Verkeer en parkeren moodboard

Page 1

Maar hangt wel af van hoevaak je de Zicht op de auto gebruikt auto vanuit huis is belangrijk!

Deze vrachtwagens mogen niet in een woonwijk komen te staan ( volgens de regels).

Duurzaamheid; wordt hier naar gekeken bv drainage of biodiversiteit?

Er is veel groen en ruimte in het plan om water te laten infiltreren. We willen dit zo veel mogelijk natuurlijk laten doen en weinig water naar het riool

Prachtig project en een aanwinst voor het dorp!

Moestuiners vinden het meer dan jammer dat ze weg moeten voor vrachtwagen parkeerplaatsen

vrachtwaven parkeerterrein: gaat zorgen voor geluidsoverlast snachts en sochtends

Zet de parkeerplaatsen op industrie terreinen

Zorg voor snelheidsdrempels / limieten

Zo min mogelijk, kan leiden tot een 'racebaan'

er is 'overlast' van de sporthal en museum omdat er zo veel wordt geparkeerd op de dijk

Er worden veel gesprekken met de gemente gevoerd om het plan goed in te passen

Kan leiden tot een modderpoel: oplossing zorg voor een stuk waar je uitkan stappen

sommige vrachtwagens zullen een gevaarlijke lading hebben

Kiss & ride een idee?

Belangrijk punt wat samen met de gemeente zal worden opgepakt

Dit zal misschien minder goed werken omdat mensen liever zicht op de auto hebben

Dit werkt goed in omliggend gebied

Niet gewild vanwege de 'vieze' auto ( hangt ook af vd soort bomen)

liever niet tussen de bomen parkeren

Parkeerplaatsen kunen worden gedeeld en te combineren met meerdere organisarties

Zorg voor parkeren Goede landschapeplijke inpassing

bij busstation Reedijk komt een nieuwe vrachtwagen parkeerplaats

Deze route ligt er momenteel niet

Dit werkt ook goed

Zou leuk zijn als dit er wel zou komen

Deze wandelroute is een suggestie, dit is buiten het plangebied en zal in dit plan niet worden aangelegd

Als er wensen hiervoor zijn dan wordt er wel naar geluisterd. Maar dit zal in gesprek met de gemeente zijn

Gezamenlijk onderhoud van openbaar groen ? Dit werkt projectmatig, maar structureel wordt dit erg lastig

geen mogelijkheid tot parkeren aan de voorkant, is dit Dit zal ook ok? Zien

goed werken voor het wandelpad

Leuk voor hier kinderen, zo geen hebben zij problemen ruimte om te in spelen

Overige opmerkingen

Dit zal beter werken dan een parkeerkoffer weg vd huizen

Erg interessant omdat dit nog niet aanwezig is in het gebied

Zeker voor de jongere Eerder het gebruik vd scooters dan gebruiker de auto ( laagdrempiliger)

Misschien kan heinenoord als pilot project hiervoor werken

Kan erg goed werken als het makkelijk wordt gemaakt. Er zit een carpool plaats net buiten de wijk; misschien kijken of deze veel wordt gebruikt?

Grondgebied vd gemeente

Zorg dat het groen wel wordt onderhouden; zorg dat hier afspraken over worden gemaakt

Ideeën

Vrijstaande huizen misschien zelfs 2 parkeerplekken bij woning

Verplaats bv de skatebaan

Zorg voor een bord/drempel dat je in een 30km snelheid komt

Deze zorgen heb ik...

altijd wel 1 parkeerplek bij een huis

Belast de neiwue bewoners niet met deze parkeerplaats!

Zorg: te veel auto's; zoek een plek zodat ze niet in de wijk hoeven te parkeren

Deze kansen zie ik....

Wat is er voor nodig om de bereidheid vh gebruik van ov omhoog te krijgen

Vroeger waren er 4 bushokjes, nu nog maar 1!

Het is gemakkelijk om de auto te nemen

Zorg niet dat er alleen een bushokje komt op de N217

Bushokjes moeten zijn op loopafstand

Als er meer mensen komen, zullen er meer jongeren zijn die het OV gaan gebruiken

Bus wordt zeker gebruikt door studenten

Zorg voor een sneldienst direct naar rotterdam

Deze kansen zie ik....

Deze zorgen heb ik...

Ideeën

Overige opmerkingen