Rynek Hotelarski w Polsce - Raport 2015

Page 1

RAPORT 2015 Wydanie specjalne czasopisma ŚWIAT HOTELI

Rynek Hotelarski w Polsce

lipiec-sierpień 2015

ProfitHotel FORUM RYNKU HOTELARSKIEGO

.

media skutecznej komunikacji B2B www.brogmarketing.plSPIS TREŚCI

Analiza rynku

Raport

56 | Krakowskie i warszawskie spotkania Wojciech Liszka, założyciel CEO Z-Factor

4 | Kryzys poza branżą

58 | Rynek MICE rośnie w siłę

Jerzy Miklewski, prezes zarządu Projekt Hotel, właściciel firmy Hotelon

Małgorzata Dybaś, Managing Director Poland Hotels Asset Management

12 | Optymistyczna przyszłość

60 | Spotkajmy się w Gdańsku

Dorota Malinowska, partner Pro Value

Barbara Chmielewska, Bartłomiej Barski, Gdańsk Convention Bureau GOT dr Anna Kalinowska-Żeleźnik, Uniwersytet Gdański

16 | Świetne wyniki malują pozytywny obraz STR Global

64 | Hotelarze nas nie doceniają

18 | Nowe marki i segmenty na topie

Ewa Biernacik, menadżer ds. zakupów w PwC

Adam Konieczny MRICS, dyrektor zarządzający na Polskę Christie + Co

65 | Lubię współpracować z ambitnymi partnerami

20 | Rośnie wartość rynku luksusowych hoteli i spa

Anna Czyż, Country Travel Manager ABB

Raport pt. „Rynek dóbr luksusowych Polsce. Edycja 2014”, KPMG

Baza noclegowa

24 | Lepsza dostępność finansowania

66 | 2014 rok: 143 hotele i 1,7 mln turystów więcej

Raport JLL

Główny Urząd Statystyczny

Trendy

69 | I kwartał 2015: Wzrost, wzrost, wzrost

28 | W jakim kierunku podążamy?

Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Wydział Statystyki Turystyki i Sportu GUS

Adam Antonijczuk, Hostea Consulting /Tech Innovations

4

30

Turystyka 30 | Polacy w podróży Departament Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki

34 | Cudzoziemcy częściej w Polsce Departament Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki

38 | Polska? Lubię to!

52

69

72 | G łos rynku – wybrane sieci

i firmy hotelowe

82 | Głos rynku – dostawcy 85 | Wizytówki firm

„Badanie konsumentów usług turystycznych”, na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej

42 | Ruch graniczny i wydatki Główny Urząd Statystyczny

44 | Jaki hotel dla Polaka? Instytut badawczy IQS

46 | Duży Małopolski sukces EU-Consult na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

50 | A na Mazowszu… ARC Rynek i Opinia na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Turystyka biznesowa 52 | Przemysł spotkań istotny dla Polski dr Krzysztof Celuch, kierownik Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej

Wydawca BROG Marketing Sp. z o.o. S.K. Al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa tel. 22 594 45 50, fax 22 594 45 51 biuro@brogmarketing.pl, www.brogmarketing.pl

Opracowanie graficzne i skład DTP Studio Adekwatna, www.adekwatna.pl

Prenumerata: roczna 160 zł + 23% VAT. Redakcja nie odpowiada za treść materiałów reklamowych. Druk: TAURUS

Zespół redakcyjny Karolina Stępniak redaktor naczelna k.stepniak@brogmarketing.pl tel. 22 594 45 96

Reprodukcja lub przedruk wyłącznie za pisemną zgodą Wydawcy. © 2015 Co­py­ri­ght by BROG Marketing Sp. z o.o. S.K. All ri­ghts re­se­rved.

Dział reklamy Rafał Krzycki dyrektor ds. sprzedaży r.krzycki@brogmarketing.pl tel. 22 594 45 66

Dołącz do nas: facebook.com/swiat.hoteli

Tomasz Witecki szef zespołu sprzedaży t.witecki@brogmarketing.pl tel. 22 594 45 72

Zapraszamy do odwiedzenia naszego portalu rynku HoReCa oraz subskrypcji Newslettera

wydanie specjalne

l

3


Raport

ANALIZA RYNKU

Kryzys poza branżą

Fot. Shutterstock

Wydaje się, że rozwój polskiego hotelarstwa nie ma granic. 2014 rok to kolejny czas wzrostu liczby hoteli w naszym kraju. W ciągu tych dwunastu miesięcy wzrosła o 143 obiekty z 2107 do 2250. Jerzy Miklewski, prezes zarządu Projekt Hotel, właściciel firmy Hotelon

W

analizowanym przez nas okresie 2001-2014, ubiegły rok to trzeci pod względem przyrostu liczby hoteli po 2010 i 2009 roku. Najwięcej pojawiło się hoteli trzygwiazdkowych, bo aż 92, następnie cztero – (42) i pięciogwiazdkowych (pięć). Czyżby miało to oznaczać, że rozwój ilościowy bazy hotelowej przesuwa się w kierunku hoteli budżetowych? Niepohamowany wzrost liczby hoteli powoduje wzrost ogólnej liczby

4

l

pokoi. Ich liczba osiągnęła w tym roku poziom blisko 114 tysięcy (113 965 pokoi). W stosunku do 2013 roku liczba pokoi wzrosła aż o 8182 pokoje, co oznacza wzrost liczby pokoi o 7,73 proc. rok do roku. Najwięcej pojawiło się pokoi w hotelach trzygwiazdkowych (3747) i tylko niewiele mniej w czterogwiazdkowcach (3379). Może jednak wcześniej wyrażona przez nas teza o rozwoju bazy hoteli trzygwiazdkowych okazała się przedwczesna…

wydanie specjalne

Pokoje Jeśli coś wyróżnia 2014 rok wśród pozostałych przez nas badanych, to to, że właśnie w tym roku liczba pokoi wzrosła najbardziej. W żadnym innym roku liczba pokoi w hotelach nie wzrosła o więcej niż 8 tys. pokoi. W pozostałych latach tempo wzrostu liczby pokoi było niższe. To wyjątkowy pod tym względem rok! W związku z tak dużym wzrostem liczby hoteli i pokoi w ubiegłym roku poziom zaangażowania inwestorów

w tym okresie był wyższy niż w 2013 roku i wyniósł 2,72 mld zł (patrz wykres nr 5). Wartość tych inwestycji jest kalkulowana szacunkowo między innymi na bazie publikowanych danych o kosztach jednostkowych budowy obiektów w Polsce w tym okresie, a także badań analitycznych prowadzonych przez Hotelon. Metodologia wyliczania wartości na danym rynku ustalona przed blisko 10 laty dla potrzeb tego Raportu nie uwzględnia zaangażowania


ANALIZA RYNKU

inwestorów w tzw. hotele w trakcie kategoryzacji. Warto o tym pamiętać, ponieważ oznacza to, że rzeczywiste zaangażowanie inwestorów w powstawanie kolejnych hoteli było wyższe. Analizując te dane należy zauważyć, że w porównaniu do lat wcześniejszych przeciętny koszt budowy jednego pokoju w 2014 roku był porównywalny do tego w 2013 roku. W związku z tym, że jednostkowy koszt inwestycji hotelowej w przeliczeniu na pokój w segmencie czterogwiazdkowym jest wyższy niż w segmencie trzygwiazdkowym, to w 2014 roku największe zaangażowanie inwestorów odnotowano właśnie w segmencie hoteli (pokoi) o standardzie czterech gwiazdek (patrz wykres nr 6). Segment hoteli czterogwiazdkowych wymagał więc powstania 46 proc. wszystkich kosztów inwestycji, a segment hoteli trzygwiazdkowych 38 proc. i to mimo tego, że proporcja liczby nowych pokoi była odwrotna (na korzyść hoteli trzygwiazdkowych).

Inwestycje Struktura inwestycji hotelowych w 2014 roku w układzie wojewódzkim nie przyniosła wielkich niespodzianek (patrz wykres nr 7). Już tradycyjnie w województwie małopolskim najwięcej wydatkowano na nowe inwestycje hotelowe (blisko 544 mln zł). Drugą pozycję pod tym względem zajęło województwo mazowieckie (blisko 309 mln zł). A trzecią województwo śląskie, co może być uznane za niewielką, ale jednak niespodziankę. W tym regionie zainwestowano blisko 288 mln zł. Wydatki te często bywają funkcją wzrostów liczby nowych pokoi na terenie tych województwa, ale nie zawsze. I tak właśnie było w tym przypadku (patrz wykres nr 8). W 2014 roku województwo dolnośląskie znacznie wyprzedziło i województwo mazowieckie i dolnośląskie pod względem liczby nowych pokoi. Jednakże były to pokoje w „tańszych” niż w przypadku tych dwóch województw segmentach hotelowych. Koszty inwestycji poniesione na wytworzenie nowych pokoi okazały się być niższe niż w przypadku pokoi na terenie województw mazowieckiego i śląskiego.

Raport

Wzrost liczby hoteli Polsce latach Wykres nr 1 Wzrost liczbywhoteli w wPolsce w 2000-2014 latach 2000-2014 2500

2000

1500

1000

500

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

liczby hoteli do roku) + linia WykresWzrost nr 2 Wzrost liczby(rok hoteli (rok do roku)trendu) + linia trendu) 180

160

140

120

100

80

60

40

20

0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

WykresWzrost nr 3 Wzrost pokoi hotelowych w wPolsce latach 2000-2014 liczby liczby pokoi hotelowych w Polsce latachw2000 - 2014 120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Źródło wszystkich wykresów – na dole każdej strony: Hotelon na bazie danych GUS

wydanie specjalne

l

5


Raport

ANALIZA RYNKU

Jak już wspomniano wcześniej, w 2014 roku największe inwestycje hotelarskie zrealizowano na terenie województwa małopolskiego. Tu pojawiło się 16 nowych hoteli (dziesięć trzygwiazdkowych i siedem czterogwiazdkowych) i aż 1427 nowych pokoi. Najwięcej środków finansowych (bo blisko 74 proc.) zostało zaangażowanych w nowe pokoje w hotelach czterogwiazdkowych, a 15 proc. w trzygwiazdkowcach. Ubiegły rok był najlepszym pod względem wielkości inwestycji hotelowych dla województwa małopolskiego w analizowanym przez nas okresie 2000-2014 (patrz wykres nr 9). Drugie miejsce zajęło województwo mazowieckie. Tu pojawiło się 12 nowych hoteli i 971 nowych pokoi. W wytworzenie tych hoteli zaangażowano blisko 309 mln. zł. Blisko 71 proc. tych środków przeznaczono na budowę nowych pokoi w hotelach trzygwiazdkowych, a blisko 16 proc. w hotelach czterogwiazdkowych. Z punktu widzenia województwa mazowieckiego 2014 rok, mimo zajęcia drugiego miejsca w naszym rankingu, okazał jednak całkiem przeciętnym okresem pod względem wielkości i wartości inwestycji w nowe hotele (patrz wykres nr 10). Trzecie miejsce zajęło województwo śląskie z zaangażowaniem na poziomie bliskim 288 milionów złotych. To jeden z trzech najlepszych okresów pod względem wielkości i wartości inwestycji w analizowanym przez nas okresie 2000-2014 na terenie tego województwa (patrz wykres nr 11). Już tradycyjnie, zwraca uwagę niska pozycja w tym rankingu województw: lubuskiego, lubelskiego, łódzkiego (które w poprzednim rankingu zajęło trzecią pozycję), opolskiego i podlaskiego. W ocenie Hotelon, biorąc pod uwagę odnotowany, ponad 1 proc. wzrost obłożenia w polskich hotelach (45,4 proc. w 2014 roku i 44,3 proc. w 2013 roku), polskie hotelarstwo w 2014 roku jako całość tylko w nieznacznym stopniu poczuło zmianę na lepsze. Może właśnie z powodu tak szybkiego rozwoju ilościowego bazy hotelowej. Sytuację hoteli ratuje rozwój turystyki przyjazdowej i krajowej, których tempo rozwoju były szybsze niż bazy hotelowej.

6

l

Wzrost pokoi hotelowych (rok do roku)(rok + linia Wykres nr 4liczby Wzrost liczby pokoi hotelowych dotrendu roku) + linia trendu 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

inwestycji hotelowych w latach 2000-2014 (zł) Wykres nrWartość 5 Wartość inwestycji hotelowych w latach 2000-2014 (zł) 4 000 000 000

3 500 000 000

3 000 000 000

2 500 000 000

2 000 000 000

1 500 000 000

1 000 000 000

500 000 000

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Wykres nr 6Struktura Struktura inwestycji %)%) inwestycji(wartość; (wartość;

wydanie specjalne

11%

2% 3% 38%

46%

1

2

3

4

5

Źródło wszystkich wykresów – na dole każdej strony: Hotelon na bazie danych GUS


ANALIZA RYNKU

Rośnie przy tym atrakcyjność i konkurencyjność nowych hoteli. Te, które z trudnościami przetrwały kilkuletni kryzys leczą rany, co samo w sobie jest kosztowne. W większości przypadków nie są w stanie rywalizować z nowymi hotelami. Potrzeba czasu na zmianę sytuacji. Dla hoteli znajdujących się w trudnym dla nich okresie najważniejsza jest stabilna perspektywa wzrostu rynku, liczby turystów przyjeżdżających do kraju, zrozumienie ze strony banków kredytujących, utrzymanie kadry. Z tymi problemami na co dzień mierzy się większość hotelarzy w Polsce.

Raport

Wartość inwestycji hotelowych według województw '2014 r.

Wykres nr 7 Wartość inwestycji hotelowych według województw '2014 r. 600 000 000

500 000 000

400 000 000

300 000 000

200 000 000

100 000 000

0

Wzrost liczby pokoi hotelowych w 2014 roku według województw

Wykres nr 8 Wzrost liczby pokoi hotelowych w 2014 roku według województw 1400

143 hotele więcej w 2014 roku

1200 1000 800 600 400 200 0

O AUTORZE... Niezależne firmy doradcze Hotelon i Projekt Hotel świadczą kompleksowe usługi doradcze dla inwestorów hotelarskich w Polsce i za granicą. Mają wieloletnie doświadczenie w określaniu i realizacji hotelowych projektów inwestycyjnych. Jerzy Miklewski doradzał setkom potencjalnych inwestorów, którzy chcieli inwestować w hotele w Polsce. Należy do nielicznego grona niezależnych doradców inwestorów hotelarskich w Polsce. Bywa także inwestorem hotelarskim. Jest wykładowcą i trenerem, a także analitykiem polskiego rynku hotelowego. Specjalizacja: wszechstronne analizy lokalizacji dla inwestycji hotelowych.

Wartość inwestycji hotelowych w województwie małopolskim w latach 2000-2014 (zł)

Wartość inwestycji hotelowych w województwie małopolskim w latach 2000-2014 (zł) 600 000 000

500 000 000

400 000 000

300 000 000

200 000 000

100 000 000

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

wydanie specjalne

2011

l

2012

2013

2014

7


Raport

ANALIZA RYNKU

Wartość inwestycji hotelowych w województwie mazowieckim Wartośc inwestycji hotelowych w województwie mazowieckim w latach 2000-2014 (zł) w latach 2000-2014 (zł)

inwestycji hotelowych w śląskimśląskim WartośćWartość inwestycji hotelowych wwojewództwie województwie latach 2000-2014 (zł) w latachw2000-2014 (zł) 350 000 000

2 000 000 000 1 800 000 000

300 000 000

1 600 000 000

250 000 000

1 400 000 000 1 200 000 000

200 000 000

1 000 000 000

150 000 000

800 000 000 600 000 000

100 000 000

400 000 000

50 000 000

200 000 000

0

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Wartość inwestycji hotelowych w województwie kujawsko-pomorskim Wartość inwestycji hotelowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000w latach 2000-2014 (zł) 2014 (zł)

Wartość inwestycji hotelowych w województwie dolnośląskim Wartość inwestycji hotelowych w wojewodztwie dolnośląskim w latach 2000-2014 (zł) w latach 2000-2014 (zł)

250 000 000

400000 000 350000 000

200 000 000

300000 000 250000 000

150 000 000

200000 000 100 000 000

150000 000 100000 000

50 000 000

50000 000 0

0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Wartość inwestycji hotelowych w województwie łódzkim Wartość inwestycji hotelowych w województwie łódzkim w latach 2000-2014 (zł) w latach 2000-2014 (zł) Wartość inwestycji hotelowych w wojewodztwie dolnośląskim

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

w

180 000 000 160 000 000

400000000

200 000 000

140 000 000

350000000

120 000 000

300000000

150 000 000

2001

Wartość inwestycji hotelowych w województwie lubelskim inwestycji hotelowych w wojewodztwie lubelskim w latachWartość 2000-2014 latach 2000-2014(zł) (zł) w latach

2000-2014 (zł)

250 000 000

2000

2014

100 000 000 250000000

80 000 000

100 000 000

200000000

60 000 000 40 000 000

50 000 000

20 000 000

0

0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2000

2014

Wartość inwestycji hotelowych w województwie lubuskim Wartość inwestycji hotelowych w województwie lubuskim w latach 2000-2014 (zł) w latach 2000-2014 (zł)

60 000 000

100 000 000

50 000 000

80 000 000

40 000 000

60 000 000

30 000 000

40 000 000

20 000 000

20 000 000

10 000 000

0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Wartość inwestycji hotelowych w województwie opolskim Wartość inwestycji hotelowych w województwie opolskim w latach latach2000-2014 2000-2014 (zł) (zł)

120 000 000

2000

2001

2013

2014

2012

2013

2014

2013

2014

w

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Źródło wszystkich wykresów – na dole każdej strony: Hotelon na bazie danych GUS

8

l

wydanie specjalne


ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Hotel bardziej oszczędny Energooszczędny i efektywnie zarządzany system klimatyzacyjny to dla hotelu szansa na znaczne oszczędności w budżecie. Taką możliwość dają pompy ciepła Panasonic z linii ECO G, które pobierają jedynie 100 W energii, czyli tyle co najmocniejsza do niedawna żarówka. Jednocześnie, za sprawą inteligentnego sterownika przeznaczonego dla hoteli, zapewniają wyższy komfort gościom, którzy mogą samodzielnie regulować warunki w pokoju. zestykami okiennymi czy żaluzjami. Dzięki temu możliwa jest m.in. automatyczna blokada chłodzenia po otwarciu okna czy wyłączenie klimatyzacji i oświetlania po opuszczeniu pokoju.

Warunki dopasowane do potrzeb

L

inia pomp ciepła GHP Panasonic oferuje agregaty o mocy nominalnej od 16 do 30 KM. Wśród nich są modele dwururowe pozwalające na alternatywną produkcję chłodu i ciepła, jednostki trzyrurowe umożliwiające ich jednoczesne wytwarzanie, a także jednostki High Power (HP). Te ostatnie nie tylko generują ciepło lub chłód, ale dodatkowo także energię elektryczną na potrzeby działania samego urządzenia. W efekcie pompa ECO G HP pobiera jedynie 100 W energii, czyli tyle co najmocniejsza do niedawna żarówka i 1 proc. tego, co wymagają typowe systemy VRF.

„Darmowa” woda użytkowa Dodatkowe oszczędności w hotelu generuje system odzysku ciepła pochodzącego z płynu chłodzącego

Dla gości hotelowych zaletą sterownika jest natomiast możliwość samodzielniej regulacji systemów klimatyzacji, oświetlenia czy rolet w pokoju. Wykorzystując jeden panel sterowania, mogą sami m.in. włączyć lub wyłączyć klimatyzację, ustawić pożądaną temperaturę, regulować prędkość wentylatora, jak również dostosować natężenie światła lub poziom zasłonięcia okien. Takie rozwiązanie daje gościom maksymalny komfort, pozwalając jednocześnie osobom zarządzającym budynkiem zachować pełną kontrolę nad zużyciem energii. silnik. Dzięki niemu, oprócz produkcji ciepłego i chłodnego powietrza, możliwe jest uzyskanie gorącej wody użytkowej bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W trybie chłodzenia (lub grzania, gdy temperatura zewnętrzna przekracza 7 stopni) ciepło silnika jest wykorzystywane do produkcji cwu o temperaturze 75 stopni, która z powodzeniem może zostać wykorzystana w przyhotelowych obiektach spa, basenach czy w pralni.

Kontrola zużycia energii Układ Panasonic VRF może być zintegrowany z systemem BMS oraz zarządzany za pomocą specjalnego sterownika dla pokoi hotelowych. Dzięki temu właściciel lub zarządca budynku ma możliwość monitorowania zużycia energii w poszczególnych

pokojach oraz sterowania systemem tak, by pracował jak najefektywniej. Co ważne, sterownik jest zintegrowany z czujnikami kart, oświetleniem, wydanie specjalne

l

9


Raport

ANALIZA RYNKU

WartośćWartość inwestycji hotelowych w województwie podkarpackim inwestcji hotelowych w województwie podkarpackim latach 2000-2014 (zł) w latachw2000-2014 (zł)

Wartość inwestycji w województwie Wartość inwestycjihotelowych hotelowych w województwie podlaskim podlaskim latach 2000-2014 (zł)(zł) w latach 2000-2014

w

80 000 000

300 000 000

70 000 000

250 000 000

60 000 000 200 000 000

50 000 000 40 000 000

150 000 000

30 000 000

100 000 000

20 000 000 50 000 000

10 000 000

0

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Wartość inwestycjihotelowych hotelowych w województwie pomorskim pomorskim Wartość inwestycji w województwie w latach 2000-2014 (zł) w latach 2000-2014 (zł)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

WartośćWartość inwestycji w województwie inwestycjihotelowych hotelowych w województwie świętokrzyskim świętokrzyskim w 2000-2014 (zł)(zł) w latachlatach 2000-2014 160 000 000

500 000 000 140 000 000

450 000 000 400 000 000

120 000 000

350 000 000

100 000 000

300 000 000 80 000 000

250 000 000 200 000 000

60 000 000

150 000 000

40 000 000

100 000 000 20 000 000

50 000 000 0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0

2014

2000

inwestycjihotelowych hotelowych w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2000-2014 WartośćWartość inwestycji w województwie (zł) warmińsko-mazurskim w latach 2000-2014 (zł)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Wartość inwestycji hotelowych w województwie wielkopolskim inwestycji w latach Wartość 2000-2014 (zł)hotelowych w województwie wielkopolskim w latach 2000-2014 (zł)

300 000 000

300 000 000

250 000 000

250 000 000

200 000 000

200 000 000

150 000 000

150 000 000

100 000 000

100 000 000

50 000 000

50 000 000

0

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Wartość inwestycji hotelowych w województwie zachodniopomorskim Wartość inwestycji hotelowych w latach 2000-2014 (zł) w województwie zachodniopomorskim w latach 2000-2014 (zł) 250 000 000

200 000 000

150 000 000

100 000 000

50 000 000

0 2000

10

2007

l

wydanie specjalne

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014Raport

ANALIZA RYNKU

Optymistyczna przyszłość

Fot. Shutterstock

Poniższe dane potwierdzają kontynuację wzrostowego trendu polskiej bazy hotelowej w tempie zbliżonym do ubiegłego roku. Duża aktywność międzynarodowych i krajowych sieci hotelowych na polskim rynku, rosnące zainteresowanie sektorem hotelowym wśród inwestorów mających doświadczenie na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, coraz częstsze przypadki konwersji projektów biurowych i handlowych na hotelowe, a także przychylne nastawienia instytucji finansujących, pozwala z optymizmem patrzeć na przyszły rozwój polskiej bazy hotelowej. Dorota Malinowska, partner Pro Value

Wzrost podaży Polska baza na dzień 30 czerwca 2015 liczyła 2.566 skategoryzowanych hoteli oferujących 244 750 miejsc noclegowych w 123 037 pokojach. W podziale na kategorie w Polsce funkcjonuje 59 hoteli pięciogwiazdkowych (14 828 miejsc noclegowych), 334 czterogwiazdkowych (64 008), 1.296 trzygwiazdkowych (108 961), 676 dwugwiazdkowych (43 473) oraz 201 jednogwiazdkowych (13 480). Największy udział mierzony liczbą miejsc noclegowych mają zatem trzygwiazdkowce (44,5 proc.), a najmniejszy jednogwiazdkowce (5,5 proc.). Średnio jeden hotel w Polsce oferuje 95 miejsc noclegowych w 48

12

l

pokojach. Największą średnią liczbą miejsc noclegowych i pokoi dysponują hotele najwyższej kategorii, odpowiednio 251 i 128, a najniższą hotele dwugwiazdkowe, odpowiednio 65 i 31. Obecnie na 10 tys. mieszkańców Polski przypada 63,6 miejsc noclegowych, tj. o 5 proc. więcej niż na koniec pierwszego półrocza 2014 r. W pierwszej połowie 2015 r. polska baza hotelowa powiększyła się o 73 skategoryzowane hotele, oferujące 6.727 miejsc noclegowych w 3.390 pokojach. Przyrost ten był niższy jedynie o 6,4 proc. (pięć obiektów) w porównaniu do tego zanotowanego w pierwszym półroczu 2014 r.

wydanie specjalne

Przez pierwsze dwa kwartały 2015 r. podaż hoteli zwiększyła się o 47 hotele trzygwiazdkowe (60,5

Podobnie jak w poprzednim roku wzrostowi podaży towarzyszy wzrost popytu na usługi hotelowe. proc. miejsc noclegowych), siedem czterogwiazdkowych (21,2 proc.), 15 dwugwiazdkowych (14,7 proc.), trzy jednogwiazdkowe (2,8 proc.) oraz jeden pięciogwiazdkowy (0,8 proc.). Najwięcej hoteli skategoryzowanych

zostało w województwach małopolskim, pomorskim i zachodniopomorskim, odpowiednio 10,10 i siedem obiektów. Powyższe dane potwierdzają kontynuację wzrostowego trendu polskiej bazy hotelowej w tempie zbliżonym do ubiegłego roku. Duża aktywność międzynarodowych i krajowych sieci hotelowych na polskim rynku, rosnące zainteresowanie sektorem hotelowym wśród inwestorów mających doświadczenie na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, coraz częstsze przypadki konwersji projektów biurowych i handlowych na hotelowe, a także przychylne nastawienia instytucji finansujących,


Raport

ANALIZA RYNKU

Kategoria

Liczba hoteli

Liczba pokoi

Liczba miejsc noclegowych

*

201

6 486

13 480

**

676

21 177

43 473

***

1296

54 893

108 961

****

334

32 915

64 008

*****

59

7 566

14 828

pozwala z optymizmem patrzeć na przyszły rozwój polskiej bazy hotelowej.

Wzrost popytu Podobnie jak w poprzednim roku wzrostowi podaży towarzyszy wzrost popytu na usługi hotelowe. Obłożenie hoteli w dużych polskich miastach sukcesywnie wzrasta od pięciu lat i tendencja ta utrzymuje się w całym bieżącym roku. Średnia cena natomiast wciąż pozostaje na relatywnie niskim poziomie, choć w takich miastach jak Kraków, Warszawa czy Gdańsk odnotowujemy w tym roku lekką tendencją wzrostową.

Przyrost polskiej bazy hotelowej w 1 półroczu 2015 r. Liczba hoteli

Liczba pokoi

Liczba miejsc noclegowych

Dolnośląskie

6

197

384

Kujawsko-Pomorskie

6

127

232

Lubelskie

4

168

282

Lubuskie

0

0

0

Łódzkie

3

48

92

Małopolskie

10

388

812

Mazowieckie

3

209

400

Opolskie

2

67

119

Podkarpackie

4

126

242

Podlaskie

2

136

241

Pomorskie

10

698

1431

Śląskie

6

164

354

Świętokrzyskie

3

57

147

Warmińsko-Mazurskie

2

274

548

Wielkopolskie

5

105

207

Zachodniopomorskie

7

626

1236

Suma końcowa

73

3390

6727

Zmiany w strukturze turystów W ostatnich latach sukcesywnie wzrasta udział Polaków w ogólnej liczbie turystów korzystających z hoteli – w 2014 r. z polskiej bazy hotelowej skorzystało 11,6 mln naszych rodaków (wzrost o 13,4 proc. w porównaniu do 2013 roku), którzy stanowili 72 proc. gości hotelowych (wzrost o 1,6 pp). Krajowi turyści coraz częściej korzystają z noclegów w hotelach podczas wyjazdów wakacyjnych czy urlopów. Wśród turystów zagranicznych Niemcy wciąż zajmują pierwsze miejsce wśród obcokrajowców korzystających z usług hoteli w Polsce i nie wydaje się, aby to mogło się zmienić w najbliższych latach.

Województwo

Stanpolskiej polskiejbazy bazy hotelowej hotelowej w w 11półroczu półroczu2015 2015 Stan 120 000

1400

1200

1000

80 000 800

60 000 600

liczba hoteli

liczba pokoi i miejsc noclegowych

100 000

40 000 400

20 000

200

0

0

* Źródło: Urzędy Marszałkowskie, Pro Value Sp. z o.o.

**

Liczba pokoi

***

Liczba miejsc noclegowych

****

*****

Liczba hoteli

Źródło wszystkich/tabel wykresów: Urzędy Marszałkowskie, Pro Value

wydanie specjalne

l

13


Raport

ANALIZA RYNKU

Obserwujemy natomiast znaczny wzrost liczby turystów z Azji, w tym przede wszystkim z Chin. W ostatnim roku liczba Chińczyków odwiedzających Polskę wzrosła o 25,8 proc. i uważamy, że zainteresowanie Polską wśród gości z „Państwa Środka” będzie rosło. Według sondażu przeprowadzonego przez Polską Organizacje Turystyczną wśród turystów z Chin odbywających dalekie podróże Polska staje się jedną z najczęściej wybieranych destynacji turystycznych, a 24 proc. planujących odwiedzić Polskę Chińczyków stawia nasz kraj jako pierwszy do zobaczenia w Europie. Warto o tym pamiętać i biorąc przykład z wielu hoteli w innych krajach przygotować specjalną ofertę dla gości z Chin, jak np. typowe chińskie śniadanie, odpowiedni wybór (zielonych) herbat, menu i informacje o usługach w języku chińskim, czy profesjonalny serwis tłumaczeń.

11,6mln Polaków w rodzimych hotelach w 2014 r.

Rosnąca konkurencja Serwisy, poprzez które można zarezerwować pokoje, apartamenty czy domy (gł. wakacyjne), takie jak Airbnb czy HomeAway zdobywają coraz większą popularność, nieoczekiwanie stając się tym samym realną konkurencją dla hoteli. Obecnie oferta Airbnb obejmuje około 1,5 miliona apartamentów/domów, a zatem więcej od łącznej liczby pokoi oferowanych przez największe sieci hotelowe takie jak Hilton czy Marriott. Operatorzy hotelowi dostrzegają problem i starają się, aby ich oferta, szczególnie w segmencie (upper)budżetowym była jak najkorzystniejsza zarówno pod względem cenowym, jak i jakościowym.

14

l

Zmiany w ofercie W odpowiedzi na zmiany w stylu życia, a także na rosnącą świadomość konieczności ochrony środowiska, roli aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania czy równowagi psychicznej na zdrowie człowieka wdrażane są nowe koncepty architektoniczne, wystroje wnętrz w hotelach, menu… Nowo projektowane łazienki są coraz większe, mogą one stanowić nawet 50 proc. powierzchni pokoju i pełnić rolę mini spa; Powierzchnia pokoi ulega zmniejszeniu, co wynika m.in. z coraz efektywniejszego wykorzystania przestrzeni – zastosowania wąskich telewizorów plazmowych i przeniesienia części funkcji do hotelowego lobby; Minimalistyczny wystrój pokoi – odchodzenie od tradycyjnych szaf na rzecz wolnostojących wieszaków, otwartych „garderob” czy też zastępowanie tradycyjnych biurek uniwersalnymi przestrzeniami /meblami do pracy i relaksu. Coraz większy nacisk kładziony jest na jakość materacy pozwalających na komfortowy, zdrowy sen („the sleeping experience”). Więcej naturalnych, a także lokalnych elementów, mebli, materiałów wykorzystanych do designu, wprowadzanie neutralnych kolorów, w tym bieli. Więcej miejsca na pomieszczenia fitness, a nawet wydzielone miejsca do medytacji. Lobby hotelowe przystosowane do pełnienia wielu funkcji: spotkań, pracy, relaksu przy kawie, itp. Bardziej „zielone” menu – hotelowe restauracje oferują świeże, ekologiczne i/lub lokalne produkty, a w miejsce tradycyjnych automatów z przekąskami wprowadza się możliwość zakupu zdrowych sałatek/kanapek na wynos przygotowanych na miejscu bądź też instaluje się automaty ze zdrowymi przekąskami (healthy vending).

Nowoczesne technologie a jakość usługi Obecnie nowoczesne technologie pozwalają na wprowadzenie rozwiązań, które umożliwiają niemal bezobsługowy serwis w hotelu. To oznacza, że w tzw. inteligentnym hotelu gość może się zameldować i wymeldować z hotelu za pomocą swojego

wydanie specjalne

Stan polskiej bazy hotelowej w 1 półroczu 2015 r. Województwo

Liczba hoteli

Liczba pokoi

Liczba miejsc noclegowych

Dolnośląskie

282

13 891

27 558

Kujawsko-Pomorskie

142

5 195

9 980

Lubelskie

110

3 319

6 504

Lubuskie

74

2 809

5 460

Łódzkie

114

6 028

11 294

Małopolskie

337

16 459

33 770

Mazowieckie

262

19 736

38 289

Opolskie

66

1 625

3 292

Podkarpackie

135

4 369

8 786

Podlaskie

42

2 124

4 407

Pomorskie

181

9 640

19 427

Śląskie

218

10 433

20 914

Świętokrzyskie

109

3 848

7 753

Warmińsko-Mazurskie

110

6 205

12 834

Wielkopolskie

261

9 262

18 358

Zachodniopomorskie

123

8 094

16 124

Suma

2566

123037

244750

smartfonu, bądź check-in kiosku, może zarządzać oświetleniem, klimatyzacją, temperaturą w pokoju hotelowym za pomocą tabletu. Są to na pewno świetne rozwiązania, które mogą znacząco zwiększyć zadowolenie gościa z pobytu w hotelu, poprzez zapewnienie mu większej niezależności czy oszczędności czasu. Nie zależy jednak zapominać o tym, że to przede wszystkim czynnik osobowy decyduje o jakości

usługi w hotelarstwie. Nic nie zastąpi świetnego serwisu, autentycznej i bezinteresownej życzliwości personelu, indywidulanego podejścia do potrzeb gościa. Wdrażajmy zatem nowoczesne technologie w hotelach, ale jednocześnie odpowiednio dobierajmy, szkolmy wspierajmy i motywujmy naszych pracowników, bo to jednak przede wszystkim oni decydują o satysfakcji, zadowoleniu i lojalności gości.

O AUTORZE... Jeden z nielicznych ekspertów na rynku polskim przygotowującym profesjonalne wyceny nieruchomości hotelowych na bazie rzetelnych prognoz wyników finansowych i oceny stopy zwrotu. Karierę zawodową rozpoczęła w warszawskim Hotelu Marriott w czerwcu 1992 r., gdzie zajmowała kolejno stanowiska księgowego, głównego kasjera hotelu, kierownika ds. rozliczeń gotówkowych i bankowych, kierownika działu finansowego oraz zastępcy dyrektora finansowego. Kolejnym etapem w jej karierze było objęcie funkcji dyrektora finansowego w firmie Orco Hotel Project, gdzie tworzyła i zarządzała działem finansowym hotelu Le Regina oraz Rezydencji Diana w Warszawie. Swoje 15 letnie finansowe i operacyjne doświadczenie w działalności konsultingowej wykorzystała zakładając własną firmę doradczą Prime Crew. W 2008 r. rozpoczęła współpracę z Cushman & Wakefield, gdzie pełniła rolę eksperta ds. nieruchomości hotelowych. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej na wydziale Ekonomiczno-Społecznym w Warszawie. Ukończyła również liczne międzynarodowe szkolenia z zakresu psychologii, socjologii i zarządzania zasobami ludzkimi.Raport

ANALIZA RYNKU

Świetne wyniki malują pozytywny obraz

Fot. Shutterstock

Polska, która w ostatnich latach gościła szereg imprez sportowych, dużych konferencji i targów, jest na dobrej drodze, aby stać się jednym z wiodących rynków turystycznych w Europie. Zwiększony poziom inwestycji w infrastrukturę pozytywnie wpływa na atrakcyjność naszego kraju. Rosnący popyt i pozytywne wyniki sektora hotelowego są w dużym stopniu napędzane przez segment turystyczny. STR Global, Londyn, sierpień 2015

Rosnący popyt wpływa na solidne wyniki hoteli W wyniku rosnącego popytu, jak wskazują rezultaty z ostatnich 11 miesięcy, obłożenie w hotelach wykazuje tendencję rosnącą. Do końca czerwca bieżącego roku średnie obłożenie w polskich hotelach wyniosło 65,7 proc. Obłożenie w tygodniu (mierzonym od niedzieli do czwartku) wzrosło w pierwszym półroczu o 7,2 proc., jednak największe wzrosty odnotowano w weekendy (piątek i sobota), gdzie obłożenie wzrosło aż o 13,4 proc. W tym samym okresie średnia cena (ADR) rosła w skromniejszym tempie (+0,9 proc.), tempo wzrostu przyspieszyło w drugim kwartale, gdzie osiągnęło poziom +2,5 proc. Silny wzrost obłożenia w połączeniu

16

l

z umiarkowanym wzrostem średnich cen spowodował prawie dwucyfrowy (+9.9 proc.) wzrost wskaźnika RevPar w pierwszej połowie roku, do 168,55 zł.

Co się działo na poszczególnych rynkach? W pierwszej połowie 2015 roku hotele warszawskie cieszyły się większą liczbą klientów. Miało to miedzy innymi związek z odbywającymi się w stolicy targami i kongresami takimi jak Wiatr i Woda, EuroGastro, Światło, Automaticon i wieloma innymi wydarzeniami, na których frekwencja przewyższała 5 tys. delegatów. W maju, miesiącu, w którym miasto gościło Finał Pucharu UEFA, Warszawa osiągnęła najwyższy w tym roku poziom ADR, 323,41 zł i najwyższy wzrost

wydanie specjalne

ceny w przeciągu ostatnich 18 miesięcy (+4,6 proc.). Ze wszystkich rynków monitorowanych przez STR Global najwyższy wzrost wskaźnika RevPar zanotowały hotele w obszarze Warszawa Lotnisko (+12,7 proc.). Wzrost wygenerowany został poprzez wyższe obłożenie, ale również cenę. Wskaźnik RevPar na tym rynku rósł dynamicznie od początku roku, od poziomu 94,6 zł w styczniu, do 167 zł w czerwcu. Trend rosnący zbiega się z rosnącą liczbą gości międzynarodowych odwiedzjących Polskę. Według danych Tourism Economics, w 2014 roku Polskę odwiedziło 17 milionów turystów, którzy spędzili przynajmniej jedną noc w hotelu. Najwyższe wzrosty obłożenia miały miejsce w Trójmieście (+9.6

proc.) i Krakowie (+8.6 proc.), gdzie wpływ segmentu turystycznego był najbardziej zauważalny. Od początku roku w obydwu miastach w weekendy odnotowano średnio wyższe obłożenie niż w środku tygodnia. Średnia cena (ADR) miała szybsze tempo wzrostu również w weekendy. W pierwszej połowie roku wskaźniki obłożenia, średnich cen (ADR) i RevPar poprawiły się we wszystkich klasach obiektów hotelowych. Tempo wzrostu tych wskaźników było jednak różne w zależności od klasy obiektu. Klasy Upper Midscale i Midscale zanotowały najwyższe wzrosty obłożenia, odpowiednio +15,9 proc. i +9,3 proc. Hotele klas Upper Upscale i Luxury wygenerowały najwyższe wzrosty średnich cen (ADR), odpowiednio +4,9 proc. i +7,1 proc.


ANALIZA RYNKU

Raport

Polska – zmiana roczna wskaźników obłożenia, średniej ceny (ADR) i RevPar od stycznia do końca czerwca 2015

Polska – zmiana roczna wskaźników obłożenia, średniej ceny (ADR) i RevPar od stycznia do końca czerwca 2015 Obłożenie

ADR

RevPAR

20% 15% 10% 5% 0% -5%

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Zmiana roczna wskaźników obłożenia, średniej ceny (ADR) i RevPar do końca czerwca 2015 Polska – zmiana roczna wskaźników obłożenia, średniej ceny (ADR) i RevPar do końca czerwca 2015

Niedziela-Czwartek

18%

Piatek-Sobota

16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Obłożenie

ADR

RevPAR

Polska – wartości absolutne RevPar w zł

Polska – wartości absolutne RevPar w zł

Źródło wszystkich wykresów: STR Global

wydanie specjalne Źródło wszystkich wykresów: STR Global

l

17


Raport

ANALIZA RYNKU

Nowe marki i segmenty na topie

Fot. Shutterstock

Wyniki w głównych polskich miastach w pierwszym półroczu wykazują bardzo solidny wzrost. Spowodowane jest to dobrą sytuacją gospodarczą (popyt ze strony klientów korporacyjnych), jak również rozwojem turystyki, szczególnie coraz częstszymi przyjazdami gości zagranicznych. Oferta polskich aglomeracji jest też coraz ciekawsza w okresie wakacyjnym. Adam Konieczny MRICS, dyrektor zarządzający na Polskę Christie + Co

L

etni sezon turystyczny w polskich hotelach również wygląda bardzo pozytywnie. Z racji zagrożenia terrorystycznego w Tunezji i innych krajach regionu Północnej Afryki, wielu Polaków wybiera na swój urlop miejscowości wypoczynkowe w Polsce. W województwie pomorskim istotnie wzrosła także liczba gości z krajów skandynawskich, natomiast w Zachodniopomorskiem gości z Niemiec. Zagranicznych klientów przyciągają również miejscowości uzdrowiskowe. W związku z poprawą infrastruktury kolejowej, w tym roku rekord odwiedzających

18

l

może paść w Sopocie i całym Trójmieście. Wszystko to powoduje, że rośnie w Polsce popyt na nowe obiekty hotelowe. Obserwujemy coraz więcej projektów w budowie oraz w przygotowaniu. Także zagraniczne sieci hotelowe coraz częściej wskazują Polskę jako ważny rynek na swojej mapie rozwoju. Przez ostatnie lata obserwowaliśmy dynamiczny rozwój takich sieci jak Orbis (marki grupy Accor) czy Hilton. Orbis prowadzi swoją ekspansję poprzez własne inwestycje oraz umowy franczyzy

wydanie specjalne

z partnerami zewnętrznymi skupiając się na markach Ibis, Ibis Styles czy Mercure. Hilton natomiast stawia na współpracę z partnerami zewnętrznymi w oparciu o umowę franczyzy lub zarządzania i za priorytetowe w rozwoju uważa marki ze średniego segmentu rynku jak Hampton by Hilton czy Hilton Garden Inn. Ale powstają również hotele wyższej marki jak Double Tree by Hilton, w 2014 roku miało miejsce otwarcie tego hotelu w Warszawie, a obecnie trwa budowa kolejnych obiektów w Krakowie i we Wrocławiu. Niedawna grupa

ogłosiła powstanie nowej marki w segmencie ekonomicznym. Od kilku miesięcy trwa również ofensywa sieci Marriott, która poprzez umowy franczyzy pragnie rozwijać takie marki jak Moxy, Courtyard by Marriott, AC czy przeznaczoną na dłuższe pobyty markę Residence Inn. Od niedawna obserwujemy również większą dynamikę działań sieci IHG, która skupia się na rozwoju swoich kluczowych produktów Holiday Inn Express oraz Holiday Inn głównie poprzez umowy franczyzy choć nie wyklucza również umowy zarządzania przy większych projektach. Nowe


ANALIZA RYNKU

projekty zapowiada także sieć Starwood ze swoim lifestylowym produktem Aloft, czy grupa Rezidor z marką Park Inn by Radisson. Nad wejściem do Polski pracują także nieobecne jeszcze sieci jak Choice Hotels, IntercityHotels z grupy Steigenberger, Motel One, Meininger, Wyndham czy Leonardo.

Warszawa Analizując rynek warszawski przyznać trzeba, że jest obecnie bardzo duże zapotrzebowanie ze strony wielu nowych operatorów hotelowych na wejście do stolicy. Mam na myśli operatorów tradycyjnych, głównie z niższego segmentu rynku, czyli dwóch i trzech gwiazdek, zwanych również operatorami ekonomicznymi, dodając do tego nowy segment obiektów oferujących pobyty długoterminowe (tzw. long-stay). W Warszawie wciąż takich budynków brakuje. Nie ma jeszcze marki specjalizującej się w sektorze serviced apartments, ale zapowiadane są takie inwestycje. W tym segmencie operatorzy potrzebują około 10 tys. mkw, liczymy, że średnio sam apartament ma około 50 mkw., a apartamentów jest około 200. Większość operatorów chce być obecna w ścisłym centrum Warszawy, ale jak wiemy, pozyskanie atrakcyjnego gruntu jest bardzo trudne. Być może teraz będzie to łatwiejsze, gdyż nasyceniu uległ rynek biurowy. Wielu deweloperów biurowych ma zabezpieczone grunty pod inwestycje w centrum bądź na obrzeżach miasta i rozważa ich częściowe przeznaczenie na funkcje hotelowe. Myślą oni również o adaptacjach istniejących budynków biurowych, które mają 15-20 lat i nie spełniają już wymogów współczesnego najemcy. Przy nowych projektach, gdy realizowany jest kompleks o powierzchni kilkudziesięciu tysięcy metrów kwadratowych, wydaje się, że komponent hotelowy (w chwili, kiedy posiadamy umowę z operatorem na dwadzieścia lat) jest atrakcyjną opcją, także z punktu widzenia pozyskania pozostałych najemców biurowych, bo w ramach jednego kompleksu dostarczamy dodatkową funkcję, z której na pewno duże firmy międzynarodowe wynajmujące powierzchnię biurową będą korzystać.

Ekonomiczne górą Kolejny trend, który obserwujemy dotyczy tego, że hotele dwugwiazdkowe takie jak np. Motel One czy B&B wybierają pięciogwiazdkowe, topowe lokalizacje. Coraz więcej gości, którzy do tej pory spali w hotelach pięciogwiazdkowych chce teraz korzystać z atrakcyjnych hoteli ekonomicznych. Wynika to z tego, że korzystając z takiego obiektu jak Motel One mamy wszystkie usługi w jednej cenie. Nie musimy płacić dodatkowo kilkudziesięciu euro za internet lub za płatną telewizję. Otrzymujemy wszystkie usługi w cenie, pokój jest niewielki, ale zawsze czysty i estetycznie urządzony. W hotelarstwie budżetowym istotną cechą jest to, że przestrzeń publiczna jest bardzo atrakcyjna i zachęcająca do spędzania wolnego czasu. Pokój hotelowy stał się miejscem tylko i wyłącznie do spania.

Inwestorzy z nowych krajów Innym ciekawym zjawiskiem na rynku jest wzmożone zainteresowanie działalnością inwestorów i operatorów azjatyckich, zarówno z Bliskiego jak i Dalekiego Wschodu. Na pewno

inwestorzy z tamtego regionu zainteresowani są projektami, które posiadają odpowiednią skalę biznesu. Są oni w stanie zrealizować projekt wielofunkcyjny, gdzie składowymi są: hotel, serviced apartments, zwykłe mieszkania oraz biura. Może pojawić się też element rekreacyjny. Mamy również w Warszawie szansę na hotel sieci Jumeirah, gdyż otwierają się one w tych miastach, do których latają samoloty z linii Emirates. W budowie jest obecnie hotel singapurskiej sieci Raffles. Jest to stosunkowo mały obiekt, ze 100 pokojami, jednak z najwyższego segmentu rynku. Są to jasne sygnały dla takich

Raport

operatorów jak Jumeirah, Four Seasons czy Shangri-La aby Warszawę rozważyć w swoich planach ekspansji. Na koniec chciałbym jeszcze poświęcić kilka słów hotelowemu rynkowi transakcyjnemu. Obserwujemy wzmożone zainteresowanie zagranicznych funduszy inwestycyjnych zakupem istniejących hoteli. W ostatnich miesiącach doszło do tak spektakularnych inwestycji jak sprzedaż hotelu Hampton by Hilton w Warszawie, czy Radisson Blu we Wrocławiu. Transakcji będzie się pojawiać w najbliższym czasie coraz więcej, a źródłem kapitału jest nie tylko Europa, ale również Ameryka Północna i Azja.

O AUTORZE... Od października 2012 Adam Konieczny prowadzi biuro Christie + Co w Warszawie. Wcześniej, przez sześć lat pracował w firmie doradczej DTZ, w której stworzył dział hotelowy. Jest absolwentem Szkoły Głownej Handlowej oraz Sheffield Hallam University. Posiada również ceryfikat z zakresu inwestycji hotelowych zdobyty na Cornell University, NY, School of Hotel Administration. Jest członkiem Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców (RICS). W swojej dotychczasowej pracy koncentrował się na przygotowaniu wycen, analiz opłacalności inwestycji, raportów rynkowych, doradzał przy wyborze operatorów hotelowych oraz przy transakcjach kupna sprzedaży.

SADURSKI na Dobry Humor :-)

Szczepan Sadurski poleca: błyskawiczne rysowanie na żywo karykatur twarzy, podczas imprez zamkniętych: eventy, kongresy, targi, wesela. Cała Polska. Kontakt: sadurski@onet.pl, informacje: karykatury.com

wydanie specjalne

l

19


Raport

ANALIZA RYNKU

Rośnie wartość rynku luksusowych hoteli i spa

Fot. Shutterstock

Ekskluzywne hotele i spa to jeden z najszybciej rosnących segmentów rynku dóbr luksusowych w Polsce. Jak ocenia KPMG, w latach 2014-2017 wartość tego segmentu wzrośnie nawet o jedną czwartą, przekraczając 1,6 mld zł. Choć nowe hotele o najwyższym standardzie powstają na terenie niemal całego kraju, to najwięcej pokoi pięciogwiazdkowych oferuje województwo mazowieckie. Raport pt. „Rynek dóbr luksusowych Polsce. Edycja 2014”, KPMG

U

sługi hotelarskie i spa to jeden z największych i najszybciej rozwijających się segmentów polskiego rynku dóbr luksusowych. Jak wynika z raportu KPMG, w 2014 roku wartość tego rynku w Polsce wyniosła 1,3 mld zł, co oznacza wzrost o 8 proc. względem roku poprzedniego. – Szacujemy, że do 2017 r. wartość segmentu usług hotelarskich i spa

20

l

wzrośnie łącznie o 25 proc. i przekroczy 1,6 mld zł. Planowane są otwarcia kolejnych hoteli świadczących usługi o najwyższych standardach, a w naszym kraju obecne są kolejne globalne sieci otwierające i zrzeszające luksusowe obiekty. Jesteśmy świadkami dużych inwestycji w Warszawie, np. modernizacji Hotelu Europejskiego, ale coraz więcej hoteli pięciogwiazdkowych powstaje także w mniejszych

wydanie specjalne

miastach na terenie całego kraju, szczególnie nad Bałtykiem i w górach. Trzeba pamiętać, że mówiąc o segmencie luksusowych hoteli w Polsce, mamy na myśli wszystkie obiekty pięciogwiazdkowe w naszym kraju. Według światowych standardów za luksusowe można uznać tylko nieliczne hotele w Polsce – tłumaczy Andrzej Marczak, partner w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce.

Klienci luksusowych hoteli i spa Jak wynika z ostatniej, V edycji raportu KPMG pt. „Rynek dóbr luksusowych w Polsce”, w naszym kraju stale przybywa osób zamożnych i bogatych, czyli tych osiągających miesięcznie dochód powyżej 7,1 tys. zł brutto. Pod koniec 2014 r. ich liczba wyniosła już blisko 880 tys. osób, a w 2016 r. może ona po raz pierwszy przekroczyć 1 milion.


W badaniu KPMG, w którym wzięło udział ponad 600 zamożnych i bogatych Polaków, jedna czwarta respondentów zadeklarowała, że regularnie korzysta z pięcio – lub czterogwiazdkowych hoteli, a ponad połowa korzysta z nich okazjonalnie. W najzamożniejszej grupie, obejmującej osoby o miesięcznych dochodach brutto powyżej 20 tys. zł, 42 proc. badanych regularnie bywa w ekskluzywnych hotelach. Do regularnego pobytu w spa przyznało się w sumie 17 proc. badanych, a 53 proc. stwierdziło, że z takiej formy odpoczynku i relaksu korzysta okazjonalnie. Dostępność usług spa staje się powoli standardem w luksusowych hotelach w Polsce. Hotele, które swoją działalność opierają na udzielaniu zabiegów spa, są zazwyczaj usytuowane poza miastami. Rosnący popyt na takie usługi jest związany nie tylko z modą na zdrowy tryb życia – klienci chcą także poprawiać swój wygląd

i samopoczucie. Coraz więcej hoteli SPA wprowadza innowacyjne zabiegi, takie jak aromaterapia czy zaawansowane zabiegi lecznicze – tłumaczy Tomasz Wiśniewski, partner w dziale doradztwa finansowego w KPMG w Polsce.

Mazowieckie ma najwięcej 5* Jak wynika z danych udostępnianych przez GUS1, tempo rozwoju usług hotelarskich o najwyższych standardach jest zbliżone do tempa wzrostu całej branży. Udział dostępnych w Polsce pokoi pięciogwiazdkowych w 2013 roku wyniósł 6 proc. w stosunku do wszystkich dostępnych pokoi hotelowych. Zdecydowanie najwięcej luksusowych pokoi znajdziemy w ofercie województwa mazowieckiego (2608 pokoi w 2013 r.), na drugim miejscu plasuje się województwo 1 Dane pochodzą z opracowania Głównego Urzędu Statystycznego „Turystyka w 2013 r.”; najbardziej aktualnego raportu GUS o takiej tematyce.

R E K L A M A

Liczba pokoi 5* wg województw (2013)

wydanie specjalne

l

21


Raport

ANALIZA RYNKU

małopolskie (1117), a na trzecim – pomorskie (744). Największy udział pokoi pięciogwiazdkowych w stosunku do całej oferty noclegowej oferuje województwo mazowieckie (16 proc.). Z danych GUS za 2014 rok wynika także, że najwyższy stopień wykorzystania pokoi (66 proc.) odnotowano w segmencie hoteli pięciogwiazdkowych. W hotelach o niższych standardach wartość ta nie przekroczyła 50 proc. W odniesieniu do pokoi pięciogwiazdkowych najwyższy stopień wykorzystania zarejestrowano w województwach: mazowieckim (79 proc.), małopolskim (64 proc.) oraz dolnośląskim (61 proc.).

Osoby o ponadprzeciętnych dochodach a luksusowe hotele i SPA

O Raporcie – kursywą „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2014” jest piątą edycją raportu KPMG o rynku luksusu w Polsce. Celem tegorocznej edycji badania było ukazanie profilu bogatego Polaka – kim jest, jakie są jego potrzeby i oczekiwania, jakie dobra i usługi nabywa. Tegoroczna edycja raportu oparta jest na badaniu na próbie ponad sześciuset zamożnych i bogatych Polaków, przeprowadzonym we wrześniu i październiku 2014 roku przy wykorzystaniu metody wywiadów telefonicznych CATI. W badaniu wzięły udział osoby o dochodzie miesięcznym brutto wynoszącym co najmniej 7 127 zl.

O AUTORZE... KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia ponad 162 tys. pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG są stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 200 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl.

22

l

Stopień wykorzystania pokoi hotelowych w Polsce (2013)

wydanie specjalne

1

2Raport

ANALIZA RYNKU

Lepsza dostępność finansowania

Fot. Shutterstock

Instytucje finansowe zwiększają dostępność kredytów w segmencie nieruchomości, wzrasta znaczenie alternatywnych sposobów finansowania, niemieckie banki wciąż dominują, ale polskie instytucje finansowe stają do wyścigu – wynika z raportu JLL.

D

o pełnej analizy trendów w obszarze finansowania nieruchomości niezbędna jest opinia instytucji, które tego finansowania udzielają. Zapytaliśmy więc przedstawicieli 20 kluczowych graczy na rynku – banków i innych instytucji finansujących – o stopień zainteresowania finansowaniem projektów w Polsce, kryteria i typy nieruchomości, jakie mają największe szanse na pozyskanie kredytu, alternatywne źródła finansowania oraz warunki udzielania tego typu wsparcia. Rezultatem tych badań jest raport, który po raz pierwszy na tę skalę i tak kompleksowo analizuje kondycję rynku finansowania nieruchomości w Polsce – komentuje Piotr Piasecki, dyrektor Działu Doradztwa Finansowego w Europie Środkowo –Wschodniej JLL. Duże zainteresowanie udzielaniem kredytów – jest alternatywa dla finansowania dłużnego Przeprowadzone przez JLL badanie potwierdza atrakcyjność polskiego rynku nieruchomości dla instytucji finansujących. 74 proc. ankietowanych wskazało wysokie lub bardzo wysokie zainteresowanie

24

l

udzielaniem kredytów w tym segmencie. 71 proc. ankietowanych oferuje finansowanie dłużne, 29 proc. – alternatywne źródła finansowania (mezzanine, leasing finansowy i operacyjny i inne). 69 proc. ankietowanych oferuje zarówno kredyty budowlane, jak i inwestycyjne. Pomimo atrakcyjnych warunków finansowania oraz malejących kosztów kredytu, instytucje finansujące wykazują się ostrożnością i większość z nich wymaga od kredytobiorców pełnego pakietu zabezpieczeń (standardowe gwarancje, hedging oraz kowenanty finansowe).

Kryteria udzielania kredytów – siła lokalizacji i reputacji – Najważniejszymi kryteriami w procesie przyznawania kredytów są lokalizacja oraz jakość nieruchomości. Niewiele mniejsze znaczenie ma stopień wynajęcia nieruchomości oraz średni ważony okres najmu, a także reputacja dewelopera czy inwestora, poziom wkładu własnego i sytuacja biznesowa podmiotu ubiegającego się o finansowanie. Co ciekawe, najmniej istotnym czynnikiem jest wysokość

wydanie specjalne

udzielanego wsparcia, o ile wszystkie wcześniej wymienione kryteria dotyczące nieruchomości są spełnione – wylicza Piotr Piasecki.

Kredyty budowlane Udzielanie kredytów budowlanych odbywa się na coraz korzystniejszych warunkach dla deweloperów. Dostępne są kredyty na poziomie 60 – 80 proc. LTC (Loan-to-Cost – stosunek wielkości kredytu do kosztu inwestycji), dla których marża waha się pomiędzy 200 a 300 punktów bazowych. Wymagany stopień wynajęcia nieruchomości waha się w przedziale 40 proc. do 60 proc.

Kredyty inwestycyjne Inwestorzy mogą liczyć na korzystne warunki kredytowe, co przejawia się w niższych niż jeszcze pół roku temu marżach. Zdecydowana większość ankietowanych instytucji oferuje kredyty na poziomie 70 proc. LTV (Loan-to-Value – stosunek wielkości kredytu do wartości nieruchomości) i atrakcyjnych marżach na poziomie 200-300 punktów bazowych, z możliwą obniżką, ale nie niżej niż do 150 punktów bazowych.

Rynek finansowania nieruchomości komercyjnych – marże w dół, dominacja niemieckich banków W ciągu ostatnich kilku lat obniżył się poziom marż oferowanych przez instytucje finansowe na polskim rynku (z 325 punktów bazowych w 2010 r. dla najlepszych nieruchomości komercyjnych do 150-175 w 2015 r.). W całej Europie utrzymuje się niski całkowity koszt finansowania, ale przede wszystkim jest to domena niemieckich instytucji finansujących posiadających dostęp do tańszej waluty pochodzącej z listów zastawnych i landesbanków. – Niemieckie banki pozostają najbardziej aktywnym graczem na polskim rynku nieruchomości komercyjnych. Ich przewagą konkurencyjną nad polskimi instytucjami finansującymi jest możliwość zaoferowania taniego finansowania o dłuższym terminie zapadalności. Widzimy jednak, że polskie instytucje finansowe śledzą trendy i coraz chętniej stają do konkurencji z niemieckimi podmiotami – wyjaśnia Piotr Piasecki.


Źródło wszystkich wykresów: JLL

Rynek inwestycyjny a dostęp do finansowania Polska gospodarka pozostaje odporna zarówno na skutki napiętych stosunków pomiędzy Rosją a Ukrainą, jak i postępującą deflację. Zgodnie z Consensus Economics, w 2014 r. tempo wzrostu PKB wyniosło 3,3 proc. Równie obiecująco rysuje się także 2015 r. Solidne fundamenty polskiej gospodarki w połączeniu ze stopniową poprawą koniunktury w Europie kształtują pozytywne oczekiwania względem rozwoju rynku nieruchomości komercyjnych

zarówno ze strony instytucji finansowych, jak i inwestorów zainteresowanych kupnem/sprzedażą obiektów. – Zainteresowanie Polską wśród inwestorów utrzymuje się na wysokim poziomie, a dotyczy to praktycznie wszystkich sektorów rynku nieruchomości komercyjnych i klas produktów. Relatywnie łatwy dostęp do finansowania bankowego na atrakcyjnych warunkach zwiększa pulę inwestorów mogących zaoferować lepsze warunki cenowe. Dotyczy to wielu graczy, którzy w przeszłości koncentrowali uwagę wyłącznie na inwestycjach oportunistycznych. Obecnie mogą oni bowiem osiągnąć wymagane stopy zwrotów przy mniej agresywnych założeniach w odniesieniu do przyszłych wzrostów stawek czynszowych czy kompresji stóp kapitalizacji – podsumowuje Tomasz Trzósło, dyrektor zarządzający JLL w Polsce.

O AUTORZE... JLL jest międzynarodową firmą doradczą świadczącą kompleksowe usługi na rynku nieruchomości. JLL zatrudnia 58 tys. osób i obsługuje klientów w 80 krajach w ramach 230 oddziałów na całym świecie. Przychód firmy sięga 5,4 mld USD. Na rzecz klientów, JLL zarządza i świadczy usługi dla portfolio obiektów o łącznej powierzchni ok. 316 mln mkw. W 2014 r. firma zrealizowała na całym świecie transakcje o wartości 118 mld USD.

R E K L A M A

Poprawie warunków finansowania towarzyszą wejścia na rynek nowych podmiotów, także spoza sektora bankowego. To z kolei wpływa na poszerzenie rynkowej oferty o dotąd niedostępne rozwiązania i warunki finansowania.

wydanie specjalne

l

25


ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Paweł Zaworski

z Samsung Electronics Jakie trendy Państwo obserwują? Obecnie, coraz więcej hoteli decyduje się na rozwiązania systemów hotelowych. Jeszcze kilka lat temu takie rozwiązania były domeną najbardziej luksusowych hoteli. Teraz hotele 2 – 3 gwiazdkowe, sanatoria czy uzdrowiska również decydują się na wdrożenie zaawansowanego systemu hotelowego, bo są one funkcjonalne i praktyczne.

systemy są rozwijane według zaleceń specjalistów oraz opinii użytkowników. Pierwszy z nich to Samsung LYNK™ SINC – rozwiązanie dla dużych obiektów. System umożliwia zdalne zarządzanie treściami wyświetlanymi na ekranach TV hotelowych, np. informacjami na temat hotelu, czy oferowanych usług. System pozwala na przywitanie gościa z imienia i nazwiska w wybranym języku oraz na podgląd

Kolejnym trendem jest prostota. Samsung jako pierwszy zaprezentował TV hotelowy z wbudowanym modułem i oprogramowaniem systemu hotelowego. Uprościło to wdrożenia i obniżyło koszty instalacji. Od tego czasu nasze

rachunku i możliwość szybkiego wymeldowania się. Z kolei Samsung LYNK™ REACH to system dla małych obiektów. To rozwiązanie pozwala na centralne zarządzanie treścią we wszystkich hotelowych telewizorach przez zwykły

26

l

wydanie specjalne

kabel antenowy. System umożliwia zarządzenie ustawieniami telewizorów, m.in. regulację ich parametrów, ustawianie kanału startowego, wyświetlanie paska informacyjnego na dole ekranu. Co do trendów w hotelach wyższych kategorii (4-5 gwiazdek) coraz częściej zwraca się uwagę na całościowe zarządzanie mediami i urządzeniami elektrycznymi jednocześnie – poprzez smartfon, tablet czy TV hotelowy. Na targach ISE Samsung zaprezentował prototyp takiego rozwiązania – HMS Hotel Management System, pozwalający na jednoczesne sterowanie systemem zamków elektronicznych, klimatyzacji, oświetlenia, rolet i multimediów w postaci TV i systemu audio. Ważną zaletą takich systemów jest monitorowanie i optymalizacja zużycia energii elektrycznej.

Czy rok 2014 był dobrym okresem dla sektora HoReCa? Jak najbardziej, na polskim rynku zaznaczyliśmy mocno naszą obecność proponując rozwiązania dla hoteli praktycznie wszystkich kategorii. Pozyskaliśmy wielu nowych integratorów zainteresowanych propagowaniem i wdrażaniem systemów hotelowych. Przedstawialiśmy nasze rozwiązania na łamach popularnego show telewizyjnego nt. rewitalizacji słabo prosperujących hoteli. Przygotowaliśmy klika projektów nietypowego wykorzystania systemów hotelowych – np. w salach konferencyjnych jednej z dużych firm telekomunikacyjnych, czy wdrożeniu systemów LynkReach i LynkSinc w szpitalach. Rynek dla tego typu rozwiązań to z jednej strony wymiana starszych czy bardziej skomplikowanych/awaryjnych systemów na rozwiązania


ARTYKUŁ SPONSOROWANY Jak według Państwa będzie rozwijać się rynek w najbliższych latach? Rynek będzie rósł, z zaznaczeniem, że dużo zależy od naszej pracy – promowania i ewangelizacji nt. multimedialności i informatyzacji nawet małych i średnich hoteli, poprzez pokazywanie zalet i opcji zwrotu z takich inwestycji. Ten rynek jest bardzo chłonny, ale wymaga pracy dla uzyskania efektów.

oparte tylko o TV hotelowe i software, ale również wdrażanie takich systemów na miejscu zwykłych instalacji TV wolnostojących, nierzadko jeszcze kineskopowych. Samsung wdraża również nowe produkty dla branży hotelarskiej. Pogłębiliśmy ofertę rozwiązań druku pozwalających m.in. zmniejszać koszty wydruków, czy drukować mobilnie. Zaprezentowane w 2014 roku drukarki wielofunkcyjne Smart MultiXpress z systemem

Rynek również powoli, ale sukcesywnie się uczy, jak należy wykorzystywać IT i multimedia, systemowego i kompleksowego podejścia w celu uzyskania zamierzonego efektu. Kiedy branża hotelowa wdraża i ma już wiedzę o systemach telewizji hotelowej my zaczynamy następny etap ewangelizacji nt. systemów do monitorowania i zarządzania całościowo elektroniką/elektryką w pokoju hotelowym, czy optymalizacji zużycia energii elektrycznej.

Android posiadają dotykowy panel, umożliwiający wyszukiwanie i drukowanie materiałów z internetu lub wiadomości e-mail, bez konieczności połączenia z komputerem. Oprócz aspektów pracowniczych dużą wartość otrzymają tutaj goście, którzy mogą wydrukować np. bilet podróżny, potrzebne informacje lub mapy. System Android łatwiejsze połączenie z urządzeniami mobilnymi, które w zdecydowanej większości są oparte o ten system. wydanie specjalne

l

27


Raport

TRENDY

W jakim kierunku podążamy? Rozwój branży hospitality w latach 2015-2018 Fot. Shutterstock

Profesjonaliści zajmujący się strategicznym planowaniem nowych inwestycji hotelowych starają się z wyprzedzeniem przewidzieć nowe kierunki rozwoju produktu hotelowego, zachowania gości oraz ich potrzeb w zakresie usług wellness & spa. Związane jest to przede wszystkim z oczekiwaniem właścicieli hoteli oraz nowych branżowych inwestorów do zapewnienia długofalowej ,,świeżości” usługowomarketingowej produktu, z którym często związane są wielomilionowe inwestycje lub kosztowna konieczność całkowitej zmiany przyjętych błędnie założeń marketingowych. Poniżej umieściłem krótki przegląd pięciu najważniejszych trendów produktu hotelowego na najbliższe lata. Adam Antonijczuk, Hostea Consulting /Tech Innovations

1. Obsługa gościa – zawsze była na szczycie wszystkich planów marketingowych, ale w coraz większym stopniu wchodzą w jej zakres narzędzia związane z nowoczesną technologią (chociaż nie powinniśmy zapominać też o potrzebie zachowania wysokich standardów personalnego serwisu). Tzw. aspekt ,,WOW” jest podstawowym narzędziem do zapewnienia sobie stałego, oddanego gościa, który dodatkowo będzie pełnił bezpłatnie rolę ambasadora naszego hotelu, bez względu na to czy wykreujemy ten aspekt z użyciem lub bez dodatkowych aplikacji. W hotelach, dla których podstawowym

28

l

źródłem dochodu są konferencje oraz imprezy firmowe organizatorzy oczekują nowoczesnych narzędzi do samodzielnego zestawienia imprezy oraz usług towarzyszących, np. inteligentne RFP czy wyceny dynamiczne uwzględniające automatycznie rabaty w zależności od ilości osób lub atrakcji zamawianych w hotelu. 2. Health and Wellness Trends – następuje wyraźny powrót do korzeni w kreowaniu produktu w tym zakresie. Oczywiście nadal rozwiązania high-tech, szczególnie w zakresie usług upiększających, odgrywać będą ważną rolę, ale zdecydowanie wracają do

wydanie specjalne

łask produkty i zajęcia oparte na aktywności fizycznej i prostocie. Kreatorzy spa poszukują także nowych produktów, które do tej pory nie były obecne na danych rynkach, np. nowe rodzaje saun (na świecie istnieje ponad 40 rodzajów saun z których można stworzyć unikalny produkt hotelowy w strefie spa). Nowoczesny styl wypoczynku związany z filozofią wellness w takich hotelach bazuje na nowym zrozumieniu odpowiedzialności za siebie oraz za otaczające nas środowisko naturalne. Część rekreacyjno-zabiegowa zostaje podporządkowana naturalnym zabiegom

holistycznym opartym na najlepszych procedurach i zabiegach terapeutyki prozdrowotnej spotykanej w krajach nordyckich i alpejskich połączonych z wybranymi elementami medycyny dalekowschodniej. Goście, dla których zdrowy tryb życia nie jest/nie będzie tylko opcją, ale staje się normą, będą świadomie wybierali hotele oferujące takie produkty. Grupy klienta: LOHAS /Life Styles of Health and Sustainability/, Green Lovers, DINKS /Double Income No Kids/, Greyhoppers, High Quality Value Seekers, Wellness Gourmet Connoisseurs czy Health Potentials, korzystające


oraz dokonywania rezerwacji w hotelu. 5. Real Time Marketing – będzie stanowił coraz większy udział w istniejącym produkcie hotelowym. Treść generowana bezpośrednio przez rzeczywistych gości w hotelu poza oficjalną stroną www (głównie z użyciem mediów socjalnych) może stanowić bardzo istotny element budowania strategii marketingowej. Dlatego też niektóre platformy socjalne (np. Facebook) bywają uważane za nieformalne strony hotelowe, były nawet robione próby – w ośrodkach miejskich – użycia hotelowego Facebooka zamiast normalnej strony www. Coraz więcej narzędzi umożliwia też komunikację między stroną www hotelu – ciągle uważaną za podstawowe narzędzie marketingu – a portalami społecznościowymi (automatycznie linkowanie określonych treści czy umożliwienie dokonania rezerwacji bezpośrednio na portalach socjalnych). Te platformy także umożliwiają nawiązanie interakcji z gościem na długo przed rzeczywistym przybyciem do hotelu oraz przekazywanie mu treści marketingowych za pomocą np. spersonalizowanych materiałów video. Inne trendy branżowe na które powinniśmy zwracać uwagę to: zmieniająca się demografia, zwiększenie mobilności oraz liczby międzynarodowych turystów, segmentacja usług prozdrowotnych, Reputation Management, B-Leisure Travelling (łączenie pobytu biznesowego z 1-2 dniami typowo wakacyjnymi), Preventive Spa Treatment, Continued Spa Care (programy które możemy samodzielnie przeprowadzać w domu po wizycie w spa).

O AUTORZE... Konsultant hotelowym z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży. Od kilku lat aktywie poszukuje i promuje nowe, autorskie rozwiązania w zakresie produktu hotelowego. Jest autorem koncepcji wypoczynkowej Goldarium Spa oraz europejskim prekursorem technologii i japońskich produktów z czarnej krzemionki wulkanicznej, w tym wielokrotnie nagradzanych saun i łóżek Ganbanyoku.

R E K L A M A

z takich usług, charakteryzują się także ponadstandardową siłą nabywczą, która może stanowić dodatkowy przychód w hotelach oferujących takie pakiety. 3. Maksymalizowanie zysku – przy użyciu dostępnych narzędzi zarządzania produktem (średnia cena, RevPAR). Aktywne ich używanie jest bezpośrednio związane z uzyskaniem większego przychodu, ale musimy pamiętać o ciągle wzrastającej cenie dystrybucji oferty na wielu serwisach równocześnie oraz o wzrastającym koszcie pracy związanej z etatem w hotelu. Tym niemniej istnieją możliwości zapewnienia dodatkowego zysku także w tych rejonach. Mniejsze uzależnienie dystrybucji oferty od zewnętrznych serwisów rezerwacyjnych jest jednym z najważniejszych (negocjacja dotychczasowych prowizji i zasad współpracy oraz zachęcanie gości do rezerwacji bezpośrednio na własnej stronie www poprzez implementację na niej nowych rozwiązań i narzędzi). 4. Innowacyjne technologie – nie mówimy już o stronach mobilnych oraz łączeniu dystrybucji w różnych kanałach i przy użyciu wielu narzędzi jednocześnie jako o przyszłości produktu hotelowego. To już powinno być standardem wszystkich hoteli, które chcą być nowoczesne i czerpać dodatkowe profity z tego trendu. Geo-lokacja, własne aplikacje mobilne umożliwiające przygotowanie kodów rabatowych (w zakresie usług wellness czy posiłków) lub możliwości meldunku online przy użyciu urządzeń mobilnych to tylko niektóre produkty z tego zakresu. Aplikacje mobilne bywają nazywane nową metodą klasycznego ,,walk in” nawiązywania kontaktu

wydanie specjalne

l

29


Raport

TURYSTYKA

Polacy w podróży

Fot. Shutterstock

W 2014 r. uczestnictwo mieszkańców Polski w wyjazdach turystycznych wyniosło: w przypadku krajowych wyjazdów długookresowych (na 5 dni i więcej) ok. 43 proc., a krótkookresowych – 60 proc. Uczestnictwo mieszkańców Polski w zagranicznych wyjazdach turystycznych wyniosło 20 proc. Departament Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki

WYJAZDY KRAJOWE Według szacunków Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2014 r. Polacy wzięli udział w 38,3 mln krajowych podróżach turystycznych. Udział wyjazdów długookresowych w wyjazdach krajowych ogółem wyniósł 39,2 proc., a wyjazdów krótkookresowych – 60,8 proc. Struktura krajowych wyjazdów turystycznych nie zmienia się od wielu lat. W 2014 r. Polacy najczęściej wyjeżdżali w celach turystycznych. Często odwiedzali krewnych i znajomych, natomiast udział wyjazdów w celach służbowych wynosił nieco ponad 2 proc. Mieszkańcy Polski nadal w nieznacznym zakresie korzystają z usług biur podróży

30

l

w przypadku organizowania sobie wyjazdów wakacyjno-urlopowych. W organizacji wyjazdów zmniejszyła się rola zakładu pracy, natomiast wzrosła samodzielnego organizowania sobie tego rodzaju wyjazdów. Podczas krajowych wyjazdów długookresowych Polacy najczęściej korzystali z mieszkań krewnych i znajomych, jednocześnie rezygnując z noclegów w hotelach oraz kwaterach prywatnych. Podczas, zarówno długich, jak i krótkich wyjazdów, coraz częściej jako środek transportu wykorzystywany jest samochód oraz wzrasta popularność publicznych środków komunikacji, takich jak autobus i autokar.

Podsumowując mieszkańcy Polski w 2014 r. wyjeżdżali w kraju najczęściej w odwiedziny. Wyjazdy w ponad 90 proc. organizowali samodzielnie, korzystali głównie z zakwaterowania w mieszkaniach krewnych lub znajomych. W trakcie wyjazdów

najczęściej korzystali z samochodów. Do najczęściej odwiedzanych województw należało województwo pomorskie, zachodniopomorskie, mazowieckie, małopolskie, dolnośląskie i warmińsko-mazurskie, zwłaszcza w sezonie letnim.

Tab.Tab. 1. Uczestnictwo Polaków w wyjazdachwturystycznych 1. Uczestnictwo Polaków wyjazdach turystycznych ( (liczba uczestniczących w wieku 15 i więcej lat) (mln) Krajowe długookresowe Krajowe krótkookresowe Krajowe ogółem Zagraniczne długookresowe Zagraniczne krótkookresowe Zagraniczne ogółem Krajowe i zagraniczne (ogółem)

13,8 19,3 31,9 5,5 1 6,5 37,4

wydanie specjalne

Tab. 2. Krajowe długookresowe podróże Polaków w wieku


Służbowy Zdrowotny Religijny Inny Tab. 2. Krajowe długookresowe podróże Polaków w wieku 15 i więcej lat (mln) Zagraniczne krótkookresowe Krajowe i zagraniczne (ogółem) Zagraniczne ogółem Krajowe i zagraniczne (ogółem)

1 37,4 6,5 37,4

3,3 2,9 1,2aport TURYSTYKA 2,6

R

6. Sposób organizacji krajowych podróży ogółem (%) Tab.Tab. 6. Sposób organizacji krajowych podróży ogółem (%) Tab.Tab. 2. Krajowe długookresowe podróże Polaków w wieku 15 2. Krajowe długookresowe podróże Polaków w wieku 15 i więcej lat (mln) Miesiące rok 2014 i więcej lat (mln) Styczeń Luty Miesiące Marzec Styczeń Kwiecień Luty Maj Marzec Czerwiec Kwiecień Lipiec Maj Sierpień Czerwiec Wrzesień Lipiec Październik Sierpień Listopad Wrzesień Grudzień Październik Listopad Ogółem Grudzień Ogółem

0,6 1 rok 2014 0,6 0,4 1 0,7 0,6 1,1 0,4 3,3 0,7 4,2 1,1 1 3,3 0,9 4,2 0,3 1 0,9 0,3 15 0,9 15

Wyszczególnienie Całkowicie biuro podróży Częściowo biuro podróży Całkowicie zakład pracy lub inna instytucja Częściowo zakład pracy lub inna instytucja Samodzielnie

rok 2014 0,9 0,5 4,5 2,6 91,6

Tab.Tab. 7. Rodzaj zakwaterowania podczas krajowych 7. Rodzaj zakwaterowania podczas krajowych podróży podróży ogółem (%)

Wyszczególnienie Hotel, motel, zajazd Pensjonat Dom wycieczkowy, schronisko, schronisko młodzieżowe, stanica Tab.Tab. 3. Krajowe krótkookresowe podróże Polaków w wieku 15 3. Krajowe krótkookresowe podróże Polaków w wieku 15 i więcej lat (mln) wodna i więcej lat (mln) Ośrodek szkoleniowoTab. 3. Krajowe krótkookresowe podróżerok Polaków Miesiące 2014 w wieku 15 i więcej lat (mln) wypoczynkowy, dom wczasowy, Styczeń 1,8 wypoczynkowy, ośrodek kolonijny Luty 2 Miesiące rok 2014 Wynajęta kwatera prywatna Marzec 2,5 Styczeń 1,8 Kwatera agroturystyczna Kwiecień 1,2 Luty 2 Kemping, pole biwakowe Maj 2 Marzec 2,5 Domek turystyczny, bungalow Czerwiec 2,2 Kwiecień 1,2 Sanatorium lub inny zakład Lipiec 2,2 Maj 2 leczniczy Sierpień 2,8 Czerwiec 2,2 Środek transportu (np. statek, Wrzesień 1,7 Lipiec 2,2 pociąg, samochód, autokar) Październik 1,8 Sierpień 2,8 Inne wynajmowane miejsca Listopad 1,2 Wrzesień 1,7 noclegowe Grudzień 1,9 Październik 1,8 Mieszkanie u krewnych lub Listopad 1,2 Ogółem 23,3 Tab. 4. Liczba noclegów podczas krajowych podróży Polaków w wieku 15 i więcej lat (mln) znajomych Grudzień 1,9 Drugi dom, mieszkanie wakacyjne Tab.Tab. 4. Liczba noclegów podczas krajowych podróży Polakówpodróży 4. Liczba noclegów podczas krajowych Polaków w wieku 15 i więcej lat (mln) Ogółem 23,3 Pozostałe niewynajmowane Wyszczególnienie rok 2014 w wieku 15 i więcej lat (mln) miejsca zakwaterowania (własny Długookresowe 134 Wyszczególnienie rok 2014 namiot, żaglówka, „nocleg pod chmurką”) Krótkookresowe 43,4 Długookresowe 134 Krajowe ogółem Krótkookresowe

177,4 43,4

Krajowe ogółem

177,4

Tab. 5. Cele krajowych podróży ogółem (%)

Tab. 5. Cele krajowych podróży ogółem (%)

Tab. 5. Cele krajowych podróży ogółem (%) Wyszczególnienie rok 2014 Turystyczno-wypoczynkowy 37,6 Wyszczególnienie rok 2014 Odwiedziny u krewnych, znajomych 52,3 Turystyczno-wypoczynkowy 37,6

rok 2014 9,2 8,2 2,4 2,6 7,1 1,4 1,7 1,8 2 0,2 0,4 58,6 3,4 0,8

Rys. 1. Struktura krajowych wyjazdów długookresowych według celów Tab.roku 8. Główny rodzaj transportu wykorzystywanego podcz w 2014 Wyszczególnienie Lotniczy Wodny Kolejowy Autobusowy, autokarowy (regularny, turystyczny) Pojazdy silnikowe prywatne i wynajęte Inny (np. rower)

Służbowy 3,3 Odwiedziny u krewnych, znajomych 52,3 Zdrowotny 2,9 Służbowy 3,3 Religijny 1,2 Zdrowotny 2,9 Inny 2,6 Religijny 1,2 Inny Tab. 6. Sposób organizacji krajowych podróży2,6 ogółem (%)

wydanie specjalne

rok 2014 0,1 0,1 8,2 16,6 74,3 0,6

l

31


Pozostałe niewynajmowane miejsca zakwaterowania (własny namiot, żaglówka, „nocleg pod aport TURYSTYKA chmurką”)

R

0,8

Zachodniopomorskie Łączna liczba wizyt Łączna liczba wizyt Liczba podróży Liczba podróży

4,52 38,69 38,69 38,26 38,26

Tab. 8. Główny rodzaj transportu wykorzystywanego Tab.Tab. 10 Średnia długość pobytu podczas zagranicznych 10 Średnia długość pobytu podczas podróży zagranicznych po Tab. podróży 8. Główny rodzaj transportu wykorzystywanego podczas podróży krajowych ogółem (%) podczas krajowych ogółem (%) Tab. 10 Średnia długość pobytu podczas zagranicznych po Polaków w wieku 15 i więcej lat (liczba noclegów) Wyszczególnienie Lotniczy Wodny Kolejowy Autobusowy, autokarowy (regularny, turystyczny) Pojazdy silnikowe prywatne i wynajęte Inny (np. rower)

rok 2014 0,1 0,1 8,2 16,6 74,3

Wyszczególnienie Wyszczególnienie Długookresowe Długookresowe Krótkookresowe Krótkookresowe Zagraniczne ogółem Zagraniczne ogółem

rok 2014 rok 2014 12 12 2,2 2,2 10,05 10,05

Tab.Tab. 11. Liczba noclegów podczas zagranicznych podróży Polaków 11. Liczba noclegów podczas zagranicznych podróży P w wieku 15 i więcej lat noclegów (mln) Tab. 11. Liczba podczas zagranicznych podróży P

Wyszczególnienie rok 2014 Wyszczególnienie rok 2014 Długookresowe 99,5 Długookresowe 99,5 Krótkookresowe 4,3 Tab. 9 Natężenie krajowego ruchu turystycznego według Krótkookresowe 4,3 Zagraniczne ogółem 103,8 Tab. 9 Natężenie krajowego według województw i liczby krajowych podróży ogółem (mln) województw i liczby krajowych podróżyruchu ogółemturystycznego (mln) Zagraniczne ogółem 103,8 Tab. 12 Sposób organizacji podróży zagranicznych (%) Tab. 12 Sposób organizacji podróży zagranicznych (%) Tab. 12 Sposób organizacji podróży zagranicznych (%) Wyszczególnienie rok 2014 Dolnośląskie 2,76 Wyszczególnienie rok 2014 Wyszczególnienie rok 2014 Kujawsko-pomorskie 1,74 Całkowicie biuro podróży 23,2 Całkowicie biuro podróży 23,2 Lubelskie 2,06 Częściowo biuro podróży 3,6 Częściowo biuro podróży 3,6 Lubuskie 0,84 Całkowicie zakład pracy lub inna Całkowicie zakład pracy lub inna 7,4 Łódzkie 1,4 7,4 instytucja instytucja Małopolskie 4,54 Częściowo zakład pracy lub inna Częściowo zakład pracy lub inna 2 Mazowieckie 4,54 2 instytucja instytucja Opolskie 0,53 Samodzielnie 63,8 Samodzielnie 63,8 Podkarpackie 2,16 Podlaskie 1,36 Tab. 13 Główny rodzaj zakwaterowania wykorzystywany po Tab. 13 Główny rodzaj zakwaterowania wykorzystywany Tab. 13 Główny rodzaj zakwaterowania wykorzystywany po Pomorskie 4,6 podczas podróży zagranicznych (%) Śląskie 2,3 Wyszczególnienie rok 2014 Świętokrzyskie 0,87 Wyszczególnienie rok 2014 Hotel, motel, zajazd 40,9 Warmińsko-mazurskie 2,43 Hotel, motel, zajazd 40,9 Pensjonat 6,4 Wielkopolskie 1,94 Pensjonat 6,4 Dom wycieczkowy, schronisko, Zachodniopomorskie 4,52 Dom wycieczkowy, schronisko, schronisko młodzieżowe, stanica 1,6 schronisko młodzieżowe, stanica 1,6 Łączna liczba wizyt 38,69 wodna wodna Liczba podróży 38,26 Ośrodek szkoleniowoOśrodek szkoleniowo1 wypoczynkowy, dom wczasowy, wypoczynkowy, dom wczasowy, 1 wypoczynkowy, ośrodek kolonijny wypoczynkowy, ośrodek kolonijny Wynajęta kwatera prywatna 6,5 Wynajęta kwaterawprywatna Tab. 10 Średnia długość pobytu podczas zagranicznych podróży Polaków wieku 15 i więcej lat (liczba 6,5 noclegów) Kwatera agroturystyczna 0,7 WYJAZDY ZAGRANICZNE Kwatera agroturystyczna 0,7 Kemping, pole biwakowe 1,8 za granicę było takich wyjazdów Według szacunków Ministerstwa Kemping, pole biwakowe 1,8 Wyszczególnienie rok 2014 Domek turystyczny, bungalow 0,7 5,8 mln; liczbę wyjazdów w odwiew pierwszych dziewięciu miesiącach Domek turystyczny, bungalow 0,7 Długookresowe 12 dziny szacuje się na 3,3 mln, liczbę 2014 r. Polacy w wieku 15 i więcej lat Sanatorium lub inny zakład Sanatorium lub inny zakład 0,1 Krótkookresowe 2,2 mln. wyjazdów służbowych – na 0,77 uczestniczyli w 10,3 mln turystycz0,1 leczniczy leczniczy Zagraniczne ogółem 10,05 W przypadku wyjazdów zagranych podróży za granicę, czyli poŚrodek transportu (np. statek, Środek transportu (np. statek, 1,4 nicznych zwiększył się udział orgadróży połączonych z co najmniej jed1,4 pociąg, samochód, autokar) pociąg, samochód, autokar) nizacji takich wyjazdów całkowinym noclegiem poza granicami kraInne wynajmowane miejsca cie przez biuro podróży i samodzielju. Średnia długość pobytu wyniowynajmowane 0,5 Tab. 11. Liczba noclegów podczas zagranicznych podróżyInne Polaków w wieku miejsca 15 i więcej lat (mln) 0,5 noclegowe nej organizacji wyjazdów. Najczęsła 10,05 noclegu. Polscy turyści najnoclegowe Mieszkanie u krewnych lub ściej Polacy korzystali z hotelu, moteczęściej odwiedzali Niemcy, Wielką Mieszkanie u krewnych lub 37,1 Wyszczególnienie 2014 37,1 lu, chociaż wzrastał rok również odsetek Brytanię, Włochy, Chorwację, Grecję znajomych znajomych Długookresowe 99,5 korzystających z mieszkania u krewi Hiszpanię. Drugi dom, mieszkanie wakacyjne 0,7 Drugi dom, mieszkanie wakacyjne 0,7 nych lub znajomych. Dominującym W 2014 r. celem prawie 56 proc. Krótkookresowe 4,3 Pozostałe niewynajmowane Pozostałe niewynajmowane jest sazagranicznych wyjazdów Polaków by- środkiem transportu nadal Zagraniczne ogółem 103,8 miejsca zakwaterowania (własny miejsca zakwaterowania (własny molot (udział tego środka transportu ła typowa turystyka. W ogólnej licz0,5 0,5 namiot, żaglówka, „nocleg pod z roku na rok wzrasta). bie 10,3 mln wszystkich podróży namiot, żaglówka, „nocleg pod chmurką”) chmurką”)

32

l

wydanie specjalne

0,6


TURYSTYKA

Raport

Tab. 14 Główny rodzaj transportu wykorzystywanego Tab. 14 Główny rodzaj transportu wykorzystywanego podczas podróży zagranicznych (%) podczas podróży zagranicznych (%) Wyszczególnienie Lotniczy Wodny Kolejowy Autobusowy, autokarowy (regularny, turystyczny) Pojazdy silnikowe prywatne i wynajete Inny (np. rower)

rok 2014 43,5 1,7 1,5 16,8 36,2 0,2

38,3mln krajowych podróży turystycznych Polaków

WYDATKI NA WYJAZDY TURYSTYCZNE Tab. 15 Struktura przeciętnych wydatków na krajowe podróże długookresowe (PLN) Wyszczególnienie

o uzyskane wyniki badań i wykorzypodróże mieszkańców Polski, tzw. reO badaniu: W 2014 r. odnotowano spadek Tab. 14 Główny rodzaj transportu wykorzystywanego podczas podróży zagranicznych (%) stanie zydentów. Rok 2014 był pierwszym roW 2014 r. badania statystyczne przeciętnych wydatków Polaków zaTab. 14 Główny rodzaj transportu wykorzystywanego podróży zagranicznych (%)innych źródeł informacji (poza Wyszczególnienie rokturystyki 2014 przy- podczas statystyczne, dane ze Straży Graniczkiem, w którym badania prowadził w zakresie zagranicznej równo na wyjazdy krajowe, jak i na Transport 125 nej, badania bazy noclegowej itp.) poUrząd Statystyczny w Rzeszowie. Bajazdowej i wyjazdowej oraz krajowej wyjazdy zagraniczne. Wyszczególnienie rok 2014 Wyszczególnienie rok 2014 zwoliło na zweryfikowanie metodologii dania te były poprzedzone opracowaprowadzone były przez Urząd StatyZakwaterowanie 241 Lotniczy 43,5 Lotniczy 43,5porobadań oraz w wyniku prac, w poszczeniem zmodyfikowanej metodologii styczny w Rzeszowie w ramach Żywność i napoje w kawiarniach i Wodny 1,7 229 Wodny 1,7 gólnych kwartałach 2014 roku, do kooraz badaniem pilotażowym w I kwarzumienia zawartego pomiędzy Minirestauracjach Kolejowy rekty uzyskanych wyników. tale 2013 roku. Cały cykl badania odsterstwem Sportu i Turystyki,1,5 GłówKolejowy 1,5 Dobra konsumpcyjne i przedmioty Autobusowy, autokarowy bywał się w roku 2014 i na początku nym Urzędem Statystycznym oraz Na1 Autobusowy, autokarowy 16,8 o dużej wartości 16,8 roku bieżącego. Przeprowadzenie oszarodowym Bankiem Polskim. Badania(regularny, turystyczny) (regularny, turystyczny) Inne wydatki 139 cowań w skali całego roku w oparciu Pojazdy silnikowe prywatne imi objęte były krajowe i zagraniczne

Pojazdy silnikowe prywatne i Ogółem wynajete wynajete Inny Inny (np. (np. rower) rower)

36,2 735 36,2 0,2 0,2

Tab. 15. Struktura przeciętnych wydatków na krajowe podróże krótkookresowe (PLN)

Tab. 15 Struktura przeciętnych wydatków na krajowe podróże 17 Przeciętne na podróże(PLN) zagraniczne (PLN) Tab.Tab. 17 Przeciętne wydatkiwydatki na(PLN) podróże zagraniczne Tab. przeciętnych Wyszczególnienie Tab. 15 15 Struktura Struktura przeciętnych wydatków wydatków na na krajowe krajowe podróże podróże długookresowe długookresowe (PLN) Wyszczególnienie długookresowe (PLN) Wyszczególnienie Wyszczególnienie rok 2014 Transport Wyszczególnienie Wyszczególnienie Zakwaterowanie Transport Transport Żywność i napoje w kawiarniach i Zakwaterowanie Zakwaterowanie restauracjach Żywność Żywność ii napoje napoje w w kawiarniach kawiarniach ii Dobra konsumpcyjne i przedmioty restauracjach restauracjach o dużej wartości Dobra Dobra konsumpcyjne konsumpcyjne ii przedmioty przedmioty Inne wydatki o dużej o dużej wartości wartości Ogółem Inne Inne wydatki wydatki Ogółem Ogółem

64 rok rok 2014 2014 45 125 125 241 63 241 229 229 3 1 56 1 230 139 139 735 735

Wyszczególnienie Poniesione w kraju Poniesione za granicą Ogółem

rok 2014 1050 1047 2097

Tab.Tab. 18 Struktura przeciętnych wydatków na podróże zagraniczne 18 Struktura przeciętnych wydatków na podróże zagra ogółem (PLN)

Wyszczególnienie Transport Tab. 16. Struktura przeciętnych wydatków na krajowe podróże Zakwaterowanie Tab. przeciętnych wydatków na krajowe podróże krótkookresowe Tab. 15. 15. Struktura Struktura krótkookresowe (PLN) (PLN) krótkookresowe (PLN) przeciętnych wydatków na krajowe podróże Żywność i napoje w kawiarniach i restauracjach Wyszczególnienie rok Wyszczególnienie rok 2014 2014 Dobra konsumpcyjne i przedmioty Transport 64 Transport 64 o dużej wartości Zakwaterowanie 45 Zakwaterowanie 45 Inne wydatki Żywność Żywność ii napoje napoje w w kawiarniach kawiarniach ii 63 63 restauracjach restauracjach Ogółem Dobra Dobra konsumpcyjne konsumpcyjne ii przedmioty przedmioty 3 3 o o dużej dużej wartości wartości Inne 56 Inne wydatki wydatki 56 Ogółem 230 Ogółem 230

wydanie specjalne

rok 2014 724 556 438 27 354 2097

Źródło wszystkich wykresów: MSiT

l

33


Raport

TURYSTYKA

Cudzoziemcy częściej w Polsce

Fot. Shutterstock

W ciągu 2014 r. było, według szacunków Ministerstwa, 73,8 mln przyjazdów cudzoziemców, tj. o 2 proc. więcej niż w poprzednim roku. Liczbę turystów oszacowano na 16,0 mln (o 1,3 proc. więcej niż w 2013 r.). Departament Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki

W

edług danych GUS w ciągu 2014 r. z obiektów noclegowych skorzystało o 4,3 proc. więcej cudzoziemców niż w 2013 r., a liczba udzielonych im noclegów wzrosła o 4,2 proc.. Analizując zmiany według miesięcy największe wzrosty obserwowano w marcu, maju, lipcu, kwietniu i sierpniu 2014 r. Do krajów o największym wzroście liczby korzystających z bazy noclegowej należą Malta (o 63 proc.), Grecja (o 38,4 proc.), Indie (o 31,0 proc.), Cypr (o 23,8 proc.), Chiny (o 22,7 proc.), Luksemburg

34

l

(o 21,7 proc.), Łotwa (o 18,5 proc.), Słowenia (16,4 proc.) i Bułgaria (o 14 proc.). Największe spadki w liczbie korzystających z rejestrowanej bazy noclegowej odnotowano w przypadku turystów z Rosji (-15,5 proc.), Hong Kongu (-10,6 proc.), Irlandii (-6,5 proc.) i Wielkiej Brytanii (-3,6 proc.).

Wielkość i struktura wydatków turystów Z badań zrealizowanych w 2014 r. wynika, że przeciętne wydatki turystów poniesione na terenie Polski ukształtowały się na poziomie 455

wydanie specjalne

USD na osobę (więcej o około 13,5 proc. niż w roku 2013) i 66 USD na dzień pobytu – mniej o 13,2 proc. niż w roku poprzednim. Odnotowano znaczny stopień zróżnicowania przeciętnych wydatków według krajów; wydatki te wahały się w granicach od 205 USD (Czechy) do 1 437 USD (wybrane kraje zamorskie). W relacji do 2013 r. wzrost wielkości przeciętnych wydatków na osobę zanotowano głównie z krajów zamorskich (o 65 proc.), ze Słowacji (o 40 proc.), z Czech (o 34 proc.),

z Wielkiej Brytanii (o 28 proc.) i z Niemiec (o 13 proc.). Obserwujemy spadek wydatków nierezydentów z Ukrainy (-29,6 proc.), z Francji (-24,4 proc.) i z Białorusi (-17,4 proc.). Zbliżone tendencje charakteryzują przeciętne wydatki turystów na jeden dzień pobytu. W okresie styczeń-grudzień 2014 r. wahały się one w granicach od około 46 USD (Niemcy) do 110 USD (kraje zamorskie i Białoruś) i 108 USD (Rosja). W relacji do dwunastu miesięcy 2013 r. obserwuje się zróżnicowane


TURYSTYKA

tendencje w odniesieniu do szeregu badanych rynków; istotny wzrost wielkości wydatków na dzień pobytu odnotować należy w przypadku krajów zamorskich (o 46,7 proc.), Słowacji (o 28,3 proc.) i Czech (o 16,3 proc.). Z uwagi na znaczenie dla polskiej turystyki przyjazdowej, szczególnie niekorzystny jest kolejny spadek wydatków turystów z Niemiec (o – 30,3 proc.), a także z Francji (44,2 proc.) i sąsiadów ze wschodu: Ukrainy (-28 proc.) i Białorusi (-20,3 proc.). Ogólne tendencje spadkowe w zakresie wydatków przeciętnych nie znajdują swojego odzwierciedlenia w wielkości wydatków według deklarowanych celów podróży i miejsca zakwaterowania. Najbardziej wzrosły wydatki osób deklarujących zdrowotne cele podróży oraz nocujących w kwaterach prywatnych. W 2014 r. najwięcej pozostawiały w Polsce osoby wskazujące na przyjazdy w celach zdrowotnych (ok. 717 USD na osobę), następnie w celu udziału w targach i wystawach (613 USD) oraz udziału w konferencjach i kongresach (559 USD). Niewiele mniej wydawały osoby podróżujące stricte turystycznie (557 USD). Warto podkreślić utrzymanie wzrostowej tendencji przeciętnych wydatków turystów podróżujących w celach rodzinnych. Jeśli chodzi o wydatki według rodzaju bazy noclegowej, z której korzystali turyści, najwięcej pozostawiały w Polsce osoby, które zatrzymywały się na nocleg w różnych rodzajach bazy (pozycja mieszane – 781 USD na osobę), następnie nocujące tylko w hotelach i motelach (589 USD) oraz kwaterach prywatnych (466 USD). Najmniejsze sumy pozostawiali w Polsce turyści korzystający z zakwaterowania na polach kempingowych i namiotowych. Rodzajowa struktura wydatków różni się w znaczący sposób od tej, którą oszacowano dla poprzedniego roku. Z uzyskanych od respondentów danych wynika, że przeznaczyli oni więcej środków na transport (wzrost o 8 pkt. proc.) oraz na zakupy dla siebie (wzrost o 10 punktów proc.). Spadły natomiast wydatki na inne cele (o około 7 pkt. proc.) oraz na zakupy w celu odsprzedaży (z 6,7 proc. do 2,6 proc.).

Raport

Rys. 1. Przeciętne wydatki turystów na osobę w 2014 roku w USD (według krajów)

Rys. 2. Przeciętne wydatki turystów na 1 dzień pobytu w 2014 roku (w USD) – według krajów

Rys. 3. Przeciętne wydatki turystów w 2014 roku według celu podróży (w USD)

Wydatki odwiedzających jednodniowych W okresie styczeń-grudzień 2014 r. przeciętne wydatki osób nie korzystających na terenie Polski z noclegów (odwiedzających jednodniowych) oszacowano na

wyższym poziomie, niż w roku poprzednim (ok. 122 USD, wobec 109 USD w 2013 r.). Znacząco zmienił się udział i wielkość wydatków odwiedzających jednodniowych z poszczególnych państw. W tej grupie badanych najwyższe wydatki

zadeklarowali nasi wschodni sąsiedzi z Białorusi (282 USD), Ukrainy (219 USD) i Rosji (148 USD), najniższe – z Czech (79 USD). Spadek wydatków dotyczy głównie Rosjan (o ok. 36 proc.) i Litwinów (o 6,7 proc.).

wydanie specjalne

l

35


Raport

TURYSTYKA

Rodzajowa struktura wydatków odwiedzających jednodniowych była odmienna od tej, jaką oszacowano dla analogicznego okresu 2013 r. W 2014 r. największe sumy wydawane były w związku z zakupami na własne potrzeby (75,6 proc.) i w celu odsprzedania (10,2 proc.) oraz na transport (9,7 proc.). Udział wydatków w kategorii inne spadł o ok. 12,3 pkt. proc. w stosunku do ich udziału odnotowanego w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Rys. 4. Przeciętne wydatki turystów w 2014 roku według rodzaju wykorzystywanej bazy noclegowej (w USD)

Przychody dewizowe Polski z tytułu zagranicznej turystyki przyjazdowej Według oszacowań Ministerstwa Sportu i Turystyki Departamentu Turystyki nastąpił wzrost łącznych wpływów dewizowych z tytułu podróży nierezydentów do Polski o ponad 8 proc., dając łączną kwotę około 14,325 mld USD. Wpływ na to miał w dużej mierze wzrost znaczenia wydatków turystów (+9,5 proc.), ale też przyrost wpływów od odwiedzających jednodniowych (+6,7 proc.). Dochody z tytułu wizyt turystów to 7,28 mld USD, z tytułu wizyt odwiedzających jednodniowych – 7,0455 mld USD. Analiza wyników badań przeprowadzonych w 2014 r. pozwala zwrócić uwagę na kilka ważnych zjawisk: – Dane z 12 miesięcy 2014 r. potwierdzają tendencję dalszego wzrostu liczby przyjazdów cudzoziemców (o 2,0 proc.), jak i turystów zagranicznych (o 1,3 proc.), chociaż tempo wzrostu uległo znacznemu zahamowaniu. Największe wzrosty liczby przyjazdów turystów odnotowano w przypadku gości ze Francji, USA, Rosji, Włoch, Słowacji, Szwecji i Wielkiej Brytanii. • Największe spadki obserwowano w odniesieniu do przyjazdów z Ukrainy, Białorusi i Węgier. • Równolegle do pozytywnego trendu w odniesieniu do liczby podróży, obserwuje się również rosnącą tendencję w zakresie poziomu przeciętnych wydatków, liczonych w USD: wzrost zarówno wydatków turystów (o 13,5 proc.), jak i odwiedzających jednodniowych (o 11,9 proc.). • Nastąpiło przeszacowanie udziału poszczególnych nacji w wydatkach

36

l

Rys. 5. Struktura wydatków poniesionych przez turystów na terenie Polski w 2014 roku (w %)

Rys. 6. Przeciętne wydatki odwiedzających jednodniowych w 2014 roku według krajów (w USD)

wydanie specjalne


TURYSTYKA

odwiedzających jednodniowych; dotyczy to większości krajów ościennych – nastąpił znaczący wzrost wydatków przyjeżdżających z Ukrainy (o 30 proc.).

O badaniu: W 2014 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone są przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki, Głównym Urzędem Statystycznym oraz Narodowym Bankiem Polskim. Badaniami objęte są podróże do Polski odbywane przez nierezydentów, tj. osoby, które nie mieszkają na stałe na terenie Polski oraz podróże krajowe i zagraniczne mieszkańców Polski (rezydentów). W grupie odwiedzających Polskę znajdują się także Polacy, którzy wyjechali do innego kraju i mieszkają tam ponad rok.

Raport

Rys. 7. Struktura wydatków odwiedzających jednodniowych w okresie styczeń-grudzień 2014 roku (w %)

Zmienia to dość znacznie strukturę badanych, wśród których znaczącą rolę zaczęli odgrywać obywatele polscy. Rok 2014 był pierwszym rokiem, w którym badania prowadził Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Badania te były poprzedzone opracowaniem

zmodyfikowanej metodologii oraz badaniem pilotażowym w I kwartale 2013 roku. Cały cykl badania został przeprowadzony w roku 2014. Przeprowadzenie oszacowań w skali całego roku w oparciu o uzyskane wyniki badań i wykorzystanie innych źródeł

informacji (poza statystyczne, dane ze Straży Granicznej, badania bazy noclegowej itp.) pozwoliło na zweryfikowanie metodologii badań oraz doprowadziło, w poszczególnych kwartałach 2014 roku, do korekty uzyskanych wyników. R E K L A M A

wydanie specjalne

l

37


Raport

TURYSTYKA

Polska? Lubię to!

Fot. Shutterstock

W 2014 roku ogólny poziom satysfakcji z wyjazdu/pobytu w Polsce wyniósł 96 proc. dla turystów krajowych i 92 proc. – dla turystów zagranicznych. Ponad 90 proc. wszystkich badanych chce ponownie wypoczywać w Polsce. „Badanie konsumentów usług turystycznych”, na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej

OCENA SATYSFAKCJI Z WYJAZDU Dodatkowo, sześciu na dziesięciu turystów (zarówno w grupie turystów polskich – 65 proc., jak i zagranicznych – 60 proc.) oceniło tegoroczny pobyt jako lepszy, w porównaniu do swoich poprzednich wyjazdów. Główne deklarowane kryteria satysfakcji z wypoczynku są podobne w obydwu grupach turystów: • dobra atmosfera, • bezpieczeństwo, • czystość, • przystępna cena. W próbie turystów zagranicznych wskaźnik NPS wzrósł z 27 w 2013 do 40 w 2014 roku. Jest to wzrost o niemal 50 proc. Najwyższy poziom osiągnął wskaźnik NPS w grupie turystów z krajów „starej” Unii Europejskiej

38

l

(NPS – 54) oraz Niemców (NPS – 51). Ponad 60 proc. respondentów z tych krajów chce zdecydowanie polecać Polskę swoim przyjaciołom i znajomym.

WPŁYW CHARAKTERU PODRÓŻY NA SATYSFAKCJĘ • Turyści zagraniczni wyraźnie częściej niż polscy wyrażają zadowolenie z pobytu w naszym kraju. Znacznie chętniej też skłonni są polecić znajomym wypoczynek w Polsce. Jest to szczególnie widoczne wśród osób, które: nocują u rodziny lub znajomych, wypoczywają w formule częściowo zorganizowanej oraz przyjechały do Polski w grupie przyjaciół.

wydanie specjalne

• Poziom satysfakcji z podróży wśród turystów jest związany z rodzajem aktywności

podejmowanych podczas podróży. Wśród turystów zagranicznych jako aktywności sprzyjające


TURYSTYKA

Raport

wysokiej satysfakcji wyróżniają się zabiegi „dla zdrowia i urody”, natomiast wśród gości krajowych ogólny wypoczynek oraz rekreacja, zarówno czynna, jak i mało aktywna. Na tle wyników ogólnych, najmniej zadowoleni z podróży byli ci turyści, którzy w czasie wyjazdu łączyli sprawy zawodowe z celami osobistymi. Na zadowolenie z podróży istotny wpływ ma także miejsce pobytu. Bardziej zadowoleni byli ci turyści (zarówno polscy, jak i zagraniczni), którzy wypoczywali nad jeziorami, rzekami oraz w pobliżu lasów i puszczy. Niebagatelne znaczenie odgrywa miejsce noclegu. Mniej skłonne do polecania wypoczynku w naszym kraju są osoby, które w Polsce nocowały w hotelu. Dotyczy to zarówno cudzoziemców, jak i (w większym stopniu) Polaków. Im lepszy hotel, tym mniejsza satysfakcja. Prawidłowość ta związana jest zapewne ze specyfiką oczekiwań turystów, którzy spędzają wakacje w obiektach noclegowych wysokich kategorii. Wskaźnik Net Promoter Score pokazuje siłę marki, w tym przypadku Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie. Najwyższe wartości NPS uzyskuje w grupie cudzoziemców, którzy przyjechali do Polski w odwiedziny oraz nocują u rodziny lub znajomych. Można przypuszczać, że są to często osoby polskiego pochodzenia, które przyjeżdżają do kraju, łącząc odwiedziny u krewnych z celami turystycznymi. Fakt, że wielu z nich poleciłoby Polskę jako miejsce wypoczynku innym cudzoziemcom, jest zdecydowanie wart odnotowania i wykorzystania w działaniach strategicznych.

Czynniki budujące satysfakcję – turyści krajowi Podstawowy warunek zadowolenia to dla turysty polskiego odpowiednie lokum, zapewniające komfort i dobry nocleg. Dalsze warunki odnoszą się do jasnej struktury potrzeb czy też oczekiwań wobec organizatorów wypoczynku, gospodarzy goszczących turystów: dobra informacja, wysoki poziom atrakcyjności miejsca spędzania wakacji oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. wydanie specjalne

l

39


Raport

TURYSTYKA

Czynniki budujące satysfakcję – turyści zagraniczni W przypadku turysty zagranicznego hierarchia czynników satysfakcji jest zupełnie inna. Podstawowym wymiarem okazuje się bezpieczeństwo. Kiedy jest zapewnione, istotne stają się przyrodnicze walory Polski, następnie koszt wyjazdu oraz – na końcu – poziom informacji przeznaczonej dla turystów.

OCENA USŁUG TURYSTYCZNYCH Zarówno wśród krajowych, jak i zagranicznych turystów odsetek osób uważających, że wakacje w Polsce są drogie, oscyluje wokół 50 proc. Natomiast od 10 proc. (Polacy) do 21 proc. (cudzoziemcy) badanych uważa, że usługi związane z turystyką są w Polsce tanie. • Równocześnie zdecydowana większość turystów uważa, że usługi turystyczne w Polsce są wysokiej jakości. Najsłabsza strona polskiej turystyki to jakość podróżowania po kraju, choć ponad 60 proc. obcokrajowców przyznało transportowi lokalnemu wysoką ocenę. • Relacja jakości do ceny wypoczynku na ogół wypada w Polsce bardzo korzystnie, przy czym cudzoziemcy zazwyczaj wyżej oceniają zarówno ceny, jak i jakość oferty. Spośród czterech ocenianych dziedzin: transport lokalny, atrakcje turystyczne, gastronomia i noclegi, najlepszą relację jakości do ceny mają noclegi. Dobrze wypadają też gastronomia i atrakcje turystyczne. O ile jednak dla Polaków obie usługi są dobre i drogie, o tyle cudzoziemcom cena wyżywienia wydaje się niska w relacji do jego wysokiej jakości. • W porównaniu z pomiarem ubiegłorocznym turyści polscy właściwie wszystkie badane aspekty podróży znacznie częściej postrzegają jako drogie: noclegi (47 proc. wobec 25 proc.), wyżywienie (58 proc. wobec 38 proc.), atrakcje turystyczne (52 proc. wobec 34 proc.) oraz transport (37 proc. wobec 19 proc.). Przekonanie o wysokiej jakości poszczególnych aspektów podróży jest znacznie bardziej stabilne. • W przypadku turystów zagranicznych różnice między pomiarem 2014 i 2013 idą w podobnym

40

l

wydanie specjalne


TURYSTYKA

Raport

kierunku. Wzrosła skłonność do postrzegania jako drogie różnych elementów wypoczynku, a ocena jakości – podobnie jak u turystów polskich – pozostała dość stabilna. O badaniu: „Badanie konsumentów usług turystycznych”, zostało zrealizowane w okresie lipiec-wrzesień 2014 przez konsorcjum firm Bluehill, Quality Watch oraz Pracownię Badawczą BSM na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej w ramach Projektu Promujmy Polskę Razem (Działanie 6.3: „Promocja turystycznych walorów Polski”, osi priorytetowej 6 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – polska gospodarka na rynku międzynarodowym, 2007-2013). Badanie miało charakter ogólnopolski i było czwartą jego edycją. Głównym celem badania było dokonanie oceny jakości usług turystycznych przez turystów polskich i zagranicznych, jak również pomiar poziomu zaspokojenia oczekiwań wynikających z wcześniejszych doświadczeń turystów.

Źródło wszystkich wykresów: POT

wydanie specjalne

l

41


Raport

TURYSTYKA

Fot. Shutterstock

Ruch graniczny i wydatki

W pierwszym kwartale 2015 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 57 mln, z tego 34,6 mln dotyczyło cudzoziemców (60,6 proc. ogółem) oraz 22,4 mln Polaków (39,4 proc.) – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

O

koło 77,8 proc. ogółu przekroczeń dotyczyło granicy lądowej Polski z krajami Unii Europejskiej, 12,8 proc. zewnętrznej granicy lądowej UE, 8,9 proc. granicy powietrznej i 0,5 proc. morskiej. Najwięcej osób przekraczało lądową granicę Polski na odcinku z Niemcami (45,8 proc. ogółu przekroczeń lądowej granicy Polski w pierwszym kwartale 2015 r.), następnie granicę z Czechami (25,6 proc.), Słowacją (11,5 proc.), Ukrainą (8,2 proc.), Białorusią (3,2 proc.), Litwą (2,9 proc.) i Rosją (2,6 proc.). Liczba odpraw na zewnętrznej granicy lądowej Unii Europejskiej na terenie Polski w pierwszym kwartale 2015 r., według danych Komendy Głównej Straży Granicznej, była o 14,4 proc. mniejsza w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 0,1 proc. mniejsza niż w analogicznym okresie 2014 r. Cudzoziemców odprawiono o 17,6 proc. mniej niż w czwartym kwartale 2014 r. i o 0,5 proc. mniej niż przed rokiem, natomiast Polaków odpowiednio o 0,9 proc. więcej i o 1,5 proc. więcej.

42

l

W pierwszym kwartale 2015 roku na granicy z Ukrainą liczba odpraw cudzoziemców była o 13,4 proc. większa niż przed rokiem, natomiast na granicy z Białorusią odnotowano spadek o 13,1 proc., a na granicy z Rosją spadek o 30,8 proc. W przypadku Polaków, w porównaniu z pierwszym kwartałem 2014 r., wzrost liczby odpraw miał miejsce na granicy z Ukrainą – o 7,9 proc. oraz z Rosją – o 1,8 proc., natomiast spadek ruchu wystąpił na granicy z Białorusią – o 11,9 proc. Wśród cudzoziemców przekraczających poszczególne odcinki lądowej granicy Polski dominowali obywatele kraju sąsiadującego – i tak na przykład na granicy z Ukrainą 98,1 proc. stanowili obywatele Ukrainy, na granicy z Rosją 95,4 proc. to obywatele Rosji, a na granicy z Białorusią 88,1 proc. to obywatele Białorusi.

Wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą Szacunkowa wartość towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców (nierezydentów) w I kwartale 2015 r. ukształtowała

wydanie specjalne

się na poziomie ok. 8,4 mld zł, natomiast wydatków poniesionych za granicą przez mieszkańców Polski – 3,6 mld zł. Wydatki cudzoziemców były o 7,5 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2014 r., natomiast Polaków niższe o 0,3 proc. W stosunku do kwartału poprzedniego wydatki cudzoziemców były również wyższe o 10,5 proc., a Polaków o 4,3 proc. niższe. Z ogółu wydatków cudzoziemców 65,3 proc. przypadło na osoby przekraczające wewnętrzną granicę lądową Unii Europejskiej na terenie Polski, 22,0 proc. – zewnętrzną granicę lądową UE, 12,0 proc. granicę powietrzną i 0,7 proc. morską. W przypadku wydatków poniesionych za granicą przez mieszkańców Polski analogiczna struktura kształtowała się następująco: 62,1 proc., 4,7 proc., 30,6 proc. i 2,6 proc. Najwyższe wydatki w Polsce, biorąc pod uwagę lądową granicę, ponieśli cudzoziemcy przekraczający granicę z Niemcami (48,8 proc. ogółu wydatków cudzoziemców przekraczających lądową granicę Polski

w I kwartale 2015 r.), następnie granicę z Ukrainą (15,8 proc.), Czechami (13,7 proc.), Słowacją (9,2 proc.), Białorusią (7,6 proc.), Litwą (3,1 proc.) i Rosją (1,8 proc.). W przypadku mieszkańców Polski, rozpatrując lądową granicę kraju, najwyższe wydatki ponieśli przekraczający granicę z Niemcami (56,4 proc. ogółu wydatków Polaków przekraczających lądową granicę Polski w I kwartale 2015 r.), następnie z Czechami (21,3 proc.), Słowacją (12,4 proc.), Rosją (4,1 proc.), Litwą (3,0 proc.), Ukrainą (2,1 proc.) i Białorusią (0,8 proc.). Szacunkowa wartość zakupionych w Polsce towarów i usług przez cudzoziemców przekraczających polski odcinek zewnętrznej lądowej granicy Unii Europejskiej w I kwartale 2015 r. ukształtowała się na poziomie ok. 1,8 mld zł, natomiast wydatków poniesionych za granicą przez mieszkańców Polski przekraczających ten odcinek granicy – 170,0 mln zł. Wydatki poniesione w Polsce przez cudzoziemców na zewnętrznej granicy UE w I kwartale 2015 r. były o 9,3


TURYSTYKA

proc. niższe w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. i 27,9 proc. niższe w stosunku do poprzedniego kwartału. Z kolei wydatki poniesione przez mieszkańców Polski za granicą były o 6,2 proc. niższe w stosunku do I kwartału 2014 r. , i o 11,6 proc. wyższe aniżeli w IV kwartale 2014 r. Zróżnicowanie wydatków, również pod względem struktury asortymentowej, występowało na poszczególnych odcinkach granicy, zarówno wśród cudzoziemców, jak i Polaków. Związane jest to m.in. ze sposobem podróżowania, celem podróży, długością pobytu, czy też opłacalnością dokonywania zakupów za granicą. Cudzoziemcy przekraczający w I kwartale 2015 r. zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski największe wydatki ponieśli na odcinku z Ukrainą – około 1 156,6 mln zł, następnie z Białorusią – około 559,2 mln zł, a przekraczający odcinek granicy z Rosją – około 131,9 mln zł. W odniesieniu do analogicznego okresu 2014 r. wydatki cudzoziemców przekraczających granicę lądową z Ukrainą były wyższe o 5,1 proc., natomiast przekraczających granicę lądową z Białorusią i Rosją były niższe odpowiednio o 21,5 proc. i 41,4 proc. Cudzoziemcy, przekraczający omawiane odcinki granicy zewnętrznej, w I kwartale 2015 r. na zakup towarów nieżywnościowych przeznaczyli ok. 84 proc. swoich wydatków, na żywność i napoje bezalkoholowe ok. 13 proc., a na pozostałe wydatki (usługi) ok. 3 proc. Spośród artykułów nieżywnościowych największym zainteresowaniem cudzoziemców cieszyły się materiały do budowy, remontu i konserwacji mieszkania lub domu (ok. 24 proc. wydatków na towary nieżywnościowe), sprzęt RTV i AGD (ok. 22 proc.) oraz części i akcesoria do środków transportu (ok. 15 proc.). Mieszkańcy Polski przekraczający w I kwartale 2015 r. zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski największe wydatki ponieśli na odcinku z Rosją (ok. 100 mln zł), następnie z Ukrainą (ok. 51 mln zł) i z Białorusią (ok. 18 mln zł). W odniesieniu do analogicznego okresu 2014 r. wydatki Polaków przekraczających granicę lądową z Ukrainą były wyższe o 6,8 proc., natomiast przekraczających granicę lądową z Białorusią i Rosją

Raport

były niższe odWykres 1. Ruch graniczny osób w I kwartale 2015 r. powiednio o 16,3 proc. i 9,9 proc. Na spadek wartości wydatków na granicy z Białorusią i Rosją zapewne wpływ miała sytuacja międzynarodowa oraz spadek kursu walut tych państw. Polacy, przekraczający omawiane odcinki granicy zewnętrznej w I kwartale 2015 r., większość (ok. 65 proc.) wydatkoWykres 2. Wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 2015 r. wanych za granicą środków przeznaczyli na zakup towarów nieżywnościowych, głównie na zakup paliwa. Znaczny udział w strukturze wydatków mieszkańców Polski przekraczających granicę zewnętrzną miały pozostałe wydatki (usługi) – ok. 8 proc., natomiast żywność Źródło wszystkich wykresów: GUS i napoje bezalkoholowe – ok. 5 proc. Średnie wydatki poniesione w Polmorską i powietrzną były znacznie Cudzoziemcy przekraczający wesce przez cudzoziemca (nierezydenta) wyższe (odpowiednio ponad 4 – i pow I kwartale 2015 r. ukształtowały się nad 3-krotnie) niż przekraczających wnętrzną granicę UE w I kwartana poziomie 494 zł, natomiast średnie granicę lądową. Średnie wydatki Pole 2015 r. największe wydatki w Polsce ponieśli na towary nieżywnościo- wydatki poniesione za granicą przez laków przekraczających zewnętrzmieszkańca Polski wyniosły 324 zł. we – ok. 54 proc. Na żywność i naponą granicę lądową UE na terenie PolZdecydowanie najwyższe średnie wy- ski były o ok. 8 proc. niższe niż przeje bezalkoholowe cudzoziemcy przeznaczyli ok. 10 proc. a na pozostałe datki ponieśli nierezydenci przekrakraczających wewnętrzną granicę ląwydatki (usługi) – ok. 21 proc. Z koczający granicę zarówno morską jak dową UE. i powietrzną (ponad 2-krotnie wyżlei wśród mieszkańców Polski przekraczających wewnętrzną granicę UE sze niż w przypadku granicy lądoO badaniu: w I kwartale 2015 r. znaczący udział Prezentowaną informację oprawej). Średnie wydatki cudzoziemców w strukturze wydatków poniesiocowano na podstawie wyników baprzekraczających zewnętrzną granidań „Podróże nierezydentów do Polski. nych za granicą miały pozostałe wycę lądową UE na terenie Polski byRuch pojazdów i osób na granicy Poldatki (usługi) – ok. 46 proc., towały 1,5 razy wyższe niż przekraczająry nieżywnościowe – ok. 35 proc. cych wewnętrzną granicę lądową UE. ski z krajami Unii Europejskiej” oraz „Uczestnictwo mieszkańców Polski (reNa żywność i napoje bezalkoholoRównież w przypadku Polaków średwe Polacy przeznaczyli ok. 14 proc. nie wydatki przekraczających granicę zydentów) w podróżach”. wydanie specjalne

l

43


Raport

TURYSTYKA

Jaki hotel dla Polaka?

Fot. Shutterstock

Z sondażu internetowego instytutu badawczego IQS, przeprowadzonego w lipcu br., wynikało, że niemal co drugi Polak (48 proc.) zatrzyma się w hotelu przynajmniej na jedną noc podczas tegorocznych wakacji. Ośmiu na 10. wybierze hotel w Polsce.

W

hotelu w Polsce najczęściej zatrzymujemy się na dwa-trzy dni (45 proc.). Dłuższy pobyt (od trzech do pięciu dni) oraz powyżej pięciu zadeklarowało po 18 proc. badanych. Co dziesiąty badany spędzi w hotelu jedną noc. 9 proc. nie ma w tej kwestii sprecyzowanych planów. Hotel za granicą jest zdecydowanie częściej wybierany na pobyty dłuższe – 53 proc. badanych zadeklarowało spędzenie w nim powyżej 5 dni. 1/5 wybierze pobyt dwu-trzydniowy. Nieco mniej, bo 14 proc. respondentów wybierze hotel na pobyt trzy-pięciodniowy, a 8 proc. zatrzyma się w hotelu na jedną noc. Brak planów w tej kwestii dotyczy 4 proc. badanych. A czym kierujemy się wybierając hotel? Kluczowa okazuje się cena – niemal co drugi respondent wskazał ją jako główne kryterium wyboru (48 proc.). Ma to znaczenie szczególnie

44

l

dla ludzi młodych, do 34 roku życia. Dalej w rankingu znajduje się: • położenie (19 proc.), na co zwracają częściej uwagę mężczyźni (22 proc.), a także osoby w średnim wieku 50-54 (43 proc.) • opinie i rekomendacje (14 proc.)

wydanie specjalne

• udogodnienia (10 proc.) – najbardziej poszukiwane przez osoby najstarsze 55+.

O badaniu: Sondaż przeprowadzono w ramach panelu Opinie.pl (techniką CAWI) w lipcu 2015 roku. W badaniu ogółem wzięło udział N=922 Polaków w wieku 15-70 lat.

Źródło: Opinie.plRaport

TURYSTYKA

Duży Małopolski sukces

Fot. Shutterstock

W stosunku do 2013 roku nastąpił przyrost ruchu turystycznego o 4,2 proc. w Małopolsce i o 2,9 proc. w Krakowie – silniejszy wśród odwiedzających krajowych. Oznacza to, iż region odwiedziło w 2014 roku niemal 9,8 mln turystów, w tym 2,6 mln spoza Polski. EU-Consult na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

U

względniając ogół odwiedzających (turystów i gości) szacuje się przyrost na poziomie 3,9 proc. dla całego regionu i 3,2 proc. dla stolicy regionu – nieznacznie większy wśród odwiedzających z Polski. Łącznie region odwiedziło 13,1 mln odwiedzających. Województwo małopolskie plasuje się na drugiej pozycji w kraju pod względem liczby turystów korzystających z noclegów – minimalnie wyprzedza je woj. mazowieckie. W przypadku liczby nocujących turystów zagranicznych Małopolska plasuje się na miejscu pierwszym (wyliczenia na podstawie danych GUS dot. liczby osób nocujących w obiektach turystycznych).

Wydatki Oszacowania wydatków gości oraz turystów przyjeżdżających do Małopolski w 2014 roku dokonano na

46

l

podstawie wyników badania realizowanego za pomocą wywiadów kwestionariuszowych. Wyliczony średni poziom wydatków pokazuje jednoznacznie, iż odwiedzający zagraniczni wydają podczas wizyt w Małopolsce kwoty niemal dwukrotnie wyższe niż odwiedzający będący rezydentami Polski, jednak dysproporcja ta od 2012 roku maleje. Analiza statystyczna uzyskanych danych nie wykazała by wiek odwiedzających wpływał w znaczący sposób na poziom wydatków ponoszonych podczas pobytu w Małopolsce. Na podstawie średnich kwot wydatkowanych przez poszczególne kategorie respondentów oraz proporcji ich udziału w ogólnej liczbie odwiedzających Małopolskę, dokonano oszacowania poziomu wydatków na prawie 11,2 miliarda złotych. Wynika to z odnotowanego wzrostu średniego poziomu wydatków odwiedzających

wydanie specjalne

krajowych, którzy stanowią większość wśród ogółu odwiedzających Małopolskę. W roku 2014 odwiedzający wydali o 6,2 proc. więcej niż w roku 2013. Przekroczony został poziom wydatków odnotowany w 2011 roku – najwyższy w dotychczasowej historii badania ruchu turystycznego.

Pochodzenie turystów Odwiedzający krajowi przybywają do Małopolski głównie z woj. mazowieckiego, śląskiego oraz podkarpackiego. Zarówno wśród gości jak i turystów trzy czołowe miejsca przypadły tym samym województwom, jednak wśród turystów liczniejsi są mieszkańcy Mazowsza, a wśród osób nie nocujących – mieszkańcy województwa śląskiego. Porównując zagregowane wyniki dotyczące pochodzenia odwiedzających krajowych (gości i turystów

łącznie) uzyskane w 2014 roku z latami poprzednimi, widać istotne zmiany w intensywności ruchu turystycznego mieszkańców trzech kluczowych województw. Województwo śląskie utraciło pierwszą pozycję w hierarchii regionów, z których przybywają odwiedzający na rzecz woj. mazowieckiego. Dla woj. mazowieckiego odnotowano dziesięcioprocentowy przyrost w stosunku do roku ubiegłego i najwyższy wynik w historii badania ruchu turystycznego. Zdecydowana większość rezydentów zagranicznych odwiedzających woj. małopolskie w roku 2014 to mieszkańcy Wielkiej Brytanii oraz Niemiec. Licznie reprezentowani są także obywatele Czech i Słowacji (głównie wśród gości) oraz Francji (wśród turystów). Porównując udział rezydentów poszczególnych państw w ogólnej


TURYSTYKA

liczbie rezydentów zagranicznych odwiedzających województwo małopolskie w ostatnich latach, trudno dostrzec istotne zmiany. W przypadku dziesięciu dominujących państw zachowano dość stabilny poziom reprezentacji w ogólnej liczbie osób przybywających do Małopolski z zagranicy. Wskazać można na niewielkie zmniejszenie reprezentacji dwóch dominujących państw a więc Wielkiej Brytanii i Niemiec. Wzrost udziału zauważalny jest w przypadku mieszkańców Słowacji oraz Francji.

Raport

Dynamika zmian ruchu odwiedzających krajowych i zagranicznych w województwie małopolskim w latach 2003-2014 (w tysiącach).

Cel podróży Zrealizowane badanie pokazało, iż we wszystkich czterech kategoriach respondentów dominującymi celami przyjazdu do Małopolski są: wypoczynek oraz zwiedzanie zabytków. Wśród turystów zagranicznych chęć zwiedzania zabytków deklarowana jest nawet częściej niż chęć wypoczynku, a zainteresowanie tą formą spędzania czasu stale rośnie wśród odwiedzających z zagranicy.

W przypadku odwiedzających krajowych dużą popularnością cieszy się także turystyka aktywna (narty, snowboard, rowery, spacery, wędrówki górskie). Odsetek wskazań na ten cel wzrósł znacząco w stosunku do lat 2012-2013. Wśród turystów zagranicznych istotnym celem wizyty w Małopolsce są odwiedziny

u krewnych/znajomych, rozrywka oraz zakupy. Goście zagraniczni, znacznie częściej niż inne kategorie odwiedzających, przyjeżdżają w celach religijnych.

Długość i częstotliwość pobytu Różnice odnoszące się do długości pobytu turystów krajowych

i zagranicznych są niewielkie i wyrażają się w przesunięciu pomiędzy pobytem z 1 noclegiem – częstszym wśród turystów zagranicznych, a pobytem trwającym od 4 do 7 noclegów – częstszym wśród turystów krajowych. Oznacza to, iż pobyty turystów zagranicznych są nieznacznie krótsze od pobytów turystów krajowych. R E K L A M A

wydanie specjalne

l

47


Raport

TURYSTYKA

Wśród obu kategorii turystów dominują pobyty obejmujące od 4 do 7 noclegów (częściej niż co trzeci turysta), a następnie od 2 do 3 noclegów (niemal co trzeci turysta). Przeciętna długość pobytu turystów krajowych w Małopolsce rośnie, czego dowodzi malejąca liczba osób decydujących się na 1 nocleg i rosnąca liczba osób spędzających w regionie od 4 do 7 nocy oraz powyżej 7 nocy. Wśród odwiedzających zagranicznych tendencje dotyczące długości pobytu nie są jednoznaczne, gdyż wzrastającej liczbie osób nocujących co najmniej 8 razy towarzyszy wzrost liczby nocujących tylko 1 raz. Niemal 2/3 odwiedzających zagranicznych przybyło w 2014 roku do Małopolski po raz pierwszy, natomiast ci, którzy byli już w Małopolsce deklarują raczej sporadyczne przyjazdy do regionu. Tylko 15 proc. odwiedzających krajowych przybyło do Małopolski po raz pierwszy, a 56 proc. deklaruje, iż odwiedza Małopolskę co najmniej raz w roku.

Forma zakwaterowania Największą popularnością wśród turystów krajowych cieszą się kwatery prywatne (w tym agroturystyczne) oraz pensjonaty. Z zakwaterowania w tego typu obiektach skorzystało prawie 56 proc. turystów krajowych. Co piąty turysta krajowy nocował w hotelu, przy czym największą popularnością cieszyły się hotele trzygwiazdkowe (11,5 proc.). Odsetek osób korzystających z gościnności rodziny lub znajomych nie uległ zmianie w stosunku do roku 2013 i jest najniższy na przestrzeni analizowanych lat. Połowa turystów zagranicznych zdecydowała się skorzystać w 2014 roku z noclegu w hotelach, głównie trzy – i czterogwiazdkowych. Jest to wynik o 7 proc. niższy od ubiegłorocznego, jednak wciąż jeden z najwyższych w analizowanym okresie. Na niskim poziomie utrzymuje się zainteresowanie turystów zagranicznych kwaterami prywatnymi (niewielki wzrost w stosunku do roku 2013) oraz pensjonatami (niewielki spadek), choć ich hierarchia odwróciła się w porównaniu z 2013 rokiem. Wzrósł odsetek turystów zagranicznych korzystających z gościnności rodziny lub znajomych.

48

l

Ocena jakości oferty

Szacunkowa liczba turystów przyjeżdżających do Małopolski w roku 2014.

Odwiedzający najkorzystniej oceniają atmosferę, życzliwość i gościnność w Małopolsce oraz atrakcje turystyczne regionu. Najsłabiej oceniano dojazdy oraz czystość w miejscach publicznych. Większość aspektów oferty turystycznej regionu oceŚrednie wydatki ponoszone na 1 odwiedzającego w trakcie pobytu w Małopolsce. niana były na poziomie przekraczającym 4,00 punkty w pięciopunktowej skali ocen. Oceny nieco niższe, choć nadal pozytywne, przyznawali goście zagraniczni. We wszystkich aspektach i we wszystDługość pobytu turystów na terenie województwa małopolskiego w 2014 roku. kich kategoriach odwiedzających średnie ocen uzyskane w roku 2014 są wyższe od średnich z roku ubiegłego. Większość odwiedzających krajowych i zagranicznych (od 67,2 proc. do 85,5 proc.) uznała ceny za dostosowane do jakości oferoForma zakwaterowania turystów krajowych podczas podróży na terenie wanych usług turystycz- Małopolski w latach 2008-2014 (w %). nych. Odwiedzający krajowi poglądy o zbyt wygórowanych cenach wyrażali najczęściej w kontekście biletów wstępu do atrakcji turystycznych oraz usług gastronomicznych. Odwiedzający zagraniczni znacznie częściej niż krajowi uznawali ceny za niskie w stosunku do jakości. Szczegółowa ocena jakości pracy punktów Małopolskiego Systemu Informacji TuŹródło wszystkich wykresów: UMWM rystycznej, w takich zaokres nie dłuższy niż jeden dzień zostało zrealizowane metodą bezkresach jak dostępność, wyposażenie (goście), jak i spędzających na jepośredniego wywiadu kwestionaw materiały informacyjne oraz komgo terenie przynajmniej jedną noc riuszowego (PAPI) wśród 6006 odpetencja i życzliwość pracowników (turyści). Pytania kierowano do wiedzających Małopolskę. Badaukształtowała się na bardzo wysokim odwiedzających z kraju i z zagrapoziomie 4,47 pkt. w pięciopunktowej nie realizowano w lutym i marcu nicy. Respondenci dobierani byoraz w sierpniu 2014 roku – łączskali ocen. li według stałej częstotliwości – do nie w 30 lokalizacjach wskazanych udziału w badaniu zapraszano co przez Zamawiającego. UwzględO badaniu: dwudziestego odwiedzającego daniano opinie osób odwiedzających Badanie ruchu turystyczną lokalizację. województwo małopolskie przez nego w Małopolsce w 2014 roku

wydanie specjalneRaport

TURYSTYKA

A na Mazowszu… Turyści odwiedzający Mazowsze najczęściej podróżują z partnerami, szczególnie stawiają na region warszawski, a wiedzę o miejscach wypoczynkowych czerpią głównie z Internetu – wynika z badania rynku turystycznego, przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Spędzanie wyjazdów krajowych oraz źródła informacji o miejscach wypoczynkowych Respondenci zapytani o swoje zwyczaje turystyczne zadeklarowali, że najczęściej spędzają krajowe wyjazdy turystyczne z osobami najbliższymi – partnerem lub małżonką, ewentualnie w gronie całej rodziny, natomiast źródłem wiedzy o miejscach wypoczynkowych jest dla nich głównie Internet – źródła internetowe takie jak wyszukiwarki wymienia 59 proc. badanych internautów oraz 62 proc. osób badanych metodą wywiadu bezpośredniego, o serwisach i portalach internetowych wspomina odpowiednio 49 proc. i 26 proc. z nich, a z serwisów społecznościowych wiedzę o atrakcjach turystycznych czerpie 22 proc. badanych metodą CAWI i 13 proc. badanych metodą CAPI. Drugim po Internecie źródłem wiedzy o atrakcjach turystycznych są rodzina i znajomi, o których wspomina po około 55 proc. badanych. Źródła takie jak audycje radiowe i telewizyjne odgrywają marginalną rolę. Do korzystanie z nich przyznaje się mniej niż 10 proc. respondentów (6 proc. w badaniu CAWI i 8 proc. w badaniu CAPI).

50

l

Fot. Shutterstock

Odwiedzanie Mazowsza i jego subregionów Najczęściej odwiedzanym przez turystów subregionem Mazowsza jest subregion warszawski – wyjazd do stolicy lub w jej okolice w celach turystycznych zadeklarowało 84 proc. respondentów. Najmniej popularną wśród turystów częścią Mazowsza jest zaś subregion siedlecki, który odwiedziło zaledwie 13 proc. respondentów. Były to w większości osoby z województw sąsiadujących z tym subregionem – lubelskiego i podlaskiego oraz mieszkańcy samego Mazowsza. Pozostałe regiony również najczęściej odwiedzają mieszkańcy województw sąsiednich. Widoczne jest to zwłaszcza w przypadku subregionu płockiego, wizytę w którym zadeklarowało 44 proc. respondentów zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie i 32 proc. przebadanych

wydanie specjalne

mieszkańców województwa łódzkiego, co znacznie przewyższa wynik dla ogółu próby. Wśród mieszkańców Mazowsza przebadanych w badaniu CAWI najmniej było osób, które odwiedziły Ostrołękę i Siedlce, a więc regiony słabiej skomunikowane, podczas gdy w badaniu CAPI najmniejsza grupa respondentów odwiedziła Siedlce i Radom. Duża grupa respondentów wymieniła również inne miejsca – w większości były to osoby deklarujące, że nie odwiedziły Mazowsza w celach turystycznych oraz wskazujące wybrane miejscowości należące do poszczególnych subregionów jak np. Żelazową Wolę, Liw, Kozienice, Modlin, Otwock czy Pułtusk, jak również miejsca leżące poza granicami województwa mazowieckiego – Kazimierz Dolny, Nałęczów, Puławy. Odpowiedzi tego typu są nieliczne, jednak

wskazują, że wciąż istnieje potrzeba budowania spójnej strategii marketingu terytorialnego, również we współpracy z sąsiednimi regionami.

Popyt turystyczny W skali 1–5 respondenci badania CAWI najwyżej określili chęć odwiedzenia Warszawy (3,72), natomiast najmniej Radomia (2,68) i Siedlec (2,74). Spośród pozostałych subregionów najwyżej oceniono chęć odwiedzenia subregionu płockiego (2,94). Należy dodać, że ocena skłonności do odwiedzenia danego subregionu jest skorelowana z oceną atrakcyjności danego obszaru. Podobnie jak w wypadku atrakcyjności można wyróżnić 3 grupy subregionów: najatrakcyjniejszą Warszawę charakteryzującą się największym poziomem popytu turystycznego, trzy średnio atrakcyjne regiony (Ciechanów, Ostrołęka i Płock)


TURYSTYKA

oraz regiony najmniej atrakcyjne – siedlecki i radomski. Wśród mieszkańców Mazowsza przebadanych w badaniu CAPI widoczne są różnice w wynikach w stosunku do próby ogólnopolskiej. Skłonność do odwiedzenia Warszawy jest znacznie większa i wynosi w skali pięciostopniowej 4,57. Można to tłumaczyć tym, że dla mieszkańców Mazowsza Warszawa jest naturalnym centrum administracyjnym, gospodarczym i kulturalnym, w związku z tym kojarzy się z miejscem wartym odwiedzenia niezależnie od walorów turystycznych. Warto również zwrócić uwagę na większy niż dla próby ogólnopolskiej wynik subregionu płockiego, co może mieć związek z większą świadomością bogatej historii oraz walorów zabytkowych Płocka wśród mieszkańców Mazowsza. Pozostałe subregiony zostały ocenione niżej niż w próbie ogólnopolskiej, przy czym najniżej został oceniony subregion radomski. O badaniu: www.mazovia.pl

Raport

Skąd na ogół czerpie Pan(i) informacje odnośnie rozważanych przez Pana / Panią miejsc wypoczynkowych w kraju?

Źródło: UMWM

R E K L A M A

wydanie specjalne

l

51


Raport

TURYSTYKA BIZNESOWA

Przemysł spotkań istotny dla Polski

Fot. Shutterstock

Wkład przemysłu spotkań w gospodarkę kraju to 1121,1 mln zł wartości dodanej wytworzonej w bazie hotelowej i 141,5 mln zł w działalności gastronomicznej, czyli ogółem 1262,6 mln zł. Wynik taki daje zaledwie 18820 spotkań ale potencjał przemysłu spotkań w Polsce jest dużo większy. Rozumie to już coraz więcej podmiotów i instytucji nie tylko związanych z turystyką. Nie tylko bowiem chodzi o konkretne sumy pieniędzy, ale także o wpływ na zatrudnienie oraz inne wskaźniki gospodarcze. dr Krzysztof Celuch, kierownik Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej

Hotele na pierwszym miejscu Analizując liczbę spotkań, które zostały wprowadzone do bazy, można zauważyć, iż zdecydowana większość z nich odbyła się w hotelach: 61,36 proc. czyli 11548 spotkań (w 2013 roku 65,11 proc. – 11785 spotkań). Na drugim miejscu uplasowały się centra wystawienniczo-kongresowe 18,93 proc. – 3562 spotkań (2012: 15,9 proc. – 2877 spotkań). Trzecią lokatę zajmują obiekty lub sale wynajmowane na specjalne wydarzenia 13,86 proc. – 2609 spotkań (2013: 13,95 proc. – 2525 spotkań). Natomiast na ostatnim miejscu znajdują się szkoły wyższe 5,85 proc.

52

l

z 1101 spotkaniami (2013: 5,04 proc. z 913 spotkaniami). Przemysł spotkań rządzi się swoimi prawami także jeśli chodzi o sezonowość. Najlepszym miesiącem z punktu widzenia liczby spotkań i wydarzeń okazał się październik, w którym odbyło się 2280 spotkań i wydarzeń, co dało 12,11 proc. w skali roku. Na kolejnych miejscach zostały sklasyfikowane listopad (1993 – 10,59 proc.) i maj (1964 – 10,44 proc.). Następne były miesiące wrzesień i marzec. Natomiast lipiec i sierpień to już tradycyjnie okres, w którym odbyło się najmniej spotkań i wydarzeń (790 – 4,20 proc., 666 – 3,54 proc.).

wydanie specjalne

W ramach raportu została również wzięta pod uwagę liczba uczestników spotkań i wydarzeń w rozbiciu na cztery kategorie: targi i wystawy, kongresy i konferencje, wydarzenia korporacyjne oraz wydarzenia motywacyjne. 84 proc. uczestników spotkań stanowią Polacy Z raportu wynika, że z analizowanych 18 820 spotkań i wydarzeń w 15 833 przypadkach, to spotkania, których uczestnicy pochodzili w większości z Polski. Układ tej grupy został ukazany w rozbiciu na trzy obszary geograficzne: grupa ogólnopolska tj. uczestnicy pochodzą z jednego lub więcej województw (6601

spotkań – 35,07 proc.); grupa wojewódzka (3770 spotkań – 20,03 proc.); grupa lokalna (5462 spotkania – 29,02 proc.). Tak przedstawione dane pozwalają stwierdzić, iż w 84 proc. uczestnikami analizowanych spotkań byli Polacy. Tegoroczny raport zawiera oprócz tradycyjnej analizy ilościowo-jakościowej spotkań oraz analizy ekonomicznej kolejne nowości, w tym m.in. materiał dotyczący znaczenia przemysłu spotkań w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej światowych i polskich miast, pogłębioną analizę profilu uczestnika spotkań biznesowych oraz podsumowanie danych


Liczba spotkań w poszczególnych miesiącach Liczba spotkań w poszczególnych miesiącach Liczba spotkań w poszczególnych miesiącach Miesiąc Miesiąc Styczeń Styczeń Luty Luty Marzec Marzec Kwiecień Kwiecień Maj Maj Czerwiec Czerwiec Lipiec Lipiec Sierpień Sierpień Wrzesień Wrzesień Październik Październik Listopad Listopad Grudzień Grudzień Razem Razem

Liczba Liczba 1 218 1 218 1 369 1 369 1 838 1 838 1 542 1 542 1 964 1 964 1 764 1 764 790 790 666 666 1 936 1 936 2 280 2 280 1 993 1 993 1 460 1 460 18 820 18 820

% % 6,47% 6,47% 7,27% 7,27% 9,77% 9,77% 8,19% 8,19% 10,44% 10,44% 9,37% 9,37% 4,20% 4,20% 3,54% 3,54% 10,29% 10,29% 12,11% 12,11% 10,59% 10,59% 7,76% 7,76% 100,00% 100,00%

Liczba uczestników spotkań i wydarzeń Kategoria Kategoria Konferencje / Konferencje kongresy / kongresy Targi Targi Wydarzenia Wydarzenia korporacyjne korporacyjne Wydarzenia Wydarzenia motywacyjne motywacyjne Razem Razem

dotyczących spotkań zorganizowanych przez organizatorów kongresów i podróży motywacyjnych rekomendowanych przez Polską Organizację Turystyczną. Dane dotyczące profilu uczestnika po raz pierwszy są tak dokładne. Ogółem uzyskano 1114 ankiet od uczestników targów i od uczestników kongresów i konferencji. Analizę zachowań uczestników przeprowadzono oddzielnie dla uczestników targów (872 ankiety) i kongresów (242 ankiety).

Ile wydaje turysta biznesowy? Przeciętny czas trwania kongresów, w trakcie których przeprowadzono badania, wyniósł 2,98 dnia,

Liczba Liczba 1 123 826 1 123 826 2 111 989 2 111 989 331 202 331 202

% % 28,82% 28,82% 54,15% 54,15% 8,49% 8,49%

332 985 332 985 3 900 002 3 900 002

8,54% 8,54% 100,00% 100,00%

a przeciętny czas pobytu uczestnika to 4,07 dnia (+/ – 6 proc.). Oznacza to, że część uczestników przebywała w miejscu kongresu dłużej niż czas jego trwania. Oszacowana przeciętna liczba noclegów w bazie noclegowej to 2,79 (+/ – 9,7 proc.). Przeciętny dzienny wydatek na noclegi wyniósł 744,57 zł (+/ – 11,3). Jeśli chodzi o wydatki na usługi gastronomiczne to 130,42 zł (+/ – 23 proc.), a na wydatki kulturalno-rekreacyjne 18,67 zł (+/ – 42 proc.). Jeśli chodzi o przeciętny czas trwania targów, w trakcie których przeprowadzono badania, to wyniósł 3,15 dnia, a oszacowany czas poświęcony na udział w targach przez ich uczestników to 3,22 dnia (+/ – 3 proc.). Przeciętna liczba noclegów związana

R E K L A M A

Liczba uczestników spotkań i wydarzeń Liczba uczestników spotkań i wydarzeń

wydanie specjalne

l

53


Raport

TURYSTYKA BIZNESOWA

Rodzaje spotkań i wydarzeń z punktu widzenia przedmiotu nauk

Rodzaje spotkań i wydarzeń z punktu widzenia przedmiotu nauk Miasto / City Bydgoszcz Gdańsk Gdynia Katowice Kielce Kraków Łódź Poznań Toruń Warszawa Wrocław

Konferencje / kongresy 355 680 66 462 585 2 439 653 752 85 2 582 1 359

Targi

Wydarzenia korporacyjne

41 38 9 17 49 116 31 110 5 71 146

302 567 5 1 044 22 748 405 628 111 777 855

Wydarzenia motywacyjne 81 391 14 52 3 673 152 216 23 156 431

Razem 779 1 676 94 1 575 659 3 976 1 241 1 706 224 3 586 2 791

Źródło wszystkich tabel: Poland Convention Bureau POT

z udziałem w targach to 1,87 (+/ – 5,6 proc.). Natomiast przeciętny dzienny wydatek na noclegi oszacowany w odniesieniu do uczestników targów to 528,1 zł (+/ – 7,8 proc.). Zebrane dane pozwalają na stosunkowo precyzyjne oszacowanie także dziennych wydatków na usługi gastronomiczne 159,95 zł (+/ – 13,4 proc.) i na usługi kulturalno-rekreacyjne 9,46 zł (+/ – 33,5 proc.) Zebrane dane umożliwiają jedynie częściową ocenę wkładu przemysłu spotkań w gospodarkę. Możliwa jest ocena wielkości sprzedaży usług noclegowych i gastronomicznych zakupionych przez uczestników wydarzeń oraz wydatków na usługi kulturalno-rekreacyjnym. Na podstawie danych Poland Convention Bureau wielkości te wyniosły odpowiednio: • sprzedaż noclegów – 2302,8 mln zł • sprzedaż usług gastronomicznych – 484,7 mln zł • sprzedaż usług kulturalno-rekreacyjnych – 54,7 mln zł. Dostępne dane na temat produkcji globalnej w sekcji I dotyczą 2012 r., kiedy wyniosła 34 388 mln zł 1, a więc oszacowany wkład przemysłu spotkań w produkcję tej sekcji to 8,1 proc., przy czym na same noclegi 6,7 proc. Jest to zatem istotny wkład w działalność tej branży w Polsce, zwłaszcza jeśli pamiętać, że w oszacowaniu nie uwzględniono w pełni sprzedaży na rzecz przemysłu spotkań. Warto również dodać, że oszacowana kwota sprzedaży usług noclegowych, gastronomicznych i kulturalno-rekreacyjnych (2842,2 mln zł) zasiliła lokalne gospodarki miejscowości, które gościły wydarzenia i spotkania.

Gdzie na kongres ekonomicznopolityczny? Analizą jakościową objęto również podział na rodzaje spotkań i wydarzeń z punktu widzenia

54

l

przedmiotu nauk. Największą grupę z nich (27,67 proc.) stanowiły spotkania i wydarzenia z kategorii nauk ekonomiczno-politycznych (5207). Kolejne miejsce zajmowały spotkania i wydarzenia z grupy nauk technicznych – 4536 (24,10 proc.) oraz te z grupy nauk humanistycznych – 4518 (24,01 proc.). Na dalszych pozycjach znalazły się spotkania i wydarzenia poświęcone tematyce medycznej 2476 – 13,16 proc. oraz informatycznej i komunikacyjnej – 2083 (11,07 proc.). Pięć kluczowych miast, według rankingu za 2014 r., przedstawia się następująco: Kraków – 3986 (21,18 proc.), Warszawa – 3586 (19,05 proc.), Wrocław – 2791 (14,83 proc.), Poznań – 1716 (9,12 proc.) i Gdańsk – 1676 (8,91 proc.).

Przemysł spotkań a wzrost zatrudnienia Na podstawie bardziej szczegółowych danych dotyczących udziału wartości dodanej w sekcji I w 2012 r., które są dostępne w bazie Eurostat, można obliczyć wkład sprzedaży usług hotelarskich i gastronomicznych w tworzenie wartości dodanej i tworzenie miejsc pracy2. Oszacowany na podstawie tych danych wkład przemysłu spotkań w gospodarkę kraju to 1121,1 mln zł wartości dodanej wytworzonej w bazie hotelowej i 141,5 mln zł w działalności gastronomicznej, czyli ogółem 1262,6 mln zł. Wkład w tworzenie miejsc pracy to 15 519 pracujących w bazie hotelowej i 11 954 w usługach gastronomicznych, które cechuje znacznie mniejsza produktywność niż miejsca pracy w bazie hotelowej. Łącznie daje to miejsca pracy dla 27 473 osób w skali kraju.

Meetings Week Poland – święto branży spotkań Raport „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce – Poland Meetings

wydanie specjalne

and Events Industry 2015” opublikowany został podczas trzeciej edycji Meetings Week Poland, ogólnopolskiego święta branży spotkań. Kluczową rolę odgrywają w nimi interesariusze z całej Polski związani z organizacją i zarządzaniem spotkaniami. Począwszy od stowarzyszeń branżowych, poprzez regionalne biura marketingu miejsc, a skończywszy na profesjonalnych organizatorach kongresów i organizatorach podróży motywacyjnych. To właśnie ci ostatni, rekomendowani przez Poland Convention Bureau, w zeszłym roku obsłużyli wydarzenia biznesowe dla prawie 1,5 mln osób co udowadnia siłę przemysłu spotkań i jego rolę w dzisiejszej gospodarce. Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem międzynarodowych spotkań i wydarzeń biznesowych a wpływ na to ma zarówno dogodne położenie w centrum Europy jak i wzrost naszej marki, która przejawia się w profesjonalnej organizacji kongresów, atrakcyjnego przygotowania podróży motywacyjnych oraz kreatywności i fachowości w obsłudze klientów. Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław, Poznań, Kielce, Łódź czy Katowice to miasta, które nie tylko mają odpowiednią infrastrukturę

konferencyjną, ale również zaplecze w postaci regionalnych biur marketingu miejsc (convention bureaus) oraz profesjonalnych organizatorów spotkań, co gwarantuje obsługę gości biznesowych na najwyższym poziomie. Ostatnie lata to okres powstawania nowych obiektów na terenie całej Polski. Powstały multifunkcjonalne centra kongresowe dopasowane do polskiego rynku i charakteru grupy, które odwiedzają nasz kraj. ICE w Krakowie czy Sala Ziemia w MT Poznańskich są kluczowe zarówno z punktu widzenia miast jak i poszczególnych branż, które bardzo często poszukują właśnie takich obiektów. Natomiast zmiany takie jak rozbudowa Hali Stulecia i RCTB we Wrocławiu czy centrum ICE w Krakowie wpływają na wzrost atrakcyjności polskich miast jako destynacji biznesowych. 1 Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2009-2012, GUS, Warszawa 2014, s. 316.

Statystyka strukturalna przedsiębiorstw w bazie EUROSTAT i obliczenia własne według rocznego kursu euro 4,18 PLN http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/ show.do?dataset=ert_bil_eur_a&lang=en, 2.03.2015.

2

O Raporcie: „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce – Poland Meetings and Events Industry 2015” to raport opracowany już po raz szósty przez Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej. Współpraca z wszystkimi regionalnymi biurami marketingu miejsc (jedenaście regionów), rekomendowanymi organizatorami kongresów oraz podróży motywacyjnych, obiektami oraz uczelniami wyższymi umożliwiła zebranie danych z piętnastu województw, kilkudziesięciu obiektów i dała szansę dokonania analizy 18820 spotkań i wydarzeń.

O AUTORZE... Absolwent turystyki i rekreacji na AWF w Warszawie oraz doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca akademicki studium Event Management SBE na Uniwersytecie Warszawskim oraz profesor wizytujący i kierownik projektów badawczych w San Diego State University. Kierownik Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej. Założyciel i pierwszy prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Organizatorów Spotkań MPI Poland oraz członek rady dyrektorów Meeting Professionals International z siedzibą w Dallas, USA. W wolnym czasie słucha tradycyjnej muzyki ludowej i poszukuje nowych wyzwań.Raport

TURYSTYKA BIZNESOWA

Krakowskie i warszawskie spotkania Jak wynika z analizy danych w 25 największych obiektach hotelowych i konferencyjnych w Warszawie, w pierwszym półroczu tego roku w stolicy odbyło się 4267 spotkań. Średnia wielkość spotkania odbywającego się w tym okresie wynosiła 100 osób, a średnia długość to 1,4 dnia. Wojciech Liszka, założyciel CEO Z-Factor

Fot. Shutterstock

P

rocentowe obłożenie sal konferencyjnych w kolejnych miesiącach rosło osiągając najwyższy poziom w miesiącach maju i czerwcu. Wyraźnie zauważalny jest również tygodniowy trend gdzie liczba wydarzeń w weekendy w Warszawie wyraźnie spada. Największy popyt na usługi konferencyjne odnotowano we wtorki, środy i czwartki. Nie powinno to wpływać jednak na obniżoną skłonność hotelarzy do akceptowania jednodniowego biznesu w tych dniach. Z analizy jasno wynika, że aż 3040 spotkań trwało zaledwie 1 dzień (71 proc. wszystkich wydarzeń). Można wręcz powiedzieć, że Warszawa „stoi” jednodniowymi wydarzeniami, a Revenue Managerowie nie muszą podejmować ciężkich decyzji odrzucając biznes ze względu na zbyt krótki pobyt. Największym beneficjentem rynku spotkań w Warszawie w pierwszym półroczu 2015 była sieć Hilton Worldwide, w której hotelach odbyły się wydarzenia zajmujące 26,6 proc.

56

l

Trendy dni tygodnia dot. obłożenia sal w pierwszym półroczu 2015 w Warszawie. 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2%

Obłożenie w poszczególne dni tygodnia 0%

poniedziałek poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota 14% niedziela

11% wtorek 15% 17% 15% 13% 9% 5%

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela Źródło: MeetingsOutlook.com

Trendy dni tygodnia dot. obłożenia sal w pierwszym półroczu 2015 w Krakowie. 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%

wydanie specjalne

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela Źródło: MeetingsOutlook.com


TURYSTYKA BIZNESOWA

całości powierzchni wykorzystanej we wszystkich badanych obiektach w w/w okresie. W tym samym okresie w Krakowie, uchodzącym za drugi najsilniejszy ośrodek konferencyjny w Polsce, w 24 największych obiektach hotelowych i konferencyjnych udało się zebrać informacje o 991 wydarzeniach o średniej długości 1,52 dni i średnio 90 uczestnikach każdego spotkania.

Liczba wydarzeń w Warszawie w pierwszym półroczu 2015 w zależności Liczba wydarzeń w zależnościododdługości długości 1 dzień

gdzie widać wyraźną koncentrację wydarzeń we wtorki, środy i czwartki, w Krakowie spotkania rozkładają się równomiernie przez cały tydzień. Co ciekawe, wpływ na średnią długość trwania wydarzeń miały przede wszystkim pojedyncze imprezy trwające 14 i aż 35 dni! Ilość wydarzeń jednodniowych wyniósł 710 co stanowi 71 proc., czyli dokładnie taki

Kraków gościł zatem mniej wydarzeń, odbywające się tam imprezy były mniejsze ale trwały dłużej niż w Warszawie. Podobnie jak w Warszawie, największe obłożenie sal odnotowano w miesiącach maju i czerwcu, jednak w odróżnieniu od stolicy, w Krakowie trendem jest organizowanie wydarzeń również w weekendy. W porównaniu do Warszawy

3040

Udział wykorzystania powierzchni konferencyjnej w Warszawie w pierwszym półroczu 2015 poprzez poszczególne sieci Wykorzystanie powierzchni hotelowe użyta powierzchnia 9,2%

2 dni

901

3 dni

221

4 dni

64

5 dni

29

6 dni

7

7 dni

1

8 dni

3

9 dni

0

Starwood

10 dni

1

Mariott International

Źródło: MeetingsOutlook.com

Udział wykorzystania powierzchni konferencyjnej w Krakowie w pierwszym półroczu 2015 poprzez poszczególne sieci Wykorzystanie powierzchni hotelowe marka

użyta powierzchnia

Vienna

5,7%

Inne

50,2%

Starwood

5,0%

Best Western

5,1%

Qubus

11,7%

IHG

6,8%

Carlson Rezidor

9,5%

Hilton Worldwide

2,4%

Accor

2,0%

Dobry Hotel

0,9%

Louvre Hotels Group

0,5% Źródło: MeetingsOutlook.com

Obłożenie w poszczególne dni tygodnia

marka Carlson Rezidor Accor

19,7%

Louvre Hotels Group

4,3%

Hilton Worldwide

26,6%

Inne

21,0% 5,3% 10,5%

IHG

3,0%

Best Western

0,4% Źródło: MeetingsOutlook.com

3040

Raport

sam udział procentowy jak w Warszawie. Liderem w zakresie pozyskiwania wydarzeń w Krakowie jest hotel Qubus, któremu udało się pozyskać wydarzenia zajmujące 11,7 proc. cało10% ści poniedziałek sprzedanej powierzchni konferenwtorek 13% cyjnej w pierwszym półroczu. Warto środa 13% zwrócić uwagę, że aż połowa biznesu czwartek 12% rozproszona jest w obiektach niesiepiątek 12% ciowych.

sobota niedziela

10% 4%

Liczba wydarzeń w Krakowie w pierwszym Liczba wydarzeń w zależności od długości półroczu 2015 w zależności od dugości 1 dzień 2 dni 3 dni 4 dni 5 dni 6 dni 7 dni 8 dni 9 dni 10 dni 11 dni 12 dni 13 dni 14 dni 15 dni 16 dni 17 dni 18 dni 19 dni 20 dni

710 169 65 31 8 1 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Źródło: MeetingsOutlook.com

spotkań jednodniowych w Warszawie

O AUTORZE... Karierę rozpoczął w największym kasynie na świecie – Foxwoods Resorts & Casino w Conncecticut, USA. W Polsce przez 11 lat związany był z prestiżową marką hoteli Radisson Blu w Szczecinie, Warszawie i Krakowie. Założyciel i CEO firmy Z-Factor. Poza doradztwem operacyjnym specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych narzędzi dla hoteli takich jak: Meetings Outlook (system benchmarkingu konferencyjnego online) czy program Test Call (system badania i podnoszenia efektywności sprzedaży). Poza działalnością hotelową przewodniczy Radzie Biznesu Grupy Uczelni Vistula w Warszawie oraz od lat aktywnie angażuje się w działalność organizacji Meeting Professionals International Poland, której był współzałożycielem a członkowie dwukrotnie powierzyli mu stanowisko Prezesa. Prywatnie pasjonat i międzynarodowy sędzia koszykówki, zapalony biegacz i wieczny optymista.

wydanie specjalne

l

57


Raport

TURYSTYKA BIZNESOWA

Rynek MICE rośnie w siłę Polska jako destynacja dla różnego rodzaju wydarzeń – zarówno krajowych, jak i zagranicznych – staje się coraz bardziej atrakcyjna. Dotyczy to przede wszystkim największych miast, ale także nowo rozwijanych lokalizacji regionalnych. Małgorzata Dybaś, Managing Director Poland Hotels Asset Management

Fot. Shutterstock

I

nwestorzy prywatni oraz lokalne władze zaczynają dostrzegać potencjał tego sektora gospodarki. Jej wpływ na inne branże jest trudny do przecenienia, natomiast najbardziej bezpośrednio zyskują na niej hotelarze, jako że 61 proc. wszystkich wydarzeń w 2014 roku zorganizowana została w hotelach. Dodatkowo w zeszłym roku liczba noclegów udzielonych uczestnikom wszelkiego rodzaju spotkań w całym kraju przekroczyła 8 tysięcy, co stanowiło ponad 23 proc. wszystkich udzielonych noclegów. Ponadto, wg Raportu Przemysł Spotkań i Wydarzeń w Polsce 2015 wartość sprzedanych usług gastronomicznych związanych z branżą MICE wyniosła prawie pół miliarda złotych, a wartość sprzedanych usług kulturalno-rekreacyjnych – prawie 55 milionów złotych. Ostatnie półtora roku przyniosło nam nową podaż powierzchni kongresowej zarówno w hotelach

58

l

jak i niehotelowych obiektach. Sprawiło też, że na mapie przemysłu spotkań w Polsce zaistniało kilka nowych ważnych i interesujących lokalizacji. Największą „gwiazdą” 2014 roku pod względem infrastruktury konferencyjno-wystawienniczej okazał się Kraków. W maju zeszłego roku nastąpiło oficjalne otwarcie EXPO Kraków. Obiekt zlokalizowany jest we wschodniej części miasta i oferuje 9 tys. mkw. powierzchni wystawienniczej i konferencyjnej. Jeszcze przed otwarciem obiekt ten cieszył się dużą popularnością i przyciągnęło wydarzenia takie jak Moto Show Kraków czy Targi Książki w Krakowie. Jest to inwestycja prywatna firmy Targi w Krakowie, która od kilkunastu lat organizuje duże wystawy i kongresy. Niecałe pół roku później miało miejsce otwarcie ICE Kraków Congress Centre – inwestycja Gminy Miejskiej Kraków. Obiekt oferuje powierzchnie konferencyjne

wydanie specjalne

i wystawiennicze. Mieszcząca się tu sala audytoryjna jest w stanie pomieścić do 2 tys. osób (w układzie teatralnym), można w niej również organizować koncerty symfoniczne z orkiestrą w pełnym składzie. Jednym z ważnych walorów tego obiektu jest położenie w granicach centrum miasta co zdecydowanie ułatwia komunikację gościom. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu znajduje się baza hotelowa licząca ponad 300 pokoi w hotelach Best Western Plus Q Kraków i Park Inn by Radisson. Dzięki tym dwóm inwestycjom Kraków uzyskał jeszcze silniejszą pozycję na rynku MICE. Co więcej, pojawienie się tak dużej dodatkowej powierzchni konferencyjnej, razem z silnym rozwojem branży BPO i wzrostu podaży powierzchni biurowej, pozwoliło na mocną dywersyfikację gości w krakowskich hotelach. Hotelarze nie muszą liczyć już jedynie na

turystów, ale również na gości biznesowych. Drugą destynacją, która mocno zaznaczyła swoją obecność na rynku spotkań w ostatnich miesiącach są Katowice. Wraz z ogólnym rozwojem gospodarczym miasta stopniowo realizowane są także liczne inwestycje publiczne, takie jak rewitalizacja centrum, czy budowa Muzeum Śląskiego. Warta ponad 300 mln złotych nowa inwestycja miejska – Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach wpisuje się doskonale w rozwój miasta i umożliwia mu rozwój zarówno branży MICE, jak i rynku hotelowego. Otwarte w kwietniu tego roku Centrum zlokalizowane jest bezpośrednio przy Spodku, a więc w miejscu o doskonałej widoczności i dostępności komunikacyjnej. Posiada nowoczesną architekturę, która nawiązuje do tradycji górniczych Śląska. Całkowita powierzchnia użytkowa tego obiektu to prawie 35 tys.


mkw. Znajduje się tu sala kongresowa mogąca pomieścić do 8 tys. osób oraz 26 sal konferencyjnych. Co więcej, w bezpośrednim sąsiedztwie centrum mieści się nowa siedziba Narodowej Orkiestry Polskiego Radia, mogąca pomieścić 1,8 tys. widzów i orkiestrę w rozszerzonym składzie. Jest to niezwykle ważny obiekt dla organizatorów koncertów, jako że akustyka tej sali uchodzi za jedną z najlepszych w Europie. Jednym z ważniejszych wydarzeń, które miały już okazję odbyć się w Katowickim centrum jest Europejski Kongres Gospodarczy (kwiecień 2015), który zgromadził ponad 7,5 tysięcy osób. Nie ma wątpliwości, że wspomniane wyżej inwestycje przyczynią się do wzmocnienia popytu na usługi hotelowe a także ogólnego rozwoju gospodarczego w obu tych miastach. Do takich samych wniosków dochodzą również władze innych regionalnych miast. Lublin kończy już projekt Lubelskiego Centrum Konferencyjnego, którego termin odbioru planowany jest na koniec tego roku. Budynek posiada osiem sal konferencyjnych, z których największa pomieści do 400 osób w ustawieniu teatralnym. Innym przykładem są Gliwice, gdzie dobiega końca budowa hali widowiskowej na prawie 14 tysięcy osób. W obiekcie tym możliwe będzie organizowanie nie tylko wydarzeń sportowych i kulturalnych wysokiej rangi, ale imprez wystawienniczych i targowych. Inwestycje wielkości Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach pozwalają na organizację wydarzeń, które w widoczny sposób wpływają na funkcjonowanie całego miasta, nie wspominając już o codziennej pracy lokalnych hotelarzy. Obiekty realizowane w Gliwicach czy Lublinie z jednej strony

odpowiadają na rosnące zapotrzebowania dynamicznie rozwijających się miast, z drugiej – zwiększają ich atrakcyjność z punktu widzenia inwestycji hotelowych. Przy czym chodzi tu zarówno o sprzedaż noclegów, jak i wynajem powierzchni konferencyjnych w hotelach, chociażby na imprezy towarzyszące. Wzrost rynku MICE dostrzegają również inwestorzy hotelowi. 2014 to również rok otwarcia hoteli konferencyjnych w całym kraju, jak DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw, Ibis Styles Wrocław, Park Hotel Diament Zabrze czy Best Western Plus Q w Krakowie. Przy tak dynamicznym rozwoju branży MICE od strony podaży, nasuwa się oczywiście pytanie o Warszawę. W stolicy kraju zdecydowanie brakuje centrum kongresowo-wystawienniczego, które mogłoby konkurować w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Zgadzają się z tym zarówno hotelarze, jak i wszyscy inni uczestnicy rynku. Taka inwestycja powinna przyjąć formę partnerstwa publiczno-prywatnego przy wsparciu zarówno władz miasta, jak i Skarbu Państwa. Naturalną lokalizacją wymienianą najczęściej przez branżowców są błonia Stadionu Narodowego. W czerwcu tego roku, podczas konferencji Spotlight Hotel Investment Poland odbyła się dyskusja z udziałem władz miasta i Warsaw Convention Bureau dotycząca budowy dużego centrum kongresowego w Warszawie. Wywołała ona wiele emocji i pokazała, że wszyscy czekają na taką inwestycję w stolicy. Miejmy nadzieję, że władze miasta wyciągną z tego konstruktywne wnioski i Warszawa w niedalekiej przeszłości będzie mogła konkurować jako destynacja MICE w całym regionie.

Ukończyła Szkołę Główna Handlową w Warszawie oraz Instituto Tecnológico Autónomo de México w Mieście Meksyk. Pracowała w firmach doradczych Deloitte, King Sturge (obecnie JLL) i Horwath HTL, zajmując się wsparciem i doradztwem w transakcjach kupna i sprzedaży nieruchomości komercyjnych oraz doradztwem dla nieruchomości hotelowych. Pracowała dla klientów: Qualia Development, Deka Immobilien, Polski Holding Nieruchomości, Zdrojowa Invest i wielu innych. Od 2013 roku dyrektor zarządzający Hotels Asset Management Polska, firmy świadczącej wyspecjalizowane usługi doradcze z zakresu turystyki i hotelarstwa dla inwestorów, operatorów i deweloperów.

R E K L A M A

O AUTORZE...

wydanie specjalne

l

59


Raport

TURYSTYKA BIZNESOWA

Spotkajmy się w Gdańsku

Fot. Shutterstock

Gdańsk i województwo pomorskie od kilku lat są uznawane za jedne z najlepiej rozpoznawalnych destynacji w Polsce. I to nie tylko dla turystów indywidualnych, ale także tych podróżujących w sprawach biznesowych. Ci drudzy plasują Gdańsk w ścisłej czołówce znaczących marek konferencyjnych zarówno w Polsce, jak i na rynku międzynarodowym. To efekt intensywnych działań lokalnej branży, na czele z Gdańsk Convention Bureau GOT, stale poprawiającej się dostępności komunikacyjnej oraz nowych obiektów konferencyjnych. Jeśli dodamy do tego zaangażowanie władz miasta i regionu, tworzy to pozytywny klimat dla organizacji spotkań w Gdańsku i jego okolicach. By nie uległ on pogorszeniu, niezbędna jest jeszcze bardziej efektywna współpraca na linii lokalna branża – GCB GOT, przejawiająca się m. in. w przekazywaniu danych statystycznych. Barbara Chmielewska, Bartłomiej Barski, Gdańsk Convention Bureau GOT dr Anna Kalinowska-Żeleźnik, Uniwersytet Gdański

Baza hotelowa Gdańsk oraz cała aglomeracja trójmiejska posiadają bogatą ofertę noclegową, mogącą zadowolić turystów o różnych oczekiwaniach i możliwościach. W 2014 roku funkcjonowało 65 obiektów hotelowych od dwu – do pięciu gwiazdek, które zapewniały osobom przyjeżdżającym komfort podczas pobytów zarówno rekreacyjnych, jak i biznesowych. Znalazło to swoje odbicie szczególnie w ocenach turystów zagranicznych, którzy w pięciostopniowej skali wystawili usługom noclegowym mocne cztery z plusem (średnia ocena 4,5; dane na podstawie Raportu Turystyka gdańska w IV kwartale 2014 r. Podsumowanie badań turystyka gdańska w II, III i IV kwartale 2014 roku, GOT). Hotelarze nie

60

l

spoczywają jednak na laurach i ciągle otwierane są nowe obiekty. W 2014 roku na mapie Gdańska pojawił się Marina Club Hotel, a w przeciągu kilku ostatnich miesięcy otwarte zostały jeszcze Hotel Puro Gdańsk, Hotel Stay Inn, Hotel So Stay, Celestin Residence i Hotel Zatoka. Organizatorzy spotkań biznesowych mają więc szeroki wybór obiektów zlokalizowanych w centrum miasta, a dla chcących uciec od jego zgiełku ciekawe opcje oferują także inne dzielnice Gdańska, jak chociażby malownicze Oliwa i Jelitkowo.

Obiekty konferencyjne Województwo pomorskie może pochwalić się szeroką i różnorodną gamą obiektów konferencyjnych. Znajdują się wśród nich głównie

wydanie specjalne

hotele/obiekty noclegowe, centra kongresowe, obiekty sportowe, oraz uczelnie wyższe. Te ostatnie zajmują się zarówno organizacją konferencji, jak i wynajmem zewnętrznym podmiotom swoich obiektów. A tych stale będzie przybywać, o czym świadczy chociażby nowy budynek Wydziału Neofilologii i Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego. Coraz większą rolę odgrywają także tzw. unique venues. W 2014 roku, w Gdańsku pojawiły się dwa tego typu obiekty: Gdański Teatr Szekspirowski oraz Europejskie Centrum Solidarności. Rok 2015 to rozpoczęcie działalności Muzeum Emigracji w Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Filmowego. Mając w pamięci trwającą budowę Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, trudno nie zauważyć

rosnącej liczby sal konferencyjnych w nietypowych miejscach. Do organizacji naprawdę dużych spotkań idealnie nadają się obiekty konferencyjne mogące pomieścić od 1 tys. do nawet 8,7 tys. uczestników w układzie teatralnym. Tutaj prym wiodą m.in. Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AmberExpo, Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, PGE Arena Gdańsk czy Ergo Arena na granicy Gdańska i Sopotu.

Dostępność komunikacyjna Stale polepszająca się dostępność komunikacyjna jest dużym atutem Gdańska i całego województwa pomorskiego. Ogromna w tym zasługa Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku, który z roku na rok


TURYSTYKA BIZNESOWA

Liczba skategoryzowanych hoteli w Trójmieście w roku 2014

obsługuje coraz więcej pasażerów. Już dzisiaj gdańskie lotnisko to bezpośrednie połączenia metropolii z ponad 50 portami lotniczymi w Polsce i Europie, w tym z międzynarodowymi tranzytowymi portami lotniczymi gwarantującymi komunikację z dowolnymi miejscami na świecie (m.in. Frankfurt, Helsinki, Kopenhaga, Monachium, Oslo, Warszawa). W porównaniu do 2013 roku (2 877 000 pasażerów), w roku ubiegłym odnotowano aż 3 288 000 osób przewijających się przez port lotniczy w Gdańsku. W parze z rozbudowaną siatką połączeń idzie stały rozwój infrastruktury gdańskiego lotniska. W trzecim kwartale 2015 roku uruchomiona zostanie m.in. nowa hala przylotów oraz przystanek Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, łączącej Port Lotniczy z centrum Gdańska. W rezultacie, w tym roku jest możliwy kolejny rekord, a w perspektywie 2-3 lat niewykluczone jest przekroczenie liczby ponad 5 mln pasażerów, którzy skorzystają z usług Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy.

Liczba spotkań biznesowych i ich rodzaje Gdańsk Convention Bureau GOT jak co roku zebrał od obiektów konferencyjnych z Trójmiasta i Regionu dane statystyczne dotyczące wydarzeń, które odbyły się w 2014 roku. Analiza wykazała, iż w roku ubiegłym w województwie pomorskim zostały zorganizowane łącznie 2 953 spotkania biznesowe. W porównaniu do roku 2009, w którym odnotowano 1 434 spotkania, można zauważyć dwukrotny wzrost ogólnej ich liczby. Pokazuje to ciągły rozwój tego obszaru jako destynacji przemysłu spotkań, nawet pomimo spadku w porównaniu do roku 2013, wynikającego z mniejszej liczby obiektów, które przekazały dane. Tak jak w latach ubiegłych, najwięcej spotkań biznesowych odbyło się w Gdańsku, który utrzymał pozycję lidera, biorąc pod uwagę udział danej destynacji w pomorskim rynku spotkań (82,05 proc.). Kontynuując trendy z lat poprzednich najpopularniejsze są spotkania o zasięgu lokalnym, a w drugiej kolejności

Liczba spotkań biznesowych na terenie województwa pomorskiego w roku 2014

wydarzenia ogólnopolskie. Pod względem charakteru najczęstszym rodzajem organizowanych wydarzeń były kongres/konferencja. W 2014 roku odbyło się ich łącznie 1303, co stanowi 44 proc. wszystkich spotkań, z czego 156 miało charakter międzynarodowy, a 1147 – krajowy. W Gdańsku zorganizowano najwięcej kongresów/konferencji (1098), a na drugim miejscu w tym zestawieniu uplasował się Region (165). Należy w tym miejscu podkreślić drugie miejsce Regionu, świadczące o coraz lepszej znajomości przez organizatorów spotkań obiektów usytuowanych poza obszarem Trójmiasta, które swoją ofertą coraz lepiej konkurują z obiektami zlokalizowanymi w dużych ośrodkach miejskich. Wydarzenia korporacyjne, których zorganizowano łącznie 916 (co stanowi 31 proc. ogółu spotkań), zajmują drugie miejsce w tym rankingu. Trzecie miejsce ponownie zajęły wydarzenia motywacyjne, których w województwie pomorskim zorganizowano łącznie 668, w tym 52 o zasięgu międzynarodowym. Z uwagi na zauważalną tendencję zleceniodawców wydarzeń motywacyjnych do redukowania kosztów, imprezy te stają się coraz krótsze (aż 68 proc. z nich trwało tylko jeden dzień, w porównaniu do 52 proc. w roku 2013). Oznacza to, że coraz chętniej przez organizatorów tego rodzaju spotkań będą wybierane obiekty znajdujące się w dobrze skomunikowanych dużych ośrodkach miejskich, takich jak Gdańsk. Ostatnie, czwarte miejsce w tej klasyfikacji zajmują targi/wystawy. Dzięki efektywnej działalności Centrum Wystawienniczo – Kongresowego AmberExpo – największego tego typu kompleksu na Pomorzu, w roku 2014 najwięcej targów i wystaw zrealizowano w Gdańsku (łącznie 43, w tym 36 krajowych i 7 międzynarodowych). Analizie poddano także preferencje organizatorów wydarzeń biznesowych dotyczące charakteru wybieranych przez nich obiektów.

Raport

Kompleksowość oferty hoteli z zapleczem konferencyjnym, w którym uczestnicy mają zapewniony pełen pakiet usług (takich jak: nocleg, wyżywienie, obsługa konferencji, możliwość zorganizowania imprezy towarzyszącej, np. bankietu) ponownie zapewniła temu rodzajowi obiektów pierwsze miejsce – organizatorzy spotkań biznesowych zrealizowali w nich 62 proc. wszystkich wydarzeń. W centrach wystawienniczo/kongresowych zorganizowano 20 proc. spotkań, co stanowi wzrost o 12,2 proc. w porównaniu do roku 2013. Znakomita jakość infrastruktury tego typu obiektów oraz profesjonalizm obsługi uczestników, stanowi wystarczającą zachętę dla organizatorów spotkań biznesowych. Większe zainteresowanie swoją ofertą w porównaniu do poprzedniego roku odnotowały także sale na specjalne wydarzenie (z 14,5 proc. w 2013 do 18 proc. w 2014). Wzrost ten jest potwierdzeniem rosnącego znaczenia tzw. unique venues, czyli infrastruktury, która tylko okazyjnie jest używana dla potrzeb organizowania spotkań, na co dzień pełniąc odmienne funkcje. Biorąc pod uwagę dążenie zleceniodawców spotkań biznesowych do redukcji kosztów realizacji spotkania i czasu poświęconego na uczestnictwo w nim, unique venue wspiera jednocześnie cele części formalnej i nieformalnej spotkania. Zorganizowanie np. konferencji w placówce kulturalnej, muzeum, czy obiekcie sportowym umożliwia realizację jej programu formalnego, a jednocześnie poprzez nietypowość i niepowtarzalność miejsca, staje się dodatkową atrakcją dla uczestników. Wiele tego typu obiektów z góry planuje prowadzenie usług dla rynku spotkań i zapewnia właściwą infrastrukturę (np. Europejskie Centrum Solidarności, w którym zaprojektowano salę konferencyjno-widowiskową na 400 osób, wyposażoną w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, m.in. rzutnik multimedialny 3D).

Liczba uczestników spotkań biznesowych Województwo Pomorskie odwiedziło w 2014 roku łącznie 375 933 uczestników spotkań biznesowych. Kolejny rok Gdańsk pozostaje niekwestionowanym liderem w rankingu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GCB/GOT

wydanie specjalne

l

61


Raport

TURYSTYKA BIZNESOWA

liczby zarejestrowanych turystów biznesowych – odwiedziło go 288 786 osób, co stanowi 76,8 proc. łącznej liczby uczestników wszystkich spotkań. Silną pozycję Gdańska można przypisywać dobrze już rozpoznawalnej marce miasta jako destynacji konferencyjnej i jej dalsze wykorzystywanie w działaniach promocyjnych województwa pomorskiego. Biorąc pod uwagę charakter wydarzenia, najwięcej osób wzięło udział w kongresach/konferencjach (156 318 osób), co stanowi 42 proc. łącznej liczby uczestników wszystkich rodzajów spotkań w województwie pomorskim i jest kontynuacją trendu z roku 2013. Drugie miejsce w tym zestawieniu zajmują targi/wystawy z liczbą 113 555 osób (30 proc.). Trzecie przypadło w udziale wydarzeniom motywacyjnym z liczbą 67 578 uczestników (18 proc.), a czwarte zajmują wydarzenia korporacyjne (38 482 osoby, 10 proc. udziału w łącznej liczbie uczestników). Drugie miejsce targów i wystaw oraz ostatnie wydarzeń korporacyjnych wskazuje na coraz większy nacisk organizatorów na, z jednej strony, osiąganie efektów biznesowych (targi i wystawy), a z drugiej – ograniczanie kosztów (spotkania korporacyjne często wiążą się z wysokimi kosztami). Targi/wystawy przyciągnęły, jak co roku, największą liczbę uczestników (w roku 2014 była ona rekordowa i wyniosła średnio 1721 osób/wydarzenie). Z 66 zorganizowanych targów/wystaw w 25 wzięło udział powyżej 1000 osób (najwyższa liczba uczestników to aż 11 000). W większości miały one miejsce w profesjonalnych centrach wystawienniczych oraz salach na specjalne wydarzenie. Najmniej liczne okazały się wydarzenia korporacyjne. W każdym z aż 81 proc. tego rodzaju spotkań wzięło udział mniej niż 50 uczestników, co potwierdza specyfikę wydarzeń korporacyjnych – są one kierowane do niewielkiej grupy osób, wyjątkowe pod względem programu, a więc często bardzo kosztowne. Biorąc pod uwagę ogólną liczbę uczestników, największą grupę spotkań stanowią te zorganizowane w centrach wystawienniczo-konferencyjnych. Wzięło w nich udział 198 906 osób, co stanowi 53 proc. wszystkich gości analizowanych spotkań.

62

l

Sezonowość liczby spotkań

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GCB/GOT

Średnia liczba uczestników spotkań biznesowych według kategorii spotkania

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GCB/GOT

Należy podkreślić, iż infrastruktura współczesnego centrum wystawienniczo-konferencyjnego znakomicie pozwala na realizację nie tylko imprez targowych (przyciągających najwięcej uczestników), czy konferencji, ale także wydarzeń korporacyjnych i motywacyjnych (ponad 34 000 osób uczestniczyło właśnie w takich spotkaniach). Kolejne w tym zestawieniu są sale na specjalne wydarzenie, które łącznie odwiedziło 109 612 osób, co stanowi 29 proc. ogólnej liczby uczestników (w roku 2013 był to udział w wysokości 30 proc.). Wynik ten potwierdza istotne znaczenie tzw. unique venues na pomorskim rynku spotkań.

wydanie specjalne

Wykorzystanie infrastruktury turystycznej na terenie Pomorza charakteryzuje się dużą sezonowością ze względu na okoliczności przyrody i specyfikę polskiego klimatu. Turystyka biznesowa stanowi więc ważne uzupełnienie sezonu letniego dla przedstawicieli branży. Potwierdzają to dane, według których pod względem liczby spotkań biznesowych do najpopularniejszych należą niezmiennie miesiące jesienne (wrzesień – 311 spotkań i październik – 341) oraz wiosenne (marzec – 288 spotkań oraz maj – 270). Stosunkowo nieatrakcyjne są dla organizatorów lato i zima, ze względu na okres urlopowy oraz spowolnienie działań firm i instytucji

z uwagi na przerwę świąteczno-noworoczną. Rok 2014 po raz kolejny udowodnił, że pozycja Gdańska i województwa pomorskiego w skali Polski coraz bardziej się umacnia. Obiekty i organizatorzy zorientowani na wydarzenia biznesowe dokładają starań, aby podnosić stopień profesjonalizmu i konkurencyjności tych destynacji, zarówno dla kontrahenta krajowego, jak i zagranicznego. To sprawia, że w najbliższych latach w Trójmieście i Regionie odbywać się będzie coraz więcej wydarzeń o coraz większym zasięgu i skali. Liczymy, że będzie to miało odzwierciedlenie w przyszłorocznych statystykach.Raport

TURYSTYKA BIZNESOWA

Hotelarze nas nie doceniają – Absolutnym priorytetem jest dla mnie komfort naszych pracowników. Dlatego też staramy się nawiązać współpracę z partnerami hotelowymi oferującymi najwyższy standard obsługi klienta i zakwaterowania, korzystną lokalizację oraz zaplecze rekreacyjne – podkreśla w rozmowie z nami Ewa Biernacik, menadżer ds. zakupów w PwC. Rozmawiała Karolina Stępniak

jest Pani doświadczenie |Jakie w planowaniu podróży i eventów służbowych? W dotychczasowej karierze zawodowej częściej bywałam po stronie dostawcy. Mam ponad 10 lat doświadczenia w branży hotelarskiej, więc wielokrotnie uczestniczyłam w planowaniu pobytów w hotelach zarówno indywidualnych, jak i grupowych oraz w organizacji prestiżowych eventów dla: delegacji rządowych, głów państw, rodzin królewskich, instytucji medialnych, znanych artystów, a także zarządów firm i globalnych korporacji. Po stronie klienta po raz pierwszy znalazłam się w 2009 roku. W roli zastępcy dyrektora Salonu Patek Philippe w Londynie, gdzie poza częstymi podróżami służbowymi zespołu, uczestniczyłam w organizacji wizyt w genewskiej fabryce, na targach w Bazylei oraz prestiżowej corocznej gali. W Citibank International PLC, gdzie pracowałam przed dołączeniem do PwC, byłam odpowiedzialna za administracyjne zarządzanie zespołami londyńskim i warszawskim produkującymi oprogramowanie dla Rynków Globalnych (Global Markets). W tej roli zajmowałam się planowaniem podróży służbowych, które były bardzo częste i, ze względu na naturę projektów, wielokrotnie organizowane z niewielkim wyprzedzeniem.

być oni w stanie skoncentrować się na pracy projektowej, wypocząć przed ważnymi spotkaniami, a wieczorami zrelaksować się w sposób, jaki im najbardziej odpowiada. Dlatego też staramy się nawiązać współpracę z partnerami hotelowymi oferującymi najwyższy standard obsługi klienta i zakwaterowania, korzystną lokalizację oraz zaplecze rekreacyjne. Prawdopodobnie dla większości osób zajmujących się podróżami służbowymi w globalnych organizacjach istotną kwestią jest optymalizacja kosztów. Moim zdaniem nie powinno chodzić tu o wybieranie opcji najtańszych, ale tych najatrakcyjniejszych cenowo, przy zachowaniu najwyższej jakości usług. W planowaniu finansowym oraz tworzeniu polityki podróży służbowych należy brać pod uwagę koszt całkowity podróży, a nie jej poszczególnych segmentów, np. jeżeli zalecamy pracownikowi wybór najtańszych lotów, to sprawdźmy czy są one faktycznie najbardziej ekonomiczne dodając do kosztu biletu koszty: transferów z i na lotniska, dodatkowych posiłków (jeśli nie są one zapewnione na pokładzie), bagażu itd. Nie lekceważmy też takich czynników jak wspomniany wcześniej komfort, czas poświęcony zarówno na rezerwację jak i na samą podróż oraz elastyczność taryf. Wszystkie te czynniki pośrednio wpływają na ogólny koszt.

kwestie są dla Pani najJakich zachowań, jakiego |Jakie ważniejsze przy takich działa- |wsparcia od hotelarzy szczeniach Absolutnym priorytetem jest dla mnie komfort naszych pracowników. Podczas podróży służbowych powinni

64

l

gólnie Pani oczekuje? Po pierwsze elastyczności, na przykład przy określaniu zasad grupowych anulacji.

wydanie specjalne

Na przestrzeni ostatnich lat konkurencja wymusiła w politykach większości liczących się hoteli przesunięcie terminu anulacji rezerwacji indywidualnych z godziny 14:00 w dniu przyjazdu, na godzinę 18:00. Zrozumiałe jest, że hotel musi się zabezpieczyć przed ryzykiem zmniejszenia dochodu, które jest znacznie większe przy anulacjach grupowych, niemniej jednak idąc z duchem czasu również tu oczekujemy od hoteli korzystnych dla nas rozwiązań. Po drugie, honorowanie stawek korporacyjnych nawet w wysokim sezonie. Powszechnie wiadomo, że duże eventy sportowe, kulturalne czy konferencje są doskonałą okazją dla hoteli na zwiększenie dochodu w danym okresie. Czy jednak zawsze zapewniają 100 proc. obłożenie? I czy warto burzyć relacje z klientem korporacyjnym, który zapewnia 500+ noclegów rocznie, w imię wypełnienia hotelu na kilka dni po stawce o 50 proc. wyższej? Byłam świadkiem drastycznego podwyższenia cen w londyńskich hotelach na okres Igrzysk Olimpijskich już na rok przed dniem ich rozpoczęcia. Ceny były tak absurdalnie wysokie, że obłożenie w większości hoteli było niewielkie nawet na trzy miesiące przed rozpoczęciem Igrzysk. Indywidualni podróżni szukali alternatyw na stronach takich jak airbnb czy jej niemiecka wersja wimdu, bo po prostu nie było ich stać na nocleg w hotelu. Na zachodzie już od jakiegoś czasu dobre hotele oferują stałym klientom korporacyjnym umowy z klauzulą „no blackout dates”,

co w praktyce oznacza, że określona ilość pokoi po preferencyjnych stawkach jest dla danej firmy dostępna niezależnie od sezonu. W Polsce jest to wciąż rzadkością. według Pani błędy popeł|Jakie niają hotele w kontakcie z Travel Managerami? Nie doceniają nas. Stosują techniki sprzedaży powszechnie znane i łatwe do przejrzenia, nie biorąc pod uwagę, że wielu Travel Managerów wywodzi się z branży turystycznej, hotelarskiej lub ma rozległą wiedzę w obszarze business development. Błędem jest również przysłowiowe „malowanie trawy na zielono”, którego najlepszym przykładem jest zamieszczanie zdjęć robionych obiektywem szerokokątnym powodujących optyczne złudzenie większej powierzchni w broszurach lub zatajanie problemów technicznych. Istotnym elementem owocnej współpracy jest wzajemne zaufanie. Bardziej skłoniłabym się do ponownego skorzystania z hotelu, w którym np. nie działało wi-fi czy zabrakło ciepłej wody, ale obsługa zachowała się profesjonalnie oferując pomoc, alternatywne rozwiązania i prowadząc szczerą, otwartą komunikację z klientem, niż z takiego, w którym w takiej sytuacji udawano, że problem nie istnieje. Na szczęście mam w większości bardzo pozytywne doświadczenia ze współpracy z hotelami, z których korzystają pracownicy PwC.


TURYSTYKA BIZNESOWA

Raport

Lubię współpracować z ambitnymi partnerami – Osobiście najwyżej cenię sobie elastyczne podejście i traktowanie klienta jak partnera, z którym chce się osiągnąć wspólny cel. To dla mnie ważne, abym miała przeświadczenie, iż spotykając się z hotelarzem idę znaleźć satysfakcjonujące obie strony rozwiązanie, a nie tylko usłyszeć jego stanowisko – tłumaczy w rozmowie z nami Anna Czyż, Country Travel Manager ABB. Rozmawiała Karolina Stępniak

jest Pani doświadczenie |Jakie w planowaniu podróży i eventów służbowych? Przez lata pracy w firmie ABB, miałam możliwość zdobywania doświadczenia w obu obszarach. Funkcję Travel Managera łączyłam w swoim czasie z pracą w zespole eventowym, który zajmuje się organizacją wszelkich wydarzeń realizowanych na potrzeby firmy. Dzięki temu byłam w stanie lepiej poznać zasady funkcjonowania hoteli i obiektów konferencyjnych i nauczyć się stawiać być może wysokie, ale realne do spełnienia wymagania. Szerokie rozeznanie rynku pozwoliło mi na lepszą orientację w tym, co jest możliwe i wykonalne, a co przekracza granicę współpracy. Aktualnie nie zajmuję się już organizacją eventów, ale będąc członkiem zespołu eventowego zorganizowałam kilkadziesiąt różnych wydarzeń, od małych spotkań wewnętrznych poczynając, przez targi, konferencje i spotkania dla klientów, po wydarzenia nietuzinkowe, jak np. wmurowanie kamienia węgielnego pod nowopowstającą fabrykę. Trudno podsumować w kilku zdaniach swoje doświadczenie liczone godzinami poświęconymi na to, by uzyskany efekt był maksymalnie satysfakcjonujący. Mogę jednak powiedzieć, że wielokrotnie doświadczyłam tego, iż planowanie i analiza są kluczowymi elementami. Wraz z nabieraniem doświadczenia zrozumiałam, że poświęcenie na nie odpowiedniej ilości czasu nie jest jego stratą. Rozłożenie wszystkich elementów na części pierwsze,

wcześniejsze znalezienie odpowiedzi na pytania bez czekania na to, co się wydarzy później, pozwala ograniczyć strefę niepewności i pracować w większym komforcie. Z moich doświadczeń i obserwacji wynika, że najskuteczniejsza w organizacji eventów jest osoba, która w naturalny sposób łączy miękkie i twarde cechy charakteru. Jest komunikatywna i otwarta, a jednocześnie potrafi zachować zimną krew i pójść dalej, kiedy sprawy zaczynają wymykać się spod kontroli, a tym jest to istotniejsze, im większe i ważniejsze wydarzenie organizuje. Samej zdarzało mi się musieć pogodzić ogień z wodą i wiem ile wysiłku trzeba było włożyć, żeby wszyscy uczestnicy byli zadowoleni. Jeśli chodzi o planowanie podróży służbowych, to takimi zadaniami zajmuję się jedynie w szczególnych przypadkach, ponieważ na co dzień współpracujemy z agencją, która świadczy ABB tego rodzaju usługi na wysokim poziomie. Zdarza mi się natomiast pełnić funkcję doradcy, kiedy współpracownicy planują podróże i wahają się, jakie rozwiązanie wybrać. W codziennej pracy, jako Travel Manager, skupiam się głównie na tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań standaryzujących obszar podróży służbowych oraz narzędzi je wspierających. Zajmuję się także rozwiązywaniem przypadków nietypowych, wykraczających poza przyjęte normy. kwestie są dla Pani naj|Jakie ważniejsze przy planowaniu podróży służbowych.

W czasach, gdy liczą się nie tylko koszty, ale i efektywność pracownika, rzadko kiedy jest miejsce na spontaniczne działania. Zacznijmy więc od tego, że na początku naprawdę warto poświęcić trochę czasu i zastanowić się nad optymalnym scenariuszem, by potem odbyć udaną podróż. Jej czas i ponoszone wydatki powinny być zracjonalizowane, zatem środek transportu powinien być dobrany do celu podróży. Często lepiej skorzystać z krajowego połączenia lotniczego i wrócić w ciągu jednego dnia, niż tracić dwie doby w podróży samochodem. Wybierając różne środki transportu trzeba zwrócić uwagę na ich godzinowe skorelowanie, a lokalizację hotelu dobrać tak, by nie tracić czasu na niepotrzebne przemieszczanie się. W naszych planach powinniśmy uwzględnić także przerwy w podróży, których brak jest bardzo częstym grzechem zawsze spieszących się kierowców aut służbowych. Jeśli rzadko podróżujemy, od czasu do czasu warto zajrzeć do instrukcji, która reguluje zasady wyjazdów służbowych i zwraca uwagę na aspekty ważne dla danej firmy jak np. preferowani dostawcy, czy zasady rozliczeń wydatków. zachowań, jakiego |Jakich wsparcia od hotelarzy szczególnie Pani oczekuje? Osobiście najwyżej cenię sobie elastyczne podejście i traktowanie klienta jak partnera, z którym chce się osiągnąć wspólny cel. To dla mnie ważne, abym miała przeświadczenie, iż spotykając się z hotelarzem idę

znaleźć satysfakcjonujące obie strony rozwiązanie, a nie tylko usłyszeć jego stanowisko. Doceniam też ludzi, którzy informację zwrotną o tym, co można zrobić inaczej, lepiej, potrafią przełożyć na realne działania. Chętnie wraca się do miejsc, w których standard obsługi jest podnoszony nie tylko, dlatego, że klient tego oczekuje, ale również, a może przede wszystkim dlatego, że jest to ambicją osób w nich pracujących. błędy najczęściej popeł|Jakie niają hotele w kontakcie z Travel Managerami? Wiele hoteli, zwłaszcza nienależących do sieci, gdzie panują określone standardy i procedury, prezentuje podejście, które niezmiernie mnie irytuje – przesłaliśmy ofertę, oczekujemy akceptacji i rozpoczęcia współpracy. Hotelarze wprost „zalewają” Travel Managerów swoimi ofertami, nie wsłuchując się w to, co mają do powiedzenia i jakie potrzeby adresują na danym rynku. Czasami odnoszę wrażenie, że chodzi tylko o to, by móc zaraportować podjętą aktywność, bez znaczenia, czy ma szansę przynieść jakiś pozytywny skutek. Zdarza się też, że hotele popełniając grzech pychy prezentują podejście – ja nic nie muszę, mam pełne obłożenie, nie będę rozmawiać o potencjalnej umowie i żadnych rabatach. To przykre, że na tak zmieniającym się rynku, jakim jest hotelarstwo, ciągle zdarza się uprawianie krótkowzrocznej polityki uzyskiwania bieżących korzyści.

wydanie specjalne

l

65


Raport

BAZA NOCLEGOWA

2014 rok: 143 hotele i 1,7 mln turystów więcej W 2014 roku wśród obiektów hotelowych najliczniejszą grupę stanowiły hotele – 2 250 obiektów, tj. o 6,8 proc. więcej w stosunku do 2013 r. (2 107). Drugą grupą, pod względem wielkości zasobów, stanowiły hotele, motele, pensjonaty, którym nie została nadana żadna kategoria, a także inne obiekty świadczące usługi hotelowe – np. domy gościnne i zajazdy. W dniu 31 lipca 2014 r. było 949 takich obiektów czyli o 0,6 proc. mniej niż w 2013 r. (955). Główny Urząd Statystyczny

W

śród pozostałych obiektów najwięcej było pokoi gościnnych (kwater prywatnych) – 1 830 i ośrodków wczasowych – 1 017 (odpowiednio 1 823 i 1 047 w 2013 r.). Z opracowanych danych wynika, że obiekty w Polsce są średniej wielkości – przeciętnie dysponują 70 miejscami noclegowymi. W 2014 r. w turystycznych obiektach noclegowych miejsca całoroczne stanowiły aż 68,5 proc. wszystkich miejsc noclegowych. Tradycyjnie najwięcej miejsc noclegowych oferowały hotele – 227,5 tys. miejsc, co stanowiło 32,8 proc. ogólnej liczby dostępnych miejsc noclegowych według stanu w dniu 31 lipca 2014 r. Najwięcej jednostek – 3 325 – znalazło się w grupie obiektów dysponujących nie więcej niż 25 miejscami noclegowymi i w sumie obejmowały one 55,3 tys. miejsc (8 proc. wszystkich miejsc noclegowych). Mniej – 2 746 obiektów posiadało od 26 do 50 miejsc noclegowych i obejmowało

66

l

Fot. Shutterstock

105,7 tys. (15,2 proc.) miejsc noclegowych. Grupa 1 848 obiektów posiadających przeciętnie 51-100 miejsc noclegowych, dysponowała łącznie 131,0 tys. miejsc noclegowych (18,9 proc.). Najwięcej miejsc noclegowych – 402,1 tys. (57,9 proc.) posiadała grupa obiektów z ponad 100 miejscami noclegowymi – 1966 jednostek. W 2014 r. najwięcej turystycznych obiektów noclegowych znajdowało się w województwach: pomorskim (1 450), małopolskim (1 418), zachodniopomorskim (1 322) i dolnośląskim (903), natomiast najmniej – w województwach: opolskim (142), świętokrzyskim (231), podlaskim (248) i lubuskim (283). W porównaniu do wyników badania z 2013 r. można zauważyć, że liczba turystycznych obiektów noclegowych w Polsce wzrosła o 110 obiektów, czyli o 1,1 proc. (w poprzednim roku – wzrost o 3,1 proc.). Największy wzrost odnotowano w województwach:

wydanie specjalne

zachodniopomorskim (29) i lubelskim (20). Natomiast w czterech województwach wystąpiły spadki ogólnej liczby turystycznych obiektów noclegowych. Najwięcej ubyło w województwie lubuskim – 19 obiektów, w pozostałych województwach: mazowieckim, podlaskim i dolnośląskim były to spadki o sześć lub siedem obiektów.

Turyści korzystający z noclegów Wyniki badania wykorzystania bazy noclegowej w 2014 r. wskazują, że w turystycznych obiektach noclegowych, posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych (łącznie z pokojami gościnnymi i kwaterami agroturystycznymi), zatrzymało się 25,1 mln turystów, tj. o 7,2 proc. więcej niż w roku poprzednim (23,4 mln w 2013 r.). Turyści zagraniczni – 5,5 mln, stanowili 21,8 proc. wszystkich turystów korzystających z bazy noclegowej (22,4 proc. w poprzednim roku). W porównaniu do 2013 r.

odnotowano wzrost liczby turystów zagranicznych o 4,3 proc. (5,2 mln w poprzednim roku). Większość turystów – 18,7 mln, czyli prawie 3/4 wszystkich korzystających z bazy noclegowej, nocowało w obiektach hotelowych tj. w hotelach, motelach, pensjonatach i innych tego rodzaju obiektach. Spośród nich największą popularnością cieszyły się hotele – 16,1 mln turystów (wzrost o 10,8 proc. w stosunku do 2013 r.). W pozostałych obiektach noclegowych tj. domach wycieczkowych, schroniskach, ośrodkach kolonijnych, kempingach itd. z noclegów skorzystało 6,4 mln turystów (wzrost o 2,2 proc.). Również turyści zagraniczni najczęściej wybierali obiekty hotelowe – 4,9 mln (wzrost o 4,2 proc.) wobec 0,6 mln turystów zagranicznych korzystających z noclegów w pozostałych obiektach noclegowych (podobnie jak w roku poprzednim). W obiektach hotelowych turyści zagraniczni stanowili


BAZA NOCLEGOWA

Turystyczne obiekty noclegowe (stan w dniu 31 lipca 2014 r.)

korzystających z noclegów w grudniu – zaobserwowano w grupie pozostałych obiektów noclegowych, która charakteryzuje się znaczną sezonowością.

Udzielone noclegi

Struktura turystycznych obiektów noclegowych według ich liczby (stan w dniu 31 lipca 2014 r.)

26,2 proc. wszystkich korzystających (27,4 proc. w 2013 r.). W pozostałych obiektach noclegowych, mających charakter typowo wakacyjny, turyści zagraniczni zatrzymywali się zdecydowanie rzadziej i stanowili tylko 9,1 proc. osób korzystających z noclegów w tej grupie obiektów (8,8 proc. w 2013 r.). Zdecydowana większość turystów zagranicznych wybrała, podobnie jak w poprzednim roku, zakwaterowanie w obiektach hotelowych – 89,3 proc. (w hotelach – 82,7 proc.). Hotele wybierali przede wszystkim goście z takich państw jak: Izrael i Lichtenstein

– po 96 proc., Islandia – 95 proc., USA – 94 proc., Japonia – 93 proc., Luksemburg – 92 proc., Grecja i Norwegia – po 91 proc., Szwajcaria, Dania, Austria, Wielka Brytania i Włochy – po 90 proc. Najwięcej – 13,3 mln turystów korzystało z bazy noclegowej w miesiącach letnich (od maja do września), co stanowiło 53,0 proc. ogółu korzystających z zakwaterowania w obiektach noclegowych. Na lipiec i sierpień przypadało 23,6 proc. korzystających z zakwaterowania. Największe zróżnicowanie – od 1,1 mln turystów w lipcu do 0,3 mln turystów

W ciągu całego 2014 r. udzielono 66,6 mln noclegów (wzrost o 5,7 proc. wobec 2013 r.), z czego ponad połowa przypadła na obiekty hotelowe – 35,6 mln noclegów (wzrost o 8,9 proc.). Najwięcej noclegów udzielono w hotelach – 30,0 mln noclegów (wzrost o 10,9 proc.), zakładach uzdrowiskowych – 9,2 mln (wzrost o 4,4 proc.) i ośrodkach wczasowych – 7,9 mln (wzrost o 2,0 proc.), a najmniej w domach pracy twórczej – 141,5 tys. (spadek o 6,3 proc.), schroniskach młodzieżowych – 193,4 tys. (spadek o 2,8 proc.) i schroniskach – 214,9 tys. (spadek o 0,8 proc.). Największą liczbę udzielonych noclegów zaobserwowano w miesiącach wakacyjnych: w lipcu 10,0 mln i w sierpniu 9,9 mln, co stanowi łącznie 29,8 proc. ogółu udzielonych noclegów w ciągu roku. Obłożenie noclegami w tych miesiącach było prawie trzy razy większe w porównaniu z najsłabszymi miesiącami tj. styczniem i grudniem, kiedy to udzielono 3,5 mln i 3,7 mln noclegów. Wyraźny wzrost wystąpił dopiero w maju (5,7 mln noclegów). Analiza udziału noclegów udzielonych podczas wszystkich ciepłych miesięcy tj. od maja do września wykazała koncentrację na poziomie 57,4 proc.

Raport

noclegów udzielonych w ciągu roku – 38,2 mln. Sezonowość zaobserwowano zarówno w obiektach hotelowych, gdzie w okresie wakacyjnym (tj. w lipcu i sierpniu) udzielono w sumie 8,0 mln noclegów w stosunku do 4,4 mln w styczniu i lutym razem, miesiącach najmniejszej aktywności turystycznej, jak i w pozostałych obiektach noclegowych – 11,9 mln w lipcu i sierpniu, wobec 2,7 mln w dwóch najsłabszych turystycznie miesiącach roku – styczniu i grudniu łącznie. Turystom zagranicznym udzielono 13,0 mln noclegów, z czego największą ich liczbę odnotowano w miesiącach letnich (1,6 mln w sierpniu i 1,5 mln lipcu), a najmniejszą w miesiącach zimowych (0,6 mln i 0,7 mln odpowiednio w lutym i styczniu). Większość noclegów udzielono w hotelach – 9,7 mln, co stanowiło 74,3 proc. wszystkich noclegów udzielonych tej grupie turystów w turystycznych obiektach noclegowych w 2014 roku. Najwięcej noclegów udzielono w województwie zachodniopomorskim – 11,9 mln (17,9 proc.), a następnie kolejno w województwach: małopolskim – 10,2 mln (15,3 proc.), pomorskim – 7,1 mln (10,7 proc.) oraz mazowieckim – 6,6 mln (9,9 proc.) i dolnośląskim – 6,4 mln (9,6 proc.). W tych pięciu województwach udzielono 63,3 proc. wszystkich noclegów. Warto także zwrócić uwagę, że podobnie jak w roku poprzednim najwyższy odsetek noclegów udzielonych turystom zagranicznym w ogólnej liczbie noclegów odnotowano w województwach mazowieckim (32,1 proc.) oraz małopolskim (28 proc.) a najniższy w województwach: świętokrzyskim (4,4 proc.) i kujawsko-pomorskim (5,8 proc.).

Wykorzystanie pokoi w obiektach hotelowych Od stycznia do końca grudnia 2014 roku w obiektach hotelowych (czyli w hotelach, motelach, pensjonatach i innych obiektach hotelowych) wynajęto 21,6 mln pokoi (wzrost o 8,3 proc. w stosunku do 2013 r.), w tym 6,7 mln turystom zagranicznym (wzrost o 5,3 proc. w stosunku do 2013 r.), co stanowiło 31,3 proc. ogólnej liczby wynajętych pokoi w tych obiektach. Najwięcej, bo aż

wydanie specjalne

l

67


Raport

BAZA NOCLEGOWA

Turystyczne obiekty noclegowe według liczby miejsc noclegowych

Wynajęte pokoje w obiektach hotelowych według rodzajów obiektów w 2014 r. (w %)

Struktura udzielonych noclegów w turystycznych obiektach noclegowych w 2014 r.

Źródło wszystkich wykresów: GUS

18,5 mln pokoi (wzrost o 10,0 proc.), wynajęto w hotelach (w tym 6,2 mln turystom zagranicznych, czyli o 5,7 proc. więcej niż w 2013 r.). Wykorzystanie pokoi22 w hotelach, motelach, pensjonatach i innych obiektach hotelowych w 2014 r. wyniosło 42,7 proc. czyli o 1,1 p.proc. więcej niż w roku 2013. Największy stopień wykorzystania pokoi w obiektach hotelowych zanotowano w sierpniu – 51,8 proc., zaś najniższy w styczniu 31,4 proc.

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych W okresie od stycznia do grudnia 2014 r. stopień wykorzystania miejsc noclegowych we wszystkich turystycznych obiektach

68

l

noclegowych wyniósł 34,8 proc. (o 1 p.proc. więcej niż w roku poprzednim). Najlepszy wynik odnotowano w zakładach uzdrowiskowych – 77,6 proc. (wzrost o 2,7 p.proc.). Najniższe wykorzystanie w tych obiektach zaobserwowano w styczniu i wyniosło ono 60,6 proc., a najwyższe w sierpniu, kiedy to stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł aż 86,0 proc. W obiektach hotelowych stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł 34,7 proc., czyli nieco mniej niż w całej pozostałej niehotelowej bazie noclegowej – 35,0 proc. (w 2013 r. w obiektach hotelowych stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł 33,7

wydanie specjalne

proc., a w pozostałych obiektach 34,0 proc.). W pozostałych turystycznych obiektach noclegowych, czyli obiektach typowo wakacyjnych, wzmożony ruch zaczynał się w maju (609,2 tys. osób korzystających), a w szczytowym okresie, tj. lipcu i sierpniu osiągnął odpowiednio poziom 1 114,6 tys. i 1 076,5 tys. turystów. Wyraźny powakacyjny spadek wystąpił we wrześniu (585,8 tys. korzystających z noclegów). Polacy, podobnie jak w roku poprzednim, stanowili znaczną większość korzystających z obiektów „wakacyjnych”. W ośrodkach kolonijnych stanowili oni 98,4 proc. turystów korzystających ogółem, kwaterach agroturystycznych – 96,8

proc., domach wycieczkowych – 96,3 proc., zespołach domków turystycznych – 96,0 proc., schroniskach – 95,5 proc., ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych – 95,2 proc., a na polach biowakowych – 89,8 proc. W 2014 r. stopień wykorzystania miejsc noclegowych (tabl. II/7 oraz tabl. II/15) wynosił od 25,6 proc. w województwie opolskim (podobnie 25,7 proc. w województwach lubuskim i wielkopolskim), do 46,5 proc. w zachodniopomorskim. Największy stopień wykorzystania pokoi w obiektach hotelowych – tak jak w roku poprzednim – obserwowano w województwie mazowieckim (54,7 proc.), zachodniopomorskim (54,2 proc.) i małopolskim (50,1 proc.), a najmniejszy – w świętokrzyskim (32,2 proc.). W 2014 r. w porównaniu do roku poprzedniego wystąpił wzrost liczby udzielonych noclegów we wszystkich województwach. Spadek liczby turystów i wynajętych pokoi zanotowano w województwie lubuskim. Zauważalny wzrost wszystkich badanych zmiennych widoczny był w: podkarpackim, wielkopolskim, pomorskim, dolnośląskim i zachodniopomorskim. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych powyżej średniej krajowej wystąpił w 5 województwach: zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, pomorskim i małopolskim.


BAZA NOCLEGOWA

Raport

I kwartał 2015: Wzrost, wzrost, wzrost

Fot. Shutterstock

W pierwszych trzech miesiącach roku 2015, w porównaniu do I kwartału 2014 r., widoczny był wzrost ogólnej liczby turystów korzystających z bazy noclegowej – o 7,6 proc. oraz liczby udzielonych noclegów – o 8,3 proc. Jednocześnie zanotowano wzrost liczby turystów zagranicznych o 4,7 proc. oraz liczby pokoi przez nich wynajętych o 8 proc. Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Wydział Statystyki Turystyki i Sportu GUS

W

pierwszym kwartale 2015 roku w turystycznych obiektach noclegowych zatrzymało się 4,9 mln turystów, którym udzielono 12,3 mln noclegów. W obiektach hotelowych (czyli w hotelach, motelach, pensjonatach i innych obiektach hotelowych) udzielono 7,6 mln noclegów (najwięcej w hotelach – 6,4 mln), zaś w pozostałych obiektach 4,7 mln (najwięcej w zakładach uzdrowiskowych – 2,1 mln i ośrodkach wczasowych – 0,7 mln). W analogicznym okresie roku poprzedniego z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 4,5 mln osób i udzielono 11,3 mln noclegów. Udział noclegów udzielonych Polakom w ogólnej liczbie udzielonych noclegów wyniósł 81,1 proc., przy czym w obiektach hotelowych wynosił on 74,4 proc., a w pozostałych obiektach niehotelowych 92,0 proc. Turyści zagraniczni najchętniej zatrzymywali się w obiektach

z czego 1,3 mln turystom zagraniczw ośrodkach kolonijnych (o 31,3 hotelowych, na które przypadło 83,8 nym (w 2014 r. odpowiednio 4,2 mln proc.) oraz kwaterach agroturystyczproc. wszystkich noclegów udzieloi 1,2 mln). Tak samo jak w I kwartanych (o 23,8 proc.). nych turystom zagranicznym. Spole poprzedniego roku najwięcej, boOd początku stycznia do końśród wyżej wymienionych wskaźwiem aż 4,1 mln pokoi, wynajęto ca marca 2015 roku w obiektach honików w stosunku do analogicznew hotelach, w tym 1,2 mln turystom telowych wynajęto 4,7 mln pokoi, go okresu roku poprzedniego najbardziej zmienił się udział noclegów Polaków w obiektach hotelowych Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w I kwartale 2015 r. (w %) (wzrost o 0,8 p. proc.). Porównując dane dotyczące udzielonych noclegów w I kwartale roku 2014 i 2015, zauważyć można wzrost liczby udzielonych noclegów, który ogółem wyniósł 8,3 proc. W obiektach hotelowych analizowanych łącznie zanotowano wzrost o 10,6 proc. W pozostałej bazie noclegowej wzrost liczby udzielonych noclegów wyniósł 4,7 proc. Podkreślić warto wyraźny spadek liczby noclegów udzielanych w zespołach domków turystycznych (o 12,4 proc.) oraz wysoki wzrost liczby noclegów udzielanych wydanie specjalne

l

69


Raport

BAZA NOCLEGOWA

Turyści korzystający i udzielone noclegi w I kwartale 2014 r. i 2015 r. (w mln)

Tabl. 1. Porównanie liczby udzielonych noclegów w turystycznych obiektach noclegowych w I kwartale 2014 r. i 2015 r.

zagranicznym (w 2014 r. odpowiednio 3,7 mln i 1,1 mln). Wykorzystanie pokoi w hotelach, motelach, pensjonatach i innych obiektach hotelowych w I kwartale 2015 r. wyniosło 37,5 proc. (35,2 proc. w analogicznym okresie roku poprzedniego). W okresie od stycznia do marca 2015 r. stopień wykorzystania miejsc noclegowych we wszystkich turystycznych obiektach noclegowych wyniósł 29,7 proc., był więc nieco wyższy niż w analogicznym okresie roku 2014 (27,7 proc.): w obiektach hotelowych wyniósł 29,9 proc., a w całej pozostałej niehotelowej bazie noclegowej – 29,5 proc. Najlepsze, pod względem

70

l

wykorzystania miejsc noclegowych, wyniki w I kwartale 2015 r., odnotowano w zakładach uzdrowiskowych – 72,2 proc. (w I kw. 2014 r. – 70,6 proc.). W okresie od stycznia do marca 2015 r. najwięcej noclegów – 2,3 mln – udzielono w województwie małopolskim, co stanowiło 18,9 proc. wszystkich udzielonych noclegów oraz w województwach: zachodniopomorskim (13,0 proc.), dolnośląskim (11,8 proc.) i mazowieckim (11,5 proc.). Najmniej noclegów udzielono w województwach opolskim (120,3 tys.), podlaskim (166,8 tys.) i lubuskim (182,0 tys.). Dla tych trzech województw udział w rynku świadczenia usług noclegowych wyniósł łącznie zaledwie 3,8 proc. wszystkich udzielonych noclegów. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrost liczby udzielonych noclegów

Noclegi udzielone w hotelach w I kwartale 2014 r. i 2015 r. (w tys.)

wydanie specjalne

nastąpił w 15 województwach, największy w: wielkopolskim (17,0 proc.), podkarpackim (13,8 proc.), lubuskim (13,1 proc.), śląskim (11,9 proc.), dolnośląskim (11,6 proc.) oraz małopolskim (10,1 proc.). Spadek odnotowano jedynie w województwie warmińsko-mazurskim (o 7,8 proc.). Warto zauważyć, że w pierwszym kwartale roku 2014 było to województwo, w którym odnotowano największy wówczas, ponad 18-procentowy wzrost liczby udzielonych noclegów względem roku poprzedniego. Najwięcej turystów zagranicznych korzystało z turystycznej bazy noclegowej w województwach: mazowieckim (235,9 tys., co stanowiło 24,9 proc. ogółu turystów zagranicznych) oraz małopolskim (192,0 tys. – 20,3 proc.). Najwięcej noclegów udzielono turystom zagranicznym w województwach: zachodniopomorskim – 492,9 tys. (21,3 proc. ogółu noclegów udzielonych turystom zagranicznym), małopolskim (488,9 tys. noclegów – 21,1 proc.) oraz mazowieckim (436,4 tys. – 18,8 proc.). Warto podkreślić, że w pierwszym kwartale 2015 r. w województwach: małopolskim, mazowieckim i zachodniopomorskim koncentrowało się: – 54,5 proc. turystów zagranicznych korzystających z turystycznych obiektów noclegowych, – 61,2 proc. noclegów udzielanych turystom zagranicznym.

Źródło wszystkich wykresów: GUSRaport

GŁOS RYNKU – WYBRANE SIECI I FIRMY HOTELOWE

Chopin Airport Development Spółka Chopin Airport Development, członek Grupy PPL, realizuje hotelowe inwestycje około lotniskowe i świadczy usługi hotelowo-konferencyjne oraz rekreacyjne. Ponadto, w wyniku poszerzenia swojej działalności, wzbogacać będzie obszar aktywności biznesowej Grupy o usługi najmu powierzchni biurowej. W ten sposób spółka jest nie tylko inwestorem, operatorem i administratorem istniejących hoteli, lecz będzie również budować, eksploatować i zarządzać nowo powstającymi, komercyjnymi zasobami nieruchomościowymi Grupy. Pierwszym obiektem w portfolio Chopin Airport Development był czterogwiazdkowy hotel Courtyard by Marriott Warsaw Airport przy Lotnisku Chopina w Warszawie, którego spółka jest jednocześnie właścicielem. Na mocy umowy zawartej z Marriott International, Chopin Airport Development został operatorem pierwszego w Polsce hotelu marki Courtyard by Marriott. Ponadto, spółka w 2013 roku wybudowała, sfinansowała i oddała do użytku dwa hotele klasy ekonomicznej: Hampton by Hilton w Warszawie oraz Hampton by Hilton w Gdańsku. Projekty zostały zrealizowane w oparciu o umowę franczyzy zawartą z Hilton Worldwide. Na Lotnisku Chopina trwa budowa pięciogwiazdkowego hotelu

Best Western Best Western to największa na świecie rodzina hotelowa, do której należy obecnie ponad 4 tys. hoteli w ponad 100 krajach na całym świecie. Działają one pod następującymi markami: Best Western, Best Western PLUS, Best Western Premier, Vb, BW Premier Collection oraz Executive Residency. To, co łączy obiekty Best Western to jakość i standard obsługi klientów, wspólny system rezerwacyjny oraz programy sprzedażowo – marketingowe. Wszystkie hotele należące do sieci są niezależnie zarządzane i stanowią własność prywatnych inwestorów. Każdego dnia goszczą łącznie setki tysięcy gości. Aktualnie sieć posiada 23 hotele w Polsce.

72

l

Renaissance. Inwestycja prowadzona jest przy czynnym wsparciu i finansowaniu Przedsiębiorstwa Państwowego ”Porty Lotnicze”. Chopin Airport Development został franczyzobiorcą i stanie się operatorem tego luksusowego obiektu. Zakończenie budowy planowane jest na koniec 2016 roku. Niedawno spółka przejęła od PPL trzygwiazdkowy, zlokalizowany na Półwyspie Helskim, hotel Jurata z 45 pokojami – pierwszy, zarządzany przez spółkę, hotel wypoczynkowy. Jednocześnie trwają przygotowania do budowy hotelu na terenie Portu Lotniczego Katowice-Pyrzowice. Będzie to kolejne przedsięwzięcie spółki, w pełni sfinansowane i zrealizowane przez Chopin Airport Development.

Gheorghe Marian Cristescu, dyrektor Best Western na Polskę i Kraje Bałtyckie W 2014 r. zauważalna była postępująca profesjonalizacja hoteli indywidualnych, które coraz chętniej przyłączały się do międzynarodowych sieci. Niezależni hotelarze doceniają pozyskanie silnego partnera, który zapewnia wsparcie m.in. na polu dystrybucji, sprzedaży czy marketingu. Ponadto widoczny był wzrost znaczenia programów lojalnościowych oferowanych przez poszczególne sieci. O atrakcyjności i skuteczności programu Best Western Rewards świadczą liczby – obecnie grono jego aktywnych użytkowników na całym świecie liczy ponad 21 milionów osób i stale rośnie. Jest on również opłacalny pod kątem finansowym – stosunek kosztu do uzyskanych dzięki nim przychodów jest bardzo korzystny. W najbliższych miesiącach z pewnością dużym wyzwaniem dla wszystkich marek hotelowych, a zwłaszcza dla właścicieli niezależnych obiektów, będą

wydanie specjalne

Adam Strażecki, prezes zarządu Chopin Airport Development Rok 2014 przyniósł wzrost popytu na pokoje hotelowe, szczególnie w obszarze biznesowym i konferencyjnym. Markowe hotele odnotowały wzrost zysków, a banki patrzą bardziej przychylnym okiem na projekty hotelowe. Wiele wskazuje na to, że również rok 2015 będzie dla polskiego rynku hotelowego udany. Dla naszej spółki to rok przełomowy. Przejęliśmy hotel w Juracie, przygotowujemy się do kolejnych inwestycji, zmieniliśmy nazwę i modyfikujemy strategię działalności, czekają nas wyzwania. Polska jest coraz bardziej atrakcyjna dla osób podróżujących. Mamy coraz lepszą infrastrukturę i powiększającą się, na wysokim poziomie bazę hotelową. Na sytuację hotelarstwa wpływa w istotny sposób kondycja ekonomiczna kraju, która przekłada się na kondycję rynku turystycznego. Rosnąca liczba pasażerów podróżujących w celach wypoczynkowych i biznesowych znacząco wpływa na turystykę oraz gastronomię i jest powodem powstawania wielu nowych obiektów. Z danych Polskiej Organizacji Turystycznej wynika, że osoby podróżujące w celach biznesowych zostawiają w naszym kraju od trzech do czterech razy więcej pieniędzy, niż inni podróżujący. Sprawy służbowe to główny cel przyjazdów dla ponad 20 proc. osób odwiedzających Polskę. Wiemy, że są to osoby wymagające, które chcą nie tylko odpocząć, smacznie zjeść, ale również sprawnie

zrealizować cel swojej podróży. Serwis Hotel Research Service przeprowadził badania, które wskazują, że ten profil gości oczekuje szybkiego internetu i możliwości bezpłatnego anulowania swojej rezerwacji. Duże znaczenie ma również taka lokalizacja hotelu, która pozwala oszczędzać czas. Cena również jest istotna, aczkolwiek badania wskazują, że firmy są gotowe przeznaczać coraz więcej środków na komfortowy pobyt swoich pracowników w hotelu. Światowa Organizacja Turystyki głosi, że również przemysł konferencyjny jest sektorem coraz istotniejszym dla wzrostu światowej gospodarki. Polska jest atrakcyjnym miejscem dla międzynarodowych konferencji ze względu na konkurencyjny poziom cen oraz ciągły rozwój gospodarczy. Badania potwierdzają wzrost liczby prestiżowych spotkań, a w ślad za tym większą liczbę obiektów konferencyjnych. Rozwój segmentu konferencyjnego ściśle wiąże się także z nieprzerwanym strumieniem funduszy unijnych. Wszystko razem umożliwia powstawanie coraz to nowych obiektów do obsługi lokalnych oraz międzynarodowych wydarzeń i pozwala na umiarkowany optymizm w odniesieniu do dalszego rozwoju rynku hotelarskiego w Polsce. Wierzę, że ten rozwój postępuje, a Chopin Airport Development będzie mieć w nim swój realny udział.

w dalszym ciągu kwestie dystrybucji. Rosnące znaczenie internetowych serwisów rezerwacyjnych (OTA) oraz ich popularność wśród hotelowych gości sprawia, że

współpraca z nimi jest wręcz niezbędna, zwłaszcza dla obiektów indywidualnych, które są od nich praktycznie uzależnione. Generuje to z kolei problem stale rosnących kosztów dystrybucji związanych ze współpracą z tymi serwisami. Kwestia ta jest powiązana z umacniającą się pozycją międzynarodowych sieci, ponieważ to właśnie dywersyfikacja źródeł rezerwacji jest jednym z kluczowych elementów, który przyciąga do nich hotelarzy. Takie marki jak Best Western oferują własne systemy rezerwacyjne. Oprócz tego branża z pewnością będzie dalej obserwować rosnące znaczenie nowych technologii. Zarówno wielkie sieci, jak i małe lokalne hotele, widzą potencjał mediów społecznościowych i aplikacji mobilnych, które pomagają zwiększyć zainteresowanie ofertą i umożliwiają bezpośredni dialog z gośćmi. Duże sieci, takie jak Best Western, mogą pozwolić sobie na inwestowanie w aplikacje mobilne czy łączenie usług rezerwacyjnych z geolokalizacją.


GŁOS RYNKU – WYBRANE SIECI I FIRMY HOTELOWE

Grupa B&B Hotels Grupa to trzecia co do wielkości sieć hoteli we Francji, która powstała w 1990 roku. Hotele B&B należą do segmentu hoteli dwugwiazdkowych – ekonomicznych, stawiających, na jakość, indywidualny design poszczególnych lokalizacji oraz profesjonalną i miłą obsługę. Sieć posiada obecnie 340 hoteli w Europie: we Francji (234), w Niemczech (75), we Włoszech (22), cztery w Hiszpanii, trzy w Polsce oraz po jednym w Czechach (Praga) oraz Maroku (Rabat). Beatrice Bouchet, prezes B&B Hotels Polska Z roku na rok do Polski przyjeżdża coraz więcej zagranicznych turystów, ale też Polacy chętnie podróżują po kraju w celach rekreacyjnych lub zawodowych. Rynek hotelarski to bardzo przyszłościowy i rozwojowy sektor, w który warto inwestować. Wiedzą o tym doskonale właściciele sieci B&B, która podbiła serca wielu osób odwiedzających ich hotele w największych polskich miastach. Zadowolenie gości, które jest wynikiem połączenia

Satoria Group Satoria Group należy do czołówki operatorów hoteli w Polsce. Łącznie zarządza 915 pokojami. Hotele w portfolio sprzedaje pod własną marką oraz pod międzynarodową marką Best Western. Kluczem sukcesu jest centralne zarządzanie całą grupą. Atutem jest zróżnicowana baza noclegowa od klasy turystycznej do trzygwiazdkowej klasy biznes. Andrzej Wójcik, wiceprezes zarządu ds. sprzedaży i rozwoju Satoria Group W pierwszym półroczu 2014 tylko na rynek warszawski oraz krakowski weszło prawie 700 nowych pokoi. Pośród nich na uwagę zasługują dwa obiekty warszawskie – Double Tree by Hilton na Wawrze oraz Hampton by Hilton Centrum. Ich otwarcie będzie miało na pewno swój pozytywny wkład na potencjał stolicy. Niezależnie od nowych graczy, Warszawa realizuje w tym roku stabilny wzrost. W pierwszym półroczu 2014, patrząc na wynik Satoria Group, notujemy stały, często dwucyfrowy przyrost

Raport

wysokiego standardu z niewielkim kosztem, to przepis na sukces hoteli B&B. Choć baza noclegowa w Polsce wciąż się rozrasta, liczba osób wybierających hotele B&B stale rośnie, co jest najlepszym wyrazem uznania dla przyjętego przez Grupę konceptu Econochic. Wysoka jakość idąca w parze z atrakcyjną ceną to połączenie, które przekonuje zarówno osoby podróżujące służbowo, jak i turystów. Obłożenie hoteli B&B w poszczególnych miastach nieco się różni (hotel w Warszawie to destynacja typowo biznesowa, natomiast we Wrocławiu i w Toruniu pojawia się więcej osób podróżujących w celach turystycznych), ale stale rośnie, co świadczy o tym, że sieć B&B jest coraz bardziej znana na polskim rynku i coraz częściej wybierana przez polskich klientów. Polska wciąż pozostaje regionem atrakcyjnym inwestycyjnie, a sukces hoteli B&B w Toruniu, Warszawie i we Wrocławiu dodatkowo zachęca do dalszego rozwoju Grupy w tym kraju. Już niebawem hotelowa rodzina B&B zyska nowych członków. Pod koniec przyszłego roku ze standardu oferowanego przez

B&B będą mogły skorzystać również osoby planujące pobyt w Łodzi (149 pokoi). Kolejny obiekt pod szyldem B&B powstanie w Katowicach (105 pokoi). Jednocześnie pracujemy też nad innymi projektami w największych miastach w Polsce oraz nad nowym designem pokoi hotelowych. W Polsce aktualnie przeżywamy znaczny przyrost ilości hoteli

ekonomicznych i taki trend będzie się nadal utrzymał. W tym obszarze obserwujemy dalszy rozwój segmentu podróży służbowych, również turyści coraz częściej doceniają ofertę hoteli ekonomicznych. W obu grupach na znaczeniu wciąż zyskuje relacja jakości do ceny – nikt nie lubi przepłacać, a jednocześnie nie chce zaniżać oczekiwań i wymagań co do proponowanych standardów. Co więcej, goście coraz częściej uznają za bezzasadne wydawanie na usługę hotelową dużych sum, skoro większość dnia spędzają na spotkaniach biznesowych, zwiedzaniu zabytków i osobliwości okolicy, czy też korzystając z bogatej oferty wydarzeń kulturalnych. Zróżnicowana oferta sektora hotelarskiego daje dziś podróżnym dowolność w wyborze miejsca noclegu. Niemniej dużą popularnością cieszą się hotele oferujące komfortowe zakwaterowanie w rozsądnej cenie, zlokalizowane w centrach miast. Hotele sieci B&B w Warszawie, Toruniu i we Wrocławiu doskonale wpisują się w ten trend, stając się atrakcyjnym punktem na hotelowej mapie Polski.

obłożenia. Istotne jest, że wynik ten osiągamy przy jednoczesnym utrzymaniu dobrego poziomu cen średnich naszych obiektów. Otoczenie konkurencyjne natomiast, również utrzymuje stały, podobny trend sprzedaży, choć przy nieco słabszej dynamice RevPar. Równocześnie, ten dobry warszawski wynik odzwierciedlają statystyki ogólnopolskie. Tylko w pierwszym kwartale 2014, w obiektach hotelowych w naszym kraju zanotowano wzrost udzielanych noclegów o prawie o 7,5 proc. Jednym z naszych głównych założeń na rok 2015 jest dalsze utrzymanie dobrego trendu obłożenia przy jednoczesnym podniesieniu rentowności sprzedaży. Szerokie inwestycje w obszarach sprzedaży, finansów i controllingu firmy na pewno pomogą nam w realizacji tych celów. Ponadto, ciągłe ulepszenia w obszarze e-commerce powodują, że dotarcie do nowych Gości to dla naszej grupy proces jeszcze szybszy i coraz tańszy. Tylko w tym roku zostały uruchomione nowe serwisy internetowe warszawskiej dywizji spółki. To kolejny krok w umacnianiu własnego, najbardziej rentownego kanału sprzedaży.

Jedną z ważniejszych inwestycji spółki w najbliższych latach jest otwarcie Hampton by Hilton Gdansk Old Town planowane na rok 2017. Obiekt będzie działać na podstawie umowy franczyzowej pomiędzy siecią Hilton Worldwide a spółką VHM Hotel Management. Nowy hotel usytuowany będzie w centrum Gdańska, niecały kilometr od dworca głównego, w jego pobliżu znajduje też się słynny XIII-wieczny Długi Targ oraz Kościół Mariacki. 156 pokoi gościnnych Hampton by Hilton Gdansk Old Town będzie częścią większego obiektu usługowego. W budynku, poza hotelem, będą znajdowały się również sklepy oraz przestrzeń do odpoczynku i rekreacji. Inwestorem jest spółka Capital Park, zaś franczyzobiorcą spółka VHM Hotel Management, wchodząca w skład Satoria Group. To oraz pozostałe planowane inwestycje na pewno umocnią spółkę w pierwszej trójce sieci hotelowych w Polsce na przestrzeni najbliższych lat. Tysiące zadowolonych gości to najlepsza wizytówka Grupy Satoria, lidera pośród sieci hotelowych w Polsce. Siła naszej marki to zespół oddanych współpracowników, wieloletnie doświadczenie w branży hotelarskiej oraz certyfikat

krajowego touroperatora. Naszym partnerom oddajemy do dyspozycji osiem obiektów z ponad 1,4 tys. pokojami, w dwóch najczęściej odwiedzanych miastach w Polsce, Warszawie oraz Krakowie. Połowa z nich, to hotele działające pod międzynarodową marką Best Western, światowego lidera sieci hotelarskich. To tylko kolejne potwierdzenie wysokiej i stabilnej jakości naszych usług.

wydanie specjalne

l

73


Raport

GŁOS RYNKU – WYBRANE SIECI I FIRMY HOTELOWE

Hotele DeSilva Spółka Hotele De Silva powstała w 2006 roku. Dwa pierwsze lata istnienia spółki zostały poświęcone na opracowanie innowacyjnego produktu hotelowego, w oparciu o najlepsze wzory zagraniczne i dostosowanego do realiów rynku hotelarskiego w Polsce. Produkt hotelowy oznacza zarówno funkcjonalność i jakość usług oferowanych klientom jak i zasady zarządzania operacyjnego działalności hoteli. Cel strategiczny: tworzenie sieci najbardziej przyjaznych hoteli oferujących wyjątkową jakość w przystępnych cenach w segmencie od dwu – do czterogwiazdkowego. Strategia spółki zakłada hotele średniej wielkości, lokalizowanych w dynamicznie rozwijających się biznesowo rejonach lub okolicach o wyjątkowych walorach dla podróżnych, dla klientów biznesowych i turystycznych, w trzech kategoriach/markach: w kat. trzygwiazdkowej DeSilva, w kat. dwugwiazdkowej DeSilva Inn oraz w kat. czterogwiazdkowej DeSilva Premium. Spółka oferuje prowadzenie hoteli w ramach standardów DeSilva na podstawie umowy o zarządzanie lub dzierżawy/najmu. Inwestorzy, rozpoczynając współpracę z Hotelami DeSilva, uzyskują dostęp do know-how funkcjonalnego, operacyjnego i technicznego sieciowej firmy hotelowej. W 2014 r. sieć DeSilva zachowała status quo w liczbie obiektów: na koniec

COHM Firma Cohm działająca pod marką Historyczne Hotele Wrocławia jest spadkobiercą Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Odra Tourist i od roku 2007 zarządcą trzech najstarszych wrocławskich hoteli: Polonia, Europejski, Piast. Wszystkie te obiekty mieszczą się przy ulicy Piłsudskiego. Przedsiębiorstwo Odra Tourist zostało założone przez Prezydenta Wrocławia w roku 1974. Podstawowymi formami działalności były: działalność hotelarska, działalność turystyczna oraz działalność gastronomiczna. Od roku 1975 w skład Odra Tourist wchodziły hotele Polonia, Europejski, Grand, Piast I Odra. Na skutek zmian zachodzących w Polsce w latach 90-tych Odra Tourist stała się spółką akcyjną i miała zostać sprywatyzowana poprzez udział

74

l

roku prowadziła działalność w sześciu hotelach (Warszawa, Katowice-Pyrzowice, Piaseczno, Pruszków, Opole) oraz obiekcie eventowo-restauracyjnym w Krakowie. W październiku 2014 roku otwarty został obiekt (109 pokoi) w modelu umowy zarządzania. Pod nazwą Hotel DeSilva Premium Opole w standardzie czterech gwiazdek. Jest to pierwszy obiekt w sieci w podwyższonej kategorii. Kolejny obiekt zostanie uruchomiony w Poznaniu, w pierwszym kw. 2016 r., także w ścisłym centrum miasta. W efekcie modernizacji istniejącego budynku biurowego powstanie 60-pokojowy hotel, zgodnie w standardzie DeSilva. Prowadzone są również rozmowy wstępne lub negocjacje kolejnych projektów hotelowych z zewnętrznymi inwestorami w kilkunastu lokalizacjach w Polsce, w tym m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Trójmieście, Poznaniu, Szczecinie oraz w innych lokalizacjach o charakterze turystyczno/pobytowych (morze, góry, Mazury). Piotr Kwiatkowski, dyrektor zarządzający Hotele DeSilva Rok 2014 okazał się stosunkowo pozytywny dla działalności hotelowej w Polsce. W większości dużych miast nadal miał miejsce wzrost popytu na pokoje hotelowe, głównie generowany przez segmenty biznesowe: korporacyjny oraz MICE.W wybranych miastach, w tym przede wszystkim w Krakowie (cały rok) i Trójmieście (wakacje) istotnym

w Programie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. W roku 1999 r. została podpisana umowa sprzedaży akcji Odra Tourist na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego Dexpol. Dnia 14 lutego 2000 r. Odra Tourist jako jedyny wspólnik, zawiązała spółkę pod firmą Odra Tourist Hotele. W roku 2007 spółka zmieniła nazwę na COHM. Wraz z nową nazwą odważnie i dynamicznie wkroczyła na rynek wrocławskiej branży hotelowej z nowym hotelem Europejskim Silfor Premium. Rok 2008 był kolejnym rokiem wielkich inwestycji. Spółka rozpoczęła remont wysłużonego trzygwiazdkowego Hotelu Polonia, który docelowo przekształcony zostanie w obiekt pięciogwiazdkowy – Polonia Palace. W roku 2014 wyremontowano popularny Dom Wycieczkowy Piast, który po modernizacji otrzymał z powrotem status hotelu o kategorii dwugwiazdkowej.

wydanie specjalne

segmentem jest również turystyka indywidualna. Wydaje się także, że nadal działał pozytywny wizerunek Polski za granicą, który zawdzięczamy organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. W dużych miastach Polski (Warszawa, Kraków, Wrocław, Aglomeracja Śląska, Trójmiasto, Poznań, Łódź, Szczecin) hotele markowe notowały wyniki na poziomie zbliżonym do roku 2013, tj. w zależności od miasta obłożenie 5379 proc. i ADR 57-94. Rok 2014 zakończył się 3,4-procentowym wzrostem PKB. Analitycy prognozują, że w roku 2015 i kolejnych latach będzie miał miejsce dalszy wzrost gospodarczy, w zakresie 2,75 proc.-3,50 proc. wartości PKB. W znacznym stopniu będzie to związane z funduszami unijnymi przeznaczonych dla Polski na lata 2014-2020. Budżet ten, wynoszący 82,5 miliardów € jest najwyższy spośród wszystkich członków UE. Środki pieniężne służyć mają dalszej integracji Polski z krajami UE. Co ważne, znaczna część tych środków ma być przeznaczona na dalszy rozwój infrastruktury komunikacyjnej, tj. sieci dróg, kolei i połączeń lotniczych. A jak pokazują doświadczenia innych krajów, efektywny rozwój branży hotelowej uzależniony jest od dostępności wydajnej infrastruktury komunikacyjnej. Wybiegając nieco bardziej do przodu, należy zacząć poważnie zastanawiać się, co czeka Polskę po zakończeniu tej perspektywy finansowej, czyli po 2020 r. Podsumowując, dobra kondycja ekonomiczna Polski, eksport, bezpośrednie

W dalszej przyszłości planowane jest odremontowanie i uruchomienie nieczynnych obecnie: Hotelu Grand i Piast II. Bartosz Gebel, prezes i Zbigniew Pasieka, członek zarządu COHM i sieci Silfor Tendencją ostatnich lat jest opanowanie polskiego rynku hotelarskiego przez duże, międzynarodowe sieci. Przykładowo – w ramach sieci w USA działa ponad 70 proc. hoteli, w Europie – 35 proc., a w Polsce około 7 proc. Ale te 7 proc. posiada aż 26 proc. całego rynku. W coraz większej liczbie miast powstają hotele dużych, zagranicznych sieci, które często poprzez obniżanie cen wymuszają na hotelach niezależnych podobne działania. Na zjawisko to nakłada się również, coraz bardziej ekspansywne i restrykcyjne

inwestycje zagraniczne, stabilna sytuacja banków i polityczna a także wysokość przydzielonych Polsce funduszy unijnych na lata 2014 – 2020 powinny korzystnie wpływać na branżę hotelową w Polsce w najbliższych latach. Pozostają oczywiście obawy, choćby związane z konfliktem na wschodzie Ukrainy czy związane z problemami Unii Europejskiej i Strefy Euro w związku z groźbą wystąpienia Grecji. Przynajmniej ta druga kwestia wydaje się jednak zmierzać w korzystnym kierunku, w związku z przyjęciem w ostatnich dniach przez Parlament grecki programu oszczędnościowego, który został również pozytywnie oceniony przez głównych wierzycieli Grecji, tj. EBC, MFW i KE.

w zasadach współpracy, działanie portali rezerwacyjnych. Klienci korporacyjni, duże instytucje, banki, firmy ubezpieczeniowe centralizują rezerwacje hoteli, szukając partnerów, którzy zapewnią im noclegi w całej Polsce. Ponad 73 proc. tych firm przy wyborze hotelu bierze pod uwagę markę, jako gwarancję standardu, wygody oraz jakości obsługi. Wszystko to powoduje wzrost kosztów marketingowych hoteli niezależnych. Ze względu na aktualną sytuację rynkową, tworzenie nowych form współpracy pomiędzy hotelami nie jest już tylko modą, ale staje się koniecznością. Silfor – Polskie Hotele realizuje więc swoją kompleksową ofertą program porozumienia pomiędzy polskimi hotelami. W ten sposób chce sprostać konkurencji, tworząc rozpoznawalną markę skupiającą hotele niezależne w całej Polsce o różnych standardach i lokalizacjach.


GŁOS RYNKU – WYBRANE SIECI I FIRMY HOTELOWE

Laris Hotels Group Laris Hotels Group to największa sieć pod względem liczby obiektów noclegowych w Krakowie. Posiada łącznie blisko 400 łóżek w dwóch kluczowych dzielnicach miasta – Kazimierz oraz Stare Miasto. Firma powstała w 2005 roku w Krakowie i obecnie zarządza siedmioma obiektami noclegowymi w kategorii od dwu – do czterogwiazdkowej. Najnowszej inwestycji Armon Residence towarzyszą aparthotele: Santi, Spatz, Leone, Siesta, Station oraz Mały Kraków. Laris działa w obrębie średniej wielkości obiektów, aktualnie jest to przedział 9-36 pokoi, co pozwala pracownikom na świadczenie najwyższej jakości obsługi, indywidualne podejście oraz zaspokajanie niewypowiedzianych potrzeb gości hotelowych. Firma Laris zatrudnia blisko 100 osób, w tym ok. 87 na obszarze hoteli. Sieć stawia na autorskie szkolenia pracowników przez cały rok, przede

Hotele Diament Hotele Diament zarządzają 14 obiektami działającymi pod jedną marką – Hotele Diament – które są strategicznie usytuowane w najważniejszych gospodarczo częściach Śląska. Łącznie hotele we Wrocławiu, Katowicach, Chorzowie, Gliwicach, Zabrzu, Siemianowicach Śląskich i Ustroniu oferują gościom ponad 2 tys. miejsc noclegowych w blisko 1 tys. pokojach oraz prawie 3 tys. mkw. powierzchni konferencyjnej. Są to: czterogwiazdkowy hotel we Wrocławiu: Park Hotel Diament Wrocław, czterogwiazdkowe hotele w Katowicach: Park Hotel Diament Katowice, Hotel Diament Plaza Katowice i Hotel Diament Arsenal Palace Katowice/Chorzów, czterogwiazdkowy hotel w Zabrzu: Park Hotel Diament Zabrze, czterogwiazdkowy hotel w Gliwicach: Hotel Diament Plaza Gliwice, czterogwiazdkowy hotel spa: Spa & Wellness Hotel Diament Ustroń, trzygwiazdkowe hotele: Hotel Diament Spodek Katowice, Hotel Diament Zabrze, Hotel Diament Bella Notte Katowice/Chorzów, Hotel Diament Economy Gliwice, Hotel Diament Ustroń, Hotel Diament Vacanza Siemianowice Śląskie oraz dwugwiazdkowy hotel w Chorzowie: Hotel Diament Stadion Śląski Katowice/Chorzów.

finansów oraz HR. Stanowią one naczynia silnie połączone, co ułatwia dobry przepływ informacji i tak pożądaną synergię.

wszystkim działu recepcji i działu housekeepingu. Silną stroną firmy są także dedykowane działy zadaniowe: dział operacyjny z doświadczoną kadrą menedżerską, dział sprzedaży, dział marketingu, Revenue Management,

Rafał Bakalarski, prezes zarządu Hotele Diament Obserwując ogólne trendy w branży hotelarskiej, mogę z przekonaniem powiedzieć, że polski rynek z roku na rok staje się coraz bardziej konkurencyjny. Świadczy o tym przybywająca liczba nowych obiektów oraz duża aktywność inwestorów, zauważalna zwłaszcza w największych miastach w Polsce. Zmianie ulega przede wszystkim charakter rywalizacji konkurencyjnej – coraz większe znaczenie zyskuje jakość świadczonych usług w połączeniu z rynkową, ale nadal atrakcyjną ceną. 2014 rok i pierwsze półrocze 2015 roku to okres szczególnej aktywności sieci Hotele Diament. Najważniejszym wydarzeniem było dla nas przejęcie sieci StyleHotels, dzięki któremu zwiększyliśmy swój potencjał miejsc noclegowych o blisko 40 proc. Dzięki tej największej na polskim rynku hotelarskim transakcji, staliśmy się właścicielem dodatkowych trzech i długoterminowym najemcą dwóch, atrakcyjnie położonych obiektów na terenie Górnego Śląska. Dzisiaj nasza spółka zarządza 14 hotelami zlokalizowanymi w najważniejszych gospodarczo częściach całego Śląska, dysponując tym samym potencjałem ponad 2 tys. miejsc noclegowych i blisko 3 tys. mkw. powierzchni konferencyjnej. Decydując się na tę inwestycję, mieliśmy na uwadze zauważalny, zwyżkowy trend w zakresie turystyki biznesowej.

Raport

Michał Drzyżdżyk, prezes, założyciel i współwłaściciel spółki Laris Hotels Group W przypadku Krakowa poprzedni rok oraz obecny należą do kolejnych rekordowych lat, jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę turystów odwiedzających nasze piękne i gościnne miasto. Jedynym niekorzystnym zjawiskiem jakie miało miejsce, to wyraźnie mniejsza liczba gości ze wschodu (zarówno z Rosji jak i Ukrainy), szczególnie gości ze średniego segmentu. Poza tym z miasta królów mam same dobre informacje – Kraków znowu był wielokrotnie wymieniany jako jeden z najlepszych kierunków na wypady miejskie i weekendowe przez magazyny i portale z branży turystycznej, lotnisko w Balicach systematycznie się rozbudowuje i przyjmuje coraz więcej pasażerów (swoją drogą uzależnienie prawie

wszystkich hoteli w Krakowie od działania lotniska jest groźne). Z przyjemnością obserwujemy również coraz większy udział w pobytach turysty krajowego. Dobrej passy Krakowa nie mogą przegapić wielkie sieci hotelowe – Hilton, Accor, otwierają lub wkrótce otworzą swoje kolejne obiekty. Również rynek apartamentów pod krótki wynajem rośnie gwałtownie (często w szarej strefie), a co za tym idzie nasycenie rynku pokojami hotelowymi wzrasta i wypada zadać pytanie kiedy osiągnie pułap, przy którym słabsze hotele staną się nierentowne. Rok 2016 przyniesie kolejne wielkie i pozytywne wydarzenie w mieście – Światowe Dni Młodzieży. Różne źródła szacują od 1,5 mln do 2,5 mln pielgrzymów, którzy odwiedzą Kraków. I choć jako hotelarze rozumiemy, że jednotygodniowe wydarzenie nie sprawi, że cały rok będzie dobry, to można się spodziewać wystąpienia efektu barcelońskiego – czyli zwiększonego zainteresowania miastem po imprezie masowej.

Polska jest coraz ważniejszym punktem na mapie gospodarczej Europy. Obszar Górnego i Dolnego Śląska, gdzie obecnie posiadamy obiekty, od kilku lat intensywnie się zmienia i rozwija – przykładem może być otwarcie Międzynarodowego Centrum Kongresowego, które znacząco wpłynęło na zwiększenie atrakcyjności nie tylko Katowic, ale całej aglomeracji śląskiej, zwłaszcza wśród osób podróżujących biznesowo. Mając tego świadomość i odpowiadając na zapotrzebowanie rynku i klientów, zainwestowaliśmy również w przebudowę i podniesienie standardu posiadanych obiektów, poprzez odnowienie ich wnętrz i wyposażenia.

Wraz z tendencją zwyżkową na rynku (w ciągu kilku ostatnich lat baza hotelowa w Polsce zwiększyła się o 30 proc.) i powstawaniem nowych obiektów, wzrasta również zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów. Patrząc na to wyzwanie długofalowo, nawiązaliśmy strategiczną współpracę z Politechniką Śląską, by uczestniczyć w procesie kształcenia wyspecjalizowanej kadry, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Przez cały okres studiów na specjalnościach „Zarządzanie hotelem” i „Zarządzanie obiektem hotelarskim” studenci odbywają staże i praktyki pod doświadczonym okiem menedżerów naszej sieci. Mocno stawiamy na rozwój, nie tylko w zakresie zwiększania własnej bazy hotelowej, ale także wykwalifikowanego personelu. Cele Hoteli Diament na przyszły rok w dalszym ciągu pozostają ambitne. Jednym z ważniejszych planowanych działań jest debiut spółki na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych, do którego już trwają przygotowania. Wejście na giełdę otworzy nowe możliwości zarówno przed firmą, jak i jej potencjalnymi inwestorami. Zakładamy także dalszą ekspansję marki i rozwój, systematycznie poszukując nowych atrakcyjnych lokalizacji. Planujemy kolejne inwestycje w innych regionach Polski – w tym w Warszawie – oraz poza jej granicami.

wydanie specjalne

l

75


Raport

GŁOS RYNKU – WYBRANE SIECI I FIRMY HOTELOWE

Grupa Dobry Hotel Dobry Hotel to dynamicznie rozwijająca się polska sieć hotelowa, zarządzająca oprócz hoteli również restauracjami oraz Centrum Konferencyjnym. Do sieci dynamicznie przyłączane są kolejne obiekty hotelowe na terenie całego kraju. Od samego początku istnienia, priorytetem dla Dobrego Hotelu jest komfort i satysfakcja gości, korzystających z jego usług. Dotychczasowy model funkcjonowania firmy opiera się na zarządzaniu obiektami hotelowymi ale już od momentu powstania, to jest od 2004 roku, firma świadczy również usługi doradcze w swojej branży. Obiekty należące do sieci charakteryzują się unikatowym stylem, wyśmienitymi śniadaniami, bogatym zapleczem konferencyjnym oraz profesjonalnym serwisem. W swoich strukturach firma posiada również centralne komórki: sprzedażową, marketingową oraz zarządzania przychodami, których zadaniem jest dbanie o ciągły rozwój, dobry wizerunek oraz zwiększanie dochodów firmy.

Focus Hotels Focus Hotels to prężnie rozwijająca się sieć nowoczesnych hoteli biznesowych w Polsce. Obiekty należą do klasy ekonomicznej i charakteryzują się wysoką jakością świadczonych usług. Właścicielem spółki jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Grupa Kapitałowa Immobile z siedzibą w Bydgoszczy. Aktualnie w skład sieci wchodzą obiekty hotelowe w Gdańsku, Łodzi, Szczecinie, Bydgoszczy, Chorzowie oraz Inowrocławiu. Obecnie sieć Focus Hotels dysponuje 535 pokojami, a kolejne 124 będą dostępne po otwarciu drugiego obiektu w Gdańsku. Jako miejskie hotele biznesowe prezentują nowy standard w swojej kategorii. Każdy z nich posiada zaplecze konferencyjne wyposażone w wysokiej klasy sprzęt użytkowy, saunę oraz siłownię. Wyróżnikiem sieci jest darmowe Wi-Fi na terenie całego obiektu, nieograniczony dostęp do sauny i siłowni, kawa i kanapka na drogę gratis oraz bezpłatny

76

l

Daniel Łukaszewicz, Business Development Director Dobry Hotel Z dużą satysfakcją mogę stwierdzić, że druga połowa 2014 roku oraz pierwsze półrocze 2015 roku to dla Grupy Dobry Hotel bardzo pracowity okres, a właściwie dalszy ciąg bardzo napiętego wcześniejszego planu pracy. Z satysfakcją ponieważ „dużo pracy”, w tym konkretnym przypadku oznacza remonty, modernizacje i nowe projekty.

nocleg dla dzieci i młodzieży do lat 18 w pokoju z rodzicami. Sytuacja biznesowa obiektów Focus Hotels w 2014 roku, była wzrostowa. Przychody spółki Focus Hotels za cały 2014 rok wzrosły o 4,81 mln zł vs 2013 rok. Wzrosty wynikają z otwarcia nowego hotelu w Inowrocławiu oraz podnoszących się wskaźników w dotychczasowych obiektach (Gdańsku, Szczecinie, Łodzi oraz Bydgoszczy)które to, wypracowały +4,6 pp wzrostu obłożenia względem 2013 roku. ADR spadła – 2,1 pp vs. 2013 rok, RevPAR wzrósł natomiast o 2,4 pp. 2014 był także pierwszym pełnym rokiem dla hotelu Focus Katowice Chorzów. W pierwszym półroczu 2015 roku Focus Hotels zanotował wzrost dla wszystkich rynków, czego wynikiem jest zwiększenie przychodów o 16 proc. vs pierwsze półrocze 2014 roku oraz poprawa wskaźników ADR i REVPAR. W drugim półroczu spółka przewiduje utrzymanie się trendu wzrostowego vs 2014 .

wydanie specjalne

W 1 kwietnia 2014 roku zakończył się remont generalny Hotelu Villa Sedan i już w listopadzie 2014 roku rozpoczęty został remont generalny w hotelu Best Western Villa Aqua Hotel. Pierwsza połowa 2015 roku to otwarcie dwóch hoteli w Krakowie. Dobry Hotel uczestniczył w przygotowaniu tych dwóch obiektów do wejścia na rynek krakowski od samego początku. W tej chwili oba hotele z sukcesem funkcjonują na tym bardzo wymagającym rynku. Jeśli chodzi o plany naszej Grupy to na dzień dzisiejszy mogę tylko powiedzieć, iż cały czas trzymamy się naszych podstawowych celów , to znaczy świadczenia usług hotelarskich na jak najwyższym poziomie, wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom Gości, jak również ciągłego doskonalenia się naszej kadry. Co do rynku hotelowego w Polsce na przełomie 2014/2015 to patrząc przez pryzmat zarządzanych przez nas obiektów mogę powiedzieć, że sytuacja w branży jest bardzo dobra. Od początku 2015 roku notujemy systematyczny wzrost ilości gości hotelowych, ADR a co za tym idzie również RevPAR. Niechlubny wyjątek w tym roku to miesiąc maj, pogoda była wyjątkowo kapryśna a większość naszych hoteli

znajduje się w destynacjach określanych jako turystyczne, więc miało to wpływ na wyniki. Na szczęście maj to już historia a kolejne miesiące tego roku pokazują nam utrzymanie trendu wzrostowego we wszystkich wymienionych przeze mnie aspektach. To daje nam również prawo do dużego optymizmu jeśli chodzi o rok 2016. Wydaje mi się, że taka sytuacja odczuwalna jest w całej branży, gdyż możemy ostatnio zaobserwować dużą ilość otwieranych jak i planowanych otwarć nowych obiektów. Są to hotele niezależne, ale zaobserwować można również wzmożoną aktywność międzynarodowych sieci hotelarskich na polskim rynku. Według mnie szczególnie ten drugi element świadczy o tym, że prognozy rozwoju rynku są bardzo pozytywne. Dla Dobrego Hotelu to znak, że możemy liczyć na utrzymanie dotychczasowych trendów wzrostowych w ilości gości hotelowych, ale również informacja, że trzeba cały czas kłaść bardzo duży nacisk na jakość świadczonych usług. Konkurencja wpływa stymulująco na rynek, ale też sprawia, że trzeba mieć sposób na utrzymanie dotychczasowych gości i pozyskiwanie nowych. My ten sposób mamy.

Łukasz Płoszyński, członek zarządu Focus Hotels Głównym celem sieci Focus Hotels na najbliższy rok jest dokończenie prac związanych z otwarciem drugiego hotelu w Gdańsku. Hotel Focus Gdańsk City Center, nowoczesny obiekt w standardzie 3 gwiazdek, powita pierwszych gości na początku drugiego kwartału 2016 roku. Obiekt będzie dysponował 124 pokojami i aż 750 mkw. powierzchni konferencyjnej

– wierzymy, że taka specyfikacja i walory tego hotelu w połączeniu ze strategią naszego zarządzania, przełożą się znaczenie na wyniki sprzedażowe sieci. Ponadto, GK Immobile, właściciel Hoteli Focus, rozpoczęła realizację inwestycji Platynowy Park w Bydgoszczy. Na terenie dawnej fabryki Makrum w ciągu najbliższych kilku lat, obok osiedla składającego się z około 1,1 tys. mieszkań, 40 tys. mkw. powierzchni usługowo-handlowo-biurowej, powstanie także kolejny trzygwiazdkowy hotel Focus, który będzie dysponował 120 pokojami. Zarządowi sieci Focus Hotels oraz jej właścicielom i inwestorom, zależy na dynamicznym rozwoju spółki. Dlatego też stale koncentrujemy nasze działania na poszukiwaniu nowych obiektów, które moglibyśmy włączyć do sieci na podstawie umowy dzierżawczej lub franczyzowej. W dalszym ciągu najbardziej zależy nam na zaistnieniu przede wszystkim w największych miastach Polski, ale bierzemy pod uwagę także mniejsze miejscowości. Nasze decyzje każdorazowo są poparte szczegółową analizą otoczenia i rynku, a swoim Partnerom oferujemy profesjonalne wsparcie i branżowe know-how.


GŁOS RYNKU – WYBRANE SIECI I FIRMY HOTELOWE

Grupa Hotelowa Orbis Grupa Hotelowa Orbis to największa sieć hoteli w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej oferująca 19 tys. pokoi w ponad 100 obiektach, Orbis jest wyłącznym licencjodawcą marek AccorHotels w 16 krajach w tym w Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Estonii, na Litwie, Łotwie, w Macedonii, Mołdawii, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech. Hotele działają pod markami Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles i ibis budget, a także Orbis Hotels. Rozpoznawalne na świecie marki gwarantują jakość usług o zróżnicowanym standardzie od luksusowych hoteli pięciogwiazdkowych po ekonomiczne jednogwiazdkowe. Strategicznym inwestorem Orbisu jest grupa hotelowa AccorHotels. Joanna Świerkosz, dyrektor ds. marketingu, jakości i programów lojalnościowych w Polsce i Europie Wschodniej Orbis W styczniu 2015 roku rozpoczął się nowy rozdział w historii Orbisu – dzięki

Geovita Firma Hotele i Ośrodki Marzeń Geovita istnieje na polskim rynku od stycznia 1997 r., a od 2004 r. jako samodzielna spółka została wyodrębniona z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa pod nazwą Geovita. Oferuje 14 nowoczesnych hoteli i ośrodków wypoczynkowo-konferencyjnych. Są one położone w miejscowościach w górach (Jugowice, Lądek-Zdrój, Wisła, Zakopane, Złockie, Krynica-Zdrój) i nad morzem (Dąbki, Dźwirzyno, Mrzeżyno). Niedaleko Piły położony jest ośrodek w Płotkach, a w samym sercu Polski ośrodek w Jadwisinie. Od stycznia 2010 roku Geovita zarządza miejskim Hotelem Orient znajdującym się w Krakowie, a od października 2011 r. Hotelem Perła Bieszczadów w Czarnej k. Ustrzyk Dolnych oraz Hotelem Bukowy Dworek w Gronowie k. Łagowa Lubuskiego. Łączne zaplecze Geovity to ponad 1700 miejsc noclegowych.

Raport

przejęciu 46 hoteli (w tym 38 działających) od AccorHotels Grupa Hotelowa Orbis weszła na nowe rynki w Europie Środkowo-Wschodniej i skupia dziś ponad 100 hoteli (19 tys. pokoi). Orbis jest wyłącznym licencjodawcą marek Accor w 16 krajach w tym w Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Estonii, na Litwie, Łotwie, w Macedonii, Mołdawii, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech. Hotele działają pod markami Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles i ibis budget. Historyczna transakcja umożliwia dalszy rozwój Grupy Hotelowej Orbis oraz ekspansję zarządzanych przez nas marek w krajach regionu. Powiększona Grupa w pełni wykorzystała sprzyjające warunki rynkowe i osiągnęła w pierwszym półroczu 2015 roku bardzo dobre wyniki operacyjne i finansowe. Stawiamy na wprowadzanie zmian podnoszących standard naszych hoteli, wdrażanie innowacyjnych koncepcji usług oraz nowych mobilnych aplikacji, ułatwiających rezerwację i organizację pobytu gości w naszych hotelach. Jednym ze strategicznych i priorytetowych działalności rozwijanych w hotelach Grupy Orbis jest gastronomia. Restauracje Winestone w hotelach klasy średniej cieszą się dużym uznaniem

wśród klientów. Ich ofertę uzupełniają sklepy z winami Wineshop. Dążąc do operacyjnej doskonałości inwestujemy w produkt i jakość obsługi. Konsekwentnie modernizujemy nasze hotele – w 2014 roku zakończyliśmy remonty w ibis Kraków Centrum, Novotel Kraków Centrum, ibis Warszawa Stare Miasto, Novotel Warszawa Centrum i Sofitel Warsaw Victoria. Za nami również spektakularne przemiany dwóch hoteli wybudowanych ponad

30 lat temu. Od 2015 roku funkcjonują jako Mercure Gdynia Centrum i Mercure Gdańsk Posejdon. Wprowadzamy nowości technologiczne, podążając za potrzebami klienta proponujemy aplikacje mobilne. Dostrzegamy jak szybko zmienia się branża w XXI wieku i jak dynamicznym przemianom ulegają zachowania konsumenckie, stąd nasze ciągłe poszukiwania rozwiązań odpowiadających na zapotrzebowanie rynku. Przykładem może być projekt „Welcome”, który jest wirtualnym systemem ułatwiającym i przyśpieszającym proces zameldowania oraz wymeldowania z hotelu. Innym jest aplikacja na telefon „Novotel Virtual Concierge”. Po jej ściągnięciu goście w wygodny i przystępny sposób uzyskują natychmiastowy dostęp do szeregu informacji o hotelu, ale także o rozkładach lotów, pociągów czy prognozę pogody. Oprócz tego mogą wybierać spośród 100 rozrywek polecanych w kategoriach kultura, sport, dla rodziny, wycieczki etc. To brzmi jak początek prawdziwej rewolucji w komunikacji z gościem hotelu. Jako hotelarze – pasjonaci jesteśmy przekonani, że cyfryzacja nie zmieni tradycyjnego rozumienia pojęcia „gościnność”, w którym zawartych jest wiele treści i emocji, takich jak „radość ze spotkania”, „serdeczna rozmowa”, „szacunek i troska”.

Michał Kolankiewicz, kierownik biura marketingu Geovita W mojej ocenie rok 2014 był dosyć dobry dla właścicieli hoteli i obiektów wypoczynkowych w Polsce. W większości miejscowości obserwujemy wzrost popytu na pokoje hotelowe, szczególnie z segmencie wypoczynek. Te zadowalające wyniki zawdzięczamy m.in. wzrostowi polskiego PKB, który w 2014 r. wyniósł powyżej 3 proc. Nadal korzystny wpływ na wyniki w naszej branży miał polepszający się wizerunek Polski za granicą, m.in. dzięki UEFA EURO 2012 a także FIVB Volleyball Men’s World Championship Poland 2014. W sezonie wakacyjnym w większości polskich miast turystycznych zaobserwowaliśmy wzrost liczby odwiedzających, jednakże szczególnie w górach (np. Zakopane, Krynica Zdrój) walka cenowa jest bardzo odczuwalna dla branży, gdzie uzyskujemy zwiększone obłożenie kosztem uzyskiwanych cen transakcyjnych. Rok 2015 będzie rokiem dalszego wzrostu gospodarczego – około 3,3 proc.-3,5% wartości PKB związanego z funduszami unijnymi przeznaczonymi dla Polski

w tzw. „rozdaniu” na lata 2014 – 2020. Liczymy bardzo na jesienną aktywność firm i instytucji związaną właśnie z tymi środkami, dla nas istotne jest aby nie tylko duże miasta na tym zyskiwały (posiadamy tylko jeden hotel miejski – w Krakowie). W tym roku oraz w nadchodzących latach najlepsze wyniki osiągać będą sieci hotelowe. Spowodowane to jest dobrze rozwiniętą siecią dystrybucji, dopasowanym budżetom marketingowym, dobrze dobranym działaniom reklamowym – szczególnie w Internecie (kampanie CPC, działania w goglach – adwordsy, mailingi, SMS-ingi i inne) oraz aktywnemu wykorzystywaniu Revenue Managmentu i innych form wsparcia reklamowego na platformach OTA (Online Travel Agencies – internetowych agencjach rezerwacyjnych typu booking.com, HRS). Ważnym

elementem działań reklamowych stała się obecność w mediach społecznościowych, takich jak: Facebook, TripAdvisor czy Linkedin. Segment sprzedaży online w ostatnich latach rozwijał się dynamicznie, w przypadku naszej sieci zyskując 10% udział w segmencie wypoczynek. Rynek rezerwacji online w Polsce wzrasta najszybciej spośród wszystkich krajów UE, czego potwierdzeniem w Geovicie jest czterokrotny wzrost obrotów z Bookingiem w latach 2010-2014. W kolejnych latach korzystnie na branżę hotelową w Polsce wpływać będą: sytuacja ekonomiczna Polski, inwestycje zagraniczne, stabilna sytuacja banków, a także wysokość przydzielonych Polsce funduszy unijnych na lata 2014 – 2020. Zagrożeniem może być przyszła sytuacja gospodarcza, gdyby miał zostać zahamowany wzrost.

wydanie specjalne

l

77


Raport

GŁOS RYNKU – WYBRANE SIECI I FIRMY HOTELOWE

Hilton Worldwide Hilton Worldwide jest wiodącą, globalną siecią hotelarską, obejmującą luksusowe i średniej klasy hotele oraz apartamenty tzw. przedłużonego pobytu (extended-stay). Już od 96 lat, oferuje osobom podróżującym najlepsze warunki zakwaterowania i wspaniałą obsługę. Sieć obejmuje 12 światowej klasy marek, na które składa się ponad 4,44 tys. hoteli, działających w ramach różnych umów i oferujących ponad 730 tys. pokoi, zlokalizowanych w 97 krajach. Te marki to: Hilton Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy by Hilton, Curio – A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton oraz Hilton Grand Vacations. Firma prowadzi także światowej klasy program lojalnościowy Hilton HHonors.

Zdrojowa Invest & Hotels Zdrojowa Invest & Hotels to rodzinna grupa dewelopersko-hotelarska, będąca pionierem na rynku condo hoteli w Polsce. W portfolio holdingu znajduje się aktualnie osiem obiektów, oddanych do użytku między 2009 a 2015 rokiem: Sand Hotel, Marine Hotel Ultra Marine w Kołobrzegu, Cristal Resort Szklarska Poręba, Boulevard Ustronie Morskie i otwarte w lipcu br Diune Hotel & Resort w Kołobrzegu oraz Baltic Park Molo Apartments w Świnoujściu. W sumie ponad 800 pokoi i apartamentów, kilkanaście sal konferencyjnych wraz z bogatą ofertą spa & wellness. Obłożenie średnioroczne w hotelach spółki wynosi obecnie ponad 70 proc., a w wysokim sezonie sięga 100 proc. Jan Wróblewski, współwłaściciel Zdrojowa Invest & Hotels Stabilnie rośnie liczba zamożnych Polaków (według KPMG już w 2016 roku osiągnie milion), a społeczeństwo się starzeje, co sprzyja korzystaniu z obiektów typu spa & wellness i rehabilitacyjno-rekreacyjnych. Nie należy dać się jednak zwieść tym z pozoru korzystnym

78

l

Jego członkowie dzięki rezerwacji pokoi bezpośrednio przez stronę hotelu, mogą korzystać z wielu dodatkowych korzyści, jak darmowe Wi-Fi, a także cyfrowych udogodnień dostępnych za pośrednictwem innowacyjnej aplikacji Hilton HHonors, dzięki której członkowie programu mogą się meldować, wybrać pokój a także uzyskać do niego dostęp za pomocą Cyfrowego Klucza. Travel with Purpose to zobowiązanie Hilton Worldwide do wspierania społeczności na całym świecie, a także siła napędowa polityki społecznej odpowiedzialności marki. Celem programu jest pomaganie uczestnikom w osiągnięciu ich pełnego potencjału, pomoc lokalnym społecznościom z którymi związani są członkowie zespołu, celebrowanie różnych kultur i pokazanie siły podróżowania. Poprzez analizę i poprawę wykorzystania zasobów naturalnych, program promuje też idee zrównoważonego rozwoju

perspektywom – ZUS szacuje, że już do 2020 roku liczba osób w wieku produkcyjnym zmniejszy się o dwa miliony, co pomimo wzrostu gospodarczego i spadku bezrobocia będzie obciążało budżet i hamowało dynamikę rozwoju. Dotknie to jednak bardziej hotele biznesowe, które zlokalizowane są w miastach na bardzo konkurencyjnym rynku. W miejscowościach wypoczynkowych, pomimo aktualnie szybko rosnącej liczby udzielonych noclegów, w perspektywie lat 2020-2025 rynek nasyci się już hotelami i wzrost ich liczby będzie wolniejszy. Już teraz w niektórych kurortach można zaobserwować zaostrzenie konkurencji i spadki liczby udzielonych noclegów. Przykładowo Zakopane od dwóch lat notuje spadki na poziomie ok. 1,5-3,5 proc. rocznie pomimo wzrostu liczby pokoi, a 2014 rok był dla całej branży zauważalnie lepszy od poprzedniego. Poprawić wyniki może jedynie wzrost atrakcyjności samej miejscowości, który można uzyskać przez polepszenie infrastruktury sportowej, rekreacyjnej czy dojazdowej. Miało to miejsce w Kołobrzegu, w którym powstały wielofunkcyjne hotele wydłużające sezon i nowe drogi dojazdowe z centralnej i zachodniej części kraju. Dzięki temu przy obecnej dynamice powiat kołobrzeski ma szanse w tym roku prześcignąć Kraków i stać się po Warszawie numerem 2 pod względem liczby udzielonych

wydanie specjalne

Magdalena Sekutowska, dyrektor ds. rozwoju Hilton Worldwide w regionie CEE Polska to niesamowicie dynamiczny rynek. W ostatnim roku, w samej Warszawie przybyło ponad 900 nowych pokoi hotelowych, z czego aż 659 w ramach sieci Hilton Worldwide. Polska to atrakcyjna destynacja zarówno dla osób podróżujących w celach turystycznych, jak i biznesowych. Wraz z relatywnie małym zagęszczeniem hoteli wchodzących w skład międzynarodowych sieci, jest też rynkiem z dużym potencjałem pod przyszłe inwestycje. Obecnie badamy możliwości dalszego rozwoju, również w polskich miastach regionalnych. Hilton Worldwide jest pionierem w dziedzinie nowych technologii, w szczególności w rozwiązaniach z zakresu obsługi klienta. Sieć oferuje m.in. możliwość wybrania pokoju i zameldowania się poprzez mobilną aplikację dostępną dla członków programu Hilton HHonors. Za pomocą aplikacji goście mogą dowolnie dostosowywać serwis do swoich potrzeb, zmieniać standard rezerwacji oraz zgłaszać

indywidualne prośby obsłudze hotelu, a to wszystko za pomocą jednego przycisku. Jestem przekonana, że nasze prace nad strategią cyfrową zaowocują dalszym imponującym rozwojem oferty Hilton Worldwide związanej z nowymi technologiami.

noclegów. W ten trend wpisuje się Radisson Blu Resort w Świnoujściu, który będziemy prowadzili jako niezależny operator od wakacji 2017. Pięciogwiazdkowy hotel powstanie w ramach wielofunkcyjnego kompleksu Baltic Park Molo tuż nad samym morzem, przy promenadzie, z własnym aquaparkiem oraz centrum konferencyjnym na ponad tysiąc osób. Zdrojowa Invest swoją działalność koncentruje w uznanych miejscowościach wypoczynkowych, zarówno nad morzem, jak i w górach, które w znacznym stopniu kształtują wizerunek Polski

w oczach turystów. Lato to pora żniw dla hotelarzy prowadzących działalność nad wodą. Nasze obiekty znajdujące się w nadmorskich kurortach cieszą się wakacyjnym szczytem, odnotowując niemal 100 proc. obłożenie po cenach sezonu wysokiego. Należy zaznaczyć, że ceny w Polsce nadal są zdecydowanie niższe niż w krajach „starej Unii” przy porównywalnym standardzie hoteli i restauracji, a dodatkowym atutem jest możliwość wyboru nowych obiektów, których wciąż powstaje u nas bardzo wiele. Nie zapominajmy o dojeździe, który w kraju jest krótszy i dzięki poprawie infrastruktury również sprawniejszy, co jest szczególnie ważne dla rodzin podróżujących z małymi dziećmi. Natomiast na rynku condo, czyli dochodowych jednostek mieszkalnych i apartamentów, na którym jesteśmy liderem, mają szanse przetrwać tylko sprawdzeni hotelarze. Tacy, którzy są świadomi rynku i zachodzących na nim zmian oraz mają doświadczenie w zarządzaniu hotelami. Nie każdy hotel przynosi zyski, a sukces jest wypadkową wielu czynników. Liczy się lokalizacja w odpowiedniej miejscowości i w odpowiednim miejscu oraz jakość obsługi. Jeśli nad morzem to tylko w pierwszej linii brzegowej z widokiem na Bałtyk, a w górach na szczyty i w pobliżu infrastruktury zimowej.


GŁOS RYNKU – WYBRANE SIECI I FIRMY HOTELOWE

Vienna International Hotels & Resorts Vienna International Hotelmanagement AG to grupa hotelowa założona w 1989 roku, która prowadzi i rozwija na podstawie umów o zarządzanie łącznie 38 hoteli i kurortów pierwszej klasy oraz dwa projekty hotelowe. Portfolio składa się z hoteli miejskich, kurortów, hoteli uzdrowiskowych i kongresowych. Obiekty znajdują się w 10 państwach europejskich: Austrii, Czechach, Polsce, Chorwacji, Francji, Niemczech, Rumunii, Słowacji, Białorusi i Rosji. Oprócz międzynarodowych hoteli wypoczynkowych grupa skupia się także na centrach biznesowych. W Polsce VI aktualnie zarządza pięcioma hotelami: czterogwiazdkowymi Amber Baltic Międzyzdroje, andel’s Hotel Cracow, andel’s Hotel Łódź, angelo Hotel Katowice oraz trzygwiazdkowym Chopin Hotel Cracow Old Town.

Interferie Interferie z siedzibą w Legnicy to działająca od ponad 20 lat największa na Dolnym Śląsku spółka branży turystycznej. W jej zasobach znajduje się łącznie 1,5 tys. miejsc noclegowych w hotelach i ośrodkach wypoczynkowych nad morzem i w Sudetach. Hotele w górach specjalizują się w ofercie łączącej sport, aktywny wypoczynek i rodzinną turystykę. Ośrodki nadmorskie to przede wszystkim bogata oferta spa, profilaktyki zdrowotnej oraz wypoczynku sanatoryjno-rehabilitacyjnego. Do Interferie należy również biuro turystyczne, które pośredniczy w sprzedaży oferty wypoczynkowej w Polsce i za granicą. W ciągu ostatnich 20 lat ośrodki i hotele Interferie przyjęły ponad 7 milionów gości. Jan Koman, prezes zarządu Interferie Prognozy wzrostu PKB w Polsce określa się na poziomie ok. 3-3,5 proc. w kolejnych dwóch latach (2015-2016). Wzrost gospodarczy – jak wskazują dostępne analizy – będzie dodatkowo stymulowany poprzez napływ nowych środków

Raport

Katarzyna Niezgoda, Director of Business Development, VI Hotels & Resorts Poland Rynek hotelarski jest zwierciadłem gospodarki i szybko reaguje na zmianę koniunktury, a Polska nie może narzekać na sytuację makroekonomiczną – ciągle jest „zieloną enklawą” na tle Europy. Jeżeli dodamy do tego dotacje unijne z programu 2014-2020 i liczne inwestycje w infrastrukturę kulturalną i konferencyjną (m.in. w Krakowie i Katowicach), nie dziwi fakt, że w 2014 r. rynek hotelarski wzrósł o ponad 8 proc. (liczba wynajętych pokoi). Podobnie sytuacja wygląda w naszej sieci. Hotele Vienna International w Polsce z roku na rok poprawiają swoje rezultaty. W 2014 r. osiągnęliśmy przychody o prawie 10 proc. większe niż w 2013 r., a obłożenie wzrosło o prawie 8 proc. Najlepsze rezultaty udało się uzyskać w angelo Hotel Katowice, m.in. dzięki pobytowi drużyn w czasie Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn. Pozostałe hotele również zanotowały wzrosty pomimo nieustannej konkurencyjności na rynku. Wszystkie destynacje, w których jesteśmy obecni: Łódź, Kraków i Katowice to miasta, w których obserwujemy duży ruch inwestycyjny, a tym samym

nasycenie rynku robi się coraz większe. Przygotowaliśmy się do tego m.in. poprzez restrukturyzację naszego pionu sprzedaży. Polska została podzielona na dwa regiony, którymi zarządzają dyrektorzy regionalni (Anna Olszyńska odpowiada za andel’s Hotel Łódź oraz Amber Baltic Międzyzdroje, a Tomasz Piórkowski za andel’s Hotel Cracow, angelo Hotel Katowice oraz Chopin Hotel Cracow), a działy sprzedaży indywidualnych hoteli

są odpowiedzialne także za sprzedaż innych obiektów należących do naszej sieci. Jestem przekonana, że ta zmiana pozytywnie wpłynęła na zeszłoroczne wyniki VI i przyniesie rezultaty również w roku bieżącym. 2015 rok zapowiada się dla nas obiecująco – już w tym momencie poprawiliśmy przychody o ok. 5 proc. YTD, a jeden z hoteli osiągnął historyczne wyniki finansowe w pierwszym kwartale tego roku. Dzięki kilku posunięciom strategicznym w niektórych obiektach udało nam się podwyższyć cenę średnią o 12 proc. Wierzę, że dla hoteli konferencyjnych najciekawszy okres jeszcze nadejdzie. Obserwując koniunkturę i zmiany inwestycyjne zachodzące w miastach, gdzie znajdują się nasze hotele, sądzę, że również rok 2016 będzie dla nas pozytywny. Szczególne nadzieje wiążemy z Światowymi Dniami Młodzieży, które zapewne wpłyną na wyniki finansowe nie tylko naszych krakowskich obiektów, ale również na hotel angelo w Katowicach. Jesteśmy na nie przygotowani, większość pokoi mamy już zakontraktowanych i teraz ze spokojem czekamy na to unikalne wydarzenie.

z budżetu UE, która przyznała nam na lata 2014-2020 kwotę ponad 80 mld euro. Zdaniem krajowych ekonomistów w 2015 roku nie możemy jeszcze liczyć na znaczący skok wzrostu gospodarczego w Polsce i należy spodziewać się kontynuacji trendów, jakie zachodziły w gospodarce w 2014 r. W pierwszej połowie 2015 r. gospodarka nadal będzie odczuwać skutki wprowadzonego przez Rosję embarga na eksport żywności, nieco obniżonego popytu krajowego oraz niskich cen ropy. Tempo wzrostu w latach następnych zależy także od przygotowania i wykorzystania unijnych programów. Dlatego też coraz więcej państw silnie angażuje się w rozwój turystyki i gałęzi z nią powiązanych. Dzieje się tak, ponieważ to właśnie turystyka jest dziedziną, która generuje wzrost gospodarczy, przywraca równowagę makroekonomiczną i pozytywnie oddziałuje na bilans płatniczy kraju. Nie bez znaczenia jest fakt, że branża turystyczna, ze względu na swój interdyscyplinarny charakter, skupia wokół siebie i angażuje kilkadziesiąt sektorów i dziedzin gospodarki, stając się jednocześnie kołem zamachowym rozwoju regionalnego i lokalnego danego kraju – aktywizując różne środowiska

i potencjały endogeniczne, wyzwalając przedsiębiorczość i aktywność społeczną. Zmiany demograficzne będą miały istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji w turystyce. Zauważalny jest stały wzrost oczekiwań klientów w zakresie jakości, bezpieczeństwa i komfortu w trakcie pobytu, łatwy i szybki transport do i z miejsca wypoczynku, jak i indywidualizacja potrzeb osób w dwóch grupach wiekowych, tj. 55-65 oraz 65+. Wskazane grupy wiekowe determinują również konieczność uwzględniania przez obiekty hotelowe aspektów wiekowych i zdrowotnych, ponieważ goście w coraz większym stopniu będą oceniali ofertę pod tym kątem przy wyborze celu podróży oraz formy spędzania wypoczynku. Z punktu widzenia zmian, zachodzących w branży turystycznej, ważny jest również obserwowany wzrost średnich temperatur w okresie letnim, co spowoduje przesuwanie się wypoczynku bardziej na północ. W kolejnych latach zmiany warunków klimatycznych w Europie mogą spowodować gruntowne przekształcenie modeli podróżowania, a co za tym idzie, wpłynąć na nowe trendy w wyborze kierunków turystycznych. Na zmianę trendów w branży turystycznej będzie również miała sytuacja

geopolityczna, która może powodować wzrost zainteresowania ofertą turystyczną w Europie, w tym w Polsce. A dodatkowo, moda na zdrowy styl życia i poszukiwanie ofert wypoczynku łączących ze sobą elementy rekreacji oraz spa &wellness sprawiają, że będzie rosło obłożenie w tego typu obiektach, zwłaszcza że wiele z tych nowo wybudowanych, czy zmodernizowanych jest na bardzo wysokim poziomie i niczym nie ustępują konkurencji w Europie.

wydanie specjalne

l

79


Raport

GŁOS RYNKU – WYBRANE SIECI I FIRMY HOTELOWE

Nadwiślańska Agencja Turystyczna Nadwiślańska Agencja Turystyczna istnieje na rynku polskim od 1996 r. Od ponad 18 lat w 20 hotelach i obiektach wypoczynkowych stara się zapewnić gościom wszystko, co najlepsze w wypoczynku w Polsce.

Piotr Wilchelm, prezes zarządu Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej. Trwający sezon 2014/2015 z radością mogę zaliczyć do udanych. Wzrost liczby klientów, oraz poprawa wizerunku marki oraz jej rozpoznawalności pozytywnie wpływa na rozwój firmy. Prawdziwa zima, oraz piękne lato, które mamy obecnie jest także bez wątpienia naszym sprzymierzeńcem w „walce” o klienta, na rynku, gdzie panuje bardzo duża konkurencja. Z roku na rok widzimy jak budują się nowe hotele i powstają miejsca noclegowe.

Polska to wyjątkowy kraj zapewniający przede wszystkim różnorodność. Najpiękniejsze w Europie polskie plaże, niespotykane nigdzie indziej czyste jeziora, piękne góry, a także polska kuchnia sprawia, że odnotowujemy także wzrost przyjazdów klienta zagranicznego. Liczę, że tendencja ta będzie się utrzymywać. Niestabilna sytuacja w destynacjach zagranicznych zwiększa atrakcyjność Polski jako miejsca wypoczynku. Liczę, że przyszły sezon zarówno dla NAT, jak i całego rynku hotelarskiego w Polsce będzie równie udany jak obecny, a może jeszcze lepszy…

Louvre Hotels Group

W Polsce obecne są trzy marki: Golden Tulip (cztery), Campanile (10) i Première Classe (dwa).

Louvre Hotels Group jest liderem na międzynarodowym rynku hotelowym, z ponad 1,1 tys. hotelami i ponad 95 tys. pokoi w 48 krajach. W portfolio posiada sześć marek, od jednej do pięciu gwiazdek: Première Classe, Campanile, Kyriad, Tulip Inn, Golden Tulip i Royal Tulip. Louvre Hotels Group należy do Jin Jiang International Holding Co. Ltd., jednej z wiodących grup hotelowych i turystycznych w Chinach.

Sebastien Denier, prezes Louvre Hotels Group w Polsce, wiceprezes ds. operacyjnych na Europę Centralną i Wschodnią Kwestię, którą należałoby wziąć pod uwagę, dotyczącą wyników naszej branży, opisuje ciekawy paradoks. Z jednej strony polską gościnność ceni się na świecie bardzo wysoko, z drugiej jednak jesteśmy jedną z najtańszych destynacji w Europie i posiadamy jedną z najmniejszych

w Europie liczbę pokoi w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Biorąc pod uwagę wzrost kosztów pracy oraz kosztów dostaw, w związku ze zmianami w prawie pracy, marża operacyjna hoteli może stopnieć jak śnieg w słońcu, jeśli średni przychód na pokój (RevPAR) nie powiększy się dzięki wzrostowi średniej stawki netto za pokój bez śniadania (ADR) na rynkach ze średnim obłożeniem powyżej 60 proc. Jestem przekonany, że jesteśmy zbyt zachowawczy, jeśli chodzi o ceny pokoi. Rynki powinny zaakceptować rozsądny ich wzrost.

Qubus Hotel

Artur Hajduk, prezesa zarządu sieci Qubus Hotel Rok 2014 upłynął dla nas pod znakiem wzrostu efektywności sprzedaży w segmencie rezerwacji korporacyjnych oraz indywidualnych, a także lekkiego spowolnienia w tym zakresie w obszarze konferencyjnym. Zjawisko to spowodowane jest między innymi powstaniem centrów kongresowych i obiektów typowo konferencyjnych w miastach, które odgrywają ważną rolę w kształtowaniu turystyki kongresowej w Polsce. Swój udział ma w tym procesie ma niewątpliwie także wzrost popularności video-komunikacji. Już od kilku lat na znaczeniu zyskują nowoczesne kanały sprzedaży, takie jak

na przykład aplikacje mobilne. Dla nas ważnymi kanałami sprzedaży są kanały bezpośrednie, które cieszą się coraz większą popularnością wśród gości. Istotnym trendem, który można obecnie obserwować na polskim rynku hotelowym, jest koncentracja działań wielu sieci na modelu biznesowym opartym na franczyzie. Sieć Qubus Hotel ma również swoją kompleksową propozycję skierowaną do hoteli zainteresowanych skorzystaniem z naszego prawie 20-letniego doświadczenia. W 2015 r. w segmencie sprzedaży usług hotelarskich online ważnym wydarzeniem na rynku były decyzje regulatorów antymonopolowych we

Marka Qubus Hotel funkcjonuje na rynku prawie 20 lat. Przez ten czas stała się synonimem wysokiej jakości i rzetelności w polskiej branży hotelarskiej. Dowodem na to są liczne i prestiżowe nagrody przyznawane sieci przez znane portale rezerwacyjne oraz gości hotelowych. Sieć Qubus Hotel to 13 hoteli trzy – i czterogwiazdkowych zlokalizowanych w centrach polskich miast. Strategia sieci ukierunkowana jest przede wszystkim na segment biznesowy, którego przedstawiciele korzystają z usług w zakresie pobytów firmowych, konferencji, szkoleń czy też bankietów, mając do dyspozycji dobrze wyposażone sale konferencyjne.

80

l

wydanie specjalne

Francji, Włoszech i Szwecji, które przyczyniły się do ograniczenia zjawiska – rate parity. W Polsce podobne postępowanie wszczął UOKiK na wniosek sieci Hotele Syrena. Jest to krok w kierunku zmniejszenia kosztów hotelarzy ponoszonych z tytuły prowizji dla systemów rezerwacyjnych takich jak Booking.com i jednocześnie oferowania konkurencyjnych ofert na własnych kanałach dystrybucji. Ważnym zjawiskiem, o którym warto wspomnieć, jest wykorzystanie potencjału biznesowego i ekonomicznego mniejszych polskich miast. Odpowiadając na tę tendencję stworzyliśmy nasz młodszy brand – markę Alto. Pierwszy Hotel powstał już w Żorach, przy drodze A1. Atrakcyjną politykę cenową połączyliśmy tutaj z wysoką jakością usług i atrakcyjnym designem, a innowacyjna technologia zapewnia gościom poczucie komfortu i wygody podczas pobytów.


GŁOS RYNKU – WYBRANE SIECI I FIRMY HOTELOWE

Sun & Snow Sun & Snow jest największą w Polsce firmą oferującą krótkoterminowy wynajmem apartamentów w miejscowościach wakacyjnych oraz w największych miastach (Trójmiasto, Kraków, Warszawa). W tej chwili sieć obejmuje blisko 1,1 tys. apartamentów urządzonych w wysokim standardzie i w pełni wyposażonych. Sun & Snow, firma która zaczęła wynajmować apartamenty w 2008 roku, obsłużyła do tej pory ponad 100 tys. rezerwacji. Operator współpracuje z globalnymi portalami rezerwacyjnymi, posiada także własne call center oraz system rezerwacji online. Spółka zaangażowana jest również w rozwijanie marki Sun & Snow Resorts – eleganckich ośrodków wypoczynkowych obejmujących condohotele oraz budynki apartamentowe. W tej chwili w budowie są dwa – jeden w Szklarskiej Porębie, drugi w Zakopanem. Wkrótce rozpocznie się budowa trzeciego, nad morzem. Sun & Snow prowadzi także inwestycyjną sprzedaż apartamentów wakacyjnych poprzez platformę CentrumInwestycji.com. Spółka doradza też deweloperom w zakresie optymalizacji projektów condohotelowych

W ramach działań grupy planujemy budowę kolejnych etapów w dwóch górskich ośrodkach wypoczynkowych Sun & Snow – Resorts. W Szklarskiej Porębie zainwestowaliśmy 80 mln zł w projekt, który obejmie docelowo cztery budynki w tym condohotel z dużym zapleczem rekreacyjnym. Dziś oba apartamentowce są już gotowe i wynajmowane turystom. Rozpoczęła się budowa hotelu, która potrwa do końca 2017 roku. Hotel zaprojektowany jest tak, by spełniał wymogi kategoryzacji pięciu gwiazdek. Znajdzie się nim 80 pokoi hotelowych

i apartamentów, duża restauracja hotelowa, kawiarnia na tarasie, sale konferencyjne, gabinety spa, sale fitness, baseny i zewnętrzne jacuzzi i kawiarnia. Wkrótce ruszamy ze sprzedażą pokoi hotelowych w cenie około 10 tys. za mkw. w standardzie pod klucz. Wartość samej inwestycji hotelowej to blisko 25 mln złotych. Zaangażowaliśmy się także w budowę kolejnego ośrodka, tym razem nad morzem. Budynek apartamentowy znajdzie się w pierwszej linii zabudowy przy nowym molo miejskim. Inwestorzy będą mogli wybierać spośród lokali o metrażu od 26 do 50 mkw. Docelowo powstanie 100 apartamentów, a do dyspozycji gości oddany zostanie także basen. Rozpoczęcie budowy planowane jest jeszcze w tym roku, a jej zakończenie na koniec roku 2017. Rozwój rynku apartamentów i condohoteli w Polsce jest bardzo obiecujący, zarówno jeśli chodzi o sprzedaż jak i wynajem nieruchomości wakacyjnych, dlatego na razie nie planujemy ekspansji na rynki zagraniczne. Cały czas poszukujemy nowych atrakcyjnych działek, zarówno w górach, jak i nad morzem, na których powstaną kolejne eleganckie obiekty wypoczynkowe pod szyldem Sun & Snow Resorts.

zawodowym, a prywatnym, a w związku z tym wprowadzamy wiele ofert i partnerstw, które pomagają naszym gościom zrelaksować się, ale także zdobyć energię na cały dzień poprzez np. dobre odżywianie. Poza budowaniem silnych marek planujemy dalsze renowacje oraz komunikację zrealizowanych w 2015 r. remontów w hotelach Bristol i Westin w Warszawie oraz Sheratonie w Krakowie. Z pewnością ważnym wydarzeniem w 2016 roku będzie odbywający się w Warszawie szczyt NATO, do którego już teraz przygotowujemy się. Wierzymy, że szczyt będzie jednym z wydarzeń, które przyczyni się do poprawy rozpoznawalności zarówno Warszawy, jak i całej Polski jako atrakcyjnej destynacji dla gości z całego świata. Dodatkowo bliski naszym zainteresowaniom jest projekt rozbudowy portfolio obiektów sieci Starwood w Polsce, dlatego też stale poszukujemy parterów, którzy chcieliby wspólnie z nami prowadzić hotele w Polsce, korzystając z silnych marek oraz globalnego

know how i dystrybucji sieci Starwood. Naszym celem jest wprowadzenie do Polski nowych marek – w szczególności Aloft i Four Points by Sheraton oraz otwarcie hoteli w miastach, w których jeszcze nie działamy, takich jak Gdańsk, czy Wrocław.

w oparciu o dane dotyczące zachowań, preferencji i potrzeb turystów wybierających apartamenty jako miejsca noclegowe. Marcin Dumania, prezes zarządu i współzałożyciel Sun & Snow Działalność Sun & Snow związana z wynajmem krótkoterminowym stabilnie się rozwija i rośnie o około 40 proc. rocznie. W porównaniu rok do roku średnia kwota rezerwacji w tym sezonie letnim wzrosła o 50-70 proc. w zależności od miejscowości. Dziś obecni jesteśmy już w 31 lokalizacjach i zarządzamy blisko 1100 apartamentami. W ciągu roku planujemy pozyskać minimum 250 kolejnych, zarówno nad morzem, jak i w górach. W każdej z miejscowości, w której zarządzamy apartamentami, otwieramy biuro lokalne. Jego pracownicy dbają o mieszkania i obsługę turystów. Naszą stronę internetową odwiedziło przez ostatnich 12 miesięcy ponad milion osób, z czego liczba unikalnych użytkowników wyniosła aż 500 tys. Niedawno odnotowaliśmy rekordowe zainteresowanie ofertą i dzienny rekord wejść na stronę, który wyniósł 18 tys. To wyniki, które plasują nas na pierwszym miejscu wśród firm wynajmujących apartamenty w Polsce.

Starwood Hotels & Resorts

Westin oraz Luxury Collection, zlokalizowanych Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Sopocie.

Bezkonkurencyjne portfolio 10 zróżnicowanych marek funkcjonujących w blisko 100 krajach sprawia, że Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., jest jedną z wiodących firm z branży hotelarsko-wypoczynkowej. Starwood jest właścicielem ponad 1200 posiadłości, w których pracuje ponad 180 000 pracowników. Głęboko wierząc w to, że ludzie chcą doświadczać więcej i lepiej rozumieć świat, Starwood zrewolucjonizował postrzeganie usług hotelowych, kładąc nacisk na innowację, design i zróżnicowane lifestylowe marki. Starwood jest w pełni zintegrowanym właścicielem, operatorem i franczyzodawcą hoteli, resortów i rezydencji zarządzanych pod markami: St. Regis, The Luxury Collection, W, Westin, Le Meridien, Sheraton, Four Points by Sheraton, Aloft i Element oraz Tribute Portfolio. Sieć oferuje w Polsce ponad 1,5 tys. pokoi w sześciu hotelach zarządzanych pod markami Sheraton,

Gonçalo Duarte Silva, dyrektor generalny Starwood Hotels & Resorts w Polsce Sukces sieci Starwood jest napędzany przez duch poszczególnych, dopasowanych do różnych oczekiwań marek, które razem tworzą silne, globalne portfolio. Dla nas w Polsce, obecny jak i 2016 rok będzie bardzo ważny i ekscytujący w związku z globalnym rebrandingiem marki Sheraton. Przebudowaliśmy już nasze strony, tworzymy nową wizualizację graficzną, ale przede wszystkim wprowadzamy nowe oferty – jak chociażby Paired, czyli menu zgrabnie skomponowanych przekąsek, win i piw rzemieślniczych. Kolejny rok będzie również poświęcony wdrażaniu strategii Sheraton 2020, a co za tym idzie aktywacji nowego pozycjonowania marki. Koncentrujemy się również na marce Westin, która skierowana jest do osób dbających o równowagę między życiem

Raport

wydanie specjalne

l

81


Raport

GŁOS RYNKU – DOSTAWCY

Coraz więcej szkoleń w hotelach Katarzyna Ożóg, członek zarządu Stalowa52 Cała branża szkoleniowa jest zgodna co do tego, że bogate dofinansowania szkoleń z „budżetów unijnych” zepsuło nasz rodzimy rynek szkoleniowy. Niestety łatwość pozyskiwania dofinansowań w ubiegłych latach i co za tym idzie ogromna nadpodaż szkoleń we wszystkich branżach bardzo często nie szły w parze z jakością. Za niewielkie pieniądze lub wręcz za darmo można było uczestniczyć w szkoleniach dla pracowników każdego szczebla. Pełna odbudowa zaufania rynku do proponowanych szkoleń zajmie trochę czasu. Właściciele i kadra zarządzająca hoteli dokładnie sprawdzają proponowane programy, zawartość merytoryczną, kompetencje i doświadczenie trenerów prowadzących. Akademia Kompetencji Stalowa 52 została stworzona w odpowiedzi na obserwowane zapotrzebowanie na profesjonalne szkolenia przygotowane dla właścicieli i kadry zarządzającej hoteli oraz restauracji hotelowych. Główny nacisk przy przygotowywaniu programów poszczególnych szkoleń i cykli szkoleniowych został położony na praktyczne wykorzystanie narzędzi służących w codziennej pracy. Wobec braku na polskim rynku edukacyjnym dostosowanych do realnego zapotrzebowania studiów hotelarskich, firmy szkoleniowe działające na

rynku HoReCa powinny przygotować spójne, całościowe cykle poruszające kompleksowo wszystkie zagadnienia, z którymi spotyka się na co dzień dyrektor czy menadżer, zaczynając od cenionego Revenue Managementu, przez zarządzanie kosztami obiektów, kształtowanie cen jednostkowych i pakietowych, wprowadzanie procedur audytu i kontroli wewnętrznej, szkolenia z przywództwa dla liderów oraz kadry zarządzającej po sprzedaż i relacje z klientami z uwzględnieniem bogatej oferty nowoczesnych metod marketingowych (AdWords, media społecznościowe, TA), aż do szkoleń dla recepcji i spa z uwzględnieniem niedocenianych upsellingu, crossellingu oraz motywacji i budowania efektywnych zespołów. Obserwujemy również stały wzrost zainteresowania szkoleniami restauracyjnymi a szczególnie zagadnieniami Profit&Loss, Menu Engeneering, przygotowywaniem i wdrażaniem systemów motywacyjnych i premiowych, zarządzaniem i pozyskiwaniem grup i konferencji oraz szkoleniami kelnerskimi, sommelierskimi i barmańskimi. Wydaje się, że nasz rynek chociaż cały czas sceptyczny wobec szkoleń otwiera się jednak na kształcenie. Obserwujemy ciągły wzrost świadomości kadry

zarządzającej i właścicieli małych i średnich obiektów, którzy zaczynają doceniać usystematyzowaną wiedzę i narzędzia usprawniające zarządzanie oraz kontrolę nad prowadzonym biznesem. Obiekty nie sieciowe, za którymi nie stoi usystematyzowany program szkoleń wewnętrznych coraz częściej poszukują wiedzy na temat wskaźników pozwalających odnieść osiągane wyniki poszczególnych działów do ponoszonych kosztów operacyjnych. Aby utrzymać trend wzrostowy w budowaniu zaufania do centrów szkoleniowych proponowana oferta edukacyjna powinna cały czas podążać za rozwojem rynku, nie może być przygotowywana sztampowo. Powinna skupiać się na praktycznych zagadnieniach związanych z nowoczesnym zarządzaniem z wykorzystaniem aktualnych trendów na szerokim rynku obiektów hotelowych i restauracyjnych.

Nie wolno stać w miejscu Urszula Patrzała, prezes Thalgo Poland Przez lata rynek beauty zmienił się diametralnie. Pojawiło się bardzo wiele marek konkurencyjnych. Mimo tych zmian udało nam się jednak zachować bardzo wysoką pozycję i związać z naszą marką ogromną grupę klientów. Jesteśmy firmą o bardzo dużej rozpoznawalności, na co przez lata ciężko pracowaliśmy. Ale nie wolno stać w miejscu. Wybór preparatów jest ogromny, kosmetyczka, czy właściciel gabinetu wybiera markę, do której ma przekonanie. Stąd nasze szerokie portfolio i codzienna praca – kontakty, prezentacje, szkolenia. Kreatywność, profesjonalizm, jedna z najbogatszych ofert zabiegowych na rynku, w tym wsparcie całej gamy suplementów, wpłynęły na fakt, że od lat cieszymy się tak silną i stabilną pozycją. Do tradycyjnej kosmetyki, czy zabiegów aparaturowych doszła teraz medycyna estetyczna. Uważam, że daje ona ogromne możliwości, ale jako uzupełnienie codziennej pielęgnacji. To zadbana, wypielęgnowana

82

l

wydanie specjalne

skóra jest w stanie dużo przyjąć, a tylko wtedy zabiegi medycyny estetycznej przynoszą pożądane i długotrwałe efekty. Dlatego też tak ważna jest współpraca na linii kosmetolog – lekarz. Choć jesteśmy typową marką pielęgnacyjną, cały czas wprowadzamy innowacyjne, technologicznie zaawansowane składniki, żeby skutecznie opóźniać procesy starzenia skóry. Odnośnie najbliższej przyszłości to nawet medycyna estetyczna nie zdoła wyprzeć kosmetyki pielęgnacyjnej. A w jakim kierunku pójdzie pielęgnacja? Trudno przewidzieć. Zapewne będzie się pojawiało coraz więcej intensywnych składników, nowe metody ich transportu w głąb skóry, przeciwdziałanie degeneracji starzeniowej komórek, także od wewnątrz organizmu. Ale nadal będzie to pielęgnacja. Jako przedstawiciel marki w Polsce, podążamy drogą wyznaczoną przez Thalgo France. Robimy to bardzo sprawnie – każda nowość z Francji pojawia się i u nas w ciągu miesiąca.

Kilka miesięcy temu mieliśmy premierę nowego urządzenia – Ibeauty, które łączy w sobie trzy nowoczesne technologie, w tym jedną opatentowaną przez Thalgo, która dzisiaj nie ma odpowiednika w Polsce. Ciekawą propozycją mogą okazać się produkty z zakresu właśnie medycyny estetycznej – koktajle do mezoterapii bezigłowej i radiofrekwencji. Na ogół nie zdradzamy planów na przyszłość, ale mogę uchylić rąbka tajemnicy, że już niebawem planujemy premierę nowych kosmoceutyków – intensywną linię do pielęgnacji, która będzie uzupełnieniem naszych dotychczasowych linii pielęgnacyjnych.


GŁOS RYNKU – DOSTAWCY

Raport

Rynek hotelarski z potencjałem Djamel Djellouli, dyrektor ds. HoReCa Selgros Cash&Carry Rynek usług hotelarskich w Polsce rozwija się, powstają nowe obiekty, a liczba gości rośnie. Szczególnie rośnie zapotrzebowanie na pokoje hotelowe w dużych miastach. Polska już od lat jest atrakcyjnym miejscem dla zagranicznych przedsiębiorców, którzy podczas wyjazdów służbowych zatrzymują się głównie w hotelach o wysokim standardzie w największych miastach w kraju. Jednak nie tylko biznes przyczynia się do rozwoju hotelarstwa w Polsce. Nasz kraj coraz częściej odwiedzają turyści z zagranicy, a również sami Polacy często szukają odpoczynku poza domem. Zagraniczni goście na miejsce weekendowego wypadu najchętniej wybierają Kraków, Warszawę, Poznań czy Gdańsk. Przyciągają ich zabytki, muzea i galerie. Sami też często jeździmy na weekend do

dużych miast, ale częściej wybieramy wakacje nad morzem, w górach czy nad jeziorami. Na pewno do rozwoju branży hotelarskiej przyczynia się utrzymywany przez lata wzrost PKB, który napędza gospodarkę. Przeciętnie mamy więcej pieniędzy i stać nas na wypoczynek w różnych rejonach Polski, co znacząco przyczynia się do rozwoju bazy hotelowej w atrakcyjnych turystycznie regionach oraz do rozkwitu agroturystyki. Selgros Cash&Carry od lat wspiera przedstawicieli branży HoReCa. W naszej ofercie znajdują się nie tylko różnorodne produkty spożywcze, ale i szeroki wybór artykułów przemysłowych. W dziale HoReCa można znaleźć wszystkie produkty niezbędne do wyposażenia kuchni. Wiele czynników wpływa na sukces hotelu, na pewno lokalizacja, ceny oraz standard

świadczonych usług. Równie ważna co wystrój czy obsługa jest także hotelowa restauracja, której powodzenie zależne jest głównie od jakości serwowanych przez nią dań. Nieodzowną cechą dobrej kuchni jest świeżość stosowanych produktów. Tutaj także nasi klienci z pewnością mogą na nas liczyć. Oferta działu spożywczego jest dopasowana do potrzeb klientów. Stawiamy na różnorodność artykułów. Dostawcami Selgros są międzynarodowe koncerny, oraz lokalni producenci.

Hotelarze są coraz bardziej wymagający Milena Fiebich, dyrektor rynku kontraktowego Ridex Dekoracja Oceniając poprzedni rok mogę powiedzieć, że przedsiębiorcy hotelowi są coraz bardziej zróżnicowani. Jest dużo inwestorów, którzy aranżują piękne hotele butikowe w najróżniejszych stylach. Równolegle do tego trendu obserwujemy powstawanie nowoczesnych realizacji, np. w starych fabrykach lub młynach. Poindustrialne wnętrza stają się coraz bardziej modne i cieszą się sporym zainteresowaniem wśród hotelowych gości, zwłaszcza tych, którzy wybierają krótki termin pobytu. Mamy przygotowaną ofertę tkanin w szerokiej gamie

kolorystycznej z ciekawym wzornictwem dla obu typów inwestorów hotelowych. Jednocześnie nasze materiały spełniają najwyższe, autoryzowane standardy niepalności. Wiemy jak ważne dla inwestora staje się aktualnie właśnie ta kwestia. W hotelach sieciowych są rygorystycznie ustalone wymagania dotyczące wymiarów, kolorystyki, ale także atestów. Nasza oferta jest skierowana również dla wymagających klientów, którzy szukają wysokiej jakości tkanin spełniających określone normy.

Rynek jest różnorodny. Wymaga on od nas kreatywności oraz szczegółowo dopracowanej oferty produktów – w naszym wypadku, tkanin oraz serwisu usługowo-montażowego poprzedzonego wsparciem projektowym. To, na co może liczyć nasz klient, to nie tylko wysokiej jakości produkty i usługi, ale również wieloletnie doświadczenie w pracy z inwestorami hotelowymi. Kontakt z klientami pokazuje nam, że są oni coraz bardziej wymagający, co nas cieszy, ponieważ jest to gwarancją tego, że będzie coraz więcej piękniejszych hoteli.

Umacniamy swoją pozycję Adrian Burzyk, Sales Director – Projects Sanitec Kolo, Part of Geberit Group Od kwietnia 2014 r., czyli od momentu wprowadzenia do sprzedaży szerokiej oferty misek WC oszczędzających wodę, zauważamy bardzo duże zainteresowanie architektów i inwestorów tymi produktami. Bardzo szybko zanotowaliśmy sprzedaż misek 4/2 l, co nie dziwi biorąc pod uwagę dynamicznie rosnącą popularność certyfikatów Leed i Breeam. Od początku 2015 r. rośnie jednak sprzedaż naszych misek i zestawów podtynkowych Technic GT (przypomnę, że te są niezbędne) do mniejszych obiektów hotelowych. Jesteśmy przekonani, że rozpoczęty przez naszą firmę

proces szerokiej promocji misek 4/2 l znajdzie licznych naśladowców, a już za dwa i trzy lata standardowe obecnie rozwiązania (3/6 l) zostaną nimi zastąpione. Koło jest jedyną firmą, która połączyła rozwiązania 4/2 l z tzw. rimfree, czyli miskami WC bez ceramicznego kołnierza. Korzyści płynące z zastosowania takiej miski już w skali kilku miesięcy są odczuwalne dla inwestorów. Rimfree i 4/2 l to nie tylko oszczędności zużytej wody i ścieków, ale także znacznie mniejsze zużycie środków chemicznych niezbędnych do utrzymanie każdego pokoju hotelowego.

Od stycznia 2016 firma Koło połączy swoją ofertę i kompetencję, a także zespół sprzedaży z firmą Geberit. Już w tej chwili Koło jest częścią Grupy Geberit. Bardzo intensywnie przygotowujemy się do tego momentu. Bierzemy pod uwagę także potrzeby inwestorów z branży hotelarskiej. Jesteśmy przekonani, że w 2016 powstanie najbardziej kompetentna firma oferująca swoje usługi w obszarze łazienki, także hotelowej, w Europie. Szczerze zachęcamy do kontaktu z nami.

wydanie specjalne

l

83


Raport

GŁOS RYNKU – DOSTAWCY

Śledzimy trendy od wielu lat Andrzej Świątelski, prezes zarządu Grupa Tekstylna Rok 2014 był dla nas istotny z punktu widzenia współpracy z dużymi klientami. Udało się nam pozyskać oraz podpisać umowy z sieciami hotelowymi stanowiącymi absolutną czołówkę w Polsce. Klienci Ci docenili solidność, doświadczenie oraz bardzo wysoką jakość produktów. Dzięki szerokości oferty, w której znajdują się np. komplety pościeli z dodatkiem poliestru, poszwy i poszewki w kolorze ecru czy też kolorowe ręczniki hotelowe odporne na gotowanie, zrealizowaliśmy zamówienia dla klientów z bardzo specyficznymi wymaganiami. W roku 2014 coraz więcej hotelarzy poszukiwało rozwiązań, które zmniejszyłyby ich jednorazowe zaangażowanie finansowe związane z zakupem tekstyliów. Odpowiedzią naszej firmy było przygotowanie zupełnie nowych możliwości współpracy: leasingu obejmującego usługi pralnicze oraz leasingu wyłącznie samej bielizny hotelowej. Dalszy rozwój jednego z największych i najlepszych portali oferujących tekstylia hotelowe czyli

www.4horeca.com.pl pozwolił na dotarcie do bardzo szerokiego grona mniejszych odbiorców poszukujących profesjonalnych tekstyliów hotelowych. Taka współpraca jest dla nas bardzo ważna. Do zjawisk negatywnych zaliczyłbym trzy fakty. Pierwszy z nich to mała wiedza zamawiających o tym jaka jakość tekstyliów jest odpowiednia dla użytkowania w warunkach hotelowych. Bardzo często hotelarz jest w stanie opisać produkt tylko i wyłącznie z perspektywy gramatury co jest parametrem niewystarczającym do określenia wysokiej jakości produktu. Z powyższą sytuacją wiąże się kolejne niepokojące zjawisko, które określiłbym jako nieodpowiedzialność sprzedawcy, który oferuje tanie produkty, ale o bardzo złej jakości. Kupujący dokonuje zakupu produktu ale tak naprawdę płaci więcej niż powinien gdyż w bliskiej perspektywie będzie musiał dokonać ponownego zakupu.

Trzecie aspekt to zbyt mała uwaga jaką zamawiający przywiązują do renomy firmy, jej referencji oraz chociażby warunków gwarancji. Powoduje to, że często klientów pozyskują dostawcy o ograniczonej reputacji oferujący coś tylko tu i teraz nie zapewniając żadnego serwisu czy też gwarancji. Bardzo liczę na to, że w kolejnych latach kupcy działający w branży HoReCa w Polsce pójdą śladem swoich kolegów np. z Niemiec czy Francji i będą woleli współpracować z firmami sprawdzonymi i poważnymi. Może się to wiązać z zakupem produktów odrobinę drożnych, ale tak naprawdę w dłuższej perspektywie dużo tańszych. Dlatego też nasze hasło na kolejne lata to „Tekstylia hotelowe na dłużej”.

Zdobyliśmy 450 nowych klientów Bartłomiej Głodek, właściciel firmy All4Hotels Ubiegły rok był dla naszej firmy rokiem niezwykle udanym. W stosunku do roku 2013 nasza firma osiągneła ponad 25 proc. wzrost sprzedaży i stała się niekwestionowanym liderem sprzedaży minibarów w Polsce. Pomimo słabnącego złotego oraz wzrostu kosztów produkcji udało nam się zrealizować plany sprzedażowe założone na rok 2014. Trzyletni okres gwarancji „door to door” oraz bezpłatny serwis pogwarancyjny to argumenty ,które z entuzjazem przyjmują nasi klienci. Znacznie poszerzyliśmy

naszą ofertę produktową oraz kompetencje poszczególnych działów firmy, tym samym wzmacniając naszą pozycję i konkurencyjność nie tylko na rynku polskim. W 2014 roku firma All4Hotels kontynuowała współpracę ze swoimi dotychczasowymi klientami, realizując wcześniej zawarte kontrakty na dostawy wyposażenia do hoteli, jak również rozpoczynając nowe projekty. Do grona naszych zadowolonych klientów dołączyło ponad 450 podmiotów. Już drugi rok z rzędu All4Hotels pozostaje wyłącznym

dystrybutorem produktów brytyjskiej firmy Corby of Windsor na rynek polski. Dodatkowo w 2014 roku firma All4Hotels podpisała umowę z jednym z największych producentów minibarów w Azji, dzięki czemu uzyskała bezpośredni wpływ na nadzór nad procesem produkcji oferowanych produktów. Rok 2014 był bez wątpienia rokiem pozytywnych zmian. Ze względu na rosnącą wartość sprzedaży i stały rozwój firmy w roku 2015 planujemy zmianę statusu prawnego firmy.

Liczymy na utrzymujący się wzrost sprzedaży Kinga Gabryś, specjalista ds. inwestycji Garden Space Według naszych analiz zeszłoroczny sezon dla naszego sektora – mebli restauracyjnych, ogrodowych, przeznaczonych do stref spa, basenów, aquaparków – odnotowaliśmy znaczący wzrost sprzedaży. Zauważyliśmy wśród naszych realizacji działania inwestorów dążące do połączenia funkcji praktycznej, jak i wypoczynkowej. Dbałość o komfort gości stał

84

l

wydanie specjalne

się jednym z głównych argumentów decydującym o wyborze mebli z technorattanu. Kolejnym ważnym aspektem przy zakupie mebli dla sektora HoReCa jest jakość proponowanych produktów, gwarancja odporności na działanie zmiennych warunków pogodowych, w tym wody, promieni słonecznych, jak również mrozu.

Na podstawie zaobserwowanych trendów i preferencji klientów w zeszłym sezonie wprowadziliśmy nową kolekcję Royal White – skandynawski styl, który zapewni wrażenia wizualne, jak również użytkowe. Prognoza na kolejny rok jest bardzo optymistyczna. Liczymy, że tendencja wzrostowa utrzyma się jak w przypadku poprzednich lat.


WIZYTÓWKI FIRM

Raport

Akademia Kompetencji Stalowa52 ul. Stalowa 52, 03-429 Warszawa tel. (22) 404-52-08 tel. kom.723-645-405 akademia@stalowa52.pl www.akademiastalowa52.pl

Akademia Kompetencji Stalowa52 to projekt szkoleniowy, w którym przekazujemy najlepsze, funkcjonalne narzędzia do codziennego zarządzania biznesem. Głównym celem programów szkoleniowych Akademii jest przekazanie uczestnikom praktycznych narzędzi gotowych do wdrożenia w codziennym funkcjonowaniu. Jesteśmy ekspertami i doświadczonymi praktykami z branży. Wiedza, którą przekazujemy zapewni lepszą kontrolę nad biznesem i przyczyni się do poprawy wyników operacyjnych.

All4Hotels ul. Bysławska 82/411 04-994 Warszawa tel. 609-609-893, 530-315-213 884-854-545 biuro@all4hotels.pl www.all4hotels.pl

Firma All4Hotels powstała w oparciu o wiedzę i doświadczenie grupy profesjonalistów z branży hotelarskiej. Lata praktyki pozwoliły na stworzenie firmy zajmującej się kompleksowym wyposażeniem hoteli. Produkty cenione są przez użytkowników ze względu na ich jakość, łatwość obsługi, bezpieczeństwo użytkowania oraz co najważniejsze bezawaryjność. Najważniejsza dla firmy jest satysfakcja klienta płynąca z jego precyzyjnej obsługi. All4Hotels zobowiązuje się dostarczyć produkt najwyższej jakości za rozsądną cenę, dbając o terminowość dostaw. Wymagania klientów stanowią wyzwanie dla dalszego rozwoju firmy. Bogata gama produktów pozwala nadać niepowtarzalny charakter zarówno nowoczesnym, jak i stylizowanym na zabytkowe hotelowym wnętrzom. Wszystkie produkty posiadają niezbędne atesty, aprobaty i certyfikaty.

Bravilor Bonamat ul. Handlowa 1 05-090 Sękocin Nowy tel. (22) 256-59-20 anna.podkowinska@bravilor.com andrzej.matysiak@bravilor.com www.bravilor.com

Bravilor Bonamat to największy w Europie producent ekspresów przelewowych. W swojej ofercie ma ekspresy ciśnieniowe, ekspresy przelewowe, automaty na produkty instant, warniki do wody, mleka, czekolady, dyspensery schłodzonej wody niegazowanej i gazowanej oraz termosy, dzbanki i wiele innych produktów. Produkuje je w Holandii nieprzerwanie od 1948 r. Urządzenia Bravilor Bonamat słyną z najwyższej jakości, niezawodności i łatwości obsługi.

Chopin Airport Development ul. Żwirki i Wigury 1 00-906 Warszawa tel. (22) 650-08-72 fax (22) 650-00-73 biuro@ChopinAD.pl

Spółka CAD, członek Grupy PPL, zarządza hotelami i realizuje projekty hotelowe, ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji przy regionalnych portach lotniczych. Ponadto, będzie operatorem i administratorem nowo powstających komercyjnych nieruchomości Grupy. Spółka zarządza hotelem Courtyard by Marriott, który w 2013 roku obchodził swoje 10-lecie. Ponadto, przekazała do użytku dwa nowe, trzygwiazdkowe hotele marki Hampton by Hilton, zlokalizowane przy portach lotniczych w Gdańsku i Warszawie. Niedawno spółka przejęła od PPL trzygwiazdkowy, zlokalizowany na Półwyspie Helskim, hotel Jurata z 45 pokojami. Na Lotnisku Chopina trwa budowa pięciogwiazdkowego hotelu Renaissance, którego Chopin Airport Development został franczyzobiorcą i stanie się operatorem. Jednocześnie trwają przygotowania do budowy hotelu na terenie Portu Lotniczego KatowicePyrzowice. Będzie to kolejne przedsięwzięcie spółki, w pełni sfinansowane i zrealizowane przez Chopin Airport Development.

Danfoss Poland ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 07 00 fax (22) 755 07 01 info@danfoss.com www.ogrzewanie.danfoss.pl

Firma Danfoss tworzy technologie, które pozwolą w przyszłości uzyskać więcej mniejszym nakładem środków. Rozwiązania Danfoss stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie w zakresie infrastruktury, przemysłu spożywczego, efektywności energetycznej i rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Oferowane produkty i usługi są wykorzystywane w takich obszarach jak: chłodnictwo, klimatyzacja, ogrzewnictwo, sterowanie silnikami i maszyny mobilne. Firma działa także w obszarze energii odnawialnej oraz infrastruktury grzewczej dla miast. Tradycja tworzenia przez Danfoss innowacyjnych technologii sięga 1933 roku. Obecnie firma jest światowym liderem w swojej branży, zatrudnia 24 000 pracowników i świadczy usługi na rzecz klientów w ponad 100 krajach. Danfoss jest przedsiębiorstwem prywatnym, którego właścicielem jest nadal rodzina jego założycieli.

Garden Space Outdoor Design ul. Unii Europejskiej 61 32-600 Oświęcim tel. 500-055-379 info@gardenspace.pl

Garden Space właściciel marki Oltre oaz marki Zumm to bezpośredni dystrybutor wysokiej jakości ręcznie wyplatanych mebli z technorattanu oraz mebli aluminiowych. Niezwykłą trwałość mebli połączyliśmy z ponadczasowym włoskim designem oraz dbałością o środowisko naturalne. Nasze meble doskonale sprawdzają się w kawiarniach, restauracjach, strefach spa, basenach, na tarasach oraz w ogrodach. Zapraszamy do współpracy.

Makro Cash and Carry Polska Al. Krakowska 61 02-183 Warszawa tel. (22) 500-00-00 fax (22) 500-07-01 www.makro.pl

Makro Cash & Carry jest liderem w branży samoobsługowego handlu hurtowego. Oferta Makro skierowana jest między innymi do szerokiej grupy klientów HoReCa, w tym hoteli, restauracji i innych obiektów gastronomicznych wszystkich klas. W ofercie Makro znajdują się zarówno artykuły spożywcze, jak i profesjonalny sprzęt i urządzenia dedykowane gastronomi. Do dyspozycji kupujących są także usługi dodatkowe m.in. doradztwo biznesowe czy szkolenia gastronomiczne, które skupiają się wokół nowoczesnej Akademii Efektywnej Przedsiębiorczości w Warszawie. Klienci hal Makro mogą korzystać również z dostaw produktów w dowolne miejsce na terenie całego kraju. W Polsce Firma istnieje od 1994 roku, posiada obecnie 41 hal i zatrudnia około 6,5 tys. osób.

Mc Comp ul. Słowicza 62 02-170 Warszawa tel. (22) 10 11 800 fax (22) 10 11 801 info@mccomp.pl www.mccomp.pl

Mc Comp jest wiodącym w kraju producentem rozwiązań informatycznych działającym na rynku od ponad 20 lat, oferującym kompleksowe rozwiązania ICT, w szczególności oprogramowanie dla sektora hotelarskiego, gastronomicznego, rekreacyjno-sportowego. Mc Comp oferuje Klientom innowacyjne rozwiązania wspomagające procesy zarządzania oraz tworzy kompleksowe systemy ułatwiające codzienną pracę. Produkty firmy charakteryzują się udanym połączeniem: innowacyjności, szerokiej funkcjonalności, adaptowalności i skalowalności jak również dbałości o budżet inwestycji, dostosowany do możliwości klientów.

Panasonic, oddział w Polsce ul. Wołoska 9a 02-583 Warszawa tel. (22) 338-11-00 fax (22) 338-12-00 panasonic.net panasonic.pl

Panasonic Corporation jest światowym liderem w rozwoju i inżynierii elektronicznej technologii i rozwiązań dla klientów do zastosowania domowego, biznesowego, mobilnego i osobistego. Od swojego powstania w 1918 roku firma rozszerzyła swoją obecność na całym świecie i obecnie zarządza 468 połączonymi spółkami oraz 94 firmami stowarzyszonymi, które na rok finansowy zakończony 31 marca 2015 r. zanotowały skonsolidowaną sprzedaż netto w wysokości 7,715 bilionów jenów. Firma oddana jest tworzeniu nowych wartości poprzez innowacje we wszystkich grupach produktowych, aby zapewnić lepsze życie i lepszy świat dla swoich klientów.

wydanie specjalne

l

85


Raport

86

WIZYTÓWKI FIRM

l

Polska Grupa Tekstylna Biuro Handlowe, ul. Kolberga 48 D 44-100 Gliwice tel. 509-215-922 fax (32) 420-27-91 www.4horeca.com.pl www.grupatekstylna.pl www.hotelowetekstylia.pl

Polska Grupa Tekstylna oferuje specjalistyczne produkty skierowane na rynek HoReCa. Szeroka gama oferty pozwala na kompleksową obsługę hotelu, centrum konferencyjnego, sali bankietowej i konferencyjnej. Wszystkie produkty Polskiej Grupy Tekstylnej są poddawane nieustannym testom, tak aby mieć pewność, że będą w stanie wytrzymać zadeklarowaną ilość cyklów pralniczych. Klientom proponuje rozwiązania takie jak rental, które będę mogły przyczynić się do obniżenia kosztów związanych z obsługą tekstyliów w hotelu, wydłużą czas ich użytkowania oraz zapewnią gościom hotelowym niezwykle miłe sny.

Ridex Dekoracja ul. Dąbrowskiego 345 60-419 Poznań www.ridex.pl

Kompleksowe realizacje dekoracji tkaninami w obektach hotelowych. Jesteśmy firmą istniejącą od 25 lat. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku kontraktowym służymy profesjonalnym doradztwem w zakresie dekoracji obiektów hotelowych tkaninami (zasłony, firany, narzuty na łóżka, pokrowce na materace, poduszki dekoracyjne, tkaniny tapicerskie itp.)

Samsung Electronic Polska ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa klienci_biznes@samsung.com www.biznes.samsung.pl

Firma Samsung jest producentem nowoczesnych urządzeń elektronicznych m.in. dla ciągle rosnącej grupy klientów biznesowych. W swojej ofercie posiada szeroką gamę urządzeń dla firm z sektora HoReCa. Wśród produktów dedykowanych do branży hotelarskiej znajdą się m.in. telewizory hotelowe z systemami do zarządzania treścią, monitory wielkoformatowe Smart Signage, które mogą służyć jako wyposażenie foyer hotelowego, restauracji czy centrów konferencyjnych. mSpecjalnie dla hoteli Samsung oferuje także rozwiązania druku pozwalające zmniejszać koszty wydruków, kontrolować obieg dokumentów, zabezpieczać dostęp do danych oraz drukować za pomocą smartfonow i tabletów. Firma Samsung Electronics Polska od 2011 roku jest członkiem Komisji Dostawców przy Izbie Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, a od wielu lat jednym z wiodących dostawców produktów i rozwiązań dla rynku HoReCa.

Sanitec Koło ul. Toruńska 154 62-00 Koło tel. (63) 261-84-00 fax (63) 261-86-00 www.kolo.com.pl info@kolo.com.pl

Historia firmy Koło zaczęła się 50 lat temu. Dzięki konsekwentnemu dążeniu do produkowania wyrobów najwyższej jakości, firma wyrobiła sobie pozycję jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek w branży wyposażenia łazienek. W 1993 r. Koło dołączyło do międzynarodowej grupy Sanitec. Od roku 2015 grupa Sanitec i jej marki stały się częścią Grupy Geberit.

Selgros Cash & Carry ul. Zamenhofa 133 61-131 Poznań infolinia HoReCa: 800-46-73-22 (połączenie bezpłatne)

Selgros Cash&Carry to ogólnopolska sieć hal handlu hurtowego. Oferuje pełne zaopatrzenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Działa w 15 polskich oddziałach, zatrudniając przeszło 4 tys. pracowników. Selgros jest profesjonalnym partnerem dla wszystkich, którzy prowadzą działalność gospodarczą – w szczególności dla gastronomii, cateringu, hotelarstwa, handlu detalicznego, a także sklepów, kiosków czy stołówek oraz instytucji opieki społecznej i placówek oświatowo-wychowawczych.

Techi Innovations ul. Żeligowskiego 3/5 90-752 Łódź tel. (42) 250-53-58 www.techinnovations.pl marketing@techinn.pl

Ponad 20 lat doświadczenia w przygotowaniu oraz prowadzeniu projektów hospitality w Polsce i za granicą. Biznes plany, studia wykonalności oraz obsługa faz pre i post opening. Autorskie rozwiązania w dziedzinie programów marketingowych i brandingowych. Nagradzane projekty nowatorskich urządzeń w strefach wellness & spa. Organizacja inwestorskich wizyt studyjnych w najlepszych obiektach hotelowych.

Thalgo Szkolna 12 05-816 Michałowice Tel. (22) 723-81-01 zamowienia@thalgo.pl www.thalgo.pl

Marka Thalgo uchodzi za jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek kosmetyki profesjonalnej w Polsce i na świecie, co wielu ośrodkom ułatwia zachęcenie wymagającego klienta do korzystania z ich usług. Skuteczność kosmetyków Thalgo jest naszym kolejnym atutem, który staje się często trwałą podstawą do budowania zaufania naszych klientów. Jednak obecny rynek wymaga od marek kosmetycznych czegoś więcej niż dobrej renomy i skuteczności. W warunkach nasilonej konkurencji, marka powinna oferować dodatkowe argumenty, przemawiające za jej wyborem przez SPA lub gabinet kosmetyczny. Międzynarodowy dział Thalgo SPA Management, w którym pracują renomowani eksperci, architekci i designerzy z dziedziny SPA stał się inspiracją dla naszej działalności doradczej w Polsce. Thalgo Poland to nie tylko wyłączny dystrybutor kosmetyków Thalgo. Udzielamy też konsultacji odnośnie nowych inwestycji SPA oraz merchandisingu. Na polskim rynku SPA, Thalgo było absolutnym prekursorem, a dziś jest niekwestionowanym liderem. Jako pierwsi w Polsceotworzyliśmy dział konsultingu SPA oraz pierwsze Day SPA. Zdobyliśmy m.in. prestiżową nagrodę „Laur Konsumenta” w kategorii „Najlepszy Biznes Partner SPA”. Dzięki doświadczeniu oddziałów Thalgo na całym świecie, możemy zaproponować naszym klientom dodatkowe korzyści płynące ze współpracy z naszą marką.

Wincor Nixdorf ul. Popularna 82, 02-226 Warszawa tel. (22) 572-42-00, fax (22) 572-42-09 poland@wincor-nixdorf.com www.wincor-nixdorf.com/pl

Wincor Nixdorf jest dynamicznie rozwijającą się globalną firmą informatyczną, oraz uznanym dostawcą technologii i usług m.in. dla: hoteli i gastronomii, obiektów sportowych i rekreacji. W Polsce Wincor Nixdorf prowadzi swoją działalność od 1990 roku. Główne biuro Wincor Nixdorf znajduje się w Warszawie, oddziały regionalne zlokalizowane są w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu.

wydanie specjalne
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.