RYNEK GASTRONOMICZNY W POLSCE - RAPORT 2020

Page 1

RAPORT 2020 Wydanie specjalne czasopism NOWOŚCI GASTRONOMICZNE oraz SWEETS & COFFEE

Rynek Gastronomiczny w Polsce lipiec-sierpień 2020

FoodBusiness FORUM RYNKU GASTRONOMICZNEGO

Sweets&Coffee FORUM RYNKU KAWIARNI • CUKIERNI • LODZIARNI • PIEKARNI

ProfitHotel FORUM RYNKU HOTELARSKIEGO

MEDIA EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI46

DIETA PUDEŁKOWA ZYSKUJE SPIS TREŚCI

Wydawca

Analiza rynku

Czołówka sieci restauracyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

HoReCa przed pandemią miała się dobrze Przyszłość rynku wciąż niepewna

......

..............................

4

10

40 proc. gości wspierało gastronomię w czasie pandemii

...........................................................................

14

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Preferencje konsumentów i trendy Delivery. Oczywista przyszłość?

.................................

.................................................................................

Białko roślinne – silny trend

..............................................

PRZYSZŁOŚĆ RYNKU WCIĄŻ NIEPEWNA

10

Analiza zamówień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

20-proc. plus na rynku dowozów .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Trendy w dostawie .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

22

Kto, gdzie, kiedy i dlaczego najczęściej zamawia online?

Co Polacy zamawiali podczas kwarantanny? . . . . . 40

Dieta pudełkowa zyskuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

34 proc. Polaków częściej zamawia jedzenie z dowozem

Dieta wege coraz bardziej popularna .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

26 32

Kawiarnia z najsilniejszą pozycją . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Głos rynku Wizytówki

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.............................................................................................

76

100

Dział Sprzedaży BROG B2B Zbigniew Pąk dyrektor sprzedaży z.pak@brogb2b.pl tel. 664-463-083

BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Okopowa 47 01-059 Warszawa tel./fax 22 290 66 11 biuro@brogb2b.pl Redakcja Milena Kaszuba-Janus redaktor naczelna Nowości Gastronomicznych m.kaszuba@brogb2b.pl tel. 664-463-066 Karolina Stępniak dyrektor wydawnicza k.stepniak@brogb2b.pl tel. 664-463-096

Zespół Sprzedaży Reklamy Agnieszka Kret menedżer ds. kluczowych klientów a.kret@brogb2b.pl tel. 664-463-079 Joanna Wojciechowska menedżer ds. kluczowych klientów j.wojciechowska@brogb2b.pl tel. 664-463-072 Zespół Sprzedaży Konferencji Marcin Jaworski menedżer ds. kluczowych klientów m.jaworski@brogb2b.pl tel. 501-727-114 Adam Stępniak menedżer ds. kluczowych klientów a.stepniak@brogb2b.pl tel. 664-463-069 Opracowanie graficzne/Skład DTP: Studio Adekwatna www.adekwatna.pl

Prenumerata: roczna 250 zł + 8% VAT. Redakcja nie odpowiada za treść materiałów reklamowych. Druk: TAURUS Reprodukcja lub przedruk wyłącznie za pisemną zgodą Wydawcy. © 2020 Co­py­ri­ght by BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. All ri­ghts re­se­rved.

Dołącz do nas: facebook.com/nowoscigastronomiczne facebook.com/sweets.coffee.magazyn

Zapraszamy do odwiedzenia naszego portalu rynku HoReCa oraz subskrypcji codziennego Newslettera

DELIVERY 20-PROC. PLUS OCZYWISTA PRZYSZŁOŚĆ? NA RYNKU DOWOZÓW

22

56


RAPORT ANALIZA RYNKU

HORECA PRZED PANDEMIĄ MIAŁA SIĘ DOBRZE Rynek ten kolejny rok z rzędu odnotował relatywnie wysoki wzrost wartości – o 6,0 proc. r/r do ponad 32 mld zł w Polsce. Jak wynika z raportu PMR ,,Rynek HoReCa w Polsce 2020. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025”, blisko połowa Polaków deklarowała w 2019 r. częstsze wizyty w lokalach gastronomicznych niż w roku poprzednim. Do wzrostu wartości rynku przyczynił się także wysoki wzrost płac.

JUSTYNA ZAGÓRSKA, STARSZY ANALITYK PMR

4

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


ANALIZA RYNKU RAPORT

Wydanie specjalne | NOWOÅšCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

5


RAPORT ANALIZA RYNKU

Wartość (mld zł) i dynamika ( proc.) rynku gastronomicznego (HoReCa) w Polsce, 2016-2019 Wartość Dynamika

2016

2017

2018

2019s

27,0

28,8

30,8

32,6

7,3 proc.

6,8 proc.

6,8 proc.

6,0 proc.

s – szacunek Źródło: ,,Rynek HoReCa w Polsce 2020. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025”, PMR, 2020

2019 kolejnym rokiem wzrostu wartości rynku HoReCa Jak wynika z raportu PMR ,,Rynek HoReCa w Polsce 2020. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025”, w 2019 r. wartość rynku HoReCa w Polsce wzrosła kolejny rok z rzędu, o 6 proc. r/r do ponad 32 mld zł (rynek HoReCa w raporcie PMR obejmuje rynek gastronomii hotelowej Ho, rynek restauracyjny Re i rynek cateringu Ca). Dobra sytuacja na rynku pracy (w tym utrzymujące się na niskim poziomie bezrobocie), programy socjalne i zmiana przyzwyczajeń Polaków miały pozytywny wpływ na rozwój rynku. Według badania PMR przeprowadzonego w styczniu 2020 r. na próbie 599 Polaków, prawie połowa badanych odnotowała wzrost częstotliwości jadania w lokalach gastronomicznych w 2019 r. Najczęściej na to zjawisko wskazywali rodzice dzieci oraz osoby z najwyższym dochodem. Pozytywny wpływ na rynek miał także silny wzrost płac. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie

brutto wzrosło w 2019 r., dodatkowo, bezrobocie utrzymywało się na niskim poziomie. Kolejny rok z rzędu wzrosła także liczba turystów, zarówno zagranicznych, jak i przede wszystkim krajowych. Z drugiej strony, na rynek negatywnie wpływał rozwój oferty gastronomicznej w punktach niegastronomicznych (np. w sklepach). Wprawdzie korzystanie z oferty gastronomicznej sklepów nie zastąpi wizyty w restauracji czy kawiarni, ale wpływa negatywnie na np. zamawianie jedzenia w dowozie czy w barze szybkiej obsługi. Niestety, pojawienie się epidemii koronawirusa (Covid-19) na początku 2020 r. przerwało dobry okres na rynku. Ucierpiał każdy segment rynku HoReCa w Polsce (więcej informacji o wpływie koronawirusa na rynek HoReCa znajduje się w artykule ,,Przyszłość branży HoReCa wciąż niepewna” na stronie str. 10).

Weganizm, wegetarianizm i ekologia Rosnąca popularność diety wegetariańskiej i wegańskiej to

niewątpliwie jeden z ważniejszych trendów, który w ostatnich latach wpłynął na branżę gastronomiczną. W styczniu 2020 r. 15 proc. respondentów badania PMR deklarowało stosowanie jakiejś diety. Najczęściej była to dieta związana z aktywnością sportową, ale 15 proc. badanych deklarowało wegetarianizm. Powstawanie zupełnie nowych placówek oraz zmiany w menu i pojawianie się alternatyw do dań mięsnych nastąpiły w praktycznie wszystkich segmentach rynku. O sile tego trendu mogą świadczyć zmiany w segmencie barów fast food. Obecnie wszyscy najwięksi gracze mają w swojej ofercie propozycje bezmięsne. Rosnące znaczenie kwestii ekologii i zdrowego trybu życia także miało odzwierciedlenie w działaniu placówek gastronomicznych. Trend ten ma znaczenie nie tylko dla oferty gastronomicznej, ale przenika także do takich obszarów, jak kwestia opakowań czy utylizacji odpadów. Polacy korzystając z oferty lokali gastronomicznych czy cateringu coraz większą uwagę

przykuwają do opakowań w jakich się one znajdują. Maleje tolerancja wobec nadużywania plastiku jednorazowego użytku. Zmiany następują także w menu, w którym np. podkreślane jest używanie jaj z chowu ekologicznego czy bio certyfikowanych produktów.

Kuchnia polska i włoska najbardziej lubiane Kuchnie polska i włoska są zdecydowanie najpopularniejsze wśród Polaków. Kuchnię polską (ogólnie) jako ulubioną wskazało aż 76 proc. respondentów badania PMR, na drugim miejscu znalazła się kuchnia włoska, w tym pizza i makarony (66 proc.). Dodatkowo, 40 proc. Polaków wskazało na polską kuchnię regionalną. Kuchnię polską (ogólnie) Polacy wybierają niezależnie od płci, z kolei kuchnię włoską nieco częściej wskazywały kobiety, a mężczyźni częściej deklarowali kuchnię polską regionalną i amerykańską (w tym hamburgery i hot-dogi) jako ulubiony typ kuchni. Respondenci badania zostali poproszeni także o określenie jakich typów lokali gastronomicznych brakuje im na rynku. Okazało się, że najbardziej brakuje im barów mlecznych czy lokali z tradycyjną kuchnią polską, a także z kuchnią zagraniczną/orientalną/egzotyczną.

Ulubione typy kuchni Polaków (proc.), styczeń 2020 Polska (ogólnie)

76 proc.

Włoska

66 proc.

Polska regionalna

40 proc.

Amerykańska

35 proc.

Chińska/tajska/wietnamska

28 proc.

Arabska

25 proc.

Meksykańska

21 proc.

Śródziemnomorska

20 proc.

Japońska

13 proc.

Wyjaśnienie: n=599. Wartości nie sumują się do 100 proc., ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

O AUTORZE Analityk rynku handlu detalicznego w Polsce, współautor raportów m.in. Rynek HoReCa w Polsce 2020, Handel detaliczny produktami marek własnych w Polsce 2019, Handel detaliczny artykułami DIY w Polsce 2020. Posiada także doświadczenie w analizach dotyczących sektora farmaceutycznego i ochrony zdrowia w Polsce.

Źródło: ,,Rynek HoReCa w Polsce 2020. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025”, PMR, 2020

6

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

RAPORT ANALIZA RYNKU

PRZYSZŁOŚĆ RYNKU WCIĄŻ NIEPEWNA

W 2019 r. wartość rynku HoReCa wrosła o 6 proc. r/r do ponad 32 mld zł. Dotarcie do Polski epidemii koronawirusa (Covid-19) gwałtownie przerwało dobry okres na rynku, a branża HoReCa m.in. z powodu wprowadzanych przez rząd restrykcji z dnia na dzień znalazła się w zupełnie nowej rzeczywistości.

JUSTYNA ZAGÓRSKA, STARSZY ANALITYK PMR

10

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


Wzrost wartości rynku HoReCa przerwany przez Covid-19 Przed dotarciem epidemii koronawirusa do Polski, PMR prognozował około 5 proc. r/r wzrost wartości rynku HoReCa w 2020 r. (przy sztucznym założeniu braku epidemii w Polsce). Rok wcześniej wartość rynku HoReCa wzrosła o 6 proc. r/r, do ponad 32 mld zł. Prognozy rozwoju rynku były dobre. Nadejście pandemii do Polski zmieniło wszystko. Rząd podjął szereg działań mających na celu ograniczenie rozwoju liczby zachorowań. 14 marca 2020 r. wprowadzono w Polsce stan zagrożenia epidemicznego (potem stan epidemii) i ogłoszono szereg restrykcji obejmujących m.in. przywrócenie kontroli granicznych, zakaz wjazdu cudzoziemców do Polski (z wyjątkami), czy zawieszenie międzynarodowych połączeń lotniczych (później także krajowych) i kolejowych. Z dnia na dzień restauracje,

kawiarnie, puby i inne miejsca straciły możliwość przyjmowania gości w lokalu. Działalność placówek gastronomicznych została ograniczona jedynie do możliwości dostarczania jedzenia w dowozie i na wynos. Obecnie restrykcje są już praktycznie zniesione, a restauracje i inne placówki gastronomiczne mogą przyjmować gości w lokalu (z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego), niemniej jednak w wielu miejscach ruch nie powrócił i jeszcze długo nie powróci do poziomu sprzed epidemii. Przykładem mogą być np. galerie handlowe, które po zniesieniu restrykcji odnotowywały niższą niż wcześniej liczbę klientów, na czym cierpiały także lokale gastronomiczne zlokalizowane w tych miejscach.

Polacy nie zrezygnują z wizyt w lokalach gastronomicznych Wprowadzone restrykcje odbiły się negatywnie na każdym

Ocena zmian planów korzystania do końca 2020 r. z usług w lokalach gastronomicznych z powodu epidemii koronawirusa w Polsce ( proc.), kwiecień 2020 Całkowita rezygnacja

27 proc.

Ograniczenie/odłożenie w czasie

38 proc.

W miarę możliwości korzystanie jak zazwyczaj

23 proc.

Zwiększenie korzystania

3 proc.

Niekorzystanie do tej pory i brak zamiaru Wyjaśnienie: n=1 309.

10 proc.

Źródło: ,,Koronawirus a zmiana zachowań konsumentów w Polsce 2020”, PMR, 2020

Całkowita rezygnacja

36 proc.

Ograniczenie/odłożenie w czasie

28 proc.

W miarę możliwości korzystanie jak zazwyczaj

16 proc.

Zwiększenie korzystania

3 proc.

Niekorzystanie do tej pory i brak zamiaru Wyjaśnienie: n=1 309.

R E K L A M A

Ocena zmian planów korzystania do końca 2020 r. z usług w klubach i pubach z powodu epidemii koronawirusa w Polsce ( proc.), kwiecień 2020

18 proc.

Źródło: ,,Koronawirus a zmiana zachowań konsumentów w Polsce 2020”, PMR, 2020

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

11


RAPORT ANALIZA RYNKU

segmencie na rynku HoReCa. Nie jest jednak pewne, czy nastąpi nawrót epidemii jesienią, a w raz z nią ewentualne przywrócenie części restrykcji. Od tego w dużej mierze zależy przyszłość rynku HoReCa. Dodatkowo, część osób bez względu na to, czy epidemia i ewentualne restrykcje powrócą, może przez jeszcze długi czas powstrzymywać się od odwiedzania lokali gastronomicznych lub robić to rzadziej. Jak wynika z badania PMR przeprowadzonego w połowie kwietnia na potrzeby raportu ,,Koronawirus a zmiana zachowań konsumentów w Polsce 2020”, 65 proc. badanych odpowiedziało,

12

że do końca 2020 r. planuje zrezygnować całkowicie lub ograniczyć/odłożyć w czasie wizyty w lokalach gastronomicznych. W najmłodszej grupie badanych, tj. w wieku od 18 do 24 lat, odsetek wskazań na całkowitą rezygnację z wizyt w lokalach gastronomicznych do końca 2020 r. był najniższy (18 proc.). Co istotne, jak wynika z badania PMR, aktywności gastronomiczne należą do tych, które badani raczej odłożą w czasie, niż zrezygnują z nich całkowicie. Bardziej surowo traktowane były natomiast plany dotyczące wizyt do końca tego roku na basenach czy pubach i klubach.

O AUTORZE Analityk rynku handlu detalicznego w Polsce, współautor raportów m.in. Rynek HoReCa w Polsce 2020, Handel detaliczny produktami marek własnych w Polsce 2019, Handel detaliczny artykułami DIY w Polsce 2020. Posiada także doświadczenie w analizach dotyczących sektora farmaceutycznego i ochrony zdrowia w Polsce.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalneRAPORT ANALIZA RYNKU

40 PROC.

GOŚCI WSPIERAŁO GASTRONOMIĘ W CZASIE PANDEMII

Ostatnie lata były czasem dynamicznego rozwoju rynku gastronomicznego pod względem liczby placówek, systematycznie wzrastał także odsetek Polaków korzystających z usług gastronomicznych, przekraczając w ostatnim czasie poziom 60 proc. deklarowanego odwiedzania lokali przynajmniej raz w roku. DOROTA ŻUKOWSKA, PROJECT MANAGER GFK

14

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


ANALIZA RYNKU RAPORT

S

ytuacja związana z okresem pandemii Covid-19 i czasowego zamknięcia lokali gastronomicznych wywołała silne tąpnięcie w branży gastronomicznej. Część lokali świadczyła w trakcie lockdownu usługi na wynos, z dowozem czy z odbiorem osobistym, ale wiele lokali było zamkniętych ze względu na niskie przychody z takiej działalności czy trudności logistyczno-organizacyjne prowadzenia działalności w odmienny sposób. Jednak już w pierwszym okresie po ponownym otwarciu lokali na wizytę zdecydowało się aż 20 proc. Polaków. Osoby te kierowały swe kroki głównie do fast-foodów, pizzerii i restauracji. Do wizyty w lokalach tuż po ponownym ich otwarciu przyczyniła się z pewnością chęć spotkania z przyjaciółmi lub członkami

Proszę powiedzieć, czy odwiedzał/a Pan/i lokale gastronomiczne (restauracje, puby, bary, fast foody, kluby nocne, kawiarnie, sezonowe punkty gastronomiczne w miejscowościach turystycznych, itp.) i spożywał/a tam posiłki, zamawiał/a napoje/ desery, itp.?

GfK HoReCa 2020

rodziny – dla ponad połowy osób korzystających z gastronomii wyjścia do lokali mają głównie wymiar społeczny, czyli dają

możliwość spędzenia czasu ze znajomymi i bliskimi. Dla Polaków branża gastronomiczna jest ważna, świadczy

o tym chociażby fakt, że ok. 40 proc. użytkowników gastronomii starało się wspierać ulubione lokale w okresie pandemii, żeby R E K L A M A

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

15


RAPORT ANALIZA RYNKU

nie zostały całkowicie zamknięte (zamawiano posiłki na wynos lub z dowozem, kupowano vouchery). Zamówienia na wynos i z dowozem to główna forma działalności lokali w czasie ich okresowego zamknięcia. Ponad połowa Polaków wyraża zadowolenie z faktu, że lokale gastronomiczne oferują usługi na wynos lub z dostawą w okresie pandemii. Chętnie też korzystali z tej formy usług gastronomicznych – 30 proc. deklarowało, że w okresie między 14 marca a 18 maja dokonało tego typu zamówienia. Korzystaniu z usług zamówienia na wynos lub z dowozem sprzyjał też fakt, że wiele osób w szczytowym okresie pandemii pracowało z domu, a co za tym idzie również w domu spożywało obiady. 30 proc. Polaków przyznało, że z powodu zamknięcia lokali gastronomicznych musiało częściej samodzielnie gotować. Oprócz czasowego ograniczenia w prowadzeniu usług gastronomicznych branży szkodzi także kryzys ekonomiczny spowodowany pandemią. Niemal połowa klientów gastronomii stara się oszczędzać i dlatego ogranicza bądź w ogóle rezygnuje z wizyt w lokalach gastronomicznych. Ponad 1/3 klientów wybiera także tańsze opcje menu (dania, napoje) oraz rezygnuje z marek premium na rzecz tańszych marek (np. piwa, alkoholi mocnych, napojów). Duża grupa gości gastronomii (ok. 60 proc.) ogranicza również zamówienia alkoholu w lokalach, bo jest on dużo droższy niż w sklepach Branża gastronomiczna została postawiona przed wyzwaniem nieporównywalnym z niczym innym, co do tej pory wydarzyło się na rynku. Ograniczenia związane z wymogami sanitarnymi, które w wielu lokalach skurczyły znacznie liczbę miejsc dla gości, znacząco jednak wpływają na zmniejszenie przychodów z działalności. Wielu gości jest rozczarowanych również tym,

16

Typy lokali gastronomicznych odwiedzanych przez korzystających z gastronomii 64

62

Przed pandemią (n=636)

53 47

42

Po ponownym otwarciu (n=204)

46

42

31

28

25 16

15

16 8

Fast foody

Pizzerie

Restauracje

Kawiarnie

Bary lunchowe/ obiadowe

Puby

Dyskoteki/ kluby

Jakie rodzaje lokali gastronomicznych Pan/i odwiedził/a i spożywał/a tam posiłki, napoje, desery? GfK HoReCa 2020

© GfK

2

© GfK

3

Postawy wobec usług gastronomicznych w czasie ograniczeń związanych z pandemią Covid-19 Wśród osób korzystających z usług gastronomicznych w ciągu ostatniego roku:

55% myśląc o wyjściach do lokali gastronomicznych za najważniejsze uważa spotkania ze znajomymi i bliskimi

38% wspiera ulubione lokale gastronomiczne w okresie epidemii, żeby nie zostały całkowicie zamknięte (zamawia posiłki, kupuje vouchery)

Baza: osoby korzystające z gastronomii w okresie ostatnich 12 miesięcy (n=636)

Proszę powiedzieć, na ile zgadza się Pan/ z następującymi stwierdzeniami? GfK HoReCa 2020

że w pustawych lokalach, w których na każdym kroku emanuje się epidemią (środki odkażające, maseczki i rękawiczki wśród personelu), doświadczenie gastronomiczne przestało być radosne, spontaniczne, a raczej przypomina wizytę w przychodni lekarskiej. W związku z tym trudno przewidzieć długoterminowe konsekwencje obecnej sytuacji na rozwój branży. Fakt, że Polacy w ostatnim okresie wykazywali spore zainteresowanie i przywiązanie do usług gastronomicznych pozwala zachować nadzieję, że trend spadkowy nie będzie stały.

O AUTORZE Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Od kilkunastu lat związana z badaniami rynku. W GfK Polonia zajmuje się badaniami zachowań zakupowych, a także strategicznymi opracowaniami dotyczącymi rynków detalicznego i gastronomicznego. W chwilach wolnych pasjonatka pieszych wędrówek, rękodzieła, języka hebrajskiego i współczesnej kultury izraelskiej.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalneRAPORT ANALIZA RYNKU

34 PROC. POLAKÓW CZĘŚCIEJ ZAMAWIA JEDZENIE Z DOWOZEM Marzec 2020. Świat konsumencki staje na głowie w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19. W pierwszej kolejności zaatakowane zostają branże: gastronomiczna, turystyczna, beauty. Potem kolejne. Ale to właśnie te trzy pierwsze z dnia na dzień tracą gości i klientów, bez perspektyw i żadnej wiedzy, kiedy ich odzyskają.

DOMINIKA CZUBATKA, PROJECT MANAGER ARC RYNEK I OPINIA

18

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


ANALIZA RYNKU RAPORT

P

ozostaje nadzieja na dowozy jedzenia do domów klientów, chociaż to na pewno nie zrekompensuje strat. Dodatkowo klienci, przynajmniej w pierwszej fazie izolacji, starają się unikać wszystkich obcych, w tym dostawców jedzenia. Czy wraz z odmrażaniem gospodarki, w pierwszej kolejności Polacy ruszą do restauracji? Czerwiec 2020, 3 tygodnie po otwarciu restauracji – aż 81 proc. Polaków w badaniu ARC Rynek i Opinia przyznaje, że rzadziej chodzi do restauracji. Przyczyn może być kilka, ale najważniejsze to: strach przed zakażeniem, wszak pandemia się jeszcze nie skończyła, a media cały czas informują o nowych przypadkach oraz konieczność „zaciśnięcia pasa”, bo COVID-19 to też widmo utraty zatrudnienia lub obniżenia wynagrodzenia. Kto najczęściej

rezygnował z wyjść do restauracji? Nieco częściej były to kobiety (85 proc.) niż mężczyźni (78 proc.), częściej również osoby starsze (45-65 lat) – 83 proc. niż młodsze (18-24 lata) – 79 proc..

Z dowozem poproszę Jednocześnie jest światełko w tunelu – co trzeci badany (34 proc.) przyznaje, że częściej niż dotychczas zamawia jedzenie z dowozem. Tutaj prym wiodą osoby z najmłodszej grupy wiekowej (18-24) – odsetek w ich przypadku wynosi aż 44 proc. Z kolei najrzadziej jedzenie z dowozem zamawiają osoby z najstarszej badanej grupy wiekowej (45-65 lat) – 27 proc. Co to oznacza? Zdecydowanie jest to znak, że Polacy przyzwyczaili się do restauracyjnego jedzenia i niezbyt chętnie z niego rezygnują. Tak więc na pewno wrócą do lokali

gastronomicznych, jak już będzie bezpiecznie, a ich sytuacja finansowa w miarę stabilna. Takie wyniki to również sygnał dla gastronomii, że warto rozwijać usługę dostaw i zamówień online, gdyż klienci chętnie z tego korzystają, a w sytuacji takiej jak pandemia wydaje się to dobrym rozwiązaniem na przetrzymanie trudniejszego okresu.

Do galerii rzadziej i nie na jedzenie Duży wpływ na rynek gastronomiczny ma również stosunek Polaków do odwiedzania galerii handlowych, wszak wielu odwiedzających korzysta z ich oferty gastronomicznej. Tutaj dane też nie są optymistyczne. Aż 79 proc. Polaków przyznaje, że rzadziej chodzi do galerii handlowych i dużych sklepów. Tutaj prym wiodą kobiety (84 proc.),

być może dlatego, że generalnie to one przed pandemią częściej odwiedzały takie miejsca. Z chodzenia do galerii handlowych rezygnują też przede wszystkim ludzie z najstarszej badanej grupy wiekowej (45-65) – 83 proc., stosunkowo najrzadziej ludzie młodzi. Poza tym, ci którzy chodzą do galerii w większości (81 proc.) przyznali, że chodzą tam w konkretnym celu i spędzają w sklepach mniej czasu niż kiedyś (76 proc.).

Kto szybciej stanie na nogi? Jedno jest pewne – branża gastronomiczna przezywa teraz trudny okres. To, jak szybko stanie na nogi zależy od wielu czynników. Pierwszy z nich to lokalizacja – na pewno łatwiej jest restauracjom zlokalizowanym w miejscach turystycznych, tam, gdzie Polacy spędzają urlopy, R E K L A M A

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

19


RAPORT ANALIZA RYNKU

a spędzają je w zdecydowanej większości w Polsce. Na pewno trudniej będzie restauracjom w miastach, bo jednak turystów miejskich jest mniej – zdecydowanie mniej jest choćby turystów zagranicznych, którzy w okresie od maja do września tłumnie odwiedzali duże polskie miasta, takie jak Kraków, Warszawa, Wrocław czy Gdańsk. Na ruch w lokalach gastronomicznych w dużych miastach na pewno wpływ ma brak przyjezdnych studentów, którzy wraz z początkiem izolacji mogli wrócić do swoich rodzinnych domów i przez kilka miesięcy nie będą korzystali z usług w mieście, w którym studiują. Kolejne ograniczenie to lunche w restauracjach zlokalizowanych w pobliżu biurowców. Przy obecnej pracy zdalnej czy nawet hybrydowej, kiedy tylko część pracowników przebywa w biurach i często jest wprowadzany układ rotacyjny, zapotrzebowanie lunchowe w restauracjach jest dużo niższe. To jednak może mieć pozytywny wpływ na rozwój lokali gastronomicznych w bardziej odległych dzielnicach miast, które do tej pory były swoistymi sypialniami. Wiele osób, pozostając w domach, częściej wybierze się do lokalnej restauracji niż przemierzy pół miasta do restauracji zlokalizowanej w centrum.

Polacy pokochali jedzenie na mieście i łatwo z niego nie zrezygnują Mimo sytuacji, która zaskoczyła nas wszystkich, należy się spodziewać, że branża gastronomiczna dość szybko się odrodzi, przy sprzyjających warunkach zewnętrznych. Polacy przyzwyczaili się do jedzenia na mieście,

20

O AUTORZE polubili je, zwłaszcza młodzi ludzie. Wychodzenie do restauracji to nie tylko możliwość zjedzenia posiłku, to swoista rozrywka, możliwość spotkania się ze znajomymi, bez konieczności wielkich przygotowań w domach. Ponadto, okres wakacyjny i ładna pogoda sprzyjają jedzeniu na mieście, dlatego warto optymistycznie spojrzeć w przyszłość.

Magister socjologii, badacz ilościowy. Z ARC Rynek i Opinia związana od trzech lat. Kierownik projektów ilościowych – w szczególności badań prowadzonych metodą CAWI oraz CAPI/ TAPI, a także badań trackingowych. Posiada doświadczenie w badaniach potencjału rynku, kondycji marki, wizerunku, a także wprowadzania nowych produktów na rynek. W ARC Rynek i Opinia odpowiada za kierowanie projektami dla takich branż jak domy mediowe, badania dla branży finansowej, wydawniczej oraz farmaceutycznej.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalneRAPORT PREFERENCJE KONSUMENTÓW I TRENDY

DELIVERY

Oczywista przyszłość?

Pizza na telefon to klasyczna i dobrze znana usługa, która od dziesięcioleci ratuje spotkania z rodziną, znajomymi czy imprezę w szerszym gronie. Potwierdza to badanie pt. „Jedzenie i zakupy z dostawą do domu” przeprowadzone w lipcu 2020 roku przez SW Research dla Glovo, aplikacji mobilnej dostarczającej produkty na życzenie. Prawie 90 proc. respondentów przyznało, że zamawia jedzenie z dostawą. Z kolei zakupy spożywcze i inne, np. prezenty, kwiaty – niemal 80 proc. Polaków. 22

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


PREFERENCJE KONSUMENTÓW I TRENDY RAPORT

Ogółem

Czy zamawiasz jedzenie z dostawą do domu/ miejsca pracy (telefonicznie, przez aplikację, przez strony restauracji)?

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem „Jedzenie i zakupy z dostawą to przyszłość na polskim rynku”?

Liczebność

%

Tak, często (co najmniej 1 raz w tygodniu)

352

34,8

Tak, czasem (co najmniej raz w miesiącu)

383

37,8

Tak, ale rzadko (raz na kilka miesięcy)

159

15,7

Nie, w ogóle nie zamawiam jedzenia z dostawą

118

11,7

Ogółem

1012

100,0

Zdecydowanie się zgadzam

315

31,1

Raczej się zgadzam

427

42,1

Nie wiem/ trudno powiedzieć

203

20,1

Raczej się nie zgadzam

43

4,3

Zdecydowanie się nie zgadzam

24

2,4

Ogółem

1012

100,0

Płeć Kobieta

Czy zamawiasz jedzenie z dostawą do domu/ miejsca pracy (telefonicznie, przez aplikację, przez strony restauracji)?

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem „Jedzenie i zakupy z dostawą to przyszłość na polskim rynku”?

Restauracja w domu Wyniki sondażu przeprowadzonego na grupie 1012 ankietowanych pokazują, że największe zainteresowanie dostawą jedzenia występuje w grupie wiekowej do 34 lat. Ponad 40 proc. Polaków z tego pokolenia przyznaje, że dania z dowozem zamawia co najmniej raz w tygodniu. Wpływ na

Mężczyzna

Liczebność

%

Liczebność

%

Tak, często (co najmniej 1 raz w tygodniu)

168

31,2

184

38,8

Tak, czasem (co najmniej raz w miesiącu)

216

40,1

167

35,2

Tak, ale rzadko (raz na kilka miesięcy)

89

16,6

70

14,7

Nie, w ogóle nie zamawiam jedzenia z dostawą

65

12,1

54

11,3

Ogółem

537

100,0

475

100,0

Zdecydowanie się zgadzam

170

31,7

144

30,4

Raczej się zgadzam

243

45,1

184

38,8

Nie wiem/ trudno powiedzieć

99

18,4

104

22,0

Raczej się nie zgadzam

17

3,2

26

5,5

Zdecydowanie się nie zgadzam

8

1,6

16

3,3

Ogółem

537

100,0

475

100,0

to może mieć powszechne używanie internetu i łatwy dostęp do urządzeń mobilnych. Warto jednak zauważyć, że w grupie 50+ co czwarty pytany przyznał, że w tygodniu minimum raz zamawia dania z restauracji do domu. Świadczy to o sporej popularności dowozu dań także w tej grupie.

Różnica z młodszym pokoleniem wynosi kilkanaście procent.

Dostawa lekiem na całe zło? Żyjemy w pośpiechu, realizujemy długie listy obowiązków i trzymamy w ręku smartfony, będąc często online. Szukamy opcji, które pozwolą nam żyć łatwiej i zyskać bezcenny dziś

czas. Rozwiązaniem okazuje się dostawa, ale... nie tylko jedzenia, a wręcz wszystkiego: zakupów spożywczych, kwiatów, prezentów, prania z pralni, czy nawet zapomnianych z biura kluczy. – Dostawa do domu nie jest dziś przywilejem, stała się normą i czasem koniecznością. Kojarzona wcześniej z wygodą, dziś jest

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

23


RAPORT PREFERENCJE KONSUMENTÓW I TRENDY

Kategoria wieku do 24 lat

Czy zamawiasz jedzenie z dostawą do domu/ miejsca pracy (telefonicznie, przez aplikację, przez strony restauracji)?

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem „Jedzenie i zakupy z dostawą to przyszłość na polskim rynku”?

35-49 lat

Powyżej 50 lat

Liczebność

%

Liczebność

%

Liczebność

%

Liczebność

%

Tak, często (co najmniej 1 raz w tygodniu)

51

40,9

82

42,5

108

43,8

111

24,8

Tak, czasem (co najmniej raz w miesiącu)

58

46,0

84

43,7

82

33,3

160

35,5

Tak, ale rzadko (raz na kilka miesięcy)

11

8,5

21

10,9

29

11,9

98

21,8

Nie, w ogóle nie zamawiam jedzenia z dostawą

6

4,6

6

2,9

27

11,0

80

17,8

Ogółem

126

100,0

192

100,0

245

100,0

449

100,0

Zdecydowanie się zgadzam

50

39,9

74

38,8

80

32,6

110

24,5

Raczej się zgadzam

51

40,8

82

42,9

103

41,8

190

42,4

Nie wiem/ trudno powiedzieć

21

16,9

27

14,0

42

17,2

113

25,2

Raczej się nie zgadzam

1

,8

6

3,4

13

5,3

23

5,0

Zdecydowanie się nie zgadzam

2

1,6

2

,9

7

3,0

13

2,9

Ogółem

126

100,0

192

100,0

245

100,0

449

100,0

powszechną usługą. A zamawiamy niemal wszystko od pizzy do naparstka krawieckiego, nie ma żadnych ograniczeń, bo, co najważniejsze, usługa ta jest zwyczajnie tania. Przy okazji także daje poczucie bezpieczeństwa, choć pozbawia nas emocji towarzyszących poszukiwaniu i dokonywania wyboru wśród innych konsumentów – tłumaczy dr Tomasz Marcysiak socjolog z Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy.

Poproszę cokolwiek z dostawą Mimo że jedzenie było „pierwsze”, obecnie zamawianie innych produktów z dowozem także staje się normą. Co ważne, coraz większą rolę odgrywa czas dostawy. Chcemy mieć wybrane produkty

24

25-34 lat

jak najszybciej, a nie czekać na ich dostarczenie kilka dni. Aktualnie zakupy spożywcze i inne artykuły, mimo że różnica jest niewielka, zamawia więcej mężczyzn niż kobiet (twierdząco odpowiedziało 80,9 proc. z całej grupy pytanych mężczyzn oraz 77,6 proc. ankietowanych kobiet). Z kolei najczęściej (co najmniej raz w tygodniu) takie zamówienie składają Polacy w wieku od 25-34 lat – 27 proc. pytanych. Za opcją raz w miesiącu opowiedziało się 38,3 proc. tej grupy. Ma to także odzwierciedlenie w statystykach Glovo, aplikacji mobilnej działającej w wielu krajach, dzięki której z dostawą można zamówić niemal wszystko (zakupy, kwiaty, prezenty, książki). Na tle innych państw, jeśli chodzi o liczbę użytkowników

aplikacji w grupie wiekowej 20-29, Polska wiedzie prym – stanowią oni 73 proc. całości. Dla porównania w Hiszpanii jest to 48 proc., a we Włoszech 51 proc.. Inne grupy wiekowe także sięgają po dostawę zakupów i innych produktów. Minimum raz w tygodniu robi to co piąty Polak w wieku do 24 lat (44,5 proc. raz w miesiącu) oraz co czwarty w wieku 35-49 lat (raz w miesiącu – 38,3 proc.). Natomiast zaledwie 14 proc. ankietowanych powyżej 50 roku życia z takiej możliwości korzysta raz w tygodniu – raz w miesiącu robi to 27 proc. pytanych.

Patrząc w przyszłość Przyszłość rynku maluje się w różowych barwach – 94 proc. Polaków zgadza się ze stwierdzeniem:

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

„jedzenie i zakupy z dostawą to przyszłość na polskim rynku”. Oprócz upowszechnienia usługi, ważny jest także szeroki wybór, dostęp do wielu kategorii produktów i możliwość spróbowania nowych rzeczy – także na dowóz. – Obecnie towaru jest nadmiar. Człowiek jednak potrzebuje wybierać, przebierać i wyrabiać osobisty gust, który nie może w dobie masowej konsumpcji pozostać stały i niekontrolowany. Wszystko musi się zmieniać nawet smak tej samej kawy. Inaczej klient zacznie rzadziej dokonywać wyboru. A to jest niezgodne z ideą „magicznego koła pokusy” wzbudzającego coraz to nowe wrażenia – podsumowuje dr Tomasz Marcysiak socjolog z Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy.


PREFERENCJE KONSUMENTÓW I TRENDY RAPORT

Wykształcenie podstawowe/ gimnazjalne

Czy zamawiasz jedzenie z dostawą do domu/ miejsca pracy (telefonicznie, przez aplikację, przez strony restauracji)?

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem „Jedzenie i zakupy z dostawą to przyszłość na polskim rynku”?

zasadnicze zawodowe

średnie

wyższe

Liczebność

%

Liczebność

%

Liczebność

%

Liczebność

%

Tak, często (co najmniej 1 raz w tygodniu)

9

40,5

21

31,5

159

33,1

163

36,7

Tak, czasem (co najmniej raz w miesiącu)

6

27,5

22

32,9

185

38,7

169

38,2

Tak, ale rzadko (raz na kilka miesięcy)

6

27,1

13

19,0

69

14,5

70

15,9

Nie, w ogóle nie zamawiam jedzenia z dostawą

1

4,9

11

16,6

65

13,7

41

9,2

Ogółem

23

100,0

66

100,0

479

100,0

444

100,0

Zdecydowanie się zgadzam

7

30,4

20

29,7

145

30,2

144

32,3

Raczej się zgadzam

9

37,5

22

33,2

208

43,5

188

42,3

Nie wiem/ trudno powiedzieć

5

22,8

17

25,2

101

21,1

80

18,1

Raczej się nie zgadzam

0

0,0

5

7,0

16

3,4

22

5,0

Zdecydowanie się nie zgadzam

2

9,3

3

4,9

9

1,8

10

2,3

Ogółem

23

100,0

66

100,0

479

100,0

444

100,0

MARIA RASZDORF, MARKETING MANAGER GLOVO

P

rzeprowadzone na zlecenie Glovo badanie dowiodło, że popularność dostawy: czy to jedzenia z restauracji, czy zakupów lub innych artykułów, jest na wysokim poziomie. Prawie 90 proc. pytanych osób przyznało, że zamawia dania z dowozem. Natomiast produkty spożywcze i inne, np. prezenty, kwiaty – niemal 80 proc. Polaków. Mimo to częściej zamawiamy jedzenie z lokali niż decydujemy się na zakupy produktów z dowozem. Możliwość zamówienia z dostawą czegokolwiek jest nadal czymś nowym na polskim rynku. Na chwilę obecną jedzenie (bez zakupów spożywczych) to 80

proc. zamówień Glovo w Polsce. Widzimy, że na rynkach, na których jesteśmy dłużej, zainteresowanie kategorią non-food jest większe. Z kolei przyglądając się statystykom badania wśród poszczególnych grup wiekowych, które sięgają po zakupy spożywcze i inne produkty, dostrzegamy zbieżność z danymi udostępnionymi przez Glovo. Sondaż dowiódł, że najczęściej (co najmniej raz w tygodniu) takie zamówienia składają Polacy w wieku od 25-34 lat – 27 proc. pytanych. Za opcją raz w miesiącu opowiedziało się 38,3 proc. tej grupy. Natomiast dane Glovo w przekroju globalnym wyraźnie

pokazują, że w Polsce to głównie młodsze pokolenie zainteresowane jest taką usługą. Na tle innych państw, jeśli chodzi o liczbę użytkowników aplikacji w grupie wiekowej 20-29, Polska wiedzie prym – stanowią oni 73 proc. całości. Dla porównania w Hiszpanii jest to 48 proc., a we Włoszech 51 proc. Najważniejszym celem Glovo jest zapewnienie użytkownikom dostępu do produktów różnych kategorii (nie tylko jedzenia), w przeciągu godziny. Dlatego ciągle rozszerzamy listę nowych partnerów w aplikacji, a rosnące zainteresowanie Polaków taką usługą nas cieszy.

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

25


RAPORT PREFERENCJE KONSUMENTÓW I TRENDY

Kto, gdzie, kiedy i dlaczego

NAJCZĘŚCIEJ ZAMAWIA ONLINE?

Odpowiedzi na te i inne pytania poszukiwało ConQuest Consulting w „Badaniu preferencji konsumentów w zakresie zamówień jedzenia online” przeprowadzonym w lipcu 2020 roku.

26

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


PREFERENCJE KONSUMENTÓW I TRENDY RAPORT

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

27


RAPORT PREFERENCJE KONSUMENTÓW I TRENDY

O badaniu: W celu porównania preferencji użytkowników serwisów oferujących dostawy gotowej żywności zastosowano sześciopunktową skalę reprezentującą poziom istotności wybranych aspektów dla użytkowników aplikacji. Ankieta zawierała 15 pytań odnoszących się do badania satysfakcji klientów użytkujących aplikacje usług food delivery. Badaniu zostało poddanych 700 osób z grupy wiekowej do 24 roku życia, która w największym stopniu wykorzystuje aplikacje mobilne w procesie zamówień z dostawą.

28

ConQuest Consulting to firma doradcza posiadająca 22 lata doświadczenia we wprowadzaniu firm na nowe rynki produktowe i geograficzne. Świadczymy usługi z zakresu m.in. doradztwa strategiczne, analiz rynku, analiz konkurencji i poszukiwania partnerów biznesowych. Posiadamy unikalną wiedzę o trudnych i niszowych rynkach. Pomagamy również firmom borykającym się ze skutkami pandemii zwiększać swoje przychody i ograniczać koszty. Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami: e-mail: board@conquest.pl; tel.: 22 825 56 45

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


PREFERENCJE KONSUMENTÓW I TRENDY RAPORT

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

29


RAPORT PREFERENCJE KONSUMENTÓW I TRENDY

30

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


PREFERENCJE KONSUMENTÓW I TRENDY RAPORT

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

31


RAPORT PREFERENCJE KONSUMENTÓW I TRENDY

BIAŁKO ROŚLINNE silny trend

Staje się coraz bardziej istotnym tematem nie tylko w kanale handlu detalicznego, ale również w obszarze foodservice. Zainteresowanie źródłami białka roślinnego napędzane jest rosnącą samoświadomością konsumentów w odniesieniu do zdrowia i dobrego samopoczucia, a także przybierającą na sile troską o środowisko. HONORATA JAROCKA, SENIOR FOOD AND DRINK ANALYST MINTEL

B

azując na danych z narzędzia Mintel Menu Insights, które analizuje informacje z menu lokali gastronomicznych w Stanach

32

Zjednoczonych, częstotliwość występowania białka roślinnego znacząco wzrosła w pierwszym kwartale 2020 roku w porównaniu

do pierwszego kwartału 2017 roku, przy czym duży wzrost odnotowano przede wszystkim w obszarze zamienników mięsa, gdzie

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

wiodącym produktem pozostaje tofu. W podanym okresie, częstotliwość występowania zamienników mięsa w kartach dań wzrosła o 51


PREFERENCJE KONSUMENTÓW I TRENDY RAPORT

proc. (mierzona jako liczba wzmianek). Podobnie wzrosty nastąpiły w odniesieniu do zbóż (26 proc.), fasoli (11 proc.) oraz ziaren/orzechów (6 proc.). Myśląc o konkretnych pozycjach w menu, roślinne burgery cieszą się niesłabnącą popularnością w segmencie foodservice w Stanach Zjednoczonych, ze szczególnym naciskiem na kooperacje pomiędzy wiodącymi graczami sieciowymi a Beyond Burger czy Impossible Burger. Poza zamiennikami, które w głównej mierze mają naśladować warianty mięsne (lecz ich listy składników są często bardzo długie), pojawia się również coraz więcej burgerów wpisujących się w ideę ‘clean label’, bazujących na prostych składnikach, takich jak zboża, warzywa czy ziarna i orzechy. Przewiduje się, że w niedalekiej przyszłości coraz więcej tego typu rozwiązań będzie nadal pojawiało się w przestrzeni gastronomicznej z uwagi na to, że burgery są znanym i popularnym wyborem, zarówno dla osób jedzących mięso, jak i dla osób mięsa unikających. Dane dla Stanów Zjednoczonych pokazują, że 29 proc. respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że wegetariańskie

burgery są odpowiednie dla osób, które nie są wegetarianami, zaś 28 proc. mówi o tym, że więcej restauracji powinno oferować właśnie wegetariańskie burgery. Rosnący wpływ składników roślinnych – takich jak zamienniki mięsa, zboża, fasole, orzechy i ziarna – odnotowano także w kategorii dań typu bowl’e. Trend związany z rosnącym wykorzystaniem roślinnych źródeł białka jest coraz mocniej widoczny również w polskiej gastronomii. Szybkim zmianom ulegają równocześnie postawy i preferencje konsumenckie na naszym rodzimym rynku, szczególnie w obliczu pandemii COVID-19. Według danych Mintel, 20 proc. konsumentów w Polsce deklaruje, że wybuch pandemii sprawił, iż dieta wegańska wydaje się być dla nich bardziej atrakcyjna. Największy odsetek odpowiedzi twierdzących dla tego stwierdzenia zanotowano w grupie wiekowej 25-34. Natomiast 41 proc. respondentów mówi o tym, że z uwagi na COVID-19 troszczą się bardziej o środowisko niż o własne zdrowie – przy czym jednak 59 proc. Polaków ma odmienne zdanie – ich własne zdrowie jest dla nich ważniejsze niż zdrowa planeta.

Zamienniki mięsa o największej dynamice w odniesieniu do częstotliwości występowania w menu w oparciu o liczbę wzmianek, Stany Zjednoczone, 2017-Q1 vs 2020-Q1 Alternatywy dla wieprzowiny

+338 proc.

Alternatywy dla drobiu

+188 proc.

Alternatywy dla burgerów

+93 proc.

Alternatywy dla kiełbas

+77 proc.

Tofu

+24 proc. Źródło: Mintel Menu Insights

Mintel Menu Insights monitoruje usługi gastronomiczne w 1,500 restauracjach i punktach sprzedaży detalicznej w Stanach Zjednoczonych, gromadząc kwartalnie 8,000 kart dań i dodając ponad 750,000 pozycji. Analizie poddawane jest 30 różnych atrybutów, włączając m.in. smak, sposób przygotowania, rodzaj pozycji/sekcji w menu, typ kuchni, składniki i oświadczenia.

R E K L A M A

O AUTORZE Senior Food and Drink Analyst – od 2013 roku analityk w zespole Mintel Food and Drink. Jej głównym obszarem zainteresowań są trendy związane ze zdrowym stylem życia oraz inspirujące innowacje produktowe. W trakcie swojego niemal czternastoletniego doświadczenia w prowadzeniu badań, analizowała przede wszystkim rynek żywności i napojów, a także rynek handlu detalicznego, leków OTC/suplementów diety, kosmetyków, chemii gospodarczej, artykułów higieny osobistej oraz produktów dla zwierząt. Honorata jest członkiem PTBRiO – Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii.

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

33


RAPORT PREFERENCJE KONSUMENTÓW I TRENDY

CZOŁÓWKA SIECI RESTAURACYJNYCH

Rynek restauracji w Polsce jest zdominowany przez dwie duże firmy, McDonald’s i KFC. Podobnie jak w przypadku kawiarni, okres lockdownu odbił się znacząco na wynikach wielu sieci, a przejście na zamówienia z dostawą do domu nie wyrównało strat.

AGNIESZKA GÓRNICKA PREZES ZARZĄDU AGENCJA BADAWCZA INQUIRY

34

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


PREFERENCJE KONSUMENTÓW I TRENDY RAPORT

Tabela 1: W których restauracjach kupiłeś/aś coś w ciągu ostatniego miesiąca? Miejsce

U

trzymanie klientów udało się jedynie w tych sieciach, których model biznesowy od początku był nastawiony na dostawę na zamówienie, takie jak Telepizza czy Domino’s Pizza. Warto przy tym wspomnieć o szybkim rozwoju firm oferujących dostawy zamówień z restauracji, szczególnie pyszne.pl i Glovo. Dwie największe sieci. McDonald’s i KFC są bardzo lubiane przez klientów, a wskaźnik satysfakcji w obu przypadkach wynosi ok. 47 proc. Taki wynik daje im czołowe miejsca w rankingu. Warto zauważyć, że McDonald’s wyraźnie poprawił wynik w 2. kwartale, co pozwoliło nieznacznie wyprzedzić KFC. Ponadto, bardzo dobrym wynikiem może się pochwalić także North Fish. Mimo znacznie mniejszego zasięgu sieć North Fish zapracowała na zadowolenie klientów, wyprzedzając między innymi najpopularniejsze pizzerie.

Marka

Odsetek klientów Q2 2020

Odsetek klientów Q1 2020

Zmiana (w p.p.)

Zmiana istotna statystycznie

1

McDonald’s

30,2%

39,1%

-8,8

2

KFC

18,8%

24,0%

-5,2

3

Pizza Hut

5,8%

7,9%

-2,1

4

Telepizza

5,5%

4,4%

1,1

5

Da Grasso

4,9%

6,5%

-1,6

6

Burger King

4,0%

6,0%

-2,0

7

Domino’s Pizza

2,0%

2,6%

-0,5

8

Subway

2,0%

3,6%

-1,5

9

Sphinx

1,4%

2,8%

-1,4

10

Dominium

1,1%

1,8%

-0,7

11

Berlin Döner Kebap

1,1%

1,5%

-0,4

12

North Fish

1,0%

2,5%

-1,4

Źródło: Inquiry/YouGov BrandIndex, Q1’2020 (N=1870) i Q2’2020 (N=2173), podstawa oprocentowania: cała Polska

Tabela 2: Satysfakcja klientów restauracji (odsetek klientów zadowolonych minus odsetek klientów niezadowolonych) Miejsce

Marka

Satysfakcja w %, Q2 2020

Satysfakcja w %, Q1 2020

Zmiana (w p.p.)

Zmiana istotna statystycznie ▲

1

McDonald’s

47,1%

42,1%

5,0

2

KFC

47,0%

44,7%

2,4

3

North Fish

42,3%

41,1%

1,1

4

Da Grasso

40,6%

35,2%

5,5

5

Pizza Hut

39,6%

37,4%

2,2

6

Berlin Döner Kebap

37,0%

34,5%

2,6

7

Sphinx

35,7%

32,3%

3,4

8

Burger King

32,3%

31,9%

0,4

9

Subway

31,0%

34,1%

-3,1

10

Domino’s Pizza

27,1%

26,1%

1,0

11

Telepizza

22,7%

23,8%

-1,0

12

Dominium

20,9%

26,3%

-5,4

Źródło: Inquiry/YouGov BrandIndex, Q1’2020 i Q2’2020 (N różne dla każdej marki), podstawa oprocentowania: osoby, które są klientami danej sieci

O AUTORZE Prezes zarządu Agencji Badawczej Inquiry. To polska agencja badań rynku. Od 2019 r. Inquiry współpracuje z międzynarodową firmą YouGov oferującą zaawansowane narzędzia analityczne, będąc jej wyłącznym przedstawicielem w Polsce. YouGov BrandIndex to jedyne w Polsce syndykatowe badanie kondycji marek realizowane w trybie ciągłym. Badanie realizowane jest metodą CAWI na próbie ok. 9000 osób rocznie (dla każdej kategorii). Kluczowe wskaźniki obejmują komunikację, wizerunek i zakup dla blisko 180 marek z różnych kategorii.


RAPORT PREFERENCJE KONSUMENTÓW I TRENDY

DIETA WEGE

CORAZ BARDZIEJ POPULARNA

W badaniu, które na zlecenie RoślinnieJemy przeprowadził Panel Ariadna, zapytano Polaków o to, jakie produkty spożywali w ciągu miesiąca poprzedzającego dzień badania. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić ilu Polaków rzeczywiście nie je mięsa, ale np. spożywa ryby, czy odżywia się w pełni roślinnie.

M

łode osoby to grupa najchętniej rezygnująca ze spożycia produktów mięsnych. Okazuje się, że co piąty młody Polak w okresie miesiąca przed przeprowadzanym badaniem nie jadł mięsa. Nie można na tej podstawie stwierdzić, że 21,7 proc. Polaków w wieku 18-24 to wegetarianie, ale z pewnością widoczne jest znaczne zainteresowanie bardziej roślinnym odżywianiem wśród przedstawicieli młodego pokolenia. Najwięcej produktów odzwierzęcych spożywają osoby w wieku 55+. Odnosi się to zarówno do mięsa (92 proc. Polaków w tej grupie), jak i nabiału oraz jaj.

36

Osoby z tej grupy są w najmniejszym stopniu zainteresowane produktami roślinnymi takimi jak pasty roślinne, czy desery na bazie mleka kokosowego – w ciągu ostatniego miesiąca spożywało je jedynie 18,9 proc. badanych. Dla porównania: 43,8 proc. Polaków w wieku 25-34 spożywało je w okresie miesiąca przed przeprowadzeniem badania. Wyniki sondażu przeprowadzonego przez Panel Ariadna przełamują wiele mitów na temat osób na diecie roślinnej. Wbrew przyjętym stereotypom, wśród osób niejedzących mięsa wcale nie przeważają kobiety. Proporcje płci w tej grupie odpowiadają proporcjom w ogólnej populacji

kraju, a nawet, co ciekawe, mężczyzn jest w niej o 1 proc. więcej. W przypadku miejsca zamieszkania oraz wykształcenia osób rezygnujących ze spożycia produktów mięsnych w dalszym ciągu pokutuje negatywne przekonanie, że dieta roślinna to fanaberia, na który decydują się wyłącznie „inteligenci” z dużych ośrodków miejskich; również popularne jest stwierdzenie, że rezygnacja z produktów pochodzenia zwierzęcego jest możliwa tylko w miastach, gdzie dostępność alternatyw dla produktów pochodzenia zwierzęcego jest znacznie większa niż w mniejszych miejscowościach. Jednak jak pokazują wyniki przeprowadzonego sondażu, ilość

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

wegetarian wcale znacząco nie różni się w zależności od miejsca zamieszkania, czy ukończonego poziomu edukacji. Bezmięsnie odżywiało się w miesiącu przed badaniem 8 proc. mieszkańców wsi, którzy stanowili aż 37 proc. wszystkich ankietowanych. Bardzo dobrze wypadły też małe miasta do 20 tys. mieszkańców, w których aż 12 proc. respondentów zadeklarowało brak spożycia produktów mięsnych – jest to najlepszy wynik spośród wszystkich badanych grup. Już ponad 28 proc. Polaków od czasu do czasu spożywa roślinne alternatywy mięsa takie jak roślinne kotlety, kiełbaski, burgery, klopsy, sznycle, czy


Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

37


38

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


PREFERENCJE KONSUMENTÓW I TRENDY RAPORT

nuggetsy. 6 proc. Polaków jada takie produkty regularnie. W naszym odczuciu warto podkreślić także najczęściej wybieraną odpowiedź. 31,2 proc. nie je obecnie roślinnych alternatyw mięsa, ale jest skłonna jeść takie produkty od czasu do czasu – prawie co trzeci Polak jest otwarty na to, by spróbować roślinnych alternatyw mięsa. Wśród wegetarian i wegan jest również mniej osób z ukończonymi studiami wyższymi, co wynika głównie z młodego wieku respondentów stanowiących znaczną część tej grupy. Ponad 68 proc. Polaków jedząc poza domem jada dania bezmięsne. Około 20 proc. wybiera opcje bezmięsną często lub zawsze (3,5 proc.). Prawie 48 proc. kobiet i ponad 50 proc. mężczyzn deklaruje, że poza domem zamawia czasami dania bezmięsne. Wśród osób w wieku 24-34 widać rosnące zainteresowania daniami bezmięsnymi. Aż ponad 18 proc. osób deklaruje, że wybiera dania bezmięsne często, zaś ponad 7 proc. deklaruje, że wybiera dania bezmięsne zawsze. To prawie dwa razy więcej niż w innych grupach wiekowych.

W

SABINA SOSIN, HEAD OF PEOPLE AND DEVELOPMENT ROŚLINNIEJEMY

maju 2019 pytaliśmy Polaków przede wszystkim o ich postawy wobec roślinnych alternatyw mięsa. Ostatnie kilkanaście miesięcy to czas naznaczony dynamicznym rozwojem tej kategorii – na półkach widzimy kolejne produkty, coraz częściej pod brandami firm zajmujących się dotychczas wyłącznie przetwórstwem mięsnym. Roślinnym mięsem interesują się też globalne marki takie jak Nestle, debiutujący ostatnio w Polsce z marką Garden Gourmet w restauracjach Meet and Fit i 7th Street Bar & Grill, czy Unilever (produktów The Vegetarian Butcher spróbujemy m.in. w sieci

Veggie’s). Przyszłość tego segmentu, zarówno w Polsce jak i za granicą, wygląda obiecująco – w 2017 roku wielkość światowego rynku substytutów mięsa została wyceniona na 4,1 mld USD, i oczekuje się, że do 2026 roku osiągnie 8,1 mld USD, rejestrując CAGR na poziomie 7,8 proc. w latach 20192026. Wszystko wskazuje na to, że roślinne mięso to kolejna po napojach kategoria produktów roślinnych, która coraz częściej

gości na talerzach sporej rzeszy konsumentów oczekujących kolejnych roślinnych nowości. Wraz z rozwojem rynku roślinnych produktów wzmacnia się również trend fleksitariański (świadomego ograniczania spożycia mięsa i pozostałych produktów pochodzenia zwierzęcego). Do bardziej roślinnego odżywiania się Polaków skłonił również wybuch pandemii COVID-19, który sprawił, że 20

proc. Polaków zaczęło postrzegać dietę roślinną jako bardziej atrakcyjną (źródło: Lightspeed/ Mintel, 2000 internautów w wieku 16+). Dlatego przewidujemy, że kolejnymi obszarami, które przykują uwagę producentów będą alternatywy ryb, owoców morza, ale też rozmaitych serów i jaj. Powracający do zabieganego trybu życia konsumenci oczekują też większej ilości roślinnych dań gotowych – takich, które wystarczy podgrzać w mikrofalówce, by cieszyć się pełnowartościowym posiłkiem. Mimo coraz większej liczby roślinnych mięs na rynku, w tej kategorii produktów wciąż widzimy konieczną do zapełnienia niszę.

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

39


RAPORT PREFERENCJE KONSUMENTÓW I TRENDY

CO POLACY ZAMAWIALI PODCZAS KWARANTANNY? W czasie izolacji społecznej, dostawy stały się ratunkiem nie tylko dla restauracji, ale także dla wielu klientów. Odskocznią od rutyny, bez konieczności przetwarzania zapasów czy przygotowywania posiłków dla całej rodziny. Uber Eats przeanalizował dane dotyczące dostaw za pośrednictwem swojej aplikacji. Jakie są najpopularniejsze wybory Polaków podczas przymusowej kwarantanny, czym różnimy się od innych nacji oraz po co najchętniej sięgamy na śniadanie?

40

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


PREFERENCJE KONSUMENTÓW I TRENDY RAPORT

Z

apewniając maksimum bezpieczeństwa swoim użytkownikom i dostawcom, platforma Uber Eats nie zaprzestała realizacji dostaw, w większości miast rozszerzając godziny, w których możliwe jest składanie zamówień. W tym czasie (analiza danych za okres od 1 marca do 16 kwietnia br.) firma zweryfikowała też zlecenia dostaw, by sprawdzić na co Polacy mają smaka, zamknięci w czterech ścianach. W Polsce spośród dań głównych niezaprzeczalnie panuje burger. Jednak zaraz po nich na podium plasują się margherita, pad thai i… pierogi ruskie. Czyżby zamknięci we własnym lokum zaczęliśmy odczuwać rzewne wspomnienia za babciną kuchnią? Być może, bo pierwszą “dziesiątkę” zamyka schabowy, a wśród zup królują klasyczna pomidorowa i rosół.

Jednocześnie, wydaje się, że Polacy wypatrują wschodnich smaków, sięgając po ayran – drugi najpopularniejszy z zamawianych napoi, zaraz po coli. Z kolei trzecią lokatę, wśród wspomnianych wcześniej zup, zamyka tajska Tom Yum. Dla porównania we Francji, Włoszech i Szwecji najchętniej wybieraną zupą jest miso. Ponadto, Polacy najwyraźniej podążają za trendami zza wielkiej wody, celebrując tzw. Taco Tuesdays, czyli Taco wtorki. Jak pokazują dane Uber Eats tego dnia tygodnia zamówienia z kategorii kuchni meksykańskiej są składane częściej o 123 proc. niż w pozostałe. Co więcej, tylko we wtorki najchętniej po środkowoamerykańskie specjały sięgają wegetarianie – tego dnia najpopularniejszym nadzieniem taco jest vege chilli lub falafel. Podczas, gdy w inne dni użytkownicy

Uber Eats sięgają po drób i jagnięcinę.

Na dobry początek dnia Ciekawą tendencją, wynikającą z możliwości składania zamówień już we wczesnych godzinach porannych, jest popularność menu śniadaniowego. Większość z nas ma świadomość, iż pierwszy posiłek powinien zapewniać maksimum energii na nadchodzący dzień. Potwierdzają to zamówienia. Najwyższą lokatę w tej kategorii zajmuje Kiełburger, a po nim plasuje się Peanut Butter Protein Bowl, czyli wysokobiałkowe danie składające się z kakao, masła i mleka orzechowego oraz bananów. Dalej w rankingu znajdują się croissant, koszyk warszawski (zestaw, zawierający pastę jajeczną, twarożek z rzodkiewką i szczypiorkiem, świeże R E K L A M A

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

41


RAPORT PREFERENCJE KONSUMENTÓW I TRENDY

NAJPOPULARNIEJSZE DANIA PODCZAS KWARANTANNY W POLSCE:

TOP 5 dań obiadowych • Burger • Pad thai • Pizza Margherita • Pierogi Ruskie • Butter Chicken

warzywa i pieczywo) i jajecznica z trzech jaj. Każda z opcji bogata jest w węglowodany i aminokwasy – wygląda na to, że Polacy wiedzą, co dam im solidną dawkę energii. Natomiast Francuzi zdają się kierować patriotyzmem przy pierwszym posiłku w ciągu dnia. Wśród ich najpopularniejszych wyborów znajdują się Pain au chocolat, czyli miękkie ciasto nadziewane czekoladą, a w dosłownym tłumaczeniu chleb z czekoladą, croissant oraz drożdżówki z rodzynkami.

Na osłodę trudnych chwil Jak wiadomo słodkości pomagają w trudnych sytuacjach, a przynajmniej lubimy sobie tak mówić. Jakie desery wybieramy najczęściej? W tej kategorii Polacy nie mają żadnych obostrzeń geograficznych. Pierwszą trójkę reprezentują tiramisu (najpopularniejsze również we Francji, Szwajcarii i Belgii), baklava i brownie. Z kolei Brytyjczycy najchętniej sięgają po triple choc cookies – ciasteczka z trzema rodzajami czekolady, naleśniki z syropem i donuty.

42

Od początku trwania pandemii koronawirusa Uber i Uber Eats wspierają lokalne społeczności we wszystkich państwach, gdzie dostępne są obie aplikacje. W ramach działań pomocowych amerykańska spółka przekazała m.in. 10 tys. darmowych przejazdów dla pracowników opieki medycznej w Polsce i 10 mln na całym świecie, a także, wraz z siecią McDonald’s i Costa Coffee, włączyła się do inicjatywy #wzywamyposilki, dowożąc darmowe jedzenie do placówek opieki zdrowia. Firma zaoferowała również wszystkim kierowcom i dostawcom zwrot kosztów za środki ochrony osobistej i przygotowała specjalną komunikację w zakresie bezpieczeństwa adresowaną do nich, jak również użytkowników aplikacji. Ponadto, Uber Eats wprowadził szereg rozwiązań ułatwiających korzystanie z platformy i zapewniających higienę dostaw. Są to m.in.: zniesienie opłaty aktywacyjnej dla nowo dołączających restauracji, możliwość zmiany systemu rozliczania płatności z tygodniowych na dzienne oraz dostawa bezkontaktowa.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

TOP 5 zup: • Pomidorowa • Rosół • Tom yum • Bulion wołowo-wieprzowy z marynowaną i szarpaną wieprzowiną oraz jajkiem • Wonton

TOP 5 deserów: • Tiramisu • Baklawa • Brownie • Cannoli • Pączek z lukremRAPORT PREFERENCJE KONSUMENTÓW I TRENDY

ANALIZA ZAMÓWIEŃ

Uber Eats przeanalizował dane pochodzące z setek tysięcy zamówień, które Polacy składali w ciągu tego roku, aby poznać trendy na naszych talerzach.

A

nalitycy Uber Eats zapoznali się z komentarzami oraz specjalnymi życzeniami do zamówień składanych w kraju nad Wisłą w tym roku. Podobnie, jak w całym internecie, najciekawszą i najbarwniejszą częścią była sekcja komentarzy.

Król jest jeden Według danych Uber Eats niekwestionowanym królem polskich stołów jest burger z serem – najczęściej występujący w towarzystwie frytek. Drugie miejsce zajmuje znany nam przysmak z bliskiego wschodu – kebab. Wśród wielu konfiguracji, w jakich możemy go zamówić, największą popularnością cieszą się dania z baraniną oraz kurczakiem. Rozmiary kanapek są też dobrze

44

dobrane, wersje powiększone to zaledwie 6 proc. wszystkich zamówień. Polacy często również wybierają się w podróż kulinarną na daleki wschód – trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej zajmuje pad thai. Co ciekawe, nie maleje zainteresowanie kuchnią roślinną, w pierwszej dziesiątce zamówień znalazł się Vegan Pastrami, czyli odpowiednik kultowej kanapki w wersji bezmięsnej, gdzie wykorzystano seitan.

A jednak bez cebuli Analizując komentarze pozostawione w aplikacji Uber Eats okazuje się, że najczęściej usuwanym z dania dodatkiem jest cebula. Na drugim miejscu znajduje się pomidor, którego pozbywamy się

aż dwa razy rzadziej. Często rezygnujemy też z kolendry, surówki oraz szynki. Choć kuchnia azjatycka jest w czołówce najchętniej wybieranych potraw, z mniejszym entuzjazmem podchodzimy do pikantnych przypraw. Najczęściej zamawiane są dania średnio ostre. Choć prośby o wykluczenia, bądź dodatki, zostawiane są w komentarzach w różnej formie – m.in: próśb, gróźb, wierszyków czy apeli – według globalnych statystyk Polacy są najmniej wybrednymi smakoszami. Zamówienia ze specjalnymi życzeniami wynoszą zaledwie 6 proc. wszystkich dostaw. Dla porównania, użytkownicy z Irlandii zmieniają skład prawie co czwartego dania.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

Z kolei Szwedzi modyfikują 14 proc. zamówień, zaś w Hiszpanii prawie co dziesiątą potrawę.

Pozdrawiamy, ale nie dziękujemy Skoro o komentarzach mowa, daleko nam do liderów także w innej kategorii: zwroty grzecznościowe. W Polsce użytkownicy, co prawda pozdrawiają oraz doceniają jakość i smak dań, jednakże niezbyt chętnie używają słów: proszę i dziękuję, w swoich komentarzach. Zaledwie 7 proc. z analizowanych zamówień zawierało wspomniane zwroty, gdzie dla porównania w Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Hiszpanii odpowiednio 60 proc., 56 proc., i 28 proc. zamawiających pamięta o zwrotach grzecznościowych.RAPORT PREFERENCJE KONSUMENTÓW I TRENDY

DIETA PUDEŁKOWA

ZYSKUJE

Aż 43 proc. respondentów* uważa, że brak pewności, co do jakości oferowanych posiłków jest główną wadą firm oferujących catering dietetyczny. Natomiast osoby korzystające z „pudełek” przy wyborze firmy zwracają przede wszystkim uwagę na różnorodność menu (83 proc.*), elastyczność godzin dostaw (76 proc.*) i cenę (73 proc.*) – wynika z badania „Jak odżywiają się Polacy?” przeprowadzonego na zlecenie Kukuła Healthy Food w styczniu 2020.

46

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


PREFERENCJE KONSUMENTÓW I TRENDY RAPORT

Zmieniamy nawyki żywieniowe na zdrowsze POWODY: ZMIANA NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH NA ZDROWSZE W 2019 ROKU

47%

respondentów Kobiety częściej stosują dietę w celu utrzymania sylwetki i zgrabnej budowy ciała, mężczyźni natomiast – ze względu na trening lub stan zdrowia.

R E K L A M A

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

47


RAPORT PREFERENCJE KONSUMENTÓW I TRENDY

Uprawianie sportu Czy w ciągu ostatnich 3 miesięcy uprawiałeś sport lub podejmowałeś aktywność fizyczną?

TAK

71%

respondentów

Trend wegetariański rośnie  10% respondentów jest wegetarianami  4% respondentów jest weganami  3% respondentów ograniczyło spożycie mięsa (fleksitarianizm)

 10% respondentów planuje wypróbować dietę wegetariańską

 5% respondentów planuje wypróbować dietę wegańską

 2% respondentów wykluczyło całkowicie z menu mięso, ale spożywa ryby, jaja i nabiał

– Polacy podczas pandemii Covid-19 jeszcze bardziej zaczęli zwracać uwagę na jakość i higienę zakładów, w których przygotowywane są diety pudełkowe. Aktualnie bronią się przede wszystkim firmy, które od początku inwestowały w hale produkcyjne i które nie boją się pokazać klientom jak wygląda przygotowywanie posiłków „od kuchni”, bo to potwierdza, że spełniają wszelkie standardy higieny i bezpieczeństwa. Niestety w Polsce jest tylko kilka takich firm. Teraz, jak nigdy wcześniej widać, iż w branży cateringu dietetycznego dobry marketing

48

i ładna strona internetowa nie wystarczą. Doszliśmy właśnie do momentu, w którym niezwykle istotną wartością jest jakość oferowanych usług – mówi Jakub Kukuła, pomysłodawca i założyciel firmy Kukuła Healthy Food.

Jak będzie rozwijał się biznes „diet pudełkowych? Przypuszcza się, że pandemia Covid-19 przyspieszy konsolidację branży. Niektóre lokalne firmy zniknęły już z rynku. W tej branży ciągle jest potencjał, ponieważ 46 proc. respondentów* deklaruje, że chciałoby skorzystać z diety

pudełkowej, a aż 60 proc.* stara się zdrowo odżywiać na co dzień. W firmie Kukuła Healthy Food ostatnie wydarzenia wpłynęły też na rozszerzenie oferty: – Podczas kwarantanny do naszej oferty wprowadziliśmy zestaw Lunch Box. To alternatywa dla osób, które nie chcą zamawiać całodziennych 5-daniowych zestawów. Lunch Box składa się z 3 posiłków. To rozwiązanie jest ukłonem w stronę osób, które nie chcą cały dzień jeść „pudełek”, a zależy im, by mieć pod ręką zdrowy i dobrze zbilansowany posiłek lub po prostu chcą spróbować naszego menu

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

w niższej cenie. Lunch Box został wprowadzony podczas pandemii, jednak ze względu na duże zainteresowanie pozostał w ofercie – mówi Jakub Kukuła, pomysłodawca i założyciel firmy Kukuła Healthy Food.

Trendy w odżywianiu – wegetarianizm, weganizm i diety specjalistyczne Co dziesiąty badany zadeklarował, że jest wegetarianinem, a kolejne 10 proc. respondentów planuje w tym roku wypróbować dietę wegetariańską, 4 proc. respondentów już całkowicie wykluczyło ze swojego menu produkty pochodzenia


PREFERENCJE KONSUMENTÓW I TRENDY RAPORT


RAPORT PREFERENCJE KONSUMENTÓW I TRENDY

Posiłki spożywane w ciągu dnia Respondenci za najważniejszy posiłek dnia uważają obiad. Jest to również najczęściej jadany posiłek w ciągu dnia

NAJWAŻNIEJSZY POSIŁEK DNIA

POSIŁKI JADANE W CIĄGU DNIA

Okoliczności spożywania posiłków ŚNIADANIE

zwierzęcego, a kolejne 5 proc. planuje wypróbować dietę wegańską jeszcze w tym roku*. – Szacuje się, że w Polsce jest już ok. miliona zadeklarowanych wegetarian. W Polsce ten trend jest bardzo silny, dlatego oferta produktów spożywczych i usług prężnie się rozwija. Na przestrzeni ostatniego roku liczba zamówień na menu wegetariańskie i wegańskie Kukuła Healthy Food wzrosła

50

OBIAD

o ok. 50 proc.. Miesięcznie jest to ok 5 proc. wzrostu. W tym segmencie przewidujemy ok. 70 proc. wzrost w skali 2020 roku – mówi Jakub Kukuła, pomysłodawca i założyciel firmy Kukuła Healthy Food. Polacy są również coraz bardziej zainteresowani tzw. dietami specjalistycznymi jak dieta bezglutenowa, bez laktozy, czy całkowicie wykluczająca nabiał

z posiłków. 13 proc. respondentów wykluczyło już z menu laktozę, a 6 proc. całkowicie wyeliminowało nabiał z diety, posiłki bezglutenowe jada 12 proc. respondentów, a kolejne 7 proc. planuje wykluczyć gluten z diety*.

Dieta pudełkowa dla dzieci – nisza z potencjałem Rośnie także zainteresowanie zestawami zdrowych i dobrze

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

KOLACJA

zbilansowanych posiłków dla dzieci i są ku temu dwa, bardzo skrajne powody: 1) Rodzice, którzy sami dbają o zdrowy styl życia, chcą we właściwy sposób nauczyć tego również swoje dzieci. 2) Rosnąca fala otyłości wśród dzieci powoduje, że rodzice szukają pomocy dla swoich pociech u profesjonalistów.RAPORT PREFERENCJE KONSUMENTÓW I TRENDY

Jak często Polacy gotują samodzielnie? Codzienne gotowanie posiłków deklaruje 1/3 badanych. Najczęściej wskazywanym powodem nieprzygotowywania jedzenia samemu w domu jest brak czasu. CZĘSTOTLIWOŚĆ GOTOWANIA

Dlaczego 19% respondentów gotuje okazjonalnie lub bardzo rzadko?

Ograniczenia żywieniowe Nawyki żywieniowe na zdrowsze w ostatnich 12 miesiącach zmieniło:

Ograniczenia żywieniowe w diecie stosuje:

43%

47%

respondentów

respondentów Stosowane ograniczenia żywieniowe:

50%

48%

24%

13%

12%

Ograniczenie kalorii

Dieta wykluczająca cukier

Nie jadanie posiłków Po określonej porze

Dieta wykluczająca laktozę

Dieta bezglutenowa

10%

6%

4%

3%

2%

Wegetarianizm

Dieta wykluczająca nabiał

Weganizm

Fleksitarianizm

Pescetarianizm

– W przeciągu ostatnich 10 lat na świecie podwoiła się liczba otyłych przedszkolaków. Dzieci w wieku 10 – 12 lat to obecnie największa grupa zmagająca się z nadwagą. WHO twierdzi, że jeśli obecna tendencja utrzyma się to do 2025 roku na świecie będzie

52

ok. 70 mln dzieci do 5. roku życia z nadmierną masą ciała. Warto też dodać, że polskie dzieci uważane są za najszybciej tyjące na starym kontynencie. Według raportu Narodowego Funduszu Zdrowia „Cukier, otyłość – konsekwencje” z 2016 roku nadwagę miało 31

proc. chłopców i 20 proc. dziewcząt, a otyłość 13 proc. chłopców i 5 proc. dziewcząt. W porównaniu do roku 2007 wzrost odsetka chłopców z nadwagą wyniósł 8 punktów procentowych, a dziewcząt 5 punktów procentowych – komentuje Natalia Chybzińska,

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

specjalista dietetyk, kierownik ds. żywienia Kukuła Healthy Food.

„Dieta pudełkowa” wyznacznikiem zdrowego stylu życia Aż 63 proc. badanych stwierdziło, że dieta pudełkowa to dobry


PREFERENCJE KONSUMENTÓW I TRENDY RAPORT

Znajomość diety pudełkowej

50%

17%

12%

Znam tę dietę tylko ze słyszenia

Sam/a nie używałem/am takiej diety, ale ktoś z moich bliskich znajomych używał

Sam/a nie używałem/am takiej diety

Postrzeganie diety pudełkowej 77%

Dieta pudełkowa pozwala zaoszczędzić dużo czasu

65%

Dieta pudełkowa to dobra okazja aby spróbować nowe smaki

63%

Dieta pudełkowa to dobry sposób aby jeść zdrowo

49%

Dieta pudełkowa to dobry pomysł na codzienne odżywianie

30%

Dieta pudełkowa to dobry pomysł na prezent dla bliskiej osoby

Dlaczego chcemy skorzystać z diety pudełkowej?

Dietę pudełkową planuje wypróbować:

46%

respondentów

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

53


RAPORT PREFERENCJE KONSUMENTÓW I TRENDY

Dieta Pudełkowa Z diety pudełkowej skorzystało:

12%

respondentów

Charakterystyka korzystania

Dlaczego korzystamy z diety pudełkowej?

Postrzeganie diety pudełkowej Korzyści i wady WADY

KORZYŚCI

Badani w ofercie diety Pudełkowej oczekiwalliby Przedewszystkim diety odchudzającej Lub niskokalorycznej (15%) oraz zdrowej i zróżnicoanej (w obu przypadkach – 13%)

Regularne spożywanie posiłków jest istotną korzyścią z diety pudełkowej, szczególnie dla mieszkańców miast o wielkości 50-99 tys. Mieszkańców (74%)

sposób na zdrowy styl życia i racjonalne odżywianie. Jako największe jej korzyści wymieniają oszczędność czasu (63 proc.) oraz regularność spożywania posiłków (62 proc.). Jako główny powód wybierania cateringu dietetycznego zarówno wśród osób, które obecnie z niego

54

korzystają, jak i tych, którzy rozważają możliwość skorzystania, wymieniają przede wszystkim chęć zdrowszego odżywania oraz chęć utraty masy ciała. Z diety pudełkowej skorzystało już 12 proc. badanych, natomiast 46 proc. rozważa skorzystanie z niej w przyszłości.

* Raport „Jak odżywiają się Polacy? Kukuła Healthy Food 2020” na podstawie badania Kukuła Healthy Food przeprowadzonego w styczniu 2020 r. na grupie 1020 Polaków w wieku 18-65 lat. **https://stat.gov.pl/obszary-tematy­ czne/inne-opracowania/inne-opracowania-zbiorcze/zycie-kobieti-mezczyzn-w-europie-portretstatystyczny,27,1.html

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

*** Prof. dr hab. n. med. Dominik Rachoń, specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii. Kierownik Zakładu Endokrynologii Klinicznej i Doświadczalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzący badania nad rolą prawidłowych nawyków żywieniowych w leczeniu insulinooporności i jej niekorzystnych następstw metabolicznych takich jak otyłość, zespół wielotorbielowatych jajników (PCOS) oraz cukrzyca typu 2.RAPORT PREFERENCJE KONSUMENTÓW I TRENDY

20-PROC. PLUS NA RYNKU DOWOZÓW

Niska rentowność otwieranych restauracji, obroty niższe niż koszty stałe i duża popularność jedzenia z dostawą – to nowa rzeczywistość wielu restauratorów. Firma POSbistro, dostawca oprogramowania dla gastronomii, przeanalizowała dane dotyczące branży gastronomicznej, w okresie od marca do końca maja br. Mimo iż podczas pandemii przychody z zamówień w dostawie zwiększyły się aż o 20 proc., a średnia wartość rachunku zamawianych dań z dostawą wzrosła o 10 proc., to bilans ponownego otwarcia wychodzi na minus. Restauratorzy podkreślają, że ich obroty są dalekie od tych sprzed pandemii.

56

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


PREFERENCJE KONSUMENTÓW I TRENDY RAPORT

B

ranża gastronomiczna, po wielu obostrzeniach związanych z zamknięciem gospodarki, 18 maja znów mogła otworzyć swoje drzwi dla gości. Najnowszy raport POSbistro przedstawia jej kondycję i pokazuje jak wygląda „nowa normalność”.

Lokale z dostawą oparły się dużym spadkom Znaczące spadki przychodów w gastronomii w całej Polsce zaczęły się już w drugim tygodniu marca br. Jak pokazują dane zebrane przez POSbistro, podczas pierwszych dni największych obostrzeń i zamknięcia gospodarki, restauratorzy przygotowani na dostarczanie swoich dań do klientów uniknęli spadku, którego doświadczyła cała branża. Od czasu ogłoszenia zamknięcia lokali, liczba analizowanych w raporcie otwartych punktów

gastronomicznych gwałtownie spadła o ponad połowę. Dla porównania: liczba aktywnych lokali, które mogły od pierwszego dnia kwarantanny realizować dostawy, zmniejszyła się tylko o 10 proc.

20-procentowy wzrost przychodów na rynku dowozów Dostawy w okresie pandemii cieszyły się ogromną popularnością i były często jedynym źródłem przychodu dla wielu punktów gastronomicznych. Potwierdzają to dane zebrane przez POSbistro: przychody rynku z samych zamówień w dostawie wzrosły o min. 20 proc. – Sytuacja związana z pandemią podkreśliła wyraźnie rosnącą popularność trendu delivery, który odnotowaliśmy już wiele miesięcy temu. Co ciekawe, zauważyliśmy, że w trudnym czasie pandemii otworzyły się nowe

lokale, nastawione wyłącznie na dostawę – mówi Grzegorz Forysiński, współzałożyciel POSbistro. Z analiz firmy wynika, że najtrudniejszym czasem dla dostaw był okres wielkanocny, kiedy zanotowano największe, bo 90-procentowe tąpnięcie liczby aktywnych punktów gastronomicznych z dowozem. Po tym czasie punkty z dostawą skokowo wróciły na rynek, by do 31 maja osiągnąć poziom sprzedaży niemal sprzed zamknięcia. Rozkwit ten ma swoje odzwierciedlenie w danych POSbistro, gdzie średnia wartość rachunku w dostawie od początku marca do 31 maja systematycznie rosła. – Spadła liczba klientów, jednak wzrosła wartość jednorazowego zamówienia. Z punktu widzenia średniej 7-dniowej nasze dane pokazują, że w ostatni majowy weekend klienci wydawali o średnio 10 proc. więcej korzystając z dostawy,

w porównaniu do pierwszego tygodnia, w którym nastąpiło zamknięcie lokali – dodaje Grzegorz Forysiński. Wartość rachunku w dostawie zmienia się w zależności od dnia tygodnia. Z danych wynika, że uśredniona wartość z 7 dni wzrosła z 52 złotych sprzed zamknięcia gospodarki do 57 złotych w ostatnim weekendzie maja br. – Uzasadnień tego wzrostu jest na pewno kilka. Jedno z nich może wynikać z tego, że Polacy oswoili się z nową rzeczywistością i odbudowali swoje zaufanie do restauracji. Możliwość bezpiecznych dostaw, również tych bezdotykowych, sprawiła, że początkowy lęk się zmniejszył – powiedział współzałożyciel POSbistro.

Bez aplikacji do zamówień ani rusz Duży wzrost znaczenia segmentu delivery był możliwy dzięki mobilizacji restauratorów. R E K L A M A

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

57


RAPORT PREFERENCJE KONSUMENTÓW I TRENDY

– Od pierwszych dni trwających obostrzeń położyliśmy znaczny nacisk na rozwój własnych dowozów. Przenieśliśmy ponad ¼ zamówień z zewnętrznych serwisów do zamawiania jedzenia na naszą stronę oraz poprzez DirectBistro, czyli aplikację umożliwiającą zamawianie jedzenia online w okolicy – mówi Olga Skonecka, manager sieci GringoBar. Jednak warto podkreślić, że zorganizowanie możliwości dostaw jest czasochłonne, co mogło być barierą, dlatego wiele restauracji i barów wdrożyło je z opóźnieniem. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że wdrożenie systemu dostaw od zera często zajmuje około miesiąca. W naszym przypadku, szybka reakcja na dynamicznie zmieniające się warunki była możliwa dzięki wcześniejszemu przygotowaniu aplikacji sprzedażowej oferowanej przez POSbistro. Już pół roku wcześniej zintegrowaliśmy ją z systemem sprzedażowym, ale ze względu na brak własnych dostawców nie uruchomiliśmy jej do marca – dodaje Olga Skonecka.

Wysokie koszty stałe i niskie obroty Sytuacja uległa diametralnej zmianie po otwarciu stacjonarnych lokali dla gości. Jeszcze przed pandemią, koszty stałe, takie jak czynsz, koszty operacyjne w tym media, do tego koszty pracy w otwieranych „na nowo” restauracjach, stanowiły ok. 60 proc. przychodów. Jak podkreślają restauratorzy, w większości przypadków przychody jeszcze nie pozwalają na pokrycie kosztów, a trzeba doliczyć jeszcze koszty zmienne m.in. zatowarowanie, który średnio wynosi ok. 30 proc. – Niestety, w przypadku wielu lokali w Polsce, obroty nie przekroczyły nawet 50 proc. wartości sprzed pandemii – mówi Łukasz B. Błażejewski, właściciel sieci 7 Street oraz Meat & Fit. – Paradoks polega na tym, że dla niektórych restauratorów bardziej korzystny finansowo był czas zamknięcia lokalu. Wtedy łatwiej było negocjować niższe czynsze, od marca

58

do maja umorzone zostały składki ZUS oraz Urząd Skarbowy chętniej prolongował podatki. Czerwiec jest okresem, gdy branża mówi „sprawdzam”. Wynajmujący – widząc otwarte drzwi restauracji – wymagają powrotu do pełnych kwot za czynsz. Inne koszty stałe również utrzymują się na poziomie sprzed pandemii. Widzimy tu zagrożenie, jakim jest brak rentowności otwieranych „na nowo” biznesów – dodaje Łukasz B. Błażejewski.

„Nowa normalność” w gastronomii w liczbach – dane

Na rynku dowozów obserwujemy obecnie 20% wzrost przychodów z zamówień z dostawą

20%

Co dalej? Branża gastronomiczna nadal wstrzymuje oddech w oczekiwaniu na kolejne tygodnie, które będą wyznacznikiem nowych trendów. Teraz ważą się losy ogromnego rynku gastronomicznego, którego wartość przed kryzysem – według danych z raportu GfK Polonia – wyniosła 36,6 mld zł. Restauratorzy są zgodni, że rosnąca popularność segmentu delivery może wpłynąć na jego mocne ugruntowanie w najbliższych miesiącach. – Restauracje, które uruchomiły dostawy podczas kryzysu będą opierać się na nim jako dodatkowym kanale sprzedaży – mówi Grzegorz Forysiński, który zapytany o prognozy dla branży daje jasny obraz nowej rzeczywistości: Długoterminowe prognozy powinny być – póki co – neutralne. Najważniejsze pytanie brzmi czy i kiedy obroty branży wrócą do poziomu sprzed pandemii. Pierwsze dwa tygodnie po otwarciu gospodarki pozwalają założyć, że jesteśmy w lekkim trendzie wzrostowym. To dobry punkt wyjścia. Wiele zależy od pogody i aktywności turystyki lokalnej. Wiemy, że nie możemy liczyć na turystów spoza Polski. A to oni byli często ważną siłą napędową sektora sprzed pandemii.

-50% obroty teraz obroty sprzed pandemii

Ryzykiem dla rentowności są niskie obroty i wysokie koszty stałe Przed

zamknięciem gospodarki

Po

zamknięciu gospodarki

52 zł

Wzrósł rachunek za zamówione % dania z dostawą

10

57 zł

podczas

gotówka karta pozostałe, w tym online

34%

29%

15%

37%

36%

po

49%

Podczas pandemii zł 50 najczęściej wybieraliśmy płatności online lub kartą. Po otwarciu gospodarki prawie połowa Polaków płaci gotówką. Źródło: Dane zebrane przez POSbistro dotyczą ponad tysiąca firm z branży gastronomicznej w okresie marzec-maj 2020 r.

*** Raport powstał na podstawie danych POSbistro dotyczących ponad tysiąc firm z branży gastronomicznej w okresie marzec-maj 2020 r. POSbistro na co dzień zapewnia rozwiązania typu Point of Sale dla sektora gastronomicznego

koszty

POSbistro - mobilne oprogramowanie sprzedażowe dla gastronomii posbistro.com info@posbistro.com tel. 503 708 001

w modelu SaaS. Firma od 5 lat aktywnie działa na rynku. Przez systemy POSbistro przeszły miliony transakcji, co zapewnia rzeczywisty

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

uśredniony obraz rynku. W ostatnim czasie firma bardzo wiele uwagi poświęca rozwojowi segmentu delivery.


PREFERENCJE KONSUMENTÓW I TRENDY RAPORT

Jak restauratorzy odnajdują się w nowej normalności? GRZEGORZ FORYSIŃSKI, WSPÓŁZAŁOŻYCIEL POSBISTRO Badanie Gastronomia w Polsce w trakcie pandemii (marzec-maj 2020 r.)

W

ykres 1. obrazuje spadek przychodów od początku marca do końca maja 2020 roku. Procentowe porównanie spadku odnosi się do średnich przychodów przed pandemią w badanych lokalach gastronomicznych. Na wykresie pokazany został moment ogłoszenia decyzji o zamknięciu lokali gastronomicznych tj. 13 marca br. oraz ponownego otwarcia tj. 18 maja br. Już na kilka dni przed wprowadzeniem obostrzeń, klienci sukcesywnie przestawali odwiedzać lokale gastronomiczne. Największy spadek przychodów nastąpił w okresie Świąt Wielkanocnych, gdzie praktycznie do zera spadły przychody oraz liczba wystawianych w lokalach rachunków. Po okresie świątecznym rynek zaczął powoli się odbijać wraz z rozwijającymi się dostawami i odbiorami na wynos. Skokowy wzrost przychodów i wystawianych rachunków nastąpił dopiero po 17. maja br., czyli w momencie kiedy umożliwiono sprzedaż na miejscu. Wykres pokazuje również, że obecne obroty są jeszcze dalekie od tego co branża osiągała w normalnych warunkach. Próg rentowności branży został wyznaczony na poziomie – 15 proc. w stosunku do średniej sprzed pandemii, ponieważ jest to poziom po przekroczeniu którego branża zaczyna zarabiać. Wykres 2. przedstawia aktywne punkty gastronomiczne, czyli lokale, które w danym dniu zewidencjonowały przynajmniej jedną transakcję w systemie. Osobno przedstawione zostały punkty z dowozem. Na wykresie wyraźnie zaznaczono dwa kluczowe momenty – dzień zamknięcia lokali oraz dzień po którym nastąpiło

ich otwarcie – widać tu znaczną dynamikę spadku oraz aktywności lokali. Z wykresu można również odczytać, że w stosunku do liczby aktywnych punktów gastronomicznych sprzed pandemii, zwiększyła się liczba punktów, które wprowadziły dowóz przekraczając poziom 100 proc. jako punkt odniesienia do liczby aktywnych lokali z dowozem. Wykres 3. przedstawia, jak wyglądała średnia wartość rachunku dla całego rynku. Jest ona zmienna dla różnych dni tygodnia i rośnie w weekendy, a spada w tygodniu. Dla lepszego zobrazowania trendu użyta została średnia 7-dniowa pokazująca dynamikę tych wartości. Można zaobserwować, że średnia ta rosła w okresie, kiedy nie można było swobodnie się przemieszczać i gospodarka była zamrożona. Zapewne jest to związane z faktem, że więcej osób przebywało w domach np. pracując zdalnie i więcej zamawiało w ramach jednego zamówienia. Po zdjęciu obostrzeń średnia zaczęła spadać, by ustabilizować się na podobnym, choć zwiększonym poziomie, ze względu na rynek dowozów, w którym średnia wzrosła. Wykres 4. przedstawia jak wyglądała średnia wartość rachunku dla zamówień w dostawie w okresie od początku marca do końca maja 2020 roku. Średnia ta jest zmienna dla różnych dni tygodnia i rośnie w weekendy, a spada w tygodniu. Dla lepszego zobrazowania pokazana została średnia 7-dniowa wskazująca na dynamikę tych wartości. Można zaobserwować, że średnia wartość rachunku dla zamówień w dowozie rosła przez cały okres trwania obostrzeń, a także zaraz

po ich zakończeniu. Odnotowano wzrost rzędu 10 proc. Wykres 5. przedstawia jak wyglądają obroty w gastronomii w zależności od dnia tygodnia przed obostrzeniami, w trakcie oraz moment po otwarciu lokali gastronomicznych. Modelowy tydzień sprzed pandemii, pokazuje że zwykle obroty spadają w poniedziałek i sukcesywnie rosną aż do soboty, czyli dnia, w którym generowane jest aż 50 proc. obrotów w stosunku do średniej z całego tygodnia. W okresie kilku pierwszych tygodni po zamknięciu lokali gastronomicznych, wyraźnie widać odwrócenie tej tendencji – obroty w ciągu tygodnia rosły, a w weekend spadały. Po ponownym otwarciu gastronomii widać, że początkowa tendencja zaczyna wracać do normy, niemniej wciąż procentowo są to

słabsze obroty w stosunku do okresu sprzed pandemii. Wykres 6. przedstawia skumulowane tygodniowe przychody badanych lokali gastronomicznych, w stosunku do średnich tygodniowych przychodów sprzed pandemii. Z wykresu można wyczytać, że przychody całej branży spadły średnio o ponad 60 proc., z kumulacją prawie 80 proc. w okresie Świąt Wielkanocnych. Na wykresie widzimy również, że tygodniowe przychody zaczęły sukcesywnie rosnąć od momentu ponownego otwarcia lokali. Należy dodać, że powyższy wykres obejmuje również lokale, które realizują zamówienia w dostawie, a obroty z tego typu zamówień znacznie wzrosły w czasie trwania obostrzeń. Wniosek jest więc taki, że dla lokali bez dostawy wyniki są jeszcze gorsze

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

59


RAPORT PREFERENCJE KONSUMENTÓW I TRENDY

Wykres 1.

Wykres 2.

60

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalneRAPORT PREFERENCJE KONSUMENTÓW I TRENDY

Wykres 3.

Wykres 4.

62

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


PREFERENCJE KONSUMENTÓW I TRENDY RAPORT

Wykres 5.

Wykres 6.

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

63


RAPORT PREFERENCJE KONSUMENTÓW I TRENDY

niż te przedstawione na wykresie. Wykres 7. przedstawia skumulowane, tygodniowe przychody dla badanych lokali realizujących dostawy w stosunku do średnich tygodniowych przychodów sprzed pandemii. Z wykresu można odczytać, że przychody z zamówień w dostawie spadły nieznacznie w pierwszych tygodniach po zamknięciu lokali, aby zaraz po świętach wzrosnąć o ok. 20 proc. w stosunku do średnich tygodniowych przychodów sprzed pandemii. Wykresy 8. przedstawiają rozkład form płatności i preferencji klientów lokali gastronomicznych w okresie przed zamknięciem lokali, w trakcie oraz po ponownym otwarciu. Można zauważyć, że w trakcie zamknięcia lokali, znacznie, bo aż 3 krotnie, wzrosły zamówienia realizowane poprzez inne niż gotówka i karta formy płatności. Większość z nich, to tzw. zamówienia online. Po ponownym otwarciu lokali dominowała gotówka, co można uzasadnić tym, że sporo osób, w obawie przed awariami, wybrało gotówkę z bankomatów. W trakcie zamknięcia lokali funkcjonowały tylko dowozy i tzw. dostawy bezkontaktowe więc siłą rzeczy były one bezgotówkowe. Po ponownym otwarciu lokali można już płacić gotówką i widać, że jest to opcja preferowana prawie przez połowę obecnych klientów gastronomii.

64

Wykres 7.

Wykres 8.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Quebab Factory czyli w pandemii biznes idealny

Czy segment horeca spodziewał się, że pandemia może poprawić wyniki finansowe przedsiębiorstwa? Katarzyna Matyśniak, Prezes Zarządu spółki będącej operatorem sieci Quebab Factory nie kryje zaskoczenia i zapowiada dalszą ekspansję oraz wskazuje segmenty gastronomii, które mają szansę przetrwać nadchodzący kryzys.

W

Quebab Factory poza menu bazującym na mięsie doner serwowanym w formie dań oraz w formie rollo, serwujemy elementy kuchni indyjskiej, m.in. chicken tikka, shish kebab, indyjskie pierożki samosa. Ideą QBB jest serwowanie dobrej jakościowo kuchni środkowowschodniej w przystępnej cenie. Jak wszyscy przedsiębiorcy w segmencie gastronomii byliśmy przerażeni perspektywą obostrzeń i konsekwencji pandemii. Świadomość rangi sytuacji zmusiła nas do szukania nowych rozwiązań i analizowania parametrów finansowych głębiej niż dotychczas. W okresie ostatnich

trzech miesięcy odnotowujemy poprawę wskaźnika rentowności o 0,03 proc. oraz lepszy o 0,06 proc. wskaźnik operacyjności porównując te parametry do tego samego okresu 2019 roku. Będąc świadomymi tego, że rynek dostaw będzie jedynym źródłem przychodu sieci zdecydowaliśmy się na poniesienie dodatkowych kosztów marketingowych celem przekierowania ruchu z zamówień online na własne kanały sprzedaży. Zmniejszenie drakońskich prowizji wiodących portali do zamawiania jedzenia online poskutkowały. Jednak, nadal część naszego personelu odpowiedzialna za obsługę klienta była pozbawiona

środków niezbędnych do życia. Dlatego zdecydowaliśmy się na uruchomienie tzw. Dyspozytorni. Dało nam to gwarancję obsługi wszystkich potencjalnych klientów, uniknęliśmy utraty sprzedaży spowodowanej nieodebranymi połączeniami czy narażeniem na działanie czynnika ludzkiego. Wprowadzona restrukturyzacja pozwoliła nam utrzymać wszystkie miejsca pracy, nie byliśmy zmuszeni do korzystania z mało atrakcyjnej pomocy Rządu. Ponadto, wykorzystanie potencjału segmentu dostaw, który dotychczas był na granicy opłacalności spowodował, że zdecydowaliśmy się na uruchomienie kolejnej lokalizacji w czasie

pandemii. Lokal przynosi zyski od pierwszego miesiąca i rzecz jasna jest ukierunkowany na obsługę kanału delivery. To w tym kierunku będziemy rozwijali się w kolejnych latach. Obecnie odnotowujemy 62 proc. dotychczasowej sprzedaży (porównując do tego samego okresu sprzed pandemii) i bardzo duży przyrost nowych klientów, którzy jeszcze kilka tygodni temu byli klientami innego segmentu restauracji. Uważamy, że liczby te mogą przekonać rzeszę inwestorów z branży, a nawet osoby wcześniej nie związane z gastronomią, które teraz będą szukały najmniej ryzykownych pomysłów na biznes.

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

65


RAPORT PREFERENCJE KONSUMENTÓW I TRENDY

TRENDY W DOSTAWIE

Branża HoReCa w Polsce dynamicznie się rozwija. Z badań PizzaPortal.pl „Klikasz i jesz – raport o rynku dostaw jedzenia w Polsce 2019r. ”roku wynika, że średni wzrost tego sektora wynosi od 3 proc. do nawet 5 proc. rocznie. Sam rynek restauracyjny również notuje wzrosty. Systematycznie wzrasta rynek zamówień jedzenia, w tym najbardziej dynamicznie, bo aż o 40 proc. rok do roku rynek zamawiania przez internet.

66

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


PREFERENCJE KONSUMENTÓW I TRENDY RAPORT

D

o 2025 roku rynek zamówień jedzenia w Polsce wzrośnie niemal dwukrotnie, a rynek zamówień online będzie 4,5 większy. Pod koniec br. jego wartość wyniesie blisko 1,8 mld zł.

Millenialsi, czyli osoby urodzone między 1980 a 1995 rokiem to grupa, która najczęściej zamawia jedzenie z dostawą. Często są to osoby, które dopiero wchodzą na rynek pracy, zaczynają mieszkać samodzielnie. To także ludzie,

którzy aktywnie i w każdej dziedzinie życia korzystają z technologii i mediów cyfrowych. 27 proc. zamówień przez wszystkie kanały (telefon, aplikacje mobilne, przeglądarki) dokonywanych jest przez osoby w wieku 25-34 lata.

Jak pokazują nasze badania, z roku na rok rośnie znaczenie serwisów takich jak PizzaPortal.pl kosztem dedykowanych stron internetowych restauracji. Na początku 2020 roku już 76 proc. zamawiających online robiło to przez agregatory.

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

67


RAPORT PREFERENCJE KONSUMENTÓW I TRENDY

Nadal wygrywa telefon • • •

Ponad 80% polskich internautów zamawia jedzenie do domu Nadal ponad połowa używa do tego jedynie telefonu (dzwoni do restauracji) Blisko 45% z nich zrobiła to choć raz przez internet

Zamawiający przez agregatory typu PizzaPortal.pl, w 2019 roku częściej dokonywali zamówień za pomocą urządzeń mobilnych – 64%. Natomiast 36% korzystających z takich portali zamawiało przy użyciu komputera. Zdecydowanie częściej zamawiają użytkownicy telefonów z Androidem – ich liczba jest ponad dwukrotnie wyższa niż osób używających smartfonów z systemem iOS.

29%

36% 44%

71%

64%

21%

38%

18% 71%

mobile web

8%

iOS

Android

mobile web

Wizyty na PizzaPortal.pl

iOS

Android

Zamówienia z PizzaPortal.pl Źródło: dane własne PizzaPortal.pl

Łodzianie najczęściej zamawiają jedzenie online Agregatory coraz bardziej 45 proc. z nich zrobiła to choć raz popularne internet Najchętniej zamawiają przez mieszkańcy Łodzi,

Ponad 80 proc. polskich interZamawiający przez agregatory Trójmiasta i Wrocławia. Średni koszyk zamónautów zamawia jedzenie do typu PizzaPortal.pl, w 2019 roku wienia w 2019 roku to 43,90 zł. Łódź w ubiedomu, nadal ponad połowa częściej dokonywali zamówień głymdoroku miejsce dziś jest na używa tego zajmowała jedynie telefonu10 za pomocą –urządzeń mobilnych pozycji Z rankingu miasta (dzwoni dolidera. restauracji). Blisko –wypadły 64 proc. takie Natomiast 36 proc.

jak Rzeszów czy Reda. 68 NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

korzystających z takich portali zamawiało przy użyciu komputera. Zdecydowanie częściej zamawiają użytkownicy telefonów z Androidem – ich liczba jest ponad dwukrotnie wyższa niż osób używających smartfonów z systemem iOS.

Najchętniej zamawiają mieszkańcy Łodzi, Trójmiasta i Wrocławia. Średni koszyk zamówienia w 2019 roku to 43,90 zł. Łódź w ubiegłym roku zajmowała 10 miejsce – dziś jest na pozycji lidera. Z rankingu

Trójmiasto Marki

| Wydanie specjalne

WarszawaRAPORT PREFERENCJE KONSUMENTÓW I TRENDY

wypadły takie miasta jak Rzeszów czy Reda. Najwyższy koszyk zamówień odnotowaliśmy w sypialniach

70

dużych miast. Na pozycji lidera uplasowały się Łomianki, za nimi Raszyn i Janki z kwotą ponad 54 zł.

Polacy przywykli do niedziel niehandlowych Konsumenci przywykli już do nowych regulacji związanych

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

z handlem w niedziele. Na początku, gdy w kwietniu 2018 roku wdrożono regulację, PizzaPortal.pl notował w niedziele


PREFERENCJE KONSUMENTÓW I TRENDY RAPORT

niehandlowe wzrosty do 40 proc. i spadki zamówień w niedziele handlowe. W tym roku liczba zamówień w niedziele – bez względu na to czy sklepy były otwarte czy nie – zaczęła się wyrównywać.

Jaka pizza? Wśród ulubionych rodzajów pizzy nadal króluje Capricciosa i wybiera ją prawie 8 proc. zamawiających. Na kolejnych miejscach znajdują się takie klasyki jak: Margherita, Pepperoni czy Hawajska. Ceny pizzy znacznie wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem

ubiegłego roku. Średnio za pizzę zapłacimy o 2,5 zł więcej niż w 2018 roku, czyli o 8 proc. Największy wzrost ceny, aż o 23 proc., odnotowano w Lublinie.

Dark Kitchen Na polskim rynku pojawiły się lokale gastronomiczne, które nie prowadzą sprzedaży stacjonarnej. Biznes opiera się na dowozie posiłków z lokalu i zminimalizowaniu czasu dostawy. Dark kitchen z reguły mieszczą się w słabiej eksponowanych lokalizacjach, często na obrzeżach miast. Przewidujemy, że do 2030 roku dark

kitchen staną się bardzo popularne w Polsce.

o wysokiej jakości swoich potraw i ich ekologicznym pochodzeniu.

Czas na veganburgery Duże sieci Fast Food, takie jak McDonald’s czy Burger King coraz częściej w swoich ofertach mają propozycje wegańskie oraz wegetariańskie. „Fast Food” jako pojęcie będzie istniał, ale powoli będzie migrował w kierunku zdrowszych żywieniowo oraz bardziej przyjaznych planecie potraw. Już teraz obserwujemy, że popularne sieci coraz częściej tworzą kampanie wizerunkowe, w których zapewniają

Zero Waste Każdego roku na całym świecie marnuje się jedną trzecią żywności. W Polsce pojawiły się aplikacje, dzięki którym możemy zakupić jedzenie z restauracji po niższej cenie. Użytkownicy mogą wybrać spośród dań, które nie zostały sprzedane danego dnia, zaoszczędzić, a tym samym uratować jedzenie przed zmarnowaniem. Wpisuje się to idealnie w trend zero waste.

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

71


RAPORT PREFERENCJE KONSUMENTÓW I TRENDY

KAWIARNIA Z NAJSILNIEJSZĄ POZYCJĄ

Rynek kawiarni w Polsce jest bardzo rozdrobniony, ale też zróżnicowany. Oprócz typowych sieci kawiarni mamy McCafé – kawiarnie przy McDonald’s i Żabka Café – punkty kawowe w sklepach sieci Żabka. Oprócz tego znaczących segmentem są kawiarnie na stacjach benzynowych. AGNIESZKA GÓRNICKA, PREZES ZARZĄDU AGENCJA BADAWCZA INQUIRY

72

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalneRAPORT PREFERENCJE KONSUMENTÓW I TRENDY

S

pośród kilkunastu sieciowych kawiarni najsilniejszą pozycję ma Żabka Cafe (w skali miesiąca kupuje tu co ósmy Polak) oraz Stop Café na stacjach Orlen. Podium zamyka Cukiernia Sowa, reprezentująca segment premium. W czasie pandemii niemal wszystkie kawiarnie straciły klientów – również te, które mimo zamknięcia lokali oferowały zakupy na wynos. Dotyczy to nawet Żabka Café, mimo że sklepy Żabka były czynne przez cały czas. Straty wywołane pandemią będą trudne do odrobienia, szczególnie w przypadku lokali działających w centrach handlowych i biurowcach. Oprócz zasięgu sieci, Inquiry monitoruje również wizerunek i ogólną kondycję marek. Jednym ze wskaźników jest satysfakcja klientów danej sieci. Jak wynika z badania Inquiry, najwięcej zadowolonych klientów mają Cukiernia Sowa i lodziarnie Grycan Lody od Pokoleń. Co ciekawe, satysfakcja klientów obu sieci wyraźnie wzrosła w 2. kwartale 2020 r.

Tabela 1: W których kawiarniach kupiłeś/aś coś w ciągu ostatniego miesiąca? Miejsce

Marka

Odsetek klientów Q2 2020

Odsetek klientów Q1 2020

Zmiana (w p.p.)

Zmiana istotna statystycznie

1

Żabka Café

12,5%

14,8%

-2,3

2

Stop Café (Orlen)

8,8%

9,5%

-0,7

-

3

Cukiernia Sowa

3,8%

6,4%

-2,6

4

Grycan Lody od Pokoleń

3,4%

4,4%

-1,0

-

5

McCafé

3,4%

5,1%

-1,7

6

Café Punkt (Lotos)

2,4%

1,6%

0,9

7

Wild Bean Café (BP)

2,3%

3,4%

-1,1

8

Starbucks

2,2%

4,1%

-1,9

9

Costa Coffee

1,2%

3,5%

-2,3

10

Costa Express (Shell)

0,9%

1,1%

-0,2

-

11

Green Caffè Nero

0,3%

2,0%

-1,7

12

So!Coffee

0,3%

0,5%

-0,2

-

Źródło: Inquiry/YouGov BrandIndex, Q1’2020 (N=1888) i Q2’2020 (N=2189), podstawa oprocentowania: cała Polska

Tabela 2: Satysfakcja klientów kawiarni (odsetek klientów zadowolonych minus odsetek klientów niezadowolonych) Miejsce

Marka

Satysfakcja w %, Q2 2020

Satysfakcja w %, Q1 2020

Zmiana (w p.p.)

Zmiana istotna statystycznie

1

Cukiernia Sowa

64,4%

59,9%

4,5

2

Grycan Lody od Pokoleń

59,9%

54,1%

5,8

3

Stop Café (Orlen)

50,8%

50,1%

0,7

4

Starbucks

43,7%

42,6%

1,1

5

McCafé

43,6%

41,9%

1,7

6

Green Caffe Nero

43,2%

45,2%

-2,0

7

Costa Coffee

40,9%

43,1%

-2,2

8

Żabka Café

37,7%

38,2%

-0,5

9

Wild Bean Café (BP)

35,3%

33,4%

2,0

10

So!Coffee

33,0%

23,8%

9,2

11

Café Punkt (Lotos)

32,0%

31,5%

0,5

12

Costa Express (Shell)

30,0%

29,2%

0,9

Źródło: Inquiry/YouGov BrandIndex, Q1’2020 i Q2’2020 (N różne dla każdej marki), podstawa oprocentowania: osoby, które są klientami danej sieci

O AUTORZE Prezes zarządu Agencji Badawczej Inquiry. To polska agencja badań rynku. Od 2019 r. Inquiry współpracuje z międzynarodową firmą YouGov oferującą zaawansowane narzędzia analityczne, będąc jej wyłącznym przedstawicielem w Polsce. YouGov BrandIndex to jedyne w Polsce syndykatowe badanie kondycji marek realizowane w trybie ciągłym. Badanie realizowane jest metodą CAWI na próbie ok. 9000 osób rocznie (dla każdej kategorii). Kluczowe wskaźniki obejmują komunikację, wizerunek i zakup dla blisko 180 marek z różnych kategorii.

74

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalneRAPORT GŁOS RYNKU

PANDEMIA WYWRÓCIŁA NASZ DOTYCHCZASOWY ŚWIAT DO GÓRY NOGAMI Prywatnie mierzyliśmy się ze skutkami lockdownu, zamknięciem szkół, łączeniem opieki nad dziećmi ze zdalną pracą. W pierwszych tygodniach pandemii na pierwszy plan wysunęło się bezpieczeństwo, zdrowie, zaangażowanie społeczne. ANNA BORYS-KARWACKA DYREKTOR DS. RELACJI KORPORACYJNYCH MCDONALD’S POLSKA

N

asz biznes z dnia na dzień stanął przed zupełnie nową rzeczywistością. Zamknięcie sal jadalnych, przekierowanie sprzedaży na inne kanały, tj. usługę McDelivery, okienko DriveThru czy opcję na wynos, wdrażanie dodatkowych procedur bezpieczeństwa i higieny. To wszystko wpłynęło na McDonald’s i naszych licencjobiorców – przedsiębiorców, którzy prowadzą 90 proc. restauracji. Razem mierzyliśmy się z takimi wyzwaniami, jak zapewnienie bezpieczeństwa gościom i pracownikom, utrzymanie zatrudnienia i ciągłości sprzedaży. W tej trudnej sytuacji staraliśmy się działać po partnersku – zaoferowaliśmy franczyzobiorcom wsparcie w postaci odroczenia lub anulowania części płatności czy też pomoc w uzyskaniu wsparcia ze strony państwa. Pracowaliśmy także z naszymi polskimi dostawcami, aby ograniczyć poniesione straty. Do ponownego otwarcia sal jadalnych podeszliśmy ze spokojem. Zdrowie i bezpieczeństwo gości oraz pracowników jest naszym priorytetem od zawsze. I tym też kierowaliśmy się wprowadzając dodatkowe zasady sanitarne. W restauracjach

76

obowiązuje bezkontaktowy sposób obsługi, a wszyscy pracownicy są wyposażeni w środki ochrony osobistej – maseczki, rękawiczki, przyłbice. Kioski oraz pozostałe powierzchnie wspólne, tj. pin pady do płatności kartą są często dezynfekowane, z kolei stoliki podlegają dezynfekcji po każdym gościu. Przy wejściu do lokalu i toaletach oraz w miejscu składania zamówień znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji dłoni, a specjalne naklejki na podłodze pomagają zachować bezpieczny dystans. Ostatnie miesiące, owszem, były trudne. Ale mam wrażenie, że po tym doświadczeniu jako organizacja jesteśmy silniejsi. Przeszliśmy przez najgorszy czas kryzysu z całym zespołem. Co więcej, nasi pracownicy i licencjobiorcy zaangażowali się w niesienie pomocy innym. Jako partner akcji #WzywamyPosiłki dostarczyliśmy ponad 71 tysięcy bezpłatnych posiłków – McZestawów Mocy do ponad 50 placówek medycznych w całym kraju. Pandemia spowodowała wiele zmian w sektorze gastronomicznym. Część z nich prawdopodobnie pozostanie z nami na dłużej. Na pewno kwestie związane z bezpieczeństwem będą wciąż

ważne, co z naszego punktu widzenia nie jest rewolucyjną zmianą – najwyższe standardy w tym zakresie są podstawą naszej marki. Choć już dziś w badaniach konsumenckich widzimy, że niepokój zmalał, a goście równie dużą wagę znów przykładają do smaku, jakości oraz ceny produktów. Myślę, że na dłużej zostanie z nami trend zamawiania jedzenia

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

do domu. Usługa dostawy posiłków podczas lockdownu znacząco się rozwinęła. Konsumenci przyzwyczaili się do wygody, jaką ze sobą niesie, choć oczywiście wyjście do restauracji nadal pozostanie szczególnym doświadczeniem, możliwością spotkania się ze znajomymi i formą miłego spędzenia czasu przy smacznym posiłku.


GŁOS RYNKU RAPORT

URUCHOMILIŚMY SIOSTRZANĄ MARKĘ Z perspektywy naszej organizacji, aktualna sytuacja na rynku w Polsce jest fatalna. Działamy w trzech dziedzinach: ticketingu, gastronomii oraz poligrafii. Tak się złożyło, że wszystkie te trzy sektory naszej działalności zostały przez pandemię po prostu zniszczone. Większość imprez masowych została odwołana i dopiero teraz po ponad czterech miesiącach od wprowadzenia zakazów, następuje ich poluzowywanie. Gastronomia została wywrócona do góry nogami, najpierw poprzez przymusowe zamknięcie lokali (z teoretyczną opcją dowozów/odbiorów własnych), a następnie dobita przez tylko częściowe zniesienie obostrzeń. Poligrafia obsługuje dwa wspomniane wcześniej segmenty naszej działalności. MARCIN KRYSIŃSKI, WSPÓŁWŁAŚCICIEL MIHIDERKA

T

o wszystko wygląda bardzo źle. Do tego praktycznie bez przerwy media przekazują wieści o zbliżającej się drugiej fali pandemii. Szczerze mówiąc, odechciewa się prowadzenia jakiegokolwiek biznesu. Tu chciałbym sprecyzować: to nie koronawirus zmienił tę sytuację. Odpowiedzialność za chaos, w jakim znalazł się nasz kraj, a szczególnie gospodarka spoczywa – w mojej ocenie – wyłącznie na naszym rządzie, który używa hasła „koronawirus” do tłumaczenia wszelkich problemów i złych działań, jakie zostały wygenerowane w ostatnim czasie. To nie jest tak, że gospodarkę można sobie zatrzymać lockdownem na jakiś czas, a potem ją z powrotem uruchomić, jak gdyby nigdy nic. Tymczasem rząd eksperymentuje na żywym organizmie, a odpowiedzialność za te eksperymenty spada na takie firmy, jak nasza. W tej chwili (stan na dzień 20 lipca 2020 r.) najbardziej bolesnym jest narzucona 18 maja minimalna odległość między

stolikami w lokalu/ogródku. Wynosi ona 2 metry. Dla nas oznacza to o ok. 2/3 miejsc w lokalu mniej. I to się w zasadzie pokrywa ze spadkiem sprzedaży w naszej sieci, który na połowę lipca wynosi pomiędzy 35 a 70 proc. rdr w zależności od lokalizacji. To są wartości porażające. Obserwując działania innych lokali, pokusiłbym się o stwierdzenie, że większość z nich walczy o przetrwanie rozszerzając ofertę, wprowadzając dowozy, budując ogródki, ale też np. zmieniając godziny otwarcia. To często oznacza przede wszystkim kolejne wydatki, bez żadnej gwarancji na ich zwrot w najbliższej przyszłości. Zresztą, trudno cokolwiek planować, jeśli zasady są co rusz zmieniane. Przede wszystkim uruchomiliśmy siostrzaną markę Mihiderka W Drodze, która prowadzi działalność w zakresie cateringu. Obecnie oferujemy pięciodniowe abonamenty z dowozem oraz opcję zamówień obiadów na weekendy oraz nasz sklepik z wybranymi wyrobami gotowymi. Mamy także w ofercie tzw. zestawy Zrób To Sam (ZTS) zwane inaczej DIY

(Do It Yourself), w ramach których klient otrzymuje np. bułki, kotlety i sos, a dokładając do nich swoje dodatki niejako samodzielnie przygotowuje sobie burgera, czy hot-doga. Obserwujemy stały wzrost zainteresowania tą ofertą. Przed Mihiderką stoi obecnie główne wyzwanie: przetrwać ten

makabryczny okres. Liczymy się, że będziemy zmuszeni zamknąć niektóre lokale i to w zasadzie będzie pierwszy etap ewentualnych zmian. Oczywiście, staramy się porozumieć z wynajmującymi, bez czego nie uda się zachować danego lokalu. Po prostu, jeśli obroty spadły tak bardzo, niemożliwe

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

77


RAPORT GŁOS RYNKU

jest płacenie stawek czynszowych sprzed pandemii. Niestety, nie wszyscy wynajmujący to rozumieją, czy też chcą uwzględnić w negocjacjach, używając jako kontrargumentu, iż oni także ponoszą straty. O ile można się z tym zgodzić na poziomie ogólnym,

o tyle jeśli przyrównać nasze ewentualne straty związane z zamknięciem lokalizacji (średni koszt otwarcia lokalu Mihiderki to 150 tys. zł. netto) do ewentualnych strat w czynszu, którego chwilowo wynajmujący nie otrzymuje – to raczej nie ma wątpliwości, że

znacznie większe straty poniesiemy my. Dlatego najbardziej sprawiedliwym rozwiązaniem jest uzależnienie wysokości czynszu od osiąganych obrotów, na co niestety wynajmujący nie chcą przystać. Tu dokładnie widać, dlaczego cała sprawa lockdownu została źle

rozegrana. Zabrakło m.in. jasnych przepisów, które uregulowałyby kwestie, o które obecnie strony umów muszą między sobą walczyć. Jakie będą skutki tej walki dla Mihiderki? Myślę, że dowiemy się jeszcze w czasie wakacji.

WIERZYMY, ŻE NAJTRUDNIEJSZY OKRES JEST JUŻ ZA NAMI Ostatnie miesiące były wyjątkowe nie tylko dla biznesu, ale także dla całych społeczeństw. Uważam, że większość z nas dzieli ten czas na: przed, w trakcie i po pandemii. Dla spółki AmRest rok 2019 był czasem dynamicznego wzrostu, otworzyliśmy 264 restauracje, a sprzedaż porównywalna w naszych restauracjach wzrosła o 4,4 proc. W drugiej połowie zeszłego roku w naszej firmie pojawiło się wiele inicjatyw, które wyszły naprzeciw trendom sektora gastronomicznego. ADAM MULARUK PREZYDENT ODPOWIEDZIALNY ZA MARKI FRANCZYZOWE: KFC, PIZZA HUT, BURGER KING I STARBUCKS ZARZĄDZANE PRZEZ AMREST

J

edną z nich była odpowiedź na rosnące zainteresowanie bezmięsnymi opcjami w menu. W restauracjach Burger King pojawił się Rebel Whopper – pierwszy w menu tej sieci burger bez wołowiny, za to z roślinnym patty. Pizza Hut oferowała swoim gościom MEATamorfozę, pizzę z rośliną alternatywą mięsa. Jako firma z branży restauracyjnej czujemy się odpowiedzialni za naszą żywność oraz środowisko naturalne, dlatego od 2017 roku prowadzimy działania zapobiegające marnowaniu żywności na dużą skalę, m.in. pionierski program Harvest w KFC i Pizza Hut, polegający na dzieleniu się nadwyżkami produktów z najbardziej potrzebującymi. Z kolei nasze marki Starbucks i Pizza Hut dołączyły w październiku

78

2019 r. do programu To Good To Go, który również walczy z marnowaniem jedzenia. Pandemia koronawirusa stała się ogromnym wyzwaniem, które w większości krajów znacznie ograniczyło działalność lokali gastronomicznych. Jako spółka mieliśmy styczność z epidemią już w styczniu br., w Chinach, dlatego też byliśmy przygotowani na wystąpienie podobnej sytuacji w Europie. Bezwzględnie naszym nadrzędnym priorytetem stało zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz gości w nowym reżimie sanitarnym. W pierwszej fazie ograniczeń, nasze marki (w Polsce: KFC, Pizza Hut, Burger King) skoncentrowały się na komunikacji bezpiecznej i niezawodnej usługi dostawy, zachęcając jednocześnie do pozostania

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


GŁOS RYNKU RAPORT

w domach. W ramach tych działań Pizza Hut zmodyfikowała swoje logo dodając do niego hasztag #StaySafe w celu zwrócenia uwagi na bezpieczeństwo oraz pomoc innym w czasie epidemii koronawirusa. Poza tym, wprowadziliśmy opcję bezkontaktowego odbioru zamówienia, zachęcając jednocześnie do płatności online. W tym trudnym dla wszystkich czasie, zaangażowaliśmy się także w akcje wspierające najbardziej potrzebujących. Od początku marca dostarczaliśmy darmowe posiłki dla szpitali i dla służb medycznych w kilkudziesięciu miastach w Polsce.. Dodatkowo, nawiązaliśmy partnerstwo strategiczne z ogólnopolską inicjatywą obywatelską #WzywamyPosiłki, które pozwoliło nam na dotarcie do nowych placówek, a tym samym na

zwiększenie skali pomocy. W ramach tych działań, przekazaliśmy służbom medycznym ponad 40 tys. posiłków i paczkowaną kawę od Starbucks przeliczoną na 24 tys. filiżanek napoju. Cieszy nas fakt, że tak dużo lokali gastronomicznych wzięło udział w aktywnościach, które miały na celu pomóc lokalnym społecznościom. Z biznesowego punktu widzenia, dzięki wcześniejszemu skupieniu się na naszych strategicznych filarach rozwoju czyli dostawie i cyfryzacji, od pierwszych dni wprowadzenia ograniczeń mogliśmy prowadzić działalność przenosząc cześć sprzedaży z restauracji do kanału online, który mamy bardzo dobrze rozwinięty i przygotowany na dużą liczbę zamówień Obecnie w skali globalnej czynne jest już 94 proc. biznesu

AmRest. W Polsce nasze restauracje są otwarte od 18 maja i działają we wszystkich dostępnych kanałach sprzedaży – na miejscu, na wynos, w dostawie oraz drive-thru. Wierzymy, że najtrudniejszy okres jest już za nami, co obserwujemy po rosnącej liczbie gości w lokalach, a to z kolei przekłada się na wzrost sprzedaży. Uważam, że to co w dużym stopniu napędza i będzie napędzać branżę gastronomiczną to rozwój platform cyfrowych, a także nowe kanały sprzedaży związane z tym obszarem. Na pewno jest miejsce na innowacyjne metody zamawiania posiłków np.: bezkontaktowy odbiór pizzy wprost do samochodu, który testowany jest aktualnie przez Pizza Hut. Marki we współpracy z agregatorami będą także pracowały nad

skróceniem czasu dostawy posiłku do domu czy biura. Kolejnym trendem w rozwoju gastronomii może stać się rosnąca liczba biznesów franczyzowych. Wielu inwestorów będzie poszukiwało sprawdzonych i niezawodnych partnerów, gwarantujących szerokie wsparcie w zakresie wskazania i oceny potencjału lokalizacji, procesu projektowania, budowy i otwarcia restauracji wraz ze szkoleniem i rozwojem załogi, a także dzieleniem się know how na każdym etapie funkcjonowania punktu. Dla AmRest franczyza jest obecnie jednym z kluczowych filarów strategicznych, który pozwala nam optymistycznie myśleć o przyszłości mimo niepewności związanej z pandemią i jej skutkami.

LICZYMY NA TRANSPARENTNE, SZCZERE, ŻYCZLIWE I PARTNERSKIE RELACJE 2019 był ciekawym, pełnym wyzwań rokiem. Zapewniliśmy catering podczas wielu dużych wydarzeń – obsługiwaliśmy m.in. Międzynarodowy Kongres Psychiatrii EPA 2019, kolejny rok z rzędu – świąteczne spotkanie pracowników T-Mobile „Magenta White”, czy jubileuszową dla nas edycję Forum Ekonomicznego w Krynicy – gdzie w 2019 roku zagościliśmy po raz dziesiąty. BEATA BRONOWICZ DYREKTOR SPRZEDAŻY I MARKETINGU, CZŁONEK ZARZĄDU BELVEDERE GOURMET GROUP

S

tale powiększamy też grono powracających klientów, dla których wybór Belvedere jest gwarancją najwyższej jakości. Z przyjemnością po raz kolejny obsługiwaliśmy cateringowo Bal Fundacji TVN „Nie jesteś sam”, a także ostatnią już, niestety, edycję Balu Dziennikarzy. Kontynuowaliśmy także współpracę z najważniejszymi instytucjami państwowymi, z którymi współpracujemy w wyniku wygranych przetargów. W ramach tej współpracy mieliśmy przyjemność obsługiwać wyjątkowe wydarzenie – główne międzynarodowe obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Warszawę odwiedziło wówczas blisko 40 zagranicznych delegacji, m.in. prezydenci Niemiec i USA. Wszystko to były duże wyzwania logistyczne,

jednak zakończone powodzeniem i zadowoleniem Klienta. Aktualna sytuacja na rynku jest bardzo trudna, szczególnie w branży MICE, która z dnia na dzień została w zasadzie zatrzymana, pomimo dobrych prognoz na 2020 rok. Widzimy już, na szczęście, małe światełka w tunelu. Od czasu IV etapu odmrożenia gospodarki mieliśmy przyjemność zrealizować kilkadziesiąt wydarzeń – zarówno małych rodzinnych spotkań, jak i większych eventów – m.in. obsługa strefy biznesowej na Stadionie Legii Warszawa podczas rozgrywek ligowych – każdorazowo zapewniając gościom wydarzenia oraz naszym pracownikom maksimum bezpieczeństwa. Wydaje się, że rynek nie jest do końca przekonany, że można bezpiecznie realizować eventy, a tymczasem

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

79


jest to możliwe pod warunkiem – oczywiście – odpowiedniego zabezpieczenia usługi, dostosowania rozwiązań do wymogów i wytycznych GIS. Nasza oferta jest także jeszcze bardziej elastyczna cenowo. W sytuacji gdy tak wiele gałęzi gospodarki w mniejszym czy większym stopniu odczuło skutki epidemii – elastyczne podejście jest jednym z najważniejszych elementów współpracy. Drugim jest wspomniane bezpieczeństwo – odpowiednio przygotowane stacje z daniami na zimno i ciepło, wydawanymi przez kelnerów wyposażonych w maseczki i rękawiczki jednorazowe, przestrzeganie wymaganych odległości, bieżąca dezynfekcja elementów sprzętowych, ścisły rygor sanitarny podczas produkcji dań – to powinna być norma w realizacji usługi cateringowej. Zwłaszcza w tym czasie klienci zwracają się do zaufanych partnerów, gwarantujących najwyższą jakość i bezpieczeństwo. Widzimy duży zwrot, spowodowany oczywiście lockdownem, w kierunku spotkań on-line lub tzw. spotkań hybrydowych. Jednocześnie dostępne raporty wykazują znaczne zmęczenie taką formą kontaktu ze współpracownikami, czy partnerami biznesowymi. Poza tym koszty związane z organizacją dużego spotkania on-line są nadal niebagatelne, jeśli celem jest zapewnienie usługi na wysokim poziomie. Dlatego jesteśmy przekonani, że o ile spotkania on-line zostaną z nami na dłużej, to jednak stanowić będą tylko wycinek rynku i stosunkowo szybko powrócimy do spotkań bezpośrednich, które mają znacznie większą siłę oddziaływania i w efekcie przynoszą lepsze efekty. W kontekście usług cateringowych – możliwa jest obsługa wszystkich form spotkań, w tym także np. dostawa „lunch boxów konferencyjnych” pod wskazany adres w dowolnej liczbie w jednym czasie. Nic jednak nie zastąpi kontaktu bezpośredniego.

80

Na pewno z trendów obserwujemy nastawienie na jakość („mniej znaczy więcej)” i bezpieczeństwo, rozwój nowych technologii związanych np. z dezynfekcją pomieszczeń oraz więcej czasu spędzanego w wirtualnej przestrzeni, co dla nas przekłada się na zwiększenie zamówień na „lunch boxy” do biur czy na spotkania online. Nadal w trendzie jest zero waste, zdrowa, ekologiczna żywność, nastawienie na lokalność. W ubiegłym roku podejmowaliśmy się coraz większej liczby realizacji, w których klienci szukali rozwiązań zero waste, bo idealnie współgra z trzonem naszej działalności, czyli polityką zrównoważonego rozwoju (niemarnowanie żywności, korzystanie z naczyń wielokrotnego użytku i opakowań biodegradowalnych tam gdzie to tylko możliwe). Do przygotowania zmieniającej się sezonowo oferty kulinarnej wybieramy ekologiczne produkty od regionalnych producentów żywności, dzięki czemu wspieramy lokalność oraz minimalizujemy ślad węglowy. Naszą misją jest dbanie o zdrowie oraz odporność gości, dlatego stawiamy na zdrowe i zbilansowane żywienie, wprowadzając do menu dużo warzyw, owoców oraz dań wegańskich. Wielość wytycznych dla różnych rodzajów wydarzeń mogła wpłynąć negatywnie na wiedzę klientów, co do faktycznych możliwości realizacji eventów w bezpieczny sposób. Trudno jest uzasadnić np. przyzwolenie na dowolną formę usługi cateringowej w przypadku wesel czy przyjęć prywatnych, czyli spotkań z – z założenia – zmniejszonym dystansem, i jednocześnie znaczące ograniczanie formy tej samej usługi podczas spotkań biznesowych. Jestem przekonana, że te rozbieżności mogą wpływać na decyzje

Fot. Ewa Witak, Fotograficznie.pl

RAPORT GŁOS RYNKU

klientów korporacyjnych, co do ich planów eventowych. Dlatego – by przybliżyć ten temat klientom – Belvedere Catering zorganizowało na początku lipca 2020 r. na Torze Wyścigów Konnych Służewiec, wydarzenie #BEZPIECZNYEVENT, podczas którego zaprezentowaliśmy możliwe rozwiązania cateringowe, gwarantujące najwyższą jakość i jednocześnie maksimum bezpieczeństwa. Bardzo doceniamy zespół Belvedere, który w czasie kwarantanny codziennie walczył o przetrwanie firmy. Nasi koledzy w czasie pandemii codziennie przygotowywali i dostarczali kilkaset posiłków do warszawskich i śląskich szpitali. W sumie, dzięki wsparciu i partnerstwu naszych klientów mogliśmy dostarczyć do lekarzy, pielęgniarek i pracowników służb medycznych blisko 60.000 posiłków. Braliśmy też

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

udział w projekcie Legii Warszawa #gotowidopomocy. Radość i satysfakcja jaką zespół Belvedere czerpał z tych działań jest nie do zastąpienia. Widzimy, że nasi klienci mają podobne doświadczenia. Wiele firm przekazało budżety zaplanowane na eventy – właśnie na wsparcie służb medycznych. Zdecydowanie COVID to czas, gdy relacja „człowiek-człowiek” nabrała nowego, bardzo ważnego znaczenia. Wierzymy, że relacje w usługach będą bardziej transparentne, szczere, życzliwe i partnerskie. Czas pandemii weryfikuje potrzeby związane z konsumpcją. Wyraźnie widzimy trend – „Mniej znaczy więcej”. Czyli jeśli catering – to najwyższej jakości, przy czym jakość to produkt, ludzie, procesy, know-how – wiele elementów, które składają się na finalny odbiór usługi.RAPORT GŁOS RYNKU

Rusza program wsparcia dla pracowników HoReCa SŁAWOMIR WYROŻEMSKI, PREZES STOWARZYSZENIE DOSTAWCÓW ROZWIĄZAŃ DLA SEKTORA HORECA DARIUSZ RADWAŃSKI, KOORDYNATOR PROGRAMU HORECA CARE

S

towarzyszenie SDRS rozpoczęło realizację wyjątkowego w skali kraju programu HORECA CARE, którego celem jest objęcie opieką pracowników sektora usług Hospitality i branży HoReCa. Działalność programu jest finansowana przez sponsorów korporacyjnych oraz ze środków zewnętrznych. Najczęstszą formą wsparcia są jednakże dobrowolne składki pochodzące od świadomych pracodawców, którzy poprzez udział w programie HORECA CARE mają możliwość zapewnić dodatkowe korzyści swoim pracownikom, obejmując ich programem bezpieczeństwa na każdym etapie pracy zawodowej, jak również po jej zakończeniu z różnych, szczególnych powodów. Doświadczenia naszej branży w okresie zamrożenia gospodarki, a szczególnie pracowników zatrudnionych w sektorach związanych z Hospitality i HoReCa zainspirowały nasze Stowarzyszenie do podjęcia inicjatywy, która promuje szeroko rozumianą troskę pracodawców o dobrostan personelu i bezpieczeństwo miejsc pracy. Badania pokazują, że tylko 8 proc. pracodawców posiada strategię well. Postawiliśmy sobie za cel realizację szeregu działań wspierających społeczność, która jest nam bliska ze względów zawodowych i branżowych. Stowarzyszenie SDRS poprzez program HORECA CARE wspiera

82

managerów restauracji, szefów kuchni i kelnerów ale także recepcjonistów i serwis sprzątający. Program jest przeznaczony dla każdego sommeliera, barmana, kucharza i pomocy kuchennej w całej Polsce. Każdy, kto pracuje w hotelu sieciowym, restauracji, pubie czy kawiarni, kuchni szkolnej czy szpitalnej otrzyma dopasowany do swoich potrzeb pakiet wsparcia i pomocy. Bez względu na miejsce pracy i stanowisko uzyska pomoc w trudnych sytuacjach zawodowych i prywatnych. Nieważne z jakimi wyzwaniami przyjdzie mu się zmierzyć – od chorób fizycznych lub problemów ze zdrowiem psychicznym po trudności finansowe, kłopoty rodzinne czy uzależnienie – zadaniem specjalistów pracujących w programie HORECA CARE będzie przywrócenie życiowej równowagi i pomoc w „wyjściu na prostą”. A jeśli okaże się, że powrót do pracy nie jest możliwy, udział w programie pomoże w przygotowaniu się do kolejnego etapu życia. Każdy uczestnik w dowolnej chwili będzie mógł zgłosić się do koordynatora programu HORECA CARE i zawsze uzyska bezpłatną pomoc. Stowarzyszenie doskonale rozumie problemy i zagrożenia występujące w sektorze usług HoReCa i Hospitality związane z nieustannym stresem, specyfiką zawodową i globalnymi wyzwaniami. Do dyspozycji oddajemy

prawników, którzy wyjaśnią trudne, często sporne sprawy związane z aktualną sytuacją zawodową lub prywatną. Głównym założeniem tej inicjatywy jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa wynikającego z przynależności do branży, do której nasi członkowie dostarczają rozwiązania i produkty. Ważnym dla uczestników programu HORECA CARE

elementem jest transfer wiedzy poprzez dostęp do najlepszych na rynku szkoleń prowadzony przez profesjonalistów i autorytety w branży. Bezpośredni kontakt z producentami i dystrybutorami w trakcie spotkań branżowych i integracyjnych jest szczególnie doceniany przez pracowników sektora HoReCa i Hospitality.

Więcej higieny, mniej plastiku RADOSŁAW NASKRĘT, PREZES ZARZĄDU ODRA PAK

Z

amrożenie związane z koronawirusem zostawiło na rynku ślad, który będzie jeszcze długo widoczny. Uderzyło niemal we wszystkie sektory. Przy czym – moim zdaniem – branża HoReCa ucierpiała najbardziej. Nikt nie spodziewał się takiego zagrożenia dla biznesu, trudności w przewidywaniu dalszego rozwoju sytuacji i czasu trwania obostrzeń. To wszystko sprawiło, że wiele firm działało intuicyjnie, stawiając sobie za cel jedynie walkę o przetrwanie czy minimalizowanie strat. Pandemia spowodowała też zmiany w planach i ofercie Odra Pak. Odłożyliśmy w czasie część działań i skupiliśmy się na dostarczaniu środków ochrony osobistej oraz innych artykułów higienicznych. Zmiany w zapotrzebowaniu rynku i naszym asortymencie okazały się trwałe. Zauważamy, że klienci stawiają obecnie przede wszystkim na bezpieczeństwo. Są znacznie bardziej zainteresowani produktami, które do tej pory miały niższy potencjał sprzedażowy. Szczelnie zamykane opakowania jednorazowe czy specjalistyczne

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

środki do dezynfekcji, które niegdyś wykorzystywały nieliczne duże firmy, są dziś standardem u większości naszych odbiorców. Teraz, gdy sytuacja stała się stabilniejsza i oswoiliśmy się z „nową rzeczywistością”, wracamy do realizacji planów. Są one związane m.in. z rozwijaniem oferty produktów przyjaznych środowisku, co ma związek z nowymi dyrektywami Unii Europejskiej dotyczącymi redukcji używania plastiku w opakowaniach. Odra Pak w tej kwestii wyprzedza rynek. Zielone zamienniki wprowadzamy już od ubiegłego roku. Nasi klienci nie będą musieli tracić czasu na szukanie asortymentu spełniającego nowe wymagania, bo zrobiliśmy to za nich. Na kompleksową ofertę Odra Pak dla branży HoReCa składa się dziś ponad 25 tys. produktów. Stale przyglądamy się też potrzebom rynku i staramy się je zaspokajać. Działamy jako konsorcjum 34 hurtowni, dzięki czemu nasi klienci mogą niezmiennie liczyć na korzystne warunki współpracy i szybką obsługę najwyższej jakości.


Koronawirus przedefiniował branżę

N

asza marka przeszła pandemię stosunkowo łagodnie, ale branża gastronomiczna dopiero podnosi się z upadku. Koronawirus gruntownie ją przedefiniował. Restauratorzy stawiają na rynek delivery, lokomotywę, która pcha teraz ten biznes do przodu. Brandom, które – tak jak KOKU – od początku miały dowozy w ofercie, jest łatwiej. Udało nam się chyba maksymalnie wykorzystać nasz potencjał w tym względzie. Jeszcze w czasie kwarantanny wprowadziliśmy dalekobieżne trasy dowozów, zaoferowaliśmy atrakcyjne promocje, renegocjowaliśmy umowy z firmami kurierskimi. Wyciągnęliśmy też z pandemii wnioski. Na bazie doświadczeń z tego okresu opracowaliśmy nowy koncept KOKU Sushi Point. To model franczyzy dedykowany wyłącznie dla rynku delivery i dopasowany do aktualnych warunków ekonomicznych. Przede wszystkim jest dużo mniej kosztochłonny od klasycznej restauracji. W przypadku tej opcji nie ma potrzeby aranżacji sali, zakupu mebli i naczyń, zatrudniania obsługi kelnerskiej. Także lokalowo jest mniej wymagający. Na Koku Point wystarczy 40 mkw. powierzchni. Ważne, by punkt był dobrze skomunikowany z miastem. Ten model – naszym zdaniem – świetnie sprawdzi się w dużych miejscowościach, gdzie KOKU jest już rozpoznawalną marką. Wielu naszych franczyzobiorców chce rozszerzyć swoją działalność z powodu bardzo dużego wzrostu zamówień na wynos. Już w lipcu ruszył

pierwszy Koku Sushi Point przy ul. Zachodniej w Białymstoku. Pojawiają się też inne wieści budzące nadzieję na powrót dobrej koniunktury. Nasi franczyzobiorcy, którzy prowadzą restaurację we wczasowych miejscowościach, mówią, że jeszcze nie przeżywali takiego oblężenia. Polacy spędzają tegoroczne wakacje w kraju. Na stolik w lokalach naszej sieci trzeba czasami poczekać. Są też inne symptomy, że ruch wraca do normy. Klienci mają coraz mniej obaw, by znowu organizować w restauracjach małe uroczystości, czy towarzyskie spotkania. Ciągle cieszymy się też dużym zainteresowaniem inwestorów. Wygląda na to, że w tym trudnym czasie otworzymy rekordowa liczbę nowych restauracji. Do połowy roku na rynku powstały cztery nowe lokale KOKU Sushi. Żeby nie było za różowo rząd nie ułatwia nam powrotu do poziomu sprzed pandemii. Mimo że było to zapowiadane od początku roku, dopiero teraz weszło w życie rozporządzenie podnoszące stawkę VAT na owoce morza z 8 proc. na 23. Przy rosnących cenach produktów oznacza to znaczącą podwyżkę. Zapewniamy jednak naszych klientów, że cała kwota, o jaką będziemy musieli podnieść ceny na dania z owocami morza trafi do budżetu państwa. My jako restauratorzy nie będziemy mieli z tego zysku. Jak każda trudna sytuacja wymaga ona od nas znowu wzniesienia się na wyżyny kreatywności, by klienci nie odczuli tej podwyżki zbyt mocno.

R E K L A M A

URSZULA OLECHNO, WSPÓŁWŁAŚCICIELKA KOKU SUSHI

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

83


RAPORT GŁOS RYNKU

Klienci doceniają lokalne wsparcie

Niektóre trendy spowolniły, inne zniknęły bezpowrotnie

JERZY KOS, DYREKTOR DS. KLIENTÓW SIECIOWYCH AREA COOLING SOLUTIONS

P

oczątki firmy to rok 1986. W roku 2006 rozpoczęto pod Wrocławiem produkcje urządzeń chłodniczych, stając się jednym z największych producentów. W 2010 roku wystartowaliśmy z produkcją inwerterowych agregatów iCOOL. Dziś są one wyznacznikiem standardu w obszarze chłodnictwa komercyjnego, 7000 agregatów iCOOL zainstalowano w ponad 30 krajach. W 2018 roku zwiększyliśmy typoszereg iCOOL o urządzenia na bazie technologii CO2. Ich produkcja jest bardziej wymagająca, muszą być zachowane najwyższe wymogi bezpieczeństwa i standardy jakościowe. Dlatego poszerzyliśmy system kontroli jakości o standardy TÜV – potwierdzając jakość swoich rozwiązań i produkcji. Czy odczuliśmy wpływ pandemii na działalność firmy? Ograniczenia w przepływie towarów między krajami wzmocniły naszą pozycję lidera kompaktowych urządzeń inwerterowych. Dzięki temu, że dział projektowy oraz produkcja znajdują się w Polsce jesteśmy w stanie dostarczyć gotowy towar w 48 godzin. Klienci doceniają także lokalne wsparcie techniczne oraz szeroką grupę przeszkolonych firm serwisowych.

84

Użytkownicy przy doborze sprzętu kierują się kosztami eksploatacji. Świadomość wzrostu kosztów energii elektrycznej determinuje stosowanie urządzeń zapewniających uzyskanie maksymalnego efektu przy możliwie niskich nakładach eksploatacyjnych. A takie korzyści zapewniają urządzenia iCOOL. Agregat musi być przyjazny dla użytkownika oraz niezawodny – monitoring zdalny za pośrednictwem chmury czy też przyjazny i szybki start dzięki parametrom pracy zapisanym na karcie SD – tego oczekuje klient Od 10 lat skutecznie rozwijamy technologię inwerterową. Z oczywistych względów klienci doceniają agregaty iCOOL, szczególnie, że w ostatnim czasie poszerzyliśmy zakres wydajnościowy urządzeń stając się dostawcą najszerszej gamy kompaktowych agregatów inwerterowych, w zakresie od 0,8 kW do 29 kW, do pracy z większością popularnych czynników chłodniczych jak również z ekologicznym czynnikiem CO2. Dzięki temu jesteśmy partnerem dla niewielkich punktów gastronomicznych czy handlowych, jak również dla dużych obiektów np. hoteli czy supermarketów. Przykładem może być m.in.: Żabka, Dino, Stokrotka, Circle K.

TOMASZ DOMAGAŁA, WSPÓŁWŁAŚCICIEL CHIMNEY CAKE BAKERY

O

kres jesienno-zimowy z przełomu roku 2019/2020, a tegoroczny czas wiosenno-letni to dwa różne światy, i nie za sprawą zjawiska corocznej sezonowości. Pandemia koronawirusa dotknęła cały świat i to czas trudny w wielu wymiarach: ludzkim, społecznym, ekonomicznym. Branża gastronomiczna, a szczególnie bliski nam sektor sweets & coffee, jeszcze kilka miesięcy temu święcił triumfy będąc na stabilnej fali wzrostu i rozwoju. Z roku na rok w miastach, w których mamy swoje punkty, czyli w Krakowie i we Wrocławiu, notowaliśmy rekordową ilość turystów odwiedzających te najbardziej atrakcyjne miejsca w naszym kraju (tylko w 2019 roku Kraków odwiedziło ponad 14 mln turystów). Rosnąca baza noclegowa i nowe połączenia lotnicze, pozwalały oczekiwać na kolejny świetny rok. Przełom 2019/2020 to także czas dość łagodnej zimy, co zwłaszcza na street-foodowej mapie Krakowa i Wrocławia uwidoczniło się zwiększonym ruchem. W marcu jednak doświadczyliśmy lockdownu i do dziś zadajemy sobie pytanie, które trendy tylko spowolniły, a które się zmieniły lub odwróciły bezpowrotnie.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

Bez wątpienia jest to czas, w którym jako marka poznajemy się lepiej z mieszkańcami naszych miast, którzy coraz liczniej wybierają się na Stare Miasto w Krakowie czy Wrocławski rynek, choćby za sprawą takich akcji jak „Bądź turystą w swoim mieście”. W kwietniu uruchomiliśmy kanał delivery, dzięki czemu nasze Chimneye po raz pierwszy można było zamówić z dostawą do domu. Z początkiem lipca zauważamy też budzący się do życia ruch turystyczny, zwłaszcza ten krajowy. Dlatego jednym z ważniejszych dla nas wyzwań jest właśnie reagowanie na dynamiczne zmiany w naszym otoczeniu, szukanie szans i okazji dookoła. Myślę tu m.in o analizie panujących nastrojów i sposobów spędzania wolnego czasu przez mieszkańców i osoby odwiedzające nasze miasta w trakcie pandemii, uczestniczeniu w lokalnych akcjach promocyjnych czy obserwowaniu działań naszej branży na świecie. N a s z e ambicje i chęć dalszego rozwoju, pomimo trudnego do przewidzenia scenariusza kolejnych tygodni czy miesięcy, pozwalają nam nadal wzbudzać pozytywne emocje związane z wizytami w naszych punktach w Krakowie i Wrocławiu, a wkrótce także w innych miejscach w Polsce.


GŁOS RYNKU RAPORT

Pandemia pokazała, w jakich kierunkach powinna rozwijać się gastronomia

deserów dla całej rodziny. W skali miesiąca robi się więc z tego spora oszczędność. Zrezygnowaliśmy też zupełnie z plastiku, przechodząc na opakowania papierowe. Pandemia pokazała, w jakich kierunkach powinna rozwijać się gastronomia. Dlatego opracowaliśmy niezależną, autorską aplikację do zamówień online. Jest ona połączona z kartą lojalnościową, dzięki której stali klienci mogą korzystać z ofert specjalnych i promocji. Zmiany ustawowe też nam akurat wyszły na korzyść. Przy produkcji naszych słodkich wypieków korzystamy z różnego rodzaju mąk bezglutenowych, a na te VAT zmniejszył się z 8 do 5 proc. Mimo więc, że inne składniki poszły cenowo w górę, to suma sumarum możemy utrzymać dotychczasowe ceny i nie robić podwyżek.

RAFAŁ KOŚCIUK I EWELINA CHOIŃSKA, WŁAŚCICIELE FIT CAKE

F

it Cake rozwija się w swoim tempie. Koronawirus nie zaburzył tego rytmu, ponieważ na polskim rynku nie mamy konkurencji. Nie funkcjonują inne ogólnopolskie sieci oferujące zdrowe słodycze: ciasta bez cukru, bezglutenowe torty, wegańskie lody. O ile więc tradycyjne cukiernie zarejestrowały spadki na poziomie 80 proc., my tylko 20 proc. i już od maja odrabiamy straty. Można nawet stwierdzić, że pandemia spowodowała jeszcze większe przywiązanie klientów do marki, ponieważ zaoferowaliśmy im produkty, których nie mogli nabyć w innych miejscach. Także franczyza jako sposób prowadzenia biznesu obroniła się. Działanie w ramach dużej sieci uchroniło wiele podmiotów od upadku. W Fit Cake przetrwali wszyscy franczyzobiorcy, zachowane zostały także miejsca pracy. Obserwujemy nawet ruch, polegający na tym, że osoby, które utraciły zatrudnienie np. w korporacjach, a mają jakieś oszczędności, chcą teraz założyć własną firmę. Mamy bardzo wiele

telefonów od osób zainteresowanych franczyzą Fit Cake. Od początku format Fit Cake na równi opierał się na dowozach i na obsłudze na miejscu. Trend związany z rynkiem delivery wyraźnie w ciągu ostatnich miesięcy przybrał na sile. Zauważyliśmy, że klienci wolą kupować produkty tzw. „bezdotykowe”, czyli raczej opakowane, przygotowane do spożycia na raz. Dlatego wprowadziliśmy desery w słoiczkach. To był bardzo dobry zabieg. Konsumenci częściej decydują się na słodką przekąskę w słoiczku, niż kawałek tortu. Jest poręczniejszy jako drugie śniadanie. Nie trzeba na raz zjadać całości, słoik można zakręcić i skończyć posiłek w dogodnym momencie. Ma też mniej kalorii niż ciastko (od 100 do 200). Desery w słoiczkach są też odpowiedzią na inny trend, który zdominował rynek, chodzi oczywiście o eco. Wróciliśmy do starej, sprawdzonej koncepcji opakowań zwrotnych. Pusty słoiczek można odnieść i otrzymać złotówkę rabatu na kolejny deser. Mamy klientów, którzy kupują u nas codziennie po kilka

Także planowana ustawa antycukrowa będzie nas premiować, ponieważ nie używamy w Fit Cake cukru. Nie dotknie nas ona w najmniejszym stopniu. Patrzymy więc w przyszłość – mimo niespokojnych czasów – dość optymistycznie, widząc, że polskie społeczeństwo jest coraz bardziej świadome w kwestii żywienia. Otrzymujemy nawet od klientów informacje, że w dużych miastach FIt Cake-ów jest za mało. Dlatego zamierzamy rozwijać się tam w oparciu o dzielnice, np. w Warszawie wydzieliliśmy 18 sektorów i chcielibyśmy, aby w każdym z nich był nasz lokal, podobnie w Krakowie czy Poznaniu. Mamy też wiele zapytań z małych miejscowości, np. z Pabianic, Wieliczki, Jarocina.

Uruchomiliśmy program lojalnościowy Heinz Club 57 RAFAŁ WALENDZIK, MANAGING DIRECTOR KRAFTHEINZ W POLSCE

W

związku z pandemią koronawirusa wiele osób i biznesów znalazło się w niezwykle trudnej sytuacji. Dlatego też firma KraftHeinz zdecydowała się podjąć zarówno globalne, jak i lokalne inicjatywy, wspierające osoby prywatne oraz przedsiębiorców. W ramach globalnego zobowiązania Kraft Heinz przekazał darowiznę o wartości 12 milionów $ na rzecz ogólnokrajowej sieci banków żywności Feeding America. Podobne działanie przeprowadziła w Polsce na początku kwietnia marka Pudliszki we współpracy z Bankami Żywności.

W ramach inicjatywy, przekazaliśmy produkty spożywcze o wartości 1 miliona złotych dla osób na kwarantannie w całej Polsce. Z kolei w połowie maja z marką Heinz przeprowadziliśmy akcję „Porcja antykryzysowa dla Gastro”, w której wsparliśmy lokale gastronomiczne, przekazując im za darmo 50 tys. sztuk naszych produktów. Duże zainteresowanie ze strony branży sprawiło, że zdecydowaliśmy się na przekształcenie platformy w stały program lojalnościowy – Heinz Club 57, który ma być wsparciem w prowadzeniu biznesu, a także budowaniu marek lokali.

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

85


RAPORT GŁOS RYNKU

Wzrost sprzedaży produktów w opakowaniach jednorazowych PIOTR KUBICZEK, DYREKTOR HANDLOWY FANEX

P

andemia okazała się momentem ciężkiej próby dla branży HoReCa. Świadomość i determinacja wśród polskich przedsiębiorców jest jednak duża, o czym świadczą liczne przykłady solidarności i współdziałania, nawet tego międzysektorowego. Obecny czas, to duże wyzwanie w zasadzie dla całej branży spożywczej – zarówno dla punktów gastronomicznych, jak producentów i dostawców żywności, a także sektorów powiązanych. Ten moment wymaga szczególnej troski o zdrowie pracowników i konsumentów, ale też szybkich, odważnych decyzji i ogromnej elastyczności ze strony przedsiębiorców. Powrót do funkcjonowania, odbywa się etapowo: restauratorzy uczą się szybko nowych reguł dotyczących prowadzenia lokali i obsługi klientów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Z kolei ich goście, zachowawczo podchodząc do przebywania w zatłoczonych miejscach publicznych, interesują się alternatywnymi sposobami pozyskania swoich ulubionych dań np. na wynos lub do jedzenia na otwartej przestrzeni. Kluczową kwestią

86

jest zatem zbudowanie przez branżę gastronomiczną na nowo zaufania oraz poczucia bezpieczeństwa u konsumentów. Myślę, że restauracje sobie poradzą. Niektóre przeczekają albo zmienią swój charakter i zaskoczą nas nowym podejściem. Najbardziej ucierpiała gastronomia hotelowa. Nieco lepiej przedstawia się sytuacja w branży fast-food oraz w tych konceptach, które intensywnie korzystają z kanału delivery. Obserwujemy, że dobrze radzą sobie także food-trucki, a jeszcze lepiej pizzerie. Nieco lżej znoszą ten kryzys również biznesy sieciowe – silne marki zazwyczaj są mniej podatne na turbulencje. Firma Fanex jest beneficjentem bardzo szerokiego portfolio klientów z różnych obszarów branży HoReCa oraz różnorodnej oferty produktów. Szeroka dywersyfikacja portfela, pozwala nam funkcjonować bez większych przeszkód. Jesteśmy silną marką, która okazała się stosunkowo odporna na tę sytuację kryzysową. Po krótkim momencie wstrzymania zamówień odnotowujemy silne zapotrzebowanie naszych odbiorców na nasze produkty. Mamy nadzieję, że pozwoli

to im na odrobienie wszelkich strat. Nieustannie dbamy o różnorodność oferty i inwestujemy w technologię, rozwijamy się w kierunku wytwarzania najwyższej jakości produktów: smacznych i bezpiecznych. To nasza recepta na sukces. Notujemy duży wzrost sprzedaży produktów w opakowaniach jednorazowych typu saszetki czy cupsy. W ostatnim czasie, odnotowaliśmy także

wzrost zainteresowania sieci detalicznych naszymi profesjonalnymi produktami dedykowanymi wcześniej głównie dla gastronomii. Czas pandemii potwierdził zasadność utrzymywania i rozwoju gotowości produkcyjnej naszego zakładu także w zakresie opakowań detalicznych. Udostępniliśmy szerszą ofertę dla podmiotów FMCG, oraz intensyfikujemy naszą sprzedaż online.

Przyszłość jest nie do przewidzenia NORBERT REDKIE, FOUNDER, CEO & NON-EXECUTIVE HEAD CHEF GRUPA WARSZAWA

B

ranża gastronomiczna przez ostatnie miesiące, miała swój test. Pandemia powiedziała „sprawdzam” i nagle okazało się, kto ma w ręku karty, z którymi da się grać w „nowej rzeczywistości”, a kto po prostu musi odejść od stołu. Ci, którzy zostali i mieli taką strukturę, żeby skorzystać z rządowych tarczy, wykorzystali czas zamknięcia lokali, żeby przegrupować się wewnętrznie. Takie firmy, jak nasza musiały sobie radzić, bez pomocy rządowej. Biorąc się za rogi z wirusem, niebezpieczeństwem i niepewnością. Naszym rozwiązaniem było stworzenie bulionów Rosolove, które po okresie testowym chcemy wprowadzać do dużych sieci sklepów. Jednak naszym motorem była i jest pomoc niesiona dzięki stworzeniu akcji #PosilekDlaSeniora. Na naszą część branży, czyli te nocną, największy wpływ ma

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

zakaz prowadzenia działalności klubowej. Nie możemy też organizować praktycznie żadnych wydarzeń. To całkowicie dobija nasz cashflow. Działalność dzienna, czyli ta restauracyjna powoli budzi się z letargu jednak przed nami są jeszcze długie miesiące rekonwalescencji, a branża klubowo-koktajlowa nadal jest na froncie i walczy. Przyszłość jest kompletnie nie do przewidzenia. Z jednej strony, widzimy szansę na działalność od września, jednak słuchając i czytając różne wypowiedzi ekspertów, mam wrażenie, że nasze „rozmrożenie” może być powiązane bezpośrednio z drugą falą zachorowań. My jesteśmy gotowi, czy nasza marka przetrwa, zobaczymy. Jak na razie walczymy i się nie poddajemy. Pamiętajcie, żeby wspierać gastro. To naprawdę jest nam teraz potrzebne.


Delivery ma się bardzo dobrze

G

astronomia powoli budzi się do życia po okresie surowych restrykcji, które szczególnie dotknęły ten sektor. Jesteśmy w szczycie sezonu turystycznego, większość Polaków zdecydowała się na urlop w kraju – to z pewnością pomaga gastronomii powrócić do normalności. Nie wiemy, w którym kierunku rozwinie się sytuacja jesienią, ale nawet jeśli spotka nas najgorszy scenariusz – powrót pandemii – według mnie wszyscy będziemy lepiej przygotowani do takiej rzeczywistości. Tu restauratorzy powinni zwrócić szczególną uwagę na dostępność oferty jedzenia na dowóz/wynos w swoim menu – nie tylko na okres pandemii. Trendów nie da się zatrzymać – niektóre z nich pandemia przyśpieszyła, inne jeszcze muszą chwilę poczekać na lepsze czasy. Obecnie na szczególną uwagę zasługuje szybko rozwijający się trend usługi jedzenia na dowóz/ wynos. Covid-19 znacznie ten trend wyostrzył i przyśpieszył. Od pewnego czasu obserwujemy zmieniający się styl życia gości restauracji – zwłaszcza w dużych miastach. Wielu z nas obecnie nadal pracuje w systemie home office i prawdopodobnie w wielu firmach będzie to dodatkowa opcja dla pracownika także po pandemii. Gość restauracji podąża za wygodą, jednocześnie nie chce zrezygnować z wysokiej jakości dań serwowanych w restauracjach. Liczy na równie wysoką jakość dań dowożonych do domu. Trzeba zwrócić uwagę na budowę menu pod delivery – zwłaszcza w restauracjach fine dining/casual

dining. Warto się pochylić nad tą potrzebą gości restauracji i z góry nie mówić nie dla dowozu. W okresie pandemii, kiedy wszystko było zamknięte – w ekspresowym tempie opracowaliśmy koncept Aviko delivery. Na temat patrzymy znacznie szerzej niż tylko odpowiedni produkt na dowóz, czy opakowania. Chcemy zachęcić naszych klientów do wprowadzenia tej usługi do oferty restauracji na stałe. Planujemy cykl szkoleń/ spotkań z klientami, by pokazać im szerszą perspektywę biznesu delivery – doradztwo produktowe/ opakowania, inspiracje menu i budowa menu pod dowóz – zwłaszcza w restauracjach fine dining/casual dining, które mają najmniejsze doświadczenie z ofertą jedzenia na dowóz. Podczas wprowadzenia obostrzeń w marcu zauważyliśmy wzmożone poszukiwanie produktów, które idealnie wpisują się w temat usługi na dowóz. Potem nastały czasy ogródków letnich i tu zwiększone zapotrzebowanie na menu ogródkowe. Na obydwie potrzeby mamy gotowe propozycje, które idealnie wpisują się w oczekiwania: koncept Share the fun – menu ogródkowe i koncept delivery – jedzenie na dowóz. Bacznie obserwujemy sytuację na rynku, by szybko się dostosowywać, jeśli jest taka potrzeba. Pewne trendy jak np. delivery nie znikną, a wręcz przeciwnie – ulegną wzmocnieniu. Gość nadal będzie poszukiwał ciekawych rozwiązań kulinarnych, nowych połączeń – zarówno w restauracji, jak i w ofercie na dowóz.

R E K L A M A

HANNA WENCKA FOODSERVICE SENIOR BRAND MANAGER CEE AVIKO

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

87


RAPORT GŁOS RYNKU

Jesteśmy świadkami remodelingu całej branży KATARZYNA NOGA, SZEFOWA DZIAŁU MARKETINGU B2B ZT KRUSZWICA

R

ynek gastronomiczny w Polsce znalazł się w niezwykłej sytuacji. Po kilku latach prosperity i stale rosnących wskaźników rozwoju branży, stanęliśmy w obliczu niespodziewanego kryzysu. Pandemia i wymuszony przez nią lockdown, wywrócił rynek do góry nogami i wyraźnie zweryfikował gastronomiczną mapę Polski. Jesteśmy świadkami remodelingu całej branży. Wstępne szacunki podają, że ok 20 proc. przedsiębiorstw z branży HoReCa nie przetrwało pierwszej fali kryzysu, choć widać, że skala upadłości jest większa niż zakładano. Wiele innych walczy o utrzymanie, funkcjonując na granicy opłacalności. Odbudowa rynku, powrót do wartości sprzedaży sprzed pandemii może zająć lata. Polacy cały czas unikają dużych skupisk ludzi i obawiają się spędzać czas w restauracjach. Z badań przeprowadzonych przez ARC Rynek i Opinia w czerwcu tego roku, wynika, ze 81 proc. Polaków rezygnuje lub mocno ogranicza swoje wyjścia do lokali. Wyraźnie też widać, że kryzys w różnym stopniu i w różny sposób dotknął poszczególne segmenty rynku. Wydaje się, że w najtrudniejszej sytuacji w kategorii restauracji miejskich znalazły się lokale w segmencie upper mainstream i fine dining, m.in. w wyniku drastycznego ograniczenia turystyki

88

biznesowej. Z tego samego powodu w trudnej sytuacji są reprezentanci segmentu hotelarskiego nastawieni na obsługę klienta biznesowego. Turyści także unikają dużych miast, co wyraźnie widać w ilości rezerwacji hotelowych. W znacznie lepszej sytuacji są restauracje serwujące szybkie posiłki, lunche, dania na wynos, czy lokale, które mają ogródki zewnętrzne, gdzie znacznie łatwiej zachować dystans. Zyskują więc fast foody, lunch bary i street food. Ta „szybka, uliczna” kuchnia, już od dłuższego czasu, umacnia swoją pozycje, a pandemia paradoksalnie może ten trend jeszcze wzmocnić. Tym bardziej, że już dawno te segmenty gastronomi zaczęły przechodzić przemianę, stawiając obok szybkości serwisu także na jakość serwowanych potraw oraz wykorzystywanych surowców, niezwykłe receptury i techniki, dzięki którym „szybka” kuchnia może być naprawdę zdrowa i pełna smaku. Te zamiany na rynku i zainicjowane trendy gastronomiczne, traktujemy jako wyzwanie i szansę na dalszy rozwój. Już za dwa miesiące ZT Kruszwica wypuszczą na rynek nową fryturę, którą docenią wszyscy dbający o jakość serwowanych dan i rentowność prowadzonego biznesu. Do bardzo

bogatej oferty frytur Kruszwica dołączy kolejny produkt, dedykowany tym kucharzom, którzy w swojej pracy nie chcą iść na żadne kompromisy. Będzie to frytura o wyjątkowej stabilności i świetnym profilu żywieniowym, bez dodatku tłuszczu palmowego. Frytura zagwarantuje możliwość

smażenia przez wiele dni bez utraty jakości tłuszczu, a to oznacza bardzo dobrą efektywność kosztową rozwiązania. Jestem pewna, że ten produkt spełni oczekiwania najbardziej wymagających klientów i ułatwi im pracę, nie tylko w tym szczególnym dla gastronomii czasie.

Stopniowo przygotowywaliśmy się do zniesienia lockdownu

MACIEJ GAJKOWSKI, CEO FOODSERVICE POLAND LAGARDERE TRAVEL RETAIL

W

marcu branża gastronomiczna z dnia na dzień znalazła się w zupełnie innej rzeczywistości. Niewątpliwie jest to trudna sytuacja, dla wielu firm ekstremalnie kryzysowa – tak z punktu widzenia finansowego, jak i nowej formuły prowadzenia działalności po pandemii COVID – 19. Myślę, że powrót do normalności, a przede wszystkim zakładanych wyników, zajmie trochę czasu, a ich wypracowanie wymaga ponownej refleksji nad zachowaniem konsumentów po pandemii oraz nad nowym modelem biznesowym. Przede wszystkim z naszych obserwacji wynika, że goście nie mają obaw przed przychodzeniem do kawiarni i korzystaniem z usług gastronomicznych. Nawet wielu z nich było stęsknionych prawdziwej kawy po tygodniach

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

izolacji, ograniczeń kontaktów, a my bardzo cieszyliśmy się na ich widok. Dostosowaliśmy kawiarnie SO! COFFEE do wszystkich wytycznych w zakresie bezpieczeństwa tak, aby nasi goście czuli się w pełni komfortowo. Jeśli chodzi o zachowania konsumenckie, w naszej ocenie goście będą zwracać większą uwagę na promocje cenowe w ofercie i do tego też jesteśmy przygotowani jako SO! COFFEE. Finalnie kanał delivery to trend, który po okresie izolacji zdecydowanie się zaktywizował i rozszerza. I my jako SO! COFFEE również jesteśmy tam. W kwietniu podjęliśmy współpracę z największym portalem w Polsce pyszne. pl. Jesteśmy mile zaskoczeni, że goście chcą zamawiać nie tylko pizzę, ale też kawę czy soki z dostawą do domu czy do pracy.


GŁOS RYNKU RAPORT

Nie zrezygnowaliśmy z działań budujących świadomość marki: prowadziliśmy działania w social mediach, wspieraliśmy personel medyczny oraz organizacje charytatywne, angażowaliśmy się też w akcje społeczne wspierające sprzedawców. Cały czas przygotowywaliśmy się do tego, iż decyzje Rządu pozwolą uruchomić ponownie naszą działalność, dzięki czemu z pierwszym dniem odmrożenia branży gastronomicznej otworzyliśmy większość kawiarni w sieci. W aspekcie oferty, nieznacznie ograniczyliśmy ją produktowo w pierwszej kolejności stawiając na bestsellery. Obecne powoli wprowadzamy produkty sezonowe. Ale naszym głównym celem jest realizacja przyjętej strategii repozycjonowania marki SO! COFFEE i pomimo zmian rynkowych, nie cofamy się z tej drogi. W zasadzie od początku pandemii, pomimo zamknięć całości sieci, mocno wierzyliśmy, iż okres zamrożenia minie. Stopniowo i spokojnie przygotowywaliśmy się do momentu ponownego uruchomienia usług gastronomicznych i otwarcia naszych kawiarni. Ten czas przestoju w działalności kawiarnianej wykorzystaliśmy bardzo efektywnie, przede wszystkim

na przygotowanie lokali pod względem bezpieczeństwa higienicznego, ale także przeszkolenia i uświadomienia obsługi. Wraz z innymi firmami działającymi w ramach Związku Pracodawców HoReCa, wspieraliśmy się i wymienialiśmy doświadczeniem tak, aby mieć realny wpływ na to jak branża będzie przygotowana na dzień odmrożenia gospodarki. Uważam, że nasza społeczność wykazała się dużą solidarnością i współpracą, co bardzo dobrze wróży wspólnym działaniom w spokojniejszych czasach. Pomimo pandemii dokończyliśmy budowę nowej kawiarni SO! COFFEE w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, z czego jesteśmy szczególnie dumni. Działamy racjonalnie i spokojnie. Kilka projektów musieliśmy zawiesić lub zweryfikować, ale nie przestajemy myśleć rozwojowo. Już w sierpniu zostanie otwarta kolejna kawiarnia franczyzowa w Kołobrzegu. Analizujemy aktualnie kilka potencjalnych lokalizacji dla nowych kawiarni SO! COFFEE – być może uda się je otworzyć jeszcze w tym roku. Dodatkowo cały czas pracujemy nad atrakcyjnością oferty produktowej SO! COFFEE, komunikacją ofert promocyjnych oraz działaniami lokalnymi.

Otworzyliśmy się na nowe kanały sprzedaży MARIUSZ DYDJOW, MANAGER DS. MARKI LUBIANA

R

ynek gastronomiczny w Polsce niezmiennie od kilku lat notował wartości rosnące i można powiedzieć, że rozkwitał. Progres brutalnie przerwała epidemia COVID-19. Przyczyna jest oczywiście prosta – hotele i restauracje zostały zamknięte, więc Polacy nie

mieli możliwości ich odwiedzać. Nie lepiej wyglądała sytuacja po „odmrożeniu” branży gastronomicznej. Klienci w obawie przed zmniejszeniem zarobków, utratą pracy czy skróceniem etatu, rzadziej pozwalali sobie na dodatkowe wydatki wiążące się z odwiedzaniem ulubionych punktów

gastronomicznych. Obecnie sytuacja wraca do normy. Z pewnością nie będzie to jednak najlepszy sezon w branży gastronomicznej, a straconych miesięcy, w czasie których restauracje i hotele nie zarabiały, nie da się nadrobić. Uważam jednak, że powoli wszyscy wracamy „do normalności”, a branża gastronomiczna potrzebuje czasu, aby ponownie utrzymać tendencję rosnącą. Z analiz wynika, że sytuacja ma w pełni wrócić do normy dopiero pod koniec 2021 roku. Branżę gastronomiczną będą kształtowały aktualne wydarzenia i sytuacja w kraju, ale kluczową rolę odegra rozwój nowych technologii. Polska Grupa Porcelanowa również otworzyła się na nowe kanały sprzedaży. W czasie pandemii uruchomiliśmy sprzedaż wysyłkową z dostawą do domu, a chwilę później powstał sklep internetowy, który oferuje asortyment wszystkich czterech brandów: Porcelany Lubiana, Chodzieży, Ćmielowa oraz Ćmielów Design Studio. Rok 2020 rozpoczął się dla marki Lubiana niezwykle owocnie. Naszym ambasadorem został jeden z najbardziej cenionych kucharzy w Trójmieście, laureat prestiżowej nagrody Szef Jutra, Pierwszy Archimagirus – Paweł Stawicki, który promuje kolekcje z serii Lubiana Premium. Są to produkty dedykowane branży Horeca, które wyróżniają się wysoką jakością wykonania i nowoczesnym designem. Nawiązaliśmy również współpracę z sopocką restauracją Modern Food&Wine, gdzie podarowaliśmy swoją porcelanę: fason Daisy, Sunny oraz morski Stone Age. Lubiana była w tym roku także sponsorem reprezentacji Polski na Olimpiadzie Kulinarnej w Stuttgarcie w kategorii dań regionalnych, skąd drużyna pod

przewodnictwem Krzysztofa Szulborskiego, Prezesa Stowarzyszenia Kucharzy Polskich, przywiozła brązowy medal. Porcelana Lubiana wzbogaciła swoją linię Premium o trzy nowe serie: Marrakesz, River i Roma Eto Hotel. Kolekcje oznaczone pięcioma gwiazdkami jakości, wyróżniające się atrakcyjną ceną, powstały z myślą o profesjonalistach z branży HORECA. Każdy z modeli trafi w gusta innych restauratorów. Produkty posiadają wzmocnione obrzeża i umożliwiają sztaplowanie. Nadają się do użytkowania w piecu konwekcyjnym i piekarniku oraz do mycia w zmywarce, co dla restauratorów jest bardzo ważnym kryterium oceny. Planujemy, poprzez zasięgi naszych social mediów wzmacniać komunikację marki, informować o nowych propozycjach dla branży, rozwijać produkt, tak aby nasza oferta wciąż była nowoczesna, profesjonalna i dostosowana do potrzeb klienta, przy zachowaniu standardów jakości i serwisu. Mamy nadzieję, że dużym wsparciem dla marki Lubiana będzie współpraca z naszym Ambasadorem Pawłem Stawickim, szefem kuchni restauracji Mercato w Hotelu Hilton w Gdańsku. Produkty klasy Premium, którym patronuje Pan Paweł mają wzmacniać naszą markę dzięki jego rekomendacjom, budując wizerunek Lubiany również w odniesieniu do produktów grupy basic. Wciąż chcemy być obecni na rynku dzięki wsparciu przedstawicieli handlowych. Nie tylko Lubiany, ale również Amefy i Krosna, z którymi wspólnie wydaliśmy II edycję katalogu Horeca dla Profesjonalistów. W planach mamy następne wydanie, do którego chcemy zaprosić kolejnego partnera. Premiera III edycji Katalogu to targi Eurogastro 2021.

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

89


RAPORT GŁOS RYNKU

Działamy zespołowo i analizujemy każdy szczegół AGNIESZKA HEXEL, BRAND MANAGER ORZO PEOPLE MUSIC NATURE

F

unkcja gastronomii zmieniła się z podstawowego zaspokajania głodu, do nasycania szerokiego spektrum potrzeb społecznych, estetycznych, poszukiwania doznań i nowych bodźców smakowo sensorycznych. Czas pandemii radykalnie odciął gości od dotychczasowych przyzwyczajeń, wymuszając na branży dostosowanie się do kryzysowej sytuacji. Restauracje rozwijają sektor delivery, reorganizują struktury, optymalizują koszty, sprzedają półprodukty. Mimo to, nie wszyscy utrzymali się na powierzchni. 10 proc. wszystkich restauracji na świecie balansuje na krawędzi upadłości. Ten trudny czas w wielu firmach obnażył braki planów kryzysowych, ignorowanie ryzyka makro i nieumiejętność korporacyjnego planowania. To czas na opracowanie nowych strategii, sposobów ograniczenia ryzyka, ograniczenia marnowania żywności, pochylenia się nad możliwościami technologicznymi. Co najważniejsze, to czas na przywrócenie podstawowych zasad gościnności i większej uważności w podejmowaniu decyzji. Kluczowe będą działania oparte o raporty i analizy eksperckie. Intuicja i „wyczucie rynku” restauratorów zejdzie na drugi plan. Ryzyko jest zbyt duże, aby działać na zasadach prób i błędów. W ORZO zachowaliśmy zimną krew. Działamy zespołowo, analizując każdy szczegół, wdrażając zmiany adekwatne do aktualnych potrzeb gości. W przeciągu miesiąca wdrożyliśmy plany

90

awaryjne, reorganizując strukturę firmy. Staliśmy się restauracją wieczorną, zoptymalizowaliśmy menu i pracę zespołu. Pracujemy nad podnoszeniem jakości, także jakości samego doświadczenia. Jesteśmy dobrej myśli, pomimo dużych zmian pewne potrzeby pozostają takie same. Człowiek jako istota społeczna dąży do spotkań, relacyjności, współdzielenia emocji i doświadczania. To wszystko może zapewnić dobra restauracja. Trendy, które można zaobserwować nie zaskakują, od dłuższego czasu konsekwentnie zmierzamy ku żywności zdrowej, ekologicznej, bazującej na roślinach czy substytutach mięsa. Dla gości coraz ważniejsza staje się nie tylko jakość produktu, ale to, w jaki sposób jest on wytwarzany, czy spełnia wymogi zrównoważonego rozwoju, pochodzenie składników, standardy ekologiczne i etyczne. Ludzie będą poszukiwać przyjemności, radości i smaku jednocześnie kładąc nacisk na psychologiczny i zdrowotny dobrobyt. Popularyzuje się styl życia mindfull, fokusujemy się na zdrowiu, autentyczności i naturalności. „Strajk klimatyczny” został uznany za słowo roku 2019 według zespołu wydającego słownik Collinsa. Obok tej naturalności równolegle rozwija się technologia, futuryzm i globalizacja smaków. Efektem takiego połączenie jest popularny substytut mięsa Beyond Meat (dostępny w ORZO). Goście wymagają dbałości, indywidualnego traktowania, poszukują wyjątkowości w doświadczeniach. Pokolenie Z oczekuje

personalizacji i premiumizacji szeroko dostępnych sektorów. Dla branży gastronomicznej stanowi to nie lada wyzwanie. Trzeba

będzie odpowiedzieć na rosnące oczekiwania. Restauracja przyszłości musi być wiarygodna, autentyczna, przejrzysta i dostępna.

Chcemy otwierać mniejsze lokale KATARZYNA MATYŚNIAK, CEO KATOWICKA KOMPANIA HANDLOWA

U

ważamy, że każdy restaurator musi wykazać się dużą elastycznością i dostosować swój koncept do obecnych realiów. Mamy obecnie większy niż zwykle dostęp do grupy klientów, którzy dotychczas szukali nowych doznań na rynkach zagranicznych. Warto przekształcić metody komunikacji i strategie tak, by trafić skutecznie do tych grup. Dostrzegamy, że tendencję do wzrostu mają koncepty o relatywnie niskim kanale cenowym. Jedzenie na mieście oraz zamawianie jedzenia z dostawą do domu stało się nowym luksusem. Doszło także do zawężenia dostępu do klientów biznesowych, z którymi jeszcze do niedawna współpracowaliśmy. Z uwagi na obostrzenia w zakładach pracy uniemożliwiające dostawę posiłków z zewnątrz skupić musimy się na klientach indywidualnych, co zawsze jest droższe. Uważamy też, że z uwagi na globalnie trudną sytuację ekonomiczną niszowe koncepty, dedykowane wąskim grupom odbiorców nie przetrwają skutków pandemii. W naszych restauracjach spotykamy teraz klientów, którzy przed pandemią zawierali nas w grupie restauracji o zbyt niskim dla siebie standardzie lub nie atrakcyjnej ofercie. Do szablonowych wielbicieli fast foodów

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

dołączyły rodziny z dziećmi oraz bardziej zamożni klienci, zaskoczeni zróżnicowaniem naszej oferty. To także dla nas sygnał, by poprawić komunikację marki i popracować nad dywersyfikowaniem oferty tak, by coś dla siebie znalazł praktycznie każdy. W czasie pandemii staliśmy się bardziej otwarci na korzystanie z mniejszych platform do zamawiania jedzenia online. Być może rozważymy uruchomienie własnego softu do składania zamówień. Jesteśmy otwarci na wszelkie nowości technologiczne, które pozwolą nam automatyzować obsługę kanału delivery. Wszyscy myślimy o obniżaniu kosztów stałych, potrzebujemy skutecznych alternatyw. Liczymy też na inicjatywy wspierające lokalne biznesy, które zapewnią nam dostęp bezpośredni do klientów indywidualnych. My jesteśmy także gotowi podjąć współpracę z lokalnymi, mniejszymi producentami którzy będą produkować dla nas wyroby z kategorii kuchni indyjskiej. Zdecydowanie chcemy otwierać mniejsze lokale, gotowe do sprawnej obsługi dostaw. Uważamy, że lokale o niższym kanale cenowym i atrakcyjnej ofercie znajdą się w fazie wzrostu. W czasie najbliższego roku uruchomimy jeszcze co najmniej trzy restauracje.


GŁOS RYNKU RAPORT

Niezbędne stało jest wdrażanie procedur bezpieczeństwa

Rozwiązania i doświadczenie są naszą siłą

MARTA PLAKWICZ, MENEDŻER PIONU – ROZWÓJ KLIENTÓW SEKTORA GASTRONOMICZNEGO I HANDLOWEGO I POLITYKA CENOWA MAKRO POLSKA

O

becnie obserwujemy powrót rynku gastronomicznego do „nowej normalności” po bardzo trudnym dla naszych klientów okresie zamrożenia gospodarki w związku z pandemią COVID-19. Okres ten wpłynął na osłabienie sektora, ale od samego początku byliśmy i jesteśmy z naszymi klientami, którzy bardziej niż zwykle potrzebują rozwiązań i doradztwa. Jako dużą szansę postrzegamy nadchodzący okres wakacyjny, który będzie wyjątkowy, bo większość polskich konsumentów wybierze urlop w Polsce. Zauważamy wyjątkowe zainteresowanie naszych klientów i konsumentów tematyką bezpieczeństwa i higieny. Niezbędne stało się nie tylko wdrażanie procedur bezpieczeństwa, ale również ich komunikowanie do konsumentów. W związku z tym, przygotowaliśmy z kilkunastoma ekspertami i praktykami rynkowymi zbiór porad pt. „Bezpieczne miejsce do jedzenia w czasach COVID-19”. W ostatnich miesiącach obserwujemy wysoką dynamikę rozwoju usługi dostaw z lokali gastronomicznych. Wychodząc temu naprzeciw pracujemy wspólnie z partnerami zewnętrznymi nad rozwiązaniami, które łączą wysoką jakość i korzystne warunki. Kolejnym wyzwaniem

jest poszukiwanie przez konsumentów niższej ceny, co przekłada się na food cost, także w tym przypadku staramy się kształtować korzystne warunki dla naszych klientów. W trakcie zamrożenia gospodarki wspieraliśmy biznesy prowadzące usługę dostaw czy odbioru dań z restauracji poprzez promowanie ich na dedykowanej stronie internetowej. Obecnie widzimy duże zainteresowanie kuchnią włoską i azjatycką, dlatego poszerzamy ofertę o produkty specjalistyczne. Jakich produktów poszukują aktualnie restauratorzy? Niezmiennie dobrej jakości i w dobrej cenie. Na to jesteśmy przygotowani, ofertę naszych marek dedykowanych gastronomii przez ostatnie miesiące poszerzyliśmy o kilkadziesiąt nowych artykułów. Do końca bieżącego roku jesteśmy przede wszystkim skupieni na działaniach pod parasolem #restartGastro. W dalszym ciągu poszerzać będziemy kategorie artkułów specjalistycznych dla gastronomii oraz rozwiązania, np. sprzęt za obroty, zdalne szkolenia prowadzone przez Akademię Inspiracji Makro. Wszystko po to, aby nasi klienci wzmocnili się biznesowo i dalej wspólnie z nami rozwijali swoją działalność.

SYLWESTER CACEK, PREZES ZARZĄDU SFINKS POLSKA

D

uża część branży gastronomicznej w ostatnich latach zmagała się ze zmianami otoczenia, które miały wpływ na tempo jej rozwoju. W 2019 roku szczególny wpływ na branżę miał drugi etap wprowadzania zakazu handlu w niedzielę, gdyż ubyło nam w ciągu roku aż 14 (37 w 2019 r. wobec 23 w 2018 r.) istotnych dni handlowych. Mimo różnych wyzwań zadaniem, na którym my się skupialiśmy w 2019 r., była praca nad ograniczaniem wpływu zakazu handlu tak poprzez rozwijanie sieci, jak i działania marketingowe. Po trudnym pierwszym kwartale, w którym skumulowała się połowa dodatkowych niedziel z zakazem handlu konsekwentna praca w kolejnych kwartałach przyniosła oczekiwane efekty. r. Restauracje działające w ramach naszych sieci osiągnęły przychody ze sprzedaży gastronomicznej w wysokości 198,80 mln zł, co stanowiło wzrost o ponad 5 proc. rok do roku i przekroczenie poziomu z 2017 r., czyli sprzed wprowadzenia zakazu handlu w niedziele. Dla Sfinksa miniony rok był okresem pracowitym, a jednocześnie niełatwym. Jednak z powodzeniem wdrożyliśmy szereg tworzonych w poprzednich latach narzędzi wspomagających sprzedaż, które, jak się okazało, są niezwykle ważne w roku 2020, gdy cały rynek mierzy się ze skutkami

pandemii COVID-19. Te rozwiązania i doświadczenie są naszą siłą w obecnej sytuacji. Mimo iż nasze przychody spadły w okresie zamknięcia restauracji, a po ponownym uruchomieniu jest jeszcze dosyć daleko do osiągnięcia poziomu sprzedaży z analogicznego okresu roku ubiegłego, nie tylko trwamy i rozwijamy się otwierając nowe lokalizacje, ale także uruchomiliśmy program „Franczyza za 1 zł” wspierający istniejące na rynku restauracje, które chcą w tym wyjątkowo trudnym okresie skorzystać z naszego know-how oraz silnych marek przynajmniej przez rok, bez opłat wstępnych i wielkich inwestycji. Obecny rok jest bardzo trudny dla gastronomii, część restauracji po „odmrożeniu” nie otworzyła się ponownie, inni restauratorzy walczą o klientów. Kryzys okazał się też brutalnym testem, jeśli chodzi o gotowość rynku gastronomicznego do działania w segmencie delivery. Okazało się, że ta usługa w Polsce nie jest aż tak powszechna ani tym bardziej prosta do wprowadzenia, jak się mogło wydawać. Kryzys pokazał, ile branża ma tu jeszcze do zrobienia na tym polu. Na pewno jednak gastronomia będzie szła w kierunku rozwoju e-commerce tym bardziej w obecnej sytuacji, kiedy zmagamy się z konsekwencjami lockdown i ryzykiem powrotu pandemii.

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

91


RAPORT GŁOS RYNKU

Usługa dostawy i na wynos nigdy nie była tak ważna MARIA GŁOŚNICKA, CATEGORY MANAGER FOOD SERVICE CENTRAL EUROPE MCCAIN

R

ok 2020 jest inny niż wszystkie poprzednie. Covid-19 wpłynął na każdą dziedzinę naszego życia. Branża gastronomiczna została dotknięta w sposób bezprecedensowy. Z dnia na dzień wszystko się zmieniło. Jedynie usługa dostawy i na wynos była promykiem nadziei podczas pandemii. Obecne obserwacje potwierdzają, że rynek dostaw w nowej rzeczywistości będzie się rozwijać jeszcze bardziej dynamicznie. Zaczął być inaczej postrzegany i wartościowany, zyskał bardzo na znaczeniu. Restauracje, które wprowadziły usługę dostawy jedzenia i na wynos, dopiero podczas lockdownu, pozostają przy niej i pracują nad jej rozszerzeniem i usprawnieniem, tak samo jak lokale, które działały z dostawą już wcześniej. Istotne jest zachowanie najwyższego standardu w dostawie jedzenia – w obsłudze, bezpieczeństwie, czystości, ale także w wyborze produktów, które są rekomendowane do dostawy i sprawdzają się lepiej w takich warunkach. McCain, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, stworzył nową linię frytek McCain SureCrisp ze specjalną powłoczką, dzięki której frytki dłużej utrzymują chrupkość i ciepło w dostawie i na wynos. W linii znajdują się super klasyki, jak cienka Julienne, ale również grubsze cięcia ze skórką. Trudno wyobrazić sobie dobrego burgera bez towarzystwa dobrych chrupiących frytek. Jak wynika z raportu UberEats, który przeanalizował dane dotyczące dostaw za

92

pośrednictwem swojej aplikacji, najpopularniejszym daniem zamawianym w Polsce podczas okresu kwarantanny był właśnie burger. Nowością w ofercie w dostawie podczas lockdownu były m.in. zestawy przekąsek do dzielenia się, polecane w weekendy na rodzinny, filmowy wieczór. Ten trend jest również rozwijany w nowej rzeczywistości, by klienci mieli szerszy wybór, a oferta w dostawie była ciekawsza i bardziej atrakcyjna, wpasowująca się w różne potrzeby. Urozmaiceniem takich zestawów są coraz bardziej popularniejsze przekąski na bazie sera czy warzyw. McCain jest liderem tej kategorii z szeroką ofertą, w tym szczególnie polecane nowości jak Nacho Cheese Triangles (połączenie smaku sera cheddar i ostrych papryczek zamknięte w chrupiącej panierce z nachosów) czy Cheese Pillows (poduszeczki nadziewane serem w chrupiącym cieście), a także klasyczne i znane już krążki cebulowe: tradycyjne, pikantne czy w cieście piwnym. Street food również zyskał na znaczeniu i popularności, ze względu też na to, że jedzenie na świeżym powietrzu umożliwia bez większego trudu przestrzeganie wskazanego dystansu społecznego. Niezmiennie jednym z najpopularniejszych konceptów street food, pozostają burgery z frytkami. Jednakże frytki z dodatkami zwane loaded fries mają już także wielu zwolenników. Unikalny produkt McCain Crispers, idealnie wpisuje się w ten koncept. Frytki Crispers doskonale smakują z serem, sosami

czy szarpanym mięsem. Dzięki powłoczce utrzymują chrupkość,

a oryginalny kształt V umożliwia nabieranie sosu i dodatków.

Mam nadzieję, że rynek powróci na właściwe tory DAWID SINIŁO, WŁAŚCICIEL I SZEF KUCHNI SOODI PIEROGARNIA

A

ktualna sytuacja sektora gastronomicznego bardzo różni się od tej, którą znamy sprzed wybuchu pandemii Covid-19. Niektóre lokale gastronomiczne po prostu nie wytrzymały czasowego zamknięcia sali sprzedażowej i braku możliwości sprzedaży na miejscu, co zakończyło się zamknięciem restauracji. Inne z kolei szybko przebranżowiły się, zmieniając menu i dostosowując się do dowozów, a po pandemii dalej utrzymują ten trend. W tej chwili branża gastronomiczna bardzo zmierza w kierunku dowozów i sprzedaży internetowej. Rekordy popularności biją portale do zamawiania posiłków oraz firmy kurierskie specjalizujące się w dostawie jedzenia. Bardzo duża część restauracji uruchomiła własne serwisy internetowe na swoich stronach, aby pominąć pośredników i ograniczyć koszty. Kolejnym bardzo istotnym i zauważalnym trendem jest mniejsze obłożenie hoteli i restauracji hotelowych . Goście raczej unikają zatłoczonych miejsc i szukają spokojnych restauracji na obrzeżach centrum, a szczególnie tych, które posiadają własne ogródki. Sięgając do marca 2020 to pierwsze zaostrzenia i brak sprzedaży posiłków w lokalu najbardziej wpłynęły na cały rynek HoReCa.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

Skutki tego, szczególnie finansowe, wszyscy odczuwamy do dziś. Kolejne zmiany, czyli możliwość otwarcia sali, ale pod pewnymi warunkami jak np. odległość stolików od siebie, również wpływa na sprzedaż. Znaczne zmniejszenie liczby stolików w najbardziej ruchliwe dni ogranicza nam możliwość sprzedaży na miejscu, a co za tym idzie odrabiania strat. Soodi Pierogarnia jest dość młodą marką, bo otwarcie mieliśmy w listopadzie 2019 roku. Od początku firma rozwijała się bardzo dynamicznie i osiągała z miesiąca na miesiąc duże wzrosty sprzedaży. Pandemia lekko nas przystopowała, ale z dnia na dzień widać, że budzimy się do życia na nowo. Oczywiście zaszedł szereg zmian poprzez wprowadzenie specjalnych środków ostrożności, kanału dostawy dań (zatrudniliśmy własnego kierowcę) oraz wprowadzenie oferty pierogów mrożonych szokowo na życzenie gości. Co przyniesie przyszłość? Nie wiem. Jedno jest pewne, że musimy nauczyć się żyć i zmienić nasze przyzwyczajenia pod względem sanitarnym. Mam jednak nadzieję, że rynek gastronomiczny powróci na właściwe tory. Mimo wzrostu sprzedaży posiłków na dowóz, goście zatęsknią za wizytami w restauracjach i ich niepowtarzalnym klimatem.


GŁOS RYNKU RAPORT

Chcemy wspierać krajową gastronomię

Zmiana myślenia i przyzwyczajeń

MARTA DIOP SEGMENT DIRECTOR IFM POLAND SODEXO

O

statni rok był dla nas czasem zmian, ale i dynamicznego rozwoju. Dziś możemy powiedzieć, że biznesowy kierunek, który sobie wytyczyliśmy, a także filozofia, według której działamy, okazały się słuszne. Sytuacja związana z koronawirusem stanowiła dla nas, oczywiście, wyzwanie pod wieloma względami, jednak po raz kolejny nasze wielobranżowe doświadczenie, pozwoliło szybko zareagować i odpowiedzieć na potrzeby rynku. Krajowa gastronomia przechodzi trudny, ale i ważny czas. Trudny, ze względu na systemowe ograniczenia i tym samym ogromną zmianę w zachowaniach i oczekiwaniach konsumentów. Ważny, bo wybijający z rutyny i inspirujący do tworzenia n o wego. O ile ponad przeciętne standardy bezpieczeństwa nie były dla nas zaskoczeniem, bo sami według takich działamy, to nie ominęła nas konieczność zmodyfikowania oferty usług żywieniowych. Naszą odpowiedzią na „nową normalność” jest ciągle rozwijana oferta cateringu online (w tym dania do samodzielnego przygotowania tzw. Ready to Cook), a w odniesieniu do funkcjonujących restauracji pracowniczych

– zróżnicowane dania na wynos, oferta grab-and-go oraz vending. Nadal chcemy wspierać krajową gastronomię poprzez aktywną współpracę z lokalnymi partnerami gastronomicznymi w ramach tzw. Mini Food Court. Zmodyfikowane portfolio usług żywieniowych to tylko część „parasolowej” oferty, jaką przygotowaliśmy dla naszych obecnych i potencjalnych klientów w ramach programu o nazwie „rise with Sodexo”. Opracowaliśmy kompleksowe rozwiązania, które pozwalają naszym klientom na bezpieczny powrót do działalności w nowej rzeczywistości – zaczynając od innowacyjnych usług dezynfekcji, usług hard facility management przez bezpieczne usługi żywieniowe po wirtualne recepcje czy po odpowiednią aranżację p r z e strzeni. Dostrzegamy, że dbanie o jakość życia pracowników stało się jeszcze większą potrzebą w obecnych czasach. Nasi konsumenci niezmiennie potrzebują zbilansowanych, różnorodnych, dostosowanych do ich potrzeb i oczekiwań posiłków. Ważna jest dla nich wygoda i bezproblemowy dostęp – dostępność oferty na miejscu, ale także online. Odpowiadamy na te bieżące potrzeby, aby im tą wspomnianą lepszą jakość życia zapewniać.

ROBERT PADIASEK, COMMERCIAL DIRECTOR SCM POLAND (MONIN, VITAMIX)

J

eszcze trzy miesiące temu szukaliśmy nowych rozwiązań, dokonywaliśmy zmian modeli biznesowych, strategii. Nagłe zamknięcie całej gastronomi w Polsce spowodowało kryzys na miarę nigdy dotąd niespotykaną. Rynek HoReCa, którego planowana wartość na ten rok miała oscylować na poziomie 40 mld, skurczył się raptownie o połowę, a prognozy mówią o spadku do 70 proc. do końca roku. Zmiana przyzwyczajeń konsumentów: chęć wychodzenia z domu na posiłki, podróżowanie, poznawania nowych smaków, doświadczania kulinarne, wspólne biesiady… już nie są tak oczywiste, jak w styczniu tego roku. To co budowano przez ostatnią dekadę, zostało zniszczone i cofnęło nas o pięć lat. Ograniczenia w podróży spowodowane izolacją, limitowanym dostępem do publicznych środków transportu oraz obawą przed zakażeniem, spowodowało trwałe zmiany w korzystaniu z gastronomi. Zwiększenie zakupów na wynos i przez internet o ponad 50 proc., zmniejszenie częstotliwości wychodzenia z domu o połowę, praca w domu, ograniczenie kosztów w obawie przed kryzysem i utrata pracy, to tylko niektóre czynniki mające wpływ na spadek obrotów w restauracjach i hotelach. Połowa biur została zamknięta, a z nią 30

proc. rynku gastronomicznego w miastach. Wraz z powolnym otwarciem i znoszeniem ograniczeń związanych z pandemią, udało się w miarę szybko przejść do fazy wprowadzenia oferty lemoniadowej na lato, ale także coffee frape, czyli mrożonej kawy. Okres wakacji, który w tym roku jest wyjątkowo krótki, pozwoli jedynie na pokrycie kosztów właścicielom pubów i kawiarni, a na zyski musimy poczekać do przyszłego roku. Pandemia spowodowała zmianę myślenia i przyzwyczajeń. Konsumenci stali się bardziej ostrożni, zwracają uwagę na bezpieczeństwo swoje i rodziny. Znajomość i pochodzenie brandu zyskało bardzo na znaczeniu. Wirus pokazał nam jak ważne jest utrzymanie wysokiej odporności. Zdrowy tryb życia i uprawianie sportu jest pożądane. Dziś zwracamy także większą uwagę na etykiety produktów, poszukując tam informacji o naturalnym składzie i lokalnym pochodzeniu. Produkty Monin w 100 proc. spełniają te wymogi, ich naturalne aromaty są wyjątkowe. Sytuacja na rynkach światowych wciąż jest niestabilna, a lawina zachorowań na koronawirusa jest nadal w fazie rosnącej. Musimy nauczyć się z tym żyć tak, jak z innymi chorobami w świadomości zagrożeń. Noszenie maseczki, utrzymywanie dystansu społecznego i mycie rąk powinno stać się dekalogiem naszych czasów.

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

93


RAPORT GŁOS RYNKU

Technologia pozwala na duże oszczędności

Wracamy do naszych dawnych rytuałów

MACIEJ WROŃSKI, MANAGING DIRECTOR RATIONAL

O

kres pandemii mocno uderzył w gastronomię. Choć lokale są już otwarte, to poziom obrotów jest dużo niższy, niż był przed wybuchem pandemii. W zdecydowanie lepszej sytuacji są te restauracje, które zdecydowały się na dostarczanie posiłków bezpośrednio do klientów w momencie, kiedy konieczne było zamknięcie sal dla gości. To jest na pewno ten trend, który rozwinął się w tym okresie. Niektóre lokale gastronomiczne nie zaprzestały dowozów dań po ponownym otwarciu restauracji. W związku z tym, kluczowa w ich przypadku jest organizacja pracy, aby zarówno klient w lokalu, jak i ten zamawiający dania do domu dostał posiłek na czas. Rational wyszedł naprzeciw temu wyzwaniu i wprowadził na rynek nowe i jeszcze bardziej inteligentne urządzenia konwekcyjno-parowe iCombi Pro. Są one wyposażone w wiele unikalnych funkcji pomocnicznych, które znacznie ułatwiają i przyśpieszają pracę. Dzięki nim w urządzeniu można przyrządzać kilka dań jednocześnie, a odpowiednie funkcje nadzorują każdy załadunek oddzielnie, aby inteligentnie dostosować czasy przyrządzania do ilości produktów i pożądanych rezultatów. W efekcie wystarczy umieścić potrawy na ekranie i od

94

razu widać, które z nich można robić w tym samym czasie. Kolejnym wyzwaniem, jakie dotknęło gastronomię są koszty. Z jednej strony zredukowano ilość personelu, a z drugiej ogromną uwagę zwraca się na koszty energii, wody czy surowców. Obydwa urządzenia Rational, czyli urządzenie konwekcyjno-parowe iCombi Pro oraz multifunkcyjne iVario Pro, dzięki inteligencji kulinarnej wspierają pracowników kuchni, optymalizując czas, jaki poświęcają na rutynowe czynności, a także przejmują wszystkie zadania związane z nadzorem i kontrolą wykonywanych czynności. Dodatkowo technologia przyrządzania potraw Rational pozwala oszczędzać energię, wodę, czas oraz surowce i ogranicza ilość odpadów. Nasze urządzenia stanowią ogromny wkład w wydajność energetyczną i efektywność korzystania z zasobów. Strategia Rational się nie zmienia. Nadal naszym głównym celem jest oferowanie jak największych korzyści szefom kuchni przyrządzającym potrawy w kuchniach całego świata. Rational wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie w branży, wspierając restauratorów przy zwiększaniu rentowności lokali gastronomicznych, co jest szczególnie ważne w obecnych czasach.

MARCIN ZALEWSKI, WSPÓŁWŁAŚCICIEL THE WHITE BEAR COFFEE

K

awiarnie nie osiągnęły jeszcze tego poziomu sprzedaży, jaki był ich udziałem przed wybuchem pandemii, niemniej powoli, ale sukcesywnie, wracają do gry. Jak wiadomo, nie jest to usługa pierwszej potrzeby, jak na przykład jedzenie. Wiąże się raczej ze społeczną potrzebą miłego spędzania czasu, przyjemnością, towarzystwem. Niemniej widać odradzający się ruch, a w pierwszych dniach po otwarciu kawiarni czuć było duży entuzjazm ze strony klientów i sale szybko się zapełniły. Wracamy do naszych dawnych rytuałów. Teraz wprowadzamy nietypowe letnie napoje kawowe, które zawsze budzą ciekawość gości. Wielkim powodzeniem w tym sezonie cieszy się np. lemoniada kawowa, owocowe mango lassi, a najwięcej komplementów zbiera kawowe mojito. Mimo długiego okresu przestoju, na pewno nie wygasły te trendy, które były zauważalne jeszcze przed pandemią, czyli eko i delivery. Można powiedzieć, że nawet zyskały na znaczeniu. W czasie kwarantanny wprowadziliśmy dowozy kawy do klientów i to się sprawdziło. Atutem kawiarni jest też na pewno ogródek. Nasi goście wolą zachować dystans, wielu czuje się bezpieczniej siedząc na zewnątrz. Podczas, gdy lokale były pozamykane nie marnowaliśmy czasu. Dokonaliśmy bardzo dobrych zakupów, zaopatrzyliśmy się np. w znakomitą kostarykańską kawę Perla Negra czy świetne ziarno z Panamy. Nasi bariści opracowali nowe,

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

zaskakujące receptury, głównie z zastosowaniem modnych alternatywnych metod parzenia. The White Bear Coffee dysponuje własną palarnią, ponieważ zależy nam na najwyższej jakości naparu, używamy tylko ziarna klasy premium i musi być świeżo wypalone. Udało nam się pozyskać nowy lokal na palarnię, do którego możemy zaprosić kawoszy. Ponieważ podczas okresu przestoju wielu z nich zakupiło sprzęt dla home baristów (znakomicie sprzedawały się np. kawiarki, aeropressy, spieniacze do mleka), zorganizowaliśmy bezpłatne warsztaty przyrządzania kawy. Zainteresowanie było ogromne. Już po kilku godzinach nie mieliśmy wolnych miejsc. Uznaliśmy więc, że będziemy robić je częściej, by odpowiedzieć na potrzeby konsumentów, którzy chcą się uczyć o kawie i samodzielnie, profesjonalnie, ją parzyć. To nowy nurt, w który chcemy się bardziej zaangażować. Klient, który pozna smak dobrej kawy, nie będzie chciał już wracać do tej komercyjnej. A mając gwarancję jakości i ufając nam będzie się u nas zaopatrywać w ziarno. The White Bear Coffee prowadzi na razie dwa lokale. Obydwa działają w Białymstoku, skąd wywodzi się sieć. Na początku tego roku opracowaliśmy system franczyzowy, w ramach którego zamierzamy rozwijać nasz koncept. Zaczęliśmy prowadzić rozmowy z partnerami z różnych miast. Wiele z nich jest bardzo zaawansowanych i to tylko kwestia czasu, kiedy kawy od Miśków będą się mogli napić także ludzie spoza Białegostoku.RAPORT GŁOS RYNKU

Jesteśmy przygotowani, aby sprostać stawianym wymogom IWONA NOWAK, MARKETING MANAGER METRO-PLAST

A

ktualna sytuacja na rynku gastronomicznym w bardzo dużej mierze została zdominowana przez COVID-19. Pojawienie się pandemii znacząco zmieniło działalność wielu firm. W niezwykle trudnej sytuacji znalazły się zarówno te niemające możliwości sprzedaży swoich produktów na wynos, jak i te, którym niezbyt dobrze wiodło się przed pandemią. Te firmy najbardziej ucierpiały i zmuszone były albo zmienić profil swojej działalności albo ogłosić upadłość, nie mogąc sprostać warunkom lockdownu. Z kolei, firmom, którym udało się przetrwać, przyszło zmierzyć się z nowymi realiami, w których najważniejszą kwestią stało się bezpieczeństwo zarówno personelu, klientów jak i serwowania, przechowywania czy transportu żywności. Musiały na nowo przystosować się do istniejącej rzeczywistości. Zmuszone zostały nie tylko do reorganizacji swojej pracy, lecz również do wykazania się niezwykłą kreatywnością, umiejętnościami zarządzania i planowania. Wszystko po to, by utrzymać się w branży i sprostać nowym, rygorystycznym wymogom. Podczas lockdownu nasza firma starała się pomagać tym, którzy najbardziej tego potrzebowali, jak również tym, którzy wykazali chęć pomocy innym.

96

Zaoferowaliśmy 100 tys. darmowych opakowań na dania gotowe, z których mogły skorzystać firmy przygotowujące posiłki dla medyków oraz osób najbardziej potrzebujących. Z racji tej, że na co dzień sprzedajemy termozgrzewalne opakowania, w które można bezpiecznie zapakować każde danie, a następnie przewieźć je w dowolne miejsce, nasza pomoc okazała się dla wielu osób nieoceniona. Przekonaliśmy się o skuteczności naszych działań i jednocześnie cieszyliśmy się, że wielu firmom udało nam się pomóc. Nasze produkty po raz kolejny okazały się niezastąpione w sytuacjach, gdzie priorytetami stały się bezpieczeństwo i higiena żywności. Biorąc pod uwagę bieżącą sytuację w branży gastronomicznej, w dalszym ciągu będą zyskiwać na znaczeniu produkty, które przyczynią się do zminimalizowania ryzyka zakażeń koronawirusem. Jeżeli chodzi o dania na wynos, w tej kwestii najważniejsze będą wszelkie opakowania hermetycznie zamykane przy pomocy maszyn pakujących oraz folii do zgrzewu. Istotne będą również surowce, z których opakowania będą produkowane. Każdy dostawca powinien mieć świadomość, że produkty, które oferuje swoim odbiorcom muszą posiadać odpowiednie certyfikaty oraz badania. W tym względzie nie ma

mowy o produktach niewiadomego pochodzenia. Musimy być odpowiedzialni za to, co sprzedajemy ponieważ w grę wchodzi nasze zdrowie. Jako firma Metro-Plast od ponad 15 lat promujemy ekonomiczny i sprawdzony system pakowania żywności METRO-CATERING-SYSTEM (M-C-S) łączący w sobie najważniejsze aspekty: niezawodne maszyny pakujące, folie do zgrzewu i idealne opakowania zapewniające najbezpieczniejszy sposób pakowania posiłków. Tylko tak serwowane dania są szczelnie zamknięte i mogą

z powodzeniem trafiać bezpośrednio do klientów. Bieżący rok oraz kolejne lata będą dla branży gastronomicznej sprawdzianem, jak funkcjonować w rzeczywistości zdominowanej przez koronawirusa. Możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy przygotowani, aby sprostać stawianym przed nami wymogom. Mamy wszelkie narzędzia ku temu, by oferować klientom rozwiązania pomagające im w funkcjonowaniu w nowej i niełatwej rzeczywistości oraz zapewniające tak istotne bezpieczeństwo.

Trudny czas dla fine diningu ŁUKASZ ZDROJKOWSKI, BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR GORT

K

ryzys ma charakter trans-sektorowy i dotyczy nie tylko właścicieli obiektów gastronomicznych, producentów, importerów, dystrybutorów, firm serwisowych urządzeń i usług dla profesjonalnej gastronomii, ale również wielu innych branż, mających swój udział w obsłudze sektora gastronomicznego. Negatywne skutki kryzysu najbardziej będą odczuwały firmy, których model biznesowy i zarządzania nie zmienia się od wielu lat, stając tym samym przed dużym wyzwaniem, dotyczącym utrzymania płynności finansowej, a także odpowiedzialności społecznej opartej na ochronie pracowników i miejsc pracy.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

Zauważalnym trendem w branży jest rozwój tzw. kuchni centralnych działających w koncepcie wirtualnych restauracji, świadczących wyłącznie usługę dostaw dań do klienta, bez fizycznie istniejącego lokalu. Trudny okres czeka restauracje typu fine dining, które w wielu wypadkach opierają swój model działalności na kliencie biznesowym. Pandemia spowodowała widoczne wstrzymanie inwestycji dotyczących małych lokali gastronomicznych, realizowanych przez inwestorów rozpoczynających działalność w tej branży. Przedsiębiorcy sektora HoReCa, których działalność jest poparta wieloletnim doświadczeniem oraz nowoczesnymi modelami zarządzania


GŁOS RYNKU RAPORT

i inwestowania, wykorzystują sytuację do zwiększenia konkurencyjności swoich nowych, a także istniejących obiektów tak, aby przyciągnąć jak największą liczbę klientów z ograniczonego ze względu na pandemię, rynku klientów. Fabryka Maszyn Gastronomicznych GORT od prawie 20 lat śledzi trendy branżowe na całym świecie. Sukcesywnie wsłuchujemy się w potrzeby polskich i międzynarodowych klientów, świadcząc usługi doradczo-projektowe oraz produkując najwyższej jakości wyposażenie i rozwiązania dedykowane, dopasowane w sposób elastyczny do potrzeb rynku. Naszym celem jest zapewnienie rozwiązań, które nie tylko odpowiadają bieżącej sytuacji, ale przed wszystkim będą odpowiedzią na sytuacje, które mogą pojawić się w przyszłości. Inwestorzy sektora gastronomicznego poszukują lojalnych i doświadczonych partnerów biznesowych, gwarantujących indywidulane podejście, kompleksowe

rozwiązania dedykowane i usługi doradczo-projektowe, które będą odpowiadały ich oczekiwaniom oraz spełniały wszystkie postawione kryteria kontraktowe. Obecna sytuacja sprawiła, że dotychczasowe zakupy wyposażenia, zmieniły się w długoterminowe procesy inwestycyjne, które po zakończeniu złożonych z wielu etapów projektowo-doradczych prac i analiz, będą rozwiązaniem zwiększającym efektywność, ergonomię i wydajność pracy oraz narzędziem do generowania oszczędności bez utraty jakości świadczonych usług i produktów. Zyski pozwalają na przetrwanie i ochronę interesów własnych oraz pracowników w dobie pojawiającego się kryzysu. Firma GORT prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju. Nasze długoterminowe plany opierają się przede wszystkim na badaniach i analizie prowadzących do wprowadzania innowacyjnych produktów, infrastruktury produkcyjno-magazynowej oraz rozwijania kompetencji kadry pracowniczej.

Obserwujemy stale rosnące zapotrzebowanie na produkty BIO MONIKA DUTKIEWICZ, PREZES ZARZĄDU SEGAFREDO ZANETTI POLAND

A

ktualna sytuacja rynku gastronomicznego w Polsce jest mocno zdominowana pojawieniem się Covid-19. Spowodowała znaczące zmiany, które będą odczuwalne przez kolejne miesiące. Firma Segafredo Zanetti Poland działa w kanale HoReCa od początku swojej działalności w Polsce i jest to jeden z kluczowych obszarów jej funkcjonowania. Monitorujemy tę branżę po okresie

przestoju i pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, którymi będziemy wspierać, gastronomię tradycyjną, która wraca do funkcjonowania. Niestety, niektórzy z klientów zmuszeni byli zamknąć działalności lub odłożyć otwarcie w czasie, ze względu na utrudnioną możliwość zarobkowania przy istniejących obostrzeniach. Gastronomia w czerwcu wróciła ledwie do 48 proc. poziomu

sprzed pandemii. W dalszym ciągu ograniczenia związane z ruchem turystów, jak również klientów biznesowych – głównie z zagranicy, mają decydujący wpływ na spadek obrotów kategorii. P o m i m o trudności, które dotknęły gastronomię, cały czas rozbudowujemy swoją bazę klientów, pozyskując nowych kontrahentów. Widzimy, że rynek nie zwalnia tempa i gastronomia rozwija się dynamicznie – ludzie potrzebują kontaktu, spędzenia czasu poza domem, a mile spędzone chwile w ulubionej restauracji czy kawiarni są dla lokali ogromną szansą. Wierzymy, że ta tendencja będzie się utrzymywać w kolejnych miesiącach i pozwoli ustabilizować sytuację zarówno nam, jak i naszym odbiorcom. Przez okres kwarantanny utrzymywaliśmy stały kontakt z naszymi klientami, zbierając informacje o ich sytuacji, potrzebach oraz przygotowując rozwiązania, które mają za zadanie wspierać ich biznes. Wprowadziliśmy szereg udogodnień, ofertę pakietów sprzedażowych, które pozwalają klientom ograniczyć liczbę dostawców, funkcjonując w obecnym reżimie higienicznym. Wsłuchując się w głosy potrzeb naszych wieloletnich partnerów, Segafredo przygotowało dwa programy: #SEGAWSPARCIE – z promocyjną ofertą Coffee To Go oraz certyfikowanymi środkami czystości i ochrony, jak również #Promocje na Re-Start, zawierającą unikalne pakiety urządzeń wraz z szeroką gamą akcesoriów dodatkowych. Monitorując trendy rynkowe, obserwujemy stale rosnące zapotrzebowanie na produkty BIO. Odpowiadamy na nie w naszych kanałach sprzedaży, rozszerzając ofertę kaw mielonych oraz kapsułek.

Niezmiennie rozwijamy ofertę kaw ziarnistych, wprowadzając trzy nowe mieszanki Single Origin – Ethiopia, Columbia i Salvador. Kontynuujemy również oferty sezonowe, w tym letnie orzeźwienie z Crema Caffè oraz Cold Brew, wychodząc naprzeciw klientom prognozującym przedłużenie sezonu nawet do października. Zauważamy niespotykaną, a w obecnej sytuacji bardzo zrozumiałą, chłonność gastronomii na nowości pozwalające rozszerzyć portfolio sprzedażowe. Chętnie podejmujemy to wyzwanie i jako dopełnienie oferty, proponujemy sety kawowe do dalszej odsprzedaży, tworząc społeczność konsumentów i klientów w lokalu. Jest zbyt wcześnie, aby oceniać finalne skutki zatrzymania dla branży. Obserwujemy, że dużo lepiej radzi sobie tradycyjna gastronomia niż duże Hotele i OCS (biura). Nasze wewnętrzne szacunki zakładają, że w optymistycznym scenariuszu do końca wakacji poziom biznesu może osiągnąć ok. 70-75 proc. poziomu sprzed pandemii. Istnieją obawy o skalę biznesu jesienią/zimą i tutaj nie podejmujemy się stawiać pewnych diagnoz, planujemy działania na ten okres scenariuszowo. Uczestników rynku czeka dostosowanie się do bieżącej skali biznesu i jest to obszar do istotnego budowania partnerstwa pomiędzy dostawcami, a właścicielami punktów gastronomicznych. Obie grupy mocno dotknęły finansowe skutki pandemii w drugim kwartale 2020 i obie grupy będą musiały porozumieć się co do sposobów działania jesienią i zimą. Będziemy jako Segafredo kontynuować taki sposób działania ze swoimi klientami.

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

97


RAPORT GŁOS RYNKU

Konsumenci interesują się ekologicznymi rozwiązaniami KAROLINA SMIETANA, MARKET DEVELOPMENT MANAGER TEDMARK

W

związku ze zmianami, jakie wniósł w tym roku w funkcjonowanie wszystkiego koronawirus, wiele się zmieniło. W branży gastronomicznej sytuacja powoli, ale nie wszędzie, wraca do normy choć oczywiście nie jest to ten poziom rozwoju, co przed wprowadzeniem obostrzeń i zamknięciem gospodarki. Niemniej jednak obserwujemy aktualnie wzrost sprzedaży i zainteresowanie wszelkimi opakowaniami związanymi z serwisem na wynos. W czasie obostrzeń ważne było, aby w jakikolwiek sposób zabezpieczyć żywność przed kontaktem z zewnątrz, więc wszelkie opakowania, w tym przede wszystkim wszelkie formy opakowań z tworzyw sztucznych, cieszyły się zainteresowaniem. Teraz klienci interesują się bardziej opakowaniami ekologicznymi, które nie obciążają środowiska. Obserwujemy jednak nadal duży poziom niewiedzy lub bardziej braku informacji o tym, które surowce są nieekologiczne, a tymi, które są biodegradowalne lub nadające się do recyclingu. Widzimy też, że materiały biodegradowalne nie mają dotąd określonej drogi do pełnej biodegradacji czy kompostowania, jak np. PLA czyli polilaktyd (kwas polimlekowy) – polimer pochodzenia naturalnego (można go wytwarzać z kukurydzy

98

lub trzciny cukrowej) – określany jako bioplastik. Są kraje, w których opakowania z tego surowca faktycznie są poddawane kompostowaniu, jednakże brak jest informacji, w jaki sposób kompostowanie przebiega i co istotne, że muszą one być poddane rozkładowi w kompostowniach przemysłowych. Z naszej wiedzy i prób rozpoznania rynku wynika, że w Polsce takich placówek nie ma, więc surowiec określany jako kompostowalny trafić powinien po użyciu do odpadów zmieszanych kierowanych najczęściej do spalarni jeśli takie w danej okolicy istnieją. Ważne jest to, że jest ogromna część opakowań z tworzyw, które nadają się do recyclingu, które można przeznaczyć dzięki temu do dalszej obróbki, a tym samym dać im drugie życie, a są to PET – poliester kwasu tereftalowego czy PP – polipropylen, nie mają odpowiedniego opisu czy PR i przez to nie są odpowiednio sortowane, a to z kolei utrudnia działanie sortowni. Z naszego doświadczenia wynika, że konsumenci potrzebują więcej informacji o tym, czego można używać i co faktycznie nie obciąża środowiska oraz tego jak postępować z określonymi opakowaniami po ich użyciu. Staramy się rozwijać naszą ofertę o opakowania, które są zarówno funkcjonalne, jak i przyjazne dla środowiska.

Zmienia się styl życia gości restauracji

J

JOANNA KLASA, MARKETING MANAGER CEE FARM FRITES

ak co roku w okresie letnim częściej jemy poza domem, nadal najchętniej w towarzystwie rodziny i znajomych, z którymi spędzamy urlop, ale także łapiąc proste dania „w biegu”, co obserwujemy w miastach. To trend panujący od dłuższego czasu, który w fundamentalny sposób przekłada się na rozwój usług HoReCa. W sytuacji, w której gastronomia zmaga się z trudnościami wynikającymi z ogłoszenia pandemii, jedzenie na wynos, a w szczególności dostawy do domu rozwijają się jeszcze bardziej dynamicznie. Zmienia się też styl życia gości restauracji oraz punktów fast food. Wielu z nich od marca nadal pracuje w domu i według wszystkich prognoz ta sytuacja utrzyma się przez kolejne miesiące. Dlatego tak ważne są obserwacja rzeczywistości oraz myślenie o przyszłości i już teraz dopasowanie oferty do wymogów tego trudnego czasu. Farm Frites od lat jest blisko swoich klientów, współpracuje z nimi, ale też wspiera w trudnym momencie. Razem wypracowujemy najlepsze opcje dla utrzymania zainteresowania gości, utrzymania płynności sprzedaży w restauracjach oraz uproszczenia procesów w celu dopasowania ich do obecnych

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne

realiów. Farm Frites proponuje szyte na miarę rozwiązania dla segmentu fast food, gdzie obok smaku, mocno liczy się dla gastronoma funkcjonalna strona produktu, na przykład szybkość przygotowania, gdzie swoją wartość nadal udowadnia Fast Fry – czyli frytki, których główną c e c h ą jest krótki czas przygotowania. Nasi klienci z food trucków, ale też właściciele restauracji doceniają zalety frytki belgijskiej świeżej, a ponieważ konsumenci uwielbiają jej smak, tym samym rotacja gości cieszy właścicieli punktów gastronomicznych. Nasze frytki tradycyjne z linii Home-Style oraz inny ulubiony przysmak, czyli placki ziemniaczane to już sprawdzone w bojach propozycje dla delivery, gdzie grubość cięcia, chrupka skórka i smak zapewniają w dostawach utrzymanie jakości dań, którymi goście restauracji mogą cieszyć się w swoich własnych domach dzięki dostawom. Farm Frites nie ustaje w staraniach i nadal rozwija koncept delivery i już niedługo zapewnimy naszym klientom kolejne rozwiązania, które nie tylko będą przydatne dla rozwoju ich oferty dostaw do domu ze względu na cechy funkcjonalne produktów, ale także będą mogli cieszyć się najlepszym smakiem na świecie.WIZYTÓWKI

100

AKO Startowa 2a 85-744 Bydgoszcz tel. 523-420-966 ako@ako.com.pl www.ako.com.pl

Misją AKO jest zapewnienie wszystkim Klientom dostępu do jak najszerszej oferty produktów, opartych na naszych autorskich recepturach, dla branży piekarniczej, cukierniczej, lodziarskiej oraz gastronomicznej. Jako producent posiadający nowoczesny park maszynowy, odpowiednie normy oraz systemy zarządzania, a przede wszystkim fachowy zespół zaufanych ludzi, jesteśmy w stanie sprostać najwyższym wymaganiom naszych Klientów, poszukujących inspiracji, najlepszych rozwiązań oraz nowości, które przynoszą im wymierne korzyści. Obdarzeni Państwa zaufaniem z ogromną satysfakcją realizujemy cele, które Państwo aprobujecie. Wspólna platforma wymiany fachowych doświadczeń z Państwem to dla nas kwintesencja współpracy, którą tak mocno wspólnie z Wami cenimy. AKO – Polski lider w Twojej branży.

Area Cooling Solutions ul. Relaksowa 27 55-080 Nowa Wieś Wrocławska tel. (71) 354-56-24 area@area.pl www.area.pl

Czołowy producent urządzeń chłodniczych w tym inwerterowych agregatów skraplających iCOOL, do zastosowań w obiektach handlowych, gastronomicznych oraz hotelach. Posiada najszerszą gamę kompaktowych agregatów inwerterowych w zakresie od 0,8kW – 29kW, do pracy z większością czynników chłodniczych oraz z ekologicznym gazem CO2. Dział projektowy, produkcja oraz doradztwo techniczne znajdują się w Polsce – czas dostawy na urządzenia z magazynu 48h. Potwierdzony standardem TÜV oraz ISO PN-EN 9001:2009

Aviko ul. Tadeusza Wendy 15 81-341 Gdynia woj. pomorskie tel. (58) 662-43-00 fax (58) 660-77-80 karolina.bednarska@aviko.pl avikofoodservice.pl

Aviko – firma, której początek sięga 1962 roku – jest obecnie jedną z czterech największych firm produkujących produkty ziemniaczane na świecie. Aviko posiada 22% udział w Europie oraz 8% udział na rynku światowym. Firma wspierana finansowo przez holenderski koncern Royal Cosun, z rocznym obrotem 1.9 biliona euro, nieustannie inwestuje w swój dalszy rozwój. Obecna pozycja rynkowa to efekt wieloletniego doświadczenia, szerokiej wiedzy o produktach oraz usprawniania procesów logistycznych. Dzięki nowoczesnym zakładom produkcyjnym, jesteśmy w stanie dostarczyć szeroką gamę wysokiej jakości produktów ziemniaczanych; od frytek, specjalności ciętych i puree , poprzez placki i produkty schłodzone do przekąsek oraz gratinów.

Best Company Solutions ul. Wagonowa 2c/1 53-609 Wrocław tel. 717-948-110 info@best-cs.pl www.best-cs.pl

Best Company Solutions sp. z o.o. to oficjalny dystrybutor profesjonalnych urządzeń gastronomicznych. Przyczyniamy się do rozwoju polskich firm oferując kompleksową obsługę branży HoReCa – od analizy potrzeb klienta, poprzez dobór i montaż sprzętu, aż po serwis technologiczny i szkolenia. Obecnie w porftolio firmy znajduje się 16 światowych marek: Franke, Dalla Corte, Curtis, Atollspeed, Cuppone, Gelmatic, Zumex, Palux, Qualityfry,Bovo, Brita, Compak, BluPura, Hobart, Dannube, Clabo. Chcąc jak najlepiej odpowiadać na potrzeby Klientów, oferujemy najwyższej klasy opiekę posprzedażową i usługi serwisowe.

Clinex Nanochem Schonów 3 41-200 Sosnowiec tel. (32) 294-41-00 fax (32) 294-41-39 amtra@amtra.pl clinex.com.pl

Clinex to linia produktów przeznaczonych dla sektora HORECA, firm sprzątających, działów utrzymania ruchu, myjni samochodowych oraz dla firm, biorących udział w przetargach na środki utrzymania czystości. Nasze produkty znajdują szerokie zastosowanie w restauracjach, hotelach, szkołach, zakładach przemysłowych, myjniach, biurach oraz budynkach użyteczności publicznej. Marka oferuje możliwość stworzenia indywidualnych planów higieny wg systemu HACCP. Oferujemy produkty Clinex o wysokiej jakości i pełnej gwarancji, spełniające oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

ConQuest Consulting tel. (22) 825-56-45 board@conquest.pl www.conquest.pl

Od 1998 roku świadczymy usługi najwyższej jakości z zakresu doradztwa biznesowego, obejmujące między innymi badania ilościowe i jakościowe, analizy rynku i konkurencji, strategie marketingowe oraz optymalizacje modeli biznesowych. Posiadamy szeroką wiedzę i doświadczenie, które zdobywaliśmy w trakcie realizacji projektów zarówno dla sektora prywatnego, jak i publicznego. Wspieramy naszych Klientów na wszystkich płaszczyznach działania i dajemy gwarancję wykorzystania pełnego potencjału zasobów przedsiębiorstw.

Fanex Radonice 5A, 05-870 Błonie tel. (22) 471-04-44 biuro@fanex.pl www.fanex.pl www.sklep.fanex.pl

Fanex jest polską firmą rodzinną z ponad 30 letnią tradycją. Specjalizujemy się w produkcji sosów, przypraw oraz wielu innych dodatków gastronomicznych dla branży HoReCa. Smak leży u podstaw wszystkiego co robimy. Jesteśmy pasjonatami jakości i podczas tworzenia każdej receptury, wykorzystujemy surowce o najwyższych parametrach. Naszym celem jest produkcja wyrobów o wyjątkowym i niezmiennie dobrym smaku. Zapraszamy do współpracy.

GORT Fabryka Maszyn Gastronomicznych Produkcyjna 110, 15-680 Białystok tel. (85) 662-99-09 gort@gort.pl www.gort.pl

GORT Fabryka Maszyn Gastronomicznych, polski producent wysokiej jakości kompleksowych rozwiązań i urządzeń przeznaczonych dla profesjonalnej gastronomii. Biuro projektowe oraz oferta produktowa złożona z kilku tysięcy produktów o różnorodnej konfiguracji oraz otwartość na nietypowe projekty zapewnia największe portfolio produktowe na rynku Polskim oraz kompleksowość współpracy.

Grupa Mlekovita ul. Ludowa 122 18-200 Wysokie Mazowieckie tel. (86) 275-82-14 fax (86) 275-41-30 sekretariat@mlekovita.com.pl www.mlekovita.com.pl www.facebook.com/MLEKOVITA/ www.instagram.com/mlekovitasm/ www.linkedin.com/company/sm-mlekovita

Polska MLEKOVITA jest największą grupą mleczarską w Europie Środkowo-Wschodniej. Każdego dnia w 20 zakładach produkcyjnych przetwarzanych jest 8 milionów litrów najlepszego mleka dostarczanego przez 15 000 polskich rolników. O najwyższą jakość produktów wytwarzanych na ponad 180 liniach produkcyjnych dba 5 000 wykwalifikowanych pracowników. Wśród ponad 1000 mlecznych smakowitości, znanych nie tylko w polskich domach, ale i w 167 krajach świata, znaleźć można szeroki, regularnie rozszerzany asortyment produktów skierowanych do sektora HoReCa.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne


WIZYTÓWKI

Guillin Polska ul. Przemysłowa 3 56-400 Oleśnica tel. (71) 399-21-34 office@guillinpolska.pl www.guillinpolska.pl

Guillin Polska, firma specjalizująca się w produkcji opakowań do żywności dla supermarketów, przemysłu spożywczego, gastronomi oraz sektora owocowo-warzywnego. Guillin Polska produkuje i sprzedaje doskonałej jakości opakowania zapewniając wszystkim swoim klientom wysoki poziom satysfakcji. W swojej ofercie posiada opakowania z recyklingu (wykorzystując surowiec jako swoje własne źródło), opakowania wielokrotnego użytku oraz pojemniki bio.

Hochland Polska ul. Okrężna 2 64-530 Kaźmierz tel. (61) 292-91-00 fax (61) 292-91-01 hochland@hochland.com www.hochland-group.com www.hochlandprofessional.pl www.hochland.pl

Hochland istnieje na polskim rynku od początku lat 90-tych. W Polsce działają dwa zakłady – w Kaźmierzu i Węgrowie. Hochland, Almette, Valbon to wiodące na rynku marki, pod którymi kryje się cała gama produktów, dostępna także dla rynku HoReCa. Doskonały smak i jakość zawdzięczają najlepszym surowcom i technologiom. Produkty HoReCa są przeznaczone dla różnych zastosowań w gastronomii: przekąski, zupy, dania główne i desery.

HJ Heinz ul. Postępu 18B 02-676 Warszawa tel. (22) 567-21-11 firma@heinz.pl https://www.kraftheinzfoodservice.pl/ https://club57.pl/

Firma Kraft Heinz Food Service zapewnia swoim klientom nie tylko produkty najwyższej jakości, ale również wsparcie. Naszą misją jest: dostarczanie klientom narzędzi potrzebnych do tworzenia najlepszej żywności; dawanie im dostępu do wiedzy branżowej; informowanie ich o najnowszych trendach kulinarnych, aby utrzymali przewagę nad konkurencją. Już dziś zarejestruj się w Heinz Club 57 i razem z nami dopraw swój biznes!

Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” ul. Zakładowa 1 83-407 Łubiana tel. (58) 686-37-84 fax (58) 686-37-85 lubiana@lubiana.pl www.lubiana.pl

Jesteśmy polskim nowoczesnym producentem porcelany stołowej. „LUBIANA” S.A. to ponad 50 lat tradycji polskiej porcelany. LUBIANA S.A. to obecnie jednym z największych europejskich producentów w swojej branży w Europie z potencjałem rocznym 15000 ton. Przy wdrożeniach nowych wyrobów i dekoracji współpracujemy z projektantami z Europy. Dysponujemy najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi. Długoletnie doświadczenie w obsłudze zagranicznych rynków sprzyja rozwojowi eksportu naszych produktów – obecnie prowadzimy sprzedaż w ponad 40 krajach na całym świecie. Zaopatrujemy sieci prestiżowych hoteli i restauracji w Polsce i na świecie.

Makro Cash and Carry Polska Al. Krakowska 61 02-183 Warszawa tel. (22) 500-00-00 fax (22) 500-07-01 www.makro.pl

Makro Cash & Carry jest liderem w branży samoobsługowego handlu hurtowego. Usługi firmy, skierowane do przedsiębiorców, obejmują zarówno kompleksowe zaopatrzenie, jak i nowoczesne rozwiązania biznesowe. W Makro klienci znajdą pod jednym dachem artykuły spożywcze i przemysłowe w szerokim wyborze, doskonałej jakości i przystępnych cenach – jedna nowoczesna hala to odpowiednik 50 hurtowni branżowych. Do dyspozycji kupujących są także usługi dodatkowe – m.in. doradztwo biznesowe czy szkolenia gastronomiczne – które skupiają się wokół nowoczesnej Akademii Inspiracji Makro w Warszawie. W Polsce Makro Cash & Carry istnieje od 1994 roku. Więcej informacji o Makro można znaleźć na stronach: www.facebook.com/ MakroPolska oraz www.makro.pl

McCain Poland ul. Chociwel 25 57-100 Strzelin tel. (71) 395-71-00 www.mccainfoodservice.pl

McCain – jeden z największych światowych producentów mrożonych produktów ziemniaczanych – frytek i specjalności, przekąsek na bazie sera, warzyw i mięsa, chłodzonych produktów ziemniaczanych oraz gofrów. Produkty McCain sprzedawane są w ponad 160 krajach, natomiast w Polsce – już od ponad 20 lat. McCain to doskonały partner dla dystrybucji dzięki kompleksowości oferty, gwarancji stałej, wysokiej jakości produktów przez cały rok oraz profesjonalnemu wsparciu doradców gastronomicznych w rynku. Profesjonalizm doradców gastronomicznych McCain to wieloletnie doświadczenie oraz indywidualne podejście do Klienta w celu dostosowania oferty do jego potrzeb i znalezienia najlepszego rozwiązania dla jego menu.

Metro-Catering-System 48-385 Otmuchów ul. Warszawska 20 tel. (77) 464-44-22, (77) 435-25-54 info@m-c-s.pl www.m-c-s.pl

Oferujemy kompleksowe rozwiązania umożliwiające zapakowanie praktycznie każdego produktu spożywczego – od zgrzewalnych pojemników, folii, po maszyny pakujące matryce, na akcesoriach dla cateringu kończąc. Cenimy oryginalne pomysły, dlatego dokładamy wielu starań, aby nasz asortyment był wyjątkowy i konkurencyjny. Każdy produkt z oferty M-C-S to połączenie doświadczenia, pasji i wysokiej jakości. Nasze opakowania spełniają wszelkie normy higieny i bezpieczeństwa. Posiadamy własny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń pakujących. Inwestujemy w rozwój, ponieważ wiedza to narzędzie, dzięki któremu zdobywamy zaufanie klientów.

Konsorcjum Handlowe Odra Pak ul. Przemysłowa 9 59-700 Bolesławiec tel. (75) 640-10-70 www.odrapak.pl

Konsorcjum Handlowe Odra Pak Sp. z. o.o., z siedzibą w Bolesławcu, to jedyna ogólnopolska grupa zakupowa zrzeszająca hurtownie oraz producentów z branży opakowaniowej, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia gastronomii, artykułów dekoracyjnych i AGD. Firma istnieje od ponad 20 lat i zrzesza obecnie 34 hurtownie z całej Polski. Oferuje ponad 25 tys. towarów, w tym produkty marek własnych Perfecto i Enjoy&be eco. Odra Pak została sześciokrotnie wyróżniona przez „Puls Biznesu” tytułem Gazeli Biznesu.

Wydanie specjalne | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE

101


WIZYTÓWKI

Quebab Factory Katowicka Kompania Handlowa ul. Podgórna 2 41-902 Bytom tel. 511-480-656 katarzynamatysniak@gmail.com quebabfactory.eu

Quebab Factory to sieć lokali szybkiej obsługi, serwujących dania kuchni tureckiej i indyjskiej. Poza standardowym menu bazującym na mięsie doner serwowanym w formie dań oraz w formie rollo, serwujemy elementy kuchni indyjskiej, m.in. chicken tikka, shish kebab, indyjskie pierożki samosa – wszystkie serwowane posiłki powstają ze składników własnej produkcji. Jedną z indywidualnych cech naszego menu jest obecność oryginalnej pity arabskiej, dostarczanej do naszych restauracji na świeżo, prosto z piekarni.

RATIONAL ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa tel. (22) 864-93-26 fax (22) 864-93-28 info@rational-online.pl https://www.rational-online.com/pl_pl/home/

RATIONAL jest globalnym liderem rynkowym i technologicznym w zakresie termicznego przyrządzania potraw w kuchniach profesjonalnych. Lider innowacji od momentu stworzenia technologii konwekcyjno-parowej regularnie proponuje udoskonalenia swoich urządzeń dostosowując je do wymagań rynku. Obecnie w urządzeniach RATIONAL na całym świecie produkuje się dziennie ponad 130 milionów potraw. Głównym celem przedsiębiorstwa jest oferowanie jak największych korzyści szefom kuchni przyrządzającym potrawy w kuchniach całego świata. RATIONAL oferuje najlepsze w swojej klasie piece konwekcyjno-parowe iCombi oraz urządzenie multifunkcyjne iVario, które odpowiadają za 100% wszystkich procesów gotowania w profesjonalnych kuchniach. O wysokiej klasie urządzeń i uznaniu na rynku świadczy fakt, że w 2019 roku został wyprodukowany milionowy piec konwekcyjno-parowy. RATIONAL jest przedsiębiorstwem dla szefów kuchni – zatrudniając ponad 250 szefów kuchni na całym świecie, a ta zorientowana na klienta struktura tworzy podstawę dla wyjątkowego potencjału firmy.

SCM ul.al. Jana Pawła II 11 00-828 Warszawa tel. (22) 586-54-00 fax (22) 586-54-01 biuro@scmpoland.pl www.scmpoland.pl

Firma SCM działa od września 2005 roku, a od lipca 2012 jest Wyłącznym Dystrybutorem Produktów Monin na Polskę. Główne obszary działalności firmy to: Rozwój i kreowanie nowych rozwiązań w kategorii produktów i napojów dla kanału HoReCa oraz doradztwo w zakresie ich przetwarzania; Zakupy i sprzedaż surowców rolnych oraz produktów gastronomicznych; Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw obejmującego produkty, opakowania i dystrybucję. Marka Monin jest obecnie uznawana za numer jeden na świecie na rynku syropów klasy Premium, puree owo­cowych oraz sosów deserowych. To zasługa ponad 105-letniego doświadczenia oraz bogatej oferty – ponad 250 smaków sprzedawanych w 150 krajach na świecie. Do produkcji wyrobów Monin wybierane są wyłącznie wyselekcjonowane i najlepsze owoce, kwiaty, przyprawy oraz orzechy. To sprawia, że powstają zawsze produkty wyjątkowej jakości o niepowtarzalnym smaku, kolorze i zapachu. Monin – naturally inspiring. Rozwój Marki Monin w Polsce oraz szko­ lenia w zakresie kreacji i nowych rozwiązań w kategorii napojów, deserów oraz potraw blendo­ wanych to obszar działania naszych Brand Ambasadorów. Jesteśmy obecni w ciągu roku na 60 targach, eventach, konkursach i indywidulanych warsztatach. Kreujemy rozwiązania i sprzeda­ jemy koncepty. Jesteśmy ekspertami w kategorii „beverage & food solution”. Od kwietnia 2016 r. SCM jest także wyłącznym importerem i dystrybutorem profesjonalnych urządzeń do miksowania i mieszania napojów oraz potraw – marki Vitamix.

Segafredo Zanetti Poland ul. Partyzantów 7 32-700 Bochnia tel. (14) 615-41-00 fax (14) 615-41-05 info@segafredo.pl www.segafredo.pl

Tedmark Inwestycje ul. A. Struga 41 70-784 Szczecin tel. (91) 485-39-16 biuro@tedmark.pl www.tedmark.pl

Zakłady Tłuszczowe Kruszwica ul. Niepodległości 42 88-150 Kruszwica tel. (22) 463-96-44 smazymy.com najlepszefrytury.pl

Farm Frites Central Eastern Europe ul Wileńska 37 84-300 Lębork tel. 059 863 75 00 e-mail: sprzedaz@farm-frites.pl www.farmfrites.pl

102

Segafredo Zanetti Poland od 2002 r. stanowi część międzynarodowej Grupy Massimo Zanetti S.p.A. (MZBG). Od 2015 roku Massimo Zanetti Beverage Group notowana jest na Giełdzie w Mediolanie. Doradcy Klienta pomagają naszym klientom rozwijać ich biznes, a szkoła baristów Coffee Art Masters (www.coffeeartmasters.pl) rozwija umiejętności baristyczne osób serwujących kawę w lokalach. Kawa jest naszą pasją każdego dnia.

TEDMARK jest dostawcą opakowań i partnerem w zarządzaniu dostawami i zapasem magazynowym produktów potrzebnych do właściwego funkcjonowania sieci gastronomicznych. Realizujemy głównie opakowania z nadrukiem indywidualnym, ale oferta bogata jest także w produkty niebrandowane, akcesoria gastronomiczne, porcelanę, porcjowane dodatki, produkty do utrzymania czystości oraz system sortowania odpadów. Zapewniamy dostawy na terenie całego kraju i poza granicami w czasie dogodnym dla Klienta przy wykorzystaniu autorskiego systemu IT oraz elektronicznie kontrolowanego kompletowania wysyłek.

ZT Kruszwica, to największy w Polsce i jeden z największych w Europie Środkowej przetwórca nasion oleistych i producent tłuszczów roślinnych. W sektorze spożywczym, specjalizuje się w produkcji i sprzedaży olejów, margaryn i shortheningów. Współpracując z firmami z grupy Bunge Loders Croklaan tworzy innowacyjne rozwiązania na potrzeby rynku B2B. Dzięki produktom wysokiej jakości oraz doradztwu w zakresie prowadzenia działalności gastronomicznej, Kruszwica to pewny partner w codziennej pracy.

Farm Frites to rodzinna, dynamicznie rozwijająca się firma, producent wyrobów ziemniaczanych od 1971 roku, a od ponad 25 lat również w Polsce. Obecnie jest marką o zasięgu globalnym. Swoją myślą przewodnią „the fresh taste of the land”, Farm Frites podkreśla troskę o najwyższą jakość i bezpieczeństwo oferowanych produktów, a także o zadowolenie Klientów i najlepszy smak frytek na świecie.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE I SWEETS & COFFEE | Wydanie specjalne
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.