Årets svenska bilderbok 2021_SVE_ENG

Page 1

BILDMUSEET 20/03 26/09 2021 SVENSKA ENGLISH

Å S B B

R V I O

ETS ENSKA LDERK20/03 26/09

ÅRETS SVENSKA BILDERBOK / KOM DAGEN, KOM NATTEN

INTRODUKTION

Kom dagen, kom natten är en bildberättelse om en sensommardag på landet, om att släppa taget och att längta till nästa sommar. Boken vecklar ut sig som ett dragspel. På ena sidan finns dagen, på den andra tar natten vid. Sommaren är på väg att ta slut, det är kallt och vått i gräset men solen värmer. Alla de stora barnen badar men bokens huvudperson som inte kan simma stannar ensam kvar i vassen. En trollslända landar på hennes hand. Sedan kommer vinden, det blir mörkt och dagen övergår i drömmarnas magiska värld där allt är möjligt. Barnet flyger genom luften, faller som en sten och sjunker ner i vattnet där armarna blir vingar och hon kan simma utan flytkuddar. Kom dagen, kom natten har utsetts till 2020 års bästa svenska bilderbok och belönats med den nationella utmärkelsen Snöbollen. Författaren Åsa Lind och bildskaparen Emma Virke mottog priset i mars 2021 under Littfest – Umeå internationella litteraturfestival. I utställningen på Bildmuseet presenteras alla bilder ur vinnarboken, och du kan också höra Emma Virke och Åsa Lind berätta om hur den kom till. Kom dagen, kom natten är utgiven på Lilla Piratförlaget.

JURYNS PRISMOTIVERING

”Kom dagen, kom natten är ett bokkonstverk i sitt dragspelsformat som går att läsa åt två håll. Poetiskt vecklar berättelsen ut sig, ögonblicken expanderar och lägger till ännu en rytm, utöver den som markerar dygnets skiftningar. Dagens oro skingras i det lilla barnets nattliga Tummelisa-inspirerade drömmar. Med sinnlig naturkänsla, såväl i dagskildringens stilla betraktande som i nattens dramatik, landar berättelsen i uppvaknandets triumfatoriska visshet.”


BILDMUSEET PLAN 2

Emma Virke (f. 1974) är illustratör, bildkonstnär, författare och grafisk formgivare, utbildad till journalist och fotograf vid Högskolan i Kalmar och Arizona State University, verksam i Stockholm. Hon debuterade 2009 som bilderboksillustratör och vann Natur & Kulturs bilderbokstävling med sina illustrationer för Mops skriven av Eva Lindström. Hon har därefter publicerat flera egna böcker och gjort illustrationer till andra författares texter. Bland tidigare titlar finns till exempel böckerna om Memmo och Mysen, serien om Toto, En sur citron och Julias jul. Hösten 2017 tilldelades Emma Virke Elsa Beskow-plaketten för bilderboken Klä på Herr H (2016). Åsa Lind (f. 1958) är barn- och ungdomsförfattare, verksam i Stockholm. Hon har skrivit ett trettiotal böcker, såväl fakta som skönlitteratur. Mest känd är hon för böckerna om Sandvargen och Zackarina. Sandvargen belönades med Nils Holgerssonplaketten 2003. Den har översatts till 20 språk och har blivit en modern klassiker. 2014 tilldelades Åsa Lind Kulla-Gulla-priset. 2020 nominerades hennes och Emma Virkes Kom dagen, kom natten till Augustpriset. SNÖBOLLEN

Utmärkelsen Snöbollen – Årets svenska bilderbok uppmärksammar bilderboken som konstnärligt medium. Bakom priset står Krumelur – föreningen för unga ord i norr, i samarbete med Umeå Kultur, Kulturföreningen Pilgatan, Bildmuseet, Länsbiblioteket i Västerbotten, Littfest – Umeå internationella litteraturfestival, Mittuniversitetet och Svenska Tecknare. Priset delas i år ut för tionde gången. Läs mer om Snöbollen – Årets svenska bilderbok: http://www.bilderbokspriset.se/

Bildmuseet / 40 år av internationell samtidskonst i Umeå


20/03 26/09

SWEDISH PICTURE BOOK OF THE YEAR / COME DAY, COME NIGHT

INTRODUCTION

Kom dagen, kom natten [Come Day, Come Night] is a story about a late summer day in the countryside, about letting go and longing for next summer. The book opens up like an accordion. On one side is day, on the other night. The summer is drawing to a close and it is cold and damp in the grass, but the sun still warms. All of the older children go swimming while the book’s protagonist, who cannot swim, remains alone among the reeds. A dragonfly lands on her hand. Then comes the wind, darkness falls and day turns into the magical world of dreams where anything is possible. The child flies through the air, drops like a stone and sinks beneath the water, where her arms become wings and she can swim without arm floats. Kom dagen, kom natten has been honoured with the national award Snöbollen [The Snowball] in recognition of its being the best Swedish picture book in 2020. Author Åsa Lind and illustrator Emma Virke were presented the prize in March 2021 during Umeå’s international literary festival, Littfest. The exhibition at Bildmuseet presents all of the illustrations from the book together with an audio recording of Åsa Lind and Emma Virke relating how the book came about.

THE JURY’S MOTIVATION

“With its accordion format that can be read in either direction, Kom dagen, kom natten is a literary artwork. The story unfolds poetically as moments expand and add another rhythm to the one that marks the shifts of the day. Daytime worries dissolve in the little child’s nocturnal Thumbelina-inspired dreams. With all of the sensuality of nature, both in the quiet contemplation of the description of the day and in the drama of the night, the story ends in the triumphant certainty of awakening.”


BILDMUSEET FLOOR 2

Emma Virke (b. 1974) is an illustrator, visual artist, author and graphic designer who trained as a journalist and photographer at the University of Kalmar and Arizona State University and now works in Stockholm. She debuted as a picture book illustrator in 2009, winning Natur & Kultur’s competition for picture book illustrators for her illustrations for Mops, written by Eva Lindström. Since then, she has published several books of her own, as well as illustrating the work of other authors. Previous titles include the Memmo and Mysen books, the Toto series, En sur citron [A Sour Lemon] and Julias jul [ Julia’s Christmas]. In 2017, Emma Virke was awarded the Elsa Beskow Plaque for the picture book Klä på Herr H [Dress Mr H] (2016). Åsa Lind (b. 1958) is the Stockholm-based author of over 30 books for children and young adults, both fact and fiction. She is best-known for her books about Zackarina and her friend the Sand Wolf. The Sand Wolf won the Nils Holgersson Plaque in 2003 and has been translated into 20 languages, becoming a modern classic. In 2014, Åsa Lind was awarded the Kulla-Gulla Prize. In 2020, she and Emma Virke were nominated for the August Prize for Kom dagen, kom natten. SNÖBOLLEN (THE SNOWBALL)

The Snöbollen award for Swedish Picture Book of the Year recognises the picture book as an artistic medium. The prize was established by Krumelur – Association for Young Words in the North, in collaboration with Umeå Kultur, Kulturföreningen Pilgatan, Bildmuseet at Umeå University, Västerbotten County Library, Littfest – Umeå International Literature Festival, Mid Sweden University and the Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers. This year, the award will be awarded for the tenth time. Kom dagen, kom natten is published by Lilla Piratförlaget.

Bildmuseet / 40 Years of International Contemporary Art in Umeå, SwedenARCHITECTURES OF TRANSITION /

ZINEB SEDIRA / STANDING HERE WONDERING WHICH WAY TO GO

PETER ÖHRNELL / MÅLNINGAR

NAEEM MOHAIEMEN / JOLE DOBE NA

ÅRETS SVENSKA BILDERBOK / BILDVERKSTAD

RECEPTION

HUVUDENTRÉ

NAEEM MOHAIEMEN / JOLE DOBE NA

ENTRÉ

P

210604