Page 1

Wydanie specjalne czasopism NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI, SWEETS & COFFEE

RYNEK DOSTAWCÓW

HoReCa w Polsce RAPORT 2018 STYCZEŃ 2018

Jakość

Jak kształtuje się rynek usług

najważniejszym kryterium

OUTSOURCINGU

Głos rynku

Dokąd zmierza branża kawowa?

opinie operatorów i dostawców

Optymistyczny trend rozwoju

Procenty

w piwie trzy razy droższe

ProfitHotel FORUM RYNKU HOTELARSKIEGO

FoodBusiness FORUM RYNKU GASTRONOMICZNEGO

Sweets&Coffee FORUM RYNKU KAWIARNI • CUKIERNI • LODZIARNI 2016

media efektywnej komunikacji


,1

........ ·--·­

�� -·-·-

� =- ;.__.

.._..,.,_ - UIUH!UfftU

"•m,•...,..,....,� v4,I"'

TlMPURA DE L!GUMES etllol'UIAOl"'l'UDUW..Ulfl.lMMl.ffl,lle OIEWM,,\DIYIIUIIOr.illll58IXT� C9ffll'Utlr.dWl(t.011W'MAWrtWJIIII

( "§; Im ) •P. I tJ'

(

//

WARZVWA W TEMPURZE


SPIS TREŚCI

4

8

Optymistyczny trend rozwoju

Jakość najważniejszym kryterium wyboru

Analiza rynku

Głos rynku – żywność

Optymistyczny trend rozwoju

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Jakość najważniejszym kryterium wyboru

............................................................................

8

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

Rynek – wyposażenie i usługi dla HoReCa Polski rynek meblarski

Rynek producentów

w ocenie producentów

i dostawców żywności

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rynek usług outsourcingowych

Dynamiczny rozwój ale nadal w fazie wzrostu

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Raport

12

............................

Rośnie wartość rynku kosmetyków

................

50 62

Wydawca

Dział reklamy Zbigniew Pąk dyrektor sprzedaży z.pak@brogb2b.pl tel. 664-463-083

BROG B2B Spółka z organiczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Okopowa 47 01-059 Warszawa tel./fax 22 290 66 11 biuro@brogb2b.pl

Agata Kowal menedżer ds. kluczowych klientów a.kowal@brogb2b.pl tel. 664-463-079

Redakcja Karolina Stępniak redaktor naczelna „Świat Hoteli” dyrektor wydawnicza k.stepniak@brogb2b.pl tel. 664-463-096

Monika Sanecka menedżer ds. kluczowych klientów m.sanecka@brogb2b.pl tel. 664-463-072 Adam Stępniak menedżer ds. kluczowych klientów a.stepniak@brogb2b.pl tel. 664-463-069 Opracowanie graficzne/Skład DTP: Studio Adekwatna www.adekwatna.pl

66 Prenumerata: roczna 160 zł + 23% VAT.

.............................................................

16

........................................................................

22

Dokąd zmierza rynek Obiecujący sektor

Procenty w piwie trzy razy droższe

................

26

Polacy spożywają coraz więcej whisky single malt

Obiecujący sektor

22

.....................................................................

30

Głos rynku – wyposażenie

.......................

70

Redakcja nie odpowiada za treść materiałów reklamowych. Druk: TAURUS Reprodukcja lub przedruk wyłącznie za pisemną zgodą Wydawcy. © 2018 Co­py­ri­ght by BROG B2B Spółka z organiczoną odpowiedzialnością Sp. k. All ri­ghts re­se­rved.

Nowości produktowe i innowacyjne rozwiązania Wizytówki

.....................

......................................................................................

Polski rynek meblarski w ocenie producentów

50

88

102

Dołącz do nas: facebook.com/nowoscigastronomiczne facebook.com/swiat.hoteli facebook.com/sweets.coffee.magazyn

Zapraszamy do odwiedzenia naszego portalu rynku HoReCa oraz subskrypcji codziennego Newslettera

Rośnie wartość rynku kosmetyków

66

wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE

3


Raport

ANALIZA RYNKU

Optymistyczn trend rozwoju

Rynek gastronomiczny wydaje się być jednym z niewielu w Polsce, jeśli nie jedynym, kanałem sprzedaży produktów FMCG, który od kilku lat wykazuje tendencje wzrostowe. W 2017 roku, w badaniu realizowanym corocznie przez GfK, zauważalna jest przede wszystkim większa wartość segmentu gastronomii, a także większa liczba całorocznych placówek w stosunku do poprzedniego roku. W długiej perspektywie stabilnie rośnie także odsetek Polaków korzystających z lokali. Magdalena Zimna, Strategic Insight Director GfK Chmury nad gastronomicznym eldorado Mimo pozytywnych wyników przedstawiciele gastronomii są umiarkowanie optymistyczni w ocenach perspektyw rozwoju swojego biznesu. W 2017 roku po raz pierwszy – oprócz obaw związanych z rozwojem konkurencji (sieciowej i nie sieciowej) – menadżerowie i właściciele punktów gastronomicznych narzekali na rosnące koszty prowadzenia działalności, czyli ceny zakupu produktów i czynsze, a także brak odpowiednio

4

wykwalifikowanych pracowników. Rynek gastronomiczny i hotelarski najdotkliwiej odczuł nie tylko brak rąk do pracy, ale również rosnące koszty ich zatrudniania. Patrz wykres 1. Obok oczywistych trudności, z którymi boryka się polska gastronomia, jest jednak sporo powodów do optymizmu. Co prawda w porównaniu rok do roku liczba konsumentów korzystających z gastronomii w 2017 r. nie była większa, ale już ich wzorce konsumpcyjne są bardzo pozytywnymi

zwiastunami na przyszłość. Po latach umiarkowanego rozwoju, obecnie Polacy nie tylko korzystają z gastronomii częściej, ale też wydają na nią więcej niż trzy czy pięć lat wcześniej. Dodatkowo, coraz chętniej korzystają z różnych typów lokali, nie ograniczając się do najtańszych barków czy fast food’ów. Zmiana wzorców korzystania z gastronomii utwierdza w przekonaniu, że rynek dojrzewa, a konsumenci „odrabiają” historyczne zaległości. Kiedyś wyjście na kawę

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne

lub zjedzenie posiłku poza domem było okazją samą w sobie. Obecnie dla rosnącej grupy Polaków jest to rzecz całkiem powszednia.

Po co do lokalu Zmianę postaw i wzorców korzystania z gastronomii dobrze obrazują dane wskazujące na wyraźnie większe niż w poprzednich latach zainteresowanie Polaków jedzeniem poza domem pełnych posiłków oraz ciepłych i zimnych przekąsek. Od kilku lat, rośnie też odsetek konsumentów zamawiających


ANALIZA RYNKU

Raport

ny Wykres 1 Opinie restauratorów na temat rozwoju rynku gastronomicznego w Polsce

wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE

5


Raport

ANALIZA RYNKU

Wykres 2 Najczęściej zamawiane posiłki/ napoje w punktach gastronomicznych wśród wszystkich klientów odwiedzających punkty

w punktach gastronomicznych gorące napoje. Patrz wykres 2.

Hurtownie głównym dostawcą produktów do gastronomii To wszystko ma bezpośredni wpływ na częstotliwość zaopatrywania się punktów gastronomicznych w poszczególne kategorie produktów. I tak, w związku z większą konsumpcją dań i przekąsek, wyraźnie częściej niż w poprzednich latach kupowane jest np. mięso służące do przygotowywania tego typu posiłków. Model zaopatrzenia od lat jest stabilny i nie ulega większym zmianom. Głównym typem dostawcy pozostają hurtownie dowożące produkty do lokali. W wybranych kategoriach, takich jak nabiał, mięso, czy mrożonki, stabilnie rośnie też rola Makro Cash and Carry. Chętniej niż w poprzednich latach punkty gastronomiczne korzystają też z Selgrosa.

Wykres 3 Wybrane kryteria wyboru marki

6

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne


ANALIZA RYNKU

Gastronomicy coraz świadomiej dbają o rentowność swoich biznesów. Przejawy tej dbałości można dostrzec w sposobie wyboru produktów i marek przez nich kupowanych. Wśród kryteriów wyboru produktów i marek, coraz większą rolę odgrywa to, czy dany produkt oferowany jest w promocji, jaki zysk osiąga na nim punkt gastronomiczny, a także fakt, że z danym dostawcą/producentem lokal ma podpisaną umowę na wyłączność, która zazwyczaj wiąże się z preferencyjnymi warunkami dostaw. Patrz wykres 3.

Perspektywy Biorąc pod uwagę pozytywne trendy rozwoju gastronomii w ostatnich latach, a także optymistyczne nastroje Polaków wynikające z poprawiającej się jakości życia, można spodziewać się kolejnych dobrych lat. Rosnące zainteresowanie

producentów tym segmentem rynku oraz wynikająca z tego rosnąca konkurencja między dostawcami może okazać się dodatkowym bodźcem rozwoju, który w najbliższych latach będzie pozytywnie stymulował wzrosty polskiego rynku gastronomicznego.

O badaniu Powyższy komentarz powstał na podstawie danych pochodzących z raportu „Rynek gastronomiczny w Polsce 2017”, który opisuje rynek z trzech perspektyw – właścicieli, konsumentów i otoczenia rynkowego. Prezentowana jest między innymi wartość rynku, obroty punktów gastronomicznych oraz udział kategorii produktowych w obrotach, liczba punktów gastronomicznych. Zostały również przeanalizowane kwestie współpracy punktów z dostawcami/ producentami i przedstawicielami handlowymi.

Raport

O AUTORZE Magdalena Zimna jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego i SGH w Warszawie. Od początku kariery zawodowej związana z badaniami rynku i doradztwem w branży FMCG. W GfK Polonia koordynuje prace Zespołu Strategic Insights, którego celem jest doradzanie klientom w zakresie wykorzystywania wiedzy płynącej z badań do rozwiazywania problemów biznesowych. Współzałożycielka międzynarodowego zespołu specjalistów GfK Shopper Insight Team. Prywatnie, pasjonatka podróży dalekich i bliskich, fotografii, malarstwa włoskiego renesansu, dobrej kuchni i wina. Instytut GfK jest zaufanym źródłem rzetelnych informacji o rynku i konsumentach. Umożliwia podejmowanie trafniejszych decyzji. Łączy pasję badawczą 13 tys. ekspertów. Posiada 80 lat doświadczeń w analizowaniu i interpretowaniu danych. Dostarcza analiz, zarówno na poziomie globalnym, jak i rynków lokalnych, w ponad 100 krajach. Dzięki stosowaniu innowacyjnych rozwiązań łączących technologię i naukę, zmienia „big data” w „smart data”, zwiększając przewagę konkurencyjną swoich klientów i jednocześnie wzbogacając doświadczenia i decyzje konsumentów.

R E K L A M A

wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE

7


Raport

JAKOŚĆ ANALIZA RYNKU

najważniejszym kryterium wyboru

Pierwsze podsumowanie wyników osiągniętych w sektorze HoReCa w 2017 roku pokazuje, że był to jeden z lepszych okresów historii. Wzrost konsumpcji, spowodowany m.in. programem 500+ (którego nieco opóźniony efekt był szczególnie widoczny w pierwszej połowie roku), dobry sezon urlopowy oraz rosnąca liczba Polaków korzystających z gastronomii sprawiły, że rynek – jak pokazują wstępne estymacje – wzrósł o ponad 6 proc. r/r osiągając wartość przekraczającą 28 mld zł. Magdalena Szot, starszy analityk sektora handlu detalicznego PMR 8

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne


Z

arówno wyniki w gospodarce, wzrost płac, spadek bezrobocia czy szerszy wachlarz świadczeń społecznych sprzyjają budżetom gospodarstw domowych i stymulują konsumpcję. Ma to z kolei bardzo pozytywny wpływ na cały rynek HoReCa. Czynnikiem ograniczającym realny wzrost konsumpcji była dodatnia inflacja (według wstępnych szacunków na poziomie ok. 1,9 proc. r/r), wynikająca ze wzrostu cen surowców energetycznych, stopniowo rosnącej inflacji bazowej oraz znaczącego wzrostu cen żywności. Wśród przyczyn tego ostatniego, obok silnego popytu konsumpcyjnego wspieranego przez wzrost dochodów gospodarstw domowych, wyróżnić można ograniczenie krajowej podaży niektórych produktów żywnościowych

wskutek niekorzystnych warunków meteorologicznych na początku ubiegłego roku oraz ograniczenie ich produkcji w skali globalnej. Według prognoz średnio-okresowych PMR, dynamikę rynku HoReCa w najbliższych latach osłabiał będzie trudniejszy rynek pracy (drożsi pracownicy), co przyhamuje część inwestycji sieci gastronomicznych. Nie bez znaczenia pozostaje również przyjęcie ustawy ograniczającej handel w niedzielę. Niemniej jednak, jak prognozuje PMR, dynamika rynku HoReCa w najbliższych pięciu latach będzie kształtować się na poziomie średnio 4,5 proc. Polski rynek gastronomiczny w ostatnich latach cechuje wysoka konkurencja. To, w połączeniu z rosnącą świadomością żywieniową Polaków i ich wyższym dochodem

R E K L A M A

Ć

wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE

9


Raport

ANALIZA RYNKU

Najważniejsze kryterium wyboru dostawcy lokalu gastronomicznego w Polsce (%), luty 2016 i styczeń 2017 2016

2017

Pierwsze wskazanie

Pozostałe wskazania

Suma wskazań

Pierwsze wskazanie

Pozostałe wskazania

Suma wskazań

Jakość towaru

64%

25%

89%

58%

32%

90%

Cena towarów

22%

55%

77%

30%

49%

79%

Szybkość, terminowość dostaw

4%

21%

25%

4%

17%

21%

Szeroki wybór towarów

3%

14%

17%

2%

13%

15%

Możliwość dowozu produktów

2%

9%

11%

1%

8%

9%

Bliskość dostawcy

4%

4%

9%

4%

6%

10%

Dogodne warunki płatności za towar lub odroczony termin płatności

1%

4%

5%

0%

3%

3%

Bonus od dostawcy (lodówki, parasole, ekspresy do kawy)

1%

4%

5%

1%

1%

2% Źródło: PMR, 2017

Sposób dostarczania towaru do lokalu gastronomicznego w Polsce, ze względu na typ lokalu (%), styczeń 2017 Restauracja hotelowa

Restauracja

Pizzeria

Fast food

Kawiarnia /herbaciarnia

Bar /pub

Wszystkie lub prawie wszystkie produkty są do nas dowożone

48%

34%

41%

42%

34%

43%

Większość produktów jest do nas dowożona, część przywozimy sami

18%

15%

20%

19%

16%

25%

Mniej więcej tyle samo produktów przywozimy sami, co jest do nas dowożonych

20%

30%

31%

27%

30%

17%

Większość produktów przywozimy sami, a część jest dowożona

5%

10%

4%

5%

6%

5%

Wszystkie lub prawie wszystkie produkty przywozimy sami

9%

10%

4%

7%

14%

9% Źródło: PMR, 2017

Udział form płatności za produkty spożywcze w lokalu gastronomicznym w Polsce, ze względu na typ lokalu (%), styczeń 2017 Restauracja hotelowa

Restauracja

Pizzeria

Fast food

Kawiarnia /herbaciarnia

Bar/pub

Gotówka

54%

76%

79%

80%

75%

83%

Płatność odroczona w czasie

46%

24%

21%

20%

25%

17% Źródło: PMR, 2017

10

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne


rozporządzalnym, sprawia, że gracze na rynku HoReCa kładą coraz większy nacisk na jakość oferowanych produktów. Nie dziwi więc, że i w przypadku wyboru dostawcy, najważniejszym kryterium w 2017 r. pozostawała jakość produktów odnotowując 90 proc. wskazań ze wzrostem o 1 p.p. w porównaniu do 2016 r. Drugą najczęściej wskazywaną cechą była cena, która otrzymała 79 proc. wskazań i w porównaniu do 2016 r. wzrosła o 2 p.p. Patrząc na inflację cen żywności, należy się spodziewać, że trend ten ulegnie umocnieniu. Rzadziej wymieniane w 2017 r. jako kryterium były szybkość i terminowość dostaw (spadek 4 p.p., r/r) oraz szeroki wybór (mniej o 2 p.p., r/r). W rozliczeniach podmiotów gastronomicznych z dostawcami nadal dominuje gotówka i blisko 75 proc. z nich odbywa się w ten sposób. Płatność odroczona jest najczęściej wykorzystywana

w restauracjach hotelowych, gdzie blisko połowa badanych podmiotów rozliczała się w ten sposób. W przypadku pozostałych typów podmiotów gastronomicznych zdecydowaną przewagę ma gotówka. Blisko cztery na 10 lokali zamawia dostawy wszystkich lub prawie wszystkich produktów niezbędnych do prowadzenia działalności. Spośród typów lokali z usług dostawców najchętniej korzystają bary i puby (68 proc. z nich zamawia większość lub wszystkie produkty u dostawców).

Nota metodologiczna Dane wykorzystane w artykule pochodzą z autorskiego badania PMR. Na potrzeby raportu „Rynek HoReCa w Polsce 2017. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022” przeprowadzono 600 pełnowartościowych wywiadów z przedstawicielami placówek gastronomicznych.

Specjalizuje się w tworzeniu publikacji na temat sektora handlu detalicznego w Polsce oraz w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Regularnie monitoruje sytuację w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej, przygotowuje zestawienia branżowych informacji i aktualizacje danych wiodących firm na rynku. Autorka m.in. następujących raportów: Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce 2017, Rynek marek własnych w Polsce 2017, Handel detaliczny kosmetykami kolorowymi w Polsce 2017 PMR (www.pmrpublications.com) to zespół ekspertów w dziedzinie badań i analizy rynków krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Specjalizujemy się w sektorach: Budowlanym, Handlu Detalicznego i FMCG, Farmaceutycznym, Ochrony Zdrowia, IT i Telekomunikacyjnym. Przygotowujemy raporty rynkowe, autorskie prognozy, insighty, bazy statystyk, produktów, inwestycji i firm. Organizujemy spotkania biznesowe dla kadry zarządzającej, realizujemy projekty dedykowane dla firm i instytucji oraz tworzymy narzędzia do analizy danych. W ciągu 20 lat działalności PMR pomógł już ponad 500 globalnym korporacjom oraz wielu lokalnym firmom w zbudowaniu, wdrożeniu i monitorowaniu swojej strategii biznesowej. Efektem naszej pracy są unikalne dane, prognozy i analizy. Dzięki wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu zespołów analitycznych nasi klienci zwiększają udziały w rynku, poprawiają wskaźniki sprzedaży i z sukcesem wchodzą na nowe rynki.

R E K L A M A

O AUTORZE

wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE

11


Raport

RYNEK PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI

Dynamiczny rozwój ale nadal w fazie wzrostu Rynek żywności ekologicznej w Polsce od strony podaży po okresie dynamicznego wzrostu do 2010 roku stabilizuje się, konsoliduje, ciężar przesuwa z produkcji żywności nieprzetworzonej na przetwórstwo. Widać także korporyzację rynku: ekożywność weszła do oferty wielkich marek sprzedawców, co może być szansą dla producentów, ale zagrożeniem dla mniejszych specjalistów. Liczba imprez branżowych oraz mediów i kanałów informacyjnych wskazuje na rosnącą świadomość własnych potrzeb branży w zakresie wizerunku oraz komunikacji – wynika z analizy IMAS International. Raport „Żywność ekologiczna w Polsce 2017”, Dr Beata Pachnowska, Katarzyna Łozińska-Wróbel IMAS International

12

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne


Raport

B

RYNEK PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI

adania ankietowe pokazują, że konsument nie ma łatwego zadania na tym rynku, komunikacja w branży jest rozproszona, wskazówki pomocne w rozpoznaniu ekożywności (np. certyfikaty czy inne oznaczenia) niejednoznaczne, a wysokie ceny nie są wystarczająco uzasadnione walorami nabywanych produktów czy marek. W rezultacie konsumpcja – poza zdeklarowaną grupą ideologicznie zdeklarowanych na rzecz natury i zdrowia – jest wciąż raczej sporadyczna niż regularna, dość przypadkowa i słabo umotywowana (zwłaszcza tym, co ważne dla producentów, tj. certyfikatami). Popyt zaś stale rośnie, a postawy proekologiczne się umacniają. Konieczne staje się śledzenie trendów konsumenckich, w tym zwrotu ku żywności roślinnej oraz naturalnej, ale też pomocnej w zachowaniu i poprawie zdrowia i aktywności. Wartość rynku ekologicznej żywności w Polsce w 2015 roku wynosiła 167mln euro (ok. 700 mln zł.), a przeciętny Polak wydał w 2015r. na żywność ekologiczną 4 euro. Prognozuje się, że w 2017 roku osiągnie 1 mld. zł.

14

Rynek żywności BIO stanowi zaledwie 0,5 proc. polskiego rynku spożywczego (2016r.). Dla porównania, w krajach Europy Zachodniej rynek BIO stanowi 2-8 proc. rynku spożywczego. Rynek w Polsce rozwija się jednak bardzo dynamicznie, 10-20 proc. w skali roku. Ceny produktów ekologicznych są o wiele wyższe od produktów konwencjonalnych (przeważnie od 50 proc. wzwyż, ale zdarzają się kategorie produktów droższe o niecałe 20 proc.). Duże różnice w cenach między eko a konwencjonalną żywnością wynikają z wysokich kosztów produkcji, logistyki oraz małej skali produkcji. Jest to naturalna sytuacja rynku w fazie wzrostu, wraz z jego rozwojem różnice te będą się zmniejszały.

w dużych sieciach handlowych, niektóre z nich posiadają marki własne żywności ekologicznej. Sieci handlowe poza żywnością ekologiczną posiadają bogatą ofertę żywności dietetycznej (np. bez glutenu, bez laktozy, wegetariańską). Ekożywność można również kupić w niektórych sklepach ogólnospożywczych typu convenience store (np. delikatesy Tradycja i Jakość). Najwięcej sklepów z żywnością ekologiczną znajduje się w dużych aglomeracjach, ale sklepy te zaczynają pojawiać się również w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców.

Coraz szersze kanały dystrybucji żywności ekologicznej

Rynek producentów, dystrybutorów lub konfekcjonerów żywności ekologicznej w Polsce jest bardzo rozdrobniony. Firmy, które konfekcjonują żywność ekologiczną umownie nazywa się również producentami. Największe z nich to: • Bio Planet, przychody netto ze sprzedaży w 2016 r: 113 469 (w tys. zł) – dystrybutor

Największy wybór żywności ekologicznej znajduje się w sklepach wyspecjalizowanych w sprzedaży żywności ekologicznej (sklepy te sprzedają min. 51 proc. żywności ekologicznej). Żywność ekologiczna jest coraz szerzej dostępna

Największe firmy w zakresie konfekcjonowania, produkcji i dystrybucji żywności ekologicznej

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne

• Organic Farma Zdrowia, przychody netto ze sprzedaży w 2016r: 54 473 (w tys. zł) – sieć sklepów specjalistycznych • Symbio Polska, przychody netto ze sprzedaży w 2016 r: 27 928 (w tys. zł) – dystrybutor • Eko Wital – dystrybutor, spółka zależna Organic Farma Zdrowia • Smak Natury – dystrybutor • Bio Food – faktyczny producent • Intenson – głównie producent konwencjonalny (przychody z branży eko: 20 mln zł za 2015r.) • Dary Natury – faktyczny producent • NaturAvena – dystrybutor

Promocja rynku zdrowej żywności w Polsce Zarówno Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego przyjęty przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak i działania różnego rodzaju stowarzyszeń, fundacji, mediów na rzecz żywności ekologicznej ma na celu promocję rynku żywności ekologicznej zarówno po stronie podaży, jak i popytu. Aktualne działania koncentrują się


RYNEK PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI

Raport

zatem na promocji rozwoju produkcji, przetwórstwa i dystrybucji produktów ekologicznych, zwiększaniu wiedzy konsumentów (podkreślaniu korzyści zdrowotnych, budowaniu zaufania do produktów ekologicznych, definiowaniu różnic między produktami zdrowymi a ekologicznymi, rozpoznawaniu certyfikowanych produktów ekologicznych), a także integracji podmiotów działających na rynku żywności ekologicznej. O Raporcie: Raport zawiera wyniki analizy źródeł wtórnych oraz badania ankietowego przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie Polaków korzystających z Internetu, n=518 w kwietniu 2017 roku opatrzonych komentarzami ekspertów branży żywności ekologicznej w Polsce.

R E K L A M A

wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE

15


Raport

RYNEK PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI

Dokąd zmierza

rynek

Światowy popyt na kawę rośnie w coraz szybszym tempie, obecnie o 2,4 proc. rocznie. Tymczasem producenci mają coraz większy problem, by nadążyć z produkcją. Zmiany klimatyczne doprowadziły do tego, że na przykład w Tanzanii wydajność z plantacji arabiki (najpopularniejszy gatunek kawy) spadła w ostatnim półwieczu o 46 proc. Naukowcy z „The Climate Institute” szacują, że z tego powodu do 2050 r. połowa ziemi na świecie, na której dzisiaj uprawia się kawę, nie będzie się do tego nadawać. Aleksander Piński, Przemysław Remin, „Ile zapłacimy za kawę? Dynamika i perspektywy cen kawy” Raport Centrum im. Adama Smitha 16

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne


RYNEK PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI

Raport

Ceny detaliczne palonej kawy*

D

o tego w ostatnich miesiącach niekorzystne warunki pogodowe w Brazylii i Wietnamie (te dwa kraje odpowiadają za około połowę światowego eksportu kawy) doprowadziły do gwałtownych podwyżek cen za robustę (drugi najpopularniejszy, obok arabiki, gatunek kawy). A za dolara, którą to walutą płaci się za kawę na światowych rynkach, trzeba obecnie zapłacić o ponad 100 proc. więcej złotówek, niż osiem lat temu. Producenci sprzedawanej w Polsce kawy nie są w stanie już dłużej brać kosztów tych niekorzystnych zdarzeń na siebie, bo kawa w Polsce jest prawie najtańsza w Europie.

Czy kawa w Polsce jest droga? Płacimy za kawę prawie najmniej w Europie. Jak wynika z danych International Coffee Organization, tylko Francuzi płacą za kawę mniej (6,86 USD za kg, czyli 27,79 zł) niż Polacy (7,23 USD, czyli 29,30 zł). Nawet nasi sąsiedzi, kraje, które nie są istotnie bogatsze od nas, płacą za kawę nawet o ponad 80 proc. więcej. Na przykład w Czechach kilogram kawy kosztuje 12,68 USD (czyli 51,38 zł), na Słowacji 12,35 USD (50,05 zł), a na Litwie 13,36 USD (54,14 zł). Najdroższa kawa w Europie jest we Włoszech (16,49 USD,

czyli 66,82 zł). To oznacza, że Włosi płacą za „małą czarną” o 128 proc. więcej niż Polacy! To tym bardziej zdumiewające, że PKB w przeliczeniu na obywatela we Włoszech jest tylko o 31 proc. większy niż w Polsce (Polska 27 715 USD, Włochy 36 313 USD – dane MFW za 2016 r.). Z czego może wynikać niska cena kawy w Polsce? Otóż jak podaje serwis bankier.pl, do Polski stosunkowo dużo kawy sprowadza się z Wietnamu. Choć kraj ten produkuje 15 proc. kawy na świecie, to jednak aż 38 proc. importowanej do Polski kawy (dane z 2014 r.) pochodzi właśnie stamtąd (15 proc. z Brazylii, a 4 proc. z Ugandy). Wynika to z tego, że Wietnam jest potentatem, jeżeli chodzi o produkcję robusty (97 proc. kawy produkowanej w tym kraju to właśnie robusta), tańszego, ale mocniejszego gatunku kawy, używanego w większości mieszanek sprzedawanych w polskich supermarketach. W tym także w niektórych drogich markach kawy. Wielu konsumentów ceni robustę za wysoką zawartość kofeiny i „mocny smak”. Podsumowując: prawie najniższa w Europie cena kawy w Polsce sprawia, że trudno będzie znaleźć jej producentom przestrzeń do obniżek cen.

wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE

17


Raport

RYNEK PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI

Czy kawa na świecie jest droga? To, ile będzie kosztować kawa w Polsce w długim okresie, zależy od cen kawy na światowych rynkach. Cenę kawy na światowych giełdach podaje się za funt, czyli 0,45 kg. Obecnie (styczeń 2017) funt kawy arabica kosztuje ok. 150 centów, czyli 1,5 USD. Czy to dużo? Otóż patrząc na ostatnie kilkadziesiąt lat kształtowania się cen kawy, okazuje się, że obecna cena nie jest wysoka i jest trochę powyżej długoterminowej średniej, która wynosi ok. 130 centów. Na przykład w kwietniu 1977 r. funt kawy na światowych giełdach kosztował aż 340 centów. Prawie 300 centów sięgnęły ceny także w 2011 r. Od 2001 r. ceny kawy są w długoterminowym trendzie wzrostowym, wzrastając o prawie 300 proc. (z 42 centów w październiku 2001 r. do ok. 150 centów obecnie).

Tania kawa już była Otóż taki wniosek można wyciągnąć, obserwując ceny tzw. kontraktów terminowych na kawę, czyli instrumentów finansowych pozwalających już teraz zapewnić sobie dostawę kawy w przyszłości po z góry ustalonej cenie. Jak wynika z danych z portalu tradingfutures.com, cena kawy z dostawą w kolejnych miesiącach wzrośnie aż do 176 centów w grudniu 2019 r. Gdyby tak ukształtowały się faktyczne ceny, to za trzy lata ceny kawy na giełdach byłyby o 17 proc. wyższe niż obecnie. W lutym 2011 r. weszło w życie nowe Międzynarodowe Porozumienie Ds. Kawy, którego zadaniem jest ustalanie i pilnowanie przestrzegania ograniczeń w wielkości eksportu kawy przez poszczególne kraje. Jego celem jest m.in. ograniczenie gwałtownych wahań cen tego surowca. Podpisały je kraje reprezentujące 97 proc. produkcji kawy na świecie i kraje odpowiadające za 80 proc. konsumpcji (w tym także Polska). Tak jak w przypadku poprzedniego porozumienia, tego, które obowiązywało w latach 19621989, jest to czynnik wpływający na

18

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne


RYNEK PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI

podwyższenie cen kawy na światowych rynkach. Za wzrostem cen przemawiają także inne argumenty. Jak podaje International Coffee Organization, światowe spożycie kawy regularnie rośnie. W ciągu ostatnich 50 lat ten wzrost wynosił średnio 1,9 proc. rocznie. Ale od 1990 r. wzrost ten przyspieszył do 2,1 proc., a od 2000 r. do 2,4 proc. W roku 2015/2016 (na potrzeby statystyki rynku kawy przyjmuje się rok od października do września) spożycie wzrosło z 145 367 worków o pojemności 60 kg do 151 303. Nic nie wskazuje, by ten długoterminowy trend wzrostowy miał się zmienić. Wzrostowi popytu na kawę towarzyszy wiele czynników, które będą prowadziły do zmniejszenia tempa wzrostu podaży kawy. 70 proc. kawy spożywanej na świecie to arabika. Ten gatunek kawy jest uprawiany na większych wysokościach i jest wyjątkowo wrażliwy na

Raport

Detaliczna cena kawy w Polsce i cena płacona producentom w Brazylii i Wietnamie za robustę, USD/funt

R E K L A M A

wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE

19


Raport

RYNEK PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI

zmianę warunków klimatycznych spowodowanych m.in. globalnym ociepleniem. Idealna temperatura uprawy wynosi od 18 do 21 stopni Celsjusza. Jeżeli temperatura przekracza 23 stopnie, to roślina rośnie zbyt szybko, a owoce pojawiają się zbyt wcześnie, co odbija się na jakości ziarna kawy. Rosnące temperatury i dłuższe okresy suszy przerywane ulewami zwiększają występowanie chorób i szkodników. W 2012 r. zaraza dotknęła połowę upraw kawy w Ameryce Centralnej – niektórzy producenci kawy w Gwatemali stracili nawet 85 proc. zbiorów. Jak wynika z raportu opublikowanego we wrześniu 2016 r. przez „The Climate Institute” i zatytułowanego „The Brewing Storm: The climate change risks to coffee” (Burza w filiżance: ryzyka dla kawy w związku ze zmianą klimatu), na przykład w Tanzanii wydajność z plantacji arabiki spadła w ostatnim półwieczu o 46 proc. Każdy wzrost minimalnej temperatury na farmach o 1 stopień Celsjusza prowadzi tam do zmniejszenia wydajności z hektara plantacji kawy o 137 kg. Z podobnymi spadkami mamy do czynienia w innych krajach, w których uprawia się arabikę, m.in. w Brazylii, Kolumbii, Etiopii czy Kenii. Na przykład w Etiopii średnia roczna temperatura wzrosła od 1960 do 2006 r. o 1,3 stopnia Celsjusza. W Meksyku, Gwatemali i Hondurasie średnia temperatura wzrosła o 1 stopień, a opady zmniejszyły się o 15 proc. od lat 80. XX w. Jednak najbardziej szokujący wniosek naukowców z „The Climate Institute” jest taki, że do 2050 r. połowa ziemi na świecie, na której dzisiaj uprawia się kawę, nie będzie się do tego nadawać. Nawet trudno przewidywać, jak droga musiałaby być kawa, gdyby ten scenariusz się zrealizował. Do długoterminowych czynników przemawiających za wyższymi cenami kawy dołączyły ostatnio krótkoterminowe. 26 września 2016 r. agencja Bloomberg podała, że susze w Brazylii ograniczą zbiory

20

Ceny kawy od 1975 r. do 2017 r.*

Dynamika konsumpcji kawy*

i już prowadzą do wyższych cen. 2 listopada 2016 r. lokalny instytut CEPEA (Centrum Zaawansowanych Studiów nad Ekonomią Stosowaną) zawiadomił, że właśnie z tego powodu cena kawy robusta w Brazylii po raz pierwszy w historii przekroczyła cenę arabiki. Zwykle w podobnych sytuacjach ceny stabilizowały dostawy kawy z Wietnamu. Tymczasem w bieżącym sezonie Wietnam ma także problemy z pogodą.

19 stycznia 2017 r. agencja Reutersa podawała, że ceny robusty z Wietnamu są na najwyższym poziomie od 2011 r. Sytuację pogarsza fakt, że dolar jest, w stosunku do złotego, prawie najdroższy w historii. Jeszcze w 2008 r. 1 USD kosztował niewiele ponad 2 zł, obecnie sięga 4,2 zł. To oznacza, że tylko ze względu za zmianę kursu walutowego, lokalni producenci kawy kupując ją na

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne

światowych rynkach muszą płacić za nią o ponad 100 proc. więcej, niż osiem lat temu. Jakkolwiek sam poziom ceny kawy w poszczególnych krajach był silnie zróżnicowany, to zmiany tego poziomu w poszczególnych latach w większości państw są bardzo podobne. Detaliczne ceny kawy w poszczególnych krajach są stosunkowo silnie skorelowane w czasie. Jak


RYNEK PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI

wynika z powyższej tabeli, kraje Europy zachodniej mają współczynnik korelacji zwykle powyżej 0.9. Polska jest jednym z krajów, w których ceny kawy najsłabiej są skorelowane z cenami w pozostałych krajach w czasie. Niemniej nawet tu średni współczynnik korelacji z cenami kawy w pozostałych krajach wynosi 0.8, co oznacza, że ponadnarodowe powiązanie cen kawy jest bardzo silne. Wysoka korelacja cen kawy w różnych krajach w czasie pozwala wnioskować, że czynniki podażowe są decydujące dla ceny kawy w różnych państwach, ponieważ są one wspólne dla krajów importujących. Lokalne zmiany popytu, które mają miejsce w poszczególnych krajach, nie są w stanie znacząco wpłynąć na dynamikę cen kawy i odchylić ją od głównego nurtu. Z powyższej tabeli wynika, że to ceny płacone producentom za kawę

Raport

Import kawy do Polski (lewa skala, kolor czerwony) i UE (prawa skala, kolor szary) w tys. ton rocznie

odmiany robusta są bardzo silnie związane z cenami detalicznymi w większości wybranych do analizy krajów importujących.

W ujęciu długookresowym import kawy do Polski rośnie w tempie 4,6 tys. ton rocznie. Biorąc pod uwagę przewyższającą konsumpcję

ponad produkcją na światowym rynku kawy, ten czynnik w długim okresie może przyczyniać się do wzrostu cen kawy w Polsce. R E K L A M A

wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE

21


Raport

RYNEK PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI

Obiecujący sektor Rynek alkoholi luksusowych w Polsce jest jednym z szybciej rozwijających się segmentów dóbr luksusowych w kraju. Choć jest on wciąż stosunkowo niewielki w porównaniu do krajów Europy Zachodniej i stanowi zaledwie ułamek całego rynku alkoholowego w Polsce, to perspektywy wzrostu w najbliższych latach są bardzo obiecujące.

O

gólna wartość polskiego rynku luksusowych alkoholi w 2017 roku szacowana jest na 856 mln zł, podczas gdy cały rynek alkoholi wart jest 62,2 mld zł. Prognozy wskazują, że do 2021 roku segment alkoholi luksusowych może zanotować wzrost o 36 proc. i wynieść blisko 1,2 mld zł. Odzwierciedla to tendencję na rynku i rosnące zainteresowanie alkoholami z wyższej półki. Na popularności zyskuje głównie whisk(e)y, importowana przede wszystkim ze Szkocji oraz luksusowa wódka, której wartość sprzedaży szacowana jest na 324 mln zł w 2017 roku. Segment win zanotował znaczne wzrosty w ciągu ostatnich lat, a prognozy wskazują dalsze optymistyczne perspektywy rozwoju.

22

Łukasz Piwowarczyk, Head of Reserve Poland Diageo W branży alkoholi rodzimy rynek nadrabia międzynarodowe trendy. W Polsce mniej niż co dziesiąta złotówka jest wydawana na produkty klasy premium i de luxe, w tym udział kategorii premium wynosi 6 proc. wobec 12 proc. w Europie, a luksusowej 1,3 proc. vs. 6 proc.. Zamożny polski konsument spożywa mniejsze ilości alkoholu, ale stawia na produkty z wyższej półki i jest skłonny zapłacić za nie więcej. Alkohole premium i luksusowe wzrastają w średniorocznym tempie odpowiednio 15 proc. i 13 proc. (wobec 8 proc.

i 14 proc. w Europie), podczas gdy niższe kategorie utrzymują się na stałym poziomie. Wódki pozostają w Polsce dominującym gatunkiem alkoholi, z 80-procentowym udziałem rynku i wiodącymi markami lokalnymi. Stopniowo konsumentów zdobywają jednak inne alkohole, także produkty globalne. Istotny wzrost zauważamy w segmencie whisky, w tym single malt i blended Scotch, z marką Johnnie Walker na pozycji lidera w kategorii de luxe. Zyskują też giny, rumy i tequile. Podążamy za trendem fine drinking. Wybory zamożnych

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne

Polaków opierają się nie tylko na elitarnym wizerunku i jakości. Preferują oni marki wzbudzające emocje, wyróżniające się innowacyjnością, unikatowymi cechami i troską o środowisko. W ślad za światowymi trendami Polacy coraz chętniej odwiedzają koktajlbary, a kultura koktajlowa wkraczać będzie także do gospodarstw domowych – w obu przypadkach wraz z wykorzystaniem wysokiej klasy alkoholi i składników.


Raport

RYNEK PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI

Krzysztof Maruszewski, CEO Stilnovisti Investments Wartość polskiego rynku alkoholi luksusowych w 2017 roku szacuje się na ponad 850 mln zł, a cały rynek alkoholi na 62 mld zł. Dynamiczny rozwój obserwowany jest w każdej kategorii, a rekordzistką jest tutaj szkocka whisky Single Malt, której prognozowane tempo wzrostu sprzedaży ma dojść do 19 proc. w 2020 roku. W przypadku naszych klientów najczęstszą determinantą, którą kierują się klienci, jest potencjalny zysk z inwestycji. A z reguły najwięcej można zarobić, kupując beczki młodego destylatu i odsprzedając je po kilku latach do produkcji szkockich blendów. Oczywiście są także klienci, którzy ze względu na szczególny sentyment do konkretnej destylarni decydują się na zakup beczek z tego właśnie miejsca. Często są to już beczki z bardzo dojrzałą whisky,

24

którą można albo pozostawić do dalszego starzenia, albo niezwłocznie rozlać do butelek. W przypadku klientów, którzy decydują się na kolekcjonerskie zakupy whisky, czynnikami decydującymi są wiek destylatu, jego dostępność na rynku, popyt oraz smak czy opakowanie. Przeciętny inwestor to osoba, która chce dywersyfikować swój portfel inwestycyjny. Ponieważ udział inwestycji alternatywnych w portfelu nie powinien przekraczać 20 proc. kapitału, są to raczej osoby zamożne, gdyż minimalny próg inwestycji w beczki wynosi 20 tys. zł. Najważniejsze przy inwestycjach alternatywnych są wiedza, doświadczenie i kontakty międzynarodowe. Wśród klientów mamy zarówno Polaków, jak i obcokrajowców (mieszkających nie tylko w Polsce, ale właściwie na całym świecie).

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne

Niespełna dwa lata temu otworzyliśmy biuro w szkockim Dufftown, co podniosło naszą wiarygodność oraz pozwoliło pozyskiwać inwestorów nie tylko ze Szkocji, ale także z USA czy Azji. Żyjemy w tej chwili w społeczeństwie globalnym. Dla osób zarabiających powyżej 20 tys. zł brutto nie istnieją ograniczenia terytorialne. Jeśli jakiś produkt jest niedostępny na rynku polskim, bez problemu można go sprowadzić z zagranicy. Najbardziej unikatowe i pożądane dobra znajdują się zwykle na międzynarodowych aukcjach i tam też trafiają kolekcjonerzy luksusowych alkoholi, klasycznych samochodów czy ekskluzywnej biżuterii.


Raport

RYNEK PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI

Procenty

w piwie trzy razy droższe Co sprawia, że średnia stawka akcyzy na mocne alkohole w Unii Europejskiej jest trzy razy wyższa niż na piwo? Eksperci Europe Economics obliczyli, że „czyste procenty” pochodzące z piwa są średnio dwuipółkrotnie droższe w produkcji niż te z mocnych alkoholi. Przeciętny koszt otrzymania litra czystego alkoholu w piwie wynosi 16,54 Euro, podczas gdy w napojach spirytusowych – 6,65 Euro1. To z tego powodu, aby zrównać rynkowe szanse obu trunków, większość krajów Unii Europejskiej obciąża wódkę odpowiednio wyższą akcyzą. Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce

W

yższe koszty surowców rolniczych oraz procesu warzenia sprawiają, że warzenie piwa jest prawie trzy razy bardziej kosztowne niż produkowanie napojów spirytusowych. W porównaniu do wódki (40 proc.) i wina (12 proc.) zawartość czystego alkoholu w piwie jest niewielka (4-5 proc.). Aby wyprodukować litr czystego alkoholu, browary muszą uwarzyć 20-25 litrów piwa. Producenci wódki ten sam efekt uzyskują

26

zdecydowanie mniejszym nakładem sił i środków. Wystarczy 2,5-3 litrów napojów spirytusowych, by otrzymać litr 100 proc. alkoholu.

Piwo bardziej wymagające niż wódka Przy warzeniu piwa kluczowe znaczenie mają surowce, które odpowiadają za 41 proc. finalnych kosztów produkcji chmielowego trunku. W przypadku wódki udział kosztów surowców jest o połowę

niższy i stanowi 21 proc.. Warzenie piwa wymaga poza tym większych nakładów pracy niż produkcja wódki. Z danych wynika, że sektor piwowarski generuje wyższe zatrudnienie niż branża spirytusowa, a koszty pracy odpowiadają za 15 proc. całkowitych kosztów produkcji piwa, podczas gdy w przypadku produkcji wódki – za 10 proc.. Branża piwowarska jest także bardziej niż spirytusowa obciążona kosztami dystrybucji. Wynika to

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne

ze specyfiki piwa, które zawiera niewiele „procentów” w stosunkowo dużej objętości gotowego produktu. Chcąc więc dostarczyć na rynek tę samą ilość czystego alkoholu browarnicy muszą wypełnić butelkami piwa aż osiem aut dostawczych, producenci wódki – zaledwie jeden. Warto przy tym pamiętać, że konsumentom piwa wcale nie zależy najbardziej na alkoholu, który jest dopiero 9-tym powodem dla którego sięgają po


Raport

RYNEK PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI

piwo. Na czele tej listy są smak i orzeźwienie.

Trzy do jednego Zróżnicowanie kosztów produkcji czystego alkoholu w postaci poszczególnych trunków przekłada się na wysokość stawek akcyzy, którymi napoje te są obciążone. Średnia unijna stawka podatku akcyzowego na wyroby spirytusowe jest trzykrotnie wyższa niż na piwo wynosząc w przeliczeniu na litr 100 proc. alkoholu 1,87 Euro w przypadku piwa i 5,5 Euro w przypadku wódki. Takie proporcje stawek akcyzy obowiązują w 14 krajach Wspólnoty, w tym w Polsce. W państwach uchodzących za tradycyjnie piwne i będących liczącymi się producentami napoju z pianką różnica w wysokości stawek akcyzy między piwem a wódką jest jeszcze wyższa. W Niemczech producenci mocnych alkoholi płacą 6,6-krotnie wyższą akcyzę niż piwowarzy, w Belgii – 6-krotnie wyższą, a w Czechach – 3,6-krotnie.

Trzeci w produkcji, drudzy w akcyzie Z danych the Brewers of Europe wynika, że Polska z wynikiem 840 mln Euro jest drugim – tuż po Wielkiej Brytanii (4 449 mln Euro), a przed Francją (830 mln Euro) i Niemcami (619 mln Euro) – największym płatnikiem piwnej akcyzy w Unii Europejskiej. Po Brexicie nasz kraj może stać się unijnym liderem pod względem wysokości generowanych wpływów z akcyzy, mimo że nie jest największym piwnym rynkiem Wspólnoty. Obecnie Polska z produkcją rzędu 40 mln hl rocznie zajmuje trzecią pozycję w zestawieniu, zaraz po Niemczech (95 mln hl) i Wielkiej Brytanii (44 mln hl). Polskie browary z tytułu produkcji i sprzedaży chmielowego trunku odprowadzają do budżetu Państwa ok.10 mld zł rocznie, z czego ponad jedna trzecia – 3,6 mld zł – to wpływy akcyzowe. W ciągu ostatniej dekady dochody budżetowe z tytułu tego podatku wzrosły o jedną piątą. 1

28

The Brewers of Europe, Cost comparability study. Final report, oprac. Europe Economics, 2017.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne


Raport

RYNEK PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI

Polacy spożywają coraz więcej

whisky single malt W okresie od stycznia do października ubiegłego roku import szkockiej whisky do Polski spadł r/r o 0,7 proc. pod względem ilościowym (liczonym w butelkach o pojemności 0,7l). Biorąc pod uwagę wartość sprowadzanego alkoholu, odnotowano wzrost o 14,59 proc. Różnice wynikają z coraz większej popularności droższej whisky single malt.

J

ak wynika z danych dostarczanych przez SWA (Scotch Whisky Association), po raz pierwszy od dłuższego czasu mieliśmy do czynienia z widocznym wzrostem importu do Polski lepszej jakościowo whisky – zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym. Pod względem ilości sprowadzanej kategorii single malt, tempo było niemal dwucyfrowe (wzrost o 9,25 proc.). Jeszcze lepszy wynik odnotowano, biorąc pod uwagę wartość alkoholu. Dynamika wzrostu w tym segmencie wyniosła 22,1 proc.. Oznacza to, że Polacy nie tylko sięgają po lepszą whisky, ale również coraz częściej decydują się na kupno droższych odmian w ramach kategorii single malt. Uzyskane wyniki nie dziwią Jarosława Buss, właściciela firmy Tudor House, dystrybuującej alkohole, oraz sieci sklepów Ballantines. – Polacy od kilku lat edukują się w zakresie picia whisky. Wielu z nich sięga po nowe, często droższe odmiany tego trunku, poszukując coraz bardziej zróżnicowanego wachlarza

30

aromatów i smaków. Cena przestaje być kluczowym czynnikiem wyboru. Zwracają uwagę na pochodzenie, sposób produkcji oraz beczkę, w jakiej leżakowała whisky. Nierzadko decydują się na jej wybór kosztem dobrej wódki lub wina. Podobny trend widoczny jest w kategorii tańszych blended whisky (tzw. whisky mieszana). O ile wynik pod względem ilościowym był bardzo zbliżony do uzyskanego rok wcześniej (wzrost o 0,48 proc.), o tyle w ujęciu wartościowym wzrost był już bardzo widoczny – r/r o 14,51 proc.. Wniosek jest jeden – nawet w przypadku tańszych whisky blendowanych przestajemy kierować się wyłącznie ceną. – Polacy mają swoje preferencje, ulubione marki nawet w tej kategorii whisky. Nie wystarczy już tylko napis „whisky” na etykiecie. Klienci oczekują czegoś więcej – dodaje Jarosław Buss. W raportowanym okresie do Polski trafiło dokładnie 1 903 964 tzw. cases (tj. kartonów o pojemności 8,4l, na które składa się 12

butelek) , czyli o 0,7 proc. mniej niż rok wcześniej. Ich wartość liczona w funtach brytyjskich (GBP) była jednak wyższa o 14,59 proc. Mimo coraz lepszych wyników w imporcie szkockiej whisky, nadal nieco odstajemy od światowej czołówki, zatem drzemie w polskim rynku jeszcze spory potencjał. W ujęciu globalnym (ilościowym) plasujemy się na 13. miejscu. Pozycje na podium zajmują: Francja, USA oraz Indie. Biorąc pod uwagę wyłącznie kraje Europy, Polska osiągnęła 5. miejsce. Poza wspomnianą Francją, wyprzedzają nas jeszcze: Hiszpania, Niemcy (z wynikami dwukrotnie lepszymi) oraz Łotwa. Pod względem wartościowym zajmujemy 16. pozycję na świecie oraz 6. w Europie, gdzie dodatkowo wyprzedza nas Holandia. Pozycja Niemiec, jako dużego gracza, przodującego w tzw. handlu równoległym mogłaby być niższa, gdyby nie uwzględniono tzw. reeksportu na inne rynki. Łotwa, dla odmiany, jako baza przeładunkowa na rynek rosyjski w rzeczywistości

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne

stanowi margines. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że przy uczciwym przyjrzeniu się realiom rynkowym, Polska ilościowo ma szansę zająć 4. pozycję. W opinii ekspertów, w najbliższym czasie będziemy mieć do czynienia z utrzymującym się wzrostem importu szkockiej whisky pomimo zakazu reklamy oraz sprzedaży alkoholu w Internecie – Po whisky zazwyczaj sięga świadomy, wyedukowany konsument. Ograniczenie sprzedaży w sieci oraz brak reklam nie będą przeszkodą w nabyciu tego trunku. Wiedza na ich temat głównie pozyskiwana jest na forach internetowych,w trakcie degustacji czy na festiwalach whisky. Rzadko decyzja o kupnie tego alkoholu zapada pod wpływem reklamy. Klient wchodząc do sklepu dobrze wie, czego chce spróbować, a jeśli nie ma sprecyzowanych oczekiwań, może liczyć na specjalistyczną pomoc. – kończy Jarosław Buss, organizator dorocznego Whisky Live Warsaw.


W

olf Distillery to innowacyjny projekt, zakładający produkcję whiskey w Polsce. Destylarnia ma ruszyć pod koniec 2018 roku, a pierwsze trunki pojawią się na półkach sklepowych nie wcześniej niż w 2021 roku. Okazja do nabycia whiskey „made in Poland” pojawi się jednak znacznie szybciej. Choć w tym roku na rynku pojawiła się whisky od Baczewskiego, do tej pory próżno było szukać wśród licznych przedstawicieli tego trunku polskiego reprezentanta. Impas ten chce przerwać destylarnia Wolf Distillery, której uruchomienie planowane jest na koniec 2018 roku. Kapitał na start projektu zostanie zebrany poprzez platformę crowfundingową w postaci sprzedaży akcji lub pozyskania inwestora. Obiekt będzie zlokalizowany na terenie województwa lubelskiego, a destylaty będą powstawać wyłącznie z polskich słodowanych i niesłodowanych zbóż, ręcznie śrutowanych. Do momentu uruchomienia produkcji żadne trunki od Wolfa nie będą na sprzedaż, co oznacza, że na półkach sklepowych znajdą się nie wcześniej niż w 2021 roku. Szansa na zakup tej w 100 procentach polskiej whiskey pojawi się jednak dużo wcześniej. Wszystko to za sprawą licytacji podczas zbliżającego się Whisky Live Warsaw 2017. W trakcie Festiwalu inwestorzy oraz kolekcjonerzy staną do wyścigu po kolekcję siedemnastu butelek „wilczej” whiskey oraz 30-litrowej beczki Wolf Whiskey Smoky. Jej zawartość przez blisko

trzy lata leżakowała w czterech różnych beczkach (po porto, winie wiśniowym, moskatelu i z amerykańskiego dębu). Następnie, wykorzystując metodę solera, destylaty zostały na ponad pół roku przelane do specjalnie przygotowanej beczki, wykonanej z polskiego dębu. Cena wywoławcza kolekcji 17 butelek whiskey, jak i beczki wynosi 5 tysięcy złotych. – Tego typu whisky pochodzące z limitowanych edycji, poza wartością kolekcjonerską, traktowane są jako skuteczne narzędzie inwestycyjne – twierdzi Jarosław Buss. Nie sposób nie zgodzić się z organizatorem Whisky Live Warsaw, jeśli przyjrzymy się bacznie wynikom inwestycyjnym tego trunku. Indeks Rare Whisky Apex 1000, będący najszerszym wskaźnikiem cen na rynku whisky, wzrósł w pierwszym półroczu 2017 roku mocniej niż indeksy innych klas aktywów, m.in. złota czy dobrego wina. Wysokie stopy zwrotu kuszą kolejnych miłośników „wody życia”, jak mówi się o tym alkoholu. Statystyki z zeszłego roku wskazują na ponad 150 milionów złotych ulokowanych przez Polaków w ten trunek. Za niektóre jego egzemplarze – najlepsze, najstarsze, najbardziej unikatowe – kolekcjonerzy są w stanie zapłacić na aukcjach nawet sześciocyfrowe sumy. Według prognoz analityków, wzrost wartości dojrzewającej whisky rok do roku ma wynosić kilkanaście procent. Czy podobnie będzie z kolekcją Wolf Distillery? Przekonamy się o tym za kilkanaście miesięcy.

R E K L A M A

W Polsce ruszy produkcja whiskey

wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE

31


Raport

GŁOS RYNKU – ŻYWNOŚĆ

Głos rynku żywność Tradycyjnie już w naszej publikacji, obok ekskluzywnych analiz i raportów, prezentujemy opinie dostawców i producentów artykułów żywnościowych oraz restauratorów, przedstawicieli sieci i hoteli na temat tego sektora. Jak wskazują w swoich wypowiedziach, polska branża w ostatnim czasie nie odnotowała szczególnych zmian, choć zauważalny jest mocniejszy nacisk na produkcję żywności regionalnej i ekologicznej. Widać także, że coraz większe wymagania gości wymuszają wprowadzanie coraz to nowszych produktów charakteryzujących się przede wszystkim wysoką jakością.

32

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne


Raport

GŁOS RYNKU – ŻYWNOŚĆ

Dostawcy intensywnie pukają do naszych drzwi Anna Chmielecka, dyrektor ds. rozwoju sieci 7th Street – Bar & Grill oraz Meat & Fit

G

astronomia w Polsce rozwija się w bardzo szybkim tempie, restauracje powstają jak grzyby po deszczu. Otwierają się niezależne, autorskie punkty i bardzo dynamicznie rosną istniejące sieci. W ubiegłym roku weszły do Polski trzy duże międzynarodowe firmy z tego segmentu: Max Premium Burgers, Blue Frog oraz Papa John’s. Wszystkie deklarują otwarcie od kilku do kilkunastu lokali rocznie. Rosnący rynek gastronomiczny powoduje naturalny wzrost rynku dostawców, przybywa firm specjalizujących się w wąskich grupach produktów, duże sieci hurtowni spożywczych, a producenci coraz chętniej wychodzą naprzeciw rynkowi HoReCa. Od kliku lat standardem jest sytuacja, że to dostawcy wychodzą z ofertą do klienta gastronomi, proponując rozwiązania ułatwiające zamawianie towaru, takie jak zintegrowane systemy sprzedaży, centra telefonicznej obsługi klienta oraz asystenci-handlowcy, którzy wychodzą naprzeciw wszystkim bieżącym problemom swoich odbiorców. Dodatkowo dostawcy oferują wsparcie w prowadzeniu biznesu, takie jak programy partnerskie, szkolenia dla menadżerów restauracji i kucharzy. Jeszcze kilka lat temu pojawiały się problemy z logistyką czy dostępnością niektórych produktów, obecnie te problemy praktycznie nie istnieje. Firmy są w stanie dostarczyć każdy towar z jednego na drugi koniec Polski bezzwłocznie, zarówno produkt świeży, jak i mrożony. Producenci, tak jak hurtownicy, dostosowują swoje wyroby do

34

potrzeb HoReCa, tworząc odpowiednie, wygodne dla gastronomii opakowania, etykiety z logo danego brandu czy wielkości porcji. Proces tworzenia oferty jest długo konsultowany, tak aby powstał produkt skrojony na miarę. My mamy własną produkcję kilku kluczowych surowców, dzięki którym nasza oferta jest wyjątkowa. Proces wprowadzenia każdego z nich był poprzedzony wieloma tygodniami rozmów oraz prób. Ostatni rok był dla naszej firmy bardzo intensywny. Otworzyliśmy pięć lokali Meat & Fit i podpisaliśmy umowy na kilka kolejnych. Tak dynamiczny rozwój spowodował znaczny wzrost ilości zamawianych surowców, co skutkowało między innymi renegocjacją niektórych kontraktów na korzyść naszych franczyzobiorców. W myśl zasady – duży może więcej. Większa sieć lokali przekłada się na to, iż jesteśmy coraz bardziej dostrzegani przez potencjalnych dostawców, natomiast istniejący wykazują większe staranie o jakość swoich usług. Kiedyś to my szukaliśmy producentów i dystrybutorów, którzy chcieliby dla nas pracować. Teraz dostawcy intensywnie pukają do naszych drzwi. Rok 2018 to czas bardzo dużej ekspansji, otworzymy kilkanaście lokali, więc będzie to również intensywny rok dla naszych dostawców. Dynamiczny rozrost sieci wymusza na nich szybką reakcję na nasze potrzeby. Osiągniemy nasz cel dzięki wypracowanej przez kilka lat dobrej relacji biznesowej opartej na wzajemnym zaufaniu i lojalności, które to są równie ważne jak jakość i cena dostarczanych nam surowców.

Wzrost świadomości związany z dbałością o środowisko Joanna Klasa, Marketing Manager Central Eastern Europe Farm Frites International

W

ostatnich latach produkty wykorzystywane w branży HoReCa ulegają globalnym trendom. Farm Frites, jako producent i dostawca, stoi przed wyzwaniem zaspokajania potrzeb wieloletnich klientów, mierzących się z rosnącą konkurencją. Aby tego dokonać, obserwujemy konsumentów detalicznych, czyli bywalców restauracji, hoteli czy mniejszych punktów gastronomicznych. Naszym celem jest precyzyjne trafienie w gusta gości lokali usługowych. Badania pokazują, że w minionym roku lokale gastronomiczne odwiedziła największa liczba konsumentów, w odniesieniu do ostatnich dziewięciu lat. To oznacza, że rośnie popyt na jedzenie w towarzystwie, poza domem i co ważne, o różnych porach dnia czy nawet nocy. Nadal stawiamy na sprawdzone potrawy z kuchni amerykańskiej, włoskiej, czy tej polskiej, domowej. Coraz częściej dzielimy się jedzeniem, siadamy przy restauracyjnych wspólnych stołach, jemy lokalnie i sezonowo. Cenimy sprawdzone sieciowe marki i wracamy do miejsc, które gwarantują wysoką jakość oferty kulinarnej. To z kolei sprawia, że właściciele punktów gastronomicznych poszukują nowych lokalizacji, zwiększając dotarcie do odbiorców. Przede wszystkim muszą reagować na kulinarne trendy szukając konkurencyjnych produktów i urozmaicając pozornie proste dania, w tym także potrawy z ziemniaków. Dla producentów i dostawców oznacza to, konieczność poszerzenia asortymentu i zwiększenie dotarcia do rynku ostatecznego. Farm Frites realizuje fantazje kulinarne, oferując nowe produkty

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne

zmieniające się wraz z porami roku. W ślad za naszymi klientami stawiamy na sezonowość. W naszej ofercie są produkty preferowane zarówno latem jak i zimą np. frytki świeże schłodzone, także belgijskie, które wpisują się w trend zdrowego trybu życia. Produktami, które już odnoszą sukcesy rynkowe, ponieważ wyglądają i smakują jak przygotowane ręcznie są te z linii Home-Style. Podobnie nasza nowość, Frytki Ultimate, grube i bardzo chrupiące, idealne do restauracji poszukujących nowego rynkowo produktu czy wprowadzone do sprzedaży pod koniec 2017 roku frytki Fast Fry 7mm, długie, chrupiące, preferowane przez segment Fast Foodów. Jesteśmy elastyczni. Co warte podkreślenia, od kilku lat następuje wzrost świadomości związany z jakością jedzenia oraz dbałością o środowisko naturalne. To niezwykle ważne w przypadku przetwórstwa spożywczego. Frytki Farm Frites są oparte na ziemniakach pozyskiwanych ze sprawdzonych lokalnych źródeł. Dlatego są nie tylko gwarancją dobrego smaku, ale także szacunku dla natury. Od lat współpracujemy z klientami specjalizującymi się w konkretnej ofercie gastronomicznej. Budujemy i zacieśniamy relacje z właścicielami punktów gastronomicznych i szefami kuchni, docierając do rynku ostatecznego. Nasi przedstawiciele są obecni na najważniejszych wydarzeniach w gastronomii i pokazach. Obserwując aktualne kulinarne trendy, będziemy konsekwentnie rozwijać nasze rynkowe innowacje, które tworzone są w odpowiedzi na konkretne potrzeby gastronomików i ich klientów – smakoszy.


Raport

GŁOS RYNKU – ŻYWNOŚĆ

Rzetelność we współpracy i innowacyjność oferty to podstawa Jolanta Radziszewska, prezes batida Na co zwracacie Państwo uwagę przy wyborze dostawców żywności i artykułów spożywczych? Przy wyborze dostawców zwracamy przede wszystkim uwagę na budowanie trwałych relacji opartych na wartościach takich jak szczerość, zaufanie i rzetelność w biznesie. Funkcjonujemy na polskim rynku od 27 lat i od samego początku używamy wysokiej jakości produktów kupowanych od sprawdzonych dostawców. Batida jest utożsamiana przez klientów z najwyższą jakością, niepowtarzalnym smakiem i piękną formą, dlatego też nie podejmujemy pochopnych działań, które mogłyby obniżyć jakość oferowanych przez nas produktów oraz usług. Jak batida zmieniała się na przestrzeni lat? Zaczynaliśmy od piekarni połączonej z cukiernią przy ul. Nowogrodzkiej, która była pierwszym takim konceptem w Warszawie. Aktualnie batida to osiem słodkich butików, profesjonalny dział cateringu oraz e-sklep z produktami #NaSłono i #NaSłodko. Od 1990 r. nieustannie się rozwijamy, pamiętając o francuskiej tradycji wypieków i wprowadzając innowacyjne rozwiązania. Nasze bagietki i croissants po dziś dzień

36

wypiekane są według tej samej receptury, co bagietki i croisssants z naszego pierwszego konceptu przy ul. Nowogrodzkiej. Warto wspomnieć, że od samego początku istnienia batidy do produkcji naszych słodkości używamy belgijskiej czekolady Barry Callebaut, która jest niezwykle ceniona przez cukierników na całym świecie. Przez wiele lat przywoziłam bloki czekolady Barry Callebaut w walizkach do Polski, dzisiaj czekoladę Barry Callebaut zamawiamy już z łódzkiej fabryki firmy, a kilka lat temu stworzyliśmy naszą czekoladę batida, która jest unikalną mieszanką ziaren kakao z Ekwadoru, Wysp Świętego Tomasza i Książęcej oraz z Madagaskaru. Również na przestrzeni lat zmieniały się nasze relacje z dostawcami oraz dostępność produktów na rynku. Mogę z czystym sumieniem stwierdzić, że przyczyniliśmy się do wprowadzenia na polski rynek wielu produktów cukierniczych, które w latach 90. nie były u nas dostępne ani powszechnie używane. Budowanie trwałych relacji z dostawcami i wzajemna nauka przyniosły efekty i dzisiaj wiele produktów zamawiamy od dostawców z Polski. Istnieją jednak produkty takie jak figurki do Galette des Rois (typowe francuskie ciasto spożywane w Święto Trzech Króli), które do dzisiaj sprowadzamy zza granicy.

Czym powinien wyróżniać się rzetelny dostawca żywności i artykułów spożywczych? Rzetelny dostawca to w naszym odczuciu taki dostawca, który jest już przez nas sprawdzony w różnych sytuacjach, również tych, w których szybkość reakcji i chęć pomocy stanowi o możliwości zrealizowania przez nas niestandardowego zamówienia w krótkim czasie. W przypadku stałej współpracy z dostawcą wyznaczenie opiekuna handlowego dla firmy i możliwość konsultowania na bieżąco nowych zapytań bardzo ułatwia nam codzienne czynności operacyjne. Opiekun handlowy powinien posiadać dobrą orientację w ofercie produktowej i zabezpieczać stan minimalny produktów, które są przez nas stale zamawiane. To pozwala unikać sytuacji, w których w tzw. ostatniej chwili jesteśmy zmuszeni do poszukiwania pojedynczych produktów na własną rękę. Dedykowany opiekun handlowy powinien również działać proaktywnie i prezentować z odpowiednim wyprzedzeniem sezonowe oferty dostosowane do naszych potrzeb, np. oferując nowe produkty przed Świętami Wielkanocnymi. Dodatkowymi czynnikami, które wpływają na jakość współpracy z dostawcą są: możliwość składania zamówień systemowych online, krótki czas i jasno sprecyzowane warunki dostawy towaru, terminowe realizowanie dostaw,

dostępność produktów z dnia na dzień oraz informowanie o bieżących promocjach i podwyżkach cen produktów, co pozwala nam efektywnie zarządzać procesami zakupowymi. Jak oceniacie Państwo ubiegły rok w kontekście kontaktów z dostawcami HoReCa i jakie są prognozy na bieżący 2018 rok? Mamy szczęście współpracować ze świetnymi i rzetelnymi dostawcami od wielu lat. Od momentu założenia firmy w 1990 r. do dnia dzisiejszego możliwość wyboru dostawców oraz dostępności produktów znacząco się zmieniła, jednak tym, co pozostaje niezmienne są relacje z konkretnymi osobami, które tak bardzo sobie cenimy. Ubiegły rok (2017) to z pewnością czas wielu zmian, podwyżek cenowych produktów, co w przypadku podwyżek cen masła oraz jaj było bardzo odczuwalne przez branżę piekarniczo-cukierniczą. Jednak wieloletnia współpraca ze sprawdzonymi dostawcami oraz otwartość w szukaniu nowych rozwiązań pozwalają nam iść do przodu i stale się rozwijać. Ze względu na rozwój e-commerce zauważamy, że coraz więcej dostawców inwestuje w inteligentne rozwiązania, dzięki którym wyszukiwanie przez internet niestandardowych i do tej pory nieosiągalnych produktów staje się dużo prostsze.

Trendy konsumenckie zmieniają branżę HoReCa Emilia Pożarowszczyk, kierownik działu marketingu i PR Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek w Radzyniu Podlaskim

Z

achowania konsumentów motywują nas do ciągłej zmiany. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców produkcyjnych jak i tych, którzy te produkty

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne


GŁOS RYNKU – ŻYWNOŚĆ

wprowadzają do obrotu detalicznego czy przetwarzają. Co roku Mintel ujawnia mega trendy odgrywające istotne role na rynku spożywczym. Jeden z trendów, który w ubiegłym roku został zidentyfikowany, to „Wierzymy w tradycję”. Pozytywne emocje wiążą się nie tylko ze wspomnieniami z dzieciństwa, ale przede wszystkim z jakością, jaką przypisuje się produktom czerpiącym z tradycji. Inne zidentyfikowane trendy to „czysta etykieta”, czy wreszcie moda na produkty polskie, regionalne. Dzięki tym kierunkom rozwija się segment polskich serów premium. Ser z natury jest produktem tradycyjnym, a jego skład to w niemal 100 proc. mleko. Dziś o serach „żółtych” wiemy coraz więcej. Śniadaniowe – prosta historia, dojrzewają krótko, około dwóch tygodni. Magia zaczyna się z serami długodojrzewającymi, które leżakują na dębowych półkach Spomleku nawet rok. Produkt polski, pochodzący z czystego ekologicznie regionu, do tego tradycyjny i najlepiej „hand made”, to perełka, której szuka każdy konsument. Mleczarnia Spomlek zaczęła przygodę z serami długodojrzewającymi 15 lat temu i jako pierwsza w Polsce podjęła wyzwanie w tym nieznanym wówczas segmencie. Dziś możemy pochwalić się unikalnym doświadczeniem i najwyższej jakości serami, które ręcznie pielęgnujemy i dojrzewamy w Radzyniu Podlaskim. Każdy krąg sera od momentu wysolenia w 30 letniej solance, do momentu opuszczenia dojrzewalni, jest nacierany i masowany specjalną pastą przez jedną osobę. Osoba ta odpowiedzialna jest przez cały okres dojrzewania za konkretne sery. Ta odpowiedzialność i zaangażowanie skutkuje autentyczną wyjątkowością sera. Takie produkty chcemy oferować szefom kuchni. Rekomendacje najlepszych kucharzy, ich opinie są dla nas bardzo istotne. Jednym z pierwszych kroków jakie podjęliśmy w HoReCa, było nawiązanie współpracy z Jarosławem Walczykiem, prezesem Fundacji Klubu Szefów Kuchni, należącym do grona mistrzów

kulinarnych. Jego doświadczenie i kunszt kulinarny pasują do marki Skarby Serowara. Bursztyn, Rubin i Szafir to zdaniem ekspertów najlepsze sery polskie długodojrzewające. Ponad połowa naszego społeczeństwa korzysta z usług gastronomicznych, liczba ta stale

rośnie, rozwija się zatem sektor HoReCa. Poprzez działania marketingowe staramy się zachęcić Szefów Kuchni do wprowadzenia do kart dań naszych serów. Efekty naszej pracy widzimy już dziś. Ser Bursztyn jest pozycją często spotykaną w menu restauracyjnym, na deskach serów oferowanych

Raport

w hotelach. Są to dla Spomleku wyraźne sygnały, że w tym kanale jest duży potencjał dla serów premium. Jesteśmy pewni, że nasze działania na przestrzeni całego roku będą widoczne, a konsumenci w menu wielu dobrych restauracji znajdą sery Bursztyn czy Rubin. R E K L A M A

wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE

37


Raport

GŁOS RYNKU – ŻYWNOŚĆ

Nasza sprzedaż w HoReCa stabilnie rośnie Monika Dutkiewicz, prezes zarządu Segafredo Zanetti Poland

W

dynamicznym rozwoju rynku gastronomicznego najistotniejsza jest jakość produktów i usług. Nie wystarczy już dbać, by była ona bardzo dobra, teraz liczy się jakość premium. Oczywista jest konieczność analizy oczekiwań konsumenta. Zauważalnym trendem jest odejście od życia w pośpiechu, modne jest slow food, konsument szuka produktów wytwarzanych lokalnie oraz pochodzenia ekologicznego, a w kawie pojawiają się nowości takie jak „cold brew”. Warunkiem dalszego wzrostu rynku dostawców HoReCa jest ścisła współpraca doradców handlowych z gastronomami, co pozwala na bieżąco reagować na zmieniające się potrzeby rynku. Od trzech lat Massimo Zanetti Beverage Group notowana jest na giełdzie w Mediolanie. W Spółce zmiany zachodzą wielotorowo, dające w Polsce nowe narzędzia: wspierające analizę rynku oraz możliwość innowacyjnego adaptowania oferty. Spółka świętując swoje 15 lecie na polskim rynku HoReCa prezentowała nowości i stałą ofertę. Jedną z nich była kawa Segafredo Organic, której „premiera” miała miejsce na targach Euro Gastro 2017. Oprócz nowości w kategorii kawy możemy pochwalić się innowacjami w obszarze urządzeń firmy La San Marco, takimi jak: nowoczesne ekspresy LSN Duale, New 105 Multiboiler ATC oraz WE2 (na kapsułki) – również zaprezentowane na targach. Już ponad 15 lat mamy przyjemność edukować polskiego konsumenta i gastronoma. W naszym

38

standardzie były i będą szkolenia dla gastronomów. Popularyzacja kultury espresso, której jesteśmy ambasadorem na wielu rynkach, umacnia postrzeganie nas jako partnera, któremu warto zaufać. Z pewnością byliśmy jedną z tych firm, które sprawiły, że dziś aż 23 proc. osób przekonało się do picia wyłącznie espresso, a prawie 60 proc. wybiera kawy mleczne na jego bazie. Mamy doświadczenie w przeprowadzaniu programów szkoleń baristycznych dla bardzo dużych organizacji, szkoląc około 300 osób. Nasza sprzedaż w HoReCa stabilnie rośnie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu współpracujemy ze zróżnicowaną grupą kontrahentów – od hoteli, przez restauracje, po kawiarnie. Rozbudowana oferta i solidna struktura umożliwia naszym doradcom traktowanie każdego lokalu indywidualnie. Istotą prawdziwego wsparcia klientów jest wspólny wysiłek, aby finalny produkt faktycznie spełniał oczekiwania jakości premium. Wymaga to, oprócz pracy działu handlowego, wsparcia działu marketingu i zespołu wewnętrznych baristów przy współtworzeniu menu, prezentacji i wizualizacji produktów w lokalu. Rok 2017 był też powrotem do planów rozwoju franczyzy na rynku polskim. Otworzyliśmy pierwszy lokal franczyzowy na Rynku Głównym w Krakowie, w koncepcie Segafredo Zanetti Espresso. Rosnące zapotrzebowanie na nasze produkty sprawiło, że w 2017 r. zwiększyliśmy moce produkcyjne naszej palarni. Jesteśmy jednym z 16 zakładów w MZBG, produkującym kawę zgodnie z włoskimi standardami na rynek polski i eksport.

Otrzymaliśmy za swoje osiągnięcia Złotą Statuetkę Lidera Polskiego Biznesu – wręczanej przez BCC. 2018 r. będzie kontynuacją strategicznych działań w kierunku podnoszenia jakości i umacniania pozycji na rynku. Naszym celem

jest kontynuowanie działań wspierających wizerunek marki w okresowych kampaniach reklamowych, jak też codzienną pracę doradców w całej Polsce. Nasz zgromadzony know – how to fundament pod dalszy, stabilny rozwój.

Profesjonalna współpraca bardzo istotna Ireneusz Czerski, dyrektor Hotelu Mikołajki

Z

pełnym przekonaniem możemy stwierdzić, że rynek dostawców stał się bardzo profesjonalny. To cieszy i na pewno ułatwia współpracę. Stabilne i sprawdzone kontakty umożliwiają lepszą kooperację z wybranymi partnerami. Na przykład, gdy zamawiamy mięso, mleko lub warzywa, korzystamy z usług sprawdzonych dostawców, którzy nas nie zawiedli, ich produkty są najlepszej jakości, a my korzystamy na tym podwójnie – mamy towar, jakiego oczekujemy i nie stresujemy się np. opóźnieniami dostaw. Również duża elastyczność ze strony naszych dostawców pozwala na dostosowywanie się do stale zmieniających się warunków rynkowych i potrzeb naszych gości. Współpracujemy z lokalnymi dostawcami, którzy nieustannie dbają o jakość świadczonych usług. To z kolei pozwala tworzyć prawdziwie regionalny charakter hotelowych restauracji. Zdecydowanie ostatni rok spełnił nasze oczekiwania odnośnie kontraktów. Współpraca opierała się przede wszystkim na zaufaniu i partnerstwie, a to konieczność w biznesie. Przekłada się to bezpośrednio na świadczenie wysokiej jakości usług, a o to nam przede wszystkim chodzi. Zresztą firmy, z którymi współpracowaliśmy,

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne

wyrażały i nadal wyrażają chęć kontynuacji współpracy. Przedłużyliśmy umowy partnerskie, co jest głównym wyznacznikiem jakości współpracy. Niezwykle to cenimy, jak również i wcześniej wspomnianą dużą elastyczność ze strony dostawców. Nowy rok zapowiada się niezwykle obiecująco. Obłożenie hotelu stale rośnie, co wpływa na funkcjonowanie restauracji oraz na liczne, czasami nietypowe zamówienia. Niezmiennie liczymy na kontynuację stabilnej współpracy i gwarancję, że nasz dostawca, będzie stale podnosił jakość swoich usług. Rynek światowy często nie gwarantuje już dziś takiego spokoju, jak nasz rodzimy. Polscy przedsiębiorcy rosną w siłę. Przewidujemy, że taka sytuacja będzie miała duży wpływ na rynek turystyczny, gdyż polskie oferty wypoczynku są coraz chętniej wybierane nie tylko przez Polaków, ale również i obcokrajowców. To stawia przed nami jeszcze większe wymagania, którym musimy sprostać. Elastyczne i umiejętne dostosowanie się do potrzeb naszych gości jest zatem koniecznością. Szukanie wspólnych rozwiązań i akcji marketingowych promuje zarówno obiekt, jak i produkty dostawców. To dlatego profesjonalna współpraca jest tu tak bardzo istotna.


Raport

GŁOS RYNKU – ŻYWNOŚĆ

Wprowadzamy nowe rozwiązania Magdalena Figurna, rzecznik prasowy Makro Polska

R

ynek HoReCa cały czas się rozwija, a co za tym idzie wymagania klientów wobec dostawców rosną. W odpowiedzi na ich potrzeby stawiamy na nieustanny rozwój oferty produktowej oraz udoskonalanie i wprowadzanie nowych usług w zakresie cash&carry oraz delivery. By jak najlepiej sprostać oczekiwaniom branży gastronomicznej, przechodzimy głęboką transformację cyfrową. Wprowadzamy nowoczesny system zamówień, w tym stronę internetową www. makro-dla-gastronomii.pl, na której zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Rozwijamy aplikację mobilną, która zawiera m.in. informacje o nowościach produktowych, specjalne rabaty oraz funkcję bezpośredniego kontaktu telefonicznego z dedykowanym przedstawicielem handlowym. Wspieramy także digitalizację klientów HoReCa – budujemy dla nich m.in. bezpłatne strony internetowe, które pomagają im rozwinąć biznes i dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Otworzyliśmy dwie nowoczesne platformy dystrybucyjne obsługujące region warszawski i wrocławski, które wyposażone są w nowoczesne rozwiązania technologiczne, dzięki czemu gwarantują klientom HoReCa stałą dostępność, szeroki wybór oraz wysoką jakość produktów. Testujemy nowe sposoby dostawy i płatności oraz pracujemy nad rozwiązaniem, które pomoże nam zmierzyć satysfakcję z zakupów i udoskonalać obsługę klienta.

40

Prowadzimy także Akademię Aktywnej Sprzedaży, w ramach której szkolimy naszych pracowników m.in. w zakresie asortymentu, by jak najlepiej mogli doradzać klientom. Nieustannie poszerzamy ofertę produktów dostępnych w halach oraz podnosimy ich jakość. Wzmocniliśmy naszą ofertę o lokalne i sezonowe produkty, m.in.: miody kurpiowskie, ser koryciński czy wina z pobliskich winnic. Wprowadziliśmy także trzy nowe marki własne: Makro Chef, Makro Premium i Makro Professional, obejmujące sprzęt, akcesoria oraz produkty spożywcze, również świeże i mrożone. Na polskim rynku HoReCa zauważamy bardzo duże zapotrzebowanie na know-how, dlatego też prowadzimy Akademię Inspiracji Makro w Warszawie. To wyjątkowe miejsce, gdzie na naszych klientów i partnerów biznesowych czekają szkolenia prowadzone przez szefów kuchni i ekspertów – w tym warsztaty kulinarne, baristyczne, sommelierskie, kelnerskie oraz biznesowe. Corocznie przygotowujemy raport „Polska Na Talerzu”, podsumowujący trendy konsumenckie w polskiej gastronomii. Wierzymy, że taka dawka wiedzy posłuży naszym kontrahentom jako inspiracja i źródło informacji na temat kierunków rozwoju branży. Strategia zrównoważonego rozwoju jest bardzo ważna dla naszej organizacji, dlatego też prowadzimy działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na ekosystem oraz poszanowanie zasad ochrony środowiska naturalnego. Współpracujemy m.in. z Federacją

Polskich Banków Żywności – od października 2016 roku przekazaliśmy 3,3 mln kg produktów, dzięki czemu udało się ufundować ponad 6,5 mln posiłków dla osób potrzebujących. Prowadzimy edukacyjny program odpowiedzialności społecznej Szef Dla Młodych Talentów, którego

celem jest tworzenie młodym kucharzom możliwości nauki od najlepszych szefów kuchni. Do tej pory w bezpłatnych spotkaniach edukacyjnych udział wzięło ponad 2 tys. osób z całej Polski, organizujemy także staże oraz przygotowujemy materiały edukacyjne, w tym książkę „Mix Wiedzy Kulinarnej”.

Dostawcy ulepszają swoje standardy jakościowe Małgorzata Sikorska, dyrektor ds. zakupów i logistyki North Food

W

związku z rosnącą konsumpcją miniony rok można uznać za korzystny w obszarze żywności i artykułów spożywczych. Jak w wielu branżach, nie obyło się bez problemów z zatrudnieniem, niemniej jest to czas dla firm kreatywnych. Konkurencja i wymagania płynące z rynku wymuszają wśród producentów coraz większą elastyczność, atrakcyjność ofert, innowacyjność. Dla firm, które wykorzystały te elementy, jest to czas efektywnego rozwoju. Ubiegły rok był okresem wytężonej pracy i udany pod wieloma względami. Nawiązaliśmy współpracę z nowymi partnerami, z obecnymi dostawcami również osiągnęliśmy zadawalające wyniki. Pomimo kilku zawirowań na rynku rybnym, udało nam się zabezpieczyć surowce w wystarczającej ilości i korzystnych cenach, przy jednoczesnym zapewnieniu jakości. Przy współpracy rzetelnych partnerów i wzajemnym zaufaniu z sukcesem zamknęliśmy kluczowe projekty. Goście odwiedzający restauracje mają coraz większe oczekiwania, chcą otrzymywać jakościowe produkty, a naszym celem jest

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne

spełnianie tych potrzeb. Naturalnym zjawiskiem staje się przekładanie wysokich oczekiwań na producentów i dostawców. Obserwujemy dużą poprawę w tym obszarze z jednoczesnym przekonaniem, że ten trend będzie się utrzymywał. Cieszy nas fakt, że firmy wychodzą naprzeciw wyzwaniom i ulepszają swoje standardy jakościowe. Nasze oczekiwania wobec dostawców nie zmieniły się. Gwarancja stabilnych cen i powtarzalności w zakresie jakości to dwa kluczowe obszary, które dostawcy chcący z nami współpracować muszą nam zagwarantować. Wciąż ważna jest elastyczność i umiejętność szybkiego reagowania na zachodzące w otoczeniu zmiany. Zależy nam na takich Partnerach, którzy obserwując nasz rozwój są w stanie zaproponować innowacyjne rozwiązania i dzięki którym możemy wyróżnić się na rynku. Dotyczy to dostawców i producentów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Liczymy na takich Partnerów, którzy ulepszając swoje procesy sprawiają, że w trakcie współpracy skupiamy się na wspólnym rozwoju, a nie nieustannym eliminowaniu problemów.


Raport

GŁOS RYNKU – ŻYWNOŚĆ

Na rok 2018 patrzymy z optymizmem Marta Klęka-Nowa, dział PR Prymat

R

ynek HoReCa dla producenta przypraw, przetworów warzywnych i dodatków spożywczych – Prymat GastroLine – jest niezwykle wymagający. Dotyczy to szczególnie jakości produktów, szerokiej dystrybucji, szybkiej odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, jak i kulinarne trendy. Oczywiście rynek jest niezwykle rozbudowany – sięga od szkolnych stołówek, poprzez lokalne bary mleczne, po sieci hotelowe i restauracyjne, a także restauracje oferujące rożnego rodzaju kuchnie, po te prowadzone przez znanych mistrzów np. współpracującego z nami Roberta Sowę. Dotarcie z atrakcyjną ofertą do wszystkich punktów stanowi wyzwanie. Tym bardziej cieszy nas fakt, że dla marki Prymat GastroLine był to kolejny rok dynamicznego rozwoju. Na pewno pomagają takie atuty jak: rozpoznawalna marka, atrakcyjny asortyment, wysoka jakość oferowanych produktów, szeroki zakres dystrybucji oraz dobre relacje z dystrybutorami i utrzymywanie cen na stałym poziomie. Warto pamiętać, że marka Prymat w rynku detalicznym to lider, co na pewno wpływa pozytywnie na Prymat GastroLine. Choć, co ciekawe, to właśnie często oferta dla gastronomii wyprzedza rynek detaliczny, na przykład najpierw wprowadziliśmy paprykę wędzoną w ofercie dla gastronomii, a obecnie produkt ten pojawił się na rynku detalicznym. Stale obserwujemy tendencje rynkowe i staramy się odpowiadać szybko na potrzeby sektora HoReCa. Co więcej silna pozycja

42

motywuje nas do samodzielnego wyznaczania trendów. Przede wszystkim naszym zadaniem jest oferować szeroki asortyment, szczególnie w zakresie przypraw jednorodnych o uniwersalnym znaczeniu. Dzięki nim szefowie kuchni mogą przygotowywać autorskie mieszanki przypraw. Obok podstawowych przypraw, na przykład szerokiej gamy pieprzu, papryki czy ziół, oferujemy także produkty specjalistyczne jak czarny sezam lub chili w nitkach. Widać wyraźnie, że w gastronomii rządzi już nie tylko kuchnia polska, pizza i kebab, ale też coraz częściej kuchnia orientalna. Polacy podróżują i chętnie powracają do egzotycznych smaków. Kulinaria nadal cieszą się dużym zainteresowaniem mediów, jak i konsumentów. Niezmiennie popularni są profesjonalni kucharze, jak i amatorzy w gotowaniu. Wielu klientów restauracji oczekuje potraw, jak i składników z najwyższej półki. Prymat GastroLine skupia się także na potrzebach ułatwiających pracę w profesjonalnej kuchni – na przykład przygotowaliśmy specjalny, ujednolicony wieszak na przyprawy zarówno w standardowych opakowaniach typu PET, jak i tych mniejszych. Ponadto produkty marki Prymat GastroLine zyskały nowe opakowania i etykiety zgodne ze współczesnymi trendami. Są one niezwykle estetyczne oraz innowacyjne, zarówno pod względem formy, jak i użyteczności. Kolejny rok to nowe wyzwania. Patrzymy na rok 2018

z optymizmem i kolejnymi planami wysokiej sprzedaży naszych produktów. Pracujemy nad nową stronę internetową dla gastronomii, której ważnym elementem,

zgodnym z duchem czasu i trendami w handlu, jest sprzedaż on-line. Oczywiście pracujemy nad kolejnymi nowościami w ofercie Prymat GastroLine.

Stawiamy na współpracę z dostawcami krajowymi Renata Dąbrowska, Purchasing Manager Regent Warsaw Hotel

S

ytuacja na rynku dostawców żywności i artykułów spożywczych nie uległa w ubiegłym roku żadnym istotnym przemianom. Jeśli chodzi o dostępność arykułów spożywczych nie dało się zaobserwować znaczącej poprawy ani też pogorszenia. Rok 2017 przyniósł nam nieco niespodzianek w postaci gwałtownie rosnących cen jajek i masła, co spowodowało lekkie zamieszanie i konieczność poszukiwania nowych rozwiązań. Jeśli chodzi o nasz hotel, dostawcy z którymi aktualnie współpracujemy zaliczają się do najlepszych i najbardziej niezawodnych na rynku. Solidność, terminowość, elastyczność i wyczulenie na potrzeby klienta są tymi cechami, którymi charakteryzują się najbardziej doceniani na rynku dostawcy oraz tymi, których oczekujemy od nowych partnerów. Ubiegły rok spełnił w zasadzie oczekiwania zarówno nasze, jak i zapewne dostawców jeśli chodzi o wywiązanie się z założeń wynikających z umów handlowych. Nie było to łatwe, w związku z coraz bardziej dolegliwymi trudnościami związanymi z zatrudnieniem, z którymi boryka się obecnie wiele polskich firm. Z zadowoleniem, muszę przyznać, że obecnie przeważająca część naszych dostawców to

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne

dostawcy krajowi. Zdecydowaną większość produktów potrzebnych do funkcjonowania hotelu znajdujemy na miejscu i oferta stale się poszerza. Ogólnoświatowe trendy do poszukiwania produktów ekologicznych i zdrowej żywności zagościły też już od dłuższego czasu w Polsce. Producenci i dystrybutorzy polscy szybko podchwycili temat i oferta tego typu produktów staje się coraz bardziej różnorodna i konkurencyjna cenowo. Daję się także zauważyć zwiększone zainteresowanie konsumentów alkoholami o charakterze tradycyjnych nalewk owocowych. Kilku producentów wprowadza na rynek coraz to nowe smaki, które cieszą się rosnącym powodzeniem. Jeśli chodzi o nadchodzący rok, to w związku z tendencją wzrostową zainteresowania turystów i biznesmenów naszym krajem spodziewamy się wyższego obłożenia , trudniejszych i ciekawszych wyzwań stawianych naszej gastronomii i obsłudze, a co za tym idzie także przed naszym dostawcom. Jesteśmy pewni, że tak jak dotychczas, wspólnymi siłami, wzajemną pomocą i zrozumieniem osiągniemy w tym roku zmierzone cele, a nawet je przekroczymy.


GŁOS RYNKU – ŻYWNOŚĆ

Raport

Aktualna sytuacja dobrze wróży na przyszłość Ewa Panasewicz, zastępca dyrektora handlowego OCTIM

O

CTIM to polska firma z wieloletnim doświadczeniem. Od lat kierujemy swą ofertę, w skład której wchodzi 40 produktów, do klienta indywidualnego. Konsumenci, szczególnie ci z północy kraju, znają nasze produkty i doceniają ich smak oraz tradycyjne receptury. Mając na uwadze prężnie rozwijający się rynek HoReCa w naszym regionie oraz odpowiadając na liczne zapytania klientów, w 2017 roku postawiliśmy na rozwój oferty dla tego sektora. Obecnie niemal wszystkie produkty OCTIM, dostępne w handlu detalicznym, można także zakupić w opakowaniach cateringowych – octy w butelkach PET 5 i 1 l, musztardy zaś – w wiadrach 1,3 i 5 kg oraz butelkach.

Część z produktów dostępna jest już w opakowaniach w nowej szacie graficznej, pozostałe będą sukcesywnie aktualizowane, by dostosować je do nowej formy komunikacji OCTIM. Rozszerzamy ofertę dla HoReCa, by umożliwić szefom kuchni i restauratorom dostęp do produktów, takich jak ciesząca się na rynku detalicznym olbrzymim zainteresowaniem musztarda ze smażoną cebulką czy o smaku wędzonej papryki i rozmarynu oraz unikalne w smaku i recepturze glazury balsamiczne i sosy musztardowe. W opakowaniach cateringowych dostępne także są takie produkty, jak m.in. ocet słodowy, idealny chociażby do Fish & Chips, czy jabłkowy i cydrowy ekologiczny. W ubiegłym roku

zakończyliśmy prace nad nową recepturą ketchupu. W efekcie oferujemy produkt, którego 100 g powstaje ze 148 g pomidorów, w dwóch wariantach smakowych – łagodnym i pikantnym. I on także jest teraz dostępny w opakowaniu cateringowym. Octy, musztardy i ketchupy OCTIM można serwować w postaci oryginalnej lub mogą stanowić idealną bazę do zimnych i ciepłych sosów, marynat do mięs i dressingów do sałat. Aktualna sytuacja na rynku dostawców dla branży HoReCa bardzo dobrze wróży na przyszłość. Właściciele hoteli i restauracji wybierają produkty wysokiej jakości i coraz częściej stawiają na ekologię. Obserwujemy, że nasze octy ekologiczne – jabłkowy i cydrowy

– oraz musztardy tworzone na podstawie regionalnych receptur są chętnie zamawiane przez kucharzy świadomych trendów żywieniowych. Klienci zwracają uwagę na skład zamawianych potraw, więc restauratorzy muszą bardzo uważnie dobierać dostawców. Dla firmy Octim to sprzyjająca tendencja, ponieważ jesteśmy znani z lokalnych i sprawdzonych produktów, a także z dbałości o „czystą” etykietę. Z podsumowań poprzedniego roku jasno wynika, że coraz więcej konsumentów chodzi do barów i restauracji, więc potrzeby branży HoReCa rosną. Coraz częściej Polacy korzystają z hoteli, dlatego zakładamy, że w 2018 roku nasza współpraca z tą branżą będzie się stale rozwijać. R E K L A M A

wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE

43


Raport

GŁOS RYNKU – ŻYWNOŚĆ

Coraz większy udział krajowych firm Dorota Cacek, wiceprezes zarządu Sfinks Polska

R

ynek dostawców nie zmienił się znacząco w minionym roku – pula największych graczy pozostaje bez zmian, jednak na rynku pojawia się coraz więcej ciekawych polskich firm. To są najczęściej relatywnie młode firmy oferujące lokalne produkty wysokiej jakości. Niektóre z nich zainteresowały nas bliżej swoją ofertą, choć w naszym przypadku oczywiście, oprócz interesujących produktów, liczą się też możliwości obsługi tak dużej sieci jak nasza. Jednocześnie coraz więcej producentów, także tych największych, podąża za trendem poszerzania oferty o tzw. zdrową żywność. Na rynku pojawia się coraz więcej produktów niskoprzetworzonych, bez konserwantów i innych dodatków. To efekt rosnącej świadomości konsumentów na temat wpływu dobrych produktów na zdrowie. Pochodną tego trendu jest też fakt, że dostawcy rozwijają ofertę produktów bio i ekologicznych. Równolegle wyraźnie widać, że umacnia się sektor firm oferujących żywność wegeteriańską i wegańską, a koncerny

mięsne nierzadko wchodzą na rynek z ofertą zamienników mięsa, np. z soi. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z dostawcami w ubiegłym roku. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było podpisanie nowej pięcioletniej umowy z Frito Lay Poland, dostawcą m.in. Pepsi do naszych restauracji. Na liście naszych kontrahentów pojawiły się też nowe firmy. W 2017 r. do Sfinks Polska dołączyła największa sieć pubów w Polsce – Piwiarnia Warki, uruchamiamy także nowe koncepty gastronomiczne. Jednocześnie stale uatrakcyjniamy menu naszych dotychczasowych sieci – Sphinx, Chłopskie Jadło i Wook. Wszystko to oznacza, że w bieżącym roku będziemy mieć jeszcze więcej niż zazwyczaj pracy nad ofertą gastronomiczną, co zapewne wpłynie na intensywność naszych kontaktów z dostawcami. Jesteśmy otwarci na nowe, ciekawe propozycje współpracy i mamy nadzieję, że w 2018 r. współpraca z dostawcami będzie się układała równie pomyślnie, jak w poprzednim roku.

Planujemy szereg akcji Tomasz Babś, dyrektor działu zakupów Grupa Gastromall

O

becna sytuacja na rynku dostawców żywności i artykułów spożywczych wydaje się stabilna. Lista dostawców oraz dostępność produktów jest taka sama jak na początku ubiegłego roku. Ubiegły rok zaowocował znacznymi skokami cen niektórych

44

produktów (np. masło, jajka), ale w ogólnym rozrachunku nie są to zmiany, które decydują o poziomie rozwoju naszego biznesu. Wszelkie kontrakty, które zawarliśmy z naszymi dostawcami zostały zrealizowane w całości. Nie zaobserwowałem żadnych zagrożeń w tym zakresie.

Rynek HoReCa postrzegam jako ustabilizowany. Oparty na sprawdzonych producentach i dostawcach. Podobnie wygląda dystrybucja tych produktów. Obecny rok nie powinien wiele zmienić. Współpracujemy ze stałymi, sprawdzonymi dostawcami, o ugruntowanej pozycji. Nie spodziewam się braku dostępności produktów spożywczych, które kupujemy na potrzeby naszej działalności. Rynek nie zna próżni i w szybki sposób uzupełnia braki, które się pojawiają (np. poprzez import). To co może nas zaskoczyć , to jedynie nagła zmiana cen zakupu na niektóre produkty.

Może to być efekt spekulacji, złej pogody, wykrycia ognisk nowych chorób odzwierzęcych, itp. Współpraca z dostawcami w roku 2018 powinna jeszcze bardziej kłaść nacisk na partnerskie podejście względem siebie. Planujemy szereg wspólnych akcji, które umocnią nasz wizerunek , jako solidnych marek na rynku. Będziemy rozwijać współpracę w zakresie wspólnego tworzenia nowych dań dla naszych klientów. Dań sprawdzonych, opartych o najlepsze, naturalne składniki. W myśl naszego hasła „Przykładamy wagę do smaku”.

Wspieramy naszych partnerów Katarzyna Noga, kierownik działu marketingu B2B ZT Kruszwica

M

ijający rok był dla naszego zespołu rynku HoReCa szalenie intensywny pod wieloma względami. Zacznijmy od produktów. W ubiegłym roku wprowadziliśmy na rynek nowość dedykowaną specjalistom. Mam tu na myśli „zgrany duet korzyści”, czyli Olej z Esencją Masła. Tłuszcz ten łączy w sobie wszechstronność oleju rzepakowego i pożądany w kuchni maślany aromat. W efekcie, w jednej butelce udało nam się zamknąć pozbawiony sztucznych dodatków doskonałej jakości produkt, który wyraźnie wspiera szybkość i komfort pracy w kuchni. Za sukces uważam też wypuszczenie na rynek naszej frytury Qualito Plus w nowym opakowaniu – funkcjonalnym, 20-litrowym blaszanym wiadrze. Dużo naszej energii pochłonął też projekt smażymy.com. To nowa platforma wspierająca branżę gastronomiczną i jej przedstawicieli.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne

Portal poświęcony jest tłuszczom kulinarnym i ich roli w profesjonalnej gastronomii. Publikowane tam treści to przede wszystkim cenne rady, triki i wskazówki, które mają pozytywnie wpłynąć na efektywność codziennej pracy. Oczywiście na 2018 rok zaplanowaliśmy kilka premier nowych produktów Kruszwicy – nie tylko tłuszczowych. Mamy nadzieję, że będzie to nasz kolejny wkład w rozwój i poprawianie standardów branży gastronomicznej w Polsce. Nadal chcemy wspierać też naszych partnerów w budowaniu rynkowego sukcesu poprzez dostarczanie rzetelnej i kompleksowej wiedzy na temat gastronomii. Dlatego będziemy kontynuować podjęte już działania, m.in. rozwijając koncept smażymy.com. W dalszym ciągu planujemy też wspierać inicjatywy zewnętrzne.


Chcemy poszerzać zakres współpracy

R

ynek HoReCa dynamicznie się rozwija, a rynek dostawców, w naturalny sposób razem z nim. Coraz więcej firm interesuje się tym ciekawym sektorem. Wśród nich także Kandy. HoReCa się profesjonalizuje, a osoby z branży szukają coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań do użycia w swoich miejscach pracy. Staramy się odpowiadać na to zapotrzebowanie. Badania pokazują, że z roku na rok Polacy częściej korzystają z usług jakie oferują hotele, restauracje, kawiarnie czy bary. Powstają specjalnie dedykowane miejsca dla określonej grupy ludzi, np. dla rodzin z dziećmi, wegan, singli, seniorów. Wyjścia do restauracji na obiad czy weekendowy wypad poza miasto już nie są okazjonalne, ale regularne. To dobrze rokuje zarówno dla firm związanych z branżą usług jak i dla nas – dostawców. Firmy rozwijają się, mają nowe problemy, ale też środki, żeby sobie z nimi poradzić. Jedną z głównych kwestii jest cena, a często brak rąk do pracy. W związku z tym obserwujemy trend poszukiwania gotowych rozwiązań, pomagających zautomatyzować, ułatwić i przyspieszyć wykonywane czynności. Nie może to jednak oznaczać ubytku na jakości. Gotowe, szybkie rozwiązania muszą zachowywać odpowiednie standardy. Klienci nie powinni odczuć zmian. Dopiero zaczynamy swoją przygodę z HoReCa. Udało się nam zdobyć silną pozycję na rynku cukierniczym, dlatego teraz chcemy przenieść swoje doświadczenie na nowy sektor. Oczywiście HoReCa nie jest nam zupełnie obca: część produktów Kandy trafiała także poprzez

dystrybutorów do gastronomii. Była to jednak stosunkowo mała skala. Teraz chcielibyśmy poszerzyć zakres współpracy zarówno z punktami gastronomicznymi, jak i hotelami. To wyzwanie na najbliższe miesiące. Pod koniec 2017 roku wprowadziliśmy na rynek nadzienia termostabilne Lauretta w nowym opakowaniu: gotowym do użycia rękawie cukierniczym Rengo z wymiennymi tylkami. W ten właśnie sposób chcemy zaistnieć na rynku HoReCa, gdzie bardzo liczy się wygoda i oszczędność czasu. Co ważne, opakowanie Rengo zajmuje mało miejsca i po otwarciu można przez cztery tygodnie przechowywać je w lodówce. Jest to również odpowiedź na wszechobecne problemy z kosztem i dostępnością pracowników. Czasem klient dzwoni w ostatniej chwili i trzeba przygotować coś bardzo szybko, nasze opakowanie jest odpowiedzią na takie sytuacje. Spodziewamy się dynamicznego rozwoju sprzedaży do sektora HoReCa. Nasze nadzienia ułatwiają przygotowanie różnego rodzaju deserów. Po rozpoznaniu specyficznych potrzeb klientów w tym sektorze, przygotowaliśmy specjalnie dopasowane rozwiązanie w postaci gotowego do użycia rękawa cukierniczego. Mamy nadzieję, że ułatwi to codzienną pracę, a jednocześnie pozwoli na wprowadzenie do oferty nowych, ciekawych i smacznych deserów. Kampania reklamowa w prasie i internecie rozpoczęta w styczniu, pomoże nam dotrzeć do zainteresowanych osób. Chcemy też spotkać się z nowymi klientami podczas targów Euro Gastro, Horeca Mazury, a także Expo Sweet i Sweet Targi.

R E K L A M A

Dariusz Socik, właściciel Kandy

wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE

45


Raport

GŁOS RYNKU – ŻYWNOŚĆ

Zwiększa się dostępność do wszelakich produktów Rafał Durka, szef kuchni Diune Hotel**** & Resort/Zdrojowa Invest & Hotels

B

ranża gastronomiczna rozwija się dynamicznie i od dłuższego czasu można zaobserwować jej profesjonalizację. Świadczą o tym chociażby pierwsze gwiazdki Michelin czy czapki Gault & Millau przyznane polskim restauracjom. Ważnym elementem pracy kuchni jest współpraca z dostawcami, którzy również dynamicznie starają się dopasowywać do potrzeb rynku, tym samym do potrzeb szefów kuchni. Hurtownie chętniej poszerzają swój asortyment o produkty niecodzienne i bardziej wyszukane, czy do niedawna jeszcze powszechnie uważane za egzotyczne. Jakiś czas temu nie lada wyzwaniem było zakupienie np. takiego delikatesu jak foie gras, kiedyś samo zapytanie wywoływało zdziwienie i zakłopotanie w działach zamówień. Dziś jest zdecydowanie lepiej. Sami dostawcy coraz chętniej i w liczniejszej grupie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom i proponują dostarczanie takich cymesów. Zauważalnie zwiększyła się, na co miały wpływ różne czynniki, liczba produktów przystosowanych do specjalnego żywienia takich jak: produkty bezglutenowe, bezmleczne, pozbawione soi. Skutkuje to poprawieniem komfortu pracy oraz otwiera nowe możliwości tworzenia menu w restauracjach hotelowych. A co najważniejsze jesteśmy w stanie

46

wyjść naprzeciw potrzebom naszych gości. Nierzadko dostawcy sami tworzą własne studia kulinarne, organizują szkolenia, zatrudniają specjalistów wywodzących się z branży gastronomicznej. Dzięki czemu współpraca staje się łatwiejsza. Związane jest to ściśle ze zrozumieniem potrzeb kuchni właśnie poprzez zatrudnianie doradców kulinarnych. Przejmują oni część pracy szefów kuchni, którą wcześniej wykonywaliśmy z przedstawicielami handlowymi, poświęcając swój czas i nierzadko tracąc cierpliwość. Do takiej pracy należało częściowo edukowanie, wyrabianie świadomości jak ważna jest terminowość oraz jakość i powtarzalność jakości dostarczanych produktów. We współpracy z dostawcami przede wszystkim bardzo istotna jest odpowiedzialność i profesjonalizm. Każdy dostawca musi położyć ogromny nacisk na właściwe, terminowe dostarczanie produktów. Często bowiem, najcięższa praca, hodowców, plantatorów, producentów, okraszona pietyzmem i dbałością może zostać zaprzepaszczona poprzez brak dbałości o właściwe warunki dystrybucji. Dostawcy muszą zwrócić uwagę na takie czynniki jak temperatura, wilgotność, ułożenie towaru oraz czas realizacji dostawy. Każdy z trzech elementów tego systemu czyli producent, dostawca, szef kuchni jest jednakowo odpowiedzialny za efekt końcowy, dlatego, że każdy

z trzech, może popełnić błąd przekreślający finalny sukces na talerzu, przejawiający się zadowoleniem gościa restauracji. Osobiście najbardziej cenię sobie system gdzie producent jest dostawcą, wtedy czynników ryzyka jest znacznie miej. Skutkuje to również często lepszą jakością, łatwiejszym zrozumieniem potrzeb szefa kuchni oraz czynnikiem ekonomicznym, takim jak cena w stosunku do jakości. Najbardziej pożądanym dostawcą jest

producent bezpośredni, świadomy swojego produktu, dumny ze swej pracy i odpowiedzialny. Taki, który chętnie umieści swoje nazwisko obok swojego produktu w menu restauracji. W Diune Hotel**** & Resort współpracujemy z takimi lokalnymi dostawcami np. miodu, serów, ryb i bardzo jesteśmy zadowoleni. Dobry produkt jest według mnie najważniejszy i broni się sam, a mi jako szefowi kuchni pozostaje go jedynie właściwie eksponować.

Będziemy rozwijać współpracę z polskimi dostawcami Richard Bergfors, CEO MAX Premium Burgers

M

AX Premium Burgers jest stosunkowo młodą marką na polskim rynku. Pierwsza restauracja w Polsce została otwarta jesienią 2017, we wrocławskiej Galerii Dominikańskiej. Po niemal sześciu miesiącach działania na krajowym rynku widzimy pierwsze efekty naszej strategii. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z dostawcami, którzy zaopatrują restaurację MAX w artykuły spożywcze. Naszych partnerów wybieramy z największą starannością, gdyż bardzo zależy nam na utrzymaniu jak najlepszej jakości. W MAX korzystamy z lokalnych zasobów – mięso wołowe oraz kurczaki, z których przygotowywane są nasze burgery w 100 proc. pochodzą od polskich dostawców. Znamy rolników, którzy

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne

dostarczają nam swoje produkty i wiemy, że tak samo jak my, przywiązują ogromną wagę do kwestii związanych z dbałością o środowisko naturalne, jakości i świeżości warzyw. Bezkompromisowe podejście do jakości to jeden z naszych filarów, dlatego zawsze decydujemy się na dostawców, z którymi wspólnie możemy budować i umacniać pozycję MAX. W najbliższych latach będziemy budować sieć MAX Premium Burgers w Polsce. Widzimy potencjał i dążymy do tego, aby wraz z rozbudową rozwijać współpracę z polskimi dostawcami. Przy poszukiwaniu nowych dostawców kierujemy się wieloma wyznacznikami, ale na pierwszym miejscu zawsze stawiamy jakość produktów, ponieważ finalnie to ona ma wpływ na smak serwowanych przez nas dań.


Raport

GŁOS RYNKU – ŻYWNOŚĆ

Chcemy, aby dostawcy byli otwarci na nowości Przedstawiciel marki Starbucks

R

ynek dostawców żywności i artykułów spożywczych jest w fazie intensywnego rozwoju, a konkurencja jest bardzo duża. Dostawcy podążają za aktualnymi trendami, co sprawia, że ich oferta jest bardziej zróżnicowana. Coraz większą popularnością cieszą się m.in. produkty wegańskie, bezglutenowe, alternatywy dla krowiego mleka oraz produkty o obniżonej zawartości cukru, dlatego też na polskim rynku pojawia się wielu graczy specjalizujących się w tym konkretnym obszarze i jest to dla nas dobra informacja. Jako lider w branży, wprowadzamy do oferty wiele nowości, starając się wciąż urozmaicać asortyment, a stałe monitorowanie rynku dostawców pozwala nam utrzymywać przewagę konkurencyjną w tym zakresie. Jednocześnie ciągły rozwój tego rynku może nas tylko cieszyć, bo wiąże się z szansą jeszcze większego zróżnicowania i wyróżnienia naszej oferty produktowej na tle innych marek. Nasze oczekiwania dotyczące umów z dostawcami w większości zostały spełnione, zauważamy jednak, że w kontekście dostępności niektórych surowców jest jeszcze przestrzeń do poprawy. Marka Starbucks rozwija się na wielu płaszczyznach. Nieustannie

rozwijamy ofertę w zakresie napojów, deserów, przekąsek typu Fresh Food czy propozycji na śniadanie czy lunch, konsekwentnie poszerzając jednocześnie zasięg naszego biznesu. Operatorem marki w Polsce jest firma AmRest, która zarządza siecią także na innych europejskich rynkach. Ten intensywny rozwój na wielu polach powoduje, że cenimy współpracę dostawcami, którzy wykazują się elastycznością oraz potrafią szybko reagować na zmieniające się trendy. Obserwujemy, że nasi goście są coraz bardziej świadomi, a ich potrzeby stają się o wiele bardziej zróżnicowane, oczekujemy więc od dostawców już nie tylko najwyższej jakości produktów, ale właśnie umiejętności łatwego dostosowywania się w zakresie dostaw czy szybkiej reakcji na dodatkowe zamówienia. Chcemy, aby dostawcy byli dla nas partnerami w rozwijaniu naszego biznesu, byli otwarci na nowości, a także inspirowali nas do tworzenia jeszcze lepszej oferty dla gości Starbucks. Innowacyjność, nieprzetworzone produkty i personalizacja – to najważniejsze obecnie trendy, które stwarzają wiele ciekawych możliwości, ale także wyzwań, również w aspekcie współpracy z dostawcami.

Optymistyczne prognozy na 2018 rok

Coraz więcej konsumentów przeznacza swój wolny czas na pójcie do restauracji zamiast samemu gotować. Popyt generuje podaż co oznacza, że liczba punktów gastronomicznych stale rośnie, a to powoduje większe zapotrzebowanie na dostawców. Konsumenci są coraz bardziej świadomi i spodziewają się wyższej jakości produktów, co na sektorze HoReCa wymusza większą dbałość o produkty jakie oferują swoim klientom. Od dostawców oczekują już nie tylko surowców, ale też wiedzy eksperckiej, pomysłów na rozwój i zaskakujących rozwiązań, które pozwolą na skrócenie czasu pracy, wprowadzenie menu będącego w trendzie, ale przede wszystkim produktów, które ułatwią przygotowanie serwowanych posiłków. Jako lider w kategorii kuchni azjatyckich posiadamy wiedzę i doświadczenie oraz produkty, które przez szefów kuchni i właścicieli restauracji są poszukiwane i cenione. Nasza kompleksowa oferta, dopasowana do profilu działalności oraz produkty wysokiej jakości to elementy, które przekonują klientów o naszym profesjonalnym podejściu do biznesu. Ostanie lata to dla sektora HoReCa przede wszystkim rozwój kuchni azjatyckiej oraz szeroko rozumianej kuchni zdrowej. Liczy się czysta etykieta, łatwość przygotowania oraz smak. Na te potrzeby odpowiadają produkty marki Livity, której portfolio powiększyło się w ubiegłym

Andrzej Polisiakiewicz, kierownik ds. rozwoju HoReCa De Care Group

P

oprzedni rok to czas dynamicznego rozwoju naszych działań w sektorze HoReCa. Intensywne prace przyniosły bardzo zadowalające dla firmy efekty, duże kontrakty oraz 100 proc. wzrost sprzedaży. Wiemy, że rok 2018 to

48

dla De Care szansa na jeszcze większy udział w tym sektorze. Rynek gastronomiczny od kilku lat utrzymuje się w trendzie wzrostowym. Według badań GfK dla 85 proc. młodych ludzi w wieku 20-29 lat jedzenie poza domem jest czynnością naturalną i wręcz codzienną.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne

roku o szybkie bezglutenowe dania w popularnych smakach: Tajlandii, Afryki, Orientu, Peru oraz Indii; bezglutenowe mieszanki do wypieku brownie, muffiny, chleb i gofry. Co istotne produkty można wykorzystać na wiele sposobów. Służą jako kompletne posiłki lub baza do dalszej obróbki. Ich ogromną zaletą wykorzystywaną w gastronomii jest prostota przygotowania oraz pełnowartościowy, w 100 proc. naturalny skład. Opracowując linię Livity nie idziemy na żadne kompromisy. Mamy na uwadze coraz większą świadomość konsumentów oraz zapotrzebowanie rynku na zdrowe produkty convenience. Według badań agencji PMR z 2017 r. kuchnie Chińska, Tajska i Wietnamska są na 3 miejscu najbardziej lubianych kuchni przez Polaków. W zakresie produktów azjatyckich mamy ogromną przewagę nad konkurencją. Ponad 30 lat doświadczenia i szeroka gama produktów w portfolio wyróżniają nas wśród dostawców na rynku. Wsparcie marketingowe, strona internetowa z informacjami o produktach, przepisami oraz Social Media dla marki House of Asia to działania, które stale umacniają, już silną pozycję marki na rynku. Trendy nam sprzyjają, zatem plany na 2018 rok są ambitne. Jesteśmy nastawieni na rozwój, dostarczamy innowacyjne produkty dla branży HoReCa, a naszym celem jest dotarcie do klientów otwartych na ciekawe rozwiązania.


Raport

RYNEK – WYPOSAŻENIE I USŁUGI DLA HORECA

Polski rynek meblarski w ocenie producentów

Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat polski przemysł meblarski osiągnął istotny sukces – awansował do wąskiego grona liderów eksportu na świecie. Te dane statystyczne znajdują potwierdzenie w wynikach badania firm. Co więcej, rynek ten ma przed sobą optymistyczne perspektywy rozwoju. Niemal jedna trzecia respondentów przewiduje dalszą poprawę sytuacji branży meblarskiej w Polsce. Sytuacja rynkowa Przedstawiciele branży meblarskiej, zapytani o ocenę obecnej sytuacji na polskim rynku, aż w 64 proc. ocenili ją pozytywnie. Jedynie 12 proc. firm ma o niej negatywne zdanie, a co czwarta ocenia ją neutralnie, bądź nie ma zdania. Z wyników badania można wyciągnąć wniosek, że to, w jaki sposób firmy oceniają ogólną sytuację panującą na rynku mebli,

50

przynajmniej częściowo może zależeć od rodzaju ich działalności. Podmioty działające na rynku polskim oceniają ją pozytywniej niż eksporterzy. Również firmy krócej działające na rynku wypowiadają się o sytuacji bardziej optymistycznie – niemal 80 proc. z nich wskazało odpowiedzi „bardzo dobrą” lub „raczej dobrą” w odniesieniu do aktualnego stanu branży.

Blisko 9 na 10 firm pozytywnie oceniło różnorodność oferty polskiego sektora meblarskiego. Drugim elementem pod względem odsetka ocen pozytywnych jest nowoczesność środków produkcji – aż 82 proc. firm oceniło ją jako dobrą lub zdecydowanie dobrą. Na kolejnych miejscach uplasowały się: jakość produktów (76 proc. ocen pozytywnych) oraz terminowość realizacji zleceń (75 proc. ocen

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne

pozytywnych). Warto zauważyć, że przedstawiciele firm meblarskich dobrze oceniają kwestie konkurencyjności sektora – aż trzy czwarte ma o niej pozytywne zdanie. Biorąc pod uwagę wielkość rynku zbytu, 73 proc. respondentów nie ma co do niej większych zarzutów, natomiast 6 proc. ma opinię negatywną. Jako najsłabszy punkt polskiego rynku meblarskiego uznano dostępność pracowników. Tutaj prawie 6


Raport

RYNEK – WYPOSAŻENIE I USŁUGI DLA HORECA

na 10 badanych uważa, że jest to pięta achillesowa branży, a jedynie 17 proc. ma o niej pozytywne zdanie. Uzupełnieniem ankiety konsumenckiej jest badanie przeprowadzone wśród producentów i dystrybutorów mebli działających na polskim rynku. Badaniem objęto ponad sto firm. Uzyskane odpowiedzi dostarczają cennych informacji o tym, w jaki sposób producenci i dystrybutorzy oceniają obecną sytuację rynkową, możliwości rozwoju oraz trendy konsumenckie, które w najbliższych latach będą odgrywać kluczową rolę na polskim rynku meblarskim.

Przyszłość branży Rynek meblarski w Polsce ma przed sobą optymistyczne perspektywy rozwoju. Przemawiają za tym wyniki badania, w którym prawie jedna trzecia respondentów przewiduje poprawę sytuacji na rynku meblarskim, a 52 proc. uznaje, że pozostanie ona na niezmienionym poziomie. Tylko nieliczna część badanych

52

firm (9 proc.) uważa, że sytuacja może się pogorszyć, a zaledwie 9 proc. nie ma zdania. Podmioty działające w Polsce są nie tylko zadowolone z sytuacji panującej na rynku krajowym, ale również w znaczącej części wierzą w dobrą kondycję swojej firmy. Aż 37 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco w odniesieniu do prognozy wzrostu sprzedaży w 2017 roku. Wśród tej grupy ponad jedna czwarta przewiduje wzrost sprzedaży do 10 proc., połowa – o 11 – 25 proc., a pozostała część – o ponad 25 proc. w stosunku do 2016 roku. Dokładnie 57 proc. spośród przebadanych firm twierdzi, że poziom sprzedaży nie zmieni się w ciągu obecnego roku, a jedynie 6 proc. uważa, że ulegnie on spadkowi. Najbardziej podzielone zdania dotyczą liczby podmiotów w sektorze meblarskim – 28 proc. badanych firm uważa, że ta liczba wzrośnie, natomiast 27 proc. jest zdania odmiennego i przewiduje spadek. Największy odsetek (37 proc.) twierdzi,

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne


RYNEK – WYPOSAŻENIE I USŁUGI DLA HORECA

Raport

R E K L A M A

wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE

53


ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Selgros fundatorem Wigilii Caritas dla niemal 10 tys. osób Tegoroczne wigilijne spotkania dla osób ubogich, samotnych i potrzebujących, które co roku organizuje niemal w całej Polsce Caritas, wsparła firma Selgros Cash&Carry przekazując ponad 22 tys. litrów napojów i prawie 9 ton produktów spożywczych niezbędnych do ich przygotowania. Wieczerze odbyły się w największych miastach w całym kraju. – Idea zasiadania razem, przy wspólnym stole, jest nam niezwykle bliska i nabiera szczególnego znaczenia w wigilijny wieczór. Jako firma, która na co dzień dostarcza produkty spożywcze do restauracji i sklepów, chcieliśmy w tym szczególnym czasie podzielić się nimi z osobami potrzebującymi w całej Polsce. Caritas wspieramy w organizacji Wigilii już od 5 lat, ale w tym roku po raz pierwszy na tak dużą skalę. Na początku roku zaproponowaliśmy Caritas rozszerzenie akcji na całą Polskę. Kilkunastu oddziałom Caritas organizującym wigilie dla potrzebujących, przekazaliśmy najpotrzebniejsze produkty niezbędne do ich organizacji. Spotkania łącznie zgromadziły niemal

54

10 tys. potrzebujących. – mówi Cezary Furmanowicz, Dyrektor Marketingu Selgros Cash&Carry i Transgourmet. Pod hasłem Wigilia Caritas, 24 grudnia br. w 16 miastach Polski, m.in. w Kielcach, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie, spotkały się osoby potrzebujące, bezdomne, samotne czy w trudnej

z różnych powodów nie mogą spędzić jej inaczej. – Marzeniem każdego z nas jest to, aby każdy mógł spędzić ten szczególny wieczór z najbliższymi przy zastawionym stole. Wiemy jednak, że życie pisze różne scenariusze i nie każdy ma taką szansę. Dlatego już od wielu lat tak ważne dla nas jest to, by stworzyć dla potrzebujących okazję do spotkania przy wigilijnym stole. Cieszymy się, że dzięki wsparciu firmy Selgros, możliwa była organizacja wigilii dla tak ogromnej liczby potrzebujących w całej Polsce. – mówi ks. Krzysztof Sroka, zastępca dyrektora Caritas Polska. W ramach wsparcia firma Selgros Cash&Carry przekazała bezpłatnie organizatorom wigilii produkty niezbędne do ich przygotowania i podania. Łącznie do oddziałów Caritas z poszczególnych diecezji i archidiecezji w całej Polsce, trafiło niemal 4,5 tony karpia, prawie 1,5 kapusty kiszonej, 3,5 tony ziemniaków oraz 22 tys. litrów napojów i 3500 litrów koncentrat barszczu czerwonego. Ponad to, firma

sytuacji życiowej. W Poznaniu wigilia dla potrzebujących organizowana jest przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej i odbyła się już po raz 15. To największe spotkanie wigilijne dla potrzebujących w kraju, które co roku gromadzi około 2 tys. osób, które

przekazała również naczynia, sztućce i opakowania jednorazowe oraz okolicznościowe torby na prezenty. Wszystkie produkty dostarczano z hal handlowych zlokalizowanych w miastach lub w pobliżu miejscowości w których odbywały się Wigilie Caritas.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne


Raport

56

RYNEK – WYPOSAŻENIE I USŁUGI DLA HORECA

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne


Raport

RYNEK – WYPOSAŻENIE I USŁUGI DLA HORECA

że w najbliższej przyszłości liczba działających podmiotów na rynku meblowym pozostanie bez zmian, a 8 proc. nie ma wyraźnej opinii na ten temat.

Strategie rozwoju W jaki sposób producenci i dystrybutorzy mebli chcą zapewnić sobie sukces rynkowy? Jakie są najważniejsze problemy, z którymi

58

zmagają się podmioty działające w analizowanej branży? Zapytaliśmy wszystkich ankietowanych o kluczowe obszary, na których koncentrować się będzie strategia ich firmy w perspektywie najbliższych dwóch lat. W celu zapewnienia stałego rozwoju, przedsiębiorstwa stawiają przede wszystkim na bezpieczeństwo i jakość produktu

oraz rozpoznanie trendów konsumenckich i reakcje na ich zmiany. Te dwa obszary były wskazane przez odpowiednio 87 proc. i 85 proc. respondentów jako kluczowe w strategii ich firm. Ponad trzy czwarte wszystkich przedsiębiorstw koncentruje się na odpowiednim zarządzaniu finansami. Co ważne, znaczna większość badanych firm (70 proc.) zapytana

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne

o strategiczne plany w perspektywie najbliższych lat wskazała obszar polityki cenowej, głównie w zakresie jej wdrażania i optymalizacji, w tym procesów i narzędzi związanych z analizowaniem i ustalaniem cen. Z kolei istotnym obszarem dla 65 proc. ankietowanych jest zarządzanie marką, w tym kampanie reklamowe nakierowane na promocję marki, tworzenie nowych marek,


Raport

RYNEK – WYPOSAŻENIE I USŁUGI DLA HORECA

rebranding czy likwidacja nierentownych marek.

Kanały dystrybucji mebli Efektywne zarządzanie dystrybucją w znacznym stopniu decyduje o sukcesie lub porażce. W zrealizowanym badaniu wzięły udział zarówno firmy zajmujące się wyłącznie produkcją mebli na zlecenie pod obcą marką (dla innych firm bądź sieci), jak również przedsiębiorstwa produkujące pod marką własną i posiadające własną sieć dystrybucji. Znaczna część respondentów (57 proc.) wskazała sprzedaż we własnych sieciach sprzedaży jako istotny kanał dystrybucji mebli. Wraz z dynamicznym rozwojem technologii oraz poziomem i różnorodnością oferty sklepów on – line zauważalnie zwiększa się udział roli internetu w obrocie meblami. Aż 39 proc. firm wskazało ten kanał jako jeden z głównych kanałów dystrybucji. Na kolejnych miejscach respondenci wymieniali hurtownie (13 proc.), duże multibrandowe sieci handlowe (10 proc.) oraz autoryzowane salony meblowe (10 proc.).

60

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne


Raport

RYNEK – WYPOSAŻENIE I USŁUGI DLA HORECA

Rynek usług

outsourcingowych Rynek przechodzi metamorfozę, również rynek outsourcingu. Zdobycie pracownika, nie tylko specjalisty, ale również osoby do wykonania prostych prac, jest coraz trudniejsze i droższe. Minimalne wynagrodzenie okazuje się niewystarczające nawet w przypadku zadań niewymagających kwalifikacji. Nawet jeśli są regiony, gdzie taka płaca jest jeszcze zachętą do podjęcia pracy, to jej koszty i tak rosną. Minimalna płaca systematycznie idzie w górę – od stycznia 2018 roku zwiększy się z 2 tys. do 2,1 tys. zł. W 2016 roku wynosiła jeszcze 1 850 zł.  Raport Impel Insight

N

a wzrost kosztów pracy w istotny sposób wpłynęło uszczelnienie przepisów dotyczących opłacania składek ZUS przy zatrudnianiu na umowy-zlecenia. Niezależnie od liczby umów i kwot, na jakie opiewają, zleceniodawca lub zleceniodawcy muszą odprowadzić składki przynajmniej takiej wysokości, jaka obowiązuje przy minimalnym wynagrodzeniu w przypadku umowy o pracę (od 2 tys. zł w 2017 roku, a od 2018 od 2,1 tys. zł). 

62

Pracownicy oczekują coraz lepszych warunków i otrzymują je, natomiast pracodawcy muszą to brać pod uwagę w swoich kalkulacjach. Era „taniej pracy“ dobiegła końca.

Rosną oczekiwania pracowników Zmiany trafnie oddaje Wskaźnik Dobrobytu mierzony przez Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. We wrześniu 2017 roku wzrósł on o 0,7 punktu i wyniósł 106,6. To niemal tyle, ile było u szczytu koniunktury w 2007 roku i na początku 2008

roku, tuż przed globalnym kryzysem finansowym. Wtedy wynosił on 111,7. Co ma na to wpływ? Wyjaśnienie jest dość proste: „Na wzrost ten w największym stopniu miało wpływ wysokie tempo wzrostu płac. W ujęciu nominalnym wzrosły one o ponad 6,6 proc. w skali roku, w ujęciu realnym o ponad 4,5 proc. Dynamika wynagrodzeń odzwierciedla problemy pracodawców z pozyskaniem odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej. Pracownicy zaś coraz pewniej czują się na rynku

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne

pracy i zwiększają swe wymagania płacowe” – tłumaczą autorzy indeksu (www.biec.pl, dane z 19.09.2017). Wspomniany realny wzrost płac o 4,5 proc. uwzględnia inflację. O tyle statystycznie Polacy są bogatsi, uwzględniając rosnące ceny. Wysoka inflacja „zjada” podwyżki płac. W obecnej sytuacji wzrosty wynagrodzeń nie tylko rekompensują dość powolny wzrost cen, ale są zdecydowanie „na plus“, poprawiając standard życia. Jest też druga strona medalu: spadł Wskaźnik Wyprzedzający


Raport

RYNEK – WYPOSAŻENIE I USŁUGI DLA HORECA

Koniunktury (WWK). Informuje on z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce. We wrześniu 2017 r. obniżył się o 1,6 punktu w stosunku do sierpnia. Według Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych jednym z powodów pogorszenia nastrojów, szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw, były… podwyżki płac. Nie dość, że pracownikom firmy płacą coraz więcej, to jeszcze mają problemy z ich pozyskaniem (Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury, dane opublikowane 27 września 2017 roku).

64

Koniec z „tanią pracą” Zmiany w prawie doprowadziły też do tego, że pod względem kosztów alternatywne formy zatrudniania niemal zrównały się z umowami o pracę. Ozusowana minimalna stawka godzinowa przy umowie-zleceniu sprawia, że praca osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych przestała być atrakcyjna dla pracodawców. Ze wspomnianych wyżej przyczyn brakuje także zainteresowanych podejmowaniem pracy za najniższe stawki godzinowe, skoro mają oni do dyspozycji znacznie lepsze oferty. To ogromna zmiana również na rynku outsourcingu usług B2B,

szczególnie usług prostych. Jeszcze do niedawna do zlecania takich usług na zewnątrz przedsiębiorców motywowała głównie niska cena, za jaką nie byli w stanie zapewnić ich sobie we własnym zakresie. Jednak o kosztach usług prostych w największej mierze decydują koszty pracy. Gdy wszyscy jednakowo muszą płacić co najmniej minimalną stawkę godzinową oraz odprowadzać składki na ZUS, firma outsourcingowa działająca zgodnie z prawem nie może pracownikom płacić mniej niż przedsiębiorca, gdyby chciał na własną rękę zatrudniać personel sprzątający i ochronę.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne

To jednak wcale nie oznacza, że outsourcing jako model biznesowy stracił swoje uzasadnienie. Jednak na pierwszy plan wysuwają się jego inne przewagi, niż te, do których byliśmy przyzwyczajeni na polskim rynku ze względu na sytuacje prawną i gospodarczą. Outsourcing nadal prowadzi do optymalizacji kosztów zleceniodawcy, zwłaszcza jeśli jest realizowany kompleksowo, czyli gdy u jednego dostawcy zamawia się pakiet usług. Ponadto duże firmy outsourcingowe dzięki skali swojej działalności umożliwiają obniżenie kosztów zakupu materiałów, sprzętu i technologii potrzebnych do wykonania usługi.


Neosystem sp. z o.o. ul. Moล›cickiego 6 66-400 Gorzรณw Wielkopolski tel. 509 636 264 a.tchorz@neosystem.tv www.multivee.pl www.neosystem.tv


Raport

RYNEK – WYPOSAŻENIE I USŁUGI DLA HORECA

Rośnie wartość

rynku kosme Ostatnie lata to intensywny czas rozwoju branży kosmetycznej w Polsce. Wielkie koncerny międzynarodowe konkurują z licznymi małymi polskimi manufakturami. Ile jest wart rynek kosmetyków w Polsce? Z wyliczeń firmy doradczej Deloitte wynika, że jego wartość w 2016 roku wyniosła 16 mld zł, a dzięki działalności przemysłu kosmetycznego polska gospodarka wytworzyła ponad 7 mld zł wartości dodanej, zapewniając miejsca pracy 43 tysiącom osób.

66

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne


tyków Polska szóstym rynkiem kosmetyków w Europie Wartość polskiego rynku kosmetycznego w 2016 roku wyniosła 16 mld zł, podczas gdy w 2002 roku było to 9 mld zł. Polski rynek osiągnął taki poziom dzięki stałemu rozwojowi w ciągu ostatnich piętnastu lat. Realny skumulowany wzrost rynku w tym okresie to 32

proc., czyli średnio 2 proc. rocznie. Natomiast nominalny skumulowany wzrost rynku wyniósł aż 78 proc. Skok branży jest imponujący, szczególnie w porównaniu z sytuacją w innych państwach europejskich. Polska jest szóstym rynkiem kosmetyków w Europie i rośnie najszybciej. To tym bardziej istotne, że inne duże rynki jak np. francuski i włoski nie tylko nie odnotowały wzrostów, ale wręcz się skurczyły (odpowiednio o 0,19 proc. i 1,09 proc.). To wszystko powoduje, że prognozowana wartość rynku kosmetycznego w Polsce w 2021 roku wyniosła 20 mld zł. – W najbliższych latach polska gospodarka powinna nadal się rozwijać, a wraz z nią branża kosmetyczna. Równocześnie rosła będzie zamożność społeczeństwa, co w konsekwencji oznacza wzrost popytu na kosmetyki. Zmieniać się będzie jednak struktura tego popytu. Wzrośnie sprzedaż

R E K L A M A

Z

„Raportu o stanie branży kosmetycznej w Polsce 2017. 15 lat rozwoju” wydanego z okazji 15–lecia Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego (którego współautorem części jest Deloitte) wynika, że na polskim rynku kosmetyków działa około 400 podmiotów. Są to firmy międzynarodowe, duzi polscy gracze oraz średnie, małe i mikroprzedsiębiorstwa. Taka struktura zapewnia niezbędną różnorodność branży i stanowi o jej silnych podstawach.

wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE

67


Raport

RYNEK – WYPOSAŻENIE I USŁUGI DLA HORECA

droższych wyrobów. Z kolei konsekwencją zachodzących w Polsce zmian demograficznych będzie wzrost zapotrzebowania na produkty przeznaczone dla osób starszych – mówi Julia Patorska, starszy menedżer w dziale sustainability consulting Deloitte, ekonomistka w Deloitte. 

Ponad 7 mld zł wartości dodanej Bezpośrednie zatrudnienie w przemyśle kosmetycznym w Polsce wyniosło w 2016 roku 16,5 tys. osób. Przemysł ten przyczynia się do generowania bezpośrednio około 3,02 mld zł wartości dodanej w ujęciu rocznym. Na skutek zakupów dokonywanych w Polsce przez przemysł kosmetyczny wzrasta wartość dodana w innych gałęziach gospodarki (efekt pośredni). Jego wysokość w 2016 roku wyniosła 2,18 mld zł. Działalność przemysłu kosmetycznego wpływa także na wzrost dochodów w gospodarce, co również kreuje wartość dodaną (poprzez zwiększony popyt konsumentów końcowych). Efekt ten

68

wyniósł w 2016 roku 1,88 mld zł. Łączne efekty wytworzone w polskiej gospodarce dzięki działalności przemysłu kosmetycznego wyniosły 7,08 mld zł wartości dodanej, zapewniając miejsca pracy dla 43 tys. osób. Oznacza to, że złotówka wartości dodanej wytworzonej bezpośrednio w przemyśle kosmetycznym generuje łącznie 2,34 zł wartości dodanej w całej gospodarce. Im większy udział wartości dodanej w produkcie finalnym sektora, tym większy jej twórczy wkład w proces produkcyjny i udział w wytwarzaniu PKB.

Polskie kosmetyki w Wietnamie, Kuwejcie i Korei Południowej Według danych GUS z 2016 roku, kosmetyki z Polski są eksportowane do ponad 160 krajów, w tym do tak odległych jak Meksyk, Indonezja czy Australia. Zdecydowanie najważniejszy dla krajowych firm jest jednak rynek wewnętrzny Unii Europejskiej. W latach 2004-2016 dodatni bilans Polski w handlu kosmetykami w Unii wzrósł prawie

dziewięciokrotnie – z 231 mln zł do 2,04 mld zł. Głównymi kierunkami eksportowymi kosmetyków z Polski są dzisiaj Niemcy, Wielka Brytania i Rosja. W 2016 roku eksport do tych krajów wyniósł odpowiednio 1,77 mld zł, 1,59 mld zł i 1,38 mld zł. – Firmy z Polski są w stanie powiększać sprzedaż w Unii Europejskiej, co jest mierzalnym przejawem coraz większej atrakcyjności polskich kosmetyków w oczach wymagających europejskich konsumentów. Przesunięcie akcentów w eksporcie ze Wschodu na Zachód, z krajów takich, jak Rosja czy Ukraina w stronę rozwiniętych państw Europy Zachodniej, świadczy o tym, że polski przemysł kosmetyczny szybko się uczy. Rodzime firmy są w stanie oferować konkurencyjne produkty nie tylko na stosunkowo łatwych rynkach, ale też tam, gdzie konkurencja jest niezwykle zacięta – mówi Joanna Popławska, prezes zarządu Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Polski przemysł kosmetyczny stoi obecnie przed szansą dalszej, globalnej ekspansji. Szczególnie

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne

obiecujące są rynki krajów Bliskiego Wschodu i państw azjatyckich. Jeśli chodzi o liczbę certyfikatów eksportowych umożliwiających wejście na nowy rynek, wystawianych przez Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego, w 2016 roku pierwszą dziesiątkę otwierały dwa kraje azjatyckie Wietnam i Korea Południowa. Na tej liście znalazły się również Kuwejt, Maroko czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. 

Kiedyś niskie koszty pracy, teraz jakość i innowacyjność Co decyduje o przewadze przemysłu kosmetycznego w Polsce nad innymi europejskimi rynkami? Przez ostatnie lata były to niskie koszty pracy. Według danych Eurostatu całkowite koszty pracy wśród państw członkowskich Unii są niższe jedynie w pięciu państwach (na Węgrzech, Łotwie, Litwie, w Rumunii i Bułgarii). – Ze względu na postępujące procesy rozwojowe w Polsce i na świecie czynnik ten pomału traci na znaczeniu, jednak jego dominacja jest wciąż widoczna. Interesującą zmianą w tym aspekcie


RYNEK – WYPOSAŻENIE I USŁUGI DLA HORECA

jest to, że inwestorzy zagraniczni poszukujący przewag konkurencyjnych coraz częściej zwracają uwagę na poziom wykształcenia kadr, a nie tylko ich niski koszt – wyjaśnia Julia Patorska. W dłuższej perspektywie czasowej istotnymi czynnikami budującymi konkurencyjność są jakość i innowacyjność. Z tego powodu konieczna jest silniejsza stymulacja inwestycji w badania i rozwój, zarówno na poziomie rządowym, jak i bezpośrednio przez przedsiębiorstwa przemysłu kosmetycznego. Bez takiej zmiany akcentów branża nie tylko przestanie się rozwijać, ale w dłuższym okresie może zacząć się kurczyć, narażona na presję ze strony innych, opartych o niskie koszty rynków. Istotną barierą dla rozwoju innowacyjności w branży kosmetycznej, nie tylko w Polsce, są często zmieniające się przepisy i normy, które nakłada na rynek

prawodawstwo unijne. Jedną z takich barier jest konieczność wycofywania z procesu produkcji kosmetyków sprawdzonych i przebadanych składników. W praktyce oznacza to, że firmy, zamiast inwestować zasoby w rozwój innowacyjnych produktów, poświęcają je na dostosowanie się do dynamicznych zmian legislacyjnych. Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego szacuje, że działania tego typu absorbują nawet do 60 proc. nakładów firm na działy B+R.

Zmienne prawo – wyzwania regulacyjne „Raport o stanie branży kosmetycznej w Polsce 2017” identyfikuje również najważniejsze zmiany legislacyjne, które przez ostatnie 15 lat wpłynęły na obraz sektora w Polsce. Na liście tej znalazły się takie regulacje jak: zniesienie akcyzy na kosmetyki, wejście w życie

Rozporządzenia kosmetycznego, czy walka o możliwość sprzedaży kosmetyków w aptekach. Każda z nich wywarła lub mogła potencjalnie wywrzeć ogromny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorców tego sektora. Raport identyfikuje również te wyzwania, które w najbliższym czasie będą decydowały o kształcie legislacji branżowej. Producenci borykają się z problemem z kurczącego się portfolio substancji, a w szczególności konserwantów. Daje się również zaobserwować coraz większy wpływ regulacji środowiskowych na prawo kosmetyczne.

Trendy O jakości prowadzonego biznesu oraz o jego sukcesie w przyszłości ewidentnie decyduje możliwość adaptacji do zmieniającego się otoczenia, w tym do aktualnych

Raport

trendów na rynku. Trendom właśnie poświęcona jest trzecia część Raportu. Zdaniem autorów najważniejsze są zmiany generowane przez dostępność do nowych, cyfrowych technologii. Czy to poprzez zmianę sposobu dystrybucji czy też dotarcie do klienta z informacją – e-commerce, ale również związane z dostępem do nowych urządzeń, gadżetów, które doskonale uzupełniają doświadczenia związane z użytkowaniem danego produktu. Istotne dla branży będzie również nadążenie za trendem, który w szerokim horyzoncie zmienia postrzeganie pojęcia „zdrowia”. Obecnie to już nie tylko „brak choroby”, ale wiąże się z tym terminem szeroko pojęty „well being”, dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne. Jest to na pewno obszar do zagospodarowania przez branżę kosmetyczną, która do tej pory nie była definiowana w tych kategoriach. R E K L A M A

wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE

69


Raport

GŁOS RYNKU – WYPOSAŻENIE I USŁUGI DLA HORECA

Głos rynku wyposażenie Ciągłe poszerzanie oferty, elastyczne działania, realizacja zleceń według ustaleń, obserwacja rynku i znajomość trendów, wyjście naprzeciw z inicjatywą, a nie tylko odpowiedź na zapytania – to główne wymagania restaurator oraz hotelarzy kierowane w stosunku do dostawców. Ci natomiast zauważają, że klienci z branży HoReCa w przeważającej większości zwracają uwagę przede wszystkim na wysoką jakość, wybierając sprawdzonych i zaufanych producentów, a także częściej otwarci są na wspólne działania i akcje marketingowe. W tym dziale prezentujemy komentarze wybranych operatorów oraz dostawców nt. sytuacji na rynku, wspólnych oczekiwań i perspektyw na przyszłość. 70

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne


Raport

GŁOS RYNKU – WYPOSAŻENIE I USŁUGI DLA HORECA

HoReCa jest dla nas ważnym Profesjonalnym podmiotom kanałem sprzedaży wróżę wiele kontraktów Wojciech Tomaszczyk, kierownik ds. chemii profesjonalnej Amtra

N

a rynek wchodzą nowi dostawcy oferujący produkty i usługi dla branży HoReCa. Dokładnie analizują oczekiwania klientów, przygotowując dla nich ofertę na najwyższym poziomie. Stawiają na kompleksowość i wprowadzanie nowości. W naszym obszarze – chemii dla restauracji i hoteli – również wiele się dzieje, szczególnie ze względu na rozwój surowców, których jest coraz więcej. Są także bardziej nowoczesne dzięki czemu możemy dostarczać coraz lepsze produkty, ale w „starej” cenie. Obserwujemy także, że klienci z sektora HoReCa częściej biorą pod uwagę jakość towaru, niż jego cenę. Taka zmiana bardzo nas cieszy, gdyż nasz dział badań i rozwoju nieustannie pracuje nad udoskonalaniem formuł naszych produktów. HoReCa jest dla nas bardzo ważnym kanałem sprzedaży. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy więcej kontraktów aniżeli zakładaliśmy, co wskazuje na pozytywne perspektywy na ten rok. Widząc rozwój branży, prognozujemy dalszy, dynamiczny wzrost tego sektora, a co za tym idzie ilości transakcji. W swojej ofercie posiadamy bardzo szeroką gamę produktów dedykowanych właśnie gastronomii. Najwyższa jakość tych produktów wprost przyczynia się do ciągłego wzrostu zainteresowania nimi. Nasze produkty są skuteczne, wydajne ale również dostosowane do pracy w warunkach bardzo twardej wody,

72

co ma niemałe znaczenie przy tak zróżnicowanym stopniu jej twardości w Polsce. Dodatkowo zawartość nowoczesnych inhibitorów korozji w naszych preparatach znaczenie wydłuża czas eksploatacji urządzeń gastronomicznych, chroniąc je przed korozją. W tym roku stawiamy przede wszystkim na rozwój serwisu. Chcemy, by nasze produkty użytkowane w gastronomii jak najlepiej spełniały swoje zadania. Rozwój sieci serwisowej ma ogarnąć w tym roku całą Polskę. Będziemy w stanie bardzo szybko zadziałać w przypadku np.: podłączenia naszych płynów do urządzeń gastronomicznych, montaży dozowników czy sformułowaniu planów higieny na obiekcie. Nasz zespół serwisowy również jest w stanie odpowiednio przeszkolić personel pod kątem prawidłowego i najbardziej efektywnego użytkowania naszych produktów. Bieżący rok przyniesie również kilka nowości produktowych, w tym produktów do dezynfekcji powierzchni w jeszcze szerszym zakresie niż dziś oferujemy. Nieustannie pracujemy nad modyfikacją naszych produktów, wymieniając przestarzałe surowce na nowoczesne, oferujące szerszy zakres usuwanych zabrudzeń. W tej kwestii stawiamy przede wszystkim na szybkość działania preparatów – w tym celu konieczne jest użycie najlepszych komponentów odpowiedzialnych za „zwilżenie” powierzchni i „szybkie oderwanie” od niej zabrudzenia, które dziś, w przypadku np.: preparatu Fast Gast, wynosi tylko trzy sekundy.

Ola Dojnikowska, właścicielka Bułkę przez Bibułkę

W

ubiegłym roku otwieraliśmy nasz trzeci lokal w Starej Papierni w Konstancinie-Jeziornej. Przy tej okazji współpracowaliśmy z kilkoma dostawcami sprzętu gastronomicznego. Od początku mamy swoje ulubione firmy, z którymi współpraca nie tyle, że jest przyjemna, kontakt szybki i sprawny, ale dzięki naszej wieloletniej współpracy, możemy uzyskiwać naprawdę dobre ceny. Mimo to szukamy także sprzętów w przeróżnych firmach mających sklepy internetowe. Tutaj także szukamy dobrych okazji i chętnie zamawiamy mniejsze sprzęty, które częściej się „zużywają”, jak na przykład płyty indukcyjne. Istotną rzeczą przy zakupie sprzętów typu kostkarka, zmywarka czy ekspres do kawy jest serwis. Śmiało mogę powiedzieć, że jest on bardziej kluczowy niż cena czy dostępność na rynku. Są to takie sprzęty, bez których nasz dzień pracy absolutnie nie może się toczyć swoim zwykłym trybem, dlatego jeśli mamy awarię, musimy mieć taki serwis, który będzie u nas w ciągu kilkudziesięciu minut. Dlatego bardzo chwalimy sobie współpracę z naszym dostawcą kawy i jednocześnie ekspresu, bo wiemy, że co by się nie działo wystarczy jeden telefon i serwis jest w kilka chwil na miejscu w Bułce. Rzadko korzystamy z komisów gastronomicznych czy zakupu sprzętów używanych. Tak jak wspomniałam dostępność serwisu, gwarancji oraz jakość sprzętu są dla nas ważnym czynnikiem, dlatego zdecydowanie wolimy inwestycję w nowe sprzęty.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne

Jeśli nawiązujemy współpracę z dostawcą żywności i przy okazji otrzymujemy sprzęty gastronomiczne to zawsze idzie za tym umowa, określająca minimalny obrót na okres trwania umowy oraz czasem bonusy za przekroczenie wymienionego obrotu. Dla nas jest to dobre rozwiązanie, bo znamy swoje zapotrzebowanie na dany produkt, a przy tym nie musimy przy otwieraniu nowego lokalu aż tak bardzo inwestować w sprzęty i możemy część środków przeznaczyć na inne cele. Znając obecny rynek dostawców sprzętów do gastronomii i mając na uwadze nasze wcześniejsze doświadczenia uważam, że 2018 rok nie będzie się znacząco różnił od poprzedniego, tym bardziej, że jesteśmy na etapie urządzania naszej czwartej Bułki na Saskiej Kępie. Wszelkie sprzęty, które zamawialiśmy były dostępne tak naprawdę za kilka dni, a często nawet z dnia na dzień. Urządzając nasze lokali wolimy zdecydowanie korzystać z gotowych rozwiązań i mebli w standardowych wymiarach, eliminując zamówienia pod wymiar. Jeśli mamy taką możliwość przy etapie projektowania mocno bierzemy ten aspekt pod uwagę. Pozwala nam to nie tylko na oszczędność pieniędzy, ale i czasu. Jeśli obecne na rynku firmy będą nadal miały konkurencyjne ceny, będą się dobrze komunikowały z klientem, informowały na etapie zamawiania o czasie realizacji to wróżę im dobry rok i wiele zamówień. Warszawski rynek gastronomiczny jest tak prężny, że pracy na pewno będzie sporo.


Ten rok będzie obfitował w szereg nowości

T

o już szósty rok naszej dystrybucji austriackiej marki Citrocasa w Polsce. Poprzedni rok umocnił nas na pozycji liderów rynku automatycznych wyciskarek w Polsce. Na ten sukces złożył się popyt wśród nie tylko stale przybywających nowych klientów, ale także wśród firm, które kilka lat temu zdecydowały się na konkurencyjne, tańsze produkty. Jednak jak uprzedzaliśmy, nie wytrzymują one próby czasu. Klienci kupując „tańsze” zamienniki oszczędzają jedynie pozornie i ostatecznie, gdy koszty wielokrotnych serwisów, części zamiennych czy po prostu przestojów w pracy drastycznie rosną, wracają do nas. Niezawodność „na lata”, łatwość i szybkość obsługi oraz higiena na najwyższym możliwym poziomie to od przeszło 10 lat wyznaczniki marki Citrocasa. Potwierdzają to nasi stali klienci, którzy od lat są z nami, jak Carrefour Polska, Jeronimo Martins Polska, Lagardere Travel Retail, Eurocash, Intermarche, BP Polska czy Circle K Polska. W zeszłym roku do grona naszych Klientów dołączyły sklepy pod szyldami sieci Piotr i Paweł, Groszek, Lewiatan czy E. Leclerc, z czego jesteśmy bardzo dumni. Nadchodzący rok będzie obfitował w szereg nowości w naszej ofercie produktowej. Pierwszą jest nowy model automatycznej wyciskarki o nazwie Fantastic ECO. Dlaczego ECO? Ponieważ wyciskarka ta pracuje nie dzięki elektryczności, ale dzięki … sile naszych mięśni! Model ten, wpisując się w najnowsze trendy, nie potrzebuje energii elektrycznej, obsługujemy go tradycyjną korbką. Dzięki temu, to nie tylko

najmodniejsza wyciskarka na rynku, ale jako jedyna może być stosowana w miejscach gdzie nie ma dostępu do gniazdka elektrycznego, czyli np. na plaży, nad jeziorem, w bike cafe itd. Pierwsze opinie, zebrane na styczniowych targach w Europie, potwierdzają, że to alternatywne i odważne podejście do rozwoju automatycznych wyciskarek spotka się z uznaniem także polskich Klientów. Drugą, nie mniejszą nowością, jest wprowadzenie na polski rynek zupełnie nowej marki. Rozpoznawalni jako specjaliści od najlepszych „maszyn sokowych” kontynuujemy rozwój w tym właśnie kierunku. Friulco, bo o tej marce mowa, to włoski producent profesjonalnych sokowirówek komercyjnych oraz jednej z nielicznych na światowym rynku wyciskarki wolnoobrotowej przeznaczonej do zastosowań komercyjnych. Markę Friulco cechuje świetne wykonanie, najwyższej jakości materiały (ograniczenie ilości plastikowych elementów), najwyższa wydajność na rynku (ilość pozyskanego soku z kilograma warzyw) oraz produkcja w 100 proc. wykonana we Włoszech. Porównywaliśmy wydajność sokowirówek Friulco oraz jednej z najbardziej popularnych obecnie w Polsce w sektorze HoReCa sokowirówek produkcji francuskiej i przewaga Friulco była niepodważalna. Wkrótce wraz z odświeżeniem naszej strony zaprezentujemy video z testów. Wprowadzając markę Friulco do naszej oferty chcemy zapewnić naszym Klientom jak największą elastyczność przy wyborze sprzętu, a tym samym zaoferować możliwość produkcji każdego rodzaju soku na urządzeniach najwyższej klasy.

R E K L A M A

Mateusz Karzyński, menadżer zarządzający FPHU RODRO, wyłączny dystrybutor Citrocasa w Polsce

wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE

73


Raport

GŁOS RYNKU – WYPOSAŻENIE I USŁUGI DLA HORECA

Stale inwestujemy w rozwój wszystkich grup produktowych

Liczba umów przekracza nasze oczekiwania

Jan Polcyn, prezes zarządu Dora Metal

asz segment rynku, czyli digital marketing rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. Dzięki rozwiązaniom analitycznym marketing internetowy jest doskonale policzalny i skalowalny. Hotelarz ma możliwość przeanalizowania praktycznie każdej wydanej złotówki. Dodatkowo te działania są bardzo precyzyjnie targetowane. Jako firma wyspecjalizowana w obsłudze branży hotelarskiej w zakresie marketingu internetowego obserwujemy szybki rozwój tego segmentu rynku, a hotelarze coraz silniej dostrzegają korzyści płynące z ich wykorzystywania. Głównymi trendami w rozpoczętym roku będzie rozwój narzędzi umożliwiających mierzalność marketingu oraz jego automatyzacja. Branża dostawców usług digital oczekuje narzędzia do atrybucji konwersji Google Atribution – rozwiązania, które pozwoli zrozumieć zależności pomiędzy wydatkami na poszczególne działania marketingowe (w tym mierzenie sprzedaży z kanału online i offline). Z uwagi na złożoność procesów decyzyjnych w branży hotelarskiej, to rozwiązanie zostanie szybko docenione. Ponadto intensywnie rozwijają się narzędzia automatyzujące marketing oraz szeroko pojęta optymalizacja oparta o uczenie maszynowe. Tak, ostatnie trzy lata dla naszej agencji to duży wzrost klientów R/R. Wyraźnie widać większą świadomość osób z branży HoReCa w zakresie konieczności inwestycji w kanał digital. Przekłada się to pozytywnie na liczbę zapytań ofertowych i nowych umów, których poziom czasami przekracza nasze oczekiwania.

R

ok 2017 firma Dora Metal zamknęła z dużym sukcesem. Zauważamy znaczący powrót inwestorów do urządzeń gastronomicznych wysokiej jakości oraz kompleksowej obsługi sprzedażowej i posprzedażowej. Coraz mniejszym zainteresowaniem, przynajmniej przy dużych, obsługiwanych przez nas inwestycjach cieszą się wyroby tanie, niskiej jakości. Klienci coraz częściej wybierają sprawdzonych i zaufanych producentów. Największym zainteresowaniem z oferty Dora Metal cieszą się przede wszystkim ciągi wydawcze, zwłaszcza nasza najszersza oferta systemów wydawczych – Erik. Wynika to z powstawania coraz większej ilości sieci gastronomicznych z samoobsługową dystrybucją potraw. Zauważyliśmy również bardzo duży wzrost sprzedaży okapów marki Dora Vent. Stale inwestujemy w rozwój wszystkich grup produktowych, natomiast bardzo intensywną pracę nad rozwojem okapów Dora Vent rozpoczęliśmy pod koniec 2015 roku i szacujemy, że 2018 rok jest czasem kiedy grupa ta nabierze największego rozpędu sprzedażowego, ze względu na wiele zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań wprowadzonych w tych wyrobach, takich jak system filtracji powietrza Pure Efficiency+TM.

74

Zamówień nigdy nie jest za dużo, jednak miniony rok i bardzo duża ilość nowych inwestycji przełożyły się na rozbudowę naszego parku maszynowego, gdzie zakupionych zostało aż pięć nowoczesnych maszyn, mających na celu usprawnienie i przyspieszenie produkcji naszych urządzeń. W zeszłym roku zostaliśmy uhonorowani po raz kolejny statuetką Przedsiębiorstwo Fair Play, jak również tytułem Pracodawca Na Medal. Nasze produkty cały czas otrzymują nagrody za wysoką jakość i innowacyjność – 2017 rok był rokiem urządzeń chłodniczych, które otrzymały Medal Europejski Business Centre Club za utrzymanie europejskich standardów jakości w tych produktach. Otrzymaliśmy również m.in. Tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki w kategorii „Eksport” za wysokie wyniki sprzedaży poza granicami naszego kraju. W tym roku pragniemy dalej podążać naszą utartą drogą, czyli działać etycznie w sferze biznesowej, oferować pewne, dobrze płatne stanowiska pracy i produkować najwyższej jakości urządzenia dla profesjonalnej gastronomii. Do tej pory podeście to nas nie zawiodło, a widząc ciągły wzrost zamówień możemy spodziewać się optymistycznych wyników w roku 2018 i realizacji ustalonych, tegorocznych planów sprzedażowych.

Wojciech Sroka, właściciel agencji Get In Web

N

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne

Jako agencja doskonale znająca branżę hotelarską, z którą współpracujemy już ponad 10 lat obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na wyspecjalizowane usługi które świadczymy. Jedną z nich jest optymalizacja współczynnika rezerwacji na stronach hoteli, którą prowadzimy za pomocą własnego, dopracowanego do perfekcji sposobu, bez angażowania działu IT hotelu. Ponadto do dyspozycji klientów oddaliśmy w ostatnich miesiącach dopasowany do branży system raportowania naszych kampanii. Koniec roku to także testy A/B przeprowadzane na kontach naszych klientów i odkrywanie najlepszych praktyk oraz rozwiązań. Jednym z wyzwań przed jakim obecnie stoimy jest realizacja usług dla dużej międzynarodowej sieci hoteli gdzie odpowiadamy za cały kanał e-commerce. Przewidujemy dalszy rozwój agencji, także dzięki wsparciu ze strony Google. Nasz flagowy produkt to kampanie reklamowe dla hoteli oparte o platformę Adwords – popularny wśród branży HoReCa program reklamowy, który jest nieustannie wzbogacany o dodatkowe funkcje. Większość z nich doskonale sprawdza się w branży, a nasze autorskie rozwiązania i technologie dodatkowo wspomagają ostateczne wyniki kampanii. Wiele lat doświadczenia oraz rozwój firmy rok do roku w kombinacji z nowoczesnymi rozwiązaniami marketingowymi pozwalają z optymizmem patrzyć w przyszłość związaną z branżą HoReCa.


GŁOS RYNKU – WYPOSAŻENIE I USŁUGI DLA HORECA

Raport

Liczy się dobra współpraca i osiągnięty cel Joanna Rdułtowska, menadżer ds. zakupów i dystrybucji Qubus Hotel Management

R

ynek gastronomiczny w Polsce dynamicznie się rozwija, a co za tym idzie rośnie konkurencja. Istnieje wiele firm na rynku oferujących wyposażenie hotelarskie i gastronomiczne dobrej jakości. O powodzeniu współpracy decyduje wiele czynników począwszy od dobrej jakości towaru po sprawnie zorganizowaną logistykę. Zawsze na pierwszym miejscu stawiamy oczekiwania naszego gościa. Polacy coraz częściej odwiedzają hotele i lokale gastronomiczne i wydają coraz większe kwoty, stąd też ich oczekiwania stale rosną. Jest wiele hoteli na rynku, które oferują gościom coraz szerszy

pakiet swoich usług, gdzie dostawcy biorą czynny udział i mogą zaoferować swoje produkty. Jest w czym wybierać, wszystko zależy od ustalonego budżetu. Producenci zwiększają atrakcyjność swojej oferty wysoką jakością produktów i usługami dodatkowymi jak na przykład szkolenia dla personelu, doradztwo jak i rozwiązania polegające na kreowaniu swoich produktów. Ostatni rok spełnił nasze oczekiwania odnośnie kontraktów i umów z dostawcami. Możliwości

pozyskania produktów jest wiele, min. podpisanie umów z sieciowymi dostawcami na kilka lat i kontrolowanie założeń z nimi ustalonych. Można również korzystać z usług lokalnych dostawców, z którymi również współpracujemy, lecz w mniejszym stopniu. Możliwości współpracy są nieograniczone, liczy się dobra współpraca i osiągnięty cel. Prowadzimy także klasyfikację dostawców, która również pomaga nam w podjęciu dalszych działań i realizowaniu celów z wybranymi dostawcami. Zawarliśmy również nowe umowy, które pozwoliły zaoferować naszym gościom wyższej jakości produkty po dobrej cenie zakupu. Analizujemy nasze potrzeby i do rozmów podchodzimy partnersko, ale z określonymi

wymaganiami. Jesteśmy klientem wymagającym i pewnie Ci, którzy z nami pracują mogą to potwierdzić. Doświadczenie jakie posiadamy pomaga nam w dokładniejszym stopniu określić potrzeby nasze, jak i naszych gości. 2018 to rok nowych wyzwań, kilka umów o współpracy handlowej kończy się, zatem musimy podejmować nowe rozmowy i wyznaczać nowe cele. Liczymy na kreatywne oferty dostawców, dużą elastyczność i ciągłość oferowanego asortymentu. Podejmujemy rozmowy z dostawcami sieciowymi, którzy swoim „istnieniem na rynku” wyróżniają się na tle wielu innych. Kryteriów wyboru dostawcy jest wiele, my podejmując współpracę zawsze liczymy na partnerstwo i rozwój. R E K L A M A

wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE

75


Raport

GŁOS RYNKU – WYPOSAŻENIE I USŁUGI DLA HORECA

Najważniejsza jakość i sprawny serwis Przemysław Tymczyszyn, współwłaściciel Makarun Spaghetti & Salad

D

o kuchni w Makarunie wystarczają nam głównie: bemary, lodówki, kuchenki, okapy i lady chłodnicze. To podstawowe gastronomiczne wyposażenie naszych punktów. Nie potrzebujemy nawet talerzy czy sztućców, bo zamawiamy na swoje potrzeby obrendowane naczynia jednorazowe. Nasz docelowy klient to jednak przede wszystkim młodzi ludzie – studenci, uczniowie, którzy nie przywiązują wagi to takich rzeczy jak zastawa. Na początku działalności korzystaliśmy z rynku wtórnego, zaopatrywaliśmy się w używany sprzęt, zachwalany przez wielu przedsiębiorców prowadzących fastfoodowy biznes. Jednak doświadczenia z tego okresu nauczyły nas, że stosunek oszczędności do ilość kłopotów operacyjnych nie jest korzystny. Stąd zdecydowanie rekomendujemy używanie nowego sprzętu, z gwarancją oraz możliwością szybkiego i sprawnego serwisu. Z tego, co obserwujemy, w tym sektorze rynku gastronomicznego od dłuższego czasu występują tu te same sprawdzone marki. Nie jest ich zbyt wiele. Wydaje się, że każda ma swoją grupę odbiorców. Utrzymują poziom i ceny. Świadczyć to może o tym, że ten segment rynku obsługujący gastronomie, nie jest w fazie dynamicznego rozwoju. Sytuacja więc wygląda na stabilną, „tort” jest podzielony i nie zanosi się na to, by miał się zdarzyć jakiś przełom, albo pojawić znaczący, nowy „gracz”. Oczywiście robiliśmy też rozeznanie za granicą, ale naszym zdaniem polscy dostawcy proponują lepszy towar w stosunku

76

do ceny. Pewnie taniej byłoby sprowadzać go z Chin, ale przy takiej liczby sprzętu, jakiej potrzebujemy, nie byłoby to opłacalne, a poza tym jakość produkowanych tam urządzeń jest po prostu gorsza. Poza tym trudno wyobrazić sobie w tej sytuacji serwisowanie. Od początku korzystamy z usług tego samego dystrybutora i sami nie szukamy nikogo nowego, ponieważ jesteśmy zadowoleni z tego układu. Dajemy naszym partnerom możliwość skorzystania z opcji wzięcia sprzętu w leasing. Mamy przygotowaną ofertę leasingową dla franczyzobiorców. Jest to bardzo często stosowana forma wsparcia finansowego, sprawdzona i godna polecenia. Miniony rok należał do tych spokojniejszych i stabilniejszych. Także w kwestii umów z dostawcami nie nastąpiły żadne rewolucyjne zmiany. Od sześciu lat korzystamy z usług tego samego dystrybutora sprzętu gastronomicznego. Formuła naszej współpracy sprawdza się nieźle, ale przede wszystkim docenić go należy za serwis, za to jak dba o sprzęt. W przypadku awarii staje na głowie i zawsze jest. Zazwyczaj szybko i skutecznie rozwiązuje problem. Nie mamy też kłopotów z reklamacjami. Zależy nam, by sprzęt gastronomiczny, w który wyposażamy współpracujących z nami franczyzobiorców działał bezawaryjnie przynajmniej przez okres umowy, czyli zazwyczaj przez pięć lat. I jak do tej pory nie zdarzyło nam się, żeby wystąpiły na tym tle jakieś większe problemy. Nie chcemy więc zmieniać tego co dobrze działa.

Pewna tendencja, która zarysowała się w ubiegłym roku, jest taka, że kiedy chcemy kupić nowy sprzęt, musimy złożyć wcześniej zamówienie u dostawcy i dłużej się czeka na jego realizację. Można się więc domyślać, że w ostatnich kilkunastu miesiącach produkcja uzależniona jest od otrzymywanych zleceń. Dla nas ma to jednak dość kłopotliwe konsekwencje. W związku z tym, że czas oczekiwania na dostawę sprzętu kuchennego się wydłużył, musimy dobrze i z dużym wyprzedzeniem planować otwarcia nowych punktów Makaruna. W ubiegłym roku zarejestrowaliśmy także nieznaczną podwyżkę cen sprzętu gastronomicznego. Przy niedużej liczbie wyposażenia jakie

zamawiamy, nie jest to dla naszej sieci bardzo dotkliwe. Jednak tendencja ta jest niekorzystna, choć wytłumaczalna ogólną sytuacją w krajowej gospodarce. Oczywiście jak każdy klient chcielibyśmy, aby było taniej, szybciej i lepiej. Ale mówiąc serio spodziewamy się, że jeśli chodzi o współpracę z dostawcami sprzętu gastronomicznego, utrzyma się tendencja z ubiegłego roku. Nie mamy na co narzekać. Współpracujemy w tym obszarze z zaufanymi i sprawdzonymi partnerami. Nasze oczekiwania jeśli chodzi o przeszły rok sprowadzają się w zasadzie tylko do tego, że życzylibyśmy sobie, żeby zamówienia realizowane były szybciej oraz żeby było ich więcej.

Nadchodzące lata to kolejne wyzwania Joanna Piekarska, Media Management Europe

M

edia Management Europe współpracuje z hotelami w zakresie udzielania „licencji” lub „sublicencji” na kanały telewizyjne od 2004 roku. W ostatnich latach znacząco wzrosła świadomość właścicieli hoteli w zakresie zezwoleń i opłat za reemitowane kanały, co przełożyło się na zwiększenie liczby zawieranych przez nas umów licencyjnych. Rynek hotelowy rozwija się bardzo dynamicznie, powstaje wiele nowych obiektów o wysokim standardzie. Jest to tendencja wychodząca naprzeciw zapotrzebowaniu rynku, ponieważ zarówno Polacy jak i nasi europejscy sąsiedzi podróżują po Polsce coraz częściej. Wybór kanałów telewizyjnych jest obecnie świadomą i bardzo przemyślaną decyzją każdego dyrektora hotelu, na którą wpływa wiele czynników: profil gości hotelowych (turystyczni czy biznesowi), lokalizacja obiektu i perspektywy dotyczące jego dalszego rozwoju, a także cena. To z reguły trudny wybór, dlatego nasze doświadczenie przekładamy na praktyczną umiejętność indywidualnego

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne

określenia potrzeb klienta i sprostanie jego wymaganiom. Największym powodzeniem wśród gości hotelowych niezmiennie cieszą się kanały informacyjne i sportowe. Te drugie, ze względu na wydarzenia relacjonowane na żywo zyskują coraz większą popularność w miejscach skupiających gości hotelowych (np. bary i restauracje). Aby sprostać wymaganiom zagranicznych gości wiele hoteli decyduje się także na ogólnotematyczne kanały obcojęzyczne (np. niemieckie, hiszpańskie, włoskie, rosyjskie). Wśród klientów, którzy obdarzyli nas zaufaniem są nowopowstałe obiekty, hotele o wieloletniej historii, a także, co niezwykle nas cieszy, hotele które wracają do MME w celu podpisania kolejnych umów. Nadchodzące lata stawiają przed MME kolejne wyzwania i perspektywę udziału w ciekawych projektach (m.in. nawiązanie współpracy z nowymi nadawcami), co oznacza że będziemy mogli przedstawić naszym klientom jeszcze większą ofertę kanałów telewizyjnych, których obecnie jest blisko 90.


Zwiększa się zapotrzebowanie na niestandardowe produkty

O

becna sytuacja jest pokłosiem trendów występujących na rynku od kilku lat. Rosną nakłady inwestycyjne zarówno na tworzenie nowych firm w branży, jak i modernizację starych, co oznacza też poszukiwanie przez nie swojego miejsca na rynku, sposobów promocji. Jako organizator największego w regionie wydarzenia dla branży HoReCa stajemy przed dużym wyzwaniem. Z jednej strony firmy dotąd wystawiające się na targach krajowych i międzynarodowych częściej z tego rezygnują. Odwiedzający poszukują mniej tradycyjnej oferty, nowości, świeżości. Obserwujemy także spadek prezentacji targowej wystawców z dziedziny wyposażenia hoteli, z wyłączeniem wyposażenia gastronomicznego. Dzieje się tak, bo inwestorzy i właściciele hoteli właściwie bez ruszania się z miejsca dostają oferty od sprzedawców wszystkich liczących się na rynku producentów, pracujących m.in. na bazach danych inwestycji i przetargów, co jest ułatwieniem, gdy w branży hotelarskiej zaczyna brakować rąk do pracy. Z drugiej strony znacząco rośnie procent mniejszych lub nowych na rynku firm, które chcą się pokazywać, szukają nowych klientów, kanałów dystrybucji. U nas wystawcy znajdują kontrahentów w postaci profesjonalnych kupujących z całej Polski, zapraszanych w ramach Programu Hosted Buyers. Zwiększa się zapotrzebowanie na produkty nie tylko dobrej jakości, ale także oryginalne, niestandardowe, niskoseryjne. Ten trend dotyczy także surowców gastronomicznych, trwa boom browarów

rzemieślniczych. Poszukiwane są ciekawe produkty regionalne. Liczy się wolny chów, a nie masowy klatkowy. Firmy coraz częściej obok (lub zamiast) produktów sprzedają gotowe koncepty i rozwiązania. Na rynku rozwiązań dla branży nie ma już takiego zachłyśnięcia się nowymi technologiami jak jeszcze kilka lat temu. W hotelach systemy automatyzacji póki co przegrywają z tradycyjną recepcją. Ale może w dostawcach takich rozwiązań jest przyszłość, wszak w branży hotelarskiej obserwujemy od kilku lat kryzys kadrowy. Rynek HoReCa będzie rósł i się profesjonalizował. Wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa rośnie popyt na usługi restauracji, kawiarni. Rynek rośnie, ale i konsument staje się coraz bardziej wybredny. Jako Expo Mazury staramy się uczestniczyć w rozwoju tego rynku, organizując targi Mazury HoReCa – wydarzenie wspierające rozwój i profesjonalizację branży poprzez prestiżowe konkursy kulinarne oraz pokazujące jej przedstawicielom najnowsze trendy, ciekawe produkty i rozwiązania. Być może mamy kolejny rok, w trakcie którego będziemy obserwować zmniejszenie udziału w rynku targowym wystawców występujących na nim od lat oraz zwiększenie udziału nowych firm, produktów, usług. Możliwe też, że dotychczasowi wystawcy, duże firmy staną się bardziej wymagające względem możliwości ekspozycji targowej. Na szczęście dla nas oznacza to, że aby nadążać za zmianami, rozwijać się, trzeba brać udział w targach.

R E K L A M A

Nela Strucińska, dyrektor projektu Mazury HoReCa

wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE

77


Raport

GŁOS RYNKU – WYPOSAŻENIE I USŁUGI DLA HORECA

Jakość ponad wszystko Wojciech Goduński, właściciel PPHU Wojtex

W

minionym roku współpraca z dostawcami przebiegała zgodnie z naszymi założeniami. Zaufaliśmy doświadczonym firmom, które sukcesywnie dostarczają nam produkty najlepszej jakości . Od lat współpracujemy ze sprawdzonymi dostawcami, którzy na tle innych graczy z branży zdecydowanie mają bardzo silną pozycję na rynku. Dzięki długotrwałej relacji oraz stałej komunikacji, potrafimy wyselekcjonować firmy zapewniające nam produkty, dzięki którym nasze koncepty franczyzowe wyróżniają się na tle innych graczy z branży. Jako jeden z głównych celów stawiamy sobie wybór produktów, które są indywidualnie dopasowane do potrzeb naszych konceptów. Daje nam to możliwość wyróżnienia naszej oferty wśród pozostałych graczy na rynku oraz gwarantuje wysoką jakość produktów. Każdy z nich dostarczany jest do naszych lokali wraz z ologowanymi opakowaniami, co świadczy o specjalnie przygotowanej ofercie właśnie dla nas. Oto kolejny dowód na to, że jakość stawiamy na pierwszym miejscu. Od lat współpracujemy z dostawcą, który zapewnia nam najlepsze wyposażenie dla restauracji, kawiarni oraz lodziarni. Długoletnia współpraca z zaufanymi partnerami handlowymi daje nam możliwość negocjacji najniższych cen na rynku, a to przyciąga do nas potencjalnych franczyzobiorców. Im bardziej rynek staje się atrakcyjny finansowo, tym więcej pojawia się graczy zabiegających o zbudowanie istotnej pozycji. Konkurencyjne warunki handlowe zawsze będą czynnikiem priorytetowym, który wyróżnia nas na tle

78

innych graczy w branży franczyzowej. Jest to kolejny dowód na to, że długoletnia współpraca jest najbardziej opłacalna. Co roku przekonujemy się, iż kontrahenci wybierają właśnie nas – nie zatrzymujemy się, każdego dnia pracujemy na nasz sukces, a korzystna oferta dostawców zdecydowanie nam w tym pomaga. Rynek dostaw dynamicznie się rozwija. Ten proces wspierają zmiany cywilizacyjne i technologiczne. Bezpośrednim motorem zmian na rynku jest upowszechnianie internetu i popularność urządzeń mobilnych. Z początkiem września tego roku sami zaczęliśmy stawiać pierwsze kroki w branży delivery. To właśnie cztery miesiące temu ruszyła nasza aplikacja do zamawiania jedzenia on-line, Zjemy.co. Obecnie w serwisie jedzenie na dowóz oferuje 200 restauracji. Zamawiać można potrawy kuchni polskiej, meksykańskiej, tureckiej, indyjskiej, włoskiej, brytyjskiej, wietnamskiej, amerykańskiej, tajskiej, hiszpańskiej, chińskiej czy francuskiej. Poza klasycznymi daniami do wyboru są też wszelkie burgery, sushi, pizze, owoce morza, sałatki, a nawet pierogi, naleśniki oraz desery. Samo zamówienie jest natomiast szybkie i proste. Wystarczy zalogować się do serwisu lub specjalnie stworzonej w tym celu aplikacji i dokonać zamówienia, a po chwili jedzenie dostarczane jest wprost pod drzwi klienta. Początek działalności wskazuje na to, że Zjemy.co będzie poważnym graczem na rynku dostawców jedzenia, który stanowi konkurencję dla usług z rynku delivery on-line.

W roku obecnym planujemy umocnienie relacji z dotychczasowymi kontrahentami. Cały czas będziemy pracować nad aplikacją do zamawiani jedzenia on-line – zwiększenie bazy restauracji pozwoli nam iść z biegiem czasu i oczywiście odpowiedzieć na zapotrzebowanie konsumentów. Oczywiście nieustannie poszerzać będziemy menu naszych obecnych konceptów, a co za tym idzie,

poszukiwać będziemy nowych dostawców, którzy zapewnią nam każdy niezbędny produkt do stworzenia kolejnych pozycji w menu. Oczywiście jak co roku nie stoimy w miejscu. W tym roku zaskoczymy czymś nowym. Pracujemy nad nowym konceptem franczyzowym, który oczywiście wniesie do naszej firmy nowe możliwości oraz otwarcie się na ofertę rynku dostawców.

Przewidzieliśmy na ten rok wiele premier Łukasz Cape, Brand Manager Tom-Gast

Z

aobserwowaliśmy, że branża HoReCa rozwija się dość dynamicznie, ale i stabilnie, a to bezpośrednio przekłada się na rynek dostawców. Jest to dla nas bardzo dobra sytuacja, ponieważ stabilny rozwój pozwala bardzo dokładnie planować zarówno logistykę dostaw, jak i inwestycje prowadzone przez firmę. W ostatnim roku wykreowało się kilka trendów. Niskie ceny zaczęły tracić na znaczeniu na rzecz wysokiej jakości i ciekawego wzornictwa produktów. Tom-Gast od 20 lat reprezentuje najbardziej uznane światowe marki, więc ze spełnieniem tych oczekiwań świetnie sobie radzimy. Drugi bardzo wyraźny trend to niecodzienne wzornictwo – klienci chcą, aby ich restauracja była wyjątkowa. Trzecim zaobserwowanym przez nas trendem jest popularność profesjonalnego i bardzo wytrzymałego szkła krystalicznego. Restauratorzy wreszcie docenili szkło stołowe i wiedzą, że serwując wyjątkowe wina w świetnym szkle mogą rozwijać ten sektor ich oferty. Jesteśmy bardzo zadowoleni zarówno z rozwoju branży HoReCa,

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne

jak i realizacji naszych kontraktów. Dla firmy Tom-Gast najważniejsze jest, że równomiernie rozwijają się oba nasze kanały sprzedaży – dystrybucja naszych produktów przez firmy zajmujące się wyposażeniem dla gastronomii oraz bezpośrednia sprzedaż do hoteli i restauracji. W ostatnich miesiącach zmieniliśmy wiele procedur w naszej firmie. Usprawniliśmy niezwykle ważne dla naszych klientów aspekty, takie jak logistyka, wydłużenie godzin pracy magazynu oraz optymalizacja procesu obsługi klientów. Przed nami nadal wiele zmian, ale mamy ogromną motywację, widząc jak wielu klientów docenia nasz rozwój. Prognozujemy, że rok 2018 będzie dla nas równie dobry jak poprzedni. Branża będzie się rozwijać w podobny sposób jak w 2017 roku, w związku z powyższym powinniśmy utrzymać nasze tempo wzrostu na zakładanym poziomie. Jak co roku przewidzieliśmy wiele premier na ten rok i mamy ogromną nadzieję, że spotkają się one z entuzjastycznym przyjęciem wśród naszych klientów.


GŁOS RYNKU – WYPOSAŻENIE I USŁUGI DLA HORECA

Raport

Zainteresowanie naszymi rozwiązaniami będzie rosło Michał Czwojdziński, wiceprezes LSI Software

O

d pewnego czasu zaczynamy zauważać, że wielu restauratorów doskonale wie, czego od nas, jako producentów systemów, oczekują. Zdają sobie sprawę, że bez odpowiedniego oprogramowania nie są w stanie efektywnie prowadzić biznesu. Dodatkowo coraz więcej użytkowników jest świadomych znaczenia pełnej integracji wszystkich elementów systemów informatycznych. Z kolei osoby, które rozpoczynają swoją przygodę z gastronomią pamiętają o uwzględnieniu oprogramowania w swoich biznes planach. Takie rozwiązanie przygotowane przez doświadczonego partnera praktycznie poprowadzi początkującego restauratora krok po kroku i pozwoli rozwinąć skrzydła. Goście – to oni są najważniejszym ogniwem i to o nich trzeba zadbać.

Coraz więcej z nich to ludzie młodzi o umiarkowanych dochodach, którzy cenią sobie możliwości wyboru oraz szybkość zamówienia. Swobodę zamawiania może zapewnić kiosk samoobsługowy. Kiedyś kojarzony jedynie z dużymi sieciami fast foodów, ale ten trend zaczyna się rozwijać i nie można go ignorować. Mniejsze sieci, a nawet pojedyncze lokale, zaczynają zauważać mnóstwo korzyści, które samodzielne stanowisko ze sobą niesie. Kiosk zapewnia przede wszystkim zdecydowanie szybszą obsługę klientów. A to jest niezwykle ważne dla konsumentów, którzy są coraz bardziej zabiegani i nie chcą tracić czasu na stanie w kolejkach. Kiosk pozwala także zminimalizować liczbę wymaganego personelu, co w dłuższej perspektywie przyczynia się do optymalizacji kosztów restauracji.

Ubiegły rok pokazał nam, że restauratorzy zaczynają koncentrować się również na dodatkach do systemu, które mogą usprawnić pracę personelu. W ostatnim czasie nasi inżynierowie pracowali nad stworzeniem aplikacji dla kierowców realizujących zamówienia na wynos. Dzięki niej będą w stanie szybko dotrzeć do potrzebnych informacji. Jaki był numer lokalu? Pod jaki numer zadzwonić, jeśli nie mogę odnaleźć odpowiedniego adresu? Wszystko będzie widoczne z poziomu telefonu komórkowego. Wpłynie to bardzo korzystnie na czas realizacji zamówienia, a co za tym idzie zwiększy efektywność kierowców. W najbliższych dniach zaprezentujemy pełną wersję aplikacji. Ponad 60 proc. zamówień z dostawą realizowanych jest poprzez

zamówienia telefoniczne. Opracowana przez nas integracja telefonu z systemem sprzedaży sprawia, że zamówienie tworzy się automatycznie – to wielka oszczędność czasu i praktycznie eliminacja pomyłek, a to z kolei przekłada się na zysk. W oparciu o nasze wieloletnie doświadczanie w branży spodziewamy się, że zainteresowanie opisywanymi rozwiązaniami będzie rosło. Kiedyś wydawały się one zbędnymi dodatkami. Dzisiaj jednak, każdy element systemu ma duże znaczenie. R E K L A M A

wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE

79


Raport

GŁOS RYNKU – WYPOSAŻENIE I USŁUGI DLA HORECA

Mocno analizujemy rynek i źródła dostaw Anna Drzyżdżyk, członek zarządu, dyrektor zakupów Laris Hotels Group

O

bserwując liczbę nowo otwieranych hoteli i miejsc noclegowych w Polsce, spodziewaliśmy się większego zainteresowania dostawców branżą turystyczną. Oferty kierowane do naszej Grupy są bardzo zróżnicowane i otrzymujemy je zarówno od dużych międzynarodowych marek, jak i małych lokalnych dostawców. Przy tej liczbie nadsyłanych ofert, decyzje zakupowe nie są łatwe, ponieważ obecnie Laris Hotels Group robi zakupy dla dziewięciu obiektów w Krakowie. Przez ostatnie miesiące sprawdzamy nasze doświadczenia handlowe w Pradze, u naszych czeskich sąsiadów, gdzie przejęliśmy w zarządzanie kolejny 81-pokojowy obiekt – nazwaliśmy go Le Pettit Prague. W 2017 nie tylko zwiększyliśmy liczbę obiektów, ale także weszliśmy w nowy dla nas biznes restauracyjny. Zajęliśmy się organizacją dużych imprez, głównie przyjęć weselnych w Hotelu Garden Park oraz bardziej kameralnych, indywidualnych spotkań na krakowskim Kazimierzu w Barze i Restauracji – Kazimir. Były to nasz pierwszy rok, a mimo to zwiększyliśmy obrót z ogólnopolską hurtownią na produktach spożywczych o 92 proc. w porównaniu z rokiem 2016! Moim priorytetowym zadaniem w ubiegłym roku było wypracowanie optymalnych procesów dla obiektów zarządzanych przez Laris Hotel Group. Żmudny proces analizy, porównań i wyciągania wniosków z pierwszej połowy roku, dał

80

satysfakcjonujące efekty już w trzecim i czwartym kwartale. Korzyści z czasu poświęconego wspólnie z menadżerami obiektów, na omawianiu danych przełożyły się na zmianę zamawianych produktów, parametrów kontraktów, a czasem samego dostawcy. Zmieniliśmy producenta herbaty i kawy, a teraz po dziewięciu latach zmieniamy firmę dystrybuującą te produkty. Największym rozczarowaniem ubiegłego roku okazało się poszukiwanie gotowego systemu do tworzenia zamówień, który wsparłby nasze dziewięć obiektów w Polsce. W związku z tym sami stworzyliśmy narzędzie i od trzech miesięcy zautomatyzowaliśmy zamawianie takich produktów jak: kawa, herbata czy kosmetyki dla gości. Dzięki temu oprócz dużej oszczędności czasu, zyskaliśmy dokładniejsze źródło danych o zużyciu tych podstawowych produktów oraz poprawiliśmy komfort wykonywanych zadań pracowników, którzy zaangażowani byli w ten proces. W 2018 roku największy nacisk chcemy położyć na ceny, po jakich kupujemy produkty spożywcze do gastronomii. Nie mamy wpływu na sytuacje jakie miały miejsce z gwałtownymi podwyżkami niektórych artykułów np.: masła czy jaj, natomiast chcemy móc wybrać takie hurtownie, gdzie cena w momencie zakupu będzie najkorzystniejsza. W 2017 roku tylko w Polsce Laris Hotels Group odwiedziło blisko 100 tys. osób, dlatego wprowadzamy projekt wycofania się

z pojedynczo pakowanych kosmetyków, by zakończyć wyrzucanie resztek mydła czy otwartych, niezużytych opakowań szamponu i żelu do kąpieli. Chcemy działać ekologicznie, szukamy optymalizacji i usprawnień w codziennej pracy. Mamy zaplanowane wdrożenia dwóch aplikacji: pierwsza do szybkiego odpowiadania na opinie gości z wielu różnych stron źródłowych. Druga natomiast wspomoże

codzienne obowiązki managera na obiekcie. Laris, w swoich planach, oprócz szkoleń rozwojowych dla pracowników, ma jeszcze Międzynarodowe Targi Turystyczne w Berlinie – największym tego typu evencie w Europie. Z naszych doświadczeń wynika, iż im więcej spotkań z potencjalnymi firmami, tym więcej kontaktów można nawiązać i wykorzystać potencjał tych spotkań. Przyszłość zależy tylko od nas.

Zamierzamy kontynuować rozwój w sektorze HoReCa Anna Stokowy-Silczak, dyrektor sprzedaży i marketingu Huhtamaki Foodservice Poland

N

asze doświadczenie pokazuje, iż coraz więcej restauracji posiada w swojej ofercie możliwość dostarczenia zamawianego posiłku bezpośrednio do klienta, a więc każda z takich restauracji powinna posiadać odpowiednie opakowanie umożliwiające odpowiednie zapakowanie swoich dań. Huhtamaki oferuje swoim klientom kompleksową ofertę produktową również w tym względzie. Obserwujemy wzrost zapotrzebowania na kubki do napojów zimnych na wiosnę oraz w lecie, ale jesienią i w zimie następuje zwiększenie zamówień na kubki do napojów gorących. Oczywiście w miesiącach tzw. ciepłych następuje zwiększenie konsumpcji na wszystkie naczynia jednorazowe, które oferuje nasza firma. Światowe trendy wskazują na zwiększanie konsumpcji produktów wykowanych z papieru (lub materiałów pochodnych). Ma to ścisły związek z ekologią, która w ostatnich latach staje się coraz

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne

modniejsza. Oczywiście Huhtamaki stale powiększa portfolio swoich produktów skutecznie dostosowując swoją ofertę do potrzeb najważniejszych klientów. Huhtamaki Foodservice Poland swoją sprzedaż opiera na czterech filarach: klientach kluczowych, klientach marketowych, klientach vendingowych oraz dystrybutorach. Współpracujemy z klientami, oferującymi atrakcyjne produkty. Należymy do firm mających jedną z najbardziej rozbudowanych sieci kontaktów z globalnymi markami spożywczymi, również z działającymi w obszarze gastronomii, serwującymi kawę, lody, hamburgery, czy czekoladę. Naszym zamiarem jest osiągnięcie pozycji najchętniej wybieranego producenta opakowań do żywności na świecie. Huhtamaki to międzynarodowy specjalista z branży pakowania żywności i napojów. Ułatwiamy dotarcie z atrakcyjną ofertą produktową do jak największego grona odbiorców. Działalność wszystkich jednostek naszej firmy


jest związana z rynkami żywności pakowanej i sprzedawanej na wynos. Wiążą się z nimi atrakcyjne możliwości rozwoju. Nasza pozycja na rynku jest już ugruntowana. Klienci chętnie korzystają z naszej nieustannie rozwijanej oferty usług i produktów wytwarzanych z wykorzystaniem ciągle ulepszanych procesów. Zamierzamy kontynuować rozwój, inwestując w naszą branżę. Musimy wprowadzać kolejne innowacyjne rozwiązania w zakresie cyfryzacji, satysfakcji klienta i zrównoważonego rozwoju. Rozwój umiejętności pracowników

poprzez szkolenia i rotację stanowisk ułatwi nam realizację planów. Współpraca i dzielenie się informacjami na temat najlepszych praktyk są kluczowe dla sposobu, w jaki funkcjonuje nasza firma. Pragniemy zagwarantować bezpieczeństwo wszystkim pracownikom Huhtamaki i realizować koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu w sposób wyróżniający nas na tle konkurencji. Będziemy nadal ograniczać wpływ naszych produktów oraz działalności wszystkich naszych jednostek i całego łańcucha dostaw na środowisko naturalne.

Większa gama dostępnych urządzeń

W

tej chwili na rynku obecnych jest wielu niezłych oferentów. W porównaniu do poprzedniej dekady poprawił się znacząco serwis, jak i sama jakość produktów. Gama jest bardzo szeroka o czym może świadczyć dostępność tak wyjątkowych produktów, jak piece do pizzy z poczwórną taśmą. Warto również podkreślić, że zdecydowanie poprawiła się i w dalszym ciągu poprawia, jakość internetowych sklepów gastronomicznych, których liczba na rynku stale rośnie. Ogół zachodzących zmian jest bardzo korzystny dla restauratora z wielu względów. Dostawcy i kontrahenci szybciej reagują na awarie, restauratorzy mają ułatwiony dostęp do urządzeń zastępczych, a ponadto gwarancje są szybciej rozpatrywane. Większa i łatwiejsza dostępność do produktów oferowanych przez dostawców wymusza poniekąd zwiększenie

konkurencyjności na rynku, co z kolei przekłada się na spadek finalnych cen produktów dla restauratorów. W ostatnim roku utrzymaliśmy pozytywną tendencją wzrostową w zakresie realizacji umów z dostawcami. Warto przypomnieć, że tendencja ta jest u nas już widoczna od blisko trzech lat. W tej chwili mamy podpisane umowy z silnymi i stabilnymi partnerami, którzy zapewniają nam kompleksowe wyposażenie do lokali. Jest to bardzo ważne, gdyż daje naszym franczyzobiorcom poczucie bezpieczeństwa w tym zakresie. Moim zdaniem w przyszłości skróceniu ulegną terminu realizacji i to jest chyba najbardziej istotna zmiana jeśli chodzi o współpracę z dostawcami. Ponadto nie przewidujemy spektakularnych i dużych zmian w tym obszarze, aczkolwiek z niecierpliwością i uwagą będziemy na nie czekali oraz bacznie obserwowali.

R E K L A M A

Mateusz Szewczyk, prezes zarządu Gruby Benek

wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE

81


Raport

GŁOS RYNKU – WYPOSAŻENIE I USŁUGI DLA HORECA

Rozwijamy się mądrze i wciąż zaskakujemy Paweł Jaślikowski, dyrektor handlowy Best Coffee Systems

R

ok 2017 był dla firmy Best Coffee Systems kolejnym krokiem w kierunku zwiększenia satysfakcji klientów ze świadczonych usług, co przełożyło się na wzrost sprzedaży i otwarcie nowych kanałów dystrybucji. Równocześnie był to rok licznych premier urządzeń na rynku polskim oraz europejskim, co pomogło nam zdobyć przewagę konkurencyjną w dotąd mniej zagospodarowanych obszarach działalności. Nasze portfolio produktowe, w skład którego wchodzi czołówka producentów światowych w swoich kategoriach w minionym roku uzupełniła włoska marka ekspresów kolbowych klasy premium – Dalla Corte. Producent rodem z Mediolanu dołączył do szwajcarskich superautomatów Franke, amerykańskich ekspresów do kawy filtrowanej Curtis, austriackich pieców konwekcyjno-mikrofalowych Atollspeed, hiszpańskich wyciskarek i sokowirówek Zumex oraz niemieckich ciągów kuchennych marki Palux. Nasza firma obserwuje stały wzrost poziomu świadomości klientów, co do jakości oraz różnic wynikających z cen produktów. Mając doświadczenie we współpracy z najlepszymi, ostrożnie i konsekwentnie dobieramy kolejne marki. Zależy nam na jasnym komunikacie do klienta ostatecznego, który powinien kojarzyć Best Coffee Systems z jakością, zaawansowaną technologią i profesjonalną obsługą od strony serwisowej, ale również z ekspercką wiedzą i fachowością. Zdajemy sobie sprawę, iż wraz ze wzrostem świadomości jakości, rosną również oczekiwania klientów, stąd staramy się, by nasza oferta była realną odpowiedzią na ich potrzeby. To co nas przekonało w trakcie podejmowania decyzji o przejęciu dystrybucji włoskich ekspresów półautomatycznych

82

Dalla Corte, to przede wszystkim jakość i technologia jaką oferuje producent. Obudowa topowego modelu ekspresu DC Pro wykonana jest z aluminium. Podobnie zaskakująco jest wewnątrz maszyny – grubość miedzianej ścianki zarówno grupy zaparzającej jak i bojlera parowego jest blisko dwukrotnie większa niż w innych maszynach tej klasy. Dalla Corte może się również poszczycić oryginalną technologią multiboiler, polegającą na tym, iż niezależne bojlery grup zaparzających są zupełnie odcięte od bojlera parowego. Innymi słowy możemy dosłownie wyjąć z maszyny boiler parowy i wciąż parzyć perfekcyjne espresso. W maszynach Dalla Corte możemy przy pomocy timera zdefiniować w jakie dni i o której godzinie dana grupa zaparzająca powinna rozpocząć pracę. DC wyposażyło swoje maszyny w systemy wspomagające obsługę, takie jak MCS (Milk Control System) czy GCS (Grinding Control System = autokalibracja młynka), OCS (Online Control System) czy moduł bluetooth dostępny w urządzeniu Mina. Nowe marki w portfolio firmy to jeszcze większa kompleksowość obsługi również w kontekście jednego telefonu serwisowego, pod którym całodobowo dyżurują koordynatorzy serwisowi. Nasza rozbudowana struktura serwisowa jest jednym z najważniejszych wyróżników Best Coffee Systems,

dzięki którym możemy z sukcesami obsługiwać najbardziej wymagających klientów w Polsce. Oprócz grupy koordynatorów serwisowych, którzy czuwają nad prawidłowym przydzielaniem priorytetów w odniesieniu do zgłoszeń, posiadamy wewnętrzny system szkolenia techników, którzy przez cały okres swojej pracy mogą liczyć na dodatkowe, merytoryczne wsparcie tzw. techników specjalistów. Taka właśnie dobrze zorganizowana komórka serwisowa pomaga skutecznie zapanować nad wyzwaniami, które towarzyszą kolejnym wdrożeniom, a premiery nowych modeli to stały element rocznego grafiku wydarzeń naszych producentów. Tylko podczas październikowych targów Host w Mediolanie swoją premierę ujrzał długo wyczekiwany model Franke A400, który jest uzupełnieniem oferty producenta w kategorii urządzeń automatycznych o wydajności dziennej do 100 produktów. Równocześnie w nowej odsłonie mogliśmy oglądać pozostałe urządzenia Franke z linii A, od teraz wyposażone w nową technologię IQ Flow, mającą na celu podniesienie jakości ekstrakcji i powtarzalności espresso. Producent pieców konwekcyjno-mikrofalowych Atollspeed zaskoczył odwiedzających zupełnie nową odsłoną całej linii produktowej, którą oznaczył symbolem H. Piece z tej linii charakteryzują się jeszcze bardziej atrakcyjnym designem i nową kolorystyką. Dzięki przeniesieniu siedmiocalowego panelu dotykowego powyżej komory pieca urządzenie zyskało na kompaktowości. Piece z linii H to również jeszcze szybsze podgrzewanie produktów

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne

– nowa linia pozwala zyskać od kilku do kilkunastu sekund w ramach jednej receptury. Atollspeed pomyślał także o obsłudze, ułatwiając dostęp do filtra, który został umieszczony na froncie urządzenia. Ostatni rok działalności Best Coffee Systems to jeszcze większa praca w obszarze kompleksowego wyposażenia kuchni naszych klientów w m.in. meble kuchenne, urządzenia termiczne i wolnostojące klasy premium, pochodzące od niemieckiego producenta kuchni – Palux. Wymagający klienci doceniają ponad 100-letnią tradycję firmy z Bawarii, gdzie do dziś linia produkcyjna jest połączeniem zaawansowanej technologii i ręcznego szlifu na różnych etapach kontroli jakości. Oprócz trzech różnych linii mebli ze stali nierdzewnej, w które możemy wkomponować grill, patelnię, frytownicę czy płytę indukcyjną, z podstawową BistroLine i gdzie TopLine i FunctionLine to szyte na miarę stalowe moduły z opatentowanym systemem łączenia, higienicznym wykończeniem bezszczelinowym H2, Palux oferuje również piece konwekcyjno-parowe oraz ciśnieniowo-parowe, sous-vide czy salamander. Widzimy, że rynek jest coraz bardziej zainteresowany rozwiązaniami premium, w kontekście mebli ze stali nierdzewnej choćby z uwagi na kuchnie otwarte, które współtworzą atmosferę i charakter miejsca. W takich kuchniach Palux czuje się najlepiej. Reasumując uważamy rok 2017 za pełen sukcesów zarówno pod względem wyników finansowych, jak i różnorodności zrealizowanych projektów oraz horyzontów na najbliższe lata działalności firmy. Czujemy się jeszcze mocniejsi patrząc z perspektywy kompleksowego dostawcy, jak i doświadczonego, zaufanego partnera największych i najbardziej wymagających klientów w Polsce. Staramy się jednak monitorować możliwie uważnie zmieniające się potrzeby rynku i reagować na bieżąco tym samym podnosząc satysfakcję naszych klientów ze świadczonych usług.


GŁOS RYNKU – WYPOSAŻENIE I USŁUGI DLA HORECA

Raport

Wprowadzamy na rynek nową jakość Tomasz Wróblewski, członek zarządu Polkrys

R

ynek opakowań dla gastronomii ściśle wiąże się z sektorem dań na wynos, a ten z roku na rok odnotowuje coraz większy wzrost. Napędzają go przede wszystkim zmiany w kulturze żywieniowej. Lokale, wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, których coraz szybsze tempo życia zmusza do coraz efektywniejszego wykorzystania czasu, oferują dania na wynos. Restauracje, bary i kawiarnie muszą więc zadbać o odpowiednie opakowanie swoich dań, które zagwarantują dostarczenie posiłku w nienaruszonym stanie i odpowiedniej jakości. W związku z tym producenci opakowań mają szerokie pole do popisu. Prześcigają się wprowadzając coraz to nowsze produkty do oferty. Podobnie jak na innych rynkach, również w sektorze opakowań dla

gastronomii, pojawiają się nowości, które kreują trend. W portfoliach firm pojawia się coraz więcej propozycji, które zarówno pod względem materiałów, ale także wzornictwa i kształtów bazują na nowej modzie. Nasza firma również idzie z duchem czasu. Stawiamy na produkcję opakowań m.in. z tektury powlekanej folią, które wypierają nie tylko produkty z plastiku ale także z pulpy papierowej. Ostatnio wprowadziliśmy do swej oferty dwa produkty, których nie posiada żaden inny producent ze wschodniej Europy. Pierwszy z nich to produkt niespotykany wcześniej na polskim rynku, czyli papierowe pojemniki do zgrzewu. Mogą one znaleźć zastosowanie w wielu branżach: cateringowej, piekarniczej, cukierniczej, wędliniarskiej, mrożonek i nie tylko. Innowacyjny produkt

stanowi doskonałą alternatywę dla pojemników z tworzyw sztucznych. W ostatnim czasie coraz częściej słyszy się o szkodliwości aluminium oraz jego negatywnym wpływie na zdrowie, również w procesie obróbki termicznej. Dzięki zastosowaniu innego surowca papierowe pojemniki firmy Polkrys są bezpieczne i z powodzeniem mogą zastępować opakowania wykonane z aluminium. Z uwagi na użyty w procesie produkcji materiał są one również bardzo przyjazne dla środowiska oraz łatwiejsze do ponownego odzysku. Drugim z oferowanych nowych rozwiązań są talerzyki typu chinet „Nie wymiękam”, których nazwa opisuje ich kluczową właściwość, czyli dużą odporność na przemiękanie. Zamiast pulpy papierowej do ich wykonania zastosowano tekturę powlekaną folią, która

tworzy nieprzepuszczalną barierę dla tłustych, kwaśnych i uwodnionych produktów spożywczych. Dodatkową zaletą jest możliwość wykonywania na produktach indywidualnych nadruków reklamowych, co w efekcie prowadzi do otrzymania rozwiązania przyciągającego uwagę kupującego swoją kolorystyką oraz ciekawym wzorem. Produkt świetnie zdaje egzamin jako zamiennik dostępnych na rynku talerzy i półmisków z pulpy papierowej. Dodatkowym atutem jest również atrakcyjna cena. Jesteśmy przekonani, że te produkty będą dobrą alternatywą dla opakowań dostępnych na rynku. Aktualnie prowadzimy rozmowy z dużymi sieciami, które korzystają z opakowań z pulpy papierowej i które planują zastąpić je naszymi produktami. R E K L A M A

wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE

83


Raport

GŁOS RYNKU – WYPOSAŻENIE I USŁUGI DLA HORECA

Jesteśmy przygotowani na rozwój rynku Damian Rdzanek, dyrektor ds. klientów kluczowych RATIONAL

R

ok 2017 dla naszej firmy był bardzo owocny. Wiele nowych projektów, klientów oraz nowi pracownicy, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem wspierają spółkę w nowych obszarach biznesowych. Obowiązki dyrektora zarządzającego spółki spoczywają na Macieju Wrońskim. Wieloletnie doświadczenie menadżerskie oraz umiejętności biznesowe były podobnie jak w latach poprzednich wykorzystane przede wszystkim na tworzenie nowej jakość w zarzadzaniu, rozbudowaniu personelu i jego rozwoju, rozszerzaniu dystrybucji i zrównoważonego wzrostu sprzedaży. W kadrze zarządzającej spółki znajdują się: Pani Justyna Grzegorzewska na stanowisku kierownika działu obsługi klienta – kieruje zarówno personelem w biurze, jak i sprawami administracji biurowej oraz wewnętrznej kontroli procesów sprzedażowych, czy administracyjnych w funkcji prokurenta. Stanowisko dyrektora ds. serwisu sprawuje Pan Bogusław Fronczak. Pan Daniel Sielicki jest na stanowisku korporacyjnego szefa kuchni, Pan Damian Rdzanek dyrektora ds. klientów kluczowych. Nowo zatrudnieni menadżerowie w sposób istotny wsparli dynamiczny rozwój spółki na polskim rynku, poprzez jeszcze intensywniejszą oraz profesjonalną jego obsługę. W roku 2017 rynek dostaw wyposażenia do gastronomii w Polsce rozwijał się w wolniejszym w stosunku do lat ubiegłych tempie. Na zmniejszeniu inwestycji zaważyły czynniki makroekonomiczne (negatywny trend w inwestycjach w gospodarce krajowej od połowy 2016 r.), a także brak spodziewanego wykorzystania funduszy unijnych. Odnotować należy dalszy rozwój inwestycji dużych zagranicznych sieci hotelowych, a także rosnące nakłady na inwestycje w kantyny pracownicze. Bardzo dobrze rozwija

84

się także segment cateringowy. Rządowy program 500+, który szczególnie w okresie wakacyjnym przyciągnął sporo nowych gości nad polski Bałtyk, jeziora, czy góry, ze względu na w/w okoliczności nie przyczynił się w znaczący sposób do wzrostu inwestycji przez małych i średnich inwestorów W połowie 2017 wprowadziliśmy na polski rynek nowe urządzenia z linii CombiMaster Plus, które obok flagowego modelu – urządzenia z linii SelfCookingCenter, świetnie uzupełniają ofertę firmy wobec potrzeb klientów. Urządzenia te wyróżniają się w stosunku do poprzednich modeli przede wszystkim funkcją automatycznego mycia, możliwością przyłączenia do systemu Connected Cooking (wprowadzonego w marcu 2017 systemu łączenia urządzeń w siec i możliwość zdalnego nimi zarzadzania), a także wyższą wydajnością, przy mniejszym zużyciu energii – nowe funkcje ułatwiające prace. Klientom – użytkownikom urządzeń RATIONAL – została zaoferowana od stycznia 2017 roku specjalna linia telefoniczna tzw. ChefLine, gdzie porad kulinarnych, pod telefonem 22 490 20 50, udziela szef kuchni RATIONAL. Nasi klienci mogą skorzystać także z największej w branży internetowej platformy „ConnectedCooking 2.0.”, gdzie po zalogowaniu szefowie kuchni mogą m.in. wymieniać i wprowadzać nowe przepisy, czy podglądać wydarzenia kulinarne na świecie. W ciągu minionego roku przeprowadzono ponad 500 rozmów i porad kulinarnych. RATIONAL mimo spowolnienia koniunktury na rynku branży HoReCa, uplasował w minionym roku największą od lat liczbę urządzeń konwekcyjno-parowych na polskim rynku. Rok 2018 zapowiada się pozytywnie. Podstawą takiego

scenariusza są m.in. dalszy rozwój sprzedaży do klientów sieciowych, kolejne aktywności realizowane przez obecnych oraz nowo zatrudnianych pracowników, innowacje, wsparcie decyzji biznesowych naszych użytkowników poprzez profesjonalne doradztwo, kolejne aktywności marketingowe jak zrealizowany w 2017 roku niezależny konkurs kulinarny dla młodych kucharzy RATIONAL Spotkanie z SelfCookingCenter w prestiżowym Zamku Topacz, którego kolejną edycję planujemy również w 2018 roku. Inwestycje podejmowane przez pracodawców w kantyny pracownicze, wzrost dochodów społeczeństwa, spadające bezrobocie, zmiany modelu konsumpcji, a także rozpoczęcie wykorzystywania funduszy europejskich to także pozytywne sygnały.

Znak zapytania jaki występuje w przypadku roku 2018 to trudne do przewidzenia sytuacje gospodarcze w skali makro, rozwój wydarzeń politycznych w kraju i ich wpływ na inwestycje oraz niepewność na rynkach finansowych w świecie. Pewną niewiadomą pozostają wydatki miast czy gmin – organów założycielskich dla szkół, przedszkoli w kontekście realizacji Ustawy o „Żywieniu Dzieci i Młodzieży w Placówkach Oświatowych” z sierpnia 2015. Obserwując rosnące znaczenie dla społeczeństwa i troskę władz o żywienie naszych najmłodszych obywateli zmiany technologiczne w kuchniach mogą przyczynić się do wzrostu popytu. Jako RATIONAL z lokalną organizacją i serwisem w Polsce czujemy się właściwie przygotowani by dalej uczestniczyć w rozwoju rynku gastronomicznego w Polsce

Stabilność sprzyja inwestycjom Elżbieta Główka, dyrektor ds. zakupów i logistyki Sodexo Polska On-site Services

W

raz z początkiem nowego 2018 roku mogę z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że nie tylko XXI wiek, ale i polski rynek gastronomiczny osiągnął swą pełnoletność. Po latach dojrzewania osiągnął swą rozwiniętą, w pełni ukształtowaną formę. Rządzi się twardymi, choć uczciwymi prawami, które pozwalają rozwijać się najsilniejszym, pozostawiając jednak wciąż sporo miejsca dla kulinarnych trendsetterów i poszukiwaczy wrażeń.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne

Dzięki różnorodności branży gastronomicznej w Polsce, a także coraz większej mobilności konsumentów nieustannie wzrasta świadomość żywieniowa – zarówno w aspekcie dostępności wyboru, trendów, jak również w ujęciu mody na zdrowe i pełnowartościowe posiłki. Z każdym kolejnym rokiem nasi klienci coraz chętniej pytają o pochodzenie składników użytych do przygotowania posiłków, zgłaszają swoje uwagi lub wręcz inspirują nas do pozytywnych zmian. Ta umiejętność dwustronnego dialogu na linii restauracja – konsument oraz wzajemna motywacja


GŁOS RYNKU – WYPOSAŻENIE I USŁUGI DLA HORECA

do zmian również świadczą o tym, że rynek gastronomiczny wkroczył w wiek dojrzały, a także motywuje nas do tego, by dbać o jak najwyższą jakość przygotowywanych w naszych restauracjach dań. Każda z restauracji Sodexo jest inna, żadna z nich nie posiada stałego menu. Uważamy, że nuda w branży gastronomicznej jest śmiertelnym zagrożeniem. W przeciwieństwie do innych lokali, restauracja pracownicza jest miejscem, do którego klient zagląda codziennie. Aby nie zrazić do siebie klienta monotonnym menu, należy skupić się na staranności przygotowania posiłków, jak również dbać o element pozytywnego zaskoczenia każdego dnia. Dlatego wybierany przez nas sprzęt musi być jak najbardziej wszechstronny, pozwalający przygotować smaczne i atrakcyjne wizualnie dania różnych kuchni świata, zgodnie ze sztuką kulinarną.

Rozwój rynku gastronomicznego sprawił, że dziś właściciel restauracji nie oczekuje od dostawcy jedynie dostarczenia, zainstalowania, czy zagwarantowania sprawnego serwisu zakupionego przez nas sprzętu. Dojrzałość rynku i ogromna konkurencja sprawiły, że dziś oczekujemy również fachowej rady, wykraczającej niekiedy poza aspekty techniczne czy logistyczne. Na szczęście coraz więcej dostawców, szczególnie największych na rynku, rozumie te potrzeby i umie stworzyć ofertę atrakcyjną dla takich firm, jak nasza. Dojrzałość rynku to również zauważalny z naszego punktu widzenia podział wpływów. Najwięksi dostawcy HoReCa współpracują najczęściej z największymi kupcami. Sodexo prowadzi prawie 60 restauracji w różnych rejonach naszego kraju, dlatego większość naszych dostawców to firmy

o zasięgu ogólnopolskim. Z naszych wieloletnich obserwacji wynika, że niewielkie firmy ograniczają się do szukania klientów jedynie na lokalnym rynku. Dojrzałość to dla nas również nasze przeszło dwudziestoletnie doświadczenie na rynku gastronomicznym w Polsce. Wiemy czego oczekiwać, zarówno od strony naszych dostawców, jak i klientów, czy od siebie samych. Nasycony rynek poszukuje nowych przestrzeni do eksploracji. W Sodexo stawiamy na innowacje, które usprawnią zarówno zarządzanie restauracją, procesy przygotowania dań, jak również sprawiają, że ruch w restauracji jest płynny. Kto nie inwestuje w nowoczesne rozwiązania, ten pozostaje z tyłu, a jego praca z czasem staje się coraz mniej efektywna. Podsumowując, dojrzały rynek to coraz większe możliwości dla dostawców branży HoReCa.

Raport

Stabilność sprzyja inwestycjom. Istniejące restauracje muszą dbać o regularne odświeżenie, zarówno swojej oferty, jak i wystroju. To znacznie poszerza przestrzeń współpracy z dostawcami. Jestem zdania, że stały, harmonijny rozwój naszej branży jest korzystny dla wszystkich, zarówno dla restauratorów, gdyż mogą inwestować w swój rozwój nie obawiając się wielkiego ryzyka, jak i dla dostawców, ponieważ mogą poszerzać swoją ofertę i proponować nawet najbardziej śmiałe rozwiązania. Jednak największymi beneficjentami stabilnego rozwoju branży są nasi klienci, gdyż innowacyjność, duża konkurencja, a także coraz większa świadomość przekładają się na coraz wyższą jakość i coraz bardziej atrakcyjne ceny, co stanowi dla nas inspirujące wyzwanie, by nie pozostawiać tych oczekiwań niezaspokojonych. Z korzyścią dla nas wszystkich. R E K L A M A

wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE

85


Raport

GŁOS RYNKU – WYPOSAŻENIE I USŁUGI DLA HORECA

Ważne doświadczenie partnera Krzysztof Poznański, Senior Project Manager Tétris dla realizacji HoReCa

W

2017 roku odnotowaliśmy duży wzrost zapytań w zakresie aranżacji wnętrz hotelowych. Wyraźnie widać, że branża nabiera rozpędu, rosną też wymogi co do jakości, skali i tempa prac. Tylko teraz ustalamy daty rozpoczęcia sześciu dużych realizacji, a kolejnych kilka jest w finalnej fazie negocjacji. Jesteśmy jedną z bardzo nielicznych firm, które są w stanie logistycznie oraz finansowo obsłużyć projekty takiej skali, jak remont hoteli i apartamentów w budynkach wysokościowych. Obecnie Tétris przebudowuje na przykład kaskadowo 13 pięter InterContinental Warszawa, ze stałą obecnością 70 pracowników, pracujących na kilku kondygnacjach jednocześnie. Jeszcze większa skala jest w przypadku Złotej 44, gdzie wykańczamy 170 apartamentów, po oddaniu części rekreacyjnej – tutaj na co dzień zatrudniamy aż 650 osób. W portfolio mamy także jedną z pierwszych w Polsce realizacji wysokościowego apartamentowca, jaką w roku 2012 był budynek Cosmopolitan, liczący 44 piętra. Nie bez powodu zwracam uwagę na skalę prac, bo w budowie wnętrz hotelowych najważniejszym wskaźnikiem dla inwestora jest utrzymanie wysokiej jakości i kultury pracy przy ogromnym tempie prac, często prowadzonych równolegle na wielu kondygnacjach. Szczególnego znaczenia nabiera to podczas remontu na działającym obiekcie. Decyzja o przeprowadzaniu renowacji oznacza, że każdy dzień wyłączenia części obiektu ze sprzedaży przyniesie wymierną stratę – równą dziennej wysokości opłat za wynajęcie pokoi. To sprawia, że harmonogramy poszczególnych robót są rozpisane z dokładnością co do godziny. W InterContinental Warszawa okres ich uzgadniania wspólnie z klientem trwał bardzo długo, aby zminimalizować ryzyko. We wspomnianej realizacji w ciągu 24 godzin od momentu rozpoczęcia prac na danym piętrze muszą być zakończone wszystkie demontaże

86

i rozpoczęte prace wykończeniowe. Dzięki temu realizacja całego piętra obejmuje około 10 dni. To bardzo szybko. Dopiero po oddaniu gościom całego piętra możliwe jest wejście z pracami na kolejne piętra, presja jest zatem ogromna. Kluczowy w takich projektach staje się profesjonalizm i bardzo szybka decyzyjność po stronie inwestora w sytuacjach niestandardowych, które zdarzają się na każdej budowie. W InterContinental Warszawa taki proces zajmuje średnio 15 minut, co pozwala uniknąć spiętrzenia problemów. Do tego dochodzi dyscyplina w zakresie nadzoru jakościowego – podczas prac na „żywym organizmie” kontrole prowadzone są na bieżąco, a nie z momentem zamknięcia piętra czy etapu prac. Szczegółowe oględziny przez inwestora wszystkich wnętrz, z regularnością na przykład co dwa dni, pozwalają zaoszczędzić czas na późniejsze korygowanie usterek. Wyzwaniem w renowacji działających obiektów jest także to, że goście nie mogą zdawać sobie sprawy z faktu remontu. Uciążliwe hałasy i brud obniżyłyby atrakcyjność hotelu. Niesie to szereg wyzwań, szczególnie jeśli chodzi o wyciszenie odgłosów prac oraz niezauważalne oddzielenie części remontowanej od stref dostępnych dla klientów. Rozwiązaniem, które stosuje Tétris, jest na przykład wykorzystanie jednego piętra w charakterze „strefy buforowej”. Do tego wejścia dla ekip remontowych oraz gości hotelu muszą być od siebie oddzielone, podobnie jak windy oraz ciągi komunikacyjne. To ostatnie zagadnienie jest szczególnie istotne przy remoncie hoteli w budynkach wysokościowych. Najsłabszym ogniwem jest tutaj transport pionowy i idąca z tym logistyka dostarczania materiałów. Windy techniczne są zawsze mocno obłożone, a oczekiwanie na nie obniża efektywność prac. Dużą szkołę dostaliśmy w tym temacie

przy budowie wnętrz Cosmopolitan, gdzie na co dzień zatrudnialiśmy na budowie kilkaset osób. W wysokich budynkach pojawia się też problem z transportem mebli i innych elementów wyposażenia, które nie mieszczą się w klatkach schodowych. Ich gabaryty i techniczne możliwości transferu muszą zostać zweryfikowane przed decyzją o zakupie konkretnej części wykończenia. W wymiarze praktycznym, najcenniejszym doświadczeniem pomocnym przy planowaniu prac aranżacyjnych w hotelach, jest

codzienna budowa wnętrz mieszkaniowych. Niedawno Tétris zakończył wykańczanie 250 mieszkań i apartamentów w inwestycji Dom Development. Niuanse w podejściu do szczegółów technicznych nie są bez znaczenia, bo choćby dzięki optymalizacji harmonogramów w InterContnental Warszawa udało nam się skrócić czas realizacji pojedynczego piętra o dwa dni. W przełożeniu na 13 pięter oznacza to dla inwestora niebagatelne oszczędności – tylko dzięki udoskonaleniu procedur.

Uczestniczymy w rozwoju branży mgr inz. Alfred Hauptmann, dyrektor zarządzający MEIKO Clean Solutions Polska

B

ranża HoReCa w Polsce rozwija się obecnie w szykiem tempie – o ok. 1 p.p. szybciej niż cała gospodarka. Ma to odzwierciedlenie w popycie na produkty i urządzenia. Rynek jest oczywiście bardzo nasycony konkurencją, lecz wpływa to na stałe podnoszenie się standardów, zarówno po stronie dostawców, jak i odbiorców. Na rynku dostawców wyposażenia kuchni profesjonalnych widać bardzo silną walkę konkurencyjną, przy czym rośnie świadomość i wiedza odbiorców oraz ich wymagania. Cena zakupu pozostaje wciąż jeszcze bardzo istotnym czynnikiem mającym wpływ na ostateczne urządzenie wyższych klas premium. Tutaj widzimy swoją szansę na rozwój. Firma Meiko jest na początku swojej drogi na rynku polskim – przedstawicielstwo zostało założone w sierpniu 2017 roku – i trudno już dzisiaj mówić, że liczba kontraktów i konkretnych umów jest zadowalająca. Czeka nas ciężka praca nad budową świadomości naszej marki i tego, co mamy do zaoferowania. Dynamiczny rozwój rynku HoReCa i – jak wspomniałem – rosnąca świadomość odbiorców

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne

w zakresie higieny czy zmywania pozwalają liczyć na coraz większe zainteresowanie oraz zwiększającą się liczbę kontraktów biznesowych. Nasze osiągnięcia to przede wszystkim zbudowanie w krótkim czasie sieci dystrybucyjnej, która pokrywa praktycznie cały obszar Polski. Udało nam się także pozyskać i przeszkolić kilkanaście firm serwisowych, które posiadają autoryzację producenta i mogą otoczyć opieką klientów. Z osiągnięć wizerunkowych – zdobyliśmy złoty medal Targów Polagra 2017 za naszą najnowszą zmywarkę kapturową M-Clean H. Biznesowo – stale poszerzamy współpracę z sieciami hoteli. Udało nam się zainstalować nasze zmywarki m.in. w hotelach Mercure Warszawa i Novotel Gdańsk. Maszyny nasze pracują także m.in. w zakładach VW Poznań. Z optymizmem patrzymy w przyszłość i będziemy chcieli skupić się na wsparciu naszych dystrybutorów. Chcemy uczestniczyć w rozwoju branży HoReCa i naturalnie jako przedsiębiorcy, nieźle na tym zarabiać. Planujemy w roku 2018 dwucyfrowe procentowe wzrosty sprzedaży w wszystkich segmentach rynku, na których się skupiamy.


Raport

NOWOŚCI PRODUKTOWE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

Atollspeed – energooszczędność i wysoka jakość Firma Best Coffee Systems jest głównym dystrybutorem pieca hybrydowego austriackiego producenta Atollspeed. Piece hybrydowe to połączenie konwekcji z mikrofalą z przeznaczeniem do bardzo szybkiej obróbki termicznej. Jest to urządzenie pozwalające zastąpić kilku podstawowych urządzeń z wyposażenia punktów bistro, kawiarnianych, restauracyjnych jak i hotelowych tj.: piekarnik, opiekacz, kontakt grill, frytkownicę czy mikrofalówkę. Wielofunkcyjność tych pieców pozwala na wprowadzenie różnorodnego menu śniadaniowego, lunchowego oraz obiadowego. Piętnastokrotnie skracamy czas podgrzewania oraz smażenia potraw w porównaniu do tradycyjnych piekarników czy pieców kucharskich. Firma Atollspeed wprowadziła w tym roku unowocześnioną linię o symbolu H, tworząc większe możliwości dla klientów przy zachowaniu prostej i intuicyjnej obsługi. Klient już nie tylko podgrzewa produkt w wersji schłodzonej, ale również ma możliwość zredukowania kosztów związanych z przechowywaniem produktów w witrynach podgrzewając produkty mrożone. Produkt końcowy jest zarumieniony i chrupiący. Klient otrzymuje produkt wysokiej jakości. Ogromną zaletą pieców jest ich energooszczędność. Piec ma solidną izolację, pozwalając tym samym uzyskać najniższe zużycie energii. Piec pobiera średnio o połowę mniej energii niż dostępne na rynku piece konkurencji. Codzienne podgrzewanie, smażenie czy też grillowanie pochłania dużo energii, dlatego tak ważna przy wyborze urządzenia jest jego energooszczędność. Wprowadzając piec hybrydowy Atollspeed możemy zastąpić nim kilka urządzeń a co za tym idzie oszczędzamy miejsce i zużycie energii.

Kubki Coffee To Go – nowość 2018

Bez zacieków i plam Płyn nabłyszczający do zmywarek gastronomicznych polecany do twardej wody. Preparat sprawia, że umyte naczynia są błyszczące, bez zacieków i plam. Produkt zapobiega odkładaniu się osadów mineralnych tj. krzemianowych, magnezowych, związków wapnia etc. Wyjątkowo dobre efekty uzyskuje się w połączeniu z profesjonalnym płynem do zmywarek Clinex DishHard. Szczególnie polecany do profesjonalnych zmywarek w restauracjach, instytucjach gastronomicznych, hotelach, restauracjach, zakładach zbiorowego żywienia, barach.

Poniżej prezentujemy Państwu nową serię kubków z pojedynczą ścianką do gorących napojów Coffee To Go. Nowe kubki do napojów gorących CTG przyciągają wzrok nawet najbardziej wymagających klientów, gwarantując konsumentom komfort, bezpieczeństwo oraz atrakcyjny wygląd. Pełna gama kubków o pojemnościach od 100 do 400ml daje możliwość wyboru odpowiednich produktów, które dla rozróżnienia pojemności, posiadają inną kolorystykę.

Odpowiedź na potrzeby konsumentów Nowość na rynku, która ułatwia i przyspiesza przygotowanie bezglutenowych, pełnowartościowych gofrów na słodko i słono. Mieszanka do gofrów Livity to propozycja dla osób, które dbają o zdrowie, naturalne składniki i czystą etykietę produktów. Gotowa mieszanka do przygotowania puszystych w środku i chrupiących na zewnątrz gofrów to sposób na szybkie śniadanie lub deser. Mieszanka nie zawiera cukru co sprawia, że gofry można przygotować zarówno na słodko lub słono. Dzięki dużej zawartości mąki z quinoa, gofry mają wyjątkowy, lekko orzechowy aromat, a odpowiednio dobrane w 100 proc. naturalne składniki mieszanki oraz receptura opracowana przez dietetyka to gwarancja najwyższej jakości produktu. Mieszanka do gofrów to odpowiedź na potrzeby konsumentów, którzy szukają zdrowej i smacznej alternatywy klasycznych gofrów. Produkt uzupełnia linię bezglutenową linię produktów marki Livity. Dostępne produkty: Szybkie dania gotowe w 15 minut, w smakach Indii, Tajlandii, Peru, Orientu i Afryki, gotowe mieszanki: brownie, muffiny oraz chleb.

88

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne

Frytki Ultimate – 18 mm smaku Tworząc Frytki Ultimate Farm Frites myślała o szerokim rynku angielskich restauracji i pubów poszukujących grubych frytek mrożonych, które naprawdę rywalizują jakościowo z ciętymi ręcznie. Teraz te frytki są dostępne w Polsce, gdzie będą ciekawą ofertą „convenience” dla wymagającego segmentu restauracji, których klienci poszukują wysokiej jakości, smaku i chrupkości frytek. Grube i jednocześnie tak delikatne, chrupiące i puszyste w środku, takie są Frytki Ultimate.


Raport

NOWOŚCI PRODUKTOWE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

Dora Vent – innowacja w kuchni Okapy i wentylacyjne systemy sufitowe marki Dora Vent to produkty zaufane i wielokrotnie nagradzane, m.in. Medalem Europejskim BCC, główną nagrodą targów WorldHotel, a także wyróżnione na targach EuroGastro 2016. Innowacyjny system filtracji powietrza Pure Efficiency+TM oparty jest na dwóch zasadniczych komponentach: filtrze inercyjnym wykonanym w technologii Micro Drop, umożliwiającym odseparowanie zanieczyszczeń z efektywnością sięgającą 99 proc.; oraz specjalnym filtrze UV, wykonanym w unikatowej technologii HoodLighTM opartej na promieniowaniu UV-C ozone, zapewniającej blisko 100 proc. skuteczność oczyszczania powietrza podczas filtracji oraz niwelowania intensywnych zapachów. Cały proces odbywa się bez jakiegokolwiek udziału środków chemicznych. Warto dodać, że oba rozwiązania spełniają wysokie normy bezpieczeństwa i posiadają potwierdzające ten fakt certyfikaty. Zapraszamy na nasze stoisko na targach „Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja”: 27-28.02.br., miejsce: Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska.

Wytrzymały i uniwersalny profesjonalista Jeśli potrzebny jest ekspres do kawy oferujący duże różnorodności specjałów kawowych, prostą koncepcję obsługi i dzienna wydajność na poziomie 100-120 filiżanek – nowo opracowany model JURA X8 będzie strzałem w dziesiątkę. Ten kawowy specjalista urzeka wszechstronnością i prostotą. Opanował do perfekcji sztukę parzenia całego spektrum specjałów kawowych z dodatkiem mleka lub pianki mlecznej, a także pełnego zakresu specjałów kaw czarnych, aż po klasyczny dzbanek kawy za naciśnięciem jednego przycisku, w jakości najlepszych światowych kawiarni. Ponadto posiada kilka poziomów temperatury gorącej wody, co szczególnie doceniają miłośnicy herbaty. Koncepcja intuicyjnej obsługi za pomocą dużych przycisków sterujących i praktyczna taca ułatwiająca pozycjonowanie filiżanki sprawiają, że ekspres szczególnie dobrze sprawdzi się w strefach samoobsługowych. Model X8 doskonale sprawdza się w zastosowaniach mobilnych i stacjonarnych, zarówno ze standardowym, dużym zbiornikiem na wodę, jak i dodatkowym, stabilnym systemem uzupełniania świeżej wody. Cena brutto: 11.590,00 zł; cena netto: 8.924,30 zł

Kanał dla fanów sportu

Precz ze smogiem Płyn do mycia pieców konwekcyjno-parowych i wędzarniczych. Alkaliczny preparat o bardzo silnym działaniu, do usuwania brudu, zapieczonego tłuszczu oraz zadymień z różnego rodzaju powierzchni i przedmiotów odpornych na działanie alkaliów. Idealnie rozpuszcza i usuwa nawet najbardziej zapieczone resztki potraw. • Niezwykle skuteczny; • Usuwa smog i przypalony tłuszcz; • Do automatycznego podawania.

Eleven Sports to wydarzenia sportowe relacjonowane na żywo przez 24 godziny na dobę i w jakości HD. Na antenie kanałów Eleven Sports 1, Eleven Sports 2 i Eleven Sports 3 można oglądać mecze najlepszych piłkarskich lig świata: LaLiga Santander, Bundesligi, Serie A TIM oraz Ligue 1 Conforama, a także prestiżowe wyścigi Formula 1®. Fani futbolu mogą śledzić także m.in. angielskie The Emirates FA Cup i Carabao Cup oraz Superpuchar Niemiec. Miłośnicy innych dyscyplin w ofercie stacji znajdą m.in. transmisje z zawodów żużlowych, VELUX EHF Ligę Mistrzów piłkarzy ręcznych, sporty walki oraz turnieje tenisowe rangi ATP 250. Ważnym punktem ramówki są programy studyjne, m.in. Eleven GOL LIVE, czy #ELEVENF1.

Sweet potato, czyli frytki na słodko Sweet potato to nowoczesny, modny produkt i propozycja dla restauracji, które poszukują wyróżnienia i podążają za trendami. Te długie frytki nie tylko świetnie wyglądają, ale pozwalają też zrobić wrażenie na konsumencie przez maksymalne wypełnienie talerza. Cięte z batatów więc słodkie, a dzięki specjalnej panierce bardzo chrupiące i dłużej utrzymujące ciepło. A to wszystko gotowe już w niecałe 2 minuty! Prawdziwie słodka rewolucja w menu obiadowym.

90

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne


Dalla Corte Mina Smart Bar – niezbędnik baristy Dalla Corte Mina Smart Bar to nowatorskie rozwiązanie dla profesjonalnego baristy. Zestawienie dwóch lub więcej ekspresów jednogrupowych od włoskiego producenta ekspresów tradycyjnych Dalla Corte to inne spojrzenie na funkcjonowanie kawiarni. Koncept został stworzony w oparciu o model Mina, który jest zaprzeczeniem wszystkich stereotypów na temat ekspresów o małych gabarytach. Producent Dalla Corte wyposażył model Mina w swoje najbardziej zaawansowane technologie, niedostępne w wielogrupowych maszynach. Mina chlubi się m.in. systemem Flow Profiling, który mierzy przepływ wody z dokładnością do 1/80 sekundy, zapewniając tym samym, perfekcyjną, idealnie powtarzalną porcję wody pod espresso. Mina to również technologia Multiboiler polegająca na pełnej niezależności bojlera pary wodnej od bojlera grupy zaparzającej, dzięki czemu mamy gwarancję najlepszej jakości wody dla naszego espresso. Mina to również różnorodność i symbol indywidualnego podejścia. Możemy dowolnie personalizować obudowę Miny wybierając np. transparentną, szklaną obudowę, wersję z drewna weneckiego lub klasyczną w kolorze żółtym. Z uwagi na bliską współpracę między firmami Dalla Corte i Porsche, Minę można również zobaczyć w wersji specjalnie zaprojektowanej w barwach producenta supersamochodów. Wyjątkową cechą zarówno samej Miny jak i konceptu Smart Bar jest moduł bluetooth, w który wyposażone jest każde urządzenie Dalla Corte Mina. Aplikacja dostępna na urządzeniach przenośnych pozwala połączyć się z ekspresem w celu utworzenia lub zapisania najlepszego profilu naszej mieszanki. Aplikacja daje również szereg możliwości związanych ze zmianą parametrów samego urządzenia z poziomu urządzenia przenośnego.

Musztarda ze smażoną cebulką firmy Octim to propozycja dla zwolenników pikantnych, lecz tradycyjnych potraw. Jej charakterystyczny smak uatrakcyjni znane i lubiane dania. Dobrze skomponuje się z grillowanymi mięsami i warzywami. Nie każdy wie, że musztarda ze smażoną cebulką może stanowić dopełnienie potraw z ryb słodkowodnych. Jej lekko ostry smak jest podkreślony przez dodatek octu jabłkowego Octim. Dostępna jest w gramaturze 190 g oraz w opakowaniach cateringowych – 1, 1,3 i 5 kg.

R E K L A M A

Nowa musztarda od Octim

wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE

91


Raport

NOWOŚCI PRODUKTOWE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

Fanex z trzema nowymi produktami Nowe sosy Fanex skierowane są do szeroko rozumianej gastronomii i całego rynku HoReCa, ale ich zakupu mogą dokonać także klienci detaliczni, np. poprzez sklep internetowy marki. Sos Curry to zupełnie nowa receptura i konsystencja o dużej zawartości oryginalnych indyjskich przypraw. Produkt ten doskonale nadaje się do mięs i oczywiście do wszelkich dań kuchni indyjskiej. Sos Paprykowy Sriracha to również kompletnie nowa kompozycja. Jest to ostry sos paprykowy z kawałkami papryki i dużą zawartością egzotycznego, tajskiego sosu sriracha, który z pewnością spodoba się miłośnikom pikantnych smaków. Dressing Tzatziki to z kolei nowa odsłona smakowa i jakościowa sosu oferowanego wcześniej w wiaderkach gastronomicznych. Dressing Tzatziki ma niezwykle świeży, ogórkowo-czosnkowy aromat oraz lekki jogurtowy smak. Dzięki badaniom laboratoryjnym oraz licznym test-panelom, nowe sosy mają wysokie walory smakowe, które zostały docenione przez profesjonalnych kucharzy współpracujących z marką Fanex. Produkty zebrały także pozytywne recenzje od uczestników Kongresu Szefów Kuchni, który odbył się niedawno w Warszawie.

KDS Order Number, czyli mniejsze kolejki Szybka rotacja stolików, obsługa wielu zamówień oraz zadowoleni klienci, którzy nie muszą stać w kolejce, czyli większe zyski dla restauracji. Wszystko to i o wiele więcej można osiągnąć dzięki wdrożeniu w restauracji systemu obsługi kolejki współpracującego z systemem Gastro. System to lepsza organizacja pracy i klienci, którzy widzą postęp realizacji swojego zamówienia, dzięki czemu sami mogą odbierać posiłek w odpowiednim czasie. Nasz KDS Order Number można dostosować do indywidualnych potrzeb restauratora korzystając z licznych opcji personalizacji.

Glazura mirror Ascanio – hit ostatnich miesięcy Glazury cukiernicze typu mirror (nazywane też glazurami na zimno) to bardzo prosty sposób na osiągnięcie ciekawego, oryginalnego efektu dekoracyjnego. Dzięki nim, z pozoru zwykłe ciasto, można zamienić w nietuzinkowy wypiek, który z pewnością przyciągnie uwagę. Glazura mirror Ascanio nadaje deserom elegancki szyk. Po nałożeniu na produkt, tworzy na jego powierzchni przezroczystą warstwę wyglądającą jak lustrzane odbicie. Glazura jednocześnie chroni desery przed wyschnięciem. Można ją także używać do zabezpieczania świeżych owoców na wierzchu ciasta. Jest idealna na opłatki i torty. Co ważne, glazury nie trzeba podgrzewać – wystarczy nałożyć i gotowe. Ascanio dobrze się rozprowadza, nie ciągnie się przy krojeniu. Jeśli zależy nam na tym, aby nabłyszczyć np. wierzch tortu, używamy do tego samej glazury, nie dodając do niej innych składników. Bardziej spektakularny efekt osiągnąć można jednak poprzez łączenie mirroru z barwnikami, owocami czy aromatami. Polecamy użycie glazur Ascanio z nadzieniami Lauretta, zwłaszcza połączenie z nadzieniami zawierającymi kawałki owoców, np. malinowym 60 proc. czy czarna porzeczka 50 proc. Sama glazura jest neutralna. Łącząc ją z nadzieniem można uzyskać dowolny smak czy kolor i dopasować glazurę do swojego pomysłu na ciasto. Mirror dostępny jest w wiadrze 6 kg oraz w gotowym do użycia rękawie cukierniczym Rengo 1 kg.

Czysty i komfortowy proces smażenia Maestro Sol to płynna frytura dla profesjonalistów skomponowana w 100 proc. z najwyższej jakości olejów roślinnych – słonecznika wysokooleinowego, rzepaku i palmy z certyfikowanych plantacji . Taka kompozycja nadaje fryturze linii premium unikalne właściwości użytkowe i żywieniowe. Precyzyjnie dobrane proporcje olejów zapewniają wyjątkową odporność na przemiany zachodzące w tłuszczu w wysokich temperaturach, wysoki punkt dymienia – powyżej 235°C oraz wydłużony czas użytkowania nawet o 40 proc. w stosunku do frytur palmowych. Płynna forma przyspiesza pracę i ułatwia filtrowanie. Obojętność smaku i zapachu frytury Maestro SOL wydobywa naturalny smak i aromat smażonych produktów – zarówno potraw wytrawnych, jak i słodkości. Maestro Sol oznacza czysty i komfortowy proces smażenia, wysoką efektywność kosztową oraz zachwycające klientów efekty końcowe.

92

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne

Sekretny smak pieprzu Szlachetny czarny pieprz fermentowany, rozgnieciony z najlepszą solą morską. Dzięki olejkom eterycznym wywołuje prawdziwy pożar na języku. Bez wzmacniaczy smaku. Fermentowany w naturalny sposób według sekretnej, azjatyckiej, rodzinnej receptury. Dostępny tylko w ofercie Selgros Cash&Carry i Transgourmet.


Raport

NOWOŚCI PRODUKTOWE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

Rengo, czyli rewolucja na rynku cukierniczym Termostabilne nadzienia Lauretta dostępne są teraz w nowym, mniejszym opakowaniu: gotowym do użycia rękawie cukierniczym Rengo. To wygodny jednokilogramowy worek z kompletem tylek cukierniczych. Do wykorzystania w kuchni u profesjonalistów i amatorów. To pierwszym tego typu produkt na polskim rynku. Rengo może znacznie ułatwić pracę w małej gastronomii oraz tym, którzy pieką w domu. Znajdujące się w rękawie nadzienia Lauretta, są już sprawdzonym produktem, docenionym przez klientów w Polsce i zagranicą. Dostępne są w dwóch wariantach: jako nadzienia kremowe i z kawałkami owoców, oraz kilkunastu smakach. Rengo nadaje się do różnych typów wypieków oraz deserów. Rękaw jest poręczny, dzięki czemu łatwo go użyć. Jeśli po użyciu zostało w rękawie nadzienie, wystarczy go zamknąć i włożyć do lodówki. W ten sposób może być przechowywany przez następne 4 tygodnie. Rękaw można kupić z razem z kompletem tylek cukierniczych: do nadziewania i dekorowania. Wystarczy odkręcić zakrętkę, nałożyć potrzebną końcówkę i rękaw jest gotowy do użycia. Nadzienie jest w pełni termostabilne, wytrzymuje pieczenie powyżej 230 °C i głębokie mrożenie. Rengo doskonale przyda się m.in. do nadziewania rurek, croissantów, drożdżówek, dekorowania babeczek lub tortów, ozdabiania muffin, ciastek, bez. Polecamy także używanie nadzień jako dodatek do naleśników czy gofrów.

Już 200 produktów nowych marek własnych w Makro Sieć hurtowni Makro Polska od października 2017 roku wprowadziła już 200 produktów nowych marek własnych dedykowanych specjalistom w gastronomii: Makro Chef, Makro Professional i Makro Premium. Makro Chef to wysokiej jakości produkty i półprodukty spożywcze, w opakowaniach dostosowanych do potrzeb gastronomii. Na półkach można znaleźć takie pozycje tej marki, jak ryże, kasze, owoce w żelu, cięte zioła, kiełki, sery, sosy czy pomidory suszone. Linia Makro Premium obejmuje produkty o jakości przewyższającej rynkowe standardy, które umożliwiają tworzenie potraw m.in. fine dining. Natomiast Makro Professional to środki czystości, narzędzia i urządzania niezbędne w każdej kuchni. Na klientów czekają m.in.: płyny do mycia i dezynfekcji, czyściwa, dozowniki oraz noże do warzyw, oddzielania kości czy filetowania. Asortyment powstał przy współpracy z ekspertami i szefami kuchni oraz zostały poddane testom i ścisłej kontroli jakościowej tak, by jak najlepiej dopasować je do różnych potrzeb i typów biznesów gastronomicznych. W efekcie dostępne produkty spożywcze, środki chemiczne oraz narzędzia i urządzenia inspirują do poszerzania swojego wachlarza specjalizacji oraz poprawiają komfort pracy. Do końca 2018 roku w ofercie marek własnych Makro Chef, Makro Professional i Makro Premium znajdzie się jeszcze 300 produktów.

94

Pisaki Latte Art. od MONIN Specjalnie zaprojektowane do dekorowania latte. Gładka i błyszcząca struktura produktu umożliwia dokładne i eleganckie wykonanie dekoracji. Ponad 100 aplikacji z jednej butelki.

Eurosport 1 – sportowy kanał numer 1 w Europie Eurosport 1 to nadawca kompletnych relacji z największej imprezy sezonu zimowego – relacje z Zimowych Igrzysk Olimpijskich Pyeongchang 2018. Kanał zapewnia transmisje z najważniejszych wydarzeń w ponad 120 dyscyplinach. W każdym sezonie zimowym Eurosport 1 proponuje kompletne relacje z Pucharu Świata w skokach i biegach narciarskich, narciarstwie alpejskim i biathlonie, w tym z prestiżowego Turnieju Czterech Skoczni oraz Tour de Ski. Kanał relacjonuje także najciekawsze i najbardziej atrakcyjne dla polskich widzów rozgrywki piłkarskie. Przez cały sezon można oglądać najlepsze europejskie kluby w Lidze Europy, a także poniedziałkowe mecze Ekstraklasy. Eurosport posiada najbogatszą ofertę wyścigów kolarskich, w tym najsłynniejsze jednodniowe klasyki i wyścigi wieloetapowe: Tour de France, Giro d’Italia i Vuelta a Espana, jak również mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym i torowym. Tylko widzowie Eurosportu 1 mogą śledzić najważniejsze turnieje z tenisowego kalendarza, czyli wielkoszlemowe turnieje tenisowe Australian Open, Roland Garros i US Open. Dla fanów sportów motorowych najważniejszymi wydarzeniami na antenie Eurosportu 1 są Rajd Dakar, wyścig 24 Godziny Le Mans, Rajdowe Mistrzostwa Europy i Formuła E.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne


Raport

NOWOŚCI PRODUKTOWE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

Pojemniki do zgrzewu Polkrys Pojemniki poza zastosowaniem w branży cateringowej doskonale sprawdzą się też w wielu innych m.in. piekarniczej, cukierniczej, wędliniarskiej, mrożonek i nie tylko. Powleczenie folią CPET sprawia, że opakowanie nie przesiąka i ma niemal nieograniczone zastosowanie. Pojemniki mogą być używane w mikrofalówce, podgrzewane w piekarniku (do 220˚C) oraz stosowane w procesie głębokiego mrożenia (do – 40˚C). Innowacyjny produkt stanowi ciekawą alternatywę dla pojemników z tworzyw sztucznych. W ostatnim czasie coraz częściej słyszy się o szkodliwości aluminium oraz jego negatywnym wpływie na zdrowie, również w procesie obróbki termicznej. Dzięki zastosowaniu innego surowca papierowe pojemniki firmy Polkrys są bezpieczne i z powodzeniem mogą zastępować opakowania wykonane z aluminium. Z uwagi na użyty w procesie produkcji materiał są one również bardziej przyjazne dla środowiska oraz łatwiejsze do ponownego odzysku. W przeciwieństwie do pojemników z tworzyw sztucznych, pojemniki firmy Polkrys dają każdemu odbiorcy możliwość odróżnienia się od konkurentów poprzez stworzenie niepowtarzalnego, indywidualnego nadruku. Może on być wykonany zarówno po zewnętrznej stronie, jak i wewnątrz opakowania – takie rozwiązanie jest możliwe dzięki folii barierowej, która skutecznie oddziela żywność od nadruku. Produkty mają pojawić się również z kilkoma wariantami nadruków uniwersalnych.

Naturalne i niezawodne sosy Odpowiednio dobrany pod względem smaku i jakości sos to niezwykle ważny element każdego dania. Wyważone proporcje składników, estetyczna tekstura i niepowtarzalny aromat nadają potrawom wyrazistość i charakter. Marka Pinguin wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na powtarzalne i niezawodne produkty dla lokali gastronomicznych, oferuje idealnie kremowe sosy w czterech popularnych smakach: mousseline, pieczarkowy, pieprzowy i berneński. Produkty są dostępne w 1 kg opakowaniach pod marką Pinguin. Sosy zostały przygotowane na bazie naturalnych składników (warzywa, nabiał, jajka, przyprawy i zioła), pochodzących od sprawdzonych dostawców, według receptur opracowanych we współpracy z profesjonalnymi kucharzami. Gotowe sosy zamrożone w malutkich, pięciogramowych brykiecikach, gotowe do serwowania już po kilkuminutowym podgrzaniu na patelni, w garnku lub w kuchence mikrofalowej idealnie podkreślą walory smakowe mięs, ryb, makaronów czy warzyw.

Polędwiczki pieczone oraz Hot & Spicy Polędwiczki pieczone to smakowite kawałki z polędwiczki kurczaka pieczone w tradycyjny sposób – bez pary i bez tłuszczu. Szybkie i łatwe w użyciu, doskonałe w smaku zarówno na zimno jak i na ciepło. Polędwiczki Hot & Spicy to pyszne polędwiczki z kurczaka w chrupiącej panierce – bardzo soczyste i zarazem chrupiące. Wyprodukowane z najwyższej klasy jakości mięsa bez dodatku glutaminianu sodu. Sprawdzą się zarówno jako propozycja na obiad jak i szybka przekąska.

96

Wyjątkowe sery Ideą marki Skarby Serowara jest tworzenie wspaniałych serów długodojrzewających, które swoją jakością i smakiem dorównywałyby światowej sławy produktom serowarskim. Marka od lat zajmuje się produkcją trzech unikatowych serów: Szafira, Rubina i Bursztyna. Flagowym produktem jest ser Bursztyn z naturalnymi kryształkami białka, które powstają podczas sześciomiesięcznego leżakowania. Ten wyjątkowy ser od dawna zachwyca nawet najbardziej wysublimowane gusta kulinarne. Na szczególną uwagę zasługuje jego niespotykany, lekko pikantny smak, który jest wynikiem długiego dojrzewania w starannie wyselekcjonowanych warunkach.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne


NOWOŚCI PRODUKTOWE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

Produkty marki Prymat GastroLine w nowych opakowaniach Produkty marki Prymat GastroLine są dostępne na rynku w nowych opakowaniach typu PET. Są one niezwykle estetyczne oraz innowacyjne, zarówno pod względem formy, jak i użyteczności. Co wyróżnia nowe opakowania marki Prymat GastroLin? Innowacyjna forma – kształt opakowania pozwala na łatwe ustawienie na półce oraz ekonomiczne magazynowanie i transport, co wiąże się z oszczędnościami dla producenta i dystrybutorów oraz wygodą dla użytkownika. Czytelna nazwa produktu została umieszczona na dwóch bokach opakowania, co umożliwia wygodne ustawienie produktu na półce w restauracji bez szkody dla funkcjonalności i wygody użytkowania („podwójny front”). Funkcjonalny kształt – opakowanie zostało zaprojektowane tak, żeby wygodnie leżało w dłoni i zapewniało komfortowe użytkowanie. Mimo różnej pojemności opakowania mają tę samą szerokość, co wpływa pozytywnie na estetykę całej serii, jak również pozwala na zastosowanie jednego wieszaka dla opakowań o różnej pojemności. Estetyczne etykiety – prosta i minimalistyczna forma oraz elegancka, profesjonalna kolorystyka etykiety odzwierciedlają wysoką jakość produktu i sugerują przeznaczenie dla profesjonalnych użytkowników. Nadruk na poszczególnych etykietach zawiera piktogramy prezentujące w czytelny i oryginalny sposób zastosowanie produktu.

MEIKO prezentuje zmywarkę M-iClean Innowacyjna zmywarka kapturowa zbudowana „od nowa” (nie jest to ulepszona wersja poprzedniego modelu) na zupełnie nowej platformie. Automatyczny kaptur, który po wykryciu kosza zamyka się automatycznie, a po zakończonym procesie mycia sam się otwiera – przez co znacznie skraca się czas pracy personelu obsługującego. Dajemy 5 lat gwarancji na mechanizm kaptura. Odzysk ciepła nie tylko w trakcie mycia, ale również z wody odpływowej. Bardzo duża wysokość załadowcza do 560 mm. Ergonomiczne uchwyty – z obu stron zmywarki, pozwalają lekko podnosić kaptur, bez wysiłku. System odprowadzania pary bezpośrednio do wentylacji za pomocą komina, który otwiera się podczas podnoszenia kaptura i zasysa całą parę z urządzenia. Dodatkowe osiem dysz myjących po cztery na górze i dołu komory mycia. Zintegrowane ramiona myjąco-płuczące. Filtr M-iClean – potrójny system filtrowania wody. Panel sterowniczy montowany z lewej lub z prawej strony urządzenia lub w innym dowolnym miejscu.

Raport

Friulco IOTA silver/ black – dla wymagających klientów Wielozadaniowa sokowirówka do produkcji soków warzywnych i owocowych. Bardzo małe wymiary i nieprzeciętna moc sprawiają, że jest idealna do zastosowań w małej i średniej gastronomii. Model ten posiada największą na rynku szybkość pracy, bo aż 15,5 tysiąca obrotów na minutę. Obudowa wykonana została z anodowanego aluminium, a elementy plastikowe zostały ograniczone do minimum. Włoski design w połączeniu ze srebrną lub czarną kolorystyką pasuje do wszystkich lokali, w tym przede wszystkim, do tych o wyższym standardzie. Sokowirówki Friulco, cechuje najwyższa wydajność (ilość soku uzyskana z 1 kg owoców) na rynku, co potwierdzone zostało wewnętrznymi testami swiezowyciskaj.pl w porównaniu do najbardziej popularnej w Polsce sokowirówki produkcji francuskiej. Dla wymagających klientów, produkujących większe ilość soków Friulco przewidziało wyższe modele sokowirówek jak Kallima oraz topowy Galatea, z regulacją szybkości obrotowej silnika. Friulco Argos to innowacyjne i niespotykane urządzenie do produkcji soku typu „cold press”. Jedna z niewielu na świecie wyciskarek wolnoobrotowych do zastosowań komercyjnych/ gastronomicznych. Prędkość obrotowa to raptem 45 obrotów na 1 minutę, dzięki czemu wszystkie pożądane składniki jak witaminy, minerały czy antyoksydanty z wyciskanych owoców i warzyw zostają w soku. Niezwykłą wydajność zapewnia opatentowany system wyciskania, dzięki któremu generowany odpad jest praktycznie suchy.

Ekspres automatyczny WE8 Wszędzie tam, gdzie klienci, pracownicy i goście piją kawę, panuje przyjemna atmosfera, ponieważ kawa rozluźnia, sprzyja komunikacji i zwiększa produktywność. Ekspres WE8 w sam raz nadaje się dla osób ceniących sobie wyjątkowy smak, różnorodność specjałów kawowych i walory estetyczne. Duże zbiorniki: na wodę (3 litry), ziarna kawy (500 g) oraz fusy (ok. 25 porcji) sprawiają, że elegancki, profesjonalny, automatyczny ekspres do kawy sprawdzi się idealnie wszędzie tam, gdzie codziennie wypijanych jest około 60 kaw. Innowacyjne technologie rewolucjonizują przyjemność picia kawy. Dzięki funkcji One Touch można wyczarować takie modne specjały, jak latte macchiato, flat white czy cappuccino. Ergonomiczne przyciski oraz nowoczesny wyświetlacz TFT sprawiają, że obsługa ekspresu jest dziecinnie prosta.

wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE

97


Raport

NOWOŚCI PRODUKTOWE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

Innowacyjne produkty Seria talerzy i półmisków, których nazwa opisuje ich kluczową właściwość, czyli dużą odporność na przemiękanie. Zamiast pulpy papierowej do ich wykonania zastosowano tekturę GC powlekaną folią PET, która tworzy nieprzepuszczalną barierę dla tłustych, kwaśnych i uwodnionych produktów spożywczych. Dodatkową zaletą jest możliwość wykonywania indywidualnych nadruków na całej powierzchni produktu, co w efekcie prowadzi do otrzymania rozwiązania przyciągającego uwagę kupującego swoją kolorystyką oraz ciekawym wzorem. Produkt świetnie zdaje egzamin jako zamiennik dostępnych na rynku talerzy i półmisków z pulpy papierowej. Dodatkowym atutem jest również atrakcyjna cena. Seria „Nie Wymiękam” składa się z trzech talerzy i dwóch półmisków dostępnych w wariancie bez nadruku, jak i z gotowym nadrukiem uniwersalnym.

Gotowe zupy w czterech smakach Smaczna i powtarzalna zupa dopasowana do pory roku, to podstawa każdego menu. Marka Pinguin ma gotowe rozwiązanie dla lokali gastronomicznych w postaci jedno – lub 2,5 kilogramowych gotowych zup w czterech wyśmienitych smakach. Starannie dobrane świeże składniki od sprawdzonych dostawców, jak również przemyślane kompozycje smakowe nagradzane w konkursach przez szefów kuchni są gwarancją wysokiej jakości produktu. Kompletne do A do Z zupy w małych, poręcznych brykiecikach, które wystarczy jedynie podgrzać przed podaniem, zostały opracowane z myślą o zaspokojeniu różnych upodobań kulinarnych. Gama obejmuje Krem z pomidorów z mozzarellą i bazylią, bardziej egzotyczną Zupę tajską z kurczakiem i mlekiem kokosowym, ale również dobrze znaną w Polsce Zupę – krem z dyni czy popularną w okresie zimowym Zupę – krem z grzybami leśnymi.

Sery z Radzynia Podlaskiego to tradycja i smak

Segafredo Organic – naturalny wybór w Twojej kawiarni

Sery z Radzynia nawiązują do tradycji serowarstwa w Polsce, a jednocześnie komponują czysty, mleczny smak goudy z ciekawymi dodatkami. 2,5 kilogramowe kręgi są ręcznie pielęgnowane z dodatkiem ziół i przypraw. To rękodzieło serowarskie, z pięknie wgrawerowanym herbem Radzynia, tworzone na zupełnie innej linii produkcyjnej tzw. małej warzelni.

W odpowiedzi na potrzeby gastronomów sięgających po branżowe trendy, Segafredo Zanetti Poland wprowadziła do swojej oferty certyfikowaną mieszankę Segafredo Organic. Nowa propozycja zrodzona z pasji i wiedzy specjalistów została skomponowana z najlepszych ziaren Arabiki i Robusty pochodzących z Peru, Meksyku i Ugandy. Będąca owocem społecznej odpowiedzialności kawa jest uprawiana w sposób całkowicie naturalny i ekologiczny, dbając o dobro naszej planety. Do uprawy zielonego ziarna użytego w mieszance nie stosuje się chemicznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych. Segafredo Organic została odznaczona unijnym certyfikatem kawy organicznej. Zaparzone na bazie Segafredo Organic espresso cechuje idealna crema. Kawę wyróżnia wyrazisty smak, z dominującymi nutami czekolady i karmelu. Wyczuwalne są także aromaty anyżu, orzeszka pekanowego, a cielistość kawy dopełniają akcenty: miodowy i migdałowy oraz delikatna cytrusowość. Stanowi doskonałą propozycję dla wielbicieli wyważonych, pełnych kompozycji. Kawa dostępna jest w wersji ziarnistej, w eleganckim 1 kg opakowaniu. Firma przygotowała dla gastronomów bogaty pakiet dedykowanych materiałów promocyjnych Organic dla kawiarni czy restauracji.

98

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne


NOWOŚCI PRODUKTOWE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

Raport

La San Marco Leva Lexury – połączenie piękna i technologii Łącząc tradycję włoskiego espresso z nowoczesnym designem, Segafredo Zanetti Poland wzbogaca swój asortyment o innowacyjny ekspres La San Marco Leva Lexury. Ekspres ciśnieniowy LSM Leva Lexury to długo wyczekiwany na rynku model, wyposażony w opatentowaną, nowoczesną metodę Leva Class (2, 3 lub 4 gruppo), zamknięty w intrygującej, przezroczystej obudowie z hartowanego szkła o grubości 1 cm. Milowym krokiem jest uwidocznienie zaawansowanych rozwiązań technologicznych, wyrafinowanych elementów i precyzji wykonania części znajdujących się wewnątrz. Jak wszystkie profesjonalne urządzenia La San Marco, Leva Lexury została wyprodukowana we Włoszech i jest gwarancją przygotowania doskonałego espresso. Wynika to z docenianego przez miłośników kawy i baristów unikalnego systemu dźwigniowego wykorzystywanego przy ekstrakcji kawy. Ta alternatywna metoda parzenia, wykorzystująca system zwany Leva, daje kawę wyróżniającą się gęstszym i bardziej kremowym body. Nie tylko innowacyjny wygląd oparty na włoskim designie sprawia, że Leva Lexury to nowoczesne i intrygujące urządzenie – jego oryginalność tkwi w detalach, takich jak szklana obudowa, której możemy nadać pożądany kolor (dzięki oświetleniu Led RGB aktywowanemu za pomocą pilota), chromowane tuleje cylindrowe, powłoki wykonane z włókna węglowego, a także bojler ze stali nierdzewnej. Ekspres LSM Leva Lexury to najwyższej jakości model stanowiący połączenie uderzającego piękna i wyrafinowania – jest idealnym rozwiązaniem dla renomowanych punktów gastronomicznych na całym świecie.

Tedmark z szeroką gamą opakowań Trend na jedzenie na wynos trwa nieprzerwalnie od kilku lat. Na podstawie skrupulatnej analizy potrzeb tego typu gastronomii znaleźliśmy rozwiązanie dedykowane do bezpośredniego pakowania przeróżnego rodzaju kanapek, wrapów, burgerów, a nawet pączków czy drożdżówek. Prezentowane opakowania typu Snack-Bag stawiają na świetny wygląd oraz łatwość konsumpcji sprzedawanych produktów. Wśród szerokiej gamy opakowań każdy znajdzie coś dla siebie. Szeroki wachlarz zalet tych opakowań zapewnia spełnienie potrzeb naszych klientów. Perforacja ułatwiająca łatwe otwieranie, transparentna folia pozwalająca na świetne zaprezentowanie produktu czy też opakowania z podwójną warstwą papieru dla kanapek „na gorąco” – to zaledwie kilka z zalet Snack-Bagów. Oferujemy więc, wszystko czego potrzeba we współczesnej gastronomii. Każdy kto szuka rozwiązania dla swoich produktów znajdzie je u nas.

Całoroczne zadaszenie Tarasola Technic to automatycznie sterowane zadaszenie typu bioclimatic. Składa się z obrotowych aluminiowych listew. Ułożone poziomo zapewniają ochronę przed opadami atmosferycznymi. Uchylone wpuszczają wybraną ilość światła pod dowolnym kątem (do 135°). Inteligentna technologia czujników słońca, deszczu, śniegu i wiatru zapewnia w pełni zautomatyzowaną ochronę w każdych warunkach. Przy maksymalnych wymiarach Technic wytrzymuje obciążenie min. 150 kg/mkw., jest odporny na skrajne temperatury i wszelkie czynniki atmosferyczne, w tym siłę wiania wiatru do 120 km/h. Wyposażony w przeszklenia i promienniki ciepła może wydłużyć sezon do późnej jesieni. Zestaw tych cech czyni go produktem całorocznym.

Miko Coffee prezentuje nową mieszankę Puro to marka opracowana przez Miko Coffee – stała się ona w wielu krajach synonimem wysokiej jakości kawy Fairtrade, której producent konsekwentnie wspiera wysiłki na rzecz ochrony lasów deszczowych w krajach, gdzie produkuje się kawę. Puro Organic to zaskakująco delikatna mieszanka o wyjątkowym smaku. Łączy w sobie cudnie delikatne nuty czekolady z cytrusowymi akcentami, które dodają owocowości przy zachowaniu naturalnej słodyczy. Puro Organic to nie tylko wspaniałe espresso to również doskonałe połączenie dla stworzenia idealnego cappuccino i latte dając wyraźny i pełny smak w kawach mlecznych. Pochodzenie: Peru i Honduras; Rodzaj: Fairtrade, organiczna i uprawiana w cieniu; Zawartość Arabica: 100 %.

wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE

99


Raport

NOWOŚCI PRODUKTOWE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

Kolejna realizacja Tetris Cosmopolitan to jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków, oferujący prestiżowe apartamenty w centrum Warszawy. Budowę wnętrz, na powierzchni 9 tys. mkw., powierzono Tetris. Była to jedna z pierwszych realizacji na taką skalę i w takiej jakości w budynku wysokościowym. Prace prowadzono jednocześnie na 44 piętrach. Obok apartamentów, Tetris zaaranżował tu także dwa penthousy, powierzchnie biurowe oraz koncepty kulinarne, np. Ceviche Bar. W takich realizacjach najbardziej liczy się jakość, bo luksusowe wnętrza czarują nie tylko designem, ale też funkcjonalnością i trwałością proponowanych rozwiązań. Prace budowlane wymagały stałej obecności kilkuset pracowników. Szczególnie wymagająca była logistyka prac i transport pionowy materiałów oraz osób przy ograniczonych możliwościach technicznych budynku. Do dziś sposób wykonania tej inwestycji wykracza daleko poza standardy wskazywane przez przepisy budowlane i kusi atrakcyjnością najemców. Całą przestrzeń zaaranżowano w planowanym terminie dziewięciu miesięcy. 

Schöller Ice Cream z nowym smakiem Lody Schöller to unikalne receptury i starannie dobrane smaki. Stworzone by cieszyć oko i rozpieszczać podniebienia. Zadowolą najbardziej wymagających konsumentów. Smak Roku Kasztanowe to wyjątkowa kompozycja z płatkami kasztanów. Kremowe lody, które zdobędą serca miłośników innowacyjnych smaków, nieszablonowych połączeń i koneserów lodowych. Ambasadorem marki jest mistrz sztuki kulinarnej Kurt Scheller.

Nowość na rynku Karczochy Krojone gotowane na parze Minute Bonduelle Food Service to serca karczochów pokrojone w ćwiartki o delikatnym smaku, zwartej i niewłóknistej teksturze. Smak produktu jest naturalny, wyrazisty. Pokrojone serca karczochów świetnie pasują do sałatek, makaronów, tart, na pizzę lub po prostu podawane z dipem. Karczochy Krojone Minute Bonduelle Food Service to produkt głęboko mrożony, gotowy do spożycia po rozmrożeniu. Nie wymaga czasochłonnego przygotowania i gotowania. Więcej informacji i przepisów na: www.bonduelle-foodservice.pl.

Kruszwica Olej z Esencją Masła Olej z Esencją Masła to innowacyjna kompozycja najwyższej jakości oleju rzepakowego i oleju maślanego opracowana w odpowiedzi na potrzeby współczesnej gastronomii. Produkt łączy w sobie zalety użytkowe oleju rzepakowego – funkcjonalność, wytrzymałość w szerokim zakresie temperatur, wydajność oraz walory masła klarowanego, które nadaje potrawom maślany smak i złocistą barwę. Dzięki właściwościom oleju rzepakowego Olej z Esencją Masła cechuje się wysoką stabilnością – sprawdza się w temperaturze do 220º oraz zapewnia większą niż masło klarowane, kontrolę nad procesem przygotowywania potraw. Produkt nie zawiera żadnych sztucznych dodatków oraz zagęstników, dlatego posiada klarowną, złotą barwę.

100

Pomoc dla kucharza Wraz z SelfCookingCenter XS firma Rational rozszerzyła serię atrakcyjnych urządzeń o model 2/3, który zajmuje rekordowo niewiele miejsca: 0,2 m3. Najmniejsze urządzenie z rodziny SelfCookingCenter pod względem wyposażenia i mocy w niczym nie odstępuje większym modelom. Również SelfCookingCenter XS został wyposażony w generator świeżej pary Rational i posiada znane funkcje asystenckie, takie jak iCookingControl – inteligentne wsparcie podczas gotowania, iLevelControl – pomocnika do optymalnych załadunków mieszanych, HiDensityControl – gwaranta najlepszej jakości potraw poprzez maksymalną wydajność i precyzyjne ustawienia warunków w komorze, a także Efficient CareControl – automatyczne czyszczenie i usuwanie osadu z kamienia.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne


WIZYTÓWKI

Grupa AMTRA ul. Schonów 3 41-200 Sosnowiec tel. (32) 294-41-00 fax (32) 294-41-39 amtra@amtra.pl www.amtra.pl

Clinex Nanochem to polska marka profesjonalnych środków utrzymania czystości z oferty Grupy Amtra. Przeznaczone są do użytkowania w zakładach przemysłowych, handlowych, usługowych, w obiektach kanału HORECA, biurach, szkołach, halach – wszędzie tam, gdzie czystość jest priorytetem. Marka oferuje możliwość stworzenia indywidualnych planów higieny wg systemu HACCP. Clinex to niezawodna jakość w  połączeniu z  atrakcyjną ofertą cenową. Producent oferuje również usługę produkcji marek własnych.

Best Coffee Systems Wagonowa 2C/1 53-609 Wrocław tel. (71) 794-81-10 fax (71) 794-81-11 info@best-cs.pl www.best-cs.pl

Firma należy do czołowych dostawców profesjonalnych, automatycznych, kolbowych i przelewowych ekspresów do kawy. Jako oficjalny dystrybutor ekspresów automatycznych Franke działa na rynku od 2010 roku. Systematycznie zwiększamy zakres naszej działalności o  nowe wiodące marki znane i cenione na rynku światowym. Należą do nich między innymi: cenione przez baristów ekspresy Nuova Simonelli, nowoczesne i  eleganckie wyciskarki do soków Zumex oraz piece hybrydowe Atollspeed. O niedawna nasz katalog uzupełniają ekspresy do alternatywnego parzenia kawy firmy Wilbur Curtis. Zaufało nam wielu wiodących klientów sieciowych oraz indywidualnych z branży gastronomicznej na terenie całej Polski.

Best Western Hotels & Resorts Tarasy Business Center piętro VI, biuro nr 613 ul. Złota 59, 00-120 Warszawa bestwestern@bestwestern.fi www.bestwestern.pl

Best Western Hotels & Resorts posiada siedzibę główną w stanie Arizona w Stanach Zjednoczonych. Wszy­s tkie hotele należące do sieci są niezależnie zarządzane i stanowią własność prywatnych inwestorów. Od 69  lat każdego dnia goszczą łącznie setki tysięcy gości. Obecnie sieć obejmuje 4,1 tys. hoteli w  ponad 100  krajach na całym świecie. Działają one pod sześcioma markami: Best Western, Best Western Plus®, Best Western Plus Executive Residency®, Best Western Premier®, Vībsm i BW Premier Collection®.

Blycolin Textile Services ul. Płk. S. Dąbka 17 30-832 Kraków tel. (12) 650-02-45 www.blycolin.com

Jest pionierem i liderem na rynku polskim w zakresie wynajmu i serwisu tekstyliów dla hoteli, restauracji oraz ośrodków spa. Usługa wynajmu pościeli hotelowej zrodziła się przeszło 45 lat temu w Holandii, gdzie do tej pory znajduje się główna siedziba Blycolin. W Polsce firma od ponad 10-ciu lat z powodzeniem rozwija swoją działalność, zdobywając zaufanie kolejnych klientów. Blycolin kupuje wysokiej jakości, nowe tekstylia (pościel, ręczniki, obrusy), zgodne z preferencjami i potrzebami klienta i oddaje je do użytku hotelu. W ramach pełnej obsługi serwisowej świadczonej przez Blycolin odbywa się: pranie i pielęgnacja, wymiana zużytych i uszkodzonych egzemplarzy na nowe bez dodatkowych kosztów, stała kontrola jakości, inwentaryzacje, profesjonalne doradztwo oraz opieka pracowników. Wynajem i serwis to kompleksowe rozwiązanie, zapewniające komfort i bezpieczeństwo na każdym etapie współpracy. Na dzień dzisiejszy z usługi firmy Blycolin korzysta ponad 100 hoteli w Polsce i liczba ta ciągle rośnie…

Bonduelle Polska ul. Puławska 303 02-785 Warszawa tel. (22) 549-41-50 fax (22) 549-41-00 bond.pl@bonduelle.com www.bonduelle.pl

Bonduelle Food Service jest specjalistą w domenie warzyw mrożonych i  apertyzowanych. Wysoka jakość produktów, agronomia na najwyższym poziomie, dbałość o zdrowie konsumenta i zaawansowana technologia to główne zalety marki. W gamie warzyw mrożonych oferujemy około 50 referencji, w  tym warzywa jednoskładnikowe, mieszanki oraz zaawansowane technologicznie produkty Minute i warzywa grillowane. W gamie warzyw apertyzowanych dostępnych jest około 30 referencji, a wśród nich technologiczna rewolucja czyli Warzywa Sous-Vide.

Chopin Airport Development ul. Żwirki i Wigury 1 00-906 Warszawa tel. (22) 650-08-72 fax (22) 650-00-73 biuro@ChopinAD.pl

Spółka CAD, członek Grupy PPL, zarządza hotelami i realizuje projekty hotelowe, ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji przy regionalnych portach lotniczych. Ponadto, będzie operatorem i administratorem nowo powstających komercyjnych nieruchomości Grupy. Spółka zarządza hotelem Courtyard by Marriott, który w 2013 roku obchodził swoje 10-lecie. Ponadto, przekazała do użytku dwa nowe, trzygwiazdkowe hotele marki Hampton by Hilton, zlokalizowane przy portach lotniczych w  Gdańsku i Warszawie. Niedawno spółka przejęła od PPL trzygwiazdkowy, zlokalizowany na Półwyspie Helskim, hotel Jurata z 45 pokojami. Na Lotnisku Chopina trwa budowa pięciogwiazdkowego hotelu Renaissance, którego Chopin Airport Development został franczyzobiorcą i  stanie się operatorem. Jednocześnie trwają przygotowania do budowy hotelu na terenie Portu Lotniczego Katowice-Pyrzowice. Będzie to kolejne przedsięwzięcie spółki, w pełni sfinansowane i zrealizowane przez Chopin Airport Development.

DAJAR ul. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki tel. (22) 434-37-00 fax (22) 434-37-40 horeca@dajar.pl www.horeca.dajar.pl

Jesteśmy nowoczesną polską firmą o wieloletniej tradycji i doświadczeniu. Liderem w dystrybucji produktów AGD, mebli ogrodowych oraz profesjonalnych artykułów dla branży HoReCa w Europie Środkowo – Wschodniej. Podstawą naszej działalności jest współpraca z największymi na świecie producentami (np. Arc Int, Pasabahce, Churchill, Ariane, APS, Sola, Pintinox, Durobor, Cambro) oraz bogate portfolio marek własnych (m.in. Ambition Hotel&Restaurant).

De Care Pieńków 147A 05-152 Czosnów tel. (22) 380-44-00 decare@decare.pl www.decare.pl

Firma od blisko 30 lat prowadzi dystrybucję produktów etnicznych na rynku polskim. Powstała z zamiłowania do podróży, łączenia i odtwarzania smaków. Proponujemy produkty z różnych kuchni: azjatyckiej, śródziemnomorskiej, europejskiej oraz meksykańskiej czy amerykańskiej. Cechuje je wysoka jakość, naturalne i oryginalne pochodzenie. Są to zarówno znane, światowe marki, jak również własne produkty etniczne, oferowane pod markami House of Asia, Livity, Casa del Sur, Casa de Mexico.

Dora Metal

ul. Chodzieska 27 64-700 Czarnków tel. (67) 255-20-42 handlowy@dora-metal.pl www.grupadorametal.pl

102

Producent profesjonalnych urządzeń i mebli gastronomicznych ze stali nierdzewnej, z ponad 25-letnią tradycją i doświadczeniem na rynku krajowym i zagranicznym. W ofercie firmy znajdują się: urządzenia chłodnicze i  grzewcze, ciągi wydawcze, urządzenia do zabudowy, urządzenia do cateringu, bufety i systemy mobilne, urządzenia do barów tzw. Bar Line, okapy oraz meble technologiczne. Firma stale poszerza swoją ofertę, aby spełniać wymagania swoich klientów na całym świecie.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne


WIZYTÓWKI

EXPO MAZURY UL. GRUNWALDZKA 55 14-100 OSTRÓDA TEL. +48 (89) 506 58 00 FAX. +48 (89) 647 78 77 SEKRETARIAT@EXPOMAZURY.PL http://www.expomazury.pl

Expo Mazury to jeden z najnowocześniejszych obiektów targowo-konferencyjnych w Europie, drugi co do wielkości w Polsce. Expo Mazury to: • 50 000 m2 całkowitej powierzchni obiektu • 40 798 m2 powierzchni wystawienniczej • 19,3 m wysokości obiektów ekspozycyjnych • 1 534 miejsca parkingowe na terenie obiektu, do 5 000 miejsc w najbliższej okolicy • posadzki o nośności do 2 039kg/m2 • konstrukcja sufitu pozwalająca na podwieszenie ekspozycji o wadze całkowitej niemal 200 ton.

Expo Sweet Najsmaczniejsze Targi w Polsce ul. Prądzyńskiego 12/14 01-222 Warszawa tel. 22 465 96 23 fax 22 465 96 24 ezig@exposweet.pl www.exposweet.pl

Największe i najsmaczniejsze wydarzenie targowe w  Polsce. Najważniejsze firmy z  branży lodziarskiej i cukierniczej, a także piekarskiej i gastronomicznej. Jeśli prowadzisz biznes lodowy, kawiarnię, cukiernię lub punkt gastronomiczny, nie możesz przegapić tych targów. To właśnie na Expo Sweet odbywają się wszystkie premiery produktów i pokazy nowości na nadchodzący sezon.

Express Fleet Partner ul. Rzemieślnicza 26 30-403 Kraków (12) 300-03-00 www.express.pl

Firma Express oferuje szeroką gamę klas i rodzajów pojazdów w  pełnym spektrum czasowym – od dziennego „rent a car”, poprzez wynajem średnioterminowy, aż po kontrakty kilkuletnie i obsługę flotową pojazdów. Od 1996 roku Express dostarcza najlepsze rozwiązania transportowe zarówno dla klientów biznesowych jak i  klientów indywidualnych. W  ostatnim czasie Express został wyróżniony prestiżowymi nagrodami, m.in. certyfikat „Rzetelny Outsourcer” 2016 przyznany przez Outsourcing Magazine oraz nagrodę Fleet Leadera 2016.

Fanex Radonice 5A 05-870 Błonie tel. (22) 471-04-44 fax (22) 471-04-10 biuro@fanex.pl www.fanex.pl

Firma Fanex zajmuje się produkcją sosów, ketchupów, majonezów, musztard, dressingów, paluszków, marynat dla odbiorców gastronomicznych i detalicznych. Jest prywatną spółką z  polskim kapitałem działającą od 1988 roku. Jej produkcja skupia się wokół wyrobów zaspokajających potrzeby i wymagania szeroko pojętej gastronomii oraz sieci marketów detalicznych. Wykorzystuje naturalne surowce o najwyższych parametrach jakościowych. To zarówno wyroby sygnowane logo „Fanex” (około 300 podstawowych jednostek magazynowych), jak i marki własne klientów.

Farm Frites International B.V. sp. z o.o. oddział Polska Ul. Staromiejska 17E 84-300 Lębork tel. (59) 863-75-00 sprzedaz@farm-frites.pl www.farmfrites.pl

Farm Frites to rodzinna, dynamicznie rozwijająca się firma założona w Holandii w 1971 roku. Obecnie jest marką o zasięgu globalnym z siedmioma fabrykami, zlokalizowanymi w Polsce, Chinach, Egipcie, Argentynie, Belgii i Holandii. Swoją myślą przewodnią „the fresh taste of the land”, Farm Frites podkreśla troskę o najwyższą jakość surowca, bezpieczeństwo oferowanych produktów, a także o zadowolenie Klientów. Farm Frites dba o to, by zagwarantować swoim Klientom najwyższą jakość i różnorodną ofertę produktów ziemniaczanych, a nowości tworzone są w odpowiedzi na konkretne potrzeby rynku. Szczegółowe informacje dotyczące oferty Farm Frites dostępne są na stronie farmfrites.com/

Get in web ul. S. Pogonowskiego 29/2 01-568 Warszawa tel. (22) 490-70-36 Biuro@getinweb.pl www.getinweb.pl

Agencja Get In Web specjalizuje się w obsłudze programu Google Adwords i Google Analytics dla branży hotelarskiej ze statusem Google Partners Premium.

Greenyard Frozen Poland ul. Wojska Polskiego 12 87-600 Lipno tel. (54) 306-76-00 info@greenyardfrozen.pl www.greenyard.group

Greenyard Frozen Poland to producent szerokiej gamy najwyższej jakości mrożonych warzyw, owoców i ziół. Surowce pochodzące z kontrolowanych upraw w bliskiej odległości od zakładów produkcyjnych, wysoki poziom technologiczny oraz zaangażowanie i doświadczenie naszych pracowników sprawiają, że od lat dostarczamy mrożonki na rynek detaliczny, gastronomiczny i przemysłowy w Polsce i za granicą.

Huhtamaki Foodservice Poland 41-253, Czeladź ul. Handlowa 20 tel.(32) 888-57-00 fax (32) 888-57-09 foodservice@pl.huhtamaki.com www.foodservice.huhtamaki.pl

Huhtamaki to międzynarodowy specjalista z branży pakowania żywności i napojów. Ułatwiamy dotarcie z atrakcyjną ofertą produktową do większego grona odbiorców. Naszym celem jest dalszy rozwój i osiągnięcie statusu najchętniej wybieranego producenta opakowań do żywności na świecie. Klienci chętnie korzystają z naszej nieustannie rozwijanej oferty usług i produktów wytwarzanych z wykorzystaniem ciągle ulepszanych procesów. Wprowadzamy kolejne innowacyjne rozwiązania w zakresie cyfryzacji, satysfakcji klienta i zrównoważonego rozwoju.

Idea Profit ul. Szajnochy 2 85-738 Bydgoszcz tel. (52) 344-88-11, 504-039-601 biuro@idea-profit.com Horecaidea.pl, idea-profit.com

Firma jest producentem oprogramowania Horeca Idea, systemu do sprzedaży i zarządzania eventami. Idea Profit rozwija ten program dzięki współpracy z hotelami i centrami konferencyjnymi. Przez 5 lata firma pozyskała ponad 2000 zadowolonych użytkowników Współpracuje z hotelami niezależnymi, sieciami hotelowymi oraz największymi centrami konferencyjnymi. Horeca Idea to pierwszy program, w którym CRM oraz zarządzanie procesem sprzedażowym zostały dokładnie dostosowane do potrzeb i specyfiki rynku HoReCa.

JURA Poland ul. Puławska 366 02-819 Warszawa tel. (22) 123-43-01 fax (22) 123-43-02 info@pl.jura.com www.jura.com

Od 1931 roku szwajcarska firma JURA rozwijała innowacyjne i ekskluzywne urządzenia do użytku domowego. Jako pionier w branży automatycznych ekspresów do kawy JURA od połowy lat 90-tych jest głównym graczem w  tym sektorze. Aktualnie firma tworzy kompleksowe rozwiązania zarówno w segmencie urządzeń domowych, jak i profesjonalnych urządzeń do biur i sektora gastronomicznego. Wyznacznikiem produkcji ekspresów są: szwajcarska precyzja, intuicyjna obsługa, perfekcyjny design i doskonała, świeżo mielona kawa. W Polsce oficjalne przedstawicielstwo JURA obecne jest od lipca 2013 r.

wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE

103


WIZYTÓWKI

104

PRPH Kandy Stanisław Socik ul. Fabryczna 1/3 97-300 Piotrków Tryb. tel. (44) 649-51-52, 692-242-621 kandy@kandy.pl

Kandy to nowoczesny polski zakład przetwórstwa owoców oferujący półprodukty dla przemysłu spożywczego. Nasz szeroki asortyment obejmuje różnorodne komponenty owocowe i kremowe: nadzienia cukiernicze, glazury, polewy do lodów, owoce kandyzowane i inne. Mamy ponad 30 lat doświadczenia w  przetwórstwie owoców. Naszym flagowym produktem są termostabilne nadzienia owocowe i  kremowe Lauretta. Teraz proponujemy nasze nadzienia w nowym opakowaniu: gotowym do użycia rękawie cukierniczym Rengo.

„MARCIN” Marcin Krasnodębski ul. Słowackiego 14, 05-200 Wołomin tel. (22) 787 44 62 marcin.krasnodebski@komododystrybucja.pl

Marka Komodo istnieje na polskim rynku od trzech lat. Nasze produkty z sukcesem pojawiły się najpierw w Warszawie i województwie mazowieckim, a następnie sukcesywnie wprowadzaliśmy na teren całego kraju. Naszym atutem są niepowtarzalne smaki energetyków i innych produktów, które docenili klienci. Obecnie w naszej ofercie mamy dziesięć energetyków w tym osiem smaków (mango-marakuja, mojito, poziomka, czarna porzeczka, grejpfrut, jabłko, arbuz, classic), strong i bez cukru. Firma wprowadziła na rynek osiem smaków izotoników (arbuz, limonka, kaktus, pomarańcza, cytryna, grejpfrut, multiwitamina, multiwitamina bez cukru), oranżadę w puszce i litrowej butelce PET oraz witaminy.

Zakłady Tłuszczowe Kruszwica ul. Niepodległości 42 88-150 Kruszwica tel. (52) 353-51-00 fax (52) 351-51-99 www.ztkruszwica.pl

Zakłady Tłuszczowe Kruszwica to największy w Polsce i  jeden z  największych w  Europie Środkowej przetwórca nasion oleistych i  producent tłuszczów roślinnych. Spółka jest czołowym dostawcą na rynku produktów profesjonalnych dla cukierników, piekarzy oraz dla rynku HoReCa. Oferuje bogaty asortyment najwyższej klasy olejów oraz tłuszczów smażalniczych o wysokich walorach użytkowych i żywieniowych. Tłuszcze smażalnicze produkowanych w oparciu o surowce krajowe, tropikalne oraz ich modyfikacje.

LSI Software ul. Przybyszewskiego 176/178 93-120 Łódź tel. (42) 680-80-00 fax (42) 680-80-99 info@lsisoftware.pl www.lsisoftware.pl

LSI Software. Codzienna praca staje się łatwiejsza. Grupa LSI Software jest producentem nowoczesnych rozwiązań informatycznych przeznaczonych do kompleksowego i efektywnego zarządzania firmą. Główne branże, na których skupia się Grupa to gastronomiczno-hotelarska (hospitality), detaliczna (retail), rekreacyjno-sportowa oraz kinowa. Kompleksowa oferta obejmuje również usługi konsultacyjne, wdrożeniowe, serwis oraz dostawy specjalistycznych rozwiązań sprzętowych. Głównym atutem firmy jest duże doświadczenie, a także rozległa wiedza o zasadach funkcjonowania branż, z którymi współpracujemy. Z rozwiązań stworzonych przez spółki grupy korzysta kilkanaście tysięcy firm. Od 2007 roku Grupa jest największym w Polsce dostawcą oprogramowania dla branży gastronomiczno-hotelarskiej.

Makro Cash and Carry Polska Al. Krakowska 61 02-183 Warszawa tel. (22) 500-00-00 fax (22) 500-07-01 www.makro.pl

Makro Cash & Carry jest liderem w branży samoobsługowego handlu hurtowego. Usługi firmy, skierowane do przedsiębiorców, obejmują zarówno kompleksowe zaopatrzenie, jak i nowoczesne rozwiązania biznesowe. W MAKRO klienci znajdą pod jednym dachem artykuły spożywcze i przemysłowe w szerokim wyborze, doskonałej jakości i przystępnych cenach – jedna nowoczesna hala to odpowiednik 50 hurtowni branżowych. Do dyspozycji kupujących są także usługi dodatkowe – m.in. doradztwo biznesowe czy szkolenia gastronomiczne – które skupiają się wokół nowoczesnej Akademii Inspiracji MAKRO w Warszawie. W Polsce Makro Cash & Carry istnieje od 1994 roku. Więcej informacji o Makro można znaleźć na stronach: www.facebook.com/MAKROPolska oraz www.makro.pl

MEIKO Clean Solutions Polska ul. Obornicka 7, Jelonek 62-002 Suchy Las tel. (61) 222-60-96 fax (61) 222-60-99 wew. 100 info@meiko.com.pl www.meiko.pl

MEIKO jest jednym z czołowych światowych dostawców technologii profesjonalnego zmywania. Firma ściśle współpracuje ze swoimi klientami, aby opracować najlepsze rozwiązania do profesjonalnych kuchni: od małych, kompaktowych zmywarek podblatowych, przez zmywarki uniwersalne, kapturowe, po zaawansowane myjnie tunelowe (taśmowe, koszowe) oraz systemy transportowe i urządzenia do przerobu resztek gastronomicznych. MEIKO oferuje swoim klientom elastyczność w  dopasowaniu swoich rozwiązań dla branży hotelarskiej i gastronomicznej.

Miko Pac ul. Dąbrowa 21 85-147 Bydgoszcz info@miko-kawa.pl tel.: (52) 320-59-46 (52) 320-59-04 www.mikocoffee.com/pl www.purocoffee.eu

Firma MIKO Coffee została założona w 1801 roku i  specjalizuje się w  obsłudze firm oraz segmentu HoReCa w kawę oraz gorące napoje, będąc jedną z najstarszych marek kawowych na rynku międzynarodowym. Poprzez ponad 40 firm w Europie, Turcji, Japonii, Australii, oraz RPA, umacnia swoją pozycję jako sprawdzony dostawca kawy oraz urządzeń do jej zaparzania. W ciągu ponad 200 lat palenia kawy zdobyliśmy bogate doświadczenie, pozwalające nam na produkcję najszlachetniejszych kaw espresso. Przykładamy olbrzymią wagę do sztuki palenia kawy, która jest kluczem do przygotowania doskonałego espresso.

Media Management Europe ul. 11 Listopada 4 lok. 3 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 734-48-90 http://www.mm-eu.tv

Media Management Europe (MME) oferuje szeroki wybór kanałów telewizyjnych dla hoteli w wielu językach. Oferta MME zadowoli zarówno turystów biznesowych, przebywającą na wakacjach rodzinę, miłośników sportu i  koneserów kina. MME proponuje hotelom najbardziej popularne telewizyjne kanały obcojęzyczne, a  także dobrze znane i  lubiane kanały w  języku polskim. Pakiet MME zawiera ponad 80 kanałów telewizyjnych: informacyjnych, ogólnorozrywkowych, sportowych oraz filmowych, umożliwiając dobór oferty do indywidualnych potrzeb. Wychodząc naprzeciw zmianom technologicznym i oczekiwaniom klientów, oferta MME jest nieustannie wzbogacana o nowe, atrakcyjne kanały.

Muffia Bakery Burakowska 11 01-066 Warszawa tel. 22 / 636 63 40, 502 073 747 info@muffia.pl Muffia.pl

Muffia Bakery to nietypowa cukiernia i piekarnia z ponad 10 letnią tradycją. Nasze wypieki wykonujemy z naturalnych składników według własnych receptur. Ciasta, ciasteczka, słodkie i słone tarty mają domowy charakter, ale nowoczesny skład i wygląd. Każdy produkt przygotowujemy ręcznie od podstaw. Nasze wyroby nie zawierają sztucznych składników, nigdy ich także nie zamrażamy. Wszystkie wypieki przygotowujemy tylko na zamówienie. Zapraszamy na nasz fanpage FB muffiabakery.

Neosystem ul. Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel. 604-434-209 a.tchorz@neosystem.tv www.multivee.pl www.neosystem.tv

Neosystem to innowacyjny operator systemów telewizji hotelowej oraz na rynku healthcare. Nasza oferta to połączenie wieloletniej znajomości rynku oraz wyników badań, które przeprowadziliśmy na grupie menadżerów obiektów, a także bezpośrednich użytkownikach telewizji. Partner Philips Professional Displays. W  portfolio Neosystem znajduje się najnowszy produkt – Mutiveee, aplikacja oparta na Philips Smart TV Androi

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne


WIZYTÓWKI

Nestlé Polska ul. Domaniewska 32 02 - 672 Warszawa (22) 325-25-25 www.nestle.pl

Nestlé Professional stanowi dział Nestlé Polska, zajmujący się kompleksową obsługą rynku żywienia poza domem (Out of Home). W naszej ofercie znajdą Państwo markowe produkty kulinarne jak i rozwiązania kawowe dostosowane do Państwa potrzeb. Profesjonalne ekspresy o nowoczesnym wzornictwie i dużej wydajności stworzone zostały do serwowania kawy o najwyższej, powtarzalnej jakości. Dzięki prostej obsłudze mogą być udostępnione do samoobsługi przez Państwa klientów, którym filiżanka pobudzającej kawy doda energii na cały dzień.

Oerlemans Foods Polska ul. Wyszyńskiego 52 88-320 Strzelno tel. (52) 318-30-12, fax (52) 318-94-49 ofp@oerlemans-foods.pl www.oerlemans-foods.pl

Oerlemans Foods Polska jako innowacyjny specjalista w produkcji od surowca do produktów mrożonych, oferuje swoim klientom zadziwiające, smaczne i zróżnicowane warzywa, owoce, grzyby i produkty ziemniaczane. W  oparciu o  długoletnie stosunki z  dostawcami i  klientami Oerlemans Foods dostarcza swoje produkty do segmentu detalicznego, gastronomicznego i przemysłu. Świeżo zebrane z pola i zamrożone w ciągu kilku godzin produkty stanowią solidny atut firmy.

Grupa Hotelowa Orbis ul. Bracka 16 00-028 Warszawa tel. (22) 829-39-69 fax (22) 827-33-01 orbissa@orbis.pl www.orbis.pl

Grupa Hotelowa Orbis to największa sieć hoteli w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej oferująca ponad 20 000 pokoi w 120 hotelach. Orbis jest wyłącznym licencjodawcą marek AccorHotels (oraz Adagio, wiodącej marki aparthoteli) w  16 krajach w  tym w  Bośni i  Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Estonii, na Litwie, Łotwie, w Macedonii, Mołdawii, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech. Hotele działają pod markami Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles i ibis budget.

Perino ul. Terespolska 65, 05-074 Nowy Konik tel. (22) 760-29-00 info@perino.pl www.perino.pl

Zapraszamy do naszego świata Pasta Fresca – świeżych makaronów o włoskiej tradycji, niepowtarzalnym smaku i najwyższej jakości! Naszą ofertę kierujemy wyłącznie do branży HoReCa. Makarony długie, krótkie, nadziewane i  ekskluzywne ręcznie robione znajdujące się w  naszej szerokiej ofercie stałej oraz sezonowej stanowią sekretny składnik dedykowany dla wszystkich szefów kuchni! Dzięki niezmiennym recepturom gwarantujemy powtarzalny smak i łatwo policzalny food cost dań, a do tego niezawodny serwis.

Philips Professional Display Solutions ul. Cybernetyki 9, Iris B building 02-677 Warszawa tel. 600-438-078 mariusz.chludzinski@tpv-tech.com www.philips.pl/p-m-pr/professionaldisplays

Philips Professional Display Solutions jest producentem innowacyjnych rozwiązań telewizji hotelowej oraz monitorów wielkoformatowych. Unikalne produkty takie jak Philips Android Smart TV (IPTV), Ambilight TV, Android LFD Monitors, system zarządzania CMND Create & Control, znajdują szerokie zastosowanie w sektorach HoReCa, zdrowie (szpitale, sanatoria), edukacja, handel, przemysł, biura i inne. W ciągu ostatnich lat firma wraz z Partnerami wyposażyła około 70 tys. pokoi w Polsce w telewizory Philips i rozwiązania telewizji hotelowej.

POLKRYS Ul. Liliowa 5, Rożno Parcele 87-700 Aleksandrów Kujawski tel. +48 (54) 282 33 48, tel. 883 343 177 / 668 592 036 fax +48 (54) 282 64 86 zamowienia@polkrys.pl www.polkrys.pl

Polkrys to jeden z liderów polskiego rynku w produkcji opakowań jednorazowych z tektury litej i falistej. Firma obsługuje klientów krajowych i zagranicznych, a dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu regularnie doskonali swoją ofertę. W bogatym portfolio firmy znajdują się produkty dostosowane do potrzeb rynku typu fast food, cukierni, piekarni oraz cateringów. Polkrys wykonuje opakowania na indywidualne zamówienie z możliwością własnego nadruku. Producent posiada również certyfikat FSC.

Prymat ul. Chlebowa 14 44-337 Jastrzębie-Zdrój tel. (32) 473-38-33 prymat@prymat.pl www.prymatgastroline.pl

Marka Prymat GastroLine jest stworzona dla kucharzy i profesjonalistów. To szeroka oferta aromatycznych przypraw – jednorodnych, mieszanek przyprawowych, dodatków spożywczych oraz musztard zamkniętych w poręcznych opakowaniach, łatwych do ułożenia na kuchennej półce. To również produkty marki Kucharek – między innymi najpopularniejsza przyprawa uniwersalna w Polsce oraz szereg produktów, m.in. zup, bulionów czy sosów. Oferujemy również szeroką gamę przetworów warzywnych pod marką Smak.

RATIONAL ul. Bokserska 66 02-690 Warszawa tel. (22) 864-93-26, (22) 864-93-28 info@rational-online.pl www.rational-online.pl

RATIONAL jest globalnym liderem rynkowym i technologicznym w zakresie termicznego przyrządzania potraw w  kuchniach dużych i  profesjonalnych – z  udziałem w  rynku w  wysokości 56%. Naczelnym celem przedsiębiorstwa jest oferowanie jak największych korzyści ludziom, przyrządzającym termicznie potrawy w  kuchniach całego świata. Urządzenie Rational SelfCookingCenter® 5 Senses to pierwszy inteligentny system przyrządzania potraw, który czuje, działa z rozmysłem, wyprzedza myśli, uczy się od kucharza, a nawet się z nim porozumiewa.

Roldrob – Grupa Drosed Ul. Warszawska 168/172 97-200 Tomaszów Maz. Tel. (44) 726-11-00 horeca@drosed.com.pl www.drosed.pl www.roldrob.com.pl

Drosed specjalizuje się w produkcji mięsa drobiowego już od ponad 40 lat. Spełniamy wysokie wymagania jakościowe, oparte na wdrożonych Systemach Zarządzania Jakością – System HACCP, ISO, IFS – International Food Standard, BRC – Global Standard for Food Satefy, QAFP. Zaliczamy się do liderów produkcji drobiu w Polsce produkując 100 000 ton produktów gotowych rocznie.

SCM ul. al. Jana Pawła II 11 00-828 Warszawa tel. (22) 586-54-00 fax (22) 586-54-01 biuro@scmpoland.pl

Wyłączny Importer produktów MONIN i Vitamix na Polskę. Marka Monin jest obecnie uznawana za numer jeden na świecie na rynku syropów klasy premium, likierów, puree owocowych oraz sosów aromatycznych. To zasługa 100-letniego doświadczenia oraz bogatej oferty – ponad 150 smaków sprzedawanych w 140 krajach na świecie. Znakomicie komponują się w lemoniadach, koktajlach i z kawą, są znakomitym dodatkiem do deserów, ciast i lodów. Blendery Vitamix to urządzenia produkowane oryginalnie w USA, stanowią grupę produktów dla barów i profesjonalnej kuchni. Ich moc, dokładność blenderowania i oszczędność czasu pracy zachwyca od ponad 70-ciu lat. Partnerzy firmy: AmRest (KFC, Pizza Hut, Burger King, Starbucks), MONIN, Vitamix, Fanex, Drobimex, Bunge, Konspol, Lactalis, Bona Agra, McCormick, Huhtamaki, Agrarfrost, YUM, GoodMills, Bunge, BP.

wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE

105


WIZYTÓWKI

106

Segafredo Zanetti Poland ul. Partyzantów 7 32-700 Bochnia tel. (14) 615-41-00, fax (14) 615-41-05 info@segafredo.pl www.segafredo.pl

Segafredo Zanetti Poland powstała w 2002r. i należy do notowanej na giełdzie Massimo Zanetti Beverage Group – światowego lidera espresso. Grupa kontroluje proces produkcji od zielonego ziarna po filiżankę, uznając za misję rozpowszechnianie kultury prawdziwie włoskiego Espresso. Spółka działa w  segmencie Ho.Re.Ca, biur oraz sprzedaży detalicznej. Oferta zawiera kawy, herbaty, czekoladę oraz profesjonalne ekspresy. Segafredo działa w Polsce w oparciu o własne struktury. Poprzez sieć oddziałów na terenie całego kraju, oferuje klientom profesjonalną obsługę oraz ogólnopolski serwis techniczny.

Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek ul. Gen. Franciszka Kleeberga 12 21-300 Radzyń Podlaski tel. (83) 351-15-00, 601-369-821 fax (83) 352-84 90 spomlek@spomlek.pl www.spomlek.pl

Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek z Radzynia Podlaskiego jest jednym z  największych polskich producentów sera żółtego. Spółdzielnia znana jest przede wszystkim, jako producent specjalizujący się w wytwarzaniu serów szlachetnych, wprowadzający na polski rynek nowe gatunki. W 2017 roku wyprodukowała blisko 23 tys. ton serów typu holenderskiego i szwajcarskiego. Oprócz kilku gatunków serów żółtych, produkuje m.in. artykuły proszkowane (WPC 80, permeat, koncentrat białek serwatkowych WPI, serwatka), masło. Są one wytwarzane w  czterech lokalizacjach: w  głównym zakładzie produkcyjnym w Radzyniu Podlaskim oraz w oddziałach w Parczewie, Chojnicach i Młynarach.

Świeżowyciskaj.pl ul. Kosynierów 15a 32-100 Proszowice tel. 506-055-595 info@swiezowyciskaj.pl www.swiezowyciskaj.pl

Generalny dystrybutor austriackiej marki Citrocasa (od 2012 r.) – producenta automatycznych wyciskarek do cytrusów klasy premium oraz włoskiej marki Friulco (od 2017 r.) – producenta profesjonalnych sokowirówek i wyjątkowej wyciskarki wolnoobrotwej przeznaczonej również dla profesjonalistów. Od sześciu lat firma dostarcza najlepsze rozwiązania do produkcji soków dla branży HoReCa, supermarketów i sklepów convenience, stacji paliwowych, cukierni, piekarni czy kawiarni.

Tarasola Al. Jerozolimskie 85/21 02-001 Warszawa INFOLINIA tel. 535-340-001, 535-005-577 BIURO: tel. 531-238-879 tarasola@tarasola.pl www.tarasola.pl

Tarasola to wiodący na polskim rynku producent automatycznych otwieranych zadaszeń tarasowych. Nasze rozwiązania dedykujemy branży HoReCa oraz klientom indywidualnym, którzy cenią komfort i wysoką jakość. Produkty Tarasoli sprawdzą się jako ekskluzywna i  skuteczna ochrona tarasów, ogródków restauracyjnych, patio i  wszystkich przestrzeni wypoczynku. Szeroka gama modeli wraz z  wyposażeniem dodatkowym stanowi o  wyjątkowości produktu. Oferujemy możliwość realizacji, według autorskiego pomysłu klienta.

Tedmark ul. A. Struga 41 70-784 Szczecin (91) 485-39-16 (91) 485-38-19 biuro@tedmark.pl www.tedmark.pl

Dostawca opakowań i partner w zarządzaniu dostawami i zapasem magazynowym produktów do właściwego funkcjonowania sieci gastronomicznych. Realizujemy głównie opakowania z nadrukiem indywidualnym, ale oferta bogata jest także w  produkty niebrandowane, akcesoria gastronomiczne, porcelanę, porcjowane dodatki, produkty do utrzymania czystości oraz system sortowania odpadów. Zapewniamy dostawy na terenie całego kraju i  poza granicami w  czasie dogodnym dla klienta przy wykorzystaniu autorskiego systemu IT oraz elektronicznie kontrolowanego kompletowania wysyłek.

Tétris Poland Warsaw Spire, Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa (22) 318-18-81 contact-pl@tetris-db.com www.pl.tetris-db.com

Tétris łączy potencjał światowego giganta w obszarze aranżacji wnętrz z 15 latami doświadczeń Neo Świat na polskim rynku. W portfolio Tétris znajdują się najbardziej prestiżowe wieżowce nowoczesnej panoramy Warszawy, jak Cosmopolitan, InterContinental, Rondo 1, WFC, Nowy Plac Unii, Focus czy Warsaw Spire. Firma jest promotorem modelu Design & Build, czyli kompleksowego podejścia do projektowania i wykonawstwa przestrzeni. Taki sposób pracy zapewnia synergię między wizją architekta, a sprawnym wykończeniem wnętrz w lokalnych realiach.

Tom-Gast ul. Beskidzka 123/125 91-610 Łódź tel. (42) 674-85-87 fax (42) 674-85-88 tomgast@tomgast.pl www.tomgast.pl

Firma Tom-Gast jest wyłącznym oraz generalnym dystrybutorem najlepszych światowych i europejskich producentów profesjonalnego wyposażenia gastronomicznego. Tworzy najoptymalniejsze rozwiązania oraz wdraża najnowsze trendy w branży HoReCa. Gwarantuje wysoką jakość i nowatorstwo oferowanych produktów, które znajdują zastosowanie w lokalach gastronomicznych, a także firmach, które zajmują się piekarnictwem, cukiernictwem i cateringiem.

Selgros Cash & Carry ul. Zamenhofa 133 61-131 Poznań infolinia HoReCa: 800-46-73-22 (połączenie bezpłatne)

Selgros Cash&Carry to ogólnopolska sieć hal handlu hurtowego. Oferuje pełne zaopatrzenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Działamy w 17 polskich oddziałach, zatrudniając przeszło 4 tys. pracowników. Selgros jest profesjonalnym partnerem dla wszystkich, którzy prowadzą działalność gospodarczą – w  szczególności dla gastronomii, cateringu, hotelarstwa, handlu detalicznego, a także sklepów, kiosków czy stołówek oraz instytucji opieki społecznej i placówek oświatowo-wychowawczych.

OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy ul. Zielona 2 11-015 Olsztynek tel. 89 519 21 01 octim@octim.com.pl www.octim.com.pl

OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy to polski producent octów, musztard, sosów, glazur balsamicznych i ketchupów. Inspiracją do tworzenia nowych kompozycji smaków są tradycyjne przepisy i lokalne produkty. Unikamy stosowania konserwantów i wykorzystujemy wysokiej jakości surowce. Oferta ponad 40 produktów dostępna jest w opakowaniach cateringowych oraz przeznaczonych do sprzedaży detalicznej.

Zielona Budka (Mielec) ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec tel. (17) 788-55-20 lub 36 bok.mielec@zielonabudka.pl www.ZielonaBudka.pl www.rr-icecream.eu

Zielona Budka to firma z bliską 70-letnią tradycją produkowania lodów. Z małej warszawskiej lodziarni w latach 40. XX wieku, przeobraziła się w znaczącego producenta i eksportera lodów. Zielona Budka to Lody Ze Smakiem i pełne zaangażowania pracowników w jakość tworzonych produktów.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE / ŚWIAT HOTELI / SWEETS & COFFEE | wydanie specjalne


RYNEK DOSTAWCÓW HORECA W POLSCE - RAPORT 2018  

Skuteczny poradnik umożliwiający niezależnym właścicielom restauracji, kawiarni i lokali gastronomicznych; hoteli, obiektów noclegowych oraz...

RYNEK DOSTAWCÓW HORECA W POLSCE - RAPORT 2018  

Skuteczny poradnik umożliwiający niezależnym właścicielom restauracji, kawiarni i lokali gastronomicznych; hoteli, obiektów noclegowych oraz...

Advertisement