RYNEK HOTELARSKI W POLSCE - RAPORT 2016

Page 1

RAPORT 2016 Wydanie specjalne czasopisma ŚWIAT HOTELI

Rynek Hotelarski w Polsce

LIPIEC-SIERPIEŃ 2016

ProfitHotel FORUM RYNKU HOTELARSKIEGO

Sweets&Coffee

Sweets&Coffee FORUM RYNKU KAWIARNI • CUKIERNI • LODZIARNI 2016

.

media skutecznej komunikacji B2B www.brogmarketing.plRaport

SPIS TREŚCI

2015 rok. Mazowieckie znowu górą!

Polskie hotele w górę mimo spadków w Europie

4

16

Analiza rynku

Wydawca

Turystyka biznesowa

2015 rok. Mazowieckie znowu górą! .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Hossa na polskim rynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Polskie hotele w górę mimo spadków w Europie . . . . . . 16 Królują , podkarpackie i duże miasta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Rafał Krzycki dyrektor ds. sprzedaży

Przemysł spotkań i wydarzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Czas, wygoda i doskonała organizacja… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Spotkania w Polsce. Ile gdzie i kiedy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Hotelarze wolą kontakt mailowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Dynamiczny rozwój polskiego rynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Pomorze – destynacja nie tylko wakacyjna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Baza noclegowa

Tomasz Witecki

01-059 Warszawa

szef zespołu sprzedaży

tel./fax 22 290 66 11

t.witecki@brogmarketing.pl

biuro@brogmarketing.pl

tel. 664 463 072

www.brogmarketing.pl

Opracowanie graficzne/Skład DTP: Studio Adekwatna, www.adekwatna.pl •P renumerata roczna:

Zespół redakcyjny 160 zł + 23 % VAT.

Skąd przyjeżdża, ile wydaje i gdzie śpi, cudzoziemiec w Polsce .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Wakacje Polek – krócej lecz intensywniej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Podróże luksusowe w modzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Rekordowo w Małopolsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Ruch graniczny i wydatki .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Ekoturystyka. Czy się rozwija? .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

26

materiałów reklamowych.

redaktor wydawnicza

I kwartał 2016 Coraz więcej turystów z zagranicy.. . . . 70

Głos rynku – wybrane sieci i firmy hotelowe

74

Głos rynku – dostawcy

86

..........................................................

....................................................................................................

Przemysł spotkań i wydarzeń

k.stepniak@brogmarketing.pl tel. 664 463 096

•D ruk: TAURUS •R eprodukcja lub przedruk wyłącznie za pisemną zgodą Wydawcy.

Dołącz do nas: facebook.com/swiat.hoteli

© 2016 Co­py­ri­ght by BROG Marketing Sp. z o.o. S.K. All ri­ghts re­se­rved.

................................................................................

Wizytówki

•R edakcja nie odpowiada za treść

redaktor naczelna

2015: kontynuacja wzrostu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

tel. 664 463 066

ul. Okopowa 47

Karolina Stępniak

Polski turysta w liczbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Polski turysta w liczbach

r.krzycki@brogmarketing.pl BROG Marketing Sp. z o.o. S.K.

Dobra zmiana w hotelarstwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Turystyka

Dział reklamy

90

52

Zapraszamy do odwiedzenia naszego portalu rynku HoReCa oraz subskrypcji codziennego Newslettera

Destynacja nie tylko wakacyjna

62

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

3


Raport

ANALIZA RYNKU

2015 ROK

Mazowieckie znowu górą! Wydaje się, że WZROST LICZBY HOTELI W POLSCE NIE MA KOŃCA. Miniony rok był kolejnym, w którym obserwowaliśmy tę tendencję. Może nie była tak znacząca, jak w poprzednich latach, ale jednak. Liczba hoteli skoczyła tylko o 66 obiekty w porównaniu do 2014 roku z 2250 do 2316 (2,93 proc. wzrost rok do roku). Nieznacznie szybciej wrosła liczba pokoi, bo o 3483, z poziomu 113 965 w 2014 roku do 117 448 w 2015 roku (3,06 proc. wzrost rok do roku). Jerzy Miklewski, prezes zarządu Projekt Hotel, właściciel Hotelon

N

ajbardziej znaczący wzrost odnotowano w segmencie hoteli o standardzie trzygwiadkowym (patrz wykres nr 3 i 4). Warto zwrócić uwagę na to, że liczba hoteli zmniejszyła się głównie w segmentach ekonomicznym i budżetowym (o siedem w segmencie dwugwiazdkowym i o dziewięć w jednogwiazdkowym). Do poważniejszych zmian doszło w obszarze pokoi. Na przykład, ich liczba w segmencie hoteli dwugwiazdkowych zmalała aż o 1157 (spadek o 5,67 proc.) w stosunku do 2014 roku. Ale jednocześnie aż o blisko 3 tys. wzrosła liczba pokoi w segmencie trzygwiazdkowym. Mamy więc zapewne do czynienia ze zjawiskiem przesunięcia pewnej liczby pokoi z segmentu hoteli dwu – do segmentu trzygwiazdkowych (rebranding dwugwiazdkowców).

4

W analizowanym przez nas okresie 2001-2015, ubiegły rok cechował się więc spektakularnymi przyrostami bazy hotelowej i lokował się poniżej wzrostowej linii trendu pod względem przyrostu liczby hoteli. Pod względem skoku liczby pokoi także jest oceniany jako przeciętny (ósmy w tym zestawieniu). Wartość zaangażowania finansowego inwestorów hotelarskich podążyła za tym przeciętnym wzrostem liczby pokoi w 2015 roku. W ubiegłym roku wartość tego zaangażowania oszacowana przez ekspertów Hotelon wyniosła 1,785 miliarda złotych. Tym samym 2015 rok był dziewiątym pod względem wartości inwestycji na polskim rynku w latach 2000-2015. Wartość tych inwestycji jest szacowana między innymi na bazie publikowanych danych o kosztach

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

jednostkowych budowy obiektów w Polsce w tym okresie, a także badań analitycznych prowadzonych przez Hotelon. Metodologia wyliczania podawanej w tym Raporcie wartości została ustalona przed blisko 10-laty tylko dla potrzeb tego Raportu i nie uwzględnia zaangażowania inwestorów w tzw. hotele w trakcie kategoryzacji. Warto o tym pamiętać, ponieważ oznacza, że rzeczywiste zaangażowanie inwestorów w powstawanie kolejnych hoteli było wyższe. Analizując te dane należy zauważyć, że w porównaniu do lat wcześniejszych przeciętny koszt budowy jednego pokoju w 2015 roku był porównywalny do tego w 2014 roku. Mimo tego, że jednostkowy koszt inwestycji w przeliczeniu na pokój w segmencie czterogwiazdkowym jest wyższy niż w segmencie


ANALIZA RYNKU

trzygwiazdkowym, to w 2015 roku największe zaangażowanie inwestorów odnotowano w segmencie hoteli (pokoi) o standardzie trzech gwiazdek (patrz wykres nr 8). Zdecydował o tym znaczący przyrost liczby pokoi właśnie w tym segmencie. Struktura inwestycji hotelowych w 2015 roku w układzie wojewódzkim nie przyniosła wielkich niespodzianek (patrz wykres 9). Od kilkunastu lat województwa małopolskie i mazowieckie są ulubionym polem dla inwestorów hotelarskich konkurując o palmę pierwszeństwa pod względem wartości inwestycji. Tym razem przoduje Mazowieckie, gdzie zainwestowano 385,368 mln zł. Drugą pozycję pod tym względem zajęło Małopolskie (blisko 341,470 mln zł), a trzecią Zachodniopomorskie. Tak wysoka pozycja tego województwa nie jest niespodzianką dla ekspertów tego rynku. Zainwestowano tu ponad 226 mln zł. Najczęściej zaangażowanie to jest funkcją wzrostów liczby nowych pokoi na terenie tych województw. Tak też było i w tym przypadku (patrz wykres nr 10).

Woj. mazowieckie Z perspektywy minionych 15 lat, 2015 rok niczym specjalnie się nie wyróżnił. Ale inwestorzy zaangażowali tu na tyle dużo pieniędzy, że wystarczyło to do wywindowania województwa mazowieckiego na pozycję lidera na polskim rynku. Najpełniej obrazuje to wykres nr 11 Rok 2008 jest niedościgły pod względem wartości inwestycji na terenie tego województwa. W 2015 roku województwo mazowieckie nie wyprzedziło Małopolskiego pod względem liczby nowych pokoi, a mimo to wartość poczynionych tu inwestycji była wyższa niż w małopolskim. Największym zaangażowaniem inwestorów cieszyły się hotele o najwyższym standardzie (250

nowych pokoi w segmencie hoteli pięciogwiazdkowych). To na terenie woj. mazowieckiego rozpoczęło swoją działalność operacyjną 11 nowych hoteli i 463 nowych pokoi. Ponad połowę środków finansowych (51,47 proc.) zaangażowano w nowe pokoje w hotelach trzygwiazdkowych, a 39,43 proc. w pięciogwiazdkowych.

Woj. małopolskie W badanym przez Hotelon okresie, 2015 rok był piątym pod względem wartości inwestycji hotelowych zrealizowanym na terenie województwa małopolskiego (patrz wykres nr 12). To tu w ubiegłym roku rozpoczęło swoją działalność operacyjną 16 nowych hoteli i 796 nowych pokoi. Warto przy tym zauważyć, że

Raport

w tym samym roku zaprzestały swojej działalności cztery niewielkie obiekty. W wytworzenie tych hoteli zaangażowano blisko 341,47 mln. zł. Prawie 56,22 proc. tych środków przeznaczono na budowę 465 nowych pokoi hotelowych w czterogwiazdkowcach, a blisko 39,29 proc. w trzygwiazdkowcach. Z punktu widzenia stopnia zaangażowania inwestorów na terenie województwa małopolskiego, 2015 rok, był jednak dobrym okresem dla rozwoju hotelarstwa na tym terenie tak pod względem wielkości, jak i wartości inwestycji w nowe hotele.

Woj. zachodniopomorskie Trzecie miejsce w naszym rankingu zajęło województwo zachodniopomorskie z zaangażowaniem na poziomie bliskim 226,152 mln zł. To najlepszy rok pod względem wielkości i wartości inwestycji hotelowych w analizowanym przez nas okresie 2000-2015 na terenie tego regionu (patrz wykres nr 13).

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

5


Raport

ANALIZA RYNKU

Wykres nr 1: Wzrost liczby hoteli w Polsce w latach 2000-2015

Źródło: Hotelon na bazie danych GUS

Wykres nr 2: Wzrost liczby pokoi hotelowych w Polsce w latach 2000-2015

Źródło: Hotelon na bazie danych GUS

Wykres nr 3: Struktura wzrostu liczby hoteli w 2015

Źródło: Hotelon na bazie danych GUS

6

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne


ANALIZA RYNKU

Raport

Wykres nr 4: Struktura wzrostu liczby pokoi hotelowych w 2015

Źródło: Hotelon na bazie danych GUS

Wykres nr 5: Wzrost liczby hoteli (rok do roku) + linia trendu

Źródło: Hotelon na bazie danych GUS

Wykres nr 6: Wzrost liczby pokoi hotelowych (rok do roku) + linia trendu

Źródło: Hotelon na bazie danych GUS

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

7


Raport

ANALIZA RYNKU

Wykres nr 7: Wartość inwestycji hotelowych w latach 2000-2015 (mln zł)

Źródło: Opracowanie własne Hotelon

Wykres nr 8: Struktura inwestycji (wartość; %)

     Źródło: Opracowanie własne Hotelon

Wykres nr 9: Wartość inwestycji hotelowych wg województw 2015 (mln zł)

Źródło: Opracowanie własne Hotelon

8

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne


ANALIZA RYNKU

Raport

Wykres nr 10: Wzrost liczby pokoi hotelowych wg województw 2015

Źródło: Opracowanie własne Hotelon

Wykres nr 11: Wartość inwestycji hotelowych w woj. mazowieckim w latach 2000-2015 (mln zł)

Źródło: Opracowanie własne Hotelon

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

9


Raport

ANALIZA RYNKU

Wykres nr 12: Wartość inwestycji hotelowych w woj. małopolskim w latach 2000-2015 (mln zł)

Źródło: Opracowanie własne Hotelon

Wykres nr 13: Wartość inwestycji hotelowych w woj. zachodniopomorskim w latach 2000-2015 (mln zł)

Źródło: Opracowanie własne Hotelon

Pozostałe województwa Już tradycyjnie, zwraca uwagę niska pozycja w tym rankingu województw: lubuskiego, lubelskiego, łódzkiego i podlaskiego. W ocenie Hotelon, biorąc pod uwagę odnotowany, blisko 3 proc. wzrost obłożenia w polskich hotelach (48,3 proc. w 2015 roku i 45,4 proc. w 2014 roku), branża w 2015 roku jako całość poczuło zmianę na lepsze. Głównie z przyczyn zewnętrznych, które spowodowały znacznie większe niż w latach wcześniejszych zainteresowanie ofertą hoteli ze strony turystów krajowych, a także zagranicznych. Rośnie przy tym atrakcyjność i konkurencyjność hoteli w Polsce, zwłaszcza nowych. Obiekty, które z trudnościami przetrwały kilkuletni kryzys leczą

10

rany, co samo w sobie jest kosztowne i w większości przypadków mają trudności z rywalizowaniem z nowymi hotelami. Potrzeba jeszcze dwa-trzy lata, aby sytuacja większości hoteli w Polsce uległa znaczącej pozytywnej przemianie. Najważniejsza bowiem dla hoteli jest stabilna perspektywa wzrostu rynku, liczby turystów przyjeżdżających oraz tych krajowych, zrozumienie ze strony banków kredytujących, utrzymanie personelu. Zwłaszcza z tym problemem na co dzień mierzy się większość hotelarzy w Polsce. Drugim pozostaje od lat problem niskiej ceny ADR. Na znaczącą poprawę sytuacji pod tym względem przyjdzie jeszcze poczekać. Wydaje się jednak, że kryzys jest już poza branżą.

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

O AUTORZE Niezależne firmy doradcze Hotelon i Projekt Hotel świadczą kompleksowe usługi doradcze dla inwestorów hotelarskich w Polsce i za granicą (Ukraina, Białoruś i Rosja). Mają wieloletnie doświadczenie w określaniu i realizacji projektów inwestycyjnych czy w poprawie sytuacji istniejących hoteli. Jerzy Miklewski doradzał setkom potencjalnych inwestorów. Należy do nielicznego grona niezależnych doradców inwestorów hotelarskich w Polsce. Bywa także inwestorem. Jest wykładowcą i trenerem, a także analitykiem polskiego rynku hotelowego. Specjalizacja: wszechstronna pomoc doradcza świadczona inwestorom i właścicielom hoteli.Raport

ANALIZA RYNKU

Hossa na polskim rynku

Rok 2015 może być uważany za szczególnie pomyślny dla polskiego hotelarstwa. Liczba obiektów WZROSŁA O 79 PROC. w stosunku do roku 2006. Pod koniec ubiegłego na terenie Polski działało 2 316 hoteli, przy czym większość z nich stanowiły obiekty trzygwiazdkowe. Adam Konieczny MRICS, Country Head Poland Christie & Co

W

związku z kryzysem finansowym mającym miejsce w roku 2010 zapotrzebowanie na usługi hotelowe drastycznie spadło, jednak sytuacja na rynku bardzo szybko uległa poprawie, w wyniku której poziom popytu znacznie przekroczył ten z czasów przed kryzysem. Od 2006 do 2015 roku liczba turystów korzystających z usług hoteli wzrosła o 86

12

proc. Podobny wzrost zanotowano w kontekście pobytów obejmujących jedną dobę. Polska to destynacja, którą zagraniczni goście odwiedzają w ciągu całego roku. Spośród całego wolumenu wynajętych pokoi hotelowych 20 proc. to wynajem na jedną dobę generowany głównie przez gości z zagranicy. Są to najczęściej osoby z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych.

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

Jak wynika z danych opublikowanych przez STR Global przychód na jeden dostępny pokój (Revenue Per Available Room) wzrósł pomiędzy 2011 a 2015 i osiągnął roczny wzrost na poziomie 2,2 proc. pomimo spadku średniej ceny (ADR) o 1,9 proc. Specjaliści Christie & Co wyjaśniają, że ten stan rzeczy spowodowany jest przez fakt, że przychód na jeden dostępny pokój jest silnie powiązany z obłożeniem. Poziom obłożenia

pokoi wzrósł w ciągu ostatnich pięciu lat i pierwszy kwartał bieżącego roku w porównaniu do pierwszego kwartału roku ubiegłego ukazuje, że na rynku nadal utrzymuje się trend wzrostowy. Polski rynek hotelowy nadal znajduje się na wczesnym etapie rozwoju jednak międzynarodowi inwestorzy i deweloperzy dostrzegają duży potencjał naszego kraju. Możliwości inwestycyjne kreują: rozwój turystyki w największych


ANALIZA RYNKU

polskich miastach, rozwój infrastruktury transportowej oraz wzrost znaczenia Polski w kontekście branży organizacji wydarzeń i w kontekście napływu inwestycji zagranicznych. Obserwujemy ciągły rozwój sektora średniej klasy powierzchni hotelowych i nadal dostrzegamy duży potencjał rozwoju obiektów z sektora hoteli budżetowych, których w Polsce brakuje. Stwarza to duże możliwości zarówno dla inwestorów, jak i dla

operatów chcących długoterminowo zaistnieć na polskim rynku.

Warszawa Wyniki warszawskich hoteli wskazują, że wzrost popytu, generuje zapotrzebowanie na budowę nowych obiektów. Obecnie powstają: Raffles należący od niedawna do sieci Accor, Golden Tulip w okolicach lotniska Chopina oraz Hotel Warszawa. Widoczne jest również

duże zainteresowanie ze strony nowych operatorów hotelowych na wejście do stolicy. Są to między innymi sieci: Motel One, Steigenberger, Meininger, Leonardo, Barcelo, NH, Melia czy Mövenpick. Obserwujemy wzmożone zainteresowanie Służewcem Przemysłowym, zdominowanym do tej pory przez budynki biurowe. W związku z wysoką stopą pustostanów, a także zapotrzebowaniem na obiekty hotelowe, ogłoszone zostały

Raport

nowe projekty, w tym m.in. Moxy, Residence Inn oraz Four Points by Sheraton. Kolejne są na etapie negocjacji. W ostatnim czasie potwierdzono również powstanie nowego hotelu Moxy na warszawskiej Pradze. W najbliższych latach spodziewamy się dużej aktywności deweloperskiej w Śródmieściu oraz na Bliskiej Woli.

Kraków Stanowiący hotelarskie centrum Polski, również należy do miast, które w ostatnich latach w istotny sposób rozwinęły swoje zaplecze biznesowe i konferencyjne. Otwarcie takich inwestycji jak Centrum Kongresowe ICE, Tauron Arena, czy Targi w Krakowie dały możliwość organizacji wielu nowych wydarzeń branży MICE. Dodatkowo intensywny rozwój usług dla biznesu (centra BPO) spowodował wzrost w sektorze gości korporacyjnych. Warto wspomnieć o intensywnym rozwoju lotniska, połączeniu go koleją z centrum miasta oraz nowych przewoźnikach jak KLM, Air France czy Iberia. Wszystko to miało wpływ na rozwój krakowskiego rynku hotelowego. Jest on na tyle głęboki, że otwarcie nowego obiektu nie zmieni w sposób istotny wyników istniejących obiektów.

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

13


Raport

ANALIZA RYNKU

– dobiega końca budowa hotelu DeSilva, a w planach są: hotele Park Inn by Radisson oraz Hampton by Hilton.

Trójmiasto W Trójmieście ponadprzeciętne wyniki hoteli spowodowały wysyp nowych inwestycji. W tym roku otwarto hotel Molo na dworcu w Sopocie, a w budowie są m.in. Ibis w Gdańsku, drugi etap hotelu Puro na Wyspie Spichrzów, Hampton by Hilton na Długiej, Ibis Budget, czy wreszcie Hotel Deo z 371 pokojami.

Podsumowanie

W tym roku otwarty został już Hotel Golden Tulip na Kazimierzu, a przybędą jeszcze kolejne obiekty. Do najważniejszych zaliczyć można hotel Mercure przy ul. Pawiej oraz Indigo przy św. Filipa.

Katowice Także to miasto w ostatnich latach stało się istotnym ośrodkiem na mapie hotelarskiej Polski, a otwarcie takich obiektów jak: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala Koncertowa Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia czy też Muzeum Śląskie wpłynęło na poprawę wyników osiąganych przez obiekty już istniejące. Obecnie na terenie Katowic przewidywana jest budowa kolejnych obiektów poza tymi, których powstanie zostało już ogłoszone (np. B&B, Q Hotel czy Best Western Browar Mariacki). W tym roku przybędzie również nowe centrum konferencyjne przy hotelu Best Western Premier.

14

Ciekawostkę może stanowić fakt, że największa sala owego centrum może być wykorzystywana również w charakterze sali koncertowej. Katowice, które do tej pory były bardzo płytkim rynkiem hotelowym, obecnie stały się jednym z miast wymienianym wśród inwestorów i operatorów jako najbardziej perspektywiczne.

Wrocław Nie należy zapominać o Wrocławiu, który w tym roku uzyskał tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Fundusze przeznaczane na intensywną promocję miasta, a także liczne wydarzenia kulturalne, mogą sprawić, że ten rok będzie przełomowy dla wrocławskiego hotelarstwa. W ostatnim czasie otwarte zostały długo oczekiwane hotele Double Tree by Hilton oraz Novotel Centrum, który powstał na bazie dawnego hotelu Orbis Wrocław.

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

Poznań W Poznaniu również można zauważyć wzmożoną aktywność deweloperską

Polskie nieruchomości hotelowe są w ciągłym polu zainteresowań głównie inwestorów z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Inwestorzy ci poszukują głównie obiektów, które pozycję rynkową mają już ugruntowaną. Znaczącymi transakcjami na polskim rynku nieruchomości hotelowych, które zostały przeprowadzone na przestrzeni ostatnich kilku lat są: Hotel Holiday Inn Warsaw – City Centre, Radisson Blu we Wrocławiu oraz hotel Sheraton zlokalizowany w Warszawie. Najbardziej perspektywicznymi lokalizacjami pod inwestycje hotelowe w Polsce ze względu na prognozowany przychód na jeden dostępny pokój są rynki: warszawski, krakowski, trójmiejski oraz wrocławski. Należy zauważyć, że powodzeniem wśród inwestorów cieszą się obiekty ze wszystkich sektorów rynku nieruchomości hotelowych: od hoteli budżetowych po obiekty luksusowe. Dla tych inwestorów, którzy szukają możliwości alokacji kapitału i zainwestowania na rynkach rozwijających się, które gwarantują wyższe stopy zwrotu niż rozwinięte rynki Europy Zachodniej, Polska stwarza bardzo dobre możliwości.

O AUTORZE Od października 2012 prowadzi biuro Christie & Co w Warszawie. Wcześniej, przez sześć lat pracował w firmie doradczej DTZ, w której stworzył dział hotelowy. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz Sheffield Hallam University. Posiada również certyfikat z zakresu inwestycji hotelowych zdobyty na Cornell University, NY, School of Hotel Administration. Jest członkiem Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców (RICS). W swojej dotychczasowej pracy koncentrował się na przygotowaniu wycen, analiz opłacalności inwestycji, raportów rynkowych, doradzał przy wyborze operatorów hotelowych oraz przy transakcjach kupna sprzedaży.Raport

ANALIZA RYNKU

Polskie hotele w górę mimo spadków w Europie Jak wynika z analiz względy bezpieczeństwa i warunki makroekonomiczne mają w tym roku wyraźny wpływ na wyniki w różnych rejonach Europy. W pierwszym półroczu 2016 roku Polska i kraje Europy Środkowej i Wschodniej WYKAZUJĄ DOBRE REZULTATY. Z zaciekawieniem będziemy obserwować trendy w tym rejonie Europy. Jakub Klimczak, Business Development Manager STR

W

pierwszej połowie 2016 roku hotele w Europie zanotowały zróżnicowane rezultaty. W porównaniu do tego okresu rok wcześniej, średni poziom obłożenia wzrósł tylko o 0.7 proc., w tym samym czasie średnia cena (ADR) spadła o 1.6 proc. co w rezultacie przełożyło się na spadek wskaźnika RevPAR o 1 proc. Spadek wyników w Europie jest głównie rezultatem słabszych wyników hoteli w rejonie Europy Północnej, gdzie wskaźnik RevPAR spadł o 4.1 proc. Hotele w rejonie Europy Zachodniej zanotowały umiarkowany wzrost wskaźnika RevPAR (+0.3 proc.). Natomiast obiekty w Europie Południowej zanotowały wzrost najwyższy, który wyniósł 2.3 proc. W tym samym okresie Europa Wschodnia zanotowała wzrost RevPAR o 1.5 proc. Na wyniki hoteli w Europie w pierwszej połowie roku 2016 złożyło się kilka czynników. Wzrost gospodarczy był powolny, a konsumenci ostrożnie planowali swoje wydatki. Europa z niepokojem oczekiwała na wynik referendum w Wielkiej Brytanii, która decydowała o pozostaniu lub wyjściu ze struktur Unii Europejskiej. Największy jednak wpływ na rynki turystyczne w Europie miały względy bezpieczeństwa i obawy związane z wydarzeniami w Turcji, Francji i Belgii. Hotele w Turcji zanotowały 19 proc. spadek obłożenia w pierwszej połowie bieżącego roku w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. W sytuacji, kiedy władze odradzają swoim obywatelom podróży to takich

16

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

krajów jak Turcja, Egipt i Tunezja – tradycyjne cele wyjazdów dla tysięcy Europejczyków w okresie wiosennym i letnim – turyści poszukują nowych miejsc na spędzenie wypoczynku. Konsekwencją tego może być fakt, iż kraje Europy Południowej, głównie Hiszpania i Portugalia, zanotowały bardzo wysoki wzrost wskaźnika RevPAR. W pierwszej połowie bieżącego roku było to odpowiednio 15.5 proc. i 14 proc. Obłożenie hoteli w Hiszpanii wzrosło o 5.8 proc. a średnia cena (ADR) zyskała 9.3 proc. w porównaniu z wynikami pierwszego półrocza 2015.

Polska i wybrane stolice Europy Środkowej i Wschodniej Na tle wyników hoteli w Europie, polskie obiekty w pierwszym półroczu roku 2016 wyróżniły się silnym wzrostem obłożenia. Polska zanotowała wzrost obłożenia o 5.5 proc. i ponad 6 proc. wzrost średniej ceny (ADR). Wysokie wzrosty obłożenia i średnich cen przełożyły się na silny, dwucyfrowy, wzrost wskaźnika RevPAR (+12.1 proc.). Rynek polski nie był jedynym notującym pozytywne wyniki w pierwszej połowie roku 2016. Hotele w stolicach państw rejonu Europy Środkowej i Wschodniej również zanotowały wysokie wzrosty głównych wskaźników. Obłożenie wzrosło najbardziej w Belgradzie (13.7 proc.), Bukareszcie (8.6 proc.) i Bratysławie (8 proc.). Średnia cena (ADR) natomiast rosła najmocniej w Budapeszcie (+8.5 proc.),


ANALIZA RYNKU

Wybrane kraje europejskie – zmiana roczna wskaźników obłożenia, ADR i RevPAR, do końca czerwca 2016, PLN

Raport

Bukareszcie (+6.7 proc.) i Warszawie (+5.9 proc.).

Wyniki w najważniejszych miastach Polski

Wybrane stolice Europy Środkowo-Wschodniej – zmiana roczna wskaźników obłożenia, ADR i RevPAR, do końca czerwca 2016

Warszawa, największy rynek w Polsce, zanotowała wzrost obłożenia o 3 proc. do 74.5 proc., jak również średniej ceny ADR o +5.9 proc. do 293.62 PLN. W rezultacie tych pozytywnych wyników wskaźnik RevPAR wzrósł w pierwszej połowie roku 2016 o 9.1 proc. Warto wspomnieć, ze jest to najwyższy wzrost wyników pierwszego półrocza od roku 2012, kiedy to Warszawa była gospodarzem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Warszawa może pochwalić się najwyższym poziomem obłożenia w pierwszej połowie roku, jednak to Wrocław odnotował najwyższą dynamikę wzrostu w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim. Hotele we Wrocławiu, który jest w tym roku Europejską Stolicą Kultury, odnotowały fenomenalny wzrost RevPAR o 24.5 proc. Stolica Dolnego Śląska wyraźnie zaznaczyła swoje miejsce, jako cel tegorocznych wyjazdów. Trójmiasto i Poznań również osiągnęły szybszy poziom wzrostu wskaźnika RevPAR niż Warszawa. Hotele w Trójmieście zanotowały RevPAR w wysokości 209 zł, o 16.5 proc. wyższy, niż przed rokiem. Wzrost ten był głównie wynikiem dynamicznie rosnącego obłożenia, które podniosło się o 10 proc., średnia cena wzrosła o 5.9 proc., do 307 PLN. RevPAR w Poznaniu wzrósł o 10.4 proc., co było wynikiem wzrostu obłożenia o 5.8 proc. (do 60 proc.) i ADR o 4.3 proc. (do 272 zł).

O AUTORZE Obłożenie i średnie ceny (ADR) w polskich miastach, dane na koniec czerwca 2016, PLN

Od roku 2014 należy do zespołu STR z siedzibą w Londynie, odpowiada tam za rozwój w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Posiada 10 lat doświadczenia w branży hotelarskiej. Praktykę w zakresie zarządzania przychodami zdobywał w londyńskich hotelach, miedzy innymi sieci Hilton i Intercontinental Hotel Group.

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

17


Raport

ANALIZA RYNKU

Królują

 podkarpackie i duże miasta

Polska baza hotelowa na dzień 30 czerwca 2016 liczyła 2 653 SKATEGORYZOWANE HOTELE oferujące 251 660 miejsc noclegowych w 126 548 pokojach. W podziale na kategorie w Polsce funkcjonują: 63 pięciogwiazdkowe (15 432 miejsc noclegowych), 358 czterogwiazdkowe (67 134), 1 376 TRZYGWIAZDKOWE (114 014), 665 dwugwiazdkowe (42 152) oraz 191 jednogwiazdkowych (12 928). Największy udział mierzony liczbą miejsc noclegowych mają zatem niezmiennie trzygwiazdkowce (45,3 proc.) a najmniejszy jednogwiazdkowce (5,1 proc.). Jacek Kozioł, CCIM, partner Pro Value

Ś

rednio jeden hotel w Polsce oferuje 95 miejsc noclegowych w 48 pokojach. Największą średnią liczbą miejsc noclegowych dysponują hotele najwyższej kategorii, odpowiednio 245 i 125, a najniższą hotele dwugwiazdkowe, odpowiednio 63 i 31. Obecnie na 10 tys. mieszkańców Polski przypada 65,4 miejsc noclegowych, tj. o 2,8 proc. więcej niż na koniec pierwszego półrocza 2015 r.

Stan polskiej bazy hotelowej w I półroczu 2016

Nowa podaż W pierwszej połowie 2016 r. polska baza hotelowa powiększyła się o 54 skategoryzowane hotele, oferujące 4.143 miejsca noclegowe w 2.134 pokojach. Przyrost ten był niższy o 26 proc. (19 obiektów) w porównaniu do tego zanotowanego w pierwszym półroczu 2015 r. Jeżeli w drugiej połowie roku skategoryzowana zostanie podobna liczba hoteli, wówczas tempo przyrostu bazy w skali roku wyniesie 4 proc. (około 100 hoteli). Spadek liczby nowo otwieranych

18

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne


ANALIZA RYNKU

hoteli w bieżącym roku jest naturalnym następstwem dynamicznego, ponad 37-procentowego, wzrostu podaży hoteli na naszym rynku w ciągu ostatnich pięciu lat. W podziale na kategorie wśród nowych hoteli wyraźnie dominują obiekty z segmentu ekonomicznego (dwie i trzy gwiazdki) – łącznie 46 obiektów spośród 54. W pierwszej połowie 2016 r. nie miało sobie równych województwo podkarpackie, z 11 nowymi hotelami (!). Na kolejnych miejscach uplasowały się woj. małopolskie (siedem hoteli) i dolnośląskie (sześć).

W pierwszym półroczu odnotowano 15 zmian kategorii hoteli. Najczęściej dochodziło do podniesienia standardu obiektu z jednej lub dwóch na trzy gwiazdki. Około 1/5 nowych hoteli zlokalizowana jest w miastach wojewódzkich. Hotele pojawiły się w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu, Lublinie i Szczecinie. W najbliższych latach należy oczekiwać dalszego przyrostu podaży nowych hoteli w głównych miastach wojewódzkich, zwłaszcza markowych, co niewątpliwie odmieni obraz tych rynków. Świadczą o tym m.in.

realizacje kolejnych hoteli Hampton by Hilton w Gdańsku, Poznaniu czy Lublinie, Moxy w Warszawie i Pyrzowicach, AC by Marriott we Wrocławiu, Holiday Inn w Warszawie, Indigo w Krakowie, Raffles w Warszawie, Ibis Styles w Warszawie, Mecure w Krakowie, Park Inn by Radsison w Poznaniu czy Puro w Warszawie.

Sieci hotelowe Na dzień 30 czerwca br. udział hoteli funkcjonujących pod międzynarodową marką w ogólnej podaży obiektów w Polsce wynosi około 6 proc. Jeżeli

Raport

uwzględnimy operatorów krajowych, parametr ten zwiększy się do poziomu 8,9 proc. Poprawiające się wskaźniki branżowe, aktywne działania przedstawicieli międzynarodowych i krajowych sieci hotelowych na rzecz ekspansji na polskim rynku (nowe projekty, sieci, marki), rosnące zainteresowanie segmentem hotelowym wśród inwestorów mających doświadczenie na rynku nieruchomości komercyjnych, jak również większa przychylność instytucji finansujących, powinny zaowocować wzrostem udziału pokoi hotelowych pod międzynarodową i krajową marką w łącznej

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

19


Raport

ANALIZA RYNKU

podaży. Zgodnie z danymi STR Global Polska jest obecnie piątym rynkiem w Europie pod względem liczby markowych hoteli w budowie i planowanych. O ile do niedawna w obrębie zainteresowań sieci hotelowych pozostawały przede wszystkim Warszawa, Kraków, Trójmiasto, Wrocław, Poznań, to dzisiaj obserwujemy odważniejsze otwieranie się na mniejsze miasta regionalne, kurorty oraz lokalizacje w pobliżu lotnisk regionalnych.

Hotel jako najemca w budynkach biurowych Dynamiczny przyrost nowoczesnej podaży biurowej w Warszawie jak również głównych miastach regionalnych, skłania deweloperów do przeanalizowania możliwości zaadaptowania części powierzchni biurowej na cele hotelowe. Korzyści płynące z synergii segmentu biurowego i hotelowego są niepodważalne, umowa z najemcą hotelowym opiewa z reguły na okres kilkunastu lat (zazwyczaj około 20) a poprzez rozpoznawalny brand hotelowy podnosi się rangę budynku. Rzetelnie przeprowadzone analizy cash flow najemca hotelowy vs najemca biurowy dla całego okresu umowy, z uwzględnieniem możliwej kilkukrotnej rotacji najemcy biurowego oraz wszystkich zachęt czynszowych i pozaczynszowych, dowodzą, że opcja umowy najmu z hotelem przy tworzenia tenant-mix-u w budynku biurowym jest

zdecydowanie warta rozważenia. Obecnie w Warszawie prowadzone są negocjacje dotyczące wprowadzenia hoteli do kilku największych projektów biurowych w centrum miasta. Warto dodać, że mowa jest tutaj o wolumenie powierzchni od kilku do kilkunastu tysięcy mkw. w przypadku każdego projektu.

Hotele przyjazne środowisku W czerwcu tego roku trzynastoletni Hotel Westin w Warszawie został ogłoszony pierwszym funkcjonującym hotelem, który otrzymał certyfikat LEED for Existing Buildings w kategorii Operations & Maintenance. Certyfikat ten potwierdza ekologiczny i energooszczędny charakter obiektu. Hotele zaprojektowane lub dostosowane do zasad zrównoważonego rozwoju są nie tylko przyjaźniej postrzegane przez gości hotelowym szczególnie wrażliwych obecnie na kwestie środowiskowe, ale również osiągają znacznie lepsze wyniki w zakresie minimalizacji kosztów zużycia mediów i podnoszenia komfortu gości. Spodziewamy się, że kolejne hotele, zwłaszcza nowoprojektowane, będą dołączać do grupy „zielonych hoteli” spełniających wymagania niezbędne do otrzymania certyfikatu BREEAM lub LEED, co przełoży się również na ich większą atrakcyjność inwestycyjną dla potencjalnych nabywców (fundusze inwestycyjne itp.) Źródło wszystkich tabel/wykresu: Urzędy Marszałkowskie, Pro Value

O AUTORZE Jest współzałożycielem i partnerem w Pro Value. Aktywnie uczestniczy we wszystkich działaniach firmy obejmujących specjalistyczne usługi doradcze ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa transakcyjnego, wyceny nieruchomości, badań rynkowych, analiz z zastosowaniem zaawansowanych modeli ekonometrycznych oraz zarządzania bazami danych. Od kilku lat intensywnie specjalizuje się w zakresie nieruchomości hotelowych a stworzona i rozwijana przez niego baza hotelowa jest uznawana za najbardziej kompletną na rynku. Jacek Kozioł jest członkiem CCIM Institute.

20

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne


MATERIAŁ SPONSOROWANY

Design i funkcjonalność w hotelowej łazience według Kaldewei Kaldewei to niemiecki producent wanien, powierzchni prysznicowych i umywalek. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie firmy wykonane zostały ze stali emaliowanej – materiału o niezwykłych własnościach użytkowych i wysokich parametrach jakościowych. Wanna i brodzik to nieliczne elementy wyposażenia łazienek, które na trwałe związane są z substancją budynku. Ich właściwy wybór jest niezwykle istotny, gdyż ewentualna wymiana w trakcie użytkowania wiąże się z dużymi nakładami i kłopotliwym remontem. Dodatkowo właściwie wybrane materiały pozwalają na znaczne obniżenie kosztów eksploatacyjnych w trakcie użytkowania. STAL EMALIOWANA KALDEWEI TO: • wysoka odporność na uderzenia i zarysowania • odporność na wysokie temperatury – papierosy, świece nie powodują uszkodzeń emalii • odporność chemiczna • grubość stali gwarancją stabilności produktu • stal emaliowana wykazuje niewielką rozszerzalność cieplną, zapobiega to pękaniu uszczelnień na styku produkt/ściana, co jest przyczyną wnikania wilgoci w mury • produkty Kaldewei spełniają wymogi budownictwa zrównoważonego, także zgodne z LEED • 30 letnia gwarancja

HIGIENA I ŁATWOŚĆ CZYSZCZENIA: • jednorodna powierzchnia emalii, pozbawiona porów w znacznym stopniu ogranicza osadzanie się bakterii, dzięki temu zachowanie higieny w obiektach publicznych jest na najwyższym poziomie • łatwość czyszczenia bez ponoszenia znacznych nakładów finansowych i czasowych WYSOKIE STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA: • wszystkie brodziki i wanny mogą być wyposażone w powierzchnię przeciwpoślizgową, która spełnia wymagania DIN 51097-kat B i R10 (DIN51130) • wykończenia przeciwpoślizgowe gwarantują dodatkowe bezpieczeństwo, które jest

Powierzchnia prysznicowa CONOFLAT

Wanna CAYONO

szczególnie istotne w obiektach hotelowych • wykończenia przeciwpoślizgwe Kaldewei to różnorodne formy wzornicze – wszystkie zachowują odpowiednie parametry przeciwpoślizgowe DESIGN: • wszystkie wanny, powierzchnie prysznicowe i umywalki przekonują najwyższymi standardami wzorniczymi

Umywalka CONO

• różnorodność kształtów, wykończeń, rozmiarów to nieskończenie długa paleta możliwości • produkty w różnych kolorach, także matowych z serii Coordinated Colours Collection, ktore idealnie łaczą się z płytkami podłogowymi, a zabudowane w jej płaszczyźnie tworzą jedną całość • ponad 100 przyznanych nagród za wzornictwo czyni firmę Kaldewei najczęściej nagradzanym producentem w branży sanitarnej Kaldewei Polska Sp. z o.o. ul. Słowikowskiego 1a, 05-090 Raszyn tel. 22 720 16 03, poczta@kaldewei.pl www.kaldewei.pl

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

21


Raport

ANALIZA RYNKU

Dobra zmiana

w hotelarstwie

Rok 2015 był bardzo dobry dla sektora hotelowego w Polsce – pomimo dalszego dynamicznego wzrostu podaży, WSPÓŁCZYNNIK REVPAR WZRÓSŁ na wszystkich najważniejszych rynkach w kraju. Jakub Kleban, dyrektor działu wycen w Polsce JLL

P

o udanym roku 2012, kiedy odbywały się w Polsce wydarzenia związane z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej (UEFA EURO 2012), branża hotelowa przeżywała słabszy okres w latach 2013 – 2014. Duża część obiektów odnotowywała wtedy pogorszenie wyników operacyjnych. 2015 był jednak zdecydowanie lepszy dzięki wyraźnemu wzrostowi obłożenia oraz długo oczekiwanej poprawie średniej ceny. Wskaźnik RevPAR, czyli przychód na dostępny pokój, wzrósł w ubiegłym roku w Polsce o około 10 proc. (według danych STR), a na niektórych rynkach – takich jak Łódź czy Trójmiasto – nawet przekroczył ten poziom. W większości dużych miast

22

wzrósł popyt zarówno ze strony gości krajowych jak i zagranicznych. Jak wynika z danych Ministerstwa Sportu i Turystyki, w 2014 r. nasz kraj odwiedziło 15,8 mln turystów, którzy co najmniej jedną noc spędzili w hotelu. Liczba gości rośnie systematycznie od kilku lat, a dane z pierwszego półrocza 2015 pokazują blisko 5 proc. wzrost liczby turystów. Oprócz wzmożonego ruchu turystycznego dynamicznie rozwija się sektor MICE (Meeting, Incentive, Conference & Exhibition), który jest jednym z głównych motorów rozwojowych hotelarstwa.

Więcej gości, więcej inwestycji W odpowiedzi na rosnący popyt branża hotelowa w Polsce cały czas się

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

rozwija i dostosowuje do potrzeb rynku. W ostatnich pięciu latach co roku oddawano do użytku średnio 100 nowych hoteli. Na koniec 2014 r. funkcjonowało w Polsce około 2 500 hoteli, oferujących ponad 120 tys. pokoi. Wpływ na dynamiczny rozwój tego sektora miała z pewnością dobra kondycja polskiej gospodarki, jako że zdecydowana część popytu na usługi hotelowe generowana jest przez gości głównie z segmentu biznesowego i korporacyjnego. Dlatego dobre wyniki hoteli zawdzięczamy m.in. dalszemu rozwojowi sektora nowoczesnych usług dla biznesu, szczególnie w takich miastach jak Kraków, Wrocław czy Trójmiasto, gdzie obok Warszawy powstaje najwięcej obiektów

tego typu. Warszawa jest nadal największym rynkiem hotelowym w Polsce, zarówno pod względem podaży pokoi hotelowych (chociaż Kraków ma najwięcej hoteli), jak i popytu na miejsca noclegowe. Co ciekawe, średni przychód na dostępny pokój (RevPAR) w 2015 r. dla obu miast był na takim samym poziomie i wyniósł nieco ponad 200 zł. Na rosnącą liczbę inwestycji hotelowych, oprócz wspomnianych wcześniej czynników, ma także wpływ coraz większa rozpoznawalność polskich miast jako atrakcyjnego kierunku dla turystów zagranicznych oraz ich łatwa dostępność dzięki coraz liczniejszym połączeniom lotniczym z innymi miastami w Europie i na świecie.


ANALIZA RYNKU

Rozwój infrastruktury, w tym lotnisk, autostrad, dróg ekspresowych i szybkich połączeń kolejowych przyciąga coraz więcej gości z relatywnie nowych kierunków, takich jak Skandynawia czy Azja. Jednocześnie poprawa komunikacji zwiększa mobilność turystów krajowych. Korzystają na tym głównie największe polskie miasta, które konkurują ze sobą zarówno o turystów indywidualnych, jak i biznesowych, inwestując w atrakcje turystyczne, duże hale widowiskowo-koncertowe czy centra kongresowo-konferencyjne takie jak ICE czy Tauron Arena w Krakowie, AmberExpo w Gdańsku, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu oraz Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. Tego typu działania władz lokalnych poprzez inwestycje są szczególnie mile widziane wśród operatorów hoteli, a deweloperzy uwzględniają je przy podejmowaniu decyzji o kolejnych lokalizacjach swoich projektów.

Transakcje inwestycyjne w segmencie hotelowym Wzrost atrakcyjności polskiego rynku hotelowego i jego dobre perspektywy

dalszego rozwoju powodują zwiększenie zainteresowania ze strony inwestorów. Świadczą o tym transakcje, takie jak zakup hotelu Sheraton Warsaw przez JV Benson Elliot Capital Management LLP, Walton Street Capital i Algonquin czy ‘forward purchase’ projektu hotelowego Holiday Inn Warsaw City Centre (otwarcie zaplanowane na rok 2018) przez Union Investment, który to fundusz nabył również Radisson Blu Wrocław oraz hotel Hampton by Hilton Warsaw City Centre. Również lokalni inwestorzy widzą potencjał w branży hotelarskiej, co pokazują transakcje hotelami Orbisu pod marką Mercure w Mrągowie, Lublinie i Zamościu. Pierwszy został kupiony przez spółkę Deporium za około 20 mln złotych, a dwa pozostałe przez DWP za 21,5 mln złotych. Obecnie negocjowane są umowy sprzedaży kilku hoteli, więc spodziewamy się kolejnych transakcji w nadchodzących miesiącach. To zwiększone zainteresowanie w ostatnim czasie wynika nie tylko z dobrych perspektyw rozwoju polskiego rynku hotelowego, ale również z ograniczonej podaży produktu typu ‘prime’ dostępnego na

sprzedaż w segmencie nieruchomości komercyjnych oraz chęci dywersyfikacji portfela. Według globalnego raportu Hotel Investment Outlook 2016 przygotowanego przez JLL, ubiegły rok był jednym z najlepszych pod względem transakcyjnym – na świecie sprzedano hotele na łączną kwotę 85 mld dolarów, czyli o 50 proc. więcej niż w 2014. Według analityków JLL, w 2016 r. inwestorzy będą szukać okazji na mniej dojrzałych rynkach regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki i w miastach poza ścisłą czołówką. Spodziewane jest również większe zainteresowanie tymi lokalizacjami ze strony ‘private equity’ z uwagi na atrakcyjne stopy zwrotu w porównaniu z rynkami bardziej dojrzałymi. Jest to dobry argument do inwestowania na polskim rynku hotelowym, gdzie oczekiwane stopy kapitalizacji dla najlepszych produktów w Warszawie szacowane są na poziomie około +/-7 proc. w przypadku umów o zarządzanie. W przypadku długoterminowej umowy najmu dla najlepszych produktów może to być

Raport

nawet 6 proc. lub mniej z uwagi na fakt, że ryzyko operacyjne w głównej mierze przerzucone jest na najemcę. Oznacza to, że stopy kapitalizacji dla inwestycji hotelowych w Polsce są wciąż atrakcyjne w porównaniu do rynków zachodnich, gdzie ich poziom jest średnio o około 100-200 punktów bazowych niższy i np. w Londynie czy Paryżu kształtuje się w przedziale 4 proc.-5 proc.. Według badania „Hotel Investor Sentiment Survey”, przeprowadzonego przez JLL wśród inwestorów pod koniec ubiegłego roku, oczekiwana jest dalsza poprawa wyników operacyjnych najlepszych polskich hoteli w krótkim i średnim terminie oraz kompresja stóp kapitalizacji. Powinno to znaleźć odzwierciedlenie w aktualizacji wartości aktywów spółek posiadających hotelowe nieruchomości inwestycyjne w swoich portfelach. Już dziś, między innymi dzięki wzrostowi przychodu na dostępny pokój (RevPAR), zysk operacyjny wielu hoteli oraz portfeli znacznie się poprawił, co przekłada się na ich wartość kapitałową. R E K L A M A

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

23


Raport

ANALIZA RYNKU

Dynamiczny rozwój

polskiego rynku

Rynek hotelowy w Polsce ma perspektywy stabilnego wzrostu. Hotele przygotowują atrakcyjną ofertę dla turystów z kraju i zagranicy. Warszawa pozostaje jednym z najpopularniejszych miast, zwłaszcza w przypadku podróży służbowych, gdzie w 139 obiektach dostępnych jest ponad 15 tys. pokojów. Šárka Chapman, starszy analityk ds. nieruchomości hotelowych w polskim oddziale Cushman & Wakefield

D

uży rynek, silny popyt wewnętrzny, atrakcyjne możliwości rozwoju, dogodna lokalizacja, świetne połączenia z całą Europą, wysoko wykwalifikowane i wykształcone kadry, konkurencyjne stawki oraz bliska współpraca z krajami skandynawskimi – to wszystko przyczynia się do wzmocnienia segmentu zarówno podróży służbowych, jak i turystycznego, a inwestorzy i deweloperzy doceniają potencjał Polski. Rynek rozwija się dynamicznie, zaplanowano już wiele kolejnych inwestycji. Od 2009 r. liczba noclegów w hotelach w Polsce stale rośnie – w 2015 r. wyniosła 32,6 miliona, co oznacza wzrost o 9 proc. w stosunku do poprzedniego roku. W 2015 r. w województwie mazowieckim odnotowano 3,5 miliona wizyt i 5,7 miliona noclegów, co oznacza wzrost odpowiednio o 8 proc. i 9 proc. w stosunku do 2014 r. Dzięki silnemu popytowi wewnętrznemu polski rynek nie odczuł tak mocno spadku zainteresowania ze strony klientów zagranicznych podczas światowego kryzysu gospodarczego,

24

w przeciwieństwie do innych państw Europy Środkowo-Wschodniej, które w większym stopniu polegają na wizytach gości z zagranicy. Warszawa jest jednym z najlepiej rozwiniętych rynków w kraju – dysponuje aż 139 hotelami. W stolicy dominują obiekty trzygwiazdkowe (60 hoteli), zaś najmniej liczny jest segment pięciogwiazdkowy (zaledwie 10). Po nieznacznym spadku w 2009 r., wywołanym światowym kryzysem gospodarczym, przez następne dwa lata rynek stopniowo wracał do stanu sprzed recesji. Za wzrost w latach 2009–2011 odpowiadało głównie duże zainteresowanie klientów – obłożenie zwiększyło się o 7,1 proc. przy jednoczesnym wzroście średniej stawki dziennej o zaledwie 2 proc. 2012 r. okazał się rekordowy ze względu na mistrzostwa Europy w piłce nożnej – stąd też duży spadek odnotowany rok później. Duża podaż nowej powierzchni dostarczonej na rynek przed Euro przełożyła się na spadek średniego przychodu z jednego pokoju (RevPAR) po 2012 r. W 2014 r. wskaźnik ten obniżył się do 187 zł, ale w ubiegłym roku wyniósł już 205 zł.

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

Sytuacja na polskim rynku hotelarskim jest coraz lepsza. Najnowsze dane wskazują, że od maja ubiegłego roku wskaźnik RevPAR wzrósł o 10,4 proc. Do wyniku tego przyczynił się zarówno wzrost obłożenia o 5,3 proc., jak i wyższa o 4,8 proc. średnia stawka dzienna. W związku z obawą przed atakami terrorystycznymi w Europie zaobserwowano zmiany zarówno w turystyce wypoczynkowej, jak i biznesowej (MICE). Przy wyborze celu podróży

turyści częściej biorą pod uwagę kwestie bezpieczeństwa, dlatego tego lata możemy spodziewać się wzrostu obłożenia i podwyżki stawek ADR na wybrzeżu Bałtyku. To samo dotyczy branży MICE, gdzie widoczny jest spadek wskaźnika RevPAR: −13,3 proc. w Brukseli, − 3,1 proc. w Londynie i −12,4 proc. w Paryżu (dane za okres dwunastu miesięcy do kwietnia 2016 r.). Tymczasem w Warszawie w tym samym czasie odnotowano wzrost o 10,4 proc..

O AUTORZE Do biura Cushman & Wakefield w Pradze dołączyła we wrześniu 2010 roku. W tej chwili pracuje jako starszy konsultant ds. nieruchomości hotelowych na Europę Środkową i Wschodnią. Specjalizuje się w wycenie hoteli, wyborze operatorów, analizie studium wykonalności oraz due dilligence. W listopadzie 2013 roku Šárka dołączyła do warszawskiego oddziału C&W gdzie zajmuje się przeprowadzaniem analiz opłacalności inwestycji hotelowych i doradztwem na rynku polskim jak również w regionie CEE.Polski turysta

Raport

TURYSTYKA

w liczbach W 2015 r. uczestnictwo mieszkańców Polski W WYJAZDACH TURYSTYCZNYCH WYNIOSŁO 54 PROC. Jednocześnie 46 proc. naszych rodaków nie uczestniczyło w 2015 roku w jakimkolwiek wyjeździe turystycznym. Departament Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki

W

2015 r. nadal główną przyczyną nieuczestniczenia w wyjazdach turystycznych są powody finansowe. Istotną przyczyną jest również brak wolnego czasu spowodowany zobowiązaniami wynikającymi z pracy lub nauki (23,6 proc.). Trzecia przyczyna nieuczestniczenia to problemy zdrowotne (14 proc.) oraz brak motywacji do podróży (13,9 proc.).

Krajowe wyjazdy Według szacunków Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2015 r. Polacy wzięli udział w 39,9 mln krajowych podróżach turystycznych, w tym w 15,7 mln podróżach długookresowych i 24,2 mln podróżach krótkookresowych. Udział wyjazdów długookresowych w wyjazdach krajowych ogółem wyniósł 39,3 proc., a wyjazdów krótkookresowych – 60,7 proc.. Struktura krajowych wyjazdów

26

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

turystycznych nie zmienia się od wielu lat. Średnia długość pobytu podczas podróży krajowych w 2015 r. nie uległa większym zmianom w stosunku do zanotowanego poziomu w roku poprzednim. W przypadku podróży długookresowych wynosiła około 8,8 noclegów, w przypadku krótkookresowych – blisko 1,9 noclegów. W 2015 r. Polacy najczęściej na długie wyjazdy wyjeżdżali w celach turystycznych (około 58 proc.). Często odwiedzali krewnych i znajomych (33 proc.), natomiast udział wyjazdów w celach służbowych wynosił nieco ponad 2 proc.. Należy zauważyć, że mieszkańcy Polski w nieznacznym zakresie korzystają z usług biur podróży w przypadku organizowania sobie wyjazdów wakacyjno-urlopowych (łącznie około 2,8 proc.).


TURYSTYKA

Raport

Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych (% uczestniczących w wieku 15 i więcej lat) (%)

Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych (liczba uczestniczących w wieku 15 i więcej lat) (mln)

Przyczyny nieuczestniczenia w co najmniej dwudniowym wyjeździe w celach osobistych (%) – dotyczy osób w wieku 15 lat i więcej

Krajowe długookresowe podróże Polaków w wieku 15 i więcej lat (mln)

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

27


Raport

TURYSTYKA

Krajowe krótkookresowe podróże Polaków w wieku 15 i więcej lat (mln)

Liczba noclegów podczas krajowych podróży Polaków w wieku 15 i więcej lat (mln)

Rodzaj zakwaterowania podczas krajowych podróży ogółem (%)

28

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne


TURYSTYKA

Raport

Struktura krajowych wyjazdów długookresowych według celów

Struktura krajowych wyjazdów krótkookresowych według celów

Natężenie krajowego ruchu turystycznego według województw i liczby krajowych podróży ogółem (mln)

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

29


Raport

TURYSTYKA

Średnia długość pobytu podczas zagranicznych podróży Polaków w wieku 15 i więcej lat (liczba noclegów)

Liczba noclegów podczas zagranicznych podróży Polaków w wieku 15 i więcej lat (mln)

Główny rodzaj zakwaterowania wykorzystywany podczas podróży zagranicznych (%)

W organizacji wyjazdów zmniejszyła się rola zakładu pracy. Nadal dominują wyjazdy organizowane samodzielnie (88 proc.). Podczas krajowych wyjazdów długookresowych Polacy najczęściej korzystali z mieszkań krewnych i znajomych (38 proc.). Dość popularne są noclegi w pensjonatach (14,6 proc.) oraz kwaterach prywatnych (13,0 proc.). Podczas, zarówno długich, jak i krótkich wyjazdów, coraz częściej jako środek transportu

30

wykorzystywany jest samochód (odpowiednio: 73,3 proc. i 75,3 proc.) oraz znaczną popularnością cieszą się publiczne środki komunikacji takie, jak autobus i autokar (odpowiednio: 14,9 proc. i 17,1 proc.). Istotną rolę odgrywa również transport kolejowy (około 11,2 proc.), natomiast w przypadku wyjazdów krajowych znikomą rolę pełni transport lotniczy, wodny i inny, np. rowerowy. Podsumowując mieszkańcy Polski w 2015 r. wyjeżdżali w kraju najczęściej

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

w odwiedziny. Wyjazdy w ponad 90 proc. organizowali samodzielnie, korzystali głównie z zakwaterowania w mieszkaniach krewnych lub znajomych. W trakcie wyjazdów najczęściej korzystali z samochodów. Natężenie krajowego ruchu turystycznego jest zróżnicowane w zależności od województwa. Niewielka różnica pomiędzy liczbą podróży a wizyt wskazuje, że turyści jadą do docelowego województwa bez wizyt w województwach pośrednich.

Do najczęściej odwiedzanych województw należało województwo małopolskie (12,8 proc.), pomorskie (12,5 proc.), zachodniopomorskie (11,5 proc.), mazowieckie (11,5 proc.), dolnośląskie (7,3 proc.), podkarpackie (6,0 proc.) i warmińsko-mazurskie (5,8 proc.), zwłaszcza w sezonie letnim. Najrzadziej odwiedzane województwa w 2015 r. to opolskie (1,3 proc.), lubuskie (2,3 proc.) i świętokrzyskie (2,3 proc.).


TURYSTYKA

Raport

Struktura przeciętnych wydatków na krajowe podróże długookresowe (PLN)

Struktura przeciętnych wydatków na krajowe podróże długookresowe przeliczonych na dzień pobytu (PLN)

Struktura przeciętnych wydatków na krajowe podróże krótkookresowe (PLN)

Struktura przeciętnych wydatków na krajowe podróże krótkookresowe przeliczonych na dzień pobytu (PLN)

Wyjazdy zagraniczne Według szacunków Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2015 r. Polacy w wieku 15 i więcej lat uczestniczyli w 10,9 mln turystycznych podróży za granicę, czyli podróży połączonych z co najmniej jednym noclegiem poza granicami kraju. Średnia długość pobytu wyniosła 9 noclegów (wobec 10,05 noclegu w 2014 r.). Polscy turyści najczęściej odwiedzali Niemcy (2,1 mln), Włochy (0,9 mln), Wielką Brytanię (0,8 mln), Chorwację (0,66 mln), Grecję (0,61 mln) i Czechy (0,6 mln).

W 2015 r. celem 57,2 proc. zagranicznych wyjazdów Polaków była typowa turystyka. W ogólnej liczbie 10,9 mln wszystkich podróży za granicę, było takich wyjazdów 6,2 mln; liczbę wyjazdów w odwiedziny szacuje się na 3,3 mln, liczbę wyjazdów służbowych – na 0,8 mln. W przypadku wyjazdów zagranicznych zwiększył się udział tych wyjazdów organizowanych całkowicie samodzielnie do 65,6 proc. Z usług biura podróży korzystało 25,5 proc.

Najczęściej Polacy korzystali z hotelu i motelu (41,7 proc.), wysoki był również odsetek korzystających z mieszkania u krewnych lub znajomych (36,1 proc.). Dominującym środkiem transportu nadal jest samolot (udział tego środka transportu z roku na rok wzrasta; w 2015 r. wyniósł 46,2 proc.).

Wydatki na wyjazdy turystyczne W 2015 r. odnotowano wzrost przeciętnych wydatków Polaków na wyjazdy

krajowe: w przypadku wydatków na wyjazdy długookresowe z 735 zł do 774 zł, w przypadku krótkookresowych – z 230 zł na 262 zł. Główny udział w wydatkach to wydatki na zakwaterowanie (w trakcie długich – 34,5 proc., w trakcie krótkich – 22,1 proc.) oraz żywność (odpowiednio: długie – 31,5 proc., krótkie – 29,0 proc.). Wzrosły także wydatki na podróże zagraniczne z 2 097 zł na 2 125 zł. Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na transport – 34,5 proc. i zakwaterowanie – 27,1 proc.

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

31


Raport

TURYSTYKA

Skąd przyjeżdża, ile wydaje i gdzie śpi

cudzoziemiec

w Polsce

Według szacunków MSiTW, w ciągu 2015 roku było 77,74 mln przyjazdów cudzoziemców, tj. o 5,4 proc. więcej niż w poprzednim roku. LICZBĘ TURYSTÓW OSZACOWANO NA 16,722 MLN (o 4,5 proc. więcej niż w 2014 r.). Departament Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki

W

edług danych GUS w ciągu 2015 r. z obiektów noclegowych skorzystało o 4,0 proc. więcej cudzoziemców niż w 2014 r., a liczba udzielonych im noclegów wzrosła o 5,9 proc.. Analizując zmiany według miesięcy największe wzrosty obserwowano w lutym, lipcu, grudniu i marcu 2015 r. Do krajów o największym wzroście liczby korzystających z bazy noclegowej należą Hong Kong (o 34,3 proc.), Malta (o 26,9 proc.), Chiny (o 25,6 proc.), Słowenia (o 21,8 proc.), Grecja (o 21,0 proc.), Turcja (o 20,1 proc.), Portugalia (o 19,1 proc.), Irlandia (o 19,0 proc.) i Belgia (o 17 proc.). Największe spadki w liczbie korzystających z rejestrowanej bazy noclegowej odnotowano w przypadku turystów z Rosji (-34,9 proc.), Republiki Korei (-14,2 proc.), Bułgarii (-11,3 proc.) i Brazylii (-9,1 proc.). Dominującym celem przyjazdów, podobnie jak w roku poprzednim, były odwiedziny krewnych i znajomych.

32

W tym celu najwięcej turystów przyjechało z Niemiec, krajów zamorskich i starej UE. W celu służbowym największy odsetek turystów przyjechał z krajów nowej UE i sąsiadów ze wschodu. Ze względu na długość pobytu w Polsce najwięcej turystów spędziło w Polsce 1 do 3 noclegów, następnie od 4 do 7. Średnio pobyt w Polsce wynosił 5,5 noclegu (wobec 6,2 w 2014 r.) i był krótszy od zanotowanego w 2014 roku o 11,3 proc. Większość turystów zagranicznych zorganizowała sobie przyjazd do Polski samodzielnie. Struktura sposobu organizacji przyjazdów według poszczególnych krajów była podobna jak w roku poprzednim. W trakcie pobytu w Polsce turyści zagraniczni korzystali głównie z mieszkań rodziny lub znajomych, w następnej kolejności z hoteli i moteli. Największy odsetek korzystających z hoteli pochodził z krajów zamorskich.

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

Zaobserwowano różnorodne wykorzystanie środka transportu przy przyjazdach według poszczególnych celów przyjazdów. Turyści przyjeżdżający w celach służbowych najczęściej korzystali z samolotu, natomiast w odwiedziny przyjeżdżali innym środkiem transportu niż samolot. W celach turystycznych odsetek korzystających z samolotu i pozostałego środka transportu był na podobnym poziomie. Samolot też był głównym środkiem transportu dla turystów, którzy wykupili przyjazd w biurze podróży oraz nocujących w hotelach.

Wielkość i struktura wydatków turystów Z badań zrealizowanych w 2015 r. wynika, że przeciętne wydatki turystów poniesione na terenie Polski ukształtowały się na poziomie 446 USD na osobę (mniej o około 2 proc. niż w roku 2014) i 69 USD na dzień pobytu – więcej o 4,9 proc. niż w roku poprzednim.

Odnotowano znaczny stopień zróżnicowania przeciętnych wydatków według krajów; wydatki te wahały się w granicach od 215 USD (Czechy) do 1 373 USD (wybrane kraje zamorskie). W relacji do 2014 r. wzrost wielkości przeciętnych wydatków na osobę zanotowano głównie z Litwy (o 14,4 proc.), z Czech (o 11,6 proc.), z Ukrainy (o 5,4 proc.) i z Niemiec (o 5,2 proc.). Obserwujemy spadek wydatków nierezydentów ze Skandynawii (-26,9 proc.), ze Słowacji (-19,7 proc.), z Rosji (-15,2 proc.) i z Białorusi (-10,8 proc.). Zbliżone tendencje charakteryzują przeciętne wydatki turystów na jeden dzień pobytu. W okresie styczeń-grudzień 2015 r. wahały się one w granicach od około 41 USD (Francja) do 94 USD (Rosja i Litwa) i 88 USD (Białoruś). W relacji do dwunastu miesięcy 2014 r. obserwuje się zróżnicowane tendencje w odniesieniu do szeregu badanych rynków; istotny wzrost wielkości wydatków na dzień pobytu odnotować


TURYSTYKA

Raport

Liczba przyjazdów w 2015 r. według głównych grup krajów (w tys.)

Wykorzystanie bazy noclegowej w trakcie przyjazdów do Polski w 2015 roku

należy w przypadku Niemiec (o 27,7 proc.), Litwy (o 27,0 proc.) i Czech (o 8,3 proc.). Z uwagi na znaczenie dla polskiej turystyki przyjazdowej, szczególnie niekorzystny jest kolejny spadek wydatków turystów z Francji (-13,6 proc.) i sąsiadów ze wschodu: Białorusi (-20 proc.), Rosji (-12,9 proc.) i Ukrainy (-6,2 proc.). Ogólne tendencje spadkowe w zakresie wydatków przeciętnych nie znajdują swojego odzwierciedlenia

w wielkości wydatków według deklarowanych celów podróży i miejsca zakwaterowania. Najbardziej wzrosły wydatki osób deklarujących zdrowotne cele podróży oraz nocujących w pozostałych obiektach. W 2015 r. najwięcej pozostawiały w Polsce osoby wskazujące na przyjazdy w celach zdrowotnych (ok. 742 USD na osobę), następnie w celu udziału w konferencjach i kongresach (616 USD) oraz

w targach i wystawach (548 USD). Niewiele mniej wydawały osoby podróżujące stricte turystycznie (490 USD). Warto podkreślić utrzymanie relatywnie wysokich przeciętnych wydatków turystów podróżujących w celach rodzinnych. Jeśli chodzi o wydatki według rodzaju bazy noclegowej, z której korzystali turyści, najwięcej pozostawiały w Polsce osoby, które zatrzymywały się na nocleg w różnych rodzajach bazy (pozycja

mieszane – 680 USD na osobę), następnie nocujące tylko w hotelach i motelach (564 USD) oraz pensjonatach (478 USD). Najmniejsze sumy pozostawiali w Polsce turyści korzystający z zakwaterowania na polach kempingowych i namiotowych. Rodzajowa struktura wydatków różni się w znaczący sposób od tej, którą oszacowano dla poprzedniego roku. Z uzyskanych od respondentów

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

33


Raport

TURYSTYKA

Przeciętne wydatki turystów w 2015 roku według rodzaju wykorzystywanej bazy noclegowej (w USD)

Struktura wydatków poniesionych przez turystów na terenie Polski w 2015 roku (w %)

danych wynika, że przeznaczyli oni więcej środków na transport (wzrost o 4,3 pkt proc.). Spadły natomiast wydatki na zakupy dla siebie (o około 2 pkt. proc.) oraz na noclegi (o 1,9 pkt proc.).

Wydatki odwiedzających jednodniowych W okresie styczeń-grudzień 2015 r. przeciętne wydatki osób

34

nie korzystających na terenie Polski z noclegów (odwiedzających jednodniowych) oszacowano na niższym poziomie, niż w roku poprzednim (ok. 112 USD, wobec 122 USD w 2014 r.). Nie zmienił się udział wydatków odwiedzających jednodniowych z poszczególnych państw. W tej grupie badanych najwyższe wydatki zadeklarowali nasi

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

wschodni sąsiedzi z Białorusi (230 USD), Ukrainy (201 USD) i Rosji (123 USD), najniższe – z Czech (71 USD). Spadek wydatków dotyczy głównie Rosjan (o ok. 16,7 proc.) i Słowaków (o 13,2 proc.). Rodzajowa struktura wydatków odwiedzających jednodniowych była odmienna od tej, jaką oszacowano dla analogicznego okresu 2014 r.

W 2015 r. największe sumy wydawane były w związku z zakupami na własne potrzeby (70,4 proc.) i na transport (13,1 proc.) oraz na zakupy w celu odsprzedania (12,5 proc.). Udział wydatków w kategorii inne spadł o kolejne 0,2 pkt proc. w stosunku do ich udziału odnotowanego w analogicznym okresie poprzedniego roku.Raport

TURYSTYKA

Wakacje Polek krócej lecz intensywniej

Polki i Polacy różnią się w swoich preferencjach co do wyjazdów wakacyjnych. PANIE WOLĄ KRÓTSZE i mają wobec nich więcej oczekiwań. Ich wyjazdom towarzyszą silniejsze emocje niż w przypadku panów. I choć podróże budzą w kobietach także więcej obaw, to rzadziej wykupują one ubezpieczenie.

J

ak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Towarzystwa Ubezpieczeń Europa przez instytut IMAS, kobiety rzadziej podróżują za granicę niż mężczyźni. W ostatnich 10 latach aż 25 proc. ankietowanych pań nie spędziło wakacji poza Polską. Odsetek mężczyzn, którzy nie byli za granicą w tym okresie, to zaledwie 17 proc. Kobiety i mężczyźni różnią się także w swoich preferencjach co do długości wyjazdów. Podczas gdy panie wolą wakacje tygodniowe i dziesięciodniowe, mężczyźni chętniej wyjeżdżają na dwa tygodnie lub dłużej.

36

Polka pragnie odmiany i wrażeń Choć kobiety wolą krótsze wyjazdy, to chcą je przeżywać bardziej intensywnie. Polki są mocniej niż mężczyźni nastawione na nowe doznania. Podczas podróży 40 proc. kobiet chce się czegoś nauczyć i doświadczyć odmiany od codzienności. Dla kontrastu mężczyźni postrzegają wakacyjny wyjazd przede wszystkim jako nagrodę dla siebie. W badaniu TU Europa deklaruje to 34 proc. panów. Myśląc o wyjazdach wakacyjnych 75 proc. pytanych Polek przeżywa ekscytację. Mężczyźni są bardziej powściągliwi – tylko 66 proc. deklaruje tak intensywne emocje.

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

Polki lubią ryzyko? Panie częściej odczuwają lęk przed wyjazdami, choć różnica nie jest aż tak wielka – deklaruje to 11 proc. kobiet i 8 proc. mężczyzn. Główne obawy Polek dotyczą lotów samolotem, niedogodności podróży, wypadków czy kradzieży. Częściej niż mężczyźni obawiają się barier językowych. W tym kontekście ciekawy jest fakt, że kobiety rzadziej wykupują ubezpieczenia turystyczne.


TURYSTYKA

W przypadku samodzielnie planowanych wyjazdów ubezpiecza się 42 proc. z nich, podczas gdy robi to aż 50 proc. mężczyzn. Panowie częściej decydują się też na dodatkowe ubezpieczenie na wakacjach organizowanych przez biura podróży – deklaruje to ponad połowa z nich. Jednocześnie tylko 35 proc. pań wykupuje nadprogramową ochronę. – Z badania wyłania się obraz kobiet, które podczas wyjazdów bardziej niż mężczyźni interesują motywy poznawcze i przeżycia, nie zwykły odpoczy-

nek. Wolą spędzać wakacje intensywniej niż panowie. Towarzyszy im więcej emocji, ale też obaw. Tym bardziej powinny więc pomyśleć o ubezpieczeniu, aby spędzić urlop spokojnie i nie martwić się nagłymi wypadkami – mówi Marat Nevretdinov, wiceprezes TU Europa.

Z kim na wakacje? Kobiety chętniej niż mężczyźni wyjeżdżają z rodziną lub partnerem. Mężczyźni natomiast wolą podróżować z przyjaciółmi lub samotnie. Wyjazd w pojedynkę deklaruje aż 20 proc. panów, a tylko 11 proc. pań. Męska samodzielność jest widoczna również w przygotowaniach podróży – częściej niż kobiety organizują oni wyjazdy na własną rękę. Bez względu na płeć 90 proc. podróżujących Polaków stara się do wyjazdu przygotować, choć zdecydowana większość robi to tylko częściowo, zostawiając sobie miejsce na spontaniczność w podróży. Jedynie co dziesiąty

Raport

ankietowany zostawia wszystko przypadkowi – są to raczej mężczyźni (13 proc. z nich). Wiele osób sprawdza przed wyjazdem zagranicznym poziom cen podstawowych produktów. Dzięki temu mogą oszacować jak dużo „kieszonkowego” przygotować na wakacje. Przed wyruszeniem w podróż warto także dowiedzieć się z jakimi wydatkami musimy się liczyć w momencie choroby czy wypadku. Liczby przemawiają do wyobraźni. Warto wiedzieć, że nie we wszystkich przypadkach możemy liczyć na Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Przykłady polskich turystów z ostatniego sezonu wakacyjnego pokazują, że brak dobrze dopasowanego ubezpieczenia może zrujnować nasz budżet domowy. Choć ubezpieczenie nie chroni przed wypadkiem, to w przypadku niespodziewanych kłopotów zabezpiecza zarówno od strony finansowej, jak i organizacyjnej.

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

37


Raport

TURYSTYKA

Podróże

luksusowe w modzie

Najnowsze opracowanie pt. SHAPING THE FUTURE OF LUXURY TRAVEL firmy AMADEUS analizuje trendy dotyczące rozwoju rynku podróży luksusowych do 2025 r., pomagając branży turystycznej lepiej definiować potrzeby klientów i zwiększyć jakość obsługi w tym najszybciej rosnącym segmencie rynku.

38

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne


TURYSTYKA

K

onsumenci przeznaczają coraz większą część swojego dochodu na zapewnienie sobie niezapomnianych przeżyć, ceniąc doświadczenia bardziej niż dobra materialne. Jak pokazuje nowy raport, trend ten powoduje dynamiczny wzrost zapotrzebowania na luksusowe podróże. Na przykład, w segmencie usług transportowych dla wymagających podróżnych, liczba zagranicznych lotów w klasach biznes oraz pierwszej rosła w latach 2011-2015 szybciej niż

w klasach niższych – średnie skumulowane roczne tempo wzrostu (CAGR) wyniosło w tych dwóch segmentach odpowiednio 4,5 proc. i 4,2 proc. Trend ten przyspieszy w ciągu najbliższej dekady – prognozowany wzrost liczby lotów „z najwyższej półki” wyniesie 6,2 proc. rocznie, czyli będzie niemal o 1/3 szybszy niż w pozostałych segmentach, gdzie ukształtuje się na poziomie 4,8 proc. rocznie. Mimo, że wyjazdy „z najwyższej półki” stanowią dziś zaledwie niewielki

ułamek podróży Polaków, nasz kraj znajduje się w gronie tych, gdzie ten segment rynku będzie rósł najbardziej dynamicznie. Liczba luksusowych podróży zagranicznych z Polski wzrośnie 3,3-krotnie w okresie 2015-2025. Średnie skumulowane roczne tempo (CAGR) wzrostu wartości tego segmentu rynku wyniesie więc 12,8 proc. w ciągu najbliższej dekady. W efekcie, w latach 2021-2025 udział podróży luksusowych we wszystkich wyjazdach Polaków wyniesie średnio 1,5 proc.,

Raport

w porównaniu z zaledwie 0,2 proc. dzisiaj. A jak wygląda Polska na tle krajów Unii Europejskiej i reszty świata? Odsetek 1,5 proc. podróży luksusowych w przypadku Polaków to znacznie mniej niż w przypadku krajów Europy Zachodniej, gdzie udział podróży luksusowych w latach 2021-2025 wyniesie 3-5 proc., np.: Niemcy 3,7 proc., Francja 4,7 proc. czy Włochy 2,8 proc.. Europejskim „liderem rozrzutności” w kategorii podróży luksusowych jest Wlk. Brytania

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

39


Raport

TURYSTYKA

(ponad 10 proc. w latach 2021-2025), a globalnymi USA i Australia (ponad 30 proc. w obu przypadkach). Największa dynamika wzrostu w segmencie podróży luksusowych będzie miała miejsce do 2025 r. we wschodzących gospodarkach azjatyckich: w Chinach, Indiach i Korei Płd. Odsetkiem bogatych podróżujących już dziś wyróżniają się azjatyckie „państwa-miasta”, czyli Hong-Kong i Singapur. Ameryka Północna i Europa Zachodnia odpowiadają za 64 proc. światowych zagranicznych wycieczek luksusowych, mimo że mieszka tam jedynie 18 proc. światowej populacji. Udział Polski w globalnym rynku usług podróży luksusowych pozostanie skromny i będzie odpowiadał niespełna 0,5 proc. liczby wszystkich podróży luksusowych na świecie. W 2015 r. Amadeus opublikował raport „Future Traveller Tribes 2030”,

40

który zidentyfikował sześć różnych „plemion” podróżujących, które mają różne potrzeby i wymagają innego rodzaju obsługi turystycznej. Używając podobnej metodologii, najnowszy raport wyróżnia sześć „plemion” najbardziej wymagających podróżujących, by pomóc firmom turystycznym lepiej poznać i zaspokoić ich potrzeby. Zidentyfikowane plemiona o różnych profilach to: „Zawsze wymagający” (4 proc.), „Poławiacze okazji” (20 proc.), „Zamożni biznesmeni” (31 proc.), „Zasobni w niedoczasie” (24 proc.), „Wystawni” (18 proc.) oraz „Niezależni bogacze” (3 proc.). Ich szczegółowa charakterystyka została opisana w pełnej wersji raportu. Opisana w raporcie „piramida potrzeb” zamożnych podróżujących obejmuje takie najważniejsze oczekiwania jak: wsparcie zaufanego „opiekuna”, wysoka jakość produktu

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

turystycznego, kompleksowa obsługa, dostęp do autentycznej kultury i unikalnych doświadczeń (w odróżnieniu od turystyki masowej), możliwość zaspokojenia swoich „zachcianek”, a także poczucie prywatności i bezpieczeństwa zarezerwowane dla gości typu VIP. Tylko indywidualne podejście dostawców usług turystycznych do obsługi konkretnego podróżującego pozwoli zaoferować im jakość, której oczekują klienci. – Dla każdego luksus oznacza coś innego. Podczas gdy na rynkach rozwijających się rosnąca w siłę klasa średnia zwraca uwagę na materialne aspekty luksusowych podróży, na bardziej dojrzałych rynkach ewolucja rynku skłania podróżnych do poszukiwania nowych rodzajów luksusu. Dlatego oferowanie zamożnym klientom dopasowanych i ekskluzywnych doświadczeń stanie

się jeszcze ważniejsze. Wykorzystanie nowych technologii i innowacji do poprawy jakości obsługi w całej branży turystycznej pozwoli osiągnąć nowy, nieosiągalny dotąd poziom luksusu – mówi Rob Sinclair-Barnes, dyrektor marketingu strategicznego w Amadeus IT Group. Badanie zostało przeprowadzone przez Amadeus na podstawie danych z różnych krajów, w tym z Polski, oraz dziesiątek wywiadów z ekspertami w dziedzinie podróży luksusowych. Raport powstał dzięki współpracy Amadeus z licznymi partnerami z branży podróży luksusowych, a także z ośrodkiem badawczym Tourism Economics i firmą Connections. Badanie dotyczące preferencji podróżnych o różnych profilach przeprowadził wśród swoich czytelników The Telegraph.Raport

TURYSTYKA

Rekordowo

w Małopolsce

13,9 miliona turystów odwiedziło Małopolskę w 2015 roku. To dane z raportu z badania ruchu turystycznego w województwie. LICZBA TURYSTÓW WZROSŁA O 6,2 PROC., a ich wydatki w naszym regionie były większe aż o 18,7 proc. – To bardzo dobre wiadomości dla Małopolski. Przyjeżdża do nas coraz więcej turystów, a to oznacza, że nasz region jest ciągle bardzo popularnym miejscem odwiedzin, zarówno wśród osób z Polski, jak i z zagranicy – powiedział Leszek Zegzda z zarządu województwa.

42

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne


TURYSTYKA

W

śród osób, które przyjechały w 2015 roku do Małopolski, około 2,9 miliona to turyści z zagranicy. Szacowane wydatki wszystkich odwiedzających region w 2015 roku wyniosły ponad 13,2 miliarda zł, co oznacza wzrost aż o 18,7 proc. w porównaniu do 2014 roku. – Nie tylko przyjechało do nas więcej turystów, ale zostawili u nas o wiele więcej pieniędzy – mówił Leszek Zegzda. – Jesteśmy bezkonkurencyjni jeśli chodzi o miejsca turystyczne w Polsce, ale najwyższy czas, aby mówić o tym również w kategoriach biznesowych. Turystyka to potężny biznes, o który trzeba dbać i któremu warto stwarzać odpowiednie warunki do rozwoju – dodał Zegzda. Małopolskę najchętniej odwiedzali mieszkańcy województw: małopolskiego (24,2 proc.), śląskiego (15,9 proc.), mazowieckiego (12,8 proc.) oraz podkarpackiego (6,5 proc.) W 2015 roku Małopolskę odwiedzili również turyści z 53 państw. Najwięcej przyjechało mieszkańców Wielkiej Brytanii (20,3 proc.) i Niemiec (16,3 proc.). Na dalszych miejscach znaleźli się turyści z Francji, Włoch, Hiszpanii, Holandii i Stanów Zjednoczonych (od 4,5 proc. do 6,1 proc.). Badania wskazują, że wśród turystów nieznacznie przeważają kobiety. Odwiedzający Małopolskę to najczęściej osoby pomiędzy 26 a 45 rokiem życia (ponad 50 proc.). Średnio 20 proc. osób, które przyjechały do Małopolski w 2015 roku, miało nie więcej niż 25 lat. Ponad połowa gości (pobyty bez noclegu) i turystów (pobyty dłuższe) posiada wykształcenie wyższe, najczęściej są to osoby z miast liczących powyżej 500 tys. mieszkańców. Około 2/3 z nich to osoby aktywne zawodowo, a co szósty odwiedzający to osoba ucząca się. Polskie pochodzenie posiada 37 proc. odwiedzających spoza Polski, a 41 proc. z nich ma rodzinę w Polsce.

Aktywny wypoczynek i zwiedzanie Najczęściej wskazywane cele wizyty w województwie małopolskim to wypoczynek, turystyka aktywna oraz zwiedzanie zabytków. Turyści z zagranicy zdecydowanie wolą zwiedzać, natomiast turystykę aktywną chętniej wybierają Polacy. Ważnym celem przyjazdów obu grup odwiedzających jest także wizyta u rodziny lub znajomych. W roku 2015 widać bardzo duży wzrost zainteresowania turystyką religijną wśród gości krajowych. Osoby odwiedzające Małopolskę za największą jej atrakcje uznają

niezmiennie Kraków, a w drugiej kolejności: Zakopane oraz Wieliczkę. W czołówce znajdują się też Wadowice (Dom Jana Pawła II) oraz Oświęcim (Muzeum Auschwitz-Birkenau). Rośnie także popularność aktywnego wypoczynku w górach. Za największe atuty regionu odwiedzający uznają przyrodę (piękne widoki, klimat, góry), bogatą i unikatową architekturę, zabytki, a także różnorodność atrakcji. Wyniki badań pokazują także bardzo wysoki poziom zadowolenia gości i turystów z pobytu w województwie małopolskim. Wysoki i bardzo wysoki poziom zadowolenia wyraziło niemal 90 proc. odwiedzających. Średnia ocena satysfakcji z pobytu jest wysoka i przekracza poziom 4,3 pkt (w skali od 1 do 5 pkt) we wszystkich kategoriach odwiedzających. O zadowoleniu z oferty turystycznej województwa małopolskiego świadczy również fakt, że 99 proc. odwiedzających chętnie poleci wizytę w Małopolsce swojej rodzinie i znajomym, a 97 proc. chciałoby ponownie odwiedzić Małopolskę w celach turystycznych. Badanie ruchu turystycznego w województwie małopolskim w 2015 roku prowadzone było z wykorzystaniem ankiet bezpośrednich i objęło 6270 osób odwiedzających Małopolskę. Badania realizowano w 28 miejscach – w sezonie zimowym (styczeń/luty) oraz letnim (lipiec/sierpień). Wśród ankietowanych 16,1 proc. stanowili odwiedzający zagraniczni. Dane zostały uzupełnione o informacje z Głównego Urzędu Statystycznego oraz statystyki prowadzone w najbardziej atrakcyjnych miejscach województwa. Badanie przeprowadziło konsorcjum firm: Pracownia Analiz Społecznych Ipsylon oraz Pracownia Badawcza Bosqo.

Raport

Obecny rok będzie przełomowym Marcina Ziobro, dyrektor hotelu Hilton Garden Inn Kraków Airport Rok 2015 był kluczowy jeżeli chodzi o ważne, nie tylko z turystycznego punktu widzenia, inwestycje i ich intensywną promocję na rynkach zagranicznych. W Krakowie stale rozwija się infrastruktura hotelowa i gastronomiczna, ale także infrastruktura biurowa, powstają nowe ośrodki biznesowe. Stolica Małopolski przyciąga specjalistów z całego świata, przez wzgląd na atrakcyjność regionu, coraz lepiej rozwiniętą infrastrukturę i dobry stosunek jakości do ceny. Dzięki temu miasto podąża w kierunku osiągnięcia pozycji europejskiego lidera branży spotkań. Olbrzymie znaczenie dla rozwoju turystyki w Krakowie mają powstałe w 2014 Centrum Kongresowe ICE Kraków i Kraków Arena, a także prywatna inwestycja Targów w Krakowie – EXPO Kraków. Łącznie, te trzy obiekty oferują niemal 20 500 metrów kwadratowych powierzchni konferencyjnych, co daje możliwość przyjęcia ponad 27 500 uczestników spotkań. Dla nas, jako hotelu lotniskowego, kluczowym wydarzeniem było zakończenie kolejnego etapu modernizacji Portu Lotniczego Kraków – Balice. Po całkowitym zakończeniu budowy terminala, szacuje się, że przepustowość portu lotniczego wzrośnie z 4 do ponad 8 mln pasażerów rocznie. Kraków Airport stale rozwija swoją siatkę połączeń, oferując coraz więcej bezpośrednich rejsów do europejskich stolic. Ponadto zostało uruchomione nowe połączenie kolejowe Małopolskich Kolei, łączące lotnisko z Dworcem Głównym i Kopalnią Soli w Wieliczce. Nowe,

zmodernizowane lotnisko obsłuży ponad dwukrotnie większą liczbę pasażerów, którzy w większości skorzystają z krakowskiej bazy hotelowej, gastronomicznej i konferencyjnej. Wyniki powyższych badań pokazały wysoki poziom zadowolenia gości i turystów z pobytu w naszym województwie, aż 99 proc. badanych odwiedzających chętnie poleci wizytę w Krakowie, czy innych turystycznych miastach Małopolski. To pokazuje jak ważne w dobie portali rekomendacyjnych, social mediów i marketingu szeptanego, jest budowanie odpowiedniego kapitału wysokich ocen i dobrych opinii. Trudno obecnie przecenić znaczenie social mediów, a recenzja, czy relacja zdjęciowa gościa to najlepsza i najbardziej wiarygodna reklama, zwłaszcza, że wg raportu odwiedzający Małopolskę to najczęściej osoby pomiędzy 26 a 45 rokiem życia (ponad 50 proc.), w tym średnio 20 proc. osób miało nie więcej niż 25 lat, czyli osoby najbardziej aktywne w Internecie. Bazowanie na doświadczeniach innych stało się ważnym kryterium wyboru destynacji wakacyjnego wypoczynku lub hotelu podczas wyjazdu służbowego. Chcąc utrzymać tą tendencję hotelarze, restauratorzy i osoby związane z sektorem turystycznym muszą oferować i podkreślać wyjątkową jakość świadczonych usług, zagwarantować szczególny poziom bezpieczeństwa swoim gościom i zrozumieć ich różnorodne potrzeby. Optymalna organizacja ruchu, logistyka, zapewnienie bezpieczeństwa, jakość i dostępność bazy noclegowej i gastronomicznej – to obecnie kluczowe wyzwania dla Krakowa, zwłaszcza że 2016, który jeżeli chodzi o promocję miasta, jest dla Krakowa rokiem przełomowym.

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

43


Raport

TURYSTYKA

Ruch graniczny i wydatki W pierwszym kwartale 2016 r. szacunkowa liczba PRZEKROCZEŃ GRANICY POLSKI WYNIOSŁA 59,9 MLN, z tego 36,7 mln dotyczyło cudzoziemców (61,2 proc. ogółem) oraz 23,2 mln Polaków (38,8 proc.) – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

44

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

O

koło 76,1 proc. ogółu przekroczeń dotyczyło granicy lądowej Polski z krajami Unii Europejskiej, 13,9 proc. zewnętrznej granicy lądowej UE, 9,5 proc. granicy powietrznej i 0,6 proc. morskiej. Najwięcej osób przekraczało lądową granicę Polski na odcinku z Niemcami (45,1 proc. ogółu przekroczeń lądowej granicy Polski w I kwartale 2016 r.), następnie granicę z Czechami (25,0 proc.), Słowacją (11,5 proc.), Ukrainą (10,0 proc.), Białorusią (3,1 proc.), Litwą (3,0 proc.) i Rosją (2,3 proc.).

Liczba odpraw na zewnętrznej granicy lądowej Unii Europejskiej na terenie Polski w pierwszym kwartale 2016 r., według danych Komendy Głównej Straży Granicznej, była o 11,2 proc. mniejsza w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 14,2 proc. większa niż w analogicznym okresie 2015 r. Cudzoziemców odprawiono o 11,2 proc. mniej niż w czwartym kwartale 2015 r. i o 19,4 proc. więcej niż przed rokiem, natomiast Polaków odprawiono mniej niż w poprzednim kwartale o 11,2 proc. i mniej niż w pierwszym kwartale 2015 r. – o 6,2 proc.


Wśród cudzoziemców przekraczających poszczególne odcinki lądowej granicy Polski dominowali obywatele kraju sąsiadującego, na przykład: na granicy z Ukrainą – obywatele Ukrainy (97,8 proc.), na granicy z Rosją – obywatele Rosji (92,8 proc.), a na granicy z Białorusią – obywatele Białorusi (88,8 proc.).

Wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą Szacunkowa wartość towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców (nierezydentów) w pierwszym kwartale 2016 r. ukształtowała się na poziomie ok. 8,7 mld zł, natomiast wydatków poniesionych za granicą przez mieszkańców Polski – 3,8 mld zł. Wydatki cudzoziemców były o 3,8 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2015 r., natomiast Polaków o 4,7 proc. wyższe. W stosunku do kwartału poprzedniego wydatki zarówno cudzoziemców, jak i Polaków były niższe odpowiednio o 1,6 proc. i o 2,9 proc. Z ogółu wydatków cudzoziemców 63,9 proc. przypadło na osoby przekraczające wewnętrzną granicę lądową Unii Europejskiej na terenie Polski, 23,6 proc. – zewnętrzną granicę lądową UE, 11,7 proc. granicę powietrzną i 0,7 proc. morską. W przypadku wydatków poniesionych za granicą przez mieszkańców Polski analogiczna struktura kształtowała się następująco: 61,2 proc., 4,2 proc., 31,9 proc. i 2,6 proc. Najwyższe wydatki w Polsce, biorąc pod uwagę lądową granicę, ponieśli cudzoziemcy przekraczający granicę z Niemcami (47,6 proc. ogółu wydatków cudzoziemców przekraczających lądową granicę Polski w pierwszym kwartale 2016 r.), następnie granicę z Ukrainą (18,6 proc.), Czechami (13,3 proc.), Słowacją (9,0 proc.), Białorusią (7,0 proc.), Litwą (3,1 proc.) i Rosją (1,4 proc.). W przypadku mieszkańców Polski, rozpatrując lądową granicę kraju, najwyższe wydatki ponieśli przekraczający granicę z Niemcami (56,9 proc. ogółu wydatków Polaków

przekraczających lądową granicę Polski w pierwszym kwartale 2016 r.), następnie z Czechami (21,6 proc.), Słowacją (12,2 proc.), Rosją (3,8 proc.), Litwą (2,8 proc.), Ukrainą (2,0 proc.) i Białorusią (0,7 proc.). Szacunkowa wartość zakupionych w Polsce towarów i usług przez cudzoziemców przekraczających polski odcinek zewnętrznej lądowej granicy Unii Europejskiej w pierwszym kwartale 2016 r. ukształtowała się na poziomie ok. 2,1 mld zł, natomiast wydatków poniesionych za granicą przez mieszkańców Polski przekraczających ten odcinek granicy – 161,9 mln zł. Wydatki poniesione w Polsce przez cudzoziemców na zewnętrznej granicy UE w pierwszym kwartale 2016 r. były o 11,6 proc. wyższe w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. i 26,2 proc. niższe w stosunku do poprzedniego kwartału. Z kolei wydatki poniesione przez mieszkańców Polski za granicą były niższe zarówno w stosunku do pierwszym kwartału 2015 r., jak i czwartym kwartału 2015 r., odpowiednio o 4,8 proc. i o 0,8 proc. Zróżnicowanie wydatków, również pod względem struktury asortymentowej, występowało na poszczególnych odcinkach granicy, zarówno wśród cudzoziemców, jak i Polaków. Związane jest to m.in. ze sposobem podróżowania, celem podróży, długością pobytu, czy też opłacalnością dokonywania zakupów za granicą. Cudzoziemcy przekraczający zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski w pierwszym kwartale 2016 r. na zakup towarów nieżywnościowych przeznaczyli ok. 83 proc. swoich wydatków, na żywność i napoje bezalkoholowe ok. 14 proc., a na pozostałe wydatki (usługi) ponad 3 proc. Spośród artykułów nieżywnościowych największym zainteresowaniem cudzoziemców cieszyły się materiały do budowy, remontu i konserwacji mieszkania lub domu (ok. 24 proc. wydatków na towary nieżywnościowe), sprzęt RTV i AGD (ok. 22 proc.) oraz części i akcesoria do środków transportu (ponad 13 proc.).

Mieszkańcy Polski, przekraczający w pierwszym kwartale 2016 r. zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski, większość (ok. 66 proc.) wydatkowanych za granicą środków przeznaczyli na zakup towarów nieżywnościowych, głównie na zakup paliwa. Znaczny udział w strukturze wydatków Polaków przekraczających granicę zewnętrzną miały pozostałe wydatki (usługi) – ok. 8 proc., natomiast żywność i napoje bezalkoholowe – ok. 5 proc. Cudzoziemcy przekraczający wewnętrzną granicę UE w pierwszym kwartale 2016 r. największe wydatki w Polsce ponieśli na towary nieżywnościowe – ok. 56 proc. Na żywność i napoje bezalkoholowe cudzoziemcy przeznaczyli ok. 11 proc., a na pozostałe wydatki (usługi) – ok. 16 proc. Z kolei wśród mieszkańców Polski przekraczających wewnętrzną granicę UE w I kwartale 2016 r. znaczący udział w strukturze wydatków poniesionych za granicą miały pozostałe wydatki (usługi) – ok. 46 proc., towary nieżywnościowe – ok. 35 proc. Na żywność i napoje bezalkoholowe Polacy przeznaczyli ok. 14 proc. Średnie wydatki poniesione w Polsce przez cudzoziemca (nierezydenta) w pierwszym kwartale 2016 r. ukształtowały się na poziomie 484 zł, natomiast średnie wydatki poniesione za granicą przez mieszkańca Polski wyniosły 329 zł. Zdecydowanie najwyższe średnie wydatki ponieśli nierezydenci przekraczający granicę zarówno morską jak i powietrzną (po około dwukrotnie wyższe niż w przypadku granicy lądowej). Średnie wydatki cudzoziemców przekraczających zewnętrzną granicę lądową UE na terenie Polski były o około 1,5 krotnie wyższe niż przekraczających wewnętrzną granicę lądową UE. Również w przypadku Polaków średnie wydatki przekraczających granicę morską i powietrzną były znacznie wyższe (ponad czterokrotnie i ponad trzykrotnie) niż przekraczających granicę lądową. Średnie wydatki Polaków przekraczających zewnętrzną granicę lądową UE na terenie Polski były

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

45


Raport

TURYSTYKA

Struktura ruchu granicznego osób (z Polski i do Polski) według granic w I kwartale 2016 r.

Struktura wydatków cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 2016 r.

o ok. 7 proc. niższe niż przekraczających wewnętrzną granicę lądową UE.

Podsumowanie Z przeprowadzonej analizy wynika, że występuje zróżnicowanie badanych zjawisk na poszczególnych rodzajach i odcinkach granicy. W I kwartale 2016 r. ok. 72 proc. ogółu przyjazdów cudzoziemców do Polski związanych było z dokonaniem zakupów. Wyjazdy zagraniczne mieszkańców Polski dotyczyły w dużej mierze również zakupów – ok. 36 proc. oraz wypoczynku i rekreacji – ok. 40 proc. (z tym, że na zewnętrznej

46

granicy lądowej UE udziały te stanowiły odpowiednio ok. 90 proc. i ok. 2 proc.). Zróżnicowanie rodzaju ponoszonych wydatków wiąże się ze strukturą celów w jakich respondenci wyjeżdżają za granicę. Wśród cudzoziemców wydatki poniesione w Polsce na zakup towarów stanowiły ok. 81 proc., a na usługi ok. 19 proc., natomiast wśród mieszkańców Polski wyniosły one odpowiednio ok. 44 proc. i ok. 56 proc. Wyniki prowadzonych badań zarówno wśród cudzoziemców (nierezydentów) jak i mieszkańców Polski pokazały, że największa intensywność zjawisk

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

związanych z ruchem na granicy lądowej Polski występowała na obszarach położonych w pasie do 50 km wzdłuż granicy. Świadczy o tym między innymi wysoki odsetek osób przekraczających granicę, które ponosiły wydatki w tym pasie, jak również fakt, że mieszkańcy miejscowości zlokalizowanych na tym obszarze stanowili zdecydowaną większość wśród przekraczających granicę. Charakterystyczne też jest, że w przypadku granicy wewnętrznej na obszarze oddalonym powyżej 100 km od granicy, występuje większa intensywność zjawisk związanych z ruchem (zarówno

cudzoziemców, jak i Polaków) niż w przypadku granicy zewnętrznej. Biorąc pod uwagę granicę zewnętrzną UE, w szczególności na odcinku z Rosją, odsetek cudzoziemców dokonujących zakupów w odległości powyżej 100 km od granicy również był stosunkowo wysoki, co związane jest dodatkowo z występowaniem strefy małego ruchu granicznego specyficznej ze względu na zasięg terytorialny. Dla obszarów położonych przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski wprowadzenie MRG było ważnym elementem ułatwiającym przekraczanie granicy.Raport

TURYSTYKA

Eko turystyka Czy się rozwija?

Z deklaracji składanych przez Regionalne Organizacje Turystyczne (ROT) wynika, że oferty z obszaru turystyki przyrodniczej, aktywnej i specjalistycznej są dostępne na terenie całego kraju. Wszystkie regiony dysponowały ofertami agroturystycznymi, we wszystkich dostępne były pobyty na obszarach przyrodniczych, spa & wellness oraz oferty turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej i konnej. Aż piętnaście (z 16) ROT przekazało informację o dysponowaniu na swoim terenie ofertą ekoturystyczną (wyjątek stanowiło województwo śląskie), a dla pięciu regionów: LUBELSKIEGO, MAZOWIECKIEGO, OPOLSKIEGO, PODLASKIEGO I POMORSKIEGO ekoturystyka stanowiła PRODUKT PRIORYTETOWY. Celem badań marketingowych prowadzonych w grudniu 2015 roku była eksploracja tematu ekoturystyki od strony popytowej. Opracowano w Departamencie Strategii Polskiej Organizacji Turystycznej, na podstawie wyników badań zrealizowanych w grudniu 2015 r.

48

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne


TURYSTYKA

Raport

Planowanie wyjazdów turystycznych Wszyscy respondenci wyjeżdżali w celach turystycznych minimum kilka razy w roku, najczęściej w towarzystwie znajomych lub rodziny. Chętnie podróżowali po Polsce, mieli również doświadczenia związane z indywidualnie organizowanymi wyjazdami zagranicznymi. W części rozmowy poświęconej organizacji wyjazdów turystycznych respondenci wymieniali spontanicznie różne elementy procesu podejmowania decyzji o wyjeździe, m.in.: • inspiracja związana ze znalezieniem „przypadkiem” atrakcyjnej oferty (np. promocja na przeloty, ceny apartamentów); • inspiracja związana z kierunkiem podróży – co chcemy zobaczyć? (artykuły, fora dyskusyjne, kluby podróżnicze); • termin (dogodność: dni wolne, towarzystwo, zobowiązania rodzinne, itp.); • atrakcje na miejscu; • wydarzenia – imprezy, festiwale; • pogoda na miejscu; Analiza wypowiedzi uczestników obu grup w zakresie elementów organizacji wyjazdów pokazuje, że nie ma jednego uniwersalnego modelu organizowania wyjazdu turystycznego. Do ustalenia terminu i długości wyjazdu bierze się pod uwagę m.in.: urlopy, dni wolne, wakacje i ferie dzieci, dogodność terminu dla towarzyszy podróży, organizację życia rodzinnego (np. opieka dla dzieci, zwierząt domowych). Inspirację stanowią również często informacje dotyczące promocyjnych cen (przelotów, noclegów) czy też wydarzeń (np. festiwale, koncerty). Wybór terminu, szczególnie w przypadku podróży zagranicznych, uzależnia się też od pogody w miejscu docelowym. Często pomysł na wyjazd rozpoczyna się właśnie od ustalenia terminu, np. z powodu korzystnej sekwencji dni wolnych czy konieczności wzięcia zaległego urlopu. Dopiero w kolejnych krokach rozważane jest: dokąd i z kim? Uczestnicy grup FGI cenią również spontaniczność i często decydowali się na wyjazdy organizowane ad hoc, bez wcześniejszych przygotowań i uzgodnień. Koszty wyjazdu były dla wszystkich badanych ważne, ale respondenci nie wymieniali ich spontanicznie jako niezależnego elementu procesu decyzyjnego. Ceny i wydatki pojawiały się w kontekście decydowania o szczegółach wyjazdu: wyboru sposobu podróżowania (szczególnie korzystanie z promocji na przeloty), wyboru miejsc noclegów, gastronomii, atrakcji na miejscu – „jeśli się nie ma dużo tych pieniędzy i chce się wyjechać i odpocząć, to zawsze jakimś tanim kosztem można próbować”, „sami sobie wybieramy”, „najwyżej z czegoś zrezygnujemy”.

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

49


Raport

TURYSTYKA

Doświadczenia i zainteresowanie ofertą wypoczynku ekoturystycznego Na początku dyskusji podczas grup FGI respondenci opowiadali o swoich najbardziej udanych wyjazdach turystycznych w ostatnim okresie. Wiele wypowiedzi spontanicznie koncentrowało się na elementach bliskich głównemu tematowi spotkania (ekoturystyce), mimo że temat ten nie został jeszcze uczestnikom ujawniony. Jako najbardziej atrakcyjne i pożądane elementy wyjazdów wymieniane były m.in.: kontakt z naturą, podziwianie krajobrazów, nieskażone powietrze, woda, cisza, położenie z dala od skupisk ludzkich, piesze i rowerowe wędrówki, żeglowanie, zdrowa żywność itd. W badaniu sondażowym respondenci pytani byli m.in. o korzystanie i plany skorzystania z kilku rodzajów turystyki, z obszaru turystyki przyrodniczej, wiejskiej i specjalistycznej, w tym: • wyjazd fitness/kondycyjny/odchudzający • turystyka przyrodnicza (obserwacja ptaków, zwierząt, dzikiej przyrody, itp.) • pobyt w SPA • agroturystyka • ekoturystyka • wyjazd w celu próbowania lokalnych potraw i produktów („szlak kulinarny”, „festiwal kulinarny”, itp.) Wśród bardziej popularnych wyjazdów znalazły się: agroturystyka, pobyty w SPA, turystyka przyrodnicza i kulinarna, a mniej popularne były: ekoturystyka i wyjazdy typu fitness. W każdej kategorii turystyki uczestnictwo w wyjazdach było niższe od deklaracji skorzystania z nich w przyszłości.

Postawa wobec ekoturystyki Większość uczestników grup FGI potwierdziła, że pojęcie EKOTURYSTYKA jest im znane, choć głównie dlatego, że nie mieli trudności ze zrozumieniem znaczenia obu członów „eko” i „turystyki”. Spontaniczne skojarzenia respondentów najczęściej kierowały się w stronę agroturystyki, a dla niektórych – pojęcia ekoturystyki i agroturystyki były jednoznaczne. Pytani o to, czy byli na wyjeździe ekoturystycznym najczęściej wspominali pobyty w gospodarstwach agroturystycznych. Z pojęciami „zrównoważony rozwój” czy „turystyka zrównoważona” respondenci mieli znacznie mniej skojarzeń i były one w mniejszym stopniu angażujące. Te wymieniane najczęściej to: „Unia Europejska”, „normy”, „równomierna dystrybucja”.

50

Skojarzenia z ekoturystyką były w większości pozytywne: • „coś zdrowego”, „bliżej natury, na łonie natury”, „zdrowa turystyka, zdrowe jedzenie”, „surowsze i zdrowsze warunki” • „na rolkach, bez samochodu”, „aktywnie”, „turystyka na własnych mięśniach” • „inność”, „poznanie nowej kultury, tradycji, jedzenia i zwyczajów”, „czynne uczestnictwo”, „wszystko lokalne” Niektórym uczestnikom badania przedrostek eko – w zestawieniu z turystyką kojarzył się negatywnie: z czymś skrajnym, z przesadą, brakiem wygody, przymusem, nieprzewidywalnością (np. warunków lokalowych) i z nudą. W trakcie spotkań zaprezentowano poniższe definicje ekoturystyki: EKOTURYSTYKA jako forma turystyki zrównoważonej, która aktywnie przyczynia się do ochrony środowiska oraz przynosi korzyści ekonomiczne i poprawę jakości życia społeczności lokalnych w najbardziej atrakcyjnych (przyrodniczo i kulturowo) zakątkach świata. (Dominika Zaręba, Ekoturystyka, PWN, Warszawa 2008) 3 podstawowe cechy ekoturystyki: 1. Ekoturystyka jest formą aktywnego i poznawczego zwiedzania regionów o wysokich walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych 2. Ekoturystyka aktywnie przyczynia się do ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. 3. Ekoturystyka jest elementem zrównoważonego rozwoju regionu – przynosi realne korzyści ekonomiczne i społeczne lokalnym społecznościom oraz podnosi jakość ich życia. Po zapoznaniu się z definicją uczestnicy badania zauważyli nowe aspekty ekoturystyki: przeciwieństwo turystyki masowej, autentyczność doświadczeń, wchodzenie w relacje z nowymi ludźmi, nabieranie dobrych nawyków i przeniesienie stylu życia z wakacji na codzienne życie. Ekoturystyka to również: • odpowiedzialność („ograniczę jednak podróżowanie samolotem bo to nie jest ekologiczne”, „to że jestem turystą i opłacę ten podatek turystyczny, to nie zwalnia mnie z tego aby zachowywać się dobrze w miejscach do których jadę”) • świadomość, edukacja, rozwój osobisty („bo ludzie chcą być coraz bardziej świadomi, chcą być świadomi tego co

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

jedzą, czy ta żywność jest przetworzona, czy jest produkowana przez koncerny które żyją z pracy niewolniczej dzieci.. albo z biednych orangutanów, które płoną w Indonezji. Więc tak – ludzie chcą być bardziej świadomi. Świadoma turystyka jak najbardziej”) • wybór dobrych dla środowiska rozwiązań technologicznych („inteligentne budownictwo, to jest np. oszczędzanie energii albo przetwarzanie energii”, „łapanie promieni słonecznych i ładowanie dzięki temu telefonu”).

wpływu na zasoby przyrodnicze i kulturowe poprzez korzystanie z ekologicznych środków transportu oraz bezpośredniego ekonomicznego wspierania lokalnych społeczności, choć i te kwestie są ważne dla ponad połowy badanych. W tych dwóch kategoriach wyższy jest również odsetek osób nie zgadzających się ze stwierdzeniami (szczególnie w kwestii transportu). Analiza opinii nt. stwierdzeń ujawniła, że stosunek do nich osób deklarujących chęć wyjazdu ekoturystycznego (13,1 proc.) różni się od odpowiedzi osób nie planujących takiego wyjazdu (75,6 proc.). Opinie respondentów zainteresowanych wyjazdem ekoturystycznym były w większym stopniu zgodne z treścią stwierdzeń niż opinie osób nie planujących w przyszłości takiego wyjazdu. Zależność ta dotyczyła wszystkich opiniowanych określeń. Może to oznaczać, że świadomość ekologiczna badanych, którzy są zainteresowani ekoturystyką jest wyższa.

Jako najbardziej atrakcyjne i pożą­dane elementy wyjazdów wymieniane były m.in.: kontakt z naturą, podziwianie krajobrazów, nieskażone powietrze, woda, cisza, położenie z dala od skupisk ludzkich, piesze i rowerowe wędrówki, żeglowanie, zdrowa żywność itd.

Zapytani o celowość certyfikowania usług ekoturystycznych uczestnicy grup FGI nie potrafili uzgodnić jednoznacznego stanowiska. Widzieli zarówno wady certyfikacji (usztywnienie reguł, brak spontaniczności) i zalety (pewność jakości, autentyczność). W badaniu ilościowym zweryfikowano stosunek respondentów do stwierdzeń związanych z definicją i obszarem ekoturystyki. Większość pojęć włączonych do ankiety była zgodna z opiniami uczestników grup FGI, opowiadających o osobistych potrzebach i doświadczeniach związanych z turystką (stosunek do zdrowia, natury, wyjazdów itp.). Otrzymane w badaniu deklaracje potwierdzają wysoki poziom świadomości ekologicznej Polaków. Ponad 70 proc. badanych uznaje za ważne dla siebie: zdrowy styl życia, poznawanie nowych miejsc i kultur wraz z ich lokalnym charakterem oraz nienaruszalność i ochronę środowiska. Odsetek badanych, dla których wartości ekologiczne nie są ważne (bottom 2 box, j.w.) w większości przypadków nie przekracza 10 proc. Wśród ocenianych stwierdzeń najniżej plasują się te dotyczące osobistego

Wnioski

W najbliższych latach można spodziewać się rozwoju rynku usług związanych z ekoturystyką. Wśród produktów wpisanych jako priorytetowe do Programu Rozwoju Turystyki do 2020 roku większość (4 z 5) mieści się w spektrum ekoturystyki. Są to: turystyka na obszarach wiejskich, turystyka aktywna, turystyka zdrowotna, ze szczególnym uwzględnieniem spa & wellness oraz turystyka kulturowa (ze szczególnym uwzględnieniem przemysłowej). Również obecne i planowane na najbliższe lata działania Polskiej Organizacji Turystycznej promują i dają wsparcie rozwojowi produktów turystycznych z obszaru ekoturystyki. Są to m.in.: Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny, Konkurs na Najlepsze Destynacje Turystyczne (EDEN) wspierany przez Komisję Europejską, projekt tematyczny EuroVelo 13 Szlak Żelaznej Kurtyny oraz konsorcja produktowe: Odpoczywaj na wsi, Polskie Szlaki Kulinarne, Zdrowie i uroda. Potencjał ekoturystyki nie budzi wątpliwości a przedstawione wyżej rezultaty oraz obserwacja trendów w wynikach badań konsumentów usług turystycznych realizowanych przez Polską Organizację Turystyczną, potwierdzają rosnące zainteresowanie ekoturystyką i istnienie popytu na oferty z tego obszaru turystyki.Raport

TURYSTYKA BIZNESOWA

Przemysł spotkań

i wydarzeń Tegoroczna edycja raportu „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2016” to obraz 33 980 SPOTKAŃ i wydarzeń, z których 71 proc. obyło się w hotelach. Wzięło w nich udział 6 960 303 osób. Połowa z nich uczestniczyła w wydarzeniach o charakterze technicznym. dr Krzysztof Celuch, kierownik Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej

52

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne


TURYSTYKA BIZNESOWA

R

aport „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2016” został przygotowany przez Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej przy współpracy z regionalnymi convention bureaux z całej Polski, obiektami, w których odbywają się spotkania oraz Szkołą Główną Handlową w Warszawie i Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Głównym celem opracowania jest prezentacja wyników określających liczbę, rozmiar spotkań i wydarzeń organizowanych na terenie Polski w 2015 roku oraz ukazanie ich wartości ekonomicznej. Ponadto raport przedstawia profil uczestników, charakterystykę spotkań zorganizowanych przez rekomendowanych organizatorów oraz materiał dotyczący znaczenia przemysłu spotkań w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej światowych i polskich miast. Tegoroczna edycja raportu to obraz 33 980 spotkań i wydarzeń, które są ukazane w ujęciu ilościowym i jakościowym. Ponadto pojawiła się analiza miast i regionów oraz kontynuacja badań profilu uczestników spotkań odbywających się na terenie Polski. Analiza przedstawiona w poniższym raporcie już tradycyjnie jest oparta o normy przyjęte w studium dotyczącym turystyki związanej ze spotkaniami „Measuring the Economic Importance of the Meetings industry Developing a Tourism Satellite Account Extension”, opracowanym przez światową Organizację Turystyki (UNWTO) oraz członków afiliowanych. Zgodnie z założeniami UNWTO, w opracowaniach statystycznych są brane pod uwagę spotkania i wydarzenia spełniające takie warunki jak: udział minimum 10 uczestników, czas trwania co najmniej pół dnia tj. cztery godziny, miejsce (obiekt), w którym odbywa się spotkanie zostało opłacone specjalnie w tym celu. Raport „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2016 – Poland Meetings and Events industry 2016” jest narzędziem, które ukazuje rolę przemysłu spotkań w rozwoju gospodarki w Polsce. Prezentując kolejną edycję, dziękujemy wszystkim regionalnym convention bureaux, które włączyły się we wspólne zbieranie danych w ostatnich latach. Liczba 33 980 spotkań i wydarzeń, to wynik danych przekazanych przez wszystkie działające w Polsce biura marketingu miejsc. Takie porozumienie wydaje się być kluczowe ze względu na dalszą współpracę w przemyśle spotkań na terenie Polski. Warta podkreślenia jest także kontynuacja prac nad profilem uczestnika spotkania biznesowego czy zapowiedzenie projektu dotyczącego zbadania wartości ekonomicznej branży spotkań w Polsce.

Raport

Liczba spotkań i wydarzeń według województw w 2015

Tegoroczny raport zawiera oprócz tradycyjnej analizy ilościowo-jakościowej spotkań oraz analizy ekonomicznej kolejne nowości, w tym m.in. zapowiedź materiału dotyczącego znaczenia przemysłu spotkań dla polskiej gospodarki oraz już po raz kolejny podsumowanie danych dotyczących spotkań zorganizowanych przez organizatorów kongresów i podróży motywacyjnych rekomendowanych przez Polską Organizację Turystyczną. Ponadto zostało przeprowadzone badanie dotyczące profilu uczestnika. Ogółem uzyskano 468 ankiet od uczestników targów oraz kongresów i konferencji. Badanie miało charakter losowo-kwotowy i było przeprowadzane w trakcie wybranych wydarzeń i spotkań, które odbywały się w ciągu roku w Gdańsku, Krakowie, Katowicach i Bydgoszczy. Były to wydarzenia trwające jeden dzień, dwa i ponad dwa dni. We wszystkich przypadkach wśród respondentów znalazły się osoby zamieszkałe w danej miejscowości lub jej okolicach (tj. niekorzystające z bazy noclegowej),

z innych miejscowości na terenie kraju i zagranicy. Wszystkie estymacje przeprowadzono dla poziomu ufności 95 proc. Przedmiotem estymacji były: przeciętna liczba noclegów zakupionych przez uczestnika przypadająca na jeden dzień trwania spotkania lub wydarzenia oraz przeciętne wydatki uczestnika na noclegi, gastronomię, usługi kulturalne rekreacyjne. Na przeciętną liczbę zakupionych noclegów miały wpływ: odsetek lokalnych uczestników, odsetek korzystających z noclegów u znajomych, liczba dni uczestnictwa w wydarzeniu (nie wszyscy uczestnicy zadeklarowali udział w całym wydarzeniu) oraz ewentualny dodatkowy pobyt przy okazji przyjazdu do danej miejscowości. Na podstawie odpowiedzi respondentów oszacowano, że na 1 dzień trwania wydarzenia lub spotkania przypadał zakup przez jego uczestnika 0,93 noclegu (+/ – 5,6 proc.). Zebrane dane umożliwiają jedynie częściową ocenę wkładu przemysłu spotkań w gospodarkę. Możliwa jest ocena wielkości sprzedaży usług

noclegowych i gastronomicznych zakupionych przez uczestników wydarzeń oraz wydatków na usługi kulturalno-rekreacyjne. Na podstawie danych Poland Convention Bureau wielkości te wyniosły odpowiednio: • sprzedaż noclegów – 3132,1 mln zł • sprzedaż usług gastronomicznych – 1044 mln zł • sprzedaż usług kulturalno-rekreacyjnych – 1228 mln zł. Ogółem na podstawie wyników ankiety i danych zebranych przez Poland Convention Bureau oszacowano, że łączne wydatki uczestników wydarzeń i spotkań na usługi noclegowe, gastronomiczne i kulturalno-rekreacyjne wyniosły 4298,9 mln zł. Kwota ta zasiliła lokalne gospodarki miejscowości, które gościły wydarzenia i spotkania. Zgodnie z danymi z bazy statystyki strukturalnej przedsiębiorstw Eurostatu w 2013 r. udział wartości dodanej w sprzedaży usług hotelowych wynosił 41,3 proc., a usług gastronomicznych 27,3 proc.

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

53


Raport

TURYSTYKA BIZNESOWA

Jeśli zastosować te proporcje do oszacowanych wielkości sprzedaży, to wartość dodana wypracowana dzięki sprzedaży usług hotelowych wyniosła 1 292 mln zł, a dzięki sprzedaży usług gastronomicznych – 285,3 mln zł, czyli ogółem 1 577,3 mln zł. Przy zastosowaniu podobnej metody, tj. dzięki wykorzystaniu wielkości sprzedaży na jednego pracującego w bazie hotelowej i gastronomicznej w 2013 r. można oszacować liczbę pracujących związanych ze sprzedażą usług uczestnikom wydarzeń i spotkań. Tak obliczony wkład w tworzenie miejsc

pracy to 20 350 pracujących w bazie hotelowej i podobnych obiektach oraz 9962 pracujących w usługach gastronomicznych. Łącznie daje to miejsca pracy dla 30 312 osób w skali kraju.

Analiza ilościowa Najlepszym miesiącem z punktu widzenia liczby spotkań i wydarzeń okazał się ponownie październik, w którym odbyło się 4342 spotkań i wydarzeń, co dało 13 proc. w skali roku. Na kolejnych miejscach zostały sklasyfikowane listopad (3995 – 12

proc.), czerwiec (3664 – 11 proc.), wrzesień (3575 – 11 proc.). Natomiast lipiec i sierpień to już tradycyjnie okres, w którym odbyło się najmniej spotkań i wydarzeń (1766 – 5 proc., 1433 – 4 proc.). W porównaniu z rokiem poprzednim – 2014, sezonowość liczby spotkań i wydarzeń kształtuje się w zbliżony sposób. Kluczowe tym razem okazały się miesiące październik i listopad oraz na przeciwnym biegunie okres letni, czyli lipiec i sierpień jako najrzadziej wybierane. Natomiast znaczące są również maj i wrzesień,

w których odbyło się ponad 21 proc. wszystkich spotkań. Innym istotnym elementem, który został zbadany, jest czas trwania spotkań i wydarzeń w 2015 roku. Analizie zostały poddane dane dotyczące 33 980 spotkań i wydarzeń. I tak wszystkie powyższe spotkania, biorąc pod uwagę ten parametr, zostały podzielone na trzy grupy. Krócej niż jeden dzień trwało 71 proc. spotkań, co daje 24 275 wydarzeń. Analizie została również poddana liczba uczestników wydarzeń według rodzaju organizowanego spotkania.

wzięło udział 224 021 uczestników. Natomiast spotkania i wydarzenia o charakterze medycznym zgromadziły 485 824 uczestników czyli prawie 7 proc. Ponad 44 proc. wszystkich uczestników opisywanych spotkań i wydarzeń stanowili biorący udział w wydarzeniach motywacyjnych, które zgromadziły 3 096 983. Kolejną pozycję zajmowali uczestnicy wydarzeń korporacyjnych 1 605 483 (23 proc.) natomiast 21 proc.

czyli 1 462 243 uczestników wzięło udział w targach. Najmniej liczną grupą, jeśli chodzi o uczestnictwo, okazały się konferencje i kongresy: 795 594 uczestników (11 proc.). Analizie poddano ponadto liczbę uczestników w podziale na poszczególne miesiące. Na tej podstawie zostały określone miesiące, w których w spotkaniach i wydarzeniach w Polsce brało udział najwięcej uczestników. I tak

Liczba spotkań i wydarzeń w polskich miastach posiadających convention bureaux

W 2015 roku spotkania zorganizowane w Polsce zgromadziły 6 960 303 uczestników. Spotkania i wydarzenia zostały podzielone na sześć rodzajów tematycznych, zgodnie z przyjętymi kategoriami przez regiony, miasta i obiekty przygotowujące lokalne opracowania. Według zestawienia największą frekwencją cieszyły się spotkania i wydarzenia o charakterze technicznym, w których w sumie wzięło udział 3 681

54

662 uczestników, co stanowiło ponad połowę. Drugą w kolejności kategorią były spotkania o charakterze handlowo – usługowym – 1 283 583 uczestników, to jest 18 proc. w skali roku. Natomiast najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się (niecałe 4 proc.) spotkania i wydarzenia tematycznie związane z informatyką i komunikacją – 263 979 osób. W spotkaniach o tematyce związanej z ekonomią i polityką

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne


pierwsze miejsce zajmuje wyjątkowo grudzień, kiedy wydarzenia zgromadziły 2 976 048 uczestników, co stanowiło 43 proc. w kontekście całego roku. Na drugim miejscu sklasyfikowany został listopad z 1 002 230 uczestnikami (14 proc.), na co należy zwrócić uwagę w kontekście rozkładu liczby imprez. Wskazuje to na organizację dużych spotkań właśnie w tych dwóch miesiącach, a szczególnie spotkań o charakterze masowym, które wcześniej nie były ujmowane w raporcie. Ponadto więcej niż 600 tys. uczestników wzięło udział w spotkaniach i wydarzeniach w październiku 632 592. Miesiącem, w którym odnotowano najmniejszą liczbę uczestników, okazał się sierpień, który z 1 200 370 uczestnikami zajął ostatnie miejsce w skali roku (gromadząc 2 proc. wszystkich uczestniczących).

Analiza jakościowa

z grupy nauk ekonomiczno-politycznych – 7435 (22 proc.) oraz te z grupy nauk humanistycznych – 5996 (18 proc.). Na dalszych pozycjach znalazły się spotkania i wydarzenia poświęcone tematyce medycznej 3901 – 11 proc. oraz informatycznej i komunikacyjnej – 2942 (9 proc.). Z punktu widzenia jakościowego warto scharakteryzować również wszystkie spotkania i wydarzenia z podziałem na kategorie. Określone zostały ich liczba oraz udział procentowy. Największą grupę stanowiły konferencje i kongresy, których w 2015 roku odbyło się 15 043. Kolejną kategorią są wydarzenia korporacyjne – 11 221 (33 proc.). Wydarzenia motywacyjne w liczbie 6914 uplasowały się na trzecim miejscu, co stanowiło 20 proc. Najmniej liczną z analizowanych kategorii były targi, których odbyło się w sumie 802 i stanowiły 2 proc. całości.

Analizą jakościową objęto również podział na rodzaje spotkań i wydarzeń z punktu widzenia przedmiotu nauk. Największą grupę (23 proc.) stanowiły spotkania i wydarzenia z kategorii handlowo-usługowe (7917). Kolejne miejsce zajmowały spotkania i wydarzenia

Raport „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce” publikowany jest podczas czwartej edycji Meetings Week Poland, ogólnopolskiego święta branży spotkań. Aby pobrać pełen raport wejdź www.poland-convention.pl.

O AUTORZE Absolwent turystyki i rekreacji na AWF w Warszawie oraz doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prorektor ds. studenckich i współpracy międzynarodowej w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji (Grupa Uczelni Vistula), opiekun koła naukowego turystyki biznesowej, członek rady wydawniczej czasopisma „Problemy turystyki i rekreacji” oraz organizator studenckiej konferencji naukowej IMEX-MPI-MCI Future Leaders Forum Warsaw. Wykładowca akademicki studium Event Management SBE na Uniwersytecie Warszawskim oraz profesor wizytujący i kierownik projektów badawczych w San Diego State University. Kierownik Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej oraz autor raportu „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce – Poland Meetings and Events Industry Report”. Założyciel i pierwszy prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Organizatorów Spotkań MPI POLAND oraz członek rady dyrektorów Meeting Professionals International z siedzibą w Dallas, USA. Przewodniczący kapituły programu „Osobowość Roku MICE Poland”, juror konkursu MP POWER AWARD oraz nagrody Crystal Awards przyznawanej przez organizację Site z siedzibą w Chicago. Krzysztof jako jedyny Polak jest akredytowanym trenerem MPI Global Training, w 2009 zdobył tytuł Certificate of Incentive and Travel Executive (CITE), w 2010 tytuł Certificate Meetings Management (CMM), a w 2013 tytuł Certificate Incentive Specialist (CIS). Trener programu CSR Travelife oraz programu Certificate Incentive Specialist. W wolnym czasie słucha tradycyjnej muzyki ludowej i poszukuje nowych wyzwań.

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

55


Raport

TURYSTYKA BIZNESOWA

Czas, wygoda i doskonała organizacja… … takie czynniki liczą się najbardziej podczas wyjazdów służbowych – wynika z podsumowania przygotowanego przez FRU.PL, serwisu rezerwacji biletów lotniczych i hoteli. Chociaż wiele podróży odbywamy na krótkich dystansach, a sporo spośród nich po samej Polsce, coraz częściej decydujemy się na przeloty. Ważniejsza wygoda niż oszczędność – Nasze doświadczenia pokazują, że Polacy podczas organizacji podróży biznesowych szukają oszczędności, ale w racjonalny sposób, nigdy kosztem czasu czy wygody wyjazdu – mówi Katarzyna Kaczmarek, menadżer Strefy Biznes w FRU.PL. – Potwierdza to wybór linii lotniczych. Najczęściej podróżujemy z LOT-em lub Lufthansą, nawet w przypadku tras, które są obsługiwane przez tanich przewoźników. Chociaż rezerwacja podróży w tzw. low costach pozwala na sporą oszczędność, znacznie ważniejsze w przypadku podróży biznesowych okazuje się dogodne dopasowanie godzin przelotów

56

(umożliwiające na przykład wyloty rano i powrót tego samego dnia wieczorem), umiejscowienie lotniska oraz wliczenie w podstawową cenę usług, które w tanich liniach mają status dodatkowych. – Żeby przekonać się, dlaczego preferujemy regularnych przewoźników, wystarczy przyjrzeć się popularności lotnisk w jednym z najczęściej odwiedzanych przez podróżnych biznesowych miejsc. Wśród londyńskich portów wybieramy Heathrow, gdzie latamy dwa razy częściej niż na Luton i aż cztery razy częściej niż na Stansted. Odwrotnie niż w przypadku wyjazdów turystycznych, podczas których te przeszło dwadzieścia kilometrów więcej do centrum miasta nie ma takiego znaczenia – mówi Katarzyna

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

Kaczmarek. – Doskonale rozumiemy takie potrzeby i dlatego staramy się poszukiwać oszczędności w inny sposób. Jaki? – Przede wszystkim zawsze sprawdzamy i wykorzystujemy programy lojalnościowe, kilometrówki i cashbacki. W przypadku tych, którzy regularnie odbywają podróże służbowe, bardzo szybko zaczyna to przynosić rezultaty. Sprawdzamy też możliwość rezerwacji lotów „na zakładkę”, łącząc dwie różne podróże, dzięki czemu pasażerowie mogą skorzystać z promocji, które normalnie by im nie przysługiwały – wyjaśnia Kaczmarek.

Czas to pieniądz Okazuje się, że podróże lotnicze stają się coraz popularniejsze również

w przypadku wyjazdów krajowych. Latamy do Warszawy, Rzeszowa, Wrocławia, Gdańska – jeżeli pozwala to na zmniejszenie czasu podróży i podniesienie jej komfortu, znacznie bardziej wolimy samolot niż na przykład pociąg. Podobnie jest w przypadku wyjazdów do Niemiec. – Gdybym miała przedstawić „top” kierunków biznesowych, nasz zachodni sąsiad z pewnością znalazłby się w samej czołówce, zaraz za Wielką Brytanią. Bardzo popularne są Berlin, Frankfurt, Monachium, Dusseldorf czy Stuttgart. Nie do każdego z tych miast da się dolecieć bardzo tanio, ale w tym przypadku sama cena jest drugorzędna – podsumowuje przedstawicielka FRU.PL.


TURYSTYKA BIZNESOWA

Jest jednak wyjątek od tej zasady. Na ustępstwa czasowe jesteśmy skłonni wówczas, kiedy w grę wchodzą naprawdę duże pieniądze. W przypadku podróży długodystansowych na trasach, gdzie bilety są naprawdę drogie, coraz większym zainteresowaniem wśród pasażerów podróżujących w celach biznesowych cieszą się loty typu smart connection: – To loty przesiadkowe, łączące trasy różnych przewoźników. Lecąc na przykład do Chin przez Londyn czy Barcelonę, można obniżyć koszty podróży nawet o przeszło 60 proc. Ważne jest jednak, by przesiadka była zorganizowana w dogodny sposób – mówi Katarzyna Kaczmarek. Rozwiązanie sprawdza się przede wszystkim w przypadku dalszych podróży. Korzystają z niego ci pasażerowie, którzy lecą na przykład do Chin, Stanów Zjednoczonych czy Wietnamu. Ale, co ciekawe, ten typ połączeń okazuje się użyteczny również w przypadku lotów po samej Europie: W ubiegłym roku pasażerowie

podróżowali w ten sposób na Lazurowe Wybrzeże czy europejskie wyspy. Smart connection to dobry sposób, by zaoszczędzić na podróżach do tych miejsc, gdzie zwykłe loty są bardzo drogie – podsumowuje Kaczmarek.

Przy wyborze hotelu kierujemy się położeniem, odległością od centrów konferencyjnych czy targowych. Najczęściej rezerwowane są te z trzema lub czterema gwiazdkami.

Wygodnie, ale bez ekstrawagancji Dane zebrane przez FRU.PL pokazują, jak bardzo ważna podczas podróży służbowych jest wygoda – i to już od momentu planowania wyjazdu. – Liczy

się to, aby organizacja przebiegła sprawnie, szybko i jednocześnie była elastyczna, już choćby pod względem płatności. Dlatego też pasażerowie wolą regularne linie, gdzie mają możliwość rezerwacji biletu, od tych tanich, gdzie ceny zmieniające się z minuty na minutę i konieczność natychmiastowego wykupu odstręczają wiele osób – podsumowuje manager FRU.PL. – Ważna jest również możliwość zmiany czy zwrotu biletu. Podobnie jest z wyborem klas podróży. Decydujemy się na ekonomiczną, ale jeżeli z podniesieniem standardu będzie wiązał się racjonalny koszt, długo się nie wahamy. – Polacy zdecydowanie interesują się wyższymi klasami, chociaż nie każdy decyduje się na takie bilety. Jednak, jeśli przejście z klasy ekonomicznej do premium to koszt około 500-600 złotych, bardzo chętnie z tego korzystamy. Poza tym dużą popularnością cieszą się usługi dodatkowe jak siedzenia z większą ilością miejsca na nogi, priority boarding, czyli priorytet wejścia na pokład, czy możliwość wcześniejszej odprawy – mówi Katarzyna Kaczmarek.

Raport

Równie pragmatyczni jesteśmy w przypadku hoteli. Przy wyborze kierujemy się położeniem hotelu, odległością od centrów konferencyjnych czy targowych. Najczęściej rezerwowane są te z trzema lub czterema gwiazdkami. Sam charakter hotelu, to czy jest sieciowy, czy ma niepowtarzalny charakter lub gwarantuje dostępność usług dodatkowych, jest drugorzędne. Poza przelotem i hotelem rezerwujemy także samochód, czasami bilety na pociąg lub prom. Jak mówi Katarzyna Kaczmarek, z ostatnich korzystamy nie tylko wówczas, kiedy jest to konieczne: – Wielu pasażerów jest gotowych pokonać ostatni odcinek podróży innym środkiem transportu, jeżeli pozwoli im to zaoszczędzić znaczącą sumę. Wówczas wybierają na przykład lot do Pizy zamiast Florencji – bo przejazd pociągiem trwa niecałą godzinę, a pozwala to zmniejszyć koszt o kilkaset złotych. Dlatego też podczas organizacji podróży służbowych bardzo ważne okazuje się to, by podróżni mieli dostęp do wszystkich usług w jednym miejscu – wyjaśnia. R E K L A M A

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

57


Raport

TURYSTYKA BIZNESOWA

Spotkania w Polsce ile?

gdzie?

i kiedy?

W pierwszym półroczu br. w największych polskich miastach odbyło się 25579 SPOTKAŃ. W analizowanym okresie każdego dnia było ich przeciętnie po 140,5, a średnia ich długość wynosiła 1,5 dnia. Wojciech Liszka, właściciel, dyrektor generalny Z-Factor

J

ednocześnie w okresie styczeń-czerwiec br. wykorzystano 8,3 proc. dostępnej powierzchni konferencyjnej liczonej w mkw., przy czym obiekty i sale na specjalne wydarzenie odnotowały najwyższe obłożenie – 15 proc., hotele – 12,7 proc., zaś centra wystawiennicze i kongresowe – 0,6 proc.

58

Można zauważyć, że najwyższe obłożenie odnotowano w czwartki – 17,4 proc., środy – 15,8 proc. i wtorki 15,7 proc. Wśród badanych obiektów hotele pięciogwiazdkowe cieszyły się obłożeniem na poziomie 12,7 proc., cztero – – 13,1 proc., a trzy – -11,3 proc. Najwięcej wydarzeń, bo 40,8 proc. odbyło

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

się w obiektach niezależnych, 14,3 proc. wszystkich zrealizowanych spotkań w hotelach należących do sieci Accor, a 10,3 proc. w sieci Hilton Worldwide. Zdecydowana większość to wydarzenia jednodniowe – aż 17971, dwudniowe – 5087, trzydniowe – 1555, a czterodniowe – 531. W badanym okresie w skali

Polski, największą aktywność wykazywała branża farmaceutyczna/medyczna/urodowa.

Warszawa Dzięki danym zgromadzonym przez system Demand Outlook wiadomo, że w Warszawie w pierwszym półroczu


TURYSTYKA BIZNESOWA

Raport

br. odbyło się 9095 spotkań. Każdego dnia było tu po 50 spotkań, zaś średnia ich długość wynosiła 1,4 dnia. Z pojemności wykorzystanych w tym czasie sal można stwierdzić, że łącznie mogło wziąć w nich udział nawet 653898 osób. Średnie obłożenie wyniosło w badanym okresie w Warszawie 6,1 proc. Największy udział w całości wykorzystanej powierzchni konferencyjnej w pierwszym półroczu br. przypadł obiektom i hotelom niezależnym – 24,7 proc., obiektom sieci Accor – 19,6 proc., Hilton Worldwide – 12,8 proc. i Marriott International – 9,2 proc. W raportowanym okresie, najwięcej swojej powierzchni konferencyjnej wykorzystywały w stolicy obiekty o standardzie czterech gwiazdek – 19,1 proc. oraz pięciu – 18,2 proc. Najwięcej wydarzeń w stolicy odbywało się w środy – 2513, a także w czwartki – 2497 i wtorki – 2439. Dominowały jednodniowe, których było 5328 oraz dwudniowe – 1536. Najwięcej wydarzeń realizowanych było przez branżę farmaceutyczną/medyczną/ urodową – 1147 oraz edukacyjną/szkoleniową – 1018.

Aglomeracja śląska W tym regionie od początku stycznia do końca czerwca br. odbyły się 2454 spotkania, trwających średnio 1,5 dnia, w których łącznie mogło wziąć udział nawet 148214 osób. Średnie obłożenie wyniosło tu w badanym okresie 9,4 proc. całej dostępnej powierzchni. Najbardziej aktywne sieci hotelowe, które uzyskały najwyższy udział w rynku to – Diament – 22,3 proc. oraz Vienna House – 16,7 proc., a także obiekty niezależne – 14,5 proc. Największe obłożenie odnotowano w czwartki – 15,4 proc. oraz we wtorki – 13,2 proc. i środy 13,1 proc. Najbardziej aktywne branże to farmaceutyczna/ medyczna/urodowa – 448 spotkań, edukacyjna – 278 oraz technologiczna/ IT – 188.

Kraków W tym mieście łączna liczba zrealizowanych wydarzeń wyniosła w pierwszym półroczu br. 2204. Średnio wykorzystano tu 10,2 proc. całej dostępnej powierzchni konferencyjnej, a spotkania trwały po 1,6 dnia. Największy udział w rynku zanotowano w obiektach niezależnych – 33,8 proc. oraz w hotelach sieci Carlson Rezidor i Best Western – po 10,9 proc. Najwięcej swojej powierzchni konferencyjnej wykorzystały w Krakowie hotele pięciogwiazdkowe

– 12,6 proc. oraz czterogwiazdkowe – 10,7 proc. W obiektach o najwyższym standardzie spotkania trwały średnio po 2,1 dnia, a cztergwiazdkowcach – 1,5 dnia. W badanych miesiącach w Krakowie najwyższe obłożenie miało miejsce w czwartki – 14,1 proc. – przy zrealizowanych w tych dniach 709 spotkaniach oraz w środy – 12,8 proc., w które zrealizowano łącznie 686 wydarzeń. Najwięcej spotkań organizowano dla branży farmaceutycznej/medycznej/urodowej – 350.

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

59


Raport

TURYSTYKA BIZNESOWA

Wrocław W stolicy Dolnego Śląska odbyły się w 1994 wydarzenia, które średnio trwały po 1,6 dnia, zaś średnie obłożenie sal wyniosło tu 15,6 proc. Najwięcej spotkań miało miejsce w obiektach Accor – spotkania odbywające się w hotelach tej sieci wykorzystały aż 36,9 proc. całej zajętej w tym okresie we Wrocławiu powierzch-

– 500 oraz we wtorki – 463. Najbardziej aktywna branża to w badanym okresie farmaceutyczna/medyczna/urodowa – 282 spotkania oraz technologiczna/ IT – 150 spotkań.

Trójmiasto Liczba wszystkich zrealizowanych spotkań wyniosła w pierwszym półroczu

wyniosło tutaj 17,7 proc., przy czym najbardziej oblegane były obiekty czterogwiazdkowe – 18,2 proc. oraz trzygwiazdkowe – 15,9 proc. Najbardziej aktywną siecią okazała się Hilton Worldwide – 60,3 proc. W Łodzi najwięcej spotkań zorganizowano w środy – 509. Najbardziej aktywne branże to tutaj farmaceutyczna/medyczna/urodowa – 241

spotkań oraz technologiczna/IT – 154, a także finansowa – 108.

Lublin W pierwszym półroczu br. Lublin zrealizował 1040 spotkań, które średnio trwały po 1,3 dnia. Średnie obłożenie w tym mieście wyniosło 9 proc. W niezależnych obiektach zrealizowano 72,7 proc. wszystkich spotkań, zaś najsilniejszą marką okazała się Accor – 20,7 proc. udziału w rynku. Największe obłożenie odnotowano w soboty – 15,9 proc. oraz niedziele – 10,2 proc. Najwięcej wydarzeń zrealizowano zaś w czwartki – 208.

O badaniu: W powyższym tekście autor spojrzał na branżę przez pryzmat danych zebranych i wstępnie przeanalizowanych za pośrednictwem systemu raportowania wydarzeń – Demand Outlook. Przedstawione zostały przykładowe dane dla różnych regionów, jednak bardziej wnikliwe i szczegółowe analizy wygenerowane za pośrednictwem systemu mogą być świetną bazą wiedzy na temat obłożenia w sektorze spotkań, udziałów w rynku, trendów w środowisku eventowym i wielu innych, zróżnicowanych wskaźników. Próba badawcza brana pod uwagę w systemie Demand Outlook to ponad 160 obiektów monitorowanych codziennie w całej Polsce. W tym – Warszawa: 28 obiektów, Kraków: 26 obiektów, Trójmiasto: 20 obiektów, Aglomeracja Śląska: 12 obiektów, Lublin: 11 obiektów, Poznań: 15 obiektów, Wrocław: 16 obiektów, Łódź: 10 obiektów, inne.

ni, a także w obiektach niezależnych – 31,7 proc. Jako następne uplasowały się Diament i Best Western. Najwięcej spotkań zorganizowano we Wrocławiu we wtorki – łącznie 570 oraz czwartki – 567, zaś największe obłożenie odnotowano w czwartki – 20,8 proc. Najbardziej aktywną branżą okazała się farmaceutyczna/medyczna/urodowa – 335 wydarzeń oraz technologiczna/IT – 274.

Poznań Tu liczba odbytych spotkań wyniosła w pierwszym półroczu br. 1752, przy średnim obłożeniu 10,8 proc. Największy udział przestrzeni konferencyjnej zrealizowano w obiektach należących do Accor – 39 proc. oraz w obiektach niezależnych – 38,4 proc., a także w sieci IBB – 18,4 proc. Najwięcej spotkań odbyło się w tym mieście w środy

60

br. – 1510, przy średnim obłożeniu 6,8 proc. Średnia długość spotkań wyniosła tu 1,4 dnia. Największe obłożenie miały obiekty niezależne – 46,2 proc. oraz sieci Starwood – 14,1 proc. oraz Accor – 13,8 proc. Najwięcej swojej powierzchni wykorzystały obiekty pięciogwiazdkowe – 6,4 proc. Szczególnie często wydarzenia organizowano w czwartki – łącznie 551 wydarzeń, ale także we wtorki – 530 oraz środy – 524. Także czwartki były dniami o największym obłożeniu – 11,1 proc. Największą aktywnością wykazywała się tu branża farmaceutyczna/medyczna/urodowa – 353 spotkania oraz edukacyjno/ szkoleniowa – 212 spotkania.

Łódź Miasto gościła w badanym okresie 1417 wydarzeń, trwających średnio po 1,8 dnia. Obłożenie sal konferencyjnych

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

O AUTORZE Karierę rozpoczął w największym kasynie na świecie – Foxwoods Resorts & Casino w Conncecticut, USA. W Polsce przez 11 lat związany był z prestiżową marką hoteli Radisson Blu w Szczecinie, Warszawie i Krakowie. Założyciel i CEO firmy Z-Factor. Poza doradztwem operacyjnym specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych narzędzi dla hoteli takich jak: Meetings Outlook (system benchmarkingu konferencyjnego online) czy program Test Call (system badania i podnoszenia efektywności sprzedaży). Poza działalnością hotelową przewodniczy Radzie Biznesu Grupy Uczelni Vistula w Warszawie oraz od lat aktywnie angażuje się w działalność organizacji Meeting Professionals International Poland, której był współzałożycielem a członkowie dwukrotnie powierzyli mu stanowisko Prezesa. Prywatnie pasjonat i międzynarodowy sędzia koszykówki, zapalony biegacz i wieczny optymista.


TURYSTYKA BIZNESOWA

Raport

Hotelarze wolą

kontakt mailowy W pierwszym półroczy br. firma doradcza Z-Factor przeprowadziła kilkaset badań jakości obsługi klientów pragnących zorganizować spotkania w hotelach z różnych zakątkach Polski. Prowadzone były w ramach programu Test Call i polegały na monitoringu całego procesu sprzedażowego od momentu otrzymania zapytania do zamknięcia transakcji.

W

skali 100 proc., ewaluatorzy zatrudnieni do prowadzenia projektu Test Call (osoby z doświadczeniem eventowym lub hotelarskim) ocenili kompetencje sprzedażowe średnio na 48,8 proc. Całość procesu dzielona była na cztery główne etapy: kwalifikacji zapytania, oceny oferty, follow up oraz oceny skorygowanej do potrzeb klienta oferty. Oceniany był również czas jakiego hotele potrzebowały, aby wysłać klientowi swoją propozycję świadczeń. To właśnie szybkość odpowiedzi jest najsilniejszą stroną naszych hoteli. Średni czas potrzebny na wysłanie oferty to 18,2 godzin. Są jednak obiekty, które potrafią nawiązać pierwszy kontakt

z klientem już w ciągu pierwszej godziny od otrzymania zapytania. Hotelarze unikają kontaktu telefonicznego, zamiast tego na zapytanie mailowe na ogół odpowiadają mailem, co znacznie obniża szanse na zrozumienie rzeczywistych potrzeb klienta i przygotowanie oferty w pełni odpowiadającej zapotrzebowaniu. Etap kwalifikacji oceniany był nisko, właśnie ze względu na małą skuteczność dotarcia do potrzeb klientów wynikającą z braku próby rozmowy z klientem. Etap ten oceniany był średnio na 32 proc. Bezdyskusyjnie hotelarze koncentrują się na tym, aby ich oferty były dobre i szybko „wypchnięte”. Ten etap oceniany był najwyżej, a średni wynik to 69,2 proc. Do najczęstszych uwag

wskazywanych przez audytorów należą: brak personalizacji oraz przesyłanie całościowej oferty hotelu, często nieodpowiadającej zgłoszonemu zapotrzebowaniu. Tylko w kilku przypadkach oferty zostały wysłane w treści maila, co należy ocenić pozytywnie. Follow up, czyli kontakt z klientem po wysłaniu oferty w celu upewnienia się, że rzeczywiście odpowiada zapotrzebowaniu, to słabość pracowników przebadanych hoteli. Tylko 25,4 proc. badanych podejmuje sie wykonania telefonu (lub wysłania maila) do klienta. Trzeba mieć świadomość, że brak kwalifikacji i follow up jest równoznaczny z brakiem wpływu na decyzję klienta. Ostatni z badanych etapów – druga oferta – skorygowana po uzyskanych

w wyniku follow up informacji i oczekiwań klienta to etap na ogół zamykający sprzedaż. W przeprowadzonych badaniach występował tylko w 20,8 proc. przypadków ze względu na to, że po wysłaniu pierwszej oferty, na ogół hotele nie kontaktowały się z klientami. Podsumowując, w gronie przebadanych hoteli na plus można na pewno ocenić szybkość odpowiedzi i jakość przygotowywanych ofert. Czynniki związane z kontaktem z klientem, wpływające na skuteczność sprzedaży, pozostawiają sporo przestrzeni do poprawy. Pokazuje to zatem, że Ci, którzy postanowią zmienić to jako pierwsi, mają największe szanse na odniesienie sukcesu biznesowego.

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

61


Raport

TURYSTYKA BIZNESOWA

Pomorze

destynacja nie tylko wakacyjna

2015 był kolejnym rekordowym rokiem dla Pomorza pod względem turystyki. Gdańsk odwiedziło prawie 2 mln turystów i odwiedzających, a całe województwo pomorskie – nawet 8,5 mln. Wciąż większość podróżnych wybiera Pomorze na wyjazdy o charakterze rekreacyjnym, lecz coraz bardziej znacząca grupa zaczyna również dostrzegać potencjał tego regionu jako destynacji biznesowej. Obrazują to dane zebrane przez Gdańsk Convention Bureau, z których wynika, że w ubiegłym roku w województwie pomorskim odbyło się ponad 4 tys. spotkań, co stanowi wzrost aż o 36,8 proc. w porównaniu do stanu odnotowanego w 2014 roku. Poniżej prezentujemy Państwu analizę pomorskiego rynku spotkań na podstawie Raportu Rynek Spotkań w Gdańsku i Województwie Pomorskim 2015. Dr Anna Kalinowska-Żeleźnik, Uniwersytet Gdański Barbara Chmielewska, Gdańsk Convention Bureau GOT

62

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne


TURYSTYKA BIZNESOWA

Gdańsk i województwo pomorskie jako destynacja biznesowa

Raport

Struktura pomorskiego rynku spotkań biznesowych w 2015 roku

Rozwój bazy hotelowej Wielkość, standard i rozmieszczenie bazy noclegowej to kluczowe aspekty atrakcyjności destynacji turystycznej, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Jak wynika z badań prowadzonych przez Gdańską Organizację Turystyczną i Pomorski Instytut Naukowy, turysta biznesowy najczęściej na swoje zakwaterowanie wybiera hotele (zwykle od trzech – do pięciu gwiazdek). Pod tym kątem w województwie pomorskim nastąpiły w 2015 roku duże pozytywne zmiany. Liczba hoteli na Pomorzu wzrosła ze 183 do 187 obiektów, a w samym Trójmieście – z 68 do 70. Oznacza to, że turyści mieli do dyspozycji 17 548 miejsc noclegowych, z czego 8890 łącznie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Nowymi gdańskimi obiektami, które miały swoje otwarcie w 2015 roku były Smart Hotel Garnizon (Wrzeszcz), Marina Club (Śródmieście), So Stay (Siedlce), Stay Inn (Śródmieście) oraz Hotel Zatoka (Orunia). Warto zwrócić uwagę, że trzy z tych obiektów zlokalizowane są poza centrum miasta, co może w kolejnych latach sprzyjać decentralizacji gdańskiego rynku spotkań. Natomiast Gdynia może poszczyć się dwoma nowymi obiektami – Quadrille Conference & Spa oraz Courtyard by Marriott, które zorientowane są na klienta biznesowego. Nie jest to jednak koniec rozwoju lokalnej oferty noclegowej. W 2015 roku ogłoszono kilkanaście kolejnych inwestycji hotelarskich. W Gdańsku o nowe obiekty na początku 2016 roku wzbogaciły się już okolice Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy (Hotel Faros), Śródmieście (Hotel Almond) czy Dolne Miasto (Hotel Sadova), a w Sopocie swoje otwarcie miał Hotel Mohlo. Widać więc, że lokalny rynek hotelowy widzi dalsze możliwości rozwoju, które wykorzystują nowi i dotychczasowi inwestorzy.

Inwestycje konferencyjne W województwie pomorskim funkcjonuje ponad 200 obiektów mogących pełnić funkcje konferencyjne. 158 spośród nich zostało uwzględnionych w najnowszym Katalogu Obiektów Konferencyjnych wydanym przez Gdańsk Convention Bureau (Gdańsk – 76, Sopot – 12, Gdynia – 20, Region – 50). Oferują one zarówno kameralne sale, odpowiednie na narady biznesowe czy spotkania z kontrahentami, jak i przestrzenie mogące pomieścić kilkaset lub kilka tysięcy

Struktura spotkań biznesowych w 2015 roku według rodzaju obiektu

osób. W 2015 roku w lokalnej ofercie konferencyjnej zaszły pozytywne zmiany, zarówno pod kątem liczby obiektów, jak i ich standardu. Gdyńska baza konferencyjna powiększyła się o dedykowane klientowi biznesowemu obiekty noclegowe z zapleczem konferencyjnym (wspomniane już – Quadrille Conference & Spa oraz Courtyard by Marriott). Z kolei Gdańsk Wrzeszcz, czyli dzielnica o charakterze biznesowo-handlowym, wzbogacił się o przestrzeń Garnizonu, w której znajdują nowe obiekty kulturalno-rozrywkowe i restauracje Eliksir oraz Stary Maneż. Istniejące już obiekty także dbają o to, by oferować uczestnikom spotkań jak najwyższy standard, czego przykładami są hotele Novotel Marina oraz Mercure Gdańsk Posejdon, które przeprowadziły w 2015 roku gruntowne remonty swoich zapleczy konferencyjnych.

Dostępność komunikacyjna Skomunikowanie Pomorza z innym rejonami kraju i kontynentu polepsza się z roku na rok. Rok 2015 zapisał się szczególnie pod kątem transportu kolejowego. Swoją inaugurację miały połączenia obsługiwane przez pociągi Pendolino, co znacząco podniosło komfort jazdy. Skróceniu uległ również czas podróży pomiędzy Trójmiastem a największymi polskimi miastami. Do Warszawy dostaniemy się w trzy godziny, do Krakowa – w pięć i pół, a do Wrocławia w zaledwie sześć godzin. Na standard podróżowania koleją pozytywnie wpływają też kolejne remonty peronów, których zwieńczeniem będzie planowany na 2016/17 rok gruntowny remont Dworca Gdańsk Główny. Najwygodniejszym sposobem podróżowania pomiędzy Trójmiastem a zagranicznymi destynacjami pozostają

połączenia lotnicze. Port Lotniczy im. Lecha Wałęsa kontynuuje rokroczny wzrost w liczbie obsłużonych pasażerów. W 2015 wyniosła ona 3 706 108, co stanowiło prawie 13 proc. wzrost w porównaniu do roku uprzedniego. W celu przystosowania przestrzeni do większego ruchu oraz zapewnienia wyższego komfortu podróży wybudowano nowy terminal przylotów T2, który zwiększył przepustowość lotniska z 5 do 7 mln pasażerów rocznie. Samoloty z Gdańska latały bezpośrednio aż do 54 destynacji i były obsługiwane przez ośmiu przewoźników. Znaczący wpływ na popularność Gdańska i Regionu wśród turystów zagranicznych ma funkcjonowanie bezpośrednich połączeń obsługiwanych przez tanie linie lotnicze. W 2015 roku efekt ten był szczególnie widoczny w przypadku krajów skandynawskich, których obywatele stanowili prawie 20

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

63


Raport

TURYSTYKA BIZNESOWA

Sezonowość liczby spotkań w województwie pomorskim w latach 2014-2015

proc. wszystkich turystów w Gdańsku. Ten kierunek podróży wspierany jest dodatkowo przez kursowanie promów firm Stena Line i Polferries, które łączą odpowiednio Port Gdynia z Karlskroną i Port Gdańsk z Nynäshamn.

Rynek spotkań w Gdańsku i Pomorskim w świetle badań Gdańsk Convention Bureau W toku przeprowadzonego badania, w roku 2015 odnotowano w województwie pomorskim łącznie 4 041 spotkań biznesowych, a więc o ponad tysiąc więcej niż w roku 2014 (wówczas odnotowano 2953 spotkania). W porównaniu do roku 2009, w którym w sprawozdaniach znalazły się 1 434 spotkania, nastąpił prawie trzykrotny wzrost ogólnej ich liczby. W roku 2015, wzorem lat ubiegłych, najwięcej spotkań biznesowych odnotowano w Gdańsku, którego udział w pomorskim rynku spotkań ponownie przekroczył 80 proc.. W Regionie odnotowano 576 wydarzeń (14 proc. udział w rynku), a w Gdyni 129 (3 proc. udziału w rynku). Na czwartej pozycji mamy Sopot z liczbą 91 spotkań, co daje mu 2 proc. udział w rynku. Analizowane spotkania biznesowe zostały podzielone na cztery kategorie, odzwierciedlające zasięg ich oddziaływania (skąd przybyli uczestnicy). Wyróżniono więc spotkania: lokalne, wojewódzkie, ogólnopolskie oraz międzynarodowe. W świetle zebranych danych, w roku 2015 najwięcej spotkań miało

64

zasięg ogólnopolski (1 437). Odbyło się ich o 95 więcej niż spotkań lokalnych (1 342). Spotkań wojewódzkich odnotowano 653, natomiast wydarzeń o zasięgu międzynarodowym – 609. Warto zauważyć, że w roku 2015 zarejestrowano aż o 290 spotkań międzynarodowych więcej, niż w roku 2014. Najczęstszym typem spotkania organizowanego w roku 2015 w województwie pomorskim był kongres/ konferencja. Łącznie odnotowano ich 2110, co stanowi ponad połowę (52 proc.) wszystkich zarejestrowanych spotkań. Na drugim miejscu znalazły się wydarzenia motywacyjne z wynikiem 1782 wydarzeń, z czego 269 miało charakter międzynarodowy. Najwięcej tego

rodzaju spotkań odnotowano w Gdańsku. Trzecie miejsce w klasyfikacji zajęły targi/wystawy, których w 2015 roku odnotowano łącznie 76, w tym 17 o charakterze międzynarodowym, a ostatnie wydarzenia korporacyjne (73). Prawdopodobnie z uwagi na kompleksowość oferty (nocleg + konferencja + program towarzyszący), obiektami najczęściej wybieranymi przez organizatorów analizowanych wydarzeń były hotele z zapleczem konferencyjnym. Podobnie jak w 2014 roku w tego rodzaju obiektach odnotowano ponad 60 proc. wszystkich spotkań. Zauważalna jest jednak wyraźna tendencja spadkowa udziału wydarzeń organizowanych w tego typu obiektach w ogólnej liczbie

spotkań (77 proc. w 2013; 62 proc. w 2014; 60 proc. w 2015). Następne miejsce w zestawieniu obiektów, w których odbywają się różne wydarzenia, zajmują właśnie sale na specjalne wydarzenia (26 proc.). Wysoki udział tego rodzaju obiektów wskazuje na rosnące zainteresowanie organizatorów spotkań biznesowych miejscami unikatowymi. Z dodatkowych informacji wynika, że organizatorzy chętnie wybierają miejsca związane z kulturą i historią danego regionu, poszukując obiektów niestandardowych, dostarczających nietypowych wrażeń i atrakcji. W roku 2015 w województwie pomorskim zgromadzono na różnych wydarzeniach będących przedmiotem

Liczba skategoryzowanych hoteli w województwie pomorskim (stan na dzień 31 grudnia 2015 r.)

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Liczba pasażerów w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w latach 2013-2015

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

Źródło: Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy


analiz ponad 429 tysięcy uczestników spotkań biznesowych. Według danych dostarczonych przez respondentów, podobnie jak w ubiegłych latach, najwięcej osób wzięło udział w kongresach/ konferencjach – 154 617, co stanowi 36 proc. łącznej liczby uczestników wszystkich rodzajów spotkań odnotowanych w województwie pomorskim w badanym okresie. Podobnie jak w latach ubiegłych targi/wystawy przyciągnęły jednorazowo średnio największą liczbę uczestników (w roku 2015 była ona zbliżona do rekordowej wartości z 2014 roku – 1721 osób i wyniosła 1688 osób). Średnia liczba uczestników kongresu/konferencji wynosiła 159 osób i jest większa od średniej z roku 2014 wynoszącej wówczas 120 osób. W wydarzeniach motywacyjnych średnio brało udział 76 osób, a w korporacyjnych 73 osoby. W roku 2015 dominowały spotkania krótkie, intensywniejsze co do realizowanego programu, czyli 1-3 dniowe. Zorganizowano ich łącznie 3 851, co stanowi aż 95 proc. wszystkich analizowanych spotkań. Wśród nich aż 70 proc. trwało tylko 1 dzień (2 721). Natomiast wydarzeń trwających 4 dni i dłużej odbyło się jedynie 190 (niecałe 5 proc.). Świadczy to o utrzymującej się tendencji organizowania spotkań 1-2 dniowych. Na pomorskim rynku spotkań zauważalna jest wyraźna sezonowość na przestrzeni roku kalendarzowego, którą zaobserwowano już w latach ubiegłych. W roku 2015 do najpopularniejszych miesięcy na organizację wydarzeń należały maj i czerwiec, w których łącznie odnotowano 882 spotkania oraz wrzesień i październik – 873 spotkania. W lipcu i sierpniu, jako że są to miesiące urlopowe, odnotowano najmniejszą liczbę wydarzeń (łącznie 354). W świetle posiadanych danych można stwierdzić, że okres świąteczno-noworoczny, a więc okres przełomie grudnia i stycznia, nie

jest aktualnie zagospodarowany pod kątem organizacji spotkań biznesowych i może stanowić potencjalny kierunek rozwoju. Wbrew pozorom obserwowana sezonowość jest korzystna dla większości uczestników pomorskiego rynku spotkań, w szczególności hoteli i obiektów gastronomicznych, które i tak mają wysokie obłożenie w miesiącach sezonu letniego. Obserwowany wiosenny i jesienny wzrost aktywności na rynku, sprzyja efektywnemu wykorzystaniu istniejącej infrastruktury i przedłuża tzw. sezon o kilka dodatkowych miesięcy. Z Raportu Poland Convention Bureau POT za rok 2015 wynika, iż województwo pomorskie plasuje się na 3. pozycji pod względem liczby wydarzeń (10 proc. udziału w liczbie wszystkich zrealizowanych spotkań w Polsce). 1. miejsce w tym zestawieniu zajęło województwo mazowieckie (39 proc. udziału), 2. miejsce – województwo małopolskie (15 proc.). Czwarte jest województwo wielkopolskie (9 proc.), a pierwszą piątkę zamyka województwo dolnośląskie z 8 proc. udziałem w liczbie wszystkich odnotowanych w Polsce spotkań. Analiza wyników przeprowadzonego przez Gdańsk Convention Bureau GOT badania, wyraźnie wskazuje, iż spotkania biznesowe zajmują istotne miejsce w gospodarce województwa pomorskiego. Dlatego w sytuacji zmieniających się wymogów tego specyficznego rynku, poznanie jego rozmiarów oraz charakterystyki, celów i preferencji jego uczestników powinno być wspólnym interesem lokalnych i regionalnych przedsiębiorców oraz władz samorządowych. Dalszy dynamiczny rozwój tego rynku wymaga kompleksowej współpracy pomiędzy tymi podmiotami oraz współdziałania na rzecz promocji województwa pomorskiego jako znakomitej lokalizacji spotkań i wydarzeń.

O AUTORZE Gdańsk Convention Bureau zostało powołane w 2005 roku jako miejskie biuro kongresów reprezentujące usługodawców z gałęzi przemysłu turystycznego, takich jak: hotele, biura podróży, restauracje, firmy zajmujące się obsługą techniczną konferencji, firmy transportowe, tłumacze, itp. Głównym zadaniem GCB jest promocja Gdańska i Regionu na zewnątrz. Podejmowanie się wszelkich działań, które sprawią, że miasto zostanie zauważone przez potencjalnych organizatorów konferencji i będzie brane przez nich pod uwagę przy planowaniu takich wydarzeń.

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

65


Raport

BAZA NOCLEGOWA

2015

Kontynuacja wzrostu

W 2015 roku najliczniejszą grupę wśród obiektów hotelowych, podobnie jak w latach poprzednich, stanowiły hotele. Było ich 2 316, tj. o 2,9 proc. więcej niż w 2014 r. (2 250). Drugą, pod względem wielkości zasobów, były inne obiekty. Do niej zaliczają się hotele, motele, pensjonaty, którym nie została nadana żadna kategoria, a także obiekty świadczące usługi noclegowe – m.in. domy gościnne i zajazdy. W dniu 31 lipca 2015 r. było 940 takich obiektów, czyli o 0,9 proc, mniej niż w 2014 r. (949). Główny Urząd Statystyczny

W

śród pozostałych obiektów najliczniej reprezentowane były pokoje gościnne i kwatery prywatne. Sprawozdanie według stanu w dniu 31 lipca 2015 r. złożyło 1 876 takich obiektów – wzrost o 2,5 proc. (rok wcześniej było ich 1 830). Na drugiej pozycji pod względem liczby obiektów znalazły się ośrodki wczasowe (1027), które odnotowały niewielki wzrost w stosunku do ubiegłego roku (o 1,0 proc., 1017 obiektów w 2014 r.).

Turyści w bazie noclegowej W 2015 roku w turystycznych obiektach noclegowych, posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych (łącznie z pokojami gościnnymi i kwaterami

66

agroturystycznymi), zatrzymało się 26,9 mln turystów (25,1 mln w 2014 r.). Spośród korzystających z obiektów hotelowych najwięcej osób – 17,5 mln zatrzymało się w hotelach (16,1 mln w 2014 r.). Natomiast w pozostałych, typowo wakacyjnych obiektach do których najczęściej przyjeżdżali turyści, liczba korzystających pozostała na takim samym poziomie jak w 2014 r.: ośrodki wczasowe – 1,4 mln, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe – 1,0 mln, zakłady uzdrowiskowe – 0,7 mln turystów.

Udzielone noclegi W turystycznych obiektach noclegowych w 2015 r. udzielono 71,2 mln noclegów, (o 7,0 proc. więcej niż w 2014

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

r.), w tym turystom zagranicznym – 13,8 mln (o 5,9 proc. więcej niż w roku poprzednim). Turyści zagraniczni jako miejsce swojego zakwaterowania najczęściej wybierali hotele – 10,2 mln noclegów. Porównanie danych za rok 2015 z rokiem 2014 ukazuje zwiększenie liczby udzielonych noclegów o 7,0 proc. W obiektach hotelowych zanotowano wzrost o 8,9 proc., a w pozostałej bazie noclegowej o 4,8 proc. Największy wzrost liczby udzielonych noclegów wystąpił w kwaterach agroturystycznych, na kempingach i polach biwakowych – odpowiednio o 17,5 proc., 17,4 proc. oraz 14,4 proc. Natomiast największy spadek odnotowano w schroniskach młodzieżowych – o 10,5 proc..

Podobnie jak w latach poprzednich, także i w 2015 r. najwięcej noclegów udzielono (tabl. 2) w województwie zachodniopomorskim (12,3 mln) oraz małopolskim (10,9 mln). Na te dwa województwa przypadało prawie 33 proc. noclegów udzielonych w Polsce, a razem z następnymi w kolejności województwami pomorskim (7,9 mln), mazowieckim (7,1 mln) i dolnośląskim (6,8 mln) było to nieco ponad 63 proc. Wzrost w stosunku do roku 2014 odnotowano we wszystkich województwach – największy w: opolskim (o 17,3 proc.), podkarpackim (11,2 proc.), pomorskim (11,1 proc.) i kujawsko-pomorskim (10,2 proc.), a najmniejszy w: warmińsko-mazurskim


BAZA NOCLEGOWA

(o 2,6 proc.), zachodniopomorskim (3,4 proc.), świętokrzyskim (4,4 proc.) i lubelskim (4,6 proc.).

Raport

Struktura noclegów udzielonych turystom krajowym i zagranicznym w turystycznych obiektach noclegowych (w tym w hotelach)

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych W 2015 r. stopień wykorzystania miejsc noclegowych łącznie we wszystkich turystycznych obiektach noclegowych wyniósł 36,7 proc. (najwyższy wskaźnik odnotowano w lipcu – 49,4 proc.). Najlepsze wyniki, podobnie jak rok wcześniej, odnotowano w zakładach uzdrowiskowych – 78,0 proc. Najniższe wykorzystanie w tych obiektach obserwowano w styczniu 2015 r. (65,1 proc.), czyli o prawie 22 p.proc. mniej w porównaniu do lipca, kiedy to stopień wykorzystania miejsc noclegowych w zakładach uzdrowiskowych wyniósł 86,8 proc.. W obiektach hotelowych stopień wykorzystania miejsc noclegowych w 2015 r. wyniósł 36,7 proc., czyli o 2 p.proc. więcej niż w 2014 r.

Wynajęte pokoje i stopień ich wykorzystania Od stycznia do końca grudnia 2015 roku w obiektach hotelowych (czyli w hotelach, motelach, pensjonatach i innych obiektach hotelowych) wynajęto 23,5 mln pokoi (o 9,0 proc. więcej niż w 2014 r.), z czego 7,2 mln, tj. 30,6 proc. turystom zagranicznym (o 6,6 proc. więcej niż w 2014 r.). Najwięcej, bo aż 20,3 mln pokoi wynajęto w hotelach (o 9,5 proc. więcej niż w 2014 r.), w tym 6,6 mln, tj. 32,4 proc. turystom zagranicznym (o 6,7 proc. więcej niż w 2014 r.). Wykorzystanie pokoi w hotelach, motelach, pensjonatach i innych obiektach hotelowych w ciągu całego 2014 r. wyniosło 45,3 proc. (42,7 proc. w 2014 r.). Największy stopień wykorzystania pokoi w obiektach hotelowych zanotowano w sierpniu – 54,8 proc., a najniższy w styczniu 33,3 proc.

Noclegi udzielone w turystycznych obiektach noclegowych według rodzaju obiektu w 2015 r.

Powiaty, w których udzielono najwięcej noclegów W grupie 10 proc. powiatów, w których udzielono najwięcej noclegów (tabl. 3) na pierwszych lokatach znalazły się kolejno: Warszawa (5,2 mln), Kraków (4,6 mln) oraz powiat kołobrzeski (4,3 mln), które łącznie koncentrowały 19,7 proc. wszystkich noclegów udzielonych w 2015 r. (w 2014 r. 20,0 proc.). Dla pierwszych siedmiu powiatów kolejność ustalona w 2014 r. pozostała bez zmian, a lista pierwszych 10 powiatów obejmuje te same jednostki terytorialne z niewielkimi zmianami kolejności. W górnej grupie decylowej obok

największych miast dominują powiaty położone nad morzem, w górach oraz powiaty z miejscowościami uzdrowiskowymi. Pod względem liczby udzielonych noclegów w odniesieniu do liczby ludności na pierwszych

lokatach znalazły się powiaty: kołobrzeski (54 tys. noclegów na 1 tys. ludności), Świnoujście (38 tys. noclegów na 1 tys. ludności) oraz tatrzański (33 tys. na 1 tys. ludności). Warszawa, prowadząca pod względem liczby

udzielonych noclegów, w odniesieniu do liczby ludności zajęła dopiero 41 pozycję (prawie 3 tys. noclegów na 1 tys. ludności). Kraków uplasował się na 23 miejscu (prawie 6 tys. noclegów na 1 tys. ludności).

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

67


Raport

BAZA NOCLEGOWA

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w obiektach hotelowych i niehotelowych w 2014 r. i 2015 r. według miesięcy (w %)

Udzielone noclegi w turystycznych obiektach noclegowych w 2015 r. (w tym w miesiącach wakacyjnych) według grup obiektów

68

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne


BAZA NOCLEGOWA

Raport

Stopień wykorzystania pokoi w obiektach hotelowych w 2014 r i 2015 r. (%)

Porównanie liczby noclegów udzielonych w turystycznych obiektach noclegowych w 2014 r. i 2015 r.

Źródło wszystkich tabel i wykresów: Główny Urząd Statystyczny

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

69


Raport

BAZA NOCLEGOWA

I kwartał

2016

Coraz więcej turystów z zagranicy

W pierwszych trzech miesiącach 2016 roku, w porównaniu do pierwszego kwartału 2015 roku, widoczny był wzrost ogólnej liczby turystów korzystających z bazy noclegowej – o 6,4 proc. oraz liczby udzielonych noclegów – o 8,8 proc. Jednocześnie zanotowano wzrost liczby turystów zagranicznych o 10,6 proc. oraz liczby pokoi przez nich wynajętych o 13,6 proc. Główny Urząd Statystyczny

W

pierwszym kwartale 2016 roku w turystycznych obiektach noclegowych zatrzymało się 5,2 mln turystów, którym udzielono 13,3 mln noclegów. W obiektach hotelowych (czyli w hotelach, motelach, pensjonatach i innych obiektach hotelowych) udzielono 8,3 mln noclegów (najwięcej w hotelach – 7,1 mln), zaś w pozostałych obiektach 5,0 mln (najwięcej w zakładach uzdrowiskowych – 2,2 mln i ośrodkach wczasowych – 0,9 mln). W analogicznym

70

okresie roku poprzedniego z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 4,9 mln osób i udzielono 12,3 mln noclegów. Udział noclegów udzielonych turystom krajowym w ogólnej liczbie udzielonych noclegów wyniósł 80,6 proc., przy czym w obiektach hotelowych wynosił on 73,5 proc., a w pozostałych obiektach niehotelowych 92,4 proc. Turyści zagraniczni najchętniej zatrzymywali się w obiektach hotelowych, na które przypadło 85,3 proc. wszystkich

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

noclegów udzielonych turystom zagranicznym. Spośród wyżej wymienionych wskaźników w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego najbardziej zmienił się udział noclegów turystów zagranicznych w obiektach hotelowych (wzrost o 1,7 p. proc.). Porównując dane dotyczące udzielonych noclegów w I kwartale roku 2015 i 2016, zauważyć można wzrost liczby udzielonych noclegów, który ogółem wyniósł 8,8 proc. W obiektach hotelowych analizowanych

łącznie zanotowano wzrost o 10,0 proc. W pozostałej bazie noclegowej wzrost liczby udzielonych noclegów wyniósł 6,9 proc. Podkreślić warto wyraźny spadek liczby noclegów udzielanych w domach pracy twórczej (o 17,1 proc.) oraz wysoki wzrost liczby noclegów udzielanych w zespołach domków turystycznych (o 38,5 proc.) oraz ośrodkach kolonijnych (o 36,6 proc.). Od początku stycznia do końca marca 2016 roku w obiektach hotelowych


BAZA NOCLEGOWA

Raport

Turyści korzystający i udzielone noclegi w I kwartale 2015 r. i 2016 r. (w mln)

Turyści korzystający z noclegów w hotelach w I kwartale 2015 r. i 2016 r. (w tys.)

wynajęto 5,1 mln pokoi, z czego 1,5 mln turystom zagranicznym (w 2015 r. odpowiednio 4,7 mln i 1,3 mln). Tak samo jak w pierwszym kwartale poprzedniego roku, najwięcej wynajęto w hotelach (4,5 mln pokoi), w tym 1,3 mln turystom zagranicznym (w 2015 r. odpowiednio 4,1 mln i 1,2 mln). Wykorzystanie pokoi w hotelach, motelach, pensjonatach i innych obiektach hotelowych w pierwszym kwartale 2016 r. wyniosło 39,2 proc. (37,5 proc. w analogicznym okresie roku poprzedniego).

W okresie od stycznia do marca 2016 r. stopień wykorzystania miejsc noclegowych we wszystkich turystycznych obiektach noclegowych wyniósł 30,8 proc., był więc nieco wyższy niż w analogicznym okresie roku 2015 (29,7 proc.): w obiektach hotelowych wyniósł 31,2 proc. (w 2015 r. – 29,9 proc.), a w całej pozostałej niehotelowej bazie noclegowej – 30,2 proc. (w 2015 r. – 29,5 proc.). Najlepsze, pod względem wykorzystania miejsc noclegowych, wyniki w pierwszym kwartale 2016 r., odnotowano w zakładach

uzdrowiskowych – 71,1 proc. (w I kw. 2015 r. – 72,2 proc.). W okresie od stycznia do marca 2016 r. najwięcej noclegów – 2,6 mln – udzielono w województwie małopolskim, co stanowiło 19,1 proc. wszystkich udzielonych noclegów oraz w województwach: zachodniopomorskim (13,4 proc.), dolnośląskim (12,3 proc.) i mazowieckim (11,2 proc.). Najmniej noclegów udzielono w województwach opolskim (143,6 tys.), podlaskim (163,3 tys.) i lubuskim (187,3 tys.). Dla tych trzech województw udział

w rynku świadczenia usług noclegowych wyniósł łącznie zaledwie 3,7 proc. wszystkich udzielonych noclegów. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrost liczby udzielonych noclegów nastąpił w 14 województwach, największy w: warmińsko-mazurskim (19,9 proc.), opolskim (19,4 proc.), pomorskim (16,8 proc.), dolnośląskim (13,5 proc.), zachodniopomorskim (12,3 proc.) oraz małopolskim (10,4 proc.). Spadek odnotowano jedynie w województwach łódzkim (o 3,4 proc.) oraz podlaskim (o 2,1 proc.).

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

71


Raport

BAZA NOCLEGOWA

Noclegi udzielone w hotelach w I kwartale 2015 r. i 2016 r. (w tys.)

Noclegi udzielone w turystycznych obiektach noclegowych w I kwartale 2015 r. i 2016 r. (w tys.)

Źródło wszystkich tabel i wykresów: Główny Urząd Statystyczny Najwięcej turystów zagranicznych korzystało z turystycznej bazy noclegowej w województwach: mazowieckim (259,2 tys., co stanowiło 24,8 proc. ogółu turystów zagranicznych) oraz małopolskim (227,6 tys. – 21,7

72

proc.). Najwięcej noclegów udzielono turystom zagranicznym w województwach: zachodniopomorskim – 565,5 tys. (21,8 proc. ogółu noclegów udzielonych turystom zagranicznym), małopolskim (552,8 tys. noclegów – 21,4

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

proc.) oraz mazowieckim (483,8 tys. – 18,7 proc.). Warto podkreślić, że w pierwszym kwartale 2016 r. w województwach: małopolskim, mazowieckim i zachodniopomorskim

koncentrowało się: – 56,6 proc. turystów zagranicznych korzystających z turystycznych obiektów noclegowych, – 61,9 proc. noclegów udzielanych turystom zagranicznym.Raport

GŁOS RYNKU – WYBRANE SIECI I FIRMY HOTELOWE

B&B HOTELS

G

rupa B&B Hôtels to trzecia co do wielkości sieć hoteli ekonomicznych w Europie, która powstała w 1990 roku we Francji. Hotele B&B należą do segmentu obiektów ekonomicznych, stawiających, na jakość, indywidualny design poszczególnych lokalizacji oraz profesjonalną i miłą obsługę. Sieć posiada obecnie 358 hoteli w Europie: we Francji (245), w Niemczech (81), we Włoszech (23), cztery w Hiszpanii, trzy w Polsce oraz po jednym w Czechach (Praga) oraz Maroku (Rabat).

PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ Obecnie sieć B&B w Polsce to trzy funkcjonujące hotele: w Toruniu (93 pokoje), Warszawie (154 pokoje) i Wrocławiu (140 pokoi). Rok 2015 upłynął przede wszystkim pod znakiem budowy hoteli w Katowicach (105 pokoi) oraz Łodzi (149 pokoi). Hotel B&B Łódź Centrum powstaje na działce zlokalizowanej przy al. Kościuszki 16 przy pasażu Rubinsteina, w sąsiedztwie ul. Piotrkowskiej i będzie dysponował 149 pokojami. Położony w pobliżu stacji kolejowych Łódź Fabryczna oraz Łódź Kaliska obiekt, to idealne miejsce pobytu dla wszystkich, którzy odwiedzają miasto nie tylko w celach biznesowych, ale także prywatnych i turystycznych. Z kolei Hotel B&B

Katowice Centrum to obiekt usytuowany w samym sercu miasta, przy ul. Sokolskiej 4 , przy budynku Filharmonii Śląskiej, blisko Dworca Głównego PKP. Wraz z jego otwarciem lokalna baza noclegowa wzbogaci się o 105 pokoi, zapewniających spokojne miejsce do pracy i wypoczynku. Tym samym trzecia co do wielkości sieć hoteli ekonomicznych w Europie wprowadzi w tym roku na polski rynek ponad 250 nowych pokoi, które jednocześnie zapoczątkują nowy trend w aranżacji obiektów Grupy B&B w naszym kraju. Otwarcie obu hoteli planowane jest na wrzesień 2016. Ważną inwestycją w istniejących hotelach w Łodzi i Toruniu była wymiana telewizorów w pokojach na nowe, 40-calowe urządzenia z funkcją smart. Najbardziej znaczącą inwestycją zaplanowaną w najbliższym czasie jest budowa kolejnego hotelu, tym razem w Krakowie. W kolejnych latach planujemy otwierać 1-5 hoteli rocznie.

MAŁGORZATA ŁAGODZIŃSKA, DEVELOPMENT PROJECT MANAGER B&B HOTELS Rok 2015 był okresem dynamicznego rozwoju rynku hotelarskiego w Polsce. Baza rozwijała się, rosły również zarówno stawki hotelowe, jak i obłożenie. Kondycja branży odzwierciedlała ogólnie dobrą sytuację ekonomiczną w kraju i stabilny wzrost gospodarczy. W Polsce

odbyły się kolejne imprezy dużego formatu –sportowe i kulturalne, konferencje i kongresy oraz targi branżowe. Dzięki nim nasz kraj staje się coraz lepiej rozpoznawalną destynacją turystyczną. Systematycznie poprawia się również infrastruktura drogowa i komunikacyjna, ale także jakość usług – hotelarskich, gastronomicznych i, na przykład, medycznych, z których w Polsce coraz częściej korzystają cudzoziemcy. Oprócz tego pojawiają się kolejne inwestycje zagraniczne – zakłady produkcyjne, czy centra BPO, które w swoich lokalizacjach generują popyt na turystykę biznesową. W naszych hotelach w Polsce – w Toruniu, Warszawie i Wrocławiu, również dostrzegamy wzrosty obłożenia oraz stawek rok do roku. Ze względu na dogodne położenie hoteli, nasi goście to zarówno osoby podróżujące w celach biznesowych, jak i turyści. Kolejne lata zapowiadają się jako kontynuacja pozytywnych trendów. Już w pierwszej połowie 2016 widzieliśmy, jaki wpływ na obłożenie i ceny w hotelach miały takie imprezy jak szczyt NATO, Światowe Dni Młodzieży, czy to, że Wrocław stał się Europejską Stolicą Kultury. Lokalne convention bureaux oraz centra

BEST WESTERN HOTELS & RESORTS

B

est Western Hotels & Resorts z siedzibą w Phoenix (Arizona) jest prywatną marką hotelarską z globalną siecią 4 tys. hoteli w ponad 100 krajach na całym świecie. Hotele sieci Best Western działają pod siedmioma markami, które są odpowiedzią na oczekiwania inwestorów i gości: Best Western, Best Western Plus, Best Western Premier, Executive Residency by Best Western, Vīb, BW Premier Collection i GLō. Best Western udziela wsparcia logistycznego, sprzedażowego i marketingowego właścicielom hoteli ze swojej sieci, oferuje również wspólny system rezerwacji. Już ponad 26 milionów podróżujących należy do wielokrotnie nagradzanego programu lojalnościowego Best Western Rewards. Sieć nieustannie zdobywa kolejne nagrody i wyróżnienia, w tym tytuł najlepszej marki hotelarskiej

74

średniej wielkości w 2014 i tytuł najlepszej marki hotelarskiej w kategorii cenowej wyższej klasy średniej dla Best Western Plus od Business Travel News w 2014 i 2015 roku. Prawie 60 procent hoteli Best Western otrzymało w 2015 roku certyfikat jakości serwisu turystycznego TripAdvisor.

PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ W drugiej połowie 2015 roku sieć Best Western postawiła na dalszy rozwój oraz wdrożenie innowacji technologicznych. Zmodernizowano mobilny system rezerwacji, a jako następny krok zaplanowano udostępnienie nowej, w pełni intuicyjnej strony bestwestern.com. W pierwszym półroczu 2016 roku w hotelach sieci wdrożono także interfejs Two-Way, znacznie usprawniający

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

wymianę informacji między hotelowym systemem zarządzania a centralnym systemem rezerwacji sieci, wpływając na efektywniejsze zarządzanie bazą noclegową oraz lepszą kontrolę jej dostępności, a co za tym idzie, oszczędność czasu pracowników recepcji. W marcu 2016 na polskim rynku zadebiutował „soft brand” BW Premier Collection zrzeszający niezależne hotele najwyższej jakości. Markę reprezentują dwa obiekty z grupy Q Hotels we Wrocławiu I Krakowie – do tej pory funkcjonujące pod marką Best Western Plus. Na początku 2016 roku wprowadzono także istotne zmiany dla członków programu lojalnościowego Best Western

konferencyjne skutecznie zabiegają o to, aby kolejne tego typu wydarzenia odbywały się w Polsce. Przy odpowiednich działaniach promocyjnych mogą mieć długoterminowe skutki i przyczynić się do wzmacniania marki Polski na turystycznej mapie Europy. Dalej rozwija się również gospodarka, Polacy też coraz chętniej podróżują po kraju – zarówno turystycznie, jak i biznesowo. Wszystko to pozwala optymistycznie patrzeć na rozwój naszej branży. Dlatego też B&B Hotels Polska aktywnie poszukuje kolejnych lokalizacji w polskich miastach, w których widzimy szczególny potencjał, jak Trójmiasto, Lublin, Rzeszów, Poznań, czy Szczecin.


GŁOS RYNKU – WYBRANE SIECI I FIRMY HOTELOWE

Rewards, jednego z nielicznych, w których zebrane punkty nigdy nie tracą ważności i mogą być wymieniane na pobyt w każdym hotelu sieci na całym świecie. Wraz z początkiem maja, odpowiedzialność za bezpośrednie zarządzanie polskim oddziałem sieci ponownie przejęła Saija Kekkonen, która zajmuje stanowisko dyrektora zarządzającego Best Western na Finlandię, Kraje Bałtyckie, Polskę i Rosję. W planach sieci na najbliższe miesiące jest powołanie stanowiska menadżera ds. rozwoju, który będzie odpowiadał za rozwój sieci w Polsce i wesprze działania dyrektor zarządzającej.

Best Western planuje intensywny rozwój w Polsce – docelowo 6-10 nowych obiektów rocznie. We wrześniu 2015 roku ofertę Best Western w Krakowie poszerzył Best Western Efekt Express. Nowym obiektem w sieci jest także włączony w czerwcu 2016 r. pierwszy obiekt na Półwyspie Helskim – Best Western Hotel Jurata. W najbliższych miesiącach pod szyldem Best Western pojawią się kolejne obiekty – trzygwiazdkowe Best Western Podklasztorze w Sulejowie i Best Western Browar Mariacki w Katowicach, a także Best Western Plus Zakopane w standardzie czterogwiazdkowym. W Polsce do sieci należy obecnie 25 hoteli.

SAIJA KEKKONEN, DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCA BEST WESTERN NA FINLANDIĘ, KRAJE BAŁTYCKIE, POLSKĘ I ROSJĘ Jestem zadowolona z kondycji polskiego rynku hotelarskiego i uważam, że obecnie możemy mówić o jego rozkwicie. Obserwuję ciągły rozwój rynku, a także niemalejącą otwartość mieszkańców na innowacje. Polskę zdecydowanie wyróżnia duża dynamika. Hotele radzą sobie dobrze, odnotowujemy rosnący popyt w rożnych miastach. Niezmiennie widzę duży potencjał dla Best Western – nie zwalniamy tempa i z dużą satysfakcją włączamy do sieci kolejne

Raport

obiekty. Jednocześnie stale pomagamy rozwijać się tym, które już do niej należą. Należy zauważyć, że coraz więcej międzynarodowych marek wchodzi na polski rynek. Polska postrzegana jest jako kraj, gdzie stosunek ceny do jakości jest wciąż bardzo korzystny. Myślę, że dzięki lokalizacji w sercu Europy i dużemu rozwojowi infrastruktury – dróg i lotnisk – jesteśmy na początku prawdziwego rozwoju branży hotelarskiej. Polska to kraj, gdzie czuję dobrą atmosferę do robienia biznesu. Jestem przekonana, że ten rynek ma potencjał do tego, aby zwiększyć przychody hoteli i stale rozwijać turystykę zarówno wypoczynkową, jak i biznesową.

DOBRY HOTEL

T

o dynamicznie rozwijajaca się polska sieć, która specjalizuje się w zarządzaniu obiektami hotelowymi, gastronomicznymi oraz świadczeniu usług konsultingowych w obszarze HoReCa. W ramach zarządzania prowadzi funkcjonujące obiekty oraz wprowadza na rynek nowe hotele , poczynając od etapu ich projektowania, co zwykle pozwala znacząco zoptymalizować koszty inwestycji. Nazwa firmy to przede wszystkim zobowiązanie i deklaracja wartości, które jako operator chcemy zaproponować gościom oraz inwestorom. Firma Dobry Hotel powstała w 2004 roku, a dzisiaj w skład sieci wchodzi sześć hoteli w czterech miastach na terenie Polski, dwie niezależne restauracje oraz centrum konferencyjne w Gdańsku. W tej chwili jesteśmy w trakcie wprowadzania na rynek dwóch kolejnych hoteli: w Gdańsku i Poznaniu, a w planch są kolejne. Grupa Dobry Hotel prowadzi hotele zarówno pod własnym szyldem jak i pod markami międzynarodowych sieci: Kilka hoteli funkcjonuje pod marką Best Western, ale firma posiada również licenję Marriott International na otwieranie i zarządzanie obiektami tej marki i jest to kolejne potwierdzenie wysokich standardów jakimi kieruje się operator. W zarządzanie obiektami zaangażowany jest zespół profesjonalistów, zatrudniony w centrali firmy, w ramach której wyodrębnione zostały poszczególne departamenty: dział sprzedaży; dział zarządzania przychodami, marketing, księgowośc i kadry oraz dział zakupów i kontrolingu, których zadaniem jest dbanie o ciągły rozwój, przestrzeganie standardów, noptymalizację kosztów,

dobry wizerunek oraz zwiększanie dochodów firmy.

PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ Na początku 2016 roku po dokonaniu zmian w hotelu i restauracji Hotel Villa Sedan zmienił swoją nazwę na Hotel Sedan. Metamorfoza jaką przeszła hotelowa restauracja polegała na odejściu od secesyjnych, bogato zdobionych wnętrz, które zostały zmienione w nowoczesną i minimalistyczną przestrzeń Restauracji Koncept. Serwowana kuchnia znacząco różni się od tej, w jakiej specjalizowała się Restauracja Sedan. Dania stanowią połączenie kuchni organicznej i molekularnej. Wszystkie potrawy przyrządzane są z naturalnych produktów, przy użyciu nowatorskich metod, takich jak np. emulsyfikacja. Miejsce to na pewno przypadnie do gustu miłośnikom zaskakujących połączeń oraz tym, którzy szukają nowych doznań smakowych. W pierwszej połowie 2016 roku zakończyły się też prace w Best Western Bonum Hotel. Wymieniono tapety w częściach wspólnych. W pokojach wymieniono telewizory, na 32” i 40” telewizory LCD, dodatkowo w niektórych pokojach została też wymieniona podłoga. W całym hotelu pojawiły się też krzesła w nowej odsłonie. W Best Western Bonum Hotel podobnie jak w Hotelu Sedan najpoważniejsze zmiany zaszły w restauracji. Zmiana wystroju spowodowała, że jej wnętrza stały się jaśniejsze i lżejsze. Sam styl wnętrz się nie zmienił ale wymiana tapet, zastosowanie fototapety nowe kszesła i kolorystyka

spowodowały, że możemy pochawlić się zupełnie inną aranżacją wnętrz. W trzecim kwartale 2017 roku w kompleksie ALFA przy ul. Święty Marcin w Poznaniu planowane jest uruchomienie Hotelu Altus. Trzy gwiazdkowy obiekt, poza 110 pokojami, będzie posiadał pięć sal konferencyjnych o łącznej powierzchni ok. 400 mkw. Największa z nich pomieści do 200 osób. Na terenie hotelu znajdzie się również centrum fitness oraz restauracja i lobby bar. Nowy obiekt wpisuje się doskonale w plany miasta. Poznań rozpoczął projekt rewitalizacji tej części miasta, która będzie stanowić doskonałe miejsce dla biznesu oraz wypoczynku i rozrywki zarówno dla poznaniaków jak i turystów. W trakcie realizacji jest także inwestycja na Wyspie Spichrzów w Gdańsku – Hotel Deo. Największy obiekt konferencyjny w tym regionie z 10 salami konferencyjnymi mogącymi pomieścić do 800 osób. W obiekcie będzie również spa, basen, dwie restauracje, bar i 374 pokoje hotelowe. Otwarcie obiektu planowane jest na wiosnę 2018 roku. W tej chwili sieć Dobry Hotel zarządza sześcioma hotelami, po twarciu hoteli Altus i Deo w portfolio grupy będzie znajdowało się osiem zarządzanych przez nią obiektów.

LESZEK MIĘCZKOWSKI, PREZES, WŁAŚCICIEL DOBRY HOTEL Rok 2015 był dla branży i tym samym dla nas rewelacyjny, myślę że każdy

przedsiębiorca chciałby, aby jego firma działała w takich biznesowych okolicznościach jak najdłużej. Zakończyliśmy rok z kilku procentowym wzrostem każdego istotnego dla nas wskaźnika i czekaliśmy na przyjście 2016 z optymizmem. Ten rok okazuje się jeszcze lepszy – jak do tej pory – porównując miesiąc do miesiąca, cena średnia, obłożenie i RevPAR notują kolejne wzrosty, co nas bardzo cieszy i jest dla nas świadectwem tego, że nasi goście cenią naszą ofertę. W kolejnym roku nie spodziewamy się już tak znaczących wzrostów, będzie to dobry rok dla tych, którzy już teraz się na niego przygotowują i znają się na hotelarstwie. Myślę, że przy tak dużej podaży, szczególnie na rynkach na których działamy, rok 2017 będzie rokiem rozpoczynającej się weryfikacji wyników. Oczekiwania gości rosną i wygrywać będą tylko hotele z najlepszą ofertą.

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

75


Raport

GŁOS RYNKU – WYBRANE SIECI I FIRMY HOTELOWE

HILTON WORLDWIDE

O

d momentu założenia 97 lat temu, Hilton Worldwide oferuje podróżującym najlepsze warunki zakwaterowania i obsługę, stając się jedną z najbardziej znanych na świecie sieci hotelowych. W ramach Hilton Worldwide działa obecnie ponad 4700 hoteli oferujących ponad 775 tys. pokoi, zlokalizowanych w 104 krajach. W skład sieci wchodzi 13 marek znanych na całym świecie, takich jak: Hilton Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Curio – A Collection by Hilton, Canopy by Hilton, DoubleTree by Hilton, Embassy Suites Hotels, Hilton Garden Inn, Hampton Hotels, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton oraz Hilton Grand Vacations.

PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ W portfolio sieci znajduje się ponad 20 już istniejących obiektów lub będących w różnych stadiach przygotowania. W październiku zeszłego roku otwarty został DoubleTree by Hilton Krakow Hotel & Convention Center. Hotel ten został stworzony z myślą o gościach odwiedzających halę widowiskowo-sportową Kraków

Arena oraz Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków. Obecnie znajdują się w nim 232 pokoje gościnne, w tym 30 o podwyższonym standardzie, salon Executive Lounge, 14 apartamentów i największy w Krakowie, mierzący 184 mkw. apartament prezydencki. Na terenie hotelu znajduje się 16 sal konferencyjnych, które mogą pomieścić ponad 2000 gości oraz ogromna sala balowa. W październiku 2015 r. podpisano również umowę franczyzową dotyczącą drugiego hotelu sieci Hilton w centrum Łodzi. Otwarcie 149-pokojowego obiektu, będącego obecnie w trakcie budowy, planowane jest na 2018 rok. Usytuowany w samym centrum, przy ul. Piotrkowskiej w sąsiedztwie wielu sklepów i restauracji, hotel będzie idealnym miejscem dla osób pragnących korzystać z uroków miasta. W tym miesiącu otwarto długo wyczekiwany hotel DoubleTree by Hilton Wroclaw, zlokalizowany w wielofunkcyjnym kompleksie OVO. Imponujący obiekt w ścisłym centrum miasta to przykład futurystycznej architektury w najlepszym wydaniu. Hotel oferuje 189 pokoi, restaurację, świetnie wyposażone centrum fitness, basen oraz saunę, a także wysoką na 6 metrów salą balową.

MAGDALENA SEKUTOWSKA, DYREKTOR DS. ROZWOJU HILTON WORLDWIDE W REGIONIE EUROPY WSCHODNIEJ Od dłuższego czasu doświadczamy bardzo dynamicznego rozwoju branży hotelarskiej w Polsce. Równocześnie zwiększa się zarówno siła nabywcza, jak i ilość zagranicznych turystów odwiedzających polskie miasta w celach wypoczynkowych i biznesowych. Coraz liczniejsze imprezy masowe oraz wyjątkowe wydarzenia, jak na przykład szczyt NATO lub Światowe Dni Młodzieży, wpływają na obłożenie hoteli, a w szczególności zainteresowanie hotelami średniego segmentu. Widzimy tutaj duże możliwości rozwoju naszych marek, w szczególności Hilton Garden Inn oraz Hampton by Hilton i oczekujemy, że to właśnie tego rodzaju obiektów będzie przybywać najwięcej. Ponad 20 obiektów ukończonych lub będących w trakcie budowy, które charakteryzują się różnym standardem oraz poziomem cenowym jest dowodem na różnorodność naszego portfolio. Odzwierciedla ono niejednolite zapotrzebowanie

na usługi hotelowe, które można zauważyć na polskim rynku. Oferujemy szeroki zakres usług, począwszy od inwestycji ulokowanych w centrach miast, tak jak Hilton Warsaw, po hotele nastawione na design, jak DoubleTree by Hilton Wroclaw, hotele przylotniskowe, jak te w Gdańsku, Krakowie i Warszawie oraz centra konferencyjne w Warszawie, Łodzi i Krakowie. Ilość i zróżnicowanie obiektów jest bezsprzecznie naszą siłą i motorem szybkiego rozwoju w Polsce. Z niecierpliwością czekamy na kolejne obiekty, które zagoszczą w naszym portfolio.

oraz stworzenie w kurortach Polski sieci hoteli o standardzie trzech i czterech gwiazdek o profilu medical spa i family medical spa. Podstawą przyjętej strategii jest zakładany duży potencjał wzrostu polskiego i niemieckiego rynku turystyki zdrowotnej: Rosnące zainteresowanie usługami wypoczynkowymi połączonymi z pakietami medycznymi; Potencjał wzrostu polskiego i niemieckiego rynku zdrowotnego; Rosnący udział osób w wieku emerytalnym w populacji społeczeństwa polskiego oraz w krajach sąsiadujących; Wysoki poziom usług przy jednoczesnej przewadze cenowej polskiego rynku medycznego.

gości i gruntownie analizuje tendencje rynku. W długoterminowej strategii spółki zapisany został dalszy rozwój dedykowanych ofert wzbogaconych o usługi rehabilitacyjne, spa, a przede wszystkim aktywnego wypoczynku – tak w górach, jak i nad morzem. W związku z rozwojem turystyki rodzinnej planowane jest także poszerzenie oferty typu fun & family we wszystkich obiektach grupy Interferie. W ubiegłych latach przeprowadzono szereg inwestycji podnoszących standard poszczególnych ośrodków, m.in. w hotelu Interferie Bornit w Szklarskiej Porębie uruchomiony został mini aquapark oraz spa, zaś pokoje zyskały nowy,

zdecydowanie bardziej nowoczesny wygląd. Również w Interferie w Ustroniu Morskim, przeprowadzono

INTERFERIE

T

o działająca od ponad 20 lat największa na Dolnym Śląsku spółka branży turystycznej. Siedem obiektów Interferie oraz należący do spółki Interferie Medical Spa hotel o takiej samej nazwie w Świnoujściu oferuje łącznie 2101 miejsc noclegowych. Hotele spółki ulokowane w górach specjalizują się w ofercie łączącej sport, aktywny wypoczynek i rodzinną turystykę. Ośrodki nadmorskie to przede wszystkim bogata oferta spa, profilaktyki zdrowotnej oraz wypoczynku sanatoryjno-rehabilitacyjnego. W ciągu ostatnich 20 lat ośrodki i hotele Interferie przyjęły ponad 7 milionów gości. Spółka Interferie promuje aktywny wypoczynek, łączący relaks z profilaktyką zdrowia. Podstawowym celem strategicznym spółki jest osiągnięcie wzrostu wartości przedsiębiorstwa poprzez wykreowanie popytu przez cały rok (w tym również w sezonach niskich)

76

PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ Spółka Interferie bacznie obserwuje zmieniające się potrzeby

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne


GŁOS RYNKU – WYBRANE SIECI I FIRMY HOTELOWE

remonty w poszczególnych pokojach, podnosząc tym samym ich standard. Natomiast w Świeradowie-Zdroju w Interferie Malachit dokonano modernizacji części wspólnych hotelu, które stanowią wizytówkę całego obiektu w oczach gości. Wszystkie działania modernizacyjne obiektów spółki skierowane są na uspójnienie standardu w każdym z nich. W najbliższym czasie w obszarze realizowanych inwestycji w dużym stopniu spółka koncentruje się na ośrodku Interferie w Dąbkach. Docelowo ma tam powstać centrum family & medical spa poprzez wprowadzenie tam oferty fun & family wraz z elementem medical. Ma to być miejsce ze specjalizacją w leczeniu chorób dróg oddechowych, astmy oraz alergii wśród dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Grupa docelowa to zarówno pacjenci finansowani przez NFZ, jak również

klienci prywatni. Ośrodek będzie także oferować pobyty turystyczno-wypoczynkowe dla rodzin z dziećmi, zwłaszcza w czasie sezonu letniego. Druga z inwestycji, to obiekt w Kołobrzegu, który docelowo ma być przekształcony w model medical spa, a poprzez to powielenie obecnego modelu Interferie Medical Spa w Świnoujściu, wraz ze stopniowym rozszerzaniem oferty medical o bardziej specjalistyczne zabiegi oraz optymalizację infrastruktury ośrodka. Zaplanowano również kolejne prace, mające na celu dalsze podwyższanie standardu infrastruktury pozostałych ośrodków i hoteli. Działania te zmierzają do oferowania usług na coraz wyższym poziomie, z coraz wyższą jakością obsługi gości, celem utrzymania pozycji lidera usług hotelarskich w poszczególnych miejscowościach.

PIOTR SOSIŃSKI, PREZES INTERFERIE Zmiany demograficzne będą miały istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji w turystyce. Zauważalny jest stały wzrost oczekiwań klientów w zakresie jakości, bezpieczeństwa i komfortu w trakcie pobytu, łatwy i szybki transport do i z miejsca wypoczynku, jak i indywidualizacja potrzeb osób w dwóch grupach wiekowych, tj. 55-65 oraz 65+. Wskazane grupy wiekowe determinują również konieczność uwzględniania przez obiekty hotelowe aspektów wiekowych i zdrowotnych, ponieważ goście w coraz większym stopniu będą brali ofertę pod tym kątem przy wyborze celu podróży oraz formy spędzania wypoczynku. Zmiany demograficzne będą wpływały na ofertę turystyczną poprzez: wzrost wymagań w zakresie

Raport

jakości, bezpieczeństwa i komfortu; łatwy i szybki transport; indywidualizację potrzeb osób w dwóch grupach wiekowych, tj. 55-65 oraz 65+, a w konsekwencji konieczność różnicowania ofert i systemu komunikacji marketingowej dla tych segmentów; wzrost popytu na spokojniejsze obiekty o charakterze rozrywkowo-wypoczynkowym. W związku ze zmianami demograficznymi branża turystyczna coraz częściej będzie musiała uwzględniać w swojej ofercie zagadnienia zdrowotne. Aspekty zdrowotne będą brane pod uwagę przy wyborze celu podróży oraz formy spędzania czasu (np. mniejszy popyt na pobyty poświęcone wyłącznie plażowaniu), popularniejsze będą wakacje aktywne lub oferujące aktywny wypoczynek, wzrośnie popyt na produkty związane z odnową biologiczną.

GRUPA HOTELOWA ORBIS

T

o największa sieć hoteli w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej oferująca 20 tys. pokoi w 116 obiektach, Orbis jest wyłącznym licencjodawcą marek AccorHotels w 16 krajach w tym w Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Estonii, na Litwie, Łotwie, w Macedonii, Mołdawii, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech. Hotele działają pod markami Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles i ibis budget. Rozpoznawalne na świecie marki gwarantują jakość usług o zróżnicowanym standardzie od luksusowych hoteli pięciogwiazdkowych po ekonomiczne jednogwiazdkowe.

PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ Wejście na nowe rynki regionu w styczniu 2015 roku znacznie przyspieszyło rozwój Grupy Orbis i stworzyło nowe możliwości dalszego budowania wartości spółki dla akcjonariuszy. W celu optymalizacji portfela hoteli Orbis efektywnie alokował kapitał poprzez zarządzanie aktywami. W pierwszym półroczu 2016 pomyślnie zrealizowano transakcję odkupu dwóch dotychczas dzierżawionych hoteli w Budapeszcie. Zarząd nie wyklucza także dalszych transakcji, które mogłyby umożliwić Grupie bardziej efektywne zarządzanie hotelami. Jednocześnie, realizowane

transakcje sprzedaży i franczyzy zwrotnej hoteli o niestrategicznym znaczeniu dla spółki dowodzą o determinacji w dążeniu do aktywnej restrukturyzacji Grupy. Pozyskane w ten sposób środki pieniężne pozwalają na ich realokację w bardziej dochodowe inwestycje, w nowe hotele położone w kluczowych lokalizacjach, jak również na finansowanie procesu doskonalenia oferty usług w ramach istniejącej sieci hoteli. W pierwszym półroczu 2016 spółka wzmocniła swoją wiodącą pozycję na rynku o sześć nowych hoteli prowadzonych na podstawie umów franczyzy (prawie 650 nowych pokoi). Ponadto zawarto sześć nowych umów franczyzy lub zarządzania, na podstawie których do Grupy wkrótce dołączą nowe obiekty. Kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju, Orbis realizuje stabilny i ambitny plan powiększania sieci hoteli, w ramach którego w ciągu najbliższych dwóch lat otwarte zostaną 23 hotele.

GILLES CLAVIE, PREZES I DYREKTOR GENERALNY ORBIS Rok 2015 był dla Grupy rokiem wyjątkowym. Z satysfakcją stwierdzam, że w pierwszym półroczu 2016 roku nasze wyniki nadal rosły w szybkim tempie. Orbis może pochwalić się dwucyfrowym wzrostem wskaźnika RevPAR (+10,2 proc.) w porównaniu do pierwszego półrocza 2015 roku dzięki wyższym wskaźnikom

operacyjnym w całym regionie Europy Wschodniej (wzrost wskaźnika frekwencji o +1,9 p.p. oraz średniej ceny za pokój o +6,9 proc.). Osiągnęliśmy także rekordowo wysoki wynik finansowy – przychody wzrosły o +8,2 proc., do 640 mln zł, a EBITDA operacyjna osiągnęła poziom 164 mln zł (co oznacza wzrost o +14,8 proc. w porównaniu do pierwszego półrocza 2015 roku). Jestem dumny z Pracowników Orbisu, którzy skutecznie wdrażali strategię spółki w życie. To dzięki ich zaangażowaniu, duchowi walki oraz sprzyjającym warunkom gospodarczym osiągnęliśmy tak dobre wyniki.

IRENEUSZ WĘGŁOWSKI, WICEPREZES ORBIS, PREZES IZBY GOSPODARCZEJ HOTELARSTWA POLSKIEGO Rok 2015 to okres dalszego rozwoju branży hotelarskiej w Polsce. Kontynuacja pozytywnych warunków makroekonomicznych stymulowała

wzrost popytu zarówno w segmencie biznesowym, jak i w przyjazdach turystycznych. Ciepłe lato, wzrost liczby imprez sportowych i kulturalno-rozrywkowych sprawiły, że Polacy chętniej wyjeżdżali na wypoczynek. W hotelach obserwowaliśmy więc wzrost frekwencji, w szczególności podczas weekendów. Rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej sprawia, że Polacy chętniej niż w przeszłości wyjeżdżają na krótkie, kilkudniowe pobyty poza miejscem zamieszkania. Dynamiczny rozwój polskiego hotelarstwa oraz dobre perspektywy na najbliższe lata sprawiają, że na rynku przybywa nowych obiektów, głównie w atrakcyjnych miejscowościach. O ile sytuacja polityczno-gospodarcza nie ulegnie nagłemu pogorszeniu, uważam, że pozytywny trend w hotelarstwie będzie się utrzymywał w bieżącym i przyszłym roku.

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

77


Raport

GŁOS RYNKU – WYBRANE SIECI I FIRMY HOTELOWE

CHOPIN AIRPORT DEVELOPMENT

C

hopin Airport Development jest częścią Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze i realizuje inwestycje zlokalizowane w sąsiedztwie portów lotniczych. Świadczy również usługi hotelowo-konferencyjne oraz rekreacyjne. CAD jest jednocześnie inwestorem, operatorem oraz administratorem istniejących obiektów, a także inwestycji realizowanych od podstaw. Jako franczyzobiorca współpracuje z czołowymi światowymi sieciami hotelowymi takimi jak Marriott, Hilton i Best Western.

PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ Spółka jest właścicielem oraz zarządza wielokrotnie nagradzanym za jakość usług hotelem Courtyard by Marriott sąsiadującym z warszawskim Lotniskiem Chopina. W 2013 roku CAD uruchomił w Warszawie i Gdańsku dwa obiekty pod marką Hampton by Hilton. W grudniu 2014 roku rozpoczął budowę hotelu w bezpośrednim sąsiedztwie terminalu Portu Lotniczego Katowice-Pyrzowice. Nowy obiekt udostępniony zostanie pod należącą do sieci Marriott

marką Moxy dzięki umowie podpisanej w 2015 roku. Hotel ma zacząć przyjmować gości w 2018 roku. Chopin Airport Development kończy również prace nad sąsiadującym z Lotniskiem Chopina pięciogwiazdkowym hotelem pod nową na polskim rynku marką Renaissance. Od ubiegłego roku spółka posiada również trzygwiazdkowy wypoczynkowo – konferencyjny Hotel Jurata zlokalizowany na Półwyspie Helskim. Chopin Airport Development wprowadziła hotel do sieci Best Western. Plany Chopin Airport Development dotyczą przede wszystkim dwóch przygotowanych do otwarcia hoteli, które mają stanowić silne wzmocnienie portfolio spółki. Spółka w obecnym roku może mówić o biciu kolejnych rekordów w sprzedaży zarówno pokoi, jak gastronomii i usług związanych z hotelarstwem we wszystkich hotelach w Polsce.

GHEORGHE MARIAN CRISTESCU, PREZES CHOPIN AIRPORT DEVELOPMENT Miniony rok był bardzo dobry dla polskiej branży hotelarskiej. W skali całego kraju można mówić o wzroście sprzedaży

liczby pokojów hotelowych oraz zwiększeniu średniej ceny. Przede wszystkim zaś możemy mówić o coraz większej świadomości hotelarzy związanej z dystrybucją sprzedaży. Mówię tu również o wzroście kosztów związanych ze sprzedażą naszych usług przez OTA. Ten rok jest dla hotelarstwa w Polsce bardzo istotny w jak najlepszym tego słowa znaczeniu. Przede wszystkim mamy kontynuację wzrostu koniunktury, ale również zwiększenie ilości nowych hoteli w tym hoteli pod znanymi międzynarodowymi markami, co uporządkuje rynek. Trend został wsparty doskonale zorganizowanymi wydarzeniami takimi, jak odbywający się w Polsce szczyt NATO, czy udane Światowe Dni Młodzieży. Szczególnie to ostatnie wydarzenie wpłynie na rynek hotelarski, bo wiele z tych osób deklarowała chęć odwiedzenia Polski przynajmniej jeszcze jeden raz. Korzystna dla całego rynku sytuacja gospodarcza bezspornie wpłynie również na Chopin

Airport Development wzmacniając nasze działania w obszarze świadczenia usług zarówno w segmencie turystycznym, jak komercyjnym. Jestem przekonany, że rychłe uruchomienie naszych hoteli Renaissance w Warszawie i Moxy w Katowicach wyraźnie wpłynie na cały rynek hotelarski.

Hotel Desilva Premium Poznań zlokalizowany jest w ścisłym w centrum miasta, przy ulicy Piekary 5. Czterogwiazdkowy obiekt posiada 60 pokoi zaprojektowanych w stylistyce i standardzie wykończenia DeSilva Premium, lobby bar z kominkiem, restaurację z zewnętrznym tarasem oraz centrum fitness. Ofertę dla biznesu tworzą cztery sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem multimedialnym o łącznej powierzchni 200 mkw. Przy projektowaniu nowego obiektu architekci przenieśli wiele sprawdzonych

i chwalonych przez gości rozwiązań z działającego od 2014 hotelu w Opolu. Została zachowana ciągłość wyposażenia i architektury wnętrz, wskazująca gościom, że znajdują się w obiekcie DeSilva Premium z zachowaniem indywidualnych detali designu pokoi i powierzchni ogólnodostępnych. Sieć planuje otwarcia kolejnych obiektów w 2016 roku, jednak ze względu na trwające negocjacje i przygotowania inwestycji wszystkie informacje na ten

HOTELE DE SILVA

S

półka powstała w 2006 roku. Oprócz prowadzenia własnych obiektów, zarządza hotelami nie bedącymi własnością sieci, oferując korzystny program współpracy oparty na sprawdzonej formule pod nazwą „by DeSilva”. Aktualnie w sieci DeSilva funkcjonuje sześć obiektów hotelowych: w Warszawie, Piasecznie, Pruszkowie, Katowicach oraz Opolu. W planach spółki na kolejne lata jest otwarcie hoteli w innych miastach Polski. Hotele DeSilva są średniej wielkości obiektami, zlokalizowanymi w dynamicznie rozwijających się biznesowo rejonach, węzłach komunikacyjnych lub miejscach o wyjątkowych walorach turystycznych. W 2012 roku firma odrestaurowała budynek zabytkowej zajezdni tramwajowej, na krakowskim Kazimierzu. Stara Zajezdnia by DeSilva, w którym działa własny mini browar, organizuje również eventy, bankiety, koncerty, imprezy kulturalne oraz transmisje sportowe, z możliwością goszczenia jednocześnie nawet 1 tys. osób. W 2012 roku

78

Spółka HDS otworzyła Warszawską Pijalnię Whisky oraz Krakowską Pijalnię Whisky.

IWONA DONIMIRSKA, DYREKTOR SPRZEDAŻY I MARKETINGU HOTELE DESILVA 2015 rok był dla hoteli Desilva czasem modernizacji istniejących obiektów oraz przygotowań inwestycji na ten rok. Sieć zakupiła hotel Victor Pruszków by Desilva, który do tej pory był obiektem zarządzanym przez DeSilvę oraz przeprowadziła jego gruntowną modernizację. Hotel powiększył się o 15 pokoi oraz salę konferencyjną, dającą dodatkowe 350 miejsc. Gruntowne odnowienie parteru oraz lobby wraz z nową pozwoliło stworzyć atmosferę znaną gościom z innych obiektów sieci. Na jesień 2016 r, w związku z sukcesem nowej formuły hotelowej DeSilva Premium w Opolu, nowobudowany hotel w Poznaniu zostanie otwarty jako kolejny obiekt sieci w podwyższonym standardzie premium

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne


GŁOS RYNKU – WYBRANE SIECI I FIRMY HOTELOWE

temat są objęte tajemnicą handlową. Rok 2016 to również rozwój marki Desilva Catering Services Opole. Po dziewięciu miesiącach działalności dzięki przemyślanej i kompletnej ofercie DCS zaistniał nie tylko na rynku opolskim, ale również przygotował wiele prestiżowych przyjęć i bankietów dla klientów instytucjonalnych (m.in. Urzędu Miasta, Uniwersytetu Opolskiego), jak i firm prywatnych. Dzięki kompletnemu wyposażeniu od zastawy stołowej, systemów podawczych (zimnych i ciepłych dań), poprzez stoły i krzesła aż do własnego transportu (w tym samochody chłodnie) DeSilva Catering Service może obsłużyć klientów w każdej lokalizacji i jest w stanie sprostać wielodniowym zleceniom cateringowym. Dania serwowane w stylu „Premium” charakteryzują się znakomitą jakością produktów, indywidualnym stylem podania, oraz bogatym menu dopasowanym do szerokiego wachlarza obsługiwanych imprez (m.in przerwy kawowe, lunche, bankiety, kolacje zasiadane). Desilva Catering Service obsługuje przyjęcia już od 10 osób, a klienci są niejednokrotnie zaskoczeni

elastycznością i dbaniem o każdy szczegół specjalistów firmy, w planowaniu przyjęć czy bankietów w oparciu o przedstawiony przez klienta budżet. Sieć planuje dalszy rozwój działalności cateringowej w standardzie DeSilva Premium Catering wraz z planowanym otwarciem jesienią tego roku nowego Hotelu DeSilva Premium Poznań.

PIOTR KWIATKOWSKI, DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY HOTELE DESILVA Należy z pełnym przekonaniem powiedzieć, że rok 2015 był bardzo udany dla branży hotelowej w Polsce. Współczynnik RevPAR wzrósł na wszystkich najważniejszych rynkach w kraju, zarówno dzięki lepszemu obłożeniu, jak i długo oczekiwanemu wzrostowi średnich cen. Według danych publikowanych przez STR, RevPAR wzrósł w ubiegłym roku w Polsce o około 10 proc., a na niektórych rynkach – takich jak Łódź czy Trójmiasto – nawet przekroczył ten poziom. W większości dużych miast wzrósł popyt zarówno ze strony gości krajowych, jak

i zagranicznych, segmentów korporacyjnego, jak i turystycznego. Dynamicznie rozwija się sektor MICE, który jest jednym z istotniejszych „kół zamachowych” rozwojowych hotelarstwa. A to wszystko w warunkach powiększającej się podaży. W ostatnich pięciu latach co roku oddawano do użytku średnio 100 nowych hoteli. Na koniec 2015 r. funkcjonowało w Polsce około 2,5 tys. hoteli, oferujących ponad 120 tys. pokoi. Wpływ na dynamiczny rozwój biznesu hotelowego miała, jak zawsze, dobra kondycja, wciąż rozwijającej się ponad przeciętnie w skali Europy, polskiej gospodarki. Zdecydowana część popytu na usługi hotelowe generowana jest (i będzie) przez gości korporacyjnych. Perspektywy rozwoju również wydają się pozytywne. I potwierdzają to wyniki za pierwsze pięć miesięcy br. Powołując się ponownie na dane STR, wskazują one na dwucyfrowe wzrosty RevPAR w stosunku do analogicznego okresu ur., tak dla całej Polski jak i dla poszczególnych rynków dużych miast. Ogółem RevPAR wzrósł o 10,4 proc. Do wyniku tego przyczynił się

Raport

zarówno wzrost obłożenia o 5,3 proc., jak i wyższa o 4,8 proc. średnia cena. Polska to duży rynek, rosnący popyt wewnętrzny, atrakcyjne możliwości rozwoju, dogodna lokalizacja, coraz lepsze połączenia z całą Europą i Światem, wykwalifikowani i wykształceni pracownicy. To wszystko przyczynia się do wzmocnienia segmentu zarówno podróży służbowych, jak i turystycznego, a inwestorzy doceniają potencjał Polski. Trudno jednak jest prognozować cokolwiek, nawet przy, jak się wydaje, tak mocnych podstawach polskiej gospodarki, w obliczu dynamicznej sytuacji politycznej w Europie czy Polsce. Pamiętam, że w zeszłorocznym komentarzu o tej samej porze „martwiłem” się problemami Unii Europejskiej w związku z groźbą wystąpienia Grecji. Dzisiaj jesteśmy po fakcie dokonanym Brexitu, zamachu stanu w Turcji (być może kontrolowanego ) oraz eskalacji ataków terrorystycznych. Czy Polska ponownie, jak to miało miejsce w kryzysie finansowym lat 2008-2011, pozostanie „zieloną wyspą”, pokaże czas.

SUN & SNOW

J

est największą w Polsce firmą zarządzającą wynajmem ponad 1,2 tys. apartamentów w miejscowościach wypoczynkowych. Działając od ponad ośmiu lat na rynku nieruchomości wakacyjnych, spółka Sun & Snow zaangażowana jest w powstawanie wieloetapowego ośrodka wypoczynkowego w Szklarskiej Porębie, a także projektów aparthotelowych w Karpaczu, Zakopanem oraz Kołobrzegu. Sun & Snow oferuje usługi doradcze w zakresie optymalnego przygotowania projektów budynków apartamentowych pod kątem aktualnych trendów i oczekiwań gości. Z naszych usług korzystają zarówno deweloperzy, którzy dopiero planują budowę, jak i podmioty oczekujące wsparcia w procesie sprzedaży już istniejących apartamentów wraz z komplementarną usługą zarządzania wynajmem takiej nieruchomości w przyszłości. Inwestorom prywatnym oferuje szeroki wachlarz produktów inwestycyjnych w postaci apartamentów wakacyjnych zlokalizowanych w topowych miejscowościach wypoczynkowych i najważniejszych aglomeracjach w Polsce.

PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ W roku 2015 spółka Sun & Snow kontynuowała realizację obiektów

aparthotelowych w Szklarskiej Porębie oraz Zakopanem. Z kolei rok 2016 to czas ogłoszenia dwóch całkowicie nowych projektów: w Karpaczu oraz Kołobrzegu. W Karpaczu pod marką Sun & Snow Residence powstaje obiekt oferujący 42 lokale o metrażach od 42 do 55 metrów kwadratowych. Oddanie inwestycji planowane jest na drugi kwartał roku 2017. Inwestorem jest spółka Prefabrykat. Sun & Snow odpowiada za komercjalizację obiektu i zarządzanie wynajmem. Marka Residence to nowa koncepcja spółki, stworzona dla odróżnienia od dużych ośrodków typu Resort, jak ten, który powstaje obecnie w Szklarskiej Porębie. Nazwę Residence zarezerwowano dla bardziej kameralnych inwestycji. Z kolei w Kołobrzegu spółka rozpoczęła budowę Sun & Snow Kołobrzeg Resorts, który obejmie dwa budynki oferujące łącznie 97 apartamentów o powierzchni od 29 do 73 mkw. Działka, na której powstaną, znajduje się w bardzo atrakcyjnej lokalizacji, w pierwszej linii zabudowy, w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000. Łączna wartość obecnie realizowanych projektów budynków apartamentowych to ok. 50 mln. Projekty finansowane są z własnych środków i kredytów bankowych.

MARCIN DUMANIA, PREZES SUN & SNOW Choć rynek apartamentów wakacyjnych w Polsce liczy sobie już blisko 10 lat, to nadal bardzo dynamicznie się rozwija. Nominalnie więcej inwestycji powstaje nad morzem, ale góry nie pozostają daleko w tyle. Większość deweloperów podąża za popytem ze strony klientów, zwłaszcza jeśli mają możliwość przeanalizowania danych na temat obłożenia. Nad morzem najpopularniejsze jest Trójmiasto, Kołobrzeg, Międzyzdroje, w górach – Szklarska Poręba, Karpacz. Nadal jest wielu klientów zainteresowanych zakupem apartamentu wypoczynkowego w Zakopanem. Deweloperzy modyfikują projekty pod kątem wymagań turystów, którzy szukają nowoczesnych, dobrze wyposażonych apartamentów, w zasadzie przypominających standardem ich własne miejskie mieszkania. Goście oczekują w pełni wyposażonych lokali z balkonami albo tarasami, z dostępem do miejsc garażowych w hali pod budynkiem. Budynki apartamentowe powinny być zlokalizowane blisko plaży, wyciągów narciarskich, jeziora, a także infrastruktury sportowej, gastronomicznej i rozrywkowej. Zasada dobrej lokalizacji obowiązuje od początku istnienia tego segmentu rynku nieru-

chomości w Polsce, i raczej nic się tu nie zmienia. Sun & Snow prowadzi w tej chwili cztery projekty inwestycyjne, trzy w górach, jeden nad morzem, a kolejne cztery mamy w przygotowaniu. Wydaje się, że rozwojowi tego segmentu rynku nieruchomości w Polsce sprzyja także sytuacja geopolityczna. Wakacje w naszym kraju są kuszącą opcją nie tylko dla rodaków, ale też dla gości z zagranicy, którzy szukają atrakcyjnych miejsc noclegowych w krajach o niskim wskaźniku zagrożenia terrorystycznego. W sezonie lato 2016 około 40 proc. stanowili goście z zagranicy, a obłożenie było bardzo wysokie, nie tylko nad morzem, ale także w górach.

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

79


Raport

GŁOS RYNKU – WYBRANE SIECI I FIRMY HOTELOWE

HOTELE DIAMENT

S

ą największą siecią hotelarską na południu Polski. Ta, dynamicznie rozwijająca się spółka, posiada blisko 20-letnie doświadczenie i działa wyłącznie w oparciu o polski kapitał. Atutem sieci jest między innymi jakość świadczonych usług oraz umiejscowienie hoteli. Tworzy ją aktualnie 14 obiektów o standardzie czterech i trzech gwiazdek zlokalizowanych w sześciu liczących się ośrodkach gospodarczych: Chorzowie, Gliwicach, Katowicach, Siemianowicach Śląskich, Wrocławiu i Zabrzu oraz typowo wypoczynkowym ośrodku górskim – Ustroniu. Sieć oferuje gościom ponad 2 tys. miejsc noclegowych w blisko 1 tys. pokojach, prawie 3 tys. mkw. powierzchni profesjonalnie wyposażonych sal konferencyjnych i pełną obsługę gastronomiczną. Z usług sieci Hotele Diament miesięcznie korzysta ponad 25 tys. osób.

PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ Firma przykłada szczególną uwagę do tego, by wychodzić naprzeciw branżowym trendom, spełniając tym samym oczekiwania gości. Ku ich rosnącemu zadowoleniu, na bieżąco modernizuje obiekty sieci. Realizuje przedsięwzięcia, które wedle założeń w jeszcze większym stopniu przełożą się na komfort odwiedzających. Inwestuje m.in. w infrastrukturę IT mającą na celu wprowadzenie wielu usprawnień. Zmiany i innowacje jakie firma wdraża, związane są zarówno z systemami wewnętrznymi, jak

i zewnętrznymi, z których korzystają goście. Pracuje m.in. nad rozwiązaniami, które dadzą możliwość jeszcze sprawniejszej rezerwacji mobilnej, tak aby dla potencjalnych gości był to proces przede wszystkim intuicyjny, przyjazny i szybki. Spółka inwestuje także w nowe atrakcje w poszczególnych obiektach sieci. Przykładem może być jedyny w swoim rodzaju tor tubingowy, który został otwarty w lipcu, w kompleksie hotelowym w Ustroniu, a także zupełnie nowy plac zabaw, jaki powstał w tej samej lokalizacji. Najważniejsze dokonanie ubiegłego roku to zakończenie procesu przejęcia spółki StyleHotels, które było jednym z najbardziej znaczących w historii polskiej branży hotelarskiej. Dzięki temu liczba obiektów należących do sieci Hotele Diament wzrosła do 14, zwiększając tym samym potencjał miejsc noclegowych o blisko 40 procent. Firma dokonała wówczas z powodzeniem całkowitego rebrandingu obiektów oraz standaryzacji procedur, co sprawiło, że stanowi dziś jednorodną organizację. Plany spółki na lata 2016/2017 zakładają przede wszystkim dalszą ekspansję i rozwój marki poprzedzony systematycznym poszukiwaniem nowych, atrakcyjnych lokalizacji. Hotele Diament planują otwarcie hotelu w Warszawie. Obecnie spółka jest na etapie weryfikacji ofert i szczegółów lokalizacji. Strategicznie zakłada, że nadal rozwijać będzie sieć obiektów własnych, planując równocześnie możliwość zarządzania operacyjnego obiektami niebędącymi jej własnością.

RAFAŁ BAKALARSKI, PREZES HOTELE DIAMENT Posiadając zarówno obiekty biznesowe jak i hotele wypoczynkowe, mamy możliwość obserwacji koniunktury w obu segmentach. Choć rynek nie rozwija się aż tak szybko, jak byśmy chcieli, to ku naszej satysfakcji Hotele Diament odnotowują dynamicznie rosnące wskaźniki. Poprawia się koniunktura, co ma przełożenie na gości biznesowych, ale nie tylko. Ostatnimi czasy dynamicznie wzrosła również liczba gości w obiektach wypoczynkowych. Sytuacja geopolityczna sprawiła, że zarówno krajowi, jak i zagraniczni turyści chętniej wybierali w tym roku Polskę, jako miejsce wakacyjnych wypraw. Przełożyło się to na liczbę gości w naszych hotelach. W 2015 oraz w pierwszej połowie 2016 roku zaobserwowaliśmy m.in. znaczący wzrost zainteresowania naszymi hotelami w Ustroniu. Zarówno okres wakacyjny jak i zimowy były zawsze w naszych ustrońskich obiektach tzw. okresami wysokimi, jednak w ostatnim czasie zainteresowanie wzrosło spektakularnie, przekraczając znacznie wskaźniki z poprzednich lat. Tegoroczne lato w naszych hotelach w Ustroniu było w związku z tym jednym z najlepszych okresów wakacyjnych w działalności obiektów wypoczynkowych sieci. Na znaczący wzrost zainteresowania naszą ofertą, zarówno hotelowo-

-konferencyjną, jak i gastronomiczno-cateringową, niebagatelny wpływ ma także zwyżkowy trend w zakresie turystyki biznesowej. Polska staje się bowiem coraz ważniejszym punktem na gospodarczej mapie Europy. Krajowe i zagraniczne koncerny rozwijają swoje filie, a rosnący potencjał środowiska biznesowego przekłada się na liczbę organizowanych spotkań, konferencji czy kongresów. Infrastruktura południa Polski – Górnego i Dolnego Śląska, gdzie mieszczą się nasze hotele, od lat ulega intensywnej modernizacji, czego najlepszym przykładem może być otwarcie Międzynarodowego Centrum Kongresowego, które znacząco wpłynęło na wzrost atrakcyjności całej aglomeracji śląskiej, zwłaszcza wśród osób podróżujących biznesowo.

Vienna House cały czas udoskonala swoją ofertę i niezmiennie dba o komfort swoich gości. W 2016 r. została ukończona renowacja hotelu Vienna House Amber Baltic Miedzyzdroje, która objęła elewację, pokoje hotelowe, strefę restauracyjną oraz spa. Z kolei angelo by Vienna House Katowice unowocześnił swoją ofertę konferencyjną, inwestując w nowoczesny sprzęt audiowizualny renomowanych firm, m.in. Adeo Incell, Epson, Bose Czy Sennheiser. Podobne zmiany planowane są w drugiej połowie roku w andel’s by Vienna House Cracow. Ponadto we wszystkich hotelach zmieniona

została oferta gastronomiczna oraz konferencyjna. Zdrowe przekąski, lokalne produkty, świeże i domowe dania, strefa chillout w sali konferencyjnej z leżakami oraz kreatywne podejście do spotkań należą już do standardu w Vienna House. Vienna House zatrudnia obecnie 2,2 tys. pracowników. Oferuje im wiele możliwości rozwoju poprzez rozbudowany system szkoleń Vienna House Academy, obejmujący program liderski VIctor, którego częścią jest moduł MBA na uniwersytecie w Wiedniu. Jego polską absolwentką jest Joanna Domańska, aktualna

VIENNA HOUSE

T

o największa austriacka grupa hotelowa, która posiada i zarządza indywidualnymi hotelami miejskimi oraz resortami, designerskimi obiektami andel’s by Vienna House, tętniącymi życiem hotelami koncepcyjnymi angelo by Vienna House i stawiającymi na naturalność Vienna House Easy. Każda z tych czterech marek hoteli ma swój indywidualny charakter, ale łączą je te same wartości: radość podróżowania, zdobywanie nowych doświadczeń i odkrywanie, oraz jeden cel: inspirowanie gości. Zgodnie z mottem sieci: „nie ma nic bardziej wyrafinowanego w życiu niż

80

proste przyjemności”, grupa stawia na satysfakcję gościa, regionalne akcenty w ofercie, nowoczesne technologie oraz strefy coworkingu w lobby hotelowym. W Polsce Vienna House obecna jest od 1991 r. i aktualnie zarządza pięcioma obiektami: andel’s by Vienna House Lodz, andel’s by Vienna House Cracow, angelo by Vienna House Katowice, Vienna House Amber Baltic Miedzyzdroje oraz Vienna House Easy Chopin Cracow. W planach jest powiększenie portfolio o kolejne cztery obiekty w ciągu najbliższych 4-5 lat.

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne


GŁOS RYNKU – WYBRANE SIECI I FIRMY HOTELOWE

dyrektor operacyjna andel’s by Vienna House Cracow.

KATARZYNA NIEZGODA, DIRECTOR OF BUSINESS DEVELOPMENT VIENNA HOUSE POLAND Rok 2015 był kolejnym dobrym rokiem dla polskiego hotelarstwa, które od kilku lat jest na fali wznoszącej. Był to również bardzo korzystny rok dla sieci Vienna House, gdyż zakończyliśmy go wzrostem o 8,5 proc. w porównaniu do roku 2014. Średnia cena również zwiększyła się o 5 proc., ale niektóre nasze hotele zanotowały wzrost rzędu 19-20 proc.! Osiągnięcie tak dobrych rezultatów z pewnością nie byłoby możliwe bez ogólnie pozytywnej koniunktury w branży i polskiej gospodarce. Nie bez znaczenia były też nasze wewnętrzne zmiany w obszarze revenue managementu oraz zrestrukturyzowanym

dziale sprzedaży. Dzięki nowym inwestycjom w sektorze MICE w Łodzi, Krakowie i Katowicach odnotowaliśmy też wzrost w segmencie szeroko pojętych usług konferencyjnych. Ubiegły rok był również czasem wielkich wyzwań dla naszej grupy, gdyż przygotowaliśmy się do rebrandingu przez duże „R”. 1 lutego 2016 r. zmieniła się nie tylko nazwa sieci i jej identyfikacja wizualna, ale również wartości korporacyjne, procedury i podejście do klientów. Zaczęliśmy we wszystkich obszarach patrzeć na nasz biznes z perspektywy gościa. Efekty tych zmian widzimy już w pierwszej połowie tego roku. Odnotowaliśmy wzrosty w większości obszarów, a część naszych hoteli utrzymała pozycję lidera w swoich regionach i to zarówno pod kątem ceny średniej, jak i RevPAR. Pierwsza połowa roku była czasem rosnącej koniunktury na rynku MICE,

Raport

ale również w segmencie leisure. Niepewna sytuacja polityczna w wielu regionach sprawiła, że wielu turystów zdecydowało się na pozostanie w Polsce, co widać po obłożeniu m.in. w nadmorskich kurortach. Jesteśmy również optymistyczni jeżeli chodzi o prognozy na drugą połowę roku i rok 2017. Liczymy na to, że mimo zawirowań politycznych w naszym kraju i na świecie oraz nowych inwestycji hotelowych cykl koniunktury ostatnich lat nie osiągnie swojego szczytu w 2016 r., a będzie nieustannie trwał w 2017 r. Vienna House planuje ekspansję w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej i jestem przekonana, że niebawem będziemy mogli pochwalić się kolejnymi nowymi inwestycjami.

SATORIA GROUP

S

półka oparta jest całkowicie na polskim kapitale. Posiada udziały w wyspecjalizowanych podmiotach, których głównym obszarem działalności i kompetencji jest świadczenie usług hotelarsko-konferencyjnych, zarządzanie obiektami hotelowymi, a także wynajem powierzchni biurowych. W lipcu tego roku nastąpiła zmiana siedziby spółki i obecnie zaprasza partnerów i gości na Plac Unii w Warszawie.

PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ Tegoroczne inwestycje zrealizowane w grupie to przede wszystkim obszar znacznie poprawiający komfort i idący w linii z najnowszymi wymogami bezpieczeństwa gości. Za firmą jest już inwestycja w hotelu Best Western Portos, gdzie zakończone zostały prace dostosowawcze obiekt do najnowszych wymogów p-poż oraz poprawiono oświetlenie terenu wokół hotelu. Poniesione nakłady w ekonomicznym produkcie jakim jest Start Hotel Aramis również dotyczyły bezpieczeństwa gości i szerokich prac w zakresie p-poż. Komfort i jakość pobytu na pewno zostaną podniesione po zakupie nowych wykładzin do obu flagowych warszawskich Best Westernów Portosa i Felixa, a w samym Portosie ruszył projekt nowego systemu klimatyzacji.

Ponadto trwa prowadzona na szeroką skalę praca w Sanatorium w Augustowie. Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącej części hotelowej oraz budowie nowego obiektu i dwukondygnacyjnej części zabiegowo-rekreacyjnej. Nowa baza zabiegowa zapewni kuracjuszom wyższy standard wykonywanych zabiegów oraz stworzy nowe możliwości do przyjęcia większej liczby gości. Nowo wybudowany obiekt hotelowy będzie posiadał 54 pokoje, co łącznie z obecną bazą hotelową zapewni 274 miejsca noclegowe w 141 pokojach. W wyniku rozbudowy i modernizacji Sanatorium Uzdrowiskowe Augustów będzie dysponowało całkowitą powierzchnią ponad 7,5 tys. mkw. Będzie to zwiększenie obecnej powierzchni prawie o połowę. Satoria Group zarządza siedmioma własnymi hotelami klasy biznes i klasy turystycznej działającymi pod markami Best Western, Start hotel i RT Hotels w Warszawie oraz Krakowie. W swoim portfolio posiada także centrum konferencyjne nad Zalewem Zegrzyńskim, hostel oraz Sanatorium w Augustowie.

MICHAŁ ŚWIGOST, DYREKTOR SPRZEDAŻY I MARKETINGU SATORIA GROUP Rok 2015 to kontynuacja stabilnego wzrostu z roku 2014. Rosnąca gospodarka i nowa infrastruktura kulturalna oraz konferencyjna (muzea, centra kongresowe czy areny widowiskowe) powinny

przyciągnąć jeszcze więcej turystów i gości biznesowych. Muzeum Historii Żydów Polskich stało się wizytówką stolicy i zacznie ściągać setki tysięcy turystów z całego świata. Na Stadionie Narodowym w 2015 roku zorganizowano około 500 imprez, w tym finał Ligi Europy. Ponownie otwarte lotnisko w Modlinie wkrótce stanie się zapewne drugim portem lotniczym w Polsce pod względem liczby pasażerów. Zakończona modernizacja starej części lotniska Chopina zwiększy jego przepustowość do 20 mln pasażerów rocznie. Muzea Powstania Warszawskiego oraz Fryderyka Chopina nadal przyciągają tłumy zwiedzających. Kraków to Centrum Kongresowe ICE i 36 tys. mkw. powierzchni oraz Tauron Arena, jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie. Ponadto oddano już do użytku Międzynarodowe Centrum Kongresowe EXPO o powierzchni 13 tys. mkw. Wrocław to Narodowe Centrum Muzyki i Europejska Stolica Kultury 2016. W Gdańsku otwarto Europejskie Centrum Solidarności i czekamy na Muzeum II Wojny Światowej. Na koniec Katowice i połączone ze Spodkiem Międzynarodowe Centrum Kongresowe o powierzchni użytkowej 35 tys. mkw. Oferta dla rosnącego segmentu MICE i turystyki indywidualnej rozwija się, jak

widać, bardzo efektywnie w skali całego kraju. Do tego należy dodać stały wzrost PKB na poziomie około 3 proc., 80 mld euro na inwestycje w ramach unijnego budżetu 2014–2020, domykanie sieci dróg ekspresowych i autostrad oraz uruchomienie Pendolino, które zupełnie odmieniło jakość podróżowania po Polsce, a do tego dalszy rozwój tanich połączeń lotniczych z naszym krajem. Reasumując, Polska staje się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjnym miejscem biznesowym i turystycznym, a branża hotelarska powinna być pierwszym barometrem tych zmian w kolejnych latach.

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

81


Raport

GŁOS RYNKU – WYBRANE SIECI I FIRMY HOTELOWE

LARIS HOTELS GROUP

S

ieć specjalizuje się w zarządzaniu obiektami noclegowymi. W ciągu 11 lat zdobyła doświadczenie w dostosowywaniu inwestycji pod prężnie działające jednostki. Obecnie posiada siedem obiektów w dwóch kluczowych dzielnicach Krakowa – Kazimierz oraz Stare Miasto. W kategorii od dwu – do czterogwiazdkowej działają: Santi, Spatz, Leone, Siesta, Station, Mały Kraków oraz Armon Residence. Są to obiekty średniej wielkości, w przedziale 9-36 pokoi. Firma ma spójnie określone standardy i wykorzystuje siłę, jaką daje blisko 400 miejsc noclegowych na krakowskim rynku hotelowym. Przy siedmiu obiektach i 100 pracownikach powstały dedykowane działy zadaniowe, które są mocną stroną firmy: dział operacyjny z doświadczoną kadrą menedżerską, dział revenue management, dział sprzedaży, dział marketingu, finansów oraz HR. Laris Hotels Group działa także w branży gastronomicznej, w tym roku otwierając hotelowy drink bar i kawiarnię oraz serwując gościom własne śniadania.

PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ Inwestycje zrealizowane w drugiej połowie 2015 roku i w pierwszej 2016 roku obejmowały, między innymi odświeżenie pokoi, wprowadzenie renomowanych chemicznych środków czystości w całej sieci czy przystosowanie i przyłączenie nowego skrzydła z pięcioma pokojami w Leone Aparthotel. We wspomnianym obiekcie została otwarta kawiarnia, zlokalizowana w hotelowym przeszklonym patio, oferująca zarówno napoje, jak i przekąski na zimno i ciepło, w tym specjały własnej produkcji. Z bardzo pozytywnym przyjęciem spotkał się także projekt drink baru w Hotelu Santi. Znajduje się on w wyjątkowym miejscu, jakim są podziemia hotelu. Zabytkowe mury z odrobiną półmroku tworzą niepowtarzalną atmosferę zachwycającą wszystkich gości.

MICHAŁ DRZYŻDŻYK, PREZES SPÓŁKI LARIS Rynek hotelarski w 2015 roku na świecie był pod silnym wpływem sytuacji geopolitycznej. Zamachy terrorystyczne w Europie oraz exodus ludności z miejsc objętych

działaniami wojennymi, spowodowały znaczące przesunięcie ruchu turystycznego w kierunku spokojnych przystani. Takim miejscem okazała się być Polska notując wzmożony ruch z zagranicy, jak i wzrost popytu wewnętrznego, a co za tym idzie, ku radości revenue managerów – skok RevPar. Zarówno w 2016 roku, jak i w kolejnych latach korzystna tendencja w Polsce zapewne się utrzyma, o ile nie dotknie nas atak terrorystyczny (piszę te słowa już po ŚDM). Jako kraj mamy również olbrzymie pokłady popytu wewnętrznego i z coraz większą satysfakcją obserwuję rosnący ruch krajowy. Programy typu 500+ również w krótkim okresie ten popyt pobudzą. Kraków miał przywilej gościć w lipcu kilka milionów młodych ludzi, którzy na zaproszenie papieża stawili się licznie, rozsławiając nasze miasto na cały świat. Skutkiem tego w najbliższych latach Kraków skorzysta z pewnością z efektu barcelońskiego, czyli wzmożonego

zainteresowania po dużej, masowej imprezie. Zdają sobie z tego sprawę najwięksi globalni gracze hotelowi, a także lokalni inwestorzy – w 2017 i 2018 roku czeka nas prawdziwy wysyp hoteli w Krakowie, głównie w segmencie premium. Laris Hotels Group również patrzy z optymizmem w przyszłość rynku hotelowego i obecnie pracuje nad 2 dużymi projektami, które w przyszłości pozwolą podwoić bazę noclegową grupy.

połączeń tanich linii lotniczych stale rośnie. Jednocześnie polskie społeczeństwo jest coraz bogatsze i stosunek kosztu noclegu do całkowitego wynagrodzenia konsekwentnie maleje. Jest to szansa na zwiększenie przychodów, dlatego prowadzimy intensywne działania mające na celu pozyskanie nowych obiektów – zarówno w Polsce, jak i zagranicą. W czerwcu otworzyliśmy Focus Hotel Premium Gdańsk, a obecnie skupiamy się już na kolejnym projekcie – czterogwiazdkowym hotelu w Białymstoku, w którym będzie 120 pokoi. W kraju sieć chce zaistnieć przede wszystkim w dużych miastach jak Warszawa, Wrocław, Kraków i Poznań. Pod uwagę bierzemy również inne miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Ekspansję poza granicami kraju chcemy zacząć u naszych sąsiadów. Na wschodzie planujemy rozwój na Białorusi i Ukrainie, na zachodzie interesują nas Niemcy.

Focus Hotels jest profesjonalnym operatorem. Cztery z zarządzanych przez sieć hoteli należą do spółek z grupy Immobile, której jesteśmy częścią. Pozostałe cztery są własnością zewnętrznych inwestorów. Standardową umowę dzierżawy podpisujemy na minimum dziesięć lat. To pozwala na zdjęcie z właściciela ryzyka związanego z prowadzeniem działalności hotelarskiej.

FOCUS HOTELS

T

o prężnie rozwijająca się sieć hoteli biznesowych. Spółka rozwija również swój czterogwiazdkowy brand Focus Premium, pod którym działalność rozpoczął w czerwcu br. kolejny hotel w Gdańsku. Właścicielem sieci jest notowana na GPW w Warszawie Grupa Kapitałowa Immobile z siedzibą w Bydgoszczy. Aktualnie w skład sieci wchodzą obiekty w Gdańsku, Łodzi, Szczecinie, Bydgoszczy, Chorzowie oraz Inowrocławiu. Obecnie sieć Focus Hotels dysponuje 651 pokojami, a kolejne 120 będzie dostępne po otwarciu obiektu w Białymstoku. Każdy z nich posiada zaplecze konferencyjne, saunę oraz siłownię. Wyróżnikiem sieci jest darmowe Wi-Fi na terenie całego obiektu, nieograniczony dostęp do sauny i siłowni, kawa i kanapka na drogę gratis oraz bezpłatny nocleg dla dzieci i młodzieży do lat 18 w pokoju z rodzicami.

PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ Sytuacja biznesowa obiektów Focus Hotels w 2015 roku była wzrostowa.

82

Przychody za cały 2015 rok wzrosły o 3,2 mln zł vs 2014 rok (+12,4 proc.). Wzrosła także frekwencja hoteli (+3,79 p.p. vs 2014), średnia cena pozostała na poziomie zbliżonym do roku 2014, RevPAR wzrósł natomiast o ponad 5 PLN. W pierwszym półroczu 2016 roku Focus Hotels zanotował wzrost przychodów o 7,1 proc. vs pierwsze półrocze 2015 roku i tym samym utrzymał pozytywny trend z 2015 roku, odnotowując również wzrost obłożenia hoteli o 8,7 proc. vs pierwsze półrocze 2015. Drugie półrocze spółka prognozuje pozytywnie i z racji na otwarcie się w czerwcu 2016 nowego obiektu Focus Premium Gdańsk planuje zakończyć rok z przychodami wyższymi o około 16 proc. niż w 2015 roku.

ŁUKASZ PŁOSZYŃSKI, CZŁONEK ZARZĄDU FOCUS HOTELS Trudna sytuacja geopolityczna w często wybieranych destynacjach wyjazdowych zaczyna skutkować wzrostem popularności Polski zarówno wśród rezydentów, jak i turystów zagranicznych. Ci ostatni odwiedzają nas tym chętniej, że siatka

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne


GŁOS RYNKU – WYBRANE SIECI I FIRMY HOTELOWE

Raport

LOUVRE HOTELS GROUP

J

est liderem na międzynarodowym rynku, z ponad 1 181 hotelami i ponad 100 tys. pokoi w 51 krajach. W portfolio posiada sześć marek, od jednej do pięciu gwiazdek: Première Classe, Campanile, Kyriad, Tulip Inn, Golden Tulip Royal Tulip. LHG należy do Jin Jiang International Holding Co. Ltd., jednej z wiodących grup hotelowych i turystycznych w Chinach i piątej co do wielkości grupy na świecie. W Polsce funkcjonują hotele trzech marek należących do sieci: Golden Tulip (5), Campanile (10) oraz Première Classe (2). 13 z nich należy do LHG.

PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ Ostatni rok upłynął pod znakiem budowy i trwających przygotowań do otwarć nowych hoteli: czterogwiazdkowego Golden Tulip w Krakowie, trzygwiazdkowego Campanile w Nowym Targu oraz czterogwiazdkowego Golden Tulip w Warszawie. W lipcu br. działalność rozpoczął franczyzowy hotel Golden Tulip Kraków

Kazimierz, drugi już obiekt tej marki w Krakowie. Oferuje 139 pokoi, jedno – i dwuosobowych, restaurację, bar, fitness oraz klimatyzowaną salę konferencyjną. Wkrótce otwarty zostanie hotel nowej generacji Campanile Nowy Targ – Zakopane, którego inwestorem jest prywatny właściciel, a sam obiekt zarządzany będzie przez sieć. Posiadać będzie 76 klimatyzowanych jedno – i dwuosobowych pokoi, restaurację i bar na ostatnim piętrze budynku, ze wspaniałym widokiem na panoramę Tatr oraz trzy klimatyzowane sale konferencyjne. Jednym z jego atutów jest bardzo dobre położenie względem największych atrakcji Podhala. Blisko stąd m.in. do Zakopanego i Białki Tatrzańskiej oraz wielu pięknych tras pieszych, rowerowych, Nordic Walking, wspinaczkowych i narciarskich tras biegowych, umożliwiających aktywne spędzanie czasu. Kolejnym hotelem, którego otwarcie przygotowywane jest na przełom 2016 i 2017 jest Golden Tulip Warsaw Airport, drugi hotel tej marki w Warszawie.

Również i on zarządzany będzie przez sieć, ale jego inwestorem jest prywatny właściciel. Już niedługo zaoferuje swoim gościom 90 klimatyzowanych jedno – i dwuosobowych pokoi, restaurację, bar, fitness i cztery klimatyzowane sale konferencyjne. W pokojach goście znajdą m.in. telewizor z funkcją smart oraz sejf z możliwością doładowania laptopów. Hotel mieści się w bliskiej odległości od lotniska Okęcie oraz centrum miasta, co będzie atutem dla gości podróżujących w celach biznesowych.

SEBASTIEN DENIER, PREZES LHG W POLSCE, WICEPREZES DS. OPERACYJNYCH NA EUROPĘ CENTRALNĄ I WSCHODNIĄ W porównaniu do lat ubiegłych, w Polsce obserwujemy znaczący wzrost obłożenia i średniej ceny, choć ta należy nadal do najniższych w Europie Wschodniej. To

dzięki ustabilizowaniu wysokiego obłożenia hotele mogły skoncentrować się na optymalizacji ceny średniej, czego przykładem są takie rynki jak Wrocław, Warszawa i Kraków. Mam nadzieję, że wysokie obłożenie utrzyma się pomimo planowanego wzrostu podaży i tendencja wzrostu RevPar poprzez cenę średnią będzie się dalej utrzymywać.

STARWOOD HOTELS & RESORTS

J

est jedną z wiodących sieci na świecie. Posiada ponad 1,2 tys. obiektów w ponad 100 krajach i zatrudnia 181 tys. pracowników. Starwood Hotels jest właścicielem, operatorem i franczyzodawcą hoteli, resortów i rezydencji o międzynarodowych markach: St. Regis, The Luxury Collection, W, Westin, Le Meridien, Sheraton, Tribute Portfolio, Four Points by Sheraton, Aloft i ElementSM. Firma stworzyła wiodący program lojalnościowy na rynku – Starwood Preferred Guest (SPG). W Polsce Starwood Hotels & Resorts posiada sześć obiektów: Sheraton Warsaw, Sheraton Grand Krakow, Sheraton Poznan, Sheraton Sopot, Westin Warsaw i Hotel Bristol, a Luxury Collection Hotel.

GONÇALO DUARTE SILVA, DYREKTOR GENERALNY STARWOOD HOTELS & RESORTS W POLSCE Ten rok okazał się być niezwykle pozytywnym dla rynku hotelarskiego w Polsce. Z pewnością przyczyniły się do tego dwa duże wydarzenia: Szczyt NATO w Warszawie oraz Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, które wspomogły wysiłki Polskiej Organizacji Turystycznej skierowane na promocję naszego kraju za granicą. Zarówno

stolica, jak i Kraków znalazły się w centrum zainteresowania mediów z całego świata. Biorąc pod uwagę wyniki sieci Starwood rok 2016 oceniam lepiej niż poprzednie lata. Udało nam się powiększyć przychody, mimo że stawki za usługi hotelowe w Polsce są wciąż niskie, a sam rynek bardzo wrażliwy cenowo. Dla naszej sieci ten rok był niezwykle pracowity ze względu na przyjętą strategię ulepszania produktu. Wspólnie z właścicielami hoteli pracowaliśmy nad kilkoma dużymi projektami renowacyjnymi. W warszawskim hotelu Westin dokonaliśmy dużego remontu przestrzeni publicznych, restauracji, baru, Executive Club Lounge oraz pokojów executive (odnowiliśmy około 40 proc. inwentarza). Teraz pracujemy nad salami bankietowymi. Prace zostaną zakończone pod koniec września i jestem pewien, że organizatorzy spotkań będą zachwyceni naszą nową ofertą. Wnętrza zostały zaprojektowane przez Anitę Rosato, która ponownie wykonała świetną pracę i połączyła swoją wizję twórczą z unikalnymi założeniami marki Westin, czerpiącej inspiracje z natury. Co więcej nasze wysiłki zmierzające do stworzenia hotelu przyjaznego środowisku zostały nagrodzone przyznanym nam certyfikatem LEED. Jestem niezwykle szczęśliwy mogąc się podzielić tym, że

Westin Warsaw jest pierwszym hotelem w Polsce, który osiągnął tego typu uznanie. Hotel Bristol w Warszawie również przeszedł pełną renowację sal bankietowych. Moim skromnym zdaniem, odnowiona powierzchnia konferencyjna jest jedną z najlepszych w Polsce. W Sheraton Sopot otworzyliśmy nową restaurację oferującą polską kuchnię, a także salę balową z widokiem na morze – Baltic Panorama. Naszym celem jest zwiększenie liczby organizowanych w niej przyjęć weselnych oraz wysokiej rangi wydarzeń. Jednakże najważniejsze i najbardziej znaczące wydarzenie w tym roku dotyczyło naszego krakowskiego hotelu, który został mianowany do marki Sheraton Grand Kraków i jest jednym z 25 najbardziej prestiżowych hoteli marki Sheraton na całym świecie. Jest to wynikiem dużego procesu renowacyjnego, który obecnie odbywa się w obiekcie. Wszystkie pokoje premium zostały już odnowione, jak również taras widokowy na dachu i sale konferencyjne. W najbliższej przyszłości planujemy zająć się przestrzeniami publicznymi.

Jestem pozytywnie nastawiony myśląc o dalszej części roku. Oczywiście musimy być skupieni, szybko reagować na zmiany pojawiające się na rynku i dostosowywać nasz produkt do potrzeb gości. Myśląc szerzej o branży turystycznej w Polsce, uważam, że powinniśmy kontynuować działania mające na celu promocję Polski jako destynacji na rynkach międzynarodowych oraz pozyskaniu wydarzeń na szeroką skalę.

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

83


Raport

GŁOS RYNKU – WYBRANE SIECI I FIRMY HOTELOWE

ZDROJOWA INVEST & HOTELS

T

o rodzinna grupa dewelopersko-hotelarska, będąca pionierem na rynku condo hoteli w Polsce. W portfolio holdingu znajduje się aktualnie dziewięć obiektów, oddanych do użytku między 2009 a 2015 rokiem: Sand Hotel, Marine Hotel & Ultra Marine, Diune Hotel & Resort, Jantar Hotel & Spa w Kołobrzegu, Boulevard Ustronie Morskie, Baltic Park Molo Apartments w Świnoujściu oraz Cristal Resort Szklarska Poręba, w sumie prawie 900 pokoi i apartamentów, kilkanaście sal konferencyjnych wraz z bogatym zapleczem spa & wellness. Obłożenie średnioroczne w obiektach sieci Zdrojowa Hotels wynosi ponad 70 proc., a w wysokim sezonie sięga 100 proc. Grupa wspiera wydarzenia kulturalne oraz troszczy się o środowisko w ramach programów: Zdrojowa Art oraz Zdrojowa Eco Friendly. Holding jest członkiem Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ Flagową realizowaną inwestycją Zdrojowej jest kompleks Baltic Park w Świnoujściu. Będący jego częścią Radisson Blu Resort z 340 pokojami powita pierwszych gości w drugim kwartale 2017 roku. Będzie to pierwszy pięciogwiazdkowy hotel w Polsce mogący się pochwalić certyfikatem ekologicznym

LEED. We wrześniu br. rozpoczną się prace przy kolejnym etapie tego największego kompleksu na Wybrzeżu. Baltic Park Fort to dwa budynki apartamentowe z 132 apartamentami z widokiem na morze, które zostaną oddane do użytku latem 2018. Deweloper również prowadzi prace przy swojej pierwszej butikowej inwestycji – Boulevard Residence w Ustroniu Morskim z zaledwie 11 apartamentami. W sumie powstaje około 500 nowych jednostek noclegowych, a w planach są kolejne projekty nad morzem i w górach.

JAN WRÓBLEWSKI, CZŁONEK ZARZĄDU I WŁAŚCICIEL ZDROJOWA INVEST & HOTELS Położenie i dobry design stały się znakiem rozpoznawczym obiektów sieci Zdrojowa. W kwestii lokalizacji nie zgadzamy się na kompromisy – tylko najpiękniejsze polskie kurorty oraz miejsca gwarantujące widok na morze lub góry. Współpracujemy wyłącznie z najlepszymi pracowniami projektowymi i jako pierwsi wprowadziliśmy praktykę organizacji konkursów architektonicznych. Jesteśmy dumni z pracowników, bo właśnie dzięki nim goście czują się u nas wyjątkowo. Oprócz regularnych szkoleń i jasnego sytemu ocen oraz awansów wprowadziliśmy jeszcze dwa projekty Zdrojowa dla Ciebie oraz Pracownik Kwartału. Niedługo rozpoczniemy rekrutację na kluczowe stanowiska do

Radisson Blu Resort, Świnoujście, a wiosną 2017 na wszystkie etaty. Napięta sytuacja geopolityczna i związane z nią obawy wpłynęły zauważalnie na decyzje urlopowe Polaków. Zaczęliśmy doceniać walory wakacji w kraju, co jest wynikiem nie tylko troski o bezpieczeństwo najbliższych, czy znaczącego wzrostu cen w jeszcze uznawanych za spokojne europejskich kurortach wakacyjnych, lecz także dynamicznie rozwijającej się atrakcyjnej oferty wypoczynkowej w Polsce. Bogacące się i aspirujące społeczeństwo polskie zaczyna odkrywać uroki wypoczynku w luksusowych hotelach z zapleczem wellness i spa. Przestały już nas satysfakcjonować wczasy w ośrodkach wypoczynkowych z poprzedniej epoki czy spartańskie warunki na polach biwakowych. Rezerwacje dokonywane są ze znacznym wyprzedzeniem, czas pobytu się wydłuża, a najdroższe apartamenty z najlepszym widokiem sprzedają się jako pierwsze. Beneficjenci rządowego programu 500+ też często przeznaczają dodatkowe środki w budżecie domowym właśnie na wypoczynek w hotelach, które dostosowują swoją ofertę do potrzeb całej rodziny. Natomiast rynek condo, którego jesteśmy liderem, stabilnie się rozwija. Pojawia

QUBUS HOTEL

S

ieć funkcjonuje na polskim rynku od 20 lat, rozwijając grupę nowoczesnych hoteli dla biznesu oraz turystów indywidualnych w 13 miastach. Qubus Hotel to gwarancja najwyższej jakości usług potwierdzona renomowanymi certyfikatami. W 13 obiektach trzy – i czterogwiazdkowych, oferuje ponad 1,4 tys. pokoi i 48 sal konferencyjnych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny. W hotelach znajdują się również restauracje, a w wybranych obiektach goście mogą skorzystać z lobby barów i bogatej oferty fitness (baseny, sauny, siłownie, pokoje relaksacyjne). Sieć to także duży polski pracodawca. Dzięki dobrym opiniom pracowników firma kilkakrotnie otrzymała prestiżowe wyróżnienia Inwestor w Kapitał Ludzki oraz Solidny Pracodawca.

84

ARTUR HAJDUK, PREZES QUBUS HOTEL Z roku na rok polska baza hotelowa powiększa się. Obserwujemy, że w dalszym ciągu na wysokim poziomie kształtują się inwestycje w hotele skategoryzowane na cztery gwiazdki. Dodatkowo na rynku pojawia się więcej tzw. hoteli ekonomicznych, które są budowane w coraz lepszych lokalizacjach. Widzimy też, że kondycja finansowa rynku ściśle związana jest z koniunkturą w gospodarce. Duże imprezy takie jak Euro 2012, tegoroczne Światowe Dni Młodzieży czy wzrost PKB wpłynęły pozytywnie na rozwój sektora usługowego, w tym branży hotelarskiej. Cieszy nas też wzrost popularności Polski jako celu podróży dla gości zagranicznych, jest to z pewnością związane z niestabilną sytuacją geopolityczną w innych Państwach.

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

Prognozujemy, że tendencja wzrostowa na rynku, utrzyma się także przez 2017 rok. Poważnym wyzwaniem, także dla branży hotelarskiej jest polski rynek pracy, który bardzo dynamicznie się rozwija i co roku zwiększa swoje zapotrzebowanie o około 25 tys. nowych miejsc pracy. Możemy to nazwać tzw. erą pracownika, a nie pracodawcy. W związku z tym, aby utrzymać wysoką jakość usług trzeba przyciągać do siebie doświadczoną kadrę pracowników. Branża hotelarska musi zatem jeszcze bardziej niż dotychczas zadbać o bardzo dobrą politykę personalną.

się wiele nowych podmiotów pragnących na nim zaistnieć, często bez doświadczenia w hotelarstwie. Należy pamiętać, że nie każdy obiekt noclegowy generuje zyski, a właściciele jednostek condo oczekują godziwego zwrotu z zainwestowanych pieniędzy. Na sukces ma wpływ wiele czynników, poczynając od lokalizacji a kończąc na odpowiednim know how. Kupujący powinni dokładnie analizować każdą ofertę, a nie jedynie sugerować się oferowaną stopą zwrotu, która może być nierealna do osiągnięcia. Obecnie oferty z zyskiem powyżej 7 proc. uważamy za ryzykowne i mogące narazić inwestora na straty.Raport

GŁOS RYNKU – DOSTAWCY

Rynek oczekuje produktów premium Waldemar Tkaczyk, dyrektor sprzedaży ADA w Polsce Branża hotelowa w Polsce odnotowuje w ostatnich latach stabilny wzrost. Większość hoteli należy do segmentu obiektów trzygwiazdkowych. Jednak największy wzrost zanotowały

hotele cztero – i pięciogwiazdkowe. Ogólnie można stwierdzić, że popyt na usługi hotelowe jest we wszystkich segmentach – od obiektów budżetowych po luksusowe. ADA International świetnie rozpoznaje potrzeby klientów, dlatego też oferuje produkty luksusowe i lifestylowe. Niezależnie od kategorii – aby przetrwać na dynamicznie rosnącym rynku, trzeba mieć jasną i wyrazistą koncepcję. Obejmuje ona również pasujące kosmetyki hotelowe W luksusowych hotelach sprawdzają się przede wszystkim kosmetyki znanych kreatorów mody. Powód jest jasny. Rozpoznawalne marki wpływają na wysoką ocenę gości. Aktualnie ADA ma w swojej ofercie 15 markowych serii kosmetyków, m.in. Bulgari oraz Chopard, marki premium, jak Lalique i Elemis, a także stylowe Orla Kiely i Bogner. Każda ma w sobie coś specjalnego. Wybór należy dobrze przemyśleć. Marka musi pasować do stylu danego hotelu.

Tylko wtedy wzajemne oddziaływanie wizerunku marki i hotelu będzie miało odpowiednią siłę. Niektóre hotele z powodzeniem sięgają po rozwiązania spersonalizowane, aby w ten sposób odróżnić się od konkurencji. Jest wiele możliwości na każdy budżet: od umieszczenia logo hotelu, aż po kompletne, indywidualne serie kosmetyków. Niektóre marki mają ugruntowaną pozycję także w segmencie średnim oraz w hotelach butikowych. Przykłady pokazują, że także cechy regionalne mogą być mocnym czynnikiem odróżniającym: nowa linia pielęgnacyjna jednego z nadbałtyckich hoteli została wyprodukowana na bazie składników pochodzących z morza i otrzymała morski kolor. To z pewnością zapada w pamięć. Wartościowe produkty zmieszczą się także w mniejszych budżetach. Najlepszy przykład: Aqua Senses – hit sprzedażowy firmy ADA. Ponadto przyjazne dla środowiska dozowniki pozwalają na dodatkowe oszczędności rzędu 30 proc. Systemy dozowników, np. smart care, zyskały już wielką popularność i stanowią 50 proc. wartości sprzedaży. Zrównoważony rozwój to więcej niż trend. Pojęcie to wiele osób kojarzy z naturalnymi kosmetykami i jednocześnie z wysoką jakością. Certyfikaty, jak znak Eco przyznawany przez Unię Europejską czy Ecocert, podnoszą wiarygodność i świadczą o tym, że produkty powstały w duchu sprawiedliwości społecznej, co w oczywisty sposób przekłada się na wartości hotelu. Produkty jak FAIRCosmEthics dają gościom poczucie, że robią coś dobrego nie tylko dla siebie, ale też dla środowiska i innych ludzi. To zwiększa pozytywny odbiór hotelu i podkreśla jego ekologiczne i społeczne zaangażowanie.

Obiekty inwestują w innowacyjne rozwiązania Adam Antonijczuk, właściciel Hostea Consulting Obecnie tzw. świeżość marketingowa projektu hotelowego skróciła się do trzy-pięć lat. Dlatego też bardzo ważne jest śledzenie i monitorowanie nadchodzących trendów branżowych.

86

Oczywiście nie można przyjmować bezkrytycznie wszystkich nowinek, które jednak uwzględniają w dużej mierze potrzeby i przewidywania dla rynku ,,światowego”, przy którym nasz

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

lokalny, sezonowy ,,ogródeczek” jest stosunkowo niewielki. Warto jednak wybrać z głównych trendów branżowych tych kilka, które mogą przynajmniej w części mieć zastosowanie w hotelach w Polsce. Łatwiej oczywiście stosować się do nowych wymagań w zakresie marketingu i dystrybucji, ponieważ te narzędzia często są ,,narzucane” przez światowych władców internetu, przepływu informacji w nim oraz docierania do nowych odbiorców. Tutaj i tak wszystko kręci się dookoła treści (blogi, teksty na www, media socjalne, serwisy zdjęciowe, video etc.) i takiego sposobu jej przedstawienia, aby łatwo było znaleźć określony obiekt w internecie lub umożliwić użytkownikom łatwe przekierowanie (konwersję) do strony. No i oczywiście nie zapominamy o zoptymalizowaniu swojego www do wymogów mobilności, tabletów i smartfonów. „Wujek Google” o tym przypomni, ponieważ nowe algorytmy wyszukiwarek zdecydowanie promują strony przyjazne urządzeniom mobilnym. Ponad 50 proc. turystów nie jest skłonnych do rezerwacji hotelu jeżeli nie ma o nim opinii na niezależnych portalach typu Trip Advisor, Yelp etc. Dlatego pamiętajmy o dodaniu zakładki „opinie” na stronie www, aktywności w mediach socjalnych (obowiązkowo podlinkowanych do strony www), zachęcaniu gości do wystawiania niezależnych opinii oraz

odpowiadaniu na nie. Rozwój produktu w dziedzinie wellness & spa zwykle związane jest z mniejszymi lub większymi „odczuwalnymi” wydatkami inwestycyjnymi, dlatego większość tych decyzji jest podejmowanych na etapie budowania hotelu lub po kilkunastu latach funkcjonowania w czasie generalnego remontu. Ciągle dobrze sprzedaje się w produkcie hotelu słowo concept – na wodzie, na drzewie, w designie pokoi etc. Na szczęście jeden z najważniejszych trendów na najbliższe lata to tzw. mind over body, wskazujący na wyższość atrakcji umysłu nad inwestycjami w nowe i kosztowne atrakcje basenowo-saunowe. Hotelowe spa szukają nowych, niszowych zabiegów o potwierdzonych efektach zdrowotnych oraz atrakcji, które długofalowo mogą odróżniać się na lokalnym i regionalnym rynku usług. Świadomy gość chcący doznać personalnych atrakcji ukierunkowanym na swoje własne potrzeby jest w stanie więcej za nie zapłacić oraz regularnie powracać do hotelu, który je oferuje. Takie poszukiwanie personalnych atrakcji jest mi szczególnie bliskie i zawsze z podróży staram się przywieźć jakąś ideę wartą znalezienia odpowiedniego do niej inwestora (obecnie pracujemy nad pierwszym w Polsce całorocznym otwartym basenem w jeziorze i meksykańską sauną Temazcal).

Hotelarze chętnie wiążą się długofalowo z dostawcą Bartłomiej Kiełbasiński, National Project Manager Kaldewei Polska Rynek hotelarski rozwija się w Polsce już od wielu lat. Wciąż relatywnie mała baza noclegowa oraz sytuacja geopolityczna, choć zwiększa niepewność na świecie, może pozytywnie wpłynąć na jego dalsze perspektywy. Zwiększony popyt na usługi hotelowe w Polsce w tym roku może być kontynuowany w latach przyszłych. Wraz z rozwojem rynku rośnie konkurencja. Hotele chcą przygotowywać coraz bardziej atrakcyjne oferty. Według obowiązujących obecnie standardów hotel ma przyciągać

indywidualnością, przejawiającą się koncentracją na wzornictwie produktu, zarówno wyposażenia, jak i bryły. Ma to być znak rozpoznawczy, bez względu na pozycjonowanie obiektu. Pokoje w wielu różnych aranżacjach, koncentracja na odmienności wzorniczej, rezygnacja z rozwiązań powtarzalnych – wszystko to sprawia, że gość powinien czuć się wyjątkowo. Z drugiej strony hotelarze nieustannie poszukują produktów o najlepszej relacji jakości do ceny. I chętnie wiążą się długofalowo z dostawcą.


GŁOS RYNKU – DOSTAWCY

I jedni i drudzy oczekują wzmocnienia swojej marki i korzyści wynikających z wzajemnej promocji. Jest to szczególnie ważne na poziomie designu i jakości. Dotykając aspektu jakości, inwestorzy zwracają uwagę na poszukiwanie produktów trwałych, o dużej odporności w warunkach intensywnej eksploatacji, w szczególności chodzi tu o strefę łazienki, hol, szybko zużywające się elementy wyposażenia pokoju. Rezygnacja z rozwiązań niskobudżetowych w zakupie, za którymi nie stoi jakość, na rzecz produktów trwałych, gwarantuje redukcję kosztów użytkowania w trakcie eksploatacji obiektu. Mówimy tu o redukcji nakładów finansowych na chociażby środki czystości i znacznej redukcji

czasu np. personelu sprzątającego. Bezproblemowa długość eksploatacji takich produktów, pozwala na wieloletnie użytkowanie każdego z pokoi, bez konieczności dokonywania niezaplanowanych remontów. To z kolei sprawia, że nie ma konieczności wyłączania kolejnych pokoi ze sprzedaży w trakcie bieżącej eksploatacji. Nie trudno zatem zrozumieć, w jakim kierunku podąża współczesny inwestor. Wizje i podejmowane strategie są nakierowane na biznes długofalowy bez konieczności ciągłej interwencji remontowej. Wszystkie te aspekty w kontekście budowania marki, która przekłada się na konkretne korzyści finansowe, w obecnej sytuacji stają się coraz istotniejsze dla inwestorów.

Goście oczekują indywidualnego podejścia Marek Jędrzejewski, założyciel i pomysłodawca marki Keeno Ostatnie 10 lat to na rynku usług fitness zdecydowana hossa. Zarówno pod względem zwiększającej się liczby użytkowników, jak i coraz większej liczby klubów fitness w naszym kraju. Potwierdzają się przewidywania makroekonomistów – nadciąga era dbania o zdrowie i tężyznę fizyczną. Tendencja ta ciągnie za sobą jednak szereg konsekwencji również dla branży hotelarskiej. Ćwiczący stają się coraz bardziej wymagający, a przede wszystkim świadomi.

Jeszcze nie tak dawno przysłowiowa „pakernia” kojarzyła się z osiedlową kanciapą, w której spotykały się szare eminencje lokalnych grup osiłków. Dziś strefy fitness bardziej przypominają sprawnie działające fabryki, do których uczęszczają tysiące osób dziennie. To masowe zainteresowanie fitnessem niesie ze sobą również konsekwencje, które już można obserwować na rynku. Jeszcze kilka lat temu w każdej strefie fitness dominowały kosztowne maszyny do ćwiczeń. Najczęściej, można było trenować na nich izolowane grupy mięśniowe, stąd też o poziomie klubu często świadczyła ich liczba. Obecnie następuje zwrot o 180 stopni od tej tendencji. Dużo przestrzeni, wolne ciężary, przyrządy do treningu funkcjonalnego takie jak taśmy. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest duża popularność crossfitu oraz odejście od tradycyjnego, monotonnego „przerzucania żelastwa”. Osoby, które do tej pory nie odnajdywały się w „pakerniach” dostały kuszącą ofertę, w której można ćwiczyć w sposób ciekawy i angażujący wszystkie partie ciała jednocześnie.

Kolejnym wyraźnym trendem jest pochylenie się nad zdrowiem klubowiczów. Jak mówi stare powiedzenie „nie ma ludzi zdrowych, są tylko niezdiagnozowani” – tak więc rynek wymaga, żeby zajęcia dawały gwarancję poprawy zdrowia i leczenia, bądź profilaktyki urazów oraz były prowadzone przez odpowiednio doświadczony i znający się na rzeczy personel. Coraz częściej w klubach fitness na stałe urzęduje fizjoterapeuta, oferowane są zabiegi odnowy biologicznej oraz możliwość kompleksowej rehabilitacji, która kończy się powrotem na salę ćwiczeń. Ponadto obsługa dietetyka i mamy holistyczne podejście do jednostki, która nie tylko chodzi z zajęć na zajęcia, ale ma możliwość odpowiedniej diagnostyki czy dietoterapii. Ciekawym rozwiązaniem są również aplikacje, które pomagają początkującym

Raport

w przeprowadzeniu prawidłowego i przemyślanego treningu. Rynek fitness zmierza do stworzenia pełnej gamy usług, która zaspokoi wszystkie potrzeby swoich klientów. W chwili obecnej ciężko znaleźć klub bez kącika zabaw dla dzieci, odpowiednio przystosowanej na potrzeby niepełnosprawnych łazienki czy personelu recepcji, który nie mówi płynnie po angielsku. Zajęcia dla kobiet w ciąży, indywidualne treningi z trenerem w miejscu, w którym skrępowany klient nie jest na widoku innych ćwiczący, możliwość szybkiej konsultacji z fizjoterapeutą czy dietetykiem to wszystko elementy, które sprawiają że klient ma świadomość profesjonalnej i całościowej opieki. Przecież każdy z nas szuka indywidualnego podejścia.

Idzie nowa era ekspresów do kawy Małgorzata Owsianiecka, właściciel firmy Mercat Rok 2015 był dla nas rokiem przełomowym. To właśnie w nim holenderska firma De Jong Duke, po głębokiej analizie polskiego rynku, przyznała nam status oficjalnego dystrybutora swoich produktów na terenie naszego kraju. Niemal natychmiast okazało się, że automaty De Jong Duke zyskały sobie uznanie w polskich hotelach. Nic w tym dziwnego, ponieważ charakteryzują się takimi cechami, jak jakość napoju i szybkość przygotowania go oraz liczba programowalnych specjałów. Od strony technicznej uwagę zwraca niezawodność działania maszyny, łatwość obsługi i konserwacji, a także jej długowieczność. W dzisiejszych czasach rewolucji kawowej mamy już do czynienia z konsumentem wyedukowanym, który wie, czym jest prawdziwe espresso czy latte macchiato. Obecnie ponad 70 proc. Polaków pije na śniadanie kawę, a w ostatnich 10 latach wzrost spożycia tego napoju w Polsce wyniósł ponad 80 proc. Jak ważna jest kawa dla dzisiejszego konsumenta, widać po wynikach

sprzedaży nie tylko jej samej, ale również ekspresów i różnego rodzaju przyrządów do parzenia i serwowania. Uważamy, że skoro konsumenci coraz chętniej kupują domowe ekspresy, to tym bardziej w trakcie hotelowych śniadań czy na konferencjach kawa musi być już na poziomie barmańskim. W najbliższych latach kierunek rozwoju rynku kawy coraz mocniej będzie szedł w stronę jakości i rodzaju wydawanych napojów. Za tym niezaprzeczalnie idzie nowa era ekspresów do kawy, w których można zaprogramować praktycznie dowolną liczbę specjałów kawowych. Warto też zwrócić uwagę na koszta związane z inwestycją w wydajny ekspres i pamiętać, że sam jego zakup to nie wszystko. Aby zapewnić ekspresowi długą, bezawaryjną pracę, musi być on regularnie serwisowany przez wykwalifikowanego pracownika. Zawsze warto więc wiedzieć, jaki jest koszt przeglądu oraz serwisu i uwzględnić go w planowanej inwestycji.

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

87


Raport

GŁOS RYNKU – DOSTAWCY

Dobre zmiany, nowe perspektywy Paweł Jaeschke, Higma Service

Zmiana podejścia osób zarządzających hotelami do kwestii jakości dostarczanych produktów i rozwiązań, a tym samym podniesienia poziomu oferowanych usług w obiektach to na pewno dobra zmiana w branży. Dotknęła ona także jakości obsługi i poziomu wyszkolenia pracowników segmentu HoReCa oraz relacji, które z czysto biznesowych zaczynają być partnerskie. Zarówno kadra zarządzająca, jak i menadżerska dostrzegają „głębszą” potrzebę komunikowania się z dostawcami, które prowadzi do wymiany uwag, wyrażania opinii, ustalania potrzeb, daje możliwość reagowania na sygnały, często wynikające z rynku i są działaniami nastawionymi pod gości.

Nasza firma, jako jeden z wiodących dystrybutorów w segmencie czystości i higieny, cały czas widzi potencjał rynku. Zarówno w perspektywie roku, jak i kolejnych lat. Cały czas, mimo powstających nowych obiektów hotelowych, jest zapotrzebowanie na kolejne. Coraz więcej przyjmujemy gości z zagranicy, a także, co często pojawia się w rozmowach z naszymi klientami – Polacy zwiedzają nasz kraj i zwracają uwagę na ofertę hoteli oraz warunki. Co ciekawe, zauważamy, że standardy obiektów już istniejących podnoszą się w przypadku pojawienia się w pobliżu konkurencji. Pojawia się także nowa nisza dla hoteli – obiekty przyjazne alergikom. Dzięki rozwiązaniu w postaci oczyszczacza powietrza, goście będą mogli wybrać czy chcą skorzystać z oferty, która będzie dla nich przygotowana. Higma Service, razem z firmą Fellowes – producentem AeraMax Pro, ma w planach wprowadzenie na rynek profesjonalnych oczyszczaczy powietrza, zarówno w istniejących, jak i nowych obiektach. Wszędzie tam, gdzie powietrze jest zanieczyszczone: w pokoju, sali zabaw dla dzieci, siłowni, szatni, sali konferencyjnej, gdzie pojawiają się patogeny oczyścimy je. Chcemy pokazać Państwu, że gość jest najważniejszy, jego odczucia i wrażenia z pobytu będą procentować w przyszłości.

Polska branża zmierza w dobrym kierunku Krzysztof Janiak, dyrektor handlu Zakłady Mięsne Peklimar Polacy w porównaniu do swoich zachodnich, czy nawet południowych sąsiadów wciąż przeznaczają na konsumpcję poza domem relatywnie mniej pieniędzy. Coraz bardziej innowacyjne pomysły na biznes gastronomiczny, moda na spędzanie czasu poza domem, brak czasu na przygotowywanie posiłków czy wzrost atrakcyjności turystycznej naszego kraju, powodują, że prognozy na najbliższe lata pokazują dalszy wzrost branży. Jak podkreśla agencja badawcza PMR, rynek ten będzie stabilnie z roku na rok umacniał swoją wartość,

88

szczególnie w segmentach cateringu i gastronomii hotelowej. Dla nas jako producenta jest to nowy kanał rozwoju, w którym upatrujemy szansę na pokazanie innowacyjności oraz dostarczenie najwyższej jakości produktów. W gwiazdkowych hotelach ogromną wagę przywiązuje się do produktów serwowanych na śniadaniowych szwedzkich stołach. Wrażenie jakie zostanie gościom po śniadaniu przeniesione będzie na całokształt hotelowej oferty. To prosty mechanizm – dobre śniadanie = zadowolony gość = dobre wspomnienia.

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

Z całego bufetu nas najbardziej interesują wędliny i tu strzałem w dziesiątkę okazała się nasz nowa linia Besos przygotowana wg smaku Magdy Gessler. Hotele wybierają te produkty z uwagi na ich walory konsumpcyjne, ale również na możliwość komunikacji marketingowej marki i pochodzenia produktów. Czym jest Besos – najlepiej zacytować Magdę Gessler. „Besos to po hiszpańsku „buziaki”, „całusy”. W Hiszpanii mam nie tylko wielu fanów, ale i przyjaciół, często kończę listy do nich hiszpańskim „besos”, w miejsce polskiego „całuję”. Pomyślałam, że skoro „besos” stało się moim znakiem rozpoznawczym, warto nazwać tak linię moich autorskich produktów, nadając im w ten sposób dodatkowe znaczenie emocjonalne. Polska kiełbasa jest sławna na całym świecie, bo nikt inny nigdzie indziej nie robi tak dobrej. Wszystkie produkty spod znaku Besos pochodzą ze starych, dobrych receptur moich i mojej rodziny. W wędlinach Besos zamknęłam smaki zapamiętane z dzieciństwa. W marcu 2016, miesiąc po rynkowym debiucie, biorąc udział w Ogólnopolskim Programie Promocyjnym „Doceń polskie” Besos uzyskała certyfikat

i tytuł Top Produkt. Loża ekspertów przyznała kiełbasie białej maksymalne noty za smak, wygląd i stosunek jakości do ceny. Zaś na początku maja, podczas dorocznej sesji degustacyjnej i obrad International Taste and Quality Institute w Brukseli międzynarodowe jury złożone z szefów kuchni Michelin nagrodziło dwa kolejne produkty. Szynkowa oraz Kiełbaski z serem pleśniowym i chilli zdobyły Superior Taste Award z dwiema złotymi gwiazdkami. Każdy z produktów Besos otrzymał noty z przedziału 80-90 proc., co potwierdza wybitny smak.

Musimy podążać za trendami Marcin Malczewski, właściciel DobraNocka Rozwój urządzeń mobilnych powoduje, że na rynku hotelarskim pojawił się nowy trend. Goście coraz częściej wyszukują noclegów w ostatnim momencie przed podróżą. Większość ustaleń dotyczących spotkań, wyjazdów czy inny wydarzeń jest uzgadniana na ostatnią chwilę. Nowe nawyki mają swoje konsekwencje dla biznesu hotelarskiego – goście nie chcą rezerwować pokoi z wyprzedzeniem. Wyniki ankiety przeprowadzonej przez Harris International sugerują, że 70 proc. rezerwacji za pośrednictwem urządzeń mobilnych jest wykonywana tego samego dnia, na który planowany jest początek pobytu. Hotele tracą zdolność kontrolowania listy gości. Wychodząc naprzeciw nowym trendom postanowiliśmy wprowadzić na rynek usługę, która umożliwi błyskawiczną weryfikację gościa. Jest to usługa SMS DobraNocka, czyli potwierdzenie rezerwacji noclegu

przez wysłanie płatnego sms-a. Od 6 miesiącu usługę testujemy na własnym obiekcie noclegowym i liczba niezrealizowanych rezerwacji spadła nam o 90 proc. Obecnie poszukujemy partnera, który pomoże wprowadzić usługę na rynek.Raport

90

WIZYTÓWKI

ADA Cosmetics International Rastatter Straße 2A, 77694 Kehl, Germany tel. 618-157-039, 602-326-867 info@ada-cosmetics.com www.ada-cosmetics.com

Nowoczesne produkty kosmetyczne, dostosowane do potrzeb branży hotelarskiej – na tym koncentruje się działalność ADA Cosmetics International. Już od 30 lat firma ADA dostarcza kosmetyki najwyższej jakości do najlepszych hoteli na całym świecie. Każda z marek ma indywidualny i niepowtarzalny charakter. Ekologia i zrównoważony rozwój są obecne na każdym etapie produkcji. Ponadto oferuje oszczędne i nadające się do recyklingu dozowniki press + wash oraz smart care.

ADScreen ul. Puławska 474/476 02-884 Warszawa tel. (22) 311-18-20 ww.adscreen.net

ADScreen to innowacyjne oprogramowanie Digital Signage, umożliwiające zarządzanie siecią wielu ekranów bez konieczności tworzenie skomplikowanej infrastruktury. Wyposażony został w szereg marketingowych narzędzi, które pozwalają lepiej poznać potrzeby klienta i dostosować do nich treści marketingowe, zwię­kszyć sprzedaż, usprawnić komunikację, budować nowoczesny wizerunek marki, wykorzystując interaktywne możliwości jakie daje technologia Digital Signage.

Best Western Hotels & Resorts Tarasy Business Center piętro VI, biuro nr 613 ul. Złota 59, 00-120 Warszawa bestwestern@bestwestern.fi www.bestwestern.pl

Best Western Hotels & Resorts posiada siedzibę główną w stanie Arizona w Stanach Zjednoczonych. Wszy­ stkie hotele należące do sieci są niezależnie zarządzane i stanowią własność prywatnych inwestorów. Od 69 lat każdego dnia goszczą łącznie setki tysięcy gości. Obecnie sieć obejmuje 4,1 tys. hoteli w ponad 100 krajach na całym świecie. Działają one pod sześcioma markami: Best Western, Best Western Plus®, Best Western Plus Executive Residency®, Best Western Premier®, Vībsm i BW Premier Collection®.

Chopin Airport Development ul. Żwirki i Wigury 1 00-906 Warszawa tel. (22) 650-08-72 fax (22) 650-00-73 biuro@ChopinAD.pl

Spółka CAD, członek Grupy PPL, zarządza hotelami i realizuje projekty hotelowe, ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji przy regionalnych portach lotniczych. Ponadto, będzie operatorem i administratorem nowo powstających komercyjnych nieruchomości Grupy. Spółka zarządza hotelem Courtyard by Marriott, który w 2013 roku obchodził swoje 10-lecie. Ponadto, przekazała do użytku dwa nowe, trzygwiazdkowe hotele marki Hampton by Hilton, z lokalizowane przy portach lotniczych w Gdańsku i Warszawie. Niedawno spółka przejęła od PPL trzygwiazdkowy, zlokalizowany na Półwyspie Helskim, hotel Jurata z 45 pokojami. Na Lotnisku Chopina trwa budowa pięciogwiazdkowego hotelu Renaissance, którego Chopin Airport Development został franczyzobiorcą i stanie się operatorem. Jednocześnie trwają przygotowania do budowy hotelu na terenie Portu Lotniczego Katowice-Pyrzowice. Będzie to kolejne przedsięwzięcie spółki, w pełni sfinansowane i zrealizowane przez Chopin Airport Development.

Coca-Cola HBC Polska Annopol 20 03-236 Warszawa tel. (22) 519-51-00 fax (22) 519-55-55 www.coca-colahellenic.pl

Coca-Cola HBC Polska to oddział Coca-Cola Hellenic Bottling Company, będącej jednym z wiodących na świecie rozlewcą napojów The Coca-Cola Company, docierającym do ponad 585 milionów osób. W naszym portfolio przedstawiamy nową propozycję wód w segmencie premium – Kropla Délice – to gazowana, naturalna woda mineralna pochodząca z Beskidu Sądeckiego. Jej doskonały poziom nagazowania, wyjątkowy smak oraz bogactwo składników mineralnych – wapnia i magnezu – sprawiają, że jest ona idealnym dopełnieniem wyjątkowego posiłku w restauracji czy wizyty w kawiarni.

DobraNocka Monika Malczewska 01-346 Warszawa ul. Tkaczy 23A tel. 515-635-105 info@smsdobranocka.pl www.smsdobranocka.pl

Wprowadzamy na rynek nowatorską usługę potwierdzenia rezerwacji noclegu przez wysłanie płatnego sms-a. Jest to obecnie najszybsza metoda weryfikacji klienta dostępna na rynku.

Higma Service ul. Gosławicka 2 45-446 Opole tel. (77) 402-20-50 Infolinia 801-315-198 biuro@higma-service.pl www.higma-service.pl

Higma Service jest wiodącym dostawcą produktów dla sektora HoReCa. Nasze produkty są stosowane wszędzie tam, gdzie jest wymagany wysoki poziom czystości i higieny. Jednym z oferowanych rozwiązań jest AeraMax® Professional – innowacyjny oczyszczacz powietrza, przeznaczony do pokoi, kuchni i wszelkich pomieszczeń, gdzie czystość powietrza jest bardzo ważna. Oferujemy możliwość przetestowania naszych rozwiązań. Znamy się na tym co robimy!

Got Glass ul. Franciszka Zubrzyckiego 11 26-600 Radom tel. (48) 381-67-06, 693-280-048 sales@gotglass.eu www.gotglass.eu

GOTGLASS.eu to nowopowstały sklep internetowy. Wychodzimy naprzeciw potrzebom rynku w zaopatrywaniu branży hotelarskiej i gastronomicznej, szkół i instytucji w szkło użytkowe i dekoracyjne. Naszą kartą przetargową są wysokiej jakości produkty szklane w atrakcyjnych cenach oraz bezpośrednia dostawa do klienta.

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne


WIZYTÓWKI Grupa Hotelowa Orbis ul. Bracka 16 00-028 Warszawa tel. (22) 829-39-69 fax (22) 827-33-01 orbissa@orbis.pl www.orbis.pl Hostea Adam Antonijczuk ul. Kwiatowa 35 05-092 Izabelin-Dziekanówek tel. 501-673-673 fax (22) 397-88-11 info@hostea.pl www.hostea.pl Jamrozowa Polana Hotel & Browar 57-340 Duszniki Zdrój ul. Olimpijska 1 tel. (74) 866-75-00, 506-290-535 recepcja@jamrozowapolana.eu www.jamrozowapolana.com

Raport

Grupa Hotelowa Orbis to największa sieć hoteli w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej oferująca 19 000 pokoi w ponad 100 obiektach, Orbis jest wyłącznym licencjodawcą marek AccorHotels w 16 krajach w tym w Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Estonii, na Litwie, Łotwie, w Mace­donii, Mołdawii, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech. Hotele działają pod markami Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles i ibis budget, a także Orbis Hotels.

20 lat doświadczenia w doradztwie hotelowym. Prowadzenie projektów w fazie pre i post opening. Nagradzane rozwiązania dla stref wellness&spa: japońskie sauny i łóżka skalne Ganbanyoku, złote wypoczywalnie Goldarium, meksykańskie Temazcalm, sauny jadeitowe, lawowe i bambusowe, koreańskie sauny z czerwonej glinki. Całoroczne baseny jeziorowe, moduły SPA i hotelowe jednostki mieszkalne.

Hotel & Browar Jamrozowa Polana jest urokliwie położony w jednej z najpiękniejszych części Dusznik-Zdroju – na rozległej polanie wśród szczytów Pogórza Orlickiego, skąd rozpościerają się rozległe widoki na zbocza pobliskiego Zieleńca – i otoczony świerkowymi lasami. Morze zieleni, cisza, szmer strumienia, śpiew ptaków, owoce lasu – to wszystko jest gwarancją głębokiego relaksu dla tych, którzy lubią mieć przyrodę na wyciągnięcie ręki. Natomiast bogactwo atrakcji turystycznych, pobliskie centrum Polskiego Biathlonu i szerokie możliwości uprawiania sportu o każdej porze roku to prawdziwa gratka dla wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku. Odbywające się w Dusznikach-Zdroju międzynarodowe festiwale muzyczne to także doskonała okazja dla melomanów, by posłuchać największych gwiazd światowej pianistyki lub spotkać czołowych polskich muzyków.

Kaldewei Polska ul. Słowikowskiego 1a 05-090 Raszyn tel. (22) 720-16-03 fax (22) 720-16-05 poczta@kaldewei.pl www.kaldewei.pl

Niemiecki producent wanien, powierzchni prysznicowych, brodzików i umywalek wykonanych ze stali emaliowanej. Najistotniejszymi cechami filozofii marki są: najlepsza jakość produktu wynikająca z oferowanego materiału, design tworzony przy wsparciu projektantów wzornictwa, poparty prestiżowymi nagrodami, szeroka paleta możliowści wymiarowych, kolorystycznych i wykończeniowych, 30 letnia gwarancja producenta.

Keeno Aleja 1-go Maja 119/121 90-766 Łódź tel. 783-138-909 biuro@keeno.pl

Sprzęt sportowy Keeno umożliwia przeprowadzenie treningu, ćwiczeń rehabilitacyjnych i rekreacyjnych. Kompleksowa oferta obejmuje projekt oraz wyposażenie przestrzeni przeznaczonej na strefę fit. Pakiet zawiera tablety z dedykowaną aplikacją dzięki której użytkownicy mają możliwość ćwiczeń „pod okiem” e-trenera. Projektowane rozwiązania spełniają potrzeby zarówno zawodowych sportowców jak i fitnessowych laików. Wydłużona gwarancja oraz możliwość obrandowania sprzętu to uzupełnienie korzyści.

Mercat 05-090 Raszyn ul. Jaworskiego 3 tel. 886-998-238, 668-642-245 biuro@mercat.com.pl www.mercat.com.pl

Mercat to polska firma działająca w branży ekspresów do kawy, dystrybutorów wody oraz produktów instant do automatów. Jesteśmy przedstawicielem i serwisem takich marek jak de Jong Duke, ION czy Venessa. Nasze urządzenia dedykowane są dla restauracji, kawiarni, hoteli, pensjonatów, domów weselnych i stołówek oraz wszelkich innych punktów gastronomicznych. Mercat to również autoryzowany partner takich marek jak Rheavendors, La Rhea, Necta czy Saeco.

NetPOS Ul. Niciarniana 2/6 92-208 Łódź tel. (42) 307-03-58 info@netpos.com.pl http://netpos.com.pl/ Voigt ul. Jordana 90 41-813 Zabrze tel. (32) 272-25-73 info@voigt.pl www.voigt.pl

Zakłady Mięsne Peklimar tel. (24) 267-95-00 fax (24) 267-95-00 horeca@peklimar.pl www.peklimar.pl

NetPOS jest prężnie rozwijającym się przedsiębiorstwem, które oferuje nowoczesne i kompleksowe rozwiązania IT, w tym systemy POS dla branż hotelowej, Retail i HoReCa. W naszej ofercie znaleźć można najwyższej jakości sprzęt i oprogramowanie, które wspiera pracę m.in. w branży hotelowej i gastronomicznej. Firma współpracuje z najlepszymi dostawcami sprzętu i oprogramowania na rynku.

Voigt działa na rynku polskim od 1992 roku. Historia firmy VOIGT rozpoczęła się równolegle z rozwojem profesjonalnego rynku utrzymania czystości w naszym kraju. Możemy śmiało powiedzieć, iż byliśmy w wąskim gronie firm będących prekursorami rozwoju i budowania świadomości w zakresie znaczenia stosowania profesjonalnych produktów utrzymania czystości. Swój sukces budujemy dzięki preparatom wytwarzanym według własnych, niepowtarzalnych receptur. Wszystkie nasze produkty posiadają wymagane atesty, dopuszczenia oraz pozytywne opinie Państwowego Zakładu Higieny.

Zakłady Mięsne Peklimar tworzą obecnie grupę dwóch zakładów produkcyjnych, specjalizujących się w wyrabianiu wędlin drobiowych oraz wieprzowych. Zaufanie Klientów zdobywa jakości produktów, powtarzalności smaku i sprawna obsługa handlowa. Wysokie standardy produkcji potwierdzają zdobyte globalne certyfikaty bezpieczeństwa żywności IFS i BRC. Rozwój zaplecza technologicznego i zwiększenie mocy produkcyjnych sprawia, że ZM Peklimar wciąż rośną w siłę lepiej dopasowując się do potrzeb Klientów.

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

91