Page 1

zorg Platform voor managers in ziekenhuizen en ouderenzorg

38e jaargang nr. 1 Februari 2013

WW W. ZO

NI

EU IN W S

RG

S?

TE LL IN

GE N.

instellingen

GHZ biedt toekomst van het lezen

Thema

Gastvrijheid Nieuwbouw Diakonessenhuis Voorbeschouwing Zorgtotaal

PatiĂŤnten Informatie, Communicatie en Entertainment via de Apple iPad

NL


Waskosten te hoog? Houd de persoonsgebonden was in huis! U kunt bij de dagelijkse wasverzorging veel geld besparen ten opzichte van uitbesteding aan een commerciële wasserij. Met een individuele efficienty-berekening laten we u zien hoe groot het besparingspotentieel is.     

Bezoe

k onze stand op Zorgto taal: 08.D0 68

Minder slijtage van het wasgoed Geen verlies en/of zoekraken van wasgoed BTW-voordeel over personele kosten (voor instellingen) Lage Total Cost of Ownership Duurzaam- en maatschappelijk verantwoord ondernemen!

Miele Professional. Een zorg minder.

Voor meer informatie: www.miele-professional.nl Telefoon: (0347) 37 88 84


Inhoud

5 Van de redactie

12

26 Voorbeschouwing Zorgtotaal

6

32

Nieuws

Nieuw Spoedzorgcentrum Diakonessenhuis Utrecht

8

35

Zijn ziekenhuizen schoon?

Column Frederiek Morees

12

36

Lezen met iPads in het GHZ

Certificering HKZ en NEN

16 Gastvrijheid bij Argos

21

26

Markt & Product

40

Huisdieren in de zorg

Servicewijzer

24 Impressie vakbeurs Facilitair

38

32

42 Agenda en Advertentie-index

Online > ZorgInstellingen is sinds enige tijd ook op Twitter te volgen. Ga naar www.twitter.com/zorginstelling en wordt volger. Zo blijft u dagelijks op de hoogte van het laatste nieuws uit de zorgsector. Niet alleen interessant voor uzelf, maar u heeft ook de mogelijkheid om uw eigen volgers snel op de hoogte te stellen van het nieuws door te retweeten. > Wat is er te doen? Voor welke cursus kan ik me inschrijven. Welk congres is interessant om bij te blijven in mijn vakgebied? En naar welke beurs moeten mijn medewerkers beslist toe? De website van uw eigen vakblad houdt evenementen en andere belangrijke agenda-onderwerpen nauwgezet in de gaten. Ga voor het complete overzicht naar de website. lees verder < www.zorginstellingen.nl/evenementen

> Eens per twee weken verschijnt ZorgInstellingen in de vorm van een digitale nieuwsbrief. Iedereen die ge誰nteresseerd is in het laatste nieuws uit de zorgsector kan zich abonneren op deze gratis nieuwsbrief. Ook bevat de nieuwsbrief informatie over de nieuwste producten en diensten. Abonneren? lees verder < www.zorginstellingen.nl > De winnaars van de Gastvrijheidszorg Awards 2012 zijn in juni bekendgemaakt. Niet gewonnen? Ook in 2013 is het weer mogelijk het gastvrijheidsniveau van uw zorginstelling te laten beoordelen. De inschrijving van de editie 2013 van Gastvrijheidszorg met Sterren is inmiddels geopend. Ga daarom snel naar de website www.zorgmetsterren.nl voor alle informatie over het gastvrijheidsproject. Schrijf u in en ook uw zorgorganisatie heeft kans om goede sier te maken met de uitslag. Van harte aanbevolen!

2013-Februari / ZorgInstellingen

3


Schoon tot in detail Als het om gezondheidszorg en veiligheid gaat, is geen detail te klein – en elk oppervlak van belang. Daarom vertrouwen zorginstellingen al meer dan een eeuw op Diversey voor de levering van de door hen benodigde reinigings-, desinfectie- en hygiëneoplossingen. Wij creëren veiligere omgevingen en geven patiënten, personeel en bezoekers het gevoel van vertrouwen. Wij zijn Diversey en wij leiden de wereld naar een schonere, gezondere toekomst. Meer informatie? Bezoek ons op www.diversey.com of bel 030-247 6911


redactioneel

Colofon

GastGericht Enkele weken geleden vond de jaarlijkse vakbeurs Facilitair in ‘s Hertogenbosch plaats. Voor de liefhebber van nieuwe producten en oplossingen was het natuurlijk weer smullen. Nieuwe koffiemachines, te bedienen via een berichtje verstuurd vanaf een iPad of smartphone, kantoormeubilair in alle soorten en maten, binnenzonwering, buitenzonwering, ‘baanbrekende’ vinylvloeren voor de bestrijding van bacteriën, apps voor het vastleggen van gebeurtenissen inclusief automatische plaatsbepaling en de mogelijkheid een foto mee te sturen, sleutelkasten, nieuwe zitschrobzuigmachines voor de schoonmaak, traploos verstelbare duwhandgrepen en zelfsluitende laden voor gebruik in de zorg, en ga zo maar door. Hoe belangrijk, nuttig en interessant het productenaanbod ook was, na twee dagen op de beurs had ik toch het gevoel iets te missen. Natuurlijk gaat het in de zorg – even door de facilitaire bril gekeken – om een goed en veilig gebouw, een passende inrichting en optimale service. Maar tegelijk is de manier waarop de medewerkers in dat gebouw omgaan met de patiënt, bewoner, bezoeker of met elkaar, minstens zo belangrijk voor het gevoel dat mensen krijgen als ze in de instelling verblijven en daar weer vertrekken. Overigens, waar ik ‘medewerkers’ schrijf, bedoel ik niet alleen de medewerkers op de loonlijst, maar ook de medewerkers van leveranciers of dienstverleners. Laatst was ik op bezoek bij een facility manager van een zorginstelling. Tijdens het gesprek ging plots de deur open. Een medewerker van een onderhoudsbedrijf stapte zonder te vragen de kamer binnen. In zijn handen een lange stok met aan het uiteinde een kapje. Hij keek een paar seconden naar het plafond, zag de brandmelder hangen, stapte erop af met stok en kap, controleerde de brandmelder en was korte tijd later weer vertrokken. De facility manager en ik keken elkaar aan. Eigenlijk waren hier geen woorden nodig, maar mijn gesprekspartner maakte het in een paar zinnen duidelijk: "Zonder kloppen binnenkomen, niet vragen of het gelegen komt maar gewoon zijn werk doen en dan weer verdwijnen? Ik hoop niet dat hij dat straks ook doet als iemand van het medisch personeel bezig is een patiënt te onderzoeken. Daar ga ik wel wat van zeggen." Een modern en strak gebouw, daar doen we het voor. Maar als daar medewerkers (eigen of ingehuurde) werken die slechts op hun eigen werk gericht zijn en het verder allemaal wel geloven, is dat dan wat we willen? Of hebben we liever gastgerichte medewerkers (van receptionist, schoonmaker, medewerker technische sienst tot en met de arts!) die niet alleen hun vak goed verstaan, maar ook de juiste houding hebben, zich enorm inzetten om iedereen zo goed mogelijk te helpen en hen een goed gevoel te bezorgen? Als ik zou moeten kiezen, zou ik het wel weten. GERARD DESSING

hoofdredacteur

ZORGINSTELLINGEN IS EEN UITGAVE VAN VAKMEDIANET

HOOFDREDAcTEUR Gerard Dessing, gerarddessing@vakmedianet.nl EINDREDAcTEUR Dennis van Asselt REDAcTIERAAD Chiel Bos, Noor van den Bergh en Rob van den Bergh MEDEwERKERS AAN DIT NUMMER Aline de Bruin, Ronald Bruins, Corina Haverlag, Nienke Kikkert, Frederiek Morees ART DIREcTION & VORMGEVING Cross Media Solutions - Ten Brink UITGEVER Frederique Zeemans, frederiquezeemans@vakmedianet.nl MARKETING Leendert van Wezel AccOUNTMANAGER Michel Lases, michellases@vakmedianet.nl AbONNEMENTENADMINISTRATIE & TRAFFIc Jolanda van Selm, traffic@vakmedianet.nl ADRES Vakmedianet Postbus 448 2400 AK Alphen aan den Rijn Tel: 088-5840800 www.zorginstellingen.nl redactie@zorginstellingen.nl AbONNEMENTEN ZorgInstellingen verschijnt acht keer per jaar. Jaarabonnement Nederland €115,00 (excl. bTw), belgië €122,50 buitenland overig €150,00. Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor vervaldatum schriftelijk is opgezegd. Los nummer €17,50 (excl. bTw). bANKRELATIE ING bank 65.23.73.763 DRUK Van der Wiel & Rosmalen Drukkers, Arnhem DOELGROEP Algemeen & financieel management, facilitair management, hoofden inkoop & voeding, IcT-management & hoofden administratie. cOPyRIGHT Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. copyright: ©2012 DIScLAIMER: Alle in ZorgInstellingen opgenomen informatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De juistheid en volledigheid kunnen echter niet worden gegarandeerd. Vakmedianet en de bij deze uitgave betrokken redactie en medewerkers aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van de opgenomen informatie. VAKMEDIANET IS AANGESLOTEN bIJ HET OPLAGE INSTITUUT (HOI)

2013-Februari / ZorgInstellingen

5


nieuws GHZ en de Bibliotheek Gouda starten pilot met iPads Een aantal patiënten in het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) kan sinds kort via een iPad de catalogus van de Bibliotheek Gouda inzien en boeken lezen of bestellen. Het gaat om een pilot die begin februari van start is gegaan. Via een applicatie op een iPad kunnen patiënten niet alleen kiezen uit ongeveer vijfhonderd e-books en vijftig luisterboeken, maar ook een fysiek exemplaar uit de collectie bestellen die de volgende dag door een vrijwilliger aan bed wordt bezorgd. Het boek kan na thuiskomst bij een bibliotheek in de buurt worden teruggebracht. Als patiënten een bibliotheekabonnement nemen, kunnen ze thuis hun e-books ook uitlezen. Een iPad kost €1,50 per dag bij een huur van minimaal drie dagen. Het GHZ heeft 30 gesponsorde iPads tot zijn beschikking. De pilot van vier maanden vindt plaats op de afdelingen Cardiologie, Orthopedie en Chirurgie.

Kijk voor het complete verhaal op pagina 12

Middagcongres Facilitair aanbesteden herhaald Omdat het Facto Magazine-middagcongres ‘Succes met aanbesteden!’ van 18 december jl. wegens grote belangstelling vol zat, wordt de bijeenkomst op 20 maart herhaald in Hotel Van der Valk in Breukelen. Prof. dr. Jan Telgen, hoogleraar Inkoopmanagement aan de Universiteit van Twente, zal tijdens het middagcongres onder meer ingaan op de gevolgen van de nieuwe Aanbestedingswet (inwerkingtreding naar verwachting 1 april a.s.) en de tien meest gemaakte fouten bij aanbestedingen. Verder zal Telgen aan de hand van aansprekende en praktijkgerichte cases tips delen om van een facilitaire aanbesteding een succes te maken. Na de presentatie van Telgen staan drie kennissessies (van elk vijf kwartier) in kleine groepen op het programma. De onderwerpen zijn: juridische update aanbestedingsrecht, case aanbesteden schoonmaak en case aanbesteden catering. Deelnemers kunnen twee van de drie sessies bijwonen. De middag begint om 13:00 uur en eindigt om 17:00 uur.

Meer info: www.factomagazine.nl/opleidingen

Ziekteverzuim in de zorg gedaald Na een kleine piek in 2011 is het ziekteverzuim in de zorgsector vorig jaar weer afgenomen. Lange en korte perioden van afwezigheid door ziekte leverden samen een verzuim van 5,1 procent op. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Vernet. In 2011 was het verzuim 5,29 procent en in 2010 meldde 5,26 procent van de werknemers in de zorg zich ziek. Vernet baseert het percentage op data van vijfhonderd organisaties die het onderzoeksbureau jaarlijks ontvangt. De daling van vorig jaar ligt vooral in het relatief korte verzuim, tussen een en veertien dagen. Het verzuim langer dan een jaar neemt al jaren met kleine stapjes toe. Langdurig verzuim treft vooral oudere medewerkers en wordt door de voortschrijdende vergrijzing een steeds groter probleem. Een daling van het verzuim met 0,1 procentpunt levert per jaar voor de hele zorgsector een besparing op van circa veertig miljoen euro, berekende Vernet.

Genomineerden Innovatie Award Zorgtotaal bekend De genomineerden voor de Innovatie Award 2013 van de vakbeurzen Zorgtotaal en Zorg & ICT zijn bekend. In vier categorieën – E-zorg, Veiligheid, Hospitality en Ergonomie – dingen 13 nieuwe producten mee naar de prijs. Een aantal producten die meedingen zijn de E-Zorgprofielen van Chipsoft (E-zorg), Netwerkbeveiliging Qmanage (Veiligheid), het SmartOne-toiletpapiersysteem (Hospitality) en de Carevo-doucewagen (Ergonomie). Tijdens de eerste beursdag op 13 maart 2013 wordt per categorie één winnaar bekendgemaakt. Zorgtotaal is geopend op woensdag 13 maart van 10.00 tot 17.00 uur, donderdag 14 maart van 10.00 tot 17.00 uur en vrijdag 15 maart van 10.00 tot 16.00 uur. Met de toegangsbadge voor Zorgtotaal hebben bezoekers ook toegang tot de vakbeurs Zorg & ICT.

Lees meer over Zorgtotaal op pagina 26

6

2013-Februari / ZorgInstellingen


nieuws

www.zorginstellingen.nl

Rustgevende OK’s in het Albert Schweitzer ziekenhuis De locatie Zwijndrecht van het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft vier nieuwe operatiekamers in gebruik genomen. De OK’s zijn op een bijzondere manier vormgegeven en ingericht met natuurlijke materialen en rustgevende kleuren. De wanden worden opgesierd door enorme foto’s van Zwijndrecht, het water en de natuur. Dat is bedoeld om patiënten rust te geven en de verbondenheid met de buitenwereld te vergroten. Op de gang die rondom de vier OK’s loopt, is meterslang de skyline van Zwijndrecht te volgen. In alle OK’s valt daglicht naar binnen, om de artsen en medewerkers het gevoel van dag en nacht en van de seizoenen te laten behouden.

Concentratie ingrepen maakt zorg niet altijd beter Concentratie van medische ingrepen en behandelingen in ziekenhuizen leidt niet automatisch tot een betere kwaliteit van zorg voor patiënten. Dat blijkt volgens onderzoekers uit een rapportage van het Consortium Onderzoek Kwaliteit van Zorg, een samenwerking tussen iBMG, IQ healthcare en het NIVEL. De afgelopen jaren zijn voor de Nederlandse ziekenhuizen normen ontwikkeld voor een minimum aantal behandelingen of ingrepen bij bepaalde aandoeningen. De achterliggende gedachte daarvan is dat de kwaliteit van de ingreep hoger is als deze vaker wordt uitgevoerd. Voor een aantal ingrepen is dit zeker het geval, maar voor veel behandelingen is dit niet onderzocht of is een verband niet aangetoond. Is het verband tussen volume en kwaliteit wel aangetoond, dan is het achterliggende mechanisme daarvan vaak onbekend.

De vijf stappen van de meldcode helpen u bij het signaleren van verwaarlozing, mishandeling of misbruik en ondersteunen bij eventuele vervolgstappen. Toolkit op www.meldcode.nl Heeft uw organisatie nog geen meldcode? Op www.meldcode.nl vindt u een toolkit met instrumenten om de meldcode in te voeren en te gebruiken. Gebruik van de meldcode Professionals die werken met de meldcode, grijpen drie keer zo vaak in bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Zet de

De meldcode wordt verplicht voor de volgende sectoren; gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie. Zet alvast die stap. Zet de meldcode nu in!

nu in!

www.meldcode.nl

2013-Februari / ZorgInstellingen

7


OnderzOek

Mystery visits

Zijn ziekenhuizen schoon en gastvrij?

De vakbladen Service Management en Facto Magazine, net als ZorgInstellingen uitgaven van Vakmedianet, onderzochten samen met onderzoeks- en adviesbureau Mystery Guest vijf willekeurige ziekenhuizen. Centrale vraag: hoe schoon en gastvrij zijn ze? Met gemiddeld een 9,3 kwamen de ziekenhuizen allerminst bedrogen uit. Tekst Ronald Bruins

8

2013-Februari / ZorgInstellingen


OnderzOek

Mystery visits

Westfriesgasthuis Hoorn

Cijfer:

9,6

Cijfer:

9,4

Het ziekenhuis heeft een fraaie overdekte fietsenstalling en een overdekte looproute naar de hoofdingang. Ook valt de hoeveelheid invalidenparkeerplaatsen voor de deur op en er zijn veel afvalbakken en bankjes te bespeuren. De ramen, gevels, vloeren en parkeerruimtes zijn schoon. Kortom, het is zoeken naar mindere punten. Die zijn te vinden bij de receptie. Deze is wel bemand, maar verbaal of non-verbaal groeten is er niet bij. De openbare ruimtes (ontvangsthal, receptie en winkel) kunnen op een 10 rekenen. Alles oogt schoon, fris en netjes en de ruimtes zijn voldoende verlicht. Het restaurant scoort eveneens een 10, waarbij een kniesoor toch wat kruimels onder de tafel opmerkt. Medewerkers dragen echter geen haarnetjes, handschoenen en gebruiken ook geen tangen voor het bereiden van de gerechten. Het ziekenhuis heeft hangtoiletten en gebruikt papieren doekjes. Er is een haakje voor de tas en het ziekenhuis heeft oog voor beleving in de toiletten. Een prachtige foto prijkt op de hele achterwand. Daarnaast zijn er een hangprullenbakje, een hangtoiletborstel en hygiënische zeeppompjes te bespeuren. Het enige onregelmatige zijn volle prullenbakken die na een uur nog niet zijn geleegd. De wachtruimte gaat als schoon, fris en voldoende verlicht door het leven, maar krijgt vanwege de kleine oneffenheden toch een 8,5, nog steeds een dikke voldoende. Uiteindelijk laat het Westfriesgasthuis maar sporadisch punten liggen.

Albert Schweitzer Ziekenhuis Sliedrecht Het ziekenhuis is gevestigd aan een smalle straat in het centrum van Sliedrecht en de parkeerplaats heeft plaats voor ongeveer honderd auto’s. De entree en het exterieur zien er schoon en verzorgd uit. De vloer en zelfs het vloerkleed in de draaideur zijn schoon. De vrouw achter de balie groet meteen en er hangt een ontspannen sfeer. Het enige minpuntje in het aantal afvalbakken in de ontvangsthal/receptie. Het is er maar één en die is ook nog eens tjokvol. In het ziekenhuis ontbreekt een winkel en ook het restaurant mag niet echt een restaurant worden genoemd. Het is meer een koffiehoek waar koeken en kleine versnaperingen te kopen zijn. De toiletten zijn op regelmatige basis in de verschillende gangen geplaatst. Ze zijn duidelijk aangegeven en de toiletruimte ziet er helder en schoon uit. De wachtruimtes bij Radiologie en Urologie scoren uiteindelijk maar een 8,3. De zitplaatsen zijn houten stoelen die per drie of vier stuks aan elkaar vast zitten. Ook verouderde lectuur ontbreekt niet (Arts & Auto), maar de

ruimte is wel schoon. Over het algemeen maakt het ziekenhuis een nette en schone indruk, alleen is het lastig,door het ontbreken van een winkel en een echt restaurant, de balans goed op te maken.

2013-Februari / ZorgInstellingen

9


OnderzOek

Mystery visits

Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

Cijfer:

9,3

Drie keer een tien. Keurige cijfers voor het Erasmus Medisch Centrum dus, maar bij de entree valt wel wat te verbeteren. Beide medewerkers zijn volop in gesprek (met bezoekers) waardoor ze andere mensen niet opmerken. Daar tegenover staat de prachtige decoratie van de entree, waar geen vuiltje op de vloer is te vinden. De ontvangsthal en receptie zijn al helemaal een toonbeeld van properheid. Geen zwerfvuil, het ruikt er fris aangenaam en om de paar meter is een prullenbak te vinden. Voor de winkel geldt hetzelfde: boeken en tijdschriften zijn netjes opgestapeld, etenswaren zijn op de juiste manier bewaard en opgesteld. Ontvangsthal, receptie en winkel krijgen dan ook 10. Ook het restaurant ontvangt de hoogste score. Toiletten zijn goed toegankelijk en zien er schoon uit, maar er hangt wel een onaangename geur. Het heeft veel weg van rooklucht. De wachtruimtes van de afdelingen Oogheelkunde en KNO zitten met een 9,2 niet ver van de topscore af. Er valt geen aanzichtbare viezigheid en zwerfafval te bespeuren. Opgeruimd en schoon, op een ding na: vlak voor een van de artsenkamers ligt iets wat eruitziet als zand. Dat alles mag over het algemeen genomen de pret voor het Erasmus Medisch Centrum niet bederven.

Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft de zaakjes duidelijk goed voor elkaar. Het ziekenhuis scoort tienen alsof het warme broodjes zijn. Desondanks merkt de bezoeker de bouwactiviteiten. Naast de hoofdingang staat een bouwkeet en daardoor ziet de entree er â&#x20AC;&#x2DC;niet optimaal uitâ&#x20AC;&#x2122;. Ook zijn er voor de ingang veel sigarettenpeuken te vinden. Toch ziet het hele pand er goed onderhouden uit, zijn de vloeren schoon en zijn er twee receptionistes aanwezig. Winkel, ontvangsthal en receptie zijn vrij van vlekken, hebben een goede frisse uitstraling en er staan voldoende afvalbakken. In de winkel hangt een neutrale, frisse geur en de getoonde producten lijken schoon. Ook in het restaurant ziet het er goed en verzorgd uit, maar hier zijn ook minpunten te constateren. Geen van de medewerkers draagt, voor zover de mystery guest kan zien, handschoenen. Een medewerker maakt broodjes zonder handschoenen, lepels of tangen te gebruiken. Alhoewel de toiletten goed zijn aangegeven, fris ruiken en er voldoende toiletpapier aanwezig is, ligt er ook veel papier naast de afvalemmer. Misser is het gebrek aan urinoirs op de herentoilet. Daar staat tegenover dat de toiletten zelf goed schoon zijn en de

10

2013-Februari / ZorgInstellingen

Cijfer:

9,2

controlelijst keurig is afgetekend. De wachtruimte bij de afdeling Cardiologie is schoon, fris en er zijn geen vlekken te bespeuren. Dat ondanks het feit dat er veel bezoekers zijn op het moment van de controle.


OnderzOek

Mystery visits

Máxima Medisch Centrum Veldhoven

De weg naar het ziekenhuis, voorzien van zitbanken, vuilnisbakken en een fontein, is schoon. Dat geldt niet voor de entree. Zwerfvuil en sigarettenpeuken leveren een niet zo fraai beeld op. Ook merken medewerkers nauwelijks andere gasten op, waardoor het begrip

Cijfer: hostmanship verder weg lijkt dan ooit. De ontvangsthal en de receptie zijn schoon, fris en aangenaam. Het enige minpuntje hier is het gebrek aan afvalbakken. De winkel oogt verzorgd en uitnodigend, evenals het restaurant. De producten zien er vers uit en de medewerkers zijn verzorgd en netjes. Gaan zij hygiënisch met de producten en gerechten om? Nee, zegt de onderzoeker. Dat is vooral te wijten aan een gebrek aan haarnetjes en handschoenen en het niet gebruiken van een tang of lepel bij het opscheppen. Daardoor gaat de algemene score van het ziekenhuis naar beneden. Dat wordt weer opgekrikt door de toiletten die een 10 scoren. 'Schoon en het rook er fris', beoordeelt de mystery guest. De

GENEZEND GROEN?

8,8

wachtruimtes bij de afdelingen Maag, Darm- en Leverziekten en Orthopedie scoren met een 8,3 beduidend minder. Buitengewoon prettig vindt de onderzoeker dat hij zijn jas kan ophangen. 'Dat is lang niet in elke zorginstelling het geval', voegt hij eraan toe.

De einduitslag 1. Westfriesgasthuis 2. Albert Schweitzer Ziekenhuis 3. Erasmus Medisch Centrum 4. Gelderse Vallei 5. Máxima Medisch Centrum

9,6

Gemiddeld

9,3

9,4 9,3 9,2 8,8

GENEZEND GROEN! Uit verschillende onderzoeken blijkt dat groen stress verlaagt, ontspanning biedt en een positieve invloed heeft op de genezing. In een groene omgeving voelen mensen zich prettiger. Dat draagt bij aan een sneller herstel. Een groene omgeving levert bovendien een positieve bijdrage aan het welzijn van patiënten en cliënten. Meer weten? www.btl.nl

2013-Februari / ZorgInstellingen 11


THEMA GASTVRIJHEID

GHZ biedt toekomst van het lezen

www.zorginstellingen.nl

Search

Van boekenkar naar iPad?

Het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda is gestart met een pilot waarin patiënten via tablets boeken van de Bibliotheek Gouda kunnen lezen of bestellen. Het lijkt een ideale samenwerking, in ieder geval uniek in Nederland. “Patiënten zullen absoluut meer gaan lezen.” Tekst en foto's Dennis van Asselt

12

2013-Februari / ZorgInstellingen


THEMA GASTVRIJHEID

De pilot

Patiënten kunnen tijdens de pilot in het GHZ een iPad huren voor €1,50 per dag. Op elke iPad is een applicatie geïnstalleerd waarmee patiënten keuze hebben uit vijfhonderd e-books en vijftig luisterboeken via de Bibliotheek Gouda. Bovendien kunnen ze ook fysieke boeken uit de collectie van de bibliotheek bestellen.

GHZ biedt toekomst van het lezen

die vrijwilligers met een boekenkar over de afdelingen rijden, maar die is niet up-to-date. Wij vroegen ons af of we konden vernieuwen zonder ieder jaar te moeten investeren in nieuwe boeken”, aldus Van Kempen.

Nan van Schendel (de Bibliotheek Gouda): "Dit is voor ons een nieuwe logistieke constructie, dat is best spannend." Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) en de Bibliotheek Gouda hebben elkaar echt gevonden. De één wil patiënten een tijdsbesteding bieden, de ander zoekt nieuwe manieren om haar collectie dichter bij de mensen in de regio te brengen. De tabletcomputer heeft de twee uiteindelijk bij elkaar gebracht. Begin februari is op de afdelingen Cardiologie, Chirurgie en Orthopedie een pilot gestart die vier maanden zal duren. Het ziekenhuis heeft hiervoor 30 gesponsorde iPads tot zijn beschikking gekregen door Vodafone en de Stichting Vrienden van het Groene Hart Ziekenhuis, dat zich inzet om het verblijf van patiënten in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken. De stichting werft fondsen voor initiatieven die niet financierbaar zijn vanuit het reguliere ziekenhuisbudget. “We hebben voor deze afdelingen gekozen omdat patiënten daar veelal in staat zijn om tijd hieraan te besteden”, zegt Florianne van Kempen, management trainee bij het GHZ en projectleider. “Bovendien zijn deze patiënten vaak naar een tijdsbesteding op zoek. Bijvoorbeeld Orthopedie: je bent geopereerd aan je knie en daarna moet je nog twee dagen liggen. Dan wil je wat te doen hebben. We hebben natuurlijk al een kleine collectie boeken

Keuze

Patiënten kunnen een iPad huren voor € 1,50 per dag. Op elke iPad is een applicatie geïnstalleerd waarmee patiënten keuze hebben uit vijfhonderd e-books en vijftig luisterboeken via de Bibliotheek Gouda. Bovendien kunnen ze ook fysieke boeken uit de collectie van de bibliotheek bestellen. Op de tablet staan, naast de bibliotheek-app, een aantal kranten- en tijdschriften-apps en enkele spelletjes geïnstalleerd. Vrijwilligers en roomassistants zijn door bibliotheekmedewerkers opgeleid om patiënten uitleg te kunnen geven over de applicatie en het zoeken in de catalogus van de biblio-

theek. Zodra een patiënt een fysiek boek bestelt, krijgt de bibliotheek automatisch een melding. Het boek wordt de volgende ochtend voor tien uur ‘s ochtends bij het GHZ afgeleverd. Patiënten mogen de boeken mee naar huis nemen en inleveren bij een bibliotheek in de regio. Ze hoeven geen lid van de bibliotheek te zijn en betalen niets voor het huren van boeken. Als ze wel een abonnement afsluiten, kunnen ze ook e-books thuis uitlezen op hun eigen computer. De applicatie van het GHZ en de Bibliotheek Gouda is ontwikkeld in nauwe samenwerking met bibliotheek.nl en BeagleBoxx, een service-onderneming gespecialiseerd in het aanbieden van informatie, communicatie en entertainment via de iPad.

Spannend

“Dit is voor ons een nieuwe logistieke constructie, dat is best spannend”, zegt Nan van Schendel, directeur van de

Florianne van Kempen (GHZ): "Wij vroegen ons af of we konden vernieuwen zonder ieder jaar te moeten investeren in nieuwe boeken."

2013-Februari / ZorgInstellingen 13


THEMA GASTVRIJHEID

GHZ biedt toekomst van het lezen

Het concept

Bibliotheek Gouda. “We moeten ermee leren omgaan. Het project staat of valt bij de samenwerking tussen de vrijwilligers van het ziekenhuis en de bibliotheekmedewerkers. Als die er enthousiast over zijn, kan het project slagen.” De samenwerking past perfect in de nieuwe strategie van de bibliotheek. Van Schendel: “We moeten veel bezuinigen, zo’n 30 procent. Daarom hebben we besloten de infrastructuur van het bibliotheekaanbod aan te passen. We creëren een fijnmaziger netwerk dat we koppelen aan één vaste vestiging in Gouda. We kruipen naar die plekken waar mensen behoefte hebben aan boeken, muziek, films of informatie, dus ook de zorg. Het is voor het eerst dat een ziekenhuis op deze manier samenwerkt met een bibliotheek. We maken een begin en kijken naar wat patiënten willen, hoe makkelijk het te gebruiken is en hoe we de collectie die via deze app beschikbaar is, kunnen uitbreiden.” Hoewel de tablet natuurlijk veel meer capaciteiten heeft en de mogelijkheden ervan binnen de zorg alsmaar toenemen, wil het GHZ vooralsnog klein beginnen. Patiënten kunnen bijvoorbeeld nog niet via deze iPad vrij internetten of televisie kijken. Ook communicatie- en informatie-apps biedt het ziekenhuis nog niet aan. “Tijdens deze pilot leggen we mensen uit dat we dat heel bewust niet doen”,

14

2013-Februari / ZorgInstellingen

BeagleBoxx is een interactief informatie-, communicatie-, en entertainmentconcept voor ziekenhuizen. Het gelijknamige bedrijf levert en ontwikkelt diensten waarmee patiënten feedback kunnen geven, toegang hebben tot een breed pakket aan entertainment en informatie kunnen krijgen over bijvoorbeeld het ziektebeeld, het behandeltraject of het ziekenhuis in het algemeen. Voor het GHZ heeft BeagleBoxx onder meer de inrichting van de iPads verzorgd en geassisteerd in het trainen van het personeel. Tijdens de proefperiode verleent het bedrijf technische en operationele ondersteuning. “Bovendien introduceren we een nieuw verhuurmodel in Nederland”, vertelt Peter Sommer, directeur en oprichter van BeagleBoxx. “Patiënten kunnen in het GHZ aan het bed betalen met een pinpas of creditcard.” Meer info: www.beagleboxx.com

zegt Marcel Loot, manager Gastvrijheid in het GHZ. “Het gaat om lezen en de promotie van het lezen. De iPads zijn daar heel bewust voor aangeschaft. We willen graag weten of en hoe mensen gebruikmaken van deze leesfaciliteit. Moet er iets bij of af? Dat moeten we goed onderzoeken. Mensen zullen absoluut meer gaan lezen denk ik, omdat ze de boeken zowel fysiek als digitaal mee naar huis kunnen nemen. Maar mijn grootste zorg is dat we straks vergeten waarom we met de pilot gestart zijn, omdat er allerlei dingen aan toegevoegd zijn en niemand meer naar de bibliotheek-app kijkt.”

we iets niet goed gedaan. Managers van de afdelingen waar de pilot straks gaat draaien, denken al na over medische apps voor de patiënt. Er wordt dus verder gekeken.” De piepende boekenkar die nu door de gangen rijdt, zal zijn rondjes voorlopig blijven maken in het GHZ. “Ter ondersteuning”, zegt Loot. “Maar door de samenwerking met de Bibliotheek Gouda kunnen de patiënten gebruikmaken van de grootste patiëntenbibliotheek van Nederland. Het mooiste zou zijn als straks via de iPad in het ziekenhuis de top 20 van de boekenwinkel beschikbaar is.”

Gigantisch

Loot weet echter ook dat innovatie niet te stoppen is. “We waren een tijdje geleden aanwezig bij een informatiebijeenkomst van Apple. Als je daar ziet wat een iPad allemaal kan, zowel medisch als niet-medisch, dan is dat gigantisch. Daar hebben wij vanuit het Facilitair Bedrijf niet zo veel invloed op, maar het zou me verbazen als de iPad over twee jaar nog alleen maar voor lezen wordt gebruikt. Dan hebben

Marcel Loot (GHZ): "Het zou me verbazen als de iPad over twee jaar nog alleen maar voor lezen wordt gebruikt."


al ta to rg Zo www.payperwash.nl


THEMA GASTVRIJHEID

Cultuurverandering bij Argos

www.zorginstellingen.nl

Search

‘Gastvrijheid doet er echt toe’

Een gebouw met goede zorg en vakbekwame medewerkers is tegenwoordig niet meer genoeg. Daarom werkt Argos Zorggroep met Hotelschool Den Haag aan een interne cultuurverandering. Een gesprek met bestuurder Huub Straus en locatiemanager Mandy van Helden over het belang van het traject. Tekst Gerard Dessing

Locatie Marnix, een splinternieuw revalidatiecentrum voor ouderen in Vlaardingen van Argos Zorggroep, is nog maar twee maanden geopend. Alles ziet er fraai uit. Buiten valt met name de combinatie van staal, glas en veel hout op. Binnen bevinden zich een fraaie en ruime ontvangstbalie en

16

2013-Februari / ZorgInstellingen

een sfeervolle brasserie. Maar hoe mooi de fysieke omgeving ook is, als de medewerkers zich niet gastgericht gedragen, is de kans groot dat cliënten en bezoekers geen goed gevoel overhouden aan een verblijf of bezoek aan Marnix. Het is de kunst iets extra’s te bieden, zodat patiënten en bezoekers

zich werkelijk welkom voelen. Het besef dat de cliënt steeds meer kijkt naar secundaire zaken als het gebouw, de ontvangst, de kwaliteit van het eten en drinken en de vriendelijkheid van de medewerkers, ontstond bij Argos zo’n vijf jaar terug. Door de toenemende concurrentie realiseerde


THEMA GASTVRIJHEID

Cultuurverandering bij Argos

Geen kunstjes

Argos-bestuurder Huub Straus is positief over de begeleiding door de Hotelschool: “Ze ontregelen je, benoemen alles scherp, maar kanaliseren ook en geven oplossingsrichtingen. Het is een supervisie-achtige manier van werken en begeleiden, het gaat niet om het aanleren van kunstjes.”

het bestuur zich dat er iets moest gebeuren, anders zouden cliënten in de toekomst weleens weg kunnen blijven. Er werd een compleet bouw- en verbouwprogramma opgesteld, onder meer om de logistiek in de gebouwen te verbeteren, om meer duurzaamheid uit te stralen en om het gebouw veel meer als visitekaartje naar buiten toe te laten fungeren. Ook het voedingsconcept werd aangepast. Iedere locatie kreeg een keuken met een eigen kok en cliënten kregen de mogelijkheid een dagverse maaltijd te gebruiken.

Gastgericht

Maar deze ingrepen leidden nog niet tot het gewenste resultaat. Bestuurslid Huub Straus realiseerde zich dat er nog een stap gezet moest worden: medewerkers moesten gastgerichter te werk gaan. Om die cultuurverandering vorm te geven, stapte hij naar de Hoge Hotelschool Den Haag. Straus: "Gastvrijheid heeft twee kanten, een servicekant en een menskant. Dat technisch servicedeel kun je op meerdere plaatsen krijgen, maar het deel houding en gedrag is bij de Hotelschool natuurlijk in goede handen.” Speciaal voor Argos ontwikkelde Hotelschool Den Haag een programma om de cultuurverandering te realiseren.

Uitgiftepunt in de brasserie

Als eerste werden – nog vóór de inhuizing – de brasserie en de receptie begeleid, met name omdat deze voor cliënten en patiënten vaak het eerste contactmoment met de organisatie vormen. De medewerkers werden uitgenodigd een dag naar Hotelschool Den Haag te komen om zelf te ervaren wat gastvrijheid is. Mandy van Helden, locatiemanager van Marnix: “Mensen leerden daar onder meer dat ze geen ‘nee’ meer moeten zeggen. Als iemand vraagt om een cappuccino en dat is er toevallig niet, dan zeg je: sorry, dat hebben we vandaag niet, maar we hebben wel heerlijke koffie met slagroom. Ze leren dus altijd een alternatief aan te reiken.” Vervolgens draaiden een topkok en een zeer ervaren receptioniste een aantal dagdelen op locatie mee om de medewerkers te begeleiden. Zij deden ook praktische suggesties over de inrichting van de balie, het plaatsen van de bloemen, het presenteren van gerechten enz. Het hele traject was op momenten behoorlijk confronterend, niet alleen voor de medewerkers maar ook voor het management, vertelt Van Helden. “Je krijgt overal feedback op. Tijdens een vergadering zaten twee mensen op hun mobiel te kijken. Dat krijg je

meteen te horen. Maar ook over andere zaken spreken ze je voortdurend aan. Verder ontvang je een rapport met de mening over de locatie- en clustermanager. Daar moet je je wel voor openstellen.”

Feedback

Huub Straus is positief over de begeleiding door de Hotelschool: “Ze ontregelen je, benoemen alles scherp, maar kanaliseren ook en geven oplossingsrichtingen. Het is een supervisieachtige manier van werken en begeleiden, het gaat niet om het aanleren van kunstjes. Daarnaast geven ze ook feedback op andere zaken. Neem zoiets als rommel in de gangen of achter de balie. Ze leren je om dat te voorkomen, dus geen karren in de gangen. Ze leren je ook om nooit in discussie te gaan met elkaar waar de klant bij staat.” Het aannamebeleid bij Argos wordt inmiddels afgestemd op het nieuwe traject. “Vroeger kozen we verpleegkundigen vooral op hun vaktechnische vaardigheden”, vertelt Straus. “Nu kijken we ook meer naar de houding van iemand.” Van Helden: “Samen met personeelszaken gaan we een aantal criteria ontwikkelen die we bij de selectie gaan gebruiken. Inmiddels zijn er al 13 mensen afgewezen omdat

De brasserie van revalidatiecentrum Marnix

2013-Februari / ZorgInstellingen 17


THEMA GASTVRIJHEID

Cultuurverandering bij Argos

ze niet hotelmatig overkwamen.” Een functiegroep waar de veranderingen flink gaan doorwerken, is die van de instellingskok, vertelt Straus. “De klassieke instellingskok staat bijna uitsluitend in de centrale keuken in pannen te roeren. Maar in een omgeving met meer aandacht voor gastgerichtheid moet zo’n kok veel meer met de klant in contact komen en zichtbaar worden.” Dat is niet voor iedere instellingskok weggelegd, weet Straus. “Een kok moet maaltijden bereiden aan de hand van een dagverssysteem, maar hij moet ook zorgen voor beleving, in de brasserie en op de afdeling. Dat vergt een andere houding en andere vaardigheden. En als je een verdienmodel op een restaurant wilt ontwikkelen, moet een kok daar wel over kunnen

meedenken.” Straus heeft gemerkt dat het voor een instellingskok moeilijker is om door een gastvrijheidsbril naar zaken te kijken dan dat een horecakok zich het zorginstellingsdeel eigen maakt. De focus van Argos richt zich nu dus meer op koks uit de horeca. Maar hoe krijg je een horecakok naar een instelling? “De zorg wordt niet als sexy gezien”, weet Straus. “Je moet een kok dus heel goed uitleggen dat werken in onze sector ook uitdagend is.”

Bezuinigen

Met het hele programma is een serieuze investering gemoeid. Kan dat wel in een tijd van bezuinigen? “In de huidige tijd kun je geld besparen”, legt Straus uit. “Neem dit gebouw. Stel dat

Kerngegevens Organisatie: Omzet: Fte: Locaties: Nieuwbouw: Architect: Website:

Argos Zorggroep 105 miljoen euro 1600 (2500 medewerkers) 14 locaties in regio Rijnmond Marnix, Vlaardingen (11.000 m2) EGM architecten www.argoszorggroep.nl

passie voor mensen en een focus op resultaten

adv. fontaneda.indd 1

18

2013-Februari / ZorgInstellingen

ik dit normaal voor 100 euro had gebouwd. Momenteel kan het voor 85, omdat door de crisis in de bouw de prijzen veel lager zijn. Het lenen van geld is door de rentestand ook goedkoper. Ik bespaar op dit gebouw nu zo’n 4 tot 6 miljoen euro ten opzichte van de standaard. En vergeet ook de kleinere dingen niet. Het winkeltje beneden is gewoon van Ikea. De kopjes hier zien er net wat leuker uit dan standaard verpleeghuisservies, maar het kost niets meer. En als je goed personeel aanneemt met de juiste diploma’s kun je snel een goede diagnose stellen, waarmee aanmodderen wordt voorkomen, iets dat ook geld bespaart.” Het totale programma zal op gelijke manier op alle Argos-locaties uitgerold worden, met als einddatum 2015. Volgens Straus geeft een traject als deze mensen energie en moet iedereen participeren. “Het is belangrijk dat je het van bovenaf draagt en faciliteert. Iedereen moet meedoen, ook de artsen, zij zijn vaak de cultuurdragers. Laatst hoorde ik van een ziekenhuis dat iedereen ging trainen volgens Planetree, behalve de artsen. Dat werkt dus niet. Bij ons doet iedereen mee.”

uw zorgvisie centraal in ons Electronisch Cliënten Dossier www.fontaneda.nl 05-02-13 13:01


VIROBUSTER ®

Nieuwe dimensie in luchtzuivering

Betekenis voor de gezondheidszorg Management voordelen Facility voordelen • Bescherming van personeel • Langere standtijden filters • Minder ziekteverzuim onder • Schonere HVAC onderdelen personeel mogelijk stroomafwaarts, hierdoor • Hogere productiviteit mogelijk energie besparing • Geen specialistische reiniging dan wel afval meer

Hygiëne voordelen • Verminderde nosocomiale infecties • Minder (MRSA, ESBL) uitbraken door snelle preventieve isolatie • Kortere ligdagen en hygiëne maatregelen (brandwonden en immuun verzwakte patiënten)

VIROBUSTER® B.V. Stuttgartstraat 22 - 24 • 3047 AS Rotterdam Tel +31 (0)10 2624005 • Fax +31 (0)10 2459929 info@virobuster.nl • www.virobuster.nl

Wie parkeert de auto voor mijn patiënten?

Wie begeleidt mijn moeder?

Wie gaat met mij wandelen?

Wie begeleidt mijn patiënten?

Wie helpt mij op internet? Wie levert mijn golfcarservice?

Jeeves, het antwoord op al uw zorgvragen? Ziekenhuisdiensten: Jeeves is marktleider in diensten rondom vervoer, begeleiding, aankomst en vertrek bij ziekenhuizen en klinieken. Diensten die door ziekenhuizen aan patiënten en bezoekers worden aangeboden. Waarom alleen valetparking bij een chique restaurant? Bij een ziekenhuis daar komt het pas echt tot zijn recht. Vanuit dat oogpunt is onze service ontwikkeld. Senior Service: Tevens leveren we als Senior Service professionele mantelzorg die senioren ondersteunt bij hun dagelijkse activiteiten. Onze medewerkers regelen vervoer, begeleiden de senior naar de huisarts, doen de boodschappen, koken, helpen met opstaan, blijven slapen en bieden een luisterend oor. Zo geven zij de senior een kwaliteit van leven die het leven weer de moeite waard maakt. Neem voor informatie contact met ons op of bezoek onze website www.jeeves.nl

Steupelstraat 40, 3065 JE Rotterdam

1209695 JEEVES Advertentie Zorginstellingen 210 x 145 v1.indd 1

T 010 - 43 33 921 F 010 - 43 33 941

E info@jeeves.nl W www.jeeves.nl

28-11-12 12:34


Het complete zorgplatform onder ĂŠĂŠn dak 13 - 15 maart 2013 Jaarbeurs Utrecht

Vraag nu gratis uw toegangsbadge aan via zorgtotaal.nl of zorg-en-ict.nl Uw badge geeft toegang tot beide beurzen Mede mogelijk gemaakt door:

#ztt13 #zict13 Mediapartners:


Zorg & Beleid

Gezelschapsdieren

Weinig aandacht voor huisdieren in de zorg De meeste zorginstellingen houden zich niet bezig met de huisdieren van bewoners. Dat blijkt uit een onderzoek van het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG). De stichting adviseert zorginstellingen een duidelijk beleid te ontwikkelen en de kennis van medewerkers te verhogen. Tekst Corina Haverlag | Foto's Stichting Zorgdier

Aan het onderzoek van het LICG naar de aandacht voor huisdieren in de zorg hebben 298 instellingen meegedaan. De conclusie: weinig zorginstellingen kijken naar de dieren om. Hoewel 89 procent aangaf huisdieren van bewoners toe te staan, is in de meeste instellingen weinig

kennis aanwezig over de zorg voor of het welzijn van huisdieren. 63 procent geeft aan geen bovengemiddelde kennis over dieren te hebben, 29 procent heeft kennis door het houden van eigen huisdieren en 5 procent zegt veel over dit onderwerp gelezen te hebben. Geen van de instellingen in

het onderzoek heeft iemand in dienst die een cursus over dierwelzijn of dierverzorging heeft gevolgd. De meest gehouden huisdieren in instellingen zijn kleine zangvogels (74 procent) gevolgd door vissen (44 procent), katten (43 procent) en honden (41 procent).

2013-Februari / ZorgInstellingen 21


Zorg & Beleid

Gezelschapsdieren

Volgens het LICG kunnen huisdieren positieve effecten hebben op zowel de geestelijke als lichamelijke gezondheid van ouderen. Maar als instellingen geen zorg dragen voor huisdieren kunnen er gezondheidsproblemen ontstaan bij zowel de bewoners als de dieren. De verantwoordelijkheid van een huisdier komt vaak volledig bij de eigenaar en diens familie te liggen, terwijl een geestelijk of lichamelijke achteruitgaande bewoner gezondheidsproblemen bij het dier soms niet meer herkent. Ook is er een aanzienlijke kans dat familie niet regelmatig genoeg op bezoek komt om problemen op te merken, zo stelt het LICG.

Infecties

De gezondheid van huisdieren heeft ook een effect op het welzijn van bewoners. Oudere mensen zijn sneller vatbaar voor infecties met ziektekiemen en parasieten, en vooral honden en katten kunnen een aantal parasieten en ziekten met zich meedragen die op mensen kunnen worden overgedragen. Als er geen beleid is voor het tijdig

Dierenwelzijn Het LICG is een onafhankelijke stichting die zich bezighoudt met dierenwelzijn. De stichting geeft advies over de aanschaf en verzorging van allerlei huisdieren: honden en katten, maar ook vissen, kanaries en slangen. Daarnaast biedt het LICG vele praktische documenten over wat er verder nog komt kijken bij het houden van huisdieren. Het LICG is een gezamenlijk initiatief van een groot aantal partijen uit de gezelschapsdierensector, waaronder de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, Wageningen UR, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde en de Dierenbescherming. Meer info: www.licg.nl

22

2013-Februari / ZorgInstellingen

De belangrijkste bevindingen van het LICG l

l

l

l

l

l

De eigenaar en de familie zijn vaak volledig verantwoordelijk voor het dier De instelling zelf treedt meestal alleen op als de eigenaar, familie of andere bewoners met klachten komen In de meeste instellingen staat niets op papier over waar het dier terecht kan als de eigenaar er niet meer voor kan zorgen of overlijdt Ongeveer de helft van de instellingen hanteert een toelatingsbeleid waarin een aantal eisen wordt gesteld aan de dieren en/of hun eigenaar In de meeste instellingen is niet veel kennis aanwezig over de zorg voor of het welzijn van huisdieren De meeste problemen hebben te maken met vuil en stank, wat in bijna elke zorginstelling voorkomt

ontvlooien, ontwormen en vaccineren van huisdieren kan dit voor problemen zorgen voor zowel het dier als de mens. Het LIGG adviseert zorginstellingen een duidelijk beleid te ontwikkelen. Een goede optie is een huisdiercontract op te stellen waarin een aantal zaken is vastgesteld over de verzorging, verantwoordelijkheid en het afstaan van het dier. Een tweede verzorger, die

dit contract ook kan ondertekenen, neemt de zorg over als de eigenaar (tijdelijk) niet meer voor het dier kan zorgen. Bewoners kunnen ook de mogelijkheid krijgen extra zorg voor hun dier in te kopen. Een andere optie is vrijwilligers in te zetten die wellicht meer kennis van dieren hebben doordat ze bijvoorbeeld al werken met dieren in een asiel.


Facilitair

Dr. Weigert is een begrip op het gebied van Facilitaire Dienstverlening. Ons assortiment is ondermeer gericht op de volgende segmenten: • Microvezel systemen • Machinale vaatwas • Vloerreiniging • Specifieke producten voor ontkalking, ovenreiniging etc... • Doseer- en controlesystemen • Schrob-/zuigmachines • HACCP advies en begeleiding • Hygiënewerkplannen Mocht u meer informatie wensen, dan zijn wij gaarne bereid u verder te adviseren, of bezoek onze website: www.drweigert.nl

Dr. Weigert Nederland B.V. Postbus 865 • 9400 AW Assen Tel.: 0592 319 393 • Fax: 0592 310 117 e-mail: info@drweigert.nl • www.drweigert.nl

N

I

E

U

W

I

N

N

E

D

E

R

L

A

N

D

Uw tegelwerk weer als nieuw! VOEGCOATING

voegcoating.nl


BEURSIMPRESSIE

Facilitair 2013

Genoeg te zien in de facilitaire wereld

De feestelijke onthulling van de nieuwe Milano Lounge-koffiemachine van Nestlé tijdens Facilitair 2013.

Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch was in januari net als ieder jaar het toneel voor vakbeurs Facilitair. In ruim vijf beurshallen toonden diverse leveranciers hun nieuwste producten en diensten. ZorgInstellingen was erbij. Tekst Gerard Dessing

Tijdens de vijftiende editie van vakbeurs Facilitair, van 16 tot en met 18 januari gehouden in Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch, waren er voor bezoekers genoeg noviteiten te ontdekken. Allereerst was er koffienieuws. Nestlé Professional presenteerde een nieuwe koffiemachine: de Milano Lounge. Het apparaat is volgens de leverancier bijzonder omdat de diverse koffiesoorten van Barista-kwaliteit zijn. Via een touchscreen kunnen koffiedrinkers eenvoudig hun favoriete kop koffie samen-

24

2013-Februari / ZorgInstellingen

stellen. De koffie wordt in de beker zelf, en dus niet in de machine gemixt. Dit reduceert het onderhoud omdat de bekende verstoppingen tussen het binnenwerk en het uitstroompunt zoveel mogelijk worden voorkomen. Ander koffienieuws kwam van Brandsma Koffie uit Bolsward met de TopBrewer: een gepatenteerde roestvrijstalen designkraan waar koffie uit komt. De machine beschikt over de kleinste melkopschuimer ter wereld, bevestigd aan het uiteinde van

de kraan. Bediening gebeurt via smartphone, tablet of touchscreen.

Water en Koffie

Watercompany, dat al jaren gekoeld drinkwateroplossingen levert, biedt sinds kort ook koffiemachines aan. Naast de koffieautomaten levert het bedrijf drie eigen bonenmelanges, alle voorzien van het Rainforest Alliancekeurmerk. Watercompany levert de koffieautomaat in bruikleen; er wordt alleen betaald voor de ingrediënten en de onderhoud naar keuze.


BEURSIMPRESSIE

Facilitair 2013

Ook de speciale Cliniclowns-koffieautomaat draait mee in dit concept. Van iedere koffieautomaat van dit type wordt 250 euro overgemaakt aan Cliniclowns.

Zuil

In de stand van CSU Cleaning Services gaf commercieel directeur Ruud van Swieten onder meer een toelichting op de HappyOrNot-zuil die de dienstverlener sinds enige tijd op een aantal locaties gebruikt. De zuil is bedoeld om ter plaatse belevingsmetingen uit te voeren. Van Swieten: “Vragenlijsten per mail om te weten te komen wat eindgebruikers van een bepaalde dienstverklening vinden, werkt niet meer. De respons is veel te laag. Met de HappyOrNot-Zuil kun je ter plaatse een vraag aan iemand voorleggen die hij kan beantwoorden door op een van de vier knoppen de drukken. Heel simpel dus. Daarmee geeft iemand aan of hij heel tevreden, tevreden, minder tevreden of ontevreden is. Via een GSM-module worden de gegevens verzameld en daarmee heb je als dienstverlener en als opdrachtgever meteen een beeld van de tevredenheid van eindgebruikers.”

meer ziekenhuizen, klinieken, clean rooms en verzorgingstehuizen.

Sluitsysteem

Opvallend was verder het elektronisch sluitsysteem van iLOQ, een Fins bedrijf. Het gaat om een range aan cilinders die geplaatst of gebruikt kunnen worden zonder bekabeling en batterijen. Het insteken van de sleutel volstaat om voldoende energie op te wekken om het systeem te kunnen bedienen. Meubelfabrikant Markant kwam met een sportief nieuwtje. Bij de stand lanceerde het bedrijf de Oxidesk, een flexwerkplek waar werken en bewegen samengaan. Het gaat om een instelbare werkplek met een traponderstel, zodat iemand tijdens het werken een fietsende beweging kan maken. Een ware eye-catcher voor organisaties waar werknemers duurzaam ingezet worden. Met de HappyOrNot-zuil kunnen dienstverleners ter plaatse belevingsmetingen uitvoeren.

Tegelasbak

Andere noviteiten kwamen van Cleanstreets en Royal Campen. De Clean Cube tegelasbak van Cleanstreets is een straattegel waarin een asbak is geïntegreerd. Overlast van rondslingerende sigarettenpeuken (denk aan patiënten en bezoekers die voor of naast de ingang van een ziekenhuis staan te roken) is daarmee te voorkomen. Royal Campen vestigde de aandacht op de Grabo Silver Knight vinylvloer, een slijtvaste vloer voorzien van een fotokatalytische zelf-desinfecterende toplaag. Het gaat volgens de producent/ leverancier om de eerste vloer die zonder gebruik van chemicaliën of schoonmaakmiddelen meer dan 99 procent van alle bacteriën binnen acht uur doodt. De vloer is speciaal ontwikkeld voor onder

De TopBrewer, een koffiemachine met een gepatenteerde roestvrij stalen designkraan. Kan op ieder tafelblad worden gemonteerd.

2013-Februari / ZorgInstellingen 25


voorbeschouwing

Zorgtotaal 2013

De complete zorgsector onder één dak Van gastvrijheid en voeding tot schoonmaak en veiligheid: vakbeurs Zorgtotaal biedt een compleet overzicht van de nieuwste ontwikkelingen in de zorg. Zorgtotaal vindt plaats van 13 tot 15 maart in Jaarbeurs Utrecht. “Het is dé beurs op zorggebied.” Tekst Aline de Bruin en op die manier ook op de hoogte zijn van de nieuwste technologische ontwikkelingen. Voor het overzicht hebben we een gezamenlijke plattegrond en beursapp.”

Gastvrijheid

Zorgtotaal is de grootste zorgbeurs van Nederland. De beurs wordt één keer per twee jaar gehouden. “Er zijn niet voldoende nieuwe ontwikkelingen op zorggebied om elk jaar een gevarieerd programma aan te bieden”, zegt beursmanager Evert Jan Bos. “Eén keer per twee jaar een beurs houden is voldoende: zo blijft het evenement speciaal en is het mogelijk om een groot platform te bieden.” Het aanbod van de beurs is opgedeeld in vier sectoren: Verpleging/Medisch, Revalidatie, Voeding en Facilitair. Iedere exposant wordt ingedeeld in de relevante sector. Evert Jan Bos: “Op die manier is het beursaanbod overzichtelijk

26

2013-Februari / ZorgInstellingen

voor bezoekers. Voor de sector Voeding moeten ze bijvoorbeeld in Hal 9 zijn. Daar staan alle bedrijven op dat gebied bij elkaar.”

Zorg & ICT

Voor informatie over bijvoorbeeld technologie, zorgspecifieke software en domotica kunnen bezoekers terecht op de beurs Zorg & ICT, die gelijktijdig wordt gehouden met Zorgtotaal. Bezoekers hebben toegang tot beide beurzen. “Dat is een bewuste keuze”, aldus de beursmanager. “Het onderwerp van Zorg & ICT sluit erg aan bij wat wij doen. Voor bezoekers is het fijn dat ze meteen kunnen doorlopen

Naast de indeling in sectoren zijn er ook een aantal beursthema’s opgesteld: gastvrijheid, veiligheid en ergonomie. De thema’s zijn gekozen naar aanleiding van onderzoek onder zorgprofessionals. “Gastvrijheid is een onderwerp dat nu erg speelt. Er is meer aandacht voor de wensen van patiënten en bewoners; ziekenhuizen en zorginstellingen onderscheiden zich in toenemende mate door hun gastvrijheid. Daar kan vaak nog een slag worden gemaakt.” Naast gastvrijheid is er aandacht voor veiligheid en ergonomie. “Het gaat daarbij niet alleen om de veiligheid van de patiënt, maar ook om die van het personeel. Zo komt het onderwerp van agressie tegenover medewerkers aan de orde. Daarnaast worden op de beurs een aantal ergonomische innovaties getoond, van tilliften tot aangepast meubilair.” Bezoekers kunnen een veiligheidstour maken om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied te zien. Daarnaast kunnen ze een route volgen langs de genomineerde bedrijven voor de Innovatie Awards. Deze Awards worden uitgereikt in de categorieën E-zorg, Veiligheid, Hospitality en Ergonomie. Zorgtotaal biedt ook een inhoudelijk programma met lezingen, demonstraties en simulaties. Zo kunnen bezoekers in het Skills Lab hun vaardigheden testen


voorbeschouwing

Zorgtotaal 2013

en vinden in het Verenigingstheater lezingen plaats over verschillende onderwerpen. “De zorg is voor bedrijven interessant om in te investeren vanwege de steeds groeiende markt,”

zegt Evert Jan Bos. De beursmanager belooft dat de bezoekers van Zorgtotaal in één dag op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen. “Het belangrijkste doel van de beurs is dat iedereen van elkaar

leert en kennis uitwisselt. Op die manier krijgen bezoekers een compleet beeld van wat er speelt in de zorgwereld Zorgtotaal heeft zich ontwikkeld tot dé beurs op zorggebied.”

Bezoek ons 13,14 of 15 maart op de ZorgTotaal in de Jaarbeurs Standnummer 09.C010

En ma ak kennis met ee n nieuw concep t voor d e zorg d e Ki

ng S.C

.A.N.

2013-Februari / ZorgInstellingen 27


28

2013-Februari / ZorgInstellingen


2013-Februari / ZorgInstellingen 29


BedrijFSPrOFieL

Virobuster

Veel ziekenhuizen garanderen luchtkwaliteit door het gebruik van filters. Daarmee worden schimmels, bacteriën en virussen in de lucht echter niet vernietigd. De Virobuster Steritube maakt micro-organismen onschadelijk. Het Westfriesgasthuis in Hoorn heeft inmiddels acht isolatiekamers en de IC uitgerust met het systeem.

Succesvolle oplossing Door epidemieën als SARS, de Mexicaanse griep en de MRSA-bacterie is er de laatste jaren meer aandacht voor luchthygiëne in de zorg. De juiste luchtkwaliteit is van belang bij het voorkomen van infecties. De Werkgroep Infectiepreventie (WIP) eist dat er een bepaalde luchtkwaliteit moet zijn. Volgens Fahmi Yigit, chief sales engineer van Virobuster, is de stand van techniek met filters weliswaar goed, maar ontstaan er wel veel bijeffecten. “Filters vangen verontreinigde lucht op, maar doden de schimmels en bacteriën niet. Virussen gaan er gewoon doorheen. Op een gegeven moment ontstaat er dan een filterkoek. De schimmels en bacteriën verspreiden allerlei gassen wat voor een onaangename lucht zorgt.” Het Westfriesgasthuis maakt sinds 2010 gebruik van de Virobuster. Naast drie units op de Intensive Care zijn er nog acht isolatiekamers uitgerust met het systeem. “Wanneer een MRSA-patiënt in een bepaalde ruimte ligt, is de lucht verontreinigd met bacteriën”, zegt Alex Mol van de Technische Dienst van het ziekenhuis. “Als we die lucht van tevoren niet filtreren, komt er verontreinigde lucht in het warmtewiel van de luchtbehandelingskast terecht. Dan heb je kans dat je meerdere ruimtes besmet met bacteriën doordat de lucht voor de inblaas dan gedeeltelijk in aanraking komt met de afgezogen bacteriële lucht.” Om besmetting te voorkomen, wordt de afgezogen lucht in

de isolatiekamers behandeld met de Virobuster. De Virobuster Steritube is een buismodule van ruim een meter lang die ingebouwd kan worden in het luchtbehandelingsysteem van ziekenhuizen en verpleeghuizen. Met de Virobuster wordt het DNA van schimmels, bacteriën en virussen als het ware geblokkeerd. Hierdoor kunnen ze zich niet meer vermeerderen en blijft een infectie uit. De verontreinigde lucht passeert de Virobuster Steritube, die is uitgerust met UVC-lampen die alle micro-organismen vernietigen. Na de reiniging wordt de gezuiverde lucht weer afgegeven voor veilig gebruik. Het systeem kan gewoon aan- en uitgezet worden. Fahmi Yigit van Virobuster: “Ziekenhuizen moeten volgens de WIP-richtlijnen verplicht isolatiekamers hebben. Deze zijn echter maar acht tot tien dagen per jaar bezet. Dit betekent veel energieverspilling omdat een klassiek filtersysteem niet kan worden uitgezet.”

Een tiental ziekenhuizen in Nederland maakt gebruik van het systeem

Besparing

Voor het Westfriesgasthuis was die (energie)besparing en flexibiliteit een belangrijke reden om tot aanschaf van het systeem over te gaan. “De isolatiekamers zijn normale patiëntenkamers die we overdag gewoon kunnen gebruiken”, aldus Alex Mol van de technische dienst van het ziekenhuis. “Mocht er een risicosituatie ontstaan, dan zetten we de Viro-

Dit verhaal is tot stand gekomen in samenwerking met Virobuster

30

2013-Februari / ZorgInstellingen


BedrijFSPrOFieL

Virobuster

De Virobuster Steritube is uitgerust met UVC-lampen die alle micro-organismen vernietigen.

voor isolatiekamers buster met één druk op de knop aan en kunnen we direct overschakelen op isolatieniveau met onderdruk of overdruk en de juiste luchtkwaliteit. Zo hoeven we ook niet met een besmette patiënt door het hele ziekenhuis te rijden naar die ene isolatiekamer.” De verpleegkamer verandert dan in een fort met elektrisch gestuurde drangerdeuren die automatisch dichtvallen. De Virobuster is toepasbaar in alle ruimtes in ziekenhuizen en zorginstellingen, maar wordt voornamelijk toegepast in isolatiekamers. Fahmi Yigit: “De lucht in een operatiekamer heeft al een hoge standaard. Daar is minder behoefte aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Ziekenhuizen hebben vooral grote behoefte aan Virobusters in isolatiekamers, omdat de oplossing on-demand en dus flexibel kan worden gebruikt en energiebesparend werkt. Het isolatiekamerconcept van Virobuster is geschikt voor zowel patiëntveiligheid – denk aan brandwonden en chemotherapie – als omgevingsveiligheid - denk aan MRSA en Influenza. Het is zowel voor nieuwbouw als voor bestaande ziekenhuizen om te zetten.” De technische dienst heeft een eigen systeem gemaakt met een overzicht van alle Virobusters in het ziekenhuis. “Op het moment dat er een storing is, krijgen wij meteen een melding.” Fahmi Yigit van Virobuster vult aan: “Elke Virobuster heeft zijn eigen bewakingssysteem. Als er onderhoud nodig is of er gaat iets fout, dan geeft de Steritube dat zelf aan.” Op het gebied van onderhoud heeft de Virobuster een

aantal praktische voordelen boven het gebruik van filters. Filters moeten vaak vervangen worden om filterkoek te voorkomen. “Voor het optimale resultaat moet er om het jaar een nieuwe filter in. Dat is economisch niet te doen”, zegt Fahmi Yigit.

Onderhoud

Omdat de Virobuster uitstaat als hij niet gebruikt wordt, vereist het systeem veel minder onderhoud. Alex Mol: “De Steritube moet ongeveer om de twee jaar worden nagekeken op stofophoping binnenin het apparaat. Bij het onderhouden van de buis is het wel raadzaam om de Virobuster uit te zetten. Het UVClicht is heel schadelijk voor personen. Je krijgt er lasogen van en je huid slaat rood aan.” Inmiddels maakt een tiental ziekenhuizen in Nederland gebruik van het systeem. Zo zijn er op de dialyseafdeling en moeder & kindafdeling van het Medisch Spectrum Twente kamers ingericht met de Virobuster, heeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch een kinderafdeling uitgerust met het luchtzuiveringssysteem, de gehele TBC kliniek in Dekkerswald (UCCZ) is er mee voorzien en maakt Máxima Medisch Centrum in Eindhoven gebruik van isolatiekamers met mobiele units. Fahmi Yigit: ”De luchtkwaliteit in de gezondheidszorg kan nog verbeterd worden, maar we zijn op de goede weg.”

De Virobuster is toepasbaar in alle ruimtes

2013-Februari / ZorgInstellingen 31


Zorg & BoUW

Diakonessenhuis Utrecht

Spoedzorgcentrum gaat voor maximaal comfort

Het nieuwe Spoedzorgcentrum van het Diakonessenhuis, locatie Utrecht, opende begin 2013 de deuren. Eerste- en tweedelijnszorg komen hier samen in een hypermodern en voor patiënten comfortabel ingericht pand. ZorgInstellingen nam een kijkje en sprak een aantal hoofdrolspelers. Tekst en foto's Dennis van Asselt Het Diakonessenhuis in Utrecht wil groeien. Ten eerste vanwege het stijgende aantal patiënten. Het 168 jaar oude algemene ziekenhuis, met ruim 2700 medewerkers verdeeld over drie locaties in de regio Utrecht, wordt jaarlijks door ruim 400.000 mensen bezocht, neemt rond de 27.000 patiënten op en voert ruim 34.000 dagbehandelingen uit. Op de tweede plaats wil het ziekenhuis meegaan in nieuwe zorgvormen en moderne gezondheidszorg met de nieuwste

32

2013-Februari / ZorgInstellingen

techniek. Daarom startte twee jaar geleden de bouw van het nieuwe Spoedzorgcentrum, waar sinds januari alle acute en intensieve zorg plaatsvindt op 13.000 vierkante meter, verdeeld over vijf bouwlagen: vier voor zorg en de bovenste verdieping voor techniek. De Spoedeisende Hulp, Intensive Care, Verpleegafdeling en het Operatiecomplex zijn in één gebouw geconcentreerd, met minimale afstanden tussen de afdelingen. Ook de Huisartsenpost van de stad

De kamers op de IC zijn twee keer zo groot als normaal.


Zorg & BoUW

Diakonessenhuis Utrecht

Op de OK heeft het team de beschikking over negen operatiekamers.

Utrecht is in het gebouw gevestigd. Daarmee is het Diakonessenhuis één van de voorlopers in Nederland waar eerste- en tweedelijnszorg in één gebouw samenwerken. Bij de ingang bevinden zich de balie voor de Spoedeisende Hulp (veertien behandel- en twee traumakamers) en de Huisartsenpost (acht behandelkamers). De huisarts heeft de regie: mensen met een afspraak gaan het eerstelijns zorgtraject in, of worden afhankelijk van hun klachten na triage doorverwezen naar de tweede lijn. De dienstapotheek op deze afdeling kan direct de

Het Diakonessenhuis is een trots stadsziekenhuis.

voorgeschreven medicijnen leveren. Wanneer noodzakelijk kan de patiënt meteen met de lift naar de OK op de tweede verdieping of naar de Intensive Care in het souterrain.

Binnentuin

Op de Intensive Care in het souterrain zullen patiënten en personeel niet het idee hebben dat ze letterlijk onder de grond verblijven. Elk van de dertien eenpersoonskamers heeft een groot raam met uitzicht naar een verlaagd plantsoen. Als de gezondheid het toelaat, kunnen patiënten zelfs naar de binnenplaats. “Medewerkers die eerst protesteerden omdat ze in de kelder werden weggestopt, kijken daar

nu anders tegenaan”, zegt Rob Florijn, voorzitter van de Raad van Bestuur. “Het is de mooiste verdieping van het hele centrum. Patiënten hebben uitzicht op de natuur en houden zo contact met het seizoen. Niemand ligt hier voor de lol, maar je staart tenminste niet naar het plafond.” De kamers van de IC zijn twee keer zo groot als normaal. “Het is hier doorgaans vrij rustig, maar voor die momenten dat er veel personeel in de kamer aanwezig is, ontstaat er geen stress-situatie voor de patiënt”, aldus Florijn. Op de hele afdeling geldt het principe van eilandverpleging: alle benodigdheden en medische apparatuur zijn aanwezig in elke kamer, zoals bijvoor-

Onder de waterspiegel Tijdens het ontwerp van het Spoedzorgcentrum was ruimte de grootste uitdaging. Het Diakonessenhuis noemt zichzelf met trots hét stadsziekenhuis van Utrecht, maar kampt wel met de bijbehorende beperkingen. De oplossing: onder de grond een verdieping voor de Intensive Care. In een soppig weiland naast het ziekenhuis startte de bouw onder de waterspiegel, tegen het OK-complex en het laboratorium van het ziekenhuis aan. Heien, met veel lawaai en trillingen, was dus geen optie. Daarom is tot acht meter diepte een gellaag van anderhalve meter breed gegoten, waarna de bewapening en het onderwaterbeton werden aangebracht. Een dure bouwmethode. “We hadden ook zand kunnen storten, dan waren we 15 miljoen euro goedkoper uit geweest”, zegt Rob Florijn, voorzitter Raad van Bestuur. “Maar dan hadden we die hele verdieping niet gehad. We zitten midden in de stad en hebben die ruimte gewoon nodig.”

2013-Februari / ZorgInstellingen 33


Zorg & BoUW

Diakonessenhuis Utrecht

beeld een bloedsuikerapparaat en een kast met wasgoed. Zo hoeft de verpleegkundige zo weinig mogelijk van de kamer af. Dit om de kans op verspreiding van infecties te verkleinen.

Rust

Op de hypermoderne OK op de tweede verdieping heeft het team de beschikking over negen operatiekamers, allemaal uitgerust met dezelfde medische instrumenten, wat het werk makkelijker maakt en waardoor iedere operatie in alle operatiekamers kan worden uitgevoerd. Peter van der Gouw, medisch hoofd van de OK,

vertelt dat ook deze afdeling is ontworpen om zo veel mogelijk stress bij de patiënt weg te nemen. “We hebben een duidelijke scheiding tussen holding, waar we mensen in alle rust kunnen ontvangen, en recovery. Die twee verkeersstromen komen elkaar niet tegen. Alle operatiekamers krijgen daglicht binnen door ramen die zijn voorzien van privacy-folie. De techniek is weggewerkt op de verdieping boven de OK. Daar bevinden zich alle filters, luchtbehandelingskasten, het videosysteem, bedrading en enorm veel meeten regelapparatuur.” Van der Gouw is vooral blij met de gescheiden opdekruimte. “Dat zie je niet overal. Andere operatiekamers zijn soms veel rommeliger en onrustiger. Hier geen gepraat en gerinkel van instrumenten. Verpleegkundigen kunnen opdekken terwijl wij in de OK met de patiënt bezig zijn. Dat geeft meer rust voor de patiënt, betere steriele omstandigheden en zorgt voor een snellere wisseling waardoor de patiënt minder lang in de operatiekamer verblijft”, aldus Van der Gouw.

Winst

Het nieuwe Spoedzorgcentrum is de eerste van meerdere projecten de

Flip Cornelisse (directeur FB): "Het leven voor ons en de patiënt wordt makkelijker."

34

2013-Februari / ZorgInstellingen

Spoedzorgcentrum Diakonessenhuis Utrecht TYPERING Centrum voor acute en intensieve zorg met Spoedeisende Hulp, de Huisartenpost, Intensive Care, de Verpleegafdeling en het Operatiecomplex in één pand. OPENING Januari 2013 AANNEMER BAM Utiliteitsbouw regio Utrecht OMVANG 13.000 vierkante meter, vijf bouwlagen KOSTEN 55 miljoen euro MEER INFO www.diakonessenhuis.nl

komende jaren. Ook de entree van het Diakonessenhuis en de poliklinieken worden verbouwd. Totale kosten van het centrum: rond de 55 miljoen euro. “De winst is dat we alle ziekenhuistechniek en high care-afdelingen nu in één pand hebben”, zegt Flip Cornelisse, directeur Facilitair Bedrijf. “De komende tijd kunnen we op ons terrein oud- en noodbouw weghalen. We gaan veel energiezuiniger te werk op minder vierkante meters. Ik ga ervan uit dat we de komende jaren zeker twee ton per jaar aan energiekosten besparen, terwijl we meer productie draaien. Ook de hoeveelheid storingen zal flink afnemen. Dus het leven voor ons en de patiënt wordt alleen maar makkelijker.” Het Diakonessenhuis richt zich volgens Cornelisse volledig op zijn core business. “Dit is, bij gebrek aan een beter woord, een productieziekenhuis, ingesteld om patiënten zo snel en comfortabel mogelijk door het proces te leiden. Daar zijn we heel ver in.”


column

De staatssecretaris van VWS Ik kijk naar Nieuwsuur en maak mij ernstige zorgen. Waarover? Over mijn mentale gezondheidstoestand. Ik kijk en luister maar ik snap echt niet wat de spreker bedoelt. Welke spreker? Van Rijn, onze nieuwe staatssecretaris van VWS. Ik snap de vraag van de gespreksleider en het antwoord van de heer De Blok, chef Buurtzorg. Tot zover gaat het goed, maar als de heer Van Rijn het woord neemt, raak ik het spoor bijster. Het lijkt net alsof hij de vraag omzeilt en een eigen verhaal begint, een soort pr-verhaal voor zijn eigen missie. Ooit studeerde ik in New York aan een universiteit en moest ik een Engels essay exam afleggen, omdat Engels niet mijn moedertaal was. Ik kreeg toen van een vriendin het advies om een ‘native speaker’ een verhaal te laten schrijven, dat uit mijn hoofd te leren en dat verhaal op te schrijven bij het examen, onafgezien van wat het onderwerp zou zijn. Dan zou ik alleen op het punt ‘relatie onderwerp-verhaal’ een onvoldoende scoren en zo toch slagen voor het examen. Dat is mij zowaar gelukt. Ik vraag me af of Van Rijn wellicht een dergelijk, wat moederlijk advies van mevrouw Schippers heeft gekregen. In de trant van: joh, je bent nog nieuw en als je het antwoord even niet weet, dan houd je toch een mooi betoog. Met een gezicht erbij van ‘het komt allemaal wel goed in de zorg’ is iedereen tevreden. Van Rijn beweert namelijk dat de zorg ondergebracht moet worden in de WMO en de verpleging bij de zorgverzekeraar, want de AWBZ-pot raakt leeg en er moet bezuinigd, flink bezuinigd worden. Een patiënt, gekluisterd aan een rolstoel, probeert aan meneer Van Rijn uit te leggen dat het er dan op neerkomt dat hij ’s ochtends moet wachten op de verzorgster om hem uit bed te helpen, te douchen en aan te kleden, dat hij dan vervolgens moet wachten op de verpleegkundige, die hem weer gedeeltelijk moet uitkleden om hem te catheteriseren en dat er dan weer iemand anders langs zal komen om de boel aan kant te maken. Bij Buurtzorg, zo legt meneer De Blok geduldig uit, kan het allemaal door één professional gedaan worden, omdat er met een gemiddeld tarief gerekend wordt en daar komen ze goed mee uit. Het is daarom helemaal niet nodig om drie verschillende personen op één klant af te sturen, die daardoor gedupeerd wordt omdat hij de hele morgen zit te wachten. En op die manier is het voor de professional ook veel prettiger werken. Bij Buurtzorg is geen tekort aan personeel! Meneer Van Rijn beweert dat hij Buurtzorg een heel mooi concept vindt, maar dat het zorggedeelte toch echt bij de WMO moet worden ondergebracht zoals hij het voorstelt. Ja, het moet natuurlijk allemaal uitgewerkt worden in een goed plan van aanpak, etc, etc. Buurtzorg was twee jaar geleden nog De Oplossing voor goede, betaalbare, klantvriendelijke thuiszorg. De heer De Blok werd als een VIP door Rutte in het torentje ontvangen. Maar nu moet het allemaal opeens weer anders in de zorg, omdat er bezuinigd moet worden. Maar er wordt niet bezuinigd, het wordt duurder. Want als je bezuinigt op thuiszorg komen de bejaarden eerder in een instelling, of nog erger, in het ziekenhuis. Dat is allemaal veel duurder. Ik snap het, u snapt het en Van Rijn? Die wil het niet snappen!

Frederiek Morees is directeur van een zorginstelling ergens in Nederland. Zij schrijft over zaken waarmee zij in de dagelijkse praktijk te maken heeft. Morees heet in werkelijkheid anders.

2013-Februari / ZorgInstellingen 35


CERTIFICERING

NEN en HKZ

Eén loket voor kwaliteit en veiligheid Een zorginstelling kan zich laten certificeren om aan te tonen dat kwaliteit en veiligheid serieus worden genomen. Welke norm is daarbij leidend? ISO 9001 voor de zorg, een van de HKZ-normen of misschien allebei? Tekst Nienke Kikkert

NEN en HKZ waren vroeger elkaars concurrenten, maar zijn sinds mei 2012 gefuseerd. De kennis van beide partijen op het gebied van normen in de zorg vult elkaar goed aan. Met het internationale netwerk van NEN kan worden ingespeeld op de Europese ontwikkelingen en HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) beschikt over een breed netwerk en expertise in de Nederlandse zorg. Ook de markt lijkt met de fusie geholpen: ‘Uit gesprekken met het zorgveld bleek dat de markt behoefte had aan één loket’ zei Sylvia Veereschild, manager NEN Kwaliteit Zorg & Welzijn in een persbericht. Voor alle vragen over certificaten, normen en toepassing daarvan kunnen zorginstellingen voortaan terecht bij NEN Kwaliteit Zorg & Welzijn. Aan de ruim drieduizend HKZ-certificaten en de HKZ-keurmerken verandert overigens niets. De keurmerken en de daaraan verbonden activiteiten blijven bestaan. Dat klinkt allemaal erg mooi. Maar

36

2013-Februari / ZorgInstellingen

heeft NEN nu met de nieuwe ‘ISO 9001 voor de zorg’ niet een vervanging voor de HKZ-normen gecreëerd? Is HKZ niet gewoon achterhaald? De internationale ISO 9001-norm is een algemene norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Deze algemene norm is door NEN specifiek gemaakt voor de zorg, en vertaald in het Nederlands: hij heet nu NEN-EN 15224, ook wel ‘ISO 9001 voor de zorg’ genoemd. HKZ ontwikkelt al jaren branchespecifieke normen voor zorg en welzijn; er zijn inmiddels normen voor ruim dertig branches en vijf verschillende keurmerken. Nu rijst dus bij veel zorginstellingen de vraag: waarvoor te kiezen?

Verschil

Eigenlijk zijn er meer overeenkomsten dan verschillen tussen beide normen. Ze zijn beide gebaseerd op ISO 9001, hebben beide aandacht voor actuele issues als risicomanagement en ook de kosten van certificatie zijn ongeveer gelijk. Het verschil tussen ISO 9001 voor de zorg en HKZ-schema’s zit hem in

de implementatie: de HKZ-schema’s zijn – enkele uitzonderingen daargelaten – een branchespecifieke vertaling van de ISO 9001. De vraag is dus: wil je als zorginstelling zelf de vertaalslag maken van de wat abstractere ISO 9001 voor de zorg naar je organisatie, of kies je voor een HKZ-schema waarin die vertaalslag al is gemaakt? Voor bijvoorbeeld de GGZ was het erg belangrijk dat alle instellingen de normen op dezelfde manier interpreteerden, dus zij hebben ervoor gekozen om een HKZ-schema voor de branche te ontwikkelen. Hierdoor zijn zij ervan verzekerd dat alle gecertificeerde


CERTIFICERING

NEN en HKZ

GGZ-instellingen hetzelfde niveau hebben, iets wat voor een risicovolle branche als deze erg belangrijk is. Daarnaast hebben NEN en HKZ samen ĂŠĂŠn certificatiesysteem gemaakt voor de kwaliteitsnormen. Dit betekent dat de audits die een Certificerende Instelling (CI) uitvoert voor beide normen gelijk is, waardoor het goed mogelijk is voor een zorginstelling om met beide normen tegelijk te werken. Zo kan bijvoorbeeld een ziekenhuis algemeen certificeren op ISO 9001 voor de zorg, en voor een risicovolle afdeling als endoscopie daarnaast nog een HKZ-certificaat behalen. Welke keuze een zorginstelling ook maakt, het doel is goede en veilige zorg bieden. Met ISO 9001 voor de zorg en een HKZ-norm hebben zorginstel-

Waarom certificeren? De afgelopen jaren laten zorginstellingen zich steeds vaker certificeren op kwaliteit en/of veiligheid. De vraag is of certificatie daadwerkelijk leidt tot verbeteringen. Het is belangrijk dat zorginstellingen op alle niveaus, van de werkvloer tot aan de directie, continu aandacht hebben voor kwaliteit en veiligheid. Dat betekent dat instellingen periodiek moeten kijken naar de resultaten van de risicoanalyse en deze telkens opnieuw moeten beoordelen. Hieruit ontstaat een continu proces van plan-do-check-act dat de kwaliteit en veiligheid op een hoger niveau brengt. Certificatie alleen biedt dus geen garantie. Met een certificaat kunnen zorginstellingen wel laten zien dat zij aandacht hebben voor de kwaliteit en veiligheid en hier serieus mee omgaan. Nienke Kikkert is medewerker communicatie NEN-HKZ Meer info: www.nen.nl/web/HKZ

lingen gereedschap in handen waarmee ze kunnen checken wat goed gaat en wat verbeterd moet worden. Bovendien kunnen ze zich positioneren richting klant en verzekeraar. Door de groeiende concurrentie en de

roep om transparantie vanuit de samenleving neemt de noodzaak voor zorginstellingen toe om zich te onderscheiden op kwaliteit. Het maakt dus niet uit wat de keuze is, als er maar een keuze gemaakt wordt!

ERFUL LABELS ARE POW WHAT DOES YOURS SAY? W

brother.nl/labels

Nu verkrijgbaar vanaf

29.

95

bro_ptd200vp_210x145.indd 1

Het PT-D200VP beletteringsysteem tteringsysteem wordt geleverd inclusief handige opbergkoffer, adapter en startertape 15-01-13 11:12

2013-Februari / ZorgInstellingen 37


Product & Markt Nieuw concept voor vloeronderhoud Dr. Weigert BV, gevestigd in Assen, is een vertrouwd begrip voor veel mensen die op professionele wijze betrokken zijn bij de reiniging en desinfectie van oppervlakken of producten, heeft een nieuw concept op het gebied van vloeronderhoud. Neowax Forte is niet zomaar een naam voor een floorfinish. Forte is de basis-slijtlaag voor iedere waterbestendige vloer zoals linoleum, marmoleum, vinyl, gelakt parket en overige gladde vloeren. Ook vloeren die geleden hebben onder agressieve stripper of chemicaliën, slechte sealers en inferieure vloerwassen komen weer op glans. Bij een juiste applicatie behoort verpoedering tot het verleden en is de laag extreem duurzaam. Op deze wijze wordt het arbeidsintensieve en agressieve strippen overbodig. Ook bij extreem gebruik van de vloer zal het periodieke onderhoud worden opgeschoven en geminimaliseerd. Op deze wijze kan er jaren worden genoten van een mooie vloer en zal de vloer ook langer meegaan. Meer info: www.drweigert.nl

Medische blusdekens voor OK’s FireFabric heeft samen met Harry Lip van Meander Medisch Centrum in Amersfoort de Medical Fire Blanket (MFB) ontwikkeld. Dit is een blusdeken met foedraal, speciaal voor OK’s en zorginstellingen. Blusdekens worden vaak over het hoofd gezien op cruciale plaatsen, terwijl het bij een calamiteit het verschil kan maken. Op plaatsen waar poeder en water lastig toepasbaar zijn, moet een blusdeken betrouwbaar zijn en restschade beperken voor zowel de patiënt en de medewerkers als de OK en techniek. De MFB van FireFabric is geschikt voor deze kwetsbare omgevingen doordat het dun en soepel is. Hierdoor vormt het zich gemakkelijk om mens en object. De dubbelzijdige coating is niet giftig en het doek is vele malen herbruikbaar en glaspartikel-vrij. Dit laatste is belangrijk omdat deze venijnige partikeltjes overal in gaan zitten en restschade kunnen veroorzaken.

Meer info: www.firefabric.com

Douwe Egberts claimt rol als gastvrijheidspartner Douwe Egberts is van 13 tot en met 15 maart op vakbeurs Zorgtotaal prominent aanwezig in hal 8 van Jaarbeurs Utrecht. Beursbezoekers worden verwelkomd in een opvallende setting. “We gaan een sfeervolle omgeving scheppen waarin we concrete concepten voor warme dranken tonen die bijdragen aan hogere gastvrijheidsbeleving en waardering”, zegt standmanager Laurens van Houwelingen. “Zorginstellingen zijn van harte welkom voor uitleg en advies op maat dat leidt tot een totaaloplossing die bijdraagt aan de ambities of uitdagingen van de instelling.” De koffie- en theevoorziening heeft een belangrijke functie binnen instellingen. Zo blijkt uit onderzoek van Vakmedianet, uitgever van onder meer ZorgInstellingen, dat 87 procent van de beslissers in de zorg meent dat goede koffie bijdraagt aan een positieve waardering door bezoekers. Douwe Egberts is tijdens Zorgtotaal te vinden in hal 8, standnummer A.010. Meer info: www.de.nl

Service en efficiënte logistiek door elektrische voertuigen Electrocar uit Beek is met een breed assortiment elektrische voertuigen toegerust om binnen de zorgsector intern en extern vervoer te verzorgen. De inzet van elektrische voertuigen zorgt voor een effectiever en efficiënter logistiek proces. Instellingen kunnen de voertuigen inzetten voor comfortabel en veilig vervoer van personen, als servicewagen voor de Technische Dienst of voor klein transport. Electrocar heeft ruime ervaring met het intern vervoer van personen. Zo wordt al tien jaar het PRM-vervoer (passagiers met mobiliteitsbeperking) op de vliegvelden Schiphol en Brussel-Zaventem met voertuigen van Electrocar uitgevoerd. Electrocar geeft graag advies en helpt bij procesverbeteringen. Speciale wensen zet Electrocar om in een mobiliteitsoplossing op maat. Electrocar is op de beurs Zorgtotaal te vinden in hal 7, standnummer E090.

Meer info:www.electrocar.eu

38

2013-Februari / ZorgInstellingen


Product & Markt Draadloos oproepsysteem voor snelle en efficiënte communicatie Vanuit de behandel- of spreekkamer kan met dit draadloos oproepsysteem door een druk op de knop een tekstboodschap worden verzonden naar één of meer assistenten. Deze ontvangen de oproep en zien in welke kamer assistentie gewenst is. Discreet, snel en efficiënt. Het systeem werkt zonder netwerk en is volledig stand-alone. Zo behoudt de assistent bewegingsvrijheid en staat toch altijd ter beschikking van een of meerdere artsen. Gebruikers kunnen maximaal vijf boodschappen vooraf laten bepalen. Verschillende behandelkamers kunnen met verschillen assistenten communiceren. Het systeem is volledig onderhoudsvrij en gunstig in aanschaf. Dit systeem kan ook bij een balie worden ingezet, als er niet altijd iemand ter plekke is. Hierdoor kan het personeel breder worden ingezet en hoeven patiënten niet te wachten tot er iemand komt. Een betrouwbaar product met veel mogelijkheden.

Meer info: of www.vedosign.com

King introduceert nieuwe ontwikkeling tijdens Zorgtotaal King Nederland, totaalleverancier van facilitaire, medische en semi-medische disposables, hygiëneproducten, schoonmaakartikelen en tableware, is aanwezig tijdens vakbeurs Zorgtotaal in Jaarbeurs Utrecht. King richt zich op de gezondheidszorg, schoonmaakbranche, zakelijke dienstverlening, overheid en wederverkoop. Tijdens de beursdagen, van 13 tot en met 15 maart, kunnen bezoekers onder meer kennis maken met de King S.C.A.N., een nieuwe ontwikkeling waarbij procesoptimalisatie centraal staat. De focus ligt onder andere op het logistieke proces, duurzaamheid, inkoopprijs, en administratieve handelingen als het gaat om de inkoop van medische en facilitaire producten en diensten. Het is een inventarisatiestrategie die volledig op het bedrijf wordt toegespitst en alle facetten van inkoop en logistiek onder de loep neemt. King Nederland is tijdens Zorgtotaal te vinden in hal 9, standnummer C010.

Meer info: www.king.nl

-advertorial-

Uw tegelwerk weer als nieuw In één dag weer stralende tegelwanden in keuken of badkamer, zonder ingrijpende verbouwing. Dat krijgt u alleen voor elkaar met Croes Voegcoating. Tegelvoegen in keukens en badkamers verkleuren onder meer door schimmels, kalkaanslag, zeepresten en het gebruik van bijtende schoonmaakmiddelen. Boenen met bleekmiddelen of speciale voegreiniger helpt alleen om de voegen tijdelijk weer mooi te krijgen. Maar als u denkt dat het vernieuwen van het tegelwerk de enige oplossing is om uw badkamer of keuken weer mooi te krijgen, heeft u het mis. Want na behandeling met onze voegcoating ziet uw tegelwerk er weer uit als nieuw. De kleurcoating wordt in slechts een dag aangebracht. Hierdoor is er een minimale overlast voor uw organisatie. Doordat de poreuze voeg met onze coating is geseald, krijgen schimmels, kalkaanslag, zeep en andere vlekken geen kans meer om zich te hechten. Vuiligheid op het voegwerk laat zich daardoor eenvoudig verwijderen, wat ervoor zorgt dat het tegelwerk langdurig in een goede staat zal blijven. Wij geven maar liefst vijf jaar garantie op onze werkzaamheden! Meer weten over Croes Voegcoating of een vrijblijvende prijsopgave? Ga snel naar www.voegcoating.nl of bel 045 260 05 00

2013-Februari / ZorgInstellingen 39


Servicewijzer AutomAtisering

Bedrijfskleding Lloyd’s Register

Quarto

De specialist in betaaloplossingen voor (kleinschalige) zorginstellingen Westbaan 200 2841 MC Moordrecht Postbus 59 2840 AB Moordrecht T 0182-700500 E info@quarto.nl I www.quarto.nl

Beveiliging

VDZ Security

Hoofdkantoor Papendorpseweg 53-59 3528 BJ Utrecht Tel: 030-7991106 Regio Kantoor Oost Nederland Metaalstraat 2c 7483 PD Haaksbergen T 053-5742294 E info@vdzsecurity.nl I www.vdzsecurity.nl Beveiligingsdiensten voor zorgsector VDZ Security levert vakbekwaam en goed opgeleid beveiligingspersoneel.

40

fAcilitAire diensten

George Pisa & Zn.

Stijlvolle bedrijfskleding George Pisa & Zn. Tailleurs Kanaaldijk Noord 15B 5613 DZ Eindhoven T 040-2433631 E info@georgepisa.nl I www.georgepisa.nl

erkende certificAtieinstellingen

Bureau Veritas Certification

Computerweg 2 3821 AJ Amersfoort T 088-4505500 E verkoopnederland@ nl.bureauveritas.com I www.bureauveritas.nl

Quality Assurance Certificatie en Training P.O. Box 701 3000 AS Rotterdam K.P. van der Mandelelaan 41a 3062 MB Rotterdam T 010-2018445 I www.lrqa.nl

TUV Nederland QA

De Waal 21c 5684 PH Best T 0499-339500 E info@tuv.nl I www.tuv.nl TUV Nederland is uw partner in certificatie: o.a. de HKZ T, V&V, Gehandicaptenzorg, Jeugdzorg, Revalidatie, Kinderopvang en Zorg-boerderijen en Veiligheidsmanagementsystemen. Wij komen graag bij u langs !

evAcuAtie DNV

Postbus 9599 3007 AN Rotterdam T 010-29 22 700 E certificatie@dnv.com I www.dnv.nl/zorg Zichtbare kwaliteit door certificering? DNV certificeert managementsystemen volgens: HKZ, ISO 9001, NTA 8009, NEN 8048, OHSAS 18001, ISO 14001. Onze unieke auditmethode Risk Based Certification® gaat nét even verder en haalt het maximale uit uw certificatietraject. Resultaat? Betrouwbare zorg van hoge kwaliteit.

2013-Februari / ZorgInstellingen

Landuwasco

Bellstraat 10 3133KE Vlaardingen E mail@landuwasco.nl I www.landuwasco.nl Landuwasco Wasserijtechniek levert meer dan 48 jaar het totale pakket wasmachines, droogmachines en strijkmachines aan de wasserijindustrie, instellingen, campings, hotels, scheepvaart en professionele inhuiswasserijen.

Newasco

Newasco Diensten BV Nijverheidsweg 40 2102 LL Heemstede T 023-5474004 E diensten@newasco.nl I www.newasco.nl Innovatieve regionale wasserijbedrijven met hoge kwaliteit, ontzorgt volledig op het gebied van textielvoorziening. Onze dienstverlening sluit aan op de nieuwe AWBZ. Facturatie per bewoner is mogelijk.

inrichting

ARTIMO textiles Escape Mobility Company

Marconistraat 32 6372 PN Landgraaf T 045-5727031 E info@escape-mobility.com I www.escape-mobility.com

Postbus 1150 4700 BD Roosendaal De Meeten 53 4706 NK Roosendaal T 0165-543940 E info@artimo.nl I www.artimo.nl Artimo is leverancier van permanent vlamvertragende gordijnen meubelstoffen voor projecten.

Eromes Projectinrichters

Nieuweweg 240 Postbus 13 6600 AA Wijchen T 024-7502300 I www.eromes.nl Eromes ontwerpt, produceert en levert creatieve oplossingen voor zorg- en werkomgevingen. Creativiteit die voorkomt uit nieuwe inzichten en ook door anders te kijken naar bestaande.

E.S.T.I.D.A Interieurontwerp en - fabricage Amsterdam Scannerstraat 21 1033 RV Amsterdam T 020-3371576 E info@estida.nl I www.estida.nl E.S.T.I.D.A ontwerpt, realiseert en produceert totaalinterieurs en interieuronderdelen voor zorginstellingen, horeca, retail, kantoren en wellness. Uw inrichtingspartner voor nieuwbouwprojecten, uitbreiding, renovaties en stoffering.

Gerflor Benelux

Postbus 7102 5605 JC Eindhoven T 040-2661700 E gerflornl@gerflor.com I www.gerflor.nl of www.gerflor.be Sinds 1937 wereldwijd producent van professionele PVC projectvloeren en specialist in vloeroplossingen voor de gezondheidszorg.


Servicewijzer s

lABels

Artevo

Alexanderstraat 6 6882 BG Velp T 026-3619334 E top@artevo.nl I www.naamlabels.nl Zelf investeren of uitbesteden? ARTEVO naamlabels maakt al ruim dertig jaar naamlabels voor uw kleding die wasecht en chemisch reinigbaar is.

instAllAtietechniek en onderhoud

trAiningen

Straight Systems

BLR-Bimon

airconditioning Postbus 72 3417 ZH Montfoort T 0348-472247 E airconditioning@ blr-bimon.nl I www.blr-bimon.nl BLR-Bimon is de specialist op het gebied van airconditioning.

Imtech Care & Cure

Rivium Boulevard 122 2909 LK Capelle aan den IJssel Postbus 8584 3009 AN Rotterdam T 010-4477400 I www.zorg.imtech.nl

kAssAsystemen

Bureau Veritas Training

Computerweg 2 3821 AJ Amersfoort T 088-4505551 F 088-4505555 E bvct@ nl.bureauveritas.com I www.bureauveritas.nl Theoretisch of toege-past, standaard of maatwerk, intern of open inschrijving: training is altijd een bron voor het creëren van meerwaarde.

Straight Systems, één adres voor al uw kassa- en betalingsuitdagingen in de zorg en ziekenhuizen. Kattenburg 29-31 6651 AL Druten T 0487-517700 I www.straight.nl

De kosten voor een vermelding in deze Servicerubriek (logo, adresgegevens en ca. 20 woorden tekst) bedragen 750 euro per jaar. Inclusief plaatsing van een logo/link op de website www. zorginstellingen. nl in de rubriek producten. Informatie: Michel Lases T 088-5840983 E michellases@ vakmedianet.nl

Hygiëne is onze zorg Bezoek ons op de vakbeurs Zorgtotaal, 13 t/m 15 maart 2013, Jaarbeurs Utrecht. Wij ontmoeten u graag op onze stand 08.A060 en 08. A065!

Gratis registreren via http://www.zorgtotaal.nl/nl-NL/Bezoeker/Toegang.aspx

2013-Februari / ZorgInstellingen 41


agenda

Agendatip? Mail de redactie van ZorgInstellingen: redactie@zorginstellingen.nl

5 maart

19 maart

Ede www.nationalevoedingscongres.nl

Utrecht www.magentapublishing.nl/tarieven/ congressen

Nationale Voedingscongres 7 maart

Masterclass Over Het Nieuwe Werken

Diverse locaties www.vakmedianetshop.nl/opleidingen

7 maart

Jaarcongres Finance in de Zorg Zeist www.financeindezorg.nl

13 â&#x20AC;&#x201C; 15 maart

Congres Healthcare 2013

20 maart

Middagcongres Succes met aanbesteden! Breukelen www.factomagazine.nl/opleidingen

18 april

NVTG Congres: Ondernemende zorg Eindhoven www.nvtg.nl

Beurs Zorgtotaal

6 juni

13 â&#x20AC;&#x201C; 15 maart

Ede www.zorgmetsterren.nl

Utrecht www.zorgtotaal.nl

Beurs Zorg & ICT

Nationaal Congres Gastvrijheidszorg met Sterren

Utrecht www.zorg-en-ict.nl

advertentie-index advertentie-index BeagleBoxx Brother BtL Croes voegcoating diversey douwe egberts dr. Weigert electrolux Jeeves King nederland Miele Professional Ministerie van vWS SCa Hygiene Products vakmedianet virobuster Zorgtotaal 2013

42

2013-Februari / ZorgInstellingen

1 39 11 23 4 44 23 15 19 27 2 7 41 43, bijsluiter 19 20


over

Het Nieuwe Werken masterclass

Aan de slag met een moderne werkstijl

MASTERCLASS Start 7 maart 2013

Unieke 5-daagse masterclass op inspirerende locaties Wegens succes herhaald!

Tijdens deze 5 masterclasses wordt, op verschillende inspirerende locaties, aandacht besteed aan alle aspecten van het nieuwe werken: de fysieke omgeving, de ICTwereld, de gevolgen op het gebied van cultuur en leiderschap. Tenslotte wordt in de laatste masterclass ook ingegaan op het verander- en communicatietraject. Bestemd voor: project-en programmamanagers, HR-, IT-, FM en communicatieprofessionals en andere (beleids)medewerkers die de eerste verkennende stappen in Het Nieuwe Werken hebben gedaan en er nu concreet mee aan de slag zijn en/of willen.

Nu â&#x201A;Ź 250 korting bij elke 2e inschrijving!

Bekijk het complete programma en schrijf je in:

www.ohnw.nl/masterclass RGB: Blauw: R74/G150/B205 Groen: R199/G214/B205 Oranje: R235/G107/B74 CMYK: Blauw: c70/m30 Groen: c30/y70 Oranje: m70/y70

LETTERS zwart-100

|

c89-m71


ZorgtotaaL

Betere gastvrijheid Begint Bij goede koffie

Van een ‘welkome ontvangst’ tot vergaande ‘warme zorg’, Douwe Egberts biedt u passende koffieen theeconcepten. Ontdekken hoe goede koffie aan uw gastvrijheidsdoelstellingen kan bijdragen? Drink met ons een kop koffie of thee op Zorgtotaal. Dan kijken we samen naar een passende invulling.

www.de.nl

Zorginstellingen nr. 1 2013  

Zorginstellingen januari/februari 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you