__MAIN_TEXT__

Page 1

Wydanie specjalne czasopism NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI, SWEETS & COFFEE

RYNEK DOSTAWCÓW HoReCa w Polsce RAPORT 2019 STYCZEŃ 2019

ProfitHotel FORUM RYNKU HOTELARSKIEGO

FoodBusiness FORUM RYNKU GASTRONOMICZNEGO

Sweets&Coffee FORUM RYNKU KAWIARNI • CUKIERNI • LODZIARNI • PIEKARNI

MEDIA EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI


SPIS TREŚCI RAPORT

4

JAKOŚĆ W DOBREJ CENIE

10

ROŚNIE RYNEK, LICZBA GOŚCI I PRZYCHODY

Wydawca

SPIS TREŚCI Analiza rynku

Jakie trendy na rynku lodów? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Jakość w dobrej cenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Rynek alkoholi – sprzedaż i trendy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Rośnie rynek, liczba gości i przychody .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Branża okiem ekspertów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Rynek producentów, dostawców

Dobre zbiory na świecie mogą wpływać na obniżki cen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Zdrowa żywność rośnie w siłę! .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

żywności i wyposażenia Branża piwowarska ważna w gospodarce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Rynek whisky w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Głos rynku – żywność i artykuły spożywcze – wyposażenie i usługi

Jajka... kryteria wyboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Nie dla hodowli klatkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

BRANŻA OPAKOWAŃ PRZED DUŻYM WYZWANIEM

32

Redakcja Milena Kaszuba-Janus redaktor m.kaszuba@brogb2b.pl tel. 664-463-066 Karolina Stępniak redaktor naczelna dyrektor wydawnicza k.stepniak@brogb2b.pl tel. 664-463-096

Zespół Sprzedaży Reklamy Agata Kowal menedżer ds. kluczowych klientów a.kowal@brogb2b.pl tel. 664-463-079 Joanna Wojciechowska menedżer ds. kluczowych klientów j.wojciechowska@brogb2b.pl tel. 664-463-072 Zespół Sprzedaży Konferencji Marcin Jaworski menedżer ds. kluczowych klientów m.jaworski@brogb2b.pl tel. 501-727-114 Adam Stępniak menedżer ds. kluczowych klientów a.stepniak@brogb2b.pl tel. 664-463-069 Opracowanie graficzne/Skład DTP: Studio Adekwatna www.adekwatna.pl

Prenumerata: roczna 250 zł + 23% VAT. ...........

58

................................................

78

Redakcja nie odpowiada za treść materiałów reklamowych. Druk: TAURUS

Branża opakowań przed dużym wyzwaniem .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Okopowa 47 01-059 Warszawa tel./fax 22 290 66 11 biuro@brogb2b.pl

Dział Sprzedaży BROG B2B Zbigniew Pąk dyrektor sprzedaży z.pak@brogb2b.pl tel. 664-463-083

Reprodukcja lub przedruk wyłącznie za pisemną zgodą Wydawcy. © 2019 Co­py­ri­ght by BROG B2B Spółka z organiczoną odpowiedzialnością Sp. k. All ri­ghts re­se­rved.

Nowości produktowe i innowacyjne rozwiązania Wizytówki

...............................

.............................................................................................

JAKIE TRENDY NA RYNKU LODÓW?

96

102

42

Dołącz do nas: facebook.com/nowoscigastronomiczne facebook.com/swiat.hoteli facebook.com/sweets.coffee.magazyn

Zapraszamy do odwiedzenia naszego portalu rynku HoReCa oraz subskrypcji codziennego Newslettera

RYNEK ALKOHOLI – SPRZEDAŻ I TRENDY

44


RAPORT ANALIZA RYNKU

JAKOŚĆ w dobrej cenie Jak pokazują wstępne szacunki, rynek HoReCa w Polsce jest wart blisko 30,82 mld zł według analizy PMR, co oznacza, że w 2018 r. wzrósł 6,8 proc. rok do roku. Nie dość, że był to trzeci rok silnych wzrostów, to również w 2019, w związku z dobrą kondycją polskiej gospodarki oraz wzrostem krajowej konsumpcji, prognozy dla tego rynku – również dostawców – są bardzo dobre. Magdalena Szot starszy analityk handlu detalicznego PMR

4

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


ANALIZA RYNKU RAPORT

P

otwierdzeniem są dane zaprezentowane w raporcie PMR „Rynek HoReCa w Polsce 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 20182023”. W dłuższym okresie prognozy spowalniają m.in. z uwagi na spodziewane zahamowanie gospodarcze czy ograniczenie dochodów, chociażby w związku z zapowiadaną podwyżką rachunków za prąd, choć wciąż jednak pozostają wyraźnie optymistyczne. W ubiegłym roku utrzymała się wysoka dynamika wzrostu gospodarczego, który napędzany był głównie przez silny popyt wewnętrzny. Obok nasilających się inwestycji, wspieranych przez rosnącą absorpcję środków unijnych, kluczową determinantą rozwoju pozostała konsumpcja gospodarstw domowych. Rekordowo niskie (i wciąż spadające) bezrobocie, mocno rosnące płace (wspierane przez rosnącą nierównowagę pomiędzy popytem a podażą pracy) oraz dochody ludności, jak również sprzyjające otoczenie makroekonomiczne miały korzystny wpływ na optymizm gospodarstw domowych, odzwierciedlając się w ich zwiększonej skłonności do konsumpcji. W efekcie, dynamika konsumpcji prywatnej pozostała silna, choć nieznacznie spowolniła w stosunku do 2017 r. (w wyniku m.in. efektu wysokiej bazy oraz wygasania wpływu impulsu w postaci wprowadzenia programu Rodzina 500+). Pozytywne przełożenie na dochód rozporządzalny gospodarstw domowych miała stosunkowo niska inflacja (poniżej 2 proc.). Choć ceny surowców energetycznych istotnie wzrosły (w stosunku do 2017 r.), wciąż dość wolno rosnące ceny w strefie euro, jak i wyhamowanie dynamiki cen żywności, ustabilizowały inflację. W rezultacie był to bardzo dobry okres dla sektora gastronomicznego. Na korzyść branży działał także rozwój sektora dostaw oraz wzrost turystyki

tak zagranicznej, jak i wewnątrzkrajowej. Turyści, w opinii badanych 600 firm z segmentu gastronomicznego, stanowią ok. 15 proc. klientów ich lokali (najwięcej w przypadku restauracji hotelowych, które szacowały udział turystów wśród swoich gości na 22 proc.). Zarówno większa swoboda gospodarstw domowych wynikająca z wyższego dochodu rozporządzalnego, jak i wzrost znaczenia konkurencyjności na rynku przekłada się na wzrost jakości oferowanych usług gastronomicznych, czego świadomi są zarówno dostawcy, jak i prowadzący lokale gastronomiczne.

Kryteria wyboru, rozliczenia, sposób dostarczania Badane firmy gastronomiczne zostały poproszone o wskazanie z przygotowanej przez nas listy maksymalnie trzech najważniejszych kryteriów wyboru dostawcy towaru. Najistotniejszym czynnikiem w 2018 r. jest w dalszym ciągu jakość produktów, z 78 proc. wskazań. Jednak w edycji 2018 badania niewiele mniej istotną kwestią okazała się cena towaru, która otrzymała 74 proc. wskazań. Najbardziej zyskały na znaczeniu szybkość i terminowość dostaw (+5 p.p. r/r) oraz możliwość dowozu produktów (+4 p.p. r/r). W porównaniu do poprzednich fal badania, w rozliczeniach z dostawcami nadal dominuje gotówka – 73 proc. rozliczeń odbywa się w ten sposób. Płatność odroczona jest częściej wykorzystywana w restauracjach hotelowych. Z rozliczeń gotówkowych korzystają pozostałe podmioty gastronomiczne. Niemal połowa (45 proc.) lokali zamawia dostawy wszystkich lub prawie wszystkich produktów niezbędnych do prowadzenia działalności. Spośród typów lokali z usług dostawców najchętniej korzystają restauracje, bary i puby (74 proc. z nich zamawia większość lub wszystkie produkty u dostawców).

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE

5


RAPORT ANALIZA RYNKU

Najważniejsze kryterium wyboru dostawcy w Polsce (%), 2016-2018 2016

2017

2018

Suma wskazań

Suma wskazań

Pierwsze wskazanie

Pozostałe wskazania

Suma wskazań

Jakość towaru

89%

90%

51%

27%

78%

Cena towarów

77%

79%

25%

49%

74%

Szybkość, terminowość dostaw

25%

21%

5%

25%

30%

Szeroki wybór towarów

17%

15%

2%

12%

14%

Możliwość dowozu produktów

11%

9%

4%

8%

12%

Bliskość dostawcy

9%

10%

3%

7%

10%

Bonus od dostawcy (lodówki, parasole, ekspresy do kawy)

5%

2%

1%

6%

7%

Dogodne warunki płatności za towar lub odroczony termin płatności

5%

3%

2%

4%

6%

Wyjaśnienie: respondenci wskazywali z listy maksymalnie trzy kryteria. Źródło: PMR, 2018

Udział form płatności za produkty spożywcze w Polsce ze względu na rok przeprowadzenia badania (%), 2013-2018 2013

2014

2015

2016

2017

2018

Gotówka

69%

80%

77%

76%

75%

73%

Płatność odroczona w czasie

31%

20%

23%

24%

23%

27% Źródło: PMR, 2018

Udział form płatności za produkty spożywcze ze względu na typ lokalu gastronomicznego w Polsce (%), styczeń 2018 Restauracja hotelowa

Restauracja

Pizzeria

Fast food

Kawiarnia/ herbaciarnia

Bar/pub

Gotówka

59%

74%

69%

82%

63%

74%

Płatność odroczona w czasie

41%

26%

31%

18%

37%

26% Źródło: PMR, 2018

6

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


RAPORT ANALIZA RYNKU

Sposób dostarczania towaru do lokalu gastronomicznego w Polsce (%), 2013-2018 2013

2014

2015

2016

2017

2018

Wszystkie lub prawie wszystkie produkty są do nas dowożone

35%

27%

38%

40%

38%

41%

Większość produktów jest do nas dowożona, część przywozimy sami

30%

28%

22%

21%

17%

23%

Mniej więcej tyle samo produktów przywozimy sami, co jest do nas dowożonych

18%

29%

23%

21%

28%

21%

Większość produktów przywozimy sami, a część jest dowożona

10%

10%

9%

8%

8%

9%

Wszystkie lub prawie wszystkie produkty przywozimy sami

6%

7%

8%

10%

9%

5% Źródło: PMR, 2018

Sposób dostarczania towaru do lokalu gastronomicznego w Polsce, ze względu na typ lokalu (%), styczeń 2018 Restauracja hotelowa

Restauracja

Pizzeria

Fast food

Kawiarnia/ herbaciarnia

Bar/pub

Wszystkie lub prawie wszystkie produkty są do nas dowożone

60%

40%

38%

42%

14%

49%

Większość produktów jest do nas dowożona, część przywozimy sami

11%

26%

21%

20%

20%

23%

Mniej więcej tyle samo produktów przywozimy sami, co jest do nas dowożonych

11%

21%

29%

23%

19%

19%

Większość produktów przywozimy sami, a część jest dowożona

12%

11%

6%

5%

4%

4%

Wszystkie lub prawie wszystkie produkty przywozimy sami

7%

2%

5%

9%

15%

5% Źródło: PMR, 2018

O AUTORZE Specjalizuje się w tworzeniu publikacji na temat sektora handlu detalicznego w Polsce oraz w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Regularnie monitoruje sytuację w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej, przygotowuje zestawienia branżowych informacji i aktualizacje danych wiodących firm na rynku. Autorka m.in. następujących raportów: Rynek HoReCa w Polsce 2018, Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce 2018, Rynek marek własnych w Polsce 2017, Rynek produktów dla dzieci w Polsce 2016.

8

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


RAPORT ANALIZA RYNKU

Rośnie rynek, l czba gości przychody

i

Rynek gastronomiczny pozostaje w dobrej kondycji od ponad dekady będąc jedną z lepiej rozwijających się branż na polskim rynku. Rok 2018 był wyjątkowo sprzyjający – odnotowaliśmy wzrost wartościowy o ponad 10 proc. To niewątpliwie olbrzymia szansa dla dostawców HoReCa. Izabela Jagodzińska project manager ConsumerPanels & Services GfK

10

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


ANALIZA RYNKU RAPORT

Z

jednej strony, odbywające się latem Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej były dobrym pretekstem do wyjść z domu i kibicowania w towarzystwie znajomych przy stoliku z piwem i przekąskami. Z drugiej, mieliśmy w Polsce niespotykanie słoneczne i ciepłe „lato” przez niemal pół roku i chętnie korzystaliśmy z jego uroków przesiadując na leżakach w kawiarniach, w ogródkach piwnych wokół skwerów miejskich, czy w klubach przy nadmorskich plażach. Na zeszłoroczne wzrostowe wyniki gastronomii wpłynęła oczywiście w dużym stopniu dobra koniunktura gospodarcza, w tym rosnące wynagrodzenia Polaków oraz utrzymująca się drugi rok inflacja. Barometr Nastrojów Restauratorów GfK dostarcza pozytywnych ocen

w zakresie prowadzonej działalności, szczególnie wśród właścicieli i menadżerów lokali całorocznych, spodziewających się dalszego rozwoju branży. Natomiast obiekcje zgłaszane przez restauratorów dotyczą głównie dużej konkurencji na rynku i rosnących kosztów operacyjnych prowadzenia działalności (w tym trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników i ich rotacji, a także rosnących kosztów pracy). W 2018 roku wzrosła liczba punktów gastronomicznych, szczególnie sezonowych (z racji szczególnie sprzyjających warunków pogodowych) oraz restauracji i restauracji hotelowych. Zmienia się także udział wartościowy segmentów lokali – rośnie znaczenie lokali oferujących posiłki, szczególnie restauracji i restauracji hotelowych. Jednocześnie obserwuje się coraz mniejszy udział pubów i klubów/ dyskotek. W naszej ocenie należy spodziewać się rozwoju lokali multifunkcjonalnych w kolejnych latach. Deklaracje konsumenckie odzwierciedlają dane z rynku. Polacy coraz chętniej odwiedzają lokale gastronomiczne – obserwuje się wzrost deklaracji wizyt

O AUTORZE Zajmuje się badaniami rynku od ponad dekady. Doświadczenie zdobywała w Kantar Millward Brown prowadząc badania ilościowe ad hoc, głownie projekty konsumencko-mediowe dotyczące zwyczajów i postaw konsumentów, wizerunku i komunikacji marketingowej marek oraz przy dużych projektach segmentacyjnych dla rynku FMCG i mediów. Obecnie zajmuje się także badaniami ilościowymi, a zwłaszcza badaniami shopperowymi, dla rynku FMCG oraz wspiera rozwój badań syndykatowych w GfK Polonia. Pracuje zarówno dla lokalnych, jak i międzynarodowych klientów.

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE

11


RAPORT ANALIZA RYNKU

we wszystkich grupach socjo-demograficznych (zarówno młodsi, jak i starsi, osoby z małych miejscowości i z dużych miast, rodziny z dziećmi, jak i starsze „puste gniazda”). Czujemy się coraz swobodniej w lokalach gastronomicznych i chętnie odwiedzamy nowe typy miejsc, choć wciąż największą popularnością cieszą się pizzerie. Obserwujemy także zmianę stylu wizyt w gastronomii – coraz częściej lokale gastronomiczne stanowią oczywiste, naturalne miejsce spotkań ze znajomymi lub powód spontanicznych wizyt, bez okazji. Lokale odwiedzamy ze współmałżonkami/partnerami, przyjaciółmi i znajomymi, ale również z dziećmi czy innymi członkami rodziny, a nierzadko też chodzimy sami. Coraz chętniej odwiedzamy też lokale gastronomiczne po drodze, po przekąskę, jak również podczas podróży. Choć podczas wizyt w punktach gastronomicznych sięgamy głównie po posiłki i ciepłe przekąski oraz zimne napoje, to w 2018 roku odnotowaliśmy głównie wzrosty w konsumpcji alkoholu (w szczególności piwa). Coraz większa siła nabywcza Polaków oraz rosnące ceny usług gastronomicznych przyczyniły się do wyższych średniomiesięcznych wydatków na wizyty w lokalach. Jest to trend spójny z deklaracjami ze strony restauratorów, którzy deklarowali rosnącą dzienną liczbę rachunków w większości segmentów lokali (a szczególnie w punktach sezonowych) oraz wyższe rachunki (w przypadku punktów całorocznych). Patrząc z dłuższej perspektywy spodziewamy się, że branża gastronomiczna będzie się w dalszym ciągu dynamicznie rozwijać. Coraz lepsza sytuacja ekonomiczna Polaków oraz idąca za tym zmiana w stylu życia i spędzania czasu wolnego powinny zapewnić klientów lokalom gastronomicznym, szczególnie tym oferującym posiłki i ciepłe przekąski oraz alkohole.

12

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


ARTYKUŁ SPONSOROWANY

MLEKOVITA z najszerszą ofertą Najcenniejsza polska marka żywnościowa wychodzi naprzeciw potrzebom branży HoReCa i proponuje kompleksową ofertę, specjalnie dostosowaną do jej potrzeb. Wśród ponad 1000 najwyższej jakości produktów oferuje asortyment wybrany i dopasowany do potrzeb różnych rodzajów kuchni i typów gastronomii w Polsce.

M

LEKOVITA w swoim portfolio posiada wyroby nabiałowe, niezbędne do prowadzenia gastronomii na najwyższym poziomie, w tym dostępne w różnych formach i gramaturach: • masła i tłuszcze – od tradycyjnego masła ekstra, przez masło klarowane, po olej kokosowy i tłuszcze roślinne, w tym dedykowane do pieczenia i smażenia frytek; dostępne zarówno w dużych opakowaniach (np. masło ekstra w bloku 25 g), jak i tradycyjnych (np. masło ekstra osełka

popularnych w piekarnictwie i cukiernictwie proszków: od mleka pełnego w proszku (także w wariancie instant) i mleka odłuszczonego instant, przez serwatkę w proszku, permeat serwatki w proszku, po maślankę w proszku i miksy proszków mlecznych z tłuszczem roślinnym, oferowane w opakowaniach od 250 g (mleko w proszku odtłuszczo-

ne instant) przez 500 g do big bagów 1000 kg; • sery sałatkowe, w tym popularną Favitę, dostępną także w wariancie gotowym do użycia, pokrojoną w równą kostkę;

100 g, 300 g i 500 g) oraz jednorazowych porcjach 10 g i 15 g (masło Polskie); • wyroby w proszku – szeroki asortyment

14

dla branży HoReCa

• sery pleśniowe, zarówno w standardowych opakowaniach 120 g (Camembert), 125 g i 200 g (Brie), 150 g (Bleu), jak i większych, m.in. w postaci tzw. tortu 1,6 kg, czy wariancie dedykowanym na grill (z sosem żurawinowym i bez); • sery twarogowe w szerokim asortymencie – od tradycyjnych twarogów po różnego rodzaju twarogi sernikowe i piekarnicze, w tym nowości: twaróg sernikowy premium 18% i twaróg Wiejski półtłusty 1 kg; • serki wiejskie; • sery mozzarella; • sery mascarpone – nowość w asortymencie MLEKOVITY; • sery żółte w blokach i w plastrach od tradycyjnych opakowań 100 g i 150 g, przez popularne w gastronomii 300 g i 500 g po 1 kg oraz tarte (wiórki i kostki) 1 kg i 2 kg w różnych wariantach – zarówno popularnych serów jak Cheddar, Ementaler, Mozzarella czy Gouda, jak i miksów serowych dobranych tak, by idealnie nadawały się do sałatek, ale przede wszystkim do zup,

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

sosów i makaronów, a więc charakteryzowały się dobrą ciągliwością i topliwością; • sery topione, w tym ostatnia, innowacyjna nowość: ser Cheddar topiony w plastrach dedykowany do dań przygotowywanych na ciepło: burgerów, pizzy, tostów i innych tego typu zapiekanych przekąsek, oferowany w formie wygodnych w użyciu plastrów ułożonych w stosy; • produkty seropodobne; • jogurty, zarówno dedykowane do bufetów śniadaniowych (np. jogurty HoHo 100 g), jak i do większej gastronomii


restauracji, kawiarni i cateringu spełniają oczekiwania dotyczące zarówno walorów odżywczych, jak i wyśmienitego smaku. Dodatkowo sektor HoReCa rozwija się bardzo dynamicznie, a goście coraz chętniej odwiedzają kawiarnie i restauracje. – To sprawia, że optymistycznie patrzymy w kierunku tego rynku. Dzięki wysokiej jakości naszych produktów i szerokiemu wachlarzowi oferowanego asortymentu oraz ogólnopolskiej dystrybucji i elastyczności dostaw, MLEKOVITA staje się gwarantem ciągłości dostaw i jest w stanie sprostać trudnym wyzwaniom sektora HoReCa, np. pojawiającym się sezonowo wzrostom zapotrzebowania na pewne rodzaje produktów – mówi Dariusz Sapiński, Prezes Zarządu Grupy MLEKOVITA. – Zgodnie z zapotrzebowaniem rynku wprowadzamy nowości i innowacje produktowe, ale przede wszystkim oferujemy możliwość dopasowania formy i gramatury wyrobów z naszego asortymentu do indywidualnych potrzeb klienta – dodaje. R E K L A M A

(np. jogurty Kuchmistrza w wariantach 1 kg, 3 kg i 5 kg); • śmietany i śmietanki oraz mleko oferowane w najpopularniejszych wariantach zawartości tłuszczu, zarówno w opakowaniach 1 l (mleko i śmietanki UHT) / 1 kg (śmietany), jak i w większych, ekonomicznych: produkty UHT w tzw. bag in boxach 5 l i 10 l, śmietany w wygodnych wiaderkach 3 kg i 5 kg. MLEKOVITA nieustannie rozwija swoją ofertę skierowaną do sektora hotelarskiego i gastronomicznego – rynku z wysokim potencjałem, ale i w związku z tym mającym wysokie wymagania. Szefowie kuchni poszukują wiarygodnych i sprawdzonych dostawców produktów mleczarskich, a znana i zaufana polska marka MLEKOVITA to gwarancja najwyższej jakości składników. Dzięki temu artykuły nabiałowe specjalnie dedykowane do hoteli,

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE

15


RAPORT ANALIZA RYNKU

Branża okiem ekspertów Rynek gastronomiczny przechodzi prawdziwy rozkwit. W związku z tym marki nieustannie poszukują nowych dostawców. Zapytaliśmy przedstawicieli sieci: North Food, Lagardere Travel Retail Polska, Salad Story, Etno Cafe oraz Piekarni Cukierni Grzybki o to na co zwracają uwagę przy wyborze partnerów, czym powinni się wyróżniać oraz jakie trendy zdominują 2019 rok. 16

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


ANALIZA RYNKU RAPORT

Zwiększa się dostępność produktów Zbigniew Dolata, dyrektor ds. rozwoju sieci kawiarni Etno Cafe Na co zwracają Państwo uwagę przy wyborze dostawców żywności, artykułów spożywczych i wyposażenia? Przede wszystkim na jakość. Produkt musi być smaczny i bazować na wysokiej jakości składnikach. Dlatego od dostawców oczekujemy m.in. ciast sporządzanych na maśle, jaj z wolnego wybiegu i naturalnego syropu do kawy bez dodatków konserwujących. Docelowo będziemy także selekcjonować dostawców pod kątem tego, czy stosują ekologiczne opakowania. Po drugie, liczy się dla nas bezpieczeństwo dostaw, tak pod kątem HACCP (systemu mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności), jak i stabilności oraz częstotliwości. Bardzo ważny jest też dla nas standard wyposażenia, zapewniający trwałość, bezawaryjność oraz wysokiej jakości produkt końcowy. Korzystamy z produktów renomowanych producentów, będących liderami w swoich segmentach, takich jak Graner ICE (chłodnictwo), Primulator (ekspresy, młynki), Winterhalter (zmywarki), 366 Concept (meble, fotele), Fameg (meble i fotele) czy Faema (ekspresy).

Czym powinien wyróżniać się rzetelny dostawca, z którym chętnie nawiążą Państwo długofalową współpracę? Przede wszystkim otwartością na partnerską współpracę na zasadzie win-win. Po drugie, elastycznością i zrozumieniem potrzeb firmy, która jest na etapie dynamicznego rozwoju. Po trzecie, zapewnieniem wysokiej jakości produktu w optymalnej cenie i z elastycznymi warunkami płatności. Po czwarte, dostawca powinien być liderem w swojej branży lub przynajmniej pretendować do tej roli. Powinien także posiadać ofertę produktową o zróżnicowanych kosztach, którą możemy efektywnie dopasować do obecnych potrzeb.

Czy aktualnie jakieś produkty są dla Państwa trudno dostępne? W obecnych czasach nie ma problemów z dostępnością wymarzonego produktu. Rynek jest gotowy na zapewnienie zróżnicowanych i najróżniejszych potrzeb klientów. Jedyną przeszkodą może być cena. To ona sprawia, że w Polsce praktycznie niedostępne są najwyżej oceniane kawy świata, które mają swoich stałych klientów w takich krajach jak USA czy Japonia. Ostatnie lata to zdecydowane zwiększenie dostępności do produktów dla branży kawiarnianej. W dużej mierze odpowiada za nie rozwój sklepów internetowych. Łatwiej dostępne są wspomniane produkty ekologiczne, zwiększa się także podaż produktów kraftowych, często wytwarzanych przez niewielkie, lokalne podmioty. Rośnie także rynek biodegradowalnych opakowań, które zaczynamy wykorzystywać w naszych kawiarniach.

Jakie nowości proponują dostawcy? Coraz częściej oferowane produkty mają cechy, które stają się nam bliskie: autentyczność, ekologia i łatwość recyklingu. Ciekawą nowością jest też zaawansowana technologia. Przykładem mogą być stosowane przez nas energooszczędne zmywarki Winterhalter, które posiadają m.in. funkcję regulacji ciśnienia wody, zintegrowany system odzysku ciepła, czy możliwość optymalizacji procesu zmywania poprzez aplikację.

Jakich dostawców obecnie Państwo poszukujecie? Zależy nam głównie na dostawcach oferujących szeroką gamę wysokiej jakości produktów. Takich, którzy zapewnią atrakcyjne warunki logistyczne, krótki czas reakcji na zamówienie i dostosowane do naszego rozwoju terminy płatności. Poszukujemy także dostawców, z którymi uda nam się przejść proces zmian w stronę wspomnianego wcześniej zintegrowanego ekosystemu kawowego.

Jak oceniają Państwo ubiegły rok w kontekście dostawców HoReCa i jakie są prognozy na bieżący 2019 rok? Jakie trendy wpłynęły na poszerzenie puli dostawców?

Stawiacie na lokalnych dostawców czy duże hurtownie, a może korzystacie z obydwu możliwości?

W minionym roku skupiliśmy się na ścisłej selekcji dostawców, którzy byliby w stanie zapewnić szeroką gamę produktów. To wiązało się z ograniczeniem ich liczby i optymalizacją naszych procesów. Jeśli chodzi o rynek w całości, to z pewnością należy zwrócić uwagę na rozwój dostawców oferujących swoje produkty online. W nowym roku można się spodziewać jeszcze lepszej dostępności produktów ekologicznych, opartych o naturalne składniki oraz produktów biodegradowalnych. Z tych będziemy się starać korzystać, bowiem mamy na celu stworzenie pierwszego w Polsce ekosystemu kawowego. Sprowadzamy zielone ziarno, które wypalamy we własnej palarni, produkujemy cold brew coffee i zapewniamy miejsce do konsumpcji przez naszą sieć kawiarni. Zostaje tylko to by zająć się efektem ubocznym procesu – odpadami, za nie też chcemy wziąć odpowiedzialność.

Stawiamy zawsze na wysoką jakość produktu. Jeśli lokalny dostawca jest nam w stanie zapewnić dogodne dla nas warunki współpracy, to skorzystamy z niego w pierwszej kolejności. Jeśli dostawca nie może zapewnić najwyższej jakości, to, pomimo zalet związanych z patriotyzmem lokalnym, a także np. z logistyką, czy ceną, nie będziemy współpracą zainteresowani. Jeśli chodzi o produkt spożywczy, surowiec, to liczy się autentyczność oraz wiedza o pochodzeniu produktu i sposobie jego wytworzenia. Przykładem mogą być nasi dostawcy jajek z wolnego wybiegu lub lokalni dostawcy ciast – firmy Słodko we Wrocławiu czy Formy Proste w Warszawie – którzy każdego dnia z samego rana dostarczają nam świeżo pieczone serniki, brownie i tarty. W przypadku wyposażenia kawiarni są to zazwyczaj duże firmy lub wręcz marki światowe, które są w stanie zapewnić najwyższą jakość produktu.

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE

17


RAPORT ANALIZA RYNKU

Dzięki starannie dobranym produktom powstają pozycje o wyjątkowej jakości Magdalena Łapanowska, technolog działu przekąskowego Piekarnia Cukiernia Grzybki Jak ocenia Pani rynek dostawców? mie. Pamiętam, że jeszcze kilka lat temu problemem było zna-

Z tego co Pani mówi jesteście zadowoleni ze swoich dotychczasowych dostawców. Jakie są jednak oczekiwania i prognozy na ten rok?

lezienie kolendry w ziarnie, dobrej mieszanki curry czy kminu

Po pierwsze, warto jest zauważyć trend, który jest bardzo sil-

rzymskiego w całości w opakowaniach większych niż

ny i wydaje się, że w tym roku będzie przechodził dalszy roz-

Oferta na rynku dostawców jest już na bardzo dobrym pozio-

15 gramów, czyli takich standardowych, domowych. Dziś bez problemu znajduję przyprawy z całego świata w gastronomicznych

kwit. Mam na myśli żywność roślinną, czyli produkty wegańskie. W zeszłym roku fasola w puszce, czy mrożone mieszanki zyskały dodatkowe

opakowaniach, a co najważniejsze, są

wsparcie w segmencie przetworów owoco-

bardzo aromatyczne i dobrej jako-

wo – warzywnych pod postacią np. liofili-

ści. Największą wartością, jaką cenię

zatów roślinnych, które mają doskonały,

u naszych dostawców, jest to, że nie

czysty skład i jeszcze lepszy smak. Jeden

trzeba długo czekać na zamówienie.

z czołowych producentów wprowadził po-

Dostawę świeżych produktów można

zycję, która przypomina kaszę, jednak jest

zorganizować codziennie i nie jest się

w pełni bezglutenowa, na bazie mąki z cie-

skazanym na nią tylko w wybrane dni

cierzycy i suszonych warzyw. Zaczęliśmy

tygodnia.

używać tego produktu w sałatkach. Również patrząc na sprzedaż w naszej Pie-

W jaki sposób poszukuje Pani nowych partnerów?

karni widzę, że kanapki wegańskie, które

Na początek dobrze jest poznać sytuację produktu na rynku.

zadebiutowały u nas w zeszłym roku, cie-

Na przykład, jeśli chodzi o jogurty naturalne, są ich dziesiątki.

szą się coraz większym zainteresowaniem.

Jedne mają w składzie mleko i żywe kultury bakterii, ale jest

Klienci doceniają, że mogą kupić produkt w pełni

cała masa takich, które zawierają mleko w proszku, żelatynę,

roślinny, zbilansowany, bez laktozy, jajek czy mięsa. Kanapka

skrobię modyfikowaną, cukier i inne dodatki, których ja w jo-

z pasztetem wegańskim sprzedaje się równie dobrze, co wer-

gurcie nie potrzebuję. Świadomość tego, jaki produkt ma skład,

sja mięsna. Wspomniane wcześniej sałatki zmieniamy średnio

ułatwia dyskusję z dostawcą. Później sprawdzamy u kogo znaj-

3-4 razy w roku, sezonowo. Za każdym jednak razem, nieza-

dę produkty, które mnie interesują, w jakiej są cenie, czy mają

leżnie od tego jaka jest wersja sałatki z kurczakiem, klienci naj-

osiągalne minimum logistyczne. Bardzo często okazuje się, że

chętniej wybierają te w pełni roślinne. Jeszcze kilka lat temu

dostawcy, z którymi regularnie współpracujemy, są w stanie

było zupełnie odwrotnie – kurczak był gwarancją sprzedaży.

sprowadzić specjalnie dla nas nawet takie pozycje, których nie

W ubiegłym roku rekordy popularności biła sałatka z pieczo-

mają w podstawowej ofercie. To jest duży komfort posiadać

nym burakiem, orkiszem, serem feta i pestkami granatu. To

długofalowych partnerów, ponieważ nie martwimy się o jakość

piękna prognoza pozwalająca nam sądzić, że jest to sektor,

również w przypadku nowych produktów.

który warto rozwijać. Po drugie, dla warszawskich konsumentów czytających

18

Czy nowi dostawcy są na okresie próbnym?

składy, istotne jest używanie produktów o coraz wyższej jako-

W zeszłym roku zdecydowaliśmy, że w pełni przechodzimy na jaj-

ści. W naszej przekąskowej produkcji, poza jajami z wolnego

ka z wolnego wybiegu. Zależało nam na dobrej jakości produkcie.

wybiegu, możemy pochwalić się także używaniem kurczaka

Był moment, w którym asekurowaliśmy się poprzednim dostawcą

zagrodowego, a wszystkie pasty i pasztety robimy samodziel-

oferującym jaja ściółkowe, jednak po ok. miesiącu, gdy nie zawie-

nie, żeby mieć wpływ na ich finalną formę. Także inne pie-

dliśmy się ani razu na żadnej dostawie, zaczęliśmy korzystać tylko

karnie na rynku przykładają do tego coraz większą uwagę, co

z usług tego nowego. Istotne jest też, że możemy złożyć zamó-

uważam za dobry znak czasów. Dbając o szczegóły i staranne

wienie z tygodniowym wyprzedzeniem. Dzięki temu oszczędza-

dobierając produkty, tworzymy propozycje o naprawdę wy-

my powierzchnię magazynową, co jest dla nas wyjątkowo cenne.

jątkowej jakości.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


RAPORT ANALIZA RYNKU

Wierzymy, że pomimo zawirowań gospodarczych, dostawcy staną na wysokości zadania Małgorzata Sikorska, dyrektor ds. zakupów i logistyki North Food Polska Na co zwracają Państwo uwagę przy wyborze dostawców żywności, artykułów spożywczych i wyposażenia? W zależności od obszaru, którym zajmuje się dany dostawca, wymagania mogą się nieco różnić, jednak bez wątpienia w każdym aspekcie stawiamy na rzetelnych dostawców, posiadających dobre referencje. Wybieramy ich głównie w drodze przetargów. Przy wyborze natomiast zawsze kierujemy się jakością oferowanego produktu i stosunkiem ceny do jakości. Równie ważna jest dostępność i powtarzalność produktów. Nie zapominamy także o serwisie, jaki w ramach współpracy oferuje nam kontrahent. Ważne jest, aby nasi dostawcy posiadali wdrożone i funkcjonujące systemy jakości. Opracowując nowe produkty w naszym menu, zawsze zwracamy uwagę czy produkt jest naturalny i bez zbędnych dodatków. Tym samym preferujemy dostawców oferujących produkty z „czystą etykietą”.

Czym powinien wyróżniać się rzetelny dostawca, z którym chętnie nawiążą Państwo długofalową współpracę? Ważne jest, czy dostawca rozumie zachodzące w naszej firmie procesy i ich wpływ na bezpośrednią współpracę z klientem. Istotną kwestią jest odpowiedzialność za jakość, a także wywiązywanie się ze złożonych deklaracji dotyczących dostępności produktów w okresie współpracy. Nadążanie za naszym rozwojem, reagowanie na zachodzące u nas zmiany, kreatywność, baczna obserwacja rynku oraz oferowanie ciekawych rozwiązań, konkurencyjne ceny to atrybuty preferowanych przez nas dostawców. W związku z naszym rozwojem i planowaną ekspansją za granicę interesują nas również dostawcy mający doświadczenie na rynkach w innych krajach i posiadający niezbędne certyfikaty.

Jak oceniają Państwo ubiegły rok w kontekście dostawców HoReCa i jakie są prognozy na bieżący 2019 rok? To nie był łatwy rok, niemniej zamknęliśmy go z sukcesem. A nasz sukces to również sukces naszych partnerów handlowych. Pomimo wielu zawirowań, z jakimi przyszło się mierzyć branży spożywczej w 2018 r., jesteśmy zadowoleni zarówno ze współpracy z dostawcami, jak i z osiągniętych wyników. Oczywiście dotknęły nas korekty cen niektórych surowców, jednak trudne sytuacje, z którymi się zderzaliśmy, pchały nas do przodu, naturalnie wymagały od nas i naszych dostawców pomysłowości oraz nieszablonowego myślenia. Nadchodzący rok zapewne będzie niósł o wiele większe wyzwania biznesowe,

20

jednak staramy się optymistycznie patrzeć w przyszłość. Wyzwań na pewno nie zabraknie. Nasi obecni dostawcy znają plany rozwojowe North Food Polska. Wierzymy, że tak jak do tej pory, pomimo zawirowań gospodarczych, staną na wysokości zadania i wspólnie będziemy celebrować kolejne sukcesy. Również dla potencjalnych dostawców współpraca z naszą firmą to gwarancja uczestniczenia w wielu ciekawych i obiecujących projektach.

Jakie trendy gastronomiczne wpłynęły na poszerzenie puli dostawców? Wiarygodność produktowa jest trendem, który ma w tej kwestii duże znaczenie. W naszym menu staramy się wykorzystywać produkty oryginalne, wytwarzane w kraju pochodzenia, co często jest gwarancją wysokiej jakości. Ten czynnik powoduje stałe poszukiwanie i wdrażanie nowych dostawców. Z całą pewnością coraz większa popularność żywności wegetariańskiej i wegańskiej przyczyniła się do nawiązania przez North Food współpracy z nowymi kontrahentami. Vege to nowa grupa produktowa w naszym menu, która na pewno będzie rosła w siłę oraz główny segment, który będziemy rozwijać w 2019 roku. Staramy się także jak najczęściej do naszego menu wprowadzać produkty sezonowe. Wymaga to nawiązania kontaktów z inną grupą dostawców, specjalizujących się w danej kategorii.

Jakie produkty są trudno dostępne? Jakie nowości proponują dostawcy? Trudno dostępne bywają produkty dla nas najbardziej strategiczne, czyli ryby. Ich sezonowość, wrażliwość na zmiany klimatu, a także wzrost popytu na niektóre gatunki na rynku amerykańskim i azjatyckim, przyczyniają się do ograniczonej dostępności i nierzadko do wzrostu cen. Z większości trudnych sytuacji wyszliśmy obronną ręką, pozyskaliśmy niezbędne surowce w zadowalających nas cenach i jednocześnie nadal wysokiej jakości. Tylko w przypadku jednego surowca zdecydowaliśmy się na jego wycofanie. Nie możemy bowiem pozwolić sobie na niepewność, czy surowiec będzie dostępny, bądź czy jego jakość będzie wystarczająca. Takie okoliczności są dla nas nieakceptowalne. Z kolei dostępność produktów vege uległa zdecydowanej poprawie na przestrzeni ostatniego roku. Obserwujemy znaczny wzrost aktywności na rynku spożywczym w tym obszarze. Również rynek dostawców opakowań eko zaczyna wyraźnie wzrastać, co przekłada się na ich większą dostępność i atrakcyjność.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


ANALIZA RYNKU RAPORT

Jakich dostawców aktualnie poszukujecie? Jak zawsze jesteśmy bardzo otwarci na nowe produkty. Ponieważ w bieżącym roku będziemy nadal rozwijać menu o produkty vege, aktualnie poszukujemy głównie dostawców z tego segmentu. Rok 2019 to czas wyzwań pod względem zmian w obrębie opakowań, dlatego rynek dostawców tych artykułów będzie także przez nas mocno weryfikowany.

Stawiacie na lokalnych dostawców, duże hurtownie czy też korzystacie z obu możliwości? Nasi dostawcy to nie zawsze duże międzynarodowe koncerny. Decydujemy się także na współpracę z mniejszymi firmami, które obecnie mają do zaoferowania naprawdę wiele doskonałej jakości produktów w dobrych cenach. Ważne jest, aby dostawca był wiarygodny i, jak już zaznaczałam, rzetelny. Istotne jest, jaką wartość dodaną może wnieść do naszego biznesu.

Nie zamykamy się na nowe rozwiązania i możliwości Łukasz Jędrala, szef działu zakupów Salad Story Jak podsumowałby Pan ubiegły rok w kontekście dostawców? Miniony rok był dla naszej organizacji (Salad Story i Wrap Me) czasem wielu zmian. Dołączył do nas nowy dyrektor operacyjny, przeorganizowaliśmy działy finansowy i zakupowy, dział marketingu zyskał nową osobę zarządzającą. Wszystkie te zmiany pozwoliły otworzyć cztery nowe lokale, rozszerzyć menu o kategorie kaw i deserów, przetestować sprzedaż naszych produktów u zewnętrznych partnerów. Jako szef działu zakupów mogę uznać rok 2018 za naprawdę bardzo dobry okres. Nasi dotychczasowi partnerzy wywiązali się ze swoich zobowiązań, rynek był dużo bardziej atrakcyjny cenowo niż w latach poprzednich, zachowaliśmy na odpowiednio wysokim poziomie jakość pozyskiwanych surowców. Wspomniane wcześniej otwarcia oraz działania marketingowe znacząco zwiększyły zapotrzebowanie na produkt w naszych lokalach, a co za tym idzie skala naszych zakupów wzrosła. Wymusiło to poszukiwania nowych dostawców. Pozyskaliśmy nowych partnerów w dziedzinie opakowań i produktów spożywczych. Kluczową role w ich doborze miał przebudowany dział kontroli jakości, który sprawdza nowych i obecnych dostawców pod kątem przestrzegania zapisów polskich i europejskich norm, weryfikuje jakość produktu jego zgodność z naszymi wewnętrznymi wytycznymi dotyczącymi m.in. obecności barwników, konserwantów oraz alergenów.

zawsze podkreślę, że jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z naszymi obecnymi dostawcami, jednak nie zamykamy się na rozwiązania i możliwości, które daje tak dynamicznie zmieniający się rynek HoReCa. Zaplanowane otwarcia nowych placówek zwiększą skalę naszych dotychczasowych zakupów. Pojawimy się w miastach, w których jeszcze nie mamy placówek, co da nam szanse współpracy z lokalnymi dostawcami. Chcemy też rozwijać kanały sprzedaży niezwiązane ze stacjonarnymi punktami sprzedaży, co razem z otwarciami stacjonarnych placówek wiąże się z potrzebą poszukiwania partnera, który zapewni nam lub pomoże w budowie odpowiedniej logistyki. Wspomniany wyżej rozwój wymusi na nas rozbudowę parku maszyn w kuchniach centralnych, przebudowę powierzchni magazynowej, zakupu wyposażenia do nowych lokali, co również staje się miejscem do nawiązania współpracy z nowymi dostawcami. Jesteśmy też w trakcie modernizacji naszego zaplecza IT, które będzie kontynuowane w 2019 roku. Będziemy rozwijać, tak bliski misji naszej firmy, projekt zastępowania stosowanych przez nas opakowań na produkty jeszcze bardziej przyjazne środowisku. Coraz częściej rozmawiamy też o produkcji i sprzedaży półproduktów dla kontrahentów zewnętrznych, chcących skorzystać z naszego zaplecza kuchennego. Projekt ten testowaliśmy w 2018 roku z jednym z możliwych odbiorców i widzimy w tym duży potencjał.

Pozyskaliście Państwo wielu nowych partnerów. Czym kierowaliście się przy ich wyborze?

Jak zmienia się dostępność produktów, które kiedyś były trudno osiągalne?

Nasi nowi partnerzy cechują się wysoką jakością oferowanego produktu, elastycznością pod kątem cen i logistyki oraz serwisem stojącym na bardzo dobrym poziomie. To główne aspekty, którymi kierujemy się w doborze partnerów biznesowych. Zapotrzebowanie wynikające z wprowadzenia nowej kategorii produktowej kaw i deserów, zostało zabezpieczone przez naszych dotychczasowych partnerów. Dzięki wieloletniej współpracy i zaufaniu do naszych dostawców w rok 2019 wchodzimy ze spokojem. Jak

Szybki rozwój branży HoReCa spowodował, że dostępność do produktów, takich jak produkty bezglutenowe czy opakowania biodegradowalne, stał się dużo łatwiejszy niż jeszcze kilka lat temu. Swoje portfolio rozszerzyli zarówno dostawcy regionalni, z którymi tak często pracujemy, jak i najwięksi hurtownicy na rynku. Co do tych ostatnich to w poprzednich latach poza serwisem na bardzo wysokim poziomie można zauważyć bardziej elastyczne podejście do współpracy. Taki trend cieszy.

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE

21


RAPORT ANALIZA RYNKU

Dążymy do redukcji liczby dostawców Marzena Copiuk, kierownik sprzedaży Lagardere Travel Retail Polska Na co zwracają Państwo uwagę przy wyborze dostawców żywności, artykułów spożywczych i wyposażenia? Wybór dostawcy jest procesem niezwykle złożonym i strategicznym dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Kształtowanie asortymentu oraz wybór odpowiednich dostawców wymagają wykorzystania odmiennych strategii w przypadku kierowania sklepami, odmiennych dla sieci franczyzowych, jeszcze innych dla dużej gastronomii, czy zakładów produkcyjnych. Dostawca musi zapewnić odpowiedniej jakości produkt, ale przede wszystkim produkt ten musi być bezpieczny. Właściwy dostawca jest jednym z czynników wpływających na zapewnienie bezpieczeństwa żywności, w tym surowców głównych, jak i pomocniczych. Dlatego też prawidłowo przeprowadzona kwalifikacja i ocena dostawców korzystnie wpływa na poziom zapewnienia bezpieczeństwa wytwarzanej żywności, a co za tym idzie satysfakcji klienta.

Czym powinien wyróżniać się rzetelny dostawca? Dostawca powinien zapewnić też jakość, na możliwie wysokim poziomie. Mamy coraz bardziej wymagające, ale też świadome społeczeństwo, dlatego produkt musi być dostarczony w odpowiednich warunkach i nienaruszonym stanie. Poziom jakości produktu jest sztywno ustalony z dostawcą, jeszcze przed wprowadzeniem go do sprzedaży. Decydując się na podjęcie współpracy z dostawcą analizujemy jego ofertę pod kątem wielu aspektów. Czynnikiem determinującym jest oczywiście cena oferowanych przez niego produktów. Porównujemy ją z konkurencją oraz z ogólnymi cenami rynkowymi. Atrakcyjność cenowa oferty jest bardzo ważna, ale też stabilność tejże ceny oraz warunki płatnicze. Pierwszą myślą większości przedsiębiorców jest „jak najniższa cena”, jednakże wybór dostawców oferujących tylko i wyłącznie atrakcyjne warunki finansowe jest rozwiązaniem krótkookresowym. Pod uwagę należy wziąć jeszcze szereg innych determinantów. Bardzo ważnym czynnikiem jest szerokość oferty. Obecnie dążymy do redukcji liczby dostawców. Im mniejsza, tym łatwość zarządzania biznesem jest większa. Dlatego tak ważna jest możliwie rozbudowana oferta, by zaspokajała jak największą ilość potrzeb zróżnicowanego, multibrandowego biznesu. Jeden dostawca z szerokim portfolio produktowym umożliwia łatwiejsze spełnienie minimum logistycznego, a większy wolumen zakupowy daje korzystniejszą pozycję do negocjacji cenowych. Wspomniane minimum logistyczne, czyli minimalna wartość zamówienia w ramach jednej dostawy, również determinuje nawiązanie współpracy z dostawcą. Przy bardzo rozproszonym biznesie, gdzie sklepy znajdują się na terenie całego kraju, w tym też w mniejszych miejscowościach, gdzie obrót nie jest tak wysoki jak w kluczowych miastach Polski, spełnienie wygórowanego minimum logistycznego bywa często zaporowe. By zapewnić stałą ofertę oraz jakość dla całej

22

sieci musimy współpracować z dostawcą, który obsługuje cały teren Polski i ma oddziały logistyczne w więcej niż jeden mieście. Brandy wysoce wyspecjalizowane natomiast to dostawcy lokalni, wyróżniający się unikatowymi produktami. Kolejnym czynnikiem jest minimum zakupowe, czyli minimalne zamówienie poszczególnego asortymentu. Niejednokrotnie producent oferuje pożądanej jakości produkt, jednak wymogiem dostawcy jest zakup minimum kilku palet jednego asortymentu, co również może być dużą przeszkodą na wprowadzenie produktu do obrotu. Miejsce magazynowe w lokalach też może być ograniczeniem. Chociażby dostawca, narzucający jednostkę zamówienia, którą jest karton zbiorczy dla produktu wymagającego przechowywania w warunkach chłodniczych, a wymiary póki w urządzeniu chłodniczym w lokalu są zbyt małe, żeby pomieścić taką ilość produktu, wówczas już to skłania do szukania innej alternatywy. Dostawcy, poza produktem oferują też inne wartości dodane – usługi, które są przewagą dla ich oferty (szkolenia, akademie kulinarne, materiały promocyjne). Bardzo ważnym aspektem, który jest brany pod uwagę przy wyborze dostawcy są certyfikaty i standardy – system HACCP, ISO, BRC, IFS. Każdy dostawca, z którym planowane jest podjęcie współpracy przechodzi audyt bezpieczeństwa i jakości żywności, przeprowadzany przez odpowiednio wykfalifikowaną osobę z naszej firmy. Niezaprzeczalnym jest, że dostawcę musi cechować rzetelność i terminowość oraz wysoka umiejętność zarządzania stanami magazynowymi, logistyką. Jakiekolwiek odchylenia od standardów skutkują utratą naszej sprzedaży, ale też wizerunku wynikającego z tytułu braku stałej oferty. Druga cecha to kondycja finansowa, która daje nam pewność, iż warunki dostaw i terminy płatności pozwolą zachować cash flow naszego przedsiębiorstwa. Poza ofertą asortymentową zwracamy uwagę również na partnerskie podejście. Znalezienie dostawcy, który spełnia powyższe wytyczne jest procesem długim oraz bardzo skomplikowanym. Dlatego też poszukujemy długofalowej współpracy z kontrahentami.

Jak oceniacie ubiegły rok w kontekście dostawców HoReCa i jakie są prognozy na bieżący 2019 rok? Obecne trendy zmieniają się bardzo szybko. By podążać za nimi i spełniać wymogi naszych klientów oraz gości musimy stale podążać za poszukiwaniem unikatowych produktów, co się przekłada na rozszerzenie puli dostawców, z którymi współpracujemy. Produkty wyjątkowe, niepowtarzalne często bywają trudnodostępne i wiążą się z nawiązywaniem współpracy z kolejnym dostawcą. Tutaj pojawiają się kolejne problemy ze spełnieniem minimum logistycznego itd. Jednak z drugiej strony nasi dostawcy również podążają za nowinkami, często bez większego poszukiwania innowacji na rynku z naszej strony, to oni sami przychodzą i proponują nowe, ciekawe rozwiązania.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


RAPORT RYNEK PRODUCENTÓW, DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI I WYPOSAŻENIA

Branża piwowarska ważna w gospodarce O znaczeniu branży piwowarskiej dla polskiej gospodarki przeczytamy w raporcie „Podsumowanie analizy wybranych wskaźników wpływu przemysłu piwowarskiego na polską gospodarkę i otoczenie” opracowanym przez Deloitte Advisory. Dowiemy się, w jaki sposób branża wpływa na rozwój gospodarek lokalnych w wymiarze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Raport przedstawia też społeczną rolę producentów w promowaniu odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Browary Polskie Polska trzecim producentem piwa w Unii Europejskiej Polska ze stabilną produkcją na poziomie 40,3 mln hektolitrów zajmuje trzecie miejsce w europejskiej czołówce. W 2017 roku więcej piwa uwarzyli tylko Niemcy (93 mln hl) i Brytyjczycy (40,4 mln hl). Obecnie na terenie kraju działa ponad 200 browarów, a ich liczba co roku wzrasta. Tylko w 2017 r. powstało 51 nowych zakładów. Rozwój browarnictwa regionalnego i kraftowego wiąże się z dywersyfikacją rynku – w 2017 roku odnotowano 1665 piwnych premier. Polska znajduje się również w czołówce europejskich eksporterów piwa. W 2017 r. polscy producenci wyeksportowali ponad 3,3

24

mln hl piwa, które trafiło do ponad 80 krajów na świecie.

Solidny filar polskiej gospodarki W 2017 roku branża wytworzyła w polskiej gospodarce 19,4 mld zł wartości dodanej. Jedna czwarta tej kwoty to efekt bezpośrednio związany z działalnością browarów. Są to między innymi zakupy surowców i produktów dokonywane u polskich dostawców. Sektor piwowarski wydał na nie 6,5 mld zł. 3/4 wartości dodanej wytworzonej przez branżę wynika z wpływu pośredniego i indukowanego na inne sektory, takie jak górnictwo, rolnictwo, przemysł chemiczny i przemysł ciężki. Produkcja piwa jest ważnym źródłem

wpływów podatkowych do budżetu państwa. W 2017 roku suma podatków i opłat wnoszonych przez branżę wyniosła 11,2 mld zł, w tym 3,45 mld zł pochodziło z akcyzy, a 4,30 mld zł z VAT-u w handlu detalicznym.

Browary wspierają rynki lokalne Piwo jest warzone we wszystkich województwach. Największe 22 browary umiejscowione są w 12 województwach, w większości poza głównymi ośrodkami miejskimi. To często kluczowi pracodawcy i płatnicy podatków w danej gminie. Bezpośrednie zatrudnienie w browarach to 9,3 tys. osób, ale całkowita liczba miejsc pracy związanych z piwem

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


RYNEK PRODUCENTÓW, DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI I WYPOSAŻENIA RAPORT

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE

25


RAPORT RYNEK PRODUCENTÓW, DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI I WYPOSAŻENIA

(w handlu, rolnictwie i przetwórstwie spożywczym oraz sektorze HoReCa) wyniosła w 2017 r. 157,5 tys. Branża ma też kluczowe znaczenie dla handlu małoformatowego. 64 proc. zakupów piwa odbywa się właśnie w tym kanale sprzedaży, co przekłada się bezpośrednio na tworzenie miejsc pracy.

Branża odpowiedzialna społecznie Producenci piwa przykładają dużą wagę do promocji odpowiedzialnej konsumpcji. Od wielu lat prowadzą działania nakierowane na ograniczenie zjawiska jazdy pod wpływem alkoholu („Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”), zapobieganie sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia („Alkohol. Tylko dla pełnoletnich”) oraz eliminacji zjawiska picia alkoholu przez kobiety ciężarne („W ciąży nie piję alkoholu”). W 2018 roku, wspólnie z browarnikami zrzeszonymi w NSZZ „Solidarność”, uruchomiono program „W rodzinie siła!”. Inicjatywa jest wsparciem dla rodziców w dawaniu dzieciom dobrego przykładu i ochronie niepełnoletnich przed dostępem do alkoholu. Główne wnioski płynące z raportu można podsumować w następujący sposób: branża piwowarska jest pozytywnym przykładem zaangażowania kapitału zagranicznego przy jednoczesnym utrzymaniu jej polskiego charakteru. Bez inwestycji międzynarodowych firm nie byłaby możliwa modernizacja zakładów, rozwój rynku i odtworzenie kultury picia piwa. Polskie marki nie zniknęły jednak z półek, wręcz przeciwnie, cieszą się stałym uznaniem wśród konsumentów w kraju i z sukcesem zaistniały na rynkach eksportowych. Piwo warzone w Polsce, przez rodzimych browarników i z krajowych surowców, odgrywa istotną rolę we wzmacnianiu polskiej gospodarki, a rosnący eksport tworzy pozytywny obraz kraju za granicą. Pełna treść raportu wpływu jest dostępna na stronie www.browary-polskie.pl.

26

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


RAPORT RYNEK PRODUCENTÓW, DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI I WYPOSAŻENIA

Rynek w Polsce

whisky

Od kilku lat whisky bije rekordy popularności nad Wisłą. Rośnie konsumpcja tego trunku oraz przybywa miłośników lepszej gatunkowo single malt. Polacy rozkochali się w zróżnicowanym wachlarzu aromatów i smaków tego alkoholu, co znajduje swoje potwierdzenie w danych rynkowych.

J

ak wynika z ostatniego raportu Scotch Whisky Association (SWA) w okresie styczeń-sierpień 2018 r. import single malt do Polski wzrósł o 27,24 proc. w ujęciu ilościowym (liczonym w butelkach o pojemności 0,7l), natomiast pod względem wartości sprowadzanego

28

alkoholu tempo wzrostu wyniosło 22,51 proc. Rosnące statystyki w segmencie droższej whisky „odbijają się” na tańszej kategorii, tzw. popularnych blendach. Import whisky blendowanej w tym samym okresie osiągnął spadki – 9,54 proc. w ujęciu ilościowym oraz 0,15 proc. wartościowym, co

oznacza, że nawet w tej kategorii wybieramy droższe odmiany alkoholu. Łącznie w badanym okresie sprowadzono do Polski 400 tys. butelek single malt o wartości 4,5 mln funtów oraz 13,5 mln blendów o wartości 32 mln funtów. Co warte podkreślenia, na

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

przestrzeni ostatnich dziewięciu lat import single malt do Polski zwiększył się aż siedmiokrotnie (z 57 tys. butelek do 400 tys.), gdzie import blendów wzrósł zaledwie trzykrotnie (z 4,5 mln do 13,5 mln sztuk). Warto jednak podkreślić, że mimo zmieniających się proporcji i przesuwania


RYNEK PRODUCENTÓW, DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI I WYPOSAŻENIA RAPORT

się środka ciężkości w kierunku droższych odmian whisky, siłą napędową tego rynku nadal pozostają „blendy”. Dziś na 100 butelek sprowadzanego trunku ze Szkocji 97 to tańsza whisky blendowana. Wynika to m.in. z faktu, że ceny whisky z segmentu ekonomicznego są zbliżone do cen wódki (porównując objętość 0,7 l). – Kilka czynników wpływa na rosnące zainteresowanie Polaków whisky, w szczególności w segmencie single malt. Rynek oferuje coraz szerszy asortyment trunków, co daje praktycznie nieograniczone możliwości poszukiwań nowych aromatów i smaków. Intensywny rozwój festiwali whisky oraz barów ukierunkowanych na ten trunek wspiera edukację w zakresie spożywania tego alkoholu. To wszystko sprawia, że przestaliśmy wierzyć w ślepą siłę marki, zwracając uwagę na pochodzenie,

proces produkcji oraz zawartość whisky. Dodatkowo impulsem dla rozwoju tego rynku jest wzrost poziomu zamożności polskiego społeczeństwa. Coraz więcej Polaków stać na wydatek rzędu kilkaset złotych za butelkę whisky – komentuje Jarosław Buss, właściciel firmy Tudor House oraz organizator corocznego festiwalu Whisky Live Warsaw. Najnowsza wersja raportu KPMG „Rynek dóbr luksusowych w Polsce” potwierdza ten trend. Wartość tego rynku znowu wzrosła – r/r o 13,8 proc. i na koniec tego roku wyniesie aż 23,9 mld zł, a w ciągu kolejnych 5 lat może przekroczyć poziom 39 mld zł.  Mimo uzyskanych wzrostów, w krajowym rynku whisky wciąż drzemie spory, niewykorzystany potencjał. Świadczy o tym nasza pozycja w światowym

zestawieniu importerów szkockiej. Pod względem ilości sprowadzanej szkockiej whisky za okres pierwszych ośmiu miesięcy 2018 r. plasowaliśmy się na 15. miejscu z wynikiem ponad 1 194 258 zaimportowanych kartonów. Czołowe pozycje w zestawieniu zajmowały: Francja, USA i Indie. Jeszcze niższą lokatę, bo dopiero 19-tą, zajmowaliśmy w klasyfikacji, która uwzględnia wartość importowanego alkoholu. W czołowej trójce znajdowały się: USA, Francja i Singapur. Na tle innych alkoholi spożycie whisky w Polsce jest całkiem wysokie. Według danych IWSR, w 2017 roku konsumpcja tego trunku stanowiła 10 proc. całej konsumpcji alkoholu wysokoprocentowego. Dominującą pozycję zajmuje wódka z udziałem na poziomie aż 79 proc. Prognozy wskazują, że udział whisky będzie rósł do

14 proc. w 2022 roku, m.in. kosztem wódki (spadek do 75 proc). W omawianym okresie konsumpcja whisky ma wzrosnąć do poziomu ok. 4,5 mln kartonów rocznie. Duża w tym zasługa rosnącej popularności festiwali whisky oraz innych eventów związanych z degustacją tego alkoholu. Możliwość spróbowania wyjątkowych, często niedostępnych edycji whisky, rozmowa z przedstawicielami destylarni to najlepszy sposób na poszerzanie wiedzy o tym trunku. Mimo niezaprzeczalnego, ogromnego potencjału rozwoju tego rynku w Polsce, jego przyszłość pozostaje dzisiaj wielką niewiadomą. Wszystko z powodu Brexitu, czyli planowanego na 29 marca wyjścia Wlk. Brytanii z Unii Europejskiej. Wciąż nie wiadomo, jaka forma rozwodu czeka Brytyjczyków z Brukselą. R E K L A M A

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE

29


RYNEK PRODUCENTÓW, DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI I WYPOSAŻENIA RAPORT

Brytyjska Izba Gmin odrzuciła niedawno w głosowaniu projekt umowy premier Theresy May o warunkach wyjścia z UE. W tej sytuacji możliwych jest kilka scenariuszy – m.in. pozostanie Brytyjczyków w strukturach unijnych, twardy Brexit (bez umowy z UE), a nawet kolejne referendum. Dalszy rozwój zdarzeń, czyli sposób rozstania na linii Londyn – Bruksela, zadecyduje o przyszłości rynku whisky w Polsce. W przypadku twardego Brexitu, eksperci obawiają się powtórki sprzed kilku lat. Przypomnijmy, że nałożenie 25 proc. cła przez Unię Europejską na whisky amerykańską w 2018 r. mocno odbiło się na tamtejszym rynku. Co prawda część dużych producentów postanowiła wziąć na siebie te koszty, przez co ceny hurtowe i detaliczne trunków niewiele się zmieniły. Niestety wielu

mniejszych graczy podniosło ceny, co przełożyło się na spadek wolumenów sprzedaży ich marek, przyczyniając się do zahamowania rozwoju amerykańskiej whiskey w naszym kraju. Twardy Brexit będzie skutkować nałożeniem cła na whisky pochodzącą ze Szkocji, Anglii czy Irlandii Północnej, co mocno odczuje cały polski rynek – producenci, dystrybutorzy, importerzy, detaliści i konsumenci. Na szczęście Szkoccy eksporterzy są świadomi jego konsekwencji. Przedstawiciele tamtejszych destylarni prowadzą od dłuższego czasu negocjacje w sprawie preferencyjnych stawek celnych w przypadku ziszczenia się twardego rozstania, co pozwoli zmniejszyć potencjalny, negatywny wpływ na polski oraz inne unijne rynki. Jak duży będzie to wpływ, przekonamy się już niebawem. R E K L A M A

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE

31


RAPORT RYNEK PRODUCENTÓW, DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI I WYPOSAŻENIA

BRANŻA OPAKOWAŃ przed dużym wyzwaniem

sztuczne wynosi 3,5 mln ton rocznie. W 8 tys. przedsiębiorstw związanych z tą branżą pracuje 160 tys. osób. Z kolei w Europie przemysł tworzyw sztucznych znajduje się na 7. miejscu pod względem wytwarzania wartości dodanej. W europejskim sektorze działa 60 tys. przedsiębiorstw, których obroty wynoszą 350 mld euro rocznie. Na starym kontynencie w ciągu roku wytwarza się 60 mln ton plastiku.

Plastik plastikowi nierówny

Jedna trzecia z 3,5 mln ton tworzyw sztucznych zużywanych przez polski rynek, wykorzystywana jest do produkcji opakowań. Jednak poziom ich recyklingu wprowadzony do gospodarstw domowych wynosi jedynie 40 proc1. Problem produkcji, konsumpcji i gospodarowania odpadem plastikowym jest problemem globalnym. 1 Zakładając, że wszystkie opakowania zebrane w ramach selektywnej zbiórki zostały poddane recyklingowi

32

U

nia Europejska rozpoczęła wdrażanie przepisów, których celem jest zminimalizowanie negatywnych skutków oddziaływania odpadów powstałych z tworzyw sztucznych na środowisko. Zdaniem ekspertów firmy doradczej Deloitte rozwiązaniem może być gospodarka o obiegu zamkniętym. Model GOZ zakładający w Polsce redukcje o 1 proc. zużycia materiałów i energii we wszystkich sektorach, stwarza możliwość uzyskania dla gospodarki 19,5 miliarda złotych wartości dodanej rocznie. Rynek tworzyw sztucznych jest istotnym elementem globalnej gospodarki. W Polsce zapotrzebowanie na tworzywa

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

Największym odbiorcą tworzyw sztucznych w Polsce jest sektor opakowań. Konsumuje on 33 proc. wyprodukowanego plastiku. Z kolei 26 proc. wyprodukowanych tworzyw sztucznych trafia do budownictwa, a co dziesiąta tona wykorzystywana jest w branży motoryzacyjnej. Zużycie tworzyw do produkcji opakowań w Polsce stale wzrasta. W latach 2013-2017 liczba ta zwiększyła się o 20 proc. i wyniosła 1,12 mln ton. Plastik kojarzy się nam przede wszystkim z plastikowymi butelkami PET (wykonane z politereftalanu etylenu). Ale ich produkcja ma jedynie 14 proc. udziału w sektorze opakowań. W Polsce najwięcej plastiku zużywamy do produkcji toreb na zakupy wielokrotnego użytku, folii oraz tacek do żywności. Poszczególne wyroby z tworzyw znacznie różnią się długością okresu ich wykorzystywania . Niektórych używamy bardzo krótko, a innych nawet przez kilkadziesiąt lat. Problem jednak powstaje w momencie, kiedy dany produkt czy opakowanie plastikowe nie są nam już potrzebne.


RYNEK PRODUCENTÓW, DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI I WYPOSAŻENIA RAPORT

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE

33


RAPORT RYNEK PRODUCENTÓW, DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI I WYPOSAŻENIA

34

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


RYNEK PRODUCENTÓW, DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI I WYPOSAŻENIA RAPORT

Istnieją znaczne różnice w odzysku tworzyw sztucznych w krajach europejskich. W Polsce od 30 do 50 proc. wycofanych tworzyw jest składowanych. Na rynek trafia ponad 997 tys. ton opakowań z plastiku, z czego na gospodarstwa domowe przypada 678 tys. ton. Poziom recyklingu wynosi około 40 proc., co oznacza, że nie wiadomo, co dzieje się z ponad 406 tys. ton. – Często zdarza się, że najbardziej atrakcyjne dla nas opakowania, które przykuwają naszą uwagę na półkach sklepowych są bardzo trudne do poddania recyklingowi. Ponadto, wiele opakowań z tworzyw sztucznych trafia do odpadów zmieszanych lub co gorsza do pieców domowych. Jest więc to efekt braku wiedzy i nieświadomości konsumentów. Ale z drugiej strony można powiedzieć, że producenci również mogliby włożyć więcej

wysiłku, by edukować klientów, co powinni zrobić z opakowaniem po wytworzonym przez nich produkcie – mówi Julia Patorska, lider zespołu analiz ekonomicznych Deloitte.

Plastik na celowniku Unii Europejskiej Rok 2018 przyniósł znaczące zmiany w obszarze regulacji dotyczących gospodarowania odpadami oraz efektywnego wykorzystania surowców naturalnych. W styczniu 2018 roku opublikowana została unijna strategia dotycząca tworzyw sztucznych, w maju przedstawiono projekt dyrektywy w zakresie produktów jednorazowego użytku z plastiku (tzw. Single Use Plastic), a 4 lipca zaimplementowano pakiet dyrektyw dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym. Dokumenty te stawiają ambitne cele,

dążące do poprawy wykorzystania tworzyw sztucznych, m.in. poprzez usprawnienie działania systemu ROP, czyli rozszerzonej odpowiedzialności producenta, poprawę produktów już na etapie projektu, wykorzystywanie materiałów biodegradowalnych, tworzenie rynków do ponownego wykorzystania tworzyw sztucznych i surowców pochodzących z recyklingu oraz przede wszystkim ich znaczne ograniczenie, a w przypadku niektórych produktów nawet eliminację z rynku przedmiotów jednorazowych, wykonanych z tworzyw sztucznych. – Komisja Europejska uzasadnia te zmiany koniecznością ochrony w szczególności mórz i oceanów przed rosnącym zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi i licznymi konsekwencjami z tego wynikającymi. Plastik jest materiałem bardzo

funkcjonalnym, jednak jego wykorzystanie stało się zdaniem KE nieodpowiedzialne – mówi Paulina Kaczmarek, menadżer w zespole ds. zrównoważonego rozwoju Deloitte. Przyjęcie ostatecznego kształtu dyrektywy Single Use Plastic spodziewane jest w pierwszym kwartale tego roku. W ocenie ekspertów Deloitte główne konsekwencje nowych przepisów poniesie sektor FMCG. Zakaz wykorzystywania wielu jednorazowych produktów z plastiku, w tym: sztućców i talerzy czy patyczków do uszu może okazać się dla nich bardzo dotkliwy. Do tego nowe przepisy nałożą na nich prawdopodobnie konieczność pokrycia kosztów zbiórki, transportu i przetworzenia odpadów oraz usuwania ich z oceanów. Cele odnoszą się również do zawartości recyklatu w butelkach PET (co najmniej 25 proc. od R E K L A M A

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE

35


RAPORT RYNEK PRODUCENTÓW, DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI I WYPOSAŻENIA

2025 oraz 30 proc. począwszy od 2030 r.) oraz konieczności zbiórki opakowań PET po napojach (77 proc. do 2025 oraz 90 proc. do 2030 roku).

Gospodarka o obiegu zamkniętym zmienia optykę biznesu Zmiany w zakresie odpowiedzialnego wykorzystania plastiku wymagają zaangażowania wszystkich uczestników rynku. – Biznes rozpoczął już działania, które mają mu pomóc przystosować się do nowych warunków. Dzieje się to zarówno na poziomie organizacji branżowych, jak i partnerstw na co dzień konkurujących ze sobą firm oraz indywidualnych akcji pojedynczych przedsiębiorców – dodaje Paulina Kaczmarek.

36

Te działania to m.in. wycofywanie przedmiotów z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku i wprowadzanie biodegradowalnych alternatyw. Na świecie, kolejne firmy ogłaszają zobowiązania do redukcji zużycia plastiku w opakowaniach czy wprowadzenia opakowań z recyklatów. Firmy pracują nad wprowadzeniem opakowań zdatnych do recyclingu, biodegradowalnych lub wielokrotnego użytku. W działania te angażują klientów. Ponadto, duże środki są inwestowane w rozwój innowacji w obszarze nowych tworzyw sztucznych. – Dążymy do tego by plastik mógł być wielokrotnie przetwarzany, tym samym wspierając ideę obiegu zamkniętego. Na grudniowym szczycie klimatycznym ogłosiliśmy zobowiązanie do

działania na rzecz poprawy systemu selektywnej zbiórki odpadów w Polsce, tak by już w 2025 przekroczyć poziom 90 proc. odzysku opakowań PET w kraju. Zobowiązaliśmy się również, że już w 2020 taka sama ilość plastiku, jaką wprowadzimy na rynek, zostanie zebrana i przekazana do recyclingu. Deklarujemy także systematyczne zwiększanie udziału przetworzonego plastiku w naszych opakowaniach oraz edukację konsumentów w zakresie segregacji oraz recyklingu – mówi Edyta Krysiuk-Kowalczyk, dyrektor ds. jakości i zrównoważonego rozwoju w Żywiec Zdrój. Przejście na model gospodarki o obiegu zamkniętym może okazać się rozwiązaniem dla wielu współczesnych wyzwań. Skutek ten jest osiągany poprzez

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

ponowne wykorzystywanie materiałów, przedłużanie żywotności produktów oraz wykorzystanie potencjału, który obecnie w dużej części jest marnowany w strumieniu odpadów. – Są już firmy, które to rozumieją i rozpoczęły działania, które przybliżają je ku gospodarce o obiegu zamkniętym. Pozostali powinni podążyć tą drogą. By miało to jednak sens, w cały proces muszą być zaangażowani również konsumenci i regulatorzy – podsumowuje Julia Patorska.

Źródło wszystkich wykresów: Zamknięty obieg – otwarte możliwości w obszarze plastiku Deloitte Polska 2019.


RAPORT RYNEK PRODUCENTÓW, DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI I WYPOSAŻENIA

Jajka...

kryteria wyboru

„Świadomość Polaków rośnie”, „zwracamy coraz większą uwagę na to, co kupujemy”, „nie jesteśmy obojętni na los zwierząt” – ile razy każdy z nas słyszał takie pytania? A ile jest w nich prawdy? Centrum Badania Opinii Społecznej przychodzi z odpowiedzią. Stowarzyszenie Otwarte Klatki Polacy nie są obojętni wobec losu kur Fundacja CBOS zbadała postawy Polaków wobec zwierząt. Okazało się, że los kur niosek nie jest im obojętny, a poziom świadomości naszych rodaków znacznie wzrósł w ciągu ostatnich lat. Jeszcze niedawno, gdy kampania „Jak one to znoszą?” raczkowała, mało kto wiedział co oznaczają tajemnicze liczby na jajkach, a nawet jeśli – nie bardzo się tym przejmował. Z czasem, wraz z rozwojem kampanii i wzrostem zainteresowania losem zwierząt, numery 0, 1, 2 i 3 na jajkach nabrały ogromnego znaczenia, a dla wielu stały się decydującym czynnikiem podczas zakupu jaj. Co więcej, wyniki sondażu CBOS zgodne są z badaniami Instytut Badań Rynkowych i Społecznych z br., wedle których ponad 80 proc. konsumentów uważa hodowlę klatkową za nieodpowiednią dla zwierząt.

Pochodzenie jajek ważniejsze od ich ceny Od 2006 roku w podejściu polskich konsumentów zaszły

38

znaczne zmiany, bowiem niemal trzykrotnie wzrosło znaczenie, czy jajka pochodzą z chowu klatkowego czy z chowów alternatywnych (wzrost z 13 proc. do 35 proc.). Zmalała za to liczba osób, które zwracają uwagę na cenę jaj – z 27 proc. do 11 proc., a więc o ponad połowę. Jest to również potwierdzenie badań przeprowadzonych na początku tego roku przez IBRIS, według których 100 proc. Polaków w wieku od 18 do 25 lat jest w stanie zapłacić wyższą cenę za produkt pochodzący z ferm zapewniających zwierzętom lepsze warunki.

Dobro kur niosek przede wszystkim Z badań jednoznacznie wynika, że obecnie najważniejszy przy kupnie jajek jest dla Polaków sposób chowu kur – 35 proc. przyznaje, że zwraca na to największą uwagę. Nieco niżej, na drugim miejscu, jest data ważności – 32 proc. Polaków sprawdza ją przed zakupem jaj. Później brana jest pod uwagę wielkość jaj (18 proc. następnie oznakowanie i spełnianie norm Unii Europejskiej (12 proc.),

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


RYNEK PRODUCENTÓW, DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI I WYPOSAŻENIA RAPORT

a najmniej ważna dla Polaków jest cena jaj – 11 proc. badanych określa ją jako kluczową.

Dla „trójek” nie ma przyszłości Z roku na rok świadomość Polaków rośnie, nie chcą przyczyniać się do cierpienia zwierząt, podejmują etyczne wybory. Liczby i coraz dłuższa lista firm, które zrezygnowały z jaj pochodzenia klatkowego mówią same za siebie – trójki nie mają przyszłości. Polacy kupują ich mniej i nie przykładają już takiej wagi do ceny. Najważniejsza staje się jakość jedzenia i źródło, z którego pochodzi. Jako świadomi konsumenci Polacy wymagają odpowiedzialności społecznej także od producentów żywności, restauracji, kawiarni i sklepów. Ogromnie cieszy nas ten trend i rosnąca empatia wobec zwierząt. Ich los jest w naszych rękach.

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE

39


NIE

RAPORT RYNEK PRODUCENTÓW, DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI I WYPOSAŻENIA

dla hodowli klatkowej

Co mieszkańcy naszego kraju sądzą o jajkach pochodzących z chowu klatkowego? Czy uważają, że przetrzymywanie kur w klatkach jest odpowiednie dla zwierząt? Wyniki nawet dla nas były dużym zaskoczeniem. Stowarzyszenie Otwarte Klatki

Chów klatkowy jest zły dla zwierząt W lutym 2018 r. Instytut Badań Społecznych i Rynkowych IBRiS, na zlecenie Stowarzyszenia Otwarte Klatki, już po raz drugi zapytał Polaków, co sądzą na temat chowu klatkowego kur niosek. Okazuje się, że aż 82,4 proc. ankietowanych jest zdania, że hodowla klatkowa nie zapewnia

40

tym zwierzętom odpowiednich warunków. Świadomość wśród społeczeństwa zdecydowanie rośnie. Wyniki najnowszych badań są lepsze aż o ponad 5 punktów procentowych niż tych przeprowadzonych w 2016 roku również przez IBRiS. Największy odsetek przeciwników hodowli klatkowej

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


jest wśród mieszkańców miast, które liczą sobie od 250 do 500 tys. mieszkańców. Aż 95,3 proc. ankietowanych mieszkańców dużych miast uważa, że chów klatkowy jest nieodpowiedni dla kur niosek. Co ciekawe jednak, w mniejszych miastach czy na wsiach liczba ta jest również bardzo wysoka. Wśród mieszkańców wsi aż 87,2 proc. ankietowanych jest zdania, że hodowla klatkowa nie spełnia minimalnych warunków odpowiednich dla zwierząt.

Firmy bez „trójek’’

Płeć nie gra roli

proc. Polaków uważa, że producenci żywności, restauracje i sieci handlowe powinny wycofać jajka z chowu klatkowego. Jeszcze dwa lata temu jedynie 40,9 proc. respondentów podzielało to zdanie. Wzrost świadomości społeczeństwa widać gołym okiem. W badaniach przeprowadzonych w 2016 aż 20,2 proc. ankietowanych nie miało zdania na ten temat. Dziś jedynie 8,8 proc. nie jest pewna co do decyzji. Przyszłość bez „trójek”? To jak najbardziej możliwe. Dzięki rosnącej świadomości konsumentów oraz zdecydowanym krokom firm jesteśmy coraz bliżej wysłania chowu klatkowego do historii.

R E K L A M A

Polacy nie są obojętni na krzywdę zwierząt, również tych hodowlanych. Na stronie kampanii „Jak one to znoszą?” już przeszło 30 tysięcy osób zadeklarowało, że nie będzie kupować jaj pochodzących z chowu klatkowego. Przyjęło się twierdzić, że to kobiety wykazują większą empatię w stosunku do zwierząt. Jak pokazują badania IBRiS, wśród przeciwników hodowli klatkowej płeć nie ma większego znaczenia. Wśród kobiet aż 84,1 proc. stwierdziło, że klatki nie są odpowiednie dla zwierząt. Wśród mężczyzn wynik ten jest na poziomie aż 80 proc.

W ciągu ostatniego roku przeszło 40 firm w Polsce zobowiązało się do wycofania jaj oznaczonych numerem „3”. Firmy deklarują, że najpóźniej do 2025 roku jajka „trójki” oraz przetwory jajeczne wyprodukowane z jaj pochodzących z chowu klatkowego znikną z ich oferty. Polacy wspierają te zmiany, co potwierdzają nie tylko liczne pozytywne opinie, które wręcz zalewają fan page’e firm decydujących się na ten krok. Według badań IBRiS aż 58,4

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE

41


RAPORT RYNEK PRODUCENTÓW, DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI I WYPOSAŻENIA

Jakie trendy na rynku lodów? Kategoria lodów dynamiczne ewoluuje w odpowiedzi na rosnące oczekiwania konsumentów i przybierający na sile wymiar konkurencji. Trzy wybrane obszary, wokół których dokonuje się innowacji, to kategoria lodów bezmlecznych, nowości bazujące na koncepcie „dozwolonej przyjemności”, a także rosnące zainteresowanie wariantami inspirowanymi włoskimi lodami gelato. Honorata Jarocka, senior food and drink analyst Mintel

Bez mleka, nie tylko dla wegan Myśląc o kategorii lodów bezmlecznych i danych pochodzących z bazy Global New Products Database (GNPD) firmy Mintel, w okresie 12 miesięcy do sierpnia 2018 roku, aż 61 proc. innowacji tego typu pojawiło się w Europie.

42

Ameryka Północna uplasowała się na drugiej pozycji, odpowiadając za 18 proc. udział. Jest to spójne z preferencjami europejskich konsumentów – średnio jedna czwarta respondentów w Niemczech, Włoszech, Francji, Hiszpanii i Polsce deklaruje, że unika nabiału w codziennej diecie. Popyt

na lody bezmleczne generowany jest w dużej mierze przez grono konsumentów, którzy stosują dietę wegańską. Na ten moment odsetek 100 proc. wegan jest nadal ograniczony, lecz oświadczenia mówiące o tym, że dany produkt jest wegański rosną w siłę z uwagi na to, że tego typu produkty

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

odpowiadają na potrzeby szerszej grupy odbiorców. Poza weganami i osobami unikającymi nabiału są to także osoby zainteresowane nowymi wrażeniami smakowymi oraz wzbogacaniem swojej diety w różne substancje odżywcze. W okresie od września 2013 do sierpnia 2018 roku odnotowano


„Dozwolona przyjemność” Kolejnym obszarem wartym uwagi jest łączenie atrybutów prozdrowotnych z przyjemnościowymi, aby zaoferować konsumentom rozwiązania wpisujące się w ideę „dozwolonej przyjemności”. Ponad jedna trzecia respondentów w Wielkiej Brytanii wskazuje na atrybut związany z niską zawartością cukru jako ten, który może zachęcić ich do zwiększonej konsumpcji lodów. Wyzwaniem dla branży jest jednak odnalezienie odpowiedniego balansu pomiędzy zdrowiem a smakiem. Przykładem gracza, który świetnie poradził sobie

z tym zadaniem jest amerykańska marka Halo Top, która otwarcie wskazuje zawartość kalorii na froncie opakowania, a tym samym podkreśla swoją niską zawartość cukru oraz wysoką zawartość białka. Co ciekawe, lody wysokobiałkowe cieszą się

rosnącą uwagą ze strony konsumentów, przede wszystkim młodszych. Niemal jedna trzecia respondentów w Niemczech w grupie wiekowej 16-24 stwierdza, że jedliby więcej lodów, gdyby zawierały one zwiększoną ilość białka. Mimo to, pozycjonowanie wysokobiałkowe jest nadal niszowe – tego typu innowacje odpowiadały za jedynie 3 proc. wszystkich europejskich nowości produktowych w okresie od września 2017 do sierpnia 2018 roku.

Typu gelato Europejski rynek doświadcza także rosnącego zainteresowania wariantami typu gelato, które coraz częściej pojawiają się w sklepach. Dane konsumenckie firmy Mintel wskazują, że średnio dwie

piąte respondentów w Hiszpanii, Francji i Niemczech chciałoby, aby dostępność oryginalnych lodów gelato takich jako marka Grom (Unilever) była większa. Na rynku polskim, poziom zainteresowania tego typu wariantami jest odrobinę niższy, osiągając 23 proc.

R E K L A M A

wzrost z 1 proc. do 9 proc., mówiąc o udziale nowości pozycjonowanych jako wegańskie na europejskim rynku lodów.

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE

43


RAPORT RYNEK PRODUCENTÓW, DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI I WYPOSAŻENIA

RYNEK ALKOHOLI

Odpowiada za 1/5 rynku FMCG w Polsce, i podobnie jak rynek papierosów, w 2017 odnotował niższy poziom wzrostu niż pozostałe branże. W przeciwieństwie do większości sektorów, sprzedaż napojów alkoholowych jest zlokalizowana głównie w małym formacie. Raport „Napoje alkoholowe w Polsce” Nielsen

44

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


RYNEK PRODUCENTÓW, DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI I WYPOSAŻENIA RAPORT

sprzedaż i trendy

R

ównolegle alkohole generują większość obrotów w handlu małoformatowym, szczególnie w najmniejszych placówkach. Sprzedaż napojów alkoholowych jest sezonowa. Sprzedaż mocnych alkoholi osiąga szczyt w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, a napojów niskoalkoholowych – w okresie letnim. W 2017 roku segment alkoholi premium został drugim pod

względem wartości sprzedaży, po największym – mainstream, spychając segment ekonomiczny na ostatnie miejsce. Kategoria premium rozwijała się najszybciej w dziewięciu na trzynaście analizowanych kategorii.

Trendy kształtujące jutro Rynek napojów alkoholowych w Polsce mierzy się z wyzwaniami pochodzącymi ze wszystkich stron – od szukających nowych smaków i doznań

konsumentów do zmieniającego się handlu detalicznego i rosnącej presji konkurencji. W odpowiedzi na te wyzwania, możemy obserwować kształtowanie się na rynku nowych trendów takich jak: • wzrost sprzedaży piwnych specjalności i piw bezalkoholowych, • pojawianie się nowych wariantów win musujących, powodujące wzrost sprzedaży kategorii,

• rosnąca sprzedaż whisky dzięki zwiększającej się wadze segmentu premium, zwłaszcza w dyskontach oraz wykreowaniu letniego piku sprzedaży whisky smakowej, • istotność małych pojemności wódki (<0,5l) o smakach określanych jako tradycyjne dla rozwoju tej kategorii, • pojawienie się ciemnego rumu jako alternatywa dla najpopularniejszego – białego wariantu.

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE

45


RAPORT RYNEK PRODUCENTÓW, DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI I WYPOSAŻENIA

WPROWADZENIE GRUP BRANŻOWYCH Z uwagi na znaczną liczbę kategorii alkoholowych wprowadziliśmy pojęcie grup branżowych. Dokonaliśmy tego w celu zobrazowania rynku przy jednoczesnym uniknięciu przytłaczającego poziomu drobiazgowości. Na podstawie dwóch głównych czynników: zawartości alkoholu oraz okazji i sposobu konsumpcji wydzieliliśmy trzy grupy branżowe: alkohole mocne, wina i likiery oraz napoje niskoalkoholowe. Napoje niskoalkoholowe są największą grupą, jednak tracą udziały w koszyku alkoholowym. Z kolei wina i likiery są najszybciej rosnącą grupą na przestrzeni ostatnich dwóch lat.

KATEGORIE W KOSZYKU NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Koszyk napojów alkoholowych składa się z trzynastu odrębnych kategorii. Ich znaczenie jest różne, w zależności od analizowanego czynnika. Piwo jest największą kategorią zarówno pod względem wolumenu, jak i wartości sprzedaży, jednak to wódka ma najwięcej miejsca na półce alkoholowej. Dla wszystkich kategorii spoza największych czterech, średni udział w zajmowanym miejscu na półce jest ponad trzykrotnie większy niż ich udział w wolumenie sprzedaży alkoholu.

46

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


RYNEK PRODUCENTÓW, DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI I WYPOSAŻENIA RAPORT

STRUKTURA SEGMENTÓW CENOWYCH W ALKOHOLU Jeżeli chodzi o segmentację cenową produktów, to segment mainstream, o stabilnym udziale, jest odpowiedzialny za większość sprzedaży w koszyku napojów alkoholowych. Sytuacja pozostałych segmentów uległa zmianie w ostatnich latach. Premium wyprzedził economy, stając się drugim największym segmentem pod względem udziałów w koszyku. Jedną z przyczyn jest pogarszająca się sytuacja segmentu ekonomicznego, podczas gdy dynamika sprzedaży segmentu premium wzrosła. Sprzedaż produktów premium była odpowiedzialna za niemal 60 proc. wzrostu sprzedaży wartościowej alkoholu. Trend ten potwierdza badanie Nielsena z 2017 roku, w którym 46 proc. polskich kupujących zadeklarowało gotowość do zapłacenia więcej za produkty premium w sektorze spożywczym FMCG.* R E K L A M A

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE

47


RAPORT RYNEK PRODUCENTÓW, DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI I WYPOSAŻENIA

SEGMENTY CENOWE W KATEGORIACH Gdy spojrzymy na poziom kategorii, wzrost segmentu premium jest jeszcze bardziej widoczny. Jest to najszybciej rozwijający się segment w dziewięciu na trzynaście analizowanych kategorii, w tym pięciu największych – piwie, wódce, whisky oraz winach stołowych i musujących. Równolegle w sześciu kategoriach wartość sprzedaży segmentu economy spada. Co prawda możemy zaobserwować spadek sprzedaży segmentu premium w dwóch kategoriach – drinkach oraz cydrach – niemniej te kategorie w całości wykazują trendy spadkowe. Co ciekawe, w przypadku niektórych kategorii możemy zaobserwować pewną relację pomiędzy dynamiką rozwoju segmentu cenowego i wielkości opakowań. Prowadzi to do hipotezy, że w przypadku niektórych produktów sama wielkość opakowania może kreować percepcję produktu z wyższej półki. Przykładowo, w połączonych segmentach economy i mainstream w kategorii piwa małe butelki odpowiadają za jedynie 1,1 proc. sprzedaży wartościowej, podczas gdy dla segmentu premium jest to prawie jedna trzecia.

WINO MUSUJĄCE: W STRONĘ PREMIUM Sprzedaż kategorii wina musującego wzrosła o 11,7 proc. w stosunku do roku ubiegłego, natomiast segment premium urósł aż o 18,9 proc. w tym samym czasie. Wzrost jest szczególnie widoczny w sklepach małoformatowych i w dyskontach, głównie jako efekt poprawiającej się dystrybucji. Historycznie wina musujące premium miały znacząco wyższą dystrybucję w małym formacie zimą. Jednak od pewnego czasu dystrybucja segmentu rośnie również poza okresem świąteczno-noworocznym, sięgają po bąbelki z wyższej półki nie tylko w okresie sylwestrowym, ale także w innych częściach roku.

48

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


RAPORT RYNEK PRODUCENTÓW, DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI I WYPOSAŻENIA

WINO MUSUJĄCE: WAŻNA ROLA PROSECCO Prosecco, typ wina musującego wywodzącego się z Włoch, osiągał dwucyfrowe wzrosty sprzedaży na przestrzeni dwóch kolejnych lat, rosnąc zdecydowanie szybciej niż cała kategoria. W rezultacie udziały Prosecco w winie musującym wzrosły z 13,3 proc. w 2015 do 19,3 proc. w 2017. Prosecco jest jednym z nielicznych segmentów win musujących, który ma dodatkowy pik sprzedaży, poza okresem świątecznym. Wynika to z zastosowania Prosecco jako składnika orzeźwiających koktajli lub jako schłodzonego aperitif. To czyni Prosecco segmentem, który jest niezwykle zależny od pogody. Przykładowo 2017 był wyraźnie chłodniejszy niż wrzesień 2016, co przełożyło się na spowolnienie wzrostu tej szybko rosnącej kategorii. Wzrost Prosecco jest widoczny w większości kanałów mało i wielkoformatowych, z wyłączeniem dyskontów.

WINO MUSUJĄCE: KIEDY BĄBELKI TO ZA MAŁO Prosecco nie jest jedynym segmentem, który przyczynia się do wzrostu kategorii win musujących. Wina brokatowe zawierające mieniące drobinki, które po wstrząśnięciu butelki nadają płynowi połyskujący efekt, również zyskują na znaczeniu. Obecnie na rynku jest tylko kilka marek oferujących tego typu produkty. Niemniej udział wartościowy win brokatowych w całej kategorii wzrósł od zera w 2015 do 2,5 proc. w 2017 roku. Co więcej, wina brokatowe miały znaczący wpływ na wzrost wartości sprzedaży całej kategorii win musujących. Bierze się to między innymi z wyższej ceny win brokatowych – są ponad trzykrotnie droższe od przeciętnego wina musującego. Warto odnotować, że w odróżnieniu od innych trendów, ten rozwija się głównie w handlu małoformatowym, który odpowiadał za ponad 75 proc. sprzedaży wartościowej tego segmentu. Sprzedaż w dużym formacie w tym przypadku ma mniejsze znaczenie, a udział dyskontów jest marginalny.

50

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


RAPORT RYNEK PRODUCENTÓW, DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI I WYPOSAŻENIA

CYDR: NOWE SMAKI LEKARSTWEM NA SPADKI Pomimo tego, że kategoria cydru odnotowuje spadki od 2015 roku, producenci cały czas eksperymentują z nowymi wariantami w celu ciągłego rozszerzania półki kategorii. W rezultacie na rynek wchodzą cydry zrobione z jednego gatunku jabłka, a także produkty smakowe. Wzrost smakowego cydru jest spójny z obecnym z trendem rosnącej popularności tradycyjnych i lokalnych smaków obserwowanym w całym koszyku napojów alkoholowych. Dwa największe smaki w cydrach – gruszka i truskawka – są jednoznacznie kojarzone z polskością. Oba warianty odnotowały wzrosty sprzedaży na przestrzeni ostatnich 2 lat.

WÓDKA: PRODUKTY SMAKOWE KREUJĄ WZROST Sprzedaż kategorii wódki urosła o 1,9 proc. w 2017 roku, osiągając wartość 11,3 miliardów złotych, z czego ponad 3,1 mld złotych stanowiła wódka smakowa – to więcej niż cała kategoria whisky. Co więcej, pomiędzy 2015 a 2017 rokiem nominalny wzrost wartości sprzedaży wódki smakowej był dwuipółkrotnie wyższy niż wódki czystej (odpowiednio 0,46 mld PLN i 0,18 mld PLN). Co ciekawe, wódka premium osiąga inną dynamikę sprzedaży niż economy i mainstream, kiedy weźmiemy pod uwagę segment czysty i smakowy. Sprzedaż smakowych wódek economy i mainstream wzrosła o 10,1 proc., podczas gdy warianty czyste w tych segmentach zanotowały spadek. Z drugiej strony w segmencie premium sprzedaż wódki czystej wzrasta dwukrotnie szybciej niż wódki smakowej. Wygląda na to, że segment wódek tańszych rozwija się w kierunku produktów smakowych, podczas gdy premium – w stronę wódek czystych.

52

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


RYNEK PRODUCENTÓW, DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI I WYPOSAŻENIA RAPORT

WÓDKA: W POSZUKIWANIU NOWOŚCI O LOKALNYM SMAKU Segment wódki smakowej jest kluczowy dla rozwoju całej kategorii, jednak nie wszystkie smaki radzą sobie na rynku jednakowo dobrze. Smaki egzotyczne, popularne jeszcze kilka lat temu, tracą znaczenie na rzecz smaków tradycyjnych. Smaki subiektywnie postrzegane jako lokalne i tradycyjne w kontekście napojów alkoholowych, takie jak wiśnia, pigwa czy śliwka mają największe znaczenie w segmencie wódki smakowej i najbardziej przyczyniają się do wzrostu kategorii. Niektórzy producenci idą o krok dalej i na etykietach swoich produktów komunikują polskie pochodzenie składników, np. sok z owoców zebranych w polskich sadach. Segment pozostałych smaków zawiera smaki nietypowe, bądź mieszankę smaków. Z uwagi na niewielką bazę sprzedaży wysokie tempo wzrostu nie przyczynia się w znaczącym stopniu do rozwoju całej kategorii. R E K L A M A

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE

53


RAPORT RYNEK PRODUCENTÓW, DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI I WYPOSAŻENIA

WÓDKA: KLUCZOWA ROLA MAŁYCH OPAKOWAŃ DLA PRODUKTÓW SMAKOWYCH Struktura wielkości opakowań w wódce jest unikalna, z istotną rolą tych najmniejszych – 0,2l i 0,1l. Ostatni z wymienionych segmentów najszybciej zyskiwał na znaczeniu przez ostatnie dwa lata i w dużej mierze przyczynił się do rozwoju całej kategorii. Sprzedaż wódek w butelkach 0,1l rosła nie tylko ze względu na wzrost zainteresowania istniejącymi wariantami, ale również dzięki wprowadzaniu nowych. W 2016 na polskim rynku pojawiło się 26 nowych wariantów wódek w pojemności 0,1l o tradycyjnym smaku, które wygenerowały łącznie 16,7 miliona złotych sprzedaży. Z kolei w 2017 roku wprowadzono aż 46 takich wariantów, które wygenerowały ponad 114,7 miliona złotych sprzedaży, co stanowiło ponad 20 proc. sprzedaży całego segmentu wódek 0,1l o smakach tradycyjnych. Współgra to z wynikami badania, w którym 29 proc. polskich kupujących napoje alkoholowe przyznaje, że cały czas szuka nowych marek i produktów.*

RUM: WZROSTY W SEGMENCIE CIEMNYM Kategoria rumu w 2017 była warta 102,2 milionów złotych i była jedną z najszybciej rozwijających się kategorii w koszyku napojów alkoholowych. Rum zwykle kojarzony jest z popularnymi drinkami, takimi jak np. mojito. Istotnie, jasny rum, używany właśnie do tego typu koktajli jest największym segmentem, z ponad 50 proc. udziałem w kategorii. Niemniej zdecydowanie najszybciej rosnącym segmentem od 2016 był rum ciemny, który przyczynił się do wzrostu kategorii. Zainteresowanie ciemnym rumem wpisuje się w trend poszukiwania przez kupujących nowych doznań.

54

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


RAPORT RYNEK PRODUCENTÓW, DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI I WYPOSAŻENIA

DOBRE ZBIORY NA ŚWIECIE MOGĄ WPŁYWAĆ NA OBNIŻKI CEN W sezonie 2017/2018 światowa produkcja kawy wyniosła 159,8 mln 60 kg worków (USDA). Oznacza to, że globalne zbiory kawy odnotowano na poziomie ok. 9,6 mln t, czyli mniej więcej tyle, ile wyniosły tegoroczne zbiory pszenicy w Polsce. Jak prognozują analitycy Banku BGŻ BNP Paribas najbliższa przyszłość dla smakoszy kawy zapowiada się bardzo obiecująco. W sezonie 2018-2019 zbiory kawy na świecie mają być o ok. 7 proc. większe niż przed rokiem, podczas gdy jej spożycie ma zwiększyć się o ok. 3 proc.

stawcą do Polski były Niemcy, skąd w 2017 r. zakupiono 118,4 tys. t tj. ponad 74 proc. całego importu tego produktu. Najważniejszymi pozaunijnymi eksporterami kawy do Polski były natomiast Wietnam (12,3 tys. t), Brazylia (3,5 tys. t), Uganda (3,1 tys. t) oraz Indie (2,0 tys. t). – Znaczna część sprowadzonej do Polski kawy jest reeksportowana – w 2017 r. było to 60,4 tys. t (38 proc. importu) o wartości 308,5 mln EUR. Podstawowymi rynkami zbytu są Niemcy – 11,8 tys. t, Czechy 9,9 tys. t. oraz Ukraina 6,1 tys. t. Oznacza to, że w kraju zostało ok. 100 tys. t kawy. Jeżeli zostałaby ona skonsumowana w jednym roku, to średnie spożycie kawy w Polsce można szacować na ok. 2,6 kg na mieszkańca – mówi Paweł Wyrzykowski, ekspert rynków rolnych w Banku BGŻ BNP Paribas. W sierpniu 2018 r. za kawę na półkach sklepowych Polacy musieli zapłacić przeciętnie o 1,6 proc. więcej niż przed rokiem. – Prognozowana wyższa produkcja kawy bez wątpienia wpływa na jej ceny na świecie. W sierpniu 2018 r., średnia

P

sprowadzona z regionów jej produkcji – największym jej d o -

56

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

olska ma długą tradycję picia kawy, która sięga już XVII w. W minionym roku do kraju sprowadzano 159,5 tys. t kawy o wartości 494 mln EUR. Wprawdzie do głównych producentów kawy na świecie należą Brazylia (50,9 mln worków), Wietnam (29,9 mln), Kolumbia (14,5 mln), Indonezja (11,1 mln) i Honduras (7,5 mln), to zdecydowana większość kawy nie została jednak bezpośrednio

wartość indeksu cen kawy publikowanego przez Międzynarodową Organizację Kawy była najniższa od listopada 2013 r., o 20 proc. niższa niż przed rokiem, co może znaleźć odzwierciedlenie w spadkach cen kawy również na polskim rynku – mówi Paweł Wyrzykowski. Kawę uprawia się przede wszystkim na obszarze między Zwrotnikiem Raka a Zwrotnikiem Koziorożca – pas ten określa się mianem „coffee belt”. Z uwagi na ograniczony klimatycznie obszar upraw, kawa jest jednym z najważniejszych surowców rolnych w wymianie światowej. W ostatnim sezonie przedmiotem światowego handlu było ponad 80 proc. rocznej produkcji, czyli 130,8 mln worków. Największym eksporterem kawy na świecie jest Brazylia, która na rynki zewnętrzne sprzedaje ok. 60 proc. swojej produkcji. Za to w przypadku dwóch kolejnych największych dostawców kawy na rynek światowy – Wietnamu i Kolumbii – udział sprzedaży zagranicznej w produkcji kształtuje się na poziomie ponad 90 proc.


RYNEK PRODUCENTÓW, DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI I WYPOSAŻENIA RAPORT

ZDROWA ŻYWNOŚĆ ROŚNIE W SIŁĘ!

Agencja badawcza Nielsen od kliku lat zauważa wzrost trendu healthy. Coraz większa popularność trendu prozdrowotnego przyczynia się do wzrostu konkretnych kategorii z koszyka FMCG. Jakie produkty będą najszybciej rosły i czy trend zdrowej żywności na dobre zagościł już w portfelu producentów? – na to pytanie odpowiada Monika Dyrda, client director z Nielsena.

W

edług badań przeprowadzonych przez Nielsena 3/4 polskich konsumentów zgadza się ze stwierdzeniem „Jesteś tym co jesz”’. Połowa z nas (54 proc.) deklaruje, że uważnie czyta etykiety produktów, a 6 na 10 konsumentów mówi, iż szuka produktów z prostą i zrozumiałą listą składników. To pokazuje jak ważny dla Polaków jest temat zdrowej żywności i jak wielki ma ona potencjał. Trend prozdrowotny jest jednym z silniejszych trendów, jakie obecnie obserwujemy. Na fali tego trendu widzimy rosnącą sprzedaż, np. kategorii wody butelkowanej, której spożywanie stało się wyrazem troski o siebie i synonimem zdrowego stylu

życia. Rośnie nie tylko sprzedaż wody butelkowanej, silne wzrosty obserwujemy także wśród innych kategorii bądź segmentów, które postrzegane są jako zdrowsze, takich jak: batony specjalistyczne, smoothie, musy owocowe czy orzechy. Truizmem jest stwierdzenie, że najszybciej będą rosły te produkty, które zaspokajają potrzeby konsumentów i najsilniej wpisują się w obecne trendy. Są to z jednej strony produkty zdrowsze, z krótszą listą składników (trend clean label), z drugiej zaś strony produkty pozwalające odpowiedzieć na wyraźny trend convenience i on the go – zaspokajające nasze potrzeby tu i teraz. Żyjemy coraz szybciej, potrzebujemy czasem

szybkiej przekąski. Możemy tradycyjnie sięgnąć po słodkie lub słone przekąski, ale możemy również poszukiwać zdrowszych odpowiedników w ofercie tych kategorii. Przykładem takiego produktu może być smoothie. Segment ten w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie, porównując ostatnie dwanaście miesięcy (od września 2017 do września 2018) do poprzednich wartości jego sprzedaży wzrosła ponad trzy i półkrotnie do poziomu 91,4 mln PLN, za ten wzrost zaś w największym stopniu odpowiadają dyskonty, w których wydajemy już ponad 7 zł z każdych 10 zł przeznaczanych na ten segment. Nielsen obserwuje poszerzanie oferty i ilości produktów

w wielu kategoriach, które możemy określić mianem zdrowszych lub zdrowych alternatyw. Przykładowo segmenty batonów specjalistycznych, musów owocowych czy smoothie rozwijają się dynamicznie zarówno w ujęciu sprzedażowym, jak i liczby nowych produktów czy graczy obecnych na rynku. Z trendu wzrostowego korzystają zarówno detaliści, jak i producenci. Warto także zwrócić uwagę, iż według badań Nielsena 6 na 10 Polaków deklaruje, iż jest skłonnych zapłacić więcej za produkty, które nie zawierają niepożądanych przez nich składników, co pokazuje, że przed rynkiem zdrowej żywności wciąż stoi duży potencjał.

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE

57


RAPORT GŁOS RYNKU – ŻYWNOŚĆ I ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

Głos rynku

żywność

Jak w latach ubiegłych, poza analizami i raportami związanymi z branżą spożywczą, publikujemy także komentarze restauratorów, przedstawicieli sieci, hoteli oraz dostawców i producentów. W swoich wypowiedziach zwracają szczególną uwagę na trendy, które mogą namieszać w gastronomii. Na pierwsze miejsce zdecydowanie wysuwa się żywność roślinna i wegetariańska. Widać także coraz większą świadomość konsumentów, dla których nie liczy się tylko danie, ale również produkty, na bazie których zostały przygotowane. 58

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


GŁOS RYNKU – ŻYWNOŚĆ I ARTYKUŁY SPOŻYWCZE RAPORT

Konsumenci są skoncentrowani na wysokiej jakości Monika Dutkiewicz prezes zarządu Segafredo Zanetti Poland

O

d ponad trzech lat nasza Grupa Massimo Zanetti Beverage Group realizuje dynamiczną ścieżkę rozwoju, którego podstawą są innowacje w zarządzaniu produktami i organizacją. Segafredo Zanetti Poland działając w zróżnicowanym środowisku MZBG, obecnym na rynkach globalnych posiada dostęp do wiedzy o innych rynkach. Nasza oferta nadal bazuje na włoskich korzeniach, a zespół HoReCa w 100 proc. przechodzi szkolenia umożliwiające dalszą edukację klientów w zakresie Latte Art. Od września 2018 r. działa w Warszawie nasz nowy Showroom i szkoła baristyczna Coffee Art Masters. Mamy możliwość spotykania się tam z naszymi klientami, eksperymentowania, tworzenia nowych receptur i spersonalizowanych rozwiązań menu dla lokali. Wspierając trend zróżnicowanego rozwoju (sustainability), jako jedni z pierwszych wprowadziliśmy kawę 100 proc. bio dedykowaną dla HoReCa, odznaczoną unijnym certyfikatem rolnictwa ekologicznego, Segafredo Organic. Będziemy z pewnością rozszerzać ofertę kaw certyfikowanych. Uważamy iż w Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy Zachodniej takie wymagania będą rosły w przyszłości. Podstawowa wiedza na temat kawy jest już niewystarczająca – konsumenci są skoncentrowani

na wysokiej jakości, produktach rzemieślniczych, dla których ważne jest pochodzenie kawy i proces jej wypalania. W modzie są alternatywne metody parzenia. Nasi wewnętrzni Trenerzy – Bariści szkolą się w systemie Specialty Coffee Association oraz współpracują ściśle z Accademia Italiana Baristi. W roku 2019 r. wykorzystując wiedzę i pasję naszego zespołu oraz narzędzia takie jak Showroom, będziemy pomagać naszym gastronomom w doborze receptur napoi na bazie kawy, dostosowując menu i materiały marketingowe w lokalu tak, aby móc zagwarantować konsumentowi najwyższą jakość. Będziemy kontynuować rozwój oferty produktów certyfikowanych poprzez: produkty dodatkowe oraz nowe kawy. Jak w poprzednich latach i w tym roku przedstawimy kolejną premierę świetnego ekspresu La San Marco. Naszą premierą 2018 roku była Leva Luxury, którego obudowa została wykonana z hartowanego szkła. Na 2019 r. przewidujemy wprowadzenie modelu La San Marco V6. Nowością w ofercie są pakiety szkoleń baristycznych, które można odbyć w naszej szkole w Warszawie. Nie zabraknie kampanii i produktów sezonowych – całościowych pakietów na produkty i urządzenia sezonowe. Nasza oferta jest bardzo szeroka, jesteśmy w stanie zbudować świetną obecność kategorii kawy

w każdym lokalu gastronomicznym nastawionym na wysoką jakość, niezależnie czy jest to duży

kompleks hotelowy, czy mała restauracja, która chce oferować swoim klientom coś specjalnego.

Polska kuchnia i produkty nadal na topie Mariusz Tkaczyk, specjalista ds. gastronomii Qubus Hotel Management

W

ydaje się, że popyt turystyczny zarówno biznesowy, indywidualny, grupowy i konferencyjny będzie rósł w siłę. Sytuacja na rynku hotelarskim wydaje się być stabilna. Nic nie wskazuje też na osłabienie wskaźników gospodarczych Polski. To z kolei z pewnością wpłynie korzystnie na całą branżę, także tę „około-hotelarską”. W tej chwili zarówno z badań, jak też z własnego doświadczenia i opinii gości widzimy, że dużym zainteresowaniem nadal cieszy się kuchnia i produkty polskie. Coraz chętniej sięgamy po regionalne nowości, liczy się różnorodność i jakość. Bardzo ważne stały się produkty dopasowane do nietolerancji pokarmowych i diet. Coraz większą uwagę skupiamy na potrawach wegetariańskich i wegańskich. Hitem stają się tzw. super foods, np. jagody goji, nasiona chia. W gastronomii króluje aktywny węgiel oraz kolor fioletowy. Dostawcy żywności powinni zatem nadążać właśnie za tymi trendami, żeby zaspokoić w pełni wymagania swoich potencjalnych klientów. Patrząc na dostawcę odpowiadamy sobie na pytanie: Jaki dostawca jest atrakcyjny dla hotelu i szefa kuchni? Tu odpowiedź jest prosta – taki, który dotrzymuje obietnic, potrafi każdego dnia

dostarczyć produkt o określonych parametrach jakościowych i ustalonej specyfikacji. Ważna też jest transparentność współpracy – konkretna osoba do kontaktu, łatwo dostępna telefonicznie czy mailowo. Coraz częściej też chcemy sami zobaczyć jak wygląda proces produkcji, czy wszystko jest zgodne z zasadami HACCP. Idealny dostawca i producent żywności, nie powinien bać się nowości i być otwarty na współpracę i pomysły. Oczywiste jest dla mnie też to, że produkty, jakie proponuje dostawca powinny być też wysokiej jakości i w odpowiednich cenach. Przy wyborze partnera dla nas nieodzownym elementem jest dbanie o jakość dostarczanego surowca. W szczególności zwracamy uwagę na: terminy przydatności dostarczanych nam produktów i ich jakość pod względem organoleptycznym. Bardzo ważnym aspektem jest też zachowanie odpowiedniej temperatury produktu, przez cały okres zamówienia, transportu i wyładunku. To daje nam gwarancję, że produkt będzie świeży lub utrzymany w odpowiednim stanie, np. zamrożenia. Standardowymi wymogami jest też stała dostępność produktów, terminowe ich dostarczanie i rzetelna polityka reklamacji.

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE

59


RAPORT GŁOS RYNKU – ŻYWNOŚĆ I ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

Branża coraz bardziej przyjazna środowisku Ewelina Jabłońska-Gryżenia CSR manager AmRest

F

irmy, które w swojej strategii uwzględniają zrównoważony i odpowiedzialny rozwój, powinny traktować relacje z dostawcami jako jeden z priorytetów. Z doświadczenia wiemy, iż bliska i transparentna współpraca z partnerami biznesowymi

przynosi obu stronom wymierne korzyści – zarówno finansowe, jak i te pozamaterialne. AmRest od początku swojej działalności buduje swój biznes w oparciu o kooperację z lokalnymi przedsiębiorcami. Mimo upływu 25 lat i ogromnego rozwoju spółki w tym czasie, regionalny charakter partnerów nadal pozostaje dla nas istotnym czynnikiem w procesie zakupowym. Spośród wszystkich firm obsługujących nas na rynku krajowym, aż 97 proc. stanowią polscy producenci. Restauracje zarządzane przez holding wymagają szczególnych produktów o określonych parametrach, w tym także częstych dostaw. Wybieramy zatem sprawdzonych i rzetelnych producentów, którzy nie tylko podzielają nasze wartości, a także rozumieją wymagane standardy, ale są również otwarci na nowe pomysły

60

oraz wykazują dużą elastyczność. Producenci muszą być przygotowani, że przy tak dynamicznie rozwijającej się strukturze naszej firmy, stale będzie wzrastać liczba zamówień. To m.in. zachęciło do inwestycji w usprawnienie procesów produkcyjnych oraz wybudowanie nowej hali magazynowej przez jednego z naszego partnerów, który do dziś – tak jak i wiele innych przedsiębiorstw – rozwija się wspólnie z nami. Rynek dostawców, podobnie jak branża gastronomiczna, stale podąża za najnowszymi trendami. Ubiegły rok przyniósł sporo zmian, ale w mojej ocenie na dobre. Rynek odpowiedział przede wszystkim na rosnącą świadomość Polaków w zakresie prowadzenia zdrowej diety, a także przechowywania czy przetwarzania produktów. Dziś bez trudu znajdziemy firmy specjalizujące się wyłącznie w konkretnych kategoriach, oferując produkty dopasowane do oczekiwań konsumentów danej marki. Obecnie mamy już gamę produktów wegańskich, bio czy opakowań dla żywności przyjaznych środowisku. Powstają także start-upy, ułatwiające dużym firmom zarządzanie nadwyżkami lub niewykorzystanym surowcami, przerabiając je na naturalne nawozy czy źródła energii. Ponadto, z uwagi na ostatnie dyrektywy Unii Europejskiej, część z istniejących na rynku producentów znacząco przebudowało portfolio własnych produktów, tak by były one zgodne z wytycznymi. Pojawiły się już także pierwsze rozwiązania, które mają zastąpić chociażby plastikowe słomki, sztućce, talerze. Niedawno

rozpoczęliśmy rozmowy w tym aspekcie, przygotowujemy się właśnie do testów i mamy nadzieję, że wkrótce wdrożymy te rozwiązania do naszych lokali. Uważam, iż ze względu na rosnącą liczbę firm, które wdrażają odpowiedzialne praktyki

w ramach prowadzenia swojego biznesu, pula dostawców, zarówno usług jak i produktów w tym zakresie, będzie stale się poszerzać, a branża nadal rozwijać w kierunku odpowiedzialnego i przyjaznego dla środowiska zarządzania łańcuchem dostaw.

Zaufanie to podstawa współpracy Tomasz Domagała współwłaściciel Chimney Cake Bakery

D

la osób z branży nie będzie niczym zaskakującym stwierdzenie iż wiarygodność dostawców przejawia się przede wszystkim

w dostarczaniu produktów wysokiej jakości, którą dana firma deklaruje, a także w odpowiedniej ilości i w odpowiednim czasie. To fundamentalne czynniki mające wpływ na powodzenie współpracy z dostawcami w branży gastronomicznej. W Chimney Cake Bakery stanowią jednak tylko niezbędny punkt wyjścia do dalszej analizy i poszukiwania możliwości podjęcia długotrwałej i korzystnej dla obu stron współpracy.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

Oprócz produktów i półproduktów, powstających w naszej wewnętrznej produkcji, sporą część asortymentu stanowią produkty wyszukane i z reguły mało dostępne na naszym rodzimym rynku, jak choćby konkretna odmiana wanilii madagaskarskiej lub niektóre kremy. Ich niska dostępność znacznie zawęża listę dostawców, a szanse powodzenia potencjalnej współpracy w dużej mierze zależą od otwartości i chęci indywidualnego podejścia do klienta. W tej sytuacji, także transparentność oraz zaufanie, poparte wspólnymi ustaleniami biznesowymi pozwalają na zawiązanie długoterminowej współpracy, dzięki której rozwój naszej sieci przyczyni się również do zwiększających się korzyści po stronie dostawcy. Na co dzień, wykorzystujemy także surowce i półprodukty szerzej dostępne na naszym rynku. W ich przypadku dużą uwagę przykuwamy do możliwości zaspokojenia naszych potrzeb przez danego dostawcę w różnych lokalizacjach, zarówno w obrębie


RAPORT GŁOS RYNKU – ŻYWNOŚĆ I ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

jednego miasta, jak i większego obszaru, np. południowej Polski. W perspektywie rozwoju kolejnych punktów Chimney Cake Bakery w nadchodzących miesiącach, stała współpraca z dostawcą w kilku lokalizacjach, pozytywnie wpływa na utrzymanie wysokiej i powtarzalnej jakości oferowanych przez nas produktów oraz umożliwia konsolidację zamawianych towarów, a w rezultacie negocjację korzystnych dla obu stron kontraktów biznesowych. Charakteryzując czynniki wpływające na proces zaopatrzenia na poziomie operacyjnym, z naszego punktu widzenia bardzo istotne jest realizowanie dostaw nie tylko „na czas”, ale także w ilości zgodnej ze składanym zamówieniem. Jako, że geneza Chimney Cake Bakery bierze swój początek w krakowskim streetfoodzie, maksymalne wykorzystanie każdego metra kwadratowego

powierzchni jest dla nas jednym z ważniejszych wyzwań w zakresie zarządzania. Skłania to więc nas do stałego monitorowania ilości dostarczanych towarów z ilością harmonogramowaną, ustalania odpowiedniego minimum logistycznego dla danej lokalizacji oraz wypracowania współpracy, umożliwiającej szybką reakcję w przypadku wystąpienia odchyleń w dostawach. Obserwując nieustannie zmieniający się rynek dostaw, zapewne i w tym roku będziemy świadkami zmian w zakresie obsługi klienta, w trakcie których dostawcy coraz częściej wykorzystują dedykowane dla ich klientów platformy online. Jestem przekonany, że automatyzacja ta wzmocni potencjał współpracy i przyczyni się do efektywniejszego zarządzania procesami zaopatrzenia także w małych i średnich firmach z branży gastronomicznej.

Chcemy wspierać branżę w roślinnej transformacji Bartosz Hasulak dyrektor operacyjny food service Bonduelle Polska

J

ako światowy lider w produkcji warzyw mrożonych i konserwowych o 165-letniej tradycji mamy bardzo solidną wiedzę i doświadczenie w obszarze tych produktów. Jednak aktualnie globalna strategia firmy wychodzi poza kategorię warzyw i coraz mocniej obecna jest w produktach roślinnych. Jest to odpowiedź na światowy trend. Dzięki obecności naszych struktur skupionych na gastronomii na wielu rynkach oraz uprawie ponad 500 warzyw możemy doskonalić naszą ofertę w oparciu o zrozumienie, zarówno procesu produkcyjnego, jak i wiedzą na temat potrzeb konsumentów i operatorów gastronomicznych.

62

Poprzez kontrolę upraw od ziarna, aż po finalny produkt, jesteśmy pewni jakości naszych produktów, a dzięki ścisłej współpracy z rolnikami jesteśmy uwrażliwieni na nasz wpływ na środowisko. Wciąż podążamy za zmieniającym się konsumentem i szefem kuchni, wprowadzając innowacyjne produkty i podnosząc nasze kwalifikacje, ale to co chcemy utrzymać na niezmiennym poziomie to kultura firmy rodzinnej, dla której wartości są bardzo ważne, najważniejszym kapitałem jest pełen pasji zespół. Chcąc poznać rzeczywiste potrzeby kucharzy to ich bezpośrednio zapytaliśmy o zdanie

przeprowadzając szerokie badanie etnograficzne dotyczące roli i użytkowania warzyw. W oparciu o wiedzę z badania tworząc nowe produkty, myślimy nie tylko o ich walorach, ale również zastosowaniu i procesie przygotowania finalnego dania. Przykładem tego typu produktów są wprowadzone w tym roku pepitki oraz vege burgery. Oba produkty są roślinne i pozwalają nam dotrzeć do zupełnie nowych odbiorców. Wegańskie, w 100 proc. roślinne spotykają się z ogromnym zainteresowaniem użytkowników i są prawdziwą rewolucją w świecie warzyw. W naszej opinii długookresowo najistotniejszym czynnikiem wpływającym na rozwój branży gastronomicznej będzie utrzymująca się pozytywna dynamika dochodu do dyspozycji Polaków. Patrząc na dotychczasowy poziom konsumpcji w tym sektorze, w odniesieniu do innych rynków, z pewnością wciąż istnieje bardzo duży potencjał rozwojowy dla naszej branży. Jednocześnie dla firmy Bonduelle niezwykle

istotny jest jakościowy charakter tego rozwoju wyrażony silnymi trendami konsumenckimi. Jednym z takich trendów jest rosnąca świadomość Polaków w zakresie wpływu diety na ich zdrowie i samopoczucie. Z roku na rok przybywa konsumentów, którzy podejmują decyzję o wyborze dania kierując się nie tylko oczekiwanymi doznaniami smakowymi, ale również aspektem zdrowotnym. To w oczywisty sposób rodzi potrzebę większej dostępności pozycji w menu, które są bogate w produkty roślinne. W tym punkcie firma Bonduelle wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom chcąc być partnerem we wszystkich kanałach gastronomicznych oferując szeroką gamę tego typu produktów. Ponadto poprzez duże zaangażowanie w organizację pokazów i warsztatów kulinarnych dla klientów, chcemy aktywnie wspierać branżę gastronomiczną w roślinnej transformacji.

Będziemy szukać nowych kontrahentów Kaja Kozina, senior analityk w agencji Planoia opiekującej się marką ORZO

P

rzy wyborze dostawców żywności, artykułów spożywczych i wyposażenia zwracamy uwagę na szereg istotnych i elementarnych kwestii. Przede wszystkim przeprowadzamy skrupulatną analizę dopasowania cen do jakości, by wytypować dostawcę

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

konkurencyjnego, ale i konsekwentnego, czyli takiego, który potrafi w naszej wciąż zwiększającej się skali, zachować wysoką jakość przy długotrwałej współpracy. Równie ważny jest jednak asortyment proponowany przez dostawcę, ponieważ nasza kultura kulinarna jest bardzo


GŁOS RYNKU – ŻYWNOŚĆ I ARTYKUŁY SPOŻYWCZE RAPORT

kreatywna. Oferta powinna być wszechstronna, a sam produkt powinien odznaczać się wysoką jakością. Dostawca, z którym chętnie nawiązujemy długotrwałą współpracę, to kontrahent rzetelny, sumienny, lojalny oraz przede wszystkim punktualny. W branży restauracyjnej, tak jak i w innych gałęziach biznesu, czas i cykliczność gra nader istotną rolę. Szukamy więc złotego środka – dostawcy zasługującego na zaufanie, jak również satysfakcjonującego pod względem ekonomicznym. Ubiegły rok w kontekście dostawców HoReCa oceniamy bardzo dobrze. Nawiązaliśmy szereg współprac długofalowych. Nasza marka rozwija się prężnie, a co za tym idzie, będziemy szukać większej liczby nowych kontrahentów. Liczymy, że będą tak wartościowi, jak dotychczas znalezieni przez nas partnerzy. Kierowcy

odpowiedzialni za dostarczanie dostaw do poszczególnych restauracji byli zawsze punktualni, informowali o brakach towaru z odpowiednim wyprzedzeniem, a same firmy rzetelnie informowały o zamiennikach za niemożliwe do sprowadzenia produkty. Bardzo optymistycznie zapatrujemy się na rok 2019 w tej dziedzinie. Podczas ostatnich dwunastu miesięcy pula dostawców znacznie poszerzyła się ze względu na nowe trendy gastronomiczne, takie jak spopularyzowanie diety roślinnej wśród Polaków, czy globalny megatrend bycia „eko”, a także społeczny triumf filozofii zero-waste. Niemniej część produktów wciąż pozostaje trudno dostępna. Nie jest łatwo pozyskać wysokiej jakości produkt sezonowy. Problem stanowią również wyszukane i oryginalne włoskie oraz hiszpańskie towary. Jeżeli jednak chodzi o produkty

elementarne, to musimy uczciwie przyznać, że na dzień dzisiejszy tak naprawdę wszystko jest łatwo dostępne. Interesujące są natomiast nowości proponowane przez poszczególnych dostawców.

W samym 2018 roku szereg kontrahentów proponował nam produkty spoza Polski. Chęć sprowadzenia podstawowego towaru

zagranicznego na rynek polski wydaje się być dzisiaj procesem bezproblemowym. Aktualnie poszukujemy dostawców, którzy wpasowują się w przyjęty przez nas model złotego środka, tj. są przede wszystkim niezwykle konkurencyjni względem innych dostawców pod względem ekonomicznym, dzięki skali i regularności naszego działania, ale przede wszystkim lojalni i sumienni. W naszych restauracjach stawiamy zarówno na dostawców lokalnych, jak również duże hurtownie. Interesuje nas zwłaszcza długofalowa współpraca, tak więc zamawiamy i sprowadzamy duże ilości. To z kolei gwarantuje nam możliwość podpisywania z dostawcami długoterminowych kontraktów na wyłączność sprowadzanego towaru. R E K L A M A

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE

63


RAPORT GŁOS RYNKU – ŻYWNOŚĆ I ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

Aby współpraca była owocna, musi być elastyczna Michał Ratajczyk współwłaściciel DaftCafe

P

rzy wyborze dostawców stawiamy na jakość i świeżość. Jeśli chodzi o kawę – nasza semi-washed Arabica z Brazylii jest z nami od początku i mamy na nią wyłączność. Długo szukaliśmy ziaren jakości speciality, które poza tym, że mają świetną jakość, będą uniwersalne. To było dla nas ważne, bo korzystamy tylko z jedn y c h ziaren, zarówno do kaw czarnych, jak i mlecznych. Zamierzamy pozostać przy tym jednym dostawcy i tej kawie – jej ziarna to nasz znak rozpoznawczy. Poza kawą mamy w ofercie również słodkie i słone przekąski. W tym momencie wszystkie wypieki są naszego wyrobu. W 2018 r. uruchomiliśmy własną cukiernio-piekarnię, która służy jako nasze centrum zaopatrzeniowe. Bazujemy na najlepszych składnikach, które wyszukujemy w dużych sieciach sprzedaży, ale też w małych, lokalnych hurtowniach. Dostawca przede wszystkim powinien wywiązywać się ze swoich zobowiązań i rzetelnie realizować zamówienia. Świeżość i jakość produktów jest nadrzędną cechą i jeżeli w obecnych czasach ktoś nie zapewnia tego swoim towarom, to nie ma dla niego miejsca na rynku, bo zostanie to szybko zweryfikowane.

64

Analizując jednak sytuację, w której każdy dostawca oferuje tak samo świeże i smaczne produkty, wartością dla nas staje się relacja. Co przez to rozumiemy? Terminowość, umiejętność szybkiej reakcji w niespodziewanej sytuacji, logiczne myślenie i wyrozumiałość – wszystkie te rzeczy powinny działać oczywiście w obie strony. Gdy uda nam się już nawiązać relację biznesową z dostawcą, możemy pójść o krok dalej. Może wymyślimy wspólną akcję promocyjną? A może zdecydujemy się wprowadzić wymianę barterową w jakimś obszarze? Myślę, że aby współpraca była owocna, musi być elastyczna. Sytuacja rynkowa jest w ciągłym ruchu, musimy o tym pamiętać, by nigdy nie przespać potrzeb klienta. W minionym roku mocno się usamodzielniliśmy i będziemy dążyli do jak największej liczby produktów wytwarzanych przez nas, łącznie z własnymi, oryginalnymi dodatkami do kanapek. Własne wyroby są niesamowicie świeże, żaden dostawca nie był w stanie nam tego zapewnić. Nasze drożdżówki wyjeżdżają z piekarni gorące i jeszcze ciepłe trafiają prosto do naszych lokali. Podobnie ciasta i quiche. Jeśli produkcję przekąsek prowadzi się w ramach własnej organizacji, to dużo szybciej i lepiej można wszystko kontrolować

i mieć pewność, że nasze standardy będą zachowane. A my chcemy wiedzieć na 100 proc., że pozycje z naszego menu, mają jak najlepszą jakość i są zgodne z naszymi pomysłami i życzeniami.

Taką dbałość o jakość będziemy wypracowywać również u dostawców, u których zamawiamy półprodukty potrzebne do produkcji oraz gotowe produkty np. butelkowane napoje.

Ważna jest dla nas lokalność Damian Wiatrak dyrektor zarządzający Deli Catering

W

naszym odczuciu podstawą jest najwyższa jakość produktów. Stąd zazwyczaj przygotowywane są wyłącznie dla nas, nierzadko według naszych autorskich receptur – dotyczy to między innymi pieczywa, specjalnej kalibracji mięsa czy mieszanki ziół wykorzystywanych do marynat. Dodatkowo, pracujemy z szeregiem dostawców z całego kraju, którzy posiadają ciekawe, niszowe i oryginalne produkty, jak – dla przykładu – polskie sery zagrodowe czy polskie piwa rzemieślnicze. Przy wyborze naszych dostawców zwracamy również uwagę na ich lokalność, bazując głównie na tych, zlokalizowanych w odległości nie większej niż 100 kilometrów od miejsca naszej siedziby. Nie bez znaczenia jest dla nas również specjalizacja dostawców żywności – stąd nie współpracujemy z grupami spożywczymi. Tak oto każdy z elementów, składających się na nasz produkt końcowy, dostarczany jest przez innego dostawcę. Według nas „narodziło się” niezwykle dużo nowych podmiotów. Warto w tym miejscu podkreślić,

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

że dostawcy oferują obecnie niezwykle bogaty wachlarz produktów – tak oto na stałe wkroczyły do polskiej gastronomii chociażby produkty egzotyczne czy wcześniej trudno dostępne. Co ważne, wraz ze wspomnianym bogactwem produktów, szybuje również w górę ich poziom. Ciekawym jest fakt, że więksi gracze tracą część rynku na rzecz wyspecjalizowanych małych, często rodzinnych firm, oferujących znacznie lepszą jakość w wąskich specjalizacjach (na przykład owoce morza lub fois gras). Z pewnością do współpracy dopuszczone zostaną nowe firmy. W naszym przypadku będzie to bez wątpienia ściśle związane z częstymi zmianami menu i oferowaniem niecodziennych smaków, do których „surowiec” często nie jest osiągalny w Polsce. Poza tym, w naszym przekonaniu nastąpi większe rozdrobnienie rynku dostawców – głównie ze względu na widoczną coraz silniejszą „pasję kulinarną” wśród nowych podmiotów. Co więcej, oferty będą jeszcze w większym stopniu szyte na miarę, i co najważniejsze, zbliżone bardziej do zachodnich standardów.


GŁOS RYNKU – ŻYWNOŚĆ I ARTYKUŁY SPOŻYWCZE RAPORT

Na znaczeniu zyskują dostawcy niszowych produktów Jadwiga Bączkowska, Hotele DeSilva

D

o aktualnych trendów gastronomicznych zaliczyłabym przede wszystkim wykorzystywanie świeżych produktów od lokalnych dostawców oraz informowanie gości o tym, skąd pochodzą. Według mnie w dzisiejszych czasach każda karta menu powinna uwzględniać sezonowość, oferty dedykowane wegetarianom i weganom, a także coraz popularniejsze śniadania. Zauważalne jest wprowadzanie dań egzotycznych, przygotowywanych z oryginalnych produktów, np. dobrze przyrządzonego wysokiej jakości mięsa doprawianego wyrazistymi przyprawami.

Ta moda będzie miała bezpośredni wpływ na poszerzenie puli dostawców żywności i artykułów spożywczych w najbliższym czasie. Wymaga bowiem dostaw autentycznych surowców potrzebnych do rzetelnego ich przygotowania. Aktualnie obserwujemy także globalny trend zero waste, czyli wykorzystywanie całego produktu bez tworzenia odpadów. Na poszerzenie puli dostawców żywności i artykułów spożywczych wpływać będzie także moda na kuchnie narodowe, zwłaszcza azjatyckie. Nie każdy wielki dostawca oferuje tak wysokospecjalistyczne produkty. Dlatego też

Rośnie zapotrzebowanie na produkty organiczne Piotr Kopańczuk dyrektor sprzedaży HoReCa North Coast

W

tym roku pragniemy podążać naszą utartą drogą, czyli reagować na potrzeby naszych klientów i proponować produkty najwyższej jakości. W dalszym ciągu przewidujemy wzrost dystrybucji naszych produktów i związane z tym zwiększenie działu sprzedaży. Planujemy rozszerzyć nasze portfolio produktów dedykowanych dla rynku HoReCa w ramach aktualnych dostawców, takich jak Surgital, Cirio czy Menu. Nie możemy nie zareagować na widoczny wzrost zapotrzebowania

na produkty organiczne. Już dziś możemy pochwalić się wieloma indeksami w ofercie, ale z pewnością segment produktów bio oraz produktów certyfikowanych będzie w najbliższych miesiącach mocno rozwijany. Nadal wszystkich naszych klientów będziemy wspierać w budowaniu ich sukcesu poprzez szereg warsztatów i szkoleń produktowych oraz służyć kompleksową wiedzą i fachowym doradztwem w zakresie najnowszych trendów kulinarnych i rozwiązań żywieniowych. Dla North Coast rok 2018 był kolejnym krokiem w kierunku

swoje miejsce znajdą tu niszowi dostawcy surowców egzotycznych. Ryby i owoce morza, zwłaszcza mniej popularne, również nie zawsze są oferowane przez dużych dostawców. Ci specjalizujący się w tym asortymencie, mogą oferować lepszy towar po niższej cenie. Dostawca, który chciałby liczyć na długofalową współpracę, powinien przede wszystkim wsłuchiwać się w potrzeby odbiorcy, a także rzetelnie informować o cenach oraz wprowadzanych nowych artykułach lub o dostępnych zamiennikach o tej samej jakości, ale o niższej cenie, np. od innego producenta. Wymagane jest, aby z wyprzedzeniem przekazywał informacje o planowanych promocjach tak, aby klient uwzględnił je w swoim

zamówieniu. Podstawą jest także dbanie o zachowanie łańcucha chłodniczego podczas dostaw oraz o produkty w czasie transportu. Powinien dostarczać produkty o możliwie najdłuższym terminie przydatności do spożycia. Często asortyment dostarczany do odbiorcy to ten, który nie został wybrany przez klientów dokonujących zakupów w siedzibie dostawcy (na hali). Dla nas jako odbiorców najważniejsze jest: jakość (decyduje ona bowiem o jakości wytwarzanych potraw, ogranicza ilość ubytków i przyśpiesza proces produkcji), cena proporcjonalna do jakości, terminowość, szeroki wybór w różnych klasach jakości i ceny, aktualizowanie oferty, możliwość dowozu, dogodne warunki płatności, różnego rodzaju bonusy.

zwiększenia satysfakcji klientów z świadczonych usług. Był to również rok dynamicznego wzrostu, gdzie cała spółka, a w szczególności kanał HoReCa, zanotowała znaczące wzrosty. Dynamika ta wynikała bezpośrednio z poczynionych inwestycji w logistykę oraz w strukturę i system sprzedaży. W ostatnich latach po uporządkowaniu struktury własnościowej, uruchomiliśmy nowoczesny magazyn w centrum logistycznym w Gliwicach z możliwością składowania do 7,6 tys. palet, z przestrzenią blisko 6,4 tys. mkw. dla produktów chłodzonych, mrożonych i suchych. Dodatkowo na terenie całego kraju posiadamy pięć magazynów zlokalizowanych blisko największych miast. Dzięki własnej flocie aut dostawczych z modułem kontroli temperatury oraz doskonałej logistyce magazynowej, wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów i jesteśmy w stanie realizować dostawy w 24 godziny.

Należy tutaj wspomnieć, że miniony rok był również czasem licznych premier. Znacząco został poszerzony wachlarz serów włoskich pod marką Nuova Castelli, mocno rozbudowaliśmy ofertę win skierowaną do rynku HoReCa oraz wiele innych kategorii. Z pewnością rynek żywności typu premium jest rynkiem przyszłościowym i w tym kierunku będziemy podążać. Nadal zamierzamy oferować naszym klientom produkty o najwyższej jakości potwierdzonej certyfikatami i odznaczeniami. Myślę, że nachodzące miesiące to będzie dobry okres dla polskich producentów tradycyjnej i regionalnej żywności. Tradycyjne metody produkcji, bez stosowania chemicznych dodatków, z zachowaniem specyfiki procesów technologicznych są gwarancją najwyższej jakości, a rozpoczęcie bezpośredniej współpracy z lokalnymi producentami to dla nasz ważny cel do zrealizowania w 2019 roku.

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE

65


RAPORT GŁOS RYNKU – ŻYWNOŚĆ I ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

Rozwiązania skrojone na miarę Agnieszka Poliszewska-Ostrowska opiekun marki JURA na Polskę

Z

perspektywy producenta ostatni rok upłynął nam pod znakiem niezwykle dynamicznego rozwoju. Niewątpliwie przyczyną takiego stanu rzeczy jest rozkwit polskiej gospodarki, ale także zmiana nawyków wśród konsumentów, co z kolei przekłada się na zmianę zwyczajów zakupow y c h naszych klientów. Obs e r wacja sytuacji na rynku, jak również liczba zapytań o nasze urządzenia z linii Professional, pozwala w naszym przypadku na wyciągnięcie pozytywnych wniosków oraz motywuje nas do jeszcze większego zaangażowania. Rosnący popyt na dostarczany przez nas produkt – i nie mówię tu stricte o kawie, ale o ekspresie – daje szerokie możliwości rozwoju, zarówno z dotychczasowymi, jak i nowymi klientami. Rynek ekspresów do kawy do użytku komercyjnego jest bardzo szeroki. Niemniej jednak coraz więcej klientów wybiera właśnie ekspres JURA. Dzieje się tak za sprawą czterech prostych przyczyn. Wybierając w pełni automatyczny ekspres do kawy JURA klienci dokonują świadomego wyboru, że: za każdym razem ekspres przygotuje kawę świeżo mieloną i świeżo zaparzoną pozostawiając przy tym nieograniczoną wręcz wolność wyboru mieszanki

66

spośród niezliczonej ilości rodzajów świeżo palonych ziaren kawy; dbają przy tym o środowisko naturalne; mają możliwość rozbudowania oferty o urządzenia peryferyjne, zwiększając możliwości i funkcjonalność; to będzie inwestycja, która się opłaci. W ubiegłym roku wprowadziliśmy do oferty dwa nowe modele – JURA X8 i GIGA X8 II generacji. Ekspresy były o d p o wiedzią na oczekiwania klientów. Oba są bardzo łatwe w obsłudze, wydajne, modułowe, a przy tym sprawdzą się wszędzie tam, gdzie mamy potrzebę przygotowania dużej ilości filiżanek kawy w bardzo krótkim czasie. Elastyczność, prostota i wysoka wydajność są ich znakami rozpoznawczymi, tak samo jak bezpieczna i intuicyjna obsługa. Rynek wymaga od dostawców kompletnych rozwiązań w danym zakresie i takim właśnie kompletnym rozwiązaniem dysponuje JURA. Indywidualne rozwiązania muszą przede wszystkim być dopasowane do specyfiki miejsca, w którym będzie serwowana kawa. Wraz z nowoczesnymi akcesoriami automatyczny ekspres JURA zapewnia kompletne rozwiązania w zakresie przyrządzania kawy, skonfigurowane według ściśle określonych i doprecyzowanych wymagań klienta. Akcesoriami będą na przykład lodówki,

podgrzewacze filiżanek, zestawy podłączenia wody i odprowadzania nieczystości, jak również systemy rozliczeniowe – coraz bardziej popularne nawet w biurach. Podczas trwającej ponad 20 lat produkcji automatycznych ekspresów do kawy JURA opracowała szereg innowacyjnych

technologii wyznaczających nowe standardy. Stały się częścią całego asortymentu produktów i dzisiaj stanowią fundament doskonałej przyjemności picia kawy w domu, w miejscu pracy, w restauracji, podczas śniadań hotelowych czy konferencji i wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna.

Stworzyliśmy „Kodeks Postępowania Dostawców Sodexo” Katarzyna Rogalska head of food platform Sodexo Polska

P

rzy wyborze dostawców nie kierujemy się tylko i wyłącznie względami stricte biznesowymi. Przy podejmowaniu długofalowej współpracy zależy nam, aby partner podzielał nasz system wartości, sympatyzował z wyznawanymi przez nas ideami. Gdy takie swoiste porozumienie następuje, wspólne przedsięwzięcia wykraczają poza sztywne ramy wzajemnych świadczeń. Stają się za to wspólnym wysiłkiem do poprawiania jakości życia – naszej wzajemnie, naszych pracowników, klientów i konsumentów. Aby jasno wyrazić nasze oczekiwania względ e m t y c h , z którymi prowadzimy interesy, utworzyliśmy „Kodeks Postępowania Dostawców Sodexo”. Każdy, kto nawiązuje z nami współpracę, musi poznać naszą koncepcję rozsądnych i odpowiedzialnych procedur

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

w kwestiach etycznych, społecznych i środowiskowych, a także podjąć się implementacji tych idei w codziennej pracy. Zdajemy sobie sprawę, że często dla dostawcy wiąże się to z długotrwałym procesem zmiany i dlatego każdorazowo służymy partnerom wiedzą, doświadczeniem, a także inspiracją do sukcesywnego samodoskonalenia się. Miniony rok postrzegamy jako pozytywny pod względem kooperacji z dostawcami w obszarze food. Ambitnie zapatrujemy się na rok bieżący, biorąc pod uwagę – między innymi – dalszą popularyzację naszych konceptów gastronomicznych, czy rozwój menu. Jesteśmy przekonani, że z pomocą dotychczasowych partnerów, ale i nowych – kooperatywnych i zorientowanych na człowieka firm – zbudujemy kolejny wspaniały rok obecności Sodexo w Polsce.


GŁOS RYNKU – ŻYWNOŚĆ I ARTYKUŁY SPOŻYWCZE RAPORT

Oferujemy zupełnie nowy koncept Bogusław Jacek Turczyński prezes Pizza Contenta

N

asza firma skoncentrowana jest w 100 proc. na branży HoReCa. Pizza Contenta – Pizza Inaczej, którą produkujemy, jest idealnym produktem do barów, w szczególności na stacjach benzynowych, pubów, kawiarni, sklepików szkolnych (licea, szkoły wyższe), stołówek pracowniczych, sklepów spożywczych/saloników prasowych z własnym bistro/barem, bufetów kinowych i stadionowych, firm cateringowych/event-owych. Po zdobyciu głównej nagrody w kategorii „Artykuły spożywcze i napoje dla gastronomii” na

targach HORECA Gastrofood w Krakowie w 2018, zaczęliśmy pracę nad zwiększeniem możliwości produkcyjnych naszej firmy. Szukamy również dystrybutorów hurtowych zaopatrujących branżę HoReCa. Do gamy czterech klasycznych smaków naszej pizzy (Peperoni – salami, papryka, Capriciosa – szynka, cebula, pieczarki, Hawajska – szynka, ananas, Wegetariańska – papryka, cebula, pieczarki, oliwki), planujemy wprowadzenie nowych pozycji smakowych, na przykład rożki z kurczakiem i cebulką. Mamy już za sobą testy

pizz wegańskich, segmentu coraz bardziej popularnego w Polsce. Chcemy również zaoferować naszym klientom i/lub franczyzobiorcom zupełnie nowy koncept sprzedaży naszej pizzy, w którym będą wybierali składniki do pizzy, która będzie odpiekana w piecu typu Merrychef i serwowana w trzy minuty konsumentowi. Sektor HoReCa ma przed sobą szansę na dalszy rozwój ze względu na coraz zamożniejsze społeczeństwo oraz związanej z tym zmianie przyzwyczajeń polskich konsumentów. Polacy coraz chętniej wyjeżdżają na wczasy oraz chodzą do restauracji nie tylko, gdy jest ku temu specjalna

okazja. W ślad za tymi zmianami idzie coraz szersza liczba i oferta lokali gastronomicznych zarówno stacjonarnych, jak i mobilnych (food truck, przyczepy gastronomiczne). Rozwija się również, bardzo dla nas interesujący, segment barów na stacjach benzynowych, gdzie oferta gastronomiczna jest coraz szersza i dostępna niemal na każdej stacji, nie tylko sieciowej. Mamy zamiar skorzystać z tych wszystkich zmian oferując naszą Pizza Contenta w tego typu obiektach oraz tworząc sezonowe punkty sprzedaży w miejscowościach wakacyjnych. R E K L A M A

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE

67


RAPORT GŁOS RYNKU – ŻYWNOŚĆ I ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

Koncentrujemy się na ciągłym rozwoju oferty produktowej Magdalena Figurna, menadżer ds. PR i komunikacji wewnętrznej Makro Polska

R

aport Makro „Polska na Talerzu”, podobnie jak inne analizy rynkowe, potwierdza utrzymującą się od kilku lat wysoką dynamikę rynku HoReCa. Obserwuje się rosnącą liczbę konsumentów regularnie odwiedzających lokale gastronomiczne. Ten pozytywny trend przybrał znacząco na sile w ciągu ostatnich dwóch lat, w tym czasie liczba osób odwiedzających restauracje zwiększyła się o 20 proc. (dane z raportu „Polska na Talerzu”,). Wraz z rozwojem rynku rosną wymagania konsumentów. Dlatego koncentrujemy się na ciągłym rozwoju oferty produktowej oraz wprowadzaniu i udoskonalaniu usług w kanałach „cash&carry” oraz „delivery”. Wspieramy też digitalizację klientów sektora gastronomicznego, aby pomóc im zwiększyć konkurencyjność na rynku. Raport „Polska na Talerzu” potwierdza, że przejrzysta witryna i łatwość obsługi to jeden z najważniejszych aspektów stron lokali – w opinii konsumentów. Mając to na uwadze klientom HoReCa zapewniamy bezpłatne założenie i darmową konfigurację stron internetowych. Tylko w 2018 roku stworzyliśmy ponad 7,5 tys. profesjonalnych witryn. Jednocześnie poszerzamy naszą ofertę produktową i skupiamy się na jej specjalizacji pod kątem klienta profesjonalnego. W ostatnim okresie wprowadziliśmy

68

kilkaset nowych produktów dedykowanych branży HoReCa, w tym produkty marek własnych: Makro Chef, Makro Professional i Makro Premium, obejmujące artykuły spożywcze i chemiczne oraz akcesoria do wyposażenia kuchni. Integralnym elementem naszej współpracy z klientami sektora gastronomicznego są liczne szkolenia i warsztaty kulinarne oraz spotkania integrujące branżę. W Akademii Inspiracji Makro w Warszawie zapewniamy merytoryczne i praktyczne wsparcie dla partnerów biznesowych i klientów Makro. Pod okiem ekspertów i szefów kuchni mogą oni rozwijać swoje umiejętności, wiedzę asortymentową oraz kompetencje potrzebne do prowadzenia własnej firmy w sektorze gastronomicznym. Z myślą o naszych klientach prowadzimy cykliczne regionalne spotkania branżowe z cyklu „Szef dla Szefów”. Umożliwiamy w ten sposób nawiązywanie dialogu z ekspertami, poszerzanie wiedzy na temat trendów oraz zdobywanie nowych umiejętności kulinarnych. Wspieramy również przyszłych kucharzy poprzez program edukacyjny „Szef dla Młodych Talentów”. W ramach programu tworzymy uczniom możliwości nauki pod okiem czołowych szefów kuchni.

Raport Makro „Jak Polacy postrzegają kuchnię polską?” pokazuje, że nie posiadamy wiedzy o tradycyjnej rodzimej kuchni. Dlatego zdecydowaliśmy się uruchomić ogólnopolski program „Polskie Skarby Kulinarne”, w ramach którego szefowie kuchni, kucharze i restauratorzy poszerzają wiedzę na temat kuchni rodzimej, uczą się interpretować historyczne

receptury i kreować towarzyszącą im narrację historyczną. W zeszłym roku w ramach programu jako jedyna firma w Polsce wraz z ponad stu szefami kuchni świętowaliśmy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości kulinarnie. Edycja specjalna programu „Kulinarne Zjednoczenie Polski” cieszyła się niebywałym powodzeniem, co nas bardzo cieszy.

Zależy nam na zbudowaniu długofalowych relacji Wojciech Goduński właściciel Wojtex

M

iniony rok pod kątem współpracy z dostawcami oceniamy bardzo pozytywnie oraz rozwojowo. Od lat współpracujemy przede wszystkim z firmami o ugruntowanej pozycji na rynku, które zapewniają nam produkty wysokiej jakości, jak również korzystne warunki dostaw. Zależy nam na zbudowaniu długofalowych relacji opartych na partnerstwie biznesowym. Oczywiście wymaga to ogromnego zaangażowania po naszej oraz dostawców stronie, ale oczywiście z obopólnym skutkiem. W związku z ciągłym rozwojem oraz poszerzeniem naszej oferty franczyzowej o nowe koncepty tj. Tairoll – lody tajskie, grono naszych stałych dostawców powiększyło się. Kolejni partnerzy to głównie lokalni dostawcy, oferujący produkty tworzone indywidualnie zgodnie z naszym zapotrzebowaniem. A to gwarantuje nam jedyne w swoim rodzaju

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

produkty, z których powstają jedyne w smaku produkty wchodzące w skład naszego menu. Jak udało nam się zaobserwować, na rynku gastronomicznym wzrosła konkurencyjność, a także liczba dostawców. Każdego miesiąca dostajemy rozbudowane oferty możliwości, produkty i rozwiązania, co pozytywnie rokuje na przyszłość. Dostawcy są coraz bardziej elastyczni i chętniej dopasowują swoją ofertę do specyfiki i potrzeb klientów. Dostawy są realizowane ekspresowo i terminowo, co sprzyja zachowaniu wysokiej jakości produktów. Podsumowując, rok 2018 oraz nadchodzące perspektywy współpracy zapowiadają się optymistycznie. Liczymy, że rozwój panujący na rynku utrzyma się, a nasza współpraca z dostawcami dotychczasowymi, jak i nowymi, będzie układała się pomyślnie na każdym etapie realizowanej współpracy.


RAPORT GŁOS RYNKU – ŻYWNOŚĆ I ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

Zwracamy uwagę na aspekt ekologiczny Artur Gressel, F&B service manager Vienna House Andel’s Cracow oraz restauracji Mavericks Cracow

M

yślę, że trend wzrostowy będzie kontynuowany w tym roku. Obserwujemy w Polsce rozwój rynku HoReCa – wraz z bogaceniem się społeczeństwa ludzie coraz chętniej wychodzą z domów, jedzą w restauracjach, spotykają się w kawiarniach. Często decydują się również na organizację imprez okolicznościowych poza domem. Ludzie zwracają coraz bardziej

uwagę na jakość składników oraz społeczną i ekologiczną odpowiedzialność lokali. Dlatego małe rodzinne firmy, które oferują produkty bardzo dobrej jakości, często przygotowywane według tradycyjnych receptur, będą w cenie. W Vienna House zwracamy uwagę na aspekt ekologiczny w gastronomii, czego dowodem jest odejście od

Ważna jest logistyka i komunikacja Tomasz Krawczyk, starszy specjalista ds. partnerów kluczowych Makarun

M

akarun to sieć spaghetterii, naturalnym więc jest, że nawiązujemy do włoskich tradycji, a te da się streścić w trzech słowach: prosto, zdrowo i smacznie. Dużą wagę przywiązujemy do pochodzenia składników wykorzystywanych do przyrządzania naszych potraw, ale jeszcze większą do ich jakości. Główną destynacją, gdzie kierujemy się poszukując nowych produktów i dostawców są oczywiście Włochy – ojczyzna pasty. W sieci Makarun Spaghetti and Salad używamy wielu oryginalnych składników, np. włoskiej oliwy czy sera grana padano

70

(sezonowanego w Veronie). Serwowany w naszej sieci makaron wykonany jest w 100 proc. z pszenicy durum, dzięki czemu jest on bogaty w „zdrowe” tłuszcze, witaminy, ma większą zawartość m. in fosforu, potasu, żelaza i innych mikroelementów, a także zawiera mniej kalorii od makaronu robionego z tradycyjnej mąki. Nasze sosy przygotowujemy wyłącznie z pomidorów jednego z największych włoskich potentatów, zajmującego się przetwórstwem warzyw – firmy Cirio, która posiada certyfikat Federazione Italiana Cuochi, potwierdzający jakość jej produktów.

stosowania jajek „trójek”. Do 2025 r. w całej sieci nie będziemy już w ogóle z nich korzystać. Mimo tego trendu firmy HoReCa muszą dbać o „food cost”, dlatego duzi dostawcy oferujący produkt masowy również nie mają się czego obawiać. Lokale czy obiekty gastronomiczne starają się zawęzić grono swoich dostawców, choć jednocześnie poszerzają gamę zamawianych produktów. Współpraca z dużymi podmiotami przynosi wiele korzyści, takich jak możliwość negocjacji cen, lepsza logistyka, obniżenie opłat związanych z dostawami czy łatwiejsza księgowość. Dlatego dostawcy powinni poszerzać wachlarz oferowanych produktów, nie zapominając o tych lokalnych. Przy wyborze dostawców bierzemy pod uwagę wiele czynników, jednak ciągle najważniejsza jest jakość produktów.

Obserwujemy, że goście Vienna House Andel’s Cracow, jak również restauracji Mavericks, mają coraz większą świadomość gastronomiczną – często pytają o składniki dań czy ich pochodzenie. Dlatego oszczędność na produktach niższej jakości nie jest dobrym rozwiązaniem. Niezwykle ważna jest dla nas również dostępność oraz różnorodność asortymentu. Dbamy o świeżość produktów, więc nie zamawiamy dużych ilości „na zaś”. We współpracy ważne są dla nas przede wszystkim elastyczność i dostępność. Rzetelny dostawca dba o relacje z klientem i jest w stałym kontakcie. Jest otwarty na różne formy współpracy i umie indywidualnie podejść do każdego klienta. Tak jak wspomniałem wcześniej – niezwykle ważny jest również przekrój oferowanych produktów, ich jakość oraz konkurencyjność cenowa.

W związku z tym, że funkcjonujemy w streetfodoowej branży od sześciu lat, mamy już dość dobre rozeznanie na rynku krajowych dostawców. Z niektórymi współpracujemy od dawna i uważamy, że są rzetelni i godni polecenia, ponieważ utrzymują wysoką jakość i przestrzegają wyznaczonych norm i zobowiązań ustalonych na początku współpracy. Mówiąc o wysokiej jakości, mam na myśli nie tylko klasę i świeżość dostarczanych produktów, ale też sprawną dystrybucję, logistykę, dobrą organizację i komunikację. Liczy się też oczywiście konkurencyjna cena.

W roku 2018 rozpoczęliśmy współpracę z kilkoma nowymi dostawcami lokalnymi i krajowymi. Po pierwszym roku można powiedzieć, że spełnili oni nasze oczekiwania i zamierzamy kontynuować podjętą współpracę. Rok 2019 zapowiada się w Makarunie jako czas ekspansji międzynarodowej. W drugim kwartale powinniśmy uruchomić restaurację na słynnej „palmie” w Dubaju. Nasze działania więc będą kierowane na poszerzanie istniejącej współpracy i pozyskiwanie kolejnych partnerów, w tym także dostawców, nie tylko z Polski, ale również z zagranicy.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


RAPORT GŁOS RYNKU – ŻYWNOŚĆ I ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

Trend na nieprzetworzoną żywność

Chwalimy sobie ofertę stałego przedstawiciela

Marta Załęska, dyrektor restauracji Benvenuti in Italia, Road American Restaurant, Gra Smaków oraz czekoladziarnio-lodziarni Choice

Arkadiusz Radtkowski, general manager Weranda Family Restaurants

J

akość życia w Polsce rośnie, a co za tym idzie coraz więcej osób stać na jedzenie poza domem, co zauważamy w naszych lokalach, które odwiedza coraz większa liczba gości. Stają się oni również coraz bardziej wymagający. Zwracają uwagę na to co i jak jedzą. Widać to chociażby w rosnącym trendzie slowfoodowym. Mając do wyboru szeroką ofertę gastronomiczną, coraz częściej porzucają fast foody i przychodzą do naszych restauracji. Polacy zrozumieli, że to co jedzą, wpływa na ich zdrowie i samopoczucie, dlatego coraz częściej dbają o jakość produktów, które spożywają. Zadają pytania obsłudze, wysyłają wiadomości za pośrednictwem social mediów, żeby dowiedzieć się, co zawierają i skąd pochodzą składniki naszych dań. Zauważając tę tendencję, dokładamy wszelkich starań, żeby każdy z produktów używany w naszych restauracjach był jak najwyższej jakości, dlatego szczególną uwagę przywiązujemy do dostawców, którzy zaopatrują nasze kuchnie. Po tylu latach działalności i współpracy z wieloma dostawcami mamy już sprawdzonych partnerów, którzy dostarczają nam wysokiej jakości produkty. Bardzo często dostawcy sami się do nas zgłaszają, a my sprawdzamy ich oferty. Próbujemy, rozmawiamy i porównujemy, aby wybrać te najlepsze. Czynniki, które mają dla nas największe

72

znaczenie, to przede wszystkim pewność, że wyroby są świeże i certyfikowane, sprawdzenie, czy istnieje możliwość dostawy zamówień na czas, bezpośrednio do restauracji oraz stosunek jakości do ceny. W drugiej kolejności zwracamy uwagę na duży wybór i wprowadzane nowości. Produkty, takie jak np. kawa, nabiał, czy mięso od lat otrzymujemy od sprawdzonych dostawców, z których my i nasi goście jesteśmy zadowoleni oraz którym jesteśmy wierni. Jeżeli chodzi o świeże warzywa i owoce, korzystamy głównie z zakupów w hurtowniach lokalnych, co pozwala na znaczne zaoszczędzenie czasu, bez straty na jakości. Widzimy również trend na zdrową, jak najmniej przetworzoną żywność. Dlatego korzystając z tego, że wiele produktów używanych w naszych restauracjach jest przygotowywana własnoręcznie przez naszych szefów kuchni na miejscu, jak np. ręcznie robione makarony, czekolady czy ciasta, rozpoczęliśmy ich sprzedaż, aby goście mogli je zakupić do swoich domów. To tylko część ze zmian zachodzących w zachowaniu gości, ale zdecydowanie jedne z najważniejszych. Należy nieustannie obserwować ich zachowania i być gotowym na zmianę, co jest jedyną drogą do sukcesu. Restauracje MJM Group stale dostosowują się do coraz to większych potrzeb klienta, dzięki czemu pozostają konkurencyjne na rynku gastronomicznym.

W

ostatnim czasie mamy do czynienia z dużą ekspansją w kontekście otwierania nowych miejsc gastronomicznych – to dobrze. Gastronomia nie lubi stagnacji. Widzimy to na przykładzie takich miast jak: Warszawa, Poznań czy Wrocław. Polacy są coraz bardziej świadomymi odbiorcami gastronomii. Dużo podróżują, coraz częściej jedzą poza domem, więc oczekują zarówno jedzenia, jak i obsługi na wysokim poziomie. Ponadto wychodzimy na przeciw naszym gościom, oferując zmianę menu dwa razy w roku i współtworząc nowe trendy kulinarne. Co za tym idzie, pojawia się coraz większa konkurencja wśród parterów handlowych, nie dostawców. Staramy się od samego początku współpracować na zasadach partnerskich, stąd używamy takiej, a nie innej nomenklatury. Doceniamy parterów, którzy z pomocą wychodzą naprzeciw restauratorom, zaczynając oczywiście od jakości produktu w stosunku do konkurencyjnej ceny, oferując bogaty pakiet szkoleń dla pracowników, kończąc na rozsądnym poziomie rabatów zakupowych czy też rabatów retro. Chwalimy sobie współpracę z partnerami, którzy od samego początku oferują nam stałego przedstawiciela firmy, z którym możemy budować relacje, który zna nasz brand, naszą filozofię. Wspólnie pracujemy nad różnymi projektami marki Weranda Family. Doskonałym przykładem może być Weranda Take Away, czyli nasz koncept letni.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

Zauważana jest również zmiana podejścia w kwestii oferowanych produktów, jeżeli dany parter handlowy nie ma w ofercie interesującej nas pozycji, zrobi wszystko, żeby taka pozycja się pojawiła. Przykładem może być #werandasavestheplanet, czy cały program wymiany opakowań jednorazowych na ekologiczne, w tym rezygnacja z plastikowych słomek na rzecz biodegradowalnych lub metalowych. Ważnym czynnikiem przy współpracy, są również kwestie logistyczne i magazynowe, czyli rozszerzając temat – minimum logistyczne, które jest dostosowane do naszych możliwości magazynowych. Poprawiła się także kwestia w samej świadomości bezpieczeństwa żywności – towar, który do nas trafia, spełnia wymagania HACCP, Sanepidu. Ubiegły rok, to okres ciężkiej pracy, czego efektem było nawiązanie współpracy z nowymi dostawcami na satysfakcjonujących nas warunkach. Rok 2019 będzie kontynuacją podnoszenia przez nas jakości oferowanych usług i umacniania naszych aktualnych brandów na rynku HoReCa (Poznań: Weranda Caffe, Zielona Weranda, Weranda Lunch&Wine, Warszawa: Weranda Bistro) a także budowania całej strategii dla nowego brandu hotelowo-konferencyjnego #Weranda Home w podpoznańskiej Sławicy. Oczywiście, kolejny rok to także dalsza współpraca z partnerami handlowymi oparta na partnerstwie, zaufaniu, gwarancji stabilnych cen i odpowiedniego poziomu w zakresie jakości.


RAPORT GŁOS RYNKU – ŻYWNOŚĆ I ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

Dopasowujemy ofertę do trendów Piotr Kubiczek, dyrektor handlowy Fanex

F

anex jako producent i dostawca sosów oraz innych dodatków gastronomicznych, stale wsłuchuje się w opinie swoich klientów oraz śledzi zmieniające się trendy na rynku HoReCa. Od kilku już lat widzimy wyraźną przemianę trendów i zwyczajów konsumpcyjnych. Coraz liczniejsi odbiorcy wykazują zainteresowanie jakościowymi i oryginalnymi wyrobami, które produkowane są z minimalnym użyciem środków konserwujących. Klienci prezentują szerokie spektrum gustów i preferencji oraz częściej sięgają po produkty premium, które choć są droższe, reprezentują wyższy poziom kulinarny. Tendencja ta z początku dotyczyła jedynie największych polskich miast, ale obecnie coraz częściej zauważana jest także w mniejszych aglomeracjach. Prawdopodobnie jest to ściśle związane z większą zamożnością mieszkańców naszego kraju. Oprócz rodaków, rosnącą grupę klientów firm gastronomicznych stanowią odwiedzający nasz kraj obcokrajowcy. Wizyty turystyczne i biznesowe gości z innych krajów, pozytywnie stymulują polskich restauratorów do wprowadzania nieco bardziej egzotycznych smaków. Rynek gastronomiczny z pewnością rozwija się dość dynamicznie. Jego konkurencyjność stale rośnie, pojawia się znacznie więcej jakościowych formatów i co zaczyna być coraz bardziej widoczne, są pierwsi gracze, którzy nie poradzili sobie na naszym

74

podwórku. Mimo wszystko uważamy, że na rynku jest wystarczająco dużo miejsca na nowe koncepty, zarówno sieciowe, jak i niezależne, gdyż coraz więcej Polaków korzysta z usług gastronomicznych. Większość zmian na rynku HoReCa, uważamy za bardzo pozytywne. W Fanex monitorujemy wszystkie wymienione wyżej trendy i zjawiska oraz staramy się dopasowywać do nich naszą ofertę produktową. Dlatego też pracujemy nad recepturami produktów z tzw. czystą etykietą albo ograniczamy do minimum użycie związków konserwujących. Z ważniejszych działań, jakie udało nam się zrealizować, to m.in. wprowadzenie słodkich sosów o zdecydowanie bardziej owocowych recepturach. Na rynek trafiły ostatnio także nasze nowe, owocowe kulki żelowe Fan&JOY, które zostały znakomite przyjęte przez rynek. Poszerzyliśmy także naszą ofertę o wegański majonez – VEGA MAJO – gdyż widzimy ogromny potencjał w sosach na bazie produktów pochodzenia roślinnego. Stale poszukujemy także nieco bardziej egzotycznych smaków – efektem tego jest np. wprowadzenie ostatnio Ketchupu Curry. Nie zapominamy także o rozbudowie oferty musztard – oferujemy od kilu miesięcy wyjątkową Musztardę ze smażoną cebulką. Obecnie nie możemy podać zbyt wielu szczegółów, ale rok 2019 będzie w Fanex rokiem wielu niezwykle ciekawych nowości.

Cenimy otwartość na różne formy współpracy Małgorzata Koroblewska właścicielka Lody Naturalne na Placu

M

iniony rok był jeszcze bardziej wymagający dla wszystkich z branży cukierniczej i lodziarskiej niż poprzednie lata, w których zwiększała się konkurencja. Te kilkanaście miesięcy było wyzwaniem nie tylko dla nas, jako przedsiębiorców, ale również, a może przede wszystkim dla dostawców. Bardzo ciepła wiosna i lato, które zaskoczyło nas niesamowicie swoją aurą spowodowały, że czas ten był niezwykle pracowity. W takich momentach, kiedy spotykamy się z nietuzinkowymi sytuacjami ważne jest, aby mimo nieoczekiwanym wydarzeniom stanąć na wysokości zadania i zrealizować swoje cele. W tym zadaniu, kluczem do naszych małych sukcesów są niewątpliwie dostawcy – bez produktów nie ma usługi. Dlatego tak ważne jest, żeby mieć do swoich dostawców zaufanie, mieć od nich wsparcie, a wykazuje się to właśnie w tych chwilach, kiedy w upale mamy awarie maszyn, a przy tym pracy jest tak dużo i zbyt produktów tak rośnie, że zamówienia muszą być realizowane „na wczoraj”. Stąd, tak ważne jest, aby zakupione sprzęty były jak najmniej awaryjne, a co za tym idzie dobrej jakości, a kontakt z przedstawicielem lub serwisantem

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

bezproblemowy. Niewątpliwie jest to jeden z najważniejszych aspektów i argumentów do ewentualnego zakupu kolejnych sprzętów od danego dostawcy wyposażenia. Niemniej ważnym jest dobór dostawców na poziomie produktów, tu poza jakością, która musi być stabilna, ważna jest terminowość oraz otwarcie na różne formy współpracy i wsparcia. Oczywiście poza kontaktami personalnymi ważne jest również wsparcie merytoryczne, a czasami wręcz mentorskie, które w wielu przypadkach jest kluczem sukcesu. Dlatego też, rzetelny dostawca powinien wyróżniać się sumiennością, uczciwością, odpowiedzialnością i wsparciem, myślę, że te aspekty są kluczem do dobrej, wieloletniej współpracy nie zapominając, że uczciwość i lojalność powinna być okazywana z obu stron: dostawcy i odbiorcy. Kolejny rok będzie zapewne dla wszystkich kolejnym wyzwaniem, aby tak naprawdę nasi goście byli zadowoleni, a ten łańcuszek zaczyna się od produkcji, poprzez dostawców do oferowanych przez nas usług i produktów. Miejmy wszyscy nadzieję, że 2019 pozytywnie nas zaskoczy, a dostawcy staną na wysokości swoich zadań.


GŁOS RYNKU – ŻYWNOŚĆ I ARTYKUŁY SPOŻYWCZE RAPORT

Coraz wyraźniej odczuwamy światowe trendy Łukasz Kocik, F&B manager Vienna House Mokotow Warsaw

R

ynek branży HoReCa w Warszawie, ale również w całej Polsce, rozwija się bardzo dynamicznie. Kolejne miejsca walcząc o klienta mają również coraz większe oczekiwania względem produktów, które zamawiają. Dlatego największym wyzwaniem dla dostawców żywności i artykułów spożywczych jest unowocześnienie sposobów dystrybucji oraz poszerzenie swojej oferty. Dostawcy, którzy chcą utrzymać lub zdobyć przewagę konkurencyjną powinni inwestować w nowatorskie i inteligentne rozwiązania usprawniające współpracę, system dostaw i rozliczeń. Drugim ważnym wyzwaniem dla polskich firm jest konkurencja z zagranicznych rynków, która potrafi zapewnić dostawy produktów w dużych ilościach, a co za tym idzie – również w konkurencyjnych cenach. Niestety wysokie ceny paliw nie ułatwiają tego zadania. Myślę, że w Polsce coraz wyraźniej będzie można odczuć dwa światowe trendy, które na pierwszy rzut oka wydają się wzajemnie wykluczać, jednak w rzeczywistości doskonale współistnieją. Z jednej strony będziemy obserwować fuzje dystrybutorów, z drugiej zaś rozwój lokalnych producentów oferujących ekologiczne produkty bazujące na tradycyjnych recepturach. Od kilku lat niezmiennie obserwujemy rosnący popyt na ekologiczny, lokalny i świeży produkt wysokiej jakości. Coraz większe

znaczenie na świecie, w tym w Polsce, ma również asortyment oferujący oryginalność smaków z różnych stron świata oraz tzw. żywność funkcjonalna, która dobrze oddziałuje na nasz organizm. Coraz bardziej poszukiwane są produkty wspomagające poziom energii czy też pozytywnie wpływające na metabolizm. Vienna House Mokotow Warsaw będzie zieloną oazą w biznesowej dzielnicy Warszawy – hotelowa restauracja Greenhouse będzie wyglądać, jak ogród botaniczny. Śniadania, które stanowią znak rozpoznawczy całej sieci Vienna House, będą inspirowane wizytami na targu, gdzie kupuje się sezonowe produkty i lokalne specjały. Goście będą próbować domowych przetworów, regionalnego chleba czy kiszonek. Najważniejsze dla nas jest korzystanie z najlepszych produktów od lokalnych dostawców, dlatego przy wyborze dostawców, zwracamy baczną uwagę na pochodzenie oferowanych produktów oraz ekologiczną i społeczną odpowiedzialność firm. Poszukujemy najlepszych rodzimych dostawców, wspierając tym samym lokalną społeczność. Oczywiście liczy się dla nas również profesjonalizm oraz możliwość nawiązania stałych i długotrwałych relacji opartych na elastyczności oraz indywidualnym podejściu do klienta.

Najważniejsze cechy dostawców to terminowość, umiejętność szybkiego reagowania oraz dostosowywanie oferty do panujących na rynku trendów. Szukamy

partnerów, którzy tak jak my stawiają na wysoką etykę biznesu i jednym z elementów prowadzonej przez nich polityki jest zrównoważony rozwój.

Konsumenci chcą próbować lokalnych produktów Ewa Panasewicz zastępca dyrektora handlowego Octim

W

sektorze HoReCa, ale i branży FMCG, widać wyraźne trendy związane z ekologią. Klienci świadomie podchodzą do wyborów zakupowych, czytają etykiety, szukają produktów z jak najlepszym i krótkim składem, ale też zwracają uwagę na kraj pochodzenia surowców. Konsumenci, kucharze i właściciele restauracji często kierują się patriotyzmem gospodarczym i szukają lokalnych producentów, jak np. Octim z Olsztynka. Z tego też powodu do naszej oferty wprowadzamy większe opakowania octów, które są wygodniejsze w użyciu podczas gotowania dla dużej liczby osób. Nasz ekologiczny ocet jabłkowy już wkrótce będzie dostępny w butelkach 0,75 l. Oprócz tego wszystkie nasze musztardy można kupić w opakowaniach cateringowych, czyli wiaderkach o wadze 1 kg i 5,8 kg oraz w wygodnych wyciskanych butelkach 1 kg. Wśród smaków musztard znajdziemy klasyczną sarepską czy francuską, ale też z suszoną śliwką, wędzoną papryką i rozmarynem czy smażona cebulką. Na 2019 rok szykujemy kilka nowości, ale na razie nie mogę zdradzić szczegółów.

Z pewnością będzie smacznie, oryginalnie, ale z nawiązaniem do tradycyjnych smaków i przypraw. W ramach rozwijania naszej oferty dla branży HoReCa, rozpoczęliśmy współpracę z ambasadorem marki. Tym samym włączamy się w różnego rodzaju akcje z szefami kuchni, jak np. zorganizowana przez nas na początku grudnia ubiegłego roku charytatywna kolacja „Szczypta dobroci z Octim” – w której udział wzięli kucharze z najlepszych restauracji w Polsce – czy też wsparcie dla WOŚP. Mamy w planach kolejne spotkania z szefami kuchni, dlatego warto śledzić nasze social media, bo będziemy o nich informować. Jeśli chodzi o dalszy rozwój sektora HoReCa to przewidujemy, że stale będzie wzrastać popularność produktów ekologicznych, bo konsumenci nie chcą żywności niskiej jakości. Wychodząc do restauracji czy będąc w hotelu, klienci chcą próbować potraw wysokiej jakości, oryginalnych i zdrowych, przygotowanych z lokalnych surowców. Branża wychodzi im naprzeciw, oferując smaczne i ekologiczne produkty, w czym widzimy szansę rozwoju dla Octim.

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE

75


RAPORT GŁOS RYNKU – ŻYWNOŚĆ I ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

Zwiększamy świadomość użytkowników i partnerów

która wyraźnie ułatwi operowanie produktem. Podobnie jak w ubiegłych latach, rozwój produktowy marki będzie szedł w parze z naszymi

działaniami edukacyjnymi i wspierającymi rozwój całej branży – zarówno w wymiarze rzemieślniczym, jak i biznesowym.

Katarzyna Noga marketing manager B2B ZT Kruszwica

J

uż od kilku lat rynek gastronomiczny znajduje się w fazie wyraźnego rozwoju. Wprawdzie dynamika zmian powoli wyhamowuje, jednak wciąż mamy do czynienia z tendencją wzrostową i myślę, że ta sytuacja nie zmieni się w najbliższym czasie. Zachodzą zmiany na rynku konsumenckim – rośnie siła nabywcza Polaków i wynikającą z niej zmiana stylu życia. Cały czas rośnie zarówno grupa osób, które korzystają z usług lokali gastronomicznych, jak i częstotliwość wyjść do restauracji. Konsumenci mają znacznie większą świadomość dotyczącą zasad żywienia i wpływu diety na zdrowie. Są też bardziej otwarci na nieznane smaki i ciekawi kulinarnych nowości. To wszystko daje nam obraz klienta znacznie bardziej wymagającego i mającego wyższe oczekiwania jakościowe niż jeszcze kilka lat temu. Zachodzące w sektorze HoReCa zmiany, widoczne we wszystkich segmentach, bardzo wyraźnie dotykają tych podmiotów gastronomicznych, które są największymi konsumentami tłuszczów – fast foodów, restauracji, kawiarni i firm cateringowych. Dla Kruszwicy, która jest jednym z największych producentów tłuszczów w Polsce, to ogromne wyzwanie, a jednocześnie przestrzeń do rozwoju. Jako odpowiedzialni i świadomi uczestnicy rynku gastronomicznego, wiemy, że musimy na bieżąco badać potrzeby naszych klientów i błyskawicznie na nie

76

reagować, co służy nie tylko naszej marce, ale też rozwojowi całej branży i podnoszeniu poziomu polskiej gastronomii. W 2019 roku planujemy kontynuować działania mające na celu zwiększanie świadomości zarówno użytkowników, jak i naszych partnerów biznesowych, w zakresie ogromnej roli i znaczenia tłuszczów w gastronomii. Będziemy to robić m. in. za pośrednictwem stworzonej przez nas platformy komunikacyjnej Smażymy.com, która ma za zadanie wspierać kucharzy w ich codziennej pracy i dostarczyć im jak najszerszej zarówno teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy na temat tłuszczów. Skupiamy się właśnie na nich, bo choć czasem o tym zapominamy, to właśnie tłuszcze decydują o finalnej jakości dań, ich smaku i teksturze, a także mają ogromny wpływ na ekonomiczny aspekt kuchni i efektywność pracy kucharzy. Smażymy.com to portal gastronomiczny dla profesjonalistów – szefów kuchni, kucharzy i restauratorów, tworzony przez specjalistów i ekspertów z branży. Oczywiście cały czas wprowadzamy też na rynek nowe produkty, których oczekują nasi wymagający klienci. Kilkanaście miesięcy temu wprowadziliśmy na rynek Olej z Esencją Masła, fantastyczny produkt, który łączy wszystkie zalety oleju rzepakowego z luksusowym aromatem masła. W najbliższym czasie swoją premierę będzie miała nowa 2l butelka Oleju z Esencją masła,

Jesteśmy otwarci na solidnych i terminowych dostawców Bogdan Bruczko wiceprezes Sfinks Polska

O

prócz oferty odpowiadającej potrzebom naszych sieci, zależy nam na wysokiej jakości produktu, która będzie zapewniona w całym okresie trwania współpracy. W związku z tym przed wyborem danego dostawcy m.in. wnikliwie analizujemy specyfikacje produktów oraz przeprowadzamy badanie audytowe zakładu produkcyjnego. Oczekujemy też przedstawienia certyfikatów czy dokumentów poświadczających spełnianie parametrów jakościowych. Później w trakcie współpracy nasze restauracje na bieżąco kontrolują jakość produktu. Partner, który chce współpracować ze Sfinksem powinien też zagwarantować dostępność produktu oraz terminowość dostaw. Ważne są dla nas również pro klienckie podejście oraz niezawodność i solidność. Przeważnie współpracujemy z dużymi dostawcami. Sieć lokali zarządzanych przez Sfinks Polska liczy 180 restauracji i w zdecydowanej większości działa w systemie dostaw centralnych. To oznacza, że potencjalni partnerzy powinni być w stanie obsłużyć zapotrzebowanie o odpowiednio dużej skali. Chociaż zdarza się też, że

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

w wybranych kategoriach produktowych współpracujemy z mniejszymi firmami. Od kilku lat naszym centralnym dostawcą jest Eurocash, z kolei dostawcą napojów bezalkoholowych jest Frito Lay. Od 2018 r. piwo i cydr do naszych restauracji dostarcza grupa Żywiec. W branży spożywczej rynek dostawców nie uległ znaczącym zmianom w ubiegłym roku, chociaż dają się zauważyć nowe marki i to, że coraz więcej nowych firm próbuje zaistnieć. Szczególnie widać to na przykładzie rynku produktów ekologicznych i zdrowej żywności, który systematycznie rośnie. Coraz więcej pojawia się też firm z asortymentem wegańskim. Te trendy są pochodną rosnącej świadomości konsumentów na temat wpływu żywienia na jakość życia. Stąd właśnie boom na produkty z jak najmniejszą liczbą dodatków, produkty organiczne i powrót do dawnych receptur czy wręcz rzemieślniczych metod wytwarzania. My również dostrzegamy te oczekiwania klientów i wychodzimy im naprzeciw poprzez ulepszanie naszej oferty. Na bieżąco obserwujemy więc rynek producentów żywności i jesteśmy otwarci na nowości asortymentowe.


RAPORT GŁOS RYNKU – WYPOSAŻENIE I USŁUGI

Głos rynku

wyposażenie i usługi

Rosnąca konkurencyjność wymuszającą ciągłe poszerzanie oferty, rozwój nowoczesnych technologii, trend proekologiczny, indywidualne podejście i skrojone ma miarę propozycje, rosnące zainteresowanie produktami premium, wysokiej jakości obsługa – to główne tendencje, na które zwrócili uwagę nasi rozmówcy, odnosząc się do rynku dostawców wyposażenia i usług dla HoReCa. 78

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


GŁOS RYNKU – WYPOSAŻENIE I USŁUGI RAPORT

Stawiamy na trwałość i funkcjonalność Justyna Sypka, współwłaścicielka Amrit Oriental Food

N

a polskim rynku gastronomicznym funkcjonujemy śmiało od ponad 11 lat. Obecnie możemy pochwalić się dziewięcioma restauracjami Amrit Oriental Food, w tym dwoma punktami szybkiej obsługi Amrit Express. Od niedawna mamy też nowa markę Amrit Sweets, pod szyldem której produkujemy wspaniałe orientalne słodycze. I mamy ochotę na więcej, dlatego rozwój naszej sieci jest gwarantowany. Do tej pory wypracowaliśmy sobie pozycję przewodnika po smakach orientu z powodzeniem przyzwyczajając klientów do

serwowanego przez nas jedzenia. Od lat kierujemy się kryterium, że smak potraw serwowanych przez Amrit Oriental Food jest najważniejszy. Właściwy dobór dostawców pełni tu kluczową kwestię i zapewnia nam ciągłość oferty w naszych lokalach oraz jakość serwowanego przez nas jedzenia. Podobnie jest ze sprzętem gastronomicznym. Jak wiemy, odpowiednie wyposażenie kuchni wymaga zakupu wielu urządzeń i jest kosztownym wydatkiem, który warto dokładnie przemyśleć i zaplanować. Zakładając, że sprzęt ma służyć latami, przede wszystkim stawiamy na trwałość

i funkcjonalność, ponieważ od tego zależy jakość posiłków oraz wydajność naszego personelu. Staramy się też kupować tylko to, co niezbędne i nie zagracać przestrzeni niepotrzebnymi urządzeniami. Poprzedni rok pokazał nam, że klienci są coraz bardziej świadomi czego oczekują i chętni wybierać najlepsze jakościowo produkty. Gotowanie i jedzenie urosło już do rangi sztuki, przekłada się to na dynamiczny rozkwit rynku dostawców produktów oraz sprzętu wyposażenia do gastronomii.

Szerokie spektrum gustów i preferencji powoduje wzrost trendów w naszej branży, na co oczywiście zwracamy uwagę i chętnie śledzimy nowinki branżowe. W zeszłym roku otworzyliśmy kolejną restaurację pod szyldem Amrit Oriental Food, która wystrojem i wyposażeniem odbiega od reszty naszych lokali, jest nowoczesna, ale z zachowanym duchem bliskowschodnim. Rok 2019 będzie rokiem doskonalenia się branży i coraz bardziej nowatorskiego podejścia ze strony dostawców produktów i usług oraz restauratorów. R E K L A M A

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE

79


RAPORT GŁOS RYNKU – WYPOSAŻENIE I USŁUGI

Stale poszerzamy gamę naszych produktów Wojciech Tomaszczyk, kierownik ds. chemii profesjonalnej Clinex w grupie Amtra

S

ytuacja na rynku produktów chemii profesjonalnej jest stabilna z tendencją wzrostową. Co roku odnotowujemy dwucyfrowy wzrost sprzedaży. Wiąże się to ze wzrostem zamożności społeczeństwa, rozwojem sieci lokali gastronomicznych, ale również pojawianiem się punktów niesieciowych, otwieranych przez drobnych przedsiębiorców. Ciągle obecny jest trend i moda na jedzenie na mieście, ale też styl życia – w biegu – poniekąd wymusza odwiedziny w restauracji. Klienci stają się coraz bardziej wymagający. Najważniejsze są smak potraw i czystość miejsc, w których się stołują. Przykłady zatruć w lokalach jeszcze bardziej wyczuliły klientów oraz zwiększyły ich świadomość, że nie tylko „jemy oczami” – czyli jest dla nas atrakcyjna ta sfera wizualna posiłku – ale również proces przygotowania, którego na co dzień nie widać. To skłania klientów do poszukiwania miejsc, gdzie są czyste podłogi, blaty stołów, sztućce, kubki czy filiżanki bez śladów szminki po poprzednim gościu. Czysty lokal to bezpieczne miejsce, do którego z chęcią wracają goście. Na przestrzeni lat kwestia utrzymania czystości w gastronomii uległa diametralnej zmianie. Restauratorzy koordynują logistykę sprzątania, wprowadzają procedury czystości oraz stosują profesjonalne środki myjące. Istotna stała się rola dozowania

80

chemii profesjonalnej. Nie zaleca się używać więcej preparatu niż jest to wskazane, ponieważ powoduje to powstawanie smug oraz dużo większą trudność w utrzymaniu danej powierzchni w czystości podczas kolejnego sprzątania. W związku z tym Clinex dysponuje profesjonalnymi dozownikami do aplikacji swoich preparatów. Ponadto, przewidując, co czeka nas w przyszłości, warto wspomnieć jeszcze o kilku sprawach: wykorzystaniu nanocząsteczek w produktach, tworzeniu środków bez alergenów i przyjaznych środowisku. Nanocząsteczki rewolucjonizują rynek, nie tylko środków chemicznych, ale każdą inną dziedzinę gospodarki. Naszą gamę produktów rozszerzamy o preparaty z zawartością nanokomponentów, które zapewniają skuteczniejszą walkę z brudem, ale także mają właściwości biobójcze oraz zabezpieczające przed ponownym osadzaniem się brudu. Inną kwestią jest opracowywanie formuł środków bez alergenów. Alergie stają się poważnym problemem zdrowotnym i cierpi na nie bardzo wielu ludzi. Środki bez alergenów będą cieszyły się coraz większą popularnością, nawet kosztem wzrostu ceny. Rośnie świadomość społeczna na temat tego jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne. Ekologiczne nastawienie nie dotyczy tylko właściwości środków chemicznych, ale również sposobu ich dostarczania i przechowywania.

Widać zaangażowanie lokalnych producentów Dorota Protasewicz dyrektor centralnego działu zakupów Arche

R

ynek dostawców branży HoReCa będzie dostosowywał swoją ofertę do aktualnych trendów na rynku hotelowym. Inwestorzy i wykonawcy szukają produktów solidnych, tanich w zakupie i eksploatacji, łatwych w montażu i użytkowaniu. Na rozwój rynku na pewno będą miały wpływ nowoczesne technologie czy sztuczna inteligencja. Inwestorzy szukają prostych i innowacyjnych rozwiązań, takich jak np. projekty budynków, które można szybko postawić, wyposażyć i podłączyć pod media, wielofunkcyjne automatyczne maszyny do serwowania zimnych n a p o i i przekąsek, meble produkowane z recykling o w y c h starych mebli, kioski check-in pozwalające na ekspresowe zameldowanie i wymeldowanie gości, tablet umożliwiający sterowanie ogrzewaniem, oświetleniem w hotelu, wirtualny recepcjonista oprowadzający gościa po obiekcie... Ogólny trend proekologiczny również ma wpływ na branżę hotelarską i spowodował zwrócenie się inwestorów i wykonawców w kierunku ekologicznych rozwiązań, które są już wprowadzone na etapie projektowania i budowy. Baterie słoneczne na dachu budynków, system oszczędności

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

wody i energii elektrycznej w pokojach i łazienkach ogólnodostępnych są rozwiązaniami stosowanymi w wielu polskich obiektach. Hotele stawiają na indywidualne podejście do każdego gościa, troskę o naturalne środowisko oraz przykładają też wagę do pielęgnowania lokalnych zwyczajów i tradycji. Dlatego w dostawie niektórych produktów specjalizują się lokalni producenci, którzy oferują indywidualnie dobrane produkty, często wykonywane własnoręcznie przez rodzinne manufaktury. Rzetelny dostawca powinien wyróżniać się wysoką jakością wykonania oraz rozsądną ceną za produkty, które oferuje. Przy zamówieniu ważna też jest informacja o kosztach transportu, krótkim terminie oczekiwania na dostawę oraz korzystnej dla inwestora i wykonawcy formy płatności. Dostawca powinien zacząć pracę od dobrego poznania potrzeb klienta, aby poza ceną i wolumenem produktów zapewnić odpowiedni serwis dla hotelu. Również od dostawcy oczekuję się pełnego zaangażowania w proces dostarczenia produktu, nie dopuszczalne są braki w komunikacji, opóźnienia w realizacji zamówień i niekompletność dostaw.


Sukcesy na rynku zachęciły nas do rozpostarcia skrzydeł

O

d początku działalności naszym celem było zbudowanie jak najszerszego portfolio kanałów telewizyjnych umożliwiającego stworzenie zindywidualizowanej

oferty. Dziś możemy śmiało powiedzieć, że ten cel został w pełni osiągnięty – obecnie możemy zaoferować hotelom ponad 100 kanałów telewizyjnych (międzynarodowych i krajowych nadawców). Możemy poszczycić się współpracą z wieloma nowymi hotelami, jak również obiektami o ugruntowanej pozycji, wśród naszych klientów są zarówno sieci hotelowe, jak i hotele butikowe. Sukcesy na rodzimym rynku zachęciły nas do rozpostarcia skrzydeł i obecnie badamy potencjał branży turystycznej w innych krajach. MME posiada już swój oddział w Pradze czeskiej, w ofercie posiadamy także Pakiet Globalny skierowany do hoteli poza Europą.

Widzimy bardzo wyraźnie, że Polska jest ważnym punktem na turystycznej mapie Europy, docenianym za bezpieczeństwo i rosnącą jakość usług hotelarskich. Odwiedzają nas turyści z różnych zakątków świata, dlatego w 2019 roku będziemy kontynuować rozmowy z kilkoma nowymi nadawcami, by goście hotelowi z Azji czy Skandynawii mogli oglądać w hotelach swoje ulubione kanały telewizyjne. Z dużym optymizmem patrzymy w przyszłość, bo rynek hotelarski w Polsce jest w dalszym ciągu nienasycony. Ogromny potencjał drzemie w największych miastach, gdzie mimo nowych inwestycji odnotowujemy nadal wysokie obłożenie w dużych obiektach (przykładem może być choćby Warszawa czy Kraków). Wzrost zainteresowania inwestorów widoczny jest w niektórych regionach, np. warmińsko – mazurskim czy dolnośląskim. Mimo globalnej skali naszej działalności pozostajemy skupieni na indywidulanych potrzebach klientów, by optymalnie dopasować ofertę. Dzięki temu konsekwentnie realizowanemu celowi, MME to rozpoznawalna na rynku firma kojarzona z profesjonalizmem i obsługą klienta najwyższej jakości.

R E K L A M A

Joanna Piekarska przedstawiciel Media Management Europe

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE

81


RAPORT GŁOS RYNKU – WYPOSAŻENIE I USŁUGI

Jakość dostarczana natychmiast Przedstawiciel firmy HENDI Polska

S

przedaż swoich produktów poprzez partnerskie firmy dystrybucyjne oraz sieci typu cash & carry HENDI prowadzi w Polsce od 2005 roku. Oferowane produkty charakteryzuje wysoka jakość oraz innowacyjność. Oferta powstaje na bazie badań rynku, analizy trendów, rozwoju technologii, zapotrzebowania restauratorów oraz wszystkich osób działających w szeroko pojętej gastronomii. Dzięki międzynarodowemu doświadczeniu firmy jest ona nieustannie rozszerzana o nowe produkty. Ich użycie ułatwia pracę osobom zawodowo zajmującym się gastronomią, eliminuje wiele czynności przygotowawczych oraz zwiększa zyski restauratorów. W rezultacie praca w restauracjach, barach, hotelach i innych punktach gastronomicznych jest bardziej efektywna i dochodowa. Spółka HENDI to głównie ludzie, profesjonalny zespół specjalistów, odpowiedzialny za realizację codziennych wyzwań. Dzięki wiedzy, doświadczeniu oraz wielkiemu zaangażowaniu wszystkich pracowników, firma z powodzeniem buduje sukces marki w Polsce i w Europie. Plany są dalekosiężne i firma nie ogranicza się do okopywania na już zdobytych rynkowych bastionach. HENDI to ponad 5 tys. artykułów potrzebnych gastronomii, dostępnych w całej Europie. Tylko w Polsce spółka rozwija swój biznes już prawie 14 lat. W tym czasie stworzyła i rozbudowała silny system dystrybucji i odniosła sukcesy na rynkach eksportowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom

82

rynku, wdrożono też koncept stacjonarnych sklepów firmowych HENDI. Dziś działa ich już pięć. Aby zwiększyć liczbę produktów, uczynić z nich ofertę dostępną natychmiast – w 2020 r. firma odda do użytku nowoczesne Centrum Logistyczne w Gądkach k. Poznania, w sąsiedztwie drogi ekspresowej S11 i autostrady A2. Nie bez wpływu na przyszłe sukcesy będą także inwestycje w segment tzw. ciężkich urządzeń kuchennych, w którym spółka stawia na rozwój oferty marki Grafen. Pierwsze showroomy z wystawą sprzętu tej marki otwarte zostały w Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Przeprowadzane są tam szkolenia i prezentacje produktów. Kolejne showroomy Grafen powstaną na południu i północy Polski oraz w krajach eksportowych. Współczesne wymagania rynku skłaniają świadome wyzwań firmy do stawiania na rozwój technologii logistycznej i automatyzację procesów magazynowych. Dodatkowo, ważny jest element konsolidacji powierzchni magazynowej w jednym miejscu. Dziś HENDI korzysta z trzech zewnętrznych magazynów, co nie jest optymalnym rozwiązaniem. Dzięki własnemu Centrum Logistycznemu będzie w stanie rozszerzyć asortyment i zapewnić jego natychmiastową dostawę. Jednak sama sprzedaż dla profesjonalnej, dbającej o klienta firmy to nie wszystko. Jednym z priorytetów HENDI Polska jest obsługa serwisowa. Obecnie w Centrali w Gądkach działa serwis stacjonarny, w którym pracuje 20 techników. Firma tworzy właśnie sieć serwisantów mobilnych HENDI w całej Polsce. Na razie w terenie

działa 10 techników mobilnych, ale docelowo spółka chce mieć przynajmniej jednego w każdym województwie. Założenie jest takie, aby restauratorzy skupiali się na swojej głównej działalności, podczas gdy

HENDI zadba o całą stronę technologiczną. Dzięki umiejętnemu odczytywaniu potrzeb klientów firma zapewnia im idealne rozwiązania – od projektu, przez jego realizację do pełnego wsparcia posprzedażowego.

Oferty dopasowane do indywidualnych potrzeb Dariusz Burel, członek zarządu Focus Hotels

R

ok 2019 nie przyniesie przełomowych zmian w rozwoju rynku dostawców wyposażenia. Szeroko rozumiany sektor hotelarski niezmiennie jest beneficjentem już rozpoczętych transformacji. To właśnie poprzednie lata miały największy wpływ na kształt obecnej oferty i co najważniejsze aktualnego podejścia dostawców do swoich kontrahentów. Elastyczność, szeroka oferta, konsolidacje mniejszych podmiotów, profesjonalizacja rynku to obszary, które odpowiednio zagospodarowane będą gwarantem udanych kontraktów w nadchodzącym roku. Rynek hotelowy jest rynkiem wysoce konkurencyjnym, uzależnionym od sytuacji gospodarczej, trendów w podróżach, pogody czy sytuacji poza granicami Polski. Nie bez znaczenia pozostaje również wzrost zamożności społeczeństwa. Goście coraz częściej wybierają Polskę jako destynację swoich wyjazdów. Chcąc nadążać za coraz większymi wymaganiami gości, musimy dynamicznie reagować i poszukiwać lepszych, bardziej optymalnych rozwiązań. Stale zwiększające się nakłady

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

finansowe na modernizację aktualnej struktury oraz nowe inwestycje powodują konieczność poszerzania naszej oferty o unikalne rozwiązania. Aby być w tym skutecznym, potrzebujmy równie efektywnych dostawców, którzy będąc specjalistami w swojej wąskiej dziedzinie, mogą nam dużo podpowiedzieć. Czasy kiedy jedynym kryterium wyboru była cena już bezpowrotnie minęły. Stale rosnące wymagania gości, przekładają się w sposób bezpośredni na wymagania stawiane dostawcom wyposażenia. Dla Focus Hotels bardzo ważna jest jakość obsługi posprzedażowej i serwis. Staramy się, aby nasi dostawcy legitymowali się szerokim wachlarzem referencji, ponieważ w większości przypadków to właśnie one potwierdzają jakość produktu i usługi. Cytując znany od dawna slogan marketingowy „Zadowolony klient powie o firmie trzem znajomym, a niezadowolony dziesięciu” należy mieć na uwadze, że akurat w obszarze klientów firm dostarczających wyposażenie, wspomniany znajomy to inwestor kładący na stole niejednokrotnie dziesiątki, jak i nie setki tysięcy złotych. Obserwujemy również, że dostawcy zgłaszający się do nas coraz częściej dostrzegają wagę


dopasowania oferty do indywidualnych potrzeb rezygnując tym samym z bezrefleksyjnego kopiowania treści folderów reklamowych. Model sprzedawcy, który goniąc za nowymi klientami nie ma czasu na przygotowanie się do spotkania, nie odpowiada na wiadomości e-mail czy telefony lub nie dotrzymuje terminów, w dzisiejszych

realiach zupełnie się nie sprawdza. Dynamiczny rozwój sieci hoteli Focus wymusza poszukiwanie docelowych dostawców wybranych kategorii produktowych. Tylko długofalowa współpraca z firmami, które wybiegają w przyszłość, planują, inwestują w rozwój pozwala nam w sposób zadowalający realizować nowe inwestycje.

Rzetelny dostawca wywiązuje się z ustaleń

W

2018 zauważyliśmy bardzo duży rozwój dostawców HoReCa, zwłaszcza w zakresie produktów i opakowań ekologicznych. Pojawiło się wielu nowych dostawców, którzy jednak na razie posiadają ograniczony asortyment. Liczymy na to, że w 2019 roku obecni dostawcy będą sukcesywnie poszerzać asortyment i będziemy mogli wybrać, np. jednego dostawcę, który będzie w stanie dostarczyć wszystkie potrzebne nam produkty w konkurencyjnej cenie i bez potrzeby ponoszenia wyższych kosztów dostawy ze względu na wielu różnych dostawców, od których musieliśmy dotychczas kupować pojedyncze produkty. Wybierając dostawcę, zwracamy uwagę na kilka ważnych aspektów: rzetelność i wiarygodność firmy, szerokość asortymentu, jego jakość i cena oraz możliwość realizacji zamówień do wszystkich miast w Polsce. Posiadamy lokale w różnych lokalizacjach, zatem dobrze rozwinięta siatka logistyczna jest podstawowym kryterium

doboru. Interesuje nas dostawca, który będzie posiadał przynajmniej kilka artykułów z gamy produktów, których używamy w naszych restauracjach – mniejsza liczba dostawców oznacza dla nas oszczędność czasu naszą i naszych menadżerów, mniejsze koszty dostawy oraz możliwość ustalenia lepszych warunków handlowych z danym dostawcą, ze względu na większy wolumen sprzedaży. Rzetelny dostawca oznacza dla nas firmę, która wywiązuje się należycie z ustaleń handlowych i realizuje sprawnie wszystkie zamówienia. Oczywiście, zawsze może zdarzyć się brak w towarze, ale dobry kontakt i odpowiednio wcześnie przekazana informacja o ewentualnych problemach, pozwoli nam zabezpieczyć się przed chwilowym brakiem. Niezwykle istotna jest również stała jakość asortymentu, która nie obniża się wraz z mijającym czasem współpracy. Dostawca, który dba o swojego klienta, to dostawca, na którego zawsze można liczyć.

R E K L A M A

Marcin Suski, menadżer ds. franczyzy Krowarzywa

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE

83


RAPORT GŁOS RYNKU – WYPOSAŻENIE I USŁUGI

Będziemy renegocjować warunki umów handlowych

Jak same liczby mówią działamy prężnie, a pracy przy takiej liczbie przyjeżdzających do nas gości jest dużo. Co najważniejsze możemy poszczycić się wspaniałym zespołem, który

Anna Drzyżdżyk, członek zarządu, dyrektor zakupów Laris Hotels Group

Reagujemy na trendy

L

aris Hotels Group od 14 lat tworzy sieć obiektów noclegowych w Krakowie. W swojej pracy stawiamy na wieloletnie relacje i tworzymy wartościowe dla stron umowy handlowe, które zawieramy na lata. Jednocześnie jesteśmy otwarci na nowości. W otoczeniu, w którym działamy, zachodzą zmiany, a ostatnio wprowadzane regulacje prawne i finansowe ciągle zmuszają nas do weryfikowania procesów w firmie. Prowadząc działalność jednego można być pewnym – nie wolno przyzwyczajać się do tego, że „dziś” się nie zmieni. To „dziś” nie będzie takie jak jutro czy pojutrze. W Laris wyniki osiągamy tworząc i planując budżety, a do nich dostosowujemy działania na wiele miesięcy do przodu. Nie zapominamy przy tym, by zweryfikować rezultat z planem. Jest to niezbędne działanie sprawdzające czy firma idzie w dobrym kierunku i czy jest dobry moment na ewentualne skorygowanie planu, by ponownie znaleźć się na właściwym kursie. Po okresowych spotkaniach z naszymi dostawcami w grudniu 2018 roku, najczęściej przewijającym się tematem był wzrost ceny produktów i usług. Głównym powodem podwyżek jest zmiana cen energii oraz zmiany związane z rosnącymi kosztami zatrudnienia pracowników. Każdy przedsiębiorca z niecierpliwością oczekuje na pierwsze miesiące, które przyniosą

84

niecierpliwie oczekiwane informacje zwrotne. Dla nas oznacza to renegocjacje warunków umów handlowych. Rok zapowiada się pracowicie. Jak dużą część firmy obejmą zmiany? W jakim stopniu wzrosty cen wpłyną na bilans i ceny noclegów w Krakowie? Czy jesteśmy dość zwinni i szybcy w reagowaniu na nową rzeczywistość? Na te wszystkie pytania odpowiedź przyniesie nam 2019. Rok 2018 był dla nas rekordowy pod względem liczby turystów, którzy odwiedzili obiekty Laris – nasi recepcjoniści tylko w Polsce obsłużyli ponad 211 tysięcy gości, ponad dwa razy więcej niż w roku ubiegłym. Na takie wyniki niewątpliwie miało wpływ włączenie do sieci dwóch obiektów – Garden Park Hotel*** i Plaza Boutique Hotel**** oraz aktywne działania naszego działu sprzedaży. Każdy z menadżerów, który na co dzień zajmuje się zamówieniami, może przeliczyć tę liczbę gości na liczbę mydełek i żeli do kąpieli, zakupywanej wody mineralnej czy liczby zakupionych jaj, chleba na śniadania. Menadżerowie operacyjni przeliczą to na tysiące wypracowanych godziny swoich działów: pań pokojowych, pomocy kuchennych, kucharzy i pracowników technicznych. Sekretariat, kadry i księgowość złapią się za głowę przy tonach dokumentów, jakie przechodzą im przez ręce.

dzień w dzień rzetelnie, w pocie czoła pracuje, by pokazać turystom, że warto przyjeżdżać do Krakowa. Dziękuję Wam wszystkim, Larisowicze za ten ogrom pracy.

Marek Kołodziej specjalista ds. marketingu Insoft

I

nsoft, wiodący producent oprogramowania dla systemów sprzedaży detalicznej, istnieje na rynku od 1991 roku. W branży gastronomicznej zadebiutowaliśmy w 2012 roku, kiedy do oferty wprowadzony został PC-Gastronom, program dla lokali gastronomicznych. Wraz z rozwojem rynku i zapotrzebowaniem klientów PC-Gastronom stał się programem w pełni konfigurowalnym, spełniającym potrzeby zarówno małych punktów gastronomicznych, jak i dużych sieci restauracji. Program PC-Gastronom to szereg udogodnień wspierających pracę lokalu gastronomicznego. Poza podstawowymi funkcjonalnościami programu – np. panele szybkiej sprzedaży, współpraca z drukarkami fiskalnymi / bonowymi, obsługa zestawów, dzielenie rachunków itd. – aplikacja zawiera szereg modułów, bez których, jak określają właściciele restauracji, ciężko sobie wyobrazić sprawnie działający lokal. Wśród nich najczęściej wymieniane są: Bonownik (mobilna aplikacja dla kelnera), Ekran kuchenny (prezentacja zamówienia dla kucharza), Ekran Zamówień (system realizacji i odbioru zamówień). A co najistotniejsze, wszystkie te aplikacje spójnie ze sobą współpracują, dzięki czemu personel może skupić się na obsłudze klienta. Rozwiązanie PC-Gastronom wraz z aplikacjami wspierającymi to odpowiedź na zapotrzebowanie

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

właścicieli restauracji, dla których system informatyczny jest istotnym czynnikiem wpływającym na ocenę lokalu przez klienta. Program PC-Gastronom rozwijamy dzięki sugestiom klientów i nieustannie badając zapotrzebowania rynku. Dzięki bliskiej współpracy z klientami i partnerami handlowymi rozwinęliśmy całą gamę modułów wspierających takich jak wspomniany już Bonownik, Ekran kuchenny czy Ekran realizacji zamówień. I taki też kierunek – reagowanie na trendy branżowe i zapotrzebowania klientów – realizowany jest w bieżącym roku. Wśród wielu czynników kształtujących branże najistotniejsze wydają się: rozwój technologii, zmiany prawne, a także nieustanna rotacja pracowników. Na wszystkie z powyższych czynników PC-Gastronom jest przygotowany, dzięki przejrzystej i intuicyjnej aplikacji, która niezwłocznie reaguje na zmieniające się przepisy prawne (JPK, RODO). Dziś nie można uciec od rynku technologii mobilnych, która wdziera się do naszej codzienności wykorzystując wszystkie dostępne możliwości. Jesteśmy otwarci również, na ten kierunek rozwoju naszych produktów i nieustannie dbamy o to, aby rozwiązania mobline także były elementem naszej oferty wspierając nie tylko restauratorów, ale także klientów końcowych, czyli konsumentów.


RAPORT GŁOS RYNKU – WYPOSAŻENIE I USŁUGI

Króluje wysoka świadomość Katarzyna Kryś-Gańczorz menadżer sprzedaży hotelowej Janpol

2

019 to dla naszej firmy rok dużych zmian – produktowych i wizerunkowych. W nowy rok wkroczyliśmy z odświeżonym logotypem. Przez 27 lat niezmiennie na naszym firmowym podium znajdowały się: jakość, ludzie i rozwój. Nowy logotyp odzwierciedla drogę, jaką przebyliśmy przez prawie 30 lat obecności na rynku. Łączy w sobie tradycję z nowoczesnością. To pierwszy krok do dalszych zmian, ale także umacniania dotychczasowych relacji z naszymi klientami. Jedno jest pewne, inwestor to dla nas przede wszystkim partner, dopiero potem widzimy w nim konsumenta. To założenie, które pomaga nam tworzyć produkty szyte na miarę jego potrzeb, skierowane do świadomego odbiorcy, dla którego pierwszorzędną wartością jest jakość. Wypracowane przez lata relacje z klientami i doświadczenie umożliwiły nam stworzenie oferty, która jest kompleksową odpowiedzią na potrzeby inwestorów i właścicieli hotelów. Nasze portfolio produktowe uzupełniamy m.in. o rozwiązania skierowane do wnętrz w stylu loftowym, łóżka piętrowe oraz innowacyjne z punktu widzenia polskiego rynku meblarskiego – łóżka kontynentalne na ramach metalowych, których jesteśmy jedynym producentem w kraju. Z kolei nowe materace są połączeniem klasycznych rozwiązań z naturalnymi surowcami, m.in. lateksem pozyskiwanym z mleczka kauczukowego, płytami kokosowymi pochodzącymi z naturalnej łupiny orzecha kokosowego oraz wełną owczą. Przekształcenie oferty jest wynikiem odpowiedzi na potrzeby

86

i wymagania klientów, a także ich rosnącą świadomość ekologiczną. Tworząc nowe produkty swoją uwagę skupiamy nie tylko na wykonaniu wyrobów najwyższej jakości, które zachwycają wyglądem i trwałością, ale również na poszukiwaniu surowców przyjaznych środowisku. Dzięki temu możemy być pewni, że nasze materace i łóżka są wygodne oraz bezpieczne dla użytkownika, przy maksymalnie możliwym poszanowaniu i ochronie środowiska. W tym miejscu chcemy podkreślić wyjątkowość drewna stosowanego do produkcji łóżek. To surowiec naturalny, pochodzący z akceptowanych źródeł i pozyskiwany przy zachowaniu żywotności lasów i ich bogactw biologicznych, posiadający certyfikat FSC. Dodatkowo, by zapewnić gościom hotelowym bezpieczny sen, nasze łóżka są przebadane pod kątem wytrzymałości i bezpieczeństwa rozwiązań konstrukcyjnych, a materace posiadają atesty potwierdzające trudnopalność materiałów, z których są stworzone. Dla nas rok 2019 będzie czasem mocnego podkreślania, że to jakość produktów, na którą składają się wykonanie i trwałość, a także wyselekcjonowane i innowacyjne surowce oraz bezpieczne rozwiązania konstrukcyjne, przesądza o ostatecznym odbiorze produktu, a w przypadku hoteli o odbiorze całego obiektu. Wierzymy, że takie postrzeganie artykułów skierowanych dla rynku HoReCa jest spójne z wizją przedsiębiorców tych czasów. Czasów, w których króluje wysoka świadomość gości na temat produktów, wykorzystywanych również w branży hotelowej.

Poszerzenie puli dostawców to bezpieczeństwo utrzymania ciągłości Dariusz Rychlik dyrektor operacyjny Sun & Snow

R

ok 2019 stawia zarówno przed dostawcami, jak i odbiorcami trudne wyzwania. Przed nami rok testów i wielu zmian na rynku. Zwycięsko wyjdą z niego tylko ci dostawcy, którzy w obliczu problemów, chociażby związanych z kadrami, będą potrafili utrzymać wysoki poziom swoich usług. Rynek dostawców z pewnością dostrzega zmiany, które się dokonują. Dzisiaj nad dominującą chęcią gromadzenia dóbr przedkłada się chęć doświadczania i w tym kierunku rozwijać się będzie branża HoReCa. Jeśli chodzi o rynek związany chociażby z wynajmem apartamentów, rozwija się na tyle dynamicznie, że dostawcy przyzwyczajeni do stacjonarnych hoteli, nie stawiający sobie nowych celów w postaci obsługi klientów czasami rozsianych po całym mieście, w różnych lokalizacjach apartamentowców, będą niestety zostawać w tyle. Myślę, że poszerzenie puli dostawców niesie za sobą bezpieczeństwo utrzymania ciągłości dostaw nawet w przypadku problemów którejkolwiek ze stron, czy też problemów któregoś z dostawców. Dzisiaj mamy wiele trendów, które mają wpływ nawet nie tyle na wybór dostawców, co na poszukiwanie i zapraszanie do współpracy firm oferujących nowe technologie. Obecnie dużą grupę gości

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

branży hotelowej stanowią ludzie młodzi i to oni dyktują warunki. Bezobsługowy check-in np. w hotelach, czy apartamentach może być jednym z kluczowych elementów korzystania z usług przez ludzi młodych. Niesie to jednak za sobą pewne ryzyko utraty gości, którzy są przyzwyczajeni do czysto ludzkiej obsługi, spotkania z drugim człowiekiem po przyjeździe na miejsce. Więc po tym kruchym lodzie należy stąpać ostrożnie i wywarzyć odpowiedni system obsługi, dając gościowi wybór jaki system jest dla niego najbardziej odpowiedni i po prostu mu go zapewnić. W naszej sieci kluczem do podjęcia decyzji o współpracy z danym dostawcą zawsze będzie w elastyczność oferowanych przez niego rozwiązań. Dostawca powinien szyć swoją usługę na miarę oczekiwań klienta i z takimi właśnie kontrahentami chcemy współpracować. Niepodważalnym elementem będzie również doświadczenie na rynku, ponieważ to pokazuje, że kontrahent w dynamicznie rozwijającym się świecie dobrze sobie radzi, co z pewnością zapewni nam spokój w trosce o prawidłowy poziom obsługi. Nie ma rzeczy niemożliwych do zrealizowania, są co najwyżej trudne i dostawcy wyznający podobną zasadę zawsze będą u nas mile widziani.


Restrukturyzacja, czyli druga szansa

R

ynek HoReCa nieustannie ewoluuje. Jedne koncepty, np. gastronomiczne inwestując dynamicznie rozwijają się, a niektóre ustępują im miejsca na rynku. O farcie można mówić jeśli likwidacje lokalizacji odbywają się przez relokację do atrakcyjnych miejsc, a nie z powodu upadłości, chociaż ten ostatni aspekt towarzyszy rynkowi gastronomii od chwili jego dynamicznego rozwoju w naszym kraju. Misją naszej Kancelarii jest niesienie pomocy podmiotom zagrożonym upadłościom oferując spersonalizowane podejście, co sprzyja budowaniu zaufania i wyzwalaniu inicjatywy przy wychodzeniu z impasu i odbudowywaniu pozycji. W 2016 roku weszła w życie ustawa – prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacja ustawy – prawo upadłościowe. Jej głównym założeniem jest wprowadzenie skutecznych instrumentów pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i zapobieżenie jego likwidacji. Zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika w wielu przypadkach jest znacznie korzystniejsze dla wierzycieli niż jego likwidacja w drodze egzekucji komorniczej czy postępowania upadłościowego. Zachowanie przedsiębiorstwa oznacza również zachowanie miejsca pracy oraz, co do zasady, możliwość nieprzerwanego realizowania kontraktów, a więc ma pozytywne znaczenie społeczne i gospodarcze.

Ustawodawca przewidział cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych, a to jest: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne. W każdym z ww. postępowań podstawą podejmowanych działań jest opracowywany przez naszą kancelarię Plan Restrukturyzacyjny zawierający m.in. analizę sytuacji finansowej przedsiębiorcy, proponowaną strategię, planowane środki restrukturyzacyjne i ich harmonogram, a także metody i źródła finansowania. Restrukturyzacja nie w każdym jednak wypadku polega na przeprowadzeniu postępowania sądowego przewidzianego w ustawie – prawo restrukturyzacyjne. Odpowiednio wcześnie podjęte działania mogą uchronić przedsiębiorcę przed pogorszeniem rentowności, a w skrajnych przypadkach przed niewypłacalnością. Restrukturyzacja bowiem to szerokie spektrum działań polegające na systemowych zmianach majątkowych, organizacyjnych, prawnych, ekonomicznych i technicznych dostosowanych do efektywnej realizacji celów przedsiębiorstwa mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa i przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją, utratą majątku.

R E K L A M A

Bartosz Kotowicz główny specjalista ds. prawa restrukturyzacyjnego Kancelaria Ekonomiczno-Prawna Perfect One

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE

87


RAPORT GŁOS RYNKU – WYPOSAŻENIE I USŁUGI

Obserwujemy bardziej dojrzałe podejście do jakości Marcin Wajda dyrektor ds. marketingu i PR Winterhalter Polska

R

ok 2018 był przede wszystkim biznesowo bardzo dobrym okresem dla Winterhalter Polska. Mając na uwadze mnogość inwestycji, zaryzykuję twierdzenie, że był to również bardzo dobry czas dla całej branży gastron o micznej i hotelarskiej. Kolejny już rok z rzędu obserwujemy oraz aktywnie uczestniczymy w rozwoju rynku, dostarczając nasze bezkonkurencyjne rozwiązania do nowych konceptów, ale także tych bieżących, które z powodzeniem prosperują i nabierają wiatru w żagle. Ważnym czynnikiem, który można zaobserwować w ramach naszej rodzimej gastronomii, to coraz bardziej dojrzałe podejście do jakości – nie tylko tej oferowanej „na zewnątrz” klientowi ostatecznemu, ale także wewnętrznej, która ma znaczący wpływ na ergonomię samej pracy. Jest to niezmiernie ważne w czasach, gdy pozyskanie pracownika i utrzymanie go w zespole staje się prawdziwym wyzwaniem. Co więcej, rosnąca świadomość sprawia, że osoby inwestujące w gastronomię coraz częściej patrzą w przyszłość planując swój biznes długofalowo. Jest to idealna sytuacja dla takich marek jak Winterhalter, które oferują rozwiązania nie tylko „tu i teraz”, ale pozwalają w sposób

88

długofalowy ograniczać koszty i optymalizować inwestycję, z jednoczesnym bardzo wyraźnym podniesieniem jakości i standardu czystości, który staje się w chwili obecnej niekwestionowany. Mając na uwadze bieżące trendy, którym bacznie się przyglądamy, w 2019 roku wciąż będziemy wspierać i oferować nasz autorski system wynajmu długookresowego (www.wynajmijzmywarke.pl), który sprawia, że dostęp do najlepszych na rynku systemów zmywania marki Winterhalter jest wyjątkowo prosty i możliwy praktycznie dla każdego przedsiębiorcy z branży HoReCa, ceniącego sobie najwyższą jakość począwszy od zaplecza kuchennego. Wciąż bardzo dużą wagę przykładamy również do rozwoju naszego serwisu, który uzupełnia naszą zaawansowaną ofertę. W ten sposób zapewniamy naszym klientom gwarancję, że podjęcie współpracy z Winterhalter Polska to nie tylko inwestycja w najlepszą zmywarkę na rynku, ale inwestycja w kompleksowy system, wspierający biznes naszego klienta na każdym etapie – od pierwszego kontaktu i doradztwa, po ciągłe wsparcie w każdym momencie współpracy. Co dokładnie czeka naszą branżę w 2019 i 2020 jest w tej chwili ciężkie do przewidzenia z uwagi na wiele niekorzystnych gospodarczych prognoz. Patrząc jednak na nasze polskie podwórko wiemy, że

Winterhalter Polska wciąż będzie realizował swoją misję zgodnie z przyjętą strategią. Wciąż chcemy wpływać na świadomość dotyczącą dostarczania najwyższej jakości

sprzętu i usług restauratorom. Nasze motto pozostaje niezmienne: Winterhalter – zawsze perfekcyjna czystość i oszczędność dla najbardziej wymagających!

Wzrasta popyt na produkty i usługi premium Kinga Łata dyrektor operacyjna sieci Zdrojowa Hotels

Z

pewnością rynek dostawców wyposażenia w branży HoReCa w tym roku nadal będzie rozwijał się dynamicznie ze względu na wzrosty na rynku inwestycji hotelarskich, co finalnie przełoży się na zapotrzebowanie na produkty wysokiej jakości od zaufanych partnerów. Na poszerzenie puli dostawców wyposażenia będzie miało wpływ przede wszystkim zapotrzebowanie na szeroko rozumiane dobra luksusowe. Jako sieć hoteli stajemy wielokrotnie przed wyzwaniem zaspokojenia potrzeb gości w obszarze produktów premium, np. luksusowych kosmetyków, galanterii czy ekskluzywnej bielizny. Również gastronomia to obszar, w którym szczególnie wyraźnie widać ten trend – nie tylko w jakości wyposażenia, ale również w zapotrzebowaniu na luksusowe dania à la carte jak np. homary czy ostrygi. Poza tym trend nowych technologii i cyfryzacji wszelkich obszarów motywuje nas do

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

poszukiwania dostawców e-rozwiązań w większości obszarów – od wprowadzenia elektronicznej prasy, po możliwość umówienia zabiegu spa czy rezerwacji stolika w restauracji online poprzez naszą stronę internetową. Nasze działania prowadzimy także w zgodzie z trendem szeroko pojętego szacunku dla środowiska, na który odpowiedzią są zmiany naszego asortymentu np. jednorazowych kubeczków w łazienkach na szklane, plastikowych słomek na papierowe czy oferowanie wody w butelkach zwrotnych. Zdecydowaliśmy się także na dobór nowoczesnej niskotemperaturowej technologii pralniczej, co z kolei wymaga wyłonienia dostawców, którzy spełniają nasze kryteria. Całkowity proces oceny i wyboru dostawców jest jednym z najważniejszych aspektów działania naszej firmy w obszarze planowania kosztów. Bierzemy pod uwagę kilka najważniejszych czynników. Jednym z decydujących jest stosunek jakości do ceny. Każdorazowo przed rozpoczęciem współpracy, a także regularnie


GŁOS RYNKU – WYPOSAŻENIE I USŁUGI RAPORT

w trakcie jej trwania, przeprowadzamy analizy jakościowe oraz analizy stabilności gwarantowanych cen również na tle konkurencyjnych dostawców. Kolejnym ważnym czynnikiem jest rzetelność rozumiana jako niezawodność i terminowość dostaw. Rzetelny dostawca to partner, z którym współpraca często rozszerza się z samych dostaw również na inne obszary. Z punktu widzenia samych dostaw jest niezmiernie istotne, aby określone zamówienie trafiło do firmy w umówionym terminie, gdyż potencjalne opóźnienia mogą powodować fatalne skutki. Potencjał dostawcy jest równie ważnym kryterium,

które określa zdolność danego dostawcy do dostarczenia określonych ilości towaru w danym czasie. Może się np. zdarzyć, że małą firmę przerastają możliwości płynnych dostaw dużych ilości towaru, a wtedy na nic zdaje się niska cena czy dobra jakość produktu. Lokalizacja dostawcy jest dla nas również czynnikiem niezmiernie istotnym. Stawiamy głównie na lokalne rodzime firmy, wspierając tym samym region, w których znajdują się nasze inwestycje. Każdy rok przynosi nam nowe doświadczenia i dzięki temu jesteśmy w stanie budować coraz bardziej stabilną bazę dostawców.

Właściwe wyposażenie to wsparcie dla szefa kuchni Maciej Wroński managing director Rational

P

olacy to coraz bardziej świadomi klienci, którzy wybierając restaurację kierują się głównie jakością obsługi oraz oferowanych dań. Ważne jest nie tyle bardzo rozbudowane menu, ale dobra kuchnia, która nawet najprostsze dania prezentuje w sposób wyszukany, a przede wszystkim smaczny. Rynek gastronomiczny rozwija się w szybkim tempie i napotyka coraz to nowe wyzwania. Jednym z nich jest znalezienie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Właściwe

wykonywanych czynności. Doskonałe rezultaty umożliwia bardzo prosta procedura: wybrać produkt, załadować i gotowe – niezależnie od tego, kto obsługuje urządzenie, czy jest to wykwalifikowany szef kuchni, czy osoba mniej doświadczona. Rational jest blisko restauratorów, uważnie wsłuchuje się w ich potrzeby i odpowiada na nie, oferując coraz lepsze rozwiązania i serwis na najwyższym poziomie. Jednym z takich rozwiązań jest ConnectedCooking, aplikacja i platforma, która pozwala kontrolować wszystkie czynności podejmowane na danym urządzeniu konwekcyjno-parowym Rational z poziomu telefonu komórkowego czy komputera. Oprócz tego w razie problemów technicznych z urządzeniem w restauracji

właściciel lub osoba do tego wyznaczona, a na życzenie również zdefiniowany Service Partner, otrzymują natychmiastowe powiadomienie. Komfort i bezpieczeństwo to hasła, które przyświecają temu najnowocześniejszemu rozwiązaniu dla kuchni profesjonalnych. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam z optymizmem spoglądać w przyszłość, ponieważ argumenty jakościowe zaczynają być dużo bardziej cenione na polskim rynku niż argumenty cenowe. A przy takim podejściu zaczyna wygrywać szef kuchni, który zyskuje więcej czasu na, np. szkolenie nowego pracownika, zmianę karty menu, rozmowę z klientem na sali itp. Na końcu zwycięzcą jest konsument, który otrzymuje danie wysokiej jakości.

Coraz większa świadomość Nela Strucińska, dyrektor Targi Mazury HoReCa 2019

wyposażenie kuchni może doskonale wesprzeć szefa kuchni i jego personel w codziennej pracy. Nasz produkt SelfCookingCenter® jest odpowiedzią na te wyzwania i niezastąpionym wsparciem szefa kuchni. Urządzenie zapewnia odciążenie w pracy: przyśpiesza proces przyrządzania potraw, jest łatwe w obsłudze, gwarantuje żądaną jakość potraw, a dodatkowo oszczędza pieniądze, czas i energię. Przejmuje wszystkie zadania związane z nadzorem i kontrolą

R

ynek dostawców w branży HoReCa nabrał w ciągu ostatnich kilku lat sporego przyśpieszenia. Jest to związane zarówno z rozwojem tej gałęzi gospodarki, jak i coraz większą świadomością wewnątrz branży. Zjawisko outsourcingu będzie się rozwijało zarówno w sferze pracowników, jak usług dodatkowych. Zewnętrzna księgowość i kalkulacja kosztów, pracownicy najemni – tak coraz częściej wygląda działalność gospodarcza w obrębie branży. Z drugiej strony pracownicy zewnętrzni

będą musieli rozwijać kwalifikacje i to nie sami, jak to miało miejsce od dawna, ale również przy aktywnym udziale pracodawców. Dlatego widzę tutaj miejsce dla szkoleń i seminariów pracowniczych. Nie zabraknie też miejsca dla targów – jest to najlepszy sposób na spotkanie branży, a jednocześnie przeprowadzenie towarowania na sezon. W najbliższym czasie widoczne będą m.in. takie trendy jak: autorskie restauracje prowadzone i firmowane przez szefów, strefy ze zdrową, naturalną żywnością oraz food courty z polską kuchnią tradycyjną.

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE

89


RAPORT GŁOS RYNKU – WYPOSAŻENIE I USŁUGI

Sukces osiągną głównie firmy stawiające na jakość Tomasz Bursztynowicz, dyrektor pionu hotelowego Nosalowy Dwór Resort & SPA

Z

decydowanie uważamy, że w najbliższym czasie dostawcy postawią na bardziej spersonalizowane oferty. W ślad za modą na ekologię i zdrowe odżywianie pójdzie trend na eko firmę. W ten sposób będą chcieli pokazać, że kierują się wartościami, korzystając np. z odnawialnych źródeł energii czy produkując wyposażenie z recyklingu. Z pewnością pozyskają w ten sposób grono zwolenników popierających kwestie ochrony środowiska.

Ponadto zdecydowanie rozwinie się strefa zakupów online, głównie ze względu na coraz gorszą sytuację na rynku pracy. Coraz więcej dostawców stawia na rozbudowane programy, w których nie tylko mamy możliwość zamawiania, ale również raportowania, budżetowania i analizowania według własnych potrzeb. Rynek hotelarski w Polsce nieustannie rośnie, co powoduje naturalny przyrost dostawców.

Pokazujemy jak zautomatyzować procesy gastronomiczne Marek Robacha, członek zarządu Primulator

P

rimulator działa na Polskim rynku gastronomicznym już ponad 28 lat. Dzisiaj to stabilna firma, o ukształtowanej strukturze i mocno zakorzeniona w polskich realiach gastronomicznych. Trudno po tylu latach osiągać jakieś spektakularne wzrosty, jednak jesteśmy cały czas na etapie rozwoju, czego przykładem był rok 2018 – najlepszy

90

w naszej historii. Nasza pozycja na rynku to wynik konsekwencji w działaniu. Właśnie otworzyliśmy we Wrocławiu już siódme biuro w Polsce. W zasadzie już domykana jest umowa na kolejne, tym razem w Bydgoszczy. W zasadzie nie planujemy rozwoju poprzez poszerzanie oferty. To co robimy dobrze, a nawet czasami bardzo dobrze, chcemy robić jeszcze lepiej. Rozwój technologii jest tak szybki, że w obrębie jednej kategorii urządzeń czasami trudno nadążyć za zmianami. I na takim polepszaniu

Naszym zdaniem sukces osiągną głównie firmy stawiające na jakość. Naród się bogaci, a preferencje rosną. Goście są coraz bardziej wymagający i szukają hoteli, które stawiają na produkty premium, również w kwestii wyposażenia. Z pewnością nowoczesne technologie coraz bardziej wkraczać będą za próg hoteli (nie tylko tych sieciowych), gdyż takie trendy narzuca młode pokolenie. W doborze odpowiedniego dostawcy stawiamy zawsze na profesjonalizm. Istotnym czynnikiem jest sam opiekun handlowy. Zawsze zwracamy uwagę na znajomość oferty, konkurencyjność, ale przede wszystkim liczy się wysoka jakość. Oferta musi się również

wyróżniać na tle pozostałych. Zdecydowanym atutem jest możliwość zamówień online oraz szybka realizacja, jak również zabezpieczenie odpowiednich ilości magazynowych oraz serwis i gwarancja. Pomimo ciągle rosnącej konkurencji, od wielu lat stawiamy na sprawdzonych dostawców i rzadko podejmujemy decyzję o ich zmianie, głównie ze względu na wypracowane rabaty oraz wzajemne zaufanie. Rzetelny dostawca to taki, który stawia na profesjonalizm, lojalność i jest zawsze o krok przed konkurencją. Mamy to szczęście współpracować z takimi dostawcami i wzajemnie się cenimy.

oferty chcemy się skupić. Najlepszym przykładem jest nasz najnowszy projekt „Convenience Store Concept”, który podzielony na cztery wyspecjalizowane działy, w całości jest idealnym rozwiązaniem na bieżące oraz przyszłe problemy związane z brakiem rąk do pracy oraz szybko rosnącymi kosztami surowców i energii. Brak rąk do pracy i rosnące koszty operacyjne, to największe wyzwania dla całej gastronomii. Wszelkie mądre i nowoczesne rozwiązania w tym zakresie czy to sprzętowe, technologiczne, czy organizacyjne będą kluczowe dla sukcesu każdego lokalu gastronomicznego. Jako Primulator od wielu lat przygotowujemy się do takiej sytuacji i dzisiaj mamy rozwiązanie „Convenience Store Concept” (CSC). Otóż nasza oferta, a w szczególności program „CSC”, doskonale wychodzi naprzeciw aktualnym oczekiwaniom rynku. Nasze sztandarowe produkty to doskonale znane i popularne ekspresy automatyczne WMF oraz piece konwekcyjno-mikrofalowe

Merrychef. Jednak absolutnym hitem jest urządzenie, które łączy w sobie cechy pieca konwekcyjno-parowego, szokówki oraz komory chłodniczej lub mroźniczej. Wszystkie procesy, jakie zachodzą w tym urządzeniu są całkowicie zautomatyzowane i perfekcyjnie kontrolowane przez bardzo inteligentny system o nazwie Blue Touch. Na rynku wyróżnia nas to, że jak mało która firma, mamy możliwości robienia prezentacji w siedmiu własnych biurach w Polsce. Praktycznie każdego tygodnia mamy po kilka prezentacji, gdzie nasi technolodzy demonstrują naszym klientom bardzo nowoczesne rozwiązania gastronomiczne czy dla potrzeb lodziarni czy cukierni. Naszym klientom pokazujemy, jak zautomatyzować procesy gastronomiczne za pomocą dostępnych na rynku produktów, inteligentnych urządzeń i nowoczesnej technologii. Wspólna cechą dla wszystkich urządzeń zawartych w „CSC”, jest to, że zamówienie klienta musi być zrealizowane w czasie max. trzech minut.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


RAPORT GŁOS RYNKU – WYPOSAŻENIE I USŁUGI

Czas realizacji i dostępność to główne kryteria wyboru Krzysztof Karwala general manager Spatz Aparthotel, Kazimir Restaurant&Bar, Armon Residence

R

ok 2019 będzie na pewno rokiem walki o gościa. Duża konkurencyjność w sektorze HoReCa, jak również rosnący rynek punktów gastronomicznych w Krakowie, jest łakomym kąskiem dla dostawców. Oczywiście działają handlowcy istniejący od lat, choć ostatnio powstało także wielu nowych, którzy znajdują dla siebie niszę do prowadzenia biznesu. Taka rywalizacja w biznesie jest dobra, bo skłania przedsiębiorców do zwiększania swojego asortymentu, wachlarza usług i udogodnień dla gości. Droga, którą większość dostawców może obrać w 2019, będzie skupiona na restauracjach znajdujących się w ścisłym centrum i Kazimierzu, gdzie ruch turystyczny jest praktycznie cały rok. Dla nas większy ruch wiąże się z ciągłym zapotrzebowaniem na produkty najlepszej jakości. W tym roku, aby przebić i wyróżnić się na tle konkurencji, dostawcy związani z gastronomią na pewno będą musieli walczyć o lokale między innymi: dostępnością produktów, czasem realizacji zamówień (składanie zamówień do 24, dostawa już na następny dzień; problem z niehandlowymi niedzielami, aby dostawy mogły być realizowane już w poniedziałek; wjazd w strefy ograniczonego

92

ruchu lub w tzw. zielone strefy) oraz zbiorczym fakturowaniem i wydawaniem towaru na WZ. Kraków jest specyficznym rynkiem konsumentów. Przeważają tu turyści, głównie z Anglii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Izraela i coraz częściej z Azji. Dlatego też oferty restauracji, pomijając tematyczne lokale, są skierowane do tej jakże różnorodnej grupy docelowej. Przeważa kuchnia typowo europejska z domieszką „tego czegoś” co wyróżni lokal. Były już food-trucki, slow food’y i regional food’y, a rok 2019 zdominuje kuchnia polska, staropolska – smaki jak za dawnych czasów, ale ze szczyptą europejskości. My restauratorzy w karcie zawsze pozostawimy miejsce na dania, które znają i lubią nasi goście, czyli nie zabraknie burgerów, drobiu, a nawet fish & chips. Przy wyborze dostawców głównie zwracam uwagę na asortyment, jakość, ale jak wcześniej wspomniałem, także elastyczność i komunikację – przede wszystkim z opiekunami. Pracując w gastronomi/hotelarstwie zdaje sobie sprawę, iż w danym momencie mamy rynek pracownika i bardzo ciężko jest o dobrych ludzi do pracy, ale jeżeli przedstawiciel handlowy danej firmy jest zaangażowany w swoje zadania, to może zdziałać cuda. Wystarczą chęci, trochę finezji, a trudności zdarzają

się zawsze i nie stanowią wówczas problemów. Czym powinien wyróżniać się rzetelny dostawca? Chęcią rozmowy, negocjacji i przede wszystkim uczciwością w stosunku do swoich klientów. Lubię współpracować z ludźmi, którzy mają doświadczenie w sektorze, który reprezentują. To daje możliwość na długofalową i owocną współpracę. Sektor HoReCa jest kształtowany głównie przez gości naszych

restauracji, to pod nich układamy menu, pod nich przygotowujemy oferty, bo to oni nas oceniają. Dlatego dobra i rzetelna współpraca z dostawcami to jeden z wielu czynników sukcesu restauratorów. Osoby odpowiedzialne za dostawy i dostawców muszą być czujne, ciągle przyglądać się temu procesowi, wyłapywać błędy. Tylko żmudne i permanentne monitorowanie rynku pozwoli odnieść sukces.

Będziemy wspierać przeorganizowanie sektora opakowań Agnieszka Kucharska koordynator ds. sprzedaży Tedmark

S

tała obserwacja rynku pozwala nam wyciągnąć wniosek o znaczącym wzroście świadomości ekologicznej wśród konsumentów. Ich potrzeba bycia w zgodzie z naturą pchnęła nas do poszerzenia swojej oferty produktów biodegradowalnych. Należy jednak zaznaczyć, że w swojej ofercie posiadamy je od lat. Dotychczas mogliśmy zaproponować produkty z papieru, masy trzcinowej, PLA czy otrębów. Nowością w tej chwili są opakowania z papieru zrobionego z trawy. Hitem okazały się słomki z papieru pozyskanego z legalnych, bezpiecznych i certyfikowanych źródeł. Alternatywą dla słomek plastikowych są słomki kompostowalne z certyfikatami „OK Compost” i „OK Biobased”. Ich rozkład w odpowiednich warunkach trwa zaledwie sześć miesięcy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych kontrahentów,

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

staramy się wspomóc ich w przeorganizowaniu sektora opakowań. Wielu z nich rozpoczęło działania w tym obszarze pod presją wchodzącej w życie dyrektywy dotyczącej ograniczenia wpływu produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Zapraszamy do showroomu w siedzibie naszej firmy – nasi specjaliści bezpośrednio na przykładzie poszczególnych opakowań wyjaśnią wszelkie wątpliwości odnośnie trwałości i jakości tworzyw ekologicznych. Oferujemy pomoc w doborze nowoczesnych rozwiązań, które spełniają oczekiwania konsumentów. W tym wszystkim jesteśmy szczerzy i nie sugerujemy rozwiązań, które na ekologiczne tylko wyglądają. Chętnie dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem w temacie opakowań przyjaznych środowisku.


GŁOS RYNKU – WYPOSAŻENIE I USŁUGI RAPORT

Branża HoReCa jest niezwykle wymagająca Michał Czwojdziński wiceprezes zarządu LSI Software

F

irma LSI Software od wielu lat stawia sobie za cel usprawnianie i ułatwianie pracy przedsiębiorców. Pośród branż, na których się koncentrujemy, centralne miejsce zajmuje branża HoReCa. Przez ponad 25 lat opracowaliśmy szereg rozwiązań, pozwalających na podniesienie efektywności pracy w restauracjach i hotelach. Pracujemy nad kolejnymi tego typu rozwiązaniami, których zarysy powstały podczas poznawania rzeczywistych wyzwań biznesowych, z jakimi spotkali się nasi klienci. Warto tu zaznaczyć, że inspiracją były zarówno duże, jak i mniejsze podmioty. Dlatego też jesteśmy przekonani, że rozwiązania te

będą cieszyły się dużym zainteresowaniem naszych obecnych i przyszłych klientów. Branża HoReCa jest niezwykle wymagającą gałęzią gospodarki. Obecnie, tak jak inne branże, doświadcza pewnych kłopotów związanych ze strukturą rynku pracy. Naturalną drogą poszukiwania jest więc optymalizacja procesów biznesowych, począwszy od pracy personelu najniższego szczebla, aż po najwyższą kadrę managerską. Staramy się również, by prozaiczne i niewymagające prace przekierować na systemy komputerowe, a przed personelem stawiać bardziej ambitne zadania. Jest to podejście cenne zarówno z punku widzenia przedsiębiorcy (np. zmniejszenie kosztów

Podążamy za rozwojem rynkowym Łukasz Cape menadżer ds. marki Tom-Gast

T

om-Gast konsekwentnie od wielu lat wprowadza najnowsze światowe rozwiązania dotyczące aranżowania bufetów oraz prezentuje szeroki wachlarz wysokiej jakości galanterii stołowej. Tylko w zeszłym roku wprowadziliśmy na rynek kilkaset nowych propozycji. Na dziś mogę powiedzieć, że absolutnym priorytetem dla nas, jest ciągłe badanie rynku, słuchanie naszych klientów i doskonalenie procesów logistycznych tak, aby osiągnąć wysoki stopień zadowolenia z oferowanych przez nas

usług oraz maksymalnie skrócić czas realizacji zamówień. Plany na najbliższe lata to bez wątpienia rozwój marek własnych takich jak Verlo czy Tom-Gast. Jeszcze kilka lat temu marka Verlo składała się z kilku podgrzewaczy premium i akcesoriów. Dzisiaj to również stoły cateringowe, pokrowce, wysokiej klasy systemy bufetowe wykonane z drewna dębowego, naczynia bufetowe z melaminy czy (już niebawem) sztućce. Jesteśmy niezwykle dumni z bardzo szybkiego tempa rozwoju tej części oferty, ponieważ mamy do niej bardzo osobisty stosunek.

obsługi gościa) oraz pracownika (pozbycie się monotonnych zadań, wzrost motywacji). Innym kierunkiem, który dał nam dużą przewagę nad konkurencją (i który niewątpliwie będziemy kontynuować) j e s t wszechstronność. Na rynku jest wielu producentów systemów o wąskiej specjalizacji. LSI Software jest w stanie dostarczyć sprawdzone oprogramowanie do zarządzania restauracją, hotelem, SPA czy basenem, ale także np. w pełni funkcjonalny system ERP. Wszystkie te systemy zostały zaprojektowane tak, by efektywnie wymieniać się danymi i współpracować. Celowo podkreślam tu słowo zaprojektowane

i należy je z całą stanowczością odróżnić od integracji – tak powszechnej na rynku. Co więcej – naszym klientom dostarczamy również sprzęt. Współpracując z LSI Software, klient n a bywa całościow e rozwiązanie – co znacznie odciąża go z zadań związanych z utrzymaniem rozwiązania. Są to koszty, które osobom zaczynającym przygodę z biznesem trudno wychwycić, a warto się nad tą tematyką pochylić i przenalizować całkowity koszt zakupu oraz utrzymania danego rozwiązania. To pozwoli w uniknąć przykrych niespodzianek w przyszłości.

Specjalny zespół pracuje nad projektami kolejnych elementów oferty tych marek. W ciągu ostatniego roku, rozbudowaliśmy park maszynowy, co umożliwia wzrost produkcji i efektywność sprzedaży tej części oferty. Inwestycja w rozbudowę systemu informatycznego B2B oraz szukanie innowacyjnych rozwiązań w procesie sprzedaży, to jeden z podstawowych celów firmy. Wyróżniające się wzornictwo, jakość czy wytrzymałość produktów, to z pewnością jedne z najbardziej pożądanych cech, jakimi muszą się charakteryzować produkty przeznaczone dla profesjonalistów. Dla nas to

jednak za mało, aby wyróżnić się na tym rynku. Dlatego też, kładziemy ogromny nacisk na szkolenie naszego zespołu, udoskonalanie procesów zamówień oraz procesów logistycznych. Poprawa sytuacji finansowej oraz rosnąca świadomość konsumencka powodują, że Polacy coraz chętniej sięgają po produkty ekologiczne oraz premium. Z myślą o satysfakcji i zadowoleniu klientów, kładziemy nacisk na jakość produktów, różnorodność oferty i podążanie za rozwojem rynku gastronomicznego.

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE

93


RAPORT GŁOS RYNKU – WYPOSAŻENIE I USŁUGI

Opakowania ekologiczne zyskują na znaczeniu

Kładziemy nacisk na profesjonalne doradztwo

Iwona Nowak, purchasing and marketing manager Metro-Plast

Łukasz Machoś dyrektor handlowy Resto Quality

F

irma Metro-Catering System funkcjonuje na rynku opakowań dla gastronomii ponad 20 lat i dlatego możemy śmiało powiedzieć, iż mało kto spodziewał się, że sektor ten rozwinie się tak wielokierunkowo, nieprzerwanie rosnąc i jednocześnie oferując coraz lepsze rozwiązania o różnorodnej formie. I to właśnie różnorodność jest aktualnie na rynku opakowań cateringowych główną wartością. Używane do produkcji opakowań najbardziej powszechne materiały, dają klientowi nieograniczone możliwości wyboru kształtu, wielkości, koloru i zakresu stosowania. Coraz większe znaczenie zdobywają surowce o właściwościach ekologicznych, stopniowo zastępując tworzywa nieulegające samoistnej biodegradacji czy recyklingowi. W tym temacie możemy pochwalić się, że jesteśmy jedynym w Polsce dystrybutorem biodegradowalnych opakowań me.Organic w całości wykonanych z pulpy celulozowej, które we właściwych warunkach ulegają rozkładowi zaledwie w 12 tygodni. Są w pełni bezpieczne, gdyż nie zawierają tak często stosowanego w ekoopakowaniach sztucznego tworzywa – polietylenu, którego zadaniem jest ochrona opakowania przed zamoczeniem. Tacki me.Organic nie zawierają szkodliwych substancji, a ich wnętrze zabezpiecza biolaminat, który, podobnie jak opakowanie, w pełni ulega biodegradacji. Nie ma aktualnie potrawy, dania gotowego, którego w sposób estetyczny i indywidualny

94

nie można by zapakować. Jakość i forma stosowanych rozwiązań zależy jedynie od potrzeb i wyobraźni klientów, ponieważ oferta ze strony hurtowni i producentów jest ogromna. Dawno minęły czasy, gdy bez względu na rodzaj prowadzonej kuchni i przygotowywanych dań wszyscy używali identycznych pojemników. Aktualnie, jeżeli prowadzący gastronomię z daniami na wynos nie widzą potrzeby zastosowania dobrego i odpowiedniego dla swoich wyrobów opakowania, narażają się na utratę klientów i stają się niekonkurencyjni. W ostatnich latach coraz więcej podmiotów z gastronomii decyduje się na wyjście poza swój tradycyjny rynek sprzedaży. Umożliwiają im to nowe technologie pakowania, czyli maszyny i urządzenia wyposażone w funkcję MAP (modyfikowana atmosfera pakowania) – system pakowania wydłużający terminy przydatności do spożycia dań gotowych. Tak zapakowane dania idealnie sprawdzają się w sklepach z wyrobami garmażeryjnymi. Różnorodność rozwiązań opakowaniowych dla gastronomii czy cateringu, jaka obecnie dostępna jest w Polsce daje sektorowi HoReCa ogromne możliwości rozwoju i dodatkowego dochodu. Ten, kto dostrzeże w opakowaniach nie zbędny koszt, ale nowe funkcje może znacznie poprawić nie tylko rentowność swojej działalności, ale również cechy wizerunkowe, co z pewnością przyniesie mu wymierne korzyści.

D

ynamiczny rozwój rynku gastronomicznego w Polsce, pozwolił naszej firmie na odnotowanie 150 proc. wzrostu sprzedażowego w roku 2018. Kompleksowa obsługa, a przede wszystkim profesjonalne doradztwo przy doborze urządzeń, jak i poszerzenie oferty urządzeń gastronomicznych dla branży HoReCa okazało się kluczem do wzrostu sprzedażowego. Dystrybutorzy naszych produktów przechodzą szkolenia produktowe, które oprócz podstawowych zagadnień działania urządzeń, mają na celu skupienie się na dopasowaniu urządzeń do potrzeb klienta. Branża HoReCa stawia duży nacisk na obsługę posprzedażową, jak i serwisową. Czas dojazdu serwisu jest na pierwszym miejscu, ponieważ dzięki szybkiej reakcji mogą uniknąć strat związanych z ewentualną awarią urządzenia. Z roku na rok hotele, restauracje, piekarnie muszą się mierzyć ze wzrostem cen produktów spożywczych, prądu, wzrostem kosztów zatrudnienia personelu, jak i wielu innych czynników związanych z prowadzeniem działalności. Dlatego coraz częściej zwracają uwagę na to czy zakup drogiego lub taniego urządzenia będzie odpowiedni do ich potrzeb. Jeżeli parametry urządzeń i jakość są takie same, przestają zwracać uwagę na logo, a zaczynają kierować się ceną. Często widzimy, wchodząc do danego lokalu, że urządzenia, które zostały sprzedane nie spełniają

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

swojej funkcji. W większości przypadków dokonano tego w oparciu o budżet klienta, którym dysponował, a nie w oparciu o jego faktyczne potrzeby. Dlatego kładziemy wielki nacisk na profesjonalne doradztwo w zakresie doboru urządzeń po to, by klienci nie przepłacali za urządzenia, których nie będą używać i korzystać z ich funkcji w pełni, a także nie wybierali najtańszych rozwiązań, które nie sprostają ich potrzebom. W naszym nowym katalogu można znaleźć wózki bufetowe linii premium, a także gotowe ciągi wydawcze, których największymi cechami są jakość i krótki termin realizacji. Szafy chłodnicze, barowe, mroźnicze, witryny cukiernicze, komory chłodnicze i mroźnicze, piece konwekcyjno-parowe, piece do pizzy, zmywarki tunelowe to tylko kilka pozycji z szerokiej oferty urządzeń, jaką można znaleźć w naszym najnowszym katalogu. Ciągłe poszukiwanie nowych dostawców oraz kontrola jakości sprzedawanych produktów pozwala nam na zapewnienie klientom najlepszego stosunku jakości do ceny. Plany na 2019 rok to sukcesywne poszerzanie oferty o nowe innowacyjne produkty do sektora HoReCa, które na dziś są mało znane lub niedostępne na rynku polskim, a także zwiększenie liczby urządzeń gazowych. Mamy nadzieję, iż zainteresowanie naszymi produktami będzie ciągle rosło tak, jak poziom obsługi naszych klientów.


RAPORT NOWOŚCI PRODUKTOWE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

Czystość na pięć gwiazdek

Vegeburgery Yummy – świat vege jeszcze bliżej

Clinex FAST GAST to gotowy do użycia preparat do usuwania wszelkiego typu tłustych i olejowych zabrudzeń. Dzięki zdolności do emulgowania tłuszczu, rozpuszcza silne i uporczywe zabrudzenia olejowo tłuszczowe, przypalone resztki jedzenia nie pozostawiając przy tym smug i zacieków na czyszczonych powierzchniach. Zastosowanie spryskiwacza sprawia, że środek jest prosty w użyciu, gwarantując jednocześnie precyzję dozowania i dotarcie do trudnodostępnych miejsc. Posiada przyjemny, świeży zapach. Produkt posiada Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez Państwowy Zakład Higieny. Zastosowanie: do mycia wodoodpornych powierzchni w gastronomii, przemyśle przetwórczym narażonych na tłuste osady. Preparat zalecany do czyszczenia wszelkiego rodzaju powierzchni twardych, w kuchni i gastronomii oraz powierzchni w przemyśle spożywczym: okapów kuchennych, blatów, stołów, posadzek i ścian. Więcej o produktach marki Clinex na https://www.clinex.com.pl/

W odpowiedzi na dynamicznie rosnący trend vege na rynku firma Bonduelle Food Service wprowadziła do oferty dwa smakowite vegeburgery yummy. Yummy Texas inspirowany kuchnią tex-mex to połączenie czerwonej fasoli, papryki i kukurydzy. Warzywa są wyczuwalne i chrupiące co nadaje burgerom niepowtarzalną konsystencję i smak. Yummy Falafel inspirowany kuchnią orientalną z cieciorką i kaszą bulgur w połączeniu z kalafiorem i cebulą jest niezwykle delikatny, a przy tym mocno warzywny. Produkty są w 100 proc. roślinne, przygotowane z warzyw i zbóż z dodatkiem wyrazistych przypraw. Przeznaczone dla wegan i wegetarian. Dzięki tym produktom świat vege jest bliżej szefów kuchni. Vegeburgery mają szerokie zastosowanie: jako klasyczny vegeburger, do kanapek, do sałatek, do wrapów, jako sidedish. Dostępne w 1 kg opakowaniach. Więcej informacji i przepisów na: www.bonduelle-foodservice.pl

Nowe kulki żelowe w ofercie Fanexu Fanex wprowadził do swojej oferty cztery zupełnie nowe wyroby Fan&JOY – kulki żelowe z płynnym owocowym środkiem. Nowatorskie produkty o smaku truskawki, limonki, jagody oraz pomarańczy są już dostępne zarówno w sprzedaży hurtowej, jak i w sklepie internetowym marki. Żelki z płynnym środkiem dzięki swojej elastycznej otoczce mają wręcz nieograniczone zastosowanie jako świetny dodatek spożywczy – począwszy od popularnej Bubble Tea, poprzez produkty mleczarskie, napoje, soki, drinki alkoholowe, galaretki, wszelkie desery i wyroby cukiernicze, skończywszy na wyszukanych potrawach restauracyjnych.

96

Innowacyjne rozwiązania od Hendi Schłodzarko-zamrażarki szokowe dają nowe możliwości w branży gastronomicznej. Pozwalają na szybkie schłodzenie i zamrożenie gotowych potraw z + 90 stopni do – 18 stopni. Co zyskujesz? Oszczędność czasu, redukcję namnażania się bakterii w zakresie temperatury niebezpiecznej od 65 stopni do 10 stopni oraz redukcję odpadów spożywczych. Schłodzone szokowo potrawy zachowują jakość, kolor i zapach. Dodatkowo, schłodzarko-zamrażarki Hendi są dostosowane do pojemników G/N i blach cukierniczych. Stawiamy na kompleksowe i profesjonalne rozwiązania dla gastronomii. Przekonaj się o tym!

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


NOWOŚCI PRODUKTOWE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA RAPORT

Aplikacja wspierająca pracę restauratorów PC-Gastronom to system samodzielnej kasy lub kasowo-magazynowy. Poza podstawowymi funkcjonalnościami programu, np. panele szybkiej sprzedaży, współpraca z drukarkami fiskalnymi/ bonowymi, definiowanie receptur oraz zestawów, dzielenie rachunków itd., aplikacja zawiera szereg modułów, bez których, jak określają właściciele restauracji, ciężko sobie wyobrazić sprawnie działający lokal. Wśród nich najczęściej wymieniane są: Bonownik (mobilna aplikacja dla kelnera), Ekran kuchenny (prezentacja zamówienia dla kucharza), Ekran Zamówień (system realizacji i odbioru zamówień).

Formula 1™ w ELEVEN SPORTS Polscy kibice czekają na sensacyjny powrót Roberta Kubicy do wyścigów Formula 1™ w coraz większym napięciu! Nadchodzący sezon F1™ startuje w marcu, ale już w lutym na antenach kanałów ELEVEN SPORTS będzie można zobaczyć specjalne wydania magazynu #ElevenF1, w których zostaną ukazane kulisy testów, które Polak oraz inni zawodnicy tacy jak Lewis Hamilton czy Sebastian Vettel przeprowadzą w Barcelonie. To będą ważne dni dla stajni Williams Racing, której kierowcą wyścigowym jest Kubica. Podczas dwóch czterodniowych sesji krakowianin zaprezentuje fanom swój bolid i jego możliwości, a także razem z zespołem przeanalizuje elementy do udoskonalenia. Williams ma wiele do udowodnienia w nowym sezonie i to z Polakiem wiązane są duże nadzieje. W swoich programach dziennikarze i eksperci ELEVEN SPORTS: Patryk Mirosławski, Mikołaj Sokół, Maciej Jermakow, Filip Kapica i Michał Gąsiorowski przedstawią ekskluzywne materiały filmowe oraz rozmowy z czołowymi zawodnikami świata zarejestrowane na Circuit de Barcelona-Catalunya.

Idealny sen gościa hotelu Materac Dream z linii Wellness Comfort Line to innowacyjny produkt, który łączy w sobie trzy istotne dla wyposażenia hotelowego elementy: wysoki komfort, pełne bezpieczeństwo sanitarno-higieniczne oraz trwałość. Wnętrze materaca tworzy siedmiostrefowa sprężyna kieszeniowa, która zapewnia punktowe podparcie ciała i stanowi doskonałą bazę dla niezwykle komfortowego lateksu. W celu wzmocnienia całej konstrukcji zastosowano naturalne płyty kokosowe, wspierające i zwiększające trwałość materaca. Z kolei utwardzenie i wzmocnienie boków materaca gwarantuje podwójna stalowa ramka. Wysoki stopień higieniczności zapewniają aż dwa pokrowce. Miękki pokrowiec zewnętrzny nadający się do prania oraz wewnętrzny pokrowiec paroprzepuszczalny – w 100 proc. wodoszczelny.

Nowa klasa wśród automatycznych ekspresów WMF 1500 S+ to nowy model klasy premium wśród automatycznych ekspresów do kawy WMF. Zapewnia użytkownikom zupełnie nowe doświadczenia. Zaprojektowany pod kątem dużej wydajności w pełni automatyczny sposób spełnia oczekiwania klientów pod każdym względem – niezależnie od tego, czy chodzi o jakość produktu czy też różnorodność napojów. Ekran dotykowy o przekątnej 10” wynosi sposób komunikacji z ekspresem na nowy poziom. Ekran można w pełni dostosować pod względem graficznym, funkcjonalnym i językowym, a dodatkowo przy każdym z napojów mogą się pojawiać informacje na temat wartości odżywczych. Nowe żarna młynków do kawy zapewniają mniejsze pylenie podczas mielenia i wysoką precyzję, co zapewnia ich maksymalną trwałość i łatwość konserwacji. O stałą i wysoką jakość kawy dba innowacyjny system Dynamic Coffee Assist, który kontroluje i automatycznie dostosowuje parametry ekspresu do zaparzenia idealnego espresso. Opcjonalny system Dynamic Milk daje całkowicie nowe możliwości tworzenia napojów na bazie kawy i mleka – możesz przygotowywać napoje kawowe łącząc je z zimnym lub ciepłym spienionym mlekiem o dowolnie wybranej konsystencji. Wyposażając ekspres w stację syropową można stworzyć nowe interpretacje swoich ulubionych napojów dodając do nich syropy smakowe. Więcej informacji na primulator.pl

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE

97


RAPORT NOWOŚCI PRODUKTOWE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

Oleje kokosowe w ofercie Makro Chef

Nowy system bufetowy Inventivo

Sieć hurtowni Makro Polska wprowadziła do sprzedaży dwa nowe rodzaje olejów kokosowych. W ofercie znajdują się: nierafinowany olej kokosowy bio, cechujący się krystaliczną konsystencją i charakterystycznym kokosowym smakiem i aromatem, a także rafinowany olej kokosowy, który dzięki wysokiej temperaturze dymienia 185-205°C jest idealnym zamiennikiem popularnych tłuszczy do smażenia. Makro Chef – to wysokiej jakości produkty i półprodukty spożywcze do przygotowywanie potraw, w optymalnych opakowaniach dostosowanych do potrzeb gastronomii i w atrakcyjnych cenach.

Piec na węgiel drzewny Resto Quality Mięso można przygotowywać na wiele sposobów, ale praktycznie żaden nie wydobędzie z mięsa takich walorów smakowych jak po obróbce w piecach opalanych drewnem na tzw. „żywym ogniu”. Firma Resto Quality w ślad za najnowszymi trendami w gastronomii wprowadziła w 2018 roku do swojej oferty wysokiej jakości piece opalane węglem drzewnym. Piece charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami, solidnym wykonaniem, a także sporym wyposażeniem standardowym. Jak większość produktów z oferty producenta Resto Quality, także i ten charakteryzuje się tym, że jego cena jest prawie 2 razy niższa niż podobne produkty dostępne na rynku.

98

Firma Fine Dine zaprezentowała nowy system bufetowy Inventivo, który łączy w sobie włoski design oraz jakość i funkcjonalność. Stal w kolorze białym w połączeniu z elementami z drewna, nadaje stylowego wyglądu i jest idealna dla restauracji oraz hoteli, gdzie ważny jest nie tylko aspekt praktyczny, ale także wizerunkowy. Możemy wybierać spośród kompatybilnych produktów, aby efektownie podać pieczywo, zimne napoje, zaprezentować przystawki lub desery. Zadzwoń (22)120 20 00 lub odwiedź www.finedine.pl, aby uzyskać więcej informacji.

KRUSZWICA Olej z Esencją Masła Olej z Esencją Masła to innowacyjna kompozycja najwyższej jakości oleju rzepakowego i oleju maślanego opracowana w odpowiedzi na potrzeby współczesnej gastronomii. Produkt łączy w sobie zalety użytkowe oleju rzepakowego – funkcjonalność, wytrzymałość w szerokim zakresie temperatur, wydajność oraz walory masła klarowanego, które nadaje potrawom maślany smak i złocistą barwę. Dzięki właściwościom oleju rzepakowego Olej Z Esencją Masła cechuje się wysoką stabilnością – sprawdza się w temperaturze do 220° oraz zapewnia większą niż masło klarowane, kontrolę nad procesem przygotowywania potraw. Produkt nie zawiera żadnych sztucznych dodatków oraz zagęstników, dlatego posiada klarowną, złotą barwę.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


NOWOŚCI PRODUKTOWE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA RAPORT

ConnectedCooking – podłączanie kuchni profesjonalnych do sieci Wiosna 2017 – znany na całym świecie producent urządzeń wielofunkcyjnych do przyrządzania potraw ponownie ogłosił innowację. Była ona dużym zaskoczeniem, ponieważ oparte na wieloletniej tradycji przedsiębiorstwo ConnectedCooking – cyfrową platformę umożliwiającą podłączanie kuchni profesjonalnych do sieci. To bardzo obiecujący krok w przyszłość, co potwierdza aktualny komunikat: z bezpłatnego rozwiązania sieciowego korzysta już kilka tysięcy klientów. Zalety ConnectedCooking doceniają szefowie kuchni, ponieważ mogą z jednego miejsca, za pomocą komputera lub smartfona, kontrolować procesy przyrządzania potraw i w prosty sposób przesyłać na urządzenia programy gotowania.

Wyjątkowy sos pomidorowy Cuor di pomodoro to nowa propozycja marki Cirio stworzona dla wymagających szefów kuchni. To drobno pokrojone pomidory zatopione w gęstym, kremowym sosie pomidorowym. Idealne do potraw o krótkim czasie gotowania – jako sos do makaronu lub baza sosu do pizzy. Do produkcji wykorzystuje się w 100 proc. włoskich pomidorów, wolnych od GMO, uprawianych na terenach bogatych w sole mineralne, co gwarantuje niepowtarzalny smak. Cuor di pomodoro dostępny w praktycznych dwóch workach (2x5 kg) umieszczonych w kartonie zbiorczym. Produkt polecany w pizzeriach i restauracjach, gdzie najwyższa jakość i doskonały smak to priorytet. Dystrybutor: North Coast S.A., www.northcoast.com.pl

Segafredo Organic – naturalny wybór w Twojej kawiarni Opakowania GRASS PAPER – nowe, ekologiczne rozwiązanie Produkty w 50 proc. składają się z włókien trawiastych. Surowiec wykorzystywany do produkcji papieru pochodzi z ekologicznych obszarów. Produkcja nie wymaga użycia żadnych chemikaliów. Emisja CO2 przy produkcji jest o 30 proc. mniejsza w porównaniu do makulatury i aż o 50 proc. mniejsza w porównaniu do pulpy. Do użycia tony papieru z trawy zużywane jest jedynie 1080 kg trawy i tylko 1 litr wody. Produkty niepowlekane lub z powłoką BIO ulegają biodegradacji, a te z powłoką PE można w 100 proc. poddać recyklingowi. Maksimum korzyści przy minimalnym wpływie na środowisko.

W odpowiedzi na potrzeby gastronomów sięgających po branżowe trendy, Segafredo Zanetti Poland wprowadziła do swojej oferty certyfikowaną mieszankę Segafredo Organic. Nowa propozycja zrodzona z pasji i wiedzy specjalistów została skomponowana z najlepszych ziaren Arabiki i Robusty pochodzących z Peru, Meksyku i Ugandy. Będąca owocem społecznej odpowiedzialności kawa jest uprawiana w sposób całkowicie naturalny i ekologiczny, dbając o dobro naszej planety. Do uprawy zielonego ziarna użytego w mieszance nie stosuje się chemicznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych. Segafredo Organic została odznaczona unijnym certyfikatem kawy organicznej. Zaparzone na bazie Segafredo Organic espresso cechuje idealna crema. Kawę wyróżnia wyrazisty smak, z dominującymi nutami czekolady i karmelu. Wyczuwalne są także aromaty anyżu, orzeszka pekanowego, a cielistość kawy dopełniają akcenty: miodowy i migdałowy oraz delikatna cytrusowość. Stanowi doskonałą propozycję dla wielbicieli wyważonych, pełnych kompozycji. Kawa dostępna jest w wersji ziarnistej, w eleganckim 1 kg opakowaniu. Firma przygotowała dla gastronomów bogaty pakiet dedykowanych materiałów promocyjnych Organic dla kawiarni czy restauracji.

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE

99


RAPORT NOWOŚCI PRODUKTOWE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

Polędwiczki pieczone oraz Hot & Spicy

Wytrzymały i uniwersalny profesjonalista

Polędwiczki pieczone to smakowite kawałki z polędwiczki kurczaka pieczone w tradycyjny sposób – bez pary i bez tłuszczu. Szybkie i łatwe w użyciu, doskonałe w smaku zarówno na zimno, jak i na ciepło. Polędwiczki Hot & Spicy to pyszne polędwiczki z kurczaka w chrupiącej panierce – bardzo soczyste i zarazem chrupiące. Wyprodukowane z najwyższej klasy jakości mięsa bez dodatku glutaminianu sodu. Sprawdzą się zarówno jako propozycja na obiad, jak i szybka przekąska.

Jeśli potrzebny jest ekspres do kawy oferujący duże różnorodności specjałów kawowych, prostą koncepcję obsługi i dzienną wydajność na poziomie 100-120 filiżanek – nowo opracowany model Jura X8 będzie strzałem w dziesiątkę. Ten kawowy specjalista urzeka wszechstronnością i prostotą. Opanował do perfekcji sztukę parzenia całego spektrum specjałów kawowych z dodatkiem mleka lub pianki mlecznej, a także pełnego zakresu specjałów kaw czarnych, aż po klasyczny dzbanek kawy za naciśnięciem jednego przycisku, w jakości najlepszych światowych kawiarni. Ponadto posiada kilka poziomów temperatury gorącej wody, co szczególnie doceniają miłośnicy herbaty. Koncepcja intuicyjnej obsługi za pomocą dużych przycisków sterujących i praktyczna taca ułatwiająca pozycjonowanie filiżanki sprawiają, że ekspres szczególnie dobrze sprawdzi się w strefach samoobsługowych. Model X8 doskonale sprawdza się w zastosowaniach mobilnych i stacjonarnych, zarówno ze standardowym, dużym zbiornikiem na wodę, jak i dodatkowym, stabilnym systemem uzupełniania świeżej wody. Cena brutto: 11.590,00 zł; cena netto: 8.924,30 zł

Organiczne espresso od Miko Puro to marka opracowana przez Miko Coffee – stała się ona w wielu krajach synonimem wysokiej jakości kawy Fairtrade, której producent konsekwentnie wspiera wysiłki na rzecz ochrony lasów deszczowych w krajach, gdzie produkuje się kawę. Puro Organic to zaskakująco delikatna mieszanka o wyjątkowym smaku. Łączy w sobie cudnie delikatne nuty czekolady z cytrusowymi akcentami, które dodają owocowości przy zachowaniu naturalnej słodyczy. Puro Organic to nie tylko wspaniałe espresso, to również doskonałe połączenie dla stworzenia idealnego cappuccino i latte dając wyraźny i pełny smak w kawach mlecznych. Pochodzenie: Peru i Honduras; rodzaj: Fairtrade, organiczna i uprawiana w cieniu; zawartość Arabica: 100 proc.

100

Sweet potato fries frytki z batatów! Sweet potato fries firmy Farm Frites, to nowoczesny, modny produkt i propozycja dla restauracji, które poszukują wyróżnienia i podążają za trendami. Te długie frytki nie tylko świetnie wyglądają, ale pozwalają też zrobić wrażenie na konsumencie przez maksymalne wypełnienie talerza. Cięte z batatów, więc słodkie, a dzięki specjalnej panierce bardzo chrupiące i dłużej utrzymujące ciepło. A to wszystko gotowe już w niecałe 2 minuty! Prawdziwie słodka rewolucja w menu obiadowym.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


NOWOŚCI PRODUKTOWE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA RAPORT

Bufety jezdne Resto Quality – podnieść standardy Wiele hoteli, zajazdów, domów weselnych nie zdaje sobie sprawy, że istnieją na rynku produkty, które w łatwy sposób mogą podnieść standard obsługi gościa związany z obsługą bufetów. Rozwiązanie firmy Resto Quality to jezdne bufety chłodnicze oraz grzewcze przystosowane do pojemników GN. Dzięki eleganckiemu wyglądowi gość może odnieść wrażenie, że serwowany produkt spełnia najwyższe standardy. Wszystkie produkty, które wymagają niskich temperatur będą idealnie schłodzone, a te które wymagają podgrzania będą idealnie gorące.

Tacki me.Organic – 100% BIO!

Nowość na rynku polskim – bidegradowalne tacki do zgrzewu me.Organic produkowane z pulpy celulozowej, które po użyciu w całości ulegają biodegradacji. Opakowania są całkowicie bezpieczne dla zdrowia i środowiska. Charakteryzują się wysoką sztywnością i nowoczesnym designem. Są wytrzymałe, odporne na tłuszcz i wilgoć. Tacki można używać do wszelkich dań gotowych, podgrzewać w mikrofalówkach i piekarnikach. Do zgrzewu me.Organic oferujemy specjalne kompostowalne folie oraz zgrzewarki z odpowiednimi matrycami. Podczas targów HORECA 2018 opakowania zdobyły nagrodę w konkursie na Najlepszy Produkt. Wyłącznym dystrybutorem tacek me.Organic na polskim rynku jest Metro-Catering-System. Pełna oferta produktów me.Organic oraz zgrzewarek dostępna jest w naszym sklepie online www.metroo.pl.

Słodka kolekcja LUVA.menu Urban sweetness, czyli słodycz w centrum miasta. Synonim do koloru tej kolekcji? Na pewno nie „nudny”. Dopełni wnętrze, sprawi, że będzie lekkie i bardziej atrakcyjne, nada mu nowy wymiar oraz rozbudzi ciekawość. Więcej na www.luva.menu.

Nowa zmywarka podblatowa z Serii UC od Winterhalter – Arcydzieło Zawarliśmy w niej całą naszą wiedzę, nasze doświadczenie i naszą pasję. Opracowaliśmy ją z myślą o przyszłości i wyposażyliśmy w najnowocześniejszą technologię i cyfrowe połączenia. Precyzyjnie dopasowana do zmywanych naczyń, których używasz. Dzięki różnym rozmiarom maszyn, doskonale pasuje do dostępnej przestrzeni. Seria UC firmy Winterhalter imponuje intuicyjnymi elementami obsługi, ekonomicznym funkcjonowaniem i najwyższą opłacalnością. Jej misją są lśniące szkło, czyste naczynia i nienaganne sztućce. Jej idea: spełnić wszystkie życzenia i wymagania. Niezależnie od branży, w której pracujesz. Gdziekolwiek jesteś. System „wszystko w jednym”. Ale konfigurowalna w sposób, który skutkuje indywidualnie dostosowanym rozwiązaniem. Maszyna Twoich marzeń. Przeczytaj więcej na www.winterhalter.pl. Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE

101


WIZYTÓWKI

102

Grupa AMTRA ul. Schonów 3 41-200 Sosnowiec tel. (32) 294-41-00 fax (32) 294-41-39 amtra@amtra.pl www.amtra.pl

Clinex Nanochem to polska marka profesjonalnych środków utrzymania czystości z oferty Grupy Amtra. Przeznaczone są do użytkowania w  zakładach przemysłowych, handlowych, usługowych, w obiektach kanału HoReCa, biurach, szkołach, halach – wszędzie tam, gdzie czystość jest priorytetem. Marka oferuje możliwość stworzenia indywidualnych planów higieny wg systemu HACCP. Clinex to niezawodna jakość w połączeniu z atrakcyjną ofertą cenową. Producent oferuje również usługę produkcji marek własnych. Clinex Nanochem to profesjonalne środki utrzymania czystości. Przeznaczone są do użytkowania w  zakładach przemysłowych, handlowych, usłu¬gowych, w  obiektach kanału HoReCa, biurach, szkołach, halach. Marka oferuje możliwość stworzenia indywidualnych planów higieny wg systemu HACCP. Clinex to polska marka, niezawodna jakość w połączeniu z atrakcyjną ofertą cenową. Producent oferuje również usługę produkcji marek własnych.

Bonduelle Polska ul. Puławska 303 02-785 Warszawa tel. (22) 549-41-64 fax (22) 549-41-02 bond.pl@bonduelle.com www.bonduelle-foodservice.pl

Bonduelle jest rodzinną firmą, której od 1853 r. przyświeca główny cel: produkty pochodzenia roślinnego podstawą jadłospisu każdego człowieka. Wraz z naszymi partnerami działamy na wszystkich frontach, aby promować produkcję rolną opartą na poszanowaniu zasobów naturalnych. Tak, aby każdego dnia tworzyć innowacyjne produkty pochodzenia roślinnego zapewniające dobre samopoczucie oraz zaspokajające potrzeby ludzi. Mamy pełną kontrolę nad naszymi procesami związanymi z bezpieczeństwem żywienia.

Targi Branży HoReCa – Mazury HoReCa 2019 Expo Mazury, ul. Grunwaldzka 55, 14-100 Ostróda tel. 601-610-377, 601-610-377 nela.strucinska@expomazury.pl www.mazuryhoreca.pl

W dniach 09-10.04.2019 r. w Expo Mazury w Ostródzie odbędzie się IV edycja targów Mazury HoReCa. Poprzednie edycje cieszyły się sporym zainteresowaniem wystawców i odwiedzających, każda z nich zgromadziła ponad stu wystawców z branży gastronomicznej, hotelarskiej i  cateringowej. Drugą edycję wydarzenia rozszerzyliśmy dodatkowo o  cukiernictwo i  piekarstwo ze względu na rosnące zainteresowanie branży najwyższej jakości pieczywem, wyrobami cukierniczymi i deserami.

Fanex Radonice 5A 05-870 Błonie tel. (22) 471-04-44 fax (22) 471-04-10 biuro@fanex.pl www.fanex.pl

Firma Fanex zajmuje się produkcją sosów, ketchupów, majonezów, musztard, dressingów, paluszków, marynat dla odbiorców gastronomicznych i detalicznych. Jest prywatną spółką z polskim kapitałem działającą od 1988 roku. Jej produkcja skupia się wokół wyrobów zaspokajających potrzeby i  wymagania szeroko pojętej gastronomii oraz sieci marketów detalicznych. Wykorzystuje naturalne surowce o najwyższych parametrach jakościowych. To zarówno wyroby sygnowane logo „Fanex” (około 300 podstawowych jednostek magazynowych), jak i marki własne klientów.

Farm Frites Central Eastern Europe Ul. Staromiejska 17E 84-300 Lębork tel. (59) 863-75-00 sprzedaz@farmfrites.pl www.farmfrites.pl

Farm Frites to rodzinna, dynamicznie rozwijająca się firma, producent wyrobów ziemniaczanych od 1971 roku. Obecnie jest marką o zasięgu globalnym z siedmioma fabrykami, zlokalizowanymi w Holandii, Polsce, Belgii, Egipcie, Argentynie i Chinach. Swoją myślą przewodnią „the fresh taste of the land”, Farm Frites podkreśla troskę o najwyższą jakość surowca, bezpieczeństwo oferowanych produktów, a także o zadowolenie Klientów. Farm Frites dba o to, by zagwarantować swoim Klientom najwyższą jakość i  różnorodną ofertę produktów ziemniaczanych, a  nowości tworzone są w  odpowiedzi na konkretne potrzeby rynku. Szczegółowe informacje dotyczące oferty Farm Frites dostępne są na stronie www.farmfrites.pl.

Hendi Polska Ul. Magazynowa 5 62-023 Gądki tel. (61) 658-70-00 fax (61) 658-70-01 info@hendi.pl hendi.pl

Firma Hendi Polska jest częścią międzynarodowej grupy Hendi, która od ponad 80 lat zajmuje się produkcją i handlem profesjonalnego wyposażenia gastronomicznego na rynku europejskim. W Polsce firma działa od 2005 roku. Prowadzimy sprzedaż poprzez sieci typu Cash&Carry, sieci sklepów firmowych, firmy działające w branży HoReCa, międzynarodowych producentów produktów spożywczych oraz sklep internetowy Hendi.pl. Stawiamy na wysoką jakość produktów i innowacyjne rozwiązania.

Insoft ul. Jasna 3a, 31-227 Kraków tel. (12) 415-23-72 fax (12) 415-23-72 market@insoft.com.pl www.insoft.com.pl

Jesteśmy wiodącym producentem oprogramowania dla systemów sprzedaży detalicznej. Od 25 lat wspomagamy działalność handlową sklepów, tworząc niezawodne i proste w obsłudze programy sprzedażowo – magazynowe. Rozwiązania dla handlu tworzymy w ścisłej współpracy z naszymi Klientami i Partnerami handlowymi. O jakości naszych produktów świadczy ponad 25 tysięcy zadowolonych klientów. Naszym flagowym produktem jest PC-Market – stabilne oprogramowanie dla sklepu i sieci sklepów oraz program PC-Gastronom

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


WIZYTÓWKI

Fabryka Materacy Janpol ul. Cynkowa 2 a 43-180 Orzesze tel. (32) 218-09-09 fax (32) 218-09-10 hotele@janpol.pl www.hotele.janpol.pl

Jesteśmy polskim producentem materacy, łóżek, stelaży i dodatków do materacy. Swoje produkty kierujemy do klientów indywidualnych, jak również do inwestorów i właścicieli obiektów turystycznych. Janpol to rodzinna firma, z  polskim kapitałem, której fundamentem są ludzie z pasją. W swoich produktach łączymy klasyczne rozwiązania z najnowocześniejszymi surowcami dostępnymi na rynku. Naszym celem jest wysoka jakość w oparciu o nowoczesną linię produkcyjną wykorzystującą surowce przyjazne środowisku. Wyposażamy najlepsze hotele w Polsce i poza granicami kraju. Wracają do nas inwestorzy, rozbudowujący obiekty, a w portalach turystycznych pozytywne opinie gości hotelowych o naszych produktach przekładają się na chęć rezerwacji w danym hotelu. Często zdarza się, że po relaksującym śnie klienci odszukują nazwę materaca i zwracają się bezpośrednio do nas, w celu jego indywidualnego zakupu. To dla nas największa nagroda, ponieważ potwierdza to fakt, że nasze produkty realnie wpływają na poprawę komfortu snu i zdrowia klientów, co przekłada się na inne aspekty ich życia. Dzięki 27- letniemu doświadczeniu możemy zagwarantować najwyższe standardy jakości, doskonały serwis, fachowe doradztwo oraz rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb.

JURA Poland ul. Puławska 366 02-819 Warszawa tel. (22) 123-43-01 fax (22) 123-43-02 info@pl.jura.com www.jura.com

Od 1931 roku szwajcarska firma JURA rozwijała innowacyjne i ekskluzywne urządzenia do użytku domowego. Jako pionier w branży automatycznych ekspresów do kawy JURA od połowy lat 90-tych jest głównym graczem w tym sektorze. Aktualnie firma tworzy kompleksowe rozwiązania zarówno w  segmencie urządzeń domowych, jak i  profesjonalnych urządzeń do biur i  sektora gastronomicznego. Wyznacznikiem produkcji ekspresów są: szwajcarska precyzja, intuicyjna obsługa, perfekcyjny design i  doskonała, świeżo mielona kawa. W  Polsce oficjalne przedstawicielstwo JURA obecne jest od lipca 2013 r.

LSI Software ul. Przybyszewskiego 176/178 93-120 Łódź tel. (42) 680-80-00 fax (42) 680-80-99 info@lsisoftware.pl www.lsisoftware.pl

LSI Software. Codzienna praca staje się łatwiejsza. Grupa LSI Software jest producentem nowoczesnych rozwiązań informatycznych przeznaczonych do kompleksowego i efektywnego zarządzania firmą. Główne branże, na których skupia się Grupa to gastronomiczno-hotelarska (hospitality), detaliczna (retail), rekreacyjno-sportowa oraz kinowa. Kompleksowa oferta obejmuje również usługi konsultacyjne, wdrożeniowe, serwis oraz dostawy specjalistycznych rozwiązań sprzętowych. Głównym atutem firmy jest duże doświadczenie, a także rozległa wiedza o zasadach funkcjonowania branż, z którymi współpracujemy. Z rozwiązań stworzonych przez spółki grupy korzysta kilkanaście tysięcy firm. Od 2007 roku Grupa jest największym w Polsce dostawcą oprogramowania dla branży gastronomiczno-hotelarskiej.

Media Management Europe ul. Gołębia 1a 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 734-48-90 info@mm-eu.tv www.mm-eu.tv

Media Management Europe (MME) oferuje szeroki wybór kanałów telewizyjnych dla hoteli w wielu językach. Oferta MME zadowoli zarówno turystów biznesowych przebywających na wakacjach, rodzinę miłośników sportu i  koneserów kina. MME proponuje hotelom najbardziej popularne telewizyjne kanały obcojęzyczne, a także dobrze znane i lubiane kanały w języku polskim. Pakiet MME zawiera ponad 80 kanałów telewizyjnych, informacyjnych, ogólnorozrywkowych, sportowych oraz filmowych, umożliwiając dobór oferty do indywidualnych potrzeb. Wychodząc naprzeciw zmianom technologicznym i oczekiwaniom klientów oferta MME jest nieustannie wzbogacana o nowe, atrakcyjne kanały.

Makro Cash and Carry Polska Al. Krakowska 61 02-183 Warszawa tel. (22) 500-00-00 fax (22) 500-07-01 www.makro.pl

Makro Cash & Carry jest liderem w branży samoobsługowego handlu hurtowego. Usługi firmy, skierowane do przedsiębiorców, obejmują zarówno kompleksowe zaopatrzenie, jak i  nowoczesne rozwiązania biznesowe. W Makro klienci znajdą pod jednym dachem artykuły spożywcze i przemysłowe w szerokim wyborze, doskonałej jakości i przystępnych cenach – jedna nowoczesna hala to odpowiednik 50 hurtowni branżowych. Do dyspozycji kupujących są także usługi dodatkowe – m.in. doradztwo biznesowe czy szkolenia gastronomiczne – które skupiają się wokół nowoczesnej Akademii Inspiracji Makro w Warszawie. W Polsce Makro Cash & Carry istnieje od 1994 roku. Więcej informacji o Makro można znaleźć na stronach: www.facebook.com/ MakroPolska oraz www.makro.pl

Metro-Catering-System ul. Otmuchowska 46 48-300 Nysa tel. (77) 464-44-22 (77) 435-25-54 biuro@m-c-s.pl www.metro-catering-system.pl

Podstawowym profilem naszej działalności jest dystrybucja i produkcja opakowań przeznaczonych dla gastronomii, przemysłu oraz handlu. Od 2005 roku zajmujemy się również sprzedażą maszyn i  urządzeń do pakowania żywności. Jesteśmy największym dostawcą tego typu produktów w  Polsce, a  dzięki bogatemu asortymentowi, profesjonalnej obsłudze oraz serwisowi sprostamy nawet najbardziej wymagającym klientom. Konkurencyjne ceny i  wysoka jakość usług sprawiają, że swoim zasięgiem obejmujemy nie tylko Polskę, ale również kilka krajów ościennych. Na rynku istniejemy od 1991 roku i od tego czasu nieustannie się rozwijamy, poszerzając swój asortyment i dostosowując go do szerokiej rzeszy odbiorców.

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE

103


WIZYTÓWKI

Miko Pac ul. Dąbrowa 21 85-147 Bydgoszcz info@miko-kawa.pl tel.: (52) 320-59-46 (52) 320-59-04 www.mikocoffee.com/pl www.purocoffee.eu

Firma MIKO Coffee została założona w 1801 roku i specjalizuje się w obsłudze firm oraz segmentu HoReCa w  kawę oraz gorące napoje, będąc jedną z  najstarszych marek kawowych na rynku międzynarodowym. Poprzez ponad 40 firm w  Europie, Turcji, Japonii, Australii, oraz RPA, umacnia swoją pozycję jako sprawdzony dostawca kawy oraz urządzeń do jej zaparzania. W ciągu ponad 200 lat palenia kawy zdobyliśmy bogate doświadczenie, pozwalające nam na produkcję najszlachetniejszych kaw espresso. Przykładamy olbrzymią wagę do sztuki palenia kawy, która jest kluczem do przygotowania doskonałego espresso.

North Coast ul. 3 Maja 8, bud A2 05-800 Pruszków tel. 22 738 31 50 fax 22 738 31 59 biuro@northcoast.com.pl Northcoast.com.pl

North Coast S.A. specjalizuje się w dystrybucji wysokiej jakości produktów spożywczych, głównie z  Włoch oraz krajów basenu Morza Śródziemnego (z  Hiszpanii, Francji czy Grecji) oraz z innych części Europy. Firma oferuje szeroką ofertę asortymentową dedykowaną rynkom Ho.Re.Ca oraz detalicznemu. Będąc od 2014r. częścią Nuova Castelli jesteśmy nie tylko dystrybutorem produktów spożywczych, ale również znaczącym producentem włoskich serów, z 12 fabrykami we Włoszech, jednym zakładem na Węgrzech i jednym w Rzepinie (Polska).

NAVO Orbico ul. Chorzowska 150, 40-101 Katowice Infolinia: 801-677-744 lub (32) 325-61-00 www.profesjonalne.navoorbico.pl

104

P&G Professional to oddział Procter&Gamble zajmujący się produktami do zastosowań profesjonalnych m.in. w hotelach i restauracjach. Dostarczamy profesjonalistom innowacyjne, markowe rozwiązania P&G, dzięki którym pomagamy im się rozwijać i dbać o reptuacje ich firm. Kluczowe dla nas jest, aby poziom czystości robił zawsze pozytywne wrażenie na wszystkich naszych gościach.

Primulator ul. Lodowa 128 93-232 Łódź tel. (42)676-04-74 primulator@primulator.pl www.primulator.pl

Od początku działania Primulator koncentruje się na zapewnieniu najwyższej jakości rozwiązań dla gastronomii. Korzystając z ponad 28 lat doświadczeń dostarczamy kompleksowe rozwiązania dla lokali gastronomicznych - od technologicznej fazy projektowej lokalu, poprzez wyposażenie w  sprzęt, kończąc na szkoleniach, przy zapewnieniu najwyższej jakości usług serwisowych. Na terenie Polski posiadamy biura w Łodzi, Warszawie (Łomianki), Poznaniu, Zabrzu, Gdyni, Krakowie i Wrocławiu.

RATIONAL ul. Bokserska 66 02-690 Warszawa tel. (22) 864-93-26, (22) 864-93-28 info@rational-online.pl www.rational-online.pl

RATIONAL jest globalnym liderem rynkowym i technologicznym w  zakresie termicznego przyrządzania potraw w  kuchniach profesjonalnych – z  udziałem w  rynku w  wysokości 56%. Głównym celem przedsiębiorstwa jest oferowanie jak największych korzyści kucharzom, szefom kuchni przyrządzającym potrawy w  kuchniach całego świata. Urządzenie RATIONAL SelfCookingCenter® to inteligentny system przyrządzania potraw, który czuje, działa z  rozmysłem, wyprzedza myśli, uczy się od kucharza i  z  nim porozumiewa. Dodatkowo dostępny w formie XS świetnie nadaje się nawet do małej kuchni.

Resto Quality ul. Zielińska 2/11 31-227 Kraków tel. (12) 307-06-72, 791-003-909 info@restoquality.pl www.restoquality.pl

Resto Quality oferuje szeroką gamę urządzeń gastronomicznych, co roku prowadzając do swojej oferty nowe, ciekawe produkty niedostępne dotychczas na polskim rynku. Sprzedaje swoje produkty za pomocą wyspecjalizowanych dystrybutorów na terenie całego kraju oraz umożliwia testowanie urządzeń przed zakupem. Jako jedyna firma na rynku w standardowej cenie produktu oferuje rekompensatę finansową w przypadku awarii zakupionych urządzeń.

Roldrob – Grupa Drosed Ul. Warszawska 168/172 97-200 Tomaszów Maz. tel. (44) 726-11-00 horeca@drosed.com.pl www.drosed.pl www.roldrob.com.pl

Drosed specjalizuje się w produkcji mięsa drobiowego już od ponad 40 lat. Spełniamy wysokie wymagania jakościowe, oparte na wdrożonych Systemach Zarządzania Jakością – System HACCP, ISO, IFS – International Food Standard, BRC – Global Standard for Food Satefy, QAFP. Zaliczamy się do liderów produkcji drobiu w Polsce produkując 100 000 ton produktów gotowych rocznie.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


WIZYTÓWKI

106

Segafredo Zanetti Poland ul. Partyzantów 7 32-700 Bochnia tel. (14) 615-41-00 fax (14) 615-41-05 info@segafredo.pl www.segafredo.pl

Segafredo Zanetti Poland powstała w 2002r. i należy do notowanej na giełdzie Massimo Zanetti Beverage Group – światowego lidera espresso. Grupa kontroluje proces produkcji od zielonego ziarna po filiżankę, uznając za misję rozpowszechnianie kultury prawdziwie włoskiego Espresso. Spółka działa w segmencie Ho.Re.Ca, biur oraz sprzedaży detalicznej. Oferta zawiera kawy, herbaty, czekoladę oraz profesjonalne ekspresy. Segafredo działa w  Polsce w  oparciu o  własne struktury. Poprzez sieć oddziałów na terenie całego kraju, oferuje klientom profesjonalną obsługę oraz ogólnopolski serwis techniczny.

Tchibo Coffee Service Polska Aleje Jerozolimskie 172 02-486 Warszawa tel. (22) 231-87-77 coffeeservice@tchibo-coffee­service.pl; www.tchibo-coffeeservice.pl

Tchibo Coffee Service Polska to znane marki, szeroki wachlarz produktów oraz kompleksowe rozwiązanie kawowe dla gastronomii. Firma oferuje swoim Klientom bogaty wybór najwyższej jakości kaw ziarnistych, mielonych i rozpuszczalnych, urządzeń do ich przygotowywania, asortymentu dodatkowego , a także serwis techniczny ekspresów do kawy oraz szkolenia. W ofercie kaw można znaleźć zarówno 100% arabikę, jak również starannie dobrane mieszanki. Do wyboru mamy ekskluzywną markę Davidoff, Piacetto Prestigioso, ekonomiczną linię Eduscho, bardzo często wybierane Tchibo a  także nowość – kawę Vista ze 100% ziaren arabiki. W  pażdzierniku 2018 roku Firma wprowadza na rynek nową linię produktową Espresso Warehouse – akcesoria niezbędne do przygotowania i serwowania gorących i chłodnych napojów. Pozycja Firmy w zakresie ekspresów do kawy jest również bardzo bogata. Saeco, Jura, Gaggia czy Carimali to marki ekspresów wiodące w ofercie, dostępne zarówno w dzierżawie wraz z bezpłatnym serwisem technicznym, jak również do zakupu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu firma Tchibo Coffee Service Polska stała się prawdziwym ekspertem w dziedzinie kompleksowych rozwiązań kawowych dla gastronomii.

Tedmark ul. A. Struga 41 70-784 Szczecin tel. (91) 485-39-16 biuro@tedmark.pl www.tedmark.pl

Tedmark jest dostawcą opakowań i partnerem w  zarządzaniu dostawami i  zapasem magazynowym produktów potrzebnych do właściwego funkcjonowania sieci gastronomicznych. Realizujemy głównie opakowania z nadrukiem indywidualnym, ale oferta bogata jest także w produkty niebrandowane, akcesoria gastronomiczne, porcelanę, porcjowane dodatki, produkty do utrzymania czystości oraz system sortowania odpadów. Zapewniamy dostawy na terenie całego kraju i poza granicami w czasie dogodnym dla klienta przy wykorzystaniu autorskiego systemu IT oraz elektronicznie kontrolowanego kompletowania wysyłek.

Tom-Gast ul. Beskidzka 123/125 91-610 Łódź tel. (42) 674-85-87 fax (42) 674 85 88 tomgast@tomgast.pl www.tomgast.pl

Tom-Gast jest wyłącznym i generalnym dystrybutorem najlepszych światowych i europejskich marek wyposażenia dla gastronomii. Tworzymy najoptymalniejsze rozwiązania oraz wdrażamy najnowsze trendy w branży HoReCa. Znajdziesz u nas nowatorskie i wysoko jakościowe wyposażenie dla lokali gastronomicznych a także firm cukierniczych, piekarniczych i zajmujących się cateringiem.

Winterhalter Gastronom Polska ul. Trakt Brzeski 62 B tel. (22) 733-25-52 fax (22) 773-33-03 biuro@winterhalter.com.pl winterhalter.com.pl

Istniejąca od 1947 roku firma Winterhalter Gastronom to europejski producent zmywarek przemysłowych. Firma specjalizuje się w produkcji zmywarek dla hotelarstwa, gastronomii a także zakładów żywienia zbiorowego. Nasza paleta produkcyjna obejmuje: maszyny do mycia naczyń, szkła, sztućców, garnków, blach do pieczenia przyrządów kuchennych, zmywarki tunelowe z przenośnikiem taśmowym. Winterhalter nie tylko dostarcza zmywarki. Swoim klientom oferujemy kompletne systemowe rozwiązania.

OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy ul. Zielona 2 11-015 Olsztynek tel. 89 519 21 01 octim@octim.com.pl www.octim.com.pl

OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy to polski producent octów, musztard, sosów, glazur balsamicznych i ketchupów. Inspiracją do tworzenia nowych kompozycji smaków są tradycyjne przepisy i lokalne produkty. Unikamy stosowania konserwantów i wykorzystujemy wysokiej jakości surowce. Oferta ponad 40 produktów dostępna jest w opakowaniach cateringowych oraz przeznaczonych do sprzedaży detalicznej.

Zakłady Tłuszczowe Kruszwica ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica tel. (52) 353-52-02 fax (52) 351-51-99 Ztkruszwica.pl, smazymy.com

ZT Kruszwica, to największy w Polsce i jeden z największych w Europie Środkowej przetwórca nasion oleistych i  producent tłuszczów roślinnych. Od 2018 roku w  Grupie Bunge Loders Croklaan. W sektorze spożywczym, specjalizuje się w produkcji i sprzedaży olejów i margaryn. Zakłady Tłuszczowe Kruszwica są właścicielem wiodących na rynku marek konsumenckich, takich jak: Kujawski, Oliwier, Smakowita. Dzięki wysokiej jakości produktom oraz doradztwu w zakresie prowadzenie działalności gastronomicznej, Kruszwica to pewny partner w codziennej pracy.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


Profile for BROG B2B Sp. z o.o. S.K.

RYNEK DOSTAWCÓW HORECA W POLSCE - RAPORT 2019  

Skuteczny poradnik umożliwiający niezależnym właścicielom restauracji, kawiarni i lokali gastronomicznych; hoteli, obiektów noclegowych oraz...

RYNEK DOSTAWCÓW HORECA W POLSCE - RAPORT 2019  

Skuteczny poradnik umożliwiający niezależnym właścicielom restauracji, kawiarni i lokali gastronomicznych; hoteli, obiektów noclegowych oraz...