspektywy rozwoju.

14

Łukasz Piwowarczyk, Head of Reserve Poland Diageo Wartość rynku alkoholi luksusowych w 2017 roku szacowana jest na

856

mln zł

72% stanowi udział napojów spirytusowych w rynku alkoholi luksusowych

Prognozowana wartość rynku win luksusowych wyniesie w 2017 roku

242

mln zł

Źródło: Raport KPMG. Rynek dóbr luksusowych w Polsce 2017.

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

W

branży alkoholi rodzimy rynek nadrabia międzynarodowe trendy. W Polsce mniej niż co dziesiąta złotówka jest wydawana na produkty klasy premium i de luxe, w tym udział kategorii premium wynosi 6 proc. wobec 12 proc. w Europie, a luksusowej 1,3 proc. vs. 6 proc. Zamożny polski konsument spożywa mniejsze ilości alkoholu, ale stawia na produkty z wyższej półki i jest skłonny zapłacić za nie więcej. Alkohole premium i luksusowe wzrastają w średniorocznym tempie odpowiednio 15 proc. i 13 proc. (wobec 8 proc. i 14 proc. w Europie), podczas gdy niższe kategorie utrzymują się na stałym poziomie. Wódki pozostają w Polsce dominującym gatunkiem alkoholi, z 80-proc. udziałem rynku i wiodącymi markami lokalnymi.

Stopniowo konsumentów zdobywają jednak inne alkohole, także produkty globalne. Istotny wzrost zauważamy w segmencie whisky, w tym single malt i blended Scotch, z marką Johnnie Walker na pozycji lidera kategorii de luxe. Zyskują też giny, rumy i tequile. Podążamy za trendem fine drinking. Wybory zamożnych Polaków opierają się nie tylko na elitarnym wizerunku i jakości. Preferują oni marki wzbudzające emocje, wyróżniające się innowacyjnością, unikatowymi cechami i troską o środowisko. W ślad za światowymi trendami Polacy coraz chętniej odwiedzają koktajlbary, a kultura koktajlowa wkraczać będzie także do gospodarstw domowych – w obu przypadkach wraz z wykorzystaniem wysokiej klasy alkoholi i składników.


SKLEP I GASTRONOMIA

Krzysztof Maruszewski, CEO Stilnovisti Investments

W

artość polskiego rynku alkoholi luksusowych w 2017 roku szacuje się na ponad 850 mln zł, a cały rynek alkoholi na 62 mld zł. Dynamiczny rozwój obserwowany jest w każdej kategorii, a rekordzistką jest tutaj szkocka whisky Single Malt, której prognozowane tempo wzrostu sprzedaży ma dojść do 19 proc. w 2020 roku. W przypadku naszych klientów najczęstszą determinantą, którą kierują się klienci, jest potencjalny zysk z inwestycji. A z reguły najwięcej można zarobić, kupując beczki młodego destylatu i odsprzedając je po kilku latach do produkcji szkockich blendów. Oczywiście są także klienci, którzy ze względu na szczególny sentyment do konkretnej destylarni decydują się na zakup beczek z tego

właśnie miejsca. Często są to już beczki z bardzo dojrzałą whisky, którą można albo pozostawić do dalszego starzenia, albo niezwłocznie rozlać do butelek. W przypadku klientów, którzy decydują się na kolekcjonerskie zakupy whisky, czynnikami decydującymi są wiek destylatu, jego dostępność na rynku, popyt oraz smak czy opakowanie. Przeciętny inwestor to osoba, która chce dywersyfikować swój portfel inwestycyjny. Ponieważ udział inwestycji alternatywnych w portfelu nie powinien przekraczać 20 proc. kapitału, są to raczej osoby zamożne, gdyż minimalny próg inwestycji w beczki wynosi 20 tys. zł. Najważniejsza przy inwestycjach alternatywnych są wiedza, doświadczenie i kontakty międzynarodowe.

Raport

Wartość rynku luksusowych alkoholi w wybranych krajach (wartość łączna, mln EUR, 2017)

946 Rosja

2 481 Wielka Brytania

195

993

Polska

Niemcy

2 143 Francja

Minimalna cena, od której wino może uchodzić za luksusowe

430

898 Włochy

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie danych Euromonitor International

wg bogatych Polaków ankietowanych przez KPMG REKLAMA

WYDANIE SPECJALNE Stacja Benzynowa

15


Raport

SKLEP I GASTRONOMIA

whisky single malt W okresie od stycznia do października ubiegłego roku import szkockiej whisky do Polski spadł r/r o 0,7 proc. pod względem ilościowym (liczonym w butelkach o pojemności 0,7 l). Biorąc pod uwagę wartość sprowadzanego alkoholu, odnotowano wzrost o 14,59 proc. Różnice wynikają z coraz większej popularności droższej whisky single malt.

J

ak wynika z danych dostarczanych przez SWA (Scotch Whisky Association), po raz pierwszy od dłuższego czasu mieliśmy do czynienia z widocznym wzrostem importu do Polski lepszej jakościowo whisky – zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym. Pod względem ilości sprowadzanej kategorii single malt, tempo było niemal dwucyfrowe (wzrost o 9,25 proc.). Jeszcze lepszy wynik odnotowano, biorąc pod uwagę wartość alkoholu. Dynamika wzrostu w tym segmencie wyniosła 22,1 proc. Oznacza to, że Polacy nie tylko sięgają po lepszą whisky, ale również coraz częściej decydują się na kupno droższych odmian w ramach kategorii single malt. Uzyskane wyniki nie dziwią Jarosława Buss, właściciela firmy Tudor House, dystrybuującej alkohole, oraz sieci sklepów Ballantines. — Polacy od kilku lat edukują się w zakresie picia whisky. Wielu z nich sięga po nowe, często droższe odmiany tego trunku, poszukując coraz bardziej zróżnicowanego

16

wachlarza aromatów i smaków. Cena przestaje być kluczowym czynnikiem wyboru. Zwracają uwagę na pochodzenie, sposób produkcji oraz beczkę, w jakiej leżakowała whisky. Nierzadko decydują się na jej wybór kosztem dobrej wódki lub wina. Podobny trend widoczny jest w kategorii tańszych blended whisky (tzw. whisky mieszana). O ile wynik pod względem ilościowym był bardzo zbliżony do uzyskanego rok wcześniej (wzrost o 0,48 proc.), o tyle w ujęciu wartościowym wzrost był już bardzo widoczny – r/r o 14,51 proc. Wniosek jest jeden – nawet w przypadku tańszych whisky blendowanych przestajemy kierować się wyłącznie ceną. – Polacy mają swoje preferencje, ulubione marki nawet w tej kategorii whisky. Nie wystarczy już tylko napis „whisky” na etykiecie. Klienci oczekują czegoś więcej – dodaje Jarosław Buss. W raportowanym okresie do Polski trafiło dokładnie 1 903 964 tzw. cases (tj. kartonów o pojemności

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

8,4 l, na które składa się 12 butelek), czyli o 0,7 proc. mniej niż rok wcześniej. Ich wartość liczona w funtach brytyjskich (GBP) była jednak wyższa o 14,59 proc. Mimo coraz lepszych wyników w imporcie szkockiej whisky, nadal nieco odstajemy od światowej czołówki, zatem drzemie w polskim rynku jeszcze spory potencjał. W ujęciu globalnym (ilościowym) plasujemy się na 13. miejscu. Pozycje na podium zajmują: Francja, USA oraz Indie. Biorąc pod uwagę wyłącznie kraje Europy, Polska osiągnęła 5. miejsce. Poza wspomnianą Francją, wyprzedzają nas jeszcze: Hiszpania, Niemcy (z wynikami dwukrotnie lepszymi) oraz Łotwa. Pod względem wartościowym zajmujemy 16. pozycję na świecie oraz 6. w Europie, gdzie dodatkowo wyprzedza nas Holandia. Pozycja Niemiec, jako dużego gracza, przodującego w tzw. handlu równoległym mogłaby być niższa, gdyby nie uwzględniono tzw. reeksportu na inne rynki. Łotwa, dla odmiany, jako baza przeładunkowa na rynek

rosyjski w rzeczywistości stanowi margines. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że przy uczciwym przyjrzeniu się realiom rynkowym, Polska ilościowo ma szansę zająć 4. pozycję. W opinii ekspertów, w najbliższym czasie będziemy mieć do czynienia z utrzymującym się wzrostem importu szkockiej whisky pomimo zakazu reklamy oraz sprzedaży alkoholu w Internecie. — Po whisky zazwyczaj sięga świadomy, wyedukowany konsument. Ograniczenie sprzedaży w sieci oraz brak reklam nie będą przeszkodą w nabyciu tego trunku.


Wiedza na ich temat głównie pozyskiwana jest na forach internetowych, w trakcie degustacji czy na festiwalach whisky. Rzadko decyzja o kupnie tego alkoholu zapada pod wpływem reklamy. Klient

wchodząc do sklepu dobrze wie, czego chce spróbować, a jeśli nie ma sprecyzowanych oczekiwań, może liczyć na specjalistyczną pomoc – kończy Jarosław Buss, organizator dorocznego Whisky Live Warsaw. 


Raport

SKLEP I GASTRONOMIA

Dokąd zmierza rozwój rynku kawy? Światowy popyt na kawę rośnie w coraz szybszym tempie, obecnie o 2,4 proc. rocznie. Tymczasem producenci mają coraz większy problem, by nadążyć z produkcją. Zmiany klimatyczne doprowadziły do tego, że na przykład w Tanzanii wydajność z plantacji arabiki (najpopularniejszy gatunek kawy) spadła w ostatnim półwieczu o 46 proc. Naukowcy z „The Climate Institute” szacują, że z tego powodu do 2050 r. połowa ziemi na świecie, na której dzisiaj uprawia się kawę, nie będzie się do tego nadawać. ALEKSANDER PIŃSKI, PRZEMYSŁAW REMIN, „Ile zapłacimy za kawę? Dynamika i perspektywy cen kawy” Raport Centrum im. Adama Smitha

D

o tego w ostatnich miesiącach niekorzystne warunki pogodowe w Brazylii i Wietnamie (te dwa kraje odpowiadają za około połowę światowego eksportu kawy) doprowadziły do gwałtownych podwyżek cen za robustę (drugi najpopularniejszy, obok arabiki, gatunek kawy). A za dolara, którą

18

to walutą płaci się za kawę na światowych rynkach, trzeba obecnie zapłacić o ponad 100 proc. więcej złotówek, niż osiem lat temu. Producenci sprzedawanej w Polsce kawy nie są w stanie już dłużej brać kosztów tych niekorzystnych zdarzeń na siebie, bo kawa w Polsce jest prawie najtańsza w Europie.

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

Czy kawa w Polsce jest droga? Płacimy za kawę prawie najmniej w Europie. Jak wynika z danych International Coffee Organization, tylko Francuzi płacą za kawę mniej (6,86 USD za kg, czyli 27,79 zł) niż Polacy (7,23 USD, czyli 29,30 zł). Nawet nasi sąsiedzi, kraje, które nie są istotnie bogatsze od nas, płacą za

kawę nawet o ponad 80 proc. więcej. Na przykład w Czechach kilogram kawy kosztuje 12,68 USD (czyli 51,38 zł), na Słowacji 12,35 USD (50,05 zł), a na Litwie 13,36 USD (54,14 zł). Najdroższa kawa w Europie jest we Włoszech (16,49 USD, czyli 66,82 zł). To oznacza, że Włosi płacą za „małą czarną” o 128 proc. więcej


niż Polacy! To tym bardziej zdumiewające, że PKB w przeliczeniu na obywatela we Włoszech jest tylko o 31 proc. większy niż w Polsce (Polska 27 715 USD, Włochy 36 313 USD – dane MFW za 2016 r.). Z czego może wynikać niska cena kawy w Polsce? Otóż jak podaje serwis bankier.pl, do Polski stosunkowo dużo kawy sprowadza się z Wietnamu. Choć kraj ten produkuje 15 proc. kawy na świecie, to jednak aż 38 proc. importowanej do Polski kawy (dane z 2014 r.) pochodzi właśnie stamtąd (15 proc. z Brazylii, a 4 proc. z Ugandy). Wynika to z tego, że Wietnam jest potentatem, jeżeli chodzi o produkcję robusty (97 proc. kawy produkowanej w tym kraju to

0,45 kg. Obecnie (styczeń 2017) funt kawy arabica kosztuje ok. 150 centów, czyli 1,5 USD. Czy to dużo? Otóż patrząc na ostatnie kilkadziesiąt lat kształtowania się cen kawy, okazuje się, że obecna cena nie jest wysoka i jest trochę powyżej długoterminowej średniej, która wynosi ok. 130 centów. Na przykład w kwietniu 1977 r. funt kawy na światowych giełdach kosztował aż 340 centów. Prawie 300 centów sięgnęły ceny także w 2011 r. Od 2001 r. ceny kawy są w długoterminowym trendzie wzrostowym, wzrastając o prawie 300 proc. (z 42 centów w październiku 2001 r. do ok. 150 centów obecnie).

Ceny kawy od 1975 r. do 2017 r.*

* w centach za funt (funt to ok. 0,45 kg) Źródło: Stooq.pl, ceny kontraktów kawy Coffee ‚C’ Future (KC.F). Źródło: Tradingeconomics.com

właśnie robusta), tańszego, ale mocniejszego gatunku kawy, używanego w większości mieszanek sprzedawanych w polskich supermarketach. W tym także w niektórych drogich markach kawy. Wielu konsumentów ceni robustę za wysoką zawartość kofeiny i „mocny smak”. Podsumowując: prawie najniższa w Europie cena kawy w Polsce sprawia, że trudno będzie znaleźć jej producentom przestrzeń do obniżek cen.

Czy kawa na świecie jest droga? To, ile będzie kosztować kawa w Polsce w długim okresie, zależy od cen kawy na światowych rynkach. Cenę kawy na światowych giełdach podaje się za funt, czyli

Tania kawa już była Otóż taki wniosek można wyciągnąć, obserwując ceny tzw. kontraktów terminowych na kawę, czyli instrumentów finansowych pozwalających już teraz zapewnić sobie dostawę kawy w przyszłości po z góry ustalonej cenie. Jak wynika z danych z portalu tradingfutures.com, cena kawy z dostawą w kolejnych miesiącach rośnie aż do 176 centów w grudniu 2019 r. Gdyby tak ukształtowały się faktyczne ceny, to za trzy lata ceny kawy na giełdach byłyby o 17 proc. wyższe niż obecnie. W lutym 2011 r. weszło w życie nowe Międzynarodowe Porozumienie Ds. Kawy, którego zadaniem jest ustalanie i pilnowanie przestrzegania ograniczeń w wielkości eksportu kawy przez poszczególne kraje. Jego celem jest m.in. ograniczenie

Fanex Sp. z o. o. 05-870 Błonie, Radonice 5Atel. +48 22 47 10 444, fax +48 22 72 53 094

www.fanex.pl


Raport

SKLEP I GASTRONOMIA

gwałtownych wahań cen tego surowca. Podpisały je kraje reprezentujące 97 proc. produkcji kawy na świecie i kraje odpowiadające za 80 proc. konsumpcji (w tym także Polska). Tak jak w przypadku poprzedniego porozumienia, tego, które obowiązywało w latach 1962-1989, jest to czynnik wpływający na podwyższenie cen kawy na światowych rynkach. Za wzrostem cen przemawiają także inne argumenty. Jak podaje International Coffee Organization, światowe spożycie kawy regularnie rośnie. W ciągu ostatnich 50 lat ten wzrost wynosił średnio 1,9 proc. rocznie. Ale od 1990 r. wzrost ten przyspieszył do 2,1 proc., a od 2000 r. do 2,4 proc. W roku 2015/2016 (na potrzeby statystyki rynku kawy przyjmuje się rok od października do września) spożycie wzrosło z 145 367 worków o pojemności 60 kg do 151 303. Nic nie wskazuje, by ten długoterminowy trend wzrostowy miał się zmienić. Wzrostowi popytu na kawę towarzyszy wiele czynników, które będą prowadziły do zmniejszenia tempa wzrostu podaży kawy. 70 proc. kawy spożywanej na świecie to arabika. Ten gatunek kawy jest uprawiany na większych wysokościach i jest wyjątkowo wrażliwy na zmianę warunków klimatycznych spowodowanych m.in. globalnym ociepleniem. Idealna temperatura uprawy wynosi od 18 do 21 stopni Celsjusza. Jeżeli temperatura przekracza 23 stopnie, to roślina rośnie zbyt szybko, a owoce pojawiają się zbyt wcześnie, co odbija się na jakości ziarna kawy. Rosnące temperatury i dłuższe okresy suszy przerywane ulewami zwiększają występowanie chorób i szkodników. W 2012 r. zaraza dotknęła połowę upraw kawy w Ameryce Centralnej – niektórzy producenci kawy w Gwatemali stracili nawet 85 proc. zbiorów. Jak wynika z raportu opublikowanego we wrześniu 2016 r. przez „The Climate Institute” i zatytułowanego „The Brewing Storm: The climate change risks to coffee” (Burza w filiżance: ryzyka dla kawy w związku ze zmianą klimatu),

20

na przykład w Tanzanii wydajność z plantacji arabiki spadła w ostatnim półwieczu o 46 proc. Każdy wzrost minimalnej temperatury na farmach o 1 stopień Celsjusza prowadzi tam do zmniejszenia wydajności z hektara plantacji kawy o 137 kg. Z podobnymi

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

spadkami mamy do czynienia w innych krajach, w których uprawia się arabikę, m.in. w Brazylii, Kolumbii, Etiopii czy Kenii. Na przykład w Etiopii średnia roczna temperatura wzrosła od 1960 do 2006 r. o 1,3 stopnia Celsjusza.

W Meksyku, Gwatemali i Hondurasie średnia temperatura wzrosła o 1 stopień, a opady zmniejszyły się o 15 proc. od lat 80. XX w. Jednak najbardziej szokujący wniosek naukowców z „The Climate Institute” jest taki, że do 2050 r. połowa ziemi na świecie, na której


Dynamika konsumpcji kawy*

LEMONIADOWE INSPIRACJE Hot Lemonade • 100 ml Syropu MONIN Speculoos • 100 ml Syropu MONINI Tangerine • 400 ml Syropu MONIN Cloudy Lemonade Base • 3,5 L gorącej wody

* ilość w sezonie 2012/13 = 100 proc. Źródło: International Coffee Organization.

dzisiaj uprawia się kawę, nie będzie się do tego nadawać. Nawet trudno przewidywać, jak droga musiałaby być kawa, gdyby ten scenariusz się zrealizował. Do długoterminowych czynników przemawiających za wyższymi cenami kawy dołączyły ostatnio krótkoterminowe. 26 września 2016 r. agencja Bloomberg podała, że susze w Brazylii ograniczą zbiory i już prowadzą do wyższych cen. 2 listopada 2016 r. lokalny instytut CEPEA (Centrum Zaawansowanych Studiów nad Ekonomią Stosowaną) zawiadomił, że właśnie z tego powodu cena kawy robusta w Brazylii po raz pierwszy w historii przekroczyła cenę arabiki. Zwykle w podobnych sytuacjach ceny stabilizowały dostawy kawy z Wietnamu. Tymczasem w bieżącym sezonie Wietnam ma także problemy z pogodą. 19 stycznia 2017 r. agencja Reutersa podawała, że ceny robusty z Wietnamu są na najwyższym poziomie od 2011 r. Sytuację pogarsza fakt, że dolar jest, w stosunku do złotego, prawie najdroższy w historii. Jeszcze w 2008 r. 1 USD kosztował niewiele ponad 2 zł, obecnie sięga 4,2 zł. To oznacza, że tylko ze względu za zmianę kursu walutowego, lokalni producenci kawy kupując ją na świato-wych rynkach muszą płacić za nią o ponad 100 proc. więcej, niż osiem lat temu. Jakkolwiek sam poziom ceny kawy w poszczególnych krajach był silnie zróżnicowany, to zmiany tego poziomu w poszczególnych latach

w większości państw są bardzo podobne. Detaliczne ceny kawy w poszczególnych krajach są stosunkowo silnie skorelowane w czasie. Jak wynika z powyższej tabeli, kraje Europy zachodniej mają współczynnik korelacji zwykle powyżej 0.9. Polska jest jednym z krajów, w których ceny kawy najsłabiej są skorelowane z cenami w pozostałych krajach w czasie. Niemniej nawet tu średni współczynnik korelacji z cenami kawy w pozostałych krajach wynosi 0.8, co oznacza, że ponadnarodowe powiązanie cen kawy jest bardzo silne. Wysoka korelacja cen kawy w różnych krajach w czasie pozwala wnioskować, że czynniki podażowe są decydujące dla ceny kawy w różnych państwach, ponieważ są one wspólne dla krajów importujących. Lokalne zmiany popytu, które mają miejsce w poszczególnych krajach, nie są w stanie znacząco wpłynąć na dynamikę cen kawy i odchylić ją od głównego nurtu. Z powyższej tabeli wynika, że to ceny płacone producentom za kawę odmiany robusta są bardzo silnie związane z cenami detalicznymi w większości wybranych do analizy krajów importujących. W ujęciu długookresowym import kawy do Polski rośnie w tempie 4,6 tys. ton rocznie. Biorąc pod uwagę przewyższającą konsumpcję ponad produkcją na światowym rynku kawy, ten czynnik w długim okresie może przyczyniać się do wzrostu cen kawy w Polsce. 

Wlej syropy MONIN do samowaru, następnie dodaj gorącą wodę i dokładnie wszystko wymieszaj. Podając w kubku napój udekoruj plasterkami pomarańczy, cytryny oraz laską cynamonu.

Cold Lemonade • 500 ml Syropu MONIN Cloudy Lemonade • 3L wody niegazowanej • lód (w kostkach) plasterki cytryny lub plasterki limonki Do słoja 8 L wypełnionego kostkami lodu wlej syropy MONIN, dodaj owoce, dopełnij wodą i dokładnie całość wymieszaj.


Raport

SKLEP I GASTRONOMIA

Nowe regulacje wciąż budzą wiele wątpliwości

Już w marcu bieżącego roku wejdą w życie zapisy ustawy ograniczającej handel w niedziele. Chociaż regulacje nie dotyczą stacji paliw, nowe prawo może wpłynąć na płynność pracy hurtowni, które dostarczają produkty do sklepów. Również nowela ustawy o ograniczeniu sprzedaży alkoholu w bieżącym roku może mieć wpływ na handel i zarządzanie tą kategorią w placówkach handlowych. WALDEMAR NOWAKOWSKI, prezes Polskiej Izby Handlu Zakaz handlu w niedzielę Zakaz handlu w niedzielę ma też dotyczyć hurtowni, a zaopatrują one sklepy, które będą mogły działać tego

22

dnia. Małe placówki handlowe nie mają chłodni, magazynów i muszą codziennie zaopatrywać się w hurtowniach. Jest to odcięcie dostępu do

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

świeżych artykułów małym rodzinnym sklepom convenience. Ustawa mówi, że hurtownie farmaceutyczne będą otwarte w niedziele – zatem

dlaczego otwieramy jedne, a inne zamykamy? Zwłaszcza że w hurtowniach spożywczych są produkty, które szybko się psują. Małe sklepy


SKLEP I GASTRONOMIA

potrzebują zewnętrznych hurtowni do sprawnego funkcjonowania. Pytań związanych z praktycznym aspektem zastosowania i wykonywania przepisów ustawy jest znacznie więcej i dotyczą wielu płaszczyzn. Od precyzyjnych odpowiedzi na te pytania będzie zależało istnienie tysięcy polskich firm handlowych, ale także firm, których działalność nie polega na handlu, ale takich, które istnieją obok handlu. Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy nie mogą prowadzić do sytuacji, w której polscy przedsiębiorcy będą zmuszeni zakończyć swoją działalność ze względu na konsekwencje finansowe, jakich doznają z powodu wprowadzenia tak niejasnego prawa. Uważamy, że powstały przepisy skomplikowane i będą one budziły dodatkowe wątpliwości w sferze interpretacji i dostosowania do nich sposobu prowadzenia działalności handlowej.

W ustawie są też niejasne definicje, np. zakazane w niedziele „czynności związane z handlem” są definiowane jako „wykonywanie w placówce handlowej czynności bezpośrednio związanych z handlem przez pracownika”. Jak widać, niewiele to mówi i przedsiębiorcy mogą mieć problem z interpretacją – nie wiadomo, co wolno robić, jaki obszar działań jest zakazany, a jaki nie. Może to znacząco zdezorganizować przygotowywanie dostaw do sklepów na poniedziałek – a wtedy klient nie kupi rano świeżych produktów.

Ograniczenia handlu alkoholem Podobnie jak dla detalistów alkohol w hurtowniach jest również ważnym towarem. To ważne, aby legalnie działający przedsiębiorcy mogli sprzedawać alkohol. To oni stoją na straży bezpieczeństwa – jakości towaru oraz rozprowadzania go pełnoletnim osobom. Takie ograni-

czenia zawsze są prezentem dla szarej strefy. Zwykłe sklepy spożywcze, które przy okazji sprzedają także alkohol, są nieraz otwarte do godziny 23 lub 24. Jeżeli zakaże się sprzedaży alkoholu po godzinie 22, w ostatniej godzinie działania takiego sklepu nie będzie można sprzedawać dostępnego

Raport

asortymentu. Może to stwarzać niebezpieczne sytuacje dla sprzedawców – prowokować do agresywnych zachowań klientów, którym ekspedienci będą musieli tłumaczyć, że nie mogą sprzedać alkoholu o godzinie 22.05, mimo że jest on dostępny w sklepie na wyciągnięcie ręki. 

Polska Izba Handlu (PIH) jest branżową izbą gospodarczą handlu detalicznego. Zrzesza ok. 30 000 sklepów, hurtowni spożywczych i drogeryjnych oraz firmy z otoczenia FMCG, a także firmy usługowe. Działa na rynku od 1997 roku i reprezentuje handel detaliczny i usługi w Polsce. PIH jest jednym z kluczowych partnerów społecznych w procesie tworzenia prawa. Bierze udział w konsultacjach projektów ustaw, konferencjach uzgodnieniowych, posiedzeniach komisji parlamentarnych. Posiada licencję lobbingową MSW.

REKLAMA

WYDANIE SPECJALNE Stacja Benzynowa

23


Raport

SKLEP I GASTRONOMIA

Edukacja skuteczniejsza niż restrykcje Podpisana niedawno przez prezydenta nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi wprowadza m.in. możliwość ograniczenia przez samorządy liczby punktów sprzedaży oraz godzin nocnej sprzedaży alkoholu. Po jej wejściu w życie samorządy będą mogły limitować liczbę udzielanych zezwoleń na sprzedaż wszystkich napojów alkoholowych, także tych, które zawierają do 4,5 proc. alkoholu. BARTŁOMIEJ MORZYCKI, Dyrektor Generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie

D

otychczas gminy określając liczbę punktów sprzedaży alkoholu nie uwzględniały w limicie piwa i alkoholu do 4,5 proc. Zgodnie z nowymi przepisami gmina będzie też miała możliwość ograniczenia nocnej – między 22:00 a 6:00 – sprzedaży alkoholu w sklepach. Według założeń ustawodawcy wprowadzone zmiany umożliwiające gminom prowadzenie działań ograniczających dostępność napojów alkoholowych mają być narzędziem wspierającym rozwiązywanie problemów związanych z nadmierną konsumpcją alkoholu w polskim społeczeństwie, a w konsekwencji – przełożyć się na spadek jego spożycia.

24

W naszej opinii skuteczność przyjętych przez rząd rozwiązań będzie zależeć w dużej mierze od sposobu, w jaki ponad 3 tysiące polskich gmin zdecyduje się z nich skorzystać. Na pewno mogą one pomóc w eliminowaniu problemów wynikających ze zbyt dużej koncentracji punktów sprzedaży napojów alkoholowych w określonych miejscach np. dzielnicach miast czy kurortach turystycznych. Dzięki nowelizacji ustawy samorządy, które są najbliżej mieszkańców i ich potrzeb, będą mogły podejmować decyzje w odpowiedzi na autentycznie istniejące problemy. Duże znaczenie w definiowaniu tychże będzie miała właściwa

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

diagnoza i ocena sytuacji dokonywana na poziomie lokalnym. Liczymy na to, że eliminowanie problemów związanych z nadmierną, szkodliwą konsumpcją alkoholu przez samorządy nie przerodzi się w krucjatę przeciwko alkoholowi jako takiemu. Scenariusz, w którym gminy będą korzystać w nowo nadanych im uprawień, by zwalczać obecność alkoholu w przestrzeni publicznej, niezależnie od tego, czy istnieją ku takiemu działaniu przesłanki, będzie skutkował szeregiem negatywnych konsekwencji, zarówno ekonomicznych liczonych w ubywających miejscach pracy w sektorze handlu oraz zmniejszających się wpływach podatkowych,

jak i społecznych, związanych z powstawaniem szarej strefy i nielegalnego obrotu alkoholem. Jak branża piwowarska jesteśmy świadomi istnienia zagrożeń wynikających z nieodpowiedniego spożywania alkoholu. Od lat inicjujemy i udzielamy poparcia projektom, których celem jest promowanie odpowiedzialnej konsumpcji i sprzedaży alkoholu. W naszej opinii to jednak nie restrykcje, ale szeroko zakrojona, konsekwentnie prowadzona edukacja jest w stanie przynieść trwałą zmianę postaw względem alkoholu, eliminując jednocześnie problemy związane z nieodpowiedzialnym i nadmiernym sięganiem po napoje procentowe. 


Raport

FRANCZYZA I PARTNERSTWO – GŁOS RYNKU – OPERATORZY

Wyróżnia nas międzynarodowy know-how Mirosław Caputa, Dyrektor ds. Sprzedaży i Działalności Operacyjnej Circle K Polska Jak dużą popularnością cieszyła się oferta franczyzowa Circle K w 2017 roku? Czy w ofercie franczyzy Circle K zaszły istotne zmiany w 2017 roku? Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem dla naszej firmy w 2017 roku było rozpoczęcie procesu zmiany marki ze Statoil na Circle K, który stanowił jednocześnie element naszej globalnej strategii. Do końca roku z sukcesem udało nam się przeprowadzić rebranding na większości naszych stacji w Polsce i planujemy, że

wyniki sprzedaży na stacjach funkcjonujących pod nowym szyldem, a także liczne głosy zadowolenia nie tylko ze strony klientów, ale także naszych partnerów franczyzowych. Już w pierwszym roku funkcjonowania sieci pod marką Circle K udało nam się pozyskać nowych partnerów w systemie franczyzy, m.in. na Podkarpaciu. Stacje Circle K w systemie franczyzy stanowią obecnie ok. 25 proc. wszystkich stacji i dzięki trwającemu procesowi zmiany marki ze Statoil na Circle K, stają się częścią globalnej sieci obecnej na całym świecie.

o merchandising i ofertę sklepową, dzielimy się z naszymi partnerami franczyzowymi. Naszym partnerom oferujemy dwa sprawdzone już koncepty Simply Great Coffee oraz Real Hot Dogs. Pierwszy z konceptów wiąże się z ofertą świeżo parzonej kawy, a drugi z ofertą gastronomiczną w postaci słynnych hot dogów, które znane są kierowcom Circle K (a wcześniej Statoil) już od 20 lat. Z naszych wewnętrznych badań wynika, że klienci bardzo często wybierają nasze stacje właśnie ze względu na bogatą ofertę kawy i hot dogów. O sukcesie i pozytywnym odbiorze konceptów Simply Great Coffee oraz Real Hot Dogs świadczy fakt, że niebawem wprowadzimy je również w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych oraz na rynku azjatyckim. Naszym partnerom w systemie franczyzy oferujemy również dostęp do sprawdzonych i uznanych na rynku, wysokiej jakości produktów paliwowych marki miles® i milesPlus®, a także słynnego już milesPlus® diesel arktyczny. Cechą szczególną naszych paliw jest fakt, iż wszystkie one, w tym również paliwa bazowe wzbogacone są o pakiet dodatków uszlachetniających.

W jaki sposób oferta franczyzy Circle K będzie doskonalona w najbliższych latach?

z końcem marca już wszystkie stacje będą funkcjonować pod nowym szyldem. Po zakończeniu rebrandingu, będziemy jedną z największych i najbardziej rozpoznawalnych sieci i marek typu convenience nie tylko w Europie, ale także na świecie. Już teraz mogę powiedzieć, że proces zmiany marki, który z jednej strony był dla nas i dla naszych partnerów bardzo dużym wyzwaniem, możemy uznać za sukces. Świadczą o tym rosnące

26

Co wyróżnia ofertę franczyzy Circle K na rynku? Ofertę franczyzy Circle K wyróżnia przede wszystkim międzynarodowy know-how. Jako firma należąca do grupy Alimentation Couche-Tard, czyli jednej z wiodących sieci na rynku amerykańskim, czerpiemy z globalnego doświadczenia i sprawdzonych rozwiązań szczególnie w obszarze prowadzenia sklepów typu convenience. Wszelkimi nowościami, zwłaszcza jeśli chodzi

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

Obecnie pracujemy nad uatrakcyjnieniem oferty franczyzowej i w ciągu kilku miesięcy będziemy chcieli zaproponować nowe rozwiązania, dzięki którym mamy nadzieję pozyskać wielu nowych franczyzobiorców. Bardzo zależy nam na poszerzeniu naszej sieci właśnie w tym formacie. Naszą ofertę kierujemy do właścicieli już istniejących stacji, jak również do tych, którzy chcą zbudować własną stację paliw. Główne kryteria wyboru przyszłych stacji franczyzowych to dobra lokalizacja dająca perspektywy sprzedaży paliw na odpowiednio wysokim poziomie oraz zgoda przyszłego franczyzobiorcy na pracę w określonym systemie standardów wyróżniającym naszą sieć. Doświadczenie w branży paliwowej nie jest konieczne.

Co Circle K najbardziej ceni we współpracy z franczyzobiorcami? We współpracy z franczyzobiorcami cenimy przede wszystkim partnerstwo na różnych polach, dzięki czemu możemy uzyskać efekt synergii w działaniach. Aktualnym przykładem są akcje organizowane centralnie, takie jak na przykład „Świętuj z nami”, czyli wielkie otwarcia stacji Circle K pod nowym logo. Zaangażowanie naszych partnerów franczyzowych w organizację wielkich otwarć na ich własnych stacjach jest bardzo widoczne, a wydarzenia nieustannie cieszą się dużą popularnością wśród społeczności lokalnych. Właśnie dzięki efektywnej współpracy z naszymi partnerami franczyzowymi realizacja konceptu była możliwa w skali całego kraju, przekładając się na rosnące grono nowych klientów.

Co partnerzy najbardziej cenią w ofercie franczyzy Circle K? Nasi partnerzy w systemie franczyzy doceniają przede wszystkim zaangażowanie, elastyczność i partnerskie podejście Circle K do współpracy. Z naszej strony oferujemy doradztwo przy budowie stacji, pomoc w zakupie sprzętu i oczywiście inwestycje w oznakowanie i elementy wystroju charakterystyczne dla Circle K, ale również w sprzęty niezbędne na stacji i w wyposażenie konceptów Simply Great Coffee i Real Hot Dogs. Umowa franczyzy dotyczy zarówno prowadzenia części paliwowej stacji, jak i sklepu przy stacji. Właściciel stacji franczyzowej może prowadzić niezależnie od tej umowy dodatkowe usługi, takie jak hotel, warsztat samochodowy czy restauracja. Nasi partnerzy cenią sobie również opiekę personalną w postaci kierowników regionalnych, którzy z zaangażowaniem i indywidualnym podejściem starają się odpowiadać na każdą z pojawiających się potrzeb, doradzać ale również dbać o wysokie standardy prowadzenia stacji pod marką Circle K oraz wysoką jakość w obsłudze klienta. 


FRANCZYZA I PARTNERSTWO – GŁOS RYNKU – OPERATORZY

Odzew rynku przekroczył nasze oczekiwania Paweł Wydymus, Dyrektor Segmentu Detaliczna Sprzedaż Paliw Unimot Jak dużą popularnością cieszyła się oferta franczyzowa Avia w 2017 roku? Spodziewaliśmy się, że na rynku jest potrzeba na taką ofertę jak nasza, ale mimo to nie doceniliśmy skali zainteresowania, z którym się zetknęliśmy. Oczywiście mamy trudniejszą sytuację startową, bo marka Avia – mimo 3 tysięcy stacji w Europie – nie jest dobrze znana w Polsce.

Co wyróżnia ofertę franczyzy Avia na rynku? Przede wszystkim elastyczne podejście do partnera, z którym decydujemy się na współpracę. Właściciel stacji nie czuje się

ubezwłasnowolniony w swoim biznesie – staramy się doradzać i uzasadniać wszystkie propozycje zmian, zamiast wprowadzać je siłowo. Jesteśmy w stanie indywidualnie podchodzić do każdego naszego partnera. Na stacji paliw montujemy wystandaryzowane graficznie

elementy wizualne marki Avia, dbając przy tym o efektywność kosztową w każdym przypadku. Dzięki temu właściciel jest pewien, że nie przepłaca.

Czy w ofercie franczyzy Avia zaszły istotne zmiany w 2017 roku? Oferta jest na rynku od początku 2017 roku. Przez ten czas stale delikatnie ją modyfikujemy, starając się dopasować do oczekiwań partnerów.

W jaki sposób oferta franczyzy Avia będzie doskonalona w najbliższych latach?

Raport

Nieustannie obserwujemy rynek paliwowy, nasi handlowcy i pracownicy operacyjni widzą codzienne wyzwania właścicieli i kierowników stacji. To pozwala nam reagować na bieżące potrzeby.

Co Avia najbardziej ceni we współpracy z franczyzobiorcami? Co partnerzy najbardziej cenią w ofercie franczyzy Avia? Osobiście najbardziej cieszy mnie, gdy spotykam się z właścicielami kilka miesięcy po uruchomieniu stacji w kolorach Avia i widzę uśmiech na ich twarzach. Dobre ceny zakupu paliw pozwalają im na generowanie właściwych marż. Smak kawy z naszych kącików Esenso Cafe jest chwalony przez klientów, rośnie sprzedaż w przystacyjnych sklepach. Właśnie rozpoczęliśmy wdrażanie akceptacji kart flotowych UTA, DKV w sieci. Pracujemy nad kolejnymi akceptacjami oraz własną kartą paliwową.  REKLAMA

WYDANIE SPECJALNE Stacja Benzynowa

27


Raport

FRANCZYZA I PARTNERSTWO – GŁOS RYNKU – OPERATORZY

W 2017 roku wprowadziliśmy nową ofertę franczyzową Marek Kulesza, kierownik ds. rozwoju sieci partnerskiej w Shell Polska

M

arka Shell jest obecna na polskim rynku od 25 lat. W Polsce na koniec 2017 r. dysponowaliśmy ponad 380 stacjami własnymi oraz blisko 40 placówkami partnerskimi. Jako firma globalna, Shell gwarantuje franczyzobiorcom rozpoznawalność, prestiż, ale przede wszystkim pewność jutra oraz stałe wsparcie w kluczowych obszarach prowadzenia biznesu. W 2017 roku wprowadziliśmy zupełnie nową ofertę franczyzową, która naszym partnerom gwarantuje, m.in.: 0 zł stałej miesięcznej opłaty franczyzowej, bezpieczeństwo marżowe – na życzenie klienta gwarancja marży minimalnej, inwestycje w innowacyjny format sklepu oraz bonus finansowy za przedłużenie umowy na kolejny okres. Jego wysokość jest uzgadniana indywidualnie w zależności od zakresu współpracy z danym franczyzobiorcą. Oficjalnie nową ofertę przedstawiliśmy na Targach Paliwowych we Wrocławiu we wrześniu 2017 roku. Spotkała się ona z dużym zainteresowaniem. Od tego czasu podpisaliśmy szereg umów z nowymi partnerami i rozpoczęliśmy pracę nad budową nowych stacji. Ważnym elementem naszej oferty jest pakiet inwestycyjny w całości finansowany przez Shell. Może być on przeznaczony na pokrycie wybranych przez partnera kosztów związanych z organizacją stacji. Do wyboru mamy, m.in.: odświeżenie stanu technicznego, zamontowanie charakterystycznego dla Shell

28

wyposażenia zewnętrznego wystroju opatrzonego logiem firmy, zainstalowanie systemu monitoringu szczelności zbiorników i telemetrii (system Fuel Prime), zakup mebli sklepowych czy ubrań firmowych z logiem Shell/Ferrari. Stale obserwujemy rynek i jesteśmy otwarci na potrzeby komunikowane przez naszych partnerów, u których cenimy przede wszystkim innowacyjność, wyczucie lokalnego rynku i szybkie reagowanie na potrzeby klientów. W przyszłości chcielibyśmy, aby stacje franczyzowe nie różniły się ofertą od na-szych stacji własnych. Zdajemy sobie sprawę, że dla naszych klientów i partnerów biznesowych ważna jest jakość oferowanych produktów. Paliwa Shell uważane są za jedne z najlepszych w Polsce. Shell V-Power jest, jako jedyne paliwo, rekomendowane przez renomowane marki: Scuderia Ferrari oraz BMW M. Dodatkowo w 2017 roku wszystkie paliwa Shell zostały wzbogacone o innowacyjną technologię Dynaflex, która wspomaga wydajność pracy silnika. Ponadto oferujemy dostęp do klientów biznesowych posiadających kartę paliwową euroShell, która umożliwia bezgotówkowe płatności za paliwo, opłaty drogowe (m.in. w Polsce za viaToll oraz autostrady A1, A2, A4), myjnie, zakupy na stacjach czy pomoc drogową. Jest ona akceptowana na 22 000 stacjach benzynowych w 35 krajach w całej Europie, z których łącznie prawie

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

2 500 jest przeznaczonych dla transportu ciężarowego. W Polsce kartą euroShell można płacić na łącznie 900 stacjach. Umożliwiamy również płatność kartami UTA, DKV czy Esso. Shell, jako pierwsza wśród firm paliwowych, wprowadziła program lojalnościowy – Shell ClubSmart. Obecnie jest w nim zarejestrowanych i aktywnych aż milion klientów,

którzy mogą wymieniać zbierane punkty również na stacjach partnerów. Nasza oferta franczyzowa to również profesjonalna pomoc techniczna, logistyczna i marketingowa. Dzielimy się naszym know-how. Dajemy dostęp do wiedzy i szkoleń, które tworzymy w oparciu o solidne globalne doświadczenie. 

Konkurencja na rynku to dla nas możliwość rozwoju

P

odróżując po Polsce, szczególnie lokalnymi drogami, możemy zaobserwować wiele żółto-czerwonych barwach. To obiekty sieci Polskie Stacje Paliw Huzar. Pierwszy testowy obiekt, z charakterystycznym logo polskiego Husarza, powstał w 2005 roku. Dziś stacji paliw sieci Huzar jest kilkadziesiąt i mało kto wie, że za tą marką stoi wyłącznie polski kapitał.

Stawiamy na jakość Polskie Stacje Paliw Huzar to prywatna sieć stacji paliw, powstała jako alternatywa do dużych sieci franczyzowych działających na terenie Polski. Na rynku chcą konkurować głównie ceną, gdyż dla wielu kierowców jest to jedno z głównych kryteriów wyboru stacji. Firma kładzie duży nacisk na informowanie użytkowników o wysokiej jakości sprzedawanych produktów i zapewnienie, że niższa cena zdecydowanie idzie w parze z wysoką jakością. PSP Huzar, tak jak i stacje paliw wiodących koncernów w Polsce, zaopatrują się w paliwa głównie z Orlenu, Lotosu. Dbałość o wysoką jakość sprzedawanych

produktów to klucz do sukcesu w zdobywaniu coraz to większej liczby klientów. Wysoką jakość sprzedawanych produktów potwierdzają coroczne kontrole prowadzone na stacjach paliw. Analiza przeprowadzona przez UOKiK na stacjach sieci Huzar w 2017 roku nie wykazała żadnych nieprawidłowości i tym samym potwierdziła najwyższą jakość sprzedawanego paliwa.

Obserwujemy Konkurencję Na sieć Polskie Stacje Paliw Huzar składają się wyłącznie stacje należące do prywatnych właścicieli. Pod względem inwestycyjnym marka nie może równać się konkurencją dużych koncernów, jednak wśród brandów należących do prywatnych właścicieli stacji znacząco się wyróżnia. — Obserwujemy konkurencję tą dużą i tą małą, analizujemy trendy rynkowe, oczekiwania klientów i w miarę naszych możliwości podążamy za nimi – mówi Ireneusz Jabłonowski, Prezes Zarządu Huzar PSP. Dobry manager wie, że konkurencja na rynku jest potrzebna, gdyż


FRANCZYZA I PARTNERSTWO – GŁOS RYNKU – OPERATORZY

stanowi wyzwanie do ciągłego podnoszenia jakości usług, do wprowadzania nowoczesnych rozwiązań, do wyróżnienia się na rynku. Mając to na uwadze, właściciele stacji należących do sieci PSP Huzar stale rozszerzają swoją podstawową działalność inwestując w funkcjonalne myjnie samochodowe, bazy hotelowe, stacje kontroli pojazdów, warsztaty samochodowe, restauracje, czy kąciki kawowe oraz punkty gastronomiczne, które nierzadko oferują produkty spożywcze i przemysłowe charakterystyczne dla danego regionu.

Huzar pomysłem na biznes Polskie Stacje Paliw Huzar dają prywatnym przedsiębiorcom możliwości prowadzenia własnego biznesu na bardzo atrakcyjnych warunkach. Jakie korzyści można zatem uzyskać zostając Huzarem? Przystąpienie do czerwono-żółtej

sieci daje możliwość korzystania z przywilejów silnej grupy, skorzystania z gotowych rozwiązań marketingowych i rynkowych, a jednocześnie pozwala na całkowitą niezależność, elastyczność i pełny wpływ na rozwój własnego przedsiębiorstwa. Dlatego też jest to wyzwanie dla osób kreatywnych, lubiących zmiany, mających własną wizję biznesu. Huzar często podkreśla swój rodzimy charakter i stara się kreować swój wizerunek w oparciu o założenia patriotyzmu gospodarczego. Prowadzenie własnego biznesu w oparciu o polski kapitał zyskuje ostatnio na znaczeniu i popularności, a właściciele stacji Huzar chcą być popularyzatorami idei „Dobre, bo polskie”. Dużym atutem prowadzenia stacji paliw z logo Huzar jest możliwość korzystania z gotowych rozwiązań marketingowych, takich jak: programy lojalnościowe „Szarża Prezentów” i karta „Biznes Profit”.

Ze względu na elastyczne formy współpracy jest to atrakcyjna forma nagradzania stałych klientów.

Plany na przyszłość W bieżącym roku organizator sieci zamierza kontynuować współpracę z właścicielami stacji na dotychczasowych warunkach. Partnerzy przystępujący do Huzara cenią sobie atrakcyjną ofertę współpracy, profesjonalizm działania, a także wzajemną pomoc i wymianę doświadczeń. — Właściciele stacji spotykają się na dedykowanych dla nich zjazdach, w trakcie których omawiamy bieżące wyniki sprzedaży, plany inwestycyjne, wymieniają się informacjami o skuteczności działań marketingowych i promocyjnych, a także zdobywamy nową wiedzę z zakresu możliwości zastosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych czy technicznych – powiedział

Raport

Ireneusz Jabłonowski, Prezes Zarządu Huzar PSP. Firma dba również o jakość obsługi, dlatego też regularnie szkoli swoich pracowników. Rynek bardzo jest aktywny w sferze podnoszenia jakości obsługi, skutecznej i przyjaznej komunikacji z klientem a także doradztwa technicznego, dlatego Huzar podążą za tymi trendami. — Celem PSP Huzar do zrealizowania na 2018 rok jest nie tylko wzmocnienie sieci, ale również pozyskanie nowych lokalizacji. Dlatego planowane są akcje komunikacyjne zachęcające nowych właścicieli do przystąpienia do sieci – dodał Prezes. Strategia komunikacji na rok 2018 zakłada także większą obecność Huzara w mediach, co zdaniem właścicieli i organizatora sieci poprawi rozpoznawalność marki, podniesie sprzedaż i docelowo wpłynie na zwiększenie liczby stałych klientów.  REKLAMA

WYDANIE SPECJALNE Stacja Benzynowa

29


Raport

FRANCZYZA I PARTNERSTWO – GŁOS RYNKU – OPERATORZY

Partnerstwo z marką Total prowadzi do sukcesu Magdalena Myszczyszyn, dyrektor działu stacji i hurtu paliw Total Polska

W

2017 roku kilka kolejnych obiektów dołączyło do sieci Total potwierdzając, że im więcej przekonanych właścicieli stacji, tym większe szanse w nadchodzących latach na dynamiczny rozwój z receptą na sukces opartą na wzajemnym zaufaniu i budowaniu długofalowych relacji. W branży detalicznej działają bardzo silni konkurenci zarówno krajowi, jak i zagraniczni, a jednocześnie mniejsze przedsiębiorstwa, które prowadząc jedną lub kilka stacji pod marką własną lub międzynarodowych albo krajowych koncernów zebrały już spore doświadczenie. Takie otoczenie rynkowe powoduje, że cały proces od pierwszego kontaktu z firmą do otwarcia stacji w nowych barwach może trwać nawet rok. Wzajemny szacunek w relacjach biznesowych przynosi dobre efekty

w postaci trwałej współpracy. Najlepszym tego dowodem jest fakt, że w sieci Total znajdują się już firmy, które mając kilka stacji, postawiły na pełną współpracę z nami. To właśnie indywidualne podejście, równoprawne traktowanie przedsiębiorców oraz wzajemne zaufanie tworzą prawdziwą siłę oferty franczyzowej Total Polska. Swoją postawą potwierdzamy, że relacje z klientami oraz partnerska współpraca mają znaczenie – sieć tworzą partnerzy, a nie po prostu franczyzobiorcy. Uważam, że udało nam się zbudować niestandardowy na polskim rynku model partnerstwa między światowym koncernem energetycznym a polskimi przedsiębiorcami, prowadzącymi stacje paliw. Partnerstwo jest tylko wtedy, gdy korzystają na nim obie strony, kiedy w trudnych momentach siadamy do stołu

PetroTrend XVIII FORUM RYNKU STACJI PALIW 2018

i rozmawiamy. Stąd duże starania Total Polska, by nie tylko stworzyć partnerom warunki do stabilnego wzrostu ich biznesu, ale jednocześnie być blisko rynku i klientów oraz wspierać ich w potrzebie. Każde zapytanie o potencjalnej współpracy traktujemy indywidualnie. Oczywiście, wszystkim stacjom noszącym logo Total stawiamy wysokie wymogi estetyczne, jakości obsługi klienta i przygotowanej dla niego oferty, ale nie znaczy to, że do współtworzenia sieci zapraszamy wyłącznie właścicieli najbardziej okazałych obiektów. Wierzymy, że potencjał lokalizacji oraz odpowiednie zaangażowanie właściciela mogą przynieść bardzo dobre efekty. Rozpoczęliśmy budowę naszej sieci na polskim rynku w bardzo trudnym dla branży momencie, w którym była ona dotknięta dużym udziałem szarej strefy, ale te trzy lata działania przyniosły nam bardzo cenne doświadczenia. W procesie przeprowadzamy wiele zmian, wiele zmian już wdrożyliśmy. Między innymi wzbogaciliśmy ofertę dla naszych obecnych oraz przyszłych klientów oraz wzmocniliśmy zespół działu stacji i hurtu paliw, który na co dzień wspiera działania biznesowe naszych stacji partnerskich. Powiększyliśmy zasięg działania, skupiając się nie tylko na regionie zachodnim, dzięki czemu oferta Total może być prezentowana potencjalnym Partnerom z całej Polski. Pierwsze efekty już są – nowe stacje zostały otwarte nie tylko w zachodnich województwach,

ale także bliżej linii Wisły. Docelowo nowe lokalizacje pojawią się także we wschodniej części kraju. Właściwy kierunek rozwoju nie umknął uwadze branżowych ekspertów. Jeden z naszych obiektów, zlokalizowany w Bukowcu, którego właścicielem jest firma Hurtpetrol zdobył nagrodę w konkursie Stacja Benzynowa Roku 2017. To najlepiej pokazuje jak dużym atutem dla prowadzącego stację, jak również dla klientów, jest marka Total i sprawdzone, dobrze działające koncepcje. Takimi są między innymi nasz kącik kawowy Pause Café czy program lojalnościowy Total Club, który wyróżnia się na rynku możliwością uzyskania natychmiastowych korzyści. Doceniamy wysoki poziom profesjonalizmu naszych partnerów, którzy dzięki pasji do biznesu detalicznego oraz bardzo dużemu zaangażowaniu w codzienne funkcjonowanie swoich obiektów potrafią zbudować atrakcyjną ofertę z wykorzystaniem kluczowych przewag Total, dobrze wpisujących się w lokalne realia każdej ze stacji należącej do sieci. Nagroda dla stacji Total w Bukowcu jest tego najlepszym przykładem. Naszym największym sukcesem jest fakt, że coraz więcej obecnych partnerów biznesowych po otwarciu z nami jednej stacji decyduje się na włączenie do sieci kolejnej. To efekt wspólnych działań, wytężonej pracy i wzajemnego zaufania, czyli wartości stanowiących dla nas podstawę mocnych relacji i dobrego biznesu. 

Sprawdź szczegóły: www.petrotrend.pl


Raport

FRANCZYZA I PARTNERSTWO – GŁOS RYNKU – OPERATORZY

Sukces budowany na zaufaniu Paweł Grzywaczewski, Członek Zarządu Anwim

W

całym 2017 roku przyłączyliśmy do sieci 34 stacje – najwięcej ze wszystkich operatorów obecnych na polskim rynku – z tego znaczna część, bo aż 21 placówek to stacje franczyzowe. W styczniu barwy Moya przyjęły kolejne 4 obiekty partnerskie. Takie wyniki

najlepiej świadczą o popularności naszej oferty franczyzowej wśród niezależnych właścicieli stacji paliw. A ponieważ franczyza nie jest kwestią, która – przynajmniej w naszej sieci – podlega jakimś radykalnym zmianom, to wierzymy że jej wyróżnikiem pozostaje nasze podejście do potencjalnych i obecnych partnerów. Podejście, stawiające w centrum relacje, zarówno te międzyludzkie jak i te biznesowe. Dążymy do tego, by korzyści ze współpracy były jak najbardziej obopólne i rozkładały się równomiernie, uwzględniając zawsze indywidualną sytuację i możliwości partnera. Mogłoby się wydawać, że przy takiej skali udziału stacji partnerskich (ok. 80 proc.) nie ma miejsca na wydobywanie ludzkiego aspektu prowadzenia biznesu i bezpośrednie rozmowy, jednak my nie wyobrażamy sobie, by było inaczej. Spora część naszych stacji partnerskich prowadzona jest przez

32

rodzinne firmy, podejmowane w nich decyzje zależą często od czynników, których nie sposób ująć liczbami w tabelce. My to rozumiemy, a nawet więcej – wyjątkowo cenimy, dlatego zawsze jesteśmy gotowi do rozmów, jeśli trzeba to także w szerszym gronie. Dążymy do tego, by każda nasza współpraca oparta była na zaufaniu, bo przede wszystkim taka szybciej procentuje, a poza tym tylko w takich warunkach jest przestrzeń naotwartość i inicjatywę. Nasza oferta zawiera też oczywiście bardziej mierzalne elementy jak zakup paliwa w atrakcyjnych cenach oraz wsparcie, zarówno merytoryczne jak i inwestycyjne, w zakresie modernizacji i dostosowania obiektów do standardów sieci. Istotnym punktem jest także ciągłość dostaw, która wpływa na stabilność prowadzonego biznesu, a w przypadku dispatchingu, także na wygodę właściciela związaną z monitorowaniem stanów magazynowych. Dodatkowe korzyści wynikające z przynależności do sieci, takie jak certyfikowana jakość paliwa, wspólne promocje, preferencyjne warunki zakupów u centralnych dostawców to składowe które też podnoszą atrakcyjność oferty. Wydaje nam się, że właśnie odpowiedni balans pomiędzy wszystkimi częściami sprawia, że do Moya coraz chętniej przystępują nowi partnerzy. Zapewne jeszcze przez długie lata rozwój poprzez franczyzę będzie odgrywał dominującą rolę w naszym biznesie, a co za tym idzie i oferta w tym zakresie będzie doskonalona. Zwłaszcza, że na polskim rynku

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

przybywa konkurencji. Dlatego obserwując rynek i reagując na zachodzące zmiany podnosimy standard projektów i wykonania sklepu, rozwijamy ofertę gastronomiczną oraz zwiększamy możliwości rozwoju pracowników stacji. Wraz ze wzrostem skali prowadzonego biznesu zmieniają się też nasze możliwości i priorytety w doborze partnerów. Bardzo istotne jest dla nas teraz zwiększanie i umacnianie rozpoznawalności marki, a w tym bez wątpienia pomagają lokalizacje w dużych skupiskach miejskich, dlatego też na takich właśnie stacjach będziemy koncentrować nasze starania przyłączania nowych miejsc do sieci. Współpraca z partnerami daje nam też możliwość dostrzeżenia innej perspektywy – każdy biznes ma oczywiście swoje

lokalne uwarunkowania, ale to co najbardziej cenimy sobie w tych relacjach to chęć dzielenia się własnymi pomysłami i nierzadko towarzysząca jej inicjatywa. Tak jak i my, inwestując w budowę stacji własnych, pokazujemy naszym partnerom zaangażowanie w rozwój sieci, tak oni robią to samo poprzez zgłaszanie rozwiązań możliwych do wdrożenia czy to we wszystkich placówkach, czy tylko w wybranych. Dajemy Partnerom sporo swobody w prowadzeniu swojego biznesu, wiemy że to doceniają i widzimy, że bardzo chętnie z tego korzystają. Co więcej równie chętnie dzielą się doświadczeniami – i z nami i z innymi właścicielami stacji. W takim otoczeniu wszyscy mają poczucie, że dalszy rozwój jest kwestią wspólnych działań i wysiłków. 

We współpracy najważniejsze są szacunek i zaufanie Krzysztof Kozłowski, szef sieci stacji partnerskich w BP w Polsce Jak dużą popularnością cieszyła się oferta franczyzowa BP w 2017 roku? W roku 2017 otworzyliśmy z naszymi partnerami 18 stacji. W tej chwili sieć stacji partnerskich BP liczy 249 stacji. To najbardziej dynamicznie rozwijający się kanał w sieci BP. W 2017 uruchomiliśmy w kanale stacji partnerskich BP kolejnych 20 kawiarenek Wild Bean Cafe (6 na stacjach istniejących i 14 na stacjach nowo wybudowanych).

Co wyróżnia ofertę franczyzy BP na rynku? BP w Polsce od 25 lat z sukcesem rozwija swój biznes. Co roku przybywa kilkanaście nowych stacji partnerskich pod marką BP. Budowanie sieci stacji partnerskich jest bardzo ważnym elementem wzmacniania marki BP na rynku polskim i ważną częścią strategii inwestowania BP w Polsce. Współpraca w ramach umowy ma charakter partnerski i na takiej

formie kooperacji nam zależy. Właściciele prywatnych stacji sprzedających paliwa pod marką BP zyskują wszystkie te korzyści, które niesie ze sobą znak firmowy BP. Otrzymują ze strony koncernu bardzo duże wsparcie marketingowe w postaci promocji i reklamy, pakiet szkoleń dla kierowników i załóg stacji. Partnerzy mogą zawsze liczyć na pomoc przy projektowaniu stacji, przy jej modernizacji, uzyskanie dostępu do najnowszych technologii i materiałów oraz na część elementów wyposażenia stacji. Oferta BP dla prywatnych inwestorów jest propozycją całościowego programu mającego na celu nawiązanie długoletniej i satysfakcjonującej każdą ze stron współpracy. Z drugiej strony stacje partnerskie są świetną wizytówką marki BP: doskonale zarządzane, w świetnych lokalizacjach, z dobrej jakości obsługą i produktami. BP – pomimo bardzo dużego zaangażowania w proces wdrażania na stacji partnerskiej odpowiednich


Raport

FRANCZYZA I PARTNERSTWO – GŁOS RYNKU – OPERATORZY

standardów obsługi i bezpieczeństwa, udziału finansowego w kosztach związanych z modernizacją stacji, a także instalacji wielu elementów jej wyposażenia i wystroju – nie narusza stosunków własności stacji.Oznacza to, że stacja partnerska pozostaje własnością dealera, a działalność gospodarcza, jaką prowadzi na stacji, odbywa się w jego imieniu i na jego rachunek.

W jaki sposób oferta franczyzy BP będzie doskonalona w najbliższych latach? Obserwujemy rynek, rozmawiamy z partnerami, udoskonalamy naszą ofertę paliwową i pozapaliwową. Nasi obecni i przyszli partnerzy mogą być pewni, że zarówno jeśli chodzi o ofertę sprzedażową, jak i wspólny wizerunek i standardy współpracy robimy i będziemy robić wszystko by utrzymywać standard premium. Również, jak co roku, staramy się tez zmienić naszą ofertę zakupu paliwa przez naszych partnerów tak, aby dać im możliwość być jak najbardziej atrakcyjnym na rynku paliw w naszym kraju.

Co BP najbardziej ceni we współpracy z franczyzobiorcami? Współpraca w ramach umowy ma charakter partnerski i na takiej formie kooperacji nam zależy. Dzięki sprawnym systemom zarządzania i komunikacji oraz jasnym i zrozumiałym procedurom udało nam się stworzyć bardzo dobre partnerskie relacje z właścicielami stacji, co przekłada się na dobrą współpracę. Obie strony mają możliwość uczenia się wzajemnie od siebie i wsparcia w trudniejszych sytuacjach.

Co partnerzy najbardziej cenią w ofercie franczyzy BP? Propozycja BP dla prywatnych stacji opiera się na zasadzie równości partnerów. Nie ma żadnych opłat wstępnych – zarówno partner, jak i BP ponoszą koszty związane z uruchomieniem stacji pod znakiem BP. BP gwarantuje stacjom

34

partnerskim ciągłe i terminowe dostawy wysokiej jakości paliw. System zaopatrzenia eliminuje w praktyce uciążliwe i często zawodne procedury zamawiania przez partnera osobno każdej dostawy paliwa na stacje. Pracownicy BP każdego dnia monitorują stany magazynowe w zbiornikach i sami organizują dostawy tak, aby na stacjach BP nigdy nie zabrakło paliwa. Partner ma oczywiście możliwość, z zachowaniem przyjętej procedury, dodatkowego uzgadniania wielkości i terminów dostaw, o ile zachodzi taka potrzeba. W ten sposób może on zamówić dodatkowe ilości paliw lub czasowo ograniczyć dostawy w przypadku przewidywanego zmniejszonego popytu. Dostawy realizowane są przez doświadczone, dysponujące najnowocześniejszym i najbezpieczniejszym taborem firmy transportowe. Systemy kontroli przewozów stosowane przez nie w praktyce eliminują możliwość powstawania szkód w trakcie transportu. Stacjom nowo wybudowanym zapewniamy pierwsze napełnienie zbiorników na dogodnych warunkach tzn. wydłużonych terminach płatności. Wysokie standardy bezpieczeństwa i ochrony środowiska wymagane na wszystkich stacjach BP zobowiązują nas do dbałości o poziom techniczny stacji oraz odpowiednie przygotowanie załogi. Z tego powodu ścisła współpraca pomiędzy BP a prywatnym inwestorem podejmowana jest możliwie najwcześniej. Dzięki temu już w fazie projektowania, a następnie

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

oczywiście w trakcie budowy, ma miejsce wymiana doświadczeń w zakresie technologii, know-how, merchandisingu, standardów bezpieczeństwa. Wszystkie działania służą jednemu celowi – stworzeniu stacji, która odniesie sukces rynkowy i da satysfakcję każdemu z partnerów. BP udziela swoim partnerom daleko idącej pomocy finansowej przeznaczonej na cele inwestycyjne, przede wszystkim na podniesienie standardu technicznego i bezpieczeństwa ekologicznego stacji oraz wszechstronnej pomocy specjalistów. Jesteśmy tu nad wyraz elastyczni i staramy się dostosować do realnych potrzeb indywidulnego partnera. Narzędziem takim jest też możliwość skorzystania z atrakcyjnego kredytu inwestycyjnego gwarantowanego przez BP, jak również skorzystanie z wiedzy koncernu i doświadczeń BP zdobywanych od ponad wieku na tysiącach stacji na całym świecie. Załoga każdej stacji jest szkolona na koszt BP z zakresu procedury odbioru paliw przez profesjonalnych trenerów z działu szkoleń BP. Tylko osoby przeszkolone mogą odbierać dostawy paliw na stacjach BP. W trosce o bezpieczeństwo pracowników i klientów oraz wysoki standard obsługi na stacjach partnerskich BP zapewnia załogom stacji pakiet szkoleń i treningów. Program szkoleń przygotowany przez BP przewiduje przekazanie pracownikom stacji niezbędnej wiedzy m.in. z zakresu obsługi klientów, standardów bezpieczeństwa stacji, codziennych procedur

dotyczących kontroli i kompletowania dokumentów. Każdego roku stacje partnerskie uczestniczą w cyklu lokalnych i ogólnokrajowych, krótko- i długoterminowych promocji, dzięki którym mogą powiększać swoją sprzedaż, zdobywać nowych i zwiększać przywiązanie swoich dotychczasowych klientów. Właściciel stacji może również prowadzić własne promocje sklepowe i paliwowe. W roku 2011 rozpoczęliśmy wprowadzanie Wild Bean Cafe na stacje partnerskie, i w tym zakresie tak jak w innych traktujemy stacje partnerskie tak samo, jak stacje własne – co widać przy wprowadzaniu najnowszego konceptu WBC – Evolution. Partnerzy podkreślali, iż klienci tak bardzo przyzwyczaili się do tej marki, że wjeżdżając na stację z logo BP, spodziewają się tam znaleźć kawiarenkę WBC. Na podstawie doświadczeń wypracowaliśmy optymalny model współpracy w zakresie oferty gastronomicznej z pozostałymi franczyzobiorcami. Mimo że przedmiotem umowy podpisanej między BP a właścicielem jest w zasadzie sprzedaż paliw, BP przywiązuje ogromną wagę do wyglądu i jakości całej stacji. Sklep, bar, myjnia i inne części kompleksu stacji muszą być utrzymywane w jak najlepszym stanie, bowiem rzutują na całość wizerunku obiektu, na którym znajduje się logo BP. Dlatego wspólnie pracujemy przy organizacji i projektowaniu tych sfer aktywności. Jeżeli partner tego potrzebuje, zapewniamy pomoc finansową, doradztwo i dostęp do najnowszych rozwiązań w tych dziedzinach. BP nie wpływa na asortyment towarów sprzedawanych w sklepie ani strategię handlową czy dobór towarów. Wszystko powyższe jest bardzo ważne w sprawnie działającej współpracy na linii BP – Partner, ale zawsze najważniejsze są – szacunek i zaufanie, oraz równowaga obu stron prowadzących wspólny dochodowy biznes paliwowy. 


FRANCZYZA I PARTNERSTWO – GŁOS RYNKU – OPERATORZY

Zarządzamy największą siecią stacji franczyzowych w Polsce Krzysztof Łagowski, Dyrektor Wykonawczy ds. Sprzedaży Detalicznej PKN Orlen PKN Orlen zarządza obecnie największą siecią stacji franczyzowych w Polsce. Na koniec 2017 roku w sieci detalicznej Koncernu funkcjonowało 448 obiektów tego typu. Oznacza to, że co czwarta stacja w ramach naszej sieci w Polsce jest zarządzana przez naszego partnera, przy wsparciu operacyjnym PKN Orlen. To najlepiej świadczy o potencjale franczyzy i jej znaczeniu w kontekście dalszego rozwoju sprzedaży detalicznej w Koncernie. W związku z zachodzącymi na rynku zmianami, a w szczególności ewolucją potrzeb naszych klientów, w zakresie stacji franczyzowych, koncentrujemy się na opracowaniu i wdrażaniu nowych inicjatyw, tak

aby ujednolicić ofertę i usługi w ramach całej sieci. Takie działania umożliwiają bowiem uzyskanie jednorodnego wizerunku stacji w oczach klienta, w obu kanałach sprzedaży. Stacji oferujących szeroki wachlarz usług w najwyższej jakości. To przekłada się na realne korzyści zarówno dla obiektów własnych, jak i franczyzowych. Naturalnie możliwość korzystania z najcenniejszego brandu w Polsce to nie jedyne korzyści, jakie oferujemy naszym franczyzobiorcom. Do tego należy dołożyć skuteczną rywalizację z konkurencją, unikatowe know-how, utrzymywanie najwyższych standardów obsługi, ciągłe uatrakcyjnienie oferty

handlowej stacji, największy na rynku program lojalnościowy, udział w ogólnopolskich i cieszących się popularnością akcjach promocyjnych, czy wsparcie oferty

pozapaliwowej poprzez dynamiczny rozwój punktów Stop Cafe i

Raport

Stop Cafe Bistro, a także pomoc w zarządzaniu taką ofertą. Jednocześnie przez cały okres współpracy zapewniamy stałą opiekę menedżerów działających w strukturach regionalnych Koncernu oraz doradztwo biznesowe. O franczyzobiorcach nie zapominamy też przy okazji wdrażania nowych rozwiązań zmierzających do podnoszenia jakości oferowanych usług – w 2017 r. otworzyliśmy pierwsze 3 stacje franczyzowe w formacie O Shop!/stop.cafe 2.0. Dla całego sektora sprzedaży detalicznej niezwykle istotny był REKLAMA

WYDANIE SPECJALNE Stacja Benzynowa

35


Raport

SKLEP I GASTRONOMIA – GŁOS RYNKU – OPERATORZY

miniony rok – wdrożone regulacje prawne, w zakresie tzw. pakietu paliwowego, energetycznego czy przewozowego powodują konieczność szybkiego i elastycznego dostosowania naszej oferty do wymogów wynikających z przepisów prawa. To dotyczy również franczyzobiorców, w czym staraliśmy się ich aktywnie wspierać. W związku z nowymi regulacjami uaktualniliśmy postanowienia obowiązujących umów, tak aby nadal utrzymywać konkurencyjność obiektów w ramach sieci i jednocześnie zwiększać jakość dla naszych klientów. O atrakcyjności naszej oferty dla franczyzobiorców najlepiej świadczy rozwój tej opcji współpracy. Na przestrzeni ostatnich 5 lat, na przyłączenie się do sieci Orlen decydowała

się spora grupa naszych obecnych, jak i nowych partnerów, w wyniku czego nasza sieć powiększa się średniorocznie o 20-30 nowych stacji DOFO. Nasi franczyzobiorcy to lojalni partnerzy, często współpracujący z nami już od kilkunastu lat – w naszej sieci wciąż można znaleźć obiekty, które funkcjonują od samego początku programu franczyzy, tj. od 2002 roku. Stawiamy na partnerskie relacje, z naszymi franczyzobiorcami konsultujemy różne inicjatywy i projekty, których celem jest rozwój współpracy i wzajemnych relacji. Cenimy sobie również ich uwagi, analizy, spostrzeżenia, które pozwalają nam zoptymalizować warunki naszego partnerstwa. 

W kierunku kompleksowej i dopasowanej oferty pozapaliwowej Filip Puchalski, Dyrektor ds. Operacyjnych Moya Rok 2017 przejdzie do historii marki Moya jako jeden z bardziej intensywnych. Między innymi ze względu na wzmożone prace nad nową wizualizacją i jej wdrożeniem, w efekcie czego zmieniły się formaty sklepów na stacjach. Chcieliśmy, by nasze placówki były jeszcze bardziej przyjazne, a jednocześnie by w pełni odpowiadały na potrzeby klientów. Format sklepów, które wprowadziliśmy charakteryzuje się przestronnością i ergonomią – dbamy o to, by w miarę możliwości, zawsze było to jak najbardziej odczuwalne. Dlatego też, tak istotne są dla nas strefy do odpoczynku dla kierowców – wygodne, delikatnie oddzielone i jednocześnie zauważalne od razu po wejściu do sklepu. W zależności od lokalizacji pełnią różną rolę: na stacjach przy trasie pozwalają odpocząć i spokojnie zjeść w komfortowych warunkach, natomiast w miastach nierzadko służą jako miejsca spotkań przy kawie. Nowy format jest oczywiście wprowadzany na każdej nowej stacji, czy to własnej czy partnerskiej, ale sukcesywnie też

36

modernizowane są w tym stylu starsze placówki. Zmiany w formacie sklepów w naturalny sposób wymusiły ewaluację asortymentu dostępnego na stacjach, który stale staramy się rozszerzać, a w przypadku konceptu gastronomicznego rozwijać. Nowoczesna stacja powinna zapewniać klientom możliwość zakupu najpotrzebniejszych artykułów, zarówno spożywczych, jak i przemysłowych. Już od kilku lat sklep typu convenience jest standardem na stacjach paliw i ten trend będzie się tylko umacniał. Kierunek rozwoju tego segmentu został już wyznaczony – oferta powinna być jak najbardziej kompleksowa i tego

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

też będziemy się trzymali w dalszym rozwijaniu asortymentu. Zwłaszcza, że w obliczu nowej legislacji sklep przy stacji benzynowej może stać się w niedziele głównym miejscem zaopatrzenia w produkty pierwszej potrzeby. Nie może zatem zabraknąć w nim gotowych dań ani podstawowych artykułów spożywczych, jednak oferta będzie zawsze najbardziej zależna od lokalnych uwarunkowań – lokalizacji i najbliższego otoczenia. Takie czynniki stale analizujemy indywidualnie dla każdej stacji i na tej podstawie podejmujemy decyzje o finalnej ofercie. Stacje partnerskie natomiast, którym oczywiście zawsze służymy dobrą radą, mają za to sporą swobodę w prowadzeniu sklepu i doboru asortymentu. Wierzymy, że nasi partnerzy znając swoich klientów i ich potrzeby najlepiej wiedzą jak je zaspokoić. Ze względu na wygodę i dodatkowe korzyści, obserwujemy że coraz więcej partnerów zaopatruje się głównie u dostawców centralnych, uzupełniając ewentualnie ofertę o produkty od lokalnych kontrahentów. Centralne zakupy wiążą się ponadto ze sporymi oszczędnościami, zarówno finansowymi jak i czasowymi, z pewnością pozwalają też na uatrakcyjnienie promocji. Ze względu na wieloletnią współpracę z naszymi dostawcami centralnymi i na potencjał jaki dostrzegają oni w sieci Moya, coraz częściej angażują się również we wsparcie mechanizmów konkursów dla kasjerów, wzmacniających aktywną sprzedaż. Trudno również wyobrazić sobie współczesną stację bez gastronomii. To jest chyba element, który najdobitniej pokazuje jaką ewolucję przeszły w ostatnich latach stacje paliw. W Moya także kładziemy na tę

część biznesu bardzo duży nacisk. W zeszłym roku odświeżyliśmy cały koncept Caffe Moya, nadając mu nowy design i wprowadzając zmiany w menu. Na wybranych stacjach oprócz podawanych na ciepło zapiekanek i hot dogów dostępne są również świeże kanapki, które są idealną przekąską do zabrania na później, do pracy czy w dalszą drogę. Jednak największą nowością naszej gastronomii jest wprowadzona na dwóch stacjach, w Warszawie i w Zatorze, rozszerzona wersja konceptu – Pizza & Caffe Moya. Jego oferta jest bogatsza o przygotowywaną ze świeżych składników i wypiekaną na miejscu pizzę i to w dodatku dostępną całą dobę. Na warszawskiej stacji dostępne są także świeżo wyciskane soki z cytrusów – serwowane w wygodnych butelkach. Adekwatnie do bogatszej oferty, na tych stacjach są również wydzielone większe przestrzenie do swobodnej konsumpcji, kąciki zabaw dla dzieci oraz dostępne latem tarasy z zielenią na zewnątrz. Na kompleksowość ogólnej propozycji pozapaliwowej danej stacji składają się dodatkowo dostępne usługi i w tym obszarze również nie oddajemy pola. Jako jedyna sieć stacji paliw stale, już czwarty rok współpracując z Link4, posiadamy w ofercie ubezpieczenia komunikacyjne. Na wybranych stacjach, zarówno własnych jak i partnerskich, dostępne są także Lottomaty, samoobsługowe automaty pozwalające na zakup kuponów na losowania. Jesteśmy też obecnie w fazie testów odbioru paczek w placówkach Moya – sprawdzamy rozwiązania różnych dostawców i najprawdopodobniej w tym roku udostępnimy naszym klientom również taką usługę. Ważnym produktem pozapaliwowym, zwłaszcza dla klientów flotowych, jest ściśle związany z tankowaniem płyn AdBlue. Jest on dostępny na prawie wszystkich stacjach Moya, a na ok. 50 istnieje możliwość tankowania go z dystrybutora. To efekt rozpoczętego w zeszłym roku projektu. W tym roku będziemy kontynuować inwestycje w takie rozwiązanie, tak by jak najwięcej stacji miało je w ofercie. 


www.winterhalter.com.pl

Sprawdź ofertę dla Twojego biznesu!

www.wynajmijzmywarke.pl


Raport

SKLEP I GASTRONOMIA – GŁOS RYNKU – OPERATORZY

Mamy bardzo dobrze zdefiniowaną strategię convenience Artur Wójcik, Dyrektor Działu Sklepów, BP w Polsce

Coraz więcej osób robi codzienne zakupy na stacjach benzynowych. Stacje są zawsze po drodze i otwarte non stop, bez problemów z parkingiem i godzinami otwarcia. Dziś coraz więcej klientów robi zakupy w skle-

i doświadczenie we współpracy z partnerami biznesowymi. Od dawna nasze stacje współpracują z Marks&Spencer, a wiadomo że angielski rynek jest bardzo rozwinięty pod kątem dań gotowych. W Niemczech współpracujemy z Rewe pod szyldem „Rewe To Go”, w Holandii z Albert Heijn. Wszystkie te koncepty są

pach na stacjach benzynowych w drodze do biura, do domu, w podróży. Ci klienci oczekują też – jak wynika z badań – produktów gotowych, szybkich albo łatwych w przygotowaniu. Stąd też pilotażowy projekt „Piotr i Paweł po drodze” wdrożony na trzech stacjach BP w roku 2017, wspólny z siecią supermarketów Piotr i Paweł nowy koncept typu convenience, przeznaczony dla zabieganych klientów. Stacja benzynowa – gdzie można zatankować, doładować kartę, zjeść bagietkę czy wypić kawę – staje się miejscem, gdzie można zrobić zakupy. Jako BP mamy bardzo dobrze zdefiniowaną strategię convenience

nieco odmienne, przystosowane do lokalnego rynku. Format convenience, w wyobrażeniu BP, opiera się na świeżej żywności – taki sklep ma umożliwiać szybkie zakupy, ma zastępować klientom domową lodówkę. Piotr i Paweł uzupełnił ofertę sklepu BP o ok. 320 indeksów, w tym produkty marki własnej, ale ta współpraca zostanie rozszerzona, bo naszym wspólnym zadaniem jest przygotowanie komplementarnej oferty dla klientów. Przez sześć miesięcy będziemy testowali nowy format sklepów i w tym czasie, m.in. w ramach prowadzonych testów, oferta produktów będzie się zmieniać.

Jakie zmiany przeszły formaty sklepów na stacjach BP w 2017 roku?

38

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

Ale mamy też coś więcej na na- szych stacjach – kawiarenki Wild Bean Cafe, kącik kwiatowy, bankomaty, paczkomaty. Oferta naszego sklepu to nie tylko produkty, które stoją na półkach, to również miejsce, gdzie można zadbać o samochód korzystając z kompleksowej usługi myjni. Ciągle szukamy również innych usług, które klient mógłby załatwić w jednym miejscu, w myśl zasady „To co lubisz, Tak jak lubisz, Po drodze”.

Jakie zmiany zaszły w formatach kawowych oraz formatach gastronomicznych Wild Bean Cafe w 2017 roku? Rynek kawiarni, nie tylko na stacjach paliw, przeszedł znaczną ewolucję. Zgodnie z najnowszymi trendami postanowiliśmy zmodernizować kąciki, aby lepiej odpowiadały na potrzeby naszych klientów. Po dwunastu latach obecności Wild Bean Cafe w Polsce pod koniec 2016 roku, zmieniliśmy wystrój kącików gastronomicznych. Zmieniliśmy też sporo w naszej ofercie gastronomicznej. W nowym Wild Bean Cafe pojawiły się cegiełki, drewniane fronty, czarne wykończenie mebli. Nowością są również elektroniczne menuboardy, które z jednej strony umożliwiają statyczną komunikację oferty, a z drugiej strony umożliwiają wyświetlania krótkich filmików, które tworzą atmosferę wokół Wild Bean Cafe. Oferta Wild Bean Cafe dzisiaj bardzo podobna jest do tego, jak wygląda oferta kawiarni znajdujących się w centrach dużych miast. Najważniejszą zmianą w obrębie oferty gastronomicznej, jest program barista. Daje on możliwość skomponowanie własnej kawy. Konsumenci wybierają spośród dwóch rodzajów ziarna kawy. W naszej ofercie znalazły się dwie mieszanki stuprocentowej Arabiki: z jednej strony jest to intensywna w smaku Forza – ziarno, które cechują nuty ciemnej czekolady, karmelu czy orzechów makadamia, z drugiej strony jest to łagodna mieszanka, którą nazywamy Dolce – łagodna w smaku z nutami suszonych moreli oraz prażonych orzechów

arachidowych, ale równocześnie ma moc stuprocentowej Arabiki. Oprócz możliwości wyboru ziarna, z którego zostanie przygotowana kawa, klient może również wybrać rodzaj mleka. Oferujemy trzy rodzaje mleka: pełne, które jest dostępne w większości kawiarni na stacjach paliw, odtłuszczone oraz sojowe. W ofercie pojawiły się również nowe style kawowe – mamy na przykład kawę flat white, która jest bardzo popularna w kawiarniach typu high street corners, czyli znajdujących się w centrach miast. Jeśli chodzi o pozostałe nowości to na wielu stacjach pojawiły się wyciskarki do soku, dzięki czemu możemy zaproponować naszym klientom świeży sok z pomarańczy, również sezonowych jak aktualnie z czerwonych sycylijskich. Wprowadziliśmy również modne napoje orzeźwiające typu smoothies, które wpisują się w trend zdrowego jedzenia i picia. W najbliższym czasie – i to jest również element evolution, czyli stacji ze zmienionym wystrojem – pojawią się smoothies przygotowywane na miejscu z owoców, warzyw i soku. Atrybutami nowoczesnego QSR-a, czyli tzw. Quick Service Restaurants, są takie elementy jak świeżość, autentyczność, indywidualne podejście do klienta, zgodne z jego oczekiwaniami. Dlatego w naszej kawiarence przygotowujemy na oczach klienta kanapki. Pieczywo do nich jest wypiekane na stacji, wszystkie komponenty również są przetwarzane i dodawane na miejscu. W Wild Bean Cafe również wypiekamy świeże rogaliki. Wprowadziliśmy do oferty drożdżówki. To bardzo tradycyjne produkty – a jednym z atrybutów QSR-a jest lokalność oraz odwoływanie się do tradycji, kuchni lokalnej. Oferta Wild Bean Cafe raczej jest spójna, to znaczy, że na większości stacji klienci mogą zakupić te same produkty, aczkolwiek, w zależności od lokalizacji, dostosowujemy ofertę do oczekiwań klienta. Inne dania będą dostępne na stacjach typu city, inna na stacjach autostradowych,


Raport

SKLEP I GASTRONOMIA – GŁOS RYNKU – OPERATORZY

jeszcze inna na tzw. przedmieściach. Np. na stacjach autostradowych serwujemy gorące śniadania przygotowywane na miejscu – polskie, angielskie oraz francuskie. W porze lunchu na naszych stacjach autostradowych serwujemy dania obiadowe – wśród nich łososia pieczonego na miejscu czy żeberka barbecue. Hot dogi w ofercie gastronomicznej na stacji stanowią tak właściwie jedną z najważniejszych kategorii. W Wild Bean Cafe od czasu do czasu staramy się zaproponować naszym klientom nowe smaki hot dogów W sierpniu 2017 ruszyliśmy z ofertą hot doga mexicano – serwowanego w bułce z domieszką mąki kukurydzianej oraz ziół używanych w kuchni meksykańskiej. Dodatkowo urozmaicamy go salsą meksykańską, która zawiera kawałki papryczki jalapeno, kawałki pomidorów. Jakiś czas temu wprowadziliśmy bułkę samo ziarno dziś podajemy ją z łososiem, włoską szynką dojrzewającą oraz twarożkiem ze szczypiorkiem i kiełkami rzodkiewki. Podążając za tym trendem poszerzyliśmy naszą ofertę również o owsiane ciastko typu granola z żurawiną. Ono nie jest słodzone cukrem, zamiast tego zwiera miód. W ofercie WBC pojawiły się również sałatki – cezar oraz grecka oraz świeżo przygotowywany na stacji jogurt z Muesli i konfiturami.

Jak zmieniła się oferta produktów w sklepach na stacjach BP w 2017 roku? Dziś oferta w sklepach przy stacjach benzynowych BP ewoluuje zgodnie z potrzebami klientów w kierunku fresh convenience. Poza żywnością i napojami są w niej m.in. produkty typu fit i wyroby regionalne oraz żywność dla diabetyków. Łącznie znajduje się w niej ponad 2,5 tys. produktów. Nasze sklepy konkurują też liczbą codziennych promocji: każdego dnia w obniżonej cenie jest ponad 500 produktów, podczas gdy dyskonty mają ich ledwie kilkadziesiąt. W związku ze współpracą z siecią Piotr i Paweł testujemy też jakim zainteresowaniem cieszy się zmieniona na stacjach pilotażowych oferta.

40

W jaki sposób BP chciałby rozwijać ofertę produktów non fuel w 2018 roku? Na pewno w związku z zakazem handlu w niedzielę będziemy analizować szczegółowo proponowane przepisy oraz wynikające z nich implikacje. Jednak BP, niezależnie od wprowadzanych nowych przepisów, od dłuższego już czasu inwestuje intensywnie w rozwój oferty pozapaliwowej, w tym oferty sklepowej, testując rozmaite rozwiązania oraz wprowadzając szereg innowacji. Od kilku lat realizujemy strategię poszerzania oferty produktów i usług w sklepach na naszych stacjach. A to dlatego, że wyraźnie widzimy zmieniające się trendy, takie jak: rozwój oferty gastronomicznej i kawiarnianej, w tym konceptów food to go – coraz więcej klientów chętnie jada poza domem – rozwój asortymentu w sklepach na stacjach, który ewoluuje w kierunku sklepów convenience z nastawieniem na ofertę produktów gotowych, pozwalających przygotować posiłek w krótkim czasie. Dodatkowo coraz częściej na stacjach rozwijają się miejsca do relaksu i wypoczynku, itd. Zdecydowanie naszą aspiracją nie jest zastąpienie sklepów osiedlowych czy supermarketów – podążamy własną drogą budowania nowoczesnego formatu convenience, który ma pozwalać oszczędzać czas zabieganym klientom. Oszczędzać czas w wielu aspektach: dobrze dobrana, węższa oferta, aby decyzje zakupowe skrócić do minimum, ale również aby później przygotowanie posiłku było krótkie; mała powierzchnia sklepu – wszystko w zasięgu ręki, aby zakupy trwały kilka chwil, po drodze – nie wymaga specjalnych wyjść na zakupy.

Co managerowie produktów non fuel w sieci BP najbardziej cenią we współpracy z dostawcami produktów i usług? Innowacyjność, elastyczność, dobrze dopasowany asortyment do specyfiki i potrzeb klientów naszego kanału sprzedaży, jakość i ciągła dostępność produktów. 

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

Przebudowujemy sklepy i udoskonalamy ofertę Irmina Karpińska, Starszy Manager ds. Marketingu i Convenience w Amic Polska Jakie zmiany przeszły formaty sklepów na stacjach Lukoil w 2017 roku? W 2017 roku rozpoczęliśmy przebudowy sklepów Lukoil według najnowszych trendów rynkowych i zmieniających się wymagań klientów. Nasz nowy koncept jest nowoczesny, przejrzysty, bardzo pozytywnie odbierany przez klientów. Stale udoskonalamy nowe rozwiązania i pracujemy nad wdrożeniem jego finalnej wersji na kolejnych stacjach w 2018 roku. W ramach konceptu rozwijamy naszą markę Food Point. Jest to szeroka oferta świeżych, przygotowywanych z wypiekanego na miejscu chleba kanapek, panini oraz zapiekanek z do-

datkiem świeżych warzyw. Ponadto oferujemy sałatki, frytki, świeżo wyciskane soki, pieczywo oraz ciastka wypiekane na stacji. Wprowadziliśmy również nową ofertę kawową. Nasi klienci mają obecnie do wyboru szeroką ofertę najwyższej jakości kawy.

Jakie zmiany zaszły w formatach kawowych oraz

formatach gastronomicznych Food Point w 2017 roku? Koncept Food Point, który wdrożyliśmy na 16 stacjach Lukoil w 2017 roku to nasza odpowiedź na zmieniające się trendy i wymagania klientów stacji benzynowych. W obecnych czasach poszukują oni smacznych, świeżych przekąsek przygotowanych na bazie wysokiej jakości produktów. Ewolucja potrzeb konsumentów, ich rosnąca świadomość kulinarna są przesłanką do budowania oferty „szytej” na miarę potrzeb naszych klientów. Oprócz szerokiej oferty hot dogów, tortilli, stacje w koncepcie Food Point posiadają kanapki przygotowywane na miejscu według opracowanych przez

nas receptur na bazie świeżo wypiekanego na stacjach pieczywa. Do kawy proponujemy rogaliki i ciastka wypiekane na miejscu. Oferta gastronomiczna jest różnorodna i skierowana do tych, którzy lubią mięso, jak również dla wegetarian. Nasza oferta ewoluuje, wsłuchujemy się w oczekiwania naszych klientów i staramy się iść zgodnie z trendami rynkowymi. Zapiekanka


Raport

SKLEP I GASTRONOMIA – GŁOS RYNKU – OPERATORZY

z bagietki korzennej z kurkami i kurczakiem to kwintesencja smaku, a kanapka z tuńczykiem czy łososiem to alternatywa dla tych, którzy nie jedzą mięsa. Podążając za najnowszymi trendami zmodernizowaliśmy nasze kąciki kawowe. Mamy nowe wysokiej jakości ekspresy do kawy oraz różnorodną ofertę kawową na bazie najwyższej jakości ziaren. Klienci Food Point na stacjach Lukoil mogą odpocząć w komfortowej strefie wypoczynkowej. Nowością są też monitory, które pełnią rolę menuboardów, gdzie prezentowana jest nasza oferta, bieżące promocje oraz krótkie filmiki, które pokazują np. proces powstawania naszych smacznych kanapek Food Point.

Jak zmieniła się oferta produktów w sklepach na stacjach Lukoil w 2017 roku? W 2017 roku wraz z rozpoczęciem prac nad nowym konceptem sklepów na stacjach Lukoil pracowaliśmy nad dopasowaniem oferty do zmieniających się potrzeb klientów. Rozszerzyliśmy asortyment z kategorii zdrowa żywność oraz napoje bezalkoholowe. Wprowadziliśmy słodycze funkcjonalne, takie jak: batony proteinowe oraz napoje z nasionami chia. Wdrożyliśmy nową kategorię nowatorskich wyrobów tytoniowych Heets. Dla miłośników słodyczy poszerzyliśmy asortyment o amerykańskie przekąski oraz lody marki Ben & Jerry’s. Opracowaliśmy również koncept własnej marki pod nazwą Impet. Nazwa wiąże się z dynamiką, ruchem, energią, szybkim tempem. Chcemy, aby nową markę klienci identyfikowali z naszą siecią stacji oraz produktami klasy premium. Obecnie na naszych stacjach można kupić napój energetyczny Impet oraz płyn do spryskiwaczy. Nowoczesny, barwny

i wyrazisty design puszki energetyka wpisuje się w najnowsze trendy panujące na rynku napojów energetycznych, co sprawia, że finalny produkt wygląda bardzo efektownie na tle innych znanych marek premium. Obecnie promujemy nową markę w mediach społecznościowych na Facebooku i Youtube. Pracujemy nad dalszym rozwojem i rozszerzeniem marki własnej również w innych kategoriach.

W jaki sposób Lukoil chciałby rozwijać ofertę produktów non fuel w 2018 roku? Chcemy skupić się na stworzeniu optymalnej oferty produktów spożywczych dopasowanej do potrzeb klienta oraz nowych regulacji związanych z zakazem handlu w niedzielę. Wraz ze zmianą konceptu standaryzujemy ofertę. W 2018 roku chcemy skupić się na dalszym rozwoju oferty Food Point oraz marki własnej Impet.

Cenimy u dostawców rzetelność, elastyczność, kompleksowość oferty oraz wysoki poziom serwisu. W przypadku dostaw produktów do naszej oferty Food Point ważna jest świeżość oraz wysoka jakość dostarczanych produktów. Współpracujemy z dostawcami sprawdzonymi na rynku, ale nie zamykamy się na nowe możliwości. Ważna jest dla nas szybka reakcja na nowe trendy pojawiające się na rynku. We współpracy stawiamy przede wszystkim na wzajemną uczciwość, otwartość oraz zaufanie. 

Andrzej Szczepański, Kierownik Operacyjny Citronex

42

rynku całorocznym, również zimowym, producentem pomidorów malinowych. Codziennie świeżo wyciskany z nich sok można nabyć na naszych stacjach. Oferta sklepów naszych stacji zawsze była rozbudowana. Jak co roku, staraliśmy się ją uzupełniać o pojawiające się na rynku nowości oraz o produkty zazwyczaj nie kojarzące się ze stacjami paliw, jak choćby asortyment z kategorii tak zwanej zdrowej żywności czy też produkty pochodzące z różnych kuchni świata. Klienci przyzwyczaili się już do stałej obecności na półkach sklepów naszych pomidorów i bananów,

Co managerowie produktów non fuel w sieci Lukoil najbardziej cenią we współpracy z dostawcami produktów i usług?

Chcemy wykorzystywać szanse Twierdzenie, że obszar sklepu w funkcjonowaniu nowoczesnej stacji paliw jest równie ważny,

były dla nas zawsze bardzo istotnym elementem funkcjonowania stacji, o czym świadczy fakt, że przy większości z nich działają one w formacie supermarketu. W ubiegłym roku w dwóch lokalizacjach udało nam się zintegrować obszary sklepów stacyjnych ze sztucznie wydzielonymi supermarketami uzyskując jednolitą przestrzeń sprzedażową, co oczywiście zoptymalizowało ich funkcjonowanie. Format gastronomiczny naszych stacji opiera się na ścisłej współpracy z Picaro, czyli restauracyjnej gałęzi działalności Citronex. Dzięki temu mamy dużą swobodę

a nawet ważniejszy od tego, przy dystrybutorach, jest od dłuższego już czasu tylko truizmem. Sklepy

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

w kształtowaniu oferty, codzienne zaopatrzenie w świeże towary oraz niepowtarzalną, niedostępną na innych stacjach gamę produktów. W ubiegłym roku obok stałego wzbogacania typowej oferty gastronomicznej stacji w postaci hot dogów, zapiekanek czy kanapek, największy nacisk zgodnie z trendami oraz oczekiwaniami klientów położyliśmy na ofertę fit w postaci soków ze świeżo wyciskanych pomarańczy, zdrowych sałatek, jogurtów, czy też fit boxów z pomidorkami i różnymi mieszankami owocowo-warzywnymi. Wykorzystujemy również fakt, że dzięki naszym spółkom działającym w rolnictwie, jesteśmy jedynym na

a w ubiegłym roku mogli zapoznać się z nowymi odmianami pomidorów oraz spróbować nowej marki bananów Yellow. Rok 2018 wobec wchodzącego w życie ustawodawstwa o ograniczeniu handlu w niedziele będzie dla zarządzających sklepami stacyjnymi przełomowy. Stacje będą musiały choćby w części zagospodarować lukę, która pojawi się w przestrzeni handlowej po zamknięciu niemal wszystkich sklepów. Będziemy chcieli wykorzystać tę szansę jak najlepiej, a nie powinniśmy mieć z tym kłopotów, choćby ze względu na atuty, o których wspomniałem na początku. 


Raport

SKLEP I GASTRONOMIA – GŁOS RYNKU – OPERATORZY

Szeroka oferta pozapaliwowa Huzara

M

ałe przedsiębiorstwa są niezbędnym elementem funkcjonowania każdego rynku i gwarantują utrzymanie konkurencyjności. Właściciele sieci Polskie Stacje Paliw Huzar zarządzają kreowaniem wizerunku tak, aby marka kojarzyła się z wysoką jakością paliw, szeroką gamą produktów pozapaliwowych i biznesem związanym z danym regionem. Podkreślają wręcz jej patriotyczny, polski charakter. Stąd też logo firmy nawiązuje do polskiego jeźdźca z charakterystycznym pióropuszem. Budzi ono pozytywne skojarzenia, gdyż nawiązuje do historii i tradycji naszego kraju. Te wszystkie elementy nakierowane są na utrzymanie dotychczasowych i pozyskanie nowych klientów.

Gastronomia Od wielu lat na stacjach paliw klienci mogą skorzystać z szerokiej oferty gastronomicznej. Są to zarówno punkty kawowe, z dodatkową ofertą ciepłych, jak i bary i restauracje zlokalizowane bezpośrednio przy stacji paliw. W rozwój takich usług inwestują także właściciele prywatnych stacji paliw sieci PSP Huzar. — Kierowcy na tyle przyzwyczaili się do tego, że stacja paliw to kompleksowy punkt obsługi klienta, że często omijają punkty, na których nie mogą napić się kawy lub zjeść posiłku. Rynek odnotowuje duży udział sprzedaży produktów spożywczych na stacjach paliw – powiedział Ireneusz Jabłonowski, Prezes Zarządu Huzar PSP.

44

Zgodnie z tym trendem wielu właścicieli stacji paliw Huzar zdecydowało się na prowadzenie punktu gastronomicznego, baru lub restauracji przy stacji paliw. 2017 był dla wielu stacyjników sieci rokiem modernizacji sklepów, rozbudowy i dostosowania ich do potrzeb i oczekiwań klientów, wymiany mebli, zmiany wystroju wnętrz, a także poszerzenia oferty o małą gastronomię: kawę, herbatę, słodkie przekąski czy kanapki. W związku z tym, że właściciele stacji paliw Huzar mają dużą swobodę w sposobie zarządzania stacją, sami mogą organizować akcje promocyjne w obszarze gastronomii, które mają za zadanie zainteresować i przyciągnąć klientów. Stąd pomysł na kawy smakowe, na promocje gastronomiczne połączone ze świętami, Walentynkami, Tłustym Czwartkiem, Dniem Kobiet i innymi okazjami, które uatrakcyjnią podstawową ofertę stacji paliw. Właściciele stacji pamiętają również o dzieciach i dla nich też organizują akcje częstowania lizakami czy cukierkami z logo Huzar. Takie akcje cieszą się zainteresowaniem i zadowoleniem klientów, dlatego będą kontynuowane w bieżącym roku.

Sklepy przystacyjne Poza tradycyjną sprzedażą Polskie Stacje Paliw Huzar mają w ofercie szeroki wybór asortymentu pozapaliwowego w sklepach zlokalizowanych na terenie stacji. Można w nim znaleźć: napoje, słodycze, słone

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

przekąski, ale przede wszystkim produkty do pielęgnacji samochodu, płyny, oleje, drobne części wyposażenia samochodu jak wycieraczki, bezpieczniki czy żarówki i inne akcesoria samochodowe. Wiele działań z zakresu prowadzenia, obsługi i oferty sklepów przystacyjnych będą kontynuowane w 2018 roku. Plany strategiczne w tym zakresie skupione będą na dostarczeniu klientom szerokiej gamy produktów, głównie z zakresu akcesoriów samochodowych, pomocnej i fachowej poradzie, a także wysokiej jakości obsługi klienta. — W ofercie przystacyjnych sklepów PSP Huzar znaleźć można produkty rekomendowane przez naszą sieć, jak np.: najwyższej jakości kosmetyki do pielęgnacji samochodu z serii Czyste Auto, płyny do spryskiwaczy z serii Czysta Szyba, czy nasz najnowszy produkt – nawilżane chusteczki do pielęgnacji auta i chusteczki o działaniu antybakteryjnym do rąk. Ponadto zaopatrując sklepy właściciele w dużej mierze stawiają na rodzime produkty. Chcemy, aby wspieranie polskich przedsiębiorców, do których sami się zaliczamy, stało się naszym znakiem rozpoznawczym – mówi Ireneusz Jabłonowski, Prezes Zarządu Huzar PSP. W tym roku firma wprowadziła na stacje ofertę doładowań do e-papierosów (liquid) – produkt

należący do grupy z najszybszym przyrostem sprzedaży. Dbając o dobre zaopatrzenie sklepów właściciele na bieżąco analizują i monitorują asortyment. Analizy te pozwalają na szybkie reagowanie i ograniczanie produktów nierotujących, wprowadzanie zmian, udogodnień i przedstawienie rekomendacji dot. nowych produktów w asortymencie. W zakresie akcesoriów samochodowych, telefonicznych i chemii samochodowej sieć współpracuje z firmą DLG. Jest to wiodący importer i dystrybutor szerokiego asortymentu artykułów motoryzacyjnych. Firma ta posiada najbardziej rozpoznawalną i uznaną markę akcesoriów samochodowych All Ride, obecną w stacjach paliw w całej Europie. — Asortyment przystacyjnych sklepów sieci Huzar ustalany jest na podstawie położenia stacji, dotychczasowych wyników w sprzedaży w danym punkcie i dostępności produktów dedykowanych dla kierowców w innych punktach sprzedaży – podsumowuje Ireneusz Jabłonowski, Prezes Zarządu Huzar PSP. – Współpraca z firmą DLG gwarantuje stacjom wymianę produktów mało zbywalnych oraz zapewnia ekspozycję towarów zgodnie z najnowszymi trendami sprzedażowymi i marketingowymi – dodaje. 

W 2017 roku przygotowywaliśmy istotne zmiany w sieci Arge Agnieszka Rusin, członek zarządu Arge Paliwa

P

rzede wszystkim, obiektywnej ocenie naszych klientów poddany został nowy format sklepu, gastronomii i strefy kawowej. Najmłodsza stacja paliw Arge w Krakowie, która powstała w oparciu o całkowicie nowe założenia, spotkała się z ciepłym przyjęciem przez klientów. Uznanie w ich oczach zyskały nowoczesny, elegancki

design stacji, komfortowa strefa wypoczynku, wyśmienita kawa z niewielkiej palarni, świetnie zaopatrzony sklep – również w produkty tradycyjne i lokalne; niesłabnącym powodzeniem cieszą się produkty gastronomiczne: hot dogi w kilku odsłonach i zapiekanki. Atmosferę sklepu tworzy również profesjonalna, miła, chętna do


SKLEP I GASTRONOMIA – GŁOS RYNKU – OPERATORZY

pomocy obsługa. O uznaniu klientów świadczą stałe wzrosty obrotów oraz coraz większa ilość wydawanych paragonów (czytaj: ilość klientów). Właśnie taki koncept i wypracowane tam standardy będą przenoszone systematycznie na kolejne lokalizacje. Stacje paliw Arge – to stacje przyjazne. To założenie przyświeca nam od dłuższego czasu i konsekwentnie pracujemy nad tym, by klienci w ten właśnie sposób postrzegali miejsca oznaczone logo Arge. Bazując na tym, iż jesteśmy siecią lokalną,

mamy większe niż duże koncerny możliwości indywidualnego przeanalizowania każdej lokalizacji pod kątem potrzeb klienta i dążymy do skutecznego wykorzystania tej możliwości. Nie traktujemy naszych sklepów globalnie. Asortyment każdej stacji jest analizowany tak, by zaspokoić potrzeby lokalnej społeczności, jak również przyjeżdżających z dalszych stron gości. Powyższe założenia zdeterminowały plany Arge na rok 2018. Wprowadzanie zmian w asortymencie będzie przebiegać dwutorowo.

Przede wszystkim, chcąc uatrakcyjnić naszą ofertę, poszerzamy ją m. in. w kategoriach produktów spożywczych premium, produktów regionalnych oraz soków tłoczonych. Z drugiej strony – w związku z wygaszaniem handlowych niedziel – będziemy poszerzać ofertę o starannie wyselekcjonowane produkty pierwszej potrzeby, takie jak pieczywo czy nabiał, chcąc zapewnić naszym klientom możliwość uzupełnienia zakupów o asortyment niezbędny dla funkcjonowania każdego gospodarstwa domowego. Ideą Arge jest stworzenie kompleksowej oferty produktowej na ograniczonej powierzchni sprzedażowej sklepu przystacyjnego, opartej na bazie markowych produktów dobrej jakości, dostępnych w przystępnej cenie. W pracy nad nowym asortymentem niezmiernie ważna jest satysfakcjonująca obie strony współpraca

Raport

z dostawcami. Managerowie najbardziej cenią sobie oczywiście dobrze skonstruowane i atrakcyjne warunki handlowe. Operacyjnie największe znaczenie mają elastyczność dostawców, jakość i terminowość dostaw oraz szerokość asortymentu. Istotna i nie do pominięcia jest rola przedstawicieli handlowych. Jednak to, co coraz bardziej liczy się przy wyborze dostawcy, to inwencja, aktywna postawa dostawców w pracy nad kształtowaniem oferty, szeroka znajomość rynku, obserwacje, szerokie doświadczenie i sprawdzone pomysły, godne zaimplementowania w naszych lokalizacjach. Duże znaczenie ma gotowość obu stron do przeprowadzania testów na własnym lub użyczonym sprzęcie i dążenie do zamknięcia fazy testów skutecznym wdrożeniem produktów czy koncepcji na stacjach.  REKLAMA

WYDANIE SPECJALNE Stacja Benzynowa

45


Raport

SKLEP I GASTRONOMIA – GŁOS RYNKU – OPERATORZY

Wciąż poszukujemy dobrych rozwiązań

Wysokiej jakości produkty pod nowym logo

Anna Pawlak, Manager ds. Operacji i Rozwoju Avia w Unimot

Rafał Droździak, Dyrektor ds. Marketingu i Komunikacji Circle K Polska

Jakie zmiany przeszły formaty sklepów na stacjach Avia w 2017 roku?

ok 2017 upłynął w Circle K przede wszystkim pod znakiem rebrandingu. Mieliśmy świadomość, że Polacy mają ogromne przywiązanie do marki Statoil, która funkcjonowała na polskim rynku od lat 90-tych. Dlatego podczas zmiany marki na Circle K zapewnialiśmy naszych klientów, że pod nowym logiem znajdą te same, ulubione produkty o tej samej, wysokiej jakości. Wraz z procesem rebrandingu rozwijaliśmy naszą działalność pozapaliwową – koncepty gastronomiczne oraz sklepy w formacie convenience. Znaczna część naszych stacji zlokalizowana jest w miastach, w pobliżu osiedli mieszkaniowych. Dlatego nasi klienci to nie tylko kierowcy kupujący paliwo, ale także okoliczni mieszkańcy, którzy przychodzą do nas po pieczywo, podstawowe produkty spożywcze czy kawę. Na bieżąco obserwujemy ich zachowania zakupowe i dostosowujemy ofertę naszych sklepów do ich potrzeb. Stale rozwijamy asortyment, poszerzając go np. o produkty typu „food to go”, sałatki, kanapki czy świeżo wyciskane soki. Przez 2017 rok rozwijaliśmy sieć naszych samoobsługowych kącików kawowych. Dziś Simply Great Coffee dostępny jest na wszystkich stacjach w Polsce. Klienci bardzo cenią sobie przede wszystkim starannie wyselekcjonowanie przez naszych baristów ziarna Arabiki i Robusty, z których zaparzane są nasze kawy. Oferujemy także szeroki wachlarz

Stacje paliw Avia to nowo powstająca sieć w Polsce. W 2017 roku otworzyliśmy pierwsze 15 stacji paliw. Jesteśmy na etapie tworzenia konceptu sklepowo-gastronomicznego dla różnych formatów sklepowych. Wsłuchując się w potrzeby naszych klientów oraz obserwując trendy rynkowe, wciąż poszukujemy dobrych rozwiązań.

Jakie zmiany zaszły w formatach kawowych oraz formatach gastronomicznych Esenso Cafe w 2017 roku? Koncept kawowy i gastronomiczny Esenso Cafe został stworzony od podstaw w 2017 roku i jest dostępny wyłącznie na stacjach Avia. Dzięki wielu inspiracjom i poszukiwaniom, udało się stworzyć ciekawą ofertę, która spotka- ła się z pozytywnym przyjęciem przez naszych klientów i partnerów. Wypracowaliśmy dwa formaty samoobsługowego konceptu kawowego, w którym oferujemy kawy mleczne i czarne w różnych wielkościach, ale zawsze o tym samym smaku. Koncept gastronomiczny Esenso Cafe świadczy też podstawową ofertę ciepłych przekąsek, przygotowywanych na miejscu przez pracowników stacji. Tę ofertę będziemy sukcesywnie rozwijać w kolejnych latach.

46

Jak zmieniła się oferta produktów w sklepach na stacjach Avia w 2017 roku? W sklepach stacji Avia wprowadziliśmy szeroki asortyment towarów FMCG, ciepłych napojów i przekąsek, a także produkty do samochodów pod marką Avia, takie jak oleje silnikowe i płyny do spryskiwaczy. Rozpoczęliśmy również wprowadzanie zdrowych przekąsek pod nazwą Dobra Kaloria i bezglutenowych – Amarello.

W jaki sposób Avia chciałaby rozwijać ofertę produktów non fuel w 2018 roku? W 2018 r. skupimy się na rozwoju oferty produktów pod marką Avia i Esenso Cafe, jak również produktów pozapaliwowych, o wysokim potencjale marżowym i przychodowym. Ponadto, zgodnie z ideą Avia, będziemy rozpoznawali potrzeby lokalnych klientów i dla nich będziemy rozwijali ofertę usług i produktów.

Co managerowie produktów non fuel w sieci Avia najbardziej cenią we współpracy z dostawcami produktów i usług? We współpracy z naszymi dostawcami wysoko cenimy ich elastyczne podejście, dbałość o dobre relacje we współpracy, wsłuchiwanie się w nasze potrzeby, wysoką jakość obsługi i dążenie do rozwoju oferty. 

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

R

darmowych dodatków, takich jak bita śmietana, syropy smakowe, cynamon czy czekolada. Dzięki nim, każdy może przyrządzić swoją ulubioną kawę tak, jak lubi. Naszą odpowiedzią na lokalne trendy są kawy sezonowe, jak np. Kasztanowa Latte, która spotkała się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem przez naszych klientów. W ubiegłym roku świętowaliśmy również 20-lecie naszych kultowych hot dogów pod hasłem Prawdziwe hot dogi prosto z grilla. Z tej okazji wprowadziliśmy nowe warianty smakowe oraz zainstalowaliśmy tradycyjne płaskie grille, dzięki którym nasze kiełbaski mają jeszcze bardziej wyrazisty smak. W 2018 roku oprócz kontynuacji rebrandingu będziemy w dalszym ciągu rozwijać nasze sklepu w formacie convenience oraz ofertę gastronomiczną. Szczególny potencjał widzimy w segmencie pieczywa i świeżych wypieków, dlatego rozwijamy nasz koncept Great Bakery, który do kwietnia br. będzie dostępny już na 90 stacjach. Klienci znajdą tam świeżo wypiekane pieczywo oraz ciastka. W rozwoju naszej oferty pozapaliwowej szczególną rolę pełnią nasi dostawcy, których cenimy za partnerskie podejście do współpracy, terminowość, elastyczność i dostępność produktów. We współpracy wykorzystujemy narzędzia i rozwiązania w zakresie EDI, co korzystnie wpływa na poprawny przebieg procesów zamówień, fakturowania oraz dostaw. 


SKLEP I GASTRONOMIA – GŁOS RYNKU – OPERATORZY

Trafnie diagnozujemy oczekiwania klientów Krzysztof Łagowski, Dyrektor Wykonawczy ds. Sprzedaży Detalicznej PKN Orlen

O

becnie rynek sprzedaży detalicznej to dynamicznie zmieniające się otoczenie, w którym przewagi konkurencyjne osiąga się poprzez nieustanny rozwój i wdrażanie nowych, innowacyjnych rozwiązań. W dużym skrócie dziś kluczowa jest orientacja na klienta. W PKN Orlen jesteśmy o tyle w dobrej sytuacji, że ten kierunek zapisany został już na etapie strategii, opublikowanej pod koniec 2016 r. i jest konsekwentnie wdrażany. To procentuje, czego najlepszym przykładem jest rekordowy wynik EBITDA LIFO detalu za 2017 r. przekraczający 2 mld zł. Nasze doskonałe wyniki w tym segmencie to między innymi efekt

trafnej diagnozy oczekiwań klientów. Dziś klient stacji paliw to świadomy konsument, który oczekuje kompleksowej obsługi w jak najkrótszym czasie. To jednak nie wszystko. Coraz częściej wybór dostawcy podyktowany jest jego aktywnością w zakresie działań prospołecznych czy na rzecz

ochrony środowiska. Dlatego w PKN Orlen dążymy do zaoferowania pełnego pakietu usług. Przede wszystkim stawiamy na dynamiczny rozwój segmentu sprzedaży pozapaliwowej – sukcesywnie wdrażamy nowe, innowacyjne koncepty stop.cafe i O!Shop, na które składa się unikalna, rozbudowana oferta kącików kawowych i sklepu convenience. W roku 2017 pojawiły się pierwsze produkty pod marka własną O! – pierwsze wyniki sprzedaży pokazują, ze jest to właściwy kierunek, który zapewne będzie kontynuowany.

Raport

Dzięki ciągłej pracy nad ofertą oraz wsłuchiwaniu się w oczekiwania konsumentów osiągnęliśmy dwucyfrowe dynamiki wzrostu marzy zarówno w sklepie, jak również stop.cafe. Do dyspozycji naszych klientów pozostaje nie tylko szeroki wybór kaw z certyfikatem Fairtrade, ale także szereg zimnych i ciepłych przekąsek, wypiekanych czy przygotowywanych na miejscu, na oczach klienta. Na koniec 2017 roku na rynku polskim funkcjonowało 180 obiektów w formacie stop.cafe 2.0., na, których można również skorzystać z oferty O!Shop. W tym kontekście również nasze stacje paliw w Czechach, Niemczech i na Litwie przechodzą dynamiczne zmiany. Zaspokajanie rosnących potrzeb klientów odbywa się również poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w sieci Koncernu. Miniony rok to czas testów wielu rozwiązań mających na celu maksymalne REKLAMA

WYDANIE SPECJALNE Stacja Benzynowa

47


Raport

SKLEP I GASTRONOMIA – GŁOS RYNKU – OPERATORZY

skrócenie czasu obsługi klientów – opłatomatów wewnątrz stacji, czy usługi mobilnego kasjera do obsługi na podjeździe. To również okres zwiększania wachlarza dostępnych usług. Już od trzech lat udostępniamy dla naszych klientów usługę nadania i odbioru paczek, w ramach Programu Stacja z Paczką. Z roku na rok ilość obsłużonych paczek rośnie. W 2017 roku taka usługa była aktywna na ponad 930 naszych Stacjach, a dynamika r/r to + 240 proc. Coraz większą popularnością cieszy się też opcja wynajmu aut na minuty, która dostępna jest już na 60 stacjach Orlen w 7 miastach w Polsce. Już niedługo na naszych obiektach będzie można wypożyczyć również rowery. Na bieżąco staramy się także odpowiadać na trendy związane z rozwojem elektromobilności – w maju 2017 r. uruchomiliśmy w Mulheim w Niemczech pierwszą stację wodorową, a wcześniej w ramach współpracy z firmą Tesla na 4 obiektach w Polsce i w Niemczech udostępniliśmy superchargery tej firmy. Z kolei na początku tego roku zainicjowaliśmy pilotażowy projekt budowy własnej sieci stacji ładowania, początkowo na 23 stacjach w Polsce. Z kolei w kierunku zwiększania samowystarczalności energetycznej stacji paliw rozpoczęliśmy proces wyboru dostawcy w zakresie budowy siłowni wiatrowej, która ma jednocześnie pełnić funkcję „witacza”, masztu reklamowego. Co istotne nasze działania w zakresie dostosowania obiektów i modelu biznesowego do potrzeb

klientów wielokrotnie doceniają niezależni eksperci. Wystarczy wspomnieć o najwyższych ocenach dla stacji Orlen w ogólnopolskim, anonimowym badaniu ekspertów niezależnego Polskiego Instytutu Badań Jakości (PIBJA). Wyniki sondażu wykazały również, iż obiekty detaliczne Orlen posiadają najlepszą ofertę gastronomiczną oraz jakość obsługi klienta. Takie wyróżnienia naturalnie cieszą, ale też mobilizują do dalszych działań. Z uwagą obserwujemy zachodzące trendy, które zadecydują o przyszłości segmentu detalicznego. Traktujemy je jako okazję do rozwoju naszej działalności w tym zakresie. Zmiana trendów konsumenckich sprawia, że systematycznie poszukujemy nowych kierunków rozwoju w oparciu o potencjał sprzedażowo-usługowy naszych stacji paliw. Zależy nam na zapewnieniu naszym klientom jak najnowocześniejszej obsługi dodatkowej. Zapisana w strategii orientacja na klienta dotyczy nie tylko samej oferty i jej rozwoju, ale też wszystkich elementów funkcjonowania stacji, tak aby był to obiekt jak najbardziej przyjazny klientom. Zmierzając do rozwoju naszych stacji jako obiektów wielofunkcyjnych i uniwersalnych, planujemy dalsze wdrażanie kolejnych usług z zakresu e-commerce, mobilnych płatności oraz rozszerzania już funkcjonujących usług np. usługi kurierskie. Zamierzamy realizować nasze plany w sposób ewolucyjny adekwatnie do rozwoju rynku motoryzacyjnego i potrzeb klientów. 

Inwestujemy w optymalizację i modernizację sieci Łukasz Kalisz, Convenience Retail Manager w Shell Polska

K

lienci obecnie nie przyjeżdżają na stacje jedynie po paliwo. Ważna jest dla nich możliwość zrobienia zakupów, zjedzenia świeżego posiłku czy dłuższego odpoczynku podczas długiej trasy. Z tego względu nieustannie pracujemy

48

nad poszerzaniem naszej oferty pozapaliwowej oraz opracowaniem optymalnych formatów sklepów. Celem globalnym Shell jest, by do 2025 r. sprzedaż produktów i usług pozapaliwowych stanowiła połowę naszych dochodów ze sprzedaży. Również na polskim

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

rynku w tym zakresie mamy duży potencjał. W ostatnich latach głównie inwestujemy w optymalizację i modernizację sieci, w tym w rozwój części kawiarniano-gastronomicznej na stacjach. Obecnie mamy trzy główne formaty, które rozwijamy. Na stacjach w formacie „Standard” jest dostępna podstawowa oferta naszych produktów, gdzie można zakupić paliwo i podstawowe produkty, m.in.: kawę i przekąski na wynos. „On the move” jest zlokalizowany przy trasach międzymiastowych oraz na drogach wyjazdowych z miast. Kupimy tam więc kawę, ale

również będziemy mogli skorzystać z oferty gastronomicznej, zjeść ciepły obiad czy zupę. Format „Meeting point” to częste miejsce spotkań. Można tu napić się kawy nie tylko z papierowego kubka, ale również w porcelanowej filiżance oraz zakupić świeżo przygotowywane kanapki z indywidualnie dobranych produktów. Do 2020 roku chcemy wdrożyć nowe formaty na 80 proc. naszych stacji w Polsce. Stale nawiązujemy współpracę z markami detalicznymi, by oferować szeroki, dopasowany do potrzeb naszych klientów wybór produktów po- zapaliwowych, świadcząc jednocześnie przydatne, efektywne i inteligentne usługi ułatwiające im życie. Naszym kluczowym partnerem jest Costa Coffee, znajdująca się obecnie na

około 180 stacjach. Asortyment wzbogacamy również tzw. clipinami, czyli całościowymi ofertami przygotowywanymi przez naszych partnerów biznesowych. Przykładem takiej współpracy może być regał Faktoria Win czy też oferta piw rzemieślniczych. Prowadzimy również program DHL Parcel Shop, który zapewnia możliwość odbioru przesyłek w dogodnym dla klienta momencie. Od czerwca 2017 na wybranych stacjach Shell w całej Polsce testowaliśmy nowy koncept kawiarniany Starbucks „on the go”. Zdajemy sobie sprawę z rosnącej popularności świeżych i zdrowych produktów. Jako pierwsza sieć stacji paliw w Polsce wprowadziliśmy zdrowe przekąski Foods by Ann. Na ponad 60 stacjach można się również napić świeżo wyciskanego soku z cytrusów, kupić jogurt czy sałatkę. Kładziemy duży nacisk na rozwój marek własnych. Nasz stale rozwijany brand gastronomiczny deli2go to bogata oferta śniadaniowa, ciepłe posiłki i przekąski. Marka została również poszerzona o koncept „Jesz co chcesz”, gdzie klient decyduje o smaku i składnikach swojej kanapki. Pomysł cieszy się dużym zainteresowaniem i w przyszłości będziemy go rozwijać. Usługi pozapaliwowe w Shell to również myjnie samochodowe, kompresory, odkurzacze, a także auto-kosmetyki, płyn do spryskiwaczy, AdBlue oraz oleje Shell Helix. W Shell kładziemy bardzo duży nacisk na rozwój i zaspokajanie pozapaliwowych potrzeb bywalców stacji. Kilka projektów jest w toku. Celem strategicznym dla Polski na najbliższe miesiące jest jednak przede wszystkim podniesienie jakości obsługi klienta i rozwój istniejących stacji. 


Raport

SKLEP I GASTRONOMIA – GŁOS RYNKU – DOSTAWCY

Nowości zapewnią naszym klientom elastyczność wyboru Mateusz Karzyński, Manager Zarządzający FPHU RODRO / Citrocasa

T

o już szósty rok naszej dystrybucji austriackiej marki Citrocasa w Polsce. Poprzedni rok umocnił nas na pozycji liderów rynku automatycznych wyciskarek w Polsce. Na ten sukces złożył się popyt wśród nie tylko stale przybywających nowych klientów, ale także wśród firm, które kilka lat temu zdecydowały się na konkurencyjne, tańsze i gorszej jakości produkty. Jednak jak uprzedzaliśmy, nie wytrzymują one próby czasu i ci klienci wracają do nas. Niezawodność „na lata”, łatwość i szybkość obsługi oraz higiena na najwyższym możliwym poziomie to od przeszło 10 lat wyznaczniki marki Citrocasa. Potwierdzają to nasi stali klienci, którzy od lat są z nami, jak: BP Polska, Circle K Polska, Amic Energy, Carrefour Polska, Jeronimo Martins Polska, Lagardere Travel Retail, Eurocash czy Intermarche. W zeszłym roku do grona naszych klientów dołączyły kolejne lokalizacje pod szyldami sieci Piotr i Paweł, Groszek, Lewiatan czy E. Leclerc, z czego jesteśmy bardzo dumni. Nowością w 2018 roku jest najnowszy model automatycznej wyciskarki o nazwie Fantastic Eco. Dlaczego Eco? Ponieważ wyciskarka ta pracuje nie dzięki elektryczności, ale dzięki… sile naszych mięśni! Model ten, wpisując się w najnowsze trendy, nie potrzebuje energii elektrycznej, obsługujemy go tradycyjną korbką. Pierwsze, entuzjastyczne opinie, zebrane na

50

styczniowych targach w Europie, potwierdzają, że to alternatywne i odważne podejście do rozwoju automatycznych wyciskarek spotka się z uznaniem także polskich klientów. Kolejnym ważnym wydarzeniem jest wprowadzenie na polski rynek zupełnie nowej marki. Friulco to włoski producent profesjonalnych sokowirówek komercyjnych oraz jednej z nielicznych na światowym rynku wyciskarki wolnoobrotowej przeznaczonej do zastosowań komercyjnych. Markę Friulco cechuje świetne wykonanie, najwyższej jakości materiały (ograniczenie ilości plastikowych elementów), najwyższa wydajność na rynku (potwierdzona wewnętrznymi testami) oraz produkcja w 100 proc. wykonana we Włoszech. Wkrótce, wraz z odświeżeniem naszej strony, zaprezentujemy wideo z testów. Oprócz zainteresowania klientów nowościami, spodziewamy się, że w sektorze stacji benzynowych nadal największą popularnością będzie cieszył się nasz bestseller, czyli model Citrocasa Fantastic F/ SB Advance – najbardziej udany model wyciskarki samoobsługowej dostępny na rynku. Z kolei dla stacji miejskich, które są mniejsze i gdzie spożycie, a tym samym produkcja świeżego soku pomarańczowego są niższe, dedykujemy naszą drugą najlepiej sprzedającą się pozycję, czyli model Citrocasa Revolution. Ten najmniejszy model jest w pełni automatyczną

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

wyciskarką, a zajmuje tylko tyle miejsca, ile potrzeba na „ręczną” wyciskarkę – ma tylko 24 cm szerokości. Wprowadzając nowości do naszej oferty chcemy zapewnić naszym klientom jak największą

elastyczność przy wyborze sprzętu „do wyciskania”, a tym samym zaoferować możliwość produkcji każdego rodzaju soku na urządzeniach najwyższej klasy, dopasowanych stricte do wymagań naszych Klientów. 

Rynek sklepów convenience powinien przygotować się na zmiany Piotr Turecki, Dyrektor Handlowy Grupa Amtra

S

tacja paliw to bardzo wymagający i złożony klient. Połączenie funkcjonalności punktu sprzedaży paliwa ze sprzedażą produktów niezbędnych w sytuacjach awaryjnych (linka holownicza, kanister, trójkąt ostrzegawczy, wycieraczka etc.) i tych, które podróż urozmaicą, jak zapach samochodowy czy płyta CD, oraz środków do pielęgnacji i utrzymania samochodu to nie wszystko. Stacja paliw to także, a może przede wszystkim, punkt gastronomiczny i sklep spożywczy. Ta ostatnia funkcja, poprzez zmiany w polskim prawie, wydaje się być najistotniejszą, jaka będzie decydować o sposobie rozwoju i zmianach. Chęć wygospodarowania miejsca na półkach dla produktów spożywczych, takich jak pieczywo czy wędliny, zmuszą właścicieli stacji paliw do reorganizacji nie tylko wyposażenia sklepu, ale także do jeszcze większej optymalizacji asortymentu. Nieuniknione wydaje się w takim wypadku postawienie na liderów w swoich kategoriach

w zakresie sprzedaży chemii samochodowej, jak: WD-40, Wunder-Baum, czy STP. To produkty gwarantujące wysoką rotację z półki oraz marżę, cieszące się niezmienną dobrą opinią wśród użytkowników. Drugim bardzo istotnym trendem, który zauważyliśmy w 2017 roku, jest zwiększona dbałość o układ wentylacji i klimatyzacji. Wzrost świadomości użytkowników w tym względzie spowodował gwałtowny wzrost zainteresowania produktami do dezynfekcji klimatyzacji, jej odświeżania i czyszczenia. CleanAir z linii Moje Auto to lider sprzedaży. Szeroka gama zapachów – w 2018 roku to już pięć wariantów zapachowych – i Pozwolenie Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych Produktów Leczniczych i Produktów Biobójczych nr 6619/16 potwierdzające skuteczność działania to, obok bardzo atrakcyjnej ceny, jego główne zalety. Rok 2017 upłynął w Grupie Amtra jako rok podsumowań, bowiem w tym roku firma obchodziła 25-lecie istnienia i działania na


www.gaspol.pl

Dostarczamy LPG do największych sieci paliwowych, indywidualnych stacji paliw, hipermarketów, lokalnych i ogólnokrajowych hurtowni paliw płynnych oraz zrzeszeń kupieckich.

Zyskujesz: • •

niezmiennie najwyższą jakość LPG każdorazowo poświadczoną świadectwem jakości GASPOLU transparentność cen zakupu LPG bazujących na niezależnych notowaniach krajowych lub zagranicznych

+48 800 190 190 •

stałość i terminowość dostaw paliwa w najwyższych standardach technicznych oraz w optymalnych formach obsługi klienta (telemetria, e-faktura, stałe harmonogramy dostaw bez konieczności składania zamówień)


Raport

SKLEP I GASTRONOMIA – GŁOS RYNKU – DOSTAWCY

rynku profesjonalnej chemii samochodowej i środków utrzymania czystości dla sektora HoReCa i firm sprzątających. Z jednej strony – jako producent własnych, polskich marek – m.in. Moje Auto, Clinex, MA Professional, z drugiej strony – jako generalny dystrybutor na Polskę marek – liderów rynkowych. Od ponad dwóch lat w strukturach Grupy Amtra funkcjonuje Five Star – spółka wprowadzająca na rynek – tj.

zlecająca produkcję akumulatorów samochodowych pod własną marką Five Star, a także ich dystrybucję, serwis, zbiórkę zużytych akumulatorów z przekazaniem do recyklingu. Rok 2018, w kontekście współpracy ze stacjami paliw, zapowiada się jako bardzo dynamiczny i interesujący. Cieszymy się, że bierzemy w tym udział jako dostawca wielu liderów kategorii motoryzacyjnych. 

Stale rozszerzamy działalność i dodajemy nowe propozycje Tomasz Gruszczyński, Costa Express Development Director

R

ynek stacji benzynowych w Polsce stale się rozwija i ewoluuje zarówno pod wpływem przepisów, jak i zachowań konsumentów dyktujących trendy zakupowe, poszukujących wygody oraz coraz częściej jakości premium. Liderzy rynku, dbając o rentowność stacji, bacznie obserwują zachowania klientów i dopasowują ofertę gastronomiczno-spożywczą do ich aktualnych potrzeb. W najbliższym czasie z pewnością będziemy mogli zaobserwować dalszy rozwój segmentu produktów premium na stacjach, na których coraz częściej możemy spotkać całe standy z tzw. zdrową żywnością. Spore zmiany zachodzą także w obszarze działalności sklepów przystacyjnych w formacie convenience, które bardzo szybko dostosowują się do oczekiwań konsumentów. Przykładem może być

52

oferowanie wyrobów piekarniczych wypiekanych na stacji benzynowej, dedykowane kąciki ze świeżą żywnością lub kraftowymi piwami, czy nowoczesne automaty z kawą, wyposażone w technologie ułatwiające zakup ulubionego napoju. Rozwój oferty wiąże się także ze zmianami legislacyjnymi i ustawą dotyczącą zakazu handlu w niedziele, stwarzającą okazję dla stacji, na których sprzedaż produktów innych niż paliwa, będzie dozwolona. Analizując dane dotyczące sprzedaży w sklepach w niedzielę, można założyć, że od połowy marca pewna część klientów będzie odwiedzać stacje benzynowe w celu zrobienia zakupów do domu. Zmiana ta stwarza także dużą szansę na wzrost zainteresowania sektorem maszyn vendingowych. Właściciele stacji, chcąc sprostać coraz wyższym oczekiwaniom

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

konsumentów chętnie inwestują w wysokiej jakości kawomaty Costa Express. Potwierdzają to ostatnie badania, które mówią, że klienci są skłonni, nie tylko do polecenia stacji z kawomatem Costa Express, ale także do nadłożenia drogi tylko po to, by skorzystać z usług stacji, na której znajduje się kawomat sieci. W ofercie maszyn Costa Express dostępne są praktycznie wszystkie kawy, które klienci znają z kawiarni. Najchętniej sięgają po napoje na bazie mleka, takie jak Caffe Latte czy Cappuccino. Nasza firma dba o to, aby systematycznie dodawać nowe propozycje, m.in. kawy z dodatkiem syropów smaków czy gorącą czekoladę. W związku ze wzmożoną aktywnością konsumentów na stacjach paliw spodziewamy się, że stacje benzynowe, które jeszcze nie posiadają automatów z kawą w swojej ofercie zaczną się nimi jeszcze poważniej interesować. Tym bardziej, że jest to duża oszczędność czasu i kosztów dla właścicieli stacji, oraz miły dodatek dla klientów, którzy na stacji mogą napić się

kawy kubek w kubek znanej z sieci kawiarni Costa Coffee. A dla sieci Costa Express kluczowe jest budowanie długofalowych relacji z partnerami, którzy cenią sobie wysoką jakość obsługi i oferowanych przez naszą sieć produktów. To właśnie takie wyróżniki jak nowoczesny design i innowacyjne rozwiązania plasują Costa Express w czołówce dostawców maszyn vendingowych z kawą w Polsce. Rok 2017 zakończyliśmy z ponad 300 automatami w kraju. Costa Express stale rozszerza działalność, dlatego kawomaty można spotkać zarówno na stacjach benzynowych, w biurowcach, a także w sklepach. Z początkiem roku Costa Express we współpracy z siecią sklepów Piotr i Paweł rozpoczęła pilotażowy program, ustawiając kawomaty w wybranych sklepach sieci, dając klientom możliwość zakupów z kubkiem ulubionej kawy w ręku. Obecnie maszyny można znaleźć w siedmiu placówkach w Warszawie, Poznaniu i Łodzi. 

Segment akcesoriów samochodowych znowu na topie Damian Szczędzina, Prezes Zarządu AV Dystrybucja

AV

Dystrybucja jako jeden z liderów rynku zaopatrzenia sklepów przy stacjach paliw stawia jednocześnie na innowacje i tradycję. Od 1996 roku stale poszerzamy dostarczany asortyment, zgodnie z nasza dewizą: „Postaw Na Tradycję i Doświadczenie – dostarczamy Wam wszystko od 1996 roku”. Obecna sytuacja na rynku dostaw dla stacji paliw wymaga wysokiego poziomu obsługi klienta zarówno pod względem serwisu, jak i rozwoju innowacyjnych systemów sprzedaży. Z tego właśnie powodu zdecydowaliśmy się uruchomić Nowy Ekonomiczny Program Partnerski 2018 – AV NEPP 2018 przeznaczony dla stacji paliw.

Obserwując zmieniające się trendy na rynku trzeba koniecznie wspomnieć o nieco zapomnianym segmencie rynku jakim jest segment akcesoriów samochodowych. Od jakiegoś czasu jednak zaobserwować można ponowne zainteresowanie rynku tymi produktami. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów rozszerzyliśmy ofertę przy wsparciu firmy Amtra o akcesoria samochodowe z li- nii Virage składającej się z najlepszej jakości wyrobów importowanych i krajowych. Należy również zaznaczyć stale zwiększającą się sprzedaży w grupie towarów Premium dobrym przykładem jest Sonax w linii Xtreme firmy Parys. Klienci coraz częściej kupują


Paliwa BP z technologią

Skontaktuj się z nami: tel.: 12 619 14 82, 12 619 14 78, e-mail: bp.partnerzy@bp.com.


Raport

SKLEP I GASTRONOMIA – GŁOS RYNKU – DOSTAWCY

tego rodzaju chemię, nie zadowalając się już tylko artykułami z podstawowych linii produktowych. Sonax Xtreme to kosmetyki samochodowe służące poprawianiu wizerunku pojazdów – profesjonalnej jakokości woski polimerowe, powłoki ceramiczne oraz detailery. Dostrzegamy potrzeby naszych klientów związane z intensywnie rozwijającym się rynkiem smartfonów. Poszerzamy w naszą ofertę w tym segmencie współpracując z naszymi dostawcami Naztech i PhoneDecor – uwzględniając np. nowy standard USB-C. Wspólnie z firmą Eko Higiena z siedzibą w Sierosławiu wprowadzamy do oferty kompleksowe rozwiązania dla stacji w zakresie systemów higienicznych marek Kimberly-Clark oraz Tork. Zapewniamy indywidualne projekty systemów higienicznych z umowami użyczenia i profesjonalnym montażem dozowników wraz ze szkoleniami pracowników. Kompleksowe rozwiązania systemów higienicznych generują

znaczne oszczędności oraz poprawiają wizerunek stacji. Wypracowana pozycja na rynku i doświadczenie budowane od 1996 roku pozwoliło nam na osiągnięcie sukcesu w postaci znacznego wzrostu liczby obsługiwanych klientów z rynku stacji paliw w 2017 roku. W 2018 roku planujemy istotne zwiększenie ilości umów z odbiorcami oraz liczby i zakresu obsługiwanych kontraktów. Prognozy dla rynku dostaw dla stacji paliw na lata 2018-2020 są bardzo dobre Stopniowe wprowadzanie zakazu handlu w niedziele i święta zdecydowanie wpłynie na zwiększenie sprzedaży w sklepach przy stacjach paliw oraz spowoduje poszerzenie oferowanego asortymentu i zmiany w strukturze sprzedaży poszczególnych grup asortymentowych. AV Dystrybucja jako priorytet stawia na profesjonalny serwis i wysoki poziom obsługi klienta – nasza infolinia jest czynna 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu. 

Naszą przewagą konkurencyjną jest technologia Tomasz Kubiak, Commercial Manager, Central and East Europe Bravilor Polska Poranki, długie popołudnia, wieczory, przerwy w podróży łączą się z aromatem świeżo palonej kawy. Poza mistycyzmem aromatu, koloru, smaku jest to bardzo ważna gałąź biznesowa zarówno w sektorze szeroko pojętego rynku HoReCa,

54

cukierni i oczywiście stacji benzynowych, biur, kantyn produkcyjnych bądź każdych innych miejsc, gdzie my wszyscy szukamy chwili odpoczynku, przerwy, która pomoże nam stawić czoła codziennym wyzwaniom i uporządkować myśli.

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

Sektor rynku kawy jest połączeniem biznesowej kalkulacji z doznaniami, jakie nasze zmysły zostają zaspokojone przez zapach, smak, dotyk przyjemnie ciepłych filiżanek kończąc na podziwianiu wspaniałych cappuccino café art. To wszystko jest możliwe dzięki szerokiemu dostępowi do maszyn, które pomagają przygotować ulubione napoje na bardzo wiele sposobów. Urządzenia do parzenia kawy wymagają od producentów ekspresów połączenia mechaniki precyzyjnej, zaawansowanej elektroniki, nowoczesnych materiałów oraz coraz częściej przyjaznego użytkownikowi interfejsu. Każde urządzenie musi być zdolne nie tylko do zachowania określonych parametrów parzenia kawy, ale do długiej bezawaryjnej pracy, która wpływa na zwrot i zysk z inwestycji. Bardzo ważnym jest również wsparcie producenta w zakresie szkoleń z obsługi i eksploatacji ekspresów. Każdy pracownik, w branżach gdzie serwuje się kawę, wie jak ważne jest utrzymanie maszyny w czystości i takie projektowanie rozwiązań, by sam proces czyszczenia był jak najbardziej zautomatyzowany. Tutaj właśnie zaczyna się kalkulacja biznesowa, która łączy w sobie koszty urządzeń, koszty kawy, niezawodność pracy ekspresu, ale co najważniejsze powtarzalność smaku w każdej filiżance. Ekspresy do kawy są poddawane wielu testom, ale najlepszym testem jest czas i zadowolenie klientów, które weryfikuje dane urządzenia i pokazuje liderów rynku. Poza ceną zakupu oraz technologią jednym z ważniejszych elementów jest koszt serwisu, części zamiennych oraz łatwość naprawy. Tutaj

właśnie zaczyna się wielka przewaga konkurencyjna produktów Bravilor Bonamat. Historia firmy zaczęła się ponad 70 lat temu, kiedy to zmęczona Europa po II Wojnie Światowej budziła się gospodarczo do wkroczenia w nowy etap rozwoju. Nasze urządzenia projektowane i produkowane w Holandii od samego początku były skierowane do profesjonalnego klienta i tak też zostało do dnia dzisiejszego. Jako firma rodzinna, która zatrudnia w obecnych czasach ponad 400 osób, została wierna swoim korzeniom i przekonaniom. Jako jedyny producent mamy w ofercie zaprojektowane od podstaw i produkowane w naszej fabryce urządzenia, które zapewniają parzenie kawy na każdy znany sposób zapewniający naszym partnerom biznesowym możliwość wybrania technologii pasującej do gustów klientów w każdym zakątku świata. Potwierdza to nasz obecność od dalekiego wschodu przez wszystkie kraje Europy Centralnej, Afryki, obu Ameryk i Australii. W każdym zakątku świata urządzenia Bravilor Bonamat spełniają oczekiwania naszych partnerów i zaskakują doznaniami smakowymi każdego z klientów. Trendy metod parzenia zależą nie tylko od rynku w ujęciu geograficznym, ale w dużej mierze od potrzeb klientów profesjonalnych, którzy muszą zapewnić jakość produktu w zależności od potrzeb klienta końcowego. Nasze urządzenia Esprecious i Sego zapewniają serwowanie espresso z miękką, lekką pianką świeżego mleka, jak również z mleka instant. Nasze małe urządzenia przelewowe z podłączeniem na wodę lub z wbudowanym


SKLEP I GASTRONOMIA – GŁOS RYNKU – DOSTAWCY

pojemnikiem na wodę pomagają zachować najwyższą jakość kawy przelewowej na śniadaniu w małych/ średnich obiektach, nasze profesjonalne urządzenia przelewowe serii B są w stanie sprostać największym potrzebom dużych obiektów. Szeroki wachlarz technologii parzenia kawy instant zapewnia szybkość podania napojów z zachowaniem najwyższej jakości. Dopełnieniem jest szeroka oferta warników do wody, mleka i czekolady.

To wszystko pozwala nam na spełnienie wszelkich potrzeb i oczekiwań klientów, a w wielu przypadkach zaproponowanie naszym partnerom rozwiązań, które jakościowo dadzą im przewagę konkurencyjną i pozwolą z powodzeniem zdobywać pozycję lidera rynku. Jesteśmy dumni mogąc polecać nasze produkty i usługi z przekonaniem o jakości i misji, jaką realizujemy. 

Trendy w zakupie sosów przez gastronomię na stacjach paliw Piotr Kubiczek, Dyrektor Handlowy Fanex Zauważamy, że liczba i rodzaj konceptów gastronomicznych przy stacjach paliwowych stale rośnie. Koncepty te poszerzają także systematycznie swoją ofertę. Dziś na stacjach paliw możemy zakupić nie tylko hot dogi czy zapiekanki – wybór jest znaczenie większy. Z tej racji popyt na sosy i inne dodatki spożywcze ze strony branży charakteryzuje się dynamicznym wzrostem. Analizując nasze wyniki sprzedażowe dla gastronomii przystacyjnej, widzimy także zmieniające się nieco preferencje polskich klientów, którzy zaczynają zwracać uwagę na coraz więcej aspektów. W ciągu ostatnich kilku lat pojawiło się na polskim rynku wiele nowości w kategorii sosów, nie mniej jednak w dalszym ciągu zdają się one być cały czas niszowe. Gastronomia przystacyjna najczęściej sięga po ketchup nr VII (nasz produkt premium), sos czosnkowy

oraz remouladę, ale coraz większe zainteresowanie budzą także smaki typu: amerykański, BBQ czy meksykański. O ile jeszce kilka lat temu klienci byli zainteresowani wyłącznie sosami majonezowymi, to obecnie Polacy oczekują sosów o lekkiej konsystencji i produktów klasy premium, z możliwie najmniejszą ilością konserwantów i z tzw. czystą etykietą. Cena nie jest już tak istotna jak jeszcze parę lat temu i nie stanowi głównego kryterium wyboru. Polacy zarabiają coraz więcej, a ich wiedza konsumencka jest coraz szersza. Dlatego branża chcąc sprostać ich wymaganiom, poszukuje coraz częściej produktów jednocześnie zdrowych, ale i trwałych. Czyli naturalnie zakonserwowanych lub z minimalną i kontrolowaną ilością konserwantów, gwarantującą odpowiednie

bezpieczeństwo po otwarciu i w trakcie używania, które może potrwać wtedy kilka dni lub dłużej. Bardzo możliwe, że już niebawem na stacjach będą dostępne wegańskie wersje sosów Fanex. Duże znaczenie dla gastronomii ma już nie tylko skład czy smak sosów. Coraz bardziej liczy się także wygląd samego produktu oraz jego łatwość dozowania. Polscy klienci branży HoReCa poszukują sosów wyróżniających się interesującym smakiem i chętniej skłonni są do wypróbowywania nowych receptur, ale coraz częściej bardzo ważnym kryterium wyboru staje się także ciekawa struktura – tak, aby finalna prezentacja produktu „na talerzu” była atrakcyjna wizualnie dla klienta końcowego punktu gastronomicznego.

Raport

Widzimy także trend polegający na coraz większej popularności marek własnych w gastronomii na stacjach paliw. Ich dość częste wprowadzanie przez branżę jest wynikiem naturalnego i elastycznego dostosowywania się do światowych trendów handlowo-marketingowych, jak i do zmian gustów i przyzwyczajeń konsumentów. Nasze najlepszej jakości sosy oferowane w dużych tubach są wręcz stworzone do tego, aby budować na ich podstawie spożywczą markę własną. Stacje benzynowe po wprowadzeniu naszych sosów (w formie marek własnych), pozytywnie oceniają ich wartość sprzedaży. Odbieramy sygnały, że klienci bardzo chętnie sięgają po te produkty, a nawet wracają na stację m.in. po to, aby ponownie się w nie zaopatrzyć. 

REKLAMA

WYDANIE SPECJALNE Stacja Benzynowa

55


Raport

TECHNIKA I WYPOSAŻENIE – GŁOS RYNKU

Kierunek rozwoju sieci Moya Moya jest najszybciej rozwijającą się siecią stacji paliw w Polsce: w ubiegłym roku otworzyła ponad 30 placówek, z czego jedną trzecią stanowiły stacje własne, które wyznaczają kierunek rozwoju sieci w niebieskich barwach. Jednocześnie powiększanie ich liczby stanowi jedno z największych wyzwań, przed jakimi staje firma Anwim, właściciel sieci Moya. Jak można podsumować ubiegły rok w kontekście rozwoju sieci? Filip Puchalski, Dyrektor ds. Operacyjnych Moya: To był dla nas bardzo intensywny rok. Począwszy od wysiłku włożonego w poszukiwanie nieruchomości pod kolejne inwestycje, poprzez wprowadzenie nowej wizualizacji i nieustającej pracy nad podnoszeniem standardów sieci. W ciągu ostatnich 12 miesięcy uruchomiliśmy 34 obiekty – najwięcej ze wszystkich sieci stacji paliw w Polsce. Agata Stanicka, Zastępca Dyrektora ds. Operacyjnych Moya: Sporo uwagi poświęciliśmy temu, jak powinna wyglądać i co powinna oferować nowoczesna stacji – odpowiadająca na potrzeby współczesnych klientów. Nawiązaliśmy współpracę z renomowanym studiem Kaniewski Design, wyspecjalizowanym m.in. w projektach z obszaru wzornictwa przemysłowego.

Ile stacji własnych w barwach Moya zostało otwartych w zeszłym roku? F.P.: W 2017 otworzyliśmy 13 stacji własnych, w tym dwie automatyczne i jedną hybrydową – całkowicie nowy format, łączący zalety stacji z pełną obsługą i ofertą pozapaliwową z szybkością i wygodą, jaką zapewniają stacje

56

w pełni automatyczne, dedykowane klientowi flotowemu. Większość nowych stacji to placówki miejskie. A.S.: Przede wszystkim otworzyliśmy pierwszą stację własną w Warszawie, przy ul. Ordona. Mocno zaznaczyliśmy swoją obecność na Śląsku, otwierając stacje w Siemianowicach Śląskich (dwie), w Sosnowcu, Świerklanach i w samych Katowicach. Oprócz tego także w Białymstoku, Żyrardowie, i Szczecinie – wspomnianą wcześniej stację hybrydową oraz w Zatorze, po sąsiedzku z największym centrum rozrywki w Polsce. Dodatkowo, każda z tych stacji reprezentuje nowy standard, z którego jesteśmy w pełni zadowoleni, bo wiemy, że są one odpowiedzią na stale rosnące oczekiwania klientów.

Czym szczególnie wyróżniają się nowe placówki, czego dotyczą wspomniane nowości? A.S.: Największą zmianą i tym, co odróżnia nowobudowane stacje jest wizualizacja, która miała swój debiut na warszawskiej Woli. Pracowaliśmy nad nią długo, w efekcie czego stała się wzorem dla kolejnych placówek. Projekt ten ma wszystko, czego potrzebują współcześni kierowcy: stacja jest przestronna i ergonomiczna, wyjątkowo przyjazna dzieciom, posiada dobrze wyposażony

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

sklep convenience, wydzieloną strefę restauracyjną i rozbudowany koncept gastronomiczny. Na pozostałych stacjach dobieramy poszczególne elementy wizualizacji, oferty i wyposażenia zależnie od typu, lokalizacji i innych uwarunkowań. Zawsze dbamy o to, by w pełni zachowany został charakter naszej nowej wizualizacji – ciepły, przyjazny i zachęcający. Uzyskujemy to poprzez użycie charakterystycznych materiałów, motywów i oczywiście kolorów. F.P.: Na całość takiego efektu składają się dwa elementy: przede wszystkim wzbudzenie zaufania wśród kierowców, którzy markę Moya widzą po raz pierwszy – to osiągamy poprzez spójność wszystkich elementów, schludność i odpowiednie oświetlenie. Drugą rzeczą, na której nam zależy jest dostarczenie przyjemności z przebywania w obiekcie, który wedle naszej filozofii nie musi być tylko niewysublimowaną przestrzenią użytkową. Poczucie estetyki kreuje się w nas od najmłodszych lat i nie widzę powodu, aby jednym z miejsc, których forma może być czymś więcej niż tylko prostą bryłą, nie była stacja paliw.

Czy to właśnie nowa wizualizacja wpłynęła na zmiany w koncepcie gastronomicznym Caffe Moya? F.P.: Dokładnie, odświeżyliśmy również nasz koncept gastronomiczny Caffe Moya oraz wprowadziliśmy jego rozszerzoną wersję – Pizza & Caffe Moya. Oba formaty są w pełni zgodne z nowymi wytycznymi. Koncept ten oferuje – oprócz tradycyjnych przekąsek – także ulubione danie większości Polaków, czyli pizzę i to w dodatku dostępną

przez całą dobę. Z sukcesem wdrożyliśmy Pizza & Caffe Moya w Warszawie, a także na stacji w Zatorze. A.S.: Ze względu na charakterystyczne położenia tych dwóch stacji, oraz ich rozszerzoną ofertę gastronomiczną, zdecydowaliśmy się na dodatkowe zaakcentowanie ich prorodzinengo charakteru – wygospodarowanie miejsca na kąciki zabaw, a latem udostępnienie tarasu z zielenią na zewnątrz. Toalety są oczywiście wyposażone w przewijaki. Wiemy, że obecnie stacje są postrzegane nie tylko w kategorii miejsca pierwszej potrzeby, ale też, jako punkt spotkań czy relaksu i odpoczynku. To wszystko akcentują nasze nowe aranżacje.

Czy w związku z tym można też zaobserwować zmiany w asortymencie? A.S.: Zdecydowanie tak. Oprócz oferty gastronomicznej do spożycia na miejscu, bardzo istotne jest rozszerzanie koszyka produktów o towary na potrzeby bieżące, w tym dania gotowe do zabrania do domu i inne podstawowe artykuły spożywcze czy przemysłowe. Jednak oczekiwania klientów, co do oferty są zależne od lokalizacji stacji – czy działa w pobliżu innych obiektów handlowo-usługowych, czy nie. Asortyment danej placówki dostosowujemy więc właśnie do tego.

Jakie znaczenie ma posiadanie własnych stacji? F.P.: Posiadanie własnych placówek, inwestowanie w ich liczbę i rozwój przede wszystkim uwiarygadnia nas w oczach partnerów. Pokazujemy w ten sposób, że równie mocno jak


Raport

TECHNIKA I WYPOSAŻENIE – GŁOS RYNKU

oni wierzymy w ten biznes i jesteśmy gotowi wyłożyć na to własny kapitał. Działy Nieruchomości i Budowy, powołane specjalnie w tym celu, są teraz jednymi z najbardziej dynamicznie rozwijających się w firmie. A.S.: Z drugiej strony, więcej stacji własnych to dla nas większe pole doświadczeń, nauki i testowania nowych rozwiązań, które potem możemy śmiało proponować partnerom. Dotyczy to zarówno doboru asortymentu, jak i wykorzystywanych mechanizmów sprzedażowych.

Jakie są plany związane z rozwojem sieci własnych placówek? F.P.: Cel jaki postawiła sobie Spółka Anwim kilka lat temu jest bardzo ambitny – 50 stacji własnych do końca 2019 roku. By zrealizować ten plan, nie możemy zwalniać tempa, zwłaszcza że chcemy być coraz bardziej rozpoznawalni w większych miastach. Rok 2017 był o tyle

przełomowy, że podjęto pewne decyzje administracyjne, na które również powinniśmy reagować. Odwołuję się bezpośrednio do zakazu handlu w niedzielę. Sporą szansę dla siebie upatrujemy w tym, że we wspomnianym dniu tygodnia staniemy się głównym miejscem aprowizacji.

Co stanowi obecnie największe wyzwanie w tym zakresie? F.P.: Dużo wysiłku wkładamy teraz w poszukiwania nowych nieruchomości, czy to w postaci funkcjonujących już stacji, czy działek pod ich zabudowę. Zależy nam jednak na jak najlepszych, głównie miejskich, lokalizacjach, które będą w stanie jak najszybciej przynieść zwrot z poniesionych inwestycji. A.S.: Nie zapominamy jednocześnie o tym, że wciąż powinniśmy pracować nad rozpoznawalnością marki, w czym bezsprzecznie pomogą lokalizacje w dużych skupiskach miejskich. 

Pomagamy stacjom w podnoszeniu ich konkurencyjności Adam Szarwiło, Krajowy Kierownik Sprzedaży Green Steam Polska

G

reen Steam systematycznie wprowadza innowacyjne rozwiązania związane z technologią parową. Dużym sukcesem w ostatnim roku cieszył się nasz najnowszy produkt w rynku samoobsługowym Self Service Combo łączący w sobie dwie funkcje zwykłego odkurzacza oraz prania tapicerki. Obecnie na rynku w Polsce jest już dostępnych ponad 20 punktów z możliwością samodzielnego prania tapicerki.

58

Rynek systematycznie się rozwija choćby poprzez zwiększanie ilości usług dostępnych na stacjach paliw. Ów postęp wynika z wielu czynników, ale szczególnie na dwa z nich zwróciłbym uwagę. Po pierwsze zwiększenie dostępności usług zwiększa obrót, po drugie dziś każdy właściciel stacji szuka sposobów na zwiększenie atrakcyjności wśród konkurencji rynkowej. Dlatego zarządzający stacjami paliw szukają i będą szukać

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

innowacyjności, które go wyróżnią na tle innych. Dobrym przykładem tego rozwiązania są nasze urządzenia do parowego prania tapicerek i dywanów, bo przecież trudno sobie wyobrazić sytuację, w której klient przyjedzie tylko wyprać siedziska, a tankować czy

też kupić kawę albo umyć auto pojedzie w inne miejsce. W tej sytuacji obserwujemy efekt synergii, gdzie innowacyjne urządzenie, jakim jest Self Service, do prania tapicerki zwiększa obrót generowany z pozostałych usług dostępnych na stacji paliw. 

Właściciele stacji będą chcieli optymalizować ilość odpadów Tomasz Ziarek, Dyrektor ds. Handlowych Mil-tek Jak oceniają Państwo aktualną sytuację na rynku dostawców dla branży stacji paliw? W związku z nową ustawą dotyczącą wolnych niedziel, w najbliższym czasie zauważymy wzmożony handel na stacjach paliw, czego głównym beneficjentem będą oczywiście dostawcy art. spożywczych, chemicznych etc. i rzecz jasna stacje, które taki asortyment oferują. Zaobserwujemy większe ilości odpadów opakowaniowych, w których dostarczane są produkty a tym samym większe zainteresowanie właścicieli stacji paliw sposobem optymalizowania ich objętości. Firma Mil-tek świadcząca już usługi z zakresu optymalizowania wywozu i skupu surowców wtórnych oraz minimalizowania odpadów komunalnych ma wieloletnie doświadczenie w tym sektorze przemysłu.

Jakie trendy na rynku dostawców Państwo obserwują? Właściciele stacji coraz częściej chcą być postrzegani przez konsumentów jako firmy dbające o środowisko. Wstawianie oznakowanych pojemników na odpady oraz minimalizowanie surowców przy użyciu pras do odpadów jest

jednym z działań, jakie podejmują świadome stacje.

Czy liczba i zakres kontraktów, umów z odbiorcami z rynku spełnia Państwa oczekiwania? Dotychczasowe doświadczenia firmy Mil-tek w sektorze stacji paliw są bardzo zadowalające.

Jakimi osiągnięciami z ostatnich miesięcy mogą się Państwo pochwalić? Firma Mil-tek jest generalnym dostawcą rozwiązań recyklingowych dla sieci stacji Circle K. Kompaktory Mil-tek pracują również na stacjach Orlen, BP, Lotos, Aral, Shell…

Jakie są Państwa prognozy dotyczące współpracy z branżą stacji paliw na 2018 rok? Zmiany w prawie dotyczącym handlu w niedziele sprawiają, iż stacje zamienią się w małe i średnie markety. Niektóre z nich połączą siły z istniejącymi sieciami delikatesów. Sprzedaż FMCG wrośnie znacząco w tym sektorze, a tym samym ilości odpadów opakowaniowych. W 2018 roku firma Mil-tek przygotowana jest na wstawienie około 1000 sztuk pras do surowca wtórnego oraz kompaktorów do odpadów komunalnych. 


ZLIKWIDUJ PROBLEM Kompleksowa obsługa serwisowa oraz nowoczesne, polskie systemy automatyki Adam Koźbiał, Partner i Dyrektor Zarządzający w firmie Petroster-Serwis specjalizującej się w automatyce, produkcji systemów Tank Ranger oraz kompleksowym serwisie obiektów naftowych

O

becnie branża paliw niesie dla wszystkich uczestników rynku ciągłe zmiany. Aktualizacji uległy praktycznie wszystkie akty prawne regulujące działania tego sektora gospodarki. W ślad za tym ewoluują potrzeby klientów. Obecnie popyt na różnego rodzaju usługi i produkty – zarówno poza paliwowe, jak i te dotyczące infrastruktury technicznej – rośnie. Z danych statystycznych płynących z POPIHN i z PIPP można wywnioskować, że pakiet przewozowy oraz kolejne pakiety energetycznie pozwoliły zwiększyć sprzedaż paliw, a co za tym idzie zapotrzebowanie na pomoc w obsłudze tego biznesu jest coraz większe. Dziś już nie wystarczy umieć podłączyć urządzenia i uruchomić stację. Klienci szukają wartości dodanej, która pozwoli im skorzystać z ożywienia branży i skupić się na swoim biznesie. Z dumą możemy powiedzieć, że w 2017 roku sprostaliśmy zadaniu i nasi klienci skorzystali nie tylko z usług napraw dystrybutorów, przeglądów czy serwisu urządzeń, ale także z pomocy prawnej i organizacyjnej. Pomagaliśmy, uzupełnialiśmy dokumenty, zaświadczaliśmy – jednym słowem zapewniliśmy kompetentną obsługę serwisową na każdym etapie działania stacji paliw. To coś, czego szukają klienci i co my, dzięki zespołowi specjalistów, jako jedni z niewielu w Polsce możemy zaoferować. Kiedy Urząd Regulacji Energetyki wzywał obiekty

paliwowe do przedstawienia kompletnej dokumentacji dotyczącej infrastruktury, Petroster-Serwis przejął w całości te obowiązki pozwalając właścicielom prowadzić swój biznes. Od strony produktowej również notujemy zmiany w podejściu klientów. W 2017 roku nasze rozwiązania z zakresu pomiaru ilości paliwa w zbiornikach (system Tank Ranger) wybrały spółki z pierwszej dwudziestki największych firm paliwowych w Polsce. Szukali pewnej firmy, która zagwarantuje wieloletnie wsparcie techniczne i wdrożeniowe, a także zapewni ciągły rozwój produktu. Zostawiamy za sobą pogląd, że zagraniczne od lat wybierane urządzenia są lepsze, szukamy bezpieczeństwa we współpracy z uznanym, lokalnym partnerem oferującym znaną, polską markę. To cieszy. Pewnym jest, że przyszłość niesie jeszcze więcej zmian: pomiary skuteczności VRS zgodnie z normą PN-EN 16321-2, automatyka BHP, systemy bezobsługowego tankowania, Internet Rzeczy (IoT), punkty ładowania pojazdów elektrycznych – to wszystko już teraz staje się rzeczywistością. Jako firma kompleksowo obsługująca infrastrukturę paliwową zarówno stacji paliw jak i baz paliw, hurtowni czy rafinerii, wiemy co jest najważniejsze. Wspieramy naszych klientów w realizacji planów. Wszystkie wymienione trendy znamy i w nadchodzącym czasie zaprezentujemy ciekawe nowości. Jedno jest pewne – z nami niezależnie od przyszłych wydarzeń, klienci są bezpieczni. 

CHCESZ UNIKNĄĆ STRAT? ZAOSZCZĘDZIĆ? CHCESZ WIĘCEJ ZA MNIEJ?

-

SPRASUJ ODPADY TO NAPRAWDĘ SIĘ OPŁACA Odpady są problemem każdej stacji benzynowej. Wywożenie dużych gabarytowo odpadów wiąże się z dużymi kosztami i dodatkową pracą. Stosując specjalne prasy pneumatyczne do odpadów można je znacznie obniżyć. Zajmują niewiele miejsca, a pozwolą na oszczędność: pieniędzy, czasu i miejsca. 80% MNIEJ ODPADÓW Unikatowa metoda, polegająca na stałym prasowaniu przy wykorzystaniu sprężonego powietrza, pozwala na zmniejszenie objętości odpadów nawet o 80%. Z drugiej strony, dzięki bliskiej współpracy z liderami rynku przetwarzania odpadów, Mil-tek pomaga w uzyskaniu najwyższych cen na sprasowane odpady, a więc rośnie przychód z tytułu ich sprzedaży. Jesteśmy jedynym na rynku producentem pras i kompaktorów ze stali nierdzewnej, co jest ważne w warunkach panujących na stacji benzynowej. LICZBY, LICZBY, LICZBY Zastosowane w prasach kompresory, mały i średni, mają silniki o mocy 0,75 kW, 220 V, 50 Hz i cechują się niskim zużyciem energii. Pneumatyczne urządzenia pozbawione są układów mechanicznych i elektrycznych, co pozwala na wieloletnią eksploatację przy minimalnym serwisie. Zastosowanie prasy X-Press w zakładach mleczarskich zredukuje objętość odpadów nawet o 90%. Prasy firmy Mil-tek spełniają wszystkie unijne normy (atesty CE&GS). Mil-tek Polska Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 75C lok 3.22 04-175 Warszawa tel. 22 666 96 86, tel. kom. 693 365 053 e-mail: tz@miltek.pl

www.miltek.pl Jeżeli jesteśmy w stanie otworzyć klapę zwykłego śmietnika i wrzucić do niego odpad, to obsługa pras Mil-tek nie powinna stwarzać problemu


Raport

NOWOŚCI PRODUKTOWE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

Citrocasa Revolution Najmniejsza w pełni profesjonalna automatyczna wyciskarka do całych cytrusów na rynku! Zajmuje tylko 24 cm szerokości, czyli dokładnie tyle, ile ręczna lub półautomatyczna wyciskarka. Idealna dla miejskich stacji benzynowych, gdzie każdy centymetr przestrzeni blatu jest na wagę złota. Wszystkie sprawdzone i opatentowane rozwiązania z „dużych” wyciskarek zostały zastosowane także i w modelu Revolution, dzięki czemu model ten może pochwalić się niezwykle prostą obsługą i wysokim poziomem higieny. Specyfikacja: • Zawór/ kurek uruchamiający proces wyciskania owoców po jego naciśnięciu – precyzja nalewania. • Duża szybkość wyciskania (1 litr soku lub 15 owoców/ 1 minutę). • Automatyczny STOP po zapełnieniu kosza obierkami, z jednoczesnym sygnałem dźwięko-wym (wpływa na operacyjność, brak możliwości przepełnienia kosza). • Podajnik owoców mieszczący ok. 7 owoców – 400 ml. • APA – Automatic Press Adjustment – system automatycznego dopasowania siły docisku w zależności od grubości skórki – maksymalna wydajność. • 2 Zone Technology – Szybkie, łatwe i higieniczne mycie dzięki systemowi podwójnej ścianki oraz krzyża. Strefa wyciskania jest całkowicie oddzielona od strefy silnikowej. • Zajmuje ekstremalnie mało miejsca (24 cm szerokości, 51 cm głębokości). • Wielofunkcyjny wyświetlacz: 5 języków, licznik wyciśniętych owoców. • Sok – czysty i pozbawiony substancji pochodzących ze skórki dzięki oryginalnemu systemowi dynamicznego cięcia owoców – SCS Soft Cutting System. 

NOWOŚĆ, Sweet potato – Frytki z batatów! Sweet potato, to nowoczesny, modny produkt i propozycja dla restauracji, które poszukują wyróżnienia i podążają za trendami. Te długie frytki nie tylko świetnie wyglądają, ale pozwalają też zrobić wrażenie na konsumencie przez maksymalne wypełnienie talerza. Cięte z batatów więc słodkie, a dzięki specjalnej panierce bardzo chrupiące i dłużej utrzymujące ciepło. A to wszystko gotowe już w niecałe 2 minuty! Prawdziwie słodka rewolucja w menu obiadowym. 

60

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

CleanAir Moje Auto Produkty do czyszczenia klimatyzacji i nawiewów CleanAir Moje Auto – to skuteczny preparat odświeżający i oczyszczający nawiewy oraz system wentylacji w pojazdach. Usuwa nieprzyjemne zapachy spowodowane zaleganiem zanieczyszczeń i wilgocią zapewniając świeży zapach we wnętrzu samochodu. Nowa seria CleanAir Moje Auto to nie tylko ożywiona szata graficzna, ale przede wszystkim nowa formulacja i oryginalne kompozycje zapachowe, które zostały stworzone dla wszystkich użytkowników samochodów, nawet dla tych najbardziej wymagających. Wszystkie produkty CleanAir otrzymały pozwolenie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Biobójczych. W 2018 roku do trzech już dostępnych, oryginalnych zapachów: Black, Arctic i Świeży dołączają dwa kolejne – New Car i Wanilia. Pozwolenie Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych Produktów Leczniczych i Produktów Biobójczych nr 6619/16. 

Filtry wody bieżącej – Brita Purity C Kawa jest nieodłącznym elementem nowoczesnego stylu życia. Dzięki systemom filtracyjnym Brita możliwe jest zoptymalizowanie wody kranowej, tak by była odpowiednia do przyrządzania kawy – niezależnie od składu mineralnego wody dostarczanej przez lokalne wodociągi. Filtrowana woda zawiera zbilansowaną mieszankę minerałów, w tym wapń i magnez. Wszelkie niechciane elementy, które mogłyby zmieniać lub przytłumić aromat lub smak kawy zostają z wody usunięte. Dodatkowo systemy filtracyjne wydłużają czas eksploatacji urządzeń do parzenia kawy poprzez eliminowanie osadzania się kamienia i innych niepożądanych składników takich jak gips. Taka ochrona przed uszkodzeniem zapewnia niezawodność, dostępność operacyjną urządzeń, łatwiejszą konserwację i minimalizację kosztów serwisowania. 


NOWOŚCI PRODUKTOWE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

Raport

WYDANIE SPECJALNE Stacja Benzynowa

61


Raport

NOWOŚCI PRODUKTOWE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

Jura – ekspresy linii WE Przyjemność picia kawy – świeżo mielonej, nie z kapsułki w biurze, sklepie, małej gastronomii i wszędzie tam, gdzie klienci oczekują kawy w jakości najlepszych światowych kawiarni za naciśnięciem jednego przycisku. Wszędzie tam, gdzie klienci, pracownicy i goście piją kawę panuje przyjazna atmosfera, ponieważ kawa rozluźnia, sprzyja komunikacji i zwiększa produktywność, a także uskrzydla myśli i wspiera kreatywność. Jura stworzyła ekspresy do kawy idealne do tego typu zastosowań. Dzięki wydajności do 50 filiżanek, modele linii WE szczególnie sprawdzą się wszędzie tam, gdzie zatrudnianie baristy jest zbyt dużym kosztem, a kawa nie jest głównym źródłem zarobkowym, a jedynie dodatkiem do biznesu. Kompaktowe, wydajne, o pięknej formie i intuicyjnej obsłudze urządzenia będą świetnym rozwiązaniem, zgodnie z motto „plug & enjoy”. Miłośników kawy zachwyci szeroką gamą specjałów kawowych, a osoby odpowiedzialne za finanse w firmie doskonałym stosunkiem jakości do ceny oraz 25-miesięczną gwarancją producenta door-to-door. Jura po raz kolejny wyznacza nowe standardy w segmencie urządzeń profesjonalnych. W ekspresach linii WE zastosowano bardzo dobrze znany konsumentom Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.), który optymalizuje czas ekstrakcji, przetłaczając gorącą wodę przez mieloną kawę w szybko następujących po sobie cyklach, co pozwala uwolnić pełnię drzemiących w kawie smaków i aromatów. Najlepszej jakości wodę zapewnia Inteligentny system wody (I.W.S) z automatycznym czujnikiem filtra Claris Smart, gdzie przy zastosowaniu technologii RFID filtr sam komunikuje się z ekspresem, co sprawia, że jego stosowanie nigdy dotąd nie było równie proste i wydajne. Pełną, certyfikowaną przez TÜV higienę zapewniają programy konserwacyjne oraz funkcja czyszczenia systemu mlecznego. Obsługa urządzenia jest niezwykle prosta, dzięki kolorowemu wyświetlaczowi TFT i przyciskom bezpośredniego wyboru. Ekspres WE8 dzięki funkcji One-Touch przygotuje 12 specjałów, w tym specjały z dodatkiem mleka i pianki mlecznej za naciśnięciem jednego przycisku bez konieczności przesuwania filiżanki, a WE6 jest dedykowany tylko i wyłącznie do przygotowywania klasycznych, czarnych specjałów kawowych. Zbiornik na wodę o pojemności 3 l, zasobnik na ziarna kawy mieszczący 500 g i pojemnik na fusy mieszczący 25 porcji umożliwiają przygotowanie ok. 30 specjałów kawowych bez konieczności uzupełniania i opróżniania. Dodatkową innowacją jest możliwość sterowania ekspresem za pomocą tabletu, czy smartfonu przy użyciu aplikacji Jura Coffe i specjalnego transmitera Smart Connect wykorzystującego technologię Bluetooth.  Cena brutto: 7490,00 zł Cena netto: 6089,43 zł

62

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

NOWOŚĆ, grube frytki Ultimate 18 mm! Tworząc Frytki Ultimate Farm Frites myślała o szerokim rynku angielskich restauracji i pubów poszukujących grubych frytek mrożonych, które naprawdę rywalizują jakościowo z ciętymi ręcznie frytkami. Teraz te frytki są dostępne w Polsce, gdzie będą ciekawą ofertą convenience dla wymagającego segmentu restauracji, których klienci poszukują wysokiej jakości, smaku i chrupkości frytek. Grube i jednocześnie tak delikatne, chrupiące i puszyste w środku, takie są Frytki Ultimate. . 

Nowe zapachy Wunder-Baum® Drzewka zapachowe firmy Wunder-Baum® od lat są najchętniej kupowanymi zapachami samochodowymi na świecie. Najważniejsze walory drzewek to ich wydajność – utrzymujący się do ośmiu tygodni aromat, skutecznie neutralizujący nieprzyjemne zapachy np. dymu tytoniowego oraz bogata paleta zapachów i wzorów. Amtra regularnie poszerza ofertę drzewek zapachowych. W 2018 roku w ofercie Wunder-Baum pojawiły się cztery nowe zapachy: • Tropical – WB Choinka Tropical Słodki i owocowy zapach, łączący w sobie egzotyczne aromaty kokosa i ananasa. • City Style – WB Choinka City Style Wyrazisty, męski zapach z nutą drzewa sandałowego. • Spice Market – WB Choinka Spice Market Wyraziste połączenie cynamonu i gałki muszkatołowej. • Eucalyptus - WB Choinka Eucalyptus Orzeźwiające połączenie eukaliptusa i mięty. 


Raport

NOWOŚCI PRODUKTOWE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

Wytrzymały, uniwersalny profesjonalista od parzenia specjałów kawowych Jeśli potrzebny jest ekspres do kawy oferujący dużą różnorodność specjałów kawowych, prostą koncepcjęę obsługi i dzienną wydajność na poziomie 100-120 filiżanek – nowo opracowany model Jura X8 będzie strzałem rzałem w dziesiątkę. Ten kawowy specjalista urzeka wszechstronnością i prostotą. Opanował do perfekcji sztukę parzenia całego spektrum specjałów kawowych z dodatkiem mleka lub pianki mlecznej, a także pełnego zakresu specjałów kaw czarnych, aż po klasyczny dzbanek kawy za naciśnięciem jednego przycisku, w jakości najlepszych lepszych światowych kawiarni. Ponadto posiada kilka poziomów temperatury gorącej wody, co szczególnie doceniają iają miłośnicy herbaty. Koncepcja intuicyjnej obsługi za pomocą dużych przycisków sterujących i praktyczna taca ułatwiająca pozycjonowanie filiżanki sprawiają, że ekspres szczególnie dobrze sprawdzi się w strefach samoobsługowych. wych. Model X8 doskonale sprawdza się w zastosowaniach mobilnych i stacjonarnych, zarówno ze standardowym, ym, dużym zbiornikiem na wodę, jak i dodatkowym, stabilnym systemem uzupełniania świeżej wody.  Cena brutto: 11 590,00 zł Cena netto: 8 924,30 zł

Trzy nowe produkty w ofercie Fanex Nowe sosy Fanex skierowane są do szeroko rozumianej gastronomii i całego rynku HoReCa, ale ich zakupu mogą dokonać także klienci detaliczni, np. poprzez sklep internetowy marki. Sos Curry to zupełnie nowa receptura i konsystencja o dużej zawartości oryginalnych indyjskich przypraw. Produkt ten doskonale nadaje się do mięs i oczywiście do wszelkich dań kuchni indyjskiej. Sos Paprykowy Sriracha to również kompletnie nowa kompozycja. Jest to ostry sos paprykowy z kawałkami papryki i dużą zawartością egzotycznego, tajskiego sosu sriracha, który z pewnością spodoba się miłośnikom pikantnych smaków. Dressing Tzatziki to z kolei nowa odsłona smakowa i jakościowa sosu oferowanego wcześniej w wiaderkach gastronomicznych. Dressing Tzatziki ma niezwykle świeży, ogórkowo-czosnkowy aromat oraz lekki jogurtowy smak. Dzięki badaniom laboratoryjnym oraz licznym test-panelom, nowe sosy mają wysokie walory smakowe, które zostały docenione przez profesjonalnych kucharzy współpracujących z marką Fanex. Produkty zebrały także pozytywne recenzje od uczestników Kongresu Szefów Kuchni, który odbył się niedawno w Warszawie. — Z naszych analiz wynika, że Polacy coraz chętniej otwierają się na nowe, często egzotyczne smaki. Wprowadzenie trzech nowych sosów to naturalna reakcja na potrzeby rynku, który stale monitorujemy. Obecnie pracujemy także nad sosami bez glutenu, bez laktozy oraz serią majonezów wegańskich – mówi Piotr Kubiczek, Dyrektor Handlowy w firmie Fanex. 

Mil-tek X-Press 200S Wykonany ze stali nierdzewnej kompaktor odpadów Mil-tek X-Press 200S to urządzenie niezwykle wszechstronne, przydatne w wielu zastosowaniach, takich jak kuchnie, miejsca przygotowywania produktów spożywczych, stacje benzynowe, szpitale i biura, a także przy utylizacji odpadów ogólnych. Prasując odpady ogólne, spożywcze i niebezpieczne za pomocą kompaktor X-Press 200S, można zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni do przechowywania odpadów, uzyskać więcej miejsca, zwiększyć porządek, poprawić higienę i rozwiązać problem przepełnionych pojemników na śmieci. Można również ograniczyć liczbę pojemników i odbiorów odpadów o 80 proc., zmniejszając koszt i poprawiając wewnętrzną logistykę i wydajność przedsiębiorstwa. Kompresja w stopniu sięgającym 10:1 ma znaczny wpływ na koszty gospodarki odpadami, zmniejszając liczbę pojemników na śmieci i przewozów. Urządzenie Mil-tek X-Pres 200S jest zasilane sprężonym powietrzem z istniejącej linii sprężonego powietrza lub ze sprężarki dostarczonej przez Mil-tek. Oznacza to, że Mil-tek X-Press 200S nie ma elementów elektrycznych ani hydraulicznych, co zmniejsza zagrożenie pożarem i całkowicie eliminuje groźbę zanieczyszczenia olejem. 

64

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE


NOWOŚCI PRODUKTOWE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

Raport

WYDANIE SPECJALNE Stacja Benzynowa

65


Raport

NOWOŚCI PRODUKTOWE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

Mocha Italia – mieszanka ziaren zapewniająca wysoką jakość i wyśmienity smak kawy

E

EC

C

Z

O

R H

O

Y

ZIO

W

O

S ŁO DYC Z

Mocha Italia to nazwa mieszanki ziaren kawy, którą stworzyli w 1971 roku bracia Costa, założyciele sieci kawiarni Costa Coffee. Mieszanka ta używana jest do dzisiaj we wszystkich kawiarniach sieci oraz kawomatach Costa Express na całym świecie. Sekret Mocha Italia tkwi w wolno palonych, pełnowartościowych ziarnach kawy, które są podstawą niepowtarzalnej mieszkanki smaków: słodyczy przenikniętej delikatną goryczką z wyczuwalnymi nutami orzecha, karmelu i cytrusów. Kawa na bazie Mocha Italia zawiera więcej kofeiny, ze względu na to, iż jest to specjalnie wyselekcjonowana mieszanka ziaren. 

ŁA

KW

R

E M

Y

T U

R

Ć

Y SY

A

I AT

C

K

OW

KW

C Z E KO L A DA

L

Y AW PR NE ZY PR RZEN KO

AS

Nowy produkt w ofercie pozapaliwowej Huzara W przystacyjnych sklepach sieci Polskie Stacje Paliw Huzar dostępna jest szeroka gama chusteczek do pielęgnacji auta i rąk z serii rekomendowanej przez sieć. Wysoka jakość w dobrej cenie pozwala na skuteczne utrzymanie czystości wewnątrz samochodu. Huzar oferuje chusteczki nawilżane do pielęgnacji: kokpitu, elementów skórzanych, szyb i lusterek, a do rąk o działaniu antybakteryjnym. Chusteczki są łatwe w użyciu, mają miły zapach i powinny stanowić niezbędnik każdego kierowcy. 

Nowy Ekonomiczny Program Partnerski 2018 AV Dystrybucja AV Dystrybucja jako jeden z liderów rynku zaopatrzenia sklepów przy stacjach paliw stawia jednocześnie na innowacje i tradycję. Od 1996 roku stale poszerzamy dostarczany asortyment, zgodnie z naszą dewizą: „Postaw Na Tradycję i Doświadczenie – dostarczamy Wam wszystko od 1996 roku” W bieżącym roku AV Dystrybucja uruchamia Nowy Ekonomiczny Program Partnerski 2018 w skrócie AV NEPP 2018. W AV NEPP 2018 na podstawie naszych ponad 20-letnich doświadczeń w dostawach towarów do sklepów przy stacjach paliw oferujemy m.in.: – kompleksowe zarządzanie asortymentem w sklepach przy stacjach paliw, – analizę dotychczasowych działań handlowych w wyznaczonych powierzchniach sklepów stacyjnych dla obiektów działających, – wzorce zatowarowań dla nowo otwieranych stacji, – dedykowane dla konkretnej stacji planogramy zapewniające zwiększenie marży z przyporządkowanej powierzchni sprzedażowej, – opiekę nad półką, – szkolenia personelu stacyjnego zarówno z technik sprzedażowych, jak i znajomości poszczególnych grup asortymentowych, – organizację i przeprowadzanie akcji promocyjnych, – zarządzanie stanami magazynowymi w wyznaczonych okresach. Coraz więcej klientów jako zasadne widzi uproszczenie systemu dostaw i korzystanie z usług jednego dostawcy posiadającego w ofercie wszystkie grupy towarowe obecne w sklepach przy stacjach paliw – jest to zgodne z AV NEPP 2018. 

Nowe rozmiary zaworów Petroster SEKRET MOCHA ITALIA TKWI W WOLNO PALONYCH ZIARNACH ARABIKA I ROBUSTA. TO ONE SĄ PODSTAWĄ NIEPOWTARZALNEJ MIESZANKI SMAKÓW: SŁODYCZY PRZENIKNIĘTEJ DELIKATNĄ GORYCZKĄ. DZIĘKI TEMU KAŻDA KAWA, KTÓRĄ ZAMÓWISZ SMAKUJE PERFEKCYJNIE.

66

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

Petroster poszerza swoją ofertę armatury zabezpieczającej o nowe rozmiary zaworów przeciwprzepełnieniowych. Dotychczasowo dostępne były wyłącznie DN100. Od teraz ZPP-2 oraz ZPP-2S dostępne są również w rozmiarach nominalnych DN50, DN80 oraz DN150. Małe zawory idealnie wpasują się w niewielkie zbiorniki, zapewniając możliwie wysoki poziom maksymalnego napełnienia zbiornika, a zawory 6” idealnie nadadzą się do zbiorników wymagających szybkiego napełnienia, nawet do 2500l/min oraz zastosowań militarnych. Dostępne w wykonaniu zwykłym lub pełnym ze stali kwasoodpornej 316L. 


arcon polska sp. z o.o. ul. Baletowa 14, 02-867 Warszawa tel. (22) 648 08 10, tel. kom. 601 292 159 www.incon-arcon.com.pl

System kontrolno-pomiarowy stacji paliw Centrale Incon

3RPLDULORħFLSDOLZDZNJ

Monitoring baz paliw

Czujnik kontroli SU]HSHãQLHQLD]ELRUQLND

Elektro-optyczny czujnik wycieku – PHWRGDVXFKD²UR]UyijQLDSURGXNW DODUPSURGXNWX LZRGē DODUPZRG\

Czujnik kontroli gruntu

Jednostki odzysku oparów (VRU) na bazy

na stacje paliw


Raport

NOWOŚCI PRODUKTOWE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

Nowość – Cold Brew Coffee by Etno Cafe o smaku pomarańczowym! Cold Brew Coffee Orange, to kawa Etno Cafe, 100 proc. Arabika, macerowana na zimno z dodatkiem pomarańczy. Napój kawowy o dużej zawartości kofeiny (większej niż w standardowym napoju energetycznym), mniejszej w odczuciu kwasowości (niż w kawie parzonej), a także prawdziwa bomba antyoksydantowa (większa niż zielona herbata), która w dodatku ma tylko 8 kcal/100 ml. Kiedy je wypić? Zastosowań jest wiele, odkryj moc kawy, orzeźwiający smak pomarańczy i zabierz Cold Brew w długą trasę lub wypij na nadgodziny w pracy, dostarczając dodatkowej energii do działania. Cold Brew to także idealna propozycja dla poszukiwaczy nietuzinkowych smaków, doskonała baza do drinków, alternatywa dla słodkich napojów, a także inna od wszystkich „kawa mrożona”. Cold Brew Coffee Orange, to prosty skład, orzeźwiający smak kawy i cytrusów oraz duży zastrzyk naturalnej energii. Wypij na zdrowe pobudzenie! 

Esprecious Fresh Milk od Bravilor Bonamat Esprecious Fresh Milk, to w pełni zautomatyzowany ekspres do Kawy wraz z modułem mleka, produkowany przez Bravilor Bonamat. Urządzenie wykorzystuje świeżo zmielone ziarna do przygotowania wszelkich specjałów kawowych. Cechy urządzenia Esprecious • Prostota obsługi – intuicyjny ekran dotykowy. • Bean-to-cup – kawa jest przygotowywana ze świeżo zmielonych ziaren. • Podwójna wylewka napojów – wydawanie dwóch kaw jednocześnie. • Automatyczny system płukania, zapewniający stałą jakość kawy. • Oddzielna wylewka gorącej wody do herbaty lub zup. • Łatwość użytkowania i konserwacji. Urządzenia Esprecious dostępne są w wielu wariantach. Dodatkowo posiada jeden lub dwa zbiorniki na produkty instant. Esprecious 11L i 21L są kompatybilne z modułem FreshMilk. Napoje takie jak cappuccino czy latte są przygotowywane z użyciem świeżego mleka. 

Pisaki Latte Art. Monin Specjalnie zaprojektowane do dekorowania latte. Gładka i błyszcząca struktura produktu umożliwia dokładne i eleganckie wykonanie dekoracji. Ponad 100 aplikacji z 1 butelki. 

Pomiar skuteczności systemów VRS stage II zgodnie z normą PN-EN 16321-2 Rok 2018 to pierwszy rok, kiedy obowiązkowe stają się pomiary skuteczności działania systemu odbioru par podczas tankowania samochodu na stacji paliw płynnych. Warto się do tego przygotować i zamówić usługę pomiaru skuteczności takiego systemu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami regulowanymi Dz.U. z 2017 r. poz. 1040 oraz Dz.U. z 2017r. poz. 282, Urząd Dozoru Technicznego przystąpi do badań każdego pistoletu wydającego benzynę. Warto się do tego przygotować, aby badanie było jedynie formalnością. Petroster-Serwis jako firma świadcząca usługi kompleksowego serwisu i konserwacji stacji paliw posiada w swoim portfolio usługę badania skuteczności systemu VRS stage II. Badanie przeprowadzamy zgodnie z normą PN-EN 16321-2 i co ważne – badanie przeprowadzamy na każdym dystrybutorze wyposażonym w system odbioru oparów. Niezależnie od jego wieku, marki czy zamontowanej w nim elektroniki, badanie umożliwia uzyskanie rzetelnych wyników. Czynności zakończone są sporządzeniem odpowiedniego protokołu. W przypadku niespełniania przez system odbioru oparów parametrów określonych w normie, istnieje możliwość dokonania naprawy systemu VRS i przeprowadzenia ponownego badania. 

68

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE


Raport

NOWOŚCI PRODUKTOWE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

Tank Ranger 5 – żelazny bestseller z zakresu detekcji wycieku i automatyki

Miko Coffee prezentuje nową mieszankę Puro Organic

Tank Ranger 5 to często pierwsze doświadczenie, jakie wiele obiektów ma z produktami firmy Petroster-Serwis. Jest to produkowany w Krakowie, najpopularniejszy model z rodziny Tank Ranger, prawdopodobnie najtańsza centrala umożliwiająca monitorowanie obecności substancji niebezpiecznych. Najczęstsze zastosowanie to monitoring przestrzeni międzypłaszczowych w zbiornikach i rurociągach, ale także detekcja produktów w studzienkach, piezometrach, tacach, magazynach, kotłowniach, przepompowniach i wszędzie tam, gdzie kluczowe jest bezpieczeństwo i monitorowanie ewentualnych wycieków. Tank Ranger 5 obsługuje do 4 czujników, które mogą reagować zarówno na pojawienie się oparów, jak i mogą dać alarm dopiero w momencie zetknięcia z produktem. Pełna certyfikacja ATEX dla centrali i czujników oraz zgodność z amerykańskim standardem EPA czyni z niej niekwestionowanego lidera w swoim segmencie. Do Tank Rangera 5 możemy podłączyć zewnętrzny alarm dźwiękowy i świetlny. Często też klienci stawiają razem z nami pierwsze kroki w zakresie automatyki – podłączają automatycznie włączane pompy, wentylatory, systemy klimatyzacji czy bramki GSM. Co ważne, ewolucja zgodnie z duchem Internetu Rzeczy go nie ominie i wkrótce pojawi się nowa funkcjonalność – zdalny odczyt stanu czujników. TR5 to wprowadzenie do rodziny Tank Ranger, w skład której wchodzą również centrale pomiarowe, które z powodzeniem mogą zarządzać polityką magazynową każdej stacji paliw. 

Puro to marka opracowana przez Miko Coffee – stała się ona w wielu krajach synonimem wysokiej jakości kawy Fairtrade, której producent konsekwentnie wspiera wysiłki na rzecz ochrony lasów deszczowych w krajach, gdzie produkuje się kawę. Puro Organic to zaskakująco delikatna mieszanka o wyjątkowym smaku. Łączy w sobie cudnie delikatne nuty czekolady z cytrusowymi akcentami, które dodają owocowości przy zachowaniu naturalnej słodyczy. Puro Organic to nie tylko wspaniałe espresso to również doskonałe połączenie dla stworzenia idealnego cappuccino i latte dając wyraźny i pełny smak w kawach mlecznych. Pochodzenie: Peru i Honduras. Rodzaj: Fairtrade, organiczna i uprawiana w cieniu. Zawartość Arabica: 100 proc. 

Samoobsługowe pranie tapicerki Odkurzacz Parowy Self-Service to urządzenie do samoobsługowego prania i dezynfekcji tapicerki metodą parową. Jest to pierwsze na rynku rozwiązanie umożliwiające kierowcom samodzielne wyczyszczenie tapicerki we własnym pojeździe z minimalnym czasem schnięcia. Odkurzacze Parowe Self-Service zostały zaprojektowane z myślą o myjniach bezdotykowych, stacjach benzynowych i wszystkich miejscach, gdzie zatrzymuje się dużo samochodów. Dzięki nim możliwe jest poszerzenie gamy oferowanych usług i przyciągniecie dodatkowych klientów. 

70

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE

Lwówek American Wheat już na rynku Browar Lwówek, wybrał drogę odmienną od tradycyjnej i uwarzył piwo w stylu American Wheat. Jest to piwo pszeniczne, górnej fermentacji o ekstrakcie 13,5°Blg i alkoholu 5,5 proc., niefiltrowane. Do warzenia piwa Lwówek American Wheat użyto amerykańskich odmian chmieli, które wprowadzają charakterystyczne nuty żywiczno-cytrusowe, dobrze oparte na solidnej zbożowej podbudowie. Dystrybucja piwa Lwówek American Wheat będzie się odbywać w zwrotnych butelkach o pojemności 500 ml. Wprowadzenie nowego piwa wspomagane będzie przez kampanię w mediach społecznościowych oraz wśród branżowych blogerów. Produkt trafił do sprzedaży 24 lipca br. Najnowszy produkt z Browaru w Lwówku Śląskim to kolejna, po Ciechanie Eksportowym, propozycja jaką przedstawiły tego lata Browary Regionalne Jakubiak. 


Raport

WIZYTÓWKI FIRM

Grupa Amtra ul. Schonów 3, 41-200 Sosnowiec tel. (32) 294 41 00, fax (33) 294 41 39 amtra@amtra.pl www.amtra.pl

Grupa Amtra to obecnie grupa kapitałowa powstała z połączenia trzech spółek: Amtra, Nanochem, Five Star Polska. Od 25 lat prowadzi działalność produkcyjną i dystrybucyjną na rynku chemii samochodowej i profesjonalnych środków utrzymania czystości, będąc jednym z liderów branży. Oferta Grupy, oprócz marek własnych (Moje Auto, Mobiler), obejmuje także renomowane w świecie marki – WD-40, WUNDER-BAUM, STP – których jest generalnym dystrybutorem na Polskę. Od 2 lat działa także na rynku akumulatorów.

Arcon Polska ul. Baletowa 14, 02-867 Warszawa tel. (22) 648 08 10, kom. 601 29 21 59 fax. (22) 643 73 66 e-mail: nalewajko@arcon.com.pl incon-arcon.pl

Od 1996 roku jesteśmy przedstawicielem amerykańskiego koncernu paliwowego Franklin Fueling Systems, producenta urządzeń stanowiących wyposażenie stacji i baz paliw, w tym systemu kontrolno-pomiarowego zbiorników Incon. Przez lata promujemy suchy system monitorowania szczelności zbiorników w oparciu o optyczne czujniki, które rozróżniają wodę i produkt. Oferujemy między innymi rurociągi paliwowe, pompy tłoczne Fe Petro i armaturę paliwową. Prowadzimy doradztwo, montaż i usługi serwisowe naszych urządzeń.

AV Dystrybucja ul.Henryka Dulęby 7, 40-833 Katowice tel./fax: (32) 254 56 42 Infolinia: 883 228 229 e-mail: partner@avdystrybucja.pl

AV Dystrybucja Sp. z o.o. powstała w 1996 roku – od ponad 20 lat oferujemy kompleksowe zaopatrzenie sklepów przy stacjach paliw. Od początku działalności szczególną uwagę przykładamy do obsługi polskich prywatnych stacji zrzeszonych i niezależnych. W naszym portfolio znajduje się również współpraca z koncernami paliwowymi Aral, Arge, DEA, Jet , Lukoil, Slovnaft oraz Statoil. Stawiając na najwyższe standardy obsługi oferujemy operatorom stacji zaopatrzenie sklepów w artykuły motoryzacyjne, przemysłowe oraz spożywcze. Ponadto zajmujemy się zarządzaniem asortymentem, organizacją i przeprowadzaniem akcji promocyjnych oraz szkoleniami personelu stacyjnego. Kładziemy szczególny nacisk na budowanie wizerunku wiarygodnego partnera handlowego, rozpoznawanie oczekiwań klienta, posiadanie możliwie szerokiego asortymentu wyrobów oraz utrzymywanie opinii o spełnianiu wszelkich wymagań klientów.

Baz-Pal Techniczna Obsługa Stacji Paliw Podegrodzie 193 A, Firma z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie budowy, remontów i modernizacji stacji paliw. 33-386 Podegrodzie Zajmuje się instalacjami paliwowymi na nowobudowanych oraz remontowanych stacjach paliw i ofetel. (18) 445 98 37, (18) 445 98 44 ruje kompletnie wyposażone zbiorniki paliwowe, dystrybutory oraz różne systemy rurociągów. bazpal@onet.pl www.bazpal.pl

72

BP Europa SE Oddział w Polsce – Kraków ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków tel. (12) 619-12-00, fax (12) 619-12-05 www.bp.pl

Jesteśmy liderem wśród zagranicznych koncernów paliwowych w Polsce. Siedziba BP w Polsce mieści się w Krakowie, a biuro działu olejowego BP, Castrol i Aral mieści się w Warszawie. Firma BP rozpoczęła działalność w Polsce w 1991 r. Początkowo w Polsce działało jedynie biuro handlowe olejów dla samochodów i przemysłu. Obecnie prowadzimy w Polsce działalność w ramach następujących działów: paliwowy, smarów i olejów oraz hurtowej sprzedaży paliw.

Bravilor Polska Al. Katowicka 63, 05-830 Kajetany tel. (22) 256 59 20 info.pl@bravilor.com www.bravilor.com

Bravilor Bonamat to firma rodzinna, która została założona ponad 70 lat temu. Innowacyjne pomysły, zaawansowana technologia i produkcja we własnym zakresie – to zawsze były dla nas istotne kwestie, które przyczyniły się do naszego sukcesu. Firma Bravilor Bonamat opracowuje, produkuje i dostarcza szeroką gamę urządzeń do przygotowywania napojów, skupiając się na specjałach kawowych oraz warnikach. Opracowujemy i produkujemy także maszyny OEM dla podmiotów trzecich. Zatrudniamy ponad 400 pracowników na całym świecie z oddziałami zlokalizowanymi w Europie, USA oraz z międzynarodową siecią punktów dystrybucji w ponad 100 państwach.

BRITA Polska Sp. z o.o. Ołtarzew, ul. Domaniewska 6 05-850 Ożarów Mazowiecki Poland www.brita.pl

Firma BRITA przez blisko 50 lat obecności na rynku zdobyła międzynarodowe doświadczenie w dziedzinie optymalizacji wody pitnej oraz dostosowywania jej parametrów do indywidualnych potrzeb konsumentów. Portfolio systemów filtracyjnych BRITA obejmuje rozwiązania dla klientów indywidualnych, takie jak filtry dzbankowe czy baterie z systemem filtrującym oraz systemy filtracji dedykowane kanałowi HoReCa. Filtry BRITA Professional chronią czułe elementy maszyn, takich jak ekspresy do kawy, zmywarki i piece konwekcyjno-parowe oraz poprawiają smak produktów finalnych: kawy czy pieczywa.

CGH Polska Sp. z o.o. ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz tel. (52) 370 66 73, fax (52) 370 66 60 info@cgh.com.pl www.cgh.com.pl

CGH Polska Sp. z o.o. należy do międzynarodowej grupy kapitałowej CGH GROUP. Od 1997 r. firma funkcjonowała jako CGH INTERNATIONAL S.A., by w grudniu 2009 przyjąć nazwę CGH Polska Sp. z o.o. W swojej działalności korzysta z wieloletnich doświadczeń firm partnerskich z Polski, Niemiec, Belgii i Holandii. Świadczy kompleksowe usługi dotyczące stacji paliw oraz konstrukcji stalowych. Jest głównym producentem zbiorników stalowych w Polsce, a do jej klientów należą koncerny naftowe oraz duże i małe przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne. Naszą ofertę produktów na bieżąco udoskonalają specjaliści z Polski i Europy Zachodniej, co daje nam możliwość sprzedaży produktów najwyższej jakości.

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE


coffee

www.mikocoffee.com/pl

5HOD[LW·V

0LNR3DF6S]RRXO'ĈEURZD  %\GJRV]F]


Raport

WIZYTÓWKI FIRM

ETNO

74

COSTA COFFEE POLSKA S.A. ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa tel: (22) 332 79 00 costaco ee.pl

COSTA COFFEE to największa sieć kawiarni w Polsce. Aktualnie zarządza 134 lokalami w 19 miastach i siecią ok. 250 kawomatów samoobsługowych COSTA Express. Marka stawia na dalszy intensywny rozwój – w perspektywie najbliższych 5-6 lat planuje potroić liczbę kawomatów oraz dwukrotnie zwiększyć liczbę kawiarni. Tym samym będzie docierać do swoich konsumentów z około 800 punktów w całym kraju.

Dan Cake Polonia ul. Transportowców 15, 32-500 Chrzanów tel. (32) 626 39 00, fax (62) 626 37 00 dzial.handlowy@dancake.pl www.dancake.pl

Dan Cake Polonia jest częścią międzynarodowej grupy, której produkty piekarnicze obecne są w całej Europie. Rozpiętość naszej aktywności jest dość duża. Produkujemy zarówno pod marką Dan Cake jak i wdrażamy marki prywatne na zlecenie sieci handlowych. Posiadamy ofertę produktów dla kanału vendingowego, HoReCa oraz B2B.

Etno Cafe (Hamda Trade Sp. z o.o.) Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław tel. 713-070-995 (biuro) tel. 792-009-001 (palarnia) kontakt@etnocafe.pl www.etnocafe.pl

Historia Etno Cafe, a w zasadzie Hamda Trade zaczęła się od przyjaźni. Od 1976 roku rodzina Hamda rozpoczęła w Etiopii uprawę rośliny kawowca. Wiele lat później przedstawiciel kolejnego pokolenia przyjechał do Europy. Już jako doktorant i pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pewnego jesiennego wieczoru, zaprosił nas na kawę, bo „właśnie wrócił”, bo „dopiero co przywiózł”, bo „jakoś u Was zimno”. Brzmiało dobrze, czysta Arabiką z Wyżyny Abisyńskiej. Miłość od pierwszego kubka kawy. Przyjaźń i długie rozmowy przy filiżankach naparu wydały plon – pierwsza polsko-etiopska spółka importująca kawę do Polski. Tak powstała marki Etno Cafe. Pochłonięci pasją kawy, szukamy dalej, stąd Etno Cafe to obecnie nie tylko kawa z Etiopii, ale także z Brazylii i Nikaragui, a właściwie kawa od Bruna Souza, bo naszych plantatorów znamy osobiście.

Farm Frites International B.V. Oddział Polska Ul Staromiejska 17E, 84-300 Lębork tel. (59) 863 75 00 e-mail: sprzedaz@farm-frites.pl www.farmfrites.pl

Farm Frites to rodzinna, dynamicznie rozwijająca się firma założona w Holandii w 1971 roku. Obecnie jest marką o zasięgu globalnym z siedmioma fabrykami, zlokalizowanymi w Polsce, Chinach, Egipcie, Argentynie, Belgii i Holandii. Swoją myślą przewodnią „the fresh taste of the land”, Farm Frites podkreśla troskę o najwyższą jakość surowca, bezpieczeństwo oferowanych produktów, a także o zadowolenie Klientów. Farm Frites dba o to, by zagwarantować swoim Klientom najwyższą jakość i różnorodną ofertę produktów ziemniaczanych, a nowości tworzone są w odpowiedzi na konkretne potrzeby rynku. Szczegółowe informacje dotyczące oferty Farm Frites dostępne są na stronie farmfrites.com.

Fanex Radonice 5A, 05-870 Błonie tel. (22) 471-04-44, fax (22) 471-04-10 biuro@fanex.pl www.fanex.pl

Firma Fanex zajmuje się produkcją sosów, ketchupów, majonezów, musztard, dressingów, paluszków, marynat dla odbiorców gastronomicznych i detalicznych. Jest prywatną spółką z polskim kapitałem działającą od 1988 roku. Jej produkcja skupia się wokół wyrobów zaspokajających potrzeby i wymagania szeroko pojętej gastronomii oraz sieci marketów detalicznych. Wykorzystuje naturalne surowce o najwyższych parametrach jakościowych. To zarówno wyroby sygnowane logo „Fanex” (około 300 podstawowych jednostek magazynowych), jak i marki własne klientów.

GASPOL Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa tel. (22) 530-00-00, fax (22) 530-00-01 kontakt@gaspol.pl www.sklep.gaspol.pl

Jesteśmy zawsze blisko aby dostarczać ludziom dobrą energię. Oferujemy rozwiązania energetyczne dla domu i dla biznesu, m.in.: gaz płynny (LPG), autogaz, skroplony gaz ziemny (LNG), energię elektryczną, energię odnawialną, gruntowe pompy ciepła i szeroki asortyment urządzeń grzewczych (kotły gazowe, pompy powietrzne do centralnego ogrzewania, grille gazowe, parasole grzewcze, nagrzewnice).

Green Steam Krakowska 106, Dojazdów, 32-010 Luborzyca tel. (12) 642 22 22 tel. kom. 791 469 321 formularz@greensteam.pl www.greensteam.pl

Firma Green Steam jest wyłącznym importerem myjni parowych marki Optima w Europie Centralnej i Wschodniej. Dostarczamy innowacyjny sprzęt czyszczący dla branży myjni samochodowych, stacji benzynowej ( samoobsługowy odkurzacz do prania tapicerki) , firm sprzątających, hoteli, gastronomii oraz przemysłu. Współpracujemy z najlepszymi dostawcami z całego świata zapewniając naszym klientom nowatorski sprzęt charakteryzujący się najwyższą jakością, niezawodnością oraz dbałością o środowisko.

HUZAR PSP ul. Otolińska 21, 09-407 Płock tel. (24) 366 10 01 e-mail: huzar@huzar.eu www.huzar.eu

Pierwsza stacja testowa w barwach Polskich Stacji Paliw HUZAR powstała w 2005 r. Od 2006 r. rozpoczęto nabór uczestników. Sieć HUZAR od początku budowana była przez właścicieli stacji, jako alternatywne rozwiązanie do sieci franczyzowych. Jednym z elementów najbardziej cenionych przez właścicieli stacji przynależących do PSP HUZAR jest zachowanie suwerenności i niezależności firmy, która jest ich całym dorobkiem. Organizatorem sieci była firma POLpetro została założona w 2000 r., przez 22 akcjonariuszy posiadających własne stacje paliw. Od 2014 r. marką PSP HUZAR zarządza spółka HUZAR PSP S.A.

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE


Na zdjęciu: Business Speed Dating podczas XVII Forum Rynku Stacji Paliw 2017

PetroTrend XVIII FORUM RYNKU STACJI PALIW 2018

BUSINESS SPEED DATING Realna szansa na

KONTRAKT ROKU! 28 marca 2018, Sheraton Warsaw Hotel

Serie bezpośrednich spotkań dostawców z największymi odbiorcami

WWW.PETROTREND.PL

business speed dating


Raport

76

WIZYTÓWKI FIRM

JURA Poland ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa tel. (22) 123 43 01 fax (22) 123 43 02 e-mail: info@pl.jura.com www.jura.com

Od 1931 roku szwajcarska firma JURA rozwijała innowacyjne i ekskluzywne urządzenia do użytku domowego. Jako pionier w branży automatycznych ekspresów do kawy JURA od połowy lat 90-tych jest głównym graczem w tym sektorze. Aktualnie firma tworzy kompleksowe rozwiązania zarówno w segmencie urządzeń domowych, jak i profesjonalnych urządzeń do biur i sektora gastronomicznego. Wyznacznikiem produkcji ekspresów są: szwajcarska precyzja, intuicyjna obsługa, perfekcyjny design i doskonała, świeżo mielona kawa. W Polsce oficjalne przedstawicielstwo JURA obecne jest od lipca 2013 r.

Kemetyl Polska Jerozolimskie Business Park, Budynek C Al. Jerozolimskie 146, 02-305 Warszawa tel. (22) 822 53 90, fax (22) 822 08 37 e-mail: orders.poland@kemetyl.com www.kemetyl.com

Szwedzka grupa Kemetyl powstała w 1918 r. Na rynku polskim firma rozpoczęła działalność w 2000 r. W swoim portfolio posiada szeroką gamę płynów eksploatacyjnych, kosmetyków i akcesorii samochodowych pod marką Shell, Carifil, Carix i Black Arrow. Oferowane produkty dystrybuuje na terenie całego kraju za pośrednictwem strategicznych partnerów. Zajmuje się również eksportem wyrobów gotowych. Kemetyl Polska posiada certyfikat BS-EN-ISO 9001:2008, potwierdzający wysoką jakość stosowanych procesów i usług oraz dostarczanych wyrobów gotowych.

Grupa LOTOS ul. Elbląska 13, 580-718 Gdańsk tel. (58) 308-71-11, fax (58) 301-88-38 lotos@grupalotos.pl www.lotos.pl

Rafineria Grupy LOTOS, dzięki najnowocześniejszym instalacjom wybudowanym w latach 2007–2010 w ramach Programu 10+ przerabia 10,5 mln ton ropy rocznie. Program był największą, wartą blisko 1,43 mld EUR inwestycją przemysłową ostatniej dekady w Polsce. W jej realizację byli zaangażowani światowi dostawcy najnowszych technologii dla branży naftowej – Shell, ABB, CB&I, KBR, Technip czy Lurgi. Wykorzystanie najnowszych technologii sprawiło, że jest to „zielona rafineria” przyjazna i bezpieczna dla środowiska.

„MARCIN” Marcin Kranodębski ul. Słowackiego 14, 05-200 Wołomin tel. (22) 787 44 62 e-mail: marcin.krasnodebski@komododystrybucja.pl

Marka KOMODO istnieje na polskim rynku od trzech lat. Nasze produkty z sukcesem pojawiły się najpierw w Warszawie i województwie mazowieckim, a następnie sukcesywnie wprowadzaliśmy na teren całego kraju. Naszym atutem są niepowtarzalne smaki energetyków i innych produktów, które docenili klienci. Obecnie w naszej ofercie mamy dziesięć energetyków w tym osiem smaków (mango-marakuja, mojito, poziomka, czarna porzeczka, grejpfrut, jabłko, arbuz, classic), strong i bez cukru. Firma wprowadziła na rynek osiem smaków izotoników (arbuz, limonka, kaktus, pomarańcza, cytryna, grejpfrut, multiwitamina, multiwitamina bez cukru), oranżadę w puszce i litrowej butelce PET oraz witaminy.

Miko Pac ul. Dąbrowa 21 85-147 Bydgoszcz tel. (52) 320 59 46, (52) 320 59 04 tel. kom. 691 958 844 info@miko-kawa.pl www.mikoco ee.com/pl/

Firma MIKO Co ee została założona w 1801 roku i specjalizuje się w obsłudze firm oraz segmentu horeca w kawę oraz gorące napoje, będąc jedną z najstarszych marek kawowych na rynku międzynarodowym. Poprzez ponad 40 firm w Europie, Turcji, Japonii, Australii, oraz RPA, umacnia swoją pozycję jako sprawdzony dostawca kawy oraz urządzeń do jej zaparzania. W ciągu ponad 200 lat palenia kawy zdobyliśmy bogate doświadczenie, pozwalające nam na produkcję najszlachetniejszych kaw espresso. Przykładamy olbrzymią wagę do sztuki palenia kawy, która jest kluczem do przygotowania doskonałego espresso.

Mil-tek Polska Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 75C lok 3.22 04-175 Warszawa tel. (22) 666 96 86, tel. kom. 693 365 053 tz@miltek.pl www.miltek.pl

Firma Mil-tek została założona w 1992 r. w Danii. Obecnie ma oddziały w ponad 60 miejscowościach, w 30 krajach. Nasz cel pozostaje prosty – pomoc przedsiębiorstwom w optymalizacji procesów przetwarzania odpadów, aby skrócić czas, zmniejszyć przestrzeń i ograniczyć koszty tego przetwarzania. Rozwój firmy Mil-tek wynika z jej zdolności do reagowania na potrzeby rynku – oryginalna oferta została rozszerzona do gamy ponad 15 modeli belownic, zgniatarek odpadów, zgniatarek polistyrenu, pras do puszek, pras hydraulicznych i akcesoriów. Mil-tek wciąż się rozwija. Otwarcie nowego oddziału w amerykańskim stanie Nebraska potwierdziło zaangażowanie Mil-tek w produkcję przyjaznych dla środowiska belownic i zgniatarek, przeznaczonych dla świadomych odbiorców.

Anwim ul. Ordona 1A, 01-237 Warszawa tel. (22) 496-00-00, fax (22) 496-00-03 biuro@anwim.com.pl www.moyastacja.pl

MOYA to założona w 2009 roku, należąca do spółki ANWIM S.A. ogólnopolska sieć stacji paliw, licząca obecnie ponad 160 placówek, w tym 30 stacje własne. Stacje sieci MOYA obecne we wszystkich województwach przy głównych trasach tranzytowych, przy drogach lokalnych i w miastach oferują pełną gamę usług od sprzedaży paliwa, przez własny koncept gastronomiczny Ca e MOYA, sklep z produktami pod własną marką, aż po myjnie i ofertę dla klientów biznesowych. Swój dynamiczny rozwój sieć MOYA zawdzięcza korzystnym warunkom współpracy z Partnerami. Wszystkie stacje działające w ramach sieci spełniają jednolite standardy obsługi i jakości. Gwarancją jakości paliwa na stacjach w barwach MOYA jest niezależny program badania paliw – TankQ. Plany sieci to 250 stacji do roku 2019, z czego 50 obiektów będzie stacjami własnymi spółki ANWIM S.A.

GLOBAL-MSI Sp. z o.o. ul. Działowskiego 13, 30-399 Kraków tel. (12) 641 67 02, fax (12) 641 66 96 poczta@global-msi.pl www.global-msi.pl

Firma Global-MSI Sp. z o.o. działa w Polsce od 1997r. bazując na doświadczeniu Global-MSI plc., – światowego lidera w konstrukcjach stalowych wiat, sklepów i myjni samochodowych dla stacji paliw. Obecnie w naszym portfolio znajduje się ponad 1000 konstrukcji wiat na stacjach paliw wielu różnych Inwestorów w kraju i za granicą. Oprócz wiat, wykonujemy również budynki sklepów i myjni samochodowych, wykonane w konstrukcji szkieletu stalowego z lekką obudową ścian z płyt warstwowych i przeszkleniem. Wykonujemy prace projektowe mające na celu kontrolę poprawności wykonania konstrukcji z dokumentacją oraz naprawy i remonty konstrukcji stalowych na stacjach paliw.

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE


Raport

78

WIZYTÓWKI FIRM

Platinum Oil Wielkopolskie Centrum Dystrybucji ul. Budowlanych 3-5, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo tel. (61) 816 26 00, fax (61) 816 26 01 tel. kom. 607 095 294 biuro@platinumoil.eu www.platinumoil.eu

Oferujemy kompleksowe zaopatrzenie stacji w produkty motoryzacyjne • Oleje i środki smarne • Płyny eksploatacyjne • Kosmetyki i akcesoria samochodowe • Szeroka oferta wiodących marek • Merchandising - opieka nad półką • Tworzenie planogramów

Petroster ul. B. Leśmiana 2, 30-220 Kraków tel. (12) 425 26 04, fax tel. wewn. 103 biuro@petroster.pl www.petroster.pl

Firma powstała w roku 1983 pod nazwą: Zakład Obsługi Technicznej Stacji Paliw „Petroster” jako spółka cywilna świadcząca drobne usługi na potrzeby stacji paliw, zwłaszcza dotyczące automatyzacji tankowania. „Petroster” jest Spółką Jawną świadczącą usługi produkcyjne, montażowe, pomiarowe i serwisowe dla branży paliwowej. Z biegiem czasu rozrastał się zakres oferty, a co za tym idzie także wielkość zatrudnienia.

Petroster-Serwis ul. Królowej Jadwigi 282 B, 30-218 Kraków tel. (12) 425 30 90, fax tel. wewn. 103 biuro@petroster-serwis.pl www.petroster-serwis.pl

Firma Petroster powstała w roku 1983 świadcząc drobne usługi na potrzeby stacji paliw, zwłaszcza dotyczące automatyzacji tankowania. Z czasem powiększył się zakres oferty oraz wzrosło zatrudnienie. Jako jedni z pierwszych zajęliśmy się wdrażaniem nowoczesnych, nieznanych wcześniej w Polsce technologii i rozwiązań technicznych (systemy wahadła gazowego i hermetyzacji nalewu, systemy pomiaru elektronicznego ilości paliwa i detekcji wycieków, systemy bezobsługowej dystrybucji paliw w obiektach zakładowych). Obecnie świadczymy usługi produkcyjne, montażowe, pomiarowe i serwisowe dla branży paliwowej i chemicznej.

SCM Al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa tel. (22) 586-54-00 fax (22) 586-54-01 biuro@scmpoland.pl

SCM istnieje od września 2005 roku i jest obecnie jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w obszarze zaopatrzenia, logistyki, handlu i rozwoju nowych produktów i konceptów w sektorze HoReCa. Międzynarodowy, profesjonalny zespół pracuje w biurach zlokalizowanych w pięciu krajach Europy (Polska, Czechy, Węgry, Bułgaria, Rosja). Firmę charakteryzuje długoterminowe partnerstwo z czołowymi producentami żywności oraz odbiorcami sieciowymi w branży gastronomicznej na terenie EU. SCM jest wyłącznym importerem produktów MONIN i profesjonalnych blenderów Vitamix na Polskę.

ŚWIEŻOWYCISKAJ.PL ul. Kosynierów 15a, 32-100 Proszowice tel. 506-055-595 info@swiezowyciskaj.pl www.swiezowyciskaj.pl

Generalny dystrybutor austriackiej marki CITROCASA (od 2012 r.) -producenta automatycznych wyciskarek do cytrusów klasy premium oraz włoskiej marki FRIULCO (od 2017 r.) – producenta profesjonalnych sokowirówek i wyjątkowej wyciskarki wolnoobrotwej przeznaczonej również dla profesjonalistów. Od sześciu lat firma dostarcza najlepsze rozwiązania do produkcji soków dla branży HoReCa, supermarketów i sklepów convenience, stacji paliwowych, cukierni, piekarni czy kawiarni.

TOTAL Polska Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa tel. (22) 244 11 01 www.total.com.pl www.elf.com.pl

Total Polska w 2014 roku weszła na detaliczny rynek sprzedaży paliw, otwierając dwie pierwsze stacje paliw działające na zasadzie franczyzy. Korzystając z dotychczasowych doświadczeń koncernu, Total Polska oferuje swoim partnerom między innymi paliwa premium, kącik kawowy i multimedialny. Total jest piątym koncernem naftowo-gazowym na świecie. Prowadzi ponad 15 000 stacji paliw głównie w Europie, Afryce i Azji. Total Polska działa w Polsce od 1992 roku i ma ugruntowaną pozycję na rynku olejów silnikowych, asfaltów, przemysłowych płynów specjalnych oraz hurtowej sprzedaży paliw.

UNIMOT ul. Świerklańska 2 a 47-120 Zawadzkie tel. (77) 461 65 48, (77) 461 64 96 ug@unimot.pl

UNIMOT S.A. jest spółką giełdową, specjalizującą się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Firma zaopatruje w paliwa płynne i gazowe takie sektory jak: usługi, rolnictwo, przemysł oraz odbiorców indywidualnych i hurtowych. Unimot S.A. zyskał prawo do posługiwania się marką AVIA w Polsce. Celem jest rozwój detalicznej sprzedaży paliw poprzez stworzenie sieci ok. 100 stacji paliw pod tą marką. Firma inwestuje również w nowe technologie – Tankuj24 to aplikacja mobilna, dzięki której kierowca będzie mógł kupić paliwo taniej i odebrać je na wybranej stacji.

Winterhalter Gastronom Polska ul. Trakt Brzeski 62 B, tel. (22) 733-25-52 fax (22) 773-33-03 biuro@winterhalter.com.pl winterhalter.com.pl

Istniejąca od 1947 roku firma Winterhalter Gastronom to europejski producent zmywarek przemysłowych. Firma specjalizuje się w produkcji zmywarek dla hotelarstwa, gastronomii a także zakładów żywienia zbiorowego. Nasza paleta produkcyjna obejmuje: maszyny do mycia naczyń, szkła, sztućców, garnków, blach do pieczenia przyrządów kuchennych, zmywarki tunelowe z przenośnikiem taśmowym. Winterhalter nie tylko dostarcza zmywarki. Swoim klientom oferujemy kompletne systemowe rozwiązania.

Stacja Benzynowa WYDANIE SPECJALNE


PetroTrend

business speed dating

XVIII FORUM RYNKU STACJI PALIW 2018

NAJBARDZIEJ PRESTIŻOWY KONKURS POLSKIEJ BRANŻY STACJI PALIW

duma właścicieli

uznanie dla zespołu

sukces marketingowy

prestiż w branży

zaufanie klientów

28 marca 2018, Sheraton Warsaw Hotel Sprawdź szczegóły

WWW.PETROTREND.PL Organizator BROG B2B: tel. 664-463-085, 22 290-66-11


LIDERZY RYNKU - DOSTAWCY DLA STACJI PALIW - RAPORT 2018  

Skuteczny przewodnik umożliwiający niezależnym właścicielom stacji paliw, przystacyjnych sklepów, „kupcom” i zarządom sieci oraz koncernów...

LIDERZY RYNKU - DOSTAWCY DLA STACJI PALIW - RAPORT 2018  

Skuteczny przewodnik umożliwiający niezależnym właścicielom stacji paliw, przystacyjnych sklepów, „kupcom” i zarządom sieci oraz koncernów...

Advertisement