Page 1

Wydanie specjalne czasopism NOWOŚCI GASTRONOMICZNE i ŚWIAT HOTELI

RYNEK DOSTAWCÓW HoReCa w Polsce RAPORT 2016

STYCZEŃ 2016

FoodBusiness FORUM RYNKU GASTRONOMICZNEGO

ProfitHotel FORUM RYNKU HOTELARSKIEGO

.

media skutecznej komunikacji B2B www.brogmarketing.pl


SPIS TREŚCI

RYNEK DOSTAWCÓW HoReCa w Polsce RAPORT 2016

Raport

54 | D otrzymujemy zobowiązań Bogdan Bruczko, Sfinks Polska

56 | D ostawcy rozwijają się razem z nami Łukasz Sobania, Costa Coffee Polska

58 | M  amy sprawdzone formy współpracy

Wydanie specjalne czasopism NOWOŚCI GASTRONOMICZNE i ŚWIAT HOTELI

Daniel Łukaszewicz, Dobry Hotel

60 | S tandaryzacja dostaw jest ciągłym wyzwaniem Tomasz Weczer, Columbus Coffee

Analiza rynku   4|W  yższe przychody, więcej zakupów

Business Speed Dating

Jarosław Frontczak, PMR

62 | J ak dostawca skutecznie pozyskuje kontrakt roku?

10 | C o i za ile kupują Polacy w kawiarni, cukierni i lodziarni?

66 | „ Kupcy” o dostawcach HoReCa

opr. Karolina Stępniak

16 | J eszcze większe wyzwania dla dostawców

Rynek wyposażenia HoReCa – głos rynku

Anna Marszałek-Trocka, GfK

70 | J est dobrze, a będzie jeszcze lepiej

4

Rynek producentów i dostawców żywności

10

24

52

88 | Wizytówki firm

24 | S łodki biznes na topie Raport KPMG w Polsce

32 | U dany rok branży whisky 34 | R ośnie sprzedaż mocnych alkoholi 38 | K upujemy kawę najtaniej w Europie Daniel Komorowski, „Przyjaciele Kawy”

40 | P  roducenci, dostawcy i odbiorcy

żywności – głos rynku Modele współpracy 52 | W  eryfikacja, przetargi, umowy, czyli współpraca na linii

Wydawca BROG Marketing Sp. z o.o. S.K. ul. Okopowa 47 01-059 Warszawa tel./fax 22 290 66 11 biuro@brogmarketing.pl www.brogmarketing.pl Zespół redakcyjny Karolina Stępniak redaktor naczelna „Świat Hoteli” redaktor wydawnicza k.stepniak@brogmarketing.pl tel. 664-463-096

Dział reklamy Rafał Krzycki dyrektor ds. sprzedaży r.krzycki@brogmarketing.pl tel. 664-463-066 Dawid Miedziocha szef zespołu sprzedaży – rynek gastronomiczny d.miedziocha@brogmarketing.pl tel. 664-463-079 Tomasz Witecki szef zespołu sprzedaży – rynek hotelarski t.witecki@brogmarketing.pl tel. 664-463-072

Marta Kudosz redaktor naczelna „Nowości Gastronomiczne” m.kudosz@brogmarketing.pl tel. 664-463-089

Adam Stępniak szef zespołu sprzedaży – rynek kawiarni, cukierni, lodziarni a.stepniak@brogmarketing.pl tel. 664-463-069

Prenumerata: roczna 160 zł + 23% VAT.

Opracowanie graficzne i skład DTP Studio Adekwatna, www.adekwatna.pl

Redakcja nie odpowiada za treść materiałów reklamowych. Druk: TAURUS Reprodukcja lub przedruk wyłącznie za pisemną zgodą Wydawcy. © 2016 Co­py­ri­ght by BROG Marketing Sp. z o.o. S.K. All ri­ghts re­se­rved.

DOSTAWCA – OPERATOR

Dołącz do nas: facebook.com/nowoscigastronomiczne facebook.com/swiat.hoteli Zapraszamy do odwiedzenia naszego portalu rynku HoReCa oraz subskrypcji codziennego Newslettera

wydanie specjalne

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

3


Raport

ANALIZA RYNKU

Wyższe przychody, więcej zakupów

Fot. Shutterstock

Prognozy dla rynku HoReCa w Polsce dotyczące roku 2015 były optymistyczne i pokazywały przyspieszenie dynamiki wzrostu do około 3,6 proc. Najnowsze dane potwierdzają te przewidywania, a co więcej prognoza na rok 2016 jest także pozytywna i pokazuje kolejny wzrost o około 4 proc. rok do roku. Należy podkreślić, że można spodziewać się w tym roku wystąpienia kilku czynników, które sprawią, że wzrosną zarówno koszty działalności, jak i przychody. Jarosław Frontczak, główny analityk handlu detalicznego PMR

S

podziewane wprowadzenie podatku obrotowego sprawi, że część kupowanych produktów będzie droższa, ponieważ jak pokazuje nasze badanie zawarte w raporcie „Rynek HoReCa w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020” bardzo częstym miejscem zakupu produktów przez restauratorów są sieci spożywcze (supermarkety, hipermarkety czy dyskonty).Dodatkowo wciąż trwają prace nad kształtem tego podatku, ale istnieje możliwość, że dotknie on także największe sieci gastronomiczne. Z drugiej

4

strony możliwość wprowadzenia 500 zł dodatku na dzieci sprawi, że część tych Widać rosnące znaczenie pieniędzy zasili także rynek HoReCa, przez zwiększenie budżetów części roproduktów premium. dzin w Polsce. Obserwujemy wzrost Widać, że rynek dostawców jest ścizainteresowania droższymi śle związany z tym jak wygląda i kształpiwami smakowymi, regionalnymi tuje się rynek gastronomiczny. Blisko i rzemieślniczymi. połowa lokali gastronomicznych to przedsiębiorstwa osiągające przychody na poziomie poniżej 100 tys. zł rocznie (44 proc.). Najniższe przychody notują Prognozy respondentów na 2015 r. bary i puby alkoholowe, najwyższe były bardziej optymistyczne niż w roku restauracje. 2014. Blisko połowa (42 proc.)

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

wydanie specjalne

spodziewała się wzrostu sprzedaży, najczęściej w restauracjach hotelowych (56 proc.) oraz kawiarniach (52 proc.). Największy pesymizm prezentowali badani z barów alkoholowych i pubów, gdzie 39 proc. spodziewało się spadku sprzedaży w zeszłym roku. Jak pokazują najnowsze wyniki firm, na rynku gastronomicznym te pozytywne przewidywania sprawdziły się. Głównymi czynnikami były większa liczba klientów oraz lekki wzrost wartości paragonu, co jest związane z trendem zmieniającego się stylu życia Polaków


Raport

ANALIZA RYNKU

Najważniejsze kryterium wyboru dostawcy (%), styczeń 2015 Pierwsze wskazanie

Pozostałe wskazania

Suma wskazań

Jakość towaru

49%

28%

77%

Cena towarów

27%

41%

68%

Szybkość, terminowość dostaw

7%

29%

36%

Szeroki wybór towarów

3%

13%

16%

Możliwość dowozu produktów

3%

11%

14%

Bliskość dostawcy

4%

8%

12%

Bonus od dostawcy (lodówki, parasole, ekspresy do kawy)

2%

7%

9%

Dogodne warunki płatności za towar lub odroczony termin płatności

2%

6%

8%

Wyjaśnienie: respondenci wskazywali z listy maksymalnie trzy kryteria

i częstszym korzystaniem z usług gastronomicznych. Dobra sytuacja na rynku miała pozytywne przełożenie na rynek dostaw do gastronomii. Można jednak tu zauważyć kilka trendów. Po pierwsze widać większe zainteresowanie produktami rzadkimi, o wysokiej jakości, zwłaszcza lokalnymi. Tutaj prym wiodą mniejsi dostawcy, którzy specjalizują się w dostawach wybranych produktów dla dość wąskiej grupy odbiorców. Z drugiej strony bardzo popularne są zakupy

Źródło: PMR, 2016

w sklepach i hurtowniach spożywczych, a także od dużych dostawców. Rok 2015 był lepszy zwłaszcza w porównaniu z rokiem poprzednim, gdzie wielu graczy rynku dostaw podkreślało, że był to trudny rok dla branży. Rosnąca konkurencja cenowa połączona ze wzrostem handlu nowoczesnego, a zwłaszcza dyskontów doprowadziła do spadku cen np. w segmencie piwa. Część firm, jak na przykład Ambra, zanotowała także spadek przychodów spowodowany niższym eksportem do Rosji.

Z drugiej strony widać rosnące znaczenie produktów premium. Trend ten widoczny jest np. w segmencie alkoholi, w tym piwa, w którym obserwujemy wzrost zainteresowania droższymi piwami smakowymi, regionalnymi i rzemieślniczymi. Podobnie kwestia wygląda wśród innych grup asortymentowych, gdzie poszczególne największe i najbardziej znane marki produktów dla HoReCa, wprowadzają lub rozważają wprowadzenie produktów premium.

Ten trend jest wynikiem tego, co obserwujemy od kilku lat wśród restauratorów, czyli faktu, że jakość odgrywa największe znaczenie przy wyborze dostawcy. Respondenci naszego badania zostali poproszeni o wskazanie z przygotowanej przez nas listy maksymalnie trzech najważniejszych kryteriów wyboru dostawcy towaru. Prawie połowa badanych (49 proc.) w pierwszej kolejności wskazała na jakość towarów, która ostatecznie została uznana przez badanych za

Udział form płatności za produkty spożywcze ze względu na typ lokalu (%), styczeń 2015 Restauracja hotelowa

Restauracja

Pizzeria

Fast food

Kawiarnia /Herbaciarnia

Bar /Pub

Ogółem

Gotówka

64%

76%

77%

85%

80%

83%

77%

Płatność odroczona w czasie

36%

24%

23%

15%

20%

17%

23% Źródło: PMR, 2016

Sposób dostarczania towaru do lokalu ze względu na typ lokalu (%), styczeń 2015 Restauracja hotelowa

Restauracja

Pizzeria

Fast food

Kawiarnia /Herbaciarnia

Bar/Pub

Ogółem

Wszystkie lub prawie wszystkie produkty są do nas dowożone

37%

35%

39%

39%

48%

42%

38%

Większość produktów jest do nas dowożona, część przywozimy sami

23%

21%

18%

18%

23%

31%

22%

Mniej więcej tyle samo produktów przywozimy sami, co jest do nas dowożonych

20%

25%

26%

26%

17%

14%

23%

Większość produktów przywozimy sami, a część jest dowożona

11%

8%

8%

11%

7%

7%

9%

Wszystkie lub prawie wszystkie produkty przywozimy sami

9%

10%

8%

6%

5%

6%

8% Źródło: PMR, 2016

6

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

wydanie specjalne


ANALIZA RYNKU

Udział największych dostawców produktów spożywczych i napojów wśród dostawców dla punktów gastronomicznych w Polsce (%), 2015  

2015

Lokalny

66%

Makro

47%

Coca-Cola

45%

Grupa Żywiec

27%

Kompania Piwowarska

17%

PepsiCo

15%

Eurocash

14%

Selgros

12%

Iglotex

12%

Biedronka

8%

Farutex

5%

Carlsberg

3%

najważniejsze (77 proc.), poza ceną (68 proc.) kryterium wyboru dostawcy towaru. Warto także wspomnieć, że proporcjonalnie trzy czwarte kupowanych towarów opłacane jest gotówką, pozostała część w formie kredytu kupieckiego. Jednocześnie 53 proc. lokali płaci tylko gotówką, a 5 proc. tylko w formie kredytu kupieckiego. Gotówka jest częściej wykorzystywana

Raport

w mniejszej gastronomii – lokalach typu fast food (85 proc.), barach alkoholowych i pubach (83 proc.) czy kawiarniach (80 proc.). Warto też nadmienić, że preferowaną metodą dostaw towarów jest dowóz, a największy odsetek lokali preferujący tę metodę to kawiarnie.

O AUTORZE...

Źródło: PMR, 2016

PMR Research jest firmą badawczą oferującą pełną gamę usług z zakresu badań rynku i badań marketingowych. Prowadzi badania rynku w Europie Środkowej i Wschodniej od 1995 roku, dzięki czemu ma solidne doświadczenie w realizacji projektów w wielu krajach regionu jednocześnie. Działalność firmy opiera się na unikalnym połączeniu własnych analiz, danych i prognoz rynkowych z dedykowanymi rozwiązaniami z zakresu badań rynku i konsultingu. Tego typu podejście do usług badawczych i konsultingowych przenosi się na konkretne i użyteczne rekomendacje w każdym z 300 projektów, które firma realizuje rocznie. R E K L A M A

wydanie specjalne

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

7


Raport

ANALIZA RYNKU

Co i za ile kupują Polacy w kawiarni, cukierni i lodziarni?

Fot. Shutterstock

Najbardziej lubimy drożdżówki, pączki i ciastka francuskie, najczęściej wybieramy cukiernie, najrzadziej – stacje benzynowe – wynika z badania przeprowadzonego w kwietniu 2015 r. przez PMR. Analizy firmy wskazują także, że wartość rynku kawiarni, lodziarni i cukierni wynosi około 3,8 mld zł. Opr. Karolina Stępniak

J

ak wskazuje badanie nieco ponad 45 proc. respondentów raz w tygodniu lub częściej kupuje drożdżówki, pączki, ciastka francuskie lub kruche. Ciasta typu sernik, makowiec, drożdżowe, z masą, polewą itp. w cukierni jadają tylko na specjalne okazje lub w ogóle. Natomiast kawę czy lody w kawiarni, cukierni czy lodziarni najwięcej osób nabywa kilka razy w roku (odpowiednio 20 i 30 proc.). Patrz wykres nr 1.

10

Najpopularniejszym miejscem zakupu wyrobów piekarniczych i cukierniczych jest cukiernia (42,1 proc.). Później wskazywana jest piekarnia (22,1 proc.) i mały, lokalny sklep spożywczy (17,8 proc.). Tylko 0,2 proc. nabywa te produkty na stacji paliw czy hali targowej. Patrz wykres nr 2. Kawiarnia jest miejscem, w którym pijemy najwięcej napojów bezalkoholowych. Aż 54,2 proc. respondentów wskazało ją jako

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

miejsce kupowania kawy, herbaty, gorącej czekolady lub innego napoju. Najrzadziej wybiera piekarnię (0,2 proc.) lub lokale typu bar szybkiej obsługi, pub lub sklep. Patrz wykres nr 3. Kawę kupujemy w średniej cenie 8,47 zł, gałkę lodów – 2,30 zł, a pączka 2,02 zł. Patrz wykres nr 4.

Według szacunków PMR: • Wartość rynku kawiarni, lodziarni i cukierni wynosi około 3,8 mld zł.

wydanie specjalne

• Branża dynamicznie się rozwija, choć w ostatnich latach nieco wolniej ze względu na ograniczenia wydatków przez konsumentów. • Dynamika rynku w najbliższych latach będzie dodatnia, w granicach dynamiki PKB w Polsce. • Polacy wciąż mniej wydają na lody, wyjścia do kawiarni czy cukierni w porównaniu do krajów sąsiednich.


Raport

ANALIZA RYNKU

Jak często kupuje Pan/Pani następujące produkty? Raz w tygodniu lub częściej

Kilka razy w miesiącu

Kilka razy w roku

Tylko na wyjątkowe okazje

W ogóle

Drożdżówki, pączki, ciastka francuskie, kruche itp.

45,4%

23,7%

13,3%

11,6%

6,0%

Ciastka na wagę, cukierki

26,6%

26,7%

16,5%

10,5%

19,7%

Kawę w kawiarni, cukierni, piekarni

18,1%

19,1%

20,0%

7,8%

35,0%

Lody w lodziarni, cukierni

14,8%

21,5%

35,0%

9,4%

19,3%

Ciasta typu sernik, makowiec, drożdżowe, z masą, polewą itp. w cukierni

6,0%

13,2%

15,4%

23,0%

42,4%

Torty w cukierni

1,4%

2,8%

8,6%

33,9%

53,2%

Gdzie najczęściej kupuje Pan/Pani ciastka, ciasta, pączki, drożdżówki, lody?

Gdzie najczęściej kupuje Pan/Pani kawę, herbatę, gorącą czekoladę lub inny napój?

W cukierni

42,1%

W kawiarni

54,2%

W piekarni

22,1%

W lokalu gastronomicznym

14,0%

W małym lokalnym sklepie spożywczym

17,8%

Na stacji benzynowej

10,8%

W hipermarkecie, supermarkecie, np. Auchan, Real, Tesco

10,1%

W cukierni

7,2%

W dyskoncie, np. Biedronka, Lidl

4,5%

W kawiarni

2,5%

W automacie do kawy (vending machine)

5,4%

W lodziarni

0,5%

W lodziarni

1,1%

Na stacji benzynowej

0,2%

W piekarni

0,2%

Inne np. na hali targowej

0,2%

Inne (w barze szybkiej obsługi, pubie lub w sklepie)

7,1%

Wartościowe udziały kawiarni, cukierni i lodziarni w Polsce (%), 2014

W jakiej cenie kupuje Pan/Pani najczęściej? Średnia

Mediana

Kawę

8,47 zł

8,00 zł

Pączki

2,02 zł

2,00 zł

Drożdżówkę, ciasto francuskie z nadzieniem itp.

2,25 zł

2,00 zł

Lody (cena za gałkę)

2,30 zł

2,00 zł

Ciastka na wagę (cena za 100 g)

2,97 zł

2,00 zł

Ciasto, tort na wagę (cena za 100 g)

4,86 zł

3,00 zł

Lodziarnie 9%

Cukiernie 49%

Kawiarnie 42% Źródło wszystkich wykresów: PMR, 2016

12

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

wydanie specjalne


Raport

ANALIZA RYNKU

Jeszcze większe wyzwania dla dostawców Rok 2015 przyniósł poprawę nastrojów wśród operatorów lokali HoReCa w Polsce. We wszystkich segmentach gastronomicznych zaobserwowano wzrost wskaźnika Barometru Nastrojów Restauratorów GfK. W przypadku rynku kawiarni nastroje operatorów są na podobnym poziomie jak w 2014 roku. Pozytywnie ocenili oni swoją sytuację finansową w minionym półroczu, ale mniej optymistycznie niż np. operatorzy restauracji patrzą w przyszłość jeżeli chodzi o przewidywany poziom sprzedaży. Anna Marszałek-Trocka, researcher Shopper Research & Consulting Department, GfK

Z

drugiej strony operatorzy kawiarni o wiele lepiej oceniają klimat inwestycyjny i możliwości rozwoju swojego biznesu niż większość operatorów innych segmentów. Generalnie w opinii wszystkich restauratorów pozytywnym trendem na rynku gastronomii jest wzrost liczby klientów oraz widoczne tendencje wzrostowe dla tego segmentu. To co martwi gastronomików to rosnąca konkurencja dla ich lokali, wysokie koszty działalności oraz czynsze, a także wzrost cen. Co czwarty operator jako zagrożenie dla swojej działalności wskazuje na fakt, że konsumenci ograniczają swoje wydatki na wizyty w lokalach gastronomicznych. Patrz wykres 1.

Kawa i lody – rynek dostawców Z przeprowadzonego przez GfK badania lokali gastronomicznych w 2015 roku wynika, że kategorie takie jak kawa i lody są oferowane przez stały odsetek lokali kiedy porównamy dane z zeszłych lat. W przypadku

16

Fot. Shutterstock

obydwu kategorii głównym źródłem zaopatrzenia punktów gastronomicznych jest hurtownia z dowozem. W przypadku kawy, korzysta z niego połowa lokali gastronomicznych, natomiast lody zamawiane są w ten sposób przez 2/3 lokali. Warto dodać, że istotną rolę w zaopatrzeniu w kawę odgrywa sieć Makro Cash & Carry. Menadżerowie lokali zapytani o kryteria wyboru marki kawy wskazują przede wszystkim na jakość produktu. Popularność marki wśród konsumentów jest czynnikiem drugorzędnym, podobnie jak to czy marka została już wypróbowana w gastronomii. W podobny sposób operatorzy wybierają marki lodów do swoich lokali. Nawet częściej niż w przypadku kawy kierują się jakością produktu, w dalszej

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

kolejności popularnością marki czy jej profesjonalnym przeznaczeniem do lokali gastronomicznych. Warto zauważyć, że rola ceny przy wyborze marki jest mniej znacząca. Jedynie ok. 10 proc. zamawiających zarówno lody jak i kawę deklaruje, że cena jest głównym determinantem wyboru marki w tych kategoriach. Patrz wykres 2.

Umowy z dostawcami Ogółem, co czwarty operator HoReCa posiada umowę (na wyłączność) z producentem. Spośród nich ok. 20 proc. posiada taką umowę w ramach zaopatrzenia w kawę, natomiast 10 proc. lokali podpisało tego typu umowę na dostawy lodów. Jakie korzyści płyną z posiadania umowy na wyłączność? Gastronomicy, którzy korzystają

wydanie specjalne

z takiego rozwiązania, doceniają realizację dostaw z dowozem bezpośrednio do lokalu, pomoc w wyposażeniu lokalu w sprzęt gastronomiczny oraz ciągłość dostaw. Połowa ankietowanych menedżerów lokali wskazuje także na atrakcyjną ofertę cenową oraz wsparcie promocyjne. Elementy, które w ubiegłym roku znacznie zyskały na ważności w związku z posiadaniem umowy na wyłączność to możliwość szybkiego składania zamówień przez telefon oraz większa częstotliwość wizyt przedstawicieli handlowych. Patrz wykres 3.

Przedstawiciele handlowi Blisko 40 proc. lokali gastronomicznych współpracuje z handlowcami zajmującymi się kategorią kawy. Z kolei 1/3 lokali odwiedzają handlowcy


Raport

ANALIZA RYNKU

Wykres 1. Barometr Nastrojów Restauratorów 2014 – 2015 wg segmentów rynku

Źródło: Raport GfK „Rynek gastronomiczny w Polsce 2015”

Wykres 2. Kryteria determinujące wybór marki cen w lokalach gastronomicznych, pośrednio dyktują warunki rynkowe. Z drugiej zaś strony uważne wsłuchiwanie się w potrzeby gastronomików i staranie się, aby na nie odpowiedzieć, będzie prowadzić do stabilnej współpracy, wzrostu zaufania oraz jest szansą na rozwój dla obydwu stron.

O AUTORZE...

Źródło: Raport GfK „Rynek gastronomiczny w Polsce 2015”

reprezentujący kategorię lodów. Gastronomicy oczekują od przedstawicieli handlowych częstszego oferowania próbek nowych produktów, pomocy w organizacji promocji, a także doradztwa i wsparcia w zwiększeniu sprzedaży. W opinii 20 proc. operatorów lokali gastronomicznych przedstawiciele handlowi powinni również zachęcać do brania udziału w programach lojalnościowych. W 2015 roku jedynie 12 proc. menadżerów lokali HoReCa deklarowało uczestnictwo w programie dystrybutorów lub hurtowni gastronomicznych. Dużą popularnością cieszą się między innymi programy organizowane przez sieci Cash & Carry.

18

Nowi dostawcy W minionym roku 15 proc. gastronomików rozpoczęło współpracę z nowym dostawcą. Najczęściej umowy zawierano z hurtowniami oferującymi dowóz zamówień do lokalu. Co sprawiło, że lokale zdecydowały się na podpisanie nowych umów? Głównym powodem były bardziej atrakcyjne ceny oferowane przez dostawcę. Czynniki, które także miały istotny wpływ na tę decyzję to szerokość i atrakcyjność asortymentu oraz możliwość dostarczenia produktów wprost do lokalu. Prowadzący lokale gastronomiczne doceniają bezpośrednią współpracę z producentami lub dystrybutorami głównie

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

za możliwość korzystania ze zniżek w przypadku regularnych zamówień, promocje cenowe oraz dostawę sprzętu gastronomicznego. Od dostawców oczekują dodatkowo wsparcia w zakresie wyposażenia lokalu w naczynia szklane lub porcelanowe, lodówek oraz drobnych materiałów promocyjnych typu podstawki, serwetniki czy popielniczki.

Obopólne korzyści Współpraca prowadzących lokale gastronomiczne z dostawcami to kluczowy obszar rozwoju rynku gastronomicznego. Dostawcy, którzy mają wpływ na jakość oraz niejako poziom

wydanie specjalne

Instytut GfK jest zaufanym źródłem rzetelnych informacji o rynku i konsumentach. Umożliwia podejmowanie trafniejszych decyzji. Łączy pasję badawczą 13 000 ekspertów. Posiada 80 lat doświadczeń w analizowaniu i interpretowaniu danych. Dostarcza analiz, zarówno na poziomie globalnym, jak i rynków lokalnych, w ponad 100 krajach. Dzięki stosowaniu innowacyjnych rozwiązań łączących technologię i naukę, zmienia „big data” w „smart data”, zwiększając przewagę konkurencyjną swoich klientów i jednocześnie wzbogacając doświadczenia i decyzje konsumentów.


Raport

ANALIZA RYNKU

Wykres 3. Punkty HoReCa, które nawiązały współpracę z nowym dostawcą w 2015 roku

Typ dostawcy

Kryteria wpływające na decyzję o nawiązaniu współpracy z nowym dostawcą Top 10 kryteriów

Źródło: Raport GfK „Rynek gastronomiczny w Polsce 2015” R E K L A M A

20

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

wydanie specjalne


Raport

RYNEK PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI

Słodki biznes na topie

Fot. Shutterstock

Wartość polskiego rynku słodyczy wynosi ponad 12,7 mld zł. W porównaniu z krajami Europy Zachodniej ma on wciąż potencjał rozwoju. Konsumpcja wyrobów czekoladowo-cukierniczych w Polsce jest niemal trzykrotnie niższa niż w takich krajach jak Wielka Brytania, Szwajcaria czy Belgia. Pewną rolę odgrywają odmienne gusta Polaków, ale nie bez znaczenia jest poziom zamożności naszego społeczeństwa w porównaniu z krajami tzw. starej UE. Raport KPMG w Polsce

W

2013 roku globalny rynek słodyczy wart był prawie 307 mld euro. Udział Polski w światowej sprzedaży to około 1 proc. Przewiduje się, że w latach 2013-2018 wartość globalna będzie rosła średnio o 2,5 proc. rocznie. Wzrost ten będzie napędzany przede wszystkim przez coraz większy popyt na słodycze w krajach takich jak Rosja, Chiny czy Indie. Jednak obecnie największa część wartości sprzedaży przypada wciąż na Stany Zjednoczone i Europę. Sama Unia Europejska stanowi jedną czwartą globalnego rynku słodyczy. Polski rynek osiągnął w 2013 roku wartość ponad 3 mld euro – tym samym odpowiadał za 4 proc. całej sprzedaży detalicznej słodyczy na terenie UE i za 1 proc. sprzedaży globalnej.

24

Aby pokazać znaczenie polskiego rynku w skali europejskiej, porównaliśmy go do rynku niemieckiego oraz do rynku słodyczy w Hiszpanii, która ma liczbę ludności porównywalną do Polski. Zarówno w Niemczech, jak i w Hiszpanii wartość sprzedaży słodyczy per capita jest znacznie większa niż w Polsce. Niższa wartość sprzedaży per capita niż w starej UE jest typowa dla wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Polska jest największym rynkiem słodyczy tego regionu – w zeszłym roku przypadało na nasz kraj 49 proc. sprzedaży detalicznej na terenie krajów CEE (zdefiniowanych na potrzeby tego raportu jako Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia oraz Polska). W latach 2008-2013 rynek słodyczy w Polsce wzrósł jedynie o 2,3

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

proc. Dane wskazują jednak na to, że okres stagnacji już minął. Szacuje się, że do 2018 roku wartość rynku zwiększy się w sumie o 9 proc. i zbliży się do poziomu 14 mld zł. Sytuacja na polskim rynku słodyczy zależy przede wszystkim od nastrojów konsumenckich i innych czynników, mniej zaś od koniunktury ogólnogospodarczej w kraju. Nie ma wyraźnego związku między dynamiką zmian PKB a zmianami wartości rynku słodyczy. W 2009 roku – w następstwie kryzysu – doszło do poważnego zahamowania polskiej gospodarki. Już w następnym roku rozwój gospodarczy wyraźnie przyspieszył (o 2 punkty procentowe w porównaniu z rokiem poprzednim), ale tempo wzrostu rynku słodyczy prawie się nie zmieniło. Jeszcze większe ożywienie gospodarki

wydanie specjalne

w 2011 roku także nie wpłynęło pozytywnie na rynek słodyczy. Właśnie wtedy skończył się okres wzrostu wartości sprzedaży, rynek skurczył się o 1,8 proc. Z kolei w 2013 roku, kiedy przyrost PKB był najmniejszy od kilku lat, rynek słodyczy wyszedł z okresu stagnacji i wrócił na ścieżkę wzrostu. Największym segmentem polskiego rynku słodyczy są wyroby czekoladowe. W 2013 roku segment ten stanowił 50 proc. wartości całego rynku, a perspektywy jego rozwoju są wyjątkowo obiecujące. Przewiduje się, że jego wartość zwiększy się o ponad 17 proc. do 2018 roku, podczas gdy w tym samym okresie rynek słodyczy jako całość wzrośnie o 9 proc. Drugim co do wielkości segmentem są słodkie i słone przekąski (19 proc. rynku). W ich przypadku


Raport

RYNEK PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI

wartość sprzedaży pozostaje od kilku lat na podobnym poziomie, chociaż jej wolumen wzrasta. Spadek średnich cen w tym segmencie jest w dużym stopniu spowodowany coraz większym znaczeniem produktów typu „private label”. W związku z tym również w przyszłości można się spodziewać jedynie nieznacznego wzrostu wartości sprzedaży (w sumie o 3,3 proc. do 2018 roku). Szybciej będzie się rozwijać segment herbatników i ciastek. W 2013 roku stanowił on 14 proc. całej wartości rynku. Podczas gdy moda na zdrową żywność negatywnie wpływa na sprzedaż wielu kategorii słodyczy, dla segmentu herbatników i ciastek jest ona szansą rozwoju. Większa oferta pełnoziarnistych, niskokalorycznych herbatników przyczyni się do dalszego wzrostu wartości sprzedaży w tym segmencie. Według prognoz w latach 2013 – 2018 wyniesie on w sumie 6 proc. Tak samo jak w poprzednich latach spadek wartości sprzedaży dotknie segmenty wyrobów cukierniczych oraz gum do żucia. Ten pierwszy odpowiadał w 2013 roku za 11 proc. rynku. Przewiduje się, że do 2018 roku wartość tego segmentu zmniejszy się o prawie 7 proc. Jednak spadek ten nie będzie dotyczył wszystkich kategorii wyrobów cukierniczych. Bardzo dobre perspektywy rozwoju mają pastylki, gumy rozpuszczalne oraz żelki. W stosunkowo trudnej sytuacji jest segment gum do żucia. Stanowi on najmniejszą część polskiego rynku słodyczy (6 proc. całej wartości). Co więcej, segment ten skurczył się w ciągu ostatnich 5 lat o prawie jedną czwartą. Szacuje się, że także w przyszłości będzie tracił na wartości, jednak znacznie wolniej niż dotychczas. W sumie spadek wyniesie prawie 7 proc. do 2018 roku.

Źródło: Opracowanie KPMG na podstawie danych Euromonitor International; (p) – prognoza

Preferencje konsumentów Nasi respondenci nie zamierzają zmieniać swoich nawyków – tylko 8 proc. chce w przyszłości częściej sięgać po smakołyki o obniżonej zawartości cukru lub tłuszczu. Zadeklarował tak zbliżony odsetek kobiet i mężczyzn, podobnie wiek nie miał istotnego wpływu na udzielone odpowiedzi. Wydaje się, że również w przyszłości słodycze będą traktowane jako przyjemność, dla której można od czasu do czasu złamać zasady zdrowej diety. W walce o konsumenta producenci stawiają nie tylko na zdrowsze produkty, ale także na słodycze o nowych i nietypowych smakach. Czekolada z papryką chilli już dawno przestała być rzadkością, jednak na tym pomysły producentów się nie kończą. Pieprz, sól morska, a nawet bazylia – to tylko niektóre z przypraw i dodatków,

26

Źródło: Opracowanie KPMG na podstawie danych Euromonitor International oraz GUS *Wstępny szacunek GUS

które mają zachęcić miłośników nietypowych słodyczy. Ponad połowa badanych respondentów jest otwarta na degustowanie nowych smaków, ale na co dzień 90 proc. preferuje smaki tradycyjne. Wyniki badania sugerują, że większość konsumentów traktuje nietypowe smaki jako ciekawostkę, ale

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

nie kupuje ich regularnie. Stosunkowo najwięcej zagorzałych zwolenników nowych receptur jest wśród osób do 24 roku życia. Prawie jedna piąta ankietowanych w tej grupie (18 proc.) twierdzi, że preferuje smaki nietypowe. Natomiast tylko 3 proc. respondentów w wieku powyżej 65 roku życia i więcej

wydanie specjalne

zadeklarowało, że woli takie smaki od słodyczy tradycyjnych. Co ciekawe, płeć respondentów nie miała większego wpływu na udzielone odpowiedzi.

Podsumownie Branża cukiernicza stanowi bardzo ważną część przemysłu spożywczego


Raport

RYNEK PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI

w Polsce. O jej znaczeniu świadczą zarówno duży rynek wewnętrzny o wartości prawie 13 miliardów złotych, jak i coraz silniejszy eksport, który już 2 lata temu przekroczył miliard euro i obecnie stanowi około jednej trzeciej całej produkcji sprzedanej tego przemysłu. Polacy uwielbiają słodycze, które stanowią stały element ich żywienia. Zdecydowana większość konsumentów spożywa tego typu produkty przynajmniej kilka razy w tygodniu. Co więcej, niemal połowa gospodarstw domowych wydaje na słodycze więcej niż 60 złotych miesięcznie, co stanowi niemałą pozycję w ich budżetach. Jednocześnie Polacy są tradycjonalistami – są otwarci na nowinki, ale na co dzień wolą produkty klasyczne. Z punktu widzenia przedsiębiorców krajowy rynek słodyczy był w ostatnim okresie dość wymagający. Niewielki wzrost całkowitej wartości rynku w ostatnich paru

Dane wskazują, że okres stagnacji już minął. Szacuje się, że do 2018 roku wartość rynku zwiększy się w sumie o 9 proc. i zbliży się do poziomu 14 mld zł.

latach oraz duże wahania cen surowców spowodowały trudności w planowaniu działalności i ogólną presję na koszty. Jednocześnie gwałtowny rozwój sieci handlowych – szczególnie dyskontów – przyczynił się do znaczącego wzrostu pozycji negocjacyjnej dystrybutorów detalicznych i w efekcie wywołał presję na ceny produktów i na marże. Wzrost znaczenia handlu sieciowego widać zresztą wyraźnie w badaniu preferencji zakupowych konsumentów – już dwie trzecie z nich zaopatruje się w słodycze w sklepach dyskontowych albo w wielkoformatowych. Wraz z rozwojem tych kanałów dystrybucji zwiększają się też udział i znaczenie marek własnych należących do sieci handlowych, w przypadku których to nie producent, ale detalista dyktuje cenę produktu. Unikalnym zjawiskiem, jakie miało miejsce w ostatnich latach w całej branży spożywczej w Polsce, był niezwykle szybki wzrost eksportu. Gdy 10 lat temu Polska wchodziła do Unii Europejskiej, eksport całego polskiego sektora spożywczego miał wartość 4-5 miliardów euro, obecnie jego wartość wynosi niespełna 20 miliardów euro. W tym trendzie swój udział ma również

28

przemysł cukierniczy. Znaczenie i skala tego zjawiska są nie do przecenienia – przyczyniają się one nie tylko do wzrostu dochodów firm, ale też do podnoszenia standardów produktów, optymalizacji procesów produkcyjnych i popularyzacji polskich artykułów wśród zagranicznych kontrahentów. Wydaje się zatem, że to właśnie wzrost sprzedaży zagranicznej z nawiązką zamortyzował stagnację na rynku krajowym i pozwala dziś producentom z optymizmem patrzeć w przyszłość.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

O AUTORZE...

wydanie specjalne

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia ponad 162 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG są stowarzyszone z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 200 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi.


RYNEK PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI

wydanie specjalne

Raport

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

29


Raport

RYNEK PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI

Udany rok branży whisky

Fot. Shutterstock

Miniony rok był bardzo dobry dla szkockiej branży whisky, rosła sprzedaż i powstawały nowe destylarnie. W pierwszej połowie 2015 roku nasz kraj zanotował najwyższy wzrost importu szkockiej – wśród państw objętych rankingiem – pod względem wartościowym i ilościowym. Coraz popularniejsze stają się również inwestycje w złoty trunek, w tym w beczki whisky. Eksperci prognozują, że popularność whisky będzie systematycznie rosnąć.

P

olski rynek na przestrzeni lat bardzo dojrzał. Według International Wine & Spirit Research (IWSR) jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się krajów pod względem konsumpcji whisky. Wartościowo eksport złotego trunku do Polski w pierwszym półroczu ubiegłego roku wzrósł prawie o 45,2 proc., a ilościowo o ponad 60 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Na branży whisky zarabiają nie tylko producenci, ale również prywatni inwestorzy. Polacy coraz więcej inwestują w alkohole – obecnie znajdujemy się w czołówce krajów

32

europejskich – łącznie ulokowaliśmy już w ten sposób ponad 150 mln zł. – Inwestycje w beczki whisky to jedna z najlepszych propozycji, jeśli chodzi o inwestycje w towary, ponieważ na rynku whisky stale obserwujemy niedobory beczek, których ceny rosną. W ostatnich latach pozwalają one osiągnąć ponad 10-procentowe roczne zyski. – mówi Krzysztof Maruszewski, prezes Stilnovisti. – Nasza strategia inwestycyjna opiera sie zarówno na zakupie nowo wyprodukowanych beczek whisky – new made spirit – jak również kilku – i kilkunastoletnich beczek. Większość aktywów klientów

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

Wartościowo eksport złotego trunku do Polski w pierwszym półroczu ubiegłego roku wzrósł prawie o 45,2 proc., a ilościowo o ponad 60 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Stilnovisti stanowią beczki first fill, czyli pierwszy raz używane do starzenia whisky – dodaje Krzysztof Maruszewski.

wydanie specjalne

Z najnowszego raportu przygotowanego przez KPMG „Rynek dóbr luksusowych w Polsce” wynika, że w 2015 roku Polacy przeznaczyli na dobra luksusowe 14,3 mld zł, co oznacza 13 proc. wzrost w stosunku do roku ubiegłego. Tym samym jesteśmy coraz atrakcyjniejszym rynkiem m.in. dla producentów i dystrybutorów whisky. Długoterminowe prognozy wskazują na kolejne mocne wzrosty sprzedaży whisky single malt oraz stabilne kilkuprocentowe roczne wzrosty whisky typu blended czy tańszych burbonów. Eksperci szacują, że w 2018 roku polski rynek whisky sięgnie 28 mln litrów,


z czego kategoria single malt osiągnie milion litrów. W ostatnich latach pojawia się w Polsce coraz więcej wydarzeń związanych z whisky, od 1,5 roku ukazuje się pierwszy dwumiesięcznik „Whisky”, odbywają się kolejne edycje festiwali poświęcone złotemu trunkowi – w tym roku mogliśmy uczestniczyć w dwóch, a w kolejnym będzie ich już 4 lub 5 – pojawiają się też nowe whisky bary. Szkocka whisky zyskuje na popularności również w światowych kręgach kolekcjonerskich. Dane dostarczone przez Rare Whisky 101 – brokera inwestycyjnego i analityka whisky – pokazują, że wartość butelek szkockiej whisky sprzedanych na aukcjach w Wielkiej Brytanii, wzrosła przez rok o prawie 70 proc., wynosząc 7,7 milionów funtów. Z kolei w ciągu sześciu lat zwiększyła się ona aż o 209 proc. Złoty trunek przynosi prawie 5 miliardów funtów rocznie dochodu gospodarce Wielkiej Brytanii. Szkocka whisky jest dostarczana do prawie 200 rynków na całym świecie, a sam jej eksport wart jest około 4 miliardów £ rocznie. Jak podało Scotch Whisky Association (SWA) w pierwszym półroczu tego roku eksport szkockiej whisky osiągnął wartość 1,7 mld funtów.

W ostatnich latach w związku z rosnącym popytem, na terenie Zjednoczonego Królestwa powstają nowe, konkurencyjne destylarnie, a zapomniane zakłady wznawiają swoją działalność. – Obecnie w Szkocji działa 117 destylarni, z czego siedem otwarto w ciągu mijającego roku, a około 40 jest w planach lub w trakcie budowy. Przemysł ten gwarantuje ponad 40 tysięcy miejsc pracy, a pracownicy tego sektora należą do najlepiej zarabiających na terenie Zjednoczonego Królestwa – mówi Sir Colin Hampden-White, dyrektor inwestycyjny Stilnovisti. Ostatnia dekada przyniosła branży produkującej szkocką znaczący wzrost wartości inwestycji, a także większą wydajność. Istotnie podniósł się także poziom eksportu złotego trunku. Szkocka whisky ciągle zajmuje wiodące miejsce na rynku, wśród burbonów i whiskey. Według raportu The Millionaires Club trzema najlepiej sprzedającymi się markami szkockiej w 2014 były: Johnnie Walker, Ballantine’s oraz Chivas Regal. IWSR i Vinexpo szacują, że od 2014 do 2018 roku konsumpcja szkockiej na świecie wzrośnie z 89 do 96,8 milionów 9-litrowych skrzynek. Coraz częściej osoby sięgające po mocniejsze alkohole zamiast wódki wybierają whisky.

Ponad

150

mln zł

tyle Polacy zainwestowali w alkohole i obecnie znajdują się w czołówce krajów europejskich.

wydanie specjalne

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

33


Raport

RYNEK PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI

Rośnie sprzedaż mocnych alkoholi

Fot. Shutterstock

Najnowszy raport The Millionaires Club prezentuje kondycję branży spirytusowej. W dziesiątce najlepiej sprzedających się trunków wysokoprocentowych świata znajdują się dwie marki whisky, obie produkowane w Indiach.

M

illionaires Club to ranking najlepiej sprzedających się na świecie mocnych alkoholi przygotowywany co roku przez magazyn „Drinks International”. Na listę trafiają jedynie te marki, których sprzedaż przekroczyła w minionym roku milion 9-litrowych skrzynek. Aktualny ranking obejmuje 169 pozycji. Najlepiej sprzedającą się whisky w 2014 roku była hinduska marka

34

Officer’s Choice, która jako pierwsza whisky przekroczyła poziom sprzedaży ponad 30 milionów 9-litrowych skrzynek. W porównaniu do 2013 roku jej popularność wzrosła o 31 proc., co pozwoliło Officers Choice zająć trzecią pozycję wśród największych marek mocnych alkoholi. Autorzy raportu podkreślają, że 3-procentowy pod względem ilości wzrost sprzedaży whisky w minionym

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

roku osiągnięto głównie dzięki większej sprzedaży indyjskiej whisky, burbona oraz japońskiej i irlandzkiej whisky. W przypadku szkockiej blended whisky wzrost odnotowały jedynie tańsze marki William Lawson, Passport, Label 5, Sir Edward’s. Nie zmienia to faktu, że ma ona najwyższą sprzedaż w kategorii, a burbon i irish whisky osiągnęły w roku 2014 odpowiednio zaledwie 40 proc. i 8 proc. jej wielkości.

wydanie specjalne

Czołówka najlepiej sprzedających się whisky na świecie pokazuje potęgę rynku indyjskiego. W pierwszej dziesiątce znajduje się aż 8 regionalnych marek produkowanych w Indiach. Jedyne dwie obecne tam marki globalne to Johnny Walker, który zajął trzecie miejsce i Jack Daniels na szóstej pozycji. Indie są światowym liderem konsumpcji whisky, co oczywiście przyczynia się do szybkiego


RYNEK PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI

Raport

rozwoju produkcji owego trunku w skali krajowej. W 2013 roku aż 47 proc. globalnego spożycia whisky miało miejsce w Indiach. Tamtejszy rynek zdominowany jest przede wszystkim przez trunki regionalne, co spowodowane jest bardzo wysokim cłem przywozowym, które podwyższa ceny zagranicznych alkoholi. Wśród 15 marek globalnych, których sprzedaż najbardziej wzrosła w ubiegłym roku jest aż sześć rodzajów whisky. Sprzedaż Black & White (szkocka) wzrosła o 17 proc., 100 Pipers (szkocka) – 14 proc., a Jameson (irlandzka) o 9 proc.. Co prawda pierwszą pozycję na liście najszybciej rosnących marek zajmuje Jack Daniel’s Tennessee Honey ze wzrostem aż o 27 proc., ale autorzy rankingu zaliczają ten alkohol do kategorii likierów. Z kolei na podobnej liście 15 marek regionalnych o najwyższej dynamice wzrostu sprzedaży znajduje się sześć whisky – wszystkie produkowane są w Indiach. Sprzedaż single malt whisky utrzymuje się na stałym poziomie, szczególnie dzięki kolejnym wzrostom w USA. R E K L A M A

wydanie specjalne

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

35


Raport

RYNEK PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI

R E K L A M A

36

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

wydanie specjalne


Kupujemy kawę najtaniej w Europie

Pod względem ceny detalicznej, jaką konsument płaci za kupowaną kawę, Polska zajmuje trzecie miejsce w Europie, po Francji i Bułgarii. Jest to głównie spowodowane tym, że najwięcej kawy importuje się bezpośrednio z krajów, które zajmują się jej uprawą, bez pośrednictwa dużych europejskich dostawców kawy. Daniel Komorowski, kierownik sprzedaży „Przyjaciele Kawy”

J

ak pokazują prognozy, w przyszłości trend związany z eksportem kawowych ziaren bezpośrednio od ich plantatorów będzie się stale umacniać. Najwięcej kawy do Polski importuje się z kraju będącego jednym z największych jej producentów na świecie – Wietnamu. W 2014 roku, import z tego właśnie państwa stanowił aż 38 proc. 24 proc. zostało sprowadzone z Niemiec,

38

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

wydanie specjalne

które są jednym z największych dystrybutorów kawy w Europie, chociaż same kawy nie uprawiają. W czwórce czołowych dostawców, na pozycji trzeciej i czwartej, plasują się Brazylia i Uganda, z których do Polski importuje się odpowiednio 15 proc. oraz 4 proc. kawowego surowca. Kawa importowana z dużych gospodarstw stanowi ponad połowę ogółu sprzedawanej na rynku kawy. Po


RYNEK PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI

doliczeniu kawy importowanej z mniejszych krajów zajmujących się jej uprawą, takich jak Laos, Honduras i innych, import bezpośredni osiąga zawrotne liczby, co stosunkowo rzadko się zdarza w skali całej Europy. W Polsce średnia stała cena detaliczna, którą konsument płaci za nabywaną kawę, wynosi 31,9 zł za kilogram, podczas gdy we Francji albo Bułgarii średnia cena wynosi 31,2 zł. Najdrożej w Europie kawę kupują Włosi, którzy za kilogram płacą nawet 74 zł. Światowe ceny kawy utrzymują się od dwóch lat na niskim poziomie, jednak nieprzewidywalna pogoda w Brazylii oraz zmiany poziomu zapasów w Azji Południowo-Wschodniej mogą spowodować, że tendencja ta ulegnie w najbliższym czasie zmianie. Ziarna kawy gatunku robusta kosztowały 0,75 USD za funt i utrzymywały się od dwóch lat na niskim poziomie. Od początku roku potaniały jeszcze o ponad 16 proc. Oprócz tego, wyższej jakości ziarna kawy arabiki kosztują na giełdach po 1,26 USD za funt i od 2 lat mają niską wartość. Od początku roku ich cena spadła o 27 proc.

Cena kawy tendencyjnie spada wskutek oddziaływania klimatu. Główna przyczyna to zmieniające się warunki klimatyczne na terenie Brazylii. W końcu 2014 roku ceny kawy spadły wskutek ulewnych deszczów w tym kraju. Susze podnoszą cenę, gdyż mogą powodować nieurodzaj, z kolei ulewy sprawiają, że cena spada. Brazylia jest największym producentem ziaren kawy arabiki na świecie oraz znaczącym graczem na rynku kawy robusty. Wzrost cen robusty na światowym rynku jest hamowany przez zgromadzone zapasy. W Wietnamie, który jest największym hodowcą ziaren kawy robusty na świecie, zgromadzono dwukrotnie większe zapasy niż przed rokiem. Spośród największych krajów – eksporterów kawy – Brazylii i Wietnamu – pochodzi aż 71 proc. ogółu importowanej do Polski kawy nieprażonej, natomiast 67 proc. ogółu sprowadzanej do Polski kawy palonej i przygotowanej do ostatecznego spożycia, przybywa z Niemiec – największego europejskiego dostawcy kawy. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat ilość kawy importowanej do Polski wzrosła o 7,7 proc.

Raport

Liczby: ✔ W Polsce automatyczne ekspresy ciśnieniowe stanowią 75 proc. ogółu sprzedaży ekspresów. ✔ Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat ilość kawy importowanej do Polski wzrosła o 7,7 proc. ✔ W Polsce średnia stała cena detaliczna, którą konsument płaci za nabywaną kawę, wynosi 31,9 zł za kilogram. Duży import kawy bezpośrednio z krajów, w których jest ona uprawiana sygnalizuje nie tylko zapotrzebowanie na tańszą kawę, lecz również rozpowszechnioną kulturę kawy, gdy ludzie poszukują nie tylko tonizującego napoju, lecz również swoistych smaków. Importowaną, nieprażoną kawę lokalni producenci, w procesie uwieńczającym całą drogę kawy, mogą zgodnie z potrzebami zmodyfikować, uzyskując w ten sposób różnorodne smaki, których w kawie można naturalne znaleźć blisko 1 tys.

W 2014 roku, w porównaniu z 2013, odnotowano również 5-proc. wzrost sprzedaży ekspresów do kawy. W Polsce automatyczne ekspresy ciśnieniowe stanowią 75 proc. ogółu sprzedaży ekspresów do kawy, a ekspresy przelewowe – 20 proc. Import do Polski ekspresów do kawy w 2014 roku, w porównaniu z 2013 rokiem, wzrósł prawie o 2 proc., jednak widoczne jest znaczne spowolnienie importu w porównaniu z latami 2011-2012, gdy importowana liczba ekspresów do kawy rosła średnio o 50 proc. w skali roku. R E K L A M A

wydanie specjalne

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

39


Raport

GŁOS RYNKU

Zapewniamy dostęp do wielu produktów Djamel Djellouli, dyrektor Selgros Cash & Carry

D

la naszej firmy miniony rok był bardzo dobry i obfitował w ważne wydarzenia. Zmieniliśmy nazwę spółki na Transgourmet Polska Sp. z o.o., odświeżyliśmy markę Selgros, zmieniając logo i identyfikację wizualną oraz utworzyliśmy nowy kanał dystrybucji Transgourmet foodservice. Kontynuowaliśmy również rozpoczęty w 2011 roku proces przebudowy naszych hal. Z perspektywy działu HoReCa najistotniejszą zmianą realizowaną przez naszą firmę jest uruchomienie kanału foodservice. W tym kanale specjalizujemy się w dowozach produktów spożywczych i przemysłowych do hoteli, gastronomii, klientów sieciowych HoReCa i firm zbiorowego żywienia. W październiku 2015 roku pierwsze samochody dostawcze wyjechały z naszego nowego magazynu w Ożarowie Mazowieckim pod Warszawą, który powstał specjalnie dla Transgourmet foodservice.

W Ożarowie otworzyliśmy także innowacyjną Akademię Kulinarną, w której odbywają się szkolenia dla pracowników naszej firmy oraz dla naszych klientów z branży gastronomicznej. Uczestnicy warsztatów poznają nowe techniki kulinarne i zdobywają doświadczenie pod okiem profesjonalistów. W trakcie warsztatów wykorzystywane są produkty z asortymentu sieci Selgros Cash&Carry oraz produkty marek własnych Transgourmet foodservice. Selgros Cash&Carry od lat jest ulubioną hurtownią wielu szefów kuchni. Dzięki wprowadzeniu nowego kanału dystrybucji poszerzyliśmy liczbę naszych klientów z branży HoReCa. Naszym największym atutem od lat jest bogaty asortyment wysokiej jakości produktów spożywczych i przemysłowych w niskich hurtowych cenach oraz wysoki poziom obsługi. Bogate zaplecze grupy Transgourmet

zapewnia nam dostęp do wielu produktów z własnych zakładów produkcyjnych firmy oraz całego świata. Wierzymy, że w tym roku nasza współpraca z przedstawicielami gastronomii w dalszym ciągu będzie się doskonale rozwijać, a liczba naszych klientów będzie rosła. Nasze działania mają na celu udoskonalanie oferty dla branży HoReCa. Przykładem może być usługa dowozu towaru do klienta oferowana przez hurtownie Selgros Cash&Carry lub wprowadzenie do oferty Transgourmet foodservice marek własnych – Economy i Quality. Nasze marki własne charakteryzuje innowacyjność, jakość i atrakcyjne ceny. To linie produktów stworzone z myślą o wymagających szefach kuchni. W tym roku będziemy sukcesywnie poszerzać obie linie marek własnych. W trosce o komfort zakupów naszych klientów planujemy w tym roku

także zakończyć proces modernizacji hurtowni. Jako ostatnie zostaną unowocześnione hale w Białymstoku i Gdańsku. W tym roku otworzymy również nową hurtownię Selgros Cash&Carry w Warszawie. R E K L A M A

40

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

wydanie specjalne


GŁOS RYNKU

Raport

Dostawcy muszą być otwarci na potrzeby odbiorców Bogdan Bruczko, wiceprezes zarządu Sfinks Polska

O

d dostawców żywności i produktów spożywczych współpracujących ze Sfinks Polska wymagamy zarówno wysokiej jakości towaru, odpowiedniego poziomu serwisu, terminowości, a także realnych możliwości dostarczenia zamówień do restauracji Sphinx, Chłopskie Jadło i Wook zlokalizowanych w różnych częściach Polski. Bardzo starannie dobieramy partnerów, tak aby mogli sprostać naszym oczekiwaniom, dlatego też współpraca przebiega zazwyczaj sprawnie, co również miało miejsce w 2015 roku. Z wieloma dostawcami współpracujemy już od dłuższego czasu, dzięki temu dobrze znają nasze potrzeby. W minionym roku zdecydowaliśmy się chociażby przedłużyć kontrakt na kolejne lata z Eurocash, który odpowiada za zamawianie i zakup produktów oraz ich sprzedaż i dostawę do naszych restauracji.

Naszymi partnerami są zarówno globalne koncerny, jak i polscy dostawcy, którzy starają się zapewnić płynną współpracę, wywiązywać się w pełni z przyjętych zobowiązań, żebyśmy jako klienci byli usatysfakcjonowani, a nie zmuszeni do poszukiwania ewentualnego zastępstwa. Dostawcy przykładają dużą uwagę do świadczonych przez siebie usług i z roku na rok można raczej zaobserwować rozwój tej branży niż jej regres. Jeżeli ktoś chce odnosić sukcesy biznesowe, nie może pozwolić sobie na pogorszenie oferty, bowiem konkurencja nie śpi. Z kolei tak duża sieć jak nasza jest też atrakcyjnym partnerem dla dostawców żywności i produktów spożywczych, a to mobilizuje do dobrej współpracy na różnych poziomach dystrybucji artykułów, począwszy od przyjęcia zamówienia, transportu, po dostarczenie ich do konkretnej restauracji.

Z punktu widzenia rozwoju naszych sieci, a także perspektyw dla rynku gastronomicznego, z optymizmem spoglądamy na rok 2016. Liczymy na wzrost skłonności klientów do korzystania z usług restauracyjnych, co będzie wprost przyczyniało się do większego zapotrzebowania na artykuły spożywcze i ich dystrybucję. Oczekujemy utrzymania wysokiego poziomu obsługi klienta przez dostawców, jednak zawsze jest miejsce na ulepszanie usług, wprowadzanie nowych ofert. Większa konkurencja sprzyja systematycznej pracy nad jakością, a także wpływa na kwestie cenowe, co jest również istotne z punktu widzenia budżetu odbiorcy. Rynek restauracyjny staje się również coraz bardziej wymagający, bowiem zarówno oczekiwania klientów, jak i trendy żywieniowe zmieniają się. Można zauważyć coraz większe zainteresowanie klientów nietypowymi, mniej

znanymi produktami, wyrobami regionalnymi czy ekologicznymi. Dostawcy muszą być zatem otwarci na potrzeby odbiorców, by sprostać ich nawet nietypowym zamówieniom. R E K L A M A

wydanie specjalne

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

41


Raport

GŁOS RYNKU

Stawiamy na wieloletnią współpracę Olgierd Danielewicz, Brand President KFC

R

ok 2015 był dla marki KFC niezwykle ważny – przekroczyliśmy liczbę 200 restauracji w Polsce, co było kolejnym milowym krokiem w rozwoju sieci. Sukces ten nie tylko obrazuje skalę zarządzanego przez nas biznesu, ale jednocześnie niesie ze sobą nowe wyzwania, którym możemy sprostać między innymi dzięki bardzo dobrej współpracy z dostawcami. Przywiązujemy ogromną wagę do standardów, dbamy o wysoki poziom obsługi klienta, a przede wszystkim o doskonałą jakość oferowanych przez nas posiłków. Dlatego też wybieramy

sprawdzonych, certyfikowanych dostawców, dla których jakość i świeżość produktów jest naczelną wartością. Część hodowców i producentów rozwija się razem z nami od początku, odkąd marka KFC wkroczyła do Polski. Patrząc przez pryzmat wieloletniej współpracy z dostawcami – w niektórych przypadkach jest to ponad 20 lat – mogę śmiało powiedzieć, że darzymy ich pełnym zaufaniem. Doceniamy również ogromną wiedzę naszych partnerów oraz ich zaangażowanie. Sukces marki KFC umocnił naszą współpracę i jest znakomitym

prognostykiem na przyszłość. Rok 2016 upłynie pod znakiem dalszego rozwoju marki w Polsce. Wraz z powiększaniem liczby nowych restauracji, lista dostawców (zwłaszcza drobiu) stopniowo będzie się poszerzać. Aby zostać dostawcą KFC, należy przejść przez szczegółowy audyt. Jego wymogi są z jednej strony określone przez firmę Yum! Brands – właściciela marki KFC – z drugiej przez AmRest,

który stosuje własne rygorystyczne normy. Warto podkreślić, że KFC to marka nowoczesna, śledząca trendy i reagująca na nie. Tego też oczekujemy od dostawców. Ważne, aby nasi partnerzy byli otwarci na nowości i uważnie analizowali rynek pod kątem zmieniających się potrzeb konsumenta. Liczy się także zrozumienie biznesu restauracyjnego, jak i samych oczekiwań marki KFC.

gastronomiczne, hotelarskie, cateringowe będzie coraz większy. Dla nas będzie to rok dalszej intensywnej pracy nad rozwojem linii La Chef. Rozpoczęliśmy szereg działań zmierzających do zacieśnienia współpracy z naszymi partnerami

oraz promocji asortymentu. Kluczowe dla rozwoju w kolejnych latach będzie utrzymywanie wysokiej jakości produktów, wprowadzanie nowych pozycji na rynek oraz podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników.

Naturalne produkty na topie Karina Wapniarz, dyrektor ds. kluczowych klientów Melvit

O

bserwujemy zmianę przyzwyczajeń Polaków, którzy coraz częściej korzystają z usług restauratorów, hotelarzy. Spożywanie posiłków poza domem staje się coraz bardziej popularne. W branży HoReCa jakość oferowanych produktów jest kluczowa. Konsumenci coraz większą uwagę przykładają do naturalności, świeżości i wartości odżywczych spożywanych posiłków, rośnie trend zdrowego odżywiania się. Na rynku gastronomicznym umacniają swoją pozycję lokale dbające o jakość serwowanych dań. Produkty marki La Chef są doskonałą odpowiedzią na tego typu zapotrzebowanie. Dla nas, jako dostawcy, rok 2015 był bardzo udany. Sfinalizowaliśmy projekt relaunchu i umocnienia marki La Chef na rynku, co poskutkowało osiągnięciem znacznych wzrostów sprzedażowych. Dostrzegamy stabilny rozwój branży gastronomicznej, zarówno pod względem ilości, jak i różnorodności wykorzystywanych produktów. Klienci i dystrybutorzy poszukują dostawców wychodzących naprzeciw takim oczekiwaniom. W efekcie rozpoczęliśmy współpracę z nowymi partnerami biznesowymi i poszerzyliśmy spektrum współpracy z dotychczasowymi. Za osiągnięcie minionego roku uznajemy pozytywne przyjęcie przez rynek nowej marki oraz poszerzenie, zgodnie z oczekiwaniami rynku, oferty asortymentowej o nowe produkty. Ze znakomitym przyjęciem spotkała się

42

mocno ceniona kasza jaglana, aromatyczny ryż jaśminowy oraz cieciorka kabuli. Wynikiem naszej pracy jest znaczny wzrost obrotów w porównaniu z rokiem 2014. Prognozy na 2016 rok są bardzo optymistyczne, popyt na usługi

SADURSKI na Dobry Humor :-)

Szczepan Sadurski poleca: błyskawiczne rysowanie na żywo karykatur twarzy, podczas imprez zamkniętych: eventy, kongresy, targi, wesela. Cała Polska. Kontakt: sadurski@onet.pl, informacje: karykatury.com

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

wydanie specjalne


GŁOS RYNKU

Raport

Angażujemy kontrahentów w nasze projekty Katarzyna Lipińska, menadżer działu zakupów Sodexo

W

Sodexo Polska On-site Services przed rozpoczęciem współpracy z danym dostawcą zawsze jasno precyzujemy nasze oczekiwania. Liczą się dla nas nie tylko najlepsze warunki handlowe, ale przede wszystkim wysoka jakość produktów. Warto podkreślić, że są one oceniane osobiście przez powołaną grupę fokusową, składającą się z przedstawicieli kluczowych działów związanych z żywnością w naszej firmie. Współpracujemy z dostawcami na ściśle określonych, przejrzystych i partnerskich zasadach, stale dążąc do poprawy standardów jakości. Istotna jest także sprawna komunikacja, innowacyjne rozwiązania oraz elastyczne podejście do naszych potrzeb. Biorąc pod uwagę te czynniki, współpracę z naszymi dostawcami w 2015 roku oceniamy jako udaną. Innym ważnym aspektem jest dla nas zaangażowanie kontrahentów w realizowane przez nas projekty. Widząc w nas zaufanego, solidnego i odpowiedzialnego partnera, dostawcy coraz częściej wykraczają poza standardowe ramy współpracy, dzieląc się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. W minionym roku zaowocowało to wieloma ciekawymi projektami i niestandardowymi rozwiązaniami. Wynikało to także z potrzeb wychodzących od naszych klientów i naszego dążenia do nieustannej poprawy jakości świadczonych usług. Każdy rok jest inny. Prawie 18 lat doświadczenia i istnienia na polskim rynku pozwoliło nam zbudować sieć dostawców, która z roku na rok daje nam możliwość coraz szybszej i bardziej elastycznej odpowiedzi na zmieniające się potrzeby naszych klientów, a także zachowania konkurencyjności Sodexo. Cieszy nas, że nasi dostawcy są coraz bardziej elastyczni. Ważne jest jednak to, aby we współpracy z nimi jasno komunikować oczekiwania. Sukces Sodexo Polska On-site Services w dużej mierze opiera się na budowaniu trwałych relacji z dostawcami. Obecnie współpracujemy z około 2 tys. podmiotów. W ubiegłym roku wdrożyliśmy projekt logistyczny, który wpłynął na optymalizację rozwiązań w zakresie czasu pracy przy składaniu zamówień, przyjmowania dostaw czy sprawnego zarządzania dostępnością produktów. Polacy są coraz bardziej świadomymi konsumentami, stawiają na

zróżnicowane, świeże, ekologiczne, nieprzetworzone i zdrowe produkty. W modzie są i jeszcze długo będą dania wegetariańskie, wegańskie, bezglutenowe oraz „fit”. Z tymi wymaganiami muszą się zmierzyć nie tylko szefowie kuchni oraz restauratorzy, ale przede wszystkim dostawcy. Innym kierunkiem do którego zmierza branża dystrybucji produktów spożywczych to konsolidacja. Małe firmy dystrybucyjne, obserwując silną pozycję dużych dostawców, zaczynają dostrzegać konieczność fuzji. Wspólne, przemyślane działania dają im możliwość dotarcia do większej rzeszy potencjalnych klientów oraz znacznie zwiększają ich siłę w negocjacjach handlowych z sieciami restauracji. Dla nas to nie tylko prognoza dalszej redukcji kosztów ze strony dostawców, ale także wygoda – jeden dostawca, zunifikowane warunki, jeden opiekun. Taki model współpracy ułatwia nam nawiązanie długofalowej współpracy z dostawcami. Dzięki temu stają się oni dla nas zaufanymi partnerami, którzy chcą się z nami rozwijać. Ponadto, więksi dostawcy elastycznie reagują na potrzeby rynkowe i oczekiwania naszych klientów, inwestują w innowacje i personel, co dla nas oznacza także dostępność np. nowych form produktów, opakowań czy technologii. Głównymi kwestiami, które spędzają sen z powiek właścicielom lokali gastronomicznych, są przede wszystkim wzrastające ceny żywności i produktów, przy jednoczesnym spadku konsumpcji wśród klientów. Tajemnicą sukcesu restauracji Sodexo Polska On-site Services jest dbałość o jakość wykorzystywanych produktów spożywczych oraz błyskawiczne reagowanie na wciąż zmieniające się trendy. Nasi kucharze są zachęcani do eksperymentowania i poznawania nowych produktów pojawiających się na rynku. Restauracje Sodexo oferują codziennie inne menu, w którym znajdują się nie tylko dania dla tradycjonalistów, ale także zwolenników diety light, wegetariańskiej czy bez glutenu. Cały rok funkcjonuje także tzw. menu sezonowe, bazujące na dostępnych w danym czasie świeżych produktach. W Sodexo liczą się dla nas nie tylko najlepsze warunki handlowe, ale przede wszystkim wysoka jakość oraz bezpieczeństwo żywności. Dlatego,

przez cały okres współpracy, nasi dostawcy są regularnie sprawdzani przez wykwalifikowanych ekspertów Sodexo. Ocenie podlegają standardy produkcyjne oraz zgodności z naszym Kodeksem Postępowania Dostawcy. Warto podkreślić, że współpracujemy nie tylko z dużymi firmami dystrybucyjnymi, ale także lokalnymi dostawcami. By pomóc im w spełnianiu naszych oczekiwań, staramy się nawiązywać z nimi długoterminowe relacje, kierujemy do nich wiele programów wspierających ich rozwój oraz zachęcamy ich, aby wspomagali nas w realizacji Better Tomorrow Plan w zakresie zwiększenia wykorzystania produktów przyjaznych dla środowiska i pozyskiwanych w sposób etyczny. Uważamy, że sukces rynkowy uzależniony jest także od rozumienia i spełniania potrzeb konsumentów. Dzięki bliskiej współpracy z naszymi partnerami handlowymi, jesteśmy w stanie

wydanie specjalne

tworzyć rozwiązania wyprzedzające oczekiwania gości naszych restauracji. Często wiąże się to z wypracowaniem zupełnie nowego modelu pracy dla naszego klienta. Dlatego niezwykle istotne jest dla nas to, aby dostawcy chcieli się z nami rozwijać, wspólnie poszukiwać ciekawych pomysłów, inspiracji oraz narzędzi. Doskonale wiemy, że bez ich zaangażowania, nasz sukces nie byłby możliwy. R E K L A M A

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

43


Raport

GŁOS RYNKU

Nowe trendy szansą na rozwój Piotr Kubiczek, dyrektor handlowy Fanex

R

ok 2015 przyniósł firmie zgodny z przewidywaniami wzrost oraz pozwolił na sfinalizowanie istotnych inwestycji. Została uruchomiona dodatkowa, bardzo nowoczesna linia produkcyjna, co skutkuje znaczącym zwiększeniem mocy przerobowych. Przez 28 lat istnienia nauczyliśmy się łączyć konsekwencję w działaniu z elastycznością spowodowaną dostosowywaniem się do aktualnych potrzeb i sytuacji na rynku. Wiemy też jak wykorzystywać zmieniające się trendy. Prowadzenie biznesu, którego chociażby niewielką część stanowi eksport, niejednokrotnie wymaga zgłębienia tendencji rynkowych w ujęciu globalnym oraz lokalnym. W przypadku branży HoReCa różnice pomiędzy światowymi i rodzimymi tendencjami bywają dość znaczące. Wspólnym mianownikiem dla obu jest rosnąca świadomość i wzrost wymagań konsumentów, a co za tym idzie rozwój nurtu quick-service.

Fast-foodowa potrzeba zaspokojenia głodu smacznym i szybkim kęsem ewoluuje w kierunku wysokiej jakości posiłków, które nie tylko szybko lądują na stole, ale też cieszą nasze oczy i podniebienia. Znaczna część sieciowych operatorów gastronomicznych przemodelowuje swoją ofertę odpowiadając na nowe potrzeby rynku. Menu restauracyjne wzbogacane jest o potrawy premium w których istotną rolę gra jakość składników. Na popularności zyskują dania aspirujące do miana „organic”, „eko” lub „fit”. Coraz wyraźniej zaznacza się też przesterowanie konsumentów zaliczanych do tzw. klasy średniej w kierunku produktów wyższej jakości oraz o możliwie najmniejszym negatywnym wpływie na środowisko. Rynek zmierza w kierunku świadomego odżywiania się i unikania szkodliwych składników. Producenci oraz ich oferta są oceniani pod tym kątem przez swoich klientów. Do łask wracają

dania wegetariańskie, a mięsa czerwone ustępują miejsca potrawom z drobiu. Bardzo ciekawym i dosyć nowym w Europie nurtem są flexitarianie. Bazują oni głównie na wegetariańskich posiłkach, jednak od czasu do sięgają po mięso lub rybę. Unikają jednak monotonnego menu dostosowując je do własnych potrzeb i gustów. Wkrótce mogą stanowić interesujący segment dla producentów sosów, przypraw i dodatków. Wspomniane kierunki mogą być postrzegane zarówno jako zagrożenie jak i potencjał – w zależności od strategii i możliwości produkcyjnych poszczególnych graczy na rynku. Dla Fanexu są kolejną szansą na wzrost, bowiem od lat stawiamy na sprzedaż wysokiej jakości produktów przy zachowaniu rozsądnej ceny. Innym czynnikiem, który może być dwojako interpretowany jest niespokojna sytuacja na rynku walutowym.

Nie dla każdego jest korzystna, może jednak sprzyjać eksportowi, zwiększając szanse przede wszystkim tych firm, które miały już okazję zaprezentowania się na międzynarodowym rynku. Warto przy tym pamiętać, że polscy producenci są na nim bardzo pozytywnie postrzegani. Blisko trzy dekady działalności Fanexu zaowocowały dużą rozpoznawalnością marki wśród operatorów gastronomicznych. Nie bez znaczenia są także wypracowane w tym czasie dobre relacje z kluczowymi klientami, oparte na zawodowym profesjonalizmie i wzajemnym zaufaniu. Tak jak dotychczas, dalsze plany firmy są mocno skorelowane z dynamiką rozwoju newralgicznych partnerów handlowych oraz organicznym wzrostem bazy klientów krajowych, a także zagranicznych. Nasza bogata oferta oraz docieralność „od morza po Tatry” pozwalają optymistycznie patrzeć na kolejny rok. R E K L A M A

44

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

wydanie specjalne


GŁOS RYNKU

Raport

Niezwykle zadowalające wyniki Paweł Łotocki, dyrektor handlowy Farutex

Z

godnie z naszymi przewidywaniami rok 2015 okazał się bardzo dobrym czasem dla branży HoReCa. Na rynku gastronomicznym w Polsce trwało nieustające ożywienie, a koniunktura znacząco rosła. Z naszej perspektywy wzrost był szczególnie widoczny w rosnącej liczbie obsługiwanych przez nas nowych lokali gastronomicznych, a także w osiąganych przez nas wynikach sprzedaży. Wzrost świadomości Klientów w sferze jakości produktów, spowodował spadek zainteresowania substytutami i produktami ekonomicznymi na rzecz wzrostu popytu na produkty najwyższej jakości. Niesłabnącym zainteresowaniem w naszej ofercie cieszyły się produkty świeże – owoce i warzywa, mięso, ryby i owoce morza. Rok 2015 był dla nas kolejnym rokiem inwestycji i dynamicznego

rozwoju. W osiągnięciu rekordowego wyniku sprzedaży duży udział miało otwarcie nowego oddziału i magazynu centralnego w Łodzi, który został zaprojektowany i wyposażony zgodnie z najwyższymi standardami dotyczącymi między innymi składowania, kompletacji zamówień czy kontroli temperatur i wilgotności. W ramach nowego oddziału powstała chłodnia owoców i warzyw, chłodnia świeżego mięsa, a już wkrótce ruszy również profesjonalne homarium i magazyn świeżych ryb. Do ubiegłorocznych sukcesów zaliczamy również organizację Kuchni Mistrzów – trzydniowego kulinarnego show z udziałem światowych gwiazd gastronomii. Na nasze zaproszenie do Polski przybyli Sasu Laukkonen – Head Chef jednogwiazdkowej Restauracji Chef & Sommelier w Helsinkach

oraz Torsten Vildgaard – Head Chef jednogwiazdkowej Restauracji Studio w Kopenhadze, były wieloletni Head Chef Nomy. Pokazy mistrzów kuchni skandynawskiej oraz pokazy Szefów Kuchni Akademii Kulinarnej Farutexu przyciągnęły uwagę ponad 1000 kucharzy i restauratorów z całej Polski. Podsumowując, mamy przekonanie, że niezwykle zadowalające wyniki sprzedaży w roku 2015 są efektem nieustannego wzrostu poziomu obsługi i inwestycji w rozwój naszych pracowników i klientów. Zaufanie, które zdobywamy dzięki zadowoleniu naszych klientów pozwala nam budować pozytywne relacje, wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i wyznaczać kierunki w obsłudze rynku gastronomicznego.

Wszystko to nastawia nas pozytywnie i daje nam nadzieję na kolejny, bardzo dobry rok. R E K L A M A

wydanie specjalne

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

45


Raport

GŁOS RYNKU

Stawiamy na elastyczność Wojciech Jazowiecki, dyrektor zarządzający MJM Group

R

ok 2015 był dla nas bardzo udany pod względem współpracy z dostawcami żywności i produktów spożywczych. Miało na to wpływ kilka ważnych czynników. Przede wszystkim, bardzo starannie wybieramy dostawców, z którymi zostaje nawiązana współpraca długoterminowa. Wiemy, że od tej współpracy zależy bardzo wiele. Sporo wymagamy, ale też oferujemy dogodne warunki, aby obie strony były zadowolone, a kooperacja przebiegała efektywnie. W ubiegłym roku mocno pracowaliśmy nad poszerzeniem grona dostawców lokalnych, aby zapewnić dopływ zdrowej żywność i produktów regionalnych do naszych restauracji. Kluczową kwestią są dla nas zwłaszcza warzywa, owoce i mięso – wychodzimy z założenia, że muszą być najlepszej jakości i świeże, więc muszą być kupowane lokalnie. Lata funkcjonowania na rynku gastronomicznym

dały nam wiele różnorodnych doświadczeń w zakresie współpracy z lokalnymi firmami, wiemy więc, na co zwrócić szczególną uwagę. Na przykład, z punktu widzenia sieci gastronomicznej ważne jest, by nawiązywać współpracę z firmami, które potrafią myśleć elastycznie i w razie potrzeby poszerzyć swoją ofertę w różnych regionach Polski. To dla nas ważne, ponieważ wiele produktów jest ściąganych specjalnie na nasze potrzeby i dostarczanych na terenie całej Polski do wszystkich 28 lokali gastronomicznych. Miniony rok był z jednej strony czasem zaciekłej walki o klienta ze strony dostawców (bo pojawiło się wielu nowych graczy na rynku), z drugiej – czasem, w którym upadło sporo restauracji. Przetrwali tylko najsilniejsi. Dla nas był pozytywny, bo nie tylko zakończyliśmy go z dobrym wynikiem finansowym, ale też udało się

wcielić w życie plany rozwoju. W tej chwili ciężko pracujemy i z niecierpliwością czekamy na otwarcie Galerii Aviator w Mielcu, gdzie znajdą się aż cztery lokale naszych marek: Broaster Chicken, Efez, Benvenuti in Italia oraz Choice. Niebawem zacznie się rekrutacja do lokali. To debiut sieci MJM w tej części Polski i mamy nadzieję, że nasze restauracje znajdą uznanie wśród klientów nowego centrum handlowego. Według naszej oceny rok 2016 będzie rokiem wzrostu na rynku gastronomicznym, i to rokiem bardzo ciekawym, gdzie decydującą rolę będzie odgrywała jakość świadczonych usług w poszczególnych segmentach rynku gastronomicznego. Klienci są bowiem nie tylko coraz lepiej wyedukowani i świadomi znaczenia zdrowego odżywiania, ale też coraz więcej jedzą poza domem, a tym samym więcej wymagają od restauracji. Zacznie

się więc prawdziwy rynek konsumenta, w którym to klient będzie najważniejszą postacią i w efekcie to od spełnienia jego potrzeb będzie zależeć kondycja, a w konsekwencji również dalszy rozwój lub upadek, podmiotów gastronomicznych. R E K L A M A

46

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

wydanie specjalne


GŁOS RYNKU

Raport

Stale poszerzamy ofertę Monika Dutkiewicz, prezes Segafredo Zanetti Poland

R

ok 2015 upłynął Segafredo Zanetti Poland pod znakiem umacniania pozycji we wszystkich kanałach, w tym w segmencie HoReCa. Zauważalnie rosnący popyt na oferowane przez nas produkty i usługi nastraja optymistycznie i pozwala prognozować dalszy rozwój – zarówno w zakresie współpracy z dotychczasowymi, jak i nowymi klientami. W ubiegłorocznych działaniach dominowały aktywności związane z rozbudową oferty oraz rozwojem naszych struktur – otworzyliśmy nowy oddział w Katowicach, gdzie uruchomiliśmy biuro, serwis techniczny i magazyn, aby być jeszcze bliżej naszych klientów. Jednym z nowych projektów, wypracowanych w ramach długofalowych działań mających na celu propagowanie kultury i sztuki przygotowywania kaw zgodnie z włoską tradycją, było utworzenie zespołu Trenerów

Wewnętrznych. Przy ich wsparciu realizujemy dla naszych klientów szereg praktycznych szkoleń, rozwijających umiejętności i wiedzę osób odpowiedzialnych za obsługę konsumentów w polskich lokalach gastronomicznych. Nasi trenerzy jako jedyni w Polsce zdobyli dyplomy we włoskim systemie Latte Art Grading System, w ramach którego za swoje umiejętności rysowania mlekiem otrzymują kolejne kolory dzbanków wskazujące na ich kompetencje. Jeden z nich zdobył już czerwony dzbanek, który uprawnia do przeprowadzania egzaminów. Zgodnie z zasadą ciągłego podnoszenia branżowych standardów, już dwa lata temu wzbogaciliśmy naszą ofertę o produkty sezonowe, a w zeszłym roku wprowadziliśmy propozycje zwiększające atrakcyjność menu współpracujących z nami kawiarni i restauracji. Nowością były opracowane we współpracy z włoskim baristą marki Segafredo

napoje kawowe, takie jak Caffé Viennese czy Marocchino, wraz z recepturami i materiałami promocyjnymi. Standardową ofertę produktową poszerzyliśmy także o propozycje egzotyczne i nieznane dotychczas na polskim rynku, np. Hongkong Espresso. Dostrzegając rosnące znaczenie dla branży HoReCa produktów premium, uzupełniliśmy ofertę wysokojakościowych herbat Brodies o nowe warianty w biodegradowalnych piramidkach. W 2015 roku kontynuowaliśmy także promowanie sorbetu kawowego Crema Caffé, polecanego jako uzupełnienie menu letniego, wzbogacając jednocześnie naszą pulę produktów sezonowych o urządzenie do przygotowywania gorącej czekolady Hot Ciok.

Kierunek dalszych działań Segafredo Zanetti Poland w dużej mierze opierać będzie się o możliwości jakie generuje umacniająca się pozycja Massimo Zanetti Beverage Group na świecie. Grupa, do której należy nasza spółka, zadebiutowała bowiem na włoskiej giełdzie w Mediolanie. Ten krok daje duże możliwości w zakresie pozyskania nowych źródeł finansowania dla przyszłych inwestycji oraz zacieśnienia relacji wewnątrz Grupy, która poprzez silniejszą integrację zróżnicowanej oferty handlowej będzie mogła dynamicznie kontynuować popularyzację picia kawy na świecie. Bez wątpienia będzie wiązać się to z dalszym rozwojem oferty produktów i usług również w Polsce, odpowiadając na dynamicznie zmieniające się potrzeby rodzimych gastronomów. R E K L A M A

wydanie specjalne

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

47


Raport

GŁOS RYNKU

Wartość rynku stale rośnie Robert Padiasek, Sales Director SCM, wyłączny importer Monin na Polskę

Z

uwagi na utrzymujący się relatywnie wysoki kurs Euro do zł wielu dostawców uzyskuje wyższe marże na eksporcie towarów do EU co pozwala na osiąganie lepszych cen w kraju. Rosnący segment HoReCa kusi wielu nowych dystrybutorów, aby wejść ze swoją ofertą. Polski rynek jest nadal rozwojowy, stąd nawet niemiecki operator HoReCa – Chefs Culinar starają się przejąć klientów w Polsce stosując agresywną politykę cenową. Polska nadal będzie głównym dostawca płodów rolniczych w EU, a dostosowanie oferty do potrzeb kawiarni i restauracji pozwoli im na dywersyfikowanie sprzedaży i poprawienie płynności finansowej. Warunki umów z odbiorcami na rynku polskim są pochodną sytuacji na świecie i takie czynniki jak: kryzys w Chinach, spadek ceny ropy naftowej czy embargo Rosji ma

znaczący wpływa na długość kontraktów. Nadal jednak jeszcze wielu producentów wymaga monitorowania i audytowania pod katem przestrzegania zasad bezpieczeństwa żywności, utrzymywania najwyższej jakości i powtarzalności. Te wymienione czynniki są krytyczne dla branży HoReCa i wymagają wprowadzenia certyfikatów IFS czy BRC, które to zapewniają. W ostatnim okresie wprowadziliśmy na rynek nowe rozwiązania w zakresie komponowania i sposobu podawania lemoniad. Analizując trendy konsumenckie wzrasta odejście od napojów gazowanych, produktów gotowych, przetworzonych. To co klient dziś poszukuje to ręcznie zrobionej kanapki, wyjątkowego lokalnego napoju, autorskiej kompozycji lemoniady. Ta personalizacja będzie nadal się rozwijać co będzie też wyzwaniem dla producentów i ich działów NPD .

Branża HoReCa w Polsce to potencjał około 30 mld zł i generalnie wykazuje tendencje rosnące. Zmiana przyzwyczajeń Polaków oraz wzrost średniego czeku w restauracjach jest wynikiem podnoszenia się poziomu życia oraz dościgania zachodu. Ważnym elementem w ostatnich ośmiu latach było poprawienie komunikacji w Polsce, budowa nowych autostrad. Ten czynnik jako „połączenia nerwowe” państwa stworzył nowe możliwości i okazje. Wyrastające na polach nowe stacje i restauracje pozwalają na spożywanie posiłków wysokiej jakości w bardzo przyjaznej atmosferze. Futurolodzy zapowiadają, iż w najbliższej dekadzie nadal będzie postępowało przemieszczanie się ludności

do miast, aż do osiągniecia poziomu 80 proc. całej populacji. Jest o szansa i zagrożenie. Szansa na wzrost punktów HoReCa o 10 proc. rok do roku i zagrożenie brak wystarczającej siły roboczej potrzebnej do wytwarzania produktów w rolnictwie. R E K L A M A

48

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

wydanie specjalne


GŁOS RYNKU

Raport

Warto stawiać na mięso wysokiej jakości Dr inż. Anna Hammermeister, główny specjalista ds. hodowli trzody chlewnej Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Polsus

W

skutek trudności w sektorze trzody chlewnej wielu rolników ogranicza produkcję lub z niej zrezygnuje. Dla konsumentów oznacza to, że niedobory wieprzowiny uzupełnimy z rynku unijnego, a po negocjacjach UE z WTO czy USA, być może również spoza UE. A szkoda, bo nasza wieprzowina od zawsze cieszyła się uznaniem konsumentów w kraju i za granicą. Spożywamy jej więcej niż drobiu czy wołowiny. Mimo tej niekorzystnej perspektywy Polsus stara się przygotować dla wymagających odbiorców ofertę inną od masowej produkcji, bowiem wielu z nich interesuje się różnymi aspektami produkcji mięsa wieprzowego, np. krajem pochodzenia, jego walorami smakowymi, wartością odżywczą, a nawet prozdrowotną. I Polsus ma ofertę specjalną. Już od kilku

lat mamy tzw. wieprzowinę wiejską, czyli świeże, pakowane MAP mięso o wyjątkowych walorach smakowych i kulinarnych, pochodzące od polskiej rasy – świni puławskiej, wywodzącej się z Lubelszczyzny, utrzymywanych w małych, rodzinnych gospodarstwach. Dobre przyjęcie w supermarketach i zainteresowanie ze strony sieci HoReCa sprawiło, że rozszerzamy ofertę również dla restauratorów, którzy coraz częściej poszukują do swoich restauracji produktów wyjątkowych. Nawiązują bezpośrednio współpracę z rolnikami, tworząc tym samym sieć lokalnych powiązań i wspierają miejscową gospodarkę. Inną ofertą jest certyfikowana wieprzowina PQS pochodząca z krajowego systemu jakości Pork Quality System, który obejmuje cały

łańcuch produkcyjny od pola do stołu. Zaangażowani w produkcję rolnicy dbają nie tylko o właściwy dobór ras, odpowiednie żywienie i dobrostan zwierząt, ale muszą udokumentować krajowe pochodzenie świń. Ścieżka śledzenia drogi tuczników z gospodarstwa do rzeźni, a później mięsa na półkę sklepową sprawia, że nie jest ono anonimowe, co buduje jego wartość dodaną – gdzie oprócz wysokiej jakości sensorycznej i kontrolowanego sposobu produkcji, ma także znane pochodzenie. Gwarancją tych wyróżników jest certyfikat wydany przez jednostkę podległą Polskiemu Centrum Akredytacji. Certyfikacji nie stosuje się przy produkcji masowej, co nie oznacza, że tak wyprodukowana wieprzowina jest gorsza. Jednak dla

wielu odbiorców mięsa wieprzowego certyfikat jest ważnym argumentem wpływającym na decyzje zakupowe. Staramy się również zweryfikować mity na temat wieprzowiny i zmienić jej niekorzystny wizerunek upowszechniany w mediach czy nawet wśród lekarzy i dietetyków, którzy bazują na wiedzy sprzed 20 lat. Możemy się pochwalić, że we współpracy z instytutami naukowymi i jednostkami badawczymi Polsus przeprowadził badania, które potwierdziły, że krajowa wieprzowina jest chudsza niż się powszechnie uważa. To mięso charakteryzuje się lepszą, w porównaniu z wcześniejszymi latami wartością odżywczą, bowiem zawiera mało tłuszczu i soli oraz mniej cholesterolu. R E K L A M A

wydanie specjalne

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

49


50

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

wydanie specjalne


Ciągłość dostaw i stała cena Anna Chmielecka, menadżer ds. franczyzy 7th Street

W

tym roku będziemy inwestować w rozwój naszych sieci oraz ich promocje. Dlatego też nasi dostawcy muszą nam zapewnić stałą, wysoką jakość produktów oraz ciągłość dostaw. Dania, które serwujemy często składają się z surowców trudno dostępnych na rynku polskim, jak na przykład oryginalne amerykańskie sosy, wysokiej jakości steki z wyselekcjonowanych ras, czy tortille kukurydziane do tacos. Znalezienie dostawcy tych produktów, który zapewni nam ciągłość dostaw i niezmienną jakość oraz cenę było bardzo wymagające. Najtrudniej jest także znaleźć dostawców produktów rzadkich, sprowadzanych z USA, czy z innego odległego kraju, ponieważ muszą oni zapewnić ciągłość dostaw i stała cenę. Mimo, iż mamy wypracowaną grupę dostawców, to wskazane jest, aby

co jakiś czas sprawdzać aktualną ofertę na rynku. Dlatego regularnie spotykamy się z potencjalnymi dostawcami.

Liczymy na elastyczne terminy Marcin Woźniak, Business Development Director IBB Hotel Collection

W

relacjach z dostawcami najważniejsza jest dla mnie elastyczność, elastyczność i jeszcze raz elastyczność. Hotele są narażone na dużą sezonowość, co wymusza z jednej strony wprowadzanie przemyślanej polityki sprzedaży, ale przede wszystkim racjonalnego zarządzania wydatkami. Dlatego oczekujemy odroczonych terminów płatności, możliwości szybkich dostaw i ewentualnego przyjęcia towaru w tzw. komis. Jak dla mnie na rynku brakuje dostawcy, który specjalizuje się w dostawach żywności ekologicznej w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Mam na myśli produkty z okolicznych wsi – jaj od kur z wolnego wybiegu, owoców i warzyw hodowanych bez środków ochrony roślin itp., ale z certyfikatami potwierdzającymi jakość. W naszej polityce zakupowej zawsze staramy się zebrać oferty przynajmniej od trzech dostawców. Liczymy na

elastyczne terminy płatności, oczekujemy najwyższej jakości produktów i opiekuna, z którym możemy rozmawiać. A wewnętrznie stosujemy zamówienia, akceptowane przez odpowiedzialnych za zakup menadżerów. wydanie specjalne

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

51


Raport

MODELE WSPÓŁPRACY

Weryfikacja, przetargi, umowy, czyli współpraca na linii... DOSTAWCA

OP

ERA TOR

Fot. Shutterstock

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych czytelników, którymi są m.in. dostawcy produktów i usług HoReCa, zapytaliśmy kilku zaprzyjaźnionych operatorów działających w branży o wypracowane modele współpracy z dostawcami. Jak zatem wygląda ich polityka?

P

rzedstawiciele wybranych firm opowiedzieli o tym jak wygląda procedura zakupowa, czego oczekują od dostawców, gdzie ich szukają, jak weryfikują, a także w jaki sposób konstruowane są umowy i renegocjowane ceny. Z pewnością jakość produktów i terminowość to podstawowe kryterium jakim kierują się osoby odpowiedzialne za zaopatrzenie. W relacjach handlowych

52

z dostawcami operatorzy kładą duży nacisk na możliwość perspektywicznego budowania długofalowych relacji, opartych na partnerstwie biznesowym. Po uwagę brane są firmy, które mogą zagwarantować ciągłość dostaw. Potencjalni partnerzy poddawani są analizie m.in. po kątem doświadczenia i znajomości branży HoReCa, sprawności pod względem zapewnienia odpowiedniej logistyki, która często weryfikowana jest w sytuacjach

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE

wydanie specjalne

nagłych i nieprzewidzianych. Oceniana jest również wiarygodność i rzetelność firm, na podstawie np. testów produktów czy urządzeń, próbnych okresów współpracy itp. Oczywiście bardzo istotna jest postawa firmy w trakcie negocjowania warunków handlowych, a w szczególności elastyczność w dopasowaniu oferty do specyfiki i potrzeb Warto także, aby potencjalni dostawcy zwrócili również uwagę

na procedury weryfikujące i sztywne zasady, których trzeba się trzymać przez cały okres współpracy. Zdarza się, że dostawca pomimo szczerych chęci nie ma możliwość sprostania wymaganiom dużej sieci obsługującej setki lokali czy obiektów. Należy więc gruntownie zapoznać się z oczekiwaniami potencjalnego partnera zanim nawiąże się współpracę.


Raport

MODELE WSPÓŁPRACY

Dotrzymujemy zobowiązań

Współpraca z dostawcami jest niezwykle istotnym aspektem naszego biznesu, stąd też mamy co do niej szereg wymagań i określonych kryteriów do spełnienia. Przede wszystkim zawsze zwracamy uwagę na jakość produktów oferowanych przez dany podmiot, w połączeniu z korzystną ceną. Kluczowa jest także możliwość zagwarantowania ich utrzymania na niezmiennym poziomie przez cały okres trwania umowy.

Weryfikacja i logistyka Na partnerów wybieramy przede wszystkim doświadczone firmy, które są w stanie sprostać skomplikowanym logistycznym i operacyjnym wyzwaniom, jakie wiążą się z obsługą tak dużej sieci gastronomicznej jak nasza. Restauracje Sphinx, Chłopskie Jadło i Wook zlokalizowane są bowiem na terenie całej Polski i naszym wymogiem jest, by współpracujące podmioty mogły do każdego lokalu na bieżąco dostarczać używane tam produkty. Proces taki musi być oczywiście sprawny, z zachowaniem wszelkich terminów i wysokich standardów obsługi klienta. To podstawowe warunki stawiane przez nas kontrahentom, choć są oczywiście jeszcze inne oczekiwania o bardziej zindywidualizowanym charakterze, zależne chociażby od rodzaju danego towaru, którego potrzebujemy. Sieci należące do Sfinks Polska już od kilku lat opierają się na dostawach centralnych, bowiem jako rozbudowany podmiot, obejmujący ponad 100 restauracji, możemy czerpać korzyści z efektu skali. Pozwala to też minimalizować różne ryzyka związane z naszą działalnością i zachowywać jednolitą

54

Bogdan Bruczko wiceprezes zarządu Sfinks Polska

jakość w obrębie całej sieci. Stąd też proces weryfikacji potencjalnych partnerów jest dość drobiazgowy i poświęcamy mu wiele uwagi.

Rotacja partnerów Zawsze staramy się pozyskać do współpracy partnerów, z którymi będziemy mogli związać się na dłużej – z jednej strony dzięki temu możemy zagwarantować naszym klientom to, że lubiane przez nich dania będą miały taki sam charakterystyczny smak, z drugiej zaś zdajemy sobie sprawę, że zmiana dostawcy to każdorazowo dość duża i skomplikowana operacja, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i logistycznym. W naszym interesie jest więc zachowanie jak najniższej rotacji w tym obszarze. Oczywiście przyglądamy się stale rynkowi i pojawiającym się okazjom. Cały czas poszerzamy też ofertę i naturalne jest, że przy wprowadzaniu do niej nowych, czasem dość specyficznych produktów, rodzi się potrzeba nawiązania współpracy z nowymi firmami. I tak oprócz dużych, rozpoznawalnych ogólnokrajowych koncernów, takich jak nasz główny partner – Eurocash, wśród naszych

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE

wydanie specjalne

dostawców pojawiają się podmioty zagraniczne, ale też i mniejsi producenci regionalni. Przykładowo w naszych wkładkach sezonowych w sieci Sphinx oferujemy steki i dotychczas mieliśmy okazję sprowadzać do nas mięso z takich miejsc jak Australia, Argentyna, Brazylia czy Urugwaj. Na potrzeby oferty śniadaniowej podpisaliśmy zaś kontrakt z lokalnym producentem wędlin ze Śląska.

Umowy Dbałość o najwyższą jakość świadczonych usług sprawia, że utrzymywanie dobrych, stabilnych relacji z dostawcami jest dla nas bardzo ważne. Zawsze dążymy więc do tego, aby dotrzymywać wszelkich zobowiązań zawartych w kontraktach. Tego samego oczekujemy rzecz jasna od drugiej strony. Jeśli pojawiają się

jakieś sytuacje, które nie w pełni nas satysfakcjonują, na bieżąco staramy się nasze uwagi jasno przekazywać danemu partnerowi. To bardzo pomocne, pozwala bowiem na uniknięcie narastania problemów i zachowanie płynności współpracy. Jesteśmy jednak świadomi faktu, że w biznesie zdarzają się różne sytuacje, zawsze w umowach zawieramy więc konkretne zapisy dotyczące kar w przypadku niedotrzymania warunków współpracy, jak również precyzujemy zasady dotyczące potencjalnych reklamacji. Na szczęście sytuacje tego typu zdarzają się stosunkowo rzadko, choć nie da się ich całkowicie uniknąć i wychodzimy z założenia, że lepiej być na taką ewentualność przygotowanym. Stawką jest bowiem to, co jest dla nas najważniejsze – zadowolenie naszych klientów.


Raport

MODELE WSPÓŁPRACY

Dostawcy rozwijają się razem z nami

W branży kawiarnianej często od jakości produktów i usług oferowanych przez dostawców zależy sukces lokalu i satysfakcja klientów. Zasada ta jest równie prawdziwa w mniejszym rodzinnym biznesie, jak i w największej na polskim rynku sieci kawiarni.

W

Costa Coffee korzystamy z różnych możliwości zdobywania informacji o dostawcach. Aby wytypować potencjalnych partnerów, często wykorzystujemy takie okazje, jak Business Speed Dating czy międzynarodowe targi żywności odbywające się w różnych zakątkach Europy. Sourcing najczęściej przeprowadzamy na potrzeby danego projektu. Poszukując produktu bądź usługi, docieramy do konkretnych podmiotów. Ponieważ rynek kawiarniany jest dynamiczny, prowadzimy również regularne analizy obecnych dostawców i produktów, które nam oferują. Dzięki temu jesteśmy na bieżąco z ofertą rynku.

zwracamy uwagę na to, jak dostawca wpisuje się w strategię naszej organizacji, z kim dotychczas współpracuje oraz jakim jesteśmy klientem z punktu widzenia wartości oraz wielkości w biznesie dostawcy. Jesteśmy międzynarodową organizacją, w której obowiązują nas najwyższe standardy – z jednej strony stawiają wysoko

Przetargi – jak wybieramy partnerów? Naszą główną formą kontaktu z potencjalnymi dostawcami są przetargi. Wdrażając nowy projekt, przygotowujemy brief dla dostawców, pełną specyfikację produktową oraz reguły przetargu. Jest to trudny i złożony proces. Weryfikacja jest kilkuetapowa, w zależności od wagi projektu. W głównej mierze

56

poprzeczkę, ale z drugiej wyznaczają pewien benchmark, dzięki któremu dostawcy rozwijają się z naszą organizacją.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE

wydanie specjalne

Łukasz Sobania Supply Chain and Procurement Manager Costa Coffee Polska Umowy to podstawa Po przejściu procesu weryfikacji w przetargu i spełnieniu wszystkich wymogów jakościowych przechodzimy do podpisania umowy. Portfolio dostawców dzielimy na kilka grup. Współpracujemy z firmami, które z punktu widzenia utrzymania ciągłości biznesu są dla nas strategiczne oraz z podmiotami, które dostarczają nam produkt np. jednorazowo. Warunki umów – w tym kwestie związane z okresami wypowiedzenia, odpowiedzialności czy obowiązków – ustalane są indywidualnie. Każdego dostawcę obowiązują jednak takie same standardy dotyczące terminów płatności i rzadko jest to obszar do negocjacji. Dość wrażliwym tematem dla każdej ze stron jest również renegocjacja cen. W większości przypadków obszar ten reguluje umowa z dostawcą.

Współpracujemy z partnerami, z którymi ceny mamy gwarantowane w danym okresie oraz z takimi, gdzie ustalamy je np. w każdym miesiącu. Często jest to związane z wahaniem cen surowców na rynku. Podczas renegocjacji zawsze bazujemy na twardych danych, kierując się zasadą, wedle której najważniejsza jest jakość produktu, który oferujemy gościom naszych kawiarni.

Częstotliwość rotacji dostawców W Costa Coffee staramy się wiązać z partnerami na dłużej. Unikamy „związków”, które w dłuższej perspektywie nie stanowią dla nas wartości dodanej. Jako lider rynkowy, musimy zapewniać najwyższą jakość naszych produktów, a to wymaga współpracy z odpowiednimi partnerami, którzy dobrze znają naszą firmę i nasze oczekiwania. Budowanie


FRANCZYZA

relacji oraz jakości w biznesie jest procesem długofalowym, a częsta zmiana dostawcy jest nieefektywna kosztowo. My staramy się te koszty minimalizować. W wybranych obszarach produktowych rotacja dostawców jest jednak nieunikniona. Wprowadzając innowacje w biznesie, poszukujemy nowych partnerów. Jeżeli wycofujemy pewne produkty, czasami musimy rozstać się z dostawcą. Jest to charakterystyka rynku, na którym funkcjonujemy.

wymagamy umiejętności zarządzania ryzykiem, jest to jeden z elementów podczas weryfikacji potencjalnego partnera. Oczywiście jak w każdym biznesie, zdarzają się też trudności we współpracy z dostawcami. Do każdego wyzwania podchodzimy jednak indywidualnie. Nasi dostawcy są świadomi swoich obowiązków i naszych oczekiwań, dlatego przypadków niewywiązania się z umów praktycznie nie odnotowujemy.

Najczęstsze problemy i sposoby na ich rozwiązanie

We współpracy z dostawcami kładziemy duży nacisk na proaktywność i zaangażowanie. Oczywiście wysoka jakość produktów i usług jest najważniejsza. Cenimy jednak także dostawców, którzy rozwijając się z nami, stawiają na optymalizację współpracy. Są w stanie zidentyfikować obszary nieefektywne, zaproponować rozwiązania i wcielić je w życie, dzięki czemu uzyskujemy wspólne korzyści. Bardzo ważnym elementem jest również etap wdrażania takich zmian, dlatego prowadzimy otwartą politykę współpracy z dostawcami.

Kluczową cechą, której szukamy u dostawców jest umiejętność zrozumienia naszych potrzeb, wśród których najważniejsze są wysoka jakość i powtarzalność produktów lub usług dostarczanych do naszej sieci. Bywają przypadki, gdzie w fazie testowej otrzymujemy żądaną jakość, natomiast gdy dochodzi efekt skali pojawiają się problemy np. w obszarach dystrybucji bądź produkcji. Odpowiednie zdefiniowanie wąskich gardeł to podstawa wcielenia projektu w życie. Od dostawców

Raport

Wysokie oczekiwania

R E K L A M A

wydanie specjalne

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE

57


Raport

MODELE WSPÓŁPRACY

Mamy sprawdzone formy współpracy

Firmy i sieci hotelowe stawiają przede wszystkim na długofalową współpracę. Zależy im, aby umowy z firmami, które spełniają ich wymagania, były przedłużane. Natomiast w dzisiejszych czasach muszą również zwracać uwagę na ceny danych produktów i usług, dlatego warto wypracować system, który pozwoli na weryfikację oferty i ewentualną zmianę dostawcy.

Polityka współpracy Przede wszystkim większość umów podpisujemy z naszymi partnerami na 12 miesięcy. Przynajmniej raz w roku, w ostatnim kwartale spotykamy się z aktualnymi kontrahentami i omawiamy dotychczasowy przebieg współpracy. Z tymi firmami, z których usług lub produktów jesteśmy zadowoleni, rozmawiamy o współpracy na następny rok, w tym także o możliwościach dodatkowych bonusów lub po prostu rabatów. Jeśli współpraca z jakimś podmiotem nie spełnia naszych wymagań, mówimy o tym otwarcie i oczekujemy propozycji rozwiązania tego problemu. Jeśli argumenty danej firmy nas nie przekonują, kończymy z nią współpracę. Oczywiście nie zostawiamy naszych hoteli bez dostawców. Zawsze równolegle prowadzimy negocjacje z innymi firmami z danej branży. W sytuacji, gdy nie przedłużymy współpracy

58

z dotychczasowym partnerem zawsze mamy już gotowe, wynegocjowane warunki z firmą, która od razu może go zastąpić. Musimy tak postępować aby zapewnić naszym obiektom ciągłość dostaw towarów i usług. Musimy dbać oto, aby nasi goście w najmniejszym stopniu nie odczuli negatywnie, żadnych przeprowadzanych przez nas zmian. Dobry Hotel ok. 1,5 roku temu wprowadził także bardzo sprawny i korzystny system współpracy z dostawcami mięsa. Wybieramy ich co tydzień podczas przetargu. Przeanalizowaliśmy rynek i wybraliśmy sześć-siedem firm, które spełniają nasze oczekiwania jakościowe i logistyczne. Te podmioty co siedem dni prezentują nam swoją ofertę, a my wybieramy najlepszą w danym tygodniu. System ten jak najbardziej sprawdza się, ponieważ właśnie co tydzień

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE

wydanie specjalne

Daniel Łukaszewicz Business Development Director Dobry Hotel Procedura zakupowa

zmieniają się ceny u dostawców produktów mięsnych. Dzięki temu jesteśmy na bieżąco z sytuacją i otrzymujemy różne oferty, zależne od aktualnych cen. Mamy świadomość, że taka forma współpracy wymaga ogromniej pracy obu stron, jednak przynosi wiele korzyści zarówno nam, jak i naszym partnerom.

Oferta powinna być dostosowana do naszych potrzeb, czyli być przygotowana dla nas i nie wynika to z jakiegoś zadufania w sobie, ale po prostu z faktu, że mamy dosyć specyficzną strukturę oraz oczekiwania. Często oferty standardowe po prostu nie trafiają w nasze potrzeby. Proces weryfikacji dostawców oraz ewentualnej zmiany jest u nas stosunkowo długi i to cały czas jest nasz słaby punkt. Wynika to głównie z tego, że aby dokonać poprawnej weryfikacji ofert trzeba zbadać wiele aspektów od ceny po np.: godziny dostaw.

Oczekiwania Bazując na własnym doświadczeniu mogę powiedzieć, że na pewno obszarem, w którym trudno


MODELE WSPÓŁPRACY

o dobrego dostawcę usług jest housekeeping. W tej kwestii ciężko jest znaleźć firmę, która specjalizowałaby się w obsłudze obiektów hotelowych. Oczywiście jest bardzo dużo firm oferujących sprzątanie obiektów takich jak biura czy galerie handlowe. Jednak wszyscy wiemy, że hotel jest specyficznym miejscem, które wymaga od pracowników nie tylko umiejętności utrzymania czystości, ale również odpowiedniego zachowania i kultury osobistej. Żałuję również, że nie wszystkie firmy oferują aplikacje dedykowane do składania zamówień z modułem wybranych produktów i stanami magazynowymi. Zdecydowanie ułatwiłaby ona pracę naszemu personelowi, a także pozwoliła na optymalizację kosztów m.in. dzięki kontroli zamówionego towaru.

Źródło wiedzy o dostawcach W pierwszej kolejności sięgamy do współpracy ze sprawdzonymi wcześniej dostawcami, potem weryfikujemy każdy podmiot w Internecie oraz w ofertach dostarczonych nam przez

potencjalnych kontrahentów. Preferujemy zdecydowanie drogę elektroniczną, gdyż ułatwia „magazynowanie” ofert, a następnie wyszukiwanie w nich niezbędnych artykułów.

Umowy – terminy, testy, warunki wypowiedzenia Podpisanie umowy jest jednym z dłuższych procesów w nawiązywaniu współpracy, ale też jednym z najważniejszych. Konstrukcja umowy tak naprawdę uzależniona jest od tego z kim jest podpisywana. Im bardziej złożony produkt lub usługa tym bardziej rozbudowana umowa, dłuższy okres wypowiedzenia oraz czas trwania umowy. Stosujemy również porozumienia handlowe, które określają np. tylko gwarantowaną cenę oraz termin płatności – taka forma jest często wystarczająca z dostawcami, którzy oferują np. tylko jeden produkt.

Częstotliwość rotacji dostawców Najlepiej kiedy rotacja jest jak najmniejsza, ponieważ zmiana

Raport

dostawcy wiąże się z długim procesem – negocjacją warunków współpracy, sprawdzeniem asortymentu, testami produktów, a czasami nawet okresem próbnym w jednym z obiektów. W takim przypadku obie strony, zarówno dostawca, jak i my, muszą poświecić na to pewne „zasoby”. Zanim dostawca zacznie z nami współpracę czasami mija nawet kilka miesięcy. To oczywiście zależy od tego czego ta współpraca dotyczy.

mogą zdarzyć się poważniejsze przypadki np. zniszczenie wykładzin, mebli itp. Możliwość wystąpienia takich sytuacje trzeba przewidzieć wcześniej i koniecznie zapisać rozwiązania w umowie. Gdy dostawca nie wypełnia umowy po pierwsze wzywamy go do wywiązania się z ustaleń, a jeśli to nie przynosi skutku wypowiadamy kontrakt i domagamy się rekompensaty zgodnie z jego zapisami.

Najczęstsze problemy i sposoby na ich rozwiązanie

Renegocjacja cen

Oczywiście staramy się wszelkie problemy i sposoby ich rozwiązania omówić i umieścić w kontraktach, ale oczywiście nie da się przewidzieć wszystkiego. Najczęściej zdarzają się problemy z brakami magazynowymi i nieterminowymi dostawami produktów codziennego użytku, dlatego posiadamy dwóch wiodących dostawców gastronomicznych i w przypadku, kiedy jeden nie jest nam w stanie czegoś dostarczyć zwracamy się do drugiego. W przypadku usług np. housekeepingu,

To właściwie robimy codziennie. Wszystkie nasze zakupy to porównanie co najmniej trzech ofert, poza tym mamy przetargi na mięso i jajka. Jeśli chodzi o produkty, na które posiadamy umowy stale, monitorujemy ceny na rynku i uaktualniamy te z kontraktów. Z dostawcami produktów gastronomicznych rozpoczęliśmy współpracę w oparciu o indeksy, czyli ustalamy listę konkretnych produktów z danymi cenami i staramy się wynegocjować jak najdłuższy okres gwarancji ceny. R E K L A M A

wydanie specjalne

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE

59


Raport

MODELE WSPÓŁPRACY

Standaryzacja dostaw jest ciągłym wyzwaniem

Ze względu na system franczyzowy dostaw to, poza jakością produktów, liczymy głównie na lojalność dostawców względem naszych franczyzobiorców. Columbus Coffee dobiera produkty, ustala ich cenę zakupową, wykorzystując wciąż rosnącą skalę.

Wyzwania współpracy Columbus Coffee dba, aby jego partnerzy otrzymali najwyższej jakości produkty na czas, i w wynegocjowanej przez nas cenie. To ważne zwłaszcza w sytuacji, w której to Columbus Coffee również dyktuje cenę sprzedaży. Najtrudniejszym wyzwaniem jest standaryzacja. System zarządzania franczyzą jest wyjątkowy i wymaga szczególnej kontroli nad ujednoliceniem produktów w grupie kawiarni. To na tym właśnie obecnie skupia się nasz dział produktowy. W tym celu zawęziliśmy liczbę dostawców, wybierając jednego generalnego dostawcę asortymentu spożywczego do sieci. Jest to bardzo duża, solidna firma, która swoje oddziały posiada w dużych miastach Polski, dzięki czemu Columbus Coffee zyskało strategicznego partnera w zakresie logistyki ogólnopolskiej. Wszystkie produkty przechodzące przez generalnego dostawcę są wskazane (mniejsi producenci) przez Columbus Coffee. W ten sposób zdjęliśmy z siebie ciężar dostaw bezpośrednich z magazynu centralnego, skupiając się obecnie na kluczowych produktach marki własnej takich jak, np. kawa – najważniejszy produkt w sieci.

Dobór dostawców Columbus Coffee wybiera zaufa­ nych strategicznych partnerów na wiele

60

lat. Ewentualne zmiany będą odbywać się w odniesieniu do mniejszych produ­ centów, kierowanych przez Columbus Coffee do generalnych dostawców. Produkty w sieci rotują, to oczywiste ze względu na ich sezonowość, trendy konsumenckie. Zawsze chcemy być krok przed konkurencją, dlatego do tych trendów błyskawicznie się dopaso­ wujemy. Udaje nam się to dzięki temu, że jesteśmy wciąż jeszcze małą firmą wyłącznie z polskim kapitałem, a nie dużą korporacją. Małą, jednak posia­ dającą znaczącą już skalę zakupową, co w przełożeniu na 20 placówek, w której każdy z franczyzobiorców wkłada swoje serce w prowadzoną działalność, udaje się jak dotąd realizować. Jak w każdym biznesie mamy swoje lepsze i gorsze okresy i zdarzały nam się czasem niedo­ ciągnięcia. Te okresy jednak mamy już za sobą i teraz konsekwentnie idziemy do przodu otwierając kolejne lokaliza­ cje.

Istotne projekty Ostatnio sfinalizowaliśmy dwa kluczowe kontrakty. Pierwszy dotyczył kawy. Ziarna do kaw mlecznych, które stanowią zdecydowaną przewagę w naszej ofercie, pozyskiwane są z Kongo, Wietnamu i Brazylii. Mieszanka, która powstała na ich bazie była przez nas skrupulatnie dopracowywana wspólnie z palarnią, z którą podpisaliśmy umowę

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE

wydanie specjalne

Tomasz Weczer właściciel Columbus Coffee na Forum Sweets & Coffee (26 maja), podczas odbywających się tam Business Speed Dating. Efektem tego jest długo negocjowana forma graficzna Vody Naturalnej produkowanej pod „marką własną”, wyłącznie dla Columbus Coffee, przy zachowaniu wartości obu marek, co nie było łatwe, a z czego jesteśmy bardzo dumni.

Procedura zakupowa na pierwszą dostawę kilkunastu ton. Bardziej wyrafinowana mieszanka, stuprocentowej Arabiki (Kolumbia, Brazylia, Gwatemala), dla koneserów kaw czarnych czyli espresso i americano to produkt, któremu poświęcamy szczególną uwagę i sami tworzymy go w niewielkiej miejscowej palarni. Drugi, ciekawy projekt, który zrealizowaliśmy w ostatnim czasie to umowa współpracy z Vodą Naturalną Michała Niemczyckiego. Poznaliśmy się właśnie

Ze względu na charakter prowadzonego przez nas biznesu, w oparciu o udzielanie licencji na prowadzenie własnej kawiarni pod marką Columbus Coffee, interesują nas głównie tzw. produkty „marki własnej” jak w przypadku Vody Naturalnej, gdzie wprowadzamy do sieci produkt premium, dostępny wyłącznie w Columbus Coffee, przy zachowaniu wartości marki producenta, w ustalonej i zaakceptowanej przez strony kontraktu, formie. Takich właśnie partnerów poszukujemy.


Raport

BUSINESS SPEED DATING

Fot. Wojciech Bedyński

Jak dostawca skutecznie pozyskuje kontrakt roku?

Spotkania w formule Business Speed Dating podczas Forum Food Business 2015

Dotarcie do osób decyzyjnych, odpowiedzialnych u największych odbiorców sieciowych za zaopatrzenie, wyposażenie, zakupy czy inwestycje to zadanie, które często spędza sen z powiek niejednemu dostawcy branży HoReCa. Dziesiątki wysłanych ofert, maili czy prób nawiązania rozmów telefonicznych często kończą się brakiem odpowiedzi lub zdawkowym, odmownym podziękowaniem...

J

ednak jest na to sposób. Nasze wydawnictwo, którego misją jest skuteczna komunikacja w relacjach business to business, od kilku już lat organizuje jednodniowe serie spotkań dostawców z osobami decyzyjnymi (potocznie nazywanymi „kupcami”) od największych odbiorców w Polsce. Towarzyszą najważniejszym wydarzeniom przeznaczonym dla branży HoReCa: gastronomicznej – Food Business Forum, hotelarskiej – Forum Profit Hotel, kawiarni / lodziarni / cukierni – Sweets & Coffee Forum. Do dyspozycji dostawców są tu menadżerowie różnych stanowisk lub po prostu właściciele, których łączy jedna bardzo ważna cecha – indywidualna decyzyjność w tych kwestiach. Oczywiście udział w spotkaniach, które nazwaliśmy Business Speed

62

Food Business Forum to spotkanie profesjonalistów branży, zarówno tych kupujących, jak i sprzedających. Dzięki Business Speed Dating, które było świetnie zorganizowane, mieliśmy okazję spotkać wielu potencjalnych partnerów biznesowych i odbyć z nim konkretne rozmowy. Rafał Kapler, prezes zarządu bizneslinkCO, horecalink.pl Dating, wiąże się z wydatkiem, ale często po przeliczeniu dotychczasowych kosztów przeznaczanych na próby dotarcia do „kupców” okazuje się oszczędnością. Wystarczy policzyć kwoty w ciągu roku przeznaczane na podróże, hotele, czas potrzebny na dotarcie do potencjalnych klientów, do tego setki telefonów, maili itp.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

– W przypadku organizowanych przez nas spotkań Business Speed Dating jesteśmy w stanie zagwarantować każdemu dostawcy nawet kilkadziesiąt osobistych, spokojnych rozmów przy stoliku, dotyczących wymiany informacji na temat współpracy, wzajemnych oczekiwań lub szybkiego rozeznania się odnośnie prowadzonego projektu. Wszystko w ciągu jednego dnia! Poza

wydanie specjalne

tym wydarzeniu towarzyszy sekcja wystawiennicza, w której już na miejscu firma może bardziej szczegółowo zaprezentować swoją ofertę wszystkim uczestnikom konferencji – mówi Rafał Madyński, dyrektor marketingu BROG Marketing, i dodaje: – Takie rozmowy często bywają początkiem szerokiej współpracy, które dostawcy w rozmowach z nami określają później kontraktami roku. Mamy wielu stałych uczestników, którzy nie tylko z roku na rok biorą udział w tych samych wydarzeniach, ale często potwierdzają również udział w pozostałych organizowanych przez nas spotkaniach prowadzonych w identycznej formule. Takich wydarzeń mamy aktualnie w ofercie aż cztery w roku. Organizatorem jest BROG Marketing – platforma mediów skutecznej


BUSINESS SPEED DATING

Fot. Wojciech Bedyński

Raport

Spotkania w formule Business Speed Dating podczas Forum Profit Hotel 2015

komunikacji B2B – wydawca miesięczników: Nowości Gastronomiczne, Świat Hoteli, Sweets & Coffee, Stacja

Benzynowa & Convenience Store; portali: www.horecanet.pl, www.petrolnet. pl, oraz organizator Forum Rynku

Hotelarskiego Profit Hotel, Forum Rynku Gastronomicznego Food Business Forum, Forum Rynku Kawiarni

Uczestnictwo w Sweets & Coffee Forum w roli wystawcy, reprezentującego segment kawowy jest jednym z działań pozwalających nam na monitorowanie kondycji branży i kierunków jej rozwoju. Spotkania z najważniejszymi przedstawicielami sektora gastronomicznego i osobami decyzyjnymi w zakresie zaopatrzenia lokali dały możliwość wzajemnej wymiany informacji i doświadczeń oraz nawiązania nowych relacji biznesowych. Monika Dutkiewicz, prezes zarządu Segafredo Zanetti Poland

– Cukierni – Lodziarni Sweets & Coffee, a także Forum Rynku Stacji Paliw PetroTrend.

W takim wydarzeniu jak Forum Profit Hotel uczestniczę po raz pierwszy i muszę przyznać, że jest zorganizowane genialnie. Tempo spotkań jest niebywałe, ale można w ich trakcie załatwić wiele, a także rozeznać się w tym, co dzieje się na rynku. Łukasz Wiśniewski, prezes zarządu William’s Natural Products

Kontakt z Organizatorem BROG Marketing Dawid Miedziocha – szef zespołu sprzedaży rynku gastronomicznego tel. 664 463 079 d.miedziocha@brogmarketing.pl Tomasz Witecki – szef zespołu sprzedaży rynku hotelarskiego tel. 664 463 072 t.witecki@brogmarketing.pl

Fot. Wojciech Bedyński

Adam Stępniak – szef zespołu sprzedaży rynku kawiarni, cukierni, lodziarni tel. 664 463 069 a.stepniak@brogmarketing.pl

64

www.brogmarketing.pl

Spotkania w formule Business Speed Dating podczas Forum Sweets & Coffee 2015

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

wydanie specjalne


Raport

BUSINESS SPEED DATING

„Kupcy” o dostawcach HoReCa Michał Krysztof, dyrektor sieci hoteli Picaro Grupa Kapitałowa Citronex

R

ynek dostawców w Polsce jest już spory, zdecydowanie bardzo profesjonalny, stabilny i silny. Dla mnie najważniejszą kwestią jest uczciwość, szybkość reakcji na wysłane zapytania ofertowe oraz elastyczność. Nie ukrywam, iż sieć Picaro zaopatrując się w niezbędne sprzęty, akcesoria, codzienne materiały eksploatacyjne korzysta z kilku sprawdzonych i pewnych źródeł dostaw. Czasem wystarczy wysłany e-mail, czasem jeden szybki telefon, by w 24 h otrzymać potrzebne produkty czy usługi, przy zachowaniu atrakcyjnych i co ważne stabilnych cen, wynegocjowanych jeszcze rok czy dwa lata wcześniej. Nasi dostawcy wiedzą, iż uczciwość i lojalność zawsze się opłaca. Nigdy nie otrzymujemy tzw. zamienników czy półproduktów. Partnerzy starają się zapewnić nam wyłącznie najwyższy poziom usług, wiedząc iż jesteśmy poważnym, ale przede wszystkim bardzo wymagającym klientem.

Klaudiusz Wachowiak, dyrektor działu zakupów i technologii żywności, szef kuchni Sfinks Polska

D

la nas kluczowa jest przede wszystkim możliwość zagwarantowania wysokiej jakości produktów, a także utrzymania jej na stałym poziomie przez cały okres współpracy. Na dostawców wybieramy też firmy, które są w stanie podołać logistycznym i serwisowym wyzwaniom związanym z obsługą tak dużej i rozległej geograficznie sieci restauracji. To uniwersalne warunki, ale jednocześnie jest jeszcze szereg indywidualnych oczekiwań, które zależą od produktu, czy towaru zamawianego na potrzeby naszych sieci.

Piotr Niemiec, właściciel Grupa Gastromall

N

ajwiększy nacisk w relacjach z dostawcami kładziemy na wysoką jakość oferowanych produktów i usług, a także na elastyczność. Dotyczy to nie tylko ceny, ale także terminów realizacji dostaw i asortymentu. Na etapie intensywnego rozwoju, na którym jesteśmy, niemniej ważne są dla nas projekty szyte „pod nas” – pokazy, prezentacje, warsztaty dla naszych pracowników (kucharzy, baristów, kasjerów), a także dostosowane do naszych konceptów i systemu franczyzowego wspólne akcje marketingowe i wizerunkowe.

Miłosz Urbański, specjalista ds. technicznych COHM

J

ak w życiu prywatnym tak i w zawodowym poprawne relacje buduje się na zaufaniu. Jeżeli wiem że dzwoniąc do dostawcy w „krytycznych” sytuacjach zapotrzebowanie zostanie zrealizowane w ekspresowym tempie, wówczas wiem, że to nie problem. Nawiązując stałą współpracę, duży nacisk kładziemy na podstawowe zasady partnerstwa. Znając swoje oczekiwania, ale i możliwości możemy nawiązać wieloletnią współpracę. Branża hotelarska to specyficzna działalność, w której najważniejszy jest gość. Współpraca dostawcy z hotelem jest niewidoczna dla niego, ale jakże ważna w jego odbiorze. Prawidłowa współpraca buduje pozytywny wizerunek, a ten przekłada się na reklamę hotelu.

66

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

wydanie specjalne


Raport

BUSINESS SPEED DATING

Dariusz Rychlik, koordynator krajowy ds. operacyjnych Sun & Snow

James Hancock, współwłaściciel Organic Coffee

elacje z dostawcami powinny zapewniać ciągłość współpracy na stałych, jednakowych warunkach. Dostawca jako partner biznesowy jest zobowiązany dbać o klienta, jego potrzeby, a zadowolony partner biznesowy staje się wówczas stałym odbiorcą, któremu będzie zależało na pozytywnych relacjach ze sprawdzonym dostawcą. Sun & Snow kładzie nacisk na współpracę z dostawcami szybko eliminującymi zgłaszane problemy, a także szybko reagującymi na zdarzające się czasami niecelowe zachowania dostawcy niezgodne z zapisami umów.

oza oczywistymi sprawami, jak cena i jakość, w relacjach z dostawcami ważne są także przewidywalność i dobra komunikacja. Jest to bardzo trudne w przypadku dostawców produktów ekologicznych. Są to w większości małe, rodzinne firmy, a nie wielkie korporacje z działem sprzedaży i licznymi procedurami dotyczącymi współpracy z klientami. Wymagamy, aby dostawy były regularne i na czas, a także aby oferta była stała i dostępna przez cały rok, co w przypadku małych firm i sezonowości dużej części produktów, bywa nie lada wyzwaniem.

R

P

Magdalena Jurdziak, Marketing Manager CE Starbucks

D

la naszych klientów bardzo ważną sprawą jest jakość produktów. Dlatego wszyscy dostawcy, z którymi współpracujemy, muszą spełniać normy i kryteria. Przede wszystkim, wymagamy od nich ważnego certyfikatu w zakresie standardu uznanego przez GFSI (Global Food Safety Initiative), który gwarantuje bezpieczeństwo żywności. Ważne, aby dostawca był otwarty na oczekiwania klienta, obserwował nowości i trendy konsumenckie. Powinien pełnić rolę partnera, który nie tylko reaguje na zmiany na rynku, ale i podąża za rozwojem swojego kontrahenta.

Tomasz Weczer, właściciel Columbus Coffee

Rafał Kincer, dyrektor ds. operacyjnych Nadwiślańska Agencja Turystyczna

e względu na system franczyzowy dostaw to, poza jakością produktów, liczymy głównie na lojalność dostawców względem naszych franczyzobiorców. Columbus Coffee dobiera produkty, ustala ich cenę zakupową, wykorzystując wciąż rosnącą skalę. Dba, aby jego partnerzy otrzymali najwyższej jakości produkty na czas, i w wynegocjowanej przez nas cenie. To ważne zwłaszcza w sytuacji, w której to sieć również dyktuje cenę sprzedaży.

oszukujemy dostawców, którzy są w stanie dostarczać swoje produkty do wszystkich naszych obiektów, znajdujących się wzdłuż całego wybrzeża, na Mazurach oraz w górach. Ważna jest oczywiście cena, ale także doświadczenie dostawców, portale do zamówień. Odpowiednia jakość to oczywiście warunek podstawowy. Idealnego dostawcę charakteryzuje przede wszystkim dbałość o klienta, lojalność i oczywiście innowacyjność.

Z 68

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

wydanie specjalne

P


Bogumił Jankiewicz, współwłaściciel Bobby Burger

W

e współpracy z dostawcami największy nacisk kładziemy na takie aspekty jak: jakość produktu, niezawodność i stabilność współpracy. Ważna jest również możliwość dystrybucji ogólnopolskiej, rabaty retro oraz terminy płatności. Jak zawsze istotna jest oczywiście cena. Najtrudniej jest dobrać produkt, który będzie niszowy (bo to pasuje do marki), ale taki, który będzie dostępny w całym kraju w rozsądnej cenie. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zorganizować dostawcy, to bardzo ciężko dbać o spójność sieci. Dostawcy powinni wiedzieć, że mamy dużą siłę zakupową i powinni prezentować prawdziwie atrakcyjne warunki. Ponieważ mamy przefiltrowanych dostawców i staramy się działać efektywnie w poszukiwaniu najlepszych warunków.

Anna Chmielecka, odpowiedzialna m.in. za zaopatrzenie i dobór partnerów 7th Street – Bar & Grill

R E K L A M A

N

asi dostawcy muszą nam zapewnić stałą, wysoką jakość produktów oraz ciągłość dostaw. Dania, które serwujemy często składają się z surowców trudno dostępnych na rynku polskim, jak na przykład oryginalne amerykańskie sosy, wysokiej jakości steki z wyselekcjonowanych ras, czy tortille kukurydziane do tacos. Znalezienie dostawcy tych produktów, który zapewni nam ciągłość dostaw i niezmienną jakość oraz cenę było bardzo wymagające.

wydanie specjalne

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

69


Raport

RYNEK WYPOSAŻENIA HORECA – GŁOS RYNKU

Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej Tak w skrócie można podsumować ubiegły rok oraz ocenić perspektywy tego nowego. Rynek dostawców wyposażenia i usług dla sektora HoReCa stale się rozwija i jak wskazują sami zainteresowani, w dobrym kierunku. Rośnie konkurencja, która pozytywnie wpływa na rynek, coraz większe znaczenie ma jakość produktów oraz producenci lokalni. Zarówno dostawcy, jak i operatorzy patrzą w przyszłość z optymizmem.

W

ubiegłym roku na rynku pojawiło się sporo firm z ofertą dla branży HoReCa. Z uwagi na coraz większą świadomość operatorów oraz wysoki poziom ofert już działających podmiotów, weryfikacja tych nowych następuje bardzo szybko. Firmy, które nie potrafią spełnić oczekiwań wymagających restauratorów i hotelarzy, nawet w jednym zakresie np. jakości produktów, bardzo szybko znikają z rynku. Widać także, że branża coraz bardziej docenia dostawców, którzy są ekspertami w określonej dziedzinie, gdyż zrozumiał, że lepiej wybrać partnera biznesowego, który robi jedną rzecz doskonale niż takiego, który szczyci

się uniwersalnością, ale w praktyce nie radzi sobie z niczym. Nowy rok z pewnością będzie wymagał dużej aktywności od dostawców z uwagi na nowe, planowane inwestycje gastronomiczne oraz hotelowe, a także te, które już trwają i niebawem wejdą w okres dostaw wyposażenia. Jednocześnie aktualni operatorzy z pewnością będą oczekiwać utrzymania dobrego poziomu obsługi i atrakcyjnej oferty. Rosnąca konkurencja niewątpliwie sprzyja zarówno restauratorom oraz hotelarzom, jak i dostawcom. Poprawia jakość i zmienia usługi dla branży w coraz bardziej kompleksowe i elastyczne. Jednocześnie rośnie znaczenie poprawnych relacji biznesowych właściwie rozumianych przez obie strony.

Fot. Shutterstock R E K L A M A

70

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

wydanie specjalne


RYNEK WYPOSAŻENIA HORECA – GŁOS RYNKU

Raport

Chcemy rozwijać się wspólnie z naszymi klientami Marcin Gruszczyński, dyrektor generalny Huhtamaki Foodservice Poland

N

asze doświadczenie pokazuje, iż coraz więcej restauracji posiada w swojej ofercie możliwość dostarczenia zamawianego posiłku bezpośrednio do klienta, a więc każda z nich powinna posiadać odpowiednie opakowanie umożliwiające właściwe zapakowanie swoich dań. Huhtamaki oferuje kompleksową ofertę produktową również w tym względzie. Światowe trendy wskazują na zwiększanie konsumpcji produktów wykowanych z papieru (lub materiałów pochodnych). Ma to ścisły związek z ekologią, która w ostatnich latach staje się coraz modniejsza. Pojęcie współpracy idealnej niestety nie istnieje. Możemy tylko i wyłącznie dążyć do tego ideału poprzez lepsze zrozumienie potrzeb klienta oraz częste rozmowy dotyczące wymagań (po obu stronach) oraz ustalenie ram współpracy i przestrzeganie tych ustaleń. Ważny jest także

ciągły profesjonalizm w prowadzonych działaniach oraz zaufanie (w niektórych przypadkach ograniczone). We współpracy z klientami gastronomicznymi naszym zdaniem najważniejsze są: zrozumienie ich potrzeb, sprawny przepływ informacji, miły kontakt, terminowa oraz zgodna ilościowo realizacja zamówień oraz jakość samego produktu. Uważamy, że dobrego klienta nie poznaje się wtedy, kiedy wszystko jest w porządku, lecz w sytuacjach kryzysowych: po umiejętności zachowania się w trudnej sytuacji i po sposobie rozwiązania danego problemu. Rok 2015 charakteryzował się szybkim wzrostem zapotrzebowania na nasze produkty i wzrostem sprzedaży, co jednocześnie pociągało za sobą wzrost oczekiwań w sferze obsługi klienta i możliwości sprawnego realizowania dostaw. Udało

się nam pogodzić oczekiwania z realizacją dzięki nowym inwestycjom i instalacjom nowych maszyn planowanych w kilkuletnim wyprzedzeniem. Nasze ambitne plany udało się zrealizować i z optymizmem wkraczamy w nowy rok. Jednocześnie nasz zespół foodservice w Polsce świetnie sobie radzi ze stałym polepszaniem bezpieczeństwa. W tym roku w lipcu w zakładzie w Siemianowicach minęły cztery lata bez żadnego wypadku. Sytuacja zdrowia i bezpieczeństwa jest od dłuższego czasu dobra w obu zakładach w Polsce. Zespół bardziej skupił się na komunikacji. Nasi pracownicy udowodnili, że obok osiągania celów jakościowych i produkcyjnych, kwestia bezpieczeństwa jest nadal naszym priorytetem w codziennej pracy. Nasi pracownicy są szczęśliwsi i wydajniejsi mając świadomość, że

pracują w bezpiecznym środowisku. A to przekłada się na wytwarzanie lepszych produktów i na lepszą obsługę naszych klientów. Świat nieustannie się zmienia i będzie zmieniał się nadal. Branża HoReCa reaguje na główne współczesne trendy, jakimi są: globalizacja, urbanizacja, rozwój klasy średniej oraz zapotrzebowanie na bardziej zrównoważone rozwiązania w prowadzeniu działalności. Chcemy rozwijać się na całym świecie wspólnie z naszymi klientami. Dlatego naszym celem jest ułatwianie klientom dotarcia z atrakcyjną ofertą produktową do większego grona odbiorców. Nasi klienci mogą na nas liczyć zawsze, gdy rozszerzają swoją działalność na nowe lokalizacje i sektory rynku. R E K L A M A

wydanie specjalne

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

71


Raport

RYNEK WYPOSAŻENIA HORECA – GŁOS RYNKU

Ubiegły rok napawa optymizmem Anna Konarska, prezes firmy Multicontract

Z

mojego doświadczenia wynika, że rynek hotelarski w 2015 roku w Polsce bardzo mocno się rozwinął. W czasach tak zwanego kryzysu, w naszym kraju działo się stosunkowo mniej niż w poprzednich latach. Ubiegły rok jest dobrą prognozą na przyszłość. Wskazuje na to zarówno narastający obrót w branży wykładzinowej, jak również liczba kontaktów nawiązanych przeze mnie ostatnio z potencjalnymi klientami. Każdy z hoteli wymaga, po pewnym czasie użytkowania, określonych nakładów finansowych. Zarówno meble, jak inne elementy takie, jak np. wykładziny, wymagają wymiany. Do tej pory wiele powstałych na fali prosperity

obiektów wstrzymywało się z tą inwestycją, czekając na poprawę koniunktury. Z pewnością rok 2015 możemy zaliczyć do udanych. Oczywiście zawsze można oczekiwać więcej, jednak trzeba posiadać świadomość rynku i w realny sposób oceniać jego skalę i możliwości. Udało nam się podpisać kilka dobrych umów. Niektóre z nich będziemy realizować dopiero w tym roku. Co do nawiązanych w tym roku kontaktów, to właśnie one pozwalają na dużą dozę optymizmu i pozytywne nastawienie do roku 2016 . W moim dotychczasowym życiu zawodowym miałam okazję pracować w kilku dużych firmach,

zrealizowałam wiele prestiżowych obiektów na terenie całego kraju. Jednak moim największym osiągnięciem była decyzja o podjęciu stanowiska prezesa w firmie Multicontract. Budowanie czegoś od podstaw i możliwość spełnienia swoich własnych wyobrażeń o konstrukcji firmy, przynosi mi wiele satysfakcji. Najbardziej dumna jestem z zespołu, jaki udało mi się zbudować i z tego, że dzięki niemu osiągamy na rynku sukces. Jak już wcześniej wspominałam, rok 2015 był dla nas zapowiedzią tego, co

wydarzy się w branży hotelarskiej w następnych latach. Uczestniczyliśmy w wielu imprezach targowych i spotkaniach branżowych. Uzyskane tam informacje pozwalają na optymistyczne spojrzenie w przyszłość. W najbliższych latach spodziewam się wielu rewitalizacji już istniejących obiektów oraz realizacji wielu nowych inwestycji. Szczegółów zdradzić nie mogę, informacja to „najdroższy” towar handlowy w naszej branży.

Więcej dostawców to nowe możliwości

Postrzegamy rok 2016 jako obiecujący

Wojciech Goduński, właściciel Wojtex

Tomasz Miszczak, prezes Tomasz Miszczak Tableart

iniony rok pod kątem współpracy z dostawcami oceniamy dobrze i rozwojowo. Współpracujemy przede wszystkim z firmami o ugruntowanej pozycji na rynku, które zapewniają nam produkty wysokiej jakości, jak również korzystne warunki dostaw. Duży nacisk kładziemy na budowanie długofalowych relacji opartych na partnerstwie biznesowym. Jest to długi, trudny i wymagający dla obu stron proces, ale warty zaangażowania i poświęconego czasu. Czego efektem jest właśnie pomyślna współpraca w roku 2015. W związku z ciągłym rozwojem oraz poszerzeniem naszej oferty franczyzowej o nowe koncepty tj. kawiarnie Coffeeloffee, lodziarnie Mangatto i sieć Western Tortilla, grono naszych stałych dostawców powiększyło się. Nasi nowi partnerzy to głównie lokalni dostawcy, oferujący produkty tworzone indywidualnie na nasze potrzeby. Dzięki temu nie kopiujemy smaków dostępnych na rynku, a nasze menu staje się bardziej wyjątkowe i atrakcyjne. Z naszych obserwacji wynika, że na rynku gastronomicznym wzrosła

d kilku lat obserwujemy sukcesywny wzrost rynku hotelarskiego. Zapotrzebowanie hotelarzy na usługi o wysokim standardzie wymaga od nas-dostawców dostarczania najwyższej jakości produktów w atrakcyjnej, konkurencyjnej cenie. Bardzo zależy nam na zadowoleniu naszych klientów, a co za tym idzie długofalowej i owocnej z nimi współpracy, dlatego w firmie Tomasz Miszczak Tableart dbamy nie tylko o wysoką jakość oferowanych produktów, ale także usług. Rok ubiegły był bardzo ciekawy i pracowity. Udało nam się sfinalizować kilka bardzo interesujących projektów, jak i utrzymać dobre relacje ze stałymi klientami. Zauważalnie wzrosła świadomość restauratorów, hotelarzy jeśli chodzi o wybór zastawy stołowej, sztućców i szkła do gastronomii. Ponieważ cena nie jest już jedynym czynnikiem wyboru otwierają się przed dostawcami możliwości oferowania wyjątkowych, niebanalnych, a często ekskluzywnych

M

72

konkurencyjność oraz liczba dostawców. Tym samym pojawiły się nowe możliwości, produkty i rozwiązania, co pozytywnie rokuje na przyszłość. Dostawcy są coraz bardziej elastyczni i chętniej dopasowują swoją ofertę do specyfiki i potrzeb klientów. Poprawie uległa również logistyka. Dostawy są realizowane ekspresowo i terminowo, co sprzyja zachowaniu wysokiej jakości produktów. Mimo wszystko firmy nadal powinny dążyć do udoskonalania swojej oferty. Szczególnie warto popracować w zakresie odpowiedniego serwisu Klienta oraz reklamacji. Pamiętajmy, że szybkość oraz prawidłowy sposób reagowania w sytuacjach problemowych to także ważna i pożądana cecha u dostawcy. Podsumowując, rok 2016 oraz nadchodzące perspektywy współpracy zapowiadają się optymistycznie. Liczymy, że rozwój panujący na rynku utrzyma się, a nasza współpraca z dostawcami dotychczasowymi, jak i nowymi, będzie układała się pomyślnie na każdym etapie realizowania zamówień.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

wydanie specjalne

O

produktów z półki premium. Wprowadziliśmy do naszej oferty nowe marki: Orrefors, Kosta Boda. Są to najbardziej luksusowe europejskie marki w obszarze szkła. Produkty często sygnowane nazwiskiem projektanta o doskonałej jakości i wyjątkowych walorach estetycznych. Tym samym poszerzyliśmy naszą ofertę marek premium. Dużym sukcesem jest dla nas 30 proc. wzrost sprzedaży w stosunku do poprzedniego roku, który osiągnęliśmy dzięki sprzedaży pozostałych marek z naszej oferty czyli szkła Spiegelau, Nachtmann, porcelany Rosenthal, Dibbern, Villeroy&Boch, Tognana oraz sztućców Mepra, Robbe&Berking, Hepp. Zależy nam na rozwoju i i umocnieniu pozycji firmy Tableart na rynku HoReCa. Chcielibyśmy poszerzyć ofertę szkła Spiegelau, szczególnie linie specjalistycznego szkła do piwa Craft Beer i Beer Classic oraz linię szkła barowego. Mamy nadzieję na dalszy rozwój rynku i wzrost sprzedaży w kanale marek premium.


Stawiamy na doskonały serwis i nowoczesny sposób obsługi Marek Robacha, dyrektor handlowy Primulator

M

am przekonanie, że 2015 rok był bardzo dobrym okresem dla wszystkich dostawców. Rynek jest dynamiczny i się rozwija, jednocześnie staje się co raz bardziej konkurencyjny. Wymagania rosną i co raz trudniej jest je spełniać. Niepokojącym zjawiskiem jest fakt, że według moich obserwacji (potwierdzonych min. na Food Business Forum) wielu klientów, kiedyś małych, dzisiaj dużych, twardo narzuca dostawcom wymagania pod hasłem „oczekujemy najlepszej oferty za najniższą cenę i oczekujemy elastyczności (dosłownie – współfinansowania inwestycji, długich terminów płatności)”. W konsekwencji takich oczekiwań, dostawcy chcąc sprostać tak postawionym oczekiwaniom, dostarczają urządzenia średniej lub niskiej jakości, gdzie obsługa posprzedażna w tym wsparcie technologiczno-techniczne w ogóle nie istnieje albo jest na bardzo niskim poziomie. Na szczęście są klienci, którzy mają świadomość, że profesjonalna, dobrze przygotowana oferta, jako w pełni wiarygodna, zawiera szereg istotnych walorów, które uzasadniają różnice w cenie, które po analizie warto ponieść. Takie podejście cechuje realizację projektów długoterminowych, opartych na współpracy klient-dostawca z zapewnienie bezpieczeństwa i rentowności dla własnego biznesu. Pomimo, że nie wszystko nam się udało tak jak sobie założyliśmy, w ogólnym podsumowaniu rok 2015 był lepszy od poprzedniego. Podstawą udanego roku 2015 była współpraca i obsługa klientów indywidualnych. Nasi mają co raz wyższe wymagania, a nam się udaje je spełniać na co raz wyższym poziomie. Cierpliwie i konsekwentnie realizujemy nasze działania, budując i umacniając relacje z klientami. Stabilnie, chociaż bez spektakularnych sukcesów funkcjonuje cała część związana z Coffee Business na czele z ekspresami WMF (wraz z nowym systemem Dynamic Milk) oraz hitem naszej oferty, automatami do palenia kawy firmy Selmi. Bardzo „profesjonalnie” rozwija się sektor lodziarsko-cukierniczy (głównie urządzenia do produkcji czekolady). Ten obszar

spełnił nasze oczekiwania na bardzo dobrym poziomie. Zdecydowanie największym osiągnięciem ubiegłego roku, jest fakt, że po ponad trzech latach intensywnych prac projektowo-budowlanych, pod koniec roku przenieśliśmy się do nowej, własnej siedziby w Łodzi. To ogromne i skomplikowane przedsięwzięcie finansowo-logistyczne. Z tego względu rok 2015 był trudny, ale przełomowy dla naszej firmy. Nowa siedziba to największe wydarzenie w historii Primulator Group. Do dużych osiągnięć można zaliczyć dalszy rozwój naszego serwisu, który jest już reprezentowany w 17 lokalizacjach na terenie Polski, stając się jednocześnie największą organizacją serwisową. Nie przewidujemy jakiejś radykalnej zmiany. Ale nowa siedziba to nowe możliwości. W przygotowaniu jest długofalowa strategia rozwoju. Mamy ambitne plany dalszego rozwoju jakości naszej oferty. Od marca uruchamiamy nowy system działania naszego magazynu i całego systemu logistyki. Dzięki temu zdecydowanie usprawni się zaopatrzenie naszych klientów w urządzenia i części zamienne itp. Mamy nowe warunki do szkoleń i prezentacji. Chcemy je wykorzystać dla naszych klientów, jak również na nasze własne potrzeby. Jesteśmy bezkompromisowo „zaprogramowani” na nowoczesny sposób obsługi rynku HoReCa z dużym naciskiem na doskonały serwis. Mam pełne przekonanie, że w bieżącym roku jak i w przyszłości nasi klienci pozytywnie odczują zmiany jakie chcemy wprowadzić. wydanie specjalne

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

73


Raport

RYNEK WYPOSAŻENIA HORECA – GŁOS RYNKU

Rosnąca konkurencja pozytywnie wpływa na rynek Jan Koman, prezes zarządu Interferie

Z

uwagi na to, że spółka Interferie swoje obiekty ma zlokalizowane zarówno na Dolnym Śląsku, jak i na Pomorzu, dlatego też w dużym stopniu poszukujemy partnerów, którzy gwarantują wyrównany poziom jakości produktów i usług oraz w drodze negocjacji cen – jednolity dla wszystkich naszych obiektów. Warunkiem niezbędnym dla takiej współpracy z danym dostawcą jest jego znajomość branży hotelarskiej oraz jej trendów – tak byśmy, jako sieć hoteli, jednocześnie mogli w każdej chwili skorzystać z profesjonalnego doradztwa. Rynek działa w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, tym samym rzetelność i kreatywność podmiotów współpracujących jest dla nas niezwykle ważnym elementem. Innym istotnym czynnikiem jest również szybkość realizacji danej usługi, czy zamówienia – dlatego oczekujemy elastycznego dostosowania się do oczekiwań

naszych gości, dla których de facto zarówno my, jako hotel, oraz nasi dostawcy, działamy. Rynek dostawców produktów i usług w Polsce przeszedł bardzo długą drogę, dzięki czemu sprofesjonalizował się i potrafi dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych. Dzięki temu również obecnie wiele podmiotów współpracujących z Interferiami możemy nazywać partnerami, z którymi wspólnie dążymy do osiągnięcia sukcesu rynkowego poprzez dostarczenie najwyższej możliwej jakości dla gości. Jednocześnie nasze ponad 20-letnie doświadczenie na rynku, wdrożone standardy pozwalają nam dokonywać oceny kontrahentów według określonych kryteriów. Podmioty, które chcą wraz z nami się rozwijać mogą liczyć na długofalową współpracę a poprzez to wspólnie uczestniczyć

w oferowaniu najlepszych usług dla naszych gości. W 2015 r. w dużym stopniu koncentrowaliśmy się na promowaniu dostawców i produktów pochodzących z Polski. To ważny element zrównoważonego rozwoju aby współpracować z podmiotami lokalnymi, a tym samym wspierać lokalne społeczności. Stale rosnąca konkurencja pozytywnie wpływa na każdy rynek, a szczególnie na branżę hotelarską oraz jej dostawców. Dzięki temu dostrzegamy rosnący z każdym rokiem poziom świadczonych usług przez naszych dostawców, co niewątpliwie pozwala nam zaoferować lepszy produkt finalny, jakim są usługi dla naszych gości. Ponadto, silna konkurencja niejako wymusza na naszych dostawcach i na nas dynamiczne dostosowywanie oferty do stale zmieniających się potrzeb odbiorców – taki też zapewne będzie rok 2016.

Nie można też zapominać o stale niepewnej sytuacji w wielu częściach świata, często turystycznych, co sprawia, że znaczna część gości zdecyduje się na wakacje i wypoczynek w Polsce – a to niewątpliwie ważny impuls dla rynku hotelarskiego, jak i podmiotów z nim współpracujących. R E K L A M A

74

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

wydanie specjalne


RYNEK WYPOSAŻENIA HORECA – GŁOS RYNKU

Raport

Obserwuję coraz większą profesjonalizację rynku dostawców Ireneusz Czerski, dyrektor Hotel Mikołajki

H

otel Mikołajki, to pięciogwiazdkowy obiekt, a zatem podejmując współpracę z dostawcami, kładziemy największy nacisk na uczciwe praktyki biznesowe. To podstawa dojrzałego biznesu, a co za tym idzie pewność najwyższej jakości produktów i usług, których oczekujemy od naszych partnerów biznesowych. Naszą współpracę z dostawcami opieramy na stałych, długotrwałych i partnerskich relacjach, co pozwala nam nie tylko na utrzymywaniu odpowiedniego standardu dla naszych gości, ale również na jego stałym podnoszeniu. W zamian, naszym dostawcom, którzy wielokrotnie udowodnili swoje wysokie możliwości i niejednokrotnie sprostali naszym wymaganiom, oferujemy długoterminową współpracę. Taki mechanizm procentuje obustronnie – Hotel Mikołajki jest doceniany przez stale rosnącą liczbę gości, zaś kontrahenci mają

pewność długoterminowej współpracy z naszym hotelem. 2015 rok był tylko potwierdzeniem, że dojrzała, partnerska i uczciwa współpraca pomiędzy hotelami i dostawcami pozwala na oferowanie gościom coraz wyższej jakości produktów i usług, a co za tym idzie rośnie prestiż i potencjał obiektów luksusowych. Jednocześnie z przyjemnością obserwuję coraz większą profesjonalizację rynku dostawców. Wynika to z faktu, że duża konkurencja na tym rynku eliminuje najsłabszych. Dzięki temu jako hotel możemy liczyć, że nasi partnerzy, to najlepsi z najlepszych. Ponadto, to co dla nas istotne, to coraz częstsza ponadlokalność naszych kontrahentów, którzy zyskują doświadczenie na innych rynkach, a co za tym idzie, możemy spodziewać się od nich innowacyjnych, ponadczasowych rozwiązań. A to spotyka się z uznaniem naszych gości.

I co najważniejsze, to duża elastyczność ze strony naszych dostawców, która pozwala na dostosowywanie się do stale zmieniających się warunków rynkowych i potrzeb naszych gości. Nowy, 2016 rok, zarówno dla branży turystycznej, jak i dla Hotelu Mikołajki, zapowiada się obiecująco, z różnych względów. Po pierwsze stale podnosimy standard naszych usług, poszerzamy naszą ofertę, a co za tym idzie rośnie pozycja Hotelu Mikołajki wśród mazurskich obiektów. Przybywa nam lojalnych klientów, którzy chętnie do nas wracają. Oczywiście ten stały rozwój nie byłby możliwy bez stałych i sprawdzonych dostawców. Po drugie, nie możemy zapominać o tym, że wiele z ostatnich światowych wydarzeń politycznych zmieniło mapę turystycznych destynacji. Wiele z dotychczas często odwiedzanych przez Polaków miejsc, to kierunki niebezpieczne, zagrożone atakami

terrorystycznymi. Taka sytuacja będzie miała duży wpływ na rodzimy rynek turystyczny, bo jeszcze częściej będą wybierane polskie oferty wypoczynku. Dlatego naszą rolą jest elastyczne i umiejętne dostosowanie się do potrzeb naszych gości. I tego oczekujemy od naszych partnerów biznesowych. Bo najwyższa jakość usług i produktów, to zadowolenie gości oraz sukces nasz i naszych dostawców. R E K L A M A

wydanie specjalne

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

75


RYNEK WYPOSAŻENIA HORECA – GŁOS RYNKU

Raport

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rynku Anna Drzyżdżyk, członek zarządu i dyrektor zakupów Laris Hotels Group

W

2015 r. nasza firma poszerzyła współpracę bądź nawiązała kontakt z nowymi dostawcami, co spowodowało zwiększenie zakupów o 15 procent w porównaniu do roku poprzedniego. Laris Hotels Group stale rośnie, a z tym wiąże się zmiana naszych potrzeb. W minionym roku skupiliśmy się na wprowadzeniu usprawnień organizacyjnych. Zaimplementowaliśmy nowe oprogramowania, które ułatwiają nam prace w działach kadrowych i księgowych. Przy dzisiejszej szybkości z jaką działają firmy dostarczające software i sprzęt elektroniczny, nie możemy pozostać na to obojętni. Poza tymi technologicznymi zmianami, należy zaznaczyć iż nawiązaliśmy współpracę z nowym dostawcą chemii hotelowej i produktów spożywczych Nasze 10-letnie doświadczenie w branży dało nam mocne podstawy merytoryczne i praktyczne.

Prowadząc rozmowy, wiemy czego poszukujemy i nasze kryteria oceny nie dotyczą tylko najpopularniejszego aspektu „najniższej ceny”. Otworzyliśmy w tym roku jeden całkowicie nowy obiekt Armon, a w Leone i Santi stworzyliśmy dodatkową przestrzeń gastronomiczną. W tych projektach współpracowaliśmy z lokalnymi, polskimi i zagranicznymi firmami, z którymi mamy już opracowane rozwiązania i łatwiej jest dopinać kontrakty. Najwięcej ofert jakie dostajemy dotyczy chemii i kosmetyków hotelowych – mogę śmiało powiedzieć iż są to dwie-trzy oferty miesięcznie. Staramy się porozmawiać z każdą firmą, która wykaże się konsekwencją, by zadzwonić i dopytać czy przesłana oferta nas zainteresowała. Natomiast zdarzają się przypadki, że przywiązujemy się do jakości obsługi jaką oferuje nam człowiek, to on jest gwarantem

sprawności i solidności firmy, dla której pracuje. Działając na rynku hotelarskim i mając potencjał na otwieranie kolejnych projektów, poczuliśmy potrzebę działań synergicznych. Przy tej wielkości firmy jesteśmy w stanie wypracować lepsze rozwiązania. Lepsze znaczy oszczędniejsze, ekonomiczniejsze i przyjemniejsze w użyciu. Dlatego w ostatnich miesiącach 2015 roku powołany został dział zakupów. Jest to też odpowiedzią na coraz popularniejsze spotkania Business Speed Dating, które dostarczają szybkiej i merytorycznej wymiany informacji zarówno dla kupców, jak i odbiorców. To czego mamy niedosyt to oferty oprogramowania informatycznego, które pomogłoby nam połączyć kilka systemów razem: rezerwacyjny, sprzedażowy, księgowy i controlingowy, a dodatkowo mogłoby dostarczyć jeszcze pozostałe użyteczne

dane. W 2016 roku w dalszym ciągu będziemy weryfikować nasze umowy z dostawcami. Rynek dynamicznie się zmienia, a dzisiejsze firmy działają w środowisku chaosu i niepewności, mówi się o nowej normalności, dlatego poszukujemy nowoczesnych rozwiązań i jesteśmy otwarci na nowych partnerów biznesowych. R E K L A M A

wydanie specjalne

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

77


RYNEK WYPOSAŻENIA HORECA – GŁOS RYNKU

Raport

Nowy rok ogromną szansą dla lokalnych firm Jakub Świątnicki, Procurement Director Eastern Europe Grupa Hotelowa Orbis

K

ierunek, zakres i tempo prac w 2015 roku w całej Grupie Hotelowej Orbis, w tym także działu zakupów, nadała transakcja przejęcia przez Orbis 38 hoteli w sześciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Jako centralny dział zakupów odpowiadamy również za „nowe” kraje, co za tym idzie za realizację strategii zarządzania zakupami dla całego regionu, która pozwoli nam wykorzystać efekt skali oraz usprawni porównywanie kontraktowanych produktów czy usług. Tym samym nasi dotychczasowi i potencjalni dostawcy mogą dotrzeć do nowych klientów. Logistyka w obrębie Unii Europejskiej jest stosunkowo mało skomplikowana, tak więc rozpoczęliśmy proces integracji dostawców i kilka firm skorzystało z możliwości zaistnienia na nowych rynkach zbytu oferując swoje produkty np. w Czechach czy na Węgrzech.

Równolegle do działań związanych z wejściem GH Orbis na nowe rynki, kontynuowaliśmy rozpoczęte projekty związane z rozwojem naszej bazy hotelowej w Polsce. Mam na myśli nowo budowane hotele, projekty re-brandingowe czy remonty istniejących hoteli – duże przedsięwzięcia, oparte na wielu zapytaniach ofertowych. Intensywnie poszukiwaliśmy dostawców oraz wykonawców szerokorozumianego wyposażenia wnętrz. Jeśli dodamy do tego realizacje nowych koncepcji wystroju pokoi uważam, że zarówno ubiegły rok jak i właśnie rozpoczęty był i jest ogromną szansą dla lokalnych firm na zaistnienie ze swoimi produktami w naszych hotelach. Bardzo duży nacisk kładziemy na zrównoważony rozwój, staramy się go propagować wśród naszych dostawców, dlatego też każda z firm, która jest w stanie zaproponować nam interesujące rozwiązania, które pomogą

poprawić jakość oferowanych produktów i usług pod względem ich wpływu na środowisko naturalne i społeczne, na pewno zostanie dostrzeżona. Podsumowując miniony rok nie sposób nie wspomnieć o kontraktach zapewniających dostawy produktów spożywczych. W 2016 roku planujemy kilka dużych zapytań ofertowych – ze względu na rosnącą skalę działania, największą szansę na podpisanie umów z nami mają firmy o (co najmniej) ogólnopolskim zasięgu. Ściśle współpracujemy z hotelami wspierając je w optymalnym doborze dostawców. Dotyczy to również naszych partnerów franczyzowych, którzy mogą w pełni korzystać z warunków negocjowanych przez nas kontraktów. Z optymizmem patrzymy również na planowane wolumeny zakupowe, które możemy zaoferować dostawcom. Zarówno rozwój naszej

bazy hotelowej jak i trendy panujące w branży i prognozy na ten rok są bardzo optymistyczne. Planujemy zatem aktywnie analizować rynek oraz liczymy na pełne wykorzystanie skali naszego działania. R E K L A M A

wydanie specjalne

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

79


Stały wzrost dobrze rokuje Urszula Włodarczyk-Walczak, prezes S4H

R

ok 2015 to czas bardzo intensywnej pracy całego naszego zespołu, rok ten obfitował w wiele pozytywnych zmian. Zwiększyła się grupa naszych partnerów handlowych oraz liczba użytkowników naszego oprogramowania. Należy dodać, że od 2015 roku odnotowujemy stałą tendencję wzrostowa, która zapewne dobrze rokuje dla całego sektora. Przyspieszenie inwestycyjno-gospodarcze, związane z pojawianiem się nowych inwestycji w sektorze HoReCa. Jak w każdej branży, firmy działające na rynku gastronomicznym powinny dążyć do doskonalenia swojej oferty. Istotne jest dbanie o wysoką jakość oferowanych produktów, odpowiedni serwis klienta. Ogólnie sytuacja na rynku oprogramowania jest dobra mimo tego ,że firmy konkurencyjne zaniżają ceny swoich produktów i oferują oprogramowania z ukrytymi kosztami np. z tytułu serwisu, czy też w negatywnym świetle przedstawiają konkurencyjne firmy i ich produkty. 2015 rok charakteryzował się podpisywaniem nowych umów z klientami. Nasze oprogramowanie pojawiło się również w wielu szpitalach, stołówkach (kantynach) pracowniczych dokonano rozbudowy już funkcjonujących oraz przeprowadziliśmy instalacje w nowych obiektach. Ponadto odnotowaliśmy wzrost liczby obiektów cateringowych, co bezpośrednio przyczyniło się do zwiększonego zapotrzebowania na specjalistyczne i elastyczne oprogramowanie służące do kompleksowego funkcjonowania tego typu obiektów. Wdrażanie nowych systemów informatycznych zapewnia przedsiębiorstwom przewagę konkurencyjną i wiele strategicznych korzyści, ponieważ pozwala przewidywać jak i zaspokajać potrzeby konsumentów, daje możliwość zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów takich jak: kapitału, pracy, czasu, energii, surowców. Daje szansę na redukcję kosztów produkcji oraz polepszenia jakości świadczonych usług. W 2015 roku nasz firma uzyskała pozytywną rekomendację od Polskiej Izby Gospodarczej za stałe wdrażanie zaawansowanych nowych technologii. Stale otrzymujemy Certyfikat rzetelności , który to potwierdza uczciwość, terminowość i wiarygodność. Co roku od momentu powstania możemy się

pochwalić wzrostem zapotrzebowania na nasze wyroby. W roku 2015 wprowadziliśmy do swojej oferty wiele rozwiązań mobilnych i webowych co znacząco wpływa na atrakcyjność naszego oprogramowania na tle programów konkurencyjnych. 2016 rok zapewne przyniesie znaczące zmiany na rynku restauracji i hoteli. Nie obserwuje się spadku aktywności społeczeństwa jeśli chodzi o jedzenie poza domem i liczymy na wzrost naszej sprzedaży. Gastronomia jest stale rozwijającą się branżą, nadal rozrastają się między innymi firmy cateringowe oraz sieci franczyzowe. W 2016 roku spodziewamy się wzrostu poziomu sprzedaży, zainteresowanie właścicieli lokali gastronomicznych i hoteli w kierunku zwiększonej efektywności zarządzania nie spowoduje zapewne że odnotujemy spadek sprzedaży naszych programów. Przypomnę że w naszej ofercie posiadamy nie tylko oprogramowanie dedykowane dla gastronomii i hoteli, ale mamy również program przeznaczony dla szpitali umożliwiając rozchód posiłków w średniej wielkości szpitalu może obniżyć koszty żywienia, podsiadamy też Internetowy System Autoryzacji Kart (ISAK). Jest to program lojalnościowy stanowi narzędzie służące do nawiązywania i utrzymywana stałych relacji z klientami. Stale rozbudowywana oferta naszej firmy w i jesteśmy przekonani, że spowoduje to tendencję wzrostową naszej sprzedaży. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że rynek w sektorze HoReCa nie jest łatwy, wiec przygotowani jesteśmy na podejmowanie stale nowych wyzwań. wydanie specjalne

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

81


Raport

RYNEK WYPOSAŻENIA HORECA – GŁOS RYNKU

Rok 2016 upłynie pod znakiem szukania oszczędności Andrzej Przeniosło, dyrektor generalny Hilton Garden Inn Kraków Airport

P

omimo, że Kraków i Polska są liderami Europy dla outsourcingu, branża HoReCa wciąż musi się wiele nauczyć w tym temacie. Ograniczając koszty stałe właściciele hoteli często posiłkują się outsourcingiem personalnym. Dzięki możliwości swobodnego zwiększania zapotrzebowania na dodatkową kadrę, hotelarze doskonale radzą sobie z sezonowością i okresowymi wzrostami zamówień. Niestety wciąż ciężko pozyskać profesjonalnych i dobrze wyszkolonych pracowników czasowych zwłaszcza jeżeli chodzi o gastronomię, firmy zajmujące się outsourcingiem personalnym nie inwestują w szkolenia personelu, słabo wypada też kontrola pracy i odpowiedzialność firm wobec klientów. Dużo lepiej sytuacja wygląda w przypadku leasingu pracowników do działu housekeeping. Jeżeli chodzi o dostawców produktów,

stale powstają nowe firmy, które walcząc o klienta, dostarczają dobrej jakości produkty w konkurencyjnych cenach. Nadal jednak brakuje profesjonalnych hurtowni z bardzo szerokim asortymentem dla rynku HoReCa, które pozwoliłby zminimalizować ilość dostawców i co za tym idzie, zmniejszyć ilość faktur i częstotliwość dostaw. Dostawcy muszą także popracować nad standardami obsługi, niestety dość często spotykamy się z brudnymi autami dostawczymi, czy niewywiązywaniem się z terminów. W minionym roku zarówno hotelarze, jak i dostawcy zrozumieli, że najważniejsze jest dopasowanie do potrzeb klienta. Obiekty hotelowe znacząco różnią się od siebie, trzeba umiejętnie wybrać ofertę w zależności od biznesu jakim się zarządza. Każdą staram się dokładnie weryfikować i konsultować z osobami z branży. Dzisiaj olbrzymie

znaczenie ma marketing szeptany i możliwość szybkiej weryfikacji jakości usług oferowanych przez danego dostawcę. Najwięcej kontraktów podpisujemy właśnie z polecenia. Nie szukam tymczasowych rozwiązań, w biznesie oczekuję partnerstwa i długofalowej współpracy. Dlatego u dostawców cenię sobie stały kontakt z klientem i wychodzenie z inicjatywą. Umowy podpisujemy zawsze na czas nieokreślony, ale zastrzegamy sobie możliwość 1-2 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Rok 2016 upłynie pod znakiem szukania oszczędności czasu i pieniędzy w kwestii zamówień oraz minimalizacji ilości dostawców. Hotelarze będą szukali partnerów oferujących innowacyjne rozwiązania, które pozwolą na obniżenie kosztów. Dla mnie istotna jest możliwość bieżącej weryfikacji zaplanowanych celów biznesowych i stały

dostęp do analiz generowanych przez dostawcę usług. Zagwarantuje to pracownikom możliwość koncentracji na kluczowej działalności i strategicznych celach przedsiębiorstwa. Szczególnie zależy mi na wyznaczaniu limitów budżetowych i eliminacji wielu kosztownych procesów, czyli controllingu zaopatrzenia, coraz częściej oferowanego dla hoteli przez wiodących dostawców usług. Obecnie dla klientów, nie tylko z branży HoReCa, oprócz konkurencyjnych cen i szerokiej gamy oferowanych produktów, liczy się stały kontakt dostawców z klientem i wsparcie merytoryczne. W 2016 roku dostawcy powinni zrozumieć, że jakość serwisu jest jednym z kluczowych elementów utrzymania długofalowej współpracy z hotelami oraz wyróżnienia swojej oferty na tle konkurencji.

Przed nami dalszy rozwój

Rok 2016 to dla nas sporo nowości

Łukasz Sobania, Supply Chain and Procurement Manager Costa Coffee Polska

Agata Borys, Chief Operating Officer Coffema International Poland

M

iniony rok był bardzo ważnym okresem dla naszej sieci. Z sukcesem wprowadziliśmy markę Costa Coffee na polski rynek. Zakończyliśmy złożony proces rebrandingu naszych kawiarni. Było to przedsięwzięcie realizowane na niespotykaną dotąd w branży kawiarnianej skalę. W naszym przypadku to nie była jedynie zmiana szyldu, a gruntowna przebudowa wszystkich lokali. Wprowadziliśmy zupełnie nowy design – stylowe i nowoczesne wnętrza, bazujące na naszych globalnych i lokalnych doświadczeniach. Zupełnie zmieniliśmy też zaplecze, umieszczając w kawiarniach m.in. najwyższej jakości sprzęt. Wyszkoliliśmy obsługę zgodnie z naszymi standardami Wprowadziliśmy również najwyższej jakości kawę. Istotnie wzbogaciliśmy także menu kawiarni, wprowadzając m.in. zupełnie nowe desery, dania śniadaniowe i lunchowe. Każdego kwartału nasza oferta jest ponadto wzbogacona o nowości związane z bieżącymi trendami i preferencjami smakowymi naszych gości. Za tą przemianą stała również intensywna i owocna współpraca z dostawcami, której efekty można osobiście sprawdzić odwiedzając nasze kawiarnie w 18

82

miastach Polski. W Costa Coffee miniony rok był z pewnością lepszy pod kątem współpracy z dostawcami. Nasze kawiarnie przeszły ogromną metamorfozę, którą z sukcesem zakończyliśmy pod koniec 2015 roku. Przy tak ważnym i złożonym przedsięwzięciu, efektywna współpraca z dostawcami była kluczowym elementem, od którego w dużej mierze zależało powodzenie projektu. Z efektów jesteśmy bardzo zadowoleni. 2016 rok i kolejne lata upłyną nam pod znakiem dalszego intensywnego rozwoju naszej sieci. Choć proces rebrandingu jest już zakończony, plany ekspansji pozostają ambitne. Obecnie zarządzamy 113 kawiarniami i 194 maszynami vendingowymi. W najbliższych latach sieć naszych kawiarni i kawomatów będzie dynamicznie rosła. Chcemy nie tylko utrzymać naszą wiodącą pozycję, ale także zwiększać dystans do konkurentów. W te ambitne plany rozwoju wpisana jest także dalsza intensywna współpraca z dostawcami.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

wydanie specjalne

R

ok 2015 był dobrym rokiem dla Coffema, w szczególności w odniesieniu do naszej szerokiej oferty automatycznych ekspresów ciśnieniowych. Automaty Carimali rzeczywiście są bardzo interesującą propozycją w tym segmencie maszyn, oferując wysoką jakość i nowoczesne rozwiązania w niewygórowanej cenie. Generalnie mijający 2015 rok spełnił nasze oczekiwania odnośnie kontraktów i umów z odbiorcami, aczkolwiek zawsze stawiamy sobie nowe, wyższe cele. W roku 2016 poza dotychczas realizowanymi kontraktami i sprzedażą bieżącą, Coffema rozpoczyna obsługę rynku w nowych dla nas ramach, mianowicie poprzez dystrybutorów. Od długiego czasu spotykamy się z wieloma zapytaniami kierowanymi do nas od firm, które są zainteresowane dystrybucją produktów oferowanych przez Coffema, w szczególności asortymentu Carimali. Teraz właśnie taką współpracę rozpoczynamy i wiążemy z nią duże nadzieje. Jak wspomniałam, rok 2015 był szczególnie udany jeżeli chodzi o pokaźny wolumen sprzedaży automatycznych ekspresów ciśnieniowych. Coffema jest dostawcą wysokiej klasy automatów, między innymi, na stacje Lotos, łącznie obsługując już blisko 200 stacji. Bardzo się cieszymy z tej współpracy i liczymy na możliwość dalszego zacieśniania

więzi z tym klientem. Ponadto, dostarczamy warniki do wrzątku na stacje Orlen, łącznie obsługując już serwisowo pod tym kątem 750 stacji. Doświadczenie budowane na współpracy z tak ważnymi graczami na naszym rynku, pozwala nam na umacnianie i rozwijanie naszej całkowicie własnej organizacji serwisowej. Tym samym, Coffema staje się niezwykle godnym zaufania i doświadczonym partnerem do zapewnienia utrzymywanej na najwyższym poziomie obsługi serwisowej biznesu kawowego w Polsce. Na ten rok prognozujemy dalszy wzrost sprzedaży automatycznych ekspresów Carimali. Z początkiem roku wprowadzamy nowe, atrakcyjne modele z linii Plus I Soft, które wyposażone są w najnowocześniejsze 7’’ ekrany dotykowe kompatybilne z systemem Android. Sprawdzone zatem do tej pory rozwiązania zostają uzupełnione o jeszcze wyższy poziom intuicyjnej obsługi. Liczymy na spore zainteresowanie naszych klientów. Poza tym, intensywniej chcemy promować urządzenia kolbowe z oferty Carimali. Także w tym roku swoją premierę ma ekspres Carimali Diva, który stanowi naprawdę bardzo interesującą propozycję w tym segmencie. Rok 2016 to dla nas sporo nowości i innowacyjnych rozwiązań produktowych oraz dużo intensywnej, ciekawej pracy.


Jakość ważniejsza niż cena Elżbieta Linnert, kierownik marketingu Amtra

W

branży HoReCa pojawia się coraz więcej dostawców oferujący produkty i usługi. Wchodząc na rynek bardzo dokładnie analizują oczekiwania klientów, przygotowując dla nich ofertę na najwyższym poziomie. Stawiają na kompleksowość i wprowadzanie nowości by jeszcze bardziej uatrakcyjnić swoją ofertę. W naszym obszarze – chemii dla restauracji i hoteli – również wiele się dzieje, szczególnie ze względu na potężny rozwój surowców, których jest coraz więcej. Są także bardziej nowoczesne dzięki czemu możemy dostarczać coraz lepsze produkty, ale w „starej” cenie. Obserwujemy także, że klienci z sektora HoReCa częściej biorą pod uwagę jakość towaru, niż jego cenę. Taka zmiana bardzo nas cieszy, gdyż nasz dział badań i rozwoju nieustannie pracuje nad udoskonalaniem formuł naszych produktów. HoReCa jest dla nas bardzo ważnym kanałem sprzedaży. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy więcej kontraktów aniżeli zakładaliśmy, co wskazuje na pozytywne perspektywy na ten rok. Widząc rozwój branży, prognozujemy dalszy, dynamiczny

wzrost tego sektora a co za tym idzie ilości transakcji. W ostatnim czasie do naszej oferty wprowadziliśmy nowe, rewolucyjne produkty do zmywarek. Usuwają szminkę i mocne naloty z kawy czy herbaty. Nie zawierają chloru i działają nawet w twardej wodzie. W swoim składzie posiadają dwa razy więcej substancji aktywnych, dzięki czemu skuteczniej usuwają zabrudzania, zawarte w nich dyspergatory zwiększają rozpuszczalność kamienia wodnego, a nowoczesne inhibitory korozji zabezpieczają zmywarkę przez osadzaniem rdzy. W tym roku stawiamy na rozwój linii różnych produktów, zwłaszcza tych do jeszcze skuteczniejszego usuwania tłustych zabrudzeń, z którymi nieustannie radzić muszą sobie restauracje. Chcemy udoskonalić także nasze płyny do bieżącego i gruntownego czyszczenia, aby były jeszcze bardziej skuteczne. Planujemy dalszy rozwój sieć serwisantów wspomagających lokale gastronomiczne, poprzez dobór produktów do zabrudzeń i powierzchni a także instalację dozowników do płynów myjących.

Ekologia coraz istotniejsza Grażyna Szwarc-Kobryń, HoReCa Sales Manager Kram

R

ynek gastronomii konkurując ze sobą w pełni świadomie wykorzystuje trendy obowiązujące na rynku opakowań. Wyznaczeniem kierunku jest linia ECO, w różnym formacie: eco materiał, eco nadruk, eco użycie czyli pójście w kierunku opakowania eco bez konieczności użycia następnej tacki, kolejne warstwy folii spożywczej do zabezpieczenia i owinięcia produktu. Następnie eco w formie minimalizmu opakowania- gdzie w nadruku mniej znaczy więcej, jego wersji retro- gdzie opakowanie ma mówić o powrocie do starego stylu, czerpania z wzorów, które już kiedyś

przeżywały swoją świetność, lata 20, 30 czas komuny. I finalnie opakowanie eco, które jest wykonane z materiałów jak najbardziej przyjaznych naturze. Dla konsumenta ważny jest wygląd opakowania, jego funkcjonalność i dobry przekaz marketingowy. Prostota opakowania jest kluczem do sukcesu, wystarczy jeden modny element i produkt broni się sam, a o to przecież finalnie chodzi. To może być kolor, genialny i przemawiający do klienta front lub świetnie wykorzystane i czytelne zakładki w torebce fałdowej. wydanie specjalne

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

83


Raport

RYNEK WYPOSAŻENIA HORECA – GŁOS RYNKU

Mamy za sobą najlepsze 12 miesięcy w historii

Nowa jakość wymaga świeżego spojrzenia

Mariusz Wojciechowski, szef i współtwórca Grupa eholiday.pl

Grzegorz Wieczorek, dyrektor ds. operacyjnych Chopin Airport Development

K

onkurencja w branży noclegowej jest wielka, ale nie mniejsza jest także na rynku dostawców. Technologia zdaje się być coraz ważniejsza, a możliwości większe. Dostawcy powinni poza sprzedażą swoich rozwiązań skupić się na edukacji, tak aby za technologią szła wiedza po stronie odbiorców co do jej możliwości i wykorzystania. Dla nas ubiegły rok był historycznie najlepszy i wszystko wskazuje na to, że kolejne będą podobne lub nawet lepsze, więc jesteśmy bardzo zadowoleni. W minionym roku osiągnęliśmy rekordową oglądalność naszego serwisu rezerwacyjnego – eholiday.pl. Średnia miesięczna (wyliczona z całego roku) to 1 195 150 gości na naszej stronie i 2 326 538 wizyt! Rok 2015 był tym samym lepszy od roku 2014 (który i tak był bardzo dobry) o blisko 20 proc. Te dane cieszą tym bardziej, że idą za nimi kolejne wymowne liczby. W minionym roku nasi użytkownicy wysłali blisko 800 tys. zapytań o nocleg, nawiązaliśmy współpracę z ponad 5 tysiącami nowych obiektów, dzięki czemu nasza baza przekracza już 42 tys. miejsc noclegowych w Polsce. Co więcej. W 2015 dołączyliśmy do systemu rezerwacyjnego kolejne 1,5 tys. obiektów, a liczba sprzedanych za jego pośrednictwem noclegów przekroczyła 20 tys., przy czym

wartość tych transakcji to ponad 4,5 miliona złotych. Tym samym, porównując wyniki z rokiem 2014, osiągnęliśmy w tym obszarze blisko 140 proc. wzrostu. To nie wszystko. Pod koniec zakończonego roku nawiązaliśmy partnerstwo z serwisem Trivago. pl, a w tym chcemy rozpocząć współpracę z kolejnymi metasearch-ami. Podsumowując. Rok 2015 był dla nas naprawdę bardzo udany, był czasem wzrostów, rekordów, wyróżnień, ale też ciężkiej i satysfakcjonującej pracy. Obiecujemy wszystkim naszym klientom, że 2016 będzie z naszej strony przepracowany równie solidnie, co miniony. Mimo, że firma istnieje na rynku już 12 lat nadal ma ochotę i wielką chęć na progres. I to właśnie rozwój będzie najważniejszy w 2016 roku. Chcemy nadal rozwijać nasz system rezerwacyjny. Mamy w planach nawiązanie współpracy z kolejnymi obiektami i przyłączyć je do naszego systemu rezerwacyjnego. Tym samym na koniec 2016 roku chcemy pochwalić się min. 3 tysiącami zakontraktowanych obiektów. Co więcej. Będziemy stawiali na szkolenia dla branży (ten projekt wykonujemy bezpłatnie jako część naszej misji), partnerstwo oraz przygotowanie rozwiązań technologicznych dla naszych klientów, które pozwolą im na łatwiejsze zarządzanie własnym biznesem. Te cele są dla nas ważne i chcemy je zrealizować w tym roku.

N

ie sposób ocenić en bloc wszystkich naszych dostawców. Jedno natomiast jest pewne: większy nie znaczy lepszy. Międzynarodowa korporacja branży IT, przechodząca istotne zmiany organizacyjne, nie odnalazła się w nowej rzeczywistości i spowodowała poważne problemy operacyjne w jednym z naszych hoteli. Sprawę udało się rozwiązać dopiero po wielokrotnych interwencjach i postawieniu „na nogi” wszystkich możliwych kontaktów. Dla ustandaryzowania procesu udzielania zamówień spółka wprowadziła precyzyjną procedurę zakupową, która dokładnie określa nasze oczekiwania względem dostawców towarów i usług, uwzględniając kryteria jakościowe, poziom świadczenia usług, terminowości dostaw i inne istotne zmienne. Chcemy mieć pełną kontrolę nad współpracą z partnerami, opierać nasze relacje na przejrzyście określonych zasadach. Analizujemy wszystkie istotne biznesowo umowy o dostawę produktów i usług we wszystkich obszarach. Będziemy wybierać dostawców, kierując się nie tylko stosunkiem jakości do ceny (choć waga tego elementu pozostanie bardzo istotna), ale również elastycznością partnera

w dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych. Realizacja umów będzie podlegała bieżącej ocenie a wnioski z niej wyciągane usprawnią naszą działalność. Oznacza to oczywiście potrzebę renegocjowania warunków części umów. Efektem oceny może być również rozwiązanie umowy o współpracy z dotychczasowym dostawcą (w 2015 mieliśmy kilka takich przypadków) i nie ma tu większego znaczenia „staż” dostawcy w relacji z nami. Wprowadzimy top sourcing, co pozwoli wykorzystać efekt skali dla uzyskania lepszych warunków cenowych i jakościowych. Działania optymalizujące podejmowane są nie tylko dla usprawnienia operacyjnego już funkcjonującego biznesu (w tym niedawno przejętego Hotelu Jurata), ale również w związku z rozszerzeniem naszej oferty. Spodziewamy się dużego zainteresowania dostawców, którzy z pewnością będą chcieli zaistnieć w pięciogwiazdkowym Renaissance czy też w zupełnie nowatorskim produkcie Marriott, jakim jest Moxy. Jesteśmy w pełni otwarci na rozmowy zarówno z dotychczasowymi firmami jak i tymi, które mogłyby stanowić dla nich zasadną biznesowo alternatywę.

Zmiany na rynku dostawców idą w dobrym kierunku Dariusz Rychlik, koordynator krajowy ds. operacyjnych w Sun & Snow

R

ok 2015 był rokiem dość dużego ożywienia na rynku HoReCa, coraz więcej dostawców zauważa, iż rynek turystyczny mocno rozwija się w Polsce z uwagi na sytuację geopolityczną na świecie i rosnące zagrożenie aktami terroru szczęśliwie omijającymi nasz kraj. Duża część naszych rodaków decyduje się wypoczywać w kraju jako miejscu bezpiecznym, w związku z tym dostawcy upatrują w naszej branży rosnący rynek zbytu na swoje produkty i usługi. Dostawcy, którzy do tej pory nie wiązali branży HoReCa z możliwością dystrybuowania swoich produktów, coraz częściej

84

poszukują rozwiązań pozwalających zaistnieć im na tym rynku. Ubiegły rok nie przyniósł wielkich zmian w podpisywanych kontraktach i umowach, natomiast pokazał, że niestety cały czas zdarzają się dostawcy nierzetelni, którzy nie potrafią wyciągać wniosków z popełnianych błędów. W związku z tym w tym roku będziemy zwracać jeszcze większą uwagę na to, czy dostawca posiada dobre referencje. Prognozujemy, iż rok 2016 może być rokiem przełomowym nie tylko w kwestii współpracy z dostawcami, ale również we wzroście liczby gości

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

zagranicznych odwiedzających nasz kraj, jako bezpieczny ,ale i coraz bardziej doceniany pod kątem walorów turystycznych. Wracając do kontekstu współpracy z dostawcami, z mojego punktu widzenia zmiany na rynku związane z rozwojem ich działalności idą w dobrym dla branży kierunku. Liczę na to, że będziemy mieli dostęp do większej ilości ofert płynących od potencjalnych dostawców, co pozwoli nam wybierać produkty i usługi dobrej jakości po umiarkowanych cenach. Być

wydanie specjalne

może dostawcy będą mieli również ciekawe pomysły na zaprezentowanie produktów, których do tej pory w naszej branży nie było, a będą one w stanie jeszcze bardziej podnieść komfort wypoczynku naszych gości. Jestem tego pewien po przyjrzeniu się części ofert, które napłynęły do nas po ostatnim spotkaniu Business Speed Dating z dostawcami, które odbyło się w grudniu ubiegłego roku w Warszawie, podczas X Forum Profit Hotel 2015


RYNEK WYPOSAŻENIA HORECA – GŁOS RYNKU

Raport

Chcemy poszerzyć współpracę z lokalnymi dostawcami Monika Kowalska, dyrektor generalna Amber Baltic Hotel Międzyzdroje

W

2015, podobnie jak w latach ubiegłych, współpraca z naszymi głównymi dostawcami układała się na bardzo wysokim poziomie. Często byliśmy mile zaskakiwani dodatkowymi propozycjami, które wykraczały poza standardowe ramy współpracy. Mogliśmy liczyć też na dodatkowe wsparcie i priorytetowe realizacje ważnych dla nas wydarzeń, takich jak XX Festiwal Gwiazd, Gala Boksu czy też Bal Partnera, który Amber Baltic organizuje dla swoich partnerów biznesowych każdego roku. Co więcej, niektórzy z naszych dostawców zorganizowali u nas w okresie zimowym swoje spotkania firmowe lub promowali nasze specjalne oferty wśród swoich pracowników. Lojalność, partnerstwo i wzajemne zrozumienie to fundament naszej owocnej współpracy z dostawcami. Tak jak wspomniałam wcześniej nasza współpraca z dostawcami układa

się naprawdę dobrze. Choć oczywiście nie bezproblemowo. Nasi dostawcy z pewnością nie są w łatwym położeniu. Lokalizacja hotelu i jego sezonowość stawia przed nimi wiele wyzwań. Dodatkowo niektóre usługi zależą od otaczającej nas infrastruktury, na którą nie mają wpływu. Myślę tu na przykład o usługach internetowych, na które wpływa brak światłowodu, telekomunikacyjnych czy transportowych. Kolejnym „wewnętrznym problemem” naszych dostawców, który utrudnia dotrzymywanie terminów i jakości, jest dość duża fluktuacja wśród pracowników, ich brak zaangażowania oraz słaba znajomość języka niemieckiego. A wielu gości hotelu Amber Baltic pochodzi zza Odry. Jednakże z reguły udaje im się utrzymywać standardy i realizować nasze oczekiwania. Myślę, że świadomość utraty jednego z kluczowych klientów

w regionie, który w dodatku należy do międzynarodowej sieci, mobilizuje ich do stałego trzymania poziomu. Dla naszej sieci i samego hotelu rok 2016 będzie czasem pełnym wyzwań. Od 1 lutego oficjalnie zaczynamy podróż z hotelową rodziną Vienna House. W ramach naszej nowej strategii stawiamy na regionalizm oraz ekologię, dlatego będziemy chcieli poszerzyć współpracę z lokalnymi dostawcami. Tymi, którzy rzeczywiście działają lokalnie na rzecz jak najlepszej jakości swoich produktów i którzy szanują ciężką pracę swoich pracowników. Myślimy o nawiązaniu współpracy z lokalnymi producentami specjalizującymi się w wyrobie serów, wędlin, kiełbas, miodu czy też w połowie i obróbce ryb. Tak jak dotychczas będziemy serwować dania kuchni międzynarodowej, jednakże z bardzo silnymi polskimi wpływami. Polska kuchnia bazująca na lokalnych

produktach będzie taką kropką nad i w naszej ofercie gastronomicznej. I będzie to jeden z kolejnych powodów, dla których warto będzie odwiedzić Amber Baltic, a już od 1 lutego br. – Vienna House Amber Baltic Miedzyzdroje. R E K L A M A

wydanie specjalne

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

85


Miniony rok obnażył pewną słabość rynku Andrzej Pierzchała, koordynator projektów hotelowych Hotele DeSilva

P

rzyznam, że spojrzenie na miniony rok przez pryzmat relacji z dostawcami rodzi nieco mieszane odczucia. Z jednej strony z pewnością był to dla Hoteli DeSilva i naszych partnerów rok kontynuacji i rozwoju. Na przestrzeni ostatnich lat systematycznie powiększaliśmy portfolio oraz liczbę zarządzanych obiektów. Stale powiększała się także nasza skala działania. W minionym roku mocniej zaznaczyliśmy swoją obecność w segmencie MICE i zadomowiliśmy się na dobre w Opolu – stolicy kolejnego województwa, w którym jesteśmy obecni. Wszystko to pozwoliło na rozszerzenie współpracy z naszymi wieloletnimi i sprawdzonymi dostawcami. Cieszyć nas mogą lepsze zrozumienie różnych potrzeb naszych obiektów – sprawniejsza logistyka oraz kompleksowość oferty dla hoteli i restauracji. Nie do przecenienia dla mnie, jako osoby odpowiedzialnej za wyposażenie obiektów jest też sprawna komunikacja i wiarygodność sprawdzonych partnerów. Takie podejście pozwalało mi w niektórych przypadkach bez obaw przygotować i zrealizować transakcję wartą ponad sto tysięcy złotych „bez wychodzenia z hotelu”. Gdzie zatem łyżka dziegciu w tej beczce miodu? 2015 rok, podobnie jak poprzedni obnażył w mojej opinii pewną słabość rynku. W minionym roku, u niektórych z naszych dostawców mogłem zauważyć presję na sprzedaż oraz równoległe marginalizowanie wsparcia klienta. W oczywisty sposób przekładało się to na jakość obsługi posprzedażowej. Przyznam, że było to dla mnie spore zaskoczenie. Nie spodziewałem się tego typu sytuacji w segmencie B2B, gdzie bliska współpraca dostawcy i klienta ma często kluczowe znaczenie. Brak profesjonalnego wsparcia nie pozwala na właściwe lub pełne wykorzystanie walorów zaoferowanego produktu. Prawdziwym jednak dramatem dla hotelarza jest sytuacja w której obsługa klienta czy wsparcie techniczne jest już czysto teoretyczne. Takie między innymi kłopoty, których

doświadczyliśmy w minionym roku spowodowały, że po wielu latach współpracy z jednym z „hotelowych” producentów telewizorów zdecydowaliśmy się doposażyć dwa nasze obiekty w odbiorniki innej marki. Wybraliśmy lepiej dopasowaną do naszych bieżących potrzeb ofertę, a wsparcie techniczne zapewniliśmy sobie z zewnętrznego źródła. Były to na szczęście pojedyncze problemy i mam nadzieję, że niepożądane z naszego punktu widzenia tendencje skoryguje sam rynek. W bieżącym roku zaczynamy kilka nowych projektów. Będzie to doskonała szansa na weryfikację aktualnej sytuacji na rynku i zebranie kolejnej porcji doświadczeń. Jestem pewny, że za rok będę mógł się nimi z Państwem podzielić. Podobnie jak dotychczas, będziemy oczekiwać partnerskiego podejścia do biznesu, kompetencji oraz wysokiej jakości wsparcia klienta. W świecie coraz bardziej zdominowanym przez nowe technologie, te ostatnie kwestie szczególnie zyskują na znaczeniu. Będziemy jednocześnie kontynuować poszukiwania zupełnie nowych rozwiązań mogących poprawić efektywność zarządzania, obsługę naszych gości lub poszerzyć zakres oferowanych przez Hotele DeSilva usług. wydanie specjalne

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

87


Raport

WIZYTÓWKI FIRM

ADScreen ul. Puławska 474/476, 02-884 Warszawa tel. (22) 311-18-20 ww.adscreen.net

ADScreen to innowacyjne oprogramowanie Digital Signage, umożliwiające zarządzanie siecią wielu ekranów bez konieczności tworzenie skomplikowanej infrastruktury. Wyposażony został w szereg marketingowych narzędzi, które pozwalają lepiej poznać potrzeby klienta i dostosować do nich treści marketingowe, zwiększyć sprzedaż, usprawnić komunikację, budować nowoczesny wizerunek marki, wykorzystując interaktywne możliwości jakie daje technologia Digital Signage.

Amtra ul. Schonów 3, 41-200 Sosnowiec tel. (32) 294-41-00 amtra@amtra.pl www.amtra.pl clinex.com.pl

Grupa Amtra działa na rynku od ponad 20 lat na rynku profesjonalnej chemii samochodowej i jako producent marki CLINEX – na rynku środków utrzymania czystości. Posiada własne zaplecze badawcze - dział rozwoju i badań oraz laboratorium. Proces produkcji wspierany jest przez sprawną logistykę i dystrybucję towarów w ciągu 24h od złożenia zamówienia

Anis Opakowania ul. Przemysłowa 3, 56-400 Oleśnica tel. (71) 399-21-11, (71) 399-21-21 office@anis.pl www.anis.pl

Firma, Anis Opakowania jest leaderem na polskim rynku jednorazowych opakowan do żywności w sektorze HORECA i nie tylko. Firma produkuje i sprzedaje wysokiej jakości opakowania zapewniając wszystkim swoim klientom wysoki poziom satysfakcji. Dzięki elastycznej strukturze i reaktywności, konkurencyjnemu wyposażeniu, ciągłemu wzrostowi oraz inwestycjom, Anis realizuje swój cel jakim jest budowanie pozycji w Polsce. Podejmowanie wyzwań, dialog, innowacyjność, przekraczanie własnych granic... to główne motory działań naszej firmy.

Aviko ul. Polska 20, 81-339 Gdynia tel. (58) 662-43-00 www.avikofoodservice.pl

Aviko firma z ponad 50-letnim doświadczeniem w  branży jest jednym z  czterech największych producentów wyrobów ziemniaczanych na świecie. Posiada 22 proc. udział w Europie oraz 8 proc. udział na rynku światowym. Oferta Aviko to wysokiej jakości produkty ziemniaczane: świeże, chłodzone i mrożone, frytki, specjalności cięte i puree, placki, przekąski, gratiny.

Coffema International Poland Coffema Int. Poland zajmuje się sprzedażą oraz serwisem profesjonalnych ekspresów do kawy do gastronomii. ul. Piekarnicza 12a, 80-126 Gdańsk Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem na rynku polskim włoskich ekspresów Carimali. Nasza oferta obejmuje bogatą tel. (58) 32-63-450, 605-557-626, (58) 32-63-452 paletę zarówno automatycznych, jak i tradycyjnych ekspresów ciśnieniowych oraz wyposażenia dodatkowego. coffema@coffema.pl www.coffema.pl

88

Fanex Radonice 5A, 05-870 Błonie tel. (22) 47-10-444 fax (22) 47-10-410 biuro@fanex.pl www.fanex.pl

Firma Fanex zajmuje się produkcją sosów, ketchupów, majonezów, musztard, dressingów, paluszków, marynat dla odbiorców gastronomicznych i detalicznych. Jest prywatną spółką z polskim kapitałem działającą od 1988 roku. Jej produkcja skupia się wokół wyrobów zaspokajających potrzeby i wymagania szeroko pojętej gastronomii oraz sieci marketów detalicznych. Wykorzystuje naturalne surowce o najwyższych parametrach jakościowych. To zarówno wyroby sygnowane logo „Fanex” (około 300 podstawowych jednostek magazynowych), jak i marki własne klientów.

Farutex ul. Gorzowska 4, 65-127 Zielona Góra kontakt@farutex.pl www.farutex.pl

Farutex Bidvest Polska jest ogólnopolskim dystrybutorem żywności dla sektora HoReCa. Firma istnieje na rynku od 25 lat i posiada 18 lokalizacji na terenie całego kraju. W ofercie Firmy znajduje się prawie 6,5 tysiąca produktów świeżych, chłodzonych, mrożonych i suchych, w tym m.in.: ryby i owoce morza, mięso, warzywa i owoce, produkty ziemniaczane, nabiał, napoje, lody i wyroby słodkie. Firma współpracuje z najlepszymi restauracjami w kraju, a także z odbiorcami sieciowymi takimi jak Hotele Qubus, Hotele Accor, Hotele Radisson, Telepizza, Tchibo, Lodziarnie Grycan oraz stacje paliw Statoil i BP. Farutex Bidvest Polska prowadzi również program szkoleniowo – doradczy pod nazwą „Akademia Kulinarna Farutexu”. Celem Akademii jest podnoszenie kwalifikacji i  wymiana doświadczeń zawodowych wśród Szefów Kuchni i  Kucharzy z całej Polski.

Grupa eholiday.pl eholiday.pl Al. Jerozolimskie 148 tel. 884-884-333 biuro@eholiday.pl www.eholiday.pl

Grupa eholiday.pl Sp. z o.o., jest spółką technologiczną w skład której wchodzą cztery portale o charakterze turystycznym. Największym projektem spółki jest serwis eholiday.pl, jeden z liderów wśród serwisów noclegowych i rezerwacyjnych na polskim rynku internetowym. Miesięcznie (średnio z 2015 roku) odwiedza go 1,2 mln gości. Podstawą przyjętej przez Grupę eholiday.pl strategii jest stworzenie wiodącej grupy serwisów turystycznych, prezentujących najszerszy, zakres ofert związanych z wszelkimi formami turystyki i wypoczynku w Polsce.

Grupa Hotelowa Orbis ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa tel. (22) 829-39-69 fax (22) 827-33-01 orbissa@orbis.pl www.orbis.pl

Grupa Hotelowa Orbis to największa sieć hoteli w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej oferująca 19 000 pokoi w ponad 100 obiektach, Orbis jest wyłącznym licencjodawcą marek AccorHotels w  16 krajach w  tym w  Bośni i  Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Estonii, na Litwie, Łotwie, w Macedonii, Mołdawii, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i  na Węgrzech. Hotele działają pod markami Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles i ibis budget, a także Orbis Hotels. Rozpoznawalne na świecie marki gwarantują jakość usług o zróżnicowanym standardzie od luksusowych hoteli pięciogwiazdkowych po ekonomiczne jednogwiazdkowe.

HJ Heinz Polska ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa tel. (22) 567-21-11 tel. (22) 567-21-13 firma@heinz.pl www.heinzfoodservice.pl

HJ Heinz Polska, jest częścią The Kraft Heinz Company, globalnej, amerykańskiej firmy spożywczej. Heinz słynie ze swoich ikonicznych marek oraz ich bogatej oferty. Nasze pyszne, pełne wartości odżywczych produkty trafiają do rodzin w ponad 200 krajach na całym świecie. W ponad 50 krajach dumnie zajmujemy pierwszą lub drugą pozycję na rynku w swoich kategoriach. Grupa Heinz jest producentem najwyższej jakości produktów spożywczych. W Polsce w ofercie firmy znajdują się produkty światowej marki Heinz oraz produkty marki Pudliszki, należącej do najbardziej znanych na polskim rynku.

Huhtamaki Foodservice Poland ul. Handlowa 20, 41-253 Czeladź tel. (32) 888-57-00, fax (32) 888-57-05 www.huhtamaki.pl

Huhtamaki Foodservice Poland jest liderem rynkowym w skali globalnej oraz ekspertem w produkcji opakowań z papieru, tworzyw sztucznych, materiałów giętkich i włókien celulozowych. Od 90 lat (w Polsce od 20 lat) konsekwentnie prezentujemy szeroką gamę naczyń i opakowań charakteryzujących się najwyższą jakością oraz atrakcyjnym wyglądem. Możliwy jest także zadruk indywidualny na wybranych produktach.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

wydanie specjalne


WIZYTÓWKI FIRM

Raport

Kompania Piwowarska ul. Szwajcarska 11, 61-285 Poznań tel. (61) 667-77-94 tel. (22) 321-23-00 Biuro Zarządu poczta@kp.pl www.kp.pl

Kompania Piwowarska skupia trzy browary o wieloletniej historii: Tyskie Browary Książęce (1629), Browar Dojlidy w Białymstoku (1768) i Lech Browary Wielkopolski w Poznaniu (1895). To w nich warzymy najchętniej wybierane przez Polaków piwa, między innymi: Żubra, Tyskie, Lecha. Wyróżniają nas sprawdzone receptury, naturalne składniki, nieskazitelna czystość w naszych browarach a przede wszystkim umiejętności doświadczonych.

Kram Polska ul. Słoneczna 3c, 82-440 Dzierzgoń tel. (55) 248-11-77 Grazyna_s@kram-sa.pl Karol_d@kram-sa.pl www.kram-sa.pl

Kram swoją działalność rozpoczął w 1991 roku. Młody i dynamiczny zespół szybko zapewnił firmie pozycję czołowego producenta opakowań w Polsce. Firma dysponuje nowoczesnym zakładem produkcyjnym i centrum logistycznym w Pasłęku, Dzierzgoniu oraz Ostrowcu Świętokrzyskim. Dzięki zaawansowanej technologii, wieloletniemu doświadczeniu i stałemu monitorowaniu rynku oferuje szeroką gamę opakowań – „opakowań na miarę Twoich potrzeb”.

Zakłady Tłuszczowe Kruszwica ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica tel. (52) 35-35-100 fax (52) 35-15-199 www.ztkruszwica.pl

Zakłady Tłuszczowe Kruszwica to największy w Polsce i jeden z największych w Europie Środkowej przetwórca nasion oleistych i producent tłuszczów roślinnych. Spółka jest czołowym dostawcą na rynku produktów profesjonalnych dla cukierników, piekarzy oraz dla rynku HoReCa. Oferuje bogaty asortyment najwyższej klasy olejów oraz tłuszczów smażalniczych o wysokich walorach użytkowych i żywieniowych. Tłuszcze smażalnicze produkowanych w oparciu o surowce krajowe, tropikalne oraz ich modyfikacje.

LSI Software ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź tel. (42) 680-80-90, fax (42) 680-80-99 info@lsisoftware.pl www.lsisoftware.pl

Wiodący dostawca rozwiązań informatycznych, obsługujący kilka tysięcy klientów na terenie Polski. Intensywnie inwestuje w rozwój swoich produktów i ich jakość – wdrożony system ISO 9001:200. Od 2006 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma jest producentem oprogramowania dla sektorów gastronomiczno-hotelarskiego (hospitality), detalicznego (retail) oraz własnego systemu klasy ERP (Enterprise Resource Planning). Wachlarz produktów obejmuje również system dedykowany obiektom rekreacyjno-sportowym i mobilną aplikację do systemów lojalnościowych blue pocket. Kompleksowa oferta firmy obejmuje oprogramowanie, usługi konsultacyjne i wdrożeniowe, serwis a także dostawy specjalistycznych rozwiązań sprzętowych.

Makro Cash and Carry Polska Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa tel. (22) 500-00-00 fax (22) 500-07-01 www.makro.pl

Makro Cash & Carry jest liderem w branży samoobsługowego handlu hurtowego. Oferta Makro skierowana jest między innymi do szerokiej grupy klientów HoReCa, w tym hoteli, restauracji i innych obiektów gastronomicznych wszystkich klas. W  ofercie Makro znajdują się zarówno artykuły spożywcze, jak i  profesjonalny sprzęt i  urządzenia dedykowane gastronomi. Do dyspozycji kupujących są także usługi dodatkowe m.in. doradztwo biznesowe czy szkolenia gastronomiczne, które skupiają się wokół nowoczesnej Akademii Efektywnej Przedsiębiorczości w Warszawie. Klienci hal Makro mogą korzystać również z dostaw produktów w dowolne miejsce na terenie całego kraju. W Polsce Firma istnieje od 1994 roku, posiada obecnie 41 hal i zatrudnia około 6,5 tys. osób.

Wyłączny Partner marvelmat® w Polsce tel: (22) 207-29-29 safestep@marvelmat.pl

Hiszpański producent opatentowanych antypoślizgowych mat kąpielowych o grubości kartki papieru. Maty poza funkcją zapewnienia bezpieczeństwa podczas kąpieli gości hotelowych są oryginalną formą komunikacji z klientem dzięki możliwości nadruku własnej treści czy logo. Misją firmy jest dostarczanie rewolucyjnych produktów o  doskonałym design i jakości, tak aby każdy kto ich używa miał poczucie wyjątkowego komfortu i bezpieczeństwa podczas kąpieli. Od początku 2016 roku maty marvelmat® są dostępne również dla klientów w Polsce.

MELVIT ul. Grójecka 194/91, 02-390 Warszawa tel. (29) 760 98 50, (29) 760 98 41 handel@melvit.com.pl www.melvit.pl

Specjalizujemy się w produkcji, konfekcjonowaniu oraz dystrybucji artykułów sypkich, takich jak kasze, ryż, płatki i mąki. Celem działania firmy Melvit jest osiągnięcie wzrostu zadowolenia Klientów poprzez utrzymywanie wysokiej jakości wytwarzanych produktów. Nasze produkty są podstawą diety korzystnej dla zdrowia. W ofercie La Chef, przeznaczonej dla branży HoReCa, posiadamy 16 pozycji i jest ona stale poszerzana o kolejne nowości.

Metro Plast ul. Mickiewicza 26, 48-304 Nysa tel. (77) 434-33-33, fax (77) 434-33-32 biuro@metro-plast.pl www.metro-catering-system.pl

Metro – Catering – System to nowoczesny sposób pakowania dań gotowych oparty na urządzeniach francuskiej firmy O-R-A i opakowaniach najlepszych europejskich producentów. System M-C-S został stworzony dla tego segmentu gastronomii, który poszukuje nowych sposobów pakowania dań gotowych, chcącego wyróżnić się na tle konkurencji niebagatelnym, innowacyjnym opakowaniem.

Tomasz Miszczak TABLEART ul.Gen.T.Kutrzeby 14/4, 61-719 Poznań tel. (61) 670-62-04, (61) 847-01-45 Office@miszczak.biz www.miszczak.biz

Specjalizujemy się w zaopatrywaniu klientów z  kanału HoReCa, jesteśmy także Generalnym Dystrybutorem sprzedawanych produktów. W naszej ofercie znajdziecie Państwo wyroby szklane i kryształowe marek Spiegelau, Nachtmann, Orrefors, włoskie sztućce i  akcesoria stalowe Mepra, srebrne i  posrebrzane sztućce i  akcesoria Robbe&Berking, niemiecką, ekskluzywną porcelanę Rosenthal, Dibbern, Villeroy&Boch, oraz włoską - Tognana. Oferujemy także produkty firm Hepp, APS, Zieher. Status dystrybutora generalnego umożliwia nam oferowanie konkurencyjnych cen, atrakcyjnego system rabatów oraz doskonałego serwisu posprzedażowego.

Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Maz. tel. (86) 27 58 200, (86) 27 58 333 fax. (86) 27 58 130 sekretariat@mlekovita.com.pl www.mlekovita.com.pl

Mlekovita to lider polskiego mleczarstwa i najcenniejsza marka sektora produkcyjnego, firma nowoczesna i innowacyjna we wszystkich obszarach swojej działalności. Firma może pochwalić się bardzo szerokim wachlarzem produktów, których wytwarza ponad 500. Produkty Mlekovity są rozpoznawalne i doceniane nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie i na Świecie. Zaufanie konsumentów zagranicznych przyczyniło się do osiągnięcia przez firmę pozycji największego polskiego eksportera produktów mleczarskich.

Multicontract ul. Całowanie 111B, 05-480 Karczew tel. (22) 778-19-50 info@multicontract.com.pl www.multicontract.com.pl

Firma oferuje kompleksową obsługę inwestycji w zakresie pokryć podłogowych na rynku kontraktowym. Posiada najwyższej klasy, certyfikowane produkty takie jak: płytki dywanowe, luksusowe panele winylowe (LVT), wykładziny hotelowe w  rolkach, wycieraczki systemowe. Zapewnia profesjonalny serwis na każdym etapie inwestycji, począwszy od doradztwa technicznego, analizy planów i projektów, po fachowy montaż. Dodatkowo świadczy usługi czyszczenia i konserwacji pokryć podłogowych.

wydanie specjalne

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

89


Raport

90

WIZYTÓWKI FIRM

Oerlemans Foods Polska ul. Wyszyńskiego 52, 88-320 Strzelno tel. (52) 318-30-12, fax (52) 318-94-49 ofp@oerlemans-foods.pl www.oerlemans-foods.pl

Oerlemans Foods Polska jako innowacyjny specjalista w produkcji od surowca do produktów mrożonych, oferuje swoim klientom zadziwiające, smaczne i zróżnicowane warzywa, owoce, grzyby i produkty ziemniaczane. W oparciu o długoletnie stosunki z dostawcami i klientami Oerlemans Foods dostarcza swoje produkty do segmentu detalicznego, gastronomicznego i przemysłu. Świeżo zebrane z pola i zamrożone w ciągu kilku godzin produkty stanowią solidny atut firmy.

Oracle Polska ul. Ruchliwa 15, 02-182 Warszawa www.oracle.com/hospitality

Oracle Hospitality (wcześniej Micros) dostarcza wiodącym przedsiębiorstwom na całym świecie aplikacje, serwis oraz sprzęt dla branży hotelarsko-gastronomicznej. Rozwiązania dostarczane przez Oracle Hospitality są instalowane w hotelach, kasynach, restauracjach, obiektach sportowych i  rozrywkowych, statkach wycieczkowych oraz biurach podróży w  ponad 180 krajach na wszystkich siedmiu kontynentach, tworząc obszerne portfolio klientów na całym świecie.

Pinguin Foods Polska ul. Tytoniowa 22, 04-228 Warszawa tel. (22) 517-63-75 sprzedaz@pinguinfoods.com www.pinguinfoods.com

Pinguin Foods Polska oferuje najwyższej jakości mrożone warzywa, owoce i zioła. Surowce pochodzące z kontrolowanych upraw w bliskiej odległości od zakładów produkcyjnych w Dąbrowie Chełmińskiej, Lipnie, Ełku i Adamowie oraz wysoki poziom technologiczny naszych zakładów sprawiają, że od lat dostarczamy mrożonki na rynek detaliczny, gastronomiczny i przemysłowy w Polsce i za granicą.

Plastmet ul. Chrobrego 1, 64-720 Lubasz tel. (67) 255-60-32/ 255-75-72 fax (67) 255-74-80 plastmet@plastmet.com.pl

Plastmet to firma produkująca meble ze stali nierdzewnej i stali zwykłej, malowanej proszkowo. Firma powstała w 1989 roku jako przedsiębiorstwo produkujące galanterię meblową. Dziś zatrudnia ponad 100 pracowników i należy do czołówki producentów mebli metalowych i wyposażenia gastronomicznego w Polsce. W bogatej ofercie firmy znaleźć można meble i urządzenia gastronomiczne w tym elektryczne i indukcyjne, meble socjalne, warsztatowe, magazynowe, biurowe, szkolne oraz medyczne i laboratoryjne. Firma wykonuje również okapy wentylacyjne i sprzęt sportowy na stałe znajdujące się w ofercie. Trwałe oznaczenie produktów Plastmetu potwierdza ich autentyczność i pochodzenie.

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Polsus ul. Ryżowa 90, 02-495 Warszawa tel. (22) 882-82-03, fax (22) 723-00-83 polsus@polsus.pl www.polsus.pl

Polsus to społeczno-zawodowa organizacja rolników, która reprezentuje i broni praw i  interesów swoich członków. Działa na rzecz postępu w  hodowli i  produkcji trzody chlewnej, realizując Krajowy Program Hodowlany. W  ramach tych działań powstał krajowy system jakości żywności PQS (Pork Quality System). Dzięki środkom pochodzącym z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego realizowany jest szereg cennych i atrakcyjnych projektów.

Primulator ul. Lodowa 128, 93-232, Łódź tel. (42) 676-04-74, (42) 676-04-77 primulator@primulator.pl www.primulator.pl

Primulator koncentruje się na zapewnieniu najwyższej jakości rozwiązań dla gastronomii. Korzystając z wieloletniej wiedzy i doświadczeń europejskich oddziałów zapewniamy kompleksowe rozwiązania dla kawiarni, lodziarni, cukierni i piekarni. Na terenie Polski biura firmy znajdują się w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Krakowie, Zabrzu i Gdyni. 25-letnia tradycja i doświadczenie sprawiły, że cieszymy się zaufaniem klientów indywidualnych oraz sieciowych, a także licznych hoteli, sieci kawiarni, lodziarni, cukierni i restauracji.

Procter&Gamble ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa Dystrybutor: Navo Orbico ul. Oświęcimska 5, 43-100 Tychy Info: 801-677-744 lub (32) 325-60-00 afh@navoorbico.pl www.navoorbico/produkty-profesjonalne

P&G Professional to oddział Procter&Gamble zajmujący się produktami do zastosowań profesjonalnych m.in. w hotelach i restauracjach. Dostarczamy profesjonalistom innowacyjne, markowe rozwiązania P&G, dzięki którym pomagamy im się rozwijać i dbać o reptuacje ich firm. Kluczowe dla nas jest, aby poziom czystości robił zawsze pozytywne wrażenie na wszystkich naszych gościach.

Profexpol ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa tel. 692-250-768, 604-238-662 tel. (22) 381-60-01 biuro@prohotelcosmetics.pl www.prohotelcosmetics.pl

Specjalizujemy się w produkcji i dystrybucji kosmetyków oraz galanterii hotelowej. Jesteśmy dystrybutorem włoskiej firmy GFL – producenta kosmetyków i akcesoriów najwyższej klasy. Mamy również swoją markę Prohotelcosmetics, której produkty wyróżniają się wysoką jakością przy niskich cenach. Wszystkie oferowane produkty spełniają europejskie normy obowiązujące dla kosmetyków. Przestrzeganie ścisłych procedur produkcyjnych gwarantuje satysfakcję i relaksujący wypoczynek gościom SPA i hoteli.

Rational ul. Bokserska 66; 02-690 Warszawa tel. (22) 864-93-26 tel. (22) 864-93-28 info@rational-online.pl www.rational-online.pl

RATIONAL jest globalnym liderem rynkowym i technologicznym w zakresie termicznego przyrządzania potraw w kuchniach dużych i profesjonalnych - z udziałem w rynku w wysokości 54 %. Naczelnym celem przedsiębiorstwa jest oferowanie jak największych korzyści ludziom, przyrządzającym termicznie potrawy w kuchniach całego świata. Urządzenie RATIONAL SelfCookingCenter® 5 Senses to pierwszy inteligentny system przyrządzania potraw, który czuje, działa z rozmysłem, wyprzedza myśli, uczy się od kucharza, a nawet się z nim porozumiewa.

Rodro – Citrocasa ul. Kosynierów 15a, 32-100 Proszowice tel. 506-055-595 info@citrocasa.pl www.swiezowyciskaj.pl

Generalny dystrybutor austriackiej marki Citrocasa, producenta automatycznych wyciskarek do cytrusów klasy premium. Produkty Citrocasa cechują się najwyższymi standardami- jakością, wyjątkowym designem i niezawodnością dzięki stali nierdzewnej. Potwierdzają to znani i liczni klienci Citrocasa w Europie jak i w Polsce. Efektowny proces wyciskania owoców zapewnia szybki zwrot zainwestowanych środków, m.in. w restauracjach, hotelach, kawiarniach, cukierniach, supermarketach czy klubach fitness.

Roldrob Grupa Drosed ul. Warszawska 168/172 97-200 Tomaszów Mazowiecki tel. (44) 726-11-00, fax (44) 726-11-24 horeca@drosed.com.pl www.roldrob.com.pl, www.drosed.pl

Roldrob jest specjalistą w produkcji mięsa drobiowego z ponad 40-letnim doświadczeniem, w produkcji przetworzonej z ponad 35-letnim doświadczeniem. Firma spełnia wysokie wymagania jakościowe, oparte na wdrożonych Systemach Zarządzania Jakością – System HACCP, ISO, IFS – International Food Standard, BRC – Global Standard for Food Safety, QAFP. Zaliczamy się do liderów produkcji drobiu w Polsce, zatrudniamy ponad 2 tys. pracowników i produkujemy 100 000 ton produktów gotowych rocznie.

Social WiFi ul. Modra 96, 02-661 Warszawa tel. 730-900-062 kontakt@socialwifi.com www.socialwifi.com

Social WiFi to usługa inteligentnego Wi-Fi, która umożliwia identyfikację klientów i dalszą z nimi interakcję m.in.: przez wyświetlanie komunikatów w  czasie rzeczywistym, wysyłkę e-mailingów, zbieranie opinii za pomocą sytemu pięciu gwiazdek oraz ankiet. Narzędzie wykorzystywane głównie w sektorach HoReCa, retail, jak również podczas eventów indoor-outdoor. Platforma zintegrowana jest m.in.: z SALESmanago i TripAdvisorem. Przykładowi Klienci: Sfinks Polska, Best Western Portos, InterMarcher, Red Bull Mobile.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

wydanie specjalne


WIZYTÓWKI FIRM

Raport

S4H ul. Grochowska 4F/21, 78-100 Kołobrzeg tel. (94) 354-06-40 wew. 71 fax (94) 35-406-40 biuro@s4h.pl www.s4h.pl

S4H specjalizuje się we wdrożeniach oraz kompleksowej obsłudze rozwiązań informatycznych przeznaczonych dla przedsiębiorstw branży HoReCa i Hospitality. Wiodącym produktem jest SYSTEM S4H składający się z modułów S4H CHEF, S4H POS oraz S4H Hotel&SPA, SYSTEM S4H posiada modułową konstrukcję, dzięki czemu może zostać elastycznie dopasowany do potrzeb każdego klienta.

Samsung Electronic Polska ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa klienci_biznes@samsung.com www.biznes.samsung.pl

Firma Samsung jest producentem nowoczesnych urządzeń elektronicznych m.in. dla ciągle rosnącej grupy klientów biznesowych. W swojej ofercie posiada szeroką gamę urządzeń dla firm z sektora HoReCa. Wśród produktów dedykowanych do branży hotelarskiej znajdą się m.in. telewizory hotelowe z systemami do zarządzania treścią, monitory wielkoformatowe Smart Signage, które mogą służyć jako wyposażenie foyer hotelowego, restauracji czy centrów konferencyjnych.

SCM ul. al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa tel. (22) 586-54-00 fax (22) 586-54-01 biuro@scmpoland.pl

Wyłączny Dystrybutor Produktów Monin na Polskę. Marka Monin jest obecnie uznawana za numer jeden na świecie na rynku syropów klasy premium, likierów, sosów aromatycznych oraz puree owocowych. To zasługa 100-letniego doświadczenia oraz bogatej oferty – ponad 150 smaków sprzedawanych w 140 krajach na świecie. Znakomicie komponują się w koktajlach i z kawą, są znakomitym dodatkiem do deserów, ciast i lodów. Partnerzy firmy: AmRest (KFC, Pizza Hut, Burger King, Starbucks), MONIN, Fanex, Drobimex, Konspol, Lactalis, Bona Agra, McCormick, Huhtamaki, Agrarfrost, YUM, GoodMills, Bunge, BP

Segafredo Zanetti Poland ul. Partyzantów 7, 32-700 Bochnia tel. (14) 615-41-00, fax (14) 615-41-05 info@segafredo.pl www.segafredo.pl

Segafredo Zanetti Poland powstało w 2002r. i należy do Massimo Zanetti Beverage Group – 5. producenta kawy na świecie. Jako jedyni w branży, bezpośrednio kontrolujemy cały proces produkcji kawy, uznając za swoją misję rozpowszechnianie smaku, kultury i prawdziwej metody przygotowania włoskiego Espresso na całym świecie. Nasza oferta zawiera dwie główne marki: Segafredo Zanetti oraz Cafe Mag. Działamy w segmencie Ho.Re.Ca, biur oraz sprzedaży detalicznej. Nasza oferta handlowa zawiera autorskie mieszanki kaw, herbaty, czekoladę oraz profesjonalne ekspresy. Jesteśmy jedyną firmą kawową w Polsce opartą na własnych strukturach. Poprzez sieć oddziałów na terenie całego kraju, oferujemy klientom profesjonalną obsługę oraz ogólnopolską dostępność serwisu technicznego.

Selgros Cash & Carry ul. Zamenhofa 133, 61-131 Poznań infolinia HoReCa: 800-46-73-22 (połączenie bezpłatne)

Selgros Cash&Carry to ogólnopolska sieć hal handlu hurtowego. Oferuje pełne zaopatrzenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Działa w 16 polskich oddziałach, zatrudniając przeszło 4 tys. pracowników. Selgros jest profesjonalnym partnerem dla wszystkich, którzy prowadzą działalność gospodarczą – w szczególności dla gastronomii, cateringu, hotelarstwa, handlu detalicznego, a także sklepów, kiosków czy stołówek oraz instytucji opieki społecznej i placówek oświatowo-wychowawczych.

TAN-VIET International ul. Marco Polo 9, 83-031 Łęgowo tel. (58) 692-90-00 (58) 692-90-00 tan-viet@tan-viet.com.pl www.tan-viet.com.pl

Firma TAN-VIET istnieje na polskim rynku od 1990 roku. Jest jednym z największych importerów i dystrybutorów produktów orientalnych w Polsce. W ofercie naszej firmy znajdują się zarówno produkty kuchni orientalnej jak też szereg produktów typu instant, zupy błyskawiczne z kluskami oraz dania gotowe. TAN-VIET jest także eksporterem polskich produktów rolno-spożywczych, w tym produktów mleczarskich i mięsa. Firma TAN-VIET jest właścicielem bądź wyłącznym dystrybutorem marek VIFON, TaoTao, TOKYOTO i Ammko.

Tenzi Skarbimierzyce 20, 72-002 Dołuje tel. (91) 311-97-77, fax (91) 311-89-53 handel@tenzi.pl tenzi.pl

Tenzi - polski producent profesjonalnych środków czystości, opartych na własnych, sprawdzonych recepturach.

THOREAU POLSKA Östergatan 11D, 239 40 Falsterbo, Szwecja tel. (22) 219-60-61, + 46 70 556-71-50 anna@thoreau.pl; jens@thoreau.pl; www.thoreau.pl

Thoreau to szwedzka koncepcja wytwarzanej na miejscu wody z przeznaczeniem do spożycia w restauracjach, hotelach, objektach konferencyjnych. Thoreau łaczy w sobie walory estetyczne z ekonomicznymi a zarazem jest zgodne ze współczesnymi ekologicznymi trendami. Dysponujemy instalacjami wodnymi, butelkami i  akcesoriami, które pozwalają nam przygotować rozwiązania idealnie odpowiadające Twoim potrzebom, niezależnie od prowadzonej działalności.

Winne Pola Hallera 25/3, 84-200 Wejherowo tel. 797-720-024 winnepola@winnepola.pl

Winne Pola to dostawca win do najlepszych restauracji jest czołowym dystrybutorem win w kanału Horeca. W ofercie firmy znajduje się blisko 300 win pochodzących z 14 winiarskich krajów świata. Oferta firmy zbudowana została w oparciu o szeroką selekcję geograficzną, szczepową oraz cenową tak, aby móc zagwarantować klientom szerokie spektrum wyboru na każdym poziomie cenowym.

Veturo.pl ul. Przy Agorze 11B/28, 01-960 Warszawa tel. 882-919-994 biuro@veturo.pl www.veturo.pl/polska

Cyfrowa Platforma Turystyczna Veturo.pl powstała w odpowiedzi na rosnące potrzeby usługodawców na promocję swoich świadczeń w  dziedzinie komunikacji i  szerszych perspektyw dotarcia do konkretnych grup docelowych. VETURO.pl to portal świadczący nowoczesne e-usługi w dziedzinie promocji turystyki zapewniający dostęp do aktualnych informacji, kalendarza wydarzeń oraz atrakcji turystycznych z całego kraju. Misją VETURO.pl jest łączenie na Cyfrowej Platformie Turystycznej, interesów naszych klientów z  indywidualnymi potrzebami konsumentów poprzez strategię promowania obiektów i usług turystycznych w otoczeniu ciekawych miejsc i atrakcji.

Vienna International Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa tel. (22) 630-59-02 info@vi-hotels.pl www.vi-hotels.com

VI Hotels & Resorts to sieć 38 hoteli i kurortów pierwszej klasy w  Austrii, Czechach, Polsce, Chorwacji, Francji, Niemczech, Rumunii, Słowacji i Rosji. Oprócz międzynarodowych hoteli wypoczynkowych w takich miejscowościach, jak np. Disneyland® Paris, Karlowe Wary, Opatija, grupa skupia się na centrach biznesowych, takich jak Salzburg, Monachium, Berlin, Paryż, Praga, Bukareszt. W Polsce posiada pięć hoteli: czterogwiazdkowe andel’s Hotel Łódź, andel’s Hotel Cracow, angelo Hotel Katowice, Amber Baltic Międzyzdroje oraz trzygwiazdkowy Chopin Hotel Cracow.

wydanie specjalne

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI

91


Profile for BROG B2B

RYNEK DOSTAWCÓW HORECA W POLSCE - RAPORT 2016  

Publikacja roku branży HoReCa! Powstaje pod redakcją czasopism Nowości Gastronomiczne, ŚWIAT HOTELI oraz portalu www.HORECANET.PL

RYNEK DOSTAWCÓW HORECA W POLSCE - RAPORT 2016  

Publikacja roku branży HoReCa! Powstaje pod redakcją czasopism Nowości Gastronomiczne, ŚWIAT HOTELI oraz portalu www.HORECANET.PL

Advertisement