Page 1

Sandefjord Næringsforening

iSANDEFJORD VÅREN 2021

KOMPETANSELØFT I NYE TIDER


LEXUS NX 300h EXECUTIVE NAVI & SOUND

PREMIUM SELVLADENDE HYBRID SUV NX 300h er en premium selvladende hybrid SUV med et svært høyt utstyrsnivå og ledende avansert sikkerhetsutstyr. Komfortable skinnseter med åtteveis elektrisk justering, to-soners automatisk klimaanlegg, regnsensor, skinnratt med varme, Premium navigasjon med 10,3’’ skjerm, Lydpakke med ti høyttalere, ryggekamera og parkeringssensorer og 18’’ Lexus aluminiumsfelger. Når du opplever NX 300h, skjønner du hvorfor Norges mest fornøyde bilkunder kjører Lexus. Se alle kampanjer på lexusvestfold.no

Månedsleie 4.899,-

inkl. komplette vinterhjul, serviceavtale og 3 års dekkhotell

0,5 %

FASTRENTE I 3 ÅR LAV STARTLEIE

Startleie/etabl.gebyr 50.000,0,5 % fastrente i 3 år Privatleie 3 år/30.000 km Totalkostnad 226.364,Biler på lager for rask levering! Privatleie 3 år/45.000 km Månedsleie 5.999,Startleie/etabl.gebyr 50.000,Totalkostnad 265.964,-

LEXUS VESTFOLD Travveien 7, Sem Telefon 90 97 11 11 lexusvestfold.no

Vi følger gjeldende smittevernregler og er tilgjengelige på telefon og e-post. Vinner av Autoindex-undersøkelsen ni år på rad. Les mer på www.lexus.no/autoindex. Priser inkl. reg.omkostn. levert Vestfold. Tilbudet gjelder et begrenset antall biler og modeller. Illustrasjonsfoto. Forbehold om trykkfeil. 2 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING

Joakim H. Wike Bent Øien Tlf. 959 25 597 Tlf. 977 02 220 joakim.wike@lexusvestfold.no bent.oien@lexusvestfold.no


INNHOLD 4

Stor optimisme etter pandemien

Foto: Heidi Marie Gøperød

6 Digitalt og grønt kompetansebehov

Kompetanseløft styrker konkurransekraften vår

10

Kontinuerlig trening på jobben

14

Jakten på den gode kundeopplevelsen

16

Stort behov for utviklere

20

Kraftig gründervekst i Sandefjord

24

Den perfekte start-up

28

Gode hjelpemidler for økt livskvalitet

32 Full rulle hos MC-kjempe 34 – Trenger flere håndverkere 38 Økende interesse for yrkesfag

Covid-19 har tvunget fram endringer i hvordan vi jobber, reiser og kommuniserer. Noen av endringene er kommet for å bli, mens andre er midlertidige. Vi har vært kreative, funnet nye løsninger og tilpasset oss en hverdag med god avstand og smitte­vernstiltak.

40 Rekordmange strømmer til skolebenken

For mange er hjemmekontor blitt den nye normalen, og gode digitale løsninger har bidratt til at arbeidsdagen er mer fleksibel for de fleste. Mindre pendling, mer flytende arbeidstid og den tradisjonelle 8–16-dagen er ikke nødvendigvis normalen. Når mer åpner opp igjen, vil «hybride» løsninger forventes av flere. Mange er uten arbeid og noen er blitt en del av denne statistikken for første gang i livet. Etter- og videreutdanning har fått ny aktualitet og pågangen til utdannings­ institusjonene er økende. Mange tar trygge valg for å sikre en jobb for framtiden. Norsk næringsliv trenger et betydelig kompetanseløft. Virksomheter som fokuserer på å videreutvikle medarbeidere, har et konkurransefortrinn. I januar gjennomførte vi i SNF en medlemsundersøkelse for å kartlegge hvilken kompetanse bedrifter i vår kommune trenger. Svært mange etterlyser medar­ beidere med spisskompetanse innen teknologi/IT, digital markedsføring, salg og økonomi. Det er også et stort behov for fagarbeidere.

46

Kort vei fra utdanning til jobb

48

Alt snudd på hodet i reiselivet

52

Flere og flere ønsker seg til Sandefjord

54

Tenk stort, tenk Sandefjord-partnerne

56

Ledertrening i en krevende tid

60

SNF ser mange lysglimt i Korona-mørket

62

Våre medlemsbedrifter

Det er bra for Sandefjord at vi har fått et studentmiljø. Gokstad Akademiet har ambisiøse planer om å videreutvikle nye fagområder som næringslivet har behov for. I tillegg har vi mange gode tilbydere lokalt av kompetanseutvikling. Sist, men ikke minst har vi lært det siste året at digital undervisning åpner for grenseløs læring. God leselyst! Ingebjørg Tollnes Daglig leder i Sandefjord Næringsforening

Utgiver Sandefjord Næringsforening www.sandefjordnaringsforening.no www.tenksandefjord.no Gründeriet Dronningens gate 5-7 3211 Sandefjord Forsidefoto Heidi Marie Gøperød

Journalist og redaktør Henrik Sandvik henrik@sandefjordnaringsforening.no 990 23 031

Følg oss i sosiale medier! Du finner oss på Facebook, Snap, Instagram og LinkedIn. Annonser Carina Svines, carina@bk.no Kristin Larsen, kristin@bk.no

Journalist Gudrun Westrum post@detlillemarkedsbyraet.no 951 95 080 Utgivelse 28. april 2021

Produksjon og trykk BK Grafisk AS - www.bk.no

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I

3


Norske ledere er positive til å øke kompetansen blant medarbeiderne, ifølge Pia Bjørntvedt Wøllo og Morten Bast Ness i PwC. Foto: Heidi Marie Gøperød

Stor optimisme etter pandemien 4 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING


Verdens ledere har stor tro på økonomisk vekst. Undersøkelser fra PwC viser at norske ledere mener kompetanseutvikling styrker konkurranseevnen mer enn internasjonale ledere – og de som satser på kompetanseheving er aller mest positive til fremtiden. TEKST I HENRIK SANDVIK

– Enkelte bransjer er truffet hardt og tar en ufortjent stor del av Norges kostnad under pandemien. Sammenlignet med andre land, har vi det imidlertid ubegripelig bra, sier Morten Bast Ness. PwC-partneren myser mot sola en mars-formiddag i Sandefjord. Påsken er rett rundt hjørnet når vi treffer ham og PwC-direktør Pia Bjørntvedt Wøllo. Walk and talk-møter med frisk sjøluft og god avstand byr på et kjærkomment avbrekk fra hjemmekontoret. Det verdensomspennende revisjons- og konsulentkonsernet har nylig publisert sin globale, årlige CEO-under­søkelse. Funnene gir grunn til optimisme, faktisk var de så positive at CNN refererte til undersøkelsen to ganger på én ettermiddag da den ble publisert. – På halen av en krise er det kanskje ikke så rart at positiviteten er høy; ting må liksom bare bli bedre. Men vi ser at de norske lederne er sjeldent positive til fremtiden, betydelig mer positive enn ledere internasjonalt, sier Ness. – Et annet viktig trekk er at de som har fokus på kompetanseheving, er enda mer positive enn dem som ikke har det, supplerer Bjørntvedt Wøllo. Det er tiden vi lever i som setter kompetanse­ heving på agendaen i så stor grad. På den ene siden har vi pandemien, som påvirker hvordan vi gjør jobbene våre og lever livene våre. Parallelt skjer utviklingen rundt oss, ikke minst innenfor digitalisering, i rekordfart. Flere aktører anslår at 30 prosent av dagens jobber vil forsvinne på grunn av automatisering. – New world, new skills, oppsummerer Ness, og utdyper: – Denne automatiseringen gjør at ressursene må brukes til andre ting, og dette skaper behov for kompetansevridning eller -heving. Folk må rett og slett lære seg nye ting. I PwC kaller vi dette «upskilling», som er en av de største trendene vi ser i dag. Pandemien spiller en viktig rolle i denne trenden, blant annet når det gjelder hastighet. – Covid har akselerert utviklingen på mange områder, og vi ser blant annet at mange nå

opererer med kortere perspektiver. Det er viktig å våge å prøve ut nye ting, og man har ikke tid til å vente. Den nye normalen er; «la oss bare gjøre det», fortsetter Ness. «Upskilling» en viktig faktor for å øke konkurransekraften til bedriftene. For mange handler det det rett og slett om å henge med eller bli forbikjørt. – Før var automasjon et begrep som først og fremst eksisterte i industrien; det var en utvikling fra menneske til maskin. Nå kommer automasjon med full kraft også over til tjenesteytende næringer, forklarer Bjørntvedt Wøllo, og fortsetter: – I PwCs nasjonale Kompetanseundersøkelse 2020 sier 81 prosent av respondentene at kompetanseheving blant ansatte er aktuelt nå eller vil bli det fremover. Dette vil føre til endringer for mange, og det er ikke gjort over natten å innføre store inngripener i en virksomhet. – Endring er alltid vanskelig, men nå er det tydelig for de fleste at man må. Endring og utvikling må til hvis man ønsker å henge med. Undersøkelsen viser for eksempel at mange medarbeidere er positive til å tilegne seg ny kompetanse, sier Bjørntvedt Wøllo. Dette stiller igjen krav til strategisk kompetanseledelse; å identifisere kompetansegap i bedriften og planlegge tiltak deretter. En rekke spørsmål dukker da opp, forklarer Bjørntvedt Wøllo: – Hvor er min virksomhet om 3-5 år – og hvor er markedet? Hva vil det være viktig å kunne da? Har vi kompetansen vi trenger for å komme dit? Og til slutt; kan vi utvikle dem vi har eller må vi rekruttere nye mennesker? Det er ikke enkelt å svare på slike spørsmål i en tid da alt tilsynelatende utvikler seg i ekspressfart. – Det beste rådet er trolig å følge godt med; ta til seg impulser og innsikt, aldri bli ferdige med å lære nye ting. Den som slutter å utvikle seg, vil trolig være den som sliter aller mest, avslutter Ness.

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I

5


AS Norge trenger enda bedre match mellom næringslivets kompetansebehov og studiestedenes tilbud, ifølge seniorrådgiver Vivil Hunding Strømme i NHO Vestfold og Telemark. Foto: Heidi Marie Gøperød

6 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING


Digitalt og grønt kompetansebehov NHOs årlige kompetansebarometer viser at svært mange bedrifter planlegger å ansette nye medarbeidere. Videreutdanning er også på agendaen til mange, men hvilken kompetanse bør man fylle på med? TEKST I HENRIK SANDVIK

– Over 70 prosent av bedriftene som har svart på undersøkelsen, vil ansette nye folk fra det norske arbeidsmarkedet nå, sier seniorrådgiver Vivil Hunding Strømme i NHO Vestfold og Telemark. – Det er riktig at mange er permittert som følge av pandemien og restriksjonene, men Covid-19 har ikke gitt noen særlige utslag i vår undersøkelse. Det er også et betydelig antall bedrifter som planlegger å etter- og videre­utdanne de menneskene man allerede har ansatt, fortsetter hun. Spørsmålet er om studentene og arbeidstakerne som setter seg på skolebenken, faktisk får seg jobb etterpå. Aldri før har Norge utdannet flere mennesker enn i de siste ti årene, men fortsatt er det ubalanse mellom bedriftenes behov og arbeidssøkernes kompetanse. Dette viser siste utgave av NHOs «Kompetansebarometer», en årlig undersøkelse gjort av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. – Det er bra at mange ønsker å heve kompetansen til medarbeiderne sine, men påfyllet må skje på riktige områder. Det største behovet befinner seg innenfor digitalisering og bærekraft; vi trenger mer digital og grønn kompetanse, sier Hunding Strømme. Tre av fire NHO-bedrifter trenger å bygge opp IKT-kompetansen sin. Dette må til for å kommunisere og samarbeide på digitale plattformer, publisere informasjon på digitale plattformer, sikre digital sikkerhet og ta i bruk elektronikk, maskinvare og smarte komponenter, viser undersøkelsen.

Det er også stor vilje til å bidra i klima- og miljøkampen, men kunnskap om bærekraftige løsninger mangler og ansatte med rett kompetanse er mangelvare. Antallet studieplasser innen IKT og bærekraft i UH-sektoren må derfor trappes betydelig opp, særlig på etter- og videreutdanningsmarkedet, poengterer Hunding Strømme. – Norge er et lykkeland, der vi velger å bruke våre felles statlige midler til kompetansepåfyll og videreutdanning. Men vi er opptatt av et enda tettere samarbeid mellom arbeidslivet og akademia om å planlegge studier; for flere utdanningstilbud må være relevante og fylle bedriftenes faktiske behov, sier hun. Hvis pilene skal fortsette å peke oppover for bedriftene våre, må de ha tilstrekkelig og forutsigbar tilgang på folk med god og relevant kompetanse. Hva elever og studenter ønsker, bør kanskje ikke bestemme studietilbudet i så stor grad som det gjør i dag, tenker NHO-rådgiveren. – For det første trenger de som skal sette seg på skolebenken, enda bedre informasjon om hvilken kompetanse næringslivet faktisk etterspør. I tillegg ser vi at utdanningene gjerne kan bli enda mer praksisnære og arbeidslivsrelevante, sier Hunding Strømme. Videre velger altfor få å ta en yrkesfaglig utdanning og videre utdanning innen ingeniør- og tekniske fag. – Dette har vi meldt fra om til politikerne lenge, for faktum er fortsatt at vi virkelig trenger mange flere som går yrkesfag. SSB anslår at vi vil mangle nærmere 90 000 fagarbeidere i 2035, avslutter NHO-rådgiveren.

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I

7


Nyt fersk fisk og sjømat på bryggekanten #EKTEFISKELYKKE

95 55 91 91 / post@brygga11.no

– en trivelig bank med kloke løsninger

BILSERVICE / ETBL. 1937 /

33 48 23 00 www.bilservice.no

Nygårdsveien 79, 3221 Sandefjord

k ser en suveren forsikring ut.

Lokalbank søker bedriftskunder

dekker det du er redd for, og begrenser skaden økonomisk aktisk Andebu - for eksempel med fri leiebil i 10 dager. Sparebank har Vestfolds mest fornøyde kunder. Vi er små nok til å yte god service også til små og mellomstore bedrifter. Vi er store nok til å tilby alle tjenester innen bank og forsikring. Nå har vi styrket vårt bedriftsteam og søker små og mellomstore bedrifter

driver godt. dekkersom din bilforsikring?

Vil du ha besøk av en av våre bedriftsrådgivere for å høre hva vi kan gjøre for din virksomhet? Kontakt Steinar Holtskog (tlf 913 82 900/steinar@andebu-sparebank.no) eller Jon-Henrik Grindlia (tlf 412 62 943/jon.henrik@andebu-sparebank.no) Telefon 33 43 83 00 • www.andebu-sparebank.no 8 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING


Vi har flyttet! Se vår nye butikk på Pindsle!

ARNE ANDRESEN AS

Følg peisdrømmen!

Hva ville Norge vært uten havet?

Gneisveien 11, Pindsle handelsområde, 3221 Sandefjord Tlf: 33 42 00 20 | sandefjord@varmefag.no www.varmefag.no/sandefjord

Havet skaper fantastiske ringvirkninger, og har vært vår viktigste kilde til verdiskaping og skatteinntekter i generasjoner. Vi må satse på bedrifter som skaper fremtidens løsninger, og DNB skal derfor bidra med totalt 450 milliarder til finansiering av fornybar energi og infrastruktur de neste årene. Investerer vi i havet, investerer vi i fremtiden.

Les mer på dnb.no/havgapet

VI STÅR KLARE TIL Å HJELPE DEG. Vi tilbyr teknisk fagpersonell til dine bygninger, som utfører lovpålagt internkontroll, årskontroll, drift og vedlikehold innen næring, industri og privatboliger. Et sikkert og godt elektrisk anlegg gir bedre økonomi og stabil drift.

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I

9


Produksjons- og opplæringskoordinator Thomas Reiersen påser at medarbeiderne innehar den nødvendige kompetansen. Foto: BASF

Kontinuerlig trening på jobben Legemiddelselskapet BASF i Sandefjord er i positiv utvikling, og har egentlig mer enn nok med å ta unna etterspørselen. Jevnlig opplæring og kompetansepåfyll utg jør likevel en viktig del av timeplanen. TEKST I HENRIK SANDVIK

10 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING


Legemiddelselskapet BASF i Sandefjord har kompetanse­ utvikling høyt oppe på agendaen uavhengig av pandemien. Foto: BASF

Det er alt annet enn Korona-stille i de tradisjonsrike lokalene langs Sandefjordsfjorden. Her har 150 BASF-ansatte sin arbeidsplass, og det er ingenting å si på aktivitetsnivået; med seks skift og drift 24/7 foregår produksjon, utvikling og forskning knyttet til omega 3-fettsyrer. Markedet er i god vekst, og selskapets ansatte har egentlig fullt opp med å ta unna etterspørselen. Samtidig gjelder det å holde seg oppdatert innenfor alt som skjer i industrien fra sikkerhet til teknologi. – Å lære noe nytt er en daglig del av jobben og kan ikke vente til dager med god tid, sier HR-leder Mona Reimers i BASF. – Kontinuerlig kompetanseutvikling er vår konkurransekraft og det å lære noe nytt omfatter alle i organisasjonen, uansett rolle, fortsetter hun. Fabrikken i Sandefjord er en del av den globale BASF-familien. Det gir flere unike muligheter, og medarbeidere kan ha mulighet til å jobbe ved på BASF-sites i andre land eller delta i lederut­ viklingsprogrammer og talentutveksling på tvers av landegrensene. – Vi kan utveksle mye spennende kunnskap på tvers i et globalt selskap, og samlet har BASF enormt mye kompetanse som vi her i Sandefjord har tilgang til. Som et eksempel er BASF aktive i forhold til Parisavtalens mål om å redusere CO2, noe som betyr at vi i Sandefjord konkret jobber med prosjekter knyttet til redusert energiforbruk, sier produksjons- og opplæringskoordinator Thomas Reiersen. – Vi må sørge for at alle våre ansatte er oppdatert og får kursing innen grunnleggende områder knyttet til kvalitets­ sikring, dokumentasjon og HMS, og videre tilbys opplæring innenfor ulike relevante og aktuelle fagområder, legger han til. BASF i Sandefjord har etablert en ordning der alle medarbeidere knyttet til produksjon har faste opplæringsuker to ganger i året. – Målet er alltid å lage et interessant og meningsfylt kursinnhold. Vi har til enhver tid oversikt over hva vi må gjennomføre,

og prøver også å ta med noe nytt og forfriskende, sier Reiersen, og fortsetter: – Jeg opplever at det er stor forståelse blant våre medarbeidere at rollene de har krever et betydelig fokus på utvikling og kursing. Pandemien har selvfølgelig fått konsekvenser også for BASF. Det siste året har de ansatte blant annet måttet lære seg en god del ny skjermbasert kommunikasjons­ programvare, deriblant i undervisnings- og kurssammenheng. – Normalt har vi alle kurs i klasserom, men nå har vi måttet finne alternative løsninger med video og andre elektroniske løsninger, forklarer Reiersen. BASF Sandefjord er en lærlingebedrift med 11 lærlinger, og Reiersen peker på at disse er en stor ressurs. – Det dreier seg ikke bare om at det å ta inn lærlinger er et viktig samfunnsoppdrag, men de bidrar veldig positivt internt hos oss. De utfordrer dem som har jobbet her lenge, og kommer inn med nye tanker og ideer, sier Reiersen. Han startet selv i bedriften som lærling for 15 år siden. – Historien viser at hvis du går et lærlingeløp med yrkesfag og industri, så har du mulighet til å utvikle deg videre også til andre roller, forteller Reiersen. BASF i Sandefjord merker pandemien spesielt på ett område. Vanligvis har bedriften mange elever fra kjemiog prosesslinjen på Sandefjord videregående skole utplassert hos seg. – Dette 8 ukers-programmet er en viktig del av rekrutteringen for vår del, og det er veldig synd at det nå har falt helt bort under Covid-19-pandemien. Det er mange som kommer hit på utplassering som ender opp med fast jobb som prosessoperatør, laborant, mekaniker eller automatiker – av den grunn håper vi virkelig at samfunnet snart kommer tilbake til normalen, avslutter Reiersen.

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 11


Trenger du elektriker?

renger du elektriker?

2 32 00

…din malermester!

VI UTFØRER ALT AV TrengerELEKTRIKERTJENESTER du elektriker?

Nordre Kullerød 17c, 3241 Sandefjord Tlf.: 33 46 55 87 - post@mesterjensen.no www.mesterjensen.no

Kontakt oss for en uforpliktende prat, vi hjelper deg med ditt elektriske anlegg

VI UTFØRER ALT AV Tlf:ELEKTRIKERTJENESTER 33 42 32 00 VI UTFØRER ALT AV

ELEKTRIKERTJENESTER Kontakt oss for en uforpliktende prat, vi hjelper degKontakt med ditt anlegg prat, oss elektriske for en uforpliktende

SANDEFJORD

Nordre kullerød 21 33 48 62 40

maskin / lift / utstyr

vi hjelper deg med ditt elektriske anlegg

VI LEIER UT UTSTYRET DU TRENGER FOR Å FÅ JOBBEN GJORT

Tlf: 33 42 32 00

Din leverandør av fersk fisk og skalldyr fra Ytre Oslofjord og Skagerrak

Lokal sjømat siden 1911

Ring og bestill på tlf.: 33 48 30 40 Brygga 11, Sandefjord • brodreneberggren.no 12 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING


HUDAKADEMIET I SANDEFJORD. PÅMELDING NÅ.

Vi trenger flere fagfolk!

Fra den minste stikkontakt til det mest komplekse anlegget

- VI GJØR JOBBEN! • Elektroinstallasjon • Data- og alarmanlegg • Smarthus, styresystem • Bolig • Service • Næring

Mobil 951 00 442

Nordre Fokserød 24, 3241 Sandefjord / Tlf: (+47) 40 00 20 01 post@fjordenelektro.no / www.fjordenelektro.no

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 13


Jakten på den gode kundeopplevelsen CX-rådgiver Joanna Carr i Allegro hjelper bedrifter å skape lojale og fornøyde kunder. – 90-95 prosent av kjøpsvurderingene våre er emosjonelt betinget. Nøkkelen er å bringe frem de positive, gode følelsene, sier hun. TEKST I HENRIK SANDVIK

– Den beste markedsføringen i verden er «word of mouth». Bedrifter bør legge mer ressurser i å skape positive referanser. Det er ikke rart at Joanna Carr tar i bruk engelske begreper. Ikke bare er hun oppvokst i England; hun jobber i en bransje der engelsk er stammespråket. Carr er for eksempel en av svært få «sertified professional customer experience managers» i Norge. Til daglig, på jobb i kommunikasjonshuset Allegro, bruker hun heldigvis bare tittelen CX-rådgiver. – Globale undersøkelser viser at vi mennesker aldri har stolt mindre på bedrifter og organisasjoner enn i dag. Det disse forteller om seg selv, stoler vi ikke nødvendigvis på, sier Carr, og fortsetter: – Vi stoler mye mer på ekte mennesker – hva de gjør og hvordan de vurderer. Det er derfor bruken av «influensere» vokser så kraftig. Under pandemien har vi blitt langt mer digitale, ikke minst som forbrukere. Gode, veldesignede kundeopplevelser – som klarer å skape synergier mellom teknologi og mennesker – vil bli nøkkelen til suksess fremover, mener Carr. – For å hjelpe bedrifter å levere gode kundeopplevelser i 2021, benytter jeg strategier, kartlegging og innovasjon hentet fra Customer Experience Management. Målet er å påvirke kundeopplevelsen i ønsket retning, forteller hun.

14 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING

– Men kundeopplevelse som begrep er ikke noe nytt. Mange ledere behersker vel det? – Det mener de i alle fall selv, men ofte er ikke kundene helt enige. Mange bedrifter legger stor vekt på funksjonelle og rasjonelle aspekter ved kundereisen, og ser ut til å glemme at selve kundeopplevelsen først og fremst er emosjonell. Fordi; kundeopplevelsen handler aldri om hvordan du synes at du leverer. – Det handler om kundene; deres oppfatninger og behov, hvordan de opplever interaksjonen med bedriften din. Hvordan de tenker, føler og reagerer før, under og etter møtet med dere, sier Carr, og fortsetter: – 90-95 prosent av kjøpsvurderingene våre er emosjonelt betinget. Nøkkelen, og jobben din, er å bringe frem de positive, gode følelsene. Lykkes du ikke, blir kunden misfornøyd. Og en misfornøyd kunde blir fort en tidligere kunde. – Det antas at 96 prosent av misfornøyde kunder ikke klager. I stedet avslutter de kundeforholdet og går til en konkurrent. Hvis du derimot har systemer som fanger opp hva misnøyen skyldes, tar dette på alvor og viser kunden at du gjør endringer, da har du trolig sikret deg en kunde som vil handle hos deg igjen og igjen.


CX-konsulent Joanna Carr i Allegro anbefaler å fokusere mer på emosjonelle aspekter ved kundeopplevelsen. – Her har mange bedrifter mye å gå på, sier hun. Foto: Allegro

Emosjonelle triggere CX-konsulent Joanna Carr trekker frem seks emosjonelle triggere. Disse bestemmer hvorvidt en virksomhet lykkes med å skape verdifulle relasjoner med kundene sine. Hun har utviklet seks workshops som bedrifter kan sette i stand for å levere bedre på disse triggerne. #1 All samhandling starter med tillit. Kunden må/ skal føle at han eller hun stoler på bedriften. #2 Videre er det viktig at bedriften gjenkjenner kunden og behovet/ene han eller hun har. #3 Det neste er at bedriften gjør det enkelt for kunden. Enkelt i vår tid; det vil si to klikk.

#4 Forståelse er også avgjørende. Bedriften må vise empati og emosjonell intelligens. #5 Bedriften må levere som lovet – eller over; da skaper man en wow-opplevelse. #6 Den siste triggeren er å løse kundens problemer, og denne fortjener litt ekstra omtale: Undersøkelser viser at kundetilfredsheten er større hos dem som har opplevd noe negativt, for så å oppleve at de ble lyttet til og at problemet ble løst, enn hvis man aldri har opplevd noen utfordringer. Altså; lær av feilene dine og lytt til de misfornøyde kundene.

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 15


Thomas Løvstad i Komplett trenger flere utviklere. Foto: Komplett

Stort behov for utviklere Flere teknologi- og netthandelsbedrifter i Sandefjord går så det suser. Veksten innenfor digitalisering og netthandel gir rekorder på bunnlinjen – og et skrikende behov for utviklere. TEKST I HENRIK SANDVIK

Covid-19 påvirker bedriftene våre svært forskjellig. Noen har måttet gi opp. En del klamrer seg til håpet om normalisering når vaksinasjonsrundene er i mål. I tillegg har vi enkelte som aldri har gjort det så bra som nå. De sistnevnte står i en helt egen situasjon; de trenger flere medarbeidere – og etterspørselen er spesielt stor etter utviklere. Det er flere sammenfallende årsaker til dette. For det første har restriksjonene sendt netthandelen kraftig opp, og Sandefjordsbedrifter som Fjellsport, Skitt Fiske, Garasjetid, Blush, DressMyKid og Komplett leverer knallsterke tall på løpende bånd.

16 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING

Parallelt skyter digitaliseringen i samfunnet fart, og dette betyr god vind i seilene også for lokale teknologiselskaper og bedrifter som leverer til netthandlerne – som Emagine, Gurusoft, Terki, Easyweb, CatalystOne Solutions og Multicase, for å nevne noen.

Komplett er blant bedriftene med behov for flere folk. – Vi har hatt kraftig vekst i Korona-perioden. Min rolle går ut på å sikre at vi har en riktig «stack» med mennesker til å løse oppgavene våre, og nå har vi et stort behov for flere utviklere, sier head of web development Thomas Løvstad i Komplett Group.


Robotene på Komplett-lageret i Sandefjord er mer travle enn noen gang. Når markedet boomer som nå, er det kritisk at nettsidene henger med på tempoet. Foto: Komplett

Det er gode jobbmuligheter for utviklere med fartstid innenfor «back end», «front end» og «full stack», forteller han; rimelig kryptiske betegnelser for alle som ikke kjenner bransjeterminologien, men fullt forståelig for dem det gjelder. – Vi trenger også dyktige folk til det vi kaller QA (Quality Assurance), altså det å teste og sikre at kundene våre får en god handleopplevelse og at vi har en god driftsstabilitet. Vi drifter åtte ulike nettbutikker i Komplett-familien, og det er utrolig viktig at alt fungerer som det skal hele tiden, sier Løvstad.

Målet for utviklerne i Komplett er enkelt og greit å lage Norges beste nettbutikk. – Vi har bygget alle systemer in-house, bruker den nyeste teknologien og skal ligge foran alle konkurrentene våre. Derfor trenger vi også de beste utviklerne, sier Løvstad.

Det er imidlertid ikke gjort over natten å dekke dette behovet. Nettgiganten har utfordringer med å få tak i nok utviklere til hovedkontoret i Sandefjord. – Vi har holdt på en stund nå, men det er vanskelig å lokke folk til oss. I fjor høst var det ok tilgang på folk – men etter jul har det vært bråstopp, sier Løvstad.

– Hvorfor er det så vanskelig å få tak i menneskene dere trenger? Handler det om lønn? – Lønnsnivået er nok fortsatt bittelitt høyere i Oslo, men det har jevnet seg ut og jeg tror ikke det handler om det, forteller Komplettlederen, og fortsetter:

– Jeg tror dette til dels handler om tiden vi lever i. Mange ønsker seg trygghet i Korona-perioden, og da er ikke dette riktig tidspunkt for å bytte jobb. Dessuten er det selvfølgelig flere om beinet her; det er mange bedrifter som skal ha tak i den samme kompetansen.

Det er hovedsakelig seniorutviklerne Komplett er på jakt etter. – Nyutdannede utviklere er det ganske mange av der ute, og vi har allerede flere med på laget. De gode med erfaring tenker seg nok ekstra om før de bytter jobb nå, da oppstart i ny jobb uansett betyr hjemmekontor i en god periode fremover, sier Løvstad. – Samtidig er etterspørselen i markedet større enn tilgjengeligheten for tiden, da pandemien tvinger fram en digitaliseringsbølge i samfunnet, fortsetter han.

Komplett har lyst ut flere ledige stillinger den seneste tiden, og Løvstad melder om blandede resultater. – Selv om vi eksplisitt ber om folk med erfaring, så er sikkert 80 prosent av søkerne helt nyutdannede, relativt ferske i gamet eller uten nødvendig kompetanse, sier han. Utviklerne som Komplett og de andre Sandefjords-bedriftene jakter på, er hovedsakelig utdannet på NTNU i Trondheim, ifølge Løvstad. Det er også en del som utdanner seg på USN på Campus Bakkenteigen her i Vestfold, og noen kommer fra Universitetet i Oslo. Et nytt tilskudd på stammen – for dem som ønsker å dykke inn i denne bransjen – er Gokstad Akademiet her i Sandefjord, som vil tilby det nye studiet «Frontend-utvikling» fra august.

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 17


Trenger du Trenger du elektriker? elektriker? Tlf: 33 33 48 4831 3150 50 e-post: terje.waage@bravida.no terje.waage@bravida.no e-post: Hegnasletta 12, Hegnasletta 12,Sandefjord Sandefjord

d! et kste g r E e ev vic r e s

Velkommen til nyinnredet Se og sesongens nyheter! butikk sesongens nyheter!

Gressklippere, Robotklippere, Ridere, Gressklippere, Robotklippere, Hekkesakser, Hagetraktor, Hekkesakser, Trimmere, Trimmere, Ryddesager, Motorsager, Snøfresere mm. Ryddesager, Motorsager, Snøfresere mm. med Finnes også øfreser sn snøskjær og

www.bravida.no Med lidenskap for www.bravida.no

matproduksjon i 129 år

Fon Anlegg utfører alt innen grunn og terrengarbeider. Vi har over 30 års erfaring, topp moderne maskinpark og dyktige fagarbeidere.

Fon Anlegg er din lokale entreprenør 958 96 000 - www.fon.no

18 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING


SKAP PLASS TIL HVERDAGEN

Med en skreddersydd oppbevaringsløsning kan selv de mest utfordrende steder hjemme forvandles til verdifull oppbevaringsplass. En fleksibel løsning lar deg enkelt omorganisere oppbevaringen din. Det er lett å legge til, fjerne og flytte kurver, hyller og andre funksjoner når du trenger en forandring. Med sin fleksibilitet og sitt tidløse design kan Elfas produkter brukes i praktisk talt alle rom i hjemmet ditt. Smarte detaljer for store og små oppbevaringsbehov, alt fra klærne i garderoben til verktøyet i garasjen.

www.elfa.com

BOOK GRATIS NETTMØTE MED OSS!

Det kan være vanskelig å komme i gang med garderobeplanleggingen. Våre eksperter hjelper deg å planlegge din drømmegarderobe! QR-koden tar deg til elfa.com

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 19


Kraftig gründervekst i Sandefjord Covid-19 får mange til å forfølge gründerdrømmen. Aldri før har så mange banket på døren til Gründeriet – og aldri før har så mange behøvd så mye hjelp. TEKST I HENRIK SANDVIK

Gründeriet er startup-stedet midt i Sandefjord sentrum. I normale tider har cirka 60 gründere arbeidsplassene sine her. De utveksler ideer, utfordrer hverandre og spiser lunsj sammen. Og de får hjelp. – For oss på Gründeriet er det viktig å spre kunnskap ut til etablerere, slik at vi kan bidra til å navigere bedriftene i riktig retning. Det kommer gründere i mange ulike faser hit til oss, men de aller fleste trenger en eller annen form for kunnskapsløft når de tar fatt på gründerreisen, sier daglig leder Benedicte Eian Iversen på Gründeriet. Den siste tiden har hun mottatt henvendelser fra enda flere enn vanlig. I skrivende stund (medio april) er dørene stengt, men pågangen av nye gründere og leietakere har vært så stor i Covid-19-perioden at Gründeriet på papiret er smekk fullt. – I fjor var 28 av totalt 60 gründere her på huset helt ferske. De fleste hadde ingen erfaring med å drive et selskap, og mange kom hit uten engang å vite hvordan man lager en forretningsplan eller hvordan man går fra idé via budsjett til kommersialisering, fortsetter Eian Iversen. 20 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING

Sandefjord er på topp i Vestfold på de aller fleste målinger om nye bedriftsetableringer. Ferske tall viser blant annet at dette gjelder så langt i 2021. – Det har med andre ord vært en stor oppblomstring av nyetablerte selskaper i Sandefjord – og et ditto stort kompetansebehov, sier Gründeriet-lederen. Sannsynligvis sitter gründeren selv på den beste innsikten om produktet, appen eller tjenesten bedriften skal levere. Det er alt rundt han eller hun trenger mer kunnskap om. – Som sagt må mange læres opp fra scratch når det gjelder å etablere og drive et selskap. Det er mye man må beherske, og tilbudet vårt er stort og variert. Vi arrangerer workshops, kurs og webinarer for gründerne våre. Dette kan være faglig påfyll om alt fra markedsføring til ulike måter å finansiere bedriften din på, sier Eian Iversen. Det er også interne samlinger gründerne imellom. Blant annet jevnlige gründergrupper der opptil 6 personer diskuterer hverandres forretningsplaner og dykker inn i utfordringene man støter på.


– Gründerne møtes jevnlig til fellessamlinger. Da sparrer de om ulike temaer, eller noen presenterer kanskje en ny idé, forklarer Eian Iversen, og fortsetter: – På fellessamlingene får vi også besøk av aktører fra næringslivet og virkemiddelapparatet, som holder presentasjoner om relevante temaer. Vi er heldige som har så mange gode støttespillere rundt oss. Nytt av året er det digitale inkubatorprogrammet. Dette er et verktøy som skal hjelpe gründerne å utarbeide en solid forretningsplan. Programmet går over ni nettbaserte samlinger á 90 minutter hver, og i tillegg forventes det at deltakerne setter av halvparten av hver eneste arbeidsdag i de tre ukene programmet pågår. – Det beste med programmet er at deltakerne får individuell oppfølging mellom hver samling, sier Eian Iversen, og fortsetter: – Vi måtte stenge helt ned i januar, og kunne dermed bare møtes digitalt. Da var det fint å ha dette verktøyet for dem som trengte det mest.

Ingen Vestfold og Telemark-kommuner har hatt flere bedriftsetableringer enn Sandefjord så langt i 2021. Benedicte Eian Iversen ønsker dem gjerne velkommen til Gründeriet. Foto: Henrik Sandvik

Gründeriet er tildelt midler av Sandefjord kommunes ekstraordinære næringsfond til å drifte det digitale inkubatorprogrammet i tre år. – Hvert år får 12 selskaper fra Gründeriet denne muligheten, og vi har allerede flere eksempler på deltakere som har fått utarbeidet en skikkelig forretningsplan og nå virkelig viser fremgang, sier Gründeriet-sjefen, og legger til: – Hvis du går rundt hjemme med en gründerdrøm og ønsker deg de beste verktøyene og rådgivningen som skal til for å skape deg din egen arbeidsplass, så bør du bli en del av fellesskapet vårt og søke en plass på dette programmet!

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 21


“Nå kan vi bruke tiden vår på det som er viktig st for oss, nemlig kunden .” Veronica Tveitan Gydesen, ZIP Frisør

Vi hjelper deg så du kan styre din virksomhet enda bedre Vi tilbyr produkter tilpasset dine behov, til fast pris. Med digitale løsninger og en personlig konsulent for individuell oppfølging, skal vi bidra til økt verdiskapning for deg og din bedrift. Kontakt oss for et uforpliktende møte.

Rådgivning

Regnskap

Lønn

Digitale løsninger

Årsoppgjør

www.r1.no | Tlf. 915 02 479 | www.facebook.com/regnskapshusetbv

22 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING


Verktøy og forbruksmateriell til karosseri, lakk og bilpleie #GOODVIBESONLY

En aktiv bedrift i Andebu med lidenskap for flotte, blanke overflater på alle slags fremkomstmidler. Stolt leverandør av kvalitetsvarer til nettbutikker, landsdekkende kjeder og enkeltstående forhandlere i hele Norge. HOLGERS

Tlf.: +47 33 43 02 00 | Web: holgers.no

Lunsj - Middag - Utested - Shuffleboard 95 55 57 58 / velkommen@husetsandefjord.no

Vi Vi er er din din totale totale leverandør leverandør av av gjerder, gjerder, porter og portautomatikk Vi er din totale leverandør av gjerder, porter og portautomatikk porter og portautomatikk

Flettverk • Flettverk • Veibommer Flettverk • Veibommer Veibommer

www.lauritsen.no www.lauritsen.no Vestfold - Tlf 33 01 63 36 www.lauritsen.no Vestfold - Tlf 33 01 63 36 Vestfold - Tlf 33 01 63 36

Gjerder • Porter • Portautomatikk Gjerder • Porter • Portautomatikk •Gjerder Rekkverk • Montasje • Porter • Portautomatikk • Rekkverk • Montasje • Rekkverk • Montasje

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 23


Den perfekte start-up Gründere flest bruker årevis på å skape lønnsom vekst. Adminkit fikk turbofart ut av startblokka på grunn av riktig kompetanse og en god idé. Nå skal nøye utvalgte aksjonærer hjelpe selskapet videre til neste fase. TEKST I HENRIK SANDVIK

24 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING


Adminkit i Sandefjord har fått god fart ut fra startblokka. Fra venstre Vidar Westrum, Jan Bredo Pettersen, Pål Reinert Bredvei og Morten Høyseth. Foto: Heidi Marie Gøperød

Dette skulle vise seg å være søt musikk i investorenes ører. – Da vi pitchet ideen for potensielle investorer, spurte de om vi kunne vise dem noe dokumentasjon. Da måtte vi svare nei, for det hadde vi ikke. Men vi hadde følt dette behovet og savnet selv som ledere i mange år. I stedet viste vi dem menneskene de skulle investere i. De måtte stole på at dette temaet kunne løse utford­ ringene, og at vi ville greie å bygge noe bra, forteller Bredvei, og legger til: – Det fungerte, og dermed fikk vi det vi trengte for å komme kjapt ut av startblokka. Når vi møter ham, i et Teams-møte selvsagt, er ettårsdagen for nedstengningen av Norge to dager unna. Gründeren husker hvordan han en dag plukket opp telefonen og startet fund-raisingen i bilen på vei hjem fra hytta. – Dette var i midten av mars 2020, og vi skulle lukke emisjonen før påske. Det ga oss 5-6 uker på å hente 7,8 millioner kroner. Det gikk med god margin, og vi endte faktisk opp med å måtte si nei til noen investorer, minnes Bredvei. Nå, rett før påske 2021, har produktet nylig sett dagens lys. Flere lokale bedrifter tester også beta-versjonen av softwaren til Adminkit. Inntekter er det imidlertid så som så med, men planen er å bygge opp et fundament med fornøyde kunder i første fase. Om kort tid skal selskapet derfor begi seg ut på investeringsrunde nummer to. – Vi har ikke lovet investorene elementer som et minimum antall kunder, en bestemt forretningsmodell eller noen andre slike ting. Det vi har sagt til dem er at vi – før neste emisjon – skal få produktet ferdig og at vi skal få noen til å ta det i bruk. Og med «noen» mener jeg folk som ikke er venner og kjente, sier Bredvei. – I løpet av de første seks ukene løsningen lå ute, signerte 40 bedrifter seg opp. Det har vært en veldig lovende start, og nå ser vi for oss å rigge et nytt investor-case før sommeren, fortsetter han.

– Timingen kunne egentlig ikke ha vært verre, men vi hadde et par ingredienser som gjorde det mulig likevel; den gode ideen og det riktige teamet, sier Pål Reinert Bredvei. 46-åringen har bakgrunn fra Jotun, Nokia, StepStone, Egmont, Documaster og nå sist Adstate. Flyttelasset hadde gått hjem til Sandefjord etter lang tid utenbys da gründereventyret tok til i mars 2020 – av alle mulige tidspunkter. Midt i Korona-pandemiens første fase, etablerte Bredvei selskapet Adminkit sammen med Morten Høyseth og Jan Bredo Pettersen. Høyseth hadde jobbet i Questback og Admincontrol, mens Pettersen kom fra Komplett og Google. – Summen av dette var et team med mye relevant erfaring. Vi hadde ikke noen prototyper, pilotkunder eller noe sånt; planen var bare å bygge opp den perfekte start up-en rundt det vi mente var en god idé, sier Bredvei, og fortsetter: – Vi skulle hjelpe små og mellomstore bedrifter med alle de administrative oppgavene man må bruke tid og krefter på.

I den første oppstartsfasen var det gründernes egen kompetanse som fikk aksjonærene til å tegne seg. Nå kan Bredvei & Co tillate seg å være selektive på hvilke aksjonærer som får være med videre. – Vi ønsker investorer som kan by på mer enn bare penger, de må forstå det vi holder på med, sier Bredvei, og fortsetter: – Det fungerer ofte dårlig om for eksempel en tradisjonell eiendomsinvestor tar en stor andel av et IT-selskap og skal styre strategien. Vi har 14-15 aksjonærer i dag, og de bidrar alle sammen med kvaliteter utover pengene sine. På aksjonærlisten i Adminkit finner man blant annet jurister, et markedsbyrå og det Bredvei omtaler som profesjonelle tidligfase-investorer. – Aksjonærene er en viktig del av ressursbatteriet vårt. Vi vil at de skal bidra med noe, og det innebærer blant annet at de må bruke av tida si også. Vi bruker dem blant annet til å teste softwaren, stille med sin tid og spisskompetanse – og det tar de seg ikke betalt for. De har jo egeninteresse av å holde kostnadene nede og sikre positiv utvikling.

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 25


Et ypperlig sted for ditt selskap!

Stubbefresing!

90 74 54 14

Direkte ved sjøen i Sandefjords havn. Etindre ypperlig sted for ditt Leverer også catering. Ta kontakt for mer informasjon. Direkte ved sjøen i Sand

indre havn.

Vi fjerner raskt og effektivt sjenerende stubber og røtter UTEN å grave opp plenen din.

Et ypperlig sted for ditt Taselskap! kontakt for mer info

Direkte ved sjøen i Sandefjords indre havn. Leverer også catering. Ta kontakt for mer informasjon.

Kontakt oss på

tlf: 33 52 3

Ove Dahl Mob: 907Ove 45 414 Dahl Mob: 90 74 54 14 ove@dahlservice.no e-post: ove@dahlservice.no www.dahlservice.no www.dahlservice.no

90 74 54 14

Tlf: 33 52 33 00 - www.magasinetcafe.no

www.magasinetcafe.no

Når du trenger elektriker Når du elektriker Når dutrenger trenger elektriker

Tlf.: 33 46 33 18 - post@ditmarengeelektro.no

Et firma i Xpert gruppen

Borgeskogen 53, 3160 Stokke +47 911 63 639 post@stokkebygg.no

Henka Revisjon er et lokalt selskap som utfører revisjon og rådgivning i samsvar med norske standarder. Henka Revisjon bygger på kvalitet og kompetanse med fokus på forenklinger, effektivitet og engasjement i våre leveranser.

Se www.henka.no

Leif Weldings vei 20, 3208 Sandefjord Tlf: 982 07 340 • E-post: henry@henka.no 26 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING


Foto: ©Trine Hisdal/Tinagent. Styling: Kråkvik D’Orazio

For hus og hjem. I generasjoner. I snart 100 år har Jotuns produkter beskyttet noe av det viktigste du har. I dag er maling fra Jotun verdensledende – like vakker som den er holdbar.


Gode hjelpemidler for økt livskvalitet Spesialtilpassede fottøy, proteser og andre hjelpemidler fra Teknomed i Sandefjord skaper økt livskvalitet for mange! TEKST I GUDRUN WESTRUM

Daglig leder Anne Wirak Onsrud i Teknomed i Sandefjord gleder seg over å se hvordan deres hjelpemidler kan hjelpe folk tilbake i jobb. Foto: Teknomed

28 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING


Ortopediingeniør May-Brit A. Nome er en av Teknomeds spesialister på proteser, fottøy og andre hjelpemidler. Foto: Teknomed

For noen betyr livskvalitet å være selvhjulpen. For eksempel å kunne skjenke seg en kopp kaffe uten å be om hjelp, å kunne gå i ulendt terreng eller å slippe smerter. – Det er nettopp dette vi jobber for i Teknomed, forteller daglig leder Anne Wirak Onsrud. – Og vi får lov til å være tett på andre mennesker mens de er underveis til å oppfylle slike ønsker, smiler hun. Teknomed i Sandefjord er spesialister på ortopeditekniske hjelpemidler som proteser, ortoser og fottøy. Mange kjenner til virksomheten fordi de får sine tilpassede skosåler her. – Fottøy har vi alle et forhold til, og mange mennesker har i dag føtter som behøver spesialtilpassede sko av ulike typer. Riktig fottøy kan bidra til å forhindre at en som har diabetes får en sykdomsutvikling der tær eller ben må amputeres. Ortopediske hjelpemidler forebygger, fortsetter Teknomed-lederen. Ortopediingeniørutdanningen er for deg som liker å jobbe med mennesker, er teknisk anlagt og verdsetter varierte og meningsfulle hverdager. Onsrud forteller om et godt arbeidsmiljø, god takhøyde og store muligheter for faglig utvikling. − Ortopediingeniørene samarbeider tett med våre teknikere, som har ulik bakgrunn. Noen med kompetanse innen skomakerfaget, andre med digital tyngde. Akkurat nå tester vi ut 3D-printing, noe som vil gi vår virksomhet et stort løft, sier Onsrud, og fortsetter:

− Mange av våre teknikere har fagbrev i ortopediteknikk. Det er viktig at vi har den kompetansen i bedriften som skal til for å lage gode individuelle løsninger. Teknomed ble etablert med 3 medarbeidere i 2002. I 2015 passerte de 30 ansatte. − Vi er heldige i vår bransje fordi vi får så mange positive til­­bakemeldinger på jobben vi gjør, sier Onsrud. − Hver eneste dag hører vi om brukere av ulike hjelpemidler som forteller at hverdagen er blitt bedre, at de kommer seg i jobb igjen eller får gjort aktiviteter som gir økt livskvalitet. Vår visjon er «beste funksjon og livskvalitet for den enkelte». Vi opplever at dette er en visjon som vi både kan strekke oss etter og som vi ser blir oppfylt hver eneste dag, bekrefter hun. Ortopeditekniske hjelpemidler dekkes av folketrygden for de som har vedtak fra NAV. − Riktig tilpassede hjelpemidler kan hjelpe et menneske tilbake i jobb, sier hun, og fortsetter: – For å få til dette må vi være flinke til å lytte og ta oss god tid i møte med pasienten. Det er særdeles viktig at vi holder oss oppdatert på utviklingen i bransjen, og påfyll av kompetanse er et nøkkelord for å få til dette. Blant annet forventes det at flere og flere av oss vil nå en høy alder, og det vil få konsekvenser også for Teknomed. – Vår kompetanse i utvikling av hjelpemidler gjør at vi kan være i forkant av de behov vi ser komme, avslutter Onsrud.

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 29


Avd. Gjennestad | Avd. Våle | Avd. Larvik | Avd. Hof post@pilarregnskap.no 33 36 32 20 pilarregnskap.no

” ””

Jobb for meg betyr trygghet og at jeg har noe å stå opp til hver dag. Det betyr også selvtillit, at jeg har noen som Jobb Jobbfor formeg megbetyr betyrtrygghet trygghet trenger meg. og ogat atjeg jeghar harnoe noeååstå ståopp opp tiltilhver også hverdag. dag.Det Detbetyr betyr ogsåFønix Arbeidssøker selvtillit, selvtillit,at atjeg jeghar harnoen noensom som trenger trengermeg. meg.

fonix.as

Arbeidssøker ArbeidssøkerFønix Fønix

fonix.as fonix.as

30 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING


* s ti g g ra i n r i n G ø r te kj on m

og

handelsbanken.no/sandefjord Tlf: 33 44 67 70 I E-post: sandefjord@handelsbanken.no

Lad elbilen sikkert og lovlig Lad elbilen

Møbelringen på Hasle tilbyr:

Ta kontakt med oss, så finner vi ut om Handelsbanken er riktig også for bedriften din.

sikkert og lovlig

Beskytt ditt hjem og elbil med fastmontert hjemmelader...

• Stort utvalg av møbler

• Gratis hjemkjøring og montering • Gratis parkering

I Handelsbanken tenker vi langsiktig. Vi skal gi råd som står seg over tid. Hos oss får bedriften din en personlig rådgiver, en du kan ringe direkte.

Beskytt ditt hjem og elbil med fastmontert hjemmelader...

• Gratis hjemmebesøk for møblerings forslag • Skreddersøm på både sofa og spisebord

Kanskje passer vi sammen?

Lad elbilen sikkert og lovlig

• Profesjonell hjelp og utstillingsflate på 2000kvm • Priser for både nyetablerte og 2,-3. gangs kjøpere

Beskytt ditt hjem og elbil med fastmontert hjemmelader...

lbillader inkludert montering Elbillader inkludert montering

9 900,9 900,** *inkl 16A kurs, jordfeilbryter B, 10m kabel, monteres

nkl 16A kurs, B,km. 10m kabel, monteres påjordfeilbryter vegg, kjøring 20 Forbehold om plass i å vegg, kjøring 20 km. Forbehold i eksisterende sikringsskapom - ogplass overspenningsvern. ksisterende sikringsskap - og overspenningsvern.

Åpningstider: Man-tor 10-19 • fre 10-17 • lør 10-16

Kanskje passer vi sammen? I Handelsbanken tenker vi langsiktig. Vi skal gi råd som står seg over tid. Hos oss får bedriften din en personlig rådgiver, en du kan ringe direkte. Ta kontakt med oss, så finner vi ut om Handelsbanken er riktig også for bedriften din.

handelsbanken.no/sandefjord Tlf: 33 44 67 70 I E-post: sandefjord@handelsbanken.no

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 31


Daglig leder Thor Liverød i Speed Motorcenter viser stolt frem årets modell fra BMW. Foto:Speed Motorcenter

Full rulle for MC-kjempe Nå ruller de ut etter lang vinterdvale hos Speed Motorcenter i Sandefjord. Vi hører den på lang avstand – den umiskjennelige lyden av vår. TEKST I GUDRUN WESTRUM

Det er ikke bare båteiere som er ekstra lykkelige om våren – også for den ihuga motorsykkelentusiast er dette årets høydepunkt. Selv om vinden fortsatt biter litt i kinnet er sjåføren godt polstret, både mot kulde og for egen sikkerhet. – Det er akkurat dette som gjør jobben vår så takknemlig; å se hvordan det oser av lykke når eieren setter seg på sykkelen første gang, smiler daglig leder Thor Liverød hos Speed Motorcenter i Sandefjord.

32 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING

Mange har motorsykkelen på vinterlagring hos Speed MC, og det kan ha gått så mye som et halvt år siden forrige tur. Da er det viktig å få tilbake den gode sykkelfølelsen på en ordentlig måte. – Vi minner gjerne folk på å ta det ekstra pent de første milene for å få opp kjøreegenskapene igjen. Motorsykkelen er i forskriftsmessig stand når den har vært til overhaling og lagring hos oss igjennom vinteren, og vi har mange flinke folk med høy teknisk kompetanse, forsikrer Liverød.


Man finner gromme nyheter på rekke og rad hos Speed MC, flere er allerede merket «Solgt». Foto: Speed Motorcenter

Speed Motorcenter rundet 50 år i 2020, og det var planlagt omfattende aktiviteter i jubileumsåret. Dette ble på grunn av pandemien ikke gjennomført dessverre. Året som helhet ble rett og slett veldig annerledes også for Speed Motorcenter. − Salget av motorsykler lå på normalnivå i begynnelsen av fjoråret, men så kom mars med pandemien og nedstengninger. I en periode var både aktiviteter og folk satt på vent, men i 2. kvartal tok det helt av! Spesielt etter at utenlandsreiser ble frarådet. Norge ble ferielandet og mange ville fornye seg på MC-fronten. Det ekstra gledelige er at vi også har sett en økende interesse hos damene, bekrefter Liverød, og fortsetter: − I starten av sesongen i år var det ”Pick up point” utenfor butikken som gjaldt, og det har fungert godt det, men det er menneskemøtene vi liker aller best - med liv og røre som det pleier å være her hos oss på denne tiden av året. Speed MC-sjefen er opptatt av å henge med i tiden. Dette innebærer blant annet å fylle på med kompetanse i egne rekker, og bidra til at kundene får den innsikten de behøver. − Blant annet har vi nå lansert en mer brukervennlig nettside. Den er enkel å navigere og oppdateres jevnlig med nyheter og gode tips, sier Liverød. Butikken har også fått en skikkelig oppgradering. − BMW-avdelingen i 1. etasje er shinet opp med nye kontorer, og Yamaha-avdelingen i 2. etasje er fornyet etter Yamahas normer og nye profil, den er blitt rålekker. Vi er utrolig fornøyde med resultatet, og våre kunder har vært udelt positive, avslutter Liverød stolt.

Kompetanse på to hjul Kompetanseheving på motorsykkel blir viktigere for hvert år, både fordi motor­syklene utvikler seg og trafikken endres. Det er ikke som i gamle dager, da man fikk lappen bare man klarte bakkestart i Hegnabakken. Trafikkbildet var også et helt annet. Om våren er man uerfaren etter et halvt år uten kjøring, og spesielt hvis det er mange år siden sist. Da er det en god ide å friske opp gamle kunster, for eksempel på en stor parkeringsplass eller øde landevei. Husker du for eksempel hvordan du ideelt sett skal sitte når du bremser? Eller som noen stadig ser ut til å glemme – hvor du skal ligge i en venstresving? Speed og mange kjøreskoler arrangerer egne kompetansehevingskurs, noe mange har funnet svært nyttig. God tur!

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 33


– Trenger flere håndverkere – Vi sliter med å få tak i medarbeiderne vi trenger, sier Mats Trollsås i Byggmester Torolf Stenersen AS. Sandefjords-firmaet stuper nå inn i høysesongen med fulle ordrebøker – og litt for få hender. TEKST I HENRIK SANDVIK

Det sto mellom to alternativer; tømrer som broren eller murer som faren. – Man blir jo gjerne motivert av noen i familien når det gjelder yrkesvalg. Jeg endte opp som broder´n, sier Mats Trollsås, og det angrer han ikke på: – Bedre jobb enn tømrer finner du ikke. Sandefjordingen begynte som lærling i Bygg- og tømrermester Torolf Stenersen AS i 2007. I dag er han byggteknikker med kalkulasjon, kvalitetskontroll og HMS som arbeidsoppgaver. På disse årene har bedriften gått fra 15 til nærmere 40 ansatte og den omsetter nå for cirka 70 millioner kroner i året. Tømrerne med de gjenkjennelige, gule firmabilene er på god vei inn i sin travleste periode. – Våren er høysesong for oss, og ordreboken er stappfull. Hytter skal klargjøres for sesongen, det går mye i plattinger og terrasser nå. I tillegg har vi seks nye hytter som skal leveres ferdige til sommersesongen sier Trollsås. Han har en klar oppfordring til hus- og hytteeiere: – Vær litt tidligere ute. Det er for sent å ringe til snekkeren i påsken hvis du vil ha noe ferdig før ferien. Ta kontakt når du sitter på verandaen på sensommeren og ser hva du ønsker å ordne før neste sesong. Bedriften har kun private kunder, og driver blant annet i det såkalte ROT-markedet; rehabilitering og tilbygg for hytter og hus, i tillegg til oppføring av nybygg. Det tar mer eller mindre aldri slutt på oppdragene, og den gode pågangen fra hus- og hytteeiere gir stor trygghet. – Det svinger jo litt, men vi har gjort det bedre enn normalt på grunn av pandemien. Det er mange som har ønsket å pusse opp hjemme eller på hytta, så vi har vært ekstremt heldige i denne perioden, sier Trollsås. Veksten gjør at firmaet trenger flere medarbeidere, men det er lettere sagt enn gjort. – Det er ikke nok flinke og erfarne håndverkere i Sandefjord, 34 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING

og vi får ikke tak i de vi trenger. Lærlinger er det imidlertid god tilgang på, og vi tar inn 2-3 stykker hvert år, sier Trollsås. – I tillegg har vi til enhver tid 2 til 3 praktikanter fra Thor Heyerdahl Videregående skole som er utplassert hos oss, en til to dager i uka, legger han til. Trollsås nøler ikke med å anbefale unge å velge tømrer som yrke. – Det er mange myter om det å være snekker, men sannheten er at det er et trygt og solid yrke med store utviklingsmuligheter og god lønn allerede fra tiden man går i opplæring, sier Trollsås, og fortsetter: – Hvis du er 30 år og har ti års erfaring som tømrer, så får du jobb på dagen. Trollsås er også styreleder i Sandefjord Håndverks- og Industri­ forening (SHIF), og han ser med bekymring på den «standingen» håndverksyrkene har anno 2021. – Mange føler at yrkesgruppene våre blir snakket ned, og det er trist. Vi ønsker å løfte håndverkernes status. Det er et stort behov for disse menneskene, sier Trollsås. SHIF ønsker at holdningsarbeidet starter allerede på barneskolen. – Barna som vokser opp i dag bør bruke hendene sine mye mer. Hva skjedde med sløyd på skolen? Litt senere i skoleløpet skjer det heldigvis positive ting, sier Trollsås, og fortsetter: – Vi har for eksempel et opplegg med Varden ungdomsskole, der 8. klassinger kommer en dag til oss og andre håndverksbedrifter for å lære om og prøve seg i håndverksfaget. Nå håper han på bedre drahjelp fra foreldre i Sandefjord. – Vi opplever at veldig mange inspirerer barna sine til å velge akademiske studier og yrker, som for eksempel juss og økonomi. Det er ingenting galt med det, men vi håper flere foreldre vil anbefale ungdommene sine å bli håndverker. Bedre og tryggere jobb kan du ikke drømme om for poden – og tenk for en fordel å ha en snekker i familien, sier Trollsås.


Mats Trollsås er godt fornøyd med eget yrkesvalg. Nå håper han flere velger samme retning. Foto: Byggmester Torolf Stenersen AS

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 35


Din lokale elektriker i Vestfold

Graving • Sprenging • Transport • Matjord Drenering • Vann • Kloakk • Renseanlegg Tlf: 90 20 54 53

E-post: stian@oaa.no

Bygg- og tømrermester

Sandefjord Telefon: 33 46 38 00

post@btts.no • www.btts.no

36 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING

Din lokale Din lokale total leverandør

Få arbeidet arbeidet fa fa FåFåarbeidet

Vitotal utførerleverandør alt innen elektriske installasjoner, sterkog svakstrøm Vi utfører alt innen elektriske

Få arbeidet fag

Ladeanlegg elbil installasjoner, sterk-forog svakstrøm

elektro@borgeskogen.no www.borgeskogen.no elektro@borgeskogen.no www.borgeskogen.no

Vi utfører alt innen elektriske Vi utfører alt innen elektriske installasjoner, sterkog svakstrøm. www.borgeskogen.no installasjoner, sterkog svakstrøm. www.borgeskogen.no Vi utfører alt innen elektriske www.borgeskogen.no Vi utfører alt innen elektriske installasjoner, sterk- og svakstrøm. installasjoner, sterk- og svakstrøm.


Tlf. 97 78 40 00 • E-post: post@hs-landskap.no

- 2 ÅRS RENTEFRI FINANSIERING

YTTE B R E ELL E P Ø J K

? E P M U P E M VAR

33 46 72 27

www.kindenergispar.no Gneisveien 12 b, 3221 Sandefjord

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 37


Økende interesse for yrkesfag I en annerledes hverdag er det mange som ønsker kompetansepåfyll. Helse- og Bygg- og håndverksfag står øverst på ønskelisten, ifølge rådgiverne i K2 Kompetanse. TEKST I GUDRUN WESTRUM

38 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING


K2 Kompetanse opplever økt etterspørsel etter yrkesrettet utdanning. Denne gjengen på Campus Tønsberg er på vei til å bli apotekteknikere. Foto: K2 Kompetanse

Etterspørselen etter yrkesrettet utdanning er økende, og både privat næringsliv og offentlig sektor etterlyser mer av denne type kompetanse. – Vi har i grunn opplevd stor pågang på alle våre yrkesrettede fag siden vi startet opp i 2018, men det siste året har vært helt spesielt, sier daglig leder Ingelise Holland Schliekelmann i K2 Kompetanse. Selskapet tilbyr kompetanseutvikling til bedrifter, offentlige virksomheter og enkeltpersoner. Studiekompe­ tanse for unge og voksne – som har behov for å forbedre fag for å studere videre – er også et område i sterk vekst. − Mange ønsker å endre retning eller tenke nytt i forhold til jobb, og etterspørselen etter påfyll av kompetanse generelt har vært stor, forteller hun, og fortsetter: − På grunn av pandemien har våre deltakere også måttet øke sin digitale kompetanse, og det i rekordfart.

Daglig leder hos K2 Ingelise Holland Schliekelmann forteller om stor interesse for yrkesrettede fag. Foto: K2 Kompetanse

Som følge av det store digitale spranget har K2 Utdanning og K2 Kompetanse utviklet flere nye nettstudier. − I større grad kombinerer vi nå «vanlig» undervisning med digitale verktøy. Slik får våre deltakere og bedriftskunder større valgfrihet i når og hvordan de vil lære, sier Schliekelmann. Globalisering og ny teknologi påvirker samfunnet, og arbeidslivet etterspør stadig ny kompetanse. – Det at vi har en regjering som ønsker å legge til rette for at flere kan sikre seg ny kompetanse gjennom hele livet har vært vesentlig for oss som utdanningsinstitusjon, understreker K2 Kompetanse-lederen. For selskapets egen del startet reisen på Kullerød i Sandefjord i 2018, med fokus på kompetanseutvikling for bedriftsmarkedet. − Dette ble basen for K2 Kompetanse de første årene. Selv om vi nå er lokalisert i Tønsberg, jobber vi fortsatt tett med næringslivet i Sandefjord, forteller Schliekelmann. Høsten 2018 startet den første K2 Utdanning Campus for Vestfold i Tønsberg. − Både Campus Tønsberg og Campus Porsgrunn har mange deltakere fra Sandefjordsområdet, forteller hun, og legger til: − I dag er vi en landsdekkende privatistskole med studieforberedende fag, fagbrev og autorisasjonsfag. Det er flere enheter innenfor K2 Kompetanse. K2 Utdanning har fokus på utdanning til enkeltpersoner mens K2 Kompetanse jobber mot bedriftsmarkedet med kompetanse for vekst og utvikling. − At vi jobber med begge målgrupper gjør at vi kan bidra som brobygger mellom arbeidsliv og utdanning, sier bedriftsrådgiver Per Ketil Berg. Han forteller at de jobber tett med bedrifter og virksomheter for å kartlegge kompetansebehovet «der ute». – På den måten kan vi skreddersy kursene våre, sier han, og fortsetter: − Til bedriftsmarkedet leverer vi lederprogram, fagbrev, kurs og webinarer, og på den måten er Sandefjord Næringsforening en viktig nettverksarena for oss, understreker Berg.

Bedriftsrådgiver Per Ketil Berg forteller at samarbeidet med Sandefjord Næringsforening er en viktig nettverksarena for K2 Kompetanse. Foto: K2 Kompetanse

K2 KOMPETANSE • Har over 1.000 deltakere på videregående utdanning • Virksomheten består av 8 campus og nettstudier • Har bedriftskunder fra hele landet og 25 ansatte • Er du nysgjerrig på studiene? Se k2kompetanse.no

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 39


Rekordmange strømmer til skolebenken Mange ser seg nødt til å øke kompetansen for å kunne stå i arbeidslivet. Nå opplever Folkeuniversitetet en endring både i antall deltakere og valg av kurs. TEKST OG FOTO I GUDRUN WESTRUM

– Vi har generelt opplevd stor økning i antall del­­ takere på alle våre utdanningsnivåer det siste året. Det er tydelig at Covid-19 har tvunget frem endringer hos folk, og at det er mange som ser seg nødt til å øke kompetansen for å ha muligheten til å stå i arbeidslivet, sier digital markedsansvarlig ved Folkeuniversitetet, Hilde Bråten. Hun forteller om en dreining i kursvalg det siste året. – Flere velger såkalte trygge fag, som for eksempel helsefag, fordi det i fremtiden vil være et stort behov for helsefagarbeidere. I tillegg er det mange bedrifter som ønsker kurs innen digitalisering og yrkesrelatert kompetanse til sine ansatte, konstaterer Bråten. De typiske deltakerne på kurs og utdanninger hos Folkeuniversitetet Sandefjord er voksne personer i alderen 25-55. De har gjerne et ønske om å stå tryggere i jobben eller få nye jobbmuligheter. – Da er det fagbrev som gjelder, eller korte yrkesrettede kurs som raskt gir arbeidsrelevant kunnskap. Det er også en del som ønsker en ny start, og tar ett eller flere fag for å få generell studiekompetanse, sier Bråten. 40 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING

Folkeuniversitetet har støtt på utford­ ringer selv også. Bråten forteller hvordan de har måttet kaste seg rundt og gå helt over til digital undervisning. – For noen har det vært utfordrende å gå fra klasseromsundervisning til digital undervisning, men studenter og lærere har stort sett tatt endringene på strak arm. Vi hadde jo også den fordelen at Folkeuniversitetet allerede har jobbet med digital undervisning i mange år på landsbasis, sier hun. Rett før Covid-19-pandemien slo inn for fullt, fusjonerte åtte selvstendige regioner og ble til Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet. Her jobbes det med mange spennende planer innen kursutvikling, forteller Bråten. – Vi jobber med flere modulbaserte kurs­ konsepter og utdanninger, slik at man raskere kan vise til nødvendig kompetanse for å få en fot innenfor i arbeidsmarkedet, sier hun. Modulbaserte utdanninger kan gjøre «veien til målet» enklere fordi man kan tilpasse kompetansepåfyll etter individuelt behov.

Digital markeds­ansvarlig Hilde Bråten ved Folkeuniversitetet i Sandefjord ser stor pågang på kurs og utdannings­­­programmer for tiden.


– For eksempel vil en arbeidsinnvandrer raskt kunne heve språkkompetansen spesifikt for sin bransje samtidig som han eller hun påbegynner et norsk fagbrev ved tilpasset opplæring, forklarer Bråten. Folkeuniversitetet vurderer også ekstra innovative undervisningsformer. – Et nyetablert læringsdesignteam ser på muligheten for spillbasert læring og bruk av AR/VR i undervisning for voksne, og dette gleder vi oss veldig til. I tillegg utvikles digitale badges – det vil si symboler som viser ditt kompetansenivå, avslutter hun.

MEST POPULÆRE STUDIER • Generell studiekompetanse • Helsefagarbeider • Prosjektledelse

FOLKEUNIVERSITETET • Landsdekkende organisasjon med mer enn 32 studiesteder over hele landet • Ca. 150 ansatte totalt • I Vestfold og Telemark er det studiesteder i Skien, Sandefjord og Tønsberg • Nysgjerrig på kurstilbudet? Klikk deg inn på folkeuniversitetet.no

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 41


DITT LOKALE VAKTSELSKAP

Tekniske leveranser • ITV-Kameraovervåkning • Alarmsystemer privat, næring og høysikkerhet • Lås og adgangskontrollsystemer • Brannalarmsystemer og nøkkelsafe • GPS sporingssystemer • Heismottak • Tekniske alarmer

Avd. Vestfold TELEFON E-POST INTERNETT N G SG A

20

ADRESSE R

facebook.com/dittlokalevaktselskap

TI

U TR Y

NI

AN

K

33 47 17 10 post@team-security.no www.team-security.no Thorøyaveien 4, 3209 Sandefjord

MINUTTER

Vektertjenester • Resepsjon- og sentralbordtjeneste • Beredskapstjeneste for port telefon og bom • Stasjonærvakttjeneste • Sentervakthold • Områdevakthold • Utrykningstjenester • ISPS Ship and Port Security • Arrangement- og Ordenstjenester • Tilsynstjeneste • Sikkerhetspartner

– Din sikkerhet, vårt ansvar

Boligventilasjon

Fasade Nordic Brown

Tekket med Derbigum color, fulle banelengder

Pindsleveien 5B - 3221 Sandefjord - Tlf 33 42 04 80 - E-mail: post@vkb.no - www.vkb.no

Din økonomiske rådgiver Enklere arbeidsdag – tilgang over alt Vi leverer tjenester av høy faglig kvalitet til en konkurransedyktig pris og med tidsriktige systemløsninger.

Avdelinger i Vestfold: Saga Regnskap og Rådgivning, Raveien 191, 3242 SANDEFJORD, Tlf 45 95 19 30, epost sandefjord@sagarr.no LARVIK • TOLVSRØD • REVETAL • HORTEN

www.sagaservices.no/sandefjord 42 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING


Lise May Turum Meunier Mob.: 996 32 803 LiseMayTurum.Meunier@sor.no

Beate Haakestad Mob.: 450 44 771 Beate.Haakestad@sor.no

Tine Stange Mob.: 906 78 192 Tine.Stange@sor.no

VI ER HER! Gleder oss til å høre fra deg! Stig Eeg Aune Mob.: 951 11 088 StigEeg.Aune@sor.no

Marte Hvitstein Vataker Mob.: 410 09 809 MarteHvitstein.Vataker@sor.no

sor.no/sandefjord | tlf. 38 10 92 00

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 43


Lys Oppdal småbrudd 1-2 tykk kr 350 pr m2 På hel pall

Alta mellom brudd 2-3 tykk kr 450 pr m2 På hel pall

Fnising og bare ÉN episode til! Mer av det du vil ha.

VI LEVERER ALTIBOX

44 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING


Har du et budskap du vil formidle? Vi kan hjelpe deg!

1/2 side:

B 194 x 139 mm (liggende)

Supervisuell har Sandefjords største greenscreen filmstudio, og kan levere alt innen film, media og kommunikasjon. Har du allerede en film, men vil få et profesjonelt løft, kan vi tilby etterarbeid med fargekorrigering, grafikk, musikk og undertekster m.m. Ta kontakt for et uforpliktende tilbud! post@supervisuell.no www.supervisuell.no supervisuell

Vi utfører alt av tømrerarbeid i Sandefjord og omegn - enten du bare skal skifte et vindu eller bygge et nytt hus! I samarbeid med våre underleverandører kan vi være totalleverandør på større prosjekter. NTS Bygg vant Sandefjord Næringsforening ”Tenk stort”-pris 2019. Kontakt oss på post@ntsbygg.no www.ntsbygg.no ntsbygg

Drypper kranen din? Eller skal du pusse opp hele badet? Vi tar små og store oppdrag for både privatkunder og bedrifter. NTS Rørservice tilbyr deg en erfaren fagmann med høy yrkestolthet, både når det kommer til utførelse og kundeservice. Ta gjerne uforpliktende kontakt for å finne ut hva vi kan gjøre for deg! Ta kontakt på post@ntsrorservice.no www.ntsrorservice.no ntsrorservice

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 45


Lokale bedrifter bidrar til innholdet på timeplanen hos rektor Atle Bjurstedt ved Gokstad Akademiet. Foto: Gokstad Akademiet

Kort vei fra utdanning til jobb Studentene på Gokstad Akademiet får servert dagsferske forelesninger fra oppdaterte forelesere. Det skjer g jennom et tett samarbeid med næringslivet i Sandefjord. TEKST I GUDRUN WESTRUM

− Vår visjon er å skape et utdannings- og læringsmiljø med mulighet for høyere utdanning her i Sandefjord, sier daglig leder og rektor ved Gokstad Akademiet Atle Bjurstedt. – Utdanningen skal være tilpasset slik at våre studenter kan bidra til å skape et framtidsrettet og konkurransekraftig næringsliv, forteller han. En fagskoleutdanning er en praktisk rettet utdanning som er tilpasset arbeidslivets krav til kompetanse. − Arbeidsoppgaver og caser er lagt opp slik de utføres i en bedrift og fagskoleutdanninger er derfor direkte jobbkvali­­fi­­ser­ ende. Studenten skal etter fullført utdanning kunne utføre arbeidsoppgaver uten behov for ytterligere opp­­læring, legger han til. Gründeriet i Sandefjord har inngått et samarbeid med studenter fra studiet Salg, ledelse og markedsføring. Én dag i uken er studentene utplassert hos sin gründerbedrift hvor de blir inkludert i bedriftens arbeidsoppgaver. – Dette er en kjempefin måte for studentene å få testet ut teorien fra salgsfaget gjennom praktiske oppgaver. En fantastisk vinn/vinn-situasjon for både elever og gründerbedrifter, sier Bjurstedt. Sandefjord er Norges ledende netthandelsby, og 25 prosent av all netthandel i Norge går «via byen vår». − Studiene Digital markedsføring og Salg, ledelse og markedsføring er derfor veldig relevante siden begge studiene har fokus

46 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING

på den digitale fremtiden. Vår største samarbeidsbedrift Jotun har nærmere 3 000 selgere over hele verden med løpende rekruttering av medarbeidere, også her er kunnskapen fra studier ved Gokstad Akademiet relevant, konstaterer han. − Vi samarbeider også med blant annet Fjellsport, Komplett, Blush, Protid Urmaker Næss og Metro Branding der bedriftene bistår med forelesere. Mye har foregått digitalt grunnet koronasituasjonen, men bedriftene er flinke til å bidra med digitale forelesninger og godt faglig påfyll, avslutter han fornøyd. Gokstad Akademiet har som mål å ta posisjonen som nærings­ livets skole. − Vi håper at vi om tre år har mange tidligere studenter ute i jobb som gode ambassadører for skolen, sier Bjurstedt, og fortsetter: − Vi har også vært så heldige og fått 100 studieplasser hvor studieavgiften på 48.000 kroner pr. semester er betalt av Vestfold og Telemark fylkeskommune. Her er det fortsatt ledige plasser. Bjurstedt forteller at den typiske student er folk i alderen 20-45 år som ønsker en praktisk rettet utdanning med kort vei ut i yrkeslivet. Noen kommer rett fra videregående, mens andre ønsker å omskolere seg. − Vi har studenter fra hele fylket, smiler han. Ifølge rektoren setter studentene stor pris på skolens tilnærming til arbeidslivet. Dette innebærer blant annet å jobbe med praktiske oppgaver og at de får brukt teorien underveis.


GOKSTAD AKADEMIET

DETTE SIER STUDENTENE

Gokstad Akademiet er en fagskole

− Studiemiljøet på skolen er veldig bra! Vi har alle et godt og

og tilbyr i dag 3 ulike studier:

nært forhold til lærere og rektor. Vi føler vi blir sett, og ingen spørsmål er for dumme. Hver fredag er det «Gokstad-kahoot»,

• Digital markedsføring • Salg, ledelse og markedsføring

et lokalt mesterskap der både studenter og lærere er med. Thea Anmarkrud

• Frontend-utvikling − Først og fremst var det pensum som fanget min interesse. Det virket som et spennende utdanningstilbud som svarer på • 2 studier er inne til godkjenning hos NOKUT. Dette er Backendprogrammering og Digitalt entreprenørskap

mye av dagens forespurte kompetanse i næringslivet. Og skolen har lærere som virkelig ser deg! Preben Albrektsen

• Alle studiene er 2-årige heltids­ studier og gir 120 studiepoeng

− Heltidsstudiet lar seg kombinere med både jobb og håndball på høyt nivå, og det passer perfekt i min situasjon. Fredrik Svendsen

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 47


Alt snudd på hodet i reiselivet Reiselivsaktørene våre møtte krisen først – og de vil være blant de siste som kommer ut av den. Visit Vestfold håper veien tilbake til normalen er igang. TEKST I GUDRUN WESTRUM

– Dette har helt klart vært et krevende år, sier daglig leder Ellen Larsen i Visit Vestfold. – Vår opprinnelige markedsplan måtte vi legge bort da Norge stengte ned, og vi måtte snu opp ned på hvordan vi skulle kommunisere, fortsetter hun. Reiselivet er som kjent svært hardt rammet av pandemien, så også i vår region, og bransjeorganisasjonen har operert med både plan A, B og C – avhengig av tiltaksnivå. – Samtidig har vi hatt alt klart til å trykke på knappene da Norgesferien var et faktum, legger hun til.

Fergene våre, flyplassen, konferansehotellene og festival- og idrettsarrangører har alle blitt hardt rammet. − Dette er aktører som har stor betydning for sysselsetting og verdiskaping. Det får også betydning for fellesskapets ressurser og vår organisasjons mulighet til å gjennomføre aktiviteter, sier Larsen. De store aktørene har tidligere tatt et stort ansvar for med­­ finansieringen av kampanjer. − Det er det ikke lenger rom for, legger hun til.

For det endte som kjent med at Norge ble vårt nærmeste og eneste ferieland. Sommeren 2020 ble viktig, og bidro til svært gode besøkstall. − Det var imponerende å se hvordan de ulike aktørene snudde seg rundt og klarte å levere gode gjesteopplevelser til tross for all usikkerheten, forteller Larsen, og fortsetter: – Stor innsats ble lagt ned av hotellene, campingplassene, spisestedene, kulturarrangørene, aktivitetsbedriftene og familieparkene.

Primæroppgaven til Visit Vestfold er markedsføring og synlig­ gjøring av medlemsbedriftene. − Jobben vi gjør skal gi en merverdi for våre medlemmer og økt reiselivsrelatert verdiskaping i kommunene, sier Larsen. For å lykkes med den jobben er det nødvendig med et oppriktig engasjement i bunnen. – Vi må også ha god kjennskap til hva Vestfold har å by på og inngående markedsinnsikt, sier hun og fortsetter: − Vi besitter en bred sammensatt kompetanse og erfaring innen destinasjonsutvikling og har ansatte med spisskompetanse innen digital markedsføring, markedsføringsledelse for reiselivet, grafisk design, salg, service og kundebehandling, medieledelse og innovasjon.

Samtidig er det fortsatt mange som ikke har kommet tilbake i drift. − Altfor mange mennesker har en usikkerhet rundt egen arbeidsplass. Og flinke folk som ikke lenger har en jobb å gå til, har fått en krevende økonomisk hverdag, sier hun ettertenksomt.

48 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING

Det siste året har det vært viktig å være tydelige støttespillere for medlemsbedriftene.


Det nye Strømbadet gjør at du kan kombinere shopping, bading og byliv. Foto: Visit Vestfold

SOMMER, SOL OG SANDEFJORD Korona-restriksjoner eller ikke; det er flust av aktivitetsmuligheter i Sandefjord og omegn. • I Sandefjord har vi strender på rekke og rad, og det nye Strømbadet gjør at du til og med kan kombinere shopping, bading og byliv på ekte «sydenvis»

Daglig leder Ellen Larsen og hennes team har bred kompetanse innen destinasjonsutvikling og god kunnskap om hva Vestfold har å by på. Foto: Visit Vestfold

− Vi har hatt høyt fokus på dialog med medlemmene, arrangert relevante webinarer og møteplasser og distribuert oversikt over relevante støtteordninger, forteller Larsen. Visit Vestfold har jobbet mye tettere mot andre organisasjoner og offentlige myndigheter enn tidligere, ifølge Larsen. − Vi har rett og slett tatt en rolle som bransjeorganisasjon på en helt annen måte enn før, og med det fått tettere bånd til både medlemmer, fylket, kommuner og andre organisasjoner, sier hun. Nå håper Larsen, som alle andre, at det er veien tilbake til normalen som gjelder. Planen for en gradvis gjenåpning av samfunnet er lagt opp som en trinnvis modell med store for­­ behold. − Vi jobber med forsiktig optimisme frem mot sommeren, og skal sette inn det vi kan for at gjestene på ny skal finne veien til oss når samfunnet åpner opp igjen, forsikrer Larsen.

• Om du ikke har egen båt anbefales en tur til Stavern og rutebåt til Svenner, eller hva med å utforske Bolærne og Verdens Ende? • Hele Vestfold er en opplevelsespark for barnefamilier med parker, gårdsopplevelser og aktiviteter. Alt er lett å nå fra basen i Sandefjord • Pilegrimsledene er merkede turstier basert på kulturhistorie fra middelalderen. De passer for alle som ønsker å gå tur, og er spesielt tilrettelagt for lange vandringer • Kyststiene er godt merket og byr på flotte vandreturer i Vestfold Flere tips finner du på visitvestfold.com, samt Facebook- og Instagram-sidene til Visit Vestfold. Barnas Vestfold-kart finner du på informasjonspunktene/hotellene eller det kan lastes ned fra visitvestfold.com

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 49


Ya m a r i n 8 8 DC 2 0 2 1 Yamarin 88 DC-s kjøreegenskaper settes pris på selv av den krevende båtføreren

Vi SKAPER

opplevelser på vannet

Sea Doo - Finnm aster - Gran d - Husky - Yam ah a - Yam arin - Gran d - Pion er

NYHET SEA DOO RXP 300

Finnmaster T8

Man må ikke velge mellom det sportslige og bekvemme!

v e s t f o l d m a r i t i m .n o I s p e e d - b a a t s e n t e r . n o 50 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING


EN STERK NÆRINGSLIVSBY TRENGER ET STERKT ADVOKATFIRMA

Fra våre kontorer i Thor Dahls gate 1 fortsetter vi jobben med å bidra til gode løsninger for privatpersoner, næringslivet og det offentlige – i Sandefjord, i Vestfold og i landet forøvrig.

Thor Dahls gate 1 3210 Sandefjord

Anton Jenssens gate 2 3125 Tønsberg

tendenadvokat.no

Fjernvarme Pluss fra Statkraft Varme

Urban energi – levert av fornybar varme

Statkraft Varme leverer fornybar varme til mange kunder i Sandefjord. Vi kutter utslipp og bidrar hver dag til et bedre klima og til å redusere belastningen på el-nettet. Vi tilbyr byggvarme, snøsmelting, elbillading og gulvvarme med individuell måling i hver leilighet.

Les mer på: www.statkraftvarme.no

Eller kontakt Per Weidenhaijn: Per.Weidenhaijn@statkraft.com

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 51

FÆRD.NO | FOTO: ALEXANDER SCHULTZ

Gjennom mangeårig tilstedeværelse i Sandefjord og Tønsberg har vi opparbeidet en unik kjennskap til næringslivet i fylket.


Flere og flere ønsker seg til Sandefjord Boligsalget i Sandefjord har vært formidabelt det siste året. Eiendomsmegler Andreas Haraldsen i Krogsveen forteller at Oslo-folk for alvor har innsett hvor mye bolig de kan få for pengene utenfor storbyen. TEKST I GUDRUN WESTRUM

− Det er veldig god etterspørsel etter boliger for tiden. Det gjelder i alle prisklasser, forteller eiendomsmegler og daglig leder Andreas Haraldsen hos Krogsveen i Sandefjord. Tilbudssiden er noe lavere, bemerker han. Dermed blir det naturlig nok et ekstra trykk på det som legges ut, noe som er med på å presse prisene opp. – Tilflytterne er nok hovedsakelig de som er med på å øke prisene, og spesielt folk i Oslo-området ser nå hva de kan få for pengene utenfor storbyen. Bruk av hjemmekontor har fått mange til å ønske seg mer plass, og mye tyder på at hjemmekontor vil bli mer vanlig også i fremtiden, sier Haraldsen. For lokale førstegangskjøpere er det utfordrende å komme inn på boligmarkedet. − Å spare opp egenkapital er det ikke alle som klarer, og mange er avhengig av hjelp fra foreldre. I tillegg er leieprisene i Sandefjord høye, understreker han. Krogsveen leverte «all time-high» i 2019 og meglerkontoret la derfor store planer for 2020. De fikk ikke leve lenge. 52 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING

– Da Covid-19-tiltakene kom 12. mars i fjor, skrotet vi alle planer og satte oss kun ett mål: å overleve. Men etter tre uker eksploderte markedet, sier Haraldsen, og fortsetter: – Prisene steg himmelhøyt og hyttemarkedet tok helt av. For å oppsummere 2020 helt kort; vi knuser det beste resultatet vi noen gang har hatt på de 13 årene vi har eksistert i Sandefjord. Eiendomsmeglerne har imidlertid – som mennesker i de fleste andre yrkesgrupper – støtt på utfordringer de ikke har opplevd før. − Vi har som alle andre kjent på hvor viktig samholdet og det sosiale ved å være på et kontor faktisk er. Vi merker også at de ansatte setter større pris på jobben enn tidligere, så vi har nok blitt utfordret på et plan vi aldri kunne forestille oss, sier Haraldsen ettertenksomt. I en annerledes hverdag er også eiendomsbransjen tvunget til å tenke nytt. Salgsoppgaver har gått fra magasinformat til heldigitalt og Teams-møter er blitt den nye normalen.


Eiendomsmegler Andreas Haraldsen i Krogsveen i Sandefjord har hendene fulle så langt i 2021. Her fra salget av en leilighet på Hvaltorvet i februar – den gikk nærmere halvannen million over prisantydning. Foto: Krogsveen

− Selv befaring av eiendom har noen ganger foregått via Teams. Løsningen fungerer greit i den situasjonen vi er i nå, men vi ser frem til vi kan møte folk igjen, understreker Haraldsen. Alle aktører i boligmarkedet anno 2021 må forholde seg til strenge smittevernsregler. Det er blant annet krav om påmelding til visninger – dette for å få full oversikt over smittesporing. – Vi fordeler interessenter i mindre grupper, slik at ikke alle er inne i huset samtidig. Én visning kan derfor ta både fem og seks timer, men fordelen er at vi får god tid med hver enkelt kunde, sier Krogsveen-megleren. Påmelding til visninger er noe bransjen har forsøkt å innføre tidligere, uten å lykkes. Nå ble de tvunget inn i det, og Haraldsen tror denne praksisen har kommet for å bli. – Vi tar smittevern på høyeste alvor og deler ut både munnbind og hansker. Antibac er vi blitt storforbrukere av, avslutter han smilende.

KROGSVEEN SANDEFJORD • Etablert i 2008 • Nest største eiendomsmegler i Sandefjord etter DNB i 2020 • Teamet består av 9 eiendomsmeglere • Stor andel av hyttemarkedet i Vrådal og Gautefall • Vil du vite hva som er tilgjengelig nå? Se krogsveen.no

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 53


Takk for samarbeidet så langt til alle våre partnere i ...

54 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING


Tenk stort, tenk Sandefjord!

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 55


Ellen Liverød Aasmundtveit (t.v.) står for regien når Ingebjørg Tollnes i Sandefjord Næringsforening gjennomfører ledersamlinger for tredje år på rad. Foto: Skagerak Consulting

56 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING


Ledertrening i en krevende tid Seniorrådgiver Ellen Liverød Aasmundtveit i Skagerak Consulting loser 25 SNF-medlemmer g jennom ett år med ledelsestrening. – Det har aldri vært vanskeligere å være leder, sier hun. TEKST I HENRIK SANDVIK

For tredje år på rad har Sandefjord Næringsforening satt opp et lederprogram for medlemsbedrifter, og det er seniorrådgiver Ellen Liverød Aasmundtveit i Skagerak Consulting som står for selve gjennomføringen. – 25 deltakere fra små og store bedrifter i mange ulike bransjer er med. Vi startet opp i fjor høst og holder på frem til sommeren, sier hun. Målet er at deltakerne skal få noen verktøy som de kan ta med seg videre i lederrollene sine. – Dette handler blant annet om kommunikasjon og endringsledelse. Ikke minst får de tilgang på et relevant nettverk der de kan diskutere med hverandre og løfte frem egne case. Man blir gjerne alene i lederrollen sin, så for mange er det veldig nyttig å kunne diskutere egne utfordringer med likesinnede på en trygg arena, sier Liverød Aasmundtveit. Pandemien har tvunget oss til å bli digitale på mange måter. Så også når det gjelder ledelse og ledelsestrening, og Skagerak Consulting-rådgiveren forteller at SNF-samlingene har vært mer eller mindre utelukkende digitale. – Vi rakk å ha én fysisk samling på Huset før vi måtte gå over til digitale løsninger. Folk fikk akkurat hilst på hverandre og blitt litt kjent, sier Liverød Aasmundtveit. Heldigvis er det fullt mulig å gjennomføre samlingene fra de respektive hjemmekontorene. Deltakerne har blant annet jobbet med såkalte Miro-brett og diskutert problemstillinger i break out-rooms. – Veldig mye kan gjøres på Teams, Zoom og de andre plattformene, men jeg skal ikke legge skjul på at vi går glipp av en hel del mellommenneskelige aspekter når vi ikke kan se hverandre ansikt til ansikt, sier kursholderen. Mens læringsarenaen ser annerledes ut enn hva den ville ha gjort i normale tider, er timeplanen nokså lik. Blant temaene er teamutvikling, konfliktløsning, samspill, relasjonsledelse, møteledelse og den vanskelige samtalen. For å nevne noe. – I et lederprogram som dette, der det er seks samlinger over 12 måneder, blir man hverandres trenere. For det er jo trening det handler om, sier Liverød Aasmundtveit. – Skal man bli god til noe, må man trene til det sitter.

Ledelse handler blant annet om å utvide perspektivene sine, mener rådgiveren. Og da tenker hun ikke bare på teknikker og verktøy – men om folk og relasjoner. – Som leder må du greie å styre med det knippe medarbeidere du har tilgjengelig. Hvis du har medarbeidere i gruppen din som ikke fungerer godt, er det også ditt ansvar å gjøre noe med det, sier hun. Liverød Aasmundtveit peker videre på at det er relativt enkelt å lede når alt går veien; når markedet er godt, marginene utvikler seg i riktig retning og alle er fornøyde. – Det er mye mer krevende å være leder i tøffe tider, og trolig har det aldri vært vanskeligere å være leder enn i dag – med pandemien og alt som skjer rundt oss, sier hun. Deler av årsaken er rett og slett smittevern. Man kan jo ikke se hverandre. – Når man sitter på hvert sitt hjemmekontor, er det lett å miste oversikten og den tette kontakten med medarbeiderne sine. Samtidig er kalenderen full av Teams-møter, og jeg hører mange fortelle at de ikke rekker å spise lunsj engang. I en slik situasjon er det vanskelig å lede godt og systematisk. Møtene blir oftere mer instrumentelle, og man mister den viktige «small talken.» – Hva er ditt råd til ledere som opplever det slik? – Lag en oversikt over når du snakket med medarbeiderne dine sist. Prioriter de viktigste aspektene og få overblikket. Spør deg selv hvor det brenner mest og hvor behovet er størst. Og hva med å gjøre det enkelt? Ta opp telefonen, ring til medarbeiderne dine og spør hvordan de egentlig har det.

SNFS LEDERSAMLINGER • Medlemstilbud i næringsforeningen • 6 samlinger i løpet av 12 måneder • 25 deltakere er med i 2020/21 • Ny gruppe starter opp til høsten

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 57


ALT UNDER SAMME TAK 75 medarbeidere med spisskompetanse innenfor sitt fagfelt står klare til å hjelpe deg gjennom hele prosessen fra idéutvikling og design til produksjon og levering. Opplev trygghet og kvalitet ved å få alt på ett sted.

TRYKK / EMBALLASJE / DESIGN / SKILT & DEKOR / PROFIL- OG REKLAMEARTIKLER / LOGISTIKK

33 48 59 00 / salg@bk.no

BK_annonse_A4 utfallende.indd 1

58 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING

19/06/2020 07:33


Anse som jobben Anse jobben gjortsom gjort

RØRFORNYING

SLAMSUGING

RØRFORNYING

RØRINSPEKSJON

SLAMSUGING

HØYTRYKKSSPYLING

RØRINSPEKSJON

VENTILASJONSOG AVLØPSRENS

HØYTRYKKSSPYLING

GRAVING

VENTILASJONSOG AVLØPSRENS

www.tt-teknikk.no / Tlf: 02490

www.tt-teknikk.no / Tlf: 02490

BILOPPHUGGING • KJØP/SALG • JERN OG METALL ÅPENT 6 fre 08–1 Tir, ons, 8 1 – 8 0 r Man og to t g n te s Lørdag

Vi kjører ut containere til jernskrap og metaller. Vi tilbyr henting av bil.

Fokserødveien 39 • Tlf: 33 47 02 00 / 975 82 900 • post@torgersskraphandel.no • torgersskraphandel.no •

Følg oss på Facebook

VI STÅR KLARE TIL Å HJELPE DEG. Vi tilbyr teknisk fagpersonell til dine bygninger, som utfører lovpålagt internkontroll, årskontroll, drift og vedlikehold innen næring, industri og privatboliger. Et sikkert og godt elektrisk anlegg gir bedre økonomi og stabil drift.

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 59


Administrasjonen i Sandefjord Næringsforening består av Benedicte Eian Iversen (fra venstre), Henrik Sandvik, Ingebjørg Tollnes og Mona Visted. Foto: Heidi Marie Gøperød

SNF ser mange lysglimt i Korona-mørket Også i første del av 2021 har hjemmekontor og digitale løsninger preget hverdagen for oss i Sandefjord Næringsforening. For medlemmene våre betyr Korona-perioden alt fra stengte dører til nye rekorder. TEKST I HENRIK SANDVIK

Det er i skrivende stund mer enn fem måneder siden forrige fysiske SNF-samling. Samtidig har vi hatt langt flere arbeidsdager på hjemmekontoret enn på Gründeriet så langt i 2021. For en forening som i normale tider gjerne samler 200 deltakere på månedlige frokostmøter – og som selv har kontorer på en viktig møteplass for det lokale næringslivet – er dette naturligvis ikke optimalt. Det er imidlertid mye å glede seg over også selv i disse krevende tider: • Kreativiteten blomstrer blant mange av medlemmene våre. • Det er solid oppslutning på mange av våre digitale samlinger. • Mange er i god utvikling – noen er til og med på all time-high. • Det er grunn til å håpe på økt fart for vaksineringen fremover. 60 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING

Summa summarum krysser vi i SNF fingrene for en normal hverdag og arbeidssituasjon så raskt som mulig. Det håper vi selvfølgelig gjelder også for medlemmene våre, for vi går spennende tider i møte. Flere eksperter er svært bekymret for hvordan det egentlig står til i AS Norge. Myndighetene har blant annet utsatt innkreving av enkelte skatter og avgifter, samtidig har Skatteetaten vært langt mer tilbakeholden enn vanlig med å slå virksomheter konkurs. Dette har gjort at representanter for inkasso- og kredittanalyseselskapene har ropt ulv i lang tid. At det var mindre enn halvparten så mange konkurser blant norske bedrifter i januar 2021 som i samme måned i fjor – som offisielle statistikker viser – er unektelig vanskelig

å begripe. Lurer det en konkurs­ bølge rundt neste sving? Vi håper virkelig ikke det. Derimot krysser vi fingrene for at medlemsbedriftene i Sandefjord Næringsforening fortsetter å støtte hverandre, finner kreative løsninger, kutter kostnader der det er mulig og kommer seg gjennom denne krevende tiden. Og vi i SNF skal gjøre det vi kan for å bidra: • Vi skal fortsette å arrangere digitale møteplasser for medlemmene våre – og vi skal være først i køen når muligheten til å arrangere fysiske samlinger igjen byr seg. • Vi vil jevnlig dele relevant informasjon om restriksjoner, støtteordninger osv. • Gjennom dialog med medlemsbedriftene våre, vil vi følge med


SLIK JOBBER VI! VÅR VISJON: Vekst for hele næringslivet!

INGEBJØRG TOLLNES Daglig leder 915 44 999 ingebjorg@sandefjordnaringsforening.no

VÅRE STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER: • Fremme næringsvekst • Bygge forretnings­ nettverk • Tilføre ny kunnskap HENRIK SANDVIK Markedsansvarlig 990 23 031 henrik@sandefjordnaringsforening.no

VÅRE VERDIER: #1: Profesjonell #2: Inspirerende #3: Handlekraftig

på hvor skoen trykker. • Vi skal skape begeistring blant sandefjordingene med Tenk stort-aktivitetene våre. • Med et stadig bredere tilbud på Gründeriet, gir vi oppstartsbedrifter et springbrett. • Vi følger situasjonen tett sammen Sandefjord kommune og de andre næringsforeningene. En næringsforening må være relevant til enhver tid. Det er imidlertid store forskjeller på hva de ulike medlemsbedriftene våre har behov for og ønsker seg i denne perioden. • For noen er det fortsatt nedetid og permitteringer som gjelder, herunder kommer blant annet reiselivsnæringen. • I andre deler av det lokale næringslivet meldes det om nye rekorder på løpende bånd – her er netthandelsaktørene og Jotun gode eksempler. Det er nok akkurat dette vi kommer til å føle sterkest på når vi en gang kommer ut på den andre siden av pandemien; nemlig at den rammer så ulikt. Det – og at vi har blitt racere på Teams og andre digitale verktøy. Men uansett hvor gode vi har blitt på å arrangere webinarer – nå gleder vi oss først og fremst til å se dere!

MONA VISTED Administrasjonsmedarbeider 406 27 110 mona@sandefjordnaringsforening.no

BENEDICTE EIAN IVERSEN Daglig leder Gründeriet 920 94 042 benedicte@grunderiet.no

For å melde inn din bedrift, gå til: www.sandefjordnaringsforening.no

Se også våre andre nettsider: www.tenksandefjord.no www.grunderiet.no Følg oss gjerne i sosiale medier: LinkedIn, Facebook, Snap og Instagram. Du er hjertelig velkommen til et besøk i våre lokaler på Gründeriet i Dronningens gate 5-7, 3211 Sandefjord

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 61


Medlemsbedrifter i Sandefjord Næringsforening A A/S Thor Dahl Accountor Sandefjord Ad ARMA Advokatfirma Adecco Norge Adma Adminkit Adstate Advisor Advokat Bratteng Advokatfirmaet Høivang Advokatfirmaet Skaun Advokatfirmaet Truber Advokathuset Sandefjord Advokatkontoret Sandefjord Aegir Consulting Affair AFRY Norway Air & Road Transport Airport Retail Norway Akb Lighting Aktiv Eiendomsmegling Sandefjord AL Holding Alf Larsen Allegro Alles Miljø Allum Engineering ALSO Andebu Mekanikk Andebu Sparebank Anders Jahre Humanitære Stiftelse Andersen & Eftedal Eiendom Andersen Økonomisenter Andreas Stihl AQWA Arctos Arne Rød & Co. Arthur Strand Arvato Finance AS Ole Jørgen Smedsrud Asas Sertifisering Asplan Viak ATEA Atenti Atlantic Selskapslokaler Axdata Azets Insight Azets People Management B Backe Vestfold Telemark Bahs Kapital Bakgården Cafe Banqsoft BASF Bayer Street Beacon Communications Bedriftsidretten i Vestfold Beist Burger & Bar Bemanningsbyraaet Vestfold Telemark Ber Bygg og Eiendomsrevisjon Berg Allum Bergene Holm Eiendom Berg-Hansen Reiseburau Vestfold Betonmast Buskerud-Vestfold Bettershore Bfs Norway Billader Bil-Service personbiler BK Dekorima BK Grafisk Bleken Data Block Watne - Vestfold BoBygg Boligbyggelaget USBL Bondens Hage Bouvet Norge Bravida Norge Breakfast Reklamebyrå Kurbadhagen Bridge It Solutions Bro Reklame Brygga 11 Brødrene Berggren Bsafe Systems Bygg og Tømrermester Torolf Stenersen Byggmakker CF Byggpartner C Cafe Vintage Calora Mooring System Camina Invest Carl C. Fon Catalystone Solutions Clarion Collection Hotel Atlantic Color Line Marine Color Line Connections

62 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING

Consilio Kommunikasjon Consortia Coop Vestfold og Telemark Core Trek Cornator Norge Cosmic Bygg Cosmos It Crema Kaffebrenneri CSD Cultivar D Dafa Norge Danske Bank Deloitte Advokatfirma Designa Det Gamle Røgeri Dhl Global Forwarding (Norway) Dialog Digea Ditmar Enge Elektro Dixi DnB Bank DNB Eiendom - Nybygg Vestfold DressMykid Dykkeshopen.no E E. Christiansen E2 Helse Easyweb Einar Abrahamsen Ekeli Sæther Elart Metall Elfa Norge Elgesem Holding Emagine Endress+Hauser Energica Bodywork Eneri IT Snapit Enwa Erling Sørhaug Ernst & Young ET-Invest Etterforsker1 Gruppen European Helicopter Center Evidencebased Evig Grønn Evjen Sønstebø Exactum Expoteket Extol F Fagmøbler Sandefjord Farris Bad Fatland Sandefjord FGH Revisjon FinansRingen Fjellsport Fjord Classics Fjord Line Fjordadvokatene Fjorden Elektro Fjordfolk Mikrobryggeri Fjordkraft Fleet Complete Flisdekor Flåtnes Elektro-Mek Fogra Reklamefoto Fokus helse & Trening Folkebadet Folkeuniversitetet Vestfold Fon Anlegg Forbo Flooring Format Eiendom Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning Fosstech Foxway Framnæs Industrier Fredrik Svensson Front Brands Fruholmen Seafood Furu Egg Færder Begravelsesbyrå Færder Design Fønix Kompetansenett G Garasjetid GN Tennis Gnist Gnp Areal GNP Energy Gokstad Akademiet Gokstad Hus SIA Gokstadapotekene Goliath Systemer

Grans Bryggeri Gründeriet GSGroup Gullik Gulliksen Gunhildsbu Rådgivning Gurusoft H H. Skjelbred Hamre Ventilasjonsrens Handelsbanken Sandefjord Hansen Beck Hans Gaarder Eiendom Hasås Health Workers Heidrun Tapperi Helge Brattekværne Henka Revisjon Heto Hire Norway Hjertnes Eiendomsdrift Hk Regnskap Sandefjord HLO revisjon & rådgivning Heidi Marie Gøperød Hm-Holding Holdebakken Holgers Hotel Kong Carl HRG Nordic Sandefjord HTH Kjøkkenforum, Sandefjord Hurra Design Hurtigruta Carglass Huset Sandefjord Hval Sjokoladefabrikk Hvalfangstens Hus Hvaltorvet Kjøpesenter Håkonsen og Sukke Landskapsentreprenør I IDE House of Brands IL Runar Imemo dhub Industri Mekanikk Infostation Inhouse INNAFOR arkitektur & design InnoWin Inter Eiendom Sandefjord Interflora Pia Intertek Certification Into Design Inventum Kontor og Kaffe J Jahrestranda Næringspark James Clark Pub & Restaurant JobLearn Jordbærsletta Svein Erik Pedersen Jotun K K2 Kompetanse KA Selskap & Catering Kafka Sandefjord Kapoow Kinnarps Kirkens Bymisjon Vestfold Kjell Sletsjøe Consulting Kjemiexpressen Klavenes Consulting Klinestadmoen Eiendomsselskap KLM Koderiet Kokeriet Eiendom Kokeriet Restaurant Komplett Elektro Komplett Kongsberg Maritime Kontorpartner Vestfold - Telemark Kopi Partner KPMG KPMG Law Advokatfirma Kragerø Resort Kredinor Kristiansen Optik Krogsveen Sandefjord Krohn Productions Krohnark Krüger Kaldnes Kst Kumera Kvadratera L Landskapskollektivet Langeby Camping Larre Eiendom Lednor


Lexus Vestfold Living Forsikring LO i Sandefjord Locus Solutions Logistikkavdelingen Lorents Gran LY Forsikring Lystad Spesialinnredning Lågen Fjellsprenging Låsesmeden Sandefjord M M2 Næringsmegling Malermesterne Jensen Malme Eiendomsutvikling Manpower Marin Partner Marine Installasjon Master Regnskap Matbørsen Matlykke delikatesse & Catering Maxitelt Megleroppgjøret Meibern Mektronikk Mektronikk Eiendom Memosoft Meny Indre Havn Mesa Eiendom Mestermegling Metro Branding Metro Sandefjord Metso Norway Meum Frukt & Grønt Micasa Microbakeriet Miki Regnskap Milieubank Miljø-Service Miniekspress Thermo MiSK Moer Sandefjord Moland Gjerde Moloko Mortens Rørinspeksjon Multicase Norge Multiconsult Norge Multifag Murmester Dag Arne Nilsen Myrhaug Rådgivningstjenester Myview Møbelringen Sandefjord Møller Bil Sandefjord N Naprapat og Helse NAV Sandefjord Markedsavdeling Next Kapitalforvantning Nextcom Evolution Nokas Nor Selection Nordea Bank Nordic Caravan Nordic Change Nordocks Norgeshus Birkelund & Sommerstad Noria Norsk Steinmiljø Norsk VVS-Merking Norva24 Spyleteknikk Norway Power Yoga Nts Bygg Nuvias Norway Nytbyn O Office24 Online Regnskap Oppfølgingstjenesten Sandefjord Opthimal Oslofjord Convention Center Oslofjord Datacenter P Padel X Sandefjord Parkmiljø Passer Group PBT Eiendomsdrift Pedalgarasjen Pekama People Vestfold Peppes Pizza Sandefjord Per Abrahamsen Per`s Kjøkken Petrotest Pilar Regnskap Pindena Pixedit Plan A Design. Arkitektur. Interiør

Point Polar Miljø Positiv Prosess PwC Privatmegleren Sandefjord Profesjonell Protid Urmaker Næss Proweb

Stella Polaris Opplevelser Stiftelsen Sti For Øye Stokke Bygg Storm Halvorsen Strand Leirsted og Gjestegård Strand Økonomi Structor Vestfold Strøm-Normann Helse Studio Vestnes Supervisuell Svea Finans Söderberg & Partners Wealth Management Så Lett Data

Q Q4 Næringsmegling Quality Hotel Tønsberg R R8 Consulting Group Ragn Sells Rallarservice Rambøll Norge Ramirent Ramudden Reklameservice Vestfold Telemark Rekon Release Resultat-Gruppen RHO Consult RMP Rocks of Norway RubyElise Rørleggerfirma Trond Clausen Rådhusgaten 15

T Tangen Logistics Tannklinikken Skeie Tapet MalerCompaniet Team Security Technet Consulting Technomek Teknisk Renhold Teknomed Tekstflyt Telt og Fritid Teltet Tenden Advokatfirma Tergopower Terki Termoenergi Norge TESS Sør The Good Guys The Nuts Company The Thor Heyerdal Institute Thorvalda Holding Tieto EVRY Timeflex Systemer Torgers Skraphandel og Gjenvinning Torp Hotel Torp It Torp Konferansesenter Torp Næringsutvikling Torp Consulting Torp Sandefjord Lufthavn Torp Økonomi Transportsentralen Vestfold Trefadder Trygg Økonomi Tundøren

S S. Ugelstad Invest Saga Grafisk Saga Regnskap og Rådgivning SalesClub SalesJobs Vestfold Sandar Regnskap Sandefjord Kommunale Pensjonskasse Eie Sandefjord Sandefjord Bilutleie Sandefjord Bredbånd Sandefjord Elektro Sandefjord Fotball Sandefjord Golf Sandefjord Høyre Sandefjord Håndball Sandefjord Kulturråd Sandefjord Kunstforening Sandefjord Røde Kors Sandefjord Rørhandel Sandefjord Tannhelsesenter Sandefjord Turn & Idrettsforening Sandefjords Blad SANDS Advokatfirma Sanna Salgscoaching Saraswati SAS Elektro Scandic Park Sandefjord Schibsted Buskerud/Vestfold Schrøder Regnskap Seafront Logistics Securitas Avd Tønsberg Seim Maskin Select Service Seltor Senab Eikeland Senter for Ledelse Sentrum Auto Sentrum Tannhelse Sergel Sias Uni Stål Signo Grantoppen Signo Vivo Skagerak Consulting Skagerak Energi Skagerak International School Skitt Fiske Skoli Gård og Catering Skolmar 31 Skywlkr Soil Steam International Sophia Brand Jewellery Sorbè SpareBank 1 BV SpareBank 1 Regnskapshuset BV Sparebanken Sør Speed Invest Speed Motorsenter Spesialgrossisten Sør Spilltech Spinn Kommunikasjon Spir Arkitekter Splæsh SPOT Business Controlling Stansefabrikken Product Start i Vestfold Statkraft Varme Steen-Firing Gestaltterapi

U UB Sandefjord Videregående Skole Universitetet I Sørøst-Norge UTD Skilt & Reklame Utleiemegleren Vestfold V VA Consult Sandefjord Varro Vekstpartner Varslerhuset Norge Veidekke Entrepenør Veidekke Logistikkbygg Velle Gruppen Vera Tank Vestfold Audio Vestfold Hudakademi Vestfold Kobber og Blikkenslagerverksted Vestfold Maritim Vestfold Plastindustri Vestfoldmuseene IKS Vibeke D. Horn konsulentjenester View Ledger View Rf Invest Virik Vivian Bøe Invest Volmax W Waterloo Wenma Mobil & It Wera Widerøe Widforss 1729 Norge Wood. Y Yrkeskompetanse i Vestfold Yxney Maritime

Sandefjord Næringsforening har 536 medlemsbedrifter. Vil du og din bedrift også bli medlem? Besøk oss på websiden vår!

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 63


Tomter, entreprenører og boligutviklere søkes Vi vil utvikle Vestfold og Telemark Usbl har som mål å utvikle og bygge 400 nye boliger i Norge hvert år. Mange av disse boligene har vi en visjon om at skal ligge i Vestfold og Telemark. For oss i Usbl er ikke dette bare en drøm, men et stort mål som vi ønsker å gjennomføre. Kanskje vet du om noen tomter eller prosjekter med potensiale? Usbl stiller med økonomisk og faglig tyngde, samt høyt engasjement og vilje til å gjennomføre små og store prosjekter. Vi har også bred kompetanse på å opprette borettslag og sameier samt videre drift og forvaltning av disse. Ta kontakt med oss for en uforpliktende boligprat.

Atle Nerlie Regionleder Vestfold 951 85 114 atle.nerlie@usbl.no

Henriette Aaberg-Hansen Prosjektsjef akkvisisjon 99 22 33 12 haa@usbl.no