LIDERZY RYNKU - DOSTAWCY DLA STACJI PALIW - RAPORT 2024

Page 1

MEDIA EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI Dostawcy dla stacji paliw RAPORT 2024 Wydanie specjalne czasopisma STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE LIDERZY RYNKU styczeń-luty 2024

Redakcja Przemysław Jaworski redaktor naczelny p.jaworski@brogb2b.pl tel. 664-463-085

Karolina Stępniak dyrektorka wydawnicza k.stepniak@brogb2b.pl tel. 664-463-096

Wydawca BROG B2B – media efektywnej komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Okopowa 47 01-059 Warszawa biuro@brogb2b.pl

Dział Sprzedaży Zbigniew Pąk dyrektor sprzedaży z.pak@brogb2b.pl tel. 664-463-083

Opracowanie graficzne/Skład DTP: Studio Adekwatna www.adekwatna.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszego newsowego portalu rynku stacji paliw, sklepów convenience, konceptów kawowych i gastronomicznych oraz subskrypcji codziennego Newslettera

Analiza rynku Jakość na rynku paliw – działania UOKiK i IH 4 Wysoka inflacja i spowolnienie gospodarcze 6 Wodorowy scenariusz dla branży paliwowej 8 Rynek petrochemii wciąż kluczowy 12 Raport Liderzy – Rynek paliw Miniony rok był dla nas przełomowy 18 Kolejny wymagający rok 20 Rynek paliwowy w 2024 roku powinien być stabilny 21 Rok 2024 może być wymagający 22 2023 – rok niepewności 23 Nie spodziewamy się zasadniczych zmian w 2024 24 Musieliśmy poznać rynek 25 Jako sieć, ale też jako branża, potrzebujemy stabilizacji 26 Jesteśmy świadomi kierunku, w którym zmierza branża paliwowa 27 Rok wyzwań i ewolucja branży paliwowej 28 Raport Liderzy – franczyza i partnerstwo Jesteśmy gotowi na dalszy rozwój sieci 30 Stawiamy na elastyczność 31 Długofalowe partnerstwa budujemy na współpracy i zaufaniu 32 Stacje partnerskie są świetną wizytówką naszej marki 34 ORLEN niezmiennie wspiera franczyzobiorców w budowaniu ich przewagi konkurencyjnej 36 Chcemy być postrzegani jako zaufana, profesjonalna sieć stacji 37 Podchodzimy do każdej stacji w sposób indywidualny 38 Nasi Partnerzy mają gwarancję ciągłości i terminowości dostaw 39 Analiza rynku – convenience Największe kategorie rynku FMCG rosną coraz wolniej 40 Polacy o cenach produktów i usług 42 Postulaty Polskiej Izby Handlu 46 Convenience na świecie, czyli nieustanna adaptacja do zmian 48 Czy analiza danych Big Data pomaga w budowaniu świadomości konsumenckiej? 50 Podsumowanie 2023 roku w sklepach małoformatowych do 300 m2 54 Rok 2023 w lokalnych sklepach spożywczych 60 Początek roku mocno zaskoczył Polaków w sklepach. Widać duże zmiany wśród „liderów drożyzny” 64 Sklepy zakończyły 2023 rok na lekkim minusie. Największe spadki dotknęły hipermarkety 66 Raport Liderzy – sklep, gastronomia, wyposażenie Kompleksowość i koncentracja na ekologii 68 Kontynuowaliśmy ekspansję sieci 69 Modernizujemy stacje i rozwijamy ofertę 70 Planujemy rozszerzać ofertę gastronomiczną 71 To był udany rok 71 Zachęcamy do rozszerzania oferty kawowo-gastronomicznej 72 Jesteśmy zadowoleni z ubiegłorocznych wyników 73 Handel w Polsce nie ma się czego wstydzić! 74 Rynek producentów, dostawców żywności i wyposażenia Piwo kolejny rok na minusie. Jak przerwać złą passę polskich browarów? 76 Rynek i spożycie 0% 77 Rynek kawowy w Polsce 80 Branża słodyczy stale rośnie, tak jak jej zaległości 82 Głos rynku – dostawcy 84 Nowości produktowe i innowacyjne rozwiązania 90 Wizytówki 93 PARTNERZY DOŁĄCZ DO NAS Redakcja
Reprodukcja
za pisemną zgodą Wydawcy. © 2024 Copyright by BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. All rights reserved.
SPIS TREŚCI
nie odpowiada za treść materiałów reklamowych.
lub przedruk wyłącznie
specjalne | STACJA BENZYNOWA 3
Wydanie

JAKOŚĆ NA RYNKU PALIW

działania U OKIK i  IH

Mija dwadzieścia lat odkąd jakość paliw dostępnych na polskim rynku

jest kontrolowana przez Inspekcję Handlową na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Rok 2023 był dla polskiego rynku paliw rokiem utrzymującej się stabilnej jakości tego co wlewamy do baku. Na rynku

międzynarodowym utrzymywała się niestabilność związana z konsekwencjami pandemii, trwającą w Ukrainie wojną i recesją, co wpływało na notowania ropy naftowej oraz popyt na paliwa.

UOKIK

Według Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego zużycie tradycyjnych paliw w Polsce wciąż stabilnie wzrasta, a kierowcy mają do dyspozycji gęstą sieć stacji – pod koniec 2022 roku co najmniej dwa gatunki paliwa oferowało prawie 8 tysięcy

ogólnodostępnych obiektów. Paliwa, które trafiają do lokalnych konsumentów sprawdza cyklicznie Inspekcja Handlowa. W ramach swoich działań zespół ekspertów w całym kraju kontroluje kilka rodzajów paliw dostępnych na rynku: olej napędowy, benzynę oraz gaz LPG.

Stan paliw na polskim rynku

W czasie pierwszej kontroli w 2003 roku odsetek próbek paliw niespełniających wymogów jakościowych wyniósł aż 30 proc. W kolejnych latach ilość nieprawidłowości spadała i od 2016 roku utrzymuje się na poziomie poniżej 4 proc. Najnowszy raport

z przeprowadzonych pomiarów potwierdza tę prawidłowość –w 2023 2,65 proc. paliw nie spełniło wymaganych norm wobec 1,34 proc. w 2022. Tendencje zmian jakości badanej przez Inspekcje Handlową w ciągu ostatnich 10 lat pokazuje poniższy wykres. Proces kontroli jakości paliw ciekłych odbywa się dwutorowo.

RAPORT ANALIZA RYNKU
STACJA BENZYNOWA | Wydanie specjalne 4

W pierwszym przypadku, Prezes UOKiK losowo wybiera stacje i wskazuje je odpowiedniej regionalnie Inspekcji Handlowej do kontroli jako zarządzający systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw. W drugim przypadku, Inspekcja Handlowa sprawdza działalność tych przedsiębiorców, wobec których były skargi lub informacje od organów ścigania albo u których wcześniej wykryła nieprawidłowości. Kontrolą obejmuje się producentów paliw, hurtowników, podmioty magazynujące oraz przedsiębiorców prowadzących stacje paliw.

Niemal dwa tysiące przebadanych próbek

W 2023 roku do badań w laboratoriach trafiło niemal dwa tysiące próbek paliw, które zostały zebrane w grupie 1850 podmiotów. Eksperci współpracujący z Inspekcją weryfikują zgodność badanych próbek z określonymi normami. Przepisy określają parametry wpływające na

zanieczyszczenie środowiska oraz prawidłowe funkcjonowanie pojazdów, także w różnych porach roku. Cyklicznie badane są olej napędowy, benzyna i gaz skroplony LPG. Jeżeli chodzi o olej napędowy, to najczęściej kwestionowaliśmy parametry stabilności oksydacyjnej oraz temperatury zapłonu. Natomiast w przypadku benzyn występowała nieprawidłowa prężność par. Odsetek zakwestionowanych próbek paliw był dość zróżnicowany w zależności od województwa – najwięcej takich przypadków miało miejsce w województwie wielkopolskim (5,75 proc.), stawkę zamykało województwo lubelskie (1,64 proc.). W przypadku kontroli stacji wybranych na podstawie zgłaszanych przez samych kierowców poziomy naruszeń były znacząco większe. Najwięcej nieprawidłowości było w województwie pomorskim (25 proc.). i warmińsko-mazurskim (22,22 proc.), a najmniej w mazowieckim (1,28 proc.).

W analogicznym okresie na stacjach paliw i w hurtowniach zebranych zostało 360 próbek gazu skroplonego LPG i wszystkie zbadane materiały spełniały wymagania jakościowe, co jest znaczącą poprawą wobec 3,15 proc. nieprawidłowości odnotowanych w 2022 roku.

Precyzja pomiarów

W sumie przez cały 2023 rok łącznie zbadanych zostało 1944 próbki paliw w tym 1584 ciekłych (832 próbki benzyn i 752 próbki oleju napędowego) oraz 360 próbek gazu LPG. Z całego zebranego materiału badań laboratoryjnych nie przeszły pozytywnie jedynie 42 próbki paliw ciekłych (35 próbek oleju napędowego i 7 próbek benzyny) co stanowi 2,65 proc. zbadanych próbek. Taki poziom nieprawidłowości to jeden z pięciu niższych rezultatów w dwudziestoletniej historii badania.

Wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej w 22 przypadkach przekazali wyniki pomiarów

i poinformowali inne organy, w tym Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki, który wydaje koncesje na obrót paliwami. Dzięki temu, że dane z raportów są ogólnie dostępne i aktualizowane cyklicznie – konsument może samodzielnie sprawdzić jakość paliw na stacjach, które zostały skontrolowane. Wystarczy zajrzeć na mapę paliw dostępną na stronie internetowej UOKiK albo do korzystającej z danych Urzędu aplikacji nawigacyjnej Yanosik.

Rok 2023 zamyka dwie dekady prac ekspertów Inspekcji Handlowej na rzecz bezpieczeństwa polskich konsumentów. Niezależnie od zmian rynkowych, kontrolujący dokładają starań aby paliwo trafiające do pojazdów na terenie Polski było niezawodne dla użytkowników dróg i ich pojazdów. Rok 2024 zapowiada się jako czas dalszej transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju i niskoemisyjnej mobilności.

5,39% 6,86% 5,30% 3,66% 2,86% 3,71% 1,86% 1,88% 1,72% 1,34% 2,65% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ANALIZA RYNKU RAPORT
Wydanie specjalne | STACJA BENZYNOWA 5

WYSOKA INFLACJA

I SPOWOLNIENIE GOSPODARCZE

2023 był okresem wysokiej inflacji i spowolnienia aktywności gospodarczej oraz trendu redukcji zapasów w przedsiębiorstwach. Mimo licznych wyzwań gospodarczych, konsumpcja paliw w Polsce w okresie od 1q do 3q23 była wyższa niż rok wcześniej, zarówno w przypadku benzyn (+4% r/r), jak i diesla (+2% r/r).

MACIEJ ROZKRUT

EKONOMISTA PKO BANKU POLSKIEGO

Dynamika wzrostu w całym roku powinna być zbliżona, co przekładałoby się na 5,4 mln t benzyny i 18,6 mln t diesla. Pierwsza połowa 2023 r. była relatywnie słabsza r/r, głównie ze względu na wysoką bazę, która była przede wszystkim wynikiem większego popytu w związku z falą uchodźców z Ukrainy w 1h22, ale po części prawdopodobnie też ze względu na powrót 23% podatku VAT na paliwa od sty’23. Natomiast silny wzrost zużycia w 3q23, szczególnie w okresie wrz’23-lis’23, z nawiązką zrekompensował słabszy początek roku. Kolejny rok z rzędu wzrosło również, choć bardzo nieznacznie, natężenie ruchu na polskich drogach. Zgodnie z danymi GDDKiA zanotowano o 0,8% więcej przejazdów drogami krajowymi r/r, co jednakże oznacza, że łączna liczba transportów zaledwie wyrównała tę z 2019. Duży wpływ na to miał spadek liczby przewozów w transporcie ciężkim (-7,5% r/r), co prawdopodobnie miało związek z odczuwalnym spowolnieniem w krajowym przemyśle.

Stopniowa normalizacja

Z globalnego punktu widzenia 2023 był okresem stopniowej normalizacji na rynkach surowcowych – o ponad 20% r/r spadła średnioroczna cena ropy Brent, która oscylowała w okolicy 340 zł/t. To ten spadek miał największe znaczenie dla polskich konsumentów. Nieco mniejszy wpływ na ostateczną cenę na stacji miał tzw. crack, czyli różnica pomiędzy ceną paliwa w zachodnioeuropejskich portach ARA, a ceną ropy Brent. W przypadku benzyny wyniósł 55 zł/t, a dla diesla 111 zł/t, to 20-30% mniej niż w 2022, ale nadal zdecydowanie wyżej niż w latach 2018-21, gdy marża na pierwszym paliwie wynosiła średnio 23 zł/t, a na drugim 40 zł/t. Światowy rynek paliw pozostawał więc nadal dość napięty. Przyczynił się do tego niższy eksport paliw z Chin. Poza krótkotrwałym, silnym wzrostem na początku 2023, utrzymywały się one na niskich poziomach, poniżej wolumenów realizowanych w 2021 i 2022, co po części było efektem wysokiego popytu na produkty naftowe w Państwie

Środka. Również Rosja, jeden z głównych eksporterów, czasowo ograniczyła eksport paliw w związku z niedostatecznym poziomem krajowych zapasów. Wreszcie kurczyły się stany magazynowe w ARA – poziom zapasów diesla w trakcie 2023 powrócił do wielkości z 4q22, sprzed wprowadzenia embarga na rosyjskie produkty naftowe i związanych z tym pośpiesznie gromadzonych zapasów.

2024 powinien być dla krajowej branży udany – dezinflacja i silny wzrost płac nominalnych przełoży się na ożywienie konsumpcji prywatnej. Prognozujemy, że w 2024 wzrośnie ona o 3,6%, po spadku o 0,3% w 2023. To, w połączeniu z poprawą nastrojów konsumenckich, a w dalszej części roku wzrostem aktywności przemysłowej, powinno dać paliwo do wzrostu liczby przewozów, w tym transportów pojazdami ciężkimi. W 1h24 przewidujemy dalsze umocnienie złotego, co w konsekwencji powinno oddziaływać w kierunku niższych cen paliw.

Jaka cena ropy naftowej w 2024?

W tym kontekście oczywiście kluczowa pozostaje kwestia globalnych cen ropy naftowej w 2024. Głównymi czynnikami wpływającymi na rynek tego surowca w 2023 był trend wzrostu produkcji w Amerykach i działająca w przeciwnym kierunku polityka OPEC. Zgodnie z prognozami amerykańskiej Energy Information Agency (EIA) produkcja ropy w 2024 może wzrosnąć globalnie jedynie o +0,5 mb/d (+0,5%), podczas gdy konsumpcja aż o +1,4 mb/d (+1,5%). W konsekwencji EIA przewiduje utrzymanie ceny ropy na średnim poziomie z 2023 – 82 USD/t. Równocześnie oznaczałoby to, że silny wzrost produkcji w USA, Brazylii i Gujanie, obserwowany w ostatnich dwóch latach, może zbliżać się do końca. Jednakże kontrakty terminowe na ropę wyceniają obecnie stopniowy, ale jednak konsekwentny spadek cen ropy w 2024, który mógłby przełożyć się na jeszcze niższe ceny końcowe paliw na stacjach.

RAPORT ANALIZA RYNKU
STACJA BENZYNOWA | Wydanie specjalne 6

WODOROWY SCENARIUSZ

DLA BRANŻY PALIWOWEJ

Zielona transformacja energetyczna nabiera tempa, a rządy i przemysł na całym świecie, starając się przeciwdziałać zmianom klimatycznym, dążą do dekarbonizacji przy jednoczesnym wzmacnianiu bezpieczeństwa energetycznego.

Przedsiębiorstwa, instytucje badawcze, organy regulacyjne pracują nad dekarbonizacją łańcuchów dostaw, sektorów, a nawet całych gospodarek.

ROBERT KARCZMARCZYK

DYREKTOR W DZIALE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, DELOITTE PIOTR HAŁOŃ

STARSZY MANAGER W DZIALE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, DELOITTE

Podczas gdy największa część zmiany miksu energetycznego będzie wynikała z przejścia na energię wytwarzaną w źródłach odnawialnych, dla części sektorów – w tym sektora paliwowego – wykorzystanie zielonej energii w procesach produkcyjnych może nie być wystarczające do wyeliminowania emisji CO2. W kontekście założonych ram czasowych osiągnięcia zerowej emisji netto, wodór,

a w szczególności zielony wodór, zyskuje na znaczeniu. Może on zmienić globalną mapę zasobów energetycznych, tworząc rynek o wartości ok. 1,4 bln dol. rocznie do 2050 roku. Wdrożenie oraz rozwój technologii produkcji zielonego wodoru, wytwarzanego z OZE w procesie elektrolizy, może wpłynąć także na polski miks energetyczny oraz kierunek i stopień transformacji energetycznej krajowej gospodarki.

RAPORT ANALIZA RYNKU
STACJA BENZYNOWA | Wydanie specjalne 8

Rola czystego wodoru na drodze do neutralności

klimatycznej

Na całym świecie rośnie zrozumienie transformacji energetycznej jako niezbędnego warunku wzrostu i zrównoważonego rozwoju. Podczas gdy przywódcy na całym świecie dążą do zmiany łańcuchów dostaw i gospodarek w kierunku zerowej emisji netto, trwa debata na temat tempa i skali zmian w poszczególnych państwach oraz branżach. Niewiele osób kwestionuje fakt, że dostosowanie gospodarek do celów określonych w porozumieniu paryskim wymaga zastąpienia starszych technologii produkcyjnych, wykorzystujących paliwa kopalne, bezemisyjnymi źródłami energii. Produkcja wodoru opiera się obecnie głównie na reformingu gazu ziemnego i zgazowaniu węgla, które są wysoce emisyjne (ponad 1 Gt rocznej emisji CO2). Prawdziwym przełomem będzie więc produkcja czystego wodoru,

co umożliwi dekarbonizację i opracowanie nowych zastosowań na dużą skalę.

Zielony wodór, wytwarzany z odnawialnej energii elektrycznej w procesie elektrolizy, jest obiecującą i zrównoważoną klimatycznie technologią. Niebieski wodór, wytwarzany z gazu ziemnego w połączeniu z wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku węgla, może być również traktowany jako „czysty”, pod warunkiem spełnienia rygorystycznych norm emisji metanu i wychwytywania dwutlenku węgla. Wykorzystanie rozwiązań niskoemisyjnych napotyka jednak na realne bariery w przypadku dekarbonizacji trudnych do redukcji sektorów, takich jak przemysł paliwowy, przemysł ciężki czy transport.

Dodatkowo, jeżeli tempo rozwoju fotowoltaiki oraz energetyki wiatrowej nadal będzie tak intensywne, a inwestycje w rozwój sieci przesyłowych i dystrybucyjnych nie będą za nimi podążać,

może to powodować problemy ze stabilnością sieci w określonych okresach czy godzinach, co może zagrażać bezpieczeństwu infrastruktury energetycznej. Z tego typu sytuacjami mieliśmy już w Polsce do czynienia w 2023 roku, czego konsekwencją była dla przykładu konieczność wyłączania instalacji fotowoltaicznych. Czysty wodór jest obecnie uznawany za przełomową technologię, która pozwoli przezwyciężyć te ograniczenia i może odegrać ważną rolę w globalnej transformacji energetycznej. Pierwiastek ten może być wykorzystywany do produkcji energii w ogniwach paliwowych, a także jako surowiec

do produkcji pochodnych wodoru, takich jak amoniak, metanol lub zrównoważone paliwa lotnicze (SAF – Sustainable Aviation Fuels).

Prognoza Deloitte, oparta na modelu Hydrogen Pathway Explorer (HyPE), obejmuje powstanie neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla, zielonej gospodarki wodorowej w nadchodzących latach. Model HyPE przedstawia w szczegółowy sposób łańcuch wartości dla czystego wodoru i jego pochodnych, od produkcji do momentu ostatecznej konsumpcji. Podejście to opiera się na liniowym modelu programowania,

1.
Źródło: Analiza Deloitte na podstawie modelu HyPE ANALIZA RYNKU RAPORT
Rysunek
Wielkość rynku czystego wodoru (mld dol. rocznie) w latach 2030-2050
Wydanie specjalne | STACJA BENZYNOWA 9

w którym funkcją celu jest m.in. najtańszy sposób na zaspokojenie globalnego zapotrzebowania na wodór w poszczególnych klastrach geograficznych, z uwzględnieniem różnych jego form (np. zielony wodór z OZE, niebieski wodór z gazu ziemnego), środków transportu (cysterny, rurociągi, itp.), nośników fizycznych (gazowy lub skroplone wodór, amoniak) oraz towarów końcowego zastosowania (czysty wodór, amoniak, metanol i syntetyczne paliwa lotnicze).

Znaczenie tej analizy, która pokazuje stały wzrost rynku (od 642 mld dol. rocznie w 2030 roku do 1,4 bln dol. rocznie w 2050 roku, w którym zielony wodór stanowi około 85 proc. rynku wodoru, a 20 proc. jest sprzedawane na świecie), jest dwojakie. Po pierwsze, handel ten ma kluczowe znaczenie dla efektywnej kosztowo dekarbonizacji światowej gospodarki. Po drugie, produkcja i eksport zielonego wodoru dają możliwość uczestnictwa w gospodarce opartej na

zrównoważonym rozwoju krajom rozwijającym się i wschodzącym w Afryce, Ameryce Łacińskiej i na Pacyfiku oraz regionach takich jak państwa Zatoki Perskiej. Handel sprzyjający włączeniu społecznemu może pobudzić rozwój gospodarczy, wspierając działalność lokalną, poprawiając bilans handlowy i ułatwiając globalną transformację energetyczną. Analiza Deloitte wskazuje, że gospodarka oparta na czystym wodorze może wpływać na powstanie nawet miliona nowych miejsc pracy rocznie do 2030 r. i podwoić to tempo w ciągu najbliższych dwóch dekad (z czego 1,5 mln miejsc pracy rocznie może powstać w krajach rozwijających się).

Wschodząca gospodarka oparta na zielonym wodorze w perspektywie Deloitte

Aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku, zapotrzebowanie na zielony wodór może wzrosnąć do 170 mln ton

(MtH2eq) w 2030 roku i do 600 MtH2eq w 2050 roku. Oczekuje się, że popyt będzie początkowo opierał się na dekarbonizacji istniejących przemysłowych zastosowań wodoru (95 MtH2eq), w szczególności w produkcji nawozów. Do 2050 roku przemysł (metalurgia, chemia, cement i wysokotemperaturowe procesy technologiczne) oraz transport (lotnictwo, żegluga i ciężki transport drogowy) mogą odpowiadać odpowiednio za 42 proc. i 36 proc. całkowitego zapotrzebowania na czysty wodór. Prognoza ta pokazuje, że produkcja czystego wodoru będzie kluczowa w redukcji emisji dwutlenku węgla. Dekarbonizując obecne i rozwijając nowe zastosowania, możliwe jest ograniczenie skumulowanych emisji do 2050 roku o ok. 85 GtCO2eq, czyli ponad dwukrotnie więcej niż globalna emisja CO2 w 2021 roku.

Podczas gdy oczekuje się, że popyt szybko wzrośnie w gospodarkach uprzemysłowionych, czysty wodór może również

stanowić dużą szansę na zrównoważony wzrost dla krajów rozwijających się, prowadząc do powstania globalnego rynku wodoru. Jednak powstanie nowej dużej gałęzi przemysłu w ciągu niespełna trzech dekad stanowi bezprecedensowe wyzwanie we wciąż rodzącym się łańcuchu wartości. Realizacja projektów wodorowych oraz ich skala będą początkowo zależały od wsparcia publicznego, czego przykładem są pierwsze duże programy rządowe, takie jak amerykańska ustawa o ograniczeniu inflacji (US Inflation Reduction Act), Australian Clean Energy Finance Corp., pakiet Unii Europejskiej „Fit for 55 „ i program finansowania „Important Projects of Common European Interest” (IPCEI) oraz japońskie programy badań i rozwoju popytu.

Koszt produkcji konwencjonalnego wodoru wysokoemisyjnego nie odzwierciedla w wystarczającym stopniu jego wpływu na klimat. Wsparcie rządu może

RAPORT ANALIZA RYNKU Rysunek 2. Redukcja emisji gazów cieplarnianych dzięki czystemu wodorowi w latach 2030-2050
Analiza Deloitte STACJA BENZYNOWA | Wydanie specjalne 10
Źródło:

być potrzebne, dopóki czysty, a zwłaszcza zielony wodór, nie będzie konkurencyjny cenowo, z uwzględnieniem efektu skali i wpływu na wzrost ceny emisji CO2. Próg rentowności może zostać osiągnięty do 2030 roku w przypadku amoniaku, w 2035 roku w przypadku wodoru, około 2045 roku dla metanolu i 2050 roku dla zrównoważonych paliw lotniczych (SAF). Z czasem zielony wodór ma szansę stać się optymalnym i opłacalnym rozwiązaniem. Do 2050 roku światowy rynek wodoru może osiągnąć dojrzałość, ponieważ jego zdolności produkcyjne znacznie wzrosną. Będzie to związane z koniecznością zaspokojenia popytu oraz wspierania przez nowe zastosowania w przemyśle i transporcie. Oczekuje się, że wzrost produkcji i obrotu wodorem pozwoli na powstanie rynku, na którym będą kształtowane ceny, co będzie wpływało na zwiększenie odporności i przekierowanie inwestycji do najbardziej konkurencyjnych obszarów geograficznych.

Wyniki modelowania Deloitte pokazują, że zielony wodór, w określonych warunkach, wpłynie na zdominowanie miksu dostaw, osiągając 85 proc. udziału w rynku w 2050 roku (powyżej 500 MtH2eq). Niebieski wodór może pomóc w zwiększeniu popytu na wczesnych etapach, ułatwiając powstanie gospodarki wodorowej w regionach, które mogą wykorzystać rezerwy gazu ziemnego, takich jak Bliski Wschód, Afryka Północna, Ameryka Północna i Australia. Szczyt produkcji przypadnie na 2040 rok i wyniesie prawie 125 MtH2eq (30 proc. podaży), po czym niebieski wodór ma być stopniowo wypierany przez bardziej konkurencyjny zielony wodór i zaostrzające się ograniczenia środowiskowe dotyczące nieobniżonej emisji metanu i CO2.

Pojawienie się rynku czystego wodoru wiąże się z szansami i wyzwaniami na każdym etapie

łańcucha wartości. Osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla dotyczy nie tylko dekarbonizacji obecnych dostaw wodoru, ale także ich ponad sześciokrotnego zwiększenia, aby umożliwić pokrycie zapotrzebowania dla nowych zastosowań niezbędnych do transformacji energetycznej. Wymagałoby to bezprecedensowego przyspieszenia rozwoju technologicznego (ogniwa paliwowe, wykorzystanie w wytopie żelaza i produkcji stali oraz zrównoważonych paliw lotniczych), zdolności produkcyjnych (elektrolizery, panele fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe) oraz infrastruktury (zakłady produkcyjne, infrastruktura transportowa i magazynowa) przy jednoczesnym budowaniu nowych łańcuchów dostaw i ustanowieniu ram dla globalnego handlu wodorem. Nadal istnieje duża niepewność, w którą stronę podąży globalny łańcuch wartości, w zależności od wyboru technologii produkcji i dostaw, lokalizacji produkcji i konsumpcji oraz wynikających z nich szlaków handlowych i zastosowań wodoru. Decyzje te mogą powodować konflikty między różnymi uczestnikami gospodarki wodorowej, takimi jak rządy (bezpieczeństwo energetyczne i polityka przemysłowa), dostawcy energii i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, producenci sprzętu, odbiorcy i przedsiębiorstwa transportowe (żeglugowe i zarządcy obiektów portowych). Cel pozostaje jednak niezmienny – powstanie do roku 2050, neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla oraz zrównoważonej gospodarki opartej na czystym wodorze.

Artykuł powstał na podstawie Raportu: Green hydrogen: Energizing the path to net zero. Deloitte’s 2023 global green hydrogen outlook Green hydrogen: Energizing the path to net zero (deloitte.com)

Wydanie specjalne | STACJA BENZYNOWA 11
REKLAMA

RYNEK PETROCHEMII

Rynek petrochemii wciąż kluczowy

Rynek petrochemiczny pozostaje jednym z kluczowych sektorów gospodarki światowej, zyskującym na znaczeniu w XXI wieku. Do największych producentów produktów petrochemicznych oraz udziałowców na świecie nadal należą kraje

Rynek petrochemiczny pozostaje jednym z kluczowych sektorów gospodarki

światowej, zyskującym na znaczeniu w XXI wieku. Do największych producentów produktów petrochemicznych oraz udziałowców na świecie nadal należą kraje

takie jak: USA, Chiny, Indie, Iran, Rosja. Od 2022 roku w Polsce udało poczynić się wiele nowych inwestycji, a także zaplanować kolejne na następne lata.

takie jak: USA, Chiny, Indie, Iran, Rosja. Od 2022 roku w Polsce udało poczynić się wiele nowych inwestycji, a także zaplanować kolejne na następne lata.

Charakterystyka rynku krajowego i globalnego

MARKET HUB RESEARCH & COMPETITIVE INTELLIGENCE

Ceny ropy naftowej oraz wydobycie są kluczowymi czynnikami wpływającymi na kształtowanie się rynku petrochemii. Wydarzenia takie jak wojna w Ukrainie miały istotny wpływ na te czynniki, co spowodowało wzrost produkcji paliw pędnych

Charakterystyka rynku krajowego i globalnego

Ceny ropy naftowej oraz wydobycie są kluczowymi czynnikami wpływającymi na kształtowanie się rynku petrochemii. Wydarzenia takie jak wojna w Ukrainie miały istotny wpływ na te czynniki, co spowodowało wzrost produkcji paliw pędnych oraz przeróbki ropy naftowej w 2023 roku. Przerób ropy naftowej w 2023 roku wzrósł o 2% w skali globalnej. W raporcie opublikowanym przez Światową Agencję Energetyczną (IEA) następne lata przyniosą spadek produkcji paliw pędnych, a wraz z nim zmniejszy

oraz przeróbki ropy naftowej w 2023 roku. Przerób ropy naftowej w 2023 roku

się wydobycie na ropę naftową. Według analityków IEA powolne oznaki będą widoczne już w 2024 roku, a wpływ na nie ma osłabienie klimatu makroekonomicznego oraz zwiększenie ilość pojazdów elektrycznych.

wzrósł o 2% w skali globalnej. W raporcie opublikowanym przez Światową Agencję

największe inwestycje w nowoczesne technologie przemysłowe w celu pozyskiwania większych mocy produkcyjnych.

Energetyczną (IEA) następne lata przyniosą spadek produkcji paliw pędnych, a wraz z nim zmniejszy się wydobycie na ropę naftową. Według analityków IEA

Projekty

powolne oznaki będą widoczne już w 2024 roku, a wpływ na nie ma osłabienie klimatu makroekonomicznego oraz zwiększenie ilość pojazdów elektrycznych.

Projekty

W najbliższych latach zrealizowane zostaną liczne projekty dotyczące branży rafineryjnej i petrochemii. Poniżej projekty, które mają zakończyć się 2024-2025 roku:

Segmentacja rynku petrochemii

Wartość rynku produktów petrochemicznych na świecie w 2023 roku wyniosła 615,65 miliarda USD, a prognozy wskazują na dalszy wzrost do 651,18 miliardów USD w bieżącym roku. W 2022 roku etylen odpowiadał za około 32% światowego pierwotnego zużycia produktów petrochemicznych. Propylen był drugim najczęściej używanym podstawowym produktem petrochemicznym na świecie z udziałem około 22%.

Do głównych producentów produktów petrochemicznych należą USA, Indie, Iran i Chiny. Zwłaszcza te ostatnie poczyniły

Analiza krajowego rynku petrochemicznego w Polsce wskazuje na wpływ wojny w Ukrainie oraz sankcji nałożonych na Rosję na krajowy rynek, widoczny m.in. w konieczności zmiany dostawców i wysokich cenach.

Ropa naftowa w Polsce

W Polsce w roku 2022 było udokumentowanych 88 złóż ropy naftowej, w tym w Karpatach – 29 złóż, na ich przedgórzu (w zapadlisku przedkarpackim) – 12 złóż,

W najbliższych latach zrealizowane zostaną liczne projekty dotyczące branży rafineryjnej i petrochemii. Poniżej projekty, które mają zakończyć się 2024-2025 roku: Nazwa projektu Spółka

RAPORT ANALIZA RYNKU
Kompleks Olefin III PKN ORNELN Płock 13,5 mld PLN 2025 Bottom Barrel PKN ORLEN MOŻEJK 641 mld EUR 2025 Rozbudowa kopalni Lubiatów PGNiG Lubiatowo N/A 2024 Morski terminal przeładunkowy PKN ORLEN Martwa Wisła ok.1,5 mld PLN 2025 TAL-PLUS MERO ČR Czechy 1,6 mld CZK 2025 Hydrokrakingowy blok olejowy PKN ORLEN Gdańsk ok 1,4 mld PLN 2025 1 STACJA BENZYNOWA | Wydanie specjalne 12
Lokalizacja Wartość inwestycji Planowany termin oddania

Ropa naftowa na świecie

na Niżu Polskim – 45 złóż, a w wyłącznej strefie ekonomicznej RP (Bałtyk; off shore) – 2 złoża.

Do największych produce opy naftowej należą S jednoczone produkcja w raju sięgnęła w listopadzie oku, do 13 milionów baryłek dziennie Drugim krajem osja z 9,4 milionami baryłe rzecim znajduje się Ar audyjska z 9 milionam

W Polsce największe znaczenie gospodarcze mają złoża ropy naftowej występujące na Niżu Polskim. W 2022 roku wydobywalne zasoby złóż na Niżu stanowiły 66,7%, a zasoby złóż wyłącznej strefy ekonomicznej RP 26,5% zasobów krajowych. Zasoby

Przedgórza oraz Karpat odgrywają rolę podrzędną (odpowiednio 3,7% i 3,1% zasobów krajowych).

Ropa naftowa na świecie

dalszej kolejności są Kan ak, Chiny, Iran, ZEA, Braz uwejt W Europie najwięk

producentem pozo

Norwegia, a za nią uplaso ię Wielka Brytania.

Do największych producentów ropy naftowej należą Stany Zjednoczone — produkcja w tym kraju sięgnęła w listopadzie 2023 roku, do 13 milionów baryłek ropy dziennie. Drugim krajem jest Rosja z 9,4 milionami baryłek, na trzecim znajduje się Arabia Saudyjska z 9 milionami. W dalszej kolejności są Kanada, Irak, Chiny, Iran, ZEA, Brazylia i Kuwejt. W Europie największym producentem pozostaje Norwegia, a za nią uplasowała się Wielka Brytania.

W kwestii importu sytuacja wygląda zgoła inaczej, głównymi odbiorcami tego surowca są: Chiny, USA, Indie, Korea, Japonia. Jednak krajem, który importuje najwięcej są Chiny. Dużą część ropy naftowej w tym państwie pochodzi z Arabii Saudyjskiej, Iranu oraz Rosji. Chiński import w 2023 roku był najbardziej rekordowym w historii, dziennie wynosił 11,39 milionów baryłek. W przyszłości zapotrzebowanie dla tego państwa będzie znacznie większe. Głównym powodem, będzie wolne odchodzenie od surowców kopalnych.

RYNEK STACJI PALIW

Liczba stacji paliw Pisząc o petrochemii nie można nie wspomnieć o rynku paliw. W Polsce rynek ten regularnie wzrasta. Od końca 2020 roku, na terenie naszego kraju działało 7 739 stacji, a już w czerwcu 2023 roku otwartych było 7 919.

Charakterystyka stacji paliw w Polsce Stacje na polskim rynku charakteryzują się nowoczesną infrastrukturą wiele z nich ANALIZA RYNKU RAPORT
4
Wydanie specjalne | STACJA BENZYNOWA 13
RAPORT ANALIZA RYNKU j y y g p g y ją ę p ę ą (odpowiednio 3,7% i 3,1% zasobów krajowych) STACJA BENZYNOWA | Wydanie specjalne 14

światowego pierwotnego zużycia produktów petrochemicznych Propylen był drugim najczęściej używanym podstawowym produktem petrochemicznym na świecie z udziałem około 22%

Moce produkcyjne w 2022 roku na świecie

Produkt petrochemiczny

Etylen

Propylen

Metanol

Paraksylen

Butadien

Moce produkcyjne

225,52 mln ton

150,3 mln ton

171,84 mln ton

ok. 77,35 mln ton

18,78 mln ton

Źródło: Statista

Wartość rynkowa produktów petrochemicznych w 2022 roku na świecie

Produkt petrochemiczny

Polietylen

Etylen

Benzen

Polipropylen

Wartość rynkowa

168 mld dolarów

33,51 mld dolarów

98,85 miliardów dolarów

120,94 mld dolarów

Źródło: Statista

Do głównych producentów produktów petrochemicznych należą USA, Indie, Iran i

W ciągu dwóch i pół roku przybyło 180 nowych miejsc. Wyniku nie zakłóciła wojna w Ukrainie, sankcje na Rosję czy konflikt na Bliskim Wschodzie.

Chiny. Zwłaszcza te ostatnie poczyniły największe inwestycje w nowoczesne

TRENDY RYNKOWE I PROGNOZY

technologie przemysłowe w celu pozyskiwania większych mocy produkcyjnych

Udział na rynku stacji paliw

się CircleK (350). Sieć operatorów niezależnych posiadała 1 405, wśród których nich największą był ANWIM (414). Stacji sklepowych było 173, gdzie najwięcej miało INTERMARCHE (74).

Analiza krajowego rynku petrochemicznego w Polsce wskazuje na wpływ wojny w

Ukrainie oraz sankcji nałożonych na Rosję na krajowy rynek, widoczny m.in. w

Struktura stacji paliw i ich udział na polskim rynku jest zróżnicowany, gdyż 30% stanowią operatorzy niezależni, następnie 26% należy do zagranicznych koncernów, w dalszej kolejności jest PKN ORLEN mający 24%. Sieci operatorów niezależnych stanowią 17% polskiego rynku, a najmniejszy udział posiadają hipermarkety, czyli 2%. Po wchłonięciu przez PKN ORLEN w 2022 roku LOTOSU sytuacja na polskim rynku uległa zmianie. ORLEN stał się w ten sposób spółką mającą 1 919 stacji, w tym 20 do sieci BLISKA. Liczba stacji koncernów zagranicznych wynosiła 2 025, z czego najwięcej miała firma BP (578), drugą zaś jest brytyjski SHELL (456), na trzecim miejscu znalazła

Charakterystyka stacji paliw w Polsce

Stacje na polskim rynku charakteryzują się, nowoczesną infrastrukturą, wiele z nich posiada ładowarki EV szybkie (DC) – 250 oraz wolne (AC) – 190, choć nadal jest ich zbyt mało w obliczu zwiększającej się floty aut elektrycznych. Bez wątpienia ORLEN jest liderem w Polsce, który oprócz sprzedawania tradycyjnie paliwa postawił także na paczkomaty, znajdujące się na jego stacjach. Ponadto 38 jego punktów jest zlokalizowanych przy autostradach. Należy zwrócić uwagę grupę operatorów niezależnych, którzy zajmują 1/3 rynku. Są to głównie mali lub średni przedsiębiorcy.

Globalny popyt na ropę naftową będzie przebiegać dwutorowo w Azji, nastąpi wzrost, którego motorem będą Indie i Chiny. Nie bez znaczenia będą również państwa Ameryki Łacińskiej oraz Afryki. W Europie i Ameryce Północnej nastąpi powolne odchodzenie od paliw kopalnych, rzutować na to będzie przyjęte cele w zielonej transformacji, upowszechnienie się pojazdów elektrycznych czy inwestycje w paliwa niskoemisyjne lub alternatywne. Inaczej jest kwestii produktów petrochemicznych, w wyniku produkcji samochodów elektrycznych wzrośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju polimery oraz materiały kompozytowe.

restrykcyjnymi regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska. Coraz większe zainteresowanie biopetrochemią, czyli produkcją chemikaliów na bazie biomasy, otwiera nowe możliwości dla branży petrochemicznej, zarówno pod względem zrównoważonego rozwoju, jak i różnicowania źródeł surowców.

konieczności zmiany dostawców i wysokich cenach 2

Firmy petrochemiczne będą kontynuować inwestycje w nowe technologie i procesy produkcyjne, które zmniejszą negatywny wpływ na środowisko i będą zgodne z coraz bardziej

Co dalej z rynkiem petrochemii?

Branża petrochemiczna pozostaje kluczowym sektorem globalnej gospodarki, odgrywając istotną rolę w dostarczaniu surowców dla wielu innych branż. Pomimo wyzwań związanych z cenami surowców, regulacjami środowiskowymi oraz zmieniającymi się preferencjami konsumentów, branża ta kontynuuje rozwój i innowacje, dążąc do zrównoważonego wzrostu i przyczyniając się do tworzenia innowacyjnych rozwiązań na rzecz społeczeństwa i środowiska.

USD w bieżącym roku. W 2022 roku etylen odpowiadał za około 32%
ANALIZA RYNKU RAPORT Wydanie specjalne | STACJA BENZYNOWA 15

WYWIAD Z PREZES ZARZĄDU VIVENGE

KATARZYNĄ RUDNICKĄ

Od 2024 roku poszerzamy swoje usługi o całościową inwentaryzację obiektu i projektowanie całych stacji. Oferujemy koordynację i zarządzanie remodelingiem stacji od A do Z.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY STACJA BENZYNOWA | Wydanie specjalne 16

Na jakim obecnie etapie rozwoju – pod kątem branży stacji paliw – jest państwa firma?

Vivenge od ponad 20 lat dostarcza wizualizację i meble do sieci stacji paliw. Obecnie jest czołowym producentem na rynku polskim. Swoje produkty dostarczamy do około 60% polskiego rynku paliw (m.in. do sieci stacji ORLEN, AVIA, MOL). Rynek europejski w roku 2023 stanowił blisko 40% procent przychodów przedsiębiorstwa. Vivenge obecne jest na takich rynkach jak Czechy, Słowacja, Węgry, Niemcy, Rumunia, Litwa.

Jakie są Państwa plany dotyczące poszerzenia oferty usług/ produktów na 2024 rok?

Od 2024 roku poszerzamy swoje usługi o całościową inwentaryzację obiektu i projektowanie całych stacji. Nowa usługa jaką wdrażamy obejmuje audyt stanu stacji, projekt dwg stanu istniejącego a następnie projekt budowlano-architektoniczny remodelingu stacji obejmujący wszystkie branże – branża remontowo-budowlana (przebudowa sklepu), hydrauliczna, elektryczna, nowy lay-out wyposażenia meblowego, wyposażenie gastronomiczne, nowa wizualizacja stacji. Innymi słowy od 2024 roku wdrażamy usługę koordynacji i zarządzania remodelingiem stacji od A do Z.

Jakie głównie czynniki będą w najbliższym czasie wpływać na rozwój sektora stacji paliw w Polsce?

Branża jest mocno rozwinięta. W Polsce będziemy być może świadkami sprzedaży sieci Cirkle K (jak to ma już miejsce w innych krajach), w tzw. kuluarach mówi się też o potencjalnej zmianie właściciela sieci MOYA. Jeśli te informacje się sprawdzą,

będziemy zapewne jednym z wykonawców działań idący w ślad za takimi decyzjami – czyli zmiana wizualizacji czy remodeling całych stacji.

Rynek przygotowuje się systematycznie do zmiany zasilania –ładowanie elektryczne aut, testowe próby ładowania wodorem. Przed nami zmiana epokowa zmiany nośnika zasilania, nie tylko aut i pojazdów mechanicznych. Nie nastąpi to szybko, ale każdy z uczestników rynku (w tym Vivenge) bacznie obserwuje nadchodzące trendy i nowe technologie, by wyjść im naprzód i być gotowym na zmiany, które przyniosą.

W jaki sposób firma chce wykorzystać zmieniające się bardzo dynamicznie w ostatnich latach otoczenie społeczne, gospodarcze i geopolityczne?

Zmiany, z którymi mamy do czynienia, są kontynuacją potężnych zmian jakie miały miejsce w latach 60 i 70. Nastąpiło uwolnienie potencjału ludzkiego, w sposób na pozór bardzo destrukcyjny, ale skuteczny. Ruch hippisowski, rock and roll, rap, blues, muzyka i teksty, które pobudziły ducha narodów, nie tylko białych narodów. Kobiety stały się równoprawnym członkiem społeczeństwa. Uznano i wprowadzono prawa dziecka. To wszystko uruchomiło potężny potencjał zmian, który w Europie przejawił się zburzeniem muru berlińskiego, który był symbolem władzy opartej na ucisku, w USA runięciem wież WTC, które były symbolem władzy opartej na pieniądzu. To z czym mamy obecnie do czynienia, to koniec epoki władzy – jakiejkolwiek i gdziekolwiek. Nastaje epoka człowieka suwerennego. Bez podziałów narodów i chorób. To piękny czas, w którym z chaosu wyłoni się całkowicie nowy porządek oparty na szacunku dla człowieka i jego domu – planety Ziemi.

N
ARTYKUŁ SPONSOROWANY Wydanie specjalne | STACJA BENZYNOWA 17

MINIONY ROK BYŁ DLA NAS

PRZEŁOMOWY

Rok 2023 rozpoczął się dla branży paliwowej pod znakiem sankcji na rosyjskie produkty naftowe oraz olej napędowy, co wywołało znaczną niepewność dotyczącą przyszłości dostaw. Kraje, które dołączyły do sankcji, stanęły przed wyzwaniem daleko idącego przemodelowania łańcucha dostaw, aby zapewnić stabilne zaopatrzenie w te surowce.

Już od czasu wybuchu wojny w 2022 roku i w obliczu nadchodzących sankcji, Grupa Unimot przygotowywała się do uniezależnienia od importu paliw z Rosji oraz aktywnie rozwijała globalną sieć kontaktów handlowych. Kluczowym krokiem było wynajęcie terminala w duńskim Gulfhavn na początku kwietnia tego samego roku, który jest centralnym punktem dla dostaw z różnych regionów świata, w tym ze Stanów Zjednoczonych, Arabii Saudyjskiej oraz Dalekiego Wschodu. Dodatkowo, w połowie lutego 2023 roku, rozpoczęliśmy bezpośrednie dostawy oleju napędowego z USA do Polski, co było początkiem stałej relacji handlowej Grupy Unimot z amerykańskimi partnerami. W latach 2021-2022 Unimot sprowadzał produkt również z rafinerii europejskich, w tym ze Szwecji, Finlandii, Niemiec i Holandii, bezpośrednio do portu w Gdyni. Są to kierunki, z których Grupa zamierza korzystać również teraz, po wprowadzeniu sankcji na produkty ropopochodne z Rosji. Te działania stanowią część naszej strategii, mającej na celu zapewnienie stabilności

zaopatrzenia w obliczu globalnej niepewności na rynku surowców.

Miniony rok okazał się być przełomowy z perspektywy ponad 30-letniej historii Grupy Unimot. Przejęcie aktywów Lotos Terminale, obecnie funkcjonujących już pod marką Unimot Terminale, zaowocowało zwiększeniem zatrudnienia o 600 nowych pracowników. Jako firma powiększyliśmy się trzykrotnie, zajmując trzecią pozycję na rynku magazynowania paliw oraz drugą na rynku sprzedaży asfaltów.

Ta dywersyfikacja naszej działalności była szczególnie istotna w kontekście wyzwań, z którymi zmierzyliśmy się w drugiej połowie sierpnia 2023 roku. W obliczu sytuacji na polskim rynku oleju napędowego, w której ceny utrzymywały się poniżej notowań obserwowanych na rynkach światowych, Grupa Unimot, podobnie jak inni uczestnicy rynku, była zobowiązana do kontynuowania dostaw paliwa, mimo niekorzystnych warunków cenowych. W odpowiedzi na te trudności

ograniczyliśmy import tego produktu do absolutnego minimum. Szacujemy, że w konsekwencji tej sytuacji tylko w pierwszych trzech kwartałach 2023 r. Grupa utraciła korzyści rzędu 72,4 mln zł. Kluczowe stało się rozwijanie innych obszarów naszej działalności biznesowej, które było możliwe dzięki strategii dywersyfikacji naszego biznesu. Dzięki wynikom osiągniętym przez spółki, które Grupa Unimot nabyła w 2023 roku oraz poprzez rozwijanie pozostałych segmentów

działalności, udało nam się znacząco zniwelować negatywne skutki nadzwyczajnej sytuacji na rynku paliw.

Znajdujemy się w centrum dynamicznie zmieniającego się środowiska rynkowego. W odniesieniu do sankcji na rosyjski gaz LPG, Unia Europejska zdecydowała się na ich wprowadzenie z zachowaniem 12-miesięcznego okresu przejściowego. Ten czas adaptacyjny jest kluczowy dla Polski i polskich przedsiębiorców, aby kontynuować inwestycje i przygotować, przynajmniej częściowo, odpowiednią infrastrukturę.

Od 1 stycznia 2024 r. do obowiązkowego obrotu weszła benzyna E10, czyli benzyna z zawartością do 10 proc. biokomponentów. Wprowadzenie tej zmiany nie ma żadnego wpływu na naszą działalność. Jako Grupa Unimot, dzięki zaawansowanej infrastrukturze naszych terminali paliwowych jesteśmy w pełni przygotowani na te wymogi. Ponadto na naszych stacjach AVIA wprowadziliśmy do obrotu benzynę B10 bez najmniejszych problemów.

RAPORT LIDERZY – RYNEK PALIW
ROBERT NOWEK DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY SIECIĄ AVIA W POLSCE I W UKRAINIE GRUPA UNIMOT
STACJA BENZYNOWA | Wydanie specjalne 18
ViVENGE® BE VISIBLE
WKAZDEJ SKALI SIGNAGE & FURNISHING RAudyt m iprojektowanie R Produkcja mebli E:J ioznakowania www.vivenge.eu - !ranspo� 1ił 1montaz 1-1 Serwis

KOLEJNY WYMAGAJĄCY ROK

Największym wyzwaniem były różnice w podaży i popycie na paliwa, wywoływane rozchwianą polityką cenową, która nie podążała za cenami światowymi – mówi Bogdan Kucharski, prezes bp w Polsce.

Jak oceniają Państwo sytuację na polskim rynku w zakresie logistyki dostaw dla stacji paliw w 2023?

Rok 2023 był rokiem wyborczym i ku naszemu ubolewaniu miało to wpływ na funkcjonowanie rynku. O ile sytuacja na chwilę obecną powróciła do normy, to trzeba zdawać sobie sprawę, że nieuzasadnione komercyjnie zachowania niektórych uczestników rynku mogą oddziaływać negatywnie na plany inwestycyjne firm i w efekcie spowalniać tempo transformacji energetycznej polskiej gospodarki.

Co Państwa zdaniem wpływało najmocniej na kondycję rynku paliwowego w Polsce w ubiegłym roku?

Rok 2023 był kolejnym wymagającym rokiem, z silnymi wpływami polityki na mechanizmy wolnorynkowe. Wysoka inflacja spowodowała wzrost kosztów prowadzenia działalności w zakresie detalicznej sprzedaży paliw. Dodatkowo normalizacji poziomów marż nie sprzyjała sytuacja polityczna. Natomiast pozytywnym zaskoczeniem był fakt, że rynek europejski bardzo szybko osiągnął relatywną stabilność po wprowadzeniu embarga na rosyjskie surowce i paliwa.

Z jakimi wyzwaniami w zakresie sprzedaży i dostaw paliw musiała się zmierzyć Państwa firma w ubiegłym roku?

Największym wyzwaniem były różnice w podaży i popycie na paliwa, wywoływane rozchwianą polityką cenową, która nie podążała za cenami światowymi.

Czy mogą Państwo wskazać najważniejsze wydarzenia dotyczące działalności paliwowej z udziałem Państwa firmy w 2023 roku?

Mimo niezwykle trudnego otoczenia biznesowego przez ostatni rok, firma bp realizowała swoją strategię wzrostu. Nasza sieć powiększa się co roku o kilkanaście nowych placówek i tak było też w roku 2023. Zgodnie z naszą strategią w Polsce, rozwijaliśmy też sektor mobility & convenience: sklepową część naszego biznesu, gastronomię, inwestowaliśmy również w digitalizację. Ogłosiliśmy też plan pełnego przejęcia Lightsource

bp, które w Polsce jest jednym z wiodących deweloperów fotowoltaicznych.

Jak Państwa zdaniem będzie w tym roku kształtował się rynek paliw w Polsce i jakie macie Państwo oczekiwania w tym zakresie?

Przede wszystkim liczymy na stabilizację rynku oraz na to, że wszyscy uczestnicy rynku będą działać na bazie równych warunków rynkowych i normalnego rachunku ekonomicznego.

Poza tym w roku 2024 branżę czeka kilka wyzwań. Od 1 stycznia br. na stacjach mamy benzyny E10 – tu istotna będzie dobra kampania informacyjna. Wzrost wymogów dotyczących wykorzystania biokomponentów w paliwach to plan długofalowy, w tej kwestii czekamy na dobre regulacje, które będą uwzględniały cele redukcji emisji przy jednoczesnym zagwarantowaniu branży paliwowej narzędzi do ich realizacji. Istotnym elementem wpływu na rynek będzie embargo na rosyjskie LPG, które wejdzie w życie z końcem 2024 roku. Jeśli chodzi o temat interesujący wszystkich kierowców – ceny paliw – wierzymy, że w 2024 będą kształtowane przez rynek globalny, na którym globalny popyt na paliwa i ropę naftową konfrontowany jest z ich podażą, a nie innymi czynnikami pozarynkowymi.

Do sukcesu transformacji energetycznej w naszym kraju potrzebne jest m.in. dobre prawo, które umożliwi inwestycje, dając inwestorom przewidywalność i sprawiedliwe, równe traktowanie. Dekarbonizacja transportu jest procesem nieodwracalnym, który się dokona. Nie odbędzie się to jednak w ciągu kilku miesięcy, czy nawet dekady – to ewolucja, a nie rewolucja – to proces, który wymaga nakładów i czasu.

W najbliższych latach w Polsce będziemy obserwować zwiększone wykorzystanie komponentów odnawialnych stosowanych jako dodatki do paliw tradycyjnych. To będzie nasz pierwszy etap dekarbonizacji. Jednocześnie stopniowo będzie przybywało pojazdów elektrycznych, w miarę poprawy ekonomiki ich zakupu i eksploatacji oraz w miarę dostosowywania infrastruktury elektroenergetycznej niezbędnej dla zapewnienia możliwości ładowania tych pojazdów energią niskoemisyjną.

Jeśli chodzi o bp, to nie zmienia się nasza perspektywa globalna: przekształcamy się z międzynarodowej firmy naftowej wydobywającej zasoby, w zintegrowaną firmę energetyczną,

J
RAPORT LIDERZY – RYNEK PALIW STACJA BENZYNOWA | Wydanie specjalne 20

której głównym celem będzie dostarczanie klientom rozwiązań energetycznych.

Chcemy utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju sieci. Koncentrujemy się na realizacji projektów przy autostradach i drogach ekspresowych, bp ma zabezpieczonych kilka lokalizacji w Miejscach Obsługi Podróżnych, na których prace ruszą w tym roku. Będziemy kontynuować inwestycje w digitalizację sieci, wprowadzanie rozwiązań przyjaznych środowisku, kontynuować rozwój home delivery, współpracę z TooGoodToGo i z miastem Kraków w ramach Paktu dla Klimatu – tu mieści się nasza siedziba od początku działalności w Polsce.

Czy dostawy paliw na stacje realizujecie w oparciu o własną flotę cystern czy jesteście otwarci na nawiązanie w tym zakresie nowych współprac? W jaki sposób dbacie o ciągłość łańcucha dostaw?

Dostawy paliw na stacje realizowane są na bazie długoterminowych umów z firmami zewnętrznymi, które dostarczają nam kompleksową usługę przewozu paliw, co oznacza, że zajmują się zatrudnianiem kierowców oraz zabezpieczeniem sprzętu. Wszystkie pozostałe czynności związane z tym procesem, w tym planowanie dostaw, jest realizowane pod bezpośrednim nadzorem firmy.

Jakim potencjałem w zakresie dostaw paliw dysponuje polski rynek?

Polski rynek jest deficytowy, jeśli chodzi o stosunek krajowej produkcji do krajowego popytu, w związku z tym zależy w istotnej mierze od importu. Oczywiście w wypadku oleju napędowego ta dysproporcja jest dużo większa, niż w przypadku benzyny.

Czy widzą Państwo zagrożenie stabilności dostaw i jaki wpływ na polski rynek mogą mieć rozwiązania ekologiczne dotyczące transportu ciężkiego forsowane przez Unię Europejską w tym ograniczenie produkcji samochodów spalinowych?

Analizując to zagadnienie należy oddzielać zmiany długofalowe, czyli te, które będą się działy w perspektywie dekady, od tych zmian, które będą miały miejsce w ciągu najbliższych miesięcy, czy lat. Zagrożenie stabilności dostaw nie występuje, choć niewątpliwie będą występowały nowe wyzwania związane z dekarbonizacją transportu. I te wyzwania nasilą się w 2. połowie obecnej dekady, ze względu na konieczność dekarbonizacji transportu przy użyciu niskoemisyjnych komponentów paliwowych. Te rozwiązania długoterminowe, czy powyżej 10+ też jeszcze nie są dostatecznie precyzyjne, ponieważ w wielu wypadkach nie istnieje jeszcze docelowa technologia.

RYNEK PALIWOWY W 2024 ROKU

POWINIEN BYĆ STABILNY

Własna spółka transportowa ORLEN pozwala nam skutecznie reagować na zapotrzebowanie zgłaszane przez rynek, dlatego dobrze oceniamy logistykę dostaw dla naszych stacji paliw w 2023 roku.

ŁUKASZ PORAŻYŃSKI

DYREKTOR WYKONAWCZY DS. SPRZEDAŻY DETALICZNEJ ORLEN

Na kondycję rynku paliw najmocniej wpływają zawsze ceny produktu i jego dostępność na światowych rynkach. Nie bez znaczenia są również trendy ekonomiczne w Europie i na świecie, które znajdują swoje odzwierciedlenie w cenie ropy.

Największymi wyzwaniami w obszarze sprzedaży i dostaw paliw były wahania cen

na rynku światowym oraz rywalizacja o utrzymanie i pozyskanie nowych klientów flotowych w Polsce. Do wyzwań zaliczamy także zmianę stawki VAT oraz przygotowania do sprawnego wprowadzenia paliwa E10.

Ważnym wydarzeniem ubiegłego roku w obszarze działalności paliwowej z udziałem naszej firmy bez wątpienia była druga edycja wakacyjnej promocji

rabatowej, która spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony Klientów. Zaobserwowaliśmy duży wzrost wykorzystania kuponów w aplikacji VITAY wśród dotychczasowych użytkowników, ale też liczną rejestrację nowych interesariuszy.

Przewidujemy, że rynek paliwowy w 2024 roku powinien być stabilny, natomiast popyt w segmencie dużych odbiorców

RYNEK PALIW – LIDERZY RAPORT
Wydanie specjalne | STACJA BENZYNOWA 21

(w znaczeniu transportu ciężkiego) może odnotowywać spadki na przełomie roku.

W kwestii rozwiązań ekologicznych i unijnej legislacji, dotyczącej transportu ciężkiego (w tym ograniczenia produkcji samochodów spalinowych),

zakładamy stabilność dostaw. Przewidujemy, że sprzedaż oleju napędowego będzie utrzymywać trend wzrostowy do 2029 roku. Natomiast w późniejszym okresie najpewniej będziemy odnotowywać spadek zakupu tego surowca na rynku polskim.

Czynniki ekologiczne w transporcie ciężkim będą miały wpływ na rentowność firm, co odbije się zarówno na wymaganiach rabatowych, jak i na wartości frachtów. W kwestii dostaw paliw stawiamy na własną flotę dystrybucyjną, stale inwestując w jej

ROK 2024 MOŻE BYĆ

rozwój. To zdecydowanie najpewniejszy sposób by zagwarantować Klientom bezpieczeństwo dostaw paliw. Polski rynek dysponuje potencjałem wystarczającym na pokrycie bieżącego popytu. Jesteśmy gotowi na każdy scenariusz.

WYMAGAJĄCY

Rok 2023 był pełen wyzwań dla całego rynku paliwowego w Polsce, w tym również dla naszej firmy. Już od początku roku musieliśmy sprostać skutkom trudnych do racjonalnego uzasadnienia zachowań części branży.

KRZYSZTOF ZWIERZYCKI

DYREKTOR OPERACYJNY

AMIC POLSKA

Wubiegłym roku przez wiele tygodni obserwowaliśmy także dość nietypową sytuację cenową na rynku paliw. Relacja cen zakupu w polskich rafineriach nie zawsze skorelowana była z ich poziomami na rynkach europejskich, co niewątpliwie wpływało na podaż paliw na rynku krajowym i trudne warunki dla uzupełnienia tego z importu. To z kolei miało przełożenie na zapewnienie ciągłości dostaw. Na części stacji można było zaobserwować okresowe przerwy w sprzedaży paliw, co budziło niepokój wśród klientów i jednocześnie wpływało na zwiększony popyt na stacjach, gdzie ten produkt były dostępny. Duże znaczenie, w tym okresie, miała również znaczna różnica w cenach paliwa pomiędzy krajami ościennymi, a Polską. Niewątpliwie pobudziło to dodatkowo popyt, szczególnie na stacjach przygranicznych.

Dzięki zawartym długoterminowym kontraktom zakupowym,

możemy śmiało powiedzieć, że jako AMIC Polska zdecydowanie sprostaliśmy wyzwaniom, jakie przyniósł nam w tym czasie rynek. Pomimo chwilowych przerw w sprzedaży, które wynikały z ograniczeń infrastruktury i procesów logistycznych, przez cały rok zapewnialiśmy dostępność wszystkich rodzajów paliw naszym klientom. Stany magazynowe na niektórych naszych stacjach były uzupełniane nawet kilka razy w ciągu doby. Wymagało to ponadstandardowej czujności, dodatkowego monitorowania i pomocy w planowaniu zarówno po stronie pracowników stacji, jak również osób odpowiedzialnych za ten obszar w AMIC Polska.

Stanowiło to także spore wyzwanie dla naszego przewoźnika paliw, firmy Paul Klacska Polska Sp. z o.o., którego pracownicy wspólnie z Zespołem ds. Zaopatrzenia i Transportu AMIC Polska, koordynują cały proces dostaw paliw w naszej sieci.

Pragnę w tym miejscu jeszcze raz podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w zapewnienie ciągłości dostaw na nasze stacje, za olbrzymi wysiłek i dyspozycyjność w tym wymagającym okresie.

Liczymy się z tym, że rok 2024 może również okazać się bardzo wymagający dla naszej branży. Z pewnością na kształt całego rynku paliwowego będzie miała wpływ geopolityka. Przedłużająca się wojna w Ukrainie, jak

i trwający konflikt na Bliskim Wschodzie mogą zachwiać cenami paliw, co będzie miało także wpływ na wskaźniki ekonomiczne dla całej gospodarki.

Nie sposób tu nie wspomnieć o gazie LPG, który jest wykorzystywany do napędzania istotnej części pojazdów, ale także szerzej w przemyśle i niektórych instalacjach grzewczych. Perspektywa wdrożenia w praktyce sankcji na jego import z Rosji, jak również wyzwania logistyczne, które się z tym wiążą, mogą wpłynąć na zaopatrzenie oraz ceny na stacjach paliw.

Wykorzystujemy również potencjalne szanse, jakie dają zmiany na rynku. Wraz z wprowadzeniem benzyny Pb95 w formacie E10, rozszerzyliśmy liczbę stacji z ofertą paliwa Pb98, aby sprostać oczekiwaniom klientów posiadających pojazdy nieprzystosowane do benzyny z większą zawartością biokomponentów.

Zakładamy wzrost sprzedaży paliw premium, które oferujemy pod nazwą Pb95 PRO oraz

RAPORT LIDERZY – RYNEK PALIW
STACJA BENZYNOWA | Wydanie specjalne 22

ON PRO. Już zauważamy duże zainteresowanie tymi paliwami, szczególnie w dni naszej akcji promocyjnej „TANIE ŚRODOTANKOWANIE”, kiedy to paliwa premium można zatankować w cenie paliw podstawowych.

Mamy nadzieję, że w 2024 roku uda nam się zrealizować nasze krótko – i długoterminowe założenia biznesowe. Dzięki współpracy z solidnymi kontrahentami, jak również dużemu zaangażowaniu pracowników stacji oraz biura,

mamy prawo patrzeć w przyszłość z optymizmem. Potrafimy precyzyjnie reagować na dynamicznie zmieniający się rynek, a zaplanowane projekty pozwolą nam zwiększyć w tym roku liczbę stacji własnych i franczyzowych.

Nieustanna praca nad poprawą efektywności w całym zakresie funkcjonowania naszej firmy pozwoli nam na osiągnięcie założonych celów w obszarze sprzedaży detalicznej paliw oraz towarów pozapaliwowych i usług.

2023 – ROK NIEPEWNOŚCI

Rok 2023 był kolejnym trudnym rokiem nie tylko dla sektora naftowego, ale dla całej gospodarki. Po uporaniu się z restrykcjami pandemicznymi przyszedł czas na kryzys energetyczny, będący konsekwencją napaści Rosji na Ukrainę i wynikających z tego sankcji. Konsekwencje wynikające z zakłóconego łańcucha dostaw surowców oraz przemodelowania na nowo całej logistyki surowcowej i paliwowej było na rynku polskim chyba najpoważniejszym wyzwaniem.

PSP

Jako sieć stacji prywatnych odczuliśmy to dość mocno. Pojawiły się problemy z płynnymi dostawami paliw na stacje, choć na szczęście –w przypadku sieci HUZAR były to zakłócenia incydentalne. Głównie dotknęły one te stacje, które korzystały z różnych źródeł zaopatrzenia. W przypadku kiedy pojawiały się problemy z zaopatrzeniem, jako organizator sieci mieliśmy dodatkowe pule produktu i natychmiast reagowaliśmy. Można powiedzieć, że nasi klienci nie odczuli braku paliw. Oprócz logistyki mierzyliśmy się także z konsekwencjami wywołanymi zmianami właścicielskimi wynikającymi z fuzji Orlenu z Lotosem. W ich efekcie rynek paliwowy uległ znaczącemu przeobrażeniu, właściwie w większości obszarów – od magazynowania paliw, logistykę po politykę cenową. Pojawili się

nowi operatorzy, nowi właściciele stacji, nowi dystrybutorzy paliw.

Dodatkowo, podobnie jak cała gospodarka musieliśmy mierzyć się z presją wysokiej inflacji, a co za tym idzie dużym ryzykiem w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Niepewna sytuacja gospodarcza sprawiała, że część działań inwestycyjnych musiała zostać przesunięta w czasie lub podzielona na etapy. Zwłaszcza, że niestabilna polityka cenowa – w całym sektorze energetycznym – zmuszała do przyjęcia postawy ostrożnego podejmowania decyzji biznesowych.

Niestety nadchodzący rok nie napawa dużo większym optymizmem. Nie dość że nie widać końca wojny w Ukrainie, to pojawiają się kolejne ogniska konfliktów

zbrojnych i to w tych regionach świata, które dysponują surowcami energetycznymi. Dodatkowym czynnikiem niepokojącym jest spowolnienie gospodarcze. Stacje paliw są barometrem kondycji krajowej gospodarki.

W 2024 mamy nadzieję przede wszystkim na unormowanie rynku paliwowego, co pozwoli każdemu właścicielowi stacji na podejmowania długofalowych decyzji inwestycyjnych. To kluczowe dla dalszego rozwoju sieci.

Obserwujemy rynek globalny. Zapowiadany wzrost konsumpcji paliw w następnych latach jest dobrym prognostykiem rozwojowym dla całego sektora. Co będzie dalej, trudno powiedzieć.

Transformacja energetyczna, choć istotna dla zrównoważonego rozwoju, nie jest ani łatwa ani pozbawiona ryzyk. Musi pokonać szereg barier technologicznych, ograniczeń finansowych i konieczności rozwoju infrastruktury. Musi też zmierzyć się z rzeczywistością gospodarczą, bo przecież te zmiany będzie finansował każdy z nas.

RYNEK PALIW – LIDERZY RAPORT
Wydanie specjalne | STACJA BENZYNOWA 23

NIE SPODZIEWAMY SIĘ

ZASADNICZYCH ZMIAN W 2024

Bez wątpienia najważniejszym dla E100 wydarzeniem w 2023 roku było otwarcie w Godzieszowie, 14 listopada 2023, największej, automatycznej stacji paliw

w Polsce. To pierwsza stacja E100 zbudowana przez naszą firmę od samego

początku i samodzielnie, począwszy od etapu koncepcji i planowania – mówi

Alexander Kulikov, prezes zarządu E100 Power Max Sp. z o.o.

Jak oceniają Państwo sytuację na polskim rynku w zakresie logistyki dostaw dla stacji paliw w 2023?

Polski rynek paliw jest w trakcie przemodelowania. Główne powody to: wojna w Ukrainie i fuzje. Naftoport i baza w Dębogórzu wykazały ponad 50% wzrost przeładunku paliw w 2023 względem 2022. To efekt tego, że nie sprowadzamy już paliw z Rosji. Miejsce Rosji na surowcowej mapie Polski zajęła Arabia Saudyjska. Dotyczy to samych dostaw jak i fuzji Orlenu z Lotosem i sprzedażą części rafinerii w Gdańsku Saudi Aramco. Zmiana bardzo istotna, bo demonopolizująca polski rynek: obok połączonych krajowych dostawców pojawił się nowy gracz. Elementem tej układanki jest przejęcie przez polski Unimot terminali paliwowych Lotosu – co uwolniło pojemności magazynowe, zarezerwowane wcześniej dla państwowej firmy, dla pozostałych firm sektora prywatnego.

Co Państwa zdaniem wpływało najmocniej na kondycję rynku paliwowego w Polsce w ubiegłym roku?

Największe problemy na rynku paliw miały miejsce w 2. półroczu 2023 i związane były z zaniżoną ceną paliw na stacjach. Mieliśmy bezprecedensową sytuację, w której ceny produktu importowanego w znacznym stopniu przewyższały ceny produktu krajowego. Pamiętajmy, że krajowa produkcja zaspokaja niespełna 70% zapotrzebowania rynku na olej napędowy. Pozostała część pochodzi z importu, który w tamtym czasie stał się całkowicie nieopłacalny. Zwiększone zapotrzebowanie na tańsze paliwo skutkowało krótszymi lub dłuższymi przerwami w dostępności paliw na stacjach.

Z jakimi wyzwaniami w zakresie sprzedaży i dostaw paliw musiała się zmierzyć Państwa firma w ubiegłym roku?

2 rodzaje wyzwań i oba związane z sytuacją, o której już wspomniałem. W okresie, w którym nastąpił rozjazd cen hurtowych i detalicznych w kraju z międzynarodowymi notowaniami sprawił, że musieliśmy zabezpieczyć dostawy paliw na nasze stacje. Po drugie mieliśmy bardzo gorący i intensywny okres, w którym staraliśmy się zapewnić naszym klientom możliwość tankowania w sieci stacji akceptujących naszą kartę, tak by klient w jak najmniejszym stopniu odczuł negatywne skutki ówczesnej sytuacji.

Czy mogą Państwo wskazać najważniejsze wydarzenia dotyczące działalności paliwowej z udziałem Państwa firmy w 2023 roku?

Bez wątpienia najważniejszym dla E100 wydarzeniem w 2023 roku było otwarcie w Godzieszowie, 14 listopada 2023, największej, automatycznej stacji paliw w Polsce. To pierwsza stacja E100 zbudowana przez naszą firmę od samego początku i samodzielnie, począwszy od etapu koncepcji i planowania. W bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4 oferujemy naszym klientom 13 stanowisk do tankowania, które mogą obsłużyć 1900 pojazdów na dobę. Nowa stacja jest przygotowana do obsługi transportu ponadnormatywnego.

Jak Państwa zdaniem będzie w tym roku kształtował się rynek paliw w Polsce i jakie macie Państwo oczekiwania w tym zakresie?

Nie spodziewamy się zasadniczych zmian w 2024. Raczej stabilizacji po dość burzliwych i dynamicznych poprzednich latach. I to zarówno w kontekście importu paliw do Polski jak i sytuacji w sieci stacji paliw w Polsce. Jako uczestnik rynku paliwowego w Polsce mamy w zasadzie jedno oczekiwanie: zminimalizowanie lub najlepiej wykluczenie wpływu czynników pozarynkowych na sytuację w branży paliwowej, czyli mniej polityki w biznesie.

RAPORT LIDERZY – RYNEK PALIW
J
STACJA BENZYNOWA | Wydanie specjalne 24

Czy dostawy paliw na stacje realizujecie w oparciu o własną flotę cystern czy jesteście otwarci na nawiązanie w tym zakresie nowych współprac? W jaki sposób dbacie o ciągłość łańcucha dostaw?

Nasz model biznesowy na obecnym etapie nie zakłada dostaw realizowanych własnym transportem, skupiamy się na dostawach realizowanych przez zewnętrznych przewoźników. Niewykluczany jednak w przyszłości rozszerzenia naszej działalności o własną flotę cystern. Na ciągłość łańcucha dostaw wpływ ma kilka czynników. Po pierwsze przewoźnik, który jest w stanie dostosować się do naszych potrzeb, po drugie odpowiednio duża pojemność zbiorników na stacjach względem sprzedaży i po trzecie, sprawna obsługa logistyczna, zarówno na etapie planowania jak i możliwości realizowania dostaw paliw 24h/dobę.

Jakim potencjałem w zakresie dostaw paliw dysponuje polski rynek?

W 2023 mieliśmy do czynienia ze wzrostem konsumpcji paliw przy jednoczesnym zmniejszeniu produkcji krajowej. Wiadomo, że musimy jako kraj importować paliwa. Wiadomo też, że nie będzie powrotu do sytuacji sprzed wybuchu wojny w Ukrainie, gdzie Rosja dostarczała większość paliw do Europy. Do bilansowania podaży i popytu paliw konieczne jest spełnienie dwóch podstawowych warunków: fizyczne istnienie infrastruktury

kolejowej, drogowej oraz morskiej umożliwiającej import paliw oraz możliwości wykorzystania tej infrastruktury do zaspokojenia potrzeb importowych rynku krajowego. Dostęp Polski do morza stawia nas w znaczenie lepszej pozycji w świetle importu drogą morską niż kraje, które tego dostępu nie mają. Z tej perspektywy inwestycje w logistykę dostaw jak i w infrastrukturę wydają się szczególnie potrzebne i uzasadnione.

Czy widzą Państwo zagrożenie stabilności dostaw i jaki wpływ na polski rynek mogą mieć rozwiązania ekologiczne dotyczące transportu ciężkiego forsowane przez Unię Europejską w tym ograniczenie produkcji samochodów spalinowych?

Branża transportowa, której jesteśmy uczestnikiem, stoi przed wyzwaniem: od 2030 r. pochodzące z transportu ciężkiego emisje dwutlenku węgla mają spaść o 45%, od 2035 r. o 65%, natomiast od 2040 r. – o 90%. Jako emitent karty paliwowej działamy w całej Europie, ale Polska to największy i najważniejszy dla nas rynek stąd uważnie słuchamy co mówi branża nad Wisłą. Generalna konkluzja jest taka: polski transport ciężki oczekuje wsparcia Państwa zarówno w procesie wymiany taboru (ponad 98% taboru w Polsce ma napęd zasilany dieslem) jak i rozbudowy infrastruktury drogowej: sieci ładowania/tankowania paliw alternatywnych. Bez tego polskie firmy transportowe stracą swoją pozycję na rynku europejskim.

MUSIELIŚMY POZNAĆ RYNEK

Dzięki ok. 38 milionom obywateli, polski rynek jest bardzo atrakcyjny, choć również niesamowicie konkurencyjny. Bez wątpienia, jest to największy ze wszystkich rynków, na których MOL prowadzi operacje detaliczne.

PIOTR PYRICH

CZŁONEK ZARZĄDU

MOL POLSKA

Wostatnim roku jednak, cały sektor paliwowy doświadczył licznych turbulencji. Jak nowy gracz na rynku polskim musieliśmy też zmierzyć się z dodatkowymi wyzwaniami, ale podsumowując ten okres, mogę stwierdzić, że im podołaliśmy. Musieliśmy przede wszystkim dobrze poznać nowy

dla nas rynek, nie tylko z perspektywy klientów i ich potrzeb, ale też z perspektywy naszych zespołów, pracowników i partnerów. Było to wymagające zadanie, ponieważ chcieliśmy możliwie szybko wprowadzić nasze standardy, również dotyczące jakości oraz zaprezentować markę MOL, zdobywając zainteresowanie,

a następnie zaufanie konsumentów. Najważniejszym naszym celem w ubiegłym roku było wzmocnienie naszej pozycji na rynku. Wciąż mamy jednak duży apetyt na dalszy rozwój, wzmocnienie pozycji rynkowej oraz dalszą ekspansję – zgodnie z powiedzenie, że kto się nie rozwija, ten się zwija.

RYNEK PALIW – LIDERZY RAPORT
Wydanie specjalne | STACJA BENZYNOWA 25

JAKO SIEĆ, ALE TEŻ JAKO BRANŻA, POTRZEBUJEMY STABILIZACJI

Byliśmy jedną z niewielu sieci stacji paliw, na których nie zabrakło paliwa w sytuacji problemów z dostępnością tego surowca na rynku – mówi

Tomasz Kruk, dyrektor operacyjny stacji paliw Grupa Muszkieterów.

Jak oceniają Państwo sytuację na polskim rynku w zakresie logistyki dostaw dla stacji paliw w 2023?

Stacje paliw działające pod szyldem Intermarché należą do segmentu ekonomicznych, dyskontowych. Stanowią jedną z dodatkowych usług w ogromnym wachlarzu, jakie oferują swoim klientom sklepy Grupy Muszkieterów – Intermarché i Bricomarché.

Jako centrala zakupowa zabezpieczamy dostawy paliw do naszej sieci stacji poprzez odpowiednie kontrakty. W roku 2023 współpracowaliśmy łącznie z 4 dostawcami paliw i LPG i z każdym z nich współpraca układała się bez zarzutu. Nie odnotowaliśmy żadnych problemów logistycznych, co potwierdza, że współpracujemy z profesjonalnymi dostawcami radzącymi sobie bardzo dobrze z nawet trudnymi, nieprzewidywalnymi sytuacjami. Byliśmy jedną z niewielu sieci stacji paliw, na których nie zabrakło paliwa w sytuacji problemów z dostępnością tego surowca na rynku.

w zależności od kierunku zakupu. Przede wszystkim jednak wyzwaniem była sytuacja, jaka miała miejsce w okresie okołowyborczym. Mocno jednak należy tutaj podkreślić, że nasza organizacja bardzo dobrze poradziła sobie z tą sytuacją kryzysową, dzięki czemu nie odnotowaliśmy przestojów w sprzedaży. Nasze działania pozwoliły też oferować klientom paliwa w konkurencyjnych cenach. Trudno znaleźć inną tak dużą organizację, która równie sprawnie poradziła sobie z tym wyzwaniem.

Jak Państwa zdaniem będzie w tym roku kształtował się rynek paliw w Polsce i jakie macie Państwo oczekiwania w tym zakresie?

Co Państwa zdaniem wpływało najmocniej na kondycję rynku paliwowego w Polsce w ubiegłym roku?

Na ogólną sytuację na rynku paliw nadal bardzo duży wpływ ma wojna w Ukrainie. Od 2022 roku mamy do czynienia ze zmianami wywołanymi kolejnymi pakietami sankcji wobec Rosji. Nie bez znaczenia jest również ciągła niepewność co do przyszłości zarówno w obszarze eskalacji działań wojennych i ich skutków, jak i przebudowy całego łańcucha dostaw paliw i LPG. Drugim czynnikiem, który wręcz wstrząsnął branżą, był kryzys paliwowy spowodowany działaniami głównego gracza bezpośrednio przed wyborami parlamentarnymi. To, czego doświadczyliśmy z tego powodu nie da się porównać do niczego innego na przestrzeni wielu lat.

Z jakimi wyzwaniami w zakresie sprzedaży i dostaw paliw musiała się zmierzyć Państwa firma w ubiegłym roku? Tak jak większość uczestników rynku detalicznego musieliśmy się zmierzyć z niepewnością i dużą dynamiką zmian cen LPG

Jako sieć, ale też jako branża, potrzebujemy stabilizacji. Ten rynek zawsze cechuje się dużą dynamiką, gdzie wydarzenia światowe kształtują ceny i definiują łańcuchy dostaw. Liczymy, że ten rok oszczędzi nam takich niespodzianek, jak ostatnio i będziemy mogli skupić się na rozwoju i optymalizacji biznesu. Zakładamy, że w tym roku poprawią się warunki handlowe dla operatorów stacji paliw. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do skutecznej, efektywnej walki konkurencyjnej i mamy przekonanie, że ten rok będzie istotnie lepszy dla paliwowego rynku detalicznego.

Czy dostawy paliw na stacje realizujecie w oparciu o własną flotę cystern czy jesteście otwarci na nawiązanie w tym zakresie nowych współprac? W jaki sposób dbacie o ciągłość łańcucha dostaw?

Dostawy paliw do sieci stacji Intermarché realizowane są poprzez flotę podmiotu, od którego kupujemy paliwa. Dotyczy to zarówno paliw, jaki i LPG. Rozpatrywaliśmy różne scenariusze, ale ostateczne rachunki wskazały, że to jest dla nas rozwiązanie najbardziej efektywne.

Czy widzą Państwo zagrożenie stabilności dostaw i jaki wpływ na polski rynek mogą mieć rozwiązania ekologiczne dotyczące

RAPORT LIDERZY – RYNEK PALIW
J
STACJA BENZYNOWA | Wydanie specjalne 26

transportu ciężkiego forsowane przez Unię Europejską w tym ograniczenie produkcji samochodów spalinowych?

Kierunek zmian jest, według mnie, przesądzony – świat będzie szedł w stronę coraz czystszych i ekologicznych rozwiązań. Pytanie dotyczy raczej tempa i skali tych zmian w różnych horyzontach czasowych. Staramy się być przygotowanym na różne scenariusze rozwoju sytuacji. Część inicjatyw jest wymuszana przez zmieniające się przepisy, część wynika z naszych analiz i przekonań co do tego, jak rynek się zmieni. Niewątpliwie mamy do czynienia z dużymi projektami mającymi na celu minimalizację emisji szkodliwych

substancji do środowiska, co oczywiście ma odzwierciedlenie z jednej strony w regulacjach, a z drugiej, w postępujących zmianach, np. popularyzacji elektromobilności. Przyszłość nadal jednak nie jest jednoznaczna. Wystarczy wspomnieć o rozwoju innych form napędu, np. wodorowego, ale też o coraz częściej pojawiających się opiniach na temat kierunku i tempa zmian. Niektórzy wielcy producenci samochodowi potwierdzają nawet, że nie zamierzają rezygnować z napędów na tradycyjne paliwa – np. Toyota i poddają w wątpliwość skalę przemian, jakie w ciągu najbliższych kilkunastu, kilkudziesięciu lat faktycznie zaobserwujemy.

JESTEŚMY ŚWIADOMI KIERUNKU, W KTÓRYM ZMIERZA BRANŻA PALIWOWA

Rok 2023 nie obył się bez wyzwań dla polskiego rynku paliwowego. W dalszym ciągu rynek odczuwał konsekwencje wydarzeń lat poprzednich.

MONIKA KIELAK-ŁOKIETEK

PREZESKA ZARZĄDU SHELL MOBILITY, CZŁONKINI ZARZĄDU SHELL POLSKA

Końcówka 2023 r. upłynęła pod znakiem przygotowania do wprowadzenia na polski rynek benzyny E10, która jest już dostepna na wszystkich stacjach Shell. Natomiast klienci, którzy chcą pozostać przy benzynie E5 mogą tankować nasze najlepsze paliwo Shell V-Power Racing 100.

Konsumpcja w Polsce rośnie i dla zbilansowania rynku konieczny jest import paliw. Mowa o dość stabilnym pułapie ok. 25% benzyny pochodzącej z importu i analogicznie ok. 33% oleju napędowego1. To otwiera przed nami duże możliwości w prowadzeniu biznesu na rynku paliwowym.

A trzeba zaznaczyć, że nie próżnujemy – udoskonaliliśmy formułę naszych paliw, dzięki której Shell V-Power czyści aż do 100% kluczowych części silnika oraz przywraca do 100% jego wydajności2. W ramach świętowania

tego osiągnięcia, przy którym pracowało 150 naszych naukowców i naukowczyń z sześciu ośrodków badawczych, zorganizowaliśmy na błoniach Stadionu Narodowego Shell V-Power Day, który przyciągnął ok. 13 tys. fanów motoryzacji.

Paliwa to nie tylko benzyna i diesel. Mamy cel, aby do 2050 r. przejść transformacje w przedsiębiorstwo o zerowej sumie emisji netto, dlatego inwestujemy w paliwa alternatywne i elektromobilność. Otworzyliśmy w Polsce już 6 stacji LNG i w tym roku otworzymy kolejną, w Gliwicach. W ostatnim czasie zwiększyliśmy dostępność ładowania na stacjach Shell, zapewniając naszym klientom możliwość skorzystania ze stacji ładowania Shell Recharge na trzech naszych stacjach w Trzciance, Radomsku i Sękocinie Starym. Każda z nich jest wyposażona w dwa punkty

ładowania docelowo do mocy 360 kW. Do końca 2027 roku

planujemy wprowadzić na nasze stacje 75 takich urządzeń. Na poziomie globalnym Shell rozwija rozwiązania bioLNG i HVO, by dalej dążyć w kierunku transportu nisko – i zeroemisyjnego. Jesteśmy świadomi kierunku, w którym zmierza branża paliwowa. Obserwujemy rozporządzenia Unii Europejskiej w kwestii transformacji energetycznej i popieramy je. Jako przedsiębiorstwo jesteśmy gotowi na nadchodzące zmiany, ale należy podkreślić, że wymagają one sprawnej i rzetelnej współpracy sektorowej.

1 Jak wynika z najnowszego raportu POPiHN, 2022 r. do Polski sprowadzono około 13,7 mln m3 paliw gotowych z zagranicy. Oznacza to wzrost importu o 9%, czyli o prawie 1,2 mln m3 względem 2021 r. Zagraniczne dostawy odpowiadały za znaczną część krajowego zapotrzebowania na paliwa, dla oleju napędowego było to 32%, a dla benzyny 24%.

2 Paliwa Shell V-Power pomagają chronić przed gromadzeniem się osadów pogarszających osiągi na kluczowych elementach układu paliwowego, takich jak zawory wlotowe i/lub wtryskiwacze paliwa oraz usuwać takie osady. Czystość i poprawa osiągów silnika wykazana przy użyciu standardowych testów branżowych oraz testów własnych firmy Shell. Przy ciągłym stosowaniu paliwa Shell V-Power od pierwszego całkowitego napełnienia baku. Uzyskane efekty mogą się różnić w zależności od rodzaju pojazdu, typu silnika, warunków atmosferycznych czy stylu jazdy. Wejdź na www.shell.pl, by uzyskać więcej informacji.

RYNEK PALIW – LIDERZY RAPORT
Wydanie specjalne | STACJA BENZYNOWA 27

ROK WYZWAŃ I EWOLUCJA

BRANŻY PALIWOWEJ

Za nami rok pełen wyzwań dla branży paliwowej. Na początku 2023 r. weszły w życie sankcje na ropę i produkty paliwowe pochodzące z Rosji, co wymusiło

zmianę kierunków importu surowca oraz oleju napędowego. W drugim półroczu mieliśmy do czynienia z anomaliami cenowymi, kiedy to krajowe ceny paliw (hurtowe i detaliczne) reagowały odwrotnie niż kierunki zamian

cen na rynkach międzynarodowych, pozostając przez długi czas istotnie poniżej parytetu importowego.

ZBIGNIEW ŁAPIŃSKI

DYREKTOR DS. ZAOPATRZENIA LOGISTYKI I KLIENTÓW KLUCZOWYCH, CZŁONEK ZARZĄDU ANWIM

Ponadto cały czas jako branża byliśmy (i jesteśmy) pod wpływem zawirowań geopolitycznych, w tym niepewności co do globalnej kondycji gospodarczej. Mimo tych wyzwań, MOYA utrzymała pozycję najdynamiczniej rozwijającej się sieci stacji paliw w Polsce powiększając w roku 2023 liczbę stacji paliw o ponad 50 obiektów.

Dynamiczny rynek

Rok 2023 pokazał że nasz rynek stosunkowo dobrze poradził sobie z embargiem na ropę i paliwa (głównie olej napędowy) pochodzące z Rosji. W poprzednich latach kilka milionów ton diesla rocznie było importowane do naszego kraju z kierunku wschodniego. Stanowiło to wg naszych kalkulacji 60-80% całkowitego importu tego produktu do Polski. Sankcje, które weszły w życie na początku roku 2023 wymusiły całkowitą zmianę kierunków importu tego produktu. Na początku wydawało się to nie lada wyzwaniem. Dzisiaj wiemy,

że rynek dość dobrze poradził sobie z tak dużą zmianą w logistyce paliw. Dodatkowo, musimy pamiętać że Polska stała się od roku 2022 (od czasu wybuchu wojny) krajem eksportującym paliwa na Ukrainę, co dodatkowo budzi uznanie dla operatorów logistycznych za elastyczność i sprawności działania.

Anomalie rynkowe w Polsce w drugim półroczu związane z poziomem krajowych cen paliw przyczyniły się do ograniczeń w dostępności produktu na rynku hurtowym, a także na niektórych stacjach paliw. Szczególnie w tym okresie obserwowaliśmy zwiększony popyt w sprzedaży detalicznej przy jednoczesnym ograniczeniu ilości paliw sprzedawanych przez kanały hurtowe. Biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności Anwim dobrze poradził sobie

z wyzwaniami. Niezbędna była elastyczność i zdolność szybkiego dostosowania się do zmiennych warunków, w tym umiejętne zarządzanie zapasami i planowanie dostaw oraz odpowiednio skonstruowane strategie cenowe. Od kilku lat systematycznie

dywersyfikujemy nasze zaopatrzenie, zwiększamy potencjał importowy oraz inwestujemy w logistykę wtórną. Pozwala nam to szybko i odpowiednio reagować na często i dynamicznie zmieniające się uwarunkowania rynkowe. Anwim realizuje dostawy na stacje paliw MOYA własną flotą cystern samochodowych. Dzięki temu nasi partnerzy nie muszą się martwić o ciągłość zaopatrzenia. Własna flota samochodów ciężarowych pozwala również na utrzymanie najwyższych standardów, tak istotnych przy realizacji dostaw paliw, oraz przyczynia się do zwiększenia efektywności i elastyczności w zarządzaniu logistyką.

Dalszy rozwój stacji paliw 2023 rok zakończyliśmy z imponującą liczbą 450 stacji i nie

RAPORT LIDERZY – RYNEK PALIW
STACJA BENZYNOWA | Wydanie specjalne 28

zamierzamy zwalniać tempa. W kolejnym roku przybędzie 50 nowych punktów. Zagęszczanie sieci stacji paliw w całym kraju to jeden z kluczowych kierunków naszego rozwoju, ale nie mniej ważny jest rozwój jakościowy, a także ukierunkowanie na ekologię. Dążymy do tego, aby docelowo móc zaoferować swoim klientom każdy nośnik energii, na jaki będzie zapotrzebowanie. Bez względu na to, czy będzie to tradycyjne paliwo, takie jak benzyna, olej napędowy i LPG, czy też nowoczesne źródła energii, takie jak energia elektryczna, LNG czy wodór – wszystkie te opcje będą dostępne w ramach sieci MOYA.

Proekologiczne innowacje

Kwestie środowiskowe i nacisk na zrównoważony rozwój skłaniają branżę do inwestowania

w zieloną energię i innowacyjne projekty technologiczne, co owocuje dywersyfikacją oferty. Rosnące zainteresowanie elektromobilnością zdeterminowały zmiany w strukturze rynku, zwiększając dynamikę rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Raport PSPA „Polish EV Outlook 2023” przewiduje znaczący wzrost liczby ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce z aktualnych ponad 6 tysięcy do blisko 90 tysięcy w 2030 roku. W całej Europie notuje się wzrost popularności pojazdów elektrycznych i hybryd, jednak wyzwaniem będzie rozwój infrastruktury ładowania. W 2023 roku Anwim ogłosił strategię rozwoju, w której obok dalszego zagęszczania sieci paliw MOYA, główną rolę będą odgrywały „zielone” inwestycje.

Rynek paliw w Polsce będzie kształtowany przez kilka czynników. Trendy cen surowców na rynkach światowych oraz wartość polskiej waluty będą miały zapewne kluczowe znaczenie na poziom cen jaki będziemy obserwować na naszym rynku. Transformacja energetyczna i rosnące zainteresowanie elektromobilnością zapewne w dłuższej wieloletniej perspektywie będą prowadzić do zmian w strukturze rynku. Kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości rynku paliw będzie nadal odgrywać polityka energetyczna i środowiskowa, zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym.

Sieć stacji paliw MOYA Stacje paliw MOYA obecne są we wszystkich województwach przy głównych trasach

tranzytowych, drogach lokalnych i w miastach. Oferują najwyższej jakości paliwa: benzynę 95, 98, LPG oraz olej napędowy w wersji standardowej oraz premium – ON MOYA Power. Kierowcy pojazdów ciężarowych i dostawczych mają do dyspozycji dystrybutory zapewniające szybkie tankowanie paliw oraz dostęp do coraz popularniejszego płynu AdBlue. Część stacji MOYA wyposażona jest dodatkowo w parkingi dla samochodów ciężarowych, myjnie, kompresory czy odkurzacze. Stacje działające w ramach sieci spełniają najwyższe standardy obsługi i jakości. Gwarancją jakości paliw na stacjach w barwach MOYA jest niezależny program badania paliw – TankQ. MOYA jest najszybciej rosnącą siecią stacji paliw w Polsce.

RYNEK PALIW – LIDERZY RAPORT
Wydanie specjalne | STACJA BENZYNOWA 29
REKLAMA

JESTEŚMY GOTOWI NA DALSZY ROZWÓJ SIECI

Do 2023 roku byliśmy jedyną siecią stacji paliw w Polsce, która nie miała oferty franczyzowej. Uruchomienie takiego projektu „od zera”, było

dużym wyzwaniem, ale udało się i szybko okazało się, że nasza oferta znajduje chętnych – mówi Dariusz Raczyński – Business Manager ds. Franczyzy, Amic Polska

Na co mogą liczyć Państwa partnerzy i franczyzobiorcy?

AMIC Energy to sieć stacji paliw, której hasłem przewodnim jest „Miejsce dobrej energii” dlatego podstawą każdego nowego projektu lub nowo otwieranej stacji jest synergia całego zespołu. Stawiamy na bardzo dobry kontakt franczyzobiorców z Pracownikami naszej firmy. Podejmowanie decyzji w naszej organizacji jest bardzo szybkie, co bardzo poprawia relacje z Partnerami Biznesowymi, szczególnie w czasach gdzie zmienność różnych czynników rynkowych i konieczność reakcji na nie jest już normą.

Jak oceniają Państwo rozwój stacji franczyzowych i partnerskich w Waszych strukturach?

Do 2023 roku byliśmy jedyną siecią stacji paliw w Polsce, która nie miała oferty franczyzowej.

Uruchomienie takiego projektu „od zera”, było dużym wyzwaniem, ale udało się i szybko okazało się, że nasza oferta znajduje chętnych. Mamy również duży potencjał do otwierania kolejnych franczyz oraz stacji własnych, ponieważ jest wiele miejsc w Polsce, gdzie marka AMIC Energy nie jest jeszcze widoczna. Mimo, że na rynku stacji paliw widoczna jest powściągliwość w uruchamianiu nowych obiektów, my się nie zatrzymujemy. Przed nami strukturalna budowa sieci stacji zarówno franczyzowych, jak i własnych.

Jakie warunki musi spełnić Państwa kontrahent, aby móc nawiązać współpracę?

Warunkiem koniecznym do przyłączenia się do naszej sieci jest lokalizacja. Aby to ocenić, odbywamy wizytę w miejscu, gdzie jest lub powstaje stacja i oceniamy jej potencjał.

Również małe stacje, w mniejszych miejscowościach mieszczą się w kryteriach naszej współpracy franczyzowej, ponieważ

mamy rozwiązania i doświadczenie w prowadzeniu takich stacji.

Jaki macie Państwo pomysł na długofalową współpracę i rozwój sieci franczyzowych i partnerskich?

W chwili obecnej, sieć stacji paliw AMIC Energy to 118 stacji i jesteśmy gotowi na dalszy rozwój sieci, zarówno w formacie franczyzowym, jak i w formacie stacji własnych.

Oferta sklepowa i gastronomiczna AMIC Energy w Polsce, jest już znana i rozpoznawalna, ponieważ współpracujemy z globalnymi koncernami Subway i SBARRO. Na pięciu stacjach mamy oba te koncepty. Zarówno pizza, jak i sandwicze są przygotowywane na stacjach ze świeżych produktów, a wszystko to można zamówić również z dowozem przez Glovo, Uber Eats, Bolt Food i Pyszne.pl bez wychodzenia z domu.

Równowaga czy dominacja – czy stacje franczyzowe i partnerskie mogą zdominować profil działalności Państwa firmy? Czy stacje własne nadal będą elementem wiodącym w biznesie?

W chwili obecnej mamy rozpoczęte procesy budowy nowych stacji własnych i wkrótce będziemy je realizować. Mamy również w planach otwarcia kolejnych stacji franczyzowych.

Tempo rozwoju naszej sieci będzie zależne jednak od sytuacji rynkowej, która w 2023 r. okazała się wyzwaniem i pokazała branży paliwowej nowe oblicze.

Które elementy oferty partnerskiej, według Państwa oceny, mogą być najważniejsze dla właścicieli stacji paliw w 2024 roku?

Elastyczność w podejściu do biznesu franczyzowego, to coś co wyróżnia AMIC Energy. Nie narzucamy wszystkiego franczyzobiorcom, słuchamy co do nas mówią.

RAPORT LIDERZY – FRANCZYZA I PARTNERSTWO
N
STACJA BENZYNOWA | Wydanie specjalne 30

Dostosowanie sklepów na stacji i samej stacji do lokalnego zapotrzebowania może być kluczowym elementem dla naszych partnerów biznesowych.

Bardzo często właściciele stacji paliw nie godzą się na przystąpienie do franczyzowego modelu współpracy właśnie ze względu na narzucanie wszystkiego i odbieranie swobody. W AMIC Energy dostosowujemy się do oczekiwań naszych Partnerów i lokalnych rynków.

Jakie macie Państwo oczekiwania co do kierunku rozwoju rynku

franczyzy i partnerstwa stacji paliw w Polsce w 2024 roku?

Dalsze decyzje dotyczące tempa rozwoju naszej sieci

w Polsce będą zależeć od stabilności rynku paliwowego

w 2024 roku. Pewne jest, że sieć stacji paliw AMIC Energy dalej będzie się rozwijać. Na razie niewidomą pozostaje tylko jak szybko.

Czy planują Państwo wprowadzenie jakiś zmian/aktualizacji a może nowości w zakresie oferty partnerskiej i franczyzowej

Właśnie kończymy opracowywać nowy, innowacyjny koncept dla mniejszych stacji, które chcą przyłączyć się do sieci franczyzowej, ale posiadają starą infrastrukturę, która nie spełnia aktualnych wymagań nowoczesnej stacji paliw. Już wkrótce otworzymy pilotażową stację franczyzową w takim koncepcie i wtedy wyjdziemy z ofertą do szerszego grona klientów.

STAWIAMY NA ELASTYCZNOŚĆ

Jednym z istotnych obszarów strategii Shell jest rozwój sieci stacji partnerskich, których w Polsce działa już 74. Są one elementem uzupełniającym naszą sieć 384 stacji własnych. Powstają w miejscach, w których nasza marka jeszcze nie występuje.

SEBASTIAN ŁASIŃSKI

DYREKTOR DS. ROZWOJU SIECI STACJI PARTNERSKICH SHELL POLSKA

Stale rosnąca liczba stacji franczyzowych to dowód zaufania oraz potwierdzenie atrakcyjności naszej oferty. Podjęcie współpracy z Shell wiąże się z bezpieczeństwem, które daje znane logo jednej z największych firm energetycznych, czyli rozpoznawalność marki połączona z wieloletnim doświadczeniem. W branży paliwowej jest to szczególnie ważne, m.in. ze względu na kwestię zabezpieczenia dostaw.

Aby nawiązać współpracę, kontrahent musi posiadać stację paliw. Jeśli to nowa inwestycja, możemy pomagać mu ją rozwijać – dostarczając know how, jak stawiać pierwsze kroki w biznesie. Musi także przejść proces sprawdzenia wiarygodności kredytowej, wnosząc odpowiednie

zabezpieczenia: gwarancję bankową, depozyt lub hipotekę, a także zdolność do płacenia gotówką za paliwo w ramach przedpłaty.

Jeśli chodzi o stacje, stawiamy na elastyczność – mamy różne pakiety, które partnerzy mogą dopasować do swoich uwarunkowań i potrzeb. Wprowadziliśmy do oferty koncept kawowo-gastronomiczny Shell Café. Oferujemy im produkty marki własnej Shell oraz promocje z nimi związane; program lojalnościowy Shell Club Smart (z kartą i aplikacją); wszystkie paliwa Shell – Shell FuelSave, Shell V-Power i Shell AutoGas oraz elastyczne formy ich dostawy (mogą odebrać je sami lub mogą one zostać dostarczone przez Shell). Gwarantujemy też pomoc

regionalnych opiekunów biznesowych wspierających w utrzymaniu wysokich standardów operacyjnych stacji. Do tego dochodzą programy motywacyjne pozwalające wzmacniać konkurencyjność. Nasze umowy z partnerami zmieniają się adekwatnie do

sytuacji rynkowej i oczekiwań rynku. Biorąc pod uwagę koszty, takie jak wzrost wynagrodzeń dla pracowników oraz ceny prądu i gazu, w 2024 r. najważniejsza będzie dla nich efektywność kosztowa kontraktu – rabaty paliwowe i inne koszty jego obsługi. Obecnie czekamy również na nową ustawę regulującą zasady współpracy pomiędzy franczyzodawcami a franczyzobiorcami.

Aby nasza oferta współpracy była jeszcze atrakcyjniejsza, nieustannie rozbudowujemy ofertę produktów marki własnej Shell. Niebawem nasi kontrahenci będą mogli skorzystać z nowoczesnych ładowarek elektrycznych Shell Recharge, co z pewnością pozwoli im na pozyskanie kolejnej grupy klientów.

FRANCZYZA I PARTNERSTWO – LIDERZY RAPORT
Wydanie specjalne | STACJA BENZYNOWA 31

DŁUGOFALOWE PARTNERSTWA

BUDUJEMY NA WSPÓŁPRACY I ZAUFANIU

2023 rok podsumowujemy z satysfakcją, ponieważ nie tylko utrzymaliśmy pozycję najdynamiczniej rozwijającej się sieci paliw w Polsce, ale podpisaliśmy wiele nowych umów franczyzowych. Ponadto, znacząco wzrosła liczba tzw. multipartnerów, czyli franczyzobiorców, którzy pod brandem MOYA prowadzą kilka stacji. Długofalowe partnerstwa budujemy na współpracy i zaufaniu.

PIOTR NIEMCZYK

DYREKTOR DS. ROZWOJU

MOYA

Nasza wizja opiera się na ciągłym wspieraniu franczyzobiorców, rozwijaniu sieci stacji paliw oraz dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań. Nie stawiamy na dominację jednego rodzaju stacji nad innymi. Zarówno stacje partnerskie, jak i własne, mają swoje miejsce w naszym biznesie. Dążymy do utrzymania równowagi pomiędzy nimi, aby zapewnić stabilny rozwój naszej sieci.

Elastyczna franczyza Współpraca oparta na modelu franczyzowym przynosi nam stabilność i umożliwia szybszy rozwój sieci MOYA. Obecnie mamy ponad 450 stacji paliw, a 300 z nich, czyli ponad 65% to punkty franczyzowe. To dowód dużego zaufania naszych partnerów do marki MOYA. Nasz model wyróżnia się na rynku, bo oparty jest na elastyczności i wzajemnemu zaufaniu. Franczyzobiorcy Anwim S.A. otrzymują wsparcie i szkolenia na najwyższym poziomie merytorycznym. Każdy partner przechodzi cykl spotkań z profesjonalnymi trenerami oraz otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej. Wszystkie stacje paliw w sieci MOYA mają przydzielonego Kierownika Operacyjnego

Regionu, który jest jednocześnie opiekunem i doradcą. Z kolei szkolenia uwzględniają szeroki wachlarz wiedzy biznesowej, w tym z zakresu zarządzania, księgowości czy marketingu (merchandising). Sprzedawcy otrzymują także wsparcie z zakresu aktywnej sprzedaży, gastronomii, obsługi klienta oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Organizujemy także szereg inicjatyw, które mają za zadanie angażować pracowników stacji, a w efekcie przekładają się na lepszą obsługę klienta. Cykliczne i okazjonalne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, realizowane samodzielnie lub wspólnie z innymi markami, integrują załogę i motywują do wspólnego osiągania coraz lepszych wyników.

Kow-how i nowe technologie

Znacząca wartość niematerialna, jaką uzyskują Partnerzy przystępujący do naszej sieci, to wypracowane na przestrzeni wielu lat „know-how” operacyjne. Franczyzobiorcy mogą liczyć na wsparcie w wielu obszarach działalności oraz dostęp do sprawdzonych rozwiązań. Dążymy do zapewnienia naszym partnerom

odpowiednich narzędzi, które pomogą im w efektywnym prowadzeniu stacji paliw i rozwoju biznesu. Ważnymi elementami naszej oferty partnerskiej są wysoka jakość oferowanych produktów i usług, atrakcyjna oferta gastronomiczna oraz atrakcyjne warunki zakupu paliw. Co więcej, mamy bardzo dobrze funkcjonujący program flotowy MOYA firma, który wyróżnia się na rynku m.in. ofertą dla mikrofirm i jednoosobowych działalności gospodarczych. Z kolei wprowadzony w 2023 roku program lojalnościowy dla klientów indywidualnych Super MOYA w ciągu zaledwie sześciu miesięcy zdobył pół miliona aktywnych użytkowników.

To ogromna wartość dodana dla naszych franczyzobiorców. Co więcej, równolegle z rozwojem sieci stacji paliw, pod marką MOYA będziemy rozwijać sieć ładowania pojazdów elektrycznych.

Nasza propozycja współpracy franczyzowej skierowana jest do właścicieli stacji paliw lub do przedsiębiorców, którzy planują budowę, zakup lub też dzierżawę stacji. Każdy punkt rozpatrujemy pod kątem potencjału sprzedaży paliw zarówno w detalu jak i w oparciu o kartę flotową. Szukamy partnerów, którzy są otwarci na zmiany i mają ambicje rozwijać swój biznes. Działanie w ramach franczyzy wymaga od partnera pewnego zakresu dostosowania się do naszych standardów. My przy tym zapewniamy dużą elastyczność w podejściu do współdziałania.

Oczekujemy, że rynek franczyzy będzie się rozwijał dynamicznie, zwłaszcza w kontekście rosnącej świadomości ekologicznej i zmieniających się potrzeb klientów. Planujemy wprowadzenie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz aktualizację naszej oferty partnerskiej, aby pozostać liderem branży pod względem dynamiki wzrostu.

RAPORT LIDERZY – FRANCZYZA I PARTNERSTWO
STACJA BENZYNOWA | Wydanie specjalne 32

STACJE PARTNERSKIE SĄ ŚWIETNĄ

WIZYTÓWKĄ

NASZEJ MARKI

Budowanie sieci stacji partnerskich jest bardzo ważnym elementem wzmacniania marki bp na polskim rynku i ważną częścią strategii

inwestowania bp w Polsce – mówi Krzysztof Kozłowski, dyrektor działu stacji partnerskich bp w Polsce.

Na co mogą liczyć Państwa partnerzy i franczyzobiorcy?

Zacznę od tego, że warto być z bp: ze względu na dobrą ofertę paliw, gastronomii i sklepu. Ze względu na jakościowe produkty i promocje np. wyjątkową selekcje Makłowicza. Niewiele firm ma ofertę na podobnym poziomie. Ale dla parterów był jeszcze jeden ważny element naszej współpracy, który potwierdził się w zeszłym roku, w trudnym czasie przedwyborczym mocno wpływającym na rynek paliw w Polsce. bp okazało się być swego rodzaju tarczą ochronną dla swoich partnerów, dzięki której w miarę bezboleśnie przeszli oni przez ten czas. Wzięliśmy na siebie konsekwencje prowadzonej wówczas polityki cenowej a to pozwoliło naszym dilerom nie tylko przetrwać, ale też dokonać tego w dobrej kondycji w dobrej kondycji. Jestem przekonany, że z takim poziomem oferowanej pomocy okazaliśmy się wiodącą firma wśród firm paliwowych. I to zostało bardzo docenione przez naszych partnerów, którzy maja już pewność, że w trudnym czasie, kiedy potrzebne są szybkie, konieczne działania – bp je podejmuje.

rozwiązać problemy śmieci, ochrony środowiska. Pod tym względem traktujemy stacje partnerskie tak samo, jak stacje własne.

W trosce o bezpieczeństwo pracowników i Klientów oraz wysoki standard obsługi na stacjach partnerskich, bp zapewnia załogom stacji pakiet szkoleń i treningów.

Właściciel stacji może również prowadzić własne promocje sklepowe i paliwowe. W roku 2011 rozpoczęliśmy wprowadzanie kawiarni Wild Bean Cafe na stacje partnerskie, co okazało się bardzo dobrym ruchem.

Jak oceniają Państwo rozwój stacji franczyzowych i partnerskich w Waszych strukturach?

Budowanie sieci stacji partnerskich jest bardzo ważnym elementem wzmacniania marki bp na polskim rynku i ważną częścią strategii inwestowania bp w Polsce. Stacje partnerskie są świetną wizytówką naszej marki: doskonale zarządzane, w świetnych lokalizacjach, z dobrej jakości obsługą i produktami. Nasza sieć jest bardzo stabilna, a ponad 40 procent to stacje partnerskie i chcemy taką proporcję utrzymywać.

Na co mogą liczyć nasi partnerzy? Stacje franczyzowe w naszej sieci są bardzo różnorodne: od bardzo dużych obiektów, do stacji lokalnych, mniejszych, ale spełniających oczekiwania naszych Klientów – bo to jest dla nas najważniejsze. Staramy się, czy to technologicznie, czy takim know – how wspierać naszych partnerów, tak, żeby mogli kreować lepszą dochodowość tych stacji. Współpraca w ramach umowy ma charakter partnerski i na takiej formie kooperacji nam zależy. Właściciele prywatnych stacji sprzedających paliwa pod marką bp zyskują wszystkie te korzyści, które niesie ze sobą znak firmowy bp. bp udziela swoim partnerom daleko idącej pomocy finansowej przeznaczonej na cele inwestycyjne, przede wszystkim na podniesienie standardu technicznego i bezpieczeństwa ekologicznego stacji oraz wszechstronnej pomocy specjalistów. Oczywiście nasi partnerzy mogą liczyć na wsparcie w zakresie dołączanie do naszej oferty np. na dostawy energii elektrycznej, czy informacje, jak

Jakie warunki musi spełnić Państwa kontrahent, aby móc nawiązać współpracę?

Jeśli chodzi już o same warunki współpracy, to przede wszystkim propozycja bp dla prywatnych stacji opiera się na zasadzie równości partnerów. Nie ma żadnych opłat wstępnych – zarówno partner, jak i bp ponoszą koszty związane z uruchomieniem stacji pod znakiem bp. Mimo że przedmiotem umowy podpisanej między bp, a właścicielem jest w zasadzie sprzedaż paliw, bp przywiązuje dużą wagę do wyglądu i jakości całej stacji. Sklep, bar, myjnia i inne części kompleksu stacji muszą być utrzymywane w jak najlepszym stanie, bowiem rzutują na całość wizerunku obiektu, na którym znajduje się logo bp. Dlatego wspólnie pracujemy przy organizacji i projektowaniu tych sfer aktywności. Jeżeli partner tego potrzebuje, zapewniamy pomoc finansową,

RAPORT LIDERZY – FRANCZYZA I PARTNERSTWO
N
STACJA BENZYNOWA | Wydanie specjalne 34

doradztwo i dostęp do najnowszych rozwiązań w tych dziedzinach. bp nie wpływa na asortyment towarów sprzedawanych w sklepie ani strategię handlową, czy dobór towarów.

Jaki macie Państwo pomysł na długofalową współpracę i rozwój sieci franczyzowych i partnerskich?

Stabilizacja i wsparcie ze strony bp, doskonała znajomość rynku lokalnego przez partnerów. Oczywiście monitorujemy rynek i dostosowujemy naszą ofertę zakupową do warunków rynkowych, tu współpracujemy z dilerami na tym polu. To są kluczowe elementy, które będą wiodące dl stabilizacji i rozwoju sieci.

Równowaga czy dominacja – czy stacje franczyzowe i partnerskie mogą zdominować profil działalności Państwa firmy? Czy stacje własne nadal będą elementem wiodącym w biznesie?

Nasza sieć partnerska nie będzie siecią dominującą w bp, ale będzie siecią bardzo ważną. Staramy się zachować pewien rodzaj równowagi między ilością stacji własnych i stacji partnerskich. Ważne, aby obie sieci unikały konkurencyjności. Chcemy wykorzystać znajomość rynku lokalnego przez partnerów. W mniejszych miastach, przy trasach, nasi partnerzy mają świetne rozeznanie, potrafią dotrzeć do klienta którego potrzeby doskonale znają.

Które elementy oferty partnerskiej, według Państwa oceny, mogą być najważniejsze dla właścicieli stacji paliw w 2024 roku?

Stacje niezależne są bardzo ważnym segmentem naszego rynku paliwowego, ale zmieniające się otoczenie sprawia, że jest im coraz trudniej konkurować bez wsparcia oferowanego przez dużych koncernowych graczy – bez programów lojalnościowych, oferty gastronomicznej czy nowych technologii. Wydaje się nam zatem, że coraz więcej niezależnych stacji będzie szukało wsparcia dużych operatorów sieciowych. I tu upatrujemy szansy dla bp oferującego partnerom mocną i kompleksową ofertę. I oczywiście, mając na uwadze doświadczenia z ubiegłego roku – tarcza, wsparcie gwarantowane prze bp, też będzie istotnym elementem, branym pod uwagę przez parterów.

Czy planują Państwo wprowadzenie jakiś zmian/aktualizacji a może nowości w zakresie oferty partnerskiej i franczyzowej? Nie stoimy w miejscu. Staramy się znaleźć różne nowe rozwiązania, którymi będziemy konkurować na naszym rynku.

Oczywiście, obserwując rynek, potrzeby klienta i trendy planujemy wprowadzać nowości, chcemy bardziej koncentrować się na rozwoju oferty sklepowej w jej bardzo atrakcyjnej formie, będziemy też rozwijać ofertę gastronomiczną i ci partnerzy, którzy mają kawiarnię WBC, będą korzystać z wprowadzanych nowości. Pracujemy nad stworzeniem oferty franczyzowej dla myjni samochodowych na stacjach franczyzowych bp.

Nasza firma i jej wizerunek – podstawowa wartość i wyróżnik w tym modelu biznesowym się zmienia w multienergetyczne przedsiębiorstwo. I to jest przestrzeń do zaproszenia naszych partnerów do udziału w oferowaniu energii przyszłości i wychodzeniu naprzeciw zmieniającym się potrzebom Klientów np. w zakresie digitalizacji.

REKLAMA

Wydanie specjalne | STACJA BENZYNOWA 35

ORLEN NIEZMIENNIE WSPIERA

FRANCZYZOBIORCÓW W BUDOWANIU

ICH PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ

ORLEN zarządza największą siecią franczyzowych stacji paliw w Polsce. Obecnie koncern współpracuje z partnerami w ponad 430 obiektach, co oznacza, że co czwarta stacja w sieci detalicznej ORLEN jest zarządzana przez franczyzobiorcę.

ŁUKASZ PORAŻYŃSKI

DYREKTOR WYKONAWCZY DS. SPRZEDAŻY DETALICZNEJ ORLEN

ORLEN stale udoskonala swoją ofertę franczyzową i wprowadza nowe rozwiązania. Zawarcie z ORLEN umowy franczyzy, zapewnia nowemu inwestorowi lub przedsiębiorcy prowadzącemu stację paliw, przynależność do szeroko rozpoznawalnej sieci. Dużą wagę przykładamy do sukcesywnego zwiększania efektywności oraz jeszcze lepszej współpracy z partnerami na stacjach już funkcjonujących w sieci. Najlepszym dowodem na skuteczność naszych działań oraz atrakcyjność oferty ORLEN są wyniki sprzedażowe stacji franczyzowych, które są zdecydowanie powyżej średnich rynkowych (zarówno w obszarze paliwowym, jak i pozapaliwowym).

ORLEN niezmiennie wspiera franczyzobiorców w budowaniu ich przewagi konkurencyjnej i osiąganiu stabilnej pozycji rynkowej. Osiągamy ten cel poprzez atrakcyjną i stale rozwijaną ofertę handlową stacji m.in. dostęp do programów flotowych, rabatowych czy programu lojalnościowego VITAY.

ORLEN zapewnia także możliwość obsługi kart

międzynarodowych UTA, DKV, LOG PAY czy E100. Stwarza to potencjał sprzedażowy, a co za tym idzie – wpływa pozytywnie na przychody i rozwój oferty stacji. Ważnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej dla stacji franczyzowych jest również dostęp do wysokiej jakości oraz dobrze rozpoznawalnych paliw – EFECTA i VERVA. Zakup paliw, z największej w kraju sieci terminali paliw, odbywa się na sprawdzonych i konkurencyjnych zasadach. ORLEN umożliwia zarazem dostęp do własnych usług logistycznych na najwyższym europejskim poziomie.

Kryterium, które wyróżnia ORLEN przy współpracy z franczyzobiorcami, to inwestycje na stacjach finansowane przez koncern. Są to m.in. prace związane z dostosowaniem stacji do standardów ORLEN w zakresie elementów identyfikacji wizualnej. Działania obejmują również kompleksowe wyposażenie sklepu w najnowocześniejsze urządzenia gastronomiczne. Uzupełnieniem oferowanego programu jest wyposażenie pomieszczeń dla opiekuna z dzieckiem. Niezależnie

od wsparcia rzeczowego, ORLEN dzieli się także doświadczeniem w obszarze planowania jak najlepszej funkcjonalności obiektów. Nasi franczyzobiorcy mogą również korzystać z najnowszej generacji systemu informatycznego, zaawansowanych narzędzi wspierających efektywne zarządzanie ekspozycją oraz zapasami np. poprzez wdrożenie systemu planowania ekspozycji na półkach, czy analitykę danych sprzedażowych i jakościowych. Koncern zapewnia także stałą opiekę Menedżerów Sprzedaży działających strukturach koncernu, a także wsparcie franczyzobiorców w rozwoju kompetencji

pracowników stacji, zapewniając wszechstronne szkolenia.

ORLEN to także koncept Stop Cafe 2.0 w formatach ściśle dostosowanych ofertą do potencjału danej lokalizacji. W ofercie znajdują się świeże i smaczne produkty, odpowiadające aktualnym trendom żywieniowym i zachowaniom konsumenckim. Stop Cafe 2.0 to unikalna kombinacja gastronomii z ofertą sklepu – miejsca na wygodne i szybkie zakupy. Na każdym etapie implementacji projektu służymy wsparciem poprzez dostarczenie właściwej technologii, wyposażeniem oraz zarządzaniem ofertą, zapewniając równocześnie oczekiwane przez partnerów wsparcie inwestycyjne.

Systematycznie rozszerzamy też ofertę handlową dla franczyzobiorców, która obejmuje centralną dystrybucję towarów pozapaliwowych. Zapewniamy także systemowe wsparcie przy składaniu zamówień oraz merchandisingu produktów.

Unikalnym programem na rynku jest również – prowadzona od kilku lat wyłącznie dla franczyzobiorców – usługa doradztwa biznesowego, realizowana przez dedykowanego konsultanta.

RAPORT LIDERZY – FRANCZYZA I PARTNERSTWO
STACJA BENZYNOWA | Wydanie specjalne 36

Z usługi tej skorzystała liczna grupa Partnerów.

Korzyści związane ze współpracą z ORLEN

• Największa sieć paliwowa w kraju – rzetelny i godny zaufania partner

• Dostępność i sprzedaż paliw o najwyższych parametrach

• Kompleksowe narzędzia wspierające funkcjonowanie stacji (know – how)

• Eksperckie wsparcie operacyjne i sprzedażowe

• Szkolenia dla właścicieli oraz pracowników stacji (w tym osób zarządzających stacją paliw)

• Wsparcie w zakresie zmieniających się regulacji prawnych dotyczących rynku paliwowego

• Rozbudowane działania marketingowe wspierające rozwój marki

• Aplikacje mobilne kierowane do Klientów

• Programy flotowe i rabatowe skierowane do różnych Klientów

CHCEMY BYĆ POSTRZEGANI JAKO

ZAUFANA, PROFESJONALNA SIEĆ STACJI

Dziś w MOL idziemy raczej w kierunku wielobranżowych centrów obsługi podróżnych. Stopniowo zwiększamy udział oferty pozapaliwowej w całości sprzedaży, który

docelowo powinien kształtować się w okolicach 50 procent.

PIOTR PYRICH

CZŁONEK ZARZĄDU MOL POLSKA

Mamy ambicję, aby dalej się rozwijać i umacniać pozycję na rynku, ponieważ w biznesie paliwowym wielkość sieci stacji jest istotnym czynnikiem. Najpierw jednak zamierzamy skupić się na odpowiedniej zyskowności biznesu, czyniąc go bardziej konkurencyjnym od innych. Jeśli jesteśmy w stanie prowadzić biznes stacji paliw lepiej i efektywniej niż konkurencja, wówczas mamy argumenty dla naszych franczyzobiorców i możemy łatwiej przekonać ich do współpracy.

Z drugiej strony, powoli do lamusa odchodzi model stacji paliw, jaki znamy z przeszłości. Dziś w MOL idziemy raczej w kierunku wielobranżowych centrów obsługi podróżnych. Stopniowo zwiększamy udział oferty pozapaliwowej w całości sprzedaży, który docelowo powinien kształtować się w okolicach 50 procent.

Chcemy być postrzegani jako zaufana, profesjonalna sieć stacji. Naszą przewagą jest to, że działamy na 10 rynkach, mamy ponad 2400 stacji i międzynarodowy zespół specjalistów pracujących według najwyższych standardów. Te same standardy i poziom obsługi obowiązują również w Polsce. Sporo inwestujemy w cyfryzację. Nie chodzi wyłącznie o aplikację lojalnościową programu MOL MOVE, którą pobrało już ponad milion klientów, ale też o zaawansowaną analizę danych. Przynosi to wymierne korzyści – możemy dzięki niej redukować koszty operacyjne, widzimy gdzie należy eliminować nieefektywne rozwiązania i jak zwiększać sprzedaż. Chcemy, aby nasza oferta była możliwie najlepiej spersonalizowana – aby precyzyjnie odpowiadała na potrzeby poszczególnych konsumentów nie tylko w zakresie paliw.

Analizując wpływ rebrandingu widzimy dwie zmienne. Po pierwsze, istotne są opinie klientów na temat strony wizualnej – nowego wyglądu stacji, zaopatrzenia, jakości obsługi itp. Tu opinie są jednoznacznie pozytywne. Z drugiej jednak strony, istotny pozostaje poziom sprzedaży. Tu, sytuacja nieco różni się w zależności od stacji. W przypadku

placówek zlokalizowanych przy drogach szybkiego ruchu, wzrost sprzedaży po rebrandingu sięga 20 procent, podczas gdy na niektórych niewielkich, lokalnych stacjach pozostaje na zbliżonym poziomie. W ogólnym rozrachunku jednak, efekt ten jest zdecydowanie pozytywny, co czyni nas mocnym partnerem dla właścicieli stacji.

Jak dotąd, obdarzyli nas oni kredytem zaufania, decydując się na przedłużenie współpracy z nami. Dlatego też nadchodzący rok uważam, że niezmiernie istotny. Dokończymy proces rebrandingu stacji, który teraz wspieramy szeroko zakrojoną kampanią reklamową, wspierającą budowę silnej marki w Polsce. Myślę, że dzięki temu uda nam się przekonać naszych partnerów, że MOL stanowi godną zaufania, stabilną alternatywę dla innych dużych brandów, od lat obecnych na polskim rynku.

FRANCZYZA I PARTNERSTWO – LIDERZY RAPORT
Wydanie specjalne | STACJA BENZYNOWA 37

PODCHODZIMY DO KAŻDEJ STACJI W SPOSÓB INDYWIDUALNY

Sieć stacji paliw AVIA w Polsce, zarządzana przez Grupę Unimot, obejmuje ponad 130 obiektów na terenie Polski, z czego niemal 65% stanowią stacje franczyzowe. Jesteśmy częścią europejskiej sieci AVIA, która liczy ponad 3200 stacji w Europie i zajmuje siódme miejsce wśród największych europejskich operatorów stacji paliw. Działamy dwutorowo – z jednej strony koncentrujemy się na rozwoju własnych stacji, co zapewnia nam pełną kontrolę operacyjną oraz maksymalizację zysków.

PAWEŁ GNIAZDOWSKI

DYREKTOR ROZWOJU SIECI DETALICZNEJ

AVIA, GRUPA UNIMOT

Zdrugiej strony, poprzez model franczyzowy, osiągamy szybszą ekspansję oraz większą elastyczność w dostosowywaniu się do lokalnych warunków rynkowych, co jest równie istotne dla naszego sukcesu.

Druga połowa 2023 roku przyniosła wyzwania dla naszego segmentu franczyzowego w kontekście zawirowań na krajowym rynku oleju napędowego. Mimo trudnych warunków udało nam się dostosować nasz model biznesowy do tych wymagających okoliczności. Obserwujemy stabilizację na rynku, a nasze plany obejmują wprowadzenie nowych modeli cenowych. Chcemy zapewnić naszym partnerom jeszcze większe bezpieczeństwo finansowe oraz stabilność w prowadzeniu biznesu.

W obliczu dużej konkurencji, posiadanie wyłącznie rozpoznawalnej marki już nie wystarczy, aby przyciągnąć i usatysfakcjonować franczyzobiorców. Oczekują oni przede wszystkim kompleksowego wsparcia w rozwoju biznesu, co jest kluczowe do zapewnienia długoterminowej oraz

przynoszącej korzyści obydwu stronom współpracy. Dlatego oferujemy naszym partnerom szerokie spektrum narzędzi biznesowych, które umożliwiają im wyraźne odróżnienie się na rynku.

Jednym z elementów naszej oferty jest autorski koncept gastronomiczny Eat&Go, który doskonale wpisuje się w obecne trendy rynkowe oraz oczekiwania zarówno klientów, jak i naszych franczyzobiorców. Ponadto, oferujemy naszym partnerom wsparcie w zakresie działań marketingowych. W 2023 roku otworzyliśmy pięć nowych stacji franczyzowych z formatem SPAR Express. Integracja formatu sklepowego z naszymi obiektami przyniosła wymierne korzyści, widoczne w wyraźnym wzroście sprzedaży. Ponadto, rozwój programu karty flotowej AVIA Card oraz wdrożenie w kwietniu 2023 roku systemu płatności bezdotykowych za pomocą aplikacji mobilnej Spark

wyraźnie podnoszą poziom satysfakcji klientów, jednocześnie dostarczając naszym franczyzobiorcom znaczących korzyści. Kolejnym kluczowym aspektem naszej oferty jest model biznesowy oparty na dostępie do wysokiej jakości paliw w konkurencyjnych cenach. Jesteśmy świadomi, że elastyczność w działaniu jest niezbędna

w dzisiejszych zmiennych warunkach rynkowych, dlatego elastycznie podchodzimy do źródeł zaopatrzenia w paliwo, jednocześnie oferując naszym franczyzobiorcom atrakcyjną ofertę dostaw paliw jako największy niezależny importer paliw w Polsce. Ta polityka pozwala na większą swobodę i adaptację do zmieniających się okoliczności rynkowych, co niezwykle cenią nasi franczyzobiorcy.

Podchodzimy do każdej stacji w sposób indywidualny, uwzględniając lokalne warunki i potrzeby naszych partnerów. Minimalne wymagania finansowe, które stawiamy, są szczególnie atrakcyjne dla przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć działalność z jak najmniejszym ryzykiem finansowym. Nasi doświadczeni eksperci dzielą się swoją wiedzą na temat efektywnego prowadzenia biznesu paliwowego, oferując wsparcie na każdym etapie współpracy.

RAPORT LIDERZY – FRANCZYZA I PARTNERSTWO
STACJA BENZYNOWA | Wydanie specjalne 38

NASI PARTNERZY MAJĄ GWARANCJĘ

CIĄGŁOŚCI I TERMINOWOŚCI DOSTAW

W ramach oferty Slovnaft Partner, kierowanej do prywatnych stacji paliw, systematycznie wprowadzamy rozwiązania wspierające wzrost atrakcyjności i rozpoznawalności naszych stacji partnerskich.

Głównym przedmiotem działalności firmy Slovnaft w Polsce jest hurtowy obrót paliwami płynnymi obejmujący import, magazynowanie oraz sprzedaż wysokiej jakości paliw silnikowych wyprodukowanych przez rafinerie Grupy MOL. Nie ograniczamy się jednak tylko do roli dostawcy paliw, naszym celem jest nawiązanie trwałych relacji partnerskich z klientami hurtowymi, zwłaszcza z tymi, którzy mają wizję rozwoju i chcą wspólnie z nami zwiększać swój potencjał i tym samym być o krok przed konkurencją. W ramach oferty Slovnaft Partner, kierowanej do prywatnych stacji paliw, systematycznie wprowadzamy rozwiązania wspierające wzrost atrakcyjności i rozpoznawalności naszych stacji partnerskich.

Aktualnie 85 stacji paliw jest zrzeszonych pod logo Slovnaft

Partner. Każdy kierowca tankujący paliwo na partnerskiej stacji Slovnaft może być pewny, że otrzyma produkt najwyższej jakości, gdyż Slovnaft Polska jest wyłącznym dostawcą paliw. Nasi Partnerzy mają gwarancję ciągłości i terminowości dostaw – w ten sposób zapewniamy im stabilność działania na dynamicznie zmieniającym się rynku paliwowym. Przywiązujemy ogromną wagę do sprawnego i fachowego serwisu, to najlepiej świadczy o naszym podejściu do Partnera biznesowego, troszczymy się bowiem o niego w całym procesie sprzedażowym. Wraz z rozwojem współpracy interesujemy się jego sprawami bardziej, by zapewniać jak najlepsze wsparcie, ponieważ partnerstwo zobowiązuje.

Poziom satysfakcji naszych Klientów jest systematycznie badany przez zewnętrzny instytut sondażowy i na podstawie

otrzymanych wyników wybieramy obszary do rozwoju. W ankietach przeprowadzanych przez

IPSOS nasi Partnerzy jako najważniejszy czynnik wyboru firmy Slovnaft jako dostawcy, wskazali niezawodną jakość paliw. Wszystkie stacje Slovnaft Partner są objęte monitoringiem jakości paliw przez akredytowane, niezależne laboratorium, co właścicielowi obiektu daje pewność, że paliwo spełnia wymagania polskich norm jakości. Ponadto, cysterny naszego przewoźnika posiadają plomby elektroniczne SPDS,

dzięki temu stan transportowanego paliwa monitorowany jest w czasie rzeczywistym. System plomb elektronicznych zapobiega również mieszaniu się paliw oraz pozostawaniu resztek produktu w komorze.

W 2024 roku nadal będziemy się koncentrować na zwiększeniu atrakcyjności stacji Slovnaft Partner. Systematycznie wdrażamy jednolity standard wizualizacji zewnętrznej, gdyż jesteśmy przekonani, iż właściwie dobrana i wykonana wizualizacja jest niezwykle istotnym czynnikiem decydującym o tym, czy przyciągniemy uwagę klienta i zachęcimy do odwiedzenia stacji. Koncept Slovnaft Partner tworzy efektowną identyfikację wizualną, która w istotny i znaczący sposób wzmacnia wizerunek stacji na rynku. Stacjom partnerskim oferujemy wsparcie merytoryczne przy projektowaniu nowoczesnej wizualizacji zewnętrznej z logo Slovnaft Partner oraz wspólnie opracowujemy i wybieramy rozwiązania najbardziej odpowiednie dla danej lokalizacji. W każdym przypadku zapewniamy elastyczne podejście do projektu.

FRANCZYZA I PARTNERSTWO – LIDERZY RAPORT
Wydanie specjalne | STACJA BENZYNOWA 39

Największe kategorie rynku FMCG rosną coraz wolniej

Rok 2023 dla Polski był rokiem zdecydowanie spokojniejszym niż poprzedni.

Chociaż rozpoczęliśmy rozpoczęliśmy go od spadku PKB w dwóch pierwszych kwartałach, odpowiednio – 0,3pp w I kwartale oraz – 0,5 pp. w drugim kwartale. Negatywny wynik drugiego kwartału był potwierdzeniem wejścia polskiej

gospodarki w techniczną recesję, choć z zastrzeżeniem, że następne kwartały powinny przynieść poprawę sytuacji gospodarczej kraju. Co rzeczywiście się stało, ponieważ PKB w III kwartale wzrosło o 0,5 pp. Po opublikowaniu danych za cały

2023 rok znów nie było powodu do optymizmu z racji na to, że PKB wzrósł 0,2 pp. rok do roku, co było wynikiem gorszym od prognoz – analitycy spodziewali się wyniku na poziomie 0,5-0,6 proc.

Pomimo przewijającej się tezy, że ceny w Polsce praktycznie się nie zmieniają, widzimy w danych dalszy wzrost cen. Wzrost ten jest oczywiście wolniejszy niż w drugiej połowie poprzedniego roku, ale dalej wpływa na zasobność portfela Polaków. W NIQ Inflation Tracker jeszcze we wrześniu w dalszym ciągu mieliśmy do czynienia z dwucyfrową inflacją. Różnica pomiędzy inflacją raportowaną przez GUS oraz NIQ była bliska 3 pp. – GUS: 8,2% vs NIQ: 11,1%, co oznacza, ze wzrost cen dla dóbr szybkozbywalnych był szybszy niż dla wszystkich dóbr i usług ogółem. W kolejnych aktualizacjach Inflation Trackera różnice pomiędzy odczytami się zmniejszały i w grudniu 2023 osiągnęły bardzo zbliżone

wyniki. Według NIQ Inflation

Trackera inflacja wyniosła 5,8%, a według GUS 6,2%. Tym samym pierwszy raz od sierpnia 2022 inflacja z NIQ Inflation Tracker była niższa niż ta zaraportowana przez GUS.

W 2024 OECD prognozuje dla Polski 6,2% inflacji, więc wydawać by się mogło, że z taką inflacją jesteśmy już w stanie funkcjonować. Nie są to bowiem już blisko 20% odczyty jak w 2022 roku. Jeśli jednak przyjrzymy się jak zmieniała się wartość przykładowego banknotu 100 zł na przestrzeni ostatnich okresów zobaczymy, że te 6% prognozowane na przyszły rok to wcale nie tak mało. To, co w 2021 roku kosztowało 100 zł, teraz ma wartość 131 zł. Konsumenci musieli wydać na te same dobra o 31% więcej w 2023 roku.

W 2024 roku przy takiej inflacji, jaką zakładamy będzie to już 140 zł. Nawet przy niskim wzroście cen o 3% w ciągu najbliższych 12 miesięcy do lipca 2024 r., konsumenci zapłacą o 35% więcej za produkty FMCG w okresie 3 lat, w którym to wielu konsumentów nie miało wzrostu dochodów. Przy najmniej pozytywnym scenariuszu i inflacji 10% konsumenci zapłacą 144 zł, co stanowi już mniejszą wartość blisko o połowę. A przecież w obliczu tak niepewnej sytuacji na Morzu Czerwonym i już raportowanym wzroście kosztów transportu towarów nie można wykluczyć scenariusza ponownego odbicia inflacji nawet ponad 10%.

W 2023 roku rynek FMCG wzrósł wartościowo o blisko 12% przekraczając granicę 275 mld zł.

Blisko 73% stanowił Koszyk Spożywczy, który wzrósł podobnie jak cały rynek o 11,9% na co pozytywnie kontrybuowała zmiana ceny (13,0%), a negatywnie ważona sprzedaż wolumenowa

RAPORT ANALIZA RYNKU – CONVENIENCE
STACJA BENZYNOWA | Wydanie specjalne 40

(o 1,2%). Pozostałe dwa koszyki, czyli Papierosowy oraz Kosmetyczno-Chemiczny odpowiadały za zbliżoną część sprzedaży. One również rosły wyłącznie dzięki zmianom ceny (Papierosowy: 6,6%, Kosmetyczno-Chemiczny: +13,9%), co przełożyło się wzrost Koszyka Papierosowego o 5,6% i Kosmetyczno-Chemicznego o 13,3%. Z 275 mld zł, na które składa się sprzedaż FMCG w całej Polsce, stacje benzynowe dołożyły 8,5 mld zł. Na to w zdecydowanej większości składały się dwa główne koszyki – największy w tym rynku Koszyk Papierosowy z ponad 5 mld zł oraz Koszyk Spożywczy. Tutaj podobnie jak w całej Polsce Koszyki rosły tylko zmianą ceny. Spadki sprzedaży wolumenowej mocniej negatywnie kontrybuowały w przypadku obu Koszyków. Zmiana ceny w Koszyku Spożywczym w stacjach benzynowych to 13,4% oraz spadek sprzedaży wolumenowej o 6,0%. W Koszyku Papierosowym wzrost cen o 6,0% i spadek sprzedaży wolumenowej o 1,6%.

Wśród rankingu największych kategorii względem sprzedaży wartościowej w Polsce kategorii FMCG pomiędzy rokiem 2022 oraz 2023 przetasowań nie było. Do czołowej piątki niezmiennie zaliczają się: Papierosy, Piwo, Wódka, Wędliny stałowagowe oraz Napoje gazowane. W kanale stacji benzynowych jedyna różnica w TOP 5 to brak Wędlin stałowagowych na rzecz Wody mineralnej, która w Total Poland plasuje się zaraz za największą piątką – na 6. miejscu.

Natomiast to, co łączy te dwa ostatnie lata to coraz wolniejsze dynamiki zmiany sprzedaży wartościowej oraz wolumenowej. W przypadku sprzedaży wartościowej 8 z 10 największych kategorii rośnie wolniej niż w roku 2022 – wyjątki to Woda mineralna oraz Soki, napoje, nektary. Wolumenowo na koniec 2022 w TOP 5 spadek sprzedaży wyraźniejszy niż kilka dziesiątych punktu procentowego odnotowała jedynie

Wódka. Na koniec 2023 roku jedynie Wędliny stałowagowe dalej odnotowują wzrost sprzedaży wolumenowej. Dynamika sprzedaży wolumenowej Papierosów spadła o blisko 8 pp., Piwa o 6 pp., a Wódki o blisko 4 pp.

W kanale stacji benzynowych tendencja jeśli chodzi o sprzedaż wartościową jest podobna co w całej Polsce. Z tym, że w tym kanale nie ma żadnej kategorii, która odnotowałaby bardziej pozytywną dynamikę niż w poprzednim roku. Wolumenowo, na koniec 2022 roku trzy kategorie odnotowały dwucyfrowe wzrosty sprzedaży (Papierosy, Napoje gazowane, Woda mineralna), a pozostałe dwie również odnotowały pozytywną dynamikę sprzedaży. W 2023 roku wszystkie kategorie odnotowały spadek sprzedaży wolumenowej, a Piwo nawet dwucyfrowo. Wśród 10 największych kategorii najgorszą dynamikę sprzedaży wolumenowej odnotowują Soki, napoje, nektary z blisko 15% spadkiem oraz ponad 3% spadkiem sprzedaży wartościowej.

Kategorią, która dobrze obrazuje zachodzące na rynku trendy jest kategoria Piwa. W MAT kończącym się grudniem 2022 roku kategoria odnotowała w całej Polsce wzrost wartościowy o 9,5%, wolumenowo pozostając stabilna względem poprzednich 12 skumulowanych miesięcy. W najnowszym MAT kończącym się grudniem 2023 zanotowała już ponad 6% spadek sprzedaży wolumenowej. Jeszcze mocniej sytuacja zmieniła się w kanale stacji benzynowych, gdzie Piwo w MAT kończącym się grudniem 2023 odnotowało wzrost około 1% sprzedaży wartościowej i blisko 12% spadku sprzedaży wolumenowej. Za ponad 80% sprzedaży w tej kategorii odpowiada trzech producentów – Asahi, Heineken oraz Carlsberg. W Total Poland w ostatnich 12 skumulowanych miesiąc rosną oni jednocyfrowo pod względem sprzedaży wartościowej oraz również

jednocyfrowo spadają wolumenowo. Pozytywnie wyróżnia się Van Pur, który rośnie o blisko 20% wartościowo, odnotował również wzrost sprzedaży wolumenowej co poskutkowało wzrostem o 0,5 pp. udziałów MAT kończącym się grudniem 2023. Natomiast w ka-

spadek sprzedaży wolumenowej (najwyższy w całej Polsce Top Premium – 16,6%, w stacjach benzynowych również Top Premium – 17,9%) oprócz segmentu Ultra Premium w kanale stacji benzynowych, gdzie odnotowuje dwucyfrowy wzrost.

W kanale stacji benzynowych tendencja jeśli chodzi o sprzedaż wartościową jest podobna co w całej Polsce.

nale stacji benzynowych udziały zyskuje Carlsberg oraz Perła. Tych dwóch producentów odnotowało dwucyfrowe wzrosty sprzedaży wartościowej, a Carlsberg również wzrost sprzedaży wolumenowej.

W NIQ wyróżniamy 5 segmentów cenowych w kategorii Piwo: segment Economy, Mainstream, Premium, Top Premium oraz Ultra Premium. Segmentami, gdzie wartość sprzedaży wzrosła zarówno na stacjach benzynowych oraz całej Polsce jest Mainstream oraz Ultra Premium. Z tym, że piwa Mainstream rosną szybciej w całej Polsce niż w stacjach benzynowych, a piwa Ultra Premium szybciej w całej Polsce niż w stacjach benzynowych. Segment Top Premium odnotowuje spadek sprzedaży wartościowej w obu analizowanych kanałach, choć spadek ten jest szybszy w stacjach benzynowych. Segment Economy oraz Premium odnotowuje nieznaczny spadek sprzedaży wartościowej w stacjach benzynowych, przy blisko dwucyfrowych wzrostach sprzedaży w całej Polsce. Wolumenowo, wszystkie segmenty w obu kanałach odnotowują

Jeżeli natomiast weźmiemy pod uwagę podział ze względu na obecność alkoholu to zarówno piwa bezalkoholowe, jak i te alkoholowe rosną szybciej w całej Polsce niż w stacjach benzynowych. Różnica jest większa w przypadku piw alkoholowych, w tym przypadku w całej Polsce wzrost sprzedaży wartościowej wyniósł 7,6%, przy 0,8% wzroście w stacjach benzynowych. Piwa bezalkoholowe rosły wartościowo w stacjach benzynowych o około 8%, a całej Polsce o blisko 12%. W przypadku sprzedaży wolumenowej wyraźny spadek sprzedaży wolumenowej piw alkoholowych z obu kanałach, w stacjach benzynowych dwucyfrowo. Piwa bezalkoholowe odnotowały stabilną sprzedaż wolumenową w całej Polsce i wolniejszy, niż w przypadku piw alkoholowych, spadek sprzedaży wolumenowej w stacjach benzynowych.

Podsumowując, widzimy, że najmocniejsze kategorie z roku 2022 były dalej największymi kategoriami biorąc pod uwagę również ostatnie 12 skumulowanych miesięcy kończących się grudniem. Jednak rosną one coraz wolniej, czego najlepszym przykładem jest kategoria Piwa, którą w powyższym tekście przeanalizowałem głębiej. Z dużym zaciekawieniem można oczekiwać tego, jak rynek FMCG będzie zachowywać się w najbliższych miesiącach biorąc pod uwagę gorsze niż spodziewano się wyniki makroekonomiczne za całość roku 2023. Konsumpcja spadła o 1% r/r, co przy poprawie realnych dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, sugeruje wysoką skłonność do oszczędzania oraz wstrzymywania się z wydatkami.

ANALIZA RYNKU – CONVENIENCE RAPORT
Wydanie specjalne | STACJA BENZYNOWA 41

POLACY O CENACH

PRODUKTÓW I USŁUG

Przyglądając się rezultatom uzyskanym w kolejnych miesiącach 2023 roku, można zauważyć, że poziom opinii Polaków o rosnących cenach wyraźnie spadł. Twierdzenia o wzroście cen zyskały na sile w dwóch badanych okresach – w marcu (miesiąc wcześniej notowano w Polsce najwyższy wskaźnik inflacji), a następnie w listopadzie (gdy nastąpił wzrost cen spowodowany m.in. powyborczą zwyżką cen paliw).

W 2023 r. Polacy z miesiąca na miesiąc coraz mniej dotkliwie odczuwali wzrost cen

W ciągu roku zmniejszył się także odsetek osób, które odnotowały obniżenie dochodów swojego gospodarstwa domowego.

INQUIRY

Polacy stali się mniej pesymistyczni, jeśli chodzi o oczekiwania dotyczące cen produktów i usług –pod koniec roku nasilenie negatywnych przewidywań, zakładających wzrost cen, było mniejsze niż w styczniu. Negatywne prognozy wyraźnie

nasiliły się jednak w listopadzie i mogły mieć związek z jednej strony z powyborczą zwyżką cen paliw (i założeniem, że skoro ceny wzrosły, to będą rosły dalej), a z drugiej strony –mogły stanowić reakcję Polaków na wynik wyborów parlamentarnych

i obawami, że zmiana władzy oznaczać będzie wzrost kosztów życia.

W ostatniego ciągu roku mniej powszechne stały się też przewidywania zakładające spadek dochodów w gospodarstwie domowym (spadek o 10 p. p.).

RAPORT ANALIZA RYNKU – CONVENIENCE STACJA BENZYNOWA | Wydanie specjalne 42

cen oczami

Polaków minionego przekonanie Polaków cenach wyraźnie spadło. w porównaniu ze styczniem zmniejszył się odsetek osób zauważających wzrost cen artykułów Podobny spadek miał odniesieniu do pozostałych usług.

wzroście cen zyskały na (miesiąc wcześniej Polsce najwyższy wskaźnik następnie w listopadzie (gdy wzrost cen spowodowany m.in. zwyżką cen paliw).

Q: Czy Twoim zdaniem ceny produktów spożywczych w tym miesiącu wzrosły, czy zmalały w porównaniu z ubiegłym miesiącem? A czy Twoim zdaniem w tym miesiącu ceny innych produktów i usług wzrosły, czy zmalały w porównaniu z poprzednim miesiącem?

wzrosły ceny produktów spożywczych

wzrosły ceny innych produktów i usług*

Sytuacja materialna

Sty'23 Lut'23 Mar'23 Kwi'23 Maj'23 Cze'23 Lip'23 Sie'23 Wrz'23 Paź'23 Lis'23 Gru'23

*WZROSŁY = zdecydowanie wzrosły + trochę wzrosły

różnica istotna statystycznie w porównaniu z poprzednią falą (na 95% poziomie ufności)

Podstawa: wszyscy Polacy; N=1912/ 1911/ 1926/ 1924/ 1909/ 1941/ 1949/ 1913/ 1894/ 1952/ 1900/ 1924

Q: W jakim stopniu wzrost cen wpłynął na sytuację Twoją i Twojej rodziny? W jaki sposób zmienił się obecny dochód Twojego gospodarstwa domowego w porównaniu do zeszłego roku?

wzrost cen był dotkliwy* dochód zmniejszył się**

uzyskane w 2023 roku wzrost cen stał się dla mniej odczuwalne. Odsetek których było to dotkliwe, miesięcy obniżył się

odczuwalne jest również siły nabywczej – odsetek odnotowały zmniejszenie

ciągu roku zmniejszył się Spadek jest tu widoczny, jednak bardzo powoli.

*DOTKLIWY = bardzo dotkliwy + dość dotkliwy

**ZMNIEJSZYŁ SIĘ = zdecydowanie się zmniejszył + trochę się zmniejszył

różnica istotna statystycznie w porównaniu z poprzednią falą (na 95% poziomie ufności)

Podstawa: wszyscy Polacy; N=1912/ 1911/ 1926/ 1924/ 1909/ 1941/ 1949/ 1913/ 1894/ 1952/ 1900/ 1924

61% 59% 62% 60% 55% 52% 47% 46% 44% 41% 42% 41% 43% 46% 42% 42% 43% 41% 40% 39% 36% 35% 36% 34% Sty'23 Lut'23 Mar'23 Kwi'23 Maj'23 Cze'23 Lip'23 Sie'23 Wrz'23 Paź'23 Lis'23 Gru'23 6
Polaków
88% 85% 88% 87% 80% 73% 71% 66% 64% 63% 67% 68% 78% 73% 76% 73% 67% 60% 59% 55% 54% 52% 57% 57%
5
ANALIZA RYNKU – CONVENIENCE RAPORT Wydanie specjalne | STACJA BENZYNOWA 43

Q: Czy wzrost cen wpłynął na to, w jaki sposób Ty i Twoja rodzina robicie zakupy?

Najczęstsze strategie robienia zakupów

o ogólny trend, strategie podejmowane odpowiedzi na wzrost cen (poszukiwanie promocji, wybieranie produktów, wybieranie sklepów) straciły na popularności. listopada Polacy znów sięgali po różne sposoby oszczędzania na zakupach; wzrost odnotowano w poszukiwania promocji.

różnica istotna statystycznie w porównaniu z poprzednią falą (na 95% poziomie ufności)

Podstawa: wszyscy Polacy; N=1912/ 1911/ 1926/ 1924/ 1909/ 1941/ 1949/ 1913/ 1894/ 1952/ 1900/ 1924

Przewidywania dotyczące wzrostu cen

rzecz ujmując, w ciągu 2023 roku się mniej pesymistyczni, jeśli prognozy dotyczące cen produktów Pesymistyczne prognozy wyraźnie nasiliły listopadzie i mogły mieć jednej strony z powyborczą paliw (i założeniem, że skoro to będą rosły dalej), z drugiej mogły stanowić reakcję Polaków na wyborów parlamentarnych przekonaniem, że zmiana władzy będzie wzrost kosztów życia).

Q: Czy Twoim zdaniem w najbliższym czasie ceny produktów spożywczych wzrosną, czy zmaleją? A czy Twoim zdaniem w najbliższym czasie ceny innych produktów i usług wzrosną, czy zmaleją?

wzrosną ceny produktów spożywczych wzrosną ceny innych produktów i usług*

*CENY WZROSNĄ = zdecydowanie wzrosną + trochę wzrosną

różnica istotna statystycznie w porównaniu z poprzednią falą (na 95% poziomie ufności)

Podstawa: wszyscy Polacy; N=1912/ 1911/ 1926/ 1924/ 1909/ 1941/ 1949/ 1913/ 1894/ 1952/ 1900/ 1924

51% 49% 50% 50% 46% 42% 42% 39% 37% 35% 38% 40% 47% 45% 48% 43% 42% 39% 38% 38% 34% 32% 34% 35% 37% 39% 40% 36% 35% 32% 33% 32% 29% 29% 29% 30% Sty'23 Lut'23 Mar'23 Kwi'23 Maj'23 Cze'23 Lip'23 Sie'23 Wrz'23 Paź'23 Lis'23 Gru'23 Poszukuję/poszukujemy promocji / kupuję/kupujemy więcej produktów w promocji Wybieram(y)
produkty
7
tańsze
Wybieram(y) tańsze sklepy
81% 75% 75% 72% 67% 64% 64% 62% 62% 64% 70% 69% 82% 75% 75% 71% 67% 64% 66% 64% 64% 65% 71% 69% Sty'23 Lut'23 Mar'23 Kwi'23 Maj'23 Cze'23 Lip'23 Sie'23 Wrz'23 Paź'23 Lis'23 Gru'23 9
RAPORT ANALIZA RYNKU – CONVENIENCE STACJA BENZYNOWA | Wydanie specjalne 44

Q: Biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą, według Twoich przewidywań jak zmieni się dochód Twojego gospodarstwa domowego w ciągu najbliższych 6 miesięcy?

Przewidywania

ciągu roku mniej powszechne przewidywania zakładające dochodu (spadek o 10 p. p.).

obserwujemy również wzrostową, jeśli chodzi o zwiększenie dochodu.

Sty'23 Lut'23 Mar'23 Kwi'23 Maj'23 Cze'23 Lip'23 Sie'23 Wrz'23 Paź'23 Lis'23 Gru'23 dochód

*ZMNIEJSZY SIĘ = zdecydowanie zmniejszy się + raczej zmniejszy się

**ZWIĘKSZY SIĘ= zdecydowanie zwiększy się + raczej zwiększy się

różnica istotna statystycznie w porównaniu z poprzednią falą (na 95% poziomie ufności)

Podstawa: wszyscy Polacy; N=1912/ 1911/ 1926/ 1924/ 1909/ 1941/ 1949/ 1913/ 1894/ 1952/ 1900/ 1924

Wzrost cen oczami Polaków W ciągu minionego przekonanie Polaków o rosnących cenach wyraźnie spadło. W grudniu – w porównaniu ze styczniem – o 20 p. p. zmniejszył się odsetek osób zauważających wzrost cen artykułów spożywczych. Podobny spadek miał miejsce w odniesieniu do pozostałych produktów i usług.

Twierdzenia o wzroście cen zyskały na sile w marcu (miesiąc wcześniej notowano w Polsce najwyższy wskaźnik inflacji), a następnie w listopadzie (gdy nastąpił wzrost cen spowodowany m.in. powyborczą zwyżką cen paliw).

Sytuacja materialna Polaków

Wyniki uzyskane w 2023 roku pokazują, że wzrost cen stał się dla Polaków mniej odczuwalne.

Odsetek osób, dla których było to dotkliwe, w ciągu 12 miesięcy obniżył się o 20 p. p.

Coraz mniej odczuwalne jest również obniżenie siły nabywczej – odsetek osób, które odnotowały zmniejszenie dochodu, w ciągu roku zmniejszył się o 9 p. p. Spadek jest tu widoczny, następuje jednak bardzo powoli.

Najczęstsze strategie robienia zakupów Jeśli chodzi o ogólny trend, najczęstsze strategie podejmowane w odpowiedzi na wzrost cen (poszukiwanie promocji, wybieranie tańszych produktów, wybieranie tańszych sklepów) straciły na popularności.

Jednaj od listopada Polacy znów częściej sięgali po różne sposoby oszczędzania na zakupach; największy wzrost

10

odnotowano w przypadku poszukiwania promocji.

Przewidywania dotyczące wzrostu cen

Ogólnie rzecz ujmując, w ciągu 2023 roku Polacy stali się mniej pesymistyczni, jeśli chodzi o prognozy dotyczące cen produktów i usług.

Pesymistyczne prognozy wyraźnie nasiliły się jednak w listopadzie i mogły mieć związek z jednej strony z powyborczą zwyżką cen paliw (i założeniem, że skoro ceny wzrosły, to będą

rosły dalej), z drugiej strony –mogły stanowić reakcję Polaków na wynik wyborów parlamentarnych (i przekonaniem, że zmiana władzy oznaczać będzie wzrost kosztów życia).

Przewidywania dotyczące dochodów

W ostatniego ciągu roku mniej powszechne stały się też przewidywania zakładające spadek dochodu (spadek o 10 p. p.). Od 2. kwartału obserwujemy również tendencję wzrostową, jeśli chodzi o oczekiwane zwiększenie dochodu.

dotyczące dochodów
40% 42% 36% 39% 39% 35% 34% 34% 32% 32% 34% 30% 17% 16% 19% 13% 13% 14% 15% 15% 17% 17% 18% 21%
zmniejszy się* dochód zwiększy się**
ANALIZA RYNKU – CONVENIENCE RAPORT Wydanie specjalne | STACJA BENZYNOWA 45

POSTULATY POLSKIEJ IZBY HANDLU

Polska Izba Handlu jako najszersza reprezentacja handlu w Polsce

przedstawiła nowo powołanej Radzie Ministrów kluczowe dla handlu w Polsce postulaty, które powinny znaleźć się w agendzie prac nowego rządu.

1. Przeprowadzanie

jakościowych konsultacji społecznych oraz odpowiednie okresy

vacatio legis

Mamy nadzieję, że nowy rząd wprowadzi proces stanowienia prawa na wyższy poziom. Od pewnego czasu obserwujemy silną erozję tego procesu. Kluczowe znaczenie powinny mieć w nim konsultacje społeczne, które w ostatnich latach nie były przeprowadzane w sposób jakościowy. W wielu przypadkach okresy dane stronie społecznej na ustosunkowanie się wobec projektu były nieadekwatnie krótkie. Konsultacje społeczne prowadzone były również w sposób fasadowy, pewne obszary są przesuwane na prekonsultacje, a potem, choć powinno to być jeszcze raz omawiane na właściwych konsultacjach, ustalenia prekonsultacyjne przyjmowano za wiążące. Liczymy, że rząd zmieni standardy przeprowadzania konsultacji społecznych i będzie zasięgać opinii biznesu przy tworzeniu obowiązującego go prawa.

Jako przedstawiciele branży handlu od lat mówimy głośno, że ustawy gospodarcze potrzebują odpowiednio długiego okresu vacatio legis. W większości przypadków powinien on trwać dwanaście miesięcy, a bezwzględnie co najmniej sześć miesięcy. Biznes musi mieć czas na dostosowanie się do nowego prawa.

MACIEJ PTASZYŃSKI

PREZES

POLSKIEJ IZBY HANDLU

2. Nieprocedowanie ustaw trybem poselskim Ponad 20% ustaw proceduje się ścieżką poselską, w której pomija się etap konsultacji społecznych. Tak było dla przykładu w przypadku istotnej ustawy o nocnej prohibicji czy ostatnio w przypadku ustawy o zakazie sprzedaży napojów energetycznych osobom poniżej 18 roku życia. To nie powinno być rozwiązanie dla ustaw gospodarczych. Rządzący powinni brać pod uwagę głos przedsiębiorców, ponieważ to ich tworzone prawo będzie dotyczyć.

3. Niedziele handlowe

Mali i średni przedsiębiorcy zrzeszeni w Polskiej Izbie Handlu w zdecydowanej większości akceptują obecne status quo, jeśli chodzi o handel w niedziele. Istniejący katalog wyłączeń, w którym najważniejszym jest to pozwalające właścicielom małym sklepów w niedzielę stanąć za ladą, to sposób, aby mogli oni nawiązać walkę konkurencyjną z dużymi podmiotami. W małych i średnich przedsiębiorców handlu uderza bowiem asymetria na rynku spożywczym, a największym zagrożeniem są dla nich duże sieci dyskontowe. W chwili wejścia ograniczenia handlu wydały one setki milionów złotych na kampanie marketingowe, aby zachęcić do zakupów w piątki i soboty.

Z naszej perspektywy zmiana obecnych przepisów dotyczących handlu w niedzielę nie przyczyni się w żaden sposób do poprawy sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw z branży spożywczej.

4. Wsparcie inicjatyw samoregulacyjnych branży

Ważnymi inicjatywami biznesu są powstające samoregulacje, które służą upowszechnianiu dobrych praktyk oraz wspólnych wartości, a także profesjonalizują rynek. Dlatego mamy nadzieję, że politycy będą wspierać inicjatywy samoregulacyjne pozostawiając przedsiębiorcom tworzenie takich rozwiązań stymulujących rozwój i poprawiających jakość współpracy pomiędzy podmiotami relacji gospodarczych, chociażby takie jak Kodeks Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy, który odniósł duży sukces i został doceniony przez licznych przedsiębiorców. Tego typu rozwiązania mają ogromną wartość deregulacyjną przy jednoczesnym podnoszeniu standardów prowadzenia biznesu.

5. Usunięcie opakowań po mleku i produktach mlecznych z systemu kaucyjnego

Bardzo liczymy na usunięcie z powstającego systemu kaucyjnego opakowań po mleku i produktach mlecznych. Obowiązek

składowania aktywnych biologicznie butelek po produktach mlecznych w jednostkach handlowych może kolidować z obowiązkiem zapewnienia w sklepach odpowiednich warunków sanitarnych, a także z przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, co dotyczy w szczególności sklepów spożywczych i placówek z ofertą gastronomiczną. Objęcie systemem kaucyjnym opakowań na mleko i pitne produkty mleczne – które są uznawane za artykuły spożywcze pierwszej potrzeby – przełoży się również na wzrost cen tych produktów i wzmocni trend inflacyjny, co negatywnie odbije się na ich dostępności dla konsumentów. Ponadto rezygnacja z objęcia systemem kaucyjnym ww. produktów nie narusza obowiązku implementacji Dyrektywy SUP przez Rzeczpospolitą Polską oraz nie wyłącza możliwości osiągnięcia wymaganych przez

RAPORT ANALIZA RYNKU – CONVENIENCE STACJA BENZYNOWA | Wydanie specjalne 46

Dyrektywę SUP poziomów selektywnej zbiórki tych odpadów –bo poziomy te można skutecznie osiągnąć innymi metodami, które ponadto pozwalają uwzględnić specyfikę odpadów po produktach mlecznych (przede wszystkim ich zanieczyszczenie biologiczne i zagrożenia sanitarne, z jakimi wiąże się ich składowanie), wiążą się z mniejszą uciążliwością dla przedsiębiorców i dla konsumentów oraz czynią system kaucyjny bardziej efektywnym, także kosztowo.

6. Zmiana progu przestępstwa kradzieży Liczymy, że Minister Sprawiedliwości weźmie pod uwagę przepisy kodeksu karnego związanego z progiem przestępstwa kradzieży i dokona ich nowelizacji. Obecny próg 800 zł, który obowiązuje od początków października 2023 r., jest stanowczo zbyt wysoki. Wynikiem podniesienia progu kradzieży do 800 zł jest większa sklepowych kradzieży, których dopuszczają się nie tylko zorganizowane grupy przestępcze, lecz także klienci, zwłaszcza ci znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej. Podwyższenie progu stało się zachętą dla złodziei, a ich działanie przynosi uczciwym przedsiębiorcom ogromne straty. Ocenia się, że w wyniku drobnych kradzieży każdy sklep rokrocznie ponosi straty wysokości aż 1,5% wartości obrotu, czyli równowartość kilku lub kilkunastu palet towaru. Problem wymaga natychmiastowych działań, ponieważ skala kradzieży ciągle rośnie. Choć przynoszą one straty wszystkim handlowcom, to według danych Komendy Głównej Policji wykroczenia kradzieży mocniej dotykają małe sklepy: w 2022 r. roku ich liczba zwiększyła się o 24,6%, podczas gdy w sklepach wielkopowierzchniowych urosła o 20,8%. Zgodnie z danymi dotyczącymi rabunków w sklepach w 2023 roku stwierdzono ponad 40 tys. przestępstw kradzieży w sklepach, czyli o 22,2% więcej

niż w 2022 r. Liczba wykroczeń – kradzieży mienia o wartości poniżej 800 zł – sięgnęła natomiast 278,5 tys., czyli o 16,9% więcej niż w 2022 r. i o 45,4% więcej niż w 2021 r.

7. Pensje minimalne

Wynagrodzenia są obecnie pierwszym składnikiem kosztowym przedsiębiorców działających w sektorze handlowym. Znaczące wzrosty wysokości pensji minimalnej wiążą się więc ze znaczącym wzrostem ich zobowiązań finansowych. Przyczynią się one do konieczności podnoszenia cen sprzedawanych towarów, co stanie się istotnym czynnikiem proinflacyjnym.

8. Zmniejszenie

ilości obowiązków sprawozdawczych

Ważne jest również podjęcie działań w kierunku zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców, którzy już teraz są przeciążeni liczbą obowiązków sprawozdawczo-administracyjnych. Właściciele sklepów powinni zajmować się sprzedażą, a nie wypełnianiem kolejnych dokumentów i ich terminowym raportowaniem. Pomysły wyborcze takie jak np. lokalna półka mogą zaś tylko zwiększyć poziom uciążliwej biurokracji.

9. Zniesienie podatku

VAT od darowizn przemysłowych

Zwracamy uwagę na problem, jaki każdego dnia uderza w wielu polskich potrzebujących, którzy korzystają ze stałej lub doraźnej pomocy organizacji charytatywnych oraz przedsiębiorców chcących im pomóc. Polskie przepisy dotyczące podatku VAT wymagają od darczyńcy przekazującego produkty na rzecz organizacji pożytku publicznego zapłacenia VAT od takich darowizn. Jedyne zwolnienie z podatku VAT, które istnieje w przypadku działalności charytatywnej, dotyczy łatwo psujących się artykułów

spożywczych i niektórych sprzętów IT oraz wąskiego zakresu produktów przeznaczonych do walki z koronawirusem – taki katalog artykułów stanowi niewielką część potrzeb. Niestety powoduje to, że utylizacja niesprzedanych rzeczy jest tańsza niż oddanie ich potrzebującym.

Z pewnością przepisy te wymagają zmiany, aby polscy przedsiębiorcy mieli opłacalną ekonomicznie możliwość robienia darowizn na rzecz potrzebujących.

10. Uchylenie podatku minimalnego CIT

Ważną kwestią pozostaje także uchylenie podatku minimalnego CIT. Minimalny podatek dochodowy z całą mocą uderzy w polskich przedsiębiorców operujących na niskich marżach. Ten podatek dotknie nie tylko międzynarodowe korporacje, ale także polskich przedsiębiorców, w tym małych i średnich. Ustawa nie uzależnia bowiem opodatkowania podatkiem minimalnym od wielkości podatnika, jego formy prawnej, poziomu przychodów czy zatrudnienia. Podczas projektowania przepisów nie uwzględniono różnic rentowności w poszczególnych sektorach gospodarki. Obecny zakres wyłączeń nie chroni przed tym podatkiem małych i średnich przedsiębiorców branży handlu działających na niskich marżach. Nie ma także znaczenia ani wymiar działalności gospodarczej, ani poziom zatrudnienia.

11. Zniesienie VAT-u od kaucji w systemie kaucyjnym

Obecne przepisy ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która ma wejść w życie z początkiem 2025 r., zakładają zmiany w rozliczeniach VAT dla określonych typów opakowań wielokrotnego użytku (głównie opakowań szklanych). Przepisy te budzą sporo kontrowersji wśród przedsiębiorców. W praktyce oznaczają one,

że do kaucji za butelki szklane będzie doliczany podatek VAT.

Kwestia opodatkowania VAT w systemie kaucyjnym może prowadzić do dodatkowych obciążeń nie tylko organizacyjnych, lecz także finansowych dla przedsiębiorców wprowadzających do obrotu towary w opakowaniach zbieranych w ramach systemu kaucyjnego. Zbiórka odpadów będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami, które będą ponosić przedsiębiorcy prowadzący placówki handlu detalicznego.

12. Wydłużenie okresu wprowadzenia systemu kaucyjnego

Mając na uwadze poziom zaawansowania rynku w realizację założeń systemu kaucyjnego, jesteśmy przekonani, że wejście ustawy w obecnym kształcie już od 1 stycznia 2025 roku będzie powodem dużych problemów organizacyjnych dla podmiotów funkcjonujących na rynku detalicznym, hurtowym oraz producentów wprowadzających produkty po napojach na polski rynek, co do których przedmiotowa ustawa nakłada obowiązki pod rygorem kar finansowych.

Wszystkie obecne niejasności przekładają się na brak jasnych rekomendacji do odpowiedniego przygotowania się sklepów do realizacji systemu kaucyjnego. Brak jasnych uregulowań funkcjonowania systemu kaucyjnego doprowadzi do problemów organizacyjnych oraz finansowych wielu przedsiębiorców, na których spoczywa obowiązek pobierania i zwrotu kaucji klientom placówek handlowych, co niestety wydaje się jedynym pewnym uregulowaniem w ustawie, wraz z konsekwencjami za brak realizacji.

Apelujemy o przesunięcie wejścia w życie ustawy co najmniej o rok, biorąc pod uwagę wątpliwości i ryzyka wprowadzenia w tym kształcie systemu kaucyjnego w Polsce.

ANALIZA RYNKU – CONVENIENCE RAPORT Wydanie specjalne | STACJA BENZYNOWA 47

Convenience na świecie, czyli nieustanna adaptacja do zmian

„Przyszłość już tu jest – tylko nie jest równomiernie rozłożona”. Cytat z Williama Gibsona, amerykańskiego pisarza SF i futurysty, często przytaczany na największych światowych konferencjach branży convenience, w dużym stopniu odzwierciedlał zmiany dokonujące się w ostatnich kilku latach, które jeszcze gwałtowniej przyspieszyły w 2023 r.

LESZEK JURCZAK

REGIONAL RELATIONSHIP PARTNER CENTRAL AND EASTERN EUROPE NACS

Rynek amerykański

Branża sklepów małego formatu to potężna gałąź gospodarki USA, zatrudniająca kilkaset tysięcy pracowników. Jej zeszłoroczne obroty (in-store, czyli bez paliw – tylko sprzedaż towarów sklepowych i food service) wyniosły 275.3 miliardów USD (rekord wszechczasów), co przekłada się na około 153 tysiące USD sprzedaży jednego sklepu miesięcznie. Wartość

sprzedaży in-store wzrosła o 9.3% względem 2022 roku.

Mimo faktu, że 2023 rok postawił przed branżą wiele wyzwań, liczba sklepów convenience na rynku amerykańskim wzrosła w 2023 roku o 1.5%, odwracając niekorzystny trend z okresu pandemii Covid-19. Tym samym, na koniec zeszłego roku

w USA działało 150,174 sklepów małego formatu, a na jeden sklep

przypadało statystycznie 2 204 mieszkańców.

Mimo rekordowej sprzedaży i wzrostu ilości sklepów amerykańscy managerowie sieci stacji paliw i sklepów zwracają uwagę na wiele barier w rozwoju działalności. Pierwszy z nich to inflacja: Mimo istotnego zmniejszenia ogólnej inflacji (z 8% w 2022 r. do 3.4% w 2023 r.), ceny kategorii spożywczych wzrosły w zeszłym

RAPORT ANALIZA RYNKU – CONVENIENCE STACJA BENZYNOWA | Wydanie specjalne 48

roku średnio o 5.8%, co powiększyło koszty operacyjne, a presja konkurencji wpłynęła na marżę handlową. Niezmiennie najczęściej wymienianym problemem jest niedobór siły roboczej: Trudności w znalezieniu i utrzymaniu pracowników, szczególnie na konkurencyjnym rynku pracy z rosnącymi oczekiwaniami płacowymi. Stanowe i lokalne podwyżki stawek płacy minimalnej wywierały presję na budżety sklepów i ich koszty operacyjne. Kolejne wyzwania, które miały wpływ na koniunkturę to zmieniające się preferencje konsumentów: Zmiana w kierunku zdrowszych, wysokiej jakości i lokalnie pozyskiwanych produktów spożywczych wymagała od sklepów convenience dostosowania swojej oferty produktowej. Zmiana modeli mobilności czyli zmniejszenie częstotliwości dojazdów do pracy, w których coraz więcej osób pracuje z domu, wpłynęły na sklepy, których lokalizacje bazują na ruchu dojazdowym.

W prowadzeniu biznesu convenience trudnością była rywalizacja ze zwiększoną konkurencją i agresywną polityką cenową ze strony dużych sklepów detalicznych, supermarketów, a także sklepów internetowych, co zmniejszyło marżę handlową i wywierało presję na optymalizację asortymentu i cen zakupu. Dodatkowe wyzwania legislacyjne wymuszają umiejętność poruszania się w złożonej sieci lokalnych, stanowych i federalnych przepisów dotyczących licencjonowania, standardów zdrowia i bezpieczeństwa oraz prawa pracy.

Szczególnie ważne kategorie alkohol i art. tytoniowe zmniejszyły rotację po za zaostrzeniu przepisów dotyczących ich sprzedaży.

Dodatkowe problemy to zakłócenia w łańcuchu dostaw, co wpłynęło na dostępność i koszt zapasów, prowadząc do ich niedoborów i wzrostu cen, a także zmienność cen paliwa: Wahania cen ropy naftowej miały wpływ na marże paliwowe i wydatki

konsumentów na paliwo, co przekładało się na zakupy w sklepach.

Jednym z narzędzi do całkowitego rozwiązania lub zmniejszenia negatywnych efektów barier i problemów jest transformacja cyfrowa. Niestety potrzeba szybkiej integracji technologii cyfrowych, aby lepiej zarządzać zapasami, obsługą klienta i efektywnością operacyjną przy jednoczesnych ograniczeniach budżetowych jest trudno osiągalna. Dodatkowo sytuację pogarszają zagrożenia cybernetyczne: Zwiększona liczba operacji cyfrowych naraziła sklepy spożywcze na większe ryzyko cyberataków, co wymagało inwestycji w środki cyberbezpieczeństwa. Także starzejąca się infrastruktura wymagała dodatkowych nakładów finansowych, co zmniejszało środki na inwestycje w nowe otwarcia.

Rosnące wymagania konsumentów i regulacyjne dotyczące zrównoważonych praktyk, w tym redukcji odpadów, recyklingu i efektywności energetycznej oraz konieczność dostosowania się do lokalnych i federalnych przepisów dotyczącymi ochrony środowiska zwiększyła złożoność operacyjną i koszty. Stopniowe przechodzenie na pojazdy elektryczne stanowiło i nadal stanowi długoterminowe wyzwanie inwestycyjne w zmianę infrastruktury do obsługi pojazdów.

Rynek europejski Analogie pomiędzy oboma rynkami położonymi po obu stronach Atlantyku były w 2023 roku bardzo widoczne. Można powiedzieć, że w zasadzie wszystkie bariery w rozwoju biznesu convenience wystąpiły zarówno w USA jak i na rynku europejskim, przy czym na Starym Kontynencie ich efekty zostały spotęgowane przez wyższy poziom regulacji rządowych i unijnych. Jednym z przykładów rygorystyczna polityka środowiskowa w krajach europejskich, która wymagała bardziej zrównoważonych praktyk, takich jak

zarządzanie odpadami, zużycie energii i zarządzenie opakowaniami. Rygorystyczne przepisy prawa pracy i regulacje w Europie Zachodniej, w tym dotyczące godzin pracy, świadczeń pracowniczych i bezpieczeństwa pracy, dodatkowo komplikują zarządzanie siłą roboczą na rynku europejskim. Sprzedaż towarów z ograniczeniami wiekowymi, szczególnie dotyczących wyrobów tytoniowych (a także polityka ograniczania ekspozycji tej kategorii, łącznie z całkowitym usunięciem z widoku ze strefy kasowej) powoduje zmniejszenie sprzedaży, które trudno jest skompensować ofertą towarów alternatywnych (heated tobacco, saszetki nikotynowe czy e-papierosy). Rynek europejski charakteryzuje się wysokim nasyceniem (dużą gęstością sklepów) i konkurencją ze strony supermarketów, dyskontów i sklepów specjalistycznych. Budowanie lojalności wobec marki i odróżnianie się od konkurencji na tak konkurencyjnym rynku wymagało innowacyjnych strategii marketingowych i usługowych. Duża konkurencja wpływa także na koszt i dostępność nieruchomości co stanowiło poważne wyzwanie dla ekspansji i kontroli kosztów operacyjnych. Warto także zaznaczyć, że europejskie sklepy typu convenience często oferują szerszy wybór świeżych i wysokiej jakości produktów spożywczych, odzwierciedlając preferencje lokalnych konsumentów w zakresie świeżych produktów i opcji dla smakoszy. Większy nacisk kładzie się również na produkty ekologiczne i pozyskiwane lokalnie. Amerykańskie sklepy typu convenience tradycyjnie koncentrują się bardziej na produktach pakowanych, przekąskach i napojach. Istnieje jednak rosnąca tendencja do oferowania zdrowszych i świeższych opcji żywnościowych w odpowiedzi na zmieniające się preferencje konsumentów. Wynika to z nawyków konsumenckich, różnych po obu stronach

Atlantyku. W Europie zakupy w sklepach ogólnospożywczych mogą być częstsze i bardziej rutynowe, a konsumenci kupują mniejsze ilości ze względu na mniejsze przestrzenie mieszkalne i preferowanie świeżej żywności. Amerykańscy konsumenci mogą korzystać ze sklepów typu convenience raczej w celu dokonania zakupów impulsowych i zaspokojenia szybkich potrzeb niż codziennych zakupów, na co wpływ mają większe domowe przestrzenie magazynowe i wzorce zakupowe. Różnice te ilustrują, w jaki sposób czynniki kulturowe, regulacyjne i geograficzne kształtują rynki sklepów convenience w Europie i USA, prowadząc do różnych podejść operacyjnych i strategicznych w każdym regionie.

Co nas czeka w 2024 roku

Firmy chcąc sprostać wyzwaniom przyszłości muszą w najbliższych latach dokonać adaptacji strategicznych innowacji obejmujących dywersyfikacja usług, czyli ekspansję na oferty niezwiązane z paliwem, takie jak stacje ładowania pojazdów elektrycznych, ulepszone usługi gastronomiczne i partnerstwa detaliczne. Poprawa efektywności programów lojalnościowych i personalizacja, czyli wykorzystanie analizy danych do spersonalizowanych programów marketingowych i lojalnościowych w celu zwiększenia retencji klientów. Wzrost nakładów na technologię i automatyzację, szczególnie adaptacja rozwiązań sztucznej inteligencji i Internetu rzeczy do zarządzania zapasami i energią oraz systemów kas samoobsługowych w celu poprawy wydajności i jakości obsługi klienta. Warto także przygotować inicjatywy na rzecz zaangażowania społeczności i zrównoważonego rozwoju, czyli uruchomić projekty mające na celu poprawę zrównoważenia środowiskowego i zaangażowania społeczności lokalnej zmierzającej do budowania lojalności wobec swojej marki.

ANALIZA RYNKU – CONVENIENCE RAPORT Wydanie specjalne | STACJA BENZYNOWA 49

Czy analiza danych Big Data pomaga w budowaniu świadomości konsumenckiej?

Analiza danych to podstawowy czynnik dla funkcjonowania dzisiejszego świata. Na każdym etapie potrzebujemy danych, aby trafnie i skutecznie oceniać sytuację. Dotyczy to zarówno potrzeby danych makroekonomicznych, dzięki którym możemy łatwiej podjąć decyzję długoterminowe. Dane mikroekonomiczne pomagają działać oraz reagować tu i teraz. Ważnym elementem jest monitorowanie danych, które wpływają i pomagają w działaniu bieżącym.

MICHAŁ MIAZEK, OPERATIONS & SALES MANAGER SELECTIVV

Dziś produktem jest wszystko co nas otacza. Produktem są dobra materialne czy usługowe, również organizacje bądź idee. Produktem dziś są także miejsca. Bez wątpienia każda rzecz, w rozumieniu przedmiotu czy usługi, która może być obiektem rynkowej wymiany jest dziś produktem. Stąd potrzeba monitorowania na wielu płaszczyznach. Kluczem jest prawidłowe rozpoznanie potrzeby konsumenckiej na produkt i w odpowiednim czasie reagowanie. Dotyczy to życia produktu na każdym

etapie. Przy wprowadzeniu na rynek powinniśmy badać i analizować potrzebę, grupę docelową czy dostępną konkurencję, aby trafniej rozpoznać model dystrybucji i sprzedaży. Na kolejnych etapach powinniśmy obserwować i analizować zachowania klientów końcowych wobec produktu. Jakie oddziaływania są zauważalne, jakie dobre oraz złe przyzwyczajenia może odczuwać konsument podczas obcowania z produktem. Dlatego badania i analizy rynku są integralną częścią dla lepszego rozpoznania świata konsumenckiego.

Jak budować przewagę rynkową?

Powstaje pytanie, jak zbudować przewagę rynkową. Tu z pomocą mogą przyjść dodatkowe badania i analizy. Im bardziej dokładne i szczegółowe, tym więcej danych otrzymamy zwrotnie. Jednym z ciekawych rozwiązań jest możliwość analizowania zachowania konsumentów przy użyciu danych mobilnych. Mowa tu o geolokalizacji, czyli łączeniu danych online z offline. Na czym to dokładnie polega?

Od jakiegoś czasu rynek udostępnia rozwiązania łączące

najistotniejsze potrzeby przy relatywnie niższych kosztach. Dziś badanie szerokiej populacji nie jest barierą nieosiągalną, a ponoszone koszty są niskie w odniesieniu do wyniku na jednej przebadanej „N-ce”. Modelem łączącym podejście ilościowe z jakościowym są badania oparte na bezpośrednim badaniu konsumenta w tak zwanym tle. Polega ono na badaniu dobrych i złych nawyków konsumenckich uzyskując dane bezpośrednio z codziennych zwyczajów samych badanych. Dane uzyskiwane są z monitorowania używanych aplikacji mobilnych

RAPORT ANALIZA RYNKU – CONVENIENCE STACJA BENZYNOWA | Wydanie specjalne 50

i stron mobilnych. Dziś praktycznie każdy korzysta z dostępu do Internetu za pomocą urządzeń typu smartfon i pozostałych przenośnych urządzeń mobilnych. Badanie jest realizowane pasywnie, czyli dane są zbierane w tle bez konieczności angażowania konsumenta do interakcji na podstawowym etapie.

Co to jest Geotrapping®?

Geotrapping® o którym mowa, to innowacyjna i sprawdzona metoda badawcza, pozwalająca na uzyskaniu bardzo szczegółowych danych. Polega na zbieraniu informacji o konsumentach, którzy w danym czasie i w danym miejscu wykonują codzienne czynności. Funkcja geolokalizacji, na której opiera się analiza badawcza, pozwala bardzo precyzyjnie określić osobę w konkretnym miejscu i czasie.

Na podstawie globalnego raportu „Digital 2022 Global Overview”, opublikowanego we współpracy pomiędzy organizacjami We Are Social i Hootsuite wynika, że ponad dwie trzecie (67,1 proc.) światowej populacji korzysta obecnie z telefonu komórkowego, a liczba unikalnych użytkowników na początku 2022 roku wyniosła 5,31 miliarda. Globalna suma wzrosła o 1,8% w ciągu ostatniego roku – o 95 mln nowych użytkowników telefonów komórkowych (dane za 2022 rok w ujęciu do roku 2021). Ogólnoświatowa tendencja potwierdza, że smartfony są i będą nadal wiodącym urządzeniem mobilnym.

Rosnąca popularność urządzeń i aplikacji mobilnych zmieniła też sposób, w jaki korzystamy z telefonów. Jeszcze 10 lat temu z tradycyjnych komórek z klawiaturą korzystało 83% Polaków. Dziś 77% osób ma smartfony –wynika z danych udostępnionych przez Kantar Public na potrzeby raportu Digital Care Group. Tylko 17% użytkowników wykorzystuje telefony przede wszystkim do nawiązywania połączeń głosowych. Dla większości osób to urządzenia

do eksploracji Internetu i korzystania z rozmaitych usług online.

Z kolei z badania “10 lat Mobilnej Rewolucji” wynika, że 95% osób w wieku 20-29 lat ma smartfon. Wśród 30-latków jest to 93%, a u nastolatków 92%. Świat się zmienia na naszych oczach.

Z kolei na podstawie opublikowanych danych z „Badania Założycielskiego” Krajowego Instytutu Mediów (KIM) zleconego przez

Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, 75,8 proc. Polaków korzysta ze smartfona. W grupie wiekowej 65 lat i więcej odsetek ten jest najniższy, ale wynosi już 37,4 proc. Badanie Założycielskie realizowane przez KIM jest podstawowym badaniem populacyjnym dotyczącym konsumentów mediów elektronicznych w Polsce.

Od stycznia do czerwca objęło ono ogólnopolską losową próbę 8 474 gospodarstw domowych i 19 611 osób w wieku 4 lata i więcej. Zebrane dane są reprezentatywne dla wszystkich gospodarstw w Polsce i osób w wieku powyżej

4 lat. Badanie realizowane jest na ogólnopolskiej próbie adresowej wylosowanej z operatu TERYT Głównego Urzędu Statystycznego.

Rozwój nowych technologii i Big Data

Człapiąca globalizacja i wynikające z niej coraz większe potrzeby wymiany informacji i jej pozyskiwania, wpływają bardzo korzystnie na rozwój nowych technologii i Big Data. Świat powoli żegna się z third-party cookies. Dokładność danych uzyskanych z tego kanału szacuje się na blisko 50%. Dla otaczającego nas świata i potrzeb wynikających z pozyskiwania dokładnych informacji na temat konsumentów i zwyczajów rynku konsumenckiego, to już dziś za mało. Badania geolokalizacyjne opierają się na identyfikatorach mobilnych. Tworzone na tej podstawie profile zachowują aktualność nawet do 2 lat. Dzieje się tak dlatego, że zamiast bazować wyłącznie na odwiedzanych

ANALIZA RYNKU – CONVENIENCE RAPORT Wydanie specjalne | STACJA BENZYNOWA 51

witrynach, badanie Geotrapping® wykorzystuje dane lokalizacyjne do badania fizycznego zachowania użytkowników. Do tego celu służy Data Management Platform® (DMP), gdzie są gromadzone cenne informacje na temat użytkowników mobilnych z całego świata. Analizowane są między innymi dane demograficzne, lokalizacyjne, język, dane przeglądarki i kategorie używanych aplikacji oraz stron www. W ten sposób powstały unikalne profile użytkowników i rozbudowana baza „Point of Interest”. Warto zaznaczyć, że dane są zbierane zgodnie z zachowaniem wszelkich regulacji wynikających z przepisów globalnych GPDR oraz lokalnych RODO.

Jakie korzyści może przynieść badanie oparte na geolokalizacji urządzeń typu smartfon w połączeniu z informacją na temat używanych aplikacji i odwiedzanych stron internetowych przez użytkowników? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, ale zakres informacji jakie otrzymamy w wynikach jest tak obszerny, że pozwala uzyskać precyzyjne dane do wykorzystania nie tylko w celach marketingowych.

Przykładowe badania tematyczne mogą mieć różny charakter, ale za każdym razem pochodzą z tej unikatowej technologii, dokładnie odzwierciedlając populację na badanym obszarze i jej zainteresowania.

Badania Populacji to wiedza na temat osób przebywających i mieszkających na danych obszarach. Stanowi niezwykle ważną bazę na przykład do tworzenia strategii rozwoju. Zakres wykorzystanych danych, pozwoli na wnikliwą analizę zachowań i stworzenie pełnego, cyfrowego obrazu mieszkańca danego miasta oraz porównania z benchmarkiem ogólnopolskim.

Ciekawym zagadnieniem szczególnie dziś jest Badanie Obcokrajowców, gdzie zbierane są informacje na temat rzeczywistej liczby mieszkańców np. miast.

Mają one duże znaczenie w kontekście prowadzenia jak najbardziej efektywnego zarządzania jednostką administracyjną. Znacząca i wciąż wzrastającą liczba obcokrajowców w Polsce powoduje, że wartość wiedzy na temat ich populacji oraz krajów pochodzenia jest coraz większa. Badanie natężenia ruchu w połączeniu z profilowaniem użytkowników daje ogromne możliwości. Dzięki danym z Badania Przepływu Ludności i danych na temat zwyczajów i przyzwyczajeń generowanych przez badaną populację, wynik pomoże dokonać wyboru najlepszej lokalizacji pod nową inwestycję lub biznes. Raport z takiego badania obnaży dane, gdzie najlepiej prowadzić zewnętrzne kampanie reklamowe. Oszacuje i uwypukli lokalizacje i pory, w których ruch jest największy. Transport, zarządzanie komunikacją, branża nieruchomości, gastronomii i tak naprawdę każda inna, jest w stanie sporo zyskać, dzięki takim analizom.

Dotarcie do użytkowników każdej aplikacji mobilnej pozwala na realizację badania ciągłego. Wyniki analiz z używalności aplikacji tematycznych pozwala zbadać i wykorzystać potencjał zebranych informacji do komunikacji marketingowej. Analiza zachowania konsumenta w świecie wirtualnym i rzeczywistym pozwala zaplanować konkretne działania marketingowe, a raport z Badania Aplikacji może być podstawą opłacalnych działań promocyjnych dla produktu czy całej marki.

Sprawdzanie potencjału Jednym z kluczowych i ważnych elementów wykorzystania tej technologii jest możliwość przeprowadzenia Badania Klientów, na przykład stacji benzynowych czy całych retail parków. Badanie zachowania użytkowników urządzeń mobilnych w kontekście odwiedzania badanych lokalizacji oraz potencjału ludnościowego w strefach zasięgu

placówek. W ten sposób dowiemy się dokładnie kim są klienci danego odwiedzanego miejsca, jaki jest ich profil oraz co najczęściej kupują. Analizy pasywne użytkowników urządzeń mobilnych stanowią nową jakość w badaniach odwiedzania placówek handlowych oraz dowolnych innych lokalizacji.

Związane jest to między innymi z wielkością analizowanych prób oraz możliwością prowadzenia stałego monitoringu zmian w zachowaniach odwiedzających i ich obserwacji w czasie. Istnieje możliwość porównania wyników z benchmarkiem ogólnopolskim, a dodając pełne profilowanie odwiedzających (np. ze względu na płeć i wiek) oraz z analizą miejsca zamieszkania, finalnie spotykamy się z pomiarem potencjału ludnościowego na obszarze badanych stref zasięgu. Celem badania w tym przypadku może być analiza zachowania użytkowników urządzeń mobilnych w kontekście odwiedzania badanych lokalizacji oraz potencjału ludnościowego w strefach zasięgu placówek. Dzięki użytej technologii możemy skorzystać z następujących modułów badawczych, jak analiza stref zasięgu badanej

placówki oraz bezpośredniej konkurencji, określenie potencjału ludnościowego i jego charakterystyki na obszarze strefy zasięgu, współodwiedzanie oraz lojalność wobec marki, czy częstotliwość wizyt i czas pobytu w badanych lokalizacjach handlowych.

Możliwości i zastosowania rozwiązań Big Data są dziś bardzo szerokie. Sam opisany proces zbierania danych mobilnych przy zestawieniu w czasie i miejscu, dzięki geolokalizacji urządzeń mobilnych, pozwala na uzyskanie unikalnej wiedzy na temat zwyczajów i potrzeb konsumenckich. Dzięki tym unikatowym możliwością, realizacja badania konsumenckiego trwa zdecydowanie szybciej i zawiera więcej informacji, niż znane tradycyjne modele badań. Badanie strefy zasięgu (catchment area) lub indeksu zmiany liczby użytkowników urządzeń mobilnych odwiedzających badane lokalizacje (Footfall) nigdy nie było tak dostępne. Dokładność danych odzwierciedla bardzo szeroka liczba biorących udział w badaniu, a próba respondentów wynika bezpośrednio z ilości osób przebywających na danym obszarze w czasie. Więcej: www.datatank.selectivv.com

O AUTORZE

Operations & Sales Manager Selectivv Data Tank. Ekspert rynku detalicznego, manager sprzedaży z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy z klientem B2B, B2C i Retail. Odpowiedzialny za rozbudowę i wdrażanie procesów sprzedażowych w międzynarodowych firmach handlowych. Posiada szerokie kompetencje sprzedażowe, strategiczne i biznesowe. Swoje doświadczenie zdobywał również na stanowiskach menedżerskich związanych z zarządzaniem procesami. Z rynkiem badawczym i analityką danych związany od kilku lat.

RAPORT ANALIZA RYNKU – CONVENIENCE STACJA BENZYNOWA | Wydanie specjalne 52

PODSUMOWANIE

2023 ROKU w sklepach

małoformatowych do 300 m 2

2023 w sklepach małoformatowych to czas kontynuacji trendu „mniej zakupów za wyższą kwotę”, spadających wolumenów sprzedaży, trudnej sytuacji w kategoriach alkoholowych i rozkwitu sprzedaży innowacyjnych produktów nikotynowych.

ELŻBIETA SZAREJKO

CMR

Wcałym 2023 r. w spożywczych sklepach małoformatowych do 300 m2 dokonano ponad 6 mld transakcji, czyli znacznie więcej niż w supermarketach, dyskontach i hipermarketach razem wziętych.

Zakupy w tego typu placówkach różnią się od tych

dokonywanych w większych formatach, bo klienci wpadają tam codziennie na małe, często impulsowe lub uzupełniające zakupy, więc kwota i lista pozycji na paragonie są niewielkie. Za to ruch w tego typu sklepach rozkłada się w miarę równomiernie na wszystkie dni tygodnia, a różne potrzeby klientów często

zaspokajane są od wczesnych godzin porannych do późnego wieczora. Łącznie w 2023 r. obroty spożywczych sklepów małoformatowych zwiększyły się o 7,5%, ale wzrost ten wynika z podwyżek cen w wielu kategoriach, ponieważ łączna liczba transakcji zmniejszyła się o 3%, spadła też liczba kupionych produktów.

Rzadsze wizyty i mniej zakupionych produktów to po części efekt zamykania się tego typu placówek, ale też wyższej bazy –w 2022 r. po wybuchu wojny na Ukrainie dla wielu osób szukających schronienia Polska stała się miejscem tymczasowego pobytu lub choćby przystankiem w dalszej drodze.

RAPORT ANALIZA RYNKU – CONVENIENCE STACJA BENZYNOWA | Wydanie specjalne 54

TOP kategorie – udziały w wartości sprzedaży (%) w 2023 r. sklepy małoformatowe do 300 m 2

TOP kategorie - udziały w wartości sprzedaży (%) w 2023 r. sklepy małoformatowe do 300 m2

PRODUKTY TYTONIOWE

PRODUKTY MLECZNE

PRZEKĄSKI SŁONE

PRODUKTY ZBOŻOWE

PRZYPRAWY I DODATKI KULINARNE

DANIA GOTOWE

TOP kategorie – udziały w wartości sprzedaży (%) w 2023 r. sklepy małoformatowe do 300 m 2

PRZYPRAWY I DODATKI KULINARNE PRZEKĄSKI SŁONE PRODUKTY ZBOŻOWE

żródło: CMR

3% 4% 5% 6% 6% 11% 15% 23% 27% 31% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
LODY
SŁODYCZE PRODUKTY
NAPOJE ALKOHOLE TOP kategorie
sklepy
ANALIZA RYNKU – CONVENIENCE RAPORT
PRODUKTY MIĘSNE
PRODUKTY MLECZNE
TYTONIOWE
- udziały w wartości sprzedaży (%) w 2023 r.
małoformatowe do 300 m2
żródło:
CMR
1% 2% 2% 2% 2% 4% 4% 8% 23% 23% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
LODY
NAPOJE
SŁODYCZE
ALKOHOLE
Wydanie specjalne | STACJA BENZYNOWA 55

Wybrane kategorie – zmiana wartości sprzedaży 2023 vs 2022 sklepy małoformatowe do 300 m 2

Wybrane kategorie - zmiana wartości sprzedaży 2023 vs 2022 sklepy małoformatowe do 300 m2

Wybrane kategorie – zmiana liczby transakcji 2023 vs 2022 sklepy małoformatowe do 300 m 2

Wybrane kategorie - zmiana liczby transakcji 2023 vs 2022 sklepy małoformatowe do 300 m2

żródło: CMR żródło: CMR

0% -2% -2% -3% -5% -6% -6% -7% -7% -8% -9% -8% -7% -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% PRODUKTY TYTONIOWE
SŁODYCZE LODY NAPOJE PRZEKĄSKI SŁONE
PRODUKTY
PRZYPRAWY I DODATKI KULINARNE NAPOJE GORĄCE ZUPY
MLECZNE
ALKOHOLE
16% 15% 11% 10% 10% 10% 8% 8% 5% 4% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%
RAPORT ANALIZA RYNKU – CONVENIENCE STACJA BENZYNOWA | Wydanie specjalne 56

Wybrane kategorie alkoholowe – zmiana wartości i wolumenu sprzedaży 2023 vs 2022

sklepy małoformatowe do 300 m 2

Wybrane kategorie alkoholowe - zmiana wartości i wolumenu sprzedaży 2023 vs 2022

sklepy małoformatowe do 300 m2

żródło: CMR

Średnia wartość koszyka Średnia wartość paragonu w 2023 r. wyniosła 22,80 zł – to aż o 11% więcej niż w 2022 r., przy czym liczba kupowanych jednorazowo produktów średnio w całym roku była o 3% niższa niż rok wcześniej. Ten wynik to efekt rosnących cen, które zmuszają klientów do oszczędności, czyli ograniczania zakupów do niezbędnych produktów, kupowania mniejszej ilości lub rezygnacji z zachcianek, a także przenoszenia części zakupów do innych formatów sklepów, szczególnie do słynących z promocji cenowych dyskontów. Spadek liczby opakowań w koszyku był szczególnie widoczny w pierwszej połowie roku, kiedy wzrosty cen były mocniej odczuwalne. Pod koniec 2023 r. średnie koszyki pod względem ilości wkładanych tam produktów były coraz bardziej zbliżone do poziomu sprzed roku.

Grupy produktowe

Nie zmienia się zestawienie trzech największych grup produktowych, po które klienci sklepów małoformatowych przychodzą najczęściej i wydają na nie najwięcej – alkohole, produkty tytoniowe i nikotynowe oraz napoje wciąż odpowiadają za ponad połowę wartości obrotów. Jeszcze do niedawna napoje alkoholowe były niekwestionowanym liderem zarówno pod względem częstotliwości pojawiania się na paragonach (sięgał po nie co trzeci kupujący), jak i wartości sprzedaży. Spadki notowane w najważniejszych kategoriach alkoholowych, przy jednoczesnym wzroście sprzedaży produktów do palenia i wapowania sprawiły, że w 2023 r. udziały obu tych grup w całości obrotów w sklepach małoformatowych bardzo się do siebie zbliżyły. Niewykluczone, że przy zachowaniu obecnych trendów, w 2024 r. na szczycie zestawienia

najważniejszych kategorii dojdzie do przetasowania.

Wzrosty wśród produktów tytoniowych i nikotynowych

To właśnie produkty tytoniowe i nikotynowe były kategorią, która w 2023 r. zrobiła najwięcej zamieszania na półkach i na paragonach. Łącznie w 2023 r. klienci sklepów małoformatowych wydali na produkty do palenia i wapowania o ponad 10% więcej niż przed rokiem. Do tego wzrostu przyczynił się nie tylko wzrost cen papierosów, ale też przede wszystkim dynamiczny rozwój nowych kategorii – elektronicznych papierosów jednorazowych i podów, a także rosnące zainteresowanie kategorią wkładów do podgrzewaczy tytoniu. O ile tradycyjne kategorie, czyli papierosy (które wciąż odpowiadają za niemal 80% wartości sprzedaży produktów nikotynowych) i tytoń

do samodzielnego zwijania papierosów, odnotowały niewielkie spadki w liczbie opakowań i liczbie transakcji, to w innych kategoriach można mówić już tylko o wysokich lub bardzo wysokich wzrostach. Wiele zmian zaszło w kategorii podgrzewaczy do tytoniu, w której do trzech dużych i uznanych marek w ostatnim roku dołączyło aż 5 kolejnych. W grudniu 2023 r. debiutanci odpowiadali łącznie za ponad 25% wartości sprzedaży wkładów do podgrzewania tytoniu, choć oczywiście trzeba zaznaczyć, że nie wszystkie nowe marki odniosły sukces.

Elektroniczne papierosy jednorazowe ze wzrostami Największe wzrosty (aż o 280% pod względem liczby transakcji) odnotowała kategoria elektronicznych papierosów jednorazowych. Wprawdzie szczyt ich popularności przypadał na sierpień

24% 7% 1% 5% 2% 5% -2% 5% 13% -8% -5% -8% -8% -4% -12% -4% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% DRINKI
PIWO WHISKY I BOURBON WINO MUSUJĄCE I SZAMPAN WINO STOŁOWE WINO WERMUT WÓDKI CZYSTE WÓDKI SMAKOWE
ANALIZA RYNKU – CONVENIENCE RAPORT Wydanie specjalne | STACJA BENZYNOWA 57

i wrzesień, a już pod koniec roku sprzedaż zaczęła hamować, a nawet delikatnie spadać, ale niewątpliwe to właśnie „jednorazówki” były największą gwiazdą sklepowych półek w całym 2023 r. Oferowane w wielu wyszukanych smakach produkty szczególnie przypadły do gustu najmłodszej grupie palaczy, dla których oprócz fantazji i wygody użytkowania liczą się także ceny i ekologia. Dość drogie (średnio około 30 zł) za jedną sztukę e-papierosy, które po „wypaleniu” wyrzuca się wraz z znajdującą się wewnątrz baterią szybko zyskały tańszą i bardziej przyjazną środowisku alternatywę, czyli pody z wymiennymi wkładami i możliwością wielokrotnego ładowania urządzenia, które również notowały w zeszłym roku duże wzrosty sprzedaży.

Problemy branży alkoholowej

Rosnące ceny (za sprawą m.in. kolejnych podwyżek akcyzy), spadek siły nabywczej konsumentów, a także zmiany w stylu życia, szczególnie widoczne wśród młodych konsumentów, to główne przyczyny trudności, z jakimi boryka się obecnie branża alkoholowa. W ostatnim roku klienci sklepów małoformatowych kupili o 8% mniej litrów piwa niż w 2022 r., sprzedaż wódek czystych w przeliczeniu na litry spadła o 12%, a smakowych – o 4%. Kilkuprocentowe spadki wolumenu sprzedaży odnotowały również wina i whisky. Jedną z niewielu kategorii alkoholowych, która w 2023 r. odnotowała wyraźny wzrost zarówno w wolumenie, jak i w wartości sprzedaży były drinki, czyli gotowe do spożycia napoje o niewielkiej zawartości alkoholu (zwykle kilka procent). Wpisuje się to w obserwowany już od jakiegoś czasu trend sięgania po lżejsze alkohole, eksperymentowania i szukania nowych smaków. Podobne tendencje widoczne są od lat w piwie – duże spadki sprzedaży dotykają

Nieco łaskawszy był

2023 r. dla kategorii napojów – liczba paragonów, na których pojawiła się ta kategoria była tylko o 3% niższa niż rok wcześniej, natomiast wydatki na tę kategorię zwiększyły się o 8%.

piwa mocne i najtańsze lagery, relatywnie najlepiej radzą sobie natomiast piwa bezalkoholowe.

Lepiej wśród napojów

Nieco łaskawszy był 2023 r. dla kategorii napojów – liczba paragonów, na których pojawiła się ta kategoria była tylko o 3% niższa niż rok wcześniej, natomiast wydatki na tę kategorię zwiększyły się o 8%. Nieco rzadziej niż przed rokiem klienci sklepów małoformatowych kupowali soki i napoje niegazowane, wodę, a także napoje gazowane (spadek wolumenu o 6% w ujęciu rdr). Napoje energetyzujące, które w najbliższych miesiącach czeka zapewne wiele zawirowań związanych z zakazem sprzedaży osobom niepełnoletnim, w 2023 r. zwiększyły swoją sprzedaż nie tylko wartościowo (o 9%), ale też w przeliczeniu na litry. Znacznie większymi wzrostami mogły się pochwalić kategorie, które wymienia się wśród potencjalnych zamienników energetyków dla niepełnoletnich konsumentów, czyli napoje izotoniczne i napoje funkcjonalne. W 2023 r. wydatki na napoje z dodatkiem witamin i innych składników, które mają korzystnie działać na zdrowie, wygląd czy samopoczucie w 2023 r. wzrosły aż o 30%, a liczba paragonów, na których pojawiała się ta kategoria, zwiększyła się o 17%.

Rynek słodyczy

W innej, bardzo ważnej dla małego formatu kategorii, czyli słodyczach również to produkty funkcjonalne, a mianowicie w tym wypadku batony z dodatkiem substancji pobudzających lub o wyższej zawartości białka, notują największe wzrosty (wydatki na tę kategorię zwiększyły się aż o 40%). Lepiej niż przed rokiem sprzedawały się również gumy do żucia (ta kategoria wciąż nie wróciła do poziomu sprzedaży sprzed pandemii) i cukierki odświeżające, a także słodycze lubiane przez dzieci, czyli jajka lub boxy z niespodzianką w postaci zabawki, żelki oraz chłodzone batony. Całkiem dobrze radzą sobie popularne słodycze impulsowe –batoniki i wafelki (w 2023 r. liczba paragonów, na których pojawiały się te produkty była tylko nieco niższa niż przed rokiem), trochę większe, bo kilkuprocentowe spadki notują natomiast czekolady w tabliczkach i ciastka. Z uwagi na zapowiadane wzrosty cen słodyczy i konieczność radzenia sobie z kolejnymi wyzwaniami (m.in. z rosnącymi cenami kakao), w tej kategorii można w najbliższych miesiącach spodziewać się

różnych zmian np. w recepturach, gramaturach, ale niestety także w dynamikach sprzedaży.

Podsumowanie

Jak pokazują doświadczenia z ostatnich kilku lat na sprzedaż w sklepach małoformatowych, a także na sytuację w ważnych dla tego formatu kategoriach może mieć wpływ wiele czynników i zdarzeń, które nie zawsze da się przewidzieć. Pandemia, wojna na Ukrainie, inflacja, zmieniające się przepisy prawne, zawirowania na rynku surowców, wszystko to odbija się z negatywnie lub pozytywnie na wynikach sprzedaży w sklepach, które konsumenci mają blisko domu lub na codziennie przemierzanych trasach. Mimo kurczącej się liczby takich placówek, rosnącej konkurencji ze strony większych sklepów, a także wielu trudności i problemów, z jakimi muszą na co dzień mierzyć się drobni detaliści, sklepy małoformatowe wciąż odpowiadają za znaczną część sprzedaży, a dla niektórych kategorii, takich jak piwo czy słodycze impulsowe, stanowią najważniejszy kanał zbytu.

O AUTORZE

Analityk danych sprzedażowych w agencji CMR. Od kilkunastu lat śledzi trendy kształtujące rynek FMCG i przygląda się kierunkom rozwoju polskiego handlu. Od 7 lat w CMR analizuje dane z paragonów spływających z kilku tysięcy sklepów. Obecnie stoi na czele zespołu obsługującego sieci detaliczne.

CMR jest polską niezależną agencją badawczą, specjalizującą się w pozyskiwaniu i analizach danych transakcyjnych ze sklepów detalicznych, głównie z sektora FMCG. Pomaga marketerom w ocenie wpływu ich bieżących działań marketing-mix na decyzje zakupowe klientów.

RAPORT ANALIZA RYNKU – CONVENIENCE STACJA BENZYNOWA | Wydanie specjalne 58

ROK 2023 W LOKALNYCH

SKLEPACH SPOŻYWCZYCH

Czy rok 2023 w lokalnych sklepach spożywczych był podobny do roku poprzedniego pod względem obrotów i cen? Czy trendy pozostały podobne do tych, jakie obserwowaliśmy rok wcześniej? Dane M/platform wskazują na to, że wartość obrotów w sklepach spożywczych wzrosła o kolejne 4,7% (dla porównania w roku 2022 vs 21 był to wzrost o 11,2%). Jednocześnie kupiliśmy aż 8,6% produktów mniej (w roku 2022 vs 21 spadek o 3,1%). Tym samym w dalszym ciągu kupowaliśmy mniej, a płaciliśmy więcej. A w zasadzie kupiliśmy jeszcze mniej, a zapłaciliśmy jeszcze więcej.

EWA RYBOŁOWICZ

DYREKTORKA DS. ANALIZ RYNKOWYCH M/PLATFORM

Wyższy niż ubiegłoroczny spadek ilościowych obrotów w lokalnych sklepach spożywczych oczywiście częściowo wynika z faktu, iż obecny rok porównujemy do większej bazy z roku 2022, kiedy w pierwszych miesiącach wojny schronienie w Polsce znalazło wiele osób uchodźczych z Ukrainy. Nie była to jednak

z pewnością jedyna przyczyna spadku wolumenowego. Z uwagi na wciąż rosnące koszty życia wiele gospodarstw domowych musi ograniczać swoje wydatki oszczędzając m.in. na produktach spożywczych i chemicznych. Średnia wartość transakcji w 2023 r. wyniosła 28,03 zł, co stanowiło kwotę wyższą o 2,72 zł, czyli o 10,8% od średniej wartości

koszyka w roku ubiegłym. Jednocześnie rok temu wkładaliśmy do koszyka średnio 4,9 produktów, a w ciągu ostatnich 12 miesięcy 4,8. Wartość koszyków zakupowych w sklepach spożywczych jak zawsze znacząco rosła w okresach świątecznych, czyli w okresie bożonarodzeniowym oraz wielkanocnym. Średnia wartość transakcji po raz pierwszy przekroczyła

RAPORT ANALIZA RYNKU – CONVENIENCE STACJA BENZYNOWA | Wydanie specjalne 60

psychologiczną barierę 30 zł w grudniu 2022, w kwietniu 2023 wyniosła blisko 29 zł, zaś w grudniu 2023 zbliżyła się do 33 zł (wyniosła dokładnie 32,98 zł). Analiza grudniowych zakupów klientów lokalnych sklepów spożywczych pokazała, że najwięcej wydajemy przed samymi Świętami oraz przed Sylwestrem (najlepszym dniem dla grudniowej sprzedaży w sklepach spożywczych, jak co roku był 23 grudnia). Top 5 grudniowych dni pod względem wartości sprzedaży, to: 23, 22, 30, 21 oraz 16 grudnia. Tuż przed Wigilią, 23 grudnia, w większości koszyków zakupowych pojawiły się produkty z kategorii Piwo, Papierosy, tytoń i inne wyroby tytoniowe czy Napoje gazowane (pod względem liczby sztuk).

Spadek wolumenu sprzedaży w lokalnych sklepach spożywczych widoczny był dla wszystkich analizowanych kategorii. Częściowo wynikało to z ograniczania zakupów spożywczo-chemicznych, ale częściowo także z przesunięcia w kierunku innych kanałów, które mogły zaoferować konsumentom poszukiwane produkty w atrakcyjniejszych cenach. W przypadku niektórych kategorii

spadki wolumenu były tak znaczące, iż rosnące ceny nie zdołały zrekompensować jednoczesnych spadków pod względem wartości sprzedaży. Wśród nich znalazły się m.in. wódka, napoje bezalkoholowe czy produkty nabiałowe. Mimo spadku wolumenowego wzrost wartości sprzedaży w sklepach spożywczych odnotowały natomiast piwo, słodycze, sosy i przyprawy czy kawy i herbaty.

Najlepsze dni w roku dla sprzedaży wybranych kategorii spożywczych

Najgorętszy okres dla handlu, czyli grudzień nie jest oczywiście najlepszym miesiącem dla wszystkich kategorii spożywczych. Na podstawie danych ze sklepów M/ platform z całego 2023 roku przygotowaliśmy rankingi top trzech dni dla obrotów ilościowych wybranych kategorii spożywczych.

Piwo

Miejsce 1: 15 lipca, sobota

Miejsce 2: 8 lipca, sobota

Miejsce 3: 19 sierpnia, sobota

W przypadku kategorii bardzo zależnej od temperatury, a taką właśnie jest piwo, top trzy

miejsca w rankingu to oczywiście bardzo ciepłe, wakacyjne soboty. W tym 15 lipca, czyli jeden z najgorętszych dni tegorocznego lata. Nie jest tajemnicą, iż wolne dni oraz piękna pogoda sprzyjają spotkaniom towarzyskim i tym samym konsumpcji tego złotego trunku.

Wódka

Miejsce 1: 23 grudnia, sobota, dzień przed Wigilią

Miejsce 2: 8 kwietnia, sobota, Wielka Sobota

Miejsce 3: 7 kwietnia, piątek, Wielki Piątek

Whisky

Miejsce 1: 23 grudnia, sobota, dzień przed Wigilią

Miejsce 2: 8 kwietnia, sobota, Wielka Sobota

Miejsce 3: 22 grudnia, piątek, 2 dni przed Wigilią

Kluczowe dni dla sprzedaży alkoholi mocnych przypadają w okolicach Świąt. Zarówno dla wódki, jak i dla whisky trzy kluczowe dni pod względem sprzedanej ilości przypadły dokładnie na dni tuż przed obchodami Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy. Z kolei dla obu kategorii na 4 miejscu

w rankingu znalazł się 30 grudnia, czyli dzień przed Sylwestrem. Dla wódki 3 z top 5 najlepszych dni pod względem sprzedaży ilościowej w 2023 roku przypadają w grudniu, a w przypadku whisky są to aż 4 dni!

Napoje bezalkoholowe

Miejsce 1: 14 sierpnia, poniedziałek, długi weekend związany z 15 sierpnia

Miejsce 2: 15 lipca, sobota

Miejsce 3: 16 sierpnia, środa

Podobnie jak piwo napoje bezalkoholowe są kategorią bardzo sezonową i zależną od pogody. W ciągu ostatniego roku największe ilości napojów bezalkoholowych, w tym wody, soków czy napojów gazowanych kupiliśmy w gorące dni wakacyjne, m.in. w trakcie przedłużonych weekendów.

Słodycze

Miejsce 1: 8 marca, środa, Dzień Kobiet

Miejsce 2: 7 kwietnia, piątek, Wielki Piątek

Miejsce 3: 14 lutego, wtorek, Walentynki

Najwięcej słodyczy w sklepach spożywczych oczywiście kupowanych jest w powiązaniu

ANALIZA RYNKU – CONVENIENCE RAPORT Wydanie specjalne | STACJA BENZYNOWA 61

z okolicznościami związanymi z obdarowywaniem naszych bliskich czymś słodkim. W tegorocznym rankingu bez żadnych zaskoczeń na pierwszym miejscu znaleźć możemy Dzień Kobiet, na kolejnych zaś Wielki Piątek oraz Walentynki. Jeśli układalibyśmy ranking pod względem wartości, to Walentynki znalazłyby się na drugim miejscu, a na trzecim pojawiłby się Dzień Matki.

Nabiał

Miejsce 1: 7 kwietnia, piątek przed Wielkanocą

Miejsce 2: 10 listopada, piątek przed Świętem Niepodległości

Miejsce 3: 7 czerwca, środa przed Bożym Ciałem Najwięcej nabiału kupujemy niezmiennie przed Wielkanocą.

Patrząc na ilościowe obroty jest to o 34% więcej w porównaniu do zakupów przed Wigilią. Wysokie miejsce zajmują zakupy przed Świętem Niepodległości czy przed długim czerwcowym weekendem z Bożym Ciałem.

Kawa, herbata, kakao

Miejsce 1: 7 kwietnia, piątek przed Wielkanocą

Miejsce 2: 10 listopada, piątek przed Świętem Niepodległości

Miejsce 3: 6 kwietnia, czwartek przed Wielkanocą

Kawa i herbata to produkty, których nie może zabraknąć podczas spotkań rodzinnych. Dni przedświąteczne są więc bezapelacyjnymi zwycięzcami rankingu. Szczególnie, że kawa dodatkowo bywa produktem kupowanym

na prezent. Sprzedaż kakao, które przede wszystkim używane jest do wypieków także rośnie w tych dniach. Kolejne miejsca w rankingu zajmują również dni poprzedzające Boże Narodzenie, długie weekendy i ważne święta rodzinne.

Podsumowując, najlepsze dni dla sprzedaży badanych kategorii z reguły wypadają przed największymi Świętami i długimi weekendami, a dla kategorii sezonowych, których sprzedaż uzależniona jest od pogody, w rankingu pojawiają się także letnie, upalne dni. Oprócz misji codziennych zakupów, sklepy spożywcze wydają się być doskonałą alternatywą na zakupy „last minute” przed dniem/dniami, w których handel się nie odbywa.

W czołówce wymienionych rankingów nie znalazła się żadna niedziela handlowa, nie zmienia to jednak faktu, iż Polacy chętnie korzystają z możliwości zrobienia zakupów także w ten dzień tygodnia ilekroć taka okazja się nadarza. Z danych M/platform wynika jednoznacznie, iż zarówno Detaliści, jak i konsumenci w szczególności doceniali taką możliwość w niedziele poprzedzające ważne dla nas Święta czy niedzielę rozpoczynającą wakacje.

Analiza danych sprzedażowych przygotowana została na podstawie danych transakcyjnych z puli sklepów Like for Like, N = 2000 wybranych spośród ponad kilku tysięcy lokalnych sklepów spożywczych z M/platform.

RAPORT ANALIZA RYNKU – CONVENIENCE STACJA BENZYNOWA | Wydanie specjalne 62

Początek roku mocno zaskoczył

Polaków w sklepach.

Widać

duże zmiany wśród „liderów drożyzny”

Analiza ponad 55 tys. cen detalicznych w sklepach wykazała, że w styczniu br. wzrosły one średnio o 4,8% rdr. To kolejny miesiąc z rzędu, w którym utrzymała się jednocyfrowa dynamika podwyżek. Do tego po kilku miesiącach nastąpiła zmiana na pozycji lidera najbardziej drożejących produktów. Na pierwszym miejscu w rankingu znalazły się słodycze i desery ze wzrostem o 14,3% rdr. Na drugą pozycję awansowały

napoje bezalkoholowe – 13,8% rdr. Teraz trzecie są dodatki spożywcze – 12,8% rdr. Wcześniej to one były na froncie drożyzny. W TOP5 widać też chemię gospodarczą i warzywa – odpowiednio 10,9% i 10,5% rdr. W sumie spośród 17 analizowanych kategorii 8 wykazało jednocyfrowe podwyżki, 5 zaliczyło dwucyfrowe wzrosty, a 4 zanotowały ujemne wyniki. Najbardziej na minusie są art. tłuszczowe – 21,7%. Mniejsze spadki dotyczą karm dla zwierząt – 9,4%, nabiału – 5,1%, a jak również owoców – 1%.

UCE RESEARCH

J

ak wynika z najnowszego raportu pt. „INDEKS CEN

W SKLEPACH DETALICZNYCH”, autorstwa UCE RESEARCH i Uniwersytetów WSB

Merito, w styczniu br. codzienne zakupy w sklepach zdrożały

średnio o 4,8% rdr. Tym samym utrzymał się, obserwowany już od kilku miesięcy, spadek jednocyfrowej dynamiki wzrostu cen.

Dla przypomnienia, w grudniu ub.r. najczęściej kupowane przez Polaków produkty rdr. zdrożały

o 5,6%, w listopadzie – o 6,7%, a w październiku – o 8,1%. Tym razem na 17 monitorowanych kategorii 8 wykazało jednocyfrowe podwyżki (w grudniu – 5), a 5 zaliczyło dwucyfrowe wzrosty (poprzednio – 7). Natomiast

4 grupy towarów zanotowały ujemne wyniki (miesiąc wcześniej – 5).

– W dalszym ciągu w sklepach jest drożej, tylko dzieje się to nieco wolniej niż w poprzednich miesiącach. Do tego

RAPORT ANALIZA RYNKU – CONVENIENCE STACJA BENZYNOWA | Wydanie specjalne 64

w styczniu br. mniej kategorii niż w grudniu ub.r. potaniało rdr. Powodem tego był wzrost płacy minimalnej. Wraz z nią przedsiębiorców czeka podwyżka składki ZUS. Ponadto zdrożała opłata paliwowa. To wszystko przełożyło się na podwyżki średnich cen niektórych kategorii. Wprawdzie mamy teraz mniej dwucyfrowych wzrostów, ale to wynika z tego, że odnosimy się do rekordowych skoków cen ze stycznia 2023 roku. W związku z tym, obecnie nawet jednocyfrowe podwyżki mogą być solidnie odczuwalne dla gospodarstw domowych – mówi dr Justyna Rybacka z Uniwersytetu WSB Merito Gdynia.

Najnowszy raport wykazał również, że po kilku miesiącach zmieniła się kategoria będąca na szczycie drożyzny. W styczniu br. najbardziej zdrożały słodycze i desery – o 14,3% rdr. Wcześniej przez długi czas na pierwszym miejscu w rankingu były dodatki spożywcze. Z kolei słodycze i desery w grudniu ub.r. zamykały zestawienie TOP5 najbardziej drożejących kategorii.

– Powodem zmiany lidera drożyzny bez wątpienia był wzrost cen kluczowych składników słodyczy i deserów, a więc cukru i kakao. Ostatnio podwyżki na światowych rynkach były widoczne zwłaszcza w przypadku tego drugiego surowca, wykorzystywanego do produkcji czekolady. Ulewne deszcze i powodzie powodowały, że ziarna kakaowca w ciągu ostatniego roku podrożały aż dwukrotnie. Niestety, to nie koniec podwyżek, które notują rekordowe poziomy na światowych giełdach. Do tego znaczna część obu ww. surowców wykorzystywana jest przez przedsiębiorstwa produkcyjne, które borykają się z wysokimi cenami gazu i prądu. Te wszystkie czynniki, wraz ze wzrostem wynagrodzeń, mogą w krótkim i średnim okresie przełożyć się na podwyżki cen słodyczy i deserów – wyjaśnia dr Rybacka.

Na drugie miejsce w zestawieniu drożyzny awansowały z poprzedniej, szóstej pozycji napoje bezalkoholowe, notując średni wzrost o 13,8% rdr. – Stoją za tym bardzo drogie surowce. Wzrost cen cukru w krajach europejskich był jednym z najbardziej znaczących na skalę światową. W pewnym stopniu złagodziło go intensywne zwiększenie importu z Ukrainy przez państwa członkowskie UE, które zdecydowały się na zniesienie ceł na ww. towar. Niestety, ze względu na prognozy dotyczące produkcji w krajach unijnych oraz dążenie do wprowadzenia ograniczeń na import produktów z Ukrainy, nie można oczekiwać drastycznego spadku cen cukru na sklepowych półkach – ostrzega dr Joanna Wieprow z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu.

Z kolei z pierwszej pozycji na trzecią spadły dodatki spożywcze (tj. ketchupy, majonezy, musztardy, przyprawy), które w styczniu średnio rdr. zdrożały o 12,8%. – To mogło być wynikiem osłabienia dynamiki wzrostu cen. We wcześniejszych miesiącach dodatki spożywcze zaliczały większe wzrosty rdr. Mimo tego, kategoria ta nadal należy do czołówki najbardziej drożejących. Wpływają na to m.in. zmiany w kosztach produkcji i konkurencji na rynku czy strategie cenowe producentów – tłumaczy dr Wieprow.

Czwartą pozycję w rankingu zajęła chemia gospodarcza ze średnim wzrostem rdr. o 10,9%. Miesiąc wcześniej była na drugim miejscu. – Na wciąż wysokie podwyżki w tej kategorii wpływają takie czynniki, jak dostępność surowców, cena energii i koszty pracy. Choć obecnie specjalistyczne urządzenia ograniczają zużycie poszczególnych składników, prądu oraz wody, to jednak nadal energia elektryczna zdaje się być kluczowa w całym procesie zautomatyzowanej produkcji. Do tego wzrost kosztów pracy powoduje, że na większe wyhamowanie podwyżek cen w tej

kategorii nie mamy co liczyć. Spadek z drugiego miejsca na czwarte w zestawieniu niczego tu nie zmienia – zapewnia ekspertka z WSB Merito Gdynia.

Zestawienie TOP5 drożyzny zamykają warzywa ze średnim wzrostem rdr. o 10,5%. – W 2023 r. zbiory były słabsze, co przyczyniło się do podwyżek cen w tej kategorii. Niemniej jednak pierwsze miesiące tego roku powinny być relatywnie korzystne dla konsumentów ze względu na silny efekt bazy. Przymrozki na początku 2023 roku dotknęły produkcję w Europie Południowej, Maroku i Turcji. To spowodowało znaczne podwyżki cen importowanych warzyw – stwierdza dr Joanna Wieprow.

Dalej w rankingu są ryby, które zdrożały o 9,3% rdr. Potem widać kolejno art. dla dzieci ze średnim wzrostem rdr. na poziomie 7,1%, wędliny – 4%, pieczywo – 3,4%, mięso – 3,1%, środki higieny osobistej – 2,7%, produkty sypkie –2,4%, a także używki – 2,4%. Dr Rybacka zauważa, że te kategorie, których ceny wykazywały większą dynamikę wzrostu w poprzednich miesiącach, w styczniu mogły mniej podrożeć. Jednak koszty ich zakupów nadal rosną, tylko wolniej. Z kolei eksperci z UCE RESEARCH twierdzą, że popyt na produkty, z których konsumenci nie są w stanie zrezygnować, będzie utrzymywał wysokie ceny. Dla wszystkich osób są to oczywiście środki higieny osobistej, a dla rodziców – art. dziecięce. W pozostałych kategoriach wiele zależy od indywidualnych nawyków żywieniowych.

– W 2024 roku należy spodziewać się wzrostów cen mięsa. Dla drobiu mogą to być nawet 2-3 zł więcej za kilogram fileta z piersi kurczaka. Wieprzowina drożeć będzie powoli, ale długotrwale ze względu na redukcję stad trzody chlewnej w Polsce i całej UE. Z kolei podwyższenie stawek akcyzy na alkohol i papierosy może w tym roku skutkować wzrostem kosztów zakupów używek, ale

dopiero za kilka miesięcy. Wcześniej wyprodukowane wyroby z akcyzą zapłaconą w 2023 r. powinny utrzymać swoje ceny – zaznacza dr Joanna Wieprow.

Z kolei największy ujemny wynik w relacji rocznej zanotowały art. tłuszczowe – 21,7%. Zdecydowanie mniejsze spadki dotyczą karm dla zwierząt – 9,4%, nabiału – 5,1%, a także owoców – 1%. –Oleje i tłuszcze stanowią główną kategorię o tendencji spadkowej. Jest to zjawiskiem globalnym, wpływającym także na polski rynek. Ta grupa żywności znalazła się najbardziej na minusie po osiągnięciu historycznych szczytów po wybuchu wojny w Ukrainie – podsumowuje dr Joanna Wieprow z Uniwersytetu WSB

Merito we Wrocławiu.

Opis metody badawczej

Dane pochodzą z cyklicznego raportu pt. „INDEKS CEN W SKLEPACH DETALICZNYCH” (powstającego co miesiąc od blisko 7 lat), autorstwa UCE RESEARCH i Uniwersytetów WSB Merito (dawniej Wyższych Szkół Bankowych). Analiza pokazuje średnią wartość cenową, notowaną miesiąc do miesiąca i rok do roku. W najnowszej odsłonie porównano wyniki ze stycznia 2024 r. i analogicznego okresu z 2023 r. Dotyczyło to 17 kategorii i ponad 100 najczęściej wybieranych przez konsumentów produktów codziennego użytku. Łącznie zestawiono ze sobą 55,2 tys. cen detalicznych z 25,4 tys. sklepów należących do 56 sieci handlowych. Badaniem objęto wszystkie na rynku dyskonty, hipermarkety, supermarkety, sieci convenience oraz cash&carry docierające ze swoją ofertą do większości konsumentów w Polsce.

Uwaga! Autorzy badania zastrzegają, że powyższa analiza nie może być traktowana jako pomiar wzrostu lub spadku ogólnego poziomu inflacji.

***
ANALIZA RYNKU – CONVENIENCE RAPORT Wydanie specjalne | STACJA BENZYNOWA 65

SKLEPY ZAKOŃCZYŁY 2023 ROK

NA LEKKIM MINUSIE.

Największe spadki dotknęły hipermarkety

Analiza zachowań konsumentów w ponad 37 tys. sklepów spożywczoprzemysłowych wykazała, że w 2023 roku nastąpił prawie niezauważalny spadek ruchu rdr. A w jeszcze mniejszym stopniu ubyło klientów. Niemniej liczba wizyt zmniejszyła się rdr. niemal w każdym obserwowanym formacie, a najbardziej w hipermarketach – o 8,1% rdr. Tylko dyskonty odnotowały wzrost i to niewielki, bo o 1,2% rdr. Natomiast wszystkie segmenty, bez wyjątku, straciły odwiedzających. Tu też na najmocniejszym minusie są hipermarkety – 3,4%. Z kolei najwięcej wizyt wygenerowały sklepy convenience i dyskonty. Oszacowano też, że w ub.r. przeciętny klient chodził na zakupy co 2-3 dni i spędzał w sklepie średnio kwadrans. Tak wykazało badanie Proxi.cloud i UCE RESEARCH.

UCERESEARCH.COM

RAPORT ANALIZA RYNKU – CONVENIENCE STACJA BENZYNOWA | Wydanie specjalne 66

Wyniki cyklicznego badania, przeprowadzonego przez firmę technologiczną Proxi.cloud i platformę analityczno-badawczą UCE RESEARCH, pokazują, że w zeszłym roku w porównaniu do 2022 roku nastąpił minimalny spadek ruchu (-1,7% rdr.) w sklepach spożywczo-przemysłowych w Polsce. Dotyczyło to dyskontów, supermarketów, hipermarketów i sieci convenience. Przy tym na całym rynku ubyło mniej klientów (-1% rdr.) niż wizyt.

– Przyczyn takiego stanu rzeczy można upatrywać w rosnącej popularności usług cateringowych, a także pozwalających na dowóz zakupów do domu. To sprawia, że pewna część populacji znacznie rzadziej udaje się do sklepów albo całkowicie rezygnuje z wizyt w tych placówkach na rzecz e-handlu. W tym roku delikatny trend spadkowy powinien się utrzymać ze względu na ww. czynniki – mówi Mateusz Nowak, jeden ze współautorów badania z Proxi.cloud.

Należy dodać, że dynamika liczby wizyt i klientów zmieniała się w ciągu roku. – W pierwszych kwartałach mieliśmy do czynienia ze wzrostem ruchu, a dopiero od wakacji zaczęły się spadki, zarówno w zakresie liczby odwiedzin, jak i klientów. Można zatem podejrzewać, że w 2024 roku, przynajmniej na początku, zauważalna będzie pewna tendencja spadkowa. Niemniej wiele zależy od kondycji gospodarki, poziomu inflacji oraz popularności usług cateringowych i dowozu jedzenia –wyjaśnia dr Nikodem Sarna, drugi ze współautorów badania z firmy technologicznej Proxi.cloud.

Analiza wykazała również, że rdr. zmniejszył się ruch prawie we wszystkich analizowanych formatach, tj. w supermarketach – o 1,4%, w sieciach convenience

– o 3,2%, a w hipermarketach – aż

o 8,1% rdr. Wyjątkiem były dyskonty, które odnotowały delikatny wzrost – o 1,2% rdr. Zdaniem Mateusza Nowaka, wyniki mogą być efektem przyzwyczajenia

konsumentów do robienia zakupów w najbliższej okolicy, gdzie dominują sklepy convenience i dyskonty. Przy tym przewaga tych drugich polega na większym asortymencie i z reguły niższych cenach jednakowych produktów.

– Powyższe wyniki mogą też być rezultatem większej wrażliwości klientów na ceny produktów żywnościowych. Dyskonty, które z definicji grają kartą tanich zakupów, mogły okazać się w związku z tym bardziej odporne na spadki, a nawet przejąć część ruchu od innych kategorii sklepów – uważa dr Nikodem Sarna.

Jak informują analitycy z UCE RESEARCH, wszystkie formaty rdr. straciły klientów, a najwięcej hipermarkety – 3,4%. Za nimi w zestawieniu są supermarkety ze spadkiem rdr. o 1,7%. Sieci convenience i dyskonty rdr. utraciły tyle samo, czyli po 1,2% odwiedzających. – Spadki we wszystkich formatach mogą być wynikiem zmniejszenia się liczby osób chodzących na zakupy w ramach jednego gospodarstwa domowego i usług dowozu zakupów. Hipermarkety wypadają pod tym względem najgorzej z powodu najmniejszej dostępności – podkreśla Mateusz Nowak.

Różnica średniej liczby wizyt przypadająca na jednego shoppera oraz średniego czasu wizyty między rokiem 2022 a 2023 pozostaje znikoma. – Przeciętny klient uczęszcza na zakupy co 2-3 dni i spędza tam średnio 15 minut. Są to wartości, które powinny się utrzymać także w 2024 roku –stwierdzają autorzy badania.

W przypadku średniej liczby wizyt w podziale na typ sklepu różnice kształtują się na poziomie mniejszej niż 0,5%, czyli pozostały praktycznie bez zmian. – Najwięcej wizyt generują sklepy convenience i dyskonty. To wynika z najpokaźniejszej ilości placówek tych formatów i ich rozmieszczenia w najgęściej zaludnionych obszarach w kraju – analizują badacze. Ponadto z analizy wynika, że czas trwania pojedynczych

zakupów w 2023 roku pozostał na bardzo podobnym poziomie jak rok wcześniej (-0,6% rdr. dla całego rynku). To samo dotyczy średniego łącznego czasu spędzonego w sklepach (-1,4% rdr.). – Te wyniki są odzwierciedleniem pewnej niezmienności i stabilności w nawykach zakupowych Polaków. Stąd też w tym roku można spodziewać się zbliżonych wartości ww. wskaźników. Jednak zmiany o tej sile rdr. raczej nie powinny być dla branży istotne w kontekście zysków – przekonuje Mateusz Nowak.

W poszczególnych formatach również można zauważyć niewielkie spadki obu ww. wskaźników, tj. czasu trwania pojedynczych zakupów i średniego łącznego wyniku. Wyjątkiem są dyskonty, które odnotowały dwa wzrosty na jednakowym poziomie – 0,3% rdr. Pozostałe segmenty są na minusie, a najbardziej hipermarkety i supermarkety – odpowiednio 1,9% rdr. i 1,4% rdr. – Różnice te mogą być spowodowane częściowym przejściem na zakupy w dyskontach kosztem supermarketów i hipermarketów. Z powodu utrzymującej się wysokiej inflacji ludzie w dużej mierze kupowali produkty pierwszej potrzeby, rezygnując z mniej istotnych produktów, dostępnych w większych sklepach –objaśnia dr Sarna.

Patrząc na ubiegłoroczne wyniki, Mateusz Nowak przewiduje, że po dość słabym IV kwartale 2023 roku, na rynku sklepów spożywczych w krótkim terminie mogą dalej występować delikatne spadki liczby klientów czy ruchu. W dłuższej perspektywie ta sytuacja powinna się jednak ustabilizować. Natomiast finalnie ww. wskaźniki w tym roku będą się kształtować dość podobnie jak w ub.r. – Wiele też zależy od tego, jak sieci notujące największe spadki zareagują na wskazane tendencje. Być może wyniki badania skłonią je do przetasowań w ofercie lub do modyfikacji sposobu komunikowania o niej. Tu i teraz nie

zapowiadają się żadne drastyczne zmiany – podsumowuje dr Nikodem Sarna.

***

Opis metody badawczej

Badanie zostało przeprowadzone przez firmę technologiczną Proxi.cloud i platformę analityczno-badawczą UCE RESEARCH w oparciu o dane z pełnych czterech kwartałów 2023 roku z odniesieniem do całego 2022 roku, z wykluczeniem świąt oraz niedziel niehandlowych. Analiza obejmuje zachowania konsumentów odwiedzających dyskonty spożywcze, supermarkety, hipermarkety i sieci typu convenience.

Wielkość próby wyniosła ponad 331 tys. konsumentów. Wejście badanej osoby w geofence było zarejestrowane jako wizyta klienta w sklepie, gdy pobyt w placówce trwał co najmniej 2 minuty i nie więcej niż 2 godziny, a w przypadku formatu convenience – min. 30 sekund i nie więcej niż 30 minut. Zbadano ruch w ponad 37 tys. obiektów, których lokalizacje zostały pozyskane ze stron internetowych sieci handlowych oraz z Google Maps.

Dane zostały zgromadzone poprzez sieć aplikacji mobilnych wykorzystujących autorską technologię, opartą o geofencing, metodę identyfikacji wejść i wyjść z wyznaczonych stref, wykorzystującą usługi lokalizacji urządzeń mobilnych. Rozwiązanie pozwala zbierać dane pasywnie oraz cechuje się dużą dokładnością lokalizowania użytkownika (dokładność od 2 do 20 metrów zależna jest od metody ustalania pozycji przez urządzenie mobilne). Technologia ta zapewnia pełną kontrolę nad dokładnością lokalizacji, a promień każdego geofencingu dostosowany jest do wielkości poszczególnych budynków. Ponadto, znany jest również czas przebywania użytkowników w danej lokalizacji, co stanowi dodatkowy poziom ochrony przed zliczaniem okolicznego ruchu pieszego czy ruchu pracowników badanych punktów.

ANALIZA RYNKU – CONVENIENCE RAPORT Wydanie specjalne | STACJA BENZYNOWA 67

KOMPLEKSOWOŚĆ

I KONCENTRACJA NA EKOLOGII

Zmieniające się preferencje klientów oraz trendy proekologiczne stają się kluczowym wyzwaniem i jednocześnie elementem strategicznego rozwoju oferty produktów i usług „non-fuel”. Mimo trudności związanych z wojną, niepewnością i inflacją, stacje MOYA utrzymały dynamiczny wzrost przychodów w tym obszarze, przy czym perspektywy na kolejne lata są równie obiecujące.

ANDRZEJ KONDYS

DYREKTOR DS. OPERACYJNYCH MOYA

CZŁONEK ZARZĄDU ANWIM

Nasze działania w obszarze pozapaliwowym mają na celu dostosowywanie się do preferencji konsumentów, które zmieniają się zarówno w wymiarze ogólnopolskim, jak i lokalnym. W ostatnich latach sklep oraz Caffe MOYA stały się ważną częścią rozwoju marki MOYA. Oprócz oczywistych korzyści dla naszych klientów, jesteśmy w stanie zaoferować im niższe ceny paliw.

Dostępność i jakość Przystacyjne sklepy typu convenience cieszą się coraz większą popularnością. Konsumenci kupują częściej, w mniejszych ilościach i raczej blisko domu. To są czynniki, które sprzyjają wzrostowi segmentu pozapaliwowego na naszych stacjach, tym bardziej, że wiele punktów MOYA to jedyne placówki handlowe w okolicy. Co więcej, często czynne są także w niedziele niehandlowe. Dostosowujemy naszą ofertę pod względem asortymentu, lokalizacji stacji oraz oferty sezonowej, aby sprostać różnorodnym oczekiwaniom. Preferujemy standaryzację produktów i ścisłą ich selekcję, dlatego asortyment na

naszych stacjach jest zróżnicowany pod względem lokalizacji, ale w ograniczonym zakresie. Stali klienci poszukują konkretnych pozycji produktowych na stacjach w całym kraju. Staramy się współpracować z lokalnymi dostawcami i chętnie wprowadzamy regionalne produkty. Ma to miejsce np. w przypadku kategorii piwa. Ze względów logistycznych Polska podzielona jest na pięć obszarów i wg. tego klucza wprowadzamy dodatkową ekspozycję pochodzącą np. z regionalnych browarów. Dodatkowo, na wielu naszych stacjach można znaleźć automaty paczkowe czy punkty Lotto.

Równocześnie rozwijamy naszą ofertę gastronomiczną. Caffe MOYA to dziś komfortowe i przytulne przestrzenie wypoczynkowe, w których klienci mogą napić się kawy, skorzystać z bezpłatnego Wi-Fi czy zjeść smaczny posiłek. Dążymy do standaryzacji punktów MOYA, inwestując w nowoczesny design, wysokiej jakości sprzęt gastronomiczny oraz zróżnicowane menu. Zauważamy wzrost zainteresowania nie tylko klasycznymi produktami, takimi jak kawa czy hot-dogi, ale

także rosnącą popularność dań wegańskich, wegetariańskich i dostosowanych do różnych potrzeb dietetycznych. Klienci oczekują najwyższej jakości produktów i usług, a my dążymy do maksymalizacji ich zadowolenia. Dlatego skupiamy się zarówno na rozwoju asortymentu, jak i dbałości o szczegóły, która przejawia się w jakości oferowanych przez nas produktów. Przykładem może być kawa, która dostępna jest w wielu wariantach – espresso, macchiato, latte, cappuccino, mocha, flat white, a także klasyczna czarna i z mlekiem. Oferujemy także specjalne smaki sezonowe,

takie jak zimowa kawa piernikowa. Uzupełnieniem szerokiego wachlarza oferty kawowej jest pierwszorzędna jakość ziaren kawy. To specjalnie wyselekcjonowane ziarna arabiki i robusty z upraw w Brazylii, Wietnamie i Nikaragui. Dzięki temu, smak jest niepowtarzalny i nieosiągalny gdzie indziej. Podobnie jest z ofertą naszych dań i przekąsek. Jest ona nieustannie rozwijana i dopasowywana pod gusta klientów w poszczególnych lokalizacjach. Na wybranych stacjach kupimy wyborną pizzę czy inne popularne dania, jak domowe pierogi. Oczywiście największym zainteresowaniem cieszą się chrupiące hot-dogi czy kanapki, oferowane w wielu wariantach, w tym znanych i lubianych smaków świata, jak dania włoskie czy azjatyckie. I tu podobnie jak w przypadku kawy, za różnorodnością podąża też jakość. Klienci chcą jeść świeże i zdrowe posiłki, dlatego kanapki, zapiekanki czy hamburgery dostępne w Caffe MOYA przyrządzane są na miejscu na pieczywie z certyfikatem

„Clean label”, który jest gwarancją wysokiej jakości składników, bez dodatku konserwantów

RAPORT LIDERZY – SKLEP, GASTRONOMIA, WYPOSAŻENIE
STACJA BENZYNOWA | Wydanie specjalne 68

i środków spulchniających. Nie oszczędzamy na klientach i oferujemy bardzo dobre produkty w przystępnych cenach. Wiemy, że gdy rozsmakują się w naszej ofercie, będą wracać.

Ważnym dla naszej sieci wydarzeniem w 2023 roku było wprowadzenie innowacyjnej aplikacji mobilnej Super MOYA, umożliwiającej klientom korzystanie z atrakcyjnych rabatów i promocji w obszarze pozapaliwowym. Liczba pobrań aplikacji przerosła nasze oczekiwania – w ciągu zaledwie pół roku pozyskaliśmy aż pół miliona użytkowników. W aspekcie strategii

biznesowej to bardzo znaczący krok, ponieważ nowa aplikacja nie tylko sprzyja zaangażowaniu klientów, ale pozwala na lepsze poznanie ich preferencji zakupowych i umożliwia jeszcze bardziej precyzyjne dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb. Dzięki Super MOYA budujemy także silniejsze relacje z klientami, co wpływa pozytywnie na ich doświadczenie zakupowe.

Zielona rewolucja

Filarem opracowanej w 2023 roku strategii rozwoju sieci MOYA jest ekologia i zarówno w obszarze paliwowym, jak i pozapaliwowym

skupiamy się na wyzwaniach prośrodowiskowych. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, recykling czy oferowanie produktów ekologicznych to ważne elementy naszego rozwoju. Wraz z partnerami pracujemy nad tym, aby do 2030 roku wszystkie opakowania naszych marek własnych były w pełni zdatne do recyklingu. Działania w obszarze środowiskowym nie tylko wpływają pozytywnie na wizerunek danej firmy, ale mają znaczenie w propagowaniu proekologicznych postaw wśród konsumentów. Ten pozytywny trend nasilił się w czasie pandemii i mimo wysokiej inflacji, eksperci

KONTYNUOWALIŚMY EKSPANSJĘ SIECI

prognozują dalszy wzrost świadomości ekologicznej Polaków. Konsumenci w swoich wyborach kierują się przede wszystkim ceną, ale deklarują, że biorą też pod uwagę jakość i pochodzenie produktu. Jak pokazują wyniki badań, które przeprowadziliśmy w ubiegłym roku z firmą badawczą ARC Rynek i Opinia, klienci stacji benzynowych mają wysoką świadomość ekologiczną. Aż 95% ankietowanych zadeklarowało, że na co dzień dba o środowisko. Ekologiczna transformacja to nieodwracalny proces, który w coraz większym stopniu będzie wpływał na działania i wybory konsumentów.

Obecnie sieć stacji paliw Avia w Polsce, zarządzana przez Grupę Unimot, obejmuje ponad 130 obiektów. W ubiegłym roku kontynuowaliśmy dalszą ekspansję sieci –nasze działania obejmowały zarówno włączanie nowych stacji, jak i również staranne dostosowywanie już istniejących obiektów do najwyższych standardów branżowych. W tym procesie priorytetem były zarówno aspekty techniczne oraz operacyjne, jak i szczególna dbałość o design i ergonomię, która ma bezpośredni wpływ na komfort i doświadczenia naszych klientów.

PIOTR GINTER

DYREKTOR DS. ROZWOJU SIECI HANDLOWEJ AVIA, GRUPA UNIMOT

Kładziemy duży nacisk na to, aby każda stacja była zarówno miejscem tankowania paliwa, jak i przestrzenią, gdzie nasi klienci mogą odpocząć i zaspokoić swoje potrzeby – czy to poprzez zakupy w naszych sklepach typu convenience, czy też korzystanie z naszej oferty usług gastronomicznych Eat&Go.

W ubiegłym roku jedynym z naszych priorytetów był dalszy rozwój współpracy z siecią SPAR, co zaowocowało uruchomieniem kolejnych marketów SPAR Express na terenie naszych stacji. Jednym z flagowych osiągnięć naszej sieci było otwarcie we wrześniu 2023 roku naszego największego, jak do tej pory,

obiektu stacji własnej, mieszczącego się w Wysogotowie, niedaleko Poznania. To także na tej stacji – jako pierwszej w sieci – wdrożyliśmy marketowy format SPAR w ramach współpracy AVIA i SPAR, którego powierzchnia sali sprzedażowej wynosi ponad 250 m2. W ofercie sklepu znajduje się

SKLEP, GASTRONOMIA, WYPOSAŻENIE – LIDERZY RAPORT
Wydanie specjalne | STACJA BENZYNOWA 69

bisko pięć razy więcej produktów niż w funkcjonującym dotąd na stacjach AVIA formacie SPAR Expres. Na terenie stacji prowadzimy również restaurację, z otwartą kuchnią, serwującą dania na zasadzie livecookingu i przygotowującą potrawy na miejscu jedynie ze świeżych produktów. Obiekt ten dostępny jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Zmiany w sektorze convenience zachodzą stopniowo, pozwalając firmom na płynne dostosowanie się do nowych trendów i technologii, zamiast wprowadzania gwałtownych zmian, które mogłyby zakłócić stabilność rynku. Klienci oczekują szybkich i wygodnych transakcji – widzimy rosnącą popularność systemów samoobsługowych oraz płatności mobilnych. W kwietniu 2023 r. wdrożyliśmy nowoczesny system umożliwiający bezdotykowe płatności za paliwo za pomocą aplikacji

mobilnej Spark. Projekt ten jest również pierwszą implementacją e-paragonu fiskalnego w handlu stacjonarnym w Polsce. Stopniowo wdrażamy to rozwiązanie w kolejnych stacjach naszej sieci. Ponadto, widzimy bardzo pozytywny wpływ programu flotowego na postrzeganie marki AVIA oraz rentowność naszych stacji paliw.

Rynek dostawców w branży FMCG jest niezwykle konkurencyjny. Przy wyborze dostawców

produktów dla naszych stacji kierujemy się wysoką jakością obsługi, warunkami handlowymi, pozycją na rynku oraz wiarygodnością firmy. Obserwujemy, że dla naszych klientów głównym czynnikiem wyboru spośród dostępnych produktów jest atrakcyjna cena. W efekcie, zauważamy coraz większe zainteresowanie produktami marek własnych, które są postrzegane jako równie jakościowe, lecz bardziej przystępne cenowo.

MODERNIZUJEMY STACJE I ROZWIJAMY OFERTĘ

Niestabilność cen energii oraz wysoka inflacja sprawiają, że wszystkie decyzje

inwestycyjne są dokonywane po wieloaspektowej analizie. Racjonalizacja kosztów jest teraz ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Stąd obserwujemy nowe kierunki

podejmowanych inwestycji.

IRENEUSZ

Staje paliw w szczególności te, które nie leżą w głównych szlakach komunikacyjnych coraz częściej decydują się na wyposażanie stacji w urządzenie do automatycznej obsługi klientów w zakresie samoobsługi tankowania najczęściej zwane tankomatem. Zakładamy, że ten sposób samoobsługi przez klientów będzie się systematycznie rozwijał – w różnych formach – hybrydowej lub wyłącznej –w przypadku mniejszych stacji.

Wśród stacji w sieci Huzar wielu podjęło wyzwanie modernizacji i nowocześnienia sklepu, co często wiąże się z powiększeniem

powierzchni handlowej, a także rozwojem małej gastronomii na stacji. Jako organizator sieci wspieramy w tym stacje w sposób kompleksowy. Przygotowaliśmy część projektową oraz organizację takiego sklepu. Mamy także stałych dostawców takich usług. Wybrane firmy, realizujące projekt są dla nas gwarancją utrzymania standardu sieci.

Rozwój powierzchni handlowej i gastronomicznej jest ważnym trendem na stacjach wszystkich sieci. Stacje zlokalizowane w mniejszych miejscowościach stają się ważnym punktem nie tylko zaopatrzenia, ale także

spotkań, dzięki dobrze zorganizowanej części gastronomicznej.

Jako PSP HUZAR już jakiś czas temu podjęliśmy współpracę z grupa Rabat Detal w zakresie kompleksowego zaopatrzenia stacji paliw w artykuły spożywcze, współpraca ta cały czas jest rozwijana, wspólnie dążymy do ustalenia listy towarów wysoko rotujących na stacjach paliw, a także poprzez §§Rabat Detal pracujemy z producentami nad wspieraniem sprzedaży bezpośredniej na stacjach poprzez różnego rodzaju specjalne programy, a także bezpośrednim bonusem dla stacji w postaci „retro” od obrotu wypłacanego przez producentów dla stacji.

RAPORT LIDERZY – SKLEP, GASTRONOMIA, WYPOSAŻENIE
STACJA BENZYNOWA | Wydanie specjalne 70

PLANUJEMY ROZSZERZAĆ OFERTĘ GASTRONOMICZNĄ

Strategia MOL opiera się na założeniu, że tradycyjne stacje paliw z czasem zmienią się w centra obsługi podróżnych, oferujące szeroką paletę produktów i usług. W takim miejscu będzie można nie tylko zatankować, ale też zrobić zakupy czy skorzystać oferty gastronomicznej Fresh Corner, gdzie serwujemy smaczne hot dogi czy autorskie mieszanki kaw.

Fresh Corner to koncept, który znakomicie sprawdzi się na wielu stacjach, jednak nie na wszystkich. Dlatego naszą ambicją nie jest otwieranie punktu na każdej z naszych stacji. Aktualnie, prowadzimy restauracje Fresch Corner na 40 stacjach w Polsce.

Do końca bieżącego roku będzie ich już 69.

Charakterystyka polskiego rynku i przyzwyczajenia lokalnych konsumentów jest dla nas bardzo korzystna – Polacy uwielbiają hot dogi. Podobnie zresztą jest z kawą. W pierwszym roku działalności sprzedaliśmy 6,2

mln filiżanek kawy i 5,8 mln hot dogów, co czyni kawę naszym najpopularniejszym produktem gastronomicznym. Planujemy więc dalej rozszerzać ofertę gastronomiczną naszych stacji, również w oparciu o produkty pozyskiwane od lokalnych dostawców.

TO BYŁ UDANY ROK

Rok 2023 zaliczamy do udanych. Polacy powrócili do dawnych zwyczajów konsumenckich, które nieco wyhamowały w następstwie pandemii Covid. Częstsze podróże sprawiły, że klienci chętnie korzystali ze sklepów i usług gastronomicznych

w punktach Stop Cafe.

ŁUKASZ PORAŻYŃSKI

DYREKTOR WYKONAWCZY DS. SPRZEDAŻY DETALICZNEJ ORLEN

Wobszarze gastronomii i usług oferowanych w naszych

sklepach postawiliśmy przede wszystkim na dopasowanie oferty do oczekiwań i potrzeb Klienta.

Podstawą tych decyzji są liczne analizy rynku, które pozwalają określić właściwy kierunek

zmian. Zgodnie z nimi w zeszłym roku w naszym menu dominowały sezonowe oferty, które

SKLEP, GASTRONOMIA, WYPOSAŻENIE – LIDERZY RAPORT
PIOTR PYRICH CZŁONEK ZARZĄDU MOL POLSKA
Wydanie specjalne | STACJA BENZYNOWA 71

cieszyły się dużym zainteresowaniem. Były to przede wszystkim wakacyjne odsłony naszych burgerów z letnimi, egzotycznymi akcentami, jak i jesienne zapiekanki. W ofercie znaleźć można proste przekąski oraz dania komponowane w większości na bazie polskich składników. By zapewnić klientom komfort korzystania z naszych usług podczas podróży, posiłki są również odpowiednio serwowane.

Ogromną wagę przywiązujemy także do właściwego składu oferowanych produktów czy potraw. Dotyczy to zarówno gastronomii, jak i asortymentu sklepowego. Nasi category managerowie skrupulatnie analizują każdy najmniejszy szczegół menu Stop Cafe. Wszystko po to, aby konsumenci mogli znaleźć

u nas produkty najwyższej jakości w bezpiecznych dla środowiska opakowaniach.

Na stacjach ORLEN wprowadzamy coraz większą liczbę opakowań jednomateriałowych, wyprodukowanych z surowców ekologicznych. Ułatwia to prawidłową segregację odpadków i ogranicza ilość plastiku. W minionych latach wyłącznie poprzez zmniejszenie wagi opakowania butelki, w której dostarczane są sosy, zredukowaliśmy wykorzystanie surowca o 28 ton. Naszą ambicją jest ograniczenie go do absolutnego minimum. W tym celu dążymy także do wprowadzenia do oferty kubków wielorazowego użytku.

W roku 2023 postawiliśmy na promocję aplikacji ORLEN VITAY, wzbogaconej o szereg nowych,

użytecznych dla konsumenta funkcjonalności. Aplikacja to nie tylko szybsza droga do nagród, ale także dostęp do nowych atrakcyjnych ofert dopasowanych do zwyczajów każdego z zarejestrowanych Klientów.

Cieszy nas także bardzo duże zainteresowanie myjniami automatycznymi. Klienci docenili je zarówno za jakość i bezpieczeństwo mycia, jak również zastosowanie ekologicznych rozwiązań – nasze myjnie charakteryzują się zamkniętym obiegiem wody, a wykorzystywane w nich środki chemiczne są biodegradowalne. Cały czas pracujemy nad większą optymalizacją zużycia wody, środków chemicznych i energii, tak, żeby nasze myjnie były jeszcze bardziej przyjazne środowisku.

W realizacji planów z zakresu współpracy z dostawcami trzymamy się dotychczasowej strategii – najważniejsza jest jakość produktu, stabilność dostaw, rozwój oferty, dbałość o skład produktów oraz atrakcyjne promocje dla Klientów naszych stacji.

ZACHĘCAMY DO ROZSZERZANIA

OFERTY KAWOWO-GASTRONOMICZNEJ

Sklepy na stacjach Slovnaft Partner konsekwentnie zmieniają się zarówno wizualnie, jak i asortymentowo, dopasowując się do potrzeb coraz bardziej wymagających klientów.

Naszym Partnerom dajemy możliwość skorzystania z wewnętrznej identyfikacji wizualnej Slovnaft Partner zaprojektowanej przez ekspertów. W naszym „Katalogu wyposażenia sklepu” znajduje się szereg nowoczesnych rozwiązań, które pozwalają optymalnie zaprojektować wnętrze każdej stacji. Doradzamy nie tylko, jak wykorzystać aktualny układ przestrzeni sklepowej, ale również jak ją uatrakcyjnić, by sklep zyskał nowoczesny wizerunek. Sklepy na stacjach

Slovnaft Partner konsekwentnie zmieniają się zarówno wizualnie, jak i asortymentowo, dopasowując się do potrzeb coraz bardziej wymagających klientów. Stacje należące do naszego programu prowadzą sklepy z różnorodną ofertą spożywczą, dostosowaną do lokalizacji. Wszystkie z nich posiadają w sprzedaży podstawowe artykuły motoryzacyjne, w szczególności oleje silnikowe, płyny do spryskiwaczy, kosmetyki i akcesoria samochodowe. Większość posiada ofertę gastronomiczną Bistro Corner,

a niektórzy na terenie stacji prowadzą także działalność restauracyjną. Naszym celem jest przekonanie Partnerów, jak istotną rolę w działalności stacji stanowi obecnie oferta kawowo-gastronomiczna i zachęcanie do rozbudowy tej właśnie kategorii. Rozwijamy markę konceptu kawowego o nazwie Coffee Corner.

Angażujemy się w realizację każdego projektu dbając, by był dopasowany do potrzeb oraz lokalizacji stacji Partnera. Równocześnie, negocjujemy dla naszych Partnerów korzystne warunki w zakresie dostaw produktów spożywczych, małej gastronomii, kawy, urządzeń do wyposażenia kącika gastronomicznego i polecamy rekomendowanych dostawców.

Nasi pracownicy służą pomocą Partnerom, którzy chcą poprawić funkcjonowanie swoich obiektów. Jednocześnie

RAPORT LIDERZY – SKLEP, GASTRONOMIA, WYPOSAŻENIE
STACJA BENZYNOWA | Wydanie specjalne 72

szanujemy indywidualizm naszych klientów i jesteśmy dalecy od narzucania im czegokolwiek. Przygotowujemy rekomendacje, lecz to właściciele zrzeszeni w sieci Slovnaft Partner

wybierają dostawców oraz decydują o wyglądzie i funkcjonowaniu swojego sklepu i samej stacji. To odróżnia nas od „klasycznej” franczyzy, w ramach której właścicielowi stacji

przedstawia się listę warunków do spełnienia. Stacje Slovnaft Partner są bardzo ważnym elementem w profilu działalności naszej firmy. Swoboda w podejmowaniu decyzji biznesowych dotyczących stacji oraz elastyczność, jaką gwarantujemy naszym Partnerom, to elementy naszej oferty, które mogą być najważniejsze dla właścicieli stacji paliw w 2024 roku.

JESTEŚMY ZADOWOLENI

Z UBIEGŁOROCZNYCH WYNIKÓW

Mimo wyzwań związanych z inflacją i wzrostem kosztów zanotowaliśmy dwucyfrowy wzrost sprzedaży w ofercie pozapaliwowej. Zrealizowaliśmy nasze cele związane z rozwojem marki własnej Shell Café i rozbudowaniem oferty dla klientów lojalnych.

MARCIN JACZYŃSKI

Przez cały 2023 rok sieć stacji paliw Shell utrzymała stabilność także w obszarze pozapaliwowym –mimo wyzwań związanych z inflacją i wzrostem kosztów zanotowaliśmy dwucyfrowy wzrost sprzedaży w ofercie pozapaliwowej. Zrealizowaliśmy nasze cele związane z rozwojem marki własnej Shell Café i rozbudowaniem oferty dla klientów lojalnych. Otworzyliśmy 7 stacji i 8 myjni, a część obiektów została zmodernizowana.

Zainwestowaliśmy w ofertę kawowo-gastronomiczną, w tym w najwyższej jakości sprzęt. Na kilkunastu stacjach pojawiły się profesjonalne ekspresy kolbowe, takie, z jakich można napić się kawy w dobrych kawiarniach. Dzięki inwestycjom w najnowocześniejsze piece możemy serwować klientom wartościowe posiłki w krótkim czasie. Mamy ofertę Shell Café 3.0 z szerokim wyborem posiłków dostosowanych do pory dnia. Ponadto produkty

takie jak kawa cold brew w puszce, kawa speciality czy pizze neapolitańskie od rzemieślniczych producentów są przykładami na to, jak wysoka jakość i innowacyjność mogą przedefiniować ofertę stacji paliw, wykraczając poza jej tradycyjne postrzeganie. Zmianę w postrzeganiu stacji paliw udaje się dokonać dzięki świadomemu zarządzaniu i elastyczności – zarówno z naszej strony, jak i ze strony dostawców. W kontekście naszej współpracy z producentami, rynek dostawców żywności dla stacji paliw prezentuje się bardzo obiecująco. Niezwykle istotne jest dla nas rozwijanie partnerstw, które mogą przynieść wzajemne korzyści, zwłaszcza w zakresie promocji małych i średnich przedsiębiorstw. Współpraca z rzemieślniczymi producentami i lokalnymi dostawcami stanowi nie tylko okazję do wyróżnienia się na rynku, ale również szansę na wspieranie lokalnej gospodarki i przedsiębiorczości. Choć

stawiamy na zaufanych dostawców, a w przypadku dostawców żywnościowych o naszej współpracy decyduje posiadanie odpowiednich certyfikatów, dajemy także szansę firmom bez wielkiego doświadczenia, które mają ciekawe perspektywy. Zależy nam na tym, aby wprowadzać na rynek innowacyjne produkty, przy jednoczesnym zwiększaniu efektywności i wzajemnych korzyści. Jesteśmy zadowoleni z ubiegłorocznych wyników, ale

oczywiście nie osiadamy na laurach. Obecnie koncentrujemy się m.in. na wprowadzaniu produktów odpowiadających na rosnące zainteresowanie dietami roślinnymi i fleksitarianizmem, mogących przyciągnąć jeszcze szerszą grupę konsumentów. Oczekujemy, że nasi dostawcy będą dostarczać nam kolejne produkty wysokiej jakości, które nie tylko wzbogacą ofertę, ale również przyczynią się do promocji zdrowszych i bardziej zrównoważonych opcji żywieniowych wśród naszych klientów.

Priorytetem jest utrzymanie przez dostawców wysokiego poziomu innowacyjności i jakości oraz ich skuteczne działania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wspólnie przekraczamy granice tradycyjnej oferty stacji paliw, aby nadal dostarczać klientom produkty, które są nie tylko wygodne i dostępne na wynos, ale również zdrowe, smaczne i odpowiedzialnie produkowane.

SKLEP, GASTRONOMIA, WYPOSAŻENIE – LIDERZY RAPORT
Wydanie specjalne | STACJA BENZYNOWA 73

HANDEL W POLSCE

NIE MA SIĘ CZEGO WSTYDZIĆ!

Wdrażamy nowy model logistyczny, gdyż efektywna logistyka stanowi o sukcesie w detalu – mówi Krzysztof Łagowski, dyrektor ds. aliansów i partnerstw

strategicznych w Grupie Muszkieterów.

JJakie inwestycje i zadania udało się Państwu zrealizować w działalności pozapaliwowej na Waszych stacjach?

Wdrażamy nowy model logistyczny, gdyż efektywna logistyka stanowi o sukcesie w detalu. Rosnące koszty pracy wymuszają zwiększenie wydajności w zarządzaniu zapasami. Udaje się nam również optymalizować jednostkowy koszt logistyki.

Wzmacniamy koncept sklepu. Historycznie to tytoń, słodycze, alkohol były głównymi motorami wizyty sklepowej na stacji paliw, aktualnie musimy dać klientowi więcej powodów do odwiedzenia. Przekładając to na konkretne działania: wzmacniamy koncept sklepu poprzez zmianę przeznaczenia powierzchni, rozszerzenie wybranych kategorii. Skraca się czas spędzany przez kupujących w sklepie, dlatego tak istotna jest interakcja zwłaszcza w kategoriach impulsowych i przekąskowych. Ważna jest dostępność i łatwość robienia zakupów, a to wymaga nowej ścieżki zakupowej, zwiększonej widoczności produktów.

Czy macie Państwo jakieś oczekiwania wobec rynku dostawców/produktów/ usług? Czy czekacie na wprowadzenie jakiś nowych elementów, które mogą mieć dodatkowy wpływ na funkcjonowanie tego segmentu działalności i wpływać korzystnie na optymalizację biznesu?

Moim zdaniem, coraz większego znaczenia nabiera wykorzystanie analityki danych zarówno w obszarze online’u, jak i offline’u, co pozwoli lepiej poznać klienta, dostosować ofertę i efektywniej zarządzać zapasami na magazynie.

To dzisiaj podstawa, bez której trudno będzie nie tylko personalizować ofertę, ale w ogóle działać. Dane to pieniądze, dlatego technologia zarządzania danymi i odpowiedniego wykorzystania to nasza ”marża”. W związku z tym, że na handlu rentowność nie jest wysoka musimy szukać innych pól. Myślę, że w tym obszarze będziemy obserwować coraz intensywniejszą współpracę miedzy operatorami sieci sklepów i dostawcami.

Jakim kryteriami kierujecie się Państwo przy wyborze kontrahentów i dostawców, aby nawiązać długofalową współpracę?

Jak oceniają Państwo kondycję rynku dostawców wyposażenia, usług, żywności dla stacji paliw?

Handel w Polsce nie ma się czego wstydzić! Duża część wyposażenia i technologii prezentowana na targach zagranicznych jest już wdrażana w Polsce. Ważne, abyśmy potrafili odróżnić rozwiązania i technologie, które należy wprowadzić już teraz, aby podnieść konkurencyjność i efektywność, od tych, które są narzędziami przyszłości, do których wciąż nie dojrzał ani rynek, ani konsument.

Obserwuję, iż często managerskie wyzwanie polega na tym, aby decydować czego nie robić, bo możliwości technicznych jest wiele w przeciwieństwie do ograniczonych zasobów, takich jak: koszty capex, a przede wszystkim czas i możliwość absorbcji.

Oprócz oczywistych kryteriów, jak niezawodność i wysoka jakość usług/ produktów, ważne jest, aby wybrać dostawcę, który także będzie mógł nas czegoś nauczyć, aby współpraca przynosiła firmie wartość dodaną.

Warto również spojrzeć na kulturę organizacyjną (podobna do własnej) czy strukturę właścicielską, ponieważ podobne firmy wyznają podobne wartości.

Deklarowana cena produktu to nie wszystko. Należy zwrócić uwagę na potencjalne koszty ukryte oraz ich konsekwencje dla własnego budżetu. Udana długoterminowa relacja powinna opierać się na relacji partnerskiej. W takiej sytuacji idealnie, aby dostawca służył radą i wsparciem wykraczającym poza standardowy zakres dostaw lub produkcji.

RAPORT LIDERZY – SKLEP, GASTRONOMIA, WYPOSAŻENIE
STACJA BENZYNOWA | Wydanie specjalne 74

PIWO KOLEJNY ROK NA MINUSIE.

Jak przerwać złą passę polskich browarów?

Rok 2023 był najgorszym dla producentów piwa na przestrzeni

ostatnich lat. Wg NielsenIQ, sprzedaż spadła o 6,9%.

Polacy coraz mocniej trzymają się za kieszeń

W 2023 roku spadła sprzedaż niemal w każdym segmencie rynku, co jest konsekwencją m.in wzrostu cen piwa średnio o 15,2%. W porównaniu do 2022 r. najmocniej wyhamowały najdroższe piwa z segmentu top i ultra premium, które w poprzednich latach notowały wzrosty oraz najtańsze propozycje z segmentu economy.

W ubiegłorocznych wynikach trudno znaleźć optymistyczne dane. Rynek skurczył się o kolejne 2 mln hl, a przecież nie był to pierwszy rok, w którym sprzedaż spadła. Rynek spada od 2019 roku, przy czym zeszłoroczny spadek był szczególnie głęboki. Od kilku sezonów piwo jest pod presją rosnących kosztów produkcji i akcyzy, a konsumenci są bardzo wrażliwi na wzrost jego ceny – mówi Bartłomiej Morzycki, Dyrektor Generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie.

Polacy kupują mniej piwa, ponieważ inflacja i wysokie koszty życia zmieniły ich priorytety w zakresie domowego budżetu. Rezygnujemy z wydatków, nieznajdujących się na liście pierwszych potrzeb, a takimi są m.in. rozrywka czy gastronomia, które w sposób naturalny są powiązane z konsumpcją chmielowego trunku. Dane potwierdzają to, co jako analitycy od jakiegoś czasu obserwujemy – nastroje konsumenckie

są mocno obniżone i jeśli nie ulegną poprawie, kategoria piwa będzie odczuwać ich konsekwencje, a spadki będą się pogłębiać – tłumaczy Marcin Cyganiak, Dyrektor Komercyjny w NielsenIQ.

Nie ma dobrej pogody dla piwa

Co roku, wraz z weekendem majowym, rozpoczyna się piwny sezon, którego apogeum przypada na letnie miesiące. Piękna pogoda, wydarzenia plenerowe i spotkania ze znajomymi sprzyjają konsumpcji chmielowego trunku, a jego miłośnicy doceniają właściwości orzeźwiające piwa. Niestety, wbrew dotychczasowym trendom, w 2023 r. branża piwowarska odnotowała wyraźne spadki sprzedaży w miesiącach letnich (maj – 9,3%, czerwiec – 11,9%, lipiec – 5,2%, sierpień – 8,8%). Na tym tle nie pomogło lekkie odbicie w wyjątkowo ciepłym i słonecznym wrześniu (+5,3%).

Światełkiem w tunelu są piwa bezalkoholowe Dużo odporniejszy na złą koniunkturę okazał się segment piw bezalkoholowych, który wykazał się w 2023 r. względną stabilnością na tle spadającego ryku (-0,4 mln l). Tym samym, po raz kolejny, udział piw bezalkoholowych w całej kategorii wzrósł – z 6,3% do 6,5%.

Nawet w tak trudnym czasie, jakim był dla polskiej branży piwowarskiej 2023 r., piwa

bezalkoholowe oparły się wyraźnym spadkom, co pokazuje siłę trendu NoLo (no alcohol, low alcohol), który już na stałe wpisał się w polską kulturę piwną. Wybory konsumentów potwierdzają to, o czym mówimy od kilku sezonów – konsumenci nie szukają w piwie alkoholu, a smaku i właściwości orzeźwiających. Na pewno rozwój piw bezalkoholowych pomaga wykorzystać moce produkcyjne browarów, niemniej jednak jest to ciągle zbyt mały segment, aby wyłącznie na nim opierać nadzieję na odbudowę tej ważnej gospodarczo i społecznie gałęzi polskiej gospodarki – mówi Igor Tikhonov, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie.

Jak odwrócić trend spadkowy?

Polska jest 3. największym producentem piwa w UE. Piwo to wciąż największa kategoria FMCG w Polsce, bardzo ważna dla małego handlu tradycyjnego. W 2023 r. skumulowały się efekty oddziaływania wielu negatywnych czynników – od pandemii i wojny w Ukrainie po inflację, szybujące ceny energii, surowców, opakowań i logistyki czy wzrost podatku akcyzowego.

Pomimo spadków w ostatnich latach, jesteśmy nadal dużą i silną branżą, ważną częścią polskiej gospodarki, generującą wielomiliardowe zakupy

surowców i usług oraz dającą zatrudnienie tysiącom pracowników. Wywieramy pozytywny wpływ społeczny, sprawiamy, że ludzie mają ochotę być ze sobą, wspieramy wspólnoty lokalne i angażujemy się w inicjatywy ważne dla społeczeństwa i środowiska. Myślę, że jest bardzo wiele powodów, dla których warto wspomóc browary w odbudowie silnej pozycji, co może przynieść wiele wymiernych korzyści – podsumowuje Igor Tikhonov.

Mamy nadzieję, że zła passa polskich browarów przeminie. Liczymy w tym względzie na wsparcie polegające przynajmniej na nieprzeszkadzaniu branży w odbudowie jej potencjału. Warto dostrzec i wspierać pozytywne trendy, takie jak zmniejszanie średniej zawartości alkoholu w piwie i rozwój produktów NoLo, czy działania na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji i środowiska. Jestem przekonany, że edukacja i kształtowanie właściwych trendów konsumenckich przyniesie lepsze efekty, niż ewentualne zakazy czy inne obostrzenia. Ważne jest oczywiście także mądre prawodawstwo, dlatego bardzo liczymy na naprawienie pełnej luk i błędów ustawy kaucyjnej oraz powstrzymanie kroczących podwyżek akcyzy, które nie przynoszą efektów budżetowych, lecz przyczyniają się do tłumienia popytu – dodaje Bartłomiej Morzycki.

RAPORT RYNEK PRODUCENTÓW, DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI I WYPOSAŻENIA
STACJA BENZYNOWA | Wydanie specjalne 76

Rynek i spożycie

62% Polaków ogranicza picie alkoholu – wynika z raportu CIN&CIN 2023: Freewolucja. Spożycie alkoholi 0% w Polsce. Główne motywacje to: zdrowie, finanse, a także wysoki poziom ogólnej aktywności życiowej. Według

ostatnich dostępnych danych, wartość rynku wariantów bezalkoholowych i niskoalkoholowych w Unii Europejskiej w 2021 roku wyniosła 7,5 miliarda Euro, co odpowiadało wolumenowi 2,5 miliarda litrów. W Polsce po dynamicznym wzroście kategorii piwa 0%, nadchodzi czas wina bezalkoholowego.

Dynamika rynku alkoholi: Polska na tle globalnych trendów

Według raportu NielsenIQ, rynek alkoholi w Polsce, nie uwzględniając sprzedaży w gastronomii, osiągnął wartość 48,6 miliarda złotych. Pod jego skrzydłami dynamicznie rozwija się szczególna kategoria alkoholi 0%. IWSR Drinks Market Analysis przewiduje, że konsumpcja propozycji bezalkoholowych i niskoalkoholowych

na świecie zwiększy się o 7% do 2026 roku. Na ograniczenie picia alkoholu decyduje się 62% Polaków. Co 3 miłośnik wina stara się ograniczać spożywaną ilość, a co 10 – sięga po bezalkoholowe wersje swojego ulubionego trunku.

Wina bezalkoholowe zdobywają rynek: Smak, jakość i innowacje Pierwsze było piwo 0% – według NielsenIQ w 2022 roku stanowiło

ono 6,4% rynku piwnego – był to czterokrotny wzrost w ciągu pięciu lat. Teraz przyszła pora na wino. Klienci poszukują alternatyw opcji alkoholowych, które pozwalają im cieszyć się smakiem i doświadczaniem wina. Ich rosnąca popularność wśród różnych grup konsumentów to efekt zarówno wysokiego zapotrzebowania na zdrowsze alternatywy, jak i doskonałej jakości wina bezalkoholowego dostępnego na rynku. Musujące

warianty przekroczyły już 3% udziału w segmencie win musujących. Konsumenci coraz częściej znajdują w tej kategorii swoje ulubione opcje, w tym wina spokojne popularnych szczepów, takich jak Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Pinot Noir czy Primitivo.

Zdrowy styl życia

jako priorytet

Według raportu dotyczącego zdrowia i stylu życia opublikowanego

RYNEK PRODUCENTÓW, DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI I WYPOSAŻENIA RAPORT
Wydanie specjalne | STACJA BENZYNOWA 77
RAPORT RYNEK PRODUCENTÓW, DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI I WYPOSAŻENIA STACJA BENZYNOWA | Wydanie specjalne 78

przez Światową Organizację Zdrowia w 2022 roku, aż 78% respondentów deklaruje zdrowie jako nadrzędną wartość. To oznacza, że coraz więcej osób zwraca uwagę na swój dobrostan i stara się podejmować świadome wybory żywieniowe oraz zakupowe.

„Definicja zdrowego stylu życia nabiera w ostatnich latach nowego, wielowymiarowego znaczenia. To wieloetapowy proces, który obejmuje przede wszystkim precyzyjne identyfikowanie własnych potrzeb, szukanie korzystnych sposobów zaspokajania ich i coraz śmielsze, otwarte komunikowanie trudności związanych ze zdrowiem psychicznym w celu uzyskania specjalistycznej pomocy.

Zainteresowanie zdrowym stylem życia i well-being rosło stopniowo szczególnie po 2010 roku. Doświadczenia związane z pandemią dodatkowo to przyspieszyły i sprawiły, że życie emocjonalne i zdrowie psychiczne jest przez ludzi coraz częściej stawiane na równi z troską o zdrowie fizyczne i karierę. W latach 20192020 trend wyszukiwania w Google wykazał 250% wzrost liczby

wyszukiwań związanych z dbaniem o siebie (ang. self-care).

W przeszłości dbanie o siebie częściej kojarzyło się z eskapizmem (ucieczką od problemów), konsumpcjonizmem, pobłażaniem sobie czy podróżowaniem. Aktualnie częściej dbamy o siebie próbując żyć wolniej, uważniej i zdrowiej” – wyjaśnia Mateusz Banaszkiewicz, psycholog zdrowia z Uniwersytetu SWPS.

Na przestrzeni ostatnich 15 lat nastąpił globalny spadek spożycia alkoholu. Ten trend jest szczególnie widoczny wśród osób po 20 roku życia. Konsumenci częściej zadają sobie pytania o to, dlaczego chcą się napić i czy każdy drink musi być alkoholowy. Te wątpliwości sprzyjają poszukiwaniu alternatyw w postaci wina czy piw bezalkoholowych.

Poszukiwanie długofalowej satysfakcji: trend ku pełni życia

W dzisiejszym zabieganym świecie, coraz więcej osób odkrywa wartość bycia obecnym w każdej chwili. Trend czerpania z życia, który rozwija się w coraz szerszym gronie, to odpowiedź na

czas spędzany z bliskimi z lampką wina bezalkoholowego jest źródłem wysokiej jakości chwil i długofalowego dobrostanu.”

Dlaczego i w jakich sytuacjach sięgamy po alkohol bez procentów?

Według Raportu CIN&CIN 2023: Freewolucja. Spożycie alkoholi 0% w Polsce, wybór opcji bezalkoholowych ma różnorodne przyczyny, poczynając od smakowania dla przyjemności, czy też podążania za modnym trendem, aż po motywację związaną z odpowiedzialnością lub empatią wobec osób, które nie mogą pić alkoholu. Zmniejszanie ilości spożywanych trunków pozwala też na skupienie się na pracy, zadaniach i planach, co skutkuje zwiększoną produktywnością i efektywnością w codziennych obowiązkach.

naszą fundamentalną potrzebę doświadczania pełni życia. Psycholog zdrowia, Mateusz Banaszkiewicz, wskazuje, że obecny trend jest zrozumiały i opiera się na pragnieniu bycia obecnym „tu i teraz”.

Jak tłumaczy Banaszkiewicz: „Coraz częściej zaspokajamy swoje potrzeby realizując cele w sposób, który daje długofalową satysfakcję. Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne, APA (ang. American Psychological Association) przeprowadziło badania, które wykazały, że koncentracja na działaniach ku uzyskaniu szybkiej satysfakcji, daje chwilowe zadowolenie, ale długofalowo ma negatywne konsekwencje dla zdrowia jak i samopoczucia. Tego typu zewnętrzne aspiracje są związane z nieustannym poszukiwaniem, ryzykownymi zachowaniami, uzależnieniami, niższą witalnością czy gorszym stanem zdrowia. Coraz więcej osób zdaje sobie z tego sprawę i zamiast koncentrować się jedynie na szybkich pokusach jest gotowa zrezygnować z niektórych nawyków, by w pełni doświadczać satysfakcji z każdego momentu. W rezultacie

Wina 0% są najczęściej wybierane podczas takich okazji jak rodzinne spotkania, toasty, chwile relaksu po pracy czy romantyczne wieczory we dwoje. Cieszą się też popularnością podczas oglądania meczów, lunchu w restauracji i w domu, a także na spotkaniach z przyjaciółmi. Większość, bo aż 65% konsumentów wina bezalkoholowego stanowią kobiety, warto jednak zwrócić uwagę, że już 35% to mężczyźni, którzy coraz śmielej po nie sięgają.

„Zjawisko ograniczania czy rezygnacji z alkoholu jest wyraźnie zauważalne w kontekście celebracji, których alkohol był nieodłączną częścią. Unikanie go kojarzyło się ze spadkiem jakości interakcji społecznych i zabawy. Obecnie alkohol nie jest już synonimem świetnej zabawy czy koniecznym warunkiem udanego czasu wolnego i relaksu” – dodaje Nina Harasimowicz, Brand Manager marki CIN&CIN.

Białe i różowe wina musujące CIN&CIN Free są najczęściej kupowanymi w kategorii 0%. Markę tę zna ponad 90% osób pijących wina bezalkoholowe, a 82% zadeklarowało ich zakup.

RYNEK PRODUCENTÓW, DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI I WYPOSAŻENIA RAPORT Wydanie specjalne | STACJA BENZYNOWA 79

RYNEK KAWOWY W POLSCE

Na przełomie czerwca i lipca 2023 roku, agencja badawcza ARC Rynek i Opinia zrealizowała kompleksowe badanie, mające na celu poznanie rynku kawowego w Polsce. W badaniu udział wzięły zarówno osoby pijące kawę „na mieście”, jak i te, które sięgają po nią w zaciszu domowym.

Badani, którzy przynajmniej raz w tygodniu piją kawę na mieście deklarują, że w tygodniu wypijają średnio 1,8 kawy poza domem, a w weekend 1,6 kawy. Ich ulubioną porą do picia kawy są godziny popołudniowe (między

12:00 a 17:00), a najczęstszymi okazjami są spotkania towarzyskie, podróże prywatne oraz chwile relaksu. Podczas gdy kobiety chętniej sięgają po kawę w trakcie zakupów, mężczyźni znacznie częściej piją kawę w drodze do/z pracy lub

w czasie spotkań i podróży służbowych.

Wśród najchętniej wybieranych kaw znajdują się: caffé latte, cappuccino, latte macchiato, czarna kawa z ekspresu przelewowego oraz espresso. Z badania wynika, że kobiety chętniej sięgają po

kawy mleczne (także kawy mrożone), a mężczyźni znacznie częściej wybierają mocniejsze kawy czarne (również americano oraz doppio). Kobiety chętniej sięgają także po ofertę kaw sezonowych – zarówno letnich, jak i jesienno-zimowych.

RAPORT RYNEK PRODUCENTÓW, DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI I WYPOSAŻENIA
STACJA BENZYNOWA | Wydanie specjalne 80

Branża słodyczy stale rośnie, tak jak jej zaległości

Liczba firm, które zajmują się w Polsce produkcją ciastek i czekolady wciąż rośnie, rosną też jednak ich przeterminowane zobowiązania. Piekarnie i cukiernie, producenci wyrobów czekoladowych i ciastek miały w grudniu 2023 r. łącznie ponad 275 mln zł zaległości wobec firm i banków. To blisko 12 mln zł więcej niż przed ubiegłorocznymi świętami Bożego Narodzenia i prawie dwa razy tyle niż przed pandemią, wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy informacji kredytowych BIK.

Wartość polskiego rynku słodyczy w okresie lipiec 2022 – czerwiec 2023 osiągnęła 10,3 mld zł, jest to wzrost wartościowo o 17,3 proc. rdr. Od kilku lat utrzymujemy też wysoką pozycję (4. w 2022 r.) jeśli chodzi o eksport wyrobów czekoladowych. Podział rynku w ubiegłym roku jasno wskazywał natomiast, że Polacy najchętniej sięgają po ciastka (40,5 proc.) i lody (29,5 proc). Czekolada stanowi 5,2

proc. rodzimego rynku słodyczy, a jej spożycie stale rośnie. Obecnie zjadamy jej średnio 5,8 kg rocznie, ale już w 2028 roku ma to być 6,2 kg. Jak wynika z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, te dobre, wydawałoby się dane nie przeszkadzają jednak rosnąć finansowym zaległościom firm z branż ciastkarskiej i czekoladowej.

Największa suma zaległości przypada na piekarnie i cukiernie,

bo też tych firm w porównaniu z liczbą producentów czekolady czy ciastek jest najwięcej. W marcu 2020 roku, czyli przed pandemią koronawirusa, gdy gospodarka miała się nieźle, 1014 aktywnych, zawieszonych i zamkniętych piekarni i cukierni miało zgłoszone w Rejestrze Długów BIG InfoMonitor nieopłacone w terminie zobowiązania, opiewające na ponad 111 mln zł. Problemy z rozliczeniami miało 6,4

proc. firm. Od tego czasu spadł wprawdzie odsetek (5,3 proc.) i liczba (939) niesolidnych podmiotów z tego segmentu, ale ich przeterminowane zadłużenie wobec dostawców i banków wzrosło o ponad 100 proc. do 232 mln zł. Szczególnie zabójczy okazał się gwałtowny wzrost cen energii w 2022 r., który część biznesów doprowadził nawet do bankructwa. Wydaje się, że najtrudniejsze chwile już minęły, bo w ciągu

RAPORT RYNEK PRODUCENTÓW, DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI I WYPOSAŻENIA STACJA BENZYNOWA | Wydanie specjalne 82

ostatnich 12 miesięcy przybyło 7,1 mln zł, czyli ponad 3 proc. zaległości, podczas gdy w całej gospodarce było to ok. 8 proc.

Niestety o tym, że sytuacja zmienia się na lepsze nie można powiedzieć w przypadku firm produkujących kakao, czekoladę i wyroby cukiernicze – mimo, że Polska należy do liderów branży czekoladowej, z ponad 7 proc. udziałem w światowym rynku i stałym wzrostem sprzedaży. Tylko w minionym roku zaległości tych producentów zanotowały dwucyfrową dynamikę wzrostu. Po tym jak doszło 4,4 mln zł mają 38,4 mln zł długów. Od początku pandemii zwiększyły się one o niemal 60 proc. (13,7 mln zł). Liczba niesolidnych podmiotów to 76, czyli 7,2 proc. aktywnych, zawieszonych i zamkniętych firm branży.

– Biorąc pod uwagę zmiany wartości opóźnionych faktur i rat

kredytów na przestrzeni ostatnich lat, w najlepszej sytuacji są przedsiębiorstwa produkujące długoterminowe wyroby ciastkarskie. Ich nieopłacone zobowiązania wiosną 2020 r. wynosiły 6,2 mln zł, a w rejestrze widniało 41 firm, teraz jest to niecałe 5 mln zł i 27 firm – mówi dr hab. Waldemar Rogowski, Główny Analityk BIG InfoMonitor.

Przyczyn rosnącego zadłużenia producentów słodyczy można by dopatrywać się w zmianie nawyków żywieniowych konsumentów i spadku sprzedaży. 91 proc. Polaków informuje bowiem, że z powodu rosnących cen oszczędza na żywności. Produkty, z których rezygnują rodacy lub których ilość ograniczają, aby zaoszczędzić to przede wszystkim alkohol (52 proc.), gotowe dania ze sklepu (47 proc.) oraz właśnie słodycze (43 proc.). Deklaracje te nie znajdują jednak

odzwierciedlenia w danych na temat sprzedaży. Słodycze i przekąski nadal pozostają największym segmentem rynku spożywczego w Polsce, z udziałem na poziomie 18 proc. i jak szacują eksperci, w najbliższej przyszłości się to nie zmieni.

Zapytani przez BIG InfoMonitor mali i średni przedsiębiorcy, za trudną sytuację swoich firm winią przede wszystkim inflację, a co za tym idzie duży wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w tym energii i paliwa (30 proc.), ale też podatków (10 proc.) czy zatrudnienia pracowników (13 proc.). – Istotnym problemem, okazują się być niesolidni kontrahenci (28 proc.), którzy opóźniają opłacanie swoich zobowiązań lub wcale ich nie rozliczają, przez co zaburzają płynność finansową swoich partnerów – zwraca uwagę dr hab. Waldemar Rogowski. Nie bez znaczenia jest też

ogromny wzrost cen głównych składników słodyczy. Cena cukru wzrosła o 100 proc. rdr., mleka o 80 proc., a kakao jest najdroższe od blisko pół wieku i kosztuje 75 proc. więcej niż w ubiegłym roku.

Zdaniem ekspertów producenci słodyczy mogą mimo wszystko spać spokojnie, bo rynek nadal będzie rósł. Problemy odbiją się jednak na cenach widocznych na sklepowych półkach. Można się zatem spodziewać, że w najbliższym czasie opakowania słodyczy będą zatem droższe lub… mniejsze, albo jedno i drugie.

Badanie „Wydatki na żywność i marnowanie żywności”, Quality Watch dla BIG InfoMonitor

Skaner sektora MŚP. Badanie omnibusowe, ilościowe CATI wśród mikro, małych i średnich firm, 4Q2023. Instytut Keralla Research na zamówienie BIG InfoMonitor październik 2023.

RYNEK PRODUCENTÓW, DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI I WYPOSAŻENIA RAPORT Wydanie specjalne | STACJA BENZYNOWA 83

GŁOS RYNKU DOSTAWCY

Planujemy szaloną rzecz!

Cały czas aktualizujemy asortyment pod kątem zmian zachodzących na rynku urządzeń mobilnych ale żadnej rewolucji nie widzimy. Jedyna to zwiększanie mocy, a tym samym szybkości ładowania, na co byliśmy przygotowani.

PREZES EXC MOBILE POLSKA

Na jakim obecnie etapie rozwoju – pod kątem branży stacji paliw –jest państwa firma?

Nasza pozycja na rynku stacji paliw jest mocna. Wynika to z ciężkiej pracy całego #eXcTeam – tak w terenie, jak i centrali firmy. Bardzo dziękuję Partnerom za zaufanie jakim nas obdarzyli wprowadzając naszą ofertę na półki. Mam nadzieję, że codziennie utwierdzamy ich w przekonaniu iż naszym celem jest ciągłe doskonalenie, które prowadzi do poprawy jakości obsługi oraz maksymalizacji ich obrotów i marży. W 2023 roku wymieniliśmy setki stojaków i tysiące produktów tak, by uzyskać wspomniane efekty.

Powiększyliśmy również zespół o osoby, które są odpowiedzialne za wsparcie klientów. Do wisienki na torcie brakuje nam stacji Orlen.

Jakie są Państwa plany dotyczące poszerzenia oferty usług/ produktów na 2024 rok?

Cały czas aktualizujemy asortyment pod kątem zmian zachodzących na rynku urządzeń mobilnych, ale żadnej rewolucji nie widzimy. Jedyna to zwiększanie mocy, a tym samym szybkości ładowania, na co byliśmy przygotowani. Seria ładowarek samochodowych LIGHT została poszerzona o model o mocy

75W dysponujący dwoma portami USBC i jednym USBA. Inne produkty z tej serii dostały kilkanaście dodatkowych watów, ponadto zwiększyliśmy moc maksymalną na poszczególnych portach. Zgodnie z zapowiedziami do oferty trafiły też ładowarki sieciowe CUBE – 25W i 65W. Mocniejsza ma 3 porty – dwa USBC i jeden USBA, słabsza po jednym USBC i USBA. Zajęliśmy się również dystrybucją zapachów licencyj nych Coca Cola, a już niedługo światło dzienne ujrzy nasz projekt ekskluzywnych zapachów do wnętrz. Liczymy na to, że rynek przyjmie go równie entuzjastycznie co nasze akcesoria. Dodatkowo, jesteśmy w trakcie rozmów z twórcami jednej z popularniejszych marek street-wear w Polsce.

Planujemy szaloną rzecz! Chcemy jako pierwsi w Polsce, a może i na świecie pokazać w kanale nowoczesnym tworzone z pasją, szyte w Polsce ubrania, które charakteryzują się ponadczasową formą, jakością i dbałością o detale.

Jakie głównie czynniki będą w najbliższym czasie wpływać na rozwój sektora stacji paliw w Polsce i w jaki sposób firma chce je wykorzystać, aby się wyróżnić? Widać, że handel przesuwa się w stronę sklepów o mniejszych formatach. Na tym trendzie ewidentnie będę zyskiwać sklepy przy stacjach benzynowych. Łatwa dostępność oraz coraz lepszy asortyment i ceny oraz atrakcyjna oferta food i dodatkowa

RAPORT GŁOS RYNKU – DOSTAWCY
STACJA BENZYNOWA | Wydanie specjalne 84

–np. możliwość odbioru przesyłki kurierskiej, będą przyciągały coraz więcej klientów. My z jednej strony skupimy się na działaniach marketingowych, które uświadomią konsumenta, że – po

kabel to na stację a dodatkowo na poszukiwaniach produktów z różnych kategorii asortymentowych, które będę miały potencjał sprzedaży impulsowej no i oczywiście będę dawać radość.

SCM jako firma innowacyjna trwale wpisuje się w potrzeby stacji paliw

Stacje benzynowe stały się najbardziej odwiedzanym miejscem na kawę , miejscem pracy i spotkań rodzinnych

Na jakim obecnie etapie rozwoju – pod kątem branży stacji paliw –jest państwa firma?

Nasza współpraca z branżą paliw miała swoje korzenie w przygotowywaniu kanapek/trójkątów ze świeżych, naturalnych surowców z dostawą do stacji paliw różnych marek. Ostania dekada to przeogromny skok i zmiana w zwyczajach żywieniowych Polaków. Stacje benzynowe stały się najbardziej odwiedzanym miejscem na kawę , miejscem pracy i spotkań rodzinnych. Bogata oferta gastronomiczna, smacznych apetycznych dań obiadowych spowodowała odejście wielu klientów z obszaru

QSR jak i DINE

IN. SCM jako firma innowacyjna trwale wpisuje się w potrzeby stacji paliw, gdyż nasza produkcja mro żonych gotowych produktów mięsnych, zup, sosów i garmażerka nie ma sobie

miłośników kawy mamy nowy syrop o smaku cynamonowych bułeczek, a poranne orzeźwienie możemy uzyskać za pomocą nowego koncentratu imbirowego.

Jakie główne czynniki będą w najbliższym czasie wpływać na rozwój sektora stacji a przede wszystkim – mając na uwadze ważny z punktu widzenia Państwa firmy – na rozwój biznesu pozapaliwowego w Polsce i w jaki sposób firma chce wykorzystać swoje atuty, aby się wyróżnić? Rozwój sektora paliwowego jest przedmiotem dokładnych badań i analiz wielu firm, ale można wyodrębnić kilka zmiennych, które

maja i będą miały wpływ na dalszy rozwój. Handlowe niedziele – mniej transakcji w sklepach sieci paliw, lepsze drogi – więcej podróżnych, więcej miejsc do ładowania samochodów elektrycznych – więcej czasu na korzystanie z gastronomi na stacjach, przytulniejsze stacje – miejsce spotkań rodziny i przyjaciół, lepsza kawa i serwis – konkurencja dla sieci QSR. SCM jako wyłączny importem produktów MONIN i Vitamix oraz produktów gotowych do gastronomii zawsze jest zdeterminowane w kierunku zwiększenia ilości transakcji i sprzedaży u swoich klientów dostarczając im gotowe rozwiązania i nowości.

Nowe narzędzie

równych. Jako globalny dostawca w branży HoReCa w swojej ofercie posiadamy pełna gamę najlepszych, naturalnych syropów do kawy, sosów i pisaków L’Artiste do „malowania” wzorów na kawach z mlekiem. Prawdziwe doznania dla smakoszy kaw smakowych.

Jakie są Państwa plany dotyczące poszerzenia oferty usług/ produktów na 2024 rok?

MONIN zawsze wychodzi naprzeciw potrzeb klientom i tak też jest w tym roku, gdzie wprowadzamy zupełnie nową kategorię PURE by MONIN bez dodatku cukru słodzików. Nie zawierają konserwantów

i wytwarzane są z naturalnych soków i aromatów.

Opierają się tylko na bazie soków owocowych i znakomicie sprawdzają się w formie lemoniady. Dla

dla właścicieli stacji paliw

Nasze badania wykazują, że częste kontrole temperatury, które konieczne są, aby dotrzymać wymagań sanitarnych przechowywania żywności (nawet do trzech razy dziennie), generują ogromne straty czasu i pieniędzy, szczególnie dla sieci stacji paliw posiadających dużą ilość rozproszonych obiektów. W przypadku średniej wielkości stacji, mówimy tutaj o prawie 400h w ciągu roku.

MATEUSZ GEREK

RETAIL TECHNOLOGY EXPERT XARIS

Wychodząc naprzeciw tej potrzebie, wprowadziliśmy rozwiązanie zintegrowane z systemem Xaris, który łączy się z bezprzewodowymi czujnikami temperatury, eliminując potrzebę ręcznych pomiarów. Dzięki Xarisowi wszystkie pomiary są wykonywane automatycznie w czasie rzeczywistym, a kierownik otrzymuje raport podsumowujący na koniec dnia. Tym samym mamy pewność danych

oraz oszczędzamy czas zespołu, który może skupić się na innych zadaniach”

Rozwiązanie Xaris nie tylko eliminuje konieczność ręcznych pomiarów, ale także umożliwia generowanie raportów z dowolnego okresu, które są niezbędne dla organów regulacyjnych, takich jak Sanepid. Ponadto, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych czujników, system Xaris wykrywa nawet niewielkie odchyły temperatur, co może sygnalizować

GŁOS RYNKU – DOSTAWCY RAPORT
Wydanie specjalne | STACJA BENZYNOWA 85

zbliżającą się awarię lodówki pozwalając reagować zawczasu unikając strat towaru.

Dodatkowo każdy odchył temperatury może być natychmiastowo komunikowany

za pośrednictwem słuchawek wykorzystywanych do komunikacji pracowników.

Systemy komunikacji, które wdrażamy u klientów często integrujemy z innymi technologiami na obiekcie, takimi jak ekspresy do kawy czy kasy, co umożliwia automatyzację wielu procesów i realną

oszczędność np. brak strat w towarze z uszkodzonej lodówki, który dzięki informacji bezpośrednio do pracownika, może odpowiednio wcześniej zostać zabezpieczony.

Automatyzacja kontroli temperatury przy użyciu systemu

Xaris nie tylko zwiększa efektywność operacyjną, ale także pomaga zapewnić bezpieczeństwo żywności a co za tym idzie klientów. Właściciele stacji zyskują też optymalne wykorzystanie zasobów czasowych i finansowych.

Inwestujemy w projekty

związane z alternatywnymi źródłami energii

ZBM to firma działająca na rynku paliwowym, która pomimo braku własnych stacji paliw, skupia się na poszukiwaniu rozwiązań z zakresu paliw alternatywnych. I robi to z sukcesem.

KRZYSZTOF WOJTKOWSKI

FUTURE FUEL MANAGER ZBM

Spółka ZBM, specjalizująca się w inżynierii i doradztwie (EPC), wyróżnia się na rynku paliwowym dzięki innowacyjnemu podejściu do obowiązujących trendów, norm inżynieryjnych oraz praktyk

utrzymaniowych na stacjach paliw. Przez kilka lat aktywnie uczestniczyła w rewolucyjnych zmianach w sektorze paliw alternatywnych, skupiając się zwłaszcza na rozwoju tech-

nologii związanych z wodorem, LNG, CNG, oraz

punktami ładowania samochodów elektrycznych. ZBM zdaje sobie sprawę, że przyszłość energetyki i transportu wymaga innowacyjnych podejść, dlatego systematycznie inwestuje w projekty związane z alternatywnymi źródłami energii, m.in. poprzez współpracę przy napisaniu pierwszego Przewodnika Inwestora Instalacji LNG i bioLNG, wydanego we współpracy z Partnerami Polskiej Platformy LNG i bioLNG.

Firma ZBM stanowi solidnego i sprawdzonego partnera na polskim rynku, szczególnie

w obszarze projektowania, budowy i utrzymania instalacji związanych z paliwami alternatywnymi. Dlatego warto podjąć rozmowy na temat inwestycji już dziś, aby wyprzedzić konkurencję. Na wszelkie pytania związane z paliwami alternatywnymi odpowie Krzysztof Wojtkowski, Future Fuel Manager, dostępny pod adresem krzysztof.wojtkowski@ zbm.com.pl.

Dodatkowo, informujemy, że Przewodnik Inwestora Instalacji LNG i bioLNG jest dostępny do pobrania za darmo ze strony www.instalacjelng.com.pl.

Rozszerzamy obecność na stacjach

Nasze zmywarki, zapewniające najwyższą jakość czystości i higieny, idealnie wpisują się w potrzeby stacji paliw, które ewoluują w kierunku pełnoskalowych punktów gastronomicznych

MARCIN WAJDA

DYREKTOR KOMUNIKACJI I MARKETINGU WINTERHALTER POLSKA

Winterhalter wypracował swoją mocną pozycję na rynku producentów zmywarek gastronomicznych dzięki ponad 75-letniej obecności na świecie i po nad ćwierćwieczu w Polsce. Jeszcze słychać echa gali, którą w październiku

minionego roku celebrowaliśmy jubileusz 25 lat na polskim rynku. Winterhalter, dzięki skupieniu się wyłącznie na zmywaniu, stał się ekspertem w tej dziedzinie, oferując innowacyjne

rozwiązania, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów z branży HoReCa.

Obecnie, w kontekście branży stacji paliw, Winterhalter znajduje się na etapie rozszerzania swojej obecności. Nasze zmywarki, zapewniające najwyższą jakość czystości i higieny, idealnie wpisują się w potrzeby stacji paliw, które ewoluują w kierunku pełnoskalowych punktów gastronomicznych.

W 2024 roku planujemy dalsze poszerzenie naszej oferty,

RAPORT GŁOS RYNKU – DOSTAWCY
STACJA BENZYNOWA | Wydanie specjalne 86

szczególnie skoncentrowane na produktach, które wspierają efektywność, oszczędność miejsca i szybkość działania, kluczowe dla branży stacji paliw. Innowacje, takie jak nasza seria zmywarek tunelowych MT, która może obsłużyć do 8000 talerzy na godzinę, są dowodem na naszą zdolność do dostarczania rozwiązań na miarę współczesnych wyzwań. Nie sugeruję, że mycie takiej ilości naczyń mogłoby przydać się na terenie stacji, ale zaznaczam, że dla zespołu Winterhalter nie ma rzeczy niemożliwych.

Rozwój sektora stacji paliw, a w szczególności biznesu pozapaliwowego, będzie w najbliższym czasie kształtowany przez kilka kluczowych czynników:

• rośnie zapotrzebowanie na wysoką jakość usług gastronomicznych wśród klientów stacji paliw.

• rośnie świadomość ekologiczna, która skłania do poszukiwania rozwiązań zminimalizowania zużycia zasobów.

• pandemia COVID-19 zwiększyła oczekiwania wobec standardów higieny.

Zamierzamy wykorzystać nasze atuty – doświadczenie, innowacyjność i specjalistyczną

wiedzę – aby wyróżnić się na rynku i zaoferować stacjom paliw rozwiązania zmywające, które są nie tylko efektywne, ale również ekonomiczne i ekologiczne. Nasze zmywarki podblatowe serii UC są idealnym przykładem produktów, które spełniają te kryteria, oferując doskonałe rezultaty zmywania w ciasnych przestrzeniach typowych dla stacji paliw.

Patrząc w przyszłość, marzymy o jeszcze większym zaangażowaniu w rozwój systemów kaucyjnych dla kubków plastikowych, co nie tylko zredukuje ilość odpadów, ale również wpłynie pozytywnie na środowisko. Wierzymy, że nasza technologia zmywania może odegrać kluczową rolę w realizacji tej wizji, umożliwiając klientom stacji paliw korzystanie z wielokrotnego użytku naczyń z zachowaniem najwyższych standardów higieny.

W Winterhalter jesteśmy przekonani, że poprzez ciągłe dążenie do doskonałości, bliską współpracę z naszymi partnerami i skupienie na innowacjach, możemy wspólnie kształtować przyszłość branży stacji paliw, czyniąc ją jeszcze bardziej przyjazną dla użytkowników i środowiska.

Chcemy polepszać dostępność

SodaStream u kolejnych partnerów

Zdajemy sobie również sprawę, że dużą zmianę stanowić będzie system kaucyjny, wchodzący w życie w styczniu 2025 roku. Koncentraty od SodaStream będą stanowiły wtedy doskonałą i ekonomicznie atrakcyjną alternatywę, gdyż nie będą objęte dyrektywą. Posiadanie ich w swojej ofercie będzie rynkowym

„must have”

PAWEŁ BŁASZCZAK COUNTRY SALES MANAGER SODASTREAM POLAND

Na jakim obecnie etapie rozwoju – pod kątem branży stacji paliw –jest państwa firma?  Przez trzy lata obecności na polskim rynku koncentrowaliśmy się przede wszystkim na budowaniu rozpoznawalności marki. Informowaliśmy, czym jest SodaStream i jakie daje możliwości. Zainteresowanie naszymi produktami przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Okazało się, że Polacy kochają wodę i napoje gazowane, a fakt, że mogą je przygotować we własnym domu, bez kupowania i dźwigania ciężkich zgrzewek butelek, jest nie do przecenienia. Z przeprowadzonych badań konsumenckich wynika, że nasi klienci oczekują łatwiejszego dostępu do naszych produktów i to właśnie stacje paliw są w pierwszej trójce miejsc, w których chcieliby wymieniać cylindry z CO2, czy kupować oferowane przez nas koncentraty napojów, m.in.: Pepsi, Mirinda, 7UP, czy Lipton IceTea. Dlatego właśnie w drugiej połowie 2023 roku rozpoczęliśmy współpracą z siecią Shell i bazując na dotychczasowych doświadczeniach chcemy polepszać dostępność SodaStream u kolejnych partnerów, tak aby wymiana nabojów CO2 była możliwa, na każdej stacji benzynowej w Polsce.

na sklepowych półkach można spodziewać się już w kwietniu tego roku.

Jakie są Państwa plany dotyczące poszerzenia oferty usług/ produktów na 2024 rok? W naszych planach mamy kilka znaczących punktów. Jednym z nich oprócz wspomnianego już rozszerzenia dystrybucji wymiany naszych naboi CO2 jest powiększenie naszej oferty produktowej. Nowości odpowiadających na trendy konsumenckie,

Jakie główne czynniki będą w najbliższym czasie wpływać na rozwój sektora stacji a przede wszystkim – mając na uwadze ważny z punktu widzenia Państwa firmy – na rozwój biznesu pozapaliwowego w Polsce i w jaki sposób firma chce wykorzystać swoje atuty, aby się wyróżnić? Rozwój biznesu w kanale stacji benzynowych jest związany z potrzebami i oczekiwaniami konsumentów. Nie będzie wielkim odkryciem, jeśli powiem, że klienci oprócz cen najbardziej cenią wygodę, dostępność. Dlatego sklepy typu convenience cieszą się taką popularnością. Podobną rolę pełnią stacje paliw. Klienci doceniają możliwość załatwienia kilku spraw “on the go”. Dlatego tak świetnie sprawdzają się m.in. paczkomaty na stacjach i dlatego naboje CO2 do SodaStream też powinny się tam znaleźć. Co miliony naszych użytkowników robią z cylindrem, gdy skończy im się gaz? Wrzucają go do bagażnika swojego samochodu i wymieniają przy okazji zakupów. Stacje paliw są naturalnym miejscem, gdzie taka wymiana powinna być możliwa. I to chcemy naszym konsumentom zapewnić. Zdajemy sobie również sprawę, że dużą zmianę stanowić będzie system kaucyjny, wchodzący w życie w styczniu 2025 roku. Koncentraty od SodaStream będą stanowiły wtedy doskonałą i ekonomicznie atrakcyjną alternatywę, gdyż nie będą objęte dyrektywą. Posiadanie ich w swojej ofercie będzie rynkowym “must have”.

RAPORT GŁOS RYNKU – DOSTAWCY
STACJA BENZYNOWA | Wydanie specjalne 88
Wydanie specjalne | STACJA BENZYNOWA 89

UNIWERSALNA ŁADOWARKA SIECIOWA EXC SHINE

Brak wbudowanego kabla – to nie wada! To możliwość szerokiego zastosowania. Smartfony, tablety, głośniki bluetooth, słuchawki, smartwatch’e, elektroniczne papierosy – podłącz odpowiedni kabel i ładuj je wydajnie, dzięki wbudowanemu systemowi Smart Chip Control, który w inteligentny sposób steruje procesem ładowania, dobierając natężenie dla każdego z urządzeń tak, by skrócić czas napełnienia baterii do minimum. Z ładowarką sieciową eXc SHINE, posiadającą dwa porty (USB-A i USB-C), obsługujące szybkie ładowanie, możesz ładować dwa całkowicie różne urządzenia jednocześnie. SHINE jest naprawdę mała i lekka. Wrzuć ją do torebki lub plecaka albo włóż do kieszeni, a zapomnisz o rozładowanej baterii raz na zawsze!

WYNAJMIJ ZMYWARKĘ

OD WINTERHALTER

Zastanawiasz się nad sposobem obniżenia kosztów związanych z prowadzeniem lokalu gastronomicznego? A może dopiero otwierasz własną działalność i obawiasz się przekroczenia budżetu? W takiej sytuacji warto przemyśleć sprawę dzierżawy sprzętu. Proponujemy wynajem zmywarek w atrakcyjnych cenach! Zmywarka do naczyń gastronomiczna to absolutnie niezbędne urządzenie w każdej restauracji oraz kawiarni. Jego koszt może się jednak okazać zbyt wysoki. Wynajmowana zmywarka Winterhalter to natomiast nie tylko gwarancja najlepszej jakości, ale też czysta oszczędność. Więcej o długoterminowym wynajmie zmywarek gastronomicznych znajdziesz na www.wynajmijzmywarke.pl

ORIENTALNE SOSY FANEX

Sosy możemy wykorzystywać do dań zarówno zimnych jak i gorących – serwując je jako dip od razu po otwarciu butelki, ale również jako bazę do przygotowania innych aromatycznych i nawiązujących do azjatyckiej kuchni sosów. Stanowić będą także doskonały dodatek do dań z woka, zarówno tych mięsnych, jak i warzywnych. Sprawdzą się również jako marynaty do mięs i ryb. Świetnie nadają się do kompozycji streetfoodowych.

HUZAR OZNACZA DLA WŁAŚCICIELI STACJI NIEZALEŻNOŚĆ PROWADZENIA BIZNESU

Polską Sieć Stacji Paliw HUZAR stworzono dla prywatnych wła ścicieli stacji paliw – z ich aktyw nym udziałem. Niezmiennie od początku to stacje są najważ niejsze, wszystkie nasze wysiłki są skierowane na zwiększenie ich efektywności, poprzez tańsze zakupy towarów, wspomaga nie sprzedaży, działania marke tingowe, akcje posprzedażowe i promocyjne. Przynależność do sieci HUZAR daje przedsiębior com dużą autonomię, w oznacza to możliwość prowadze nia swojego biznesu z zachowaniem dużej elastyczności działania, przy jednoczesnym dużym wsparciu oraz możliwości korzystania z gotowych rozwiązań biznesowych. Partnerskie rozwiązanie, jakie oferujemy to korzystna alternatywa dla koncernów i sieci franczyzowych. Niezależność oznacza bowiem lepszą marżę, ale także decyzyjność i samodzielne kształtowanie własnego biznesu, to także patriotyzm lokalny, dopasowanie swojej oferty do lokalnego środowiska, w którym się funkcjonuje, bez obciążeń i zobowiązań wynikających z regulacji obowiązujących w dużych sieciach franczyzowych.

RAPORT NOWOŚCI PRODUKTOWE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA
STACJA BENZYNOWA | Wydanie specjalne 90

TCHIBO COFFEA W RATACH 0%

Tchibo Coffee Service Polska zaprasza właścicieli lokali gastronomicznych do wyboru ekspresów do kawy z linii Tchibo Coffea! Ekspresy dostępne są w kilku modelach finansowania, począwszy od zakupu na raty 0% – najnowszej propozycji Tchibo(!), przez dzierżawę po możliwość ich wyleasingowania. W zależności od potrzeb, istnieje możliwość wyboru spośród trzech modeli: Coffea Office, idealny do małych i średnich lokali; Coffea Enjoy, z inteligentnymi funkcjami ułatwiającymi obsługę, dla klientów gdzie dzienne spożycie kawy przekracza 50 porcji; Coffea Professional Plus, potężny ekspres oferujący szeroki wybór nawet 40 napojów i niezawodność dla najbardziej wymagających klientów z lokalami o dużym zapotrzebowaniu na kawę. Dla doskonałego smaku kawy w Twoim lokalu wybierz ekspresy Tchibo Coffea w ratach 0%!

SATURATOR DO WODY GAZOWANEJ SODASTREAM ART

Wysokiej klasy ekspres do gazowania wody SodaStream Art zmienia przyrządzanie napojów gazowanych w sztukę. Saturator jest wyposażony w dźwignię do nasycania wody CO2, nawiązując tym samym do rzemieślniczego wzornictwa. Urządzenie pozwala wytwarzać świeżą wodę gazowaną w domowym zaciszu, bez kupowania i dźwigania jednorazowych plastikowych butelek. Ale woda gazowana to dopiero początek możliwości. Marka oferuje również syropy m.in. Pepsi, Pepsi Max, Mirinda, 7UP, Lipton Lemon, a także bezcukrowe lemoniady.

PURE BY MONIN – CZYSTY SMAK BEZ DODATKU

CUKRU I SŁODZIKÓW

Gama 6 rewolucyjnych smaków, bez dodatkowego cukru i słodzików! Nie zawierają konserwantów i wytwarzane są z naturalnych soków i aromatów. Oferują wyrazisty smak dla prawdziwych koneserów.

CRYSTAL TO NASZ ABSOLUTNY

Technologiczne i komunikacyjne serce każdej nowoczesnej stacji benzynowej nastawionej na optymalizację procesów i ciągłość obsługi.Oprócz efektywnej komunikacji między pracownikami, system umożliwia inteligentne zarządzanie technologią na obiekcie. Dzięki integracji z ekspresami do kawy, czujnikami temperatury w lodówkach czy systemami nagłośnienia, Xaris skraca czas reakcji i podnosi jakość usług. Wdrożenie Xarisa oznacza przyjęcie nowoczesnych rozwiązań, które poprawią wydajność i zwiększą satysfakcję klientów oraz pracowników.

BESTSELLER!

Co trzeci e-papieros kupowany w sklepach convenience to CRYSTAL! Posiada intensywny smak, elegancki design i łatwość użycia. To gotowy produkt bez napełniania i ładowania. Wystarcza do 600 zaciągnięć, posiada 2 ml płynu w wielu owocowych smakach z zawartością 2% lub 0% nikotyny.

RAPORT NOWOŚCI PRODUKTOWE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA
INSTORE COMMUNICATION™ TO POŁĄCZENIE POMIĘDZY URZĄDZENIAMI NA STACJI
XARIS
A TWOIM ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW
STACJA BENZYNOWA | Wydanie specjalne 92

Anwim S.A.

ul. Stańczyka 3

01-237 Warszawa

tel. (22) 496-00-00

fax (22) 496-00-03

biuro@anwim.pl

www.moyastacja.pl

MOYA to założona w 2009 roku, należąca do spółki Anwim S.A., ogólnopolska sieć stacji paliw. Obecnie działa w niej ponad 400 placówek. Polsce. Stacje sieci MOYA obecne są we wszystkich województwach przy głównych trasach tranzytowych, przy drogach lokalnych i w miastach. Oferują one pełną gamę usług od sprzedaży paliwa, przez własny koncept kawiarniano-gastronomiczny Caffe MOYA, sklep, aż po myjnie i ofertę kierowaną do klientów biznesowych. Wszystkie stacje działające w ramach sieci spełniają jednolite standardy obsługi i jakości. Gwarancją jakości paliwa na stacjach w barwach MOYA jest niezależny program badania paliw – TankQ. Sieć stacji paliw MOYA jest liderem na polskim rynku pod względem dynamiki rozwoju.

Evapify Poland sp. z o.o.

ul. Gimnazjalna 18

01-364 Warszawa

zamowienia.poland@evapify.com

tel. +48 789 475 344

NIP: 5272980541

Evapify Poland jest wyłącznym importerem i dystrybutorem jednorazowych elektronicznych papierosów z nikotyną lub z CBD ekskluzywnych marek

CRYSTAL, GEEK BAR, SIXTY8. Evapify to spełniona obietnica dobrego aromatu, nowoczesnego wzornictwa i ekscytujących smaków. Produkty firmy dostępne są w ponad 20 tysiącach punktów sprzedaży należących do najbardziej znanych sieci sklepów w Polsce. Firma posiada także własne wyspy sprzedażowe w największych centrach handlowych w kraju. Evapify Poland jest częścią grupy Evapify, lidera sprzedaży jednorazowych papierosów elektronicznych w Europie.

eXc mobile Polska

ul. Sękocińska 24/1, Wolica 05-830 Nadarzyn tel. kom. 515 568 632 sales@eXcmobile.eu

www.eXcmobile.eu

Wywróciliśmy do góry nogami kategorię kabli i ładowarek do telefonów komórkowych. Udowodniliśmy, że kolory mają moc. Jeżeli chcesz przekonać się jak wielką, zapraszamy Cię do grona naszych Partnerów. Zaufaj profesjonalistom! – od 16 lat pracujemy z największymi detalistami w tym kraju.

Fanex

Radonice 5A 05-870 Błonie tel. (22) 471 04 44 biuro@fanex.pl

www.fanex.pl

www.sklep.fanex.pl

HUZAR PSP

ul. Dziewiarska 7, 09-407 Płock Tel. (24) 366 10 01 huzar@huzar.eu

www.huzar.eu

Fanex jest polską firmą rodzinną z ponad 30 letnią tradycją. Specjalizujemy się w produkcji sosów oraz wielu innych dodatków gastronomicznych dla branży HoReCa. Smak leży u podstaw wszystkiego co robimy. Jesteśmy pasjonatami jakości i podczas tworzenia każdej receptury, wykorzystujemy surowce o najwyższych parametrach. Naszym celem jest produkcja wyrobów o wyjątkowym i niezmiennie dobrym smaku. Zapraszamy do współpracy.

Pierwsza stacja testowa w barwach Polskich Stacji Paliw HUZAR powstała w 2005 r. Od 2006 r. rozpoczęto nabór uczestników. Sieć HUZAR od początku budowana była przez właścicieli stacji, jako alternatywne rozwiązanie do sieci franczyzowych. Jednym z elementów najbardziej cenionych przez właścicieli stacji przynależących do PSP HUZAR jest zachowanie suwerenności i niezależności firmy, która jest całym dorobkiem. Organizatorem sieci była firma POLpetro została założona w 2000 r. przez 22 akcjonariuszy posiadających własne stacje paliw. Od 2014 r. marką PSP HUZAR zarządza spółka HUZAR PSP S.A.

WIZYTÓWKI
Wydanie specjalne | STACJA BENZYNOWA 93

Miko Coffee Poland

ul. Bronikowskiego 35 85-426 Bydgoszcz

agnieszka.zarzycka@miko-kawa.pl

tel. (52) 326-08-01, (52) 326-08-05

Firma MIKO Coffee została założona w 1801 roku i specjalizuje się w obsłudze firm oraz segmentu horeca w kawę oraz gorące napoje, będąc jedną z najstarszych marek kawowych na rynku międzynarodowym. Poprzez ponad 40 firm w Europie, Turcji, Japonii, Australii, oraz RPA, umacnia swoją pozycję jako sprawdzony dostawca kawy oraz urządzeń do jej zaparzania. W ciągu ponad 200 lat palenia kawy zdobyliśmy bogate doświadczenie, pozwalające nam na produkcję najszlachetniejszych kaw espresso. Przykładamy olbrzymią wagę do sztuki palenia kawy, która jest kluczem do przygotowania doskonałego espresso.

SCM

ul.al. Jana Pawła II 11 00-828 Warszawa

tel. (22) 586-54-00

fax (22) 586-54-01

biuro@scmpoland.pl

www.scmpoland.pl

Firma SCM działa od września 2005 roku, a od lipca 2012 jest Wyłącznym Dystrybutorem Produktów Monin na Polskę. Główne obszary działalności firmy to: Rozwój i kreowanie nowych rozwiązań w kategorii produktów i napojów dla kanału HoReCa oraz doradztwo w zakresie ich przetwarzania; Zakupy i sprzedaż surowców rolnych oraz produktów gastronomicznych; Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw obejmującego produkty, opakowania i dystrybucję. Marka Monin jest obecnie uznawana za numer jeden na świecie na rynku syropów klasy Premium, puree owocowych oraz sosów deserowych. To zasługa ponad 105-letniego doświadczenia oraz bogatej oferty – ponad 250 smaków sprzedawanych w 150 krajach na świecie. Do produkcji wyrobów Monin wybierane są wyłącznie wyselekcjonowane i najlepsze owoce, kwiaty, przyprawy oraz orzechy. To sprawia, że powstają zawsze produkty wyjątkowej jakości o niepowtarzalnym smaku, kolorze i zapachu. Monin – naturally inspiring. Rozwój Marki Monin w Polsce oraz szkolenia w zakresie kreacji i nowych rozwiązań w kategorii napojów, deserów oraz potraw blendowanych to obszar działania naszych Brand Ambasadorów. Jesteśmy obecni w ciągu roku na 60 targach, eventach, konkursach i indywidulanych warsztatach. Kreujemy rozwiązania i sprzedajemy koncepty. Jesteśmy ekspertami w kategorii „beverage & food solution”. Od kwietnia 2016 r. SCM jest także wyłącznym importerem i dystrybutorem profesjonalnych urządzeń do miksowania i mieszania napojów oraz potraw – marki Vitamix.

Signal Group Sp. z o.o. ul. 28 czerwca 1956 r. 406

61-441 Poznań

+ 48 61 871 05 70

+ 48 61 400 08 94

office@signalgroup.pl

https://signalgroup.pl

https://xaris.pl

Tworzymy, wdrażamy i integrujemy innowacyjne technologie dla punktów sprzedaży. Posiadamy ponad 30 lat doświadczenia na rynku europejskim w zakresie technologii obiektowych. Wszystkie spółki grupy projektują i wdrażają rozwiązania dla Klientów o zasięgu międzynarodowym. Wykorzystując doświadczenie i efekt synergii całej grupy zapewniamy Klientom komplementarność usług. Naszym flagowym rozwiązaniem jest Xaris® – system zarządzający centralnie wszystkimi technologiami z jednego miejsca. Inteligentna analityka i niezawodność to jego kluczowe cechy. Realizujemy wdrożenia dedykowanych rozwiązań dla Klientów sieciowych z branż Retail, Petrol, HoReCa, Logistics, Fashion oraz Banking.

SodaStream Poland Sp. z o.o. ul. Żelazna 51/53

00-841 Warszawa tel. 793-111-705

https://sodastream.pl/

SodaStream jest wiodącą marką produkującą saturatory do gazowania wody, należącą do koncernu PepsiCo. SodaStream umożliwia przygotowywanie wody gazowanej w domowym zaciszu, eliminując konieczność dźwigania ciężkich zgrzewek i zaśmiecania środowiska jednorazowym plastikiem. Jedna butelka SodaStream pozwala wyeliminować tysiące tych jednorazowych, a sam ekspres zapewnia świeżą wodę gazowaną zawsze wtedy, gdy mamy na nią ochotę, za jednym naciśnięciem przycisku i w wybranym stopniu nagazowania.

WIZYTÓWKI
STACJA BENZYNOWA | Wydanie specjalne 94

Tchibo Coffee Service Polska

Aleje Jerozolimskie 172

02-486 Warszawa

tel. (22) 231-87-77

dlafirm@tchibo-coffeeservice.pl

www.tchibo-coffeeservice.pl

Vivenge Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 7

21-400 Gręzówka

tel. +48 25 794 80 80

tel. kom. +48 668 009 126

fax +48 25 633 45 91

sale@vivenge.eu

www.vivenge.eu

Winterhalter Gastronom Polska

ul. Krajobrazowa 2

05-074 Wielgolas Duchnowski

tel. (22) 773-25-52

biuro@winterhalter.com.pl

www.winterhalter.pl

ZBM SA

Cybernetyki 19b 02-677 Warszawa

tel. (22) 651 06 50

tel. kom. +48 782 820 027 sekretariat@zbm.com.cl www.zbm.com.pl

Tchibo Coffee Service to dostawca kompleksowych rozwiązań kawowych do biur, hoteli, restauracji, kawiarni, cukierni i barów. Firma oferuje swoim klientom bogaty wybór najwyższej jakości kaw oraz ekspresów do ich przygotowywania, asortymentu dodatkowego, a także serwis techniczny, wsparcie marketingowe oraz szkolenia. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Firma stała się prawdziwym ekspertem w dziedzinie profesjonalnego serwowania kawy.

VIVENGE to polska rodzinna firma z ponad 26 letnią historią. Producent identyfikacji wizualnej i wyposażenia meblowego dla sieci paliw. Świadczy usługi w Polsce i w Europie. Szeroki i dostosowany indywidualnie pod klienta zakres usług obejmuje: audyt i ocenę techniczną obiektu, procedury administracyjne i pozwolenia, projekt graficzny i wykonawczy, produkcja, transport i montaż, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Firma posiada własny transport i kilkanaście zespołów montażowych.

Winterhalter jest ekspertem w dziedzinie przemysłowych systemów zmywania. Już od ponad 20 lat działalności na polskim rynku firma buduje pozycję lidera, oferując najwyższej jakości zmywarki przemysłowe, chemię oraz systemy uzdatniania wody dla każdego rodzaju biznesu gastronomicznego. Produkty firmy Winterhalter wyróżniają się innowacyjnością, wydajnością, łatwością użycia i perfekcyjnymi efektami zmywania zapewnianymi od dziesiątków lat w profesjonalnych kuchniach na całym świecie.

ZBM oferuje szeroki zakres usług związanych z inwestycjami budowlanymi oraz wspiera specjalistyczne w zakresie umów, pozwoleń, robót i nadzoru. Zapewniamy kompleksowe zarządzanie projektami, nadzór nad ich realizacją oraz dbałość o utrzymanie. Wspieramy inwestorów, podmioty gospodarcze, przedsiębiorców oraz spółki skarbu państwa w osiągnięciu pełnego potencjału ich działalności i identyfikacji nowych możliwości rozwoju poprzez optymalizację kosztów i minimalizację ryzyka w procesie inwestycyjnym. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu cieszymy się uznaniem i zaufaniem naszych Klientów.

WIZYTÓWKI
Wydanie specjalne | STACJA BENZYNOWA 95
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.