RYNEK GASTRONOMICZNY W POLSCE - RAPORT 2017

Page 1

RAPORT 2017 Wydanie specjalne miesięcznika NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

Rynek Gastronomiczny w Polsce lipiec-sierpień 2017

Sweets & Coffee

Ceny żywności czyli jak planować biznes

analiza branży

Co, jak i gdzie

Polska gastronomia

pijemy

na fali FoodBusiness FORUM RYNKU GASTRONOMICZNEGO

Rynek delivery Sweets&Coffee FORUM RYNKU KAWIARNI • CUKIERNI • LODZIARNI 2016

ProfitHotel FORUM RYNKU HOTELARSKIEGO

media skutecznej komunikacji B2B . www.brogmarketing.plSPIS TREŚCI

Raport

Branża rośnie pomimo przeszkód

6

Analiza rynku Rynek w liczbach

...............................................................................

Branża rośnie pomimo przeszkód Polska gastronomia na fali

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

............................................

Ceny żywności czyli jak planować biznes Zmiany w prawie

....

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Gastronomia w centrach handlowych

6

Rynek delivery

10 16

42

....................................................................................

44

Czym chata bogata Głos rynku

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.....................................................................................................

.......................................

28 36

Super konkurs dla dostawców HoReCa!

Ceny żywności czyli jak planować biznes

Dla każdego coś słodkiego

..............................................

54

Dokąd zmierzają piekarnie

...........................................

.....

38

16

Wizytówki

76 84

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86

.....................................................................................................

95

Zmiany w prawie

26

Dział reklamy Adam Stępniak szef zespołu sprzedaży rynku gastronomicznego a.stepniak@brogmarketing.pl tel. 664 463 069 Agata Kowal zespół sprzedaży rynku HoReCa a.kowal@brogmarketing.pl tel. 664 463 079 Opracowanie graficzne/Skład DTP: Studio Adekwatna, www. adekwatna.pl

Zespół redakcyjny

Głos rynku Sweets & Coffee

Supplier of the Year 2017

BROG Marketing Sp. z o.o. S.K. ul. Okopowa 47 01-059 Warszawa tel./fax 22 290 66 11 biuro@brogmarketing.pl www.brogmarketing.pl

48

Analiza rynku Sweets & Coffee

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Co, kiedy, gdzie i jak pijemy?

........

26

Preferencje konsumentów Co lubią Polacy?

Wydawca

Trendy

Marta Kudosz redaktor naczelna m.kudosz@brogmarketing.pl tel. 664 463 089 Karolina Stępniak redaktor wydawnicza k.stepniak@brogmarketing.pl tel. 664 463 096

• Prenumerata roczna: 160 zł + 23 % VAT. • Redakcja nie odpowiada za treść materiałów reklamowych. • Druk: TAURUS • Reprodukcja lub przedruk wyłącznie za pisemną zgodą Wydawcy. © 2017 Co­py­ri­ght by BROG Marketing Sp. z o.o. S.K. All ri­ghts re­se­rved.

Dołącz do nas: facebook.com/ nowoscigastronomiczne

Zapraszamy do odwiedzenia naszego portalu rynku HoReCa oraz subskrypcji codziennego Newslettera

Dla każdego coś słodkiego

76

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

3


Raport

ANALIZA RYNKU

Rynek w liczbach Podsumowanie sytuacji na rynku w minionym roku zaczniemy od zaprezentowania ogólnej sytuacji w gospodarce narodowej oraz przytoczenia danych statystycznych odzwierciedlających stan sektora. Dane GUS opr. Marta Kudosz

J

ak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego zawartych w „Małym Roczniku Statystycznym Polski 2017” liczba placówek gastronomicznych w 2016 roku w stosunku do 2015 wzrosła o 853. To mniejszy wzrost niż w latach poprzednich. W roku 2015 było ich 68342, natomiast w ubiegłym – 69195. Widać, że w grupie wszystkich lokali mocno wzrosła liczba klasycznych restauracji (więcej o 1229), natomiast coraz mniej jest barów – w porównaniu z 2015 rokiem, w ubiegłym było ich mniej aż o 1446. Liczba stołówek nieco wzrosła – o 67, natomiast widać znaczną różnicę w liczbie innych punktów gastronomicznych – jest ich więcej o 1003. Także dane zawarte w tabeli nr 2 dotyczące przychodów z działalności gastronomicznej wskazują, że wartość rynku wzrasta.

Zarobki Według przeprowadzonego przez portal wynagrodzenia.pl badania, wynika, że miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana*)

4

Tabela 1 Wyszczególnienie

2010

2014

2015

2016

Liczba placówek gastronomicznych (stan na 31 XII)

70 483

66 345

68 342

69 195

Restauracje

14 937

17 414

18 789

20 018

Bary

27 145

23 514

22 290

20 844

Stołówki

4 509

3 924

4 183

4 250

Punkty gastronomiczne

23 892

21 493

23 080

24 083

2010

2014

2015

2016

Przychody z działalności gastronomicznej (ceny bieżące) w mln zł

21 683

28 273

31 387

34 496

Ze sprzedaży towarów handlowych

6 043

5 711

5 788

6 223

w tym ze sprzedaży napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych

4 200

4 119

4 157

4 328

Z produkcji gastronomicznej

15 022

22 068

25 154

27 844

618

494

446

429

Tabela 2 Wyszczególnienie

Z pozostałej działalności

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


ANALIZA RYNKU

Raport

Wykres nr 1 System wag stosowany w obliczeniach wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2015 roku pracownika gastronomii wynosi 2 467 PLN brutto. Jest to wzrost w stosunku do roku poprzedniego, gdy było to 2 180 zł brutto. Co drugi pracownik gastronomii otrzymuje pensję od 2 000 PLN do 3 041 PLN. 25 proc. najgorzej wynagradzanych pracowników gastronomii zarabia poniżej 2 000 PLN brutto. Na zarobki powyżej 3 041 PLN brutto może liczyć grupa 25 proc. najlepiej opłacanych pracowników gastronomii.

* – Mediana – jest to wartość dzieląca wszystkie dane na dwa równe zbiory. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50 proc. zgromadzonych w badaniu wyników. W przypadku badania wynagrodzeń znaczy to, że połowa badanych zarabia poniżej mediany a połowa powyżej.

Wykres nr 2 System wag stosowany w obliczeniach wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2016 roku

Źródło wykresów: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2016

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

5


Raport

ANALIZA RYNKU

Branża rośnie

pomimo przeszkód

Rynek HoReCa w Polsce jest wart 26,7 mld zł według analizy PMR, co oznacza, że w 2016 r. wzrósł ponad 7 proc. rok do roku. Nie dość, że dynamika w ubiegłym roku była najwyższa od dekady, to również w tym roku, w związku z dobrą kondycją polskiej gospodarki oraz wzrostem krajowej konsumpcji, prognozy dla tego rynku są bardzo dobre. Potwierdzeniem są dane zaprezentowane w raporcie PMR „Rynek HoReCa w Polsce 2017. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022”. Jarosław Frontczak, główny analityk handlu detalicznego PMR

6

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


ANALIZA RYNKU

P

onad połowa Polaków korzysta z usług gastronomicznych i widać rosnący trend nie tylko w liczbie samych klientów rynku HoReCa, ale także w zwiększającej się częstotliwości odwiedzin. Ubiegły rok był bardzo dobrym okresem dla konsumpcji oraz gastronomii. Polacy chętnie odwiedzają zarówno placówki najbardziej znanych sieci (największych McDonald’s, KFC), jak i lokale niezależne: modne food trucki, bary i restauracje slow-food, czy o wąskiej specjalizacji jak wegańskie, wybrane dania kuchni świata. Z drugiej strony rynek jest trudny, o czym przekonuje się część graczy, którym nie udało się rozwinąć skrzydeł. Można tu wymienić markę Dairy Queen czy też lokale z ofertą popularnego kebaba – segmentu, w którym dobrze sobie radzą głównie sieciowe punkty

sprzedaży, a wiele niezależnych upadło. Na rynku widać też nasycenie ofertą w zakresie modnych w ostatnich latach hamburgerów.

Dużym wyzwaniem dla rynku HoReCa jest szybko rosnąca liczba sklepów convenience z ofertą gastronomiczną.

Pewną trudnością jest także przywiązanie Polaków do rodzimej kuchni. Jedną z największych przeszkód, z jakimi rynek musiał się mierzyć

w ciągu ostatnich kilku lat, była niska dodatnia dynamika liczby konsumentów i wartości paragonów. Sporym wyzwaniem była także zmiana przyzwyczajeń i większe wymagania odnośnie oferty restauracyjnej spełniającej potrzeby klientów na diecie. Ten ostatni czynnik jest coraz bardziej zauważalny w związku z rosnącą świadomością społeczeństwa w kwestii zdrowego stylu życia. Jak pokazuje badanie PMR, 13 proc. Polaków przyznało się do stosowania określonej diety. Są to głównie kobiety oraz osoby po 55 roku życia. Osoby na diecie to w zdecydowanej większości (68 proc.) osoby będące na diecie zdrowotnej, czy leczniczej. Dieta typowo odchudzająca stosowana jest przez 16 proc. badanych. Diety wykluczające określone składniki (jak weganizm, wegetarianizm, diety bezlaktozowe,

Raport

bezglutenowe, itp.) stanowią razem 9 proc. deklaracji. Inną przeszkodą z jaką obecnie mierzy się rynek są nie tylko rosnące koszty zatrudnienia ale także skokowy wzrost bariery związanej z niedoborem wykwalifikowanych pracowników. Spadająca liczba osób bezrobotnych oraz wzrost płac w wielu sektorach handlu sprawił, że gastronomia musi się mierzyć z problemem zwiększającej potrzeby profesjonalizacji zawodu kelnera czy barmana. Dużym wyzwaniem dla rynku HoReCa jest także szybko rosnąca liczba sklepów convenience z ofertą gastronomiczną, kącików gastronomicznych na stacji paliw, czy oferty kanapek i ciepłych napojów w piekarniach czy cukierniach. Jak pokazują nasze badania połowa Polaków korzystała z takiej formy zakupów produktów gastronomicznych,

R E K L A M A

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

7


Raport

ANALIZA RYNKU

Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku gastronomicznego (HoReCa) w Polsce, 2013-2017

Wartość Dynamika

2013

2014

2015

2016s

2017p

23,1

23,7

24,9

26,7

28,2

0,2%

2,8%

5,0%

7,1%

5,7%

s – szacunek p – prognoza Źródło: PMR, 2017

Najważniejsze wybierane i preferowane rodzaje kuchni w Polsce (%), luty 2017 Rodzaje kuchni

Spożywana

Ulubiona

Polska (ogólnie)

89%

70%

Włoska (w tym pizza, makarony)

7%

16%

Chińska/tajska/wietnamska

6%

6%

Polska regionalna

5%

5%

Śródziemnomorska (np. owoce morza)

2%

4%

Produkty spożywane „między posiłkami” w Polsce (%), luty 2017 2017 Owoce/warzywa

70%

Słodycze/coś słodkiego

23%

Kanapki/bułki (niesłodkie)

18%

Jogurty/kefiry/koktajle/produkty mleczne

15%

Ciastka

10%

Chipsy/paluszki/orzeszki słone/słone przekąski

6%

Ciasta/wypieki

6%

Batony/wafelki/słodkie przekąski

5%

Bułki słodkie/croissant/pączki/słodkie pieczywo

4%

Orzechy/słonecznik/ziarna/suszone owoce

3%

Czekolada/praliny

3%

Wędliny/kiełbasy/mięso

2%

Pieczywo ryżowe/produkty dietetyczne/koktajle warzywne

2%

Sałatki warzywne/owocowe

2%

Fast Food

1%

Cukierki

1%

Kawa

1%

Soki i napoje

1%

Inne

4%

Wyjaśnienie: respondent mógł podać więcej niż jedną odpowiedź. Źródło: PMR, 2017

Wyjaśnienia: nie uwzględniono braków danych. Źródło: PMR, 2017

co jest wartością zbliżoną z ogólnym odsetkiem korzystających z gastronomii. Najczęściej gotowe jedzenie lub picie badani kupowali w typowych sklepach convenience (19 proc.), na stacjach benzynowych (ze strefą gastronomiczną; 18 proc.) oraz w sieciowych i niesieciowych piekarniach (17 proc.). Strefa bistro w sklepie to kierunek, który nie jest nowością w sieciach spożywczych, jednak do tej pory nie można było mówić o przemyślanym koncepcie. Hipermarkety organizowały w obrębie powierzchni sklepowej sprzedaż dań gotowych, lecz wielu klientów odnosiło się do nich z wielką rezerwą. Różnego rodzaju bary bistro i fast foody można też było spotkać w pobliżu sklepów, np. w galeriach handlowych Auchan czy Kaufland, na parkingach sklepów, jednak ich organizacja nie odbywała się w zgodzie ze spójnym konceptem.

proc. Potencjał ten już jakiś czas temu dostrzegły zarówno sklepy indywidualne, jak i sieci. W ostatnich miesiącach również Biedronka zaczęła testować koncept bistro Strefa Wiele DobreGO. Warto też zwrócić uwagę na piekarnie i cukiernie, które aranżując powierzchnię swoich sklepów również starają się umieścić w nich stoliki i proponują prostą ofertę gastronomiczną,

8

Dziś detaliści rynku spożywczego dopatrują się w przekąskach szansy na dodatkowy zarobek i obecnie na kącik bistro decyduje się coraz więcej sklepów. Tego typu rozwiązania gastronomiczne mają być dodatkowym argumentem dla konsumenta, by odwiedzić dany sklep. Przygotowywanie świeżych kanapek czy hot-dogów nie niesie za sobą dużych kosztów ani ryzyka. Często obsługa kącika nie wymaga zatrudnienia dodatkowego personelu, a jego powierzchnia jest zminimalizowana i dostosowana do możliwości lokalowych sklepu. Sklepy zarabiają na wysokiej marży, która w zależności od produktu może sięgnąć od 10 proc. do nawet ponad 50 proc. Sklepom abc, które wprowadziły koncept abc Mini Bistro w 2012, bez szczególnych działań promocyjnych w ciągu zaledwie kilku miesięcy udało się podnieść obroty od kilku do 20

opartą o standardowe produkty. Tego typu lokale odbierają wielu klientów kawiarniom, choć także i kreują nowych dzięki najczęściej niższym cenom. Wymienione wyżej czynniki będą sprawiać, że rynek gastronomiczny będzie uważniej śledził trendy i odpowiadał na potrzeby klientów. To powinno zapewnić wzrost na całym rynku w najbliższych latach.

O AUTORZE Jest analitykiem PMR. Jest to firma badawczo-konsultingowa działająca w ponad 25 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1995 roku przy wsparciu PMR ponad 500 globalnych korporacji oraz wiele lokalnych firm zwiększyło swoje udziały rynkowe, z sukcesem weszło na nowe rynki oraz zoptymalizowało koszty działalności.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalneRaport

ANALIZA RYNKU

Polska gastronomia

na fali

Od kilku lat polski rynek gastronomiczny utrzymuje się we wzrostowym trendzie. Rośnie zarówno liczba placówek, jak i odsetek konsumentów, którzy z nich korzystają. Powodów takiej sytuacji jest co najmniej kilka. Magdalena Zimna, Strategic Insight Director, GfK

10

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


jedno zjawisko działające na korzyść rynku gastronomicznego. Otóż od lat spada odsetek osób, które deklarują, że potrafią gotować. W roku 1990 takich osób było aż 86 proc., a 24 lata później potrafiących gotować było już tylko 75 proc. Co więcej, mimo rosnącej mody na gotowanie i eksperymenty kulinarne, regularnie spada odsetek tych, którzy lubią gotować. W 2014 roku było ich 46 proc., a 24 lata wcześniej 59 proc. Nie należy się więc dziwić, że jedzenie czy picie poza domem przestaje być czymś wyjątkowym, a najszybciej zyskującym na znaczeniu powodem korzystania z punktów gastronomicznych są wyjścia spontaniczne i okazje typu „przekąska po drodze”. Rośnie także znaczenie (i wartościowy udział) posiłków/ dań głównych i zup w obrotach polskiej gastronomii. Tradycyjny rynek gastronomiczny napędza też jego drugi wirtualny obieg. Możliwość zamawiania posiłków przez Internet to rozwiązanie, z którego korzysta już ¼ konsumentów gastronomii. I choć wśród zamawianych potraw nadal króluje pizza, to rośnie rola zamówień składanych w restauracjach. Wydaje się, że możliwość spróbowania nowych potraw w warunkach domowych może korzystnie stymulować chęć jedzenia ich potem poza domem w restauracji. Jeśli więc nie zdarzy się nic, co znacząco zubożyłoby portfele Polaków, można pokusić się o stwierdzenie, że w najbliższej przyszłości polskiemu rynkowi gastronomicznemu raczej nic złego nie grozi i że rysuje się przed nim raczej optymistyczna przyszłość wróżąca dalszy stabilny rozwój. O badaniu Powyższy komentarz powstał na podstawie danych pochodzących z „Raportu gastronomicznego 2016”, który opisuje rynek z trzech perspektyw – właścicieli, konsumentów i otoczenia rynkowego. Prezentowana jest między innymi wartość rynku, obroty punktów gastronomicznych oraz udział kategorii produktowych w obrotach, liczba punktów gastronomicznych. Zostały również przeanalizowane kwestie współpracy punktów z dostawcami/ producentami i przedstawicielami handlowymi.

R E K L A M A

W

opinii analityków GfK Polonia, którzy co rok analizują i szczegółowo oceniają stan polskiej gastronomii, w roku 2016 pozytywne zmiany i bardziej dynamiczne niż w poprzednich latach wzrosty wynikały przede wszystkim z tego, że coraz większa grupa Polaków mogła sobie pozwolić na konsumpcję poza domem. Przyczynił się do tego także program 500+. To zastrzyk gotówki dla wielu rodzin, które np. po raz pierwszy wyjechały na wakacje i podczas tych wakacji przynajmniej częściowo żywiły się w punktach gastronomicznych. Widać to w statystykach. Przeprowadzony w okresie wakacyjnym pomiar odsetka konsumentów korzystających z punktów gastronomicznych wskazał wzrost aż o 8pp w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrosła liczba punktów, odsetek konsumentów, jednocześnie przeciętne wydatki pozostały na poziomie roku 2015, więc nie może dziwić fakt, że w 2016 roku wzrosła także ogólna wartość rynku gastronomicznego. Zasobniejsze portfele Polaków i wakacje spędzane w kraju to jednak niejedyne i raczej krótkoterminowo istotne drivery wpływające na rozwój gastronomii. W dłuższej perspektywie istotną kwestią jest zupełnie coś innego. Przede wszystkim zmiana stylu życia. W dorosłe życie wchodzi pokolenie młodych Polaków, dla których jedzenie i picie poza domem jest czynnością wręcz naturalną i niemal codzienną. Dla najmłodszej grupy, od 15 do 19 roku życia, wyjście na pizzę czy do McDonald’s nie jest niczym wyjątkowym. W tej grupie wiekowej, a także w grupie młodych dorosłych 20-29 lat, z gastronomii korzysta ponad 85 proc. konsumentów. Z badań przeprowadzonych na junior shopperach wiemy z kolei, że również dzieci, które dysponują własnym kieszonkowym, chętnie przeznaczają swoje „dochody” na wizyty w fast foodach. W grupie wiekowej 13-15 lat robi to blisko jedna czwarta badanych, a wśród nastolatków w wieku 16-17 lat aż 40 proc. Dodatkowo, wśród dorosłych Polaków zaobserwować można jeszcze

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

11


Raport

12

ANALIZA RYNKU

NOWOÅšCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalneRaport

ANALIZA RYNKU

O AUTORZE Magdalena Zimna jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego i SGH w Warszawie. Od początku kariery zawodowej związana z badaniami rynku i doradztwem w branży FMCG. W GfK Polonia koordynuje prace Zespołu Strategic Insights, którego celem jest doradzanie klientom w zakresie wykorzystywania wiedzy płynącej z badań do rozwiazywania problemów biznesowych. Współzałożycielka międzynarodowego zespołu specjalistów GfK Shopper Insight Team. Prywatnie, pasjonatka podróży dalekich i bliskich, fotografii, malarstwa włoskiego renesansu, dobrej kuchni i wina.

14

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalneRaport

ANALIZA RYNKU

Ceny żywności

czyli jak planować biznes

Ceny detaliczne żywności należą do najczęściej rozpatrywanych czynników wpływających na poziom i strukturę spożycia artykułów żywnościowych oraz sprawność rynku. Są one elementem układu cen w gospodarce żywnościowej, podstawowym wyznacznikiem kosztów utrzymania biznesu oraz istotnym, pozamonetarnym składnikiem inflacji. Z tego względu budzą żywe zainteresowanie opinii publicznej, polityków i praktyków gospodarczych. dr hab. Krystyna Świetlik, profesor IERiGŻ-PIB

16

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


ANALIZA RYNKU

W

yniki statystycznych badań cenowych zaliczane są do tzw. „wrażliwych” danych wykorzystywanych przez ich użytkowników na szczeblu makro – i mikroekonomicznym, jak i tzw. przeciętnego konsumenta. Dla konsumentów ważna jest przede wszystkim stabilność cen żywności. Tylko bowiem w takim przypadku mogą oczekiwać realnego wzrostu dochodów i poziomu życia. Pozostaje to jednak w sprzeczności z rolą, jaką pełnią ceny w funkcjonowaniu mechanizmu rynkowego. W mechanizmie rynkowym cena spełnia rolę „łącznika” pomiędzy popytem i podażą. Jest nie tylko skutkiem dostosowywania się popytu do podaży, ale sama też wywiera wpływ na kształtowanie się i zmiany tych wielkości rynkowych. Zjawiska i procesy gospodarcze występujące w gospodarce żywnościowej podlegają nieustannym zmianom pod wpływem samoczynnych, niezależnych od woli producentów, sił naturalnych, modyfikowanych działaniem czynników ekonomicznych, społecznych i kulturowych. Istotnie zmienia się także sfera konsumpcji w wyniku wzrostu zamożności społeczeństwa i możliwości nabywczych w zetknięciu z coraz bogatszą ofertą podażową oraz przeobrażeń stylu życia i preferencji. Okoliczności te sprawiają, że ceny produktów spożywczych ulegają stałej ewolucji. Ostatnie lata były okresem szczególnie dużej ich fluktuacji. Akcesja Polski do Unii Europejskiej i związane z tym otwarcie polskiej gospodarki w wyniku integracji europejskiej zwiększyło jej zależność od zjawisk o charakterze globalnym. O cenach artykułów rolno-spożywczych zaczęły decydować głównie czynniki zewnętrzne, nie zaś zmiany krajowych relacji popytu i podaży. Odnotowany w latach 2009-2013 szybki wzrost cen surowców rolnych i energetycznych na rynkach światowych sprawił, że mimo spowolnienia aktywności polskiej gospodarki i spadku popytu na żywność, utrzymywała się w Polsce wysoka inflacja i silna wzrostowa tendencja cen artykułów

Raport

Rysunek 1. Dynamika światowych cen żywności (2002-2004=100)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie FAO Food Price Index, http://www.fao.org/ (odczyt: 17.07.2017)

Rysunek 2. Wskaźniki inflacji oraz cen detalicznych żywności i napojów bezalkoholowych (2000 r. = 100)

Źródło: obliczenia własne na podstawie Roczników Statystycznych Rzeczypospolitej Polskiej z lat 2004-2016.

żywnościowych. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w 2011 r. światowe ceny żywności osiągnęły rekordowy poziom – o 43,4 proc. wyższy niż w 2009 r.

i o 14,2 proc. wyższy w porównaniu z 2008 r., tj. rokiem światowego kryzysu żywnościowego (rysunek 1). W Polsce w 2013 r., w porównaniu z 2008 r., żywność podrożała o 20,5 proc., przy inflacji 15,9 proc.

Bezwzględny spadek cen żywności, jaki miał miejsce w Polsce w latach 2014-2015 (o 2,6 proc.), nienotowany od 2003 r. (rysunek 2), był w dużej mierze efektem zmian cen na rynkach światowych, w tym

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

17


Raport

ANALIZA RYNKU

Tabela 1. Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnycha 2014 Wyszczególnienie

2015

2016

I-V 2017 I-V 2016 =100

rok poprzedni = 100

Towary i usługi konsumpcyjne

100,0

99,1

99,4

99,1

98,3

100,8

103,4

99,1

98,2

101,0

103,6

100,1

99,6

100,4

101,5

96,4

99,3

102,8

102,1

Owoce i przetwory

97,2

101,7

105,5

105,4

Mięso, podroby i przetwory

98,9

97,0

100,0

104,4

100,0

99,7

103,6

104,7

Żywność i napoje bezalkoholowe Żywność Pieczywo i produkty zbożowe Warzywa, ziemniaki i przetwory

Ryby i owoce morza Oleje i tłuszcze

102,0

99,7

93,6

99,2

110,5

103,8

96,9

98,0

103,5

Jaja

93,7

98,0

97,8

104,5

Cukier, dżem, miód, czekolada i wyroby cukiernicze

93,5

99,1

105,0

103,9

71,2

91,0

126,9

118,4

Mleko i przetwory

Cukier

Ze względu na brak danych GUS dotyczących zmian cen poszczególnych grup żywności w czerwcu 2017 r., posłużono się wskaźnikami za okres styczeń-maj 2017 r. Źródło: Ceny w gospodarce narodowej w 2015 r. GUS, Warszawa 2016, s. 39-40 oraz niepublikowane dane GUS.

a

Rysunek 3. Ceny detaliczne cukru w zł/kg (cukier biały kryształ)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

głównie związanych z obniżeniem się cen surowców rolno-żywnościowych i energetycznych. Zgodnie z danymi FAO w 2015 r., w porównaniu z 2012 r., światowe ceny żywności zmalały o 28,7 proc. W Polsce potaniały wszystkie grupy

Świetlik K., Ceny detaliczne żywności w Polsce w latach 2003-2015, Handel Wewnętrzny 2016, nr 6, s. 181-196. 1

18

produktów żywnościowych, z wyjątkiem artykułów mleczarskich1. Po dwóch latach spadków, z początkiem 2016 r. ceny żywności zaczęły rosnąć i w grudniu były o 2,7 proc. wyższe niż rok wcześniej. Ich średni roczny poziom podniósł się o 1,0 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim (tabela 1). Przyczyniły się do tego: spadek krajowej podaży niektórych

produktów w następstwie suszy oraz ograniczenia pogłowia zwierząt hodowlanych, jak również czynniki zewnętrzne związane ze zwiększeniem popytu importowego krajów wschodzących na rynkach globalnych, zmniejszeniem produkcji mięsa na świecie na skutek znacznego pogorszenia jej opłacalności oraz ograniczeniem podaży niektórych produktów rolnych, w tym m.in.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

cukru, kawy, kakao i cytrusów wskutek niekorzystnych warunków agrometeorologicznych w rejonach, w których koncentrują się ich uprawy. W 2017 r. dynamika cen żywności uległa przyspieszeniu. Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w czerwcu 2017 r. konsumenci za żywność płacili o 3,3 proc. więcej niż w końcu 2016 r. i o 3,9 proc. więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Żywność podrożała najbardziej ze wszystkich grup towarów i usług konsumpcyjnych i stała się głównym czynnikiem inflacjogennym. W czerwcu br. łączne ceny towarów i usług konsumpcyjnych były o 0,8 proc. wyższe niż w grudniu 2016 r. i o 1,5 proc. wyższe niż rok wcześniej. Ze względu na sezonowy charakter cen niektórych produktów, bardziej właściwym podejściem do oceny ich zmian są porównania poziomów cen z analogicznych okresów. Z uwagi na brak oficjalnych danych o zmianach cen w czerwcu, posłużymy się wskaźnikami cen z maja br. Zgodnie z szacunkami GUS, w maju 2017 r., w stosunku do maja 2016 r., podrożały wszystkie podstawowe grupy produktów spożywczych, z wyjątkiem warzyw. Najbardziej zwiększyły się ceny cukru (o 13,8 proc.) oraz tłuszczów (o 12,3 proc.), w tym masła aż o 22,7 proc. (rysunek 3 i 4). Wzrost cen owoców wyniósł 8,1 proc., w tym cytrusowych 12,7 proc., jagodowych i pestkowych o 9,0-10,0 proc., jabłek 8,6 proc., a bananów 4,8 proc. O wzroście cen mięsa i jego przetworów (o 5,9 proc.) zadecydowała znacząca zwyżka cen mięsa wieprzowego (o 14,2 proc.) i wędlin (o 5,3 proc.). Ceny mięsa wołowego podniosły się o 2,9 proc., podczas gdy drobiu były takie same, jak przed rokiem (rysunek 5). W maju za jaja konsumenci musieli zapłacić o 5,5 proc. więcej, a za artykuły mleczarskie o 4,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Spośród artykułów mleczarskich najbardziej podrożały sery dojrzewające i topione (o 7,0 proc.) oraz jogurty (o 5,8 proc.), przy wzrościeRaport

ANALIZA RYNKU

cen śmietany o 4,6 proc. i twarogów o 2,2 proc. (rysunek 6). Ceny ryb i owoców morza zwiększyły się przeciętnie o 4,0 proc., w tym ryb i owoców morza suszonych, solonych i wędzonych o 8,0 proc., ryb świeżych o 5,8 proc., a mrożonych o 1,9 proc. W stosunkowo niewielkim stopniu, bo o 1,8 proc. wzrosły średnie ceny dżemów, miodu, czekolady i wyrobów cukierniczych. Więcej niż przed rokiem konsumenci płacili również za produkty zbożowe (przeciętnie o 1,7 proc.), w tym za pieczywo o 2,2 proc., makarony o 1,8 proc., ryż o 1,2 proc., a kasze i ziarna zbóż o 0,9 proc. więcej. Nieznacznie tańsza niż w maju ub.r. była natomiast mąka (o 0,2 proc.). Łączne ceny warzyw obniżyły się o 2,2 proc. Spadek cen marchwi wyniósł 32,7 proc., cebuli 14,4 proc. a ziemniaków 13,9 proc. Jednakże za pomidory i ogórki należało zapłacić odpowiednio o 10,4 i 18,3 proc. więcej niż przed rokiem. W maju br. napoje bezalkoholowe były średnio o 1,2 proc. droższe niż w maju 2016 r. Wzrost cen kawy sięgał 2,7 proc., herbaty 2,3 proc., soków owocowych i warzywnych 1,2 proc., a wód mineralnych 0,7 proc. Analizując uwarunkowania wzrostu krajowych cen żywności w pierwszej połowie 2017 r. można zauważyć, że nie wynikał on z narastającej presji popytowej związanej z ożywieniem gospodarczym, ale przede wszystkim z ograniczeń podażowych będących następstwem anomalii pogodowych. W pierwszych miesiącach br. głównym czynnikiem odpowiedzialnym za zwyżki cen żywności były niekorzystne warunki pogodowe w krajach południowej Europy, skąd jest ona eksportowana do krajów o bardziej surowym klimacie w północnej części kontynentu. Chłód i śnieg wymroziły uprawy warzyw, których ceny wzrosły do rekordowych poziomów. Spadek podaży importowanych warzyw, w tym zwłaszcza sałaty, cukinii i bakłażanów spowodował ograniczenia ich sprzedaży detalicznej (np. okresową reglamentację w sieci Tesco w Wielkiej Brytanii) wzmagając presję na

20

Rysunek 4. Dynamika cen detalicznych tłuszczów (XII 2015 = 100) (w %)

Źródło: Obliczenia i opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Rysunek 5. Dynamika cen detalicznych wybranych rodzajów mięsa (XII 2015 = 100) (w %)

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

Źródło: Obliczenia i opracowanie własne na podstawie danych GUS.Raport

ANALIZA RYNKU

Rysunek 6. Dynamika cen detalicznych nabiału (XII 2015 = 100) (w %)

Źródło: Obliczenia i opracowanie własne na podstawie danych GUS.

wzrost cen. Dynamikę cen żywności na rynkach światowych zwiększały ograniczenia podaży wielu innych, poza warzywami, produktów, w tym m.in. cukru i kawy, co mało związek z niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi w rejonach koncentracji ich upraw. W II kwartale br. ustabilizowały się ceny surowców rolnych na rynkach światowych. Ograniczająco na ceny żywności wpływała stopniowo rosnąca podaż cukru, kawy, kakao i soku pomarańczowego. Według FAO w II kwartale br. spadły światowe ceny cukru i olejów (rysunek 7). Światowe ceny cukru są bardzo wrażliwe na zmiany perspektyw dostaw cukru w głównych krajach produkujących , zwłaszcza w Brazylii, która jest największym producentem i eksporterem cukru na świecie. Ich spadek w ostatnich miesiącach związany był ze stosunkowo słabym popytem importowym połączonym z oczekiwaniami wyższych dostaw cukru z Brazylii na rynki światowe w wyniku dynamicznego wzrostu produkcji surowca przy

22

zmniejszonym wykorzystaniu go do produkcji bioetanolu. Spadek cen olejów roślinnych był efektem tanienia olejów sojowego i palmowego. Ten ostatni potaniał pod wpływem zwiększonej podaży w Azji Południowo-Wschodniej oraz spadku popytu na rynkach międzynarodowych. Obniżka cen oleju sojowego nastąpiła w związku z optymistycznymi prognozami produkcji w Ameryce Południowej oraz informacjami o rekordowych zasiewach soi w USA. Dodatkowo na indeks cen olejów wpłynęła większa niż oczekiwano podaż oleju rzepakowego i słonecznikowego. Czynnikiem hamującym wzrost cen żywności był także spadek cen surowców energetycznych, w tym zwłaszcza ropy naftowej i gazu ziemnego, stabilizujący pozasurowcowe koszty produkcji.

W kierunku wzrostu cen żywności oddziaływał natomiast wzrost cen mięsa, w szczególności wieprzowiny oraz produktów mlecznych. Wzrost

cen wieprzowiny był stymulowany rosnącym popytem ze strony

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

gospodarek wschodzących w warunkach pewnej poprawy koniunktury gospodarczej w tych krajach. Wzrost światowych cen wołowiny był spowodowany odbudową stada w Australii i ograniczeniem ilości mięsa wołowego przeznaczonego na sprzedaż. Powodem wzrostu cen przetworów mlecznych były przede wszystkim zwyżkujące ceny masła, serów i pełnotłustego mleka w proszku (PMP). Utrzymujący się wciąż silny popyt importowy na rynkach Bliskiego wschodu i Afryki Północnej, a także w Chinach, w połączeniu z ograniczoną dostępnością z Nowej Zelandii, która jest głównym światowym dostawcą podstawowych przetworów mlecznych sprzyjał wzrostowi cen PMP. Ceny masła wzrosły z powodu rosnącego spożycia lokalnego w krajach Unii Europejskiej i USA oraz ze względu na silny popyt importowy z zewnątrz. Zwiększyły się także ceny pszenicy, do czego przyczyniło się obniżenie prognozy podaży tego surowca. Według FAO w czerwcu br. światowe ceny żywności były o 6,9 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku. Wydatnie wzrosły ceny produktów mlecznych (o 51,6 proc.) i mięsa (o 9,6 proc.), a nieznacznie – olejów roślinnych (o 0,1 proc.). Niższe niż w czerwcu 2016 r. były natomiast ceny cukru (o 28,5 proc.) oraz zbóż (o 1,7 proc.) (rysunek 7). Zmiany światowych cen żywności nie pozostały bez wpływu na rynek polski. W Polsce w I kwartale br. w reakcji na wzrost cen warzyw w krajach UE, znacząco wzrosły ceny papryki, szpinaku, pomidorów, sałaty lodowej i importowanych kalafiorów. Pojawienie się na rynku warzyw rodzimej produkcji wyhamowało wzrost ich cen w II kwartale, lecz jednocześnie z powoduRaport

ANALIZA RYNKU

niekorzystnych warunków pogodowych w kraju, istotnie wzrosły ceny owoców. Długotrwałe spadki temperatury negatywnie wpłynęły na stan drzew i krzewów owocowych, a także plantacji jagodowych. Szczególnie wysokie straty odnotowano w uprawach czereśni, moreli, brzoskwiń, wiśni, grusz i wczesnych odmian jabłoni. Wiosenne chłody niekorzystnie wpłynęły także na stan kwitnącego rzepaku, a nadmierne uwilgotnienie gleby – na termin rozpoczęcia siewów i spowolnienie wegetacji warzyw, co może opóźnić zbiory i zmniejszyć skalę sezonowego spadku cen warzyw w okresie letnim. Komentarza wymaga znaczący wzrost krajowych cen wieprzowiny, mięsa szczególnie preferowanego przez polskich konsumentów. Wieprzowina podrożała, gdyż przez ostatnie lata jej ceny były niskie, a przez to produkcja mało opłacalna. W efekcie wielu producentów wycofało się z produkcji trzody chlewnej. Jednocześnie na rynkach światowych wzrósł popyt na ten rodzaj mięsa, głównie w Chinach

i Korei. W I półroczu br. zwiększył się wolumen eksportu mięsa wieprzowego z Polski, a zmalał import, co skutkowało zmniejszeniem podaży wieprzowiny na rynku krajowym, wzrostem cen skupu żywca oraz cen detalicznych mięsa i wędlin wieprzowych. (W maju br. w skupie ceny trzody chlewnej były o 23 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku.) Konsumentów niepokoi także utrzymująca się wzrostowa tendencja cen detalicznych artykułów mleczarskich. Znajduje ona uzasadnienie w rozwoju sytuacji podażowo-popytowej na krajowym i światowym rynku mleka. W Polsce w wyniku uwolnienia rynku z unijnych limitów nastąpił wzrost podaży mleka i spadek jego cen, skutkujący ograniczeniem produkcji. Jednocześnie zwiększył się popyt na produkty mleczne, pod wpływem poprawy sytuacji dochodowej ludności i rosnących cen pozostałych produktów białka zwierzęcego (mięsa, jaj i ryb). Te czynniki oraz korzystne tendencje w eksporcie (w I półroczu 2017 r.

zwiększył się wolumen eksportu wszystkich monitorowanych przez GUS produktów mlecznych) stymulowały dynamikę wzrostu cen skupu mleka i w ślad za tym – cen produktów finalnych. Według GUS w maju br. cena skupu mleka była o 31,4 proc. wyższa od notowanej przed rokiem. W I półroczu br. wydatnie podrożało masło za sprawą wzrostu cen surowca mlecznego oraz ożywienia popytu krajowego i eksportowego. Warto podkreślić, że znaczący wzrost cen żywności w br. odnotowano nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach UE. Według Eurostatu w czerwcu br. w UE-28 ceny żywności były średnio o 1,7 proc. wyższe, a w strefie euro o 1,2 proc. wyższe niż rok wcześniej. Żywność podrożała w 22 krajach, a potaniała w 6 pozostałych. Na Łotwie jej ceny zwiększyły się o 6,5 proc., w Estonii o 6,4 proc., w Republice Czeskiej o 5,4 proc., a w Bułgarii o 3,8 proc. Na Słowacji wzrost cen żywności wyniósł 3,5 proc., na Węgrzech 3,3 proc., w Polsce 3,0 proc., a w Niemczech 2,5 proc.

Rysunek 7. Indeksy światowych cen wybranych grup artykułów rolno-spożywczych (według FAO, 2002-2004=100)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FAO.

24

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

Wiele wskazuje na to, że także w drugiej połowie br. krajowe ceny żywności będą się kształtowały na poziomach wyższych niż przed rokiem, aczkolwiek ich dynamika w przypadku poszczególnych grup produktów może ulec spowolnieniu. Przewiduje się, że w grudniu br. ceny mięsa wieprzowego będą o kilka procent wyższe, a wołowego zbliżone do notowanych w grudniu ub. roku. Z uwagi na spodziewany wzrost krajowej produkcji drobiu i jego nadpodaż na rynku unijnym, ceny mięsa drobiowego w końcu br. mogą być nieco niższe, niż rok wcześniej. Do końca III kwartału należy się liczyć z dalszym wzrostem cen detalicznych artykułów mleczarskich w związku ze spodziewanym ożywieniem eksportu, utrzymującą się wzrostową tendencją krajowego spożycia, wysokim poziomem cen mięsa oraz napiętą sytuacją podażowo-popytową na globalnym rynku mleka. W IV kwartale w wyniku oczekiwanego zwiększenia krajowej produkcji mleka i wzrostu podaży wśród największych eksporterów produktów mlecznych na świecie, wzrost cen światowych i krajowych powinien wyhamować. W drugiej połowie br., w związku z oczekiwanym przyspieszeniem dynamiki wzrostu produkcji mleka i możliwym spowolnieniem krajowego popytu, wzrostowa tendencja cen masła prawdopodobnie osłabnie. Perspektywy dalszego wzrostu cen cukru w Polsce są ograniczone. W sezonie 2017/2018 spodziewana jest pierwsza od dwóch lat nadwyżka podaży na światowym rynku cukru, wynikająca ze zniesienia kwot cukrowych w UE oraz zwiększonej produkcji cukru trzcinowego przez głównych producentów, tj. Brazylię, Indie, Chiny i Tajlandię. Przypuszczalnie ceny cukru w Polsce, podobnie jak na rynku światowym, zaczną maleć, ale do końca bieżącego roku będą pozostawać na poziomach wyższych niż w roku ubiegłym. W II półroczu br. ceny olejów będą rosły wolniej niż w pierwszej połowie roku w wyniku spodziewanego spadku cen surowców do ich


ANALIZA RYNKU

produkcji, zarówno krajowego rzepaku, jak i olejów z importu. Czynnikiem podtrzymującym dodatnią dynamikę ich wzrostu będą relatywnie wysokie ceny tłuszczów zwierzęcych, w tym zwłaszcza masła. Przewiduje się, że w 2017 r. zbiory owoców będą znacząco mniejsze niż w roku poprzednim, a zbiory warzyw gruntowych – zbliżone do ubiegłorocznych. W efekcie ceny skupu owoców i ceny płacone przez konsumentów wydatnie wzrosną. Wzrosną też, w relacji do niskich po zbiorach w 2016 r., ceny warzyw, głównie kapustnych i korzeniowych. Oczekiwane niższe niż przed rokiem zbiory zbóż, zwłaszcza pszenicy, zarówno w Polsce, jak i w UE, będą stymulowały wzrost cen pieczywa i produktów zbożowych. W kierunku ich wzrostu oddziałują także prognozy wskazujące, że w sezonie 2017/2018 odnotowany zostanie pierwszy od pięciu lat spadek światowych zapasów zbóż. Przewiduje się, że w grudniu br. ceny żywności w Polsce mogą być o 4-5 proc. wyższe niż w grudniu 2016 r, a w całym 2017 r. – o 3,5-4,0 proc. wyższe niż w roku poprzednim. Wskaźniki te mogą być wyższe w przypadku ewentualnych podwyżek urzędowych cen gazu i paliw, dynamizujących koszty produkcji zwłaszcza w energochłonnych branżach przemysłu spożywczego (produkcja drobiu, jaj czy pieczywa). Ważnym czynnikiem sprzyjającym wzrostowi cen żywności w 2017 r. jest ożywienie krajowego popytu. Pozytywnie na dynamikę konsumpcji żywności wpływa wzrost zatrudnienia i płac, dobre nastroje konsumentów (co znajduje potwierdzenie w badaniach koniunktury konsumenckiej prowadzonych przez GUS i NBP) oraz wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+”. Ograniczająco na dynamikę konsumpcji oddziałuje natomiast wyższa niż w poprzednich latach inflacja, która obniża wzrost realnych dochodów ludności. Godnym uwagi jest fakt, iż zwiększenie się popytu na żywność jest efektem rosnącego

zainteresowania konsumentów żywieniem poza domem i wzmożenia popytu na usługi gastronomiczne. Badania budżetów gospodarstw domowych i statystyki sprzedaży GUS pokazują, że w ostatnich latach tempo wzrostu wydatków gospodarstw domowych na gastronomię jest wyższe niż sprzedaży detalicznej żywności i wydatków na

żywność konsumowaną w domu. W 2016 r., w porównaniu z 2015 r., przeciętne miesięczne wydatki gospodarstw domowych na żywność i napoje bezalkoholowe w przeliczeniu na osobę zwiększyły się nominalnie o 4,3 proc., a na gastronomię o 7,7 proc. Udział wydatków na gastronomię w całkowitych wydatkach na żywność wyniósł 16,1

Raport

proc., wobec 15,6 proc. w 2015 r. i 8,0 proc. w 2010 r. Wartość sprzedaży detalicznej w placówkach gastronomicznych wzrosła w 2016 r., w stosunku do roku poprzedniego, nominalnie o 10,2 proc., a realnie o 8,6 proc. Okoliczności te stwarzają optymistyczną perspektywę dla rozwoju branży gastronomicznej w Polsce. R E K L A M A


Raport

ANALIZA RYNKU

Zmiany

w prawie

Szczególne unormowania prawne dla branży gastronomicznej występują raczej rzadko, niemniej jednak prawo dla przedsiębiorców zmienia się dość dynamicznie. Jedne z istotniejszych zmian, które weszły w roku 2017 przedstawiam poniżej. Piotr Jankowski, radca prawny, prowadzący blog prawniczy dla branży gastronomicznej Prawowgastronomii.pl

J

edną z bardziej doniosłych zmian, bo mającą kolosalne znaczenie podatkowe jest obniżenie limitu, który aktualizuje obowiązek dokonywania płatności (transakcji handlowych) między przedsiębiorcami za pomocą rachunku bankowego. Od 1 stycznia 2017 r. limit ten został obniżony do 15.000 zł, z dotychczasowych 15.000 Euro. Niestety obniżenie limitu to nie wszystko. Do tej pory bowiem nieprzestrzeganie zasady dot. korzystania z rachunku bankowego nie rodziło większych skutków prawnych, chyba że na gruncie podatku od towarów i usług. Obecnie konsekwencji jest więcej.

26

Od 1 stycznia 2017 r., zgodnie z treścią dodanego do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisu art. 22p, podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Transakcje o kwocie 15.000 zł, nawet w mniejszych przedsięwzięciach są dość częste. Tym bardziej, że dotyczy to jednorazowej

wartości transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności.

Wysokość podatku VAT w gastronomii W okresie ostatniego roku zmianie uległo również stanowisko Ministra Finansów w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usługi restauracyjnej polegającej na sprzedaży towaru

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


zamrożone lub pakowane próżniowo i etykietowane z przeznaczeniem na sprzedaż. Na sposób opodatkowania nie ma zatem wpływu to, czy sprzedaż produktów będzie traktowana jako świadczenie usług, czy też jako dostawa towarów. Wynika to z faktu, że ustawodawca przy wyznaczaniu zakresu stosowania obniżonej stawki posłużył się klasyfikacją statyczną. Powyższe powoduje, że dotychczasowe rozliczanie się food-trucków, czy innych punktów sprzedających na wynos przy zastosowaniu 5 proc. stawki VATu winno ulec zmianie, co do zasady na stawkę w wysokości 8 proc. Dla przedsiębiorców z branży restauracyjno-cateringowej istotna była również zmiana wywołana Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Powrócono do bardziej racjonalnej i liberalnej polityki w kwestii żywienia dzieci i młodzieży na terenie placówek szkolnych, co oznacza przede wszystkim zwiększenie asortymentu produktów żywnościowych, które mogą być sprzedawane na terenie jednostek oświaty.

Jakie zmiany nadchodzą? Dość długo wyczekiwaną (z pewnością niechętnie) zmianą jest wprowadzenie wolnej od handlu niedzieli. Trudno ocenić, w jakim kształcie ustawa zostanie przyjęta i podpisana przez Prezydenta i kiedy może to nastąpić. Przyjąć z pewnością trzeba, że prędzej, czy później zmiany zostaną wprowadzone. Może jednak się okazać, że dla przedsiębiorców prowadzących swoje lokale poza centrami handlowymi, zmiany nie przyniosą wcale negatywnych skutków, a wręcz przeciwnie, mogą spowodować wzrost sprzedaży.

R E K L A M A

na wynos. Konkluzja interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 24 czerwca 2016 r. (PT1.050.3.2016.156) sprowadza się do tego, że podatek VAT w gastronomii tak naprawdę nie zależy od tego, czy mamy do czynienia z dostawą towaru, czy z usługą restauracyjną tylko od tego jak sklasyfikujemy naszą sprzedaż. Niestety wywraca to do góry nogami dotychczasowe interpretacje indywidulane, stanowisko poszczególnych Urzędów i praktykę przedsiębiorców. W interpretacji wskazuje się, że niezależnie od kwalifikacji danej czynności jako dostawy towarów lub świadczenia usług przesądzający dla potrzeb stosowania właściwej stawki podatku jest – w przypadku, gdy przepisy regulujące zakres stosowania stawek podatku od towarów i usług odwołują się do klasyfikacji statystycznych – sposób sklasyfikowania danego towaru lub usługi. Sposób klasyfikowania danego towaru lub usługi leży w gestii prowadzącego działalność. Jeśli nie ma się pewności co do PKWiU, które miałoby zastosowanie – na pomoc mogą przyjść organy statystyczne, do których można wystąpić z wnioskiem o sklasyfikowanie danej usługi (towaru). Konkretnie jest to Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. Co więcej, zgodnie z interpretacją każdy produkt (wyrób, usługa), powinien być zaliczony wyłącznie do jednego rodzaju działalności gospodarczej, określonego w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – dalej „PKD 2007 wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r – Dz. U. nr 251, poz. 1885 z póżn. zm. Dla uznania czy dana czynność będzie zaliczona do klasy PKWiU 10.85 Gotowe posiłki i dania, czy do działu PKWiU 56 Usługi związane z wyżywieniem istotne jest, czy oferowane produkty są w pełni przyrządzone i serwowane jako posiłek gotowy do bezpośredniego spożycia, czy też nie są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji – np. są

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

27


Raport

PREFERENCJE KONSUMENTÓW

?

Co lubią Polacy Innowacyjne rozwiązania gastronomiczne, pojawiające się w większych miastach Polski, cieszą się coraz większą popularnością wśród konsumentów. Choć Polacy coraz częściej odwiedzają food trucki czy targi śniadaniowe, ich numerem jeden pozostają niezmiennie pizzerie – pokazują wyniki raportu Polska na Talerzu 2017, przygotowanego przez sieć hurtowni Makro Cash&Carry Polska.

28

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


PREFERENCJE KONSUMENTÓW

W

yniki przeprowadzonego badania potwierdzają, że Polacy coraz częściej korzystają z punktów gastronomicznych. Ilość respondentów, deklarujących stołowanie się na mieście przynajmniej raz w tygodniu, wzrosła o ponad 3 procent w porównaniu do roku ubiegłego. Polacy szukają także innowacyjnych rozwiązań i otwierają się na nowe koncepcje w gastronomii. Respondenci najczęściej odwiedzali kompleksy składające się z zespołów restauracji i barów (43 proc.), food trucki (32 proc.) oraz targi śniadaniowe (16 proc.). Polscy konsumenci cenią sobie wysoką jakość dań (62 proc. respondentów), przystępne ceny (52 proc. respondentów) oraz dogodną lokalizację (29 proc. respondentów). To właśnie te trzy czynniki miały największy wpływ na decyzję dotyczącą ponownego odwiedzenia lokalu. Choć ,,obsługa” uplasowała się w tym roku dopiero na czwartym miejscu (27 proc. respondentów), aż 89 proc. przebadanych potrafiła wskazać zachowania personelu, które są dla nich nieakceptowalne. Brak zainteresowania klientem ze strony obsługi to problem, który przebadani ocenili jako najbardziej uciążliwy – aż 70 proc. irytuje długi czas oczekiwania na kelnera, danie, bądź rachunek. Drugim istotnym problemem, dla ponad połowy przebadanych, jest nieutrzymywanie czystości w lokalu. Choć jakość polskiej gastronomii rośnie z każdym rokiem, w wielu lokalach wciąż zauważalny jest brak rozwiązań istotnych dla klientów. Wśród tych najczęściej powtarzających się znalazły się brak możliwości zamiany składników w potrawach (42 proc. respondentów), brak dostępności sieci Wi-Fi (28 proc. respondentów) oraz brak rozwiązań dla dzieci, np. kącika zabaw czy przewijaka (25 proc. respondentów). Największą popularnością wśród Polaków cieszą się pizzerie – aż 76 proc. wskazało ten rodzaj lokalu jako najczęściej odwiedzany. Respondenci chętnie jadają również

w sieciowych fast foodach (65 proc. przebadanych) oraz restauracjach, np. polskich (52 proc. przebadanych). Na naszych talerzach prym wiodą dania włoskie, za którymi opowiedziało się 81 proc. respondentów, polskie – 80 proc. respondentów i amerykańskie – 63 proc. respondentów. Głównym powodem, dla którego jada się ,,na mieście”, jest wygoda. Badani często wskazywali również na oszczędność czasu i chęć spotkania ze znajomymi czy zamiłowanie do jadania poza domem. Przy tak dużej różnorodności i szerokiej ofercie nie lada wyzwaniem jest wybór lokalu i podjęcie decyzji, w które miejsce warto się udać. Gdzie zatem najczęściej szuka się informacji o lokalach i jakie źródła są dla konsumentów wiarygodne? Jak podaje raport,

Raport

O AUTORZE Raport ,,Polska na Talerzu 2017” przygotowano na podstawie badania opinii publicznej, przeprowadzonego w lutym 2017 przez IQS na zlecenie sieci hurtowni MAKRO Cash&Carry Polska, metodą CAWI (wywiad internetowy wspomagany komputerowo z wykorzystaniem techniki Real Time Sampling na reprezentatywnej próbie 1000 polskich internautów powyżej 18. roku życia).

najpopularniejszym sposobem pozyskiwania informacji są rekomendacje znajomych oraz rodziny, wskazane przez 62 proc. respondentów. Na drugim miejscu uplasowały się serwisy społecznościowe – 37 proc. respondentów, odnotowując ogromny wzrost w porównaniu do roku poprzedniego (o 12 proc.).

Wyniki raportu potwierdzają, że z każdym rokiem Polacy wydają coraz więcej na posiłki ,,na mieście”. Kwota zostawiana w lokalach, zarówno w ciągu tygodnia, jak i podczas weekendowych wyjść, oscyluje zazwyczaj od 10 do 30 zł, co zadeklarowało 32 proc. respondentów.

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

29


Raport

30

PREFERENCJE KONSUMENTÓW

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


PREFERENCJE KONSUMENTÓW

Raport

R E K L A M A

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

31


Raport

32

PREFERENCJE KONSUMENTÓW

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalneRaport

34

PREFERENCJE KONSUMENTÓW

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


PREFERENCJE KONSUMENTÓW

Raport

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

35


Raport

PREFERENCJE KONSUMENTÓW

Co, kiedy, gdzie i

jak pijemy?

Jeśli piwo, to podczas kameralnych spotkań z przyjaciółmi, jeśli wino, to w rodzinnym gronie, jeśli zaś wódka, to najczęściej na imprezie – tak w świetle wyników najnowszych badań CBOS piją alkohol dorośli Polacy. Choć najpopularniejszym napojem alkoholowym jest piwo, Polakom najczęściej zdarza się upijać wódką. Pijąc wódkę przeciętny konsument spożywa jednorazowo niemal dwa razy więcej czystego alkoholu niż pijąc piwo i prawie trzy razy więcej czystego alkoholu niż wtedy, gdy pije wino.

Z

rezultatów ogólnopolskiego badania modeli picia napojów alkoholowych przeprowadzonego przez CBOS wynika, że napojem alkoholowym, po który Polacy sięgają najczęściej jest piwo. Do picia piwa przynajmniej raz w miesiącu przyznaje się trzech na czterech dorosłych Polaków (73 proc.). Blisko co drugi (48 proc.) badany kilka razy w miesiącu pije wódkę, niemal tyle samo (46 proc.)

36

– wino. Alkohol bardziej smakuje mężczyznom niż kobietom. Panie wypijają w przybliżeniu 60 proc. tego, co panowie, niezależnie od rodzaju trunku. Wódka wybierana jest najczęściej do celebrowania wydarzeń towarzyskich (66,4 proc.), wino zwykle pojawia się na stole podczas spotkań w rodzinnym gronie (49,4 proc.), zaś piwo smakuje równie dobrze pite z przyjaciółmi, jak i w pojedynkę (po 39 proc.).

Procenty? Najwięcej w weekendy Perspektywa dni wolnych od pracy i atmosfera relaksu nastrajająca do spotkań towarzyskich sprawiają, że weekend obfituje w okazje do konsumpcji alkoholu. Z badania wynika, że na piątek i sobotę przypada nieco więcej niż co trzecia sytuacja picia piwa i wina (odpowiednio 37,9 proc. i 35,7 proc.) oraz niemal połowa okazji (47,2 proc.) picia wódki. O ile w środku tygodnia, na przykład

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

w środę, Polacy z niemal taką samą częstotliwością sięgają po piwo (10,5 proc.), co wino (10,9 proc.) czy wódkę (7,7 proc.), o tyle w sobotę to wódka staje się trunkiem, którym najchętniej (30,3 proc.) napełniają kieliszki. Wyniki badania wskazują, że w porównaniu ze zwykłym dniem tygodnia spożycie mocnych alkoholi w weekend rośnie trzy-czterokrotnie, zaś piwa czy wina – niespełna dwukrotnie.


PREFERENCJE KONSUMENTÓW

– Wódka jest trunkiem bardziej „wyskokowym” niż inne rodzaje alkoholu, nie tylko ze względu na fakt, że częściej niż one towarzyszy hucznym wydarzeniom towarzyskim, ale przede wszystkim dlatego, że przeciętnie – niezależnie od okoliczności – pijąc wódkę przyjmujemy większą ilość czystego alkoholu niż wtedy, gdy pijemy piwo czy wino – mówi dr Małgorzata Dragan z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Z badania wynika, że statystyczny Kowalski podczas jednej okazji wypija średnio 11 kieliszków wódki, co odpowiada spożyciu ok. 11 standardowych jednostek alkoholu. Konsumuje w ten sposób niemal dwa razy więcej czystego alkoholu niż podczas typowej sytuacji picia piwa (średnio 6 jednostek alkoholu) i prawie trzy razy tyle, ile podczas przeciętnej okazji picia wina (średnio 4 jednostki alkoholu).

O jeden kieliszek za dużo Wyniki badania pokazują, że granicę dzielącą picie alkoholu od upicia się nim najczęściej zdarza się Polakom przekroczyć wtedy, gdy konsumują wódkę. Aż dwie na trzy (65,7 proc.) osoby, które upiły się w ciągu minionego roku przyznały, że stało się to przy okazji picia trunków wysokoprocentowych. Co piąty (21,5 proc.) z grupy badanych mających na swoim koncie epizod upicia się w ciągu ostatnich 12 miesięcy przesadził z konsumpcją piwa, a co dziesiąty (9,8 proc.) – wina. Co ciekawe, wódka jest tym trunkiem, którym ankietowani upijają się statystycznie najczęściej bez względu na płeć, wiek i preferowany na co dzień rodzaj alkoholu. – Piwo zawiera alkohol, jednak ze względu na objętość standardowej porcji, która wynosi pół litra, trudniej jest się nim upić niż wódką. Kufel piwa, w którym zawarte jest 20

gramów czystego alkoholu, sączymy dobre pół godziny. Spożycie tych samych 20 gramów alkoholu w postaci wódki odpowiada wypiciu dwóch małych jej kieliszków (30 ml) i zajmuje kilka minut. Przy piwie można spędzić cały wieczór bez upijania się. Wódka stwarza większe ryzyko przekroczenia granicy umiarkowanej konsumpcji – wyjaśnia dr Dragan.

Wódką wznosimy toasty, piwo pijemy dla smaku Badanie pokazało, że intencje, z jakimi Polacy podnoszą do ust kieliszek wódki są zupełnie inne od powodów, dla których napełniają szklankę piwem. Konsumenci sięgają po piwo przede wszystkim ze względu na jego walory smakowe (18,4 proc.) oraz z uwagi na to, że dobrze gasi pragnienie (15,3 proc.). Wódka jest natomiast trunkiem o bardziej „imprezowym” wizerunku. W opinii badanych najlepiej sprawdza się

Raport

w sytuacjach spotkań towarzyskich – pomaga stworzyć odpowiedni nastrój (19,4 proc.) i pasuje do celebrowania specjalnych okazji, takich jak urodziny czy awans (18,2 proc.). W porównaniu z wódką piwo jest trunkiem zdecydowanie bardziej „kameralnym” w swoim charakterze. Napój z pianką towarzyszy z reguły spotkaniom w niedużym gronie znajomych bądź odpoczynkowi w domowym zaciszu, czyli sytuacjom, które pozwalają na smakowanie i degustowanie konsumowanych w ich trakcie trunków. Badanie „Modele picia napojów alkoholowych w Polsce” zostało przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii Społecznej na zlecenie Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie w lutym 2017 r. na ogólnopolskiej próbie kwotowej 1309 osób powyżej 18 r.ż. pijących alkohol.

Spożycie alkoholu w tygodniu vs w weekend

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

37


Raport

SUPPLIER OF THE YEAR 2017

Super konkurs dla dostawców HoReCa! Supplier of the Year 2017 to efektywne narzędzie marketingowe dla firm, które służyć będzie skutecznej promocji oferty na rynku gastronomicznym i cateringowym. Nagrody zostaną przyznane podczas uroczystej kolacji z Galą konkursową towarzyszącą XV Food Business Forum 2017. Wydarzenie już 13 września. Poniżej prezentacje uczestników konkursu.

Rational Firma oferuje jedyne w swoim rodzaju urządzenia oraz pakiet usług mający na celu kompleksową obsługę klienta. Począwszy od weryfikacji potrzeb, na szerokim wsparciu serwisowym kończąc, przyświeca nam idea dostarczenia rozwiązań szytych na miarę naszego klienta. Podczas etapu planowania inwestycji, pomagamy w podejmowaniu decyzji: wspólnie z klientami opracowujemy optymalne rozwiązania. Po zakupie urządzenia, oferujemy bezpłatny, osobisty instruktaż w kuchni, podczas którego, prezentujemy funk-

38

Segafredo cjonowanie urządzeń oraz ich obsługę zgodnie z wymogami użytkowników. Doświadczeni użytkownicy produktów Rational mają możliwość skorzystania z Academy Rational, czyli kilkugodzinnego, bezpłatnego szkolenia z optymalnego wykorzystania urządzeń. W razie pytań odnośnie zastosowania urządzeń lub przepisów, użytkownicy mogą zgłaszać się telefonicznie. Infolinia ChefLine jest dostępna pod numerem telefonu 22·490·20·50. Nie bez znaczenia pozostaje również temat usług serwisowych. Urządzenia Rational są niezawodne i długotrwałe. Jeżeli mimo to staną Państwo przed wyzwaniami natury technicznej, mogą Państwo liczyć na szybką pomoc techniczną oferowaną przez Rational Service Partner.

Podstawową usługą Segafredo Zanetti Poland dla klientów z branży HoReCa jest kompleksowe zaopatrzenie w produkty kawowe i herbaciane oraz związane z ich przygotowaniem i serwowaniem urządzenia gastronomiczne i akcesoria. Nasi doradcy pomagają dobrać mieszanki i ekspresy optymalnie dostosowane do charakteru lokalu, natężenia ruchu oraz profilu grupy docelowej w konkretnej lokalizacji. Mając na uwadze fakt, że jakościowy produkt to tylko połowa sukcesu, wspieramy naszych partnerów również w zakresie doskonalenia kompetencji baristycznych osób pracujących za barem. W ramach szkoleń Akademii Segafredo przekazujemy wiedzę i umiejętności potrzebne, by parzyć i serwować idealne espresso oraz napoje na jego bazie. Nasi trenerzy pomagają dobrać właściwe menu kawowe i receptury

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

kaw. Dostarczamy gastronomom wszystko, co niezbędne, aby podać gościom wyśmienite, zgodne z włoskimi tradycjami espresso, cappuccino i cafe latte – poczynając od mieszanki i ekspresu , kończąc na porcelanie gwarantując pełnię smakowych doznań. Ofertę uzupełniają sezonowe produkty dla gastronomii pomagające zwiększyć obroty oraz szlachetne herbaty szkockiej marki Brodies. Wspieramy naszych klientów dostarczając również wysokiej jakości materiały marketingowe np. karty menu, które pokazują międzynarodowy brand o włoskich korzeniach.


SUPPLIER OF THE YEAR 2017

Jeven

Henry Kruse Henry Kruse Polska dystrybutor profesjonalnych środków do utrzymania czystości i higieny, członek Igefa oraz INPACS, funkcjonuje na polskim rynku od 25 lat. Zatrudniamy 250 pracowników, posiadamy 3 oddziały: Wrocław, Warszawa, Kraków. Zajmujemy się kompleksową obsługą wszystkich branż: HoReCa, Przemysł, Handel, etc. W ofercie posiadamy ponad 8 tys. produktów najwyższej jakości, od niedawna – asortyment opakowań jednorazowych oraz produktów BHP. Naszą największą wartość stanowi doświadczenie, profesjonalizm oraz

Raport

indywidualne podejście do Klienta. Zespół HKP, tworzą ludzie z pasją i zaangażowaniem, służący kompetentnym doradztwem. Wychodząc naprzeciw wymaganiom XXI wieku, stawiamy na E-rozwiązania, oferujemy systemy zamawiania na miarę potrzeb każdego Klienta: ICOS, E-shop, Hysa.pl. Udostępniamy rozbudowane statystyki zamówień i obiektów. Kompleksowa obsługa, profesjonalizm, doradztwo, indywidualne podejście do Klienta, sieć logistyczną oraz nowoczesne, intuicyjne systemy zamówień – to tylko kilka z naszych zalet.

UV-Turbo to unikalna konstrukcja filtra stosowanego w okapach kuchennych Jeven bazująca na innowacyjnym i obecnie najskuteczniejszym filtrze tłuszczowym na rynku polskim. Filtr UV-Turbo posiada dwie funkcje: zapewnia niespotykaną skuteczność filtracji w całym zakresie wielkości cząsteczek tłuszczu generowanych w kuchniach oraz eliminuje zapachy z usuwanego powietrza. Okap kuchenny JSI-R z filtrem UV-Turbo, podobnie jak sam TurboSwing idealnie nadaje się do energooszczędnych instalacji wentylacji ze zmiennymi ilościami powietrza oraz do instalacji, które wykorzystują

Monin

Winterhalter

Firma SCM działa od września 2005 roku, a od lipca 2012 jest Wyłącznym Dystrybutorem Produktów Monin na Polskę . Główne obszary działalności firmy to rozwój i kreowanie nowych rozwiązań w kategorii produktów i napojów dla kanału HoReCa oraz doradztwo w zakresie ich przetwarzania. Zakupy i sprzedaż surowców rolnych oraz produktów gastronomicznych. Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw obejmującego produkty, opakowania i dystrybucję. Międzynarodowy, profesjonalny zespół pracuje w biurach zlokalizowanych w 8 krajach Europy. Firmę charakteryzuje długoterminowe partnerstwo z czołowymi producentami żywności oraz odbiorcami sieciowymi w branży gastronomicznej na terenie EU. Marka Monin jest obecnie uznawana za numer jeden na świecie na rynku syropów klasy Premium,

Wyposażenie kuchni i zmywalni w lokalu gastronomicznym to bardzo poważna inwestycja oraz wręcz strategiczna decyzja, która może mieć przełożenie na dalsze, długofalowe funkcjonalnie lokalu oraz efektywność pracy całej kuchni. Czy rzeczywiście niezbędna jest znacząca inwestycja, aby wyposażyć lokal w markowy sprzęt gwarantujący przede wszystkim jakość, ale również niezawodność przez wiele lat? W przypadku zmywalni odpowiedź brzmi – nie! Winterhalter Polska wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów oraz wsłuchując się w rynek, przygotował wyjątkowo atrakcyjną ofertę najmu długookresowego wszystkich zmywarek, które znajdują się w ofercie firmy. Już

puree owocowych oraz sosów deserowych. To zasługa ponad 105 letniego doświadczenia oraz bogatej oferty – ponad 150 smaków sprzedawanych w 150 krajach na świecie. Od kwietnia 2016 r SCM jest także wyłącznym importerem i dystrybutorem profesjonalnych urządzeń do miksowania i mieszania napojów oraz potraw – marki Vitamix. Vitamix Commercial to światowy lider w zakresie produkcji profesjonalnych blenderów do barów i kuchni, specjalizujący się w obsłudze największych światowych sieci gastronomicznych.

wymienniki ciepła. Skuteczność filtracji UV-Turbo pozostaje na wysokim poziomie bez względu na zmiany ilości powietrza przepływającego przez filtr.

teraz bez konieczności inwestowania, płacąc miesięczny abonament można bez problemu wyposażyć lokal w sprzęt marki Winterhalter gwarantujący idealne rezultaty zmywania. Co więcej, w ramach pakietu każdy Klient otrzymuje gwarancję oraz niezawodny serwis na terenie całego kraju przez cały okres trwania umowy! Sprawdź ofertę również dla swojego lokalu gastronomicznego.

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

39


Raport

SUPPLIER OF THE YEAR 2017

Anis Opakowania, Kreis Pack Bonduelle Miło nam poinformować, że do naszej oferty wprowadziliśmy nową serię pojemników z rodziny Servipack. Pucharki zostały zaprojektowane specjalnie na życzenie naszych klientów, dzięki czemu spełnią wymagania najbardziej wymagających konsumentów. Wykonane są one z PET-u i występują w dwóch różnych średnicach 76 oraz 95 mm. Pojemniki w zależności od preferencji, mogą być zamykane za pomocą przykrywki lub zgrzewane folią. Na pucharkach istnieje

możliwość wykonania kolorowego nadruku np. z własnym logo. Do prezentowanych pojemników pasują wkładki, które są doskonałym miejscem na wszelkiego rodzaju dodatki takie jak: musli, owoce suszone, czekoladowe drażetki, chrupki, sosy i przyprawy. Zastosowanie wkładek znacznie rozszerza funkcjonalność pojemników, a dzięki szerokiej gamie pojemności można z łatwością dostosować je do własnych potrzeb. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Softech Kioski pozwalają klientom na samodzielne zamawianie i opłacanie posiłków, co stanowi znakomitą alternatywę lub odciążenie dla obsługi przy stanowisku POS. Klient wybiera na ekranie dotykowym kategorię dań lub napojów, np. zupy, spaghetti czy napoje gorące. Następnie składa konkretne zamówienie (podczas jednej operacji można wybrać wiele różnych pozycji menu). Na koniec przechodzi do płatności za pomocą wbudowanego terminala kart płatniczych. Po jej realizacji otrzymuje wydruk z numerem zamówienia. Oczekuje do chwili wyświetlenia go na ekranie KDS Order Number, a następnie udaje się po odbiór zamówienia. Kiosk to większa sprzedaż, bo klienci, którzy są zniechęceni kolejką przy kasie, nie zrezygnują z zakupu, ale przejdą

40

Bonduelle Food Service jest specjalistą w domenie warzyw mrożonych i konserwowych. Wysoka jakość produktów, agronomia na najwyższym poziomie, dbałość o zdrowie i dobre samopoczucie konsumenta oraz zaawansowana technologia to główne zalety marki. Na szczególne wyróżnienie zasługuje gama warzyw gotowanych na parze MINUTE. Warzywa w procesie technologicznym są gotowane na parze, a następnie błyskawicznie zamrażane. Dzięki takiemu procesowi wszystko, co najlepsze pozostaje w warzywach: kolor, tekstura, wartości odżywcze. Warzywa przygotowane w ten sposób są praktycznie gotowe do spożycia. Wystarczy je tylko podgrzać. Oznacza to oszczędność czasu w kuchni i ogromne ułatwienie dla kucharzy.

W gamie Minute dostępnych jest ponad 20 produktów, a wśród nich warzywa jednoskładnikowe (salsefia, bób) oraz mieszanki. Misja Grupy Bonduelle: być światowym wzorcem promującym zdrowy styl życia poprzez dostarczanie produktów roślinnych. Dlatego Bonduelle Food Service pragnie rozwijać kategorię warzyw w Polsce i zwiększać ich konsumpcję oferując pomoc w zarządzaniu kategorią warzyw oraz szereg dodatkowych usług takich jak: szkolenia kulinarne, przepisy oraz nowe rozwiązania w kuchni.

Best Coffee Systems do kiosku. To także optymalizacja zatrudnienia i mniejsze obciążenie stanowiska sprzedażowego. Kiosk minimalizuje ryzyko pomyłek, bo klienci sami wprowadzają zamówienie. Urządzenie daje również możliwość wyświetlania informacji o promocjach, a zatem pełni funkcję dodatkowej powierzchni reklamowej.

Trudno wyobrazić sobie nowoczesną kuchnię bez pieca konwekcyjno-parowego. Urządzenie to zrewolucjonizowało pracę szefów kuchni, a przede wszystkim skróciło czas przygotowywania potraw do kilkunastu minut. Dzięki wymuszonemu obiegowi powietrza i zastosowaniu odpowiednich filtrów możemy jednocześnie piec i gotować różne produkty. Komputerowe sterowanie z pozycji panelu dotykowego umożliwia zapamiętywanie receptur oraz ich powtarzalność, co ułatwia przyrządzanie potraw nawet mało doświadczonemu personelowi. Przy wyborze pieca warto skorzystać z doświadczenia firm które przez lata doskonaliły swoje technologie. Firma Palux obecna na rynku niemieckim od niemal stu lat, kieruje swoją ofertę do różnej wielkości formatów gastronomicznych, które szukają jakości i niezawodności.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

Seria Touch’n’ Steam proponuje piec od 6 GN do 20 GN 2/1 z możliwością załadunku GN wzdłuż i w szerz. Rozbudowany interfejs może zachwycić niejednego użytkownika gotowymi przepisami z książki kucharskiej Palux’a. Piec Palux to również zwycięzca międzynarodowego konkursu Red Dot za najlepszy design.Raport

TRENDY

Gastronomia

w centrach handlowych

Zmiana stylu życia Polaków, którzy coraz chętniej stołują się poza domem i przeznaczają na to coraz większe budżety, motywuje właścicieli centrów handlowych do modyfikacji oferty na korzyść gastronomii. W nowych i planowanych obiektach zajmuje ona minimum 10-15 proc. GLA, jednak już wkrótce będzie to 20, a nawet 25 proc. Marta Machus-Burek, partner w Colliers International, dyrektor Działu Powierzchni Handlowych

P

ierwsze food courty w centrach handlowych powstawały w latach 70. XX wieku w USA. Wówczas polegały na zebraniu kilku konceptów gastronomicznych na kilkudziesięciu metrach kwadratowych i zorganizowaniu wspólnego miejsca do jedzenia, głównie w centralnej strefie obiektu. Zwykle przeznaczano na to od 5 do 8 proc. powierzchni GLA. Lata 90., a następnie początki 2000 przyniosły rozproszenie oferty gastronomicznej na teren całego centrum handlowego. Wówczas w pasażach handlowych, już poza food courtem, zaczęły pojawiać się mniejsze koncepty gastronomiczne. Były to głównie kawiarnie, lodziarnie czy ciastkarnie, które traktowane były jako punkty przystankowe,

42

miejsca przeznaczone na krótki odpoczynek, których oferta stymulowała do impulsowych zakupów. Pierwsze tego typu koncepty w Polsce, jak np. Coffee haven (obecnie Costa Coffee), Blikle czy lody Grycan zaczęły przenikać do pasaży centrów handlowych i pojawiać się pomiędzy ofertą modową, usługową czy akcesoriami. Najczęściej zajmują narożniki pasaży lub lokale umożliwiające ustawienie stolików w ich części.

Food courtowa różnorodność Dziś rola gastronomii w centrach handlowych zdecydowanie się zmieniła. W galeriach handlowych mamy obecnie do czynienia z coraz większym zróżnicowaniem konceptów gastronomicznych,

form aranżacji i architektury lokali gastronomicznych. Już na początku 2000 roku pojawiły się w centrach pierwsze restauracje z obsługą kelnerską, które zajmują kilkaset mkw. i zapewniają dużo szerszą ofertę. Obok nich, w strefach food courtów w ramach jednego obiektu handlowego, działają express bary, punkty impulsowych zakupów z kawą, sokami, lodami oraz stoiska z wszelkiego rodzaju nowinkami międzynarodowymi czy regionalnymi. Od jakiegoś czasu widzimy też pojawianie się oferty z alkoholami (barów czy piwiarni) – jest to szczególnie charakterystyczne dla obiektów ze znacznie rozwiniętą sekcją rozrywkową. Aby przyciągnąć klientów, coraz większa ilość centrów handlowych

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

w Polsce wzbogaca swą ofertę gastronomiczną także o sezonowe targi produktów regionalnych czy nowinki z kategorii street food serwowanej z food tracków, ustawionych na zewnątrz centrum. Tak bogate zróżnicowanie konceptów nie oznacza, że klasyczne koncepty fast foodowe znikną z oferty gastronomicznej w centrach handlowych. Ludzie kochają i chętnie korzystają z barów szybkiej obsługi. Należy jednak zwrócić uwagę, że ich oferta też mocno ewoluowała w ostatnim czasie. Operatorzy sieci dostrzegli zmiany w preferencjach konsumenckich, które zaczęły przywiązywać dużą wagę do spożywanych produktów – zdrowych i o wiadomym pochodzeniu. Dlatego też dania serwowane


TRENDY

w fast foodach są bardziej różnorodne, odpowiadają na potrzeby dietetyczne, umożliwiają zdrowsze wybory. Jakiś czas temu pojawiły się już w tych lokalach tabele kalorii, informacje o miejscach zakupu produktów, z których przyrządza się potrawy czy specjalne pozycje w menu, np. ze świeżymi produktami, dla alergików, bez glutenu, o obniżonej kaloryczności. Szeroka paleta ofert, konceptów, form i kuchni sprawiają, że różnorodne food courty mają oryginalny charakter i są miejscem interakcji społecznych. Dzięki temu strefa gastronomiczna w galerii handlowej nie jest już tylko miejscem posiłków, ale strefą relaksu, wypoczynku, miejsca z klimatem, do którego chce się wracać i które się świadomie wybiera.

Z duchem czasu W nowych i planowanych obiektach na strefę gastronomiczną

przeznaczane jest minimum 10-15 proc. powierzchni najmu, jednak już wkrótce będzie to 20, a nawet 25 proc. Obserwujemy to już w centrach Europy Zachodniej. Co więcej, możemy spodziewać się, że już wkrótce na wzór galerii handlowych u naszych sąsiadów i w Polsce coraz częściej zaczną się pojawiać strefy tzw. gourmet food, gdzie miesza się funkcje delikatesów spożywczych czy organicznych z możliwością degustacji, spożywania posiłków, bądź gdzie w ramach jednego miejsca przenikają się różne koncepty. Dobrym przykładem takiego konceptu jest pochodząca z Włoch, ale rozwijająca się na całym świecie, sieć Eataly prowadząca restauracje, punkty degustacji, garmażerkę, sprzedaż detaliczną produktów żywnościowych, księgarnie, sklep z akcesoriami do gotowania oraz szkołę gotowania. Z uwagi na to, że Eataly zajmuje zwykle od 3 do 5 tys. mkw., w niektórych obiektach

Raport

O AUTORZE Marta Machus-Burek, partner w Colliers International oraz dyrektor Działu Powierzchni Handlowych, w którym zarządza zespołem 14 ekspertów. Ponad 20-letnie doświadczenie Marty obejmuje doradztwo strategiczne dla właścicieli i inwestorów centrów handlowych oraz projektów mixed-use, zarządzanie wartością centrów handlowych, wynajem powierzchni oraz marketing centrów handlowych. Ponadto, Marta realizuje doradztwo strategiczne dla sieci handlowych obejmujące m.in. plan ekspansji, analizy konkurencji czy też doradztwo w opracowaniu strategii inwestycyjnej przy procesach nabycia i sprzedaży sieci handlowych.

handlowych stanowi najemcę typu anchor. Kto by pomyślał kilka lat temu, że sieć gastronomiczna będzie głównym najemcą w centrum handlowym? To nie jedyna zmiana, za którą muszą nadążać właściciele obiektów handlowych. Pojawienie się klasycznych restauracji, barów czy śniadaniowni w obiektach

handlowych wymusza dłuższe funkcjonowanie centrum albo przynajmniej strefy, gdzie znajdują się restauracje. W Hiszpanii, gdzie centra handlowe są zamknięte w niedziele, food courty czy food plazy pozostają otwarte do późnych godzin, przyciągając rzesze klientów specjalnie na niedzielne posiłki. R E K L A M A

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

43


Raport

TRENDY

Rynek delivery Cały rynek HoReCa w Polsce wart jest 25 mld zł rocznie i rośnie 5 proc. każdego roku. Z tego 1.5 mld zł stanowi rynek dowozu posiłków. Ten segment rośnie jeszcze szybciej – 10 proc. rok do roku. Grzegorz Aksamit, Paweł Aksamit, Stava

Ś

rednia wartość rachunku za jedzenie na dowóz determinowana jest przede wszystkim minimalną kwotą zamówienia. Zdecydowana większość restauracji nie przyjmuje zamówień poniżej 20 – 25 zł. Koszt dowozu do klienta jest w takim wypadku zbyt wysoki w stosunku do wartości rachunku i takie zamówienia są zazwyczaj nieopłacalne. Klienci nie są skłonni zapłacić za dowóz więcej niż 5 zł, a to nie pokrywa w całości kosztu. Dużą część kosztu dostawy restauracja musi pokrywać z marży na posiłku. Restauracje które wożą najwięcej często mają bezpłatną dostawę dla klienta i cały jej koszt pokrywają z marży. Restauracje które opierają się głównie o ruch na sali a dowozy traktują jako dodatek ustawiają minimalną kwotę zamówienia jeszcze wyżej – na poziomie 40 – 50 zł. To jest już jednak istotna bariera dla klientów i zazwyczaj oznacza

Średnia wg kuchni

automatycznie niewielki wolumen dostaw z takiej restauracji.

dostaw a z drugiej pozwoli restauracji wygenerować zysk. Wykres pokazuje wahania liczby zamówień na dowóz według dnia tygodnia. Punktem odniesienia jest średnia liczba zamówień. Jak widać, środa i czwartek są przeciętnymi dniami. W poniedziałki i wtorki należy spodziewać się napływu nawet do 15 proc. niższego niż przeciętnie. Intensywny okres w dowozach to weekendy.

Liczba zamówień według pory dnia Pierwszy szczyt ilości dowozów pojawia się w porze lunchu, między godziną 12:00 a 14:00. W okolicach godziny 16:00 – 17:00, kiedy duża część ludzi wraca z pracy do domu pojawia się mały spadek ilości zamówień. Drugi, wieczorny szczyt, przychodzi ok. godziny 18:00, lecz nie jest już tak intensywny i szybko wygasa. Jednak spojrzenie na poszczególne kategorie jedzenia oddzielnie pozwala zauważyć istotne różnice między nimi.

Zamówienia według kalendarza Czas jest tym czynnikiem który najbardziej

wpływa na ilość spływających zamówień na dowóz. Innego ruchu restaurator musi spodziewać się w poniedziałki, innego w soboty. Na inną liczbę zleceń musi przygotować się w porze lunchowej a na inną wieczorem tego samego dnia. Z tego powodu nie lada wyzwanie stanowi ułożenie dla kierowców takiego grafiku, który z jednej strony zapewni klientom dobre czasy

Szczyty liczby zamówień wg pory dnia

Wartość rachunku jest mocno uzależniona od rodzaju kuchni. Różnice potrafią być naprawdę spore: Pizza

44 zł

Burgery

58 zł

Kebab

40 zł

Kuchnia indyjska

66 zł

Kuchnia polska

56 zł

Kuchnia orientalna

46 zł

Pierogi

51 zł

Sushi

131 zł

Kuchnia tajska

71 zł

Kuchnia wegańska

62 zł

44

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

Odległość dostaw Odległość to jeden z kluczowych czynników wpływających na jakość usługi dowozu i jej koszty dla restauracji. Obsługiwanie dalekich klientów jest droższe nie tylko ze względu na paliwo, ale przede wszystkim ze względu na czas jaki kierowca jest poza lokalem. Obsługiwana przez restaurację strefa dowozów jest ściśle związana


TRENDY

Raport

Popularność kategorii

z czasem oczekiwania na dostawę jaki może zapewnić klientom. Klienci często dziwią się, dlaczego długo czekali na swoje zamówienie, choć mieszkają blisko restauracji. Zazwyczaj jest to właśnie efekt wysłania kierowcy przez restaurację z dalekimi dostawami w inną stronę miasta. Zanim kierowca tam dojedzie, obsłuży innych klientów i tą samą drogą wróci do restauracji, może minąć przeszło godzina. W tym czasie zamówienia składają klienci, którzy są blisko, ale nie ma kuriera, który mógłby zrealizować szybko dostawę. Dobrze prosperujące sieci lokali z dowozem dowożą w strefie nie

Zamówienia na dowóz wg kalendarza

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

45


Raport

TRENDY

Odległości dostaw

Czasy dostaw w restauracjach z własnymi kierowcami

46

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

większej niż 3 km od lokalu. Żeby obsłużyć pozostałą część miasta otwierają tam kolejny lokal.

Czasy dostaw Jakość jedzenia, cena i właśnie czas dostawy to najbardziej istotne czynniki wpływające na zadowolenie klientów i sukces restauracji. W większości przypadków restauracje nie znają czasów swoich dostaw, ponieważ nie dysponują odpowiednimi narzędziami do ich pomiaru. Natomiast subiektywna ocena restauratora po obiektywnym audycie okazuje się często daleka od rzeczywistości. Prezentowane dane dotyczą czasu oczekiwania klientów na dostawę swoich zamówień, od momentu złożenia zamówienia do momentu otrzymania posiłku. Chociaż uznanie restauratorów zdobywają szybko specjalistyczne usługi kurierskie, wciąż większość rynku stanowią restauracje zatrudniające własnych kurierów. Dlatego pomiary dotyczą takich właśnie restauracji. Wykonane zostały podczas audytów w kilkudziesięciu restauracjach, z wykorzystaniem GPS-ów i komputerowego pomiaru czasu. To pierwsza taka analiza na rynku, niedostępna w innych źródłach i oparta o niepublikowane wcześniej dane. Dane z audytów Stava dają unikalną szansę wglądu w faktycznie świadczoną przez restauracje jakość usług. Pozwalają też zrozumieć, jak ściśle czas dostawy związany jest z akceptowanymi przez restaurację i ich klientów kosztami oraz strefą dowozów. Każda restauracja może łatwo poprawić czasy dowozów zapewniając więcej kierowców. Jak pokazuje jednak część raportu Stava dotycząca kosztów, realizacja dowozów jest i tak kosztowna, a klienci nie są skłonni pokrywać całego kosztu dopłacając za dostawę. Ponieważ zwiększenie liczby kurierów z jednego do dwóch podwaja koszt dostawy, mało która restauracja decyduje się na taki krok.Raport

TRENDY

Gastronomia na topie

Każdy zakątek Polski ma co innego do zaoferowania pod względem turystycznym. W ostatnich latach widocznym trendem stała się turystyka kulinarna. Powstało wiele inicjatyw i imprez promujących tę dziedzinę. Gastronomia jeszcze nigdy nie była tak modna! Poniżej przedstawiciele trzech polskich miast opisują, co jest najciekawsze w ich regionie i w jaki sposób promowane są różnego rodzaju inicjatywy gastronomiczne.

OLSZTYN

Wygrać na rynku gastronomicznym to duże wyzwanie, ale zdecydowanie warto je podjąć – mówi Krzysztof Otoliński, dyrektor Biura Promocji Urzędu Miasta Olsztyna.

L

okalna i regionalna kuchnia to jeden z przysłowiowych magnesów przyciągających turystów. Kultura kulinarna rodaków jest na coraz wyższym poziomie, w związku z tym swoistym znakiem naszych czasów jest poszukiwanie przez turystów miejsc oferujących ciekawe doznania kulinarne. Przy czym oczekiwania są coraz większe; można rzec, że czasy, kiedy turysta zadowalał się kiełbasą z frytkami podaną na „tekturce”, już minęły. Aby przyciągnąć turystę do lokalu gastronomicznego, trzeba umieć go czymś pozytywnie zaskoczyć. Trzeba tu zaznaczyć, że utrzymanie biznesu gastronomicznego to duże wyzwanie. W Olsztynie obserwujemy aktualnie dużą dynamikę na tym rynku, wciąż słyszy się o nowo otwieranych punktach. Dla równowagi, od czasu do czasu słychać też o tych, którym się nie udało i np. zamknęli lokal po pół roku działalności. Można to skomentować, że podobnie jak w promocji i marketingu działa tu zasada „wyróżnij się albo zgiń”. Ci, którzy to rozumieją, wygrywają. Kuchnia regionu Warmii i Mazur to szeroki i interesujący temat. Na jej ukształtowanie miały wpływ historyczne zawirowania, cały ten tygiel narodowościowo-kulturowy, który miał miejsce na tych terenach w XX wieku. Dzięki tym wpływom różnych nacji

48

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


TRENDY

warmińsko-mazurska kuchnia nie jest jednorodna, ale bardzo zróżnicowana – widać w niej to, co wniosły kultury napływowe, np. smaki Kresów Wschodnich. Moim zdaniem w tym tkwi jej największy potencjał. Opanować harmonijnie ten misz-masz to wyzwanie dla kucharza, a dla konsumenta – radość poszukiwań i odkrywania nowych smaków. Regionalne smaki to jedno, ale oczywiście warto mieć dodatkowego asa w rękawie. Takim czynnikiem, który dodatkowo wpływa na rozwój rynku gastronomicznego, są lokalizacje punktów gastronomicznych. Koronnym przykładem na poparcie tej tezy w naszym mieście jest wielki sukces restauracji „Przystań”, malowniczo położonej nad jeziorem Ukiel. Samorząd lokalny Olsztyna również ma pewne zasługi we wspieraniu rozwoju infrastruktury i biznesu gastronomicznego. Tu za klasyczne

studium przypadku mogłoby uchodzić zagospodarowanie przez gminę brzegów największego i najpopularniejszego olsztyńskiego akwenu, jakim jest jezioro Ukiel. W tym niezwykle klimatycznym miejscu powstała całoroczna infrastruktura turystyczna i sportowa składając się w całości na nowoczesny obiekt o nazwie Centrum Rekreacyjno-Sportowe „Ukiel” (oddany do użytku w 2014 i – częściowo – w 2015 roku). Część główna obiektu znajduje się przy ul. Kapitańskiej. Tam zlokalizowano m. in. budynek kapitanatu, wypożyczalnię sprzętu pływającego oferującą ponad 200 różnych jednostek pływających oraz trzy kąpieliska. Plażowicze do dyspozycji mają m. in.: szatnie, prysznice, platformy wypoczynkowe, place zabaw, boiska, skatepark (zimą snowpark), pomosty spacerowe i widokowe. Doskonałe warunki do rekreacji stwarza promenada spacerowa i rozbudowana sieć

ścieżek pieszo-rowerowych łączących poszczególne obiekty CRS. Przy ul. Olimpijskiej znajduje się druga ważna część CRS, a mianowicie Olsztyńskie Centrum Kajakarstwa, zaś jego trzeci element składowy to Centrum Żeglarstwa Wodnego i Lodowego przy ul. Sielskiej. Na terenie CRS „Ukiel” znajduje się kilka punktów gastronomicznych. To m.in. kawiarnia „Hangloose Caffe” i restauracja „Plankton” przy ul. Kapitańskiej, a także restauracje „Lago” przy ul. Olimpijskiej oraz „Słoneczna Polana” przy ul. Sielskiej. Miarą ich sukcesu jest frekwencja – w sezonie wakacyjnym oraz w weekendy trudno tam o stolik.

Raport

Tak naprawdę wszystko sprowadza się do całościowo pojmowanej oferty lokalu. Jeśli oferta jest dobra, to się obroni. Niekiedy słychać w naszym mieście głosy niektórych restauratorów ze Starego Miasta, że zbudowanie przez Miasto Olsztyn centrum nad jeziorem „skradło” im spory odsetek klientów. Moim zdaniem kluczowa jest tu jednak kwestia jakości oferty. Staromiejskie lokale z renomą, np. „Casablanca”, „Staromiejska” czy „Dziupla”, radzą sobie bardzo dobrze i pojawienie się CRS „Ukiel” tego nie zmieniło. Słowem: jak się chce, to można. Serdecznie zapraszam Państwa do Olsztyna – nie tylko na smaczne jedzenie! R E K L A M A

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

49


ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Produkt, dostawa, usługa – o najważniejszych aspektach dla branży HoReCa, rozmawiamy z Djamelem Djellouli – Dyrektorem trade marketingu ds. HoReCa Transgourmet Polska, operatora marek Selgros Cash&Carry i Transgourmet.

W tym roku Selgros obchodzi 20 jubileusz obecności na Polskim rynku. W tym czasie zdobył aż 28 prestiżowych nagród oraz wyróżnień konsumenckich. Jakie przez te lata firma rozwinęła swoje usługi dla branży HoReCa? Przez te lata staliśmy się rozpoznawalni przede wszystkim jako dostawca, który zapewnia naprawdę szeroki asortyment i produkty świeże. W naszej ofercie znajduje się także oferta marek własnych. Trangourmet Premium, Transgourmet Quality czy Transgourmet Economy to wysokiej jakości asortyment dedykowany branży HoReCa.,

50

Przede wszystkim najbardziej doceniają możliwość zamawiania porcjowanego mięsa w naszych halach – własny rozbiór pozwala na przygotowywanie specjalnych zamówień . Przykładowo, szefowie kuchni mogą zamówić już przygotowane kotlety schabowe czy mięso gulaszowe. Naszym wyróżnikiem jest także asortyment świeżych ryb i owoców morza, które dostarczane są przez specjalnie wyposażoną flotę samochodów prosto z portu w Bremenhaven.

zaopatruje także restauracje hotelowe, szpitale, szkoły czy inne punkty żywienia zbiorowego. Przed nami następny etap – otwarcie nowej hali w Mysiadle pod Warszawą w której klienci nie tylko znajdą szeroki asortyment produktów, ale będą mogli spróbować na miejscu dań przygotowywanych z produktów dostępnych w Selgros. W nowym punkcie, w samym centrum hali, będzie działało bistro. Taki koncept funkcjonuje już na zachodzie i świetnie się sprawdza.

W prowadzeniu restauracji bardzo ważnym aspektem są dostawy. Jak Selgros odpowiada na tę potrzebę restauratorów? Przede wszystkim, robiąc zakupy w każdej hali Selgros klient może zamówić bezpłatną usługę dostawy. Ponad to, w każdej z hal pracują opiekunowie klientów HoReCa, którzy doradzają w zakupach, ale także przedstawiają nowe oferty czy promocje. To nie tylko wyszkolone osoby, ale przede wszystkim znające specyfikę branży – każdy z opiekunów pracował wcześniej w restauracji czy hotelu, zatem całkowicie rozumieją potrzeby klientów. Bardzo ważnym krokiem w stronę klientów HoReCa było otwarcie w 2015 roku Centrum Dystrybucyjnego w Ożarowie Mazowieckim, które

Jak ocenia Pan perspektywy rozwoju rynku HoReCa na przyszłe lata? To dynamiczna branża, która ma ogromny potencjał rozwoju. Polacy coraz częściej chodzą do restauracji – jest to uwarunkowane zarówno ekonomicznie jak i zmieniającym się stylem życia. Restauracji na pewno będzie przybywać, a ich klienci będą mieli wobec nich coraz wyższe wymagania. Obecnie częściej podróżujemy i poszukujemy smaków z zagranicy – mamy nadzieję, że stale poszerzany asortyment Selgros, przełoży się na jakość dań restauracji i pozwoli szefom kuchni przywołać kulinarne wspomnienia na talerzach, ale także zaskoczyć czymś zupełnie nowym.

który ułatwia restauratorom czy szefom kuchni żywienia zbiorowego, zakupy dopasowane do swoich potrzeb. To jakość w rozsądnej cenie. Dzięki większym opakowaniom, kucharze mogą w sposób bardziej ekonomiczny prowadzić swoją kuchnię. Do tego dochodzą produkty z całego świata, które można kupić w naszych halach, a które umożliwiają realizowanie menu począwszy od tradycyjnie polskiego przez śródziemnomorskie, amerykańskie, azjatyckie, na arabskim kończąc. Co w ofercie Selgros szczególnie upodobali sobie restauratorzy?

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalneRaport

TRENDY

POZNAŃ

Gastronomia zawsze była istotną częścią turystyki. Podczas wyjazdu każdy musi coś zjeść. Jednak od kilku lat obserwowana jest istotna zmiana. Turystyka coraz bardziej polega nie na odwiedzaniu, co na doświadczaniu miejsc. Najbardziej uniwersalną, wspólną dla wszystkich kultur formą doświadczenia zmysłowego jest posiłek – mówi Wojciech Mania z Poznańskiej Organizacji Turystycznej.

W

ielu z nas wyjeżdżając na wakacje szuka lokalnych specjałów. Niekiedy one są wręcz celem podróży. Z drugiej zaś strony, obiad lub kolacja w egzotycznej restauracji w naszej rodzinnej miejscowości może być zachętą do odwidzenia kraju, którego kuchni skosztowaliśmy. Trudno się dziwić, że kulinaria stały się częścią oferty turystycznej miast. Wśród nich jest Poznań. Za promocję i rozwój turystyki odpowiedzialna jest Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (PLOT). Dzięki formie stowarzyszenia pozostaje ona w bliskim kontakcie także z branżą gastronomiczną. Dzięki temu może ona podejmować różnorodne działania, których celem jest prezentacja jej oferty, a w szerszym kontekście także promocja Poznania i jego okolic.

Słodka wizytówka miasta Choć stereotypowo stolica Wielkopolski jest kojarzona z ziemniakami (gwarowo nazywanych pyrami), to jej kulinarną wizytówką stał się rogal świętomarciński. Od 2008 roku jest wpisany do rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych w Unii Europejskiej. W praktyce oznacza to, że może być wytwarzany tylko w Wielkopolsce (głównie w Poznaniu) przez certyfikowane cukiernie. Co istotne, rogal to nie tylko wyśmienity wypiek, ale także jego historia, sięgająca połowy XIX wieku oraz święto obchodzone 11 listopada. Jego potencjał został zdyskontowany przez Rogalowe Muzeum Poznania. Ta prywatna placówka na Starym Rynku przybliża historią miasta i samego rogala w formie pokazów z udziałem publiczności. Miejsce to na stałe weszło do programu podróży studyjnych i wizyt prasowych, organizowanych przez PLOT.

52

Od egzotyki do regionalistyki Poznańskim pomysłem na promocję turystyczną jest akcja „Poznań za pół ceny”. Po raz pierwszy zorganizowana w 2008 roku, miała przekonać turystów oraz poznaniaków do atrakcyjności miasta i jego okolic, poprzez prezentacje różnorodnej oferty (noclegi, gastronomia, kultura, rekreacja) z pięćdziesięcioprocentowym rabatem. Pomysł chwycił, a jednym z filarów wydarzenia stały się restauracje. To one w czasie akcji biły rekordy frekwencji, a często także obrotów, pomimo wysokiej zniżki. Przez dziesięć lat akcji można zaobserwować zmiany, jakie się dokonały na rynku kulinarnym. Coraz większa grupa Polaków nasyciła się kuchniami egzotycznymi. Za to coraz większe zainteresowanie wzbudza kuchnia regionalna. Stylizowane na wiejskie karczmy lokale tematyczne już nie wystarczają. Goście stają się coraz bardziej świadomi, rozróżniając kuchnie chłopską, dworską, mieszczańską w swych lokalnych odmianach. Odpowiedzią są miejsca, w których można skosztować zakorzenionych w tradycji dań, przygotowanych z miejscowych składników. Wielu szefów kuchni traktuje stare przepisy, jako zaproszenie do ich nowoczesnej interpretacji. Inni podchodzą do nich bardziej ortodoksyjnie. BulwaR, Hyćka, Modra, Toga, Vine Bridge – to tylko parę przykładów restauracji, dla których podstawą jest dziedzictwo kulinarne.

Coraz chętniej eksponowane są osoby szefów kuchni. Utalentowani i nagradzani kucharze są magnesem przyciągającym do konkretnych miejsc. Lista jest długa, szczególnie, że Poznań ciągle ma dużo przestrzeni dla młodych talentów. Warto wymienić choć kilka nazwisk: Adam Adamczak (Oskoma), Dominik Brodziak (Hotel Park), Michał Kuter (A nóż widelec), Radosław Nejman (Vine Bridge), Tomasz Purol (Blow up hall) czy Paweł Rozmiarek (Szarlotta Bistro). Rekomendacje lokali i nazwiska szefów przewijają się w artykułach prasowych czy relacjach blogerów odwiedzających Poznań, nierzadko na zaproszenie PLOT.

Drukiem i w sieci Gdzie zjeść? – to jedno z częściej zadawanych pytań w punktach informacji turystycznej. Turyści zwykle mają na myśli kuchnię lokalną, jednak często pojawiają się dodatkowe kryteria: coś dla całych rodzin, może na szybko albo wege. Z takich pytań zrodził się pomysł napisania przewodnika kulinarnego, prezentującego różnorodność oferty gastronomicznej Poznania, wskazując mocne strony i wyróżniki lokali. Doczekał się dwóch wydań, powiązanych z działem „Gdzie zjeść” portalu www.poznan.travel. Dzięki sponsorom udało się utrzymać niekomercyjny charakter folderu, a dobór

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

opisywanych miejsc jest całkowicie autorski. Stoi za nim współpracujący z PLOT Jakub Pindych. Warto dodać, że Poznań i okolice mają od pierwszego wydania swoją silną reprezentację w żółtym przewodniku „Gault&Millau Polska”.

Poznań Food Days Od jedenastu lat Poznań jest gospodarzem Ogólnopolskiego Festiwalu Dobrego Smaku. Tegoroczna edycja odbyła się między 11 a 15 sierpnia 2017 roku. Można było wziąć udział w konkursach, degustacjach, spotkaniach i warsztatach. Dzięki współpracy z Miastem Poznań, PLOT, Centrum Kultury „Zamek” i Films for Food udało się zaproponować publiczności poszerzoną formułę pod nazwą Poznań Food Days, zdradzającą międzynarodowe aspiracje organizatorów. Program został rozszerzony o pokazy filmowe, a także zupełnie nowe inicjatywy. Kulinarne duety to spotkania kucharzy i kucharek, wspólnie przygotowujących dania. „W tytce i na patyku” to zachęta do wyjścia z ofertą poza wnętrza lokali, proponując gościom dania serwowane na wynos na tacce, patyczku lub w papierowej torebce, w gwarze poznańskiej nazywanej tytką. Uzupełnieniem były degustacje piwne i „foodpairing” przygotowany przez Lech Browary Wielkopolski oraz festiwalowy Zielony Targ z udziałem regionalnych producentów żywności. Poznań w 2016 roku odwiedziło 1,4 mln. turystów, w tym około 400 tys. zagranicznych. Choć dla większości z nich jedzenie nie było głównym celem podróży, to stało się nieodłącznym elementem doświadczenia miasta. Czy było ono pozytywne? Raczej tak, skoro liczba gości Poznania rośnie każdego roku przynajmniej o kilkadziesiąt tysięcy.


TRENDY

Raport

GDAŃSK

Poza bogatą ofertą kulturalną, imponującymi zabytkami czy ciekawymi muzeami Gdańsk posiada coś, co go wyróżnia – unikatową w skali kraju tożsamość kulinarną. Wynika z trzech źródeł: tradycji, bogactwa regionalnych produktów i kunsztu kulinarnego gdańskich szefów kuchni – mówi Irena Stępień-Pierożyńska, koordynator projektu Smaki Gdańska, Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej.

O

becnie coraz modniejsza staje się, chyba najprzyjemniejsza z możliwych, turystyka kulinarna, która pozwala na poznawanie miejsc poprzez kuchnię. Co ważne, nie rządzi nią sezonowość. Kubkami smakowymi możemy poznawać miasto o każdej porze roku. Turystyka kulinarna doskonale wpływa na ekonomię. Warto na nią stawiać, ponieważ z badań International Culinary Tourism Association wynika, że przeciętny turysta na podróż wydaje średnio 1200 dolarów, z czego 425 dolarów (36 proc.) przeznacza na jedzenie. Natomiast sprofilowani turyści kulinarni, czyli tacy, dla których głównym motywem podróżowania jest poznawanie smaków, wydają na kulinaria 50 proc. całkowitej sumy wydatków podczas podróży. Nie dziwi zatem, iż Gdańsk uznał kulinaria za strategiczny obszar promocji. Smaki Gdańska to projekt zainaugurowany w 2016 roku, który pozwala zarówno turystom, jak i mieszkańcom, odkryć wyjątkowe dania, produkty i dobre jakościowo miejsca, które tworzą tożsamość kulinarną Gdańska. Wspólnym elementem łączącym miejsca biorące udział w projekcie jest posiadanie w karcie gdańskich dań, charakterystycznych lub czerpiących z tradycji kulinarnej miasta. Tworząc projekt skorzystano z wieloletniego doświadczenia firmy Landbrand, zajmującej się m. in. promocją kulinariów oraz autorytetu krytyka kulinarnego pana Artura Michny. Początkowo flagowymi daniami Smaków Gdańska było dziewięć przystawek przygotowanych przez szefów kuchni wybranych restauracji. Śmiało można powiedzieć, że to dziewięć kulinarnych etiud

pokazujących ich kunszt i postrzeganie kulinarnej tradycji, tożsamości, a przede wszystkim lokalności. Goście restauracji zamawiając przystawkę rozkoszowali się doskonałymi bałtyckimi rybami, gęsiną, kozimi serami z serca Kaszub, marcepanem, a nawet pastą jajeczną, na którą przepis pochodzi z czasów Wolnego Miasta Gdańska. W 2017 roku poszliśmy krok dalej. Restauracje przystępujące do certyfikacji poprosiliśmy o przygotowanie gdańskich dań lub całych gdańskich setów. I tak w Smakach Gdańskich znalazły się: wykwintne rybne zupy, bałtyckie i regionalne ryby, kaszubski drób, ale także czernina, pierogi z grasicy i tatar. Miłośnikom słodyczy rekomendujemy także sernik i ciastko z charakterystycznym dla Wybrzeża rokitnikiem oraz tradycyjne lody o smaku mleka gdańskiego. Jeśli Gdańsk, to oczywiście piwo – nie mogło go zabraknąć w Smakach

Gdańska! Gdańsk zawsze słynął z wielowiekowej tradycji browarniczej. Za dawnych lat ilość miejskich browarów liczona była w setkach, a piwo spożywano nie tylko w karczmach i gospodach, ale także w gdańskich domach. Tworząc Smaki Gdańska Miasto postawiło na partnerstwo

z restauracjami. Warto nadmienić, że uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne i darmowe. Przystąpienie do projektu poprzedza kilkustopniowa certyfikacja, która pozwala wyłonić miejsca cechujące się doskonałym serwisem, kuchnią, estetyką, ale także na przykład ofertą dla dzieci. Wymagamy udostępnienia w karcie zadeklarowanych gdańskich dań i działań na rzecz wspólnej promocji projektu. Lokale otrzymują dedykowany im certyfikat i możliwość posługiwania się znakiem graficznym projektu, co znacząco uwiarygadnia ich wizerunek. Ze swej strony oferujemy lokalom skupionym w projekcie skuteczną promocję na dedykowanej eleganckiej stronie internetowej gdansk.pl/smakigdanska, w dwujęzycznym przewodniku „Smaki Gdańska” dystrybuowanym w punktach IT i na funpage’u na portalu facebook. Mają również szansę prezentacji dań dziennikarzom kulinarnym goszczącym w Gdańsku na zaproszenie Miasta. Aktywność Miasta związaną z prezentacją Smaków Gdańska dopełnia szereg działań w mediach lifestylowych i branżowych. W 2016 roku gościliśmy między innymi redaktorów Kuchni +, magazynu Kuchnia czy Slow Life Food & Garden. W pierwszej edycji projektu w 2016 roku Smaki Gdańska skupiały 32 miejsca. W 2017 roku, w związku z zaostrzeniem wymogów certyfikacyjnych rekomendujemy 21 miejsc, podzielonych na kilka kategorii: autorskie smaki, smak tradycji, przy piwie i nalewce, restauracje rybne, na lunch / na luzie i słodki Gdańsk. Tegoroczną edycję projektu zainaugurowaliśmy 6 lipca Nocą Restauracji w zmienionej formule,

wydarzeniem, które na stałe wpisało się w kulinarny kalendarz miasta. Śmiało można ją podsumować jednym słowem: sukces! Ponad 500 rezerwacji w dwunastu lokalach w czwartkowy wieczór ukazuje jak wielkie jest zainteresowanie dobrą lokalną kuchnią. Warto podkreślić, że gościom restauracji zaoferowano nie jedno danie, a całe menu degustacyjne składające się co najmniej z pięciu pozycji, które szef kuchni lokalu uznał za reprezentację Smaków Gdańska. Ogromną popularnością cieszyły się propozycje restauracji Papieroovka, gdzie zaserwowano między innymi: krem z szyjek rakowych z pudrem z kindziuka oraz filet z kaczki z demi glass jabłkowym z kaszą pęczak i puree z kapusty czerwonej. Pojawiła się tam blisko setka gości. Podobne wzięcie miała kuchnia restauracji Magiel. Poza fantastyczną atmosferą i muzyką na żywo czekała tam na gości wyborna polędwica z dorsza z ziołowym crustem, zielonymi warzywami i sosem szafranowym. Trudno o wolny stolik było w restauracji Zafishowani. Na najwyższych obrotach gotowano także w Garnizonie w OtwARTej oraz w Eliksirze. Goście licznie stawili się także w Mercato, aby spróbować turbota z puree ze szpinaku, szparagów i kwiatów cukinii. Bardzo miła atmosfera panowała w Winnym Gronie i Kubickim, gdzie eleganckim nocnym menu można było nakarmić ciało i … duszę za sprawą muzyki na żywo. Motywem przewodnim nocnego menu w nowo otwartej Restauracji & Browarze PG 4 było natomiast …piwo. W Szafarni 10 ucztować mogli między innymi miłośnicy czerniny czy pierożków z grasicą cielęcą. Podczas Nocy Restauracji wydano około 2500 porcji, co dowodzi ogromnego zainteresowania Smakami Gdańska!

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

53


Raport

GŁOS RYNKU

Restauratorzy, dostawcy i eksperci podsumowują miniony rok Jak co roku poprosiliśmy operatorów rynku oraz dostawców produktów i usług dla HoReCa o wyrażenie swoich opinii na temat kondycji i rozwoju branży. Z tych wszystkim komentarzy można wysnuć jeden wniosek – jest dobrze i będzie jeszcze lepiej!

KRGiC o minionym roku w gastronomii Marcin Zawadzki, doradca przewodniczącego prezydium Krajowa Rada Gastronomii i Cateringu Gastronomia w ujęciu makroekonomicznym jest z pewnością perspektywiczną branżą. Sprzyjają jej trendy konsumenckie, coraz więcej osób korzysta z usług gastronomicznych i widać to nie tylko w dużych miastach, ale i mniejszych. Odwiedzanie restauracji czy kawiarni staje się częścią stylu życia Polaków. Oczywiście w zestawieniu z innymi krajami unijnymi mamy jeszcze dużo do nadrobienia, ale w porównaniu z sytuacją chociażby sprzed 10 czy 15 lat z pewnością widać dużą i nadal postępującą zmianę. Świadczą o tym zarówno badania opinii konsumentów, jak i statystyki branży – w ubiegłym roku po raz kolejny wzrosła liczba otwieranych punktów gastronomicznych oraz obroty sektora. Wszystkie te pozytywy to jednak tylko jedna strona medalu. Gastronomia to bowiem wysoce konkurencyjny i rozdrobniony rynek, gdzie każdy walczy o swoją marżę. Jednocześnie prowadzenie własnej restauracji, kawiarni czy bistro to nie tylko modny sposób na życie, ale i konieczność codziennego radzenia sobie z problemami niezwiązanymi ze sztuką kulinarną. Nasza branża

54

jest objęta ogromną liczbą regulacji, często z zupełnie różnych obszarów. Co więcej, przepisy nierzadko wzajemnie się wykluczają. Każdy, kto angażuje się w biznes restauracyjny musi się mierzyć z tymi wyzwaniami. Duże firmy, czyli najczęściej sieci, mają nieco łatwiejszą sytuację, bo zazwyczaj dysponują administracją, która tym zarządza. Natomiast indywidualni przedsiębiorcy są zdani na siebie. Niestety nie wszyscy restauratorzy radzą sobie z biznesowo-prawnymi wyzwaniami w sposób uczciwy. Nie jest tajemnicą, że gastronomia jako branża jest dotknięta problemem szarej strefy. Najczęściej objawia się to unikaniem opodatkowania. Nierzadko przybiera też formę nielegalnego zatrudniania. Według szacunków, w pojedynczym lokalu poziom szarej strefy może przekraczać nawet 50% obrotów. Taka skala zjawiska nie oznacza oczywiście, że gastronomia przyciąga osoby z natury skłonne do omijania prawa. Należy raczej sądzić, że problem wynika ze słabości systemu – przeregulowania, skomplikowania przepisów, wielości jednostek kontrolnych i niskiej stabilności prawa. Jak wygląda ten

brak stabilności w praktyce, branża przekonała się w 2016 roku, kiedy nagle decyzją Ministerstwa Finansów nastąpiła wolta w podejściu fiskusa do zasad opodatkowania dań na wynos. Wielu przedsiębiorców stanęło wówczas w obliczu groźby zapłaty podatku za 5 lat wstecz, a niektórzy i bankructwa. Ta groźba została oddalona, ale to tylko pierwszy z brzegu przykład pokazujący, jak trudna jest branża gastronomiczna i że podstawową przyczyną istnienia szarej strefy w gastronomii są warunki, w jakich przyszło przedsiębiorcom działać. Do tej pory jednak nie było reprezentanta, który mógłby rozpocząć proces zmian korzystnych dla branży i występować w jej imieniu. To było główną przyczyną zawiązania w 2016 r. Krajowej Rady Gastronomii i Cateringu. Ubiegły rok był dla nas okresem rozwijania Rady i pozyskiwania członków. Tylko bowiem liczna organizacja może być wiarygodnym partnerem, uznawanym przez decydentów za realnego reprezentanta branży. Tymczasem potrzeba prowadzenia dialogu w imieniu przedsiębiorców z sektora gastronomicznego jest bardzo duża. W ubiegłym roku pojawił się temat zakazu handlu w niedzielę, który może rykoszetem uderzyć w gastronomię działającą w centrach handlowych. Regularnie powracającym wyzwaniem jest płaca minimalna. Jej wzrost na początku 2017 r. znacząco wpłynął na rentowność biznesu gastronomicznego, a wiele wskazuje na to, że niebawem może czekać nas kolejna podwyżka. Stale powracającym zagadnieniem są problemy właścicieli lokali związane z interpretacją poszczególnych

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

zapisów ustawy o VAT. To tylko kilka przykładów, bo lista tematów, które były ważne w ubiegłym roku i nadal będą w kolejnym jest długa. Nawiązanie stałego dialogu z legislatorem jest szansą na to, by restauratorzy jak najlepiej mogli wykorzystać pozytywną koniunkturę i trendy społeczne – z pożytkiem i dla siebie i budżetu państwa. Krajowa Rada Gastronomii i Cateringu (KRGiC) to organizacja branżowa, która reprezentuje i chroni polski rynek gastronomiczny w kraju i za granicą. Do jej zadań należy działanie na rzecz rozwiązywania problemów branży, tworzenia korzystnych dla jej rozwoju warunków, a także dbanie o pozytywny wizerunek sektora gastronomicznego. KRGiC powstała w 2016 roku z inicjatywy wiodących przedstawicieli branży. Reprezentuje około 1600 restauracji, kawiarni i innych placówek gastronomicznych zarządzanych przez: 7 Street – Bar & Grill oraz Meat & Fit – Coffee Grill, AmRest, Bobby Burger, Costa Coffee, Dominium, Eko Snails Garden, El Popo (Kręgliccy – Restauracje i Catering), Green Caffè Nero, Grycan Lodziarnie Firmowe, Hamda Trade (Etno Cafè), IKEA Retail, Lagardere Travel Retail, North Food Polska, Pijalnie Czekolady E.Wedel, Restauracje Street, Salad Story, Santorini (Kręgliccy – Restauracje i Catering), Sfinks Polska, Shanghai Express oraz Telepizza Poland. Do KRGiC mogą przystępować zarówno firmy gastronomiczne, jak i firmy współpracujące z gastronomią. Informacji na temat członkostwa udziela biuro KRGiC (email: krgic@sitspoz.pl).Raport

GŁOS RYNKU

Widzimy duże zapotrzebowanie na know-how Magdalena Figurna, rzecznik prasowy Makro Polska Rynek gastronomii nieustannie się rozwija, a wymagania klientów wobec dostawców rosną. Dlatego też w Makro Polska

skupiamy się na rozwijaniu oferty produktowej oraz nowych usług – zarówno w zakresie „cash&carry”, jak i „delivery”. Aby jak najlepiej sprostać oczekiwaniom branży HoReCa, przechodzimy głęboką transformację cyfrową. Wdrażamy nowoczesny system zamówień, w tym specjalną stronę internetową www.makro-dla-gastronomii.pl, która umożliwia naszym klientom składanie zamówień przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Stworzyliśmy także aplikację mobilną, zawierającą m.in. informacje o nowościach produktowych. W Pruszkowie otworzyliśmy pierwszą z trzech platform dystrybucyjnych, które usprawnią proces dostawy do klientów z sektora gastronomicznego. Centrum dystrybucji wyposażone jest w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, w tym system chłodnictwa oparty na technologii CO2, zapewniający niskie zużycie energii i wysoki poziom ochrony środowiska naturalnego. Testujemy także nowe sposoby dostawy i płatności, oferujemy m.in. zakupy z odroczonym terminem płatności czy na raty.

56

Równocześnie koncentrujemy się na poszerzaniu gamy dostępnych produktów oraz stałym podnoszeniu ich jakości. Zaobserwowaliśmy na polskim rynku gastronomicznym takie trendy, jak powrót do naturalności i tradycyjności. W związku z tym wzmocniliśmy naszą ofertę o lokalne i sezonowe produkty, m.in.: miody kurpiowskie, ser koryciński, wina z pobliskich winnic, kwiaty jadalne, zioła czy topinambur. Można u nas znaleźć także tak wyjątkowe pozycje, jak wołowinę marmurkowatą – specjalnie wyselekcjowany surowiec o wysokiej zawartości tłuszczu międzymięśniowego, którego nitki tworzą charakterystyczną marmurkową strukturę czy łososia jurajskiego – pochodzącego z pierwszej na świecie, w pełni proekologicznej fermy, wykorzystującej wodę geotermalną sprzed 150 milionów lat. Nieustannie rozwijamy również nasze marki własne, wprowadzamy nowe produkty, przeprowadzamy także rebranding produktów marki ARO – teraz opakowania są nowoczesne, minimalistyczne i funkcjonalne. Na polskim rynku HoReCa zauważamy bardzo duże zapotrzebowanie na know-how. Dlatego też prowadzimy Akademię Inspiracji Makro w Warszawie – zupełnie nowe, wyjątkowe miejsce łączące specjalistów z branży gastronomicznej. Czekają tam szkolenia prowadzone przez szefów kuchni i ekspertów – w tym warsztaty kulinarne, baristyczne, sommelierskie, kelnerskie oraz biznesowe – dopasowane do indywidualnych i zróżnicowanych potrzeb naszych klientów. Wierzymy, że dzięki udziałowi w szkoleniach, mogą oni rozwijać swoje umiejętności, wiedzę asortymentową oraz kompetencje potrzebne do prowadzenia biznesu.

Prowadzimy także program Szef dla Szefów, wzmacniający społeczność sektora HoReCa. W jego ramach organizujemy Trendy Kolacje dla przedstawicieli branży danego regionu, podczas których szefowie kuchni prezentują dania ilustrujące najnowsze trendy w świecie gastronomii. Natomiast przez program Szef dla Młodych Talentów integrujemy sektor HoReCa ze szkołami gastronomicznymi. Poprzez Miksery Kulinarne (bezpłatne spotkania edukacyjne) i staże w wiodących restauracjach pomagamy młodym kucharzom stawiać pierwsze kroki w karierze. Pierwsza edycja programu odniosła sukces – w dziewięciu Mikserach Kulinarnych wzięło udział ok. 1,1 tys. uczniów z całej Polski, spośród których piętnastu wygrało staże. Z myślą o naszych klientach, corocznie przygotowujemy również raport „Polska Na Talerzu”, podsumowujący trendy konsumenckie w polskiej gastronomii. Wierzymy, że taka dawka wiedzy posłuży naszym kontrahentom jako inspiracja i źródło informacji na temat kierunków rozwoju branży. Z raportu

wynika, że Polacy chętniej jadają „na mieście”, szukają innowacyjnych rozwiązań oraz otwierają się na nowe koncepcje w gastronomii. Choć coraz częściej odwiedzają food trucki czy targi śniadaniowe, ich numerem jeden pozostają niezmiennie pizzerie. Wzrasta także kwota, jaką Polacy zostawiają w lokalach – w dni robocze jest to 35 zł, a w weekendy 36 zł. Jednak blisko połowa konsumentów nie zabiera z restauracji niezjedzonej części dania do domu, co przekłada się na wzrost ilości marnowanej żywności i negatywnie wpływa na ekosystem. W odpowiedzi na ten problem prowadzimy akcję „Nie marnuję, pakuję” skierowaną do właścicieli restauracji i klientów. Poprzez materiały edukacyjne zachęcamy ich do pakowania i zabierania pozostałości posiłku do domu. Restauracje, które przyłączyły się do naszego programu, otrzymują od nas plakaty, ulotki czy naklejki. Przeprowadziliśmy także ogólnopolską akcję promocyjną – we wszystkich halach Makro na naszych klientów czekała specjalna zniżka na artykuły jednorazowe do pakowania żywności na wynos.

Nowoczesne technologie i zrównoważony rozwój Anna Urantówka, menedżer ds. marketingu i komunikacji Ecolab Każdego dnia w ponad milionie placówek różnych klientów Ecolab pracuje na rzecz uczynienia świata bardziej czystszym, bezpieczniejszym i zdrowszym. Wciąż zmieniają się trendy kulinarne, powstają nowe modne lokale, jednak niezmiennie pierwszym kryterium przy wyborze restauracji jest higiena oraz czystość. Dopiero w następnej kolejności klient kieruje się rodzajem

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

menu, ceną, jakością obsługi oraz lokalizacją. Ponadto prowadzenie działalności gastronomicznej niezgodne z zasadami HACCP może prowadzić do ukarania wysoką grzywną, zamknięcia lokalu, nie wspominając o zagrożeniu dla konsumentów. Z tego właśnie powodu niezawodny program bezpieczeństwa i higieny jest kluczem do sukcesu w gastronomii i hotelarstwie.


z informacjami eksploatacyjnymi – raporty są wygodne, alarmy czytelne – podają precyzyjną informację na temat miejsca i czasu wystąpienia zdarzenia. Wszystkie dane pozwalają ograniczyć konieczność ponownego mycia i obniżyć łączne koszty. Posiadamy również szeroką gamę preparatów gwarantujących właściwe mycie, dezynfekcję oraz pielęgnację skóry dłoni, w tym nową linię produktów NEXA. W ramach serii dostępny jest szereg akcesoriów uzupełniających: dozowniki z różnymi funkcjami, stacje dezynfekcyjne oraz wiele innych. NEXA to nowoczesne formuły myjące, które dają gwarancję właściwej higieny dłoni, to bezpieczeństwo na co dzień. Innowacyjność i profesjonalizm naszej firmy polega również na tym, że nasi eksperci nie pozostawiają Państwa samym sobie zapewniając regularne szkolenia i wsparcie na miejscu. Przedstawiciele handlowi Ecolab blisko współpracują z Państwa pracownikami, aby mogli Państwo skupić się na kluczowym obszarze swojej działalności, zamiast nieustannie sprawdzać, czy ekipy zajmujące się utrzymaniem czystości realizują prawidłowe procedury. W ramach regularnych wizyt serwisowych konsultanci Ecolab kontaktują się z Państwa pracownikami. Wizyty serwisowe są rejestrowane za pomocą tabletów PC Ecolab. Kontrole, obserwacje, zalecenia oraz podejmowane działania są przeprowadzane w odniesieniu do punktów krytycznych. Szkolenia są organizowane u klienta w celu rozwiązania specyficznych problemów. Raporty są podsumowywane i prezentowane w celu przedstawienia dokonanych obserwacji i podjętych działań. Najbezpieczniejsze i kompleksowe rozwiązania gwarantujące maksymalizację skuteczności oraz optymalizację kosztów plus fachowa opieka konsultantów – tak wygląda wsparcie na poziomie światowym. Wspólnie z naszymi klientami zmieniamy świat w lepsze miejsce do życia wszędzie tam, gdzie to ma znaczenie.

R E K L A M A

W żaden sposób nie da się zaprzeczyć, że bezpieczna żywność, odpowiednia higiena rąk i czystość są gwarancją doskonałej reputacji w segmencie HoReCa. Współpracujemy z naszymi partnerami biznesowymi, dlatego wiemy, przed jakimi wyzwaniami stają. Każdego roku inwestujemy miliony dolarów w badania i rozwój nowoczesnych technologii. Jesteśmy przekonani, że wyzwanie, jakim są ograniczone zasoby wymaga nieograniczonej pomysłowości. A dzięki naszej nieograniczonej pomysłowości możemy dokonywać pozytywnych zmian. Dbamy o to, aby nasze produkty i opatentowane rozwiązania systemowe były nie tylko zgodne z obowiązującymi normami i posiadały niezbędne certyfikaty, ale również przyczyniały się do zapewnienia większego bezpieczeństwa i ograniczały negatywny wpływ na środowisko naturalne. Nasze innowacyjne programy utrzymania higieny i czystości jak Apex i KitchenPro oraz linia produktów MAXX2 to skoncentrowane środki pozwalające znacznie zredukować ilość odpadów opakowaniowych i zmniejszyć koszty transportu. Dzięki specjalnie zaprojektowanym systemom dozowania zapewnione jest całkowite bezpieczeństwo stosowania. Otrzymujemy gotowe do użycia roztwory, bez kontaktu z koncentratem, bez rozlewania, co dodatkowo eliminuje ryzyko przedozowania, które często niepotrzebnie prowadzi do ponoszenia zbyt dużych kosztów utrzymania czystości. Zastosowanie kodów barwnych zapewnia łatwą identyfikację produktów podczas ich stosowania. Ponadto nasz innowacyjny program mycia naczyń Apex oparty jest nie tylko na wydajnych i skutecznych produktach chemicznych. W jego skład wchodzi specjalny sterownik pozwalający na kontrolę głównych danych eksploatacyjnych takich jak: temperatura płukania, temperatura mycia, ilość produktów, wymiana wody w komorze zmywania, liczba umytych koszy oraz kontrola wydajności. Otrzymujemy czytelny wydruk

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

57


Raport

GŁOS RYNKU

Utrzymujemy stabilny wzrost sprzedaży Piotr Kubiczek, dyrektor handlowy Fanex Fanex może zaliczyć poprzedni rok zdecydowanie do bardzo udanych. Wpływ na wzrostowe wyniki sprzedażowe w dużej mierze miała sytuacja makroekonomiczna i kondycja całego rynku HoReCa – oficjalne podsumowania wyników osiągniętych w tym sektorze w 2016 roku pokazują, że był to jeden z najlepszych okresów w historii. Szacunki analityków branżowych pokazują wzrost o ponad 6 proc. r/r przy wartości ponad 26 mld zł całego rynku. Polska branża HoReCa to dzisiaj ponad 100 tys. przedsiębiorstw, w których pracuje blisko ćwierć miliona Polaków. Proces rozwoju całej branży ma zatem ogromny wpływ na pozytywne zmiany na rynku produkcji i dostaw produktów, m.in. sosów, które stanowią trzon oferty Fanexu. Z perspektywy dostawcy produktów dla branży HoReCa, patrzymy także z optymizmem w przyszłość. Liczba konceptów i rozwiązań dedykowanych gastronomii stale rośnie – ma to

oczywiście związek z bardzo dużym rozdrobnieniem sektora, przez co rynek dostaw, siłą rzeczy będzie się prężnie rozwijał. Choć konkurencja na rynku jest znaczna, to Fanex jest liderem w sprzedaży B2B w segmencie sosów w Polsce oraz marką niezwykle popularną wśród szefów kuchni. Produktów marki Fanex używa dziś wiele milionów Polaków, którzy czasem nie są tego nawet świadomi. Sieci gastronomiczne, restauracje, bary bistro, hotele, firmy cateringowe, stacje paliw i wszelkiego rodzaju punkty typu convenience store – lista naszych klientów jest zróżnicowana i coraz dłuższa. Mamy w naszej ofercie klasyczne produkty, których nie zmieniamy od lat, gdyż są bardzo cenione na rynku, z drugiej zaś, stawiamy na zróżnicowanie pewnego rodzaju wyrobów i staramy się wprowadzać nowinki, zgodne z trendami branżowymi oraz kulinarnymi. Stale stawiamy na rozwój technologii oraz poszukujemy nowych rozwiązań w procesach produkcji.

Obecnie w naszym portfolio posiadamy ok. 50 świetnie sprzedających się produktów. Co ciekawe, proporcja sprzedaży naszych produktów raczej się nie zmienia i wynosi 50/50 (czyli ketchupy + sosy pomidorowe / majonezy + sosy majonezowe). Produktami które cieszyły się największym zainteresowaniem klientów HoReCa był Ketchup nr VII, Sos Czosnkowy, Remoulada, 1000 Island, Amerykański, BBQ, Słodkie Chili oraz Meksykański. W poprzednim roku do sprzedaży wprowadziliśmy 10 nowych produktów stricte na rynek HoReCa, w tym także markę Tres Amigos, którą będziemy niebawem mocniej promować. Miniony rok to także stałe ulepszanie naszych poszczególnych receptur, co jest naturalną reakcją na popyt Klientów, którzy coraz bardziej interesują się produktami Premium. Staramy się zatem wprowadzać jak najwięcej wyrobów opartych o naturalne składniki i zasadę tzw. „czystej etykiety”.

W najbliższym czasie powinniśmy wprowadzić na rynek nieco nowych smaków przeznaczonych do mięs i sałatek. Pracujemy także nad sosami bez glutenu, bez laktozy oraz serią majonezów wegańskich. Poprzedni rok zamknęliśmy ze wzrostem sprzedaż na poziomie 15 proc., przez co umocniliśmy się na pozycji lidera. Sukces zawdzięczamy naszej elastyczności i umiejętności reagowania na potrzeby rynku oraz wysokim standardom jakościowym, którymi kierujemy się w pracy na każdym szczeblu naszej działalności. Przyszłość branży HoReCa postrzegamy optymistycznie. W kolejnych latach liczymy na dalsze wzrosty. Spowodowane jest to m.in. pozytywnym zjawiskiem konsumpcyjnym – mimo iż Polacy w porównaniu do swoich zachodnich, czy nawet południowych sąsiadów, wciąż przeznaczają na wydatki związane z konsumpcją poza domem relatywnie mniej pieniędzy, to z roku na rok, te różnice zaczynają się zacierać.

Mamy coraz więcej klientów Djamel Djellouli, dyrektor Trade Marketingu ds. HoReCa Transgourmet Polska, operator marek Selgros Cash&Carry i Transgourmet Usługi dla HoReCa to od kilku lat dynamicznie rozwijający się sektor, o dużym potencjale dalszego wzrostu. Zwiększająca się liczba polskich konsumentów, którzy wydają co raz większą część budżetu domowego na restauracje i hotele powoduje, że branża ta, potrzebuje sprawdzonych usług i dostawców. Wspieramy naszych klientów w tym rozwoju i dążymy do tego, aby otrzymywali nie tylko pełne zaopatrzenie w produkty spożywcze i artykuły chemiczne, ale ofertę dopasowaną do ich potrzeb przy zachowaniu najwyższych standardów dotyczących logistyki i przechowywania. Dysponujemy nowoczesną flotą, zapewniamy zachowanie ciągu chłodniczego,

58

szkolimy nie tylko nasz personel ale także klientów. Naszą odpowiedzią dla sektora HoReCa było otwarcie w 2015 roku Centrum Dystrybucyjnego Transgourmet w Ożarowie Mazowieckim, które zaopatruje hotele, restauracje czy punkty żywienia zbiorowego w produkty spożywcze i przemysłowe. Kolejny rok jego funkcjonowania pokazał jak potrzebna była ta inwestycja. Rynek gastronomiczno-hotelarski na przestrzeni następnych lat na pewno wygeneruje kolejne potrzeby, które będziemy starali się zaspokoić. Monitorujemy rynek i dopasowujemy naszą ofertę do jego dynamiki. Zmiany jakie obserwujemy rozumiemy pod pojęciem

pojawiających się nowych potrzeb naszych klientów, których stale przybywa. Poszerzamy asortyment i pracujemy nad poprawą oraz unowocześnieniem naszego serwisu dla branży HoReCa. W kwietniu wprowadziliśmy ekskluzywne produkty Transgourmet Premium. To propozycja dla kucharzy, którzy chcą serwować coś naprawdę wyjątkowego. W gamie tych produktów znalazły się m.in. oleje tłoczone z najwyższej jakości nasion maku, orzechów laskowych czy dyni,

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

trudno dostępne rodzaje ryżu, octu balsamicznego oraz kilka rodzajów soli. Nawiązaliśmy także współpracę z Frische Paradies – dostawcą słynącym z dystrybucji ekskluzywnych produktów, w tym m.in. owoców morza. Przed nami kolejny, ważny krok – otwarcie nowej hali Selgros Cash&Carry w Mysiadle pod Warszawą, której wyróżnikiem będzie m.in. działające w przestrzeni hali bistro w którym klienci będą mogli zamawiać dania przygotowywane z oferty dostępnej w hali.


Polski klient radzi sobie sam Michał Czwojdziński, prezes zarządu Softech

stauratorów, jak i dostawców dla branży HoReCa. Właściciele restauracji coraz większą wagę przykładają do jakości świadczonych usług. Ten wyraźny trend stawiający na wysoki poziom obsługi oraz lepsze zarządzanie lokalem gastronomicznym przyczynił się do tego, że firma Softech zanotowała rekordowe wyniki sprzedaży. Coraz większą popularność zdobywają lokale samoobsługowe. Wzrosła liczba punktów gastronomicznych otwieranych sezonowo, a fastfoody cieszą się większym powodzeniem w stosunku do 2015 roku. Przyczynami są z jednej strony moda, a z drugiej fakt, że coraz więcej ludzi młodych, także w wieku przedprodukcyjnym, odwiedza restauracje. Zasobność portfela tej grupy odbiorców jest ograniczona, dlatego wybierają bardziej ekonomiczne rozwiązania. Lokale samoobsługowe, które rezygnują z kelnerów, minimalizują koszty prowadzenia działalności, a to pozytywnie oddziałuje na kieszenie klientów. Samoobsługa to także nowoczesność i luz, czyli znów atrybuty ludzi młodych. Wiele restauracji rezygnuje zatem z obsługi kelnerskiej, dostosowując się do wymagań klientów i wprowadzając

tym samym nieco swobodniejszą atmosferę. Nasi inżynierowie przygotowali szereg rozwiązań skierowanych właśnie do lokali samoobsługowych. Mam tu na myśli takie nowości, jak system zarządzania kolejką KDS Order Number czy kioski samoobsługowe. Firma Softech jest głównym dystrybutorem systemu przywoływania LRS. Tutaj też możemy pochwalić się nowym rozwiązaniem, które usprawnia pracę w lokalu z częściową samoobsługą. Mowa o Table Tracker. System pomaga zlokalizować stolik, przy którym usiadł klient. Mamy już za sobą pierwsze udane wdrożenie tego rozwiązania. W tego typu lokalach sprawdza się także coaster – pager dla klienta. Gdy zamówienie jest gotowe, urządzenie zaczyna wibrować. Klient wie wówczas, że może udać się po danie. Drugim silnym trendem jest coraz powszechniejsze zamawianie posiłków do domu czy biura – najczęściej przez Internet. Wśród zamawiających najliczniejszą grupę stanowią wielbiciele pizzy. To właśnie w pizzeriach ten sposób składania zamówienia cieszy się największą popularnością. Mając na uwadze tę tendencję, wprowadziliśmy udoskonalenia naszej platformy zamówień online mojeGastro. Niebawem zaprezentujemy nową, zrewolucjonizowaną odsłonę produktu. Polacy uniezależniają się od tradycyjnych schematów i szukają nowych, innowacyjnych rozwiązań. Branża technologiczna stoi zatem przed dużym wyzwaniem. Musi stale obserwować sytuację rynkową i odpowiednio szybko reagować. Nasi inżynierowie już teraz starają się przewidzieć kierunek, w którym będzie zmierzać gastronomia w przyszłości i pracują nad projektami, które się w niego idealnie wpasują.

R E K L A M A

Ostatnie dwanaście miesięcy napawa optymizmem, zarówno samych re-

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

59


Raport

GŁOS RYNKU

Moda na zdrowie Tomasz Wapiński, Sales Director Anis Opakowania, Kreis Pack Rynek gastronomiczny w Polsce rozwija się szybciej niż inne działy gospodarki, bo jego wartość wyprzedza wzrost PKB. W branży gastronomicznej obserwujemy dynamicznie rosnący trend spożywania posiłków poza domem. Czynnikami, które sprzyjają odchodzeniu od tradycyjnego modelu spożywania posiłków są zmiany zachodzące w stylu życia, coraz wyższe jego tempo, zróżnicowanie zajęć i wydłużanie godzin pracy. Podąża za nim intensywny rozwój wszelkiego rodzaju usług np. portale internetowe dzięki którym możemy zamówić różne rodzaje posiłków, restauracje oferujące dostawę wybranych posiłków do pracy lub domu. Jednak najbardziej dynamicznie rozwija się catering dietetyczny. Moda na zdrowe odżywianie, zdrowy styl życia ma również odzwierciedlenie w rozwoju tej części branży gastronomicznej. Klienci są bardzo wymagający i oczekują posiłków dostarczonych w estetyczny, bezpieczny sposób umożliwiający łatwe i wygodne spożycie i właśnie takie kompleksowe rozwiązania oferują Anis Opakowania i Kreis Pack należące do francuskiej Grupy Guillin. W ostatnim czasie zanotowaliśmy wzrost zainteresowania naszymi produktami linii premium zwłaszcza wśród firm cateringowych. Jako producent proponujemy naszym klientom innowacyjne rozwiązania, profesjonalny sprzęt pakujący wraz z całą gamą opakowań przeznaczonych do cateringu. Nasza oferta jest szeroka i rozmaita, co przejawia się w designie, kolorze oraz pojemności . Bo to właśnie różnorodność jest aktualnie na rynku opakowań cateringowych

60

główną wartością. Jesteśmy na bieżąco z potrzebami naszych partnerów handlowych, reagujemy na ich oczekiwania i pomysły. W ostatnim czasie do Grupy Guillin dołączyła firma Kreis Pack. Dzięki temu udało się zwiększyć dostęp do szerokiej gamy innowacyjnych produktów. A dodatkowo dzięki znacznym inwestycjom jakie udało się nam zrealizować zwiększyliśmy możliwości produkcyjno – logistyczne, by jeszcze szybciej i sprawniej reagować i odpowiadać na zapotrzebowania oraz oczekiwania naszych klientów. Cechą wspólną wszystkich naszych gam produktowych jest jakość, a co za tym idzie satysfakcja i zadowolenie klienta, estetyka i komfort użytkowania. Stawiamy przede wszystkim na innowacyjność oraz wyroby wysokiej jakości. Rozwinięty na przestrzeni lat „know-how”, nowoczesne oprogramowanie oraz kreatywność są kluczem do naszego sukcesu. Dodatkowo oferujemy wszystkim naszym odbiorcom wsparcie marketingowe w postaci pełnej gamy ulotek, katalogów i próbek. Nieustanne poszukiwanie nowych rozwiązań przy jednoczesnym zachowaniu perfekcyjnej jakości, na przestrzeni lat, doprowadziły do tego, że firma odbierana jest jako rzetelny i godny zaufania partner w biznesie. Jako producent termoformowalnych plastikowych opakowań jednorazowych staramy się wyprzedzać trendy , dlatego swoją ofertę nieustannie wzbogacamy o innowacyjne propozycje produktowe. Obecnie naszym klientom proponujemy szeroką gamę pojemników garmażeryjnych. W ostatnim czasie wprowadziliśmy na rynek nową serię pojemników

sałatkowych z rodziny Salipack, której wizualną cechą jest zdobienie charakterystycznym wzorem z liśćmi. Te opakowania oferujemy – w dwóch wersjach kolorystycznych – transparentnej i czarnej oraz w różnych pojemnościach – od 400 ml do 2000 ml. Kolejną naszą propozycją są pojemniki deserowe, które w zależności od preferencji mogą być zamykane na dwa sposoby, folią do zgrzewu lub pokrywką. W zależności od potrzeb może być ona płaska lub wypukła. Może posiadać także specjalnie

przygotowane miejsce na etykietę klienta. Do polecanych pojemników dodatkowo można – włożyć insert, który jest doskonałym miejscem na wszelkiego rodzaju dodatki, jak musli, owoce suszone, czekoladowe drażetki itp. Sukces naszej firmy oparty jest na kompleksowej strategii handlowo-marketingowej, szczegółowych analizach rynku oraz wieloletnim doświadczeniu. Dzięki temu jesteśmy pewnym i silnym partnerem, który swoje zaangażowanie udowadnia w praktyce.

Gastronomia to ważny kanał sprzedaży Wojciech Tomaszyk, kierownik ds. chemii profesjonalnej Amtra Na rynek wchodzą nowi dostawcy oferujący produkty i usługi dla branży gastronomicznej. Dokładnie analizują oczekiwania klientów, przygotowując dla nich ofertę na najwyższym poziomie. Stawiają na kompleksowość i wprowadzanie nowości. W naszym obszarze – chemii dla restauracji – również wiele się dzieje, szczególnie ze względu na rozwój surowców, których jest coraz więcej. Są także bardziej nowoczesne dzięki czemu możemy dostarczać coraz lepsze produkty, ale w ciągle bardzo atrakcyjnej cenie. Obserwujemy także, że klienci z sektora Gastronomicznego częściej biorą pod uwagę jakość towaru, niż jego cenę. Taka zmiana bardzo nas cieszy, gdyż nasz dział badań i rozwoju nieustannie pracuje nad udoskonalaniem formuł naszych produktów. Gastronomia jest dla nas bardzo ważnym kanałem sprzedaży. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

więcej kontraktów aniżeli zakładaliśmy, co wskazuje na pozytywne perspektywy na ten rok. Widząc rozwój branży, prognozujemy dalszy, dynamiczny wzrost tego sektora a co za tym idzie ilości transakcji. W ostatnim roku do naszej oferty wprowadziliśmy rewolucyjne produkty do zmywarek w nowych, ulepszonych formułach. Usuwają szminkę i mocne naloty z kawy czy herbaty. Nie zawierają chloru i działają nawet w twardej wodzie. W swoim składzie posiadają dwa razy więcej substancji aktywnych, dzięki czemu skuteczniej usuwają zabrudzania, zawarte w nich dyspergatory zwiększają rozpuszczalność kamienia wodnego, a nowoczesne inhibitory korozji zabezpieczają zmywarkę przez osadzaniem rdzy. W tym roku stawiamy na rozwój linii różnych produktów, zwłaszcza tych do jeszcze skuteczniejszego usuwania tłustych zabrudzeń,


z którymi nieustannie radzić muszą sobie restauracje. Pojawią się całkiem nowe produkty, jak i te w udoskonalonych formulacjach. Właśnie wprowadzamy do oferty płyn do mycia piecy konwekcyjno-parowych i wędzarniczych – Clinex Smog – alkaliczny preparat o bardzo silnym działaniu do usuwania brudu, zapieczonego tłuszczu oraz zadymień, który idealnie rozpuszcza i usuwa nawet najbardziej zapieczone potrawy.

W tym roku zadebiutuje również płyn do kompleksowego mycia pomieszczenia kuchennego – Clinex 4Dirt foam, który za pomocą tzw. „aktywnej piany” w szybki i skuteczny sposób pomoże pozbyć się tłustych zabrudzeń. Nieustannie rozwijamy sieć serwisantów wspomagających lokale gastronomiczne, poprzez dobór produktów do zabrudzeń i powierzchni a także instalację dozowników do płynów myjących.

Zmienia się kultura jedzenia Piotr Niemiec, prezes zarządu Grupa Gastromall i obsługi), nie będzie pasjonatem kulinarnym z wizją własnej restauracji – wtedy polegnie. Wraz z rozwojem kontaktów międzynarodowych oraz destynacji naszych podróży wakacyjnych będziemy coraz śmielsi jako konsumenci w otwieraniu się na nowe doznania kulinarne z odległych zakątków globu (np. kuchnia hinduska, argentyńska, wysp karaibskich itd.) Poza trendem na kuchnię światową z różnych zakątków, coraz śmielej odkrywamy też regionalną kuchnię polską oraz inne kuchnie związane z Polską w dawnych czasach. Dotyczy to takich potraw jak np. kartacze, babki i kiszki ziemniaczane (kuchnia polsko-litewska), pielmeni, barszcz ukraiński, zupa ucha, solianki, gałuszki (kuchnia rusińska). W naszej działalności na bieżąco śledzimy trendy i mody kulinarne, staramy się aby nasze koncepty były wzorem do naśladowania dla innych restauratorów zarówno jeśli chodzi o jakość serwowanych potraw, oryginalność menu jak i sposób zarządzania i innowacje. Naszym zdaniem właściwy kierunek rozwoju to połączenie idei doskonałej, rodzinnej/regionalnej lub etnicznej kuchni i atmosfery z perfekcyjną obsługą klienta i możliwościami jakie dają nowoczesne technologie (karty klienta, płatności bezgotówkowe, systemy lojalnościowe, aplikacje mobilne).

R E K L A M A

W związku ze wzrostem siły nabywczej, Polacy wydają więcej na konsumpcję poza miejscem zamieszkania. Dodatkowym silnym bodźcem kształtowania się usług na rynku gastronomicznym jest także sposób naszego życia. Coraz więcej czasu spędzamy poza domem (praca, rozrywka, zakupy) w związku z tym coraz rzadziej przygotowujemy jedzenie w domach. Zauważamy też zmianę trendów w gastronomii – o ile wcześniej poza domem chcieliśmy jadać „szybko” o tyle teraz wolimi „celebrować” posiłek ze znajomymi ciesząc się jego smakiem i jakością. Poza ceną, jako konsumenci przykładamy coraz większą wagę do jakości posiłków – nie chcemy już jeść „byle czego” – chcemy jeść smaczne posiłki przygotowane z jakościowo bardzo dobrych produktów. Jako Klienci cenimy różnorodność, lubimy łączyć różne potrawy bawiąc się ich komponowaniem. Wybierając restaurację oczekujemy zaskoczenia, nowych smaków i połączeń, atrakcyjnego wnętrza. Szybko nudzimy się tymi samymi, znanymi potrawami, więc uznanie zyskują nowe koncepty gastronomiczne, otwieramy się na kuchnie regionalne. Należytą estymą cieszą się nadal koncepty włoskie, azjatyckie, meksykańskie. Najważniejszą zasadą w gastronomii zawsze jest jednak jakość. Jeżeli restaurator nie będzie przykładał wagi do jakości (produktów

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

61


Raport

GŁOS RYNKU

Klient nasz pan Łukasza Cape, Brand Manager Tom – Gast Bieżący rok po raz kolejny przyniósł intensywny rozwój branży. W Polsce nieustannie przybywa lokali, które koncentrują się na zadowoleniu klienta oraz są atrakcyjne pod względem menu i klimatu miejsca. Z naszych obserwacji wynika, że odchodzi się od restauracji typu fine dining na rzecz lokali typu casual, które są bardziej przystępne dla gości. Menedżerowie lokali chcą tworzyć miejsca, do których chce się wracać. Dlatego coraz większą wagę przykłada się nie tylko do jakości dań i obsługi, ale także oprawy – zastawy, sztućców, szkła. Trendy aranżacyjne od kilku sezonów opowiadają się po stronie koloru. Restauratorzy pragną się wyróżniać – nie boją się podążać za obowiązującymi trendami, decydują się na talerze o ekstrawaganckim wzornictwie i niebanalnej kolorystyce. Wychodząc z ofertą do osób podejmujących decyzje zakupowe w segmencie HoReCa, mamy na uwadze, że klienci są coraz bardziej wymagający. Wybierają sprzęt od producentów mających dobrą renomę w branży. Z zadowoleniem obserwujemy wzrost sprzedaży marek

ekskluzywnych, których wyłącznym lub generalnym dystrybutorem jesteśmy. Mówiąc o sprzedażowych bestsellerach, prym wiedzie wysokiej jakości szkło krystaliczne marki Schott Zwiesel, porcelana Revol i RAK, czy belgijskie sztućce Eternum. Nowością, którą wprowadziliśmy na rynek w roku 2017 są drewniane bufety Verlo. Uniwersalne moduły umożliwiają komponowanie bufetu w zróżnicowanych konfiguracjach na dowolnej przestrzeni, efektem czego jest entuzjastyczne przyjęcie produktu przez naszych klientów. Nowoczesne wzornictwo, czyli połączenie drewna z metalem lub szkłem wpisuje się w zróżnicowane wystroje lokali oraz wszędzie tam, gdzie liczy się kreatywne podejście do prezentacji żywności. Na rok 2018 spoglądamy z nieskrywanym optymizmem. Przewidujemy, że branża HoReCa będzie rozwijała się równie dynamicznie. Styl życia Polaków podlega nieustannym zmianom, co pod względem obsługi noclegowej i gastronomicznej, wymusi na rynku zwiększenie jakości oraz komfortu obsługi klientów biznesowych i turystycznych. Restauratorzy będą poszukiwać inteligentnych rozwiązań usprawniających funkcjonowanie lokali oraz estetycznego wyposażenia, które będzie zdobić stoły oraz wnętrza.

Rynek na fali wzrostu Paweł Kowalewski, prezes zarządu Mex Polska Rosnący rynek, hasło które powoduje wzrost aktywności i zwiększoną skłonność do nowych inwestycji u przedsiębiorcy. Zjawisko to dotknęło także nas, odczuwamy wzrost obrotów w prowadzonych przez nas i naszych franczyzobiorców lokalach gastronomicznych, co sprzyja i umacnia nasze wcześniejsze plany dalszego dynamicznego rozwoju

62

prowadzonych przez nas sieci gastronomicznych. Cieszy nas idąca z nim w parze, sygnalizowana przez firmy badające rynek, wzrastająca ciekawość Polaków do próbowania nowych smaków, a co za tym idzie skłonność do odwiedzania pojawiających się nowych konceptów gastronomicznych w czym specjalizuje się nasza firma (restauracje

z kuchnią i wystrojem meksykańskim, restauracje PanKejk z ofertą pysznych naleśników z nadzieniami zaczerpniętymi z kuchni świata, a także ulubiony koncept młodego pokolenia – bistro Pijalnia Wódki i Piwa, w której z kolei do kieliszka schłodzonej wódki podajemy tradycyjnego śledzia i tatara). Nasze statystyki potwierdzają też, zaobserwowany przez firmy badające rynek, zwiększone w stosunku do pozostałych dni tygodnia wydatki konsumentów w trakcie weekendu, czemu staramy się sprostać poprzez optymalizację powierzchni lokali, aby osiągnąć jak najwyższą efektywność prowadzonej działalności. Ale zjawiskiem niesłychanie ważnym, którego nie można pominąć planując dalszą działalność, a szczególnie rozwój na rynku gastronomicznym jest konieczność stałego promowanie swoich marek poprzez aplikacje, fora, media społecznościowe w internecie, w czym umocniło mnie jedno z przeprowadzonych badań mówiące, że przed ostatecznym wyborem punktu gastronomicznego (wybieranych z pośród dostępnych na rynku) młody Polak trzy razy korzysta z tego medium (Internetu) aby znaleźć o nim bieżące informacje. Można tu zacytować powszechnie znane powiedzenie, że jeżeli nie ma cię w Internecie to znaczy, że nie istniejesz. Z kolei wiadomością rynkową, którą można zaliczyć zarówno do dobrych, jak i mniej dobrych, jest wysoka konkurencyjność naszego rynku gastronomicznego. Oprócz dwóch flagowych światowych konceptów działających w segmencie fast food na całym świecie, jakimi są McDonald’s i KFC obecne od lat na polskim rynku, będących w zasadzie poza konkurencją, praktycznie nie ma innych znaczących konkurentów zagranicznych mimo kilku prób wejścia na nasz rynek, co oznacza, że działamy na konkurencyjnym rynku gastronomicznym. Ale konkurencyjny, to dla nas przedsiębiorców gastronomicznych, oznacza ciągłe wyzwania i gotowość do niekończących się zmian polegających na ulepszaniu oferty, dostosowywania

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

się do zmieniających się trendów i oczekiwań odwiedzających nasze placówki gości. Wymaga to, stałej ciężkiej pracy i ciągle nowych inwestycji aby temu sprostać. Franczyza, lekarstwo obniżające poziom ryzyka niepowodzenia w zakładanym przedsięwzięciu , to kolejny czynnik, którego rozwój oddziałuje pozytywnie na rynek. Rynek franczyzy rośnie i podobnie, jak gastronomiczny będzie rósł wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa i choć obecnie największy popyt na franczyzę w naszej branży jest na koncepty niskonakładowe, gdzie wykładana suma na budowę i uruchomienie lokalu nie przekracza stu tysięcy złotych, to, czego doświadczamy po ilości spływających do nas zapytań, popyt na franczyzę gdzie konieczny nakłady przekraczają dwieście tysięcy złotych także rośnie. Dostosowując się do panującego obecnie trendu zbudowaliśmy własny model franczyzy, przyjazny dla franczyzobiorcy – udzielamy pomocy w jej finansowaniu. Oczywiście na tym rynku są także zagrożenia z którymi jak i wszyscy musimy sobie radzić, najbardziej doraźne, to brak w obsadzie personelu i zwiększone wymagania płacowe. Mamy nadzieję, że po okresie niespokojnym przyjdzie okres stabilizacji i sytuacja się w niedługim czasie unormuje, a poziom cen w restauracjach nie będzie wymagał zbyt głębokich korekt, aby sprostać wymaganiom płacowym stawianym przez pracowników. Podsumowując, uważamy, że trzeba wykorzystać obecny trend wzrostu rynku gastronomicznego i zintensyfikować rozwój naszej spółki poprzez rozbudowę posiadanych sieci placówek gastronomicznych. Rosnący rynek, to panaceum na większość bolączek jakie ograniczają rozwój, tj: niską efektywność, brak personelu, przeszkody administracyjne i wszystko to, co zdarza się przedsiębiorcom w trakcie codziennej działalności. Trzeba go wykorzystać i oby trwał jak najdłużej, czego sobie i wszystkim gastronomikom życzę.


Błyskawiczny rozwój cateringu Damian Wiatrak, dyrektor zarządzający DELI Catering przygotowywanie dań, stąd znaczenia obecnie nabrała obsługa kelnerska, zastawa stołowa, bogata oferta napojów i alkoholi czy dekoracja oraz oprawa artystyczna. I choć dostrzegalne są liczne nisze na rynku usług cateringowych, ze względu na bariery sprzętowe czy logistyczne, rozwój wielu mikroprzedsiębiorstw jest mocno ograniczony. Dlatego kompleksowe zlecenia mogą przyjąć obecnie jedynie nieliczni gracze rynkowi. Poza kilkoma znaczącymi graczami, segment usług cateringowych jest obecnie mocno rozproszony. I choć wspomniane zostały nisze na rynku usług cateringowych, czekające wciąż na „zagospodarowanie”, konkurencja jest bardzo duża. Wydaje się zatem, że nieunikniona będzie konsolidacja – tak oto słabsi gracze odpadną, zaś silniejsi będą się łączyć w większe, kooperacyjne projekty. Nie bez znaczenia dla rynku usług cateringowych będzie moda na tzw. eko, która trwa zresztą nieprzerwanie od wielu lat. Skończył się już bowiem czas oferowania „jedynie” certyfikowanych produktów – znaczenia coraz bardziej nabiera dbałość o środowisko naturalne i szerzenie wiedzy o zdrowym odżywianiu. Także i w kontekście samego „podawania” zauważalny jest ów trend, gdzie opakowania z tworzyw sztucznych coraz częściej zastępowane są ich ekologicznymi odpowiednikami. Prognozuje się, że w obliczu niezwykle rygorystycznych przepisów dotyczących higieny i bezpieczeństwa żywności, a także z uwagi na światową tendencję do wykorzystywania substancji naturalnych, to właśnie jadalne opakowania częściowo – lub nawet całkowicie – zastąpią ich konwencjonalne odpowiedniki.

R E K L A M A

Nie da się ukryć, że catering jest jednym z najszybciej rosnących sektorów w gastronomii. Wartość tego segmentu to ok. 4,5 mld złotych i co ważne, będzie ona nadal rosła – zwłaszcza w sektorze MŚP oraz korporacji (wiąże się to głównie z coraz większą liczbą działań marketingowych). Z kolei wolniejsze tempo rozwoju usług cateringowych będzie miało miejsce w segmencie klienta indywidualnego, co związane jest ze znacznie mniejszymi potrzebami, a także – siłą rzeczy – mniej zasobnym budżetem w porównaniu do firm. Niewątpliwie te oczekiwania klientów wyznaczają kierunek rozwoju rynku usług cateringowych. Nie bez znaczenia dla sektora rynku usług cateringowych stały się szeroko pojęte eventy. Obecnie zauważalna jest zwiększająca się świadomość roli, jaką pełnią one w komunikacji i strategii (nie tylko marketingowej, lecz również i HR-owej) firm. Co ważne, organizacja eventów przestała być domeną wyłącznie dużych przedsiębiorstw – większego rozpędu i rozmachu nabrały tu także małe i średnie przedsiębiorstwa. Co ciekawe, Polska staje się coraz bardziej popularnym kierunkiem w kontekście organizowania różnego rodzaju konferencji czy wydarzeń naukowych, co automatycznie przekłada się na potrzeby cateringowe uczestników takich konferencji. Zdecydowanie coraz trudniej wybić się na rynku ze standardową formą obsługi – stąd oferta musi wyróżniać się na tle innych i przyciągać. Co ważne, klienci potrzebują obecnie kompleksowej obsługi. Przestało już im wystarczać „samo”

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

63


Raport

GŁOS RYNKU

Restauracja to coś więcej niż dobre jedzenie Waldemar Niedziela, Business Developer Somfy Polski rynek gastronomiczny to obecnie prawie 70 tysięcy placówek, w tym niemal 20 tys. restauracji. Warto podkreślić, że przestrzeń restauracyjna to dziś nie tylko usługi gastronomiczne. Bryła budynków i wnętrze lokali bardzo często stają się przestrzenią dla kultury i sztuki, jak chociażby służą do prezentowania dokonań młodych, zdolnych artystów, którzy łącząc nowoczesną technologię i ciekawy design kreują zupełnie nową jakość na rynku. Dlatego tak istotna jest aranżacja wnętrz uniwersalnych, jak i dających się dostosowywać do zmiennych trendów i oczekiwań. Aby temu sprostać projektanci i architekci coraz częściej sięgają po szklane fasady, które umożliwiają wzajemne przenikania przestrzeni przed budynkiem i w jego wnętrzu przy

jednoczesnym tworzeniu przytulnej i intymnej atmosfery. Odpowiedzią na rosnące potrzeby konsumentów jest innowacyjna automatyka budynkowa, bez której wielu Polaków nie wyobraża dziś sobie codziennego funkcjonowania we własnych domach i firmach. Coraz częściej wykorzystują ją również właśnie restauratorzy. Automatyzują zasłony, rolety, żaluzje, screeny i markizy, a także systemy klimatyzacji i ogrzewania. Restauratorzy doceniają przede wszystkim możliwość mobilnego sterowania, ale również wiążący się z tym komfort, energooszczędność i bezpieczeństwo. Do instalacji inteligentnych napędów najbardziej przekonuje ich uniwersalność (sprawdzają się

zarówno w małych, jak i dużych powierzchniach) oraz nieinwazyjny sposób montażu, który w przypadku niektórych rozwiązań nie wymaga planowania automatyki na etapie budowy restauracji. Przykładowym sposobem na zapewnienie maksymalnego komfortu gościom restauracji są markizy wyposażone w inteligentne napędy Sunea io. Inteligentne, gdyż ich obsługa odbywa się automatycznie. Dzięki takim rozwiązaniom goście mogą dłużej cieszyć się czasem spędzonym w ogrodzie restauracji. Nawet jeśli spadnie lekki deszcz – jednym dotknięciem smartfona można rozwinąć markizę i ochronić klientów. System zrobi to szybko, cicho i co najważniejsze dyskretnie. Podobna zasada obowiązuje przy screenach wyposażonych w automatyczne napędy. Nie tylko nadają wnętrzom elegancji, ale umożliwiają również idealne dostosowanie stopnia zacienienia do warunków

atmosferycznych panujących na zewnątrz, jak i do indywidualnych oczekiwań użytkownika. Niepowtarzalny klimat w restauracjach tworzą detale, które inteligentna technologia pozwala dopracować do absolutnej perfekcji. Według najnowszych badań przeprowadzonych na zlecenie firmy Somfy zdecydowana większość Polaków spodziewa się, że już za pięć lat inteligentne systemy w naszych domach staną się standardem. Jestem przekonany, że taka sama rewolucja czeka polskie restauracje, a wiele nowoczesnych placówek zaczyna tak wyglądać już dziś. Smart technologia jest niezwykle innowacyjna, a przy tym powszechnie dostępna i niedroga. Poza tym, inwestycja w smart systemy bardzo szybko zaczyna się zwracać. W skali roku rachunki za energię i ogrzewanie mogą być niższe nawet o 20 proc., a to dla właścicieli restauracji bardzo wymierne oszczędności.

Coraz większa różnorodność rozwiązań Iwona Nowak, manager ds. marketingu i zakupów Metro-plast.pl Nie ma aktualnie potrawy, dania gotowego, którego w sposób estetyczny i indywidualny nie można by zapakować. Jakość i forma stosowanych rozwiązań zależy jedynie od potrzeb i wyobraźni właścicieli czy menadżerów poszczególnych lokali gastronomicznych, ponieważ oferta ze strony hurtowni i producentów jest ogromna. Dawno minęły czasy, gdy bez względu na rodzaj prowadzonej kuchni i przygotowywanych dań wszyscy używali identycznych pojemników. Aktualnie, jeżeli prowadzący gastronomię z daniami na wynos nie widzą potrzeby zastosowania dobrego i odpowiedniego dla swoich wyrobów opakowania, narażają się na utratę klientów i stają się niekonkurencyjni. Niewłaściwe podejście do tego, wydawałoby się,

64

niewielkiego fragmentu działalności może zniweczyć doskonałą pracę kucharza, a często również ogromne nakłady finansowe poniesione na wyposażenie kuchni i lokalu. To, co jest istotne dla klienta już dawno doceniły największe sieci gastronomiczne przywiązując do formy i jakości opakowań ogromną wagę. Dlatego indywidualna gastronomia mniejszego formatu nie powinna pozwolić sobie na utratę jakości tylko z powodu błędnego podejścia do kwestii pakowania. Obniżenie jakości lub niedofinansowanie opakowań w konsekwencji doprowadzi do spadku sprzedaży, a co za tym idzie dużych strat finansowych. Oprócz walorów funkcjonalnych i jakościowych opakowanie może

spełniać również dodatkową funkcję jaką jest reklama. Udowodniono, że podczas spożywania jednego posiłku klient może nawet kilkadziesiąt razy spojrzeć na nadruk, który widnieje na opakowaniu. Czy warto rezygnować z takiej formy promocji? W ostatnich latach coraz więcej punktów gastronomicznych czy sklepów spożywczych decyduje się na wyjście poza swój tradycyjny rynek sprzedaży. Umożliwiają im to nowe technologie pakowania, dzięki którym firmy te umieszczają swoje wyroby na sklepowych ladach zyskując dodatkowy dostęp do klientów i znacznie podnosząc rentowność działalności. Technologie te to przede wszystkim maszyny

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

i urządzenia wyposażone w funkcję MAP (modyfikowana atmosfera pakowania), czyli system pakowania wydłużający terminy przydatności do spożycia dań gotowych. Tak zapakowane dania idealnie sprawdzają się w sklepach z wyrobami garmażeryjnymi. Różnorodność rozwiązań opakowaniowych dla gastronomii czy cateringu jaka obecnie dostępna jest w Polsce daje sektorowi HoReCa ogromne możliwości rozwoju i dodatkowego dochodu. Ten, kto dostrzeże w opakowaniach nie zbędny koszt, ale nowe funkcje może znacznie poprawić nie tylko rentowność swojej działalności, ale również cechy wizerunkowe, co z pewnością przyniesie mu wymierne korzyści.


GŁOS RYNKU

Raport

Gastronomia hotelowa również popularna Tomasz Milewski, szef kuchni Hotel Mikołajki Obecnie obserwujemy duży rozwój rynku restauracyjnego w Polsce – dalej jesteśmy na fali trendu gastronomicznego, gdzie szefowie kuchni nie są tylko rzemieślnikami – ale można rzec, że są to już artyści kulinarni. Widać, że koledzy po fachu uczą się i rozwijają – perspektywa ciągle rosnącej konkurencji działa na każdego elektryzująco i mobilizująco – rozwijasz się, aby nie zostać w tyle. Kuchnia, jaką możemy zaobserwować, w porównaniu do jeszcze kilku lat wstecz, nie jest już nijaka, wszędzie dają znać o sobie smaczki, o których jeszcze kilka lat temu nikt by nie pomyślał. Najlepszym tego dowodem jest to, że tak wielu ekspertów kulinarnych docenia polskie restauracje, coraz więcej informacji o nas pojawia się

w przewodnikach gastronomicznych. A to buduje marki polskich restauracji również za granicą. Restauracje hotelowe, odzwierciedlając standardy hoteli, w których się znajdowały, zawsze były na wysokim poziomie, jednak skierowane są przede wszystkim do gościa hotelowego. Oczywiście znajdziemy w restauracjach hotelowych dania lub całe sekcje tematyczne, ale generalnie rzecz biorąc, zazwyczaj są to restauracje bardzo wystandaryzowane, które odpowiedzą na potrzeby Gości przebywających w obiekcie. Przed restauracjami hotelowymi stoi bardzo duże wyzwanie zapewnienia różnorodności serwowanych dań, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu.

Goście, którzy nas odwiedzają są bardzo różnorodni. Są to osoby nie tylko z całej Polski, ale i zza granicy. Zarówno przyjeżdżający na dłuższe, tygodniowe, a nawet dwutygodniowe pobyty, jak i na krótki, weekendowy wypoczynek. Są także Goście, będący przejazdem w Mikołajkach, którzy chcą skosztować potraw, które serwujemy, a które poleciły im osoby, które u nas gościły. I oczywiście grupa stałych, lojalnych Gości, którzy wiedzą, na jak dobrą kuchnię może u nas liczyć i tylko dla niej specjalnie przyjeżdżają, niejednokrotnie nadkładając drogi. Kuchnia hotelowa, to jak już wspominałem, kuchnia uniwersalna i bardzo wystandaryzowana.

Przygotowując menu lub całe zestawy, musimy mieć na uwadze to, że przyjeżdżają do nas różni Goście, którym musimy zapewnić odpowiedni wybór. Stąd też niewiele restauracji hotelowych jest tematyczna – a jeżeli już są – to z pewnością nie jest to jedyna restauracja w obiekcie. R E K L A M A

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

65


Raport

GŁOS RYNKU

Ciekawy rynek warszawski Marcin Pajewski, współwłaściciel Kuchnia Otwarta, YE YE Mex Food & Music Bar Minione dwanaście miesięcy to kontynuacja i intensyfikacja zjawisk obserwowanych wcześniej; zwiększona świadomość i oczekiwania gości, coraz większa rola social media, stopniowe odejście od fascynacji Fine Dining oraz radykalne zwiększanie poziomu street food no i oczywiście ciężka sytuacja na rynku pracy. Goście szeroko rozumianej gastronomii dzięki własnym doświadczeniom, konsumpcji programów TV i blogów przywiązują jeszcze większą wagę do pochodzenia produktów, technik przygotowania posiłków, poprawnego serwisu. To z pewnością sprzyja poziomowi naszej gastronomii, po części dzięki czemu możemy absolutnie wyzbywać się kompleksów wobec mitycznego „zachodu”. Zresztą w wielu przypadkach, takich jak kreatywność szefów kuchni, bardzo wysoka jakość surowców czy zaangażowanie załogi , my już dawno na zachodzie jesteśmy! W przypadku opisywanej zwiększonej wiedzy i świadomości gości jest też oczywiście druga strona medalu. To przekonanie wielu z nich, że ich wiedza i kompetencja daleko wyprzedza restauratorów czy choćby obsługę (jak profesjonalna by nie była), co często skutkuje nieprzyjemnym przerzucaniem się argumentami i nie usprawiedliwionymi komentarzami przy okazji mniejszych lub większych niedociągnięć czy pomyłek. Bardzo pochopnie i łatwo jest w tych czasach „pojechać” po restauracji nie przejmując się zbytnio konsekwencjami. Szkoda, że wielu gości zakłada, że w restauracji nie ma miejsca na pomyłkę czy

66

błąd. Moim zdaniem kluczem jest właściwe załatwienie problemu czy rozwiązanie sytuacji z satysfakcją gości jako priorytetem, a nie sam fakt, że sytuacja miała miejsce (w myśl zasady, że nie myli się tylko ten co nic nie robi). Social media opanowały totalnie naszą branżę. Obecnie w wielu przypadkach marketing sprowadza się w zdecydowanej większości wyłącznie do działań na Facebooku, Instargamie czy Snap Chacie. To wbrew pozorom bardzo wymagające media i poruszanie się w gąszczu postów, like’ów, followersów nie jest łatwe. Szybkość reakcji w połączeniu z właściwą etyką, odpowiednią obróbką materiałów, spójnością komunikacji dostarcza wielu wyzwań. Zwłaszcza – co jest domeną zdecydowanej większości nas. Działania te są robione niejako z doskoku, niewiele obiektów stać jest bowiem na usługi dedykowanej agencji bądź zatrudnienie osoby za to odpowiedzialnej. Z pewnością zwiększenie atencji na te media jest absolutnie konieczne – odwrotu nie ma! Fascynacja Fine Dining chyba pozostanie domeną wyłącznie właścicieli grubych portfeli i służbowych kart płatniczych. Parcie na sześcio-daniowe set menu, kuchnie molekularną i mocno niszowe produkty zostaje wypierane przez docenianie prostoty i szczerości. Zarówno pod względem treści jaki formy. Trzy świetnej jakości składniki na talerzu, przygotowane doskonale i z pasją potrafią zrobić dużo większe wrażenie niż przekombinowane dania, gdzie forma góruje nad treścią. Odchodzenie od mody na Fine Dining znajduje

odzwierciedlenie m.in. w fascynacji współczesnym street foodem. Daniami autentycznymi, ciekawymi, podawanymi szybko i za rozsądne pieniądze. Sukces wielu Food Truck’ów, czy inicjatyw typu Nocny Market czy Targ Śniadaniowy uświadamiają nam, że w dobrym pomyśle i prostocie siła. Co ciekawe w ostatnim czasie nie widać żadnej konkretnej mody w świecie street food. Po szaleństwie burgerów nie widać nowego trendu którym wszyscy by się zachwycili. Chyba samo to pokazuje mnogość pomysłów, kuchni i tematów które są oferowane. Ciekawe będą dalsze losy wielu street’owców. Otwieranie stacjonarnych lokali ? Łączenie sił/konsolidacja na rynku by w przyszłości tworzyć sieci mogą konkurować z największymi? Zobaczymy. Z pewnością dynamika w tym obszarze będzie bardzo duża, również dzięki stosunkowo niskiemu progowi wejścia do tego segmentu rynku. Co do sytuacja na rynku pracy…. Nie będę kolejnym narzekającym że

nie ma ludzi do pracy, a ci co są nie spełniają oczekiwań. Wiemy jak jest. Upatruję szansy, że może uda się mocniej otworzyć nasz rynek pracy na obcokrajowców oraz, że szkołom uda się nieco unowocześnić swoje podejście, a przede wszystkim oprzeć się na współczesności, a nie tym co było 20 lat temu. Niestety ale duża część absolwentów szkół zawodowych poziom reprezentuje mizerny. Nas gastronomów zachęcam do stosowania rozsądnych programów motywacyjnych, rzetelności względem pracowników i podnoszenia prestiżu zawodu – zwłaszcza osób pracujących na sali, tak by zawód kelner był traktowany poważnie i z należytym szacunkiem, a nie jako tymczasowa praca na czas studiów. Z pewnością przed naszą branżą kolejne miesiące rozwoju i wyzwań. Codziennej, mozolnej walki przy zwiększaniu przychodów, ograniczaniu kosztów i budowaniu marek. Łatwiej nie będzie, ale ciekawiej na pewno!

Kontynuujemy rozwój Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska Rynek gastronomiczny w Polsce od dobrych kilku lat jest w trendzie wzrostowym i to zjawisko utrzymywało się także w ubiegłym roku. Pozytywne tendencje są napędzane przez ogólną sytuację gospodarczą, zmiany społeczne i globalne zjawiska, które przenikają do Polski i mają wpływ na życie w naszym kraju. Mamy więc rosnący dobrobyt i więcej pieniędzy w kieszeni Polaków, które są wydawane nie tylko na potrzeby, ale i coraz częściej na przyjemności, w tym gastronomię. Z punktu widzenia restauratorów oznacza to, że maleje znaczenie ceny jako czynnika decydującego o zakupie. Oczywiście ten element nadal jest ważny dla klientów, ale nie aż tak jak wcześniej. Konsumenci coraz częściej za to zwracają uwagę na wysoką jakość usługi i umiejętność stworzenia przez lokal

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

odpowiedniej atmosfery. Z badań wynika bowiem, że bardziej niż potrzebę prostego zaspokojenia głodu klienci chcą realizować przez gastronomię potrzebę socjalizacji. Świadczy o tym obserwowane również przez nas zjawisko przenoszenia życia społecznego i towarzyskiego poza dom – właśnie do lokali. To w restauracjach coraz częściej świętuje się ważne uroczystości rodzinne, organizuje spotkania z przyjaciółmi czy po prostu spędza czas ze znajomymi. Mając na uwadze te zjawiska nieustannie pracujemy nad naszą ofertą. Dostosowujemy wystrój restauracji – zmieniają się zarówno restauracje Sphinx, jak i Chłopskie Jadło, tak by z jednej strony można było wykorzystać lepiej przestrzeń, a z drugiej, by lokale dawały komfort i były przyjazne dla różnych grup klientów. Z myślą


dominującą część obrotów odpowiada oczywiście Sphinx, jednak uwagę zwraca też fakt, że sieć Chłopskie Jadło zanotowała w 2016 r. wzrost przychodów o blisko 20 proc. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, bo ten koncept przeszedł długą drogę do miejsca, w którym teraz jest. Jednocześnie obok wszystkich pozytywnych tendencji rynek gastronomiczny – podobnie jak wiele innych branż musiał mierzyć się z rosnącą presją kosztową. Wynikała ona ze wzrostu oczekiwań płacowych, wzrostu kosztów niektórych surowców oraz osłabienia złotówki, co miało przełożenie na czynsze, które często denominowane są w zagranicznej walucie. Mierząc się z tymi wyzwaniami Sfinks jeszcze w I połowie zeszłego roku zaczął prowadzić działania, mające przeciwdziałać skutkom tych niekorzystnych zjawisk. Dzięki temu byliśmy przygotowani na wzrost płacy minimalnej, który wszedł w życie na początku tego roku i niestety dość mocno uderzył w branżę gastronomiczną. Spodziewam się, że kwestie pracownicze będą jednym z wyzwań, z którym gastronomia będzie musiała się mierzyć także w tym roku i zapewne też w kolejnych. Dla Sfinksa bieżący rok przebiega przede wszystkim pod znakiem nowej strategii. Jej głównym założeniem jest dywersyfikacja obszarów działania i znaczący wzrost skali przychodów. Oprócz rozwoju w naszym bazowym segmencie, czyli casual dining, chcemy się rozwijać także w nowych sektorach, jak fast casual dining, gastro puby czy bistro. Jednocześnie chcemy silniej wejść na rynek dostaw do klienta. Ten rok i kolejne będzie więc dla nas bardzo pracowitym, ale i ciekawym czasem.

R E K L A M A

o rodzinach z dziećmi pojawiają się więc nowe kąciki zabaw i w pobliżu wygodne miejsca dla rodziców. Jest możliwość zorganizowania spotkań dla większej liczby osób. Zaś dla klientów ceniących spokój są wydzielone strefy, gdzie stoliki i loże są wizualnie pooddzielane za pomocą elementów wystroju wnętrz. Można zatem przyjść i na szybki lunch, i na dłuższe wieczorne spotkanie. Tego typu remonty i przebudowy restauracji realizujemy stopniowo od kilku lat. W 2016 r. zmiany dotyczyły siedmiu naszych ważnych restauracji Sphinx – m.in. w Krakowie, Łodzi, Warszawie, Poznaniu, Toruniu. Część z nich oprócz zmiany w wystroju dodatkowo została powiększona. Oprócz tego otworzyliśmy 12 nowych restauracji tej marki – wszystkie w nowym wystroju. W ubiegłym roku powstały też trzy nowe restauracje Chłopskie Jadło, a także uruchomiliśmy po remoncie znany warszawski pub Bolek. Równolegle pracujemy nad ofertą menu naszych marek. Coraz popularniejsze są śniadania, organizujemy coraz więcej okolicznościowych spotkań grupowych. Tradycją stają się już imprezy pracownicze czy integracyjne organizowane w restauracjach np. z okazji świąt Bożego Narodzenia. Ale też do naszych lokali z każdym rokiem coraz więcej osób przyciągają okazje niezwiązane z polskim kalendarzem świąt, jak walentynki czy halloween. Podobnie wyglądało to w 2016 r. Sprzyjające gastronomii zjawiska w połączeniu z naszymi aktywnymi działaniami pro sprzedażowymi zaowocowały 10-procentowym wzrostem przychodów gastronomicznych w roku kalendarzowym 2016, wypracowanym przez wszystkie restauracje pod szyldami Sphinx, Chłopskie Jadło, Wook i Bolek. Za

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

67


Raport

GŁOS RYNKU

Rynek gastronomiczny nieustannie się zmienia Yann Gontard, CEO Corporate Services & Region Chairman Central & Eastern Europe Sodexo Według autorów „Raportu Gastronomicznego 2016” rynek gastronomiczny w Polsce rośnie w tempie 9 proc. – w skali roku. Oferta zmienia się nieustannie, poza sezonowymi modami na konkretną kuchnię, dochodzą również trendy żywieniowe, wynikające z coraz większej świadomości konsumenckiej. Wygoda i cena sprawia, że powstaje coraz więcej restauracji pracowniczych, które oferują coraz zdrowsze i urozmaicone pożywienie w atrakcyjnych cenach. Według raportu „Polska na talerzu 2016”, w latach 2015-2016 liczba konsumentów skłonnych do spróbowania eksperymentalnych dań osiągnęła pułap 47 proc., a ta tendencja wciąż wzrasta. O tym, że Polacy uwielbiają nowinki i nie boją się eksperymentować świadczy chociażby ostatni ranking portalu Happy Cow, który wymienia Warszawę na trzecim miejscu pod względem najlepszej oferty dla wegan na całym świecie. Zwiększenie zainteresowania jedzeniem „na mieście” nie dotyczy tylko restauracji, do których wybieramy się po godzinach. Jak czytamy w raporcie, liczba respondentów, którzy stołują się poza domem wzrasta w tempie 25 proc. rocznie, zaś powodem, dla którego porzucamy jedzenie w domu jest przede wszystkim wygoda i czas. W tym aspekcie ankietowani doceniają możliwość zjedzenia pożywnego posiłku nie

68

tylko w modnym miejscu w centrum miasta, ale również w swoim miejscu pracy czy szkole. Rynek gastronomiczny zmienia się nieustannie, co wpływa także na format restauracji pracowniczych. Coraz więcej pracodawców dostrzega potrzebę dbania o jakość życia pracowników i oczekuje nowego modelu restauracji, która będzie wykraczać poza utartą formułę. W Sodexo uważnie śledzimy wszystkie trendy, dzięki czemu elastycznie reagujemy na oczekiwania i proponujemy różnorodne koncepty lokali gastronomicznych dostosowane jak najlepiej do potrzeb naszych klientów. Grupa Sodexo, która zapewnia kompleksowe rozwiązania żywieniowe dla biznesu, każdego dnia obsługuje 75 milionów klientów na całym świecie. Yann Gontard podkreśla, że każdy z prowadzonych przez firmę lokali gastronomicznych ma inną ofertę, dostosowaną do potrzeb i specyfiki branży klientów. W tym celu proces tworzenia koncepcji lokalu poprzedza kompleksowe badanie Personix, które ma na celu wyłonienie profilu przyszłych gości restauracji, określenie ich oczekiwań względem menu i aranżacji lokalu. Nie narzucamy naszym klientom koncepcji z góry, tylko wysłuchujemy ich potrzeb. Duże znaczenie mają otoczenie

restauracji oraz tryb, w jakim będą pracować nasi przyszli goście. Według raportu Sodexo 2017 Global Workplace Trends ze względu na rozwój technologii granice miedzy pracą, a czasem wolnym się zacierają, dlatego ważne jest tworzenie przyjaznych miejsc pracy, sprzyjających cross-workingowi, czyli interakcjom pomiędzy różnymi rzedstawicielami pokoleń, specjalizacji czy branży. Widoczny jest także silny trend Wellness 3.0, czyli dążenie do usunięcia takich bodźców jak niewygoda, stres i nieefektywność na rzecz ergonomii, komfortu i zdrowych nawyków. To jest duże pole do działań dla firm, które oferują kompleksowe rozwiązania żywieniowe w miejscu pracy. W zglobalizowanym świecie mediów społecznościowych ważne jest również to, by oferowane w restauracjach posiłki nie tylko smakowały dobrze, ale i prezentowały się wyjątkowo. W pełni zdigitalizowani millenialsi, stanowiący dziś najszybciej rosnącą grupę wiekową aktywną zawodowo, definiują nie tylko miejsca pracy na nowo, ale również to, jak wygląda jedzenie poza domem. Według badań BBC Good Food aż 40 proc. Millenialsów regularnie dzieli się ze znajomymi na portalach społecznościowych zdjęciami jedzenia, zaś 75 proc.

spośród nich chętnie zamieszcza zdjęcia dania na talerzu, jeśli jest wyjątkowo ładnie skomponowane. Klient wybiera restaurację kierując się już nie tylko ceną czy wystrojem wnętrza. Liczy się każdy szczegół, od powitania, poprzez różnorodne menu czy samą estetykę dań, po sposób komunikacji z gośćmi restauracji. Dostrzegamy wzrost znaczenia usług mobile w gastronomii. Powstaje coraz więcej narzędzi do zamawiania dań online. Ten trend nie omija również restauracji pracowniczych, dlatego inwestujemy w najnowsze rozwiązania technologiczne w tym zakresie. Można spodziewać się również, że rynek gastronomiczny utrzyma obecną dynamikę wzrostu. Dzięki coraz bardziej elastycznym formom pracy będziemy spędzać coraz więcej czasu w restauracjach, które będą nie tylko miejscami spotkań towarzyskich, ale także wygodnymi miejscami do pracy. Otwarta sieć wi-fi dla gości jest już standardem. W niedalekiej przyszłości dzięki technologii pojawią się rozwiązania umożliwiające zorganizowanie na miejscu lunchu biznesowego z partnerami przebywającymi po drugiej stronie globu. To będzie miało przełożenie nie tylko na wystrój i wyposażenie, ale również na menu i organizację pracy w restauracji.

Dobre prognozy dla dalszego rozwoju sektora Wojciech Goduński, właściciel Wojtex Polacy coraz częściej jadają w restauracjach, a to pozytywnie przekłada się na rozwój sektora gastronomicznego. Rozpowszechnianie się kultury jedzenia na mieście, stanowi największe wsparcie rozwoju branży gastronomicznej. Wygoda oraz oszczędność czasu – oto podstawowe czynniki, jakimi kierują się osoby preferujące wizyty w restauracjach. W tym miejscu należy dodać, że to właśnie klienci oraz ich upodobania są główną siłą

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

napędową przy rozwijaniu sektora gastronomicznego. Jako właściciel sześciu konceptów franczyzowych w kraju, po latach doświadczeń mogę pozwolić sobie na stwierdzenie, że to właśnie sieci gastronomiczne przyciągają największą liczbę konsumentów w branży. Dlatego warto otworzyć własny biznes w postaci franczyzy – umożliwia ona prowadzenie własnej działalności gospodarczej pod rozpoznawalną marką, daje większą


pojawił się bogaty wybór wysokiej jakości kawy, świeżo wyciskanych soków oraz ciast deserowych, co uatrakcyjniło ofertę restauracji i przyciągnęło większą liczbę konsumentów. Co roku nasze koncepty zajmują wysokie pozycje w rankingach biznesowych i gastronomicznych. Obecnie pod szyldem marek Wojtexu działa ponad 140 lokali, a firma uznawana jest za największego i najszybciej rozwijającego się operatora franczyzowego w Polsce. Powyżej przedstawione czynniki są dla nas siłą napędzającą do rozwijania firmy, nieustannego dążenia do bycia pionierem wśród franczyzodawców. Naszym priorytetem jest dbanie o najwyższą jakość oferowanych dań oraz fachowa obsługa klienta. Sektor gastronomiczny bez przerwy ewoluuje. Firmy działające na linii biznesu franczyzowego cały czas utrzymują wysoką pozycję na rynku. Każdego roku obserwujemy pojawienie się nowych konceptów, a wraz z nimi nowe możliwości. Sektor z dziedziny gastronomicznej cały czas ma podnoszoną poprzeczkę. Nasz zespół nieustannie monitoruje rynek i na bieżąco wdraża działania, które pozwalają nam być pionierem w swojej dziedzinie. Polski rynek franczyzy rośnie niezmiennie od kilkunastu lat, a w ostatnim roku znacznie przyśpieszył swój rozwój, tym samym upodabniając się do rynków zachodnich. Dodatkowo, rosnąca wartość branży gastronomicznej daje szanse na jeszcze większy rozwój – jest to dla nas motywujące i stanowi wyzwanie, któremu z przyjemnością postaramy się sprostać.

R E K L A M A

pewność jutra w biznesie. Można powiedzieć, że franczyzobiorcy dostają sprawdzony pomysł na sukces, a co najważniejsze bieżące wsparcie dla własnego rozwoju – tak właśnie jest w firmie Wojtex. Miniony rok dla naszej firmy, był rokiem pełnym wyzwań. Obecnie liczba naszych lokali rośnie w bardzo szybkim tempie. Nieustannie zgłaszają się do nas potencjalni franczyzobiorcy. Kolejne koncepty, nowe otwarcia oraz wdrażane przedsięwzięcia przyczyniły się do błyskawicznego rozwoju firmy Wojtex Nasze koncepty nieustannie podążają za najnowszymi trendami żywieniowymi. Polacy coraz częściej wybierają gotowe posiłki. Zarówno na wynos jak i w restauracjach najchętniej zamawiają pizzę. Jest ona daniem tanim oraz szybkim w przygotowaniu, odpowiada więc na najważniejszą potrzebę klienta, który jada poza domem, czyli wygodę. Elastyczność w stosunku do potrzeb klienta, duży nakład pracy oraz sumienność, są przepisem na sukces naszych konceptów. Ubiegły rok był dla nas wyjątkowo rozwojowy. Zrealizowaliśmy wiele zaplanowanych projektów. Poza kolejnymi otwarciami Pizzerii Biesiadowo, Crazy Piramid Pizzy oraz Western Chicken – sieci oferującej dania z chrupiącym kurczakiem w panierce, sieci Western Tortilla, inspirowanych modą street food, największy nacisk jak w roku ubiegłym był kładziony na rozszerzenie sieci kawiarni Coffeeloffee oraz lodziarni Mangatto. Wdrożyliśmy również otwieranie multibrand’ów, czyli restauracji łączących dwa koncepty. Nasi franczyzobiorcy zaufali nam i odnieśli sukces. Dzięki temu w menu

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

69


Raport

GŁOS RYNKU

Ekspansja nowych trendów Olek Pobikrowski, dyrektor ds. rozwoju sieci Gringo Bar Rynek gastronomiczny w Polsce ma się bardzo dobrze. Zeszłoroczne trendy dalej się utrzymują, a prognozy w pełni się sprawdziły. Tym samym oferta restauracji i barów staje się bogatsza i sam rynek ciekawszy. Cieszy fakt, że niesie to sporo korzyści zarówno dla restauratorów, jak i dla ich gości. Społeczeństwo bogaci się, a zamożność gospodarstw domowych pozwala na większe wydatki i częstsze jedzenie poza domem. Dotyczy to zarówno wyjść lunchowych w ramach przerw od pracy, jak i wieczornych czy weekendowych wypadów towarzyskich, które kiedyś były jedynie formą celebrowania wyjątkowych okazji. Jednocześnie można zauważyć wzrost zainteresowania punktami gastronomicznymi typu fast casual, które oferują dania wysokiej jakości za przystępną cenę i których charakter nie jest aż tak zobowiązujący. Goście szukają też miejsc, które pozwolą im szybko zjeść bez konieczności zwalniania w obecnym szybkim tempie życia jakie prowadzimy. Efektem zjawiska jest na pewno coraz częściej spotykana oferta śniadaniowa czy brunchowa w restauracjach. Niestety popularność jadania posiłków porannych poza domem jeszcze w Polsce raczkuje i nie można jej traktować jako kategorii w menu podnoszącej znacząco rentowność lokali, a jedynie jako urozmaicenie oferty. Niemniej uważam, że w związku z rosnącą zasobnością polskich portfeli również u nas zakorzeni się mocniej kultura zaczynania dnia od wizyty w kawiarni, restauracji czy typowej śniadaniowni. Kolejnym widocznie wzmacniającym się trendem jest rosnąca otwartość na nowe smaki i świadome

70

żywienie. Polacy odchodzą od „street foodu” w formie frytek, zapiekanek czy burgerów i jednocześnie „podróżują” znacznie dalej niż tylko do włoskiej knajpy na pizzę czy pastę. Część chce bawić się kuchnią i nie bać się wyzwań, a część odpowiedzialnie rezygnuje z żywności niewiadomego pochodzenia lub nawet całkowicie z mięsa czy glutenu. Inni natomiast narzucają sobie diety fit, które zyskały na popularności wraz z rosnącym trendem zdrowego i sportowego trybu życia. Taka dywersyfikacja oczywiście urozmaiciła ofertę restauracji, ale także jest wyzwaniem dla właścicieli, którzy muszą zadowolić coraz bardziej wymagające podniebienia. Na rynku pojawiło się także sporo miejsc dedykowanych właśnie konsumentom „liczącym kalorie”, które są ciekawą alternatywą dla popularnych już od lat diet pudełkowych. Zdecydowanie na znaczeniu nabrały uliczne markety gastronomiczne, które pozwalają restauracjom „wyjść na ulicę” i pokazać się szerszemu gronu odbiorców. Ten znany trend z ulic Londynu czy Berlina przywędrował także do nas i prezentuje coraz wyższy poziom kulinarny, znacznie różniący się od tego, który znaliśmy dotychczas ze zjazdów food trucków. W Polsce zaczęło się od Targów Śniadaniowych, a od zeszłego roku funkcjonują także nocne markety organizowane w ciekawych przestrzeniach postindustrialnych i zapomnianych miejscach, np. Nocny Market na Dworcu Głównym w Warszawie czy Targ Towarzyski w Poznaniu. Poza filiami znanych restauracji pojawiają się na nich zupełnie nowe koncepty gastronomiczne, które są idealną szansą dla debiutantów w branży. Mogą

oni zacząć swoją przygodę z gastronomią przy niewielkim nakładzie i ryzyku finansowym. Często świeżo upieczeni restauratorzy prezentują autorskie wariacje kuchni regionalnych przywożone z podróży w najdalsze zakątki Świata. Bez wątpienia na takich rozwiązaniach na pewno zyskuje klient, który w jednym miejscu może próbować różnych smaków, a życie nocne miast tętni. Natomiast najlepiej prosperujący wystawcy po sezonie są w stanie otworzyć lokale stacjonarne. Night markety doczekały się też swojej bardziej komercyjnej i całorocznej formy, jak Hala Koszyki w Warszawie. Sukces takich miejsc na pewno jeszcze długo się utrzyma, a w planach deweloperów głośno jest o otwieraniu podobnych obiektów, również w centrach handlowych, gdzie zastąpią one dotychczasowe food courty. Powyższe trendy idealnie wpisują się w rozwój naszej marki na

przestrzeni ostatnich trzech lat, a zwłaszcza w intensywny miniony rok. Gringo Bar powstał właśnie z miłości do gotowania, a jego właściciel – Maciej Bilka otworzył lokal stacjonarny na warszawskim Mokotowie, który początkowo miał być miejscem dla przyjaciół i znajomych. Jednak oryginalna forma, potrzeba rynku oraz rosnące zainteresowanie kuchnią tex-mex sprawiły, że szybko na ulice wyjechał także foodtruck Gringo, który gości na najważniejszych wydarzeniach w kraju. Szybko potem otworzyliśmy dwa nowe lokale stacjonarne w Poznaniu i w Hali Koszyki. Tego lata nie mogło też zabraknąć nas w formie sezonowych pop-upów w Cudzie nad Wisłą i w Zatoce Sztuki w Sopocie. Mimo wszystko nie spoczywamy na laurach i staramy się cały czas rozwijać: w menu stale pojawiają się nowości, a na początku 2018 roku startujmy ze sprzedażą franczyzy.

Rok dynamicznego rozwoju Tomasz Sawzdargo, prezes zarządu Horeca GGZ Dla Gastronomicznej Grupy Zakupowej Horeca GGZ rok 2016 był rokiem dynamicznego rozwoju, który zaowocował wzrostem liczby uczestników sieci do 3500 restauracji vs 1450 restauracji w 2015 r. oraz poszerzenia oferty dystrybutorów i producentów. Od początku istnienia strategicznymi partnerami Grupy Horeca GGZ są GK Iglotex, Coca Cola, Kompania Piwowarska, Zielona Budka. W 2016 Grupa Zakupowa wzbogaciła się o nowych partnerów handlowych min. Bonduelle, Zeelandia, Hrebapol Lublin SA; Willa Win; Mane Trading Union. Na dzień dzisiejszy Horeca GGZ mam podpisane umowy partnerskie z ponad 40 firmami z branży. Jako największa grupa zakupowa z branży HoReCa zajmujemy się negocjowaniem warunków handlowych, promocją oraz organizacją pokazów kulinarnych i targów promujących nowości na rynku gastronomicznym

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

z przeznaczeniem dla dedykowanych klientów. W Roku 2016 kontynuowaliśmy rozwój programu premiowego „Retro+”. Jest to program skierowany do przedsiębiorców branży HoReCa, który w dodatkowo gratyfikuje ich w zamian za zakupy produktów producenta . Dynamika z jaką rozwija się Grupa GGZ pozwoliła na uruchomienie platformy zakupowej dedykowanej do naszych członków – Horecabuy.pl. Platforma ma polepszyć komunikację pomiędzy uczestnikiem grupy a producentem/dystrybutorem, dać możliwość restauratorom możliwość łatwego i sprawnego zamawiania produktów. Rok 2017 będzie kolejnym rokiem dynamicznego rozwoju zarówno w zakresie ilości podmiotów – członków społeczności jak również negocjacji z nowymi partnerami handlowymi.Raport

GŁOS RYNKU

Miniony rok należy do udanych

Eco trendy także w opakowaniach

Maciej Wroński, dyrektor zarządzający Rational

Dorota Ostrowska, Katarzyna Grzelak, specjalistki ds. zakupów Tedmark

Rational wykorzystuje bardzo dobrą koniunkturę na rynku branży HoReCa i po 6 miesiącach 2017 roku, realizuje 22 proc. wzrost sprzedaży do analogicznego okresu ub. roku. Firma zakłada sprzedaż na poziomie 1.300 urządzeń konwekcyjno-parowych w całym roku. Po bardzo dobrym dla branży 2016 r., bieżący rok nabrał szczególnie od kwietnia znacznej dynamiki wzrostu. Zmiany kierunków geograficznych na urlopy znalazły potwierdzenie w szybko wypełniającym się portfelu rezerwacji hotelowych w wakacyjnych kurortach, ale nie tylko. Spoglądający optymistycznie w przyszłość polscy hotelarze i restauratorzy podjęli wysiłek inwestycyjny celem przygotowania się do obsługi znacznie większej liczby gości niż w latach poprzednich. Obserwujemy dalszy rozwój zagranicznych sieci hotelowych w Polsce, a ich inwestycje kierowane są już nie tylko do największych miast w naszym Kraju. Możliwości oferowania gotowych posiłków coraz baczniej przyglądają się podmioty znane z innego rodzaju usług np. markety spożywcze. Myślę, że w tym obszarze będzie nas czekać w najbliższej przyszłości spora rewolucja na rynku. Zdrowe odżywianie staje się w naszym kraju, ważnym tematem społecznym. Widać to po zainteresowaniu blogami kulinarnymi,

72

rosnącej liczbie eventów kulinarnych, powstawaniu ciekawych miejsc jak np. nocne markety. Stajemy się coraz bardziej świadomymi konsumentami, a za tym podąża w szybkim tempie polska gastronomia. Rational wprowadził w maju br. kolejną nowość na rynek jakim jest: CombiMaster Plus. Urządzenie znane polskim Szefom Kuchni i doceniane za solidność i niezawodność w codziennej pracy, zyskało m.in. funkcje w pełni automatycznego mycia. Dwa miesiące wcześnie Rational zaprezentował: ConnectedCooking, system dający możliwość spięcia wszystkich urządzeń posiadanych przez klienta w sieć i sterowania ich pracą/ monitorowania/ zbierania danych/ uaktualnień procesów itd. z jednego miejsca na ziemi, za pomocą komputera bądź Ipada. Od stycznia 2016 roku oferujemy użytkownikom naszych urządzeń specjalną linię telefoniczną tzw. ChefLine, gdzie porad kulinarnych, udziela Szef Kuchni Rational. Nasi klienci mogą skorzystać także z największej w branży internetowej platformy Club Rational, gdzie po zalogowaniu Szefowie Kuchni mogą m.in. wymieniać i wprowadzać nowe przepisy, czy podglądać wydarzenia kulinarne na świecie. Rok 2017 i lata kolejne postrzegamy jako bardzo dobry czas dla rynku HoReCa w Polsce, stąd dalsze inwestycje w strukturę organizacji Rational w Polsce.

Healthy lifestyle - to najczęściej padające hasło wśród współczesnych konsumentów. Coraz częściej możemy zaobserwować w otaczających nas środkach komunikacji masowej wzrost zainteresowania zdrowym trybem życia. Przede wszystkim klienci poszukują kuchni zdrowej, kuchni bez glutenu bez konserwantów i ulepszaczy. Zdrowa żywność- to serce współczesnego rynku gastronomicznego. Rok 2016 był rokiem rozwojowym przede wszystkim dla kategorii opakowań sałatkowych i deserowych. W ostatnim czasie punkty gastronomiczne starają się nadążyć za wymagającymi trendami na rynku i proponują coraz więcej tego typu żywności. Zdrowe sałatki mają być nie tylko zdrowe, ale „ładne” i estetycznie podane. W tej prezentacji opakowania pełnią kluczową rolę. Różnorodność materiałów i kształtów daje wiele możliwości na pokazanie produktu. Opakowania jakie oferujemy są praktyczne i pozwalają dobrze wyeksponować ich zawartość, mają zdobić i zachęcać potencjalnych klientów. Umożliwiają serwowanie zdrowych posiłków zarówno w lokalu jaki i na wynos.

Tower Pac to innowacyjny pomysł, który niedawno ukazał się na rynku. Pojemniki wykonane z tworzyw PET lub PP w różnych rozmiarach można połączyć z sobą tworząc „wieżę”, co powoduje oszczędność miejsca i ułatwia wydzielanie porcji posiłku. W pokrywie pojemnika został zastosowany Interlock System, który zabezpiecza przed swobodnym przemieszczeniem się podczas transportu. Propozycja ta jest idealna dla firm cateringowych i restauracji serwujących dania na wynos. Zdrowe i fit mogą być też desery, a tutaj już nie ma żadnych ograniczeń. Od sałatek owocowych, lodów fit po shake i napoje na bazie owoców. Wprowadziliśmy więc do swojej oferty opakowania o wszelkich rozmiarach i kompilacjach. Starając się zapewnić wiele rozwiązań mamy do zaoferowania różnego typu tworzywa, które również podążają za współczesnymi trendami i są „eko”. Nasza oferta wpisuje się w aktualne trendy rynkowe i oferuje swoim klientom nowości i rozwiązania z odpowiednim wyprzedzeniem. Jak widać mimo, że żyjemy szybko i w biegu, wciąż możemy żyć zdrowo i fit.

Branża oczekuje nowinek technologicznych Piotr Żychski, prezes zarządu S4H Tempo pracy oraz liczba zamówień powodują, że szefowie kuchni wymagają od producentów oprogramowania najnowszych rozwiązań. Dziś naszym życiem rządzi czas, a właściwie jego brak. Dlatego tak ważne są nowoczesne technologie na miarę XXI wieku, które poprawiają komfort życia.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

Taką możliwość daje m.in. darmowa aplikacja smartRest. Jest to mobilna restauracja na naszym smartfonie lub iOS-ie. Pobranie jej w sklepie Google Play jest darmowe. Już na starcie użytkownik otrzymuje nagrodę w postaci vouchera. Za pomocą kilku kliknięć w ekran smartfona czy iOS-a wygodnie sprawdzi apetyczne menuRaport

GŁOS RYNKU

oferowane w restauracji, barze, kawiarni, która jest smart. Dzięki smartRest gość zamówi lunch nie wychodząc np. z biura czy domu, pomijając kolejki. Zarezerwuje stolik, sprawdzi czy dana restauracja posiada strefę dziecka, ogródek, Wi-Fi, klimatyzację. Będąc smart zapłaci od ręki, nie musimy mieć portfela, czekać na kelnera przed, ani po posiłku. Je smacznie, zbiera punkty, a w ramach nagrody wybierze dowolny posiłek w smart restauracji. Nowatorskim rozwiązaniem jest pełna automatyzacja wszystkich procesów od zamówienia do realizacji, ponieważ aplikacja smartRest jest w pełni zintegrowana z systemem S4H w wersji upgrade 2017_29. Co to oznacza? Zamówienie mobilne oraz płatność jest automatycznie zapisywane w systemie restauratora jako nowa transakcja bez ingerencji obsługi, która zwykle przyjmuje zamówienie i wprowadza do systemu w restauracji. Powiadamiana jest również automatycznie kuchnia. Konsument nie musi czekać na kelnera, jest pewny swojego zamówienia. Nowością na rynku krajowym są również wysokowydajne podręczne urządzenia NCR Orderman7 oraz

NCR Orderman + oparte na bezpiecznym i niezawodnym połączeniu radiowym, które kompatybilnie współpracuje z POS-em. Urządzenie NCR Ordeman 7 jest bardzo elastyczne, reaguje szybko i bardzo płynnie. Charakteryzuje go bardzo długi czas pracy na naładowanej baterii – do 18 godzin. Użyte wysokiej jakości materiały dają niezrównaną wytrzymałość na uderzenia, odporność na wodę i łatwość obsługi. Funkcjonalność zamówień radiowych może poprawić jakość obsługi zwiększając wyniki sprzedaży do 25 proc. Zasięg urządzenia to 300 metrów na otwartej przestrzeni (do 50 m wewnątrz). Zaletą jest również 5-calowy ekran HD, który jest łatwy do odczytania w słonecznych miejscach na zewnątrz. Programowalne przyciski boczne często używanych funkcji. Model dodatni posiada NFC oraz Bluetooth do łączenia z drukarką. NCR Orderman to ponad 20 lat doświadczenia i ciągłego pogłębiania wiedzy na temat potrzeb rynku gastronomicznego. Orderman skutecznie optymalizuje czas pracy personelu w bliskiej implikacji nowoczesnej technologii na miarę XXI w.

Rynek na światowym poziomie Aleksandra Jarosińska, Business Development & Marketing Manager Storyous Dokładnie rok temu, w sierpniu 2016 r., weszliśmy ze Storyous na polski rynek. Mimo wcześniejszych doświadczeń na rynku czeskim, gdzie w dość krótkim czasie pozyskaliśmy 4 tysiące klientów, pozytywne przyjęcie przez polską gastronomię nas zaskoczyło

74

i dodało pewności, że nasz produkt jest wartościowy i wyróżnia się na tle konkurencji. Mając porównanie z rynkami europejskimi, widzimy, że polska gastronomia jest absolutnie na światowym poziomie, a osoby na szczeblu managerskim i właściciele lokali poszukują

optymalnych, nowoczesnych i bardziej zaawansowanych niż dotychczas rozwiązań, które pomogą im w świadomym zarządzaniu oraz ograniczą ryzyka i niepowodzenia. Narzędzia takie jak Storyous POS dają pełną kontrolę i wgląd w sytuację w lokalu, na zapleczu oraz w stany magazynowe, z poziomu aplikacji, o każdej porze, z każdego miejsca na świecie. W ciągu tego roku przekonaliśmy do siebie wiele lokali, a Storyous POS pojawił się w licznych kawiarniach i restauracjach w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście oraz innych polskich miastach, ułatwiając ich właścicielom prowadzenie biznesu. Postanowiliśmy pójść krok dalej. W poszukiwaniu optymalnego rozwiązania dla polskich restauratorów, podjęliśmy współpracę z marka Novitus. Wspólna chęć dostarczania rozwiązań wytyczających nowe standardy na rynku i maksymalnego upraszczania pracy z urządzeniami fiskalnymi zaowocowały wspólnym projektem w postaci kasy Novitus

Next z zainstalowanym systemem Storyous POS. To co kiedyś kosztowało fortunę i dostępne było tylko dla najbogatszych restauracji, dziś osiągalne jest już dla każdego – nawet najmniejszego punktu gastronomicznego. Novitus Next łączy w sobie prostotę kasy fiskalnej (przyciski) z funkcjonalnością systemu POS (wbudowany tablet z ekranem dotykowym). To duża jakościowa zmiana, szczególnie dla osób, które przywiązane są do tradycyjnych kas fiskalnych. Urządzenie, poza szybszym tempem przyjmowania i realizacji zamówień, dzięki aplikacji Storyous oferuje opcje dostępne do tej pory tylko w rozbudowanych systemach POS, jak zarządzanie magazynem czy raportowanie. Rozwiązanie Novitus Next zostało docenione także przez specjalistów spoza branży gastronomicznej i zostało finalistą konkursu Instytutu Wzornictwa Przemysłowego „Wzór Roku 2017” oraz laureatem nagrody Innowacja w Handlu 2016.

Moda sprzyja zainteresowaniu warzywami Agnieszka Mazurek, szef marketingu Bonduelle Food Service Bonduelle Food Service od 3 lat sukcesywnie realizuje strategię, która pozwala odróżniać się na rynku i długofalowo budować biznes. W efekcie, jeżeli chodzi o wyniki sprzedaży, możemy pochwalić się dwucyfrowymi, pozytywnymi dynamikami rok do roku oraz coraz większym zainteresowaniem naszą ofertą. Z pewnością jest to efekt aktualnych trendów w sektorze gastronomicznym. Moda na dania wegetariańskie, wegańskie, gluten

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

free, czy fit zdecydowanie sprzyja i będzie sprzyjała wzrostowi zainteresowania warzywami. Generalnie oceniamy, że cały rynek gastronomiczny będzie się rozwijał i będzie to efekt wzrostu liczby punktów gastronomicznych oraz wzrostu wartości sprzedaży. Ważnym elementem naszej strategii są innowacje. Dlatego w ostatnim czasie wprowadziliśmy na rynek wiele innowacyjnych, unikalnych produktów, których celem jest oczywiście budowanie przewagi konkurencyjnej,


ale również waloryzacja rynku warzyw przetworzonych. Warzywa w tempurze, jarmuż, groszek cukrowy młody, czy boczniaki to tylko niektóre z nich. Naszą misją jest rozwój kategorii warzyw jako takich i zwiększenie ich udziału na przysłowiowym talerzu, dlatego wszystkie nasze działania skupiają się na użytkownikach. Aby jak najlepiej poznać ich potrzeby przeprowadziliśmy unikalne badania etnograficzne, które polegały na obserwacjach i wywiadach z szefami kuchni w lokalach z różnych

segmentów. Badania etnograficzne były dla nas bardzo ważne, ponieważ dostarczyły nam ogromnej wiedzy o szefach kuchni, postrzeganiu przez nich kategorii warzyw, codziennym zastosowaniu warzyw i wiele innych cennych informacji, których nie otrzymalibyśmy w zwykłych wywiadach. Na podstawie badań etnograficznych zbudowaliśmy koncept Role warzyw, który stanowi wyjście do wielu działań marketingowych i handlowych wdrażanych aktualnie przez Bonduelle Food Service.

Kongres Szefów Kuchni 2017

W trakcie Kongresu odbędą się także dwie debaty ekspertów, w których udział wezmą doświadczeni szefowie kuchni. Inspiracją do pierwszej z nich jest tegoroczny Raport Gastronomiczny. Eksperci i praktycy szczegółowo omówią zbadane i opisane przez redakcję w Raporcie Gastronomicznym trendy w trakcie debaty zatytułowanej: Trendy społeczne a gastronomia. W jaki sposób przygotować się na nadchodzące zmiany społeczne i rynkowe. Druga z dyskusji ekspertów i praktyków dotyczyć będzie relacji pracownik – pracodawca w gastronomii, a więc dość poważnego obecnie problemu. Nowościami tegorocznej edycji są dwa atrakcyjne konkursy zorganizowane dla zarejestrowanych uczestników. Konkurs Hasztag Kongresu Szefów Kuchni 2017 ma na celu wyłonienie hasła

towarzyszącego komunikacji tegorocznej edycji Kongresu. Główną nagrodą w konkursie jest Blender Vitamix VITA-PREP 3, który cenią sobie zawodowi kucharze i szkoły gotowania na całym świecie za wyjątkową moc, wszechstronność i wydajność. VITA-PREP 3 wspomaga szereg czynności: od siekania delikatnych składników po miksowanie gęstych puree. Do wygrania także tatuaż typu oldschool i lot termiczny paralotnią z instruktorem. Na miejscu uczestnicy Kongresu wezmą udział w grze sytuacyjnej z nagrodami – Magiczny Targ. Udział dla Szefów Kuchni i ich Zastępców jest nieodpłatny. Rejestracja jest obowiązkowa. Zapraszamy do rejestracji udziału: http://kongresszefowkuchni.pl/zarejestruj-sie Szczegółowy program Kongresu: http://kongresszefowkuchni.pl/ program.

R E K L A M A

Kongres Szefów Kuchni to największe spotkanie Szefów Kuchni w Polsce. W tym roku zorganizowane 11 października 2017, w Centrum TargowoKongresowym, na ulicy Marsa 56C w Warszawie. Jest to jedyna w swoim rodzaju okazja do wymiany poglądów pomiędzy szefami z całej Polski, a przy okazji rozmowy z około 100 Dostawcami HoReCa.

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

75


Raport

ANALIZA RYNKU SWEETS & COFFEE

Dla każdego

coś słodkiego Podczas trzeciej edycji konferencji Sweets& Coffee firma ARC Rynek i Opinia zaprezentowała badania dotyczące korzystania z cukierni. Wśród najbardziej rozpoznawalnych miejsc, w których można zjeść coś słodkiego, największą popularnością cieszył się McDonald’s i lokalne nie sieciowe miejsca. Większość marek była lepiej rozpoznawalna w dużych miastach. Zwłaszcza marki: Wedel, Sowa, Tchibo, Blikle. Kobiety częściej niż mężczyźni zapamiętują nazwy kawiarni do których chodzą. Najmłodsi (15-24 lata) najlepiej rozpoznają marki: McDonald’s, a szczególnie częściej niż inni Dunkin Donuts. Wśród starszych osób znacznie bardziej popularne jest Blikle. Z kolei osoby z wyższym wykształceniem częściej rozpoznawały marki Sowa i Grycan oraz kawiarnie sieciowe. Jakie lody? Wśród badanych postaw najpowszechniejsza okazała się chęć poznawania nowych smaków i kompozycji – około 2/3 badanych w każdym wieku zidentyfikowało się z nią. Najstarsi spośród badanych – osoby w wieku 45-55 lat – najbardziej cenią sobie jakość słodyczy, przyjemność płynącą z jedzenia. Najchętniej wybierają tradycyjne wypieki. Najmłodsi – 1524 lat – mniej dbają o jakość. Dla nich bardziej liczy się poznawanie nowych smaków i satysfakcja z jedzenia, a nie koniecznie jego kaloryczność. Badani w wieku 25-34 lat częściej niż najmłodsi zwracają uwagę na kaloryczność produktów oraz zaczynają bardziej doceniać tradycyjne wyroby.

Jedzący oczami Są to osoby w wieku 15-24. Na luksus mogą sobie pozwolić podczas szczególnych okazji lub podczas wyjścia z rodzicami. Nie zwracają uwagi na jakość i zawarte

76

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalneRaport

78

ANALIZA RYNKU SWEETS & COFFEE

NOWOÅšCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalneRaport

ANALIZA RYNKU SWEETS & COFFEE

w słodyczach kalorie. Chętniej od innych proszą o lody w wafelku, rzadziej o bitą śmietanę i owoce. Częściej niż pozostali wybierają lody z automatu. Są otwarci na egzotyczne smaki. To przeważnie osoby z wykształceniem podstawowym, dysponujące niewielkim budżetem na własne wydatki. Są w stanie przeznaczyć na zakup w granicach 5-10 zł. Jest to grupa, która najczęściej z badanych odwiedza miejsca, by kupić coś słodkiego na mieście (4-6 razy w miesiącu). Pobyt w cukierni, kawiarni lub lodziarni na miejscu trwa najczęściej do 15 minut. Deklarują, że chodzą do takich miejsc raczej i zdecydowanie częściej niż 5 lat temu niż pozostali. Najmniejszy spośród badanych odsetek osób, które nie odwiedzają wcale miejsc, by zjeść coś na słodko na mieście.

Jedzący z rozsądkiem Są to osoby w wieku 25-34. Częściej od pozostałych wybierają lody z posypką oraz ciasta na ciepło (np. szarlotkę lub suflet). Ważne jest dla nich spędzenie czasu na mieście w kulturalnych, niezbyt drogich miejscach, by zwykle posiedzieć na dłużej. Są to przeważnie osoby rozpoczynające swoje życie zawodowe, zakładające lub już posiadające rodzinę. Najczęściej wydają po 10-20 zł w ciastkarni, lodziarni, kawiarni, by zjeść coś słodkiego na miejscu. Może to być zakup łączony kawa + ciastko. W większości spędzają 30-60 minut, by zjeść coś słodkiego na miejscu. Może to wynikać z ich stylu życia, pracy. Planują chodzić do takich miejsc raczej częściej niż pozostali. Uważają, że chodzą zdecydowanie rzadziej niż 5 lat temu. Najbardziej ze wszystkich badanych przejmują się kaloriami i cenią sobie produkty LIGHT oraz te kierowane do alergików.

Okazjonalni smakosze Są to osoby w wieku 45-55. Nie przejmują się zbytnio kaloriami. Jedzenie słodyczy to dla nich czysta przyjemność. Zdecydowanie częściej od innych wybierają produkty słodkie, lody w kulkach, bez polewy, z bitą śmietaną i owocami, jak i desery lodowe. Nie szukają już nietypowych smaków, wracają do tradycji: śmietana. Najrzadziej jedzą poza domem, ale jak już się zdecydują, to pozostawiają tam najwięcej pieniędzy niż pozostali (powyżej 20 zł). Przeważają wizyty ponad półgodzinne. Zdecydowanie częściej niż pozostali wskazują, że cena nie gra roli, ważna jest tylko jakość.

80

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalneRaport

82

ANALIZA RYNKU SWEETS & COFFEE

NOWOÅšCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


Ponad połowa Polaków korzystająca ze „słodkiej oferty” poza domem odwiedza lokalne, niesieciowe cukiernie i lodziarnie. McDonald’s i McCafé najczęściej odwiedzają ludzie młodzi z miast poniżej 20 tysięcy osób. Domeną dużych miast są kawiarnie oraz cukiernie sieciowe: Wedel, Blikle i Tchibo. Klientami lodziarni i cukierni są zarówno kobiety jak i mężczyźni, przy czym kobiety częściej wybierają kawiarnie sieciowe. Analizując preferencje badanych, ciasta i ciastka najchętniej konsumowane są w Cukierniach Sowa, w puntach Wedel oraz w Tchibo, pączki to domena Blikle, zaś lody kupujemy w Lodziarniach Grycana, Mc’Donalds’a/McCafé oraz Cukierniach Sowa. Jednorazowo Polacy wydają w cukierniach i lodziarniach najczęściej od 10 do 20 złotych, co wpisuje się w zestaw ciastko + napój. Co ósmy badany wydaje mniej niż 5 złotych lub powyżej 30 złotych.

R E K L A M A

Polacy lubią i odwiedzają cukiernie i lodziarnie, a co czwarty chciałby robić to częściej. Jednocześnie czterech na dziesięciu badanych przyznaje, że obecnie rzadziej chodzi do cukierni lub lodziarni niż jeszcze 5 lat temu. Ograniczenia finansowe wydają się być największą barierą. Natomiast do częstszego korzystania w największym stopniu zachęcają ciekawe promocje, oferta specjalna. Istotną rolę na polskiej mapie cukierni odgrywają punkty lokalne, nienależące do żadnej sieci. Może to świadczyć o tym, że konsumenci cenią sobie miejsca, w których produkty i obsługa są im znane i do których mają pełne zaufanie. Nieco inaczej jest wśród mieszkańców dużych miast, którzy częściej korzystają z cukierni i lodziarni sieciowych. Powodem takiego stanu rzeczy może być ich większa dostępność, szczególnie w centrach handlowych.


Raport

ANALIZA RYNKU SWEETS & COFFEE

Dokąd zmierzają

piekarnie

Większość Polaków na śniadanie zjada kanapki, a pieczywo to jeden z podstawowych produktów w każdej kuchni. Jak zatem wygląda rynek piekarniczy w naszym kraju, w jakim kierunku podąża i czy będzie się rozwijać? Na te pytania odpowiadają poniższe wykresy przygotowane przez PMR Research. 84

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


ANALIZA RYNKU SWEETS & COFFEE

Raport

22%

POLAKÓW SPOŻYWA KANAPKI JAKO PIERWSZY POSIŁEK W CIĄGU DNIA

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

85


Raport

GŁOS RYNKU SWEETS & COFFEE

Nasza odpowiedź na zmieniające się potrzeby rynku Paweł Jaślikowski, dyrektor handlowy Best Coffee Systems Każdy kolejny rok działalności firmy Best Coffee Systems to nowości zarówno w kontekście oferty produktowej konkretnych producentów jak i całego portfolio firmy. Równocześnie naszym celem jest stałe podnoszenie jakości naszych usług w odniesieniu do serwisowania urządzeń, obsługi klienta oraz profesjonalnego doradztwa na etapie podejmowania kluczowych decyzji zakupowych co do wyboru profesjonalnych maszyn gastronomicznych, stąd rośniemy również pod względem struktury pracowniczej naszych działów. Spośród bardzo wąskiego grona firm w Polsce prowadzących działalność o podobnym profilu, które posiadają porównywalne zaplecze techniczne z 24-godzinną obsługą infolinii serwisowej i technikami będącymi w stanie dotrzeć do każdego miejsca w Polsce oraz na Litwie, możemy poszczycić się prawdopodobnie najbardziej równym, transparentnym i przemyślanym portfolio produktowym, charakteryzującym się wysoką jakością, nowoczesną technologią i czołową pozycją na rynku światowym. Należy również dodać, iż nasze marki, tj. Franke (Coffee Systems), Dalla Corte, Curtis, Zumex, Atollspeed oraz Palux dystrybuujemy w Polsce na zasadzie wyłączności.

86

Nasza widoczna aktywność w kontekście całego portfolio produktowego wynika przede wszystkim z oczekiwań naszych klientów, którzy

doceniają kom- pleksowość naszej oferty. Niejednokrotnie w sklepie typu convenience czy na stacji paliw obok superautomatu Franke stoi wyciskarka do cytrusów Zumex, pracująca w trybie samoobsługowym, a tuż za nią, już w strefie zakasowej piec hybrydowy Atollspeed. Podobnie wygląda to w przypadku kawiarni gdzie obok ekspresów kolbowych Dalla Corte znajdziemy nablatową sokowirówkę Multifruit bądź wyciskarkę Soul, również od Zumexa. W przygotowaniu przekąsek na ciepło czy podczas wypieku croissantów możemy znów liczyć na piec konwekcyjno-mikrofalowy Atollspeed. Przed podjęciem współpracy dystrybucyjnej z danym producentem bardzo wnikliwie analizujemy potencjał danej marki oraz potrzeby

naszych klientów. To co nas przekonało w trakcie podejmowania decyzji o przejęciu dystrybucji włoskich ekspresów półautomatycznych Dalla Corte, to przede wszystkim jakość i technologia jaką oferuje producent. Dalla Corte to unikat pod względem podejścia do technologii oraz polityki patentowej. Producent nie odsprzedaje patentów, wprowadza rozwiązania niedostępne w żadnej innej maszynie kolbowej na świecie i dzieli się nimi tylko ze swoimi klientami. Dalla Corte bardzo mocno stawia zarówno na design jak i materiały z jakich wykonane są maszyny. Topowy model ekspresu DC Pro wykonany jest ze stopu aluminium i tytanu. Podobnie jest wewnątrz maszyny – grubość miedzianej ścianki zarówno grupy zaparzającej jak i bojlera parowego jest blisko dwukrotnie większa niż w innych maszynach tej klasy. Dalla Corte może się również poszczycić oryginalną technologią multiboiler, polegającą na tym, iż niezależne bojlery grup zaparzających są zupełnie odcięte od bojlera parowego. Innymi słowy możemy dosłownie wyjąć z maszyny boiler parowy i wciąż parzyć perfekcyjne espresso. Dalla Corte to jedyna maszyna na świecie z technologią multiboiler, gdzie woda do espresso podgrzewana jest tylko raz, a kontrola jej temperatury odbywa się na etapie wyjścia z grupy zaparzającej. W maszynach Dalla Corte w dowolnym momencie możemy włączyć lub wyłączyć grupę zaparzają, możemy również przy pomocy timera zdefiniować w jakie dni i o której godzinie dana grupa zaparzająca powinna rozpocząć pracę. Systemy wspomagające obsługę urządzenia takie jak MCS (Milk Control System) czy GCS (Grinding Control System = autokalibracja młynka) są już znane w świecie baristycznym od jakiegoś czasu. Nie da się jednak ukryć, iż OCS (Online Control System) czy moduł bluetooth, w jaki wyposażony został jednogrupowy model Mina, to przełom wśród maszyn tradycyjnych. Innymi słowy Dalla

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

Corte daje możliwość zdalnego (poprzez portal) podglądu do liczników urządzenia jak i zmiany parametrów parzenia oraz śledzenia profilu parzenia wybranej kawy poprzez specjalną aplikację na urządzenia mobilne. Ostatni rok działalności firmy Best Coffee Systems to jeszcze większa praca w obszarze kompleksowego wyposażenia kuchni naszych klientów w m.in. meble kuchenne, urządzenia termiczne i wolnostojące klasy premium, pochodzące od niemieckiego producenta kuchni – Palux. Wymagający klienci doceniają ponad 100 – letnią tradycję firmy z Bawarii, gdzie do dziś linia produkcyjna jest połączeniem zaawansowanej technologii i ręcznego szlifu na różnych etapach kontroli jakości. Oprócz trzech różnych linii mebli ze stali nierdzewnej, w które możemy wkomponować grill, patelnię, frytownicę czy płytę indukcyjną, z podstawową BistroLine i gdzie TopLine i FunctionLine to szyte na miarę stalowe moduły z opatentowanym systemem łączenia, higienicznym wykończeniem bezszczelinowym H2, Palux oferuje również piece konwekcyjno-parowe oraz ciśnieniowo-parowe, sous-vide czy salamander. Widzimy, że rynek jest coraz bardziej zainteresowany rozwiązaniami premium, w kontekście mebli ze stali nierdzewnej choćby z uwagi na kuchnie otwarte, które współtworzą atmosferę i charakter miejsca. W takich kuchniach Palux czuje się najlepiej. To w jaki sposób zmienia się nasza firma to w dużej mierze zasługa naszych klientów. Nie jest tajemnicą, iż mamy doświadczenie we współpracy z największymi i najbardziej wymagającymi klientami w Polsce, których oczekiwaniom musieliśmy sprostać, by utrzymać się i rozwinąć na tak trudnym i konkurencyjnym rynku. Równocześnie mamy świadomość, iż związaliśmy się z topowymi producentami, którzy cały czas pracują nad rozwijaniem nowych technologii, które gwarantują przewagę konkurencyjną.


GŁOS RYNKU SWEETS & COFFEE

Docieramy z naszą ofertą do nowych klientów Andrzej Jackiewicz, dyrektor zarządzający Costa Coffee Polska Zadaniem Costa Coffee, jako eksperta w dziedzinie kawy, jest stała obserwacja nowych trendów i potrzeb gości. Dzisiaj kawiarnie są naturalną częścią miejskiego krajobrazu i elementem stylu życia jego mieszkańców, a nasz sukces opiera się w dużym stopniu na współtworzeniu nowych trendów i dostarczaniu oferty jakiej oczekują klienci. Wiemy o tym, że rynek kawiarniany jest bardzo wymagającą branżą, dlatego stale poszukujemy nowych, jakościowych miejsc i formatów, będąc przygotowanym na nadejście kolejnych wyzwań. Rozwój polskiej branży kawiarnianej obserwujemy od wielu lat. W 2015 roku rynek markowych kawiarni w Polsce osiągnął wartość ok. 500 mln zł, w ubiegłym roku wynosiła ona już 560 mln zł. Wynik ten potwierdza nasze ubiegłoroczne prognozy, mówiące o stabilnej dynamice wzrostu, średnio o 6-7 proc. rocznie. Ekspansję rynku kawiarnianego zawdzięczamy zmianom w stylu życia Polaków. Jeszcze kilkanaście lat temu w Polsce królował rytuał picia kawy w domu – dzisiaj coraz więcej osób pije ją w kawiarniach. Kawa „na mieście” stała się sposobem na spędzanie wolnego czasu, spotkania z przyjaciółmi, ale także coraz częściej towarzyszy modelowi pracy poza biurem. Z naszych danych wynika, że 80 proc. Polaków chętnie chodzi do kawiarni, a ponad 50 proc. odwiedza je przynajmniej raz w miesiącu, co oznacza, że w porównaniu do ubiegłych lat odsetek ten wzrósł o 2-3 punkty procentowe w skali roku. Wiemy też, że statystyczny

Polak wypija w ciągu roku napar z 3 kg ziaren kawy, co daje 95 litrów napoju. Nadal jednak daleko nam np. do Skandynawów, którzy spożywają aż trzy razy więcej kawy niż Polacy. Pokazuje to, że rynek ma nadal duży potencjał rozwojowy, co przekłada się na działania Costa Coffee. Docieramy z naszą ofertą do nowych konsumentów w miastach, w których już jesteśmy obecni, a także do nowych lokalizacji – Olsztyn jest 21 miastem w Polsce gdzie klienci mogą napić się naszych kaw. Obecnie nasza sieć liczy 139 kawiarni oraz ponad 270 samoobsługowych kawomatów Costa Express, które stanowią bardzo ważną gałąź naszej działalności. Cały czas zamierzamy otwierać kawiarnie w największych miastach Polski, ale również w miastach od 100 do 300 tys. mieszkańców, tak aby dzielić się naszą kawową ekspertyzą nie tylko z mieszkańcami dużych aglomeracji. Coraz częściej uruchamiamy kawiarnie w biurowcach czy na prestiżowych osiedlach mieszkaniowych, niezmiennie pozostając obecnymi w centralnych punktach miast oraz w galeriach handlowych. W świecie kawy wkroczyliśmy w tzw. trzecią falę, w której dominuje kunszt baristów, specjalistyczne procesy: od palenia ziaren po parzenie perfekcyjnej kawy, a także prezentowanie jej w nowy, innowacyjny sposób. W Costa Coffee wyznaczamy kierunek rozwoju dla branży i silniej podążamy za światowymi trendami. Stale poszerzamy naszą ofertę o innowacyjne światowe

koncepty kawowe, które nierzadko jako pierwsi oferujemy w naszych kawiarniach. Tego lata zaproponowaliśmy naszym klientom dwie nowości – kawy macerowane przez 20 godzin, serwowane na zimno. Pierwsza z nich to cold brew podawana z kostkami lodu, druga to nitro cold brew, która powstaje poprzez nasycenie azotem kawy macerowanej na zimno, co pozwala uzyskać napój o naturalnie kremowej i lekko musującej konsystencji. Wiemy, że dla naszych klientów ważna jest profesjonalna obsługa i miła atmosfera, że doceniają oni wysokiej jakości kawę przygotowaną przez profesjonalnych baristów. W naszych kawiarniach oferujemy

Raport

najwyższą jakość, ekspertyzę opartą na wieloletnim doświadczeniu oraz gwarancję, że niezależnie od lokalizacji – w Warszawie, Białymstoku czy w Londynie – mogą rozkoszować się takim samym smakiem kawy na bazie mieszanki Mocha Italia. Dbamy o design naszych lokali, tak aby były stylowe i przytulne, a także zachęcały do częstszych odwiedzin. W roku 2017 Costa Coffee wyznaczyła sobie dwa kierunki działania. Pierwszym z nich jest nacisk na kreowanie trendów kawowych i wprowadzanie innowacyjnych nowości do oferty. Drugim stałe dbanie o rozwój sieci kawiarni oraz dostępu do kawomatów Costa Express.

Konsument ma bardzo duży wybór Ireneusz Rachoń, menadżer ds. gastronomii Froneri Polska Moda na gotowanie i eksperymentowanie w kuchni jest wszechobecna. Dzięki temu jemy z dużo większą świadomością niż kiedyś. Zwracamy większą uwagę na to co i gdzie kupujemy, lubimy łączyć smaki i tworzyć innowacyjne kombinacje. Rynek gastronomiczny w Polsce rozwija się stabilnie i rośnie ok 4-5 proc. rocznie. Wraz ze wzrostem rynku rosną też oczekiwania konsumenta. W branży lodowej szczególnie to widać na początku sezonu gdy każda z firm wprowadza niezliczoną ilość nowych produktów. Konsument ma duży wybór i chociaż wciąż najlepiej sprzedającymi się smakami lodów gałkowych są : wanilia, truskawka, czekolada, śmietanka to coraz większą popularnością cieszą się lody o nietypowym połączeniu smaków. Do takich ciekawych kompozycji smakowych bez wątpienia należą Lody Karmel z solą Zielonej Budki. Od kilku sezonów nasz niekwestionowany hit sprzedażowy. Prace nad recepturą trwały długo – zwłaszcza nad uzyskaniem odpowiedniej konsystencji. Jak powszechnie wiadomo sól rozpuszcza

lód więc stworzenie odpowiedniej struktury która współgrałaby ze smakiem było sporym wyzwaniem dla naszego działu rozwoju produktu. Udało się to dzięki dostępowi do nowoczesnych technologii dostępnych w fabryce w Mielcu, a także współpracy ze sprawdzonymi dostawcami, oferującymi składniki najwyższej jakości. Dodatkowo zanim lody trafią do sprzedaży, nasze laboratorium sprawdza, czy każda partia produkcyjna odpowiada standardom naszej firmy. Efektem jest niecodzienna kompozycja słodyczy i słonego akcentu w lodowym wydaniu – prawdziwa eksplozja smaków! Lody Zielonej Budki to gwarancja jakości po którą klienci wracają. To nietypowe połączenie budzi zainteresowanie również wśród szefów kuchni. Karmel z Solą z innymi smakami oraz dodatkami daje możliwość tworzenia nietuzinkowych deserów lodowych. Po pierwszym sezonie sprzedaży Karmel z solą uplasował się na wysokiej pozycji najlepiej sprzedających się smaków Zielonej Budki a w tym roku zajmuje jeszcze wyższą pozycję.

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

87


Raport

GŁOS RYNKU SWEETS & COFFEE

Polska to bardzo konkurencyjny rynek Patryk Kozakiewicz, dyrektor operacyjny Starbucks Polska Polski sektor gastronomiczny, oceniany przez pryzmat rynku kawiarnianego, to stale i energicznie rozwijający się obszar. Wiąże się to przede wszystkim z obecnością wielu marek oraz dużą liczbą lokali – tych istnieją-

cych, jak i nowo otwierających się. Taka sytuacja powoduje, że Polska jest jednym z najbardziej konkurencyjnych rynków kawiarnianych w naszej części Europy. Temu dynamicznemu rozwojowi w dużym stopniu sprzyjają zachowania konsumenckie. Obserwujemy, że zmienia się nie tylko podejście do produktów : Polacy chętniej sięgają po wyższej jakości kawy i oferty premium, ale też częściej spędzają czas poza domem, wybierając na miejsce spotkań właśnie kawiarnie. Poza tym, koncept sprzedaży kawy na wynos nieustannie cieszy się dużą popularnością, co widać zwłaszcza w godzinach porannych czy popołudniowych, kiedy przemieszczamy się pomiędzy pracą a domem. Należy również dodać, że konsumenci stale poszukują nowych smaków, bawią się łączeniem

88

składników, dlatego też dużym zainteresowaniem cieszą się oferty sezonowe, które nieustannie rozwijamy i włączamy do naszej oferty. Starbucks jest zdecydowanym liderem w nowościach produktowych – przykładem może być nasz tegoroczny best seller – Carmel Popcorn Frappuccino czy nasze orzeźwiające lemoniady Teavana – Mango Black Tea oraz Peach Green Tea. Potencjał polskiego rynku kawiarnianego jest wciąż na tyle duży, że pozwala na rozwój zarówno nowych podmiotów, jak i obecnych już na nim marek. Przebicie się z ofertą wymaga jednak przemyślanej, długofalowej strategii. Z pewnością kluczowym wyznacznikiem sukcesu w tym sektorze jest obserwowanie pojawiających się trendów i umiejętne reagowanie na nie, ale ważna jest także sama lokalizacja kawiarni. Dziś pozyskanie atrakcyjnego miejsca na kawiarnie jest bardzo trudne, co może stanowić duże wyzwanie zwłaszcza dla nowych graczy. Mimo dynamicznych zmian na polskim rynku, Starbucks konsekwentnie realizuje przyjętą wcześniej strategię. Od otwarcia pierwszej kawiarni w Polsce skupialiśmy się na produktach najwyższej jakości i zachowaniu doskonałej obsługi. Jednocześnie koncentrowaliśmy się – i koncentrujemy – na budowaniu

świadomości oraz pozycji marki w Polsce. Dzięki temu mamy dziś 55 kawiarni w Polsce, rozlokowanych w największych miastach kraju, a w ogólnopolskich badaniach jesteśmy uznawani za najbardziej rozpoznawalną markę. Te wyniki potwierdzają słuszność naszych działań i jednocześnie są dla nas dużą nagrodą za naszą pracę. Planujemy stopniowo wkraczać też do nowych miast, nieco mniejszych niż dotychczas, bowiem widzimy tam sporą przestrzeń do rozwoju naszej marki. Sądzę, że polski sektor gastronomiczny będzie nadal się rozwijał na wielu płaszczyznach. Niewątpliwie jest to obszar „łasy” na nowinki i pewnie nie raz będziemy jeszcze zaskoczeni. My nie pozostajemy obojętni na te zmiany. Wprowadzamy nowości nie tylko w aspekcie produktowym, ale też umożliwiamy naszym Gościom nowe, łatwe sposoby płatności za zakupy w naszych kawiarniach w ramach prorgamu Starbucks Rewards, a przy tym ich nagradzamy. Otwieramy także nowe formaty naszych kawiarni, tu warto wspomnieć

o Stabucks Reserve w Warszawie i we Wrocławiu, gdzie oferujemy bardzo szeroki wybór kaw ziarnistych najwyższej jakości, czy sposobów parzenia. Mamy też lokalizacje wakacyjne, czyli naszą słynną kawiarnię przy molo w Sopocie. W tym roku do Polski wprowadziliśmy również nowy koncept Starbucks on the go, który funkcjonuje na stacjach paliw i w ten sposób zapewnia nowej grupie odbiorców sieci, czyli podróżnym, dostęp do produktów Starbucks w wygodnych dla nich lokalizacjach. Rozwiązanie typu premium self service, obejmuje w pełni wyposażony moduł kawowy zaprojektowany tak, by wpasować się w przestrzeń usługową i biurową. Dzięki temu może być wykorzystywany w siedzibach firm, biurowcach a także w hotelach. Jak widać aktualna kondycja rynku sprzyja rozwojowi marki Starbucks i zamierzamy koncentrować się na umacnianiu naszej pozycji w Polsce. Przed nami dalsza praca nad kolejnymi nowościami, by doświadczenie z marką Starbucks było jeszcze przyjemniejsze.

Nowa formuła kawiarni Tomasz Weczer, właściciel Columbus Coffee Kiedy inni podążają za krótkotrwałymi trendami, my dostrzegamy ponadczasowe potrzeby naszych Klientów i dążymy do tego, by wychodzić im naprzeciw. Właśnie dlatego stworzyliśmy dwie nowe formuły, zróżnicowane pod względem oferty produktowej. Każda z nich ma zaspokajać inne rodzaje potrzeb. Columbus Coffee Express powstał dla osób, które oczekują przede wszystkim szybkiej obsługi. To lokale o małej powierzchni, gdzie zamówienia są wydawane w przeważającej części na wynos, a czas oczekiwania jest znacznie skrócony w stosunku do standardowej kawiarni. Tymczasem formuła Cafe została stworzona z myślą o tych Klientach, którzy chcą spędzić w lokalu więcej czasu

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

i znaleźć w karcie bogatszą ofertę, w tym dania wymagające przygotowania na miejscu. To ważny i coraz szerzej praktykowany w wielu krajach kierunek rozwoju sektora kawiarnianego. Kawiarnia przestaje być miejscem, gdzie przychodzi się tylko na kawę i ciasto, ale zyskuje zupełnie nowy wymiar dzięki poszerzeniu asortymentu o liczne dania lunchowe, w tym sałatki, makarony, zupy czy pizzę. W Columbus Coffee zadbaliśmy o to, by w lokalu znalazły się zarówno stoliki przeznaczone do delektowania się posiłkiem, jak i te, przy których można wygodnie rozsiąść się w fotelu z ulubioną kawą. Tym samym zapewniliśmy naszym Klientom dużą różnorodność i szerokie możliwości wyboru.Raport

GŁOS RYNKU SWEETS & COFFEE

Nowe propozycje dla zmieniającego się rynku Joanna Sobyra, kierownik ds. marketingu, Segafredo Zanetti Poland Zmieniające się w ciągu ostatniego czasu potrzeby gastronomów, wzrastająca świadomość ich klientów a także aktualne trendy panujące w branży – to trzy główne czynniki wpływające na strukturę asortymentu dostawców na rynku HoReCa. Znajomość tych trzech czynników determinuje zmiany zarówno w obsłudze klienta, jak i w kształcie samej oferty dla tego sektora, np. w zakresie nowych produktów, wyglądu opakowań czy specyfice działań logistycznych, komunikacyjnych i marketingowych. Od 2015 r. Segafredo Zanetti Poland działa w ramach North Europe wyodrębnionej jako jeden z regionów MZBG. To sprawia, że działania na rynku polskim prowadzone są w ramach wspólnych działań grupy NE. Badając trendy rynku oraz pracując nad zwiększeniem efektywności każdego z naszych kanałów sprzedaży, od początku 2017 systematycznie wprowadzamy na rynek wiele nowości, które odpowiadają na potrzeby zmieniającego się rynku gastronomicznego. Przede wszystkim, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie do asortymentu certyfikowanej mieszanki 100 proc. BIO – Segafredo Organic. Jest to kawa, uprawiana w sposób naturalny bez sztucznych nawozów, pestycydów czy herbicydów. Skomponowano ją z ziaren Arabiki z plantacji w Peru i Meksyku oraz Robusty

90

pochodzącej z Ugandy i Meksyku. Dzięki całkowicie naturalnemu procesowi produkcji, Segafredo Organic wyróżnia pełny, wyrazisty smak z posmakiem prawdziwej czekolady, miodu, migdałów oraz lekko, owocowy posmak . Równie ciekawe propozycje wzbogaciły nasz asortyment urządzeń. W puli ekspresów znalazły się trzy nowe modele: LSM Duale CLASS z podwójnym systemem zaparzania – standardowym gruppo i mechaniczną dźwignią typu Leva, dzięki któremu barista może przyrządzać napoje o dwóch różnych profilach; New 105 Multiboiler ACT z panelem sterującym, pozwalającym na wybór jednego z czterech profilów zmian temperatury w trakcie parzenia; a także ekspres WE2 dla małej gastronomii, łączący w sobie zalety urządzenia kapsułkowego i tradycyjnego modelu ciśnieniowego. Ciekawą nowością jest także młynek La San Marco Smart Instant, wyposażony w system identyfikowania wykorzystywanej kolby. Rozpoznając, czy barista stosuje w danym momencie kolbę jedno – lub dwuwylewkową, młynek dozuje pojedynczą lub podwójną porcję mieszanki – bez konieczności programowania dawki za pomocą przycisków. Mieli on potrzebną do przyrządzenia włoskiego espresso porcję 7,5 gramów kawy w czasie 3 sekund.

W bieżącym roku zaprezentowaliśmy naszą kompleksową ofertę podczas targów Eurogastro w Warszawie. W ramach stoiska prowadziliśmy również wykłady jak zwiększyć obroty na kawie oraz pokazy baristyczne, a widzowie mogli sami namalować wzorek na kawie latte art. Podczas 15 lat istnienia na Polskim rynku nieustająco popularyzujemy włoską jakość kawy. W ramach działającej od 4 lat Akademii Segafredo prowadzimy szkolenia dla naszych klientów.

Nasz zespół Trenerów posiada certyfikat włoskiej szkoły baristycznej Accademia Italiana Baristi oraz Latte Art Grading System, a wywodząc się z działu sprzedaży, doskonale zna potrzeby i problemy z jakimi zmagają się gastronomowie. Dzięki temu wie na co zwrócić uwagę w trakcie szkoleń. Wszystkie te zmiany oraz nowości zostały bardzo pozytywnie odebrane przez rynek HoReCa. Dlatego aktywnie poszerzamy bazę naszych Klientów.

Marka odgrywa coraz większą rolę Ewelina Błaszczyk, współwłaścicielka Organic Coffee & more Jeszcze kilka lat temu było tak, że każdy, kto miał pomysł, choć odrobinę wiedzy chęci i trochę oszczędności mógł otworzyć swoją „kawiarenkę” czy bistro lub restaurację. W tej chwili coraz bardziej wymagającemu konsumentowi trzeba zaoferować coś więcej. Może być to znana lub lubiana marka – sieciowa pizzeria lub oryginalny i wybijający się na rynku koncept np. bar z przekąskami. W obu przypadkach wierzymy, że w marce siła. Znajomość i sympatia do marki jest istotna tym bardziej, jeśli chodzi o rynek kawiarniany. Nie zawsze oznacza to wybór kawiarni sieciowej. Owszem – decydując się na kawę w sieciówce, klient wie, że czeka go znany smak i bezpieczna jakość. Wybór jednak popularnego i modnego wśród rówieśników miejsca, np. znanej, ale

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

niezależnej kawiarni, odpowiada poczuciu niezależności obecnemu lub wchodzącemu właśnie na rynek pokoleniu Y i Z. W obu sytuacjach liczy się… marka. Millenialsi to nasi częściowo obecni i na pewno przyszli klienci. To ich perspektywę i sposób postrzegania świata musimy poznać, by oferować to, czego oczekują. Są ciekawscy i otwarci. Przywiązują ogromną wagę do jakości i są doinformowani – praktycznie nie mają porównania z czasami „przed internetem”. Reagują błyskawicznie opiniami i zdjęciami w Social Media. Sposób podania i prezentacji dania czy napoju jest równie ważny, jak jego smak. Ale co najważniejsze – w większości wypadków wyborem millenialsów jest marka – ubranie / sprzęt / kawa oznaczone odpowiednim logotypem, które w ich


oczach oznacza określoną jakość i symbolizuje wartości, jakim hołdują. I taki wybór oznajmiają światu, tagując zdjęcia na Instagramie.

Pokolenie Z to również nasi obecni lub przyszli pracownicy – i to jest dopiero ciekawe wzywanie. Ale i temat na dłuższą dyskusję.

Polacy doceniają jakość Pierwsza połowa 2017 roku udowodniła, że trend doceniania jakości, w wielu aspektach życia codziennego, ale również, a może przede wszystkim w świadczonych usługach, zapoczątkowany lata temu utrzymuje się. Co dla nas bezpośrednio oznacza większą skłonność klientów do inwestowania w produkty jakościowe. Z jednej strony jest to wynikiem mądrych obserwacji, z drugiej myślę, że coraz bardziej świadomi konsumenci oczekują od dostawców produktów i usług na najwyższym poziomie. Dodatkowo – dla nas producentów automatycznych ekspresów do kawy, wzrastająca kultura spożycia i znajomość kawy sprawiła, że rok 2017 zapowiada się na kolejny rok rekordowy. Na poziomie globalnym w 2016 roku JURA sprzedała 321 000 automatycznych ekspresów do kawy – o 27 600 więcej niż w roku poprzedzającym , co oznacza wzrost o 9,5 proc. w sprzedanych sztukach. Przy czym, należy podkreślić , że w Polsce, kraju jeszcze nie do końca nasyconym i mocno aspirującym ten wzrost jest ponad dwukrotnie wyższy. Głównym czynnikiem wzrostu w segmencie HoReCa było wprowadzenie linii WE dedykowanej do średniej wielkości przedsiębiorstw segmentu profesjonalnego. Linia WE to produkty, które doskonale trafiły w upodobania klientów, dla których kawa jest ważnym, ale jednak dodatkiem. Nasi Klienci

doskonale już rozumieją, że konsumenci nie akceptują „bylejakości” i oczekują doskonałej kawy na poziomie światowych kawiarni. Powoli staje się dla nich jasne, że samo posiadanie ekspresu kolbowego nie gwarantuje określonego smaku napoju, potrzebne są jeszcze kompetencje baristy, o które w obliczu dużej rotacji personelu bardzo trudno. Dlatego też wybór ekspresu automatycznego, który za naciśnięciem jednego przycisku przygotuje wspaniałą kawę, a co ważniejsze o powtarzalnym smaku, stał się naturalnie najlepszym wyjściem. Te innowacyjne produkty wzmocniły pozycję marki, dzięki czemu skonsolidowane obroty przekroczyły znacznie zakładane 400 mln CHF. JURA aspiruje do dalszego rozwoju i zakłada sprzedaż automatycznych ekspresów do kawy na całym świecie na poziomie 330 000 sztuk. Firma zamierza wykorzystać utrzymującą się dynamikę w segmencie profesjonalnym oraz budować w dalszym ciągu dystrybucję urządzeń domowych w oparciu o Partnerów Premium, którzy swoimi kompetencjami są w stanie skutecznie obsłużyć konsumentów. Równoległe działanie na polu klienta usługowego oraz klienta detalicznego w ramach najwyższych standardów jakościowych zapewnia efekt synergii w budowaniu świadomości marki, a to przekłada się na rosnące do niej zaufanie.

R E K L A M A

Joanna Luto, prezes zarządu JURA Poland

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

91


Raport

GŁOS RYNKU SWEETS & COFFEE

Kawa jakościowa coraz bardziej doceniana Mateusz Jonkowski, manager ds. klientów kluczowych i rozwoju, Tommy Cafe Pisanie tekstu mającego być częścią tegorocznego raportu zbiegło się w czasie z ciekawymi działaniami w Tommy Cafe. Otóż właśnie rozbudowujemy nasz magazyn i planujemy nowe formy zarządzania zwiększającą się produkcją. Pojawia się taka potrzeba, gdyż w porównaniu z zeszłym rokiem odnotowaliśmy niemal trzykrotny wzrost sprzedaży do branży HoReCa. Jedną z kluczowych przyczyn takiego stanu rzeczy jest nietypowy, oryginalny plan szkoleń dla branży, opracowany przy współpracy wszystkich pracowników naszej firmy. Każdy z nich dołożył swoją cegiełkę, dodając swój punkt widzenia i finalnie tworząc system odpowiadający na wszystkie pytania słuchaczy. Druga przyczyna to nasza specjalność, czyli tworzenie indywidualnych kawowych blendów i marek własnych – private label. Codziennie odbieramy zapytania z branży o możliwość stworzenia dla naszych klientów unikatowych blendów, w czym nieskromnie mówiąc, osiągnęliśmy poziom mistrzowski. Klienci poszukują czegoś innego, czego co wyróżni ich lokal na tle innych i my dzięki swojej elastyczności, spełniamy ich życzenie. Razem z klientem szyjemy kawę na miarę, dopasowując mieszankę lub kawę single origin do potrzeb klienta. Powstaje nowa kawa pod marką własną klienta, który decyduje o każdym etapie tworzenia marki lub pozwala nam się zaskoczyć i stworzyć nam jego niepowtarzalne kawowe dziecko – private label.

92

Wiąże się to ze szczegółowym poznaniem potrzeb klienta, grupy docelowej jego klientów oraz formy dystrybucji. Mając wszystkie dane nasi specjaliści łączą, testują, wypijając przy tym litry kawy by z naszego labolatorium wyszła nowa mieszanka kawy – taka jak sobie klient wymarzył i brandowana w oryginalny sposób. Co ciekawe przedstawiciele branży HoReCa coraz częściej kupują kawy single origin i wprowadzają je rotacyjnie w swoich punktach by gość, oprócz jednej bardzo dobrej kawy mógł wrócić po jakimś czasie po inną, jakościowo identyczną, a jednocześnie zapewniającą inne doznania smakowe. Podczas rozmów z zaprzyjaźnionymi palarniami, odnotowujemy coraz większe zainteresowanie kawami z małych palarni. Klienci nie zawsze ufają dużym markom z którymi nie możemy konkurować cenowo, ale zawsze po stronie kawy świeżo palonej stoi jakość i smak, które świetnie bronią się na tej cichej kawowej wojnie. Z naszej perspektywy jako palarni kawy, pod kątem rozwoju rynku HoReCa, zauważamy wzrost nowo otwieranych kawiarni oraz małych punktów, w których coffee to go ma stanowić podstawę działalności. Co ciekawe owe małe kawiarenki planują sprzedaż kawy na wagę w małych porcjach. Po licznych rozmowach z właścicielami dochodzimy do wniosków, iż trafnie znajdują swego rodzaju niszę w postaci potrzeby istnienia małych klimatycznych kawiarni/kawiarenek, w których klient, może na chwilę

usiąść i cieszyć się świeżo paloną kawą lub po prostu w korzystnej cenie, zakupić kubek swojego ulubionego czarnego naparu i dalej pędzić na podbój świata. Oczywiście owe zjawisko ma swoje podstawy ekonomiczne, ale moim zdaniem jest to dobry kierunek, gdzie nowi właściciele kawiarni, świadomi popytu oraz palący się do poznania tajników kawy, budują – choć sami o tym jeszcze nie wiedzą – unikalną sieć małych rodzinnych kawiarenek i miejsc gdzie można kupić kawę w ziarnach. A to jest prawdziwie pozytywne i piękne w moim odczuciu zjawisko. Co ciekawe cena kupowanej przez lokal kawy nie jest zawsze głównym wyznacznikiem decyzji zakupowej i wiąże się ze świadomością ludzi, którzy próbują pomóc zakochać się przechodniom na nowo w kawie, w jej jakże pięknym – minimalistycznym wydaniu. Inaczej rzecz ma się w stosunku do branży hotelarskiej czy restauracyjnej. W obu tych przypadkach swego rodzaju problem stanowi brak świadomości o potrzebie posiadania dobrej kawy w swoim menu. Oczywiście nie chcę generalizować i nie twierdzę, że każdy hotel czy restauracja nie zwracają

uwagi na jakość serwowanej kawy. Podczas rozmów z managerami lub właścicielami owych miejsc, niejednokrotnie nie jakość i smak, ale cena końcowa zakupu ma znaczenie, co oczywiście jest zrozumiałe. Dla hotelu czy restauracji kawa nie stanowi głównego produktu, ale spotykamy się z osobami, które mimo to pragną mieć w karcie ciekawą kawę po którą wrócą goście nawet nie korzystając z noclegu czy niekoniecznie zamawiając coś do jedzenia. Tutaj należy wrócić do początku mojej wypowiedzi i podkreślić znaczenie „pracy u podstaw” by każdy kto wejdzie do małej kawiarni, restauracji w bocznej uliczce czy też w centrum dużego miasta, lub zdecyduje się na filiżankę kawy w hotelowej restauracji czy przy barze – będzie wiedział i poczuje dobry, głęboki smak kawy – tak po prostu. Branża rozwija się z każdym dniem i my jako ogniwo jej dostaw fizycznie to odczuwamy. Warto zwrócić na nią uwagę i wyjść naprzeciw jej potrzebom, które nie zawsze wiążą się z bezpośrednią sprzedażą, ale niejednokrotnie z profesjonalnym doradztwem. Nie zawsze jest łatwo ale staramy się i to wystarczy.

Owocna współpraca z branżą Jarosław Nowakowski, kierownik sprzedaży Primulator Jako dostawca profesjonalnych urządzeń do sektora HoReCa widzimy coraz większe zainteresowanie rynku nowoczesnymi i nowatorskimi rozwiązaniami. Nasi potencjalni i obecni klienci chętnie sięgają po sprawdzone światowe marki, a co za tym idzie nowoczesne narzędzia gastronomiczne w swoim biznesie. W ostatnim roku działo się w naszej firmie wiele ciekawych wydarzeń. Jednym z nich były targi Polagra 2016 i wielki sukces prezentowanych przez nas urządzeń – aż trzy z nich zdobyły Złote Medale targów: Złoty Medal Technologii Spożywczych Polagra-Tech 2016

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

– piec do szybkiego przygotowywania potraw Merrychef Eikon 2s, który idealnie znajduje swoje zastosowanie w profesjonalnych kuchniach, stacjach benzynowych i wszędzie tam gdzie miejsce jest na wagę złota, a czas obsługi musi być skrócony do minimum. Złoty Medal Technologii Spożywczych Polagra-Tech 2016 – pasteryzator do lodów Carpigiani Pastomaster HE – najnowocześniejszy pasteryzator do przygotowywania mieszanek lodowych. – Złoty medal w kategorii Gastronomia Polagra-Gastro 2016 – ciśnieniowy ekspres do kawy Faema


GŁOS RYNKU SWEETS & COFFEE

E71. Flagowy model ekspresów Fama dedykowany profesjonalnym Baristom i rynkowi kaw Speciality. Wspieraliśmy również swoimi urządzeniami wyjątkowy festiwal filmowo – kulinarny Transatlantyk w Łodzi, gdzie na naszych piecach Merrychef E2s pracowało ponad 50 najlepszych szefów kuchni z Polski, a festiwal odwiedziło ponad 60 tysięcy gości. Wydarzeniem na skalę europejską była organizacja po raz pierwszy w Polsce eliminacji do finałów światowych zawodów dla producentów naturalnych lodów rzemieślniczych Gelato World Tour. W zawodach, które odbyły się w naszej łódzkiej siedzibie brało udział 21 zawodników z całej Polski. Profesjonalne przygotowanie zawodów zrobiło ogromne wrażenie na włoskich organizatorach, a do europejskiego finału w Bolonii zakwalifikowały się aż trzy lodziarnie z Polski. Kolejnym istotnym wydarzeniem było uhonorowanie firmy Primulator wyróżnieniem dla dostawców przez McDonald’s Polska. Nasza owocna współpraca trwa nieprzerwanie od ponad 25 lat – od momentu otwarcia pierwszej restauracji McDonald’s w Warszawie. W ostatnim roku udało nam się do oferty wprowadzić nowy ekspres automatyczny marki WMF – model 1100S. Jest to rozwiązanie dla

każdego, kto szuka wysokiej jakości kawy znanej z pozostałych modeli ekspresów do kawy WMF, jednak nie potrzebuje urządzenia o bardzo dużej wydajności. Ekspres poprzez swój kompaktowy rozmiar i wachlarz funkcji wpisuje się w każdy sektor HoReCa (napoje na bazie kawy, ciepłego lub spienionego mleka i gorącej czekolady). WMF 1100S posiada siedmiocalowy, ciekłokrystaliczny, dotykowy wyświetlacz z przejrzystym menu. Wszystkie informacje dostępne są w języku polskim dzięki temu jest to idealne rozwiązanie dla hoteli podczas śniadań, dla restauracji, biura i wszędzie tam gdzie brakuje wykwalifikowanego personelu do zrobienia idealnej kawy. Primulator Polska istnieje na rynku HoReCa już od ponad 25 lat. Ogromne doświadczenie, a także nasze profesjonalne i zindywidualizowane podejście sprawiło, że współpracujemy z wieloma znaczącymi firmami w branży gastronomicznej. Ciężko by teraz wymieniać wszystkie firmy, ponieważ moglibyśmy kogoś pominąć. Mogę tylko powiedzieć, że cały czas się rozwijamy i rozszerzamy naszą współpracę o nowych partnerów handlowych.

Lody coraz bardziej popularne Małgorzat Koroblewska, właścicielka Lody naturalne na Placu Pasłęk Nasza lodziarnia funkcjonuje w małej miejscowości, już trzeci sezon dobiega powoli końca. Tutaj życie toczy się inaczej, a przyzwyczajenia mieszkańców są inne niż w większych miastach, wciąż

królują spotkania organizowane w przydomowych ogródkach, jednak wzrost gości i powoli zmiana przyzwyczajeń jest zauważalna. Stwierdzam to również z punktu widzenia konsumenta, zauważyłam,

że powstają nowe punkty gastronomiczne i cieszą się ogromnym powodzeniem, pod warunkiem, że charakteryzują się wysoką jakością i dbałością o detale. Dzisiejsi klienci są bardzo wymagający, i dobrze, to zapewne motywuje nas wszystkich do coraz większej i lepszej pracy, a zauważalne jest to w zainteresowaniu naszym punktem. Wydawać by się mogło, że ludzie mają więcej czasu dla siebie, dla rodziny, szczególnie można zauważyć to w naszej lodziarni przy Placu Zabaw, gdzie spotykają się rodzinnie pokolenia, przyjaciele z dziećmi czy kobiety z wózkami. Nie maleje chęć na zjedzenie lodów w słoneczny, ciepły dzień lata. Oczywiście nasza branża zależna jest od pogody, to ona tak naprawdę dyktuje nam warunki i niejako zaprasza klientów. Popularność lodów, już kolejny rok, nie maleje, a nawet można zauważyć wzrost tego typu punktów, powstaje wiele lodziarni, które próbują swoich sił, myślę jednak, że tę modę na lody przetrwają Ci, którzy tworzą swoje lody z pasją, dbają o detale, fascynują się swoją pracą i używają naprawdę dobrych składników do swoich lodów. Popularność na kebaby minęła, pizza stała się standardem, hamburgery wciąż pociągają choć wiele punktów już skończyło działalność, ze względu na nieprzeciętną konkurencję. My, jako lodziarnia, wciąż wychodzimy naprzeciw, wymyślamy nowe smaki, szukamy niestandardowych połączeń, niekonwencjonalnych form. Lubimy to co robimy, w tej branży najważniejsze jest przekonanie, że dajemy ludziom radość, często porównuję sprzedaż lodów do bajkowego świata jest kolorowo, słodko, zabawnie i sprawiamy, że ludzie, a szczególnie dzieci uśmiechają się jeszcze więcej. Największą radością

Raport

jest zadowolony gość, a takich gości mamy coraz więcej. W tym sezonie zauważyliśmy, że coraz częściej organizuje się urodziny dzieci poza domem, u nas w sezonie to świetna alternatywa dla rodziców, którzy nie muszą się martwić ani jedzeniem, ani zabawami dla dzieci. Ważne jest, aby wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom. Spoglądając na pozytywne perspektywy branży gastronomicznej i wciąż rosnące zainteresowanie społeczeństwa szeroko rozumianą gastronomią myślimy o poszerzeniu naszej działalności. W związku z tym, że spotkania w gronie rodziny i znajomych, opuściły mieszkaniowe mury i przenoszą się do punktów gastronomicznych trzeba stworzyć odpowiednią przestrzeń do realizowania tych spotkań. Coraz więcej do małych miejscowości powracają młode rodziny, które po skończonych studiach, pracy za granicą powracają do rodzinnych miejscowości z perspektywą i nowymi możliwościami. Poszukują wtedy nowych miejsc, jest to szansa dla nas, aby taki gość u nas pozostał, stał się stałym klientem, naszym przyjacielem, dlatego dbamy, aby jakość naszych produktów była jak najlepsza, aby obsługa była miła i pomocna, aby stworzyć sympatyczne miejsce, choć zauważyliśmy, że dla młodzieży ważne jest, żeby miejsce było modne, ładnie wyglądało na zdjęciach. Zatem perspektywy rozwoju branży gastronomicznej stale się zwiększają, a miniony rok, w naszym przypadku miniony sezon należy do udanych mimo dość kapryśnej pogody, śnieg w maju trochę nas zaskoczył, ulewny i zimny lipiec podobnie, ale trzeba uśmiechać się do perspektyw.

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

93WIZYTÓWKI

Raport

Ambra S.A ul. Puławska 336 02-819 Warszawa tel. +48 22 566 33 00 fax +48 22 566 33 03 warszawa@ambra.com.pl www.ambra.com.pl www.centrumwina.com.pl

Jesteśmy największym w Polsce dostawcą fine wines do gastronomii. Działamy na rynku od 17 lat. Mamy w ofercie ponad 700 gatunków win w różnych przedziałach cenowych z 50 najważniejszych regionów winiarskich z całego świata. Do 1500 restauracji co miesiąc dostarczamy ponad 90 000 butelek wina w ciągu 24h. Przygotowując ofertę odpowiadamy na najważniejsze trendy konsumenckie. Znamy i rozumiemy oczekiwania gości w restauracji. Chcemy im towarzyszyć od pierwszego zamówienia. Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w tworzeniu najlepszej listy win do gastronomii, proponujemy najmocniejszą ofertę na rynku łączącą wina i 80 wyselekcjonowanych alkoholi mocnych. Nasz zespół doradców i sommelierów przygotowuje indywidualne oferty dla restauracji, prowadzi szkolenia i degustacje. To prawdziwi pasjonaci, którym warto zaufać.

AKO Startowa 2A 85-744 Bydgoszcz tel. (52) 342-09-66 ako@ako.com.pl www.ako.com.pl

Misją AKO jest zapewnienie wszystkim Klientom dostępu do jak najszerszej oferty produktów, opartych na naszych autorskich recepturach, dla branży piekarniczej, cukierniczej, lodziarskiej oraz gastronomicznej. Jako producent posiadający nowoczesny park maszynowy, odpowiednie normy oraz systemy zarządzania, a przede wszystkim fachowy zespół zaufanych ludzi, jesteśmy w stanie sprostać najwyższym wymaganiom naszych Klientów, poszukujących inspiracji, najlepszych rozwiązań oraz nowości, które przynoszą im wymierne korzyści. Obdarzeni Państwa zaufaniem z ogromną satysfakcją realizujemy cele, które Państwo aprobujecie. Wspólna platforma wymiany fachowych doświadczeń z Państwem to dla nas kwintesencja współpracy, którą tak mocno wspólnie z Wami cenimy. AKO – Polski lider w Twojej branży

Anis Opakowania Sp. z o.o. Kreis Pack Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 3, LEŚNA 22 tel. +48 71 399 21 11, +48 61 894 05 70 +48 71 399 21 21, +48 61 894 05 90 office@anis.pl, office@kreispack.pl www.anis.pl,www.kreispack.pl

Firmy Anis Opakowania Sp. z o.o. oraz Kreis Pack Sp. z o.o. należą do francuskiego holdingu Groupe Guillin i są producentami standardowych oraz innowacyjnych termoformowalnych opakowań z tworzyw sztucznych. O najwyższej jakości wykonywanych przez nas wyrobów świadczą liczne certyfikaty, jak również ogromna liczba zadowolonych Klientów z całej Europy i Azji. W trosce o klientów nieustannie rozszerzamy naszą ofertę, zarówno o nowe, innowacyjne wzory opakowań, jak i nowe propozycje grup asortymentowych. Ponadto starając się sprostać Państwa indywidualnym potrzebom proponujemy opracowanie nietypowych wzorów opakowań na Państwa specjalne zamówienie. Groupe Guillin to europejski leader na rynku opakowań dla supermarketów, hipermarketów, przemysłu spożywczego, cukierniczego, firm cateringowych i handlu tradycyjnego skupiający 23 spółki rozmieszczone w Europie. Wszystkie nasze działania skupione są na jak największej innowacyjności i jakości produktów – co zostało wielokrotnie potwierdzone poprzez zdobywanie certyfikatów jakości ISO oraz norm BRC.

Best Coffee Systems Wagonowa 2C/1 53-609 Wrocław tel. (71) 794-81-10 fax (71) 794-81-11 info@best-cs.pl www.best-cs.pl

Firma należy do czołowych dostawców profesjonalnych, automatycznych, kolbowych i przelewowych ekspresów do kawy. Jako oficjalny dystrybutor ekspresów automatycznych Franke działa na rynku od 2010 roku. Systematycznie zwiększamy zakres naszej działalności o nowe wiodące marki znane i cenione na rynku światowym. Należą co nich między innymi: cenione przez baristów ekspresy Nuova Simonelli, nowoczesne i eleganckie wyciskarki do soków Zumex oraz piece hybrydowe Atollspeed. O niedawna nasz katalog uzupełniają ekspresy do alternatywnego parzenia kawy firmy Wilbur Curtis. Zaufało nam wielu wiodących klientów sieciowych oraz indywidualnych z branży gastronomicznej na terenie całej Polski.

Bonduelle Polska ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa tel. (22) 549-41-50, fax (22) 549-41-00 bond.pl@bonduelle.com www.bonduelle.pl

Bonduelle Food Service jest specjalistą w domenie warzyw mrożonych i apertyzowanych. Wysoka jakość produktów, agronomia na najwyższym poziomie, dbałość o zdrowie konsumenta i zaawansowana technologia to główne zalety marki. W gamie warzyw mrożonych oferujemy około 50 referencji, w tym warzywa jednoskładnikowe, mieszanki oraz zaawansowane technologicznie produkty Minute i warzywa grillowane. W gamie warzyw apertyzowanych dostępnych jest około 30 referencji, a wśród nich technologiczna rewolucja czyli Warzywa Sous-Vide.

Grupa AMTRA ul. Schonów 3 41-200 Sosnowiec tel. (32) 294-41-00 fax (32) 294-41-39 amtra@amtra.pl www.amtra.pl

Grupa Amtra – to grupa kapitałowa powstała z połączenia trzech spółek – Amtra, Nanochem oraz Five Star Polska. Podczas 25 lat działalności osiągnęła pozycję jednego z liderów na krajowym rynku dystrybucji i produkcji wyrobów chemii samochodowej oraz profesjonalnej chemii sprzątającej. Działalność Grupy to nie tylko hurtowy obrót towarami, ale także reprezentacja na rynku polskim ponad 20 uznanych na świecie i w Europie producentów. Dzięki temu oferujemy Państwu kompleksowe wsparcie sprzedaży. Od dostawy, wsparcia handlowców, materiałów handlowych, dokumentacji technicznej po kampanie reklamowe i marketingowe.

ECOLAB SP. Z O.O. ul. Opolska 114, 31-323 Kraków tel. +48 12 26 16 100 fax +48 12 26 16 199 sekretariat.pl@ecolab.com www.ecolab.pl

Dział Institutional firmy Ecolab specjalizuje się we wprowadzaniu kompleksowych systemów utrzymania higieny w hotelach, pensjonatach, punktach gastronomicznych itp. W działalności swojej dostosowujemy indywidualnie do potrzeb każdego klienta: wysokiej jakości produkty, wysokiej klasy urządzenia dozujące. Proponujemy szkolenia użytkowników, nadzór techniczny oraz oferujemy serwis na najwyższym poziomie. Mając na uwadze korzyść klienta dział Institutional w sposób profesjonalny oferuje usługi, w których higiena, bezpieczeństwo użytkownika i ochrona środowiska są zawsze na pierwszym miejscu.

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

95


Raport

96

WIZYTÓWKI

Fanex Radonice 5A 05-870 Błonie tel. (22) 471-04-44 fax (22) 471-04-10 biuro@fanex.pl www.fanex.pl

Firma Fanex zajmuje się produkcją sosów, ketchupów, majonezów, musztard, dressingów, paluszków, marynat dla odbiorców gastronomicznych i detalicznych. Jest prywatną spółką z polskim kapitałem działającą od 1988 roku. Jej produkcja skupia się wokół wyrobów zaspokajających potrzeby i wymagania szeroko pojętej gastronomii oraz sieci marketów detalicznych. Wykorzystuje naturalne surowce o najwyższych parametrach jakościowych. To zarówno wyroby sygnowane logo „Fanex” (około 300 podstawowych jednostek magazynowych), jak i marki własne klientów.

Farm Frites International B.V. ul. Staromiejska 17E 84-300 Lębork tel. (59) 863-75-00 sprzedaz@farm-frites.pl www.farmfrites.pl

Farm Frites to rodzinna firma, która od ponad 40 lat specjalizuje się w produkcji wyrobów ziemniaczanych. Firma z międzynarodowym doświadczeniem, która w 1994 roku rozpoczęła produkcję w fabryce w Lęborku. Farm Frites dba o to, by zagwarantować swoim Klientom najwyższą jakość i różnorodną ofertę, a nowości produktowe tworzone są w odpowiedzi na konkretne potrzeby rynku. Firma stworzyła m.in. linię innowacyjnych frytek Quick Oven Fries – najszybsze frytki do przygotowania w profesjonalnych piecach. Ostatnia nowość w ofercie, to oryginalne i chrupiące Łódeczki ziemniaczane ze skórką, szczególnie polecane jako przekąska z dipami i dodatek do burgera. Farm Frites to marka, która jednoznacznie kojarzy się z profesjonalizmem i wysoką jakością.

FrieslandCampina Nederland B.V. Stationsplein 4, 3818LE, Amersfoort Holandia tel. 723-994-926 info.warszawa@frieslandcampina.com www.debic.com

FrieslandCampina to holendersko-belgijska spółdzielnia mleczarska skupiająca ponad 19 000 farmerów. Znajduje się wśród 5 największych firm nabiałowych świata. FrieslandCampina Foodservice z marką Debic, to część firmy dedykowana potrzebom Profesjonalistów – Szefów Kuchni, Kucharzy oraz Cukierników. Oferuje śmietanki oraz śmietanki w sprayu, bazy do deserów, specjalistyczne masła i nadzienia, a także alternatywy dla śmietanek o gwarantowanej, niezmiennie najwyższej jakości i funkcjonalności.

Greenyard Frozen Poland ul. Wojska Polskiego 12, 87-600 Lipno tel. (54) 306-76-00 info@greenyardfrozen.pl www.greenyard.group

Greenyard Frozen Poland to producent szerokiej gamy najwyższej jakości mrożonych warzyw, owoców i ziół. Surowce pochodzące z kontrolowanych upraw w bliskiej odległości od zakładów produkcyjnych, wysoki poziom technologiczny oraz zaangażowanie i doświadczenie naszych pracowników sprawiają, że od lat dostarczamy mrożonki na rynek detaliczny, gastronomiczny i przemysłowy w Polsce i za granicą.

HORECA GGZ Biuro Handlowe Horeca GGZ ul. Hutnicza 3 81-212 Gdynia, Bud. Radmor tel. 609-113-503 biuro@horecaggz.pl www.horecaggz.pl

HORECA GGZ jest operatorem największej grupy zakupowej sektora HoReCa w Polsce. Wykorzystujemy siłę zakupowej restauracji, pubów, hoteli i innych indywidualnych przedsiębiorców do uzyskania lepszych warunków handlowych u producentów i usługodawców. Wspieramy rozwoju i profesjonalizację indywidualnych przedsiębiorców z sektora HoReCa. Podnosimy konkurencyjności uczestników sieci przez dostęp do tańszych zakupów. Doradzamy uczestnikom sieci w zakresie uruchamiania i prowadzenia biznesu gastronomicznego.

JURA Poland ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa tel. (22) 123-43-01 fax (22) 123-43-02 info@pl.jura.com www.jura.com

Od 1931 roku szwajcarska firma JURA rozwijała innowacyjne i ekskluzywne urządzenia do użytku domowego. Jako pionier w branży automatycznych ekspresów do kawy JURA od połowy lat 90-tych jest głównym graczem w tym sektorze. Aktualnie firma tworzy kompleksowe rozwiązania zarówno w segmencie urządzeń domowych, jak i profesjonalnych urządzeń do biur i sektora gastronomicznego. Wyznacznikiem produkcji ekspresów są: szwajcarska precyzja, intuicyjna obsługa, perfekcyjny design i doskonała, świeżo mielona kawa. W Polsce oficjalne przedstawicielstwo JURA obecne jest od lipca 2013 r.

Metsä Tissue ul. Opolska 103 47-300 Krapkowice tel. +48 77 541 91 00 www.katrin.com

Produkty i rozwiązania marki Katrin wytwarzane są przez Metsä Tissue – wiodącego europejskiego producenta artykułów papierowych do celów higienicznych oraz papieru do gotowania i pieczenia. Bez względu na to, czy jesteś konsumentem czy też stosujesz dany produkt w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, korzystając z oferty Metsä Tissue, możesz poprawić swój stan zdrowia oraz zapewnić sobie lepsze warunki higieniczne i doskonałe samopoczucie w domu, w pracy lub podczas wypoczynku. Oprócz marki Katrin stworzyliśmy również takie marki, jak: Lambi, Mola, Serla, Tento i SAGA.

Kompania Piwowarska S.A. ul. Szwajcarska 11, 61-285 Poznań tel. +48 (061) 667-77-94 +48 601 710 863 poczta@kp.pl www.kp.pl

Kompania Piwowarska skupia trzy browary: Tyskie Browary Książęce, Browar Dojlidy w Białymstoku i Lech Browary Wielkopolski w Poznaniu. Sprawdzone receptury, naturalne składniki, nieskazitelna czystość w naszych browarach a przede wszystkim umiejętności doświadczonych piwowarów – to wszystko sprawia, że warzone przez nas piwa takie jak Tyskie, Żubr , Lech, Książęce, Dębowe oraz Lech są cenione w Polsce i za granicą.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


WIZYTÓWKI

Raport

Zakłady Tłuszczowe Kruszwica ul. Niepodległości 42 88-150 Kruszwica tel. (52) 353-51-00 fax (52) 351-51-99 www.ztkruszwica.pl

Zakłady Tłuszczowe Kruszwica to największy w Polsce i jeden z największych w Europie Środkowej przetwórca nasion oleistych i producent tłuszczów roślinnych. Spółka jest czołowym dostawcą na rynku produktów profesjonalnych dla cukierników, piekarzy oraz dla rynku HoReCa. Oferuje bogaty asortyment najwyższej klasy olejów oraz tłuszczów smażalniczych o wysokich walorach użytkowych i żywieniowych. Tłuszcze smażalnicze produkowanych w oparciu o surowce krajowe, tropikalne oraz ich modyfikacje.

Makro Cash and Carry Polska Al. Krakowska 61 02-183 Warszawa tel. (22) 500-00-00 fax (22) 500-07-01 www.makro.pl

Makro Cash & Carry jest liderem w branży samoobsługowego handlu hurtowego. Usługi firmy, skierowane do przedsiębiorców, obejmują zarówno kompleksowe zaopatrzenie, jak i nowoczesne rozwiązania biznesowe. W MAKRO klienci znajdą pod jednym dachem artykuły spożywcze i przemysłowe w szerokim wyborze, doskonałej jakości i przystępnych cenach – jedna nowoczesna hala to odpowiednik 50 hurtowni branżowych. Do dyspozycji kupujących są także usługi dodatkowe – m.in. doradztwo biznesowe czy szkolenia gastronomiczne – które skupiają się wokół nowoczesnej Akademii Inspiracji MAKRO w Warszawie. W Polsce Makro Cash & Carry istnieje od 1994 roku. Więcej informacji o Makro można znaleźć na stronach: www.facebook.com/MAKROPolska oraz www.makro.pl

Metro-Catering-System ul. Otmuchowska 46 48-300 Nysa tel. +48 77 464 44 22 +48 77 435 25 54 biuro@m-c-s.pl www.metro-catering-system.pl

Podstawowym profilem naszej działalności jest dystrybucja i produkcja opakowań przeznaczonych dla gastronomii, przemysłu oraz handlu. Od 2005 roku zajmujemy się również sprzedażą maszyn i urządzeń do pakowania żywności. Jesteśmy największym dostawcą tego typu produktów w Polsce, a dzięki bogatemu asortymentowi, profesjonalnej obsłudze oraz serwisowi sprostamy nawet najbardziej wymagającym klientom. Konkurencyjne ceny i wysoka jakość usług sprawiają, że swoim zasięgiem obejmujemy nie tylko Polskę, ale również kilka krajów ościennych. Na rynku istniejemy od 1991 roku i od tego czasu nieustannie się rozwijamy, poszerzając swój asortyment i dostosowując go do szerokiej rzeszy odbiorców.

Oerlemans Foods Polska ul. Wyszyńskiego 52, 88-320 Strzelno tel. (52) 318-30-12, fax (52) 318-94-49 ofp@oerlemans-foods.pl www.oerlemans-foods.pl

Oerlemans Foods Polska jako innowacyjny specjalista w produkcji od surowca do produktów mrożonych, oferuje swoim klientom zadziwiające, smaczne i zróżnicowane warzywa, owoce, grzyby i produkty ziemniaczane. W oparciu o długoletnie stosunki z dostawcami i klientami Oerlemans Foods dostarcza swoje produkty do segmentu detalicznego, gastronomicznego i przemysłu. Świeżo zebrane z pola i zamrożone w ciągu kilku godzin produkty stanowią solidny atut firmy.

Primulator ul. Lodowa 128, 93-232, Łódź tel. (42) 676-04-74, (42) 676-04-77 primulator@primulator.pl www.primulator.pl

Primulator koncentruje się na zapewnieniu najwyższej jakości rozwiązań dla branży HoReCa. Korzystając z wieloletniej wiedzy i doświadczeń europejskich oddziałów zapewniamy kompleksowe rozwiązania dla restauracji, hoteli, kawiarni, lodziarni, cukierni i piekarni. Na terenie Polski biura firmy znajdują się w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Krakowie, Zabrzu i Gdyni. 25-letnia tradycja i doświadczenie sprawiły, że cieszymy się zaufaniem klientów indywidualnych oraz sieciowych, a także licznych hoteli, sieci kawiarni, lodziarni, cukierni i restauracji.

Rational ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa tel. (22) 864-93-26, (22) 864-93-28 info@rational-online.pl www.rational-online.pl

Rational jest globalnym liderem rynkowym i technologicznym w zakresie termicznego przyrządzania potraw w kuchniach dużych i profesjonalnych – z udziałem w rynku w wysokości 54 %. Naczelnym celem przedsiębiorstwa jest oferowanie jak największych korzyści ludziom, przyrządzającym termicznie potrawy w kuchniach całego świata. Urządzenie Rational SelfCookingCenter® 5 Senses to pierwszy inteligentny system przyrządzania potraw, który czuje, działa z rozmysłem, wyprzedza myśli, uczy się od kucharza, a nawet się z nim porozumiewa.

Tommy Cafe Tomica Grzegorz ul. Budowlanych 8, 43-430 Skoczów tel. (33) 858-40-59, 511-701-544 biuro@tommycafe.pl

Tommy Cafe to palarnia kawy oraz importer herbaty, tworzona przez profesjonalistów i pasjonatów.  Sprowadzamy surowe ziarna kawy z całego świata, wybieramy te najlepsze i zaopatrujemy tysiące klientów w wspaniałą, świeżo paloną kawę. Wśród naszych klientów dużą rolę odgrywają firmy, którym jesteśmy w stanie pomóc stworzyć od podstaw ich własną markę kawy. Ofertę kaw, fantastycznie uzupełniają herbaty od białych poprzez zielone, czarne aż do owocowych.

S4H ul. Głogowa 10, 78-100 Kołobrzeg tel. (94) 354-06-40 www.s4h.pl

S4H zajmuje się produkcją zintegrowanego pakietu oprogramowania komputerowego, wspierającego pracę w dowolnej placówce handlowej. Nasze doświadczenia zdobywaliśmy produkując oprogramowanie dla gastronomii i hotelarstwa. W dalszych latach rozszerzyliśmy naszą ofertę i obecnie nasze produkty pracują również w przedsiębiorstwach o innym profilu. Nasz system jest pierwszym w Polsce rozwiązaniem opracowywanym od podstaw do obsługi sieci lokali zarządzanych przez centralę. S4H Hotel&Spa; S4H POS; S4H KDS; S4H CATERING; S4H CHEF; S4HONLINE MiniBarek; S4HBooking; S4H CRM; S4HONLINE PanelManager; S4HONLINE CleanRoom

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

97


Raport

98

WIZYTÓWKI

Segafredo Zanetti Poland ul. Partyzantów 7, 32-700 Bochnia tel. (14) 615-41-00, fax (14) 615-41-05 info@segafredo.pl www.segafredo.pl

Segafredo Zanetti Poland powstała w 2002r. i należy do notowanej na giełdzie Massimo Zanetti Beverage Group – światowego lidera espresso. Grupa kontroluje proces produkcji od zielonego ziarna po filiżankę, uznając za misję rozpowszechnianie kultury prawdziwie włoskiego Espresso. Spółka działa w segmencie Ho.Re.Ca, biur oraz sprzedaży detalicznej. Oferta zawiera kawy, herbaty, czekoladę oraz profesjonalne ekspresy. Segafredo działa w Polsce w oparciu o własne struktury. Poprzez sieć oddziałów na terenie całego kraju, oferuje klientom profesjonalną obsługę oraz ogólnopolski serwis techniczny.

Selgros Cash & Carry ul. Zamenhofa 133 61-131 Poznań infolinia HoReCa: 800-46-73-22 (połączenie bezpłatne)

Selgros Cash&Carry to ogólnopolska sieć hal handlu hurtowego. Oferuje pełne zaopatrzenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą. działamy w 17 polskich oddziałach, zatrudniając przeszło 4 tys. pracowników. Selgros jest profesjonalnym partnerem dla wszystkich, którzy prowadzą działalność gospodarczą – w szczególności dla gastronomii, cateringu, hotelarstwa, handlu detalicznego, a także sklepów, kiosków czy stołówek oraz instytucji opieki społecznej i placówek oświatowo-wychowawczych.

Softech tel. (22) 610-77-42 infolinia: 800-427-876 info@gastro.pl info@softech.eu www.gastro.pl www.softech.eu

Firma Softech od ponad 20 lat jest liderem rozwiązań IT dla rynku HoReCa w produkcji oprogramowania gastronomicznego (system Gastro - od lat nr 1 w Polsce), hotelarskiego (program Chart) oraz dystrybutorem sprzętu Posiflex (terminale dotykowe POS, monitory dotykowe, urządzenia peryferyjne) i systemów przywoławczych LRS. Współpracuje z siecią ponad 300 partnerów i wspomagając się ich usługami jest w stanie zapewnić kompleksowe wyposażenie restauracji i recepcji hotelowych w całym kraju. Podstawowymi atutami firmy jest wieloletnie doświadczenie, stabilna pozycja na rynku oraz duża grupa partnerów, która umożliwia wygodną i profesjonalną współpracę.

Somfy Sp. z o.o. ul. Marywilska 34 03-228 Warszawa tel. +48 22 509 53 00 fax +48 22 509 53 01 biuro@somfy.com www.somfy.pl

Somfy jest światowym liderem branży automatyki i napędów do rolet, żaluzji, markiz, bram oraz rozwiązań do domów inteligentnych. Firma obecna jest w 60 krajach i posiada 125 przedstawicielstw na terenie całego świata. W Polsce Somfy istnieje od 20 lat. W 2014 roku w podkrakowskich Niepołomicach otwarto pierwszą fabrykę w Polsce należącą do spółki, a rok później Wschodnioeuropejską Platformę Dystrybucyjną, która dostarcza produkty do odbiorców z całej Europy Środkowo- Wschodniej.

Storyous ul. Sienna 72a/1101 00-833 Warszawa tel. +48575985235 kontakt@storyous.com www.storyous.com

Storyous to firma z wieloletnim doświadczeniem w sektorze systemów POS, oferująca nowatorskie rozwiązania dla małej i średniej gastronomii. System Storyous POS pozwala na sprawne zarządzanie sprzedażą, magazynami, a także godzinami pracy zespołu. Storyous wyróżnia się na tle innych firm nie tylko doskonałym systemem, ale też atrakcyjną ofertą cenową i bezkonkurencyjną obsługą Klienta, która dostępna jest przez całą dobę i błyskawicznie reaguje na wszelkie problemy.

Tedmark ul. A. Struga 41 70-784 Szczecin (91) 485-39-16 (91) 485-38-19 biuro@tedmark.pl www.tedmark.pl

Dostawca opakowań i partner w zarządzaniu dostawami i zapasem magazynowym produktów do właściwego funkcjonowania sieci gastronomicznych. Realizujemy głównie opakowania z nadrukiem indywidualnym, ale oferta bogata jest także w produkty niebrandowane, akcesoria gastronomiczne, porcelanę, porcjowane dodatki, produkty do utrzymania czystości oraz system sortowania odpadów. Zapewniamy dostawy na terenie całego kraju i poza granicami w czasie dogodnym dla klienta przy wykorzystaniu autorskiego systemu IT oraz elektronicznie kontrolowanego kompletowania wysyłek.

Tom-Gast Sp. J. ul. Beskidzka 123/125 91-610 Łódź tel. +48 42 674 85 87 fax +48 42 674 85 88 tomgast@tomgast.pl www.tomgast.pl

Firma Tom-Gast jest wyłącznym oraz generalnym dystrybutorem najlepszych światowych i europejskich producentów profesjonalnego wyposażenia gastronomicznego. Tworzy najoptymalniejsze rozwiązania oraz wdraża najnowsze trendy w branży HoReCa. Gwarantuje wysoką jakość i nowatorstwo oferowanych produktów, które znajdują zastosowanie w lokalach gastronomicznych, a także firmach, które zajmują się piekarnictwem, cukiernictwem i cateringiem.

Zielona Budka (Mielec) ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec tel. (17) 788-55-20 lub 36 bok.mielec@zielonabudka.pl www.ZielonaBudka.pl www.rr-icecream.eu

Zielona Budka to firma z bliską 70-letnią tradycją produkowania lodów. Z małej warszawskiej lodziarni w latach 40. XX wieku, przeobraziła się w znaczącego producenta i eksportera lodów. Zielona Budka to Lody Ze Smakiem i pełne zaangażowania pracowników w jakość tworzonych produktów.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.