Page 1

HET JOURNAAL VOOR HET ONAFHANKELIJKE KANAAL

5

Visie op occasionmarkt 2012

6

Is uw werkplaats veilig?

Alles in de strijd voor technische informatie

Theorie versus praktijk

BOVAG heeft een Brusselse delegatie in de praktijk laten zien dat de technische informatie voor Euro 5-auto’s nog onvoldoende beschikbaar is op de werkvloer van het autobedrijf.

8 Verkiezing: Wie gaat er voor goud?

Samen met de Cecra, de Europese brancheorganisatie, organiseerde BOVAG een bezoek aan een tweetal onafhankelijke autobedrijven: Autobedrijf Bouman en Autobedrijf Weijgertze in Wijk en Aalburg. De ondernemers hebben vanuit de praktijk aan de heer Philippe Jean, hoofd DG enterprise (vrij vertaald het ministerie voor ondernemingen in Brussel), laten zien tegen welke problemen ze elke dag aanlopen. Anton Pluim,

#1 | februari 2012 | Jaargang 7

10

Dure fout met internetbankieren

manager BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven: ‘We merkten dat hij onder de indruk was van de vele dagelijkse belemmeringen, die onnodig veel tijd en geld kosten. Zo konden we laten zien dat software downloads nog niet goed werken op moderne onafhankelijke testapparatuur. Het gebeurt regelmatig dat de download halverwege wordt afgebroken met een foutmelding. Dan gaat software stuk en moet soms zelfs een compleet nieuw onderdeel kopen. Dat is natuurlijk onacceptabel.’

‘Dagelijkse belemmeringen kosten onnodig veel tijd en geld’ Anton Pluim

Theorie versus praktijk Doel van BOVAG is om met dit soort werkbezoeken begrip te kweken bij de beleidsmakers en alle betrokkenen van de juiste informatie te voorzien voor de evaluatie. Pluim: ‘Jean weet absoluut waar hij het over heeft en beschikt over goede dossierkennis. Toch zit er nog een enorm gat tussen de theoretische bedoeling van de wet en de dagelijkse praktijk in het autobedrijf. Wij hebben hem daarom vanuit de praktijk input gegeven, zodat de Europese Commissie straks een goed onderzoek met de juiste vragen kan laten uitvoeren.’

Onderzoek 2012 Vol belangstelling luistert Phillipe Jean naar Frank Bouman die vanuit de praktijk vertelt welke problemen onafhankelijke autobedrijven dagelijks tegenkomen bij de zoektocht naar technische informatie.

Vervolg Euro 5 onderzoek

Gezocht: Opel- en Ford specialisten In navolging op het Euro 5 onderzoek van maart 2011 start BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven met een vervolgonderzoek. Ditmaal gaat BOVAG een testteam van Ford- en Opelspecialisten samenstellen. De websites van Ford en Opel hebben de meeste potentie om gebruikt te worden door onafhankelijke autobedrijven. Deze websites werden door het vorige testteam (2010/2011) als één van de beste beoordeeld. Om het gebruik van de websites onder ondernemers te stimuleren is het noodzakelijk dat software updates online goed verkrijgbaar zijn. Dit blijkt in de praktijk nog altijd erg lastig te zijn. Om die reden blijft BOVAG ook in 2012 actief met dit onderwerp.

Testteam

ware update voor deze merken te bespreken en uit te wisselen met collega bedrijven? Meld u dan aan voor het testteam. Stuur een e-mail met uw motivatie en geef hierin aan, aan welke criteria u voldoet. In maart zal er een eerste bijeenkomst met het testteam plaatsvinden.

Voldoet u aan één van de volgende criteria? • U bent gespecialiseerd in de merken Ford of Opel en werkt met originele testapparatuur. • U werkt met de websites met technische informatie van de merken Ford of Opel, www.gme-infotech.com en www.etis.ford.com. • U bent gespecialiseerd in de merken Ford of Opel en werkt niet met originele testapparatuur of de genoemde websites met technische informatie. Meld u dan aan via autobedrijf@bovag.nl onder vermelding van Euro 5 testteam 2012.

Om goed te kunnen bepalen wat de potentie is van

NUMMER 1 Februari 2012

de technische informatiebronnen van deze merken is BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven op zoek naar een nieuw testteam. Bent u geïnteresseerd om ervaringen, wensen, problemen en oplossingen rondom het verkrijgen van technische informatie en het uitvoeren van een soft-

1 1

Tijdens het bezoek bevestigde Jean de afspraak dat de Europese Commissie een onderzoek laat uitvoeren. Mede aanleiding hiervoor is het eerder verschenen Euro 5 rapport van BOVAG. Belangrijkste conclusie daarin was dat er wel veel technische informatie online staat, maar dat de informatie niet goed toegankelijk is. Pluim: ‘De Europese Commissie moet toezien op een eerlijke wedstrijd. Dat is nu nog niet het geval. Denk bijvoorbeeld ook aan stille recalls, waarover een klant niet wordt geïnformeerd. Een onafhankelijk autobedrijf krijgt deze informatie ook niet, terwijl het wel grote consequenties kan hebben voor de klant. Zo kan bijvoorbeeld de motor vastlopen. De klant zit dan met de kosten doordat de autofabrikant zijn verplichting om informatie te leveren niet nakomt. En zo zijn er nog talloze andere voorbeelden die elke dag bij elk autobedrijf spelen. Daarom blijven we er als BOVAG bovenop zitten.’ Bij onjuiste adressering s.v.p. retour zenden aan BOVAG | Postbus 1100 | 3980 DC Bunnik


Kijkje in de keuken bij Johan Cruyff Foundation: Een non-profit organisatie die zich inzet voor het welzijn van kinderen en jongeren. Met een enthousiast elftal coördineren en creëren zij: • Sportprojecten voor kinderen met een beperking • Onderwijs voor (ex-) sporters • Veilige sportplekken in wijken

Kenmerkend Alle medewerkers kunnen de bal hoog houden, omdat ze graag tussen de doelgroep op het veld staan.

APK-actie Via een APK-actie kunnen BOVAG-leden de Johan Cruyff Foundation steunen.

Samenwerking BOVAG en Johan Cruyff Foundation

Cruyff-koorts werkt aanstekelijk ‘Wekelijks sporten ruim 50.000 kinderen met een beperking dankzij de Johan Cruyff Foundation. Dat is van onschatbare waarde voor hun eigen ontwikkeling én voor de maatschappij.’ Aan het woord is Carole Thate, de zeer bevlogen directeur van de stichting.

Waarom is de Johan Cruyff Foundation in het leven geroepen?

En als het niet om een breedtesport gaat?

‘Johan Cruijff werd vaak gevraagd voor activiteiten van verschillende goede doelen, maar meestal had hij weinig met het betreffende goede doel. Hij wilde dichter bij zichzelf blijven, zich richten op zaken die hem echt raken en dat zijn sport en jeugd. Bovendien zag hij in de stichting een kans om structureel iets maatschappelijks te doen.’

‘Dan kan een partij een verzoek indienen voor een bijdrage aan een bepaald project. Zo financieren we bijvoorbeeld een tillift bij een manege en hebben we een paard geadopteerd dat speciaal getraind is om met kinderen met een beperking te rijden. We stellen wel voorwaarden aan die bijdrage. Het moet gaan om een project voor de lange termijn, dat een bijdrage levert aan actieve sportparticipatie en toegankelijk is voor meerdere sporters met een beperking. We gaan dus niet in op individuele verzoeken.’

Hoe ben je zelf bij de Foundation terechtgekomen? ‘Uit belangstelling heb ik de stichting benaderd voor informatie en een folder opgevraagd. In plaats van een folder kreeg ik een uitnodiging voor een gesprek. Met mijn achtergrond als afgestudeerd kinderpsycholoog en oud hockeyinternational (Thate won met het Nederlands elftal ondermeer een bronzen Olympische medaille in Atlanta en Sydney, red.) bleek ik de persoon te zijn die ze zochten om de stichting verder vorm te geven. Ik speelde altijd met rugnummer 14, misschien heeft dat ook geholpen…’

Je werkt met een heel team, wat doen jullie precies? ‘Een belangrijke doelstelling is het stimuleren van sportprojecten voor kinderen met een beperking. Daar besteden we veel tijd en aandacht aan. Dan moet je niet alleen denken aan ernstige lichamelijke of verstandelijk beperkingen, maar ook aan stoornissen als autisme. Veel van deze kinderen zitten op speciaal onderwijs. Door sportstimulering en participatie willen we deze kinderen helpen hun talenten verder te ontwikkelen. Hiervoor werken we samen met de tien grote sportbonden in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan sporten als zwemmen, atletiek of basketbal. De steun loopt uiteen van het ter beschikking stellen van speciaal materiaal of een lespakket tot het organiseren van activiteiten, opleidingsdagen en competities.’

De Cruyff Foundation organiseert ook regelmatig evenementen? ‘Naast de fondsenwervende evenementen, organiseren we ook verschillende evenementen voor de doelgroep: van het jaarlijkse IJsfeest in het Thialf stadion en de Open Dag in het Olympisch stadion tot het straatvoetbaltoernooi dat we spelen op alle Cruyff Courts.’

De Cruyff Courts zijn wel het meest bekend? ‘Klopt, die zijn het meest zichtbaar en er zijn er ruim 130 in Nederland, dus de kans dat je er eentje tegenkomt is heel groot. Het is eigenlijk een concept om gemeenten te helpen bij de inrichting van een multifunctioneel sportveld, het trapveldje van vroeger.’

Wat is het doel van de Cruyff Courts? ‘De Cruyff Courts bieden kinderen de ruimte om te sporten en bewegen. De wereld verandert. De verstedelijking neemt toe en er is minder ruimte om vrij te spelen. Bovendien bewegen kinderen minder, doordat ze meer tijd doorbrengen achter de TV of de computer of met hun mobieltjes in de weer zijn. De kans op obesitas neemt daardoor enorm toe. Daar willen we met de Cruyff Courts, als podium voor sport en spel in de wijk, wat aan doen.’

Hoe werkt het? ‘Een gemeente doet bij ons een aanvraag. Zo’n gemeente stelt dan een groot deel van de financiën en de grond ter beschikking en wij helpen bij de aanleg van het veld. Ze kunnen gebruik maken van onze expertise en ontvangen een bijdrage in natura. Daarnaast is het voor gemeenten interessant vanwege de publiciteit die ze eraan kunnen geven. We organiseren vanuit de Foundation ook regelmatig evenementen op het veldje, zoals bijvoorbeeld de straatvoetbalcompetitie tussen alle Cruyff Courts.’

Wie is er verantwoordelijk voor de Cruyff Courts? ‘De gemeente is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en de lokale activiteiten. Wel hebben we regelmatig contact om ervoor te zorgen dat het veld goed wordt onderhouden. Overigens hangen bij elk veld de 14 regels van Johan. Die gaan over samenspelen en respect hebben voor elkaar en voor je omgeving. Dat blijkt goed te werken, want kinderen springen heel zuinig om met het veldje.’

Wat maakt de Cruyff Foundation anders dan andere goede doelen? ‘Veel goede doelen zijn ver weg. De Johan Cruyff Foundation geniet landelijke bekendheid, maar speelt zich af in de regio: Het is heel dichtbij. Bovendien zijn de medewerkers (en alle vrijwilligers) van de Foundation heel betrokken. Er zijn twee basisvoorwaarden om hier te kunnen werken: je moet een teamspeler zijn en passie hebben voor sport en voor kinderen. Het is absoluut geen 9 tot 5 baan. Je moet je ziel en zaligheid erin willen steken. Verder zien we scherp toe op de bestedingen. Onze kosten (overhead, communicatie en fondsenwerving) bedragen 11%. Dat betekent dat bijna 90% rechtstreeks ten goede komt aan de projecten. De wettelijke toegestane verhouding is 25%-75%, dus ik denk dat we het heel netjes doen.’

Blij met de steun van BOVAG-leden? ‘Het goede aan de samenwerking met BOVAG is dat er echte raakvlakken zijn. Beide partijen geven talent de ruimte, brengen mensen in beweging, res-

pecteren en waarderen diversiteit en zijn onafhankelijk. Bovendien hebben we het partnership echt samen invulling gegeven.’

Wat maakt de samenwerking uniek? ‘BOVAG en de BOVAG-leden zijn heel betrokken en daar hechten we veel waarde aan. Betrokkenheid is belangrijker dan geld. Bovendien heeft het een structureel karakter en dat is nodig om te kunnen bouwen.’

Wanneer is de samenwerking een succes? ‘Het is een succes als de APK-actie zich als een olievlek gaat verspreiden. Het aantal deelnemende bedrijven vind ik belangrijker dan het totale aantal APK’s. Als bedrijven oprecht betrokken zijn, komen de aantallen vanzelf wel.’

Hoe weten bedrijven wat jullie in hun regio doen? ‘Via het speciaal basisonderwijs en de sportbonden zijn we echt in elke regio actief. Dat willen we op termijn ook inzichtelijk maken voor de deelnemende bedrijven, bijvoorbeeld door ze op basis van postcodegebied te laten zien welke projecten in hun eigen regio spelen. Het is natuurlijk super als zo’n ondernemer dan een keer met een Foundationbal naar zo’n partij toegaat. Dat maakt het allemaal heel tastbaar en dichtbij.’

Waarom moeten leden meedoen? ‘Samen kunnen we de jeugd in Nederland, met én zonder beperking, via sport en spel een betere toekomst geven.’

Wat is je advies aan BOVAG-leden? ‘Ga niet ineens switchen van goed doel. Andere goede doelen hebben ook steun nodig. De APK-actie kan een goede aanvulling zijn op uw bestaande maatschappelijke activiteiten. Maak gebruik van de Johan Cruyff Foundation om te vertellen wat u doet, probeer verbanden te leggen tussen de verschillende activiteiten en zorg ervoor dat u een herkenbaar maatschappelijk gezicht krijgt.’

2 2

NUMMER 1 februari 2012


Nieuws Column | Bertho Eckhardt

Kristallen bol

Als consumenten hun auto in onderhoud brengen bij een onafhankelijke autobedrijf, blijft de fabrieksgarantie gewoon behouden. Dit weet u natuurlijk al. Maar weet uw klant het ook?

Elk jaar organiseren we in het voorjaar ledenbijeenkomsten in alle regio’s. U bent van ons gewend dat u de onderwerpen op een presenteerblaadje krijgt aangeboden, zodat u precies weet wat de avond brengt en wat u kunt verwachten. Behalve dit jaar. We laten nog niet veel los over de bijeenkomsten in maart en april. Sterker nog, we houden de inhoud bewust nog even geheim… Een klein tipje van de sluier dan: we werpen een blik in de toekomst. In de afgelopen maanden heeft BOVAG samen met branchegerelateerde partijen én ondernemers gewerkt aan een Toekomstvisie. Nee, niet wéér een taai en onbegrijpelijk rapport. Wél een concrete en realistische visie, die praktisch inzetbaar is en u houvast geeft in roerige tijden. Deze toekomstvisie kan u helpen om concurrenten een stapje voor te blijven en collega’s scherp te houden. En niets zo spannend als kijken in een kristallen bol. Alleen treft u hier geen waarzegster die de levenslijnen in uw hand leest. In plaats daarvan opent trendwatcher Adjiedj Bakas de avond en schotelt u verschillende trends en verwachtingen voor.

Show and tell! Het is nog altijd een veel voorkomend misverstand: consumenten denken dat ze met hun nieuwe of jonge auto altijd naar de merkdealer moeten voor onderhoud. Alleen dan zijn ze verzekerd van het behoud van de fabrieksgarantie. U weet dat dit onzin is, maar vertelt u het ook tegen uw klanten? BOVAG biedt u de middelen om de klanten die uw bedrijf bezoeken duidelijk te maken dat ze hun jonge auto met een gerust hart bij u in onderhoud kunnen geven.

‘Houvast in roerige tijden’

Meer ga ik u echt niet vertellen. Als u serieus met uw bedrijf bezig bent en klaar wilt zijn voor de toekomst, moet u zich gewoon direct inschrijven. Verderop in deze Autonoom vindt u de data en locaties. Zorg dat u erbij bent. De toekomst is binnen handbereik!

met Onderhoud rhoud met daen behouOdnv antie? faIbSriebkeshgoaur d van ntie? GRATrs fabrieksgOanra d e rhoud met e post ? n e g behoud van ontvan fabrieksgarant ie?

ar a n l i a M jf@ dri autobe l bovag.n

en Autobedrijv fhankelijke brieksgarantie periode a n O G A V O B binnen de fa derhoud, óók Voor al uw on G. drijven om BO toVAbe eaitAu nd dra rlalijk ke Nede Héélan BOVAG Onafh ntie periode gara de fabrieks Voor al uw onderhoud,

óók binnen

it om BOVAG.

Héél Nederland draa

BOVAG Onafhan ke

Voor al uw onderho

lijke Autobedrijv en

ud, óók binnen de

fabrieksgarantie

Héél Nederland

Straffe uitspraak rechter over logomisbruik

draait om BOVA

BOVAG pakt misbruik logo keihard aan Wekelijks stuurt BOVAG meerdere waarschuwingen uit naar autobedrijven die ten onrechte gebruik maken van het BOVAG-merk. Dat BOVAG niet schroomt om grof geschut in te zetten, blijkt uit het feit dat de rechter onlangs BOVAG in het gelijk stelde in een rechtszaak.

‘We schromen niet om naar de rechter te stappen’

Eind 2011 won BOVAG een belangrijke rechtszaak. ‘Het betrof een autobedrijf waarmee begin 2011 het lidmaatschap met BOVAG is beëindigd’, aldus Ruygrok. ‘Deze ondernemer liet het echter na om alle BOVAG-uitingen te verwijderen uit zijn werkplaats en van zijn website. Na herhaaldelijke brieven en het uitblijven van een reactie, is BOVAG naar de rechter gestapt. De rechter stelde ons in het gelijk en gebood de ondernemer om per direct alle BOVAG-uitingen te verwijderen.’

Misleiding

Frank Ruygrok

‘BOVAG is een gewild merk. Dat is natuurlijk een geweldig gegeven, maar dat betekent ook dat het regelmatig ten onrechte wordt gebruikt’, vertelt Frank Ruygrok, hoofd Ledenservice bij BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven. ‘BOVAG-leden zien het niet direct, maar BOVAG steekt hier veel tijd en energie in. Het is onze taak om het BOVAG-merk en de kwaliteit die daarbij hoort te waarborgen.’

NUMMER 1 februari 2012

Rechtszaak

3 3

Volgens Ruygrok is het misbruiken van het BOVAG-logo misleidend voor consumenten. ‘BOVAG stelt bepaalde eisen aan haar leden. Pas als hieraan wordt voldaan, mag het bedrijf het BOVAG-merk gebruiken. Het is dus misleidend voor klanten als bedrijven het BOVAG-logo gebruiken terwijl ze niet getoetst zijn op deze eisen.’ Het zijn dan ook voor een deel consumenten die BOVAG waarschuwen als een autobedrijf zich onterecht als BOVAG-bedrijf profileert. Ruygrok: ‘Maar er is ook veel sociale controle van andere BOVAG-bedrijven. Als we

een melding binnen krijgen, sturen we direct een stevige brief als waarschuwing. Daarnaast nemen onze account adviseurs een kijkje bij het bedrijf om de ondernemer op het misbruik aan te spreken. Dit schrikt in veel gevallen genoeg af. En als een waarschuwing niet voldoende is, schromen we dus niet om naar de rechter te stappen.’

periode G.


Onderzoek Lichten en reflectoren EOBD-tester verplicht

Scherpere keuringseisen voor APK

Remmen Banden Ruitenwisser- of sproeier Uitlaat Fuseekogels e.d. Stuurinrichting Veren Assen Wiellagers Diversen

je

Ken getallen In deze rubriek vindt u interessante cijfers uit de branche In 2011 ondergingen bijna 6,7 miljoen voertuigen een APK. Ze kwamen niet allemaal vlekkeloos door de keuring! Wat waren de meest voorkomende afkeurpunten en reparatiepunten in 2011?

7,8%

10,9% Diversen

3,4%

7,8%

Remmen

4,2%

Ruitenwisser of -sproeier

26,8%

Stuurinrichting

Veren

Lichten en reflectoren

14,2%

6,4%

Banden

Uitlaat

2,4%

2,3%

5,2%

Assen

Wiellagers

Fuseekogels e.d.

Bron: VWE Bureau voor Voertuigdocumentatie en -informatie

Per 1 april 2012 wijzigt de APK. Zowel de erkenningseisen als de wijze van keuren veranderen. Wat zijn de consequenties voor onafhankelijke autobedrijven en in het bijzonder voor keurmeesters APK-2 en de keuringsapparatuur? Eén van de belangrijkste aanpassingen in de nieuwe APK is het verplichte gebruik van een EOBD-tester (European On Board Diagnostics) voor het uitlezen van emissiegegevens. Deze verplichting geldt alleen voor de lichtere voertuigen (maximaal 3.500 kilogram) met een eerste toelatingsdatum na 31-12-2005i. Auto’s met een LPG-installatie vormen hierop een uitzondering. Concreet betekent dit dat autobedrijven voor 1 april aanstaande over een EOBDuitleesapparaat moeten beschikken, liefst nog eerder. Boudewijn Hamel, hoofd Techniek en Duurzaamheid bij BOVAG: ‘Zoals met alles wat je voor het eerst doet, geldt ook voor de EOBDscanner dat je er ervaring mee moet opdoen.

‘Aanschafbedrag EOBD-tester binnen afzienbare tijd terug verdiend’ Boudewijn Hamel

Mijn advies? Wacht niet tot april, maar schaf de EOBD-tester zo snel mogelijk aan. Dan kun je vanaf 1 april meteen goed van start.’

Tijd en geld besparen Grotere autobedrijven beschikken vaak over diagnosesystemen die al een EOBD-uitleesmogelijkheid hebben. Hamel benadrukt dat ook in dit geval het aanschaffen van een losse EOBDscanner een aanrader is. ‘Zo’n diagnosetester is dikwijls niet zo makkelijk verplaatsbaar

Dit verandert ook…

en staat bijvoorbeeld elders in de werkplaats of is lang in gebruik bij het zoeken naar storingen. Als keurmeester moet je dan wachten om het EOBD-systeem te kunnen uitlezen voor de APK. Daarnaast weet je bij gebruik van de EOBD-tester zeker dat de foutcodes voldoen aan de nieuwe APK-eisen. Het aanschafbedrag is te overzien en in de regel binnen afzienbare tijd terugverdiend.’

Hybride

Extra verlichting controle

Waarom nieuwe APK?

De controlelampjes voor grootlicht, richtingaanwijzers en mistvoorlichten staan vanaf april ook op de APK controlelijst. Het koplamptestapparaat moet daarnaast aan een aantal specifieke eisen voldoen. Autobedrijven moeten bovendien in het bezit zijn van een Nederlandstalige handleiding van het koplamptestapparaat. Deze gebruiksaanwijzing is in veel gevallen ook op internet te downloaden. Er valt ook wat af: de eis voor het controleren van de koplampreinigingsinstallatie bij Xenon-lichten vervalt.

De vernieuwde APK vloeit voort uit het project Modernisering APK 2.0 en de Europese keuringsrichtlijn 2010/48/EU. Hierin staan veranderingen in eisen rondom emissies, verlichting en elektrische voertuigen centraal. Dit artikel beperkt zich tot de APK-2 en geeft een overzicht van de belangrijkste veranderingen. Ondernemers en keurmeesters kunnen alle nieuwe APK-eisen nalezen op www.rdw.nl en in het blad APK Keurmeester.

Met de opkomst van hybride voertuigen zijn ook de APK-eisen rondom de elektrische aandrijflijn van dit type auto’s aangescherpt. Alle onderdelen (van hoogspanningsbatterij tot elektromotor) moeten deugdelijk zijn (bevestigd), mogen niet zijn beschadigd, mogen geen lekkage vertonen, moeten goed zijn afgeschermd en geïsoleerd.

Voor personenauto’s die in gebruik zijn genomen na 31 december 2011 geldt per 1 april 2012 een minimale remvertraging van 5,8 m/s2.

• Om in de toekomst betere informatie te kunnen geven over geconstateerde mankementen, wordt de coderingslijst met reparatie- of afkeurpunten verder gespecificeerd. • De kenletters van Nederland (NL) worden toegevoegd aan het keuringsrapport. • Om verwarring te voorkomen worden (reparatie)adviespunten niet langer voorgedrukt.

Reparatieadvies bij olielekkage

Dit blijft gelijk: apk-frequentie

Verhoging minimale remvertraging

Sinds 2009 kent de APK een reparatieadviespunt voor airbags en gordelspansystemen. Vanaf 1 april moet bij overmatige olielekkage ook een reparatieadvies op het keuringsrapport worden vermeld. Het gaat om vormen van olielekkage van motor, versnellingsbak en dergelijke die nog niet waren opgenomen in de keuringseisen.

APK-rapport • Het gebruik van voorgedrukte APK-rapporten is vanaf 1 april niet meer toegestaan. Een geldig keuringsrapport bestaat uit het geprinte PDF-bestand op blanco papier. • Zowel het merk als type voertuig wordt weer vermeld op het keuringsrapport.

Op advies van BOVAG, RAI Vereniging en RDW heeft minister Schultz van Haegen vooralsnog besloten de apk-frequentie niet aan te passen: • Benzineauto’s vanaf 1 januari 2005 hoeven pas na 4 jaar voor het eerst gekeurd te worden, daarna iedere 2 jaar. • Vanaf het negende jaar moeten benzineauto’s elk jaar worden gekeurd. • De apk-frequentie voor klassieke auto’s blijft voorlopig ook ongewijzigd: eens per 2 jaar. Lees meer over dit onderwerp op pagina 10

4 4

NUMMER 1 februari 2012


Oliepeil Vooruitblik occasionmarkt 2012

Goede omloopsnelheid? Geen crisis! BPM teruggave op mogelijk is, werden veel meer geëxporteerd. Wij denken dat deze markt nog verder zal groeien omdat er steeds meer auto’s beschikbaar zijn die in deze regeling vallen, ook exleaseauto’s.’ Van Roon: ‘Er is veel vraag uit het buitenland. Nederlandse auto’s zijn interessant vanwege de hoge kilometerstanden en alle opties op de auto’s. In het buitenland kennen ze geen NAP en nemen ze het niet zo nauw met de kilometerstanden, dus die worden gewoon teruggedraaid. Daar hoeven we niet geheimzinnig over te doen, dat komt naar voren uit een onderzoek naar kilometerfraude dat CRM deed in opdracht van het Belgische Car-Pas. Toch denk ik dat de stijging vooral op het conto van gespecialiseerde bedrijven komt. Ik heb niet de indruk dat elk autobedrijf zich nu ineens bezighoudt met export.’

De visie van Naam:

Michel Corveleijn

Organisatie: VWE Functie:

directeur

Is de branche opgewassen tegen een nieuwe crisis?

Specialiteit: voertuiginformatie, voertuigdocumenten en RDW-diensten

Iedereen kijkt gespannen naar 2012. Wat gaan de occasionprijzen doen en welk effect heeft dit? In oliepeil laten we twee experts antwoord geven op de vraag: Wat gaat de “nieuwe” crisis betekenen voor de occasionhandel?

Hoe was 2011? Corveleijn: ‘In 2011 was de markt prima. In het laatste kwartaal liepen de verkopen wat terug, maar door een goed eerste half jaar is de verkoop over heel 2011 toch nog met 3% gestegen. Dan heb ik het over de verkoop van bedrijven aan particulieren. De verkopen tussen particulieren onderling is gedaald. Dat komt bijvoorbeeld doordat ondernemers kanalen als markplaats, die voorheen alleen werden ingezet door particulieren, nu zelf ook actief gebruiken. Opvallend is dat de handel (Business to Business) met 8% is gestegen.’ Van Roon: ‘Ik vond het een kwakkeljaar. Het is wat mij betreft logisch dat er nog veel auto’s (BtB) zijn verkocht, omdat er gewoon veel aanbod is. In 2008 zijn er veel nieuwe auto’s op de weg gezet en die komen nu in de occasionverkoop, zeker waar het ex-leaseauto’s betreft.’

Groei van export was wel opvallend? Corveleijn: ‘De export van personenauto’s groeide met maar liefst 40%. Vooral jonge auto’s, waar nu

Corveleijn: ‘Een paar jaar geleden heeft de branche zich laten verrassen door de crisis. Dat zal nu niet zo snel meer gebeuren. Bedrijven zijn inmiddels veel bewuster bezig met occasionverkoop. Door gerichter in te kopen en niet courante auto’s sneller af te stoten, houden ze meer grip op de zaak.’

‘Marktkennis is essentieel’ Michel Corveleijn

Van Roon: ‘Occasionverkoop kun je er niet meer even bij doen. Je voorraad moet goed zijn. Je kunt wel 120 auto’s op voorraad hebben, maar als de helft van het aanbod niet aansluit bij de vraag in je regio is het niks waard. Het begint met de vraag: “Wat wil ik verkopen?”. Wat past bij mijn bedrijf en bij mijn doelgroep. Vervolgens is het belangrijk om je concurrentiepositie goed in beeld te brengen: hoeveel wordt er van een bepaald model verkocht in mijn regio en wat is mijn aandeel daarin. Die cijfers zijn gewoon beschikbaar. Je moet voor een specifiek aandeel gaan en daar op inzetten. Daarna ga je actief en gericht inkopen.’

Is dat een succesgarantie of moet je ook bijsturen? Van Roon: ‘Een succesgarantie bestaat niet, maar je

kunt wel sturen op succes. Als je je huiswerk goed hebt gedaan en een bepaald type auto wordt in je regio goed verkocht maar mensen kopen de auto niet bij jou, dan is er iets mis.’

‘Voorraadfinanciering bottleneck voor veel bedrijven’ Michel van Roon

Wat is er veranderd in de occasionmarkt? Van Roon: ‘Het hele traject is veel zakelijker geworden. Ik adviseer bedrijven met bijvoorbeeld 2 of 3 monteurs die ook nog een paar auto’s verkopen om ermee te stoppen. Dan kun je het geld van je voorraad beter in apparatuur voor de werkplaats stoppen. Schaalgrootte is heel belangrijk om voldoende marge te maken op occasions. Je moet volume draaien om het gevoel in de vingers te houden en dat volume heb je ook nodig om het juiste aanbod te krijgen, want een bedrijf dat vaak occasions inkoopt, is voor een handelaar natuurlijk veel interessanter.’

De visie van Naam:

Michel van Roon

Organisatie: CRM used car management B.V. Functie:

directeur

Specialiteit: expert occasion­ management

duidelijke afspraken met handelaren over welke auto’s ze je mogen aanbieden en laat je niet afleiden van je doel.’

Wat is dan een minimumaantal? Van Roon: ‘Vanaf de 200 auto’s op jaarbasis kun je goed geld verdienen, maar dan moet je het wel professioneel aanpakken. Als je 300 auto’s per jaar wilt verkopen, heb je dus 60 courante auto’s op voorraad en 2fte nodig om alles te doen: inkoop, presentatie/fotografie, advertising en verkoop. Als je het goed wilt doen, moet je elke dag bezig zijn met inkoop. Dat betekent dus ook dat je goedlopende merken/modellen direct weer aanvult als je er eentje hebt verkocht.’

Hoe kunnen autobedrijven de crisis bezweren? Van Roon: ‘Als je een goede omloopsnelheid hebt, hoef je niet bang te zijn voor de crisis. Je moet heel alert zijn op vraaguitval en minder courante auto’s zo snel mogelijk verkopen. Dat geeft je direct weer (financiële) ruimte om gericht in te kopen en dan doe je de volgende ronde gewoon weer mee. Het is echt een gevecht tegen de tijd.’

Wat is de verwachting voor 2012? Wat kunnen autobedrijven nog verbeteren? Corveleijn: ‘Meer sturen op cijfers. Marktkennis is essentieel. Statistische informatie over de doelgroep en de vraag is gemakkelijk uit VWE-trendweb te halen. Hou daarnaast de statijden goed in de gaten. Een auto die te lang staat, kun je beter afstoten of gericht aanbieden aan partijen die er wel vraag naar hebben.’ Van Roon: ‘Koop nooit iets omdat het goedkoop is, dat is namelijk niet voor niks zo. Koop een auto alleen als die binnen je occasionbeleid past. Je bepaalt zelf wat er in je winkel komt. Maak dus ook

Corveleijn: ‘Het vertrouwen in de economie is gedaald. Dat weerhoudt mensen ervan om geld uit te geven. Bovendien spelen de gunstige regelingen rondom zuinige, nieuwe auto’s en de hoge brandstofprijzen de occasionmarkt parten. Wij verwachten dat de reeds ingezette daling daardoor nog wel aanhoudt tot medio 2012.’ Van Roon: ‘Als er weer vraaguitval komt, volgen er ongetwijfeld faillissementen. Verder verwacht ik dat de voorraadfinanciering komend jaar een bottleneck wordt voor veel bedrijven. Het totale volume is al jaren stabiel, maar krimpt misschien iets doordat bijvoorbeeld het nieuwe werken steeds meer vorm krijgt binnen het Nederlandse bedrijfsleven.’

E-forms, snel en gemakkelijk! Tijd besparen met het invullen van diverse formulieren? Dat kan met de nieuwe tool van BOVAG: E-forms. Met deze tool kunt u snel en gemakkelijk diverse formulieren online invullen en printen. E-forms is voorzien van handige koppelingen zoals een kenteken- en postcodekoppeling, bovendien worden bedragen automatisch op- en afgetrokken. Een offerte omzetten in een koopovereenkomst? Geen probleem, E-forms zet alle gegevens over, tel uit uw (tijd)winst! E-forms is het eerste jaar gratis te gebruiken door alle BOVAG autobedrijven. Kijk op www.autobedrijf.nl/eforms

NUMMER 1 februari 2012

5 5


Ronde tafel gesprek

Samen de schouders onder een veilige werkplaats In de dagelijkse garagepraktijk zit een bedrijfsongeval in een klein hoekje. ‘Pas als het jezelf overkomt, realiseer je je écht hoe belangrijk veilig werken is’, zegt Frank Bouman van Autobedrijf Wout Bouman uit Wijk en Aalburg. Helaas spreekt Bouman uit ervaring. Tijdens werkzaamheden aan het aircosysteem van een auto explodeerde een onderdeel in zijn gezicht. ‘Ik had een lekkage geconstateerd aan de condensor/droger en wilde die opsporen met stikstof afgeperst op 10 bar. Natuurlijk had ik een manometer bij de hand om de druk te controleren. Tussendoor moest ik even naar het magazijn en een telefoontje aannemen. Terug bij de auto maakte ik de seegerring los, maar vergat ik dat de druk er op stond. Wat je dan overkomt, is zo ingrijpend. Het deksel explodeerde met een enorme knal en het patroon schoot in mijn hoofd. Ik had het gevoel dat mijn halve gezicht weg was. Mijn oogkas was compleet verbrijzeld. De paniek was enorm; er zat iets in mijn hoofd, maar ze wisten niet wat en hoe. Mijn collega’s hebben direct 112 gebeld en er kwam een traumahelikopter aan te pas. Helaas heb ik aan dit voorval een blijvende handicap overgehouden. Met mijn linkeroog zie ik nagenoeg niets.’

‘Het kan iedereen gebeuren. Je moet continu alert zijn.’ Frank Bouman

Hoe ging je hier mee om? ‘Ik ging vrij snel weer aan het werk, maar het echte herstel duurde lang,’ vertelt Bouman. ‘Ik liep weer in de werkplaats rond en mensen dachten dat het wel weer goed met me ging, maar het ergste gevecht is de strijd die je met jezelf voert. Je moet accepteren dat dit voor altijd is. Als je een nagel van je duim slaat, dan weet je dat die er uiteindelijk wel weer aangroeit. In mijn geval is de schade onherstelbaar en dat is ontzettend moeilijk te verteren.’

Beperkt je handicap je in je dagelijkse werkzaamheden? ‘Ja, ik zie geen diepte en ik heb aan de zijkant een blinde vlek. Als ik in een ruimte ben met veel mensen, dan krijg ik een naar gevoel. Met mijn nieuwe lens kan ik tot 14% zien, maar dat is natuurlijk niet veel.’

Ben je voorzichtiger geworden? ‘Het rare is, dat ik altijd degene ben geweest die als heel voorzichtig te boek stond. Door mijn collega’s werd ik vaak uitgemaakt voor “zeikerd” als ik weer eens vroeg ‘waar is je veiligheidsbril?’. Ze vinden het dan ook onbe-

6 6

NUMMER 1 februari 2012


Ronde tafel gesprek grijpelijk dat het juist mij overkomen is. Zo zie je maar, het kan iedereen gebeuren. Je moet continu alert zijn.’

Waardoor ging het mis? Bouman: ‘Ik verwijt mezelf dat ik me heb laten afleiden. Aan de andere kant is dat ook de praktijk van alledag. In een klein autobedrijf ben je gewend dat je tussendoor even met je werk moet stoppen voor een telefoontje. De klant van nu verwacht ook dat hij meteen geholpen wordt.’ Arbo-expert Josje Salentijn vult aan: ‘Vaak is er niet één oorzaak aan te wijzen. Het gaat altijd om een combinatie van factoren. We hebben het dan over de 6 M’s: de mens, de middelen, het management, het materiaal, de machines en de methode van werken.’ Bouman: ‘Klopt. Als ik een auto had gerepareerd die een dop met schroefdraad had, was dit waarschijnlijk niet gebeurd. Dan was die eerst gaan sissen. Nu had ik geen enkele kans om te reageren.’

‘Bewustwording is de sleutel.’

Welke Arbo-tools zijn beschikbaar? Smit: ‘De website arbomobiel.nl biedt uitgebreide informatie over veilige arbeidsomstandigheden. Zo geeft de Arbo-catalogus heel praktisch weer welke veiligheidsrisico’s er zijn en welke oplossingen daarvoor bestaan. Verder zijn er tipkaarten beschikbaar die ingaan op de verschillende Arbo-verplichtingen. Ondernemers kunnen deze ophangen in hun werkplaats.’ Bouman: ‘Een hele goede ontwikkeling. Ik zou het wel beter vinden als de tekst op de tipkaarten vervangen wordt door plaatjes.

Marjolein Smit Juridisch medewerkster op de afdeling Werkgeverszaken van BOVAG. Zet zich samen met de sociale partners in voor veilige arbeidsomstandigheden in het garagebedrijf.

Marjolein Smit

Wat is er na jouw ongeluk veranderd in jullie werkplaats? Bouman: ‘Het is een ongeschreven regel geworden dat we elkaar mogen aanspreken op veiligheid. Dat doen we niet met fluwelen handschoenen. Er wordt wel eens flink gesnauwd of gevloekt op elkaar, maar na 10 minuten zijn we dat weer vergeten. Als het om veiligheid gaat, moet je elkaar direct op je verantwoordelijkheid aan kunnen spreken. Als er ’s ochtends bijvoorbeeld een collega op sportschoenen het bedrijf binnenkomt, dan moet die regelrecht naar huis terug om andere aan te trekken. Daarnaast mogen onze medewerkers zelf veiligheidsmiddelen zoals gehoorbescherming bestellen. Ze hoeven dat niet met ons te overleggen, maar kunnen dat meteen zelf regelen.’

Hoe zorg je verder voor een veilige werkplaats? ‘We hebben langdurige onderhoudscontracten voor onze machines en ze worden gekeurd’, legt Bouman uit. ‘Dat moet gewoon goed geregeld zijn. Dat geeft jezelf ook een gerust gevoel. Als er ooit iets fout gaat, dan heeft het daar niet aan gelegen. Zo zorgen we bijvoorbeeld dat de APK-hefbrug aan alle eisen voldoet.’ Marjolein Smit van de afdeling Werkgeverszaken van BOVAG vult aan: ‘Veel ondernemers waren ten onrechte in de veronderstelling dat uitsluitend de APK-hefbrug gekeurd moest worden. In de nieuwe branchenorm hebben we expliciet geformuleerd dat álle hefbruggen jaarlijks gekeurd moeten worden.’

Op welke manier zet BOVAG zich in voor veilige arbeidsomstandigheden? Smit: ‘Samen met de vakbonden stellen we diverse tools beschikbaar. Middelen die ondernemers helpen hun medewerkers bewust te maken van de risico’s van onvoldoende veilig werken. Bewustwording is de sleutel.’ Bouman beaamt dit. ‘De meeste monteurs zijn nog jong en zijn helemaal niet bezig met wat er mis kan gaan. Ze hebben vaak ook nog niets ergs meegemaakt. Het is daarom heel moeilijk om dat veilige werken tussen de oren te krijgen.’

NUMMER 1 februari 2012

Smit: ‘Als branche-organisatie gaan we ervoor pleiten dat op een veilige manier werken nadrukkelijker in het onderwijs aan de orde komt. Daar begint het.’ Salentijn: ‘Natuurlijk scheppen BOVAG en de vakbonden de randvoorwaarden, maar de ondernemer zelf moet ook in gesprek gaan met zijn medewerkers’.

7 7

‘Zet arbeidsveiligheid op de agenda van het werkoverleg.’

De gemiddelde monteur heeft niet voor dit vak gekozen omdat hij van lezen houdt. Je hebt daar ook geen tijd voor. Je moet in één oogopslag kunnen zien wat er van je wordt verwacht.’

Op dit moment zijn er veel Arbo-controles. Nuttig? Bouman: ‘Gecontroleerd worden is misschien niet leuk, maar het is wel noodzakelijk. Ik heb het aan den lijve ondervonden. Preventie kost geld, maar als je ooit door de arbeidsinspectie verantwoordelijk wordt gehouden voor een bedrijfsongeval, kost dat je veel meer. Zorg dus dat je je arbo-zaken op orde hebt.’ Salentijn voegt er aan toe: ‘Investeren in preventie levert altijd wat op. Een arbeidsongeval met één dag verzuim kost je als ondernemer gemiddeld € 2.750.-, dus reken maar uit‘.

Waar let de arbeidsinspectie op? Salentijn: ‘De Arbo-controles richten zich op

drie focusgebieden. Ten eerste moeten alle machines aan de daarvoor gestelde eisen voldoen. Daarnaast wordt er specifiek gelet op het gebruik van afzuiging of opzetfilter om niet blootgesteld te worden aan Diesel Motor Emissie (DME). Tot slot moet elke ondernemer beschikken over een actuele Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)’.

Risico Inventarisatie en Evaluatie? Smit: ‘Je moet bij de arbeidsinspectie kunnen aantonen dat je over een actuele RI&E beschikt. Dit is een lijst waarmee je de veiligheidsrisico’s in je bedrijf in kaart brengt. Om ondernemers hierbij te helpen, hebben we op arbomobiel.nl een nieuwe, gebruiksvriendelijke RI&E geplaatst. De RI&E is al door bijna 4.000 autobedrijven gedownload. We zijn blij dat ondernemers het belang ervan erkennen.’ Bouman: ‘Ik heb daar onlangs ook gebruik van gemaakt. Als ik dat zelf allemaal had moeten uitzoeken, had me dat enorm veel tijd gekost. Je moet wel echt eerlijk naar je bedrijf durven kijken en de risico’s onder ogen willen zien. Als je de lijst hebt ingevuld, rolt er automatisch een Plan van Aanpak uit. Dat is echt handig, want daarin kun je bijhouden wat je wanneer hebt opgepakt. Alleen met het plan onder je arm lopen, helpt overigens niet. Je moet het er wel met elkaar over hebben.’

Wat zijn de grootste risico’s? Bouman hoeft er niet lang over na te denken: ‘Het bewerken van metaal, zoals slijpen en verspanen. Daarnaast het manoeuvreren met auto’s in de werkplaats. Ook het werken met draaiende motoren en tot slot de gevaren van Diesel Motor Emissie (DME).’

Waarom is DME zo gevaarlijk?

Frank Bouman Werkzaam bij autobedrijf Wout Bouman. Voornemens om het bedrijf samen met zijn broer over te nemen van zijn vader. Is in 2007 slachtoffer geworden van een bedrijfsongeval.

‘Durf elkaar aan te spreken op onveilige werksituaties. Een foutje kan fataal zijn.’

Josje Salentijn Onafhankelijk Arbo-deskundige, trainer en coach. Adviseert de vakbonden op het gebied van arbeidsomstandigheden.

‘Investeren in preventie levert altijd iets op.’

‘De uitstoot van dieselmotoren bevat een kankerverwekkend bestanddeel en kan daardoor een sluipmoordenaar zijn’, licht Salentijn toe. Bouman haakt hier op in: ‘Het is erg moeilijk je medewerkers van die gevaren bewust te maken. Het heeft geen direct effect, dus de noodzaak om een roetfilter of afzuigslang te gebruiken, is in hun ogen gering.’

Hoe gaat een controle van de arbeidsinspectie in zijn werk? Salentijn: ‘De inspecteur meldt zich onaangekondigd en vraagt meteen naar de RI&E. Als deze niet beschikbaar is, krijgt de ondernemer een waarschuwing. Hij moet het dan alsnog in orde maken. Daarnaast vindt er een inspectieronde plaats door het bedrijf. In het uiterste geval, bij gebreken die direct gevaar kunnen opleveren, kan de werksituatie stilgelegd worden.’ Bouman: ‘Dan heb je het wel heel ver laten komen hoor.’

Tot slot: Wat kan BOVAG nog bereiken op het gebied van arbeidsomstandigheden? Smit: ‘Wij doen er alles aan om arbeidsomstandigheden structureel onder de aandacht te brengen van ondernemers, medewerkers en de branche. Als we samen werken aan veiligheid, maken we onze bedrijfstak nog aantrekkelijker om in te werken.’

Voor meer informatie: www.arbomobiel.nl


Nieuws

Autobedrijf van het Jaar 2012-2013

Wie gaat er voor goud?

Ledenbijeenkomsten 2012

On the move! In de toekomst kijken? Schakelen en dan pas inhalen? Wilt u als één van de eersten in de branche weten wat er speelt? Kom naar de speciaal voor u georganiseerde ledenbijeenkomsten 2012!

‘Adjiedj Bakas is een originele en creatieve denker’ Mark Rutte

Met de winnaar van vorig jaar nog vers in ons geheugen, start op 1 maart de verkiezing Autobedrijf van het Jaar 2012-2013 alweer. Het gebruikelijke recept, met één nieuw onmisbaar ingrediënt: maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Voor het eerst in de geschiedenis van de verkiezing Autobedrijf van het Jaar is de maatschappelijke betrokkenheid van het autobedrijf een belangrijk criterium. Er wordt gekeken of MVO een serieus onderdeel van de bedrijfsvoering is en of hier een duidelijke visie achter zit. Bovendien kijkt de jury naar de manier waarop het bedrijf vorm geeft aan MVO, bijvoorbeeld door het hele team te betrekken bij de projecten.

Halve finale Van 1 maart tot eind april kunnen consumenten op hun favoriete onafhankelijke autobedrijf stemmen. De opgetelde stemmen worden net als andere jaren gerelateerd aan de omvang van het bedrijf. Dit houdt in dat het aantal stemmen wordt gedeeld door het aantal medewerkers. Met deze formule wordt ervoor gezorgd

dat ook kleine bedrijven evenveel kans maken op de felbegeerde titel. De negen bedrijven met relatief de meeste stemmen, mogen zich tot de halve finalisten rekenen. Hier komt nog één autobedrijf bij, de winnaar van de Wildcard. Deze wordt uitgereikt door collega-bedrijven en is dus voor het bedrijf dat het meeste gewaardeerd wordt door zijn ‘concullega’s’.

Online stemmen Deze zesde Autobedrijf van het Jaar verkiezing brengt nog een verandering met zich mee: Consumenten kunnen dit jaar alleen digitaal hun stem uitbrengen. Er wordt dus niet meer met papieren stembiljetten gewerkt. Er staan tal van gratis online tools klaar om in te zetten: de online stemmodule voor op uw site, voorbeeldmailings en banners. Zorg ervoor dat u alvast in de startblokken staat, zodat u klaar bent om de strijd aan te gaan. Gaat u dit jaar voor maatschappelijk verantwoord goud? Voor meer informatie en de gratis beschikbare tools gaat u naar www. autobedrijf.nl/verkiezing.

Een klein tipje van de sluier: U kunt een verrassende opening verwachten van trendwatcher Adjiedj Bakas. Natuurlijk is er ook weer voldoende tijd om collega-ondernemers te spreken en wordt er goed gezorgd voor de inwendige mens. BOVAG-leden kunnen zich nu inschrijven voor de ledenbijeenkomsten op www.autobedrijf.nl/bijeenkomsten. U blijft toch ook in beweging?

r atche w d n Tre as j B ak d e i j Ad

Ledenbijeenkomst

Data en locaties Maandag 12 maart

Van der Valk Hotel De Cantharel Apeldoorn

Maandag 19 maart

Van der Valk Hotel Houten

Donderdag 22 maart

Van der Valk Hotel Akersloot Alkmaar

Maandag 26 maart

Van der Valk Hotel Princeville Breda

Donderdag 29 maart

Bovemij Verzekeringen Nijmegen

Dinsdag 3 april

TheaterHotel De Oranjerie Roermond

Dinsdag 10 april

Van der Valk Hotel Den Haag-Nootdorp

Donderdag 12 april

Hotel Wolvega te Wolvega

Nieuwsgierig geworden? Meld u aan op www.autobedrijf.nl. Wacht niet te lang, want vol = vol!

GRATIS

voor BOVAG-leden!

“De klant is koning bij dat bedrijf!” Gaat dit over jou? Of over de concurrent? Meld je gratis aan voor Klantenvertellen en je weet het. Ga voor meer informatie naar autobedrijf.nl.

8 8

NUMMER 1 februari 2012


Nieuws BOVAG-training voor groeiende autobedrijven succesvol

In ’Beste leden’ vertrouwt Anton Pluim u op papier zijn gedachten toe over actualiteiten in de branche, ontwikkelingen in de markt en over wat hem bezighoudt als manager BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven.

Loslaten = houvast! In de afgelopen jaren hebben veel onafhankelijke autobedrijven groei doorgemaakt. Een positieve ontwikkeling die de ondernemer intern voor nieuwe uitdagingen plaatst: Hoe houd je controle zonder alles zelf te doen? Dat leren ondernemers tijdens de BOVAG-training “Grip door los te laten”.

dingen op hun eigen manier te laten aanpakken. In de training heb ik geleerd dat je tijd voor jezelf vrij moet maken om na te kunnen denken over waar je naar toe wilt met je bedrijf en hoe je dat bereikt. Ik werk nu regelmatig een dag thuis. Het voordeel daarvan is dat ik me dan niet met operationele zaken kan bemoeien en dus wel móet loslaten.’

Na het bezoeken van de gelijknamige infosessie tijdens het Jaarcongres 2011 vroegen ondernemers massaal om een verdiepingsslag. Frank Ruygrok, hoofd ledenservice BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven: ‘Veelal komt die behoefte voort uit een gevoel van onvrede. Je kunt als ondernemer niet alles meer bijbenen in je bedrijf. Je bent vliegende keep geworden, je mist controle, je hebt het gevoel dat je wordt geleefd.’

Focus

Praktisch Als antwoord op dit bij veel ondernemers sluimerende gevoel van onbehagen ontwikkelde Ruygrok samen met infosessieleider Johan Lammers van de Lammers Support Group een praktische 1-daagse training. De workshop leert ondernemers dat op een goede manier loslaten, voorwaarde is voor het succesvol runnen van het autobedrijf. Ruygrok: ‘We laten zien hoe je goede structuur aanbrengt in je bedrijf, hoe je richting geeft zonder dat je zelf tot in detail overal bij betrokken bent en hoe je overtuigend leiding geeft. De training heeft een heel praktische insteek. Naast het uitwisselen van ervaringen is er een werkboek met concrete oefeningen. Het geleerde kunnen de ondernemers de volgende dag toepassen in hun bedrijf en bespreken met hun medewerkers.’

Tijd en afstand nemen Begin december vond de eerste training plaats. Inmiddels zijn de eerste 11 volgeboekt. De training wordt gemiddeld met een 8,3 gewaardeerd. Tim Mangelaars van Auto & Service Hengelo is enthousiast: ‘Twee jaar geleden zijn wij gestart met ons bedrijf en inmiddels flink doorgegroeid. Ik heb de neiging me overal tegenaan te bemoeien. Als eigenaar denk je nu eenmaal dat je alles het best weet. Terwijl je je medewerkers juist de kans moet geven om

Ook Ron en Marie Louise Oerlemans van AutoConnections uit Sint Oedenrode hebben naar eigen zeggen ‘het licht gezien’ tijdens de training. Ron Oerlemans: ‘We willen als autobedrijf zoveel mogelijk rendement halen uit de beschikbare tijd. Prioriteiten stellen en focussen, dat is wat ik tijdens de training heb geleerd. Ik richt me nu op waar het om gaat: krachtig leidinggeven. Tegelijkertijd geef ik mijn medewerkers het volste vertrouwen en de volledige verantwoordelijkheid op hun vakgebied, of dat nu om onze receptioniste of om een monteur gaat. Ik kijk niet meer continu mee over hun schouder. Dat werkt voor ons allebei prettiger. Een andere les die ik heb geleerd, is vaker “nee” zeggen, ook tegen klanten. Zo ben ik niet meer bereid onder kostprijs te werken. Ik houd vast aan de hoogste kwaliteit. Daardoor zijn we immers zo succesvol geworden als autobedrijf.’

Groeiproces Vanwege de grote belangstelling worden nieuwe workshops gepland. Ruygrok is prettig verrast door het aantal aanmeldingen. ‘De training past bij het type ondernemer dat het onafhankelijke kanaal op dit moment kenmerkt. Het zijn veelal bedrijven die als éénpitter gestart zijn en inmiddels drie of vier monteurs in dienst hebben. Een jaar of vijf à zes geleden was de animo waarschijnlijk veel minder groot geweest. Samen hebben we een proces doorgemaakt van groei, maar ook van kritisch naar jezelf kunnen kijken. Dat is goed, want daar word je als bedrijf en dus als branche, alleen maar beter van.’ Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich aanmelden op de ledensite: www.autobedrijf.nl/trainingen.

Beste Leden,

De klant voor ú laten werken In de moderne marketing hoor je steeds vaker het begrip ‘cocreatie’. Daarmee wordt bedoeld dat je als bedrijf niet meer eenzijdig een product ontwikkelt, maar dat samen met je klant doet. Geef je klant een rol in het proces en zijn commitment is een stuk groter. Albert Heijn begreep dat al snel met de zelfscanner. Aan de andere kant van de grote plas, maar dichter bij onze branche, vinden we Local-motors.com. Deze fabriek bouwt auto’s die klanten zelf hebben ontworpen. De moderne generatie wil zelf aan de knoppen zitten en daar sluit dit concept uitstekend bij aan.

‘Zet de klant aan het roer en verras jezelf met de uitkomst’

wilt u steunen? Vraag uw klant om zijn of haar ideeën. Of ga nog een stapje verder: Wie van onze technische kanjers wilt u dat er aan uw auto werkt? Zie klanten als een bron van inspiratie. De hedendaagse klant is goed geïnformeerd en heeft een wereldwijd netwerk. Zet de klant aan het roer, laat de klant als het ware voor ú werken, en verras jezelf met de uitkomst. Het signaal dat je hiermee afgeeft is positief: ‘Beste klant, ik ben onafhankelijk en ik erken dat u dat ook bent. Bij ons kunt u keuzes maken.’ Die onafhankelijkheid zit in ons DNA en dat kunnen we uitstekend gebruiken om de moderne klant voor ons te winnen. Onafhankelijke klanten die zelf kiezen voor onafhankelijke ondernemers. De perfecte match.

Groeten, Anton

Anton Pluim

Wat kun je nou als ondernemer met dit idee? Wat kunnen wij de moderne klant laten doen waarmee we zijn of haar commitment vergroten? We laten klanten al zelf een taxatieformulier invullen. Maar waarom vragen we de klanten niet veel meer? Welke leenauto wilt u mee? De auto die de meeste stemmen krijgt, schaffen we voor u aan. Welk goed doel in onze eigen regio

Reageren? @antonpluim

Presenteer uw bedrijf in de regio BOVAG Autobedrijf actueel biedt u:

- Uitgebreide verkoopkansen en presentatiemogelijkheden - Veel ruimte voor eigen acties of occasions - Hoge attentiewaarde - Exclusieve aandacht in uw regio Het vervaardigen van de krant kost u geen tijd. FOCUS reclame me en marketing verzorgt het gehele traject van ontwerp t/m druk. uk. Neem nu contact met ons op voor meer informatie of uw offerte op maat!

NUMMER 1 februari 2012

9 9

De lente komt er weer aan... Bestel NU uw eigen voorjaarskrant! Informeer uw regio snel en voordelig met de BOVAG Autobedrijf actueel krant. De postcodes worden exclusief voor uw BOVAG bedrijf gereserveerd!

postadres

Postbus 2270 7420 AG Deventer telefoon 0570 62 20 32 fax 0570 51 42 77 e-mail info@focusopreclame.nl internet www.focusopreclame.nl


Nieuws Bank niet aansprakelijk voor terugvordering Moeite met loslaten?

Dure fout met internetbankieren Een bedrijf dat per ongeluk geld had overgemaakt naar een verkeerd rekeningnummer, kan zich niet beroepen op de zorgplicht van de bank. Dat heeft de Kantonrechter in Alkmaar onlangs bepaald. Het bedrijf wilde via internetbankieren € 10.000 overmaken naar een onderneming in Estland, per ongeluk werd via het adresboek een ander bedrijf in Estland aangeklikt. Omdat de zogenoemde Iban- en Swiftcodes automatisch werden ingevuld, viel het niet direct op dat de € 10.000 overgeboekt was naar de verkeerde rekening. Tien minuten later stelde het bedrijf de bank alsnog op de hoogte van deze vergissing, maar die kon helaas niets doen omdat zij bericht had ontvangen dat het geld inmiddels was bijgeboekt op de rekening van het verkeerde bedrijf. Tot overmaat van ramp ging het bedrijf vervolgens failliet.

teert en de bank op de hoogte brengt, de bank alle redelijke maatregelen neemt om (verdere) schade te voorkomen. De bank voerde aan dat zij geen enkele invloed heeft op een volledig geautomatiseerd systeem. De rechter is het daarmee eens. De bank kan en mag geen invloed uitoefenen op de verwerking van een via internetbankieren gegeven opdracht tot overboeking. Er kan dus ook geen sprake van zijn dat de bank haar zorgplicht geschonden heeft.

Colofon Autonoom is een uitgave van BOVAG Onafhankelijke Auto­bedrijven. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, ge­kopieerd of op andere wijze worden vermenigvuldigd zonder schriftelijke ­toestemming.

Kortom: let goed op bij betalingen via internetbankieren!

Zorgplicht Het bedrijf stelde de bank aansprakelijk. Zij was van mening dat de zorgplicht van de bank betekent dat, indien het bedrijf de fout vrijwel onmiddellijk consta-

APK-frequentie blijft ongewijzigd De APK-frequentie zal de eerstkomende jaren niet opnieuw wijzigen. Dat schreef minister Schultz op 27 januari in een brief aan de Tweede Kamer. Hiermee volgt zij het advies op van BOVAG, RDW en RAI vereniging. ‘BOVAG is zeer tevreden met het nieuws dat de minister onze adviezen heeft overgenomen. Het is nu afwachten met welke voorstellen de Europese Commissie in 2012 nog komt’, zegt Boudewijn Hamel, hoofd techniek en duurzaamheid bij BOVAG ‘Wij zullen de ontwikkelingen in Brussel vanzelfsprekend op de voet blijven volgen.’

met de mogelijke voorstellen die dit jaar uit Brussel worden verwacht. Hamel: ‘Naar verwachting komt de Europese Commissie dit jaar met voorstellen voor een aanpassing van de Europese APK Richtlijn. In de conceptvoorstellen die al langer circuleren, staat ondermeer dat de minimumfrequentie in Europa voor alle voertuigen van minder dan 3500 kg,

ongeacht brandstofsoort, wordt opgetrokken naar de verdeling 4-2-1 jaar. Ik verwacht echter dat dit niet voor 2015 in werking treedt.’

Huur- en bestelauto’s In het voorstel voor de nieuwe Europese APK Richtlijn is er ook sprake van dat huur- en bestelauto’s jaarlijks, gerekend vanaf het eerste jaar, gekeurd moeten worden. ‘Een dergelijke aanpassing wordt vanuit BOVAG van harte ondersteund. Het zal wel een grote uitdaging vormen voor de RDW, aangezien huur- en bestelauto’s in Nederland nog niet apart geregistreerd worden’, aldus Hamel.

Politiek

Klassiekers

Vanuit de Tweede Kamer vangt BOVAG van tijd tot tijd signalen op dat bepaalde fracties graag zien dat Nederland de APK-2-frequentie nog verder zou moeten terugbrengen naar het Europese minimum van 4-2-2 jaar. Hiermee wil de politiek de administratieve lasten van burgers verlagen. Dat de minister van I&M besloten heeft om op dit moment de APKfrequentie ongemoeid te laten heeft ook te maken

Ook de APK-frequentie voor klassieke auto’s blijft voorlopig ongemoeid. In de huidige Nederlandse wetgeving staat dat voertuigen die ouder dan 30 jaar zijn, eens in de twee jaar gekeurd moeten worden. Hamel: ‘BOVAG heeft deze aanpassing, die in 2008 is ingevoerd, nooit goed begrepen. We zouden het toejuichen als ook deze weeffout verdwijnt met de mogelijke aanpassingsvoorstellen uit Brussel.’

Boudewijn Hamel is tevreden met het feit dat de minister de adviezen van BOVAG ter harte heeft genomen.

Concept, Redactie & Vormgeving

Communicatiebron, Elst Christel Janssen Suzanne Koster Jamilla van der Ploeg Dianne Kruisdijk Chantal el Gamal

Redactieraad

Anton Pluim Annelies Toonen

Eindredactie

Annelies Toonen

Fotografie Communicatiebron BOVAG-archief William Moore Wilt u ook de Autonoom ontvangen en bent u werkzaam in de auto­branche of aanverwant? Mail dan uw bedrijfsnaam, naam, functie en adres naar autobedrijf@bovag.nl.

Adverteren Wilt u ook adverteren in Autonoom? Of wilt u online een advertentie plaatsen? Neem dan contact op met Annelies Toonen: anneliestoonen@bovag.nl of 030 - 659 53 63.

Netwerkpartners Bovemij Verzekeringen T 024 - 366 66 66 E info@bovemij.nl I www.bovemij.nl Hella BV T 030 - 609 56 11 E nl.info@hella.com I www.hella.nl VWE bureau voor voertuigdocumentatie en -informatie T 072 - 576 70 00 E info@vwe.nl I www.vwe.nl

“Topbedrijf. Ik kom er al járen!” Gaat dit over jou? Of over de concurrent? Meld je gratis aan voor Klantenvertellen en je weet het. Ga voor meer informatie naar autobedrijf.nl.

10 10

NUMMER 1 februari 2012


Nieuws

Vraag het uw account adviseur!

Autobedrijf Doornink

‘Wij bieden kansen, geen sociale werkplaats’

Wegwijzer Accountteam

Naam: Jessica Doornink Autobedrijf: Autobedrijf Doornink, Deventer Project: Stageplaats

De onafhankelijke autobedrijven van BOVAG staan middenin de maatschappij. Dit geldt zeker voor autobedrijf Doornink in Deventer. Betrokkenheid zit in het DNA van deze ondernemers. Hun stagiair van het voortgezet speciaal onderwijs vergt wat meer tijd en begeleiding, maar dat heeft Jessica Doornink er graag voor over. ‘We moeten investeren in de toekomst van deze jongeren.’ Manager ledenservice: Frank Ruygrok

Zuid-Oost Huub van de Wiel

Noord-Oost Jos Overmars

Zuid-West Maarten van Hoof

Noord-West Richard van Alphen

Wat doen jullie in het kader van “Goed Bezig”? ‘We bieden een leerling van het voortgezet speciaal onderwijs een stageplaats binnen ons bedrijf. Hij heeft PDD-NOS, een ontwikkelingsstoornis in het autistische spectrum. We vinden het belangrijk om ook jongeren met wat minder kansen bij ons te laten ontdekken of ze werken in de autobranche leuk vinden.’

Midden-Nederland Stefan Niesink

Secretariaat BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven T 030 - 659 53 66 E autobedrijf@bovag.nl I www.autobedrijf.nl

‘Jongeren met minder kansen laten ontdekken of ze werken in de autobranche leuk vinden’

Servicedesk T 030 - 659 53 00 E ledenadvies@bovag.nl BOVAG Ledenwinkel T 030 - 659 52 22 I www.bovagledenwinkel.nl

Jessica Doornink

Consumentensite I www.bovag.nl Follow us @antonpluim autobedrijf.nl/blog

Hoe steunt BOVAG jullie project? ‘Onze stagiair kost wat meer tijd en energie dan een stagiair van het reguliere onderwijs. Hij heeft meer begeleiding, ondersteuning en structuur nodig in zijn werk. Extra tijd betekent natuurlijk

Bestuurswijzer

extra geld, dus heb ik via “Goed Bezig!” ondersteuning aangevraagd. Dit financiële steuntje in de rug zorgt ervoor dat wij onze stagiair voldoende aandacht kunnen bieden. Overigens is de financiële ondersteuning van BOVAG niet de reden dat onze stagiair hier is. Ook zonder het project “Goed Bezig!” is hij hier meer dan welkom.’

Dat klinkt heel barmhartig ‘We hebben in onze kennissenkring kinderen met autisme en ADHD, dus het ligt ons na aan het hart. Maar wij zijn zeker geen sociale werkplaats. Iemand die hier komt werken, moet wel echt wat toevoegen. Wij zijn daar ook heel eerlijk in. Als we merken dat het niets wordt, geven we geen valse hoop. Dat is niet goed voor het kind en niet goed voor het bedrijf. We hebben eerder afscheid genomen van stagiaires, met én zonder beperking, waarmee het niet goed ging.

Zoek je de publiciteit met MVO-projecten? ‘Wij proberen advertenties vaak te koppelen aan een project. We hebben bijvoorbeeld een stel fietsers uit Deventer gesponsord die meefietsten met Alpe d’HuZes. Hier hebben we met een advertentie ruchtbaarheid aan gegeven. Zo bouw je naamsbekendheid op en kweek je tegelijkertijd goodwill bij potentiële klanten. Met dit specifieke project doen

voor moeilijk lerende jongeren

we dat natuurlijk niet, dat zou stigmatiserend werken. Maar als een klant vraagt naar onze stageplek voor moeilijk lerende jongeren, vertellen we daar graag over.’

Wat kan MVO betekenen voor de branche? ‘Ik denk dat het een positieve invloed kan hebben op het imago van de branche. Consumenten kennen en onthouden de verhalen over louche autobedrijven. Ik vind dat we dit samen moeten proberen te veranderen. Daarom vind ik het echt goed dat BOVAG dit stimuleert.’

Heb je een tip voor andere ondernemers? ‘Het is écht nuttig om je bedrijf open te stellen, dat wil ik iedereen meegeven. Ja, het kost extra energie en tijd, maar je krijgt er ook wat voor terug. Voor veel jongeren met een beperking of stoornis is het erg lastig om een stage- of werkplek te vinden. Ze krijgen overal nul op het rekest en soms niet eens fatsoenlijk antwoord op een sollicitatie. En dat terwijl we straks waarschijnlijk met een tekort aan personeel zitten in onze branche. We moeten investeren in de toekomst van deze jongeren en van ons allemaal.’

Voorzitter BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven Bertho Eckhardt | autobedrijf@bovag.nl Sales commissie Erik Huzen | info@erikhuzen.nl

APK-actie

Project ‘Goed bezig!’

Donateurs

Aftersales commissie Karel Neleman | info@neleman.nl

140 deelnemende bedrijven, waaronder:

3 ingediende projecten, waaronder:

Partijen die gedoneerd hebben:

Manager BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven Anton Pluim | autobedrijf@bovag.nl

Doorn, Leende

0%

Bösing, Enschede

0% 10

0% 10

0%

J Muys en Zn, Heteren

Jan Olthof, Nijverdal Project: Wajongeren Groenouwe, Bathmen Project: Opfriscursus verkeer 50+ers

Gezocht:

BOVAG-ondernemer (m/v) met het hart op de goede plek Voor de stichting MVO automotive zijn we op zoek naar een bestuurslid, die het bestuur kan complementeren. De stichting is uitvoerder van het project ‘Goed bezig!’ dat ondernemers in de automotive sector (financieel) ondersteunt bij initiatieven op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Wat verwachten we van het bestuurslid? ondernemer in automotive, lid van BOVAG affiniteit met MVO ervaring met maatschappelijk verantwoord ondernemen in het eigen bedrijf interesse in sociale vraagstukken creatieve denker, teamspeler optimistisch en daadkrachtig

Het bestuur van de Stichting komt gemiddeld drie keer per jaar bijeen. De bestuursvergaderingen vinden over het algemeen overdag plaats. Tijdens deze bijeenkomsten worden onder meer beleidsvraagstukken, financiële vraagstukken en opvallende aanvragen behandeld. De functie van bestuurslid is een onbetaalde functie. Eventuele onkosten worden vergoed.

Heeft u interesse? Stuur dan een brief naar: Stichting MVO Automotive T.a.v. Jos Kleiboer | Postbus 1100 | 3980 DC Bunnik U kunt de brief ook mailen naar: joskleiboer@bovag.nl Nadere informatie kunt u verkrijgen bij Jos Kleiboer, secretaris: T 030 6595 312. Meer informatie over het project ‘Goed bezig!’ is te vinden op www.autobedrijf.nl/goedbezig.

NUMMER 1 februari 2012

11 11


Meld u nu aan !

autob edrijf. nl/ johanc ruyff

voor de Johan Cruyff Foundation!

Nu al

140

ldingen

aanme

0!

€ 50.00

Al deze BOVAG onafhankelijke autobedrijven doen mee met de unieke APK-actie voor de Johan Cruyff Foundation. Elke maand komen er tientallen bij. Voor iedere APK die het bedrijf uitvoert, doneren zij € 0,50. De helft daarvan gaat naar het initiatief ‘Goed Bezig!’, dat projecten in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ondersteunt. De andere helft gaat rechtstreeks naar de Johan Cruyff Foundation. Een klein bedrag, een grote steun! Zowel BOVAG als de Johan Cruyff Foundation zetten mobiliteit centraal. Mensen in beweging brengen is de doelstelling van beide partijen. Bovendien zijn ze onafhankelijk, sterk, betrokken en sociaal. Een logisch één-tweetje.

Kijk voor meer informatie op www.autobedrijf.nl/johancruyff

Bedankt

140

koplopers!

Deze partijen dragen de actie een warm hart toe:

Autonoom Februari 2012  
Autonoom Februari 2012  

Een uitgave van BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven