Presentatie informatieavond Van Hornekazerne Weert 13 januari 2020

Page 1

Informatieavond Horne Quartier & De Lichtenberg


Voorstellen ▪ Gemeente Weert Wendy van Eijk | wethouder Monique Bessems | projectleider Birgit Eggelen | projectbureau

▪ Novaform Vastgoedontwikkelaars Paul van den Heuvel

▪ Viduro Rik van Druten | gespreksleider Linda Gommans | verslaglegging


Agenda - programma ▪ Toelichting gemeente door wethouder Wendy van Eijk

▪ Voorstellen Novaform en toelichten ontwikkelingsopgave door Paul van den Heuvel

▪ Toelichting proces - planning door Paul van den Heuvel

▪ Vragen


Introductie Familiebedrijf Derde generatie Bijna 100-jarig bestaan Top 50 Cobouw Nummer 21 van Nederland (2019) Financieel daadkrachtig Omzet 2019: circa 295 miljoen


Referenties

Noordwijkerhout Landgoed in den Houte

Zwolle Weezenlanden

Delft De Staal


Referenties

Weert Biesterbrug

Eindhoven Wilgenhof

Maasbree Zorgcomplex

Duiven WoZoCo Thuvine

Nijmegen Parc Margriet

Nijmegen De Horizon

Wijchen Meerstaete

Leur De Hagert


Locatie


Toelichting proces - planning ▪ Wandeling - rondleiding | vrijdag 17 januari 2020 van 15:00-17:00u

▪ Workshop 1 | maandag 27 januari 2020 om 19:30u ▪ Workshop 2 | maandag 17 februari 2020 om 19:30u ▪ Informatieavond terugkoppeling workshops | maandag 16 maart 2020 om 19:30u Ambtelijke procedure voor besluitvorming: ▪ Informatiebijeenkomst raadscommissie R&E | dinsdag 21 april 2020 ▪ Besluitvorming visie in college van B&W | dinsdag 26 mei 2020 ▪ Besluitvorming visie in raadsvergadering| woensdag 8 juli

2020


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.