Page 1

Jaargang 10 l nummer 2 l april 2012

In dit nummer:

2 Jongeren

Nieuw materiaal om jongeren enthousiast te maken

3 Column

In vijf jaar tijd is er veel veranderd aan de truck

4/5 CO2

C,mm,n cargo: katalysator van

BOVAG inventariseert wensen van leden

Wordt het een kortlopende of een langlopende cao? BOVAG inventariseert momenteel bij de leden de wensen voor een nieuwe BOVAG-cao die vanaf 1 oktober dit jaar van kracht moet worden. Een van de belangrijkste vragen is of de leden opteren voor een kortlopende of langlopende cao. Om de meningen te peilen, is in de laatste week van maart een enquête richting de leden gestuurd. “Daarmee willen we duidelijkheid krijgen met welk standpunt we de onderhandelingen moeten ingaan”, zegt Jos Kleiboer, manager Werkgeverszaken van BOVAG.

innovaties in de sector

6 Cao

Wordt het een kort of een langlopend cao?

7 Beurs

Try the Truck’ uitdagend onderdeel BedrijsautoRAI

8 Grafieken

De leden van BOVAG mogen hun mening geven over de nieuwe cao.

In 2010 koos BOVAG voor het eerst voor een eigen cao, omdat het onderhandelingsresultaat binnen de sector Metaal en Techniek niet paste bij de BOVAGbranches. Er braken vervolgens best spannende tijden aan, want hoewel sprake was van een goed afgewogen eigen BOVAG-cao, wist niemand of de BOVAG-leden de cao ook in de praktijk goed zouden ontvangen. Jos Kleiboer heeft het idee dat de leden over het algemeen te spreken zijn over de BOVAG-cao. “Onze leden vinden het heel logisch dat we een eigen cao hebben en in de loop van de afgelopen twee jaar is een aantal maatwerkafspraken gemaakt waar men over het algemeen tevreden over is. Lees verder op pagina 6

‘C,mm,n cargo is veelbelovend initiatief’ Koos Burgman, algemeen directeur van BOVAG, neemt deel aan de zogeheten High level Group (zeg maar de denktank) van het project C,mm,n cargo dat door middel van samenwerking in de transportketen een CO2-reductie van 60 procent in 2035 wil bereiken. Burgman looft het initiatief. “Het is uitdagend om binnen een breed gezelschap te bekijken welke slagen er gemaakt kunnen worden om deze doelstelling te halen. Dit is vergelijkbaar met wat het Formule E-team doet ten aanzien van elektrisch vervoer en dat werkt goed.” C,mm,n cargo, waarvan Natuur

& Milieu het initiatief heeft genomen, presenteert tijdens het Branchecongres op donderdag 19 april officieel haar actieplan ‘Turbo op zuinig en concurrerend goederenvervoer.’ In de High level Group zijn alle schakels binnen de transportketen vertegenwoordigd. Burgman: “Ik heb specifiek aandacht ge-

vraagd voor het gedrag van de mens in de keten. Je kunt veel bereiken door mensen te prikkelen om milieubewust te zijn en die gedachte mis ik wel eens in de discussie. Het is heel makkelijk om bijvoorbeeld milieuzones in te stellen met de gedachte ‘Dan moeten de mensen wel’, maar ook met positief stimuleren kun je veel bereiken.” Burgman gelooft in de aanpak, maar altijd ligt op de loer dat plannen niet worden uitgevoerd. “Commitment afgeven is één, maar je moet er wel

Koos Burgman rekening mee houden dat, wanneer het aankomt op concretisering van de plannen, er soms pijnlijke keuzes moeten worden gemaakt. Maar het begin is veelbelovend.” Lees meer op pagina 4/5


2 | TruckWerk | april 2012

Go4trucks ligt vol op stoom; nieuwe websites en nieuw promotiemateriaal beschikbaar

nIEUW InfOrmAtIEmAtErIAAl Om JOnGErEn EntHOUsIAst tE mAKEn Het onderwijsproject Go4trucks ligt vol op stoom. Onlangs zijn de nieuwe websites enterthet-zone.nl en truckacademy.nl operationeel geworden, er is nieuw foldermateriaal beschikbaar, er zijn nieuwe achterwanden om te gebruiken bij een stand en er is een nieuwe zogeheten ‘toolkit’ beschikbaar voor truckdealers om bijvoorbeeld een informatiedag voor jongeren die interesse hebben in het vak bedrijfswagentechnicus te organiseren. “We kunnen nu zowel de truckacademies, de regionale truck Overlegorganen (rtO’s), alle onderwijsinstellingen en de truckdealers optimaal ondersteunen”, zegt Jan Kapaan. Kapaan is projectleider districten bij Innovam en in die hoedanigheid is hij de verbindingsofficier van alle activiteiten die binnen Go4Trucks vallen. Go4Trucks is de naam van het BOVAG-onderwijsproject in de truckbranche waar ook de wervingsactiviteiten van Enter the T-zone onder vallen. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de ontwikkeling van

nieuw informatiemateriaal, waaronder nieuwe folders van Enter the T-zone en een nieuwe toolkit voor truckdealers. Kapaan: “Er was al een toolkit voor vmboscholen met algemene informatie over de trucksector. Daarmee kunnen scholen aan jongeren laten zien hoe aantrekkelijk een functie als technicus bij de truckdealer is. De volgende stap is dat truckdealers, hetzij gezamenlijk binnen een RTO hetzij individueel, deze jongeren kunnen ontvangen tijdens bijvoorbeeld een open dag. Om zo’n activiteit een goede invulling te geven, is deze toolkit ontwikkeld.” Volgens Kapaan zitten truckdealers te springen om alle informatie. “We kregen van diverse RTO’s de vraag wanneer het materiaal klaar is.”

De websites www.enterthet-zone.nl en www.truckacademy.nl zijn gereed.

Websites Op de websites www.truckacademy.nl en www.enterthet-zone.nl is te vinden hoe de toolkits, folders en achterwanden besteld kunnen worden. Enter the T-zone en de TruckAacademy hebben overigens

dezelfde look and feel en zijn aanvullend op elkaar. Enter the T-zone richt zich op vmbo-leerlingen die nog een beslissing moeten nemen over hun toekomst, terwijl de Truck Academy zich richt op jongeren die het vmbo hebben afgerond en een volgende stap moeten maken. Op uw eigen website www.truckdealer.nl vindt u een link naar beide sites.

Er is spectaculair ogend foldermateriaal beschikbaar. Deze flyer is er zowel voor vmboscholieren als voor jongeren die in aanmerking komen voor een Truck Academy.

Voorbeeld hoe een achterwand eruit ziet.


TruckWerk | april 2012 | 3

COLUMN Richard Vervaet voorzitter BOVAG Truckdealers

In vijf jaar tijd is er veel veranderd aan de truck Dat de tijd vliegt, werd weer eens duidelijk toen ik besefte dat de laatste BedrijfsautoRAI in 2007 werd gehouden. Nederland heeft het dus vijf jaar gedaan zonder een tentoonstelling van het beste dat de bedrijfswagensector te bieden heeft. Me dunkt dat het dus weer tijd wordt. Bezoekers die vijf jaar geleden de BedrijfsautoRAI hebben bezocht en die vervolgens hun kennis voor wat betreft de techniek en innovaties niet up-to-date hebben gehouden, zullen zich in een vreemde wereld wanen. Want in de afgelopen vijf jaar heeft de techniek zich, bij wijze van spreken, tien jaar ontwikkeld, zo snel gaat alles. Vooral de innovaties op het gebied van duurzaamheid zijn talrijk. De truckfabrikanten laten onder andere zien hoe zuinig en schoon de huidige trucks zijn en natuurlijk wordt uitgebreid stilgestaan bij wat er in de toekomst nog op de markt zal verschijnen. Vijf jaar geleden was het nog de vraag of duurzaamheid een hype of iets blijvend was, maar inmiddels kunnen we wel vaststellen dat het ’t laatste is geworden. Sterker nog: duurzaamheid is momenteel leidend bij het ontwerpen van nieuwe trucks. Ik ben in dit verband erg benieuwd naar het verloop van het Branchecongres op 19 april, waar duurzaamheid centraal staat. BOVAG zit in de persoon van algemeen directeur Koos Burgman aan tafel bij project C,mm,n cargo dat tijdens het congres een actieplan zal presenteren (zie pagina 4/5). Dat wij serieus meepraten in dit project geeft aan dat de truckdealers een belangrijke rol spelen in dit vraagstuk. BOVAG Truckdealers organiseert tijdens de BedrijfsautoRAI samen met BOVAG Rijscholen ‘Try the truck’, waar ook personen die niet over een groot rijbewijs beschikken aan den lijve kunnen ervaren hoe het is om op de bok te zitten van een vrachtauto. Voor iedereen die voor het eerst zo hoog zit en zoveel techniek in bedwang moet houden, is dit een hele ervaring én het geeft goed inzicht met welke situaties de vrachtwagenchauffeur te maken krijgt. Bovendien is het voor BOVAG Truckdealers een uitgelezen mogelijkheid om jonge mensen te interesseren voor een loopbaan in de truckbranche. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

BEDREVEN IN AUTOMOTIVE RISICO’S ■

Wij zijn gespecialiseerd in verzekeringen voor Truckdealerbedrijven, Carrosseriebedrijven, Transporteurs, Revisiebedrijven en Truckleasemaatschappijen

Realiseren van kosten besparingen

Risico analyse met maatwerk

Een loket voor uw totale pakket! Van schade- tot inkomensverzekeringen

Voor het maken van een afspraak of voor meer informatie: Telefoon (0492) 56 17 17

ORD7.5590-12 Dekavas adv 93x245.indd 1

www.dekavas.nl

21-03-12 09:25


4 | TruckWerk | april 2012

Doel nieuw project is 60 procent reductie CO2 in 2035

C,mm,n cargo:katalysator va Binnen de transportbranche zijn veel innovaties die tot doel hebben de uitstoot van CO2 terug te dringen, maar er is nog niet voldoende sprake van samenhang en echte doorbraken. Door samenwerking en het vormen van een krachtige brede coalitie is het echter nog steeds mogelijk om 60 procent CO2-reductie in 2035 te halen. Om dit te bereiken, is het project C,mm,n cargo opgezet. Onder anderen Koos Burgman, directeur BOVAG, neemt deel aan de zogenoemde High Level Group.

C,mm,n cargo, presenteert tijdens het Branchecongres op donderdag 19 april officieel haar actieplan ‘Turbo op zuinig en concurrerend goederenvervoer’. Dit plan borduurt voort op onderzoeken van de TU Delft, TU Eindhoven en TU Twente, de Hogeschool Rotterdam en het innovatielab van Logica. Zo hebben bijvoorbeeld 26 studenten van Automotive Design (TU Delft) een onderzoek gedaan naar toekomstige vervoermiddelen Zij zijn uitgedaagd om negen toekomstvisies

Branchecongres op 19 april over ‘Duurzaam Innoveren’ ‘Duurzaam Innoveren’ is het thema van het branchecongres dat donderdagochtend 19 april in het kader van de BedrijfsautoRAI wordt gehouden. Voor iedereen die wil weten waar de branche momenteel staat op dit gebied is dit congres een absolute must. Een groot aantal sprekers belicht dit thema vanuit verschillende invalshoeken en tevens wordt het project C,mm,n cargo gepresenteerd. Het thema is tot stand gekomen door intensief overleg met verschillende branchepartijen, waaronder BOVAG Truckdealers en RAI Vereniging. Het programma start om 8.00 uur (daaraan voorafgaand is er vanaf 7.00 uur een brancheontbijt) en is opgeknipt in sessies. Allereerst wordt (tussen 8.00 en 9.30 uur) in kaart gebracht welke duurzame innovaties er zoal zijn, te beginnen bij de voertuigen zelf. Hierbij is er aandacht voor onder andere de DAF ATe, de Volvo FE Hybrid, Iveco LNG en de ontwikkelingen bij MercedesBenz. Vervolgens komen vernieuwingen van het getrokken materieel aan bod, gevolgd door ontwikkelingen om het rijgedrag te beïnvloeden, waaronder aandacht voor Scania Online Monitoring, brandstofbesparing met Shell

FuelSave Partner en Renault optifuel. Als laatste binnen dit onderdeel komt het milieubeleid van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Helmond en Nijmegen aan bod. Sessie 2 (tussen 9.30 en 10.00 uur) staat de presentatie van c,mm,n cargo op het programma (zie voor een verdere toelichting de pagina’s 6/7 in deze Truckwerk). Na een pauze vinden er twee sessies plaats die onder een noemer worden gehouden te weten ‘Het Lagerhuisdebat over duurzaam innoveren.’ Onder leiding van Eric Beers, voorzitter Platform Elektrische Mobiliteit en Pieter van Geel, oud-staatssecretaris Ministerie van VROM, wordt een debat gevoerd om knelpunten voor innovaties van nu weg te nemen en om samenwerkingsvormen voor innovaties op weg naar 2035 samen te stellen. De insteek is: ‘Hoe ziet goederenvervoer er in de toekomst uit, welke knelpunten moeten worden weggenomen en welke innovaties moeten daarvoor worden gestart?’ In het tweede deel van dit debat komt wellicht de belangrijkste vraag van de ochtend aan bod: Hoe gaan we hiermee aan de slag? Om 12.00 uur wordt het branchecongres afgesloten en kan de BedrijfsautoRAI worden bezocht.

voor Rotterdam te ontwikkelen, waarbij elke visie drie voertuigontwerpen moest omvatten: een voertuig voor personenvervoer, eentje voor business-to-consumer en een voor business-to-business. Basis voor elk ontwerp is het meest actuele voertuig in het betreffende genre, maar verder mochten de studenten ‘out of the box’ aan de gang. Het idee daarachter is dat alleen een nieuw voertuig niet werkt, er moet ook nagedacht worden over de nieuwe context van nieuwe transport- en opslagsystemen, ICT en gedrag. Verfrissend Natuur & Milieu (voorheen stond hier Stichting voor) nam het initiatief voor C,mm,n cargo met deze vijf opleidingen om kansrijke innovaties voor duurzaam goederenvervoer te versnellen en op te schalen. Het doel is 60 procent minder CO-2 uitstoot in 2035, ten opzichte van het huidige goederenvervoer over de weg. Inmiddels wordt het project breed omarmd, want BOVAG Truckdealers, RAI Vereniging, TNO, het Havenbedrijf Rotterdam en het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn erbij betrokken. Tijdens het branchecongres op 19 april presenteert C,mm,n cargo de resultaten

Sandra Nap: “Truckdealers hebben een cruciale rol.”


TruckWerk | april 2012 | 5

van innovaties in de sector van een onderzoek door TNO en tevens wordt het actieplan aangeboden aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. In dit actieplan staat drie voorstellen, om branchebrede versnelling te organiseren en echte doorbraken in de keten mogelijk te maken. Ook worden er voorstellen gedaan voor living labs om onderzoek in de praktijk toe te passen. Projectleider van C,mm,n cargo Sandra Nap licht toe: “Er gebeurt veel in de branche, op diverse gebieden, maar door het gebrek aan samenwerking wordt een reductie van 60 procent CO2 in 2035 bij lange na niet gehaald. Volgens TNO zal, wanneer alle innovaties van dit moment worden

geïmplementeerd, pas in 2040 hooguit 45 procent CO2-reductie worden gehaald. Er is dus wel innovatiekracht, maar die is niet voldoende. Wat de reden is? Er zijn er meerdere, maar een belangrijke is dat de marges in de transportketen zo dun zijn dat er weinig geld voor diepte-investeringen overblijft. Alleen door samenwerking in de keten en door nieuwe inzichten op alle vlakken is het doel bereikbaar.” Nap is gunstig gestemd, waarbij ze zich onder andere baseert op de bereidwillige deelname van een groot aantal partijen in de branche (stakeholders). Deze kwamen op 28 maart bijeen in een zogenoemde High Level Group. Dat de truckdealers

in de frontlinie meedenken, vindt Nap logisch. “Eén van de aspecten is dat veel beter moet worden nagedacht waar een voertuig voor wordt gebruikt om daar vervolgens het soort voertuig op aan te passen. In dat traject hebben truckdealers een cruciale rol, aangezien zij de transporteurs adviseren.” Op de BedrijfsautoRAI is ook de stand van C,mm,n cargo te vinden, waar alle onderzoeken van de studenten worden toegelicht op het gebied van langeafstandsvervoer, stedelijke distributie en containervervoer in het havengebied (www.cmmncargo.org).

Concept BlueLiner scheelt miljarden liters brandstof Een truck met 25 procent minder luchtweerstand en 25 procent minder leeggewicht, waardoor het brandstofverbruik en daardoor de uitstoot van CO2 met 40 procent wordt gereduceerd. Deze prestaties gelden voor de zogeheten BlueLiner, een concept dat binnen C,mm,n cargo is bedacht. Wordt de BlueLiner ingezet voor alle conventionele trucks binnen de EU voor de lange afstand (een gemiddeld jaarkilometrage tussen 100.000 en 200.000 kilometer), dan kan dit een brandstofbesparing opleveren tussen 7,6 à 10,8 miljard liter per jaar. De BlueLiner komt uit de koker van tien bachelor studenten van Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft. Het is een voertuigconcept voor langeafstandstransport, dat volgens de ontwerpers afrekent met het traditionele denken over transport. Ook belangrijk: de BlueLiner heeft een terugverdientijd van twee jaar. Alle signalen zijn dus positief, maar dat wil niet zeggen dat de BlueLiner binnen enkele jaren van de band zal rollen. “Er is diepgaand aanvullend onderzoek nodig en op zowel

technisch als niet-technisch gebied moet er nog veel gebeuren en veranderen. De volgende stappen zijn het ontwikkelen van een ‘proof of concept’ met behulp van simulatiemodellen en windtunnelexperimenten, het bouwen van een rijdend prototype en het doorontwikkelen van het ontwerp tot een productierijp voertuig”, zegt Gandert Van Raemdonck, onderzoeker TU Delft Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek en begeleider van de BlueLiner, deze week in GoMobility! (het vakblad van RAI Vereniging). Maar dat de BlueLiner

of een vergelijkbaar voertuig er in 2035 is, staat voor hem als een paal boven water. “De samenleving, de overheid en de industrie schreeuwen immers om energiezuinige voertuigen en dat zal de komende jaren zeker blijven toenemen. Alleen moet de overheid de introductie van dit soort veelbelovende innovaties wel faciliteren door aangepaste regelgeving en incentives, zoals belastingvoordelen, ondersteuning bij initiële investeringen, of door uitsluitend milieuvriendelijke trucks in bepaalde gebieden toe te laten.”

De BlueLiner is een nieuw concept voor een truck, waarbij het brandstofverbruik met 20 procent wordt verminderd.


6 | TruckWerk | september 2009 6 | TruckWerk | april 2012

Branchespecialist Dekavas waarschuwt

Wordt het een kortlopende of een langlopende cao?

“HUIDIGE ECONOMISCHE TIJD VRAAGT OM JUISTE VERZEKERINGSOPLOSSINGEN”

wordt afgesproken in onzekere tijden. Kleiboer: “Het is crisis, dat zien we ook in de truckbranche waar het moeizaam We zien wel dat leden soms moeite gaat, en op dit moment (we schrijven hebben om van de oude naar de nieuwe eind maart-red.) weet niemand met situatie te switchen. Een voorbeeld is dat binnen ‘Metaal en techniek’ de toeslagen welke bezuinigingsplannen het kabiJuist tijdens altijd de crisis, is hetweergegevan groot belang risico’s af te dekken. “Nog net komtgoed en welke gevolgen die zullen voornu, overwerk werden dagelijks komen wij dingen tegen die niet verzekerd zijn, maar waarvan de ondernehebben. Daar komt de discussie over de ven als percentage van het maandsamer dat hetmoeilijk wel gedekt is”,rekenen zegt Robin Schulte, die begin begonnen pensioenen nogjuli bij,iswaarbij hetals de vraag laris.denkt Dat waren uit te adjunct-directeur Dekavas, een partner Truckdealers. of er volgend jaar wel of niet gekort percentages en ervan was altijd kritiek op. vanisBOVAG moet worden op de pensioenen.” Nu hanteren we een veel overzichtelijker Risico’s afwegen Schulte: “Er gebeurt op ditpercentage moment en makkelijker uit te rekenen Verzekeren geweldig veel. Niet alleen bij de truckMening ledenis een kwestie van risico’s van het uurloon. afwegen.isMaar hoezeer kombenieuwd je tot het naar besluit dealers, waar wijmoeten ons alsdaarop assurantiekanKleiboer dan ook Ondernemingen overwat je wel en niet verzekert? Vaak toor aanvankelijk op richten, maar ook bij de mening van de leden. “De vraag iswordt of schakelen en je ziet dat dit nog wel eens gedacht dat cao bepaalde carrosseriebouwers, motorenrevisiebede leden een wensenzaken die zowel langverzemovragen oproept. Overigens gaan truckkerd zullen zijn via een ofdiverse andereonderpolis, drijven en in truckleasemaatschappijen. gelijk loopt en waarbinnen dealers daar het algemeen makkelijker terwijl de realiteitaan anders is. komen Zolangofer Het bedrijven die leden. met elkaar werpen uitgebreid de orde mee zijn om dan veel andere Truck- te niets zijnvoor er geen problemen. maken hebben in organisaties hun dienstverlening dat ze mis juistgaat, een cao kortere periode dealers zijn grotere waar Doet zich wel schade voor, dan de richting klant en de werkzaamheden en willen afsluiten, met alleen een komen afspraak over het algemeen iemand of een hele vragen. Schulte: “Dat willen door diensten lopen in elkaar over, zonover loon en looptijd. Daarnawij kan, als onze de afdeling is voor vaak het personeelsbeleid en aanpak zijn voorkomen. Wanneer potender iemand besefthet in wel hoewolken verdwenen, in een een volgende dat dat scheelt. Maarecht zelfsgoed dan geeft tiëleweer of een bestaande relatieover ons daarom verre de risico’s verzekerd zijn. Iets waar cao een brede discussie vereens problemen.” vraagt, komt onze adviseur langs om aan wij als vakpartner in verzekeringen schillende onderwerpen plaatsvinden de handonderwerpen van een gedetailleerde checklist graag in meedenken en adviezen geven.” waarbij zoals pensioen en Inventarisatie Vervolg van de voorpagina

Het is wel duidelijk dat de nieuwe cao

de kabinetsmaatregelen kunnen worden

meegenomen. Binnen onder andere de Sociale Commissie en in gesprekken met ondernemers proef ik een lichte voorkeur voor de laatste variant, maar de caoenquête moet dat uitwijzen.”

Strategie In april wil BOVAG de inventarisatie rond hebben, waarna binnen de Sociale Commissie de strategie wordt bepaald. Na instemming van het hoofdbestuur wordt alle aspecten van de verzekeringen door de inzet van BOVAG voor 1 juli voorgelegd te spreken. Ook wanneer diebeurt bij derden aan de vakbonden, die op hun hun zijn afgesloten geven kenbaar wij daarmaken. een goed, wensen en verlangens kosteloos onafhankelijk advieszich over. In de zomeren kunnen de cao-partijen Wat wij vaak tegenkomen, is dat er spravoorbereiden op het cao-overleg dat op 5 ke is van start. standaard verzekeringsoplosseptember Dit moet leiden tot een singen waarin branchespecifienieuwe cao, die bepaalde op 1 oktober van kracht ke aspecten niet afgedekt zijn. Dan is het wordt. Kleiboer heeft overigens geen voor een bedrijf goed om te weten idee hoe de vakbonden momenteel inwelk dit risico hij loopt. Daar wijzen hemisdan verhaal staan. “Het enige dat wij ik weet ookzij op, want dagelijks komen dat veel belang hechten aan wij het dingen pentegen die niet verzekerd zijn, maar waarsioendossier en het is de vraag hoe die van de ondernemer denkt het wel discussie gaat lopen, maar diedat discussie gedekt is. Voorbeelden? ziet aldus steeds vindt plaats aan een andereJetafel”, Kleiboer.

SHELL OILS AND GREASES THE EASY WAY TO KEEP YOUR BUSINESS ON THE MOVE

The Shell family of high-performance lubricants that reduce your operating costs.

• Shell Rimula is the world’s leading brand of heavy duty diesel engine oils. • Shell Spirax is our extensive range of world-class gear oils. • Shell Retinax is our portfolio of wheel-bearing and specialist automotive greases. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 0900 - 202 2760 (€ 0,01 p/min) www. shell.com

Excellent individually, these products work together to maximise your profitability and minimise your downtime.


TruckWerk | april 2012 | 7

Dekavas

vraag en antwoord De kwestie: duidelijkheid in polisvoorwaarden Een verzekering dekt het financiële risico bij onzekere voorvallen. Een voorval als diefstal, een bedrijfsongeval, schade met een motorrijtuig of bijvoorbeeld de schade bij een brand. Met name bij dit laatste is de schade veelal niet te overzien en komt de echte kwaliteit van de verzekering snel naar boven. Van opstal tot inventaris, cliëntenobjecten tot handelsvoorraad, niets blijft bespaard. Taxatie en preventierapporten zijn naast de polis leading in een goede, maar vooral snelle afwikkeling. Het gaat immers om de algehele bedrijfscontinuïteit!

Impressie van de BedrijfsautoRAI 2007. Naast de nieuwste modellen is er dit jaar veel plek voor beleving en entertainment.

Try the Truck’ uitdagend onderdeel BedrijsautoRAI

BOVAG Truckdealers en BOVAG Rijscholen hebben de handen ineengeslagen voor ‘Try the Truck’, waarbij bezoekers ook zonder groot rijbewijs op een afgezet parcours kunnen kennismaken met ‘de grote jongens’ op de weg.

uniforme elementen, die de standhouders natuurlijk wel voor het broodnodige onderscheid kunnen voorzien van eigen kleuren en logo’s. Ook is de beurs compacter van opzet, maar dat wil geenszins zeggen dat er niets te beleven valt. Sterker: beleving is juist belangrijk, zoals bij ‘Try the Truck’. Naast de mogelijkheid om te rijden zonder vrachtwagenrijbewijs kunnen truckchauffeurs zich uitleven op een spannend off-roadparcours, waar met kleine en grote trucks gereden kan worden.

De laatste BedrijfsautoRAI vond in 2007 plaats. De editie van 2009 is gecanceld vanwege het slechte economische klimaat, maar waar andere soortgelijke beurzen in Europa erna zijn verdwenen, is de BedrijfsautoRAI weer terug. Wel wordt de beurs soberder van opzet. Om de kosten te drukken, zijn bijvoorbeeld alle stands gebouwd met

Innovatie en milieu zijn de belangrijke thema’s van de beurs. Alle merken tonen hun nieuwste modellen, waarbij geen merk ontkomt aan brandstofbesparing. Op donderdag 19 april wordt het Branchecongres gehouden. Meer informatie daarover staat op pagina 4/5 in deze TruckWerk.

Het heeft vijf jaar geduurd, maar van 17 tot en met 21 april is er weer een BedrijfsautoRAI. Alle merken zijn van de partij en deze editie richt de beurs zich veel meer dan voorheen op beleving en entertainment.

Het antwoord: weten waar je aan toe bent in ieder scenario geeft rust tot ondernemen. Specialistische risico’s die veelvuldig voorkomen bij een truckdealer vragen om passende verzekeringsoplossingen. Het verschil tussen de werkelijke schade voortvloeiend uit het voorval en de uit te keren vergoeding is soms groot. Helaas is in dergelijke gevallen de oorsprong ontstaan in het advies of de risicoanalyse. De leverings- en polisvoorwaarden in combinatie met het preventierapport en een onderliggende taxatie geven geen ruimte tot onderverzekering. Duidelijkheid maakt het verschil tussen een specialist en een generalist!


6 3

8 |0TruckWerk | april 2012 -3

TLN: ‘Vervangingsbeleid verandert’ -6 -9

-12

voorspelling voorspelling 2013

2011

2010

2009

2007

2008

2005

2006

2003

2004

2001

2002

Een terugval van het aantal geregistreerde trucks dit jaar naar ongeveer 11.500 en volgend weer een groei richting 13.000. Deze prognose voor wat betreft het aantal truckregistraties wordt uitgesproken in het conjunctuurbericht van TLN over het laatste kwartaal van 2011. Na het relatief goede jaar 2011 zal de crisis zich ook in de transportsector doen voelen

en dat heeft gevolgen voor het aantal registraties. Dit jaar wordt een daling verwacht, maar volgend jaar weer een stijging. Overigens merkt TLN op: “Als gevolg van veranderende marktomstandigheden houden transporteurs zich niet altijd aan het reguliere vervangingsbeleid. In plaats daarvan wordt nadrukkelijker per truck gekeken waar de vervangingsbehoefte in het wagenpark ligt. Veel bedrijven zijn af-

Omzetgroei verwacht in 2012 en 2013 Financiële ontwikkeling transportsector 6

106

3

103

0

100

-3

97

-6

94

-9

91

-12

89

-15

85

indexvolume (rechter as) in % omzet (linker as) in % prijs (linker as) in % Bron: ING Truck en Trailers

De verwachting is dat dit jaar de omzet in de transportsector met gemiddeld 2 procent zal stijgen. Deze verwachting wordt uitgesproken in Trucks en Trailers van het Economisch Bureau van ING. Belangrijke voetnoot: dit rapport verscheen eind 2011 en sindsdien is de economie verslechterd. De 2 procent omzetgroei komt tot stand op basis van een aantal gegevens. De eerste is dat de transportsector in 2011 de opgaande lijn weer te pakken heeft, zij het dat deze nog een paar procent onder het niveau van 2008 zal liggen. Het belangrijkste deel van de groei is overigens toe te schrijven aan doorberekende kostenstijgingen. Ook volgend jaar ontwikkelt de sector zich naar verwachting positief.

Uitbreiden

Gelijk 0

argrarisch

0

grondverzet

0

0

kiepauto’s

20

verhuur

20

4

afvalstoffen

40

auto’s

40

2012

8

2011

60

2010

60

2009

12

2008

80

2007

80

16

2006

100

2005

100

2012

x 1.000

20

Verwacht u in 2012 uw bedrijf uit te breiden of in te krimpen?

opslag

Ontwikkeling uitbreidingsplannen vervoerders in vervoermaterieel

distributie

Truckregistraties en prognoses -15

Inkrimpen

gestapt van het vervangen van materieel na een vastgestelde periode.” In de tweede grafiek is te zien dat een groot aantal vervoerders overweegt in te krimpen in 2012. Vorig jaar gold dit voor 73,3 procent en nu is de verwachting van 81,3 procent dat ze zullen inkrimpen. In grafiek 3 is de verwachting van een aantal soorten transporteurs op een rij gezet, met een aantal uitschieters in negatieve en in positieve zin. De vervoerders in de deelmarkt ‘auto’s’ verwacht de grootste groei, terwijl de ‘agrarische sector ‘ het minst positief is. Bron: Conjunctuurbericht TLN

Colofon • TruckWerk is een uitgave van BOVAG Truckdealers. • Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden overgenomen zonder toestemming van de uitgever. Uitgever BOVAG Truckdealers, 3980 DC Bunnik T: 030 - 659 53 02 F: 030 - 656 78 35 I: www.truckdealer.nl E: truckdealers@bovag.nl

Truckwerk april 2012  

Truckwerk is de officiële uitgave van BOVAG Truckdealers. Een vakbblad voor truckdealers met branchenieuws en achtergrondverhalen.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you