Page 1

zorg Platform voor managers in ziekenhuizen en ouderenzorg

39e jaargang nr. 3 - mei 2014

WW

W. ZO

NI

RG

EU

IN

ST

W

EL

LIN

GE

N.

instellingen

Thema

Gastvrijheid Het roomserviceconcept van Gelderse Vallei

S?

Kinderpoli Tergooi: Nominaties wolkenplafonds en Gastvrijheidszorg tabletboom Awards 2014

NL


Inhoud

5

Van de redactie

18

24

Gastvrijheidszorg Awards 2014: wie zijn de genomineerden?

6

27

Nieuws

GmS-congres 12 juni, Utrecht: beter, leuker en interessanter

8

Amphia deelt ervaringen met nieuwe schoonmaaktrolley

13

28

22

Zorg & Bouw: blik op nieuwe Kinderpoli Tergooi

Column Frederiek Morees

31

Focus op inkoop

THEMA GASTVRIJHEID

14

34

Het roomserviceconcept van Ziekenhuis Gelderse Vallei

Wat doen we met het linnen?

36

18

Aanpak voedselverspilling: hoe doet DeSeizoenen dat?

Hotelschool DH en Laurens laten zien wat gastvrijheid is

21

Nieuwe bedrijfsafwasautomaten van Miele Professional

34

22

Restaurant Radboudumc

28

38

Markt & Product

41

Servicewijzer

42

Agenda en advertentie-index

Online > ZorgInstellingen is ook op Twitter te volgen. Ga naar www. twitter.com/zorginstelling en wordt volger. Zo blijft u dagelijks op de hoogte van het laatste nieuws uit de zorgsector. Niet alleen interessant voor uzelf, maar u heeft ook de mogelijkheid om uw eigen volgers snel op de hoogte te stellen van het nieuws door te retweeten.< > Wat is er te doen? Voor welke cursus kan ik me inschrijven? Welk congres is interessant om bij te blijven in mijn vakgebied? En naar welke beurs moeten mijn medewerkers beslist toe? De website van uw eigen vakblad houdt evenementen en andere belangrijke agenda-onderwerpen nauwgezet in de gaten. Ga voor het complete overzicht naar de website. lees verder < www.zorginstellingen.nl/evenementen

> Iedere week verschijnt ZorgInstellingen in de vorm van een digitale nieuwsbrief. Iedereen die ge誰nteresseerd is in het laatste nieuws uit de zorgsector kan zich abonneren op deze gratis nieuwsbrief. Ook bevat de nieuwsbrief informatie over de nieuwste producten en diensten. Abonneren? lees verder < www.zorginstellingen.nl > Ruim 230 ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen en GGZ-instellingen doen dit jaar mee aan het project Gastvrijheidszorg met Sterren. Op 12 juni worden tijdens het Nationaal Congres Gastvrijheidszorg in Utrecht de winnaars van de Gastvrijheidszorg Awards bekendgemaakt. Schrijf u in voor het congres op www.zorgmetsterren.nl. Op deze website kunt u ook allerlei informatie vinden over het gastvrijheidsproject.

2014-Mei / ZorgInstellingen

3


Westfriesgasthuis start met het QR quality systeem van Gom ZorgSupport Het Westfriesgasthuis kan sinds kort een primeur op zijn naam schrijven. Als eerste zorginstelling wordt daar vanaf half maart het QR quality systeem van Gom ingezet. Deze online applicatie biedt de gast de mogelijkheid om met behulp van hun smartphone direct feedback over de schoonmaak te geven. Op negen key locaties in het ziekenhuis wordt het QR quality systeem ingezet. Schoonmaak on-demand

Verhoogde gebruikersbeleving

Benieuwd hoe Gom ZorgSupport met het QR quality systeem bij u kan zorgen voor een stralende en gastvrije zorgorganisatie? Scan dan nu de QR code!

ZorgSupport


REDACTIONEEL

Colofon

GEEN KUNSTJE, MAAR KUNDE Wat hebben Fons de Poel, Loek Winter, Martin van Rijn, Jenneke van Veen, Jos Schols, Jacobine Geel en pakweg 1300 anderen met elkaar gemeen? Lastige vraag. Ik zal het antwoord maar meteen geven: ze ontmoeten elkaar op 12 juni a.s. in het Beatrix Theater in Utrecht tijdens het Nationaal Congres Gastvrijheidszorg. Het congres (zie www.zorgmetsterren.nl) is al jaren een druk bezochte bijeenkomst waar dienstverleners, personeel van zorginstellingen en (vertegenwoordigers van) bewoners/cliënten elkaar ontmoeten, met als hoogtepunt de feestelijke uitreiking van de Gastvrijheidszorg Awards. Het grote aantal deelnemers aan het congres toont aan dat het onderwerp midden in de belangstelling staat. Artsen, verplegers, verzorgers, therapeuten, ondersteunend personeel en anderen werkzaam in de zorg, kunnen hun vak 'technisch' gezien nog zo goed uitoefenen, als dat op een voor de bewoners, patiënten en/of familieleden onplezierige manier gebeurt, is dat een gemiste kans. Het onderwerp 'gastvrijheid' komt ook terug op het Facto Congres op 17 juni in Ede. Een van de sessies (zie www.facto.nl/congres, workshop 8) wordt gegeven door een gastvrijheidsexpert van Hotelschool Den Haag en de regio-facility manager van zorginstelling Laurens in Rotterdam. In dit nummer leest u vanaf pagina 18 het verhaal over het traject dat Laurens sinds 2011 heeft doorlopen om gastvrijheid in de organisatie een grotere rol te laten spelen. Het interview beveel ik van harte aan: het biedt een mooi inkijkje en bevat meerdere nuttige tips. Eén van die tips is om geen ‘standard operating procedures’ te gebruiken, maar te werken met ‘standards of performance’. Ik kan dat uitgangspunt onderschrijven. Het is onmogelijk om voor elke situatie een gastvrijheidsregeltje te verzinnen, dit vast te leggen en medewerkers er op aan te spreken als zij niet volgens dat regeltje handelen. Wat je wel kunt doen, is de richting aangeven van wat je met gastvrijheid zou willen en medewerkers vooral de ruimte geven om daar zelf invulling aan te geven.

GERARD DESSING

hoofdredacteur

Laatst mocht ik, tijdens een bezoek aan het restaurant in een ouderenzorginstelling waar ik vaker kom, zelf ervaren hoe dat in de praktijk kan uitpakken. Eén van de medewerkers kwam, nadat we de bestelling hadden doorgegeven en de drankjes al waren bezorgd, spontaan op ons af met een aantal borrelhapjes. “Jullie bestellen ze altijd, maar waren ze dit keer zeker vergeten, dus ik dacht: ik breng ze even.” Hij straalde van oor tot oor en wij voelden ons de koning te rijk. Een klein gebaar, maar top gedaan! Gastvrijheid, geen kunstje maar kunde.

ZORGINSTELLINGEN IS EEN UITGAVE VAN VAKMEDIANET

HOOFDREDACTEUR Gerard Dessing, gerarddessing@vakmedianet.nl tel. 088-5840912 EINDREDACTEUR Aline de Bruin, alinedebruin@vakmedianet.nl REDACTIERAAD Chiel Bos, Noor van den Bergh en Rob van den Bergh MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER Arjan Anderiesen (coverontwerp), Gonjo Beuken, Phyllis den Brok, Jasker Kamp, Frederiek Morees UITGEVER Geert van den Bosch ACCOUNTMANAGERS Michel Lases, michellases@vakmedianet.nl tel 06-52867256 Bert Renkema, bertrenkema@vakmedianet.nl tel. 06-30060061 VORMGEVING & OPMAAK Content Innovators Alphen aan den Rijn DRUK Ten Brink, Meppel ADRES Vakmedianet, Postbus 448, 2400 AK Alphen aan den Rijn www.zorginstellingen.nl, redactie@vakmedianet.nl ABONNEMENTENADMINISTRATIE klantenservice@vakmedianet.nl, tel. 088-5840888 ABONNEMENTEN ZorgInstellingen verschijnt 8 keer per jaar. Jaarabonnement Nederland € 129,00, België € 139,00, buitenland overig € 159,00 en los nummer € 17,50; prijzen zijn exclusief btw. Op alle uitgaven van Vakmedianet zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Die zijn te vinden op www.vakmedianet.nl. DOELGROEP Algemeen & financieel management, facilitair management, hoofden inkoop & voeding, ICT-management & hoofden administratie. COPYRIGHT Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. © Vakmedianet 2014 PUBLICATIEVOORWAARDEN Op iedere inzending van een bijdrage of informatie zijn de standaardpublicatievoorwaarden van Vakmedianet van toepassing. Deze zijn te vinden op www.vakmedianet.nl. DISCLAIMER Alle in deze uitgave opgenomen informatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De juistheid en volledigheid kunnen echter niet worden gegarandeerd. Vakmedianet en de bij deze uitgave betrokken redactie en medewerkers aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van de opgenomen informatie. ISSN 1386-4076

2014-Mei / ZorgInstellingen

5


NIEUWS ‘Voeding is altijd bijzaak geweest in medische wereld’ Voeding is in de zorg altijd een bijzaak geweest, maar nooit onderdeel van het genezingsproces. Dat zegt Suzanne Tummers-Stienen, schrijver van het boek Voedselbesteding in de zorg. “De medische wereld is erop gericht om mensen zo snel mogelijk beter te maken”, weet TummersStienen. “De specialist daar is in de lead en het medicijn moet daarin ondersteunen. Voeding is altijd een bijzaak geweest, maar nooit onderdeel van het genezingsproces. Dus als je gaat bezuinigen, dan doe je dat niet op datgene wat jou een goed ziekenhuis maakt. Dus niet op jouw specialist. Dat maakt tegelijkertijd dat er onvoldoende wordt gekeken naar de kansen die voeding kan bieden in de zorg.” Tummers-Stienen geeft zelf een aantal voorbeelden. “Van iemand die herstelt van een operatie en in bed ligt, weten we bijvoorbeeld dat hij in sommige gevallen meer verbrandt dan een gezond iemand die in beweging is. Die patiënt heeft ook meer eiwitten nodig. Dat kun je opvangen met voeding. Met als gevolg dat het risico op complicaties minder wordt en de hersteltijd sneller. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden.”

Oudere fietsers belanden steeds vaker in ziekenhuis Ziekenhuizen zien steeds meer oudere fietsers op de eerste hulp verschijnen die een fietsongeluk hebben gehad. Dat signaleert stichting VeiligheidNL na onderzoek in opdracht van de overheid. De onderzoekers roepen gemeenten op om fiets- en voetpaden beter te onderhouden en te verbeteren. Fietsen wordt gevaarlijker naarmate iemand ouder wordt: 65-plussers lopen drie keer zoveel risico op een dodelijk fietsongeluk als gemiddeld, 75-plussers zelfs 12 keer zoveel. Volgens het onderzoek belandden in 2012 in totaal 33.000 mensen van 65 jaar of ouder na een ‘verplaatsingsongeval’ in het ziekenhuis. In veruit de meeste gevallen (86 procent) gebeurde het ongeluk tijdens het fietsen of lopen. Door de vergrijzing is het weliswaar logisch dat meer ouderen een ongeluk krijgen, maar dat kan de stijging niet helemaal verklaren. Ouderen die in het ziekenhuis belandden, noemden zelf vaak de toestand van straat, stoep of fietspad als oorzaak.

Ouderen geven regering dikke onvoldoende op zorg Ouderen geven het beleid van de regering op alle punten een onvoldoende. Op het vlak van zorg en ouderenbeleid gaan de cijfers zelfs diep in het rood. De 55-plussers ergeren zich vooral aan de sluiting van verzorgingstehuizen en bezuinigingen op de ouderenzorg. Dat blijkt uit de Senioren Barometer 2014 van het instituut Tranzo van Tilburg University. In april 2014 werden meer dan 500 ouderen gevraagd naar hun mening over het functioneren van de regering, als onderdeel van een breder onderzoek onder ouderen. De participatiemaatschappij en een groter beroep op mantelzorg wordt door de ouderen als onrealistisch beoordeeld. Ouderen ergeren zich aan de steeds maar toenemende kosten die ze dreigen te moeten maken, zonder dat ze invloed hebben op de besluiten die hierover worden genomen. Veel ouderen voelen zich gepakt door het regeringsbeleid.

Budget ziekenhuizen flink gekort Ziekenhuizen moeten komend jaar rekening houden met een korting op hun budget van honderden miljoenen euro’s. Dat zeggen Haagse bronnen in De Telegraaf. De ziekenhuizen gaven volgens het ministerie van Volksgezondheid in 2012 meer uit dan was afgesproken met minister Schippers en de zorgverzekeraars. Schippers kan dit jaar voor het eerst gebruikmaken van een maatregel om grote kostenstijgingen in de zorg in te perken: het macrobeheersingsinstrument (mbi). Wanneer de zorgkosten boven een van tevoren vastgesteld totaalbedrag uitstijgen, kan de gehele overschrijding in mindering worden gebracht op toekomstig budget. Hoe hoog de overschrijding precies is, kunnen de bronnen nog niet zeggen. Het ministerie, de branche en de accountants zouden namelijk nog in een ruzie verwikkeld zijn over de boekhoudregels.

6

2014-Mei / ZorgInstellingen


NIEUWS

www.zorginstellingen.nl

Randstad: Zorg meest aantrekkelijke sector om in te werken Ondanks de vele ontwikkelingen die er plaatsvinden, is de zorgsector de meest aantrekkelijke sector om in te werken. Dat blijkt uit het jaarlijkse werkgeverimagoonderzoek van Randstad. In de top 10 van meest aantrekkelijke werkgevers staan vier ziekenhuizen. De zorgsector scoort in het onderzoek vooral hoog op â&#x20AC;&#x2DC;interessante baaninhoudâ&#x20AC;&#x2122;. Ook staat de zorg onder de respondenten bekend als sector met goede carrièremogelijkheden en een goede werksfeer. Ook werkgevers komen goed uit de bus. Vier ziekenhuizen staan in de top 10 van non-profit bedrijven. Het AMC, het Antonius Ziekenhuis, het LUMC en het Erasmus MC staan op nummers drie, vier, zes en acht in de top tien meest aantrekkelijke werkgevers. Lenneke Duijf, directeur van Randstad Zorg, vindt het terecht dat werknemers in Nederland een positief beeld hebben van de zorg. â&#x20AC;&#x153;De zorgsector is een hele mooie sector om in te werken. Ondanks dat de zorgmarkt sterk in ontwikkeling is met de bijbehorende uitdagingen, heeft de sector veel te bieden. Banen geven veel voldoening, mensen kunnen er veel van zichzelf in kwijt en door de ontwikkeling in de markt, biedt het werknemers ook juist kansen om te zich te ontplooien.â&#x20AC;?

De nieuwe HYGIENE bedrÄłfsafwasautomaten

Kamer: jacht op zzpâ&#x20AC;&#x2122;ers in zorg moet stoppen Het kabinet maakt zelfstandigen in de langdurige zorg het werken onmogelijk en schiet door met het bestrijden van schijnconstructies. Dat vindt een ruime meerderheid van de Tweede Kamer, zo bleek tijdens een debat met minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en staatssecretaris Eric Wiebes van FinanciĂŤn. Zzpâ&#x20AC;&#x2122;ers hebben een VAR-verklaring van de Belastingdienst nodig om als zelfstandigen te kunnen werken. Sinds enige tijd past de Belastingdienst de regels hiervoor strenger toe. Ze doet dat om constructies tegen te gaan waarbij een zorgverleningsbureau alle medewerkers ontslaat om ze vervolgens als schijnzelfstandige weer in te huren. De zzpâ&#x20AC;&#x2122;ers zijn dan eigenlijk verkapte werknemers voor wie sociale premies en dergelijke worden vermeden. De Kamer vindt dat de jacht op zzpâ&#x20AC;&#x2122;ers te ver gaat. Kamerleden trokken er al eerder over aan de bel. Het aanpakken van schijnzelfstandigheid moet niet ten koste gaan van zelfstandigen die gewoon hun werk doen, zo vinden ze. Staatssecretaris Wiebes sprak tegen dat het kabinet erop uit is zzpâ&#x20AC;&#x2122;ers te pesten. Maar Wiebes onderstreept wel dat handhaving en controle van de regels noodzakelijk zijn. Het kabinet overlegt nog met brancheorganisatie ZZP Nederland of het mogelijk is zelfstandigen te laten samenwerken in coĂśperaties.

Alleen bÄł Miele

BedrÄłfsafwasautomaten met verswatersysteem! ĹĄKortste programmaduur 5 minuten ĹĄĆ&#x201C;&QDVSRHOWHPSHUDWXXU ĹĄ(Ä´FLĂ&#x;QWHUHLQLJLQJRSWZHHEHODGLQJVQLYHDX V ĹĄ*HVFKLNWYRRUWZHHNorYHQ[PP ĹĄ5HLQLJLQJFRQIRUP+$&&3',1 ĹĄHYGIENESOXVWKHUPLVFKHGHVLQIHFWLH  Ć&#x201C;&PLQ

Info: (0347) 37 88 84 www.miele-professional.nl www.mÄłnvaatwasserkiezen.nl

2014-Mei / ZorgInstellingen

7


ACTUEEL

Schoonmaak

Veiliger en efficiĂŤnter werken met nieuwe schoonmaaktrolley Triple-T is de naam van een compleet nieuw schoonmaaksysteem, gebaseerd op de strenge eisen in de zorg. Het hart van het systeem wordt gevormd door een nieuw ontworpen schoonmaaktrolley, waarmee prettiger, veiliger en efficiĂŤnter gewerkt kan worden. Maar er zijn nog meer voordelen, zo blijkt uit uitgebreide tests in onder meer het Amphia Ziekenhuis. Tekst Gerard Dessing

8

2014-Mei / ZorgInstellingen


ACTUEEL

Schoonmaak

“Op schoonmaak wordt soms neergekeken, maar dat is niet terecht, het is een echt vak. Als je dan ziet dat deze nieuwe schoonmaaktrolley de schoonmaakmedewerker opeens een hele andere, professionele, uitstraling geeft, dan is dat prachtig. Het is een werkstation dat veel weg heeft van de medische rolkastjes die hier gebruikt worden. Ik ben er echt enthousiast over.” Aan het woord is Jacqie van den Hoek - De Groene, als productmanager Huishouding bij het Amphia Ziekenhuis verantwoordelijk voor de schoonmaak op de ziekenhuislocaties in Breda en Oosterhout. Ze was in 2013 nauw betrokken bij het uittesten van de nieuwe schoonmaaktrolley die leverancier van schoonmaakproducten, -systemen en -adviezen Alpheios tijdens de Interclean 2014 officieel presenteerde. De trolley is een belangrijk onderdeel van het nieuwe schoonmaaksysteem Triple-T, een systeem dat schoonmaakmedewerkers in staat stelt efficiënter, veiliger en prettiger hun werk te doen. Geen sinecure binnen de zorg, waar protocollen en WIP-richtlijnen steeds strengere eisen stellen aan het niveau van schoonmaken.

Prototype

Toen de nieuwe trolley inclusief de daarbij horende werkmethode in 2013 intern uitontwikkeld was, benaderde Alpheios een aantal ziekenhuizen in Nederland en België, waaronder Amphia, met de vraag of ze de nieuwe methode wilden testen. Van den Hoek reageerde meteen positief: “Innovaties zijn belangrijk, en bovendien vinden we het leuk om daar bij betrokken te zijn.” Ze maakte twee schoonmaakmedewerkers vrij om deel te nemen aan de proef. Deze werden gedegen opgeleid omdat ze zowel met de trolley als met nieuwe gereedschappen en middelen én een nieuwe methode gingen werken. Daarna werd er eerst zes, en later nog eens vier weken met de trolley en de daarbij behorende werkwijze gewerkt en

koppelde het Amphia hun bevindingen terug aan Alpheios en de andere deelnemende ziekenhuizen.

Fraai en functioneel

Wie de trolley voor het eerst ziet, kan niet om zijn fraaie vormgeving heen. Daar waar huidige schoonmaakkarren er vaak uitzien als ‘stekelvarkens’, met aan alle kanten uitstekende stelen en vuilniszakken aan de rand van de kar, zorgt de nieuwe en strakke vormgeving voor een moderne en vooral professionele uitstraling. Andere opvallende features zijn de afsluitbaarheid, de flexibele indeling en het feit dat de trolley voldoet aan alle ergonomische eisen. Ook typische kenmerken als het scheiden van nat en droog werken of het scheiden van schoon en vuil materiaal maken duidelijk dat goed gekeken is naar WIP-, JCI- en NIAZ-normen.

Afsluitbaar

Voor Van den Hoek is de afsluitbaarheid een van de belangrijkste verbeteringen. “Neem bijvoorbeeld de kinderafdeling. Je wilt er niet aan denken wat er kan gebeuren als iemand een fles schoonmaakmiddel uit een open trolley haalt en deze aan zijn mond zet. In de huidige situatie moet een schoonmaakmedewerker de trolley altijd achter slot en grendel opbergen als hij ergens anders iets moet pakken of doen. Dat is met de nieuwe trolley niet nodig. Alle compartimenten zijn

De kern van het nieuwe schoonmaaksysteem Triple-T wordt gevormd door een nieuw ontworpen schoonmaaktrolley, waarmee veiliger en efficiënter gewerkt kan worden.

afsluitbaar. Je kunt hem nu op de afdeling laten staan, zonder dat iemand er spullen uit kan halen.’

Flexibele indeling

De flexibele indeling is een andere verbetering. De trolley biedt beduidend meer mogelijkheden om de indeling aan de eigen wensen aan te passen. “Het kan zelfs zo zijn dat je voor een operatiekamer een andere indeling kiest dan voor een andere afdeling. Dat is mogelijk. De trolley is dusdanig ingedeeld dat je alle materialen in één keer mee kunt nemen, van vuilniszak tot stelen en van voorraad tot chemie; je hoeft minder heen en weer te lopen."

Indeling trolley (large-versie) - 1/3: vuil (vuiniszakken e.d.) - 1/3: natte materialen (microvezeldoeken, bevochtiging, houder met wasnetten) - 1/3: voorraad (chemie, droge doeken, extra middelen en materialen) Deuren aan zijkant Deksels aan bovenzijde

2014-Mei / ZorgInstellingen

9


ACTUEEL

Schoonmaak

Jacqie van den Hoek - De Groene, productmanager Huishouding bij het Amphia Ziekenhuis en Leon Hermse, manager business development bij Alpheios.

Lego

Leon Hermse is manager business development bij Alpheios. Hij was nauw betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe concept. Over de flexibele indelingsmogelijkheden zegt hij: “Ik noem het weleens Lego voor volwassenen. Je kunt de trolley namelijk geheel zelf indelen. De grootste unit bevat bijvoorbeeld standaard één vuilcompartiment, maar je kunt er ook voor kiezen met drie vuilcompartimenten naast elkaar te werken, dat is handig voor gescheiden afvalinzameling. Omdat je alle spullen in de trolley kunt meenemen, gaan we er vanuit dat je er 30 patiëntenkamers mee kunt reinigen. Een schoonmaakmedewerker kan dus meer doen in dezelfde tijd, omdat hij efficiënter kan werken.”

Infectiepreventie

Een deel van de test in het Amphia Ziekenhuis betrof het werken met disposable-materialen, zoals exclusief ontwik-

10

2014-Mei / ZorgInstellingen

kelde schoonmaakdoeken. Hierdoor werkt Triple-T maximaal mee aan infectiepreventie en het voorkomen van kruisbesmettingen.

Beleving

Van den Hoek is enthousiast over het gebruik van dergelijke wegwerpmaterialen. “Die doeken zijn wit en je pakt steeds een nieuwe. Dat heeft twee belangrijke voordelen: patiënten zien dat je regelmatig van doek wisselt. Dat draagt bij aan de schoonbeleving. En medewerkers zien de witte doek vuil worden, dat geeft hen een goed gevoel omdat ze merken dat ze hun werk niet voor niets doen. Voor ons is het belangrijk dat we hierdoor effectief bijdragen aan de hygiëne van het ziekenhuis.”

Geur

Een tijdens de test ondervonden voordeel van het gebruik van disposable-doeken mag niet onbenoemd

blijven: in de ruimte wordt een aangename geur gebracht en dit werkt mee aan de beleving van schoonmaak. Van den Hoek: “We werken in het ziekenhuis volledig met de microvezelmethode, dat betekent dat er zo min mogelijk schoonmaakmiddel en zo min mogelijk water wordt gebruikt. Er is dus weinig geur. Maar de disposable-doeken zijn wel voorzien van een geur. Patiënten zeggen dan al snel: ‘Wat ruikt het hier lekker’. In de beeldvorming van

Amphia Ziekenhuis - Locaties: 2 in Breda, 1 in Oosterhout, 1 in Etten-Leur

- Kerncijfers: 840 bedden, 4600 medewerkers, 260 specialisten

- Schoonmaak: in eigen beheer, ca. 230 medewerkers

- Productmanager huishouding: Jacqie van den Hoek - De Groene


ACTUEEL

Schoonmaak

zowel de medewerker als de patiënt werken disposables dus gewoon erg positief.”

Kosten en baten

LABELS PRINTEN

Of Amphia overstapt op het werken met disposable-doeken, laat zich nog even bezien. Van den Hoek wil eerst een kosten/baten-analyse maken zodat ze precies weet hoe het financiële plaatje er uit kan gaan zien. “Met disposable-doeken heb je meer afval, en dat kost geld. Ik ben eventueel bereid wat meer te betalen voor de schoonmaak, als je door het creëren van meer beleving hoger scoort op patiënttevredenheid. Maar het moet prijstechnisch gezien wel haalbaar zijn.”

Andere manier van werken

Hermse begrijpt de wens om een beslissing te baseren op een gedegen kosten/baten-analyse. “Met microvezel heb je een compleet wasproces, moet je doeken vouwen, moet je voorbevochtigen en ga zo maar door. Dat kost tijd en geld. Werken met disposable-doeken gaat heel anders: je neemt een doek uit een pak dat op de trolley ligt, je veegt en het is klaar. Ook op het gebied van hygiëne scoor je goed, want je hebt geen enkele kans meer op kruisbesmetting. Al die aspecten moet je financieel goed op een rij zetten, pas dan kun je een besluit nemen.”

Toekomst

Het vervangen van de huidige trolleys staat bij Amphia op korte termijn nog niet op agendapunt nummer 1. Dat heeft een duidelijke reden: de huidige schoonmaaktrolleys zijn in de boekhouding nog niet afgeschreven. Van den Hoek, tot slot: “Goede trolleys ga je niet zomaar vervangen. Maar als ze eenmaal zijn afgeschreven, is het een ander verhaal. En bovendien, in de toekomst worden de desinfectie- en hygiëne-eisen alleen maar zwaarder. Dan zie ik zeker een rol weggelegd voor werken met de trolleys en met disposables. Ik ben er enthousiast over.”

2014-Mei / ZorgInstellingen 11


CONGRES 2014 Dinsdag 17 juni, Ede

Thema:

Innoveer nu!

ONTDEK DE TOEKOMST VAN FACILITY MANAGEMENT ~2 lezingen ~ 24 facilitaire topsprekers ~ 11 workshops over innovatie bij o.a. NS/Prorail, EY, KPN, TenneT, CZ en Google

Schrijf u nu in voor het Facto congres www.facto.nl/congres Let op: Beperkt aantal deelnemers per workshop


COLUMN

‘We zijn het even vergeten’ We zijn aan het verbouwen. De dagopvang annex kantoorruimtes worden omgebouwd tot een nieuwe verpleeggroep voor kleinschalig wonen.

Medio november 2013 hebben we de keukenapparatuur (afwasmachine, twee koelkasten, magnetron, regenerator en kookplaat van de dagopvang) en de bijhorende kasten gedemonteerd en in de parkeergarage opgeslagen, netjes ingepakt in zwaar, bijna ondoorzichtig plastic en flink ingetaped om pottenkijkers te ontmoedigen. Met enige tegenwoordigheid van geest had de aannemer ook nog een foto gemaakt van het geheel. Begin maart 2014 was de verbouwing klaar. De nieuwe huiskamer was gereed en de keukenapparatuur met bijbehorende kasten kon worden teruggeplaatst. De aannemer verwijderde het plastic en ontdekte tot zijn grote ontsteltenis dat de kasten er nog stonden, maar de apparatuur verdwenen was. Overal staan camera’s opgesteld, ook in de parkeergarage. We zijn dus meteen de camerabeelden vanaf half november - het moment dat wij daar de apparatuur hadden gestald - gaan bekijken. Het was anderhalve dag werk, maar het resultaat was uitstekend. Op beelden van 29 januari zien we een bestelautootje de parkeergarage binnenrijden. Deze maakt een paar rondjes en rijdt weer weg. Enkele uren later komt hetzelfde autootje weer terug, maakt weer een rondje en verdwijnt weer. Op 31 januari zien we de auto weer: hij wordt pal naast de opgeslagen spullen geparkeerd. Twee heren stappen uit, halen ergens een laddertje vandaan en laden op hun dooie akkertje de goederen in. De klus is in een half uur geklaard. Het bestelwagentje rijdt de parkeergarage weer uit (het nummerbord is overigens goed leesbaar). De parkeergarage is alleen toegankelijk voor bewoners en huurders met een huurcontract voor een parkeerplaats in onze garage. Allen hebben een pasje, dat aangeboden moet worden aan de paslezer in een paal bovenaan bij de inrit. Wij kunnen de tijdstippen van alle keren dat dit autootje is binnengereden koppelen aan één en dezelfde pas, die op dat moment nog op naam staat van een bewoonster die is overleden, maar wier zoon bezig is het appartement te – laten - ontruimen. Met deze gegevens en camerabeelden op een USB-stick nemen wij vervolgens contact op met de recherche om aangifte te doen. Een rechercheur komt nog dezelfde dag langs, neemt de gegevens op en neemt de USB-stick mee.

Frederiek Morees is directeur van een zorginstelling ergens in Nederland. Zij schrijft over zaken waarmee zij in de dagelijkse praktijk te maken heeft. Morees heet in werkelijkheid anders.

We zijn ervan overtuigd dat het niet lang kan duren of de dieven zullen worden gepakt, want de kentekenplaat is duidelijk in beeld en de eigenaar van de parkeerkaart is bekend. Kortom: wij hebben het speurwerk al gedaan voor de rechercheur. Zij hoeven de dief alleen maar via het nummerbord op te sporen. “Eitje”, zeggen we dan. Inmiddels zijn we vier weken verder. Nieuwsgierig naar de voortgang bel ik de recherche. Het antwoord: “Het dossier is even blijven liggen, het was zo druk met de nucleaire top. We zijn het even vergeten.” Na een boze e-mail van mij ontvang ik bericht dat de zaak weer is opgepakt. Helaas zijn we nu alweer een week verder en is er nog steeds radiostilte. Ik zin op actie, maar wat is wijsheid? Dreigen met de ombudsman en de krant of nog even geduld hebben? U hoort het vervolg in mijn volgende column.

2014-Mei / ZorgInstellingen 13


THEMA GASTVRIJHEID

Roomserviceconcept

www.zorginstellingen.nl

Search

Zelf bepalen wanneer, waar en met wie je eet Roomserviceconcept vliegwiel voor gastvrijheid Sinds anderhalf jaar mogen patiënten in Ziekenhuis Gelderse Vallei zelf bepalen wat ze wanneer, waar en met wie willen eten en drinken. Met één telefoontje plaatsen ze een bestelling, die binnen 45 minuten wordt bereid en geserveerd. Gastvrijheid in optima forma, met een klanttevredenheid van ruim een 8. Een kijkje in de keuken van het nieuwe roomserviceconcept At Your Request. Tekst Gerard Dessing

14

2014-Mei / ZorgInstellingen


THEMA GASTVRIJHEID

Softwaresysteem

Het softwaresysteem van het roomserviceconcept is een belangrijke schakel. “In het systeem wordt alles vastgelegd. Je haalt er dus veel informatie uit: wat zijn de hardlopers, waar zitten de pieken in de bestellingen of juiste de slappe periodes, komt de patiënt wel aan zijn benodigde dagelijkse voedingswaarde? Daar kun je als ziekenhuis je voordeel mee doen.”

“Een broodje kroket, een glas melk en een fruitsalade? En voor uw echtgenoot de dagschotel met een glas rode wijn? Ja hoor, ik heb het genoteerd. En u wilt graag in de lounge op de afdeling eten? Geen probleem! De bestelling wordt over maximaal 45 minuten geserveerd. Eet smakelijk alvast!” Het zou een deel van een telefoongesprek kunnen zijn tussen een medewerker van het Maaltijdservicecentrum van ziekenhuis Gelderse Vallei en een patiënt die zijn maaltijd wil bestellen. Sinds de invoering van het roomserviceconcept At Your Request in november 2012 is dit de gewoonste zaak van de wereld in het Edese ziekenhuis.

‘De fruithapjes lopen als een trein, net als de kleine salades en snacks zoals tosti's’ Het verhaal achter het nieuwe concept begint in 2009. In het ziekenhuis worden de maaltijden dan nog bereid op basis van ontkoppeld koken. Hoewel de processen strak zijn ingeregeld, zijn ze wel voornamelijk vanuit productie-perspectief opgesteld, en niet zozeer vanuit de gast. Om hier verandering in te brengen wordt Wessel Griffioen, sinds 2008 manager Facilitair Bedrijf bij het ziekenhuis, gevraagd om samen met enkele collega’s antwoord te vinden op de vraag: Wat wil het ziekenhuis met gastvrijheid in relatie tot eten en drinken? Diverse roomserviceconcepten worden naast elkaar gezet. Wat opvalt is dat

Roomserviceconcept

veel concepten uitgaan van een decentrale opzet: warme maaltijden worden in afdelingsgerichte keukens geregenereerd en broodmaaltijden worden geserveerd vanaf de broodserveerwagens. Het team is niet laaiend enthousiast. Griffioen: “We zochten de ultieme vorm van gastvrijheid, maar deze concepten voldeden daar niet aan.”

Centrale horecakeuken

Dan loopt het ziekenhuis tegen een ander concept aan: At Your Request, een in de Verenigde Staten door Sodexo ontwikkeld systeem dat in ruim 350 Amerikaanse ziekenhuizen wordt gebruikt. Het concept is gebaseerd op het model van een centrale horecakeuken. Griffioen. “Je bepaalt als ziekenhuiskeuken wat je zelf doet en wat je door de markt laat doen. Bestellingen worden direct gemaakt en kort daarna bij de patiënt gebracht. Het mooie is: je bent in staat een breed assortiment aan te bieden, met een service van 7 uur ‘s ochtends tot 7 uur ‘s avonds. De patiënt kan zelf bepalen wat hij op welk moment wil eten, met wie en ook waar hij dat wil doen: op bed, op de kamer of in een loungeruimte op een van de verpleegafdelingen. Vanwege die vier variabelen, dus het wat, wanneer, waar en met wie, sprak dit concept ons erg aan. Bovendien kan familie of bezoek altijd direct mee-eten en uit dezelfde menukaart kiezen.”

Gelderse Vallei - Medewerkers: circa 3.000 (ca. 2.000 formatieplaatsen)

- Hoofdlocatie: Ede (kliniek) - Facilitair Bedrijf: 250 medewerkers (160 fte)

- Manager Facilitair Bedrijf: Wessel Griffioen

Keuzevrijheid

Ook volgens Hans Borghuis, Senior sales manager bij Sodexo Healthcare, is de volledige keuzevrijheid een van de sterke punten van het concept. “Neem een traditionele broodserveerwagen; die komt op bepaalde tijden op de verpleegafdelingen. In de regel moet een patiënt op dat moment een

keuze maken en zijn eten nuttigen, terwijl hij op dat moment misschien weinig trek heeft. In ons concept kan de patiënt voor zowel de warme maaltijd als de tussendoortjes echt zelf bepalen wanneer hij wat bestelt en wanneer hij wil eten.”

2014-Mei / ZorgInstellingen 15


THEMA GASTVRIJHEID

Roomserviceconcept

Verbouwing

Na een studiereis naar de VS, met bezoeken aan ziekenhuizen waar het concept al jaren operationeel is, viel het besluit om het concept in te voeren. Voorwaarde was wel dat een pilot van vier maanden op vier verpleegafdelingen positief afgerond zou worden. De volgende stap was de verbouwing van de keuken. De traditionele kookeilanden en portioneerlijn werden vervangen door een warme en koude lijn, met aansluitend een assemblagedeel. Na zo’n drie jaar voorbereiding werd in november 2012 het concept in gebruik genomen.

Bestellen, produceren en serveren in 8 stappen 1. Patiënt ontvangt papieren menukaart (met maaltijden, kleine gerechten en dranken) 2. Patiënt geeft gemaakte keuze telefonisch door aan Maaltijdservicecentrum 3. Bestellen is mogelijk tussen 07.00 en 19.00 uur 4. Patiënt krijgt indien nodig advies van medewerker Maaltijdservicecentrum i.v.m. bijvoorbeeld dieetvoorschriften, voedingswaarde 5. Medewerker Maaltijdservicecentrum voert keuze in softwaresysteem in 6. In centrale keuken wordt de bestelbon verwerkt en wordt maaltijd bereid 7. Maaltijd wordt in serveerwagen geplaatst 8. Servicemedewerker bezorgt de maaltijd binnen 45 minuten na bestelling bij de patiënt

Personele gevolgen

De introductie ging gepaard met diverse veranderingen. Eén daarvan was een andere inzet van personeel, aldus Griffioen. Door de overheveling van taken naar de zorgassistent (voor de verpleegkundig gerelateerde taken), naar het Maaltijdservicecentrum (voor het opnemen van en adviseren over bestellingen) en naar de servicemedewerker (voor het bezorgen en uitserveren van de maaltijden) kwam de functie van voedingsassistent te vervallen.

‘Familie of bezoek kan altijd direct mee-eten’ Griffioen: “Je moet mensen overplaatsen in andere functies, werktijden gaan veranderen enzovoort. Dat vereist aandacht, tijd en zorgvuldigheid. Daar hebben we al met al een klein jaar voor genomen.”

16

2014-Mei / ZorgInstellingen

Vliegwiel

Hoewel de zorg in aanvang wat terughoudend reageerde op het concept sloeg de aarzeling snel om in enthousiasme. Dat verbaasde Griffioen niet echt: “De flexibiliteit die je met dit concept bereikt, is een prachtig vliegwiel voor gastvrijheid. De zorg ging opeens ook nadenken in de trant van: ik wil dat en dat nu wel bij die patiënt doen, maar schikt dat wel? Er werd meer nagedacht vanuit de patiënt, dat was mooi om te zien.” Niet alleen voor het ziekenhuis, maar ook voor Sodexo was het project een uitdaging. Het was namelijk de eerste keer dat het concept in Europa in gebruik werd genomen. Tal van zaken moesten opgelost worden. Borghuis geeft het voorbeeld van de serveertrolley. “Daarmee ga je 12 uur per dag de afdeling op. Dat moet er dus gewoon goed uitzien. Ook moet je menukaarten ontwikkelen, het softwaresysteem voor de registratie en verwerking van de bestellingen inrichten, opstarten en koppelen aan het patiëntensysteem.”’

Software

Het softwaresysteem vormt een belangrijke schakel in het proces, vervolgt Borghuis. Niet alleen om de logistiek te optimaliseren, maar ook vanwege de managementinformatie. “In het systeem wordt alles vastgelegd. Je haalt er dus veel informatie uit: wat zijn de hardlopers, waar zitten de pieken in de bestellingen of juiste de slappe periodes, komt de patiënt wel aan zijn benodigde dagelijkse voedingswaarde? Daar kun je als ziekenhuis je voordeel mee doen.”

Fruithapjes

Het succes van het concept zit hem ook in andere factoren, zoals de gevarieerde menukaart. Vooral de kleine gerechten zijn erg in trek, heeft Griffioen gemerkt: “De fruithapjes lopen als een trein, net als de kleine salades of snacks zoals een tosti. Dat is logisch, want als je ziek bent heb je meestal geen grote trek.” Een andere succesfactor heeft te maken met de snelle uitlevering van


THEMA GASTVRIJHEID

Roomserviceconcept

De nieuwe SPEED bedrijfsafwasautomaten

Links: Wessel Griffioen, manager Facilitair Bedrijf bij Ziekenhuis Gelderse Vallei. Rechts: Hans Borghuis, sr-salesmanager bij Sodexo Healthcare.

bestellingen en het managen van verwachtingen van de patiënt. Borghuis: “De gemiddelde levertijd ligt vaak onder de afgesproken 45 minuten. Super natuurlijk, maar eigenlijk willen we dat niet. We vinden het belangrijker dat de bestelling geserveerd wordt op het afgesproken moment. Daar rekent de patiënt namelijk op.”

Organisatieverandering

Het invoeren van een nieuw maaltijdserviceconcept is een organisatieverandering, zegt Griffioen. “Je moet veel investeren in verandermanagement en de leidinggevenden meenemen in het traject. Het gaat om een nieuwe bedrijfsvoering, om een nieuwe werkwijze in de keuken met nieuwe werktijden en nieuwe diensten. Dat is misschien wel het moeilijkste, omdat het om mensen gaat.”

Transparantie

Wat hem vooral aanspreekt in het concept is de eenvoud van het proces. “In de gezondheidszorg werd eerst zelf gekookt, toen stapte men over op ontkoppeld koken of werd soms gezamenlijk gekookt. Voedselbereiding werd meer en meer geïnstitutionaliseerd. En wat hebben we nu? Een klant met een menukaart, iemand waar hij of zij naar toe kan bellen, een persoon die de maaltijd bereidt en iemand die de bestelling brengt. Het is heel transparant en dicht op elkaar. Gewoon een eerlijk verhaal zonder toeters en bellen en systemen.” Nog een ander belangrijk voordeel: sinds de invoering van de nieuwe maaltijdservice is de klanttevredenheid over voeding met bijna driekwart punt gestegen, van 7,3 naar een 8. Griffioen is er content mee. “Er zijn dialyse-patiënten uit de Randstad die als ze in de zomer in de regio met vakantie gaan bewust voor ons ziekenhuis kiezen vanwege het voedingsconcept. Mooi toch!”

Alleen bij Miele

Bedrijfsafwasautomaten met verswatersysteem! šKortste programmaduur 5 minuten š beladingsniveau‘s š*HVFKLNWYRRUWZHHNorven 500 x 500 mm š5HLQLJLQJFRQIRUP+$&&3',1

Info: (0347) 37 88 84 www.miele-professional.nl www.mijnvaatwasserkiezen.nl

2014-Mei / ZorgInstellingen 17


THEMA GASTVRIJHEID

Laurens

www.zorginstellingen.nl

Search

De klant als gast Sinds 2011 besteedt zorgorganisatie Laurens extra aandacht aan gastvrijheid. Facility manager Fons van Hoek is in regio Zuid-Oost één van de initiatiefnemers van een omvangrijk traject, gericht op verandering van houding en gedrag van medewerkers. De begeleiding, training en coaching door gastvrijheidsspecialisten van Hotelschool Den Haag spelen daarbij een belangrijke rol. Tekst Gerard Dessing Wat een bijzonder moment in het trainings- en opleidingstraject was? Fons van Hoek en Monique van den Heuvel kijken elkaar even aan, maar hoeven niet lang na te denken. Beiden memoreren het bezoek aan vijfsterren-

18

2014-Mei / ZorgInstellingen

hotel Manhattan in Rotterdam met een groep Laurens-ambassadeurs. Na een presentatie over het belang van gastvrijheid door (voormalig) hoteldirecteur Erik de Wit kwamen de ambassadeurs de lift uit. Op dat

moment gebeurde er iets bijzonders. Van Hoek: “Een schoonmaakmedewerker die aan het stofzuigen was, zag de groep aankomen. Ze zette haar stofzuiger uit, maakte ruimte en begroette de mensen op een bijzonder


THEMA GASTVRIJHEID

Laurens

Feedback

Belangrijk onderdeel van de gastvrijheidstraining van Laurens was het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden, zoals het motiveren van collega’s, het aangaan van een gesprek en het geven van feedback. Van Hoek: “Feedback geven is niet voor iedereen even gemakkelijk. Je moet het kunnen en durven. Je moet elkaar willen helpen in het continu verbeteren."

vriendelijke manier. Dat was echt geniaal, omdat de ambassadeurs zich zelf toen realiseerden dat dit op het eerste gezicht simpele gebaar je echt welkom kan laten voelen.” Fons van Hoek, afgestudeerd aan zowel de Universiteit Leiden als Hotelschool Den Haag, werkte zo’n 20 jaar in de hotellerie voordat hij in 2010 bij zorgorganisatie Laurens aan de slag ging als regio-manager Facilitaire Dienstverlening. In die functie is hij verantwoordelijk voor de facilitaire dienstverlening op acht zorglocaties in een gebied van Rotterdam Zuid tot aan Barendrecht. Monique van den Heuvel, seniorconsultant gastvrijheid bij Hotelschool Den Haag, houdt zich dagelijks bezig met gastvrijheidsvraagstukken. Ze focust daarbij vooral op het realiseren van gewenste cultuurveranderingen.

‘Positieve klanten leiden tot een positief imago, een echte winwin-win dus’ Observaties

Direct na zijn aantreden bij Laurens in 2010 startte Van Hoek met een aantal observaties van de werkomgeving. Het viel hem op dat de houding en gedrag van medewerkers van zijn afdeling wel anders zou kunnen. “Natuurlijk had iedereen het beste voor met de bewoners en patiënten, maar men was zo bezig met het goed uitoefenen van zijn vak, dat de factor ‘mens’ weleens

op de tweede plaats kwam. Dat gold overigens voor meerdere functies hoor, ook voor artsen, therapeuten en ga zo maar door.”

Kerngegevens

Stappenplan

wonen, diensten en zorg in Rotterdam en omstreken - Aantal locaties: 55 - Aantal medewerkers: ca. 5500 - Website: www.laurens.nl

Om in deze situatie verbetering aan te brengen, stelde Van Hoek op basis van de theorie van John P. Kotter een stappenplan op. Omdat hij zich realiseerde dat hij deze klus niet alleen kon klaren, ging hij op zoek naar een professionele partij die hem zou kunnen ondersteunen. Mede op basis van referenties uit het werkveld kwam hij begin 2011 terecht bij Monique van den Heuvel van Hotelschool Den Haag Consultancy & Training. Samen werkten ze het plan verder uit. De eerste stap was het uitvoeren van een gastvrijheidsnulmeting. Daarna volgde een bijeenkomst met het complete managementteam (in termen van Kotter: de leidende coalitie) om de doelstellingen en kaders helder te krijgen. Belangrijk uitgangspunt was dat alle disciplines bij het project betrokken zouden worden; dus niet alleen medewerkers facilitair, maar ook artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en het management.

- Organisatie: Laurens - Kernactiviteit: aanbieder van

Opleiding

Voor de ambassadeurs werd een opleidingsprogramma van zes dagdelen opgesteld. Van den Heuvel: “Naast een uitleg op bepaalde theoretische onderdelen was het zelf ervaren van gastvrijheid een belangrijk onderdeel van die training. We geloven niet dat je tegen volwassenen moet zeggen: ‘Kijk in

Ambassadeurs

Daarna volgde het selecteren en opleiden van in totaal zo’n 80 ambassadeurs. “Zij vervullen een cruciale rol in het traject”, legt van Hoek uit. “Op de Hotelschool worden studenten opgeleid volgens ‘meester-gezel’-principe: tweedejaars studenten begeleiden eerstejaars, enzovoort. Een ambassadeur heeft bij ons ook zo’n rol: hij of zij enthousiasmeert en inspireert een aantal collega’s en vervult een voortrekkersrol. Tegelijkertijd moet zo’n ambassadeur anderen ook kunnen aanspreken op houding en gedrag.”

Monique van den Heuvel (senior-trainer bij Hotelschool Den Haag) en Fons van Hoek (regiomanager Facilitaire Dienstverlening bij Laurens).

2014-Mei / ZorgInstellingen 19


THEMA GASTVRIJHEID

Laurens

9 Tips om gastvrijheid te verbeteren - Video: Loop met enkele personen vanaf de entree met een videocamera door een pand en film wat er gebeurt. - Kritisch: Kijk kritisch waar zaken goed of fout gaan en probeer daar actie op te ondernemen. - Mystery guests: Overweeg de inzet van mystery guests om een beeld te krijgen van de situatie. - Ambassadeurs: Zet ambassadeurs in om het onderwerp gastvrijheid op de werkvloer handen en voeten te geven. - Kunde: Zie gastvrijheid niet als een kunstje, maar als een kunde. - Geen einde: Realiseer je dat gastvrijheid een start is zonder eind. - Continu: Realiseer je dat je gastvrijheid continu moet onderhouden. - Commitment MT: Zorg voor 100% ondersteuning door het MT. - Borging: De teamleiders en andere leidinggevenden zijn cruciaal in de borging, maak hen (mede)verantwoordelijk.

hoofdstuk 2, paragraaf 3, daar staat wat gastvrijheid is’. Het werkt veel beter als je mensen zelf laat ervaren wat gastvrijheid is. Die middag in The Manhattan Hotel paste heel goed in dat plaatje. Het gaat dan veel meer leven omdat mensen beseffen dat zij degenen zijn die een belangrijke rol spelen in hoe anderen gastvrijheid ervaren.”

Feedback geven

Belangrijk onderdeel van de training was het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden, zoals het motiveren van collega’s, het aangaan van een gesprek en het geven van feedback. Van Hoek: “Feedback geven is niet voor iedereen even gemakkelijk. Je moet het kunnen en durven. Je moet elkaar willen helpen in het continu verbeteren van houding en gedrag, dat moet echt op de werkvloer gebeuren.”

Tools

Naast de training zijn een aantal tools ontwikkeld waarmee medewerkers aan de slag kunnen. Een van die tools zijn de SOP’s. Van den Heuvel benadrukt dat het hier om ‘standards of performance’ gaat, en niet om ‘standard

20

2014-Mei / ZorgInstellingen

operating procedures’. “Operating procedures zijn protocollen. Daar moet je van weg blijven omdat je dan de warme kant er uit haalt. Het gaat om het duidelijk krijgen van het gewenste kwaliteitsniveau op basis van het ‘waarom’-perspectief en het denken vanuit de klant. Het gaat om het creëren van empowerment, waarin medewerkers de vrijheid voelen om beslissingen te nemen omdat dat de gast ten goede komt.”

Passie en trots

Wat levert het allemaal op? Van den Heuvel en Van Hoek zijn het met elkaar eens: “Medewerkers vinden het leuk om met gastvrijheid aan de slag te gaan. Het verhoogt echt het werkplezier en ze gaan met meer passie en trots aan de slag. Met die houding zorg je automatisch beter voor je klanten en laat je hen een echt thuis ervaren. En positieve klanten leiden tot een positief imago, een echte win-win-win dus!”

Levend houden

Verder werd per locatie een kernteam gastvrijheid ingesteld om bijvoorbeeld met speciale acties het onderwerp periodiek in de picture te brengen, en is gastvrijheid als vast agendapunt op de werkoverleggen geplaatst. Verder is er een kwartaalbijeenkomst met ambassadeurs om ervaringen tussen locaties uit te wisselen en met elkaar te delen. Ook in het MT-overleg komt het onderwerp regelmatig op de agenda, om te voorkomen dat het wegzakt. Van Hoek: “Hoe hou je het onderwerp in de organisatie levend? Hoe krijg je het geconsolideerd? Dat is en blijft een uitdaging.”

Workshop op 17 juni a.s. tijdens Facto Congres Op dinsdag 17 juni a.s. geven Monique van den Heuvel en Fons van Hoek tijdens het Facto Congres in Ede een workshop over het onderwerp: ‘Gastvrijheid: geen kunstje maar kunde.’ Meer weten? Kijk op www.facto.nl/congres, zie workshop 8.


BEDRIJFSPRESENTATIE

Miele Professional

Nieuwe serie bedrijfsafwasautomaten voor decentrale keuken Miele presenteert een nieuwe serie bedrijfsafwasautomaten. Dankzij het verswatersysteem is de machine erg hygiënisch en de combinatie van snelheid, laag energieverbruik en een hoge beladingscapaciteit zorgt ervoor dat de machine ideaal is voor de steeds verder decentraliserende zorg. De grote centrale keuken en afwaskeuken in verzorgings-, verpleegen ziekenhuizen behoort steeds vaker tot het verleden. “Tegenwoordig wordt het eten zo dicht mogelijk bij de patiënt bereid en de vaat zo dicht mogelijk bij de patiënt gereinigd. Dat doet de kwaliteit van de maaltijd toenemen, maar zorgt ook voor tijdsbesparing. Bovendien sneuvelt er minder servies, omdat er sprake is van minder vervoer en transport door het huis,” zegt Miele marketingmanager professional Wim Zwartkruis.

Vijf uitvoeringen

Miele Professional speelt in op deze ontwikkeling met hun nieuwe bedrijfsafwasautomaten. De machines komen in vijf uitvoeringen, variërend van de Speed’ en ‘Speed Plus’ tot en met de 'Brilliant', ‘Hygiëne’ en de ‘HygiënePlus’. De nieuwe bedrijfsafwasautomaten scoren naast capaciteit, hygiëne en besparing op energieverbruik punten op het gebied van snelheid met programmatijden vanaf 5 minuten tot maximaal 23 minuten voor een compleet proces, inclusief voorspoelen, reinigen, naspoelen en drogen.

Inbouw

De nieuwe modellen van Miele zijn de eerste industriële afwasautomaten die perfect in een bestaande keukenopstelling kunnen worden geïntegreerd. Een

doorlopende sokkellijst wordt namelijk niet meer door de inbouw onderbroken. Zonder accessoires kunnen de bedrijfsafwasautomaten met verswatersysteem met een maximale inbouwhoogte van 88 centimeter aan diverse werkhoogten worden aangepast. Met hun witte- of RVS-ommanteling zijn de nieuwe apparaten blikvangers in iedere keuken. Ze zijn geschikt voor een ergonomische, vrijstaande of ingebouwde opstelling, maar ze hebben ook de huiselijke uitstraling die vaak in een kleinere, decentrale keuken of kleinschalige woonvorm gewenst is.

staat, ook energie verbruikt”, zegt Wim Zwartkruis. Hij meldt dat de specialisten van Miele altijd een advies op maat geven. “Afhankelijk van hoe het afwasaanbod er uit ziet en hoe groot de afdeling is; we maken graag een afspraak op locatie om een oplossing en advies op maat te geven.” Meer informatie over deze nieuwe bedrijfsafwasautomaten of een afspraak voor een advies en aanbieding op maat via telefoonnummer +31 (0) 347 378 884, of via www.miele-professional.nl/ nieuwebedrijfsafwasautomaten

Vuile afwas verzamelen

De machines zijn uitermate geschikt voor decentrale keukens of keukens in een kleinschalige woonvorm, waar sprake is van een gevarieerd en veelzijdig afwasaanbod. “Je kunt een machine ook gebruiken om de vuile afwas te verzamelen. Pas op het moment dat de machine vol is, start je het gewenste programma. Het voordeel daarvan is ook dat de machine alleen water en energie verbruikt op het moment dat hij draait. Dat is anders dan bijvoorbeeld bij een tankmachine, die doorlopend het water op temperatuur moet houden en dus, zolang hij stand-by

2014-Mei / ZorgInstellingen 21


THEMA GASTVRIJHEID

Restaurant Radboudumc

www.zorginstellingen.nl

Search

Van klassieke kantine naar sfeervol restaurant Het Radboudumc heeft in samenwerking met Hospitality Design een nieuw restaurant ontwikkeld. De klassieke kantine maakt plaats voor een eigentijdse omgeving met een hoge belevingswaarde voor alle gebruikersgroepen van het medisch centrum. Tekst Aline de Bruin Veranderingen in regelgeving en financiering zorgen voor meer ondernemerschap in de zorg. De toegenomen marktwerking zorgt ervoor dat ziekenhuizen zich steeds meer specialiseren, waardoor de kwaliteit van de zorg toeneemt. Daarnaast proberen ziekenhuizen zich te onderscheiden met het aanbieden van hoogwaardige dienstverlening. “De klant centraal’ of een afgeleide daarvan komt in vrijwel elke mission statement van ziekenhuizen terug. Lourens Pouwer, manager Logistics & Services bij het Radboudumc, beaamt dit. “Het Radboudumc kiest voor persoonsgerichte zorg, waarbij de patiënt onderdeel uitmaakt van het behandelteam.”

Hoog verwachtingspatroon

Cliënten kiezen voor hun behandeling steeds bewuster voor een specifiek ziekenhuis. Pouwer ziet deze ontwikkeling ook bij het Radboudumc. “Een deel van de patiënten komt van buiten de regio, soms zelfs van buiten Nederland.” Het verwachtingspatroon ligt hoog. De klant verwacht niet alleen de beste

22

2014-Mei / ZorgInstellingen

zorg, maar wil die zorg ook krijgen in een prettige omgeving met een hoge verblijfskwaliteit. “Een omgeving die alleen klinisch op orde is, volstaat niet meer”, zegt Pouwer. “Dit betekent dat

je als ziekenhuis wat te bieden moet hebben voor de klant. Het gaat niet alleen om de gezondheidszorg, maar om het totaalconcept, waarbij gastvrijheid een belangrijke rol speelt. Juist bij


THEMA GASTVRIJHEID

Totaalplaatje

Het nieuwe restaurant past binnen de strategische visie die het Radboudumc heeft op gastvrijheid. “Als je als medisch centrum een hoge klanttevredenheid nastreeft, moet het totale plaatje kloppen. Uiteraard gaat het daarbij in de eerste plaats om de kwaliteit van de zorg, maar ook de faciliteiten zoals het restaurant dragen bij aan de totaalbeleving die het Radboudumc wil bieden.”

Restaurant Radboudumc

de ontwikkeling van het nieuwe restaurant is gastvrijheid als vertrekpunt genomen.”

Guest journey

Het Radboudumc heeft Hospitality Design gevraagd het concept voor het restaurant uit te werken en te vertalen in een functioneel ontwerp, een technisch ontwerp en een interieurontwerp. Arnoud van Hal, managing partner bij Hospitality Design, legt uit hoe gastvrijheid is vertaald in het restaurantconcept. “Het doel is een restaurant waar alle gebruikersgroepen van het ziekenhuis zich thuis voelen en een geschikte plek kunnen vinden, of dat nu collega’s zijn die samen willen lunchen, de patiënt die even van de kamer af is en de gezelligheid en drukte opzoekt of de studenten die samen aan een opdracht werken.” In de aanpak is Hospitality Design op zoek gegaan naar de ultieme guest journey voor alle gebruikersgroepen. “Elke gebruikersgroep komt met een eigen doel en verwachtingspatroon naar het ziekenhuis. Als je weet wie die gebruikersgroepen zijn, hoe hun guest journey eruit ziet en wat hun wensen en verwachtingen hierbij zijn, is het bedenken van een oplossing voor het restaurant een stuk makkelijker.”

Monumentaal gebouw

Het resultaat is een multifunctioneel restaurant, geschikt om piekdruktes op te vangen zonder daarbij de menselijke maat te verliezen. Van Hal: “Het restaurant is gesitueerd in een monumentaal gebouw, dat was een unieke kans. Het bood de mogelijkheid om verschillende schakeringen, hoekjes en nisjes te creëren met ieder een eigen sfeer en karakter door de gekozen inrichting en meubilering.”

“Lunchen aan een hoge zittafel, onthaasten op een loungebank of werken aan een Wifi-werkplek; de ruimte is geschikt voor iedereen en voor allerlei doeleinden”, zegt Pouwer.

Goede kop koffie

Het restaurant biedt een plek waar gebruikers de hele dag, ook ’s avonds en in het weekend, terecht kunnen voor een vers belegd broodje, een warme maaltijd of een kop koffie. Op piekmomenten worden de gerechten zoveel mogelijk vers bereid in het zicht van de gast. Dit zorgt voor een hoge versbeleving. Daarbij wordt deels gewerkt met biologische en verantwoorde producten. Voor een goede kop koffie of verse thee kunnen gasten terecht bij de espressobar. Hier is de hele dag een smal, maar aantrekkelijk assortiment aan etenswaren beschik-

baar, zoals een sandwich, panini of vers gebakken appeltaart. “En dat alles voor een eerlijke prijs”, stelt Pouwer. Hij is trots op de multidisciplinaire samenwerking en integrale benadering van het concept en het ontwerp. Voor de uiteindelijke fine-tuning van het concept en ontwerp is ook Vermaat Groep als gecontracteerde cateraar bij het proces betrokken. Van Hal: “Gastvrijheid betekent dat je partner bent met de leveranciers die het uiteindelijk voor je doen. Dat is essentieel. Je kan gastvrijheid nog zo hoog in het vaandel hebben, maar als je leverancier het anders invult dan jij als opdrachtgever hebt bedacht, dan werkt het niet.”

2014-Mei / ZorgInstellingen 23


GASTVRIJHEIDSZORG MET STERREN

Gastvrijheidszorg Awards 2014

GmS-Awards: de nominaties

De genomineerden voor de Gastvrijheidszorg Awards 2014 zijn bekend! Dit zijn ze, in alfabetische volgorde, gerangschikt in de categorieĂŤn Verpleging & Verzorging, Ziekenhuizen, GGZ en Kleinschalig Wonen. De winnaars worden op donderdag 12 juni bekendgemaakt tijdens het Nationaal Congres Gastvrijheidszorg in het Beatrix Theater in Utrecht. Tekst Aline de Bruin

Categorie Verpleging & Verzorging -

Albert van Koningsbruggen (AxionContinu) in Utrecht De Doekenborg (ZZG Zorggroep) in Nijmegen Holdert (Leveste Care) in Emmen lelânen (Plantein) in Sneek De Lijte (ZuidOostZorg) in Ureterp Noorderhoek (Zorggroep Tellens) in Sneek Valkenheim (Sevagram) in Valkenburg De Vijverhof (Zorggroep Drenthe) in Assen De Watersteeg (BrabantZorg) in Veghel Zandley (Stichting Schakelring) in Drunen

De Watersteeg

Noorderhoek

De Vijverhof

Categorie Kleinschalig Wonen -

Compostella (BrabantZorg) in Zeeland Kardinaal de Jonglaan (tanteLouise-Vivensis) in Bergen op Zoom De Pastorie (BrabantZorg) in Volkel Voltawerk (ZuidOostZorg) in Gorredijk Westerstein (Lelie zorggroep) in Rotterdam-Hoogvliet

Voltawerk

24

2014-Mei / ZorgInstellingen

De Pastorie


GASTVRIJHEIDSZORG MET STERREN

Gastvrijheidszorg Awards 2014

Categorie GGZ -

Dimence, locatie Rielerenk in Deventer Emergis in Kloetinge VGGNet (GGNet) in Warnsveld â&#x20AC;&#x2122;t Warant (GGZ Oost Brabant) in Helmond De Wieken (GGNet) in Groenlo

't Warant

Rielerenk

Categorie Ziekenhuizen -

Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk in Dordrecht Amphia Ziekenhuis, locatie Molengracht in Breda Amphia Ziekenhuis, locatie Pasteurlaan in Oosterhout Antonius Ziekenhuis Sneek in Sneek Bernhoven in Uden Elkerliek ziekenhuis in Helmond Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem Westfriesgasthuis in Hoorn Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk

Bernhoven

Amphia, locatie Molengracht

Westfriesgasthuis

2014-Mei / ZorgInstellingen 25


Uniqcare levert alles op het gebied van toilethygiëne behalve het ouderwetse stukje zeep • • • • •

100% maatwerk door flexibele opbouw overeenkomst vele opties in koop, huur, bruikleen en servicefrequenties landelijke dekking met eigen logistiek volwaardig assortiment kwaliteitsproducten en diensten vele producten met Europees ECO-label

luchtverfrissers

toiletbrilreinigers

handdispensers

toiletroldispensers

navullingen

Het vakblad over het operationeel management in zowel ziekenhuis als zorginstelling MELD U AAN VOOR DE GRATIS E-MAILNIEUWSBRIEF OF VRAAG EEN GRATIS PROEFNUMMER AAN

HÉT PLATFORM VOOR ZORGMANAGERS

WWW.ZORGINSTELLINGEN.NL


GASTVRIJHEIDSZORG MET STERREN

Congres

Veel vernieuwing bij het sterrencongres! Het Nationaal Congres Gastvrijheidszorg 2014 kent naast een andere locatie ook een andere dagvoorzitter en een andere opzet van de dag. Veel nieuwe elementen, al gaat het allemaal nog steeds om de kwaliteit van de gastvrijheidszorg. Tekst Jasker Kamp lijke zaken. Doet een locatie bijvoorbeeld iets bijzonders voor zijn cliënten, het personeel of de buurtbewoners? Zijn er opmerkelijke activiteiten die een locatie organiseert, of zijn er andere zaken waarmee een locatie zich op een positieve manier onderscheidt? Al die voorbeelden worden verzameld en daaruit kiest het publiek uiteindelijk de instelling die de PublieksAward Gastvrijheidszorg mee naar huis mag nemen.

Spannend In de vorige editie van ZorgInstellingen kon u al lezen dat het Nationaal Congres Gastvrijheidszorg dit jaar niet meer in CineMec Ede wordt gehouden, maar in het veel grotere Beatrix Theater in Utrecht.

Dagvoorzitter

Dat is niet de enige verandering. De dagvoorzitter dit jaar is niet Jacobine Geel, maar Fons de Poel (bekend van KRO-programma’s zoals Brandpunt) die sprekers introduceert en hen ongetwijfeld hier en daar stevig aan de tand zal voelen. Zoals de bekende zorgondernemer Loek Winter die als keynote speaker de spits afbijt, of natuurlijk staatssecretaris Martin van Rijn, die heeft toegezegd op het congres de Sterrengids in ontvangst te nemen. Ook nieuw en anders: het publiek gaat een veel nadrukkelijker rol spelen in

het programma dan voorgaande jaren. Waarom zou je zo veel kennis in de zaal niet gebruiken op zo’n belangrijk congres? Die moet gedeeld worden! Dat vond de organisatie van het congres ook en dus krijgen de congresdeelnemers de mogelijkheid via stemkastjes te reageren op prikkelende stellingen die iedere spreker zal voorleggen.

Publiek

Daarnaast gaat het publiek dit jaar voor het eerst zelf een prijs toekennen. Naast de Gastvrijheidszorg Awards voor de categorieën Ziekenhuizen, Verpleging & Verzorging, GGZ en Kleinschalige Wonen, is er de PublieksAward Gastvrijheidszorg, die in de ochtend wordt uitgereikt. De organisatie van GmS heeft de auditeurs gevraagd tijdens de diverse bezoeken hun ogen en oren open te houden voor bijzondere of opmerke-

De Awards voor de vier klassieke categorieën (Verzorging & Verpleging, Kleinschalig Wonen, Ziekenhuizen en GGZ-instellingen) worden pas aan het einde van de dag bekendgemaakt. Dat is wel zo spannend! Ook hier innovatie. In de editie 2014 van Gastvrijheidszorg met Sterren zijn ook de Awards zelf opnieuw ontworpen door beeldend kunstenares Romee Kanis, die met haar ontwerp dichter bij de verzorgende handen van het sterrenlogo blijft. Heel herkenbaar blijft het vele entertainment, met dit jaar vers bloed: cabaretière Yora Rienstra en The Band van Ralf en Bas Grevelink tonen hun talent op het podium. Natuurlijk sluit sneldichter Dominique Engers de dag weer af met haar sneldicht over Gastvrijheidszorg met Sterren 2014. Inschrijven voor het congres is mogelijk via www.zorgmetsterren.nl.

2014-Mei / ZorgInstellingen 27


ZORG&BOUW

Kinderpoli Tergooi

Wolkenplafonds en een tabletboom De nieuwe kinderpoli van Tergooi Een wolkenplafond in de spreekkamer, overal kleurige kunst aan de muur en een tabletboom en flatscreens in de wachtkamer. De nieuwe kinderpoli van Tergooi in Blaricum is sinds januari 2014 geopend. “Naar het ziekenhuis gaan is al eng voor kinderen, dus ze moeten zich hier zo thuis mogelijk voelen.” Tekst Aline de Bruin Foto’s Kees Boelhouwer

28

2014-Mei / ZorgInstellingen


ZORG&BOUW

Kinderpoli Tergooi

De polikliniek Kindergeneeskunde van Tergooi ontwikkelt sinds een paar jaar steeds meer gespecialiseerde poli’s, onder andere voor kinderen met diabetes, long- en plasproblemen en voor kinderen met groeistoornissen. De oude poli was te klein om al die nieuwe faciliteiten te ontwikkelen. Bovendien zag het geheel er nogal oud uit en ontbrak het aan kleur. Tijd voor een grondige renovatie dus. “Door de ruimte van de oude poli Urologie bij de kinderpoli te trekken, kwam er ruimte beschikbaar voor meer spreekkamers”, zegt Mariëtte Pater, projectleider bouw en inrichting bij Tergooi. “Daarnaast hebben we alle spreekkamers kamer voor kamer opnieuw ingericht en de wachtruimte helemaal opnieuw aangekleed.”

inrichting is nu veel frisser en vrolijker geworden, met veel kleuren. Om het gebrek aan daglicht in sommige spreekkamers te compenseren, is daar een mooi verlicht wolkenplafond geïnstalleerd, waardoor het net lijkt of er natuurlijk daglicht naar binnen valt.”

Privacy

Daarnaast vond het ziekenhuis meer aandacht voor privacy belangrijk. “Daarom hebben we in de spreekkamers bedseparatierails om de onderzoeksbanken gehangen, zodat kinderen zich achter het gordijn kunnen aan- en uitkleden als ze dat willen. Jonge kinderen worden nu meer als volwassen patiënt behandeld.”

Volgens de projectleider bouw en inrichting is de hele poli nu veel geschikter voor de doelgroep. “Zo hebben we in de spreekkamers lage poefjes neergezet, zodat de kinderen ook gewoon bij het overleg tussen de arts en hun ouders kunnen zitten. Daarnaast heeft iedere kamer zijn eigen kleur en staat er op elke deur een sticker met een jongen en een meisje en een nummer, zodat jongere kinderen spelenderwijs hun eigen spreekkamer kunnen ontdekken.”

Kunst

Om het geheel nog kleuriger te maken, hangen bijna in ieder ruimte schilderijen. Dat zijn grote zoekplaatjes voor de kinderen. “We hebben bijvoorbeeld

Sponsoren

Het ziekenhuis heeft dat niet alleen gedaan. Pater: “Omdat we nieuwbouwplannen hebben voor 2018 (zie kader), is het zaak om nu rustig aan te doen en maar mondjesmaat nieuwe dingen aan te schaffen. De basisdingen die in het pakket van een organisatie zitten - denk aan tafels, stoelen en vloerbedekking - hebben we zelf aangeschaft, maar de rest van het geld hebben de medewerkers onder leiding van kinderarts Gerdine Kamp verzameld met de hulp van sponsoren.” De grootste sponsor van de nieuwe kinderpoli was de Soroptimist Club Bussum, een serviceorganisatie van vakvrouwen. Zij organiseerden een sponsorloop voor middelbare scholieren in de regio en haalden daarmee zo’n 36.000 euro op.

Verlicht wolkenplafond

Voor de aankleding van de poli kregen de medewerkers hulp van het technasium van de plaatselijke middelbare school Het Gooisch Lyceum. Ze ontwikkelden een plan met tekeningen en maquettes voor de nieuwe ruimte. Mariëtte Pater: “De leerlingen vonden de oude poli te kinderlijk ingericht. Hij was niet voldoende afgestemd op de doelgroep van 0 tot 18 jarigen. De

In de weeg- en meetkamer hangt een groot schilderij van het Vitrivius-mannetje tegen de muur waar de spanwijdte van de kinderen wordt gemeten.

2014-Mei / ZorgInstellingen 29


ZORG&BOUW

Kinderpoli Tergooi

een schilderij met een aantal wetenschappelijke theorieën en processen erop afgebeeld. En in de weeg- en meetkamer hangt een groot schilderij van het Vitrivius-mannetje tegen de muur waar de spanwijdte van de kinderen wordt gemeten.”

‘Naar het ziekenhuis gaan is al eng voor kinderen, dus ze moeten zich hier thuis kunnen voelen’ Afleiding en informatie

Nieuwbouw Tergooi Tergooi is bezig met nieuwbouwplannen. Het ziekenhuis zal één hoofdlocatie krijgen in Hilversum. In Blaricum blijven de poliklinieken open en zal ook een dagkliniek worden ingericht. Het nieuwe Tergooi moet in 2018 gereed zijn en wordt onderdeel van het toekomstige zorgpark op Monnikenberg in Hilversum. Naast het ziekenhuis komt daar nieuwbouw voor Merem Behandelcentra (inclusief Mytylschool), de dependance van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis en overige zorgvoorzieningen. Het plan behelst ook de bouw van zo’n 600 woningen. Ongeveer de helft daarvan krijgt een bestemming die zorggerelateerd is. Kijk voor meer informatie op www.monnikenberg.nl.

geweldig: die komen binnen en schieten meteen op de tablets af. Uiteindelijk komen ze natuurlijk voor niet zulke leuke zaken in het zieken-

huis. Naar het ziekenhuis gaan is al eng voor kinderen, dus ze moeten zich hier thuis kunnen voelen. En volgens mij is dat zeker gelukt.”

De ruime wachtkamer is helemaal afgestemd op de huidige tijd. Er hangen flatscreens, er is een aparte ruimte met computers en er staat een speciale tabletboom, een door een kunstenaar ontworpen futuristische boom waar tablets als bladeren aan vastzitten. Daar kunnen de kinderen spelletjes op doen. Daarnaast heeft iedere spreekkamer zijn eigen tablet en hangt er in elke kamer een groot televisiescherm. “De digitale apparatuur zorgt voor afleiding. Stel: er komt een kindje langs die helemaal in de ban is van Bob de Bouwer. De arts kan dan een filmpje van Bob de Bouwer op het televisiescherm laten zien, terwijl hij even met de ouders praat over de behandeling van het kind.” Maar de beeldschermen worden ook gebruikt voor uitleg en informatieve filmpjes, bijvoorbeeld om kinderen met astma te laten zien hoe ze een inhaler moeten gebruiken.

Thuis voelen

De nieuwe poli valt zowel bij de medewerkers als bij de ouders en kinderen in de smaak. “De ouders zijn erg enthousiast: ze vinden het geheel fris, vernieuwend en anders. En de kinderen vinden het volgens mij

30

2014-Mei / ZorgInstellingen

Om het gebrek aan daglicht in sommige spreekkamers te compenseren, is daar een fraai verlicht wolkenplafond geïnstalleerd, waardoor het net lijkt alsof natuurlijk daglicht de ruimte binnen valt.


FOCUS

Inkoop

De toekomst van inkoop in de zorg In deze financieel moeilijke tijden moeten veel zorginstellingen en ziekenhuizen besparen, ook op het gebied van inkoop. Welke gevolgen heeft die kostenbesparing voor de kwaliteit van de zorg? Of kunnen kostenbesparing en kwaliteit juist goed samen gaan? Een blik op de toekomst van inkoop in de zorg. Tekst Aline de Bruin

2014-Mei / ZorgInstellingen 31


FOCUS

Inkoop

Bij het proces van inkoop in de zorg wordt nog vaak gedacht in termen van 'of/of': gaan we ons focussen op kostenbesparing of is er ook ruimte voor inhoud en kwaliteit? Deze manier van denken is echter niet meer van deze tijd. Daar zijn ze bij organisatieadviesbureau Kirkman Company van overtuigd. “Kostenbesparing en kwaliteit kunnen goed hand in hand”, aldus Joost Scheepens, practice leader procurement bij Kirkman Company. Volgens hem zijn er een aantal trends en ontwikkelingen gaande die hier invloed op hebben. Zo is er op dit moment veel financiële onduidelijkheid in de wereld. “We zitten in een crisis en we weten niet wat er in de toekomst gaat gebeuren. Er is sprake van schaarste: alles moet minder in plaats van meer.” De positie van zowel leverancier als klant verandert hierdoor sterk. Daarnaast worden steeds meer processen geautomatiseerd. “Alles wordt transparant. Je kunt als leveran-

32

2014-Mei / ZorgInstellingen

cier je klanten niet meer in de maling nemen, omdat zoiets nu meteen openbaar komt.”

Langetermijnrelaties

Bovengenoemde ontwikkelingen hebben directe gevolgen voor inkoop in de zorg. Scheepens: “Inkopers zullen in de toekomst minder gefocust zijn op kosten, maar meer op de waarden. Het gaat niet meer alleen om de financiële kant, maar ook om de maatschappelijke en ecologische waarden van het inkopen. Bovendien is de oriëntatie van ziekenhuizen en zorginstellingen aan het veranderen. Steeds vaker wordt gekeken hoe door middel van samenwerken een meerwaarde gecreëerd kan worden. Hierdoor ontstaan er meer langetermijnrelaties tussen leverancier en klant. “Vroeger werden de contracten per jaar afgesloten. Nu sluiten ziekenhuizen bijvoorbeeld een 30-jarige deal met een leverancier. Ziekenhuizen als

het Zaans Medisch Centrum zijn al mee gegaan in deze ontwikkeling en hebben dergelijke contracten afgesloten. Op deze manier spreiden ze de kosten van het contract uit over een groot aantal jaren, is er geen sprake van investeringsklappen en hebben ze voortdurend toegang tot state-of-the-art technologie. De focus ligt hierbij op het gebruik van producten, en niet op het eigenaarschap.”

Inkoopsamenwerking en automatisering

Robert Boer, manager Inkoop & Logistiek bij ViVa! Zorggroep, herkent deze ontwikkelingen. Ook hij ziet dat er steeds meer inkoopsamenwerking ontstaat. “Op die manier kan je betere deals sluiten, processen efficiënter inrichten en het volume vergroten.” Deze inkoopsamenwerking wordt gestimuleerd door de toenemende automatisering. “Wij hebben ons inkoopsysteem geautomatiseerd, waardoor het inkoopproces volledig wordt geborgd.


FOCUS

Inkoop

Het hele proces - van het aanmaken van een order tot het afhandelen van de factuur en de controle en de betaling - wordt door het systeem afgehandeld.” Waarom de keuze voor zo’n geautomatiseerd systeem? Daar is Boer duidelijk over. “Het ontwikkelen van zo’n systeem is een investering - niet eens zozeer in geld, maar met name in tijd - maar je krijgt er een efficiënt en kostenbewust inkoopproces voor terug. De kwaliteit van leveranciers en producten is sterk omhooggegaan.”

Besparen lukt niet meer

Inkoopsamenwerking, automatisering… het klinkt allemaal erg logisch. Hoe kan het dan dat inkopers in de zorg er niet eerder mee begonnen zijn? Theo Veenstra, werkzaam als senior consultant gezondheidszorg bij Kirkman Company, heeft daar een verklaring voor. “Inkoop in de zorg loopt van oudsher iets achter op het bedrijfsle-

ven. De tendens was altijd om voor de goedkoopste optie te gaan. Nu gaan zorginstellingen meer kijken naar de strategische aanpak. Ze gaan vaker een langetermijnrelatie aan met een leverancier en kijken samen waar mogelijkheden liggen voor innovatie van de dienstverlening en waar kostenvoordelen behaald kunnen worden." Deze meer strategische aanpak van inkoop is ook noodzakelijk geworden met het oog op de financiële situatie van veel zorginstellingen. “Facilitaire diensten moeten altijd besparen, maar op een gegeven moment kan er niet meer gespaard worden”, aldus Joost Scheepens van Kirkman Company. “Kaasschaven lukt niet meer, het kan niet nog een dubbeltje goedkoper. Wat je dan logischerwijs gaat doen, is kijken naar hoe het anders kan. Als organisatie ga je op zoek naar alternatieven, door bijvoorbeeld bepaalde diensten uit te besteden of door samen te werken met andere zorginstellingen.”

Kennis delen

Bij ViVa! Zorggroep doen ze dat met de inkoopsamenwerking SAIN, een organisatie met vijftien zorginstellingen in Noord-Holland. Robert Boer: “We proberen twee keer per jaar samen een inkoopproject te doen. Op dit moment staat 'afval' op de agenda. We bekijken bij welke instellingen de afvalcontracten aflopen en waar we combinaties kunnen maken om te besparen op de afvalverwerking. Naast deze projecten delen we ook veel kennis met elkaar. We delen tips, sturen e-mails en wisselen ervaringen uit. Dat werkt handig, snel en efficiënt.”

Bedrijfsmatig inkopen

Nog niet alle ziekenhuizen en zorginstellingen zijn echter zover als ViVa! Zorggroep. Bij Kirkman Company merken ze dat zorgorganisaties het vaak lastig vinden om op een bedrijfsmatige manier naar inkoop te kijken. Veenstra: “Facility managers moeten nog wennen aan het managen van de leverancier. Ze vragen zich bijvoor-

Enkele adviesbureaus in de gezondheidszorg t AOS Studley: www.aos-studley.nl t Gupta Strategists: www.gupta-strategists.nl t Hospitality Consultants: hospitalityconsultants.nl t Kirkman Company: www.kirkmancompany.com t Twynstra Gudde: www.twynstragudde.nl

beeld af wat ze moeten doen als de kpi’s niet gehaald zijn. Wat ga ik nou tegen de leverancier zeggen? Wat voor manieren heb ik om de leverancier aan te sturen? Daarom is het heel belangrijk dat ze kennis verwerven over aanbesteden en regie voeren.” Daarnaast is het volgens hem ook een kwestie van gewenning. “Als je voor het eerst gaat uitbesteden, kan het lastig zijn om de dienst compleet aan de leverancier over te laten. Dan kan je bepaalde afspraken maken met de leverancier door bijvoorbeeld het beheer van het personeelsrestaurant aan hen over te laten, maar wel afspreken dat je eerst cv’s wilt zien van mensen die ingezet gaan worden.”

Modern inkoopbeleid

Uiteindelijk draait het allemaal om een zo efficiënt mogelijk inkoopbeleid dat goed op je organisatie is aangepast. Robert Boer van ViVa! Zorggroep: “Wij zijn een grote zorginstelling met een krap bemenste inkoopafdeling, maar we hebben wel alle juiste expertise in huis. Het is belangrijk om zo professioneel mogelijk te werken door alles zakelijk aan te pakken. We hebben onze principes vastgelegd in een inkoopbeleid, waarin duidelijk staat omschreven waar onze taken en bevoegdheden liggen. Daar moeten we ons aan houden; daardoor geef je een verkoopafdeling de waarde die het hebben moet.”

2014-Mei / ZorgInstellingen 33


EXTRAMURALISERING ZORG

Linnen

Wat doen we met het linnen? De extramuralisering in de langdurige zorg heeft op veel terreinen gevolgen voor zorginstellingen. Wat betekent deze verandering voor de verzorging van het linnen binnen verpleeg- en verzorgingshuizen? Tekst Gonjo Beuken*

De zorg moet toegankelijk, goed en betaalbaar blijven. Dit geldt ook voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Daarom voert het kabinet hervormingen door en veranderen er een aantal zaken in de AWBZ. Welke gevolgen hebben deze veranderingen voor het persoonsgebonden goed, het platgoed en andere stromen rondom het textiel? Een overzicht met tips.

Veranderingen AWBZ

Het kabinet wil de AWBZ vanaf 2015 ingrijpend hervormen. Alleen de zwaarste, langdurige zorg wordt dan nog vergoed uit de AWBZ. Lichtere vormen van AWBZ-zorg gaan naar gemeenten of worden geregeld via de zorgverzekering. De taakverdeling ziet er vanaf 2015 zo uit: - Gemeenten worden verantwoordelijk voor zorg aan huis. Gemeenten gaan zorgen voor de begeleiding en persoonlijke verzorging aan huis zoals hulp bij aan- en uitkleden en haren wassen. Huishoudelijke hulp wordt alleen nog door de gemeente betaald als cliënten een laag inkomen hebben. - Zorgverzekeraars worden verantwoordelijk voor medische zorg. Medische zorg als verpleging en langdurige geestelijke gezondheidszorg wordt geregeld in de zorgverzekering. - Rijksoverheid blijft verantwoordelijk voor de langdurige zorg.Daarmee wordt de zwaardere zorg voor ouderen

34

2014-Mei / ZorgInstellingen

en gehandicapten in instellingen bedoeld. Die zorg blijft vergoed uit de AWBZ. Cliënten gaan wel een hogere eigen bijdrage betalen.

‘Bewoners, familie, personeel en facilitaire organisaties komen voor grote uitdagingen te staan’ Extramuralisering

Vanwege deze veranderingen in de zorg staat extramuralisering steeds meer in het middelpunt van de belangstelling. Het gaat hier om het streven om buiten de muren van een intramurale zorginstelling gelijkwaardige zorg te bieden, bijvoorbeeld in de eigen woning (thuiszorg). Steeds vaker willen ouderen die behoefte hebben aan (intensieve) verzorging of verpleging zelfstandig blijven wonen. De zorgsector moet hierop inspelen door een passend aanbod te creëren. Bij de extramurale zorg gaat het om een combinatie van verzorging, verpleging en psychosociale ondersteuning, aangevuld met het gebruik van voorzieningen en diensten die in het

verzorgingshuis aanwezig zijn. Dit betekent dat niet alle zorg naar de oudere gebracht wordt, maar dat in een aantal situaties de oudere van voorzieningen in het verzorgingshuis gebruik maakt. Het doel is om zelfstandig wonende ouderen met een verzorgingshuisindicatie zodanig zorg te bieden, dat een verhuizing naar een intramurale situatie kan worden uitgesteld of worden voorkomen.

Gevolgen voor verzorging linnen

Wat betekent de extramuralisering voor de verzorging van het linnen binnen verpleeg- en zorginstellingen? In de oorspronkelijke situatie levert de externe leverancier het wasgoed centraal op afdelingsniveau (huurlinnen) en bewonerniveau (persoonsgebonden goed) aan. De eigen facilitaire


EXTRAMURALISERING ZORG

Linnen

organisatie van de zorginstelling zorgt daarna vaak zelf, via haar eigen linnendienst, voor distributie van het linnen. In de nieuwe dienstverlening is met name de veranderende logistiek en de daarmee veranderende registratie de grote uitdaging voor de leverancier.

Uitdagingen

Bewoners, familie, personeel en facilitaire organisaties komen voor grote uitdagingen te staan. Verzorging van linnen moet individueel, met een aangepaste logistiek, 24/7 en op afroep worden aangeboden. Niet alleen aan de bewoners van intramurale zorginstellingen, maar ook aan degenen die extramuraal zijn en recht hebben op dezelfde zorg. Voor bewoners die in de nabijheid van verpleeg- en

verzorgingsinstellingen in aanleunwoningen wonen, is het verstrekken van deze dienstverlening geen probleem. Vaak levert de leverancier centraal aan en wordt het linnen bijvoorbeeld meegenomen door de zorg. Maar ook bewoners op grotere afstanden of in afgelegen gebieden hebben recht op dezelfde zorg. Dit geldt overigens ook voor maaltijdservice en andere services die verstrekt moeten worden.

Voorbereiding en tips

Hoe richt je je eigen facilitaire organisatie op de nieuwe situatie in in, hoe gaan leveranciers met deze veranderingen om en is het Ăźberhaupt een aantrekkelijke markt voor grootschalige leveranciers?

Verpleeg- en verzorgingsinstellingen kunnen, samen met de leverancier, een aantal voorbereidingen treffen om in te spelen op deze wijzigingen. - Stap 1: Start met het registreren van het persoonsgebonden goed. Hiermee worden de kosten per bewoner inzichtelijk. Dit biedt nuttige informatie voor eventuele (verdere) doorbelasting van de kosten.

â&#x20AC;&#x2DC;Start met het registreren van het persoonsgebonden goedâ&#x20AC;&#x2122; - Stap 2: Zorg voor directe facturering aan de bewoner, in plaats van via de zorginstelling. Dit zorgt voor een verdere ontlasting van de administratie binnen de zorginstelling. - Stap 3: Onderzoek de mogelijke samenwerking met andere leveranciers waardoor diensten logistiek gecombineerd kunnen worden (maaltijdservice en linnen of linnen en post). Maak een scan van de logistieke stromen binnen de zorginstelling en vraag je af op welke wijze je deze kunt combineren.

*Gonjo Beuken is seniorprojecten interimmanager bij FGB Facility Management

2014-Mei / ZorgInstellingen 35


DUURZAAMHEID

Bronlaak pakt voedselverspilling aan

‘Er werd veel meer weggegooid dan we dachten’ Bronlaak, onderdeel van zorgorganisatie DeSeizoenen, heeft haar voedselverspilling aangepakt door mee te doen aan ‘Lekker Betrokken!’, een project bedoeld om de zorgsector te helpen duurzamer te werken. Een vraaggesprek met Huub Deckers, werkzaam als eindverantwoordelijk werkleider in de keuken van Bronlaak, over het hoe en waarom van het project. Tekst Phyllis den Brok*

36

2014-Mei / ZorgInstellingen


DUURZAAMHEID

Bronlaak pakt voedselverspilling aan

Wat is de missie van Bronlaak? “Wij zijn een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke- en vaak ook fysieke beperking. Als organisatie hebben we een antroposofische denk- en werkwijze. Dit betekent dat we voor het eten en drinken zoveel mogelijk biologische en dynamische producten gebruiken. Daarom hebben we een eigen tuinderij, zuivelboerderij en productiekeuken waarin de cliënten werkzaam zijn. We bereiden onze maaltijden zelf, zoveel mogelijk met onze eigen producten.” Waarom doen jullie mee aan ‘Lekker Betrokken!’? “Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van de antroposofische werkwijze. Zo min mogelijk voedsel willen verspillen maakt daar onderdeel van uit. ‘Lekker Betrokken!’ gaf ons in de uitwerking ondersteuning.”

‘Dankzij minder voedselverspilling besparen we 50 tot 75 euro per dag’ Waarom hadden jullie ondersteuning nodig? “We wilden graag gebruik maken van ervaringen van anderen hoe zij het beste en het gemakkelijkst de voedselverspilling hebben aangepakt. Daarnaast betreft voedselverspilling niet alleen de keuken, maar ook de woningen waar de maaltijden worden besteld en genuttigd. In de samenwerking met de zorg hebben wij als keuken niet veel ervaring. Vanuit het project kwamen waardevolle adviezen hoe dit zo goed mogelijk met hen aan te pakken.” Hoe hebben jullie het project aangepakt? “Het startpunt was het meten van de voedselverspilling in de keuken (vanuit de productie en na het portioneren). Daarnaast hebben we binnen Bronlaak

Lekker Betrokken! - Lekker betrokken!: project om zorgsector te helpen duurzamer te werken op de gebieden mens, product, proces en profit - Doel: begeleiden zorglocaties die op het gebied van duurzaamheid beter willen presteren - Informatie: Phyllis den Brok, phyllis@phliss.nl, www.vhmn.nl en www.phliss.nl ‘Lekker Betrokken!’ gebeurt in opdracht van de VHMn en wordt mogelijk gemaakt door: Sodexo, IntraKoop, LOC, LIB en Phliss.

in vier woningen gemeten hoeveel er werd weggegooid van de aangeleverde warme maaltijden. Dit hebben we drie maanden volgehouden om een goed beeld te krijgen van de voedselverspilling. Wij hanteren in de keuken namelijk een jaarcyclus, waardoor geen enkele week hetzelfde is. Hiervoor hebben we de vanuit het project verstrekte meetlijsten op maat aangepast aan onze eigen situatie.” Wat was het resultaat van de meting? “We kwamen erachter dat er toch meer werd weggegooid dan we dachten. De oorzaken waren verschillend. Deels lagen deze bij de portiegrootte (bijvoorbeeld van de granen waren de porties veel te groot), deels bij de koks, omdat zij uit angst voor mogelijke tekorten meer kookten dan nodig was. Daarnaast werd meer gestuurd op afwezigheid van cliënten bij bijvoorbeeld vakantie, activiteiten of ziekte. Regelmatige feedback en input vanuit de woningen zijn daarbij erg belangrijk om hier goed op te kunnen inspelen.” Wat heeft het project opgeleverd? “Door te analyseren waar een en ander door ontstond, konden we een efficiëntere werkwijze realiseren waardoor er minder voedselverspilling was. Dit heeft geresulteerd in een lagere productie van gemiddeld 15% op alle componenten behalve het vlees. Dit betekent een besparing van 50 à 75 euro per dag (de waarde van de maaltijdcomponenten die oorspronkelijk werden weggegooid). Naast de

financiële voordelen zijn de koks nu veel alerter op het proces; het is een sport geworden om kwalitatief zo goed mogelijk te koken en daarbij zo min mogelijk over te houden. Tevens heeft het veel meer contact gegeven met de zorg. Woningen verschillen onderling veel van elkaar: mensen die de hele dag fysiek in de weer zijn hebben behoefte aan andere hoeveelheden dan mensen met ernstige fysieke beperkingen die nog maar beperkt kunnen bewegen. Met meer maatwerk wordt de dienstverlening beter en voorkom je ook mogelijk overgewicht.” Ga je er in de toekomst nog verder mee? “Ja, we gaan nu tweemaal per jaar een kleine meting uitvoeren, telkens bij andere woningen. Zo’n meting zal voldoende signaal opleveren om, waar nodig, er dieper in te duiken. Daarnaast nemen we enquêtes af om vaker van cliënten te vernemen of ze de smaak van de maaltijden waarderen of niet.”

* Phyllis den Brok, eigenaar van Phliss, een bedrijf gespecialiseerd in eten en drinken in de sectoren wonen, welzijn, zorg en onderwijs (www.phliss.nl).

2014-Mei / ZorgInstellingen 37


PRODUCT & MARKT GOM Schoonhouden introduceert Cradle to Cradle schoonmaakproducten Gom Schoonhouden, onderdeel van facilitair totaaldienstverlener Facilicom Services Group, is altijd op zoek naar milieubesparende alternatieven. Bijvoorbeeld door het recyclen van werkwagens en kleding en het gebruik van microvezeldoekjes. Met ingang van 1 mei komt daar een nieuwe stap bij; Cradle to Cradle schoonmaakproducten. “Met de nieuwe groene standaard vindt Gom eveneens de juiste balans tussen people, planet en profit”, zegt directeur kwaliteitszorg en innovatie Ad van Poppel. “Met de keuze voor de Cradle to Cradle producten van Ecover zet Gom een mooie eerste stap. De plantaardige grondstoffen in de schoonmaakmiddelen van Ecover zijn 100% afbreekbaar, zijn afkomstig van een toeleverancier die aan strenge normen voldoet en zijn gemaakt in een fabriek die helemaal ecologisch is. De flessen zijn grotendeels gemaakt van suikerriet, wat de CO2-uitslag aan productie met 70% reduceert. Om ook logistiek gezien zo groen mogelijk te zijn, worden de producten centraal ingekocht en vanuit ons distributiecentrum uitgereden door het hele land, om de uitlevering te combineren met andere bestellingen. Daarnaast is de samenwerking met Ecover een hele goede, wat wij bij Gom zeer belangrijk vinden. We kijken uit naar een intensieve samenwerking om tot nog meer milieuoplossingen te komen.”

Revalidatiecentra en Noordhoff Health ontwikkelen e-learning Vier toonaangevende revalidatiecentra ontwikkelen samen met uitgeverij Noordhoff Health een e-learningcursus Infectiepreventie. Naar verwachting kunnen de medewerkers van de vier centra vanaf eind oktober gebruik maken van de online cursus. Het initiatief komt voort uit een samenwerkingsverband tussen De Hoogstraat Revalidatie, Reade centrum voor revalidatie en reumatologie, Rijndam revalidatie en Sophia Revalidatie. Een groep enthousiaste professionals uit deze revalidatiecentra, bestaande uit paramedici, verpleegkundigen, een ziekenhuishygiënist en opleidingsadviseurs hebben de contouren geschetst van de cursus. Noordhoff Health is gevraagd als partner bij het ontwikkelen van de e-learningcursus.Voor de eerste cursus is bewust gekozen voor infectiepreventie, omdat dit onderwerp sterk in de belangstelling staat en een groot deel van de medewerkers aangaat. Landelijke richtlijnen en de ervaringen van de zorgprofessionals vormen de basis voor de cursus.Guido van den Bogaert, lid van de raad van bestuur van Rijndam revalidatie: "Als de pilot succesvol is, willen wij samen met Noordhoff Health bepalen of er meer programma’s kunnen worden ontwikkeld die bijdragen aan een compleet professioneel e-learningprogramma voor de bij- en nascholing in onze sector."

UMCG neemt nieuwe brandmeldinstallatie in gebruik Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) heeft een vernieuwde brandmeldinstallatie in gebruik genomen. Met 7.500 brandmelders, verdeeld over het hele UMCG-terrein, is het de grootste brandmeldinstallatie binnen één netwerk in Europa. Het door Siemens geleverde systeem beschermt niet alleen patiënten, bezoekers en medewerkers optimaal, maar maakt dankzij het gebruik van intelligente rookmelders ook een eind aan de vele valse meldingen uit het verleden. De grootscheepse renovatie, waarin Siemens en het UMCG nauw met elkaar hebben samengewerkt, ging in het laatste kwartaal van 2011 van start. In totaal zijn 7.500 rookmelders, 35 brandmeldcentrales en 18 bedienterminals geïnstalleerd. Eind februari 2014 is de gehele installatie gecertificeerd. Elke ruimte in ieder afzonderlijk gebouw van het UMCG heeft een specifiek voor die ruimte geprogrammeerde en op maat gemaakte rookmelder. De technologie van de rookmelders zorgt er voor dat ze beter onderscheid kunnen maken tussen verschillende soorten rookdeeltjes: als het geen rook is van een echte brand, maar bijvoorbeeld stof bij een verbouwing of stoom van een douche, dan zal de rookmelder dit niet melden.

Tillift én Visual Clip bekroond met Red Dot Award 2014 De E-sense patiënten tillift en de bijbehorende Visual Clip zijn beiden bekroond met een Red Dot Award 2014, een prestigieuze prijs voor product design die wordt toegekend aan de beste internationale innovaties. De ontwikkeling van beide producten ligt in handen van ontwikkelaar Indes in samenwerking met Active4Care. Het doel van de E-sense tillift is om fysieke belasting bij zorgverleners te verminderen. De liften zijn uitgerust met het E-sense power assist systeem. Dit systeem maakt het mogelijk zware tilliften met minimale kracht te manoeuvreren. De zorgverlener wordt ontlast en kan de dagelijkse handelingen sneller uitvoeren. Uniek is dat een manuele lift eenvoudig uitgebreid kan worden met het E-sense power assist systeem. De Visual Clip bevordert de veiligheid en het comfort van het verplaatsen van zorgvragers met behulp van een tillift. Voor zowel zorgverlener als zorgvrager is door middel van kleurindicatie zichtbaar of de tilband waar de zorgvrager in ligt goed bevestigd is. Bij een groene kleur is de tilband goed bevestigd, bij rood nog niet. Dit maakt het gebruik van tilliften in de zorg een stuk veiliger.

38

2014-Mei / ZorgInstellingen


PRODUCT & MARKT Philips sluit meerjarige overeenkomst met Karolinska ziekenhuis Philips heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het nieuwe Karolinska University Hospital in Stockholm. De overeenkomst heeft een looptijd van veertien jaar en omvat een R&D-programma en een onderwijsprogramma, evenals aanschaf, installatie, onderhoud, modernisering en vervanging van alle medische-beeldvormingssystemen. Het Karolinska University Hospital krijgt gedurende een meerjarige termijn en tegen voorspelbare kosten de beschikking over de allernieuwste beeldvormingssystemen en -diensten, ook van andere fabrikanten. De dienstverlening met betrekking tot de medische apparatuur omvat aanschaf, systeemintegratie en tijdige vernieuwing om te waarborgen dat het nieuwe ziekenhuis beschikt over de beeldvormingsfuncties die de diverse afdelingen nodig hebben om optimale zorg te kunnen leveren. Verder gaat Philips in het nieuwe universiteitsziekenhuis een onderzoeks- en innovatiecentrum inrichten om onderzoekers uit de medisch-technologische industrie, het ziekenhuiswezen en de academische wereld samen te brengen en zo bij te dragen aan een nauwer contact tussen zorgverlening en klinisch onderzoek. De verwachting is dat dit de omzetting van onderzoeksbevindingen in nieuwe genees- en behandelmethoden zal helpen te versnellen.

Ambulancezorg Groningen presenteert digitaal patiëntendossier Uitwisseling van patiënteninformatie tussen zorgverleners is een even belangrijk als beladen onderwerp in de zorgsector. Ambulancezorg Groningen heeft op dit terrein een belangrijke stap gezet. De organisatie presenteerde onlangs een nieuw digitaal patiëntendossier. Een tablet in de ambulances is het tastbare onderdeel van het uitgebreide registratiesysteem. De informatie van de meldkamer vormt de eerste input van een nieuw patiëntendossier. Vervolgens registreert de ambulanceverpleegkundige alle relevante aanvullende gegevens en handelingen. Ook de medische apparatuur in de ambulance levert informatie aan het systeem. Bij de overdracht van de patiënt aan een arts of andere hulpverlener is het dossier in principe digitaal beschikbaar. Deze manier van werken levert grote voordelen op. Voor de patiënt is het goed dat noodzakelijke informatie sneller dan voorheen (via het papieren ritformulier) bij de betrokken zorgverleners is. De kans op fouten tijdens de kwetsbare momenten van overdracht neemt bovendien sterk af. Voor de organisatie leidt het digitale patiëntendossier direct al tot administratieve verbeteringen en waardevolle onderzoeksmogelijkheden.

Slim, veilig & flexibel Van binnen- en buitendeuren tot kluisjes en kleedkamers – met Salto elektronisch

FORTEZZA VEILIG WERKEN. VEILIG WONEN. PRETTIG LEVEN. Hilversum

2014-Mei / ZorgInstellingen 39


Het is bijna zo ver!

Het Nationaal Congres Gastvrijheidszorg

12-06-14

NATIONAAL CONGRES GASTVRIJHEIDSZORG

Check en noteer vast in uw agenda donderdag 12 juni 2014 INFO: WWW.ZORGMETSTERREN.NL


SERVICEWIJZER AUTOMATISERING

EVACUATIE

INRICHTING

TRAININGEN

Straight Systems Straight Systems, één adres voor al uw kassa- en betalingsuitdagingen in de zorg en ziekenhuizen. Kattenburg 29-31 6651 AL Druten T 0487-517700 I www.straight.nl

ERKENDE CERTIFICATIEINSTELLINGEN

Eromes Projectinrichters

Escape Mobility Company Marconistraat 32 6372 PN Landgraaf T 045-5727031 E info@escape-mobility.com I www.escape-mobility.com

Nieuweweg 240 Postbus 13 6600 AA Wijchen T 024-7502300 I www.eromes.nl Eromes ontwerpt, produceert en levert creatieve oplossingen voor zorg- en werkomgevingen.

FACILITAIRE DIENSTEN

Bureau Veritas Computerweg 2 3821 AJ Amersfoort T 088-4505500 E verkoopnederland@ nl.bureauveritas.com I www.bureauveritas.nl

Lloyd’s Register Quality Assurance Postbus 701 3000 AS Rotterdam K.P. van der Mandelaan 41a 3062 MB Rotterdam T 010-201 84 76 E info@lrqa.nl I www.lrqa.nl of www.lrqa.nl/training LRQA is een internationale leverancier van certificering en training voor o.a. de volgende normen: ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001. Verder certificeren wij de meeste relevante normen in de zorg.

Benelux Landuwasco Bellstraat 10 3133KE Vlaardingen E mail@landuwasco.nl I www.landuwasco.nl Landuwasco Wasserijtechniek levert meer dan 48 jaar het totale pakket wasmachines, droogmachines en strijkmachines aan de wasserijindustrie, instellingen, campings, hotels, scheepvaart en professionele inhuiswasserijen.

Postbus 7102 5605 JC Eindhoven T 040-2661700 E gerflornl@gerflor.com I www.gerflor.nl of www.gerflor.be Sinds 1937 wereldwijd producent van professionele PVC projectvloeren en specialist in vloeroplossingen voor de gezondheidszorg.

Bureau Veritas Training Computerweg 2 3821 AJ Amersfoort T 088-4505551 F 088-4505555 E bvct@ nl.bureauveritas.com I www.bureauveritas.nl Theoretisch of toege-past, standaard of maatwerk, intern of open inschrijving: training is altijd een bron voor het creëren van meerwaarde.

KASSASYSTEMEN

De kosten voor een vermelding in deze Service-rubriek (logo, adresgegevens en ca. 20 woorden tekst) bedragen 750 euro per jaar. Inclusief plaatsing van een logo/link op de website www. zorginstellingen.nl in de rubriek producten. Informatie: Michel Lases T 06-52867256 E michellases@ vakmedianet.nl Bert Renkema T 06-30060061 E bertrenkema@ vakmedianet.nl

Straight Systems Straight Systems, één adres voor al uw kassa- en betalingsuitdagingen in de zorg en ziekenhuizen. Kattenburg 29-31 6651 AL Druten T 0487-517700 I www.straight.nl

INSTALLATIETECHNIEK EN ONDERHOUD

Imtech Care & Cure Newasco Newasco Diensten BV Nijverheidsweg 40 2102 LL Heemstede T 023-5474004 E diensten@newasco.nl I www.newasco.nl Innovatieve regionale wasserijbedrijven met hoge kwaliteit, ontzorgt volledig op het gebied van textielvoorziening. Onze dienstverlening sluit aan op de nieuwe AWBZ. Facturatie per bewoner is mogelijk.

Rivium Boulevard 122 2909 LK Capelle aan den IJssel Postbus 8584 3009 AN Rotterdam T 010-4477400 I www.zorg.imtech.nl

2014-Mei / ZorgInstellingen 41


AGENDA

Agendatip? Mail de redactie van ZorgInstellingen: redactie@zorginstellingen.nl

12 juni

26 juni

Utrecht www.zorgmetsterren.nl

Doorn www.dagvandepreventiemedewerker.nl

Nationaal Congres Gastvrijheidszorg

Dag van de Preventiemedewerker

17 juni

17-19 september

Ede www.congres.factomagazine.nl

New Orleans, Verenigde Staten www.worldworkplace.ifma.org

Facto Congres 17 juni

Congres Over Duurzame Inzetbaarheid Doorn www.congres.overdi.nl

World Workplace Congress 3 november

Horecafair 2014 Emmeloord www.horecafair.nl

ADVERTENTIE-INDEX Advertentie-index Alpheios Brother International Fortezza Security Systems Gom Schoonhouden Miele Professional Uniqcare Van Houtum

42

2014-Mei / ZorgInstellingen

44 11 39 43 7, 17 26 2


CONGRES

DINSDAG 17 JUNI 2014 LANDGOED ZONHEUVEL IN DOORN

Op naar continue ontwikkeling van mens & organisatie

VOORBIJ DUURZAME INZETBAARHEID! Help uw organisatie én de resultaten vooruit!

Met meer personen inschrijven is

KORTING!

Kennis Partner: RGB: Blauw: R74/G150/B205 Groen: R199/G214/B205 Oranje: R235/G107/B74 CMYK: Blauw: c70/m30 Groen: c30/y70 Oranje: m70/y70

WWW.OVERDI.NL/CONGRES


THE SOLUTION

ZICHTBARE WAARDERING TRIPLE-T

WAARDERING VOOR VAKMANSCHAP LAAT PROFESSIONALS STRALEN. De beste zorg leveren in een omgeving die voor patiënten en professionals prettig, veilig en efficiënt is. Dat realiseert u met uw mensen iedere dag opnieuw. Uw vaklieden verdienen het beste schoonmaaksysteem. Professionele middelen die hun werk prettiger maken. Daarmee laat u zien dat uw schoonmaakorganisatie een vitaal, trots en onlosmakelijk onderdeel is van uw zorgomgeving. En dát voelen uw mensen! Kijk op www.alpheios.com/triple-t of bel voor een kennismaking Alpheios op 045 - 573 88 88

Zin 03 2014  

Zorginstellingen Mei 2014

Zin 03 2014  

Zorginstellingen Mei 2014