__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

VÃ…R/ SPRING / SUMMER 2019

SOMMAR/ 2019


2


VÄLKOMMEN

Bildmuseet är en del av Umeå universitet och det publika hjärtat på Konstnärligt campus. I sju våningsplan med en anslående arkitektur visar vi utställningar av internationell samtidskonst, ibland tillsammans med konsthistoriska tillbakablickar. Existentiella, politiska och filosofiska frågor är centrala i vårt program. Utställningarna produceras i samarbete med konstnärer, museer och universitet över hela världen och uppmärksammas ofta nationellt och internationellt. Som besökare bjuds du in till guidade visningar, öppen bildverkstad, konstnärssamtal, föreläsningar, film och andra evenemang, allt med fri entré. /

WELCOME

Bildmuseet is a part of Umeå University and the public heart of its arts campus. Over seven floors of striking architecture we exhibit contemporary international art, sometimes together with art historical retrospectives. Existential, political and philosophical issues are intrinsic to our programme. The exhibitions are produced in collaboration with artists, museums and universities around the world and often attract national and international attention. As a visitor, you are invited to take part in guided tours and creative workshops, listen to artist talks and lectures, watch film screenings and attend other events, all free of charge.

3


INNEHÅLL / CONTENT

06-07 WILLIAM KENTRIDGE / THE REFUSAL OF TIME 08-13 ENTANGLE / KONST OCH FYSIK ENTANGLE / PHYSICS AND THE ARTISTIC IMAGINATION 14-15 ÂNGELA FERREIRA / PAN AFRICAN UNITY MURAL 16-17 CARL JOHAN DE GEER / DEN STORA MISSUPPFATTNINGEN CARL JOHAN DE GEER / THE BIG MISCONCEPTION 18 ÅRETS SVENSKA BILDERBOK SWEDISH PICTURE BOOK OF THE YEAR 19 UMEÅ KONSTHÖGSKOLA 2019 UMEÅ ACADEMY OF FINE ARTS 2019 20-23 ANIMAL / KONST ÖVER ARTER OCH EXISTENSER ANIMAL / ART ACROSS SPECIES AND BEINGS


24-27 EVENEMANG / EVENTS 28-29 ART FRIDAY / 30-31 GUIDADE VISNINGAR / GUIDED TOURS 32-33 BILDVERKSTAD CREATIVE WORKSHOP 34 KULTURFÖRSKOLA OCH SKOLPROGRAM / CULTURAL PRESCHOOL AND SCHOOLS PROGRAMME 35 MUSEISHOP, BIBLIOTEK, KAFÉ MUSEUM SHOP, LIBRARY, CAFÉ 36 ÖPPETTIDER, BESÖKSADRESS, KONTAKTINFORMATION OPENING HOURS, VISITING ADDRESS, CONTACT INFORMATION


- 17/03

WILLIAM KENTRIDGE / THE REFUSAL OF TIME

PÅGÅR TILL SÖN 17 MARS

The Refusal of Time [Att vägra tiden] är en suggestiv betraktelse över tidens natur. Med allusioner till Einsteins relativitetsteori och tankeexperiment, till rymdfärder, Platons grotta och stumfilm har William Kentridge skapat en berörande och fantasifull berättelse om vårt sätt att förstå tid. Kan vi någonsin verkligen förstå tidens flykt i en värld i ständig förändring? I installationens stora projektioner kombineras teckning, animation, fotografi, film, poesi och performance. Ur megafoner på höga stativ strömmar ett komplext ljudspår ut i det mörka rummet, och i mitten en mekanisk träkonstruktion – en andningsmaskin som andas med hypnotiskt jämna andetag. William Kentridge (f. 1955, Sydafrika) är verksam i Johannesburg och betraktas som en av samtidens mest inflytelserika konstnärer. Det här är första gången som The Refusal of Time visas i Sverige. Installationen presenteras på Bildmuseet som en del av utställningen Entangle / Konst och fysik.

MUSIK OCH LJUDLANDSKAP: PHILIP MILLER VIDEOREDIGERING: CATHERINE MEYBURGH DRAMATURGI: PETER GALISON

/ RUNS UNTIL SUN 17 MARCH

MUSIC AND SOUNDSCAPE: PHILIP MILLER VIDEO EDITING: CATHERINE MEYBURGH DRAMATURG: PETER GALISON

The Refusal of Time is an evocative meditation on the nature of time. With allusions to Einstein’s theory of relativity, to space travel, Plato’s Cave and silent movies, William Kentridge has created a touching and imaginative narrative on how we comprehend time. Can we ever truly understand the passing of time in a world in state of constant flux? In the installation’s large projections, drawings, animations, photographs, films, poetry and performance are combined. A complex soundtrack from megaphones atop high stands floods the room while, in the middle of the space, stands a mechanical construction – a breathing machine that inhales and exhales in regular, hypnotic breaths. William Kentridge (b. 1955, South Africa) is based in Johannesburg and is considered to be one of today’s most influential artists. This is the first time that The Refusal of Time has been presented in Sweden. At Bildmuseet, the installation represents a part of the exhibition Entangle / Physics and the Artistic Imagination.

6


William Kentridge The Refusal of Time, 2012/2018 Vy från installationen på Bildmuseet

7


– 07/04

ENTANGLE / KONST OCH FYSIK


Iris van Herpen, Bubble Dress Seijaku Collection, vår/vinter 2016 Vy från utställningen Entangle (s. 10-13)


– 07/04

ENTANGLE / KONST OCH FYSIK

PÅGÅR TILL SÖN 7 APRIL

Svarta hål, mörk materia, gravitation, rymd, tid och rörelse är fenomen som fascinerar både forskare och konstnärer. Utställningen Entangle presenterar verk av samtida konstnärer och designer som låtit sig inspireras av vetenskapen om de fundamentala villkor som skapar vår värld. Medverkande konstnärer är Julius von Bismarck (Tyskland), Julian Charrière (Schweiz), Sou Fujimoto ( Japan), Iris van Herpen (Nederländerna), Ryoji Ikeda ( Japan, Frankrike), William Kentridge (Sydafrika), Rafael Lozano-Hemmer (Kanada), Goshka Macuga (Polen, Storbritannien), Davide Quayola (Italien, Storbritannien), Solveig Settemsdal (Norge, Storbritannien), Sarah Sze (USA), Keith Tyson (Storbritannien), Jorinde Voigt (Tyskland) och Carey Young (USA, Storbritannien). Entangle är producerad av Bildmuseet och sammanställd i samarbete med Ariane Koek, grundare av konstprogrammet vid det europeiska partikelfysiklaboratoriet CERN. Flera av de internationellt uppmärksammade konstnärer som medverkar i utställningen har deltagit i detta program och några av verken är skapade specifikt för presentationen på Bildmuseet. Till Entangle hör en serie föreläsningar (s. 12) samt ett ljudmoln där fysiker och konstnärer reflekterar över Materia, Ljus, Gravitation, Tid och Rum. En utställningskatalog publiceras under våren, med essäer av den bästsäljande författaren och fysikern Carlo Rovelli, konsthistorikern Gavin Parkinson, vetenskapsjournalisten Philip Ball, forskare, medverkande konstnärer samt kurator Ariane Koek. Tack till USA:s ambassad i Sverige. Vyer från Entangle på följande uppslag: Rafal Lozano-Hemmer, Entanglement, 2005 Iris van Herpen, klänning och skor från kollektionen Magnetic Motion, 2015 Jorinde Voigt, Space Studie 1–4, 2016, samt Julius von Bismarck, Two Self-Revolving Toruses, 2010/2018 Keith Tyson, Studio Wall Drawings 1999–2017, 2018 och i förgrunden Carey Youngs Missing Mass, 2010

10


– 07/04

ENTANGLE / PHYSICS AND THE ARTISTIC IMAGINATION

RUNS UNTIL SUN 7 APRIL

Black holes, dark matter, gravity, space, time and motion – these are phenomena that fascinate scientists and artists alike. The Entangle exhibition is dedicated to works by contemporary artists and designers inspired by the science that reveals the fundamental forces that shape our world. Participating artists are Julius von Bismarck (Germany), Julian Charrière (Switzerland), Sou Fujimoto ( Japan), Iris van Herpen (Netherlands), Ryoji Ikeda ( Japan, France), William Kentridge (South Africa), Rafael Lozano-Hemmer (Canada), Goshka Macuga (Poland, UK), Davide Quayola (Italy, UK), Solveig Settemsdal (Norway, UK), Sarah Sze (US), Keith Tyson (UK), Jorinde Voigt (Germany), and Carey Young (US, UK). Entangle is produced by Bildmuseet and curated in collaboration with Ariane Koek, founder of the Arts at CERN programme at the European Organization for Nuclear Research. A number of the internationally recognised artists represented in the exhibition have participated in this programme, and some of the works have been created especially for the Bildmuseet exhibition. Entangle is accompanied by a lecture series (p. 13) and an audio cloud where physicists and artists reflect on Matter, Light, Gravity, Time, and Space. An exhibition catalogue will be published during the spring, including texts by the physicist and best-selling author Carlo Rovelli, the art historian Gavin Parkinson, popular science writer Philip Ball, scientists, participating artists and curator Ariane Koek. With thanks to the U.S. Embassy in Sweden. Views from Entangle on the following pages: Rafal Lozano-Hemmer, Entanglement, 2005 Iris van Herpen, dress and shoes from the Magnetic Motion collection, 2015 Jorinde Voigt, Space Studie 1–4, 2016, and Julius von Bismarck, Two Self-Revolving Toruses, 2010/2018 Keith Tyson, Studio Wall Drawings 1999–2017, 2018 and in the foreground Carey Young's Missing Mass, 2010

11


– 07/04

ENTANGLE / KONST OCH FYSIK

PROGRAM TILL UTSTÄLLNINGEN

SÖN 3/2 KL 14.00–15.00

Museiintendent Brita Täljedal ger en guidad visning

Verktyg gjorda av ljus: Nobelpriset i fysik 2018. László Veisz, professor i fysik vid Umeå universitet (Språk: engelska)

SÖN 10/2 KL 14.00–15.00

Energi från Einstein till vätgas Thomas Wågberg, professor i fysik vid Umeå universitet Svarta hål, gravitationsvågor och GPS. Michael Bradley, professor i fysik vid Umeå universitet SÖN 17/2 KL 14.00–15.00

”O Romeo, Romeo, varför är du kvantum?” Claude Dion, universitetslektor i fysik vid Umeå universitet (Språk: engelska) 12

FRE 22/2 KL 18.00–19.00

Hollywoodfysik Patrik Norqvist, universitetslektor i fysik, Umeå universitet SÖN 24/2 KL 14.00–15.00

Partikelfysik från Demokritos till Higgs, och vidare Robin Ekman, doktorand i fysik vid Umeå universitet Universums mörka sida Michael Bradley, professor i fysik vid Umeå universitet


– 07/04

ENTANGLE / PHYSICS AND THE ARTISTIC IMAGINATION

EVENTS TO THE EXHIBITION

SUN 3/2 AT 14:00–15:00

Museum curator Brita Täljedal gives a guided tour

Tools made of light: The Nobel Prize in Physics 2018. László Veisz, Professor of Physics at Umeå University (Language: Eng)

SUN 10/2 AT 14:00–15:00

Energy from Einstein to hydrogen gas. Professor Thomas Wågberg, Umeå University Black holes, gravitational waves and GPS. Professor Michael Bradley, Umeå University SUN 17/2 AT 14:00–15:00

“O Romeo, Romeo, wherefore art thou quantum?” Claude Dion, Senior lecturer in Physics at Umeå University (Language: English) 13

FRI 22/2 AT 18:00–19:00

Hollywood Physics. Patrik Norqvist, Senior lecturer in Physics at Umeå University SUN 24/2 AT 14:00–15:00

Particle Physics from Democritus to Higgs, and beyond. Robin Ekman, Doctoral student in Physics at Umeå University The Dark Side of the Universe Michael Bradley, Professor of Physics at Umeå University


– 19/05

ÂNGELA FERREIRA / PAN AFRICAN UNITY MURAL

PÅGÅR TILL SÖN 19 MAJ

Konstnären Ângela Ferreira intresserar sig för postkoloniala frågor och hur arkitektur och miljöer bär spår av historia, politik och ideologi. I Pan African Unity Mural presenterar hon väggmålningar och skulpturer på olika platser i och utanför Bildmuseet. Vad är ett hem och vad betyder tillhörighet för den som är i ständig rörelse? I sin utställning refererar Ângela Ferreira till den sydafrikanska sångaren Miriam Makeba och den landsflyktige amerikanen George Wright, vilkas livshistorier hon väver samman med sin egen. Utställningens titel refererar till en muralmålning som Ferreira skapade tillsammans med tretton andra konstnärer 1986–87 i Kapstaden, Sydafrika, i protest mot apartheidregimen. Ângela Ferreira (f. 1958 Moçambique) är bosatt i Lissabon, Portugal. Hon har ställt ut i många delar av världen men det här är hennes första separatutställning i Skandinavien. Utställningen är producerad av Bildmuseet i samarbete med MAAT i Lissabon. /

RUNS UNTIL SUN 19 MAY

Artist Ângela Ferreira is interested in post-colonial issues and how architecture and environments bear traces of history, politics and ideology. In Pan African Unity Mural, she presents murals and sculptures in different spaces inside and outside Bildmuseet. What is a home, and what does belonging mean to a person who is constantly on the move? In her exhibition, Ferreira references South African singer Miriam Makeba and the US fugitive George Wright, interweaving their life stories with her own. The title of the exhibition refers to a mural which Ferreira created together with thirteen other artists in 1986–87 in Cape Town, South Africa, in protest against the apartheid regime. Ângela Ferreira (b. 1958 Mozambique) is based in Lisbon, Portugal. She has exhibited in many parts of the world, but this is her first solo exhibition in Scandinavia. The exhibition was produced by Bildmuseet in collaboration with MAAT in Lisbon.

14


Ângela Ferreira Pan African Unity Mural, 2018 Vyer från utställningen

15


12/04 – 15/09

CARL JOHAN DE GEER / DEN STORA MISSUPPFATTNINGEN CARL JOHAN DE GEER / THE BIG MISCONCEPTION

VERNISSAGE ART FRIDAY 12 APRIL

Allt sedan debuten i början av 1960-talet har Carl Johan De Geer (f. 1938) varit en framträdande gestalt i det svenska kulturlivet. Nyskapande, provocerande och lysande mångkunnig har han verkat som bildkonstnär, formgivare, filmare, fotograf, scenograf och författare. Men från början var det textilformgivare som han ville bli. Bildmuseets utställning Den stora missuppfattningen presenterar Carl Johan De Geers textila arbeten. Tyger och mönsterskisser visas tillsammans med fotografier från samma tidsperiod. Efter studier i grafisk design började De Geer i början av 60-talet producera stormönstrade, fantasifullt expressiva tryck i starka och kontrastrika färgkombinationer – en revolt mot tidens brunmurrigt diskreta ideal och uppväxtens estetiska värderingar. Med form och färg ville han påverka hela samhället. ”Det hör ihop med en idé vi hade då: att det gick att skapa en ny och bättre värld utan krig med hjälp av mönster, starka färger och musik. En missuppfattning.” /

OPENING ON ART FRIDAY 12 APRIL

Ever since his debut in the 1960s, Carl Johan De Geer (b. 1938) has been a prominent figure in Swedish culture. Innovative, provocative and brilliantly versatile, he has worked as an artist, designer, film maker, photographer, scenographer and author. But from the start he wanted to become a textile designer. Bildmuseet’s exhibition The Big Misconception presents Carl Johan De Geer’s textile works. Fabrics and pattern sketches are on display together with photographs from the same period. After his studies in graphic design in the beginning of the 1960s, De Geer started to produce large patterned, imaginatively expressive prints in strong and contrasting combinations of colours – a revolt against the discrete drab brown ideals of the time and the aesthetic values of his childhood. With shape and colour, he wanted to affect the whole society. “It was part of an idea we had at that time: that it was possible to create a new and better world without war with the help of patterns, strong colours and music. A misconception.”

16


17


15/03 – 09/08

ÅRETS SVENSKA BILDERBOK SWEDISH PICTURE BOOK OF THE YEAR

VERNISSAGE PÅ ART FRIDAY MED LITTFEST 15 MARS

Varje vår utser en jury den bästa svenska bilderboken i förra årets utgivning. Vinnaren tar emot sitt pris i mars under Littfest, Umeå internationella litteraturfestival och i samband med det öppnar Bildmuseet en utställning med skisser och originalbilder till den prisade bilderboken. Bilderboken är en konstform som kan rikta sig till alla åldrar. Utmärkelsen Snöbollen – Årets svenska bilderbok vill uppmärksamma den som konstnärligt medium. Bakom priset står Krumelur – föreningen för unga ord i norr, Svenska Tecknare, Kulturföreningen Pilgatan, Länsbiblioteket i Västerbotten, Umeå kommun, Littfest och Bildmuseet. Utställningen invigs i närvaro av pristagaren under Art Friday med Littfest fredag 15 mars. /

OPENING ON ART FRIDAY WITH LITTFEST 15 MARCH

In springtime every year, a jury selects the best Swedish picture book amongst last year’s releases. The winner receives the award in March during Littfest, Umeå International Literature Festival and in conjunction, the award winning picture book is being showcased in an exhibition at Bildmuseet. The picture book is an art form that speaks to all ages. The Snöbollen [The Snowball] award for the best Swedish picture book of the year recognises the picture book as an artistic medium. The prize is an initiative by the association Krumelur, the Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers, Kulturföreningen Pilgatan, the county library of Västerbotten, Littfest, and Bildmuseet. The exhibition opens in the presence of the prize-winner during the Art Friday event with Littfest on March 15.

18


03/05 – 19/05

UMEÅ KONSTHÖGSKOLA UMEÅ ACADEMY OF FINE ARTS

VERNISSAGE ART FRIDAY 03 MAJ

Konsthögskolans examensutställning är avslutningen på två års intensiva diskussioner och undersökningar. Under masterprogrammet i fri konst har de unga konstnärerna utvecklat sina praktiker, utforskat konstens historia och samtida sociala relevans liksom dess aktuella teman och status. För dig som besökare erbjuder utställningen inblickar i samtidskonstens diskussioner och dess undersökning av nya och traditionella material. Den tar sig an förändringar i våra sätt att betrakta och påverka världen och dess gripbara och virtuella verkligheter. Utställningen utforskar också spänningarna mellan en global diskussion om visuell representation och en lokal verklighet. Medverkande konstnärer är Martin Arvidsson, Johannes Blomgren, Jonas Börjesson, Laura Cemin, Siri Elfhag, Adrian Espinos Ferrero, Moa Gustafsson Söndergaard, Jonne Hansson, Agatha Lewandowski, Ingvild Melberg Eikeland, Ingeborg Paulsrud, Alex Rosa, Linda Samuelsson, Peter Stridsberg och Sally von Rosen. /

OPENING ON ART FRIDAY 03 MAY

The Academy of Fine Arts’ exhibition is the final show of two years’ intensive discussions and research. During the Master’s programme, the young artists have worked on their individual practices. They have researched into the history, current social relevance, themes, and status of the field of art. The exhibition provides an insight into the on-going discourse within this field, the questioning of new materials and evaluating traditional ones. It asks questions, triggered by changes in the way we see and touch the world, and by its tangible and virtual realities. It is also a survey of the field of tension between a globalised discussion of how our world is visually represented and a local reality. Participating artists: Martin Arvidsson, Johannes Blomgren, Jonas Börjesson, Laura Cemin, Siri Elfhag, Adrian Espinos Ferrero, Moa Gustafsson Söndergaard, Jonne Hansson, Agatha Lewandowski, Ingvild Melberg Eikeland, Ingeborg Paulsrud, Alex Rosa, Linda Samuelsson, Peter Stridsberg, and Sally von Rosen.

19


Allora & Calzadilla, Hope Hippo, 2005 Ingür i utställningen Animal (s. 22-23)


14/06 – 20/10

ANIMAL / KONST ÖVER ARTER OCH EXISTENSER

SOMMARVERNISSAGE PÅ ART FRIDAY 14 JUNI

Utställningen Animal presenterar film, måleri, installation och ljudkonst som omformulerar relationen mellan människa, natur och icke-mänskliga varelser. Jordklotets alltmer påtagliga utsatthet krackelerar bilden av människan som skapelsens krona. Vi har inte längre råd att betrakta jordens ekosystem som en näringskedja med vinnare och förlorare. Men med medvetenheten om att allt liv är sammanlänkat följer möjligheter till verklig förändring, inte bara förändringar av våra vanor och beteenden utan också av vad det innebär att vara människa. En bland många samexisterande varelser; en annan typ av existens. I utställningen medverkar bland andra Allora & Calzadilla (USA/Kuba), Mary Beth Edelson (USA), Luca Frei (Schweiz/Sverige), Pierre Huyghe (Frankrike/Chile), Annika Larsson (Sverige), Louise Lawler (USA), Britta Marakatt-Labba (Sverige), Amalia Pica (Argentina) och Paloma Varga Weisz (Tyskland). Animal / Konst över arter och existenser är producerad av Bildmuseet och sammanställd i samarbete med den Londonbaserade curatorn och konstkritikern Filipa Ramos. Filipa Ramos är chefredaktör för art-agenda, medverkar som skribent i ett flertal internationella konsttidskrifter och undervisar vid Kingston University och Central Saint Martins i London, samt vid Institut Kunst i Basel.

22


14/06 – 20/10

ANIMAL / ART ACROSS SPECIES AND BEINGS

SUMMER OPENING ON ART FRIDAY 14 JUNE

The exhibition Animal presents film, painting, installation, and sound art which reformulate the relationship between humans, nature and non-human creatures. The increasingly noticeable vulnerability of planet Earth is forming cracks in the picture of humans as the crown of creation. We can no longer afford to view the ecosystem of the Earth as a food chain with winners and losers. However, growing awareness that all forms of life are linked together will open up for real changes, not just a change in our habits and behaviour but also a new understanding of the very essence of what it means to be a human. One of many co-existing creatures; another type of existence. Among the participating artists are Allora & Calzadilla (US/ Cuba), Mary Beth Edelson (US), Luca Frei (Switzerland / Sweden), Pierre Huyghe (France / Chile), Annika Larsson (Sweden), Louise Lawler (US), Britta Marakatt-Labba (Sweden), Amalia Pica (Argentina), and Paloma Varga Weisz (Germany). Animal / Art Across Species and Beings has been produced by Bildmuseet and compiled in collaboration with the Londonbased curator and art critic Filipa Ramos. Filipa Ramos is the editor-in-chief of art-agenda, writes for several international art journals, and teaches at Kingston University, Central Saint Martins in London and at Institut Kunst in Basel.

23


PROGRAM / EVENTS

FREDAGSKVÄLLAR OCH HELGER

Föreläsningar, guidade visningar, konstnärspresentationer, filmer och performance fördjupar och kompletterar utställningarna. På fredagar har vi kvällsöppet till 21.00 med konst- och barmingel, ibland också gäst-DJs och andra evenemang – Art Friday. Även på helgerna bjuder vi på programverksamhet, guidade visningar och öppen bildverkstad. Här finner du en del av vår programverksamhet, men mycket tillkommer efter att programmet har tryckts. Du hittar alltid den mest aktuella informationen på vår webbplats. /

FRIDAY EVENINGS AND WEEKENDS

Lectures, guided tours, artist talks, film screenings and performances enhance and complement the exhibitions. On Fridays we are open until 21:00, with art and bar, sometimes with a guest DJ and other events – Art Friday. On weekends we offer scheduled events, guided tours and open creative workshops. Here you will find a selection of our scheduled activities, but many other are added after the programme is printed. You can always find the most recent information on our website.

24


PROGRAM / EVENTS

SÖN 3/2 14.00–15.00

SUN 3/2 14:00–15:00

Museiintendent Brita Täljedal ger en guidad visning av utställningen Entangle / Konst och fysik

Museum curator Brita Täljedal gives a guided tour of the exhibition Entangle / Physics and the Artistic Imagination

SÖN 10/2 14.00–15.00

SUN 10/2 14:00–15:00

SÖN 17/2 14.00–15.00

SUN 17/2 14:00–15:00

FRE 22/2 18.00–19.00

FRI 22/2 18:00–19:00

Populärvetenskap i Entangle: Energi från Einstein till vätgas Thomas Wågberg, professor i fysik vid Umeå universitet Svarta hål, gravitationsvågor och GPS Michael Bradley, professor i fysik vid Umeå universitet Populärvetenskap i Entangle: ”O Romeo, Romeo, varför är du kvantum?” Hur partiklar kan vara skilda men fortfarande länkade (Språk: engelska) Claude Dion, universitetslektor i fysik vid Umeå universitet Verktyg gjorda av ljus. Nobelpriset i fysik 2018 (Språk: engelska) László Veisz, professor i fysik vid Umeå universitet Art Friday med konst, bar och gäst-DJ. Hollywoodfysik med fysikern Patrik Norqvist, Umeå universitet, även välkänd från olika tv-program

25

Popular science in Entangle: Energy from Einstein to hydrogen gas. Professor Thomas Wågberg, Umeå University Black holes, gravitational waves and GPS Professor Michael Bradley, Umeå University Popular science in Entangle: “O Romeo, Romeo, wherefore art thou quantum?” How particles can be apart yet still linked to one another (Language: Eng) Claude Dion, senior lecturer in physics at Umeå University Tools made of light - The Nobel Prize in Physics 2018 (Language: Eng) László Veisz, professor of physics at Umeå University Art Friday with art, bar and guest DJ. Hollywood physics with physicist Patrik Norqvist, Umeå University, also wellknown from various TV shows


SÖN 24/2 14.00–15.00

PROGRAM /

Populärvetenskap i Entangle: Partikelfysik från Demokritos till Higgs, och vidare Robin Ekman, doktorand i fysik vid Umeå universitet Universums mörka sida: Om mörk materia, mörk energi och universums acceleration Michael Bradley, professor i fysik vid Umeå universitet

FRE 3/5 17.00–21.00

Art Friday med vernissage för Konsthögskolans årliga masterutställning, bar och DJ. Utställningen invigs klockan 19.00, konstnärerna medverkar SÖN 12/5 14.00–15.00

Avgångsstudenter från Konsthögskolans masterprogram presenterar sin utställning genom en guidad visning

FRE 8/3 17.00–21.00

Art Friday med Samiska veckan! Spoken word, jojk, gäst-DJ och livemusik. Kafé och bar. Crash course med quiz om samisk kultur (Språk: engelska)

SÖN 12/5 15.00–16.00

FRE 15/3 17.00–01.00

FRE 17/5 17.00–21.00

Art Friday med Littfest! Läsningar av poeter från hela Europa. Jubileumsfest för Galago och Ordfront med kavalkad av serietecknare, musik och fest! Kafé och bar. Vernissage 18:00 Årets svenska bilderbok. Workshop med bilderbokstema FRE 12/4 17.00–21.00

Art Friday med vernissage, bar och DJ. Klockan 19.00 invigs utställningen Carl Johan De Geer / Den stora missuppfattningen. Konstnären medverkar SÖN 14/4 14.00

Filmsöndag i anslutning till Carl Johan De Geer / Den stora missuppfattningen

26 26

Högtidlig utdelning av stipendier till avgångsstudenter från Konsthögskolans masterprogram i deras pågående utställning Art Friday med konst och bar. Kvällens program arrangeras i samarbete med Konsthögskolan SÖN 19/5 14.00–15.00

Avgångsstudenter från Konsthögskolans masterprogram presenterar sin utställning genom en guidad visning FRE 14/6 17.00–21.00

Art Friday med sommarvernissage, bar och DJ. Klockan 19.00 inviger vi utställningen Animal / Konst över arter och existenser. Museichef Katarina Pierre hälsar välkommen och utställningen presenteras av gästkurator Filipa Ramos


SUN 24/2 14:00–15:00

EVENTS /

Popular science in Entangle: Particle physics from Democritus to Higgs, and beyond Robin Ekman, doctoral student in physics, Umeå University The dark side of the universe: dark material, dark energy and the acceleration of the universe Michael Bradley, professor of physics at Umeå University

FRI 3/5 17:00–21:00

Art Friday with opening of the Umeå Academy of Fine Arts’ annual Master’s exhibition, bar and DJ. Opening talks at 19:00. The artists will be present SUN 12/5 14:00–15:00

Graduate students from the Umeå Academy of Fine Arts’ Master’s programme give a guided tour of their exhibition

FRI 8/3 17:00–21:00

Art Friday with the Sami week! Spoken word, Jojk, guest DJ and live music. Café and bar. Crash course followed by a quiz in Sami culture (Language: English)

SUN 12/5 15:00–16:00

FRI 15/3 17:00–01:00

FRI 17/5 17:00–21:00

Art Friday with Littfest! Readings by poets from all over Europe. Anniversary party for Galago and Ordfront, cartoonists, music and party! Café and bar. Opening of the Swedish Picture Book of the Year exhibition. Open workshop FRI 12/4 17:00–21:00

Art Friday with exhibition opening, bar and DJ. Opening of the exhibition Carl Johan De Geer / The Big Misconception. The artist will participate SUN 14/4 14:00

Film Sunday in conjunction to the exhibition Carl Johan De Geer / The Big Misconception

27

Awarding of scholarships to graduate students from the Umeå Academy of Fine Arts’ Master’s programme in their exhibition Art Friday with art and bar. The programme will be organised in collaboration with the Umeå Academy of Fine Arts SUN 19/5 14:00–15:00

Graduate students from the Umeå Academy of Fine Arts’ Master’s programme give a guided tour of their exhibition FRI 14/6 17:00–21:00

Art Friday with bar, DJ and opening of the exhibition Animal / Art Across Species and Beings. Museum director Katarina Pierre will give a speech of welcome and the exhibition will be presented by guest curator Filipa Ramos


ART FRIDAY /

AFTERWORK PÅ FREDAGAR 17.00–21.00

Konst, bar och fri entré – en fredagskväll på Bildmuseet är ett perfekt sätt att inleda helgen. Förutom konstutställningar, kvällsvisningar och barmingel med andra museibesökare bjuder vissa fredagskvällar på olika typer av evenemang: performance, möten med konstnärer och författare, livemusik, vernissager, konstquiz, film, walk-and-talk, DJs och mycket annat. Det är vad vi kallar Art Fridays. Kolla fredagsprogrammet i kalendariet på föregående sidor eller titta förbi och ta del av vad som än är på gång. Välkommen! /

AFTER WORK ON FRIDAYS 17:00–21:00

Art, bar, and free admission – a Friday evening at Bildmuseet is a perfect way to kick-start the weekend. In addition to art exhibitions, evening tours and mingling with other museum visitors in the bar area, some Fridays offer various events: performances, encounters with artists and writers, live music, exhibition openings, art quizzes, film screenings, walk-and-talks, DJs, and much more. This is what we call Art Fridays. Check out the Friday programme in the calendar on the previous pages, or just drop by to enjoy whatever is happening. Welcome!

28


29


GUIDADE VISNINGAR / GUIDED TOURS

VISNINGAR VARJE DAG

Guidade visningar av utställningarna på svenska ges tisdagar till fredagar 12.00 – du hinner under lunchen – samt lördagar och söndagar 13.00. Kvällsvisning fredagar 19.00, utom när det är andra event. 22/2, 29/3 och 10/5 ges kvällsvisningen på engelska.

FAMILJEVISNING

Lördagar 13.00 ges visningar för barnfamiljer. Samtal om konst med barnperspektiv är en upplevelse som barn och vuxna kan dela.

BABYVISNING

Även mycket små barn kan uppleva konst. Visningar med babymåleri torsdag 21/2, 21/3 och 25/4 14.00–16.00 för vuxna med barn mellan 4 och 15 mån. Gratisbiljetter släpps en månad innan varje babyvisning och hämtas i Bildmuseets reception.

BOKA VISNING

Det finns också möjlighet att boka en egen visning eller workshop för en grupp – dina vänner, din arbetsplats eller din förening. Ett bokningsformulär finns på vår webbplats. /

DAILY TOURS

Guided tours in Swedish of current exhibitions are conducted on Tuesdays to Fridays at 12:00, and Saturdays and Sundays at 13:00. Evening tours Fridays at 19:00 except when there are other events. On 22/2, 29/3 and 10/5 the evening tours will be in English.

FAMILY TOUR

Family-oriented tours on Saturdays at 13:00. A talk aimed at children about a selection of artworks is an experience that children and adults can share together. Language: Swedish.

BABY TOUR

Even very young children can enjoy art. Tours with painting for infants on Thursday 21/2, 21/3 and 25/4 at 14:00–16:00 for adults with babies between 4 and 15 months. Free tickets will be available one month prior to each session and may be obtained from the reception desk at Bildmuseet.

PREBOOKED TOUR

In addition to public tours, it is also possible to make a group booking for a tour or workshop for a group of friends, your colleagues, or your association. Booking form available on our website. 30


31


32


ÖPPEN BILDVERKSTAD / CREATIVE WORKSHOP

ÖPPEN BILDVERKSTAD HELGER OCH LOV

Kreativ verkstad för alla åldrar lördagar och söndagar 12.00– 16.00. Låt dig inspireras av teman och konstnärliga tekniker i utställningarna. En konstpedagog finns på plats för handledning. Under sportlovet och påsklovet är bildverkstaden även öppen tisdag till fredag. Under sommaren har konstpedagogerna semester, men bildverkstaden är öppen för skapande på egen hand 22/6–16/8.

KONSTKVÄLLAR FÖR UNGA

Några kvällar under terminen är bildverkstaden en mötesplats för unga konstintresserade. Drop-in för dig mellan 16 och 25 år den 22/2, 29/3 och 10/5 mellan 17.00 och 20.00. Fri entré, ingen föranmälan krävs.

KULTURFESTIVAL FÖR DE YNGSTA

Smått & Gott är en kulturfestival för de mindre barnen i samarbete mellan Umeås kulturinstitutioner. Den 24/5–2/6 bjuder Bildmuseet på kreativ verkstad i storformat och dessutom bäbisteater med måleri. /

OPEN WORKSHOPS ON WEEKENDS AND HOLIDAYS

Creative workshops for all ages Saturdays and Sundays 12:00 to 16:00. Led by art educators and finding inspiration from themes and artistic techniques in the current exhibitions, we create together or individually. During the spring and Easter school breaks, the workshop is also open from Tuesday to Friday. The workshop area is open daily but unmanned 22/6–16/8.

ART EVENINGS FOR YOUTH

On some Fridays during term time, the creative workshop becomes a meeting place for young people interested in art. Drop in on 22/2, 29/3 and 10/5 between 17:00 and 20:00. Free admission, no booking required.

CULTURE FESTIVAL FOR THE YOUNGEST

Smått & Gott is a culture festival for small children, a collaboration among Umeå’s cultural institutions. At Bildmuseet on 24/5–2/6, there will be a creative workshop in large format all week plus baby theatre with painting.

33


ÖPPEN KULTURFÖRSKOLA OCH SKOLPROGRAM / OPEN CULTURAL PRESCHOOL AND SCHOOLS PROGRAMME

ÖPPEN KULTURFÖRSKOLA

På fredagar under terminerna kl 11.00–15.00 är det öppen kulturförskola i bildverkstaden. Föräldrar och barn får skapa och vara kreativa under ledning av våra konstpedagoger. Ålder: 0–6 år. Ingen föranmälan krävs. Kulturförskolan pågår 18/1–24/5, med undantag för fredagar under skolloven (8/3, 19/4) då vi bjuder på lovaktiviteter för alla åldrar.

SKOLPROGRAM

För skolor och förskolor erbjuder vi program anpassade till olika åldrar. Utställningarna kan ofta användas ämnesöverskridande mellan till exempel bild, SO-ämnen och språk. En konstpedagog presenterar teman och tekniker, eleverna deltar i diskussioner, gruppövningar och kreativa aktiviteter. Information och bokningsformulär finns på vår webbplats. /

OPEN CULTURAL PRESCHOOL

On Fridays during school terms at 11:00–15:00, our workshop area is an open cultural preschool where parents and children are invited to be creative under the guidance of our art educators. Ages: 0–6 years. No booking is required. The open cultural preschool runs 18/1–24/5, except from Fridays during school breaks (8/3, 19/4) when we offer activities for all ages.

SCHOOLS PROGRAMME

We provide programmes for groups of school and pre-school children of all ages. Many of our exhibitions can be accessed across different subjects such as art, social science, and language. An art educator presents themes and techniques from current exhibitions, and the pupils participate in discussions, group exercises and creative activities. Information and a booking form can be found on our website.

34


SHOP / BIBLIOTEK / KAFÉ SHOP / LIBRARY /CAFÉ

SHOP

Ett varierat utbud av konstböcker, kataloger, affischer, vykort och andra bildsouvenirer finner du i Bildmuseets shop

KAFÉ / RESTAURANG

Intill Bildmuseets Flexhall i Konstnärligt campus suterrängvåning finns kafé och restaurang Hansson & Hammar

BIBLIOTEK

På bottenplan finns också universitetsbibliotekets filial med böcker och tidskrifter om konst, arkitektur och design

HYRA LOKAL

Information om att hyra Bildmuseets flexhall och sammanträdesrum finns på vår webbplats /

SHOP

You can find a variety of art books and catalogues, posters, postcards and other art souvenirs in the museum shop

CAFÉ / RESTAURANT

Next to Bildmuseet’s Flexhall in the basement of the Umeå Arts Campus you will find Hansson & Hammar café and restaurant

LIBRARY

On the ground floor, there is a public branch of the university library, with books and magazines on art, architecture and design

RENTING SPACE

Information on hiring Bildmuseet’s auditorium and conference room can be found on our website

MED STÖD AV

35


Tis – Tor 10.00 – 17.00 Fre 10.00 – 21.00 Lör – Sön 10.00 – 17.00 Fri entré

HITTA HIT

Östra Strandgatan 30B, Umeå. Ta strandpromenaden eller Östra Strandgatan till Konstnärligt campus, eller lokalbuss 1, 5, 6 och 8.

PARKERING

Bredvid Designhögskolan eller längs gatorna Öst på stan nära Konstnärligt campus

KONTAKT

090-786 74 00 info@bildmuseet.umu.se /

OPENING HOURS

Tue – Thu 10:00 – 17:00 Fri 10:00 – 21:00 Sat – Sun 10:00 – 17:00 Free admission

FIND US

Östra Strandgatan 30B, Umeå. Follow the river promenade or Östra Strandgatan to Umeå Arts Campus or go by bus no 1, 5, 6 or 8.

PARKING

Beside the Institute of Design or along the streets close to the Umeå Arts Campus

CONTACT

+46 90-786 74 00 info@bildmuseet.umu.se

Framsidan: Pierre Huyghe, Untitled (Human Mask), 2014. Courtesy the artist. Foto: sid 2, 7, 8, 12, 13, 15, 32 Mikael Lundgren, sid 29, 31 Polly Yassin

ÖPPETTIDER

Profile for Bildmuseet

Bildmuseet Spring/Summer 2019  

Bildmuseet Spring/Summer 2019  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded